Manual för Regionförbundet Sörmlands grafiska profil. Gäller från 1 november 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manual för Regionförbundet Sörmlands grafiska profil. Gäller från 1 november 2012"

Transkript

1 Manual för Regionförbundet Sörmlands grafiska profil Gäller från 1 november 2012

2 Innehållsförteckning Inledning 4 Logotyp 5 Färger 6 Typsnitt Typsnitt för externt bruk 7 Typsnitt för internt bruk 8 Typsnitt för publicering på bildskärm 9 Kontorsmaterial och skrivmallar 10 Brevmall och visitkort 11 Kuvert 12 Underskrift 13 Trycksaker Enskild våg som grafiskt element 14 Dekorlinje under bild 15 Folder/broschyr Omslag - framsida 16 Omslag - baksida 17 Märkning av publikationer 18 Sidhuvud, paginering och redaktionsruta 19 Innehållsförteckning 20 Insidor - halvsidesbilder 21 Insidor - bilder enspalt 22 Insidor - helsidesbilder 23 Insidor - helsidesbilder utan våg 24 Komplementfärger på insidor 25 Faktaruta 26 Punktlista 27 Manual för Regionförbundet Sörmlands grafiska profil Version 1, publicerad Ansvarig utgivare: Regionförbundet Sörmland Layout: Newmarket Town AB

3 Inbjudan och program Tryckt 28 PDF 29 Rapportserie 30 Årsredovisning och andra formella dokument 31 Tabeller och diagram 33 Kartor 34 Roll-up 35 Digitala medier Powerpoint 36 Nyhetsbrev 37 Webbplats 38 Dagspress Platsannons och kungörelse 39 Övrigt Skrivregler 40

4 Inledning Ett av Regionförbundet Sörmlands uppdrag är att kommunicera och uppmuntra till dialog med utvalda målgrupper. Det ska genomföras så att budskapet uppmärksammas och därmed stärker Regionförbundet Sörmlands varumärke/identitet. Vår identitet formas av många olika intryck. Den samlade bilden av regionförbundet består av allt från tidningsartiklar och trycksaker till webbplats och utställningar. Därför måste vi alltid vara tydliga och konsekventa hur vi kommunicerar och vem som är avsändaren. Regionförbundet Sörmlands grafiska profil är ett regelverk som bidrar till att göra regionförbundet tydligt. Profilen styr vårt sätt att kommunicera. När alla följer detta regelverk och tillsammans använder det på ett klokt och konsekvent sätt framträder avsändaren tydligt. Syftet med den grafiska profilen är att samla och presentera riktlinjer för hur olika produkter ska utformas. Regelverket är en förutsättning för att säkra kvalitén på vår samlade produktion och kommunikation och är till för att underlätta arbetet för oss på förbundskontoret och för reklambyråer och tryckerier. Den grafiska profilen gäller för alla medarbetare på förbundskontoret samt de konsulter och övriga intressenter som vi anlitar och som på något sätt kommunicerar regionförbundets budskap. All extern information som till exempel inbjudningar, broschyrer och rapporter (förutom brev och mail) ska, i möjligaste mån, korrekturläsas av kommunikationsledaren. Alla grafiska produktioner, som till exempel trycksaker av olika slag, ska godkännas av regionförbundets kommunikatörer innan de går i tryck. 4

5 Logotyp Regionförbundet Sörmlands logotyp är det tydligaste kännetecknet för vår verksamhet. Tillsammans med typsnitt, färger, grafiska element och bilder samt hur vi kommunicerar med våra målgrupper förstärker vi bilden av Regionförbundet Sörmland. Det är viktigt att vi är konsekventa och följer riktlinjerna för vår grafiska profil. Proportionerna mellan namn och och symbol får aldrig förändras. Varken namnet eller vågen får ritas om, förkortas, roteras eller användas i löpande text. Symbolen (vågorna) får användas som grafiskt element. Se exempel på detta längre fram. Logotypen ska enbart användas i de versioner som visas här. Kontakta alltid Regionförbundet Sörmlands kommunikatörer om du är osäker när du vill använda vår logotyp. Logotypens färger Symbolen består av två vågor i grönt och blått. Ordmärket är i 100 procent svart. Färgerna får aldrig ändras. Logotypens storlek I trycksaker som foldrar, broschyrer och inbjudningar ska logotypen vara 45 millimeter bred. På skyltar och andra trycksaker som är avsedda att ses från ett längre avstånd avgörs logotypens storlek utifrån varje specifikt fall. Frizon och placering Regionförbundets logotyp ska alltid placeras på enfärgad botten med minst frizonen som yttre gräns. Frizonen runt logotypen baseras på logotypens höjd i ordet Sörmland. Frizonen varierar proportionerligt med logotypens storlek. 45 mm Svartvit och negativ logotyp Den svartvita logotypen används i undantagsfall vid utskrifter i gråskala eller i svartvitt i sammanhang där det inte är aktuellt att använda färgutskrifter. På mörk bakgrund används negativ version av logotypen. I första hand används versionen med färg i vågorna. Engelsk logotyp När dokument är skrivna på engelska används alltid logotyp med tillägget Sörmland Regional Council. 5

