Manual för Regionförbundet Sörmlands grafiska profil. Gäller från 1 november 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manual för Regionförbundet Sörmlands grafiska profil. Gäller från 1 november 2012"

Transkript

1 Manual för Regionförbundet Sörmlands grafiska profil Gäller från 1 november 2012

2 Innehållsförteckning Inledning 4 Logotyp 5 Färger 6 Typsnitt Typsnitt för externt bruk 7 Typsnitt för internt bruk 8 Typsnitt för publicering på bildskärm 9 Kontorsmaterial och skrivmallar 10 Brevmall och visitkort 11 Kuvert 12 Underskrift 13 Trycksaker Enskild våg som grafiskt element 14 Dekorlinje under bild 15 Folder/broschyr Omslag - framsida 16 Omslag - baksida 17 Märkning av publikationer 18 Sidhuvud, paginering och redaktionsruta 19 Innehållsförteckning 20 Insidor - halvsidesbilder 21 Insidor - bilder enspalt 22 Insidor - helsidesbilder 23 Insidor - helsidesbilder utan våg 24 Komplementfärger på insidor 25 Faktaruta 26 Punktlista 27 Manual för Regionförbundet Sörmlands grafiska profil Version 1, publicerad Ansvarig utgivare: Regionförbundet Sörmland Layout: Newmarket Town AB

3 Inbjudan och program Tryckt 28 PDF 29 Rapportserie 30 Årsredovisning och andra formella dokument 31 Tabeller och diagram 33 Kartor 34 Roll-up 35 Digitala medier Powerpoint 36 Nyhetsbrev 37 Webbplats 38 Dagspress Platsannons och kungörelse 39 Övrigt Skrivregler 40

4 Inledning Ett av Regionförbundet Sörmlands uppdrag är att kommunicera och uppmuntra till dialog med utvalda målgrupper. Det ska genomföras så att budskapet uppmärksammas och därmed stärker Regionförbundet Sörmlands varumärke/identitet. Vår identitet formas av många olika intryck. Den samlade bilden av regionförbundet består av allt från tidningsartiklar och trycksaker till webbplats och utställningar. Därför måste vi alltid vara tydliga och konsekventa hur vi kommunicerar och vem som är avsändaren. Regionförbundet Sörmlands grafiska profil är ett regelverk som bidrar till att göra regionförbundet tydligt. Profilen styr vårt sätt att kommunicera. När alla följer detta regelverk och tillsammans använder det på ett klokt och konsekvent sätt framträder avsändaren tydligt. Syftet med den grafiska profilen är att samla och presentera riktlinjer för hur olika produkter ska utformas. Regelverket är en förutsättning för att säkra kvalitén på vår samlade produktion och kommunikation och är till för att underlätta arbetet för oss på förbundskontoret och för reklambyråer och tryckerier. Den grafiska profilen gäller för alla medarbetare på förbundskontoret samt de konsulter och övriga intressenter som vi anlitar och som på något sätt kommunicerar regionförbundets budskap. All extern information som till exempel inbjudningar, broschyrer och rapporter (förutom brev och mail) ska, i möjligaste mån, korrekturläsas av kommunikationsledaren. Alla grafiska produktioner, som till exempel trycksaker av olika slag, ska godkännas av regionförbundets kommunikatörer innan de går i tryck. 4

5 Logotyp Regionförbundet Sörmlands logotyp är det tydligaste kännetecknet för vår verksamhet. Tillsammans med typsnitt, färger, grafiska element och bilder samt hur vi kommunicerar med våra målgrupper förstärker vi bilden av Regionförbundet Sörmland. Det är viktigt att vi är konsekventa och följer riktlinjerna för vår grafiska profil. Proportionerna mellan namn och och symbol får aldrig förändras. Varken namnet eller vågen får ritas om, förkortas, roteras eller användas i löpande text. Symbolen (vågorna) får användas som grafiskt element. Se exempel på detta längre fram. Logotypen ska enbart användas i de versioner som visas här. Kontakta alltid Regionförbundet Sörmlands kommunikatörer om du är osäker när du vill använda vår logotyp. Logotypens färger Symbolen består av två vågor i grönt och blått. Ordmärket är i 100 procent svart. Färgerna får aldrig ändras. Logotypens storlek I trycksaker som foldrar, broschyrer och inbjudningar ska logotypen vara 45 millimeter bred. På skyltar och andra trycksaker som är avsedda att ses från ett längre avstånd avgörs logotypens storlek utifrån varje specifikt fall. Frizon och placering Regionförbundets logotyp ska alltid placeras på enfärgad botten med minst frizonen som yttre gräns. Frizonen runt logotypen baseras på logotypens höjd i ordet Sörmland. Frizonen varierar proportionerligt med logotypens storlek. 45 mm Svartvit och negativ logotyp Den svartvita logotypen används i undantagsfall vid utskrifter i gråskala eller i svartvitt i sammanhang där det inte är aktuellt att använda färgutskrifter. På mörk bakgrund används negativ version av logotypen. I första hand används versionen med färg i vågorna. Engelsk logotyp När dokument är skrivna på engelska används alltid logotyp med tillägget Sörmland Regional Council. 5

6 Färger Regionförbundet Sörmland har två huvudfärger; blått och grönt. Dessa ska användas i vågen på förstasidan på våra produkter och kan även användas vid paginering, faktarutor, punktlistor, färgplattor och färgade webb- och e-postadresser. Det är valfritt att använda grönt, blått eller båda färgerna. Regionförbundet Sörmland har tre komplementfärger; orange, röd och gul. Även svart och olika gråtoner får användas som komplementfärg. Färgerna kan används på insidor vid paginering, faktarutor, punktlistor, färgplattor och färgade webb- och e-postadresser. Komplementfärgerna får aldrig vara den dominerande färgen i en produkt. Färgen grön symboliserar tillväxt, harmoni, stabilitet och uthållighet. Färgen blå symboliserar medvetenhet, tillförlitlighet, pålitlighet, djup och stabilitet. De båda färgerna tillsammans är också starkt kopplade till naturen, i vårt fall till hållbar tillväxt. Huvudfärger Grön 100% Blå 100% Grön 4-färg C=56 M=0 Y=91 K=38 Pantone PMS PMS576C bestruket PMS PMS576U obestruket RGB R=79 G=134 B=54 80% 60% 40% 20% 10% Komplementfärger Orange 100% 80% 60% 40% 20% 10% Röd 100% Blå 4-färg C=100 M=72 Y=0 K=6 Pantone PMS PMS661C bestruket PMS PMS661U obestruket RGB R=0 G=83 B=159 Orange 4-färg C=0 M=70 Y=100 K=0 Pantone PMS PMS1665C bestruket PMS PMS1665U obestruket RGB R=235 G=105 B=10 80% 60% 40% 20% 10% Gul 100% 80% 60% 40% 20% 10% Svart 100% Röd 4-färg C=0 M=95 Y=100 K=29 Pantone PMS PMS484C bestruket PMS PMS484U obestruket RGB R=155 G=29 B=10 80% 60% 40% 20% 10% 80% 60% 40% 20% 10% Gul 4-färg C=0 M=18 Y=100 K=0 Pantone PMS PMS7406C bestruket PMS PMS7406U obestruket RGB R=241 G=204 B=0 6

7 Typsnitt Typsnitt för externt bruk En enhetlig och konsekvent användning av typsnitt och stilar bidrar till att göra vår kommunikation tydligare. De typsnitt som anges nedan ska alltid användas. Trebuchet MS Regular abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ! # %&/()? Minion Pro Regular abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ! # %&/()? Rubriker I rubriker används Trebuchet MS. Detta typsnitt är en så kallad linjär som fungerar utmärkt som rubrikstil eller i mellanrubriker, bildtexter eller tabeller. Tack vare de rena, raka linjerna blir ordbilden ren och tydlig vid sättning av texten. Rubrikens färg är 90 procent svart. Brödtext I brödtext används Minion Pro. Det är ett typsnitt ur den så kallade antikva familjen som ger god läsbarhet tack vare seriffer (klackar) när textmassan är omfattande och skapad för att läsa under en längre och sammanhängande tid. Brödtextens färg är 90 procent svart. Mellanrubriker I mellanrubriker, bylines och liknande kan båda typsnitten användas så länge det råder konsekvens och enhetlighet. Färgen är 90 procent svart. I undantagsfall kan mellanrubriker (ej byline) skrivas i en av regionförbundets färger grönt, blått, orange eller röd. Gult används aldrig i text. Exempel på byline Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In vel tellus sagittis massa placerat cursus. För mer information, kontakta Namn Efternamn, 070-XXX XX XX 7

