ABF mitt i debatten. ABFs förbundssekreterare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ABF mitt i debatten. ABFs förbundssekreterare"

Transkript

1 ABF mitt i debatten under 2005 har Arbetarnas Bildningsförbund kraftigt minskat antalet deltagare i vår verksamhet. Året innan deltog i våra studiecirklar, under 2005 var det Det är en negativ trend som måste analyseras och brytas. Men trots vår minskning har ABF en fortsatt stark ställning. ABF, den breda folkbildningsrörelsen med djupa rötter i arbetarrörelsen, har på olika sätt deltagit i debatten, från det lilla till det stora. ABF-huset är ett av arbetarrörelsens sista massmedium för våra idéer. Så säger en ABFmedarbetare i verksamhetsberättelsens artikel om ABFs föreläsningsverksamhet, en verksamhet som har vuxit lavinartat de senaste åren. Och det är mitt i debatten som ABF ska befinna sig. Genom sin breda verksamhet skapar ABF många spännande möten och samtal, som alla är viktiga delar för att utveckla den demokratiska dimensionen. ABF är också en av Sveriges största kulturarrangörer och det vill vi fortsätta att vara. För många människor är ABFs kulturprogram den enda möjligheten att ta del av olika kulturarrangemang, och att få möta olika kulturpersonligheter. En överväldigande majoritet av landets kommuner saknar kulturinstitutioner utöver bibliotek. Kulturella upplevelser stimulerar vår fantasi, väcker nyfikenhet och ger upphov till nya tankar och idéer. Därför är kulturen en viktig del i folkbildningen och en grundläggande förutsättning för ett levande och aktivt medborgarskap har varit ett år när själva folkbildningen har befunnit sig mitt i debatten. Statsminister Göran Persson lovade i sin regeringsförklaring att folkbildningen inte ska vingklippas, och folkbildningsminister Lena Hallengren påbörjade arbetet med en ny folkbildningsproposition. Under året som gått har ABFs förbundsexpedition på många olika sätt och på olika nivåer försökt att påverka Folkbildningsrådets arbete med ett nytt fördelningssystem för statsbidraget. Den modell ABF förespråkade satte tydligt kvalitet före kvantitet fördjupning istället för timjakt. Folkbildningsrådet valde en annan väg. Naturligtvis kvarstår ambitionen om hög kvalitet hos ABF! Det är med glädje vi ger Dig möjlighet att läsa om en del av allt det som har hänt inom ABF under året. Elsie Bäcklund Sandberg ABFs förbundssekreterare

2 Utgiven av Arbetarnas Bildningsförbund Box 522, Stockholm Telefon: ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND ABF, Arbetarnas Bildningsförbund, är Sveriges största och äldsta studieförbund. ABF finns i hela Sverige och består av 61 olika medlemsorganisationer, som tillsammans formar ABF. Arbetarnas Bildningsförbund bildades 1912 som en samarbetsorganisation för bildningsarbete inom arbetarrörelsens politiska och fackliga grenar och konsumentkooperationen. Förutom grundarorganisationerna är bostadskooperationen, hyresgäströrelsen och organisationer för pensionärer, handikappade och invandrare anslutna till förbundet. ABF står för Arbetarnas Bildningsförbund, och klassperspektivet är inte mindre angeläget i dag än vid starten. Det innebär bland annat att vi strävar efter att minska de klyftor som vidgar sig alltmer i det svenska samhället. Vi tror på alla människors lika värde, att alla människor kan lära sig och att samhället går att påverka. Omslagsbilder: Jonas Hallqvist tog bilden på framsidan vid ett seminarium på ABF Stockholm, Lottie Hallqvist tog bilden av ABF-huset på baksidan. Foton: (sidhänvisning och placering på sidan uppifrån och från vänster) ABF Malmö: 42. Thomas Althin: 11:1, 13:2. Ralf Bergman: 30:1, 30:3. Anna von Brömssen: 11:6, 12:2, 13:1, 14:3. Johan Eklund: 30:2. José Figueroa: 15. Folkets Hus och Parker: 40. Lena Eriksson Freeman: 2, 18:3, 23:1, Föreningen för rättvisemärkt: 14:4. Jessica Gow/Pressens bild: 11:5. Gunna Grähs: 14:1 (illustration). Jörgen Hagelqvist/UNT: 20:1. Jonas Hallqvist: 4, 5, 9, 18:1, 19, 20:4, 24, 28. Lottie Hallqvist: 8. Kjell Hanseklint: 18:4. Claes Herrlander: 11:2, 11:3, 11:4, 12:1, 16:1, 16:2, 21:1, 35, 38, 39. Hans Jonsson: 31:1, 31:2. Petra Jonsson: 23:2. Cato Lein: 17:3. Janette Lindell: 18:2. Oscar Mattsson: 6, 7. Palmecentret: 44. Övriga bilder är tagna av medarbetare på ABFs förbundsexpedition. Produktion: ABFs informationsgrupp, övriga anställda på ABFs förbundsexpedition samt skribenterna Sofia Alsterhag och Agnes Franzén. Grafisk form och repro: Graffoto AB Tryck: Elanders Gummessons, Falköping 2006

3 Innehåll 4 ABF mitt i debatten 12 Centrala händelser 26 ABF på World Social Forum 28 Mats Berggren, ABFs litteraturstipendiat: Jag vill spränga könsrollerna i luften 30 SamC en administrativ revolution 32 Karl-Petter Thorwaldsson: Folkbildningen är ett andrum 35 ABFs remissvar 36 Verksamhetsförändringar 38 Centralt anställda och socialt bokslut 40 Medlemsorganisationer 42 Organisationer med samarbetsavtal 43 Centralt förtroendevalda 44 Representanter för ABF 46 ABF och samhällsbidragen 48 Förvaltningsberättelse 50 Räkenskaper 62 Revisionsberättelse 63 Tabeller och statistik

