Identitet. Visuell Identitet för Sverige som resmål

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Identitet. Visuell Identitet för Sverige som resmål"

Transkript

1 VERSION Basenheterna samverkar och utgör grunden för en unik visuell identitet Vindsnurran i bilden visar de fem grundläggande byggstenarna i en visuell identitet. Alla delar är separata verktyg, men bygger tillsammans en visuell igenkänning på sikt. Dessa delar ska i kombination skapa ett unikt och särskiljande visuellt uttryck. När alla delar jobbar ihop och nyttjas till sin fulla potential uppnås den största effekten. Dessa riktlinjer ska användas i alla sammanhang för kommunikation, såväl digitala som analoga, när VisitSweden är avsändare. Logotyp Visuell Identitet för Sverige som resmål Bildspråk abc Visuell Identitet FÄRGER GRAFISKA ELEMENT TYPSNITT

2 INDEX Visuell identitet för Sverige som resmål En bilaga till Guiden för varu märket Sverige (Varumärkesguiden): 1 INTRODUKTION En enhetlig bild, Kommunikationsprinciper 3 Företagsnamnet i löptext 4 2 Basenheter Logotyp, Logotyp på tag, Logotyp Plug-in 5 Typsnitt 16 Färger 17 Grafiska element och effekter 20 Bildspråk 24 3 Layout Kontrastverkan 28 4 Implementeringar exempel Referensbibliotek, skarpa case 30 Den visuella identiteten är framtagen av VisitSweden i samarbete med Vinter & Love at Work. Version 1.3 Maj 2013.

3 INTRODUKTION VISUELL identitet - version Sverige pratar med en röst och sänder en enhetlig bild Den visuella identiteten för Sverige som resmål är en bilaga till Guiden för varumärket Sverige : (se kapitel Grafisk profil) I din hand håller du den nya uppdaterade visuella identiteten som vägleder den grafiska utformningen av VisitSwedens kommunikation om Sverige som resmål. Det är en verktygslåda för det dagliga arbetet att kommunicera ett attraktivt Sverige. Din uppgift är att addera kommunikation, det vill säga innehåll, som bekräftar spänsten i det attraktiva Sverige - genom spännande kampanjupplägg och aktiviteter som involverar mottagaren. Tillsammans ska vi fortsätta stärka Sveriges kommunikation och sända en attraktiv, tydlig och homogen bild av vårt fantastiska land till prioriterade målgrupper. Syfte och mål Den visuella plattformen är ett praktiskt arbetsredskap. Den ska inspirera och ge ledning i användandet av de olika grafiska element som tillsammans bildar den visuella identiteten. I manualen finns riktlinjer, utvecklade för att skapa en röd tråd och en tydlig igenkänning i olika kanaler. Just det där som vi alla behöver ha med oss i när vi skapar kommunikation, för att säkerställa att våra utpekade målgrupper känner igen avsändaren Sverige. Praktiskt stöd i användarprocessen år 1 Tänk på att: det är innehållet i kommunikationslösningen som skapar spänsten och upplevelsen av den svenska progressiviteten. kommunikationslösningens spänst bygger i huvudsak på kombination av budskap, bild och kanal. Omfattning och avgränsningar Denna manual avser endast VisitSwedens kommunikation om Sverige, alltså inte bolaget VisitSweden. Manualen är utvecklad med utgångspunkt från den grafiska utformningen av Det innebär att vissa grafiska element, som typsnitt och färger, har hämtats därifrån. Övriga element och riktlinjer från visitsweden.com får däremot inte användas i några andra sammanhang, eftersom det strider mot den överenskommelse VisitSweden har med övriga NSU-organisationer. I arbetet med utvecklingen av kommunikationsenheter brukar det dyka upp funderingar och förslag på vidareutveckling. Vi välkomnar en öppen dialog och goda idéer för att ta den visuella identiteten till nästa nivå. Vi ser fram emot att höra av dig med frågor och idéer: Åsa Ericson, Communication Manager E-post: Telefon: Skype: asa.ericson Våra kommunikationsprinciper: 4 All kommunikation har som syfte att främja Sverige och vår progressiva position. 4 Vi skiljer på strategiskt budskap och kommunikativt budskap. 4 Kommunikationen ska andas kvalitet i linje med Sverigeplattformen. 4 Vår kommunikation är inte opportunistisk utan långsiktig och bygger på trovärdighet. 4 Vi undervärderar inte kundens intelligens. 4 Vi kommunicerar med glimten i ögat. 4 Vi vågar utmana oss själva. 4 All vår kommunikation har berättarvärde. 4 Vi värdesätter konversationer och skapar därmed långsiktiga relationer. 4 Vi tror på integrerad kommunikation för bästa genomslagskraft.

4 INTRODUKTION VISUELL identitet - version Företagsnamnet skrivs alltid ut och dessutom ihop. Behandla namnet som en enhet, inte två separata delar. Företagsnamnet i löpande text Gemensamt företagsnamn VisitSweden är vårt gemensamma företagsnamn oavsett var vi befinner oss i världen, vilket gör det enklare för vår omvärld att se oss som ett företag. När VisitSweden används i löpande text ska det alltid skrivas ihop utan mellanslag mellan Visit och Sweden, och det ska alltid stavas med versalt S. Alltså så här: VisitSweden. Namnet förkortas aldrig vi skriver således inte VS. Det är skillnad mot vår logotyp, där företagsnamnet formgivits som en helhet tillsammans med flaggan och avdelats på två rader. Skälet är att vi skriver ihop det i löpande text är att vi vill betona Sweden i namnet. Webbadresser Detta gäller förstås inte webbadresser, där man vanligtvis bara använder gemena bokstäver. Första gången webbadressen skrivs i en brödtext ska den skrivas: Nämns den flera gånger i samma text behöver man inte skriva ut www, utan bara: visitsweden.com. Skriv alltid ihop företagsnamnet som ett ord. Skriv alltid V och S versalt (med stora bokstäver). Förkorta aldrig företagsnamnet. VisitSweden Visitsweden visitsweden visitsweden Visit Sweden VS Första gången webbadressen skrivs i en brödtext: Följande gånger webbadressen skrivs i samma text: visitsweden.com Som standard är i internetvärldenskrivs webbadresser enbart medgemena (små) bokstäver. VisitSweden.com

