lagidrott Guide till föreningar som vill utveckla sin LAGidrottsguide Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "lagidrott Guide till föreningar som vill utveckla sin LAGidrottsguide Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet"

Transkript

1 Guide till föreningar som vill utveckla sin lagidrott LAGidrottsguide Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och postadress: Idrottens Hus, Fiskartorpsvägen 15 A, Stockholm Telefon växel: E-post: Hemsida:

2 Varför denna guide? Antagligen håller din förening på att starta upp en lagidrottsverksamhet eller att utveckla er befintliga som ett led i förändringsresan Fokus Korpen. Vi hoppas att denna guide kan ge er pepp och stöd i utvecklingsarbetet! Använd materialet som en helhet, eller finn inspiration i valda delar MEDLEMMAR GEMENSKAP ENKELT DELTAGARE KRÅNGLIGT GLÄDJE ALLA ÄR VÄLKOMNA T Y D L I G T KVALITET OJÄMN KVALITET EJ TIDSENLIGT Gemenskap GEMENSKAP FOKUS KORPEN FÖRYNGRAD MÅLGRUPP RÄTT I TIDEN FÖRETAGS- IDROTT OTYDLIGT ALLA ÄR VÄLKOMNA GLÄDJE Bilden tillsammans med mål och vägval ligger som grund för Korpens gemensamma insatser och årliga Gemensamma vägval det vi tillsammans ska fokusera Modernisera Tydliggöra och Vår gemensamma Utveckla målbild och 2018 beskriver ett nytt medlemskapet tillstånd där marknadsföra vårt unika lokal Korpen är kvalitetssäkra och medlemsbegreppet blir medlem hos oss. erbjudande samt samordna närvaro verksamhetsinriktningar tydliga med vad vi är, Korpens vad vi gör och hur man enkelt extern kommunikation kärnverksamhet de närmaste fem åren. Vi har ännu fler ungdomar och arbetsplatser hos oss och de sportar och har kul med oss. Våra medlemmar är nöjda helt enkelt! Stärka Målbilden 2018 Innan ni påbörjar arbetet vill vi att du och dina föreningskompisar går vår enkla nätbaserade utbildning: Grön och skön grundutbildning i korpkunskap. På så vis får vi ökad samsyn om vad som är unikt med oss och vad vi tillsammans vill stå för. Det är ju vårt värdskap som är avgörande för hur väl våra medlemmar trivs hos oss! Du hittar utbildningen på har vi ett tydligt Korpen. Korpen är ett prisvärt alternativ för företagsidrott och annan vuxenidrott. Ett modernt motionserbjudande med bra kvalitet som också är attraktivt för ungdomar. Det ska vara enkelt att bli medlem och delta i Korpens verksamhet nära där människor bor och arbetar. Korpens erbjudande är tydligt och känt Fler ungdomar Fler arbetsplatser Deltagare i Korpens verksamhet är medlemmar Säkerställ att alla ledare i föreningen är Gröna och sköna utbildade i grundläggande korpkunskap! 2

3 Innehåll 1 Vad innebär kvalitet i Korpens lagidrott? 4 2 Förberedelser är A och O 5 3 Kvalitetssäkra ditt arrangemang 6 4 Genomförande 8 5 Checklista för arrangemang och cuper 9 6 Marknadsföring i samklang med varumärket 10 7 Vilka marknadsföringsinsatser skall vi prioritera? 11 8 Om disciplinära åtgärder 12 9 Disciplin i Korpen Malmö ger trygghet Olycksfallsförsäkring Söka pengar Korpen Sundsvall har stenkoll på LOK-stödet Korpen Sollentunas korta serie lockar unga lag Korpen Stockholms domare är engagerade Den ovärderliga lagledaren Korpen National Cup och Sweden Floorball Cup 22 3

4 1 Vad innebär kvalitet i Korpens lagidrott? Sedan 2011 har vi på olika sätt fört ett samtal inom Korpen om vad kvalitet innebär för oss. Det har visat sig att uppfattningen skiljer sig åt beroende på synsätt och erfarenheter. Om vi ska kunna jobba mot målbilden 2018 behöver vi hitta ett gemensamt synsätt på kvalitet som även är anpassningsbart för varje unik förening. Vi har kommit fram till att det kanske inte handlar om att definiera vad hög kvalitet är det handlar snarare om att hitta rätt kvalitet för Korpen. För oss handlar det såklart om korpkvalitet! Ta reda på hur medlemmarna upplever lagidrotten i er förening! Korpens föreningar har möjlighet att årligen genomföra en Nöjd Medlems Index NMI. Läs mer om hur du går tillväga på: Genom vårt erbjudande av prismedveten motionsidrott ska vi verka för att uppnå rätt kvalitet för oss. Korpkvalitet innebär att vi uppfyller våra medlemmars behov och förväntningar och att vi tillsammans med våra medlemmar kontinuerligt arbetar med att utveckla vår verksamhet. Vi gör det genom att fokusera på nyckelorden kompetens, enkelhet, tillgänglighet och tydlighet. 4

