Presentation av Skolidrottsförbundet i texter 28 Lång 28 Kortare 28 Kortast 28

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Presentation av Skolidrottsförbundet i texter 28 Lång 28 Kortare 28 Kortast 28"

Transkript

1

2 Inledning 3 Varför en grafisk manual? 4 Vårt varumärke och vår strategi 6 Vårt budskap 8 Vårt namn och märke 9 Logotyp 9 Kvalitetsstämpeln 11 Logotyp vid samarrangemang 15 Färgbandet med aktiviteter 16 Typografi och hur vi skriver 17 Bildspråk 18 Färgspråk 19 Annonser och trycksaker 21 Korrespondensmaterial 22 Profilmaterial 24 Digital visuell identitet 26 Hemsidan skolidrott.se 26 PowerPoint 27 E-post-signatur 27 Presentation av Skolidrottsförbundet i texter 28 Lång 28 Kortare 28 Kortast 28 Skrivråd 29 Pressmeddelande 31 Tänk på vid representation och konferenser 32 Det som inte kom med 32 Hjälp 32

3 Alla medlemmar, förtroendevalda och anställda är med och skapar en bild av Skolidrottsförbundet. Hur vi kommunicerar med och bemöter medlemmar, förtroendevalda, anställda och externa kontakter påverkar vår identitet och image, det vill säga bilden andra har av oss. Oavsett var i Sverige man bor ska man känna igen vårt budskap, vårt material och alla våra många aktiviteter. Därför är det viktigt att vi är tydliga och konsekventa. En viktig del av vår kommunikation är den grafiska profilen som du finner i detta kompendium. Vår grafiska profil bygger på ett långsiktigt arbete med identitet och image och hjälper oss att nå den önskade bilden; en skola en skolidrottsförening. Det är vårt gemensamma ansvar att följa reglerna för att nå en sammanhållen visuell identitet. Skolidrottsförbundets logotyp symboliserar vår kvalitet och trovärdighet tillsammans med färgbandet som kommunicerar alla våra verksamheter och aktiviteter. Det är värden vi ska kommunicera tillsammans. Genom att använda vår grafiska profil och denna manual kan vi stärka vår gemensamma identitet. Ju duktigare vi blir på detta, desto enklare blir det för omgivningen att känna igen oss. Dessutom blir det enklare för våra medlemmar att se vilka vi är och vad vi gör. Denna grafiska profil och manual är ingen revolution, i stället har vi samlat det som fungerar och fyllt i där det behövts. Manualen är framtagen som en handbok för att underlätta för alla som på något vis ska utforma visuell kommunikation där avsändaren är Skolidrottsförbundet, som helhet och som enskilda verksamheter. Låt oss tillsammans vårda vårt varumärke.

4 Den grafiska profilen är vårt ansikte utåt. Genom att använda den grafiska profilen på rätt sätt skapar vi ett enhetligt intryck och tydliggör vem som är avsändare. Även om vi är verksamma inom olika områden tillhör vi samma förbund, med gemensamma värderingar och mål. En samlad visuell identitet bidrar till tydlighet, enhetlighet och igenkänning man ser direkt att något tillhör Skolidrottsförbundet. Detta ökar också trovärdigheten hos förbundet. För att lyckas med att skapa medvetenhet och trovärdighet om sin existens och vad man som organisation eller företag står för, måste man vara tydlig och konsekvent i hur man kommunicerar med sin målgrupp och omgivning. Det finns flera exempel på organisationer och företag som verkligen har lyckats med att etsa sig fast i människors medvetande vare sig du har velat det eller inte genom att vara just tydliga och konsekventa. Unicef, Nike, Greenpeace, Barncancerfonden, WWF for a living planet, FC Barcelona och Coca-Cola är bara några exempel. En starkt bidragande faktor till deras framgångar är att de varit eniga om på vilket sätt de ska kommunicera med sina kunder och medlemmar. Är vi i Skolidrottsförbundet överens och eniga om hur vi ska se ut och hur vi ska kommunicera, så kommer vi också lyckas med att skapa vår position på marknaden. Oavsett var i landet vi finns representerade. Som stöd har vi skapat den här manualen som innehåller riktlinjer, rekommendationer och praktiska anvisningar för hur vi ska bli tydligare och mer enhetliga. Det innebär samtidigt att vi med en och samma profil kommunicerar Skolidrottsförbundet. Målgruppens och omgivningens bild av oss blir då densamma var man än möter oss. Detta kommer i förlängningen att skapa en större medvetenhet och ökad trovärdighet för oss som organisation och vad vi står för. Den grafiska manualen innehåller riktlinjer, rekommendationer och praktiska anvisningar för hur vi ska bli tydligare och mer enhetliga. Den grafiska profilen består av fyra centrala delar: Skolidrottsdistriktsförbund (SDF) och skolidrottsföreningar (skol-if) är en del av Svenska Skolidrottsförbundet och dessa har rätt att använda förbundets namn och märke under förutsättning att profilen följs.

5 SDF och skol-if kan ha egna profiler som får användas, dock får de inte blandas med förbundets profil. När Skolidrottsförbundets logotyp och färgband används ska även förbundets grafiska profil följas. Ju fler som använder profilen, desto starkare blir den. Det tjänar både ditt distrikt eller din förening och Skolidrottsförbundet i stort på.

6 Värdet av att ha ett starkt och välskött varumärke har ökat dramatiskt de senaste åren. Det viktigaste för att få ett starkt varumärke är att alla drar åt samma håll och gemensamt vårdar och utvecklar det som förenar oss. Alla företag och organisationer har ett eller flera varumärken. Alla varumärken har i sin tur ett löfte och en position en plats i kundens medvetande. Det gäller även oss inom Skolidrottsförbundet och övriga idrottsrörelsen. Allt vi gör och säger skapar denna position. Därför är det viktigt att vi alla säger samma sak på samma sätt. I ett starkt varumärke speglar profilen identiteten och detta blir tolkningen av vårt varumärke. Även om vi är verksamma inom olika delar av vårt stora förbund tillhör vi samma familj. Varje del av förbundet har ett förnamn, olika verksamheter som till exempel Skoljoggen eller skol-sm/skol-dm i fotboll, som är unikt och profilerande medan efternamnet Skolidrottsförbundet alltid måste vara med som en kvalitetsgarant och för att ge trovärdighet. Att samtidigt profilera helheten och delarna är strategins kärna. Förnamnet står för det specifika, medan efternamnet representerar Skolidrottsförbundet. Förnamnets uppgift är att positionera verksamheterna. Efternamnets uppgift är att lyfta fram Skolidrottsförbundets funktion som kvalitetsstämpel för god verksamhet för barn och ungdomar i grund- och gymnasieskolan.

7 För att bygga ett starkt varumärke måste vi först veta och vara överens om vad vi är, vilket värde och vilket löfte vi står för. Med andra ord, vilket vårt varumärkeslöfte är. Därefter måste vi så klart hålla dessa löften. Skol-IF och skolungdomar där (vår) genomsnittsmedlemmen är 14 år. Rektor, fritidsledare, idrottslärare, elevråd, föräldraråd/hem och skola, Riksidrottsförbundet, lokala idrottsföreningar, specialidrottsförbund, idrottslärare och fritidsledare under utbildning, lärar-, skolledar- och fritidsledarfackförbund. Ska vara lättillgängligt, i eller i närheten av skolan. Man har roligt tillsammans, det är roligt att röra på sig, i skol-if provar medlemmarna nya roliga saker och aktiviteter och tävlingarna ska i första hand vara roliga, inte allvarliga. För att vara lättillgängligt måste det också vara en låg kostnad. Detta ska alltid beaktas när en aktivitet planeras, såsom resa, turnering, medlemsavgift etcetera. Genom olika styrelse- och ledaruppdrag. Att göra vad man vill, när man vill och så ofta man vill. En av ungdomar enkel och rolig idrott för såväl förenings- som inte föreningsanslutna ungdomar, vilket ska präglas av möjlighet till inflytande i föreningen och valfrihet att göra vad man vill, när man vill, så ofta man vill.

