lagidrott Guide till föreningar som vill utveckla sin LAGidrottsguide Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "lagidrott Guide till föreningar som vill utveckla sin LAGidrottsguide Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet"

Transkript

1 Guide till föreningar som vill utveckla sin lagidrott LAGidrottsguide Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och postadress: Idrottens Hus, Fiskartorpsvägen 15 A, Stockholm Telefon växel: E-post: Hemsida:

2 Varför denna guide? Antagligen håller din förening på att starta upp en lagidrottsverksamhet eller att utveckla er befintliga som ett led i förändringsresan Fokus Korpen. Vi hoppas att denna guide kan ge er pepp och stöd i utvecklingsarbetet! Använd materialet som en helhet, eller finn inspiration i valda delar MEDLEMMAR GEMENSKAP ENKELT DELTAGARE KRÅNGLIGT GLÄDJE ALLA ÄR VÄLKOMNA T Y D L I G T KVALITET OJÄMN KVALITET EJ TIDSENLIGT Gemenskap GEMENSKAP FOKUS KORPEN FÖRYNGRAD MÅLGRUPP RÄTT I TIDEN FÖRETAGS- IDROTT OTYDLIGT ALLA ÄR VÄLKOMNA GLÄDJE Bilden tillsammans med mål och vägval ligger som grund för Korpens gemensamma insatser och årliga Gemensamma vägval det vi tillsammans ska fokusera Modernisera Tydliggöra och Vår gemensamma Utveckla målbild och 2018 beskriver ett nytt medlemskapet tillstånd där marknadsföra vårt unika lokal Korpen är kvalitetssäkra och medlemsbegreppet blir medlem hos oss. erbjudande samt samordna närvaro verksamhetsinriktningar tydliga med vad vi är, Korpens vad vi gör och hur man enkelt extern kommunikation kärnverksamhet de närmaste fem åren. Vi har ännu fler ungdomar och arbetsplatser hos oss och de sportar och har kul med oss. Våra medlemmar är nöjda helt enkelt! Stärka Målbilden 2018 Innan ni påbörjar arbetet vill vi att du och dina föreningskompisar går vår enkla nätbaserade utbildning: Grön och skön grundutbildning i korpkunskap. På så vis får vi ökad samsyn om vad som är unikt med oss och vad vi tillsammans vill stå för. Det är ju vårt värdskap som är avgörande för hur väl våra medlemmar trivs hos oss! Du hittar utbildningen på har vi ett tydligt Korpen. Korpen är ett prisvärt alternativ för företagsidrott och annan vuxenidrott. Ett modernt motionserbjudande med bra kvalitet som också är attraktivt för ungdomar. Det ska vara enkelt att bli medlem och delta i Korpens verksamhet nära där människor bor och arbetar. Korpens erbjudande är tydligt och känt Fler ungdomar Fler arbetsplatser Deltagare i Korpens verksamhet är medlemmar Säkerställ att alla ledare i föreningen är Gröna och sköna utbildade i grundläggande korpkunskap! 2

3 Innehåll 1 Vad innebär kvalitet i Korpens lagidrott? 4 2 Förberedelser är A och O 5 3 Kvalitetssäkra ditt arrangemang 6 4 Genomförande 8 5 Checklista för arrangemang och cuper 9 6 Marknadsföring i samklang med varumärket 10 7 Vilka marknadsföringsinsatser skall vi prioritera? 11 8 Om disciplinära åtgärder 12 9 Disciplin i Korpen Malmö ger trygghet Olycksfallsförsäkring Söka pengar Korpen Sundsvall har stenkoll på LOK-stödet Korpen Sollentunas korta serie lockar unga lag Korpen Stockholms domare är engagerade Den ovärderliga lagledaren Korpen National Cup och Sweden Floorball Cup 22 3

4 1 Vad innebär kvalitet i Korpens lagidrott? Sedan 2011 har vi på olika sätt fört ett samtal inom Korpen om vad kvalitet innebär för oss. Det har visat sig att uppfattningen skiljer sig åt beroende på synsätt och erfarenheter. Om vi ska kunna jobba mot målbilden 2018 behöver vi hitta ett gemensamt synsätt på kvalitet som även är anpassningsbart för varje unik förening. Vi har kommit fram till att det kanske inte handlar om att definiera vad hög kvalitet är det handlar snarare om att hitta rätt kvalitet för Korpen. För oss handlar det såklart om korpkvalitet! Ta reda på hur medlemmarna upplever lagidrotten i er förening! Korpens föreningar har möjlighet att årligen genomföra en Nöjd Medlems Index NMI. Läs mer om hur du går tillväga på: Genom vårt erbjudande av prismedveten motionsidrott ska vi verka för att uppnå rätt kvalitet för oss. Korpkvalitet innebär att vi uppfyller våra medlemmars behov och förväntningar och att vi tillsammans med våra medlemmar kontinuerligt arbetar med att utveckla vår verksamhet. Vi gör det genom att fokusera på nyckelorden kompetens, enkelhet, tillgänglighet och tydlighet. 4

5 2Förberedelser är A och O Utgångspunkten är att ni har bestämt er för att arrangera en cup/serie. Vad händer nu? Det är lätt att börja vandra iväg till själva verksamhetsdelen direkt, hur ska vi lägga upp grupperna, bollar, sargar etcetera Backa bandet! Ju mer noggranna ni lyckas vara i den här fasen, desto lättare kommer genomförandet att bli. Här nedan följer ett förslag på ett arbetsupplägg i uppstarts- eller omstartsfasen. Projekt- och tidsplan En arbetsgrupp som arbetar i projektform är bra oavsett om det gäller en cup eller seriespel. Även serieverksamheten kan med fördel betraktas som ett återkommande projekt. Fördelen med detta synsätt är att det ger tydliga roller, ett avslut och möjlighet till utvärdering efter varje säsong. Därmed ges en chans att förbättra och förnya kommande säsong när man tar avstamp i förra årets erfarenheter. Arbetsgruppen, som med fördel arbetar i lärgruppsform (före detta studiecirkel) bör naturligtvis anmälas till SISU Idrottsutbildarna. Detta är ett enkelt sätt att generera mer resurser till utbildning och utveckling i föreningen, genom att helt enkelt redovisa det utvecklingsarbete som redan bedrivs! Börja med ett upptaktsmöte där ni diskuterar visionen med arrangemanget. Det är visionen som skapar lust och engagemang hos alla som ska arbeta! Hur vill ni att arrangemanget ska se ut och vad är det som är viktigt för er? Fortsätt sedan med att diskutera målen kring visionen: Vad vill vi göra? Hur ska vi göra det? När ska vi göra det? Vilka ska göra det? Lägg sedan upp en noggrann projekt- och tidsplan som ni hela tiden kan gå tillbaka till, ändra i och använda som arbetsverktyg. Reflektera! Vad har ni för vision med arrangemanget? Tips Kontakta din utbildningskonsulent på SISU Idrottsutbildarna för att inleda ett samarbete och på så sätt skapa resurser för utbildning och utveckling i föreningen. Du hittar kontaktuppgifter till din utbildningskonsulent på www. sisuidrottsutbildarna.se/ditt distrikt. 5

6 3 Kvalitetssäkra ditt arrangemang Utgångspunkten är att ni har bestämt er för att arrangera cup eller serie. Vilka förhållanden är viktiga för den målgrupp vi vill vända oss till? Hallar, tider, planer och så vidare. Detta måste sedan sättas i relation till priset naturligtvis. Tänk efter ordentligt vad ni tror är viktigast för er målgrupp, är det att spela till ett billigt pris på en grusplan eller betalar de gärna mer för konstgräs? Om något upplevs som proffsigt är människor generellt villiga att betala mer. Tips på proffsigt Snygg och genomarbetad inbjudan utefter Korpens grafiska profil skapas enkelt i Korpens marknadsbank. Hur ser arenan/planen där spelet ska ske ut? Dekoration vid cup, funktionärer i matchande kläder, domarnas klädsel med mera. Bemötande och service till lagen hela vägen. Från anmälan till bemötande på arenan (se mer under avsnittet mervärden ) Speaker och sekretariat som är uppdaterat och informerat Att tidsplanen hålls och därmed är realistiskt upplagd från början Att resultat och tabell snabbt kan ses på hemsida och i Korpens app. Typ av kvalitetssäkring Vad har ni för krav på domare/funktionärer och vilket ansvar bär de? Vilket uppförande kräver ni av deltagarna och hur förmedlar ni detta? (tröjnummer, tid på plats innan match, repressalier vid regelbrott o.s.v.) Vad har lagledarna för ansvar? Vilket ansvar bär ni som arrangörer? Kommunikation Envägskommunikation genom mejl och hemsida gör det svårt att veta hur eller om informationen mottagits. Ansvaret att se till att kunskap och information förmedlas ligger alltid hos föreningen. För att komma bort ifrån - Jag hade ingen aning om det här kan en obligatorisk samling innan cupstart eller lagledarträff innan serien vara en bra idé. Mervärden Att erbjuda något som gör att medlemmarnas förväntningar på arrangemanget överträffas ger ett viktigt mervärde. Det kan handla om försäljning, kringarrangemang eller en fest i samband med cupen. Sätt det i relation till den målgrupp ni vänder er till. Har ni till exempel en cup där ni vill attrahera småbarnsföräldrar så är det kanske en bra idé att ha ett hopptorn! Reflektera! När och på vilket sätt ska ni på bästa sätt kommunicera med era lag inför arrangemanget? Det handlar inte om någon elitsträvan, utan att komma ifrån Det är ju bara Korpen -känslan Att medvetet välja en linje och hålla vid den föder enkelhet och rörelseglädje som vi eftersträvar. 6

