ESTETISKA LÄRPROCESSER en studie om elevers lärande på en lokal webbplattform

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ESTETISKA LÄRPROCESSER en studie om elevers lärande på en lokal webbplattform"

Transkript

1 ESTETISKA LÄRPROCESSER en studie om elevers lärande på en lokal webbplattform

2 Det övergripande syftet: Att undersöka elevers lärande vid inkludering av visuella uttryck i skolarbetet - att erbjuda dem en digital utställningsplats, och att inspirera dem att samtala om bilder och om olika multimodala texter. Studien genomförs i samverkan med lärare och elever på Söderbaumska skolan (friskola) och reklambyrån Confetti.

3 Tidsplan: Hösten Utveckling av idé och grundkontakter tas. Våren Planering, kontakter med skola och webbdesigner. Den lokala webbplattformen skapas. Dokumentation av processen. Hösten Skolstudien påbörjas, empiri-insamling. Förnyad kontakt med webb-ansvariga för fortsatt utveckling plattform. Analys påbörjas av insamlat audio-visuellt material och elevtexter från webbplattformen. Intervjuer med ett urval elever (flickor resp. pojkar) och inblandade lärare. Våren Litteraturstudier/ två seminarier med lärarna. Transkribering av intervjuer. Påbörja analys och författande av rapport. Hösten 2012.

4 Hösten 12 ( våren 13) Audiovisuellt presentationsmaterial Bokkapitel i en antologi (Studentlitteratur) Starta upp klassbloggen på nytt!!! Fortsatt arbete i klassen Avslutande analys och rapport Återkoppling till skolan Återkoppling internt HDa och externt

5 Mattetema

6

7

8 Gudasagor - ett temaarbete i SO, svenska och bild

9 Lådprojekt

10

11

12

13 Lärdomar Tekniken kameror, projektor, hårdvara har fungerat bra, men krånglig procedur att lägga upp bilder och material på bloggen. Det är lätt att kommentera Eleverna vill visa och diskutera sina bilder och få respons! Det tar tid!

14 Måste ske mer kontinuerligt- t.ex. genom att läggas in som uppgift för eleverna (kan även ske som läxa) Att respondera kräver träning och förståelse stora skillnader mellan olika elever Vuxna som engagerar sig i kommenterandet är ett önskemål (även föräldrar) men de behöver också träning Självförtroende och identitetsutveckling Lärarna önskar teoristöd för att utveckla elevernas lärprocesser

15 Teorier Lärarna i vår studie hade behov av att diskutera, problematisera och förstå mer om de begrepp och fenomen vi diskuterat under studiens gång Vi själva sökte fördjupning i teorier i samband med analys av projektets resultat

16 Teoristudier (tills. med lärarna) Eisner, E.W. (2002) The Arts and the Creation of Mind... // bildpedagogik Lindstrand F. & Selander S. (red.) (2009) Estetiska lärprocesser. // estetiska upplevelser, estetiska praktiker Selander S. (2008) Design för lärande. + Selander S. & Kress G. (2010) Design för lärande ett multimodalt perspektiv // multimodalitet, transformation och gestaltning (diskutera lärandet som teckenskapande aktivitet )

17 Teorifördjupning Respons på barnbilder Bildpedagogik och spinoff-effekter Socialsemiotik och multimodala produktionsformer Designteori och komplexa samband * * * * * * * Styrdokument för skolan (Demokratifråga, Vägar till kunskap, Medinflytande / Ett vidgat kunskapsbegrepp ) Fritidshem och Öppen fritidsverksamhet (Vad är det och hur kan klassblogg + respons ges utrymme och utvecklas där?

18 Begrepp meningserbjudanden, handlingsutrymmen och mellanrum (Qvarsell, Molander, Klerfeldt...) begrepp från tvärvetenskapligt orienterade studier som diskuterar hur de olika modaliteternas produktionsformer påverkar identitetsbildning och upplevelse av autenticitet och ägandeskap (Öhman-Gullberg, Wingstedt, Leijon, Gilje, Elidottir )

19 Estetik Thorgersen (2006) har studerat estetiska lärprocessers betydelser och funktioner i grundskolan. I en analys av grundskolans kursplaner hittades ordet estetik med många olika betydelser och funktioner. Sju teman utkristalliserades: verktyg för värdering färdighet upplevelse uttrycksmedel särskild form av kunskap sekundärt redskap för att lära andra ämnen och färdigheter sätt att beskriva ett ämne

20 Begreppet estetiska lärprocesser Komplext!!! F.n. utgår vi från Häikiö som ref. Europeiska gemenskapernas kommission (Memorandum om livslångt lärande 2000): Estetiska lärprocesser innebär en kunskapsutveckling som förmår knyta samman olika aspekter och där det estetiska perspektivet spelar en viktig roll. Dessa innebär ett möte mellan egna erfarenheter och andras, sedda genom någon form av medium. De innebär en kombination av gestaltning, reception och reflektion.

21 Medverkande parter: Lärare/ skolan Jeanette Chrisander eller Olle Winberg IT-tekniker/ skolan Lars Hedberg Rektor Ulrika Loman Projektansvariga/ HDa Kerstin Ahlberg Helena Danielsson Representant / Confetti Jonas Lövgren / mail / Tel..?

