Nummer Lyckad kongress summeras. Dasspapper och vin Sidan 8

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nummer 3-2012. Lyckad kongress summeras. Dasspapper och vin Sidan 8"

Transkript

1 NATURLIG En naturlig RÅVARA råvara Nummer Lyckad kongress summeras Dasspapper och vin Sidan 8

2 Torvkongress och blöt sommar Text: Claes Rülker Foto: Gustav Kron NATURLIG RÅVARA Tidningen Svensk Torv ges ut av Svensk Torv i exemplar och riktar sig till beslutsfattare, politiker, företag och opinionsbildare. Ansv. utgivare Claes Rülker Redaktör Sidney Jämthagen Grafisk form Gustav Kron/rime.se Omslag Vide Kron vid blötlagd torvtäkt. Foto: Gustav Kron Läs mer på Den 3 till 8 juni genomfördes i Stockholm den 14 internationella torvkongressen. Årets tema var Peatlands in Balance. Över 600 deltagare från 33 länder fanns på plats och diskuterade torv och förvaltning av torvbildande våtmarker. Viktiga områden som behandlades var torvmarkernas biodiversitet, ekologi, hydrologi och effekter på klimatpåverkande gaser, tropiska torvmarker, samt industriellt utnyttjande (jordbruk, skogsbruk, bränntorv och växttorv). Kongressen blev mycket lyckat och arrangemanget har fått mycket beröm. I reportaget i denna tidning kan du läsa mer om hur det gick. Det starkaste minnet från kongressen är alla nya värdefulla kontakter som knutits och att få möjligheten att åhöra ny kunskap och intressanta forskningsresultat under en hel vecka. Nästa kongress kommer att hållas om fyra år i Malaysia. Vi saknade svenskt skogsbruk på konferensen. Detta trots att flera föredrag handlade om skötsel av skog på torvmark. Några riktigt intressanta föredrag om att askåter- föring på torvmark ger en ordentlig tillväxtökning på skog och att en liten inblandning av torv med biobränslen ökar effektiviteten med mellan 5-15 procent i kraftvärmeverk borde vara av intresse för skogsbruket. Genom att använda torv och biobränslen tillsammans har vi ett effektivare bränsle till värmekraftverken som i sin tur innebär att spetsningen vid kallt väder med kol och olja kan minskas. Vi hoppas på ett närmare samarbete med skogen framöver. Torvbruket har många beröringspunkter med skogsbruk. Internationellt intresse Noterbart är det stora intresset internationellt för torv. I Tyskland utvinns dubbelt så mycket torv som i Sverige. Holland importerar stora mängder torv till växtodling. I Europa börjar torvresurserna att sina. I Sverige tar vi ut mindre än 20 procent torv av den genomsnittsliga årstillväxten. Vi vill öka uttaget till 50 procent av tillväxten för att dels kunna exportera, dels använda en inhemsk förnybar resurs i värmeverken istället för kol och olja. Torvbranschens mål är att årligen kunna ta fram 10 miljoner kubikmeter torv i Sverige. Då har vi fortfarande lika stor tillväxt kvar för framtiden. Efter kongressen har det regnat. Förutom att den blöta sommaren har förstört semestern för flertalet svenskar har regnet också gjort att torvskörden enligt prognos bara kommer att nå upp till procent av den planerade. Det finns stor risk för att det blir brist på torvströ och växtodlingstorv i höst och till våren nästa år. Det behövs fler och nya torvtäkter för att fylla vårt behov. Vi vill använda dikad torvmark som idag läcker kol till ingen nytta. Då behöver vi inte importera torv från öst. Istället kan vi minska, utsläpp och skapa fler arbetstillfällen i Sverige. Varför inte exportera den högkvalitativa torv vi har i Sverige till Tyskland och Holland? Vår torv är efterfrågad, men i Sverige har vi krånglat till möjligheterna att utvinna den. Vi behöver snabbare handläggning och tydligare regler för öppnande av nya torvtäkter från våra myndigheter. Claes Rülcker Vd Svenska Torvproducentföreningen

