Projekt Framtidsminnen Rapport för år 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekt Framtidsminnen 2003-2005 Rapport för år 2005"

Transkript

1 Projekt Framtidsminnen Rapport för år 2005 Bakgrund Bakgrunden är KulturÖsterbottens projekt Österbottniskt 1900-tal ( ) som strävade efter att lyfta fram närhistorien i skolan och därmed stärka barns och ungas medvetenhet om sin egen hembygd. Administration All verksamhet har koordinerats av projektledaren med en styrgrupp som rådgivande organ. Styrgruppen har bestått av landskapsmuseiforskare Kaj Höglund från Österbottens museum, historikern och redaktören Jessica Morney, TV-redaktören Wivan Nygård-Fagerudd, skolföreståndaren Anders Lindman från Sundom skola och överläraren i fotokonst Lars Rebers från Svenska Yrkeshögskolan. Under året har projektledaren stått i kontakt med medlemmar i styrgruppen, men några gemensamma möten har inte hållits. Konstpedagog Hannah Kaihovirta-Rosvik och även konstnär Peter Rosvik har på timbasis varit anställda inom projektet. Verksamheten under år 2005 Framtidsminnen har under året genomförts enligt uppgjord plan. Projektaktiviteterna kan grovt indelas i tre kategorier: dokumentation, synliggörande av framtidsminnen och pedagogisk verksamhet. Insamlingen Finn ett framtidsminne har liksom år varit utgångspunkt för all aktivitet. Dokumentation Access-databas Under året har en Access-databas sammanställts över de s k framtidsminnen som lyfts fram av svenskösterbottningarna i insamlingen Finn ett framtidsminne år

2 Intervjuprojekt Som komplement till registreringen genomfördes under året ett intervjuprojekt i samarbete med Österbottens Traditionsarkiv. Intervjuprojektet har haft två mål: dels att ge utrymme åt berättelser som hänför sig till ett urval framtidsminnen, dels att stärka insamlingens tidsperspektiv från till 1980-tal. 20 informanter samtliga deltagare i Finn ett framtidsminne - från alla delar av landskapet intervjuades i samarbete med amanuens Meta Sahlström. Intervjuerna kompletteras från Traditionsarkivets sida i början av år 2006 och införlivas med arkivsamlingarna under numret ÖTA 182. Arkivering av framtidsminne-svar Originalsvaren från Finn ett framtidsminne arkiveras också hos Österbottens Traditionsarkiv i samband med arkivhelheten ÖTA 182. Synliggörande av materialet Välbesökt turné i Svenska Österbotten 2005: Fotoutställningen Framtidsminnen landmärken och mötesplatser Fotolinjen vid Svenska Yrkeshögskolan i Nykarleby arbetade med framtidsminne-temat våren stora färgfotografier samt ett dvdbildspel visades i en stor utställning i Vasa Konsthall i november Utställningen har under år 2005 turnerat i alla övriga kommuner i Svenska Österbotten. Turnén inleddes i Nykarleby i februari och avslutades i Närpes och Karleby i november. Utställningarnas omfattning varierade från enbart fem fototavlor i Kaskö till närmare sextio bilder i Karleby. Till utställningarna hörde också pedagogiskt material för lärare och topplistor över de populäraste framtidsminnena i Svenska Österbotten. Därtill visades dvdbildspelet i anslutning till några av utställningarna. Totalt såg närmare14000 personer bilderna i samband med turnén. En förteckning över information i pressen m.m. läggs med som bilaga. KulturÖsterbottens konstsamling Samtliga fototavlor införlivades med KulturÖsterbottens konstsamling från och med den 1 januari Tavlorna deponeras i offentliga utrymmen i sina 2

