Värmdö. version 1.0. september 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värmdö. version 1.0. september 2011"

Transkript

1 Värmdö GRAFISK MANUAL version 1.0. september 2011

2 Innehåll Introduktion 3 Logotyp symbolen & ordmärket 4 BAKGRUND 5 varianter 6 Placering 7 minsta Storlek och frizon 8 riktlinjer för samarbeten 9 Typsnitt möt archer 11 Färger allt du behöver veta 12 Bilder Manér 13 exempel 14 Grafiskt element cirkeln 15 exempel 16 INBJUDAN EXEMPEL 19 piktogram EXEMPEL 20 inspiration EXEMPEL 21 Värmdö, Grafisk manual. Version

3 Introduktion En gemensam plattform För att stärka bilden av Värmdö som plats måste vi lyfta fram mångfalden och möjligheterna på ett enhetligt, tydligt och attraktivt sätt. Därför har vi i ett samarbete mellan kommunen, näringslivet, föreningslivet och besöksnäringen tagit fram en varumärkesplattform och en gemensam visuell identitet som tillsammans ska vara grundstommen i all kommunikation. Varumärkesplattformen beskrivs i ett separat dokument, Varumärket Värmdö (som finns hos Värmdö kommun). Den lyfter fram de gemensamma värden som gör platsen attraktiv och vad som särskiljer Värmdö från liknande platser i Stockholmsregionen. En ambition är att den ska fungera som vägledning för enhetlig omvärldskommunikation och ge en sammanhållande kraft till att Värmdös politiska vision för 2030 förverkligas. En tydlig profil Med varumärkesplattformen som utgångspunkt har en visuell identitet mejslats fram. Redan på omslaget mötte du den nya symbolen för Värmdö som plats, i form av tre rundlar. De står för tre olika dimensioner av Värmdö; vårt unika läge mitt i Stockholms skär gård med flest öar och broar; visionen om att utgöra skärgårdens viktigaste mötesplats, samt kombinationen av starka karaktärer och skarpa kontraster. Tillsammans skapar dessa dimensioner en spännande dynamik. I den visuella identiteten ingår även ett nytt, gemensamt bildspråk som vi alla kan hämta kraft och inspiration ur. Bilderna ska tillsammans visa ett självständigt, modernt och vänligt Värmdö tillåtande men nyfiket, föränderligt men anrikt. Helt enkelt en slags urban skärgårdsidyll. I den gemensamma visuella identiteten finns också särskilt utvalda färger och typsnitt som gör det lättare att känna igen Värmdö i floden av information och reklam. Vida ramar Den här manualen innehåller en del regler men tanken är att ha vida ramar för att välkomna alla som vill arbeta med vår visuella identitet. Vi hoppas att du ska finna det lustfyllt och inspirerande att skapa nya, kommunikativa enheter för Värmdö. Manualen är ett levande dokument, och kommer att fyllas på med exempel vartefter varumärket används i olika sammanhang. Vår ambition är att alla kan vara med och bidra till en tydlig och enhetlig bild av vårt varumärke. Lycka till! Värmdö, Grafisk manual. Version

4 logotyp symbolen & ordmärket Symbolen visar på mångfalden av öar, kobbar och skär som utgör Värmdö. Den är också ett stiliserat Ö. Ö som i Ön som naturligtvis är Värmdö. Ordmärket är inspirerat av typografin från gamla ångbåtar och skyltar från fiskeläger. Bakgrund Logotypen är utvecklad utifrån Värmdös varumärkesplattform, där tre tydliga dimensioner för platsen blev centrala; geografi, framtid och karaktär. Värmdö skärgård har flest öar och skär, och Värmdön är Sveriges största skärgårdsö. Värmdö har ett unikt geografisk läge mitt i Stockholms skärgård där närheten, och samtidigt det bekväma avståndet, till huvudstaden, gör Värmdö till en skärgårdsidyll med en urban livsstil. Värmdö präglas också av en stark framtidstro och har en vision om att vara skärgårdens viktigaste mötesplats. Värmdö har en tydlig inriktning på ett öppet sinne och en idé om att mötet med andra skapar förutsättningar för utveckling. Här möts eldsjäl och entreprenör, stad och land, konst och design, arbete och fritid i en dynamisk kontrast. Värmdö som plats rymmer en mängd destinationer och personer som sätter sin karaktär på helheten. Här finns allt från berömda toalettstolar och seglarhotell till futuristiskt konstmuseum och samtida konferensställen. Här samsas de små kobbarna och havet med jordbrukskultur och betesdjur. Här finns naturens lugn eller vilda stormar. Värmdös logotyp fånga allas dessa dimensioner och uttrycker sig som ett stolt Ö. Symbol Ordmärke Värmdö, Grafisk manual. Version

5 logotyp BAKGRUND Värmdö: Flest öar och skär. Värmdö: Närhet natur storstad Värmdö: Urban Skärgårdsidyll Värmdö: Kontraster & karaktärer. Värmdö: Skärgårdens möteplats. Värmdö: Skärgårdens största ö. Värmdö, Grafisk manual. Version

6 logotyp varianter Logotypen finns i två varianter, en huvudlogotyp och en budskapslogotyp och får fritt användas av alla aktörer inom Värmdö. De kan användas antingen som huvudavsändare, eller som tillhörighetssymbol. Det går alldeles utmärkt att färga huvudlogotypen i alla våra färger, men mot foton eller färgade bakgrunder bör dock en svart eller vit version användas. Budskapslogotypen kräver större försiktighet med färger, eftersom det kan vara svårt att läsa texter i ljusa färger. Logotypen och budskapet ska alltid vara i samma färg. Rekommendationen är att enbart använda de färger som visas under budskapslogotypen. När andra varumärken vill visa sin tillhörighet till Värmdö som plats, är rekommendationen att använda huvud- eller budskapslogotypen i anslutning till sin egen logotyp. Budskapet Stockholms stoltaste skärgård, vill markera en värdegemenskap mellan platsen och aktören som då är huvudavsändare. Mer om det på sidan 10. Budskapslogotyp: Huvudlogotyp: Värmdö, Grafisk manual. Version

7 logotyp placering I möjligaste mån placeras logotypen nere i höger hörn, men beroende av bildval och/ eller kommunikativ yta kan den också placeras uppe i höger hörn. Stockholms stoltaste skärgård. GÄLLNÖ Kulturlandskap och spännande stränder Rollup Folder Värmdö, Grafisk manual. Version

8 logotyp minsta storlek och frizon För att säkerställa att logotypen återges korrekt vid tryck finns det en minimistorlek på 8 mm bred. X X X Frizonen ska minst bestå av den mellersta cirkeln placerad enligt riktlinjen till höger. Frizonen runt logotypen får gärna vara betydligt större för att öka tydligheten i vem som är avsändare. X Frizonen är redan från början inlagd i alla logotyper (här markerad med blå linje) som finns att ladda ner på Värmdös webbplats. X Frizon X X X 8 8 Minsta storlek: 8 mm bred. X X X Frizon Värmdö, Grafisk manual. Version

9 logotyp riktlinjer för samarbeten Alla aktörer på platsen Värmdö får fritt använda huvud- eller budskapslogotypen på sitt eget material. Syftet med budskapslogotypen är att ytterligare förstärka tillhörigheten till Värmdö genom budskapet Stockholms stoltaste skärgård, och att markera en värdegemenskap mellan platsen och aktörens varumärke. Är materialet ensidigt, och Värmdö huvudavsändare för samarbetet rekommenderar vi att den placeras i nedre högra hörnet. Är logotypen avsedd som en tillhörighetsmarkering rekommenderar vi att den placeras i nedre vänster hörn och huvudavsändaren i något annat hörn. Eller följer sina rådande grafiska riktlinjer för samarbetslogotyper. PER B. SUNDBERG En dag på landet fast nära stan! I snart två decennier har Per B Sundbergs arbete varit tongivande i en expansiv utveckling av svenskt konsthantverk. Hans verk står ofta i centrum när samtidens formhistoria ska formuleras. Med åren som formgivare på Orrefors Glasbruk bakom sig, är det nu keramiken som står i fokus för hans konstnärliga arbete. Utställningen på Gustavsbergs Konsthall omfattar helt nya verk och summerar de senaste årens utveckling och studioarbete. Publiken får möta ett keramiskt universum av estetiska, etiska och formhistoriska krockar. Värmdö, Grafisk manual. Version

10 logotyp riktlinjer för samarbeten Är materialet tvåsidigt, och Värmdö huvudavsändare rekommenderar vi att huvud- eller budskapslogotypen placeras i nedre höger hörn på framsidan, och samarbetsaktörerna presenteras på baksidan, antingen i text, eller med sina logotyper. Kulturskatter och hemlighus Ett samarbete mellan: Siggesta Gård Siggesta Kläder Delselius konditori Ett samarbete mellan: Folder framsida Folder baksida Värmdö, Grafisk manual. Version

11 typsnitt möt archer Ett personligt, karaktärsfullt och samtidigt harmoniskt typsnitt. Vänligt utan att bli inställsamt, välutvecklat, och naturligtvis inbjudande att läsa. Det har även en fin balans mellan gammalt och nytt. Urbant och lantligt på samma gång. Typsnittet togs ursprungligen fram för en livsstilstidning, och har högt ställda krav på både trovärdighet och läsbarhet. Typsnittet är ritat år 2001 av Hoefler & Frere-Jones i New York, USA. Typsnittet används i all form av text, som rubriker, ingresser, brödtext, mellanrubriker, bildtexter, tabeller och diagram. Typograferingen följer standardiserade riktlinjer för god läsbarhet. Till exempel att rubriker är större, fetare och mer dominanta i förhållande till brödtexter; att radavståndet är minst 3 punkter större än graden; att radlängden ligger mellan 6 till 13 centimeter; och att texten är luftig och verkligen bär fram budskapet. ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXY ZÅÄÖabcdefghijkl mnopqrstuvwxy $%& ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXY ZÅÄÖabcdefghijkl mnopqrstuvwxy $%& ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXY ZÅÄÖabcdefghijkl mnopqrstuvwxy $%& ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXY ZÅÄÖabcdefghijkl mnopqrstuvwxy $%& ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXY ZÅÄÖabcdefghijkl mnopqrstuvwxy $%& Archer Light Archer Book Archer Medium Archer Semibold Archer Bold ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXY ZÅÄÖabcdefghijkl mnopqrstuvwxy $%& ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXY ZÅÄÖabcdefghijkl mnopqrstuvwxy $%& ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXY ZÅÄÖabcdefghijkl mnopqrstuvwxy $%& ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXY ZÅÄÖabcdefghijkl mnopqrstuvwxy $%& ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXY ZÅÄÖabcdefghijkl mnopqrstuvwxy $%& Archer Light Italic Archer Book Italic Archer Medium Italic Archer Semibold Italic Archer Bold Italic Värmdö, Grafisk manual. Version

12 färger allt du behöver veta Våra färger är hämtade från naturen omkring oss. Årstiderna som skiftar, himlen, havet och solen, skogen och dess skafferi. Använd i första hand primärfärgerna. Ibland kan det vara påkallat att använda andra färger, och då finns fyra komplementfärger i rött, rosa, lila och ljusblått. Tillsammans utgör alla tio färger paletten för platsvarumärket Värmdö. De kan var helt dominerande eller som en accent. Det är en medveten frihet för att avspegla platsens mångfald och kontraster. Primärfärger sekundärfärger PMS C: 7468 CMYK: RGB: HTML: PMS C:638 CMYK: RGB: HTML: 00AFD7 PMS C: 1797 CMYK: RGB: HTML: CB333B PMS C: 2602 CMYK: RGB: HTML: 87189D PMS C: 356 CMYK: RGB: HTML: 007A33 PMS C: 368 CMYK: RGB: HTML: 78BE20 PMS C: 225 CMYK: RGB: HTML: DF1995 PMS C: 297 CMYK: RGB: HTML: 71C5E8 PMS C: 166 CMYK: RGB: HTML: E35205 PMS C: 1235 CMYK: RGB: HTML: FFB81C Värmdö, Grafisk manual. Version

13 bilder bildmanér Våra foton visar på den urbana och medvetna skärgårdsbon i olika typer av aktiv vardag. Tonen i bilderna är kontrastrik men något dämpad i färgerna. Bilderna är viktiga budbärare i den visuella identiteten och bör väljas med omsorg. Det är viktigt att bilderna kommunicerar både skärgårdsidyll och urbanitet, utan den ena eller andra dimensionen blir budskapet förflackat. Vi undviker helt konstruerade situationer, uppställda och poserande motiv, och bilder som saknar konstnärlig höjd. Bilderna ska upplevas vara samtida. Utstråla nyfikenhet, stolthet och medvetenhet och präglas av lika mycket omsorg om naturen som av de estetiska värdena som finns i Värmdös konsthistoria. Allmänt om bildrättigheter När du använder bilder är det viktigt att tänka på upphovsrätt och bildanvändning. Upphovsrätten är reglerad i lagen om upphovsrätt. Lagen gäller för både fysiska som digitala bilder. En upphovsman alltid äger rätten till sitt verk. När vi använder bilder eller illustrationer köper vi oss rätten att använda dem i ett bestämt sammanhang. Ändras sammanhanget, ska upphovsmannen kontaktas, och en ny rättighet och ett nytt köp avtalas. Lagen innebär också att vi måste be om tillstånd för att få beskära, retuschera eller manipulera bilden, och att fotografens eller illustratörens namn ska publiceras i anslutning till verket; det är deras rättighet. Det är heller inte tillåtet att återanvända bilden eller illustrationer i andra sammanhang än de som angavs när köpet gjordes, utan att först kontakta upphovsmannen. Särskilt viktigt är detta om det är personer på bilderna. Då måste även de ge oss sitt godkännande innan vi får använda bilderna i det sammanhang som är tänkt. Värmdö som plats har friköpt ett antal bilder, och har specifika rättigheter för somliga. Kontakta oss om du vill diskutera användning av dessa. Värmdö, Grafisk manual. Version

14 bilder EXEMPEL Värmdö, Grafisk manual. Version

15 grafiskt element cirkeln Cirklarna från logotypen kan användas som grafiskt element, helt fritt i antal och placering. Det är en tydlig, nyfiken och mångsidig form. Den kan illustrera i princip vad som helst och på efterföljande sidor visar vi några exempel på hur det grafiska elementet kan användas. 55% 55% Men, två viktiga regler att komma ihåg: Förhållandet mellan cirklarna är alltid 100 / 55 / 30%, precis som i logotypen. Och använd aldrig logotypen både som grafiskt element OCH avsändare på samma yta. Låt kreativiteten flöda! 30% 30% 100% Stockholms stoltaste skärgård. Värmdö, Grafisk manual. Version

16 grafiskt element Exempel Storleksförhållande: 100% 55% 30% Värmdö, Grafisk manual. Version

17 grafiskt element Exempel Värmdö, Grafisk manual. Version

18 grafiskt element Exempel Välkommen på en historisk invigning av Tornhuset Företagscenter! Nu inviger vi Näringslivets hus i Värmdö den 7:e februari klockan En kreativ mötesplats mellan offentliga och privata aktörer. Här möts entreprenörer med massor av olika kompetenser och erfarenheter. Spännande möten ger nya kontakter och affärer. Ett gediget program med kurser och föredrag kommer också att hållas i centret. Bakom Företagscentret står Gustavsbergs Hamnfastigheter AB, Värmdö Kommuns Näringslivskontor samt Värmdö Företagarförening. Andra spännande saker som är på gång i hamnen. Här är några exempel: Framtidens boende med nya lägenheter i Gustavsberg! Artipelag, det nya konst- och kulturhuset på Hålludden Gustavsbergs hamn blir nya Hollywood? Visionen om Porslinsgallerian Båtmässan Allt på sjön INBJUDAN TILL STORMÖTE för alla som är intresserade av att utveckla besöksnäringen i VärmdÖ 10 februari kl Tornhuset Företagscenter i Gustavsbergs Hamn, Odelbergs väg 11 Anmäl att du/ni kommer på invigningen senast 1 feb. Varmt välkomna! Ett samarbete mellan: Värmdö, Grafisk manual. Version

19 inbjudan Exempel Välkommen på en historisk invigning av Tornhuset Företagscenter! NAMN NAMNSON / FÖRESTÄLLNING 3.11 klockan Nu inviger vi Näringslivets hus i Värmdö den 7:e februari klockan En kreativ mötesplats mellan offentliga och privata aktörer. Här möts entreprenörer med massor av olika kompetenser och erfarenheter. Spännande möten ger nya kontakter och affärer. Ett gediget program med kurser och föredrag kommer också att hållas i centret. Bakom Företagscentret står Gustavsbergs Hamnfastigheter AB, Värmdö Kommuns Näringslivskontor samt Värmdö Företagarförening. Andra spännande saker som är på gång i hamnen. Här är några exempel: Framtidens boende med nya lägenheter i Gustavsberg! Artipelag, det nya konst- och kulturhuset på Hålludden Gustavsbergs hamn blir nya Hollywood? Visionen om Porslinsgallerian Båtmässan Allt på sjön Anmäl att du/ni kommer på invigningen senast 1 feb. Varmt välkomna! Ett samarbete mellan: Em et omniatiundit evendit ipsande llaborum la sequia ventur sinvendio magniet vit ra volut aut lam ium saped quias nonsequuntem as vero cum repero que nonsequid quam di sit faccum net lam dellabo ressequ isitassequis accum laborumquia conestibus acestem quamet earum am que pelluptatqui atemquis eum voluptaquam idelita doluptat iuntibusam quia que nonecta eum quo omnim non expercime sam inctur, totatur. Facessi nvereressim que plab id quam ium, vel exersperae dolo core, explabores escit pa perionsequi volor sima dolupta volorum ra dentur rem si nonsequ asitiunt qui volent vellesed quidebis doluptatecta eum facerum et officiis enimi, optaquo officiet, quis molo etur sus assi volupta con consequas ipsum velignist, sandae quid eosseceaquam comniaestium fugit dolutem reperchil maximpor amusanditat. Föreställningen Stora scen Ord. pris 280 kr Under 26 år 50% rabatt Student, pensionär och grupper 25% rabatt För övriga rabatter klicka här > Koreograf: Namn Namnson Scenograf: Stage Ljus: Lightbulbs Musik: The Musicians Dansare: Kompaniet Produktion: Productions Värmdö, Grafisk manual. Version

20 piktogram exempel Ur logotypens cirkelformer har även en serie av runda piktogram tagits fram och motiven kan fyllas på med fler exempel. De bidrar till en lekfullhet och samtidigt snabb och kärnfull kommunikation, där piktogrammet kan utgöra en eftersträvad kontrast mot det övriga budskapet. De kan även användas för att enkelt beskriva, hänvisa eller informera. De kan gestaltas i palettens alla färger och kombineras fritt. Värmdö, Grafisk manual. Version

21 INSPIRATION Exempel Värmdö, Grafisk manual. Version

22 INSPIRATION Exempel Värmdö, Grafisk manual. Version

23 Kontaktuppgifter: Värmdö Kommun Kommunikationsenheten Gustavsberg Telefon

VARUMÄRKET VÄRMDÖ. Foto: Björn Terring/Link Image

VARUMÄRKET VÄRMDÖ. Foto: Björn Terring/Link Image VARUMÄRKET VÄRMDÖ. Foto: Björn Terring/Link Image VARUMÄRKET VÄRMDÖ Projekt: Värmdö Varumärkesplattform Skapat av: Magnus Thorén och Ylva Ytterborn, Rewir Datum: 2 september 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning

Läs mer

Grafisk manual Härliga Härjedalen och Härjedalens kommun

Grafisk manual Härliga Härjedalen och Härjedalens kommun Grafisk manual Härliga Härjedalen och Härjedalens kommun Innehållsförteckning Härliga Härjedalen Inledning 3 Visuella identitetens verktygslåda 4 Platssymbol 5 Frizon 6 Minsta storlek 7 Färgversioner 8

Läs mer

Grafisk manual för Sveriges riksdag

Grafisk manual för Sveriges riksdag Grafisk manual för Sveriges riksdag 2 Grafisk manual för Sveriges riksdag Inledning Innehåll Inledning... 3 En tydlig avsändare...4 Tillgänglighet...5 Grundelement... 7 Riksdagens logotyp...8 Färg...14

Läs mer

Grafiska riktlinjer 2.0

Grafiska riktlinjer 2.0 Grafiska riktlinjer 2.0 INNEHÅLL Innehållsförteckning 2 Varför behövs grafiska riktlinjer? 3 STOCKHOLMSMÄSSAN SOM AVSÄNDARE LOGOTYP Logotyp 6 Frizon och minsta storlek 8 FÄRGER Primärfärger 10 Sekundärfärger

Läs mer

CHALMERS DESIGNMANUAL. Version 1.0 Januari 2014

CHALMERS DESIGNMANUAL. Version 1.0 Januari 2014 CHALMERS DESIGNMANUAL Version 1.0 Januari 2014 Sidhänvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 Introduktion Logotyp Avancez-märke Högerställd logotyp + Avancez-märke Centrerad logotyp + Avancez-märke

Läs mer

Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012

Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012 Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012 Innehåll 2 Innehåll 3 Syfte Ansvar och kontakt 4 Kommunvapnet 5 Logotypen Grundlogotyp 6 Placering, frizon och storlek Logotyp

Läs mer

Grafisk manual. JAK MEDLEMSBANK 2.0 mars 2014

Grafisk manual. JAK MEDLEMSBANK 2.0 mars 2014 Grafisk manual JAK MEDLEMSBANK 2.0 mars 2014 1 JAK MEDLEMSBANK GRAFISK MANUAL VARFÖR BEHÖVER VI EN GRAFISK MANUAL? Varför behöver vi en grafisk manual? En organisations eller ett företags image är den

Läs mer

Version 8 4 sep 2012. Grafisk manual

Version 8 4 sep 2012. Grafisk manual Version 8 4 sep 2012 Grafisk manual 2 Innehåll Inledning 3 Vårt varumärke 4 Vår grafiska identitet 8 Vår logotyp 9 Användning av vår logotyp 10 Projekt och bolag med egen logotyp 13 Färger 14 Typsnitt

Läs mer

Grafisk manual. regler och riktlinjer

Grafisk manual. regler och riktlinjer Grafisk manual regler och riktlinjer Innehåll 1. Logotyp 2. Typsnitt 3. Profilfärger 4. Grafiskt koncept 5. Bilder 6. Text och tonalitet 7. Papper 8. Korrespondensmaterial 9. Trycksaker 10. Annonser 11.

Läs mer

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar...

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar... Grafisk manual Innehåll Förord... 5 Got Events affärsplan... 6 Våra logotyper... 9 Grafiska grundelement... 19 Applikationer... 29 Skyltar... 38 Riktlinje för arbetskläder... 40 Flaggor... 42 Fordon...

Läs mer

botkyrka kommuns grafiska manual VERSION 2.1 2015

botkyrka kommuns grafiska manual VERSION 2.1 2015 botkyrka kommuns grafiska manual innehållsförteckning Några ord om vår grafiska manual...3 Regler i korthet...4 Botkyrkas logotyp...5 Botkyrkas platslogotyp...7 Botkyrkas rubrikbalk...9 Botkyrkas typsnitt...11

Läs mer

Sundbybergs stad Grafisk profil. v 1.0 2014-12-17

Sundbybergs stad Grafisk profil. v 1.0 2014-12-17 Grafisk profil v 1.0 2014-12-17 2 Innehåll Grafisk profil 4 Byggstenar 5 Vision och kärnvärden 6 Visionen 7 Kärnvärden 8 Profilfärger 9 Palett 10 Toningar 12 Färgkoder 13 Typografi 14 Text ska läsas 15

Läs mer

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL Ny grafisk profil godkänd av kommunfullmäktige 8 maj 2013, 59 ersätter tidigare bestämmelser om grafisk profil antagen av kommunstyrelsen den 26 april 2006, 99.

Läs mer

Riktlinjer för FMV:s grafiska profil

Riktlinjer för FMV:s grafiska profil Riktlinjer för FMV:s grafiska profil V e r s i o n 3.0 2 0 1 1 1 2 Innehåll Inledning 5 Pressmeddelande 26 Logotyp FMV:s logotyp 6 Logotypfärger 7 Logotyp med undertext eller devis 8 Logotyp svartvit 9

Läs mer

Grafisk manual för Karlskoga kommun

Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Grafisk Karlskoga manual kommun för Karlskoga Innehåll kommun 2 Därför har vi en grafisk profil Karlskoga kommuns grafiska profil är en del av vårt

Läs mer

En tydlig identitet för en nytänkande hamn

En tydlig identitet för en nytänkande hamn Grafisk identitet Göteborgs Hamn Grafisk identitet Förord 2 En tydlig identitet för en nytänkande hamn Den här manualen är ett viktigt redskap för att bygga och vårda varumärket Göteborgs Hamn. Genom en

Läs mer

profilbas Bravidas grafiska identitet

profilbas Bravidas grafiska identitet profilbas Bravidas grafiska identitet 1. HANDBOK FÖR VARUMÄRKET BRAVIDA Bravida är Skandinaviens största installations- och serviceföretag med medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Det är ingen slump

Läs mer

Den grafiska profilen är ett av våra verktyg. för att stärka varumärket Visit Karlskrona. Innehåll. Inledning... 03. Vår logotyp...

Den grafiska profilen är ett av våra verktyg. för att stärka varumärket Visit Karlskrona. Innehåll. Inledning... 03. Vår logotyp... Grafisk profil Innehåll Inledning... 03 Vår logotyp... 04 Logotypens färg... 06 Basfärger... 07 Komplementsfärger... 08 Den grafiska profilen är ett av våra verktyg för att stärka varumärket Visit Karlskrona.

Läs mer

Manual för Trafikverkets webbtjänster. Manual för Trafikverkets webbtjänster 1

Manual för Trafikverkets webbtjänster. Manual för Trafikverkets webbtjänster 1 Manual för Trafikverkets webbtjänster Manual för Trafikverkets webbtjänster 1 Titel: Manual för Trafikverkets webbtjänster Utgivningsdatum: 2013-02 Utgivare: Trafikverket Den senaste versionen av Manual

Läs mer

GRAFISK MANUAL MALMÖ HÖGSKOLA

GRAFISK MANUAL MALMÖ HÖGSKOLA GRAFISK MANUAL MALMÖ HÖGSKOLA GRAFISK MANUAL MALMÖ HÖGSKOLA MALMÖ HÖGSKOLA Malmö högskola inrättades 1998 och är landets åttonde största lärosäte för akademisk grundutbildning. Högskolan gavs redan från

Läs mer

Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version 2011-06-08).

Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version 2011-06-08). Grafisk profil Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version 2011-06-08). IDA är kommunens intranät. Externa konsulter har inte tillträde till IDA utan hänvisas till Info. Förvaltningen

Läs mer

GRAFISK PROFIL. för Vadstena kommun

GRAFISK PROFIL. för Vadstena kommun GRAFISK PROFIL för Vadstena kommun Den grafiska profilen är fastställd av Vadstena Kommuns kommunfullmäktige 16 mars 2011. Producerad av: Sofia Boij, informatör Vadstena Kommun Framsidesbild: Lars Forsstedt/bildarkivet.se

Läs mer

Ronneby kommuns grafiska profil. Uppdaterad 2009--01-12

Ronneby kommuns grafiska profil. Uppdaterad 2009--01-12 Ronneby kommuns grafiska profil Uppdaterad 2009--01-12 Innehåll Varför grafisk profil?...3 Tydlig avsändare, enhetlig form, hög kvalitet...3 Förenkla...3 De kommunala bolagen...3 Webb...3 Bilden av Ronneby...4

Läs mer

IMs Grafiska riktlinjer

IMs Grafiska riktlinjer IMs Grafiska riktlinjer När bilden av IM blir tydligare syns vi bättre De grafiska riktlinjerna är till för alla som i något sammanhang kommunicerar visuellt, i såväl tryckt som digital form, med IM som

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Grafiska regler. Kulturplan för grundskolan 1

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Grafiska regler. Kulturplan för grundskolan 1 Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Grafiska regler Kulturplan för grundskolan 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2010-05-20 Reviderad den: 2012-08-16 För revidering ansvarar:

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Visuell identitet för Piteå kommun samt Piteå platsvarumärke

GRAFISK MANUAL. Visuell identitet för Piteå kommun samt Piteå platsvarumärke GRAFISK MANUAL Visuell identitet för Piteå kommun samt Piteå platsvarumärke Innehåll Tanken bakom logotypen 3 Del 1 Piteå kommun logotype 7 Våra profilfärger 13 Vårt dekorelement 15 Våra typsnitt 17 Våra

Läs mer

Beslut. och MDH1.6.1-137/11 2011-03-14. Handläggare Sara Seltborg. Beslut. Den nya och med. Sammanfattning. Bakgrund. Rektor.

Beslut. och MDH1.6.1-137/11 2011-03-14. Handläggare Sara Seltborg. Beslut. Den nya och med. Sammanfattning. Bakgrund. Rektor. Rektor Beslut 2011-03-14 MDH1.6.1-137/11 Handläggare Sara Seltborg Uppdatering av grafisk profil för Mälardalens högskolah a Beslut Rektor beslutar attt fastställa uppdaterad grafisk profil för Mälardalens

Läs mer

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 2 Innehåll Tillsammans syns vi bättre! 4 SNURRORNA GRUNDELEMENTEN I VÅR GRAFISKA PROFIL 6 VÅRA FÄRGER 7 Bli en del av helheten 8 EXEMPEL PÅ HUR LOGGAN APPLICERAS

Läs mer

Det ska tydligt framgå att Konkurrensverket är avsändare på alla rapporter, fax, utställningar, broschyrer och annat presentationsmaterial.

Det ska tydligt framgå att Konkurrensverket är avsändare på alla rapporter, fax, utställningar, broschyrer och annat presentationsmaterial. G R A F I S K M A N U A L GRAFISK MANUAL Grundregler Det ska tydligt framgå att Konkurrensverket är avsändare på alla rapporter, fax, utställningar, broschyrer och annat presentationsmaterial. Eventuella

Läs mer

SIGTUNA KOMMUN Grafisk Manual

SIGTUNA KOMMUN Grafisk Manual SIGTUNA KOMMUN Grafisk Manual Mot bättre vetande Somliga vet. Andra tror. Vetande bygger på verkliga, väl underbyggda fakta. Tro bygger på en betydligt skakigare grund antaganden, fördomar, andrahandsuppgifter,

Läs mer