Manual för Regionförbundet Sörmlands grafiska profil. Gäller från 1 november 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manual för Regionförbundet Sörmlands grafiska profil. Gäller från 1 november 2012"

Transkript

1 Manual för Regionförbundet Sörmlands grafiska profil Gäller från 1 november 2012

2 Innehållsförteckning Inledning 4 Logotyp 5 Färger 6 Typsnitt Typsnitt för externt bruk 7 Typsnitt för internt bruk 8 Typsnitt för publicering på bildskärm 9 Kontorsmaterial och skrivmallar 10 Brevmall och visitkort 11 Kuvert 12 Underskrift 13 Trycksaker Enskild våg som grafiskt element 14 Dekorlinje under bild 15 Folder/broschyr Omslag - framsida 16 Omslag - baksida 17 Märkning av publikationer 18 Sidhuvud, paginering och redaktionsruta 19 Innehållsförteckning 20 Insidor - halvsidesbilder 21 Insidor - bilder enspalt 22 Insidor - helsidesbilder 23 Insidor - helsidesbilder utan våg 24 Komplementfärger på insidor 25 Faktaruta 26 Punktlista 27 Manual för Regionförbundet Sörmlands grafiska profil Version 1, publicerad Ansvarig utgivare: Regionförbundet Sörmland Layout: Newmarket Town AB

3 Inbjudan och program Tryckt 28 PDF 29 Rapportserie 30 Årsredovisning och andra formella dokument 31 Tabeller och diagram 33 Kartor 34 Roll-up 35 Digitala medier Powerpoint 36 Nyhetsbrev 37 Webbplats 38 Dagspress Platsannons och kungörelse 39 Övrigt Skrivregler 40

4 Inledning Ett av Regionförbundet Sörmlands uppdrag är att kommunicera och uppmuntra till dialog med utvalda målgrupper. Det ska genomföras så att budskapet uppmärksammas och därmed stärker Regionförbundet Sörmlands varumärke/identitet. Vår identitet formas av många olika intryck. Den samlade bilden av regionförbundet består av allt från tidningsartiklar och trycksaker till webbplats och utställningar. Därför måste vi alltid vara tydliga och konsekventa hur vi kommunicerar och vem som är avsändaren. Regionförbundet Sörmlands grafiska profil är ett regelverk som bidrar till att göra regionförbundet tydligt. Profilen styr vårt sätt att kommunicera. När alla följer detta regelverk och tillsammans använder det på ett klokt och konsekvent sätt framträder avsändaren tydligt. Syftet med den grafiska profilen är att samla och presentera riktlinjer för hur olika produkter ska utformas. Regelverket är en förutsättning för att säkra kvalitén på vår samlade produktion och kommunikation och är till för att underlätta arbetet för oss på förbundskontoret och för reklambyråer och tryckerier. Den grafiska profilen gäller för alla medarbetare på förbundskontoret samt de konsulter och övriga intressenter som vi anlitar och som på något sätt kommunicerar regionförbundets budskap. All extern information som till exempel inbjudningar, broschyrer och rapporter (förutom brev och mail) ska, i möjligaste mån, korrekturläsas av kommunikationsledaren. Alla grafiska produktioner, som till exempel trycksaker av olika slag, ska godkännas av regionförbundets kommunikatörer innan de går i tryck. 4

5 Logotyp Regionförbundet Sörmlands logotyp är det tydligaste kännetecknet för vår verksamhet. Tillsammans med typsnitt, färger, grafiska element och bilder samt hur vi kommunicerar med våra målgrupper förstärker vi bilden av Regionförbundet Sörmland. Det är viktigt att vi är konsekventa och följer riktlinjerna för vår grafiska profil. Proportionerna mellan namn och och symbol får aldrig förändras. Varken namnet eller vågen får ritas om, förkortas, roteras eller användas i löpande text. Symbolen (vågorna) får användas som grafiskt element. Se exempel på detta längre fram. Logotypen ska enbart användas i de versioner som visas här. Kontakta alltid Regionförbundet Sörmlands kommunikatörer om du är osäker när du vill använda vår logotyp. Logotypens färger Symbolen består av två vågor i grönt och blått. Ordmärket är i 100 procent svart. Färgerna får aldrig ändras. Logotypens storlek I trycksaker som foldrar, broschyrer och inbjudningar ska logotypen vara 45 millimeter bred. På skyltar och andra trycksaker som är avsedda att ses från ett längre avstånd avgörs logotypens storlek utifrån varje specifikt fall. Frizon och placering Regionförbundets logotyp ska alltid placeras på enfärgad botten med minst frizonen som yttre gräns. Frizonen runt logotypen baseras på logotypens höjd i ordet Sörmland. Frizonen varierar proportionerligt med logotypens storlek. 45 mm Svartvit och negativ logotyp Den svartvita logotypen används i undantagsfall vid utskrifter i gråskala eller i svartvitt i sammanhang där det inte är aktuellt att använda färgutskrifter. På mörk bakgrund används negativ version av logotypen. I första hand används versionen med färg i vågorna. Engelsk logotyp När dokument är skrivna på engelska används alltid logotyp med tillägget Sörmland Regional Council. 5

6 Färger Regionförbundet Sörmland har två huvudfärger; blått och grönt. Dessa ska användas i vågen på förstasidan på våra produkter och kan även användas vid paginering, faktarutor, punktlistor, färgplattor och färgade webb- och e-postadresser. Det är valfritt att använda grönt, blått eller båda färgerna. Regionförbundet Sörmland har tre komplementfärger; orange, röd och gul. Även svart och olika gråtoner får användas som komplementfärg. Färgerna kan används på insidor vid paginering, faktarutor, punktlistor, färgplattor och färgade webb- och e-postadresser. Komplementfärgerna får aldrig vara den dominerande färgen i en produkt. Färgen grön symboliserar tillväxt, harmoni, stabilitet och uthållighet. Färgen blå symboliserar medvetenhet, tillförlitlighet, pålitlighet, djup och stabilitet. De båda färgerna tillsammans är också starkt kopplade till naturen, i vårt fall till hållbar tillväxt. Huvudfärger Grön 100% Blå 100% Grön 4-färg C=56 M=0 Y=91 K=38 Pantone PMS PMS576C bestruket PMS PMS576U obestruket RGB R=79 G=134 B=54 80% 60% 40% 20% 10% Komplementfärger Orange 100% 80% 60% 40% 20% 10% Röd 100% Blå 4-färg C=100 M=72 Y=0 K=6 Pantone PMS PMS661C bestruket PMS PMS661U obestruket RGB R=0 G=83 B=159 Orange 4-färg C=0 M=70 Y=100 K=0 Pantone PMS PMS1665C bestruket PMS PMS1665U obestruket RGB R=235 G=105 B=10 80% 60% 40% 20% 10% Gul 100% 80% 60% 40% 20% 10% Svart 100% Röd 4-färg C=0 M=95 Y=100 K=29 Pantone PMS PMS484C bestruket PMS PMS484U obestruket RGB R=155 G=29 B=10 80% 60% 40% 20% 10% 80% 60% 40% 20% 10% Gul 4-färg C=0 M=18 Y=100 K=0 Pantone PMS PMS7406C bestruket PMS PMS7406U obestruket RGB R=241 G=204 B=0 6

7 Typsnitt Typsnitt för externt bruk En enhetlig och konsekvent användning av typsnitt och stilar bidrar till att göra vår kommunikation tydligare. De typsnitt som anges nedan ska alltid användas. Trebuchet MS Regular abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ! # %&/()? Minion Pro Regular abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ! # %&/()? Rubriker I rubriker används Trebuchet MS. Detta typsnitt är en så kallad linjär som fungerar utmärkt som rubrikstil eller i mellanrubriker, bildtexter eller tabeller. Tack vare de rena, raka linjerna blir ordbilden ren och tydlig vid sättning av texten. Rubrikens färg är 90 procent svart. Brödtext I brödtext används Minion Pro. Det är ett typsnitt ur den så kallade antikva familjen som ger god läsbarhet tack vare seriffer (klackar) när textmassan är omfattande och skapad för att läsa under en längre och sammanhängande tid. Brödtextens färg är 90 procent svart. Mellanrubriker I mellanrubriker, bylines och liknande kan båda typsnitten användas så länge det råder konsekvens och enhetlighet. Färgen är 90 procent svart. I undantagsfall kan mellanrubriker (ej byline) skrivas i en av regionförbundets färger grönt, blått, orange eller röd. Gult används aldrig i text. Exempel på byline Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In vel tellus sagittis massa placerat cursus. För mer information, kontakta Namn Efternamn, 070-XXX XX XX 7

