Grafisk Profil KR-SYSTEM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grafisk Profil KR-SYSTEM"

Transkript

1 Grafisk Profil KR-SYSTEM RIKTLINJER FÖR ANVÄNDANDE AV GRAFISKT MATERIAL, DOKUMENT OCH MALLAR KR-SYSTEM arbetar med försäljning, driftsättning och underhåll av kompletta, omsorgsfullt utvalda datorlösningar för administration. Vi förenklar och effektiviserar för ökad lönsamhet hos våra kunder. GÖTEBORG Box 7189, Göteborg tel fax JÖNKÖPING Brunnsgatan 2, Jönköping tel fax KARLSTAD Gjuterigatan 19, Karlstad tel fax STOCKHOLM Solna Torg 19, Solna tel fax Sida 1 av 21

2 RIKTLINJER FÖR ANVÄNDANDE AV GRAFISKT MATERIAL, DOKUMENT OCH MALLAR Instruktioner i detta dokument är ett k omplement till det material reklambyrån tagit fram. Det innehåller förtydligade riktlinjer för användandet samt detaljerad information om det ingående materialet. Innehåll 1 Logotyp Färgpalett Typsnitt print Typsnitt för Webb, Power Point och dokument skapade i Pyramid Grafisk illustration Bildmanér Grafiska mönster Grafiska detaljer Tillämpningar Mallar och dokument i Office-miljö inom KR-SYSTEM Mallbibliotek (Office) Typsnitt/Formatmallar Dokumentreferenser Brevmallar Word Avtalsmallar Word Presentationsmall Power Point Blanketter/Listor/Rapporter från Pyramid Utbildningsmaterial Övriga dokument Ansvarig för den grafiska profilen Dokumentinformation och synpunkter Sida 2 av 21

3 Konsekvent form förstärker budskapet PROFILENS BETYDELSE Varför profilmanual Innehåll KR-SYSTEMs grafiska profilmanual är ett viktigt arbetsverktyg för alla som arbetar med vår externa kommunikation. Syftet är att genom ett homogent ansikte mot omvärlden ge ett professionellt intryck och skapa synergieffekter mellan våra olika kommunikationsinsatser. Formen ska gå igen oavsett om det gäller exempelvis trycksaker, webb, annonser, utställningsskärmar eller egna presentationer. Genom att uppträda enhetligt, tydligt och konsekvent kommunicerar vi effektivt med våra olika målgrupper. Profilmanualen innehåller tydliga regler för användandet av logotyp, typografi och färger. Likaså ges en provkarta över illustrationer, mönster och grafiska element att använda. Manualen avslutas med ett antal tillämpningsexempel som visar hur profilen kan användas för olika ändamål. Max Langer Marknadsansvarig Sida 3 av 21

4 1 Logotyp Logotypen består av två element, en symbol samt den textdel innehållande namnet. Symbolen och namnet bildar en odelbar enhet och ska inte användas var för sig. Däremot finns en valfrihet vilken av två logotypvarianter, stående eller liggande, som används. Placering, bakgrund och tillgänglig yta avgör vilken version som väljs. Logotyperna finns att få i formaten: eps, jpg och png. Logotyper i originalformat finns på följande sökväg: \\krsrv01\gemensam$\mallar\kr Mallar\Grafiska element\ Det är inte tillåtet att manipulera logotyperna eller ändra dess proportioner. Till brevmallar, blanketter från Pyramid, rapportmallar m.m. som tas fram enligt den grafiska profilen ska logotyperna av typen jpg användas och ha en fast storlek, se under respektive bild nedan. kr-system_logo_c_h20xb31-8.jpg kr-system_logo_v_h10xb55.jpg H20mmxB31,8mm 300dpi H10mmxB55mm 300dpi kr-system_logo_c_gra_jpg kr-system_logo_v_gra_jpg H20mmxB31,8mm 300dpi H10mmxB55mm 300dpi kr-system_logo_c_black_jpg kr-system_logo_v_black_jpg H20mmxB31,8mm 300dpi H10mmxB55mm 300dpi kr-system_logo_c_neg_jpg kr-system_logo_v_neg_jpg H20mmxB31,8mm 300dpi H10mmxB55mm 300dpi I exemplet ovan symboliserar den svarta plattan en tänkt bakgrund. Sida 4 av 21

