Slutrapport. Sammanfattning av projektet. Planerade aktiviteter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport. Sammanfattning av projektet. Planerade aktiviteter"

Transkript

1 Slutrapport Projekt: Mustapartas Skärgårdsturism Journalnr: Stödmottagare: Mare Boreale Kontaktperson: Pia Suonvieri Sammanfattning av projektet Bakgrund Haparanda-Torneå är ett starkt växande handelsområde. För att shoppingturisterna ska stanna kvar i städerna en längre tid behövs unika upplevelser och aktiviteter. Idag har vi brist på aktiviteter. Vår fina skärgård och kust skulle kunna erbjuda mycket för både besökarna och lokalbefolkningen. Besöksnäringen är en växande näring i hela Norrbotten, så även här. Ett av de finaste naturområdena i Haparanda-Torneå är vår unika skärgård. Företagen som nu arbetar med skärgårdsturism är småskaliga. För att utveckla verksamheten krävs samarbete och nätverksbyggande mellan företag, kulturaktörer och övriga organisationer som kan bidra med att höja bredden och kvalitén på produkterna. Områdets lokalhistoria är oerhört spännande och erbjuder en fantastisk skatt att berättas vidare och användas som ett underlag för ett starkt varumärke för utvecklandet av kulturhistoriska produkter och tjänster. Projekten Den goda människan, Haparanda Productions, Krigsoperan är exempel på tidigare projekt där byar, företag, kulturarbetare och olika organisationer samverkat för att skapa positiv utveckling. Erfarenheter från dessa projekt kommer att bli värdefulla. Mustaparta projektet ska nyttja gamla nätverk som man byggt upp. Projektidé Utveckla turism- och fiskenäringen i vår unika skärgård genom att skapa varumärket Mustaparta. Projektet vill lyfta fram en sann legend om den rättsinnade Isak Mustaparta, Bottenvikspiraten som beskrivs i Olof Hederyds roman. Romanen bygger på verkliga händelser ur bondelivet i 1700-talets Torneå och Bottenviken. Den spännande historien passar utmärkt att skildras i havs- och kustmiljö. - Utveckla och producera olika kulturhistoriska produkter/tjänster för Bottenvikens skärgård och kust i samarbete med områdets besöksnäring, kreativa näringar, byaföreningar, kommuner och utbildningsinstitutioner. - Utveckla skildringar om Mustapartas liv med hjälp av storytelling, dramatiserade berättelser, sång, musik, performance, dans, mat och dryck. - Projektet skall bidra till att öka kuststräckans attraktionskraft för boende, besökare och näringsliv. Planerade aktiviteter Mustaparta symposium Under symposiet skapas ramarna till det kommande varumärket och rollfiguren Mustaparta. 1

2 Workshops/seminarier 1.Kläddesign utifrån historia och storytelling 2.Historiska rollspel 3.Storytellling 4.Under workshops slipas idéerna till mer konkreta produkter/tjänster som sedan skall produceras/tillverkas för olika aktörer Förberedelsearbete för Mustaparta föreställning Planering, dramatisering, regi, intervjuer, produktion, organisering, marknadsföring. Historiskt dramatiserad föreställning Projektet producerar en föreställning i Bottenvikens skärgård Kustbyarrangemang planering Projektet vill sammanföra byarna med turistföretag och kulturaktörer och se hur man kan utveckla olika arrangemang genom samverkan. Finska och svenska kustbyar besöker varandra för att skapa samverkan. Sammanfattning Hur går vi vidare? Symposium Tanken är att olika dramatiserade scener och/eller rollspel lever kvar efter projekttiden som turistiska produkter. Enskilda scener/rollspel kan visas upp vid olika arrangemang och tillfällen både till havs och på land. Företagen inom skärgårdsturismen kan erbjuda nya/utvecklade produkter och tjänster för besökare. Aktörerna inom kreativa näringar får flera arbetstillfällen genom samarbetet med turistföretag. Hantverkare/designers behöver idag hitta fram till nya kunder för sina produkter. Det finns för få arenor att synas på för de lokalt producerade produkterna. Efter projekttiden kommer även de och deras produkter att synas mer genom samverkan mellan projektparterna - båtägare, logiföretag, byar. Vi ser en möjlighet för ett eventbolag att etablera sig i området i framtiden. Det kunde sälja och paketera olika turistiska eller upplevelsebaserade produkter/tjänster och aktiviteter samt vara en sammanbindande länk mellan olika aktörer inom besöksnäring och kreativa näringar. HaparandaTornios gemensamma turistbyrå kommer att förmedla olika skärgårdskryssningar även i framtiden. En idé om en gemensam butik/förmedling/infocenter i På Gränsen-området har redan diskuterats med städerna HaparandaTornio. Projektet kan föda idéer för souvenirer med Mustaparta-tema, som kan säljas av butiker, turistföretag och turistbyrån. Projektet livar upp byalivet. Föreningar får ny publik och resurser för sin verksamhet, samt utmaningar och ny gnista för att utveckla sitt arbete. De nya nätverken mellan turistföretag och kulturaktörer ger möjlighet att höja nivån både kvalitativt och kvantitativt även för olika byaarrangemang. Utvärdering Samarbetet med de två nystartade instituten inom kultur och besöksnäring på finska sidan har bland annat till uppgift att få till stånd bestående effekter inom kultur och besöksnäring. De kommer att medverka i projektet och kommer att arbeta för att fortsättningsvis driva passande 2

