Grafisk manual. Centrum för lättläst LL-förlaget 8 SIDOR Lättläst-tjänsten. Version 2012:1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grafisk manual. Centrum för lättläst LL-förlaget 8 SIDOR Lättläst-tjänsten. Version 2012:1"

Transkript

1 Grafisk manual Centrum för lättläst LLförlaget 8 SIDOR Lättlästtjänsten Version 2012:1

2 Sida 2 Innehållsförteckning Kapitel Sida 1.0 Inledning Kort om oss Logotyp Primära varumärken Sekundära varumärken Varianter Storlek Frizon Placering Ej tillåtet Färger Färgsystem Färgtoningar Accentfärger Referenskarta Typografi Identitetstypografi Alternativ typografi Formatering Bildspråk Produktavbildningar Varumärkesbyggande fotografier Praktisk användning Markörer Grafisk sammansättning Applicering på böcker Skriven text Ton Dokument och referens Kontorsmaterial Logotyper och symboler Formatering Kontaktperson 27

3 Sida Inledning Den grafiska manualen sammanfattar hur vi på Centrum för lättläst och våra varumärken ska kommuniceras och uppfattas av personer som kommer i kontakt med oss. Det här dokumentet kommer att vara viktigt för alla de som ska formge, skriva, trycka eller på något annat sätt meddela vilka vi är. Den grafiska manualen innehåller regler och riktlinjer för logotyper, färger, bilder och annat. Allt för att de som kommer i kontakt med oss lättare ska uppfatta vilka vi är, hur vi ser ut, och vad vi gör. Tillsammans skapar detta vår grafiska identitet. 1.1 Kort om oss Alla människor har rätt att få information på ett sätt som de förstår. Centrum för lättläst har regeringens och riksdagens uppdrag att göra böcker, nyheter och information för människor som av olika skäl har lässvårigheter eller är otränade läsare. Vi arbetar i flera affärsområden och under olika varumärken. LLförlaget gör lättlästa böcker för unga och vuxna. 8 SIDOR är tidningen med lättlästa nyheter. Lättlästtjänsten bearbetar texter så att de blir lättlästa och lär ut hur man skriver lättläst. Vi värnar om begriplighet. Vi vill att framställningen, text, bild och form, ska vara begriplig i alla medier. Det gäller allt ifrån tidningar, böcker och webben till broschyrer och annat informationsmaterial.

4 Sida Logotyp Logotypen är ett företags viktigaste och tydligaste identitetsbärare. Vi använder oss av fyra primära logotyper: Centrum för lättläst, 8 SIDOR, LLförlaget och Lättlästtjänsten. Logotypen består av en symbol och ett ordmärke. De regler som den här manualen innehåller gäller för alla våra logotyper, om inget annat anges. Symbol Ordmärke Logotyp Symbolen består av ett profilerat ansikte vars silhuett utgör ett versalt LL vilket står för lättläst. Symbolen färgkodas i enlighet med de olika varumärkena i grönt, blått respektive gult. Ordmärket är liksom symbolen färgkodad men i dovare färger. Typografiskt används en sansserif med influenser från 20 och 30talets geometriska sansserifer. Tecknen är också bearbetade för att ge varje ordmärke en unik form.

5 Sida Logotyp 2.1 Primära varumärken Centrum för lättläst, 8 SIDOR, LLförlaget och Lättlästtjänsten är våra primära varumärken. Ett primärt varumärke kan stå som ensam avsändare till skillnad från sekundära varumärken [2.2] som måste kombineras med det primära varumärket. I de fall då flera primära varumärken än ett är avsändare används alltid Centrum för lättlästs logotyp. När vi skriver våra varumärkesnamn i löpande text ska de formateras på följande sätt: 2.2 Sekundära varumärken Allaväljare, Lärarrummet och Läsombud är våra sekundära varumärken. De senare använder båda Centrum för lättlästs logotyp med en speciell märkning för ändamålet. Allaväljares logotyp måste alltid kombineras med Centrum för lättlästs kompletta logotyp och får inte vara ensam avsändare.

6 Sida Logotyp 2.3 Varianter Vid speciella omständigheter kan våra logotyper behöva modifieras. Det kan vara av tekniska skäl, exempelvis vid utskrifter på svartvita skrivare och av utrymmesskäl, till exempel bokryggar. Vi använder också modifierade logotyper för särskilda märkningar. Alla dessa varianter ska användas med försiktighet och inom de begränsningar som anges Svartvit logotyp Används i nödfall då en logotyp i färg inte kan användas Negativ logotyp De negativa logotyperna är helt vita och används i nödfall mot mörk bakgrund Symbol med lättlästmärkning Centrum för lättlästs gröna symbol tillsammans med texten Lättläst utgör vår generella märkning för lättläst. Den kan användas på bibliotek intill hyllan där både böcker, tidning och informationsaterial finns eller på mässor och utställningar.

7 Sida Logotyp Endast symbol Centrum för lättläst Centrum för lättlästs symbol får ensam användas i vissa sammanhang. Det kan vara på till exempel events, mässor och profilprodukter Endast symbol LLförlaget LLförlagets symbol får ensam användas för märkning av bokryggar. Symbolen finns i tre fastställda storlekar och ska anpassas efter ryggens tjocklek. Se [6.3] för mer information om applicering SIDOR 8 SIDOR använder en logotyp där ordbild och symbol är åtskilda. Denna variant får endast användas på tidningens sidhuvud. En anpassad version med tillägget.se används i sidhuvudet på webbtidningen. 8 SIDORs tryckta tidning. 8 SIDOR på webben.

8 Sida Logotyp 2.4 Storlek Våra logotyper är formgivna för att vara tydliga och lätta att uppfatta. För att säkerställa detta bör logotyperna anpassas till storleken på produkten den är applicerad Minsta storlek Det finns begränsningar både tekniska och naturliga när en logotyp inte längre är tydlig. För att i möjligaste mån säkerställa att våra logotyper är tydliga får de inte avbildas hur litet som helst. Följ anvisningarna nedan när du ska använda en logotyp i litet format. Diametern av symbolen får inte vara mindre än 5 millimeter. Diametern av symbolen får inte vara mindre än 25 pixlar. Minimum 5 mm. / 25 px Logotyp för små format Våra logotyper finns också i versioner specifikt anpassade till små format. Används när diametern på symbolen är ca 57 mm. Rastertäthet och material gör att gränsen för när våra logotyper blir svårlästa varierar, men eftersträva alltid att använda vår ordinarie logotyp. Används när diametern på symbolen är ca 2530 pixlar. Vår ordinarie symbol. Vår symbol för små format.

