NR 4:2012 HäR trivs eleverna FyRa FRågOR till StatSSeKReteRaRe BeRtiL ÖStBeRg SKOLFORUM 2012 Läget i programråden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NR 4:2012 HäR trivs eleverna FyRa FRågOR till StatSSeKReteRaRe BeRtiL ÖStBeRg SKOLFORUM 2012 Läget i programråden"

Transkript

1 NR 4:2012 Här trivs eleverna fyra frågor till statssekreterare Bertil Östberg SKOLFORUM 2012 Läget i programråden

2 Dialogen kan och måste bli bättre! Under årtionden har vi i Sverige diskuterat vikten av en fungerande dialog mellan skola och bransch. Utredning efter utredning har genomförts och visst har det skett framsteg, bland annat genom införandet av obligatoriska lokala programråd. En enkät som MYN nyligen genomfört visar att sådana existerar i stor utsträckning. Enkäten visar att det finns arbetsgivarrepresentanter med i över 90 procent av de lokala programråd som är kopplade till respondenternas skolor. Undersökningen visar samtidigt på att det finns en förbättringspotential när det gäller representanter från fack och politiken. Välfungerande skolor har i stort sett alltid en bra dialog med den lokala/regionala branschen. Sådana skolor attraherar ofta också fler elever. Jag hör tyvärr alltför ofta om skolor och företag som under många år fungerat parallellt med varandra på orten de har faktiskt haft ett direkt beroendeförhållande till varandra utan att någonsin träffats. Än mindre har de diskuterat hur de tillsammans ska hitta lösningar på problem som är av gemensam natur. Det är egentligen märkligt för det är först när människor börjar prata med varandra och skapa förståelse för varandras behov, utmaningar och målbilder som ömsesidiga mervärden kommer upp i dagen. Med allt detta som utgångspunkt hävdar jag att det finns behov av att såväl initiera som utveckla och behålla dialogen skola och bransch. Och jag tror vi måste koncentrera resurserna på att få människor att träffas. I många fall helt enkelt för att för första gången prata med varandra. Det är av det skälet jag tror på att inrätta och med skattemedel finansiera utbildningskoordinatorer vars uppdrag skulle vara att se till att skapa just möten mellan skola och bransch. Att se till att 1+1 blir tre! Statssekreterare Bertil Östberg har nyligen fått del av de här tankarna och uttryckt att de tar med sig förslaget till diskussionen om den fortsatta utvecklingen av svensk yrkesutbildning. Jag håller tummarna! Slutprovet 2012 I våras deltog nära avgångselever från 135 skolor i motorbranschens slutprov. Den klass som lyckades få bäst resultat på slutprovet kom från Ängelholm Valhall College. Klassen hade ett medelvärde på 91,2 poäng, strax följt av Haraldsbogymnasiet i Falun med 90,5 poäng och därefter Ullvigymnsiet i Köping med 89,5 poäng. Samtliga klasser bestod av elever på inriktningen personbilsmekaniker. I december får de avgångselever som inte klarade provet eller som av någon anledning inte kunde skriva det i våras en ny chans. För mer info, gå in på Studie- och premieresan års studie- och premieresa gick till racingbanan Santa Pod i England i september. Att få åka med på studie- och premieresan är belöningen för de elever som får bäst poäng på årets slutprov. Resan sponsras delvis av motorbranschföretag och olika läns motorbranschföreningar. Caj Luoma, ordförande i Motorbranschens yrkesnämnder Bilproffs.se ges ut av MYN och LYN (Motorbranschens- och Lackerarnas yrkesnämnder). Har du synpunkter eller tips? Kontakta oss gärna på Redaktionsråd: Bo Andersson, Benny Wallin, Caj Luoma, Louise Ribbing, Per Svensson, Patrik Svensson, Lotta Forss, Rose-Marie Olsson. Ansvarig utgivare: Caj Luoma, MYN, tel Redaktör: Louise Ribbing (texter om inget annat anges). Grafisk form: Lisa Leander Ahlgren. Omslagsfoto: Jens Sjunnesson. Tryck: S-M Ewert AB. Läget i programråden De områden som skolorna kände att de och företagen behövde mest stöttning inom var: Motorbranschens yrkesnämnder vill arbeta aktivt för att bidra till ett väl fungerande samarbete i programråden. För att få information om hur nuläget ser ut har en enkätundersökning genomförts. Enkäten skickades till 181 skolor och 104 besvarade frågorna. Av dessa skolor uppger 84 procent att de har ett programråd, antingen gemensamt för alla FT-inriktningar (56%) eller ett för respektive inriktning (28%). Ytterligare några skolor hade ett programråd för transportinriktningen och ett för mekanikerinriktningarna. Närmare 80 procent av skolorna har ett samarbetsavtal. Det vanligaste är att programråden träffas två gånger per år (66%) eller fyra gånger per år (17%) och de viktigaste frågorna för programråden anges vara utbildningskvalitet, APL-platser och APL-handledarkompetens. Antal utbildningsplatser 22% Rekrytering av elever till skolan 66% Utbildningens mål 33% APL-platser 57% APL-handledarkompetens 65% APL-handledarresurser 54% Uppföljning av APL 38,5% Arbetsmiljö- och miljöfrågor 38,5 % Försäkringsfrågor 13% Ekonomiska resurser 36% Utbildningens kvalitet 49,5% Motorbranschens arbetskraftsbehov 58% Övrigt 10% % 2