7 Reflektera! Vilken/vilka målgrupper vill ni nå ut till? Lag-TA Med hjälp av Korpens lagadministrationsverktyg Lag-TA kan föreningen administrera sin lagidrottsverksamhet på ett smidigt sätt. Domaren kan till exempel sms:a in slutresultatet i matcherna så uppdateras tabellen automa tiskt. Er föreningsutvecklare hjälper er gärna om ni vill komma igång! Reflektera! Hur kan ni, med enkla medel, skapa mervärden till arrangemangets deltagare? Marknadsbanken I Korpen marknadsbank kan korpföreningar enkelt skapa sina egna affischer, inbjudningar och annonser helt enligt Korpens grafiska profil. Ta kontakt med er föreningsutvecklare om ni vill ha hjälp att komma igång. 7

8 4 Genomförande Noggranna förberdelser Med noggranna förberedelser bör själva genomförandet bli en skön resa. Trots minutiösa förberedelser blir det dock inte alltid som man tänkt sig. Det viktigaste är att ni har förberett er så att ni kan vara närvarande under genomförandet. De problem och oförutsedda händelser som uppstår måste ni kunna ta tag i direkt. Det handlar om att skapa en upplevelse för deltagarna på plats. Vad är det då som ger ett bra intryck? Lugnt och samlat intryck från arrangörerna, ingen stress Informerade funktionärer som inte behöver skicka vidare frågor Snabbt uppdaterade resultatlistor Bra och kunniga domare Snyggt marknadsföringsmaterial och dekoration Matchande kläder för arrangörerna och domare Olika mervärden (kiosk, aktiviteter, material) Sekretariat som är strategiskt placerat, tillgängligt och informerat Lätt att nå rätt person med frågor och att hitta in formation på exempelvis hemsida, facebooksida eller i app. Att utvärdera sin cup eller serie är alltid viktigt. Det är lätt att pusta ut efter genomförandet och vilja släppa det, men det är här det verkliga utvecklingsarbetet startar. Vad har vi lärt oss? Vad kan vi göra bättre till nästa gång/år? Utvärderingen startar inte när cupen/ serien är avslutad, utan tanken på hur utvärderingen ska ske bör finnas med redan i föreberedelsefasen. I seriespel kan en idé vara att lagledarna får ett mail några gånger under säsongen med uppmaning att lämna in synpunkter. Uppföljning Uppföljningen består av två faser: Analys: Vad gick bra, mindre bra? Enkäter till deltagarna är vanligt, antingen direkt i anslutning till cupen eller per mejl efter någon vecka. Viktigt att dokumentera analysen! Utveckling: Vad behöver vi förbättra/utveckla till nästa gång? Vad glömde vi bort? Vad ska vi sluta/ börja med? Hur kan vi arbeta effektivare? Mycket av detta tänker ni säkert efter serien eller cupen, men det faller lätt i glömska om det inte dokumenteras Ta er tiden att träffas i arbets gruppen och skriva ner allt ni kommit fram till, om inte för er egen skull så för nya som kommer in i arbetsgruppen till nästa gång. Pimpa ert arrangemang Vid större arrangemang så kanske inte föreningens eget marknadsföringsmaterial räcker till. Korpen riks lånar gärna ut material till sina föreningar. Bland lånematerialet finns beachflaggor, portaler och rollups. Se dock till att höra av er i tid! Tips Skapa ett Google-konto och använd deras kostnadsfria enkätverktyg i Google Drive för er utvärdering. Ta kontakt med Korpen om ni behöver hjälp att komma igång App Korpen har tagit fram en app som kan laddas ner till smartphones. Jobbar föreningen i Lag-TA så kan medlemmen se resultat och tabell direkt i sin mobiltelefon. 8

9 5Checklista för arrangemang och cuper Checklistan är till som stöd för minnet vid större arrangemang eller cuper. Välj själv vilka punkter som är aktuella för er! 1. Ansvariga: kontaktuppgiftslista med rubriker på ansvariga och ansvarsområden. 2. Arrangemangsbeskrivning/Korp-profilerad inbjudan. en A4 som innehåller det viktigaste: vilken cup/arrangemang, tid, plats, kostnad för deltagare, postgiro/bankgiro inbetalning, öppet för vilka, hur anmäler jag mig (ev resor, mat, boende), kringarrangemang, kontaktuppgifter för frågor med mera. 3. Projekt- och tidsplan. En enkel tidsplan underlättar jobbet för alla och undanröjer mycket onödigt gruffande! Innehåll: Tillståndsansökningar, informationstillfällen, marknadsföringsplan, 4. Budget. 5. Lokalbokningar: vem är ansvarig? 6. Sponsorer: Vem tar kontakter och skriver avtal? Vilka åtaganden? när betalas pengarna ut? När lämnas varor ut? Kan detta påverka andra sektioner, hur? Sponsor engagerad enligt tidigare kontrakt? Sponsor speciellt för detta? Har Korpen skrivit något avtal som redan täcker den här verksamheten? 7. Marknadsföringsplan: När var och hur ska arrangemanget marknadsföras? 8. Materialbehov: hänvisningsskyltar, nummerlappar, avspärrningslinor, startkort, ljus/ljudanläggning, start/målvagnar, resultattavlor, pokaler, biljetter, funktionärskläder, roll-ups, banderoller, SEOsarger, bollar, pipor, västar, klockor, el, internetuppkoppling, tält, el, musik, sjukvårdsutrustning, toaletter. 9. Behov av hjälp från Korpen eller andra sektioner? Personella resurser, vem/till vad, marknadsföring, tryckning/produktion av material, funktionärer. 10. Samarbetspartners (ej sponsorer): idrottsföreningar, idrottsförbund, andra ideella organisationer, media, kommun/landsting, andra sektioner, restauratörer, underhållning mm. 11. Tillståndsansökningar: Lotterier, offentliga/privata platser, tillfällig försäljning av prylar/korv mm, utskänkning, offentlig musik. 12. Kringarrangemang: uppvisningar, försäljning, utställning, konvent, mässor, utbildningar/föredrag, underhållning, mat/dryckförsäljning. 13. Priser: inköp? Korpens arrangemangsguide Ladda gärna hem Korpens arrangemangsguide från marknadsbanken om ni vill ha fler tips och idéer på hur ni ska lyckas med ert arrangemang. 14. Resor, mat och boende: vem kontaktas för resor? För boende? För mat? Övrigt? Kom ihåg När ni i föreningen planerar ert arrangemang, gör det då i form av en lärgrupp tillsammans med SISU Idrottsutbildarna! Checklista för lagidrott 1. Vilka regler kommer att gälla? 2. Har många lag kommer att kunna delta? 3. Vilket spelsystem kommer att användas? 4. Representationsbestämmelser. 5. Vilken utrustning håller arrangören med? 6. Hur många spelare/lag, avbytare? 7. Domare finns/lagen dömer själva? 8. Vilka tider spelas matcherna? 9

10 6 Marknadsföring i samklang med varumärket Målbild 2018 I vår målbild 2018 står det att Korpens erbjudande är tydligt och känt. För att vi ska lyckas uppnå denna målbild är det viktigt att vi tillsammans tar ansvar för att förmedla en gemensam bild av vårt Korpen. Även om verksamheterna kan se olika ut, ha skilda regler eller anmälningsförfaranden så kan vi via vissa igenkänningsfaktorer i vårt bild- och skriftspråk förmedla samma budskap. För att förenkla arbetet för Korpens föreningar att synliggöra sin verksamhet på likartat sätt har det tagits fram ett antal material och hjälpmedel. Tonläge Frågan är inte vad man säger utan hur man säger det Tonläget är kamratligt och känns äkta. Det är enkelt, med humor och känns rätt i tiden. Tonen återspeglar gemenskap och glädje. Hjälpmedel för att Korpen ska bli tydligt och känt Marknadsbanken Hjälper och ger inspiration till föreningen att skapa annonser, inbjudningar och affischer som följer Korpens grafiska profil. Korpens kommunikationsplattform När verksamheten ska kommuniceras så gäller det att vi inom organisationen har ett föredraget sätt kring hur vi ska förmedla den. Vilket är vårt erbjudande, vår uppgift, vad berättar vi om och med vilket språk berättar vi? Detta har sammanfattats i vad vi valt att kalla Korpens kommunikationsplattform. Vårt erbjudande Vad är unikt med oss? Korpen är en del av idrottsrörelsen och är startat av människor som vill träna eller aktivera sig utifrån egna intressen och förutsättningar. Vi ser till att människor får möjlighet att förverkliga sina egna, sina vänners eller sina arbetskompisars motionsönskningar. Vi organiserar aktiviteter, anpassat utifrån önskemål och behov! Redaktörmanual för hemsida Ger tips på hur föreningen kan utforma sin hemsida i Idrottonline för att göra den både stilren och användarvänlig. Korpen i sociala medier Handbok i hur föreningen bör tänka kring och planera sin närvaro i sociala medier. Korpens webbshop Här kan föreningen köpa kläder och marknadsföringsmaterial som stämmer överens med den grafiska profilen. Reflektera! Hur gör ni för att er kommunikation inför/under/ efter arrangemanget ska uppfattas som kamratlig, äkta och med humor? Vårt uppdrag och vår mission Korpen gör det enkelt för människor att sporta och ha kul tillsammans. Innehåll Vad vi berättar Lyft fram den lokala verksamheten och de bra arrangemangen, ledarna och prisvärdheten! Korpen står för: Tillgänglighet, kvalitet, prisvärdhet och glädje! 10