9 Sida Logotyp 2.5 Frizon Även en tydlig logotyp kan vara svår att uppfatta om den inte exponeras på rätt sätt. Därför särskiljs alltid våra logotyper från övriga grafiska element genom en så kallad frizon. Det är ett område runt logotypen som ska vara fritt från störande objekt. Det kan till exempel vara texter, färgrutor eller bilder med motiv som gör logotypen svåravläst. diameter. Denna metod används för samtliga våra logotyper. symbolens diameter.

10 Sida Logotyp 2.6 placering Vi rekommenderar att våra logotyper placeras i övre eller nedre högra hörnet av produkten. Endast i undantagsfall centrerar vi logotypen. Exempel på detta är till exempel rollups och profilprodukter samt kuvert, där man av tekniska skäl inte bör placera logotypen i högerkant. Centrum för lättläst består av LLförlaget, 8 SIDOR och Lättlästtjänsten Långholmsgatan 27 Box 9145, Stockholm Brevpapper för Centrum för lättläst samt visitkort för LLförlaget.

11 Sida Logotyp 2.7 Ej tillåtet Våra logotyper är en viktig del i vår integritet och får inte förändras utöver vad som står angivet i den grafiska manualen. Nedan anges ett antal exempel på hur logotypen inte får förändras eller användas. Det är ej tillåtet att: Förändra logotypens färg. Använda logotypen utan symbol. Förändra logotypens sammansättning. Använda otillåten bakgrundsfärg. (Använd ljusa bakgrundsfärger.) Använda bakgrundsbilder som gör logotypen svårläst. (Logotyperna för sig bäst mot ljusa bakgrunder.) Skeva logotypen.

12 Sida Färger Färger har en stark inverkan på människor, både associativ och psykologisk. Centrum för lättlästs grafiska identitet består av ett fåtal kulörer utvalda speciellt för att kommunicera våra kärnvärden. Målet med en utvald färgpalett i olika färgsystem är att våra varumärken och färger ska uppfattas på samma sätt, oavsett var du kommer i kontakt med dem. Centrum för lättläst har tillsammans med Lättlästtjänsten, LLförlaget och 8 SIDOR identitetsfärger specifika för respektive varumärke. Det gör det lättare för människor att känna igen de olika varumärkena endast genom färgkodningen av en produkt. Generellt sett är Centrum för lättläst och Lättlästtjänsten gröna, LLförlaget blå och 8 SIDOR gula.

13 Sida Färger 3.1 Färgsystem CMYK CMYK (Cyan Magenta Yellow Key) kallas också fyrfärgstryck och är ett färgsystem som består av primärfärgerna cyan, magenta, gul och en nyckelfärg, i de flesta fallen svart. CMYK används inom trycksaksindustrin på alltifrån visitkort till broschyrer och vepor PMS PMS (Pantone Matching System) kallas också ibland för dekorfärg. Då CMYKsystemet förlitar sig på att blanda fyra grundfärger för att uppnå önskad kulör är Pantonefärgerna solida RGB RGB (Red Green Blue) och är ett färgsystem som används på datorskärmar av olika slag NCS NCS (Natural Color System) används inom en mängd olika områden men i denna manual specifikt för målade ytor. Då kulören varierar stort beroende på underlag och ljusförhållanden kan det alltid vara praktiskt att måla på en testyta för att få rätt kulör. 3.2 Färgtoningar Vid sidan av identitetsfärgerna använder vi färgtoningar av dessa färger. Det ger en djupare effekt och materialet en mer humanistisk prägel. Våra färgtoningar är mörkare nedtill och ljusa upptill. Färgtoningar bör har en bredd som är minst 15 mm eller 50 pixlar och en höjd som är minst 30 mm eller 100 pixlar. Minimum 15 mm. / 50 px. 3.3 Accentfärger Accentfärger används restriktivt för att ge delar av en produkt extra uppmärksamhet. Det kan till exempel vara en prisuppgift eller en märkning genom ett grafiskt objekt [se 6.1]. Accentfärger är inte knutna till något specifikt varumärke.

14 Sida Färger 3.4 Referenskarta Använd tabellen nedan när du producerar material för oss. I kolumnerna ser du färgsystemet och kulörernas användning framgår i tabellens vänsterkant. Använd följande inställningar när du arbetar med färgtoningar. (Adobe InDesign och Illustrator). CMYK PMS RGB NCS Accentfärger Färgtoningar Sekundära identitetsfärger Primära identitetsfärger > > > C / 389 U 542 C / 292 U 116 C / 108 U 7495 C / 383 U 7485 C / 580 U 2925 C / 2925 U 290 C / 2707 U 145 C / 138 U 1205 C / 1205 U 1915 C 395 C > > > G40Y 1040B 1060Y20R C

15 Sida Typografi En enhetlig, väl anpassad typografi är centralt för varje varumärkesidentitet. Vår typografi är välkomnande, luftig och självklart lätt att läsa. Vi använder flera skärningar i typsnittsfamiljen National och Sabon i vår identitetstypografi. Beroende på användningsområde och tekniska förutsättningar finns också en uppsättning substituttypsnitt som består av familjerna Arial och Times New Roman. Det här kapitlet introducerar typsnitten och dess användningsområden. 4.1 Identitetstypografi National National är en sansserif med tydlig prägel av det sena 1800talets grotesker. Den är mjuk och inbjudande men ändå distinkt. Vi använder primärt tre skärningar av National: Light samt Bold och Bold Italic. National används i alla publikationer, som rubriktypsnitt och kortare löpande text. Dess kursiva varianter gör sig bäst som rubriktypsnitt och i sammanhang med korta, distinkta budskap. Typsnittsfamiljen har ett rikt antal tecken och ligaturer med som med fördel kan användas för att ge material en högre kvalitetskänsla. Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Åå Ää Öö Sabon Sabon är en serif som utvecklades under 1960talet och baserar sig på renässanstypsnittet Garamond. Sabon är klassisk, elegant och anses som en av vår tids mest välavvägda och lättlästa typsnitt och gör sig mycket bra i brödtext och andra längre texter. Vi använder skärningarna Roman, Bold samt dess kursiva varianter. När du skriver nummer, använd gemena siffror. Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Åå Ää Öö

16 Sida Typografi 4.2 Alternativ typografi Tekniska eller praktiska begränsningar kan ibland göra att man tvingas frångå vår ordinarie identitetstypografi. Det kan till exempel vara i digitala sammanhang, t.ex. Powerpointpresentationer, då mottagaren saknar de nödvändiga typsnitten. I dessa fall använder vi en uppsättning alternativa typsnitt som till karaktären liknar vår identitetstypografi Arial Arial används som substitut till National och används på samma sätt. Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Åå Ää Öö Times New Roman Times New Roman används som substitut till Sabon och används på samma sätt. Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Åå Ää Öö Formatering Eftersom vår verksamhet handlar om att göra läsning tillgänglig för alla är det förstås viktigt att vi själva använder typografi som är lätt att läsa. Vi anger inga specifika teckenstorlekar när det gäller typografi, men undvik att använda text under 9 punkter, oavsett typsnitt. För mer information om att skriva lättläst, se punkt [7.0].