6 Färger Regionförbundet Sörmland har två huvudfärger; blått och grönt. Dessa ska användas i vågen på förstasidan på våra produkter och kan även användas vid paginering, faktarutor, punktlistor, färgplattor och färgade webb- och e-postadresser. Det är valfritt att använda grönt, blått eller båda färgerna. Regionförbundet Sörmland har tre komplementfärger; orange, röd och gul. Även svart och olika gråtoner får användas som komplementfärg. Färgerna kan används på insidor vid paginering, faktarutor, punktlistor, färgplattor och färgade webb- och e-postadresser. Komplementfärgerna får aldrig vara den dominerande färgen i en produkt. Färgen grön symboliserar tillväxt, harmoni, stabilitet och uthållighet. Färgen blå symboliserar medvetenhet, tillförlitlighet, pålitlighet, djup och stabilitet. De båda färgerna tillsammans är också starkt kopplade till naturen, i vårt fall till hållbar tillväxt. Huvudfärger Grön 100% Blå 100% Grön 4-färg C=56 M=0 Y=91 K=38 Pantone PMS PMS576C bestruket PMS PMS576U obestruket RGB R=79 G=134 B=54 80% 60% 40% 20% 10% Komplementfärger Orange 100% 80% 60% 40% 20% 10% Röd 100% Blå 4-färg C=100 M=72 Y=0 K=6 Pantone PMS PMS661C bestruket PMS PMS661U obestruket RGB R=0 G=83 B=159 Orange 4-färg C=0 M=70 Y=100 K=0 Pantone PMS PMS1665C bestruket PMS PMS1665U obestruket RGB R=235 G=105 B=10 80% 60% 40% 20% 10% Gul 100% 80% 60% 40% 20% 10% Svart 100% Röd 4-färg C=0 M=95 Y=100 K=29 Pantone PMS PMS484C bestruket PMS PMS484U obestruket RGB R=155 G=29 B=10 80% 60% 40% 20% 10% 80% 60% 40% 20% 10% Gul 4-färg C=0 M=18 Y=100 K=0 Pantone PMS PMS7406C bestruket PMS PMS7406U obestruket RGB R=241 G=204 B=0 6

7 Typsnitt Typsnitt för externt bruk En enhetlig och konsekvent användning av typsnitt och stilar bidrar till att göra vår kommunikation tydligare. De typsnitt som anges nedan ska alltid användas. Trebuchet MS Regular abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ! # %&/()? Minion Pro Regular abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ! # %&/()? Rubriker I rubriker används Trebuchet MS. Detta typsnitt är en så kallad linjär som fungerar utmärkt som rubrikstil eller i mellanrubriker, bildtexter eller tabeller. Tack vare de rena, raka linjerna blir ordbilden ren och tydlig vid sättning av texten. Rubrikens färg är 90 procent svart. Brödtext I brödtext används Minion Pro. Det är ett typsnitt ur den så kallade antikva familjen som ger god läsbarhet tack vare seriffer (klackar) när textmassan är omfattande och skapad för att läsa under en längre och sammanhängande tid. Brödtextens färg är 90 procent svart. Mellanrubriker I mellanrubriker, bylines och liknande kan båda typsnitten användas så länge det råder konsekvens och enhetlighet. Färgen är 90 procent svart. I undantagsfall kan mellanrubriker (ej byline) skrivas i en av regionförbundets färger grönt, blått, orange eller röd. Gult används aldrig i text. Exempel på byline Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In vel tellus sagittis massa placerat cursus. För mer information, kontakta Namn Efternamn, 070-XXX XX XX 7

8 Typsnitt för internt bruk En enhetlig och konsekvent användning av typsnitt och stilar bidrar till att göra vår kommunikation tydligare. De typsnitt som anges nedan ska alltid användas. Arial Regular abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ! # %&/()? Times New Roman Regular abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ! # %&/()? Rubriker I rubriker används Arial. Detta typsnitt är en så kallad linjär som fungerar utmärkt som rubrikstil eller i mellanrubriker, bildtexter eller tabeller. Tack vare de rena, raka linjerna blir ordbilden ren och tydlig vid sättning av texten. Rubrikens färg är 90 procent svart. Brödtext I brödtext används Times New Roman. Det är ett typsnitt ur den så kallade antikva familjen som ger god läsbarhet tack vare seriffer (klackar) när textmassan är omfattande och skapad för att läsa under en längre och sammanhängande tid. Brödtextens färg är 90 procent svart. Mellanrubriker I mellanrubriker, bylines och liknande kan båda typsnitten användas så länge det råder konsekvens och enhetlighet. Färgen är 90 procent svart. I undantagsfall kan mellanrubriker (ej byline) skrivas i en av regionförbundets färger grönt, blått, orange eller röd. Gult används aldrig i text. Exempel på byline Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In vel tellus sagittis massa placerat cursus. För mer information, kontakta Namn Efternamn, 070-XXX XX XX 8

9 Typsnitt för publicering på bildskärm Typsnitt för bildskärm skiljer sig från typsnitt på papper. Bland annat för att bildskärmar belyses bakifrån, vilket gör att fina detaljer i en bokstav helt eller delvis försvinner. Dessutom kan det vara stora skillnader i kvalitet mellan bildskärmar. Därför är det viktigt att vi använder de mallar som finns framtagna. Dessa finns att hämta på våra datorer. Regionförbundet Sörmland har valt Trebuchet och Arial till Power- Point-presentationer och på hemsidan använder vi oss av Arial i formatet 12px/18px. All text avsedd för skärm skrivs i 90 procent svart eller RGB som motsvarar detta. På hemsidan skrivs texten i hexkod #4b5054 (blågrå). 9

