SJF - Aktuellt. Leif Karlsson, 72-6 Dan. Nr 1, 4 april 2012 årg. 9 Redaktör:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SJF - Aktuellt. Leif Karlsson, 72-6 Dan. Nr 1, 4 april 2012 årg. 9 Redaktör: alf.tornberg@judo.se"

Transkript

1 SJF - Aktuellt Nr 1, 4 april 2012 årg. 9 Redaktör: SJF-Aktuellt är ett nyhetsblad som ges ut av Svenska Judoförbundet i form av en pdf-fil på förbundets webbplats Leif Karlsson, 72-6 Dan Vid riksgradering i Varberg den 26 februari klarade Leif Kalsson 6 Dan med glans.foto: Alf Tornberg

2 2 SJF-Aktuellt 1/2012 Året som gått Foto: Rikard Lagerman Ett år går fort. Men under den tid som gått sedan förra årsmötet har vi hunnit med en hel del. På årsmötet i Stockholm den 10 mars kunde jag summera att förbundsstyrelsen under året haft två planerings- och strategihelger som resulterat i ett omfattande visions- och måldokument. Dessutom kunde jag berätta att vi med undantag av två punkter hade genomför det 13-punktsprogram vi presenterade efter förra årsmötet. Flera andra saker som legat och väntat har vi också blivit klara med under året. Så till exempel har Riksgraderingskommittén reviderat kyu-graderingssystemet och efter en omfattande remissrunda kunde förbundsstyrelsen klubba det nya systemet den 8 oktober. En grupp bestående av Dick D. Johansson, Christer Löfgren, Michael Holm och undertecknad tog sig an stadgerevisionen. Efter omfattande diskussion och korrigering på årsmötet klubbades även detta dokument. Lördagen den 11 februari kallade vi samman våra distriktsordförande till en idékonferens. Av våra 14 distrikt var 12 representerade. Dagen efter, den 12 februari var det kommittéordförandenas tur. Vid dessa idékonferenser var hela förbundsstyrelsen och kansliet närvarande. Om konferenserna kan ni läsa på sidorna 6 och 7. I visions- och måldokumentet, som också togs i sin helhet på årsmötet, slog vi fast att, utöver våra fem visioner och verksamhetsmål, våra 23 verksamhetsplaner och våra 55 handlingsplaner, också ska specialsatsa på marknadsföring och PR samt utbildning. Skälet till detta goda arbetsresultat är, förutom en mycket arbetsvillig styrelse, det faktum att vi nu fått en generalsekreterare på heltid. Marnadsföringsarbetet har hittills resulterat i en efterlängtad folder som kan delas ut till presumtiva medlemmar (se sid. 5). Redan första veckan hade kansliet sålt av de vi beställde. Nu har vi beställt en ny laddning. När det gäller informationen har jag själv bidragit med en form av snabbt nyhetsberev på hemsidan, Hänt i förbundet, som består av korta snabba nyheter. Sedan förra årsmötet har 17 sådana nyhetsbrev kommit ut. SJF-Aktuellt har kommit ut med färre, men mer omfattande nummer. Utbildningen 2012 inleds nu på vårterminen med utbildning av de instruktörer som ska leda de förbundssaktionerade utbildningarna (se de olika stegen på sid. 14). Sedan kommer de olika tränarutbildningarna igång i höst. Här kan inte nog poängteras att för att få en giltig tränarlicens ska den aktuella utbildningens kursplan och kvalitet ha godkänts/utformats av Riksutbildningskommittén, RUK. Istruktörerna till utbildningen ska ha anvisats av RUK eller distriktens utbildningskommitté om sådan finns. Det finns många som är kompetenta att hålla utbildningar, men vill du vara säker på att din licens ska vara giltig se då till att gå på tränarutbildning som är sanktionerad av förbundet. För att ytterligare förstärka utbildningssidan pågår just nu ett arbete med att knyta en utbildningsadministratör på halvtid till förbundet. Jag tar, som vanligt, med glädje emot synpunkter på förbundsstyrelsens arbete. Alf Tornberg förbundsordförande

3 SJF-Aktuellt 1/ Riksgradering Text och Foto: Alf Tornberg Tre som klarade 6 dan. Fr. v.: Leif Karlsson, Staffan Nilsson och Hans Erling. Tre tog 6 Dan i Varberg Fin judo presterades vid Riksgraderingen i Varberg den 26 februari. Leif Karlsson, 72, imponerade stort vid sin gradering. Det är inte varje år som det graderas till 6 Dan, så visst var den här dagen i Varberg speciell. Det var inte bara Leif Karlsson som imponerade. Väldigt många gjorde bra ifrån sig. Om man ska nämna några blir det i så fall Emeli Jirevall från JK National som gick upp för 1 Dan och gjorde en mycket bra Nage-no -kata. För att inte tala om Kenny Klings eminenta uppvisning i samma kata. Kenny gick upp för 4 Dan. Perfekt var också Staffan Nilssons Ju-no-kata, precis som de övriga två han visade upp. Som förbundsordförande var jag adjungerad examinator vid dagens gradering, eftersom graderingsbestämmelserna så föreskriver när det finns judoka som beviljats särskild prövning till 6 Dan. Detta eftersom en sådan grad ska utfärdas av förbundet. De verkliga examinatorerna var Peter Martin 7 Dan, Åke Bransell 6 Dan och Peder Sundqvist 2 Dan och aspirant. Följande graderades: 1 Dan: Steve Mattsson Kallinge JK, Emil Christensen JK Budo, Peo Ljunggren Lugi JK, Johannes Lindgren JK National, Victoria Hansson Malmö Budokan, Emelie Jirevall JK National, Matilda Gleerup Malmö Budokan, Moa Jakobsson JK National och Evelina Svenningsson JK National. 2 Dan: Jari Sassi Lugi JK. 3 Dan: Nicolas Wolf Göteborgs JK. 4 Dan: Kenny Kling JK Budo. 6 Dan: Leif Karlsson Karlskrona JK, Staffan Nilsson Varbergs JK och Hans Erling Täby JK. Foto: Joakim Lindberg