3 Foto: Jens Sjunnesson SKOLFORUM 2012 Skolforum 2012 lockade nära fyrahundra yrkeslärare, skolledare, branschrepresentanter och utställare från hela landet. Under ett intensivt dygn kunde deltagarna lyssna till föreläsningar, delta i runda bordssamtal, nätverka med varandra och få inspiration, information och ny kunskap från företagare och branschfolk. Skolforum inleddes med en paneldebatt under ledning av journalisten Lennart Ekdahl. Temat var Skolan, politiken, näringslivet kan vi tillfredsställa alla? I panelen fanns statssekreteraren vid Utbildningsdepartementet, Bertil Östberg, rektorn på Elov Lindälvs gymnasium i Kungsbacka, Bonny Wernersson, samt företagsrepresentanterna Richard Granqvist från Frigoscandia och Per-Arne Lund från VGS Utbildningscentrum. Mattelyft och högre lön Bertil Östberg började med att berätta att regeringen högprioriterar utbildningsfrågorna. Det är väldigt viktigt att eleverna lär sig mer och att vi får ut fler ur grundskolan med behörighet till de nationella programmen. De ungdomar som är arbetslösa i dag är främst de som inte har gått ut gymnasiet. För att komma till rätta med detta problem vill regeringen bland annat att det blir mindre eget arbete i klassrummen framöver, att matematikkunskaperna blir bättre genom det så kallade Mattelyftet och att lärarna får större möjligheter att bli förstelärare med ett lönelyft på cirka kronor. Snudd på rymdingenjörer Efter dessa utfästelser började själva paneldiskussionen. Richard Granqvist inledde med att understryka det stora behovet av lastbilsförare. Det utbildas för få i förhållande till behovet. Det leder till brist på förare framöver. Det är samma tendens inom andra yrkesutbildningar och det är oroande. Per-Arne Lund instämde: Vi växer, har vakanser att fylla och många som är på väg att gå i pension. Jag blir fundersam när jag ser förslag från politiker att korta utbildningen till ett år. När jag frågar mina tekniklärare om standarden på de elever som kommer från gymnasiet så är de eniga, standarden har gått ner. Däremot är kraven högre i dag. En modern bil är snudd på en rymdraket. Jag får inte ihop ekvationen! Bonny Wernersson höll med: Vi måste höja ribban och kunna visa på möjligheterna inom branschen, visa att det går att göra karriär. Annars kommer motiverade ungdomar att söka sig någon annanstans, de är inte dummare än så. Utbyggnad av yrkeshögskolan Bertil Östberg framhöll att intresset för yrkesutbildning är betingat av konjunkturen och att det varit en lågkonjunktur sedan 2008 som påverkar söktrycket. Men vi ska göra större satsningar när det gäller information om yrkesutbildning, både från Skolverkets håll men även genom studieoch yrkesvägledarna. Vi ska också bygga ut yrkeshögskolan, men det absolut viktigaste är att fler tar sig igenom gymnasiet. Vårt förslag om en ettårig yrkesutbildning kommer inte att konkurrera med de treåriga programmen utan är ett alternativ för de som inte klarar det individuella programmet att ändå få en utbildning och vettig sysselsättning. Skärpning från båda håll Kompetenskraven från näringslivet ökar, men hur inriktad och specialiserad ska egentligen gymnasieutbildningen vara, undrade Lennart Ekdahl. Per-Arne Lund berättade att en spetsmekaniker utbildas cirka 75 dagar under tre år för att få den kompetens som krävs på företaget. Det kan naturligtvis skolan aldrig leverera. Jag vet att resurserna är begränsade. Därför behövs ett nära och bra samarbete med arbetslivet. Vem måste skärpa sig för att förbättra kontakten mellan skola och arbetsliv, frågade Lennart Ekdahl. Richard Granqvist tyckte att det är ett gemensamt ansvarstagande. Själv var han lite förvånad över att ingen skola i regionen någonsin tagit kontakt med företaget. Nu har jag själv tagit kontakt med skolorna för att de ska få information om vårt behov och veta att vi vill ha ett samarbete med dem. Jag har bemötts mycket positivt. Bertil Östberg påminde om att branscherna var mycket involverade när den nya gymnasieskolan utformades och att de har haft ett stort inflytande på vilka program som erbjuds. Detta ska vara flexibelt och kunna ändras över tid när behov uppstår eller försvinner. Nationella och lokala programråd har inrättats för att stimulera kontakterna mellan skola och näringsliv. Men staten kan bara göra en del, branscherna måste också göra sitt, påpekade han. När vi hör att det är svårt för skolorna att ordna apl-platser, hur intresserade är egentligen branschen då, frågade han retoriskt men underströk samtidigt vikten av att branscherna även fortsättningsvis har stort inflytande på utbildningsfrågorna. Morötter och länkar Avslutningsvis ville moderatorn att debattdeltagarna formulerade varsitt önskemål till Bertil Östberg. Per-Arne Lund tvekade inte: Bilbranschen genomgår en snabb utveckling. Skjut till pengar så att skolorna kan investera i material och annat som behövs för att hålla jämna steg med tekniken. Som det är nu är det helt enkelt för stor skillnad på tekniken i skolan och på arbetsplatserna. Bonny Wernersson upprepade sin önskan om tydligare karriärvägar. Det måste finnas en tydlig morot, både status- och lönemässigt. Richard Granqvist föreslog en satsning på länkar mellan näringsliv och skola, ungefär som de regionala projektledare som finns inom TYA. Bertil Östberg mötte panelens önskemål med en upprepning av de satsningar som regeringen ämnar göra framöver: Vi kommer att satsa på en utbyggnad av yrkeshögskolan, på lärare, på tätare kontakter inom ramen för de lokala programråden där vi hoppas på samarbete och på handledarutbildning på arbetsplatserna där skolorna ska kunna söka bidrag. Vi tror även att yrkestävlingar kan vara ett sätt att höja statusen. 3

4 Paneldebatt Runda bordssamtal Deltagarröster om Skol Daniel Siglert, lärare inom karosseri på Fredrika Bremergymnasiet, Haninge. Det här är första gången jag är med på Skolforum. Jag har besökt en del intressanta föreläsningar, bland annat om yrkeshögskola för bilskadereparatörer. Det tror jag är ett bra sätt för att få in spetskompetens i branschen, att möjligheten finns att plugga vidare inom området. Kjell Anund, lärare i fordonsteknik vid Anders Ljungstedts gymnasium, men med på Skolforum som representant för Gleerups bokförlag. Jag har skrivit läromedel sedan 1990, bland annat boken Fordonsteknisk grundkurs och Prestanda Bas. Fordonsteknik tillsammans med Sven Larsson. Skolforum är helt rätt plats för oss att visa våra produkter. Vi träffar mycket nytt folk och här kan fler upptäcka våra böcker. Brian Clacey, KW Bruun, föreläsare i ämnet Elsäkerhet vid arbete med el- och hybridbilar. Det har varit roligt att vara med, jag har fått mycket feedback på föreläsningen och det är så kul med lärarnas entusiasm. Jag har varit med på Skolforum tidigare och jag tycker att det är ett väldigt trevligt tillfälle att träffa gamla bekanta inom lärarkåren och branschen. Johannes Ståhl, lärare inom lastbilsteknik, Anderstorpsskolan i Skellefteå. Det är första gången jag är med och jag har uppskattat det mycket. Dels utställningen, att få se nytt material, men också nätverkandet, att få träffa kollegor från hela landet, utbyta erfarenheter och knyta kontakter. Runda bords-samtalet tyckte jag gav mycket. Den viktigaste skolfrågan just nu tycker jag är huvudmannaskapet. Jag tror på att förstatliga skolan igen. Om inte de pengarna som satsas från regeringens sida är öronmärkta går de direkt in i den kommunala budgeten och då får jag aldrig se de pengarna, det är i alla fall min erfarenhet. 4