4 Klassamhällets kollektiva medvetande, Latinamerika de sociala rörelsernas kontinent, EU i kris konstitutionen lagd på is, Rapport ABF mitt i debatten från tomtens verkstad om leksaksindustrin i Kina, Skammen som fräter själen, Att vilja eller att måsta, Våld mot kvinnor utfört av män, Grönt julbord, Men klass då? FÖRELÄSNINGEN en inkörsport till tyngre folkbildning De senaste åren har intresset för ABFs föreläsningar växt stadigt. Under en timme kan vem som helst få veta mer om vad som helst i nästan vilken svensk stad som helst. ABF arrangerade förra året nära föreläsningar, seminarier och debatter. Där fanns plats för över en halv miljon nyfikna och debattsugna människor. Det fick bäras in många extrastolar när seminariet Pamp eller ledare ägde rum i ABFhuset i Stockholm i början av januari. Kvällen skulle ägnas åt ledarskapet i arbetarrörelsen. Medverkande var bland andra LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin och ABFs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson och en bred panel, med skilda åsikter och infallsvinklar. Ett hundratal människor kom och deltog i seminariet, lyssnade och ställde frågor. För en del blev kvällen kanske början till ett engagemang, i en studiecirkel eller som ny medlem i en förening. För andra gav seminariet en extra insikt att ta med sig tillbaka till den egna arbetsplatsen eller organisationen. Varje kväll lär sig människor något nytt på ABFs föreläsningar, debatter och seminarier runt om i Sverige. Under 2005 hade ABF arrangemang med sammanlagt deltagare. ABF ser som sin uppgift att skapa mötesplatser där människor får utrymme för en levande debatt, och på många håll i landet är det verksamheten med föreläsningar och debatter som växer. Ett exempel är ABF-huset på Sveavägen 41 i Stockholm sedan länge en oas för det offentliga samtalet. Hit strömmar människor för att lyssna på debatter, gå på seminarier, delta i en studiecirkel eller för att lyssna på föreläsningar med rubriker som: Klasssamhällets kollektiva medvetande, Rapport från tomtens verkstad om leksaksindustrin i Kina eller Den delade staden. Det är ämnen som mer än antyder ABFs värdegrund inom arbetarrörelsen, ett perspektiv som skiljer ABF från de övriga studieförbunden, konstaterar ABF Stockholms ombudsman Göran Eriksson. Det gäller både arbetarrörelseprofilen, och själva föreläsningsverksamheten. Det vi presenterar är en medveten och avancerad Föreläsningen är till intet förpliktande, folkbildningens»one night stand«. Daniel Suhonen Daniel Suhonen, programansvarig på ABF Stockholm. samhälls- och kulturdebatt, och det skiljer definitivt, säger han. När Göran Eriksson började på ABF 1980 låg föreläsningsverksamheten i stort sett på noll. Då stod ABF och studieförbunden i sin blomning när det gällde studiecirklar och kulturprogram, men 20 år efter tevemediets införande hade teve nästan helt slagit ut föreläsningsverksamheten i ABF-husen. När fredsrörelsen mot utplacering av kärnvapen i Västeuropa drog igång i mitten på 80-talet började ABF med förläsningar igen, och därefter har verksamheten stadigt växt. Det är uppenbart att studiecirklarna, som är ABFs kärnverksamhet, och föreläsningarna fyller olika behov, menar Göran Eriksson. Studiecirklar går man i för att det är roligt eller för att lära sig något. Föreläsningarna tar upp samhälls- och kulturfrågor. De kompletterar varandra, men ofta är cirklarna mer praktiska, säger han. Till skillnad från studiecirklarna är föreläsningarnas styrka just flexibiliteten för både arrangör och publik. Många tycker att det är svårt att binda upp sig för en studiecirkel om globalisering med tio träffar, men går gärna på en föreläsning i ämnet, konstaterar Daniel Suhonen, programansvarig på ABF Stockholm. Den som går på föreläsningar och debatter kan bestämma sig i sista minuten för att gå eller inte. Det ringer inte upp någon från ABF och frågar: Varför kom du inte till föreläsningen ikväll? Föreläsningen är till intet förpliktande, folkbildningens one night stand, säger Daniel Suhonen. Även för ABF som arrangör av föreläsningar är flexibiliteten en stor fördel som möjlig- 4~ mitt i debatten

