ABF mitt i debatten. ABFs förbundssekreterare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ABF mitt i debatten. ABFs förbundssekreterare"

Transkript

1 ABF mitt i debatten under 2005 har Arbetarnas Bildningsförbund kraftigt minskat antalet deltagare i vår verksamhet. Året innan deltog i våra studiecirklar, under 2005 var det Det är en negativ trend som måste analyseras och brytas. Men trots vår minskning har ABF en fortsatt stark ställning. ABF, den breda folkbildningsrörelsen med djupa rötter i arbetarrörelsen, har på olika sätt deltagit i debatten, från det lilla till det stora. ABF-huset är ett av arbetarrörelsens sista massmedium för våra idéer. Så säger en ABFmedarbetare i verksamhetsberättelsens artikel om ABFs föreläsningsverksamhet, en verksamhet som har vuxit lavinartat de senaste åren. Och det är mitt i debatten som ABF ska befinna sig. Genom sin breda verksamhet skapar ABF många spännande möten och samtal, som alla är viktiga delar för att utveckla den demokratiska dimensionen. ABF är också en av Sveriges största kulturarrangörer och det vill vi fortsätta att vara. För många människor är ABFs kulturprogram den enda möjligheten att ta del av olika kulturarrangemang, och att få möta olika kulturpersonligheter. En överväldigande majoritet av landets kommuner saknar kulturinstitutioner utöver bibliotek. Kulturella upplevelser stimulerar vår fantasi, väcker nyfikenhet och ger upphov till nya tankar och idéer. Därför är kulturen en viktig del i folkbildningen och en grundläggande förutsättning för ett levande och aktivt medborgarskap har varit ett år när själva folkbildningen har befunnit sig mitt i debatten. Statsminister Göran Persson lovade i sin regeringsförklaring att folkbildningen inte ska vingklippas, och folkbildningsminister Lena Hallengren påbörjade arbetet med en ny folkbildningsproposition. Under året som gått har ABFs förbundsexpedition på många olika sätt och på olika nivåer försökt att påverka Folkbildningsrådets arbete med ett nytt fördelningssystem för statsbidraget. Den modell ABF förespråkade satte tydligt kvalitet före kvantitet fördjupning istället för timjakt. Folkbildningsrådet valde en annan väg. Naturligtvis kvarstår ambitionen om hög kvalitet hos ABF! Det är med glädje vi ger Dig möjlighet att läsa om en del av allt det som har hänt inom ABF under året. Elsie Bäcklund Sandberg ABFs förbundssekreterare

2 Utgiven av Arbetarnas Bildningsförbund Box 522, Stockholm Telefon: ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND ABF, Arbetarnas Bildningsförbund, är Sveriges största och äldsta studieförbund. ABF finns i hela Sverige och består av 61 olika medlemsorganisationer, som tillsammans formar ABF. Arbetarnas Bildningsförbund bildades 1912 som en samarbetsorganisation för bildningsarbete inom arbetarrörelsens politiska och fackliga grenar och konsumentkooperationen. Förutom grundarorganisationerna är bostadskooperationen, hyresgäströrelsen och organisationer för pensionärer, handikappade och invandrare anslutna till förbundet. ABF står för Arbetarnas Bildningsförbund, och klassperspektivet är inte mindre angeläget i dag än vid starten. Det innebär bland annat att vi strävar efter att minska de klyftor som vidgar sig alltmer i det svenska samhället. Vi tror på alla människors lika värde, att alla människor kan lära sig och att samhället går att påverka. Omslagsbilder: Jonas Hallqvist tog bilden på framsidan vid ett seminarium på ABF Stockholm, Lottie Hallqvist tog bilden av ABF-huset på baksidan. Foton: (sidhänvisning och placering på sidan uppifrån och från vänster) ABF Malmö: 42. Thomas Althin: 11:1, 13:2. Ralf Bergman: 30:1, 30:3. Anna von Brömssen: 11:6, 12:2, 13:1, 14:3. Johan Eklund: 30:2. José Figueroa: 15. Folkets Hus och Parker: 40. Lena Eriksson Freeman: 2, 18:3, 23:1, Föreningen för rättvisemärkt: 14:4. Jessica Gow/Pressens bild: 11:5. Gunna Grähs: 14:1 (illustration). Jörgen Hagelqvist/UNT: 20:1. Jonas Hallqvist: 4, 5, 9, 18:1, 19, 20:4, 24, 28. Lottie Hallqvist: 8. Kjell Hanseklint: 18:4. Claes Herrlander: 11:2, 11:3, 11:4, 12:1, 16:1, 16:2, 21:1, 35, 38, 39. Hans Jonsson: 31:1, 31:2. Petra Jonsson: 23:2. Cato Lein: 17:3. Janette Lindell: 18:2. Oscar Mattsson: 6, 7. Palmecentret: 44. Övriga bilder är tagna av medarbetare på ABFs förbundsexpedition. Produktion: ABFs informationsgrupp, övriga anställda på ABFs förbundsexpedition samt skribenterna Sofia Alsterhag och Agnes Franzén. Grafisk form och repro: Graffoto AB Tryck: Elanders Gummessons, Falköping 2006

3 Innehåll 4 ABF mitt i debatten 12 Centrala händelser 26 ABF på World Social Forum 28 Mats Berggren, ABFs litteraturstipendiat: Jag vill spränga könsrollerna i luften 30 SamC en administrativ revolution 32 Karl-Petter Thorwaldsson: Folkbildningen är ett andrum 35 ABFs remissvar 36 Verksamhetsförändringar 38 Centralt anställda och socialt bokslut 40 Medlemsorganisationer 42 Organisationer med samarbetsavtal 43 Centralt förtroendevalda 44 Representanter för ABF 46 ABF och samhällsbidragen 48 Förvaltningsberättelse 50 Räkenskaper 62 Revisionsberättelse 63 Tabeller och statistik