8 Typsnitt för internt bruk En enhetlig och konsekvent användning av typsnitt och stilar bidrar till att göra vår kommunikation tydligare. De typsnitt som anges nedan ska alltid användas. Arial Regular abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ! # %&/()? Times New Roman Regular abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ! # %&/()? Rubriker I rubriker används Arial. Detta typsnitt är en så kallad linjär som fungerar utmärkt som rubrikstil eller i mellanrubriker, bildtexter eller tabeller. Tack vare de rena, raka linjerna blir ordbilden ren och tydlig vid sättning av texten. Rubrikens färg är 90 procent svart. Brödtext I brödtext används Times New Roman. Det är ett typsnitt ur den så kallade antikva familjen som ger god läsbarhet tack vare seriffer (klackar) när textmassan är omfattande och skapad för att läsa under en längre och sammanhängande tid. Brödtextens färg är 90 procent svart. Mellanrubriker I mellanrubriker, bylines och liknande kan båda typsnitten användas så länge det råder konsekvens och enhetlighet. Färgen är 90 procent svart. I undantagsfall kan mellanrubriker (ej byline) skrivas i en av regionförbundets färger grönt, blått, orange eller röd. Gult används aldrig i text. Exempel på byline Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In vel tellus sagittis massa placerat cursus. För mer information, kontakta Namn Efternamn, 070-XXX XX XX 8

9 Typsnitt för publicering på bildskärm Typsnitt för bildskärm skiljer sig från typsnitt på papper. Bland annat för att bildskärmar belyses bakifrån, vilket gör att fina detaljer i en bokstav helt eller delvis försvinner. Dessutom kan det vara stora skillnader i kvalitet mellan bildskärmar. Därför är det viktigt att vi använder de mallar som finns framtagna. Dessa finns att hämta på våra datorer. Regionförbundet Sörmland har valt Trebuchet och Arial till Power- Point-presentationer och på hemsidan använder vi oss av Arial i formatet 12px/18px. All text avsedd för skärm skrivs i 90 procent svart eller RGB som motsvarar detta. På hemsidan skrivs texten i hexkod #4b5054 (blågrå). 9

10 Kontorsmaterial och skrivmallar Kontorsmaterial Alla former av kontorsmaterial utformas på enhetligt sätt och alltid med Regionförbundet Sörmland som tydlig avsändare. Vi har valt att inte ha förtryckt brevpapper utan vi använder oss av vanligt 80 g/m 2 papper. Skrivmallar Skrivmallarna ska användas av alla på förbundskontoret för att: de är en del i regionförbundets grafiska profil för att stärka vår identitet vårt varumärke alla våra dokument ska ha samma format och utseende ge igenkänningsfaktor för mottagaren ge ett professionellt intryck ge läsbarhet även för synskadade. Det finns följande två malltyper för brev att välja mellan: Förvaltningsmall (förvaltningens adressuppgifter i sidfoten). Används för alla officiella dokument som skickas från kontoret samt tjänstemannaförslag till arbetsutskottet och regionstyrelsen. Personlig mall (personliga adressuppgifter i sidfoten). Används för arbetsdokument, interna skrivelser samt brev av personlig art. Mallarna finns i en svensk och en engelsk version. Den engelska mallen får endast användas vid korrespondens på engelska. Exempel på flyer A4 Sörmlands Regionala Europadag Initiativet till denna första gemensamma regionala Europadag som är den officiella Europadagen som firas i hela Europa just den 9 maj har tagits av länets nätverk av EU-samordnare. Bakom inbjudan står därmed länets samtliga kommuner, Landstinget Sörmland och Regionförbundet Sörmland. Program Typsnitt och punktstorlekar på rubriker och brödtext samt marginaler i mallinställningarna får inte ändras. Bland våra mallar finns även en mall kallad flyer, den används när vi skickar ut inbjudningar till mindre grupper. Mall för flyern finns i både InDesign och för att själva producera i Word. Den får gärna skrivas ut i färg och på ett tjockare papper exempelvis 120 g/m 2 papper. Dessutom finns mallar för att själva producera power point-presentationer Kaffe och smörgås Ann & Johan von Arnold, ägare till Hofsta säteri, hälsar välkommen och berättar om när Hollywood kom till Hofsta! SVTs mångårige Europakorrespondent Rolf Fredriksson ger sin syn på Europa, EU och EMU igår, idag och imorgon Förmiddagskaffe Sörmland i Bryssel hur kan Sörmland påverka EU-politiken? Per Spolander från SEF berättar om Stockholmsregionens Europakontor och hur vi kan dra nytta av det Avslutande lunch Halv A4 Datum 9 maj 2012 tid Plats Hofsta säteri i Björkvik, Katrineholms kommun Anmäl dig senast den 27 april till Välkommen! Arrangemanget är kostnadsfritt men anmälan är bindande. Vid utebliven avbokning debiteras 300 kr/person. Har du frågor? Kontakta Monica Swärd på eller Gemensamma korrespondenskort finns i två storlekar. Vi har valt att inte ha individuella avsändare på dessa. Välkommen till Lorem ipsum dolor sit amet! elit. Sed ut tempus justo. Mauris imperdiet tellus non quam vestibulum viverra vitae faucibus libero. Mauris pharetra dolor sed odio molestie porttitor eleifend lorem consequat. elit. Sed ut tempus justo. Mauris imperdiet tellus non quam vestibulum viverra vitae faucibus libero. Mauris pharetra dolor sed odio molestie porttitor eleifend lorem consequat. Datum 9 maj 2012 tid Plats Hofsta säteri i Björkvik, Katrineholms kommun Anmäl dig senast den 27 april till Välkommen! Arrangemanget är kostnadsfritt men anmälan är bindande. Vid utebliven avbokning debiteras 300 kr/person. 10

11 Brevmall och visitkort Exempel på brevmall i Word samt tryckt visitkort. Visitkort trycks på vitt papper med blank baksida. Brevmall A4 datum dnr RegioNföRbuNdeT sörmland förbundskontoret annelie ljungwald informatör Visitkort 90 x 55 mm Namn Efternamn Titel Box 325, Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: XX Mobil: 070 XXX XX XX E-post: box 325, nyköping besöksadress: Storhusqvarn, västra kvarngatan 64 telefon: e-post: hemsida: org nr: Sida 1(1) 11

12 Kuvert Logotyp och adress placeras 25 millimeter från vänster och 20 millimeter från nederkanten. Logotyp 55 millimeter bred. Adress i Arial Regular 90 procent svart, 10,5 punkter. C4-format Box 325, Nyköping 12

13 Underskrift Underskrifter till brev, inbjudningar, kallelser med mera ska se ut på följande sätt: REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Förbundskontoret (2-3 radmatningar) Namn Titel Underskrifter av tjänstemannaförslag till arbetsutskott och regionstyrelse ska alltid undertecknas av förbundsdirektören och handläggare på följande sätt: REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Förbundskontoret (2-3 radmatningar) Göran Norberg xxxxxxxxxx Förbundsdirektör Strateg Underskrifter av skrivelser, avtal och andra handlingar från regionstyrelsen som kräver undertecknande av firmatecknare, till exempel remissvar, undertecknas av ordföranden med vice ordföranden som ersättare och kontrasignering av förbundsdirektören: REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Regionstyrelsen (2-3 radmatningar) Viking Jonsson Göran Norberg Ordförande Förbundsdirektör Avsändare e-post På utgående e-post har vi en tydlig enhetlig avsändare som är lika för alla som arbetar på Regionförbundet Sörmland. Exempel på e-postsignatur Namn Efternamn Regionförbundet Sörmland Box 325, Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: XX Mobil: 070 XXX XX XX Hej! elit. Phasellus suscipit lacinia lacus, eu hendrerit leo mollis id. Praesent metus diam. Med vänliga hälsningar Annelie Ljungwald Regionförbundet Sörmland Box 325, Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: Mobil:

14 Enskild våg som grafiskt element Från logotypens symbol har den nedersta vågen plockats upp som ett grafiskt element som används på publikationers framsidor, på roll-ups och så vidare. Se exempel nedan. Vågen ska vara blå eller grön. För att vågen inte ska kännas för tung kan den användas i 80 procent blått eller grönt. Den nedersta vågen från logotypen används som grafiskt element i blått eller grönt. Exempel Huvudrubrik Underrubrik Huvudrubrik Underrubrik Eventuell mindre text som bör vara med på framsidan kan placeras här Eventuell mindre text som bör vara med på framsidan kan placeras här 14