5 2 Färgpalett Profilens grund vilar på de tre logotypfärgerna. Dessa utgör ett stående inslag i såväl trycksaker som webb. Som komplement till logotypfärgerna används svart och vitt samt ett antal utvalda färger som ska ge signalverkan och tydlighet. Färgerna får användas som heltoner eller procentsatser: 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % Färgkod Färgnamn/exempel Svart/Vitt CMYK R35 G31 B32 #231F20 svart/black CMYK R255 G255 B255 #FFFFFF vitt/white Huvudfärger CMYK R224 G49 B39 #E03127 m-röd/d-red CMYK R60 G190 B230 #3CBEE6 lj-blå/l-blue CMYK R0 G70 B119 # m-blå / d-blue Komplementfärger CMYK R241 G86 B34 #F15622 orange/orange CMYK R230 G122 B89 #E67A59 lj-röd/l-red CMYK R64 G194 B204 #40C2CC turkos/turquoise CMYK R247 G220 B64 #F7DC40 gul/yellow Sida 5 av 21

6 3 Typsnitt print Profilens typsnitt är valda för att ge god läsbarhet och ska, enligt givna direktiv, användas i all kommunikation. I trycksaker nyttjas uteslutande olika skärningar inom Franklin Gothic. Franklin Gothic finns också som ett standardtypsnitt i Office-miljö och ska nyttjas vid internt utformade dokument. De varianter av Franklin Gothic som används i dokument och mallar inom KR-SYSTEM är Franklin Gothic book och Franklin Gothic Demi, se exempel nedan. Exempel Franklin Gothic Franklin Gothic is a realist sans-serif typeface designed by Morris Fuller Benton ( ) in The typeface is one of over 200 typefaces designed by Benton. There is an assumption that this typeface was named after Benjamin Franklin. Gothic is an increasingly archaic term meaning sans-serif, which is found primarily in Canada, the United Kingdom and the United States. Franklin Gothic was originally designed as a typeface with a single weight and only two variations in width. Franklin Gothic has been used in many advertisements and headlines in newspapers. The typeface continues to maintain a high profile appearing in a variety of media from books to billboards. At first only a Roman was released, but additional variants were added as Franklin Gothic become popular. A condensed design was drawn in 1905, and an extra condensed in Five years lager Benton added italic to the family, and two years after that a shaded font was offered. In addition to Franklin Gothic, Morris Fuller Benton also designed the font in a condensed width with lighter weight, as News Gothic and Light line Gothic. Extra condensed version became Alternate Gothic. Franklin Gothic book ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö #%&/()=? Franklin Gothic Demi ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö #%&/()=? Abc 123 Abc 123 Sida 6 av 21

7 4 Typsnitt för Webb, Power Point och dokument skapade i Pyramid På KR-SYSTEMs webbplats används Arial. I Microsoft Outlook ska standard typsnitt vara Arial och e- postsignaturerna likaså. Även i Power Point presentationer ska Arial användas. Arial är anpassat för webben och är lättläst på skärm. Arial är också ett av de typsnitt som med störst säkerhet återges på korrekt sätt oberoende av webbläsare. Exempel Arial Arial är ett sans-serif-typsnitt (-teckensnitt) som medföljer flera Microsoft-program, såsom de olika versionerna av operativsystemet Windows och Office-paketet. Typsnittet skapades av Monotype som ett billigare alternativ till Linotypes populära typsnitt Helvetica. Små förändringar har gjorts i typsnittet, både i bokstavsformerna och avståndet mellan tecknen, för att göra det mer lättläst och tydligt på datorskärmar och vid olika upplösningar. Eftersom Arial ger en ren och klar ordbild och finns installerat på de flesta datorer, används det flitigt på Internet, bland annat här på Wikipedia. Arial - normal Arial fetstil ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄ Ö abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö #%&/()=? ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄ Ö abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö #%&/()=? Abc 123 Abc 123 Arial - kursiv ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄ Ö abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö #%&/()=? Abc 123 Sida 7 av 21