5 Foto: Jens Sjunnesson forum 2012 Utställning Lars Wedin, med på Skolforum som representant i programrådet för Praktiska Gymnasiet i Karlstad. Jag har varit med på Skolforum tjugo gånger, men tidigare i egenskap av utställare för mitt företag Sun Maskin. I år är jag med tillsammans med resten av representanterna i programrådet som jag sitter i. Jag tycker att Skolforum är ett bra tillfälle för programråden att sätta sig in i utbildarnas verklighet och vad som händer inom området. Det är bra föreläsningar och här kan de som utbildar få relevant information. Magnus Jacobsson och Anders Bergström (t.h.), yrkeslärare för personbil, plåt och lack vid Nösnäsgymnasiet i Stenungssund. Vi har båda varit med på Skolforum flera gånger tidigare. Det är ett jättebra tillfälle att träffa branschfolk och kollegor. Här kan vi prata gemensamma intressen och problem vad gäller yrken och skolan. Det är bra att vi kan stämma av att vi jobbar åt samma håll och att man uppfattar information från till exempel Skolverket och Skolinspektionen på rätt sätt, säger Anders. Det här är ett bra sätt att få kontakter med företag och branschen. Vi behöver de kontakterna för att kunna utbilda för framtiden. Bara under den här konferensen har jag träffat flera företag som ska besöka vår skola framöver, berättar Magnus. Det är nyttigt att träffa läromedelsproducenterna också, vi kan diskutera vad som saknas och vad som är bra. Skolforum är en jättebra form för att träffa andra, det är vår enda chans att träffa kollegor från hela landet, säger Anders. Den viktigaste utbildningsfrågan just nu tycker jag är att man måste börja med satsningar långt tidigare och arbeta med att stimulera lusten att lära. Det är för långt gånget när de är 16 år och saknar baskunskaper. Dessutom tycker jag att det är viktigt med möjligheter till vidareutbildning så att fordons- och transportprogrammet blir en attraktiv utbildning, tycker Magnus. Linda Wolf, avdelningschef och företagskontakt på Edströmska gymnasiet i Västerås. Det är första gången jag är med på Skolforum. Jag tycker att det är bra att vi träffas, diskuterar utbildningsfrågor och att branschen engagerar sig. Ett bra initiativ! Vi har många viktiga saker att prata om, jag tänker bland annat på hur vi ska gå från yrkesförberedande utbildning till att vara ett yrkesprogram och samtidigt kunna fostra eleverna och ge de mjuka värdena som ingår i till exempel service och kundvård, helt enkelt hur vi ska gå tillväga för att göra eleverna till goda medarbetare. Skola och bransch måste synka ihop sig. Jag tror på statligt finansierade koordinatorer. Själva har vi haft en enorm hjälp av MRF i Västmanland. Generellt är det väldigt viktigt att stärka banden mellan skolorna och branschen och det skulle dessa koordinatorer kunna hjälpa till med lokalt ute i landet. 5

6 Foto: Jens Sjunnesson 1Vilket ansvar har regeringen för att stimulera intresset för yrkesutbildning? Vilket uppdrag har Skolverket i det sammanhanget? Alla inblandade har ett intresse av att korrekt information om yrken, yrkesvägar och yrkesutbildning sprids. Vi gör nu en satsning på studie- och yrkesvägledarna för att eleverna ska få bättre information. Sedan har skolorna och branscherna också ett ansvar. I slutändan är det branschernas ansvar att se till att deras yrken är attraktiva. 2MYN tror på inrättandet av statliga utbildningskoordinatorer vars uppgift är att initiera och utveckla dialogen mellan skola och näringsliv. Din respons på det? Vi funderar ständigt på hur vi kan utveckla yrkesutbildningen och kontakterna mellan skola och arbetsliv och vi har gjort en del saker inom det området, men det finns säkert mer att göra. Det här är ett intressant förslag som vi definitivt tar med oss i våra fortsatta diskussioner. 3Hur ska yrkeslärarna hänga med i teknikutvecklingen med kr/individ och år till kompetensutveckling? Nej, vi tror inte att det är tillräckligt men vi vill visa att det är viktigt med kompetensutveckling och därför har vi avsatt dessa pengar som ett stöd, tidigare var det noll kronor från statligt håll. Man ska komma ihåg att kompetensutvecklingen är huvudmännens ansvar, alltså kommunernas, det är de som måste se till att detta fungerar. 4Frågor till statssekreterare Bertil Östberg 4Undersökningar visar att cirka 60 procent av anmälda arbeten till Arbetsförmedlingen förutsätter innehav av B-körkort. Bör inte körkortsutbildningen ingå i gymnasieskolan? De elever som utbildar sig till yrken där körning är en del av jobbet, till exempel lastbilsförare, ska kunna få körkort inom ramen för utbildningen. Men de som jobbar inom exempelvis vården eller som elektriker och där körkort visserligen kanske underlättar att få jobb, men inte krävs för yrket, där tycker vi att det är ett för långtgående ansvar. Det måste de klara själva. 6

