MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND"

Transkript

1 Ratta Ren region mälardalen nr 4/13 Opinionsbildare i tiden MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

2 HÅLL I RATTEN Det kan vara en skakande upplevelse att åka med slitna stötdämpare. Risken för vatten planing ökar, bilen blir mer vindkänslig, bromssträckan förlängs och däckslitaget ökar. Med nya stötdämpare förbättras bilens egenskaper avservärt. Sachs stötdämpare finns till de flesta bilmodeller i ett brett utbud från original till sport och racing.

3 Ratta Ren Ordföranden har ordet Mälardalen Ansvarig utgivare Sten Fahlén MHF Mälardalen c/o Kansli Hammarby Fabriksväg 25, 8 tr Stockholm Mob E-post: Redaktör Kenneth Hagberg Räfsvägen Åkersberga Tel. hem Mobil E-post: Lokalredaktör Lena Larsson Nybodavägen Järfälla Tel Lokalredaktör C-län Ulf Hellgren Kilby, Vasängen Österbybruk Tel Utgivningsplan 2014 Nr Utg.dag Manusstopp 1 omkr. 15 mars 1 februari Annonser MHF Box 16, Partille Tel Tryckeri Svärd & Söner Tryckeri AB Tryckerigatan Falköping Tel Fax För insänt ej beställt material ansvaras ej. Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera insänt material. Omslagsbilden: Nu har den årstid inträtt då däckens mönsterdjup och vindrutetorkarvätskans procentsatser fått skärpta mått. Hej Ratta Ren-läsare! Då var det dags igen. I dag är det 27 oktober och hösten gör sig påmind med blåst och härliga färger, men det är varmt och då får jag väl inte klaga. Men själv så läng tar jag till vinter med lagom kyla och gott om snö. Helgen den oktober var jag deltagare i MHF:s förbundsmöte. Mötet var placerat i Örebro, med MHF Bergslagen som inbjudare och värdar. Ett perfekt arrangemang med bra lokaler och förtäring samt ett bra kulturprogram, givetvis precis som i min smak. För bundsmötets förhandlingar genomfördes enligt stadgarna. Vi beslöt om handlingsprogram och budget och vi valde förbundsstyrelseledamöter. Själv blev jag omvald på två år, men jag lämnade arbetsutskottet vilket känns bra med tanke på de uppgifter jag nu har när det gäller Mälardalen. Handlingsprogrammet omfattar sex block: Alkobommar i alla Sveriges hamnar. Jag hoppas att alla har på något sätt via media kunna följa invigningen av den första al kolåsbommen som har installerats i Göteborgs hamn. Nu har det gått en dryg månad med försöket, som under den månaden bara omfattat lastbilar. Försöket har nu utvecklats så att nu gäller bommarna även personbilar. Jag hoppas att alla ni medlemmar i MHF Mä lardalen känner stolthet över vårt MHF och det stordåd som rörelsen gjort när det gäl ler bommarna. Som du ser av inledningen av detta stycke så jobbar MHF vidare mot bommar i alla hamnar. Opinionsbildning för nykter trafik. Eftersupningslagen måste riksdagen besluta om och det är så fort som det är möjligt. Idag är det alldeles för många som slipper undan straff för rattfylleri på grund av att de druckit efteråt. Det är inte länge sedan vi kunde läsa i tidningarna om ett sådant fall. Det är märkligt att Norge kan, men inte vi. Norge har haft sin lag i 10 år medan vi kämpar för att få till ett beslut. Viktigt nu är att alla medlemmar i MHF Mälardalen kon taktar sina politiker och pekar på vikten av en lag. Ett annat bra sätt är också att skri va insändare. En sådan har ytterligare en effekt och det är att allmänheten ser att MHF kämpar för nykter trafik. Stoppa drograttfyllerister direkt vid vägen. MHF har dragit igång ett samarbetsprojekt för att hitta vägar och teknik för att kunna få fram ett sållningsinstrument för narkotiska preparat som polisen kan använda. På Ty lösandsseminariet presenterade danskarna ett sådant verktyg. Här har jag beskrivit tre av sex block lite mera utförligt, men när det gäller de tre övri ga så tar jag bara upp rubrikerna: Vaccinera unga mot rattfylleri. Insatser för rattfylleridrabbade. Boken om MHF lanseras. Boken presenteras under min skrivning om studiesatsningen. Handlingsplanen skall prägla vår verksamhet under Forts. på sid. 2 1

4 Forts. från sid. 1 När det gäller förbundsmötet så ser jag med oro to nen i inläggen från vissa om bud. Det gäller inte sakfrågan, för den är bra och vik tig att debattera. Men det gäller tonen i debatten som jag oroas för. Saklig de batt är viktig, men tonen skall vara rätt och inte aggres siv. Tyvärr är väl det en form som blir mera utbredd i samhället och framför allt i de sociala medierna. Vi mås te komma tillbaka till en mjukare ton mellan medborgarna och inte som nu agg ressivitet och påhopp, som gör många ledsna och inte till att må bra. Vi som folk rörelse borde gå i täten för ett bättre samhälle där den na aggressiva form inte finns. En folkrörelses främsta uppgifter är att förändra och det ligger just inom det området. MHF Region Mälardalen genomför sitt årsmöte den 5 april. Lokal är IOGT-NTO-gården i Hägg vik. Se annons på annan plats. Nu är det snart jul. Många av oss skall ut och resa och förhoppningsvis i lite kyla. Hoppas du sett över din bil och gjort den klar för att klara vinterns väder. Du har väl sett över batteriet, att det är fulladdat och tändningssystemet är ju sterat, vinterdäcken har till räckligt mönster, vindrutespolarvätskan tål kyla, en reservflaska är inte dumt att ha med, en sandpåse och snö skyffel i bagaget och du har väl inte glömt att även se över belysningen på alla punkter. Har du gjort det så kommer din resa att gå smärtfritt. Men nu kommer jag till det viktigaste; du själv! Vin tertid måste vi färdas med lägre hastighet och stör re hänsyn till varandra. Att hjälpas åt i trafiken är en viktig regel. Alla är inte så duktig som du och jag och detta kan leda till tråkiga trafikolyckor. Styrelsen för MHF Region Mälardalen önskar alla sina medlemmar med fa miljer och vänner God Jul och Gott Nytt År! Vi lovar varandra att köra med Omsorg och Hänsyn, allt i syfte att ingen skall dö das eller skadas i jultrafiken och alla av oss skall kom ma fram utan skador till våra resmål. Sten Gredelby El Gredelbyvägen 14A, KNIVSTA tel Ny huvudredaktör för Ratta Ren Mälardalen Över en abborrfilé med potatis och lök/anjovissås hem ma i Österbybruk fi ck jag lära känna min efterträdare Kenneth Hagberg från Åkersberga. För att ut vidga kännedomen om vår nye huvudredaktör, bad jag honom göra en presentation av sig själv. Så här be skriver han sig: Kenneth Hagberg. Ålder: 65 år nybliven pensionär Civilstånd: gift med fem barn. Tre utflugna. Bor: I Sjökarby som ligger i Österåkers kommun, strax norr om Åkersberga. Intressen: läsa, skog och mark, bygga, barnen och bordercollien Nanna. Började som journalist 1969 på Sveriges Radio och vandrade sedan vidare via dagspress till fackpress och lokalpress. Startade 2007 lokaltidningen Vi i Väs by och 2010 Vi i Sollentuna. Två lokaltidningar som idag är dominerande på sin marknad. Har fått förtroendet att bli ny redaktör för Ratta Ren vilket i och för sig är en utmaning eftersom jag av erfarenhet vet att det kan vara svårt få alla att ställa upp när det gäller föreningslivet. Det är naturligtvis min för hoppning och önskan att alla avdelningar inom re gionen får möjlighet att spri da kännedom om sin verk samhet till alla medlemmar. Det pågår aktiviteter överallt och en av mina första uppgifter blir att bygga nätverk för att ge alla möjlighet att medverka i tidningen, inte minst som en inspiration till alla verksamma i regionen. Tveka inte att kontakta mig för det är tillsammans som vi kan göra en riktig lokaltidning ännu bättre. Du når mig via mail eller via telefon Kenneth Hagberg Vi tackar Kenneth för pre sentationen. Jag vill påminna om att det är allas vår uppgift att förse Kenneth med material; text och bil der från vad som sker i våra avdelningar. Vid varje aktivitet utser vi någon som får till uppgift skriva ner det som kan vara intressant för Ratta Rens läsare. Och skicka gärna med ett fotografi! UlfH Med rätt glasögon ser du bekvämt KONTAKTLINSER är ett bra alternativ Beställ tid för synundersökning Järntorget 2, Fagersta Tel