4 4 SJF-Aktuellt 1/2012 Michel Grant, GS och Björn Lindquist, mötesordförande. Text: Alf Tornberg Foto: Joakim Lindberg och Alf Tornberg Förbundets årsmöte I år hölls förbundets årsmöte på Hotel Scandic Grand Central i Stockholm den 10 mars. Fullmaktsgranskningen och närvarokontrollen visade att 44 klubbar och 9 distriktsförbund var röstberättigade. Tillsammans blev det 94 klubbröster och 9 distriktsröster. Förbundsordföranden inledde med en kort tillbakablick av förbundsstyrelsens arbete. Särskilt nämndes styrelsens två planeringshelger där bland annat visionsdokumentet togs fram. Likaså poängte- Förbundsstyrelsen Fr. v.: Kristiina Pekkola, Erik Vesterlund, Kent Andersson, Alf Tornberg, Joakim Lindberg, Johnnie Daniels och Helene Karlsson. rades styrelsens satsning på information och genomförandet av 13-punkters programmet samt revisionen av kyu-graderingsbestämmelserna. En stor del av tiden på årsmötet gick åt att gå igenom förbundsstyrelsens stadgeändringsförslag paragraf för paragraf. Flera justeringar gjordes och efter justeringsmännens godkännande kunde 13, som handlade om att valberedningen skulle bestå av ytterligare en medlem, omedelbart justeras. Styrelsens omfattande visionsdokument klubbades utan ändringar. Årsmötet omvalde förbundskassören Kent Andersson för ytterligare två år. Även ledamöterna Erik Vesterlund och Johnnie Daniels fick förnyat förtroende för de kommande två åren. Agneta Nyvall valde att lämna styrelsen ett år i förtid och årsmötet valde Helene Karlsson till ledamot för en tid av ett år. Till valberedning valdes Björn Nyberg ordf., Katrin Ivarsson, Thomas Rundqvist, Manuel Santos och Sandra Rodriges Blomquist. Joakim Lindberg fick förbundets högsta förtjänsttecken. Karin Ohlsson fick förtjänsttecken i guld på brun botten. Manfred Körner tilldelades 3 Dan HC av Peter Martin, RGK:s ordf. Agneta Nyvall avtackas.