8 Typsnitt för internt bruk En enhetlig och konsekvent användning av typsnitt och stilar bidrar till att göra vår kommunikation tydligare. De typsnitt som anges nedan ska alltid användas. Arial Regular abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ! # %&/()? Times New Roman Regular abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ! # %&/()? Rubriker I rubriker används Arial. Detta typsnitt är en så kallad linjär som fungerar utmärkt som rubrikstil eller i mellanrubriker, bildtexter eller tabeller. Tack vare de rena, raka linjerna blir ordbilden ren och tydlig vid sättning av texten. Rubrikens färg är 90 procent svart. Brödtext I brödtext används Times New Roman. Det är ett typsnitt ur den så kallade antikva familjen som ger god läsbarhet tack vare seriffer (klackar) när textmassan är omfattande och skapad för att läsa under en längre och sammanhängande tid. Brödtextens färg är 90 procent svart. Mellanrubriker I mellanrubriker, bylines och liknande kan båda typsnitten användas så länge det råder konsekvens och enhetlighet. Färgen är 90 procent svart. I undantagsfall kan mellanrubriker (ej byline) skrivas i en av regionförbundets färger grönt, blått, orange eller röd. Gult används aldrig i text. Exempel på byline Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In vel tellus sagittis massa placerat cursus. För mer information, kontakta Namn Efternamn, 070-XXX XX XX 8

9 Typsnitt för publicering på bildskärm Typsnitt för bildskärm skiljer sig från typsnitt på papper. Bland annat för att bildskärmar belyses bakifrån, vilket gör att fina detaljer i en bokstav helt eller delvis försvinner. Dessutom kan det vara stora skillnader i kvalitet mellan bildskärmar. Därför är det viktigt att vi använder de mallar som finns framtagna. Dessa finns att hämta på våra datorer. Regionförbundet Sörmland har valt Trebuchet och Arial till Power- Point-presentationer och på hemsidan använder vi oss av Arial i formatet 12px/18px. All text avsedd för skärm skrivs i 90 procent svart eller RGB som motsvarar detta. På hemsidan skrivs texten i hexkod #4b5054 (blågrå). 9

10 Kontorsmaterial och skrivmallar Kontorsmaterial Alla former av kontorsmaterial utformas på enhetligt sätt och alltid med Regionförbundet Sörmland som tydlig avsändare. Vi har valt att inte ha förtryckt brevpapper utan vi använder oss av vanligt 80 g/m 2 papper. Skrivmallar Skrivmallarna ska användas av alla på förbundskontoret för att: de är en del i regionförbundets grafiska profil för att stärka vår identitet vårt varumärke alla våra dokument ska ha samma format och utseende ge igenkänningsfaktor för mottagaren ge ett professionellt intryck ge läsbarhet även för synskadade. Det finns följande två malltyper för brev att välja mellan: Förvaltningsmall (förvaltningens adressuppgifter i sidfoten). Används för alla officiella dokument som skickas från kontoret samt tjänstemannaförslag till arbetsutskottet och regionstyrelsen. Personlig mall (personliga adressuppgifter i sidfoten). Används för arbetsdokument, interna skrivelser samt brev av personlig art. Mallarna finns i en svensk och en engelsk version. Den engelska mallen får endast användas vid korrespondens på engelska. Exempel på flyer A4 Sörmlands Regionala Europadag Initiativet till denna första gemensamma regionala Europadag som är den officiella Europadagen som firas i hela Europa just den 9 maj har tagits av länets nätverk av EU-samordnare. Bakom inbjudan står därmed länets samtliga kommuner, Landstinget Sörmland och Regionförbundet Sörmland. Program Typsnitt och punktstorlekar på rubriker och brödtext samt marginaler i mallinställningarna får inte ändras. Bland våra mallar finns även en mall kallad flyer, den används när vi skickar ut inbjudningar till mindre grupper. Mall för flyern finns i både InDesign och för att själva producera i Word. Den får gärna skrivas ut i färg och på ett tjockare papper exempelvis 120 g/m 2 papper. Dessutom finns mallar för att själva producera power point-presentationer Kaffe och smörgås Ann & Johan von Arnold, ägare till Hofsta säteri, hälsar välkommen och berättar om när Hollywood kom till Hofsta! SVTs mångårige Europakorrespondent Rolf Fredriksson ger sin syn på Europa, EU och EMU igår, idag och imorgon Förmiddagskaffe Sörmland i Bryssel hur kan Sörmland påverka EU-politiken? Per Spolander från SEF berättar om Stockholmsregionens Europakontor och hur vi kan dra nytta av det Avslutande lunch Halv A4 Datum 9 maj 2012 tid Plats Hofsta säteri i Björkvik, Katrineholms kommun Anmäl dig senast den 27 april till Välkommen! Arrangemanget är kostnadsfritt men anmälan är bindande. Vid utebliven avbokning debiteras 300 kr/person. Har du frågor? Kontakta Monica Swärd på eller Gemensamma korrespondenskort finns i två storlekar. Vi har valt att inte ha individuella avsändare på dessa. Välkommen till Lorem ipsum dolor sit amet! elit. Sed ut tempus justo. Mauris imperdiet tellus non quam vestibulum viverra vitae faucibus libero. Mauris pharetra dolor sed odio molestie porttitor eleifend lorem consequat. elit. Sed ut tempus justo. Mauris imperdiet tellus non quam vestibulum viverra vitae faucibus libero. Mauris pharetra dolor sed odio molestie porttitor eleifend lorem consequat. Datum 9 maj 2012 tid Plats Hofsta säteri i Björkvik, Katrineholms kommun Anmäl dig senast den 27 april till Välkommen! Arrangemanget är kostnadsfritt men anmälan är bindande. Vid utebliven avbokning debiteras 300 kr/person. 10

11 Brevmall och visitkort Exempel på brevmall i Word samt tryckt visitkort. Visitkort trycks på vitt papper med blank baksida. Brevmall A4 datum dnr RegioNföRbuNdeT sörmland förbundskontoret annelie ljungwald informatör Visitkort 90 x 55 mm Namn Efternamn Titel Box 325, Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: XX Mobil: 070 XXX XX XX E-post: box 325, nyköping besöksadress: Storhusqvarn, västra kvarngatan 64 telefon: e-post: hemsida: org nr: Sida 1(1) 11

12 Kuvert Logotyp och adress placeras 25 millimeter från vänster och 20 millimeter från nederkanten. Logotyp 55 millimeter bred. Adress i Arial Regular 90 procent svart, 10,5 punkter. C4-format Box 325, Nyköping 12

13 Underskrift Underskrifter till brev, inbjudningar, kallelser med mera ska se ut på följande sätt: REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Förbundskontoret (2-3 radmatningar) Namn Titel Underskrifter av tjänstemannaförslag till arbetsutskott och regionstyrelse ska alltid undertecknas av förbundsdirektören och handläggare på följande sätt: REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Förbundskontoret (2-3 radmatningar) Göran Norberg xxxxxxxxxx Förbundsdirektör Strateg Underskrifter av skrivelser, avtal och andra handlingar från regionstyrelsen som kräver undertecknande av firmatecknare, till exempel remissvar, undertecknas av ordföranden med vice ordföranden som ersättare och kontrasignering av förbundsdirektören: REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Regionstyrelsen (2-3 radmatningar) Viking Jonsson Göran Norberg Ordförande Förbundsdirektör Avsändare e-post På utgående e-post har vi en tydlig enhetlig avsändare som är lika för alla som arbetar på Regionförbundet Sörmland. Exempel på e-postsignatur Namn Efternamn Regionförbundet Sörmland Box 325, Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: XX Mobil: 070 XXX XX XX Hej! elit. Phasellus suscipit lacinia lacus, eu hendrerit leo mollis id. Praesent metus diam. Med vänliga hälsningar Annelie Ljungwald Regionförbundet Sörmland Box 325, Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: Mobil:

14 Enskild våg som grafiskt element Från logotypens symbol har den nedersta vågen plockats upp som ett grafiskt element som används på publikationers framsidor, på roll-ups och så vidare. Se exempel nedan. Vågen ska vara blå eller grön. För att vågen inte ska kännas för tung kan den användas i 80 procent blått eller grönt. Den nedersta vågen från logotypen används som grafiskt element i blått eller grönt. Exempel Huvudrubrik Underrubrik Huvudrubrik Underrubrik Eventuell mindre text som bör vara med på framsidan kan placeras här Eventuell mindre text som bör vara med på framsidan kan placeras här 14

15 Dekorlinje under bild I till exempel inbjudningar och program används en vågformad bild i överkant. För att plocka upp en av regionförbundets färger ihop med bilden kan en dekorlinje placeras i bildens nederkant. Exempel på placering av färglinje Insida inbjudan Sörmlands Regionala Europadag Initiativet till denna första gemensamma regionala Europadag som är den officiella Europadagen som firas i hela Europa just den 9 maj har tagits av länets nätverk av EU-samordnare. Bakom inbjudan står därmed länets samtliga kommuner, Landstinget Sörmland och Regionförbundet Sörmland. Program Kaffe och smörgås Ann & Johan von Arnold, ägare till Hofsta säteri, hälsar välkommen och berättar om när Hollywood kom till Hofsta! SVTs mångårige Europakorrespondent Rolf Fredriksson ger sin syn på Europa, EU och EMU igår, idag och imorgon Förmiddagskaffe Sörmland i Bryssel hur kan Sörmland påverka EU-politiken? Per Spolander från SEF berättar om Stockholmsregionens Europakontor och hur vi kan dra nytta av det Avslutande lunch Datum 9 maj 2012 tid Plats Hofsta säteri i Björkvik, Katrineholms kommun Anmäl dig senast den 27 april till Välkommen! Arrangemanget är kostnadsfritt men anmälan är bindande. Vid utebliven avbokning debiteras 300 kr/person. Har du frågor? Kontakta Monica Swärd på eller 15

16 Folder/broschyr Omslag - framsida i varierande format På framsidan använder vi en av vågorna som grafiskt element. Vågen måste alltid anpassas i proportion till formatet. Den undre delen täcks av en bild och den övre behålls vit med logotyp och rubrik. Vågen tillsammans med bilden får inte täcka mer än 50 procent av omslagets yta. Bilder Bilder är en viktig del av regionförbundets identitet. Det bör finnas en koppling till våra prioriterade områden. Bilden bör förtydliga budskapet i texten. Bilderna ska kännas livliga i sitt utförande och gärna vara mustiga i färgen. Människor bör i möjligaste mån förekomma på bilderna. Motiven ska helst vara verksamhetsknutna eller ha en koppling till Sörmland. Stående format Liggande format Huvudrubrik Underrubrik Huvudrubrik Underrubrik Eventuell mindre text som bör vara med på framsidan kan placeras här Kvadratiskt format Huvudrubrik Underrubrik 16

17 Omslag - baksida Baksidan kan innehålla bild, text eller endast adresspaket och logotyp. Avsändare Avsändare i Arial Regular 8 punkter med 11 punkters radavstånd högerställt nedanför logotypen, 15 millimeter från botten och från höger. Box 325, Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: E-post: 15 mm Enkel baksida Baksida med mer information newmarket.se Kontakt Vill du veta mer om vår verksamhet? Kontakta oss gärna per telefon eller e-post, Detaljerad information finns på Regionförbundet Sörmlands hemsida, Du kan även följa vårt arbete på Facebook. Box 325, Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: E-post: Box 325, Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: E-post: 17

18 Märkning av publikationer inom till exempel ett projekt För att få en tydlig igenkänning och sammanhållning av publikationer inom ett projekt används ett färgat band i övre högra hörnet. Alla publikationer inom ett projekt ska ha samma färg på bandet. Detta är ett sätt att förhindra en uppsjö av projektlogotyper. Färgen på bandet är regionförbundets grön, blå, orange, röd eller gul. Även grå kan användas. Text i vitt eller 90 procent svart beroende på färg och toning, Trebuchet MS Bold 8,5 punkter. Se textfärg nedan. En del av loremips um dolor sitametlor En del av loremips um dolor sitametlor En del av loremips um dolor sitametlor En del av loremips um dolor sitametlor En del av loremips um dolor sitametlor En del av loremips um dolor sitametlor 100% 60% 20% 100% 60% 20% 100% 60% 20% 100% 60% 20% 100% 60% 20% 80% 60% 20% Exempel En del av loremips um dolor sitametlor Rekryteringsprognos för Sörmland samt kartläggning av högskolornas spridning Förskollärare Grundskollärare Gymnasielärare Sjuksköterska Läkare Regionförbundet Sörmland levererar 2012:1 En rapport framtagen av Expekta AB på uppdrag av Regionförbundet Sörmland 1 18

19 Sidhuvud, paginering och redaktionsruta Publikationens namn skrivs i sidhuvudet till höger om vågorna. Sidhuvudet kan placeras antingen endast på vänstersidan, på högersidan (med vågorna till höger om texten) eller på båda sidorna, beroende på publikationens layout. Sidor med bild i toppen ska inte ha sidhuvud. Sidhuvudet skrivs med versaler i Arial Regular 6 punkter, 70 procent svart. Redaktionsrutan skrivs i Arial 8 punkter, radavstånd 10 punkter, avstånd efter: 1 mm. Placeras vänsterställd på sida 2. Paginering placeras i en textruta om 14 x 12 mm från nedre, yttre hörnet. Arial Regular 9 punkter, 90 procent svart. Bredvid pagineringen finns en pil med 1,5 mm diameter i 100 procent blått eller grönt beroende på vilken färg som används i de färgade fälten på publikationens insidor. I formella dokument är pilen 30 procent svart. Första och sista sidan har aldrig paginering, oftast inte heller sida 2, beroende på innehållet. Sidhuvud Redaktionsruta publikationens rubrik 12 mm 12 mm 2012:2 (år och utgåva gäller för rapporter) Här skriver vi publikationens rubrik Eventuell underrubrik Ansvarig utgivare: Regionförbundet Sörmland Layout och foto: Lorem Ipsum Tryck: Lorem Ipsum, juni 2012 Paginering 14 mm 4 12 mm 5 19

20 Innehållsförteckning Rubrik i Trebuchet. Förteckning i Arial Regular 10 punkter, underrubriker och underliggande sidor i Arial Italic 9 punkter. Tab 7 millimeter för underliggande sidor. Radavstånd 14 punkter, avstånd under 2 millimeter. All text i 90 procent svart. Sidnummer högertabbade. Linje mellan text och sidnummer 90 procent svart, tyngd 0,75 punkter, prickad. Innehållsförteckningen placeras centrerad på sidan. Innehåll Eventuell mellanrubrik i bold Färger Våg och temalinje Folder/broschyr Omslag - framsida Omslag - baksida Inbjudan Rapport Eventuell underrubrik Årsredovisning och andra formella dokument Diagram och tabeller Kartor Exklusiva trycksaker Roll-up x x x x x x x x x x x x Eventuell mellanrubrik i bold Powerpoint Sörmlandskristallen Nyhetsbrev (PDF) Sidhuvud webbplats x x x x 20