5 2Förberedelser är A och O Utgångspunkten är att ni har bestämt er för att arrangera en cup/serie. Vad händer nu? Det är lätt att börja vandra iväg till själva verksamhetsdelen direkt, hur ska vi lägga upp grupperna, bollar, sargar etcetera Backa bandet! Ju mer noggranna ni lyckas vara i den här fasen, desto lättare kommer genomförandet att bli. Här nedan följer ett förslag på ett arbetsupplägg i uppstarts- eller omstartsfasen. Projekt- och tidsplan En arbetsgrupp som arbetar i projektform är bra oavsett om det gäller en cup eller seriespel. Även serieverksamheten kan med fördel betraktas som ett återkommande projekt. Fördelen med detta synsätt är att det ger tydliga roller, ett avslut och möjlighet till utvärdering efter varje säsong. Därmed ges en chans att förbättra och förnya kommande säsong när man tar avstamp i förra årets erfarenheter. Arbetsgruppen, som med fördel arbetar i lärgruppsform (före detta studiecirkel) bör naturligtvis anmälas till SISU Idrottsutbildarna. Detta är ett enkelt sätt att generera mer resurser till utbildning och utveckling i föreningen, genom att helt enkelt redovisa det utvecklingsarbete som redan bedrivs! Börja med ett upptaktsmöte där ni diskuterar visionen med arrangemanget. Det är visionen som skapar lust och engagemang hos alla som ska arbeta! Hur vill ni att arrangemanget ska se ut och vad är det som är viktigt för er? Fortsätt sedan med att diskutera målen kring visionen: Vad vill vi göra? Hur ska vi göra det? När ska vi göra det? Vilka ska göra det? Lägg sedan upp en noggrann projekt- och tidsplan som ni hela tiden kan gå tillbaka till, ändra i och använda som arbetsverktyg. Reflektera! Vad har ni för vision med arrangemanget? Tips Kontakta din utbildningskonsulent på SISU Idrottsutbildarna för att inleda ett samarbete och på så sätt skapa resurser för utbildning och utveckling i föreningen. Du hittar kontaktuppgifter till din utbildningskonsulent på www. sisuidrottsutbildarna.se/ditt distrikt. 5

6 3 Kvalitetssäkra ditt arrangemang Utgångspunkten är att ni har bestämt er för att arrangera cup eller serie. Vilka förhållanden är viktiga för den målgrupp vi vill vända oss till? Hallar, tider, planer och så vidare. Detta måste sedan sättas i relation till priset naturligtvis. Tänk efter ordentligt vad ni tror är viktigast för er målgrupp, är det att spela till ett billigt pris på en grusplan eller betalar de gärna mer för konstgräs? Om något upplevs som proffsigt är människor generellt villiga att betala mer. Tips på proffsigt Snygg och genomarbetad inbjudan utefter Korpens grafiska profil skapas enkelt i Korpens marknadsbank. Hur ser arenan/planen där spelet ska ske ut? Dekoration vid cup, funktionärer i matchande kläder, domarnas klädsel med mera. Bemötande och service till lagen hela vägen. Från anmälan till bemötande på arenan (se mer under avsnittet mervärden ) Speaker och sekretariat som är uppdaterat och informerat Att tidsplanen hålls och därmed är realistiskt upplagd från början Att resultat och tabell snabbt kan ses på hemsida och i Korpens app. Typ av kvalitetssäkring Vad har ni för krav på domare/funktionärer och vilket ansvar bär de? Vilket uppförande kräver ni av deltagarna och hur förmedlar ni detta? (tröjnummer, tid på plats innan match, repressalier vid regelbrott o.s.v.) Vad har lagledarna för ansvar? Vilket ansvar bär ni som arrangörer? Kommunikation Envägskommunikation genom mejl och hemsida gör det svårt att veta hur eller om informationen mottagits. Ansvaret att se till att kunskap och information förmedlas ligger alltid hos föreningen. För att komma bort ifrån - Jag hade ingen aning om det här kan en obligatorisk samling innan cupstart eller lagledarträff innan serien vara en bra idé. Mervärden Att erbjuda något som gör att medlemmarnas förväntningar på arrangemanget överträffas ger ett viktigt mervärde. Det kan handla om försäljning, kringarrangemang eller en fest i samband med cupen. Sätt det i relation till den målgrupp ni vänder er till. Har ni till exempel en cup där ni vill attrahera småbarnsföräldrar så är det kanske en bra idé att ha ett hopptorn! Reflektera! När och på vilket sätt ska ni på bästa sätt kommunicera med era lag inför arrangemanget? Det handlar inte om någon elitsträvan, utan att komma ifrån Det är ju bara Korpen -känslan Att medvetet välja en linje och hålla vid den föder enkelhet och rörelseglädje som vi eftersträvar. 6

7 Reflektera! Vilken/vilka målgrupper vill ni nå ut till? Lag-TA Med hjälp av Korpens lagadministrationsverktyg Lag-TA kan föreningen administrera sin lagidrottsverksamhet på ett smidigt sätt. Domaren kan till exempel sms:a in slutresultatet i matcherna så uppdateras tabellen automa tiskt. Er föreningsutvecklare hjälper er gärna om ni vill komma igång! Reflektera! Hur kan ni, med enkla medel, skapa mervärden till arrangemangets deltagare? Marknadsbanken I Korpen marknadsbank kan korpföreningar enkelt skapa sina egna affischer, inbjudningar och annonser helt enligt Korpens grafiska profil. Ta kontakt med er föreningsutvecklare om ni vill ha hjälp att komma igång. 7