15 Dekorlinje under bild I till exempel inbjudningar och program används en vågformad bild i överkant. För att plocka upp en av regionförbundets färger ihop med bilden kan en dekorlinje placeras i bildens nederkant. Exempel på placering av färglinje Insida inbjudan Sörmlands Regionala Europadag Initiativet till denna första gemensamma regionala Europadag som är den officiella Europadagen som firas i hela Europa just den 9 maj har tagits av länets nätverk av EU-samordnare. Bakom inbjudan står därmed länets samtliga kommuner, Landstinget Sörmland och Regionförbundet Sörmland. Program Kaffe och smörgås Ann & Johan von Arnold, ägare till Hofsta säteri, hälsar välkommen och berättar om när Hollywood kom till Hofsta! SVTs mångårige Europakorrespondent Rolf Fredriksson ger sin syn på Europa, EU och EMU igår, idag och imorgon Förmiddagskaffe Sörmland i Bryssel hur kan Sörmland påverka EU-politiken? Per Spolander från SEF berättar om Stockholmsregionens Europakontor och hur vi kan dra nytta av det Avslutande lunch Datum 9 maj 2012 tid Plats Hofsta säteri i Björkvik, Katrineholms kommun Anmäl dig senast den 27 april till Välkommen! Arrangemanget är kostnadsfritt men anmälan är bindande. Vid utebliven avbokning debiteras 300 kr/person. Har du frågor? Kontakta Monica Swärd på eller 15

16 Folder/broschyr Omslag - framsida i varierande format På framsidan använder vi en av vågorna som grafiskt element. Vågen måste alltid anpassas i proportion till formatet. Den undre delen täcks av en bild och den övre behålls vit med logotyp och rubrik. Vågen tillsammans med bilden får inte täcka mer än 50 procent av omslagets yta. Bilder Bilder är en viktig del av regionförbundets identitet. Det bör finnas en koppling till våra prioriterade områden. Bilden bör förtydliga budskapet i texten. Bilderna ska kännas livliga i sitt utförande och gärna vara mustiga i färgen. Människor bör i möjligaste mån förekomma på bilderna. Motiven ska helst vara verksamhetsknutna eller ha en koppling till Sörmland. Stående format Liggande format Huvudrubrik Underrubrik Huvudrubrik Underrubrik Eventuell mindre text som bör vara med på framsidan kan placeras här Kvadratiskt format Huvudrubrik Underrubrik 16

17 Omslag - baksida Baksidan kan innehålla bild, text eller endast adresspaket och logotyp. Avsändare Avsändare i Arial Regular 8 punkter med 11 punkters radavstånd högerställt nedanför logotypen, 15 millimeter från botten och från höger. Box 325, Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: E-post: 15 mm Enkel baksida Baksida med mer information newmarket.se Kontakt Vill du veta mer om vår verksamhet? Kontakta oss gärna per telefon eller e-post, Detaljerad information finns på Regionförbundet Sörmlands hemsida, Du kan även följa vårt arbete på Facebook. Box 325, Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: E-post: Box 325, Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: E-post: 17

18 Märkning av publikationer inom till exempel ett projekt För att få en tydlig igenkänning och sammanhållning av publikationer inom ett projekt används ett färgat band i övre högra hörnet. Alla publikationer inom ett projekt ska ha samma färg på bandet. Detta är ett sätt att förhindra en uppsjö av projektlogotyper. Färgen på bandet är regionförbundets grön, blå, orange, röd eller gul. Även grå kan användas. Text i vitt eller 90 procent svart beroende på färg och toning, Trebuchet MS Bold 8,5 punkter. Se textfärg nedan. En del av loremips um dolor sitametlor En del av loremips um dolor sitametlor En del av loremips um dolor sitametlor En del av loremips um dolor sitametlor En del av loremips um dolor sitametlor En del av loremips um dolor sitametlor 100% 60% 20% 100% 60% 20% 100% 60% 20% 100% 60% 20% 100% 60% 20% 80% 60% 20% Exempel En del av loremips um dolor sitametlor Rekryteringsprognos för Sörmland samt kartläggning av högskolornas spridning Förskollärare Grundskollärare Gymnasielärare Sjuksköterska Läkare Regionförbundet Sörmland levererar 2012:1 En rapport framtagen av Expekta AB på uppdrag av Regionförbundet Sörmland 1 18

19 Sidhuvud, paginering och redaktionsruta Publikationens namn skrivs i sidhuvudet till höger om vågorna. Sidhuvudet kan placeras antingen endast på vänstersidan, på högersidan (med vågorna till höger om texten) eller på båda sidorna, beroende på publikationens layout. Sidor med bild i toppen ska inte ha sidhuvud. Sidhuvudet skrivs med versaler i Arial Regular 6 punkter, 70 procent svart. Redaktionsrutan skrivs i Arial 8 punkter, radavstånd 10 punkter, avstånd efter: 1 mm. Placeras vänsterställd på sida 2. Paginering placeras i en textruta om 14 x 12 mm från nedre, yttre hörnet. Arial Regular 9 punkter, 90 procent svart. Bredvid pagineringen finns en pil med 1,5 mm diameter i 100 procent blått eller grönt beroende på vilken färg som används i de färgade fälten på publikationens insidor. I formella dokument är pilen 30 procent svart. Första och sista sidan har aldrig paginering, oftast inte heller sida 2, beroende på innehållet. Sidhuvud Redaktionsruta publikationens rubrik 12 mm 12 mm 2012:2 (år och utgåva gäller för rapporter) Här skriver vi publikationens rubrik Eventuell underrubrik Ansvarig utgivare: Regionförbundet Sörmland Layout och foto: Lorem Ipsum Tryck: Lorem Ipsum, juni 2012 Paginering 14 mm 4 12 mm 5 19

20 Innehållsförteckning Rubrik i Trebuchet. Förteckning i Arial Regular 10 punkter, underrubriker och underliggande sidor i Arial Italic 9 punkter. Tab 7 millimeter för underliggande sidor. Radavstånd 14 punkter, avstånd under 2 millimeter. All text i 90 procent svart. Sidnummer högertabbade. Linje mellan text och sidnummer 90 procent svart, tyngd 0,75 punkter, prickad. Innehållsförteckningen placeras centrerad på sidan. Innehåll Eventuell mellanrubrik i bold Färger Våg och temalinje Folder/broschyr Omslag - framsida Omslag - baksida Inbjudan Rapport Eventuell underrubrik Årsredovisning och andra formella dokument Diagram och tabeller Kartor Exklusiva trycksaker Roll-up x x x x x x x x x x x x Eventuell mellanrubrik i bold Powerpoint Sörmlandskristallen Nyhetsbrev (PDF) Sidhuvud webbplats x x x x 20