10 Kontorsmaterial och skrivmallar Kontorsmaterial Alla former av kontorsmaterial utformas på enhetligt sätt och alltid med Regionförbundet Sörmland som tydlig avsändare. Vi har valt att inte ha förtryckt brevpapper utan vi använder oss av vanligt 80 g/m 2 papper. Skrivmallar Skrivmallarna ska användas av alla på förbundskontoret för att: de är en del i regionförbundets grafiska profil för att stärka vår identitet vårt varumärke alla våra dokument ska ha samma format och utseende ge igenkänningsfaktor för mottagaren ge ett professionellt intryck ge läsbarhet även för synskadade. Det finns följande två malltyper för brev att välja mellan: Förvaltningsmall (förvaltningens adressuppgifter i sidfoten). Används för alla officiella dokument som skickas från kontoret samt tjänstemannaförslag till arbetsutskottet och regionstyrelsen. Personlig mall (personliga adressuppgifter i sidfoten). Används för arbetsdokument, interna skrivelser samt brev av personlig art. Mallarna finns i en svensk och en engelsk version. Den engelska mallen får endast användas vid korrespondens på engelska. Exempel på flyer A4 Sörmlands Regionala Europadag Initiativet till denna första gemensamma regionala Europadag som är den officiella Europadagen som firas i hela Europa just den 9 maj har tagits av länets nätverk av EU-samordnare. Bakom inbjudan står därmed länets samtliga kommuner, Landstinget Sörmland och Regionförbundet Sörmland. Program Typsnitt och punktstorlekar på rubriker och brödtext samt marginaler i mallinställningarna får inte ändras. Bland våra mallar finns även en mall kallad flyer, den används när vi skickar ut inbjudningar till mindre grupper. Mall för flyern finns i både InDesign och för att själva producera i Word. Den får gärna skrivas ut i färg och på ett tjockare papper exempelvis 120 g/m 2 papper. Dessutom finns mallar för att själva producera power point-presentationer Kaffe och smörgås Ann & Johan von Arnold, ägare till Hofsta säteri, hälsar välkommen och berättar om när Hollywood kom till Hofsta! SVTs mångårige Europakorrespondent Rolf Fredriksson ger sin syn på Europa, EU och EMU igår, idag och imorgon Förmiddagskaffe Sörmland i Bryssel hur kan Sörmland påverka EU-politiken? Per Spolander från SEF berättar om Stockholmsregionens Europakontor och hur vi kan dra nytta av det Avslutande lunch Halv A4 Datum 9 maj 2012 tid Plats Hofsta säteri i Björkvik, Katrineholms kommun Anmäl dig senast den 27 april till Välkommen! Arrangemanget är kostnadsfritt men anmälan är bindande. Vid utebliven avbokning debiteras 300 kr/person. Har du frågor? Kontakta Monica Swärd på eller Gemensamma korrespondenskort finns i två storlekar. Vi har valt att inte ha individuella avsändare på dessa. Välkommen till Lorem ipsum dolor sit amet! elit. Sed ut tempus justo. Mauris imperdiet tellus non quam vestibulum viverra vitae faucibus libero. Mauris pharetra dolor sed odio molestie porttitor eleifend lorem consequat. elit. Sed ut tempus justo. Mauris imperdiet tellus non quam vestibulum viverra vitae faucibus libero. Mauris pharetra dolor sed odio molestie porttitor eleifend lorem consequat. Datum 9 maj 2012 tid Plats Hofsta säteri i Björkvik, Katrineholms kommun Anmäl dig senast den 27 april till Välkommen! Arrangemanget är kostnadsfritt men anmälan är bindande. Vid utebliven avbokning debiteras 300 kr/person. 10

11 Brevmall och visitkort Exempel på brevmall i Word samt tryckt visitkort. Visitkort trycks på vitt papper med blank baksida. Brevmall A4 datum dnr RegioNföRbuNdeT sörmland förbundskontoret annelie ljungwald informatör Visitkort 90 x 55 mm Namn Efternamn Titel Box 325, Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: XX Mobil: 070 XXX XX XX E-post: box 325, nyköping besöksadress: Storhusqvarn, västra kvarngatan 64 telefon: e-post: hemsida: org nr: Sida 1(1) 11

12 Kuvert Logotyp och adress placeras 25 millimeter från vänster och 20 millimeter från nederkanten. Logotyp 55 millimeter bred. Adress i Arial Regular 90 procent svart, 10,5 punkter. C4-format Box 325, Nyköping 12

13 Underskrift Underskrifter till brev, inbjudningar, kallelser med mera ska se ut på följande sätt: REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Förbundskontoret (2-3 radmatningar) Namn Titel Underskrifter av tjänstemannaförslag till arbetsutskott och regionstyrelse ska alltid undertecknas av förbundsdirektören och handläggare på följande sätt: REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Förbundskontoret (2-3 radmatningar) Göran Norberg xxxxxxxxxx Förbundsdirektör Strateg Underskrifter av skrivelser, avtal och andra handlingar från regionstyrelsen som kräver undertecknande av firmatecknare, till exempel remissvar, undertecknas av ordföranden med vice ordföranden som ersättare och kontrasignering av förbundsdirektören: REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Regionstyrelsen (2-3 radmatningar) Viking Jonsson Göran Norberg Ordförande Förbundsdirektör Avsändare e-post På utgående e-post har vi en tydlig enhetlig avsändare som är lika för alla som arbetar på Regionförbundet Sörmland. Exempel på e-postsignatur Namn Efternamn Regionförbundet Sörmland Box 325, Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: XX Mobil: 070 XXX XX XX Hej! elit. Phasellus suscipit lacinia lacus, eu hendrerit leo mollis id. Praesent metus diam. Med vänliga hälsningar Annelie Ljungwald Regionförbundet Sörmland Box 325, Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: Mobil:

14 Enskild våg som grafiskt element Från logotypens symbol har den nedersta vågen plockats upp som ett grafiskt element som används på publikationers framsidor, på roll-ups och så vidare. Se exempel nedan. Vågen ska vara blå eller grön. För att vågen inte ska kännas för tung kan den användas i 80 procent blått eller grönt. Den nedersta vågen från logotypen används som grafiskt element i blått eller grönt. Exempel Huvudrubrik Underrubrik Huvudrubrik Underrubrik Eventuell mindre text som bör vara med på framsidan kan placeras här Eventuell mindre text som bör vara med på framsidan kan placeras här 14

15 Dekorlinje under bild I till exempel inbjudningar och program används en vågformad bild i överkant. För att plocka upp en av regionförbundets färger ihop med bilden kan en dekorlinje placeras i bildens nederkant. Exempel på placering av färglinje Insida inbjudan Sörmlands Regionala Europadag Initiativet till denna första gemensamma regionala Europadag som är den officiella Europadagen som firas i hela Europa just den 9 maj har tagits av länets nätverk av EU-samordnare. Bakom inbjudan står därmed länets samtliga kommuner, Landstinget Sörmland och Regionförbundet Sörmland. Program Kaffe och smörgås Ann & Johan von Arnold, ägare till Hofsta säteri, hälsar välkommen och berättar om när Hollywood kom till Hofsta! SVTs mångårige Europakorrespondent Rolf Fredriksson ger sin syn på Europa, EU och EMU igår, idag och imorgon Förmiddagskaffe Sörmland i Bryssel hur kan Sörmland påverka EU-politiken? Per Spolander från SEF berättar om Stockholmsregionens Europakontor och hur vi kan dra nytta av det Avslutande lunch Datum 9 maj 2012 tid Plats Hofsta säteri i Björkvik, Katrineholms kommun Anmäl dig senast den 27 april till Välkommen! Arrangemanget är kostnadsfritt men anmälan är bindande. Vid utebliven avbokning debiteras 300 kr/person. Har du frågor? Kontakta Monica Swärd på eller 15

16 Folder/broschyr Omslag - framsida i varierande format På framsidan använder vi en av vågorna som grafiskt element. Vågen måste alltid anpassas i proportion till formatet. Den undre delen täcks av en bild och den övre behålls vit med logotyp och rubrik. Vågen tillsammans med bilden får inte täcka mer än 50 procent av omslagets yta. Bilder Bilder är en viktig del av regionförbundets identitet. Det bör finnas en koppling till våra prioriterade områden. Bilden bör förtydliga budskapet i texten. Bilderna ska kännas livliga i sitt utförande och gärna vara mustiga i färgen. Människor bör i möjligaste mån förekomma på bilderna. Motiven ska helst vara verksamhetsknutna eller ha en koppling till Sörmland. Stående format Liggande format Huvudrubrik Underrubrik Huvudrubrik Underrubrik Eventuell mindre text som bör vara med på framsidan kan placeras här Kvadratiskt format Huvudrubrik Underrubrik 16

17 Omslag - baksida Baksidan kan innehålla bild, text eller endast adresspaket och logotyp. Avsändare Avsändare i Arial Regular 8 punkter med 11 punkters radavstånd högerställt nedanför logotypen, 15 millimeter från botten och från höger. Box 325, Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: E-post: 15 mm Enkel baksida Baksida med mer information newmarket.se Kontakt Vill du veta mer om vår verksamhet? Kontakta oss gärna per telefon eller e-post, Detaljerad information finns på Regionförbundet Sörmlands hemsida, Du kan även följa vårt arbete på Facebook. Box 325, Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: E-post: Box 325, Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: E-post: 17

18 Märkning av publikationer inom till exempel ett projekt För att få en tydlig igenkänning och sammanhållning av publikationer inom ett projekt används ett färgat band i övre högra hörnet. Alla publikationer inom ett projekt ska ha samma färg på bandet. Detta är ett sätt att förhindra en uppsjö av projektlogotyper. Färgen på bandet är regionförbundets grön, blå, orange, röd eller gul. Även grå kan användas. Text i vitt eller 90 procent svart beroende på färg och toning, Trebuchet MS Bold 8,5 punkter. Se textfärg nedan. En del av loremips um dolor sitametlor En del av loremips um dolor sitametlor En del av loremips um dolor sitametlor En del av loremips um dolor sitametlor En del av loremips um dolor sitametlor En del av loremips um dolor sitametlor 100% 60% 20% 100% 60% 20% 100% 60% 20% 100% 60% 20% 100% 60% 20% 80% 60% 20% Exempel En del av loremips um dolor sitametlor Rekryteringsprognos för Sörmland samt kartläggning av högskolornas spridning Förskollärare Grundskollärare Gymnasielärare Sjuksköterska Läkare Regionförbundet Sörmland levererar 2012:1 En rapport framtagen av Expekta AB på uppdrag av Regionförbundet Sörmland 1 18

19 Sidhuvud, paginering och redaktionsruta Publikationens namn skrivs i sidhuvudet till höger om vågorna. Sidhuvudet kan placeras antingen endast på vänstersidan, på högersidan (med vågorna till höger om texten) eller på båda sidorna, beroende på publikationens layout. Sidor med bild i toppen ska inte ha sidhuvud. Sidhuvudet skrivs med versaler i Arial Regular 6 punkter, 70 procent svart. Redaktionsrutan skrivs i Arial 8 punkter, radavstånd 10 punkter, avstånd efter: 1 mm. Placeras vänsterställd på sida 2. Paginering placeras i en textruta om 14 x 12 mm från nedre, yttre hörnet. Arial Regular 9 punkter, 90 procent svart. Bredvid pagineringen finns en pil med 1,5 mm diameter i 100 procent blått eller grönt beroende på vilken färg som används i de färgade fälten på publikationens insidor. I formella dokument är pilen 30 procent svart. Första och sista sidan har aldrig paginering, oftast inte heller sida 2, beroende på innehållet. Sidhuvud Redaktionsruta publikationens rubrik 12 mm 12 mm 2012:2 (år och utgåva gäller för rapporter) Här skriver vi publikationens rubrik Eventuell underrubrik Ansvarig utgivare: Regionförbundet Sörmland Layout och foto: Lorem Ipsum Tryck: Lorem Ipsum, juni 2012 Paginering 14 mm 4 12 mm 5 19