21 publikationens rubrik MDH Stockholm Linköping Uppsala Örebro Övriga publikationens rubrik Manual för Regionförbundet Sörmlands grafiska profil Insidor halvsidesbilder På insidor med halvsidesbilder används vågornas form för att skapa två delar på varje sida. Antingen fylls formen med en bild eller med 20 procent grön eller blå i första hand eller en av komplementfärgerna i andra hand. Det går även att välja sidor med helt vit bakgrund om detta passar bäst för sidans innehåll. Text, diagram och faktarutor kan placeras på den färgade delen. Vid bilden bör faktarutor placeras något överlappande. Vågorna placeras ovanför varje huvudrubrik i publikationen. Stående format publikationens rubrik transport och resande i sörmland Rubrik Underrubrik porta gravida id nisl. Duis id metus sapien. Integer et mi nisi. Sed accumsan imperdiet tortor ut posuere. Pellentesque fermentum rhoncus auctor. Maecenas placerat aliquam vestibulum. Curabitur dapibus mauris sit amet metus condimentum in tincidunt lorem ullamcorper. In et sapien in ligula ultrices dapibus id sed velit. Curabitur dapibus mauris sit amet metus condimentum in tincidunt lorem ullamcorper. In et sapien in ligula ultrices dapibus id sed velit. Mellanrubrik porta gravida id nisl. Duis id metus sapien. Integer et mi nisi. Sed accumsan imperdiet tortor ut posuere. porta gravida id nisl. Duis id metus sapien. Integer et mi nisi. Sed accumsan imperdiet tortor ut posuere porta gravida id nisl. Duis id metus sapien. Integer et mi nisi. Sed accumsan imperdiet tortor ut posuere porta gravida id nisl. Pendling i Sörmland mellan ökade den totala pendlingen med 45 procent. utpendlingen över kommun- och länsgräns har ökat med 60 procent sedan mellan ökade inpendlingen till länet med 80 procent. Utpendlare från Sörmlands län Utpendlare från Sörmlands län Yrkeshögskolan Mälardalen Yrkeshögskolan Mälardalen, YH-Mälardalen, var den första byggstenen i detta arbete och är en fortsatt mycket viktig del i kompetensplattformen. Det övergripande syftet för YH-Mälardalen är att förbättra möjligheterna till matchning genom att tillgodose arbetslivet med rätt kompetens. YH-Mälardalen har i uppgift att: öka antalet relevanta och beviljade yrkeshögskoleutbildningar i regionen upprätta en permanent stödfunktion för att få fram yrkesutbildningar med tydlig efterfrågan från näringslivet öka antalet sökande till utbildningarna 16% 7% 12% 7% 23% 35% MDH Stockholm Linköping Uppsala Örebro Övriga Antal YH-Mälardalen är ett verktyg för tillväxt i regionen och bygger på samverkan mellan utbildningsanordnare av yrkeshögskoleutbildningar och arbetsgivare. öka antalet studenter som avslutar utbildningen höja utbildningsnivån i regionen Samarbetsparter till YH-Mälardalen är: Handelskammaren i Mälardalen Östsvenska Handelskammaren 2 3 Liggande format Rubrik Underrubrik Pendling i Sörmland elit. Maecenas eget magna vestibulum eros porta porta gravida id nisl. Duis id metus sapien. Integer et mi nisi. Sed accumsan imperdiet tortor ut posuere. Pellentesque fermentum rhoncus auctor. Maecenas placerat aliquam vestibulum. Curabitur dapibus mauris sit amet metus condimentum in tincidunt lorem ullamcorper. In et sapien in ligula ultrices dapibus id sed velit. Curabitur dapibus mauris sit amet metus condimentum in tincidunt lorem ullamcorper. In et sapien in ligula ultrices dapibus id sed velit. Mellanrubrik elit. Maecenas eget magna vestibulum eros porta porta gravida id nisl. Duis id metus sapien. Integer et mi nisi. Sed accumsan imperdiet tortor ut posuere. elit. Maecenas eget magna vestibulum eros porta porta gravida id nisl. Duis id metus sapien. Integer et mi nisi. Sed accumsan imperdiet tortor. Antal Utpendlare från Sörmlands län % 23% 7% 12% 7% 35% Utpendlare från Sörmlands län Yrkeshögskolan Mälardalen Yrkeshögskolan Mälardalen, YH-Mälardalen, var den första byggstenen i detta arbete och är en fortsatt mycket viktig del i kompetensplattformen. Det övergripande syftet för YH-Mälardalen är att förbättra möjligheterna till matchning genom att tillgodose arbetslivet med rätt kompetens. YH-Mälardalen är ett verktyg för tillväxt i regionen och bygger på samverkan mellan utbildningsanordnare av yrkeshögskoleutbildningar och arbetsgivare. Mellan ökade den totala pendlingen med 45 procent. utpendlingen över kommun- och länsgräns har ökat med 60 procent sedan Mellan ökade inpendlingen till länet med 80 procent. utpendlingen över kommun- och länsgräns har ökat med 60 procent sedan Mellan ökade inpendlingen till länet med 80 procent. YH-Mälardalen har i uppgift att: öka antalet relevanta och beviljade yrkeshögskoleutbildningar i regionen upprätta en permanent stödfunktion för att få fram yrkesutbildningar med tydlig efterfrågan från näringslivet öka antalet sökande till utbildningarna öka antalet studenter som avslutar utbildningen höja utbildningsnivån i regionen

22 publikationens rubrik MDH Stockholm Linköping Uppsala Örebro Övriga publikationens rubrik Manual för Regionförbundet Sörmlands grafiska profil Insidor bilder enspalt På insidor med enspaltsbilder är bilderna antingen stående eller liggande. Bilden kan placeras var som helst enligt riktlinjen tvåspalt, på eller utanför vågens form. Text, diagram och faktarutor kan placeras på den färgade delen. Vågorna placeras ovanför varje huvudrubrik i publikationen. Stående format publikationens rubrik transport och resande i sörmland Rubrik Rubrik Underrubrik porta gravida id nisl. Duis id metus sapien. Integer et mi nisi. Sed accumsan imperdiet tortor ut posuere. Pellentesque fermentum rhoncus auctor. Maecenas placerat aliquam vestibulum. Curabitur dapibus mauris sit amet metus condimentum in tincidunt lorem ullamcorper. In et sapien in ligula ultrices dapibus id sed velit. Curabitur dapibus mauris sit amet metus condimentum in tincidunt lorem ullamcorper. In et sapien in ligula ultrices dapibus id sed velit. Mellanrubrik porta gravida id nisl. Duis id metus sapien. Integer et mi nisi. Sed accumsan imperdiet tortor ut posuere. porta gravida id nisl. Duis id metus sapien. Integer et mi nisi. Sed accumsan imperdiet tortor ut posuere porta gravida id nisl. Duis id metus sapien. Integer et mi nisi. Sed accumsan imperdiet tortor ut posuere porta gravida id nisl. porta gravida id nisl. Duis id metus sapien. Integer et mi nisi. Sed accumsan imperdiet tortor ut posuere porta gravida id nisl. Duis id metus sapien. Integer et mi nisi. Sed accumsan imperdiet tortor ut posuere porta gravida id nisl. Pendling i Sörmland mellan ökade den totala pendlingen med 45 procent. utpendlingen över kommun- och länsgräns har ökat med 60 procent sedan mellan ökade inpendlingen till länet med 80 procent. Utpendlare från Sörmlands län Utpendlare från Sörmlands län Yrkeshögskolan Mälardalen Yrkeshögskolan Mälardalen, YH-Mälardalen, var den första byggstenen i detta arbete och är en fortsatt mycket viktig del i kompetensplattformen. Det övergripande syftet för YH-Mälardalen är att förbättra möjligheterna till matchning genom att tillgodose arbetslivet med rätt kompetens. YH-Mälardalen har i uppgift att: öka antalet relevanta och beviljade yrkeshögskoleutbildningar i regionen upprätta en permanent stödfunktion för att få fram yrkesutbildningar med tydlig efterfrågan från näringslivet öka antalet sökande till utbildningarna 16% 7% 12% 7% 23% 35% MDH Stockholm Linköping Uppsala Örebro Övriga Antal YH-Mälardalen är ett verktyg för tillväxt i regionen och bygger på samverkan mellan utbildningsanordnare av yrkeshögskoleutbildningar och arbetsgivare. öka antalet studenter som avslutar utbildningen höja utbildningsnivån i regionen 4 5 Liggande format Rubrik Underrubrik Pendling i Sörmland elit. Maecenas eget magna vestibulum eros porta porta gravida id nisl. Duis id metus sapien. Integer et mi nisi. Sed accumsan imperdiet tortor ut posuere. Pellentesque fermentum rhoncus auctor. Maecenas placerat aliquam vestibulum. Curabitur dapibus mauris sit amet metus condimentum in tincidunt lorem ullamcorper. In et sapien in ligula ultrices dapibus id sed velit. Curabitur dapibus mauris sit amet metus condimentum in tincidunt lorem ullamcorper. In et sapien in ligula ultrices dapibus id sed velit. Mellanrubrik elit. Maecenas eget magna vestibulum eros porta porta gravida id nisl. Duis id metus sapien. Integer et mi nisi. Sed accumsan imperdiet tortor ut posuere. elit. Maecenas eget magna vestibulum eros porta porta gravida id nisl. Duis id metus sapien. Integer et mi nisi. Sed accumsan imperdiet tortor. Utpendlare från Sörmlands län % 23% 7% 12% 7% 35% Utpendlare från Sörmlands län Yrkeshögskolan Mälardalen Yrkeshögskolan Mälardalen, YH-Mälardalen, var den första byggstenen i detta arbete och är en fortsatt mycket viktig del i kompetensplattformen. Det övergripande syftet för YH-Mälardalen är att förbättra möjligheterna till matchning genom att tillgodose arbetslivet med rätt kompetens. Mellan ökade den totala pendlingen med 45 procent. utpendlingen över kommun- och länsgräns har ökat med 60 procent sedan Mellan ökade inpendlingen till länet med 80 procent. utpendlingen över kommun- och länsgräns har ökat med 60 procent sedan Mellan ökade inpendlingen till länet med 80 procent. Antal YH-Mälardalen är ett verktyg för tillväxt i regionen och bygger på samverkan mellan utbildningsanordnare av yrkeshögskoleutbildningar och arbetsgivare