8 5 Grafisk illustration Nära samarbete med Unikum gör det lämpligt att nyttja gemensamma illustrationer för systemets olika användningsområden. Illustrationerna används i sitt originalutförande och får inte manipuleras sett till färg och utformning. Butik Entreprenad Handel Tillverkning Tjänster Sida 8 av 21

9 6 Bildmanér Bilder används med riklighet, gärna med motiv som anspelar på slutnyttan av KR-SYSTEMs produkter. Detaljbilder på konkreta arbetsmoment nyttjas med fördel, likaså ansiktsbilder på personer som använder system eller hårdvara från KR-SYSTEM. Bildexempel Sida 9 av 21

10 7 Grafiska mönster En av profilens grunder är ett vertikalt randmönster i KR-SYSTEMs färger. Grundfärgerna är tongivande men kompletteras av valda dekorfärger. Mönstret kan användas i bårder men också heltäckande som bakgrund. Mönster Sida 10 av 21

11 8 Grafiska detaljer Vid sidan av färger och typografi finns ett antal grafiska element som ska ge layouten ett mervärde och öka igenkänningsgraden. Elementen används med sparsamhet och enligt givna riktlinjer. Sida 11 av 21

12 9 Tillämpningar Den grafiska profilen ska tillämpas på allt material, såväl i enkla trycksaker som visitkort, brevpapper och kuvert, som i mera avancerade publikationer som företagsbroschyrer, webbsidor etc. Följande exempel visar exempel på trycksaker som används för olika ändamål. Brevpapper Brevpapper finns i två varianter, en med logotyp och en med banner. Med logotyp Används vid utskrift av dokument från Pyramid. Vid e-dokument ska logotypen vara placerad 10mm från toppmarginalen och 15mm från vänstermarginalen. Med banner Används t.ex. då dokument skrivs ut i gråskala. I e-dokument ska bannern vara B195mmxH5mm och vara placerad 5mm från toppmarginalen och 5mm från sidomarginalerna. Brevpapper Sida 12 av 21

13 Kuvert C4 stående H2 fönster Används t.ex. vid utskick i pappersform från Pyramid. C4 liggande C5 H2 fönster C5 Kuvert Sida 13 av 21

14 Visitkort Sida 14 av 21

15 Företags- och produktpresentationer Omslag och Inlagor Sida 15 av 21

16 Annonser Sida 16 av 21

17 Roll-ups Sida 17 av 21

18 Vid e-postkorrespondens används nedanstående mallar. De som inte ska ha mobilnumret publicerat väljer bort det. I övrigt är det inte tillåtet att manipulera signaturen. Signaturen för nya meddelanden används för nya och mer formella meddelanden. Alternativ för svar och vidarebefordran kan även användas i mer informella sammanhang. Typsnitt som ska användas i meddelandetexten är Arial 10pt. Detta ska anges som standardteckensnitt i Microsoft Outlook. Typsnitt som används i signaturen är Arial 8pt med fetstil på personnamnet och KR-SYSTEM. Företagspresentationen är grå (R128 G128 B128) E-postsignatur Nya meddelanden Plats för meddelandetext Med vänliga hälsningar Anders Johansson försäljning e-post: mobil: KR-SYSTEM Gjuterigatan 19, Karlstad tel dir KR-SYSTEM arbetar med försäljning, driftsättning och underhåll av kompletta, omsorgsfullt utvalda datorlösningar för administration. Vi förenklar och effektiviserar för ökad lönsamhet hos våra kunder. E-postsignatur Svar och Vidarebefordran Plats för meddelandetext Med vänliga hälsningar Anders Johansson KR-SYSTEM Gjuterigatan 19, Karlstad tel dir mob Sida 18 av 21