3 Kongress med mingel och möten för forskare och branschfolk Svensk folkdans och musik inramade invigningen den 4 juni i Folket hus i Stockholm. Allt fungerade och många kontakter knöts under den internationella kongressen Peatlands in Balance i Stockholm den 3 8 juni. Jag är stolt över resultatet. Det vetenskapliga innehållet fungerade bra tillsammans med ett ambitiöst socialt program, summerar Marie Kofod Hansen, kongressgeneral. Totalt 30 utställare fanns representerade bland montrarna i lokalerna i Folkets Hus Norra Bantorget. På tidigare torvkongresser har utställarna bara satt upp en rollup, nu hade alla gjort genomarbetade utställningsmontrar där de presenterade sig, vilket vi är mycket nöjda med, säger Gunilla Öhberg Åkerlund, kongressassistent som tillsammans med Marie stod för planering och genomförande av kongressen. Jag är mycket nöjd med det vetenskapliga programmet som hade rekordmånga bidrag, säger Tord Magnusson, ansvarig för det vetenskapliga programmet, som till vardags är universitetslektor vid SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, i Uppsala. Även kongresskommitténs ordförande, Björn Hånell, professor vid SLU i Umeå, var oerhört nöjd efter en intensiv kongressvecka. Vi har fått mycket beröm för genomförandet och programmet som både syftade till att ge ny information och kunskapsutbyte, men även till att ge deltagarna chansen att mötas och ha roligt och knyta kontakter, säger han. Svensk folkdans och musik inramade invigningen den 4 juni i Folket hus i Stockholm. Text: Ingrid Kyllerstedt Foto: ORASIS foto Fortsättning på nästa sida

4 Text: Ingrid Kyllerstedt Foto: ORASIS foto Skogsnäringen uteblev på kongressen Claes Rülcker, jägmästare och vd på Svensk torv, anser att kongressens forskningsresultat borde intressera skogsbruket i Sverige. Skog på torvmark är en viktig och intressant framtidsfråga. Det menar Claes Rülcker, jägmästare och vd vid Svensk torv, som anser att det är märligt att svenskt skogsbruk nästan helt uteblev från att den internationella torvkongressen i Stockholm. Claes Rülcker anser att kongressen blev mycket lyckad och belyste många sidor av torv och torvmarker. Miljöfrågorna stod i centrum och många forskare redovisade resultat och studier för skogsbruket. Men det svala intresset från värdlandet Sveriges skogsnäring gjorde Claes Rülcker besviken. - Det var endast Södra som deltog trots att skogsbruket är en av Sveriges basnäringar. Exempelvis redovisade professor Ulf Sikström vid Skogforsk sina mycket intressanta studier från skogsbruket på kongressen, säger Claes Rülcker. Ulf Sikström redogjorde för sina studier av torvmark som strötts med aska från biobränsle. Han berättade att skogens tillväxt ökade med 40 procent. Dessutom binder askan koldioxid så att koldioxidläckaget försvinner från dessa torvmarker. - Detta borde vara resultat som skogsbruket i Sverige skulle kunna dra nytta av, men tyvärr var intresset svalt från skogsnäringens sida vilket gör mig både besviken och förvånad, säger Claes Rülcker. Kjell Gustavsson från Södra fick ensam representera det svenska skogsbruket på kongressen. Han lyssnade till Ulf Sikströms redovisning och tyckte att resultaten från försöksodlingarna är intressanta. - I den mån jag kan påverka det ska Resultat som skogsbruket i Sverige skulle kunna dra nytta av vi strö bioenergiaska på våra torvröjda marker. Jag vill gärna satsa på det och vi kommer redan i höst att testa denna metod, sade Kjell Gustavsson efter föredraget. Det tycker Claes Rülcker är ett steg i rätt riktning. - Rätt använd är torv ett mycket användbart material, inte bara inom skogsbruket på exempelvis detta sätt. Torv är också ett miljövänligt alternativ som bränsle i värmekraftverk, konstaterar han. - Torv är ett boostermedel för att höja effektiviteten vid förbränning i fjärrvärmeverk med upp till 15 procent och dessutom kan användningen av kol och olja minskas radikalt om torv blandas i förbränningsmaterialet. Därigenom kan koldioxidutsläppen minskas. - Jag hoppas att politikerna vill verka för att torven får sin roll i det svenska energisystemet, avslutar Claes Rülcker. Text: Ingrid Kyllerstedt Sveriges miljömål följer IPS mål om hållbart torvbruk På den internationella kongressen Peatlands in Balance markerade regeringens representanter i sina tal att torvmark är en mycket omfattande och viktig naturresurs i landet. Vid konferensen presenterades den svenska regeringens uppfattning av statssekreterarna Magnus Kindbom, landsbygdsdepartementet, och Anders Flanking, miljödepartementet. Båda markerade att torvmark är en mycket omfattande och viktig naturresurs i landet men att det svenska torvbruket trots detta har en mycket marginell omfattning i detta sammanhang. Kindbom redovisade riksdagens beslut om att torvbruket skall ses ur ett livscykelperspektiv i EUs system för handel med utsläppsrätter. Flanking noterade att utvinning av torv på dikad torvmark under vissa förutsättningar kan leda till en låg nettoeffekt på klimatet. Vid den avslutande diskussionen presenterades och diskuterades IPS rapport Strategi för ansvarig förvaltning av torvmark och det konstaterades att denna rapport på ett bra sätt balanserar olika intressen. Enligt Naturvårdsverkets representant vid paneldebatten svarar IPS rapport upp mot svenska riksdagens miljömål för myllrande våtmarker och miljöbalkens bestämmelser om torvtäkt. Det visar att svenskt torvbruk ligger långt framme i arbetet med att förverkliga målen med ett ansvarsfullt bruk av torvmarker i linje med IPS rapport, summerade Claes Rülcker, vd Svensk torv debatten.