11 7 Vilka marknadsföringsinsatser ska vi prioritera? När budskapet är paketerat i rätt form är nästa steg att fundera på hur föreningen på bästa sätt når ut med informationen om sin cup eller serie till personer som kan tänkas vara intresserade. Vilka vägar som är mest effektiva kan skilja sig åt mycket mellan orter. På mindre orter kan lokala annonsblad vara ett bra sätt, andra jobbar via Facebook, radio, affischering, mail etcetera. Vägarna för att nå ut med sitt budskap är oändliga och gör man lite av allt kan det lätt bli ingenting. Ett tips är därför att sätta sig ned och lista alla marknadsföringsinsatser man kan komma på för att sedan göra en prioritering kring vilken/vilka man ska välja för just detta arrangemang. För att prioritera bland dessa insatser kan ni ta hjälp av modellen nedan. Bästa effekten Gå igenom alla marknadsföringsinsatser ni listat utifrån hur stora resurser (tänk både arbetsinsats och/eller pengar) de kräver att genomföra kontra hur stor effekt föreningen tror sig få av insatsen. Kom ihåg att väga in vilken den primära målgruppen är för budskapet när ni reflekterar kring hur ni får den bästa effekten. Hur kommunicerar dagens unga? Var föreningen kommunicerar spelar stor roll på vilka man når. På frågan Hur håller du dig uppdaterad? svarade målgruppen ungdomar och äldre så här: år 1. Sociala medier 2. Kompisar som berättar något 3. Via mobilen år 1. Vanlig TV 2. Morgontidning (papper) 3. Vanlig radio Källa: Ungdomsbarometern 2013 Små resurser Stora resurser Marknadsföringsinsatser Liten effekt Stor effekt Värdera era marknadsföringsinsatser utifrån hur stor effekt ni bedömer aktiviteterna har. Dessa ska göras i relation till vilka resurser (tid och pengar) som finns. 11

12 8 Om disciplinära åtgärder I stridens hetta I stridens hetta kan det bli bråk mellan spelare eller mot domare och funktionärer. Då är det viktigt att det finns ett tydligt regelverk att följa. Korpens stadgar säger att det är föreningens styrelse som är första instans vid ett disciplinärende. Många korpföreningar har dock delegerat frågan och tillsatt en särskild bedömningsnämnd som fått fullmakt att besluta om påföljder vid disciplinärenden. Skulle den anmälda parten inte vara nöjd med bedömningsnämndens beslut i ärendet så kan denne överklaga till korpidrottsnämnden. Vi har nedan skapat en kort genomgång av korpidrottsnämndens uppgift samt tips på hur en bedömningsnämnd fungerar och hur den bör agera gällande disciplinärenden. Korpidrottsnämnden Samtliga specialidrottsförbund som är upptagna i Riksidrottsförbundet har en disciplinnämnd eller en juridisk nämnd. Denna nämnd är det högsta dömande organet inom det förbundet där det verkar, hos Korpen heter denna instans korpidrottsnämnden. Stänger exempelvis en korpförening av en spelare har denna spelare rätt att få sin sak prövad i högre instans och detta sker i korpidrottsnämnden. Nöjer sig inte spelaren med nämndens beslut överklagar spelaren detta till riksidrottsnämnden. Bedömningsnämnd Hur ska en bedömningsnämnd i föreningen vara sammansatt? En bedömningsnämnd består av minst tre personer. Ett exempel för en förening med flera lagidrottssektioner kan vara att nämnden innehåller två ständiga ledamöter och att den sektionsansvarige som ärendet berör kallas in beroende på vilken idrott det gäller. Anställda får inte sitta som ledamöter i nämnden men de får gärna vara adjungerade. Att tänka på 1. Endast den drabbade kan inkomma med anmälan. Alltså inte lagledare. 2. Ordförande i förenings bedömningsnämnd tillsammans med funktionär från den idrott som anmälan avser kallas till möte. 3. Redogörelse av ärendet där anmälan från domaren ska vara med, samtliga inblandade parter skall vara hörda muntligen eller skriftligen. 4. Beslut fattas i nämnden 5. Den berörda har tre veckor på sig att överklaga skriftligen till disciplinnämnden 6. Eventuell överklagan till Riksidrottsnämnden Handbok för disciplinärenden Man kan jämföra ett ärende inom idrotten med ett mål i domstol. Tingsrätten Korpföreningens bedömningsnämnd Hovrätten Korpidrottsnämnden Högsta Domstolen Riksidrottsnämnden Korpidrottnämnden hanterar alltså överklagan i bestraffningsärenden och är dessutom rådgivande i stadgefrågor. Personerna i nämnden är förtroendevalda och har olika specialkompetenser och de väljs vid representantskapet. Ledamöterna väljs på två år och ordförande på ett år. Korpen har tagit fram en handbok för hur föreningen ska hantera disciplinärenden som uppstår i verksamheten. Den kan laddas ner från Korpens hemsida. Disciplinärenden Hur går föreningen tillväga? 12

13 9 Disciplin i Korpen Malmö ger trygghet Så här gör vi! Exempel från en förening Korpen Malmö har under många år prioriterat att jobba med korpkvalitén på sin korpfotbollsverksamhet. En viktig del har varit att skapa klara rutiner för hur föreningen agerar i disciplinära frågor. Vi tog ett samtal med sportchef Ola Pettersson för att höra hur dom gör med sina cirka 30 fall varje år. Efter varje årsmöte tillsätter styrelsen en bedömningsnämnd. Den ska bestå av engagerade, ambitiösa och peppade kvinnor och män och dessa ska vara i olika åldrar. Bedömningsnämnden består av ordförande och två ledamöter. Som sekreterare finns också en anställd i föreningen som protokollför alla möten samt för dialog med lagen. Bedömningsnämnden har som uppgift att vara konsekvent och proffsig för att skapa trygghet för domarna, lagen och funktionärerna. Inför säsongen Håll ett domarmöte och informera domarna om bedömningsnämnden och hur viktigt det är att disciplinära ärenden rapporteras och hanteras på ett konsekvent och proffsigt sätt. Utbilda domarna i hur man skriver en rapport. Berätta också att man kan komplettera muntligt om man som domare har problem att formulera sig skriftligt. Arrangera ett lagledarmöte och informera om bedömningsnämndens syfte. Ha ordentliga och proffsiga mallar för underlag, rapporter och beslut. När det sker en händelse 1. Den drabbade personen, oftast domaren, skriver ett ärende på plats. 2. Ärendet kommer in till föreningens bedömningsnämnd. 3. Bedömningsnämnden tar in underlag från domare, funktionär och båda lagen för att kunna fatta ett rättvist beslut. 4. Om det är motstridiga uppgifter tar vi in ytterligare fakta i ärendet. 5. Bedömningsnämnd fattar ett beslut. Varje fall är unikt men det finns praxis sedan tidigare med olika förseelser och påföljder. 6. Skickar ut påföljdsbeslut till lagledarna och det eventuella straffet börjar gälla. 7. Lagen kan överklaga beslutet till korpidrottsnämnden. Från att bedömningsnämnden har fått ett ärende tar det cirka 3-5 dagar innan ett beslut har fattats. Om det handlar om våld, hot eller andra grövre förseelser fattas beslut redan dagen efter via ett telefonmöte eller att man träffas till ett fysiskt möte. Att tillsätta en tillförlitlig bedömningsnämnd är viktigt och kommer bli allt viktigare. Det handlar inte om att bestraffa någon i första hand utan att visa att man bryr sig och att det finns konsekvenser om man bryter mot gemensamma regler. Man får dock aldrig glömma bort att det finns ett sunt förnuft som löser många ärenden. Ola Pettersson, sportchef Korpen Malmö IF 13

