Grafisk manual. Centrum för lättläst LL-förlaget 8 SIDOR Lättläst-tjänsten. Version 2012:1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grafisk manual. Centrum för lättläst LL-förlaget 8 SIDOR Lättläst-tjänsten. Version 2012:1"

Transkript

1 Grafisk manual Centrum för lättläst LLförlaget 8 SIDOR Lättlästtjänsten Version 2012:1

2 Sida 2 Innehållsförteckning Kapitel Sida 1.0 Inledning Kort om oss Logotyp Primära varumärken Sekundära varumärken Varianter Storlek Frizon Placering Ej tillåtet Färger Färgsystem Färgtoningar Accentfärger Referenskarta Typografi Identitetstypografi Alternativ typografi Formatering Bildspråk Produktavbildningar Varumärkesbyggande fotografier Praktisk användning Markörer Grafisk sammansättning Applicering på böcker Skriven text Ton Dokument och referens Kontorsmaterial Logotyper och symboler Formatering Kontaktperson 27

3 Sida Inledning Den grafiska manualen sammanfattar hur vi på Centrum för lättläst och våra varumärken ska kommuniceras och uppfattas av personer som kommer i kontakt med oss. Det här dokumentet kommer att vara viktigt för alla de som ska formge, skriva, trycka eller på något annat sätt meddela vilka vi är. Den grafiska manualen innehåller regler och riktlinjer för logotyper, färger, bilder och annat. Allt för att de som kommer i kontakt med oss lättare ska uppfatta vilka vi är, hur vi ser ut, och vad vi gör. Tillsammans skapar detta vår grafiska identitet. 1.1 Kort om oss Alla människor har rätt att få information på ett sätt som de förstår. Centrum för lättläst har regeringens och riksdagens uppdrag att göra böcker, nyheter och information för människor som av olika skäl har lässvårigheter eller är otränade läsare. Vi arbetar i flera affärsområden och under olika varumärken. LLförlaget gör lättlästa böcker för unga och vuxna. 8 SIDOR är tidningen med lättlästa nyheter. Lättlästtjänsten bearbetar texter så att de blir lättlästa och lär ut hur man skriver lättläst. Vi värnar om begriplighet. Vi vill att framställningen, text, bild och form, ska vara begriplig i alla medier. Det gäller allt ifrån tidningar, böcker och webben till broschyrer och annat informationsmaterial.

4 Sida Logotyp Logotypen är ett företags viktigaste och tydligaste identitetsbärare. Vi använder oss av fyra primära logotyper: Centrum för lättläst, 8 SIDOR, LLförlaget och Lättlästtjänsten. Logotypen består av en symbol och ett ordmärke. De regler som den här manualen innehåller gäller för alla våra logotyper, om inget annat anges. Symbol Ordmärke Logotyp Symbolen består av ett profilerat ansikte vars silhuett utgör ett versalt LL vilket står för lättläst. Symbolen färgkodas i enlighet med de olika varumärkena i grönt, blått respektive gult. Ordmärket är liksom symbolen färgkodad men i dovare färger. Typografiskt används en sansserif med influenser från 20 och 30talets geometriska sansserifer. Tecknen är också bearbetade för att ge varje ordmärke en unik form.

5 Sida Logotyp 2.1 Primära varumärken Centrum för lättläst, 8 SIDOR, LLförlaget och Lättlästtjänsten är våra primära varumärken. Ett primärt varumärke kan stå som ensam avsändare till skillnad från sekundära varumärken [2.2] som måste kombineras med det primära varumärket. I de fall då flera primära varumärken än ett är avsändare används alltid Centrum för lättlästs logotyp. När vi skriver våra varumärkesnamn i löpande text ska de formateras på följande sätt: 2.2 Sekundära varumärken Allaväljare, Lärarrummet och Läsombud är våra sekundära varumärken. De senare använder båda Centrum för lättlästs logotyp med en speciell märkning för ändamålet. Allaväljares logotyp måste alltid kombineras med Centrum för lättlästs kompletta logotyp och får inte vara ensam avsändare.