8 Sammanfattningen av varumärkeslöftet, som samtidigt skapar kreativa möjligheter i kommunikationen, är att säkerställa alla aktiviteters gemensamma budskap. Budskapet är grundidén för hur kommunikationen ska utformas. Vårt budskap är: Budskapet ligger som grund för kreativa möjligheter i all vår kommunikation. Exempel på detta kan vara att visa ungdomar i en avslappnad miljö:

9 I all form av kommunikation är det viktigt att skilja på organisation och kommunikation. Detta innebär att alla organisationer och företag först måste bestämma om det är ett eller flera namn man ska arbeta med, därefter vilket namn man använder mot vem, och i vilket syfte. Vårt organisatoriska och därmed officiella namn är Svenska Skolidrottsförbundet. Ordet Skolidrottsförbundet skrivs alltid med versalt S och är också vårt kommunikativa namn. Förkortningen SSIF är ingen etablerad förkortning och bör därför undvikas i all extern kommunikation och utgående skrivelser. Däremot kan förkortningen användas internt i vissa sammanhang, exempelvis i nyhetsbrev till våra distrikt. Den engelska översättningen av namnet är Swedish Schoolsport Federation. Begreppet svensk skolidrott alternativt skolidrott ska inte användas. Skolidrott förknippas ofta med ämnet idrott och hälsa i skolan. Vi försöker därför att bli extra tydliga och i stället säger vi Skolidrottsförbundet eller skolidrottsföreningen när vi är avsändare. Var noga med att alltid, utöver olika aktiviteters namn, skriva ut namnet Skolidrottsförbundet. Om inte Skolidrottsförbundet står angivet på vårt material/vår hemsida, inkluderas det inte i rankinglistornas underlag, vilket kan innebära att vi tappar placering i rankinglistorna på Internet. Sammanfattningsvis arbetar vi med ett kommunikativt namn, Skolidrottsförbundet, i två olika sammanhang: 1. Aktiviteten/verksamheten (förnamnet) som det specifika (exempelvis Skoljoggen, skol-sm). 2. Skolidrottsförbundet som huvudavsändare (efternamnet) och därmed kvalitetsgarant. Vårt organisatoriska och därmed officiella namn Svenska Skolidrottsförbundet använder vi enbart i interna och officiella sammanhang när organisationen är avsändare som förbundsstämman, avtal med mera. Skolidrottsförbundets logotyp ska synas där vi medverkar. Utgångspunkten är att in i det längsta följa vår grafiska manual, Den som är projektansvarig säkerställer att vår logotyps placering, färg och storlek överensstämmer med vår grafiska manuals intentioner och regler. Vår logotyp är vår organisationsavsändare och används endast i officiella sammanhang där organisationen står som avsändare. I sammanhang som exempelvis avtalsförfarande, stadgar, årsstämmor, årsberättelser och verksamhetsinriktningar. Men även medaljer och pins som är cirkelformade.

10 Logotypens färg är blå och den ska i första hand användas i denna färg. I vissa fall kan den även förekomma svart, negativ/vit eller som vattenstämpel. Tänk på att den blå färgen är svår att använda på vissa underlag, använd då hellre en svart eller negativ/vit logotyp. Färger uppträder alltid olika beroende på om de är tryckta som PMS- eller fyrfärg (CMYK); på ett bestruket (blankt) eller obestruket (matt) papper eller om de visas på en datorskärm. För att få största möjliga likhet har vi tagit fram logotyperna anpassade på bästa sätt till de vanligaste ändamålen. Dessa logotyper tas fram centralt och får inte skapas på egen hand. Den svarta logotypen på vit botten, respektivet vita på svart botten, används enbart vid svart/vit tryck (enfärgstryck). Logotypens minsta storlek är 20 mm bred/hög. Exempel på omslaget till Verksamhetsinriktningen. Logotypen används här i sin blå färg på en vaniljgul platta. På den helblå baksidan används i stället den vita/negativa varianten av logotypen.

11 Som kommunikationsavsändare använder vi i alla sammanhang vår logotyp som en kvalitetsstämpel tillsammans med vårt färgband. För att värna om vår historiska logotyp använder vi oss av logotypen som en kvalitetsstämpel. Då vår huvudmålgrupp är skolungdomar 14 år föryngrar vi den genom att sätta en ny prägel på den så att den liknar just en stämpel. En kvalitetsstämpel står för seriositet och äkthet, något som höjer värdet på en produkt. Kvalitetsstämpeln ska användas i all extern kommunikation där vi kommunicerar vår verksamhet och våra aktiviteter. Exempel på hur kvalitetsstämpeln ska se ut fristående och i minsta storlek 30 mm (exempel 2 och 3 ovan). Kvalitetsstämpeln kan även användas vit/negativ. Stämpeln ska återges i 50 % av ljusblå färg (CMYK), medan PMS-färgen är den slutliga. I svart/vit tryck läggs stämpeln i grått (15 procent svart) som i exempel 2 ovan.

12 Kvalitetsstämpeln kan användas beskuren i olika informations- och marknadsföringsmaterial. Den får bara beskäras enligt de tillåtna varianter bilderna nedan visar. Den beskurna stämpeln finns inte som separat nedladdningsbar fil. Ladda ner logotypen och beskär den enligt tillåtna varianter här nedan. Tänk på att den inre cirkeln och kronorna aldrig får skäras bort.

13 Ett grafiskt element kan förstärka kommunikationen och öka tydligheten förutsatt att avsändaren Skolidrottsförbundet tydliggörs. Det grafiska elementet ska lyfta fram verksamheten och alla våra olika aktiviteter. Det färgstarka bandet som redan har en igenkänningsfaktor arbetar vi vidare med. Det fungerar som intresseväckare och uppmärksamhetsgivare. Bandet står för ungdomlighet och fart. Vi kan förstärka och utveckla bandet med att använda det tillsammans med vår kvalitetsstämpel. Bandet kan med fördel placeras både horisontellt och vertikalt med varierande bredd och längd beroende på tillgång till plats. Bandet ska alltid finnas med i allt informationsmaterial från Skolidrottsförbundet. Färgbanden finns i två grundvarianter korta och långa. Det korta används med fördel då färgbandet inte är utfallande (går över hela sidans bredd), och det långa när bandet är utfallande eller ska täcka en större yta. De korta färgbanden börjar med de fyra färgrutorna till vänster och saknar röd färg framför dessa. Exempel på kort färgband: Exempel på långt (utfallande) färgband: Exempel på korta färgband med text för Skolidrottsförbundets olika aktiviteter: Se även exempel på hur en tunnare variant av bandet har använts längst ner på manualens samtliga sidor.

14 Bandet med aktiviteter kan även förekomma utfallande, exempelvis i överkant på ett dokument, och kan med fördel kombineras med ett lämpligt färgfält som speglar aktiviteten. Eventuell underliggande bild ska då lämna ett mellanrum på cirka 2 mm. Exempel: Påminnelse, anmälan till Skoljoggen (till höger). Svensk Skolidrott # Exempel: Svensk Skoldrott. I huvudet på vår tidning Svensk Skolidrott har bandets fyra färgelement förskjutits till höger samt upprepas även i botten. Skoljoggen 2010 Skol-VM i Portugal Fixa en kul sommar Starta en egen skol-if Exempel: Annons där bandet ligger stående till vänster.

