Protokoll vid Norrbotten handbollförbunds styrelsemöte nr 6, 14 december 2014 i Luleå.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll vid Norrbotten handbollförbunds styrelsemöte nr 6, 14 december 2014 i Luleå."

Transkript

1 Norrbottens Handbollförbund Protokoll vid Norrbotten handbollförbunds styrelsemöte nr 6, 14 december 2014 i Luleå. Närvarande: Monica Johansson Förbundsordförande Sara Lundberg, (Sekreterare) Carola Skalman Landewall (Marknadsansvarig) Ledamot Johan Sjöberg (Domaransvarig) Ledamot Malin Vikström, Suppleant Marita Wikström Suppleant (med i del av möte) Mikael Abrahamsson, Adjungerad Ej närvarande: Tor Bonna (Vice ordförande och Tävlingsansvarig) Daniel Nygren, Ledamot Lena Vikberg (Ungdomsansvarig) Ledamot Annelie Grönberg, Suppleant 54 Mötets öppnande Ordförande hälsar deltagarna välkomna och förklarar mötet öppnat. 55 Beslutsmässighet Mötet är beslutsmässigt. Malin och Marita går in som ordinarie ledamot. 56 Föredragningslista Föredragningslistan godkändes. 57 Föregående protokoll Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 58 Rapporter Förbundsordförande a) En lathund för utmärkelser kvarstår att göras. b) Kontakt med Fotbollsförbundet angående krockar med vår verksamhet, Monica arbetar vidare med frågan. c) Att se över medlemsavgifter för nya föreningar, Tor är ansvarig för frågan.

2 Nya punkter: a) Handbollen har utsetts till årets idrott av NSD och Norrbottens Idrottsförbund. Reportage kommer i NSD. b) Nomineringar till Norrbottens Idrottsgala (www.norrbottensidrottsgala.se)ska ske senast 28 januari Alla i styrelsen får i uppdrag att skicka in förslag till Carola senast 23 januari. Carola sammanställer och presenterar på nästa styrelsemöte. c) SHFs Ordförandekonferensen är 21-22/3-15. Monica ansvarig för att anmäla 1 person. I första hand åker Monica i annat fall åker någon annan. d) SM-finalerna: Möte med SHF kommer ske i samband med detta event 24-25/5-15. Malin får i uppdrag att ta in offert på olika res- och logialternativ. e) Motioner till SHFs ordförandekonferens. Monica mailar klubbarna och frågar efter vilka frågor som de tycker vi bör driva. Sedan bildar vi en arbetsgrupp som arbetar vidare med dessa, Monica ansvarig. Ungdomskommitté a) Lena skickar en skriftlig rapport senare i veckan om pågående punkter b) Malin rapporterar från distriktslaget f-99:ors äventyr i Sverigecupen. Imponerande arrangemang i Nyköping med lokaler och nyttiga kontakter som underhölls och knöts. Uppföljning till Norrlandslägret är på gång. Marita stämmer av med hur det ser ut för pojkarna och Norrlandslägret. c) Rekrytering av ledare till Distriktslag: Föreningarna får nominera ledare för ungdomar födda Marita tar fram information och skickar ut till föreningarna. d) Två klistermärken per spelare som deltar i distriktslagslägrena delas ut tidigare, om möjligt redan vid breddläger 2. e) Distriktslag Utveckling: Vi behöver utreda om vi kan låta ungdomarna fortsätta på junior-usm nivå för att utvecklas som spelare efter Sverigecupen. UK får uppdraget. f) UDM i januari: Lottning, domartillsättning mm måste bli klart. UK och DK arbetar vidare. g) Anmälningsavgift för NHFs cupspel tas ut av alla anmälda lag, även om man sedan inte deltar. h) Flera lag födda 2002 har uppmärksammat att de avser att välja bort slutspelet som ligger helgen före Sundsvalls cup. UK tittar på om det är möjligt att flytta slutspelet lite tidigare och om det skulle ändra antalet lag som ställer upp. i) Arbetet med Nordic Handboll Games måste startas upp nu. UK ansvariga. j) SHF vill ha in uppgifter på vilka sommarskolor som bedrivs i Norrbotten. Vi rapporterar om SGIFs sommarhandbollsskola och Kirunas handbollscamp, Mikael ansvarig. k) Johan är grenledare för Lilla VM och ordnar även lottningen för handbollen. Utbildningskommitté a) Dags att rapportera in NHFs utbildningstimmar. Mikael ansvarig. b) Till nästa träff på TS1an kommer Oskar Johansson från Stockholm och kör ämnet träningslära (NHF har ingen egen instruktör i ämnet). Arvode för kursinstruktörerna som är på plats under utbildningen följer SHFs ekonomiska bestämmelser.