20 Innehållsförteckning Rubrik i Trebuchet. Förteckning i Arial Regular 10 punkter, underrubriker och underliggande sidor i Arial Italic 9 punkter. Tab 7 millimeter för underliggande sidor. Radavstånd 14 punkter, avstånd under 2 millimeter. All text i 90 procent svart. Sidnummer högertabbade. Linje mellan text och sidnummer 90 procent svart, tyngd 0,75 punkter, prickad. Innehållsförteckningen placeras centrerad på sidan. Innehåll Eventuell mellanrubrik i bold Färger Våg och temalinje Folder/broschyr Omslag - framsida Omslag - baksida Inbjudan Rapport Eventuell underrubrik Årsredovisning och andra formella dokument Diagram och tabeller Kartor Exklusiva trycksaker Roll-up x x x x x x x x x x x x Eventuell mellanrubrik i bold Powerpoint Sörmlandskristallen Nyhetsbrev (PDF) Sidhuvud webbplats x x x x 20

21 publikationens rubrik MDH Stockholm Linköping Uppsala Örebro Övriga publikationens rubrik Manual för Regionförbundet Sörmlands grafiska profil Insidor halvsidesbilder På insidor med halvsidesbilder används vågornas form för att skapa två delar på varje sida. Antingen fylls formen med en bild eller med 20 procent grön eller blå i första hand eller en av komplementfärgerna i andra hand. Det går även att välja sidor med helt vit bakgrund om detta passar bäst för sidans innehåll. Text, diagram och faktarutor kan placeras på den färgade delen. Vid bilden bör faktarutor placeras något överlappande. Vågorna placeras ovanför varje huvudrubrik i publikationen. Stående format publikationens rubrik transport och resande i sörmland Rubrik Underrubrik porta gravida id nisl. Duis id metus sapien. Integer et mi nisi. Sed accumsan imperdiet tortor ut posuere. Pellentesque fermentum rhoncus auctor. Maecenas placerat aliquam vestibulum. Curabitur dapibus mauris sit amet metus condimentum in tincidunt lorem ullamcorper. In et sapien in ligula ultrices dapibus id sed velit. Curabitur dapibus mauris sit amet metus condimentum in tincidunt lorem ullamcorper. In et sapien in ligula ultrices dapibus id sed velit. Mellanrubrik porta gravida id nisl. Duis id metus sapien. Integer et mi nisi. Sed accumsan imperdiet tortor ut posuere. porta gravida id nisl. Duis id metus sapien. Integer et mi nisi. Sed accumsan imperdiet tortor ut posuere porta gravida id nisl. Duis id metus sapien. Integer et mi nisi. Sed accumsan imperdiet tortor ut posuere porta gravida id nisl. Pendling i Sörmland mellan ökade den totala pendlingen med 45 procent. utpendlingen över kommun- och länsgräns har ökat med 60 procent sedan mellan ökade inpendlingen till länet med 80 procent. Utpendlare från Sörmlands län Utpendlare från Sörmlands län Yrkeshögskolan Mälardalen Yrkeshögskolan Mälardalen, YH-Mälardalen, var den första byggstenen i detta arbete och är en fortsatt mycket viktig del i kompetensplattformen. Det övergripande syftet för YH-Mälardalen är att förbättra möjligheterna till matchning genom att tillgodose arbetslivet med rätt kompetens. YH-Mälardalen har i uppgift att: öka antalet relevanta och beviljade yrkeshögskoleutbildningar i regionen upprätta en permanent stödfunktion för att få fram yrkesutbildningar med tydlig efterfrågan från näringslivet öka antalet sökande till utbildningarna 16% 7% 12% 7% 23% 35% MDH Stockholm Linköping Uppsala Örebro Övriga Antal YH-Mälardalen är ett verktyg för tillväxt i regionen och bygger på samverkan mellan utbildningsanordnare av yrkeshögskoleutbildningar och arbetsgivare. öka antalet studenter som avslutar utbildningen höja utbildningsnivån i regionen Samarbetsparter till YH-Mälardalen är: Handelskammaren i Mälardalen Östsvenska Handelskammaren 2 3 Liggande format Rubrik Underrubrik Pendling i Sörmland elit. Maecenas eget magna vestibulum eros porta porta gravida id nisl. Duis id metus sapien. Integer et mi nisi. Sed accumsan imperdiet tortor ut posuere. Pellentesque fermentum rhoncus auctor. Maecenas placerat aliquam vestibulum. Curabitur dapibus mauris sit amet metus condimentum in tincidunt lorem ullamcorper. In et sapien in ligula ultrices dapibus id sed velit. Curabitur dapibus mauris sit amet metus condimentum in tincidunt lorem ullamcorper. In et sapien in ligula ultrices dapibus id sed velit. Mellanrubrik elit. Maecenas eget magna vestibulum eros porta porta gravida id nisl. Duis id metus sapien. Integer et mi nisi. Sed accumsan imperdiet tortor ut posuere. elit. Maecenas eget magna vestibulum eros porta porta gravida id nisl. Duis id metus sapien. Integer et mi nisi. Sed accumsan imperdiet tortor. Antal Utpendlare från Sörmlands län % 23% 7% 12% 7% 35% Utpendlare från Sörmlands län Yrkeshögskolan Mälardalen Yrkeshögskolan Mälardalen, YH-Mälardalen, var den första byggstenen i detta arbete och är en fortsatt mycket viktig del i kompetensplattformen. Det övergripande syftet för YH-Mälardalen är att förbättra möjligheterna till matchning genom att tillgodose arbetslivet med rätt kompetens. YH-Mälardalen är ett verktyg för tillväxt i regionen och bygger på samverkan mellan utbildningsanordnare av yrkeshögskoleutbildningar och arbetsgivare. Mellan ökade den totala pendlingen med 45 procent. utpendlingen över kommun- och länsgräns har ökat med 60 procent sedan Mellan ökade inpendlingen till länet med 80 procent. utpendlingen över kommun- och länsgräns har ökat med 60 procent sedan Mellan ökade inpendlingen till länet med 80 procent. YH-Mälardalen har i uppgift att: öka antalet relevanta och beviljade yrkeshögskoleutbildningar i regionen upprätta en permanent stödfunktion för att få fram yrkesutbildningar med tydlig efterfrågan från näringslivet öka antalet sökande till utbildningarna öka antalet studenter som avslutar utbildningen höja utbildningsnivån i regionen