15 Skolidrottsförbundets logotyp ska synas där vi medverkar. Ibland samverkar Skolidrottsförbundet med andra och då kan situationer uppstå då förbundets logotyp ska samsas med andra logotyper. Utgångspunkten är att in i det längsta följa vår grafiska manual. Den som är projektansvarig säkerställer att vår logotyps placering, färg och storlek överensstämmer med vår grafiska manuals intentioner och regler.vid samproduktioner kan det ibland bli aktuellt att jämka mellan flera önskemål och grafiska direktiv. Ansvarig löser dessa situationer från fall till fall i samförstånd med informationsansvarig på Skolidrottsförbundet. Då Skolidrottsförbundet är huvudavsändare (se exempel 1) ska vår grafiska profil följas. Eventuell medarrangör eller samarbetspartner kan då framgå både i text och med logotyp. Deras logotyp får dock inte dominera. I de fall när förbundet inte är huvudavsändare placeras vår logotyp enligt den arrangören eller partnerns grafiska profil. Här är det dock viktigt att vår logotyps färg och beskäring görs korrekt enligt vår manual, se sidan 12. I de fall då det är en rörig bakgrund kan en vit bakgrundsplatta läggas till under vår stämpel så att den tydligt syns (se exempel 2). Exempel 1: Exempel 2:

16 Här kommunicerar vi de olika aktiviteter som Skolidrottsförbundet erbjuder. Genom att placera kvalitetsstämpeln vid en aktivitet, visar vi att Skolidrottsförbundet går i god för att det är en aktivitet med ett innehåll som står för förbundets värderingar och krav. Vi skapar helt enkelt ett symboliskt värde på aktiviteterna genom att certifiera med stämpeln.

17 Det är viktigt att tänka på hur vi skriver. Vi ska anpassa vårt sätt att uttrycka oss så att det tilltalar vår målgrupp skolungdomar. Vi ska inte göra det svårt och krångligt utan lätt och enkelt. Det ska kännas medryckande, välkomnande, avslappnat och rätt i tiden för läsaren. Typografin är också viktig för Skolidrottsförbundets grafiska profil och marknadsföring. Den är vår officiella handstil och berättar vem som är avsändare. Typsnittet vi använder är Corbel, det fungerar bra i rubriker samt mindre löpande text och underrubriker. Har du inte tillgång till Corbel så kan du ersätta det med Arial. I brödtexter används Times New Roman. För publicering på hemsidan skolidrott.se använder vi Helvetica. Rubrik 1 (16 p): Arial Rubrik 2 (14 p): Arial Bold Rubrik 3 (12 p): Arial Bold Rubrik 4 (12 p): Brödtext (10 p): Times New Roman Times New Roman

18 Bildspråket är en viktig del i vår visuella identitet. Det skapar igenkänning och ger en tydlig känsla åt det material vi producerar. Därför är det viktigt att vara konsekvent i bildvalet. Bilderna ska: Vi är Skolidrottsförbundet och vi skapar förutsättningarna för ungdomars organiserade idrott i skolan. Det ska synas i vårt bildspråk vilka vi är och vilka vi är till för. Det gör vi genom att använda oss av bilder där vi visar att alla kan idrotta efter sina egna förutsättningar. Idrott är gemenskap, idrott främjar hälsa och idrott stärker självkänslan. Vi visar att både aktiva och ledare är ungdomar, vi visar bredden inom idrotten, och vi visar framför allt glädjen. Några ledord vid val av bilder är: Kontrollera alltid med fotografen eller bildbyrån vad som gäller om du vill publicera eller trycka en bild. Observera att det inte är tillåtet att använda en bild utan fotografens medgivande och att man blir ersättningsskyldig om man gör det. Kom ihåg att avbildade personer måste godkänna sin medverkan om deras ansikten går att urskilja. Godkännandet måste ges personligen, alternativt genom vårdnadshavare om den avbildade personen är under 18 år.

19 Förutom logotypens blå färg innehåller förbundets färgpalett ytterligare fyra färger som genom regelbunden användning skapar igenkänning i allt vårt grafiska material, färgerna är till för att komplettera och helt enkelt vara dekorativa. Även om färg inte automatiskt betyder bättre kommunikation är färg ofta till god hjälp för att synas. Färg kan användas till att attrahera, skapa stämning, strukturera eller göra någonting mer pedagogiskt. Det är inte alltid möjligt att använda färg, ibland av tekniska begränsningar (fax), ibland av kostnadsmässiga skäl (färg är i regel dyrare att trycka). Därför är de flesta delar av förbundets profil anpassade till att fungera även i svartvitt. Vilka associationer en färg ger är en personlig upplevelse, men det finns några generella drag. Färgen och färgbandet är en del i förbundets profil och ska liksom de övriga fyllas med mening. Den viktigaste färgen vi vill förknippa med förbundet är blå, det är förbundets huvudfärg och ska väljas i första hand, när dekorfärg används Förbundets färger måste alltid återges i sina rätta nyanser. I översikten på sidan 20 definieras färgerna i två olika färgsystem, PMS (Pantone Matching System) och CMYK för fyrfärgstryck. Eftersom färgnyansen kan variera något beroende på pappersval och tryckteknik kan färgblandningen behöva justeras för att stämma överens med PMS-nyansen som alltid ska eftersträvas. Det tryckeri du använder kan hjälpa dig att få rätt färgnyanser beroende på pappersval. anger färgnyanser för tryck på exempelvis skyltar och T-shirts, men även när man inte trycker i fyrfärg på papper. Den brukar då kallas dekorfärg och är en färdigblandad färg. är en färgmodell för fyrfärgstryck på papper. Färgblandningen består av cyan (blå), magenta (röd), gul och svart. Detta är det vanligaste sättet att trycka i fyrfärg. är en förkortning för färgerna rött, grönt och blått. Färgskalan används på webben.

20

21 Annonser och trycksaker är en viktig del i vår kommunikation och vårt varumärkesbyggande. Här är det viktigt att vara konsekvent för att mottagaren tydligt ska se vem som är avsändaren. Det är också viktigt att bilderna är av hög kvalitet och är relevanta till budskapet. Vid all annonsering är det viktigt att vara tydlig med vem som är avsändaren. www-adressen bör alltid finnas med så att den som är intresserad kan söka mer information. Välj en annonsplats som passar både målgruppen och budskapet. Följ riktlinjerna för placering av färgbandet och logotypen. Arbeta utifrån bildpolicyn om det är aktuellt med bilder. Tänk på att anpassa budskapet efter målgruppen.

22 Brevpapper, visitkort, korrespondenskort och kuvert är material som används dagligen och är i hög grad ett ansikte utåt. Det är därför viktigt att vi visar en enhetlig profil av vår verksamhet även här. För att vårt korrespondensmaterial ska sticka ut och synas bland övrig post och samtidigt vara enhetlig, kan man välja att använda sig av de framtagna etikettmallar som finns att tillgå. Etiketterna är med färgbandet samt adressfält och kan användas dels på de befintliga vaniljgula kuverten och dels på vanliga vita kuvert. Brevpapperet (A4-format) finns som färdig Word-mall. Det finns en mall för förtryckta brevpapper och en mall för ej förtryckta papper. Informationsansvarig Idrottens Hus Stockholm Besöksadress: Fiskartorpsv. 15A Direkt: Mobil: Corbel 9,5 p Times NR 8,5 p Corbel 8,5 därefter Times NR 8,5 p B Idrottens Hus Stockholm Corbel 8,5 p Times New Roman 8,5 p Idrottens Hus Stockholm Besök: Fiskartorpsvägen 15A Tel: Fax: Corbel 8,5 p Times New Roman 8,5 p Skolidrottsförbundet Idrottens Hus, Stockholm Tel: , Fax: Plusgiro Org. nr: E-post: Times New Roman 9 p

23 Exempel kuvert, med och utan adresslapp: Exempel fax: Exempel nyhetsbrev: Här följer brödtexten. Skolidrottsförbundet Idrottens Hus, Stockholm Tel: , Fax: Plusgiro Org. nr: E-post:

24 Vi är en organisation som representerar skolungdomar och deras idrottande, det är därför viktigt att vi genom våra profilkläder och profilprylar visar just det. Vi ska använda oss av kläder och andra produkter som andas idrott, är ungdomliga och av hög kvalitet. Hur vi kommunicerar vårt färgband och vår logotyp på profilmaterial får bestämmas från fall till fall beroende på vilken typ av profilprodukt det är. På vissa plagg eller prylar kan det ibland vara bäst att enbart använda färgbandet utan stämpeln. En bra tumregel här är att använda sig av uttrycket Prata skrik inte.

