SJF - Aktuellt. Leif Karlsson, 72-6 Dan. Nr 1, 4 april 2012 årg. 9 Redaktör:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SJF - Aktuellt. Leif Karlsson, 72-6 Dan. Nr 1, 4 april 2012 årg. 9 Redaktör: alf.tornberg@judo.se"

Transkript

1 SJF - Aktuellt Nr 1, 4 april 2012 årg. 9 Redaktör: SJF-Aktuellt är ett nyhetsblad som ges ut av Svenska Judoförbundet i form av en pdf-fil på förbundets webbplats Leif Karlsson, 72-6 Dan Vid riksgradering i Varberg den 26 februari klarade Leif Kalsson 6 Dan med glans.foto: Alf Tornberg

2 2 SJF-Aktuellt 1/2012 Året som gått Foto: Rikard Lagerman Ett år går fort. Men under den tid som gått sedan förra årsmötet har vi hunnit med en hel del. På årsmötet i Stockholm den 10 mars kunde jag summera att förbundsstyrelsen under året haft två planerings- och strategihelger som resulterat i ett omfattande visions- och måldokument. Dessutom kunde jag berätta att vi med undantag av två punkter hade genomför det 13-punktsprogram vi presenterade efter förra årsmötet. Flera andra saker som legat och väntat har vi också blivit klara med under året. Så till exempel har Riksgraderingskommittén reviderat kyu-graderingssystemet och efter en omfattande remissrunda kunde förbundsstyrelsen klubba det nya systemet den 8 oktober. En grupp bestående av Dick D. Johansson, Christer Löfgren, Michael Holm och undertecknad tog sig an stadgerevisionen. Efter omfattande diskussion och korrigering på årsmötet klubbades även detta dokument. Lördagen den 11 februari kallade vi samman våra distriktsordförande till en idékonferens. Av våra 14 distrikt var 12 representerade. Dagen efter, den 12 februari var det kommittéordförandenas tur. Vid dessa idékonferenser var hela förbundsstyrelsen och kansliet närvarande. Om konferenserna kan ni läsa på sidorna 6 och 7. I visions- och måldokumentet, som också togs i sin helhet på årsmötet, slog vi fast att, utöver våra fem visioner och verksamhetsmål, våra 23 verksamhetsplaner och våra 55 handlingsplaner, också ska specialsatsa på marknadsföring och PR samt utbildning. Skälet till detta goda arbetsresultat är, förutom en mycket arbetsvillig styrelse, det faktum att vi nu fått en generalsekreterare på heltid. Marnadsföringsarbetet har hittills resulterat i en efterlängtad folder som kan delas ut till presumtiva medlemmar (se sid. 5). Redan första veckan hade kansliet sålt av de vi beställde. Nu har vi beställt en ny laddning. När det gäller informationen har jag själv bidragit med en form av snabbt nyhetsberev på hemsidan, Hänt i förbundet, som består av korta snabba nyheter. Sedan förra årsmötet har 17 sådana nyhetsbrev kommit ut. SJF-Aktuellt har kommit ut med färre, men mer omfattande nummer. Utbildningen 2012 inleds nu på vårterminen med utbildning av de instruktörer som ska leda de förbundssaktionerade utbildningarna (se de olika stegen på sid. 14). Sedan kommer de olika tränarutbildningarna igång i höst. Här kan inte nog poängteras att för att få en giltig tränarlicens ska den aktuella utbildningens kursplan och kvalitet ha godkänts/utformats av Riksutbildningskommittén, RUK. Istruktörerna till utbildningen ska ha anvisats av RUK eller distriktens utbildningskommitté om sådan finns. Det finns många som är kompetenta att hålla utbildningar, men vill du vara säker på att din licens ska vara giltig se då till att gå på tränarutbildning som är sanktionerad av förbundet. För att ytterligare förstärka utbildningssidan pågår just nu ett arbete med att knyta en utbildningsadministratör på halvtid till förbundet. Jag tar, som vanligt, med glädje emot synpunkter på förbundsstyrelsens arbete. Alf Tornberg förbundsordförande

3 SJF-Aktuellt 1/ Riksgradering Text och Foto: Alf Tornberg Tre som klarade 6 dan. Fr. v.: Leif Karlsson, Staffan Nilsson och Hans Erling. Tre tog 6 Dan i Varberg Fin judo presterades vid Riksgraderingen i Varberg den 26 februari. Leif Karlsson, 72, imponerade stort vid sin gradering. Det är inte varje år som det graderas till 6 Dan, så visst var den här dagen i Varberg speciell. Det var inte bara Leif Karlsson som imponerade. Väldigt många gjorde bra ifrån sig. Om man ska nämna några blir det i så fall Emeli Jirevall från JK National som gick upp för 1 Dan och gjorde en mycket bra Nage-no -kata. För att inte tala om Kenny Klings eminenta uppvisning i samma kata. Kenny gick upp för 4 Dan. Perfekt var också Staffan Nilssons Ju-no-kata, precis som de övriga två han visade upp. Som förbundsordförande var jag adjungerad examinator vid dagens gradering, eftersom graderingsbestämmelserna så föreskriver när det finns judoka som beviljats särskild prövning till 6 Dan. Detta eftersom en sådan grad ska utfärdas av förbundet. De verkliga examinatorerna var Peter Martin 7 Dan, Åke Bransell 6 Dan och Peder Sundqvist 2 Dan och aspirant. Följande graderades: 1 Dan: Steve Mattsson Kallinge JK, Emil Christensen JK Budo, Peo Ljunggren Lugi JK, Johannes Lindgren JK National, Victoria Hansson Malmö Budokan, Emelie Jirevall JK National, Matilda Gleerup Malmö Budokan, Moa Jakobsson JK National och Evelina Svenningsson JK National. 2 Dan: Jari Sassi Lugi JK. 3 Dan: Nicolas Wolf Göteborgs JK. 4 Dan: Kenny Kling JK Budo. 6 Dan: Leif Karlsson Karlskrona JK, Staffan Nilsson Varbergs JK och Hans Erling Täby JK. Foto: Joakim Lindberg

4 4 SJF-Aktuellt 1/2012 Michel Grant, GS och Björn Lindquist, mötesordförande. Text: Alf Tornberg Foto: Joakim Lindberg och Alf Tornberg Förbundets årsmöte I år hölls förbundets årsmöte på Hotel Scandic Grand Central i Stockholm den 10 mars. Fullmaktsgranskningen och närvarokontrollen visade att 44 klubbar och 9 distriktsförbund var röstberättigade. Tillsammans blev det 94 klubbröster och 9 distriktsröster. Förbundsordföranden inledde med en kort tillbakablick av förbundsstyrelsens arbete. Särskilt nämndes styrelsens två planeringshelger där bland annat visionsdokumentet togs fram. Likaså poängte- Förbundsstyrelsen Fr. v.: Kristiina Pekkola, Erik Vesterlund, Kent Andersson, Alf Tornberg, Joakim Lindberg, Johnnie Daniels och Helene Karlsson. rades styrelsens satsning på information och genomförandet av 13-punkters programmet samt revisionen av kyu-graderingsbestämmelserna. En stor del av tiden på årsmötet gick åt att gå igenom förbundsstyrelsens stadgeändringsförslag paragraf för paragraf. Flera justeringar gjordes och efter justeringsmännens godkännande kunde 13, som handlade om att valberedningen skulle bestå av ytterligare en medlem, omedelbart justeras. Styrelsens omfattande visionsdokument klubbades utan ändringar. Årsmötet omvalde förbundskassören Kent Andersson för ytterligare två år. Även ledamöterna Erik Vesterlund och Johnnie Daniels fick förnyat förtroende för de kommande två åren. Agneta Nyvall valde att lämna styrelsen ett år i förtid och årsmötet valde Helene Karlsson till ledamot för en tid av ett år. Till valberedning valdes Björn Nyberg ordf., Katrin Ivarsson, Thomas Rundqvist, Manuel Santos och Sandra Rodriges Blomquist. Joakim Lindberg fick förbundets högsta förtjänsttecken. Karin Ohlsson fick förtjänsttecken i guld på brun botten. Manfred Körner tilldelades 3 Dan HC av Peter Martin, RGK:s ordf. Agneta Nyvall avtackas.