4 Klassamhällets kollektiva medvetande, Latinamerika de sociala rörelsernas kontinent, EU i kris konstitutionen lagd på is, Rapport ABF mitt i debatten från tomtens verkstad om leksaksindustrin i Kina, Skammen som fräter själen, Att vilja eller att måsta, Våld mot kvinnor utfört av män, Grönt julbord, Men klass då? FÖRELÄSNINGEN en inkörsport till tyngre folkbildning De senaste åren har intresset för ABFs föreläsningar växt stadigt. Under en timme kan vem som helst få veta mer om vad som helst i nästan vilken svensk stad som helst. ABF arrangerade förra året nära föreläsningar, seminarier och debatter. Där fanns plats för över en halv miljon nyfikna och debattsugna människor. Det fick bäras in många extrastolar när seminariet Pamp eller ledare ägde rum i ABFhuset i Stockholm i början av januari. Kvällen skulle ägnas åt ledarskapet i arbetarrörelsen. Medverkande var bland andra LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin och ABFs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson och en bred panel, med skilda åsikter och infallsvinklar. Ett hundratal människor kom och deltog i seminariet, lyssnade och ställde frågor. För en del blev kvällen kanske början till ett engagemang, i en studiecirkel eller som ny medlem i en förening. För andra gav seminariet en extra insikt att ta med sig tillbaka till den egna arbetsplatsen eller organisationen. Varje kväll lär sig människor något nytt på ABFs föreläsningar, debatter och seminarier runt om i Sverige. Under 2005 hade ABF arrangemang med sammanlagt deltagare. ABF ser som sin uppgift att skapa mötesplatser där människor får utrymme för en levande debatt, och på många håll i landet är det verksamheten med föreläsningar och debatter som växer. Ett exempel är ABF-huset på Sveavägen 41 i Stockholm sedan länge en oas för det offentliga samtalet. Hit strömmar människor för att lyssna på debatter, gå på seminarier, delta i en studiecirkel eller för att lyssna på föreläsningar med rubriker som: Klasssamhällets kollektiva medvetande, Rapport från tomtens verkstad om leksaksindustrin i Kina eller Den delade staden. Det är ämnen som mer än antyder ABFs värdegrund inom arbetarrörelsen, ett perspektiv som skiljer ABF från de övriga studieförbunden, konstaterar ABF Stockholms ombudsman Göran Eriksson. Det gäller både arbetarrörelseprofilen, och själva föreläsningsverksamheten. Det vi presenterar är en medveten och avancerad Föreläsningen är till intet förpliktande, folkbildningens»one night stand«. Daniel Suhonen Daniel Suhonen, programansvarig på ABF Stockholm. samhälls- och kulturdebatt, och det skiljer definitivt, säger han. När Göran Eriksson började på ABF 1980 låg föreläsningsverksamheten i stort sett på noll. Då stod ABF och studieförbunden i sin blomning när det gällde studiecirklar och kulturprogram, men 20 år efter tevemediets införande hade teve nästan helt slagit ut föreläsningsverksamheten i ABF-husen. När fredsrörelsen mot utplacering av kärnvapen i Västeuropa drog igång i mitten på 80-talet började ABF med förläsningar igen, och därefter har verksamheten stadigt växt. Det är uppenbart att studiecirklarna, som är ABFs kärnverksamhet, och föreläsningarna fyller olika behov, menar Göran Eriksson. Studiecirklar går man i för att det är roligt eller för att lära sig något. Föreläsningarna tar upp samhälls- och kulturfrågor. De kompletterar varandra, men ofta är cirklarna mer praktiska, säger han. Till skillnad från studiecirklarna är föreläsningarnas styrka just flexibiliteten för både arrangör och publik. Många tycker att det är svårt att binda upp sig för en studiecirkel om globalisering med tio träffar, men går gärna på en föreläsning i ämnet, konstaterar Daniel Suhonen, programansvarig på ABF Stockholm. Den som går på föreläsningar och debatter kan bestämma sig i sista minuten för att gå eller inte. Det ringer inte upp någon från ABF och frågar: Varför kom du inte till föreläsningen ikväll? Föreläsningen är till intet förpliktande, folkbildningens one night stand, säger Daniel Suhonen. Även för ABF som arrangör av föreläsningar är flexibiliteten en stor fördel som möjlig- 4~ mitt i debatten

5 Så många föreläsningar arrangerade ABF 2005

6 Programmen presenteras höst och vår i en färgstark, långsmal liten folder. Bläddrar man bakåt genom åren ser man en imponerande ämnesvariation; djupborrande i klassiska frågor lika väl som spetsiga trendkonfrontationer. En kraftsamling utöver det vanliga var den (n)ordiska litteraturstafett som arrangerades i april Lena Ulrika Rudeke och Sewilius Berg är ansvariga för föreläsningsverksamheten på ABF Göteborg. Journalisten Lis Hellström Sveningson i Göteborgsposten om ABF Göteborgs kulturarrangemang. Politiska vislaboratorier, Hasse & Tage i politiken, Katten i litteraturen, Mumbai Poetry Slam, Klassresor, Folkbildning mot rasism, ABF mitt i debatten Orden brinner i hjärnan, I beredskap med fru Lojal, Att läsa Elfride Jelinek Om man ska vara drastisk så innebär det demokratins död om det offentliga samtalet försvinner. Sewilius Berg gör att man alltid kan vara aktuell. Om studiecirklar har fokus på en grupp, så är gruppen målet. Med föreläsningarna är publiken målet, som en del av en samhällsdebatt. Ta till exempel kravallerna i Frankrike. De började på en helg, och senare samma vecka hade vi ett möte om det på ABF som drog 150 personer. Så kan folkbildningen ta tag i samhällsdebatten, säger Daniel Suhonen. Några månader senare hittar man kanske en studiecirkel om integration eller utsatta bostadsområden i studiecirkelprogrammet. Lena Ulrika Rudeke och Sewilius Berg är ansvariga för föreläsningsverksamheten på ABF Göteborg, och de framhåller föreläsningens roll som en del i den offentliga debatten. Studiecirkeln är det gedigna underarbetet och kärnan i folkbildningsverksamheten. Men cirkeln går inte ut och gör en replik i det offentliga rummet på samma sätt som en föreläsning eller en debatt kan göra, säger Lena Ulrika Rudeke. Det offentliga rummet måste erövras om och om igen, menar Sewilius Berg. Om man ska vara drastisk så innebär det demokratins död om det offentliga samtalet försvinner. Och det kan inte ersättas av det mediala samtalet, för det mediala samtalet syftar inte till de medverkandes ansvar. Men vid ett publikt framträdande som till exempel en föreläsning ligger det ju ett ansvar på samtliga i rummet att yttra sig, säger han. Här har ABF en viktig roll som aktör på den offentliga arenan, menar Lena Ulrika Rudeke. Många andra sitter i ett beroendeförhållande, men med folkbildning som sitt huvuduppdrag har ABF ett av de bästa utgångslägen för att lyfta olika frågor, även genuint känsliga frågor. Även om vi har en ägarsituation som skulle kunna vara styrande, så är vi friare i möjligheten att formulera och öppna upp samtal än många andra aktörer, säger hon. Både hon och Sewilius Berg har märkt hur uppskattat det är att ABF under senare år tagit en större plats i debatten. Både på publiken som strömmar till, och på att andra organisationer gärna deltar som samarbetspartners. Ryktet som ABF får av föreläsningsgrenen är inte oviktig för ABFs samlade roll i samhället, konstaterar Lena Ulrika Rudeke. Föreläsningarna och debatterna fungerar även som en affisch för ABFs övriga verksamhet. Även om man inte går på alla föreläsningar man läser om, lägger man märke till att de finns, menar Göran Eriksson, ABF Stockholm. Föreläsningsverksamheten är god PR för ABF, en lockvara för den som vill pröva något innan man engagerar sig djupare. Förhoppningsvis är föreläsningarna en inkörsport till tyngre folkbildning som studiecirkeln, menar Katharina Eriksson, kulturansvarig i ABF Västerbotten: Människor kommer ju i kontakt med oss på det sättet. Det är viktigt att vi visar oss så att de får chans att prata och se vilka vi är. Så att vi kan marknadsföra studiecirkeln. När de känner till oss och ser att vi är intresserade av samma frågor som de, blir det naturligt att vända sig till oss i fortsättningen, säger Katharina Eriksson. Hon ser att föreläsnings- och seminarieverksamheten betyder mycket för många människor. Folk går och väntar, och ringer och frågar om när de större, återkommande arrangemangen ska vara. Det lockar nog både att få möta intressanta föreläsare och att möta arrangörer och publik. Och känna att man gemen- 6~ mitt i debatten