25 Fler exempel profilmaterial:

26 Skolidrottsförbundets hemsida ska fungera som en portal för alla våra potentiella men även erfarna skolidrottsföreningar. Här finns allt från information om vår verksamhet till anmälningar till utbildningar och tävlingar men även inspirerande verksamhetsidéer och nyheter om vad som händer i förbundet. Besökare ska uppleva att webbplatsen är användarvänlig, tilltalande och att de hittar det de söker. Sidan ska i huvudsak fylla fyra funktioner. Den ska vara lärande, säljande, varumärkesbyggande samt fungera som stödfunktion/service/information. Besökaren ska bli inspirerad, få lust att delta i aktiviteter, få föreningskunskap via en lärande kommunikation. Besökaren ska få kännedom om Skolidrottsförbundets aktiviteter, bland annat utbildningar, tävlingar och breddarrangemang. Besökaren ska få kunskap om vad Skolidrottsförbundet är, står för och gör. Här presenteras nyheter för att skapa sammanhållning i förbundet och visa utåt vad som pågår. Sidan ska fungera som stödfunktion och service när det gäller att hitta länkar, hämta manualer och mallar. Sidan ska, som info och hjälp för våra distrikt och arbetsgrupper, vara en samlingsplats. Helvetica Fet/Bold, 22 punkters storlek Helvetica Fet/Bold, understruken 9,5 punkters storlek Helvetica, 9,5 punkters storlek

27 Mall för PowerPoint (PPT) är enkel att använda och finns att ladda ner på förbundets hemsida. Tänk på att en PPT-presentation fungerar bäst när den är enkel och kortfattad. Den ska endast fungera som ett hjälpmedel till den verbala presentationen. En bra tumregel att följa är att en sida aldrig ska innehålla mer än sex punkter och aldrig mer än sex ord under varje punkt. Var försiktiga med att använda bilder eller illustrationer om de inte tillför något till budskapet. Generella presentationer om Skolidrottsförbundet finns att ladda hem på förbundets hemsida. E-post ska ha en tydlig avsändare. För att underlätta för läsaren förser vi våra e- postmeddelanden med en gemensam brevfot som följer nedanstående mall i teckensnittet Arial 10 punkter: N N Titel Skolidrottsförbundet Idrottens Hus Stockholm tel: ev. mobil: I svars-e-post används endast namn, Skolidrottsförbundet och telefonnummer.

28 Som ett led i att skapa enhetlighet har vi tagit fram standardtexter som ska användas vid olika kommunikativa sammanhang. Dessa texter ska alltid finnas med i alla tryckta och digitala material där vi presenterar Skolidrottsförbundet, som till exempel i tidningar, nyhetsbrev och pressmeddelanden.texten ska i första hand placeras på den så kallade kolofonsidan, den sida där övriga kontaktuppgifter finns. Skolidrottsförbundet är organisationen för landets skolidrottsföreningar och deras medlemmar. Förbundets idé är att ge barn och ungdomar möjligheter till motion genom intressanta och spännande aktiviteter som lägger grunden för god hälsa och sunda vanor. Skolidrottsförbundet har tre verksamhetsområden: bjuder in alla att delta i bland annat Skoljoggen, Sveriges största löpararrangemang för barn och ungdomar, Hälsoresan och Landslagets Fair Play Trophy. arrangerar nationella och lokala tävlingar för alla skolidrottsföreningar, skol-sm och skol-dm, i olika idrotter. Förbundet verkar även för ett svenskt deltagande i internationella tävlingar, skol-vm, arrangerade av Internationella Skolidrottsförbundet. uppmuntrar ungdomar att bli ledare och utveckla en förståelse för demokratins grunder genom praktiskt arbete i en skolidrottsförening. Skolidrottsförbundet grundades Det är ett kategoriförbund inom Riksidrottsförbundet och är inte begränsat till någon speciell idrott, utan rymmer många olika fysiska aktiviteter. Placeras i första hand i slutet av meddelande, exempelvis på alla pressmeddelanden, och då i Corbel kursiv, 9 punkter. Skolidrottsförbundet enkelt, roligt, nästan gratis.

29 Det spelar stor roll hur vi uttrycker oss i skrift. Det språk vi använder påverkar läsaren. Stavfel och slarv ger en negativ bild av avsändaren. Ämnet rekommendationer för hur texter ska skrivas är alltför stort och komplicerat för att avhandlas här. Dock finns det några regler som kan vara bra att följa. Här följer några tips. Tänk alltid igenom vem texten riktar sig till och vilket syfte den har. Hur ska texten påverka läsaren? Anpassa språket till målgruppen, men försök att varken förenkla eller komplicera texten för mycket. Eftersträva ett så rakt, enkelt och tydligt språk som möjligt som är anpassat till målgruppen (i de flesta fall ungdomar 14 år). Det är alltid en person som läser din text, vänd dig därför alltid till en person när du skriver. Genomtänkta, felfria texter är värda mycket och ger ett seriöst intryck. Varje syftningsfel och språkfel minskar trovärdigheten och får i värsta fall läsaren att tappa intresset. Stav- och språkfel gör tyvärr ofta att läsaren misstror skribentens kompetens också när det kommer till innehållet. Det är svårare att korrekturläsa en text på skärmen. Använd datorn för rättstavningskontroll (kom ihåg att den inte är ofelbar), men skriv ut texten och korrekturläs noggrant på papper. Det bästa är att be någon annan om hjälp med korrekturläsning och genomgång av texten eftersom det är lätt att bli blind för det man själv har skrivit. Tänk på vilken stil du använder när du skriver. Undvik jargong, talspråk och alltför formell eller alltför personlig text. Eftersträva att skriva enkelt och ledigt. Det gäller att hålla läsarens intresse vid liv. Onödigt långa texter motverkar oftast sitt syfte. Språket är dynamiskt och går inte alltid att beskriva med exakta regler. Den som behöver vägledning kan få god hjälp i Svenska språknämndens bok Svenska skrivregler. Detsamma gäller deras hemsida

30 Versaler är det som brukar kallas STORA bokstäver. Gemener är de små bokstäverna. Vi skriver exempelvis: Svenska Skolidrottsförbundet/Skolidrottsförbundet men skol-if, skol-sm, skol-dm, skol-vm etcetera. Generellt bör förkortningar undvikas, speciellt i löpande text. Detta främst av två skäl, för det första är det svårare att läsa en förkortning än ett ord som är utskrivet. För det andra är risken mindre för missförstånd när du skriver ut vad du menar än när du skriver några bokstäver. Använder du förkortningar ska du vara helt säker på att mottagaren kan avkoda ditt meddelande.

31 Alla centrala pressmeddelanden med Skolidrottsförbundets namn går genom förbundets informatör, ordförande eller generalsekreterare. Pressmeddelanden ska inte vara längre än en sida och de ska skrivas som artiklar med rubrik, ingress och brödtext. Kom ihåg att få med en text om förbundet samt aktuella kontaktpersoner. Brödtext (10 p): Finns inte Corbel, använd Arial i motsvarande storlek. Times New Roman

32 Ha på dig förbundets aktuella profilkläder i alla offentliga sammanhang. Vid festligare sammanhang bör du bära förbundets pin. Är du osäker, kontakta förbundets centrala kansli. Kontrollera så att allt material som ska visas offentligt (till exempel PowerPoint-presentationer, overheadbilder och protokoll) följer vår profil. Stoppa ner extra visitkort i väskan. Vid konferens, ta med digitalkamera och ta högupplösta bilder. Fotografera mycket under hela konferensen. Glöm inte att ta med extra minneskort! Undersök i förväg möjlighet att sätta upp förbundets banderoller, roll-ups, flaggor eller andra reklamprylar i lokalen. Om det går bra, ta med flera och placera dem strategiskt i lokalen. Ta gärna med pennor eller andra give-away-produkter att dela ut. Glöm inte att packa ner informationsbroschyrer om förbundet och dela ut dessa. Den grafiska manualen kan inte omfatta alla situationer som kan uppstå, därför är det viktigt att du använder den med förnuft och diskuterar tveksamheter med förbundets informatör. Profilen uppdateras vid behov, därför bör du kontrollera att det är en färsk version du följer. Om du har några frågor kring vårt varumärke eller dess kommunikation kan du höra av dig till vår kontakt- och informationsansvarig på Skolidrottsförbundet på telefon