6 Sida Logotyp 2.3 Varianter Vid speciella omständigheter kan våra logotyper behöva modifieras. Det kan vara av tekniska skäl, exempelvis vid utskrifter på svartvita skrivare och av utrymmesskäl, till exempel bokryggar. Vi använder också modifierade logotyper för särskilda märkningar. Alla dessa varianter ska användas med försiktighet och inom de begränsningar som anges Svartvit logotyp Används i nödfall då en logotyp i färg inte kan användas Negativ logotyp De negativa logotyperna är helt vita och används i nödfall mot mörk bakgrund Symbol med lättlästmärkning Centrum för lättlästs gröna symbol tillsammans med texten Lättläst utgör vår generella märkning för lättläst. Den kan användas på bibliotek intill hyllan där både böcker, tidning och informationsaterial finns eller på mässor och utställningar.

7 Sida Logotyp Endast symbol Centrum för lättläst Centrum för lättlästs symbol får ensam användas i vissa sammanhang. Det kan vara på till exempel events, mässor och profilprodukter Endast symbol LLförlaget LLförlagets symbol får ensam användas för märkning av bokryggar. Symbolen finns i tre fastställda storlekar och ska anpassas efter ryggens tjocklek. Se [6.3] för mer information om applicering SIDOR 8 SIDOR använder en logotyp där ordbild och symbol är åtskilda. Denna variant får endast användas på tidningens sidhuvud. En anpassad version med tillägget.se används i sidhuvudet på webbtidningen. 8 SIDORs tryckta tidning. 8 SIDOR på webben.

8 Sida Logotyp 2.4 Storlek Våra logotyper är formgivna för att vara tydliga och lätta att uppfatta. För att säkerställa detta bör logotyperna anpassas till storleken på produkten den är applicerad Minsta storlek Det finns begränsningar både tekniska och naturliga när en logotyp inte längre är tydlig. För att i möjligaste mån säkerställa att våra logotyper är tydliga får de inte avbildas hur litet som helst. Följ anvisningarna nedan när du ska använda en logotyp i litet format. Diametern av symbolen får inte vara mindre än 5 millimeter. Diametern av symbolen får inte vara mindre än 25 pixlar. Minimum 5 mm. / 25 px Logotyp för små format Våra logotyper finns också i versioner specifikt anpassade till små format. Används när diametern på symbolen är ca 57 mm. Rastertäthet och material gör att gränsen för när våra logotyper blir svårlästa varierar, men eftersträva alltid att använda vår ordinarie logotyp. Används när diametern på symbolen är ca 2530 pixlar. Vår ordinarie symbol. Vår symbol för små format.

9 Sida Logotyp 2.5 Frizon Även en tydlig logotyp kan vara svår att uppfatta om den inte exponeras på rätt sätt. Därför särskiljs alltid våra logotyper från övriga grafiska element genom en så kallad frizon. Det är ett område runt logotypen som ska vara fritt från störande objekt. Det kan till exempel vara texter, färgrutor eller bilder med motiv som gör logotypen svåravläst. diameter. Denna metod används för samtliga våra logotyper. symbolens diameter.

10 Sida Logotyp 2.6 placering Vi rekommenderar att våra logotyper placeras i övre eller nedre högra hörnet av produkten. Endast i undantagsfall centrerar vi logotypen. Exempel på detta är till exempel rollups och profilprodukter samt kuvert, där man av tekniska skäl inte bör placera logotypen i högerkant. Centrum för lättläst består av LLförlaget, 8 SIDOR och Lättlästtjänsten Långholmsgatan 27 Box 9145, Stockholm Brevpapper för Centrum för lättläst samt visitkort för LLförlaget.

11 Sida Logotyp 2.7 Ej tillåtet Våra logotyper är en viktig del i vår integritet och får inte förändras utöver vad som står angivet i den grafiska manualen. Nedan anges ett antal exempel på hur logotypen inte får förändras eller användas. Det är ej tillåtet att: Förändra logotypens färg. Använda logotypen utan symbol. Förändra logotypens sammansättning. Använda otillåten bakgrundsfärg. (Använd ljusa bakgrundsfärger.) Använda bakgrundsbilder som gör logotypen svårläst. (Logotyperna för sig bäst mot ljusa bakgrunder.) Skeva logotypen.

12 Sida Färger Färger har en stark inverkan på människor, både associativ och psykologisk. Centrum för lättlästs grafiska identitet består av ett fåtal kulörer utvalda speciellt för att kommunicera våra kärnvärden. Målet med en utvald färgpalett i olika färgsystem är att våra varumärken och färger ska uppfattas på samma sätt, oavsett var du kommer i kontakt med dem. Centrum för lättläst har tillsammans med Lättlästtjänsten, LLförlaget och 8 SIDOR identitetsfärger specifika för respektive varumärke. Det gör det lättare för människor att känna igen de olika varumärkena endast genom färgkodningen av en produkt. Generellt sett är Centrum för lättläst och Lättlästtjänsten gröna, LLförlaget blå och 8 SIDOR gula.