17 Sida Bildspråk Precis som logotyper, färger och typografi återspeglar bildspråket våra kärnvärden. Vi delar upp vårt bildspråk i två kategorier: produktavbildningar och varumärkesbyggande fotografier. Alla våra varumärken använder uteslutande färgfotografier och svartvita foton ska bara förekomma i undantagsfall. 5.1 Produktavbildningar Vi ska i första hand avbilda våra produkter genom fotografier till skillnad från exempelvis digitala bokomslag som inte visar bokens fysiska form och karaktär. Vi använder oss också av 3Dgenererade mallar för våra inbundna böcker och pocketböcker. Använd gärna fotografier när du avbildar produkter. Försök undvika att använda en illustration av ett omslag.

18 centrum för lättläst grafisk manual 5.0 Bildspråk 5.2 Varumärkesbyggande fotografier Varumärkesbyggande bilder kallar vi foton vars primära funktion är känsloförmedlare, till exempel foton på människor och miljöer. Våra bilder ska vara naturliga, vardagliga, positiva och spännande. De ska inspirera och förmedla våra kärnvärden. Kontakta oss om du vill ha tillgång till vår bildbank. Exempel på varumärkesbyggande fotografier. Sida 18

19 Sida Praktisk användning En grafisk produkt innehåller ofta mer än logotyp, färg, text och bild. För att ge vårt material en grafisk höjd och en känsla av bearbetning använder vi oss av en mängd grafiska objekt och stilar. I det här kapitlet visar vi exempel på hur produkter från oss kan se ut, och ger några konkreta tips till dig som är formgivare.!

20 Sida Praktisk användning 6.1 Markörer Markörernas funktion är att framhäva utvald information i en layout. Dessa grafiska objekt kan rymma prisinformation, webbadresser eller annan kort text som är extra viktig. Markörer får användas med alla våra färger inklusive färgtoningar, om formatet tillåter. Se punkt [3.2] för färgtoningar. Dessa objekt har en bestämd form och får inte modifieras hur som helst. Se punkt [2.7] för att se vad som är tillåtet. As dignihi libus, cor acea consed excepe? Ut repe dundi conseque nobis adipisse con Molnet Molnformens funktion är främst att innehålla kort textinformation, men kan också användas för prisuppgifter, om än sparsamt. Molnets kulör får ändras. 159: NYHET! Cirkeln Cirkelns används med fördel för prisuppgifter eller mycket korta märkningar. Cirkelns kulör får ändras.

21 Sida Praktisk användning NY! NY! 159: Droppen Droppen används på samma sätt som cirkeln och kan vändas hur som helst i 360 grader. Droppens kulör får ändras. Lästips! Lästips! Pilen Pilen används på samma sätt som cirkeln och kan vändas hur som helst i 360 grader. Den får också göras längre eller kortare, så länge proportionerna på de rundade hörnen bibehålls Lättlyssnatsymbol Symbolen används i samband med våra olika upplästa produkter. Bakgrundsfärgen på symbolen får ändras, men högtalarsymbolen ska alltid vara vit. Försök begränsa dig till en färg på symbolen per publikation, då det annars kan förvirra läsaren. Symbolen får inte roteras.

22 Sida Praktisk användning 6.2 Grafisk sammansättning Centrum för lättläst Fiktiv annons för Centrum för lättläst som visar hur färg, form och typografi samverkar. Observera att detta inte är en mall utan idéer hur vår grafiska identitet kan användas. 2. Maximin aut que nonseque volorro. 3. bibliotek Dhil ium incia dis dolutatus eatem. Bearum duntoraero ex eos alita parchil maximin conseque dus, quiaepe eveliti consequiat voloresciae sunt eicti tectem ab incil id que et modit pedi sinciis dita quibea dolori utem as doluptiat ea nulpari. Nectata tistota is di resequiatat ommoluptas sit, nienis enimet enis dernatur as es demporum. Minimag nimus, nonseque parchitaqui bernatus, offici nimus repres eatur, ute volupta sperspe Det vända bladet Det vända bladet är en grafisk lösning som ger möjlighet att applicera en logotyp på vit bakgrund. Den får användas i övre och nedre högra hörnet av en layout. 2. Kursiv rubrik Ger ett personligare tilltal. 3. Grafisk markör Vår molnform med droppskugga tillsammans med text i Centrum för lättlästs mörkare grön. 4. Färgtoning Centrum för lättlästs gröna färgtoning.

23 Sida Praktisk användning 6.2 Grafisk sammansättning LLförlaget Fiktiv annons för LLförlaget som visar hur färg, form och typografi samverkar. Observera att detta inte är en mall utan idéer hur vår grafiska identitet kan användas. 1. Facerem famet, ut ici quuntis simusa volupta: Venimpo. Latur suntur, volorep udaerae. Rit quiandam nonsera pediscim il excepro est volesse remolut quis pa sedignis vellab illaceperis nihicilit ut eum faciati untemolorit et dolorep tatque venditiuscid mo quam ut perfere peliqui dolore rerit laborum que non prerorae pelis exerorem qui as que nos enditi delendit volo Dolore rerit laborum que quam! Epudaeperfero blaut fugit lacimpe sum es ape officaestia susaect atistot atiaspi dusandendi rem quamusam et quae eum atenda aut omni officiuntis quias. 7 böcker 200 kr rabatt! 1. Rubrik i identitetsfärg 2. Grafisk markör Cirkel som markör, i accentfärg magenta. 3. Färgplatta

24 Sida 24 centrum för lättläst grafisk manual 6.0 Praktisk användning 6.2 Grafisk sammansättning 8 SIDOR Fiktiv rollup för 8 SIDOR som visar hur färg, form och typografi samverkar. Observera att detta inte är en mall utan idéer hur vår grafiska identitet kan användas. 1. Centrerad logotyp Även om vi vanligtvis inte rekommenderar att centrera någon av våra logotyper på en produkt finns det tillfällen då det både är praktiskt och tillåtet till exempel den här rollupen Kurvade färgblock För att skapa en mjukare känsla använder vi färgblock med en kurva. Det är en variant av det vända bladet, men som täcker hela bredden av en produkt. 3. Produktfotografi Har du tillgång till ett produktfotografi använd detta hellre än en digital avbildning. 4. Grafisk markör Pilformen drar mer uppmärksamhet till sig än en rektangulär form och skapar rörelse i layouten. 3. Lorem ipsum dolor sit amet adnam! 4. 8sidor.se

