Nu firar vi 10-årsjubileum!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2004 2014 Nu firar vi 10-årsjubileum!"

Transkript

1 Nu firar vi 10-årsjubileum! 1

2 2

3 Helga Henschens Vänner bildas Måndagen den 8 mars 2004 bildades Helga Henschens Vänner vid ett möte på Stadsbiblioteket i Sundbyberg. Mötet hade lockat ett 50-tal deltagare. Före själva mötet genomfördes i samarbete med Kultur & Bibliotek, Sundbybergs stad, ett offentligt program, Helga Henschens kväll. Helena Henschen inledde med att berätta om sin faster Helga, huvudpersonen i hennes barndoms somrar. Gunnar Edander berättade om hur han hade tonsatt åtta dikter ur Kom älva kom skälva kom häxa och framförde några av dem. Gunilla Lundgren berättade om Helga Henschens tunnelbaneutsmyckning i Tensta och hur hon själv genom sitt arbete med ungdomar i Tensta fått en kontakt med Helga som lett till varaktig vänskap. Lars Rydquist, bibliotekets chef, som utsetts till mötesordförande, berättade att initiativtagarna till Helga Henschens Vänner hade det gemensamt att de ville främja kännedomen om Helgas konst och författarskap och lyfta fram idéerna bakom hennes livsgärning. Det som främst hade drivit fram initiativet var att det saknades en lokal, där Helgas till Sundbyberg donerade konst kunde visas i en lättillgänglig lokal och på tider då människor var lediga. Föreningen ville även verka för att det anordnades utställningar med Helga Henschens konst och att hennes böcker spreds i nya upplagor, samt uppmuntra till dokumentation och forskning kring hennes verk och föreläsningar om och visningar av dessa. 3

4 Lars Rydquist berättade vidare att initiativtagarna kom från en grupp sammansatt av släktingar, personliga vänner, människor från arbetarrörelsen och andra organisationer som Helga hade tillhört, personer från konst- och förlagssektorn med flera. Denna löst sammansatta grupp hade vid ett antal sammanträden och telefonkonferenser diskuterat fram ändamål för föreningen, förslag till stadgar med mera och hade, redan innan föreningen formellt var bildad, lyckats värva cirka 120 blivande medlemmar. En informell styrgrupp inom gruppen hade också verkat som valberedning och grundandemötet antog nu dess förslag: till ordförande valdes Barbro Werkmäster och till kassör Rolf Theorin. Övriga ordinarie ledamöter blev Enn Kokk (protokollsekreterare), Laila Nygren och Berit Skogsberg. Till suppleanter valdes Anna Berger Kettner, Anders Boëthius och Lars Rydquist. Revisorer: Thomas Palme och suppleant Eva Lindau. Valberedning: Mirre Hoffsten (sammankallande), Leif Karlsson och Carl-Erik Lundgren. En rad förslag om föreningens verksamhetsinriktning hade inkommit per mejl eller telefon och mötesdeltagarna framförde också ett antal förslag. Den nyvalda styrelsen fick i uppdrag att diskutera och prioritera förslagen. 4

5 Hur gick det sedan med alla dessa idéer och planer? Vi vill här ge en kortfattad uppräkning av allt som skett under de tio år Helga Henschens Vänner funnits. Åren har varit fyllda av program, seminarier, bokutgivningar, presentationer, utställningar och många andra arrangemang. Styrelsen och medlemmarna har under åren varit mycket aktiva och samstämda med en ambition att på bästa sätt lyfta fram Helga Henschens mångsidiga verksamhet som konstnär och författare. Konsten Helgarummet i Hallonbergens Kulturcentrum invigdes i oktober 2006 med ett festligt arrangemang, där bl.a. en barnorkester medverkade. Målet att finna en lokal där Helgas, till Sundbyberg donerade konst kunde visas, var nu nått! Helga Henschen-samlingen (böcker och foton m.m.) i Sundbybergs bibliotek och Café Helga invigdes Helga Henschens donerade konst i Helgarummet i Hallonbergens Kulturcentrum flyttades till Sundbybergs nya bibliotek i Signalfabriken i januari Helga Henschens rum på Eggeby Gård invigdes i maj Dafnefontänen i Lunagallerian, Södertälje återinvigdes 2011, rengjord och renoverad. Tensta tunnelbanestation. Helga Henschens önskemål var att montrarna på stationen skulle smyckas med bilder och texter av barn och ungdomar från Tensta. Helga Henschens Vänner har sedan 2006 i 5