3 verksamheter i området. Projektet avslutas med ett Mustapartasymposium. Utvärderingen ska vara i workshop-form där man varvar samtal med grupparbete. Vilka erfarenheter projektet har gett, hur de goda resultaten kommer att leva vidare i framtiden. Vilka saker man har misslyckas med osv. En utomstående person utvärderar projektet och han/hon ska lämna ett skriftligt dokument över projektet. Projektet ska dokumenteras väl så att man kan drar nytta av det i framtiden. Projektet dokumenteras med hjälp av video och fotografering. Delar av dokumentationen kan bli egna produkter. En inspirerande bok om hela upplevelsen med detaljer av båtliv, rollspel, mat och skärgårdsmiljö är en produkt som medverkande företag tillsammans kan producera under och efter projekttiden. Den ska sedan säljas i båtar, hamnar och i städernas turistbyråer och butiker. Boken kommer att lyfta fram varumärket Mustaparta på ett konkret och långsiktigt sätt. Videoproduktion är en annan produkt som tas fram som material för turistiska produkter. Manus kommer att finnas till förfogande för nya aktörer. Varje enskild produkt eller tjänst kommer att dokumenteras var för sig för framtida marknadsföring, ett produktkort som utvecklats av Lapplands universitet ska göras av alla produkter/tjänster som föds under projektet. Genomförda aktiviteter Mustaparta seminarium Hur kan en legend användas i besöksnäringen Mustaparta seminarium genomfördes den 25 november 2010 på Sverigefinska folkhögskolan i samarbete med TornioHaparanda, Haparandabladet, ABF, Studiefrämjandet Sverigefinska folkhögskolan, Studieförbundet Vuxenskolan, Allan Lehto, Torneå apotek samt Tornedalens folkhögskola. Seminariet lockade sammanlagt 57 deltagare både från Haparanda och Torneå samt en del intresserade från hela regionen. Mustapartaseminariet anordnades utan projektmedel strax innan projektet startade, men bör nämnas eftersom det var en inledning i det fortsatta arbetet med Mustaparta. Gunnel Simu, det tillträdande kommunalrådet, öppnade seminariet och hälsade alla välkomna. Därefter följde olika föredrag med bl.a. Olof Hederyd, författaren till romanen om Mustaparta, företagaren Tommy Innala, Polarica AB, som behandlade ämnet värdskap, medan professor Soile Veijola från Lapplands universit i Rovaniemi berättade om framtidens charterresor i finska Lappland. Dessutom presenterade ordförande Staffan Marklund Mare Boreales verksamhet och roll i det kommande projektet. Pia Suonvieri och Hannu Alatalo som tog initiativet till Mustapartaprojektet presenterade projektidén och ledde den livliga och idérika diskussionen under seminariet.. Ämnen som togs upp var bl a Vad är Mustaparta-andan? Grundförutsättningar för varumärket Mustaparta Verktyg för egna specialiserade turistiska koncept Under diskussionen framkom många värdefulla idéer och samarbetsmöjligheter. Den historiska Peräpohjola marknaden ville gärna samverka med projektet, vilket också förverkligades i samband med Mustapartas Skärgårds marknad i Haparandahamn i Nikkala. Idéer under seminariet: Filmatisering av berättelsen, Mustapartalåt av någon känd artist, båtbyggarläger, temaresor med koppling till t ex fiske, olika målgrupper, exvis. småskepps ägare s.k smallships osv. Även varumärkesfrågan diskuterades ivrigt. Vem kommer att äga varumärket, vilka kriterier, vilka ska ingå i varumärkesgruppen osv. 3

4 Workshops/seminarier 1. Hur berättar vi en historia med kostymer 26 februari 2011 Första workshopen i kostym anordnades på Vuxenskolan i Haparanda. Kostym designern Eeva Iiramo ledde kursen och 7 personer deltog i workshopen. Under en lördag skapades bl a dessa vackra 1700-tals dräkter. 2. Storytelling med hjälp av hantverk 2 april 2011 Hantverkaren och berättarmästaren Irene Kangastie ledde vår hantverksworkshop. Hon ledde gruppen i en spännande resa genom Lappmarkerna med hjälp av olika naturmaterial. Under eftermiddagen arbetade man kring olika produktidéer med inspiration från Mustapartaberättelsen. 14 deltagare. 3. Mustaparta rollspel workshop 10 april 2011 Pia Suonvieri, Hannu Alatalo och Anna-Maija Lauri ledde ett rollspel och dramaworkshop på Folkets Hus i Haparanda. Ett 20-tal deltog under en heldag i olika improvisationsövningar mm. 4