14 10 Olycksfallsförsäkring Försäkra er om att ni är försäkrade innan olyckan är framme. Att spela lagidrott i Korpen innebär att det finns risk att råka ut för ett olycksfall. Alla medlemmar i Korpen har en olycksfallsförsäkring som gäller både vid träning, tävling, match och även på vägen dit och hem. Det är föreningen som är ansvarig för att teckna försäkring för sina medlemmar. Det här ingår i din idrottsförsäkring Akutersättning Tandskadeersättning Krisförsäkring Invaliditetsersättning Dödsfallsersättning Sönderklippta kläder vid vård S januari 2014 Försäkringsinformation Korpen i samarbete med Folksam Du som älskar idrott vet säkert att det är lätt att råka ut för ett olycksfall. Alla medlemmar i Korpen har en olycksfallsförsäkring som gäller både vid träning, tävling, match och även på vägen dit och hem. Gäller både vid match, tävling och träning Försäkringen gäller för olycksfallsskador som inträffar vid deltagande i match, tävling, organiserad träning eller under öppna arrangemang anordnade av Korpen och dess distriktsförbund. Den gäller också under direkt färd till och från dessa aktiviteter. Om en aktivitet sker på annan ort än hemorten (även utomlands), gäller försäkringen också under resor och vistelse i samband med denna. För vem gäller försäkringen? Försäkringen gäller för samtliga medlemmar i Korpen, samt deltagare i öppna arrangemang anordnade av Korpen. Försäkringsnummer K Ersättningar Akutersättning upp till 6 procent av ett prisbasbelopp Tandskadekostnader upp till 60 procent av ett prisbasbelopp Sönderklippta kläder upp till 15 procent av i samband med vård ett prisbasbelopp Skadade kläder upp till 30 procent av och glasögon ett prisbasbelopp Medicinsk invaliditet invaliditetsgrad 1 4 procent kr invaliditetsgrad 5 74 procent ersättning beräknas på kr invaliditetsgrad 75 procent och högre beräknas på kr Dödsfall 1 prisbasbelopp Krisförsäkring upp till 10 behandlingstillfällen Prisbasbeloppet år 2014 är kronor. Olycksfall inte förslitningar Försäkringen ersätter olycksfallsskador och inte skador som är orsakade av exempelvis förslitning, överbelastning eller överansträngning, även om besvären infunnit sig under idrottsutövning. För dig som enskild medlem är försäkringsskyddet i förbundets försäkring begränsat i vissa avseenden. Vi i Folksam rekommenderar dig att ha ytterligare försäkringar som gäller alltid, inte bara när du idrottar. Kontakta oss så hjälper vi dig att bli bra försäkrad. Ring Vid utlandsresa Försäkringen gäller utomlands på samma sätt som i Sverige när utlandsvistelsen inte är längre än 45 dagar. För att du ska få ersättning för bland annat hemtransport och kostnader vid akut sjukdom ska föreningen ha tecknat en särskild idrottsreseförsäkring, en så kallad K96. Tänk på att vid resa inom EU krävs att resenären har med sig det europeiska sjukförsäkringskortet som beställs på försäkringskassans hemsida Ledare och funktionärer Ledare och funktionärer är olycksfallsförsäkrade genom RF:s Grundförsäkring (K 62510). Vid resa utomlands gäller den även vid akut sjukdom. Giltighetstid Försäkringen gäller under 1 januari - 31 december. Försäkringsvillkoren i korthet För försäkringarna gäller vad som anges i försäkringsavtal mellan Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet och Folksam, i dess försäkringsvillkor, i försäkringsavtalslagen och allmän svensk lag i övrigt. Nedan följer en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoren. Fullständiga försäkringsvillkor översändes på begäran. Du kan läsa mer och ladda ned Folksams försäkringsvillkor på Vad är en olycksfallsskada? Med olycksfallsskada menas en kroppsskada som den försäkrade drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse. Med olycksfallsskada jämställs i denna försäkring kroppsskada utan oförutsedd plötslig yttre händelse vid hälseneruptur (avsliten hälsena) vridvåld mot knä fraktur (dock inte stressfraktur) solsting, värmeslag och förfrysning. En vanlig fråga som dyker upp är om det inte är räcker med en personlig olycksfallsförsäkring? Det som beskrivs ovan, med att kroppsskada utan oförutsedd plötslig yttre händelse, är något som andra olycksfallsförsäkringar ofta har begränsningar för. Så här gör du för att anmäla ett skadeärende Gå in på Korpens hemsida och klicka dig fram till Korpens försäkring. Klicka på Anmäl skada här Till höger finns det en rullista. Klicka på olycksfall och fyll i dom uppgifter som efterfrågas. Du kan även ringa Folksam Jour tel Du hittar mer information om hur du går tillväga för att anmäla ett olycksfall på: Visste du att... Korpen har korplag i seriespel Korpfotboll är störst. Övriga lagidrotter i storleksordning är innebandy, rinkbandy, bowling, boule, bordtennis, badminton och golf. Ledare och funktionärer Ledare och funktionärer är försäkrade genom Folksam även de, men då genom Riksidrottsförbundets (RF) grundförsäkring. Mer om denna försäkring, som ingår i medlemskapet i RF, kan du läsa på Folksams hemsida. Observera att denna försäkring inte täcker utövare. 14

15 15

16 11 Söka pengar 5 Korpföreningen kan på olika håll söka bidrag för sin verksamhet. Att söka idrottslyftsmedel från Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet är en stor möjlighet för att utveckla verksamheten för åringar. Om LOK-stödet Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd, och avser att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn och ungdomar mellan 7-25 år. 5 Kommunalt bidrag Det statliga LOK-stödet är inte samma sak som det bidrag du kan få för liknande verksamhet från din kommun. Ofta har de kommunala bidragen inte samma regler som det statliga LOK-stödet, bland annat kan ålder och ansökningstid skilja sig åt. Vill du veta mer om din kommuns bidragsregler kontaktar du ditt distriktsidrottsförbund (DF) eller din kommun. 10 Närvaroregistrering Du kan närvaroregistrera med digitala närvarokort samt närvaroregistrera i IdrottOnline och via mobiltelefon. Ansökan: 25 augusti respektive 25 februari, varje år. Aktiviteter bedrivna under våren ska redovisas senast den 25 augusti och aktiviteter bedrivna under hösten ska redovisas senast den 25 februari. Mer information om LOK-stöd finns på och klicka dig vidare till Ekonomiskt stöd och LOK-stöd. LOK-stödsguiden En gruppaktivitet ska pågå i minst 60 minuter, ledas av minst en ledare utsedd av föreningen och bestå av minst tre och högst 30 övriga deltagare. Gruppaktiviteten ska innehålla en gemensam samling och avslutning. Ledaren ska ha fyllt 13 år och vara medlem i en förening inom RF. Ledaren får inte vara ansvarig för flera gruppaktiviteter samtidigt. Statistik inrapporteras till RF som rapporterar till regeringen Återrapport till RF: Medlemmar IdrottOnline LOK-stöd Utbildningstimmar SISU Idrottsutbildarnas idrottslyft Med ett gott stöd av SISU Idrottsutbildarna kan din förening ta ett helhetsgrepp för att utveckla ungdomsverksamheten med utgångspunkt i Idrotten vill. Som korpförening ska man först göra en analys av nuläget tillsammans med SISU som utmynnar i en utvecklings- och utbildningsplan. Inom ramen för dessa insatser finns möjlighet att söka ekonomiskt stöd för genomförandet. Många olika delar i verksamheten kan ges möjlighet till ekonomiskt stöd om behov identifieras i analysen. 10 Regeringen fördelar stadsbidrag till RF SÅ HÄR HÄNGER PENNINGFLÖDET IHOP Korpföreningar kan söka och få ta del av: Idrottslyft från Korpen Idrottslyft från SISU Idrottsutbildarna SISU-resurs anmälda lärgrupper Idrottslyft från DF LOK-Stöd Visste du att... RF fördelar SF, DF och SISU-bidrag SF fördelar Idrottslyft till förening. SISU Idrottsutbildarna och DF fördelar Idrottslyft och SISU-resurs Korpen har tagit fram en guide med tips för föreningar som söker LOK-stöd. Ta kontakt med er föreningsutvecklare för mer info

17 12 Korpen Sundsvall har stenkoll på LOK-stödet Korpen Sundsvall har under en längre tid jobbat organiserat med LOK-stödet och får nu drygt kronor utbetalt varje år. Med tanke på att LOK-stödsåldern har höjts till 25 år är verksamhetsansvariga Per Stegeby övertygad att det kommer bli mer pengar. Inför varje år har Per Stegeby en dialog med alla domarna och lagledarna för hur hanteringen av LOK-stöd ska gå till. Så här går det till: 1. Varje lagledare har fått en mall som ska ifyllas med namn och personnummer på alla spelare 2. Domarna samlar in varje laglista inför varje match 3. Efter sista korpmatch samlar domaren ihop alla laglistor och lämnar till kansliet 4. Dagen efter fyller kansliet i alla uppgifter i ett enkelt dokument. Första gången tar det lite tid eftersom man måste skriva in alla uppgifter. Vid andra tillfället finns alla uppgifter redan lagrade och närvarorapporteringen går snabbt och smidigt. Så här gör vi! Exempel från en förening LOK-stöd för träning och genomgångar Korpen Sundsvall har i mindre omfattning även prövat att börja registrera sina korplags träningar och möten. Korplagen har blivit utbildade i den digitala hanteringen av IdrottOnline och sköter all administration själva. Som kompensation har dessa lag fått gratis seriespel i fotboll och innebandy. Att lagen registrerar sin egen träning och möten har fungerat riktigt bra och det finns planer att erbjuda flera lag samma sak berättar Per Stegeby. 17

18 13 Korpen Sollentunas korta serie lockar unga lag Så här gör vi! Exempel från en förening Rekrytering av nya lag till verksamheten är en ständdigt aktuell fråga för korpföreningar med lagidrottsverksamhet. Inom Korpen har vi under senare år sett en generell minskning av antalet fotbollslag i seriespel. Inför fotbollssäsongen 2014 så var det just denna trend som gjorde att Korpen Sollentuna valde att testa ett nytt grepp. Förutom sitt ordinarie seriespel som löper från maj till september så valde de att bjuda in till en vår- respektive höstserie. Vårens serie spelades från mitten av april och avslutades första veckan i juni. Höstens serie spelades i augustiseptember. Dessa nya och kortare spelperioder blev direkt populära bland lagen. Eftersom detta är vårt första år så valde vi att sätta en maxgräns på åtta lag och till vårsäsongen platserna gick åt direkt. Sex av lagen som anmälde sig var dessutom ungdomslag vilket känns väldigt kul. Till höstens serie var lite trögare med anmälningarna, men det blev till slut sex lag så vi kunde genomföra även den, säger David Eriksson, Konsulent i Korpen Sollentuna. David tror sig ha en förklaring till varför denna förändring tilltalade ungdomslagen särskilt. Han menar att de unga lagen tvekar att anmäla sig till det ordinarie seriespelet eftersom laget då måste binda upp sig för spel i nästan ett halvår, och mycket kan hända på sex månader i den åldersgruppen. Att binda upp sig en bit in på hösten kan spela stor roll eftersom unga i den åldern faktiskt inte alltid vet vad de gör om ett halvår, särskilt efter sommaren. De kan ha planerat en långresa, måsta flytta för en utbildning eller ett jobb. Ger vi dem istället alternativet att skriva upp sig för spel två månader, april juni eller augusti-september, är chansen större att de väljer att delta. En ytterligare fördel som David märkt av med de kortare serierna är att lag som lämnar walk-over är väldigt sällsynt. Det menar han egentligen också är ett tecken på det vi behandlat ovan, att de kortare och mer intensiva säsongerna gör att lagen inte hinner tröttna på samma sätt som i de längre serierna. I vårt ordinarie seriespel är det alltid mer roddande med matchflyttar eller walk-over matcher under hösten. I de kortare serierna har vi inte haft en enda walk-over match under varken våren eller hösten. Det känns som en verklig kvalitetshöjning och ger mig chansen att lägga min tid på andra saker. Mindre brandsläckning och mer utveckling, avslutar David. Reflektera! På vilket sätt skulle ni kunna ändra strukturen på delar av er lagidrottsverksamhet för att kunna locka nya målgrupper? Framtidens korpförening... Visar uppriktigt intresse för dem som inte platsar Utvecklar nya motionsformer Anpassar sig snabbt utifrån människors behov och önskemål Lämnar snabbt och osentimentalt de aktiviteter som inte längre efterfrågas 18