21 publikationens rubrik MDH Stockholm Linköping Uppsala Örebro Övriga publikationens rubrik Manual för Regionförbundet Sörmlands grafiska profil Insidor halvsidesbilder På insidor med halvsidesbilder används vågornas form för att skapa två delar på varje sida. Antingen fylls formen med en bild eller med 20 procent grön eller blå i första hand eller en av komplementfärgerna i andra hand. Det går även att välja sidor med helt vit bakgrund om detta passar bäst för sidans innehåll. Text, diagram och faktarutor kan placeras på den färgade delen. Vid bilden bör faktarutor placeras något överlappande. Vågorna placeras ovanför varje huvudrubrik i publikationen. Stående format publikationens rubrik transport och resande i sörmland Rubrik Underrubrik porta gravida id nisl. Duis id metus sapien. Integer et mi nisi. Sed accumsan imperdiet tortor ut posuere. Pellentesque fermentum rhoncus auctor. Maecenas placerat aliquam vestibulum. Curabitur dapibus mauris sit amet metus condimentum in tincidunt lorem ullamcorper. In et sapien in ligula ultrices dapibus id sed velit. Curabitur dapibus mauris sit amet metus condimentum in tincidunt lorem ullamcorper. In et sapien in ligula ultrices dapibus id sed velit. Mellanrubrik porta gravida id nisl. Duis id metus sapien. Integer et mi nisi. Sed accumsan imperdiet tortor ut posuere. porta gravida id nisl. Duis id metus sapien. Integer et mi nisi. Sed accumsan imperdiet tortor ut posuere porta gravida id nisl. Duis id metus sapien. Integer et mi nisi. Sed accumsan imperdiet tortor ut posuere porta gravida id nisl. Pendling i Sörmland mellan ökade den totala pendlingen med 45 procent. utpendlingen över kommun- och länsgräns har ökat med 60 procent sedan mellan ökade inpendlingen till länet med 80 procent. Utpendlare från Sörmlands län Utpendlare från Sörmlands län Yrkeshögskolan Mälardalen Yrkeshögskolan Mälardalen, YH-Mälardalen, var den första byggstenen i detta arbete och är en fortsatt mycket viktig del i kompetensplattformen. Det övergripande syftet för YH-Mälardalen är att förbättra möjligheterna till matchning genom att tillgodose arbetslivet med rätt kompetens. YH-Mälardalen har i uppgift att: öka antalet relevanta och beviljade yrkeshögskoleutbildningar i regionen upprätta en permanent stödfunktion för att få fram yrkesutbildningar med tydlig efterfrågan från näringslivet öka antalet sökande till utbildningarna 16% 7% 12% 7% 23% 35% MDH Stockholm Linköping Uppsala Örebro Övriga Antal YH-Mälardalen är ett verktyg för tillväxt i regionen och bygger på samverkan mellan utbildningsanordnare av yrkeshögskoleutbildningar och arbetsgivare. öka antalet studenter som avslutar utbildningen höja utbildningsnivån i regionen Samarbetsparter till YH-Mälardalen är: Handelskammaren i Mälardalen Östsvenska Handelskammaren 2 3 Liggande format Rubrik Underrubrik Pendling i Sörmland elit. Maecenas eget magna vestibulum eros porta porta gravida id nisl. Duis id metus sapien. Integer et mi nisi. Sed accumsan imperdiet tortor ut posuere. Pellentesque fermentum rhoncus auctor. Maecenas placerat aliquam vestibulum. Curabitur dapibus mauris sit amet metus condimentum in tincidunt lorem ullamcorper. In et sapien in ligula ultrices dapibus id sed velit. Curabitur dapibus mauris sit amet metus condimentum in tincidunt lorem ullamcorper. In et sapien in ligula ultrices dapibus id sed velit. Mellanrubrik elit. Maecenas eget magna vestibulum eros porta porta gravida id nisl. Duis id metus sapien. Integer et mi nisi. Sed accumsan imperdiet tortor ut posuere. elit. Maecenas eget magna vestibulum eros porta porta gravida id nisl. Duis id metus sapien. Integer et mi nisi. Sed accumsan imperdiet tortor. Antal Utpendlare från Sörmlands län % 23% 7% 12% 7% 35% Utpendlare från Sörmlands län Yrkeshögskolan Mälardalen Yrkeshögskolan Mälardalen, YH-Mälardalen, var den första byggstenen i detta arbete och är en fortsatt mycket viktig del i kompetensplattformen. Det övergripande syftet för YH-Mälardalen är att förbättra möjligheterna till matchning genom att tillgodose arbetslivet med rätt kompetens. YH-Mälardalen är ett verktyg för tillväxt i regionen och bygger på samverkan mellan utbildningsanordnare av yrkeshögskoleutbildningar och arbetsgivare. Mellan ökade den totala pendlingen med 45 procent. utpendlingen över kommun- och länsgräns har ökat med 60 procent sedan Mellan ökade inpendlingen till länet med 80 procent. utpendlingen över kommun- och länsgräns har ökat med 60 procent sedan Mellan ökade inpendlingen till länet med 80 procent. YH-Mälardalen har i uppgift att: öka antalet relevanta och beviljade yrkeshögskoleutbildningar i regionen upprätta en permanent stödfunktion för att få fram yrkesutbildningar med tydlig efterfrågan från näringslivet öka antalet sökande till utbildningarna öka antalet studenter som avslutar utbildningen höja utbildningsnivån i regionen

22 publikationens rubrik MDH Stockholm Linköping Uppsala Örebro Övriga publikationens rubrik Manual för Regionförbundet Sörmlands grafiska profil Insidor bilder enspalt På insidor med enspaltsbilder är bilderna antingen stående eller liggande. Bilden kan placeras var som helst enligt riktlinjen tvåspalt, på eller utanför vågens form. Text, diagram och faktarutor kan placeras på den färgade delen. Vågorna placeras ovanför varje huvudrubrik i publikationen. Stående format publikationens rubrik transport och resande i sörmland Rubrik Rubrik Underrubrik porta gravida id nisl. Duis id metus sapien. Integer et mi nisi. Sed accumsan imperdiet tortor ut posuere. Pellentesque fermentum rhoncus auctor. Maecenas placerat aliquam vestibulum. Curabitur dapibus mauris sit amet metus condimentum in tincidunt lorem ullamcorper. In et sapien in ligula ultrices dapibus id sed velit. Curabitur dapibus mauris sit amet metus condimentum in tincidunt lorem ullamcorper. In et sapien in ligula ultrices dapibus id sed velit. Mellanrubrik porta gravida id nisl. Duis id metus sapien. Integer et mi nisi. Sed accumsan imperdiet tortor ut posuere. porta gravida id nisl. Duis id metus sapien. Integer et mi nisi. Sed accumsan imperdiet tortor ut posuere porta gravida id nisl. Duis id metus sapien. Integer et mi nisi. Sed accumsan imperdiet tortor ut posuere porta gravida id nisl. porta gravida id nisl. Duis id metus sapien. Integer et mi nisi. Sed accumsan imperdiet tortor ut posuere porta gravida id nisl. Duis id metus sapien. Integer et mi nisi. Sed accumsan imperdiet tortor ut posuere porta gravida id nisl. Pendling i Sörmland mellan ökade den totala pendlingen med 45 procent. utpendlingen över kommun- och länsgräns har ökat med 60 procent sedan mellan ökade inpendlingen till länet med 80 procent. Utpendlare från Sörmlands län Utpendlare från Sörmlands län Yrkeshögskolan Mälardalen Yrkeshögskolan Mälardalen, YH-Mälardalen, var den första byggstenen i detta arbete och är en fortsatt mycket viktig del i kompetensplattformen. Det övergripande syftet för YH-Mälardalen är att förbättra möjligheterna till matchning genom att tillgodose arbetslivet med rätt kompetens. YH-Mälardalen har i uppgift att: öka antalet relevanta och beviljade yrkeshögskoleutbildningar i regionen upprätta en permanent stödfunktion för att få fram yrkesutbildningar med tydlig efterfrågan från näringslivet öka antalet sökande till utbildningarna 16% 7% 12% 7% 23% 35% MDH Stockholm Linköping Uppsala Örebro Övriga Antal YH-Mälardalen är ett verktyg för tillväxt i regionen och bygger på samverkan mellan utbildningsanordnare av yrkeshögskoleutbildningar och arbetsgivare. öka antalet studenter som avslutar utbildningen höja utbildningsnivån i regionen 4 5 Liggande format Rubrik Underrubrik Pendling i Sörmland elit. Maecenas eget magna vestibulum eros porta porta gravida id nisl. Duis id metus sapien. Integer et mi nisi. Sed accumsan imperdiet tortor ut posuere. Pellentesque fermentum rhoncus auctor. Maecenas placerat aliquam vestibulum. Curabitur dapibus mauris sit amet metus condimentum in tincidunt lorem ullamcorper. In et sapien in ligula ultrices dapibus id sed velit. Curabitur dapibus mauris sit amet metus condimentum in tincidunt lorem ullamcorper. In et sapien in ligula ultrices dapibus id sed velit. Mellanrubrik elit. Maecenas eget magna vestibulum eros porta porta gravida id nisl. Duis id metus sapien. Integer et mi nisi. Sed accumsan imperdiet tortor ut posuere. elit. Maecenas eget magna vestibulum eros porta porta gravida id nisl. Duis id metus sapien. Integer et mi nisi. Sed accumsan imperdiet tortor. Utpendlare från Sörmlands län % 23% 7% 12% 7% 35% Utpendlare från Sörmlands län Yrkeshögskolan Mälardalen Yrkeshögskolan Mälardalen, YH-Mälardalen, var den första byggstenen i detta arbete och är en fortsatt mycket viktig del i kompetensplattformen. Det övergripande syftet för YH-Mälardalen är att förbättra möjligheterna till matchning genom att tillgodose arbetslivet med rätt kompetens. Mellan ökade den totala pendlingen med 45 procent. utpendlingen över kommun- och länsgräns har ökat med 60 procent sedan Mellan ökade inpendlingen till länet med 80 procent. utpendlingen över kommun- och länsgräns har ökat med 60 procent sedan Mellan ökade inpendlingen till länet med 80 procent. Antal YH-Mälardalen är ett verktyg för tillväxt i regionen och bygger på samverkan mellan utbildningsanordnare av yrkeshögskoleutbildningar och arbetsgivare

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK En grafisk profil är en viktig byggsten i skapandet av ett starkt varumärke och syftar till att skapa en enhetlig visuell identitet för Teltek som är enkel att känna igen för

Läs mer

Grafisk manual. En grafisk guide till vår identitet.