5 4. Storytelling med mat och dryck 19. juni 2011 Strax före midsommar anordnades en workshop med mat och dryck i focus. Björn Ylipää från företaget Måltidvision ledde gruppen. Flera företag deltog i workshopen, bl a Seskarö Wärdshus, Catering Roosamaria, och Katariina Skeppet. Allt som allt var vi 11 personer. Worshopen anordnades ombord på skeppet Katariina ute i Puotikarihamnen. 5. Utvärderingsworkshopen anordnas i januari 2012 Marknadsföring En grafisk profil valdes ut bland 8 förslag. Reklambyrån Crea från Torneå fick uppdraget att utveckla sin idé till den slutgiltiga profilen. En hemsida gjordes, samt en broschyr om sommararrangemanget i form av ett vykort togs fram. Rollups tillverkades som har stått i RajallaPåGränsen köpcentrat, Haparanda förvaltningshus, Torneå Stadshus, Sverigefinska folkskolans restaurang, Vuxenskolan och Mustapartakontoret. En Iisakki Mustaparta facebookprofil är skapad och han har till dagens datum närmare 700 vänner i Sverige, Norge och i Finland. Ett tiotal presskonferenser har anordnats. Åtskilliga radioinslag, tidningsartiklar i lokal och regional press samt i finska Österbotten har gjorts och även inslag i nordfinska tv-nyheterna i juli. En PowerPoint presentation om projektet finns på finska, svenska och engelska. Tiotals infomöten har hållits för olika grupper; föreningar, skolor, projekt och företag, t.o.m. Mustapartas släktingar från USA besökte vår repetition och fick en genomgång av projektet. En affisch om Mustapartas Skärgårds drama trycktes och spreds i norra Sverige och norra Finland samt i Karleby. Vi hade också annonser på de digitala reklamtavlorna både i Haparanda och Torneå. Våra skådespelare gjorde också två olika marknadsföringspresentationer i sina rollkläder på Peräpohjola marknad och Twin City-festivalen i juli inför hundratals personer i publiken. Den unge Isak och Gammel-Isak var dessutom på Sarvi-dagarna ute på ön Sarvi i Torneås skärgård och gjorde reklam för föreställningen. Förberedelsearbetet för Mustapartaföreställningen Dramatiseringen påbörjades i december 2010 och pågick fram till i april. Rekrytering till rollerna startade i slutet av mars och repetitionerna startade i slutet av april. Repetitionerna hölls i början på Folket Hus i Haparanda samt på Medborgarinstitutet i Torneå. De sista repetitionerna anordnades ute på 6 olika spelplatser. Produktionen planerades under våren och försommaren med logistik, biljettförsäljning, kringarrangemang tillsammans med byar, föreningar och hamnar, scenografi, skyltning, servering mm. Mustapartas Skärgård drama från 1780-talet, augusti 2011 Föreställningen utspelade sig på sex platser och som en följetong. Varje del utgjordes av minuter långa helheter där teaterspel varvades med berättarinslag. Allt gjordes tvåspråkigt med en helt svenskspråkig och en helt finskspråkig berättare. 5

6 1. Oravaisensaari, prolog Bönder och Borgare Dramat började i Oravaisensaari, Finland, där Isak Mustaparta föddes och levde största delen av sitt liv. Vi fick tillstånd att ha föreställningen på en fin äng på de verkliga Mustapartas marker. Där presenterades de olika rollkaraktärerna och Mustapartas bakgrund, i form av en slags prolog. Föreställningen hade fri entre och ca 500 personer tog sig till ett regnigt Oravaisensaari. Publikmängden överraskade oss positivt. Ungdomsföreningen i Oravaisensaari var vår samarbetespartner i byn. De höll i serveringen och hade aktiviter speciellt för barn. Olika fysiska aktiviter pågick i ungdomsföreningens hus. Historikern Lennart Lindfors berättade efter föreställningen om byns historia för publiken. Musikgruppen Essenthia, som hade gjort en särskild Mustapartalåt spelade 1700-tals musik och sålde cdskivor. Ett trettiotal skådespelare medverkade i Oravaisensaari. 2. Hellälä del 1. Minnesstenens Hulabaloo Mustapartadramat fortsatte i den finska byn Hellälä, alldeles vid Torneälvens mynning. Den vackra spelplatsen låg på en udde, varifrån vyn öppnade sig mot havet. Föreställningen tog upp konflikten mellan de olika stånden. Borgarskapets frosseri och totala oförståelse för böndernas lidande. Dessutom vill borgarna resa en minnesten för kungen Gustav III som ska bekostas av de hungrande bönderna. Skådespelet gjordes som en fars med inslag av bl a gyckleri. Närmare 300 personer fanns i publiken. Helläläbyn serverade bl a wokad strömming på hårdbröd, speltpepparkakor och rabarbersaft. Fartyget Katariina hade ankrat vid stranden och hade sin restaurang öppen för publiken. Gruppen Essenthia spelade även i Hellälä. Ca 30 skådespelare medverkade i Helläläföreställningen. 6

7 3. Puotikari del 2. Ellas och Isaks kärlek Puotikarihamnen ligger i Röyttä, ett industriområde nära Outokumpus stålfabrik och vindkraftspark. En privat hamn har vuxit fram invid en gammal stock-bassäng. Vi valde att skildra lite olika delar av berättelsen i Puotikari. Gammel-Isaks äventyr ute i världen bl a i Ryska kriget och i Sultans harem i Konstantinopol, handelsmansdottern Ella Forsvik och Isak Mustapartas kärleksnat,t samt hur skeppsbyggplanerna växer fram i samtal mellan kapten von Bonsdorph, tjärbrännaren Tikka, skeppsbyggaren Leski och Isak Mustaparta. Hamnaktivisterna hade skapat en fantastisk miljö med små försäljningsstånd, där man bl.a. sålde hantverk och Mustapartas Skärgårdsbröd och laxsoppa. Restaurangbåten Katariina låg vid kajen där man kunde sitta och njuta av den fantastiska solnedgången med ett glas vin eller öl till dragspelsmusik. Publikantalet var mellan 300 och 400, ett tjugotal skådespelare medverkade. 4. Seskarö, Räpilahti, del 3. Skeppet På lördag flyttade föreställningen ut till Räpilahti, en underbar vik på Seskarö. Skeppet Katariina startade tidigt på morgonen från Puotikari, följd av en Mustaparta-regatta bestående 7