19 10 Mallar och dokument i Office-miljö inom KR-SYSTEM Det kommer att finnas en uppsättning av dokumentmallar som ska användas vid olika tillfällen. Alla inom KR-SYSTEM ska använda anvisade mallar och nya ska skapas i enlighet med den grafiska profilen. Alla mallar och dokument (förutom Word -offerter) ska skapas i Office Mallbibliotek (Office) Alla mallar som finns att tillgå finns på sökvägen \\krsrv01\gemensam$\mallar\krs Mallar\ Denna sökväg är tillgänglig för alla. Ni hämtar mallarna inifrån Office-programmet. Mallar som är unika för Stockholm finns på samma sökväg som ovan men i egen mapp/flik. För att alltid få den senast redigerade mallen ska Ni alltid hämta den från ovanstående bibliotek. Vill Ni spara tid genom att använda tidigare skapade dokument kan Ni kopiera över den informationen till den uppdaterade mallen. Framtagning av nya mallar ska göras i samråd med den som är ansvarig för den grafiska profilen, se punkt 11. Det är inte tillåtet att skapa egna mallar och lägga på den gemensamma sökvägen utan att först ha pratat med ansvarig. Ett urval av mallar som finns i mappen KRS mallar i dagsläget: (september 2009) utbildningsmaterial.dotx rapport.dotx (Tänkt att använda som grund till kundrapporter, nulägesanalyser, projektdefinitioner, användarhandböcker, instruktioner, programspecifikationer m.m.) protokoll_moten_internt.dotx agenda_moten_internt.dotx Ett urval av mallar som finns i mappen KRS mallar STHLM i dagsläget: (september 2009) brev_utskrift_info_om_krsystem.dotx 10.2 Typsnitt/Formatmallar I alla dokument som skapas i Office-miljö förutom Power Point-presentationer ska typsnittet Franklin Gothic användas. I Power Point-presentationer ska Arial användas. Alla inom KR-SYSTEM kommer att få en ny standardmall (normal.dotx) som innehåller i stort sett alla formatmallar som behövs inom Franklin Gothic. Det är endast varianterna Franklin Gothic Book och Franklin Gothic Demi som ska användas. Mallar för utbildningsmaterial, programspecifikationer, installationshandböcker, användarhandböcker m.m. innehåller även de rätt formatmallar och förslag på dokumentstruktur. Layouten som ligger i mallen får inte ändras, däremot kan tabeller, bilder, listor m.m. redigeras efter behov inom ramen för den grafiska profilen Dokumentreferenser De flesta mallar har en sökväg/filnamn längst ner i sidfoten. När Ni öppnar en mall och sparar Ert dokument ska Ni markera fältet i sidfoten som hämtar denna information och välja Uppdatera fält. Då sparas den nya sökvägen för Ert dokument istället. OBS! Kontrollera att inte typsnittet ändras. Det händer ibland att det blir större och då får Ni ändra tillbaka till samma typsnitt och storlek som övrig text i sidfoten. Uppdatera även övrig information i sidfoten såsom redigeringsdatum, dokumentansvarig, version m.m. Dokument som lever och uppdateras ska ges ett versionsnummer vid varje justering. Versionsnumret anges i sidfoten och ska vara enligt följande enkla löpnummerserie: Första utgåvan 1.0 Nästa 1.1 Sida 19 av 21