Grafisk manual. En grafisk guide till vår identitet. Grafisk manual En grafisk guide till vår identitet www.tstgruppen.se Grafisk manual Innehåll Logotyp 3 Logotyp / Alternativ... 3 Avstånd / placering... 4 Ej tillåten användning... 5 typografi 6 Vår Typografi...

Läs mer

kontorsmaterial/visitkort

kontorsmaterial/visitkort kontorsmaterial/visitkort Det är viktigt att allt som syns utåt har en enhetlig profil, och här spelar kontorsmaterialet en viktig roll. Med kontorsmaterial menas visitkort, kontaktkort, meddelandeblock,

Läs mer

Frågan om typsnitt för HT sönderfaller

Frågan om typsnitt för HT sönderfaller Typsnitt för Heraldisk Tidsskrift Frågan om typsnitt för HT sönderfaller i två delar: dels omslag, dels inlaga. Val av typsnitt för omslagets styrs av att den grundläggande utformningen av framsidan skall

Läs mer

Grafisk manual för Göteborgs rättighetscenter. Regler och ramar för användande av logotyp, färger, typsnitt m.m både inom webb och tryck.

Grafisk manual för Göteborgs rättighetscenter. Regler och ramar för användande av logotyp, färger, typsnitt m.m både inom webb och tryck. Grafisk manual för Regler och ramar för användande av logotyp, färger, typsnitt m.m både inom webb och tryck. 1 Innehåll Sida 3 4 Sammanfattning Sida 5 Färger Sida 6 8 Logotyp Sida 9 Bildspråk Sida 10

Läs mer

Rubriktexten. Tilläggsrubrik. Upphovsperson Avdelning 2012

Rubriktexten.  Tilläggsrubrik. Upphovsperson Avdelning 2012 Rubriktexten Tilläggsrubrik Ett citat eller en kort text tagen ur innehållet i broschyren. Texten bör väcka intresse och locka till att läsa broschyren. Texten behöver inte fylla hela det gula fältet.

Läs mer

GRAFISK MANUAL Visuell identitet, logotyp och riktlinjer NOVEMBER 2013

GRAFISK MANUAL Visuell identitet, logotyp och riktlinjer NOVEMBER 2013 GRAFISK MANUAL Visuell identitet, logotyp och riktlinjer NOVEMBER 2013 2 INNEHÅLL Innehållsförteckning INLEDNING... 3 LOGOTYP... 4 Versioner... 4 Användning... 5 Frizon... 5 SYMBOLEN... 6 TYPOGRAFI...

Läs mer

Färgkodning: Turism & Evenemang. Näringsliv. Kommun & Samhälle. Nya Gällivare

Färgkodning: Turism & Evenemang. Näringsliv. Kommun & Samhälle. Nya Gällivare GRAFISK MANUAL Färgkodning: För att få en tydlig, visuell indelning av Gällivares olika verksamhetsben jobbar Gällivare med färgkodning. Nedan visas de olika färgerna med tillhörande värden i olika färgrymder.

Läs mer

Detta är en dokumentmall för examensarbeten. Dokumentmallen har följande egenskaper:

Detta är en dokumentmall för examensarbeten. Dokumentmallen har följande egenskaper: Detta är en dokumentmall för examensarbeten. Dokumentmallen har följande egenskaper: teckensnittet Times New Roman används genomgående. bröd har storlek 12 punkter och 1,15 radavstånd. i tabellen har storlek

Läs mer

En mötesplats i centrum

En mötesplats i centrum Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 1/2011 En mötesplats i centrum EAHIL INTERNET LIBRARIAN INTERNATIONAL ISSOME s turpis vel urna luctus dictum. Morbi non libero mauris, vehicula facilisis

Läs mer

Innehåll. Inledning... 3 Typsnitt & färg... 4 Logotyp... 5 Visitkort... 6 Brevpapper... 7 Kuvert... 8 Produkter... 9 Hemsida... 10

Innehåll. Inledning... 3 Typsnitt & färg... 4 Logotyp... 5 Visitkort... 6 Brevpapper... 7 Kuvert... 8 Produkter... 9 Hemsida... 10 Grafisk manual Innehåll Inledning... 3 Typsnitt & färg... 4 Logotyp... 5 Visitkort... 6 Brevpapper... 7 Kuvert... 8 Produkter... 9 Hemsida... 10 2 Inledning Företaget Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Läs mer

GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN

GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN Logotype och symbol Färger Pantone 485 C 100% svart 70% svart 50% svart 40% svart Pantone 485 C 100% svart 70% svart 70% svart 50% svart 100% svart 40% svart

Läs mer

Vår grafiska profil. Antagen av direktionen

Vår grafiska profil. Antagen av direktionen Vår grafiska profil Antagen av direktionen 2016-12-16 En viktig del av vår profil är den grafiska. Vår profil ska hjälpa våra kunder att identifiera oss som avsändare och helst minnas oss på ett positivt

Läs mer

REGLER FÖR ANVÄNDNING AV LOGOTYPER, DEKORFÄRGER OCH TYPSNITT

REGLER FÖR ANVÄNDNING AV LOGOTYPER, DEKORFÄRGER OCH TYPSNITT REGLER FÖR ANVÄNDNING AV LOGOTYPER, DEKORFÄRGER OCH TYPSNITT 1 2008 Flemingsberg är ett varumärke Ett varumärke att vara stolta över Flemingsberg är ett varumärke. I stort sett allt som påverkar ett eller

Läs mer

Manual för Eda kommuns grafiska profil

Manual för Eda kommuns grafiska profil Manual för Eda kommuns grafiska profil Grafisk manual för Eda kommun (av Smalltown Media 2009-10-29) 2(8) Syfte Denna manuals syfte är att ge en enhetlig grafisk form åt all extern och intern kommunikation

Läs mer

Grafisk Profil. Northai

Grafisk Profil. Northai Grafisk Profil Northai Förord Vi har skapat en grafisk profil för Northai som enligt oss speglar företaget på bästa möjliga sätt. Profilen attraherar med dess svenska design tillsammans med de kinesisk

Läs mer

Grafisk manual 2010/2011 1

Grafisk manual 2010/2011 1 Grafisk manual 2010/2011 1 Förord Vi inom Ung Företagsamhet arbetar för fler företagsamma människor och fler företag i Sverige. Vi gör det genom utbildningskoncept i skolan. Var och en inom Ung Företagsamhet

Läs mer

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation.

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation. Hotell Grafisk Profil Vår grafiska profil är en viktig del av vår identitet och ett grundläggande verktyg i våra relationer. Därför är det avgörande att vi använder vår grafiska profil rätt och att alla

Läs mer

Vår grafiska profil en viktig del i hur vi uppfattas.

Vår grafiska profil en viktig del i hur vi uppfattas. 1 2 Vår grafiska profil en viktig del i hur vi uppfattas. Vår framtoning är egentligen inte bara en grafisk fråga. Det är främst resultatet av det dagliga och konsekventa arbete som vi alla lägger ned

Läs mer

GRAFISK MANUAL LATHUND 1.0 24.10.2013

GRAFISK MANUAL LATHUND 1.0 24.10.2013 GRAFISK MANUAL LATHUND 1.0 24.10.2013 INNEHÅLL NYCKELKOMPONENTER 5 LOGOTYP 6 TYPSNITT 16 TYPOGRAFI 18 FÄRGER 22 ANNONSER 27 AFFISCHER 29 Manualen är framtagen av Andrzej Olas PROFORMA HB 2013 2 Välkommen

Läs mer

Välkomna till SJÖLOG 2017! Denna blankett är till för er som skall medverka på SJÖLOG 2017 och som skall presenteras i dess katalog.