8 av ett tiotal båtar. Katariina utgjorde också en del av scenografin i denna föreställning, som handlade om båtbygget, tjärbränning och konflikt med myndigheterna. Vädret var återigen helt fantastiskt. Sluttningen fylldes snabbt av intresserade åskådare, ca 400 personer befolkade den lilla stranden. Dopp i kopp serverades av Vuxenskolan medan Seskarö hembygdsförening anordnade Konst i det gröna och hade försäljning av olika lokalproducerade produkter, bl a tjärtvål och mjöd. Ett tiotal skådespelare var med i Räpilahti. 5. Seskarö Folkets Hus, del 3. Tillfångatagen Föreställningen på Seskarö Folkets Hus berättade om händelserna när Mustaparta och hans kamrater anlände till Stockholm med skeppet Ella och först hamnade i stadens sus och dus på restaurang Gyllene Freden, där Bellman och utmanande damer tar emot dem med sång och musik. Senare blir det arrestering och endast Gammel Isak och kapten Von Bonsdorph klarar sig från att hamna i fängelse. Skeppet Ella tas också i beslag och allt får ett sorgligt slut. Till slut släpps männen ur fångenskapen. Isak får ett brev från sin älskade Ella, som har ordnat tjäraffärer med hjälp av sina handelshuskontakter. Isak får nu pengar och alla kan ta sig tillbaks hem till Tornedalen. Vi samarbetade med de duktiga sjungande skådespelarna från den seskaröbaserade teatergruppen Dramaze. De övade in ett tiotal bellmanlåtar som varvades med teater. Dramaze agerade i rollerna som glädjeflickor och Bellman under föreställningen och under den helt otroliga middagsupplevelsen, som vi gjorde i samverkan med Seskarö Wärdshus. Middagen anordnades strax före föreställningen. 90 matgäster fyllde huset och många fler hade velat få plats. Själva föreställningen visades två gånger för ca 230 personer. 8

9 6. Haparandahamn, Rättvisa och bröllop Den avslutande föreställningen gavs i Haparandahamn, Nikkala. Isak Mustaparta och hans manskap anländer från Stockholm. En rättegång följer där männen till slut blir friade från anklagelserna om myteri och uppror. Bönderna jublar och Isak får erbjudande om att bli herredagsman för bondeståndet i Stockholm. Men Isak har bråttom eftersom han har fått höra att det ska bli bröllop. Den företagsamme Ella har ordnat allt. Föreställningen slutar lyckligt med Ellas och Isaks vackra bröllop. Under dagen pågick en historisk marknad som anordnades i samarbete med Nikkala hembygdsförening och Peräpohjola marknad. Hembygdsföreningens kvinnor höll i serveringen och männen medverkade bl.a. som statister med deras egentillverkade kyrkbåt. Kajen fylldes av människor och vädret kunde inte varit bättre. Uppskattningsvis ca 600 personer fanns i publiken och närmare 50 skådespelare och statister medverkade i föreställningen. Sammanfattning av arrangemangen Mustapartas Skärgård I det stora hela var arrangemangen otroligt lyckade. Totalt ca 2300 personer kom till de sex olika föreställningarna. Publiken verkade vara väldigt nöjd och även stolta över satsningen. Många kom även längre ifrån, men exakt hur många vet vi inte, eftersom ingen statistik gjordes. Roland Björkén från ensemblen anordnade en buss för en billig penning så att skådespelarna kunde åka med den till de olika spelplatserna. Det underlättade logistiken som inte alla gånger var så lätt att organisera. Det skapades en väldigt fin stämning i ensemblen och många har fått vänner för livet. Även mixen mellan svenskar och finländare blev mycket lyckad. Pia Suonvieri fungerade ofta som tolk, men när det behövdes hjälpte även alla andra tvåspråkiga till. Ensemblen bestod av ca 40 skådespelare eller sångare, dessutom anlitades ett antal musiker för arrangemangen. 9

