Identitet. Visuell Identitet för Sverige som resmål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Identitet. Visuell Identitet för Sverige som resmål"

Transkript

1 VERSION Basenheterna samverkar och utgör grunden för en unik visuell identitet Vindsnurran i bilden visar de fem grundläggande byggstenarna i en visuell identitet. Alla delar är separata verktyg, men bygger tillsammans en visuell igenkänning på sikt. Dessa delar ska i kombination skapa ett unikt och särskiljande visuellt uttryck. När alla delar jobbar ihop och nyttjas till sin fulla potential uppnås den största effekten. Dessa riktlinjer ska användas i alla sammanhang för kommunikation, såväl digitala som analoga, när VisitSweden är avsändare. Logotyp Visuell Identitet för Sverige som resmål Bildspråk abc Visuell Identitet FÄRGER GRAFISKA ELEMENT TYPSNITT

2 INDEX Visuell identitet för Sverige som resmål En bilaga till Guiden för varu märket Sverige (Varumärkesguiden): 1 INTRODUKTION En enhetlig bild, Kommunikationsprinciper 3 Företagsnamnet i löptext 4 2 Basenheter Logotyp, Logotyp på tag, Logotyp Plug-in 5 Typsnitt 16 Färger 17 Grafiska element och effekter 20 Bildspråk 24 3 Layout Kontrastverkan 28 4 Implementeringar exempel Referensbibliotek, skarpa case 30 Den visuella identiteten är framtagen av VisitSweden i samarbete med Vinter & Love at Work. Version 1.3 Maj 2013.

3 INTRODUKTION VISUELL identitet - version Sverige pratar med en röst och sänder en enhetlig bild Den visuella identiteten för Sverige som resmål är en bilaga till Guiden för varumärket Sverige : (se kapitel Grafisk profil) I din hand håller du den nya uppdaterade visuella identiteten som vägleder den grafiska utformningen av VisitSwedens kommunikation om Sverige som resmål. Det är en verktygslåda för det dagliga arbetet att kommunicera ett attraktivt Sverige. Din uppgift är att addera kommunikation, det vill säga innehåll, som bekräftar spänsten i det attraktiva Sverige - genom spännande kampanjupplägg och aktiviteter som involverar mottagaren. Tillsammans ska vi fortsätta stärka Sveriges kommunikation och sända en attraktiv, tydlig och homogen bild av vårt fantastiska land till prioriterade målgrupper. Syfte och mål Den visuella plattformen är ett praktiskt arbetsredskap. Den ska inspirera och ge ledning i användandet av de olika grafiska element som tillsammans bildar den visuella identiteten. I manualen finns riktlinjer, utvecklade för att skapa en röd tråd och en tydlig igenkänning i olika kanaler. Just det där som vi alla behöver ha med oss i när vi skapar kommunikation, för att säkerställa att våra utpekade målgrupper känner igen avsändaren Sverige. Praktiskt stöd i användarprocessen år 1 Tänk på att: det är innehållet i kommunikationslösningen som skapar spänsten och upplevelsen av den svenska progressiviteten. kommunikationslösningens spänst bygger i huvudsak på kombination av budskap, bild och kanal. Omfattning och avgränsningar Denna manual avser endast VisitSwedens kommunikation om Sverige, alltså inte bolaget VisitSweden. Manualen är utvecklad med utgångspunkt från den grafiska utformningen av Det innebär att vissa grafiska element, som typsnitt och färger, har hämtats därifrån. Övriga element och riktlinjer från visitsweden.com får däremot inte användas i några andra sammanhang, eftersom det strider mot den överenskommelse VisitSweden har med övriga NSU-organisationer. I arbetet med utvecklingen av kommunikationsenheter brukar det dyka upp funderingar och förslag på vidareutveckling. Vi välkomnar en öppen dialog och goda idéer för att ta den visuella identiteten till nästa nivå. Vi ser fram emot att höra av dig med frågor och idéer: Åsa Ericson, Communication Manager E-post: Telefon: Skype: asa.ericson Våra kommunikationsprinciper: 4 All kommunikation har som syfte att främja Sverige och vår progressiva position. 4 Vi skiljer på strategiskt budskap och kommunikativt budskap. 4 Kommunikationen ska andas kvalitet i linje med Sverigeplattformen. 4 Vår kommunikation är inte opportunistisk utan långsiktig och bygger på trovärdighet. 4 Vi undervärderar inte kundens intelligens. 4 Vi kommunicerar med glimten i ögat. 4 Vi vågar utmana oss själva. 4 All vår kommunikation har berättarvärde. 4 Vi värdesätter konversationer och skapar därmed långsiktiga relationer. 4 Vi tror på integrerad kommunikation för bästa genomslagskraft.

4 INTRODUKTION VISUELL identitet - version Företagsnamnet skrivs alltid ut och dessutom ihop. Behandla namnet som en enhet, inte två separata delar. Företagsnamnet i löpande text Gemensamt företagsnamn VisitSweden är vårt gemensamma företagsnamn oavsett var vi befinner oss i världen, vilket gör det enklare för vår omvärld att se oss som ett företag. När VisitSweden används i löpande text ska det alltid skrivas ihop utan mellanslag mellan Visit och Sweden, och det ska alltid stavas med versalt S. Alltså så här: VisitSweden. Namnet förkortas aldrig vi skriver således inte VS. Det är skillnad mot vår logotyp, där företagsnamnet formgivits som en helhet tillsammans med flaggan och avdelats på två rader. Skälet är att vi skriver ihop det i löpande text är att vi vill betona Sweden i namnet. Webbadresser Detta gäller förstås inte webbadresser, där man vanligtvis bara använder gemena bokstäver. Första gången webbadressen skrivs i en brödtext ska den skrivas: Nämns den flera gånger i samma text behöver man inte skriva ut www, utan bara: visitsweden.com. Skriv alltid ihop företagsnamnet som ett ord. Skriv alltid V och S versalt (med stora bokstäver). Förkorta aldrig företagsnamnet. VisitSweden Visitsweden visitsweden visitsweden Visit Sweden VS Första gången webbadressen skrivs i en brödtext: Följande gånger webbadressen skrivs i samma text: visitsweden.com Som standard är i internetvärldenskrivs webbadresser enbart medgemena (små) bokstäver. VisitSweden.com

5 BASENHETER VISUELL identitet - version Vår logotyp med företagsnamn är form given specifikt för VisitSweden och får inte förändras på något sätt. Logotypen ska finnas med på alla enheter. De flesta enheter som kommunicerar Sverige som resmål använder logotypen placerad på tag (se sida 6) i enlighet med manualen. I vissa fall används logotypen på vanligt sätt (se sida 10), exempelvis som identifikation som en takvepa på en mässa. Logotyp Logotypens frizon Frizonen räknas efter ordbildens höjd (VisitSweden) som ger ett riktvärde på 100%. 50% av ordbildens höjd utgör frizon runt om. Vid användning av webbadress under logo mäts frizonen från webbadressens baslinje. Se illustrationer nedan. Olika filformat för olika ändamål Välj alltid originalfilerna när du ska använda logotypen. Original på logotypen samt logotypen placerad på tag finns för nedladdning på brand/ (se kapitel om Logotyp). Varje original finns i tre olika filformat: + eps är en vektorfil (skalningsbar) som används till tryck, print, skyltar, stripning. + jpg är en rasterfil (pixlad, dvs bör endast skalas ned, inte upp) som används främst till kontorsprogram som PowerPoint och Word. + png är en rasterfil (pixlad, dvs bör endast skalas ned, inte upp) som används främst för digitala produktioner. 100% av ordbildens höjd blir riktvärde. 50% av ordbildens höjd som frizon. Logotypens olika utföranden Logotypen finns i tre olika färgutföranden. Grundutförandet och förstahandsvalet är logotypen med flaggan i färg ihop med svart text (A). I undantagsfall finns alternativ B och C att tillgå, det vill säga flaggan i färg ihop med vit text (B) samt flaggan i gråskala ihop med svart text (C). Logotypen med vit text (B) används endast vid placering mot mörk bakgrund. Bakgrunden får dock aldrig vara så mörk att flaggans blåa färg är svår att skilja ut från bakgrunden. Alternativ C används i undantagsfall - där trycktekniska skäl inte gör det möjligt att använda färg. 100% av ordbildens höjd blir riktvärde. 50% av ordbildens höjd som frizon. Med/utan webbadress De olika färgversionerna finns även med och utan webbadress. Om webbadressen finns i nära anslutning till logotypen tex i copytext, kan logotyp utan webbadress användas. Även i de fall logotypen används i mindre format bör man välja filen utan webbadress för att prioritera och skala bort element. Logotypens olika utföranden: A) Färg med svart text: B) Färg med vit text C) Gråskala med svart text Logotypens färger: CMYK: PMS: Pantone Reflex Blue CMYK: PMS: 012