5 SJF-Aktuellt 1/ Svenska Judoförbundet Beställ broschyren om judo för nybörjare judo Den följsamma vägen Dr. Jigoro Kano skaparen av den moderna judon - Kodokan Judo. Visste du att... Vad är judo? Den japanska kampsporten judo skapades i slutet av 1800-talet av Jigoro Kano. När samurajklassen avskaffades ville Kano bevara jujutsuskolornas bästa tekniker och samlade dem i sin egen skola Kodokan Judo. När den första Olympiska judotävlingen i Judo - Den följsamma vägen Artighet Tokyo 1964 genomfördes var det inte en japan som vann. Istället var det hollän- Jigoro Kano valde ut de tekniker som var bäst ur fysiologisk och mekanisk synpunkt och skapade en sport som var lämplig som allsidig fysisk fostran. Tekniken i judo daren Antonius Geesink som överras- bygger mycket på hävstångseffekt och placering av tyngdpunkt och förmågan att kande tog hem guldet i herrarnas öppna kunna omrikta motståndarens kraft vid angrepp och istället få motståndaren ur Mod klass när han besegrade japanen Akio Kaminaga i finalen. Efter denna tävling fick världen upp ögo- balans. Man vänder alltså motståndarens kraft mot honom/henne själv. nen för att judo inte bara var en inhemsk japansk sport. Judon blev därefter en av de mest praktiserade sporterna i världen. Inga sparkar eller slag. I judo är det inte tillåtet att slå eller sparka sin motståndare. Till skillnad mot brottning så får man i judo ta tag i sin motståndares kläder (en speciell judodräkt av kraftigt tyg) och dra eller trycka för att kunna kasta omkull motståndaren. I tävlingar på elitnivå är det också tillåtet med s.k. halslås och armlås. Ärlighet Vänskap Hela 45 olika nationer har vunnit medaljer vid den olympiska judon. Alla världsdelar utom Antarktis har någon gång vunnit medalj. Japan leder medaljligan, följt av Frankrike och Sydkorea. Styrka, balans, smidighet och medmänsklig respekt Förutom den allsidiga träning man får i Judo, vad gäller balans, styrka, kroppskontroll och smidighet så bygger sporten mycket på ömsesidig respekt mellan de tränande, ledarna, motståndare och alla medmänniskor. En judoka (så kallas en judoutövare) tackar sin motståndare, respekterar Respekt Judo är den åttonde största sporten i världen räknat till antalet aktiva utövare. Störst av alla kampsporterna. tränare och ledare och hjälper och stöttar sina träningskamrater oavsett ålder och nivå - en självklarhet inom judon. Den goda kamratskapen och sammanhållningen är något som uppskattas mycket av de utövande. Självkontroll Ödmjukhet Ära Judodräkten kallas för judogi (ibland bara för gi) och består av en jacka (uwagi), ett bälte (obi) och byxor (zubon). Judogin är traditionellt vit, men i europeiska tävlingssammanhang används också blå dräkter för att särskilja de tävlande åt. Judogin är också ganska kraftig för att klara av alla ryck som den kommer utsättas för. Det japanska tecknet för judo. Det övre tecknet ju står för följsamheten och det undre do betyder vägen eller läran. Den följsamma vägen, alltså. Träning för alla åldrar Judo är en väldigt allsidig form av träning som passar många. I Sverige kan man börja med judoträning redan i 6-årsåldern, men då under lekbetonade villkor. Sedan bestämmer man själv sin ambitionsnivå och man kan fortsätta träna eller tävla på den nivå man vill långt upp i åldrarna. I Sverige finns det judoutövare som är över 80 år. Måste man tävla? Man kan träna judo som ren motionsidrott, utan att tävla. Det är helt upp till dig själv om du vill gå matcher eller bara träna för din egen skull. Du kan t.ex. tävla mot dig själv och försöka få ett så högt bälte som möjligt. Graderingen av judoutövare sker med bälten i olika färger. För att få ett nytt bälte på högre nivå krävs att man uppfyller en del krav om antal träningstillfällen, kunskaper kring olika tekniker och kunna visa upp och genomföra vissa kast. Man kan också satsa på att bli tränare eller domare. Motionär eller elit? I Sverige finns just nu ca aktiva judoutövare. De flesta tränar judo som motionsidrott och ett mindre antal tävlar på elitnivå. Som tävlingsgren har judon varit med på det olympiska programmet sedan Du bestämmer själv vilket du vill satsa på. Kanske är det du som ska bli Sveriges nästa OS-medaljör? Träna judo Den som vill prova på judo behöver bara kontakta sin lokala judoklubb 2(som du enkelt hittar på judo.se) och fråga om man kan få komma och provträna eller bara titta på en träning. Börja träna judo Vid första träningstillfället brukar det normalt gå bra med bara en mjuk långärmad tröja och långa träningsbyxor. Man tränar barfota, utan hals- och armband, ringar eller örhängen och naglarna bör vara kortklippta för att man inte ska råka riva sina träningspartners. Vill du sedan fortsätta träna skaffar du den speciella judodräkten som består av byxor och jacka samt ett bälte. Det är all utrustning som krävs för judo. Exempel på träningsmoment: Judons graderingar och bälten Smidighet Fallteknik Regler 6 kyu vitt Respekt Styrka Balans 5 kyu gult Grepp 4 kyu orange Gradering: Nybörjare använder det 3 kyu grönt vita bältet. När man sedan uppnått en viss teknisk nivå kan man bli uppgraderad 2 kyu blått till nästa bälte. Den högsta graden 10 dan delas endast 1 kyu brunt ut av Kodokan Judos president. I hela världen är det bara ett fåtal personer som 1-10 dan svart fått denna gradering. Så agerar man i dojon Träningslokalen En dojo är en lokal där en traditionell japansk konstart utövas. Ordet kan uttydas platsen för studier alternativt en plats där Vägen utövas. Främst förknippas ordet med budo, de japanska kampsporterna. Under träning börjar övningarna först när läraren (sensei) utropat hajime. All verksamhet på mattan slutar omedelbart när läraren utropar mate, vilket betyder att fokus riktas till läraren, dräkt & bälte rättas till och tystnad ska råda i dojon. Tävla i judo I en judomatch handlar mycket om kampen om greppet och kontroll av balansen. Alla på toppnivå har favoritgrepp, är väldigt starka i händerna och får de in sina grepp kan de också kasta motståndaren. I vissa fall är greppen väldigt olika, i andra fall är det endast mindre detaljer som skiljer. Så här går en judomatch till: Målet i en judomatch är att vinna matchen med Ippon. Ippon får man genom att göra ett perfekt kast eller hålla en fasthållning i 25 sekunder. Judo på elitnivå är en synnerligen Man kan också göra ett halslås eller ett armlås på motståndaren och därigenom tvinga denne att ge upp, vilket gör att man får tuff sport som kräver både uthålligippon. En Waza-Ari är ett halvt poäng, och får man två Waza-Ari het, teknik, timing, snabbhet och vinner man med Ippon. Yoko är den lägsta graden av poäng, och explosivitet för de snabba kasten. räknas endast som utslagspoäng. Vill du bli nästa landslagsstjärna? Judo på elitnivå är en synnerligen tuff sport som kräver både uthållighet med 5 minuters effektiv matchtid (seniorer) och teknik/ timing/snabbhet/explosivitet för de snabba kasten. Om du vill bli framgångsrik på tävlingar krävs det alltså både hård träning, styrka, balans, följsamhet, explosivitet och reaktionsförmåga. Det finns alltid saker man kan förbättra och finslipa och nya saker att träna på, även om du har kommit upp på elitnivå och vill mäta dig mot de bästa. Kata uppvisningsprogram Ordet kata är japanska och kan i vår sport tolkas betyda formell uppvisning av judotekniker eller helt enkelt uppvisningsprogram. Med kata menar vi ett system av förutbestämda rörelser som utförs av två personer tillsammans och som gör det möjligt för utövarna att träna judo på ett skonsamt sätt. Kata är också en utbildningsform som främjar en harmonisk fysisk och moralisk utveckling. Det är lämpligt att börja studera och utöva kata när man nått nivån grönt bälte (3 kyu). De vanligaste katorna är Naga-no-kata, som består av femton grundläggande kasttekniker och Katame-no-kata, som består av kontrolltekniker; det vill säga fasthållningar, arm- och halslås. 3 Allmänt om en judomatch Här presenteras grundreglerna som gäller för seniorer. För barn och ungdomar som tävlar finns det modifierade regler. Hur vinner man matchen? Grundprincipen är att en högre poäng alltid slår lägre poäng, oavsett hur många lägre poäng motståndaren har, ex: 1 waza-ari är alltid bättre än 20 yuko. Det som ger poäng är följande: Fasthållning: Arm- och halslås: Ippon (full poäng - matchen är slut) Waza-ari (näst högsta poäng) Yuko (lägsta poängen) Varning - shido Vid lika poäng Fot-/benkast där motståndarens fötter sveps undan. Motståndaren skall ligga på rygg Kan inte leda till annan poäng än matchvinst. Höftkast där motståndaren rullas över höften på den som kastar. och hållas fast. Att bryta mot armbågsleden så att motståndaren ger upp. Handkast där händerna styr rörelsen åt något håll. Om den som sitter fast lyckas att Att göra halslås motståndaren så att motståndaren med sina egna ben kroka benet Offerkast där man offrar sin egen balans för att kasta motståndaren. ger upp. på den som håller i fasthållningen Målet är att kasta motståndaren på rygg. Landningen är avgörande för Detta låter brutalt, men dessa är kontrolltekniker och man räknas det inte som fasthållning. poängen. Om den som blir kastad vrider sig och landar på magen blir känner när man sitter fast och måste ge upp långt innan det inga poäng alls. Hur högt upp i luften den som blir kastad flyger är situationen blir farlig. Armlås används bara på seniorhelt ointressant för poängen. tävlingar, halslås bara på senior- och juniortävlingar. Kast med kontroll, kraft och fart där den som blir kastad landar huvudsakligen på rygg. Fasthållning i 25 sekunder Arm- / halslås Varning för motståndaren med hansoku-make (diskvalificering) Kast där en detalj saknas Kast där den som blir kastad Varningsnivåerna motsvarar Är resultatet lika när matchtiden är slut så inleder man jämfört med ippon. landar på sidan istället för på poängnivåerna, även om den Fasthållning i sekunder ryggen eller om kastet är väl första varningen är fri och inte golden score, d.v.s. första långsamt/kraftlöst för högre ger motståndaren poäng. poängen vinner. Förlängningen pågår i högst 3 Tredje varningen för poäng. Den andra varningen ger motståndaren Fasthållning i sekunder motståndaren yuko. Därmed minuter. Är ställningen då Den enda poäng som kan läggas innebär en fjärde varning diskvalifikation (hansoku make) tre domarna genom röst- fortfarande lika så avgör de ihop är waza-ari, två stycken wazaari blir ippon (full poäng). Andra varningen för motståndaren och vinst för motståndaren. ning med flaggor; hantei. 4 5 Nu har den äntligen kommit! Broschyren som enkelt förklarar vad judo är för barn och ungdomar som börjar träna judo och för föräldrar som vill lära sig mer om barnens idrott. Broschyren kan också användas i skolor för rekrytering av nya medlemmar till klubben. Broschyren är på åtta sidor och förklarar det mesta som en nybörjare vill veta om judo. När broshyren delas ut i klubben är det lätt att lägga in ett blad om klubbens träningstider, träningsavgifter, telefonnummer och annan viktig information. Broschyren kostar 5 kronor styck + porto och kan beställas från Svenska Judoförbundets kansli

