Presentation av Skolidrottsförbundet i texter 28 Lång 28 Kortare 28 Kortast 28

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Presentation av Skolidrottsförbundet i texter 28 Lång 28 Kortare 28 Kortast 28"

Transkript

1

2 Inledning 3 Varför en grafisk manual? 4 Vårt varumärke och vår strategi 6 Vårt budskap 8 Vårt namn och märke 9 Logotyp 9 Kvalitetsstämpeln 11 Logotyp vid samarrangemang 15 Färgbandet med aktiviteter 16 Typografi och hur vi skriver 17 Bildspråk 18 Färgspråk 19 Annonser och trycksaker 21 Korrespondensmaterial 22 Profilmaterial 24 Digital visuell identitet 26 Hemsidan skolidrott.se 26 PowerPoint 27 E-post-signatur 27 Presentation av Skolidrottsförbundet i texter 28 Lång 28 Kortare 28 Kortast 28 Skrivråd 29 Pressmeddelande 31 Tänk på vid representation och konferenser 32 Det som inte kom med 32 Hjälp 32

3 Alla medlemmar, förtroendevalda och anställda är med och skapar en bild av Skolidrottsförbundet. Hur vi kommunicerar med och bemöter medlemmar, förtroendevalda, anställda och externa kontakter påverkar vår identitet och image, det vill säga bilden andra har av oss. Oavsett var i Sverige man bor ska man känna igen vårt budskap, vårt material och alla våra många aktiviteter. Därför är det viktigt att vi är tydliga och konsekventa. En viktig del av vår kommunikation är den grafiska profilen som du finner i detta kompendium. Vår grafiska profil bygger på ett långsiktigt arbete med identitet och image och hjälper oss att nå den önskade bilden; en skola en skolidrottsförening. Det är vårt gemensamma ansvar att följa reglerna för att nå en sammanhållen visuell identitet. Skolidrottsförbundets logotyp symboliserar vår kvalitet och trovärdighet tillsammans med färgbandet som kommunicerar alla våra verksamheter och aktiviteter. Det är värden vi ska kommunicera tillsammans. Genom att använda vår grafiska profil och denna manual kan vi stärka vår gemensamma identitet. Ju duktigare vi blir på detta, desto enklare blir det för omgivningen att känna igen oss. Dessutom blir det enklare för våra medlemmar att se vilka vi är och vad vi gör. Denna grafiska profil och manual är ingen revolution, i stället har vi samlat det som fungerar och fyllt i där det behövts. Manualen är framtagen som en handbok för att underlätta för alla som på något vis ska utforma visuell kommunikation där avsändaren är Skolidrottsförbundet, som helhet och som enskilda verksamheter. Låt oss tillsammans vårda vårt varumärke.

4 Den grafiska profilen är vårt ansikte utåt. Genom att använda den grafiska profilen på rätt sätt skapar vi ett enhetligt intryck och tydliggör vem som är avsändare. Även om vi är verksamma inom olika områden tillhör vi samma förbund, med gemensamma värderingar och mål. En samlad visuell identitet bidrar till tydlighet, enhetlighet och igenkänning man ser direkt att något tillhör Skolidrottsförbundet. Detta ökar också trovärdigheten hos förbundet. För att lyckas med att skapa medvetenhet och trovärdighet om sin existens och vad man som organisation eller företag står för, måste man vara tydlig och konsekvent i hur man kommunicerar med sin målgrupp och omgivning. Det finns flera exempel på organisationer och företag som verkligen har lyckats med att etsa sig fast i människors medvetande vare sig du har velat det eller inte genom att vara just tydliga och konsekventa. Unicef, Nike, Greenpeace, Barncancerfonden, WWF for a living planet, FC Barcelona och Coca-Cola är bara några exempel. En starkt bidragande faktor till deras framgångar är att de varit eniga om på vilket sätt de ska kommunicera med sina kunder och medlemmar. Är vi i Skolidrottsförbundet överens och eniga om hur vi ska se ut och hur vi ska kommunicera, så kommer vi också lyckas med att skapa vår position på marknaden. Oavsett var i landet vi finns representerade. Som stöd har vi skapat den här manualen som innehåller riktlinjer, rekommendationer och praktiska anvisningar för hur vi ska bli tydligare och mer enhetliga. Det innebär samtidigt att vi med en och samma profil kommunicerar Skolidrottsförbundet. Målgruppens och omgivningens bild av oss blir då densamma var man än möter oss. Detta kommer i förlängningen att skapa en större medvetenhet och ökad trovärdighet för oss som organisation och vad vi står för. Den grafiska manualen innehåller riktlinjer, rekommendationer och praktiska anvisningar för hur vi ska bli tydligare och mer enhetliga. Den grafiska profilen består av fyra centrala delar: Skolidrottsdistriktsförbund (SDF) och skolidrottsföreningar (skol-if) är en del av Svenska Skolidrottsförbundet och dessa har rätt att använda förbundets namn och märke under förutsättning att profilen följs.

5 SDF och skol-if kan ha egna profiler som får användas, dock får de inte blandas med förbundets profil. När Skolidrottsförbundets logotyp och färgband används ska även förbundets grafiska profil följas. Ju fler som använder profilen, desto starkare blir den. Det tjänar både ditt distrikt eller din förening och Skolidrottsförbundet i stort på.