7 Här trivs eleverna Nifsarpsskolan byggdes från grunden 1999 när utbildningen flyttade från Eksjö till närliggande industriområdet Nifsarp. Lärarna var i hög grad involverade i byggprocessen och har lyckats nå målet att få en ljus och luftig skola. Foto: Jens Sjunnesson Vi tänkte på sådant som vi själva tycker är viktigt på en arbetsplats. Dels att lokalerna fungerar för verksamheten, dels att det är luftigt och ljust. Vi har arbetat med att det ska vara bra stämning här så att eleverna trivs. Nöjda elever är ju våra bästa ambassadörer, säger Jan Börstell som är lärare i fordonsteknik. Och det verkar som om lärarna och skolledningen har lyckats. Skolan har inga problem med att fylla utbildningsplatserna och ungefär 90 procent av eleverna har jobb samma dag som de slutar skolan. På Nifsarpsskolan finns ingen vaktmästare, eleverna tar hand om skolan och diskuterar gemensamt kring de regler som ska gälla. Treorna fostrar ettorna och eleverna lär sig snabbt att ta ansvar. När alla tar hand om skolan blir det ingen skadegörelse. Jan Börstell, yrkeslärare. Det fungerar faktiskt, intygar Jan Börstell och det bekräftas av Robert Scholander som tog studenten från Nifsarpsskolan 2011 och som idag arbetar som mekaniker på Atteviks i Nässjö. Jag tyckte att skolan var jättebra, det förekom inga bråk och ingen skadegörelse och utbildningen gav en bra grund att stå på. Sofia Arebo rektor på skolan sedan fem år. Hon tror att skolan är framgångsrik inom sitt område för att man koncentrerar sig på några få, viktiga saker och gör dem bra. Det är oerhört viktigt med en gemensam kärna, en tydlig och klar vision, som alla medarbetare delar och som man lägger tid på att trumma in och diskutera hur vi ska göra för att nå. Hon anser att det är en stor fördel att enheten är liten och självstyrande och att alla lärare är heltidsanställda. Samtliga ämneslärare får en grundlig genomgång vad som gäller i arbetslivet för de elever som går fordonsoch transportprogrammet. Yrkeslärarna uppmuntras till att göra yrkespraktik men ska också vara väl förtrogna med vad kursplanen i svenska och religion innehåller, för att få en helhet i utbildningen. Vi strävar efter att ha en så verklighetsnära utbildning som möjligt. Det innebär att vi får titta lite extra i föreskrifter och planer för att hitta friutrymmen som vi kan använda för att åstadkomma det. Det gäller att vara lite kreativ, säger Sofia Arebo. En annan viktig sak som poängteras för alla som kommer i kontakt med skolan är trivsel. Sofia Arebo, rektor på skolan. Vi tänker på skolan som en arbetsplats. Eleverna ska i möjligaste mån hanteras som vuxna och få ta ansvar. Därför kan de också vara med och bestämma hur de vill att det ska vara i skolan. Nifsarpsskolan är en friskola med drygt 200 elever. Verksamheten bygger på tre filosofier: 1. Det ska vara roligt att gå till skolan! Med det menas att utbildningen ska vara meningsfull, det ska kännas tryggt på skolan och miljön ska vara trevlig och trivsam. 2. Bra branschkontakter. Det är viktigt med kontakt och dialog för att veta vad branschen vill att eleverna ska kunna när de går ut skolan och så att eleverna får bra praktikplatser. Företag vistas ofta i skolan för utbildning i företagssponsrade lektionssalar. 3. Verklighetsbaserad utbildning. Här får eleverna ta hand om hela processen, inte bara öva på enstaka delar av ett fordon. Classic Car Week Ett antal fordonselever och unga yrkesverksamma engagerades i årets klassiska bilprojekt. Bilen, en Volvo PV , auktionerades slutligen ut för kronor i samband med Classic Car Week i Rättvik. Pengarna gick oavkortat till BRIS. Projektet började redan under våren 2012 då ett femtontal elever på BOJO Utbildningar i Mjölby som en del av utbildningen arbetade i två månader med att besikta och åtgärda den nyinköpta PV:n. Därefter deltog bilen i Midnattsolsrallyt i Västerås i klassen Regularity. Under rallyt fick handplockade gästmekaniker tillsammans med en yrkeslärare träna på och agera i ett serviceteam. Efter rallyt togs bilen upp till Classic Car Week och den verkstad som upprättats där. Tre SM-medaljörer från kommande yrkeslandslag, förstärkta med Albin från TV-programmet Gran Turismo, gjorde under en vecka Volvon till en unik rallyklassiker designad av Ari Harjunpää. Detta är tredje året i rad som Bilproffs.se engagerar sig i detta projekt. Syftet är att marknadsföra fordons- och transportprogrammet och våra yrken vid tillfällen som lockar både publik och media. 7

8 Avs. Motorbraschens yrkesnämnder Box 5384, STOCKHOLM Nytt material Bronsmedalj i EuroSkills Personbilsmekanikern Tobias Persson kom på tredjeplats och tilldelades en eftertraktad bronsmedalj efter tre tuffa tävlingsdagar i EuroSkills Foto: Benny Wallin Vepor och roll ups Motorbranschens yrkesnämnder har tagit fram ett antal vepor och roll ups som kan användas vid öppet hus och liknande arrangemang. Veporna är 80x200 cm med metallöljetter i hörnen och fåll runtom, roll-upsen är 85x200 cm och har materialkassett i aluminium. Dessa har marknadsförts till skolorna för möjlighet att beställa fram till och med oktober. Yrkesnämnderna har ett antal roll ups och vepor för utlåning. Vid intresse, vänligen kontakta Rose-Marie Olsson, e-post: Rekryteringsfilmer på gång Just nu produceras sex olika filmer som ska locka ungdomar till fordons- och transportprogrammet och därefter till följande yrken: Personbilsmekaniker Fordonslackerare Bilskadereparatör Lastbilsmekaniker Maskinmekaniker Reservdelsspecialist Filmerna har ett brett användningsområde i syfte att informera och attrahera ungdomar att söka yrkesutbildningar där alla utbildningsvägarna leder till en framtidsbransch med många valmöjligheter. Mässor och evenemang Bilproffs.se har deltagit på olika mässor och evenemang under sommaren, bland annat på Vallåkraträffen och Lastbilsmässan på Elmia. Syftet är att marknadsföra fordons- och transportprogrammet och motorbranschens yrken. Besökarna har kunnat delta i kamremsbytartävling och prova på motivlackering, båda aktiviteterna lockar folk och är mycket uppskattade. Alla i det svenska laget med sammanlagt sex deltagare lyckades ta medalj av någon valör, ett riktigt gott betyg både till deltagarna och svensk yrkesutbildning! Tobias Persson tog studenten 2010 från Valhall college i Ängelholm. Då lyckades han få högst poäng på slutprovet. I maj i år vann han Yrkes-SM och det var så han blev uttagen för att tävla i EuroSkills. Min tidigare yrkeslärare tipsade mig om Yrkes-SM och jag kände att jag ville se hur jag skulle klara mig i ett praktiskt prov också, det var därför jag ställde upp. Det är kul att jämföra sina kunskaper med andra genom tävlingar av olika slag. Ett stort grattis till Tobias Persson och hans tränare, yrkesläraren Jan Börstell, till vardags verksam vid Nifsarpsskolan i Eksjö. Nu väntar ytterligare hårdträning inför Yrkes-VM i Leipzig Lycka till! Foto: Jens Sjunnesson 8

VÄLJ SMART VÄLJ RÄTT VÄG VÄLJ MOTORBRANSCHEN

VÄLJ SMART VÄLJ RÄTT VÄG VÄLJ MOTORBRANSCHEN VÄLJ SMART Utbilda dig till ett yrke som leder till jobb. Välj en karriär i motorbranschen. Börja med någon av inriktningarna personbilsteknik, lastbil och mobila maskiner, karosseri och lackering eller

Läs mer

TEMPEN I MOTORBRANSCHEN UPPSALA LÄN 2013. - Företagen saknar kompetent personal fler elever behövs till gymnasiets fordons- och transportprogram

TEMPEN I MOTORBRANSCHEN UPPSALA LÄN 2013. - Företagen saknar kompetent personal fler elever behövs till gymnasiets fordons- och transportprogram TEMPEN I MOTORBRANSCHEN UPPSALA LÄN 2013 - Företagen saknar kompetent personal fler elever behövs till gymnasiets fordons- och transportprogram Innehåll Stort rekryteringsbehov i motorbranschen... 3 Kort

Läs mer

MOTORBRANSCHENS YRKESNÄMND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

MOTORBRANSCHENS YRKESNÄMND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 MOTORBRANSCHENS YRKESNÄMND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 2 Innehållsförteckning VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012... 1... 1 MOTORBRANSCHENS YRKESNÄMND... 3 UTBILDNING OCH REKRYTERING TILL MOTORBRANSCHEN 4 UTBILDNING...