8 4 Genomförande Noggranna förberdelser Med noggranna förberedelser bör själva genomförandet bli en skön resa. Trots minutiösa förberedelser blir det dock inte alltid som man tänkt sig. Det viktigaste är att ni har förberett er så att ni kan vara närvarande under genomförandet. De problem och oförutsedda händelser som uppstår måste ni kunna ta tag i direkt. Det handlar om att skapa en upplevelse för deltagarna på plats. Vad är det då som ger ett bra intryck? Lugnt och samlat intryck från arrangörerna, ingen stress Informerade funktionärer som inte behöver skicka vidare frågor Snabbt uppdaterade resultatlistor Bra och kunniga domare Snyggt marknadsföringsmaterial och dekoration Matchande kläder för arrangörerna och domare Olika mervärden (kiosk, aktiviteter, material) Sekretariat som är strategiskt placerat, tillgängligt och informerat Lätt att nå rätt person med frågor och att hitta in formation på exempelvis hemsida, facebooksida eller i app. Att utvärdera sin cup eller serie är alltid viktigt. Det är lätt att pusta ut efter genomförandet och vilja släppa det, men det är här det verkliga utvecklingsarbetet startar. Vad har vi lärt oss? Vad kan vi göra bättre till nästa gång/år? Utvärderingen startar inte när cupen/ serien är avslutad, utan tanken på hur utvärderingen ska ske bör finnas med redan i föreberedelsefasen. I seriespel kan en idé vara att lagledarna får ett mail några gånger under säsongen med uppmaning att lämna in synpunkter. Uppföljning Uppföljningen består av två faser: Analys: Vad gick bra, mindre bra? Enkäter till deltagarna är vanligt, antingen direkt i anslutning till cupen eller per mejl efter någon vecka. Viktigt att dokumentera analysen! Utveckling: Vad behöver vi förbättra/utveckla till nästa gång? Vad glömde vi bort? Vad ska vi sluta/ börja med? Hur kan vi arbeta effektivare? Mycket av detta tänker ni säkert efter serien eller cupen, men det faller lätt i glömska om det inte dokumenteras Ta er tiden att träffas i arbets gruppen och skriva ner allt ni kommit fram till, om inte för er egen skull så för nya som kommer in i arbetsgruppen till nästa gång. Pimpa ert arrangemang Vid större arrangemang så kanske inte föreningens eget marknadsföringsmaterial räcker till. Korpen riks lånar gärna ut material till sina föreningar. Bland lånematerialet finns beachflaggor, portaler och rollups. Se dock till att höra av er i tid! Tips Skapa ett Google-konto och använd deras kostnadsfria enkätverktyg i Google Drive för er utvärdering. Ta kontakt med Korpen om ni behöver hjälp att komma igång App Korpen har tagit fram en app som kan laddas ner till smartphones. Jobbar föreningen i Lag-TA så kan medlemmen se resultat och tabell direkt i sin mobiltelefon. 8

9 5Checklista för arrangemang och cuper Checklistan är till som stöd för minnet vid större arrangemang eller cuper. Välj själv vilka punkter som är aktuella för er! 1. Ansvariga: kontaktuppgiftslista med rubriker på ansvariga och ansvarsområden. 2. Arrangemangsbeskrivning/Korp-profilerad inbjudan. en A4 som innehåller det viktigaste: vilken cup/arrangemang, tid, plats, kostnad för deltagare, postgiro/bankgiro inbetalning, öppet för vilka, hur anmäler jag mig (ev resor, mat, boende), kringarrangemang, kontaktuppgifter för frågor med mera. 3. Projekt- och tidsplan. En enkel tidsplan underlättar jobbet för alla och undanröjer mycket onödigt gruffande! Innehåll: Tillståndsansökningar, informationstillfällen, marknadsföringsplan, 4. Budget. 5. Lokalbokningar: vem är ansvarig? 6. Sponsorer: Vem tar kontakter och skriver avtal? Vilka åtaganden? när betalas pengarna ut? När lämnas varor ut? Kan detta påverka andra sektioner, hur? Sponsor engagerad enligt tidigare kontrakt? Sponsor speciellt för detta? Har Korpen skrivit något avtal som redan täcker den här verksamheten? 7. Marknadsföringsplan: När var och hur ska arrangemanget marknadsföras? 8. Materialbehov: hänvisningsskyltar, nummerlappar, avspärrningslinor, startkort, ljus/ljudanläggning, start/målvagnar, resultattavlor, pokaler, biljetter, funktionärskläder, roll-ups, banderoller, SEOsarger, bollar, pipor, västar, klockor, el, internetuppkoppling, tält, el, musik, sjukvårdsutrustning, toaletter. 9. Behov av hjälp från Korpen eller andra sektioner? Personella resurser, vem/till vad, marknadsföring, tryckning/produktion av material, funktionärer. 10. Samarbetspartners (ej sponsorer): idrottsföreningar, idrottsförbund, andra ideella organisationer, media, kommun/landsting, andra sektioner, restauratörer, underhållning mm. 11. Tillståndsansökningar: Lotterier, offentliga/privata platser, tillfällig försäljning av prylar/korv mm, utskänkning, offentlig musik. 12. Kringarrangemang: uppvisningar, försäljning, utställning, konvent, mässor, utbildningar/föredrag, underhållning, mat/dryckförsäljning. 13. Priser: inköp? Korpens arrangemangsguide Ladda gärna hem Korpens arrangemangsguide från marknadsbanken om ni vill ha fler tips och idéer på hur ni ska lyckas med ert arrangemang. 14. Resor, mat och boende: vem kontaktas för resor? För boende? För mat? Övrigt? Kom ihåg När ni i föreningen planerar ert arrangemang, gör det då i form av en lärgrupp tillsammans med SISU Idrottsutbildarna! Checklista för lagidrott 1. Vilka regler kommer att gälla? 2. Har många lag kommer att kunna delta? 3. Vilket spelsystem kommer att användas? 4. Representationsbestämmelser. 5. Vilken utrustning håller arrangören med? 6. Hur många spelare/lag, avbytare? 7. Domare finns/lagen dömer själva? 8. Vilka tider spelas matcherna? 9

