Identitet. Visuell Identitet för Sverige som resmål

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Identitet. Visuell Identitet för Sverige som resmål"

Transkript

1 VERSION Basenheterna samverkar och utgör grunden för en unik visuell identitet Vindsnurran i bilden visar de fem grundläggande byggstenarna i en visuell identitet. Alla delar är separata verktyg, men bygger tillsammans en visuell igenkänning på sikt. Dessa delar ska i kombination skapa ett unikt och särskiljande visuellt uttryck. När alla delar jobbar ihop och nyttjas till sin fulla potential uppnås den största effekten. Dessa riktlinjer ska användas i alla sammanhang för kommunikation, såväl digitala som analoga, när VisitSweden är avsändare. Logotyp Visuell Identitet för Sverige som resmål Bildspråk abc Visuell Identitet FÄRGER GRAFISKA ELEMENT TYPSNITT

2 INDEX Visuell identitet för Sverige som resmål En bilaga till Guiden för varu märket Sverige (Varumärkesguiden): 1 INTRODUKTION En enhetlig bild, Kommunikationsprinciper 3 Företagsnamnet i löptext 4 2 Basenheter Logotyp, Logotyp på tag, Logotyp Plug-in 5 Typsnitt 16 Färger 17 Grafiska element och effekter 20 Bildspråk 24 3 Layout Kontrastverkan 28 4 Implementeringar exempel Referensbibliotek, skarpa case 30 Den visuella identiteten är framtagen av VisitSweden i samarbete med Vinter & Love at Work. Version 1.3 Maj 2013.

3 INTRODUKTION VISUELL identitet - version Sverige pratar med en röst och sänder en enhetlig bild Den visuella identiteten för Sverige som resmål är en bilaga till Guiden för varumärket Sverige : (se kapitel Grafisk profil) I din hand håller du den nya uppdaterade visuella identiteten som vägleder den grafiska utformningen av VisitSwedens kommunikation om Sverige som resmål. Det är en verktygslåda för det dagliga arbetet att kommunicera ett attraktivt Sverige. Din uppgift är att addera kommunikation, det vill säga innehåll, som bekräftar spänsten i det attraktiva Sverige - genom spännande kampanjupplägg och aktiviteter som involverar mottagaren. Tillsammans ska vi fortsätta stärka Sveriges kommunikation och sända en attraktiv, tydlig och homogen bild av vårt fantastiska land till prioriterade målgrupper. Syfte och mål Den visuella plattformen är ett praktiskt arbetsredskap. Den ska inspirera och ge ledning i användandet av de olika grafiska element som tillsammans bildar den visuella identiteten. I manualen finns riktlinjer, utvecklade för att skapa en röd tråd och en tydlig igenkänning i olika kanaler. Just det där som vi alla behöver ha med oss i när vi skapar kommunikation, för att säkerställa att våra utpekade målgrupper känner igen avsändaren Sverige. Praktiskt stöd i användarprocessen år 1 Tänk på att: det är innehållet i kommunikationslösningen som skapar spänsten och upplevelsen av den svenska progressiviteten. kommunikationslösningens spänst bygger i huvudsak på kombination av budskap, bild och kanal. Omfattning och avgränsningar Denna manual avser endast VisitSwedens kommunikation om Sverige, alltså inte bolaget VisitSweden. Manualen är utvecklad med utgångspunkt från den grafiska utformningen av Det innebär att vissa grafiska element, som typsnitt och färger, har hämtats därifrån. Övriga element och riktlinjer från visitsweden.com får däremot inte användas i några andra sammanhang, eftersom det strider mot den överenskommelse VisitSweden har med övriga NSU-organisationer. I arbetet med utvecklingen av kommunikationsenheter brukar det dyka upp funderingar och förslag på vidareutveckling. Vi välkomnar en öppen dialog och goda idéer för att ta den visuella identiteten till nästa nivå. Vi ser fram emot att höra av dig med frågor och idéer: Åsa Ericson, Communication Manager E-post: Telefon: Skype: asa.ericson Våra kommunikationsprinciper: 4 All kommunikation har som syfte att främja Sverige och vår progressiva position. 4 Vi skiljer på strategiskt budskap och kommunikativt budskap. 4 Kommunikationen ska andas kvalitet i linje med Sverigeplattformen. 4 Vår kommunikation är inte opportunistisk utan långsiktig och bygger på trovärdighet. 4 Vi undervärderar inte kundens intelligens. 4 Vi kommunicerar med glimten i ögat. 4 Vi vågar utmana oss själva. 4 All vår kommunikation har berättarvärde. 4 Vi värdesätter konversationer och skapar därmed långsiktiga relationer. 4 Vi tror på integrerad kommunikation för bästa genomslagskraft.

4 INTRODUKTION VISUELL identitet - version Företagsnamnet skrivs alltid ut och dessutom ihop. Behandla namnet som en enhet, inte två separata delar. Företagsnamnet i löpande text Gemensamt företagsnamn VisitSweden är vårt gemensamma företagsnamn oavsett var vi befinner oss i världen, vilket gör det enklare för vår omvärld att se oss som ett företag. När VisitSweden används i löpande text ska det alltid skrivas ihop utan mellanslag mellan Visit och Sweden, och det ska alltid stavas med versalt S. Alltså så här: VisitSweden. Namnet förkortas aldrig vi skriver således inte VS. Det är skillnad mot vår logotyp, där företagsnamnet formgivits som en helhet tillsammans med flaggan och avdelats på två rader. Skälet är att vi skriver ihop det i löpande text är att vi vill betona Sweden i namnet. Webbadresser Detta gäller förstås inte webbadresser, där man vanligtvis bara använder gemena bokstäver. Första gången webbadressen skrivs i en brödtext ska den skrivas: Nämns den flera gånger i samma text behöver man inte skriva ut www, utan bara: visitsweden.com. Skriv alltid ihop företagsnamnet som ett ord. Skriv alltid V och S versalt (med stora bokstäver). Förkorta aldrig företagsnamnet. VisitSweden Visitsweden visitsweden visitsweden Visit Sweden VS Första gången webbadressen skrivs i en brödtext: Följande gånger webbadressen skrivs i samma text: visitsweden.com Som standard är i internetvärldenskrivs webbadresser enbart medgemena (små) bokstäver. VisitSweden.com

5 BASENHETER VISUELL identitet - version Vår logotyp med företagsnamn är form given specifikt för VisitSweden och får inte förändras på något sätt. Logotypen ska finnas med på alla enheter. De flesta enheter som kommunicerar Sverige som resmål använder logotypen placerad på tag (se sida 6) i enlighet med manualen. I vissa fall används logotypen på vanligt sätt (se sida 10), exempelvis som identifikation som en takvepa på en mässa. Logotyp Logotypens frizon Frizonen räknas efter ordbildens höjd (VisitSweden) som ger ett riktvärde på 100%. 50% av ordbildens höjd utgör frizon runt om. Vid användning av webbadress under logo mäts frizonen från webbadressens baslinje. Se illustrationer nedan. Olika filformat för olika ändamål Välj alltid originalfilerna när du ska använda logotypen. Original på logotypen samt logotypen placerad på tag finns för nedladdning på brand/ (se kapitel om Logotyp). Varje original finns i tre olika filformat: + eps är en vektorfil (skalningsbar) som används till tryck, print, skyltar, stripning. + jpg är en rasterfil (pixlad, dvs bör endast skalas ned, inte upp) som används främst till kontorsprogram som PowerPoint och Word. + png är en rasterfil (pixlad, dvs bör endast skalas ned, inte upp) som används främst för digitala produktioner. 100% av ordbildens höjd blir riktvärde. 50% av ordbildens höjd som frizon. Logotypens olika utföranden Logotypen finns i tre olika färgutföranden. Grundutförandet och förstahandsvalet är logotypen med flaggan i färg ihop med svart text (A). I undantagsfall finns alternativ B och C att tillgå, det vill säga flaggan i färg ihop med vit text (B) samt flaggan i gråskala ihop med svart text (C). Logotypen med vit text (B) används endast vid placering mot mörk bakgrund. Bakgrunden får dock aldrig vara så mörk att flaggans blåa färg är svår att skilja ut från bakgrunden. Alternativ C används i undantagsfall - där trycktekniska skäl inte gör det möjligt att använda färg. 100% av ordbildens höjd blir riktvärde. 50% av ordbildens höjd som frizon. Med/utan webbadress De olika färgversionerna finns även med och utan webbadress. Om webbadressen finns i nära anslutning till logotypen tex i copytext, kan logotyp utan webbadress användas. Även i de fall logotypen används i mindre format bör man välja filen utan webbadress för att prioritera och skala bort element. Logotypens olika utföranden: A) Färg med svart text: B) Färg med vit text C) Gråskala med svart text Logotypens färger: CMYK: PMS: Pantone Reflex Blue CMYK: PMS: 012