6 använda visitswedens logotyp VISUELL identitet - version Vår logotyp är, som beskrivs på föregående sida, företagsnamnet med flaggan formgiven specifikt för VisitSweden och får inte förändras på något sätt. För att underlätta placeringen av vår logotyp i olika sammanhang, har vi tagit fram ett par grafiska lösningar. Dessa i sig är inte vår logotyp utan endast grafiska lösningar för placering och hantering av logotypen. Grafiska lösningar för placering av logotypen Logotyp Tag För att underlätta placeringen av vår logotyp i vår egen kommunikation har vi tagit fram en grafisk lösning i form av en tag. Taggen kan placeras kring en kant, en bild, eller på det specialframtagna vecket/skuggeffekten. Läs mer om detta på sid Logotyp på tag Biljett När vi kommunicerar i andra aktörers kommunikation och grafiska form, finns det andra utmaningar och behov. För att i dessa fall göra VisitSwedens logotyp lättapplicerad samt ge oss möjlighet att även komplettera med ett budskap, har vi tagit fram ytterligare en grafisk lösning i form av en biljett. Läs mer om detta på sid Logotyp på biljett Lorem ipsum?

7 BASENHETER VISUELL identitet - version Applicering av tag Taggen användas antingen vikt runt ett annat objekt (färgruta eller bildruta). Eller de fall där bilden är utfallande - används taggen tillsammans med en skugg effekt (skuggeffekten bildar ett veck i bilden där taggen växer fram). Taggen placeras med fördel till vänster uppe i huvudet på exempelvis annonser - där det då blir en hierarkisk skillnad mellan VisitSweden och eventuella partners som ligger på traditionell avsändarplats i botten på annonsen. Men vid andra format och media, exempelvis banners, behövs en mer flexibel placering vad beträffar höjdläget. Taggen kan växa uppifrån eller nedifrån, beroende på om den är placerad högt eller lågt. Taggen kan även appliceras från höger. Exempel återfinns i kapitel 4. Logotypen placerad på en tag Tag över en bild Tag över en färgad bakgrund Taggen kan även animeras Vid framställan av rörlig kommunikation kan taggen växa fram eller svepas runt en bild eller ett bildblock via en animering. Exempel som visar taggen vikt runt ett bildblock. Exempel som visar taggen vikt runt ett färgblock. Tag över utfallande bild (med skuggeffekt) Exempel på alternativ placering av taggen. Används där bildytan är utfallande.

8 BASENHETER VISUELL identitet - version Taggens uppbyggnad Taggen består av tre delar: VisitSwedens logotyp, taggens övre del samt taggens nedre del. Det är viktigt att alla delar behåller samma position sinsemellan. Råkar exempelvis taggens nedre tappa sin placering eller hamna överst av objekten - försvinner hela effekten av taggen. Se även sida 9 för teknisk specifikation och länkar för nedladdning. Anvisningar för taggen Tag med hel undre del av tagen används för att lägga underst i skikten av objekt Taggen i sin helhet: logotyp, övre del av taggen och undre del av taggen. Här har den undre fliken hamnat överst. Rätta till genom att placera den underst i skikten av objekt. Här har den undre fliken tappat sin rätta placering. Rätta till genom att kopiera taggen på nytt från originaldokumentet. Exempel som visar korrekt placering, där den undre delen av taggen ligger underst i skikten av objekt (här under bildobjektet). Tag med beskuren undre del av tagen används med skuggeffekten: Taggen i sin helhet: logotyp, övere del av taggen och beskuren undre del av taggen. Det är viktigt att placera taggen noggrant! Här är taggen felaktigt placerad på skuggeffekten (exemplet visar en glipa mellan den undere delen av taggen och skuggkanten). Bild och skuggeffekt måste synka höjdmässigt! Exemplet visar hur skuggeffekten sticker ut nedanför bildens nederkant. Exempel som visar korrekt placering, där den undre delen av taggen ligger rätt placerad på skuggeffekten.

9 BASENHETER VISUELL identitet - version Taggens storlek är alltid en avvägning mot enhetens format. Eftersom formaten skiljer sig från enhet till enhet, ger vi generella riktlinjer för taggens storlek genom en proportionsmall samt några vanligt förekommande format. Storleksproportioner för taggen Proportionsmall 1:28 Proportionsmallen ger ett riktvärde som kan omvandlas för såväl stående som liggande format. Vid vanligt förekommande format Vid vanligt förekommande format ger vi följande guide: 11,5x8,5 mm 1:28 + Minsta möjliga storlek: ca 11,5x8 mm 14x10,5 mm + Vid A7-format (74x105mm): ca 14x10,5 mm 22x17 mm + Från A5 till A4: ca 22x17 mm 31x23 mm + Från A4 till A3: ca 31x23 mm.

10 BASENHETER VISUELL identitet - version Så jobbar du med taggen Digitalt original på taggen med inmonterad VisitSwedenlogotyp finns att hämta från ett InDesign-dokument eller ett Photoshop-dokument (vid framställning av digitala enheter). Taggen består av tre delar: logotyp, övre del av taggen och undre del av taggen. Dessa delar måste ligga i rätt ordning i skikten av objekt när man jobbar grafiskt för att bygga upp vik-effekten. Teknisk specifikation för taggen > Original InDesign/Photoshop för nedladdning: (se kapitel om Logotyp) Original InDesign: Grupp att kopiera för alternativ A: Tag Original Photoshop: Steg för steg InDesign 1. Öppna originalfilen och kopiera grupp A eller B. 2A. Klistra in i ditt original och placera gruppen enligt anvisningar på sida 7: Anvisningar för taggen. Se till att taggens undre del ligger i en nivå under bild- eller färgmodul, så att man uppnår illusionen att taggen viker runt. 2B. I de fall man ska jobba med taggen på en utfallande bild behöver man även kopiera över skuggeffekten, och placera taggen synkroniserad med skuggeffekten för att uppnå illusionen att taggen kommer fram från ett veck i bilden. Här är det viktigt att taggen placeras helt i linje med skuggeffekten. Grupp att kopiera för alternativ A: Tag A: Copy this Steg för steg Photoshop 1. Öppna originalfilen och kopiera grupp A eller B. Grupperna ligger i olika mappar (A eller B) - där gruppen i sig består av olika lager. 2A. Klistra in i ditt original och placera gruppen enligt anvisningar på sida 7: Anvisningar för taggen. Se till att taggens undre del ligger i en nivå under bild- eller färgmodul, så att man uppnår illusionen att taggen viker runt. 2B. I de fall man ska jobba med taggen på en utfallande bild behöver man även kopiera över skuggeffekten, och placera taggen synkroniserad med skuggeffekten för att uppnå illusionen att taggen kommer fram från ett veck i bilden. Här är det viktigt att taggen placeras helt i linje med skuggeffekten. B: Copy this B: Copy this Grupp att kopiera för alternativ B: Tag med beskuren nedre del samt skuggeffekten Grupp att kopiera för alternativ B: Tag med beskuren nedre del samt skuggeffekten Att bygga upp en ny skuggeffekt Skuggeffekten är skapad i InDesign och finns att kopiera över från originalfilerna (InDesign respektibe Photoshop). Skuggeffekten är skapad genom: Objektmenyn > Effekter > Övertoningsludd. Se inställningar till höger. Skuggeffekten tonas sedan ner genom att ställa in transparens: Objektmenyn > Effekter > Genomskinlighet > Multiplicera 50 %.