5 BASENHETER VISUELL identitet - version Vår logotyp med företagsnamn är form given specifikt för VisitSweden och får inte förändras på något sätt. Logotypen ska finnas med på alla enheter. De flesta enheter som kommunicerar Sverige som resmål använder logotypen placerad på tag (se sida 6) i enlighet med manualen. I vissa fall används logotypen på vanligt sätt (se sida 10), exempelvis som identifikation som en takvepa på en mässa. Logotyp Logotypens frizon Frizonen räknas efter ordbildens höjd (VisitSweden) som ger ett riktvärde på 100%. 50% av ordbildens höjd utgör frizon runt om. Vid användning av webbadress under logo mäts frizonen från webbadressens baslinje. Se illustrationer nedan. Olika filformat för olika ändamål Välj alltid originalfilerna när du ska använda logotypen. Original på logotypen samt logotypen placerad på tag finns för nedladdning på brand/ (se kapitel om Logotyp). Varje original finns i tre olika filformat: + eps är en vektorfil (skalningsbar) som används till tryck, print, skyltar, stripning. + jpg är en rasterfil (pixlad, dvs bör endast skalas ned, inte upp) som används främst till kontorsprogram som PowerPoint och Word. + png är en rasterfil (pixlad, dvs bör endast skalas ned, inte upp) som används främst för digitala produktioner. 100% av ordbildens höjd blir riktvärde. 50% av ordbildens höjd som frizon. Logotypens olika utföranden Logotypen finns i tre olika färgutföranden. Grundutförandet och förstahandsvalet är logotypen med flaggan i färg ihop med svart text (A). I undantagsfall finns alternativ B och C att tillgå, det vill säga flaggan i färg ihop med vit text (B) samt flaggan i gråskala ihop med svart text (C). Logotypen med vit text (B) används endast vid placering mot mörk bakgrund. Bakgrunden får dock aldrig vara så mörk att flaggans blåa färg är svår att skilja ut från bakgrunden. Alternativ C används i undantagsfall - där trycktekniska skäl inte gör det möjligt att använda färg. 100% av ordbildens höjd blir riktvärde. 50% av ordbildens höjd som frizon. Med/utan webbadress De olika färgversionerna finns även med och utan webbadress. Om webbadressen finns i nära anslutning till logotypen tex i copytext, kan logotyp utan webbadress användas. Även i de fall logotypen används i mindre format bör man välja filen utan webbadress för att prioritera och skala bort element. Logotypens olika utföranden: A) Färg med svart text: B) Färg med vit text C) Gråskala med svart text Logotypens färger: CMYK: PMS: Pantone Reflex Blue CMYK: PMS: 012

6 använda visitswedens logotyp VISUELL identitet - version Vår logotyp är, som beskrivs på föregående sida, företagsnamnet med flaggan formgiven specifikt för VisitSweden och får inte förändras på något sätt. För att underlätta placeringen av vår logotyp i olika sammanhang, har vi tagit fram ett par grafiska lösningar. Dessa i sig är inte vår logotyp utan endast grafiska lösningar för placering och hantering av logotypen. Grafiska lösningar för placering av logotypen Logotyp Tag För att underlätta placeringen av vår logotyp i vår egen kommunikation har vi tagit fram en grafisk lösning i form av en tag. Taggen kan placeras kring en kant, en bild, eller på det specialframtagna vecket/skuggeffekten. Läs mer om detta på sid Logotyp på tag Biljett När vi kommunicerar i andra aktörers kommunikation och grafiska form, finns det andra utmaningar och behov. För att i dessa fall göra VisitSwedens logotyp lättapplicerad samt ge oss möjlighet att även komplettera med ett budskap, har vi tagit fram ytterligare en grafisk lösning i form av en biljett. Läs mer om detta på sid Logotyp på biljett Lorem ipsum?

7 BASENHETER VISUELL identitet - version Applicering av tag Taggen användas antingen vikt runt ett annat objekt (färgruta eller bildruta). Eller de fall där bilden är utfallande - används taggen tillsammans med en skugg effekt (skuggeffekten bildar ett veck i bilden där taggen växer fram). Taggen placeras med fördel till vänster uppe i huvudet på exempelvis annonser - där det då blir en hierarkisk skillnad mellan VisitSweden och eventuella partners som ligger på traditionell avsändarplats i botten på annonsen. Men vid andra format och media, exempelvis banners, behövs en mer flexibel placering vad beträffar höjdläget. Taggen kan växa uppifrån eller nedifrån, beroende på om den är placerad högt eller lågt. Taggen kan även appliceras från höger. Exempel återfinns i kapitel 4. Logotypen placerad på en tag Tag över en bild Tag över en färgad bakgrund Taggen kan även animeras Vid framställan av rörlig kommunikation kan taggen växa fram eller svepas runt en bild eller ett bildblock via en animering. Exempel som visar taggen vikt runt ett bildblock. Exempel som visar taggen vikt runt ett färgblock. Tag över utfallande bild (med skuggeffekt) Exempel på alternativ placering av taggen. Används där bildytan är utfallande.