6 använda visitswedens logotyp VISUELL identitet - version Vår logotyp är, som beskrivs på föregående sida, företagsnamnet med flaggan formgiven specifikt för VisitSweden och får inte förändras på något sätt. För att underlätta placeringen av vår logotyp i olika sammanhang, har vi tagit fram ett par grafiska lösningar. Dessa i sig är inte vår logotyp utan endast grafiska lösningar för placering och hantering av logotypen. Grafiska lösningar för placering av logotypen Logotyp Tag För att underlätta placeringen av vår logotyp i vår egen kommunikation har vi tagit fram en grafisk lösning i form av en tag. Taggen kan placeras kring en kant, en bild, eller på det specialframtagna vecket/skuggeffekten. Läs mer om detta på sid Logotyp på tag Biljett När vi kommunicerar i andra aktörers kommunikation och grafiska form, finns det andra utmaningar och behov. För att i dessa fall göra VisitSwedens logotyp lättapplicerad samt ge oss möjlighet att även komplettera med ett budskap, har vi tagit fram ytterligare en grafisk lösning i form av en biljett. Läs mer om detta på sid Logotyp på biljett Lorem ipsum?

7 BASENHETER VISUELL identitet - version Applicering av tag Taggen användas antingen vikt runt ett annat objekt (färgruta eller bildruta). Eller de fall där bilden är utfallande - används taggen tillsammans med en skugg effekt (skuggeffekten bildar ett veck i bilden där taggen växer fram). Taggen placeras med fördel till vänster uppe i huvudet på exempelvis annonser - där det då blir en hierarkisk skillnad mellan VisitSweden och eventuella partners som ligger på traditionell avsändarplats i botten på annonsen. Men vid andra format och media, exempelvis banners, behövs en mer flexibel placering vad beträffar höjdläget. Taggen kan växa uppifrån eller nedifrån, beroende på om den är placerad högt eller lågt. Taggen kan även appliceras från höger. Exempel återfinns i kapitel 4. Logotypen placerad på en tag Tag över en bild Tag över en färgad bakgrund Taggen kan även animeras Vid framställan av rörlig kommunikation kan taggen växa fram eller svepas runt en bild eller ett bildblock via en animering. Exempel som visar taggen vikt runt ett bildblock. Exempel som visar taggen vikt runt ett färgblock. Tag över utfallande bild (med skuggeffekt) Exempel på alternativ placering av taggen. Används där bildytan är utfallande.

8 BASENHETER VISUELL identitet - version Taggens uppbyggnad Taggen består av tre delar: VisitSwedens logotyp, taggens övre del samt taggens nedre del. Det är viktigt att alla delar behåller samma position sinsemellan. Råkar exempelvis taggens nedre tappa sin placering eller hamna överst av objekten - försvinner hela effekten av taggen. Se även sida 9 för teknisk specifikation och länkar för nedladdning. Anvisningar för taggen Tag med hel undre del av tagen används för att lägga underst i skikten av objekt Taggen i sin helhet: logotyp, övre del av taggen och undre del av taggen. Här har den undre fliken hamnat överst. Rätta till genom att placera den underst i skikten av objekt. Här har den undre fliken tappat sin rätta placering. Rätta till genom att kopiera taggen på nytt från originaldokumentet. Exempel som visar korrekt placering, där den undre delen av taggen ligger underst i skikten av objekt (här under bildobjektet). Tag med beskuren undre del av tagen används med skuggeffekten: Taggen i sin helhet: logotyp, övere del av taggen och beskuren undre del av taggen. Det är viktigt att placera taggen noggrant! Här är taggen felaktigt placerad på skuggeffekten (exemplet visar en glipa mellan den undere delen av taggen och skuggkanten). Bild och skuggeffekt måste synka höjdmässigt! Exemplet visar hur skuggeffekten sticker ut nedanför bildens nederkant. Exempel som visar korrekt placering, där den undre delen av taggen ligger rätt placerad på skuggeffekten.

9 BASENHETER VISUELL identitet - version Taggens storlek är alltid en avvägning mot enhetens format. Eftersom formaten skiljer sig från enhet till enhet, ger vi generella riktlinjer för taggens storlek genom en proportionsmall samt några vanligt förekommande format. Storleksproportioner för taggen Proportionsmall 1:28 Proportionsmallen ger ett riktvärde som kan omvandlas för såväl stående som liggande format. Vid vanligt förekommande format Vid vanligt förekommande format ger vi följande guide: 11,5x8,5 mm 1:28 + Minsta möjliga storlek: ca 11,5x8 mm 14x10,5 mm + Vid A7-format (74x105mm): ca 14x10,5 mm 22x17 mm + Från A5 till A4: ca 22x17 mm 31x23 mm + Från A4 till A3: ca 31x23 mm.

10 BASENHETER VISUELL identitet - version Så jobbar du med taggen Digitalt original på taggen med inmonterad VisitSwedenlogotyp finns att hämta från ett InDesign-dokument eller ett Photoshop-dokument (vid framställning av digitala enheter). Taggen består av tre delar: logotyp, övre del av taggen och undre del av taggen. Dessa delar måste ligga i rätt ordning i skikten av objekt när man jobbar grafiskt för att bygga upp vik-effekten. Teknisk specifikation för taggen > Original InDesign/Photoshop för nedladdning: (se kapitel om Logotyp) Original InDesign: Grupp att kopiera för alternativ A: Tag Original Photoshop: Steg för steg InDesign 1. Öppna originalfilen och kopiera grupp A eller B. 2A. Klistra in i ditt original och placera gruppen enligt anvisningar på sida 7: Anvisningar för taggen. Se till att taggens undre del ligger i en nivå under bild- eller färgmodul, så att man uppnår illusionen att taggen viker runt. 2B. I de fall man ska jobba med taggen på en utfallande bild behöver man även kopiera över skuggeffekten, och placera taggen synkroniserad med skuggeffekten för att uppnå illusionen att taggen kommer fram från ett veck i bilden. Här är det viktigt att taggen placeras helt i linje med skuggeffekten. Grupp att kopiera för alternativ A: Tag A: Copy this Steg för steg Photoshop 1. Öppna originalfilen och kopiera grupp A eller B. Grupperna ligger i olika mappar (A eller B) - där gruppen i sig består av olika lager. 2A. Klistra in i ditt original och placera gruppen enligt anvisningar på sida 7: Anvisningar för taggen. Se till att taggens undre del ligger i en nivå under bild- eller färgmodul, så att man uppnår illusionen att taggen viker runt. 2B. I de fall man ska jobba med taggen på en utfallande bild behöver man även kopiera över skuggeffekten, och placera taggen synkroniserad med skuggeffekten för att uppnå illusionen att taggen kommer fram från ett veck i bilden. Här är det viktigt att taggen placeras helt i linje med skuggeffekten. B: Copy this B: Copy this Grupp att kopiera för alternativ B: Tag med beskuren nedre del samt skuggeffekten Grupp att kopiera för alternativ B: Tag med beskuren nedre del samt skuggeffekten Att bygga upp en ny skuggeffekt Skuggeffekten är skapad i InDesign och finns att kopiera över från originalfilerna (InDesign respektibe Photoshop). Skuggeffekten är skapad genom: Objektmenyn > Effekter > Övertoningsludd. Se inställningar till höger. Skuggeffekten tonas sedan ner genom att ställa in transparens: Objektmenyn > Effekter > Genomskinlighet > Multiplicera 50 %.