Läs mer

VÄSTA GÖTALANDS LÄN 2014

VÄSTA GÖTALANDS LÄN 2014 TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN VÄSTA GÖTALANDS LÄN 2014 Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram En rapport framtagen av Motorbranschens- och

Läs mer

WORLDSKILLS SWEDEN. för yrkesskicklighet i världsklass

WORLDSKILLS SWEDEN. för yrkesskicklighet i världsklass WORLDSKILLS SWEDEN för yrkesskicklighet i världsklass RÖSTER OM YRKES-SM DÄRFÖR BEHÖVS WORLDSKILLS SWEDEN Det finns ett stort rekryteringsbehov inom ett flertal yrken, men alltför ofta saknas det intresserade

Läs mer

RIKET 2015 TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN. Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram

RIKET 2015 TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN. Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN RIKET 2015 Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram En rapport framtagen av Motorbranschens- och Lackerarnas

Läs mer

Tempen på motorbranschen

Tempen på motorbranschen Tempen på motorbranschen Kompetens- och rekryteringsbehov 2011 Stort rekryteringsbehov i motorbranschen 3 200 nyanställningar under tre år Kompetenskrav i dag och 2015 Kompetens- Tempen på motorbranschen

Läs mer

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN UPPSALA LÄN 2015 Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram En rapport framtagen av Motorbranschens- och Lackerarnas

Läs mer

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN Kompetens- och rekryteringsbehov 2015 Stort rekryteringsbehov i motorbranschen 5 000 nyanställningar under tre år Kompetenskrav nu och i framtiden TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN Om rapporten

Läs mer

motorbranschen Kunskaper du behöver för att jobba inom motorbranschen

motorbranschen Kunskaper du behöver för att jobba inom motorbranschen motorbranschen Kunskaper du behöver för att jobba inom motorbranschen Motorbranschen Motorbranschen är modern och högteknologisk. Den erbjuder gott om arbetstillfällen och företag som är beredda att satsa

Läs mer

MOTORBRANSCHENS YRKESNÄMND

MOTORBRANSCHENS YRKESNÄMND MOTORBRANSCHENS YRKESNÄMND Christofer Ask, bilskada Emelie Dammare, fordonslack Tobias Persson, personbil Tävlande i WSC 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 2 Innehållsförteckning MOTORBRANSCHENS YRKESNÄMND...

Läs mer

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Toppskola i skärholmen Hallå på arbetsplatsen

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Toppskola i skärholmen Hallå på arbetsplatsen motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Lack-silver i VM Hallå på arbetsplatsen Bp Toppskola i skärholmen Bra skola En stolt trio som fått fart på STFG: rektor Lars Dowert, företagaren Totte Malmkvist

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer

Fordons- och Transportprogrammet

Fordons- och Transportprogrammet Fordons- och Transportprogrammet (FT) Godshantering Transport Karosseri och lackering Personbil Lastbil och mobila maskiner Vilken väg väljer du? Fordons- och Transportprogrammet (FT) Fordons- och Transportprogrammet

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015

Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015 Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015 Sunne kommun . Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning i snäv bemärkelse är den personliga vägledningen genom vägledningssamtal individuellt och

Läs mer

DU kan bli flygtekniker!

DU kan bli flygtekniker! Är du tekniskt intresserad och beredd att lägga ner lite mer jobb under din gymnasietid, så är detta ett programval som ger många möjligheter. DU kan bli flygtekniker! Jobba med flygplan och helikoptrar,

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE På väg mot VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE för dig som vill arbeta inom vården Utbildning och arbetsliv i samverkan i sydöstra Skåne 1 REKTORERNA Vi gör det tillsammans! Behoven av välutbildad personal inom vård

Läs mer

Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus.

Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus. Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus. Grupparbetet bestod av 6 blandgrupper med ca 6 personer i varje grupp. Varje grupp skulle göra en egen

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Det övergripande syftet med samverkan är att trygga framtida

Läs mer

NR 4:2013 WEBB SPECIAL SOCIALA MEDIER TIPS TILL SKOLAN MYNS STORSATSNING EFTERLYSNING: NYA VM-MEDALJÖRER LYCKAD VÄNDNING I SKÄRHOLMEN

NR 4:2013 WEBB SPECIAL SOCIALA MEDIER TIPS TILL SKOLAN MYNS STORSATSNING EFTERLYSNING: NYA VM-MEDALJÖRER LYCKAD VÄNDNING I SKÄRHOLMEN NR 4:2013 WEBB SPECIAL SOCIALA MEDIER TIPS TILL SKOLAN MYNS STORSATSNING EFTERLYSNING: NYA VM-MEDALJÖRER LYCKAD VÄNDNING I SKÄRHOLMEN ENSAM ÄR INTE STARK! Vår konferens Skolforum 2013 som vänder sig till

Läs mer

Välkommen till SYVBarometern TM

Välkommen till SYVBarometern TM Välkommen till SYVBarometern TM 2013 Finns det något du anser kan göras lokalt i din region/kommun för att stärka studie- och yrkesvägledningen? 28% Ja Nej 3% Osäker/vet inte 69% 2 Finns det något du anser

Läs mer

Bert Karlsson, entreprenör

Bert Karlsson, entreprenör @ungdomsb Dagens unga ojar sig över att det inte finns några jobb. Det gör det visst - men många är alldeles för lata för att jobba på en hamburgerrestaurang eller plocka bär i skogen. De sitter hellre

Läs mer

Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara. lärling?

Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara. lärling? Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara lärling? Gymnasievalet För vissa är valet lätt, för andra är det svårare Men en sak är säker det finns något för alla. Valet

Läs mer

WORKSHOP REGIONAL STYRGRUPP VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE UPPLAND 2013-09-24

WORKSHOP REGIONAL STYRGRUPP VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE UPPLAND 2013-09-24 WORKSHOP REGIONAL STYRGRUPP VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE UPPLAND 2013-09-24 Närvarande: Monica Jonsson, Ulrika Norman, Fredrik Andersson, Louise Öhman, Irene Hansson, Christina Hanson, Kristoffer Hoflund,

Läs mer

Erfarenheter från Örebro län

Erfarenheter från Örebro län Erfarenheter från Örebro län Innehåll i kommande timme Övergripande tankar om tiden sedan första certifieringen Regionala mål, aktiviteter och effekter Vad har vi gjort och vad är på gång Framgångsfaktorer/Viktiga

Läs mer

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors Hagfors & Munkfors 1 Hur vill vi ha det? En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors 2 Hur vill vi ha det? Strategisk kompetensförsörjning 2005 2004 Fastställa organisation och finansiering

Läs mer

Fordons- och transportprogrammet (FT)

Fordons- och transportprogrammet (FT) Fordons- och transportprogrammet (FT) Fordons- och transportprogrammet (FT) ska utveckla elevernas kunskaper om tekniken i olika fordon eller förmåga att hantera transporter. Efter examen från programmet

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

INRIKTNING TRANSPORT

INRIKTNING TRANSPORT INRIKTNING TRANSPORT TYA vill med denna information hälsa dig välkommen till transportbranschen. Sid 1. Välkomstbrev från branschen Sid 2. Kursöversikt Sid 4. Transport- och yrkestävlingar Sid 5. Kollegahjälp

Läs mer

Vad är kvalitet i APU/APL?