5 Så många föreläsningar arrangerade ABF 2005

6 Programmen presenteras höst och vår i en färgstark, långsmal liten folder. Bläddrar man bakåt genom åren ser man en imponerande ämnesvariation; djupborrande i klassiska frågor lika väl som spetsiga trendkonfrontationer. En kraftsamling utöver det vanliga var den (n)ordiska litteraturstafett som arrangerades i april Lena Ulrika Rudeke och Sewilius Berg är ansvariga för föreläsningsverksamheten på ABF Göteborg. Journalisten Lis Hellström Sveningson i Göteborgsposten om ABF Göteborgs kulturarrangemang. Politiska vislaboratorier, Hasse & Tage i politiken, Katten i litteraturen, Mumbai Poetry Slam, Klassresor, Folkbildning mot rasism, ABF mitt i debatten Orden brinner i hjärnan, I beredskap med fru Lojal, Att läsa Elfride Jelinek Om man ska vara drastisk så innebär det demokratins död om det offentliga samtalet försvinner. Sewilius Berg gör att man alltid kan vara aktuell. Om studiecirklar har fokus på en grupp, så är gruppen målet. Med föreläsningarna är publiken målet, som en del av en samhällsdebatt. Ta till exempel kravallerna i Frankrike. De började på en helg, och senare samma vecka hade vi ett möte om det på ABF som drog 150 personer. Så kan folkbildningen ta tag i samhällsdebatten, säger Daniel Suhonen. Några månader senare hittar man kanske en studiecirkel om integration eller utsatta bostadsområden i studiecirkelprogrammet. Lena Ulrika Rudeke och Sewilius Berg är ansvariga för föreläsningsverksamheten på ABF Göteborg, och de framhåller föreläsningens roll som en del i den offentliga debatten. Studiecirkeln är det gedigna underarbetet och kärnan i folkbildningsverksamheten. Men cirkeln går inte ut och gör en replik i det offentliga rummet på samma sätt som en föreläsning eller en debatt kan göra, säger Lena Ulrika Rudeke. Det offentliga rummet måste erövras om och om igen, menar Sewilius Berg. Om man ska vara drastisk så innebär det demokratins död om det offentliga samtalet försvinner. Och det kan inte ersättas av det mediala samtalet, för det mediala samtalet syftar inte till de medverkandes ansvar. Men vid ett publikt framträdande som till exempel en föreläsning ligger det ju ett ansvar på samtliga i rummet att yttra sig, säger han. Här har ABF en viktig roll som aktör på den offentliga arenan, menar Lena Ulrika Rudeke. Många andra sitter i ett beroendeförhållande, men med folkbildning som sitt huvuduppdrag har ABF ett av de bästa utgångslägen för att lyfta olika frågor, även genuint känsliga frågor. Även om vi har en ägarsituation som skulle kunna vara styrande, så är vi friare i möjligheten att formulera och öppna upp samtal än många andra aktörer, säger hon. Både hon och Sewilius Berg har märkt hur uppskattat det är att ABF under senare år tagit en större plats i debatten. Både på publiken som strömmar till, och på att andra organisationer gärna deltar som samarbetspartners. Ryktet som ABF får av föreläsningsgrenen är inte oviktig för ABFs samlade roll i samhället, konstaterar Lena Ulrika Rudeke. Föreläsningarna och debatterna fungerar även som en affisch för ABFs övriga verksamhet. Även om man inte går på alla föreläsningar man läser om, lägger man märke till att de finns, menar Göran Eriksson, ABF Stockholm. Föreläsningsverksamheten är god PR för ABF, en lockvara för den som vill pröva något innan man engagerar sig djupare. Förhoppningsvis är föreläsningarna en inkörsport till tyngre folkbildning som studiecirkeln, menar Katharina Eriksson, kulturansvarig i ABF Västerbotten: Människor kommer ju i kontakt med oss på det sättet. Det är viktigt att vi visar oss så att de får chans att prata och se vilka vi är. Så att vi kan marknadsföra studiecirkeln. När de känner till oss och ser att vi är intresserade av samma frågor som de, blir det naturligt att vända sig till oss i fortsättningen, säger Katharina Eriksson. Hon ser att föreläsnings- och seminarieverksamheten betyder mycket för många människor. Folk går och väntar, och ringer och frågar om när de större, återkommande arrangemangen ska vara. Det lockar nog både att få möta intressanta föreläsare och att möta arrangörer och publik. Och känna att man gemen- 6~ mitt i debatten

7 Så många deltagare kom på ABFs föreläsningar 2005 Hitta ABF-arrangemang på nätet: Sedan hösten 2005 kan man hitta ABF-arrangemang i hela landet på abf.se. I arrangemangskalendern informerar många avdelningar om sina föreläsningar, seminarier och kulturprogram.

8 ABF har slagit upp portarna på vid gavel mot samtiden med ett program som sträcker sig från fullödiga författarporträtt till rykande aktuella inrikes- och utrikespolitiska debatter. Ett universitet, öppet för alla, i Stockholms city. Kerstin Vinterhed om ABF i en debatt med Birgit Munkhammar i Dagens Nyheter i november. 8~ mitt i debatten Att jag nämner just huset är ingen slump. Hus föder tankar. Det handlar alltså inte bara om begåvade uppslag. Huset spelar en så central roll för ABFs funktion i Stockholm. Bengt Göransson samt delar intresset för olika ämnen, säger Katharina Eriksson. ABF verkar för en levande kultur i hela Sverige, och finns i landets samtliga kommuner. ABF är en av landets stora arrangörer av seminarier, debatter, författarträffar, konstutställningar, konserter, poesikvällar, föreläsningar och teaterföreställningar. För många människor är det enda möjligheten att ta del av kulturarrangemang, och att få möta olika kulturpersonligheter, och Katharina Eriksson ser många positiva effekter av alla dessa bildande möten. Vi får aktiva samhällsmedborgare som vill vara med och förändra samhället vilket faktiskt är en av ABFs viktigaste målsättningar. Det är också många ungdomar som får inspiration och utbyter idéer med de äldre, säger Katharina Eriksson. Även hos ABF Malmö ser man föreläsningsverksamheten som ett bra sätt att profilera sig, även om man hoppas att föreläsningar och debatter också ska leda till att publiken fördjupar sig i ämnet. Det berättar Lotta Holmberg, kulturansvarig på ABF Malmö. Men vi kan ju inte alltid räkna med att det ska leda vidare till studiecirklar. Där måste vi ändå våga ta ansvaret att satsa på själva debatten, säger Lotta Holmberg. Det är en medveten satsning från ABF-avdelningens sida att ABF ska befinna sig mitt i debatten. Lotta Holmberg ser också ett ökat intresse för samhällsfrågor hos de grupper Höst i honungslandet, Börsbubblan och journalistiken, Saker jag inte förstår och personer jag inte gillar, Snyggare än Sartre, Med uppenbar ABF mitt i debatten känsla för stil ett reportage om o manlighet, I maktens korridorer tankar om samhället och politik