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

STENMOSKOLAN 2010-2011

STENMOSKOLAN 2010-2011 STENMOSKOLAN 2010-2011 PRESENTATION AV STENMOSKOLAN Stenmoskolan hör till Fullersta rektorsområde och är en av fyra skolbyggnader i rektorsområdet. På Stenmo finns ca 200 elever, organiserade i två förskoleklasser

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation Ett diskussionsunderlag 3 Foto: Sid 7: Susanne Walström / Johnér. Sid: 8 Cultura Creative. Sid 11: Amanda Sveed

Läs mer

Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren

Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun Vi utbildar världsmedborgare! Projektledare och rektor Renée Dahlberg,

Läs mer

Handlingsplan för Skapande skola i Falkenbergs Kommun

Handlingsplan för Skapande skola i Falkenbergs Kommun Kulturskolan Anders Carlsson rektor 2014-01-31 Handlingsplan för Skapande skola i Falkenbergs Kommun 1. Nuvarande kulturinsatser Barn- och utbildningsnämnden i Falkenberg har valt att sätta fokus på två

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER. Konst, kultur & estetik, 15 poäng

Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER. Konst, kultur & estetik, 15 poäng Kulturverkstan Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER Konst, kultur & estetik, 15 poäng Kursen anlägger fem grundläggande perspektiv på konst- och kulturfältet: Filosofiskt (Olika

Läs mer

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se Bedömning - i syfte att uppskatta, värdesätta och ge respons! Utveckla, analysera - jag kan, vill, vågar

Läs mer

Fritidshem. Skönsmons skola

Fritidshem. Skönsmons skola Fritidshem Skönsmons skola Uppdrag Fritidshemmet skall stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda den en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen skall utgår från en helhetssyn på eleven

Läs mer

Förskoledidaktik med fokus på naturvetenskap och teknik

Förskoledidaktik med fokus på naturvetenskap och teknik Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också

Läs mer

Handlingsplan för Skapande skola i Säters kommun

Handlingsplan för Skapande skola i Säters kommun 1 Handlingsplan för Skapande skola i Säters kommun Bakgrund Säters kommun har ca 11 000 invånare. Ambitionen är att trots kommunens relativa litenhet kunna erbjuda barn och ungdomar ett aktivt kulturliv,

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

Bedömningar som främjar inkludering Riktlinjer och metoder

Bedömningar som främjar inkludering Riktlinjer och metoder Bedömningar som främjar inkludering Riktlinjer och metoder European Agency for Development in Special Needs Education The Agency s projekt om bedömningar påbörjades under 2005 med 23 deltagande länder.

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Inledning: Stoffurval:

Inledning: Stoffurval: 1 Inledning: Vi har arbetat med en kursplan inom Digitalt skapande 1 som finns som valbar kurs inom Estetiska Programmet på gymnasieskolan. Den omfattar 100 poäng och löper över två terminer. Som ni kan

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem Riktlinjer & Strategier No 6 Plan för utveckling av fritidshem Inledning Fritidshemmen i Stockholms stad visar många goda exempel på väl fungerande verksamhet. Det visar kommentarer från nöjda elever,

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Att läsa bilder med kroppen

Att läsa bilder med kroppen Att läsa bilder med kroppen En studie om yngre förskolebarns kommunicerande Hanna Thuresson Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Pedagogiskt arbete licentiatuppsats Karlstad University Studies

Läs mer

Bilaga 1 PROJEKTBESKRIVNING Ansökan om bidrag från Stiftelsen framtidens kultur PULS. en interaktiv konstarena för skola och samhälle

Bilaga 1 PROJEKTBESKRIVNING Ansökan om bidrag från Stiftelsen framtidens kultur PULS. en interaktiv konstarena för skola och samhälle Bilaga 1 PROJEKTBESKRIVNING Ansökan om bidrag från Stiftelsen framtidens kultur PULS en interaktiv konstarena för skola och samhälle 1. Inledning IT, kultur och upplevelse Det är allt viktigare att knyta

Läs mer

Projektplan för att utveckla och fördjupa lärares läroplans- och bedömarkompetens

Projektplan för att utveckla och fördjupa lärares läroplans- och bedömarkompetens Projektplan för att utveckla och fördjupa lärares läroplans- och bedömarkompetens Projekt runt kunskap och bedömning Syftet med projektet är att utveckla och fördjupa läroplan- och bedömarkompetens. Genom

Läs mer

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Rapphönan 14/15 1 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Verksamhetsidé 4 Vision 5 Förskolans uppdrag 6 Våra

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN. IKT på fritidshemmet. ett socialt och kulturellt fenomen

SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN. IKT på fritidshemmet. ett socialt och kulturellt fenomen SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN IKT på fritidshemmet ett socialt och kulturellt fenomen Författare: Linnea Malmsten och Stina Hedlund ARTIKEL NUMMER 2/2013 Skolportens

Läs mer

Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform

Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform DELRAPPORT ht07/vt08 Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform Magnus Engvall och Maria Stam DELRAPPORT ht07/vt08 Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform Magnus Engvall och Maria Stam

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Stödmaterial. Lgr 11 och webbpublicering. Lärare berättar om hur de relaterar ett arbete med webbpublicering utifrån läroplanen

Stödmaterial. Lgr 11 och webbpublicering. Lärare berättar om hur de relaterar ett arbete med webbpublicering utifrån läroplanen Stödmaterial Lgr 11 och webbpublicering Lärare berättar om hur de relaterar ett arbete med webbpublicering utifrån läroplanen Vi på Webbstjärnan har frågat ett antal lärare om hur de ser på kopplingen

Läs mer