25 Sida Praktisk användning 6.3 Applicering på böcker Bokryggar LLförlagets symbol ska finnas med på alla bokryggar så länge ryggens bredd tillåter. Symbolen får användas i tre storlekar: 5 mm, 8 mm och 14 mm och appliceras enligt schemat nedan. På böcker vars ryggar är mindre än 8 mm tjocka används ingen symbol då läsbarheten blir för låg. Symbolerna justeras i underkant, avstånd från ryggens nederkant ca 25 mm. använder 5 mmsymbolen. 812 mm 1320 mm >20 mm BOKRYGG 5 mm 8 mm 14 mm SYMBOL

26 Sida Skriven text Det skrivna språket är centralt i vår verksamhet. Det är viktigt att vi använder ett tilltal som både talar om vilka vi är och som våra målgrupper förstår. Det mesta av vår marknadsföring och kommunikation vänder sig till förmedlare av lättläst, det vill säga skola, bibliotek och omsorg. Med våra PRinsatser riktar vi oss även till politiker och beslutsfattare. Vi skriver text på två sätt. Lättläst använder vi när vi riktar oss till personer som behöver lättläst. I alla andra texter använder vi ett enkelt, vardagligt språk. Allt vi gör ska vara enkelt och begripligt. Lättläst Vi använder alltid lättläst när vi riktar oss till personer som behöver lättläst. Vi arbetar medvetet med innehåll, språk, bild och form och ser hela tiden till helheten. Är du osäker på hur man skriver lättläst, se: Vardagligt Vi följer riksdagens rekommendationer. Det betyder att all text som inte är lättläst ska skrivas med vad vi kallar vardaglig text. Det är en enkel och begriplig prosa där språknivån ligger på en mellannivå av lättläst, det vill säga nära klarspråk. 7.1 ton Lika viktigt som att uttrycka sig förståeligt är det att använda en ton som speglar vårt sätt att arbeta. En bra text är inte bara informativ utan ska också ge läsaren en känsla av vilka vi är. Tänk på detta när du skriver texter med oss som avsändare: Utgå från våra strategiska kärnvärden. Vi är: Inspireras av de värdeord som vi gärna vill bli förknippade med:

27 Sida Dokument och referens Vi har färdiga original för dokumentproduktion, logotyper, epostsignaturer och annat. Kontakta oss för mer information. 8.1 Kontorsmaterial Original för visitkort, kuvert, brevpapper i tryck samt utskrift, digitala presentationer som Microsoft Powerpoint och Apple Keynote finns att hämta Pappersval Använd diagramet nedan om du ska producera kontorsmaterial för något av våra varumärken. PRODUKT VARUMÄRKE PAPPERSVAL GRAMVIKT / M2 Brevpapper Lessebo Linné Naturvit 100 Visitkort Lessebo Linné Naturvit 240 Kuvert C4, C5 MultiDesign Natural Logotyper och symboler Våra logotyper och symboler finns att hämta i en mängd olika filformat. 8.3 Formatering Epostsignaturer, och mall för nyhetsbrev finns att hämta. 8.4 Kontaktperson Ska du producera material där Centrum för lättläst förekommer och har frågor kring den grafiska manualen? Kontakta oss så hjälper vi dig! Camilla Batal Marknads och kommunikationschef

Grafisk profilmanual. Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual. Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual 1 INNEHÅLL Inledning 3 Logotyp Färg 4 Logotyp Svart/vit 5 Logotyp Inverterad 6 Färger 7 Typsnitt Trycksaker/utskrifter 8 2 En enhetlig grafisk profil gör Rekal tydligare En grafisk

Läs mer

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar GRAFISK MANUAL INLEDNING Den här manualen beskriver hur vi arbetar med vår grafiska profil. I den hittar du allt från användandet av logotypen och hanterandet av färger och typografi, till mallar för utformning

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag Grafisk manual Ett utdrag IDENTITET / PROFIL En ny grafisk profil som speglar våra värderingar. Vår huvuduppgift är att göra medlemsnytta och stärka medlemmarnas ställning som konsumenter. All vår verksamhet

Läs mer

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15.

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15. 1Grafisk manual 2 Innehåll Sida Värmdö IFs grafiska profil 4 Logotyp 5-9 Färg 10 Typografi 11-12 Brevpapper 13 Visitkort 14 Korrespondenskort 15 Kuvert 16-17 3 Värmdö IFs grafiska profil En enhetlig grafisk

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL 1 GRAFISK PROFILMANUAL 3 Innehåll LOGOTYPEN 6 FÄRGER 8 TYPOGRAFI 10 ANNONS 12 ROLL-UP 13 VEPA/BANDEROLL 14 VISITKORT 15 BREVPAPPER/FAXBLAD 16 KUVERT 17 FLAGGOR 17 PROFILKLÄDER 18 WEBB 19 BILDMANÉR 20

Läs mer

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för både näringsliv och för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är

Läs mer

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9 Grafisk Guide 1.0 Förord Den grafiska guiden ska fungera som en vägledning för allt profilmaterial; både för tryck och webb och såväl för extern som intern kommunikation. Rocklunda Restaurang & Konferens

Läs mer

Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual Innehåll GRAFISK PROFILMANUAL 1 Inledning 2 Logotyp 3 Färger 4 Dekorelement 5 Typsnitt 6 Kontorstryck 7 Powerpoint-mall 8 Trycksaker 9 Annons 10 Webb Inledning. 1 Rätt utnyttjad bygger

Läs mer

Grafisk manual version 2015-02-10

Grafisk manual version 2015-02-10 Grafisk manual version 2015-02-10 Innehåll 1. Inledning...3 2. Varumärkesfärger...4 2.1 Definitioner...4 3. Carriers logotyp...5 3.1 Logotypens uppbyggnad...5 3.2 Logotypens frizoner...6 3.3 Alternativa

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual i korthet För frågor om vår design kontakta Helene Keskitalo, stab Information, tel 08 655 91 05 eller helene.keskitalo@sveaskog.se

Läs mer

Grafisk manual Version 1.0

Grafisk manual Version 1.0 Grafisk manual 2 0 / Innehåll 1 / Introduktion 1.1 / Syfte 2 / Grafisk manual 2.1 / Logotyp 2.1.1 Logotypens sammansättning 2.1.2 Storlekar & friyta 2.1.3 Användning 2.1.4 Strapline 2.1.5 Operatörslogotyper

Läs mer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer En enhetlig profil är viktig för alla organisationer och ännu viktigare för en stor grupp av frivilliga. Då öppnas möjligheten för att alla känner samhörighet och vet åt vilket håll gruppen går. Det gör

Läs mer

SWEBO Bioenergy Grafisk profil

SWEBO Bioenergy Grafisk profil SWEBO Bioenergy Grafisk profil Formsmedjan Reklam & Kommunikation Grafisk profil Den image vi har, det vill säga hur andra människor uppfattar vårt företag är ett resultat av alla de intryck vi gör på