9 huset. För många är det väl en socialdemokratisk borg. Man skulle kunna hårddra det och säga att ABF-huset är ett av arbetarrörelsens sista massmedium för våra idéer, säger Daniel Suhonen. Själva ABF-huset i Stockholm spelar en central roll i samhällsdebatten, menar Bengt Göransson, tidigare utbildningsminister och i Vi får ju aktiva samhällsmedborgare som vill vara med och förändra samhället vilket faktiskt är en av ABFs viktigaste målsättningar. Katharina Eriksson och föreningar som vill samarbeta med ABF. Vi initierar en del själva, men plockar också upp idéer som föreningar kommer med. Vi är i framkant när det gäller att driva de samhälleliga och socialpolitiska frågorna. Om man snabbt scannar över Malmös arena så står ABF för samhällsfrågorna, tycker Lotta Holmberg. Ur det perspektivet är massmedierna viktiga, och där menar hon att ABF arbetar för lite för att få press. Samtidigt är det mötet med de enskilda människorna som är det viktiga för oss. Tidigare var föreläsningar envägskommunikation, men nu har vi i hela folkbildningsvärlden skapat en metod där vi öppnar upp för samtal, en metod där deltagarnas funderingar är det viktiga, säger Lotta Holmberg. Ett av ABFs huvudmål är att ge människor utrymme att själva formulera sina drömmar och visioner. Kunskap kan inte ges till någon, utan måste erövras av varje individ. Redan 1923 skrev folkbildaren Rickard Sandler att Bildning är icke en anrättning som man köper färdiglagad. Här gäller, att envar lagar sin kost själv. Folkbildning handlar om öppenhet och bygger på synen att alla har något viktigt att tillföra diskussionen. Den kännetecknas av att den är fri och frivillig, fri från statlig styrning och frivillig för deltagarna. Lärandet bygger på människors egna erfarenheter, där nyfikenheten, ifrågasättandet, reflekterandet och handlingen är viktiga länkar i kunskapskedjan. När nyfikenheten finns ger föreläsningen möjlighet till tillfredsställelse. Föreläsningen vidgar tanken. Och här träffar publiken författaren eller politikern öga mot öga. Jag tycker om när det blir direktkontakt. I stället för att prata om poesi är det någon som läser sin poesi. Eller spelar sin musik. Vi breddar uttrycken. Det här blir ett alternativ till teve. Människor får vara med om något som bara sker den här kvällen och på den här platsen. Man får möta någon direkt, och man får ställa frågor, säger Daniel Suhonen, ABF Stockholm. Att ABF är just arbetarnas bildningsförbund syns kanske extra tydligt när man ser på föreläsnings- och seminarieverksamheten. Ofta är det ganska radikal debatt på ABF- dag frivilligarbetare i ABF-huset. Att jag nämner just huset är ingen slump. Hus föder tankar. Det handlar alltså inte bara om begåvade uppslag. Huset spelar en så central roll för ABFs funktion i Stockholm, säger han. Bengt Göransson, som tidigare även har varit chef för Folkets Husföreningarnas Riksorganisation menar att samlingslokalernas roll är betydelsefullare än många tror. Det finns många inom till exempel socialdemokratin som tycker att det går lika bra att ha debatter och seminarier i vilka lokaler som helst, till exempel i en skola. Och publiken ser kanske inte huset, de går för debattens skull. Men huset ger ändå signaler. ABF-huset är fysiskt synligt i Stockholm. Det förhållandet att det arrangeras så mycket samtidigt gör att mångfalden lyser i huset, säger Bengt Göransson. Det var i början av 90-talet som föreläsningsverksamheten tog fart hos ABF Stockholm, berättar Göran Eriksson började vi göra föreläsningskatalogen, med månadsrubriker att fylla. På hösten kom Bengt Göransson. Det tredje som hände var att jag började samarbeta med bokförlagen. Då blev ju spektrumet automatiskt väldigt stort. Man behöver inte ha världens fantasi för att hitta på seminarier och debatter kring några av alla de intressanta böcker som kommer ut, säger han. När satsningen på föreläsningar startade trodde Göran Eriksson och Bengt Göransson först att man kunde ha högst en föreläsning i veckan. Det fanns en rädsla för att publiken inte skulle hinna gå på så många föreläsningar, och istället bli stressad över att behöva välja mellan två eller flera likartade evenemang. Men de insåg snabbt att publiken inte var en, utan flera. Med många arrangemang ökade de den totala besöksfrekvensen medverkade på ABFs föreläsningar 2005 Med många föreläsningar stimulerar vi folk att välja åtminstone något. Man tror att man får mer om man koncentrerar sig på det som lockar folk, men då dör mångfalden, konstaterar Bengt Göransson. Mångfald innebär också att inte bara politiska meningsfränder bjuds in. Till exempel hade vi mycket intressanta partiledarluncher här under hösten, då fyra av partiledarna faktiskt själva fick disponera hela lunchtimmen. Ofta blir sådana möten, där publiken i hög grad är politiska motståndare till de medverkande, kul, för folk tycker att det är roligt att tänka själva och inte bli för styrda av en debattledare säger Bengt Göransson. Ett parti behöver arenor där man kan ställa ut och diskutera sina tvivel, och den funktionen fyller ABF, tycker han. Men då kan man inte hålla sig till de trygga mötena med arbetarrörelsens vänner, något som ibland väckt upprördhet hos medlemmar som tyckt att de motsatta åsikterna fått för stort utrymme. Man kan inte bjuda in någon som slaktoffer, tycker Bengt Göransson, som ger även meningsmotståndare mycket tid för att förklara sina idéer. Publiken måste kunna få dra sina egna slutsatser, så fungerar en demokrati. Och den demokratiska arbetsformen är mitt i debatten ~ 9