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK En grafisk profil är en viktig byggsten i skapandet av ett starkt varumärke och syftar till att skapa en enhetlig visuell identitet för Teltek som är enkel att känna igen för

Läs mer

kontorsmaterial/visitkort

kontorsmaterial/visitkort kontorsmaterial/visitkort Det är viktigt att allt som syns utåt har en enhetlig profil, och här spelar kontorsmaterialet en viktig roll. Med kontorsmaterial menas visitkort, kontaktkort, meddelandeblock,

Läs mer

GRAFISK MANUAL Visuell identitet, logotyp och riktlinjer NOVEMBER 2013

GRAFISK MANUAL Visuell identitet, logotyp och riktlinjer NOVEMBER 2013 GRAFISK MANUAL Visuell identitet, logotyp och riktlinjer NOVEMBER 2013 2 INNEHÅLL Innehållsförteckning INLEDNING... 3 LOGOTYP... 4 Versioner... 4 Användning... 5 Frizon... 5 SYMBOLEN... 6 TYPOGRAFI...

Läs mer

En mötesplats i centrum

En mötesplats i centrum Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 1/2011 En mötesplats i centrum EAHIL INTERNET LIBRARIAN INTERNATIONAL ISSOME s turpis vel urna luctus dictum. Morbi non libero mauris, vehicula facilisis

Läs mer

Grafisk manual 2010/2011 1

Grafisk manual 2010/2011 1 Grafisk manual 2010/2011 1 Förord Vi inom Ung Företagsamhet arbetar för fler företagsamma människor och fler företag i Sverige. Vi gör det genom utbildningskoncept i skolan. Var och en inom Ung Företagsamhet

Läs mer

GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN

GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN Logotype och symbol Färger Pantone 485 C 100% svart 70% svart 50% svart 40% svart Pantone 485 C 100% svart 70% svart 70% svart 50% svart 100% svart 40% svart

Läs mer

Vår grafiska profil en viktig del i hur vi uppfattas.

Vår grafiska profil en viktig del i hur vi uppfattas. 1 2 Vår grafiska profil en viktig del i hur vi uppfattas. Vår framtoning är egentligen inte bara en grafisk fråga. Det är främst resultatet av det dagliga och konsekventa arbete som vi alla lägger ned

Läs mer

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation.

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation. Hotell Grafisk Profil Vår grafiska profil är en viktig del av vår identitet och ett grundläggande verktyg i våra relationer. Därför är det avgörande att vi använder vår grafiska profil rätt och att alla

Läs mer

Glimåkra folkhögskola

Glimåkra folkhögskola grafisk manual Glimåkra folkhögskola Den grafiska manualen är överenskomna regler inom Glimåkra folkhögskola som anger hur vi bör kommunicera internt och externt. Manualen anger råd och riktlinjer för

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3 Grafisk manual Förord 3 Välkommen till Grafisk manual för Vårgårda kommun Den grafiska manualen beskriver hur vi skall synas för att tydligt visa avsändaren - Vårgårda. Manualen innehåller information

Läs mer

Visuell identitet garant

Visuell identitet garant Visuell identitet garant sveriges radio VER 1.3 8 1. Logotypen Logotypen består av ett ordmärke där bokstäverna S och R skapar ett bokstavsmärke. Ordmärke och bokstavsmärke används alltid tillsammans och

Läs mer

Profilmanual Version 1.0. 2003-12-03

Profilmanual Version 1.0. 2003-12-03 Profilmanual Version 1.0. 2003-12-03 Innehåll Förord 3 Ett varumärke och en logotyp 4 Vår logotyp 5 Logotypens uppbyggnad 6 Logotypens reproduktioner 7 Logotypens fria yta 8 Logotypens storlekar 9 Internationell

Läs mer

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för både näringsliv och för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är

Läs mer

Välkomna! till e-butik.se

Välkomna! till e-butik.se Välkomna! till e-butik.se Butiken - Butiken - Admin - Arbeta i butiken - Utseende - Viktigt att tänka på - Tips & Idéer Butiken Varukorgen längst ner 1/4 Butiken Varukorgen högst upp 2/4 Butiken Vänstermenyn

Läs mer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer En enhetlig profil är viktig för alla organisationer och ännu viktigare för en stor grupp av frivilliga. Då öppnas möjligheten för att alla känner samhörighet och vet åt vilket håll gruppen går. Det gör

Läs mer

EN SAMMANSTÄLLNING AV Grafiska Riktlinjer FÖR GÖTENE KOMMUN

EN SAMMANSTÄLLNING AV Grafiska Riktlinjer FÖR GÖTENE KOMMUN EN SAMMANSTÄLLNING AV Grafiska Riktlinjer FÖR GÖTENE KOMMUN 2009 Nu blir vi en enhetlig kommun! För att Götene kommun såväl internt som externt skall uppfattas som en enhet och vara lätt att känna igen,

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

Profilmanual. Övergripande regler och riktlinjer Reviderad: 2011-06-30

Profilmanual. Övergripande regler och riktlinjer Reviderad: 2011-06-30 Profilmanual Övergripande regler och riktlinjer Reviderad: 2011-06-30 Innehåll Inledning 3 Grafiska grunder 4 Logotyp 5 Färger 6 Teckensnitt Neo Sans 7 Teckensnitt Calibri 8 Teckensnitt Arial 9 Dekor 10

Läs mer

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l Det ska synas att det är vi Vår gra ska pro l Vår gra ska pro l Inledning Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för barn och ungdomar med rörelsehinder och deras familjer. RBU

Läs mer

Unga Aktiesparares varumärke

Unga Aktiesparares varumärke VARUMÄRKE Varumärke 1:1 Unga Aktiesparares varumärke Unga Aktiesparares varumärke är företagets signatur och igenkänningstecken. Därför är det väldigt viktigt att det används på ett riktigt sätt. Varumärket

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

Grafisk manual. För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005.

Grafisk manual. För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005. Grafisk manual För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005. Innehåll Region Skåne värt att vårda 3 Vår koncernlogotyp 4 Pilträd

Läs mer

våra grafiska riktlinjer

våra grafiska riktlinjer Grafisk manual för distrikt & föreningar våra grafiska riktlinjer 2014-12-11 Version 1.0 Innehåll Förord 3 1. Logotyp 1.1 Primär logotyp 4 1.2 Sekundär logotyp 5 1.3 Friyta och placering 6 1.4 Välj rätt

Läs mer

Strategisk informationsförsörjning

Strategisk informationsförsörjning Strategisk informationsförsörjning 2015-02-25 Välkommen till en eftermiddag kring begreppet Strategisk informationsförsörjning, eller earkiv som många nog menar att det ska handla om. När det gäller digital

Läs mer

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator Världens bästa hälsa 2020 Profilmanual Profilmanual Indexator Innehåll Följ profilmanualen 3 Logotyp 4 Logotypanvändning 5 Friyta 6 Färger 7 Typografi 8 Typografi ersättningstypsnitt 9 Grafiskt mönster

Läs mer

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Innehåll Vad är en grafisk profil?... 3 Färger... 4 Profilfärg...4 Komplementfärger...4 Gråtoner...4 Tilläggsfärger...4 Färgkoder...5 SciLifeLabs logotyp...