Vad är kvalitet i APU/APL? Vad är kvalitet i APU/APL? IPK:sYrkesutbildningsdagar december 2011 Gymnasial lärlingsutbildning med fokus på kvalitet Slutbetänkande SOU 2011:72 Hur höjer vi kvaliteten i gymnasial lärlingsutbildning?

Läs mer

Rapport från Förskolenätverket att se över bristen på förskollärare i regionen

Rapport från Förskolenätverket att se över bristen på förskollärare i regionen Rapport från Förskolenätverket 2014-03-20 Johan Borvén Rapport från Förskolenätverket att se över bristen på förskollärare i regionen Den 18 oktober 2013 gav Utbildningschefsnätverket följande uppdrag

Läs mer

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet Högre krav i nya gymnasieskolan Varför reformera gymnasieskolan? För många elever hoppar av eller avslutar gymnasiet utan att ha nått målen. Det lokala friutrymmet har, alltför ofta, använts för att sänka

Läs mer

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen Information till Handledaren ett stöd i handledarrollen Inledning Totalt finns det tre olika former av praktik; Prao, som är för eleverna på högstadiet, APU (Arbetsplatsförlagd Utbildning) som ingår i

Läs mer

FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014

FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014 FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014 Total svarsfrekvens 66,3% (69/104) Vad tyckte du om dagen som helhet? Namn Antal % A. Mycket bra 36 52,2 B. Bra 32 46,4 C. Mindre bra

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31. Ung Företagsamhet Fyrbodal

Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31. Ung Företagsamhet Fyrbodal Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31 Ung Företagsamhet Fyrbodal 1 TACK TILL VÅRA SAMARBETSPARTNERS Organisationen Ung Företagsamhet är beroende av att man tror på vår idé. Idén om att unga människor kan

Läs mer

Maxat med möjligheter

Maxat med möjligheter Maxat med möjligheter Om du gillar omväxling, problemlösning och att göra saker med händerna är VVS och fastighet ditt program. Du lär dig yrket både i skolan och ute på arbetsplatser, i branscher som

Läs mer

Skapande i en kreativ miljö HANTVERKSSPROGRAMMET FLORIST FASHION DESIGN FRISÖR HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST

Skapande i en kreativ miljö HANTVERKSSPROGRAMMET FLORIST FASHION DESIGN FRISÖR HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST Skapande i en kreativ miljö HANTVERKSSPROGRAMMET FLORIST FASHION DESIGN FRISÖR HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST FLORIST Är du estetiskt lagd och vill arbeta praktiskt med skapande och kreativitet? Då är August Kobbs

Läs mer

Välkommen till Lärlingsprogrammet

Välkommen till Lärlingsprogrammet Välkommen till Motala I Motala bor drygt 42 000 personer. Motala ligger i den västra delen av Östergötland. Här finns sedan länge ett expansivt näringsliv som till stor del utgörs av tillverkningsindustri.

Läs mer

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå.

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå. 2 (10) 3 (10) Vår vision är att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. För en framtidsinriktad Socialdemokrati är utbildning nyckeln till framtidens jobb och därmed också till människors

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Vård- och omsorgscollege i Halland

Vård- och omsorgscollege i Halland En snabbguide inför uppstarten av Vård- och omsorgscollege i Halland en modern samverkansform mellan arbetsliv och utbildningar inom vård och omsorg Baserad på underlag från Vård-och omsorgscollege Västmanland

Läs mer

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Communicare är en unik konferens där yrkesverksamma, forskare samt studenter inom kommunikationsbranschen samlas för att diskutera aktuella frågor. Konferensen

Läs mer

Program läsår 2015/2016

Program läsår 2015/2016 BA ANL TRA PER KAR Program läsår 2015/2016 BA Poängplan BAANL ANL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET Detta är ett yrkesprogram som förbereder dig för jobb som till exempel anläggningsarbetare eller anläggningsmaskinförare.

Läs mer

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen 2014-08-10 PM Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen I dag är gymnasieexamen den stora vattendelaren på svensk arbetsmarknad. Utan en gymnasieexamen är det mycket svårt att få jobb och kraven

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2015 inriktningsguide Gott om jobb Bra samarbete i örebro

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2015 inriktningsguide Gott om jobb Bra samarbete i örebro motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2015 VM-medalj inriktningsguide Gott om jobb Bra samarbete i örebro Bp Här utvecklas mästare. Grattis Frida till silvermedaljen i Yrkes VM! TKBM är ett offensivt

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Eda Gymnasieskola. - en modern skola i tiden - www.eda.se/utbildning

Eda Gymnasieskola. - en modern skola i tiden - www.eda.se/utbildning Eda Gymnasieskola - en modern skola i tiden - www.eda.se/utbildning 2 Eda Gymnasieskola Eda Gymnasieskola erbjuder följande: Restaurang- och livsmedelsprogrammet Hotell- och turismprogrammet Industritekniska

Läs mer

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Arbeta i programråd

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Arbeta i programråd Elektriska Installatörsorganisationen Elteknikbranschen i gymnasieskolan Arbeta i programråd Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 5

Läs mer

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2012 Yrkes-sm 2012 Arbetsmarknad Internationellt Från skola till jobb

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2012 Yrkes-sm 2012 Arbetsmarknad Internationellt Från skola till jobb motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2012 Yrkes-sm 2012 Arbetsmarknad Internationellt Bp Från skola till jobb Det är du som styr. ScanIa Sätter Standarden. Som mekaniker är du en viktig del av en helhet.