10 6 Marknadsföring i samklang med varumärket Målbild 2018 I vår målbild 2018 står det att Korpens erbjudande är tydligt och känt. För att vi ska lyckas uppnå denna målbild är det viktigt att vi tillsammans tar ansvar för att förmedla en gemensam bild av vårt Korpen. Även om verksamheterna kan se olika ut, ha skilda regler eller anmälningsförfaranden så kan vi via vissa igenkänningsfaktorer i vårt bild- och skriftspråk förmedla samma budskap. För att förenkla arbetet för Korpens föreningar att synliggöra sin verksamhet på likartat sätt har det tagits fram ett antal material och hjälpmedel. Tonläge Frågan är inte vad man säger utan hur man säger det Tonläget är kamratligt och känns äkta. Det är enkelt, med humor och känns rätt i tiden. Tonen återspeglar gemenskap och glädje. Hjälpmedel för att Korpen ska bli tydligt och känt Marknadsbanken Hjälper och ger inspiration till föreningen att skapa annonser, inbjudningar och affischer som följer Korpens grafiska profil. Korpens kommunikationsplattform När verksamheten ska kommuniceras så gäller det att vi inom organisationen har ett föredraget sätt kring hur vi ska förmedla den. Vilket är vårt erbjudande, vår uppgift, vad berättar vi om och med vilket språk berättar vi? Detta har sammanfattats i vad vi valt att kalla Korpens kommunikationsplattform. Vårt erbjudande Vad är unikt med oss? Korpen är en del av idrottsrörelsen och är startat av människor som vill träna eller aktivera sig utifrån egna intressen och förutsättningar. Vi ser till att människor får möjlighet att förverkliga sina egna, sina vänners eller sina arbetskompisars motionsönskningar. Vi organiserar aktiviteter, anpassat utifrån önskemål och behov! Redaktörmanual för hemsida Ger tips på hur föreningen kan utforma sin hemsida i Idrottonline för att göra den både stilren och användarvänlig. Korpen i sociala medier Handbok i hur föreningen bör tänka kring och planera sin närvaro i sociala medier. Korpens webbshop Här kan föreningen köpa kläder och marknadsföringsmaterial som stämmer överens med den grafiska profilen. Reflektera! Hur gör ni för att er kommunikation inför/under/ efter arrangemanget ska uppfattas som kamratlig, äkta och med humor? Vårt uppdrag och vår mission Korpen gör det enkelt för människor att sporta och ha kul tillsammans. Innehåll Vad vi berättar Lyft fram den lokala verksamheten och de bra arrangemangen, ledarna och prisvärdheten! Korpen står för: Tillgänglighet, kvalitet, prisvärdhet och glädje! 10

11 7 Vilka marknadsföringsinsatser ska vi prioritera? När budskapet är paketerat i rätt form är nästa steg att fundera på hur föreningen på bästa sätt når ut med informationen om sin cup eller serie till personer som kan tänkas vara intresserade. Vilka vägar som är mest effektiva kan skilja sig åt mycket mellan orter. På mindre orter kan lokala annonsblad vara ett bra sätt, andra jobbar via Facebook, radio, affischering, mail etcetera. Vägarna för att nå ut med sitt budskap är oändliga och gör man lite av allt kan det lätt bli ingenting. Ett tips är därför att sätta sig ned och lista alla marknadsföringsinsatser man kan komma på för att sedan göra en prioritering kring vilken/vilka man ska välja för just detta arrangemang. För att prioritera bland dessa insatser kan ni ta hjälp av modellen nedan. Bästa effekten Gå igenom alla marknadsföringsinsatser ni listat utifrån hur stora resurser (tänk både arbetsinsats och/eller pengar) de kräver att genomföra kontra hur stor effekt föreningen tror sig få av insatsen. Kom ihåg att väga in vilken den primära målgruppen är för budskapet när ni reflekterar kring hur ni får den bästa effekten. Hur kommunicerar dagens unga? Var föreningen kommunicerar spelar stor roll på vilka man når. På frågan Hur håller du dig uppdaterad? svarade målgruppen ungdomar och äldre så här: år 1. Sociala medier 2. Kompisar som berättar något 3. Via mobilen år 1. Vanlig TV 2. Morgontidning (papper) 3. Vanlig radio Källa: Ungdomsbarometern 2013 Små resurser Stora resurser Marknadsföringsinsatser Liten effekt Stor effekt Värdera era marknadsföringsinsatser utifrån hur stor effekt ni bedömer aktiviteterna har. Dessa ska göras i relation till vilka resurser (tid och pengar) som finns. 11

12 8 Om disciplinära åtgärder I stridens hetta I stridens hetta kan det bli bråk mellan spelare eller mot domare och funktionärer. Då är det viktigt att det finns ett tydligt regelverk att följa. Korpens stadgar säger att det är föreningens styrelse som är första instans vid ett disciplinärende. Många korpföreningar har dock delegerat frågan och tillsatt en särskild bedömningsnämnd som fått fullmakt att besluta om påföljder vid disciplinärenden. Skulle den anmälda parten inte vara nöjd med bedömningsnämndens beslut i ärendet så kan denne överklaga till korpidrottsnämnden. Vi har nedan skapat en kort genomgång av korpidrottsnämndens uppgift samt tips på hur en bedömningsnämnd fungerar och hur den bör agera gällande disciplinärenden. Korpidrottsnämnden Samtliga specialidrottsförbund som är upptagna i Riksidrottsförbundet har en disciplinnämnd eller en juridisk nämnd. Denna nämnd är det högsta dömande organet inom det förbundet där det verkar, hos Korpen heter denna instans korpidrottsnämnden. Stänger exempelvis en korpförening av en spelare har denna spelare rätt att få sin sak prövad i högre instans och detta sker i korpidrottsnämnden. Nöjer sig inte spelaren med nämndens beslut överklagar spelaren detta till riksidrottsnämnden. Bedömningsnämnd Hur ska en bedömningsnämnd i föreningen vara sammansatt? En bedömningsnämnd består av minst tre personer. Ett exempel för en förening med flera lagidrottssektioner kan vara att nämnden innehåller två ständiga ledamöter och att den sektionsansvarige som ärendet berör kallas in beroende på vilken idrott det gäller. Anställda får inte sitta som ledamöter i nämnden men de får gärna vara adjungerade. Att tänka på 1. Endast den drabbade kan inkomma med anmälan. Alltså inte lagledare. 2. Ordförande i förenings bedömningsnämnd tillsammans med funktionär från den idrott som anmälan avser kallas till möte. 3. Redogörelse av ärendet där anmälan från domaren ska vara med, samtliga inblandade parter skall vara hörda muntligen eller skriftligen. 4. Beslut fattas i nämnden 5. Den berörda har tre veckor på sig att överklaga skriftligen till disciplinnämnden 6. Eventuell överklagan till Riksidrottsnämnden Handbok för disciplinärenden Man kan jämföra ett ärende inom idrotten med ett mål i domstol. Tingsrätten Korpföreningens bedömningsnämnd Hovrätten Korpidrottsnämnden Högsta Domstolen Riksidrottsnämnden Korpidrottnämnden hanterar alltså överklagan i bestraffningsärenden och är dessutom rådgivande i stadgefrågor. Personerna i nämnden är förtroendevalda och har olika specialkompetenser och de väljs vid representantskapet. Ledamöterna väljs på två år och ordförande på ett år. Korpen har tagit fram en handbok för hur föreningen ska hantera disciplinärenden som uppstår i verksamheten. Den kan laddas ner från Korpens hemsida. Disciplinärenden Hur går föreningen tillväga? 12