10 Samarbetet Samarbetet med föreningar och företag fungerade mycket bra. Allting flöt bra och alla var nöjda. De har också meddelat att de genom projektet kunde tjäna en slant genom sin försäljning av tjänster eller produkter. Förslag att t.ex. återkommande anordna Mustapartas Skärgårdsmarknad i Haparandahamn har diskuterats. Olika produkter planeras. Mustapartas Skärgårdsbröd finns redan till försäljning på alla Prisma affärer i Kemi-Tornio-trakten. Projektet genomfördes i samarbete med: Lapplands Universitet HaparandaTornio-städerna Hembygdsföreningarna i Vojakkala, Hellälä, Seskarö och Nikkala Puotikari hamnförening Sjöräddningen Medborgarinstitutet i Torneå Haparanda Teaterförening/Folkets Hus Seskarö konstförening Studieförbundet Vuxenskolan RajallaPåGränsen köpcenter Skeppet Katariina Seskarö Wärdshus Roosamaria Catering Marju Matsin Design Dessutom var det många fler som bidrog och hjälpte till för att arrangemanget blev möjligt. Nya samarbeten har skapats, exempelvis mellan musikgruppen Essenthia och skeppet Katariina, mellan gruppen Dramaze och Seskarö Wärdshus och mellan Peräpohjola marknad och Nikkala hembygdsförening. Samarbete mellan turistbyrån och olika kulturaktörer är också på gång. Varför genomfördes projektet? Behov, möjligheter och problem som motiverade projektet HaparandaTornio är ett expanderande område med växande turism, särskilt inom handeln. Behovet av att skapa innehåll och upplevelser för besöksnäringen är stort. Skärgården är okänd och relativt otillgänglig. 10

11 Projektet har verkligen vänt blickarna mot vår fina skärgård. Varumärket Mustaparta har fått stort gensvar, bl.a. bland lokala företag, hantverkare/designers och föreningar. Mediaintresset har varit stort. Nordfinska Radio Perämeri kommer att börja sända en uppläsning av boken varje vardag i februari och Filmpool Nord är kontaktad för eventuell filmatisering av berättelsen. Haparandabladet är också intresserade av att publicera boken i korta avsnitt i tidningen. Olika turistiska produkter är i utvecklingsfasen. Mustaparta matprodukter, menyer och matupplevelser planeras också. Vem riktade sig projektet till? Vem har fått mest nytta, och på vilket sätt? Olika målgrupper Det är mycket svårt att säga vilka som har fått mesta nytta av projektet. Det är många grupper som gynnats, inte minst alla byar där arrangemanget genomfördes. De fick massor av nya besökare, både lokala och utifrån. Platserna synliggjordes också i media och spreds på det viset ut i regionen. Ett antal företag kunde också visa upp sin verksamhet och vill nu utveckla sina tjänster i Mustapartas anda, bl.a. Seskarö Wärdshus, skeppet Katariina och Marju Matsin Design. Olika rollfigurer har redan anlitats vid mindre arrangemang, så erfarenheterna från föreställningen har för många spridit sig som ringar i vattnet. En mindre uppsättning gjordes bl.a. på invigningen av Haparanda Folkets Hus biograf i oktober, samt på en Mustapartakväll på Torneå Stadshotellet i november. Man måste säga att alla medverkande har haft nytta av projektet. Målgrupper Lokalbefolkningen berördes både direkt och indirekt genom att många såg föreställningen, medan många fler kunde ta del av den genom media och reklam/annonser. Besökare berördes direkt och indirekt genom att se föreställningen eller delar av den under Peräpohjola marknad eller Twin City-festivalen. Man kunde se info/reklam material på köpcentret RajallaPåGränsen, Citytågets annonsering och annonsering på de digitala reklamtavlorna. Genomförandet Projekttiden är från till Arrangemanget genomfördes Vad har gått som planerat och vad har inte gått som planerat? Dramatiseringen tog mer tid än vi hade räknat med och omfattningen blev större än vi hade tänkt oss från början. Föreställningen växte både tidsmässigt och i antalet skådespelare. Att dramatisera en hel roman tar tid och man behöver koncentration. Eftersom vi också samtidigt skulle planera och genomföra workshops m.m. blev dramatiseringen enligt min mening lidande. Men jag anser att slutresultatet ändå blev bra. Kanske hade man kunnat korta ner en del. Satsningen på scenografin gjorde att det blev mer arbete och dyrare, men å andra sidan blev resultatet konstnärligt mycket bättre och underlättade väsentligt för amatörskådespelarna. 11