7 Så många deltagare kom på ABFs föreläsningar 2005 Hitta ABF-arrangemang på nätet: Sedan hösten 2005 kan man hitta ABF-arrangemang i hela landet på abf.se. I arrangemangskalendern informerar många avdelningar om sina föreläsningar, seminarier och kulturprogram.

8 ABF har slagit upp portarna på vid gavel mot samtiden med ett program som sträcker sig från fullödiga författarporträtt till rykande aktuella inrikes- och utrikespolitiska debatter. Ett universitet, öppet för alla, i Stockholms city. Kerstin Vinterhed om ABF i en debatt med Birgit Munkhammar i Dagens Nyheter i november. 8~ mitt i debatten Att jag nämner just huset är ingen slump. Hus föder tankar. Det handlar alltså inte bara om begåvade uppslag. Huset spelar en så central roll för ABFs funktion i Stockholm. Bengt Göransson samt delar intresset för olika ämnen, säger Katharina Eriksson. ABF verkar för en levande kultur i hela Sverige, och finns i landets samtliga kommuner. ABF är en av landets stora arrangörer av seminarier, debatter, författarträffar, konstutställningar, konserter, poesikvällar, föreläsningar och teaterföreställningar. För många människor är det enda möjligheten att ta del av kulturarrangemang, och att få möta olika kulturpersonligheter, och Katharina Eriksson ser många positiva effekter av alla dessa bildande möten. Vi får aktiva samhällsmedborgare som vill vara med och förändra samhället vilket faktiskt är en av ABFs viktigaste målsättningar. Det är också många ungdomar som får inspiration och utbyter idéer med de äldre, säger Katharina Eriksson. Även hos ABF Malmö ser man föreläsningsverksamheten som ett bra sätt att profilera sig, även om man hoppas att föreläsningar och debatter också ska leda till att publiken fördjupar sig i ämnet. Det berättar Lotta Holmberg, kulturansvarig på ABF Malmö. Men vi kan ju inte alltid räkna med att det ska leda vidare till studiecirklar. Där måste vi ändå våga ta ansvaret att satsa på själva debatten, säger Lotta Holmberg. Det är en medveten satsning från ABF-avdelningens sida att ABF ska befinna sig mitt i debatten. Lotta Holmberg ser också ett ökat intresse för samhällsfrågor hos de grupper Höst i honungslandet, Börsbubblan och journalistiken, Saker jag inte förstår och personer jag inte gillar, Snyggare än Sartre, Med uppenbar ABF mitt i debatten känsla för stil ett reportage om o manlighet, I maktens korridorer tankar om samhället och politik