11 BASENHETER VISUELL identitet - version I vissa undantagsfall används logotypen på vanligt sätt, exempelvis som identifikation som en takvepa på en mässa. Då arbetar vi med logotypen fristående. Riktlinjer för logotypen är då att i första hand placera den mot en vit bakgrund för att synas på bästa sätt. I övrigt bör man sträva efter en lugn och ren bildyta utan detaljer. Grundutförandet och förstahandsvalet är logotypen med flaggan i färg ihop med svart text Att placera och hantera en fristående logotyp Mot en vit bakgrund: Mot en ljus färgbakgrund: Mot en mörkare färgbakgrund: Logotypen mot olika bakgrunder För att logotypen och dess färger ska upplevas på ett likartat sätt i olika miljöer finns regler för hur bakgrunden ska se ut. Syftet är att: Logotypen ska synas ordentligt utan konkurrens från andra grafiska element. Logotypens delar ska gå att urskilja tydligt, med en god kontrast mot bakgrunden. Upplevelsen av logotypens bestämda färger ska inte påverkas av konkurrerande färger. OBS! Logotypen får aldrig ändras, delas eller manipuleras. Se exempel på felaktig hantering nedan. Felaktig hantering av vår logotyp: Beskär inte logotypen på något sätt: Använd aldrig ordbilden utan symbol (flagga): Symbolen (flaggan) används aldrig fristående; Rotera inte logotypen: Lägg aldrig en skugga eller annan effekt: Förvräng aldrig den ursprungliga formen på logotypen: Placera inte logotypen på en bildyta med mycket detaljer:

12 PLUG-IN VISUELL identitet - version Applicering av biljetten Biljetten appliceras med fördel i det nedre högra hörnet då vi strävar efter att få en liten hierarkisk skillnad mellan VisitSweden och huvudaktörens avsändarplats. Det är svårt för oss att styra en exakt placering i andra aktörers kommunikation. Därför är placeringen flexibel. Logotypen placerad i andra aktörers kommunikation Biljetten Biljettens frizon Frizonen räknas efter ordbildens höjd (VisitSweden.com) som ger ett riktvärde på 100%. 50% av ordbildens höjd utgör frizonen runt om. Se illustration nedan. Exempel återfinns på sida 14 och 15. Lorem ipsum? Biljetten i sin helhet med skisstext. Lorem ipsum? 100% av ordbildens höjd blir riktvärde. Biljettens utföranden 50% av ordbildens höjd som frizon. A) Färg: Storlek vid vanligt förekommande format Lorem ipsum? Lorem ipsum? Minsta möjliga storlek: ca 11x29 mm B) Gråskala med svart text: Lorem ipsum? Lorem ipsum? Vid A7-format: ca 14x38 mm Biljetten ska endast återskapas som svart/vit då hela trycksaken/produktionen görs i svart/vit. Logotypens färger: CMYK: PMS: Pantone Reflex Blue CMYK: PMS: 012 CMYK: Lorem ipsum? Vid A5 till A4-format: ca 20x52 mm Lorem ipsum? Från A4 till A3-format: ca 25x66 mm

13 IMPLEMENTERING AV PLUG-IN EXEMPEL VISUELL identitet - version När frågan formuleras, tänk på att:... frågan ska vara på samma språk som övrig kommunikation....frågan ska inte konkurrera med våra partners budskap....svaret på frågan måste gå att finna på visitsweden.com....sverige skall ej upprepas i frågan....frågan ska endast skrivas på två rader....max antal tecken i kommunikationsytan blir c:a 20 st, (inkl mellanslag).... texten ska vara vänsterjusterad och stycket ska upplevas som centrerat. typografera med typsnittet Trebuchet. Användning av kommunikationsytan Exempel på hur vi skriver i kommunikationsytan.? Explore Lapland? Frizon Text i kommunikationsytan måste placeras inom den röda markeringsramen. Frizonen utgörs av avståndet mellan toppen av flaggan och biljettens kant. Se illustrationen nedan. Explore Lapland? Frizon Satsyta Anvisningar för texthantering För en balanserad layout. How to find cottage in Lapland? Explore Lapland? Explore Lapland? Frågan får endast skrivas på två rader. Frågan ska placeras inom frizonen.

14 IMPLEMENTERING AV PLUG-IN EXEMPEL VISUELL identitet - version Användning av kommunikationsytan - Exempel Samtliga exemplen är skrivna på engelska men ska skrivas på samma språk som övrig kommunikation. Design shopping? Interesting flavours? Travel guide?

15 IMPLEMENTERING AV PLUG-IN EXEMPEL VISUELL identitet - version Användning av kommunikationsytan - Exempel Winter activities? Weekend in Stockholm? Travel guide?

16 BASENHETER VISUELL identitet - version En konsekvent typografi stärker VisitSwedens visuella identitet. Typsnitt Huvudtypsnitt + Trebuchet är VisitSwedens huvudtypsnitt (styrt utifrån den gemensamma NSU-profilen) och det används genomgående i alla kanaler. Typsnittet är en sansserif med enkel och tydlig bokstavskonstruktion som ger jämtjocka och kraftfulla linjer i bokstävernas ordbilder. Ett standardtypsnitt som återfinns på alla datorer. Trebuchet [Regular, Italic, Bold, Bold Italic] ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abc

17 BASENHETER VISUELL identitet - version VisitSwedens tre grundfärger berättar en historia. Den blå och gula färgen efter inspiration och härledning till den svenska flaggan som inom färg läran tillsammans dessutom bildar den tredje färgen grön. Grönt - som berättar om den svenska naturrikedomen, miljöfokus och hållbarhet. De svenska grundfärgerna BLÅ grön gul

18 BASENHETER VISUELL identitet - version VisitSwedens färgpalett härleds och återspeglar typiskt svenska och naturliga företeelser från olika delar av landet. Färgpalettens härkomst Färgpaletten De svenska grundfärgerna ihop med de kompletterande profilfärgerna bildar Visitswedens färgpalett. Färgerna har namn efter sin härkomst. Att använda och välja färger Vid val av färg är det viktigt att ta hänsyn till helhetsintrycket. Bilden är tongivande och styr valet av färg. 1. Om det är så att en bild/budskap behöver förstärkas av en tydligare svensk ton, är det fördelaktigt att välja någon av de tre svenska grundfärgerna ( Skärgård, Midsommar och Raps ) för att tydliggöra och koppla ihop med det typiskt svenska. 2. Exempelvis om en bild har mycket blått kan man addera en annan färg från färgpaletten för att jobba med färgkontrast. Det är även viktigt att inte låta färgintrycket bli för tungt eller splittrat - i en väldigt färgstark bild kan en vit rubrik i bilden eller en grå rubrik mot en vit textbakgrund bli bäst. 3. I regel bör endast en färg adderas i en layout för att hålla intrycket sobert och stilrent. Jobba med max två adderade färger - i en och samma vy/enhet. Hela färgpaletten Skärgård, Midsommar och Raps. De svenska grundfärgerna är landets starkaste signalfärger och används med fördel när en bild/budskap behöver förstärkas. SKÄR- GÅRD MID- SOMMAR RAPS MIDNATT SOL AFTON RODNAD FALU- RÖD NORR SKEN BJÖRK URBERG

19 BASENHETER VISUELL identitet - version Olika färgsystem har olika sätt att beskriva och framställa färger. Nedan finns översättningar till olika färgsystem för olika typer av produktioner. Färgpalettens färgkoder Vid behov kan färgerna ljusas upp och användas i procent av grundfärgblandningen, exempelvis vid användning av större solida färgplattor som annars kan upplevas för intensiva (se exempel på sid 30). RGB Digital färgrymd. Observera att olika skärmars inställningar påverkar intrycket av färgen. HEX RGB: HEX: 4DAED2 CMYK: PMS: Pantone 638 RGB: HEX: 9DBD36 CMYK: PMS: Pantone 368 RGB: HEX: F0C830 CMYK: PMS: Pantone % 100% 100% 90% 90% 90% 80% 80% 80% Färgblandningssystem för digitala produktioner samt för färginställningar i program såsom Microsoft Word och Powerpoint. 70% 70% 70% CMYK - Fyrfärg Fyrfärg är de fyra tryckfärgerna i fyrfärgstryck, Cyan, Magenta, Yellow och Svart (CMYK). En färgrymd för offset-, screen- och digitaltryck (print). PMS - Dekorfärg RGB: HEX: DC9015 CMYK: PMS: Pantone 144 RGB: HEX: E0A3A9 CMYK: PMS: Pantone 708 RGB: HEX: A12C0A CMYK: PMS: Pantone % 60% 60% 50% 50% 50% En dekorfärg är en speciellt färdigblandad tryckfärg efter recept. För offset-, screen- och klichétryck. 40% 40% 40% RGB: HEX: 68AAA3 CMYK: PMS: Pantone 7473 RGB: HEX: E8E7E9 CMYK: PMS: Pantone 427 RGB: HEX: CMYK: PMS: Pantone % 30% 30% 20% 20% 20% 10% 10% 10% Färgpalettens färger kan vid behov ljusas upp och användas i procent av grundfärgblandningen. Tänk på att färgens ursprungliga intryck förtas beroende på hur mycket ljusare färgen framställs i procent (10-90%).