5 SJF-Aktuellt 1/ Svenska Judoförbundet Beställ broschyren om judo för nybörjare judo Den följsamma vägen Dr. Jigoro Kano skaparen av den moderna judon - Kodokan Judo. Visste du att... Vad är judo? Den japanska kampsporten judo skapades i slutet av 1800-talet av Jigoro Kano. När samurajklassen avskaffades ville Kano bevara jujutsuskolornas bästa tekniker och samlade dem i sin egen skola Kodokan Judo. När den första Olympiska judotävlingen i Judo - Den följsamma vägen Artighet Tokyo 1964 genomfördes var det inte en japan som vann. Istället var det hollän- Jigoro Kano valde ut de tekniker som var bäst ur fysiologisk och mekanisk synpunkt och skapade en sport som var lämplig som allsidig fysisk fostran. Tekniken i judo daren Antonius Geesink som överras- bygger mycket på hävstångseffekt och placering av tyngdpunkt och förmågan att kande tog hem guldet i herrarnas öppna kunna omrikta motståndarens kraft vid angrepp och istället få motståndaren ur Mod klass när han besegrade japanen Akio Kaminaga i finalen. Efter denna tävling fick världen upp ögo- balans. Man vänder alltså motståndarens kraft mot honom/henne själv. nen för att judo inte bara var en inhemsk japansk sport. Judon blev därefter en av de mest praktiserade sporterna i världen. Inga sparkar eller slag. I judo är det inte tillåtet att slå eller sparka sin motståndare. Till skillnad mot brottning så får man i judo ta tag i sin motståndares kläder (en speciell judodräkt av kraftigt tyg) och dra eller trycka för att kunna kasta omkull motståndaren. I tävlingar på elitnivå är det också tillåtet med s.k. halslås och armlås. Ärlighet Vänskap Hela 45 olika nationer har vunnit medaljer vid den olympiska judon. Alla världsdelar utom Antarktis har någon gång vunnit medalj. Japan leder medaljligan, följt av Frankrike och Sydkorea. Styrka, balans, smidighet och medmänsklig respekt Förutom den allsidiga träning man får i Judo, vad gäller balans, styrka, kroppskontroll och smidighet så bygger sporten mycket på ömsesidig respekt mellan de tränande, ledarna, motståndare och alla medmänniskor. En judoka (så kallas en judoutövare) tackar sin motståndare, respekterar Respekt Judo är den åttonde största sporten i världen räknat till antalet aktiva utövare. Störst av alla kampsporterna. tränare och ledare och hjälper och stöttar sina träningskamrater oavsett ålder och nivå - en självklarhet inom judon. Den goda kamratskapen och sammanhållningen är något som uppskattas mycket av de utövande. Självkontroll Ödmjukhet Ära Judodräkten kallas för judogi (ibland bara för gi) och består av en jacka (uwagi), ett bälte (obi) och byxor (zubon). Judogin är traditionellt vit, men i europeiska tävlingssammanhang används också blå dräkter för att särskilja de tävlande åt. Judogin är också ganska kraftig för att klara av alla ryck som den kommer utsättas för. Det japanska tecknet för judo. Det övre tecknet ju står för följsamheten och det undre do betyder vägen eller läran. Den följsamma vägen, alltså. Träning för alla åldrar Judo är en väldigt allsidig form av träning som passar många. I Sverige kan man börja med judoträning redan i 6-årsåldern, men då under lekbetonade villkor. Sedan bestämmer man själv sin ambitionsnivå och man kan fortsätta träna eller tävla på den nivå man vill långt upp i åldrarna. I Sverige finns det judoutövare som är över 80 år. Måste man tävla? Man kan träna judo som ren motionsidrott, utan att tävla. Det är helt upp till dig själv om du vill gå matcher eller bara träna för din egen skull. Du kan t.ex. tävla mot dig själv och försöka få ett så högt bälte som möjligt. Graderingen av judoutövare sker med bälten i olika färger. För att få ett nytt bälte på högre nivå krävs att man uppfyller en del krav om antal träningstillfällen, kunskaper kring olika tekniker och kunna visa upp och genomföra vissa kast. Man kan också satsa på att bli tränare eller domare. Motionär eller elit? I Sverige finns just nu ca aktiva judoutövare. De flesta tränar judo som motionsidrott och ett mindre antal tävlar på elitnivå. Som tävlingsgren har judon varit med på det olympiska programmet sedan Du bestämmer själv vilket du vill satsa på. Kanske är det du som ska bli Sveriges nästa OS-medaljör? Träna judo Den som vill prova på judo behöver bara kontakta sin lokala judoklubb 2(som du enkelt hittar på judo.se) och fråga om man kan få komma och provträna eller bara titta på en träning. Börja träna judo Vid första träningstillfället brukar det normalt gå bra med bara en mjuk långärmad tröja och långa träningsbyxor. Man tränar barfota, utan hals- och armband, ringar eller örhängen och naglarna bör vara kortklippta för att man inte ska råka riva sina träningspartners. Vill du sedan fortsätta träna skaffar du den speciella judodräkten som består av byxor och jacka samt ett bälte. Det är all utrustning som krävs för judo. Exempel på träningsmoment: Judons graderingar och bälten Smidighet Fallteknik Regler 6 kyu vitt Respekt Styrka Balans 5 kyu gult Grepp 4 kyu orange Gradering: Nybörjare använder det 3 kyu grönt vita bältet. När man sedan uppnått en viss teknisk nivå kan man bli uppgraderad 2 kyu blått till nästa bälte. Den högsta graden 10 dan delas endast 1 kyu brunt ut av Kodokan Judos president. I hela världen är det bara ett fåtal personer som 1-10 dan svart fått denna gradering. Så agerar man i dojon Träningslokalen En dojo är en lokal där en traditionell japansk konstart utövas. Ordet kan uttydas platsen för studier alternativt en plats där Vägen utövas. Främst förknippas ordet med budo, de japanska kampsporterna. Under träning börjar övningarna först när läraren (sensei) utropat hajime. All verksamhet på mattan slutar omedelbart när läraren utropar mate, vilket betyder att fokus riktas till läraren, dräkt & bälte rättas till och tystnad ska råda i dojon. Tävla i judo I en judomatch handlar mycket om kampen om greppet och kontroll av balansen. Alla på toppnivå har favoritgrepp, är väldigt starka i händerna och får de in sina grepp kan de också kasta motståndaren. I vissa fall är greppen väldigt olika, i andra fall är det endast mindre detaljer som skiljer. Så här går en judomatch till: Målet i en judomatch är att vinna matchen med Ippon. Ippon får man genom att göra ett perfekt kast eller hålla en fasthållning i 25 sekunder. Judo på elitnivå är en synnerligen Man kan också göra ett halslås eller ett armlås på motståndaren och därigenom tvinga denne att ge upp, vilket gör att man får tuff sport som kräver både uthålligippon. En Waza-Ari är ett halvt poäng, och får man två Waza-Ari het, teknik, timing, snabbhet och vinner man med Ippon. Yoko är den lägsta graden av poäng, och explosivitet för de snabba kasten. räknas endast som utslagspoäng. Vill du bli nästa landslagsstjärna? Judo på elitnivå är en synnerligen tuff sport som kräver både uthållighet med 5 minuters effektiv matchtid (seniorer) och teknik/ timing/snabbhet/explosivitet för de snabba kasten. Om du vill bli framgångsrik på tävlingar krävs det alltså både hård träning, styrka, balans, följsamhet, explosivitet och reaktionsförmåga. Det finns alltid saker man kan förbättra och finslipa och nya saker att träna på, även om du har kommit upp på elitnivå och vill mäta dig mot de bästa. Kata uppvisningsprogram Ordet kata är japanska och kan i vår sport tolkas betyda formell uppvisning av judotekniker eller helt enkelt uppvisningsprogram. Med kata menar vi ett system av förutbestämda rörelser som utförs av två personer tillsammans och som gör det möjligt för utövarna att träna judo på ett skonsamt sätt. Kata är också en utbildningsform som främjar en harmonisk fysisk och moralisk utveckling. Det är lämpligt att börja studera och utöva kata när man nått nivån grönt bälte (3 kyu). De vanligaste katorna är Naga-no-kata, som består av femton grundläggande kasttekniker och Katame-no-kata, som består av kontrolltekniker; det vill säga fasthållningar, arm- och halslås. 3 Allmänt om en judomatch Här presenteras grundreglerna som gäller för seniorer. För barn och ungdomar som tävlar finns det modifierade regler. Hur vinner man matchen? Grundprincipen är att en högre poäng alltid slår lägre poäng, oavsett hur många lägre poäng motståndaren har, ex: 1 waza-ari är alltid bättre än 20 yuko. Det som ger poäng är följande: Fasthållning: Arm- och halslås: Ippon (full poäng - matchen är slut) Waza-ari (näst högsta poäng) Yuko (lägsta poängen) Varning - shido Vid lika poäng Fot-/benkast där motståndarens fötter sveps undan. Motståndaren skall ligga på rygg Kan inte leda till annan poäng än matchvinst. Höftkast där motståndaren rullas över höften på den som kastar. och hållas fast. Att bryta mot armbågsleden så att motståndaren ger upp. Handkast där händerna styr rörelsen åt något håll. Om den som sitter fast lyckas att Att göra halslås motståndaren så att motståndaren med sina egna ben kroka benet Offerkast där man offrar sin egen balans för att kasta motståndaren. ger upp. på den som håller i fasthållningen Målet är att kasta motståndaren på rygg. Landningen är avgörande för Detta låter brutalt, men dessa är kontrolltekniker och man räknas det inte som fasthållning. poängen. Om den som blir kastad vrider sig och landar på magen blir känner när man sitter fast och måste ge upp långt innan det inga poäng alls. Hur högt upp i luften den som blir kastad flyger är situationen blir farlig. Armlås används bara på seniorhelt ointressant för poängen. tävlingar, halslås bara på senior- och juniortävlingar. Kast med kontroll, kraft och fart där den som blir kastad landar huvudsakligen på rygg. Fasthållning i 25 sekunder Arm- / halslås Varning för motståndaren med hansoku-make (diskvalificering) Kast där en detalj saknas Kast där den som blir kastad Varningsnivåerna motsvarar Är resultatet lika när matchtiden är slut så inleder man jämfört med ippon. landar på sidan istället för på poängnivåerna, även om den Fasthållning i sekunder ryggen eller om kastet är väl första varningen är fri och inte golden score, d.v.s. första långsamt/kraftlöst för högre ger motståndaren poäng. poängen vinner. Förlängningen pågår i högst 3 Tredje varningen för poäng. Den andra varningen ger motståndaren Fasthållning i sekunder motståndaren yuko. Därmed minuter. Är ställningen då Den enda poäng som kan läggas innebär en fjärde varning diskvalifikation (hansoku make) tre domarna genom röst- fortfarande lika så avgör de ihop är waza-ari, två stycken wazaari blir ippon (full poäng). Andra varningen för motståndaren och vinst för motståndaren. ning med flaggor; hantei. 4 5 Nu har den äntligen kommit! Broschyren som enkelt förklarar vad judo är för barn och ungdomar som börjar träna judo och för föräldrar som vill lära sig mer om barnens idrott. Broschyren kan också användas i skolor för rekrytering av nya medlemmar till klubben. Broschyren är på åtta sidor och förklarar det mesta som en nybörjare vill veta om judo. När broshyren delas ut i klubben är det lätt att lägga in ett blad om klubbens träningstider, träningsavgifter, telefonnummer och annan viktig information. Broschyren kostar 5 kronor styck + porto och kan beställas från Svenska Judoförbundets kansli

