Slutrapport. Sammanfattning av projektet. Planerade aktiviteter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport. Sammanfattning av projektet. Planerade aktiviteter"

Transkript

1 Slutrapport Projekt: Mustapartas Skärgårdsturism Journalnr: Stödmottagare: Mare Boreale Kontaktperson: Pia Suonvieri Sammanfattning av projektet Bakgrund Haparanda-Torneå är ett starkt växande handelsområde. För att shoppingturisterna ska stanna kvar i städerna en längre tid behövs unika upplevelser och aktiviteter. Idag har vi brist på aktiviteter. Vår fina skärgård och kust skulle kunna erbjuda mycket för både besökarna och lokalbefolkningen. Besöksnäringen är en växande näring i hela Norrbotten, så även här. Ett av de finaste naturområdena i Haparanda-Torneå är vår unika skärgård. Företagen som nu arbetar med skärgårdsturism är småskaliga. För att utveckla verksamheten krävs samarbete och nätverksbyggande mellan företag, kulturaktörer och övriga organisationer som kan bidra med att höja bredden och kvalitén på produkterna. Områdets lokalhistoria är oerhört spännande och erbjuder en fantastisk skatt att berättas vidare och användas som ett underlag för ett starkt varumärke för utvecklandet av kulturhistoriska produkter och tjänster. Projekten Den goda människan, Haparanda Productions, Krigsoperan är exempel på tidigare projekt där byar, företag, kulturarbetare och olika organisationer samverkat för att skapa positiv utveckling. Erfarenheter från dessa projekt kommer att bli värdefulla. Mustaparta projektet ska nyttja gamla nätverk som man byggt upp. Projektidé Utveckla turism- och fiskenäringen i vår unika skärgård genom att skapa varumärket Mustaparta. Projektet vill lyfta fram en sann legend om den rättsinnade Isak Mustaparta, Bottenvikspiraten som beskrivs i Olof Hederyds roman. Romanen bygger på verkliga händelser ur bondelivet i 1700-talets Torneå och Bottenviken. Den spännande historien passar utmärkt att skildras i havs- och kustmiljö. - Utveckla och producera olika kulturhistoriska produkter/tjänster för Bottenvikens skärgård och kust i samarbete med områdets besöksnäring, kreativa näringar, byaföreningar, kommuner och utbildningsinstitutioner. - Utveckla skildringar om Mustapartas liv med hjälp av storytelling, dramatiserade berättelser, sång, musik, performance, dans, mat och dryck. - Projektet skall bidra till att öka kuststräckans attraktionskraft för boende, besökare och näringsliv. Planerade aktiviteter Mustaparta symposium Under symposiet skapas ramarna till det kommande varumärket och rollfiguren Mustaparta. 1

2 Workshops/seminarier 1.Kläddesign utifrån historia och storytelling 2.Historiska rollspel 3.Storytellling 4.Under workshops slipas idéerna till mer konkreta produkter/tjänster som sedan skall produceras/tillverkas för olika aktörer Förberedelsearbete för Mustaparta föreställning Planering, dramatisering, regi, intervjuer, produktion, organisering, marknadsföring. Historiskt dramatiserad föreställning Projektet producerar en föreställning i Bottenvikens skärgård Kustbyarrangemang planering Projektet vill sammanföra byarna med turistföretag och kulturaktörer och se hur man kan utveckla olika arrangemang genom samverkan. Finska och svenska kustbyar besöker varandra för att skapa samverkan. Sammanfattning Hur går vi vidare? Symposium Tanken är att olika dramatiserade scener och/eller rollspel lever kvar efter projekttiden som turistiska produkter. Enskilda scener/rollspel kan visas upp vid olika arrangemang och tillfällen både till havs och på land. Företagen inom skärgårdsturismen kan erbjuda nya/utvecklade produkter och tjänster för besökare. Aktörerna inom kreativa näringar får flera arbetstillfällen genom samarbetet med turistföretag. Hantverkare/designers behöver idag hitta fram till nya kunder för sina produkter. Det finns för få arenor att synas på för de lokalt producerade produkterna. Efter projekttiden kommer även de och deras produkter att synas mer genom samverkan mellan projektparterna - båtägare, logiföretag, byar. Vi ser en möjlighet för ett eventbolag att etablera sig i området i framtiden. Det kunde sälja och paketera olika turistiska eller upplevelsebaserade produkter/tjänster och aktiviteter samt vara en sammanbindande länk mellan olika aktörer inom besöksnäring och kreativa näringar. HaparandaTornios gemensamma turistbyrå kommer att förmedla olika skärgårdskryssningar även i framtiden. En idé om en gemensam butik/förmedling/infocenter i På Gränsen-området har redan diskuterats med städerna HaparandaTornio. Projektet kan föda idéer för souvenirer med Mustaparta-tema, som kan säljas av butiker, turistföretag och turistbyrån. Projektet livar upp byalivet. Föreningar får ny publik och resurser för sin verksamhet, samt utmaningar och ny gnista för att utveckla sitt arbete. De nya nätverken mellan turistföretag och kulturaktörer ger möjlighet att höja nivån både kvalitativt och kvantitativt även för olika byaarrangemang. Utvärdering Samarbetet med de två nystartade instituten inom kultur och besöksnäring på finska sidan har bland annat till uppgift att få till stånd bestående effekter inom kultur och besöksnäring. De kommer att medverka i projektet och kommer att arbeta för att fortsättningsvis driva passande 2

3 verksamheter i området. Projektet avslutas med ett Mustapartasymposium. Utvärderingen ska vara i workshop-form där man varvar samtal med grupparbete. Vilka erfarenheter projektet har gett, hur de goda resultaten kommer att leva vidare i framtiden. Vilka saker man har misslyckas med osv. En utomstående person utvärderar projektet och han/hon ska lämna ett skriftligt dokument över projektet. Projektet ska dokumenteras väl så att man kan drar nytta av det i framtiden. Projektet dokumenteras med hjälp av video och fotografering. Delar av dokumentationen kan bli egna produkter. En inspirerande bok om hela upplevelsen med detaljer av båtliv, rollspel, mat och skärgårdsmiljö är en produkt som medverkande företag tillsammans kan producera under och efter projekttiden. Den ska sedan säljas i båtar, hamnar och i städernas turistbyråer och butiker. Boken kommer att lyfta fram varumärket Mustaparta på ett konkret och långsiktigt sätt. Videoproduktion är en annan produkt som tas fram som material för turistiska produkter. Manus kommer att finnas till förfogande för nya aktörer. Varje enskild produkt eller tjänst kommer att dokumenteras var för sig för framtida marknadsföring, ett produktkort som utvecklats av Lapplands universitet ska göras av alla produkter/tjänster som föds under projektet. Genomförda aktiviteter Mustaparta seminarium Hur kan en legend användas i besöksnäringen Mustaparta seminarium genomfördes den 25 november 2010 på Sverigefinska folkhögskolan i samarbete med TornioHaparanda, Haparandabladet, ABF, Studiefrämjandet Sverigefinska folkhögskolan, Studieförbundet Vuxenskolan, Allan Lehto, Torneå apotek samt Tornedalens folkhögskola. Seminariet lockade sammanlagt 57 deltagare både från Haparanda och Torneå samt en del intresserade från hela regionen. Mustapartaseminariet anordnades utan projektmedel strax innan projektet startade, men bör nämnas eftersom det var en inledning i det fortsatta arbetet med Mustaparta. Gunnel Simu, det tillträdande kommunalrådet, öppnade seminariet och hälsade alla välkomna. Därefter följde olika föredrag med bl.a. Olof Hederyd, författaren till romanen om Mustaparta, företagaren Tommy Innala, Polarica AB, som behandlade ämnet värdskap, medan professor Soile Veijola från Lapplands universit i Rovaniemi berättade om framtidens charterresor i finska Lappland. Dessutom presenterade ordförande Staffan Marklund Mare Boreales verksamhet och roll i det kommande projektet. Pia Suonvieri och Hannu Alatalo som tog initiativet till Mustapartaprojektet presenterade projektidén och ledde den livliga och idérika diskussionen under seminariet.. Ämnen som togs upp var bl a Vad är Mustaparta-andan? Grundförutsättningar för varumärket Mustaparta Verktyg för egna specialiserade turistiska koncept Under diskussionen framkom många värdefulla idéer och samarbetsmöjligheter. Den historiska Peräpohjola marknaden ville gärna samverka med projektet, vilket också förverkligades i samband med Mustapartas Skärgårds marknad i Haparandahamn i Nikkala. Idéer under seminariet: Filmatisering av berättelsen, Mustapartalåt av någon känd artist, båtbyggarläger, temaresor med koppling till t ex fiske, olika målgrupper, exvis. småskepps ägare s.k smallships osv. Även varumärkesfrågan diskuterades ivrigt. Vem kommer att äga varumärket, vilka kriterier, vilka ska ingå i varumärkesgruppen osv. 3

