NR 4:2012 HäR trivs eleverna FyRa FRågOR till StatSSeKReteRaRe BeRtiL ÖStBeRg SKOLFORUM 2012 Läget i programråden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NR 4:2012 HäR trivs eleverna FyRa FRågOR till StatSSeKReteRaRe BeRtiL ÖStBeRg SKOLFORUM 2012 Läget i programråden"

Transkript

1 NR 4:2012 Här trivs eleverna fyra frågor till statssekreterare Bertil Östberg SKOLFORUM 2012 Läget i programråden

2 Dialogen kan och måste bli bättre! Under årtionden har vi i Sverige diskuterat vikten av en fungerande dialog mellan skola och bransch. Utredning efter utredning har genomförts och visst har det skett framsteg, bland annat genom införandet av obligatoriska lokala programråd. En enkät som MYN nyligen genomfört visar att sådana existerar i stor utsträckning. Enkäten visar att det finns arbetsgivarrepresentanter med i över 90 procent av de lokala programråd som är kopplade till respondenternas skolor. Undersökningen visar samtidigt på att det finns en förbättringspotential när det gäller representanter från fack och politiken. Välfungerande skolor har i stort sett alltid en bra dialog med den lokala/regionala branschen. Sådana skolor attraherar ofta också fler elever. Jag hör tyvärr alltför ofta om skolor och företag som under många år fungerat parallellt med varandra på orten de har faktiskt haft ett direkt beroendeförhållande till varandra utan att någonsin träffats. Än mindre har de diskuterat hur de tillsammans ska hitta lösningar på problem som är av gemensam natur. Det är egentligen märkligt för det är först när människor börjar prata med varandra och skapa förståelse för varandras behov, utmaningar och målbilder som ömsesidiga mervärden kommer upp i dagen. Med allt detta som utgångspunkt hävdar jag att det finns behov av att såväl initiera som utveckla och behålla dialogen skola och bransch. Och jag tror vi måste koncentrera resurserna på att få människor att träffas. I många fall helt enkelt för att för första gången prata med varandra. Det är av det skälet jag tror på att inrätta och med skattemedel finansiera utbildningskoordinatorer vars uppdrag skulle vara att se till att skapa just möten mellan skola och bransch. Att se till att 1+1 blir tre! Statssekreterare Bertil Östberg har nyligen fått del av de här tankarna och uttryckt att de tar med sig förslaget till diskussionen om den fortsatta utvecklingen av svensk yrkesutbildning. Jag håller tummarna! Slutprovet 2012 I våras deltog nära avgångselever från 135 skolor i motorbranschens slutprov. Den klass som lyckades få bäst resultat på slutprovet kom från Ängelholm Valhall College. Klassen hade ett medelvärde på 91,2 poäng, strax följt av Haraldsbogymnasiet i Falun med 90,5 poäng och därefter Ullvigymnsiet i Köping med 89,5 poäng. Samtliga klasser bestod av elever på inriktningen personbilsmekaniker. I december får de avgångselever som inte klarade provet eller som av någon anledning inte kunde skriva det i våras en ny chans. För mer info, gå in på Studie- och premieresan års studie- och premieresa gick till racingbanan Santa Pod i England i september. Att få åka med på studie- och premieresan är belöningen för de elever som får bäst poäng på årets slutprov. Resan sponsras delvis av motorbranschföretag och olika läns motorbranschföreningar. Caj Luoma, ordförande i Motorbranschens yrkesnämnder Bilproffs.se ges ut av MYN och LYN (Motorbranschens- och Lackerarnas yrkesnämnder). Har du synpunkter eller tips? Kontakta oss gärna på Redaktionsråd: Bo Andersson, Benny Wallin, Caj Luoma, Louise Ribbing, Per Svensson, Patrik Svensson, Lotta Forss, Rose-Marie Olsson. Ansvarig utgivare: Caj Luoma, MYN, tel Redaktör: Louise Ribbing (texter om inget annat anges). Grafisk form: Lisa Leander Ahlgren. Omslagsfoto: Jens Sjunnesson. Tryck: S-M Ewert AB. Läget i programråden De områden som skolorna kände att de och företagen behövde mest stöttning inom var: Motorbranschens yrkesnämnder vill arbeta aktivt för att bidra till ett väl fungerande samarbete i programråden. För att få information om hur nuläget ser ut har en enkätundersökning genomförts. Enkäten skickades till 181 skolor och 104 besvarade frågorna. Av dessa skolor uppger 84 procent att de har ett programråd, antingen gemensamt för alla FT-inriktningar (56%) eller ett för respektive inriktning (28%). Ytterligare några skolor hade ett programråd för transportinriktningen och ett för mekanikerinriktningarna. Närmare 80 procent av skolorna har ett samarbetsavtal. Det vanligaste är att programråden träffas två gånger per år (66%) eller fyra gånger per år (17%) och de viktigaste frågorna för programråden anges vara utbildningskvalitet, APL-platser och APL-handledarkompetens. Antal utbildningsplatser 22% Rekrytering av elever till skolan 66% Utbildningens mål 33% APL-platser 57% APL-handledarkompetens 65% APL-handledarresurser 54% Uppföljning av APL 38,5% Arbetsmiljö- och miljöfrågor 38,5 % Försäkringsfrågor 13% Ekonomiska resurser 36% Utbildningens kvalitet 49,5% Motorbranschens arbetskraftsbehov 58% Övrigt 10% % 2

3 Foto: Jens Sjunnesson SKOLFORUM 2012 Skolforum 2012 lockade nära fyrahundra yrkeslärare, skolledare, branschrepresentanter och utställare från hela landet. Under ett intensivt dygn kunde deltagarna lyssna till föreläsningar, delta i runda bordssamtal, nätverka med varandra och få inspiration, information och ny kunskap från företagare och branschfolk. Skolforum inleddes med en paneldebatt under ledning av journalisten Lennart Ekdahl. Temat var Skolan, politiken, näringslivet kan vi tillfredsställa alla? I panelen fanns statssekreteraren vid Utbildningsdepartementet, Bertil Östberg, rektorn på Elov Lindälvs gymnasium i Kungsbacka, Bonny Wernersson, samt företagsrepresentanterna Richard Granqvist från Frigoscandia och Per-Arne Lund från VGS Utbildningscentrum. Mattelyft och högre lön Bertil Östberg började med att berätta att regeringen högprioriterar utbildningsfrågorna. Det är väldigt viktigt att eleverna lär sig mer och att vi får ut fler ur grundskolan med behörighet till de nationella programmen. De ungdomar som är arbetslösa i dag är främst de som inte har gått ut gymnasiet. För att komma till rätta med detta problem vill regeringen bland annat att det blir mindre eget arbete i klassrummen framöver, att matematikkunskaperna blir bättre genom det så kallade Mattelyftet och att lärarna får större möjligheter att bli förstelärare med ett lönelyft på cirka kronor. Snudd på rymdingenjörer Efter dessa utfästelser började själva paneldiskussionen. Richard Granqvist inledde med att understryka det stora behovet av lastbilsförare. Det utbildas för få i förhållande till behovet. Det leder till brist på förare framöver. Det är samma tendens inom andra yrkesutbildningar och det är oroande. Per-Arne Lund instämde: Vi växer, har vakanser att fylla och många som är på väg att gå i pension. Jag blir fundersam när jag ser förslag från politiker att korta utbildningen till ett år. När jag frågar mina tekniklärare om standarden på de elever som kommer från gymnasiet så är de eniga, standarden har gått ner. Däremot är kraven högre i dag. En modern bil är snudd på en rymdraket. Jag får inte ihop ekvationen! Bonny Wernersson höll med: Vi måste höja ribban och kunna visa på möjligheterna inom branschen, visa att det går att göra karriär. Annars kommer motiverade ungdomar att söka sig någon annanstans, de är inte dummare än så. Utbyggnad av yrkeshögskolan Bertil Östberg framhöll att intresset för yrkesutbildning är betingat av konjunkturen och att det varit en lågkonjunktur sedan 2008 som påverkar söktrycket. Men vi ska göra större satsningar när det gäller information om yrkesutbildning, både från Skolverkets håll men även genom studieoch yrkesvägledarna. Vi ska också bygga ut yrkeshögskolan, men det absolut viktigaste är att fler tar sig igenom gymnasiet. Vårt förslag om en ettårig yrkesutbildning kommer inte att konkurrera med de treåriga programmen utan är ett alternativ för de som inte klarar det individuella programmet att ändå få en utbildning och vettig sysselsättning. Skärpning från båda håll Kompetenskraven från näringslivet ökar, men hur inriktad och specialiserad ska egentligen gymnasieutbildningen vara, undrade Lennart Ekdahl. Per-Arne Lund berättade att en spetsmekaniker utbildas cirka 75 dagar under tre år för att få den kompetens som krävs på företaget. Det kan naturligtvis skolan aldrig leverera. Jag vet att resurserna är begränsade. Därför behövs ett nära och bra samarbete med arbetslivet. Vem måste skärpa sig för att förbättra kontakten mellan skola och arbetsliv, frågade Lennart Ekdahl. Richard Granqvist tyckte att det är ett gemensamt ansvarstagande. Själv var han lite förvånad över att ingen skola i regionen någonsin tagit kontakt med företaget. Nu har jag själv tagit kontakt med skolorna för att de ska få information om vårt behov och veta att vi vill ha ett samarbete med dem. Jag har bemötts mycket positivt. Bertil Östberg påminde om att branscherna var mycket involverade när den nya gymnasieskolan utformades och att de har haft ett stort inflytande på vilka program som erbjuds. Detta ska vara flexibelt och kunna ändras över tid när behov uppstår eller försvinner. Nationella och lokala programråd har inrättats för att stimulera kontakterna mellan skola och näringsliv. Men staten kan bara göra en del, branscherna måste också göra sitt, påpekade han. När vi hör att det är svårt för skolorna att ordna apl-platser, hur intresserade är egentligen branschen då, frågade han retoriskt men underströk samtidigt vikten av att branscherna även fortsättningsvis har stort inflytande på utbildningsfrågorna. Morötter och länkar Avslutningsvis ville moderatorn att debattdeltagarna formulerade varsitt önskemål till Bertil Östberg. Per-Arne Lund tvekade inte: Bilbranschen genomgår en snabb utveckling. Skjut till pengar så att skolorna kan investera i material och annat som behövs för att hålla jämna steg med tekniken. Som det är nu är det helt enkelt för stor skillnad på tekniken i skolan och på arbetsplatserna. Bonny Wernersson upprepade sin önskan om tydligare karriärvägar. Det måste finnas en tydlig morot, både status- och lönemässigt. Richard Granqvist föreslog en satsning på länkar mellan näringsliv och skola, ungefär som de regionala projektledare som finns inom TYA. Bertil Östberg mötte panelens önskemål med en upprepning av de satsningar som regeringen ämnar göra framöver: Vi kommer att satsa på en utbyggnad av yrkeshögskolan, på lärare, på tätare kontakter inom ramen för de lokala programråden där vi hoppas på samarbete och på handledarutbildning på arbetsplatserna där skolorna ska kunna söka bidrag. Vi tror även att yrkestävlingar kan vara ett sätt att höja statusen. 3

4 Paneldebatt Runda bordssamtal Deltagarröster om Skol Daniel Siglert, lärare inom karosseri på Fredrika Bremergymnasiet, Haninge. Det här är första gången jag är med på Skolforum. Jag har besökt en del intressanta föreläsningar, bland annat om yrkeshögskola för bilskadereparatörer. Det tror jag är ett bra sätt för att få in spetskompetens i branschen, att möjligheten finns att plugga vidare inom området. Kjell Anund, lärare i fordonsteknik vid Anders Ljungstedts gymnasium, men med på Skolforum som representant för Gleerups bokförlag. Jag har skrivit läromedel sedan 1990, bland annat boken Fordonsteknisk grundkurs och Prestanda Bas. Fordonsteknik tillsammans med Sven Larsson. Skolforum är helt rätt plats för oss att visa våra produkter. Vi träffar mycket nytt folk och här kan fler upptäcka våra böcker. Brian Clacey, KW Bruun, föreläsare i ämnet Elsäkerhet vid arbete med el- och hybridbilar. Det har varit roligt att vara med, jag har fått mycket feedback på föreläsningen och det är så kul med lärarnas entusiasm. Jag har varit med på Skolforum tidigare och jag tycker att det är ett väldigt trevligt tillfälle att träffa gamla bekanta inom lärarkåren och branschen. Johannes Ståhl, lärare inom lastbilsteknik, Anderstorpsskolan i Skellefteå. Det är första gången jag är med och jag har uppskattat det mycket. Dels utställningen, att få se nytt material, men också nätverkandet, att få träffa kollegor från hela landet, utbyta erfarenheter och knyta kontakter. Runda bords-samtalet tyckte jag gav mycket. Den viktigaste skolfrågan just nu tycker jag är huvudmannaskapet. Jag tror på att förstatliga skolan igen. Om inte de pengarna som satsas från regeringens sida är öronmärkta går de direkt in i den kommunala budgeten och då får jag aldrig se de pengarna, det är i alla fall min erfarenhet. 4

5 Foto: Jens Sjunnesson forum 2012 Utställning Lars Wedin, med på Skolforum som representant i programrådet för Praktiska Gymnasiet i Karlstad. Jag har varit med på Skolforum tjugo gånger, men tidigare i egenskap av utställare för mitt företag Sun Maskin. I år är jag med tillsammans med resten av representanterna i programrådet som jag sitter i. Jag tycker att Skolforum är ett bra tillfälle för programråden att sätta sig in i utbildarnas verklighet och vad som händer inom området. Det är bra föreläsningar och här kan de som utbildar få relevant information. Magnus Jacobsson och Anders Bergström (t.h.), yrkeslärare för personbil, plåt och lack vid Nösnäsgymnasiet i Stenungssund. Vi har båda varit med på Skolforum flera gånger tidigare. Det är ett jättebra tillfälle att träffa branschfolk och kollegor. Här kan vi prata gemensamma intressen och problem vad gäller yrken och skolan. Det är bra att vi kan stämma av att vi jobbar åt samma håll och att man uppfattar information från till exempel Skolverket och Skolinspektionen på rätt sätt, säger Anders. Det här är ett bra sätt att få kontakter med företag och branschen. Vi behöver de kontakterna för att kunna utbilda för framtiden. Bara under den här konferensen har jag träffat flera företag som ska besöka vår skola framöver, berättar Magnus. Det är nyttigt att träffa läromedelsproducenterna också, vi kan diskutera vad som saknas och vad som är bra. Skolforum är en jättebra form för att träffa andra, det är vår enda chans att träffa kollegor från hela landet, säger Anders. Den viktigaste utbildningsfrågan just nu tycker jag är att man måste börja med satsningar långt tidigare och arbeta med att stimulera lusten att lära. Det är för långt gånget när de är 16 år och saknar baskunskaper. Dessutom tycker jag att det är viktigt med möjligheter till vidareutbildning så att fordons- och transportprogrammet blir en attraktiv utbildning, tycker Magnus. Linda Wolf, avdelningschef och företagskontakt på Edströmska gymnasiet i Västerås. Det är första gången jag är med på Skolforum. Jag tycker att det är bra att vi träffas, diskuterar utbildningsfrågor och att branschen engagerar sig. Ett bra initiativ! Vi har många viktiga saker att prata om, jag tänker bland annat på hur vi ska gå från yrkesförberedande utbildning till att vara ett yrkesprogram och samtidigt kunna fostra eleverna och ge de mjuka värdena som ingår i till exempel service och kundvård, helt enkelt hur vi ska gå tillväga för att göra eleverna till goda medarbetare. Skola och bransch måste synka ihop sig. Jag tror på statligt finansierade koordinatorer. Själva har vi haft en enorm hjälp av MRF i Västmanland. Generellt är det väldigt viktigt att stärka banden mellan skolorna och branschen och det skulle dessa koordinatorer kunna hjälpa till med lokalt ute i landet. 5

6 Foto: Jens Sjunnesson 1Vilket ansvar har regeringen för att stimulera intresset för yrkesutbildning? Vilket uppdrag har Skolverket i det sammanhanget? Alla inblandade har ett intresse av att korrekt information om yrken, yrkesvägar och yrkesutbildning sprids. Vi gör nu en satsning på studie- och yrkesvägledarna för att eleverna ska få bättre information. Sedan har skolorna och branscherna också ett ansvar. I slutändan är det branschernas ansvar att se till att deras yrken är attraktiva. 2MYN tror på inrättandet av statliga utbildningskoordinatorer vars uppgift är att initiera och utveckla dialogen mellan skola och näringsliv. Din respons på det? Vi funderar ständigt på hur vi kan utveckla yrkesutbildningen och kontakterna mellan skola och arbetsliv och vi har gjort en del saker inom det området, men det finns säkert mer att göra. Det här är ett intressant förslag som vi definitivt tar med oss i våra fortsatta diskussioner. 3Hur ska yrkeslärarna hänga med i teknikutvecklingen med kr/individ och år till kompetensutveckling? Nej, vi tror inte att det är tillräckligt men vi vill visa att det är viktigt med kompetensutveckling och därför har vi avsatt dessa pengar som ett stöd, tidigare var det noll kronor från statligt håll. Man ska komma ihåg att kompetensutvecklingen är huvudmännens ansvar, alltså kommunernas, det är de som måste se till att detta fungerar. 4Frågor till statssekreterare Bertil Östberg 4Undersökningar visar att cirka 60 procent av anmälda arbeten till Arbetsförmedlingen förutsätter innehav av B-körkort. Bör inte körkortsutbildningen ingå i gymnasieskolan? De elever som utbildar sig till yrken där körning är en del av jobbet, till exempel lastbilsförare, ska kunna få körkort inom ramen för utbildningen. Men de som jobbar inom exempelvis vården eller som elektriker och där körkort visserligen kanske underlättar att få jobb, men inte krävs för yrket, där tycker vi att det är ett för långtgående ansvar. Det måste de klara själva. 6

7 Här trivs eleverna Nifsarpsskolan byggdes från grunden 1999 när utbildningen flyttade från Eksjö till närliggande industriområdet Nifsarp. Lärarna var i hög grad involverade i byggprocessen och har lyckats nå målet att få en ljus och luftig skola. Foto: Jens Sjunnesson Vi tänkte på sådant som vi själva tycker är viktigt på en arbetsplats. Dels att lokalerna fungerar för verksamheten, dels att det är luftigt och ljust. Vi har arbetat med att det ska vara bra stämning här så att eleverna trivs. Nöjda elever är ju våra bästa ambassadörer, säger Jan Börstell som är lärare i fordonsteknik. Och det verkar som om lärarna och skolledningen har lyckats. Skolan har inga problem med att fylla utbildningsplatserna och ungefär 90 procent av eleverna har jobb samma dag som de slutar skolan. På Nifsarpsskolan finns ingen vaktmästare, eleverna tar hand om skolan och diskuterar gemensamt kring de regler som ska gälla. Treorna fostrar ettorna och eleverna lär sig snabbt att ta ansvar. När alla tar hand om skolan blir det ingen skadegörelse. Jan Börstell, yrkeslärare. Det fungerar faktiskt, intygar Jan Börstell och det bekräftas av Robert Scholander som tog studenten från Nifsarpsskolan 2011 och som idag arbetar som mekaniker på Atteviks i Nässjö. Jag tyckte att skolan var jättebra, det förekom inga bråk och ingen skadegörelse och utbildningen gav en bra grund att stå på. Sofia Arebo rektor på skolan sedan fem år. Hon tror att skolan är framgångsrik inom sitt område för att man koncentrerar sig på några få, viktiga saker och gör dem bra. Det är oerhört viktigt med en gemensam kärna, en tydlig och klar vision, som alla medarbetare delar och som man lägger tid på att trumma in och diskutera hur vi ska göra för att nå. Hon anser att det är en stor fördel att enheten är liten och självstyrande och att alla lärare är heltidsanställda. Samtliga ämneslärare får en grundlig genomgång vad som gäller i arbetslivet för de elever som går fordonsoch transportprogrammet. Yrkeslärarna uppmuntras till att göra yrkespraktik men ska också vara väl förtrogna med vad kursplanen i svenska och religion innehåller, för att få en helhet i utbildningen. Vi strävar efter att ha en så verklighetsnära utbildning som möjligt. Det innebär att vi får titta lite extra i föreskrifter och planer för att hitta friutrymmen som vi kan använda för att åstadkomma det. Det gäller att vara lite kreativ, säger Sofia Arebo. En annan viktig sak som poängteras för alla som kommer i kontakt med skolan är trivsel. Sofia Arebo, rektor på skolan. Vi tänker på skolan som en arbetsplats. Eleverna ska i möjligaste mån hanteras som vuxna och få ta ansvar. Därför kan de också vara med och bestämma hur de vill att det ska vara i skolan. Nifsarpsskolan är en friskola med drygt 200 elever. Verksamheten bygger på tre filosofier: 1. Det ska vara roligt att gå till skolan! Med det menas att utbildningen ska vara meningsfull, det ska kännas tryggt på skolan och miljön ska vara trevlig och trivsam. 2. Bra branschkontakter. Det är viktigt med kontakt och dialog för att veta vad branschen vill att eleverna ska kunna när de går ut skolan och så att eleverna får bra praktikplatser. Företag vistas ofta i skolan för utbildning i företagssponsrade lektionssalar. 3. Verklighetsbaserad utbildning. Här får eleverna ta hand om hela processen, inte bara öva på enstaka delar av ett fordon. Classic Car Week Ett antal fordonselever och unga yrkesverksamma engagerades i årets klassiska bilprojekt. Bilen, en Volvo PV , auktionerades slutligen ut för kronor i samband med Classic Car Week i Rättvik. Pengarna gick oavkortat till BRIS. Projektet började redan under våren 2012 då ett femtontal elever på BOJO Utbildningar i Mjölby som en del av utbildningen arbetade i två månader med att besikta och åtgärda den nyinköpta PV:n. Därefter deltog bilen i Midnattsolsrallyt i Västerås i klassen Regularity. Under rallyt fick handplockade gästmekaniker tillsammans med en yrkeslärare träna på och agera i ett serviceteam. Efter rallyt togs bilen upp till Classic Car Week och den verkstad som upprättats där. Tre SM-medaljörer från kommande yrkeslandslag, förstärkta med Albin från TV-programmet Gran Turismo, gjorde under en vecka Volvon till en unik rallyklassiker designad av Ari Harjunpää. Detta är tredje året i rad som Bilproffs.se engagerar sig i detta projekt. Syftet är att marknadsföra fordons- och transportprogrammet och våra yrken vid tillfällen som lockar både publik och media. 7

8 Avs. Motorbraschens yrkesnämnder Box 5384, STOCKHOLM Nytt material Bronsmedalj i EuroSkills Personbilsmekanikern Tobias Persson kom på tredjeplats och tilldelades en eftertraktad bronsmedalj efter tre tuffa tävlingsdagar i EuroSkills Foto: Benny Wallin Vepor och roll ups Motorbranschens yrkesnämnder har tagit fram ett antal vepor och roll ups som kan användas vid öppet hus och liknande arrangemang. Veporna är 80x200 cm med metallöljetter i hörnen och fåll runtom, roll-upsen är 85x200 cm och har materialkassett i aluminium. Dessa har marknadsförts till skolorna för möjlighet att beställa fram till och med oktober. Yrkesnämnderna har ett antal roll ups och vepor för utlåning. Vid intresse, vänligen kontakta Rose-Marie Olsson, e-post: Rekryteringsfilmer på gång Just nu produceras sex olika filmer som ska locka ungdomar till fordons- och transportprogrammet och därefter till följande yrken: Personbilsmekaniker Fordonslackerare Bilskadereparatör Lastbilsmekaniker Maskinmekaniker Reservdelsspecialist Filmerna har ett brett användningsområde i syfte att informera och attrahera ungdomar att söka yrkesutbildningar där alla utbildningsvägarna leder till en framtidsbransch med många valmöjligheter. Mässor och evenemang Bilproffs.se har deltagit på olika mässor och evenemang under sommaren, bland annat på Vallåkraträffen och Lastbilsmässan på Elmia. Syftet är att marknadsföra fordons- och transportprogrammet och motorbranschens yrken. Besökarna har kunnat delta i kamremsbytartävling och prova på motivlackering, båda aktiviteterna lockar folk och är mycket uppskattade. Alla i det svenska laget med sammanlagt sex deltagare lyckades ta medalj av någon valör, ett riktigt gott betyg både till deltagarna och svensk yrkesutbildning! Tobias Persson tog studenten 2010 från Valhall college i Ängelholm. Då lyckades han få högst poäng på slutprovet. I maj i år vann han Yrkes-SM och det var så han blev uttagen för att tävla i EuroSkills. Min tidigare yrkeslärare tipsade mig om Yrkes-SM och jag kände att jag ville se hur jag skulle klara mig i ett praktiskt prov också, det var därför jag ställde upp. Det är kul att jämföra sina kunskaper med andra genom tävlingar av olika slag. Ett stort grattis till Tobias Persson och hans tränare, yrkesläraren Jan Börstell, till vardags verksam vid Nifsarpsskolan i Eksjö. Nu väntar ytterligare hårdträning inför Yrkes-VM i Leipzig Lycka till! Foto: Jens Sjunnesson 8

VÄLJ SMART VÄLJ RÄTT VÄG VÄLJ MOTORBRANSCHEN

VÄLJ SMART VÄLJ RÄTT VÄG VÄLJ MOTORBRANSCHEN VÄLJ SMART Utbilda dig till ett yrke som leder till jobb. Välj en karriär i motorbranschen. Börja med någon av inriktningarna personbilsteknik, lastbil och mobila maskiner, karosseri och lackering eller

Läs mer

WORLDSKILLS SWEDEN. för yrkesskicklighet i världsklass

WORLDSKILLS SWEDEN. för yrkesskicklighet i världsklass WORLDSKILLS SWEDEN för yrkesskicklighet i världsklass RÖSTER OM YRKES-SM DÄRFÖR BEHÖVS WORLDSKILLS SWEDEN Det finns ett stort rekryteringsbehov inom ett flertal yrken, men alltför ofta saknas det intresserade

Läs mer

välj rätt väg välj motorbranschen

välj rätt väg välj motorbranschen välj rätt väg välj motorbranschen Motorbranschens företag behöver nyanställa över 3 200 personer på tre års sikt. Det innebär stora möjligheter för dig som har en utbildning till ett av de yrken som efterfrågas

Läs mer

BÄTTRE KOMPETENSFÖRSÖRJNING UTBILDNING FÖR FRAMTIDEN FLER SÖKANDEN. Attraktiv utbildning

BÄTTRE KOMPETENSFÖRSÖRJNING UTBILDNING FÖR FRAMTIDEN FLER SÖKANDEN. Attraktiv utbildning Motorbranschcollege BÄTTRE KOMPETENSFÖRSÖRJNING UTBILDNING FÖR FRAMTIDEN FLER SÖKANDEN Attraktiv utbildning MOTORBRANSCHEN Ändrat yrkesinnehåll och stort rekryteringsbehov Motorbranschen kännetecknas av

Läs mer

TEMPEN I MOTORBRANSCHEN VÄSTMANLANDS LÄN 2013

TEMPEN I MOTORBRANSCHEN VÄSTMANLANDS LÄN 2013 TEMPEN I MOTORBRANSCHEN VÄSTMANLANDS LÄN 2013 - Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram Innehåll Stort rekryteringsbehov i motorbranschen...

Läs mer

SVERIGE 2016. Ökat rekryteringsbehov och mycket goda möjligheter till jobb. Trots det minskar antalet elever på

SVERIGE 2016. Ökat rekryteringsbehov och mycket goda möjligheter till jobb. Trots det minskar antalet elever på SVERIGE 2016 Ökat rekryteringsbehov och mycket goda möjligheter till jobb. Trots det minskar antalet elever på gymnasiets fordons- och transportprogram. En rapport framtagen av Motorbranschens yrkesnämnder,

Läs mer

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Toppskola i skärholmen Hallå på arbetsplatsen

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Toppskola i skärholmen Hallå på arbetsplatsen motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Lack-silver i VM Hallå på arbetsplatsen Bp Toppskola i skärholmen Bra skola En stolt trio som fått fart på STFG: rektor Lars Dowert, företagaren Totte Malmkvist

Läs mer

VÄSTA GÖTALANDS LÄN 2014

VÄSTA GÖTALANDS LÄN 2014 TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN VÄSTA GÖTALANDS LÄN 2014 Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram En rapport framtagen av Motorbranschens- och

Läs mer

TEMPEN I MOTORBRANSCHEN UPPSALA LÄN 2013. - Företagen saknar kompetent personal fler elever behövs till gymnasiets fordons- och transportprogram

TEMPEN I MOTORBRANSCHEN UPPSALA LÄN 2013. - Företagen saknar kompetent personal fler elever behövs till gymnasiets fordons- och transportprogram TEMPEN I MOTORBRANSCHEN UPPSALA LÄN 2013 - Företagen saknar kompetent personal fler elever behövs till gymnasiets fordons- och transportprogram Innehåll Stort rekryteringsbehov i motorbranschen... 3 Kort

Läs mer

Tempen på motorbranschen

Tempen på motorbranschen Tempen på motorbranschen Kompetens- och rekryteringsbehov 2011 Stort rekryteringsbehov i motorbranschen 3 200 nyanställningar under tre år Kompetenskrav i dag och 2015 Kompetens- Tempen på motorbranschen

Läs mer

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN 2017

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN 2017 TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN 2017 VÄSTERNORRLANDS LÄN Fortsatt ökande brist på personal i motorbranschen. Samtidigt minskar antalet elever på gymnasiets fordons- och transportprogram. En rapport framtagen

Läs mer

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN Kompetens- och rekryteringsbehov 2015 Stort rekryteringsbehov i motorbranschen 5 000 nyanställningar under tre år Kompetenskrav nu och i framtiden TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN Om rapporten

Läs mer

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN UPPSALA LÄN 2015 Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram En rapport framtagen av Motorbranschens- och Lackerarnas

Läs mer

RIKET 2015 TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN. Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram

RIKET 2015 TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN. Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN RIKET 2015 Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram En rapport framtagen av Motorbranschens- och Lackerarnas

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer

MOTORBRANSCHENS YRKESNÄMND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

MOTORBRANSCHENS YRKESNÄMND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 MOTORBRANSCHENS YRKESNÄMND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 2 Innehållsförteckning VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012... 1... 1 MOTORBRANSCHENS YRKESNÄMND... 3 UTBILDNING OCH REKRYTERING TILL MOTORBRANSCHEN 4 UTBILDNING...

Läs mer

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN 2017

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN 2017 TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN 2017 RIKSRAPPORT Fortsatt ökande brist på personal i motorbranschen. I hälften av länen upplever företagen att det är mycket svårt att hitta personal. Samtidigt minskar antalet

Läs mer

motorbranschen Kunskaper du behöver för att jobba inom motorbranschen

motorbranschen Kunskaper du behöver för att jobba inom motorbranschen motorbranschen Kunskaper du behöver för att jobba inom motorbranschen Motorbranschen Motorbranschen är modern och högteknologisk. Den erbjuder gott om arbetstillfällen och företag som är beredda att satsa

Läs mer

FLER YRKESLÄRARE BÖR UPPMÄRKSAMMAS.

FLER YRKESLÄRARE BÖR UPPMÄRKSAMMAS. FLER BÖR UPPMÄRKSAMMAS. REGERINGEN OCH WORLDSKILLS SWEDEN SATSAR GEMENSAMT PÅ YRKESUTBILDNINGAR. Alla är överens, vi behöver fler som vill gå ett yrkesprogram. Intresset för yrkesutbildningar har minskat

Läs mer

Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus.

Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus. Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus. Grupparbetet bestod av 6 blandgrupper med ca 6 personer i varje grupp. Varje grupp skulle göra en egen

Läs mer

Skolforum Nyheter, uppföljning och framtida satsningar inom Skolverkets arbete

Skolforum Nyheter, uppföljning och framtida satsningar inom Skolverkets arbete Skolforum Nyheter, uppföljning och framtida satsningar inom Skolverkets arbete Med fokus på: yrkesutbildning fordons- och transportprogrammet Yrkesförarutbildning inom kommunal vuxenutbildning Skolforum

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer

SAMVERKAN SKOLA-ARBETSLIV

SAMVERKAN SKOLA-ARBETSLIV VARFÖR samverkan? Idag kan vi vittna om en relativt hög ungdomsarbetslöshet i åldrarna 18-25 år. Vi har en stor andel elever som inte fullföljer sina gymnasiestudier eller går ut med ett fullständigt gymnasiebetyg.

Läs mer

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv Skola Arbetsliv Tillväxten börjar i skolan en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv TÄNK PÅ ATT dörr mellan skola och arbetsliv. gymnasieskolan, i samhället och senare i arbetslivet. tillväxt

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE På väg mot VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE för dig som vill arbeta inom vården Utbildning och arbetsliv i samverkan i sydöstra Skåne 1 REKTORERNA Vi gör det tillsammans! Behoven av välutbildad personal inom vård

Läs mer

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen Information till Handledaren ett stöd i handledarrollen Inledning Totalt finns det tre olika former av praktik; Prao, som är för eleverna på högstadiet, APU (Arbetsplatsförlagd Utbildning) som ingår i

Läs mer

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet och status

Läs mer

Yrkesutbildning kvalitet och attraktionskraft. Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå

Yrkesutbildning kvalitet och attraktionskraft. Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå Yrkesutbildning kvalitet och attraktionskraft Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå 2 Hur är tillgången på arbetskraft med relevant kompetens? 3 Eftersökta utbildningsnivåer Vilken utbildningsnivå ville

Läs mer

Yrkesutbildningar på gymnasiet - hur kan vi öka söktrycket? Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå

Yrkesutbildningar på gymnasiet - hur kan vi öka söktrycket? Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå Yrkesutbildningar på gymnasiet - hur kan vi öka söktrycket? Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå Eftersökta utbildningsnivåer Vilken utbildningsnivå ville ni att de medarbetare ni sökte skulle uppfylla?

Läs mer

Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara. lärling?

Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara. lärling? Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara lärling? Gymnasievalet För vissa är valet lätt, för andra är det svårare Men en sak är säker det finns något för alla. Valet

Läs mer

Program på Gymnasiet

Program på Gymnasiet Program på Gymnasiet Finansieringen av gymnasieprogram Det är viktigt att förstå hur utbildningen på våra gymnasieprogram finansieras. Idag finns en program-peng för varje elev. Beroende på hur många elever

Läs mer

Samverkan skola och arbetsliv

Samverkan skola och arbetsliv Skolverket Samverkan skola och arbetsliv Vad säger gymnasieförordningen om apl? Arbetsplatsförlagt lärande, utdrag ur 4 kap. 12 Gymnasieförordningen (2010:2039) 12 Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Det övergripande syftet med samverkan är att trygga framtida

Läs mer

Erfarenheter från Örebro län

Erfarenheter från Örebro län Erfarenheter från Örebro län Innehåll i kommande timme Övergripande tankar om tiden sedan första certifieringen Regionala mål, aktiviteter och effekter Vad har vi gjort och vad är på gång Framgångsfaktorer/Viktiga

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015

Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015 Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015 Sunne kommun . Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning i snäv bemärkelse är den personliga vägledningen genom vägledningssamtal individuellt och

Läs mer

Fordons- och Transportprogrammet

Fordons- och Transportprogrammet Fordons- och Transportprogrammet (FT) Godshantering Transport Karosseri och lackering Personbil Lastbil och mobila maskiner Vilken väg väljer du? Fordons- och Transportprogrammet (FT) Fordons- och Transportprogrammet

Läs mer

1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-01-18 Diarienummer RS 4000-2015 Diarienummer RUN 610-0044-16. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-01-18 Diarienummer RS 4000-2015 Diarienummer RUN 610-0044-16. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-01-18 Diarienummer RS 4000-2015 Diarienummer RUN 610-0044-16 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande Välja yrke (SOU 2015:97) Västra Götalandsregionens

Läs mer

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Arbeta i programråd

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Arbeta i programråd Elektriska Installatörsorganisationen Elteknikbranschen i gymnasieskolan Arbeta i programråd Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 5

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

AttraktivtArbete. Anställda vill göra ett bra arbete

AttraktivtArbete. Anställda vill göra ett bra arbete AttraktivtArbete En kompetensmiljö för attraktivt arbete 2010 #1 Anställda vill göra ett bra arbete Det är viktigt att känna att man gör ett bra arbete och att det man gör är viktigt. Dessa två saker är

Läs mer

Projekt Lyskraft - eller hur kan vi göra våra arbetsplatser än mer attraktiva så att vi kan rekrytera och behålla medarbetare?

Projekt Lyskraft - eller hur kan vi göra våra arbetsplatser än mer attraktiva så att vi kan rekrytera och behålla medarbetare? Projekt Lyskraft - eller hur kan vi göra våra arbetsplatser än mer attraktiva så att vi kan rekrytera och behålla medarbetare? Lyskraft tre delar Kompetensförsörjning Ledarskap Arbetsgivarvarumärket Kompetensförsörjningsprocessen

Läs mer

PROGRAMRÅDSGUIDEN. Elbranschens Centrala Yrkesnämnd 2010 03 02

PROGRAMRÅDSGUIDEN. Elbranschens Centrala Yrkesnämnd 2010 03 02 PROGRAMRÅDSGUIDEN ett hjälpmedel till dig i programrådet när du, och vi gemensamt, ska bevaka våra intressen i elteknikbranschen Elbranschens Centrala Yrkesnämnd 2010 03 02 Som ledamot i våra programråd

Läs mer

BYGG- OCH ANLÄGGNINGSprogrammet EL- OCH ENERGIprogrammet FORDONS- OCH TRANSPORTprogrammet INDUSTRITEKNISKA programmet VVS- OCH FASTIGHETSprogrammet

BYGG- OCH ANLÄGGNINGSprogrammet EL- OCH ENERGIprogrammet FORDONS- OCH TRANSPORTprogrammet INDUSTRITEKNISKA programmet VVS- OCH FASTIGHETSprogrammet BYGG- OCH ANLÄGGNINGSprogrammet EL- OCH ENERGIprogrammet FORDONS- OCH TRANSPORTprogrammet INDUSTRITEKNISKA programmet VVS- OCH FASTIGHETSprogrammet TULLÄNGSSKOLAN YRKESprogram TULLÄNGSSKOLAN BESÖKS OCH

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Skolforum 2013 Viking Cinderella Kvalitetsgranskningar av lärande på arbetsplats

Skolforum 2013 Viking Cinderella Kvalitetsgranskningar av lärande på arbetsplats Skolforum 2013 Viking Cinderella Kvalitetsgranskningar av lärande på arbetsplats 10/21/2013 Kvalitetsgranskning gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens uppdrag Utbildningsinspektion ett regeringsuppdrag

Läs mer

Skolforum Yrkesförarutbildning!

Skolforum Yrkesförarutbildning! Skolforum Yrkesförarutbildning! Ej körkortsutbildning! Skolforum Fordons- och transportprogrammet inriktning transport Yrkesförarutbildning inom kommunal vuxenutbildning Skolforum Ny regering Yrkesprograms

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

Vad skulle chefen säga...

Vad skulle chefen säga... Vad skulle chefen säga... Vi ser det så här; när du tillåts vara dig själv blir det roligare att jobba. Och nöjda medarbetare gör för det mesta ett bättre jobb. Arbetet och arbetsplatsen blir attraktivare

Läs mer

Anteckningar från möte i Teknikcollegerådet inom GR

Anteckningar från möte i Teknikcollegerådet inom GR 130305 Anteckningar från möte i Teknikcollegerådet inom GR Datum: Torsdag 31 januari 9.00-12.00 Plats: Heka Mekaniska AB/Mylab AB, Aröds Industriväg 41, Hisings Backa Anteckningar Guidning genomfördes

Läs mer

MOTORBRANSCHENS YRKESNÄMND

MOTORBRANSCHENS YRKESNÄMND MOTORBRANSCHENS YRKESNÄMND Fr.v. Marcus Morén - personbilsteknik, Frida Gustafsson - fordonslackering, Victor Ståhlkrantz - bilskadeteknik, samt Adam Gereberg - lastbilsteknik Vinnarna i Yrkes-SM 2014

Läs mer

Bert Karlsson, entreprenör

Bert Karlsson, entreprenör @ungdomsb Dagens unga ojar sig över att det inte finns några jobb. Det gör det visst - men många är alldeles för lata för att jobba på en hamburgerrestaurang eller plocka bär i skogen. De sitter hellre

Läs mer

TRÄPLUGG. Guide. Träindustrin behöver ungdomar. Hon fick sitt drömjobb! det här kan du bli ETT LITET MAGASIN FÖR DIG SOM SKA BÖRJA GYMNASIET 2013

TRÄPLUGG. Guide. Träindustrin behöver ungdomar. Hon fick sitt drömjobb! det här kan du bli ETT LITET MAGASIN FÖR DIG SOM SKA BÖRJA GYMNASIET 2013 TRÄPLUGG ETT LITET MAGASIN FÖR DIG SOM SKA BÖRJA GYMNASIET 2013 Hon fick sitt drömjobb! Guide det här kan du bli Träindustrin behöver ungdomar 1 Du kan bli något speciellt Det finns många roliga och annorlunda

Läs mer

WORLDSKILLS SWEDEN. Utan yrkesutbildning stannar Sverige!

WORLDSKILLS SWEDEN. Utan yrkesutbildning stannar Sverige! WORLDSKILLS SWEDEN Utan yrkesutbildning stannar Sverige! SÖKANDE TILL YRKESUTBILDNING 25% 75% Väljer yrkesförberedande program HUVUDBUDSKAP: En gymnasial yrkesutbildning ger möjligheter till JOBB KARRIÄR

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Yrkesutbildning kvalitet och attraktionskraft. Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå

Yrkesutbildning kvalitet och attraktionskraft. Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå Yrkesutbildning kvalitet och attraktionskraft Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå 2 Eftersökta utbildningsnivåer Vilken utbildningsnivå ville ni att de medarbetare ni sökte skulle uppfylla? Forskar utb

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

WORKSHOP REGIONAL STYRGRUPP VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE UPPLAND 2013-09-24

WORKSHOP REGIONAL STYRGRUPP VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE UPPLAND 2013-09-24 WORKSHOP REGIONAL STYRGRUPP VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE UPPLAND 2013-09-24 Närvarande: Monica Jonsson, Ulrika Norman, Fredrik Andersson, Louise Öhman, Irene Hansson, Christina Hanson, Kristoffer Hoflund,

Läs mer

En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla

En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla 800 lärare inom musik- och kulturskolan om sin arbetssituation En rapport från Lärarförbundet Dubbelklicka här och ange datum 2 [11] Musik- och kulturskolan

Läs mer

Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67

Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67 3 Hur ser du på framtiden för egen del? Pessimistiskt (1-) Optimistiskt (4-5) Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67 03-05-13 16: data.pdf 78 3 RADAR 03 78 A1 Studerar du på gymnasiet eller gör du

Läs mer

Aktiva programråd ETT SAMARBETE MELLAN SKOLA OCH FÖRETAG INOM MOTORBRANSCHEN

Aktiva programråd ETT SAMARBETE MELLAN SKOLA OCH FÖRETAG INOM MOTORBRANSCHEN Aktiva programråd ETT SAMARBETE MELLAN SKOLA OCH FÖRETAG INOM MOTORBRANSCHEN 1 Aktiva Programråd Motorbranschens Yrkesnämnd, MYN april 2011 Foton: Ryno Quantz Innehållsförteckning Förord 4 Samhället och

Läs mer

Vad tror du kommer att avgöra vilket gymnasieprogram du väljer?

Vad tror du kommer att avgöra vilket gymnasieprogram du väljer? @ungdomsb Vad tror du kommer att avgöra vilket gymnasieprogram du väljer? Intresse för ämnesinriktningen Att det ger många valmöjligheter efter gymnasiet Att det ger kunskaper jag tror jag behöver i framtiden

Läs mer

Praktiken gav anställningsbara ingenjörer

Praktiken gav anställningsbara ingenjörer Praktiken gav anställningsbara ingenjörer Publicerad: 2012-11-19 10:13 Regeringen har på försök återinfört gymnasieingenjörsexamen på tjugo skolor. Praktiken får toppbetyg av de flesta elever under det

Läs mer

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors Hagfors & Munkfors 1 Hur vill vi ha det? En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors 2 Hur vill vi ha det? Strategisk kompetensförsörjning 2005 2004 Fastställa organisation och finansiering

Läs mer

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg!

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg! LÄRANDE I LERUM FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA VUXENUTBILDNING K U LT U R S K O L A BIBLIOTEK K U LT U R O C H F R I T I D hårt arbete lönar sig! hej där, göran careborg! juni 2014 hårt arbete lönar

Läs mer

DU kan bli flygtekniker!

DU kan bli flygtekniker! Är du tekniskt intresserad och beredd att lägga ner lite mer jobb under din gymnasietid, så är detta ett programval som ger många möjligheter. DU kan bli flygtekniker! Jobba med flygplan och helikoptrar,

Läs mer

En studie om samverkan mellan skola och näringsliv

En studie om samverkan mellan skola och näringsliv JANUARI 2016 Prao vägen till det första jobbet En studie om samverkan mellan skola och näringsliv Innehåll 1. Inledning: Samverkan är viktigt för både företag och skola....2 2. Sammanfattning av rapportens

Läs mer

En konkurrenskraftig svensk skola i globaliseringens tid

En konkurrenskraftig svensk skola i globaliseringens tid Utbildningsdepartementet Globaliseringsrådet 2008-12-18 En konkurrenskraftig svensk skola i globaliseringens tid Att utbildning har betydelse för Sveriges möjligheter att delta i det globala sammanhanget

Läs mer

Examensmålet: Ämnen i relation till examensmålet samverkan i programarbetslaget

Examensmålet: Ämnen i relation till examensmålet samverkan i programarbetslaget Utvecklingspaket 2012-06-13 Examensmålet: Ämnen i relation till examensmålet samverkan i programarbetslaget Introduktion Examensmålet ska ligga till grund för planeringen av utbildningen och undervisningen

Läs mer

Yrkesutbildning nu - BRvux

Yrkesutbildning nu - BRvux Välkommen till BRvux Nyhetsbrev! I detta nummer har vi intervjuat gymnasiechef Pär Hyss om Viskastrandsgymnasiets samarbete med Vuxenutbildningen. Förbundsdirektör Henrik Bäckström, Bemanningsföretagen,

Läs mer

Opportunities aren t given, they re made

Opportunities aren t given, they re made GÖTEBORG Opportunities aren t given, they re made Rektorn har ordet Välkommen till Sjölins Gymnasium i Göteborg, en gymnasieskola där det händer mycket. Det kan vara rollspel, öppna redovisningar och

Läs mer

AKTIVA PROGRAMRÅD Ett samarbete mellan skola och företag inom motorbranschen

AKTIVA PROGRAMRÅD Ett samarbete mellan skola och företag inom motorbranschen Motorbranschens Yrkesnämnd, MYN och Lackerarnas Yrkesnämnd, LYN Box 5384, 102 49 Stockholm Telefon: 08 762 71 00 mail: info@bilproffs.se www.bilproffs.se Ett samarbete mellan skola och företag inom motorbranschen

Läs mer

UPP TILL BEVIS! SJU ÅTGÄRDER SOM KAN LYFTA DEN SVENSKA SKOLAN

UPP TILL BEVIS! SJU ÅTGÄRDER SOM KAN LYFTA DEN SVENSKA SKOLAN UPP TILL BEVIS! SJU ÅTGÄRDER SOM KAN LYFTA DEN SVENSKA SKOLAN UPP TILL BEVIS! Skolan och jobben kommer att vara den viktigaste frågan under denna mandatperiod. Dessa två politikområden hänger ihop. Om

Läs mer

Så bra är ditt gymnasieval

Så bra är ditt gymnasieval Så bra är ditt gymnasieval fakta om kvaliteten på alla program och skolor w sidan 4: programmen som ger jobb 6: de gör mest för att alla elever ska nå målen 8: utbildningarna med högst betyg 10: skolorna

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE. Teknikcollege. - kompetenscentra för effektiv resursanvändning

TEKNIKCOLLEGE. Teknikcollege. - kompetenscentra för effektiv resursanvändning Teknikcollege - kompetenscentra för effektiv resursanvändning Kriterier för Teknikcollege 1. Regionalt perspektiv 2. Infrastruktur för utbildningen 3. Tydlig profil 4. Samverkan med arbetslivet 5. Kvalitetssäkring

Läs mer

Remissvar på yrkesprogramsutredningen - Välja Yrke (SOU 2015:97)