6 6 SJF-Aktuellt 1/2012 Ordförande på konferens Text och Foto: Alf Tornberg En månad före årsmötet samlade förbundsstyrelsen distrikts- och kommittéordförandena till idékonferens. Under två dagar talade vi om visioner, mål och handlingsplaner, Den 11 februari samlades distriktsordförandena och den 12 februari var det kommittéordförandenas tur. Visioner och mål var gemensamt tema båda dagarna, men i övrigt var det olika program. Distriktsordförandekonferensen På konferensen var 12 av 14 distrikt representerade. De första timmarna ägnades åt en genomgång av dokumentet Svensk judos vision, mål samt verksamhetsoch handlingsplan. Som inspirationskälla när det gäller distriktsarbete hade vi speciellt bjudit in Michael Holm Stockholms JF, Bengt Jeppsson Judo Syd och Claudio Reggiani Göteborgs JF för att berätta om verksamheten i sina distrikt - de tre stora. Därefter höll Anders Antman ett mycket inspirerande anförande om sin distriktsutvecklingsidé. Konferensens viktigaste del var förstås det arbete distriktsordförandena utförde i grupper under eftermiddagen. Uppdraget var att grupperna med vision- och måldokumentet som bas skulle komma fram till konkreta idéer om hur man kan gå tillväga för att nå målen. Något av det som kom fram var: Kartlägga vita fläckar för att starta klubbar eller satellitverksamhet, få alla distrikt att fungera, ta fram en handbok för hur man startar en förening med mera. Många talade om eldsjälarnas positiva, men även negativa, inverkan i klubben. Positivt för att de verkligen brinner och får saker gjorda; negativt eftersom klubben kan falla ihop när de slutar. Därför är det viktigt att tidigt få fram eftertädare. Eldsjälarna kan också vara broms- klossar genom att de inte släpper fram nya förmågor. Flera distrikt planerar nu, som första åtgärd av denna konferens, att samla de i distriktet ingående klubbarnas ordförande till träffar för arbete med vision- och måldokumentet. Ovan. Företrädare för tre distrikt kom för att inspirera deltagarna genom att berätta om arbetet i sina distrikt och framhålla det som de lyckats bra med. Från vänster Michael Holm Stockholms Judoförbund, Bengt Jeppsson Judo Syd och Claudio Reggiani Göteborgs Judoförbund. Till vänster. Anders Antman berättade målande om sitt arbete med föreningsutveckling och hur man kan starta nya klubbar. Anders gjorde det så bra att han även fick berätta samma sak på förbundets årsmöte den 10 mars i Stockholm. Välbesökt. På distriktsordförandekonferensen var 12 av landets 14 distrikt representerade.

7 SJF-Aktuellt 1/ Kommittéordförandekonferensen Även på denna konferens ägnades stor del av tiden till arbete med visions- och måldokumentet. En viktig del var också genomgång av styrdokumentet Arbetsordning för kommittéer. Diskussioner fördes också kring frågan om hur kommittéerna på ett bra sätt kan kommunicera och samverka i olika frågor. Dessutom gick förbundsordföranden igenom förbundets profilmanual, som alla förtroendevalda ska följa. Eftermiddagens grupparbeten, där kommittéordförandena delades in i tre grupper, inriktades på vad visions- och måldokumentet ställer för krav respektive kommittés sammansättning och organisation samt vad detta medför för kommittéernas verksamhetsmål för Det framkom att kommittórdförandena tyckte att det är mycket viktigt att såväl kommittéerna som distrikten och förbundsstyrelsen har samma målbild. I övrigt påpekade kommittéerna vikten av mer marknadsföring för att judo ska synas mer - kanske genom att använda sig mer av landslagens stjärnor. Dessutom tycker man att kommittéernas veksamhet också måste synas mer utåt. Förbundets operativa verksamhet bedrivs ju i stor utssträckning av kommittéerna. För att få bättre kontroll på att arbetet fortgår enligt de uppdrag förbundsstyrelsen angett ska kommittéerna nu lämna månatliga verksamhetsrapporter. Kommittéordförande tillsammans med förbundsstyrelse och kansli på konferens i Göteborg. Victor Öhrström har skapat en riktigt nyttig och bra hemsida; heter den. Om ni inte har upptäckt den redan så gå in och utforska den nu. Sidan bygger helt på de nya kyu-graderingssystemet och är mycket lättnavigerad. Den har också illustrationer och rörliga bilder på de olika teknikerna.

8 8 SJF-Aktuellt 1/2012 Okada Camp Text: Alf Tornberg Okada Camp 2012 har hållits på två ställen i Sverige under februari månad. Första tillfället var i Stockholm den 7-8 februari och andra tillfället var i Boden den februari. Tomas Rundqvist, som är ordförande i SJF:s Handikappkommitté, och Manuel Santos gjorde ett fantastiskt bra arbet med detta läger. Tillsammans med ABCD Budokai (Association of Budo Culture for Disabled SWEDEN) hade de för femte gången bjudit in till ett Ne-waza/grapling-läger. Den dag som jag besökte lägret i IK Södras dojo, den 8 februari, var det mer än 120 deltagare. Man hade delat upp träningen på kvällen i två grupper. Den första bestod av barn och funktionshindrade vuxna. Den andra bestod av vuxna. Men flera av de funktionshindrade från första gruppen deltog även i den andra. Instruktör i både Stockholm och Boden var Ryuji Okada, 6 Dan Kodokan, som är instruktör vid Kinki University, ett av Japans större judouniversitet. Ryuji Okada talade bara japanska, men det utgjorde inga problem. Ryuji Okada Sensei i samspråk med sina elever. Foto:Alf Tornberg. Lägret vände sig till alla judo- och BJJ-utövare, såväl nybörjare som mer erfarna. Manuel Santos, Tomas Rundqvist, Alf Tornberg och Ryuji Okada. Foto: André Jaoui. Manuel Santos agerar kastdocka åt Ryuji Okada Sensei. Foto Alf Tornberg.

9 SJF-Aktuellt 1/ Till höger. Ryuji Okada Sensei får här skörda frukterna av sin undervisning vid Okada Camp. Foto: Alf Tornberg. Nedan. Under de första timmarna tränade denna grupp som bestod av barn, ungdomar och funktionshindrade. Foto: Ulf Nordström. Längst ner. Den sena gruppen bestod av vuxna. Flera av de funktionshindrade tränade i båda grupperna! Foto: Jonas Storm.

10 10 SJF-Aktuellt 1/2012 Första tävlingen för JK Aktiv Text och Foto: Alf Tornberg Judoklubben Aktiv i Kungsbacka anordnade sin första tävling den 25 februari i Tingbergshallen. Klubben började sin bana som tävlingsarrangör försiktigt. För att testa sin förmåga att arrangera tävlingar hade klubben bara bjudit in fyra klubbar: IK Västra Mölndal, Göteborgs JK, Stenungsunds JK och JK Sakura samt en deltagare från Växjö JK. Tillsammans fick man ihop 60 deltagare som delades upp i 12 grupper. Det var en nybörjartävling för barn så kategorierna var U11, U13 och U15. Tävlingen genomfördes på två mattor. Varje klubb fick i uppdrag att ta med sig domare. Första matchen startade och sedan flöt allt på utan bekymmer. JK Aktiv sålde också egna profilprodukter som ryggsäckar och vattenflaskor med klubbens logotyp. Det blir högsta betyg för en väl genomförd tävling. Klubben gjorde allting rätt och vi ser med stor förväntan fram emot nästa riktiga tävling. Tävlingsfunktionärerna samlade och profilriktigt klädda. Stockholm Winter Games Svenska Judoförbundet deltog under några januaridagar med en monter på Stockholm Winter Games. Anders Dovervik svarar på några nyfikna ungdomars frågor. Stockholmsidrotten anordnade i år för fjärde året i rad Stockholm Winter Games. Ett 50-tal sporter och fritidsaktiviteter visade upp sig på Älvsjömässan den 4-7 januari. Stocholms Judoförbund tillsammans med Svenska Judoförbundet arrangarade och bemannade en monter där man visade videoklipp från judomatcher, delade ut informationsmaterial och talade med intresserade ungdomar. En av dagarna, den 5 januari, visades även levande judo intill montern av Josef Macias och hans söner. Levande uppvisningar och möjlighet för besökare att prova på bör alltid kunna erbjudas när judo exponeras vid framtida evenemang.