12 Största problemet var nog biljettförsäljningen. Eftersom platserna inte var ordentligt avgränsade och vi hade alldeles för få som skötte om biljetterna blev det problem när folk bara gick in på olika sätt utan att köpa biljett. Workshoparna var väldigt lyckade. Vi genomförde alla workshops som var planerade och fick bra uppslutning i dem. Det var också ett väldigt bra sätt att förbereda det kommande arrangemanget på och de flesta workshopsdeltagarna har även medverkat i själva arrangemanget. Logistiken var också ganska krävande och slitsamt. Att frakta scenografi, rekvisita, fika, skyltar, biljetter osv. tar tid och kräver god planering. Men vi klarade det tack vare många erfarna och proffsiga medarbetare. Arbetsdagarna blev i och för sig långa under hela sommaren och de flesta som deltog fick inte många lediga dagar. Vi hade nog behövt lite fler som jobbade just under den sista intensiva perioden. Men att ha olika spelplatser vid kusten och skärgården gjorde arrangemanget helt unikt och speciellt, så det var värt all slit. Marknadsföringen av projektet och arrangemanget Vi är väldigt nöjda med den grafiska profilen och samarbetet med reklambyrån Crea. Juha Kolehmainen som driver företaget blev helt Mustapartafrälst och har utfört en hel del arbete gratis eller med ett minimum i ersättning. Annonseringen när det gällde workshoperna tyckte vi inte gav så mycket. Det bästa var att använda sig av olika nätverk och kontakter, bl.a. jobbade vi ihop med Medborgarinstitutet, Arctic Label-projektet i Rovaniemi samt Destinationsprojektet i HaparandaTornio m.fl. Annonseringen inför arrangemanget tror jag var tillräcklig och blev inte alltför dyrt. Affischering gjordes lokalt i HaparandaTornio, i Piteå och i Luleå, Kalix, Övertorneå och Pajala, i Pello och Ylitornio, i Uleåborg, Kemi, Rovaniemi och i Karleby. HaparandaTornios turistbyrå gjorde reklam för arrangemanget under resemässan i Helsingfors, medan det finska projektet deltog i en mässa i Vasa. Vi gjorde en marknadsföringsresa tillsammans med Haparanda kommun till Karleby och Kronoby i finska Österbotten. Där träffade vi bl.a. representanter för det regionala kommunförbundet och Karleby stad. Vi höll även en presskonferens för tidningarna Österbottningen, Pohjanmaan Sanomat och två olika radioredaktioner, en finsk och en finlandssvensk. Österbottningarna verkade vara mycket intresserade av vårt område och vår kultur. Tvåspråkigheten förenar också oss, så det kändes verkligen som en bra satsning. En delegation med rollfiguren Anders Chydenius från Österbotten besökte föreställningen i Hellälä. Karleby har också en historisk rollgestalt som fungerar som frontfigur för staden. Anders Chydenius var faktiskt samtida med Isak Mustaparta och var troligen herredagsman (ung. riksdagsman) under samma tid som Isak. Han drev frågor som berörde böndernas handels- och seglationsrätt på liknande sätt som Isak gjorde. Hemsidan byggdes upp under våren och var också en viktig kanal för att sprida information. Nu borde hemsidan gås igenom igen och uppdateras. Efter sommaren har man inte gjort så mycket med den. Däremot har facebooksidan blivit riktigt populär. Informationen via den verkar fungera mycket bra. Det senaste beviset fick vi när vi ordnade ett öppnande av vårt nya kontor för två veckor sedan här vid riksgränsen, intill köpcentret RajallaPåGränsen. Vi hade ca 300 besökare under en dag. Sammanfattningsvis kan man konstatera att Mustaparta nu är ett känt begrepp, åtminstone lokalt, men också att flera besökare har upptäckt projektet. Förra helgen hade vi bl.a. besök av en grupp på 50-talet journalister från finskspråkiga Sisu Radio i Sverige. 12

13 Mål och resultat Projektets mål Utveckla turism- och fiskenäringen i vår unika skärgård genom att skapa varumärket Mustaparta. Projektet vill lyfta fram en sann legend om den rättsinnade Isak Mustaparta, Bottenvikspiraten som finns beskriven i Olof Hederyds roman. Romanen bygger på verkliga händelser ur bondelivet i 1700-talets Torneå och Bottenviken. Den spännande historien passar utmärkt att skildras i havs- och kustmiljö. - Utveckla och producera olika kulturhistoriska produkter/tjänster för Bottenvikens skärgård och kust i samarbete med områdets besöksnäring, kreativa näringar, byaföreningar, kommuner och utbildningsinstitutioner. - Utveckla skildringar om Mustapartas liv med hjälp av storytelling, dramatiserade berättelser, sång, musik, performance, dans, mat och dryck. - Projektets skall bidra till att öka kuststräckans attraktionskraft för boende, besökare och näringsliv. Resultat Vi anser att vi nått alla de mål som vi hade i projektplanen. Arbetet måste trots detta ske långsiktigt. För att nå fler bestående effekter krävs ytterligare satsningar för bl.a. produktutveckling. Mustapartaprojektet har gjort legenden Isak Mustaparta känd i området och bidragit till att höja attraktionskraften och identiteten för orten. Varumärket har börjat bli känt, men måste hållas vid liv och hitta mera organiserade former för att överleva. Det är också viktigt att intresset för varumärket ökas bland det lokala näringslivet och att det börjar användas på olika sätt.tanken är att eventuellt bilda en förening för Mustapartas vänner som kan upprätthålla arbetet med varumärket. Ungdomar, kvinnor utländsk bakgrund I projektet medverkade ett drygt tjugotal ungdomar i olika uppgifter som skådespelare, musiker, byaaktörer, workshopdeltagare, dokumentalister och tekniker. Minst hälften av de medverkande har varit kvinnor. Ett stort antal medverkande har haft utländsk bakgrund, främst invandrare från Finland. En deltagare har varit från Nepal, en från Somalia, en från Schweitz och en från Estland. Kompetensutveckling Projektet har varit väldigt nyskapande och har därför också gett de medverkande nya erfarenheter. Workshoparna hade mycket professionella ledare som gav mycket inspiration och nya färdigheter till alla deltagare. Många amatörskådespelare har blivit duktigare och vågar ta nya utmaningar inom teaterområdet. Vi som har varit ledare har lärt oss väldigt mycket om samverkan mellan olika branscher och samhällsgrupper. Att bygga upp ett varumärke är för oss också en ny erfarenhet som har varit mycket intressant och spännande. Mycket arbete återstår, men det finns en stor optimism och entusiasm inför uppdraget. 13