5 < Neova var kongressens diamantsponsor. Här ses fem av dess medarbetare Regina Jönsson, projekteringsansvarig, Rita Larsson, projektledare, Anders Borgmark, geolog, Stefan Östlund prospekteringschef, Torbjörn Claesson, vd. Peatlands in Balance gav deltagarna, varav många var forskare och från torvbranschen,att under kongressens sex dagar knyta kontakter, ta del av nyheter och presentera resultat samt vara med på exkursioner. Stockholms stad bjöd in samtliga kongressdeltagare till stadshuset där det bjöds på tal, buffé och en visning av Gyllene salen fascinerade de flesta med sin guldprakt och arkitektur. Vera Luthardt, Jana Chmieteski och Nadine Nusko från Eberswolde universitetet i Tyskland var tre av kongressens deltagare. I bakgrunden torvskulpturerna av Dioni tio Busschen. Strategier för framtiden Text: Ingrid Kyllerstedt Foto: ORASIS foto Den internationella torvkongressen Torvmark i Balans i Stockholm avslutades med IPS årsmöte då strategier för det kommande arbetet antogs. Under kongressen i Folkets Hus fick de 600 delegaterna chansen att diskutera det nuvarande kunskapsläget kopplat till ekonomiska, sociala och miljömässiga egenskaper hos världens torvmarker. Presentationerna och diskussionerna bidrog även till bättre kunskaper och insikter om värdet av Sveriges mycket stora torvmarksresurser sett ur ett globalt perspektiv. Kongressen gav möjligheter till en dialog om de stora utmaningarna som sträcker sig från frågor om bättre användning av torv som odlingssubstrat, för jord- och skogsbruk till globala klimatfrågor. Ett klart besked från kongressen var att målet torvmark i balans ännu inte nåtts. Men för att kunna nå dit antogs på IPS årsmöte, som ägde rum på den sista kongressdagen, sex strategier. Dessa går i korthet ut på sats- ning på bättre kommunikation och ökat samarbete. Det ska även göras en kritisk granskning för att se över IPS möjligheter att möta kollektiva utmaningar och förbättra den interna samverkansstrukturen. En översikt av Svensk professor vald till ny IPS ordförande Björn Hånell valdes till ny ordförande (president) för International Peat Society (IPS) vid världskongressen Peatlands in Balance i Stockholm. Björn Hånell var ordförande i kongresskommittén som arrangerade världskongressen Peatlands in Balance i Stockholm den 3 8 juni. Björn Hånell är professor i skogsskötsel torvmarker vid SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, i Umeå. IPS har medlemmar från 35 länder i samtliga världsdelar och verkar för ett ansvarsfullt nyttjande och bevarande av torvmarker. - IPS är ett oerhört viktigt organ och är glad att ha blivit enhälligt vald till internationella konventioner som påverkar torvmarker ska sammanställas och torvmarksstrategier baserade på vetenskaplig forskning ska utvecklas för att kunna användas nationellt och internationellt. detta uppdrag som jag kommer ha vid sidan av min anställning, säger Björn Hånell. Björn Hånell är nyvald ordförande (president) i IPS. Här fotograferad under kongressen och omgiven av de tre andra som ansvarade för kongressen; Tord Magnusson, Marie kofod-hansen och Gunilla Öhberg Åkerlund.