Välkomna till SJÖLOG 2017! Denna blankett är till för er som skall medverka på SJÖLOG 2017 och som skall presenteras i dess katalog. Välkomna till SJÖLOG 2017! Denna blankett är till för er som skall medverka på SJÖLOG 2017 och som skall presenteras i dess katalog. Jättekul att ni skall medverka på SJÖLOG 2017! Nu börjar det bli dags

Läs mer

Logotyp. Så här kan pilen användas i en punktlist. Frizon för logotyp. Minsta tillåtna bredd är 15 mm

Logotyp. Så här kan pilen användas i en punktlist. Frizon för logotyp. Minsta tillåtna bredd är 15 mm Minimanual 2015 Logotyp Logotypen placeras vanligtvis högerställd i nederkant som avsändare till det huvudsakliga budskapet, med en bredd som aldrig överstiger 41 mm (gäller ytorna A6-A3). Överst till

Läs mer

Personas och scenarios i webbutveckling - möjligheter och fallgropar. Rósa Guðjónsdóttir - PinkPuffin

Personas och scenarios i webbutveckling - möjligheter och fallgropar. Rósa Guðjónsdóttir - PinkPuffin Personas och scenarios i webbutveckling - möjligheter och fallgropar Rósa Guðjónsdóttir - PinkPuffin Tema Vad är personas och scenarios? Hur skapar man personas och scenarios? Hur använder man personas

Läs mer

Valutec Grafisk manual

Valutec Grafisk manual 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp...3 Färger...5 Typografi...6 Brevpapper...7 Mailsignatur...8 Fax...9 Kuvert...10 Powerpoint... 11 Varseljackor...12 2 LOGOTYP Grundversioner Version 1 är den liggande logotypen

Läs mer

Riktlinjer och inspiration till dig som gör annonser

Riktlinjer och inspiration till dig som gör annonser Riktlinjer och inspiration till dig som gör annonser Kommunal har tagit fram exempelannonser i stående och liggandeformat. Det finns exempel med röd- och vit utfallande bakgrund. Vårt förstahandsval är

Läs mer

Glimåkra folkhögskola

Glimåkra folkhögskola grafisk manual Glimåkra folkhögskola Den grafiska manualen är överenskomna regler inom Glimåkra folkhögskola som anger hur vi bör kommunicera internt och externt. Manualen anger råd och riktlinjer för

Läs mer

brandbook blågrön innovation

brandbook blågrön innovation brandbook blågrön innovation blågrön innovation blue green innovations Grafisk profil för Blågrön Innovation (Marint Centrum) joar_l_j@hotmail.com Joar Lisberg Jakobsson 2011 Namnet Blågrön Innovation

Läs mer

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för både näringsliv och för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3 Grafisk manual Förord 3 Välkommen till Grafisk manual för Vårgårda kommun Den grafiska manualen beskriver hur vi skall synas för att tydligt visa avsändaren - Vårgårda. Manualen innehåller information

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN

GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN SID 2 Varför en grafisk profil? Den grafiska profilen är en del av varumärket Kungälvs Kommun. Mot bakgrund av den varumärkesplattform

Läs mer

Regular expressions. "regexps" "grep" Jan Erik Moström,

Regular expressions. regexps grep Jan Erik Moström, Regular expressions "regexps" "grep" Reguljära uttryck Relativt vanligt att vi vill manipulera eller söka i text Text är inte alltid strukturerad, exempel emailadresser i ett email Definition av mönster

Läs mer

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual Grafisk manual 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp...3 Färger...5 Typografi...6 Brevpapper...7 Mailsignatur...8 Fax...9 Kuvert...10 Powerpoint... 11 Varseljackor...12 2 LOGOTYP Grundversioner Version 1 är den

Läs mer

Manual Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/03/26 Olsson & Gerthel

Manual Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/03/26 Olsson & Gerthel Manual Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/03/26 Olsson & Gerthel Innehållsförteckning Personalrabatt... 1 Test2... 2 Test... 3 IT... 4 Servern... 5 Nätverket... 7 Personalrabatt Alla som arbetar här har

Läs mer

Grafisk manual. Publikation 2012:1

Grafisk manual. Publikation 2012:1 Grafisk manual Publikation 2012:1 PRODUKTION Grafisk manual 2012:1 UTGIVNINGSDATUM 2012-01-16 UTGIVARE YHiM KONTAKTPERSON Ulrika Sundell LAYOUT Booster Reklambyrå 2 INNEHÅLL FÖRORD Inledning 4 1. LOGOTYP

Läs mer

GRAFISK M A N U A L SVAB

GRAFISK M A N U A L SVAB GRAFISK MANUAL SVAB Ver. 1 080801 Vår grafiska profil... 4 Logotyp... 6 Logotyp - Frizon... 8 Logotyp - Korrekt användande... 10 Logotyp - Felaktigt användande... 12 Färger... 14 Typografi... 18 Layout...

Läs mer

Som man sår får man skörda...

Som man sår får man skörda... Som man sår får man skörda... Grafiska anvisningar för Raps Egen identitet i den stora floran En upp till 1,5 meter hög ört med blågröna blad och gula blommor i toppställda klasar. Brassica napus, om man

Läs mer

Profilmanual Version 1.0. 2003-12-03

Profilmanual Version 1.0. 2003-12-03 Profilmanual Version 1.0. 2003-12-03 Innehåll Förord 3 Ett varumärke och en logotyp 4 Vår logotyp 5 Logotypens uppbyggnad 6 Logotypens reproduktioner 7 Logotypens fria yta 8 Logotypens storlekar 9 Internationell

Läs mer

Grafiska regler för jubileumssymbolen

Grafiska regler för jubileumssymbolen Grafiska regler för jubileumssymbolen Landskrona gör vågen År 2013 fyller Landskrona stad 600 år. För att skapa så positiv uppmärksamhet som möjligt både kring staden och själva jubileet har vi tagit fram

Läs mer

Kooperativet OLJA Oberoende Liv Jönköping Assistans

Kooperativet OLJA Oberoende Liv Jönköping Assistans Grafisk manual 2014 Kooperativet OLJA Oberoende Liv Jönköping Assistans En gemensam bild och upplevelse Våra medlemmar och anställda skapar en bild av oss huvudsakligen genom vårt arbete, men också genom

Läs mer

Visuell identitet garant

Visuell identitet garant Visuell identitet garant sveriges radio VER 1.3 8 1. Logotypen Logotypen består av ett ordmärke där bokstäverna S och R skapar ett bokstavsmärke. Ordmärke och bokstavsmärke används alltid tillsammans och

Läs mer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer En enhetlig profil är viktig för alla organisationer och ännu viktigare för en stor grupp av frivilliga. Då öppnas möjligheten för att alla känner samhörighet och vet åt vilket håll gruppen går. Det gör

Läs mer

ROUND TABLE 117 LINKÖPING-FILBYTER

ROUND TABLE 117 LINKÖPING-FILBYTER ROUND TABLE 117 LINKÖPING-FILBYTER Round Table 117 Linköping-Filbyter grafisk profil 2016. Ord och form av Alexander Åkerberg. Fotografi av Oskar Lüren. I Round Table möter du gamla vänner för första gången

Läs mer

Västervik Framåt. Grafisk profil 1.0

Västervik Framåt. Grafisk profil 1.0 Västervik Framåt Grafisk profil 1.0 Logotype: Västervik Framåt Logotypen består av ordbilden Västervik Framåt där V och A tillsammans bildar två pilar som pekar mot varandra. Pilarna symboliserar kärnkompetens

Läs mer

KAMPANJPLATS XX Projektplan

KAMPANJPLATS XX Projektplan 2007-03-01 1 (16) Projektplan Av: Emil Blomqvist 2007-03-01 2 (16) Innehåll 1 Projektidé och mål... 3 1.1 Bakgrund och projektidé... 3 1.2 Projektmål... 3 1.3 Avgränsningar... 3 2 Leverans och överlämning...

Läs mer

Denna fil innehåller några förklaringar till mallarna för Spikblad, Titelblad (Inlaga) samt Pärm.

Denna fil innehåller några förklaringar till mallarna för Spikblad, Titelblad (Inlaga) samt Pärm. Läs Mig Först Spikblad.. sid 2-3 Titelblad.. sid 4-5 Pärm.. sid 6 Övrigt. Sid 7 Denna fil innehåller några förklaringar till mallarna för Spikblad, Titelblad (Inlaga) samt Pärm. I zip-filen som innehåller

Läs mer

Logotyp. Logotyp med förvaltningsnamn. Frizon. Typsnitt. Färger. Futura Book ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

Logotyp. Logotyp med förvaltningsnamn. Frizon. Typsnitt. Färger. Futura Book ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö GRAFISK MANUAL Logotyp Landstinget Dalarnas logotyp består av två enheter, symbol och namn. Landstingets symbol är en kombination av bokstäverna L och D. De bildar en symbol som är enkel att använda och

Läs mer

Välkomna! till e-butik.se

Välkomna! till e-butik.se Välkomna! till e-butik.se Butiken - Butiken - Admin - Arbeta i butiken - Utseende - Viktigt att tänka på - Tips & Idéer Butiken Varukorgen längst ner 1/4 Butiken Varukorgen högst upp 2/4 Butiken Vänstermenyn

Läs mer

Chefer och Ledare grafisk manual

Chefer och Ledare grafisk manual FÖRENINGEN FÖR CHEFER & LEDARE Chefer och Ledare grafisk manual Version 1.1 (121107) 2 GRAFISK PROFIL Föreningen för Chefer och Ledare Föreningen för Chefer och Ledare beslöt om att under våren/ sommaren