6 Värdet av att ha ett starkt och välskött varumärke har ökat dramatiskt de senaste åren. Det viktigaste för att få ett starkt varumärke är att alla drar åt samma håll och gemensamt vårdar och utvecklar det som förenar oss. Alla företag och organisationer har ett eller flera varumärken. Alla varumärken har i sin tur ett löfte och en position en plats i kundens medvetande. Det gäller även oss inom Skolidrottsförbundet och övriga idrottsrörelsen. Allt vi gör och säger skapar denna position. Därför är det viktigt att vi alla säger samma sak på samma sätt. I ett starkt varumärke speglar profilen identiteten och detta blir tolkningen av vårt varumärke. Även om vi är verksamma inom olika delar av vårt stora förbund tillhör vi samma familj. Varje del av förbundet har ett förnamn, olika verksamheter som till exempel Skoljoggen eller skol-sm/skol-dm i fotboll, som är unikt och profilerande medan efternamnet Skolidrottsförbundet alltid måste vara med som en kvalitetsgarant och för att ge trovärdighet. Att samtidigt profilera helheten och delarna är strategins kärna. Förnamnet står för det specifika, medan efternamnet representerar Skolidrottsförbundet. Förnamnets uppgift är att positionera verksamheterna. Efternamnets uppgift är att lyfta fram Skolidrottsförbundets funktion som kvalitetsstämpel för god verksamhet för barn och ungdomar i grund- och gymnasieskolan.

7 För att bygga ett starkt varumärke måste vi först veta och vara överens om vad vi är, vilket värde och vilket löfte vi står för. Med andra ord, vilket vårt varumärkeslöfte är. Därefter måste vi så klart hålla dessa löften. Skol-IF och skolungdomar där (vår) genomsnittsmedlemmen är 14 år. Rektor, fritidsledare, idrottslärare, elevråd, föräldraråd/hem och skola, Riksidrottsförbundet, lokala idrottsföreningar, specialidrottsförbund, idrottslärare och fritidsledare under utbildning, lärar-, skolledar- och fritidsledarfackförbund. Ska vara lättillgängligt, i eller i närheten av skolan. Man har roligt tillsammans, det är roligt att röra på sig, i skol-if provar medlemmarna nya roliga saker och aktiviteter och tävlingarna ska i första hand vara roliga, inte allvarliga. För att vara lättillgängligt måste det också vara en låg kostnad. Detta ska alltid beaktas när en aktivitet planeras, såsom resa, turnering, medlemsavgift etcetera. Genom olika styrelse- och ledaruppdrag. Att göra vad man vill, när man vill och så ofta man vill. En av ungdomar enkel och rolig idrott för såväl förenings- som inte föreningsanslutna ungdomar, vilket ska präglas av möjlighet till inflytande i föreningen och valfrihet att göra vad man vill, när man vill, så ofta man vill.

8 Sammanfattningen av varumärkeslöftet, som samtidigt skapar kreativa möjligheter i kommunikationen, är att säkerställa alla aktiviteters gemensamma budskap. Budskapet är grundidén för hur kommunikationen ska utformas. Vårt budskap är: Budskapet ligger som grund för kreativa möjligheter i all vår kommunikation. Exempel på detta kan vara att visa ungdomar i en avslappnad miljö:

9 I all form av kommunikation är det viktigt att skilja på organisation och kommunikation. Detta innebär att alla organisationer och företag först måste bestämma om det är ett eller flera namn man ska arbeta med, därefter vilket namn man använder mot vem, och i vilket syfte. Vårt organisatoriska och därmed officiella namn är Svenska Skolidrottsförbundet. Ordet Skolidrottsförbundet skrivs alltid med versalt S och är också vårt kommunikativa namn. Förkortningen SSIF är ingen etablerad förkortning och bör därför undvikas i all extern kommunikation och utgående skrivelser. Däremot kan förkortningen användas internt i vissa sammanhang, exempelvis i nyhetsbrev till våra distrikt. Den engelska översättningen av namnet är Swedish Schoolsport Federation. Begreppet svensk skolidrott alternativt skolidrott ska inte användas. Skolidrott förknippas ofta med ämnet idrott och hälsa i skolan. Vi försöker därför att bli extra tydliga och i stället säger vi Skolidrottsförbundet eller skolidrottsföreningen när vi är avsändare. Var noga med att alltid, utöver olika aktiviteters namn, skriva ut namnet Skolidrottsförbundet. Om inte Skolidrottsförbundet står angivet på vårt material/vår hemsida, inkluderas det inte i rankinglistornas underlag, vilket kan innebära att vi tappar placering i rankinglistorna på Internet. Sammanfattningsvis arbetar vi med ett kommunikativt namn, Skolidrottsförbundet, i två olika sammanhang: 1. Aktiviteten/verksamheten (förnamnet) som det specifika (exempelvis Skoljoggen, skol-sm). 2. Skolidrottsförbundet som huvudavsändare (efternamnet) och därmed kvalitetsgarant. Vårt organisatoriska och därmed officiella namn Svenska Skolidrottsförbundet använder vi enbart i interna och officiella sammanhang när organisationen är avsändare som förbundsstämman, avtal med mera. Skolidrottsförbundets logotyp ska synas där vi medverkar. Utgångspunkten är att in i det längsta följa vår grafiska manual, Den som är projektansvarig säkerställer att vår logotyps placering, färg och storlek överensstämmer med vår grafiska manuals intentioner och regler. Vår logotyp är vår organisationsavsändare och används endast i officiella sammanhang där organisationen står som avsändare. I sammanhang som exempelvis avtalsförfarande, stadgar, årsstämmor, årsberättelser och verksamhetsinriktningar. Men även medaljer och pins som är cirkelformade.