11 BASENHETER VISUELL identitet - version I vissa undantagsfall används logotypen på vanligt sätt, exempelvis som identifikation som en takvepa på en mässa. Då arbetar vi med logotypen fristående. Riktlinjer för logotypen är då att i första hand placera den mot en vit bakgrund för att synas på bästa sätt. I övrigt bör man sträva efter en lugn och ren bildyta utan detaljer. Grundutförandet och förstahandsvalet är logotypen med flaggan i färg ihop med svart text Att placera och hantera en fristående logotyp Mot en vit bakgrund: Mot en ljus färgbakgrund: Mot en mörkare färgbakgrund: Logotypen mot olika bakgrunder För att logotypen och dess färger ska upplevas på ett likartat sätt i olika miljöer finns regler för hur bakgrunden ska se ut. Syftet är att: Logotypen ska synas ordentligt utan konkurrens från andra grafiska element. Logotypens delar ska gå att urskilja tydligt, med en god kontrast mot bakgrunden. Upplevelsen av logotypens bestämda färger ska inte påverkas av konkurrerande färger. OBS! Logotypen får aldrig ändras, delas eller manipuleras. Se exempel på felaktig hantering nedan. Felaktig hantering av vår logotyp: Beskär inte logotypen på något sätt: Använd aldrig ordbilden utan symbol (flagga): Symbolen (flaggan) används aldrig fristående; Rotera inte logotypen: Lägg aldrig en skugga eller annan effekt: Förvräng aldrig den ursprungliga formen på logotypen: Placera inte logotypen på en bildyta med mycket detaljer:

12 PLUG-IN VISUELL identitet - version Applicering av biljetten Biljetten appliceras med fördel i det nedre högra hörnet då vi strävar efter att få en liten hierarkisk skillnad mellan VisitSweden och huvudaktörens avsändarplats. Det är svårt för oss att styra en exakt placering i andra aktörers kommunikation. Därför är placeringen flexibel. Logotypen placerad i andra aktörers kommunikation Biljetten Biljettens frizon Frizonen räknas efter ordbildens höjd (VisitSweden.com) som ger ett riktvärde på 100%. 50% av ordbildens höjd utgör frizonen runt om. Se illustration nedan. Exempel återfinns på sida 14 och 15. Lorem ipsum? Biljetten i sin helhet med skisstext. Lorem ipsum? 100% av ordbildens höjd blir riktvärde. Biljettens utföranden 50% av ordbildens höjd som frizon. A) Färg: Storlek vid vanligt förekommande format Lorem ipsum? Lorem ipsum? Minsta möjliga storlek: ca 11x29 mm B) Gråskala med svart text: Lorem ipsum? Lorem ipsum? Vid A7-format: ca 14x38 mm Biljetten ska endast återskapas som svart/vit då hela trycksaken/produktionen görs i svart/vit. Logotypens färger: CMYK: PMS: Pantone Reflex Blue CMYK: PMS: 012 CMYK: Lorem ipsum? Vid A5 till A4-format: ca 20x52 mm Lorem ipsum? Från A4 till A3-format: ca 25x66 mm

13 IMPLEMENTERING AV PLUG-IN EXEMPEL VISUELL identitet - version När frågan formuleras, tänk på att:... frågan ska vara på samma språk som övrig kommunikation....frågan ska inte konkurrera med våra partners budskap....svaret på frågan måste gå att finna på visitsweden.com....sverige skall ej upprepas i frågan....frågan ska endast skrivas på två rader....max antal tecken i kommunikationsytan blir c:a 20 st, (inkl mellanslag).... texten ska vara vänsterjusterad och stycket ska upplevas som centrerat. typografera med typsnittet Trebuchet. Användning av kommunikationsytan Exempel på hur vi skriver i kommunikationsytan.? Explore Lapland? Frizon Text i kommunikationsytan måste placeras inom den röda markeringsramen. Frizonen utgörs av avståndet mellan toppen av flaggan och biljettens kant. Se illustrationen nedan. Explore Lapland? Frizon Satsyta Anvisningar för texthantering För en balanserad layout. How to find cottage in Lapland? Explore Lapland? Explore Lapland? Frågan får endast skrivas på två rader. Frågan ska placeras inom frizonen.

14 IMPLEMENTERING AV PLUG-IN EXEMPEL VISUELL identitet - version Användning av kommunikationsytan - Exempel Samtliga exemplen är skrivna på engelska men ska skrivas på samma språk som övrig kommunikation. Design shopping? Interesting flavours? Travel guide?

15 IMPLEMENTERING AV PLUG-IN EXEMPEL VISUELL identitet - version Användning av kommunikationsytan - Exempel Winter activities? Weekend in Stockholm? Travel guide?

16 BASENHETER VISUELL identitet - version En konsekvent typografi stärker VisitSwedens visuella identitet. Typsnitt Huvudtypsnitt + Trebuchet är VisitSwedens huvudtypsnitt (styrt utifrån den gemensamma NSU-profilen) och det används genomgående i alla kanaler. Typsnittet är en sansserif med enkel och tydlig bokstavskonstruktion som ger jämtjocka och kraftfulla linjer i bokstävernas ordbilder. Ett standardtypsnitt som återfinns på alla datorer. Trebuchet [Regular, Italic, Bold, Bold Italic] ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abc

17 BASENHETER VISUELL identitet - version VisitSwedens tre grundfärger berättar en historia. Den blå och gula färgen efter inspiration och härledning till den svenska flaggan som inom färg läran tillsammans dessutom bildar den tredje färgen grön. Grönt - som berättar om den svenska naturrikedomen, miljöfokus och hållbarhet. De svenska grundfärgerna BLÅ grön gul

18 BASENHETER VISUELL identitet - version VisitSwedens färgpalett härleds och återspeglar typiskt svenska och naturliga företeelser från olika delar av landet. Färgpalettens härkomst Färgpaletten De svenska grundfärgerna ihop med de kompletterande profilfärgerna bildar Visitswedens färgpalett. Färgerna har namn efter sin härkomst. Att använda och välja färger Vid val av färg är det viktigt att ta hänsyn till helhetsintrycket. Bilden är tongivande och styr valet av färg. 1. Om det är så att en bild/budskap behöver förstärkas av en tydligare svensk ton, är det fördelaktigt att välja någon av de tre svenska grundfärgerna ( Skärgård, Midsommar och Raps ) för att tydliggöra och koppla ihop med det typiskt svenska. 2. Exempelvis om en bild har mycket blått kan man addera en annan färg från färgpaletten för att jobba med färgkontrast. Det är även viktigt att inte låta färgintrycket bli för tungt eller splittrat - i en väldigt färgstark bild kan en vit rubrik i bilden eller en grå rubrik mot en vit textbakgrund bli bäst. 3. I regel bör endast en färg adderas i en layout för att hålla intrycket sobert och stilrent. Jobba med max två adderade färger - i en och samma vy/enhet. Hela färgpaletten Skärgård, Midsommar och Raps. De svenska grundfärgerna är landets starkaste signalfärger och används med fördel när en bild/budskap behöver förstärkas. SKÄR- GÅRD MID- SOMMAR RAPS MIDNATT SOL AFTON RODNAD FALU- RÖD NORR SKEN BJÖRK URBERG

19 BASENHETER VISUELL identitet - version Olika färgsystem har olika sätt att beskriva och framställa färger. Nedan finns översättningar till olika färgsystem för olika typer av produktioner. Färgpalettens färgkoder Vid behov kan färgerna ljusas upp och användas i procent av grundfärgblandningen, exempelvis vid användning av större solida färgplattor som annars kan upplevas för intensiva (se exempel på sid 30). RGB Digital färgrymd. Observera att olika skärmars inställningar påverkar intrycket av färgen. HEX RGB: HEX: 4DAED2 CMYK: PMS: Pantone 638 RGB: HEX: 9DBD36 CMYK: PMS: Pantone 368 RGB: HEX: F0C830 CMYK: PMS: Pantone % 100% 100% 90% 90% 90% 80% 80% 80% Färgblandningssystem för digitala produktioner samt för färginställningar i program såsom Microsoft Word och Powerpoint. 70% 70% 70% CMYK - Fyrfärg Fyrfärg är de fyra tryckfärgerna i fyrfärgstryck, Cyan, Magenta, Yellow och Svart (CMYK). En färgrymd för offset-, screen- och digitaltryck (print). PMS - Dekorfärg RGB: HEX: DC9015 CMYK: PMS: Pantone 144 RGB: HEX: E0A3A9 CMYK: PMS: Pantone 708 RGB: HEX: A12C0A CMYK: PMS: Pantone % 60% 60% 50% 50% 50% En dekorfärg är en speciellt färdigblandad tryckfärg efter recept. För offset-, screen- och klichétryck. 40% 40% 40% RGB: HEX: 68AAA3 CMYK: PMS: Pantone 7473 RGB: HEX: E8E7E9 CMYK: PMS: Pantone 427 RGB: HEX: CMYK: PMS: Pantone % 30% 30% 20% 20% 20% 10% 10% 10% Färgpalettens färger kan vid behov ljusas upp och användas i procent av grundfärgblandningen. Tänk på att färgens ursprungliga intryck förtas beroende på hur mycket ljusare färgen framställs i procent (10-90%).