20 Etc. 1.2 Etc.... Etc. 1.9 Etc. 2.0 Etc. 2.1 Etc Brevmallar Word Det finns två typer av brevmallar, en som är tänkt att skrivas ut på papper med tryckt logotyp och en som är tänkt att användas för e-dokument. Filnamnen beskriver syftet med mallen. Det ligger datafält från Pyramid i mallarna (gråmarkerade). Det innebär att brev kan skickas genom att skapa aktivitet på en kontakt i Pyramid och skapa Word-dokumentet i samband med det. Kontakt- och avsändaruppgifter kommer då direkt från Pyramid och behöver inte skrivas manuellt. brevmall_e-brev.dotx brevmall_utskrift.dotx 10.5 Avtalsmallar Word En uppsättning mallar för olika avtal finns att tillgå i mallbiblioteket. Befintliga mallar i dagsläget: (september 2009) avtal_konsult.dotx 10.6 Presentationsmall Power Point En grundmall för presentationer finns i mallbiblioteket. Grundlayouten får inte ändras. Däremot får innehåll redigeras efter behov inom ramen för den grafiska profilen. Animeringar och händelser används sparsamt! Power-point_mall.pptx 10.7 Blanketter/Listor/Rapporter från Pyramid Alla dokument som skrivs från Pyramid har typsnittet Arial. De ska skrivas på papper med tryckt logotyp. Alternativa layouter finns för e-post-meddelanden där logotypen finns i formatet. Ändringar i dessa dokument utförs av Maria Möller efter samråd med Madeleine Hägg. Synpunkter och önskemål om förändringar läggs i mappen PYINT i Pyramid. Offert i Word skapad i 640 Snabborder Det här är de enda dokument som inte är i Office 2007-format. Det beror på att Pyramid inte klarar av att hantera det i dagsläget. Mall för dessa offerter finns för KR-SYSTEM i Göteborg och Stockholm. Bokningsbekräftelse, Besöksrapport, Anmälningsbekräftelse Varianter av SIUP Aktivitetslista finns för olika tillfällen. För de som skriver besöksrapport kortfattat i F7- texten kan Besöksrapporten användas. Skriv ut mot skrivare 32 i Pyramid för att skicka med e-post. Boknings- och Anmälningsbekräftelse används för att bekräfta kundbokningar och t.ex. anmälning till seminarier eller kurser Utbildningsmaterial Utbildningsmaterial till kurser finns på sökvägen \\krsrv01\gemensam$\avdelningpykonsult\utbildning\utb_material\pyramid 3\... Arbete pågår (hösten 2009) med att omarbeta utbildningsmaterialen och lägga in dem i mallar enligt den grafiska profilen. Ändringar i utbildningsmaterial utförs av Maria Möller. Synpunkter och önskemål om förändringar diskuteras direkt med Maria. Sida 20 av 21

21 10.9 Övriga dokument Dokument för KR-SYSTEMs projektmodell, guidelines och annat kommer successivt att uppdateras och ändras i enlighet med den grafiska profilen. 11 Ansvarig för den grafiska profilen Maria Möller ansvarar för den grafiska profilen. Ändringar som frångår riktlinjerna i detta informationsmaterial är inte tillåtna utan att först ha diskuterats med den ansvarige Dokumentinformation och synpunkter Det här dokumentet är ett levande dokument och kommer löpande att uppdateras. Den senaste versionen av dokumentet finns alltid att hämta på sökvägen: \\krsrv01\gemensam$\allmänt KRsystem\Grafisk Profil\manual_grafisk_profil.pdf Synpunkter på detta dokument och övriga mallar e-postas till Sida 21 av 21

GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg

GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg INNEHÅLL Inledning 4 1.0 Logotyp 5 1.1 Vår logotyp 6 1.2 Storlekar och varianter 7 1.3 Färgsättning 8 1.4 Frizon 9 1.5 Placering 10 1.6 Symbolen som grafiskt element 11

Läs mer

GRAFISK PROFIL. för Vadstena kommun

GRAFISK PROFIL. för Vadstena kommun GRAFISK PROFIL för Vadstena kommun Den grafiska profilen är fastställd av Vadstena Kommuns kommunfullmäktige 16 mars 2011. Producerad av: Sofia Boij, informatör Vadstena Kommun Framsidesbild: Lars Forsstedt/bildarkivet.se

Läs mer

IMs Grafiska riktlinjer

IMs Grafiska riktlinjer IMs Grafiska riktlinjer När bilden av IM blir tydligare syns vi bättre De grafiska riktlinjerna är till för alla som i något sammanhang kommunicerar visuellt, i såväl tryckt som digital form, med IM som