6 samarbete med Storstockholms Lokaltrafik SL medverkat till att materialet byts ut. Barn och ungdomar från Tenstas skolor har fått i uppdrag att på olika teman utforma bilder och texter. Tensta tolkar trygghet var ämnet 2013 och det gestaltades av elever vid Tensta gymnasium. Varje års vernissage firas med tal, fanfar och tårtkalas för elever, lärare, SL och medlemmar från Helga Henschens Vänner. Ett flertal visningar av stationen har under åren genomförts och genomförs idag för barn- och vuxengrupper. Böcker Parnass nr 3, 2005 (halva tidskriften om Helga Henschen). Fantasin och glädjen Om Helga Henschens utsmyckning av tunnelbanestationen i Tensta. Helga Henschen i Sundbyberg En redovisning av Helga Henschens konst i Sundbyberg. Kom älva kom skälva kom häxa, nyutgivning 2008 av Migra förlag med en cd med Urban Ekeblads tonsättningar. Uppmuntringar En liten citatsamling med Helgateckningar. Festen i Hulabo av Britt G. Hallquist, illustrerad av hennes kusin Helga Henschen, nyutgivning 2013 av förlaget En bok för alla. 6

7 Seminarier/Konferenser Helga Henschen-minnen i ABF-huset oktober En rad medlemmar medverkade med såväl förberedda som spontana berättelser samt tonsättningar av Helga-dikter. Helga Henschen och freden i ABF-huset december Ett samarbete med Kvinnor för fred. Den röda vågen om kulturarbetarnas radikalisering under och 1970-talen i ABF-huset Ett seminarium i samarbete med ARAB (Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek) och ABF. Samtidigt visades i ARAB:s lokaler utställningen Min gröna dröm är röd- en utställning om den rebelliska Helga Henschen. Ett samarbete mellan ARAB och Helga Henschens Vänner. Helga och Peter bilder från ett äktenskap Ett seminarium i Södertälje i samarbete med Wendelas Vänner och byggt på texter ur Peter Weiss Brännpunkt, Helga Henschens Åren med Peter, Signe Henschens dagbok och ett brev från Rebecca Weiss. Gränslös kultur Gränsöverskridande möte mellan olika generationer och kulturer i samarbete med flera föreningar i Södertälje. Texter av Helga Henschen hade översatts till suroyo inför arrangemanget. Rebella i arbetarrörelsen skulle Helga Henschen känt igen sig idag? 2012 i ABF-huset. Ett samarbete med ABF Stockholm. 7

8 Trycksaker Särtryck ur Vägen till Rebella om arbetet med utsmyckningen av Tensta t-banestation. 6 stycken rollups med Helgas bilder och teckningar. Årlig presentationsfolder av Helga Henschens Vänner. Kylskåpsmagneter (3 stycken) med Helga-bilder. Vykort (6 stycken stora och små). Nytryck av affischerna Kärleksbrev och Befria djuren. Väggalmanacka för 2013 och 2014 med Helga-bilder. Program I september 2005 firade tunnelbanans Blå linje mellan T- centralen och Hjulsta 30 år, vilket också betydde 30- årsjubileum för Helga Henschens utsmyckning av Tensta t- banestation. Jubileet uppmärksammades med program hela dagen i samarbete med stadsdelsnämnden i Spånga-Tensta, SL och ABF Stockholm/Västerort. Öppningsprogrammet hölls på Tensta torg med Birgitta Dahl som huvudtalare. Under dagen genomfördes ett antal visningar av stationen för barn och vuxna. På kvällen en soaré i Tenstakyrkans samlingssal med diktläsning, filmvisning, barndans, sång och musik. Detta blev också starten på ett antal visningar för barn från Tenstas olika skolor. Det blev utställning av barnens målningar och deras intryck av motiven på tunnelbanestationens väggar, golv och tak. Denna visades bl.a. på Tenstas kulturkafé och Eggeby Gård. Barnens teckningar och funderingar presenterades sedan i boken Fantasin och glädjen. 8