20 BASENHETER VISUELL identitet - version VisitSwedens grafiska element + Pratbubbla + Mönster + Moduler med runda hörn (2 mm) + Toningar Färgval för grafiska elmelent De grafiska elementen kan användas i alla färger i färg paletten, samt i vitt och svart. Grafiska element och effekter Ett exempelkollage av grafiska element och effekter: Pratbubbla med mönster, infälld öven en bildmodul. Runda hörn på bildmoduler. Notera dock att runda hörn inte behöver användas genomgående. Exempelvis, vid trycksaker eller magasin, behövs variation mellan rundade och raka hörn. Modul med rundade hörn (2 mm), fylld med mönstret och tonad till vitt. Mönstret i en färgmodul. Pratbubbla placerad över bild. Tonad färgmodul utan mönster. Färgmodul utan mönster eller toning.

21 BASENHETER VISUELL identitet - version En stiliserad illustration av Sverige kartan - med alla landskap är en del av de grafiska elementen och kan används som en grafisk effekt. Mönstret är unikt och bottnar i Sveriges särskiljande kartform med våra historiska landskap. Observera att illustrationen på grund av sin stiliserade karaktär är just ett mönster och inte en karta. Mönstret kan monteras in i färgplattor eller över en bild för att uppnå en diskret effekt inom den grafiska enheten. Mönstrets diagonala linjeverkan skapar en grafisk spänning och rörelse vilket ger spänst och formkontrast till de rundade modulformerna och layoutens vertikala och horisontella linjer. Sverige som ett stiliserat mönster Exempel på användning + I en tonad färgmodul + I en färgmodul + I en pratbubbla Illustration för nedladdning Original finns för nedladdning på com/sverige/brand/ (se kapitel om Grafisk profil).

22 BASENHETER VISUELL identitet - version Pratbubblan är ett grafiskt element och verktyg som med fördel kan användas när det finns ett snabbkommunicerande erbjudande, citat eller uppmaning till handling. Något man vill lyfta fram och puffa extra för. Pratbubblans riktningsvisare kan exempelvis kopplas till en bild, rubrik eller avsändare. Pratbubblor 2 mm rundning Proportioner och riktningar Pratbubblan kan framställas i stort sett alla möjliga format och riktningar (en fyrkant med rundade hörn: 2mm) - anpassat efter bild och layout. Svansen/riktningsvisaren placeras alltid två svansbredder från pratbubblans yttre begränsningslinje. Det kan dock räknas från vilket som helst av de fyra hörnen. Dekorelementet ger spänst Pratbubblan kan fyllas med dekorelementet (den stiliserade Sverigekartan) för att få en diskret mönstereffekt inom rutan. Det ger spänst och kontrast till de runda hörnen eftersom kartan adderar livfulla diagonaler. Olika sätt att applicera pratbubblan Pratbubblan kan användas i profilfärgerna, men utan toning för att undvika att pratbubblans form blir otydlig eller att svansen försvinner. Vid behov kan en ljusare nyans av profilfärgerna användas (10 90%). Pratbubblan kan fällas in/placeras över en större bildmodul eller användas helt fristående. 8 mm Pratbubblorna kan användas i olika storlekar/format i profilfärgerna (se hela färgpaletten på sida 14) och peka åt olika håll. Pratbubblorna kan användas med/utan mönster. Pratbubblorna kan placeras över en bild. Pratbubblorna kan användas infälld över en bild.

23 BASENHETER VISUELL identitet - version Manéret med rundade hörn används för att bygga upp en layout av dynamiska moduler. Här finns stor variationsmöjligheter, av såväl hela ytor, ursparningar och överlappning. Toningar och runda hörn Inställning rundade hörn Rundningen har en inställning på 2 mm. Vid större format, exempelvis skyltar och storformat anpassas rundningen så att upplevelsen av rundningen blir den samma. Notera dock att runda hörn inte behöver användas genomgående. Exempelvis, vid trycksaker eller magasin, behövs variation mellan rundade och raka hörn. Dynamiska moduler Blocken kan fyllas med bilder eller färger (se hela färgpaletten på sida 18), där bildblocken i regel är dominerande. Till skillnad från bildblocken är färgblocken inte alltid homogena, utan kan tonas till vitt. Och i kombination med överlappning och exkludering i vita fält öppnar vi upp formerna och får en mindre statisk layout. Färgmoduler kan användas utan mönster men med toning (se hela färgpaletten på sida 14). Riktning på toningar Färgtoningen kan gå i olika riktningar (jämna 90, det vill säga uppåt, nedåt, höger eller vänster och inte diagonalt) Toningar Färgtoningen i rutan kan gå i olika riktningar (jämna 90, det vill säga uppåt, nedåt, höger eller vänster och inte diagonalt), anpassat efter layout och format. För exempel på tillämpning, se kapitel 4. Anvisningar för InDesign Färgtoningen görs genom övertoningsludd i effekter, eller som en traditionell färgövertoning i färgrutepaletten. Toningarna i rutorna är steglös och utgår alltid från 100% av färgen för att sedan tonas till vitt. Toningarna i rutorna är steglös och utgår alltid från 100% av färgen för att sedan tonas till vitt. -90 Färgmoduler kan användas utan mönster och utan toning (se hela färgpaletten på sida 14). Färgmoduler kan användas med mönster men utan toning (se hela färgpaletten på sida 14). Färgtoningen i modulen kan gå i olika riktningar (jämna 90 ), anpassat efter layout och format.

24 BASENHETER VISUELL identitet - version Bildspråk Bilder kan skapa berättelser och väcka känslor på på ett sätt som ofta är svårt att beskriva med ord. Det är därför bilder har en så central del i vår kommunikation. Att förmedla progressivitet och spänst genom bilder är ibland enkelt, ibland svårt. Vår målgrupp är intelligent, nyfiken och kvalitetsmedveten. Därför behöver vi ibland lämna något kvar åt fantasin i våra bilder. Vi behöver inte alltid vara redovisande, utan snarare berätta och kittla sinnen - skapa en känsla. Något outsagt i bilden gör så att betraktaren har något kvar att fundera på. Tänk nytt - Annorlunda vinklar, kombinationer, beskärningar och ett nytt ljus kan också skapa spänst. Låt även fördomarna om Sverige sättas i nytt positivt ljus. Att kombinera något känt med något okänt kan också vara en väg. Spänsten kan också förstärkas med samverkan mellan flera bilder och text. En bild kanske säger mer än tusen ord men säger inte ensamt hela sanningen. Tonalitet Tonaliteten är grunden för alla våra uttryck i kommunikation, ett slags DNA för vårt tonfall. Kommunikationen handlar lika mycket om VAD vi säger som HUR vi säger det med vilken idé, vilket språk, vilken ton, vilka bilder, vilken grafisk form. Ett effektivt sätt att skilja ut oss från andra är att alltid addera rätt känsla till kommunikationen. De tre ord som styr tonaliteten i vår kommunikation är Empatiskt, Optimistiskt och Nytänkande. (Läs mer i kapitlet om Utformning och tonalitet på Tonalitet i bild Känslor vi vill uttrycka och förmedla i våra bilder: + Empatiskt Låt bilden ha någon form av mänsklig närvaro, eller känslan av att en människa precis varit där. Vi visar gärna personernas inre liv och gör dem till subjekt och inte objekt. Förmedla upplevelsen. Aktivera känslor; glädje, dofter, smaker, Bilden ska kännas inkluderande och varm. Bilden ska kännas äkta, kan vara en dokumentär känsla, bilder på riktiga människor med äkta känslor. Låt bilden berätta en historia. + Optimistiskt Bilden bör förmedla passion och självförtroende. Bilden ska även andas glädje och framtidstro. Använd mått av självdistans och humor. Glimten i ögat är ett slitet begrepp, men är bra att ha som rättesnöre. Vi vågar visa en vacker värld, även det är äkta. Visa på öppenhet, mer än bara öppna landskap. Mer jeans än kostym. Visa på tolerans och mångfald. Bilden måste vara äkta: Detta kan visa t ex genom kort skärpedjup, rörelseoskärpa etc. Fånga det svenska ljuset rent och krispigt för att uppväga fördom att det är mörkt. + Nytänkande Först och främst kan man tänka nytt då det gäller motiv. Men många ikoner är viktiga och bör visas. Utmana genom en ny detalj, ett nytt ljus, en annan vinkel, ny beskärning och spännande kontraster. Överraska, berätta ibland något oväntat. Tänk på att: Intelligens och kvalitet i allt vi gör. Kombination av bilder, eller bilder i kombination med text stärker det vi vill säga. En bild kan aldrig säga allt! Mer information om hur vi arbetar med bild på VisitSweden kan du läsa här: (se kapitel om Bild)