11 SJF-Aktuellt 1/ Beställ rollup med judons värdegrund judo Den följsamma vägen Artighet Mod Ärlighet Gör reklam för judo......i idrottshallar, i skolor och fritidsgårdar med ny broschyr och rollup. Få fler att börja genom att också dela ut den nya åttasidiga broschyren. Se sidan 5. Vänskap Självkontroll Ödmjukhet Respekt Rollup Köp en fin rollup till klubben. Den kan användas vid tävlingar eller uppvisningar, Judons Dag eller liknande. Ära Svenska Judoförbundet Måtten är 85 cm på bredden och 210 cm på höjden. Den har en praktisk ställning och är enkel att sätta upp. Fodral medföljer. I figuren finns ord från judons värdegrund inlagda. Beställ rollupen från Judoförbundets kansli: eller ring: Rollupen kostar: kronor + frakt.

12 12 SJF-Aktuellt 1/2012 Kata Landskrona, Kristianstad och Lignano Tävling och kurs i Landskrona Lördagen den 11 februari hölls en katatävling i Landskrona. Söndagen den 12 arrangerades en katakurs. Vinnarna i lördagens tävling: Nage No Kata 1. Ossi Tauriainen 4D / George Vuger 3D, Kristianstads JK, 517p Katame No Kata 1. Markku Pihl 5D / Pär Åkesson 1k, Kallinge JK, 557p Kime No Kata 1. Diego Velazco 4D / Markku Pihl 5D, Kallinge JK, 748p Kodokan Goshin Jutsu 1. Pär Åkesson 1k / Mattias Åkesson 1k, Kallinge JK, 748p Programmet för helgen delades mellan teori och praktik: * Att utveckla kompetensen/tekniken genom lekar & övningar. Vi gick genom en mängd olika lekövningar som utmynnade i olika kast. Allting gjordes med en oerhörd glädje bland deltagarna (även Peter kände den smittande glädjen). * Vi analyserade judon som produkt. Här fanns mycket att diskutera både mellan deltagarna och mellan klubbarna. Här byggdes broar mellan klubbarna/deltagarna vilket var glädjande! * Vidare så analyserades judon och de tjänster vi erbjuder! Att även skapa och behålla motivationen i träningen, såväl för tränaren som för de tränande. * Hur lär vi ut, hur kan jag/vi förbättra saker och ting? Här såg vi hur olika vi lär ut samma tekniker. Något som Peter Gardiner uppmärksammade var hur vi nyttjar judons kodord. Peter ansåg att detta var briljant! Här är vi oslagbara. Inga andra idrotter har sådana kodord som de verkligen lever upp Katautbildning i Kristianstad Text: Matts Premberg Foto: Henny Premberg Återigen har Kristianstad Judoklubb genomfört en utbildning i toppklass. Denna gång var det Peter Gardiner, 6 Dan, från Skottland som var instruktör och handledare. Utbildningen hölls den januari. 40 judokor från åtta klubbar runt om i Judo Syd hade hörsammat inbjudan. Det var fulltecknat redan två månader innan kursstart! Katatävling i Landskrona. Ossi Tauriainen kastar George Vuger på Ura Nage i Nage No Kata. Foto: Markku Pihl. Katakurs i Landskrona den 12 februari. Foto: Anders Malmqvist.

13 SJF-Aktuellt 1/ till. Våra tillämpas inte endast i barn och ungdomsgrupper utan även i vuxengrupperna! Sammanställningen av deltagarnas utvärdering visade att alla var mycket nöjda med utbildningen. Kataseminarium i Lignano Text och Foto: Matts Premberg Det var andra gången (i historien) som Kodokan skickar en hel delegation av tränare till Europa. 10 av de högs graderade var på plats i Lignano, Italien för att leda detta kataseminarium den 6-10 mars, som lockade över 250 deltagare från 18 nationer! Även ett land utanför Europa var närvarande, Columbia! Samtliga kator tränades i olika hallar. Det var en hel dags träning, därefter var det certifiering, där deltagarna fick visa upp sin kata inför instruktörerna från Japan. Endast en certifiering per kata/par fick göras. Från Sverige, Kristianstad, deltog George Vuger, 3 Dan, Ossi Tariainen, 4 Dan samt Matts Premberg Landslagscoach de första dagarna. Sonny Forsberg och Åke Bransell, Gävle kom ner något senare. För gänget från Kristianstad började resan den 5 mars för att vara på plats den 6 mars. Första dagen var det Nage No Kata som tränades. Här fanns en del smådetaljer, samt en del nyheter från Kodokan som tränades in. Peter Gardiner höll katakurs i Kristianstad. Det blev hela sex timmars träning, vilket var mycket givande. Det blev många timmars analyserande, planerande, ja allt som berörde judon på de vakna timmarna! Sagt av deltagarna: det var 98% judo och 2 % pasta och revbensspjäll! Den tredje dagen var det dags med Katame No Kata, vilket även den var mycket givande, med en del smådetaljer som finslipades på! Därefter var det dags med att certifiera i Katame No Kata! Det var väldigt spända killar från Sverige som gick upp på mattan inför de högst graderade mästarna från Kodokan! Efter en lång väntan kom resultatet. På Diplomet stod det Shutoku (great technical progress) vilket gjorde att vi alla från Sverige fick en härlig känsla inombords. Så det var tre stycken judokor som begav sig hem mot Sverige och Kristianstad nöjda och belåtna! Då Kristianstadsgänget åkte hem kom Åke Bransell, Sonny Forsberg (RGK-Gävle) för att träna samt examineras. Foto Henny Premberg George Vuger, 3 Dan, Ossi Tariainen, 4 Dan. Detta krävs när man lämnar text och bild till SJF-Aktuellt. Vi vill ha mycket material om vad som händer i klubbarna. Det kommer också en del material och det är viktigt att kunna dokumentera vad som händer i Judosverige. Några saker som är viktiga att tänka på när man lämnar material: Bilder: - Lägg inga bilder i Word-dokument. - Sänd bild i jpg-format. Aldrig mindre än 1 MB. - Ange alltid fotografens namn. - Ange för- och efternamn på dem som finns på bilden. Texter: - Sänd texten i Word-dokument utan formateringer, tabeller, linjer och rutmönster. - Ange alltid datum för händelser som beskrivs och var händelsen äger rum. Katautbildning i Lignano i Italien. Sänd materialet till:

14 14 SJF-Aktuellt 1/2012 Lite av varje... Judons Dag Judo Syd arrangerade Judons Dag den 24 mars i Staffanstorp. Det var närmare 300 på mattorna och nästan 500 i hallen med alla föräldrar och ledare som kommit för att titta. Det blev till slut 18 klubbar av 20 möjliga, Massor med judo och bra föreläsningar. Och en fantastisk trevlig Katauppvisning som gladde många. Roligt att så många av de allra yngsta hade placerat sig vid mattkanten för att titta. Gick många sus bland publiken när knivar svärd och pistoler kom fram, Det tyckte barnen var häftigt. Lagtävlingen blev bra med många sammanslagningar och mycket känslor. Speciellt herrmatchen engagerade många. Roligt att det blev ett herrlag från Blekinge som matchade övriga riktigt bra. Bengt Jeppsson Guld till Nicolina Pernheim Nicolina Pernheim tog guld i helgen, mars, i öppna tyska mästerskapen 2012 där hon bland annat slog den kinesiska judokan rankad etta i världen. Mästerskapen samlade 150 deltagare frå 20 länder. Två judoka med i unik satsning Den 14 mars presenteras frukten av det unika partnerskap mellan SOK och Vattenfall som ingicks i höstas. Partnerskapet som sträcker sig fram till och med OS i Rio 2016 innebär att åtta olympier och 32 lovande talanger får individuellt stöd för att kunna fullfölja sin olympiska dröm. För judons del innebär det att Marcus Nyman och Emma Barkeling kommer att ingå i denna satsning. Utveckling av hemsidan Förbundets IT-grupp, ledd av Magnus Ask, har anlitat en konsult för utvecling av förbundets hemsida. Tanken är förstås att hemsidan ska bli mer användarvänlig. Förbundsstyrelsen har avsatt pengar till denna åtgärd. Tränarutbildning Under 2012 gäller följande för tränarutbildning: Hjälptränarutbildning. Sker på klubbnivå. Materialet erhålls per mail. Licens ges av Riksutbildningskommittén, RUK. För att gå vidare till nästa nivå måste man genomgå SISUs första utbildningssteg, Plattformen. Assisterande klubbtränare. En judospecifik utbildning som hålls på distriktsnivå med utbildade instruktörer. För att gå vidare till nästa nivå måste man först genomgå GTU 1, SISUs grundtränarutbildning 1. Klubbtränarutbildning. En judospecifik utbildning som bygger på de tidigare stegen och hålls på riksnivå med utbildade instruktörer. Specialiserad tränarutbildning. För dem som vill specialicera sig som barn-, ungdoms, vuxen- och elittränare. Kursplan utformas av Riksutbildningskommittén. Utbildning av de speciella instruktörerna kommer att hållas under vt-12. Licenser registrerade av förbundet ges endast till dem som genomgått utbildningar vars kvalitet och kursplan godkänts av Riksutbildningskommittén och som letts av RUK-utbildade instruktörer. Nyman besegrade världsettan Iliadis Nyheterna kring Marcus Nyman har inte varit så många hittills i år, och skälet är enkelt, han har i praktiken varit klar för OS sedan en tid tillbaka, vilket har medfört att upplägget har varit helt inriktat på OS. Resultaten i de tre tävlingarna Nyman har ställt upp i under 2012 har inte imponerat särskilt med en åttondelsfinal i Grand Prix i Düsseldorf som toppresultat. Men i helgen, 1 april, slog Nyman till rejält. Det var Bundesligapremiär och en av stjärnorna var den regerande världs- och olympiamästaren samt världsettan i -90 kg: Ilias Iliadis. Efter drygt halva matchen hade båda dragit på sig två shido i sina ansträngningar att inte släppa till någon lucka. Då hittade Nyman luckan och läget och en sumae-gaeshi gav Nyman en fullpoängsseger. Självklart byttes ingen av de två ut när det var dags för den andra 90kg-matchen. En extremt revanschsugen Iliadis vann, men precis som den föregående matchen var taktiken i fokus. Iliadis stannade emellertid på två varningar medan Nyman drog på sig fyra och diskades. Facit blev alltså en enda kastpoäng mellan Nyman och en av judons allra största stjärnor Iliadis på två matcher, och den gick till Nyman och gav ippon! Upplägget för Nyman, som nu äntligen satsar heltid på judon, kanske ger rätt effekt. Nästa test blir EM om fyra veckor. Christer Löfgren