9 huset. För många är det väl en socialdemokratisk borg. Man skulle kunna hårddra det och säga att ABF-huset är ett av arbetarrörelsens sista massmedium för våra idéer, säger Daniel Suhonen. Själva ABF-huset i Stockholm spelar en central roll i samhällsdebatten, menar Bengt Göransson, tidigare utbildningsminister och i Vi får ju aktiva samhällsmedborgare som vill vara med och förändra samhället vilket faktiskt är en av ABFs viktigaste målsättningar. Katharina Eriksson och föreningar som vill samarbeta med ABF. Vi initierar en del själva, men plockar också upp idéer som föreningar kommer med. Vi är i framkant när det gäller att driva de samhälleliga och socialpolitiska frågorna. Om man snabbt scannar över Malmös arena så står ABF för samhällsfrågorna, tycker Lotta Holmberg. Ur det perspektivet är massmedierna viktiga, och där menar hon att ABF arbetar för lite för att få press. Samtidigt är det mötet med de enskilda människorna som är det viktiga för oss. Tidigare var föreläsningar envägskommunikation, men nu har vi i hela folkbildningsvärlden skapat en metod där vi öppnar upp för samtal, en metod där deltagarnas funderingar är det viktiga, säger Lotta Holmberg. Ett av ABFs huvudmål är att ge människor utrymme att själva formulera sina drömmar och visioner. Kunskap kan inte ges till någon, utan måste erövras av varje individ. Redan 1923 skrev folkbildaren Rickard Sandler att Bildning är icke en anrättning som man köper färdiglagad. Här gäller, att envar lagar sin kost själv. Folkbildning handlar om öppenhet och bygger på synen att alla har något viktigt att tillföra diskussionen. Den kännetecknas av att den är fri och frivillig, fri från statlig styrning och frivillig för deltagarna. Lärandet bygger på människors egna erfarenheter, där nyfikenheten, ifrågasättandet, reflekterandet och handlingen är viktiga länkar i kunskapskedjan. När nyfikenheten finns ger föreläsningen möjlighet till tillfredsställelse. Föreläsningen vidgar tanken. Och här träffar publiken författaren eller politikern öga mot öga. Jag tycker om när det blir direktkontakt. I stället för att prata om poesi är det någon som läser sin poesi. Eller spelar sin musik. Vi breddar uttrycken. Det här blir ett alternativ till teve. Människor får vara med om något som bara sker den här kvällen och på den här platsen. Man får möta någon direkt, och man får ställa frågor, säger Daniel Suhonen, ABF Stockholm. Att ABF är just arbetarnas bildningsförbund syns kanske extra tydligt när man ser på föreläsnings- och seminarieverksamheten. Ofta är det ganska radikal debatt på ABF- dag frivilligarbetare i ABF-huset. Att jag nämner just huset är ingen slump. Hus föder tankar. Det handlar alltså inte bara om begåvade uppslag. Huset spelar en så central roll för ABFs funktion i Stockholm, säger han. Bengt Göransson, som tidigare även har varit chef för Folkets Husföreningarnas Riksorganisation menar att samlingslokalernas roll är betydelsefullare än många tror. Det finns många inom till exempel socialdemokratin som tycker att det går lika bra att ha debatter och seminarier i vilka lokaler som helst, till exempel i en skola. Och publiken ser kanske inte huset, de går för debattens skull. Men huset ger ändå signaler. ABF-huset är fysiskt synligt i Stockholm. Det förhållandet att det arrangeras så mycket samtidigt gör att mångfalden lyser i huset, säger Bengt Göransson. Det var i början av 90-talet som föreläsningsverksamheten tog fart hos ABF Stockholm, berättar Göran Eriksson började vi göra föreläsningskatalogen, med månadsrubriker att fylla. På hösten kom Bengt Göransson. Det tredje som hände var att jag började samarbeta med bokförlagen. Då blev ju spektrumet automatiskt väldigt stort. Man behöver inte ha världens fantasi för att hitta på seminarier och debatter kring några av alla de intressanta böcker som kommer ut, säger han. När satsningen på föreläsningar startade trodde Göran Eriksson och Bengt Göransson först att man kunde ha högst en föreläsning i veckan. Det fanns en rädsla för att publiken inte skulle hinna gå på så många föreläsningar, och istället bli stressad över att behöva välja mellan två eller flera likartade evenemang. Men de insåg snabbt att publiken inte var en, utan flera. Med många arrangemang ökade de den totala besöksfrekvensen medverkade på ABFs föreläsningar 2005 Med många föreläsningar stimulerar vi folk att välja åtminstone något. Man tror att man får mer om man koncentrerar sig på det som lockar folk, men då dör mångfalden, konstaterar Bengt Göransson. Mångfald innebär också att inte bara politiska meningsfränder bjuds in. Till exempel hade vi mycket intressanta partiledarluncher här under hösten, då fyra av partiledarna faktiskt själva fick disponera hela lunchtimmen. Ofta blir sådana möten, där publiken i hög grad är politiska motståndare till de medverkande, kul, för folk tycker att det är roligt att tänka själva och inte bli för styrda av en debattledare säger Bengt Göransson. Ett parti behöver arenor där man kan ställa ut och diskutera sina tvivel, och den funktionen fyller ABF, tycker han. Men då kan man inte hålla sig till de trygga mötena med arbetarrörelsens vänner, något som ibland väckt upprördhet hos medlemmar som tyckt att de motsatta åsikterna fått för stort utrymme. Man kan inte bjuda in någon som slaktoffer, tycker Bengt Göransson, som ger även meningsmotståndare mycket tid för att förklara sina idéer. Publiken måste kunna få dra sina egna slutsatser, så fungerar en demokrati. Och den demokratiska arbetsformen är mitt i debatten ~ 9

10 Vi jobbar för en demokratisering av rummet, väldigt antihierarkiskt. Det är ett sätt att plocka ner ämnen till en folkbildning bortom samhällets hierarkier. Lena Ulrika Rudeke viktig att värna och utveckla, tycker Sewilius Berg och Lena Ulrika Rudeke, ABF Göteborg, som i höstas fick Svenska Humanistiska Förbundets pris för lovvärt intellektuellt arbete, och för att deras arbete med föreläsningsverksamheten i Göteborg präglas av humanistiska ideal. Även under själva arrangemanget månar de om ett demokratiskt bemötande. Alla medverkande presenteras på samma sätt, både ministern Leif Pagrotsky och en lokal tyckare, och alla får lika mycket tid att tala på. Vi jobbar för en demokratisering av rummet, väldigt antihierarkiskt. Det är ett sätt att plocka ner ämnen till en folkbildning bortom samhällets hierarkier, säger Lena Ulrika Rudeke. Det är viktigt att även folkbildningen går i bräschen för de demokratiska värdena. Dels genom att ha en demokratisk form, men även innehållsmässigt, säger Sewilius Berg. Samhälle och politik har en egen rubrik 10 ~ mitt i debatten i ABF Göteborgs föreläsningsprogram, tillsammans med andra temarubriker som Litterära symposier, Föreläsningar från havet, FilosoForum och MedieTrappan. Under de senaste åren har ABF Göteborg skapat en rad mötesplatser i Göteborg, och levandegör den demokratiska processen i Göteborg med en väl balanserad mix av professionella tyckare från universiteten, lokalpolitiker och vanliga aktörer. När det gäller val av ämne tycker de att det är en stor fördel att arbeta i par. Ett gemensamt bollande kring ett programområde gör det lättare att ur folkbildningssynpunkt arbeta fritt med samtidshändelser, istället för att gå på den omedelbara frågan. Kanske har de redan diskuterat ett tema som plötsligt går att använda i samband med en aktuell händelse, och som placerar den aktuella händelsen i ett större perspektiv. Det är hela tiden en balansgång, mellan att bevaka och kommentera och att öppna upp, konstaterar Sewilius. Det finns ett behov av att ständigt befinna sig i en reflektion över vad folkbildning är och vad det kan innebära, tycker Lena Ulrika Rudeke. ABF måste kunna lyfta kritiska frågeställningar som tar sin utgångspunkt i folkbildningens värderingar, men vissa ämnen är mindre lämpliga, tycker de. Inte för att ämnet är för känsligt inom ABF, men för delar av publiken. Det finns ämnen man ska vara försiktig med. Konsekvenserna avgör mer än själva ämnet. Även sammanhanget ska vara folkbildande, och inte ett slagfält. Man ska kunna komma in på ett ABF-arrangemang och sitta i lugn och ro, säger Lena Ulrika Rudeke. Vi hade en serie om Israel och Palestina. Vid andra tillfället visades en film med våldsamma palestinier. Det blev en fruktansvärt hätsk stämning i lokalen. Det höll på att utbryta kalabalik, berättar Sewilius. Även om ABFs ämnen kan vara konfliktladdade har studieförbundets möten inte protesten som självändamål. Hit kommer man för att fördjupa sina kunskaper, inte för att tvinga på andra sina åsikter. Samtiden bakom oss, Älskade cykel, Vem står i skuld till vem?, Irak 2005 har jag en bomb under tröjan?, Onormal eller ovanlig? Musik ABF mitt i debatten som samhällskritik, Den delade staden seminarium om stadsutveckling och sociala klyftor i Malmö och Köpenhamn Ska folkbildning alltid vara lugn och stadgad? Eller ska vi kunna ha ämnen där känslorna svallar? Vi har haft långa diskussioner om detta, och utfallet är kanske inte det viktigaste, utan att man befinner sig i en ständig reflektion, säger Lena Ulrika Rudeke. Men om vi måste ha inhyrd vaktpersonal till en debatt kanske vi inte kan genomföra den, konstaterar Sewilius. Hur som helst kommer människor från hela västsverige till ABFs föreläsningar med slagkraftiga rubriker som Fadern, sonen och den heliga uppgörelsen, I huvudet på en kvinnlig minister eller Om lusten att döda och att döda lusten. Lena Ulrika och Sewilius arbetar mycket med att vinkla ämnet och skapa en lockande rubrik. Förutom medverkande är rubriken en stor publikdragande kraft. För en föreläsning är man styrd av innehållet, och tar fram en rubrik utifrån det. Har man ett program med inbokade deltagare, handlar det om att destillera fram och låta ett tema utkristallisera sig. Som bäst innehåller en rubrik tre moment: en snärtighet, en reflektion och ett gladlynt kritiskt moment, säger Lena Ulrika Rudeke. Varje led måste behandlas med samma professionalitet om arrangemanget ska bli lyckat. Ämnets vinkling, val av deltagare och inte minst pr-arbete. Det krävs en hel del för att locka publiken till ett evenemang i dag i den hårda konkurrensen med filmer, teatrar, föreläsningar, konserter och när tevekanalerna håller igång dygnet runt. Den nya folksporten nätsurfing gör sitt till för att hålla människor från offentliga lokaler. Under de senaste åren har Internet blivit en arena även för ABF. På höstens socialdemokratiska partikongress hade till exempel ABF Malmö tillsammans med ABFs förbundsexpedition en monter med temat ABF mitt i debatten där den virtuella debatten stod i fokus. En jämn folkström rörde sig in och ut ur montern där kongressdeltagarna uppmanades att ta kontroll över debatten, och bland annat erbjöds att lära sig blogga. Bloggen är en kanal från folk till folk, från folk till politiker, från politiker till folk utan att gå via mediefiltret. För att få synas i media måste man vara en del av en liten elit. Ett fåtal har nästan allt utrymme. ABF vill låta grupper komma till tals som inte gör det annars, på deras villkor, berättade Peter Johansson, ABF Malmö, i en artikel i höstas på abf.se. Lotta Holmberg, ABF Malmö, tycker att det är fascinerande att se hur stort intresset för bloggandet är, och ser det som ett fantastiskt demokratiskt hjälpmedel. Men hon ser också vad bloggandet saknar, till skillnad från ABFs föreläsningar, debatter, seminarier och studiecirklar. På nätet kan man ju inte använda kroppsspråket för att förmedla all den värme, gemenskap men också ilska och irritation som väcks i mötet mellan människor. Det kan ju vara lika fascinerande att gå hem från en föreläsning där känslorna svallat, som från en där vi alla tänker lika. Det kan vara just de upprörda känslor som öppnar för nya tankar. Det är också lätt att missta möjligheten att säga något för en garanti för att någon annan lyssnar. Internet och bloggandet är ju drömmen om den öppna demokratin. Du kan yttra dig på din hemsida, men ingen hittar den, säger Sewilius Berg. Fortfarande sker de bästa samtalen öga mot öga, i mötet med andra människor.