8 BASENHETER VISUELL identitet - version Taggens uppbyggnad Taggen består av tre delar: VisitSwedens logotyp, taggens övre del samt taggens nedre del. Det är viktigt att alla delar behåller samma position sinsemellan. Råkar exempelvis taggens nedre tappa sin placering eller hamna överst av objekten - försvinner hela effekten av taggen. Se även sida 9 för teknisk specifikation och länkar för nedladdning. Anvisningar för taggen Tag med hel undre del av tagen används för att lägga underst i skikten av objekt Taggen i sin helhet: logotyp, övre del av taggen och undre del av taggen. Här har den undre fliken hamnat överst. Rätta till genom att placera den underst i skikten av objekt. Här har den undre fliken tappat sin rätta placering. Rätta till genom att kopiera taggen på nytt från originaldokumentet. Exempel som visar korrekt placering, där den undre delen av taggen ligger underst i skikten av objekt (här under bildobjektet). Tag med beskuren undre del av tagen används med skuggeffekten: Taggen i sin helhet: logotyp, övere del av taggen och beskuren undre del av taggen. Det är viktigt att placera taggen noggrant! Här är taggen felaktigt placerad på skuggeffekten (exemplet visar en glipa mellan den undere delen av taggen och skuggkanten). Bild och skuggeffekt måste synka höjdmässigt! Exemplet visar hur skuggeffekten sticker ut nedanför bildens nederkant. Exempel som visar korrekt placering, där den undre delen av taggen ligger rätt placerad på skuggeffekten.

9 BASENHETER VISUELL identitet - version Taggens storlek är alltid en avvägning mot enhetens format. Eftersom formaten skiljer sig från enhet till enhet, ger vi generella riktlinjer för taggens storlek genom en proportionsmall samt några vanligt förekommande format. Storleksproportioner för taggen Proportionsmall 1:28 Proportionsmallen ger ett riktvärde som kan omvandlas för såväl stående som liggande format. Vid vanligt förekommande format Vid vanligt förekommande format ger vi följande guide: 11,5x8,5 mm 1:28 + Minsta möjliga storlek: ca 11,5x8 mm 14x10,5 mm + Vid A7-format (74x105mm): ca 14x10,5 mm 22x17 mm + Från A5 till A4: ca 22x17 mm 31x23 mm + Från A4 till A3: ca 31x23 mm.

10 BASENHETER VISUELL identitet - version Så jobbar du med taggen Digitalt original på taggen med inmonterad VisitSwedenlogotyp finns att hämta från ett InDesign-dokument eller ett Photoshop-dokument (vid framställning av digitala enheter). Taggen består av tre delar: logotyp, övre del av taggen och undre del av taggen. Dessa delar måste ligga i rätt ordning i skikten av objekt när man jobbar grafiskt för att bygga upp vik-effekten. Teknisk specifikation för taggen > Original InDesign/Photoshop för nedladdning: (se kapitel om Logotyp) Original InDesign: Grupp att kopiera för alternativ A: Tag Original Photoshop: Steg för steg InDesign 1. Öppna originalfilen och kopiera grupp A eller B. 2A. Klistra in i ditt original och placera gruppen enligt anvisningar på sida 7: Anvisningar för taggen. Se till att taggens undre del ligger i en nivå under bild- eller färgmodul, så att man uppnår illusionen att taggen viker runt. 2B. I de fall man ska jobba med taggen på en utfallande bild behöver man även kopiera över skuggeffekten, och placera taggen synkroniserad med skuggeffekten för att uppnå illusionen att taggen kommer fram från ett veck i bilden. Här är det viktigt att taggen placeras helt i linje med skuggeffekten. Grupp att kopiera för alternativ A: Tag A: Copy this Steg för steg Photoshop 1. Öppna originalfilen och kopiera grupp A eller B. Grupperna ligger i olika mappar (A eller B) - där gruppen i sig består av olika lager. 2A. Klistra in i ditt original och placera gruppen enligt anvisningar på sida 7: Anvisningar för taggen. Se till att taggens undre del ligger i en nivå under bild- eller färgmodul, så att man uppnår illusionen att taggen viker runt. 2B. I de fall man ska jobba med taggen på en utfallande bild behöver man även kopiera över skuggeffekten, och placera taggen synkroniserad med skuggeffekten för att uppnå illusionen att taggen kommer fram från ett veck i bilden. Här är det viktigt att taggen placeras helt i linje med skuggeffekten. B: Copy this B: Copy this Grupp att kopiera för alternativ B: Tag med beskuren nedre del samt skuggeffekten Grupp att kopiera för alternativ B: Tag med beskuren nedre del samt skuggeffekten Att bygga upp en ny skuggeffekt Skuggeffekten är skapad i InDesign och finns att kopiera över från originalfilerna (InDesign respektibe Photoshop). Skuggeffekten är skapad genom: Objektmenyn > Effekter > Övertoningsludd. Se inställningar till höger. Skuggeffekten tonas sedan ner genom att ställa in transparens: Objektmenyn > Effekter > Genomskinlighet > Multiplicera 50 %.