19 19

20 14 Från lomhörd till lyhörd Korpen Stockholms domare är engagerade Korpen Stockholms fotbollsdomare har länge sett trötta och oengagerade ut i bänkraderna i samband med upptaktsträffen inför säsongen. Och vem kan egentligen klandra dem? Domarträffarna har normalt inte tillåtit domarna att fundera så mycket själva utan har mer varit av informativ karaktär där kansliet berättat om årets säsong och kring viktiga saker att tänka på inför densamma. Då är det lätt att nicka till i bänkraden. Nuförtiden är synen dock en annan för besökaren. Full aktivitet och ett surr i hela lokalen kommer från de smågrupper som numer pratar igenom frågor som t.ex. Vad kan kansliet göra för att hjälpa er i er roll som ambassadörer för Korpen Stockholm?. Visst märkte vi i början en viss ovana bland domarna att jobba i grupprocesser, att vi verkligen vill lyssna på dem. Nu börjar dock alla komma in det och det är väldigt kul att se det engagemang som gruppen visar vid mötena. Vi har gått från att tidigare bara berätta för domaren vad de ska tänka på till att faktiskt vilja ha en dialog med dem, säger Henrik Teljfors fotbollsansvarig i Korpen Stockholm Korpen Stockholm samlar alltid alla sina domare, 80 st utomhus och 40 st inomhus, inför säsongen. Henrik berättar att träffarna håller på 2-2,5 timme och är obligatoriska för alla domare att delta vid. Trots förändringen i tanken kring träffarna finns självklart de mer informativa delarna kvar också, men numer ligger fokus mer på diskussioner kring ambassadörsskapet som kommer med domarrollen. Det kan handla om hur domarna själva ser på hur man ska agera som ambassadör i olika lägen och vilken stöttning de önskar från föreningen för att kunna vara en så bra ambassadör som möjligt. Henrik har även hållit i en del allmän korpkunskap för domarna så alla vet och har samma bild om organisationen de representerar. På senare tid har Korpen Stockholm kommit ett steg till i skapa förutsättningar för föreningens domare att verka som ambassadörer. På domarträffarna har önskemål om fördjupningsmöjligheter uppkommit vilket inneburit att de nu haft en träff med fokus på ämnet mental träning för domare. Alla som var med var jättenöjda med ämnet och vi kommer ta det vidare med en del två snart där vi kommer att fokusera på delar som konflikthantering och retorik eftersom det kom upp som önskemål under del ett. Särskilt många av de mer rutinerade domarna är glada över att få detta tillfälle att lära sig nya saker samt diskutera domarrollen med andra. Korpen Stockholm har numer även en avslutning med alla sina domare, som ett led i arbetet med att visa sin uppskattning till sina domare. Råd från Korpen Stockholm om man vill börja med domarträffar Att ställa krav höjer statusen Börja med att vara tydlig med att domarträffarna är obligatoriska. Att döma i Korpen är lukrativt för domarna, så en eller två träffar per år kan man kräva. Lyssna Var nog med att få med domarna på tåget. Lyssna på dem för att skapa en miljö där de får chansen att uttrycka sina åsikter, genom till exempel diskussioner i smågrupper vid träffarna. Använd SISU Idrottsutbildarna Ta hjälp av SISU, eller er föreningsutvecklare, att hålla i processerna vid träffarna. Viktigt att det är en ny person och röst för domarna, det demonstrerar tydligt på att ni menar allvar med förändringen hos föreningen. Så här gör vi! Exempel från en förening 20

Fler ungdomar i Korpen

Fler ungdomar i Korpen Fler ungdomar i Korpen Amina och Viggo vill bli vattenträningsinstruktörer Vi har en idé om en ny motionsform Vi behöver utveckla vår lagidrott 18-åriga Kim är ett riktigt styrelseämne Sök Idrottslyftet

Läs mer

Disciplinärenden. Hur går föreningen tillväga?

Disciplinärenden. Hur går föreningen tillväga? Disciplinärenden Hur går föreningen tillväga? Skulle den anmälda parten inte vara nöjd med bedömningsnämndens beslut i ärendet så kan denne överklaga till korpidrottsnämnden. Vi har nedan skapat en kort

Läs mer

En handbok för lagledare. Korpen Stockholm

En handbok för lagledare. Korpen Stockholm En handbok för lagledare Korpen Stockholm Vad ska jag med den här handboken till? Den här lagledarhandboken riktar sig främst till dig som är lagledare. Detta då du är en av våra mest värdefulla spelare

Läs mer

Arrangemang Vad kan det vara? Öppet hus Uppvisningar Triangelloppet Blodomloppet Tjejrundan Korpen National Cup Halvvättern Eskilstunaloppet Haningedagen Jägarmilen Växjö Convent Konstgräscup Sweden Floorball

Läs mer

En handbok för domare. Korpen Umeå

En handbok för domare. Korpen Umeå En handbok för domare Korpen Umeå Vad ska jag med den här handboken till? Den här domarhandboken riktar sig främst till dig som är domare. Detta då du är en av våra mest värdefulla medlemmar och som bär

Läs mer

Verksamhetsinriktning samt ekonomisk plan

Verksamhetsinriktning samt ekonomisk plan Verksamhetsinriktning samt ekonomisk plan 2016-2018 2018 2017 2016 2015 2012 2013 2014 FOKUS KORPEN 2018 MEDLEMMAR GEMENSKAP ENKELT DELTAGARE KRÅNGLIGT GLÄDJE 2015 2016 2017 ALLA ÄR VÄLKOMNA T Y D L I

Läs mer

En handbok för lagledare. Korpen Västerås

En handbok för lagledare. Korpen Västerås En handbok för lagledare Korpen Västerås Vad ska jag med den här handboken till? Den här lagledarhandboken riktar sig främst till dig som är lagledare. Detta då du är en av våra mest värdefulla spelare

Läs mer

Korpens representantskap 11 maj 2014 Verksamhetsinriktning samt ekonomisk plan 2015-2018

Korpens representantskap 11 maj 2014 Verksamhetsinriktning samt ekonomisk plan 2015-2018 Korpens representantskap 11 maj 2014 Verksamhetsinriktning samt ekonomisk plan 2015-2018 2018 2017 2016 2015 2012 2013 2014 FOKUS KORPEN Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och postadress: Idrottens

Läs mer

Inledning. Vad är Korpen? Att vara lagledare. Att vara lagkapten

Inledning. Vad är Korpen? Att vara lagledare. Att vara lagkapten Inledning Som lagledare eller vice lagledare i Korpen Stockholms seriespel får du denna handbok. Den har tagits fram som ett hjälpmedel så att du som lagledare ska veta vad dina uppgifter innebär och hur

Läs mer

En handbok för domare. Korpen Xxxxxxxxxxxx

En handbok för domare. Korpen Xxxxxxxxxxxx En handbok för domare Korpen Xxxxxxxxxxxx Vad ska jag med den här handboken till? Den här domarhandboken riktar sig främst till dig som är domare. Detta då du är en av våra mest värdefulla medlemmar och

Läs mer

Handbok för lagledare i Korpen Stockholms Motionsidrottsförening

Handbok för lagledare i Korpen Stockholms Motionsidrottsförening Handbok för lagledare i Korpen Stockholms Motionsidrottsförening Inledning Som lagledare eller vice lagledare i Korpen Stockholms seriespel får du denna handbok. Den har tagits fram som ett hjälpmedel

Läs mer

Försäkringsinformation för lag och ungdom - Svenska Ishockeyförbundet

Försäkringsinformation för lag och ungdom - Svenska Ishockeyförbundet Page 1 of 6 Lagförsäkringen och ungdomsförsäkring Försäkringsinformation 2013 Page 2 of 6 Förbundets nya licens- och ungdomsförsäkring 2013/2014 Inför årets säsong har Förbundet genomfört en upphandling

Läs mer

SISU Idrottsutbildarna en resurs för Korpen

SISU Idrottsutbildarna en resurs för Korpen en resurs för Korpen en resurs och samarbetspartner för hela Korpen Att samarbeta med är enkelt Vad gör? är en stödorganisation för svensk idrott som finns i 21 distrikt över hela landet. SISU:s konsulenter

Läs mer

Försäkringsinformation. för Svenska Skidförbundet. Gäller från och med 1 juli 2009

Försäkringsinformation. för Svenska Skidförbundet. Gäller från och med 1 juli 2009 Försäkringsinformation för Svenska Skidförbundet Gäller från och med 1 juli 2009 2 Svenska Skidförbundets försäkringar I den här broschyren finns en kortfattad beskrivning av försäkringarna som omfattar

Läs mer

Olycksfallsförsäkring för nyanlända & spontanidrott. Robert Rentsch, Folksam Idrott

Olycksfallsförsäkring för nyanlända & spontanidrott. Robert Rentsch, Folksam Idrott Olycksfallsförsäkring för nyanlända & spontanidrott Robert Rentsch, Folksam Idrott 070-373 01 82 BAKGRUND till INTEGRATIONSFÖRSÄKRING Målbilden = likartat försäkringsskydd som SF tecknat för sina spelare/ungdomar

Läs mer

Olycksfallsförsäkring för nyanlända & spontanidrott. Robert Rentsch, Folksam Idrott

Olycksfallsförsäkring för nyanlända & spontanidrott. Robert Rentsch, Folksam Idrott Olycksfallsförsäkring för nyanlända & spontanidrott Robert Rentsch, Folksam Idrott 070-373 01 82 Vi försäkrar 9 av 10 som idrottar genom avtal med 55 specialidrottsförbund. RF:s Grundförsäkring och drygt

Läs mer

Lagförsäkringen och ungdomsförsäkringen

Lagförsäkringen och ungdomsförsäkringen Lagförsäkringen och ungdomsförsäkringen Försäkringsinformation 2013 Förbundets nya licens- och ungdomsförsäkring 2013/2014 Inför årets säsong har Förbundet genomfört en upphandling av licens- och ungdomsförsäkringen.