20 BASENHETER VISUELL identitet - version VisitSwedens grafiska element + Pratbubbla + Mönster + Moduler med runda hörn (2 mm) + Toningar Färgval för grafiska elmelent De grafiska elementen kan användas i alla färger i färg paletten, samt i vitt och svart. Grafiska element och effekter Ett exempelkollage av grafiska element och effekter: Pratbubbla med mönster, infälld öven en bildmodul. Runda hörn på bildmoduler. Notera dock att runda hörn inte behöver användas genomgående. Exempelvis, vid trycksaker eller magasin, behövs variation mellan rundade och raka hörn. Modul med rundade hörn (2 mm), fylld med mönstret och tonad till vitt. Mönstret i en färgmodul. Pratbubbla placerad över bild. Tonad färgmodul utan mönster. Färgmodul utan mönster eller toning.

21 BASENHETER VISUELL identitet - version En stiliserad illustration av Sverige kartan - med alla landskap är en del av de grafiska elementen och kan används som en grafisk effekt. Mönstret är unikt och bottnar i Sveriges särskiljande kartform med våra historiska landskap. Observera att illustrationen på grund av sin stiliserade karaktär är just ett mönster och inte en karta. Mönstret kan monteras in i färgplattor eller över en bild för att uppnå en diskret effekt inom den grafiska enheten. Mönstrets diagonala linjeverkan skapar en grafisk spänning och rörelse vilket ger spänst och formkontrast till de rundade modulformerna och layoutens vertikala och horisontella linjer. Sverige som ett stiliserat mönster Exempel på användning + I en tonad färgmodul + I en färgmodul + I en pratbubbla Illustration för nedladdning Original finns för nedladdning på com/sverige/brand/ (se kapitel om Grafisk profil).

22 BASENHETER VISUELL identitet - version Pratbubblan är ett grafiskt element och verktyg som med fördel kan användas när det finns ett snabbkommunicerande erbjudande, citat eller uppmaning till handling. Något man vill lyfta fram och puffa extra för. Pratbubblans riktningsvisare kan exempelvis kopplas till en bild, rubrik eller avsändare. Pratbubblor 2 mm rundning Proportioner och riktningar Pratbubblan kan framställas i stort sett alla möjliga format och riktningar (en fyrkant med rundade hörn: 2mm) - anpassat efter bild och layout. Svansen/riktningsvisaren placeras alltid två svansbredder från pratbubblans yttre begränsningslinje. Det kan dock räknas från vilket som helst av de fyra hörnen. Dekorelementet ger spänst Pratbubblan kan fyllas med dekorelementet (den stiliserade Sverigekartan) för att få en diskret mönstereffekt inom rutan. Det ger spänst och kontrast till de runda hörnen eftersom kartan adderar livfulla diagonaler. Olika sätt att applicera pratbubblan Pratbubblan kan användas i profilfärgerna, men utan toning för att undvika att pratbubblans form blir otydlig eller att svansen försvinner. Vid behov kan en ljusare nyans av profilfärgerna användas (10 90%). Pratbubblan kan fällas in/placeras över en större bildmodul eller användas helt fristående. 8 mm Pratbubblorna kan användas i olika storlekar/format i profilfärgerna (se hela färgpaletten på sida 14) och peka åt olika håll. Pratbubblorna kan användas med/utan mönster. Pratbubblorna kan placeras över en bild. Pratbubblorna kan användas infälld över en bild.

23 BASENHETER VISUELL identitet - version Manéret med rundade hörn används för att bygga upp en layout av dynamiska moduler. Här finns stor variationsmöjligheter, av såväl hela ytor, ursparningar och överlappning. Toningar och runda hörn Inställning rundade hörn Rundningen har en inställning på 2 mm. Vid större format, exempelvis skyltar och storformat anpassas rundningen så att upplevelsen av rundningen blir den samma. Notera dock att runda hörn inte behöver användas genomgående. Exempelvis, vid trycksaker eller magasin, behövs variation mellan rundade och raka hörn. Dynamiska moduler Blocken kan fyllas med bilder eller färger (se hela färgpaletten på sida 18), där bildblocken i regel är dominerande. Till skillnad från bildblocken är färgblocken inte alltid homogena, utan kan tonas till vitt. Och i kombination med överlappning och exkludering i vita fält öppnar vi upp formerna och får en mindre statisk layout. Färgmoduler kan användas utan mönster men med toning (se hela färgpaletten på sida 14). Riktning på toningar Färgtoningen kan gå i olika riktningar (jämna 90, det vill säga uppåt, nedåt, höger eller vänster och inte diagonalt) Toningar Färgtoningen i rutan kan gå i olika riktningar (jämna 90, det vill säga uppåt, nedåt, höger eller vänster och inte diagonalt), anpassat efter layout och format. För exempel på tillämpning, se kapitel 4. Anvisningar för InDesign Färgtoningen görs genom övertoningsludd i effekter, eller som en traditionell färgövertoning i färgrutepaletten. Toningarna i rutorna är steglös och utgår alltid från 100% av färgen för att sedan tonas till vitt. Toningarna i rutorna är steglös och utgår alltid från 100% av färgen för att sedan tonas till vitt. -90 Färgmoduler kan användas utan mönster och utan toning (se hela färgpaletten på sida 14). Färgmoduler kan användas med mönster men utan toning (se hela färgpaletten på sida 14). Färgtoningen i modulen kan gå i olika riktningar (jämna 90 ), anpassat efter layout och format.

24 BASENHETER VISUELL identitet - version Bildspråk Bilder kan skapa berättelser och väcka känslor på på ett sätt som ofta är svårt att beskriva med ord. Det är därför bilder har en så central del i vår kommunikation. Att förmedla progressivitet och spänst genom bilder är ibland enkelt, ibland svårt. Vår målgrupp är intelligent, nyfiken och kvalitetsmedveten. Därför behöver vi ibland lämna något kvar åt fantasin i våra bilder. Vi behöver inte alltid vara redovisande, utan snarare berätta och kittla sinnen - skapa en känsla. Något outsagt i bilden gör så att betraktaren har något kvar att fundera på. Tänk nytt - Annorlunda vinklar, kombinationer, beskärningar och ett nytt ljus kan också skapa spänst. Låt även fördomarna om Sverige sättas i nytt positivt ljus. Att kombinera något känt med något okänt kan också vara en väg. Spänsten kan också förstärkas med samverkan mellan flera bilder och text. En bild kanske säger mer än tusen ord men säger inte ensamt hela sanningen. Tonalitet Tonaliteten är grunden för alla våra uttryck i kommunikation, ett slags DNA för vårt tonfall. Kommunikationen handlar lika mycket om VAD vi säger som HUR vi säger det med vilken idé, vilket språk, vilken ton, vilka bilder, vilken grafisk form. Ett effektivt sätt att skilja ut oss från andra är att alltid addera rätt känsla till kommunikationen. De tre ord som styr tonaliteten i vår kommunikation är Empatiskt, Optimistiskt och Nytänkande. (Läs mer i kapitlet om Utformning och tonalitet på Tonalitet i bild Känslor vi vill uttrycka och förmedla i våra bilder: + Empatiskt Låt bilden ha någon form av mänsklig närvaro, eller känslan av att en människa precis varit där. Vi visar gärna personernas inre liv och gör dem till subjekt och inte objekt. Förmedla upplevelsen. Aktivera känslor; glädje, dofter, smaker, Bilden ska kännas inkluderande och varm. Bilden ska kännas äkta, kan vara en dokumentär känsla, bilder på riktiga människor med äkta känslor. Låt bilden berätta en historia. + Optimistiskt Bilden bör förmedla passion och självförtroende. Bilden ska även andas glädje och framtidstro. Använd mått av självdistans och humor. Glimten i ögat är ett slitet begrepp, men är bra att ha som rättesnöre. Vi vågar visa en vacker värld, även det är äkta. Visa på öppenhet, mer än bara öppna landskap. Mer jeans än kostym. Visa på tolerans och mångfald. Bilden måste vara äkta: Detta kan visa t ex genom kort skärpedjup, rörelseoskärpa etc. Fånga det svenska ljuset rent och krispigt för att uppväga fördom att det är mörkt. + Nytänkande Först och främst kan man tänka nytt då det gäller motiv. Men många ikoner är viktiga och bör visas. Utmana genom en ny detalj, ett nytt ljus, en annan vinkel, ny beskärning och spännande kontraster. Överraska, berätta ibland något oväntat. Tänk på att: Intelligens och kvalitet i allt vi gör. Kombination av bilder, eller bilder i kombination med text stärker det vi vill säga. En bild kan aldrig säga allt! Mer information om hur vi arbetar med bild på VisitSweden kan du läsa här: (se kapitel om Bild)