4 Workshops/seminarier 1. Hur berättar vi en historia med kostymer 26 februari 2011 Första workshopen i kostym anordnades på Vuxenskolan i Haparanda. Kostym designern Eeva Iiramo ledde kursen och 7 personer deltog i workshopen. Under en lördag skapades bl a dessa vackra 1700-tals dräkter. 2. Storytelling med hjälp av hantverk 2 april 2011 Hantverkaren och berättarmästaren Irene Kangastie ledde vår hantverksworkshop. Hon ledde gruppen i en spännande resa genom Lappmarkerna med hjälp av olika naturmaterial. Under eftermiddagen arbetade man kring olika produktidéer med inspiration från Mustapartaberättelsen. 14 deltagare. 3. Mustaparta rollspel workshop 10 april 2011 Pia Suonvieri, Hannu Alatalo och Anna-Maija Lauri ledde ett rollspel och dramaworkshop på Folkets Hus i Haparanda. Ett 20-tal deltog under en heldag i olika improvisationsövningar mm. 4

5 4. Storytelling med mat och dryck 19. juni 2011 Strax före midsommar anordnades en workshop med mat och dryck i focus. Björn Ylipää från företaget Måltidvision ledde gruppen. Flera företag deltog i workshopen, bl a Seskarö Wärdshus, Catering Roosamaria, och Katariina Skeppet. Allt som allt var vi 11 personer. Worshopen anordnades ombord på skeppet Katariina ute i Puotikarihamnen. 5. Utvärderingsworkshopen anordnas i januari 2012 Marknadsföring En grafisk profil valdes ut bland 8 förslag. Reklambyrån Crea från Torneå fick uppdraget att utveckla sin idé till den slutgiltiga profilen. En hemsida gjordes, samt en broschyr om sommararrangemanget i form av ett vykort togs fram. Rollups tillverkades som har stått i RajallaPåGränsen köpcentrat, Haparanda förvaltningshus, Torneå Stadshus, Sverigefinska folkskolans restaurang, Vuxenskolan och Mustapartakontoret. En Iisakki Mustaparta facebookprofil är skapad och han har till dagens datum närmare 700 vänner i Sverige, Norge och i Finland. Ett tiotal presskonferenser har anordnats. Åtskilliga radioinslag, tidningsartiklar i lokal och regional press samt i finska Österbotten har gjorts och även inslag i nordfinska tv-nyheterna i juli. En PowerPoint presentation om projektet finns på finska, svenska och engelska. Tiotals infomöten har hållits för olika grupper; föreningar, skolor, projekt och företag, t.o.m. Mustapartas släktingar från USA besökte vår repetition och fick en genomgång av projektet. En affisch om Mustapartas Skärgårds drama trycktes och spreds i norra Sverige och norra Finland samt i Karleby. Vi hade också annonser på de digitala reklamtavlorna både i Haparanda och Torneå. Våra skådespelare gjorde också två olika marknadsföringspresentationer i sina rollkläder på Peräpohjola marknad och Twin City-festivalen i juli inför hundratals personer i publiken. Den unge Isak och Gammel-Isak var dessutom på Sarvi-dagarna ute på ön Sarvi i Torneås skärgård och gjorde reklam för föreställningen. Förberedelsearbetet för Mustapartaföreställningen Dramatiseringen påbörjades i december 2010 och pågick fram till i april. Rekrytering till rollerna startade i slutet av mars och repetitionerna startade i slutet av april. Repetitionerna hölls i början på Folket Hus i Haparanda samt på Medborgarinstitutet i Torneå. De sista repetitionerna anordnades ute på 6 olika spelplatser. Produktionen planerades under våren och försommaren med logistik, biljettförsäljning, kringarrangemang tillsammans med byar, föreningar och hamnar, scenografi, skyltning, servering mm. Mustapartas Skärgård drama från 1780-talet, augusti 2011 Föreställningen utspelade sig på sex platser och som en följetong. Varje del utgjordes av minuter långa helheter där teaterspel varvades med berättarinslag. Allt gjordes tvåspråkigt med en helt svenskspråkig och en helt finskspråkig berättare. 5

6 1. Oravaisensaari, prolog Bönder och Borgare Dramat började i Oravaisensaari, Finland, där Isak Mustaparta föddes och levde största delen av sitt liv. Vi fick tillstånd att ha föreställningen på en fin äng på de verkliga Mustapartas marker. Där presenterades de olika rollkaraktärerna och Mustapartas bakgrund, i form av en slags prolog. Föreställningen hade fri entre och ca 500 personer tog sig till ett regnigt Oravaisensaari. Publikmängden överraskade oss positivt. Ungdomsföreningen i Oravaisensaari var vår samarbetespartner i byn. De höll i serveringen och hade aktiviter speciellt för barn. Olika fysiska aktiviter pågick i ungdomsföreningens hus. Historikern Lennart Lindfors berättade efter föreställningen om byns historia för publiken. Musikgruppen Essenthia, som hade gjort en särskild Mustapartalåt spelade 1700-tals musik och sålde cdskivor. Ett trettiotal skådespelare medverkade i Oravaisensaari. 2. Hellälä del 1. Minnesstenens Hulabaloo Mustapartadramat fortsatte i den finska byn Hellälä, alldeles vid Torneälvens mynning. Den vackra spelplatsen låg på en udde, varifrån vyn öppnade sig mot havet. Föreställningen tog upp konflikten mellan de olika stånden. Borgarskapets frosseri och totala oförståelse för böndernas lidande. Dessutom vill borgarna resa en minnesten för kungen Gustav III som ska bekostas av de hungrande bönderna. Skådespelet gjordes som en fars med inslag av bl a gyckleri. Närmare 300 personer fanns i publiken. Helläläbyn serverade bl a wokad strömming på hårdbröd, speltpepparkakor och rabarbersaft. Fartyget Katariina hade ankrat vid stranden och hade sin restaurang öppen för publiken. Gruppen Essenthia spelade även i Hellälä. Ca 30 skådespelare medverkade i Helläläföreställningen. 6