Läs mer

Manual för Trafikverkets webbtjänster. Manual för Trafikverkets webbtjänster 1

Manual för Trafikverkets webbtjänster. Manual för Trafikverkets webbtjänster 1 Manual för Trafikverkets webbtjänster Manual för Trafikverkets webbtjänster 1 Titel: Manual för Trafikverkets webbtjänster Utgivningsdatum: 2013-02 Utgivare: Trafikverket Den senaste versionen av Manual

Läs mer

Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012

Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012 Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012 Innehåll 2 Innehåll 3 Syfte Ansvar och kontakt 4 Kommunvapnet 5 Logotypen Grundlogotyp 6 Placering, frizon och storlek Logotyp

Läs mer

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Grafisk profil för Kumla kommun Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Innehåll Vårt gemensamma ansikte utåt! 3 Logotyp - kommunvapnet 4-5 Logotyp - blomman 6-7 Profilsymboler 8 Typsnitt

Läs mer

Grafisk manual för Hylte kommun

Grafisk manual för Hylte kommun Grafisk manual för Hylte kommun Reviderad 2014-06-02 Innehåll Varför behöver vi en grafisk profil?... 3 Logotypen... 4 Enskilda verksamheter... 6 Teckensnitt... 7 Färgerna... 8 Kommunvapnet... 9 Korrespondensmaterial...

Läs mer

GRAFISK MANUAL Åklagarmyndigheten

GRAFISK MANUAL Åklagarmyndigheten GRAFISK MANUAL Åklagarmyndigheten Varför en grafisk profil? Helt enkelt för att Åklagarmyndigheten ska ha ett gemensamt ansikte mot omvärlden. Den grafiska profilen ger tydliga regler för hur logotyper,

Läs mer

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL Ny grafisk profil godkänd av kommunfullmäktige 8 maj 2013, 59 ersätter tidigare bestämmelser om grafisk profil antagen av kommunstyrelsen den 26 april 2006, 99.

Läs mer

Grafisk manual. regler och riktlinjer

Grafisk manual. regler och riktlinjer Grafisk manual regler och riktlinjer Innehåll 1. Logotyp 2. Typsnitt 3. Profilfärger 4. Grafiskt koncept 5. Bilder 6. Text och tonalitet 7. Papper 8. Korrespondensmaterial 9. Trycksaker 10. Annonser 11.

Läs mer

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 2 Innehåll Tillsammans syns vi bättre! 4 SNURRORNA GRUNDELEMENTEN I VÅR GRAFISKA PROFIL 6 VÅRA FÄRGER 7 Bli en del av helheten 8 EXEMPEL PÅ HUR LOGGAN APPLICERAS

Läs mer

Grafisk manual för Electrum Automation AB Version: 1.3 Datum: 2015-01-30

Grafisk manual för Electrum Automation AB Version: 1.3 Datum: 2015-01-30 GRAFISK MANUAL Grafisk manual för Electrum Automation AB Version: 1.3 Datum: 2015-01-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. VÅR PROFIL 1.1 Logotyp 1.2 Logotypens placering 1.3 Logotypen mot annan grafik 1.4 Balk med

Läs mer

profilbas Bravidas grafiska identitet

profilbas Bravidas grafiska identitet profilbas Bravidas grafiska identitet 1. HANDBOK FÖR VARUMÄRKET BRAVIDA Bravida är Skandinaviens största installations- och serviceföretag med medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Det är ingen slump

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador GRAFISK MANUAL Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador Vikten av att ha grafiska riktlinjer I Insikt/Utsikt ryms en mängd olika aktörer såsom myndigheter och frivilligorganisationer.

Läs mer

GRAFISK PROFIL. innehåll

GRAFISK PROFIL. innehåll GRAFISK MANUAL innehåll vår grafiska profil 3 logotyp 4 profilfärger 7 accentfärger 8 symbolen 9 grafiska element 10 logotyper för nedladdning 12 bild- och formspråk 13 speciallogotyp 14 placering av EU-flagga

Läs mer

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET...