13 9 Disciplin i Korpen Malmö ger trygghet Så här gör vi! Exempel från en förening Korpen Malmö har under många år prioriterat att jobba med korpkvalitén på sin korpfotbollsverksamhet. En viktig del har varit att skapa klara rutiner för hur föreningen agerar i disciplinära frågor. Vi tog ett samtal med sportchef Ola Pettersson för att höra hur dom gör med sina cirka 30 fall varje år. Efter varje årsmöte tillsätter styrelsen en bedömningsnämnd. Den ska bestå av engagerade, ambitiösa och peppade kvinnor och män och dessa ska vara i olika åldrar. Bedömningsnämnden består av ordförande och två ledamöter. Som sekreterare finns också en anställd i föreningen som protokollför alla möten samt för dialog med lagen. Bedömningsnämnden har som uppgift att vara konsekvent och proffsig för att skapa trygghet för domarna, lagen och funktionärerna. Inför säsongen Håll ett domarmöte och informera domarna om bedömningsnämnden och hur viktigt det är att disciplinära ärenden rapporteras och hanteras på ett konsekvent och proffsigt sätt. Utbilda domarna i hur man skriver en rapport. Berätta också att man kan komplettera muntligt om man som domare har problem att formulera sig skriftligt. Arrangera ett lagledarmöte och informera om bedömningsnämndens syfte. Ha ordentliga och proffsiga mallar för underlag, rapporter och beslut. När det sker en händelse 1. Den drabbade personen, oftast domaren, skriver ett ärende på plats. 2. Ärendet kommer in till föreningens bedömningsnämnd. 3. Bedömningsnämnden tar in underlag från domare, funktionär och båda lagen för att kunna fatta ett rättvist beslut. 4. Om det är motstridiga uppgifter tar vi in ytterligare fakta i ärendet. 5. Bedömningsnämnd fattar ett beslut. Varje fall är unikt men det finns praxis sedan tidigare med olika förseelser och påföljder. 6. Skickar ut påföljdsbeslut till lagledarna och det eventuella straffet börjar gälla. 7. Lagen kan överklaga beslutet till korpidrottsnämnden. Från att bedömningsnämnden har fått ett ärende tar det cirka 3-5 dagar innan ett beslut har fattats. Om det handlar om våld, hot eller andra grövre förseelser fattas beslut redan dagen efter via ett telefonmöte eller att man träffas till ett fysiskt möte. Att tillsätta en tillförlitlig bedömningsnämnd är viktigt och kommer bli allt viktigare. Det handlar inte om att bestraffa någon i första hand utan att visa att man bryr sig och att det finns konsekvenser om man bryter mot gemensamma regler. Man får dock aldrig glömma bort att det finns ett sunt förnuft som löser många ärenden. Ola Pettersson, sportchef Korpen Malmö IF 13

14 10 Olycksfallsförsäkring Försäkra er om att ni är försäkrade innan olyckan är framme. Att spela lagidrott i Korpen innebär att det finns risk att råka ut för ett olycksfall. Alla medlemmar i Korpen har en olycksfallsförsäkring som gäller både vid träning, tävling, match och även på vägen dit och hem. Det är föreningen som är ansvarig för att teckna försäkring för sina medlemmar. Det här ingår i din idrottsförsäkring Akutersättning Tandskadeersättning Krisförsäkring Invaliditetsersättning Dödsfallsersättning Sönderklippta kläder vid vård S januari 2014 Försäkringsinformation Korpen i samarbete med Folksam Du som älskar idrott vet säkert att det är lätt att råka ut för ett olycksfall. Alla medlemmar i Korpen har en olycksfallsförsäkring som gäller både vid träning, tävling, match och även på vägen dit och hem. Gäller både vid match, tävling och träning Försäkringen gäller för olycksfallsskador som inträffar vid deltagande i match, tävling, organiserad träning eller under öppna arrangemang anordnade av Korpen och dess distriktsförbund. Den gäller också under direkt färd till och från dessa aktiviteter. Om en aktivitet sker på annan ort än hemorten (även utomlands), gäller försäkringen också under resor och vistelse i samband med denna. För vem gäller försäkringen? Försäkringen gäller för samtliga medlemmar i Korpen, samt deltagare i öppna arrangemang anordnade av Korpen. Försäkringsnummer K Ersättningar Akutersättning upp till 6 procent av ett prisbasbelopp Tandskadekostnader upp till 60 procent av ett prisbasbelopp Sönderklippta kläder upp till 15 procent av i samband med vård ett prisbasbelopp Skadade kläder upp till 30 procent av och glasögon ett prisbasbelopp Medicinsk invaliditet invaliditetsgrad 1 4 procent kr invaliditetsgrad 5 74 procent ersättning beräknas på kr invaliditetsgrad 75 procent och högre beräknas på kr Dödsfall 1 prisbasbelopp Krisförsäkring upp till 10 behandlingstillfällen Prisbasbeloppet år 2014 är kronor. Olycksfall inte förslitningar Försäkringen ersätter olycksfallsskador och inte skador som är orsakade av exempelvis förslitning, överbelastning eller överansträngning, även om besvären infunnit sig under idrottsutövning. För dig som enskild medlem är försäkringsskyddet i förbundets försäkring begränsat i vissa avseenden. Vi i Folksam rekommenderar dig att ha ytterligare försäkringar som gäller alltid, inte bara när du idrottar. Kontakta oss så hjälper vi dig att bli bra försäkrad. Ring Vid utlandsresa Försäkringen gäller utomlands på samma sätt som i Sverige när utlandsvistelsen inte är längre än 45 dagar. För att du ska få ersättning för bland annat hemtransport och kostnader vid akut sjukdom ska föreningen ha tecknat en särskild idrottsreseförsäkring, en så kallad K96. Tänk på att vid resa inom EU krävs att resenären har med sig det europeiska sjukförsäkringskortet som beställs på försäkringskassans hemsida Ledare och funktionärer Ledare och funktionärer är olycksfallsförsäkrade genom RF:s Grundförsäkring (K 62510). Vid resa utomlands gäller den även vid akut sjukdom. Giltighetstid Försäkringen gäller under 1 januari - 31 december. Försäkringsvillkoren i korthet För försäkringarna gäller vad som anges i försäkringsavtal mellan Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet och Folksam, i dess försäkringsvillkor, i försäkringsavtalslagen och allmän svensk lag i övrigt. Nedan följer en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoren. Fullständiga försäkringsvillkor översändes på begäran. Du kan läsa mer och ladda ned Folksams försäkringsvillkor på Vad är en olycksfallsskada? Med olycksfallsskada menas en kroppsskada som den försäkrade drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse. Med olycksfallsskada jämställs i denna försäkring kroppsskada utan oförutsedd plötslig yttre händelse vid hälseneruptur (avsliten hälsena) vridvåld mot knä fraktur (dock inte stressfraktur) solsting, värmeslag och förfrysning. En vanlig fråga som dyker upp är om det inte är räcker med en personlig olycksfallsförsäkring? Det som beskrivs ovan, med att kroppsskada utan oförutsedd plötslig yttre händelse, är något som andra olycksfallsförsäkringar ofta har begränsningar för. Så här gör du för att anmäla ett skadeärende Gå in på Korpens hemsida och klicka dig fram till Korpens försäkring. Klicka på Anmäl skada här Till höger finns det en rullista. Klicka på olycksfall och fyll i dom uppgifter som efterfrågas. Du kan även ringa Folksam Jour tel Du hittar mer information om hur du går tillväga för att anmäla ett olycksfall på: Visste du att... Korpen har korplag i seriespel Korpfotboll är störst. Övriga lagidrotter i storleksordning är innebandy, rinkbandy, bowling, boule, bordtennis, badminton och golf. Ledare och funktionärer Ledare och funktionärer är försäkrade genom Folksam även de, men då genom Riksidrottsförbundets (RF) grundförsäkring. Mer om denna försäkring, som ingår i medlemskapet i RF, kan du läsa på Folksams hemsida. Observera att denna försäkring inte täcker utövare. 14