13 Sida Färger 3.1 Färgsystem CMYK CMYK (Cyan Magenta Yellow Key) kallas också fyrfärgstryck och är ett färgsystem som består av primärfärgerna cyan, magenta, gul och en nyckelfärg, i de flesta fallen svart. CMYK används inom trycksaksindustrin på alltifrån visitkort till broschyrer och vepor PMS PMS (Pantone Matching System) kallas också ibland för dekorfärg. Då CMYKsystemet förlitar sig på att blanda fyra grundfärger för att uppnå önskad kulör är Pantonefärgerna solida RGB RGB (Red Green Blue) och är ett färgsystem som används på datorskärmar av olika slag NCS NCS (Natural Color System) används inom en mängd olika områden men i denna manual specifikt för målade ytor. Då kulören varierar stort beroende på underlag och ljusförhållanden kan det alltid vara praktiskt att måla på en testyta för att få rätt kulör. 3.2 Färgtoningar Vid sidan av identitetsfärgerna använder vi färgtoningar av dessa färger. Det ger en djupare effekt och materialet en mer humanistisk prägel. Våra färgtoningar är mörkare nedtill och ljusa upptill. Färgtoningar bör har en bredd som är minst 15 mm eller 50 pixlar och en höjd som är minst 30 mm eller 100 pixlar. Minimum 15 mm. / 50 px. 3.3 Accentfärger Accentfärger används restriktivt för att ge delar av en produkt extra uppmärksamhet. Det kan till exempel vara en prisuppgift eller en märkning genom ett grafiskt objekt [se 6.1]. Accentfärger är inte knutna till något specifikt varumärke.

14 Sida Färger 3.4 Referenskarta Använd tabellen nedan när du producerar material för oss. I kolumnerna ser du färgsystemet och kulörernas användning framgår i tabellens vänsterkant. Använd följande inställningar när du arbetar med färgtoningar. (Adobe InDesign och Illustrator). CMYK PMS RGB NCS Accentfärger Färgtoningar Sekundära identitetsfärger Primära identitetsfärger > > > C / 389 U 542 C / 292 U 116 C / 108 U 7495 C / 383 U 7485 C / 580 U 2925 C / 2925 U 290 C / 2707 U 145 C / 138 U 1205 C / 1205 U 1915 C 395 C > > > G40Y 1040B 1060Y20R C

15 Sida Typografi En enhetlig, väl anpassad typografi är centralt för varje varumärkesidentitet. Vår typografi är välkomnande, luftig och självklart lätt att läsa. Vi använder flera skärningar i typsnittsfamiljen National och Sabon i vår identitetstypografi. Beroende på användningsområde och tekniska förutsättningar finns också en uppsättning substituttypsnitt som består av familjerna Arial och Times New Roman. Det här kapitlet introducerar typsnitten och dess användningsområden. 4.1 Identitetstypografi National National är en sansserif med tydlig prägel av det sena 1800talets grotesker. Den är mjuk och inbjudande men ändå distinkt. Vi använder primärt tre skärningar av National: Light samt Bold och Bold Italic. National används i alla publikationer, som rubriktypsnitt och kortare löpande text. Dess kursiva varianter gör sig bäst som rubriktypsnitt och i sammanhang med korta, distinkta budskap. Typsnittsfamiljen har ett rikt antal tecken och ligaturer med som med fördel kan användas för att ge material en högre kvalitetskänsla. Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Åå Ää Öö Sabon Sabon är en serif som utvecklades under 1960talet och baserar sig på renässanstypsnittet Garamond. Sabon är klassisk, elegant och anses som en av vår tids mest välavvägda och lättlästa typsnitt och gör sig mycket bra i brödtext och andra längre texter. Vi använder skärningarna Roman, Bold samt dess kursiva varianter. När du skriver nummer, använd gemena siffror. Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Åå Ää Öö