Läs mer

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER Grafisk manual Falun Borlänge-regionen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp 4 Färger 6 Typsnitt 7 Bilder och budskap 8 Ordval 9 Profilmaterial 10 Avslutningsvis 11 2 Falun Borlänge-regionen Falun Borlänge-regionen

Läs mer

våra grafiska riktlinjer

våra grafiska riktlinjer Grafisk manual för distrikt & föreningar våra grafiska riktlinjer 2014-12-11 Version 1.0 Innehåll Förord 3 1. Logotyp 1.1 Primär logotyp 4 1.2 Sekundär logotyp 5 1.3 Friyta och placering 6 1.4 Välj rätt

Läs mer

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft. aloq.se Loxysoft AB Post: Box 53, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan, Frösön Tel: 063-8 34 40 Fax: 063-40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.se Grafisk manual Loxysoft AB Text och design: aloq AB, Östersund

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015 Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 VÅR PROFIL Det här är en grafisk manual för Svenska Ridsportförbundet som talar om hur vi vill se

Läs mer

GRAFISK MANUAL EQUMENIA 2013 2013 09 17

GRAFISK MANUAL EQUMENIA 2013 2013 09 17 EQUMENIA 2013 2013 09 17 INNEHÅLL KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL KAPITEL KAPITEL 3 4 5 INLEDNING s. 3 LOGOTYP Logotyp Lokala & regionala Placering & storlek Felaktig användning s. 4 FÄRGER Färgschema s. 8

Läs mer

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB Grafisk profil R AB Ransäters Invest AB Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger och

Läs mer

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil Varumärket Polykemi En grafisk guide till en tydlig profil Logotype Logotypen är företagets varumärke och den viktigaste grafiska identifikationen bland de grafiska grundelementen. Logotypen består av

Läs mer

Symbolen ska alltid användas i färg om det är möjligt. Den ska inte vara mindre än 20 mm eftersom den då blir svårläst och otydlig.

Symbolen ska alltid användas i färg om det är möjligt. Den ska inte vara mindre än 20 mm eftersom den då blir svårläst och otydlig. Grafiska riktlinjer Låna dig rik Låna dig rik är en symbol för det varumärkesarbete som biblioteken i Kalmar, Kronobergs och Blekinge län påbörjade 2010. Därför ska symbolen endast användas i samband med

Läs mer

grafisk Profilmanual yeos

grafisk Profilmanual yeos grafisk Profilmanual yeos 2011-08-05 INNEHÅLL Introduktion 01 Logotyp 02 typsnitt 03 färgpalett 04 01 Introduktion Profilmanualen hjälper den som kommunicerar med YEOS som avsändare att upprätthålla önskvärd

Läs mer

GRAFISK MANUAL 6/2012

GRAFISK MANUAL 6/2012 GRAFISK MANUAL 6/2012 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 01 Baselement Svenska folkpartiets logotyp Vår logo: dimensioner och skyddsområde Logoversioner och minimistorlek Logons användning Applikationer

Läs mer

Grafisk profil Arne Lorentzon AB

Grafisk profil Arne Lorentzon AB Grafisk profil Arne Lorentzon AB 2013-12 Den grafiska profilens egenskaper för Arne Lorentzon AB ska bygga på stabilitet, seriositet och framtidstro. stafett.se 2013 Grafisk profil Arne Lorentzon AB Sid

Läs mer

www.sef.se Förord/Introduktion Grundelement Grafisk manual Tillämpningar

www.sef.se Förord/Introduktion Grundelement Grafisk manual Tillämpningar Sid 1/16 Pangea design AB er med tillägg Grafisk manual Det är vi som är Elektrikerna och denna manual är vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vår identitet. Sid 2/16

Läs mer

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... Grafisk manual 1.0 Index Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 Friyta och MinimIstorlek... 5 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... 7 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Läs mer

GRAFISK MANUAL EQUMENIAKYRKAN 2013 2013 09 17

GRAFISK MANUAL EQUMENIAKYRKAN 2013 2013 09 17 EQUMENIAKYRKAN 2013 2013 09 17 INNEHÅLL KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL KAPITEL KAPITEL 3 4 5 INLEDNING s. 3 LOGOTYP Huvudlogotyp & alternativ Lokala & regionala Placering & storlek Felaktig användning s.

Läs mer

Grafisk profil för Ottenby Åkeri

Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil framtagen för Ottenby Åkeri utav designbyrån ADDinnovation 2006 Inledning Grafisk profil Den största vinsten med en enhetlig grafisk profil är att företagets

Läs mer

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l Det ska synas att det är vi Vår gra ska pro l Vår gra ska pro l Inledning Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för barn och ungdomar med rörelsehinder och deras familjer. RBU

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador GRAFISK MANUAL Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador Vikten av att ha grafiska riktlinjer I Insikt/Utsikt ryms en mängd olika aktörer såsom myndigheter och frivilligorganisationer.

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 GRAFISK MANUAL Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 Kapitel 8, Marknadsföring är tills vidare utelämnad då det tar tid att genomarbeta konsekvenserna för programblad och hemsida samt hur vi vill marknadsföra

Läs mer

Förbundet Vi Ungas. Grafiska handbok

Förbundet Vi Ungas. Grafiska handbok Förbundet Vi Ungas Grafiska handbok Innehållsförteckning INLEDNING 2 KAPITEL ETT 3 LOGOTYPEN 4 Vad man inte får göra med Vi Ungas logotyp 5 FÄRGER 6 TYPSNITT 7 FLÄTAN 8 KAPITEL TVÅ 9 GRAFISKA ELEMENT 10

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER 2011 Rädda Barnens Ungdomsförbund Grafisk form: Rabash webb- och designbyrå Välkommen 03. Rädda Barnens Ungdomsförbund bildades i Sverige år 2003. Som namnet avslöjar

Läs mer

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet.

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. Identitet Logotypen LO-TCO BISTÅNDSNÄMND bildar tillsammans med kartbilden

Läs mer

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef Grafisk manual 3 Vår nya profil Neurologiskt Handikappades Riksförbund har fått en ny, tydlig grafisk profil. Logotypen med organisationens hela namn,den välkända nyckelpigan och den varma röda färgen

Läs mer

Textilgruppen. Grafisk profil

Textilgruppen. Grafisk profil Textilgruppen Grafisk profil En grafisk profil är i korta ordalag ett slags grafiskt regelverk. På ett enkelt sätt ska denna grafiska manual ge den vägledning som hjälper samtliga medarbetare i ditt företag

Läs mer

Unga Aktiesparares varumärke

Unga Aktiesparares varumärke VARUMÄRKE Varumärke 1:1 Unga Aktiesparares varumärke Unga Aktiesparares varumärke är företagets signatur och igenkänningstecken. Därför är det väldigt viktigt att det används på ett riktigt sätt. Varumärket

Läs mer

Ljungby profilprogram 1.0 Logotype, Färger, Typografi, Användningsexempel 2009-12-01