15 15

16 11 Söka pengar 5 Korpföreningen kan på olika håll söka bidrag för sin verksamhet. Att söka idrottslyftsmedel från Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet är en stor möjlighet för att utveckla verksamheten för åringar. Om LOK-stödet Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd, och avser att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn och ungdomar mellan 7-25 år. 5 Kommunalt bidrag Det statliga LOK-stödet är inte samma sak som det bidrag du kan få för liknande verksamhet från din kommun. Ofta har de kommunala bidragen inte samma regler som det statliga LOK-stödet, bland annat kan ålder och ansökningstid skilja sig åt. Vill du veta mer om din kommuns bidragsregler kontaktar du ditt distriktsidrottsförbund (DF) eller din kommun. 10 Närvaroregistrering Du kan närvaroregistrera med digitala närvarokort samt närvaroregistrera i IdrottOnline och via mobiltelefon. Ansökan: 25 augusti respektive 25 februari, varje år. Aktiviteter bedrivna under våren ska redovisas senast den 25 augusti och aktiviteter bedrivna under hösten ska redovisas senast den 25 februari. Mer information om LOK-stöd finns på och klicka dig vidare till Ekonomiskt stöd och LOK-stöd. LOK-stödsguiden En gruppaktivitet ska pågå i minst 60 minuter, ledas av minst en ledare utsedd av föreningen och bestå av minst tre och högst 30 övriga deltagare. Gruppaktiviteten ska innehålla en gemensam samling och avslutning. Ledaren ska ha fyllt 13 år och vara medlem i en förening inom RF. Ledaren får inte vara ansvarig för flera gruppaktiviteter samtidigt. Statistik inrapporteras till RF som rapporterar till regeringen Återrapport till RF: Medlemmar IdrottOnline LOK-stöd Utbildningstimmar SISU Idrottsutbildarnas idrottslyft Med ett gott stöd av SISU Idrottsutbildarna kan din förening ta ett helhetsgrepp för att utveckla ungdomsverksamheten med utgångspunkt i Idrotten vill. Som korpförening ska man först göra en analys av nuläget tillsammans med SISU som utmynnar i en utvecklings- och utbildningsplan. Inom ramen för dessa insatser finns möjlighet att söka ekonomiskt stöd för genomförandet. Många olika delar i verksamheten kan ges möjlighet till ekonomiskt stöd om behov identifieras i analysen. 10 Regeringen fördelar stadsbidrag till RF SÅ HÄR HÄNGER PENNINGFLÖDET IHOP Korpföreningar kan söka och få ta del av: Idrottslyft från Korpen Idrottslyft från SISU Idrottsutbildarna SISU-resurs anmälda lärgrupper Idrottslyft från DF LOK-Stöd Visste du att... RF fördelar SF, DF och SISU-bidrag SF fördelar Idrottslyft till förening. SISU Idrottsutbildarna och DF fördelar Idrottslyft och SISU-resurs Korpen har tagit fram en guide med tips för föreningar som söker LOK-stöd. Ta kontakt med er föreningsutvecklare för mer info