11 Mer än fullsatt seminariet Pamp eller ledare på ABF-huset i Stockholm. ABF Malmös monter på den socialdemokratiska partikongressen. Medborgarrättskämpen Abdirisak Aden på Socialistiskt forum på ABF-huset i Stockholm, ett arrangemang som lockade över personer. Amira Hass, israelisk journalist och författare, på Socialistiskt forum, ABF Stockholm. Finansminister Pär Nuder (vänster) och f.d. finansministern Kjell-Olof Feldt på samhällsekonomisk konferens i Västerås arrangerad av ABF och Socialdemokraterna. ABFs monter på Bok och biblioteksmässan i Göteborg bjöd på många miniseminarier.

12 Ahmed Yusuf på Socialistiskt forum på ABF-huset i Stockholm. Kylskåpspoesi i storformat fanns och användes flitigt i ABFs monter på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg.

13 Så arbetar förbundsexpeditionen Förbundsexpeditionen har ansvar för det förbundsövergripande arbetet inom ABF, ett arbete som utförs i linje med beslut fattade av förbundsledningen, förbunds och representantskapet. Förbundssekreteraren ansvarar för att arbetet på expeditionen organiseras och utförs på rätt sätt. De aktiviteter som förbundet genomför nationellt har till syfte att uppmuntra och sprida bildning och kultur. Vårt arbete riktar sig till flera olika målgrupper: medlemsorganisationernas och samarbetsorganisationernas företrädare och medlemmar, de anställda i hela ABF-organisationen, cirkelledarna, allmänheten, opinionsbildare inom kultur- och bildningsområdet med flera. ABF på Bok- och Biblioteksmässan Mitt i debatten var temat för ABFs monter på årets Bok- och biblioteksmässa i Göteborg. I samarbete med ABF Göteborg, ABF Malmö, ABF Stockholm och tidningen Fönstret genomförde informationsgruppen fyra spännande och intressanta seminariedagar. Exempel på ämnen var Latinamerikas nya rebeller, Bin Ladin i våra hjärtan och Vad vill du med folkbildningen? För tredje året i rad stod Helena Toresson, arkitekt på Wingårdhs, för formgivningen av ABFs monter. På långväggen fanns en magnetvägg med stora pratbubblor där mässbesökarna kunde författa egen poesi eller skriva funderingar om folkbildning. ABFs litteraturpris och Fönstrets kampsångpris delades ut i montern, och torsdagskvällens mingel var välbesökt. Pelle Andersson, Ulrika Knutson och ABFs Tomas Wennström deltog i söndagens kulturpolitiska debatt i montern. Kunskap om globala frågor ABF arrangerade under året många debatter, diskussioner och föredrag som behandlade internationella teman och perspektiv. Ämnen var bland annat situationen i Irak och vad som kan göras, invandring till Europa från tredje världen, politiska och personliga perspektiv på Libanon, muren mellan Palestina och Israel, folkhemsislam, utvecklingen i Latinamerika folkrörelser och arbetarstyrda företag, prostitution i Indien, Hiv/aids, gatubarn i Colombia, tio år efter Kvinnokonferensen i Peking, framtidens EU och Europa, organisationer i Sydafrika och situationen för människor i länder runt Östersjön. Ccentrala händelser inom ABF 2005 Medieutbildningar för ABFare Medieutbildningarna fortsatte. ABFare i Norrbotten och Värmland fick lära sig grunderna i nyhetsvärdering, pressarbete och krishantering. ABFs uppskattade mediehandbok används vid de praktiska övningarna där ABFare skriver egna pressmeddelanden, upprättar medieregister och skriver nyhetsnotiser. Bästa årsredovisningen 2004 För andra året i rad vann ABF Svenska Publishing-priset för bästa årsredovisning inom området organisationer. Motiveringen löd: För en årsredovisning där text, bilder, repro, papper och allt annat samverkar för att på ett mästerligt sätt spegla organisationen. Informationsgruppen mottog priset på Millesgården på Lidingö i november tillsammans med Lottie och Jonas Hallqvist från Graffoto, som stått för formgivningen och dessutom kapade hem ytterligare två designpris på galan. ABFs verksamhetsberättelse används bland annat för att synliggöra ABFs idéer och verksamhet för bland andra politiker, journalister och opinionsbildare av olika slag. ABFs tidskrift Fönstret var nominerad i kategorin Medlemstidningar. Krillan Ahlsén, Helene Oljons och Lottie & Jonas Hallqvist tar emot Publishingstatyetten. ABF hade en monter på den socialdemokratiska partikongressen i Malmö. ABF på kongresser ABF deltog under året i flera av våra medlemsorganisationers kongresser, exempelvis socialdemokraternas partikongress i Malmö, SAPs kommunkonferens i Stockholm, Broderskaps kongress och Metalls kongress. Informationsgruppen deltog också i kommunikationsarbetet inför och under ABFs medverkan på bland annat SSU-kongressen, en jämställdhetskonferens i Örebro, Socialistiskt Forum på ABF-huset i Stockholm och under politikerveckan i Almedalen på Gotland. centrala händelser ~ 13