16 Sida Typografi 4.2 Alternativ typografi Tekniska eller praktiska begränsningar kan ibland göra att man tvingas frångå vår ordinarie identitetstypografi. Det kan till exempel vara i digitala sammanhang, t.ex. Powerpointpresentationer, då mottagaren saknar de nödvändiga typsnitten. I dessa fall använder vi en uppsättning alternativa typsnitt som till karaktären liknar vår identitetstypografi Arial Arial används som substitut till National och används på samma sätt. Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Åå Ää Öö Times New Roman Times New Roman används som substitut till Sabon och används på samma sätt. Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Åå Ää Öö Formatering Eftersom vår verksamhet handlar om att göra läsning tillgänglig för alla är det förstås viktigt att vi själva använder typografi som är lätt att läsa. Vi anger inga specifika teckenstorlekar när det gäller typografi, men undvik att använda text under 9 punkter, oavsett typsnitt. För mer information om att skriva lättläst, se punkt [7.0].

17 Sida Bildspråk Precis som logotyper, färger och typografi återspeglar bildspråket våra kärnvärden. Vi delar upp vårt bildspråk i två kategorier: produktavbildningar och varumärkesbyggande fotografier. Alla våra varumärken använder uteslutande färgfotografier och svartvita foton ska bara förekomma i undantagsfall. 5.1 Produktavbildningar Vi ska i första hand avbilda våra produkter genom fotografier till skillnad från exempelvis digitala bokomslag som inte visar bokens fysiska form och karaktär. Vi använder oss också av 3Dgenererade mallar för våra inbundna böcker och pocketböcker. Använd gärna fotografier när du avbildar produkter. Försök undvika att använda en illustration av ett omslag.

18 centrum för lättläst grafisk manual 5.0 Bildspråk 5.2 Varumärkesbyggande fotografier Varumärkesbyggande bilder kallar vi foton vars primära funktion är känsloförmedlare, till exempel foton på människor och miljöer. Våra bilder ska vara naturliga, vardagliga, positiva och spännande. De ska inspirera och förmedla våra kärnvärden. Kontakta oss om du vill ha tillgång till vår bildbank. Exempel på varumärkesbyggande fotografier. Sida 18

19 Sida Praktisk användning En grafisk produkt innehåller ofta mer än logotyp, färg, text och bild. För att ge vårt material en grafisk höjd och en känsla av bearbetning använder vi oss av en mängd grafiska objekt och stilar. I det här kapitlet visar vi exempel på hur produkter från oss kan se ut, och ger några konkreta tips till dig som är formgivare.!

20 Sida Praktisk användning 6.1 Markörer Markörernas funktion är att framhäva utvald information i en layout. Dessa grafiska objekt kan rymma prisinformation, webbadresser eller annan kort text som är extra viktig. Markörer får användas med alla våra färger inklusive färgtoningar, om formatet tillåter. Se punkt [3.2] för färgtoningar. Dessa objekt har en bestämd form och får inte modifieras hur som helst. Se punkt [2.7] för att se vad som är tillåtet. As dignihi libus, cor acea consed excepe? Ut repe dundi conseque nobis adipisse con Molnet Molnformens funktion är främst att innehålla kort textinformation, men kan också användas för prisuppgifter, om än sparsamt. Molnets kulör får ändras. 159: NYHET! Cirkeln Cirkelns används med fördel för prisuppgifter eller mycket korta märkningar. Cirkelns kulör får ändras.

21 Sida Praktisk användning NY! NY! 159: Droppen Droppen används på samma sätt som cirkeln och kan vändas hur som helst i 360 grader. Droppens kulör får ändras. Lästips! Lästips! Pilen Pilen används på samma sätt som cirkeln och kan vändas hur som helst i 360 grader. Den får också göras längre eller kortare, så länge proportionerna på de rundade hörnen bibehålls Lättlyssnatsymbol Symbolen används i samband med våra olika upplästa produkter. Bakgrundsfärgen på symbolen får ändras, men högtalarsymbolen ska alltid vara vit. Försök begränsa dig till en färg på symbolen per publikation, då det annars kan förvirra läsaren. Symbolen får inte roteras.