10 Logotypens färg är blå och den ska i första hand användas i denna färg. I vissa fall kan den även förekomma svart, negativ/vit eller som vattenstämpel. Tänk på att den blå färgen är svår att använda på vissa underlag, använd då hellre en svart eller negativ/vit logotyp. Färger uppträder alltid olika beroende på om de är tryckta som PMS- eller fyrfärg (CMYK); på ett bestruket (blankt) eller obestruket (matt) papper eller om de visas på en datorskärm. För att få största möjliga likhet har vi tagit fram logotyperna anpassade på bästa sätt till de vanligaste ändamålen. Dessa logotyper tas fram centralt och får inte skapas på egen hand. Den svarta logotypen på vit botten, respektivet vita på svart botten, används enbart vid svart/vit tryck (enfärgstryck). Logotypens minsta storlek är 20 mm bred/hög. Exempel på omslaget till Verksamhetsinriktningen. Logotypen används här i sin blå färg på en vaniljgul platta. På den helblå baksidan används i stället den vita/negativa varianten av logotypen.

11 Som kommunikationsavsändare använder vi i alla sammanhang vår logotyp som en kvalitetsstämpel tillsammans med vårt färgband. För att värna om vår historiska logotyp använder vi oss av logotypen som en kvalitetsstämpel. Då vår huvudmålgrupp är skolungdomar 14 år föryngrar vi den genom att sätta en ny prägel på den så att den liknar just en stämpel. En kvalitetsstämpel står för seriositet och äkthet, något som höjer värdet på en produkt. Kvalitetsstämpeln ska användas i all extern kommunikation där vi kommunicerar vår verksamhet och våra aktiviteter. Exempel på hur kvalitetsstämpeln ska se ut fristående och i minsta storlek 30 mm (exempel 2 och 3 ovan). Kvalitetsstämpeln kan även användas vit/negativ. Stämpeln ska återges i 50 % av ljusblå färg (CMYK), medan PMS-färgen är den slutliga. I svart/vit tryck läggs stämpeln i grått (15 procent svart) som i exempel 2 ovan.

12 Kvalitetsstämpeln kan användas beskuren i olika informations- och marknadsföringsmaterial. Den får bara beskäras enligt de tillåtna varianter bilderna nedan visar. Den beskurna stämpeln finns inte som separat nedladdningsbar fil. Ladda ner logotypen och beskär den enligt tillåtna varianter här nedan. Tänk på att den inre cirkeln och kronorna aldrig får skäras bort.

13 Ett grafiskt element kan förstärka kommunikationen och öka tydligheten förutsatt att avsändaren Skolidrottsförbundet tydliggörs. Det grafiska elementet ska lyfta fram verksamheten och alla våra olika aktiviteter. Det färgstarka bandet som redan har en igenkänningsfaktor arbetar vi vidare med. Det fungerar som intresseväckare och uppmärksamhetsgivare. Bandet står för ungdomlighet och fart. Vi kan förstärka och utveckla bandet med att använda det tillsammans med vår kvalitetsstämpel. Bandet kan med fördel placeras både horisontellt och vertikalt med varierande bredd och längd beroende på tillgång till plats. Bandet ska alltid finnas med i allt informationsmaterial från Skolidrottsförbundet. Färgbanden finns i två grundvarianter korta och långa. Det korta används med fördel då färgbandet inte är utfallande (går över hela sidans bredd), och det långa när bandet är utfallande eller ska täcka en större yta. De korta färgbanden börjar med de fyra färgrutorna till vänster och saknar röd färg framför dessa. Exempel på kort färgband: Exempel på långt (utfallande) färgband: Exempel på korta färgband med text för Skolidrottsförbundets olika aktiviteter: Se även exempel på hur en tunnare variant av bandet har använts längst ner på manualens samtliga sidor.

14 Bandet med aktiviteter kan även förekomma utfallande, exempelvis i överkant på ett dokument, och kan med fördel kombineras med ett lämpligt färgfält som speglar aktiviteten. Eventuell underliggande bild ska då lämna ett mellanrum på cirka 2 mm. Exempel: Påminnelse, anmälan till Skoljoggen (till höger). Svensk Skolidrott # Exempel: Svensk Skoldrott. I huvudet på vår tidning Svensk Skolidrott har bandets fyra färgelement förskjutits till höger samt upprepas även i botten. Skoljoggen 2010 Skol-VM i Portugal Fixa en kul sommar Starta en egen skol-if Exempel: Annons där bandet ligger stående till vänster.