10 Vi jobbar för en demokratisering av rummet, väldigt antihierarkiskt. Det är ett sätt att plocka ner ämnen till en folkbildning bortom samhällets hierarkier. Lena Ulrika Rudeke viktig att värna och utveckla, tycker Sewilius Berg och Lena Ulrika Rudeke, ABF Göteborg, som i höstas fick Svenska Humanistiska Förbundets pris för lovvärt intellektuellt arbete, och för att deras arbete med föreläsningsverksamheten i Göteborg präglas av humanistiska ideal. Även under själva arrangemanget månar de om ett demokratiskt bemötande. Alla medverkande presenteras på samma sätt, både ministern Leif Pagrotsky och en lokal tyckare, och alla får lika mycket tid att tala på. Vi jobbar för en demokratisering av rummet, väldigt antihierarkiskt. Det är ett sätt att plocka ner ämnen till en folkbildning bortom samhällets hierarkier, säger Lena Ulrika Rudeke. Det är viktigt att även folkbildningen går i bräschen för de demokratiska värdena. Dels genom att ha en demokratisk form, men även innehållsmässigt, säger Sewilius Berg. Samhälle och politik har en egen rubrik 10 ~ mitt i debatten i ABF Göteborgs föreläsningsprogram, tillsammans med andra temarubriker som Litterära symposier, Föreläsningar från havet, FilosoForum och MedieTrappan. Under de senaste åren har ABF Göteborg skapat en rad mötesplatser i Göteborg, och levandegör den demokratiska processen i Göteborg med en väl balanserad mix av professionella tyckare från universiteten, lokalpolitiker och vanliga aktörer. När det gäller val av ämne tycker de att det är en stor fördel att arbeta i par. Ett gemensamt bollande kring ett programområde gör det lättare att ur folkbildningssynpunkt arbeta fritt med samtidshändelser, istället för att gå på den omedelbara frågan. Kanske har de redan diskuterat ett tema som plötsligt går att använda i samband med en aktuell händelse, och som placerar den aktuella händelsen i ett större perspektiv. Det är hela tiden en balansgång, mellan att bevaka och kommentera och att öppna upp, konstaterar Sewilius. Det finns ett behov av att ständigt befinna sig i en reflektion över vad folkbildning är och vad det kan innebära, tycker Lena Ulrika Rudeke. ABF måste kunna lyfta kritiska frågeställningar som tar sin utgångspunkt i folkbildningens värderingar, men vissa ämnen är mindre lämpliga, tycker de. Inte för att ämnet är för känsligt inom ABF, men för delar av publiken. Det finns ämnen man ska vara försiktig med. Konsekvenserna avgör mer än själva ämnet. Även sammanhanget ska vara folkbildande, och inte ett slagfält. Man ska kunna komma in på ett ABF-arrangemang och sitta i lugn och ro, säger Lena Ulrika Rudeke. Vi hade en serie om Israel och Palestina. Vid andra tillfället visades en film med våldsamma palestinier. Det blev en fruktansvärt hätsk stämning i lokalen. Det höll på att utbryta kalabalik, berättar Sewilius. Även om ABFs ämnen kan vara konfliktladdade har studieförbundets möten inte protesten som självändamål. Hit kommer man för att fördjupa sina kunskaper, inte för att tvinga på andra sina åsikter. Samtiden bakom oss, Älskade cykel, Vem står i skuld till vem?, Irak 2005 har jag en bomb under tröjan?, Onormal eller ovanlig? Musik ABF mitt i debatten som samhällskritik, Den delade staden seminarium om stadsutveckling och sociala klyftor i Malmö och Köpenhamn Ska folkbildning alltid vara lugn och stadgad? Eller ska vi kunna ha ämnen där känslorna svallar? Vi har haft långa diskussioner om detta, och utfallet är kanske inte det viktigaste, utan att man befinner sig i en ständig reflektion, säger Lena Ulrika Rudeke. Men om vi måste ha inhyrd vaktpersonal till en debatt kanske vi inte kan genomföra den, konstaterar Sewilius. Hur som helst kommer människor från hela västsverige till ABFs föreläsningar med slagkraftiga rubriker som Fadern, sonen och den heliga uppgörelsen, I huvudet på en kvinnlig minister eller Om lusten att döda och att döda lusten. Lena Ulrika och Sewilius arbetar mycket med att vinkla ämnet och skapa en lockande rubrik. Förutom medverkande är rubriken en stor publikdragande kraft. För en föreläsning är man styrd av innehållet, och tar fram en rubrik utifrån det. Har man ett program med inbokade deltagare, handlar det om att destillera fram och låta ett tema utkristallisera sig. Som bäst innehåller en rubrik tre moment: en snärtighet, en reflektion och ett gladlynt kritiskt moment, säger Lena Ulrika Rudeke. Varje led måste behandlas med samma professionalitet om arrangemanget ska bli lyckat. Ämnets vinkling, val av deltagare och inte minst pr-arbete. Det krävs en hel del för att locka publiken till ett evenemang i dag i den hårda konkurrensen med filmer, teatrar, föreläsningar, konserter och när tevekanalerna håller igång dygnet runt. Den nya folksporten nätsurfing gör sitt till för att hålla människor från offentliga lokaler. Under de senaste åren har Internet blivit en arena även för ABF. På höstens socialdemokratiska partikongress hade till exempel ABF Malmö tillsammans med ABFs förbundsexpedition en monter med temat ABF mitt i debatten där den virtuella debatten stod i fokus. En jämn folkström rörde sig in och ut ur montern där kongressdeltagarna uppmanades att ta kontroll över debatten, och bland annat erbjöds att lära sig blogga. Bloggen är en kanal från folk till folk, från folk till politiker, från politiker till folk utan att gå via mediefiltret. För att få synas i media måste man vara en del av en liten elit. Ett fåtal har nästan allt utrymme. ABF vill låta grupper komma till tals som inte gör det annars, på deras villkor, berättade Peter Johansson, ABF Malmö, i en artikel i höstas på abf.se. Lotta Holmberg, ABF Malmö, tycker att det är fascinerande att se hur stort intresset för bloggandet är, och ser det som ett fantastiskt demokratiskt hjälpmedel. Men hon ser också vad bloggandet saknar, till skillnad från ABFs föreläsningar, debatter, seminarier och studiecirklar. På nätet kan man ju inte använda kroppsspråket för att förmedla all den värme, gemenskap men också ilska och irritation som väcks i mötet mellan människor. Det kan ju vara lika fascinerande att gå hem från en föreläsning där känslorna svallat, som från en där vi alla tänker lika. Det kan vara just de upprörda känslor som öppnar för nya tankar. Det är också lätt att missta möjligheten att säga något för en garanti för att någon annan lyssnar. Internet och bloggandet är ju drömmen om den öppna demokratin. Du kan yttra dig på din hemsida, men ingen hittar den, säger Sewilius Berg. Fortfarande sker de bästa samtalen öga mot öga, i mötet med andra människor.