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft. aloq.se Loxysoft AB Post: Box 53, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan, Frösön Tel: 063-8 34 40 Fax: 063-40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.se Grafisk manual Loxysoft AB Text och design: aloq AB, Östersund

Läs mer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer En enhetlig profil är viktig för alla organisationer och ännu viktigare för en stor grupp av frivilliga. Då öppnas möjligheten för att alla känner samhörighet och vet åt vilket håll gruppen går. Det gör

Läs mer

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9 Grafisk Guide 1.0 Förord Den grafiska guiden ska fungera som en vägledning för allt profilmaterial; både för tryck och webb och såväl för extern som intern kommunikation. Rocklunda Restaurang & Konferens

Läs mer

SWEBO Bioenergy Grafisk profil

SWEBO Bioenergy Grafisk profil SWEBO Bioenergy Grafisk profil Formsmedjan Reklam & Kommunikation Grafisk profil Den image vi har, det vill säga hur andra människor uppfattar vårt företag är ett resultat av alla de intryck vi gör på

Läs mer

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar GRAFISK MANUAL INLEDNING Den här manualen beskriver hur vi arbetar med vår grafiska profil. I den hittar du allt från användandet av logotypen och hanterandet av färger och typografi, till mallar för utformning

Läs mer

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande Vår grafiska manual Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande kunskapscentrum som ökar fram tidens brandsäkerhet

Läs mer

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011 Grafisk profil Eslövs kommun 2011 1 Innehåll Syftet med en grafisk profil... 3 Vårt stadsvapen... 4 Vår logotyp... 5 Designelement... 6 Våra profilfärger... 7 Logotypen i färg, i svart och i vitt... 8

Läs mer

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för både näringsliv och för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER 1

GRAFISKA RIKTLINJER 1 GRAFISKA RIKTLINJER 1 ETT PARTITUR FÖR ÖGAT Det går kanske inte att jämföra grafiska riktlinjer med ett partitur. Men lite fritt tolkat kan man säga att en grafisk manual innehåller alla element som behövs

Läs mer

Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna LOGOTYP VARIANTER

Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna LOGOTYP VARIANTER Grafisk manual Markbyggarna AB, 2013 LOGOTYP Markbyggarnas logotyp föreställer två träd. Logotypen kommunicerar Markbyggarnas uppdrag inom park- och markarbete genom den bruna jordfärgen i texten och de

Läs mer

Regionala Cancercentrum Logotyp

Regionala Cancercentrum Logotyp Regionala Cancercentrum Logotyp Innehåll 1. LOGOTYPEN 3 1.1 Logotypen 4 1.2 Logotyp för fyrfärgstryck 5 1.3 Logotyp för Pantonetryck 6 1.4 Logotyp för webb 7 1.5 Logotyp för kontorsbruk 8 1.6 Logotypfärger

Läs mer

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN INLEDNING En region, ett varumärke, många möjligheter Den grafiska manualen beskriver Region Jönköpings läns visuella identitet, det vill säga hur vi presenterar

Läs mer

Grafisk manual Version 1.0

Grafisk manual Version 1.0 Grafisk manual 2 0 / Innehåll 1 / Introduktion 1.1 / Syfte 2 / Grafisk manual 2.1 / Logotyp 2.1.1 Logotypens sammansättning 2.1.2 Storlekar & friyta 2.1.3 Användning 2.1.4 Strapline 2.1.5 Operatörslogotyper

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL 1 GRAFISK PROFILMANUAL 3 Innehåll LOGOTYPEN 6 FÄRGER 8 TYPOGRAFI 10 ANNONS 12 ROLL-UP 13 VEPA/BANDEROLL 14 VISITKORT 15 BREVPAPPER/FAXBLAD 16 KUVERT 17 FLAGGOR 17 PROFILKLÄDER 18 WEBB 19 BILDMANÉR 20

Läs mer

Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen

Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen OM VÅR GRAFISKA PROFIL Grafisk Profil för Vägen ut! kooperativen En gemensam grafisk profil för Vägen ut! kooperativen är viktig för att ge ett enhetligt

Läs mer

VARUMÄRKESMANUAL. 2013.07.12 Version 0.9

VARUMÄRKESMANUAL. 2013.07.12 Version 0.9 VARUMÄRKESMANUAL 2013.07.12 Version 0.9 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Ett starkt varumärke Tillsammans har vi skapat ett nytt varumärke 1177 Vårdguiden Ett starkt varumärke Vår varumärkesplattform

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

Logotyp och Grafisk profil för UT Transport i Norr AB

Logotyp och Grafisk profil för UT Transport i Norr AB Logotyp: Introduktion UT Transport i Norr AB s logotyp är designad för att på ett tydligare och starkare sätt representera det företag som UT har utvecklats till att bli idag och kommer att bli imorgon.

Läs mer

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l Det ska synas att det är vi Vår gra ska pro l Vår gra ska pro l Inledning Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för barn och ungdomar med rörelsehinder och deras familjer. RBU

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

GRAFISK MANUAL WALLOXSTRAND

GRAFISK MANUAL WALLOXSTRAND GRAFISK MANUAL WALLOXSTRAND WALLOXSTRAND INTRODUKTION VARUMÄRKET WALLOXSTRAND För att förstärka och förtydliga varumärket Walloxstrand behövs en tydlig och gemensam hållen identitet. Den grafiska profilen

Läs mer

FÄRGER GRAFISKA ELEMENT BILD- OCH TEXTMANÉER ANVÄNDNING SLUTORD

FÄRGER GRAFISKA ELEMENT BILD- OCH TEXTMANÉER ANVÄNDNING SLUTORD GRAFISK MANUAL IDENTITET INNEHÅLL Grafisk design och kommunikation är en sektion med en stark identitet. Vi vet vilka vi är och hur vi gör. Denna manual har gjorts för att alla andra också ska veta vilka

Läs mer

Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun. Version 1.5 - maj 2013

Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun. Version 1.5 - maj 2013 Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun Version 1.5 - maj 2013 Innehåll Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun 2 Om denna manual 3 Logotypen 4 Logotypen - 3 olika varianter 5 Logotyp

Läs mer

Textilgruppen. Grafisk profil

Textilgruppen. Grafisk profil Textilgruppen Grafisk profil En grafisk profil är i korta ordalag ett slags grafiskt regelverk. På ett enkelt sätt ska denna grafiska manual ge den vägledning som hjälper samtliga medarbetare i ditt företag

Läs mer

PMS Rubine Red C. PMS Process Black C 90%

PMS Rubine Red C. PMS Process Black C 90% PMS 227 C PMS Rubine Red C PMS 2415 C Version utan datumrad. Används endast i undantagsfall på produkter som återkommer från år till år. 2.1 Logotyp Versioner Versioner Logotypen finns, förutom i sitt

Läs mer

GRAFISKT PROFILPROGRAM TESKEDSORDEN

GRAFISKT PROFILPROGRAM TESKEDSORDEN GRAFISKT PROFILPROGRAM INLEDNING Hur handlar en människa när det börjar brinna, på tre olika sätt enligt Amos Oz: 1. Hon springer från eldsvådan så fort hon bara kan och struntar i alla dem som inte kan

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK. Grafisk manual

RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK. Grafisk manual RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK Grafisk manual Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionshinder. Vi arbetar för att de barn, ungdomar och vuxna

Läs mer

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER Grafisk manual Falun Borlänge-regionen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp 4 Färger 6 Typsnitt 7 Bilder och budskap 8 Ordval 9 Profilmaterial 10 Avslutningsvis 11 2 Falun Borlänge-regionen Falun Borlänge-regionen

Läs mer

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Innehåll Vad är en grafisk profil?... 3 Färger... 4 Profilfärg...4 Komplementfärger...4 Gråtoner...4 Tilläggsfärger...4 Färgkoder...5 SciLifeLabs logotyp...