5 Lys, knyt och mys i Sikhjälma Östersjökustens invånare har följt traditionen från Finland att ta farväl av sommaren ge nom att första lördagen i september lysa upp havsstranden. Finnarna gör det med kasar, medan vi nöjer oss med marschaller. Skärplingen MHF-avdelning bjöd in till en lyskväll och drog sitt strå till stacken genom att tända ett an tal marschaller längs hela sin strandremsa. Lyskvällen blev till myskväll då de drygt 20 närvarande du kade upp till knytkalas. Kok ta kräftor fyllde borden, tillsammans med pajer och allehanda tilltugg. När någon dukade upp ett fat med hummer, såg kräftorna mera ut som bete till des sa stora skaldjur. Ordförande Johan Mattsson med hustrun Stina var utmärkta värdar, när de delade med sig av sin knyt korg till en okunnig skri bent som kommit till av delningens camping för att skåda lystraditionen. Några medlemmar från MHF Camping Club hade an länt i sina husbilar. En viss avund kände undertecknad då klubbisterna in för natten gick till sina vag nar för att inta horisontalläge, medan jag själv hade fem mils färd framför mig på krokiga upplandsvägar i kraftig dimma. Men med myset och den goda ma ten i minnet och magen kändes ändå natt-trippen bra. Skribenten UlfH Göran Sandberg placerade ut många marschaller. Kräftorna såg ynkliga ut i jämförelse med Carina Westbloms humrar. INTENSIVKURSER! AM MC Bil Lastbil Släp SNABBASTE VÄGEN TILL DITT KÖRKORT! Märsta, Upplands Väsby www. ellstroms.se 3

6 Fridfull Ordförande Sten Fahlén fi ck 26 deltagare att spänt lyssna i två timmar. Gammalt groll och skitsnack om vad som varit kom mer absolut inte att to lereras! Nu har vi lämnat det bakom oss och nu ser vi bara framåt! Det var ord och inga visor när Sten Fahlén med en officers Vinnaren vid dagens bouletävling. stäm ma tog till orda på regionens upptakt i Sala 7 sep tember. De som eventuellt hade skrivit ner kritiska minnesstolpar, stoppade snabbt undan sina pap per och lyssnade sedan på ett två timmars anförande. Inte en gäspning kunde jag notera från de engagerade mötesdeltagarna. Vår nye regionordförande Stenskott? Laga Ditt stenskott från 0:- till 200:- beroende på försäkringsbolag Åtta medlemmar från Olands MHF-avdelning var närvarande i dubbel bemärkelse. Boka tid på eller på 4

7 upptakt! Olands MHF-ungdomar körde så kornstybben yrde. Sten Fahlén har ett förflutet som yrkesofficer och kan kon sten att få publiken att lyss na. Sten är i grunden en ödmjuk människa, som dock tycks ha respekt för bara en person sin hustru. När familjen flyttade till Sköv de, lovade han henne att lämna MHF. Hon skrattade åt hans löfte och han har ännu inte vågat tala om för henne att han förutom åta gandet i Region Mälardalen kvarstår ytterligare ett år i Region Väst. Trots löf tesbrottet tycks familjen vara väl sammansvetsad och makarna firade guldbröllop i somras. Sten ser inhoppet i vår region som ett tillfälligt åtagande och hans ambition är att vi åter ska ha egen styrelse så snart som möjligt. Under sina många resor mel lan hemorten i Västergötland och stugan i Ångermanland har Sten passerat Sala minst 500 gånger. Han har passerat fartkameran utan för möteslokalen och mån ga andra fartkameror tu sentals gånger utan att åka fast. Fartkamerorna har till uppgift att få ner farten Värdavdelningen försåg oss med gott fi kabröd till kaffet. på särskilt farliga vägavsnitt säger Sten och det är en fullständigt onödig ut gift att nonchalera deras syfte. En dag med mycket innehåll Innan vi gick till lunch, de monstrerade Sten två oli ka roll-ups. Det är sto ra skyltar med informativ text som kan placeras in till våra Ta Paus-aktiviteter m. m. och som man rul lar upp när man tar ner dem(!). Sex sådana skyltar fanns med och de bokades snabbt av deltagarna. Sten poäng terade vikten av att vi all tid skyltar med MHF när vi har våra aktiviteter och att vi förklarar för folk vad MHF står för. Vi fick några tips på argument och samtalsämnen när vi är ute och pratar MHF. Varje trafikdödad människa drab bar inte bara en person, utan ofta är det närstående som också drabbas på olika sätt. För att inte Forts. på sid. 6 5

8 Forts. från sid. 5 tala om samhällets kostnader för alla skadade. MHF le der arbetet mot rattfylleriet och var en pådrivande fak tor när promillegränsen sänk tes till 0,2. Studiecirklar för 65+ skju ter upp körkortsåterkallelsen. Vi som varit med länge har glömt en del och missat många nya trafikregler som tillkommit un der åren. Sten uppmanar oss att starta studiecirklar i ämnet. Bjud gärna på tår ta eller mat vid träffarna och kolla om NBV betalar, föreslår Sten. Sagnereds tipsrunda Efter förmiddagens övning skulle vi förflytta oss 15 km till ett fält där Olands MHF-ungdom visade upp Efter rallyrundan var det gott med hamburgare, korv och bröd. en del av sin verksamhet. Vä gen dit kantades av 13 st 1X2-frågor och trots att vi var två deltagare i min bil, kom vi inte ens upp på me daljplats. Det berodde för stås på att frågorna, konstruerade av Stig Sagnered m. fl, var för svåra. 13:e frågan satt inne på en gårdsplan, alldeles intill en grill där värdavdelningen Sala MHF såg till att alla ankommande blev mät ta. Med hamburgare, korv, bröd och dryck i magen leddes vi sedan in i en ladugård, ombyggd till bouletävlingshall. För andra gången i mitt liv kastade jag dessa klot som skulle hamna så nära en liten kula som möjligt. Naturligtvis hamnade de inte till räckligt nära och de fina frukt korgarna gick till mina mot spelare. Men det goda bak verket till efterföljande fika smakade gott, så det jäm nade ut sig. Som avslutning på dagen visade Olands MHFungdom upp ett par av sina täv lingsbilar. Alla erbjöds att åka med en runda på den stubb åker som ställts till för fogande. Jag var en av dem som mer eller mindre fri villigt lät mig placeras bred vid Mikael Höög i ett plåt skrov som en gång varit en Saab. Med ett vrål drog vi iväg och sedan minns jag inte så mycket mer än att jag efter tre varv kopplades lös ur sätet och steg ur på ska kiga ben. Det hade dammat oerhört från det torra un derlaget och jag fick skaka av kavajen för att se vilken av mina två jag hade tagit på mig vid avfärden på morgonen. Summering Det här var en av de trevligaste upptakter jag varit med om. Stig och Eva och de andra från Sala MHFavdelning ska ha stort tack. Och när det gäller Sten Fahlén så tror jag att min militärtjänst för 50 år sedan hade varit roligare om han varit min kompanichef. Ett tips vill jag ge till de av delningar som bjuder in Sten till någon aktivitet: Bjud på prinsesstårta till kaf fet, för det är det bästa han vet! UlfH Yngste deltagaren Jonathan Höög var en av vinnarna i lotteriet. 6

9 Utbildning FMK Mälardalen planerar att genomföra en av rostningskurs för släpvagnsförare i vår. Detta är ett bra tillfälle för dig som vill köra upp för den nya högre behörigheten för släp att öva på han tering av släp, backning m. m. Föranmälan till FMK Mälardalens maillåda. Tidning Vi har fått ett erbjudande som vi inte kunde motstå om att få tidnin gen till våra medlemmar, så den fortsätter vi med. Årsmöte Vi planerar att hålla vårt årsmöte första vec kan i mars månad De som före den 1 feb rua ri betalt sin årsavgift FMK Mälardalen Klubbnytt Vi kommer här att informera våra medlemmar om vad som händer i föreningen. kom mer att få kallelsen hem skickad med samtliga handlingar. Resa Det är inplanerat en resa under våren till Nos talgibyn, mer detaljer om den kom mer i brev i samband med kallelsen till årsmötet. Sista chansen Det är nu sista chansen att få tidningen för de f. d. medlemmar som inte varit med lemmar un der Glöm inte att med lemsavgiften är sänkt till 200 kr. Avtal Det har skrivits nya av tal med olika fö retag som är mer aktuella idag. FMK avd 14 Årsmöte 2014 Avdelningens medlemmar kallas till årsmöte 19 mars 2014 kl Även i år blir det i Livgardesgruppens (f. d. K1) lektionslokaler. Därefter middag i Kavallerimässen. Anmälan är bindande. Om eventuellt återbud inte lämnats i god tid kommer kostnaden för middagen att faktureras då avdelningen måste betala för beställd mat. Obs! Medtag giltig legitimation. Anmäl senast 21 februari till Georg Bergholtz, Välkomna önskar styrelsen gm Britt Elvebjer Studieverksamhet 2014 Nu har vi äntligen fått ett material som vi längtat efter. Mål gruppen för materialet är alla MHF- och Supportmedlemmar. Materialet beskriver MHF på ett trevligt sätt och det är lätt att arbeta med. Boken som är framtagen in nehåller även studieplan. Boken innehåller 11 stycken som utöver fakta även in nehåller diskussionsfrågor. Materialet är lämpat för studiecirkel med 3 5 träffar. Jag kan även an vända boken som ett mark nadsföringsmaterial. Har du en träff med t. ex. en politiker så kanske du skul le överlämna en bok som för politikern beskriver vad MHF gör och vad vi står för. Varje avdelning har fått ett exemplar av boken skic kat till ordföranden. NBV har flera böcker för stu diecirklarna, men även Re gion Mälardalen har ett litet antal. Styrelsen hoppas att alla av delningar inte bara i sty relsen utan även medlemmarna träffas och förkovrar sig i vad deras förbund gör och vad vi står för. Vi ser det som vår målsättning att det genomförs minst fem cirklar i regionen. Starta redan före jul med att skaffa deltagare i cirklarna. Kontakta NBV och framför dina tankar om medlemmarnas personliga utveckling i gruppmiljö. Lycka till! Sten F. Ta kontakt med din NBV-avdelning för att få underlagen för din cirkel NBV Stockholm: NBV Uppsala: NBV Mälardalen: Har du frågor så kontakta mig Sten Fahlén

10 Seniorutflykt i Norduppland Vi var några ungdomar (UlfH 73 resp. Anna-Maria An dersson 72 år) som på Oland-Frösåkers första styrel semöte efter sommaren be slutade att en höstdag bju da ut våra seniormedlemmar på en biltur, inkluderande restauranglunch och något kulturellt besök. Lun chen föll på Forsmarks värds hus och det kulturella förlades till Vigelsboäng, Any Åkerman (drygt 90) tar itu med sin taco. 8 Gänget inväntar värdshuslunchen (värdshuset i bakgrunden). en samling gamla byggnader som vuxit till en museigård. Lunchen på värdshuset vi sade sig bestå av taco, något som blev en överraskning för vår åldersgrupp. Med varierande framgång lyc kades dock alla bli mätta och den goda kakan till kaffet överbryggade alla betänkligheter. Efter 15 minuters bilfärd från Forsmark kom vi till hembygdsgården Vigelsboäng, där värdparet tillika MHF-arna Kerstin och Lasse Norén från Valö tog emot. Inför guidningen dela des vi upp i två grupper, var vid Lasse tog hand om den ena och sakkunnige Öre grundsbon Karl-Rune Lind från vårt eget gäng tog hand om den andra. Vi gick igenom gårdens man gårdsbyggnad, fähus, smed ja, dass, linbastu och an dra byggnader. En av bygg naderna inrymmer ett byg demuseum, med många ihop samlade föremål från den uppländska jordbruksbygden. Hela byggnaden är en mangårdsbyggnad, in redd som den såg ut för hund ra år sedan. Ett rum på över våningen visar en skolsal från svunnen tid. Vill man veta mer om den na hembygdsgård, kan man gå in på Valö-Forsmarks hembygdsförenings hem sida. Gå gärna in på hem sidans Hus på hembygdsgården där Lasse Norén lagt in 18 bilder från gården. Undertecknad, fotograferad av Anna-Maria. Efter rundvandringen sam lades vi i Lundgårdens ved uppvärmda kök, där Ker stin hade kokat kaffe. Hem bakad blåbärskaka sma kade bra till kaffet och gam la minnen utbyttes mel lan deltagarna. När rulla torer och käppar senare stu vats in tillsammans med oss själva i våra fyra bilar, star tade hemfärden från en ut flykt som de flesta verkade nöjda med. UlfH Stegia AB Regattagatan 22B Västerås Vi stöder MHF för en drogfri trafi kmiljö

11 En rallymorgon med Olandsungdomarna Christer Jacobsson lägger upp reservdelarna. Saaben har fått namn efter förarens son. Lördagen den 26 oktober körde Olands MHF-ungdom årets sis ta tävling på Bergbybanan i Vendel. Redan klockan 7 var gänget på plats med sin Saab bland 80-talet medtävlare. Det vrålade från alla håll när motorerna på folkracebilarna blåstes ur. Så fort Saaben rullat av trai lern, började depåansvarige Christer Jacobsson läg ga upp lagret med reservdelar och andra tillbehör intill bilen. Här gäller det att vara förberedd på allt. Ett hjul kan punktera el ler ett grenrör gå sönder. Allt skall kunna bytas på några minuter. Föraren Kristoffer Höög kom med en sidoruta som han monterade fast på vänster dörr. Låset till dörren fun gerade dåligt, så låset mås te lossas och sänkas nå got. Banan var mycket le rig, så det gällde att fylla vät skebehållaren till vindrutan väl. En halvtimme efter ankomst var det dags för Kim Ganath var en av många tjejer som fått sin bil godkänd i besiktningen. be siktning. Bilarna stod i dubbla köer till besiktningsplattan, men rutinerade besiktningsmän klarade varje bil på några få mi nuter, så det gick snabbt un dan. När det var klart, fick man hämta sitt startkort och nummer hos tävlingsledningen. Efter besiktningen gick fö rarna runt banan och no terade noga alla gupp, fel doseringar och intilliggande hinder. Det gäller ju att ta sig runt banan med bi len, samtidigt som man hop pas att konkurrenterna skall fastna eller åka av någonstans. I bästa fall hamnar dom på taket. 140 bilar startade, uppdelade i olika klasser. Först kör man utslagstävlingar, där vinnarna går till final. Vår Kristoffer Höög körde i sin klass och kom upp till 11 poäng, vilket inte räckte till final. Men MHF hade i alla fall fått visa upp sin logotype i tävlingen, även om det inte blev så i slutuppgörelsen. UlfH Kristoffer justerar dörrlåset. Även Jonathan godkändes och blev klar för start. Lars Karlsson Bilverkstad AB Hildur Ottelinsgatan 21B, Uppsala Hallstalunds El Janne Eklöv Torsvägen 3, HALLSTAVIK Vi stöder MHF för en drogfri trafi kmiljö 9

12 Kolbäcksådalen + KAK är sant! Under år 2012 genomförde de båda lokalavdelningarna Kol bäcksådalen och KAK ett utskick till samtliga med lemmar med förfrågan om möjlighet att få fler att engagera sig i föreningens arbete. Utfallet blev tyvärr dåligt för båda av delningarna. Resultatet var förödande för KAK, in för årsmötet 2013 visste man nämligen om att en dast en styrelsemedlem var villig att fortsätta. Frågan om sammanslagning med Kolbäcksådalen blev då aktuell. Visst samarbete hade redan förekommit och eventuellt samgående så smått förberetts. Kolbäcksådalen var positiva till sammanslagningen och så förenades KAK med Kol bäcksådalen till MHF Kol bäcksådalen/kak den för sta april Den nya avdelningen 10 Skadad eller sliten vindruta? Byt eller laga för säkerhets skull. Välj alltid... VARNING FÖR SLITNA VINDRUTOR Slitna vindrutor är en glömd trafikfara! Läs rapporten på Sök R fun gerar bra men behöver få in fler i föreningsarbetet, ett arbete som innebär mån ga olika delar. Föreningen har bl. a. Ta Paus och Trafiknykterhetens Dag där hjälp fordras vid aktiviteterna, likaväl som vid Sill sexan där medlemmar bjuds på sill och Janssons fre stelse. Styrelsearbetet in nebär också många olika sa ker, man väljer själv efter sitt intresse. Med hopp om att du som till hör Kolbäcksådalen eller KAK har fått intresse av att med verka, tag kontakt med nå gon av oss: Lars Inga Nancy telia.com Tommy Margareta Vid pennan Lars Ejvind AUKTORISERADE BILGLASMÄSTERIER Från Olands MHF-ungdom Vid Furuhöjdskyrkans höstmarknad i Alunda fick vi tillfälle att visa upp en del av vår verksamhet. På en gräsyta mitt emot kyrkans lokal Öppen Hand ställde vi ut en av våra Folk-racebilar och vår rallybil av märket Lancia 600 GLP, 1988 års ekonomiklassade modell. Bilar och övrig utställning var ett uppskattat inslag vid marknaden. Dagen efter for jag och vår förste tävlingsförare Mikael Höög till en tävling i Ekerö. Tävlingsplatsen låg på väg mot Färentuna, vid en gård nära Hilleshögs kyrka. Anmälan och besiktning skedde vid Alvebäcks Blommor och depån hittades ute på en åker. Förarmöte (tävlingsupplägg) och mastervarv (banorientering) genomfördes innan tävlingen började. Vi skulle avverka tre specialsträckor, av vilka vi klarade ettan och trean utan problem. På andra sträckan svängde vägen mer än vår bil eller om det var tvärt om och vi hamnade på taket vid sidan om vägen. Tokigt, tokigt! Men efter riktning och en mekande av bilen kunde vi genomföra även tredje sträckan. Vi var nöjda med dagen, även om vi inte kom bland dom första på prispallen. Sören Lidén Hej kära MHF-are! Nu är samarbetsavtalet mellan MHF och Folksam underskrivet och klart. Det bör jar gälla vid årsskiftet och handlar primärt om hur vi ska fördjupa det gemensamma arbetet för säker och nykter trafik. Vi har redan ett mycket bra samarbete med Folksam gällande Tylösand. Nu kom mer vi att genomföra fler projekt tillsammans in satser som kommer att beslutas i det gemensamma affärsrådet. MHF:s medlemmar, som idag har sina försäkringar i SalusAnsvar kommer att er bjudas nya försäkringar i Folk sam med start 1 april 2014 och sedan enligt ett rul lande schema beroende på årsförfallodag. I texten ne dan utgår jag ifrån att erbju dandet kommer att vara kon kurrenskraftigt och lockan de men alla bör noggrant kontrollera villkoren och gärna jämföra med kon kurrenter så att man för vissar sig om att budet är maximalt bra. SalusAnsvar kommer att fin nas kvar som försäkringsbolag fram till den 31 mars 2015, när de sista försäkringarna konverteras till Folksam. I praktiken är Sa lusansvar stängt redan nu, eftersom samtliga anställda flyttat in i Folksams lo kaler och fått nya arbetsuppgifter där. En stor skillnad för MHF:s del är att vi sedan den 2 augusti 2013 över tagit vår egen växel/ kund tjänstfunktion, som Sa lusansvar skött på entrepre nad för vår räkning i det gamla samarbetsavtalet. Har du frågor? Slå gärna en signal till mig eller skriv ett mail så ska jag göra mitt bäs ta för att svara. Vänliga hälsningar Arne Winerdal

13 Sollentuna MHF informerar om cannabis Gun-Lis Roos, ordförande i Sollentunaavdelningen, har ar betat med kommunerna i Stock holms län med alkohol- och narkotikafrågor se dan Som pensionär får hon ännu mera tid till sitt engagemang. Genom mån ga års samarbete har Gun-Lis skapat ett för troendekapital i kom munerna, vilket givit hen ne möjlighet att under det senaste året genomföra 14 cannabisseminarier i 8 kom muner. Målet är att i alla 25 kommunerna ska can nabisseminarier genomföras. Här visar hon ett sammandrag av detta ar bete hur läget är och vad som planeras. Något för andra avdelningar att ta efter? Alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) enligt regeringens och riks dagens beslut för åren En av de satsningar som görs i Stockholms län är can nabisseminarier, där även MHF varit med som samarbetspartner i en del kommuner. Stockholms Läns Nykterhetsförbund (LNF) job bar med ANDT-frågor i samarbete med sina med lemsorganisationer i Stock holms län. Arbetet Komplett kvalitetsverkstad Fri lånebil vid service Gun-Lis Roos. går ut på att vara drivande och påverka kommunerna i länet för att i samarbete med dem genomföra olika ak tiviteter för att minska an vändningen av alkohol och förebygga användning av narkotikan. Samarbetet med LNF och kommunerna har ett värde på många sätt. Det innebär att det blir ekonomiskt möjligt att genom föra seminarier och kon ferenser som annars skul le vara omöjligt när det inte finns ekonomi för det. Sam arbetet med kommunerna gör också att det blir en stark genomslagskraft, man syns utåt på ett positivt sätt och även kommuninnevånarna får viktig kunskap i ämnet. Under en period av 1 år har 14 cannabissemina rier i 8 kommuner genomförts i Stockholms län. LNF är huvudman och Anhöriga Mot Droger (AMD), NBV, MHF och SLAN finns med i ett samarbete. Samarbetspartner kan variera i kommunerna. Föreläsare är Pelle Olsson, journalist och författare. Han är expert på om rådet när det gäller nar kotikan. Två föreläsare finns alltid med från AMD och det kan vara Lena Larsson, Björn Lindström, Karin Stenmarck eller Karin Ekoff. Som själva anhöriga till en missbrukare har de ock så experterfarenheter på sitt område. Upplägget för cannabisse minarierna är att på dagtid bjuda in de som professionellt jobbar med barn och ungdomar till ett eftermiddagspass. På kvällen är det föräldrars, mor- och farföräldrars och andra engagerade vuxnas tur att lära sig mer om cannabis, hur man kan upptäcka det och hur man går vidare med den upptäckten. Det blir mycket frågor och mycket engagemang från vuxenvärlden, men även mycket oro och ängslan över hur de skall bemöta tonåringarna. Ungdomar som öppet påstår och framhärdar att cannabis inte alls är lika farligt som alkohol och många ungdomar som tes tar och fastnar i ett missbruk. Föräldrar, mor- och farföräldrar behöver kunskap och argument för att bemöta sina barn och barn barn. Dessa starka liberala vindar som sveper in över Sverige och fått fäs te behöver motarbetas. Där för är det så viktigt att för äldrar och andra vuxna blir medvetna, får kunskap och inser att det som händer i samhället idag är allvarligt. Den information som AMD står för är tung att ta till sig, men samtidigt kommer man så nära verkligheten man kan komma. Det är en del av det verkliga livet. Enligt drogvaneundersökningen i Stockholms län är can nabis den vanligaste dro gen. Genomsnitt för länet, av elever som någon gång använt narkotika i års kurs 2 på gymnasiet, är för killar c:a 27 % och tjejer c:a 19 %. I vissa kommuner är siffran betydligt högre, ända upp till 40 % för killar och 23 % för tjejer. Den här utvecklingen är mycket oroan de och de liberala kraf terna måste stoppas. Där kan vi alla hjälpas åt. Arbetet med cannabisseminarier fortsätter under 2014 och flera kommuner är redan inbokade. När det gäller nätdroger (droger i gråzonen) behövs det även där utbildning och en tydligare lagstiftning. Gun-Lis Roos, Sollentuna 11

14 Minimässan Ung i Roslagen genomfördes den 30 oktober i Norrtälje. Det var i Norr tälje som de 6 nordostkommunerna i Stockholms län (Norrtälje, Öster åker, Vaxholm, Vallentuna, Täby, Danderyd) ge nomförde mässan för nion de året i rad. Det är ett rul lande schema där kommunerna turas om att bjuda in de övriga kommunerna. En ligt information var det c:a 400 deltagare med på mässan. Tomas Jonsson, Lennart Nore och Gun-Lis Roos var med från MHF och deltog på Mini-mässan med utställning, material och broschyrer, samt pratade med de som deltog på mässan. Här fanns möjlighet för MHF att marknadsföra sina al kobommar och alkolåset med godkända blåsinstrument. Tomas fick även möjlighet att prata med justitieminister Beatrice Ask som var där och det har sitt värde. För det vore lyckat om det blev alkobommar i hamnarna i Roslagen. Det finns två båthamnar i Ros lagen Grisslehamn och Kapellskär och det fö rekommer mycket trafik fram och tillbaka till dessa båt hamnar under sommarhalvåret. Alkobommar skulle stoppa många rattfyllerikörningar. När alkobommar finns i ham narna i Roslagen, får vi hoppas att även Åland och Finland inför alkobommar. MHF finns på Åland och vårt MHF har kontakt med dem. Jag har varit och träf fat MHF på Åland för nå got år sedan och dom är myc ket duktiga på att jobba med MHF:s frågor. Gun-Lis Roos, Sollentuna MHF Region Mälardalen kallar till årsmöte 2014 Datum: Lördagen den 5 april 2014 Plats: IOGT-NTO-lokalen Häggvik Tider: Vi börjar med kaffe Vi slutar med kaffe c:a Ur programmet: Sedvanliga årsmötesförhandlingar enligt stadgarna Medverkan från förbundsstyrelsen Lunch Kulturprogram Handlingar: Utsändes till anmälda ombud i mars (även vägbeskrivning) Anmälan: Före den 5 mars 2014 till Sten Fahlén, tel: E-post: Välkomna! Styrelsen 12

15 Kallelse till MHF-årsmöten i region Mälardalen år 2014 Avdelning Datum Tid Plats Botkyrka-Huddinge 03/ Vanliga platsen Skärplinge 07/ Hornbergsgården, Skärplinge Järfälla-Bro-Mälaröarna 11/ AMD:s lokal, Kvarnv. 3, Jakobsberg Haninge-Stockholm 15/ Banvaktstugan, Villagatan 5, Nynäshamn FMK (Försvarets Motorklubb) avd 14 21/ Livgardesgruppens lektionslokal (f. d. K1) Kolbäcksådalen/KAK 22/ IOGT-NTO Forum, Köping Enköping 23/ Kyrkans hus, Enköping Oland-Frösåker 23/ Klockarbacken, Alunda Olands MHF-Ungom 23/ Klockarbacken, Alunda Sollentuna-Täby-Danderyd-Sundbyberg 23/ IOGT-NTO, Mantalsv. 4, Häggvik Upplands MHF-Ungdom 23/ Klockarbacken, Alunda Uppsala 23/ IOGT-lokalen, Framtidsvägen 9, Funbo Eskilstuna 27/ Tempelriddarlokalen, Smedjegatan Österåker 27/ Dojan-lokalen Regionårsmötet 05/ IOGT-NTO-lokalen, Häggvik samhällsbyggnadsförvaltningen Vi stöder MHF i deras arbete för en nykter trafi kmiljö 13

16 Upplev Jag hämtas med buss och skjutsas de 12 milen till och från hamnen i Stockholm, får en egen hytt med erforderliga bek vämligheter, en sjöfrukost som håller mig mätt hal va dagen, underhållning i tre timmar av en världs artist och ett dygns av koppling med dans och allt annat som erbjuds på en lyxbåt. För allt detta betalar jag 130:! Jag och min kompis Alf lyss nar gärna på storbandsjazz och New Orleansmusik. När nu Jan Slåttenäs med sitt Glen Miller-band skul le uppträda på båten Cin derella i början på november, slog vi till. Det är tred je gången jag lyssnar på den na magnifika 18-mannaorkester (för Alfs del 13:e gången) och man njuter lika mycket varje gång. 14 Dansgolvet fylldes snart när Jan Slåttenäs Glenn Miller orchestra spelade upp. Världens mest prisvärda semesterresa Med en stadig lunch innanför västen före avresan skul le man teoretiskt klara den na minisemester på de 130 kronor som man har be talat. Men doften från res taurangerna ombord och de lockande bakverken från ka féerna gör att man skulle ång ra sin snålhet om man nöj de sig med grundkostnaden. Istället lyxar man till det med en trerätters mid dag, som av någon anledning tycks smaka bättre än på den finaste krogen i stan. När det sedan blir dags för ett mellanmål, väljer man gärna de lyxigaste mac korna, överhöljda med handskalade räkor. Drinkar även för oss Vid besök i någon av de mån ga barerna brukar jag tes ta hur bra bartendern är på att göra en god, alkoholfri drink. De yngre blir ofta lite förvirrade tydligen är det första gången för dem. De blandar ihop lite läsk med kolsyrat vatten och is och sätter apelsinklyftan på glas kanten. Resultatet blir en menlös dryck och man ön skar att man istället bara be ställt en cola. En äldre och mer erfaren bartender vet hur det ska smaka och snå lar inte på de beskare ingre dienserna som ger drinken mer smak. Många av oss som vill dric ka gott utan alkohol är för blyga i baren. Vi ser på de flaskprydda hyllorna och tror att här serveras bara alkohol. Men så är det ju inte. För några år sedan åkte jag på en kryssning där listan på drinkar innehöll fem al koholfria alternativ. Jag pro vade under kvällen alla fem och övriga gäster undrade nog när jag skulle gå ner för räkning. Åter till resans huvudattraktion Klockan nio på kvällen kör de Jan Slåttenäs Orchest ra Glenn Miller igång med

17 Cinderella! sin signaturmelodi In the Mood. Dansgolvet fylldes blixt snabbt det här var kan ske sista gången man fick tillfälle att dansa till ett band av denna dignitet. Mån ga av de kända låtarna från gamla stenkakor förstärktes med sång av bandets två mycket musikaliska vokalister, som med sitt sound fick det att låta som om de mimade till originalinspelningar från 40-talet. Slåttenäs spelade till klockan ett på natten, men avlöstes några gånger av ett ungdomligt dansband från Karlstad. Dagen efter gjorde bandet ytterligare ett fram trädande, som avslutades med en intervju av kapellmästaren Jan Slåttenäs. Han berättade att 2010 fick han utmärkelsen av Glen Mil ler Produktion i New York att som fjärde band i världen få använda namnet Glen Miller i sitt orkesternamn. Upplevelsen Det säljs mycket alkohol i båtens tax-freebutik och i restaurangerna och ba rerna, vilket troligen är rederiets huvudsakliga inkomst källa. Under lågsäsong åker man praktiskt ta get gratis, med baktanken att resenären skall handla så mycket som möjligt av Spriten håller priserna nere. de skattefria varorna. Lite sy niskt kan man väl säga att här drar vi nykterister nytta av alkoholen. Men visst handlar även vi, åtminstone jag. Det blir någ ra Toblerone i varukorgen och när frugan är med, bru kar det bli en parfymflaska. Och den goda maten är ett måste. Efter ilandstigningen sat te vi oss åter i Högbergs buss för hemresa. Den trevlige chauffören påminde om säkerhetsbältena innan starten, en förtroendeingivande gest som visar att han tar trafiksäkerheten på allvar. Det man efter hemkomsten minns bäst och pratar mest om med vännerna är upplevelsen. Den tvåtimmes långa väntan efter bus sens ankomst, innan man får stiga ombord, är glömd. Nu minns man atmosfären, underhållningen, ma ten, bemötandet och avkopplingen. Det är lätt att få nya vänner på båten och idag har jag skickat ett vykort till ett trevligt par från väst sverige som vi kom i sam språk med. Och jag är över tygad om att jag får en hälsning tillbaka. UlfH Kompisen Alf laddar upp med godis till barnbarnen. Auktoriserad serviceverkstad för Mercedes Benz, Chrysler, Jeep, Dodge och Mazda SERVICE - REPARATIONER DÄCK - PLÅT - LACK Svarvarvägen 6-8, Länna , 15

18 DET LÅTER SOM MOTORSÅGAR EN TEMAEFTERMIDDAG OM UNGDOMAR, VÅLD & ALKOHOL FÖR DIG SOM ARBETAR MED UNGDOMAR 7 maj i Sollentunasalen i Turebergshuset plan 13 Du som är med i programgrupperna är välkommen klockan då vi kommer att börja med en programgruppsmöte i respektive grupp. Övriga är välkomna klockan då temaeftermiddagen börjar. Vi kommer att visa en film som heter Motorsågar. Den handlar om en pojke som blir utsatt för våld vilket gör att han blir allvarligt skadad och får men för livet. Polisen kommer att medverka efter filmen. Föreläsare från IQ, Mikael Jägerskog och Cecilia von Schedvin, kommer att föreläsa om ungdomar och alkohol. Det blir tillfälle att reflektera över ämnena. Vi bjuder på fika! Anmäl dig till Sofia Herlitz, senast 3 maj. Välkommen! Sofia Herlitz preventionssamordnare socialkontoret i Sollentuna kommun Temaeftermiddagen arrangeras av socialkontoret i samarbete med Brottsförebyggarna i Sollentuna och: 16

19 Pressmeddelande: Ingen ska dö av rattfylleri MHF har beslutat att driva en egen nollvision i trafiken: Ingen ska dö av rattfylleri. Det här handlar inte bara om teknik och siffror. Nu sät ter vi människan i fokus, säger MHF:s ordförande Ma ria Bergström efter beslutet om en egen nollvision, som antogs i förbundets årsmötet i Göteborg nyligen. Ingen ska behöva uppleva det bottenlösa trauma, som så många anhöriga till rattfylleridöda ständigt utsätts för. Att dö i en rattfylleriolycka är fullständigt onödigt, kom plett meningslöst och väldigt trist. Det var i MHF:s kända Tylösandsseminarium som Claes Tingvall från Trafikverket först myntade begreppet nollvision. Det skedde 1995 och sedan dess har både Sverige, EU, FN och stora delar av USA ställt sig bakom Vision Zero i trafiken. Även om vi aldrig kommer ned till noll döda på grund av rattfylleri så är det självklart att sätta det målet. 70 döda i år är 70 för många, konstaterar Maria Bergström på MHF. Beslutet om MHF:s nya nollvision Ingen ska dö av rattfylleri innebär ett tydligare fokus på människan som kommer i kläm när någon slarvar med alkohol bakom ratten. Vi är föregångare när det gäller alkolåsutvecklingen. Vi har kämpat för att polisen ska kunna göra promillekon troller längs vägarna. Men genom att sätta människan i centrum blir det en varmare ton i alla våra opinionsinsatser, säger Maria Bergström. MHF värnar inte bara sina egna medlemmar. Vi står upp med en enad röst för varje människa i vårt land. Vi önskar alla ett gott liv utan att alkohol får chansen att förmörka tillvaron. Ingen ska behöva dö eller skadas på grund av rattfylleri! MHF har genom åren haft stort inflytande på trafiklagstiftningen i Sverige sänktes promillegränsen till 0,5 och 1989 till 0,2 promille. Vi har också varit med och drivit fram den nya alkolåslagen, som infördes i januari i år. Tusentals rattfyllerister måste nu köra helnyktert med alkolås för att få köra bil igen. Den nya visionen Ingen ska dö av rattfylleri kommer nu att lanseras brett inom MHF men också ut till den svenska allmänheten. Vi vet att svenska folket enhälligt ställer sig bakom vårt krav på en helnykter trafik. Genom att formulera den här nollvisionen hoppas vi att ännu fler ska ge oss i MHF ett aktivt stöd i vår kamp, säger Maria Bergström. För ytterligare information kontakta Arne Winerdal, MHF, tel , 17

20 Botkyrka-Huddinge MHF-avdelning kallar till Årsmöte 3 februari 2014 kl Anmälan till telefon Välkomna! Enköpings MHF-avd. inbjuder till Årsmöte 23 februari 2013 kl Kyrkans hus i Enköping. Denna dag uppmärksammar vi även avdelningens 85-årsdag med lite festligheter. Anmälan senast den 13 februari till tel eller e-post: Välkomna! Flen-Malmköpings MHF-avdelning inbjuder till Årsmöte 18 februari 2014 kl i Centrumkyrkan i Flen Alla varmt välkomna! MHF Haninge-Stockholm kallar till Årsmöte Lördagen den 15 februari 2014 kl i Banvaktstugan i Nynäshamn, Villagatan 5 Skyltar fi nns från pendeltågsstation Nynäs Gård som ligger nära Banvaktstugan. Ring om du vill ha ytterligare upplysning om väg. Sedvanliga förhandlingar och utdelning av förtjänsttecken. Vi bjuder på goda smörgåsar, te/kaffe och kaka och en trevlig pratstund. Varmt välkomna hälsar styrelsen! Järfälla-Upplands Bro-Mälaröarna MHF-avdelning kallar till Årsmöte 11 februari 2014 kl i AMD:s lokal, Kvarnvägen 3, Jakobsberg. Infartsparkering för bilar finns vid Kvarnvägen. Dagordning: Årsmöte Utdelning av förtjänsttecken Information trafi kfrågor Efter förhandlingarna blir det samvaro med förtäring. Med häsnyn till förtäringen är vi glada om du lämnar besked om deltagande till nedan person före den 2 februari. Den 22 januari är sista dautm för att lämna in motioner/förslag till årsmötet. Sänds till Ulla-Britta Vik, tel Varmt välkomna! Styrelsen Ohlsander s Rör Utför alla typer av rörarbeten

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1 Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.1 2015 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 30 jan. 4H start se program i bladet! * 18 febr. Årsmöte med Hejdeby och Endre Röda Kors kl.19.00 i Hejdeby

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Uddevalla Motorbåtsklubb

Uddevalla Motorbåtsklubb Här hittar du oss Klubblokalen ligger på Föreningsgatan 7 451 52 Uddevalla Telefon: 0727 22 23 23 E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com MIDSOMMAR PÅ HOLMEN AktiviteterSkapad av Annika 2011-06-30 21:15:05 Midsommar

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Copyright ICA AB 2011. 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, personalen i matsalen, vaktmästaren, en annan lärare, syskon, föräldrar, idrottstränare

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

Nummer 265 Årgång 45 Oktober 2012 Utkommer varannan månad Ansv.utg. HEKBLKKNBS Hemsida: http//www.folkdansringen.se/hemgarden I I I I

Nummer 265 Årgång 45 Oktober 2012 Utkommer varannan månad Ansv.utg. HEKBLKKNBS Hemsida: http//www.folkdansringen.se/hemgarden I I I I f Nummer 265 Årgång 45 Oktober 2012 Utkommer varannan månad Ansv.utg. HEKBLKKNBS Hemsida: http//www.folkdansringen.se/hemgarden r UPPTAKTSRESAN Klockan 7.30 lörd!gg!l

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem Hej! Nu, när vi har mött barnen igen och allt börjar få form och fason i arbetsrutinerna, är det dags att planera framåt. En mötesplats för inspiration:

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

Nyhetsbrev. Maj 2015. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 4 [År]

Nyhetsbrev. Maj 2015. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 4 [År] Sida 1av 4 Maj 2015 Medlemsmöte Den 18 maj (måndag) är det dags för medlemsmöte! Se bifogad kallelse. Handlingar till mötet kommer att finnas tillgängliga i klubbstugan i enlighet med stadgarna (1 vecka

Läs mer

Nu är det dags för femkamp igen!!!

Nu är det dags för femkamp igen!!! Motorblocket Våren 2007 Nu är det dags för femkamp igen!!! Vi har beslutat att arrangera en femkamp i år också. Eftersom vi har begränsat med plats på vissa grenar så är antalet aktiva deltagare begränsat

Läs mer

Test 2b: Läsa. Samhällsservice SOMMARFEST! Sagostundens förskola. Jag förstår anslag.

Test 2b: Läsa. Samhällsservice SOMMARFEST! Sagostundens förskola. Jag förstår anslag. Samhällsservice Cecilia och Jo han har en dotter som är 3 år. Hon he ter Astrid och går på förskolan. En dag när Cecilia hämtar Astrid ser hon det här anslaget. Jag förstår anslag. SOMMARFEST! Alla föräldrar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Dyslexiförbundet FMLS Ungdomssektionen i Skåne Presentation av ungdomssektionen vid pennan Johan Viebke Ansvarig ledare: Johan Viebke Ledare: Mikael (Mige) Lundahl Ledare: Eva

Läs mer

Praktisk information om Rädda Barnens Ungdomsförbunds FÖRBUNDSÅRSMÖTE 2013 & TIOÅRSJUBILEUM!

Praktisk information om Rädda Barnens Ungdomsförbunds FÖRBUNDSÅRSMÖTE 2013 & TIOÅRSJUBILEUM! Praktisk information om Rädda Barnens Ungdomsförbunds FÖRBUNDSÅRSMÖTE 2013 & TIOÅRSJUBILEUM! Datum: 13-15 september, 2013 Plats: Marieborgs folkhögskola, Marieborgsvägen 25 i Norrköping (karta: http://goo.gl/maps/umpuu)

Läs mer

Att fråga är att våga Hur gör man när man värvar? Argument till din hjälp när du vill övertyga Material att använda när du värvar Vem är det du vill

Att fråga är att våga Hur gör man när man värvar? Argument till din hjälp när du vill övertyga Material att använda när du värvar Vem är det du vill Värvarmanual 2012 Att fråga är att våga Hur gör man när man värvar? Argument till din hjälp när du vill övertyga Material att använda när du värvar Vem är det du vill värva och vem möter du? Så här får

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 1. 2015

DHR Ängelholm NR. 1. 2015 DHR Ängelholm NR. 1. 2015 ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL. 076 05 905 09 LIZ LINDEROS TEL. 042-598 75 MOBIL. 073 66

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

Stora Opelträffen 21-25 juli

Stora Opelträffen 21-25 juli Inbjudan Stora Opelträffen 21-25 juli Välkomna till årets stora 25 års jubileum! Vi firar detta i sagolika Sunne som ligger i Värmland.Platsen vi ska vara på är i Sunne Swecamp i Kolsnäs. Campingen är

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

2015-01-14. ÅIK:s Gympa PASS DAG TID. Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i Gymmixkortet.

2015-01-14. ÅIK:s Gympa PASS DAG TID. Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i Gymmixkortet. Kvalitetsdistribuerad av Posten Postens Gruppförsändelse Årgång 56 2015-01-14 ÅIK:s Gympa Nr 1-3 ** start v4 ** Prova på GRATIS första veckan! Pris till den deltagare som har högst närvaro på 1 aktivitet.

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.3 2011 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 18 sept. Endre IF och Endre IF Ungdom årsmöte i Endre bygdegård kl.18.00. Välkomna! * 23 okt. Campanakören

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka?

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Utmärkt förening i Nacka Det är viktigt att alla barn och ungdomar som deltar i olika fritidsaktiviteter upplever att de är välkomna och att de kan känna

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum

Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum SPF Seniorerna Rosenkälla - Endagsresa Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum Tisdag den 31 mars 2015 En endagsresa till - Artipelag - den nya privata konsthallen vid Baggensfjärden, på Värmdö, som invigdes

Läs mer

B. Hur tror du killarna känner sig innan de går in i varuhuset? C. Hade du valt att gå över isen fast det stod: Varning tunn is?

B. Hur tror du killarna känner sig innan de går in i varuhuset? C. Hade du valt att gå över isen fast det stod: Varning tunn is? Vilken smäll! SIDAN 1 Kapitel 1 En vild jakt A. Varför tror du att de stjäl sprejflaskorna? B. Hur tror du killarna känner sig innan de går in i varuhuset? C. Hade du valt att gå över isen fast det stod:

Läs mer

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2014 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2014 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Text 1 Angelica, om vi vill

Läs mer

PM för So Su BKs Agilitytävling 26-27 september 2009

PM för So Su BKs Agilitytävling 26-27 september 2009 PM för So Su BKs Agilitytävling 26-27 september 2009 Solna Sundbyberg BK hälsar Dig varmt välkommen! Nedan kommer viktig information: Plats: Solna Sundbyberg Brukshundsklubb. Vägbeskrivning följer nedan.

Läs mer

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 Den här ekorren Kurre längtar efter sommar, sol, värme och färska nötter att käka. Ha en trevlig sommar önskar redaktionen och Kurre. Hanna BABBEL

Läs mer

Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen. www.viljaforlag.se

Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen Bakgrund Det här materialet hör till boken Märtas tavlor som är skriven av Johanna Immonen. Materialet är tänkt som ett stöd för dig som

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt under sommaren:

Läs mer

Resultat av enkätundersökning

Resultat av enkätundersökning En undersökning bland resenärer på utbildningslinjen genomfördes i november 2012 genom en pappersenkät med nio frågor. Enkäten gavs ut både på svenska och engelska. Enkäten distribuerades till resenärer

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.2 2011 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 30 april Fagning i Allekvia änge med början kl.9.00 Röda Korset bjuder på lunch. * 30 april Vi firar

Läs mer

www.leanlink/lss Semesterprogram Sommaren 2013

www.leanlink/lss Semesterprogram Sommaren 2013 Semesterprogram Sommaren 2013 LSS Funktionsstöd/Fritid och Kultur inbjuder Dig att delta i vår semesterverksamhet sommaren 2013. Resorna och lägren är första hand till för dig som är över 21 år och bor

Läs mer

Ta vara på tiden, du är snabbt "för gammal" för att inte behöva ta ansvar.

Ta vara på tiden, du är snabbt för gammal för att inte behöva ta ansvar. Några ord till min Tips och råd från IHL1A, 16 januari 2015 Lev livet medan du kan Tänk ej för mycket på framtiden, ej heller på det förflutna Var snäll mot dem som är snälla mot dig; det lönar sig. Gör

Läs mer

Våga fråga! Välkommen som värvare! Johnny Mostacero Förbundsordförande

Våga fråga! Välkommen som värvare! Johnny Mostacero Förbundsordförande Värvarmanual Våga fråga! Tillsammans ska vi värva många nya medlemmar tilll IOGT-NTO. En tuff utmaning som är möjlig att nå om vi alla drar vårt strå till stacken. Du och jag kan bidra till målet genom

Läs mer

Finike marina under mars månad, o allt det lilla som där händer!

Finike marina under mars månad, o allt det lilla som där händer! Resebrev nr 2, 2013 Finike marina under mars månad, o allt det lilla som där händer! Lite om vad som händer i marinan, o det är inte lite det! Egentligen så är denna period mest tänkt till att jobba på

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Ådran har haft mycket för sig under våren. Bokenäsets Ådra Maj 2011

Ådran har haft mycket för sig under våren. Bokenäsets Ådra Maj 2011 Hejsan Alla Glada Ådror! Nu är det vår och försommar i ett slag. Syrener, äppelträd och liljekonvaljer står nu i full blom trots att det är en hel månad kvar till skolavslutningar och Ransäter. Det finns

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR This is a document containing all the grammar exercises and answers from the website www.svenska.digital ADJEKTIV ÖVNINGAR: Alla mina (fin) saker Jag har många

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k Nu, då och sen m i n e g e n b o k Innehåll Hur mår du idag? Rita ansikten i den gula ringen! Hej! Det här är din egen bok 3 Det här är jag idag 4 5 Min resa 6 Mitt nya hem 7 Så här såg det ut där jag

Läs mer

Höstens Fritidsprogram

Höstens Fritidsprogram Höstens Fritidsprogram 2011 Hej, Nu är det dags för ett nytt fritidsprogram. I höstens program hoppas jag att du hittar något kul att göra. Glöm inte att titta in på Fritidens hemsida www.fffvarberg.se

Läs mer

Våga fråga! Välkommen som värvare! Anna Carlstedt Förbundsordförande

Våga fråga! Välkommen som värvare! Anna Carlstedt Förbundsordförande Värvarmanual 2 Våga fråga! Tillsammans ska vi värva många nya medlemmar tilll IOGT-NTO. En tuff utmaning som är möjlig att nå om vi alla drar vårt strå till stacken. Du och jag kan bidra till målet genom

Läs mer

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller.

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller. Vikingen nr 4 2003 Tidningen "VIKINGEN" utkommer med 4-5 nummer per år. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller Vill ni vara

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Stockholms Judoförbund informerar

Stockholms Judoförbund informerar Stockholms Judoförbund informerar Gör som Ekerö JK Den 10 januari kommer Ekerö JK att ha ett arbetsseminarium med sin klubbstyrelse då man går igenom Stockholms Judoförbunds nya Mål och visionen 2015,

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2 Information till boende Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. Närmare 100 personer dör i bostadsbränder varje år, många på grund av att säkerhetsutrustning saknas. I regel är det slarv som förorsakar

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november Oj, oj oj, nu går tiden fort det har redan gått fem veckor sedan förra veckobrevet! Var tog de fem veckorna vägen? Jo, de försvann i en massa

Läs mer

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!!

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!! Medlemsinfo januari 2013 Aktuella föreningsaktiviteter FUB-café på Oasen på onsdagar kl 18:30-20:30 börjar den 16 januari och sedan 30 januari och 13 februari för att därefter förhoppningsvis fortsätta

Läs mer

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1 Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI LÅDBILS RÄJSET FÖR FUN PÅSE MED PENGAR TILL SIKFORS DIRTBANA Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL:

Läs mer

BODSJÖBLADET - BODSJÖ - EN ICKE OBETYDLIG VÄRLDSDEL - Informationsblad för er i Bodsjöbygden med omnejd. Nr 2 mars 2014. Bodsjö Diverse i farozonen

BODSJÖBLADET - BODSJÖ - EN ICKE OBETYDLIG VÄRLDSDEL - Informationsblad för er i Bodsjöbygden med omnejd. Nr 2 mars 2014. Bodsjö Diverse i farozonen BODSJÖBLADET - BODSJÖ - EN ICKE OBETYDLIG VÄRLDSDEL - Informationsblad för er i Bodsjöbygden med omnejd. Nr 2 mars 2014 Bodsjö Diverse i farozonen Som många nog har hört så har Bräcke kommun sagt upp avtalet

Läs mer

Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015

Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015 Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015 Hej! God fortättning på det nya året som nu inte är helt nytt utan en månad gammalt. Under denna månad har STF Stockholm Nordost haft två välbesökta aktiviteter,

Läs mer

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk.

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. Lampa Lampor Det finns fem verb grupper. Grupp ett är en-ord som slutar på -a. Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. som inte slutar på vokal. En Grupp 1 En lampa

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

Välkommen till Lindö

Välkommen till Lindö Välkommen till Lindö Lindö ligger på historisk mark. Under 1700-talet bodde familjen Anckarström här och de grundade en porslinsfabrik strax öster om den nuvarande anläggningen. Men mest bekant är nog

Läs mer

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund Tfn: 0911-70253 E-post:

Läs mer

Trevlig fortsatt sommar och

Trevlig fortsatt sommar och Utgivare: Åsens Byråd Årgång 16 Nummer 7 Juli 2014 Hej igen Det blir visst en månad till som ni får dras med mig. Nu närmar sig bygdeveckan traditionsenligt och det blir mycket att hinna med för alla våra

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 2011-02-21 Till FMCK Riksstyrelse, hedersledamöter i FMCK RF, samtliga kårer, valberedning samt revisorer INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 FMCK Värmland har tillsammans med FMCK Riksförbund äran att inbjuda

Läs mer

MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR!

MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Trikumo Hej! vänder sig till dig som är anställd på minst 40% inom kommunen, Borgholm Energi samt Ölands Kommunalförbund. Mer information om exakta tider och prisuppgifter kommer senare på Trikumo s hemsida.

Läs mer

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA Fyrishov 19-20 oktober 2013 Tre spännande mässor på samma plats vid samma tidpunkt! Resemässa - Golfmässa - Friluftsmässa Vill du möta tusentals människor som är intresserade

Läs mer

Fräs, den lilla panterkatten

Fräs, den lilla panterkatten Fräs, den lilla panterkatten Det handlar om en liten kattunge som hade tappat bort sin mamma. Och så går han iväg, för han vill inte vara på ett ställe. Så hittar han ett hus och familjen som bor i det

Läs mer

Slutrapport Trappan, Folkuniversitetet Varberg

Slutrapport Trappan, Folkuniversitetet Varberg Slutrapport Trappan, Folkuniversitetet Varberg Trappan, datastugor med Ipad. För Nyfikna seniorer i Varbergs kommun. Under juni månad 2012 tillsattes en styrgrupp för projektet som bestod utav. Emma Rosengren,

Läs mer

Vätterrundan 2009 och vi hade inte tur med vädret.

Vätterrundan 2009 och vi hade inte tur med vädret. Vätterrundan 2009 och vi hade inte tur med vädret. Så var det då dags för vår första (och sista?) Vätternrunda. Vi hade ängsligt följt väderrapporterna i veckan och till sist var det bara att inse att

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Skoterutflykt Ekonomiska föreningens skoterutflykt blir i år lördagen den 20 mars. Färden

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2015 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2015 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Question 1, Text 1 Välkommen

Läs mer

Månadsblad - Februari

Månadsblad - Februari 2013-01-30, Göteborg Månadsblad - Februari Kära IOGT-NTO-medlem! Ett nytt år har gjort intåg och likaså har ett nytt fantastiskt verksamhetsår, där vi fyller på med roliga aktiviteter som ger förnyad energi

Läs mer

Textstöd till oh-bild 1 Myter

Textstöd till oh-bild 1 Myter Textstöd till oh-bild 1 Myter Genom att servera och köpa ut alkohol till mitt barn lär jag henne/honom att dricka måttligt! Mängder av undersökningar visar istället att du förmedlar till ditt barn att

Läs mer

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010 Julvandring 1 8 Roller Guide... Station 1: Maria... Ängel... Station 2: Josef... INTRODUKTION Guiden kan introducera vandringen ungefär så här: Välkomna! Nu ska vi göra en speciell resa en tidsresa! Vi

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015 Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal HÖSTENS och VINTERNS 2 AKTIVITETER 2014-2015 Lär dig cykla! Sörliden Valla ordnar i samarbete

Läs mer

KALLT MEN FESTLIGT PÅ KLUBBENS ÅRSMÖTE

KALLT MEN FESTLIGT PÅ KLUBBENS ÅRSMÖTE KALLT MEN FESTLIGT PÅ KLUBBENS ÅRSMÖTE Våra årsmötesdagar i vackra Sunne genomfördes under Kristi Himmelfärdshelgen med ett fullspäckat program. Vädret var inte det bästa men deltagarna tog regnskurarna

Läs mer

Resebrev nr 1, 2011 - Trapani Sicilien

Resebrev nr 1, 2011 - Trapani Sicilien Resebrev nr 1, 2011 - Trapani Sicilien Året började med att vi tog en 10 dagars semester från Sverige, i januari månad, för att besöka Trapani o möta vårsolen. Hemma var det ju svinkallt o massor med snö

Läs mer

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Kapitel 1 David Drake är 28 år och bor i Frankrike.Han bor i en liten lägenhet långt bort från solljus.under sommaren

Läs mer

VERKSAMHETSSEMINARIER

VERKSAMHETSSEMINARIER INBJUDAN Rekonrgda må orter! VERKSAMHETSSEMINARIER 2015 Fokus på verksamhetsutveckling MISSA INTE:»SPANARNA«OM TRENDER OCH AKTUELLA ÄMNEN Hej! VÄLKOMMEN TILL VERKSAMHETSSEMINARIERNA 2015! VERKSAMHETSSEMINARIERNA

Läs mer

PROGRAM HUDIKSVALL RPG

PROGRAM HUDIKSVALL RPG PROGRAM HUDIKSVALL RPG HÖSTEN 2015 VARFÖR BILDADES RPG? Jo, så här var det! För drygt 40 år sedan beslutade de ekumeniska organen samt kyrkor och samfund att bilda en gemensam pensionärsförening vars huvudsakliga

Läs mer

LERGÖKS BLADET ETT INFORMATIONSBLAD FORMATIONSBLAD OM VAD SOM HÄNDER I FÖRENINGEN. KURSER, FESTER, RESOR OCH ALLA ANDRA AKTIVITETER

LERGÖKS BLADET ETT INFORMATIONSBLAD FORMATIONSBLAD OM VAD SOM HÄNDER I FÖRENINGEN. KURSER, FESTER, RESOR OCH ALLA ANDRA AKTIVITETER DHR. ÄNGELHOLM NR.2 2011. LERGÖKS BLADET ETT INFORMATIONSBLAD FORMATIONSBLAD OM VAD SOM HÄNDER I FÖRENINGEN. KURSER, FESTER, RESOR OCH ALLA ANDRA AKTIVITETER ORDFÖRANDE. OVE JANSSON 21694 TEL. 0435-21694

Läs mer

Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013. Aktuella datum

Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013. Aktuella datum 33333333333333333333333333 Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013 Aktuella datum 4-5/6 Storströvarläger 11/6 Linsboloppet kl 10 11/6 Skabersjöloppet

Läs mer

ELEVER I TÄBY SVARAR PÅ FRÅGOR. tobak cannabis & alkohol

ELEVER I TÄBY SVARAR PÅ FRÅGOR. tobak cannabis & alkohol ELEVER I TÄBY SVARAR PÅ FRÅGOR OM tobak cannabis & alkohol Foto: Anne Dillner/Scandinav bildbyrå Inte skulle väl mitt barn...? Troligtvis inte! Du har fått den här broschyren för att ditt barn bor i Täby.

Läs mer

SVENSKA Inplaceringstest A

SVENSKA Inplaceringstest A SVENSKA Inplaceringstest A Välj ett ord som passar i meningen. Använd bara ordet en gång. Exempel: Smöret står i kylskåpet. Det ringer på dörren. Han fick ett brev från mamma. De pratar om vädret. om /

Läs mer