Läs mer

1 Om undersökningen. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens.

1 Om undersökningen. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens. 1 Om undersökningen 2 Bakgrundsfrågor 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare 4 Måluppfyllelse och kvalitet 5 Kunskaper och kompetens 6 Vägledning 7 Samverkan 8 Företagande, entreprenörskap och eget företagande

Läs mer

Gymnasiereformen i korthet

Gymnasiereformen i korthet En ny gymnasieskola Gymnasiereformen i korthet Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Det är en skola med fokus på kunskap och kvalitet för att fler elever ska nå målen och därmed de kunskaper som krävs

Läs mer

Carlsund Utbildningscentrum

Carlsund Utbildningscentrum Carlsund Utbildningscentrum Program som du kan söka på Carlsund Bygg- och anläggningsprogrammet El- och energiprogrammet Fordons- och transportprogrammet Handel- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet

Läs mer

YRKESUTBILDNING (YU) Motionerna YU 1 YU 9

YRKESUTBILDNING (YU) Motionerna YU 1 YU 9 YRKESUTBILDNING (YU) Motionerna YU 1 YU 9 MOTION YU 1 Byggnads Örebro-Värmland Våra arbetplatser blir mer och mer internationella. Det är oerhört viktigt våra medlemmar får den kompetenshöjning som krävs

Läs mer

Samverkan med närsamhället/studieoch yrkesvägledning

Samverkan med närsamhället/studieoch yrkesvägledning Samverkan med närsamhället/studieoch yrkesvägledning Anette Christoffersson Utvecklingsledare Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll... 1 Inledning... 3

Läs mer

med styrning mot motorbranschen nr 3:2011 Här finns jobben Svenska medaljörer i yrkes-vm

med styrning mot motorbranschen nr 3:2011 Här finns jobben Svenska medaljörer i yrkes-vm med styrning mot motorbranschen nr 3:2011 Här finns jobben Bp Svenska medaljörer i yrkes-vm Motorbranschen gratulerar erik och lars till ett framgångsrikt deltagande i Yrkes-VM Fordonsutbildning i världsklass

Läs mer

Varför skoltävlingar

Varför skoltävlingar Skoltävlingar Bakgrund -2000-talet, tävlingar med teoretiska prov. 2002 Praktiskt inriktade regionfinaler ca 100 deltagare årligen 2004 Yrkes-SM Piteå 2005 WorldSkills Helsingfors - Nicklas Hallgren och

Läs mer

Maria Hassel föreläsare och lärare på GTC Eric Alexandersson APU-ansvarig på GTC

Maria Hassel föreläsare och lärare på GTC Eric Alexandersson APU-ansvarig på GTC Maria Hassel föreläsare och lärare på GTC Eric Alexandersson APU-ansvarig på GTC LEDLJUS FÖR APU-HANDLEDARE, MÖJLIGHETER OCH FALLGROPAR VID APU Hur skall jag uppträda som en god förebild? Hur känns det

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Förändringar. Så är det... Så blir det... Nationella program Nationella programinriktningar Nationella kurser

Förändringar. Så är det... Så blir det... Nationella program Nationella programinriktningar Nationella kurser GY 2011 Förändringar Så är det... Nationella program Specialutformade program Nationella programinriktningar Lokala programinriktningar Nationella kurser (900) Lokala kurser (9000) Valbara kurser Så blir

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN!

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! På Birgittaskolan händer allt och lite till! Birgittaskolan är en skola där du blir sedd och får möjlighet att utvecklas. Under din tid på skolan kommer du att lära känna

Läs mer

MITTUNIVERSITETET HANDBOK FÖR STUDENTAMBASSADÖRER

MITTUNIVERSITETET HANDBOK FÖR STUDENTAMBASSADÖRER MITTUNIVERSITETET HANDBOK FÖR STUDENTAMBASSADÖRER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord...3 Varumärket Miun...4 Att vara ett varumärke...6 Att hålla intressanta presentationer...8 Att locka till samtal...10 Intervju:

Läs mer

Bert Karlsson, entreprenör

Bert Karlsson, entreprenör @ungdomsb Dagens unga ojar sig över att det inte finns några jobb. Det gör det visst - men många är alldeles för lata för att jobba på en hamburgerrestaurang eller plocka bär i skogen. De sitter hellre

Läs mer

Utbildnings- och yrkesmässan - VÄGAR VIDARE - Nolaskolan. Följande utbildningsanordnare, branscher och företag deltar i årets mässa:

Utbildnings- och yrkesmässan - VÄGAR VIDARE - Nolaskolan. Följande utbildningsanordnare, branscher och företag deltar i årets mässa: Utbildnings- och yrkesmässan - VÄGAR VIDARE - Nolaskolan Örnsköldsviks Gymnasium och Vuxenutbildningen Örnsköldsvik arrangerar gemensamt utbildnings- och yrkesmässan Vägar Vidare för gymnasieskolans elever

Läs mer

Utbildnings- och yrkesmässan - VÄGAR VIDARE - Nolaskolan. Följande utbildningsanordnare, branscher och företag deltar i årets mässa:

Utbildnings- och yrkesmässan - VÄGAR VIDARE - Nolaskolan. Följande utbildningsanordnare, branscher och företag deltar i årets mässa: Utbildnings- och yrkesmässan - VÄGAR VIDARE - Nolaskolan Örnsköldsviks Gymnasium och Vuxenutbildningen Örnsköldsvik arrangerar gemensamt utbildnings- och yrkesmässan Vägar Vidare för gymnasieskolans elever

Läs mer

HANDBOKEN OM TRANSPORTBRANSCHEN

HANDBOKEN OM TRANSPORTBRANSCHEN VAL- HANDBOKEN OM TRANSPORTBRANSCHEN TILL STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE SAMT ARBETSFÖRMEDLARE Inför grundskole- och gymnasieelevers samt arbetssökandes studie- och yrkesval. Alla är beroende av transporter.

Läs mer

Lärlingskonferensen i Sundsvall 100920 - dokumentation

Lärlingskonferensen i Sundsvall 100920 - dokumentation Lärlingskonferensen i Sundsvall 100920 - dokumentation Pass 1 Ämne: Handledarutbildning och hur denna kan genomföras Det är viktigt med handledarutbildning, då det är en ny arbetsform för företagarna!

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE för dig som vill arbeta inom vården Utbildning och arbetsliv i samverkan i sydöstra Skåne 1 REKTORERNA Vi gör det tillsammans! Behoven av välutbildad personal inom vård och omsorg

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

Arena för Samverkan Skola Arbetsliv. Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16

Arena för Samverkan Skola Arbetsliv. Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Arena för Samverkan Skola Arbetsliv Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Samverkan skola - arbetsliv Är det nödvändigt och betydelsefullt för skolan och eleven? Möjlighet

Läs mer

Lärarlönelyftet. PISA-resultat, poäng, år 2000-2012. Källa: Skolverket/OECD

Lärarlönelyftet. PISA-resultat, poäng, år 2000-2012. Källa: Skolverket/OECD Lärarlönelyftet Nyckeln för att vända utvecklingen i den svenska skolan är skickliga och engagerade lärare. Regeringen kommer därför att investera 3 miljarder på årsbasis i ett lärarlönelyft. Syftet är

Läs mer

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se P O L H E M POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se Vision Mål och mått Polhemsskolans processer Huvudprocess Ledningsprocess Informationsprocess Stödprocess Alla elever ska klara sin utbildning