Läs mer

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8 P R O F I L M A N U A L INNEHÅLL Vår grafiska identitet............... 3 Logotyper..................... 4 Färger........................ 5 Typografi...................... 6 Profilmaterial...................

Läs mer

SWEBO Bioenergy Grafisk profil

SWEBO Bioenergy Grafisk profil SWEBO Bioenergy Grafisk profil Formsmedjan Reklam & Kommunikation Grafisk profil Den image vi har, det vill säga hur andra människor uppfattar vårt företag är ett resultat av alla de intryck vi gör på

Läs mer

Grafisk manual version 2015-02-10

Grafisk manual version 2015-02-10 Grafisk manual version 2015-02-10 Innehåll 1. Inledning...3 2. Varumärkesfärger...4 2.1 Definitioner...4 3. Carriers logotyp...5 3.1 Logotypens uppbyggnad...5 3.2 Logotypens frizoner...6 3.3 Alternativa

Läs mer

Wireframes Arla - Naturens egen sportdryck Christoffer Du Rietz GreatWorks

Wireframes Arla - Naturens egen sportdryck Christoffer Du Rietz GreatWorks Wireframes Arla - Naturens egen sportdryck Christoffer Du Rietz GreatWorks Page 2 Startsida... Navigering inom subsiten. Länkar till nya sidor inom substrukturen. Få 25% på träningskläder! Någon i SOK/

Läs mer

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB Grafisk profil R AB Ransäters Invest AB Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger och

Läs mer

Yrkeshögskolan Novias grafiska manual för Aboa Mare

Yrkeshögskolan Novias grafiska manual för Aboa Mare Yrkeshögskolan Novias grafiska manual för Aboa Mare 2 Innehåll Förord... 2 Logotyp... 3 Logotypens användning... 4-5 Användning av DNV-certifieringsmärke... 6 Färger... 7 Typografi... 8 Annonsering...

Läs mer

Inledning. SPs nya profil. Manualen i praktiken.

Inledning. SPs nya profil. Manualen i praktiken. Grafisk manual Innehåll Inledning sid 4 Logotyp sid 5-7 Logotag sid 8-9 Företagsnamn sid 10-11 Profilfärger sid 12 Typografi sid 13 Kontorstryck / Brevpapper sid 14-15 Kontorstryck / Kuvert sid 16-17

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador GRAFISK MANUAL Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador Vikten av att ha grafiska riktlinjer I Insikt/Utsikt ryms en mängd olika aktörer såsom myndigheter och frivilligorganisationer.

Läs mer

Version 1.0 20111209. Grafisk manual

Version 1.0 20111209. Grafisk manual Version 1.0 20111209 Grafisk manual INNEHÅLL 1. Om Trosa kommuns grafiska profil och manual Sid 3 2. Kommunvapnet Sid 4 2.1. Form och ursprung Sid 4 2.2. Användning av vapnet Sid 5 2.3. Vapnets färger

Läs mer

GRAFISK MANUAL AUGUSTI 2004

GRAFISK MANUAL AUGUSTI 2004 GRAFISK MANUAL AUGUSTI 2004 Ansvarig Utgivare: Gunilla Dahlqvist KF Information. Telefon 08-743 26 60 Formgivning: Modul1/Delores Delores Design och R.A.D&D Introduktion En tydlig profil är grundläggande

Läs mer

Gränsöverskridande samverkan

Gränsöverskridande samverkan 1 Grafisk Profil Denna grafiska manual är en hjälp för dig som jobbar i eller med Vårdsamverkan Fyrbodal för att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation med omvärlden. Vår logga, våra färger

Läs mer

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

Visuell identitet P2. sveriges radio VER 1.3 56

Visuell identitet P2. sveriges radio VER 1.3 56 Visuell identitet P2 sveriges radio VER 1.3 56 9. P2 / Verktygslåda Verktygslådan för P2 lyfter fram guidens klassiska och stämningsfulla karaktär. Verktygslådan består av P2:s logotyp i svart, vitt eller

Läs mer

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9 Grafisk Guide 1.0 Förord Den grafiska guiden ska fungera som en vägledning för allt profilmaterial; både för tryck och webb och såväl för extern som intern kommunikation. Rocklunda Restaurang & Konferens

Läs mer

Vi skapar möjligheter för unga människor

Vi skapar möjligheter för unga människor RIKTLINJER FÖR GRAFISK PRODUKTION Ett stöd för de -verksamheter som vill arbeta med egna presentationer, t.ex. foldrar, skyltar, annonser, bildspel och storformat samt anvisningar för beställning av dörrskyltar,

Läs mer

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL INNEHÅLL Arvsfondsdelegationen Grafisk manual Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL - FÖR DIG SOM DRIVER ARVSFONDSPROJEKT: 2011 1 INNEHÅLL INNEHÅLL 2 LÄTT ATT

Läs mer

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Grafisk profil för Kumla kommun Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Innehåll Vårt gemensamma ansikte utåt! 3 Logotyp - kommunvapnet 4-5 Logotyp - blomman 6-7 Profilsymboler 8 Typsnitt

Läs mer

Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013

Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013 Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013 Innehållsförteckning Den grafiska profilen 3 Varumärket 4 Färger 5 Logotype 6 Typsnitt 8 Bilder 10 Digitala plattformar 11 Kontorsmaterial 13 Profilprodukter

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida 3. Övergripande regler. Sida 4. Logotyp. Logotyp alternativ. Sida 5. Sida 6. Färger. Sida 7. Typsnitt.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida 3. Övergripande regler. Sida 4. Logotyp. Logotyp alternativ. Sida 5. Sida 6. Färger. Sida 7. Typsnitt. GRAFISK MANUAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande regler Logotyp Logotyp alternativ Färger Typsnitt Dekor och papper Visitkort Brevpapper Brevpapper internt Korrespondenskort Kuvert Sida 3 Sida 4 Sida 5

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015 Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 VÅR PROFIL Det här är en grafisk manual för Svenska Ridsportförbundet som talar om hur vi vill se

Läs mer

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande grafisk profil förord Högsby kommun står inför stora utmaningar i framtiden. Om vi ska lyckas att etablera oss som en framtidskommun krävs det både att vi arbetar och profilerar oss på ett professionellt

Läs mer

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar GRAFISK MANUAL INLEDNING Den här manualen beskriver hur vi arbetar med vår grafiska profil. I den hittar du allt från användandet av logotypen och hanterandet av färger och typografi, till mallar för utformning

Läs mer

Grafisk manual Våren 2014 Besök vår webb: www.lillahjartatipitea.se Eller maila på: info@lillahjartatipitea.se Vår grafiska manual Här hittar du riktlinjer och praktiska exempel på hur vår profil ska användas.

Läs mer

Korpen. Grafisk manual. Version 3 2012.08.08. Korpen 08.08.12

Korpen. Grafisk manual. Version 3 2012.08.08. Korpen 08.08.12 Korpen Grafisk manual Version 3 2012.08.08 Innehåll 1 Introduktion 1 Introduktion 1 2. Logotype 3 2.1 Översikt 4 2.2 Färger 5 2.3 Placering 6 2.4 Kontrast 7 2.5 Friyta 7 2.6 Format 8 2.7 Andra Användare

Läs mer

Inledning. Kontaktperson. Nils Holmberg, 0709-68 44 68 nils.holmberg@sanocon.se

Inledning. Kontaktperson. Nils Holmberg, 0709-68 44 68 nils.holmberg@sanocon.se Grafisk guide Inledning SANOCON AB är sprunget ur Rodhe Miljö AB. Avsikten med namnbytet är att ge utrymme för att modernisera och bredda företagets erbjudanden och det ska även synas i den grafiska profilen.

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE. 0702. Grafisk Designmanual. Riktlinjer 2007. TEKNIKCOLLEGE

TEKNIKCOLLEGE. 0702. Grafisk Designmanual. Riktlinjer 2007. TEKNIKCOLLEGE Grafisk Designmanual Riktlinjer 2007. TEKNIKCOLLEGE 1. Inledning Bakgrund För att bli tydlig i kommunikationen är det viktigt att alla marknadsför Teknikcollege på ett så likartat sätt som möjligt. En

Läs mer

High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld.