15 Skolidrottsförbundets logotyp ska synas där vi medverkar. Ibland samverkar Skolidrottsförbundet med andra och då kan situationer uppstå då förbundets logotyp ska samsas med andra logotyper. Utgångspunkten är att in i det längsta följa vår grafiska manual. Den som är projektansvarig säkerställer att vår logotyps placering, färg och storlek överensstämmer med vår grafiska manuals intentioner och regler.vid samproduktioner kan det ibland bli aktuellt att jämka mellan flera önskemål och grafiska direktiv. Ansvarig löser dessa situationer från fall till fall i samförstånd med informationsansvarig på Skolidrottsförbundet. Då Skolidrottsförbundet är huvudavsändare (se exempel 1) ska vår grafiska profil följas. Eventuell medarrangör eller samarbetspartner kan då framgå både i text och med logotyp. Deras logotyp får dock inte dominera. I de fall när förbundet inte är huvudavsändare placeras vår logotyp enligt den arrangören eller partnerns grafiska profil. Här är det dock viktigt att vår logotyps färg och beskäring görs korrekt enligt vår manual, se sidan 12. I de fall då det är en rörig bakgrund kan en vit bakgrundsplatta läggas till under vår stämpel så att den tydligt syns (se exempel 2). Exempel 1: Exempel 2:

16 Här kommunicerar vi de olika aktiviteter som Skolidrottsförbundet erbjuder. Genom att placera kvalitetsstämpeln vid en aktivitet, visar vi att Skolidrottsförbundet går i god för att det är en aktivitet med ett innehåll som står för förbundets värderingar och krav. Vi skapar helt enkelt ett symboliskt värde på aktiviteterna genom att certifiera med stämpeln.

17 Det är viktigt att tänka på hur vi skriver. Vi ska anpassa vårt sätt att uttrycka oss så att det tilltalar vår målgrupp skolungdomar. Vi ska inte göra det svårt och krångligt utan lätt och enkelt. Det ska kännas medryckande, välkomnande, avslappnat och rätt i tiden för läsaren. Typografin är också viktig för Skolidrottsförbundets grafiska profil och marknadsföring. Den är vår officiella handstil och berättar vem som är avsändare. Typsnittet vi använder är Corbel, det fungerar bra i rubriker samt mindre löpande text och underrubriker. Har du inte tillgång till Corbel så kan du ersätta det med Arial. I brödtexter används Times New Roman. För publicering på hemsidan skolidrott.se använder vi Helvetica. Rubrik 1 (16 p): Arial Rubrik 2 (14 p): Arial Bold Rubrik 3 (12 p): Arial Bold Rubrik 4 (12 p): Brödtext (10 p): Times New Roman Times New Roman

18 Bildspråket är en viktig del i vår visuella identitet. Det skapar igenkänning och ger en tydlig känsla åt det material vi producerar. Därför är det viktigt att vara konsekvent i bildvalet. Bilderna ska: Vi är Skolidrottsförbundet och vi skapar förutsättningarna för ungdomars organiserade idrott i skolan. Det ska synas i vårt bildspråk vilka vi är och vilka vi är till för. Det gör vi genom att använda oss av bilder där vi visar att alla kan idrotta efter sina egna förutsättningar. Idrott är gemenskap, idrott främjar hälsa och idrott stärker självkänslan. Vi visar att både aktiva och ledare är ungdomar, vi visar bredden inom idrotten, och vi visar framför allt glädjen. Några ledord vid val av bilder är: Kontrollera alltid med fotografen eller bildbyrån vad som gäller om du vill publicera eller trycka en bild. Observera att det inte är tillåtet att använda en bild utan fotografens medgivande och att man blir ersättningsskyldig om man gör det. Kom ihåg att avbildade personer måste godkänna sin medverkan om deras ansikten går att urskilja. Godkännandet måste ges personligen, alternativt genom vårdnadshavare om den avbildade personen är under 18 år.

19 Förutom logotypens blå färg innehåller förbundets färgpalett ytterligare fyra färger som genom regelbunden användning skapar igenkänning i allt vårt grafiska material, färgerna är till för att komplettera och helt enkelt vara dekorativa. Även om färg inte automatiskt betyder bättre kommunikation är färg ofta till god hjälp för att synas. Färg kan användas till att attrahera, skapa stämning, strukturera eller göra någonting mer pedagogiskt. Det är inte alltid möjligt att använda färg, ibland av tekniska begränsningar (fax), ibland av kostnadsmässiga skäl (färg är i regel dyrare att trycka). Därför är de flesta delar av förbundets profil anpassade till att fungera även i svartvitt. Vilka associationer en färg ger är en personlig upplevelse, men det finns några generella drag. Färgen och färgbandet är en del i förbundets profil och ska liksom de övriga fyllas med mening. Den viktigaste färgen vi vill förknippa med förbundet är blå, det är förbundets huvudfärg och ska väljas i första hand, när dekorfärg används Förbundets färger måste alltid återges i sina rätta nyanser. I översikten på sidan 20 definieras färgerna i två olika färgsystem, PMS (Pantone Matching System) och CMYK för fyrfärgstryck. Eftersom färgnyansen kan variera något beroende på pappersval och tryckteknik kan färgblandningen behöva justeras för att stämma överens med PMS-nyansen som alltid ska eftersträvas. Det tryckeri du använder kan hjälpa dig att få rätt färgnyanser beroende på pappersval. anger färgnyanser för tryck på exempelvis skyltar och T-shirts, men även när man inte trycker i fyrfärg på papper. Den brukar då kallas dekorfärg och är en färdigblandad färg. är en färgmodell för fyrfärgstryck på papper. Färgblandningen består av cyan (blå), magenta (röd), gul och svart. Detta är det vanligaste sättet att trycka i fyrfärg. är en förkortning för färgerna rött, grönt och blått. Färgskalan används på webben.