9 Helga/Rebella ett program om Helga Henschen i ord, bild och ton har sammanställts av en grupp medlemmar från Helga Henschens Vänner som framfört programmet vid en rad olika tillfällen som DELS - De litterära sällskapens kryssning till Åland 2008 och vid två DELS-arrangemang på Skansen 2005 och Det har också presenterats för PROföreningar, fackföreningar, bibliotek samt vid en rad olika arrangemang samt på Eggeby Gård och Tensta Konsthall. På Stockholms Stadsbibliotek framfördes hösten 2012 tre program vid olika tillfällen: Helga/Rebella-programmet, ett filmprogram från Helgas ateljé i Duvbo och Tensta t- banestation samt ett samtal på temat Mitt möte med vännen Helga Henschen. På biblioteket visades samtidigt en fotoutställning om Helgas liv och verk. Flera av Helga Henschens Vänners medlemmar har under åren på olika sätt 9

10 presenterat Helga Henschen och visat på hennes författaroch konstnärskap samt idéerna bakom hennes livsgärning. En litterär skylt placerades 2006 av Stockholms stads kulturförvaltning framför Helga Henschens barndomshem Rosenvik på Djurgården. Studiebesök på Karolinska institutet, gamla patologen 2008 med visning av Peter Weiss muralmålning Institutionen arbetar som han gjorde1945 på uppdrag av Helgas far Folke Henschen. Utställning i Hallonbergens Kulturcentrum 2009 av Rebecca Weiss applikationer, en del gjorda efter Helgas bilder. Försäljning av Helga Henschens konst 2013 i samarbete med Rebecca Weiss. Vandring i Helgas kvarter på Djurgården 2009 och studiebesök i Djurgårdskolan där hon var elev. Visning av Thielska galleriet Galleriet grundades av Helgas morfar Ernest Thiel. Rundvandring i Duvbo 2007 och 2010, där Helga Henschen bodde de sista 25 åren av sitt liv, med besök i kyrkan och i Duvboskolan där det finns flera konstverk av hennes hand. Bussresa i Helga Henschens spår i Sörmland, 2005, med besök i Kyrkskolan i Turinge där Helga bodde från 1961 till 1976, kursgården Bommersvik och Lunagallerian Södertälje med Dafnefontänen. 10

11 Årsmöten, glöggträffar och speciella medlemsarrangemang har under åren genomförts. Medlemsutveckling Vid årsmötet 2014 redovisas 125 medlemmar. Man kan konstatera att 29 medlemmar kvarstår sedan bildandet av Helga Henschens Vänner Flera medlemmar har av olika skäl lämnat föreningen, andra har avlidit medan många nya medlemmar tillkommit. En genomströmning av medlemsantal under åren uppskattas till ca 200 personer. En svårighet har varit att rekrytera yngre medlemmar vilket förbryllat styrelsen. Helga Henschens idéer, bilder tankar om fred, miljö, barn och ideologi borde även kunna tilltala dagens unga människor. Ekonomi Föreningens ekonomi har genom åren varit stabil. Intäkterna har utgjorts av medlemsavgifter och försäljning av material såsom böcker, vykort, affischer, kylskåpsmagneter och olika trycksaker. Medlemsavgiften har varit oförändrad sedan 2007, dvs. 150 kronor för enskild medlem och 75 kronor för sammanboende på samma adress. Helga Henschens Vänner träffas på adress: ordf. Plusgiro Bilderna på framsidan och sidan 2 är hämtade ur Vägen till Rebella 1981 Dikten på baksidan är hämtad ur Helgas flygblad 1982 Helga Henschens Vänner

12 12

Karin Boye Sällskapet Medlemsblad 1 2014

Karin Boye Sällskapet Medlemsblad 1 2014 Karin Boye Sällskapet Medlemsblad 1 2014 I detta nummer av Medlemsbladet gör vi lite korta återblickar på Karin Boye Sällskapets 30 år. sida 1 Ordförande har ordet Karin Boye sällskapet har fyllt 30 år

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Inledning Prostatacancerföreningen Viktor, vars främsta uppgift är att ge stöd till män som drabbats av prostatacancer och till deras anhöriga, kan återigen blicka tillbaka till

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Roslagsbanekretsen år 2009

Verksamhetsberättelse för Roslagsbanekretsen år 2009 Roslagsbanekretsen Verksamhetsberättelse för Roslagsbanekretsen år 2009 Medlemsantal År 2009 hade Roslagsbanekretsen 8502 medlemmar vilket innebär drygt 300 fler medlemmar än året innan. Medlemsantalet