Läs mer

Grafisk manual 1.0 2009-10-07

Grafisk manual 1.0 2009-10-07 Grafisk manual 1.0 2009-10-07 Innehåll Logotyp... 3 Profilfärger... 4 Symbolen... 4 Typografi... 5 Svenska Vård i text... 6 Svenska Vård Grafisk manual 1.0 2 Logotyp Svenska Vårds logotyp finns i två versioner.

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag Grafisk manual Ett utdrag IDENTITET / PROFIL En ny grafisk profil som speglar våra värderingar. Vår huvuduppgift är att göra medlemsnytta och stärka medlemmarnas ställning som konsumenter. All vår verksamhet

Läs mer

INTRODUKTION TILL LOGOTYPEN

INTRODUKTION TILL LOGOTYPEN INTRODUKTION TILL LOGOTYPEN Greppa Näringen logotypen är den officiella avsändaren och vårt viktigaste verktyg. Logotypen har en klar och tydlig form som syns mycket bra i alla sammanhang. För att skydda

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM OCH GRAFISK MANUAL

VARUMÄRKESPLATTFORM OCH GRAFISK MANUAL VARUMÄRKESPLATTFORM OCH GRAFISK MANUAL VARUMÄRKESPLATTFORM 3 4 5 6 Tillsammans bygger vi varumärket Karlskrona Varumärkesplattformen Det som gör platsen unik och känslan vi förmedlar Målgrupper och budskap

Läs mer

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15.

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15. 1Grafisk manual 2 Innehåll Sida Värmdö IFs grafiska profil 4 Logotyp 5-9 Färg 10 Typografi 11-12 Brevpapper 13 Visitkort 14 Korrespondenskort 15 Kuvert 16-17 3 Värmdö IFs grafiska profil En enhetlig grafisk

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 GRAFISK MANUAL Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 Kapitel 8, Marknadsföring är tills vidare utelämnad då det tar tid att genomarbeta konsekvenserna för programblad och hemsida samt hur vi vill marknadsföra

Läs mer

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator Världens bästa hälsa 2020 Profilmanual Profilmanual Indexator Innehåll Följ profilmanualen 3 Logotyp 4 Logotypanvändning 5 Friyta 6 Färger 7 Typografi 8 Typografi ersättningstypsnitt 9 Grafiskt mönster

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015 Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 VÅR PROFIL Det här är en grafisk manual för Svenska Ridsportförbundet som talar om hur vi vill se

Läs mer

1.2 Logotypens färgsättning

1.2 Logotypens färgsättning GRAFISK MANUAL Vår grafiska profil Den grafiska profilen utgörs av logotypen, våra färger och vår typografi. Dessa bildar tillsammans bilden och uppfattningen av varumärket Ridentity. Denna manual beskriver

Läs mer

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil Varumärket Polykemi En grafisk guide till en tydlig profil Logotype Logotypen är företagets varumärke och den viktigaste grafiska identifikationen bland de grafiska grundelementen. Logotypen består av

Läs mer

Svenskt Sigill Grafiska riktlinjer

Svenskt Sigill Grafiska riktlinjer Svenskt Sigill Grafiska riktlinjer Inledning 2 Logotyp Grundversion 3 Logotyp Frizon 4 Logotyp 3D 5 Logotyp Webbanpassad 6 Logotyp Byline 7 Logotyp Tilläggsinformation 8 Tillämpning 10 Typografi 11 Kontakt

Läs mer

GRAFISK MANUAL FASTSTÄLLD AV FULLMÄKTIGE 2014-12-10

GRAFISK MANUAL FASTSTÄLLD AV FULLMÄKTIGE 2014-12-10 GRAFISK MANUAL Studentkåren i Borås Studentkåren i Borås 2014 Fastställd av fullmäktige 2014-12-10 Grafik: Studentkåren i Borås Layout: Paulina Olin Att användas som riktlinje av studentkårens interna

Läs mer

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

Grafisk manual. Innehåll. Kontakt: max@desmond.com

Grafisk manual. Innehåll. Kontakt: max@desmond.com Grafisk manual Innehåll Kontakt: max@desmond.com Förutsättningar Hoop skall ha en modern och sportig profil som skall vara denna manual trogen i allt formellt material som: Brev, Mejl, Instruktionsböcker

Läs mer

Grafisk profil. Grundidé. Logotype

Grafisk profil. Grundidé. Logotype GRAFISK PROFIL Grafisk profil I en organisation som ArbetSam, bestående av många medlemsorganisationer, är det mycket viktigt att skapa igenkänning och tydliggöra gemensamma värden och intressen. Syftet

Läs mer

Hej! Innehållsförteckning. Inledning 3. Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11

Hej! Innehållsförteckning. Inledning 3. Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11 Grafisk manual Innehållsförteckning Inledning 3 Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11 Typografi Kommunikationsteckensnitt 12 Office och digital media 13 Färger

Läs mer

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef Grafisk manual 3 Vår nya profil Neurologiskt Handikappades Riksförbund har fått en ny, tydlig grafisk profil. Logotypen med organisationens hela namn,den välkända nyckelpigan och den varma röda färgen

Läs mer

Varumärket - föreningens hjärta... 3. Logotyp... 4. Logotypens frizon... 5. Deviselement... 6. Profilfärger... 7. Primära färger...

Varumärket - föreningens hjärta... 3. Logotyp... 4. Logotypens frizon... 5. Deviselement... 6. Profilfärger... 7. Primära färger... 1 Varumärket - föreningens hjärta... 3 Logotyp... 4 Logotypens frizon... 5 Deviselement... 6 Profilfärger... 7 Primära färger... 7 Sekundära färger... 8 Tertiära färger... 9 Typsnitt & typografi... 10

Läs mer

grafisk Profilmanual yeos

grafisk Profilmanual yeos grafisk Profilmanual yeos 2011-08-05 INNEHÅLL Introduktion 01 Logotyp 02 typsnitt 03 färgpalett 04 01 Introduktion Profilmanualen hjälper den som kommunicerar med YEOS som avsändare att upprätthålla önskvärd

Läs mer

High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld.

High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld. High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld. INNEHÅLL 1 En världsledande region inom Elkraftteknik 2 HVV:s kärnvärden och identitet 3 Logotyp 4 Profilfärger 5 Typografi 6 Layout 7 Avsändare

Läs mer

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation.

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation. Hotell Grafisk Profil Vår grafiska profil är en viktig del av vår identitet och ett grundläggande verktyg i våra relationer. Därför är det avgörande att vi använder vår grafiska profil rätt och att alla

Läs mer

Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual Innehåll GRAFISK PROFILMANUAL 1 Inledning 2 Logotyp 3 Färger 4 Dekorelement 5 Typsnitt 6 Kontorstryck 7 Powerpoint-mall 8 Trycksaker 9 Annons 10 Webb Inledning. 1 Rätt utnyttjad bygger

Läs mer

Grafisk manual KORTVERSION 2015

Grafisk manual KORTVERSION 2015 Grafisk manual KORTVERSION 2015 Innan du börjar I den här manualen har vi samlat de viktigaste rekommendationerna för hur du använder logotyp, färger och typsnitt för Högskolan i Borås grafiska profil.