7 3. Puotikari del 2. Ellas och Isaks kärlek Puotikarihamnen ligger i Röyttä, ett industriområde nära Outokumpus stålfabrik och vindkraftspark. En privat hamn har vuxit fram invid en gammal stock-bassäng. Vi valde att skildra lite olika delar av berättelsen i Puotikari. Gammel-Isaks äventyr ute i världen bl a i Ryska kriget och i Sultans harem i Konstantinopol, handelsmansdottern Ella Forsvik och Isak Mustapartas kärleksnat,t samt hur skeppsbyggplanerna växer fram i samtal mellan kapten von Bonsdorph, tjärbrännaren Tikka, skeppsbyggaren Leski och Isak Mustaparta. Hamnaktivisterna hade skapat en fantastisk miljö med små försäljningsstånd, där man bl.a. sålde hantverk och Mustapartas Skärgårdsbröd och laxsoppa. Restaurangbåten Katariina låg vid kajen där man kunde sitta och njuta av den fantastiska solnedgången med ett glas vin eller öl till dragspelsmusik. Publikantalet var mellan 300 och 400, ett tjugotal skådespelare medverkade. 4. Seskarö, Räpilahti, del 3. Skeppet På lördag flyttade föreställningen ut till Räpilahti, en underbar vik på Seskarö. Skeppet Katariina startade tidigt på morgonen från Puotikari, följd av en Mustaparta-regatta bestående 7

8 av ett tiotal båtar. Katariina utgjorde också en del av scenografin i denna föreställning, som handlade om båtbygget, tjärbränning och konflikt med myndigheterna. Vädret var återigen helt fantastiskt. Sluttningen fylldes snabbt av intresserade åskådare, ca 400 personer befolkade den lilla stranden. Dopp i kopp serverades av Vuxenskolan medan Seskarö hembygdsförening anordnade Konst i det gröna och hade försäljning av olika lokalproducerade produkter, bl a tjärtvål och mjöd. Ett tiotal skådespelare var med i Räpilahti. 5. Seskarö Folkets Hus, del 3. Tillfångatagen Föreställningen på Seskarö Folkets Hus berättade om händelserna när Mustaparta och hans kamrater anlände till Stockholm med skeppet Ella och först hamnade i stadens sus och dus på restaurang Gyllene Freden, där Bellman och utmanande damer tar emot dem med sång och musik. Senare blir det arrestering och endast Gammel Isak och kapten Von Bonsdorph klarar sig från att hamna i fängelse. Skeppet Ella tas också i beslag och allt får ett sorgligt slut. Till slut släpps männen ur fångenskapen. Isak får ett brev från sin älskade Ella, som har ordnat tjäraffärer med hjälp av sina handelshuskontakter. Isak får nu pengar och alla kan ta sig tillbaks hem till Tornedalen. Vi samarbetade med de duktiga sjungande skådespelarna från den seskaröbaserade teatergruppen Dramaze. De övade in ett tiotal bellmanlåtar som varvades med teater. Dramaze agerade i rollerna som glädjeflickor och Bellman under föreställningen och under den helt otroliga middagsupplevelsen, som vi gjorde i samverkan med Seskarö Wärdshus. Middagen anordnades strax före föreställningen. 90 matgäster fyllde huset och många fler hade velat få plats. Själva föreställningen visades två gånger för ca 230 personer. 8

9 6. Haparandahamn, Rättvisa och bröllop Den avslutande föreställningen gavs i Haparandahamn, Nikkala. Isak Mustaparta och hans manskap anländer från Stockholm. En rättegång följer där männen till slut blir friade från anklagelserna om myteri och uppror. Bönderna jublar och Isak får erbjudande om att bli herredagsman för bondeståndet i Stockholm. Men Isak har bråttom eftersom han har fått höra att det ska bli bröllop. Den företagsamme Ella har ordnat allt. Föreställningen slutar lyckligt med Ellas och Isaks vackra bröllop. Under dagen pågick en historisk marknad som anordnades i samarbete med Nikkala hembygdsförening och Peräpohjola marknad. Hembygdsföreningens kvinnor höll i serveringen och männen medverkade bl.a. som statister med deras egentillverkade kyrkbåt. Kajen fylldes av människor och vädret kunde inte varit bättre. Uppskattningsvis ca 600 personer fanns i publiken och närmare 50 skådespelare och statister medverkade i föreställningen. Sammanfattning av arrangemangen Mustapartas Skärgård I det stora hela var arrangemangen otroligt lyckade. Totalt ca 2300 personer kom till de sex olika föreställningarna. Publiken verkade vara väldigt nöjd och även stolta över satsningen. Många kom även längre ifrån, men exakt hur många vet vi inte, eftersom ingen statistik gjordes. Roland Björkén från ensemblen anordnade en buss för en billig penning så att skådespelarna kunde åka med den till de olika spelplatserna. Det underlättade logistiken som inte alla gånger var så lätt att organisera. Det skapades en väldigt fin stämning i ensemblen och många har fått vänner för livet. Även mixen mellan svenskar och finländare blev mycket lyckad. Pia Suonvieri fungerade ofta som tolk, men när det behövdes hjälpte även alla andra tvåspråkiga till. Ensemblen bestod av ca 40 skådespelare eller sångare, dessutom anlitades ett antal musiker för arrangemangen. 9

10 Samarbetet Samarbetet med föreningar och företag fungerade mycket bra. Allting flöt bra och alla var nöjda. De har också meddelat att de genom projektet kunde tjäna en slant genom sin försäljning av tjänster eller produkter. Förslag att t.ex. återkommande anordna Mustapartas Skärgårdsmarknad i Haparandahamn har diskuterats. Olika produkter planeras. Mustapartas Skärgårdsbröd finns redan till försäljning på alla Prisma affärer i Kemi-Tornio-trakten. Projektet genomfördes i samarbete med: Lapplands Universitet HaparandaTornio-städerna Hembygdsföreningarna i Vojakkala, Hellälä, Seskarö och Nikkala Puotikari hamnförening Sjöräddningen Medborgarinstitutet i Torneå Haparanda Teaterförening/Folkets Hus Seskarö konstförening Studieförbundet Vuxenskolan RajallaPåGränsen köpcenter Skeppet Katariina Seskarö Wärdshus Roosamaria Catering Marju Matsin Design Dessutom var det många fler som bidrog och hjälpte till för att arrangemanget blev möjligt. Nya samarbeten har skapats, exempelvis mellan musikgruppen Essenthia och skeppet Katariina, mellan gruppen Dramaze och Seskarö Wärdshus och mellan Peräpohjola marknad och Nikkala hembygdsförening. Samarbete mellan turistbyrån och olika kulturaktörer är också på gång. Varför genomfördes projektet? Behov, möjligheter och problem som motiverade projektet HaparandaTornio är ett expanderande område med växande turism, särskilt inom handeln. Behovet av att skapa innehåll och upplevelser för besöksnäringen är stort. Skärgården är okänd och relativt otillgänglig. 10