17 12 Korpen Sundsvall har stenkoll på LOK-stödet Korpen Sundsvall har under en längre tid jobbat organiserat med LOK-stödet och får nu drygt kronor utbetalt varje år. Med tanke på att LOK-stödsåldern har höjts till 25 år är verksamhetsansvariga Per Stegeby övertygad att det kommer bli mer pengar. Inför varje år har Per Stegeby en dialog med alla domarna och lagledarna för hur hanteringen av LOK-stöd ska gå till. Så här går det till: 1. Varje lagledare har fått en mall som ska ifyllas med namn och personnummer på alla spelare 2. Domarna samlar in varje laglista inför varje match 3. Efter sista korpmatch samlar domaren ihop alla laglistor och lämnar till kansliet 4. Dagen efter fyller kansliet i alla uppgifter i ett enkelt dokument. Första gången tar det lite tid eftersom man måste skriva in alla uppgifter. Vid andra tillfället finns alla uppgifter redan lagrade och närvarorapporteringen går snabbt och smidigt. Så här gör vi! Exempel från en förening LOK-stöd för träning och genomgångar Korpen Sundsvall har i mindre omfattning även prövat att börja registrera sina korplags träningar och möten. Korplagen har blivit utbildade i den digitala hanteringen av IdrottOnline och sköter all administration själva. Som kompensation har dessa lag fått gratis seriespel i fotboll och innebandy. Att lagen registrerar sin egen träning och möten har fungerat riktigt bra och det finns planer att erbjuda flera lag samma sak berättar Per Stegeby. 17

18 13 Korpen Sollentunas korta serie lockar unga lag Så här gör vi! Exempel från en förening Rekrytering av nya lag till verksamheten är en ständdigt aktuell fråga för korpföreningar med lagidrottsverksamhet. Inom Korpen har vi under senare år sett en generell minskning av antalet fotbollslag i seriespel. Inför fotbollssäsongen 2014 så var det just denna trend som gjorde att Korpen Sollentuna valde att testa ett nytt grepp. Förutom sitt ordinarie seriespel som löper från maj till september så valde de att bjuda in till en vår- respektive höstserie. Vårens serie spelades från mitten av april och avslutades första veckan i juni. Höstens serie spelades i augustiseptember. Dessa nya och kortare spelperioder blev direkt populära bland lagen. Eftersom detta är vårt första år så valde vi att sätta en maxgräns på åtta lag och till vårsäsongen platserna gick åt direkt. Sex av lagen som anmälde sig var dessutom ungdomslag vilket känns väldigt kul. Till höstens serie var lite trögare med anmälningarna, men det blev till slut sex lag så vi kunde genomföra även den, säger David Eriksson, Konsulent i Korpen Sollentuna. David tror sig ha en förklaring till varför denna förändring tilltalade ungdomslagen särskilt. Han menar att de unga lagen tvekar att anmäla sig till det ordinarie seriespelet eftersom laget då måste binda upp sig för spel i nästan ett halvår, och mycket kan hända på sex månader i den åldersgruppen. Att binda upp sig en bit in på hösten kan spela stor roll eftersom unga i den åldern faktiskt inte alltid vet vad de gör om ett halvår, särskilt efter sommaren. De kan ha planerat en långresa, måsta flytta för en utbildning eller ett jobb. Ger vi dem istället alternativet att skriva upp sig för spel två månader, april juni eller augusti-september, är chansen större att de väljer att delta. En ytterligare fördel som David märkt av med de kortare serierna är att lag som lämnar walk-over är väldigt sällsynt. Det menar han egentligen också är ett tecken på det vi behandlat ovan, att de kortare och mer intensiva säsongerna gör att lagen inte hinner tröttna på samma sätt som i de längre serierna. I vårt ordinarie seriespel är det alltid mer roddande med matchflyttar eller walk-over matcher under hösten. I de kortare serierna har vi inte haft en enda walk-over match under varken våren eller hösten. Det känns som en verklig kvalitetshöjning och ger mig chansen att lägga min tid på andra saker. Mindre brandsläckning och mer utveckling, avslutar David. Reflektera! På vilket sätt skulle ni kunna ändra strukturen på delar av er lagidrottsverksamhet för att kunna locka nya målgrupper? Framtidens korpförening... Visar uppriktigt intresse för dem som inte platsar Utvecklar nya motionsformer Anpassar sig snabbt utifrån människors behov och önskemål Lämnar snabbt och osentimentalt de aktiviteter som inte längre efterfrågas 18

19 19

20 14 Från lomhörd till lyhörd Korpen Stockholms domare är engagerade Korpen Stockholms fotbollsdomare har länge sett trötta och oengagerade ut i bänkraderna i samband med upptaktsträffen inför säsongen. Och vem kan egentligen klandra dem? Domarträffarna har normalt inte tillåtit domarna att fundera så mycket själva utan har mer varit av informativ karaktär där kansliet berättat om årets säsong och kring viktiga saker att tänka på inför densamma. Då är det lätt att nicka till i bänkraden. Nuförtiden är synen dock en annan för besökaren. Full aktivitet och ett surr i hela lokalen kommer från de smågrupper som numer pratar igenom frågor som t.ex. Vad kan kansliet göra för att hjälpa er i er roll som ambassadörer för Korpen Stockholm?. Visst märkte vi i början en viss ovana bland domarna att jobba i grupprocesser, att vi verkligen vill lyssna på dem. Nu börjar dock alla komma in det och det är väldigt kul att se det engagemang som gruppen visar vid mötena. Vi har gått från att tidigare bara berätta för domaren vad de ska tänka på till att faktiskt vilja ha en dialog med dem, säger Henrik Teljfors fotbollsansvarig i Korpen Stockholm Korpen Stockholm samlar alltid alla sina domare, 80 st utomhus och 40 st inomhus, inför säsongen. Henrik berättar att träffarna håller på 2-2,5 timme och är obligatoriska för alla domare att delta vid. Trots förändringen i tanken kring träffarna finns självklart de mer informativa delarna kvar också, men numer ligger fokus mer på diskussioner kring ambassadörsskapet som kommer med domarrollen. Det kan handla om hur domarna själva ser på hur man ska agera som ambassadör i olika lägen och vilken stöttning de önskar från föreningen för att kunna vara en så bra ambassadör som möjligt. Henrik har även hållit i en del allmän korpkunskap för domarna så alla vet och har samma bild om organisationen de representerar. På senare tid har Korpen Stockholm kommit ett steg till i skapa förutsättningar för föreningens domare att verka som ambassadörer. På domarträffarna har önskemål om fördjupningsmöjligheter uppkommit vilket inneburit att de nu haft en träff med fokus på ämnet mental träning för domare. Alla som var med var jättenöjda med ämnet och vi kommer ta det vidare med en del två snart där vi kommer att fokusera på delar som konflikthantering och retorik eftersom det kom upp som önskemål under del ett. Särskilt många av de mer rutinerade domarna är glada över att få detta tillfälle att lära sig nya saker samt diskutera domarrollen med andra. Korpen Stockholm har numer även en avslutning med alla sina domare, som ett led i arbetet med att visa sin uppskattning till sina domare. Råd från Korpen Stockholm om man vill börja med domarträffar Att ställa krav höjer statusen Börja med att vara tydlig med att domarträffarna är obligatoriska. Att döma i Korpen är lukrativt för domarna, så en eller två träffar per år kan man kräva. Lyssna Var nog med att få med domarna på tåget. Lyssna på dem för att skapa en miljö där de får chansen att uttrycka sina åsikter, genom till exempel diskussioner i smågrupper vid träffarna. Använd SISU Idrottsutbildarna Ta hjälp av SISU, eller er föreningsutvecklare, att hålla i processerna vid träffarna. Viktigt att det är en ny person och röst för domarna, det demonstrerar tydligt på att ni menar allvar med förändringen hos föreningen. Så här gör vi! Exempel från en förening 20