14 Mätbara resultat Nya produkter/tjänster: 10 st planerade, 13 st genomförda 3 sorters Mustapartabröd Mustapartasånger: en cd-skiva + ett Mustapartaevent Mustaparta upplevelsemiddag med Dramaze Gammel-Isaks snapsglas Ellas och Isaks handgjorda yllesockor Öskar Tändstickor Öl och Mustaparta hembränt, förslag hos ett bränneri Kaptensrock Produkterna är färdiga men har inte ännu blivit godkända av varumärkesgruppen. Nästa möte är 1 december Många flera håller på att utvecklas. Nya företag, planerat antal 1-2 Nya arbetstillfällen, planerat antal 3-4 Nya företag har inte ännu startats p.g.a. projektet, men flera företag har börjat utveckla sina befintliga företag, exempelvis har Roosamaria Catering börjat tillverka bröd, en helt ny verksamhet. Musikgruppen Essenthia säljer event med Mustaparta-tema. En del hantverkare håller också på att hitta möjliga företagsformer för att kunna ta del av Mustaparta varumärket; detta eftersom ett av kriterierna är att det bara är företag/ekonomiska föreningar som får tillgång till varumärket. Många av företagen kan se nyttan av Mustaparta-varumärket. Nya nätverk, planerat antal 5 st, uppnått 7 st Hantverkare från svenska och finska Tornedalen, samt en del från Kemi och Kalix Arctic Label, (hantverkare och designers i norra Finland), Drömmar och Djärvhet projektet, (hantverk, småskalig turism och naturprodukter i finska och svenska Tornedalen samt i Estland) Star-projektet, (skärgårdsutveckling i Bottenviken), Destinationsprojektet i HaparandTornio (besöksnäring och handel) Skådespelare som inte tidigare har känt varandra från bägge sidor av gränsen Företagare inom skärgårdsturism: skeppet Katariina, Bosmina, Lapponia, Arto Ponkala, och Per Innala Nya samverkanskonstellationer, planerat 3 st, uppnått 2 st Dramaze och Seskararö Wärdshus Essenthia och ett antal skådespelare Resultatspridning 14

SÄG JA LITE OFTARE. Summerade projektrapporter

SÄG JA LITE OFTARE. Summerade projektrapporter SÄG JA LITE OFTARE Summerade projektrapporter Innehållsförteckning Bakgrund 2 Projektsammanfattning 3-13 Projektrapport period 1 14-18 Projektrapport period 2 19-27 Projektrapport period 3 28-31 Projektrapport

Läs mer

Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n?

Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Seminarium på Nordiska akvarellmuseet den 20 21 november 2003 Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev

Läs mer

BILAGA 2 ÖPPMA SVAR BILAGA 2: ÖPPNA SVAR

BILAGA 2 ÖPPMA SVAR BILAGA 2: ÖPPNA SVAR BILAGA 2: ÖPPNA SVAR Fråga: Beskriv gärna vad som var positivt Afternoon Tea Arvika 111026 Nya ideer. Trevligt att umgås med andra företagate. Afternoon Tea Arvika 111118 Alltid bra med mötesplatser Engagerad

Läs mer

Årsredovisning. Skolor: Hagagymnasiet/Haraldsbogymnasiet. Årsredovisning Teatermakarna Dalarna UF. Handledare: Annelie Westergren

Årsredovisning. Skolor: Hagagymnasiet/Haraldsbogymnasiet. Årsredovisning Teatermakarna Dalarna UF. Handledare: Annelie Westergren Årsredovisning Årsredovisning Teatermakarna Dalarna UF Räkenskapsår 2012-09-01 2013-05-15 Registreringsnummer: W016508 Kommun: Borlänge/Falun UF-region: Dalarna Skolor: Hagagymnasiet/Haraldsbogymnasiet

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Rapport - Dagbok. Boliviaprojektet. Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014. Åke Söderman. ABF Gävleborg

Rapport - Dagbok. Boliviaprojektet. Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014. Åke Söderman. ABF Gävleborg 1 Rapport - Dagbok Boliviaprojektet Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014 Åke Söderman. ABF Gävleborg 2 Inledning Så var det dags för den sista uppföljningsresan under Boliviaprojektets 19 genomförda år.

Läs mer

LINS-projektet 6 år i Norra Skaraborg. Näringslivsinriktad Landsbygdsutveckling i Norra Skaraborg

LINS-projektet 6 år i Norra Skaraborg. Näringslivsinriktad Landsbygdsutveckling i Norra Skaraborg LINS-projektet 6 år i Norra Skaraborg Näringslivsinriktad Landsbygdsutveckling i Norra Skaraborg Projektledaren har ordet För nästan sex år sedan gick startskottet för LINS-projektet (Landsbygdsutveckling

Läs mer

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VinnVinn Användarhandbok Entreprenörspåret Business Arena Imaging Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VINNVINN Handbok E-spåret 2 (41) Version 0.8 Förord Denna handbok är en fortsättning på den tidigare

Läs mer

Projektrapport. Förstudie avseende utveckling av Seskarö Camping

Projektrapport. Förstudie avseende utveckling av Seskarö Camping Projektrapport Pojektrapport Journalnummer 2009-4650. Rapport skriven av Åsa Stenström december 2010. Projektrapport Journalnummer 2009-4650 Projektägare/stödmottagare: Haparanda Kommun Projektledare:

Läs mer

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981 Datum 2013-12-06 Projektuppgifter Projektets titel Journalnummer hos finansiär Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31

Läs mer

Stick ut hakan och våga - du kan bara misslyckas...