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL 1 GRAFISK PROFILMANUAL 3 Innehåll LOGOTYPEN 6 FÄRGER 8 TYPOGRAFI 10 ANNONS 12 ROLL-UP 13 VEPA/BANDEROLL 14 VISITKORT 15 BREVPAPPER/FAXBLAD 16 KUVERT 17 FLAGGOR 17 PROFILKLÄDER 18 WEBB 19 BILDMANÉR 20

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB Grafisk profil R AB Ransäters Invest AB Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger och

Läs mer

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l Det ska synas att det är vi Vår gra ska pro l Vår gra ska pro l Inledning Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för barn och ungdomar med rörelsehinder och deras familjer. RBU

Läs mer

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS 2011-03-01, 1 (5) 1.3 Inledning Syftet med den grafiska profilen är att göra GoldWing Club Sweden (GWCS) tydligt som avsändare. Med en enhetlig och konsekvent grafisk profil får vår tidning, våra profilprodukter,

Läs mer

Gränsöverskridande samverkan

Gränsöverskridande samverkan 1 Grafisk Profil Denna grafiska manual är en hjälp för dig som jobbar i eller med Vårdsamverkan Fyrbodal för att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation med omvärlden. Vår logga, våra färger

Läs mer

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft. aloq.se Loxysoft AB Post: Box 53, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan, Frösön Tel: 063-8 34 40 Fax: 063-40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.se Grafisk manual Loxysoft AB Text och design: aloq AB, Östersund

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015 Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 VÅR PROFIL Det här är en grafisk manual för Svenska Ridsportförbundet som talar om hur vi vill se

Läs mer

Textilgruppen. Grafisk profil

Textilgruppen. Grafisk profil Textilgruppen Grafisk profil En grafisk profil är i korta ordalag ett slags grafiskt regelverk. På ett enkelt sätt ska denna grafiska manual ge den vägledning som hjälper samtliga medarbetare i ditt företag

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET

GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/1018 GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor Kommunikationsenheten, Gemensamma

Läs mer

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011 Grafisk profil Eslövs kommun 2011 1 Innehåll Syftet med en grafisk profil... 3 Vårt stadsvapen... 4 Vår logotyp... 5 Designelement... 6 Våra profilfärger... 7 Logotypen i färg, i svart och i vitt... 8

Läs mer

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Grafisk profil för Kumla kommun Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Innehåll Vårt gemensamma ansikte utåt! 3 Logotyp - kommunvapnet 4-5 Logotyp - blomman 6-7 Profilsymboler 8 Typsnitt

Läs mer

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar GRAFISK MANUAL INLEDNING Den här manualen beskriver hur vi arbetar med vår grafiska profil. I den hittar du allt från användandet av logotypen och hanterandet av färger och typografi, till mallar för utformning

Läs mer

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

INTRODUKTION TILL LOGOTYPEN

INTRODUKTION TILL LOGOTYPEN INTRODUKTION TILL LOGOTYPEN Greppa Näringen logotypen är den officiella avsändaren och vårt viktigaste verktyg. Logotypen har en klar och tydlig form som syns mycket bra i alla sammanhang. För att skydda

Läs mer

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande Vår grafiska manual Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande kunskapscentrum som ökar fram tidens brandsäkerhet

Läs mer

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för både näringsliv och för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är

Läs mer

GRAFISK PROFIL SVENSKA DÖVIDROTTSFÖRBUNDET

GRAFISK PROFIL SVENSKA DÖVIDROTTSFÖRBUNDET GRAFISK PROFIL SVENSKA DÖVIDROTTSFÖRBUNDET VERSION 2.0 - JANUARI 2014 E-post: Hemsida: info@dovidrott.se www.dovidrott.se Innehållsförteckning Vår grafiska profil... 4 Bakgrund... 4 Logotyper... 5 Grundmoduler...

Läs mer

Logotyp. Logotyp med förvaltningsnamn. Frizon. Typsnitt. Färger. Futura Book ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

Logotyp. Logotyp med förvaltningsnamn. Frizon. Typsnitt. Färger. Futura Book ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö GRAFISK MANUAL Logotyp Landstinget Dalarnas logotyp består av två enheter, symbol och namn. Landstingets symbol är en kombination av bokstäverna L och D. De bildar en symbol som är enkel att använda och

Läs mer

GRAFISK PROFIL HAPARANDATORNIO

GRAFISK PROFIL HAPARANDATORNIO GRAFISK PROFIL HAPARANDATORNIO HAPARANDATORNIO - GRAFISK PROFIL Vår grafiska profil - ett gemensamt uttryck Logotypen och den grafiska profilen är Haparanda-Tornios ansikte utåt. I det massiva informationsflödet

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER 2011 Rädda Barnens Ungdomsförbund Grafisk form: Rabash webb- och designbyrå Välkommen 03. Rädda Barnens Ungdomsförbund bildades i Sverige år 2003. Som namnet avslöjar

Läs mer

Grafisk manual Våren 2014 Besök vår webb: www.lillahjartatipitea.se Eller maila på: info@lillahjartatipitea.se Vår grafiska manual Här hittar du riktlinjer och praktiska exempel på hur vår profil ska användas.

Läs mer

Grafisk profil för Charlott Zsoldos. Holistic Health Coach

Grafisk profil för Charlott Zsoldos. Holistic Health Coach Grafisk profil för Charlott Zsoldos Holistic Health Coach Innehållsförteckning 1. Logotype 2. Typsnitt 3. Annonsering 4. Imagebilder Logotype Charlott Zsoldos använder sig av två stycken olika logotyper.

Läs mer

VARFÖR BEHÖVER SSDF REGLER FÖR SIN GRAFISKA PROFIL?

VARFÖR BEHÖVER SSDF REGLER FÖR SIN GRAFISKA PROFIL? VÅR GRAFISKA PROFIL VARFÖR BEHÖVER SSDF REGLER FÖR SIN GRAFISKA PROFIL? Det är mycket viktigt för en organisation, oavsett om det är ett företag eller ett ideellt idrottsförbund, att alltid visa samma

Läs mer

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef Grafisk manual 3 Vår nya profil Neurologiskt Handikappades Riksförbund har fått en ny, tydlig grafisk profil. Logotypen med organisationens hela namn,den välkända nyckelpigan och den varma röda färgen

Läs mer

Manual för Eda kommuns grafiska profil

Manual för Eda kommuns grafiska profil Manual för Eda kommuns grafiska profil Grafisk manual för Eda kommun (av Smalltown Media 2009-10-29) 2(8) Syfte Denna manuals syfte är att ge en enhetlig grafisk form åt all extern och intern kommunikation

Läs mer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer En enhetlig profil är viktig för alla organisationer och ännu viktigare för en stor grupp av frivilliga. Då öppnas möjligheten för att alla känner samhörighet och vet åt vilket håll gruppen går. Det gör

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E Vår grafiska profil En klar och tydlig profil är viktig av många skäl. Den gör det lättare för omvärlden allmänheten, företag och organisationer, samarbetspartners, beslutsfattare och finansiärer att identifiera

Läs mer

Vår grafiska profil. Tanken bakom manualen

Vår grafiska profil. Tanken bakom manualen Tanken bakom manualen En språngbräda för Norsjö... Vi har tagit fram den grafiska manualen för att stärka vår identitet och ge Norsjö Kommun en tydlig profil gentemot våra medarbetare, kommunmedborgare,

Läs mer

Grafisk manual Vårdsamverkan Skaraborg

Grafisk manual Vårdsamverkan Skaraborg Grafisk manual AaBbCcDdEe FfGgHhIiJjKk LlMmNnOoPp QqRrSsTtnOoPpQq RrSsTtUuVv WwXxYyZzÅåÄäÖö Varför en grafisk manual? s visuella profil syftar till att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation

Läs mer

Kommunikationspolicy samt Grafisk profil för Kungsbacka Ridklubb

Kommunikationspolicy samt Grafisk profil för Kungsbacka Ridklubb Kommunikationspolicy samt Grafisk profil för Kungsbacka Ridklubb Den interna Kommunikationen skall ge kunskap om vad som sker inom och utom ridklubben, den skall också skapa motivation och delaktighet

Läs mer

Svenskt Sigill Grafiska riktlinjer

Svenskt Sigill Grafiska riktlinjer Svenskt Sigill Grafiska riktlinjer Inledning 2 Logotyp Grundversion 3 Logotyp Frizon 4 Logotyp 3D 5 Logotyp Webbanpassad 6 Logotyp Byline 7 Logotyp Tilläggsinformation 8 Tillämpning 10 Typografi 11 Kontakt

Läs mer

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8 P R O F I L M A N U A L INNEHÅLL Vår grafiska identitet............... 3 Logotyper..................... 4 Färger........................ 5 Typografi...................... 6 Profilmaterial...................