6 6 SJF-Aktuellt 1/2012 Ordförande på konferens Text och Foto: Alf Tornberg En månad före årsmötet samlade förbundsstyrelsen distrikts- och kommittéordförandena till idékonferens. Under två dagar talade vi om visioner, mål och handlingsplaner, Den 11 februari samlades distriktsordförandena och den 12 februari var det kommittéordförandenas tur. Visioner och mål var gemensamt tema båda dagarna, men i övrigt var det olika program. Distriktsordförandekonferensen På konferensen var 12 av 14 distrikt representerade. De första timmarna ägnades åt en genomgång av dokumentet Svensk judos vision, mål samt verksamhetsoch handlingsplan. Som inspirationskälla när det gäller distriktsarbete hade vi speciellt bjudit in Michael Holm Stockholms JF, Bengt Jeppsson Judo Syd och Claudio Reggiani Göteborgs JF för att berätta om verksamheten i sina distrikt - de tre stora. Därefter höll Anders Antman ett mycket inspirerande anförande om sin distriktsutvecklingsidé. Konferensens viktigaste del var förstås det arbete distriktsordförandena utförde i grupper under eftermiddagen. Uppdraget var att grupperna med vision- och måldokumentet som bas skulle komma fram till konkreta idéer om hur man kan gå tillväga för att nå målen. Något av det som kom fram var: Kartlägga vita fläckar för att starta klubbar eller satellitverksamhet, få alla distrikt att fungera, ta fram en handbok för hur man startar en förening med mera. Många talade om eldsjälarnas positiva, men även negativa, inverkan i klubben. Positivt för att de verkligen brinner och får saker gjorda; negativt eftersom klubben kan falla ihop när de slutar. Därför är det viktigt att tidigt få fram eftertädare. Eldsjälarna kan också vara broms- klossar genom att de inte släpper fram nya förmågor. Flera distrikt planerar nu, som första åtgärd av denna konferens, att samla de i distriktet ingående klubbarnas ordförande till träffar för arbete med vision- och måldokumentet. Ovan. Företrädare för tre distrikt kom för att inspirera deltagarna genom att berätta om arbetet i sina distrikt och framhålla det som de lyckats bra med. Från vänster Michael Holm Stockholms Judoförbund, Bengt Jeppsson Judo Syd och Claudio Reggiani Göteborgs Judoförbund. Till vänster. Anders Antman berättade målande om sitt arbete med föreningsutveckling och hur man kan starta nya klubbar. Anders gjorde det så bra att han även fick berätta samma sak på förbundets årsmöte den 10 mars i Stockholm. Välbesökt. På distriktsordförandekonferensen var 12 av landets 14 distrikt representerade.

7 SJF-Aktuellt 1/ Kommittéordförandekonferensen Även på denna konferens ägnades stor del av tiden till arbete med visions- och måldokumentet. En viktig del var också genomgång av styrdokumentet Arbetsordning för kommittéer. Diskussioner fördes också kring frågan om hur kommittéerna på ett bra sätt kan kommunicera och samverka i olika frågor. Dessutom gick förbundsordföranden igenom förbundets profilmanual, som alla förtroendevalda ska följa. Eftermiddagens grupparbeten, där kommittéordförandena delades in i tre grupper, inriktades på vad visions- och måldokumentet ställer för krav respektive kommittés sammansättning och organisation samt vad detta medför för kommittéernas verksamhetsmål för Det framkom att kommittórdförandena tyckte att det är mycket viktigt att såväl kommittéerna som distrikten och förbundsstyrelsen har samma målbild. I övrigt påpekade kommittéerna vikten av mer marknadsföring för att judo ska synas mer - kanske genom att använda sig mer av landslagens stjärnor. Dessutom tycker man att kommittéernas veksamhet också måste synas mer utåt. Förbundets operativa verksamhet bedrivs ju i stor utssträckning av kommittéerna. För att få bättre kontroll på att arbetet fortgår enligt de uppdrag förbundsstyrelsen angett ska kommittéerna nu lämna månatliga verksamhetsrapporter. Kommittéordförande tillsammans med förbundsstyrelse och kansli på konferens i Göteborg. Victor Öhrström har skapat en riktigt nyttig och bra hemsida; heter den. Om ni inte har upptäckt den redan så gå in och utforska den nu. Sidan bygger helt på de nya kyu-graderingssystemet och är mycket lättnavigerad. Den har också illustrationer och rörliga bilder på de olika teknikerna.