3 hemkommuner, fem tavlor i varje kommun. De lokala kulturbyråerna ansvarar för placeringen. Dvd med kortfilmer om 26 framtidsminnen Svenska Yrkeshögskolans filmlinje inledde hösten 2004 filmandet av korta presentationer av några framtidsminneobjekt i regionen. Sammanlagt filmades 26 framtidsminnen i hela Svenska Österbotten. Här kan nämnas bland annat Korsnäs Vindkraftspark och Kimo Bruk i Oravais. Multimedieföretaget IMG-VaasaMultimedia har sammanställt kortfilmerna på en dvd. Dvd:n distribueras i januari 2006 kostnadsfritt till alla grundskolor och gymnasier i Svenska Österbotten. Utställningen Vid kraterns rand i 5000 år i Galleri Tema, Vasa stadsbibliotek I december 2005 visades utställningen Vid kraterns rand i 5000 år i Konstgalleri Tema i Vasa stadsbibliotek. Utställningen byggde på Sundom skolas arbete med framtidsminnet Öjberget, se nedan. Utställningen byggdes upp kring fem miniatyrmodeller av Öjberget under olika tidsperioder. Den omfattade också fotografier, affischer och målningar. Medverkan på Baltic Sea Cultural Heritage Forum i Helsingfors Framtidsminnen inbjöds att medverka i Östersjöländernas kulturarvskonferens Baltic Sea Cultural Heritage Forum, som arrangerades i Helsingfors den 7-11 juni Till konferensen, som samlade ca 230 kulturarvsexperter från Östersjöregionen, hörde också ett flertal utställningar. Framtidsminnen presenterades på utställningen Future Value, som lyfte fram barns och ungdomars syn på sin närmiljö. Future Value arrangerades i anslutning till Postmuseet i Helsingfors. Sundom skolas projekt och Svenska Yrkeshögskolans fotosatsning presenterades på två affischer. Dessutom visades fotobildspelet i samband med utställningen. Föreläsningar och presentationer Projektledaren har under året presenterat Framtidsminnen i samband med utställningsvernissager och presskonferenser kring utställningarna. Projektet har också presenterats i samband med projektledarens föreläsningar inom 3

4 kursen Lokalhistoria i fokus, som arrangerades av Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi i Vasa i mars Medverkan i publikation KulturÖsterbottens satsningar har utsetts till exempelprojekt från Österbotten i en kommande lärobok för kulturarvsundervisningen i grundskolan, en bok med det finskspråkiga arbetsnamnet Kulttuuriperinnön pieni maamme kirja. Våren 2005 utarbetade projektledaren ett avsnitt om Österbottniskt 1900-tal och Framtidsminnen. Boken kommer sannolikt att ges ut av PK-Kustannus i Jyväskylä, och en stor del av upplagan kommer att distribueras till grundskolor i Finland genom Skapa Nu-nätverket, en fortsättning på Den Finska Eken. Pedagogisk verksamhet Pilotprojekt i Sundom skola i Vasa Hösten 2004 inledde årskurs 5 i Sundom skola ett temaläsår kring Öjberget. Under hösten utforskades Öjberget ur bildpedagogisk synvinkel, och våren 2005 var det dags för det historiska perspektivet. Våren 2005 arbetade klassen med Öjbergets historia från stenålder till nutid och framtid. Fem miniatyrmodeller byggdes av Öjberget under olika tidsperioder, under ledning av bildpedagog Hannah Kaihovirta-Rosvik. Lärarhandledning till dvd:n Dvd:n har kompletterats med en lärarhandledning, som kan laddas ner via adressen Handledningen erbjuder dels en introduktion till filmanalys, dels uppslag kring varje enskild film med förslag till diskussionsämnen och praktiska uppgifter. Tyngdpunkten ligger på ämnen historia och bildkonst. Lärarhandledningen har utarbetats av Hannah Kaihovirta-Rosvik och projektledare Heidi Hummelstedt. Webbplatsen Framtidsminnen Under året har en webbplats färdigställts med presentationer av ett urval populära mötesplatser bland svenskösterbottniska tonåringar i mitten av 1900-talet. Webbplatsen är tänkt att fungera som verktyg i undervisningen i hembygdskunskap i årskurserna 5-9 och hittas på tidigare nämnda adress, 4