11 Projektet har verkligen vänt blickarna mot vår fina skärgård. Varumärket Mustaparta har fått stort gensvar, bl.a. bland lokala företag, hantverkare/designers och föreningar. Mediaintresset har varit stort. Nordfinska Radio Perämeri kommer att börja sända en uppläsning av boken varje vardag i februari och Filmpool Nord är kontaktad för eventuell filmatisering av berättelsen. Haparandabladet är också intresserade av att publicera boken i korta avsnitt i tidningen. Olika turistiska produkter är i utvecklingsfasen. Mustaparta matprodukter, menyer och matupplevelser planeras också. Vem riktade sig projektet till? Vem har fått mest nytta, och på vilket sätt? Olika målgrupper Det är mycket svårt att säga vilka som har fått mesta nytta av projektet. Det är många grupper som gynnats, inte minst alla byar där arrangemanget genomfördes. De fick massor av nya besökare, både lokala och utifrån. Platserna synliggjordes också i media och spreds på det viset ut i regionen. Ett antal företag kunde också visa upp sin verksamhet och vill nu utveckla sina tjänster i Mustapartas anda, bl.a. Seskarö Wärdshus, skeppet Katariina och Marju Matsin Design. Olika rollfigurer har redan anlitats vid mindre arrangemang, så erfarenheterna från föreställningen har för många spridit sig som ringar i vattnet. En mindre uppsättning gjordes bl.a. på invigningen av Haparanda Folkets Hus biograf i oktober, samt på en Mustapartakväll på Torneå Stadshotellet i november. Man måste säga att alla medverkande har haft nytta av projektet. Målgrupper Lokalbefolkningen berördes både direkt och indirekt genom att många såg föreställningen, medan många fler kunde ta del av den genom media och reklam/annonser. Besökare berördes direkt och indirekt genom att se föreställningen eller delar av den under Peräpohjola marknad eller Twin City-festivalen. Man kunde se info/reklam material på köpcentret RajallaPåGränsen, Citytågets annonsering och annonsering på de digitala reklamtavlorna. Genomförandet Projekttiden är från till Arrangemanget genomfördes Vad har gått som planerat och vad har inte gått som planerat? Dramatiseringen tog mer tid än vi hade räknat med och omfattningen blev större än vi hade tänkt oss från början. Föreställningen växte både tidsmässigt och i antalet skådespelare. Att dramatisera en hel roman tar tid och man behöver koncentration. Eftersom vi också samtidigt skulle planera och genomföra workshops m.m. blev dramatiseringen enligt min mening lidande. Men jag anser att slutresultatet ändå blev bra. Kanske hade man kunnat korta ner en del. Satsningen på scenografin gjorde att det blev mer arbete och dyrare, men å andra sidan blev resultatet konstnärligt mycket bättre och underlättade väsentligt för amatörskådespelarna. 11

12 Största problemet var nog biljettförsäljningen. Eftersom platserna inte var ordentligt avgränsade och vi hade alldeles för få som skötte om biljetterna blev det problem när folk bara gick in på olika sätt utan att köpa biljett. Workshoparna var väldigt lyckade. Vi genomförde alla workshops som var planerade och fick bra uppslutning i dem. Det var också ett väldigt bra sätt att förbereda det kommande arrangemanget på och de flesta workshopsdeltagarna har även medverkat i själva arrangemanget. Logistiken var också ganska krävande och slitsamt. Att frakta scenografi, rekvisita, fika, skyltar, biljetter osv. tar tid och kräver god planering. Men vi klarade det tack vare många erfarna och proffsiga medarbetare. Arbetsdagarna blev i och för sig långa under hela sommaren och de flesta som deltog fick inte många lediga dagar. Vi hade nog behövt lite fler som jobbade just under den sista intensiva perioden. Men att ha olika spelplatser vid kusten och skärgården gjorde arrangemanget helt unikt och speciellt, så det var värt all slit. Marknadsföringen av projektet och arrangemanget Vi är väldigt nöjda med den grafiska profilen och samarbetet med reklambyrån Crea. Juha Kolehmainen som driver företaget blev helt Mustapartafrälst och har utfört en hel del arbete gratis eller med ett minimum i ersättning. Annonseringen när det gällde workshoperna tyckte vi inte gav så mycket. Det bästa var att använda sig av olika nätverk och kontakter, bl.a. jobbade vi ihop med Medborgarinstitutet, Arctic Label-projektet i Rovaniemi samt Destinationsprojektet i HaparandaTornio m.fl. Annonseringen inför arrangemanget tror jag var tillräcklig och blev inte alltför dyrt. Affischering gjordes lokalt i HaparandaTornio, i Piteå och i Luleå, Kalix, Övertorneå och Pajala, i Pello och Ylitornio, i Uleåborg, Kemi, Rovaniemi och i Karleby. HaparandaTornios turistbyrå gjorde reklam för arrangemanget under resemässan i Helsingfors, medan det finska projektet deltog i en mässa i Vasa. Vi gjorde en marknadsföringsresa tillsammans med Haparanda kommun till Karleby och Kronoby i finska Österbotten. Där träffade vi bl.a. representanter för det regionala kommunförbundet och Karleby stad. Vi höll även en presskonferens för tidningarna Österbottningen, Pohjanmaan Sanomat och två olika radioredaktioner, en finsk och en finlandssvensk. Österbottningarna verkade vara mycket intresserade av vårt område och vår kultur. Tvåspråkigheten förenar också oss, så det kändes verkligen som en bra satsning. En delegation med rollfiguren Anders Chydenius från Österbotten besökte föreställningen i Hellälä. Karleby har också en historisk rollgestalt som fungerar som frontfigur för staden. Anders Chydenius var faktiskt samtida med Isak Mustaparta och var troligen herredagsman (ung. riksdagsman) under samma tid som Isak. Han drev frågor som berörde böndernas handels- och seglationsrätt på liknande sätt som Isak gjorde. Hemsidan byggdes upp under våren och var också en viktig kanal för att sprida information. Nu borde hemsidan gås igenom igen och uppdateras. Efter sommaren har man inte gjort så mycket med den. Däremot har facebooksidan blivit riktigt populär. Informationen via den verkar fungera mycket bra. Det senaste beviset fick vi när vi ordnade ett öppnande av vårt nya kontor för två veckor sedan här vid riksgränsen, intill köpcentret RajallaPåGränsen. Vi hade ca 300 besökare under en dag. Sammanfattningsvis kan man konstatera att Mustaparta nu är ett känt begrepp, åtminstone lokalt, men också att flera besökare har upptäckt projektet. Förra helgen hade vi bl.a. besök av en grupp på 50-talet journalister från finskspråkiga Sisu Radio i Sverige. 12

13 Mål och resultat Projektets mål Utveckla turism- och fiskenäringen i vår unika skärgård genom att skapa varumärket Mustaparta. Projektet vill lyfta fram en sann legend om den rättsinnade Isak Mustaparta, Bottenvikspiraten som finns beskriven i Olof Hederyds roman. Romanen bygger på verkliga händelser ur bondelivet i 1700-talets Torneå och Bottenviken. Den spännande historien passar utmärkt att skildras i havs- och kustmiljö. - Utveckla och producera olika kulturhistoriska produkter/tjänster för Bottenvikens skärgård och kust i samarbete med områdets besöksnäring, kreativa näringar, byaföreningar, kommuner och utbildningsinstitutioner. - Utveckla skildringar om Mustapartas liv med hjälp av storytelling, dramatiserade berättelser, sång, musik, performance, dans, mat och dryck. - Projektets skall bidra till att öka kuststräckans attraktionskraft för boende, besökare och näringsliv. Resultat Vi anser att vi nått alla de mål som vi hade i projektplanen. Arbetet måste trots detta ske långsiktigt. För att nå fler bestående effekter krävs ytterligare satsningar för bl.a. produktutveckling. Mustapartaprojektet har gjort legenden Isak Mustaparta känd i området och bidragit till att höja attraktionskraften och identiteten för orten. Varumärket har börjat bli känt, men måste hållas vid liv och hitta mera organiserade former för att överleva. Det är också viktigt att intresset för varumärket ökas bland det lokala näringslivet och att det börjar användas på olika sätt.tanken är att eventuellt bilda en förening för Mustapartas vänner som kan upprätthålla arbetet med varumärket. Ungdomar, kvinnor utländsk bakgrund I projektet medverkade ett drygt tjugotal ungdomar i olika uppgifter som skådespelare, musiker, byaaktörer, workshopdeltagare, dokumentalister och tekniker. Minst hälften av de medverkande har varit kvinnor. Ett stort antal medverkande har haft utländsk bakgrund, främst invandrare från Finland. En deltagare har varit från Nepal, en från Somalia, en från Schweitz och en från Estland. Kompetensutveckling Projektet har varit väldigt nyskapande och har därför också gett de medverkande nya erfarenheter. Workshoparna hade mycket professionella ledare som gav mycket inspiration och nya färdigheter till alla deltagare. Många amatörskådespelare har blivit duktigare och vågar ta nya utmaningar inom teaterområdet. Vi som har varit ledare har lärt oss väldigt mycket om samverkan mellan olika branscher och samhällsgrupper. Att bygga upp ett varumärke är för oss också en ny erfarenhet som har varit mycket intressant och spännande. Mycket arbete återstår, men det finns en stor optimism och entusiasm inför uppdraget. 13