Läs mer

Svenska klätterförbundets styrelse och kansli Mars 2012

Svenska klätterförbundets styrelse och kansli Mars 2012 Grafisk manual Inledning I denna manual sammanfattas Svenska klätterförbundets visuella identitet. Den visuella identiteten är en viktig del av vår kommunikation, den är ett verktyg för att profilera

Läs mer

PROFILMANUAL. Riktlinjer för grafi sk produktion, informations- och presentationsmaterial

PROFILMANUAL. Riktlinjer för grafi sk produktion, informations- och presentationsmaterial PROFILMANUAL Riktlinjer för grafi sk produktion, informations- och presentationsmaterial INNEHÅLL Vårt varumärke 3 Grafi ska riktlinjer Logotyp 4 Färger 5 Format och papper 6 Typsnitt 7 Ton och attityd

Läs mer

Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009

Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009 Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009 Innehåll Förord 02 Grundelement Logotype Färger Typsnitt Kontorstryck Brevpapper Kuvert Visitkort Skyltar Flaggor Skyltar 03 05 06 07 08 09 10 11 2 Förord

Läs mer

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9 Grafisk Guide 1.0 Förord Den grafiska guiden ska fungera som en vägledning för allt profilmaterial; både för tryck och webb och såväl för extern som intern kommunikation. Rocklunda Restaurang & Konferens

Läs mer

Soliditets logotyp 1.0 Logotypen 1.0.1

Soliditets logotyp 1.0 Logotypen 1.0.1 Soliditets logotyp 1.0 Logotypen 1.0.1 Soliditets logotyp Bokstäverna som du ser i namnet Soliditet är satt i typsnittet Handel Gothic som ritades av Ronald Trogram 1980. Handel Gothic räknas som ett klassiskt

Läs mer

En bild säger mer än tusen ord

En bild säger mer än tusen ord Identitet 2 3 En bild säger mer än tusen ord Ideon Science Park är inte bara en organisation och ett geografiskt område. Det är också ett starkt varumärke som skapar positiva bilder i många människors

Läs mer

VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010. grafısk manual

VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010. grafısk manual VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010 grafısk manual Om grafıska manualen Ett viktigt led i vårt informationsarbete är att ha ett gemensamt utseende. Att vara konsekvent med logotype, typsnitt och färger ger tydlighet

Läs mer

Inledning 4 6. Märke. Typsnitt 7 9. 10. Färger

Inledning 4 6. Märke. Typsnitt 7 9. 10. Färger GRAFISK PROFIL INNEHÅLL 3. Inledning 4 6. Märke Huvudmärke. Varianter. Tillämpning. 7 9. Typsnitt Huvudtypsnitt. Webbtypsnitt. 10. Färger Huvudfärger. Komplementfärger. Webbfärger INLEDNING Den grafiska

Läs mer

Western Riders Association of Sweden

Western Riders Association of Sweden sid 1 av 5 GRAFISK PROFIL - MANUAL. Vi behöver en gemensam grafisk profil! Vi vill uppfattas som en trovärdig organisation, igenkänd och uppskattad av många. Det är därför viktigt att vi profilerar oss

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador GRAFISK MANUAL Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador Vikten av att ha grafiska riktlinjer I Insikt/Utsikt ryms en mängd olika aktörer såsom myndigheter och frivilligorganisationer.

Läs mer

Grafisk manual. version 1.2

Grafisk manual. version 1.2 Grafisk manual version 1.2 Innehåll 1.0 Varför en grafisk manual? 1.1 När ska manualen användas? 1.2. Använda profilmaterial 1.3 Lämna synpunkter 2.0 Namnet och organisationen 2.1 Namnet 2.2 Presentationstext

Läs mer

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15.

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15. 1Grafisk manual 2 Innehåll Sida Värmdö IFs grafiska profil 4 Logotyp 5-9 Färg 10 Typografi 11-12 Brevpapper 13 Visitkort 14 Korrespondenskort 15 Kuvert 16-17 3 Värmdö IFs grafiska profil En enhetlig grafisk

Läs mer

Designmanual. Lunds Kommuns Fastighets AB

Designmanual. Lunds Kommuns Fastighets AB Designmanual Lunds Kommuns Fastighets AB 2010 Lunds Kommuns Fastighets AB (publ) Grafisk designmanual Version 1.0 2010 Innehållsförteckning En enhetlig grafisk profil stärker vår identitet Logotypen Färgerna

Läs mer

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL INNEHÅLL Arvsfondsdelegationen Grafisk manual Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL - FÖR DIG SOM DRIVER ARVSFONDSPROJEKT: 2011 1 INNEHÅLL INNEHÅLL 2 LÄTT ATT

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR MUNKFORS-RANSÄTER

GRAFISK PROFIL FÖR MUNKFORS-RANSÄTER GRAFISK PROFIL FÖR MUNKFORS-RANSÄTER 1. Värdet med grafisk profil 3 2. Vår logotyp 4 2.1 Användningsområden 4 2.2 Avsändare 5 2.3 Tryckfärger 6 2.4 Placering 6 3. Heraldik: Historien om Munkfors kommuns

Läs mer

KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET

KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET 2008-01-28 09.32 KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET Kulturrådet har i uppdrag att förverkliga de kulturpolitiska beslut som riksdag och regering fattat. Det är ett viktigt uppdrag och ett inspirerande

Läs mer

Grafi sk profi l Mars 2008

Grafi sk profi l Mars 2008 Grafi sk profi l Mars 2008 Innehåll Ett ansikte utåt... 1 Alvesta kommuns logotype...2-3 Dagligt papper... 4 Visitkort... 4 Korrespondenskort... 5 Brevmallar... 6 Marknadsmaterial... 7 Annonser...8-9 Ett

Läs mer

GRAFISKT PROFILPROGRAM TESKEDSORDEN

GRAFISKT PROFILPROGRAM TESKEDSORDEN GRAFISKT PROFILPROGRAM INLEDNING Hur handlar en människa när det börjar brinna, på tre olika sätt enligt Amos Oz: 1. Hon springer från eldsvådan så fort hon bara kan och struntar i alla dem som inte kan

Läs mer

Vår grafiska profil.

Vår grafiska profil. Vår grafiska profil. September 2016 Innehåll Hur vi uppfattas beror på oss... sid 4 Logotypen - vårt varumärke... sid 5 RBU: färger... sid 7 Typsnitt... sid 8 Typografi... sid 9 Trycksaker... sid 10 Bildspråk...

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Exempel på icke tillåtna skrivningar: Bank-id, Bank-ID, bank-id, Bankid, Bank id, bankid.