20

21 Annonser och trycksaker är en viktig del i vår kommunikation och vårt varumärkesbyggande. Här är det viktigt att vara konsekvent för att mottagaren tydligt ska se vem som är avsändaren. Det är också viktigt att bilderna är av hög kvalitet och är relevanta till budskapet. Vid all annonsering är det viktigt att vara tydlig med vem som är avsändaren. www-adressen bör alltid finnas med så att den som är intresserad kan söka mer information. Välj en annonsplats som passar både målgruppen och budskapet. Följ riktlinjerna för placering av färgbandet och logotypen. Arbeta utifrån bildpolicyn om det är aktuellt med bilder. Tänk på att anpassa budskapet efter målgruppen.

22 Brevpapper, visitkort, korrespondenskort och kuvert är material som används dagligen och är i hög grad ett ansikte utåt. Det är därför viktigt att vi visar en enhetlig profil av vår verksamhet även här. För att vårt korrespondensmaterial ska sticka ut och synas bland övrig post och samtidigt vara enhetlig, kan man välja att använda sig av de framtagna etikettmallar som finns att tillgå. Etiketterna är med färgbandet samt adressfält och kan användas dels på de befintliga vaniljgula kuverten och dels på vanliga vita kuvert. Brevpapperet (A4-format) finns som färdig Word-mall. Det finns en mall för förtryckta brevpapper och en mall för ej förtryckta papper. Informationsansvarig Idrottens Hus Stockholm Besöksadress: Fiskartorpsv. 15A Direkt: Mobil: Corbel 9,5 p Times NR 8,5 p Corbel 8,5 därefter Times NR 8,5 p B Idrottens Hus Stockholm Corbel 8,5 p Times New Roman 8,5 p Idrottens Hus Stockholm Besök: Fiskartorpsvägen 15A Tel: Fax: Corbel 8,5 p Times New Roman 8,5 p Skolidrottsförbundet Idrottens Hus, Stockholm Tel: , Fax: Plusgiro Org. nr: E-post: Times New Roman 9 p

23 Exempel kuvert, med och utan adresslapp: Exempel fax: Exempel nyhetsbrev: Här följer brödtexten. Skolidrottsförbundet Idrottens Hus, Stockholm Tel: , Fax: Plusgiro Org. nr: E-post:

24 Vi är en organisation som representerar skolungdomar och deras idrottande, det är därför viktigt att vi genom våra profilkläder och profilprylar visar just det. Vi ska använda oss av kläder och andra produkter som andas idrott, är ungdomliga och av hög kvalitet. Hur vi kommunicerar vårt färgband och vår logotyp på profilmaterial får bestämmas från fall till fall beroende på vilken typ av profilprodukt det är. På vissa plagg eller prylar kan det ibland vara bäst att enbart använda färgbandet utan stämpeln. En bra tumregel här är att använda sig av uttrycket Prata skrik inte.

25 Fler exempel profilmaterial:

26 Skolidrottsförbundets hemsida ska fungera som en portal för alla våra potentiella men även erfarna skolidrottsföreningar. Här finns allt från information om vår verksamhet till anmälningar till utbildningar och tävlingar men även inspirerande verksamhetsidéer och nyheter om vad som händer i förbundet. Besökare ska uppleva att webbplatsen är användarvänlig, tilltalande och att de hittar det de söker. Sidan ska i huvudsak fylla fyra funktioner. Den ska vara lärande, säljande, varumärkesbyggande samt fungera som stödfunktion/service/information. Besökaren ska bli inspirerad, få lust att delta i aktiviteter, få föreningskunskap via en lärande kommunikation. Besökaren ska få kännedom om Skolidrottsförbundets aktiviteter, bland annat utbildningar, tävlingar och breddarrangemang. Besökaren ska få kunskap om vad Skolidrottsförbundet är, står för och gör. Här presenteras nyheter för att skapa sammanhållning i förbundet och visa utåt vad som pågår. Sidan ska fungera som stödfunktion och service när det gäller att hitta länkar, hämta manualer och mallar. Sidan ska, som info och hjälp för våra distrikt och arbetsgrupper, vara en samlingsplats. Helvetica Fet/Bold, 22 punkters storlek Helvetica Fet/Bold, understruken 9,5 punkters storlek Helvetica, 9,5 punkters storlek

27 Mall för PowerPoint (PPT) är enkel att använda och finns att ladda ner på förbundets hemsida. Tänk på att en PPT-presentation fungerar bäst när den är enkel och kortfattad. Den ska endast fungera som ett hjälpmedel till den verbala presentationen. En bra tumregel att följa är att en sida aldrig ska innehålla mer än sex punkter och aldrig mer än sex ord under varje punkt. Var försiktiga med att använda bilder eller illustrationer om de inte tillför något till budskapet. Generella presentationer om Skolidrottsförbundet finns att ladda hem på förbundets hemsida. E-post ska ha en tydlig avsändare. För att underlätta för läsaren förser vi våra e- postmeddelanden med en gemensam brevfot som följer nedanstående mall i teckensnittet Arial 10 punkter: N N Titel Skolidrottsförbundet Idrottens Hus Stockholm tel: ev. mobil: I svars-e-post används endast namn, Skolidrottsförbundet och telefonnummer.