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer En enhetlig profil är viktig för alla organisationer och ännu viktigare för en stor grupp av frivilliga. Då öppnas möjligheten för att alla känner samhörighet och vet åt vilket håll gruppen går. Det gör

Läs mer

SWEBO Bioenergy Grafisk profil

SWEBO Bioenergy Grafisk profil SWEBO Bioenergy Grafisk profil Formsmedjan Reklam & Kommunikation Grafisk profil Den image vi har, det vill säga hur andra människor uppfattar vårt företag är ett resultat av alla de intryck vi gör på

Läs mer

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9 Grafisk Guide 1.0 Förord Den grafiska guiden ska fungera som en vägledning för allt profilmaterial; både för tryck och webb och såväl för extern som intern kommunikation. Rocklunda Restaurang & Konferens

Läs mer

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft. aloq.se Loxysoft AB Post: Box 53, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan, Frösön Tel: 063-8 34 40 Fax: 063-40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.se Grafisk manual Loxysoft AB Text och design: aloq AB, Östersund

Läs mer

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för både näringsliv och för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är

Läs mer

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar GRAFISK MANUAL INLEDNING Den här manualen beskriver hur vi arbetar med vår grafiska profil. I den hittar du allt från användandet av logotypen och hanterandet av färger och typografi, till mallar för utformning

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL 1 GRAFISK PROFILMANUAL 3 Innehåll LOGOTYPEN 6 FÄRGER 8 TYPOGRAFI 10 ANNONS 12 ROLL-UP 13 VEPA/BANDEROLL 14 VISITKORT 15 BREVPAPPER/FAXBLAD 16 KUVERT 17 FLAGGOR 17 PROFILKLÄDER 18 WEBB 19 BILDMANÉR 20

Läs mer

Regionala Cancercentrum Logotyp

Regionala Cancercentrum Logotyp Regionala Cancercentrum Logotyp Innehåll 1. LOGOTYPEN 3 1.1 Logotypen 4 1.2 Logotyp för fyrfärgstryck 5 1.3 Logotyp för Pantonetryck 6 1.4 Logotyp för webb 7 1.5 Logotyp för kontorsbruk 8 1.6 Logotypfärger

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER 1

GRAFISKA RIKTLINJER 1 GRAFISKA RIKTLINJER 1 ETT PARTITUR FÖR ÖGAT Det går kanske inte att jämföra grafiska riktlinjer med ett partitur. Men lite fritt tolkat kan man säga att en grafisk manual innehåller alla element som behövs

Läs mer

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Innehåll Vad är en grafisk profil?... 3 Färger... 4 Profilfärg...4 Komplementfärger...4 Gråtoner...4 Tilläggsfärger...4 Färgkoder...5 SciLifeLabs logotyp...

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld.

High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld. High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld. INNEHÅLL 1 En världsledande region inom Elkraftteknik 2 HVV:s kärnvärden och identitet 3 Logotyp 4 Profilfärger 5 Typografi 6 Layout 7 Avsändare

Läs mer

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator Världens bästa hälsa 2020 Profilmanual Profilmanual Indexator Innehåll Följ profilmanualen 3 Logotyp 4 Logotypanvändning 5 Friyta 6 Färger 7 Typografi 8 Typografi ersättningstypsnitt 9 Grafiskt mönster

Läs mer

Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen

Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen OM VÅR GRAFISKA PROFIL Grafisk Profil för Vägen ut! kooperativen En gemensam grafisk profil för Vägen ut! kooperativen är viktig för att ge ett enhetligt

Läs mer

Grafisk manual Version 1.0

Grafisk manual Version 1.0 Grafisk manual 2 0 / Innehåll 1 / Introduktion 1.1 / Syfte 2 / Grafisk manual 2.1 / Logotyp 2.1.1 Logotypens sammansättning 2.1.2 Storlekar & friyta 2.1.3 Användning 2.1.4 Strapline 2.1.5 Operatörslogotyper

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015 Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 VÅR PROFIL Det här är en grafisk manual för Svenska Ridsportförbundet som talar om hur vi vill se

Läs mer

Hej! Innehållsförteckning. Inledning 3. Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11

Hej! Innehållsförteckning. Inledning 3. Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11 Grafisk manual Innehållsförteckning Inledning 3 Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11 Typografi Kommunikationsteckensnitt 12 Office och digital media 13 Färger

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag Grafisk manual Ett utdrag IDENTITET / PROFIL En ny grafisk profil som speglar våra värderingar. Vår huvuduppgift är att göra medlemsnytta och stärka medlemmarnas ställning som konsumenter. All vår verksamhet

Läs mer

Grafisk profil. Grundidé. Logotype

Grafisk profil. Grundidé. Logotype GRAFISK PROFIL Grafisk profil I en organisation som ArbetSam, bestående av många medlemsorganisationer, är det mycket viktigt att skapa igenkänning och tydliggöra gemensamma värden och intressen. Syftet

Läs mer

PMS Rubine Red C. PMS Process Black C 90%

PMS Rubine Red C. PMS Process Black C 90% PMS 227 C PMS Rubine Red C PMS 2415 C Version utan datumrad. Används endast i undantagsfall på produkter som återkommer från år till år. 2.1 Logotyp Versioner Versioner Logotypen finns, förutom i sitt

Läs mer

Textilgruppen. Grafisk profil

Textilgruppen. Grafisk profil Textilgruppen Grafisk profil En grafisk profil är i korta ordalag ett slags grafiskt regelverk. På ett enkelt sätt ska denna grafiska manual ge den vägledning som hjälper samtliga medarbetare i ditt företag

Läs mer

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l Det ska synas att det är vi Vår gra ska pro l Vår gra ska pro l Inledning Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för barn och ungdomar med rörelsehinder och deras familjer. RBU

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 GRAFISK MANUAL Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 Kapitel 8, Marknadsföring är tills vidare utelämnad då det tar tid att genomarbeta konsekvenserna för programblad och hemsida samt hur vi vill marknadsföra

Läs mer

Varumärkesplattform och grafisk manual 2015-05-13

Varumärkesplattform och grafisk manual 2015-05-13 Varumärkesplattform och grafisk manual Hej! Vad roligt att du läser Rinkaby Rörs varumärkesplattform. Andelen hemmafixare som fortfarande gör VVS-arbeten själva blir färre och färre. Mycket på grund av

Läs mer

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15.