6 Text: Sidney Jämthagen Foto: Rölunda Produkter och sxh.hu Rölunda Produkter AB Ett företag med känsla för jorden Det var för drygt fyrtio år sedan som idén att starta ett jordnära företag, där affärsidén var att kompostera och packa gödsel från de egna frigående korna, fick rotfäste hos bröderna Magnus och Alf Nobel i Bålsta utanför Stockholm. Nu fyrtio år senare har produktkatalogen svällt, utvecklingsarbetet är omfattande och brödernas företag nämns med respekt bland kunder och affärskollegor. Basråvaran kommer fortfarande till stor del från egna torvtäkter men produktionen är nu mer spridd vilket ger kortare transporter, för idag finns kunderna i hela landet. Utvecklingsarbetet pågår kontinuerligt. Målet är bland annat att minska energiförbrukningen, transporterna och eventuell negativ påverkan på miljön. Jordnära verksamhet Produktkatalogen innehåller idag bland annat inomhusjord, plantjordar, torv och jordförbättring, energitorv, gödsel och växtvård, gräs och fågelmat. Brödernas jordnära verksamhet är en verksamhet i tiden och för framtiden. När företaget medverkade vid Älvsjömässan konstaterade juryn som utsåg företagets idéträdgård till mässans främsta att brödena hade lyckats plocka fram det genuina från det gamla bondesamhället och kombinerat det med ett modernt tänkande. Det är inte fusk, det är på riktigt, konstaterade juryn. - Det var ett omdöme som värmde, konstaterar en glad Magnus Nobel som också vill framhålla alla positiva kontakter företaget har med sina kunder: - Människor vill veta mer om vad som kännetecknar en bra jord, vad som är bra råvaror och hur man ska få grödorna att växa. Kan vi bidra till att öka kunskaperna så gör vi det mer än gärna. Hela vår affärsverksamhet bygger på att människor vill satsa på kvalitetsprodukter som producerats med känsla för jord och jorden.