22 publikationens rubrik MDH Stockholm Linköping Uppsala Örebro Övriga publikationens rubrik Manual för Regionförbundet Sörmlands grafiska profil Insidor bilder enspalt På insidor med enspaltsbilder är bilderna antingen stående eller liggande. Bilden kan placeras var som helst enligt riktlinjen tvåspalt, på eller utanför vågens form. Text, diagram och faktarutor kan placeras på den färgade delen. Vågorna placeras ovanför varje huvudrubrik i publikationen. Stående format publikationens rubrik transport och resande i sörmland Rubrik Rubrik Underrubrik porta gravida id nisl. Duis id metus sapien. Integer et mi nisi. Sed accumsan imperdiet tortor ut posuere. Pellentesque fermentum rhoncus auctor. Maecenas placerat aliquam vestibulum. Curabitur dapibus mauris sit amet metus condimentum in tincidunt lorem ullamcorper. In et sapien in ligula ultrices dapibus id sed velit. Curabitur dapibus mauris sit amet metus condimentum in tincidunt lorem ullamcorper. In et sapien in ligula ultrices dapibus id sed velit. Mellanrubrik porta gravida id nisl. Duis id metus sapien. Integer et mi nisi. Sed accumsan imperdiet tortor ut posuere. porta gravida id nisl. Duis id metus sapien. Integer et mi nisi. Sed accumsan imperdiet tortor ut posuere porta gravida id nisl. Duis id metus sapien. Integer et mi nisi. Sed accumsan imperdiet tortor ut posuere porta gravida id nisl. porta gravida id nisl. Duis id metus sapien. Integer et mi nisi. Sed accumsan imperdiet tortor ut posuere porta gravida id nisl. Duis id metus sapien. Integer et mi nisi. Sed accumsan imperdiet tortor ut posuere porta gravida id nisl. Pendling i Sörmland mellan ökade den totala pendlingen med 45 procent. utpendlingen över kommun- och länsgräns har ökat med 60 procent sedan mellan ökade inpendlingen till länet med 80 procent. Utpendlare från Sörmlands län Utpendlare från Sörmlands län Yrkeshögskolan Mälardalen Yrkeshögskolan Mälardalen, YH-Mälardalen, var den första byggstenen i detta arbete och är en fortsatt mycket viktig del i kompetensplattformen. Det övergripande syftet för YH-Mälardalen är att förbättra möjligheterna till matchning genom att tillgodose arbetslivet med rätt kompetens. YH-Mälardalen har i uppgift att: öka antalet relevanta och beviljade yrkeshögskoleutbildningar i regionen upprätta en permanent stödfunktion för att få fram yrkesutbildningar med tydlig efterfrågan från näringslivet öka antalet sökande till utbildningarna 16% 7% 12% 7% 23% 35% MDH Stockholm Linköping Uppsala Örebro Övriga Antal YH-Mälardalen är ett verktyg för tillväxt i regionen och bygger på samverkan mellan utbildningsanordnare av yrkeshögskoleutbildningar och arbetsgivare. öka antalet studenter som avslutar utbildningen höja utbildningsnivån i regionen 4 5 Liggande format Rubrik Underrubrik Pendling i Sörmland elit. Maecenas eget magna vestibulum eros porta porta gravida id nisl. Duis id metus sapien. Integer et mi nisi. Sed accumsan imperdiet tortor ut posuere. Pellentesque fermentum rhoncus auctor. Maecenas placerat aliquam vestibulum. Curabitur dapibus mauris sit amet metus condimentum in tincidunt lorem ullamcorper. In et sapien in ligula ultrices dapibus id sed velit. Curabitur dapibus mauris sit amet metus condimentum in tincidunt lorem ullamcorper. In et sapien in ligula ultrices dapibus id sed velit. Mellanrubrik elit. Maecenas eget magna vestibulum eros porta porta gravida id nisl. Duis id metus sapien. Integer et mi nisi. Sed accumsan imperdiet tortor ut posuere. elit. Maecenas eget magna vestibulum eros porta porta gravida id nisl. Duis id metus sapien. Integer et mi nisi. Sed accumsan imperdiet tortor. Utpendlare från Sörmlands län % 23% 7% 12% 7% 35% Utpendlare från Sörmlands län Yrkeshögskolan Mälardalen Yrkeshögskolan Mälardalen, YH-Mälardalen, var den första byggstenen i detta arbete och är en fortsatt mycket viktig del i kompetensplattformen. Det övergripande syftet för YH-Mälardalen är att förbättra möjligheterna till matchning genom att tillgodose arbetslivet med rätt kompetens. Mellan ökade den totala pendlingen med 45 procent. utpendlingen över kommun- och länsgräns har ökat med 60 procent sedan Mellan ökade inpendlingen till länet med 80 procent. utpendlingen över kommun- och länsgräns har ökat med 60 procent sedan Mellan ökade inpendlingen till länet med 80 procent. Antal YH-Mälardalen är ett verktyg för tillväxt i regionen och bygger på samverkan mellan utbildningsanordnare av yrkeshögskoleutbildningar och arbetsgivare