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET... Camelonta CMS Handledning för redaktörer Innehållsförteckning INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 TA BORT EN SIDA... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 FORMATERA

Läs mer

Version Oktober 2013 TRYCKSAKSGUIDE

Version Oktober 2013 TRYCKSAKSGUIDE Version Oktober 2013 TRYCKSAKSGUIDE ) Vi förverkligar dina idéer. Denna Tryckguide hoppas vi ska kunna ge dig inspiration om hur du kan få dina eller dina kunders budskap och idéer att synas. Vi har ett

Läs mer

Grattis till ert goda kreditbetyg

Grattis till ert goda kreditbetyg Grattis till ert goda kreditbetyg Tack för att du valt Bisnodes kreditbetyg för att visa upp din kreditvärdighet. Ett bra kreditbetyg visar att ditt företag är framgångsrikt och tryggt. Förklara för kunder,

Läs mer

Profilprogram för Lidköpings kommun

Profilprogram för Lidköpings kommun Profilprogram för Lidköpings kommun Innehåll Profilering av Lidköpings kommun...3 Logotypen...4 Symboler...7 Vårt platsvarumärke Lidköping vid Vänern...8 Profilfärger...10 Typografi...11 Kuvert, visitkort,

Läs mer

SIGTUNA KOMMUN Grafisk Manual

SIGTUNA KOMMUN Grafisk Manual SIGTUNA KOMMUN Grafisk Manual Mot bättre vetande Somliga vet. Andra tror. Vetande bygger på verkliga, väl underbyggda fakta. Tro bygger på en betydligt skakigare grund antaganden, fördomar, andrahandsuppgifter,

Läs mer

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning OM DEN HÄR DOKUMENTATIONEN 6 FÅ ÅTKOMST TILL HJÄLPSYSTEMET I EPISERVER 6 FÖRVÄNTAD KUNSKAP 6 REFERENSER 6 ONLINEANVÄNDARNÄTVERK PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELANDE

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version 2011-06-08).

Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version 2011-06-08). Grafisk profil Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version 2011-06-08). IDA är kommunens intranät. Externa konsulter har inte tillträde till IDA utan hänvisas till Info. Förvaltningen

Läs mer

DIGITAL MANUAL BILAGA 1 TILL GRAFISK PROFIL KK 13/167

DIGITAL MANUAL BILAGA 1 TILL GRAFISK PROFIL KK 13/167 BILAGA 1 TILL GRAFISK PROFIL KK 13/167 Innehåll Logotyp för webb 2 Användning av logotypen 2 Färger 3 Primärfärger 3 Komplementfärger 3 Att använda färgerna 4 Kontraster 4 Typsnitt 5 Bilder 6 Storlekar

Läs mer

Grafisk handledning. - Handikappförbunden består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla.

Grafisk handledning. - Handikappförbunden består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla. - Handikappförbunden består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla. Grafisk handledning för informationsmaterial från Handikappförbunden Författare/Redaktör:

Läs mer

Skövdes skyddshelgon S:ta Elin

Skövdes skyddshelgon S:ta Elin Skövdes skyddshelgon S:ta Elin Vår profil. För att få en enhetlig profil och ett starkare varumärke är det viktigt att denna manual följs. Riktlinjerna har kommit till för att vi ska ge ett enhetligt och

Läs mer

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll:

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll: 2 En stark profil en tydlig identitet En grafisk profil är en betydande del av organisationens ansikte utåt. Jönköpings kommun med sina förvaltningar och verksamheter ska upplevas som något väsentligt

Läs mer

Mediabank introduktion

Mediabank introduktion Mediabank introduktion Mediabank är en webbaserad mediabank som gör ditt interna och externt marknadsmaterial tillgängligt för alla med behörighet. Du kan lagra, administrera, organisera, granska och hämta

Läs mer

Manual. WebPublish Version 4.2. Artologik. Artisan Global Media

Manual. WebPublish Version 4.2. Artologik. Artisan Global Media Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik WebPublish Version 4.2 Manual Artologik WebPublish Med publiceringsverktyget

Läs mer