7 Ekosystemtjänster Text: Magnus Brandel, projektledare Svensk Torv Foto: Gustav Kron Ett begrepp som har dykt upp på senare år är ekosystemtjänster det brukar användas för att beskriva olika funktioner och värden som finns i naturen som är av nytta för människan. Bakgrunden till detta begrepp är ett arbete som skett inom FNs miljöorgan UNEP. Avsikten är att eftersträva en ekonomisk värdering av olika naturvärden som kan vägas mot mer kortsiktiga värden i form av exploatering. Ett mål har exempelvis varit att försöka värdera förluster i form av storskaliga naturförändringar vid nedhuggning av regnskog etc. Ansatsen bygger på tanken att ekosystem bidrar med olika nyttor som människor får från naturen. En del kan vi direkt se och ta på, medan andra utgörs av processer som vi inte direkt kan observera. Man kan dela upp ekosystemtjänster i olika typer: Producerande ekosystemtjänster: Livsmedel, dricksvatten, träråvara och bioenergibiomassa, m.m. Stödjande och reglerande ekosystemtjänster: Produktion och omsättning av näringsämnen, kol och syre, reglering av klimat och luftkvalitet, pollinering, reglering av översvämningar m.m. Kulturella ekosystemtjänster: Rekreation, turism, etiska och estetiska värden av att bevara naturtyper och växt- och djurarter, kulturarv m.m. I regeringens proposition som behandlade ändrade regler för täktprövning för några år sedan slogs fast att man vid prövningen enligt Miljöbalken även skall beakta de ekosystemtjänster som produceras ur torvmark. Det gäller exempelvis inbindning av kol, reglering av översvämningar, bevarandet av naturtyper och växt och djurarter. Även skörd av torv och sphagnum är exempel på en nytta man kan få från torvmark. Enligt propositionen är det viktigt att olika intressen vägs mot varandra i samband med att man tar ställning till torvtäkt. Från branschens sida bedriver vi just nu ett projekt som med utgångspunkt i markens funktioner försöker att utveckla ett system för att avväga olika intressen mot varandra. Det sker i samarbete med Centrum för Biologisk Mångfald och SLU. Avsikten är att tidigt kunna precisera möjliga torvtäkter och sedan kunna jämföra dessa med i första hand klimat, biologisk mångfald och möjligheterna att utvinna torv på ett ekonomiskt möjligt sätt. Självfallet skall man även väga torvtäkt mot övriga ekosystemtjänster. Det som också är intressant i detta sammanhang är möjligheterna att restaurera mark så att den i framtiden kan leverera ekosystemtjänster exempelvis i form av inbindning av kol. Det kan ske genom att vi producerar torv på dikad läckande torvmark och sedan efterbehandlar marken så att den i framtiden binder in kol. Vi tror att detta kan blir ett verksamt medel för att kunna ta fram och jämföra olika torvmarker med avseende på olika intressen/ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster Ekosystemtjänster, tjänster som naturen tillhandahåller och som människan är direkt beroende av. Dessa delas ofta in i fyra grupper: Produkter, t.ex. syre, vedråvara och rent vatten. Reglerande tjänster, t.ex. rening av vatten och insekters pollinering av nyttoväxter. Upprätthållande tjänster, t.ex. cirkulation av näringsämnen och fröspridning. Kulturtjänster, t.ex. möjlighet till friluftsliv och estetiska värden. Källa: ne.se

8 Kejserligt vin och kungligt dasspapper Styrelseordförande på Hasselfors Bruk, tillika Sveriges utrikesminister Fredrik Wachtmeister hade beordrat sin bruksdisponent Fabian de Geer att ordna med älgjakt på Hasselfors marker, för sina vänner från Österrike, en högt uppsatt gardesofficer och majoren Helmuth von Moltke, sedermera fältmarskalk och vid 1:a världskrigets utbrott 1914 ledare för de tyska arméerna. Vi ska veta att vid den här tiden, i skiftet mellan tal, var älgen ett sällsynt villebråd, även på Hasselfors stora skogsområden. Men jakten gick bra. Båda gästerna fick fälla var sitt djur. En ko och en kalv. För kalven fick Fabian senare böta 25:-, då det på den tiden rådde kalvförbud, vilket gästerna förstås aldrig fick veta. På den festliga jaktmiddagen på Bålby, som följde på dagens jakt, bjöds bl a, som efterrätt, på hjortronkompott av bär plockade på den närbelägna Skagershultsmossen. Den österrikiska officeren blev helt betagen av denna för honom helt främmande och ytterst välsmakande rätt. Han tog sig friheten att be att få hjortronsylt med sig hem att bjuda på vid en snart kommande mycket viktig middag. Hans önskan beviljades förstås och han lovade att rapportera hur hans middagsbjudning avlöpt. En månad senare kom en låda av det yppersta av viner från den kejserliga vinkällaren i Wien, med ett tack från kejsar Franz Josef, där han framför ett speciellt tack för den utsökta hjortronkompotten. Den tidigare nämnda viktiga middagen var alltså en middag för kejsaren. En fråga som kan ställas, när man hör detta berättas, - Uppskattar vi verkligen våra myrars hjortron tillräckligt? Det kejserliga vinet nyttjades förstås ytterligt sällan, bara när riktigt viktiga gäster väntades. Ett sådant viktigt besök, då det kejserliga vinet nyttjades, var när prins Eugen, hertigen av Närke, besökte Bålby i samband med en invigningsceremoni vid Mullhyttemo station, när Svartåbanan var klar. Veckan efter prins Eugens besök var det styrelsemöte på Bålby och ordförande Fredrik Wachtmeister bodde över på herrgården. Som naturen kräver behövde han gå på dass, morgonen efter mötet. Dasset var ett ståndsmässigt herrgårdsdass med 5 fjölar plus 2 dito för barn. Toalettpapper i sin nuvarande utformning fanns inte, utan bestod mest av utlästa tidningar, förvarat i en trätunna. Det var där det hände. Istället för tidningspapper fick Fredrik i sin hand, ett handskrivet brev från prins Eugen, där han tackade för senast och framförallt för det utsökta kejserliga vinet som avnjutits till måltiden. Fredrik blev synnerligen upprörd över hur korrespondens från kungahuset behandlades och eftersom brevet var adresserat till frun i huset, Agahte, fick hon enligt uppgift motta en rejäl reprimand för sin nonchalans och där hon fick lova att i fortsättningen bättre kontrollera det papper som gick ut till dasstunnan. De här relaterade händelserna är berättade av Gerhard de Geer. Född och uppvuxen på Bålby. Sedermera bruksdisponent på Lesjöfors och genom sitt bandyintresse utnämnd till svenska bandys Old grand man. Kåseri Text: Sten-Ove Petterssons Foto: sxc.hu