3 c) Jonny Olofsson har blivit distriktsinstruktör och är behörig att hålla TS1utbildningar. Jonas Erkki Norberg tackade nej till att bli förbundsinstruktör med behörighet för TS2 detta år. d) NIU i Kiruna ska mest troligt läggas ner. Monica ordnar en skrivelse angående detta till Kiruna Kommun e) Nya avsnitt kommer gällande Idrottens himmel och helvete: Vi flaggar på hemsidan för detta viktiga TV-program. f) Ej fullgjorda TS1-utbildningar: Hur länge får man ha rester och komplettera? Monica tar med sig den frågan till SHF. Tävlingskommitté a) Tor är sjuk och får därför skicka in en skriftlig rapport på sina pågående uppgifter. b) Rapport angående licenskontroll ska skickas in i januari. Monica kolla detta med Tor. c) Vid nästa möte får Tor rapportera om hur rutinerna vid dispenser gällande spel i seniorhandboll fungerar. d) Sanktionsansökan för Rallarcupen har inkommit. Styrelsen beslutar att godkänna denna och skicka vidare till SHF. Domarkommitté a) DK ansvarig för att skicka in projektansökan till SHF. b) Föreningsdomarutbildning har genomförts i Piteå, Malmberget och Kiruna. Ytterliggare utbildningar planeras in i Piteå och Boden. SGIF och Hornskroken har anmält intresse. Johan ansvarig. c) Betalningsupplägg för domarna och underlag/mall: DK arbetar vidare med frågan. Nya punkter: d) Hur ska vi nå ut med information till funktionärerna? Hittills har en del information gått ut på domarwebben men då når det inte alla. Johan tar detta till SHF. Marknadskommitté a) SHF har vidarebefordrat en kontakt till distrikt och föreningar gällande exponeringsmaterial. Carola kollar upp vad NHF och föreningarna kan behöva. Första prio för NHF är Roll Ups. b) Ska DM värdefullt stämplas? Hinner vi det i år? Carola kollar upp. Projekt Utveckling a) Monica tar fram en mall för rapporteringen av idrottslyftet från NIF och SISU och skickar ut till föreningarna. b) Styrelsen gick igenom projektansökan för del 2 och hur arbetet gått med de olika målsättningarna. Mikael rapporterade i de olika frågorna. När projektet avslutas så skrivs en skriftlig rapport. c) Sista ansökan av idrottslyftsmedel från SHF del 2 ska göras i januari. Monica ansvarig. d) Mikael får i uppdrag att stötta upp Övertorneå med sin ansökan till RF så att föreningen registreras som en handbollsförening.

4 e) Mikael får i uppdrag att se till att det finns en länk på NHFs hemsida till de olika föreningarnas kontkatuppgifter. f) Vi ser över möjligheten att förlänga projektanställningen tom med befintliga beviljade bidrag.. 59 Ekonomi a) Styrelsen beslutar att Bevista Sunderby AB är NHFs nya samarbetspartner. Det nya avtalet börjar gälla under Q Monica och Anneli är ansvariga för att flytta över redovisningen. Övriga tillfrågade företag tackas för visat intresse, Anneli ansvarig att meddela dem det. 60 Inkomna skrivelser Norrfjärden har skickat in en skrivelse. UK hanterar detta och rapporterar nästa möte. 61 Verksamhetsplanering a) Arbeta vidare med att se över stadgarna utifrån synpunkter på senaste årsmötet. b) Ta fram en arbetsgrupp för att arbeta vidare med finansiering av distriktslagsverksamheten. Nya punkter c) Verksamhetsberättelser: Lämnas till NHF av alla föreningar efter klubbens årsmöte. Kiruna har lämnat in sin för 2013/2014. Vi informerar föreningarna om det på hemsidan. d) Organisationsplanering i Sunderbyn: Senast 10 januari ska anteckningarna vara inne hos Monica för att kunna sammanställa och skickas till valberedningen samt presenteras på årsmötet. 62 Övergripande beslutsärenden Kanslifrågan utreds av Monica och Carola. 63 Övriga frågor a) Kläder till styrelsen: Frågan flyttas till nästa möte. b) Handbollsmotion : STIL har kommit med två datumförslag 31 januari eller 7 februari Styrelsen beslutar att ta alternativet 7 februari och att ta en symbolisk anmälningsavgift på 100 kr/lag. Målet är att även kunna ha en gemensam middag på kvällen. Malin tar fram förslag på inbjudan som Monica och Daniel tittar på innan utskick. 64 Nästa möte januari 2015 enligt tidigare mötesschema. Vi ser över om februari kan vara ett alternativ. 65 Mötet avslutas Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