Ljungby profilprogram 1.0 Logotype, Färger, Typografi, Användningsexempel 2009-12-01 Ljungby profilprogram 1.0 Logotype, Färger, Typografi, Användningsexempel 2009-12-01 Logotype Ljungbys logotyp består av två element: ordmärke som är själva basen och pratbubblan som är en flexibel del

Läs mer

PMS Rubine Red C. PMS Process Black C 90%

PMS Rubine Red C. PMS Process Black C 90% PMS 227 C PMS Rubine Red C PMS 2415 C Version utan datumrad. Används endast i undantagsfall på produkter som återkommer från år till år. 2.1 Logotyp Versioner Versioner Logotypen finns, förutom i sitt

Läs mer

SLUTPRESENTATION K3 KONCEPTPLAN OCH GRAFISK PROFIL. Hannes Svensson Amanda Lundius Mörck Ebba Krigström Linda Hurtig Jon Högman

SLUTPRESENTATION K3 KONCEPTPLAN OCH GRAFISK PROFIL. Hannes Svensson Amanda Lundius Mörck Ebba Krigström Linda Hurtig Jon Högman SLUTPRESENTATION K3 KONCEPTPLAN OCH GRAFISK PROFIL Hannes Svensson Amanda Lundius Mörck Ebba Krigström Linda Hurtig Jon Högman BAKGRUND Otydlig profilering Svårt att ta del av information Dålig koll på

Läs mer

Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker

Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker Riktlinjer för och lokala NyföretagarCentrum Framtagna av i samarbete med s Kvalitetsråd 1 Logotype Logotype s logotype består av

Läs mer

Varumärkesplattform och grafisk manual 2015-05-13

Varumärkesplattform och grafisk manual 2015-05-13 Varumärkesplattform och grafisk manual Hej! Vad roligt att du läser Rinkaby Rörs varumärkesplattform. Andelen hemmafixare som fortfarande gör VVS-arbeten själva blir färre och färre. Mycket på grund av

Läs mer

Grafisk manual för Borlänge Bandy

Grafisk manual för Borlänge Bandy Grafisk manual för Borlänge Bandy Innehållsförteckning 2 Inledning 3 5 Logotyp 6 Färger 7 9 Typografi 10 Bildspråk 11 Dekorelement 12 Företagsprodukter 13-15 Korrespondensmaterial Inledning Om Borlänge

Läs mer

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E Vår grafiska profil En klar och tydlig profil är viktig av många skäl. Den gör det lättare för omvärlden allmänheten, företag och organisationer, samarbetspartners, beslutsfattare och finansiärer att identifiera

Läs mer

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande grafisk profil förord Högsby kommun står inför stora utmaningar i framtiden. Om vi ska lyckas att etablera oss som en framtidskommun krävs det både att vi arbetar och profilerar oss på ett professionellt

Läs mer

Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009

Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009 Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009 Innehåll Förord 02 Grundelement Logotype Färger Typsnitt Kontorstryck Brevpapper Kuvert Visitkort Skyltar Flaggor Skyltar 03 05 06 07 08 09 10 11 2 Förord

Läs mer

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK En grafisk profil är en viktig byggsten i skapandet av ett starkt varumärke och syftar till att skapa en enhetlig visuell identitet för Teltek som är enkel att känna igen för

Läs mer

Gränsöverskridande samverkan

Gränsöverskridande samverkan 1 Grafisk Profil Denna grafiska manual är en hjälp för dig som jobbar i eller med Vårdsamverkan Fyrbodal för att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation med omvärlden. Vår logga, våra färger

Läs mer

Grafisk manual Våren 2014 Besök vår webb: www.lillahjartatipitea.se Eller maila på: info@lillahjartatipitea.se Vår grafiska manual Här hittar du riktlinjer och praktiska exempel på hur vår profil ska användas.

Läs mer

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator Världens bästa hälsa 2020 Profilmanual Profilmanual Indexator Innehåll Följ profilmanualen 3 Logotyp 4 Logotypanvändning 5 Friyta 6 Färger 7 Typografi 8 Typografi ersättningstypsnitt 9 Grafiskt mönster

Läs mer

Svenska klätterförbundets styrelse och kansli Mars 2012

Svenska klätterförbundets styrelse och kansli Mars 2012 Grafisk manual Inledning I denna manual sammanfattas Svenska klätterförbundets visuella identitet. Den visuella identiteten är en viktig del av vår kommunikation, den är ett verktyg för att profilera

Läs mer

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Innehåll Vad är en grafisk profil?... 3 Färger... 4 Profilfärg...4 Komplementfärger...4 Gråtoner...4 Tilläggsfärger...4 Färgkoder...5 SciLifeLabs logotyp...

Läs mer

Guidelines. Privilegium Hus & Mark AB

Guidelines. Privilegium Hus & Mark AB formgivare: Peter Vikström, Designworks Göteborg version: 100428 Logotype Grundstenen i en grafisk profil utgörs av logotypen. Den är den centrala och samlade symbolen för företagets identitet. Därför

Läs mer

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation.

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation. Hotell Grafisk Profil Vår grafiska profil är en viktig del av vår identitet och ett grundläggande verktyg i våra relationer. Därför är det avgörande att vi använder vår grafiska profil rätt och att alla

Läs mer

Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013

Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013 Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013 Innehållsförteckning Den grafiska profilen 3 Varumärket 4 Färger 5 Logotype 6 Typsnitt 8 Bilder 10 Digitala plattformar 11 Kontorsmaterial 13 Profilprodukter

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Hjälpreda för grafisk produktion

GRAFISK MANUAL. Hjälpreda för grafisk produktion GRAFISK MANUAL Hjälpreda för grafisk produktion Förord Under verksamhetsåret 2008/2009 togs en ny logotyp och grafisk profil fram av PR-Utskottets Jonas Karlsson och Janne Poikulainen. Bakgrunden till

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5 GRAFISK MANUAL 2008 Den grafiska profilens grundpelare är logotypen som tillsammans med typografiska regler bildar en enhet som ger läsaren en tydlig signal om vem som är avsändaren Innehåll Förord - Grafiska

Läs mer

Region Östergötlands symbol och logotyp

Region Östergötlands symbol och logotyp BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Ulrika Ohlson 2014-10-13 LiÖ 2014-1155 Landstingsstyrelsen Region Östergötlands symbol och logotyp Den 1 januari 2015 bildas Region Östergötland. Landstinget i Östergötland

Läs mer

Grafisk Profilmanual HÖGBO BRUK

Grafisk Profilmanual HÖGBO BRUK Grafisk Profilmanual HÖGBO BRUK Innehåll Om Högbo Bruk... 3 Logotyp... 4 Frizon... 5 Minimiformat... 5 Pay-off... 5 Otillåten användning av logotyp...6 Typsnitt för tryck...7 Brukstypsnitt... 8 Färger...9