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15. 1Grafisk manual 2 Innehåll Sida Värmdö IFs grafiska profil 4 Logotyp 5-9 Färg 10 Typografi 11-12 Brevpapper 13 Visitkort 14 Korrespondenskort 15 Kuvert 16-17 3 Värmdö IFs grafiska profil En enhetlig grafisk

Läs mer

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER Grafisk manual Falun Borlänge-regionen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp 4 Färger 6 Typsnitt 7 Bilder och budskap 8 Ordval 9 Profilmaterial 10 Avslutningsvis 11 2 Falun Borlänge-regionen Falun Borlänge-regionen

Läs mer

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB Grafisk profil R AB Ransäters Invest AB Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger och

Läs mer

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual i korthet För frågor om vår design kontakta Helene Keskitalo, stab Information, tel 08 655 91 05 eller helene.keskitalo@sveaskog.se

Läs mer

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL INNEHÅLL Arvsfondsdelegationen Grafisk manual Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL - FÖR DIG SOM DRIVER ARVSFONDSPROJEKT: 2011 1 INNEHÅLL INNEHÅLL 2 LÄTT ATT

Läs mer

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 2 Innehåll Tillsammans syns vi bättre! 4 SNURRORNA GRUNDELEMENTEN I VÅR GRAFISKA PROFIL 6 VÅRA FÄRGER 7 Bli en del av helheten 8 EXEMPEL PÅ HUR LOGGAN APPLICERAS

Läs mer

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef Grafisk manual 3 Vår nya profil Neurologiskt Handikappades Riksförbund har fått en ny, tydlig grafisk profil. Logotypen med organisationens hela namn,den välkända nyckelpigan och den varma röda färgen

Läs mer

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil Varumärket Polykemi En grafisk guide till en tydlig profil Logotype Logotypen är företagets varumärke och den viktigaste grafiska identifikationen bland de grafiska grundelementen. Logotypen består av

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK. Grafisk manual

RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK. Grafisk manual RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK Grafisk manual Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionshinder. Vi arbetar för att de barn, ungdomar och vuxna

Läs mer

En bild säger mer än tusen ord

En bild säger mer än tusen ord Identitet 2 3 En bild säger mer än tusen ord Ideon Science Park är inte bara en organisation och ett geografiskt område. Det är också ett starkt varumärke som skapar positiva bilder i många människors

Läs mer

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation.

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation. Hotell Grafisk Profil Vår grafiska profil är en viktig del av vår identitet och ett grundläggande verktyg i våra relationer. Därför är det avgörande att vi använder vår grafiska profil rätt och att alla

Läs mer

Guidelines. Privilegium Hus & Mark AB

Guidelines. Privilegium Hus & Mark AB formgivare: Peter Vikström, Designworks Göteborg version: 100428 Logotype Grundstenen i en grafisk profil utgörs av logotypen. Den är den centrala och samlade symbolen för företagets identitet. Därför

Läs mer

Varumärket - föreningens hjärta... 3. Logotyp... 4. Logotypens frizon... 5. Deviselement... 6. Profilfärger... 7. Primära färger...

Varumärket - föreningens hjärta... 3. Logotyp... 4. Logotypens frizon... 5. Deviselement... 6. Profilfärger... 7. Primära färger... 1 Varumärket - föreningens hjärta... 3 Logotyp... 4 Logotypens frizon... 5 Deviselement... 6 Profilfärger... 7 Primära färger... 7 Sekundära färger... 8 Tertiära färger... 9 Typsnitt & typografi... 10

Läs mer

Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual Innehåll GRAFISK PROFILMANUAL 1 Inledning 2 Logotyp 3 Färger 4 Dekorelement 5 Typsnitt 6 Kontorstryck 7 Powerpoint-mall 8 Trycksaker 9 Annons 10 Webb Inledning. 1 Rätt utnyttjad bygger

Läs mer

Grafisk manual. Innehåll. Kontakt: max@desmond.com

Grafisk manual. Innehåll. Kontakt: max@desmond.com Grafisk manual Innehåll Kontakt: max@desmond.com Förutsättningar Hoop skall ha en modern och sportig profil som skall vara denna manual trogen i allt formellt material som: Brev, Mejl, Instruktionsböcker

Läs mer

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... Grafisk manual 1.0 Index Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 Friyta och MinimIstorlek... 5 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... 7 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Läs mer

grafisk Profilmanual yeos

grafisk Profilmanual yeos grafisk Profilmanual yeos 2011-08-05 INNEHÅLL Introduktion 01 Logotyp 02 typsnitt 03 färgpalett 04 01 Introduktion Profilmanualen hjälper den som kommunicerar med YEOS som avsändare att upprätthålla önskvärd

Läs mer

GRAFISK MANUAL EQUMENIA 2013 2013 09 17

GRAFISK MANUAL EQUMENIA 2013 2013 09 17 EQUMENIA 2013 2013 09 17 INNEHÅLL KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL KAPITEL KAPITEL 3 4 5 INLEDNING s. 3 LOGOTYP Logotyp Lokala & regionala Placering & storlek Felaktig användning s. 4 FÄRGER Färgschema s. 8

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 4 Vår logotyp 5 Våra färger 9 Vår typografi 11 Dekorelement 14 Bildspråk 18

Innehållsförteckning. Inledning 4 Vår logotyp 5 Våra färger 9 Vår typografi 11 Dekorelement 14 Bildspråk 18 Grafisk manual Innehållsförteckning Inledning 4 Vår logotyp 5 Våra färger 9 Vår typografi 11 Dekorelement 14 Bildspråk 18 Läs det här först! Välkommen till Teknikföretagens grafiska manual. Den är avsiktligt

Läs mer

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet.

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet. GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL Denna manual är framtagen för att göra allt material från Ockelbo Kommun enhetligt och tydligt. Det är ett hjälpmedel i det dagliga arbetet inom kommunen då brev, kallelser

Läs mer

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5 GRAFISK MANUAL 2008 Den grafiska profilens grundpelare är logotypen som tillsammans med typografiska regler bildar en enhet som ger läsaren en tydlig signal om vem som är avsändaren Innehåll Förord - Grafiska

Läs mer

Grafisk profilmanual. Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual. Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual 1 INNEHÅLL Inledning 3 Logotyp Färg 4 Logotyp Svart/vit 5 Logotyp Inverterad 6 Färger 7 Typsnitt Trycksaker/utskrifter 8 2 En enhetlig grafisk profil gör Rekal tydligare En grafisk

Läs mer

Förbundet Vi Ungas. Grafiska handbok

Förbundet Vi Ungas. Grafiska handbok Förbundet Vi Ungas Grafiska handbok Innehållsförteckning INLEDNING 2 KAPITEL ETT 3 LOGOTYPEN 4 Vad man inte får göra med Vi Ungas logotyp 5 FÄRGER 6 TYPSNITT 7 FLÄTAN 8 KAPITEL TVÅ 9 GRAFISKA ELEMENT 10

Läs mer

Grafisk manual Annedal

Grafisk manual Annedal Grafisk manual Annedal 2009 STUDIO BUBBLAN AB WWW.BUBBLAN.SE Innehåll 2 sid 2 sid 3 sid 4 sid 5 sid 6 sid 7 sid 8 innehåll symbolen LOGOTYPen märket märkets PROPORTIONER TYPSNITT symbolen som dekor tillämpningsexempel:

Läs mer

GRAFISK MANUAL 15-03-01

GRAFISK MANUAL 15-03-01 GRAFISK MANUAL 15-03-01 Grafisk manual för Sveden Trä Denna manual visar hur logotyp, typsnitt och profilfärger ska användas för att stärka varumärkets grafiska och visuella identitet. Här hittar du exempel

Läs mer

GRAFISK MANUAL 6/2012

GRAFISK MANUAL 6/2012 GRAFISK MANUAL 6/2012 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 01 Baselement Svenska folkpartiets logotyp Vår logo: dimensioner och skyddsområde Logoversioner och minimistorlek Logons användning Applikationer

Läs mer

Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009

Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009 Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009 Innehåll Förord 02 Grundelement Logotype Färger Typsnitt Kontorstryck Brevpapper Kuvert Visitkort Skyltar Flaggor Skyltar 03 05 06 07 08 09 10 11 2 Förord

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET

GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/1018 GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor Kommunikationsenheten, Gemensamma

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER 2011 Rädda Barnens Ungdomsförbund Grafisk form: Rabash webb- och designbyrå Välkommen 03. Rädda Barnens Ungdomsförbund bildades i Sverige år 2003. Som namnet avslöjar

Läs mer

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande grafisk profil förord Högsby kommun står inför stora utmaningar i framtiden. Om vi ska lyckas att etablera oss som en framtidskommun krävs det både att vi arbetar och profilerar oss på ett professionellt

Läs mer

Grafisk manual Våren 2014 Besök vår webb: www.lillahjartatipitea.se Eller maila på: info@lillahjartatipitea.se Vår grafiska manual Här hittar du riktlinjer och praktiska exempel på hur vår profil ska användas.