8 8 SJF-Aktuellt 1/2012 Okada Camp Text: Alf Tornberg Okada Camp 2012 har hållits på två ställen i Sverige under februari månad. Första tillfället var i Stockholm den 7-8 februari och andra tillfället var i Boden den februari. Tomas Rundqvist, som är ordförande i SJF:s Handikappkommitté, och Manuel Santos gjorde ett fantastiskt bra arbet med detta läger. Tillsammans med ABCD Budokai (Association of Budo Culture for Disabled SWEDEN) hade de för femte gången bjudit in till ett Ne-waza/grapling-läger. Den dag som jag besökte lägret i IK Södras dojo, den 8 februari, var det mer än 120 deltagare. Man hade delat upp träningen på kvällen i två grupper. Den första bestod av barn och funktionshindrade vuxna. Den andra bestod av vuxna. Men flera av de funktionshindrade från första gruppen deltog även i den andra. Instruktör i både Stockholm och Boden var Ryuji Okada, 6 Dan Kodokan, som är instruktör vid Kinki University, ett av Japans större judouniversitet. Ryuji Okada talade bara japanska, men det utgjorde inga problem. Ryuji Okada Sensei i samspråk med sina elever. Foto:Alf Tornberg. Lägret vände sig till alla judo- och BJJ-utövare, såväl nybörjare som mer erfarna. Manuel Santos, Tomas Rundqvist, Alf Tornberg och Ryuji Okada. Foto: André Jaoui. Manuel Santos agerar kastdocka åt Ryuji Okada Sensei. Foto Alf Tornberg.

9 SJF-Aktuellt 1/ Till höger. Ryuji Okada Sensei får här skörda frukterna av sin undervisning vid Okada Camp. Foto: Alf Tornberg. Nedan. Under de första timmarna tränade denna grupp som bestod av barn, ungdomar och funktionshindrade. Foto: Ulf Nordström. Längst ner. Den sena gruppen bestod av vuxna. Flera av de funktionshindrade tränade i båda grupperna! Foto: Jonas Storm.

10 10 SJF-Aktuellt 1/2012 Första tävlingen för JK Aktiv Text och Foto: Alf Tornberg Judoklubben Aktiv i Kungsbacka anordnade sin första tävling den 25 februari i Tingbergshallen. Klubben började sin bana som tävlingsarrangör försiktigt. För att testa sin förmåga att arrangera tävlingar hade klubben bara bjudit in fyra klubbar: IK Västra Mölndal, Göteborgs JK, Stenungsunds JK och JK Sakura samt en deltagare från Växjö JK. Tillsammans fick man ihop 60 deltagare som delades upp i 12 grupper. Det var en nybörjartävling för barn så kategorierna var U11, U13 och U15. Tävlingen genomfördes på två mattor. Varje klubb fick i uppdrag att ta med sig domare. Första matchen startade och sedan flöt allt på utan bekymmer. JK Aktiv sålde också egna profilprodukter som ryggsäckar och vattenflaskor med klubbens logotyp. Det blir högsta betyg för en väl genomförd tävling. Klubben gjorde allting rätt och vi ser med stor förväntan fram emot nästa riktiga tävling. Tävlingsfunktionärerna samlade och profilriktigt klädda. Stockholm Winter Games Svenska Judoförbundet deltog under några januaridagar med en monter på Stockholm Winter Games. Anders Dovervik svarar på några nyfikna ungdomars frågor. Stockholmsidrotten anordnade i år för fjärde året i rad Stockholm Winter Games. Ett 50-tal sporter och fritidsaktiviteter visade upp sig på Älvsjömässan den 4-7 januari. Stocholms Judoförbund tillsammans med Svenska Judoförbundet arrangarade och bemannade en monter där man visade videoklipp från judomatcher, delade ut informationsmaterial och talade med intresserade ungdomar. En av dagarna, den 5 januari, visades även levande judo intill montern av Josef Macias och hans söner. Levande uppvisningar och möjlighet för besökare att prova på bör alltid kunna erbjudas när judo exponeras vid framtida evenemang.

11 SJF-Aktuellt 1/ Beställ rollup med judons värdegrund judo Den följsamma vägen Artighet Mod Ärlighet Gör reklam för judo......i idrottshallar, i skolor och fritidsgårdar med ny broschyr och rollup. Få fler att börja genom att också dela ut den nya åttasidiga broschyren. Se sidan 5. Vänskap Självkontroll Ödmjukhet Respekt Rollup Köp en fin rollup till klubben. Den kan användas vid tävlingar eller uppvisningar, Judons Dag eller liknande. Ära Svenska Judoförbundet Måtten är 85 cm på bredden och 210 cm på höjden. Den har en praktisk ställning och är enkel att sätta upp. Fodral medföljer. I figuren finns ord från judons värdegrund inlagda. Beställ rollupen från Judoförbundets kansli: eller ring: Rollupen kostar: kronor + frakt.