GRAFISK MANUAL. Exempel på icke tillåtna skrivningar: Bank-id, Bank-ID, bank-id, Bankid, Bank id, bankid. GRAFISK MANUAL Välkommen till BankIDs grafiska manual som ger grundläggande instruktioner kring skrivregler, logotypens placering och hantering av färger. GRAFISK MANUAL Varför är det viktigt med en grafisk

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER 1

GRAFISKA RIKTLINJER 1 GRAFISKA RIKTLINJER 1 ETT PARTITUR FÖR ÖGAT Det går kanske inte att jämföra grafiska riktlinjer med ett partitur. Men lite fritt tolkat kan man säga att en grafisk manual innehåller alla element som behövs

Läs mer

STOCKHOLMS FÄLTRITTKLUBB Grafisk Profil

STOCKHOLMS FÄLTRITTKLUBB Grafisk Profil STOCKHOLMS FÄLTRITTKLUBB Grafisk Profil Handbok Styrelsen/Jan Pallinder Grafisk Profil 2009-12-09 Sida 1 av 12 Innehållsförteckning 1. GRAFISK PROFIL... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Skölden... 3 1.2.1 Allmänt...

Läs mer

Grafisk manual KORTVERSION 2015

Grafisk manual KORTVERSION 2015 Grafisk manual KORTVERSION 2015 Innan du börjar I den här manualen har vi samlat de viktigaste rekommendationerna för hur du använder logotyp, färger och typsnitt för Högskolan i Borås grafiska profil.

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDEN I ÖSTERGÖTLAND. Grafisk manual. och handledning för Samordningsförbunden i Östergötlands hemsida

SAMORDNINGSFÖRBUNDEN I ÖSTERGÖTLAND. Grafisk manual. och handledning för Samordningsförbunden i Östergötlands hemsida SAMORDNINGSFÖRBUNDEN I ÖSTERGÖTLAND Grafisk manual och handledning för Samordningsförbunden i Östergötlands hemsida Uppdaterad nov 2015 Vikten av en grafisk manual Den grafiska profilen är ett snabbt och

Läs mer

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5 GRAFISK MANUAL 2008 Den grafiska profilens grundpelare är logotypen som tillsammans med typografiska regler bildar en enhet som ger läsaren en tydlig signal om vem som är avsändaren Innehåll Förord - Grafiska

Läs mer

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 2 Innehåll Tillsammans syns vi bättre! 4 SNURRORNA GRUNDELEMENTEN I VÅR GRAFISKA PROFIL 6 VÅRA FÄRGER 7 Bli en del av helheten 8 EXEMPEL PÅ HUR LOGGAN APPLICERAS

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Grafisk profil Förord Hudiksvalls kommunvapen har gamla anor. De tre bockarna, som troligen härstammar från landskapsvapnet hälsingebocken, har använts sedan 1582. Vapnet

Läs mer

Grafisk manual Version 1.0

Grafisk manual Version 1.0 Grafisk manual 2 0 / Innehåll 1 / Introduktion 1.1 / Syfte 2 / Grafisk manual 2.1 / Logotyp 2.1.1 Logotypens sammansättning 2.1.2 Storlekar & friyta 2.1.3 Användning 2.1.4 Strapline 2.1.5 Operatörslogotyper

Läs mer

Grafisk manual. Publikation 2012:1

Grafisk manual. Publikation 2012:1 Grafisk manual Publikation 2012:1 PRODUKTION Grafisk manual 2012:1 UTGIVNINGSDATUM 2012-01-16 UTGIVARE YHiM KONTAKTPERSON Ulrika Sundell LAYOUT Booster Reklambyrå 2 INNEHÅLL FÖRORD Inledning 4 1. LOGOTYP

Läs mer

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION PRESENTATION LOGOTYP / PAYOFF LOGOTYPEN Logotypen består av City i Samverkan och payoffen Utvecklar Stockholm City. Typsnittet/formen som används till texten City i Samverkan är detsamma som tidigare.

Läs mer

02/&), profil(!.$"/+ handbok

02/&), profil(!.$/+ handbok profilhandbok INNEHÅLL Former och färger i vår anda 5 Vår logotyp och färger 6 Våra typsnitt och papper 7 Kontorstryck 8 Trycksaker 9 Brev, protokoll, kallelser 10 Nyhetsbrev 11 OH- och PowerPoint-mallar

Läs mer

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Innehåll Vad är en grafisk profil?... 3 Färger... 4 Profilfärg...4 Komplementfärger...4 Gråtoner...4 Tilläggsfärger...4 Färgkoder...5 SciLifeLabs logotyp...

Läs mer

Grafiska riktlinjer Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV 2011-08-31

Grafiska riktlinjer Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV 2011-08-31 Grafiska riktlinjer Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV 2011-08-31 Göteborgs miljövetenskapliga Centrum, GMV 2 Om GMV:s grafiska riktlinjer Om GMV:s grafiska riktlinjer GMV:s grafiska riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för Försäkringskassans grafiska profil

Riktlinjer för Försäkringskassans grafiska profil 1 (9) Riktlinjer för Försäkringskassans grafiska profil Allmänt Riktlinjerna är baserade på Försäkringskassans varumärkesplattform och kommunikationskoncept. Riktlinjerna gäller för samtliga interna och

Läs mer

Grafisk profil 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07

Grafisk profil 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07 Grafisk profil 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07 Innehåll Vad är en grafisk profil?...3 Färger...4 Profilfärg... 4 Komplementfärger... 4 Gråtoner... 4 Tilläggsfärger... 4 Färgkoder... 5 SciLifeLabs logotyp...6

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 GRAFISK MANUAL Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 Kapitel 8, Marknadsföring är tills vidare utelämnad då det tar tid att genomarbeta konsekvenserna för programblad och hemsida samt hur vi vill marknadsföra

Läs mer

Innehåll. Förord 3 Logotype 4 Frizon 6 Logovarianter 7 Engelsk logotype 8 Färger 9 Dekorelement 10 Typografi 12 Accidens 14 PR-produkter 16

Innehåll. Förord 3 Logotype 4 Frizon 6 Logovarianter 7 Engelsk logotype 8 Färger 9 Dekorelement 10 Typografi 12 Accidens 14 PR-produkter 16 Grafisk manual Innehåll 2 Förord 3 Logotype 4 Frizon 6 Logovarianter 7 Engelsk logotype 8 Färger 9 Dekorelement 10 Typografi 12 Accidens 14 PR-produkter 16 Det är viktigt hur omvärlden uppfattar oss. 3

Läs mer

PMS Rubine Red C. PMS Process Black C 90%

PMS Rubine Red C. PMS Process Black C 90% PMS 227 C PMS Rubine Red C PMS 2415 C Version utan datumrad. Används endast i undantagsfall på produkter som återkommer från år till år. 2.1 Logotyp Versioner Versioner Logotypen finns, förutom i sitt

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2011-2012

Verksamhetsinriktning 2011-2012 Verksamhetsinriktning 2011-2012 Örebro Läns Skolidrottsförbund Innehåll Förord Skolidrottsförbundets profil Inriktnings- och resultatmål Föreningen Organisationsutvecklingen Utbildningsverksamhet Breddverksamhet

Läs mer

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil Varumärket Polykemi En grafisk guide till en tydlig profil Logotype Logotypen är företagets varumärke och den viktigaste grafiska identifikationen bland de grafiska grundelementen. Logotypen består av

Läs mer

Grafisk profil för Ottenby Åkeri

Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil framtagen för Ottenby Åkeri utav designbyrån ADDinnovation 2006 Inledning Grafisk profil Den största vinsten med en enhetlig grafisk profil är att företagets

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 4 Vår logotyp 5 Våra färger 9 Vår typografi 11 Dekorelement 14 Bildspråk 18

Innehållsförteckning. Inledning 4 Vår logotyp 5 Våra färger 9 Vår typografi 11 Dekorelement 14 Bildspråk 18 Grafisk manual Innehållsförteckning Inledning 4 Vår logotyp 5 Våra färger 9 Vår typografi 11 Dekorelement 14 Bildspråk 18 Läs det här först! Välkommen till Teknikföretagens grafiska manual. Den är avsiktligt

Läs mer

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN INLEDNING En region, ett varumärke, många möjligheter Den grafiska manualen beskriver Region Jönköpings läns visuella identitet, det vill säga hur vi presenterar

Läs mer

GRAFISK PROFIL HJÄLPREDA FÖR GRAFISK PRODUKTION

GRAFISK PROFIL HJÄLPREDA FÖR GRAFISK PRODUKTION GRAFISK PROFIL HJÄLPREDA FÖR GRAFISK PRODUKTION FÖRORD Synas på rätt sätt Den grafiska profilen är vårt ansikte utåt och den ger oss ett enhetligt utseende som stärker vårt varumärke. Genom att konsekvent

Läs mer

Grafi skprofi l. för. Kanal 7 Tjejkanalen

Grafi skprofi l. för. Kanal 7 Tjejkanalen Grafi skprofi l för Kanal 7 Tjejkanalen Kanal 7 Tjejkanalen Ska vara tydlig som avsändare i all produktion och det som förmedlas ska stämma överens med det som varumärket Kanal 7 Tjejkanalen står för.