Läs mer

Gränsöverskridande samverkan

Gränsöverskridande samverkan 1 Grafisk Profil Denna grafiska manual är en hjälp för dig som jobbar i eller med Vårdsamverkan Fyrbodal för att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation med omvärlden. Vår logga, våra färger

Läs mer

Vår visuella identitet

Vår visuella identitet Vår visuella identitet Vår visuella identitet En stark och tydlig visuell identitet är en viktig del för hur en avsändare uppfattas. SULF:s visuella identitet ska gå att identifieras såväl lokalt på universitet

Läs mer

/Nordens största varuhus/nordens største varehus/pohjoismaiden suurin tavaratalo/cdon.com. /grafisk manual

/Nordens största varuhus/nordens største varehus/pohjoismaiden suurin tavaratalo/cdon.com. /grafisk manual /Nordens största varuhus/nordens største varehus/pohjoismaiden suurin tavaratalo/cdon.com /grafisk manual /grafisk manual Ett samlat intryck ger ett bättre intryck, detta är anledningen till att denna

Läs mer

våra grafiska riktlinjer

våra grafiska riktlinjer Grafisk manual för distrikt & föreningar våra grafiska riktlinjer 2014-12-11 Version 1.0 Innehåll Förord 3 1. Logotyp 1.1 Primär logotyp 4 1.2 Sekundär logotyp 5 1.3 Friyta och placering 6 1.4 Välj rätt

Läs mer

Grafsk Profl. Stilmanual för Astronomisk Ungdoms kommunikation

Grafsk Profl. Stilmanual för Astronomisk Ungdoms kommunikation Grafsk Profl Stilmanual för Astronomisk Ungdoms kommunikation Inledning Varför grafsk profl? Identifkation För att alla ska uppfatta att det är Astronomisk ungdom som står bakom ett meddelande måste vi

Läs mer

Vår grafiska profil 2015.04

Vår grafiska profil 2015.04 Vår grafiska profil 2015.04 Logotyp och grafik 4 Vår logotyp 5 Logotypens olika varianter 6 Vår logotyp - ikon 7 Våra profilfärger 8 Logotypen BAS mot olika bakgrunder 9 Logotypen med juridisk avsändare

Läs mer

logotyp Logotypen finns i två utföranden. Liggande och stående.

logotyp Logotypen finns i två utföranden. Liggande och stående. logotyp Logotypen finns i två utföranden. Liggande och stående. På vit yta skall om möjligt den tvåfärgade logotypen användas. Skall logotypen plaseras där man har endast är tillgång till en färg, skall

Läs mer

GRAFISK MANUAL. för BORAB

GRAFISK MANUAL. för BORAB GRAFISK MANUAL för BORAB Innehåll: 03: Logotyp 07: Kontorstryck 14: Färger 16: Typografi 19: Bildspråk 21: Trycksaker 23: Annonser 25: Web 27: Profiltryck 02: Innehållsförteckning Logotyp 03: Logotyp Logotyp

Läs mer

Grafisk manual version 2015-02-10

Grafisk manual version 2015-02-10 Grafisk manual version 2015-02-10 Innehåll 1. Inledning...3 2. Varumärkesfärger...4 2.1 Definitioner...4 3. Carriers logotyp...5 3.1 Logotypens uppbyggnad...5 3.2 Logotypens frizoner...6 3.3 Alternativa

Läs mer

förankrade i Sverige och den vardag som svenskarna upplever oavsett klass, bostadsort, ålder eller ursprung.

förankrade i Sverige och den vardag som svenskarna upplever oavsett klass, bostadsort, ålder eller ursprung. En guide till Alliansens utseende 2014 OM ALLIANSEN VÅR AMBITION Alliansen ska upplevas som: förankrade i Sverige och den vardag som svenskarna upplever oavsett klass, bostadsort, ålder eller ursprung.

Läs mer

Innehåll. Förord 3 Logotype 4 Frizon 6 Logovarianter 7 Engelsk logotype 8 Färger 9 Dekorelement 10 Typografi 12 Accidens 14 PR-produkter 16

Innehåll. Förord 3 Logotype 4 Frizon 6 Logovarianter 7 Engelsk logotype 8 Färger 9 Dekorelement 10 Typografi 12 Accidens 14 PR-produkter 16 Grafisk manual Innehåll 2 Förord 3 Logotype 4 Frizon 6 Logovarianter 7 Engelsk logotype 8 Färger 9 Dekorelement 10 Typografi 12 Accidens 14 PR-produkter 16 Det är viktigt hur omvärlden uppfattar oss. 3

Läs mer

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS 2011-03-01, 1 (5) 1.3 Inledning Syftet med den grafiska profilen är att göra GoldWing Club Sweden (GWCS) tydligt som avsändare. Med en enhetlig och konsekvent grafisk profil får vår tidning, våra profilprodukter,

Läs mer

IDENTITET ATT BYGGA ECOTURE

IDENTITET ATT BYGGA ECOTURE BRANDBOOK IDENTITET ATT BYGGA ECOTURE Varumärken är ett diffust begrepp. Alla pratar om det men egentligen existerar det inte annat än i konsumenternas huvuden. På dagens marknad växer sig betydelsen

Läs mer

Svenska klätterförbundets styrelse och kansli Mars 2012

Svenska klätterförbundets styrelse och kansli Mars 2012 Grafisk manual Inledning I denna manual sammanfattas Svenska klätterförbundets visuella identitet. Den visuella identiteten är en viktig del av vår kommunikation, den är ett verktyg för att profilera

Läs mer

Vår grafiska profil 2015.04

Vår grafiska profil 2015.04 Vår grafiska profil 2015.04 Logotyp och grafik 4 Vår logotyp 5 Logotypens olika varianter 6 Vår logotyp - ikon 7 Våra profilfärger 8 Logotypen BAS mot olika bakgrunder 9 Logotypen med juridisk avsändare

Läs mer

Grafisk manual GAKE DOJO. Riktigt bra självförsvar!

Grafisk manual GAKE DOJO. Riktigt bra självförsvar! Grafisk manual 2007 JUJUTSU Riktigt bra självförsvar! Högskolan för Lärande och Kommunikation i Jönköping Andrea Drljaca, Viktor Larsson och Jesper Jarl Grafisk manual 2007-06-08 INNEHÅLL GRAFISK MANUAL...4

Läs mer

Profilmanual, internt

Profilmanual, internt Profilmanual, internt Källa: securitasbrand.com Vid frågor eller framtagande av marknadsmaterial kontakta marknadskommunikation. Våra färger 1. Logotypfärger Logotypen består av tre färger - svart, vit

Läs mer

Grafisk manual. Version 2009.10.19. Grafisk manual. Läkemedelsverkets symbol för apotek med tillstånd att sälja läkemedel.

Grafisk manual. Version 2009.10.19. Grafisk manual. Läkemedelsverkets symbol för apotek med tillstånd att sälja läkemedel. Grafisk manual s symbol Symbolen får endast användas av den som tecknat licensavtal med. 20091019_Version 2 Grafisk manual. s symbol Förord 1 Symbol 1.1 Symbol 1.2 Varianter symbol 1.3 Frizon 1.4 Storlekar

Läs mer

Grafisk profilmanual 1.8.2013

Grafisk profilmanual 1.8.2013 Grafisk profilmanual 1.8.2013 Inledning Den grafiska profilen signalerar lugn, trygghet, pålitlighet och enkelhet. Profilmanualen är till för att lätt kunna bidra med tydlighet, enhetlighet och ökad synlighet.

Läs mer

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet.