11 Mer än fullsatt seminariet Pamp eller ledare på ABF-huset i Stockholm. ABF Malmös monter på den socialdemokratiska partikongressen. Medborgarrättskämpen Abdirisak Aden på Socialistiskt forum på ABF-huset i Stockholm, ett arrangemang som lockade över personer. Amira Hass, israelisk journalist och författare, på Socialistiskt forum, ABF Stockholm. Finansminister Pär Nuder (vänster) och f.d. finansministern Kjell-Olof Feldt på samhällsekonomisk konferens i Västerås arrangerad av ABF och Socialdemokraterna. ABFs monter på Bok och biblioteksmässan i Göteborg bjöd på många miniseminarier.

12 Ahmed Yusuf på Socialistiskt forum på ABF-huset i Stockholm. Kylskåpspoesi i storformat fanns och användes flitigt i ABFs monter på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg.

13 Så arbetar förbundsexpeditionen Förbundsexpeditionen har ansvar för det förbundsövergripande arbetet inom ABF, ett arbete som utförs i linje med beslut fattade av förbundsledningen, förbunds och representantskapet. Förbundssekreteraren ansvarar för att arbetet på expeditionen organiseras och utförs på rätt sätt. De aktiviteter som förbundet genomför nationellt har till syfte att uppmuntra och sprida bildning och kultur. Vårt arbete riktar sig till flera olika målgrupper: medlemsorganisationernas och samarbetsorganisationernas företrädare och medlemmar, de anställda i hela ABF-organisationen, cirkelledarna, allmänheten, opinionsbildare inom kultur- och bildningsområdet med flera. ABF på Bok- och Biblioteksmässan Mitt i debatten var temat för ABFs monter på årets Bok- och biblioteksmässa i Göteborg. I samarbete med ABF Göteborg, ABF Malmö, ABF Stockholm och tidningen Fönstret genomförde informationsgruppen fyra spännande och intressanta seminariedagar. Exempel på ämnen var Latinamerikas nya rebeller, Bin Ladin i våra hjärtan och Vad vill du med folkbildningen? För tredje året i rad stod Helena Toresson, arkitekt på Wingårdhs, för formgivningen av ABFs monter. På långväggen fanns en magnetvägg med stora pratbubblor där mässbesökarna kunde författa egen poesi eller skriva funderingar om folkbildning. ABFs litteraturpris och Fönstrets kampsångpris delades ut i montern, och torsdagskvällens mingel var välbesökt. Pelle Andersson, Ulrika Knutson och ABFs Tomas Wennström deltog i söndagens kulturpolitiska debatt i montern. Kunskap om globala frågor ABF arrangerade under året många debatter, diskussioner och föredrag som behandlade internationella teman och perspektiv. Ämnen var bland annat situationen i Irak och vad som kan göras, invandring till Europa från tredje världen, politiska och personliga perspektiv på Libanon, muren mellan Palestina och Israel, folkhemsislam, utvecklingen i Latinamerika folkrörelser och arbetarstyrda företag, prostitution i Indien, Hiv/aids, gatubarn i Colombia, tio år efter Kvinnokonferensen i Peking, framtidens EU och Europa, organisationer i Sydafrika och situationen för människor i länder runt Östersjön. Ccentrala händelser inom ABF 2005 Medieutbildningar för ABFare Medieutbildningarna fortsatte. ABFare i Norrbotten och Värmland fick lära sig grunderna i nyhetsvärdering, pressarbete och krishantering. ABFs uppskattade mediehandbok används vid de praktiska övningarna där ABFare skriver egna pressmeddelanden, upprättar medieregister och skriver nyhetsnotiser. Bästa årsredovisningen 2004 För andra året i rad vann ABF Svenska Publishing-priset för bästa årsredovisning inom området organisationer. Motiveringen löd: För en årsredovisning där text, bilder, repro, papper och allt annat samverkar för att på ett mästerligt sätt spegla organisationen. Informationsgruppen mottog priset på Millesgården på Lidingö i november tillsammans med Lottie och Jonas Hallqvist från Graffoto, som stått för formgivningen och dessutom kapade hem ytterligare två designpris på galan. ABFs verksamhetsberättelse används bland annat för att synliggöra ABFs idéer och verksamhet för bland andra politiker, journalister och opinionsbildare av olika slag. ABFs tidskrift Fönstret var nominerad i kategorin Medlemstidningar. Krillan Ahlsén, Helene Oljons och Lottie & Jonas Hallqvist tar emot Publishingstatyetten. ABF hade en monter på den socialdemokratiska partikongressen i Malmö. ABF på kongresser ABF deltog under året i flera av våra medlemsorganisationers kongresser, exempelvis socialdemokraternas partikongress i Malmö, SAPs kommunkonferens i Stockholm, Broderskaps kongress och Metalls kongress. Informationsgruppen deltog också i kommunikationsarbetet inför och under ABFs medverkan på bland annat SSU-kongressen, en jämställdhetskonferens i Örebro, Socialistiskt Forum på ABF-huset i Stockholm och under politikerveckan i Almedalen på Gotland. centrala händelser ~ 13