Guide till. föreningar som bedriver. Lagidrott

Guide till. föreningar som bedriver. Lagidrott Guide till föreningar som bedriver Lagidrott KORPENS LAGIDROTTSGUIDE 2 Innehåll Visst är det härligt med checklistor och guider? De gör det enkelt att ta till sig omfattande information. Men handen på

Läs mer

Guide till föreningar som vill utveckla sin. gruppträning. gruppträningsguide

Guide till föreningar som vill utveckla sin. gruppträning. gruppträningsguide Guide till föreningar som vill utveckla sin gruppträning gruppträningsguide Varför denna guide? Antagligen håller din förening på att starta upp en gruppträningsverksamhet eller att utveckla er befintliga

Läs mer

Fokus Korpen FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1

Fokus Korpen FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1 ARBETSMATERIAL 2018 kvalitet medlemmar alla är välkomna rätt i tiden föryngrad målgrupp företagsidrott Fokus Korpen från ord till ännu mer handling FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1 2012

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Korpen Verksamhetsberättelse 2013 1 Innehållsförteckning Fokus Korpen från ord till handling... 3 Målbild och gemensamma vägval... 4 Viktiga förflyttningar i föreningarna 2013... 5 Korpen på jobbet...

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Guide till dig som är. ansvarig för din förenings. gruppträning

Guide till dig som är. ansvarig för din förenings. gruppträning Guide till dig som är ansvarig för din förenings gruppträning KORPENS GRUPPTRÄNINGSSGUIDE 2 Varför denna guide? Den här guiden är främst till för dig som är gruppträningsansvarig i din förening. Kanske

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

sisuidrottsutbildarna.se/vastmanland rf.se/vastmanland facebook.com/sisuovif Följ sisuovif på Instagram

sisuidrottsutbildarna.se/vastmanland rf.se/vastmanland facebook.com/sisuovif Följ sisuovif på Instagram Möt oss hösten 2015 sisuidrottsutbildarna.se/vastmanland rf.se/vastmanland facebook.com/sisuovif Följ sisuovif på Instagram Kalendarium Augusti 25 Sista dagen att söka LOK-stöd 29-30 Plattformen i Norberg

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN

STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Utvecklingen fortsätter En rapport om Idrottslyftets andra år STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Innehållsförteckning Förord... 5 Sammanfattning... 7 Bakgrund... 7 Organisation... 8

Läs mer

Korpen i sociala medier. Tips och råd för dig och din förenings närvaro i sociala medier

Korpen i sociala medier. Tips och råd för dig och din förenings närvaro i sociala medier Korpen i sociala medier Tips och råd för dig och din förenings närvaro i sociala medier Innehållsförteckning Sociala medier... 4 Vad är sociala medier?... 4 Det pratas mycket om sociala medier och det

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Klubb Utbildning för Ledare

Klubb Utbildning för Ledare Klubb Utbildning för Ledare SBTF UTBILDNING NIVÅ BAS Utbildningsmaterial från Svenska Bordtennisförbundets ungdom- och utbildningskommitté www.svenskbordtennis.com INNEHÅLL 05 LEDARSKAP Barn- och ungdomsledarskap

Läs mer

LEDARHANDBOK. Ledarhandboken återfinnes i sin helhet uppdaterad på: http://www.bjers.eu/sif_ledarparm/index.html

LEDARHANDBOK. Ledarhandboken återfinnes i sin helhet uppdaterad på: http://www.bjers.eu/sif_ledarparm/index.html LEDARHANDBOK 1 Välkommen, Introduktion till SIF Fotboll 2 En Guide för dig som börjar som ledare i år 3 Vett och Etikett, Sila Snacket 4 Saltismodellen 5 Vad är Toppning och Nivåindelning 6 Policys inom

Läs mer

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Föreningshandbok För RSMH

Föreningshandbok För RSMH Föreningshandbok För RSMH 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 54 2. RSMH och dess föreningar 6 Vad vill RSMH 6 Vad är RSMH 7 Organisation 7 3. Att bilda en lokalförening 9 Ny lokalförening 9 Distrikt 12

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar 2:a upplagan Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling...

Läs mer

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan Svenska Scoutrådet Utveckla, rekrytera, behålla Framgångsfaktorer Tillsammans Vänligt mottagande Ställ frågan 1 Plattform för medlemsutvecklingsarbete; Utveckla, rekrytera och behålla Detta är Scouternas

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer