MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND"

Transkript

1 Ratta Ren region mälardalen nr 4/13 Opinionsbildare i tiden MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

2 HÅLL I RATTEN Det kan vara en skakande upplevelse att åka med slitna stötdämpare. Risken för vatten planing ökar, bilen blir mer vindkänslig, bromssträckan förlängs och däckslitaget ökar. Med nya stötdämpare förbättras bilens egenskaper avservärt. Sachs stötdämpare finns till de flesta bilmodeller i ett brett utbud från original till sport och racing.

3 Ratta Ren Ordföranden har ordet Mälardalen Ansvarig utgivare Sten Fahlén MHF Mälardalen c/o Kansli Hammarby Fabriksväg 25, 8 tr Stockholm Mob E-post: Redaktör Kenneth Hagberg Räfsvägen Åkersberga Tel. hem Mobil E-post: Lokalredaktör Lena Larsson Nybodavägen Järfälla Tel Lokalredaktör C-län Ulf Hellgren Kilby, Vasängen Österbybruk Tel Utgivningsplan 2014 Nr Utg.dag Manusstopp 1 omkr. 15 mars 1 februari Annonser MHF Box 16, Partille Tel Tryckeri Svärd & Söner Tryckeri AB Tryckerigatan Falköping Tel Fax För insänt ej beställt material ansvaras ej. Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera insänt material. Omslagsbilden: Nu har den årstid inträtt då däckens mönsterdjup och vindrutetorkarvätskans procentsatser fått skärpta mått. Hej Ratta Ren-läsare! Då var det dags igen. I dag är det 27 oktober och hösten gör sig påmind med blåst och härliga färger, men det är varmt och då får jag väl inte klaga. Men själv så läng tar jag till vinter med lagom kyla och gott om snö. Helgen den oktober var jag deltagare i MHF:s förbundsmöte. Mötet var placerat i Örebro, med MHF Bergslagen som inbjudare och värdar. Ett perfekt arrangemang med bra lokaler och förtäring samt ett bra kulturprogram, givetvis precis som i min smak. För bundsmötets förhandlingar genomfördes enligt stadgarna. Vi beslöt om handlingsprogram och budget och vi valde förbundsstyrelseledamöter. Själv blev jag omvald på två år, men jag lämnade arbetsutskottet vilket känns bra med tanke på de uppgifter jag nu har när det gäller Mälardalen. Handlingsprogrammet omfattar sex block: Alkobommar i alla Sveriges hamnar. Jag hoppas att alla har på något sätt via media kunna följa invigningen av den första al kolåsbommen som har installerats i Göteborgs hamn. Nu har det gått en dryg månad med försöket, som under den månaden bara omfattat lastbilar. Försöket har nu utvecklats så att nu gäller bommarna även personbilar. Jag hoppas att alla ni medlemmar i MHF Mä lardalen känner stolthet över vårt MHF och det stordåd som rörelsen gjort när det gäl ler bommarna. Som du ser av inledningen av detta stycke så jobbar MHF vidare mot bommar i alla hamnar. Opinionsbildning för nykter trafik. Eftersupningslagen måste riksdagen besluta om och det är så fort som det är möjligt. Idag är det alldeles för många som slipper undan straff för rattfylleri på grund av att de druckit efteråt. Det är inte länge sedan vi kunde läsa i tidningarna om ett sådant fall. Det är märkligt att Norge kan, men inte vi. Norge har haft sin lag i 10 år medan vi kämpar för att få till ett beslut. Viktigt nu är att alla medlemmar i MHF Mälardalen kon taktar sina politiker och pekar på vikten av en lag. Ett annat bra sätt är också att skri va insändare. En sådan har ytterligare en effekt och det är att allmänheten ser att MHF kämpar för nykter trafik. Stoppa drograttfyllerister direkt vid vägen. MHF har dragit igång ett samarbetsprojekt för att hitta vägar och teknik för att kunna få fram ett sållningsinstrument för narkotiska preparat som polisen kan använda. På Ty lösandsseminariet presenterade danskarna ett sådant verktyg. Här har jag beskrivit tre av sex block lite mera utförligt, men när det gäller de tre övri ga så tar jag bara upp rubrikerna: Vaccinera unga mot rattfylleri. Insatser för rattfylleridrabbade. Boken om MHF lanseras. Boken presenteras under min skrivning om studiesatsningen. Handlingsplanen skall prägla vår verksamhet under Forts. på sid. 2 1

4 Forts. från sid. 1 När det gäller förbundsmötet så ser jag med oro to nen i inläggen från vissa om bud. Det gäller inte sakfrågan, för den är bra och vik tig att debattera. Men det gäller tonen i debatten som jag oroas för. Saklig de batt är viktig, men tonen skall vara rätt och inte aggres siv. Tyvärr är väl det en form som blir mera utbredd i samhället och framför allt i de sociala medierna. Vi mås te komma tillbaka till en mjukare ton mellan medborgarna och inte som nu agg ressivitet och påhopp, som gör många ledsna och inte till att må bra. Vi som folk rörelse borde gå i täten för ett bättre samhälle där den na aggressiva form inte finns. En folkrörelses främsta uppgifter är att förändra och det ligger just inom det området. MHF Region Mälardalen genomför sitt årsmöte den 5 april. Lokal är IOGT-NTO-gården i Hägg vik. Se annons på annan plats. Nu är det snart jul. Många av oss skall ut och resa och förhoppningsvis i lite kyla. Hoppas du sett över din bil och gjort den klar för att klara vinterns väder. Du har väl sett över batteriet, att det är fulladdat och tändningssystemet är ju sterat, vinterdäcken har till räckligt mönster, vindrutespolarvätskan tål kyla, en reservflaska är inte dumt att ha med, en sandpåse och snö skyffel i bagaget och du har väl inte glömt att även se över belysningen på alla punkter. Har du gjort det så kommer din resa att gå smärtfritt. Men nu kommer jag till det viktigaste; du själv! Vin tertid måste vi färdas med lägre hastighet och stör re hänsyn till varandra. Att hjälpas åt i trafiken är en viktig regel. Alla är inte så duktig som du och jag och detta kan leda till tråkiga trafikolyckor. Styrelsen för MHF Region Mälardalen önskar alla sina medlemmar med fa miljer och vänner God Jul och Gott Nytt År! Vi lovar varandra att köra med Omsorg och Hänsyn, allt i syfte att ingen skall dö das eller skadas i jultrafiken och alla av oss skall kom ma fram utan skador till våra resmål. Sten Gredelby El Gredelbyvägen 14A, KNIVSTA tel Ny huvudredaktör för Ratta Ren Mälardalen Över en abborrfilé med potatis och lök/anjovissås hem ma i Österbybruk fi ck jag lära känna min efterträdare Kenneth Hagberg från Åkersberga. För att ut vidga kännedomen om vår nye huvudredaktör, bad jag honom göra en presentation av sig själv. Så här be skriver han sig: Kenneth Hagberg. Ålder: 65 år nybliven pensionär Civilstånd: gift med fem barn. Tre utflugna. Bor: I Sjökarby som ligger i Österåkers kommun, strax norr om Åkersberga. Intressen: läsa, skog och mark, bygga, barnen och bordercollien Nanna. Började som journalist 1969 på Sveriges Radio och vandrade sedan vidare via dagspress till fackpress och lokalpress. Startade 2007 lokaltidningen Vi i Väs by och 2010 Vi i Sollentuna. Två lokaltidningar som idag är dominerande på sin marknad. Har fått förtroendet att bli ny redaktör för Ratta Ren vilket i och för sig är en utmaning eftersom jag av erfarenhet vet att det kan vara svårt få alla att ställa upp när det gäller föreningslivet. Det är naturligtvis min för hoppning och önskan att alla avdelningar inom re gionen får möjlighet att spri da kännedom om sin verk samhet till alla medlemmar. Det pågår aktiviteter överallt och en av mina första uppgifter blir att bygga nätverk för att ge alla möjlighet att medverka i tidningen, inte minst som en inspiration till alla verksamma i regionen. Tveka inte att kontakta mig för det är tillsammans som vi kan göra en riktig lokaltidning ännu bättre. Du når mig via mail eller via telefon Kenneth Hagberg Vi tackar Kenneth för pre sentationen. Jag vill påminna om att det är allas vår uppgift att förse Kenneth med material; text och bil der från vad som sker i våra avdelningar. Vid varje aktivitet utser vi någon som får till uppgift skriva ner det som kan vara intressant för Ratta Rens läsare. Och skicka gärna med ett fotografi! UlfH Med rätt glasögon ser du bekvämt KONTAKTLINSER är ett bra alternativ Beställ tid för synundersökning Järntorget 2, Fagersta Tel

5 Lys, knyt och mys i Sikhjälma Östersjökustens invånare har följt traditionen från Finland att ta farväl av sommaren ge nom att första lördagen i september lysa upp havsstranden. Finnarna gör det med kasar, medan vi nöjer oss med marschaller. Skärplingen MHF-avdelning bjöd in till en lyskväll och drog sitt strå till stacken genom att tända ett an tal marschaller längs hela sin strandremsa. Lyskvällen blev till myskväll då de drygt 20 närvarande du kade upp till knytkalas. Kok ta kräftor fyllde borden, tillsammans med pajer och allehanda tilltugg. När någon dukade upp ett fat med hummer, såg kräftorna mera ut som bete till des sa stora skaldjur. Ordförande Johan Mattsson med hustrun Stina var utmärkta värdar, när de delade med sig av sin knyt korg till en okunnig skri bent som kommit till av delningens camping för att skåda lystraditionen. Några medlemmar från MHF Camping Club hade an länt i sina husbilar. En viss avund kände undertecknad då klubbisterna in för natten gick till sina vag nar för att inta horisontalläge, medan jag själv hade fem mils färd framför mig på krokiga upplandsvägar i kraftig dimma. Men med myset och den goda ma ten i minnet och magen kändes ändå natt-trippen bra. Skribenten UlfH Göran Sandberg placerade ut många marschaller. Kräftorna såg ynkliga ut i jämförelse med Carina Westbloms humrar. INTENSIVKURSER! AM MC Bil Lastbil Släp SNABBASTE VÄGEN TILL DITT KÖRKORT! Märsta, Upplands Väsby www. ellstroms.se 3

6 Fridfull Ordförande Sten Fahlén fi ck 26 deltagare att spänt lyssna i två timmar. Gammalt groll och skitsnack om vad som varit kom mer absolut inte att to lereras! Nu har vi lämnat det bakom oss och nu ser vi bara framåt! Det var ord och inga visor när Sten Fahlén med en officers Vinnaren vid dagens bouletävling. stäm ma tog till orda på regionens upptakt i Sala 7 sep tember. De som eventuellt hade skrivit ner kritiska minnesstolpar, stoppade snabbt undan sina pap per och lyssnade sedan på ett två timmars anförande. Inte en gäspning kunde jag notera från de engagerade mötesdeltagarna. Vår nye regionordförande Stenskott? Laga Ditt stenskott från 0:- till 200:- beroende på försäkringsbolag Åtta medlemmar från Olands MHF-avdelning var närvarande i dubbel bemärkelse. Boka tid på eller på 4

7 upptakt! Olands MHF-ungdomar körde så kornstybben yrde. Sten Fahlén har ett förflutet som yrkesofficer och kan kon sten att få publiken att lyss na. Sten är i grunden en ödmjuk människa, som dock tycks ha respekt för bara en person sin hustru. När familjen flyttade till Sköv de, lovade han henne att lämna MHF. Hon skrattade åt hans löfte och han har ännu inte vågat tala om för henne att han förutom åta gandet i Region Mälardalen kvarstår ytterligare ett år i Region Väst. Trots löf tesbrottet tycks familjen vara väl sammansvetsad och makarna firade guldbröllop i somras. Sten ser inhoppet i vår region som ett tillfälligt åtagande och hans ambition är att vi åter ska ha egen styrelse så snart som möjligt. Under sina många resor mel lan hemorten i Västergötland och stugan i Ångermanland har Sten passerat Sala minst 500 gånger. Han har passerat fartkameran utan för möteslokalen och mån ga andra fartkameror tu sentals gånger utan att åka fast. Fartkamerorna har till uppgift att få ner farten Värdavdelningen försåg oss med gott fi kabröd till kaffet. på särskilt farliga vägavsnitt säger Sten och det är en fullständigt onödig ut gift att nonchalera deras syfte. En dag med mycket innehåll Innan vi gick till lunch, de monstrerade Sten två oli ka roll-ups. Det är sto ra skyltar med informativ text som kan placeras in till våra Ta Paus-aktiviteter m. m. och som man rul lar upp när man tar ner dem(!). Sex sådana skyltar fanns med och de bokades snabbt av deltagarna. Sten poäng terade vikten av att vi all tid skyltar med MHF när vi har våra aktiviteter och att vi förklarar för folk vad MHF står för. Vi fick några tips på argument och samtalsämnen när vi är ute och pratar MHF. Varje trafikdödad människa drab bar inte bara en person, utan ofta är det närstående som också drabbas på olika sätt. För att inte Forts. på sid. 6 5

8 Forts. från sid. 5 tala om samhällets kostnader för alla skadade. MHF le der arbetet mot rattfylleriet och var en pådrivande fak tor när promillegränsen sänk tes till 0,2. Studiecirklar för 65+ skju ter upp körkortsåterkallelsen. Vi som varit med länge har glömt en del och missat många nya trafikregler som tillkommit un der åren. Sten uppmanar oss att starta studiecirklar i ämnet. Bjud gärna på tår ta eller mat vid träffarna och kolla om NBV betalar, föreslår Sten. Sagnereds tipsrunda Efter förmiddagens övning skulle vi förflytta oss 15 km till ett fält där Olands MHF-ungdom visade upp Efter rallyrundan var det gott med hamburgare, korv och bröd. en del av sin verksamhet. Vä gen dit kantades av 13 st 1X2-frågor och trots att vi var två deltagare i min bil, kom vi inte ens upp på me daljplats. Det berodde för stås på att frågorna, konstruerade av Stig Sagnered m. fl, var för svåra. 13:e frågan satt inne på en gårdsplan, alldeles intill en grill där värdavdelningen Sala MHF såg till att alla ankommande blev mät ta. Med hamburgare, korv, bröd och dryck i magen leddes vi sedan in i en ladugård, ombyggd till bouletävlingshall. För andra gången i mitt liv kastade jag dessa klot som skulle hamna så nära en liten kula som möjligt. Naturligtvis hamnade de inte till räckligt nära och de fina frukt korgarna gick till mina mot spelare. Men det goda bak verket till efterföljande fika smakade gott, så det jäm nade ut sig. Som avslutning på dagen visade Olands MHFungdom upp ett par av sina täv lingsbilar. Alla erbjöds att åka med en runda på den stubb åker som ställts till för fogande. Jag var en av dem som mer eller mindre fri villigt lät mig placeras bred vid Mikael Höög i ett plåt skrov som en gång varit en Saab. Med ett vrål drog vi iväg och sedan minns jag inte så mycket mer än att jag efter tre varv kopplades lös ur sätet och steg ur på ska kiga ben. Det hade dammat oerhört från det torra un derlaget och jag fick skaka av kavajen för att se vilken av mina två jag hade tagit på mig vid avfärden på morgonen. Summering Det här var en av de trevligaste upptakter jag varit med om. Stig och Eva och de andra från Sala MHFavdelning ska ha stort tack. Och när det gäller Sten Fahlén så tror jag att min militärtjänst för 50 år sedan hade varit roligare om han varit min kompanichef. Ett tips vill jag ge till de av delningar som bjuder in Sten till någon aktivitet: Bjud på prinsesstårta till kaf fet, för det är det bästa han vet! UlfH Yngste deltagaren Jonathan Höög var en av vinnarna i lotteriet. 6

9 Utbildning FMK Mälardalen planerar att genomföra en av rostningskurs för släpvagnsförare i vår. Detta är ett bra tillfälle för dig som vill köra upp för den nya högre behörigheten för släp att öva på han tering av släp, backning m. m. Föranmälan till FMK Mälardalens maillåda. Tidning Vi har fått ett erbjudande som vi inte kunde motstå om att få tidnin gen till våra medlemmar, så den fortsätter vi med. Årsmöte Vi planerar att hålla vårt årsmöte första vec kan i mars månad De som före den 1 feb rua ri betalt sin årsavgift FMK Mälardalen Klubbnytt Vi kommer här att informera våra medlemmar om vad som händer i föreningen. kom mer att få kallelsen hem skickad med samtliga handlingar. Resa Det är inplanerat en resa under våren till Nos talgibyn, mer detaljer om den kom mer i brev i samband med kallelsen till årsmötet. Sista chansen Det är nu sista chansen att få tidningen för de f. d. medlemmar som inte varit med lemmar un der Glöm inte att med lemsavgiften är sänkt till 200 kr. Avtal Det har skrivits nya av tal med olika fö retag som är mer aktuella idag. FMK avd 14 Årsmöte 2014 Avdelningens medlemmar kallas till årsmöte 19 mars 2014 kl Även i år blir det i Livgardesgruppens (f. d. K1) lektionslokaler. Därefter middag i Kavallerimässen. Anmälan är bindande. Om eventuellt återbud inte lämnats i god tid kommer kostnaden för middagen att faktureras då avdelningen måste betala för beställd mat. Obs! Medtag giltig legitimation. Anmäl senast 21 februari till Georg Bergholtz, Välkomna önskar styrelsen gm Britt Elvebjer Studieverksamhet 2014 Nu har vi äntligen fått ett material som vi längtat efter. Mål gruppen för materialet är alla MHF- och Supportmedlemmar. Materialet beskriver MHF på ett trevligt sätt och det är lätt att arbeta med. Boken som är framtagen in nehåller även studieplan. Boken innehåller 11 stycken som utöver fakta även in nehåller diskussionsfrågor. Materialet är lämpat för studiecirkel med 3 5 träffar. Jag kan även an vända boken som ett mark nadsföringsmaterial. Har du en träff med t. ex. en politiker så kanske du skul le överlämna en bok som för politikern beskriver vad MHF gör och vad vi står för. Varje avdelning har fått ett exemplar av boken skic kat till ordföranden. NBV har flera böcker för stu diecirklarna, men även Re gion Mälardalen har ett litet antal. Styrelsen hoppas att alla av delningar inte bara i sty relsen utan även medlemmarna träffas och förkovrar sig i vad deras förbund gör och vad vi står för. Vi ser det som vår målsättning att det genomförs minst fem cirklar i regionen. Starta redan före jul med att skaffa deltagare i cirklarna. Kontakta NBV och framför dina tankar om medlemmarnas personliga utveckling i gruppmiljö. Lycka till! Sten F. Ta kontakt med din NBV-avdelning för att få underlagen för din cirkel NBV Stockholm: NBV Uppsala: NBV Mälardalen: Har du frågor så kontakta mig Sten Fahlén

10 Seniorutflykt i Norduppland Vi var några ungdomar (UlfH 73 resp. Anna-Maria An dersson 72 år) som på Oland-Frösåkers första styrel semöte efter sommaren be slutade att en höstdag bju da ut våra seniormedlemmar på en biltur, inkluderande restauranglunch och något kulturellt besök. Lun chen föll på Forsmarks värds hus och det kulturella förlades till Vigelsboäng, Any Åkerman (drygt 90) tar itu med sin taco. 8 Gänget inväntar värdshuslunchen (värdshuset i bakgrunden). en samling gamla byggnader som vuxit till en museigård. Lunchen på värdshuset vi sade sig bestå av taco, något som blev en överraskning för vår åldersgrupp. Med varierande framgång lyc kades dock alla bli mätta och den goda kakan till kaffet överbryggade alla betänkligheter. Efter 15 minuters bilfärd från Forsmark kom vi till hembygdsgården Vigelsboäng, där värdparet tillika MHF-arna Kerstin och Lasse Norén från Valö tog emot. Inför guidningen dela des vi upp i två grupper, var vid Lasse tog hand om den ena och sakkunnige Öre grundsbon Karl-Rune Lind från vårt eget gäng tog hand om den andra. Vi gick igenom gårdens man gårdsbyggnad, fähus, smed ja, dass, linbastu och an dra byggnader. En av bygg naderna inrymmer ett byg demuseum, med många ihop samlade föremål från den uppländska jordbruksbygden. Hela byggnaden är en mangårdsbyggnad, in redd som den såg ut för hund ra år sedan. Ett rum på över våningen visar en skolsal från svunnen tid. Vill man veta mer om den na hembygdsgård, kan man gå in på Valö-Forsmarks hembygdsförenings hem sida. Gå gärna in på hem sidans Hus på hembygdsgården där Lasse Norén lagt in 18 bilder från gården. Undertecknad, fotograferad av Anna-Maria. Efter rundvandringen sam lades vi i Lundgårdens ved uppvärmda kök, där Ker stin hade kokat kaffe. Hem bakad blåbärskaka sma kade bra till kaffet och gam la minnen utbyttes mel lan deltagarna. När rulla torer och käppar senare stu vats in tillsammans med oss själva i våra fyra bilar, star tade hemfärden från en ut flykt som de flesta verkade nöjda med. UlfH Stegia AB Regattagatan 22B Västerås Vi stöder MHF för en drogfri trafi kmiljö

11 En rallymorgon med Olandsungdomarna Christer Jacobsson lägger upp reservdelarna. Saaben har fått namn efter förarens son. Lördagen den 26 oktober körde Olands MHF-ungdom årets sis ta tävling på Bergbybanan i Vendel. Redan klockan 7 var gänget på plats med sin Saab bland 80-talet medtävlare. Det vrålade från alla håll när motorerna på folkracebilarna blåstes ur. Så fort Saaben rullat av trai lern, började depåansvarige Christer Jacobsson läg ga upp lagret med reservdelar och andra tillbehör intill bilen. Här gäller det att vara förberedd på allt. Ett hjul kan punktera el ler ett grenrör gå sönder. Allt skall kunna bytas på några minuter. Föraren Kristoffer Höög kom med en sidoruta som han monterade fast på vänster dörr. Låset till dörren fun gerade dåligt, så låset mås te lossas och sänkas nå got. Banan var mycket le rig, så det gällde att fylla vät skebehållaren till vindrutan väl. En halvtimme efter ankomst var det dags för Kim Ganath var en av många tjejer som fått sin bil godkänd i besiktningen. be siktning. Bilarna stod i dubbla köer till besiktningsplattan, men rutinerade besiktningsmän klarade varje bil på några få mi nuter, så det gick snabbt un dan. När det var klart, fick man hämta sitt startkort och nummer hos tävlingsledningen. Efter besiktningen gick fö rarna runt banan och no terade noga alla gupp, fel doseringar och intilliggande hinder. Det gäller ju att ta sig runt banan med bi len, samtidigt som man hop pas att konkurrenterna skall fastna eller åka av någonstans. I bästa fall hamnar dom på taket. 140 bilar startade, uppdelade i olika klasser. Först kör man utslagstävlingar, där vinnarna går till final. Vår Kristoffer Höög körde i sin klass och kom upp till 11 poäng, vilket inte räckte till final. Men MHF hade i alla fall fått visa upp sin logotype i tävlingen, även om det inte blev så i slutuppgörelsen. UlfH Kristoffer justerar dörrlåset. Även Jonathan godkändes och blev klar för start. Lars Karlsson Bilverkstad AB Hildur Ottelinsgatan 21B, Uppsala Hallstalunds El Janne Eklöv Torsvägen 3, HALLSTAVIK Vi stöder MHF för en drogfri trafi kmiljö 9

12 Kolbäcksådalen + KAK är sant! Under år 2012 genomförde de båda lokalavdelningarna Kol bäcksådalen och KAK ett utskick till samtliga med lemmar med förfrågan om möjlighet att få fler att engagera sig i föreningens arbete. Utfallet blev tyvärr dåligt för båda av delningarna. Resultatet var förödande för KAK, in för årsmötet 2013 visste man nämligen om att en dast en styrelsemedlem var villig att fortsätta. Frågan om sammanslagning med Kolbäcksådalen blev då aktuell. Visst samarbete hade redan förekommit och eventuellt samgående så smått förberetts. Kolbäcksådalen var positiva till sammanslagningen och så förenades KAK med Kol bäcksådalen till MHF Kol bäcksådalen/kak den för sta april Den nya avdelningen 10 Skadad eller sliten vindruta? Byt eller laga för säkerhets skull. Välj alltid... VARNING FÖR SLITNA VINDRUTOR Slitna vindrutor är en glömd trafikfara! Läs rapporten på Sök R fun gerar bra men behöver få in fler i föreningsarbetet, ett arbete som innebär mån ga olika delar. Föreningen har bl. a. Ta Paus och Trafiknykterhetens Dag där hjälp fordras vid aktiviteterna, likaväl som vid Sill sexan där medlemmar bjuds på sill och Janssons fre stelse. Styrelsearbetet in nebär också många olika sa ker, man väljer själv efter sitt intresse. Med hopp om att du som till hör Kolbäcksådalen eller KAK har fått intresse av att med verka, tag kontakt med nå gon av oss: Lars Inga Nancy telia.com Tommy Margareta Vid pennan Lars Ejvind AUKTORISERADE BILGLASMÄSTERIER Från Olands MHF-ungdom Vid Furuhöjdskyrkans höstmarknad i Alunda fick vi tillfälle att visa upp en del av vår verksamhet. På en gräsyta mitt emot kyrkans lokal Öppen Hand ställde vi ut en av våra Folk-racebilar och vår rallybil av märket Lancia 600 GLP, 1988 års ekonomiklassade modell. Bilar och övrig utställning var ett uppskattat inslag vid marknaden. Dagen efter for jag och vår förste tävlingsförare Mikael Höög till en tävling i Ekerö. Tävlingsplatsen låg på väg mot Färentuna, vid en gård nära Hilleshögs kyrka. Anmälan och besiktning skedde vid Alvebäcks Blommor och depån hittades ute på en åker. Förarmöte (tävlingsupplägg) och mastervarv (banorientering) genomfördes innan tävlingen började. Vi skulle avverka tre specialsträckor, av vilka vi klarade ettan och trean utan problem. På andra sträckan svängde vägen mer än vår bil eller om det var tvärt om och vi hamnade på taket vid sidan om vägen. Tokigt, tokigt! Men efter riktning och en mekande av bilen kunde vi genomföra även tredje sträckan. Vi var nöjda med dagen, även om vi inte kom bland dom första på prispallen. Sören Lidén Hej kära MHF-are! Nu är samarbetsavtalet mellan MHF och Folksam underskrivet och klart. Det bör jar gälla vid årsskiftet och handlar primärt om hur vi ska fördjupa det gemensamma arbetet för säker och nykter trafik. Vi har redan ett mycket bra samarbete med Folksam gällande Tylösand. Nu kom mer vi att genomföra fler projekt tillsammans in satser som kommer att beslutas i det gemensamma affärsrådet. MHF:s medlemmar, som idag har sina försäkringar i SalusAnsvar kommer att er bjudas nya försäkringar i Folk sam med start 1 april 2014 och sedan enligt ett rul lande schema beroende på årsförfallodag. I texten ne dan utgår jag ifrån att erbju dandet kommer att vara kon kurrenskraftigt och lockan de men alla bör noggrant kontrollera villkoren och gärna jämföra med kon kurrenter så att man för vissar sig om att budet är maximalt bra. SalusAnsvar kommer att fin nas kvar som försäkringsbolag fram till den 31 mars 2015, när de sista försäkringarna konverteras till Folksam. I praktiken är Sa lusansvar stängt redan nu, eftersom samtliga anställda flyttat in i Folksams lo kaler och fått nya arbetsuppgifter där. En stor skillnad för MHF:s del är att vi sedan den 2 augusti 2013 över tagit vår egen växel/ kund tjänstfunktion, som Sa lusansvar skött på entrepre nad för vår räkning i det gamla samarbetsavtalet. Har du frågor? Slå gärna en signal till mig eller skriv ett mail så ska jag göra mitt bäs ta för att svara. Vänliga hälsningar Arne Winerdal

13 Sollentuna MHF informerar om cannabis Gun-Lis Roos, ordförande i Sollentunaavdelningen, har ar betat med kommunerna i Stock holms län med alkohol- och narkotikafrågor se dan Som pensionär får hon ännu mera tid till sitt engagemang. Genom mån ga års samarbete har Gun-Lis skapat ett för troendekapital i kom munerna, vilket givit hen ne möjlighet att under det senaste året genomföra 14 cannabisseminarier i 8 kom muner. Målet är att i alla 25 kommunerna ska can nabisseminarier genomföras. Här visar hon ett sammandrag av detta ar bete hur läget är och vad som planeras. Något för andra avdelningar att ta efter? Alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) enligt regeringens och riks dagens beslut för åren En av de satsningar som görs i Stockholms län är can nabisseminarier, där även MHF varit med som samarbetspartner i en del kommuner. Stockholms Läns Nykterhetsförbund (LNF) job bar med ANDT-frågor i samarbete med sina med lemsorganisationer i Stock holms län. Arbetet Komplett kvalitetsverkstad Fri lånebil vid service Gun-Lis Roos. går ut på att vara drivande och påverka kommunerna i länet för att i samarbete med dem genomföra olika ak tiviteter för att minska an vändningen av alkohol och förebygga användning av narkotikan. Samarbetet med LNF och kommunerna har ett värde på många sätt. Det innebär att det blir ekonomiskt möjligt att genom föra seminarier och kon ferenser som annars skul le vara omöjligt när det inte finns ekonomi för det. Sam arbetet med kommunerna gör också att det blir en stark genomslagskraft, man syns utåt på ett positivt sätt och även kommuninnevånarna får viktig kunskap i ämnet. Under en period av 1 år har 14 cannabissemina rier i 8 kommuner genomförts i Stockholms län. LNF är huvudman och Anhöriga Mot Droger (AMD), NBV, MHF och SLAN finns med i ett samarbete. Samarbetspartner kan variera i kommunerna. Föreläsare är Pelle Olsson, journalist och författare. Han är expert på om rådet när det gäller nar kotikan. Två föreläsare finns alltid med från AMD och det kan vara Lena Larsson, Björn Lindström, Karin Stenmarck eller Karin Ekoff. Som själva anhöriga till en missbrukare har de ock så experterfarenheter på sitt område. Upplägget för cannabisse minarierna är att på dagtid bjuda in de som professionellt jobbar med barn och ungdomar till ett eftermiddagspass. På kvällen är det föräldrars, mor- och farföräldrars och andra engagerade vuxnas tur att lära sig mer om cannabis, hur man kan upptäcka det och hur man går vidare med den upptäckten. Det blir mycket frågor och mycket engagemang från vuxenvärlden, men även mycket oro och ängslan över hur de skall bemöta tonåringarna. Ungdomar som öppet påstår och framhärdar att cannabis inte alls är lika farligt som alkohol och många ungdomar som tes tar och fastnar i ett missbruk. Föräldrar, mor- och farföräldrar behöver kunskap och argument för att bemöta sina barn och barn barn. Dessa starka liberala vindar som sveper in över Sverige och fått fäs te behöver motarbetas. Där för är det så viktigt att för äldrar och andra vuxna blir medvetna, får kunskap och inser att det som händer i samhället idag är allvarligt. Den information som AMD står för är tung att ta till sig, men samtidigt kommer man så nära verkligheten man kan komma. Det är en del av det verkliga livet. Enligt drogvaneundersökningen i Stockholms län är can nabis den vanligaste dro gen. Genomsnitt för länet, av elever som någon gång använt narkotika i års kurs 2 på gymnasiet, är för killar c:a 27 % och tjejer c:a 19 %. I vissa kommuner är siffran betydligt högre, ända upp till 40 % för killar och 23 % för tjejer. Den här utvecklingen är mycket oroan de och de liberala kraf terna måste stoppas. Där kan vi alla hjälpas åt. Arbetet med cannabisseminarier fortsätter under 2014 och flera kommuner är redan inbokade. När det gäller nätdroger (droger i gråzonen) behövs det även där utbildning och en tydligare lagstiftning. Gun-Lis Roos, Sollentuna 11

14 Minimässan Ung i Roslagen genomfördes den 30 oktober i Norrtälje. Det var i Norr tälje som de 6 nordostkommunerna i Stockholms län (Norrtälje, Öster åker, Vaxholm, Vallentuna, Täby, Danderyd) ge nomförde mässan för nion de året i rad. Det är ett rul lande schema där kommunerna turas om att bjuda in de övriga kommunerna. En ligt information var det c:a 400 deltagare med på mässan. Tomas Jonsson, Lennart Nore och Gun-Lis Roos var med från MHF och deltog på Mini-mässan med utställning, material och broschyrer, samt pratade med de som deltog på mässan. Här fanns möjlighet för MHF att marknadsföra sina al kobommar och alkolåset med godkända blåsinstrument. Tomas fick även möjlighet att prata med justitieminister Beatrice Ask som var där och det har sitt värde. För det vore lyckat om det blev alkobommar i hamnarna i Roslagen. Det finns två båthamnar i Ros lagen Grisslehamn och Kapellskär och det fö rekommer mycket trafik fram och tillbaka till dessa båt hamnar under sommarhalvåret. Alkobommar skulle stoppa många rattfyllerikörningar. När alkobommar finns i ham narna i Roslagen, får vi hoppas att även Åland och Finland inför alkobommar. MHF finns på Åland och vårt MHF har kontakt med dem. Jag har varit och träf fat MHF på Åland för nå got år sedan och dom är myc ket duktiga på att jobba med MHF:s frågor. Gun-Lis Roos, Sollentuna MHF Region Mälardalen kallar till årsmöte 2014 Datum: Lördagen den 5 april 2014 Plats: IOGT-NTO-lokalen Häggvik Tider: Vi börjar med kaffe Vi slutar med kaffe c:a Ur programmet: Sedvanliga årsmötesförhandlingar enligt stadgarna Medverkan från förbundsstyrelsen Lunch Kulturprogram Handlingar: Utsändes till anmälda ombud i mars (även vägbeskrivning) Anmälan: Före den 5 mars 2014 till Sten Fahlén, tel: E-post: Välkomna! Styrelsen 12

15 Kallelse till MHF-årsmöten i region Mälardalen år 2014 Avdelning Datum Tid Plats Botkyrka-Huddinge 03/ Vanliga platsen Skärplinge 07/ Hornbergsgården, Skärplinge Järfälla-Bro-Mälaröarna 11/ AMD:s lokal, Kvarnv. 3, Jakobsberg Haninge-Stockholm 15/ Banvaktstugan, Villagatan 5, Nynäshamn FMK (Försvarets Motorklubb) avd 14 21/ Livgardesgruppens lektionslokal (f. d. K1) Kolbäcksådalen/KAK 22/ IOGT-NTO Forum, Köping Enköping 23/ Kyrkans hus, Enköping Oland-Frösåker 23/ Klockarbacken, Alunda Olands MHF-Ungom 23/ Klockarbacken, Alunda Sollentuna-Täby-Danderyd-Sundbyberg 23/ IOGT-NTO, Mantalsv. 4, Häggvik Upplands MHF-Ungdom 23/ Klockarbacken, Alunda Uppsala 23/ IOGT-lokalen, Framtidsvägen 9, Funbo Eskilstuna 27/ Tempelriddarlokalen, Smedjegatan Österåker 27/ Dojan-lokalen Regionårsmötet 05/ IOGT-NTO-lokalen, Häggvik samhällsbyggnadsförvaltningen Vi stöder MHF i deras arbete för en nykter trafi kmiljö 13

16 Upplev Jag hämtas med buss och skjutsas de 12 milen till och från hamnen i Stockholm, får en egen hytt med erforderliga bek vämligheter, en sjöfrukost som håller mig mätt hal va dagen, underhållning i tre timmar av en världs artist och ett dygns av koppling med dans och allt annat som erbjuds på en lyxbåt. För allt detta betalar jag 130:! Jag och min kompis Alf lyss nar gärna på storbandsjazz och New Orleansmusik. När nu Jan Slåttenäs med sitt Glen Miller-band skul le uppträda på båten Cin derella i början på november, slog vi till. Det är tred je gången jag lyssnar på den na magnifika 18-mannaorkester (för Alfs del 13:e gången) och man njuter lika mycket varje gång. 14 Dansgolvet fylldes snart när Jan Slåttenäs Glenn Miller orchestra spelade upp. Världens mest prisvärda semesterresa Med en stadig lunch innanför västen före avresan skul le man teoretiskt klara den na minisemester på de 130 kronor som man har be talat. Men doften från res taurangerna ombord och de lockande bakverken från ka féerna gör att man skulle ång ra sin snålhet om man nöj de sig med grundkostnaden. Istället lyxar man till det med en trerätters mid dag, som av någon anledning tycks smaka bättre än på den finaste krogen i stan. När det sedan blir dags för ett mellanmål, väljer man gärna de lyxigaste mac korna, överhöljda med handskalade räkor. Drinkar även för oss Vid besök i någon av de mån ga barerna brukar jag tes ta hur bra bartendern är på att göra en god, alkoholfri drink. De yngre blir ofta lite förvirrade tydligen är det första gången för dem. De blandar ihop lite läsk med kolsyrat vatten och is och sätter apelsinklyftan på glas kanten. Resultatet blir en menlös dryck och man ön skar att man istället bara be ställt en cola. En äldre och mer erfaren bartender vet hur det ska smaka och snå lar inte på de beskare ingre dienserna som ger drinken mer smak. Många av oss som vill dric ka gott utan alkohol är för blyga i baren. Vi ser på de flaskprydda hyllorna och tror att här serveras bara alkohol. Men så är det ju inte. För några år sedan åkte jag på en kryssning där listan på drinkar innehöll fem al koholfria alternativ. Jag pro vade under kvällen alla fem och övriga gäster undrade nog när jag skulle gå ner för räkning. Åter till resans huvudattraktion Klockan nio på kvällen kör de Jan Slåttenäs Orchest ra Glenn Miller igång med

17 Cinderella! sin signaturmelodi In the Mood. Dansgolvet fylldes blixt snabbt det här var kan ske sista gången man fick tillfälle att dansa till ett band av denna dignitet. Mån ga av de kända låtarna från gamla stenkakor förstärktes med sång av bandets två mycket musikaliska vokalister, som med sitt sound fick det att låta som om de mimade till originalinspelningar från 40-talet. Slåttenäs spelade till klockan ett på natten, men avlöstes några gånger av ett ungdomligt dansband från Karlstad. Dagen efter gjorde bandet ytterligare ett fram trädande, som avslutades med en intervju av kapellmästaren Jan Slåttenäs. Han berättade att 2010 fick han utmärkelsen av Glen Mil ler Produktion i New York att som fjärde band i världen få använda namnet Glen Miller i sitt orkesternamn. Upplevelsen Det säljs mycket alkohol i båtens tax-freebutik och i restaurangerna och ba rerna, vilket troligen är rederiets huvudsakliga inkomst källa. Under lågsäsong åker man praktiskt ta get gratis, med baktanken att resenären skall handla så mycket som möjligt av Spriten håller priserna nere. de skattefria varorna. Lite sy niskt kan man väl säga att här drar vi nykterister nytta av alkoholen. Men visst handlar även vi, åtminstone jag. Det blir någ ra Toblerone i varukorgen och när frugan är med, bru kar det bli en parfymflaska. Och den goda maten är ett måste. Efter ilandstigningen sat te vi oss åter i Högbergs buss för hemresa. Den trevlige chauffören påminde om säkerhetsbältena innan starten, en förtroendeingivande gest som visar att han tar trafiksäkerheten på allvar. Det man efter hemkomsten minns bäst och pratar mest om med vännerna är upplevelsen. Den tvåtimmes långa väntan efter bus sens ankomst, innan man får stiga ombord, är glömd. Nu minns man atmosfären, underhållningen, ma ten, bemötandet och avkopplingen. Det är lätt att få nya vänner på båten och idag har jag skickat ett vykort till ett trevligt par från väst sverige som vi kom i sam språk med. Och jag är över tygad om att jag får en hälsning tillbaka. UlfH Kompisen Alf laddar upp med godis till barnbarnen. Auktoriserad serviceverkstad för Mercedes Benz, Chrysler, Jeep, Dodge och Mazda SERVICE - REPARATIONER DÄCK - PLÅT - LACK Svarvarvägen 6-8, Länna , 15

18 DET LÅTER SOM MOTORSÅGAR EN TEMAEFTERMIDDAG OM UNGDOMAR, VÅLD & ALKOHOL FÖR DIG SOM ARBETAR MED UNGDOMAR 7 maj i Sollentunasalen i Turebergshuset plan 13 Du som är med i programgrupperna är välkommen klockan då vi kommer att börja med en programgruppsmöte i respektive grupp. Övriga är välkomna klockan då temaeftermiddagen börjar. Vi kommer att visa en film som heter Motorsågar. Den handlar om en pojke som blir utsatt för våld vilket gör att han blir allvarligt skadad och får men för livet. Polisen kommer att medverka efter filmen. Föreläsare från IQ, Mikael Jägerskog och Cecilia von Schedvin, kommer att föreläsa om ungdomar och alkohol. Det blir tillfälle att reflektera över ämnena. Vi bjuder på fika! Anmäl dig till Sofia Herlitz, senast 3 maj. Välkommen! Sofia Herlitz preventionssamordnare socialkontoret i Sollentuna kommun Temaeftermiddagen arrangeras av socialkontoret i samarbete med Brottsförebyggarna i Sollentuna och: 16

19 Pressmeddelande: Ingen ska dö av rattfylleri MHF har beslutat att driva en egen nollvision i trafiken: Ingen ska dö av rattfylleri. Det här handlar inte bara om teknik och siffror. Nu sät ter vi människan i fokus, säger MHF:s ordförande Ma ria Bergström efter beslutet om en egen nollvision, som antogs i förbundets årsmötet i Göteborg nyligen. Ingen ska behöva uppleva det bottenlösa trauma, som så många anhöriga till rattfylleridöda ständigt utsätts för. Att dö i en rattfylleriolycka är fullständigt onödigt, kom plett meningslöst och väldigt trist. Det var i MHF:s kända Tylösandsseminarium som Claes Tingvall från Trafikverket först myntade begreppet nollvision. Det skedde 1995 och sedan dess har både Sverige, EU, FN och stora delar av USA ställt sig bakom Vision Zero i trafiken. Även om vi aldrig kommer ned till noll döda på grund av rattfylleri så är det självklart att sätta det målet. 70 döda i år är 70 för många, konstaterar Maria Bergström på MHF. Beslutet om MHF:s nya nollvision Ingen ska dö av rattfylleri innebär ett tydligare fokus på människan som kommer i kläm när någon slarvar med alkohol bakom ratten. Vi är föregångare när det gäller alkolåsutvecklingen. Vi har kämpat för att polisen ska kunna göra promillekon troller längs vägarna. Men genom att sätta människan i centrum blir det en varmare ton i alla våra opinionsinsatser, säger Maria Bergström. MHF värnar inte bara sina egna medlemmar. Vi står upp med en enad röst för varje människa i vårt land. Vi önskar alla ett gott liv utan att alkohol får chansen att förmörka tillvaron. Ingen ska behöva dö eller skadas på grund av rattfylleri! MHF har genom åren haft stort inflytande på trafiklagstiftningen i Sverige sänktes promillegränsen till 0,5 och 1989 till 0,2 promille. Vi har också varit med och drivit fram den nya alkolåslagen, som infördes i januari i år. Tusentals rattfyllerister måste nu köra helnyktert med alkolås för att få köra bil igen. Den nya visionen Ingen ska dö av rattfylleri kommer nu att lanseras brett inom MHF men också ut till den svenska allmänheten. Vi vet att svenska folket enhälligt ställer sig bakom vårt krav på en helnykter trafik. Genom att formulera den här nollvisionen hoppas vi att ännu fler ska ge oss i MHF ett aktivt stöd i vår kamp, säger Maria Bergström. För ytterligare information kontakta Arne Winerdal, MHF, tel , 17

20 Botkyrka-Huddinge MHF-avdelning kallar till Årsmöte 3 februari 2014 kl Anmälan till telefon Välkomna! Enköpings MHF-avd. inbjuder till Årsmöte 23 februari 2013 kl Kyrkans hus i Enköping. Denna dag uppmärksammar vi även avdelningens 85-årsdag med lite festligheter. Anmälan senast den 13 februari till tel eller e-post: Välkomna! Flen-Malmköpings MHF-avdelning inbjuder till Årsmöte 18 februari 2014 kl i Centrumkyrkan i Flen Alla varmt välkomna! MHF Haninge-Stockholm kallar till Årsmöte Lördagen den 15 februari 2014 kl i Banvaktstugan i Nynäshamn, Villagatan 5 Skyltar fi nns från pendeltågsstation Nynäs Gård som ligger nära Banvaktstugan. Ring om du vill ha ytterligare upplysning om väg. Sedvanliga förhandlingar och utdelning av förtjänsttecken. Vi bjuder på goda smörgåsar, te/kaffe och kaka och en trevlig pratstund. Varmt välkomna hälsar styrelsen! Järfälla-Upplands Bro-Mälaröarna MHF-avdelning kallar till Årsmöte 11 februari 2014 kl i AMD:s lokal, Kvarnvägen 3, Jakobsberg. Infartsparkering för bilar finns vid Kvarnvägen. Dagordning: Årsmöte Utdelning av förtjänsttecken Information trafi kfrågor Efter förhandlingarna blir det samvaro med förtäring. Med häsnyn till förtäringen är vi glada om du lämnar besked om deltagande till nedan person före den 2 februari. Den 22 januari är sista dautm för att lämna in motioner/förslag till årsmötet. Sänds till Ulla-Britta Vik, tel Varmt välkomna! Styrelsen Ohlsander s Rör Utför alla typer av rörarbeten

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Ratta Ren region mälardalen nr 2/13 Härligt! Det är vår säger Maya Eriksson från Morkarla. Opinionsbildare i tiden MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND HÅLL I RATTEN Det kan vara en skakande upplevelse att

Läs mer

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Ratta Ren Ratta Ren region mälardalen nr 3/12 region mälardalen nr 3/12 Det är trevligt att ha roligt! Opinionsbildare i tiden MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Fjärdhundra S.Ö.K Karlssons Bilservice

Läs mer

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Ratta Ren region mälardalen nr 4/09 Opinionsbildare i tiden MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Drogfri trafikmiljö en självklarhet för oss! City Trafikskola Biskopsgatan 1, Västerås 021-18 73 00 Enköpings

Läs mer

Ratta Ren REGION SKÅNE 2/15. Ledaren Arrangemangskalendern Korsord Årets trafikhjälte Regionårsmötet Vårträff i Onslunda Opinionsbildare i tiden

Ratta Ren REGION SKÅNE 2/15. Ledaren Arrangemangskalendern Korsord Årets trafikhjälte Regionårsmötet Vårträff i Onslunda Opinionsbildare i tiden Ratta Ren REGION SKÅNE 2/15 Ledaren Arrangemangskalendern Korsord Årets trafikhjälte Regionårsmötet Vårträff i Onslunda Opinionsbildare i tiden MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Vi gör skillnad! Alkobommar

Läs mer

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Ratta Ren region mälardalen nr 1/12 Opinionsbildare i tiden MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND NBV är nykterhetsrörelsens studieförbund Våra profilområden är alkohol och andra droger, miljö, hälsa, livsfrågor,

Läs mer

Ratta Ren. region mälardalen nr 1/11 MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND. Opinionsbildare i tiden. I detta nummer: Sigge Åhmans 65 år som aktiv MHF-are

Ratta Ren. region mälardalen nr 1/11 MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND. Opinionsbildare i tiden. I detta nummer: Sigge Åhmans 65 år som aktiv MHF-are Ratta Ren region mälardalen nr 1/11 Opinionsbildare i tiden I detta nummer: Sigge Åhmans 65 år som aktiv MHF-are MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Opel Insignia Sport Tourer 4x4 160hk diesel Just Nu 266

Läs mer

Ratta Ren. region mälardalen MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND. Opinionsbildare i tiden. nr 1/10

Ratta Ren. region mälardalen MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND. Opinionsbildare i tiden. nr 1/10 Ratta Ren region mälardalen nr 1/10 OBS! Bilden är arrangerad och skotern står stilla. Vid färd skall barn ej sitta framför föraren p. g. a. skaderisk. Hjälm bör användas. Opinionsbildare i tiden MOTORFÖRARNAS

Läs mer

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Ratta Ren region mälardalen nr 1/09 Opinionsbildare i tiden MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Mälardalen Ansvarig utgivare John-Eric Ericsson Regionkontor MHF Mälardalen Smedjegatan 21 632 20 Eskilstuna

Läs mer

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Ratta Ren region mälardalen nr 2/09 Opinionsbildare i tiden MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Välkommen till trafikskolorna i Stockholm som stöder MHF och MHF-Ungdom för en drogfri trafikmiljö Bromma

Läs mer

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Ratta Ren REGION BERGSLAGEN 2/15 Foto: Mari Haglund Mopedkurserna är igång i Lysvik Folknykterhetens Dag 14 maj Trafiknykterhetens Dag 6 maj Sommaren 2015 i Bergslagen Cecilia från Älvdalen är Årets Trafikhjälte

Läs mer

Kultrycket. www.campingclub.mhf.se. MEDLEMSTIDNING FÖR MHF CAMPING CLUB Nr 3 2013 Årgång 47

Kultrycket. www.campingclub.mhf.se. MEDLEMSTIDNING FÖR MHF CAMPING CLUB Nr 3 2013 Årgång 47 Kultrycket MEDLEMSTIDNING FÖR MHF CAMPING CLUB Nr 3 2013 Årgång 47 Nu lämnar vi vintern i ett hastigt jehu och möter blommor och blad i en härlig stuvning. Den våryra tuppen ropar sitt kuckeliku medan

Läs mer

Nu ska Lunnagården säljas

Nu ska Lunnagården säljas Nu ska Lunnagården säljas Lunnagården ska säljas. Det var ett av besluten när IOGT- NTO-rörelsen höll distriktsårsmöten i Sösdala. Mycket annat hände också. Det delades till exempel ut priser till vinnarna

Läs mer

Nr 6 2010 Årgång 44 Medlemstidning för MHF Camping Club

Nr 6 2010 Årgång 44 Medlemstidning för MHF Camping Club Nr 6 2010 Årgång 44 Medlemstidning för MHF Camping Club Några trogna campare höll ännu ut när oktober månad led mot sitt slut. Men nu, med 30 cm snö, är det inte så kul. Nu sitter dom nog hemma och firar

Läs mer

Familjehemmet. Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra. och fler intressanta artiklar

Familjehemmet. Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra. och fler intressanta artiklar Familjehemmet En tidning för och om familjevård Årgång 30 Nr 3 oktober 2012 Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra och fler intressanta artiklar Vill du göra något

Läs mer

STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING

STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING Nr 3 2010 Årgång 55 STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING KommUNIKation nr 3 2010 1 INNEHÅLL 3. ORDFÖRANDESPALt 4. tore talar till punkt tidskrift om stamning Årgång 55, ISSN 1650-875 ANSVARIG UTGIVARE Anita Blom

Läs mer

Nu tar vi tag i framtiden

Nu tar vi tag i framtiden Nr 1 2009 Nu tar vi tag i framtiden Forskaren Tove Axelsson-Sohlberg (bilden till vänster) har tillsammans med Åke Lindgren sammanställt boken Nykterhet i rörelse, som bland annat visar att nykterheten

Läs mer

Att bli en i gänget!

Att bli en i gänget! Nr. 4 dec 2013 Att bli en i gänget! värsta (scout) språket Att bli scout i vuxen ålder nsf redo för förändring FM 2013 En tidning från Nykterhetsrörelsens Scoutförbund R e D A K t Ö R e n H A R O R D e

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

God Jul & Gott Nytt År

God Jul & Gott Nytt År NR 4 2012 VÄGEN UT SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETE God Jul & Gott Nytt År KRIS firade 15 år! Stefan Björklund i stor intervju Unga KRIS Årets guldkorn VÄGEN UT INNEHÅLL Vägen UT ISSN

Läs mer

kunskap för färska unf:are

kunskap för färska unf:are kunskap för färska unf:are INLEDNING i din hand håller du unf:s viktigaste utbildningsmaterial! unf:aren är vår grundutbildning med den viktigaste basinfon om vår organisation, våra värderingar och våra

Läs mer

Bygdegården NYTT BYGDECENTER! Amatörteater i dagarna tre Sidan 10. Ungdomens hus! Mat, fest och kultur Sidan 6

Bygdegården NYTT BYGDECENTER! Amatörteater i dagarna tre Sidan 10. Ungdomens hus! Mat, fest och kultur Sidan 6 Bygdegården Tidskrift från Bygdegårdarnas Riksförbund Nr 4 2011 NYTT BYGDECENTER! Sidan 4 Ungdomens hus! Sidan 7 Mat, fest och kultur Sidan 6 Amatörteater i dagarna tre Sidan 10 L E D A R E Trägen vinner

Läs mer

T i d n i n g f ö r B i l k å r e n

T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Bilkåristen T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Den viktiga kursanmälan Hemvärnets rekryteringsbehov Dam-EM 2013 i Växjö Ungdomsutbildning i Skövde Nr 3 sept 2013 En frivillig försvarsorganisation T i

Läs mer

Innehåller årsmöteshandlingar

Innehåller årsmöteshandlingar DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 39 Nr 2 2010 Innehåller årsmöteshandlingar Årsmötet är både viktigt och givande att delta i. Boka in 27 mars, Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 Utan

Läs mer

God Jul & Gott Nytt År

God Jul & Gott Nytt År Bilkåristen t i d n i n g f ö r B i l k å r e n Centralstyrelse, kansli och redaktion önskar alla Bilkårister och läsare God Jul & Gott Nytt År nr 4 dec 2013 en frivillig försvarsorganisation T i d n i

Läs mer

Årets Tylösand: Nollvisionen blir grönare. Vi landsvägskör Renaults elbil

Årets Tylösand: Nollvisionen blir grönare. Vi landsvägskör Renaults elbil En TIDNING FRÅN MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Nr 6 SEPtember 2014 Årg 87 Årets Tylösand: Nollvisionen blir grönare HUR LÅNGT KOMMER ETT SLADDBARN? Vi landsvägskör Renaults elbil www.volkswagen.se

Läs mer

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939 MEDLEMSFORUM för SPF-Håbo Välkomna till SPF Håbos månadsmöte torsdagen 27 oktober 2011 klockan 13.30 i Skeppet, Kalmarvägen 3. PROGRAM Under 1960-talet byggdes Höga

Läs mer

RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19

RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19 RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19 Grundad 1992 Heby brukshundklubbs medlemstidning Läs RRR-apport i färg på webben, besök hemsidan ofta så du inte missar något kul. www.hebybk.se Styrelse och övriga funktionärer

Läs mer

...en medlemstidning för Gold Wing Club Sweden Nr 3/ 2008 Årgång 27

...en medlemstidning för Gold Wing Club Sweden Nr 3/ 2008 Årgång 27 ...en medlemstidning för Gold Wing Club Sweden Nr 3/ 2008 Årgång 27 http://www.gwcs.se Ordförande Vår skicklige redaktör för Guldklimpen Gun Björklund har lämnat oss för alltid. Gun somnade in i sitt

Läs mer

Kraftsamling inför framtiden

Kraftsamling inför framtiden Kraftsamling inför framtiden EU-debatt i Höör den 9 maj Sidan 22 Aktiv roll i EU Sverige ska ha en fortsatt aktiv roll i EU och internationellt i drogfrågorna. Det sade riksdagsledamoten Lars Gustavsson

Läs mer

EN TidNiNG FRÅN MOTORFÖRARNAS HELNYkTERHETSFÖRBUNd. EUROPA ÖPPNAR FAMNEN FÖR SVENSKA BILTURISTER Massor av tips inför semesterresan

EN TidNiNG FRÅN MOTORFÖRARNAS HELNYkTERHETSFÖRBUNd. EUROPA ÖPPNAR FAMNEN FÖR SVENSKA BILTURISTER Massor av tips inför semesterresan EN TidNiNG FRÅN MOTORFÖRARNAS HELNYkTERHETSFÖRBUNd NR 4 MAJ 2012 ÅRG 85 EUROPA ÖPPNAR FAMNEN FÖR SVENSKA BILTURISTER Massor av tips inför semesterresan Barnmeny fr 40:- inkl. dryck och glass Rasta har

Läs mer