High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld. High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld. INNEHÅLL 1 En världsledande region inom Elkraftteknik 2 HVV:s kärnvärden och identitet 3 Logotyp 4 Profilfärger 5 Typografi 6 Layout 7 Avsändare

Läs mer

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft. aloq.se Loxysoft AB Post: Box 53, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan, Frösön Tel: 063-8 34 40 Fax: 063-40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.se Grafisk manual Loxysoft AB Text och design: aloq AB, Östersund

Läs mer

Grafisk profil RIKSORGANISATIONEN HELA SVERIGE SKA LEVA

Grafisk profil RIKSORGANISATIONEN HELA SVERIGE SKA LEVA Grafisk profil RIKSORGANISATIONEN HELA SVERIGE SKA LEVA 2009 Det bästa är att veta vad man letar efter innan man börjar leta efter det. Nalle Puh INNEHÅLL Inledning...5 Logotyp...6 Slogans...14 Profilfärger...16

Läs mer

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet.

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet. GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL Denna manual är framtagen för att göra allt material från Ockelbo Kommun enhetligt och tydligt. Det är ett hjälpmedel i det dagliga arbetet inom kommunen då brev, kallelser

Läs mer

Å L Ä N D S K A S E G E L S Ä L L S K A P E T

Å L Ä N D S K A S E G E L S Ä L L S K A P E T GRAFISK PROFILMANUAL för ÅLÄNDSKA SEGELSÄLLSKAPET r.f. I N N E H Å L L 2. Innehåll 3. Logotyp färger 4. Logotyp gråskala 5-6. Variationer på logon 7. Användning av logon mot olika bakgrundsfärger 8. Segelkontur

Läs mer

2004-03-23 Grafisk profil

2004-03-23 Grafisk profil 2004-03-23 Grafisk profil 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 LOGOTYPENS UTSEENDE... 4 LOGOTYPEFÄRGER... 7 PLACERING AV LOGOTYPEN... 8 KOMMUNVAPNETS HISTORIK... 8 VÅGEN VÅRT GRAFISKA ELEMENT... 9 TYPSNITT...

Läs mer

Utgivningsdatum: 2008-08 Utgivare: Falkenbergs kommun Produktion: www.buddy.se

Utgivningsdatum: 2008-08 Utgivare: Falkenbergs kommun Produktion: www.buddy.se Grafisk profil Utgivningsdatum: 2008-08 Utgivare: Falkenbergs kommun Produktion: www.buddy.se Den senaste versionen av den grafiska profilen finns på Falkenbergs webbplats, www.falkenberg.se, tillsammans

Läs mer

Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker

Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker Riktlinjer för och lokala NyföretagarCentrum Framtagna av i samarbete med s Kvalitetsråd 1 Logotype Logotype s logotype består av

Läs mer

Grafisk manual GAKE DOJO. Riktigt bra självförsvar!

Grafisk manual GAKE DOJO. Riktigt bra självförsvar! Grafisk manual 2007 JUJUTSU Riktigt bra självförsvar! Högskolan för Lärande och Kommunikation i Jönköping Andrea Drljaca, Viktor Larsson och Jesper Jarl Grafisk manual 2007-06-08 INNEHÅLL GRAFISK MANUAL...4

Läs mer

Grafisk profil Arne Lorentzon AB

Grafisk profil Arne Lorentzon AB Grafisk profil Arne Lorentzon AB 2013-12 Den grafiska profilens egenskaper för Arne Lorentzon AB ska bygga på stabilitet, seriositet och framtidstro. stafett.se 2013 Grafisk profil Arne Lorentzon AB Sid

Läs mer

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15.

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15. 1Grafisk manual 2 Innehåll Sida Värmdö IFs grafiska profil 4 Logotyp 5-9 Färg 10 Typografi 11-12 Brevpapper 13 Visitkort 14 Korrespondenskort 15 Kuvert 16-17 3 Värmdö IFs grafiska profil En enhetlig grafisk

Läs mer

GRAFISK MANUAL 6/2012

GRAFISK MANUAL 6/2012 GRAFISK MANUAL 6/2012 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 01 Baselement Svenska folkpartiets logotyp Vår logo: dimensioner och skyddsområde Logoversioner och minimistorlek Logons användning Applikationer

Läs mer

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef Grafisk manual 3 Vår nya profil Neurologiskt Handikappades Riksförbund har fått en ny, tydlig grafisk profil. Logotypen med organisationens hela namn,den välkända nyckelpigan och den varma röda färgen

Läs mer

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet.

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. Identitet Logotypen LO-TCO BISTÅNDSNÄMND bildar tillsammans med kartbilden

Läs mer

Hej! Innehållsförteckning. Inledning 3. Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11

Hej! Innehållsförteckning. Inledning 3. Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11 Grafisk manual Innehållsförteckning Inledning 3 Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11 Typografi Kommunikationsteckensnitt 12 Office och digital media 13 Färger

Läs mer

Logotyp...3. Typografi...4. Färgpalett...6. Bilder...7. Dekor...8. Utskick...10. Informationsblad...11. Exempel på trycksaker...12. Powerpoint...

Logotyp...3. Typografi...4. Färgpalett...6. Bilder...7. Dekor...8. Utskick...10. Informationsblad...11. Exempel på trycksaker...12. Powerpoint... Grafisk profil Innehåll Logotyp...3 Typografi...4 Färgpalett...6 Bilder...7 Dekor...8 Exempel Utskick...10 Informationsblad...11 Exempel på trycksaker...12 Powerpoint...13 Rollup...14 Dokumentmall...15

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER 1

GRAFISKA RIKTLINJER 1 GRAFISKA RIKTLINJER 1 ETT PARTITUR FÖR ÖGAT Det går kanske inte att jämföra grafiska riktlinjer med ett partitur. Men lite fritt tolkat kan man säga att en grafisk manual innehåller alla element som behövs

Läs mer

Kocktävlingen Äkta Rök E-post kundtjanst@aktarok.se

Kocktävlingen Äkta Rök E-post kundtjanst@aktarok.se Vår/sommar 2016 Kocktävlingen Äkta Rök E-post kundtjanst@aktarok.se Sveriges Äkta Rök kock 2015 Tisdagen den 5 maj 2015 gick startskottet för Sveriges Äkta Rök kock 2015 som är en kocktävling för professionella

Läs mer

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual Receptfria Läkemedel Grafisk Manual VERSION 2.0 NOVEMBER 2014 Förord Sedan 2009 kan man köpa utvalda receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln. Denna ökade tillgänglighet är naturligtvis en stor fördel

Läs mer

Grafisk profil för Ottenby Åkeri

Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil framtagen för Ottenby Åkeri utav designbyrån ADDinnovation 2006 Inledning Grafisk profil Den största vinsten med en enhetlig grafisk profil är att företagets

Läs mer

VARUMÄRKET HUMANISTERNAS GRAFISKA MANUAL OCH BESTÄMMELSER. Inledning 2

VARUMÄRKET HUMANISTERNAS GRAFISKA MANUAL OCH BESTÄMMELSER. Inledning 2 Grafisk Manual VARUMÄRKET S GRAFISKA MANUAL OCH BESTÄMMELSER Ett varumärke bygger på igenkänning och kontinuitet i såväl grafisk inramning och uttryck som budskap. Hur väl ett varumärke, vare sig det är

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag Grafisk manual Ett utdrag IDENTITET / PROFIL En ny grafisk profil som speglar våra värderingar. Vår huvuduppgift är att göra medlemsnytta och stärka medlemmarnas ställning som konsumenter. All vår verksamhet

Läs mer

PMS Rubine Red C. PMS Process Black C 90%

PMS Rubine Red C. PMS Process Black C 90% PMS 227 C PMS Rubine Red C PMS 2415 C Version utan datumrad. Används endast i undantagsfall på produkter som återkommer från år till år. 2.1 Logotyp Versioner Versioner Logotypen finns, förutom i sitt

Läs mer

profilbas Bravidas grafiska identitet

profilbas Bravidas grafiska identitet profilbas Bravidas grafiska identitet 1. HANDBOK FÖR VARUMÄRKET BRAVIDA Bravida är Skandinaviens största installations- och serviceföretag med medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Det är ingen slump

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK. Grafisk manual

RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK. Grafisk manual RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK Grafisk manual Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionshinder. Vi arbetar för att de barn, ungdomar och vuxna