ABFs verksamhetsberättelse 2013

ABFs verksamhetsberättelse 2013 Förbundsexpeditionen Box 522 101 30 Stockholm Telefon: 08-613 50 00 www.abf.se ABFs verksamhetsberättelse 13 Att motverka klassamhället är, och har alltid varit, en av ABFs stora utmaningar. Ge mest till

Läs mer

Röster om folkbildning och demokrati

Röster om folkbildning och demokrati F olkbildningsrådet utvärderar No 3 2001 Röster om folkbildning och demokrati En rapport från projektet Folkbildingen och de demokratiska utmaningarna Röster om folkbildning och demokrati En rapport från

Läs mer

Årsredovisning 2012. Studiefrämjandet, Riksförbundet

Årsredovisning 2012. Studiefrämjandet, Riksförbundet Årsredovisning 2012 Studiefrämjandet, Riksförbundet Innehåll Anders Manheden: Förmån få lära känna folkbildare 2 Om Studiefrämjandet 4 Året i korthet 6 Tjia Torpe: Folkbildning är hållbarhet 8 Människor

Läs mer

Arrangöra! - Om engagemang, arrangemang och hur du lyckas som arrangör.

Arrangöra! - Om engagemang, arrangemang och hur du lyckas som arrangör. Arrangöra! - Om engagemang, arrangemang och hur du lyckas som arrangör. Redaktör: Pernilla Alexandersson. Referensgrupp: Herman Geijer, Sara Bergsmark och Charlotta Nordblom Nellgård. Illustration och

Läs mer

Jag vill tacka er alla som deltagit för att ni tagit er tid att vara med idag.

Jag vill tacka er alla som deltagit för att ni tagit er tid att vara med idag. Nyheter från www.regeringen.se. -------------------------------------------------------- Tal Konferens om folkbildningen på Essinge konferenscenter, Stockholm 27 september 2005 Lena Hallengren, Förskole-

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1 Framsidan Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008 Från triss till ess En ny förvaltning tar form Framsidan 2/2008 1 Utlåningen av böcker och annat material sjunker på de flesta

Läs mer

Metoder & ideér som fungerar. i projekt för unga om jämställdhet

Metoder & ideér som fungerar. i projekt för unga om jämställdhet Metoder & ideér som fungerar i projekt för unga om jämställdhet Skriften kan rekvireras kostnadsfritt från fritidsförvaltningen i Jönköpings kommun, telefon 036-10 69 00. Kontaktperson: Liz Modin. Texter

Läs mer

Folkbildning mot rasism

Folkbildning mot rasism Folkbildning mot rasism Tio exempel från studieförbundens verksamhet Wallingatan 38, 111 24 Stockholm Telefon 08-402 01 50 Fax 08-402 01 59 fbf@studieforbunden.se www.studieforbunden Folkbildning mot

Läs mer

Ledarskap. Malmös nye stadsbibliotekarie. Pia Sundhage en hyllad ledare. Behrang Miri skriver nytt kapitel

Ledarskap. Malmös nye stadsbibliotekarie. Pia Sundhage en hyllad ledare. Behrang Miri skriver nytt kapitel Framsidan Aktuellt magasin om biblioteksfrågor från Kultur i Väst Nr 1 2013 Ledarskap Malmös nye stadsbibliotekarie Pia Sundhage en hyllad ledare Behrang Miri skriver nytt kapitel Ny satsning på bibliotekschefer

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

alt Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn #1 2007 30kr ISSN 1654-6067

alt Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn #1 2007 30kr ISSN 1654-6067 alt En annan värld är möjlig! Röster från en global rättviserörelse. #1 2007 30kr ISSN 1654-6067 Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn

Läs mer

En stark facklig utbildning och folkbildning

En stark facklig utbildning och folkbildning FACKLIG UTBILDNING 2005 En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det livslånga lärandet 2002 2004 Slutrapport FACKLIG UTBILDNING En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det

Läs mer

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112 LEDARE Regeringen saknar inte visioner Blå Skåne Runt om i världen rasar kriser av olika slag. I både USA och Europa slåss regeringar med skenande underskott och ohållbara system. I Sverige är situationen

Läs mer

Prot. 1998/99:87, 28 april. 14 Folkbildning. Föredrogs Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU10 Folkbildning. Anf. 177 LARS HJERTÉN (m):

Prot. 1998/99:87, 28 april. 14 Folkbildning. Föredrogs Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU10 Folkbildning. Anf. 177 LARS HJERTÉN (m): Prot. 1998/99:87, 28 april 14 Folkbildning Föredrogs Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU10 Folkbildning Anf. 177 LARS HJERTÉN (m): Fru talman! Det är fyra motioner som vi nu skall behandla. Alla berör