12 12 SJF-Aktuellt 1/2012 Kata Landskrona, Kristianstad och Lignano Tävling och kurs i Landskrona Lördagen den 11 februari hölls en katatävling i Landskrona. Söndagen den 12 arrangerades en katakurs. Vinnarna i lördagens tävling: Nage No Kata 1. Ossi Tauriainen 4D / George Vuger 3D, Kristianstads JK, 517p Katame No Kata 1. Markku Pihl 5D / Pär Åkesson 1k, Kallinge JK, 557p Kime No Kata 1. Diego Velazco 4D / Markku Pihl 5D, Kallinge JK, 748p Kodokan Goshin Jutsu 1. Pär Åkesson 1k / Mattias Åkesson 1k, Kallinge JK, 748p Programmet för helgen delades mellan teori och praktik: * Att utveckla kompetensen/tekniken genom lekar & övningar. Vi gick genom en mängd olika lekövningar som utmynnade i olika kast. Allting gjordes med en oerhörd glädje bland deltagarna (även Peter kände den smittande glädjen). * Vi analyserade judon som produkt. Här fanns mycket att diskutera både mellan deltagarna och mellan klubbarna. Här byggdes broar mellan klubbarna/deltagarna vilket var glädjande! * Vidare så analyserades judon och de tjänster vi erbjuder! Att även skapa och behålla motivationen i träningen, såväl för tränaren som för de tränande. * Hur lär vi ut, hur kan jag/vi förbättra saker och ting? Här såg vi hur olika vi lär ut samma tekniker. Något som Peter Gardiner uppmärksammade var hur vi nyttjar judons kodord. Peter ansåg att detta var briljant! Här är vi oslagbara. Inga andra idrotter har sådana kodord som de verkligen lever upp Katautbildning i Kristianstad Text: Matts Premberg Foto: Henny Premberg Återigen har Kristianstad Judoklubb genomfört en utbildning i toppklass. Denna gång var det Peter Gardiner, 6 Dan, från Skottland som var instruktör och handledare. Utbildningen hölls den januari. 40 judokor från åtta klubbar runt om i Judo Syd hade hörsammat inbjudan. Det var fulltecknat redan två månader innan kursstart! Katatävling i Landskrona. Ossi Tauriainen kastar George Vuger på Ura Nage i Nage No Kata. Foto: Markku Pihl. Katakurs i Landskrona den 12 februari. Foto: Anders Malmqvist.

13 SJF-Aktuellt 1/ till. Våra tillämpas inte endast i barn och ungdomsgrupper utan även i vuxengrupperna! Sammanställningen av deltagarnas utvärdering visade att alla var mycket nöjda med utbildningen. Kataseminarium i Lignano Text och Foto: Matts Premberg Det var andra gången (i historien) som Kodokan skickar en hel delegation av tränare till Europa. 10 av de högs graderade var på plats i Lignano, Italien för att leda detta kataseminarium den 6-10 mars, som lockade över 250 deltagare från 18 nationer! Även ett land utanför Europa var närvarande, Columbia! Samtliga kator tränades i olika hallar. Det var en hel dags träning, därefter var det certifiering, där deltagarna fick visa upp sin kata inför instruktörerna från Japan. Endast en certifiering per kata/par fick göras. Från Sverige, Kristianstad, deltog George Vuger, 3 Dan, Ossi Tariainen, 4 Dan samt Matts Premberg Landslagscoach de första dagarna. Sonny Forsberg och Åke Bransell, Gävle kom ner något senare. För gänget från Kristianstad började resan den 5 mars för att vara på plats den 6 mars. Första dagen var det Nage No Kata som tränades. Här fanns en del smådetaljer, samt en del nyheter från Kodokan som tränades in. Peter Gardiner höll katakurs i Kristianstad. Det blev hela sex timmars träning, vilket var mycket givande. Det blev många timmars analyserande, planerande, ja allt som berörde judon på de vakna timmarna! Sagt av deltagarna: det var 98% judo och 2 % pasta och revbensspjäll! Den tredje dagen var det dags med Katame No Kata, vilket även den var mycket givande, med en del smådetaljer som finslipades på! Därefter var det dags med att certifiera i Katame No Kata! Det var väldigt spända killar från Sverige som gick upp på mattan inför de högst graderade mästarna från Kodokan! Efter en lång väntan kom resultatet. På Diplomet stod det Shutoku (great technical progress) vilket gjorde att vi alla från Sverige fick en härlig känsla inombords. Så det var tre stycken judokor som begav sig hem mot Sverige och Kristianstad nöjda och belåtna! Då Kristianstadsgänget åkte hem kom Åke Bransell, Sonny Forsberg (RGK-Gävle) för att träna samt examineras. Foto Henny Premberg George Vuger, 3 Dan, Ossi Tariainen, 4 Dan. Detta krävs när man lämnar text och bild till SJF-Aktuellt. Vi vill ha mycket material om vad som händer i klubbarna. Det kommer också en del material och det är viktigt att kunna dokumentera vad som händer i Judosverige. Några saker som är viktiga att tänka på när man lämnar material: Bilder: - Lägg inga bilder i Word-dokument. - Sänd bild i jpg-format. Aldrig mindre än 1 MB. - Ange alltid fotografens namn. - Ange för- och efternamn på dem som finns på bilden. Texter: - Sänd texten i Word-dokument utan formateringer, tabeller, linjer och rutmönster. - Ange alltid datum för händelser som beskrivs och var händelsen äger rum. Katautbildning i Lignano i Italien. Sänd materialet till:

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Svenska Judoförbundet Verksamhetsberättelse 2014 2 3 Vi kan nu, efter fyra år med stukturerat visionsarbete, se hur detta burit frukt ute i Judosverige. Innehåll Ordföranden summerar Ordföranden summerar...

Läs mer

SJF - Aktuellt. Nr 3, november 2014 årgång 11. Succé för SWOP Joakim Dvärby och Viktor Carlsson i bronsfinal i SWOP.

SJF - Aktuellt. Nr 3, november 2014 årgång 11. Succé för SWOP Joakim Dvärby och Viktor Carlsson i bronsfinal i SWOP. SJF - Aktuellt Nr 3, november 2014 årgång 11 Succé för SWOP Joakim Dvärby och Viktor Carlsson i bronsfinal i SWOP. Foto Alf Tornberg 2 SJF-Aktuellt 3/2014 På rätt väg Foto: Maria Bäfver I skrivande stund

Läs mer

Redaktör: alf.tornberg@judo.se. SJF-Aktuellt är ett nyhetsblad som ges ut av Svenska Judoförbundet i form av en pdf-fil på förbundets webbplats

Redaktör: alf.tornberg@judo.se. SJF-Aktuellt är ett nyhetsblad som ges ut av Svenska Judoförbundet i form av en pdf-fil på förbundets webbplats SJF - Aktuellt Nr 4, 21 september 2010 Redaktör: alf.tornberg@judo.se SJF-Aktuellt är ett nyhetsblad som ges ut av Svenska Judoförbundet i form av en pdf-fil på förbundets webbplats Lindesbergshallen Hunnebolägret

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Svenska Judoförbundet Verksamhetsberättelse 2006 2 Verksamhetsberättelse 2006, Svenska Judoförbundet Innehåll Ordföranden har ordet... 3 Förbundsstyrelsens berättelse... 4-9 Svensk veteranjudo... 10 Kommittéernas

Läs mer

100 63, 200 43 040-6005900 040-60059 99 (SJF

100 63, 200 43 040-6005900 040-60059 99 (SJF NR 2 / Maj 2003 Aktivitetsbild från det välarrangerade NM:t i Tumba. Stort tack för alla insatser och grattis till såväl arrangörer som tävlande, domare mfl! Foto Barbro Carlsson Svenska Judoförbundet,

Läs mer

Redaktör: alf.tornberg@judo.se. Ung Judo sätter Sverige på kartan vid nordisk ungdomskonferns på Island.