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. Identitet Logotypen LO-TCO BISTÅNDSNÄMND bildar tillsammans med kartbilden

Läs mer

Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil

Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil Beslut: Rektor 2012-11-19 Revidering: - Dnr: DUC 2012/1645/10 Gäller fr. o m: 2012-11-19 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig för uppdatering:

Läs mer

Grafisk manual för Sveriges miljömål

Grafisk manual för Sveriges miljömål Grafisk manual för Sveriges miljömål GRAFISK MANUAL MILJÖMÅLEN, VERSION 1, SID 1 Det ska vara lätt för alla att kommunicera Sveriges miljömål! Många företag och myndigheter kommunicerar Sveriges miljömål,

Läs mer

kärnvärden & grafisk profil

kärnvärden & grafisk profil kärnvärden & grafisk profil 1 Studiefrämjandet ska vara en frigörande kraft för människors möjligheter i ett samhälle med respekt för naturens och kulturens mångfald. Studiefrämjandets vision antagen 2007

Läs mer

Primär. Sekundär. färger 1.0

Primär. Sekundär. färger 1.0 grafisk manual 1.0 färger Primär Den orangea färgen är Apelsinblommans husfärg och är tagen från apelsinen för att skapa en tydlig återkoppling till företagets namn. Orange är en energifylld färg som

Läs mer

Version 3.0 2012. Grafiska riktlinjer Nya Ostkustbanan

Version 3.0 2012. Grafiska riktlinjer Nya Ostkustbanan Version 3.0 2012 Grafiska riktlinjer Nya Ostkustbanan Nya Ostkustbanan ökar pulsen i hela Sverige Järnvägen mellan Gävle till Härnösand skulle kunna vara en pulsåder för tillväxt. Som knyter ihop Norrland

Läs mer

grafisk profil riktlinjer

grafisk profil riktlinjer grafisk profil riktlinjer Grafisk profil Riktlinjer för sammanhållet visuellt uttryck. Grafisk manual Instruktioner och tillämpningar för den grafiska profilen. Innehållsförteckning Inledning Varför en

Läs mer

Grafisk manual. för varumärket Västervik REGLER OCH RÅD

Grafisk manual. för varumärket Västervik REGLER OCH RÅD Grafisk manual för varumärket Västervik REGLER OCH RÅD Innehåll Varför en grafisk profil för Västervik?...3 Värdet av en gemensam grafisk identitet...4 Logotype...5 Variant på logotyp...7 Logotypen infälld

Läs mer

Bilaga Digital profilmanual

Bilaga Digital profilmanual Bilaga Digital profilmanual Version 1 Januari 2011 SID 2 Innehåll Inledning... 3 Logotyp... 4 Placering... 4 Alternativ placering... 5 Färger... 6 Färgpalett... 6 Färganvändning... 7 Färghierarki... 8

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR SMR. Sveriges Maskinringars Riksorganisation

GRAFISK PROFIL FÖR SMR. Sveriges Maskinringars Riksorganisation GRAFISK PROFIL FÖR SMR Sveriges Maskinringars Riksorganisation INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING KONCEPT 3 LOGOTYPE 4 HUVUDLOGOTYPE MED LOKALANPASSNING 5 LOGOTYPE OLIKA FILFORMAT 6 FÄRGER 10 TYPSNITT

Läs mer

Vår grafiska profil. Varför blir det allt viktigare med en konsekvent identitet?

Vår grafiska profil. Varför blir det allt viktigare med en konsekvent identitet? Vår grafiska profil Varför blir det allt viktigare med en konsekvent identitet? Varför en Grafisk manual? 1 Vår logotyp, vår logotyp med tillägg 2 Våra färger 3 Våra mönster 4 Typsnitt 5 Innehåll Informationstrycksaker

Läs mer

S.M.A.R.T UF 07/11 2014 GRAFISK PROFIL Emin Karalic. Grafisk profil 2014/2015

S.M.A.R.T UF 07/11 2014 GRAFISK PROFIL Emin Karalic. Grafisk profil 2014/2015 Grafisk profil 2014/2015 Förord Vi inom S.M.A.R.T UF arbetar för avstigmatiseringen kring psykisk ohälsa genom olika projekt. Talespersonen som agerar som en del av ansiktet utåt är Emin Agga. Han jobbar

Läs mer

INLEDNING. Navigera dig genom manualens delar och avsnitt med hjälp av menyn till höger.

INLEDNING. Navigera dig genom manualens delar och avsnitt med hjälp av menyn till höger. GRAFISK MANUAL INLEDNING Denna grafiska manual för Backyard beskriver hur, när och vart text, bild och färg ska användas. Den är fram tagen för att kunna lyfta varumärket på bästa sätt i dess position

Läs mer

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION PRESENTATION LOGOTYP / PAYOFF LOGOTYPEN Logotypen består av City i Samverkan och payoffen Utvecklar Stockholm City. Typsnittet/formen som används till texten City i Samverkan är detsamma som tidigare.

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Hjälpreda för grafisk produktion

GRAFISK MANUAL. Hjälpreda för grafisk produktion GRAFISK MANUAL Hjälpreda för grafisk produktion Förord Under verksamhetsåret 2008/2009 togs en ny logotyp och grafisk profil fram av PR-Utskottets Jonas Karlsson och Janne Poikulainen. Bakgrunden till

Läs mer

Inledning. Kontaktperson. Nils Holmberg, 0709-68 44 68 nils.holmberg@sanocon.se

Inledning. Kontaktperson. Nils Holmberg, 0709-68 44 68 nils.holmberg@sanocon.se Grafisk guide Inledning SANOCON AB är sprunget ur Rodhe Miljö AB. Avsikten med namnbytet är att ge utrymme för att modernisera och bredda företagets erbjudanden och det ska även synas i den grafiska profilen.

Läs mer

Bilaga Digital profilmanual

Bilaga Digital profilmanual Bilaga Digital profilmanual Version 3 December 2011 SID 2 Innehåll Inledning... 3 Logotyp... 4 Placering... 4 Alternativ placering... 5 Färger... 6 Färgpalett... 6 Färganvändning... 7 Färghierarki... 8

Läs mer

Grafiskt koncept 2013-05-13

Grafiskt koncept 2013-05-13 Grafiskt koncept 2013-05-13 Sverige i Världen är en mötesplats under Almedalsveckan för debatt om Sveriges roll i världen. Ett tjugotal arrangörer från den offentliga sektorn och civilsamhället arrangerar

Läs mer

Bildredigering i EPiServer & Gimp

Bildredigering i EPiServer & Gimp Bildredigering i EPiServer & Gimp Maria Sognefors 7minds Agenda Teori om bilder Att tänka på när jag fotograferar Föra över bilder från kamera till dator Ladda upp bilder till EPiServer CMS 5 Enkel redigering

Läs mer

GRAFISK MANUAL EQUMENIAKYRKAN 2013 2013 09 17

GRAFISK MANUAL EQUMENIAKYRKAN 2013 2013 09 17 EQUMENIAKYRKAN 2013 2013 09 17 INNEHÅLL KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL KAPITEL KAPITEL 3 4 5 INLEDNING s. 3 LOGOTYP Huvudlogotyp & alternativ Lokala & regionala Placering & storlek Felaktig användning s.

Läs mer

2004-03-23 Grafisk profil

2004-03-23 Grafisk profil 2004-03-23 Grafisk profil 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 LOGOTYPENS UTSEENDE... 4 LOGOTYPEFÄRGER... 7 PLACERING AV LOGOTYPEN... 8 KOMMUNVAPNETS HISTORIK... 8 VÅGEN VÅRT GRAFISKA ELEMENT... 9 TYPSNITT...

Läs mer

PowerPoint. Kapitel 1. Vasen

PowerPoint. Kapitel 1. Vasen Kapitel 1 PowerPoint PowerPoint används vanligen till att göra presentationer som antingen skall visas på dator eller som overhead. I det här exemplet visas hur programmet kan användas av elever för att

Läs mer

Unga Aktiesparares varumärke

Unga Aktiesparares varumärke VARUMÄRKE Varumärke 1:1 Unga Aktiesparares varumärke Unga Aktiesparares varumärke är företagets signatur och igenkänningstecken. Därför är det väldigt viktigt att det används på ett riktigt sätt. Varumärket

Läs mer