14 Mätbara resultat Nya produkter/tjänster: 10 st planerade, 13 st genomförda 3 sorters Mustapartabröd Mustapartasånger: en cd-skiva + ett Mustapartaevent Mustaparta upplevelsemiddag med Dramaze Gammel-Isaks snapsglas Ellas och Isaks handgjorda yllesockor Öskar Tändstickor Öl och Mustaparta hembränt, förslag hos ett bränneri Kaptensrock Produkterna är färdiga men har inte ännu blivit godkända av varumärkesgruppen. Nästa möte är 1 december Många flera håller på att utvecklas. Nya företag, planerat antal 1-2 Nya arbetstillfällen, planerat antal 3-4 Nya företag har inte ännu startats p.g.a. projektet, men flera företag har börjat utveckla sina befintliga företag, exempelvis har Roosamaria Catering börjat tillverka bröd, en helt ny verksamhet. Musikgruppen Essenthia säljer event med Mustaparta-tema. En del hantverkare håller också på att hitta möjliga företagsformer för att kunna ta del av Mustaparta varumärket; detta eftersom ett av kriterierna är att det bara är företag/ekonomiska föreningar som får tillgång till varumärket. Många av företagen kan se nyttan av Mustaparta-varumärket. Nya nätverk, planerat antal 5 st, uppnått 7 st Hantverkare från svenska och finska Tornedalen, samt en del från Kemi och Kalix Arctic Label, (hantverkare och designers i norra Finland), Drömmar och Djärvhet projektet, (hantverk, småskalig turism och naturprodukter i finska och svenska Tornedalen samt i Estland) Star-projektet, (skärgårdsutveckling i Bottenviken), Destinationsprojektet i HaparandTornio (besöksnäring och handel) Skådespelare som inte tidigare har känt varandra från bägge sidor av gränsen Företagare inom skärgårdsturism: skeppet Katariina, Bosmina, Lapponia, Arto Ponkala, och Per Innala Nya samverkanskonstellationer, planerat 3 st, uppnått 2 st Dramaze och Seskararö Wärdshus Essenthia och ett antal skådespelare Resultatspridning 14

15 Resultatet har vi spridit genom föreställningarna och arrangemangen under sommaren. Under hösten har vi visat ett koncentrat av föreställningen under återinvigningen av Folkets Hus biograf i Haparanda. Närmare 200 personer såg föreställningen och fick tillfälle att även berätta om projektet. På plats fanns bl.a. Landstingets kulturchef Elisabeth Lax och Riksteatern. I oktober berättade vi om projektet på ett seminarium anordnat av Lapplands universitet och Kemi-Tornio yrkeshögskola. I november anordnades ett Mustaparta-event på Torneå Stadshotell, där vi fick berätta om projektet. Öppningen av Aittan och vårt kontor besöktes av ca 300 personer då vi visade foton från arrangemanget och om projektet. Flera tidningar skrev om öppnandet. Radio Perämeri gjorde ett inslag. Ett 50 tal journalister från Sverigefinska Sisu Radio besökte vårt kontor i november och fick ta del av Mustaparta projektet. Slutsatser Projektet har enligt vår mening gått över förväntan. Vi har i stort sett genomfört allt vi planerat och mer därtill. Såväl de medverkande som besökarna har varit entusiastiska över projektresultatet. Vi har initierat en process som enligt vår mening är värdefull och bör ges förutsättningar att fortsätta. 15

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16)

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16) Sammanfattning från Framtidsforum Riksteatern och framtiden-vad är viktigt? Arboga 12 sep Följande ämnen kom upp på schemaväggen och blev prioriterade (antalet pluppar inom parentes) Hur kan vi väcka intresse

Läs mer

Slutrapport för projektstöd i landsbygdsprogrammet

Slutrapport för projektstöd i landsbygdsprogrammet Slutrapport för projektstöd i landsbygdsprogrammet 2010.11.30 Journalnr 2009-5294 VÄGEN, en musikal om Malmköping SAMMANFATTNING De positiva effekter projektet har givit oss är följande, utan inbördes

Läs mer

Ansökan; Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå 2014 (21-24/8) Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå en arena och mötesplats för hela Bottenviken.

Ansökan; Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå 2014 (21-24/8) Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå en arena och mötesplats för hela Bottenviken. Ansökan; Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå 2014 (21-24/8) Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå en arena och mötesplats för hela Bottenviken. Bakgrund; PiteUnika ekonomisk förening med 36 medlemsföretag

Läs mer

Projekt Bygdens Marknad

Projekt Bygdens Marknad Projekt Bygdens Marknad Ett litet bildspel om vad vi åstadkommit hittills. Första träffen 4 mars - Bygdens Vecka 20-25 augusti 2012. Monika Hulthe Projektet har 12 delmål 1. Att få ihop en grupp producenter

Läs mer

Information om Litteraturrundan 2016

Information om Litteraturrundan 2016 Information om Litteraturrundan 2016 Vad är Litteraturrundan? Litteraturrundan är ett fantastiskt tillfälle för författare och läsare att mötas. Konceptet är delvis samma som för Konstrundan, men med litteraturen

Läs mer

en monumental stickperformance med 80 personer på Färöarna Länshemslöjdskonsulenterna i Västernorrland

en monumental stickperformance med 80 personer på Färöarna Länshemslöjdskonsulenterna i Västernorrland Vi äger vår tid en monumental stickperformance med 80 personer på Färöarna Länshemslöjdskonsulenterna i Västernorrland 1 Bakgrund I en allt mer tidseffektiv och digitaliserad värld väljer många människor

Läs mer

Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista

Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista Härmed nomineras följande förslag Årets Leader. Namn på förslaget: Ålhajking- Konst o Gourmetvandringar Journalnummer: 2010-1490 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

Patrik Zimonyi Projektledare Föreningen Forsviks Varv 0505-412 50 / 0709-40 22 53 / varvet@nordevall.com

Patrik Zimonyi Projektledare Föreningen Forsviks Varv 0505-412 50 / 0709-40 22 53 / varvet@nordevall.com Projekt ERIKSGATA Slutrapport Journalnummer 2010-637 Sökande Föreningen Forsviks Varv. Kontakt Patrik Zimonyi Projektledare Föreningen Forsviks Varv 0505-412 50 / 0709-40 22 53 / varvet@nordevall.com Projektets

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT PROFESSIONELLT & PERSONLIGT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND INNEHÅLL PROFESSIONELLT & PERSONLIGT... 1 Projektidé...