5 Webbplatsen är uppbyggd kring sexton olika mötesplatser, en i varje kommun i Svenska Österbotten, som alla utsetts till framtidsminnen i insamlingen år Varje kommun representeras av en viss typ av träffpunkt. Här finns de spontana mötenas vägkorsningar och mjölkbryggor, likaväl som ungdomslokaler och caféer. På webbplatsen hittas också citat ur framtidsminne-insamlingen och till citaten anknutna diskussionsunderlag, arbetsmaterial och allmän information om projektet Framtidsminnen. Via webbplatsen kan man också se en filmsnutt från dvd:n och ladda ner lärarhandledningen. Webbpresentationen har sammanställts av projektledaren, medan webbdesigner Maria Holmström ansvarat för den grafiska utformningen. För lanseringen på webben ansvarar Kim Gylling på datacentralen vid Svenska Yrkeshögskolan. Samarbete med andra organisationer Finlands svenska hembygdsförbund Under året har KulturÖsterbotten haft kontakt med Finlands svenska hembygdsförbund, som drivit hembygdsprojektet Spana in staden i Helsingforsregionen. Hembygdsförbundets publikation Spana in staden har sedan år 2005 varit tillgänglig för skolor också i Svenska Österbotten. Medlemskap i nätverket Skapa Nu Utbildningsstyrelsen, Museiverket och miljöministeriet Framtidsminnen har varit registrerat i projektnätverket Skapa Nu, som från och med år 2005 utgör fortsättning på Utbildningsstyrelsens, Museiverkets och miljöministeriets nätverk Den Finska Eken. Svenska kulturfondens projekt Kultur i skolan Hannah Kaihovirta-Rosviks erfarenheter från Framtidsminnen kan med fördel utnyttjas inom Svenska Kulturfondens projekt Kultur i skolan. Hannah Kaihovirta-Rosviks profil i databanken över kulturarbetare i Svenskfinland har därför kompletterats med ett framtidsminne-paket, som kan köpas av skolor i Svenska Österbotten. 5

Förslag på handlingsplan inom IKT och mediepedagogik för Nacka kommun. i samverkan mellan Kultur Nacka och Förskola, Fritid & Skola

Förslag på handlingsplan inom IKT och mediepedagogik för Nacka kommun. i samverkan mellan Kultur Nacka och Förskola, Fritid & Skola Förslag på handlingsplan inom IKT och mediepedagogik för Nacka kommun i samverkan mellan Kultur Nacka och Förskola, Fritid & Skola Slutrapport från MARS-projektet oktober 2004 Mediepedagogik ett förhållningssätt

Läs mer

Visioner om konstens framtid

Visioner om konstens framtid Visioner om konstens framtid Handlingsprogram för bildkonstområdet i Västernorrland Konsten är en angelägenhet för alla och en demokratifråga. Den är också ett viktigt verktyg för att hålla det offentliga

Läs mer

För en levande tvåspråkighet

För en levande tvåspråkighet Folkhälsans rapporter 4/2012 För en levande tvåspråkighet Rapport om Folkhälsans arbete för språkbad samt om tillgången till grundläggande utbildning och dagvård på svenska på enspråkigt finska orter under

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Handlingsplan för Skapande skola i Falkenbergs Kommun

Handlingsplan för Skapande skola i Falkenbergs Kommun Kulturskolan Anders Carlsson rektor 2014-01-31 Handlingsplan för Skapande skola i Falkenbergs Kommun 1. Nuvarande kulturinsatser Barn- och utbildningsnämnden i Falkenberg har valt att sätta fokus på två

Läs mer

Delredovisning av regeringsuppdrag inom regeringens strategi för romsk inkludering Dnr A2012/1387/DISK

Delredovisning av regeringsuppdrag inom regeringens strategi för romsk inkludering Dnr A2012/1387/DISK Redovisning av regeringsuppdrag Länsstyrelsen i Stockholms län 2013-04-26 1 (14) Dnr 2012:518 Delredovisning av regeringsuppdrag inom regeringens strategi för romsk inkludering Dnr A2012/1387/DISK Härmed

Läs mer

skapande skola en första uppföljning

skapande skola en första uppföljning skapande skola en första uppföljning Statens kulturråd 2009 Dokumentation och forskarsamtal är utförda av Amelie Tham, Ord, Ljud och Bildbyrån Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen

Läs mer

Samordnare för internationella ungdomsfrågor Västra Götaland år 2 av 3

Samordnare för internationella ungdomsfrågor Västra Götaland år 2 av 3 Samordnare för internationella ungdomsfrågor Västra Götaland år 2 av 3 Inledning är en regional ideell förening, som arbetar för att stödja ungas eget skapande, kulturutövande och arrangemang i hela Västra

Läs mer

Handlingsplan för Skapande skola i Säters kommun

Handlingsplan för Skapande skola i Säters kommun 1 Handlingsplan för Skapande skola i Säters kommun Bakgrund Säters kommun har ca 11 000 invånare. Ambitionen är att trots kommunens relativa litenhet kunna erbjuda barn och ungdomar ett aktivt kulturliv,

Läs mer

ÖRESUNDSKONST Ett digitalt kalendarium över Skånes bild- och formutbud

ÖRESUNDSKONST Ett digitalt kalendarium över Skånes bild- och formutbud ÖRESUNDSKONST Ett digitalt kalendarium över Skånes bild- och formutbud Rapport över uppdraget Tillgängliggöra Öresundsregionens bild- och formutbud Konstfrämjandet Skåne Anna Lönnquist 2012-01-16 Innehåll

Läs mer

Hur få alla med Pensionärsförbundets IT projekt 2010 2015

Hur få alla med Pensionärsförbundets IT projekt 2010 2015 Hur få alla med Pensionärsförbundets IT projekt 2010 2015 Svenska pensionärsförbundet IT för Seniorer Slutrapport 1.1.2010-31.5.2015 8.7.2015 Mona Lehtonen Svenska pensionärsförbundet Pb 129, 00101 Helsingfors

Läs mer

2010/098, oktober 2013 HandikappHistoriska Föreningen och Stiftelsen Nordiska museet

2010/098, oktober 2013 HandikappHistoriska Föreningen och Stiftelsen Nordiska museet Slutrapport för projektet Utveckling av handikapphistorisk och kulturhistorisk dokumentation och erfarenhetsutbyte, HAIKU. 2010/098, oktober 2013 HandikappHistoriska Föreningen och Stiftelsen Nordiska

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2009

Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2009 1(8) Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2009 Rampost 7 Andra kommunikationsinsatser Ansvarig myndighet/organisation: Länsstyrelsen i Västerbottens län Projektnamn: Hållbart lärande

Läs mer

Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek

Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek Projekt Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek 2010 Slutrapport Internet För Alla Anne Hederén Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Sammanfattning Projekt Nytta & nöje: Internetguidning

Läs mer

DEN VIRTUELLA SLÖJD OCH VIRKESSTIGEN

DEN VIRTUELLA SLÖJD OCH VIRKESSTIGEN SLUTRAPPORT DEN VIRTUELLA SLÖJD OCH VIRKESSTIGEN Ett pedagogiskt redskap för skolor och ett användbart verktyg för att hantera expertkunskap inom den traditionella slöjdens material och tekniker Hemslöjdsföreningen

Läs mer

Att öka kunskapen om geologins betydelse för samhällsbyggnad och tillväxt

Att öka kunskapen om geologins betydelse för samhällsbyggnad och tillväxt delredovisning av regeringsuppdraget Att öka kunskapen om geologins betydelse för samhällsbyggnad och tillväxt Diarienummer 31-971/2014 december 2014 SGU-rapport 2014:41 Omslagsbild: Lars Perssson. Illustration:

Läs mer

Umeå Europas kulturhuvudstad 2014. Slutredovisning av genomförda projekt och aktiviteter

Umeå Europas kulturhuvudstad 2014. Slutredovisning av genomförda projekt och aktiviteter Umeå Europas kulturhuvudstad 2014 Slutredovisning av genomförda projekt och aktiviteter Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Dokumentations- och forskningsprojekt... 5 Stadens skriftspråkliga landskap...