Cirkelledarutbildningar hösten 2011

Cirkelledarutbildningar hösten 2011 ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Västra Götaland Cirkelledarutbildningar hösten 2011 Välkommen till Cirkelledarutveckling i höst! Temadagarna Skrattet i studiecirkeln motivation och lust att lära Hur hänger

Läs mer

Central utbildningskatalog. Central utbildningskatalog CHÖSTEN 2010

Central utbildningskatalog. Central utbildningskatalog CHÖSTEN 2010 C Central utbildningskatalog Central utbildningskatalog CHÖSTEN 2010 C Centralt arrangerade utbildningar för ABFs centrala medlems organisationer och organisationer med samarbetsavtal hösten 2010 Arbetarnas

Läs mer

Politiska utbildningar Västbo - Östbo

Politiska utbildningar Västbo - Östbo 1 2015 Politiska utbildningar Västbo - Östbo 2 Studiecirkel Minst 3 personer träffas 3 gånger under 9 studietimmar = studiecirkel Så enkelt är det!!!! För att ABF skall kunna registrera en studiecirkel

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2012 med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Syften och motiv med statens stöd till folkbildningen Riksdagen har angett fyra syften med statens stöd till folkbildningen.

Läs mer

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND STUDIEPROGRAM 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND INLEDNING & INNEHÅLL I din hand har du nu studiefoldern för Socialdemokraterna Gotland 2007-2011. Här hittar du utbildningar, kurser och studiecirklar

Läs mer

ABF Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2015

ABF Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2015 Västra Götaland ABF Västra Götaland splan och budget 2015 GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG ABF Västra Götaland skall genom att bedriva ett ideologiskt förankrat folkbildningsarbete vara en tillgång och utvecklingsfaktor

Läs mer

LO-facken Avesta Studiekatalog Våren 2013

LO-facken Avesta Studiekatalog Våren 2013 LO-facken Avesta Studiekatalog Våren 2013 Vi lever i en tid av för mycket arbete och för lite bildning; en tid då människor är så flitiga att det blir dumma. Oscar Wilde LO-facken i Avesta samarbetar med

Läs mer

Central utbildningskatalog. Central utbildningskatalog

Central utbildningskatalog. Central utbildningskatalog ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Förbundsexpeditionen Box 522 101 30 Stockholm 08-613 50 00 www.abf.se C Central utbildningskatalog Central utbildningskatalog C Centralt arrangerade utbildningar för ABFs centrala

Läs mer

Studieprogram våren 2009

Studieprogram våren 2009 Studieprogram våren 2009 Medlemssidor Ny medlemsträff, Drop In Intro En chans för nyblivna medlemmar att under ett par timmar lära sig lite mer om partiet. En snabb översikt i vår ideologi erbjuds samt

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008)

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet Socialdemokraterna i Gävle Studieprogram 2008 INNEHÅLL Arbetarekommunens studieverksamhet

Läs mer

Cirkelledarutbildningar

Cirkelledarutbildningar Cirkelledarutbildningar våren 2012 ABF Västra Götaland 1 Välkommen till Cirkelledarutveckling i vår! Du har säkert hört det förut: Som cirkelledare är du vår viktigaste resurs för hög kvalitet i studieverksamheten.

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden

Verksamhetsplan 2014. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Verksamhetsplan 2014 Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Verksamhetsplan 2014 Studiefrämjandet Lidköping- Skarabygden Verksamhetsplanen utgår från Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2014, Studiefrämjandets

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Vem bestämmer vad du tänker? studiecirkel i mediekritik

Vem bestämmer vad du tänker? studiecirkel i mediekritik studiehandledning STUDIEHANDLEDNING Vem bestämmer vad du tänker? studiecirkel i mediekritik GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG 1 Vem bestämmer vad du tänker? Studiehandledning Den här studiehandledningen är ett

Läs mer

Ung i Seko Väst aktiviteter/utbildningar. 2015 Upp till 30 år

Ung i Seko Väst aktiviteter/utbildningar. 2015 Upp till 30 år Ung i Seko Väst aktiviteter/utbildningar 2015 Upp till 30 år TRÄFFA UNGA MEDLEMMAR FRÅN ANDRA FACKFÖRBUND. INTRESSANTA FÖRELÄSNINGAR KRING FACKET & SAMHÄLLET OCH DESSUTOM GOD MAT, LIVE MUSIK OCH SOMmAR

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2014 2015 SISU Idrottsutbildarna Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab September 2013 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För förbundsstyrelsens (FS) ledning av verksamheten

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Redovisning av regional konferens om Folkbildningens framsyn.