15 SJF-Aktuellt 1/ Graderingstider! Gör din beställning nu. För mer information kontakta Stefan Strand

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll från SJF:s årsmöte 2011 Datum: Söndagen 13 mars 2011, kl 11.00-14.20 Plats: Ibis Hotell, Stadiongatan 21, Malmö. Inledning SJF:s förbundsordförande Kent Härstedt hälsade samtliga hjärtligt välkomna

Läs mer

Redaktör: alf.tornberg@judo.se. Klubbtränarutbildning i Kristianstad. Sidan 5

Redaktör: alf.tornberg@judo.se. Klubbtränarutbildning i Kristianstad. Sidan 5 SJF - Aktuellt Nr 6, 20 mars 2007 Redaktör: alf.tornberg@judo.se John Halland motionerar vid förbundets årsmöte. Foto: Alf Tornberg Årsmötet den 18 mars Sidorna 2 & 3 Klubbtränarutbildning i Kristianstad

Läs mer

Stockholms Judoförbund informerar

Stockholms Judoförbund informerar Stockholms Judoförbund informerar Gör som Ekerö JK Den 10 januari kommer Ekerö JK att ha ett arbetsseminarium med sin klubbstyrelse då man går igenom Stockholms Judoförbunds nya Mål och visionen 2015,

Läs mer

Svenska Judoförbundet gratulerar Karl Wöst på 70 årsdagen Kalle är en av svensk judos största profiler som startade med judo redan på 50-talet, han har varit ordförande i flera omgångar för Svenska Judoförbundet.

Läs mer

SJF - Aktuellt. Nr 1, 21 mars 2013 årgång 10. Solveig Malmkvist Bennerström tilldelades 6 Dan den 10 november 2012. Foto: Eleonor Borg-Hansen

SJF - Aktuellt. Nr 1, 21 mars 2013 årgång 10. Solveig Malmkvist Bennerström tilldelades 6 Dan den 10 november 2012. Foto: Eleonor Borg-Hansen SJF - Aktuellt Nr 1, 21 mars 2013 årgång 10 Solveig Malmkvist Bennerström tilldelades 6 Dan den 10 november 2012. Foto: Eleonor Borg-Hansen 2 SJF-Aktuellt 1/2012 På god väg Foto: Rikard Lagerman Välkomna

Läs mer

SJF - Aktuellt. Nr 2, 30 juni 2013 årgång 10

SJF - Aktuellt. Nr 2, 30 juni 2013 årgång 10 SJF - Aktuellt Nr 2, 30 juni 2013 årgång 10 Att vilja och kunna - eller inte sid. 3 Familjen Mattsson - där alla tränar judo sid. 4 Olle Edeklev 8 Dan sid. 6 Johnny Kullenberg 7 Dan sid. 7 Utbildning och

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SMÅLANDS JUDOFÖRBUND När: Söndagen den 3 mars 2013 Kl 11:30, Västbo Judoklubbs dojo, Ringvägen 7, 33236 Gislaved Föredragslista för Smålands judoförbunds årsmöte 2013-03-03 1 Mötet

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31

Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31 Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31 Anslutna föreningar I Dalarnas Judoförbund finns 10 stycken klubbar anslutna till Dalarnas Judoförbund, och över 650 medlemmar. Borlänge

Läs mer

Svenska Judoförbundet Verksamhetsmål och handlingsplan 2015-2017

Svenska Judoförbundet Verksamhetsmål och handlingsplan 2015-2017 Svenska Judoförbundet Verksamhetsmål och handlingsplan 2015-2017 2015-03-12 Alf Tornberg Vår vision 2020 20 000 2 000 200 20 2 medlemmar fler kvinnor klubbar riksutbildningar OS-medaljer Våra verksamhetsmål

Läs mer

Valberedningens förslag inför förbundsmötet 2015

Valberedningens förslag inför förbundsmötet 2015 Valberedningens förslag inför förbundsmötet 2015 Meddelande från Valberedningen! Valberedningen meddelar här sitt förslag till Förbundsstyrelse, Disciplinnämnd, Revisorer och Revisorssuppleanter inför

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 10, 2011 Datum: 2011-08-02 och 2011-08-04 Tid: Tisdag 2 augusti kl 19.00-20.45 fram till pkt C6, därefter ajournerades mötet till torsdag 4 augusti kl 19.00-20.30.

Läs mer

Aikido dojo etikett. Etikettsregler för hänsyn och säkerhet i träningslokalen. Morihei Ueshiba AIKIDO

Aikido dojo etikett. Etikettsregler för hänsyn och säkerhet i träningslokalen. Morihei Ueshiba AIKIDO Etikettsregler för hänsyn och säkerhet i träningslokalen Morihei Ueshiba AIKIDO 1 Om Aikidon: Aikidokonsten kommer från japan och den som uppfann den hete Morihei Ueshiba. Han kallas O sensei som betyder

Läs mer

Vision, mål, verksamhetsplan och handlingsplan 2012-2014

Vision, mål, verksamhetsplan och handlingsplan 2012-2014 Svenska Judoförbundet Vision, mål, verksamhetsplan och handlingsplan 2012-2014 Foto: Alf Tornberg. Produktion: AlfRed Media Vår vision 2020 20 000 2 000 200 20 2 medlemmar fler kvinnor klubbar riksutbildningar

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 1 Verksamhetsberättelse 2006 2 Funktionärer 2006 Styrelse Gustav Fagerberg, Ordförande Marcus Elfver, Vice ordförande Åsa Pettersson, Sekreterare Christer Cederborg, Ledamot Lars Andersson, Kassör Björn

Läs mer

Internationell elit till Lund. Europacup i Judo. 24-25 oktober 2015 Sparbanken Skåne Arena

Internationell elit till Lund. Europacup i Judo. 24-25 oktober 2015 Sparbanken Skåne Arena Internationell elit till Lund Europacup i Judo 24-25 oktober 2015 Sparbanken Skåne Arena Lund - tradition och innovation. Lund är en av Skandinaviens äldsta städer med ett av världens hundra högst rankade

Läs mer

Öka antalet medlemmar Vinna internationella medaljer Genomföra nationella och internationella tävlingar

Öka antalet medlemmar Vinna internationella medaljer Genomföra nationella och internationella tävlingar Stockholm i mars 2015 Stockholms Judoförbunds vision Stockholms Judoförbund (StJF) är ett distriktsförbund i Sverige, anslutet till Svenska Judoförbundet (SJF). StJF är ett organ för anslutna judoklubbar

Läs mer

Lilla Handboken. föräldrar som har tränande barn

Lilla Handboken. föräldrar som har tränande barn Lilla Handboken föräldrar som har tränande barn Taekwondo - träning för alla Huvudmålet med all träning är att stärka individens fysiska och psykiska förmåga. Framförallt skall varje individ känna att

Läs mer

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén PROTOKOLL fört vid Riksdomarkonferensen på Scandic Hotell i Borås den 1 2 september 2012 Konferensledning: Dick D. Johansson (DDJ), Christer Löfgren (CL), Mario

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010. Umekawa budokai

Verksamhetsberättelse 2010. Umekawa budokai 1 av 8 Verksamhetsberättelse 2011 2 av 8 Under verksamhetsåret 2011 har föreningen anordnat två träningsläger och genomfört sin första gradering i den egna dojon. Dessutom blev det tangerat rekord med

Läs mer

Halvårsrapport. våren 2014

Halvårsrapport. våren 2014 Halvårsrapport våren 2014 Svenska Judoförbundets 2020 vision är vägledande för Judo5 s aktiviteter. Därför är vår vision att skapa ett klimat av nytänkande, delaktighet och långsiktighet med distriktet

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 2, 2015 Datum och tid: Fredag 2015-02- 06, kl 18.00 21.18 på Scandic Europa, Göteborg. Deltagare: Ordförande: Alf Tornberg AT V. ordförande Kristiina Pekkola

Läs mer

国 際 障 害 者 武 道 協 会 スウェーデン

国 際 障 害 者 武 道 協 会 スウェーデン Lägerinbjudan ABCD Judoläger 2011. Den 4-6 februari 2011 är det dags igen för den fjärde omgången ABCD Budokai- Judoläger, nu tillsammans med Svenska Judoförbundets Handikapps kommitté. Detta läger vänder