22 Sida Praktisk användning 6.2 Grafisk sammansättning Centrum för lättläst Fiktiv annons för Centrum för lättläst som visar hur färg, form och typografi samverkar. Observera att detta inte är en mall utan idéer hur vår grafiska identitet kan användas. 2. Maximin aut que nonseque volorro. 3. bibliotek Dhil ium incia dis dolutatus eatem. Bearum duntoraero ex eos alita parchil maximin conseque dus, quiaepe eveliti consequiat voloresciae sunt eicti tectem ab incil id que et modit pedi sinciis dita quibea dolori utem as doluptiat ea nulpari. Nectata tistota is di resequiatat ommoluptas sit, nienis enimet enis dernatur as es demporum. Minimag nimus, nonseque parchitaqui bernatus, offici nimus repres eatur, ute volupta sperspe Det vända bladet Det vända bladet är en grafisk lösning som ger möjlighet att applicera en logotyp på vit bakgrund. Den får användas i övre och nedre högra hörnet av en layout. 2. Kursiv rubrik Ger ett personligare tilltal. 3. Grafisk markör Vår molnform med droppskugga tillsammans med text i Centrum för lättlästs mörkare grön. 4. Färgtoning Centrum för lättlästs gröna färgtoning.

23 Sida Praktisk användning 6.2 Grafisk sammansättning LLförlaget Fiktiv annons för LLförlaget som visar hur färg, form och typografi samverkar. Observera att detta inte är en mall utan idéer hur vår grafiska identitet kan användas. 1. Facerem famet, ut ici quuntis simusa volupta: Venimpo. Latur suntur, volorep udaerae. Rit quiandam nonsera pediscim il excepro est volesse remolut quis pa sedignis vellab illaceperis nihicilit ut eum faciati untemolorit et dolorep tatque venditiuscid mo quam ut perfere peliqui dolore rerit laborum que non prerorae pelis exerorem qui as que nos enditi delendit volo Dolore rerit laborum que quam! Epudaeperfero blaut fugit lacimpe sum es ape officaestia susaect atistot atiaspi dusandendi rem quamusam et quae eum atenda aut omni officiuntis quias. 7 böcker 200 kr rabatt! 1. Rubrik i identitetsfärg 2. Grafisk markör Cirkel som markör, i accentfärg magenta. 3. Färgplatta

24 Sida 24 centrum för lättläst grafisk manual 6.0 Praktisk användning 6.2 Grafisk sammansättning 8 SIDOR Fiktiv rollup för 8 SIDOR som visar hur färg, form och typografi samverkar. Observera att detta inte är en mall utan idéer hur vår grafiska identitet kan användas. 1. Centrerad logotyp Även om vi vanligtvis inte rekommenderar att centrera någon av våra logotyper på en produkt finns det tillfällen då det både är praktiskt och tillåtet till exempel den här rollupen Kurvade färgblock För att skapa en mjukare känsla använder vi färgblock med en kurva. Det är en variant av det vända bladet, men som täcker hela bredden av en produkt. 3. Produktfotografi Har du tillgång till ett produktfotografi använd detta hellre än en digital avbildning. 4. Grafisk markör Pilformen drar mer uppmärksamhet till sig än en rektangulär form och skapar rörelse i layouten. 3. Lorem ipsum dolor sit amet adnam! 4. 8sidor.se

25 Sida Praktisk användning 6.3 Applicering på böcker Bokryggar LLförlagets symbol ska finnas med på alla bokryggar så länge ryggens bredd tillåter. Symbolen får användas i tre storlekar: 5 mm, 8 mm och 14 mm och appliceras enligt schemat nedan. På böcker vars ryggar är mindre än 8 mm tjocka används ingen symbol då läsbarheten blir för låg. Symbolerna justeras i underkant, avstånd från ryggens nederkant ca 25 mm. använder 5 mmsymbolen. 812 mm 1320 mm >20 mm BOKRYGG 5 mm 8 mm 14 mm SYMBOL

26 Sida Skriven text Det skrivna språket är centralt i vår verksamhet. Det är viktigt att vi använder ett tilltal som både talar om vilka vi är och som våra målgrupper förstår. Det mesta av vår marknadsföring och kommunikation vänder sig till förmedlare av lättläst, det vill säga skola, bibliotek och omsorg. Med våra PRinsatser riktar vi oss även till politiker och beslutsfattare. Vi skriver text på två sätt. Lättläst använder vi när vi riktar oss till personer som behöver lättläst. I alla andra texter använder vi ett enkelt, vardagligt språk. Allt vi gör ska vara enkelt och begripligt. Lättläst Vi använder alltid lättläst när vi riktar oss till personer som behöver lättläst. Vi arbetar medvetet med innehåll, språk, bild och form och ser hela tiden till helheten. Är du osäker på hur man skriver lättläst, se: Vardagligt Vi följer riksdagens rekommendationer. Det betyder att all text som inte är lättläst ska skrivas med vad vi kallar vardaglig text. Det är en enkel och begriplig prosa där språknivån ligger på en mellannivå av lättläst, det vill säga nära klarspråk. 7.1 ton Lika viktigt som att uttrycka sig förståeligt är det att använda en ton som speglar vårt sätt att arbeta. En bra text är inte bara informativ utan ska också ge läsaren en känsla av vilka vi är. Tänk på detta när du skriver texter med oss som avsändare: Utgå från våra strategiska kärnvärden. Vi är: Inspireras av de värdeord som vi gärna vill bli förknippade med:

27 Sida Dokument och referens Vi har färdiga original för dokumentproduktion, logotyper, epostsignaturer och annat. Kontakta oss för mer information. 8.1 Kontorsmaterial Original för visitkort, kuvert, brevpapper i tryck samt utskrift, digitala presentationer som Microsoft Powerpoint och Apple Keynote finns att hämta Pappersval Använd diagramet nedan om du ska producera kontorsmaterial för något av våra varumärken. PRODUKT VARUMÄRKE PAPPERSVAL GRAMVIKT / M2 Brevpapper Lessebo Linné Naturvit 100 Visitkort Lessebo Linné Naturvit 240 Kuvert C4, C5 MultiDesign Natural Logotyper och symboler Våra logotyper och symboler finns att hämta i en mängd olika filformat. 8.3 Formatering Epostsignaturer, och mall för nyhetsbrev finns att hämta. 8.4 Kontaktperson Ska du producera material där Centrum för lättläst förekommer och har frågor kring den grafiska manualen? Kontakta oss så hjälper vi dig! Camilla Batal Marknads och kommunikationschef

Grafisk manual. regler och riktlinjer

Grafisk manual. regler och riktlinjer Grafisk manual regler och riktlinjer Innehåll 1. Logotyp 2. Typsnitt 3. Profilfärger 4. Grafiskt koncept 5. Bilder 6. Text och tonalitet 7. Papper 8. Korrespondensmaterial 9. Trycksaker 10. Annonser 11.

Läs mer

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual i korthet För frågor om vår design kontakta Helene Keskitalo, stab Information, tel 08 655 91 05 eller helene.keskitalo@sveaskog.se

Läs mer

CHALMERS DESIGNMANUAL. Version 1.0 Januari 2014

CHALMERS DESIGNMANUAL. Version 1.0 Januari 2014 CHALMERS DESIGNMANUAL Version 1.0 Januari 2014 Sidhänvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 Introduktion Logotyp Avancez-märke Högerställd logotyp + Avancez-märke Centrerad logotyp + Avancez-märke

Läs mer

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL Ny grafisk profil godkänd av kommunfullmäktige 8 maj 2013, 59 ersätter tidigare bestämmelser om grafisk profil antagen av kommunstyrelsen den 26 april 2006, 99.

Läs mer

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar...

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar... Grafisk manual Innehåll Förord... 5 Got Events affärsplan... 6 Våra logotyper... 9 Grafiska grundelement... 19 Applikationer... 29 Skyltar... 38 Riktlinje för arbetskläder... 40 Flaggor... 42 Fordon...

Läs mer

Grafisk handledning. - Handikappförbunden består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla.

Grafisk handledning. - Handikappförbunden består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla. - Handikappförbunden består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla. Grafisk handledning för informationsmaterial från Handikappförbunden Författare/Redaktör:

Läs mer

Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012

Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012 Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012 Innehåll 2 Innehåll 3 Syfte Ansvar och kontakt 4 Kommunvapnet 5 Logotypen Grundlogotyp 6 Placering, frizon och storlek Logotyp

Läs mer

Grafiska riktlinjer 2.0

Grafiska riktlinjer 2.0 Grafiska riktlinjer 2.0 INNEHÅLL Innehållsförteckning 2 Varför behövs grafiska riktlinjer? 3 STOCKHOLMSMÄSSAN SOM AVSÄNDARE LOGOTYP Logotyp 6 Frizon och minsta storlek 8 FÄRGER Primärfärger 10 Sekundärfärger