28 Som ett led i att skapa enhetlighet har vi tagit fram standardtexter som ska användas vid olika kommunikativa sammanhang. Dessa texter ska alltid finnas med i alla tryckta och digitala material där vi presenterar Skolidrottsförbundet, som till exempel i tidningar, nyhetsbrev och pressmeddelanden.texten ska i första hand placeras på den så kallade kolofonsidan, den sida där övriga kontaktuppgifter finns. Skolidrottsförbundet är organisationen för landets skolidrottsföreningar och deras medlemmar. Förbundets idé är att ge barn och ungdomar möjligheter till motion genom intressanta och spännande aktiviteter som lägger grunden för god hälsa och sunda vanor. Skolidrottsförbundet har tre verksamhetsområden: bjuder in alla att delta i bland annat Skoljoggen, Sveriges största löpararrangemang för barn och ungdomar, Hälsoresan och Landslagets Fair Play Trophy. arrangerar nationella och lokala tävlingar för alla skolidrottsföreningar, skol-sm och skol-dm, i olika idrotter. Förbundet verkar även för ett svenskt deltagande i internationella tävlingar, skol-vm, arrangerade av Internationella Skolidrottsförbundet. uppmuntrar ungdomar att bli ledare och utveckla en förståelse för demokratins grunder genom praktiskt arbete i en skolidrottsförening. Skolidrottsförbundet grundades Det är ett kategoriförbund inom Riksidrottsförbundet och är inte begränsat till någon speciell idrott, utan rymmer många olika fysiska aktiviteter. Placeras i första hand i slutet av meddelande, exempelvis på alla pressmeddelanden, och då i Corbel kursiv, 9 punkter. Skolidrottsförbundet enkelt, roligt, nästan gratis.

29 Det spelar stor roll hur vi uttrycker oss i skrift. Det språk vi använder påverkar läsaren. Stavfel och slarv ger en negativ bild av avsändaren. Ämnet rekommendationer för hur texter ska skrivas är alltför stort och komplicerat för att avhandlas här. Dock finns det några regler som kan vara bra att följa. Här följer några tips. Tänk alltid igenom vem texten riktar sig till och vilket syfte den har. Hur ska texten påverka läsaren? Anpassa språket till målgruppen, men försök att varken förenkla eller komplicera texten för mycket. Eftersträva ett så rakt, enkelt och tydligt språk som möjligt som är anpassat till målgruppen (i de flesta fall ungdomar 14 år). Det är alltid en person som läser din text, vänd dig därför alltid till en person när du skriver. Genomtänkta, felfria texter är värda mycket och ger ett seriöst intryck. Varje syftningsfel och språkfel minskar trovärdigheten och får i värsta fall läsaren att tappa intresset. Stav- och språkfel gör tyvärr ofta att läsaren misstror skribentens kompetens också när det kommer till innehållet. Det är svårare att korrekturläsa en text på skärmen. Använd datorn för rättstavningskontroll (kom ihåg att den inte är ofelbar), men skriv ut texten och korrekturläs noggrant på papper. Det bästa är att be någon annan om hjälp med korrekturläsning och genomgång av texten eftersom det är lätt att bli blind för det man själv har skrivit. Tänk på vilken stil du använder när du skriver. Undvik jargong, talspråk och alltför formell eller alltför personlig text. Eftersträva att skriva enkelt och ledigt. Det gäller att hålla läsarens intresse vid liv. Onödigt långa texter motverkar oftast sitt syfte. Språket är dynamiskt och går inte alltid att beskriva med exakta regler. Den som behöver vägledning kan få god hjälp i Svenska språknämndens bok Svenska skrivregler. Detsamma gäller deras hemsida

30 Versaler är det som brukar kallas STORA bokstäver. Gemener är de små bokstäverna. Vi skriver exempelvis: Svenska Skolidrottsförbundet/Skolidrottsförbundet men skol-if, skol-sm, skol-dm, skol-vm etcetera. Generellt bör förkortningar undvikas, speciellt i löpande text. Detta främst av två skäl, för det första är det svårare att läsa en förkortning än ett ord som är utskrivet. För det andra är risken mindre för missförstånd när du skriver ut vad du menar än när du skriver några bokstäver. Använder du förkortningar ska du vara helt säker på att mottagaren kan avkoda ditt meddelande.

31 Alla centrala pressmeddelanden med Skolidrottsförbundets namn går genom förbundets informatör, ordförande eller generalsekreterare. Pressmeddelanden ska inte vara längre än en sida och de ska skrivas som artiklar med rubrik, ingress och brödtext. Kom ihåg att få med en text om förbundet samt aktuella kontaktpersoner. Brödtext (10 p): Finns inte Corbel, använd Arial i motsvarande storlek. Times New Roman