Läs mer

Redaktör: alf.tornberg@judo.se. Christoffer Johansson. Inte bara EM-klass i judo utan nu även i grillning. Katakurs i Borås Sidan 4

Redaktör: alf.tornberg@judo.se. Christoffer Johansson. Inte bara EM-klass i judo utan nu även i grillning. Katakurs i Borås Sidan 4 SJF - Aktuellt Nr 6, 16 maj 2008 Redaktör: alf.tornberg@judo.se Christoffer Johansson. Inte bara EM-klass i judo utan nu även i grillning. Foto: Alf Tornberg Judofest i Frövi Sidan 2 och 3 Vill öka tävlandet

Läs mer

En sann Taekwon-Do mästare

En sann Taekwon-Do mästare En sann Taekwon-Do mästare Master Per Andresen, 7 Dan Pionjär av TKD ITF i Europa. Ledare för en av världens största ITF organisationer, National Taekwon-Do Norway med drygt 6000 medlemmar. Huvudinstruktör

Läs mer

Judo5. Vision. Verksamhetsidé. Syfte. Mål. Organisation. Göteborgs Judoförbund. Utkast 2014-02-02

Judo5. Vision. Verksamhetsidé. Syfte. Mål. Organisation. Göteborgs Judoförbund. Utkast 2014-02-02 Judo5 Göteborgs Judoförbund Vision Verksamhetsidé Syfte Mål Organisation Utkast 2014-02-02 Vision: Svenska Judoförbundets 2020 vision (bilaga 1) är vägledande för Judo5 s aktiviteter. Därför är vår vision

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 2011 1 Verksamhetsberättelse 2011 Göteborgs Judoförbunds styrelse avger här följande verksamhetsberättelse för det 47:e verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2011 Styrelse. Styrelsens sammansättning

Läs mer

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 4/05 den 22 april 2005 på Scandic Hotell i Mölndal.

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 4/05 den 22 april 2005 på Scandic Hotell i Mölndal. Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 4/05 den 22 april 2005 på Scandic Hotell i Mölndal. Mötet startade 19.00 Närvarande FS: Johnny Kullenberg, JK (mötesordförande), Kent Andersson, KA, Barbro

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 5, 2014 Datum och tid: Måndag 2014-04- 07, kl 19.00-21.00 Deltagare: Ordförande: Alf Tornberg AT Kassör: Kent M Andersson KA Ledamöter: Johnnie Daniels JD

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 8, 2014 Datum och tid: Måndag 2014-06- 16, kl 19.00-20.45 Deltagare: Ordförande: Alf Tornberg AT v. ordförande Kristiina Pekkola KP Kassör: Kent M Andersson

Läs mer

Vad? Hur? Vem? När? Genomgång av regler i början av tävling för nybörjare. Regler samma oavsett ålder.

Vad? Hur? Vem? När? Genomgång av regler i början av tävling för nybörjare. Regler samma oavsett ålder. Genomgång av regler i början av tävling för nybörjare. Regler samma oavsett ålder. Riktlinjer för lägsta nivå för försäkringsbehov för tränings försäkring. Förbundet Utbildade lottare och sekreterare även

Läs mer

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 1/05 den 25 februari 2005 på Scandic Hotell Mölndal.

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 1/05 den 25 februari 2005 på Scandic Hotell Mölndal. Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 1/05 den 25 februari 2005 på Scandic Hotell Mölndal. Mötet startade 19.00 Närvarande FS: Johnny Kullenberg, JK (mötesordförande), Kent Andersson, KA, Barbro

Läs mer

SJF - Aktuellt. Nr 3, november 2014 årgång 11. Succé för SWOP Joakim Dvärby och Viktor Carlsson i bronsfinal i SWOP.

SJF - Aktuellt. Nr 3, november 2014 årgång 11. Succé för SWOP Joakim Dvärby och Viktor Carlsson i bronsfinal i SWOP. SJF - Aktuellt Nr 3, november 2014 årgång 11 Succé för SWOP Joakim Dvärby och Viktor Carlsson i bronsfinal i SWOP. Foto Alf Tornberg 2 SJF-Aktuellt 3/2014 På rätt väg Foto: Maria Bäfver I skrivande stund

Läs mer

Strängnäs GF Verksamhetsberättelse

Strängnäs GF Verksamhetsberättelse 2014 Strängnäs GF Verksamhetsberättelse Året som gått Strängnäs GFs gångna år har sett annorlunda ut än tidigare år. Nya samarbeten har skapats, förändring i träning- och tävlingsplanering samt att föreningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Linköping Judo 2011 Februari 2012 Sidan 1 av 5 Linköping Judo - en klubb för alla! Linköping Judo har under året haft 319 unika medlemmar som tillsammans tränat under närmare tjugo

Läs mer

SJF - Aktuellt. Nr 3, 5 november 2011. Jean-Paul Ramillon och Nuno Delgado. Toppinstruktörer på Riksfortbildningen. Foto: Alf Tornberg.

SJF - Aktuellt. Nr 3, 5 november 2011. Jean-Paul Ramillon och Nuno Delgado. Toppinstruktörer på Riksfortbildningen. Foto: Alf Tornberg. SJF - Aktuellt Nr 3, 5 november 2011 Redaktör: alf.tornberg@judo.se SJF-Aktuellt är ett nyhetsblad som ges ut av Svenska Judoförbundet i form av en pdf-fil på förbundets webbplats Jean-Paul Ramillon och

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2004

Verksamhetsberättelse år 2004 Verksamhetsberättelse år 2004 År 2004 var ett händelserikt år för Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion regionalt, nationellt och internationellt. Styrelse ITF sektionens styrelse för år 2004 hade följande

Läs mer

Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018

Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018 Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018 VISION Svensk styrkelyft - Idrotten som lyfter Svensk Styrkelyft ska sträva mot att utveckla alla individer på alla nivåer. Vi ska arbeta för att utveckla

Läs mer

Föreningen KanotSyds verksamhetsinriktning för 2011 FKS är en allians mellan kanotklubbar i Skåne och KK Eskimå

Föreningen KanotSyds verksamhetsinriktning för 2011 FKS är en allians mellan kanotklubbar i Skåne och KK Eskimå Föreningen KanotSyds verksamhetsinriktning för 2011 FKS är en allians mellan kanotklubbar i Skåne och KK Eskimå Föreningens ledord: Vilja Ambition Attityd Glädje Målsättning Föreningen Kanot Syd arbetar

Läs mer

INTERNATIONELL HANDLINGSPLAN

INTERNATIONELL HANDLINGSPLAN INTERNATIONELL HANDLINGSPLAN Svenska Baseboll och Softboll Förbundet Om SBSFs Internationella Handlingsplan Denna handlingsplan skall utgöra riktmärke och ange ambitionsnivå för Svenska Baseboll och Softboll

Läs mer

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb www.idrottonline.se/arboga/arbogajk-judo 0589.14302@telia.com Bodens Bushido Center www.bodenbushido.se

Läs mer

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Verksamhetsberättelse år 2003 Januari Annonsprojekt På initiativ av ITF sektionens styrelse inleddes ett annonsprojekt för sektionens klubbar i tidningen Fighter

Läs mer

Svea Cup 9. Svea Cup är en tävling för YNGRE MINIORER, MINIORER, KADETTER, YNGRE JUNIORER, JUNIORER & SENIORER.

Svea Cup 9. Svea Cup är en tävling för YNGRE MINIORER, MINIORER, KADETTER, YNGRE JUNIORER, JUNIORER & SENIORER. INBJUDAN Svea Cup 9 Vi hälsar er förening välkommen till Svea Cup 9. Svea Cup är en tävling för YNGRE MINIORER, MINIORER, KADETTER, YNGRE JUNIORER, JUNIORER & SENIORER. En nyhet är att vitbältare kommer

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 Funktionärer 2007 Styrelsen för IK Södra 2007 Ordförande, Gustav Fagerberg Kassör, Tommy Engstöm Sekreterare, Åsa Pettersson Vice ordförande, Björn Nyberg Vice kassör, Nicklas

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll från Svenska Judoförbundet FS-möte nr 14, 2012 Datum & tid: 2012-12-01, kl 13.15-17.15 och 2012-12-02 ca. kl 09.10-10.00 Plats: Hotell Scandic Europa, Köpmansgatan 38, Göteborg. Närvarande: Ordförande:

Läs mer

www.shogun-halmstad.se Styrelsemötesprotokoll

www.shogun-halmstad.se Styrelsemötesprotokoll 2013-10-2708 1 (6) Styrelsemötesprotokoll Plats: Hos Monica, 2013-09-08, kl. 13.00 Deltagare: Monica Lindberg Ordförande Morgan Engdahl Ledamot Peter Höglund Kassör Jonas Mattsson-Frost Ledamot Monika

Läs mer

Hej och välkommen till Stenungsunds Taekwon-Do klubb. I det här häftet har du lite information och grundteori om Taekwon-Do och om vår klubb.