Stick ut hakan och våga - du kan bara misslyckas... LEDARE Roger Psajd. Arbetslivet ska förmedla till skolan hur man omsätter kunskap till kompetens. Hur använder jag, eleven, min kunskap. SID 2 KRÖNIKA Mattias Olson. Västervik har företag och personer

Läs mer

Från tratt till pipeline

Från tratt till pipeline Från tratt till pipeline Utvärdering av projektet Nordanstig Utveckling, Nordanstigs kommun Maria Andersson FoU-Centrum Söderhamn 1 Innehållsförteckning: I INLEDNING Att vända trenden 2 Bakgrund 3c Projektets

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-06-19 Projekttid: 2011-01-01 2012-06-19 Stödmottagare (organisation): Järnboås Bygdegårdsförening Projektnamn: Projekt Järnkraft 2

Läs mer

Slutrapport. Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Slutrapport. Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden Slutrapport Välkommen till utvärderingen av Leader Upplandsbygds ungdomsprojekt Sixten Denna text är framtagen

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

Rapport från projekt Landsbygdskultur som grund för kvinnligt företagande förstudie

Rapport från projekt Landsbygdskultur som grund för kvinnligt företagande förstudie Hushållningssällskapet Rådgivning Nord AB Köpmangatan 2 972 38 Luleå Rapport från projekt Landsbygdskultur som grund för kvinnligt företagande förstudie Projektperiod: 2008-02-01-2008-08-31 25 augusti

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Destinationsbolag Östra Härjedalen?

Destinationsbolag Östra Härjedalen? FÖRSTUDIE Destinationsbolag Östra Härjedalen? Marlene Ström, Trampolin PR 2009-05-31 1 Innehållsförteckning BAKGRUND... 2 Tillvägagångssätt... 2 Begreppsdefinitioner... 2 Turistdestination... 2 Turistbyrå...

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-07-02 Projekttid: 2010-07-15 2012-06-30 Stödmottagare (organisation): Nora Utveckling AB Projektnamn: BergslagsTramp Journalnummer:

Läs mer

Metoder & ideér som fungerar. i projekt för unga om jämställdhet

Metoder & ideér som fungerar. i projekt för unga om jämställdhet Metoder & ideér som fungerar i projekt för unga om jämställdhet Skriften kan rekvireras kostnadsfritt från fritidsförvaltningen i Jönköpings kommun, telefon 036-10 69 00. Kontaktperson: Liz Modin. Texter

Läs mer

Idébok - för ett lyckat projekt

Idébok - för ett lyckat projekt Idébok - för ett lyckat projekt Förord Med Idéboken vill vi inspirera aktörer att ta steget och starta ett EU-projekt. Det finns alla möjligheter att testa nya idéer inom olika betydelsefulla områden och

Läs mer

Kontaktnät i teknik II

Kontaktnät i teknik II SLUTRAPPORT 2005-05-31 Kontaktnät i teknik II Ett utvecklingsprojekt för aktivt teknikarbete i Norrbottens skolor Innehållsförteckning Bakgrund...2 Genomförande...4 Uppföljning...9 Effekter...9 Måluppföljning...9

Läs mer

Projektet syftar till att utveckla befintliga och nya verksamheter utifrån Junosuandos behov och perspektiv.

Projektet syftar till att utveckla befintliga och nya verksamheter utifrån Junosuandos behov och perspektiv. 1 Projektplan Learning by doing Junosuando 373 år av utveckling 1. Sammanfattning Projektet Learning by doing Junosuando 373 år av utveckling - ska genom KONKRETA praktiska aktiviteter och handlingar som

Läs mer

SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader

SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader Slutrapporten är ett dokument som ska ge en bra överblick över ert projekt för läsare som inte har annan information om projektet. Den ska

Läs mer

Gör idéer till verklighet

Gör idéer till verklighet INSPIRATIONSBROSCHYR TILL KVINNOR SOM VILL STARTA FÖRETAG Gör idéer till verklighet ik, investera i invandrarkvinnor Och så kom den dagen jag hoppades aldrig skulle komma. Dagen som innebär att de resurser

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

S k å n e N o r d v ä s t D i n T r ä d g å r d 2 0 1 2-2 0 1 4

S k å n e N o r d v ä s t D i n T r ä d g å r d 2 0 1 2-2 0 1 4 S k å n e N o r d v ä s t D i n T r ä d g å r d 2 0 1 2-2 0 1 4 Vårt mål, att bli en av Sveriges största trädgårdsdestinationer 2002 startades Trädgårdsrundan av turistchefer och trädgårdsaktörer i nordvästra

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

Gotländsk tryffel stärka försäljningsledet... 18 Säljbolag för livsmedelsprodukter... 20

Gotländsk tryffel stärka försäljningsledet... 18 Säljbolag för livsmedelsprodukter... 20 2000 2007 I den här slutrapporten vill vi förmedla en del av all den kreativitet, idérikedom och aktivitet som vi fått ta del av under åren med Leader+ och 101 projekt. Här hittar du övergripande information,

Läs mer