Entreprenörerna som alltid hittar en lösning. Tidningen. Förenkla tillståndsgivningen. för torvbruk Sidan 9. Torvskörden regnade bort Sidan 3

Entreprenörerna som alltid hittar en lösning. Tidningen. Förenkla tillståndsgivningen. för torvbruk Sidan 9. Torvskörden regnade bort Sidan 3 Nummer 1-2013 Tidningen Entreprenörerna som alltid hittar en lösning Förenkla tillståndsgivningen för torvbruk Sidan 9 Torvskörden regnade bort Sidan 3 Branschföreningen Svensk Torv / nr 1-2013 1 Tidningen

Läs mer

Växthus för plantor och personal hos Rölunda Produkter Sid 6-7. Tidningen. Branschföreningen. Årsmöte i Uppsala Sid 4-5

Växthus för plantor och personal hos Rölunda Produkter Sid 6-7. Tidningen. Branschföreningen. Årsmöte i Uppsala Sid 4-5 Nummer 2-2015 Tidningen Branschföreningen Växthus för plantor och personal hos Rölunda Produkter Sid 6-7 Nordisk-Baltisk bioenergikonferens Sid 3 Årsmöte i Uppsala Sid 4-5 Miljöcertifiering av torvbruk

Läs mer

Torvvatten i blickfånget

Torvvatten i blickfånget Nummer 4-2014 Tidningen Branschföreningen Torvvatten i blickfånget Ny torvtäkt tar tid Sid 6-7 Slimmat ledarskap på Hasselfors Garden Sid 8-9 Många kom på öppen torvtäkt Sid 10 Branschföreningen Svensk

Läs mer

Nummer 1-2012. Världskongressen. Peatlands in Balance. juni 2012 sidan 6. Torvströ ett naturligt val Sidan 5

Nummer 1-2012. Världskongressen. Peatlands in Balance. juni 2012 sidan 6. Torvströ ett naturligt val Sidan 5 NATURLIG En naturlig RÅVARA råvara Nummer 1-2012 Världskongressen Peatlands in Balance juni 2012 sidan 6 Torvströ ett naturligt val Sidan 5 2 1-2012 Torven är inhemsk, förnybar och rätt använd bra för

Läs mer

Rapport Ny vår för skogen. Naturskyddsföreningens förslag till ny skogspolitik och rättsliga förstärkningar

Rapport Ny vår för skogen. Naturskyddsföreningens förslag till ny skogspolitik och rättsliga förstärkningar Rapport Ny vår för skogen Naturskyddsföreningens förslag till ny skogspolitik och rättsliga förstärkningar Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 1 Utgångspunkter 5 1.1 Inledning och syfte 5 1.1.2 Avgränsning