Läs mer

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... Grafisk manual 1.0 Index Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 Friyta och MinimIstorlek... 5 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... 7 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Läs mer

Grafisk profil EN KULTURSKOLA I RÖRELSE 2011 03 07 Denna grafiska manual tillhör festivalen En Kulturskola i Rörelse som arrangeras av Kulturskolan i

Grafisk profil EN KULTURSKOLA I RÖRELSE 2011 03 07 Denna grafiska manual tillhör festivalen En Kulturskola i Rörelse som arrangeras av Kulturskolan i Grafisk profil EN KULTURSKOLA I RÖRELSE 2011 03 07 Denna grafiska manual tillhör festivalen En Kulturskola i Rörelse som arrangeras av Kulturskolan i Göteborgs Stad. Bakgrund En Kulturskola i Rörelse är

Läs mer

Logotyp Grafiskt system Typografi Färger Sankt Erik Tillämpning Exempel

Logotyp Grafiskt system Typografi Färger Sankt Erik Tillämpning Exempel 1 Logotyp Grafiskt system Typografi Färger Sankt Erik Tillämpning Exempel 4 6 11 12 13 15 19 2 Grattis, du arbetar med Liljevalchs! I den här manualen berättar vi för dig hur du ska göra för att tillämpa

Läs mer

Guidelines. Privilegium Hus & Mark AB

Guidelines. Privilegium Hus & Mark AB formgivare: Peter Vikström, Designworks Göteborg version: 100428 Logotype Grundstenen i en grafisk profil utgörs av logotypen. Den är den centrala och samlade symbolen för företagets identitet. Därför

Läs mer

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL INNEHÅLL Arvsfondsdelegationen Grafisk manual Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL - FÖR DIG SOM DRIVER ARVSFONDSPROJEKT: 2011 1 INNEHÅLL INNEHÅLL 2 LÄTT ATT

Läs mer

Grafisk manual. Åklagarmyndigheten. Version 1.0

Grafisk manual. Åklagarmyndigheten. Version 1.0 Grafisk manual Åklagarmyndigheten Version 1.0 Varför en grafisk profil? Åklagarmyndigheten ska ha ett gemensamt ansikte mot omvärlden. Därför finns en grafisk profil, med regler för användning av logotype,

Läs mer

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet.

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet. GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL Denna manual är framtagen för att göra allt material från Ockelbo Kommun enhetligt och tydligt. Det är ett hjälpmedel i det dagliga arbetet inom kommunen då brev, kallelser

Läs mer

Grafisk profil ETT ÖPPNARE VÄRMLAND

Grafisk profil ETT ÖPPNARE VÄRMLAND Grafisk profil ETT ÖPPNARE VÄRMLAND Den grafiska handboken ska hjälpa dig och förenkla ditt arbete när du kommunicerar. Den ska fungera som ett praktiskt arbetsverktyg där du bland annat hittar information

Läs mer

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB Grafisk profil R AB Ransäters Invest AB Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger och

Läs mer

En bild säger mer än tusen ord

En bild säger mer än tusen ord Identitet 2 3 En bild säger mer än tusen ord Ideon Science Park är inte bara en organisation och ett geografiskt område. Det är också ett starkt varumärke som skapar positiva bilder i många människors

Läs mer

Logotyp. Logotyp med förvaltningsnamn. Frizon. Typsnitt. Färger. Futura Book ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

Logotyp. Logotyp med förvaltningsnamn. Frizon. Typsnitt. Färger. Futura Book ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö GRAFISK MANUAL Logotyp Landstinget Dalarnas logotyp består av två enheter, symbol och namn. Landstingets symbol är en kombination av bokstäverna L och D. De bildar en symbol som är enkel att använda och

Läs mer

Inledning 4 6. Märke. Typsnitt 7 9. 10. Färger

Inledning 4 6. Märke. Typsnitt 7 9. 10. Färger GRAFISK PROFIL INNEHÅLL 3. Inledning 4 6. Märke Huvudmärke. Varianter. Tillämpning. 7 9. Typsnitt Huvudtypsnitt. Webbtypsnitt. 10. Färger Huvudfärger. Komplementfärger. Webbfärger INLEDNING Den grafiska

Läs mer

Grafisk profilmanual. Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual. Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual 1 INNEHÅLL Inledning 3 Logotyp Färg 4 Logotyp Svart/vit 5 Logotyp Inverterad 6 Färger 7 Typsnitt Trycksaker/utskrifter 8 2 En enhetlig grafisk profil gör Rekal tydligare En grafisk

Läs mer

Grafisk manual. För Falu Tank

Grafisk manual. För Falu Tank Grafisk manual För Falu Tank Grafisk profil Vad är en grafisk profil? En grafisk profil är en samling riktlinjer för hur tryckt och elektronisk information ska se ut. Den grafiska profilen består av tre

Läs mer

GRAFISK MANUAL 15-03-01

GRAFISK MANUAL 15-03-01 GRAFISK MANUAL 15-03-01 Grafisk manual för Sveden Trä Denna manual visar hur logotyp, typsnitt och profilfärger ska användas för att stärka varumärkets grafiska och visuella identitet. Här hittar du exempel

Läs mer

Inledning. Inledning. Namn

Inledning. Inledning. Namn Grafisk manual Inledning I den här manualen presenteras de beståndsdelar som utgör Stockholms Skridskoseglarklubbs visuella identitet, samt regler och riktlinjer hur de skall användas. Reglerna och riktlinjerna

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER 2011 Rädda Barnens Ungdomsförbund Grafisk form: Rabash webb- och designbyrå Välkommen 03. Rädda Barnens Ungdomsförbund bildades i Sverige år 2003. Som namnet avslöjar

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Bilaga: Utdrag som underlag till riktlinjer för typuppdrag STYRDOKUMENT FÖR ETT SAMMAN- HÅLLET VISUELLT UTRYCK

GRAFISK MANUAL. Bilaga: Utdrag som underlag till riktlinjer för typuppdrag STYRDOKUMENT FÖR ETT SAMMAN- HÅLLET VISUELLT UTRYCK GRAFISK MANUAL Bilaga: Utdrag som underlag till riktlinjer för typuppdrag STYRDOKUMENT FÖR ETT SAMMAN- HÅLLET VISUELLT UTRYCK VERSION 1.3 GRAFISK PROFIL 1 BASREGLER 2 Logotypen är den enskilt viktigaste

Läs mer

0.1 PROFILANSVARIG FÖRORD OCH

0.1 PROFILANSVARIG FÖRORD OCH VISUELL IDENTITET 0.1 FÖRORD OCH PROFILANSVARIG I denna manual drar vi upp riktlinjerna för den grafiska kommunikationen kring varumärket Höga Kusten. Syftet med detta är att skapa en tydlig destination.

Läs mer

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5 GRAFISK MANUAL 2008 Den grafiska profilens grundpelare är logotypen som tillsammans med typografiska regler bildar en enhet som ger läsaren en tydlig signal om vem som är avsändaren Innehåll Förord - Grafiska

Läs mer

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual i korthet För frågor om vår design kontakta Helene Keskitalo, stab Information, tel 08 655 91 05 eller helene.keskitalo@sveaskog.se

Läs mer

Innehållsförteckning. Logotyp 3. Logotyp mått 6. Färger 7. Grafiskt element 9. Typsnitt 10. Powerpointpresentation 11. Brevpapper 12.

Innehållsförteckning. Logotyp 3. Logotyp mått 6. Färger 7. Grafiskt element 9. Typsnitt 10. Powerpointpresentation 11. Brevpapper 12. Grafisk manual Innehållsförteckning Logotyp 3 Logotyp mått 6 Färger 7 Grafiskt element 9 Typsnitt 10 Powerpointpresentation 11 Brevpapper 12 Mailsignatur 13 Kuvert 14 Visitkort 15 Exempel i tryck 16 2

Läs mer

GRAFISK MANUAL 1.0 FÖR SYSTEMTEXTS PRODUKTVARUMÄRKEN JANUARI 2011

GRAFISK MANUAL 1.0 FÖR SYSTEMTEXTS PRODUKTVARUMÄRKEN JANUARI 2011 GRAFISK MANUAL 1.0 FÖR SYSTEMTEXTS PRODUKTVARUMÄRKEN JANUARI 2011 1 INTRODUKTION I denna manual finner du riktlinjer för varumärkena Supernova, Supernova Taktil, Supernova Reflex, GlowLite och GlowLite

Läs mer

Samtliga delar av märket är varumärkesskyddade.