Läs mer

Svenska Skidförbundet

Svenska Skidförbundet Försäkringsinformation för Svenska Skidförbundet Gäller från och med 1 juli 2012 Svenska Skidförbundets försäkringar I den här broschyren får du en kortfattad beskrivning av försäkringarna som omfattar

Läs mer

Svenska Skidförbundet

Svenska Skidförbundet Försäkringsinformation för Svenska Skidförbundet Gäller från och med 1 juli 2010 Svenska Skidförbundets försäkringar I den här broschyren får du en kortfattad beskrivning av försäkringarna som omfattar

Läs mer

ARBETSMATERIAL. Låt medlemmarna hjälpa dig och din förening att uppnå korpkvalitet! Korpens Nöjd MedlemSindex 1

ARBETSMATERIAL. Låt medlemmarna hjälpa dig och din förening att uppnå korpkvalitet! Korpens Nöjd MedlemSindex 1 ARBETSMATERIAL Korpens Nöjd MedlemSindex Låt medlemmarna hjälpa dig och din förening att uppnå korpkvalitet! Korpens Nöjd MedlemSindex 1 Korpens Nöjd Medlemsindex låt medlemmarna hjälpa dig och din förening

Läs mer

Handbok för lagledare i Korpen Huddinge-Botkyrkas fotbollsserie 2017

Handbok för lagledare i Korpen Huddinge-Botkyrkas fotbollsserie 2017 Handbok för lagledare i Korpen Huddinge-Botkyrkas fotbollsserie 2017 Inledning Som lagledare i Korpen Huddinge/Botkyrkas seriespel får du denna handbok. Den har tagits fram som ett hjälpmedel så att du

Läs mer

Försäkringsinformation 2016/2017, Hockey

Försäkringsinformation 2016/2017, Hockey Försäkringsinformation 2016/2017, Hockey Försäkringsnummer 951257 licensförsäkringen 107248 ungdomsförsäkringen Försäkringsperiod: 1 oktober 30 september VILKA ÄR FÖRSÄKRADE LAGFÖRSÄKRINGEN Försäkrade

Läs mer

Svenska Skidförbundet Försäkringsinformation

Svenska Skidförbundet Försäkringsinformation 1 juli 2014 Svenska Skidförbundet Försäkringsinformation i samarbete med Folksam Svenska Skidförbundets försäkringar I den här broschyren får du en kortfattad beskrivning av försäkringarna som omfattar

Läs mer

Fokus Korpen FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1

Fokus Korpen FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1 ARBETSMATERIAL 2018 kvalitet medlemmar alla är välkomna rätt i tiden föryngrad målgrupp företagsidrott Fokus Korpen från ord till ännu mer handling FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1 2012

Läs mer

Styrelsens förslag till regeländring: Utredning om införande av disciplinnämnd

Styrelsens förslag till regeländring: Utredning om införande av disciplinnämnd Styrelsens förslag till regeländring: Utredning om införande av disciplinnämnd Bakgrund Styrelsen föreslår att utreda om en disciplinnämnd skall införas för att bedöma och besluta i regelärenden som anmäls

Läs mer

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen:

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen: HANDLINGSPLAN För att arbeta med strategierna behövs en handlingsplan med olika insatser. Svenska Kyrkans Unga har en del kampanjer som sker varje år och sedan en verksamhetsinriktning från Stora årsmötet.

Läs mer

Försäkringsinformation för Svenska Bilsportförbundet. Gäller från och med 1 januari 2008

Försäkringsinformation för Svenska Bilsportförbundet. Gäller från och med 1 januari 2008 Försäkringsinformation för Svenska Bilsportförbundet Gäller från och med 1 januari 2008 2 Omslagsfoto Tomas Gustafsson gesonsfoto Olycksfallsförsäkring Försäkringsnummer K 64970 Detta är en kortfattad

Läs mer

Guide till. föreningar som bedriver. Lagidrott

Guide till. föreningar som bedriver. Lagidrott Guide till föreningar som bedriver Lagidrott KORPENS LAGIDROTTSGUIDE 2 Innehåll Visst är det härligt med checklistor och guider? De gör det enkelt att ta till sig omfattande information. Men handen på

Läs mer

Svenska Skidförbundet Försäkringsinformation

Svenska Skidförbundet Försäkringsinformation 1 juli 2015 Svenska Skidförbundet Försäkringsinformation i samarbete med Folksam Svenska Skidförbundets försäkringar I den här broschyren får du en kortfattad beskrivning av försäkringarna som omfattar

Läs mer

Kreativ. Kreativ coaching. Lärgruppsplan COACHING. när det snurrar i bollen. PG Fahlström Carl-Axel Hageskog

Kreativ. Kreativ coaching. Lärgruppsplan COACHING. när det snurrar i bollen. PG Fahlström Carl-Axel Hageskog Kreativ COACHING när det snurrar i bollen PG Fahlström Carl-Axel Hageskog Lärgruppsplan Kreativ coaching Inledning Nästan alla barn och ungdomar i vårt land är under någon period av sitt liv med i idrotten.

Läs mer

Nyckeln till föreningens kommunikation och administration. Administration

Nyckeln till föreningens kommunikation och administration. Administration Nyckeln till föreningens kommunikation och administration Administration Upplägg lördag 13.30-15.30 PowerPoint: Allmän information om IdrottOnline De administrativa funktionerna: - Medlemsregistret - LOK-närvaro

Läs mer

Att starta en lärgrupp

Att starta en lärgrupp 1 Att starta en lärgrupp Stöd och hjälp! Det här materialet är gjort som ett stöd för lärgrupper. Planen är en hjälp för att göra det tydligare för er som vill arbeta med utbildningsmaterialet och fungerar

Läs mer

Grundutbildning. för Junisledare. Vilket ansvar har jag som ledare

Grundutbildning. för Junisledare. Vilket ansvar har jag som ledare Kurspass 7 Säkerhet Fakta Grundutbildning Vilket ansvar har jag som ledare Ni som ledare har tagit ett ansvar för barn genom att bli ledare för en grupp. Barnens föräldrar har lämnat över ansvaret till

Läs mer

FRÅGEFORMULÄR - NOLLMÄTNING

FRÅGEFORMULÄR - NOLLMÄTNING 2012-05-14 FRÅGEFORMULÄR - NOLLMÄTNING Korpen Hej! Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet (Korpen riks) genomför just nu en undersökning bland alla korpföreningar och nationella organisationer för att

Läs mer

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 1 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 2 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 INNEHÅLL 3 INLEDNING 4 BÖRJA MED EN NULÄGESANALYS 6 SÄTT DET

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Förberedelse: Planera, planera, planera

Förberedelse: Planera, planera, planera Förberedelse: Planera, planera, planera En av de viktigaste beståndsdelarna i en lyckad rekrytering är planering. Planera i god tid, gärna på våren så att det inte blir stressigt på hösten precis innan

Läs mer

Domarens försäkringsskydd

Domarens försäkringsskydd Domarens försäkringsskydd Riksidrottsförbundets(RF) Grundförsäkring via Folksam ger ett grundskydd för alla till RF anslutna organisationer. Premien betalas av RF. RF:s Grundförsäkring innehåller följande

Läs mer

Face to Face Skapa utbildning i världsklass! Idrottsrörelsen har drygt 3 miljoner medlemmar i Sverige och är landets största och kanske viktigaste folkrörelse. Idrottens vision är: Svensk idrott världens

Läs mer

STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD LOK-STÖD. Nya regler från 1 januari 2014

STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD LOK-STÖD. Nya regler från 1 januari 2014 STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD LOK-STÖD Nya regler från 1 januari 2014 Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd, och är avsett att stödja barn- och ungdomsverksamheten mellan 7-25 år i

Läs mer

Innehåll. Syfte med Flickbandyns Dag. Syfte med manualen Portalen Licensierade flick- och damspelare

Innehåll. Syfte med Flickbandyns Dag. Syfte med manualen Portalen Licensierade flick- och damspelare Innehåll Syfte med Flickbandyns Dag Syfte med manualen Portalen Licensierade flick- och dam Planering inför arrangemanget Genomförande av arrangemanget Marknadsföring Arbetet efter arrangemanget Projektledare

Läs mer

10.30-11.30 KNYTKONFERENS 10.45-11.15. 4A Bidragsskolan. LOK-stöd. Valet av partners. 6A Framtidens träning. Möjligt för unga att förbättra Korpen

10.30-11.30 KNYTKONFERENS 10.45-11.15. 4A Bidragsskolan. LOK-stöd. Valet av partners. 6A Framtidens träning. Möjligt för unga att förbättra Korpen Dags att välja! En knytkonferens är vad det låter som, det liknar ett stort knytkalas. Du som deltagare kommer för att ta en välsmakande munsbit här och där och sätter din personliga agenda för dagarna.