Läs mer

Riktlinjer för FMV:s grafiska profil

Riktlinjer för FMV:s grafiska profil Riktlinjer för FMV:s grafiska profil V e r s i o n 3.0 2 0 1 1 1 2 Innehåll Inledning 5 Pressmeddelande 26 Logotyp FMV:s logotyp 6 Logotypfärger 7 Logotyp med undertext eller devis 8 Logotyp svartvit 9

Läs mer

Grafisk manual Härliga Härjedalen och Härjedalens kommun

Grafisk manual Härliga Härjedalen och Härjedalens kommun Grafisk manual Härliga Härjedalen och Härjedalens kommun Innehållsförteckning Härliga Härjedalen Inledning 3 Visuella identitetens verktygslåda 4 Platssymbol 5 Frizon 6 Minsta storlek 7 Färgversioner 8

Läs mer

GRAFISK PROFIL. för Vadstena kommun

GRAFISK PROFIL. för Vadstena kommun GRAFISK PROFIL för Vadstena kommun Den grafiska profilen är fastställd av Vadstena Kommuns kommunfullmäktige 16 mars 2011. Producerad av: Sofia Boij, informatör Vadstena Kommun Framsidesbild: Lars Forsstedt/bildarkivet.se

Läs mer

Beslut. och MDH1.6.1-137/11 2011-03-14. Handläggare Sara Seltborg. Beslut. Den nya och med. Sammanfattning. Bakgrund. Rektor.

Beslut. och MDH1.6.1-137/11 2011-03-14. Handläggare Sara Seltborg. Beslut. Den nya och med. Sammanfattning. Bakgrund. Rektor. Rektor Beslut 2011-03-14 MDH1.6.1-137/11 Handläggare Sara Seltborg Uppdatering av grafisk profil för Mälardalens högskolah a Beslut Rektor beslutar attt fastställa uppdaterad grafisk profil för Mälardalens

Läs mer

IMs Grafiska riktlinjer

IMs Grafiska riktlinjer IMs Grafiska riktlinjer När bilden av IM blir tydligare syns vi bättre De grafiska riktlinjerna är till för alla som i något sammanhang kommunicerar visuellt, i såväl tryckt som digital form, med IM som

Läs mer

profilbas Bravidas grafiska identitet

profilbas Bravidas grafiska identitet profilbas Bravidas grafiska identitet 1. HANDBOK FÖR VARUMÄRKET BRAVIDA Bravida är Skandinaviens största installations- och serviceföretag med medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Det är ingen slump

Läs mer

Sundbybergs stad Grafisk profil. v 1.0 2014-12-17

Sundbybergs stad Grafisk profil. v 1.0 2014-12-17 Grafisk profil v 1.0 2014-12-17 2 Innehåll Grafisk profil 4 Byggstenar 5 Vision och kärnvärden 6 Visionen 7 Kärnvärden 8 Profilfärger 9 Palett 10 Toningar 12 Färgkoder 13 Typografi 14 Text ska läsas 15

Läs mer

Grafisk manual. JAK MEDLEMSBANK 2.0 mars 2014

Grafisk manual. JAK MEDLEMSBANK 2.0 mars 2014 Grafisk manual JAK MEDLEMSBANK 2.0 mars 2014 1 JAK MEDLEMSBANK GRAFISK MANUAL VARFÖR BEHÖVER VI EN GRAFISK MANUAL? Varför behöver vi en grafisk manual? En organisations eller ett företags image är den

Läs mer

botkyrka kommuns grafiska manual VERSION 2.1 2015

botkyrka kommuns grafiska manual VERSION 2.1 2015 botkyrka kommuns grafiska manual innehållsförteckning Några ord om vår grafiska manual...3 Regler i korthet...4 Botkyrkas logotyp...5 Botkyrkas platslogotyp...7 Botkyrkas rubrikbalk...9 Botkyrkas typsnitt...11

Läs mer

Grafisk manual för Hylte kommun

Grafisk manual för Hylte kommun Grafisk manual för Hylte kommun Reviderad 2014-06-02 Innehåll Varför behöver vi en grafisk profil?... 3 Logotypen... 4 Enskilda verksamheter... 6 Teckensnitt... 7 Färgerna... 8 Kommunvapnet... 9 Korrespondensmaterial...