Läs mer

Hej! Innehållsförteckning. Inledning 3. Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11

Hej! Innehållsförteckning. Inledning 3. Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11 Grafisk manual Innehållsförteckning Inledning 3 Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11 Typografi Kommunikationsteckensnitt 12 Office och digital media 13 Färger

Läs mer

INNEHÅLL INLEDNING 3. LogotypEN 4 Varianter, placering, frizon, tagline. Rubrik, brödtext. Färgpalett, gradient

INNEHÅLL INLEDNING 3. LogotypEN 4 Varianter, placering, frizon, tagline. Rubrik, brödtext. Färgpalett, gradient GRAFISK IDENT ITET INNEHÅLL INLEDNING 3 LogotypEN 4 Varianter, placering, frizon, tagline Typografi 9 Rubrik, brödtext Färger 11 Färgpalett, gradient GRAFISK ELEMENt 14 L:et, bruten rubrik, flygplansritning

Läs mer

Glimåkra folkhögskola

Glimåkra folkhögskola grafisk manual Glimåkra folkhögskola Den grafiska manualen är överenskomna regler inom Glimåkra folkhögskola som anger hur vi bör kommunicera internt och externt. Manualen anger råd och riktlinjer för

Läs mer

GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN

GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN Logotype och symbol Färger Pantone 485 C 100% svart 70% svart 50% svart 40% svart Pantone 485 C 100% svart 70% svart 70% svart 50% svart 100% svart 40% svart

Läs mer

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS 2011-03-01, 1 (5) 1.3 Inledning Syftet med den grafiska profilen är att göra GoldWing Club Sweden (GWCS) tydligt som avsändare. Med en enhetlig och konsekvent grafisk profil får vår tidning, våra profilprodukter,

Läs mer

Grafisk profilhandbok

Grafisk profilhandbok Den bild vi förmedlar av oss själva är betydelsefull idag kanske mer än någonsin tidigare. Antagen av Kommunstyrelsen 122/2013 tillsammans med kommunikationsstrategi 2013 2014. Grafisk profilhandbok Av

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER 1

GRAFISKA RIKTLINJER 1 GRAFISKA RIKTLINJER 1 ETT PARTITUR FÖR ÖGAT Det går kanske inte att jämföra grafiska riktlinjer med ett partitur. Men lite fritt tolkat kan man säga att en grafisk manual innehåller alla element som behövs

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET

GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/1018 GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor Kommunikationsenheten, Gemensamma

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR SMR. Sveriges Maskinringars Riksorganisation

GRAFISK PROFIL FÖR SMR. Sveriges Maskinringars Riksorganisation GRAFISK PROFIL FÖR SMR Sveriges Maskinringars Riksorganisation INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING KONCEPT 3 LOGOTYPE 4 HUVUDLOGOTYPE MED LOKALANPASSNING 5 LOGOTYPE OLIKA FILFORMAT 6 FÄRGER 10 TYPSNITT

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3 Grafisk manual Förord 3 Välkommen till Grafisk manual för Vårgårda kommun Den grafiska manualen beskriver hur vi skall synas för att tydligt visa avsändaren - Vårgårda. Manualen innehåller information

Läs mer

Grafiskt program. Fastställt av styrelsen 2012-04-21. Reviderat av styrelsen 2012-11-10

Grafiskt program. Fastställt av styrelsen 2012-04-21. Reviderat av styrelsen 2012-11-10 Grafiskt program Fastställt av styrelsen 2012-04-21 Reviderat av styrelsen 2012-11-10 Innehåll 1. Vår logotyp 2. Färg 3. Papper 4. Typsnitt 5. Kontorstryck 6. Dekaler, profilprodukter, presentreklam, standar

Läs mer

EN GUIDE FÖR GRAFISK PROFIL

EN GUIDE FÖR GRAFISK PROFIL EN GUIDE FÖR GRAFISK PROFIL 1 Innehåll Grafisk profil 2 Uppdrag och kärnvärde 3 Tilltal och tonläge 3 Bildspråk 4 Logotypen 5 Ortnamnsmontering 6 Verksamhetslogotyper 6 Vinjetter 7 Typsnitt 8 Färgpalett

Läs mer

Grafisk profil. Grafisk profilguide. Version 1.1

Grafisk profil. Grafisk profilguide. Version 1.1 Grafisk profil Grafisk profilguide Version 1.1 Logotyp Vår logotyp Logotypen består av en ordbild (Energimarknadsinspektionen, Swedish Energy Markets Inspectorate) och en symbol. Symbolen består av förkortningen

Läs mer

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL INNEHÅLL Arvsfondsdelegationen Grafisk manual Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL - FÖR DIG SOM DRIVER ARVSFONDSPROJEKT: 2011 1 INNEHÅLL INNEHÅLL 2 LÄTT ATT

Läs mer

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 2 Innehåll Tillsammans syns vi bättre! 4 SNURRORNA GRUNDELEMENTEN I VÅR GRAFISKA PROFIL 6 VÅRA FÄRGER 7 Bli en del av helheten 8 EXEMPEL PÅ HUR LOGGAN APPLICERAS

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Grafisk profil Förord Hudiksvalls kommunvapen har gamla anor. De tre bockarna, som troligen härstammar från landskapsvapnet hälsingebocken, har använts sedan 1582. Vapnet

Läs mer

Grafisk manual. www.alteco.se

Grafisk manual. www.alteco.se Grafisk manual Inledning Alteco har sedan starten 1994 kommit att bli ett etablerat och välrenommerat konsultföretag i elbranschen. Ett företags utveckling sker alltid i samspel med omvärlden. I tider

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 4 Vår logotyp 5 Våra färger 9 Vår typografi 11 Dekorelement 14 Bildspråk 18

Innehållsförteckning. Inledning 4 Vår logotyp 5 Våra färger 9 Vår typografi 11 Dekorelement 14 Bildspråk 18 Grafisk manual Innehållsförteckning Inledning 4 Vår logotyp 5 Våra färger 9 Vår typografi 11 Dekorelement 14 Bildspråk 18 Läs det här först! Välkommen till Teknikföretagens grafiska manual. Den är avsiktligt

Läs mer

Grafisk profilmanual 1.8.2013

Grafisk profilmanual 1.8.2013 Grafisk profilmanual 1.8.2013 Inledning Den grafiska profilen signalerar lugn, trygghet, pålitlighet och enkelhet. Profilmanualen är till för att lätt kunna bidra med tydlighet, enhetlighet och ökad synlighet.