11 BASENHETER VISUELL identitet - version I vissa undantagsfall används logotypen på vanligt sätt, exempelvis som identifikation som en takvepa på en mässa. Då arbetar vi med logotypen fristående. Riktlinjer för logotypen är då att i första hand placera den mot en vit bakgrund för att synas på bästa sätt. I övrigt bör man sträva efter en lugn och ren bildyta utan detaljer. Grundutförandet och förstahandsvalet är logotypen med flaggan i färg ihop med svart text Att placera och hantera en fristående logotyp Mot en vit bakgrund: Mot en ljus färgbakgrund: Mot en mörkare färgbakgrund: Logotypen mot olika bakgrunder För att logotypen och dess färger ska upplevas på ett likartat sätt i olika miljöer finns regler för hur bakgrunden ska se ut. Syftet är att: Logotypen ska synas ordentligt utan konkurrens från andra grafiska element. Logotypens delar ska gå att urskilja tydligt, med en god kontrast mot bakgrunden. Upplevelsen av logotypens bestämda färger ska inte påverkas av konkurrerande färger. OBS! Logotypen får aldrig ändras, delas eller manipuleras. Se exempel på felaktig hantering nedan. Felaktig hantering av vår logotyp: Beskär inte logotypen på något sätt: Använd aldrig ordbilden utan symbol (flagga): Symbolen (flaggan) används aldrig fristående; Rotera inte logotypen: Lägg aldrig en skugga eller annan effekt: Förvräng aldrig den ursprungliga formen på logotypen: Placera inte logotypen på en bildyta med mycket detaljer:

12 PLUG-IN VISUELL identitet - version Applicering av biljetten Biljetten appliceras med fördel i det nedre högra hörnet då vi strävar efter att få en liten hierarkisk skillnad mellan VisitSweden och huvudaktörens avsändarplats. Det är svårt för oss att styra en exakt placering i andra aktörers kommunikation. Därför är placeringen flexibel. Logotypen placerad i andra aktörers kommunikation Biljetten Biljettens frizon Frizonen räknas efter ordbildens höjd (VisitSweden.com) som ger ett riktvärde på 100%. 50% av ordbildens höjd utgör frizonen runt om. Se illustration nedan. Exempel återfinns på sida 14 och 15. Lorem ipsum? Biljetten i sin helhet med skisstext. Lorem ipsum? 100% av ordbildens höjd blir riktvärde. Biljettens utföranden 50% av ordbildens höjd som frizon. A) Färg: Storlek vid vanligt förekommande format Lorem ipsum? Lorem ipsum? Minsta möjliga storlek: ca 11x29 mm B) Gråskala med svart text: Lorem ipsum? Lorem ipsum? Vid A7-format: ca 14x38 mm Biljetten ska endast återskapas som svart/vit då hela trycksaken/produktionen görs i svart/vit. Logotypens färger: CMYK: PMS: Pantone Reflex Blue CMYK: PMS: 012 CMYK: Lorem ipsum? Vid A5 till A4-format: ca 20x52 mm Lorem ipsum? Från A4 till A3-format: ca 25x66 mm

13 IMPLEMENTERING AV PLUG-IN EXEMPEL VISUELL identitet - version När frågan formuleras, tänk på att:... frågan ska vara på samma språk som övrig kommunikation....frågan ska inte konkurrera med våra partners budskap....svaret på frågan måste gå att finna på visitsweden.com....sverige skall ej upprepas i frågan....frågan ska endast skrivas på två rader....max antal tecken i kommunikationsytan blir c:a 20 st, (inkl mellanslag).... texten ska vara vänsterjusterad och stycket ska upplevas som centrerat. typografera med typsnittet Trebuchet. Användning av kommunikationsytan Exempel på hur vi skriver i kommunikationsytan.? Explore Lapland? Frizon Text i kommunikationsytan måste placeras inom den röda markeringsramen. Frizonen utgörs av avståndet mellan toppen av flaggan och biljettens kant. Se illustrationen nedan. Explore Lapland? Frizon Satsyta Anvisningar för texthantering För en balanserad layout. How to find cottage in Lapland? Explore Lapland? Explore Lapland? Frågan får endast skrivas på två rader. Frågan ska placeras inom frizonen.

14 IMPLEMENTERING AV PLUG-IN EXEMPEL VISUELL identitet - version Användning av kommunikationsytan - Exempel Samtliga exemplen är skrivna på engelska men ska skrivas på samma språk som övrig kommunikation. Design shopping? Interesting flavours? Travel guide?

15 IMPLEMENTERING AV PLUG-IN EXEMPEL VISUELL identitet - version Användning av kommunikationsytan - Exempel Winter activities? Weekend in Stockholm? Travel guide?

16 BASENHETER VISUELL identitet - version En konsekvent typografi stärker VisitSwedens visuella identitet. Typsnitt Huvudtypsnitt + Trebuchet är VisitSwedens huvudtypsnitt (styrt utifrån den gemensamma NSU-profilen) och det används genomgående i alla kanaler. Typsnittet är en sansserif med enkel och tydlig bokstavskonstruktion som ger jämtjocka och kraftfulla linjer i bokstävernas ordbilder. Ett standardtypsnitt som återfinns på alla datorer. Trebuchet [Regular, Italic, Bold, Bold Italic] ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abc

17 BASENHETER VISUELL identitet - version VisitSwedens tre grundfärger berättar en historia. Den blå och gula färgen efter inspiration och härledning till den svenska flaggan som inom färg läran tillsammans dessutom bildar den tredje färgen grön. Grönt - som berättar om den svenska naturrikedomen, miljöfokus och hållbarhet. De svenska grundfärgerna BLÅ grön gul