Redaktör: alf.tornberg@judo.se. Ung Judo sätter Sverige på kartan vid nordisk ungdomskonferns på Island. SJF - Aktuellt Nr 8, 23 juni 2008 Redaktör: alf.tornberg@judo.se Ung Judo sätter Sverige på kartan vid nordisk ungdomskonferns på Island. Foto, Island: Rasmus Wallin Tornberg Ung Judo på Island Sidan 2-4

Läs mer

Ju-jutsu Kai. Tidningen. www.ju-jutsu.se Svenska Ju-jutsuförbundets medlemstidning Årg.11 Nummer 4 2009

Ju-jutsu Kai. Tidningen. www.ju-jutsu.se Svenska Ju-jutsuförbundets medlemstidning Årg.11 Nummer 4 2009 Tidningen Ju-jutsu Kai www.ju-jutsu.se Svenska Ju-jutsuförbundets medlemstidning Årg.11 Nummer 4 2009 Ju-jutsu Kai självförsvar med tradition och kvalitet Ju-jutsu Kai Svenska Ju-jutsuförbundets medlemstidning

Läs mer

Nytt format A4. Cecilia och Camilla på danläger. Svenska Ju-jutsuförbundets medlemstidning. Årgång 12. Riksinstruktörsmöte.

Nytt format A4. Cecilia och Camilla på danläger. Svenska Ju-jutsuförbundets medlemstidning. Årgång 12. Riksinstruktörsmöte. Tidningen Ju-jutsu Kai 1 2010 Svenska Ju-jutsuförbundets medlemstidning. Årgång 12. Nytt format A4 Riksinstruktörsmöte Påsklägerinbjudan RGK Bosön RGK Linköping Uppsala 30 år Växjö 30 år 2 sid 2 sid 2

Läs mer

GympaNYTTigt. Här summerar styrelsen, kommittéerna och kansliet den gångna terminen och blickar framåt mot nästa!

GympaNYTTigt. Här summerar styrelsen, kommittéerna och kansliet den gångna terminen och blickar framåt mot nästa! GympaNYTTigt Maj 2015 GympaNYTTigt är ett nyhetsbrev från Gymnastikförbundet Norr som skickas ut två gånger per år, en gång i december och en gång i maj månad. Här summerar styrelsen, kommittéerna och

Läs mer

Ju-jutsu Kai. www.ju-jutsu.se Svenska Ju-jutsuförbundets medlemstidning Årg.11 Nummer 2 2009. Anders Bergström 7 dan

Ju-jutsu Kai. www.ju-jutsu.se Svenska Ju-jutsuförbundets medlemstidning Årg.11 Nummer 2 2009. Anders Bergström 7 dan Tidningen Ju-jutsu Kai www.ju-jutsu.se Svenska Ju-jutsuförbundets medlemstidning Årg.11 Nummer 2 2009 Anders Bergström 7 dan Nya 4 dan Nya 5 dan Ju-jutsu Kai självförsvar med tradition och kvalitet Ju-jutsu

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sid. 3 Förord av John Halland & Claudio Reggiani Sid. 4-5 Göteborgs Judoallians, en början av Erik Ljungquist & Ronny Fingren Sid. 6-9 Början på judoepoken i GBG/Sverige av Karl Wöst

Läs mer

Ju-jutsu Kai. Svenska Ju-jutsuförbundets medlemstidning. Årgång 15. De brottas med teknikerna till nästa grad

Ju-jutsu Kai. Svenska Ju-jutsuförbundets medlemstidning. Årgång 15. De brottas med teknikerna till nästa grad Tidningen Ju-jutsu Kai 1 2013 Svenska Ju-jutsuförbundets medlemstidning. Årgång 15 De brottas med teknikerna till nästa grad Ju-jutsu Kai självförsvar med tradition och kvalitet www.ju-jutsu.se 1 Svenska

Läs mer

Ledarskap och motivation: En studie av elittränares strategier

Ledarskap och motivation: En studie av elittränares strategier Ledarskap och motivation: En studie av elittränares strategier Mattias Isberg & Johan Lindblad Gymnasielärare i Idrott& Hälsa Publicerad på Internet, www.idrottsforum.org (ISSN 1652 7224) 2007 02 14 Copyright

Läs mer

GympaNYTTigt. December 2014

GympaNYTTigt. December 2014 GympaNYTTigt December 2014 Gruppfoto Norrlandsgymnaster under Norrlansmästerskapen i Kvinnlig Artistisk Gymnastik, Gävle 1014 FOTO: Elisabeth Berglund INNEHÅLL Ordföranden har ordet... 3 Nya medarbetare...

Läs mer

Styrelsen för Norrköpings Judoklubb avger, för verksamhetsåret 1 juli 2002 30 juni 2003, följande verksamhetsberättelse :

Styrelsen för Norrköpings Judoklubb avger, för verksamhetsåret 1 juli 2002 30 juni 2003, följande verksamhetsberättelse : Styrelsen för Norrköpings Judoklubb avger, för verksamhetsåret 1 juli 2002 30 juni 2003, följande verksamhetsberättelse : Styrelsen har haft följande sammansättning : Ordförande Vice Ordförande Sekreterare

Läs mer

Smålands IDROTTEN. Ellen Allgurin har siktet inställt på världseliten. MOBBNING - våga se och reagera. Uppsving för biljard i Växjö TIDNINGEN

Smålands IDROTTEN. Ellen Allgurin har siktet inställt på världseliten. MOBBNING - våga se och reagera. Uppsving för biljard i Växjö TIDNINGEN TIDNINGEN nr 3 2010 Smålands IDROTTEN Ellen Allgurin har siktet inställt på världseliten MOBBNING - våga se och reagera Uppsving för biljard i Växjö 1 A2669 07-05 Samla dina försäkringar och få rabatt!