Läs mer

Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen

Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen OM VÅR GRAFISKA PROFIL Grafisk Profil för Vägen ut! kooperativen En gemensam grafisk profil för Vägen ut! kooperativen är viktig för att ge ett enhetligt

Läs mer

G R A F I S K M A N U A L

G R A F I S K M A N U A L GRAFISK MANUAL 2008 03 01 VARFÖR EN GRAFISK MANUAL? Viktigast för en verksamhet är männi skorna inom organi sa - tionen och vad de gemensamt kan erbjuda sina upp drags - givare. Men även den grafiska formgivningen

Läs mer

Grafisk manual. Innehåll. Kontakt: max@desmond.com

Grafisk manual. Innehåll. Kontakt: max@desmond.com Grafisk manual Innehåll Kontakt: max@desmond.com Förutsättningar Hoop skall ha en modern och sportig profil som skall vara denna manual trogen i allt formellt material som: Brev, Mejl, Instruktionsböcker

Läs mer

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet.

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet. GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL Denna manual är framtagen för att göra allt material från Ockelbo Kommun enhetligt och tydligt. Det är ett hjälpmedel i det dagliga arbetet inom kommunen då brev, kallelser

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Production. Copyright Maria Häljestig Linder, Jesper Jacobsen, 2005

GRAFISK MANUAL. Production. Copyright Maria Häljestig Linder, Jesper Jacobsen, 2005 GRAFISK MANUAL Copyright Maria Häljestig Linder, Jesper Jacobsen, 2005 Innehållsförteckning Färger 1 Logotyp 2 Brevpapper 3 Visitkort 4 Kuvert 5 Informationsvykort 8 CD-omslag 9 Kollegieblock 10 Tygtryck

Läs mer

02/&), profil(!.$"/+ handbok

02/&), profil(!.$/+ handbok profilhandbok INNEHÅLL Former och färger i vår anda 5 Vår logotyp och färger 6 Våra typsnitt och papper 7 Kontorstryck 8 Trycksaker 9 Brev, protokoll, kallelser 10 Nyhetsbrev 11 OH- och PowerPoint-mallar

Läs mer

Grafiska riktlinjer. Landstinget Gävleborgs 150-årsjubileum

Grafiska riktlinjer. Landstinget Gävleborgs 150-årsjubileum Grafiska riktlinjer Landstinget Gävleborgs 150-årsjubileum 1 Grafiska riktlinjer kring Landstinget Gävleborgs 150-årsjubileum Inledning Ett varumärke är något som berör, involverar och engagerar. Vare

Läs mer

Regionala Cancercentrum Logotyp

Regionala Cancercentrum Logotyp Regionala Cancercentrum Logotyp Innehåll 1. LOGOTYPEN 3 1.1 Logotypen 4 1.2 Logotyp för fyrfärgstryck 5 1.3 Logotyp för Pantonetryck 6 1.4 Logotyp för webb 7 1.5 Logotyp för kontorsbruk 8 1.6 Logotypfärger

Läs mer

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8 P R O F I L M A N U A L INNEHÅLL Vår grafiska identitet............... 3 Logotyper..................... 4 Färger........................ 5 Typografi...................... 6 Profilmaterial...................

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida 3. Övergripande regler. Sida 4. Logotyp. Logotyp alternativ. Sida 5. Sida 6. Färger. Sida 7. Typsnitt.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida 3. Övergripande regler. Sida 4. Logotyp. Logotyp alternativ. Sida 5. Sida 6. Färger. Sida 7. Typsnitt. GRAFISK MANUAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande regler Logotyp Logotyp alternativ Färger Typsnitt Dekor och papper Visitkort Brevpapper Brevpapper internt Korrespondenskort Kuvert Sida 3 Sida 4 Sida 5

Läs mer

Primär. Sekundär. färger 1.0

Primär. Sekundär. färger 1.0 grafisk manual 1.0 färger Primär Den orangea färgen är Apelsinblommans husfärg och är tagen från apelsinen för att skapa en tydlig återkoppling till företagets namn. Orange är en energifylld färg som

Läs mer

1 VÅR GRAFISKA PROFIL

1 VÅR GRAFISKA PROFIL VÅR GRAFISKA PROFIL 1 VARFÖR EN GRAFISK PROFIL? 2 Grafisk profil för Västerviks kommun För Västerviks kommun liksom för andra myndigheter, organisationer och företag är det viktigt på vilket sätt omvärlden

Läs mer

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Grafisk profil för Kumla kommun Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Innehåll Vårt gemensamma ansikte utåt! 3 Logotyp - kommunvapnet 4-5 Logotyp - blomman 6-7 Profilsymboler 8 Typsnitt

Läs mer

förankrade i Sverige och den vardag som svenskarna upplever oavsett klass, bostadsort, ålder eller ursprung.

förankrade i Sverige och den vardag som svenskarna upplever oavsett klass, bostadsort, ålder eller ursprung. En guide till Alliansens utseende 2014 OM ALLIANSEN VÅR AMBITION Alliansen ska upplevas som: förankrade i Sverige och den vardag som svenskarna upplever oavsett klass, bostadsort, ålder eller ursprung.

Läs mer

Innehåll. Förord 3 Logotype 4 Frizon 6 Logovarianter 7 Engelsk logotype 8 Färger 9 Dekorelement 10 Typografi 12 Accidens 14 PR-produkter 16

Innehåll. Förord 3 Logotype 4 Frizon 6 Logovarianter 7 Engelsk logotype 8 Färger 9 Dekorelement 10 Typografi 12 Accidens 14 PR-produkter 16 Grafisk manual Innehåll 2 Förord 3 Logotype 4 Frizon 6 Logovarianter 7 Engelsk logotype 8 Färger 9 Dekorelement 10 Typografi 12 Accidens 14 PR-produkter 16 Det är viktigt hur omvärlden uppfattar oss. 3

Läs mer

kärnvärden & grafisk profil

kärnvärden & grafisk profil kärnvärden & grafisk profil 1 Studiefrämjandet ska vara en frigörande kraft för människors möjligheter i ett samhälle med respekt för naturens och kulturens mångfald. Studiefrämjandets vision antagen 2007

Läs mer

Vår grafiska profil 2015.04

Vår grafiska profil 2015.04 Vår grafiska profil 2015.04 Logotyp och grafik 4 Vår logotyp 5 Logotypens olika varianter 6 Vår logotyp - ikon 7 Våra profilfärger 8 Logotypen BAS mot olika bakgrunder 9 Logotypen med juridisk avsändare

Läs mer

Vår grafiska profil 2015.04

Vår grafiska profil 2015.04 Vår grafiska profil 2015.04 Logotyp och grafik 4 Vår logotyp 5 Logotypens olika varianter 6 Vår logotyp - ikon 7 Våra profilfärger 8 Logotypen BAS mot olika bakgrunder 9 Logotypen med juridisk avsändare

Läs mer

RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER

RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER DETTA DOKUMENT ÄR ETT KOMPLEMENT TILL NYFÖRETAGARCENTRUM SVERIGES GRAFISKA PROFIL. I DEN GRAFISKA PROFILEN SPECIFICERAS

Läs mer