Läs mer

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual i korthet För frågor om vår design kontakta Helene Keskitalo, stab Information, tel 08 655 91 05 eller helene.keskitalo@sveaskog.se

Läs mer

LISTA WIREFRAMES FÖR SIDOR OCH FLÖDEN

LISTA WIREFRAMES FÖR SIDOR OCH FLÖDEN LISTA WIREFRAMES FÖR SIDOR OCH FLÖDEN Navigering/ramverk (globala funktioner, brödsmulor) Central startsida Lokal startsida Artikelsida / master Sök (kurser/kultur och webbinnehåll som ex. artiklar hantering

Läs mer

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E Vår grafiska profil En klar och tydlig profil är viktig av många skäl. Den gör det lättare för omvärlden allmänheten, företag och organisationer, samarbetspartners, beslutsfattare och finansiärer att identifiera

Läs mer

logotyp Logotypen finns i två utföranden. Liggande och stående.

logotyp Logotypen finns i två utföranden. Liggande och stående. logotyp Logotypen finns i två utföranden. Liggande och stående. På vit yta skall om möjligt den tvåfärgade logotypen användas. Skall logotypen plaseras där man har endast är tillgång till en färg, skall

Läs mer

Grafisk manual. www.alteco.se

Grafisk manual. www.alteco.se Grafisk manual Inledning Alteco har sedan starten 1994 kommit att bli ett etablerat och välrenommerat konsultföretag i elbranschen. Ett företags utveckling sker alltid i samspel med omvärlden. I tider

Läs mer

Grafiskt program. Fastställt av styrelsen 2012-04-21. Reviderat av styrelsen 2012-11-10

Grafiskt program. Fastställt av styrelsen 2012-04-21. Reviderat av styrelsen 2012-11-10 Grafiskt program Fastställt av styrelsen 2012-04-21 Reviderat av styrelsen 2012-11-10 Innehåll 1. Vår logotyp 2. Färg 3. Papper 4. Typsnitt 5. Kontorstryck 6. Dekaler, profilprodukter, presentreklam, standar

Läs mer

GRAFISK MANUAL EQUMENIA 2013 2013 09 17

GRAFISK MANUAL EQUMENIA 2013 2013 09 17 EQUMENIA 2013 2013 09 17 INNEHÅLL KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL KAPITEL KAPITEL 3 4 5 INLEDNING s. 3 LOGOTYP Logotyp Lokala & regionala Placering & storlek Felaktig användning s. 4 FÄRGER Färgschema s. 8

Läs mer

Grafisk manual för Karlskoga kommun

Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Grafisk Karlskoga manual kommun för Karlskoga Innehåll kommun 2 Därför har vi en grafisk profil Karlskoga kommuns grafiska profil är en del av vårt

Läs mer

Grafisk profil. Gäller från den 1 september 2006. Beslutad den 13 juni 2006.

Grafisk profil. Gäller från den 1 september 2006. Beslutad den 13 juni 2006. Grafisk profil Gäller från den 1 september 2006. Beslutad den 13 juni 2006. Innehåll Varför är en grafisk profil så viktig? 3 Vem kontaktar jag om jag har frågor? 3 Partille kommuns logotyp 4 Logotypens

Läs mer

Innehåll. 03 Avstamp 04 Logotyp 06 Kommunvapnet. 07 Färger 08 Bildspråk 09 Bilder och tonläge. 10 Typografi 11 Kontorstryck 13 Faktablad

Innehåll. 03 Avstamp 04 Logotyp 06 Kommunvapnet. 07 Färger 08 Bildspråk 09 Bilder och tonläge. 10 Typografi 11 Kontorstryck 13 Faktablad Grafisk manual Innehåll 03 Avstamp 04 Logotyp 06 Kommunvapnet 07 Färger 08 Bildspråk 09 Bilder och tonläge 10 Typografi 11 Kontorstryck 13 Faktablad 14 PowerPoint 15 Informationsmaterial 17 Annonser 18

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET

GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/1018 GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor Kommunikationsenheten, Gemensamma

Läs mer

Kommunikativ plattform

Kommunikativ plattform Grafisk profil Kommunikativ plattform Vad är ett varumärke? Ett varumärke är summan av allt som ett företag eller en organisation är, gör och säger. Vansbro kommuns varumärke är resultatet av alla invånares

Läs mer

Vår visuella identitet

Vår visuella identitet Vår visuella identitet Vår visuella identitet En stark och tydlig visuell identitet är en viktig del för hur en avsändare uppfattas. SULF:s visuella identitet ska gå att identifieras såväl lokalt på universitet

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL. Kommunikation och tilltal i bild och text

GRAFISK PROFILMANUAL. Kommunikation och tilltal i bild och text 2011 GRAFISK PROFILMANUAL Kommunikation och tilltal i bild och text INNEHÅLL FÖRORD 5 LOGOTYP 7 FÄRGER 16 TYPOGRAFI 18 MALLAR 21 GRAFIK 31 BO & LEVA 45 3 VÄLKOMMEN! Det här är en guide till- och presentation

Läs mer

02/&), profil(!.$"/+ handbok

02/&), profil(!.$/+ handbok profilhandbok INNEHÅLL Former och färger i vår anda 5 Vår logotyp och färger 6 Våra typsnitt och papper 7 Kontorstryck 8 Trycksaker 9 Brev, protokoll, kallelser 10 Nyhetsbrev 11 OH- och PowerPoint-mallar

Läs mer

Grafisk profilhandbok

Grafisk profilhandbok Den bild vi förmedlar av oss själva är betydelsefull idag kanske mer än någonsin tidigare. Antagen av Kommunstyrelsen 122/2013 tillsammans med kommunikationsstrategi 2013 2014. Grafisk profilhandbok Av

Läs mer

Innehåll. Ord och uttryck 3 Utfall och Marginal 6 Olika standardformat 7 Checklista 9

Innehåll. Ord och uttryck 3 Utfall och Marginal 6 Olika standardformat 7 Checklista 9 Grafisk Ordlista Innehåll Ord och uttryck 3 Utfall och Marginal 6 Olika standardformat 7 Checklista 9 2 Ord och uttryck Adressering Vid adressering printas mottagarens adress på den trycksak som ska postinlämnas.

Läs mer

Grafisk profilmanual 1.8.2013

Grafisk profilmanual 1.8.2013 Grafisk profilmanual 1.8.2013 Inledning Den grafiska profilen signalerar lugn, trygghet, pålitlighet och enkelhet. Profilmanualen är till för att lätt kunna bidra med tydlighet, enhetlighet och ökad synlighet.

Läs mer

Gävle KOMMUN GRAFISK MANUAL

Gävle KOMMUN GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL Inledning 3 Logotype 4 Typsnitt 8 Brevpapper 10 Korrespondenskort / Visitkort 12 Kuvert 13 Pressmeddelande / PM / Kallelse 14 Protokoll / Fax 15 Ovearhead 16 Trycksaker 17 Platsannonser

Läs mer

G R A F I S K M A N U A L

G R A F I S K M A N U A L GRAFISK MANUAL 2008 03 01 VARFÖR EN GRAFISK MANUAL? Viktigast för en verksamhet är männi skorna inom organi sa - tionen och vad de gemensamt kan erbjuda sina upp drags - givare. Men även den grafiska formgivningen

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER 2011 Rädda Barnens Ungdomsförbund Grafisk form: Rabash webb- och designbyrå Välkommen 03. Rädda Barnens Ungdomsförbund bildades i Sverige år 2003. Som namnet avslöjar

Läs mer

Grundläggande grafisk profilmanual för SKR. Georgia Pro Black italic. Georgia Bold italic. Typografi. Rubriker. Georgia Pro light italic 16 pkt

Grundläggande grafisk profilmanual för SKR. Georgia Pro Black italic. Georgia Bold italic. Typografi. Rubriker. Georgia Pro light italic 16 pkt Grundläggande grafisk profilmanual för SKR Typografi Vi använder Calibri och georgia. Dessa typsnitt finns förinstallerade på de flesta datorer och därmed kan både tryck, web och word-dokument hålla samma

Läs mer

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION PRESENTATION LOGOTYP / PAYOFF LOGOTYPEN Logotypen består av City i Samverkan och payoffen Utvecklar Stockholm City. Typsnittet/formen som används till texten City i Samverkan är detsamma som tidigare.

Läs mer