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan 2013-09-13 Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Enskolasomrustarmedkunskapochundervisningavgodkvalitetär grundläggandeförattskapalikvärdigalivschanserochstärkasammanhållningeni

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

EKONOMI HANDEL TURISM & RESOR & SERVICE LÄRLING HANDEL

EKONOMI HANDEL TURISM & RESOR & SERVICE LÄRLING HANDEL EK EKONOMI HA HANDEL & SERVICE HT TURISM & RESOR LÄRLING HANDEL HOS OSS ÄR BÅDE DU OCH UTBILDNINGEN I CENTRUM! Du får något att göra efter gymnasiet! Under flera år har vi placerat oss i topp när det gäller

Läs mer

Yrkesutbildning nu - BRvux

Yrkesutbildning nu - BRvux Information om yrkesutbildningar i Boråsregionen Nr 3 juni 2013 Välkommen till BRvux Nyhetsbrev! I detta nummer har vi intervjuat riksdagsman Jan Ericson om vuxenutbildning och Niklas Martinsson som genomgått

Läs mer

Handledare i motorbranschen ett samarbete mellan skola och företag inom motorbranschen

Handledare i motorbranschen ett samarbete mellan skola och företag inom motorbranschen Handledare i motorbranschen ett samarbete mellan skola och företag inom motorbranschen 1 Handledare i motorbranschen Motorbranschens Yrkesnämnd, MYN april 2011 Foton: Ryno Quantz 2 Innehållsförteckning

Läs mer

nr 1:2009 Maskinutmaningen Sommarjobb som tävlingsmek Inför Yrkes-VM Fixa jobbet Historiskt slutprov

nr 1:2009 Maskinutmaningen Sommarjobb som tävlingsmek Inför Yrkes-VM Fixa jobbet Historiskt slutprov nr 1:2009 Maskinutmaningen Sommarjobb som tävlingsmek Inför Yrkes-VM Fixa jobbet Historiskt slutprov Program Skolledare Branschinformation Öka internationaliseringen Fortbildning yrkeslärare diskussion

Läs mer

Årskurs 2-enkät 2014. Kurt Westlund

Årskurs 2-enkät 2014. Kurt Westlund Årskurs 2-enkät 2014 Kurt Westlund Elevernas trivsel och trygghet ligger konstant på en fortsatt hög nivå. Färre elever upplever sig dåligt bemötta, kränkta, utsatta för hot eller våld. Däremot försvagas

Läs mer

Hos oss finns sex yrkesprogram som leder direkt till arbetslivet. Vårt estetiska program ger dig ett försprång när du ska läsa vidare.

Hos oss finns sex yrkesprogram som leder direkt till arbetslivet. Vårt estetiska program ger dig ett försprång när du ska läsa vidare. . T E V I L S T E B R A R HÄR BÖRJA Hos oss finns sex yrkesprogram som leder direkt till arbetslivet. Vårt estetiska program ger dig ett försprång när du ska läsa vidare. VÅRA PROGRAM. BYGG OCH ANLÄGGNING

Läs mer

Vill du vässa din karriär?

Vill du vässa din karriär? Vill du vässa din karriär? Vad kan er skola göra för att delta? Visa denna presentation i klassrummen Informera eleverna om Tekniksprånget och fördelarna med tidig arbetslivserfarenhet Tekniksprånget kommer

Läs mer

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)?

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)? Vi har alla tagit del av olika utbildningar mm och uppdaterat oss.man märker av en mer säkare och tryggare arbetsgrupp. se ovan. bredare kunskap Inte så mycket egentligen. Alla har relevant utbildning.

Läs mer

Frågor och svar Teknikcollege november 2014

Frågor och svar Teknikcollege november 2014 Frågor och svar Teknikcollege november 2014 BUDSKAP: Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är avgörande för svensk tillväxt. Företagen

Läs mer

AttraktivtArbete. Anställda vill göra ett bra arbete

AttraktivtArbete. Anställda vill göra ett bra arbete AttraktivtArbete En kompetensmiljö för attraktivt arbete 2010 #1 Anställda vill göra ett bra arbete Det är viktigt att känna att man gör ett bra arbete och att det man gör är viktigt. Dessa två saker är

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1)

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Datum 2015-10-08 Vår referens Sofia Sjödin Utredningssekreterare sofia.sjodin@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan från Transfer Syd GYVF-2015-3852

Läs mer

Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar

Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar 1 Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar 2012-06-11 Projektets premiärdagar inledande utbildningstillfällen med fokus på två av målgruppens mest efterfrågade utvecklingsområden ägde

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

2005-06-21. Slutrapport för utvecklingsprojektet Företagsförlagd gymnasieutbildning i Pajala

2005-06-21. Slutrapport för utvecklingsprojektet Företagsförlagd gymnasieutbildning i Pajala Slutrapport för utvecklingsprojektet Företagsförlagd gymnasieutbildning i Pajala Projektansvarig och Kontaktperson Elisabet Perttu Box 73 984 22 Pajala Tel. 0978-121 48 Fax 0978-121 75 Projektorganisation

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2, Kungstensgymnasiet Rapporten innehåller resultaten för enskild skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena: Trygghet och trivsel,

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4.

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4. 1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll 2.1 Definition av SAK...flik 1 2.2 SAK planering för klass...flik 2 2.3 Branschöversikt...flik 3 2.4 Individuell handlingsplan...flik

Läs mer

Fler platser på yrkeshögskolan

Fler platser på yrkeshögskolan Fler platser på yrkeshögskolan Trots 4 arbetslösa misslyckas var femte rekryteringsförsök 4 människor är arbetslösa i Sverige idag. Socialdemokraternas mål är att Sverige ska öka antalet personer som arbetar

Läs mer

Inger sätter fart på Skåne. Arbetsförmedlingens branschråd smörjer transportnäringen. Inger Bengtson-Ehinger, Länsarbetsnämnden

Inger sätter fart på Skåne. Arbetsförmedlingens branschråd smörjer transportnäringen. Inger Bengtson-Ehinger, Länsarbetsnämnden referat nr.0 nr.7 Från TYAs rådskonferens i Malmö 22-23 november Rubrik 2007 Månad 2008 Utgiven i januari 2008 Inger sätter fart på Skåne Arbetsförmedlingens branschråd smörjer transportnäringen Om än

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningen 1(11) 2013-04-19 Handlingsplan för studie- och yrkesorientering i alla skolformer i Åstorps kommun Pål Olsson Ulla Dahlgren Gunilla Maltesson Lizen Johansson Helena Larsson 2(11)

Läs mer

Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011

Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011 Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011 TALARE Nationella Lärlingskommittén Peter Holmberg Consensum Carin Jogre Linköpings Praktiska Mikael Karlsson

Läs mer