Läs mer

STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN

STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Utvecklingen fortsätter En rapport om Idrottslyftets andra år STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Innehållsförteckning Förord... 5 Sammanfattning... 7 Bakgrund... 7 Organisation... 8

Läs mer

Svenska Ju-jutsuförbundets medlemstidning. Årgång 12. 9 nya 3:e dan. Sommarlägret. Ju-jutsu Kai självförsvar med tradition och kvalitet

Svenska Ju-jutsuförbundets medlemstidning. Årgång 12. 9 nya 3:e dan. Sommarlägret. Ju-jutsu Kai självförsvar med tradition och kvalitet Tidningen Ju-jutsu Kai 3 2010 Svenska Ju-jutsuförbundets medlemstidning. Årgång 12. 9 nya 3:e dan Sommarlägret Ju-jutsu Kai självförsvar med tradition och kvalitet www.ju-jutsu.se 1 Ju-jutsu Kai Svenska

Läs mer

SKOLIDROTT. Nivin älskar friheten i parkour

SKOLIDROTT. Nivin älskar friheten i parkour NUMMER 4 2013 SVENSK SKOLIDROTT TIDNINGEN FÖR DIN SKOL-IF Nivin älskar friheten i parkour Skol-IF gör lektionerna roligare Så får du pengar till föreningen Distriktet stöttar och ordnar De spelade fotboll

Läs mer

TEMA: Inkludering. Malmö Open: Tävlingarna en internationell succé. Porträttet: Gunilla Wallengren. nr 1 2015 årgång 43

TEMA: Inkludering. Malmö Open: Tävlingarna en internationell succé. Porträttet: Gunilla Wallengren. nr 1 2015 årgång 43 nr 1 2015 årgång 43 TEMA: Inkludering Malmö Open: Tävlingarna en internationell succé Porträttet: Gunilla Wallengren Handikappidrottens huvudsponsorer 1 Ifö Care funktionell badrumsinredning Läs mer på

Läs mer

HYPOX SKÄRMTRY IA CKET #1:2003

HYPOX SKÄRMTRY IA CKET #1:2003 HYPOXIA SKÄRMTRYCKET #1:2003 OGGYs FLYGRESOR - BULGARIEN PÅSKRESA 19-26 April Pris: 6.490:- inkl. T/R flyg, hotell med frukost, lunch paket och alla transporter till startplatser och upphämtning, med instruktör,

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

Värdegrund. Svenska Kanotförbundets värdegrund handlar om organisationens. förhållningssätt och grundläggande principer, vilka beteenden som är

Värdegrund. Svenska Kanotförbundets värdegrund handlar om organisationens. förhållningssätt och grundläggande principer, vilka beteenden som är Svenska Kanotförbundets verksamhetsberättelse 2012 Värdegrund Svenska Kanotförbundets värdegrund handlar om organisationens förhållningssätt och grundläggande principer, vilka beteenden som är tillåtna

Läs mer

DANMARK TESTADE PULSMÄTNING PÅ MÄSTERSKAP SÄLLSYNT STRATEGI GAV HÄGG FÄLT-SM-GULD

DANMARK TESTADE PULSMÄTNING PÅ MÄSTERSKAP SÄLLSYNT STRATEGI GAV HÄGG FÄLT-SM-GULD SVENSK WEBBTIDNING NUMMER 2 2012 DANMARK TESTADE PULSMÄTNING PÅ MÄSTERSKAP SÄLLSYNT STRATEGI GAV HÄGG FÄLT-SM-GULD Svensk Skyttesport Postadress Idrottens Hus, 114 73 Stockholm Besöksadress Idrottens Hus,

Läs mer

Porträttet: Per Kasperi

Porträttet: Per Kasperi nr 6 2013 årgång 41 Porträttet: Per Kasperi TEMA: Kälkhockey Nya sporten rullstolshandboll visades upp Handikappidrottens huvudsponsorer 1 Be Active! Låt inte dynan hindra dig! Aktiva rullstolsbrukare

Läs mer

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 1 APRIL 2013

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 1 APRIL 2013 MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 1 APRIL 2013 Öppnade rangen till påsk i år? SoGK är med i Golfstore Caroline Back in the game! Utökade bokningsbara tider Regler Spelarens ansvar Golf på heltid Kan

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Fre 6/12 kl.19.00 Modo. Tor 12/12 kl.19.00 Skellefteå. Lör 28/12 kl.18.30. Mån 30/12 kl.19.00 Färjestad. Tor 9/1 kl.19.00 Brynäs

Fre 6/12 kl.19.00 Modo. Tor 12/12 kl.19.00 Skellefteå. Lör 28/12 kl.18.30. Mån 30/12 kl.19.00 Färjestad. Tor 9/1 kl.19.00 Brynäs SID 8 ksingen 1 2014 Fullmatad Växjö Lör 5/10 kl.18.30 kryssning AIK Lör 12/10 kl.16.00 väntar Skellefteå Play Luleå in och slutspel Växjö - så funkar det SID 6 SHL 2013/2014 Lör 14/9 kl.16.00 Brynäs Tor

Läs mer

MassaSim. En milstolpe i MASS historia. Återhämtningsmålet fyller på tomma muskler. Specialidrott på gymnasiet Intervju med Maja Grahm

MassaSim. En milstolpe i MASS historia. Återhämtningsmålet fyller på tomma muskler. Specialidrott på gymnasiet Intervju med Maja Grahm MÖLNDALS ALLMÄNNA SIMSÄLLSKAP MASSASIM NR 1 JAN 2012 MassaSim Specialidrott på gymnasiet Intervju med Maja Grahm Röster fr ån bassä ngkante n på Sum -Sim Re gion MASS-testet 13 nov 2011 En milstolpe i

Läs mer