18 BASENHETER VISUELL identitet - version VisitSwedens färgpalett härleds och återspeglar typiskt svenska och naturliga företeelser från olika delar av landet. Färgpalettens härkomst Färgpaletten De svenska grundfärgerna ihop med de kompletterande profilfärgerna bildar Visitswedens färgpalett. Färgerna har namn efter sin härkomst. Att använda och välja färger Vid val av färg är det viktigt att ta hänsyn till helhetsintrycket. Bilden är tongivande och styr valet av färg. 1. Om det är så att en bild/budskap behöver förstärkas av en tydligare svensk ton, är det fördelaktigt att välja någon av de tre svenska grundfärgerna ( Skärgård, Midsommar och Raps ) för att tydliggöra och koppla ihop med det typiskt svenska. 2. Exempelvis om en bild har mycket blått kan man addera en annan färg från färgpaletten för att jobba med färgkontrast. Det är även viktigt att inte låta färgintrycket bli för tungt eller splittrat - i en väldigt färgstark bild kan en vit rubrik i bilden eller en grå rubrik mot en vit textbakgrund bli bäst. 3. I regel bör endast en färg adderas i en layout för att hålla intrycket sobert och stilrent. Jobba med max två adderade färger - i en och samma vy/enhet. Hela färgpaletten Skärgård, Midsommar och Raps. De svenska grundfärgerna är landets starkaste signalfärger och används med fördel när en bild/budskap behöver förstärkas. SKÄR- GÅRD MID- SOMMAR RAPS MIDNATT SOL AFTON RODNAD FALU- RÖD NORR SKEN BJÖRK URBERG

19 BASENHETER VISUELL identitet - version Olika färgsystem har olika sätt att beskriva och framställa färger. Nedan finns översättningar till olika färgsystem för olika typer av produktioner. Färgpalettens färgkoder Vid behov kan färgerna ljusas upp och användas i procent av grundfärgblandningen, exempelvis vid användning av större solida färgplattor som annars kan upplevas för intensiva (se exempel på sid 30). RGB Digital färgrymd. Observera att olika skärmars inställningar påverkar intrycket av färgen. HEX RGB: HEX: 4DAED2 CMYK: PMS: Pantone 638 RGB: HEX: 9DBD36 CMYK: PMS: Pantone 368 RGB: HEX: F0C830 CMYK: PMS: Pantone % 100% 100% 90% 90% 90% 80% 80% 80% Färgblandningssystem för digitala produktioner samt för färginställningar i program såsom Microsoft Word och Powerpoint. 70% 70% 70% CMYK - Fyrfärg Fyrfärg är de fyra tryckfärgerna i fyrfärgstryck, Cyan, Magenta, Yellow och Svart (CMYK). En färgrymd för offset-, screen- och digitaltryck (print). PMS - Dekorfärg RGB: HEX: DC9015 CMYK: PMS: Pantone 144 RGB: HEX: E0A3A9 CMYK: PMS: Pantone 708 RGB: HEX: A12C0A CMYK: PMS: Pantone % 60% 60% 50% 50% 50% En dekorfärg är en speciellt färdigblandad tryckfärg efter recept. För offset-, screen- och klichétryck. 40% 40% 40% RGB: HEX: 68AAA3 CMYK: PMS: Pantone 7473 RGB: HEX: E8E7E9 CMYK: PMS: Pantone 427 RGB: HEX: CMYK: PMS: Pantone % 30% 30% 20% 20% 20% 10% 10% 10% Färgpalettens färger kan vid behov ljusas upp och användas i procent av grundfärgblandningen. Tänk på att färgens ursprungliga intryck förtas beroende på hur mycket ljusare färgen framställs i procent (10-90%).

20 BASENHETER VISUELL identitet - version VisitSwedens grafiska element + Pratbubbla + Mönster + Moduler med runda hörn (2 mm) + Toningar Färgval för grafiska elmelent De grafiska elementen kan användas i alla färger i färg paletten, samt i vitt och svart. Grafiska element och effekter Ett exempelkollage av grafiska element och effekter: Pratbubbla med mönster, infälld öven en bildmodul. Runda hörn på bildmoduler. Notera dock att runda hörn inte behöver användas genomgående. Exempelvis, vid trycksaker eller magasin, behövs variation mellan rundade och raka hörn. Modul med rundade hörn (2 mm), fylld med mönstret och tonad till vitt. Mönstret i en färgmodul. Pratbubbla placerad över bild. Tonad färgmodul utan mönster. Färgmodul utan mönster eller toning.

21 BASENHETER VISUELL identitet - version En stiliserad illustration av Sverige kartan - med alla landskap är en del av de grafiska elementen och kan används som en grafisk effekt. Mönstret är unikt och bottnar i Sveriges särskiljande kartform med våra historiska landskap. Observera att illustrationen på grund av sin stiliserade karaktär är just ett mönster och inte en karta. Mönstret kan monteras in i färgplattor eller över en bild för att uppnå en diskret effekt inom den grafiska enheten. Mönstrets diagonala linjeverkan skapar en grafisk spänning och rörelse vilket ger spänst och formkontrast till de rundade modulformerna och layoutens vertikala och horisontella linjer. Sverige som ett stiliserat mönster Exempel på användning + I en tonad färgmodul + I en färgmodul + I en pratbubbla Illustration för nedladdning Original finns för nedladdning på com/sverige/brand/ (se kapitel om Grafisk profil).