Läs mer

Bibliotek på andra ställen

Bibliotek på andra ställen Framsidan Aktuellt magasin om biblioteksfrågor från Kultur i Väst Nr 2 2013 Bibliotek på andra ställen En liter mjölk och en lånebok butik och bibliotek i ett Läsning på väg vägkrogarna som serverar litteratur

Läs mer

samarbete leder längre gör en annan värld möjlig

samarbete leder längre gör en annan värld möjlig Med i ABF samarbete leder längre gör en annan värld möjlig ABF Produktion: ABFs förbundsexpedition Foto: O mslag och sid 10 Kent Wärne Sid 4, 5, 6, 7, 19, 20: Jonas Hallqvist Sid 14: Mattias Vepsä Sid

Läs mer

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Förändrade utsikter Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Tidiga giftermål förbjuds i Sudan När ett nytt förslag till grundlag togs fram i södra Sudan förra året bidrog Rädda Barnen

Läs mer

Framtaget av IM research Maria Söderborg. Individuell Människohjälp. Studiecirkelmaterial

Framtaget av IM research Maria Söderborg. Individuell Människohjälp. Studiecirkelmaterial Framtaget av IM research Maria Söderborg Studiecirkelmaterial Omarbetad av Jonna Andersson december 2008 Välkommen till IMs studiecirkel IM är en svensk biståndsorganisation som bekämpar och synliggör

Läs mer

VIDGADE VYER, DJUPARE KUNSKAP OM BILDNING HÄR OCH NU FOTO: FREDRIK SVEDEMYR

VIDGADE VYER, DJUPARE KUNSKAP OM BILDNING HÄR OCH NU FOTO: FREDRIK SVEDEMYR VIDGADE VYER, DJUPARE KUNSKAP OM BILDNING HÄR OCH NU FOTO: FREDRIK SVEDEMYR Vidgade vyer, djupare kunskap om bildning här och nu Producerad av Kultur i Väst 2015. Boken är framtagen i ett samarbete mellan

Läs mer

I läsningens landskap

I läsningens landskap Framsidan Fram Aktuellt magasin om biblioteksfrågor från Kultur i Väst Nr 3 I läsningens landskap Naturen ökar läskunnigheten I huvudet på en läsambassadör Maja Lundgren om sitt bibliotek www.framsidan.net

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007-2009

Verksamhetsberättelse 2007-2009 Verksamhetsberättelse 2007-2009 GLÖD-kongressen 2009 Rådhuset, Malmö 2 Innehåll Organisation... 6 1. Kongressen 2007... 6 2. Förbundsstyrelsen... 6 3. Broderskapsdistrikten... 8 4. Broderskap i riksdagen...

Läs mer

Folkuniversitetet. Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet. Årsberättelse 2011

Folkuniversitetet. Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet. Årsberättelse 2011 Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet Årsberättelse 2011 1 FOLKUNIVERSITETETS MÅL Folkuniversitet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning. Vår verksamhetsidé

Läs mer

det mest grundläggande. Det rena, öppna mottagandet är lärandets förutsättning i alla lägen. Utan tillit sluter vi oss i försvarspositioner.

det mest grundläggande. Det rena, öppna mottagandet är lärandets förutsättning i alla lägen. Utan tillit sluter vi oss i försvarspositioner. ärkebiskopen 2 ärkebiskopen när jag skriver denna meditation över vår kyrka har det just gått nio år sedan jag tillträdde tjänsten som ärkebiskop. Det är också den sista verksamhetsberättelse som jag kommer

Läs mer

F olkbildningsrådet utvärderar. Cirkelledarskapet. No 2 2001. Eva Andersson. En intervju- och enkätstudie med cirkelledare

F olkbildningsrådet utvärderar. Cirkelledarskapet. No 2 2001. Eva Andersson. En intervju- och enkätstudie med cirkelledare F olkbildningsrådet utvärderar No 2 2001 Eva Andersson En intervju- och enkätstudie med cirkelledare En intervju- och enkätstudie med cirkelledare 1 En intervju- och enkätstudie med cirkelledare Eva Andersson

Läs mer

Jag är inte rasist men

Jag är inte rasist men Jag är inte rasist men Fem sätt som gör dig medveten om dina fördomar INTEGRATIONSVERKETS STENCILSERIE 2003:8 ISSN 1651-5676 Innehåll Förord 3 Film som visar vad respekt är Anti-rasistiska filmdagar 5

Läs mer

#13 hösten 2014 ISSN 1654-6660. icke-kommersiell skrift om (gatu-)kultur, social ekonomi och livet självt SPECIALNUMMER. På väg mot ett enat Malmö?

#13 hösten 2014 ISSN 1654-6660. icke-kommersiell skrift om (gatu-)kultur, social ekonomi och livet självt SPECIALNUMMER. På väg mot ett enat Malmö? Magasin Nic. icke-kommersiell skrift om (gatu-)kultur, social ekonomi och livet självt Allt är på riktigt #13 hösten 2014 ISSN 1654-6660 SPECIALNUMMER På väg mot ett enat Malmö? Magasin NIC har låtit föreningsnätverket

Läs mer

adoptivfamiljer Vi adoptivfamiljer nr 4 2010 1

adoptivfamiljer Vi adoptivfamiljer nr 4 2010 1 adoptivfamiljer MEDLEMSTIDNING FÖR FAMILJEFÖRENINGEN FÖR INTERNATIONELL ADOPTION NR 4 2010 Vi adoptivfamiljer nr 4 2010 1 ledare Den färggranna familjen Vi är alla olika. En del är långa, en del är korta,

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

För en levande demokrati

För en levande demokrati För en levande demokrati Regeringens satsning på dialog om samhällets värdegrund PAWEL FLATO I vår globaliserade värld sker förändringar snabbt. Samhället är inte detsamma i dag som det var för tjugo eller

Läs mer