Läs mer

GUIDELINES - TILLÄMPNINGSGUIDER

GUIDELINES - TILLÄMPNINGSGUIDER GRAFISK MANUAL 1 INLEDNING Den grafiska manualen är ett viktigt verktyg för alla som arbetar med kommunikation för Smartfront. Manualen är till för att underlätta arbetet med trycksaker och marknadsföring

Läs mer

Årsräkning/Sluträkning Period:

Årsräkning/Sluträkning Period: Årsräkning/Sluträkning Period: 2012-01-01-2012-12-31 Överförmyndarenheten Spårvägen 22 12345 Överby X Huvudman Underårig Namn Telefon Personnummer Evald Karlsson 390205-1234 Gatuadress Postnummer Postadress

Läs mer

Visuell identitet P4. sveriges radio VER 1.3 104

Visuell identitet P4. sveriges radio VER 1.3 104 Visuell identitet P4 sveriges radio VER 1.3 104 19. P4 / Verktygslåda Verktygslådan för P4 lyfter fram guidens breda, nyfikna och folkliga karaktär. Verktygslådan består av P1:s logotyp i svart, vitt eller

Läs mer

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l Det ska synas att det är vi Vår gra ska pro l Vår gra ska pro l Inledning Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för barn och ungdomar med rörelsehinder och deras familjer. RBU

Läs mer

Godkänd av stadsstyrelsen xx.xx.2010

Godkänd av stadsstyrelsen xx.xx.2010 1 s grafiska anvisningar Godkänd av stadsstyrelsen xx.xx.2010 2 Innehåll Logons och den visuella profilens planering och genomförande: Aptual Oy www.aptual.fi Innehåll Logo Vapen Färgsättning Brevmall

Läs mer

Lean Interior. Style guide. version 1.0

Lean Interior. Style guide. version 1.0 L I Style guide version 1.0 Identitet L i är den självklara valet för den inredningsintresserade som eftersöker ett både förnyat och personligt utformat hem, utan att lämna några permanenta avtryck i bostaden.

Läs mer

GRÄNSÄLVSGYMNASIET. Samhällskunskap 1b. Vårterminen Baksidan av media. En studie om bullar och bakverk i tidningen.

GRÄNSÄLVSGYMNASIET. Samhällskunskap 1b. Vårterminen Baksidan av media. En studie om bullar och bakverk i tidningen. GRÄNSÄLVSGYMNASIET Samhällskunskap 1b Vårterminen 2016 Baksidan av media En studie om bullar och bakverk i tidningen Ram Streamingsson Innehållsförteckning Inledning... 1 Syfte och frågeställningar 1 Metod

Läs mer

Årsräkning/Sluträkning Period: 2013-01-01-2013-12-17

Årsräkning/Sluträkning Period: 2013-01-01-2013-12-17 Årsräkning/Sluträkning Period: 2013-01-01-2013-12-17 Överförmyndarenheten Myndighetsvägen 13B 12345 Kungshamn X Huvudman Underårig Namn Telefon Personnummer Astrid Axelsson 0523 71234 600101-1234 Gatuadress

Läs mer

Dagstidningsannonsering med logga mindre än 42 mm. Dagstidningsannonsering med logga större än A5 samt magasin. Vid svartvita annonser.

Dagstidningsannonsering med logga mindre än 42 mm. Dagstidningsannonsering med logga större än A5 samt magasin. Vid svartvita annonser. LOGOTYP I rekryteringsmaterial 2011/2012/2013 skall etikettlogotypen (labeln) användas. Vit logotyp mot röd botten får endast användas när slutformatet är större än A5 (105 mm bredd), dvs när logotypen

Läs mer

EN SAMMANSTÄLLNING AV Grafiska Riktlinjer FÖR GÖTENE KOMMUN

EN SAMMANSTÄLLNING AV Grafiska Riktlinjer FÖR GÖTENE KOMMUN EN SAMMANSTÄLLNING AV Grafiska Riktlinjer FÖR GÖTENE KOMMUN 2009 Nu blir vi en enhetlig kommun! För att Götene kommun såväl internt som externt skall uppfattas som en enhet och vara lätt att känna igen,

Läs mer

Grafisk Profil Manual

Grafisk Profil Manual Grafisk Profil Manual » Innehåll 1 Inledning - Varför skall man ha en grafisk profil 2 Logotyp - Grundregler, riktlinjer & tillämpning 3 Profilfärger - Färgkoder & tillämpning 4 Typografi - Typsnitt för

Läs mer

Grafisk Manual. JoyEvent - Hunt and Health

Grafisk Manual. JoyEvent - Hunt and Health Grafisk Manual JoyEvent - Hunt and Health Innehåll Logotyp 01 Färger och färgkoder 02 Grafiska element 03 Typsnitt 04 Annonsmall för print, text och bild 05 Annonsmall för print, endast text 06 Wordmall

Läs mer

Unga Aktiesparares varumärke

Unga Aktiesparares varumärke VARUMÄRKE Varumärke 1:1 Unga Aktiesparares varumärke Unga Aktiesparares varumärke är företagets signatur och igenkänningstecken. Därför är det väldigt viktigt att det används på ett riktigt sätt. Varumärket

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

1. Om GNS-mallen. 1.1 Om mallen. 1.2 Viktiga skillnader

1. Om GNS-mallen. 1.1 Om mallen. 1.2 Viktiga skillnader Innehållsförteckning 1. Om GNS-mallen...1 1.1 Om mallen...1 1.2 Viktiga skillnader...1 1.3 Om formatmallar...2 1.4 Att arbeta med formatmallar...2 1.4.1 Lista formatmallar...2 1.4.2 Applicera formatmallar...3

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

HYLTE. Grafisk profil för Hylte kommun

HYLTE. Grafisk profil för Hylte kommun Grafisk profil för Hylte kommun Varför behöver vi en grafisk profil? Med ett starkt varumärke kan vi väcka känslor och förmedla värderingar som gör vår kommun unik och attraktiv. Det skapar ett positivt

Läs mer

GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN

GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN INNEHÅLL 2 3 4 5 6 7 8 8 8 Varför grafisk profil? Övergripande riktlinjer Logotyper Kommunvapen Tidaholmslogotyp Verksamhetsspecifika symboler Skyltar Mallar Audiell profil

Läs mer

Innehåll. 3. Utskrift under arbetets gång...11

Innehåll. 3. Utskrift under arbetets gång...11 Innehåll 1. Om GNS-mallen...1 1.1 Om mallen...1 1.2 Viktiga skillnader...2 1.3 Att arbeta med formatmallar...2 1.3.1 Applicera formatmallar...4 1.3.2 Radera formatering...4 2. Exempel på formatmallar...5

Läs mer

Grafisk manual. Åklagarmyndigheten. Version 1.0

Grafisk manual. Åklagarmyndigheten. Version 1.0 Grafisk manual Åklagarmyndigheten Version 1.0 Varför en grafisk profil? Åklagarmyndigheten ska ha ett gemensamt ansikte mot omvärlden. Därför finns en grafisk profil, med regler för användning av logotype,

Läs mer

våra grafiska riktlinjer

våra grafiska riktlinjer Grafisk manual för distrikt & föreningar våra grafiska riktlinjer 2014-12-11 Version 1.0 Innehåll Förord 3 1. Logotyp 1.1 Primär logotyp 4 1.2 Sekundär logotyp 5 1.3 Friyta och placering 6 1.4 Välj rätt

Läs mer

Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar

Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar Sveriges Föreningar arbetar för att skapa, stötta och utveckla lokala paraplyorganisationer för det lokala föreningslivet.

Läs mer

Grafisk manual Märke, typografi, färger Stockholm konst. stockholmkonst.se/grafisk-profil

Grafisk manual Märke, typografi, färger Stockholm konst. stockholmkonst.se/grafisk-profil Grafisk manual Märke, typografi, färger Stockholm konst stockholmkonst.se/grafisk-profil Stockholm konsts uppgift är att ge stadens invånare den allra bästa konsten. Vi tar hand om hela processen som leder

Läs mer

GRAFISK PROFIL Innehåll

GRAFISK PROFIL Innehåll Grafisk profil Innehåll Logotyp...3 Färg...4 Typsnitt...5 Korrespondens...6 Visitkort...10 Butik Återbruk...12 2 Logotyp Ursprungsformat, liggande Stående Nätverk Sverige-Lettlands logotyp består av en

Läs mer

G R A F I S K P R O F I L

G R A F I S K P R O F I L G R A F I S K P R O F I L AB SOLOMs grafiska profil Den grafiska profilen utgör grunden för den visuella bild av AB SOLOM som ges i trycksaker, annonser, brev mm. Den bidrar till en enhetlig och konsekvent

Läs mer

VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010. grafısk manual

VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010. grafısk manual VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010 grafısk manual Om grafıska manualen Ett viktigt led i vårt informationsarbete är att ha ett gemensamt utseende. Att vara konsekvent med logotype, typsnitt och färger ger tydlighet

Läs mer

Innehållsförteckning. Energiservice Skellefteå Grundläggande grafisk manual

Innehållsförteckning. Energiservice Skellefteå Grundläggande grafisk manual Grafisk manual Innehållsförteckning Visuell identitet... 3 Logotyp... 4 Typografi... 7 Färger... 8 Ikoner... 9 Bildmanér... 11 Mönster... 12 Digitala presentationer...13 Kuvert...14 Brevmall...15 Signatur

Läs mer

SÅ HÄR SPRIDER VI BILDEN AV HEMSLÖJDEN.