Hej och välkommen till Stenungsunds Taekwon-Do klubb. I det här häftet har du lite information och grundteori om Taekwon-Do och om vår klubb. Hej och välkommen till Stenungsunds Taekwon-Do klubb. I det här häftet har du lite information och grundteori om Taekwon-Do och om vår klubb. Stenungsunds Taekwon-Do grundades år 1988 av Niklas Enander

Läs mer

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 8/06 den 11 december 2006. Mötet hålls via konferenstelefon med start kl. 20.00

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 8/06 den 11 december 2006. Mötet hålls via konferenstelefon med start kl. 20.00 Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 8/06 den 11 december 2006. Mötet hålls via konferenstelefon med start kl. 20.00 Närvarande FS: Johnny Kullenberg, JK (mötesordförande), Alf Tornberg, AT,

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

Svenska Judoförbundet. Utbildningskatalog

Svenska Judoförbundet. Utbildningskatalog Svenska Judoförbundet Utbildningskatalog Varför utbilda sig? Alf Tornberg Ordförande i Svenska Judoförbundet. Foto: Kristiina Pekkola Erik Vesterlund Generalsekreterare i Svenska Judoförbundet. All utbildning

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 11, 2014 Datum och tid: Måndag 2014-10- 20, kl 19.00-21.08 Deltagare: Ordförande: Alf Tornberg AT v ordförande Kristiina Pekkola KP Kassör: Kent M Andersson

Läs mer

Svensk Pingis framtid 2011-2016

Svensk Pingis framtid 2011-2016 Svensk Pingis framtid 2011-2016 1 Vision Svensk Pingis Svensk Pingis ska sträva mot att vara bäst för alla på alla nivåer. Vi ska arbeta för att utveckla alla våra områden och det gör vi genom en stark

Läs mer

Svenska Judoförbundet Idrottslyftet 2015

Svenska Judoförbundet Idrottslyftet 2015 Svenska Judoförbundet Idrottslyftet 2015 Idrottslyftet 2015 Den del av Idrottslyftet som administreras genom SJF kommer under 2015 att användas till satsningar eller projekt hos judoklubbar där syftet

Läs mer

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål.

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål. Innehåll Verksamhetsplan Junior- och Elitverksamheten vid Sölvesborgs GK...3 Vision...3 Målsättning t o m 2015...3 Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål....3 Värdegrund...4 Handlingsplan

Läs mer

SVENSKA JUDOFÖRBUNDET

SVENSKA JUDOFÖRBUNDET SVENSKA JUDOFÖRBUNDET Protokoll fört vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6, med start kl 19.10 och avslutning kl 21.15 den 20 oktober 2000, Hotell Adriane, Stockholm. rev 001027.LÖ/DDJ Närvarande: Dick

Läs mer

Vision & Mål Riksveterankommittén 2014-2020. Idrott hela livet

Vision & Mål Riksveterankommittén 2014-2020. Idrott hela livet Vision & Mål Riksveterankommittén 2014-2020 Idrott hela livet 1 Introduktion Detta dokument beskriver Riksveterankommitténs mål och vision för verksamheten 2014-2020 samt aktiviteter för att nå dit. Vi

Läs mer

Svenska Judoförbundet Idrottslyftet 2014

Svenska Judoförbundet Idrottslyftet 2014 Svenska Judoförbundet Idrottslyftet 2014 Idrottslyftet 2014 Vi inom SJF vill åstadkomma åtgärder/satsningar hos klubbar för att skapa en ännu mera uppåtgående och positiv utveckling av vår idrott. Medlemstrenden

Läs mer

Redaktör: alf.tornberg@judo.se. SJF-Aktuellt är ett nyhetsblad som ges ut av Svenska Judoförbundet i form av en pdf-fil på förbundets webbplats

Redaktör: alf.tornberg@judo.se. SJF-Aktuellt är ett nyhetsblad som ges ut av Svenska Judoförbundet i form av en pdf-fil på förbundets webbplats SJF - Aktuellt Nr 4, 21 september 2010 Redaktör: alf.tornberg@judo.se SJF-Aktuellt är ett nyhetsblad som ges ut av Svenska Judoförbundet i form av en pdf-fil på förbundets webbplats Lindesbergshallen Hunnebolägret

Läs mer

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdoms och juniorverksamhet 1. Vision PITEÅ GOLFKLUBB SKA ERBJUDA DEN BÄSTA BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN I KOMMUNEN, ALLA KATEGORIER

Läs mer

Svenska Brottningsförbundet Swedish Wrestling Federation

Svenska Brottningsförbundet Swedish Wrestling Federation Svenska Brottningsförbundet Swedish Wrestling Federation Fédération Suédoise de Lutte Rapport från Fristilslandslaget tävling och träningsläger i Järvenpää Finland. Fredagen den 14 juni reste fristilslandslaget

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 2009 1 Verksamhetsberättelse 2009 Göteborgs Judoförbunds styrelse avger här följande verksamhetsberättelse för det 45:e verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2009. Styrelse. Styrelsens sammansättning

Läs mer

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/06 den 12 augusti 2006 på Dalsjö.

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/06 den 12 augusti 2006 på Dalsjö. Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/06 den 12 augusti 2006 på Dalsjö. Mötet startade 13.00 Närvarande FS: Johnny Kullenberg, JK (mötesordförande), Barbro Carlsson, BC, Kent Andersson, KA,

Läs mer

Välkomna till Ashihara karate!

Välkomna till Ashihara karate! Välkomna till Ashihara karate! Ni kan se fram emot en termin med många nya intryck! Vi erbjuder en allsidig träning där man tränar både teknik, snabbhet, styrka och uthållighet. Information om vår förening,

Läs mer

!!!!!!!! INBJUDAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!! INBJUDAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! INBJUDAN Välkomna Vi hälsar er förening välkommen till Svea Cup 2014. Svea Cup är en tävling för YNGRE MINIORER, MINIORER, KADETTER, YNGRE JUNIORER, JUNIORER & SENIORER. Den 8:e upplagan av Svea Cup kommer

Läs mer

TYNGDLYFTNING 1-2 Juli-2013, Halmstad Aréna, Hall C, Växjövägen 11, Halmstad Mer info: www.tyngdlyftning.com

TYNGDLYFTNING 1-2 Juli-2013, Halmstad Aréna, Hall C, Växjövägen 11, Halmstad Mer info: www.tyngdlyftning.com SVENSKA MÄSTERSKAPEN TYNGDLYFTNING 1-2 Juli-2013, Halmstad Aréna, Hall C, Växjövägen 11, Halmstad Mer info: www.tyngdlyftning.com Måndag 1:a - Tisdag 2:a juli 2013 Tävlingsstart 11:00 båda dagarna Entré:

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 11, 2012 Datum: 2012-10-08 Tid: Kl 19.00-21.25 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ordförande: Alf Tornberg AT Vice ordf. Kristiina Pekkola KP Ledamöter: Erik

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Göteborgs judoförbund

Verksamhetsberättelse. Göteborgs judoförbund Verksamhetsberättelse Göteborgs judoförbund 2008 1 Verksamhetsberättelse 2008 Göteborgs Judoförbunds styrelse avger här följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2008.

Läs mer

Stenungsunds Judoklubb

Stenungsunds Judoklubb Stenungsunds Judoklubb Verksamhetsberättelse 2014 STYRELSEN HAR UNDER ÅRET BESTÅTT AV: Alf Tornberg Johan Lidén Kaj Suneson Peo Bengtsson Johan Orrbo Cecilia Taube Hans Andersson Joakim Eriksson Roger

Läs mer

Skolbrottning - Rekrytering

Skolbrottning - Rekrytering Skolbrottning - Rekrytering Handledning för klubbar Inledning 2007 upprättade s (SBF) Sportkommitté en handlingsplan för att öka antalet brottare i Sverige. En av punkterna i handlingsplanen var att starta

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsidé Vision Bowlingsporten ska vara framgångsrik, kul, socialt engagerande och tillgänglig för alla. Bowling en sport för alla En idrott alla kan

Läs mer

Tid Fredag den 27 september 2013. Deltagare Thomas Avelin, Sammankallande Jörgen Hafström Lena Bleckman Koordinator. Björn Bergman, adjungerad

Tid Fredag den 27 september 2013. Deltagare Thomas Avelin, Sammankallande Jörgen Hafström Lena Bleckman Koordinator. Björn Bergman, adjungerad 2013-10-03 1(5) PROTOKOLL UK 3/2013 Sammanträdesdata Tid Fredag den 27 september 2013 Plats Quality Hotel Arlanda Deltagare Thomas Avelin, Sammankallande Jörgen Hafström Lena Bleckman Koordinator Förhinder

Läs mer

Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan

Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan Styrelsen Verksamhetsidén Skånes Brottningsförbunds styrelse och kommittéer vill på alla nivåer bedriva brottningens idé så att den utvecklar människor

Läs mer

STOCKHOLM AIKIKAI TELLUSBORGSV 10, 126 32 HÄGERSTEN, PLUSGIRO: 60 83 67-9 SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND RF- nr: 12123-23 SB&K- nr: 72

STOCKHOLM AIKIKAI TELLUSBORGSV 10, 126 32 HÄGERSTEN, PLUSGIRO: 60 83 67-9 SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND RF- nr: 12123-23 SB&K- nr: 72 STOCKHOLM AIKIKAI TELLUSBORGSV 10, 126 32 HÄGERSTEN, PLUSGIRO: 60 83 67-9 SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND RF- nr: 12123-23 SB&K- nr: 72 GRADERINGSSYSTEM FÖR UNGDOM & VUXNA För att bli graderad enligt Svenska

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Svenska Judoförbundet Verksamhetsberättelse 2014 2 3 Vi kan nu, efter fyra år med stukturerat visionsarbete, se hur detta burit frukt ute i Judosverige. Innehåll Ordföranden summerar Ordföranden summerar...