Läs mer

SLUTRAPPORT Delprojekt Ungdomsprojekt 2.0 Leader Ystad-Österlenregionen SJV 2011-4409

SLUTRAPPORT Delprojekt Ungdomsprojekt 2.0 Leader Ystad-Österlenregionen SJV 2011-4409 SLUTRAPPORT Delprojekt Ungdomsprojekt 2.0 Leader Ystad-Österlenregionen SJV 2011-4409 Leaderkontorets anteckningar Inkom: 2012-11-19 Diarienr: 314/12 Objektnr: 0044 Namn på projektet: Skånes Ponnyagility

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

Högskoleförbundet Östra Norrbotten Handlingsplan 2011/12 Haparanda

Högskoleförbundet Östra Norrbotten Handlingsplan 2011/12 Haparanda Bilaga 3 Högskoleförbundet Östra Norrbotten Handlingsplan 2011/12 Haparanda Högskoleförbundet Östra Norrbotten, vision: Framgångsrik och hållbar utveckling i östra Norrbotten genom utbildning och forskning.

Läs mer

Dokumentation 2013 Malung-Sälen Älvdalen Mora Orsa

Dokumentation 2013 Malung-Sälen Älvdalen Mora Orsa Dokumentation 2013 Malung-Sälen Älvdalen Mora Orsa Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Hälsoveckan 2013 Syfte Mål Aktiviteter 3 Hälsoveckan 2013 fyller 10 år 4 Inledning 4 Hälsoveckans temaområden

Läs mer

Kulturföretag inom Ljusdals kommun

Kulturföretag inom Ljusdals kommun Förstudie Kulturföretag inom Ljusdals kommun En förstudie om förutsättningar för samverkan för företag inom området kultur inom Ljusdals kommun Maria Sellberg 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2

Läs mer

Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård Områdesstart 23 mars 2016 Verksamhetsledare Michael Lühr Från 15. augusti

Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård Områdesstart 23 mars 2016 Verksamhetsledare Michael Lühr Från 15. augusti Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020 Områdesstart 23 mars 2016 Verksamhetsledare Michael Lühr Från 15. augusti Vad är ett Leader område? Liaison Entre Actions de Dèveloppement de l Economie Rurale.

Läs mer

Julmyra Horse Center framtidens hästhållning

Julmyra Horse Center framtidens hästhållning Julmyra Horse Center framtidens hästhållning Hagar vid Julmyra Horse Center. Projektägare: Julmyras vänner, ideell förening Projektledare: Carin Barrsäter Kommun: Heby Dnr: 81 Jnr: 2011 2137 Projekttid:

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN TORSBY 12-02-23

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN TORSBY 12-02-23 AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN TORSBY 12-02-23 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Heldag i en kommun Torsby Datum då aktiviteten genomfördes:

Läs mer

Anvisning till slutrapport för projektstöd

Anvisning till slutrapport för projektstöd Anvisning till slutrapport för projektstöd När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

WORKSHOP DESIGNMINGEL 2012 SAMMANSTÄLLNING

WORKSHOP DESIGNMINGEL 2012 SAMMANSTÄLLNING WORKSHOP DESIGNMINGEL 2012 SAMMANSTÄLLNING VIT 1 Marknadsföring och kommunikation, skapa delaktighet med intresserade samt föra ut information i nya kanaler och till nya målgrupper. Avsaknad av en modern

Läs mer

besöksnäring i utveckling

besöksnäring i utveckling besöksnäring i utveckling Ett ett projekt i utveckling För att utveckla besöksnäringen och stärka samarbetet behövs inspiration, kunskap och tillfällen till möten mellan branschkollegor. Projektet Besöksnäring

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Samsynsmetoden. RegLab 5.9 2011

Samsynsmetoden. RegLab 5.9 2011 Samsynsmetoden RegLab 5.9 2011 Platsmarknadsföring -paraplymodellen Norrbotten Platsmarknadsföring -scenmodellen Norrbotten Platsmarknadsföring - scenmodellen Naturligt Kraft Norrbotten Förnyelse varumärkets

Läs mer

Matsesgården. Linda Forsman m.fl. har trädgårdsföreställningar på Matsesgården. Foto: Sanna Wikström, GD. 372 505 kr

Matsesgården. Linda Forsman m.fl. har trädgårdsföreställningar på Matsesgården. Foto: Sanna Wikström, GD. 372 505 kr Matsesgården Linda Forsman m.fl. har trädgårdsföreställningar på Matsesgården. Foto: Sanna Wikström, GD Projektägare: Korda Art Productions, ideell förening Projektledare: Linda Forsman Kommun: Hedemora

Läs mer

Musikalen FETT. en projektredovisning från

Musikalen FETT. en projektredovisning från Musikalen FETT en projektredovisning från 2 VAD GJORDE VI? Under ca två års tid har vi, tillsammans med kompositören och författaren Bertil Goldberg, arbetat på att skapa en musikal med målsättningen att

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

1. Namn på projektet: Scenbyggnation och marknadsföring med Teater Verbal till teaterproduktion. Telefon: - Mobiltelefon: 076-8113134

1. Namn på projektet: Scenbyggnation och marknadsföring med Teater Verbal till teaterproduktion. Telefon: - Mobiltelefon: 076-8113134 Ansökan Sixten 1. Namn på projektet: Scenbyggnation och marknadsföring med Teater Verbal till teaterproduktion 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Olle Olsson Ålder: 21 Adress: Åsvägen

Läs mer

Adelöv - LIVET PÅ LANDET

Adelöv - LIVET PÅ LANDET 2010-02-23 Projekt Adelöv - LIVET PÅ LANDET Projektägare Adelövs Framtidsgrupp Kontaktperson. Ingemar Karlsson, ordf Adelövs Framtidsgrupp Telefon 0140-730 30 Mobil 070-632 61 60 ingemarslantbruksredovisning@hotmail.com

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad per post.

Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad per post. Projektplan - del 2 LEADER Ranrike Norra Bohuslän Diarienummer: (ifylls av kansliet) Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS FAKTA OM KONVENTET VIKTIGA DATUM Prolog 2014 hölls den 28:e februari till 2:a mars på Culturen i Västerås. Konventet hade föranmälan för deltagare samt möjlighet för allmänheten

Läs mer

Slutrapport för Leader-checken

Slutrapport för Leader-checken 1 (5) Slutrapport för Leader-checken Projektnamn: Vedeldad stengodsugn Datum: 2015-10-25.. Diarienummer: 2014-149 AN.. Projekttid: 20150414-20151030. Kontaktpersoner i projektet: (uppgifter på personer

Läs mer

Inbjudan. till idéverkstad. Idéverkstad: Turism på 10-talet

Inbjudan. till idéverkstad. Idéverkstad: Turism på 10-talet Inbjudan till idéverkstad Idéverkstad: Turism på 10-talet Tid 27.10.2015 kl. 8-17. Lunch ingår. Plats Domus Bothnica, Universitetsstranden 5 i Vasa Språk svenska/engelska Anmälningar Senast 20 oktober,

Läs mer

Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för?

Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för? Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för? Kerstin Sahlin Sahlins Struts 2010/2011 Omsättning: +50 % Besökare: +40 % Med inspiration från Kurbits införde vi dagliga guidade

Läs mer

Restaurang & livsmedel

Restaurang & livsmedel Om skolan Nyköpings Strand Utbildningscentrum driver i dag Nyköpings Hotell- och Restaurangskola. Skolan har sedan 1994 bedrivit Hotell- och Restaurangutbildning. Nu går vi vidare och utvecklar skolan

Läs mer

Mitt namn är Erling Lundh och kommer från Kalix. Ordförande för Barents Puppetry Network sen det bildades 2001.

Mitt namn är Erling Lundh och kommer från Kalix. Ordförande för Barents Puppetry Network sen det bildades 2001. Mitt namn är Erling Lundh och kommer från Kalix. Ordförande för Barents Puppetry Network sen det bildades 2001. Och jag heter, Marina Lundh som är internationell sekreterare i Barents Puppetry Network,

Läs mer

Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005. Gruppens förväntningar på dagen 15/8

Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005. Gruppens förväntningar på dagen 15/8 Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005 Gruppens förväntningar på dagen 15/8 - sätta ner foten - kunna få med dem det handlar om - se en framtid för handeln i Eslöv, attraktivt och

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Min individuella uppgift om hamnens Webbsida

Min individuella uppgift om hamnens Webbsida Min individuella uppgift om hamnens Webbsida Tävlingar på FB Arrangera tävlingar över FB och dela ut fina priser till de som faktiskt vinner. Detta fungerar väldigt effektivt i nuläget. ETT bra pris/gilla

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Säter en levande stad

Säter en levande stad Säter en levande stad Projektet har bidragit till etablering av nya affärsverksamheter i Säter. Foto: Jonas Lindgren Projektägare: Säters köpmannaförening Projektledare: Jonas Lindgren Kommun: Säter Dnr:

Läs mer

Kursledare: Jenny Mårtensson, erfaren kommunikatör och skribent, diplomerad i intuitivt/kreativt skrivande.

Kursledare: Jenny Mårtensson, erfaren kommunikatör och skribent, diplomerad i intuitivt/kreativt skrivande. EVENEMANG VÅREN 2013 På Albert har vi ständigt lite smakfulla och välarrangerade kvällar på gång. Nedan finner ni ett antal av dessa som är planerade för våren 2013. Håll utkik för den kan komma att fyllas

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Turismsamverkan. Nedre Dalälven vann pris för bästa monter på Vildmarksmässan 2013. 8 933 870 kr

Turismsamverkan. Nedre Dalälven vann pris för bästa monter på Vildmarksmässan 2013. 8 933 870 kr Turismsamverkan Nedre Dalälven vann pris för bästa monter på Vildmarksmässan 2013. Projektägare: Nedre Dalälvens Utvecklings AB Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela området Dnr: 30 Jnr: 2009-2129

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län

Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län Inledning Med utgångspunkt från det lyckade projektet Fantasystafetten som avslutades i augusti 2010, vill vi genomföra ett läsfrämjande projekt

Läs mer

Utvärdering SKNT:s årskonferens i Umeå 27-29/5 2015

Utvärdering SKNT:s årskonferens i Umeå 27-29/5 2015 Utvärdering SKNT:s årskonferens i Umeå 27-29/ 20 Antal svarande: 7 stycken Har du tidigare deltagit i SKNT:s årskonferens? 44 st 27 st Vad tyckte du om Årskonferensens olika delar? Programinnehållet 4,4

Läs mer

Smart affärsutveckling. Just do it!

Smart affärsutveckling. Just do it! Smart affärsutveckling Just do it! Hur kan du utveckla ditt företag och dina idéer till ett smart, lönsamt, hållbart företag? Välkommen till IUC Skånes affärsutvecklingsprojekt för kvinnor i de kulturella

Läs mer

Slutrapport för öppet hus i Ljustorp

Slutrapport för öppet hus i Ljustorp Sid1/6 Slutrapport för öppet hus i Ljustorp 1. Vilket projekt? Utökning av öppet hus i Ljustorp Paraplyprojekt under byutveckling Projektägare: Ljustorp socken ek förening 2. Vilka personer kan svara på

Läs mer

Svenska Kryssarklubben Bottenhavskretsen

Svenska Kryssarklubben Bottenhavskretsen Svenska Kryssarklubben Bottenhavskretsen KUSTSTRÄCKANS STÖRSTA OCH MEST AKTIVA BÅTKLUBB BOTTENHAV V SKRETSEN Vi är en lokal krets inom Svenska Kryssarklubben. i gör skärgården mer tillgänglig. Vi placerar

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

Evenemangsbeskrivning 2009

Evenemangsbeskrivning 2009 Evenemangsbeskrivning 2009 Arrangör MPC AB MPC är ett evenemangsbolag med bas i Stockholm men som verkar över hela landet och även internationellt. MPC skräddarsyr företagsaktiviteter för företag och deras

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Riddarordern Jamtlandicum Mer och bättre hästbaserade natur- och kulturupplevelser

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Sörmlands Matkluster Journalnummer: 2008-1302 Kontaktperson, (namn,

Läs mer

Kort sagt det handlar om livet.

Kort sagt det handlar om livet. Sånt är livet! Teater Trots Sånt är Ett tragikomiskt drama, som handlar om glädje och sorg, om kärlek och vänskap, om otrohet och skilsmässor, om mobbing och svek, om våldtäkt och alkoholism, om gräl och

Läs mer

Fråge enkät Service på Seskarö

Fråge enkät Service på Seskarö Fråge enkät Service på Seskarö Varje hushåll har fått en enkät. Om man är en familj bestående av flera medlemmar så vill vi gärna ha svar och synpunkter av så många familjemedlemmar som möjligt. I enkäten

Läs mer

Projekt Mötesplats Bredgården att långsiktigt skapa en mötesplats på landsbygden

Projekt Mötesplats Bredgården att långsiktigt skapa en mötesplats på landsbygden 1 SLUTRAPPORT Projekt Mötesplats Bredgården att långsiktigt skapa en mötesplats på landsbygden Dnr LNM-2010-42 Mötesplats Bredgården Stödmottagare Bred Föreningsgård Ekonomisk Förening Kontaktpersoner:

Läs mer

KULTURFESTIVALEN 2013

KULTURFESTIVALEN 2013 VARMT VÄLKOMNA TILL 22 25/10 2013 MEDBORGARHUSET, VÄNNÄS Kulturfestivalen 2013 har som mål att visa på mångfalden och att lyfta fram de intellektuellt funktionshindrade och övriga funktionshindrade i ett

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

Kvinnligt företagande i Ydre

Kvinnligt företagande i Ydre Kvinnligt företagande i Ydre Mötesplatser är en viktig pusselbit för att nytänkande och positiv energi ska skapas. Det är ju trots allt i mötet som det händer, en tanke läggs ihop med en annan och blir

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Projekt Eriksgata Journalnummer: 2010-637 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Norra

Läs mer

Entreprenörskap och värdskap i Älvkarleby

Entreprenörskap och värdskap i Älvkarleby Entreprenörskap och värdskap i Älvkarleby Projektet har bl.a. bidragit till att en vacker lekstuga blivit verklighet på Laxön. Projektägare: Destination Älvkarleby, ideell förening Projektledare: Sanna

Läs mer

Historisk struktur sju Gyllene Hjul

Historisk struktur sju Gyllene Hjul Historisk struktur sju Gyllene Hjul Årets bästa sponsring Årets interna event Årets rättighets innehavare Årets event B2C Årets samhälls engagemang Årets event B2B Årets mest kreativa lösning TNS 3 Gyllene