Läs mer

Järva Folkets Park. Verksamhetsberättelse 2013. www.eggeby.se

Järva Folkets Park. Verksamhetsberättelse 2013. www.eggeby.se Järva Folkets Park Verksamhetsberättelse 2013 www.eggeby.se Dagordning vid årsstämma för föreningen Järva Folkets Park 2014-04-12 1. Årsstämmans öppnande 2. Val av mötesfunktionärer a) Val av ordförande

Läs mer

Stockholms Afghanistankommittés verksamhetsberättelse 2013

Stockholms Afghanistankommittés verksamhetsberättelse 2013 Stockholms Afghanistankommittés verksamhetsberättelse 2013 Stockholms Afghanistankommittés styrelse, som härmed får lämna sin verksamhetsberättelse för 2013, har under verksamhetsåret bestått av följande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Brottsofferjouren Östra Östergötland. Verksamhetsåret 2008

Verksamhetsberättelse för Brottsofferjouren Östra Östergötland. Verksamhetsåret 2008 Verksamhetsberättelse för Brottsofferjouren Östra Östergötland Verksamhetsåret 2008 Brottsofferjouren Östra Östergötland är en lokal förening ansluten till Brottsofferjourernas Riksförbund och som verkar

Läs mer

Karlstads Hembygdsblad

Karlstads Hembygdsblad 20-års jubileum 1993-2013 Karlstads Hembygdsblad ÅRGÅNG 20 NUMMER 1 Pris 20 kronor, utan kostnad för medlem FEBRUARI 2013 Så bildades vår förening Det här är en liten förklarande inledning till den nostalgitripp,

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

Lokala årsboken 2009. Verksamhetsberättelser från Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens lokalföreningar och intressegrupper 2009

Lokala årsboken 2009. Verksamhetsberättelser från Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens lokalföreningar och intressegrupper 2009 Lokala årsboken 2009 Verksamhetsberättelser från Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens lokalföreningar och intressegrupper 2009 Inför Svenska Freds 127-årskongress 22-23 maj i Stockholm 2010 1 2 Denna

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRENINGEN NORDENS UMEÅAVDELNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRENINGEN NORDENS UMEÅAVDELNING FÖRENINGEN NORDENS UMEÅAVDELNING FUNKTIONÄRER LEDAMÖTER I STYRELSEN Jan Bergman, ordförande Eva Conradzon, vice ordförande Esa Norojärvi, kassör Kristin Stenmark, sekreterare Malin Eriksson Kaarina Streijffert

Läs mer

-bladet. Innehåll: Nr 1/2014 Stockholm

-bladet. Innehåll: Nr 1/2014 Stockholm -bladet Innehåll: Välkommen - till ett nytt SWEA-blad Att komma hem - hur är det? Regionen SWEA ProfS - yrkesnätet Sverigemiddagen Årsmötet - nya styrelsen Hemsidan Temagrupperna Möt SWEA ART Nr 1/2014

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014 1 Innehållsförteckning 1. Mål, Organisation, styrelsens arbete och verksamhetsbidrag 2. Verksamheten/ café, uthyrning/ arbetsträning/kulturprogram/program för små och stora/utställningsverksamheten

Läs mer

Ett medskapande projekt för barn och alla andra

Ett medskapande projekt för barn och alla andra Ett medskapande projekt för barn och alla andra DOKUMENTATION OCH INSPIRATION FÖR NYA SATSNINGAR 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Konst för barn 3 Rivstart 4 Hammarkullen Folkets Hus 6 Hallunda Folkets Hus

Läs mer

2/2009 FEBRUARI CIRKULÄR. Socialdemokraterna i Stockholm

2/2009 FEBRUARI CIRKULÄR. Socialdemokraterna i Stockholm 2/2009 FEBRUARI CIRKULÄR Socialdemokraterna i Stockholm KONTAKTA OSS Sveavägen 68, 4 tr, Box 1135, 111 81 Stockholm. Tel: 08-791 11 00 Fax: 08-791 11 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm E-post: info@stockholm.socialdemokraterna.se

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Föreningens förtroendeuppdrag Göteborgs FN-förening är en mötesplats och ett ideellt forum där lokala och globala FNrelaterade frågor tydliggörs genom samtal och informationsspridning.