Samtliga delar av märket är varumärkesskyddade. 1(8) 2(8) När företag och organisationer vill markera tillhörighet till Dalarna finns det ett märke att använda. Märket har tagits fram under arbetet med projektet Bilden av Dalarna och har formen av en

Läs mer

Grafsk Profl. Stilmanual för Astronomisk Ungdoms kommunikation

Grafsk Profl. Stilmanual för Astronomisk Ungdoms kommunikation Grafsk Profl Stilmanual för Astronomisk Ungdoms kommunikation Inledning Varför grafsk profl? Identifkation För att alla ska uppfatta att det är Astronomisk ungdom som står bakom ett meddelande måste vi

Läs mer

Våra grafiska riktlinjer

Våra grafiska riktlinjer Våra grafiska riktlinjer Logotypen Den positiva versionen används mot vit eller ljus bakgrund Den negativa versionen används mot röd eller mörk bakgrund Våra grafiska riktlinjer Standardversion, skall

Läs mer

GRAFISK MANUAL 6/2012

GRAFISK MANUAL 6/2012 GRAFISK MANUAL 6/2012 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 01 Baselement Svenska folkpartiets logotyp Vår logo: dimensioner och skyddsområde Logoversioner och minimistorlek Logons användning Applikationer

Läs mer

Varumärkesplattform och grafisk manual 2015-05-13

Varumärkesplattform och grafisk manual 2015-05-13 Varumärkesplattform och grafisk manual Hej! Vad roligt att du läser Rinkaby Rörs varumärkesplattform. Andelen hemmafixare som fortfarande gör VVS-arbeten själva blir färre och färre. Mycket på grund av

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 4 Vår logotyp 5 Våra färger 9 Vår typografi 11 Dekorelement 14 Bildspråk 18

Innehållsförteckning. Inledning 4 Vår logotyp 5 Våra färger 9 Vår typografi 11 Dekorelement 14 Bildspråk 18 Grafisk manual Innehållsförteckning Inledning 4 Vår logotyp 5 Våra färger 9 Vår typografi 11 Dekorelement 14 Bildspråk 18 Läs det här först! Välkommen till Teknikföretagens grafiska manual. Den är avsiktligt

Läs mer

DIN BILVERKSTAD GRAFISK PROFIL

DIN BILVERKSTAD GRAFISK PROFIL DIN BILVERKSTAD GRAFISK PROFIL Verkstadskedjans logotype... Den ECA-blå bakgrundsplattan Ordmärket ECA Car Service DIN BILVERKSTAD Verkstadskedjans budskap Bakgrunden Den ECA-blå bakgrunden tillför logotypen

Läs mer

Innehåll. Inledning 5. Logotype 6-11. Symbol 12. Färger 13. Typografi 14. Visit glada hudik i text 15. Bildmanér 16.

Innehåll. Inledning 5. Logotype 6-11. Symbol 12. Färger 13. Typografi 14. Visit glada hudik i text 15. Bildmanér 16. Grafisk manual Innehåll Inledning 5 Logotype 6-11 Symbol 12 Färger 13 Typografi 14 Visit i text 15 Bildmanér 16 E-postsignatur 17 Visitkort och kuvert 18 Brevmall 19 Presentationsmall 20 Storformat 21

Läs mer

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 2 Innehåll Tillsammans syns vi bättre! 4 SNURRORNA GRUNDELEMENTEN I VÅR GRAFISKA PROFIL 6 VÅRA FÄRGER 7 Bli en del av helheten 8 EXEMPEL PÅ HUR LOGGAN APPLICERAS

Läs mer

stavdal grafisk manual

stavdal grafisk manual stavdal grafisk manual INLEDNING En enhetlig profil stärker varumärket Den här manualen är ett redskap för alla som arbetar med Stavdals varumärke. Genom att använda oss av de riktlinjer manualen innehåller,

Läs mer

Gränsöverskridande samverkan

Gränsöverskridande samverkan 1 Grafisk Profil Denna grafiska manual är en hjälp för dig som jobbar i eller med Vårdsamverkan Fyrbodal för att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation med omvärlden. Vår logga, våra färger

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Exempel på icke tillåtna skrivningar: Bank-id, Bank-ID, bank-id, Bankid, Bank id, bankid.

GRAFISK MANUAL. Exempel på icke tillåtna skrivningar: Bank-id, Bank-ID, bank-id, Bankid, Bank id, bankid. GRAFISK MANUAL Välkommen till BankIDs grafiska manual som ger grundläggande instruktioner kring skrivregler, logotypens placering och hantering av färger. GRAFISK MANUAL Varför är det viktigt med en grafisk

Läs mer

Åbo Akademis Studentkårs grafiska profil. Utarbetad av Ken Snellman.

Åbo Akademis Studentkårs grafiska profil. Utarbetad av Ken Snellman. 1 Åbo Akademis Studentkårs grafiska profil. Utarbetad av Ken Snellman. Åbo Akademis Studentkår 2015 2 Innehåll 1. Logotyp... 4 2. Sigill... 9 3. Rutnät... 10 4. Dekorelement... 11 5. Färger... 12 6. Teckensnitt...

Läs mer

GRAFISK MANUAL NIVÅ 2: EN DEL AV PINGST 2008.11

GRAFISK MANUAL NIVÅ 2: EN DEL AV PINGST 2008.11 GRAFISK MANUAL NIVÅ 2: EN DEL AV PINGST 2008.11 2 Välkommen att använda varumärket pingst! Att arbeta för en gemensam profil i syfte att förstärka sitt varumärke har blivit mer och mer självklart för näringslivet.

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET

GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/1018 GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor Kommunikationsenheten, Gemensamma

Läs mer

Grafisk manual Annedal

Grafisk manual Annedal Grafisk manual Annedal 2009 STUDIO BUBBLAN AB WWW.BUBBLAN.SE Innehåll 2 sid 2 sid 3 sid 4 sid 5 sid 6 sid 7 sid 8 innehåll symbolen LOGOTYPen märket märkets PROPORTIONER TYPSNITT symbolen som dekor tillämpningsexempel:

Läs mer

KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET

KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET 2008-01-28 09.32 KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET Kulturrådet har i uppdrag att förverkliga de kulturpolitiska beslut som riksdag och regering fattat. Det är ett viktigt uppdrag och ett inspirerande

Läs mer

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande grafisk profil förord Högsby kommun står inför stora utmaningar i framtiden. Om vi ska lyckas att etablera oss som en framtidskommun krävs det både att vi arbetar och profilerar oss på ett professionellt

Läs mer

Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009

Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009 Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009 Innehåll Förord 02 Grundelement Logotype Färger Typsnitt Kontorstryck Brevpapper Kuvert Visitkort Skyltar Flaggor Skyltar 03 05 06 07 08 09 10 11 2 Förord

Läs mer

Centerpartiets grafiska manual Version 2.2, 2007

Centerpartiets grafiska manual Version 2.2, 2007 Centerpartiets grafiska manual Version 2.2, 2007 innehåll Centerpartiets logotyp 1 Centerpartiets färg 2 Centerpartiets typografi 3 Exempel och anvisningar 4 Kontakt & nerladdning 5 Centerpartiets logotyp

Läs mer

Grafisk manual. Publikation 2012:1

Grafisk manual. Publikation 2012:1 Grafisk manual Publikation 2012:1 PRODUKTION Grafisk manual 2012:1 UTGIVNINGSDATUM 2012-01-16 UTGIVARE YHiM KONTAKTPERSON Ulrika Sundell LAYOUT Booster Reklambyrå 2 INNEHÅLL FÖRORD Inledning 4 1. LOGOTYP

Läs mer

Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar

Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar Sveriges Föreningar arbetar för att skapa, stötta och utveckla lokala paraplyorganisationer för det lokala föreningslivet.

Läs mer

Vår grafiska profil.

Vår grafiska profil. Vår grafiska profil. September 2016 Innehåll Hur vi uppfattas beror på oss... sid 4 Logotypen - vårt varumärke... sid 5 RBU: färger... sid 7 Typsnitt... sid 8 Typografi... sid 9 Trycksaker... sid 10 Bildspråk...

Läs mer

Grafisk manual Våren 2014 Besök vår webb: www.lillahjartatipitea.se Eller maila på: info@lillahjartatipitea.se Vår grafiska manual Här hittar du riktlinjer och praktiska exempel på hur vår profil ska användas.

Läs mer

Grafisk Manual. Version 1.0

Grafisk Manual. Version 1.0 Grafisk Manual Version 1.0 Innehåll Inledning...3 Logotyp...4-5 Symbol och ordbild...4 Lokalavdelningar...5 Logotypens säkerhetszon...5 Storlekar...5 Grafiskt mönster...6 Flagga... 7 Färger...8 Typografi...9

Läs mer