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Sveriges Toscana i gamla fabriken

Sveriges Toscana i gamla fabriken Sveriges Toscana i gamla fabriken Malin Floridan och Anders Åkerberg i fabriken där det åter bakas handgräddat knäckebröd. Projektägare: Stora Skedvi - Sveriges Toscana och Dalarnas gourmetiska mittpunkt,

Läs mer

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen Leader DalÄlvarna Slutrapport 1. Projekt Journalnr: 2009 7324 Projektnamn: Ledarskapsutbildning för ungdomar, förstudie Stödmottagare: Föreningen KUL, Kreativa Unga Ledare 2. Kontaktperson Jonas Wikström,

Läs mer

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Ungas sätt att göra skillnad Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Den 18-19 maj 2013 anordnade Nytänk den andra av de 4 inspirationsträffar som projektet kommer att hålla under

Läs mer

Telefon: 063-10 61 16 Mobiltelefon: 073-835 34 54

Telefon: 063-10 61 16 Mobiltelefon: 073-835 34 54 Ansökan Sixten 1. Namn på projektet: Dom har ju allt - Storsjöbygden 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Matilda Amundsen Bergström Ålder: 22 Adress: Landgången 4 Postadress: 831 61 Östersund

Läs mer

2012-04-10 12/47. Informationsansvariga inom samtliga förvaltningar Marknadsföringsansvariga Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen

2012-04-10 12/47. Informationsansvariga inom samtliga förvaltningar Marknadsföringsansvariga Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen 2012-04-10 12/47 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Informationsansvariga inom samtliga förvaltningar Marknadsföringsansvariga Kommunala bolag/stiftelser Landstinget

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2012-05-22 Diarienummer:2008-001 AA Turismcheckens namn Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Bondens marknad & antikviteternas

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING Heldag i en kommun Årjäng 12-02-01 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Heldag i en kommun Årjäng Datum då aktiviteten genomfördes:

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 9/7-2012 Projekttid: 18 juni 29 juni Stödmottagare (organisation): Josephine Svärd Journalnummer: Projektnamn: Konstutställning 1.2 Sammanfattning

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport Ramprogrammet för landsbygdsutveckling 2001-2004

Slutrapport Ramprogrammet för landsbygdsutveckling 2001-2004 Slutrapport Ramprogrammet för landsbygdsutveckling 2001-2004 Sammanfattning Bakgrund Projektet uppkom då utvecklingsgrupper runtomkring i byarna i Älvdalens Kommun ville jobba för att kunna behålla service

Läs mer

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Ung kultur från Sjuhärad Ungdomscheckens namn Västra Vi Unga distriktet Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektnamn Sjuhäradskött ut på marknaden Projektidé Vi är ett nätverk sedan flera år tillbaka. Nätverket består av 8

Läs mer

VI BRINNER FÖR BLEKINGE

VI BRINNER FÖR BLEKINGE VI BRINNER FÖR BLEKINGE KRAFT ATT VILJA. TILLSAMMANS ÄR DET MÖJLIGT. Det är vår uppgift att inspirera, skapa tillfällen att mötas och stärka Blekinge i Sverige och Europa. Vårt uppdrag är att arbeta för

Läs mer

Projektinnehåll Work Packages

Projektinnehåll Work Packages Projektinnehåll Work Packages Matresor - Jämtland Härjedalen ii Jämtlands Matresor Innehållsförteckning Work package I - Analys och FoU - Matresor Marknadsanalyser av reseanledning Mathantverk... 1 Produkt/

Läs mer

Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Arkelstorp den 23 oktober 2014

Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Arkelstorp den 23 oktober 2014 Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Arkelstorp den 23 oktober 2014 För att kunna bilda ett utvecklingsområde för Lokalt ledd utveckling med leadermetoden och få medel till framtida projekt skrivs

Läs mer

Projektbeskrivning Kurt kokar skallen

Projektbeskrivning Kurt kokar skallen Projektbeskrivning Kurt kokar skallen Inledning M e d Kurt kokar skallen vill vi göra en ytterst tänkvärd, halsbrytande barn- och familjeföreställning i göteborgsk hamnmiljö. Kurt kokar skallen behandlar

Läs mer

Bildning är det som är kvar, sedan vi glömt allt vad vi lärt. Ellen Key, 1849 1926. Foto: Marit Jorsäter. Vuxenutbildning Studieförbund

Bildning är det som är kvar, sedan vi glömt allt vad vi lärt. Ellen Key, 1849 1926. Foto: Marit Jorsäter. Vuxenutbildning Studieförbund Bildning är det som är kvar, sedan vi glömt allt vad vi lärt. Ellen Key, 1849 1926 Foto: Marit Jorsäter Vuxenutbildning Studieförbund 372 I över hundra år har människor i Sverige samlats för att tillsammans

Läs mer

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Sammanfattning Kristianstad Vattenrike är en viktig besöksanledning i nordöstra Skåne och mycket har gjorts när det gäller att tillgängliggöra,

Läs mer

Som anhörigkonsulent och enhetschef

Som anhörigkonsulent och enhetschef Med en röd fåtölj i centrum Anhörigcentrum i Örebro genomförde under september månad 2008 ett intensivt marknadsföringsarbete. På TV4 sändes en reklamfilm och ute på stan i Örebro har anhörigsamordnare

Läs mer

Vreta Kluster Trädgård

Vreta Kluster Trädgård Vreta Kluster Trädgård Regionalt kompetenscentrum i Östra Sverige Linnea Persson, Hushållningssällskapet Marie Lönneskog Hogstadius, LRF December 2014 Uppstart av Vreta Kluster Trädgård Under hösten 2014

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Finskt förvaltningsområde

Verksamhetsberättelse 2012 Finskt förvaltningsområde Verksamhetsberättelse 2012 Finskt förvaltningsområde 4/1 2013 Innehållsförteckning Inledning 1 Ledning och samverkan 2 Verksamhet 3 Ekonomi 5 Slutkommentar 6 Inledning Karlskoga Kommun ingår sedan 1.1.2012

Läs mer

Nationaldagen firande vid Kolbäcks Gästgivargård den 6 juni 2007 Högtidstalare: Ulf Sköld

Nationaldagen firande vid Kolbäcks Gästgivargård den 6 juni 2007 Högtidstalare: Ulf Sköld Nationaldagen firande vid Kolbäcks Gästgivargård den 6 juni 2007 Högtidstalare: Ulf Sköld Kära Nationaldagsfirare. Dagen till ära strålande vackert väder. Jag känner en stor Ära samt både glädje och inspiration

Läs mer

Besöksnäring i utveckling (2)

Besöksnäring i utveckling (2) Besöksnäring i utveckling (2) Kompetensutveckling och kreativa möten i en växande bransch Besöksnäring i utveckling är ett kompetensutvecklingsprojekt riktat till företag och anställda inom besöksnäringen

Läs mer

Sagor och berättande stimulerar språkutvecklingen och kan även få barnen att intressera sig för skriftspråket.

Sagor och berättande stimulerar språkutvecklingen och kan även få barnen att intressera sig för skriftspråket. Sagoberättande på Björken Sagoberättandet är en del av vårt kulturarv och ett viktigt inslag i avdelningens pedagogiska arbete. "Det var en gång..." skapar en förväntan att något spännande ska hända! Förutom

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2011-03-23 Diarienummer:2008-001 R Turismcheckens namn Elinor Krabbe Sökande (Namn/Förening) Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av

Läs mer