Redovisning av regional konferens om Folkbildningens framsyn. Redovisning av regional konferens om Folkbildningens framsyn. Studiefrämjandets avdelning i Uppsala 1. Fakta om rådslaget Tema/rubrik Position 2004 Marketing, Trends and Innovation Datum 2 juni, 2003 Plats

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING. Redo för nya perspektiv? GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG

STUDIEHANDLEDNING. Redo för nya perspektiv? GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG STUDIEHANDLEDNING Redo för nya perspektiv? GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG Studiehandledning Den här studiehandledningen är ett stöd för dig som cirkelledare och innehåller praktiska tips på hur du leder en

Läs mer

1. Studiefrämjandet är... 1. Partipolitiskt bundet X. Religiöst bundet 2. Partipolitiskt och religiöst obundet

1. Studiefrämjandet är... 1. Partipolitiskt bundet X. Religiöst bundet 2. Partipolitiskt och religiöst obundet Tipspromenad Syfte: Syftet med tipspromenaden är att repetera den information som ges på ledarintroduktionen för att deltagarna ska få ökade kunskaper om Studiefrämjandet & Folkbildningen. Tidsåtgång:

Läs mer

Studieförbunden i Bollebygd. Beskrivning av studieförbundens verksamhet 2014

Studieförbunden i Bollebygd. Beskrivning av studieförbundens verksamhet 2014 Studieförbunden i Bollebygd Beskrivning av studieförbundens verksamhet 2014 Inledning Denna, för studieförbunden, gemensamma verksamhetsbeskrivning syftar till att ge politiker och tjänstemän i Bollebygds

Läs mer

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10 Jämställdhetsintegrerad verksamhet 5.1 Den gemensamma värdegrunden Regeringens förslag: Statens stöd till folkbildningen skall bidra till att grundläggande demokratiska värden som alla människors lika

Läs mer

Regler 2012 för statsbidragsberättigad folkbildningsverksamhet

Regler 2012 för statsbidragsberättigad folkbildningsverksamhet Regler 2012 för statsbidragsberättigad folkbildningsverksamhet Snabbsammanfattning av viktiga nyheter i Regler 2012 Från 2012-01-01 gäller ett nytt fördelningssystem för statsbidrag till studieförbunden.

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel Ett litet steg Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter Innehåller handledning och spel Ett litet steg Design: Carl Heath Palmecentret Palmecentrets verksamhet inspireras avoch återspeglar Olof

Läs mer

Flexibelt lärande, IT och demokrati. Redovisning av NVL-projekt Stockholm november 2006

Flexibelt lärande, IT och demokrati. Redovisning av NVL-projekt Stockholm november 2006 Flexibelt lärande, IT och demokrati Redovisning av NVL-projekt Stockholm november 2006 1. Inledning Under perioden augusti 2005 till november 2006 har ett projekt i syfte att pröva och utveckla en modell

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

Utvärdering. SFK:s Årskonferens

Utvärdering. SFK:s Årskonferens Utvärdering SFK:s Årskonferens Bra innehåll 5=Instämmer helt 4 41 43 Medelvärde: 4,2 3 12 2 4 1=Instämmer inte alls 0 0 20 40 60 80 100 Procent Hur väl instämmer du i följande påstående? Innehållet i årets

Läs mer

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Övergripande - långsiktig inriktning på verksamheten Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

ABF-distriktet i Gävleborg VERKSAMHETSPLAN

ABF-distriktet i Gävleborg VERKSAMHETSPLAN 2012 ABF-distriktet i Gävleborg VERKSAMHETSPLAN INLEDNING Under 2011 har ABF Gävleborg prioriterat utveckling av cirkelledarutbildning genom att forma nya strategier för rekrytering och genomförande och

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Tvärpedagogiskt utvecklingsarbete. Lunnevads folkhögskola. Juni 2001

PROJEKTMATERIAL. Tvärpedagogiskt utvecklingsarbete. Lunnevads folkhögskola. Juni 2001 PROJEKTMATERIAL Lunnevads folkhögskola Juni 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning Utvecklingsprojekt för vuxenlärare:

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Studiehandledning. Kortfilm. på dina villkor. gör en annan värld möjlig

Studiehandledning. Kortfilm. på dina villkor. gör en annan värld möjlig Studiehandledning Kortfilm på dina villkor gör en annan värld möjlig Kortfilm på dina villkor Studiehandledning Studiehandledningen är ett stöd för dig som cirkelledare och innehåller tankar om hur man

Läs mer

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 1 SSU:s uppgift 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Vår uppgift är att samla unga människor med socialdemokratiska värderingar samt de unga som delar

Läs mer

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Communicare är en unik konferens där yrkesverksamma, forskare samt studenter inom kommunikationsbranschen samlas för att diskutera aktuella frågor. Konferensen

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

Med i ABF. samarbete leder längre

Med i ABF. samarbete leder längre Med i ABF samarbete leder längre En liten skrift som riktar sig till dig som har medlemskap eller samarbetsavtal med ABF, Arbetarnas Bildningsförbund, 27 kring din förenings studieverksamhet och kulturverksamhet.

Läs mer

Vår verksamhets plan

Vår verksamhets plan Vår verksamhets plan upswedens verksamhet bygger på en grundsyn att musik kan användas som ett verktyg för att öka människors förståelse för sig själva, sin omvärld och ge en känsla av sammanhang samtidigt

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Några tips om du man kan jobba med media och PR

Några tips om du man kan jobba med media och PR Några tips om du man kan jobba med media och PR 1. Höras och synas i media Idag är konkurrensen om medias utrymme stenhård. Den som vill synas och höras måste själv vara aktiv. Hur man lyckas beror mindre

Läs mer

Projektmaterial. Studiefrämjandet i Stockholm

Projektmaterial. Studiefrämjandet i Stockholm Projektmaterial ATT UTTRYCKA SIG I TEXT OCH BILD Studiefrämjandet i Stockholm Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Västerbottens SF Mikael Forsberg. Jämtland/Härjedalens SF Christer Mäki Ulf Persson. Värmlands SF Tapio Tikkanen Johnny Johansson

Västerbottens SF Mikael Forsberg. Jämtland/Härjedalens SF Christer Mäki Ulf Persson. Värmlands SF Tapio Tikkanen Johnny Johansson Skellefteå 2006-05-06 Rapport från Distriktsledarkonferensen 2 april 2006 Till Distriktsförbunden i Sveriges Schackförbund Konferensen Deltagare på konferensen var: SSF Ingvar Carlsson, SSF ordf. Göran

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Sisters Internationals Lokalgrupper

Sisters Internationals Lokalgrupper Sisters Internationals Lokalgrupper INNEHÅLL Verksamhetsbeskrivning av Sisters International Sverige sid 2 Riktlinjer för Sisters Internationals Lokalgrupper sid 3 Bildandet av en Lokalgrupp sid 7 Ekonomi

Läs mer

Alla deltagare får också ett exemplar av lärarhandledningen Att öppna nya världar.