Läs mer

Handbok för JK Aktiv. december 1 2014

Handbok för JK Aktiv. december 1 2014 Handbok för JK Aktiv december 1 2014 Detta dokument är avsett att beskriva allt som gäller tävling, träning, regler och klubbetik. Dokumentet tar även upp ansvarsfördelning för Judoka, tränare och föräldrar.

Läs mer

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén DOMARBESTÄMMELSER FÖR SVENSKA JUDOFÖRBUNDET (Justerade av Förbundsstyrelsen den 7 februari 2014 och gällande från den dagen) Kapitel 1 INLEDNING 1 Dessa bestämmelser

Läs mer

SVENSKA WTKA FÖRBUNDET GRADERINGSKRAV FÖR KICK-BOXING

SVENSKA WTKA FÖRBUNDET GRADERINGSKRAV FÖR KICK-BOXING SVENSKA WTKA FÖRBUNDET GRADERINGSKRAV FÖR KICK-BOXING GULT BÄLTE Sida 1 av 1 - Träningstid minst 4 månader efter första passet. - Till gult bälte visar man att man kontrollerar nedanstående grundtekniker

Läs mer

Staffanstorps Judoklubb - Verksamhetsberättelse 2011

Staffanstorps Judoklubb - Verksamhetsberättelse 2011 Sida 1 Staffanstorps Judoklubb - Verksamhetsberättelse 2011 Ordföranden har ordet Ett stort tack till alla eldsjälar i form av tränare, vuxna & föräldrar, sponsorer m.fl. som ställer upp för alla våra

Läs mer

Utredningsrapport. - Att systematiskt och fortlöpande utveckla samt säkra kvaliteten i svenska Taekwondoförbundet. Fastställd av styrelsen 2015-01-14

Utredningsrapport. - Att systematiskt och fortlöpande utveckla samt säkra kvaliteten i svenska Taekwondoförbundet. Fastställd av styrelsen 2015-01-14 Utredningsrapport - Att systematiskt och fortlöpande utveckla samt säkra kvaliteten i svenska Taekwondoförbundet. Fastställd av styrelsen 2015-01-14 Utredningsrapport Den 8 oktober beslutade styrelsen

Läs mer

Öppet mål. Så kan din förening dra nytta av att vi har ett Dam-EM på hemmaplan. Tips och inspiration från svensk fotboll

Öppet mål. Så kan din förening dra nytta av att vi har ett Dam-EM på hemmaplan. Tips och inspiration från svensk fotboll Öppet mål Så kan din förening dra nytta av att vi har ett Dam-EM på hemmaplan Tips och inspiration från svensk fotboll Öppet mål 2 EM ger din förening nya målchanser Svensk fotboll står i centrum i sommar.

Läs mer

1. Angelica Göransson X. Angelica Bengtsson 2. Angelica Jonsson. www.tipspromenadfragor.se

1. Angelica Göransson X. Angelica Bengtsson 2. Angelica Jonsson. www.tipspromenadfragor.se 1 Sverige har fått en ny stjärna i damernas stavhopp! Hon har segrat i Ungdoms SM, Senior SM, Junior EM, Junior VM och Ungdoms OS! Dessutom har hon satt ungdoms världsrekord med sina 4.47 m! Vad heter

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka?

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Utmärkt förening i Nacka Det är viktigt att alla barn och ungdomar som deltar i olika fritidsaktiviteter upplever att de är välkomna och att de kan känna

Läs mer

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra.

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. Nybörjarkurser "Grönt Kort" 2014! Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. FairWay Golf Ulriksdals golftränare under 2014 är Gustaf Ehrnrooth

Läs mer

ESS Jolle VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 MEDLEMMAR STYRELSE. Ansvariga för arbetsgrupper MÖTEN

ESS Jolle VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 MEDLEMMAR STYRELSE. Ansvariga för arbetsgrupper MÖTEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 ESS Jolle MEDLEMMAR Vid årets slut hade föreningen 201 registrerade medlemmar som betalt medlemsavgift. STYRELSE Styrelsen har under året utgjorts av:

Läs mer

SALTSJÖ JUDOKLUBBS NÄTTIDNING

SALTSJÖ JUDOKLUBBS NÄTTIDNING NOVEMBER 2014 SALTSJÖ JUDOKLUBBS NÄTTIDNING Europa Cupen i Malaga Första helgen i november avgjordes Europa Cupen i Malaga. Sverige ställde upp med endast två killar, Tommy Macias -73 kg och Benjamin Stoffel

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2011

Verksamhetsberättelse år 2011 Verksamhetsberättelse år 2011 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion Styrelse ITF sektionen ITF sektionens styrelse för år 2011 hade följande sammansättning: Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Kassör

Läs mer

Tränarskap och ledarskap

Tränarskap och ledarskap Tränarskap och ledarskap Idrotten är en viktig del i fostran Bättre hälsa genom basketträning med tanke på samhällsutvecklingen Du har en spännande och betydelsefull roll Spelare är inte schackpjäser Varför

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 10, 2014 Datum och tid: Lördag 2014-09- 13, kl 9.10 13.00 På Lindesberg Arena, Lindesberg Deltagare: Ordförande: Alf Tornberg AT V. ordförande Kristiina

Läs mer

U L F Tränarutbildning

U L F Tränarutbildning INNEHÅLL sid Utbildningsstegen 4:1 Tränarlegitimationer 4:6 Övergångar från gamla Stegen 4:7 Fortbildningskurser 4:8 Tränarrapport 4:9 4:1 UTBILDNINGSSTEGEN En förteckning över alla kurser i Sverige hittar

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Redaktör: alf.tornberg@judo.se. Uchi mata på lag-sm. Tory: Alireza Parchami.

Redaktör: alf.tornberg@judo.se. Uchi mata på lag-sm. Tory: Alireza Parchami. SJF - Aktuellt Nr 12, 15 december 2009 Redaktör: alf.tornberg@judo.se Uchi mata på lag-sm. Tory: Alireza Parchami. Att skaffa sponsorer Folkfest i Borlänge Sidan 2 Sidan 4-5 Irish Cup Judo för Fred Sidan

Läs mer

Hej alla crossåkare och medlemmar i HMCK och välkomna till en ny spännande säsong.

Hej alla crossåkare och medlemmar i HMCK och välkomna till en ny spännande säsong. 1 av 10 Hej alla crossåkare och medlemmar i HMCK och välkomna till en ny spännande säsong. I år kommer vi fortsätta med att förbättra banorna men också era möjligheter till mer och bättre träning. För

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. SS04 vision, mål, strategier och organisation. 2015-03-30 Jonas Hägerhäll

Verksamhetsplan 2015. SS04 vision, mål, strategier och organisation. 2015-03-30 Jonas Hägerhäll Verksamhetsplan 2015 SS04 vision, mål, strategier och organisation 2015-03-30 Jonas Hägerhäll Sammanfattning I detta dokument presenteras SS04 organisation, vision, mål och strategier för att uppnå målen.

Läs mer

TID OCH PLATS Vi välkomnar alla klubbar inom ITF sektionen till Västsvenska Cupen 2014 som kommer att arrangeras Lördagen den 5 April.

TID OCH PLATS Vi välkomnar alla klubbar inom ITF sektionen till Västsvenska Cupen 2014 som kommer att arrangeras Lördagen den 5 April. VÄSTSVENSKA CUPEN 2014 Lindome Taekwon-Do Klubb välkommnar alla klubbar i Sverige till en tävling för Juniorer och Seniorer den 5 April 2014 i Aktiviteten i Mölndal TID OCH PLATS Vi välkomnar alla klubbar

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013- Innehåll 1 Formalia... 2 1.1 Organisation... 2 1.1.1 Medlemmar... 2 1.1.2 Förbundsstyrelsen... 2 1.1.3 Möten... 2 1.1.4 Revisorer... 3 1.1.5 Valberedning... 3 1.1.6 Arbetsgrupper...

Läs mer

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 6-7 maj 2011 på Viking Line Cinderella

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 6-7 maj 2011 på Viking Line Cinderella 1(4) Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 6-7 maj 2011 på Viking Line Cinderella Närvarande: Klubbrepresentanter Ann Andersson Christer Olofsson Monika Mabergs Per-Olof Jansson

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 1 Verksamhetsberättelse 2013 1 2 Styrelsen för Svenska Landseer klubben får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Suppleant

Läs mer

Lerums Konståkningsklubb

Lerums Konståkningsklubb Skridskoskolan säsongen 2015/16 1 Skridskoskolan tränar i Vättlehallen på söndagar kl. 10.00-11.00. Schema höstterminen 2015 söndag 6 september 10-11 söndag 13 september 10-11 söndag 20 september 10-11

Läs mer

www.shogun-halmstad.se Styrelsemötesprotokoll

www.shogun-halmstad.se Styrelsemötesprotokoll 2015-08-06 1 (6) Styrelsemötesprotokoll Plats: Hästskovägen, Åled Tid: 18.00-21.00 Deltagare: Peter Höglund Ordförande Stefan Eliasson Ledamot Morgan Engdahl Kassör Beatrix Uvenfeldt Ledamot Pernilla Engdahl

Läs mer

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 5/05 den 1 juli 2005 på Dalsjö.

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 5/05 den 1 juli 2005 på Dalsjö. Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 5/05 den 1 juli 2005 på Dalsjö. Mötet startade 17.00 Närvarande FS: Johnny Kullenberg, JK (mötesordförande), Kent Andersson, KA, Barbro Carlsson, BC, Ingela

Läs mer