Läs mer

MATCHFIXING. Lärgruppsplan

MATCHFIXING. Lärgruppsplan MATCHFIXING Lärgruppsplan Lärgruppsplan Matchfixing betyder att någon med otillåtna medel påverkar resultatet i en idrottstävling. Fenomenet finns över hela världen och blir allt vanligare även i Sverige.

Läs mer

Samtalsunderlag Korpens gröna och sköna ledarskap

Samtalsunderlag Korpens gröna och sköna ledarskap Samtalsunderlag Korpens gröna och sköna ledarskap G RÖNA SKÖNA LE DARSKAPET LEV SOM DU LÄR BRY DIG MÖJLIGGÖR Samtalsunderlag upptäck och lär tillsammans Detta samtalsunderlag är utformad som en s.k. lärgrupp

Läs mer

Föreningsträdet Min förening. Handledning Aktiva 15 år. Föreningskunskap Vad erbjuder vår förening? Att vara domare

Föreningsträdet Min förening. Handledning Aktiva 15 år. Föreningskunskap Vad erbjuder vår förening? Att vara domare Föreningsträdet Min förening Handledning Aktiva 15 år Föreningskunskap Vad erbjuder vår förening? Att vara domare Att arbeta med Föreningsträdet Syfte: Tanken med föreningsträdet är att med hjälp av enkla

Läs mer

Statligt stöd till våra 70 idrotter

Statligt stöd till våra 70 idrotter Att samarbeta med Statligt stöd till våra 70 idrotter Basbidrag Storleksbidrag (antalet medlemmar) Verksamhetsbidrag - LOK stöd - Utbildning, SF + SISU Idrottsutbildarna - Elitstödet Stödorganisationer

Läs mer

14/11 2015 i Piteå Norrmalmia Sporthall

14/11 2015 i Piteå Norrmalmia Sporthall GRÖNA KLASSER Pojkar/Flickor födda -07 och yngre 14/11 2015 i Piteå Norrmalmia Sporthall Röda och Blåa klasser spelar 17-18/10 2015 (spelare födda ca 2002-2006) Välkomna till RCC Innebandy cup 2015 i Piteå!

Läs mer

22 februari 2008 1BP78. Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If!

22 februari 2008 1BP78. Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If! Offert 22 februari 2008 Mikael Edlund Himlastigen 56 906 41 UMEÅ 1BP78 Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If! Vi har nöjet att lämna förslag på försäkringslösning och offert

Läs mer

Lärgruppsplan Utvecklingsplan för tränare och aktiva

Lärgruppsplan Utvecklingsplan för tränare och aktiva Lärgruppsplan Utvecklingsplan för tränare och aktiva SISU Idrottsutbildarna är lokal anordnare av all studieverksamhet som rapporteras som statsanslagsberättigad. Föreningen är arrangör och samverkanspart.

Läs mer

SISU-Idrottsutbildarna

SISU-Idrottsutbildarna SISU-Idrottsutbildarna SISU Idrottsutbildarna är idrottens utbildningsorganisation och ger tillsammans med Svenska Golfförbundet stöd åt klubbar när det gäller utbildning och utveckling av verksamhet i

Läs mer

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS FÖRENINGS-ABC 2012

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS FÖRENINGS-ABC 2012 S FÖRENINGS-ABC 2012 Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) är det idrottsförbund som samlar Sveriges skytteföreningar. Är ni redan i dag medlem hos Svenska Skyttesportförbundet innebär det att ni tidigare

Läs mer

KORPENS NÖJD MEDLEMSINDEX

KORPENS NÖJD MEDLEMSINDEX ARBETSMATERIAL KORPENS NÖJD MEDLEMSINDEX Låt medlemmarna hjälpa dig och din förening att uppnå korpkvalitet! KORPENS NÖJD MEDLEMSINDEX 1 2012 DELTAGARE KRÅNGLIGT OJÄMN KVALITET EJ TIDSENLIGT OTYDLIGT Korpens

Läs mer

MEDBORGARDIALOG. - en liten guide

MEDBORGARDIALOG. - en liten guide MEDBORGARDIALOG - en liten guide Medborgardialoger i Orsa kommun - en liten guide Infoavdelningen, Janne Bäckman, december 2010 Vad är en medborgardialog? Det är helt enkelt ett sätt att prata med människor

Läs mer

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK LATHUND RIXHAJK SPÄNNANDE PROJEKT Rixhajken är ett av de få seniorscoutarrangemangen som återkommer varje år, därför är det extra kul om seniorscouterna kommer ihåg just Er hajk. Det ska vara roligt att

Läs mer

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS FÖRENINGS-ABC 2014

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS FÖRENINGS-ABC 2014 S FÖRENINGS-ABC 2014 Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) är det idrottsförbund som samlar Sveriges skytteföreningar. Är er förening redan i dag medlem hos Svenska Skyttesportförbundet innebär det att ni

Läs mer

RUJK 2015. Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK

RUJK 2015. Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK RUJK 2015 Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK Ungdomskommitténs aktiviteter under årsmötet Lördag Presentation av Ungdomsverksamheten

Läs mer

Rapport Utredning regionala stödfunktioner

Rapport Utredning regionala stödfunktioner Rapport Utredning regionala stödfunktioner Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och postadress: Idrottens Hus, Fiskartorpsvägen 15 A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se

Läs mer

IDROTTSLYFTET. MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet!

IDROTTSLYFTET. MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! IDROTTSLYFTET MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! ÖPPNA DÖRRARNA FÖR FLER OCH BEHÅLL FLER LÄNGRE Vi vill att barn och ungdomar ska utvecklas, trivas och må bra

Läs mer

Sammanfattning processarbete 9 maj 2015, Korpkvalitet

Sammanfattning processarbete 9 maj 2015, Korpkvalitet Sammanfattning processarbete 9 maj 2015, Korpkvalitet 1 Sammanfattning processarbete 9 maj 2015, Korpkvalitet Tillgänglighet Att både fysiskt finnas på plats där medlemmarna finns samt svara på mail och

Läs mer

Mer om Idrottens föreningslära hittar du på www.sisuidrottsutbildarna.se. Mötet, samtalet och sökandet är nycklarna

Mer om Idrottens föreningslära hittar du på www.sisuidrottsutbildarna.se. Mötet, samtalet och sökandet är nycklarna Lärgruppsplan Allt kommunicerar Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Allt kommunicerar.

Läs mer

Att göra en studieplan

Att göra en studieplan 1 Att göra en studieplan Stöd och hjälp! Denna studieplan är gjord som ett stöd för studiecirklar. Den ska fungera som hjälp för att göra det tydligare för er som vill arbeta med studiematerialet och som

Läs mer

Svensk idrotts egna verksamhetssystem. Administrativ & kommunikativ IT-plattform mellan medlemmar, förening och förbund

Svensk idrotts egna verksamhetssystem. Administrativ & kommunikativ IT-plattform mellan medlemmar, förening och förbund Svensk idrotts egna verksamhetssystem Administrativ & kommunikativ IT-plattform mellan medlemmar, förening och förbund LOK-närvaroregistrering: Tre steg: 1. Lägga upp aktiviteter 2. Lägga till deltagare

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

6 Lathund rikstäckande arrangemang

6 Lathund rikstäckande arrangemang LATHUND RIKSTÄCKANDE AR R A N G E M A N G SPÄNNANDE PROJEKT Att arrangera ett Rikstäckande Arrangemang är ett roligt men ganska stort och krävande arbete. Det behövs planering och mycket förberedelser

Läs mer

Arbetsplan. Förslag planering:

Arbetsplan. Förslag planering: Arbetsplan Vi använder följande referenslitteratur: Civilförsvarsförbundets egna skrifter samt, om cirkeldeltagarna vill, även boken Styrelsearbete i ideella föreningar författad av David Gustafsson. Sammankomst

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

kan och vill påverka i min förening!

kan och vill påverka i min förening! kan och vill påverka i min förening! Varför? På Riksidrottsmötet (RIM) 2009 togs beslut, efter motion från Skåneidrotten, att SISU Idrottsutbildarna skulle ta fram ett studie- och utbildningsmaterial för

Läs mer

NYHETSBREV. Cumap LIVE - lanserat!

NYHETSBREV. Cumap LIVE - lanserat! NYHETSBREV Cumap LIVE - lanserat! Import av serier - förbättring Mobilappen gratis för alla... - nya funktioner SUPPORT - nyhet på vår hemsida Smått och gott, tips och trix 2014-06-12 Nr 18 DET VAR ETT

Läs mer

Peter Nilsson SISU Idrottsutbildarna Box 1030, Neptungatan Visby tfn: , e-post:

Peter Nilsson SISU Idrottsutbildarna Box 1030, Neptungatan Visby tfn: , e-post: Peter Nilsson SISU Idrottsutbildarna Box 1030, Neptungatan 4 621 21 Visby tfn: 207057, 0768-540760 e-post: peter.nilsson@gotsport.se www.gotsport.se Föreningen När man gör en säsongsanalys, så bör man

Läs mer

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå Beskrivning av vår verksamhet i Piteå SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund och utbildningsorganisation. Vi bildar, utbildar och utvecklar idrotten SISU Idrottsutbildarna utbildar och

Läs mer

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet!