32 Ha på dig förbundets aktuella profilkläder i alla offentliga sammanhang. Vid festligare sammanhang bör du bära förbundets pin. Är du osäker, kontakta förbundets centrala kansli. Kontrollera så att allt material som ska visas offentligt (till exempel PowerPoint-presentationer, overheadbilder och protokoll) följer vår profil. Stoppa ner extra visitkort i väskan. Vid konferens, ta med digitalkamera och ta högupplösta bilder. Fotografera mycket under hela konferensen. Glöm inte att ta med extra minneskort! Undersök i förväg möjlighet att sätta upp förbundets banderoller, roll-ups, flaggor eller andra reklamprylar i lokalen. Om det går bra, ta med flera och placera dem strategiskt i lokalen. Ta gärna med pennor eller andra give-away-produkter att dela ut. Glöm inte att packa ner informationsbroschyrer om förbundet och dela ut dessa. Den grafiska manualen kan inte omfatta alla situationer som kan uppstå, därför är det viktigt att du använder den med förnuft och diskuterar tveksamheter med förbundets informatör. Profilen uppdateras vid behov, därför bör du kontrollera att det är en färsk version du följer. Om du har några frågor kring vårt varumärke eller dess kommunikation kan du höra av dig till vår kontakt- och informationsansvarig på Skolidrottsförbundet på telefon

Grafisk manual. regler och riktlinjer

Grafisk manual. regler och riktlinjer Grafisk manual regler och riktlinjer Innehåll 1. Logotyp 2. Typsnitt 3. Profilfärger 4. Grafiskt koncept 5. Bilder 6. Text och tonalitet 7. Papper 8. Korrespondensmaterial 9. Trycksaker 10. Annonser 11.

Läs mer

GRAFISK MANUAL MALMÖ HÖGSKOLA

GRAFISK MANUAL MALMÖ HÖGSKOLA GRAFISK MANUAL MALMÖ HÖGSKOLA GRAFISK MANUAL MALMÖ HÖGSKOLA MALMÖ HÖGSKOLA Malmö högskola inrättades 1998 och är landets åttonde största lärosäte för akademisk grundutbildning. Högskolan gavs redan från

Läs mer

GRAFISK PROFIL. för Vadstena kommun

GRAFISK PROFIL. för Vadstena kommun GRAFISK PROFIL för Vadstena kommun Den grafiska profilen är fastställd av Vadstena Kommuns kommunfullmäktige 16 mars 2011. Producerad av: Sofia Boij, informatör Vadstena Kommun Framsidesbild: Lars Forsstedt/bildarkivet.se

Läs mer

IMs Grafiska riktlinjer

IMs Grafiska riktlinjer IMs Grafiska riktlinjer När bilden av IM blir tydligare syns vi bättre De grafiska riktlinjerna är till för alla som i något sammanhang kommunicerar visuellt, i såväl tryckt som digital form, med IM som

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

Grafisk handledning. - Handikappförbunden består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla.

Grafisk handledning. - Handikappförbunden består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla. - Handikappförbunden består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla. Grafisk handledning för informationsmaterial från Handikappförbunden Författare/Redaktör:

Läs mer

Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version 2011-06-08).

Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version 2011-06-08). Grafisk profil Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version 2011-06-08). IDA är kommunens intranät. Externa konsulter har inte tillträde till IDA utan hänvisas till Info. Förvaltningen

Läs mer

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll:

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll: 2 En stark profil en tydlig identitet En grafisk profil är en betydande del av organisationens ansikte utåt. Jönköpings kommun med sina förvaltningar och verksamheter ska upplevas som något väsentligt

Läs mer

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Grafisk profil för Kumla kommun Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Innehåll Vårt gemensamma ansikte utåt! 3 Logotyp - kommunvapnet 4-5 Logotyp - blomman 6-7 Profilsymboler 8 Typsnitt

Läs mer

SIGTUNA KOMMUN Grafisk Manual

SIGTUNA KOMMUN Grafisk Manual SIGTUNA KOMMUN Grafisk Manual Mot bättre vetande Somliga vet. Andra tror. Vetande bygger på verkliga, väl underbyggda fakta. Tro bygger på en betydligt skakigare grund antaganden, fördomar, andrahandsuppgifter,

Läs mer

Ärendehandbok. Ärendehandbok. Kommunledningsförvaltningen Datum Diarienummer Kommunledningsförvaltningen 2011-06-16

Ärendehandbok. Ärendehandbok. Kommunledningsförvaltningen Datum Diarienummer Kommunledningsförvaltningen 2011-06-16 1 Ärendehandbok Avsnitt 1 Inledning Avsnitt 2 Administrativa roller Avsnitt 3 Kommunens grafiska profil Avsnitt 4 Offentlighet och sekretess Avsnitt 5 Personuppgiftslagen PuL Avsnitt 6 Mallar Avsnitt 7

Läs mer

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL Ny grafisk profil godkänd av kommunfullmäktige 8 maj 2013, 59 ersätter tidigare bestämmelser om grafisk profil antagen av kommunstyrelsen den 26 april 2006, 99.