22 BASENHETER VISUELL identitet - version Pratbubblan är ett grafiskt element och verktyg som med fördel kan användas när det finns ett snabbkommunicerande erbjudande, citat eller uppmaning till handling. Något man vill lyfta fram och puffa extra för. Pratbubblans riktningsvisare kan exempelvis kopplas till en bild, rubrik eller avsändare. Pratbubblor 2 mm rundning Proportioner och riktningar Pratbubblan kan framställas i stort sett alla möjliga format och riktningar (en fyrkant med rundade hörn: 2mm) - anpassat efter bild och layout. Svansen/riktningsvisaren placeras alltid två svansbredder från pratbubblans yttre begränsningslinje. Det kan dock räknas från vilket som helst av de fyra hörnen. Dekorelementet ger spänst Pratbubblan kan fyllas med dekorelementet (den stiliserade Sverigekartan) för att få en diskret mönstereffekt inom rutan. Det ger spänst och kontrast till de runda hörnen eftersom kartan adderar livfulla diagonaler. Olika sätt att applicera pratbubblan Pratbubblan kan användas i profilfärgerna, men utan toning för att undvika att pratbubblans form blir otydlig eller att svansen försvinner. Vid behov kan en ljusare nyans av profilfärgerna användas (10 90%). Pratbubblan kan fällas in/placeras över en större bildmodul eller användas helt fristående. 8 mm Pratbubblorna kan användas i olika storlekar/format i profilfärgerna (se hela färgpaletten på sida 14) och peka åt olika håll. Pratbubblorna kan användas med/utan mönster. Pratbubblorna kan placeras över en bild. Pratbubblorna kan användas infälld över en bild.

23 BASENHETER VISUELL identitet - version Manéret med rundade hörn används för att bygga upp en layout av dynamiska moduler. Här finns stor variationsmöjligheter, av såväl hela ytor, ursparningar och överlappning. Toningar och runda hörn Inställning rundade hörn Rundningen har en inställning på 2 mm. Vid större format, exempelvis skyltar och storformat anpassas rundningen så att upplevelsen av rundningen blir den samma. Notera dock att runda hörn inte behöver användas genomgående. Exempelvis, vid trycksaker eller magasin, behövs variation mellan rundade och raka hörn. Dynamiska moduler Blocken kan fyllas med bilder eller färger (se hela färgpaletten på sida 18), där bildblocken i regel är dominerande. Till skillnad från bildblocken är färgblocken inte alltid homogena, utan kan tonas till vitt. Och i kombination med överlappning och exkludering i vita fält öppnar vi upp formerna och får en mindre statisk layout. Färgmoduler kan användas utan mönster men med toning (se hela färgpaletten på sida 14). Riktning på toningar Färgtoningen kan gå i olika riktningar (jämna 90, det vill säga uppåt, nedåt, höger eller vänster och inte diagonalt) Toningar Färgtoningen i rutan kan gå i olika riktningar (jämna 90, det vill säga uppåt, nedåt, höger eller vänster och inte diagonalt), anpassat efter layout och format. För exempel på tillämpning, se kapitel 4. Anvisningar för InDesign Färgtoningen görs genom övertoningsludd i effekter, eller som en traditionell färgövertoning i färgrutepaletten. Toningarna i rutorna är steglös och utgår alltid från 100% av färgen för att sedan tonas till vitt. Toningarna i rutorna är steglös och utgår alltid från 100% av färgen för att sedan tonas till vitt. -90 Färgmoduler kan användas utan mönster och utan toning (se hela färgpaletten på sida 14). Färgmoduler kan användas med mönster men utan toning (se hela färgpaletten på sida 14). Färgtoningen i modulen kan gå i olika riktningar (jämna 90 ), anpassat efter layout och format.

24 BASENHETER VISUELL identitet - version Bildspråk Bilder kan skapa berättelser och väcka känslor på på ett sätt som ofta är svårt att beskriva med ord. Det är därför bilder har en så central del i vår kommunikation. Att förmedla progressivitet och spänst genom bilder är ibland enkelt, ibland svårt. Vår målgrupp är intelligent, nyfiken och kvalitetsmedveten. Därför behöver vi ibland lämna något kvar åt fantasin i våra bilder. Vi behöver inte alltid vara redovisande, utan snarare berätta och kittla sinnen - skapa en känsla. Något outsagt i bilden gör så att betraktaren har något kvar att fundera på. Tänk nytt - Annorlunda vinklar, kombinationer, beskärningar och ett nytt ljus kan också skapa spänst. Låt även fördomarna om Sverige sättas i nytt positivt ljus. Att kombinera något känt med något okänt kan också vara en väg. Spänsten kan också förstärkas med samverkan mellan flera bilder och text. En bild kanske säger mer än tusen ord men säger inte ensamt hela sanningen. Tonalitet Tonaliteten är grunden för alla våra uttryck i kommunikation, ett slags DNA för vårt tonfall. Kommunikationen handlar lika mycket om VAD vi säger som HUR vi säger det med vilken idé, vilket språk, vilken ton, vilka bilder, vilken grafisk form. Ett effektivt sätt att skilja ut oss från andra är att alltid addera rätt känsla till kommunikationen. De tre ord som styr tonaliteten i vår kommunikation är Empatiskt, Optimistiskt och Nytänkande. (Läs mer i kapitlet om Utformning och tonalitet på Tonalitet i bild Känslor vi vill uttrycka och förmedla i våra bilder: + Empatiskt Låt bilden ha någon form av mänsklig närvaro, eller känslan av att en människa precis varit där. Vi visar gärna personernas inre liv och gör dem till subjekt och inte objekt. Förmedla upplevelsen. Aktivera känslor; glädje, dofter, smaker, Bilden ska kännas inkluderande och varm. Bilden ska kännas äkta, kan vara en dokumentär känsla, bilder på riktiga människor med äkta känslor. Låt bilden berätta en historia. + Optimistiskt Bilden bör förmedla passion och självförtroende. Bilden ska även andas glädje och framtidstro. Använd mått av självdistans och humor. Glimten i ögat är ett slitet begrepp, men är bra att ha som rättesnöre. Vi vågar visa en vacker värld, även det är äkta. Visa på öppenhet, mer än bara öppna landskap. Mer jeans än kostym. Visa på tolerans och mångfald. Bilden måste vara äkta: Detta kan visa t ex genom kort skärpedjup, rörelseoskärpa etc. Fånga det svenska ljuset rent och krispigt för att uppväga fördom att det är mörkt. + Nytänkande Först och främst kan man tänka nytt då det gäller motiv. Men många ikoner är viktiga och bör visas. Utmana genom en ny detalj, ett nytt ljus, en annan vinkel, ny beskärning och spännande kontraster. Överraska, berätta ibland något oväntat. Tänk på att: Intelligens och kvalitet i allt vi gör. Kombination av bilder, eller bilder i kombination med text stärker det vi vill säga. En bild kan aldrig säga allt! Mer information om hur vi arbetar med bild på VisitSweden kan du läsa här: (se kapitel om Bild)

Grafisk manual. regler och riktlinjer

Grafisk manual. regler och riktlinjer Grafisk manual regler och riktlinjer Innehåll 1. Logotyp 2. Typsnitt 3. Profilfärger 4. Grafiskt koncept 5. Bilder 6. Text och tonalitet 7. Papper 8. Korrespondensmaterial 9. Trycksaker 10. Annonser 11.

Läs mer

IMs Grafiska riktlinjer

IMs Grafiska riktlinjer IMs Grafiska riktlinjer När bilden av IM blir tydligare syns vi bättre De grafiska riktlinjerna är till för alla som i något sammanhang kommunicerar visuellt, i såväl tryckt som digital form, med IM som

Läs mer

GRAFISK PROFIL. för Vadstena kommun

GRAFISK PROFIL. för Vadstena kommun GRAFISK PROFIL för Vadstena kommun Den grafiska profilen är fastställd av Vadstena Kommuns kommunfullmäktige 16 mars 2011. Producerad av: Sofia Boij, informatör Vadstena Kommun Framsidesbild: Lars Forsstedt/bildarkivet.se

Läs mer

Grafiska riktlinjer 2.0

Grafiska riktlinjer 2.0 Grafiska riktlinjer 2.0 INNEHÅLL Innehållsförteckning 2 Varför behövs grafiska riktlinjer? 3 STOCKHOLMSMÄSSAN SOM AVSÄNDARE LOGOTYP Logotyp 6 Frizon och minsta storlek 8 FÄRGER Primärfärger 10 Sekundärfärger

Läs mer

TRYCKSAKSPRODUKTION. Målgrupp

TRYCKSAKSPRODUKTION. Målgrupp TRYCKSAKSPRODUKTION Det finns olika typer av trycksaker och det finns olika metoder som används för att trycka dessa. Exempel på trycksaker är broschyrer, kataloger, tidningar och foldrar. En broschyr

Läs mer

VisitSwedens kommunikation om Sverige. Grafisk manual

VisitSwedens kommunikation om Sverige. Grafisk manual VisitSwedens kommunikation om Sverige Grafisk manual Version: mars 2009 2 Innehåll Inledning Om den grafiska manualen 3 Företagsnamnet i löpande text 4 Logotyp Utformning och användning 5 Färger 6 Bakgrunder

Läs mer

SIGTUNA KOMMUN Grafisk Manual

SIGTUNA KOMMUN Grafisk Manual SIGTUNA KOMMUN Grafisk Manual Mot bättre vetande Somliga vet. Andra tror. Vetande bygger på verkliga, väl underbyggda fakta. Tro bygger på en betydligt skakigare grund antaganden, fördomar, andrahandsuppgifter,

Läs mer

DRAFT. Utformning av ny grafisk identitet till Exportakademien

DRAFT. Utformning av ny grafisk identitet till Exportakademien Utformning av ny grafisk identitet till Exportakademien Ett arbete om att ta fram kärnvärden i ett företag och utformningen av en ny grafisk profil. Designing a new graphic identity for Swedish Export

Läs mer

profilbas Bravidas grafiska identitet

profilbas Bravidas grafiska identitet profilbas Bravidas grafiska identitet 1. HANDBOK FÖR VARUMÄRKET BRAVIDA Bravida är Skandinaviens största installations- och serviceföretag med medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Det är ingen slump

Läs mer

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL Ny grafisk profil godkänd av kommunfullmäktige 8 maj 2013, 59 ersätter tidigare bestämmelser om grafisk profil antagen av kommunstyrelsen den 26 april 2006, 99.

Läs mer

Söderberg & Partners. Grafisk manual v3.0

Söderberg & Partners. Grafisk manual v3.0 Söderberg & Partners Grafisk manual v3.0 Innehållsförteckning Introduktion Typografi Bildspråk Profilmaterial Appendix 1 Vårt varumärke 3 Logotyp Utföranden 4 Färger 4 Minsta storlek 4 Frizon 4 Användning

Läs mer

Grafisk manual Härliga Härjedalen och Härjedalens kommun

Grafisk manual Härliga Härjedalen och Härjedalens kommun Grafisk manual Härliga Härjedalen och Härjedalens kommun Innehållsförteckning Härliga Härjedalen Inledning 3 Visuella identitetens verktygslåda 4 Platssymbol 5 Frizon 6 Minsta storlek 7 Färgversioner 8

Läs mer

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar...

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar... Grafisk manual Innehåll Förord... 5 Got Events affärsplan... 6 Våra logotyper... 9 Grafiska grundelement... 19 Applikationer... 29 Skyltar... 38 Riktlinje för arbetskläder... 40 Flaggor... 42 Fordon...