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! IDROTTSLYFTET MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! VAR MED OCH UTVECKLA VÄRLDENS BÄSTA BARN- OCH UNGDOMSIDROTT! I de flesta idrottsföreningar finns goda idéer

Läs mer

Guide till medlemsrekrytering

Guide till medlemsrekrytering Guide till medlemsrekrytering Vi är många medlemmar i Vårdförbundet idag, men vi kunde vara fler! Ju fler medlemmar vi är desto större möjlighet har vi att påverka och föra fram våra åsikter kring såväl

Läs mer

IdrottOnline introducerades 2007 med målet att kunna erbjuda svensk idrott en stabil och driftsäker plattform för administration och kommunikation.

IdrottOnline introducerades 2007 med målet att kunna erbjuda svensk idrott en stabil och driftsäker plattform för administration och kommunikation. IdrottOnline introducerades 2007 med målet att kunna erbjuda svensk idrott en stabil och driftsäker plattform för administration och kommunikation. Med IdrottOnline erbjuds idrottens förbund och föreningar

Läs mer

akut omhändertagande inom idrotten Lärgruppsplan

akut omhändertagande inom idrotten Lärgruppsplan SKADOR OCH SJUKDOMAR akut omhändertagande inom idrotten Lärgruppsplan Lärgruppsplan Fysisk aktivitet och idrott förbättrar hälsa, det kan vi konstatera i åtskilliga vetenskapliga studier. Men det finns

Läs mer

Arrangörsmanual för turneringar

Arrangörsmanual för turneringar Arrangörsmanual för turneringar Vi vill med dessa sidor ge Er lite hjälp när Ni ska arrangera en turnering i Er förening. Det mesta i denna manual är bara exempel på hur man kan göra, ni kanske har mycket

Läs mer

Idrottens föreningslära

Idrottens föreningslära Idrottens föreningslära - grunden Nya Föreningsguiden Målstegen Idrotten vill Normalstadgar Skatter och avgifter PM SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker Plats för eget material från SF och IF

Läs mer

Välkommen till. Ny i styrelsen. - en introduktion för nya styrelseledamöter

Välkommen till. Ny i styrelsen. - en introduktion för nya styrelseledamöter Välkommen till Ny i styrelsen - en introduktion för nya styrelseledamöter Ny i styrelsen - en introduktion för nya styrelseledamöter -Vad har man att rätta sig efter vad styr en förening -Styrelsens ansvar

Läs mer

innehåll Inledning 3 Projektplan 3 Tidsplan 4 Min tidsplan 5 Budget 6 Min budget 7 Marknadsföring 8 Redovisning 8

innehåll Inledning 3 Projektplan 3 Tidsplan 4 Min tidsplan 5 Budget 6 Min budget 7 Marknadsföring 8 Redovisning 8 Drömdeg innehåll Inledning 3 Projektplan 3 Tidsplan 4 Min tidsplan 5 Budget 6 Min budget 7 Marknadsföring 8 Redovisning 8 inledning Det ska vara roligt att genomföra ett projekt! Att göra förarbete med

Läs mer

om demokrati och föreningskunskap

om demokrati och föreningskunskap Lärgruppsplan Vår förening om demokrati och föreningskunskap Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet

Läs mer

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN INLEDNING Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse har fått i uppdrag från Stora årsmötet att formulera en marknadsföringsplan för organisationen som tillgodoser

Läs mer

Senior Sport School Handbok

Senior Sport School Handbok Senior Sport School Handbok Senior Sport School (SSS) Varför Senior Sport School? Medellivslängden ökar i Sverige och människor mår allt bättre även längre upp i åldrarna. Men mycket mer kan göras för

Läs mer

Vi finns till för idrotten!

Vi finns till för idrotten! Vi kan idrott! Vi finns till för idrotten! Norrbottens Idrottsförbund Banar väg för Norrbottens idrott RF:s förlängda arm Stipendier o utmärkelser Anläggningsfrågor Försäkringsfrågor Idrottsjuridik o föreningskunskap

Läs mer

Endags träningstävling i Basic!

Endags träningstävling i Basic! Endags träningstävling i Basic! Tips och råd för arrangörer av Patrick Roos 1 Syfte med endags träningstävling i Basic Att tävla eller arrangera tävling är ett stort steg för många R/C-flygare och klubbar.

Läs mer

Välkommen att känna sig inkluderad!

Välkommen att känna sig inkluderad! Välkommen att känna sig inkluderad! Lärgruppsplan Välkommen att känna sig inkluderad! Denna lärgruppsplan hör ihop med kortfilmen Välkommen att känna sig inkluderad! En film framtagen av SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Varje mötesplats är unik. SISU Idrottsutbildarna, en resurs och samarbetspartner vid planering och genomförande

Varje mötesplats är unik. SISU Idrottsutbildarna, en resurs och samarbetspartner vid planering och genomförande Varje mötesplats är unik. SISU Idrottsutbildarna, en resurs och samarbetspartner vid planering och genomförande av konferenser. Konferensadministration är kul Varför ska jag ta hjälp av SISU Idrottsutbildarnas

Läs mer

Att vara idrottsförälder

Att vara idrottsförälder Att vara idrottsförälder Detta är ett studiematerial för er som är föräldrar till idrottande barn. För många barn är idrottsföreningen, näst efter hemmet och skolan, den viktigaste uppfostringsmiljön.

Läs mer

Idrottens föreningslära GRUND

Idrottens föreningslära GRUND 1 Lärgruppsplan Idrottens föreningslära GRUND Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Idrottens

Läs mer

SISU Idrottsutbildarna idrottens studieförbund. En resurs och samarbetspartner! SVENSKA VATTENSKID- & WAKEBOARDFÖRBUNDET

SISU Idrottsutbildarna idrottens studieförbund. En resurs och samarbetspartner! SVENSKA VATTENSKID- & WAKEBOARDFÖRBUNDET SISU Idrottsutbildarna idrottens studieförbund En resurs och samarbetspartner! SVENSKA VATTENSKID- & WAKEBOARDFÖRBUNDET Föreningslokaler och klubbstugor är SISU Idrottsutbildarnas hemmaplan. SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

7. HUR FUNGERAR DEMOKRATIN?

7. HUR FUNGERAR DEMOKRATIN? 7. HUR FUNGERAR DEMOKRATIN? MEDLEM Allt startar med medlemmen i föreningen. FÖRENING Medlemmen påverkar föreningen på årsmötet i februari. DISTRIKT Medlemmen tillsammans med föreningen påverkar distriktet

Läs mer

SDF konferens. 22-23 november 2013. Dokumentation av grupparbeten

SDF konferens. 22-23 november 2013. Dokumentation av grupparbeten SDF konferens 22-23 november 2013 Dokumentation av grupparbeten Vi finns till för er! Värmlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna arbetar för att stötta och serva föreningar och SDF. Vi vill vara

Läs mer

Studieplan till Föreningsguide 1

Studieplan till Föreningsguide 1 Studieplan till Föreningsguide 1 Föreningsguide 1 är ett material från SISU Idrottsböcker som ger grundläggande och nödvändiga kunskaper om hur en idrottsförening fungerar. I häftet tas några av de saker

Läs mer

Välkommen till Sundsjö IF

Välkommen till Sundsjö IF SUNDSJÖ IF Välkommen till Sundsjö IF Vi är en helt ideell förening i Gällö som för närvarande har två idrottsgrenar, fotboll och innebandy. Föreningens upptagningsområde är hela Arnljotbygden, d.v.s. från

Läs mer

Barns lärande med barns bästa för ögonen

Barns lärande med barns bästa för ögonen Barns lärande med barns bästa för ögonen Lärgruppsplan Har du barnets bästa för ögonen? Det här är en lärgruppsplan till filmerna om Barns lärande med barns bästa för ögonen. Den är indelad i tre avsnitt,

Läs mer

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa Lärgruppsplan för filmen Svensk idrott världens bästa Inom svensk idrott fi nns det i runda tal 600 000 idrottsledare som har olika typer av ledaruppdrag. Du är säkert en av dom. Många av er fi nns inom

Läs mer

Samtalsunderlag och studieplan: VM 2015 SAFF

Samtalsunderlag och studieplan: VM 2015 SAFF Samtalsunderlag och studieplan: VM 2015 SAFF VM 2015 kan ge stora effekter på verksamheten VM kommer synliggöra Amerikansk fotboll i Sverige vilket ger flera möjligheter. Ta chansen - det är inte ofta

Läs mer

KOMIN. UNF:s policy för intern kommunikation

KOMIN. UNF:s policy för intern kommunikation KOMIN UNF:s policy för intern kommunikation Om KOMIN Detta är UNF-förbundets policy för kommunikationen internt i organisationen, KO- MIN helt enkelt. Syftet med dokumentet är att säkerställa en tydlig,

Läs mer

MEDLEMSREGISTER. Lärgruppsplan IdrottOnline

MEDLEMSREGISTER. Lärgruppsplan IdrottOnline MEDLEMSREGISTER IdrottOnline är idrottens nya verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline är svensk idrotts eget verktyg och är byggt utifrån att individ, förening och förbund ska ha ett

Läs mer

RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 7 ÅR

RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 7 ÅR 2015 3-manna RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 7 ÅR Målsättning föreningen Älvsborg FF erbjuder barn, ungdomar och vuxna i närområdet en mötesplats där alla är välkomna att ha trevligt med fotboll som

Läs mer

Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg

Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg Hur blir SKF så bra att alla klättrare vill vara medlemmar? Processledare: Sandra Mattsson, SISU Idrottsutbildarna Syfte med träffen:

Läs mer

Medlemskapsansökan. En bättre och mer demokratisk skola!

Medlemskapsansökan. En bättre och mer demokratisk skola! Engagerad Skoldemokrati Med s amarbete kommer man längst Elevers rättigheter Elevinflytande Medlemskapsansökan Engagerad Skoldemokrati Elevers rättigheter Med samarbete kommer man längst Elevinflytande

Läs mer