Alla deltagare får också ett exemplar av lärarhandledningen Att öppna nya världar. Källa till webbadress: http://www.riksteatern.se/content/forelasningatt-oppna-nya-varldar-0 Om att gå på teater med barn i förskola och skola Att gå på teater kan vara en fantastisk upplevelse och bli

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET

UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET Ung Cancer är en ideel l organisation som arbetar för att förbättr a levnadsvillkoren för unga vuxna cancer drabbade. Med det menar vi unga vuxna mellan 16 30

Läs mer

REGLER FÖR REGIONBIDRAG TILL STUDIEFÖRBUNDENS REGIONALA VERKSAMHET

REGLER FÖR REGIONBIDRAG TILL STUDIEFÖRBUNDENS REGIONALA VERKSAMHET 021206 REGLER FÖR REGIONBIDRAG TILL STUDIEFÖRBUNDENS REGIONALA VERKSAMHET Regionen stödjer de fria och frivilliga bildningssträvandena. Folkbildningen är en del i samhällets demokratiska process och ger

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se TÄNK JAKT 2015 www.studieframjandet.se Studiefrämjandet Svenska Jägareförbundets studieförbund! Studiefrämjandet värdesätter samarbetet med våra medlemsorganisationer, där Svenska Jägareförbundet är ett

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

Demokrati och ekonomi

Demokrati och ekonomi Demokrati och ekonomi SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

SV Hallands verksamhetsplan 2015

SV Hallands verksamhetsplan 2015 SV Hallands verksamhetsplan 2015 Inledning Det övergripande målet, är att SV 2020 är det studieförbund som når och engagerar flest människor med olika bildningsaktiviteter. Detta ska ske genom en stark

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

PM Samtal om hållbarhet. Bakgrund

PM Samtal om hållbarhet. Bakgrund PM Samtal om hållbarhet Bakgrund I början på 80-talet uppstod en insikt inom näringslivet att gamla hierarkiska och patriarkaliska ledningsformer inte längre passade in i det moderna samhället. Jan Carlzon

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

Handledning för studiecirkel

Handledning för studiecirkel Handledning för studiecirkel Planering av cirkeln Som samordnare och cirkelledare är det din uppgift att tillsammans med gruppen sätta upp ramarna för träffarna och föra dem framåt. Här presenteras ett

Läs mer

IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET

IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET Om hur IOGT-NTO:s arbete gör skillnad TEXT: LINA STAAV, JOHNNY FOGLANDER TRYCK: FRIDHOLM & PARTNERS, 2013 GRAFISK FORM: PASADENA STUDIO IOGT-NTO:S SOCIALA VERKSAMHET 3 I din

Läs mer

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013 Inledning Folkbildningen i Västmanlands län är en garant för det demokratiska kvalitetsfyllda mötet och ger människor med olika bakgrund

Läs mer

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder Jag kallar er vänner Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder 1 Biblisk grund Den missionssyn som vuxit fram i Svenska Missionskyrkan när det gäller relationen till kyrkor

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Verksamhetsplanen presenterar riktlinjer för arbetet på förbundsnivån i Frisksportens Ungdomsförbund. Svenska

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Om medborgarskap och medborgarbildning

Om medborgarskap och medborgarbildning Om medborgarskap och medborgarbildning 50 Röster om folkbildning och demokrati Några röster Det som blivit tydligare för alla är att det är meningen att jag som boende i det här samhället ska ta ansvar

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

,!$-.&%"'2## #####+!0*6!&#-33#

,!$-.&%'2## #####+!0*6!&#-33# ,!$-.&%"'2## #####+!0*6!&#-33#!""#$%"!&'%(# )*&#%&+!"!#$!,#,!$-.&%"'#-/0# $123.('4%#&1""'40!"!&# '#"&-33%$)52,!2# '22!07(( )89:9;#

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen Människan är större Samtalshandledning för studiecirkeln Kerstin Selen Människan är större en bok för samtal om livet Skåne Stadsmission har med bidrag av författare, fotografer och illustratörer skapat

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER , De följande sidorna är en introduktion för er som vill vara med och påverka för ett en mer klimatsmart och rättvis värld. Vi börjar nu i klassrummet! Att vända sig

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

VILL DU VARA MED? FRAMTIDSKOMPIS ETT GIVANDE ÅTAGANDE DET ÄR UPP TILL OSS ALLA ATT GÖRA SKILLNAD

VILL DU VARA MED? FRAMTIDSKOMPIS ETT GIVANDE ÅTAGANDE DET ÄR UPP TILL OSS ALLA ATT GÖRA SKILLNAD Framtidskompis är Stiftelsen Framtidsgenerationens ömsesidiga mentorsprogram en konkret möjlighet för dig, ditt företag och era medarbetare att vara med och bygga framtidens samhälle. VILL DU VARA MED?

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2013 Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

ICF. International Coach Federation. Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter

ICF. International Coach Federation. Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter Ort Plats och Resultat vid fler aktiviteter Plats och Resultat Luleå Kulturens Hus Antal besökare/deltagare: ca 6-7 personer stannade

Läs mer

BIBLIOTEKARIEN BLOGGAR...

BIBLIOTEKARIEN BLOGGAR... Page 1 of 6 共 享 举 报 滥 用 情 况 下 一 个 博 客» 创 建 博 客 登 录 BIBLIOTEKARIEN BLOGGAR... EN BLOGG FRÅN OCH OM HTS BIBLIOTEK! DET HANDLAR OM DET SOM HAR HÄNT, HÄNDER OCH SKA HÄNDA. BLOGGEN GER OCKSÅ MÅNGA BOKTIPS PÅ

Läs mer

Barnets rättigheter - från teori till praktik

Barnets rättigheter - från teori till praktik Barnets rättigheter - från teori till praktik 18 september - 11 december 2013 Dokumentation Tillfälle 1-18 september Börja nu Sluta aldrig diskutera Definiera gemensamma begrepp på er arbetsplats Om man

Läs mer

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-19, 86 Informations- och marknadsföringspolicy för Eksjö kommun Syfte och mål Policyn anger mål och riktlinjer

Läs mer

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 Frisk & fri Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 2. Projektets syfte Syftet är att utveckla ett material som dels ger djupare kunskaper i ämnet än vad

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Den högre utbildningen i Dalarna har långa traditioner inom ingenjörsutbildning (Fahlu Bergsskola 1822), lärarutbildning (Folkskolelärarinneseminariet

Läs mer

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3 Bilaga 3 FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Summering av workshop 28 augusti i Åmål. Rapporten kommer att användas som underlag i arbetet

Läs mer