Läs mer

Manual för Trafikverkets webbtjänster. Manual för Trafikverkets webbtjänster 1

Manual för Trafikverkets webbtjänster. Manual för Trafikverkets webbtjänster 1 Manual för Trafikverkets webbtjänster Manual för Trafikverkets webbtjänster 1 Titel: Manual för Trafikverkets webbtjänster Utgivningsdatum: 2013-02 Utgivare: Trafikverket Den senaste versionen av Manual

Läs mer

Version 8 4 sep 2012. Grafisk manual

Version 8 4 sep 2012. Grafisk manual Version 8 4 sep 2012 Grafisk manual 2 Innehåll Inledning 3 Vårt varumärke 4 Vår grafiska identitet 8 Vår logotyp 9 Användning av vår logotyp 10 Projekt och bolag med egen logotyp 13 Färger 14 Typsnitt

Läs mer

CHALMERS DESIGNMANUAL. Version 1.0 Januari 2014

CHALMERS DESIGNMANUAL. Version 1.0 Januari 2014 CHALMERS DESIGNMANUAL Version 1.0 Januari 2014 Sidhänvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 Introduktion Logotyp Avancez-märke Högerställd logotyp + Avancez-märke Centrerad logotyp + Avancez-märke

Läs mer

GRAFISK MANUAL MALMÖ HÖGSKOLA

GRAFISK MANUAL MALMÖ HÖGSKOLA GRAFISK MANUAL MALMÖ HÖGSKOLA GRAFISK MANUAL MALMÖ HÖGSKOLA MALMÖ HÖGSKOLA Malmö högskola inrättades 1998 och är landets åttonde största lärosäte för akademisk grundutbildning. Högskolan gavs redan från

Läs mer

Jag bara lärde mig! Examensarbete 15 hp kandidatnivå Medie- och kommunikationsvetenskap. En studie om typografi i läromedel för läsinlärning

Jag bara lärde mig! Examensarbete 15 hp kandidatnivå Medie- och kommunikationsvetenskap. En studie om typografi i läromedel för läsinlärning Examensarbete 15 hp kandidatnivå Medie- och kommunikationsvetenskap Jag bara lärde mig! En studie om typografi i läromedel för läsinlärning Tove Martens Jonatan Svennered Reklam, grafisk design och visuell

Läs mer

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual i korthet För frågor om vår design kontakta Helene Keskitalo, stab Information, tel 08 655 91 05 eller helene.keskitalo@sveaskog.se

Läs mer

GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg

GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg INNEHÅLL Inledning 4 1.0 Logotyp 5 1.1 Vår logotyp 6 1.2 Storlekar och varianter 7 1.3 Färgsättning 8 1.4 Frizon 9 1.5 Placering 10 1.6 Symbolen som grafiskt element 11

Läs mer

Grafisk manual. JAK MEDLEMSBANK 2.0 mars 2014

Grafisk manual. JAK MEDLEMSBANK 2.0 mars 2014 Grafisk manual JAK MEDLEMSBANK 2.0 mars 2014 1 JAK MEDLEMSBANK GRAFISK MANUAL VARFÖR BEHÖVER VI EN GRAFISK MANUAL? Varför behöver vi en grafisk manual? En organisations eller ett företags image är den

Läs mer

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 2 Innehåll Tillsammans syns vi bättre! 4 SNURRORNA GRUNDELEMENTEN I VÅR GRAFISKA PROFIL 6 VÅRA FÄRGER 7 Bli en del av helheten 8 EXEMPEL PÅ HUR LOGGAN APPLICERAS

Läs mer

Riktlinjer för FMV:s grafiska profil

Riktlinjer för FMV:s grafiska profil Riktlinjer för FMV:s grafiska profil V e r s i o n 3.0 2 0 1 1 1 2 Innehåll Inledning 5 Pressmeddelande 26 Logotyp FMV:s logotyp 6 Logotypfärger 7 Logotyp med undertext eller devis 8 Logotyp svartvit 9

Läs mer

Vägledningsskyltar på servicekontor

Vägledningsskyltar på servicekontor Vägledningsskyltar på servicekontor Examensarbete i informationsdesign med inriktning mot rumslig gestaltning Katarina Andersson Akademin för Innovation, design och teknik Examinator: Yvonne Eriksson Handledare:

Läs mer

Grafisk handledning. - Handikappförbunden består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla.

Grafisk handledning. - Handikappförbunden består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla. - Handikappförbunden består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla. Grafisk handledning för informationsmaterial från Handikappförbunden Författare/Redaktör:

Läs mer

Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version 2011-06-08).

Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version 2011-06-08). Grafisk profil Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version 2011-06-08). IDA är kommunens intranät. Externa konsulter har inte tillträde till IDA utan hänvisas till Info. Förvaltningen

Läs mer

DIGITAL MANUAL BILAGA 1 TILL GRAFISK PROFIL KK 13/167

DIGITAL MANUAL BILAGA 1 TILL GRAFISK PROFIL KK 13/167 BILAGA 1 TILL GRAFISK PROFIL KK 13/167 Innehåll Logotyp för webb 2 Användning av logotypen 2 Färger 3 Primärfärger 3 Komplementfärger 3 Att använda färgerna 4 Kontraster 4 Typsnitt 5 Bilder 6 Storlekar

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2009 Widgit pictures Widgit Software 2009 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2009 We would like to

Läs mer

FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL

FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL UTVECKLING AV E-HANDELSPLATS MED ASP.NET Tobias Henning Johan Kraner EXAMENSARBETE 2003 Information & Medieteknik FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL FROM MAIL ORDER TO E-COMMERCE

Läs mer

Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012

Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012 Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012 Innehåll 2 Innehåll 3 Syfte Ansvar och kontakt 4 Kommunvapnet 5 Logotypen Grundlogotyp 6 Placering, frizon och storlek Logotyp

Läs mer