Läs mer

Arbetets museums vänförening

Arbetets museums vänförening Arbetets museums vänförening 1 Arbetets Museums Vänförening Årsmöte 11 april 2015 Klockan 11.30 på Arbetets museum, Norrköping Lokal: Alvarummet, plan 6 Förslag till Dagordning 1. Mötets öppnande samt

Läs mer

Medlemsblad för Jönköpings läns hemslöjdsförbund och information från Utvecklarna inom hemslöjd. Gå på Finissage 24/5 Sätt ut mig till vargarna

Medlemsblad för Jönköpings läns hemslöjdsförbund och information från Utvecklarna inom hemslöjd. Gå på Finissage 24/5 Sätt ut mig till vargarna Gå på Finissage 24/5 Sätt ut mig till vargarna Sommarens kalendarium Medlemsresa till Borås i augusti Medlemsblad för Jönköpings läns hemslöjdsförbund och information från Utvecklarna inom hemslöjd Händer

Läs mer

VäL:s Digital Storytelling Festival 2012

VäL:s Digital Storytelling Festival 2012 2013-02-01 VäL:s Digital Storytelling Festival 2012 Vid månadskiftet november/december 2012 genomförde föreningen VäL i Landskrona Digital Storytelling Festival 2012. Det följande utgör ett översiktligt

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Livstycket bildades som en ideell förening 1992 i Tensta. Föreningen skall arbeta för invandrares/flyktingars gemenskap med svenskar. Detta ska ske genom att främja invandrares/flyktingars

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2012

Verksamhetsberättelse för år 2012 Verksamhetsberättelse för år 2012 Inledning Södermanlands Spelmansförbund har avslutat sitt 88:e verksamhetsår. Verksamheten har från förbundet, medlemmar och förtroendevalda präglats av såväl entusiasm

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Kraftsamling inför framtiden

Kraftsamling inför framtiden Kraftsamling inför framtiden EU-debatt i Höör den 9 maj Sidan 22 Aktiv roll i EU Sverige ska ha en fortsatt aktiv roll i EU och internationellt i drogfrågorna. Det sade riksdagsledamoten Lars Gustavsson

Läs mer

1 2008 års- redovisning

1 2008 års- redovisning 1 2008 års- redovisning 2 INNEHÅLL Innehåll 3 Förbundsledning 4-5 Representation 5 Interna arbetsgrupper och kommittéer 5-6 Medlemmar 6 Handikappolitik 7-9 Informationsverksamhet 10-12 Samarbete 13-16

Läs mer

SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD

SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD, SEK består av cirka 1 000 enskilda medlemmar, representanter för 13 kristna samfund och organisationer samt 12 lokala

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Styrelsen för lokalföreningen i Stockholm får härmed avge följande rapport för verksamheten 2013. Styrelsen har under året bestått av Ordförande: Vice

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Syd 2011

Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Syd 2011 Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Syd 2011 Författarcentrum Syd, Malmö 2012 Grafisk form: signatur gmb Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Syd 2011 sidan 1 STYRELSEN SAMMANTRÄDEN KANSLIET

Läs mer

FAMÖS, familjeterapiföreningen i Östra Sverige.

FAMÖS, familjeterapiföreningen i Östra Sverige. 2013 nr 1 FEED-BACK FAMÖS, familjeterapiföreningen i Östra Sverige. Styrelsen Annika Daveby-Karlquist, ordförande Håkan Pettersson, kassör Cecilia Scott-Wiklöf Marie Stridh Madeleine Cocozza Rolf Hessel,

Läs mer

Årsberättelse Göteborg 2014-2015 Innehållsförteckning

Årsberättelse Göteborg 2014-2015 Innehållsförteckning Årsberättelse Göteborg 2014-2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2 2. Medlemmar 2 3. Styrelsen 2 3.1 Förtroendevalda 3 3.2 Styrelsens arbete 2-5 4 Verksamheter 5 4.1 Läxhjälp 5 4.2 Frukostklubben

Läs mer

Röda Korset. Eskilstuna Torshällakretsen. Verksamhetsberättelse 2008

Röda Korset. Eskilstuna Torshällakretsen. Verksamhetsberättelse 2008 Röda Korset Eskilstuna Torshällakretsen Verksamhetsberättelse 2008 Varje barn skall dagligen ha kontakt med minst en vuxen som hon/han kan vända sig till i förtroende Eskilstuna Kommuns mål (2000-2003)

Läs mer

Verksamhetsberättelse Skådebanan Västmanland

Verksamhetsberättelse Skådebanan Västmanland Verksamhetsberättelse Skådebanan Västmanland 2011 www.skadebanan.se Skådebanan Västmanlands verksamhetsberättelse år 2011 Styrelsen för Skådebanan Västmanland år 2011 Ordförande : Sekreterare Ordinarie:

Läs mer