SÅ HÄR SPRIDER VI BILDEN AV HEMSLÖJDEN. INLEDNING STARTSIDA Har du frågor eller funderingar rörande det här dokumentet? Per Björklund Kommunikatör M: 070-890 94 58 T: 08-54 54 94 58 E: per.bjorklund@hemslojden.org SÅ HÄR SPRIDER VI BILDEN AV

Läs mer

Profilmanual. Övergripande regler och riktlinjer Reviderad: 2011-06-30

Profilmanual. Övergripande regler och riktlinjer Reviderad: 2011-06-30 Profilmanual Övergripande regler och riktlinjer Reviderad: 2011-06-30 Innehåll Inledning 3 Grafiska grunder 4 Logotyp 5 Färger 6 Teckensnitt Neo Sans 7 Teckensnitt Calibri 8 Teckensnitt Arial 9 Dekor 10

Läs mer

Gränsöverskridande samverkan

Gränsöverskridande samverkan 1 Grafisk Profil Denna grafiska manual är en hjälp för dig som jobbar i eller med Vårdsamverkan Fyrbodal för att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation med omvärlden. Vår logga, våra färger

Läs mer

[Egen logotyp] Stilmall & presentation av grafisk profil

[Egen logotyp] Stilmall & presentation av grafisk profil [Egen logotyp] Stilmall & presentation av grafisk profil CMYK 0 / 0 / 0 / 20 RGB 209 / 211 / 212 HEX D1D3D4 CMYK 0 / 58 / 100 / 0 RGB 246 / 133 / 31 HEX F6851F Logotypen är nutida; enkel och ren och kommunicerar

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida 3. Övergripande regler. Sida 4. Logotyp. Logotyp alternativ. Sida 5. Sida 6. Färger. Sida 7. Typsnitt.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida 3. Övergripande regler. Sida 4. Logotyp. Logotyp alternativ. Sida 5. Sida 6. Färger. Sida 7. Typsnitt. GRAFISK MANUAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande regler Logotyp Logotyp alternativ Färger Typsnitt Dekor och papper Visitkort Brevpapper Brevpapper internt Korrespondenskort Kuvert Sida 3 Sida 4 Sida 5

Läs mer

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8 P R O F I L M A N U A L INNEHÅLL Vår grafiska identitet............... 3 Logotyper..................... 4 Färger........................ 5 Typografi...................... 6 Profilmaterial...................

Läs mer

Grafisk manual. För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005.

Grafisk manual. För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005. Grafisk manual För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005. Innehåll Region Skåne värt att vårda 3 Vår koncernlogotyp 4 Pilträd

Läs mer

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Innehåll Vad är en grafisk profil?... 3 Färger... 4 Profilfärg...4 Komplementfärger...4 Gråtoner...4 Tilläggsfärger...4 Färgkoder...5 SciLifeLabs logotyp...

Läs mer

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator Världens bästa hälsa 2020 Profilmanual Profilmanual Indexator Innehåll Följ profilmanualen 3 Logotyp 4 Logotypanvändning 5 Friyta 6 Färger 7 Typografi 8 Typografi ersättningstypsnitt 9 Grafiskt mönster

Läs mer

AFFISCHER ANNONSER & FLYERS GRAFISKA RIKTLINJER

AFFISCHER ANNONSER & FLYERS GRAFISKA RIKTLINJER AFFISCHER ANNONSER & FLYERS GRAFISKA RIKTLINJER Marginal: Helsidor: 10 mm Kvart- och halvsidor: 8 mm 1 Lorem ipsum dolor sit amet RUBRIK FAKTARUTA Lorem ipsum dolor sit amet adipisc, consectetur adipiscing

Läs mer

Yrkeshögskolan Novias grafiska manual för Aboa Mare

Yrkeshögskolan Novias grafiska manual för Aboa Mare Yrkeshögskolan Novias grafiska manual för Aboa Mare 2 Innehåll Förord... 2 Logotyp... 3 Logotypens användning... 4 5 Användning av DNV-certifieringsmärke... 6 Färger... 7 Typografi... 8 Annonser... 9 10

Läs mer

SWEBO Bioenergy Grafisk profil

SWEBO Bioenergy Grafisk profil SWEBO Bioenergy Grafisk profil Formsmedjan Reklam & Kommunikation Grafisk profil Den image vi har, det vill säga hur andra människor uppfattar vårt företag är ett resultat av alla de intryck vi gör på

Läs mer

Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna LOGOTYP VARIANTER

Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna LOGOTYP VARIANTER Grafisk manual Markbyggarna AB, 2013 LOGOTYP Markbyggarnas logotyp föreställer två träd. Logotypen kommunicerar Markbyggarnas uppdrag inom park- och markarbete genom den bruna jordfärgen i texten och de

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador GRAFISK MANUAL Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador Vikten av att ha grafiska riktlinjer I Insikt/Utsikt ryms en mängd olika aktörer såsom myndigheter och frivilligorganisationer.

Läs mer

Guidning och instruktioner för grafisk produktion.

Guidning och instruktioner för grafisk produktion. Grafisk profilguide Guidning och instruktioner för grafisk produktion. Logotypen En logotype behandlas alltid med stor respekt Logotypen är det som över tiden blivit varmärket Ösby. Ett varumärke ska vårdas

Läs mer

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB Grafisk profil R AB Ransäters Invest AB Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger och

Läs mer

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

Titel. kurs uppgift. Författare A & Författare B cid@student.chalmers.se

Titel. kurs uppgift. Författare A & Författare B cid@student.chalmers.se Titel kurs uppgift Författare A & Författare B cid@student.chalmers.se Fysik, Göteborgs Universitet Göteborg, 16 november 2015 Abstract Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus

Läs mer

Grafisk manual version 2015-02-10

Grafisk manual version 2015-02-10 Grafisk manual version 2015-02-10 Innehåll 1. Inledning...3 2. Varumärkesfärger...4 2.1 Definitioner...4 3. Carriers logotyp...5 3.1 Logotypens uppbyggnad...5 3.2 Logotypens frizoner...6 3.3 Alternativa

Läs mer

magtarmförbundet GRAFISK MANUAL Mag- och tarmförbundet

magtarmförbundet GRAFISK MANUAL Mag- och tarmförbundet GRAFISK MANUAL Mag- och tarmförbundet Version 1 oktober 2015 INNEHÅLL INLEDNING 3 1.0 Logotyp 4 1.1 Vår logotyp 5 1.2 Storlekar och varianter 6 1.3 Färgsättning 7 1.4 Frizon 8 1.5 Placering 9 2.0 Typografi

Läs mer

Yrkeshögskolan Novias grafiska manual för Aboa Mare

Yrkeshögskolan Novias grafiska manual för Aboa Mare Yrkeshögskolan Novias grafiska manual för Aboa Mare 2 Innehåll Förord... 2 Logotyp... 3 Logotypens användning... 4-5 Användning av DNV-certifieringsmärke... 6 Färger... 7 Typografi... 8 Annonsering...

Läs mer

Riktlinjer för vår visuella identitet

Riktlinjer för vår visuella identitet Riktlinjer för vår visuella identitet Innehåll Vår visuella identitet... 3 Symbolen... 4 Logotypen... 5 färgvarianter... 6 Våra huvudfärger... 7 Kompletterande färgtoner... 8 Typografi... 9 Exempelsamling

Läs mer

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande Vår grafiska manual Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande kunskapscentrum som ökar fram tidens brandsäkerhet

Läs mer

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9 Grafisk Guide 1.0 Förord Den grafiska guiden ska fungera som en vägledning för allt profilmaterial; både för tryck och webb och såväl för extern som intern kommunikation. Rocklunda Restaurang & Konferens

Läs mer

Varumärket 3. Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12

Varumärket 3. Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12 Grafisk manual Innehåll Varumärket 3 Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12 Trycksaker Korrespondensmaterial 14 Broschyrer 15 Butiksskyltning 16 DR 17 Annonser 18

Läs mer