Läs mer

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation.

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation. Hotell Grafisk Profil Vår grafiska profil är en viktig del av vår identitet och ett grundläggande verktyg i våra relationer. Därför är det avgörande att vi använder vår grafiska profil rätt och att alla

Läs mer

kärnvärden & grafisk profil

kärnvärden & grafisk profil kärnvärden & grafisk profil 1 Studiefrämjandet ska vara en frigörande kraft för människors möjligheter i ett samhälle med respekt för naturens och kulturens mångfald. Studiefrämjandets vision antagen 2007

Läs mer

Grafisk manual. Åklagarmyndigheten. Version 1.0

Grafisk manual. Åklagarmyndigheten. Version 1.0 Grafisk manual Åklagarmyndigheten Version 1.0 Varför en grafisk profil? Åklagarmyndigheten ska ha ett gemensamt ansikte mot omvärlden. Därför finns en grafisk profil, med regler för användning av logotype,

Läs mer

Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker

Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker Riktlinjer för och lokala NyföretagarCentrum Framtagna av i samarbete med s Kvalitetsråd 1 Logotype Logotype s logotype består av

Läs mer

EN GUIDE FÖR GRAFISK PROFIL

EN GUIDE FÖR GRAFISK PROFIL EN GUIDE FÖR GRAFISK PROFIL 1 Innehåll Grafisk profil 2 Uppdrag och kärnvärde 3 Tilltal och tonläge 3 Bildspråk 4 Logotypen 5 Ortnamnsmontering 6 Verksamhetslogotyper 6 Vinjetter 7 Typsnitt 8 Färgpalett

Läs mer

Grafisk profil AquaAgri

Grafisk profil AquaAgri Grafisk profil AquaAgri Innehåll 3 Varför behövs en grafisk profil? 4 Logotyp utan beskrivning 5 Logotyp med beskrivning 6 Användning av finansiärernas logotyper 7 Grundtext 8 Färger 9 Typsnitt 10 Grafiskt

Läs mer

PROFILMANUAL. Sametinget 2008

PROFILMANUAL. Sametinget 2008 PROFILMANUAL Sametinget 2008 INLEDNING En enhetlig grafisk profil för Sametinget är mycket viktig. Myndigheten måste uppfattas som en enhet, även om vi är geografiskt utspridda och inrymmer många olika

Läs mer

Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun. Version 1.5 - maj 2013

Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun. Version 1.5 - maj 2013 Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun Version 1.5 - maj 2013 Innehåll Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun 2 Om denna manual 3 Logotypen 4 Logotypen - 3 olika varianter 5 Logotyp

Läs mer

Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil

Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil Beslut: Rektor 2012-11-19 Revidering: - Dnr: DUC 2012/1645/10 Gäller fr. o m: 2012-11-19 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig för uppdatering:

Läs mer

Samtliga delar av märket är varumärkesskyddade.

Samtliga delar av märket är varumärkesskyddade. 1(8) 2(8) När företag och organisationer vill markera tillhörighet till Dalarna finns det ett märke att använda. Märket har tagits fram under arbetet med projektet Bilden av Dalarna och har formen av en

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Hjälpreda för grafisk produktion

GRAFISK MANUAL. Hjälpreda för grafisk produktion GRAFISK MANUAL Hjälpreda för grafisk produktion Förord Under verksamhetsåret 2008/2009 togs en ny logotyp och grafisk profil fram av PR-Utskottets Jonas Karlsson och Janne Poikulainen. Bakgrunden till

Läs mer

RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER

RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER DETTA DOKUMENT ÄR ETT KOMPLEMENT TILL NYFÖRETAGARCENTRUM SVERIGES GRAFISKA PROFIL. I DEN GRAFISKA PROFILEN SPECIFICERAS

Läs mer

Inledning. Inledning. Namn

Inledning. Inledning. Namn Grafisk manual Inledning I den här manualen presenteras de beståndsdelar som utgör Stockholms Skridskoseglarklubbs visuella identitet, samt regler och riktlinjer hur de skall användas. Reglerna och riktlinjerna

Läs mer

magtarmförbundet GRAFISK MANUAL Mag- och tarmförbundet

magtarmförbundet GRAFISK MANUAL Mag- och tarmförbundet GRAFISK MANUAL Mag- och tarmförbundet Version 1 oktober 2015 INNEHÅLL INLEDNING 3 1.0 Logotyp 4 1.1 Vår logotyp 5 1.2 Storlekar och varianter 6 1.3 Färgsättning 7 1.4 Frizon 8 1.5 Placering 9 2.0 Typografi

Läs mer

GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN

GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN INNEHÅLL 2 3 4 5 6 7 8 8 8 Varför grafisk profil? Övergripande riktlinjer Logotyper Kommunvapen Tidaholmslogotyp Verksamhetsspecifika symboler Skyltar Mallar Audiell profil

Läs mer

Inledning. Kontaktperson. Nils Holmberg, 0709-68 44 68 nils.holmberg@sanocon.se

Inledning. Kontaktperson. Nils Holmberg, 0709-68 44 68 nils.holmberg@sanocon.se Grafisk guide Inledning SANOCON AB är sprunget ur Rodhe Miljö AB. Avsikten med namnbytet är att ge utrymme för att modernisera och bredda företagets erbjudanden och det ska även synas i den grafiska profilen.

Läs mer

Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna LOGOTYP VARIANTER

Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna LOGOTYP VARIANTER Grafisk manual Markbyggarna AB, 2013 LOGOTYP Markbyggarnas logotyp föreställer två träd. Logotypen kommunicerar Markbyggarnas uppdrag inom park- och markarbete genom den bruna jordfärgen i texten och de

Läs mer

Grafisk. Profilhandbok AKU - FYS. Akupunktur - Fysioterapi

Grafisk. Profilhandbok AKU - FYS. Akupunktur - Fysioterapi Grafisk IDENTITET Med en enhetlig profil blir företaget tydligare i omvärlden AKU -FYS har en stor verksamhet med kontaktytor mot i praktiken alla delar i samhället. I dessa kontakter är det viktigt att

Läs mer

Förbundet Vi Ungas. Grafiska handbok

Förbundet Vi Ungas. Grafiska handbok Förbundet Vi Ungas Grafiska handbok Innehållsförteckning INLEDNING 2 KAPITEL ETT 3 LOGOTYPEN 4 Vad man inte får göra med Vi Ungas logotyp 5 FÄRGER 6 TYPSNITT 7 FLÄTAN 8 KAPITEL TVÅ 9 GRAFISKA ELEMENT 10

Läs mer

Grafisk Manual. Fastställd av Ordens Direktorium 2009.04.24

Grafisk Manual. Fastställd av Ordens Direktorium 2009.04.24 Grafisk Manual Fastställd av Ordens Direktorium 2009.04.24 Grafisk manual Bifrostordens grafiska manual beskriver hur vi ska arbeta med vår grafiska profil. Profilen är till för att hjälpa oss att skapa

Läs mer

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet.

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet. GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL Denna manual är framtagen för att göra allt material från Ockelbo Kommun enhetligt och tydligt. Det är ett hjälpmedel i det dagliga arbetet inom kommunen då brev, kallelser

Läs mer