5 Vid protokollet Sara Lundberg Sekreterare Monica Johansson Förbundsordförande

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-3 Tid och plats 2007-04-26 telefonmöte Närvarande Björn Falk Henry Lindblad Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Pierre Marklund Lars Pahlén 36 Sammanträdets

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

GympaNYTTigt Maj 2011 från

GympaNYTTigt Maj 2011 från GympaNYTTigt Pernilla Eriksson Maj 2011 från 1 Umeå 2011-05-04 Till alla gymnastikvänner! Nu närmar sig sommaren och för de flesta av oss en något lugnare tid för oss inom gymnastiken. Hoppas att ni haft

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen Närvarande ledamöter: Annica Jonsson, Margareta Sjödin, Maria Ståhl, Elisabeth Strandberg, Elenor Österlund, Magnus Hellström from 93, Johnny Öberg from 101 Närvarande suppleanter: Ulla Olsson, Lena Olsson

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012)

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Helena Brogren (HB) Peter Hermanson (PH) Madelene Lidmalm (ML) Johan Ringstedt (JR) Eleonor Säfsten (ES) Johan Wahlberg, (JW) Karin Persson (KP), generalsekreterare,

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Lokalavdelningar och intresseföreningar

Lokalavdelningar och intresseföreningar Lokalavdelningar och intresseföreningar Unga Hörselskadade är en riksorganisation och själva stommen i Unga Hörselskadade är organisationens föreningar. Det finns tre typer av föreningar inom Unga Hörselskadade;

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

Anita hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Att jämte ordförande justera protokollet valdes Inger Karlsson.

Anita hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Att jämte ordförande justera protokollet valdes Inger Karlsson. Protokoll fört vid styrelsemöte 9-10 maj 2015, Scandic hotell, Upplands Väsby Beslutande Anita Ohlson Lena Ohlsson Annika Andersson Inger Karlsson Janet Johansson Susanna Johansson Cathrin Möller Suppleant

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Närvarande Björn Falk Ann-Sofie Svensson. Lars Pahlén Samt icke beslutande, Kurt-Elof Berglund, avgående valberedare

Närvarande Björn Falk Ann-Sofie Svensson. Lars Pahlén Samt icke beslutande, Kurt-Elof Berglund, avgående valberedare Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-2 Tid och plats 070329 kl 19.00 i Södertälje Närvarande Björn Falk Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Henry Lindblad Lars Pahlén Samt icke beslutande, Kurt-Elof

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #176 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 11 februari 2012)

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #176 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 11 februari 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Peter Hermanson (PH) Punkt 1-8.1, Madelene Lidmalm (ML) Erik Massih (EM) Mikaela Rydberg (MR) Moa Wall, (MW) Karin Persson (KP), generalsekreterare, adjungerad

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 6-7 maj 2011 på Viking Line Cinderella

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 6-7 maj 2011 på Viking Line Cinderella 1(4) Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 6-7 maj 2011 på Viking Line Cinderella Närvarande: Klubbrepresentanter Ann Andersson Christer Olofsson Monika Mabergs Per-Olof Jansson

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 13 / 2006 116-127

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 13 / 2006 116-127 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 13 / 2006 116-127 Plats: Telefonmöte Datum: 2006-10-18 Tid: 19.30 22.25 Närvarande: Ledamöter: Suppleanter: Adjungerade Frånvarande: Ordförande Ulf Gustafsson.

Läs mer

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 PROTOKOLL 2-2013 Tid: Plats: Närvarande: fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 Gudhems IF:s klubbstuga Agneta Berlin Morgan Bodin

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 14-2014 235-254

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 14-2014 235-254 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 14-2014 235-254 Plats: Skype Datum: 2014-10-13 Tid: 19.30-22.30 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Hans Björkborg, Erik Hellners, Yvonne

Läs mer

Anteckningar Datum: 2013-05-10 Antal sidor: 6 Starttid: 13:00 Plats: Skövde

Anteckningar Datum: 2013-05-10 Antal sidor: 6 Starttid: 13:00 Plats: Skövde Anteckningar Datum: 2013-05-10 Antal sidor: 6 Starttid: 13:00 Plats: Skövde Deltagande: Svenska Handbollförbundets Tävlingskommitté - Anna Lindblad Svenska Handbollförbundets Tävlingskommitté - Lars-Erik

Läs mer