Läs mer

Jag är inte rasist men

Jag är inte rasist men Jag är inte rasist men Fem sätt som gör dig medveten om dina fördomar INTEGRATIONSVERKETS STENCILSERIE 2003:8 ISSN 1651-5676 Innehåll Förord 3 Film som visar vad respekt är Anti-rasistiska filmdagar 5

Läs mer

Stödmaterial till grundskolan om miljökvalitetsmålen

Stödmaterial till grundskolan om miljökvalitetsmålen SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY PM 2014-12-18 Ärendenr: NV-00647-14 Stödmaterial till grundskolan om miljökvalitetsmålen Redovisning av regeringsuppdrag - komplettering till Naturvårdsverkets årsredovisning

Läs mer

Filmpedagogik i Haninge. förutsättningar, användning och behov

Filmpedagogik i Haninge. förutsättningar, användning och behov Filmpedagogik i Haninge förutsättningar, användning och behov Cindy Carlsson Januari 2006 Sammanfattning Dagens samhälle är fyllt av bilder och filmen får allt större inflytande. Det är därför av största

Läs mer

Bilaga 1 Statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier

Bilaga 1 Statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier Bilaga 1 Statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier I denna bilaga redogörs för statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling och trakasserier

Läs mer

Folkhälsans förbund r.f. Översikt över vår verksamhet

Folkhälsans förbund r.f. Översikt över vår verksamhet Folkhälsans förbund r.f. Översikt över vår verksamhet 2012 Folkhälsans förbund rf Översikt över vår verksamhet 2012 sid 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FOLKHÄLSANS FÖRBUND R.F.... 0 ÖVERSIKT ÖVER VÅR VERKSAMHET...

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(7) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2008 3010216 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari - mars 2012

Läs mer

BRIS 2009. Verksamhetsberättelse

BRIS 2009. Verksamhetsberättelse BRIS 2009 Verksamhetsberättelse Innehållsförteckning Innehåll. 2 Verksamhetsåret 2009.. 3 Den operativa enheten...4 Forskning och utveckling....4 Kunskap och information....5 BRIS.se 5 Projekt.5 Opinion..

Läs mer

Bilaga 1 PROJEKTBESKRIVNING Ansökan om bidrag från Stiftelsen framtidens kultur PULS. en interaktiv konstarena för skola och samhälle

Bilaga 1 PROJEKTBESKRIVNING Ansökan om bidrag från Stiftelsen framtidens kultur PULS. en interaktiv konstarena för skola och samhälle Bilaga 1 PROJEKTBESKRIVNING Ansökan om bidrag från Stiftelsen framtidens kultur PULS en interaktiv konstarena för skola och samhälle 1. Inledning IT, kultur och upplevelse Det är allt viktigare att knyta

Läs mer

1. INLEDNING... 1 2. VERKSAMHETENS UTGÅNGSPUNKT... 1 3. ORGANISATION... 3 4. RESULTATOMRÅDEN... 4

1. INLEDNING... 1 2. VERKSAMHETENS UTGÅNGSPUNKT... 1 3. ORGANISATION... 3 4. RESULTATOMRÅDEN... 4 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 1 2. VERKSAMHETENS UTGÅNGSPUNKT... 1 3. ORGANISATION... 3 4. RESULTATOMRÅDEN... 4 4.1 Hantverkskultur... 4 4.1.1 Evenemang... 5 4.1.2 Utställningar... 6 4.1.3 Hantverkskunnande...

Läs mer

Ansvarsmuseer en utvärdering av ansvarsmuseirollen vid sex statliga museer

Ansvarsmuseer en utvärdering av ansvarsmuseirollen vid sex statliga museer Ansvarsmuseer en utvärdering av ansvarsmuseirollen vid sex statliga museer Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se

Läs mer

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation Ett diskussionsunderlag 3 Foto: Sid 7: Susanne Walström / Johnér. Sid: 8 Cultura Creative. Sid 11: Amanda Sveed

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2010 SVENSKA STUDIECENTRALEN

ÅRSBERÄTTELSE 2010 SVENSKA STUDIECENTRALEN Godkänd av Direktionen 16.2.2011 ÅRSBERÄTTELSE 2010 SVENSKA STUDIECENTRALEN Frivilligt på svenska Svenska studiecentralen, SSC, som under verksamhetsåret firade sitt 90-årsjubileum, har som uppgift att

Läs mer