Grafisk manual för Karlskoga kommun

Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Grafisk Karlskoga manual kommun för Karlskoga Innehåll kommun 2 Därför har vi en grafisk profil Karlskoga kommuns grafiska profil är en del av vårt

Läs mer

profilbas Bravidas grafiska identitet

profilbas Bravidas grafiska identitet profilbas Bravidas grafiska identitet 1. HANDBOK FÖR VARUMÄRKET BRAVIDA Bravida är Skandinaviens största installations- och serviceföretag med medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Det är ingen slump

Läs mer

Söderberg & Partners. Grafisk manual v3.0

Söderberg & Partners. Grafisk manual v3.0 Söderberg & Partners Grafisk manual v3.0 Innehållsförteckning Introduktion Typografi Bildspråk Profilmaterial Appendix 1 Vårt varumärke 3 Logotyp Utföranden 4 Färger 4 Minsta storlek 4 Frizon 4 Användning

Läs mer

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar...

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar... Grafisk manual Innehåll Förord... 5 Got Events affärsplan... 6 Våra logotyper... 9 Grafiska grundelement... 19 Applikationer... 29 Skyltar... 38 Riktlinje för arbetskläder... 40 Flaggor... 42 Fordon...

Läs mer

Ronneby kommuns grafiska profil. Uppdaterad 2009--01-12

Ronneby kommuns grafiska profil. Uppdaterad 2009--01-12 Ronneby kommuns grafiska profil Uppdaterad 2009--01-12 Innehåll Varför grafisk profil?...3 Tydlig avsändare, enhetlig form, hög kvalitet...3 Förenkla...3 De kommunala bolagen...3 Webb...3 Bilden av Ronneby...4

Läs mer

Grafisk manual för Malmö stad

Grafisk manual för Malmö stad Grafisk manual för Malmö stad 1 OM VÅRA VARUMÄRKEN Place-brand Denna logotyp används för att marknadsföra staden Malmö mot intressenter som näringsliv, turister, kongressdeltagare med flera. Loggan återfinns

Läs mer

Grafisk manual. regler och riktlinjer

Grafisk manual. regler och riktlinjer Grafisk manual regler och riktlinjer Innehåll 1. Logotyp 2. Typsnitt 3. Profilfärger 4. Grafiskt koncept 5. Bilder 6. Text och tonalitet 7. Papper 8. Korrespondensmaterial 9. Trycksaker 10. Annonser 11.

Läs mer

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll:

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll: 2 En stark profil en tydlig identitet En grafisk profil är en betydande del av organisationens ansikte utåt. Jönköpings kommun med sina förvaltningar och verksamheter ska upplevas som något väsentligt

Läs mer

Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012

Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012 Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012 Innehåll 2 Innehåll 3 Syfte Ansvar och kontakt 4 Kommunvapnet 5 Logotypen Grundlogotyp 6 Placering, frizon och storlek Logotyp

Läs mer

GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg

GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg INNEHÅLL Inledning 4 1.0 Logotyp 5 1.1 Vår logotyp 6 1.2 Storlekar och varianter 7 1.3 Färgsättning 8 1.4 Frizon 9 1.5 Placering 10 1.6 Symbolen som grafiskt element 11

Läs mer

IMs Grafiska riktlinjer

IMs Grafiska riktlinjer IMs Grafiska riktlinjer När bilden av IM blir tydligare syns vi bättre De grafiska riktlinjerna är till för alla som i något sammanhang kommunicerar visuellt, i såväl tryckt som digital form, med IM som

Läs mer

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Grafisk profil för Kumla kommun Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Innehåll Vårt gemensamma ansikte utåt! 3 Logotyp - kommunvapnet 4-5 Logotyp - blomman 6-7 Profilsymboler 8 Typsnitt

Läs mer

Bilaga Digital profilmanual

Bilaga Digital profilmanual Bilaga Digital profilmanual Version 3 December 2011 SID 2 Innehåll Inledning... 3 Logotyp... 4 Placering... 4 Alternativ placering... 5 Färger... 6 Färgpalett... 6 Färganvändning... 7 Färghierarki... 8

Läs mer

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL Ny grafisk profil godkänd av kommunfullmäktige 8 maj 2013, 59 ersätter tidigare bestämmelser om grafisk profil antagen av kommunstyrelsen den 26 april 2006, 99.

Läs mer

DÄRFÖR HAR VI EN GRAFISK PROFIL Ett enhetligt användande av logotyp, teckensnitt, färg och formspråk värnar om vår identitet och stärker varumärket.