Läs mer

Söderberg & Partners. Grafisk manual v3.0

Söderberg & Partners. Grafisk manual v3.0 Söderberg & Partners Grafisk manual v3.0 Innehållsförteckning Introduktion Typografi Bildspråk Profilmaterial Appendix 1 Vårt varumärke 3 Logotyp Utföranden 4 Färger 4 Minsta storlek 4 Frizon 4 Användning

Läs mer

Riktlinjer för FMV:s grafiska profil

Riktlinjer för FMV:s grafiska profil Riktlinjer för FMV:s grafiska profil V e r s i o n 3.0 2 0 1 1 1 2 Innehåll Inledning 5 Pressmeddelande 26 Logotyp FMV:s logotyp 6 Logotypfärger 7 Logotyp med undertext eller devis 8 Logotyp svartvit 9

Läs mer

Profilprogram för Lidköpings kommun

Profilprogram för Lidköpings kommun Profilprogram för Lidköpings kommun Innehåll Profilering av Lidköpings kommun...3 Logotypen...4 Symboler...7 Vårt platsvarumärke Lidköping vid Vänern...8 Profilfärger...10 Typografi...11 Kuvert, visitkort,

Läs mer

GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg

GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg INNEHÅLL Inledning 4 1.0 Logotyp 5 1.1 Vår logotyp 6 1.2 Storlekar och varianter 7 1.3 Färgsättning 8 1.4 Frizon 9 1.5 Placering 10 1.6 Symbolen som grafiskt element 11

Läs mer

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 2 Innehåll Tillsammans syns vi bättre! 4 SNURRORNA GRUNDELEMENTEN I VÅR GRAFISKA PROFIL 6 VÅRA FÄRGER 7 Bli en del av helheten 8 EXEMPEL PÅ HUR LOGGAN APPLICERAS

Läs mer

Ronneby kommuns grafiska profil. Uppdaterad 2009--01-12

Ronneby kommuns grafiska profil. Uppdaterad 2009--01-12 Ronneby kommuns grafiska profil Uppdaterad 2009--01-12 Innehåll Varför grafisk profil?...3 Tydlig avsändare, enhetlig form, hög kvalitet...3 Förenkla...3 De kommunala bolagen...3 Webb...3 Bilden av Ronneby...4

Läs mer

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar...

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar... Grafisk manual Innehåll Förord... 5 Got Events affärsplan... 6 Våra logotyper... 9 Grafiska grundelement... 19 Applikationer... 29 Skyltar... 38 Riktlinje för arbetskläder... 40 Flaggor... 42 Fordon...

Läs mer

Manual för Trafikverkets webbtjänster. Manual för Trafikverkets webbtjänster 1

Manual för Trafikverkets webbtjänster. Manual för Trafikverkets webbtjänster 1 Manual för Trafikverkets webbtjänster Manual för Trafikverkets webbtjänster 1 Titel: Manual för Trafikverkets webbtjänster Utgivningsdatum: 2013-02 Utgivare: Trafikverket Den senaste versionen av Manual

Läs mer

Kommunikationsplan. Skolidrottsförbundet 2012-2014

Kommunikationsplan. Skolidrottsförbundet 2012-2014 Kommunikationsplan Skolidrottsförbundet 2012-2014 Skolidrottsförbundet, förbundsstyrelsen, 2012-09-17, version 0.9 Giltighetstid: 2012 2014 Revideras löpande gällande aktiviteter. Revideras i sin helhet

Läs mer

Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012

Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012 Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012 Innehåll 2 Innehåll 3 Syfte Ansvar och kontakt 4 Kommunvapnet 5 Logotypen Grundlogotyp 6 Placering, frizon och storlek Logotyp

Läs mer

INFORMATIONEN I ORSA KOMMUN

INFORMATIONEN I ORSA KOMMUN INFORMATIONEN I ORSA KOMMUN En liten guide till chefer, informatörer och andra intresserade om Informationen i Orsa kommun Infoavdelningen, Janne Bäckman, andra upplagan jan 2015 Information är en skyldighet

Läs mer

Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring

Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår: Att Att förbundsmötet beslutar om att anta stadgeändring som syftar till att öppna verksamheten och locka

Läs mer

VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE

VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE UPPDATERAD JULI 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt 1...Varumärkespolicy Avsnitt 2...Kommunikationspolicy Avsnitt 3...Kommunikationsstrategi Avsnitt 4...Medieanvisningar Avsnitt

Läs mer

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0 ARBETA I PROJEKTFORM 5 5.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 5.1 Behovsanalys tänk nytt sid 4 5.2 En början och ett slut projektets liv sid 5 5.3 Vart ska vi och varför mål och syfte sid 6 5.4 Ett arbetssätt

Läs mer

Grafisk manual för Karlskoga kommun

Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Grafisk Karlskoga manual kommun för Karlskoga Innehåll kommun 2 Därför har vi en grafisk profil Karlskoga kommuns grafiska profil är en del av vårt

Läs mer

Korpen i sociala medier. Tips och råd för dig och din förenings närvaro i sociala medier

Korpen i sociala medier. Tips och råd för dig och din förenings närvaro i sociala medier Korpen i sociala medier Tips och råd för dig och din förenings närvaro i sociala medier Innehållsförteckning Sociala medier... 4 Vad är sociala medier?... 4 Det pratas mycket om sociala medier och det

Läs mer

profilbas Bravidas grafiska identitet

profilbas Bravidas grafiska identitet profilbas Bravidas grafiska identitet 1. HANDBOK FÖR VARUMÄRKET BRAVIDA Bravida är Skandinaviens största installations- och serviceföretag med medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Det är ingen slump

Läs mer

Kommunikationshandbok

Kommunikationshandbok Linköpings kyrkliga samfällighet Kommunikationshandbok strategi manualer mallar Innehåll 1 Begreppsförklaringar. Telefonnummer mm Strategidokument 2 Vision och kärnvärden. Övergripande kommunikationsmål

Läs mer