Läs mer

case 2: LANDSBYGDENS NATUR- OCH KULTURARV HAR FÖRVALTATS VÄL OCH UPPLEVS MER SOM EN POTENTIAL ÄN EN BELASTNING

case 2: LANDSBYGDENS NATUR- OCH KULTURARV HAR FÖRVALTATS VÄL OCH UPPLEVS MER SOM EN POTENTIAL ÄN EN BELASTNING Erfarenheter av Landsbygdsprogram för Sv erige 2007-2012 (2013) case 2: LANDSBYGDENS NATUR- OCH KULTURARV HAR FÖRVALTATS VÄL OCH UPPLEVS MER SOM EN POTENTIAL ÄN EN BELASTNING Foto: Petter Gustafsson HÅLLBAR

Läs mer

Skogen i Skolan INFORMATION OCH INSPIRATION FÖR LÄRARE OCH ELEVER

Skogen i Skolan INFORMATION OCH INSPIRATION FÖR LÄRARE OCH ELEVER TIDNINGEN Skogen i Skolan INFORMATION OCH INSPIRATION FÖR LÄRARE OCH ELEVER NR 2 2009 Sveriges bästa skolskog! Återkomsten Caroline vill arbeta med unga i skogen. Plantera! Låt trä ersätta stål och betong.

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström Entreprenörskap Starta eget med Drivhusets hjälp Företagsekonomi C-uppsats Termin: Handledare: Vt-2006 Lars Haglund

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT!

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! en rapport av Göran Eklöf Innehåll Miljöförbundet Jordens Vänner (MJV) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar för miljö och solidaritet. Föreningen

Läs mer

RESANDE RESEARCH RESULTAT

RESANDE RESEARCH RESULTAT RESANDE RESEARCH RESULTAT LÄGESRAPPORT R3 VÅREN 2008 Undersöker vad resenärerna efterfrågar Under året har Andreas Anderbergs forskning delvis tagit en ny riktning. Efter att ha fokuserat på värdeskapande

Läs mer

Alternativ utveckling i byn Pakkam i Indien

Alternativ utveckling i byn Pakkam i Indien ÖREBRO UNIVERSITET Institutionen för samhällsvetenskap Kulturgeografi C, 41-60 p Uppsats 10 p VT-2006 Alternativ utveckling i byn Pakkam i Indien - genom räntefri ekonomi, empowerment & kvinnligt företagande?

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

BIbDIVERSE. tema:vad är naturvård?

BIbDIVERSE. tema:vad är naturvård? FRÅN CENTRUM FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD Årg 16 NR 4 2011 Expertis på export 4 Mångvetenskapligt 6 Biologi är inte nog 8 Internationellt engagemang 14 Forskningens gränsland 16 tema:vad är naturvård? BIbDIVERSE

Läs mer

Klimat och miljö BARNENS#3 FRAMTID. barnen drabbas hårdast

Klimat och miljö BARNENS#3 FRAMTID. barnen drabbas hårdast BARNENS#3 EN TIDNING FRÅN PLAN SVERIGE NUMMER 3 : 2008 FRAMTID Klimat och miljö barnen drabbas hårdast Plan startar klimatforskning Filippinerna: ungdomar förebygger naturkatastrofer Sierra Leone: kunskap

Läs mer

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister ANNONS Hela denna tematidning är en annons från OP Communication ANNONS ANNONS1 Medföljer Dagens Nyheter 13 mars 2012 RENenergi nr 2 2012 Kjell Jansson, vd Svensk Energi Därför är el möjliggöraren i Norden

Läs mer

HANDLEDNING NATURENS TJÄNSTER. En handledning för grundskolan om ekosystemtjänster

HANDLEDNING NATURENS TJÄNSTER. En handledning för grundskolan om ekosystemtjänster HANDLEDNING NATURENS TJÄNSTER En handledning för grundskolan om ekosystemtjänster INNEHÅLL A. Om materialet Naturens tjänster Livsviktigt... 7 Vad säger läroplanen... 8 Vem ska använda materalet... 8 Lustfyllt

Läs mer

BIODIVERSE. Att informera om biologisk. Tema: Pedagogik. NR 1 2004 Årg 9

BIODIVERSE. Att informera om biologisk. Tema: Pedagogik. NR 1 2004 Årg 9 FRÅN CENTRUM FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD NR 1 2004 Årg 9 Att informera om biologisk mångfald och den nytta vi människor har av naturens invånare är en prioriterad sak i Sveriges miljöpolitik. Kunskap bör finnas

Läs mer

Nytt & Noterat. Ökad jämställdhet ger utveckling. Varför gör ni inte som vi säger? Virkesmätning KSLA. Tillväxt med kvalitet. Glad sommar!