DÄRFÖR HAR VI EN GRAFISK PROFIL Ett enhetligt användande av logotyp, teckensnitt, färg och formspråk värnar om vår identitet och stärker varumärket. GRAFISK MINIGUIDE 1 DÄRFÖR HAR VI EN GRAFISK PROFIL Ett enhetligt användande av logotyp, teckensnitt, färg och formspråk värnar om vår identitet och stärker varumärket. Att uppträda konsekvent är därför

Läs mer

Version 8 4 sep 2012. Grafisk manual

Version 8 4 sep 2012. Grafisk manual Version 8 4 sep 2012 Grafisk manual 2 Innehåll Inledning 3 Vårt varumärke 4 Vår grafiska identitet 8 Vår logotyp 9 Användning av vår logotyp 10 Projekt och bolag med egen logotyp 13 Färger 14 Typsnitt

Läs mer

Grafisk manual för Hylte kommun

Grafisk manual för Hylte kommun Grafisk manual för Hylte kommun Reviderad 2014-06-02 Innehåll Varför behöver vi en grafisk profil?... 3 Logotypen... 4 Enskilda verksamheter... 6 Teckensnitt... 7 Färgerna... 8 Kommunvapnet... 9 Korrespondensmaterial...

Läs mer

Profilprogram för Lidköpings kommun

Profilprogram för Lidköpings kommun Profilprogram för Lidköpings kommun Innehåll Profilering av Lidköpings kommun...3 Logotypen...4 Symboler...7 Vårt platsvarumärke Lidköping vid Vänern...8 Profilfärger...10 Typografi...11 Kuvert, visitkort,

Läs mer

Manual för Trafikverkets webbtjänster. Manual för Trafikverkets webbtjänster 1

Manual för Trafikverkets webbtjänster. Manual för Trafikverkets webbtjänster 1 Manual för Trafikverkets webbtjänster Manual för Trafikverkets webbtjänster 1 Titel: Manual för Trafikverkets webbtjänster Utgivningsdatum: 2013-02 Utgivare: Trafikverket Den senaste versionen av Manual

Läs mer

Riktlinjer för FMV:s grafiska profil

Riktlinjer för FMV:s grafiska profil Riktlinjer för FMV:s grafiska profil V e r s i o n 3.0 2 0 1 1 1 2 Innehåll Inledning 5 Pressmeddelande 26 Logotyp FMV:s logotyp 6 Logotypfärger 7 Logotyp med undertext eller devis 8 Logotyp svartvit 9

Läs mer

GRAFISK MANUAL Åklagarmyndigheten

GRAFISK MANUAL Åklagarmyndigheten GRAFISK MANUAL Åklagarmyndigheten Varför en grafisk profil? Helt enkelt för att Åklagarmyndigheten ska ha ett gemensamt ansikte mot omvärlden. Den grafiska profilen ger tydliga regler för hur logotyper,

Läs mer

GRAFISK PROFIL. för Vadstena kommun

GRAFISK PROFIL. för Vadstena kommun GRAFISK PROFIL för Vadstena kommun Den grafiska profilen är fastställd av Vadstena Kommuns kommunfullmäktige 16 mars 2011. Producerad av: Sofia Boij, informatör Vadstena Kommun Framsidesbild: Lars Forsstedt/bildarkivet.se

Läs mer

Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version 2011-06-08).

Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version 2011-06-08). Grafisk profil Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version 2011-06-08). IDA är kommunens intranät. Externa konsulter har inte tillträde till IDA utan hänvisas till Info. Förvaltningen

Läs mer

[This is the back of the frontpage, when printed on both sides]

[This is the back of the frontpage, when printed on both sides] Hur man gör en bok [This is the back of the frontpage, when printed on both sides] Hur man gör en bok Legal Information Hur man gör en Bok Författare: Kurt Lundskov, www.lundskov.dk Utgåva: 2.a utgåvan

Läs mer

Skövdes skyddshelgon S:ta Elin

Skövdes skyddshelgon S:ta Elin Skövdes skyddshelgon S:ta Elin Vår profil. För att få en enhetlig profil och ett starkare varumärke är det viktigt att denna manual följs. Riktlinjerna har kommit till för att vi ska ge ett enhetligt och

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

CHALMERS DESIGNMANUAL. Version 1.0 Januari 2014

CHALMERS DESIGNMANUAL. Version 1.0 Januari 2014 CHALMERS DESIGNMANUAL Version 1.0 Januari 2014 Sidhänvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 Introduktion Logotyp Avancez-märke Högerställd logotyp + Avancez-märke Centrerad logotyp + Avancez-märke

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Grafiska regler. Kulturplan för grundskolan 1

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Grafiska regler. Kulturplan för grundskolan 1 Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Grafiska regler Kulturplan för grundskolan 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2010-05-20 Reviderad den: 2012-08-16 För revidering ansvarar:

Läs mer

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 2 Innehåll Tillsammans syns vi bättre! 4 SNURRORNA GRUNDELEMENTEN I VÅR GRAFISKA PROFIL 6 VÅRA FÄRGER 7 Bli en del av helheten 8 EXEMPEL PÅ HUR LOGGAN APPLICERAS

Läs mer

DIGITAL MANUAL BILAGA 1 TILL GRAFISK PROFIL KK 13/167

DIGITAL MANUAL BILAGA 1 TILL GRAFISK PROFIL KK 13/167 BILAGA 1 TILL GRAFISK PROFIL KK 13/167 Innehåll Logotyp för webb 2 Användning av logotypen 2 Färger 3 Primärfärger 3 Komplementfärger 3 Att använda färgerna 4 Kontraster 4 Typsnitt 5 Bilder 6 Storlekar

Läs mer