Remissvar på yrkesprogramsutredningen - Välja Yrke (SOU 2015:97) BESLUTSUNDERLAG 1/2 Ledningsstaben Lejla Gros 2016-02-12 Dnr: RUN 2015-585 Remissvar på yrkesprogramsutredningen - Välja Yrke (SOU 2015:97) Bakgrund Intresset för gymnasieskolans yrkesprogram är vikande

Läs mer

Eda Gymnasieskola. - en modern skola i tiden - www.eda.se/utbildning

Eda Gymnasieskola. - en modern skola i tiden - www.eda.se/utbildning Eda Gymnasieskola - en modern skola i tiden - www.eda.se/utbildning 2 Eda Gymnasieskola Eda Gymnasieskola erbjuder följande: Restaurang- och livsmedelsprogrammet Hotell- och turismprogrammet Industritekniska

Läs mer

Yrkesutbildning kvalitet och attraktionskraft. Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå

Yrkesutbildning kvalitet och attraktionskraft. Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå Yrkesutbildning kvalitet och attraktionskraft Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå 2 Eftersökta utbildningsnivåer Vilken utbildningsnivå ville ni att de medarbetare ni sökte skulle uppfylla? Forskar utb

Läs mer

Teknikföretagens yttrande över betänkandet Yrkeskunnande en likvärdig sökväg till lärarutbildningen mot yrkesämnen (SOU 2008:112)

Teknikföretagens yttrande över betänkandet Yrkeskunnande en likvärdig sökväg till lärarutbildningen mot yrkesämnen (SOU 2008:112) Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Per Klingbjer 103 33 Stockholm 2009-03-31 Karin Thapper karin.thapper@teknikforetagen.se 08-782 08 93 Teknikföretagens yttrande över betänkandet

Läs mer

Full fart mot Framtiden

Full fart mot Framtiden Strategidokument gäller from hösten 2013 Studie- och arbetsmarknadsfrågor Grundskola / Gymnasieskola Full fart mot Framtiden Strategi för Studie- och arbetsmarknadsfrågor - för utveckling i Södertäljes

Läs mer

Vård- och omsorgscollege i Halland

Vård- och omsorgscollege i Halland En snabbguide inför uppstarten av Vård- och omsorgscollege i Halland en modern samverkansform mellan arbetsliv och utbildningar inom vård och omsorg Baserad på underlag från Vård-och omsorgscollege Västmanland

Läs mer

Den moderna lärlingen. larlingibutik.se

Den moderna lärlingen. larlingibutik.se Den moderna lärlingen Ett försprång mot andra företag när det gäller att få de bästa medarbetarna Gymnasieutbildning med stöd av branschen för ambitiösa framtidsinriktade elever som vill lära sig ett yrke

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2011:2. Arbetsplatsförlagd. utbildning i praktiken. en kvalitetsgranskning av gymnasieskolans yrkesförberedande utbildningar

Sammanfattning Rapport 2011:2. Arbetsplatsförlagd. utbildning i praktiken. en kvalitetsgranskning av gymnasieskolans yrkesförberedande utbildningar Sammanfattning Rapport 2011:2 Arbetsplatsförlagd utbildning i praktiken en kvalitetsgranskning av gymnasieskolans yrkesförberedande utbildningar 1 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat kvaliteten

Läs mer

INRIKTNING TRANSPORT

INRIKTNING TRANSPORT INRIKTNING TRANSPORT TYA vill med denna information hälsa dig välkommen till transportbranschen. Sid 1. Välkomstbrev från branschen Sid 2. Kursöversikt Sid 4. Transport- och yrkestävlingar Sid 5. Kollegahjälp

Läs mer

KOMPETENSKONTRAKTET SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER

KOMPETENSKONTRAKTET SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER KOMPETENSKONTRAKTET SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER Kompetenskontraktet är ett sätt att skapa långsiktigt samarbete mellan Mittuniversitetet och regionens

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar

Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar 1 Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar 2012-06-11 Projektets premiärdagar inledande utbildningstillfällen med fokus på två av målgruppens mest efterfrågade utvecklingsområden ägde

Läs mer

Verksamhetsrapport efter kvalitetsgranskning av arbetslivsanknytning på yrkesprogram

Verksamhetsrapport efter kvalitetsgranskning av arbetslivsanknytning på yrkesprogram Bilaga 1 efter kvalitetsgranskning av arbetslivsanknytning på yrkesprogram vid hantverksprogrammet, inriktning florist, på Praktiska Södertälje 1 (10) Innehåll Bakgrund och frågeställningar Resultat Fakta

Läs mer

KVALITETSRAPPORT 2014

KVALITETSRAPPORT 2014 KVALITETSRAPPORT 2014 Vuxenutbildningen 2015-01-23 INNEHÅLL Verksamhetschefen har ordet 5 Planen mot kränkande behandling och likabehandlingsplanen 6 Kunskaper 6 Utbildningsval Arbete och Samhälle 7 Bedömning

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

Studentmingel på EdmoLift

Studentmingel på EdmoLift Studentmingel på EdmoLift EdmoLift firar 50 år som företag 2014 och grundades av Torbjörn Edmo som i dag är företagets styrelseordförande. Företaget arbetar främst med olika typer av lyftbord och har anställda

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

MOTORBRANSCHENS YRKESNÄMND

MOTORBRANSCHENS YRKESNÄMND MOTORBRANSCHENS YRKESNÄMND Christofer Ask, bilskada Emelie Dammare, fordonslack Tobias Persson, personbil Tävlande i WSC 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 2 Innehållsförteckning MOTORBRANSCHENS YRKESNÄMND...

Läs mer

Program läsår 2015/2016

Program läsår 2015/2016 BA ANL TRA PER KAR Program läsår 2015/2016 BA Poängplan BAANL ANL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET Detta är ett yrkesprogram som förbereder dig för jobb som till exempel anläggningsarbetare eller anläggningsmaskinförare.

Läs mer

Jobbet på det perfekta läget

Jobbet på det perfekta läget Jobba hos oss! Jobbet på det perfekta läget Att bo eller arbeta i Svedala kommun är att ha nära till städer som Malmö, Lund, Trelleborg och Köpenhamn. I kommunen finns allt du behöver natur, kultur, näringsliv,

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Hålla igång ett samtal

Hålla igång ett samtal Hålla igång ett samtal Introduktion Detta avsnitt handlar om fyra olika samtalstekniker. Lär du dig att hantera dessa på ett ledigt sätt så kommer du att ha användning för dem i många olika sammanhang.

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Ge oss lärare mer tid. En undersökning om yrkeslärarnas syn på APL i gymnasieskolan

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Ge oss lärare mer tid. En undersökning om yrkeslärarnas syn på APL i gymnasieskolan RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Ge oss lärare mer tid En undersökning om yrkeslärarnas syn på APL i gymnasieskolan Innehåll Förord... 4 Sammanfattning och slutsatser... 5 Undersökning... 7 Yrkeslärarnas

Läs mer

Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid. Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket

Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid. Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket Rätt förutsättningar och rätt förväntningar Utgångspunkt i Gy 2011 Exempel på problematik, diskussioner

Läs mer