Nytt & Noterat. Ökad jämställdhet ger utveckling. Varför gör ni inte som vi säger? Virkesmätning KSLA. Tillväxt med kvalitet. Glad sommar! KSLA NR 2 2011 Nytt & Noterat FRÅN KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIEN Jordbruk i tredje världen Ökad jämställdhet ger utveckling Virkesmätning Förr, nu och i framtiden? Varför gör ni inte som vi säger?

Läs mer

Nätverksträff för landsbygdsutvecklare i kommuner, regioner och länsstyrelser Region Mälardalen Uppsala 2014-11-04

Nätverksträff för landsbygdsutvecklare i kommuner, regioner och länsstyrelser Region Mälardalen Uppsala 2014-11-04 Nätverksträff för landsbygdsutvecklare i kommuner, regioner och länsstyrelser Region Mälardalen Uppsala 2014-11-04 Text: Marlene Lindström student vid Sveriges lantbruksuniversitet Bild: Martina Dernroth

Läs mer

Lektion 1 Hållbar utveckling

Lektion 1 Hållbar utveckling Lektion 1 Hållbar utveckling Plötsligt talar alla om miljöfrågor, och i synnerhet om klimatfrågan. Det beror på att forskarna idag är i stort sett överens om att människors sätt att leva bidrar till klimatförändringarna.

Läs mer

Världsnyhet till frukost

Världsnyhet till frukost LEDAREN Vikten av att vårda sina företag SIDAN 2 EN ÄGARTIDNING FRÅN LANTMÄNNEN LÄS MER PÅ WWW.LANTMANNEN.COM NR 1 2012 FRAMTIDSGRUPPEN Nyfikenhet och engagemang SIDAN 14 17 BOKSLUTET Maskin den stora

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 2 / 2012 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Riksrevisionen: Klimatskatterna orättvist fördelade Klimatskatter tas ut mycket olika av olika kategorier. Hushållen

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarrevision som Kunskapsutveckling En arbetsmetod för FoU-enheter? Författare: Anna Jakobsson Lund & David Rosenberg Rapport: nr 2007:04 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-10-6

Läs mer

MEDDELANDE 4 2007. Fördjupad Utvärdering av Levande skogar

MEDDELANDE 4 2007. Fördjupad Utvärdering av Levande skogar MEDDELANDE 4 2007 Fördjupad Utvärdering av Levande skogar Projektägare Göran Enander Projektledare Erik Sollander Styrgrupp Staffan Norin (ordförande) Magnus Fridh Lovisa Hagberg Jan Linder Anna Möller

Läs mer

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1 Tummen upp Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet. Vi följer ungdomars levnadsvillkor och utvärderar hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå. Vi arbetar sektorsövergripande och

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Från idé till applikation

Från idé till applikation Denna bilaga är en annons från NextMedia Framtidens Forskning Från idé till applikation Spetskompetens viktigt för Sverige Forskning prioritet för regeringen Att finna framtidens forskningsledare Svensk-japanskt

Läs mer

Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter. Nr 5 2011 Pris 56 kr

Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter. Nr 5 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Vill göra det svåra begripligt Viktiga nyheter i arbetet med Reko Nytt Reko-stöd från SRF Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter

Läs mer

Så når vi en biobaserad ekonomi. Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund

Så når vi en biobaserad ekonomi. Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund Så når vi en biobaserad ekonomi Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund Version 1 juni 2015 Innehåll Bakgrund... 3 Vad är en biobaserad ekonomi?... 4 Strategier för biobaserad ekonomi... 5 Finlands nationella

Läs mer