Läs mer

En tydlig identitet för en nytänkande hamn

En tydlig identitet för en nytänkande hamn Grafisk identitet Göteborgs Hamn Grafisk identitet Förord 2 En tydlig identitet för en nytänkande hamn Den här manualen är ett viktigt redskap för att bygga och vårda varumärket Göteborgs Hamn. Genom en

Läs mer

Söderberg & Partners. Grafisk manual v3.0

Söderberg & Partners. Grafisk manual v3.0 Söderberg & Partners Grafisk manual v3.0 Innehållsförteckning Introduktion Typografi Bildspråk Profilmaterial Appendix 1 Vårt varumärke 3 Logotyp Utföranden 4 Färger 4 Minsta storlek 4 Frizon 4 Användning

Läs mer

Grafisk manual för Karlskoga kommun

Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Grafisk Karlskoga manual kommun för Karlskoga Innehåll kommun 2 Därför har vi en grafisk profil Karlskoga kommuns grafiska profil är en del av vårt

Läs mer

GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg

GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg INNEHÅLL Inledning 4 1.0 Logotyp 5 1.1 Vår logotyp 6 1.2 Storlekar och varianter 7 1.3 Färgsättning 8 1.4 Frizon 9 1.5 Placering 10 1.6 Symbolen som grafiskt element 11

Läs mer

Version 8 4 sep 2012. Grafisk manual

Version 8 4 sep 2012. Grafisk manual Version 8 4 sep 2012 Grafisk manual 2 Innehåll Inledning 3 Vårt varumärke 4 Vår grafiska identitet 8 Vår logotyp 9 Användning av vår logotyp 10 Projekt och bolag med egen logotyp 13 Färger 14 Typsnitt

Läs mer

Manual för Trafikverkets webbtjänster. Manual för Trafikverkets webbtjänster 1

Manual för Trafikverkets webbtjänster. Manual för Trafikverkets webbtjänster 1 Manual för Trafikverkets webbtjänster Manual för Trafikverkets webbtjänster 1 Titel: Manual för Trafikverkets webbtjänster Utgivningsdatum: 2013-02 Utgivare: Trafikverket Den senaste versionen av Manual

Läs mer

Den grafiska profilen är ett av våra verktyg. för att stärka varumärket Visit Karlskrona. Innehåll. Inledning... 03. Vår logotyp...

Den grafiska profilen är ett av våra verktyg. för att stärka varumärket Visit Karlskrona. Innehåll. Inledning... 03. Vår logotyp... Grafisk profil Innehåll Inledning... 03 Vår logotyp... 04 Logotypens färg... 06 Basfärger... 07 Komplementsfärger... 08 Den grafiska profilen är ett av våra verktyg för att stärka varumärket Visit Karlskrona.

Läs mer

Grafisk manual för Sveriges riksdag

Grafisk manual för Sveriges riksdag Grafisk manual för Sveriges riksdag 2 Grafisk manual för Sveriges riksdag Inledning Innehåll Inledning... 3 En tydlig avsändare...4 Tillgänglighet...5 Grundelement... 7 Riksdagens logotyp...8 Färg...14

Läs mer

Jordbruksverket. Grafisk manual. Jordbruksverkets nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 16 september 2009

Jordbruksverket. Grafisk manual. Jordbruksverkets nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 16 september 2009 Jordbruksverket Grafisk manual Jordbruksverkets nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 16 september 2009 Innehållsförteckning Förord Generaldirektören har ordet...3 Den grafiska manualen...4 Logotyp Vår

Läs mer

tranemo kommun grafisk manual

tranemo kommun grafisk manual tranemo kommun grafisk manual innehåll 1 Introduktion 1:1 Ett ansikte, en röst 1:2 Kommunvapnet en del av vår historia 2 Grundregler 2:1 Tranemo kommuns logotyp 2:2 Användning av logotypen 2:3 logotypens

Läs mer

GRAFISK MANUAL MALMÖ HÖGSKOLA

GRAFISK MANUAL MALMÖ HÖGSKOLA GRAFISK MANUAL MALMÖ HÖGSKOLA GRAFISK MANUAL MALMÖ HÖGSKOLA MALMÖ HÖGSKOLA Malmö högskola inrättades 1998 och är landets åttonde största lärosäte för akademisk grundutbildning. Högskolan gavs redan från

Läs mer

Profilprogram för Lidköpings kommun

Profilprogram för Lidköpings kommun Profilprogram för Lidköpings kommun Innehåll Profilering av Lidköpings kommun...3 Logotypen...4 Symboler...7 Vårt platsvarumärke Lidköping vid Vänern...8 Profilfärger...10 Typografi...11 Kuvert, visitkort,

Läs mer