ABF mitt i debatten. ABFs förbundssekreterare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ABF mitt i debatten. ABFs förbundssekreterare"

Transkript

1 ABF mitt i debatten under 2005 har Arbetarnas Bildningsförbund kraftigt minskat antalet deltagare i vår verksamhet. Året innan deltog i våra studiecirklar, under 2005 var det Det är en negativ trend som måste analyseras och brytas. Men trots vår minskning har ABF en fortsatt stark ställning. ABF, den breda folkbildningsrörelsen med djupa rötter i arbetarrörelsen, har på olika sätt deltagit i debatten, från det lilla till det stora. ABF-huset är ett av arbetarrörelsens sista massmedium för våra idéer. Så säger en ABFmedarbetare i verksamhetsberättelsens artikel om ABFs föreläsningsverksamhet, en verksamhet som har vuxit lavinartat de senaste åren. Och det är mitt i debatten som ABF ska befinna sig. Genom sin breda verksamhet skapar ABF många spännande möten och samtal, som alla är viktiga delar för att utveckla den demokratiska dimensionen. ABF är också en av Sveriges största kulturarrangörer och det vill vi fortsätta att vara. För många människor är ABFs kulturprogram den enda möjligheten att ta del av olika kulturarrangemang, och att få möta olika kulturpersonligheter. En överväldigande majoritet av landets kommuner saknar kulturinstitutioner utöver bibliotek. Kulturella upplevelser stimulerar vår fantasi, väcker nyfikenhet och ger upphov till nya tankar och idéer. Därför är kulturen en viktig del i folkbildningen och en grundläggande förutsättning för ett levande och aktivt medborgarskap har varit ett år när själva folkbildningen har befunnit sig mitt i debatten. Statsminister Göran Persson lovade i sin regeringsförklaring att folkbildningen inte ska vingklippas, och folkbildningsminister Lena Hallengren påbörjade arbetet med en ny folkbildningsproposition. Under året som gått har ABFs förbundsexpedition på många olika sätt och på olika nivåer försökt att påverka Folkbildningsrådets arbete med ett nytt fördelningssystem för statsbidraget. Den modell ABF förespråkade satte tydligt kvalitet före kvantitet fördjupning istället för timjakt. Folkbildningsrådet valde en annan väg. Naturligtvis kvarstår ambitionen om hög kvalitet hos ABF! Det är med glädje vi ger Dig möjlighet att läsa om en del av allt det som har hänt inom ABF under året. Elsie Bäcklund Sandberg ABFs förbundssekreterare

2 Utgiven av Arbetarnas Bildningsförbund Box 522, Stockholm Telefon: ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND ABF, Arbetarnas Bildningsförbund, är Sveriges största och äldsta studieförbund. ABF finns i hela Sverige och består av 61 olika medlemsorganisationer, som tillsammans formar ABF. Arbetarnas Bildningsförbund bildades 1912 som en samarbetsorganisation för bildningsarbete inom arbetarrörelsens politiska och fackliga grenar och konsumentkooperationen. Förutom grundarorganisationerna är bostadskooperationen, hyresgäströrelsen och organisationer för pensionärer, handikappade och invandrare anslutna till förbundet. ABF står för Arbetarnas Bildningsförbund, och klassperspektivet är inte mindre angeläget i dag än vid starten. Det innebär bland annat att vi strävar efter att minska de klyftor som vidgar sig alltmer i det svenska samhället. Vi tror på alla människors lika värde, att alla människor kan lära sig och att samhället går att påverka. Omslagsbilder: Jonas Hallqvist tog bilden på framsidan vid ett seminarium på ABF Stockholm, Lottie Hallqvist tog bilden av ABF-huset på baksidan. Foton: (sidhänvisning och placering på sidan uppifrån och från vänster) ABF Malmö: 42. Thomas Althin: 11:1, 13:2. Ralf Bergman: 30:1, 30:3. Anna von Brömssen: 11:6, 12:2, 13:1, 14:3. Johan Eklund: 30:2. José Figueroa: 15. Folkets Hus och Parker: 40. Lena Eriksson Freeman: 2, 18:3, 23:1, Föreningen för rättvisemärkt: 14:4. Jessica Gow/Pressens bild: 11:5. Gunna Grähs: 14:1 (illustration). Jörgen Hagelqvist/UNT: 20:1. Jonas Hallqvist: 4, 5, 9, 18:1, 19, 20:4, 24, 28. Lottie Hallqvist: 8. Kjell Hanseklint: 18:4. Claes Herrlander: 11:2, 11:3, 11:4, 12:1, 16:1, 16:2, 21:1, 35, 38, 39. Hans Jonsson: 31:1, 31:2. Petra Jonsson: 23:2. Cato Lein: 17:3. Janette Lindell: 18:2. Oscar Mattsson: 6, 7. Palmecentret: 44. Övriga bilder är tagna av medarbetare på ABFs förbundsexpedition. Produktion: ABFs informationsgrupp, övriga anställda på ABFs förbundsexpedition samt skribenterna Sofia Alsterhag och Agnes Franzén. Grafisk form och repro: Graffoto AB Tryck: Elanders Gummessons, Falköping 2006

3 Innehåll 4 ABF mitt i debatten 12 Centrala händelser 26 ABF på World Social Forum 28 Mats Berggren, ABFs litteraturstipendiat: Jag vill spränga könsrollerna i luften 30 SamC en administrativ revolution 32 Karl-Petter Thorwaldsson: Folkbildningen är ett andrum 35 ABFs remissvar 36 Verksamhetsförändringar 38 Centralt anställda och socialt bokslut 40 Medlemsorganisationer 42 Organisationer med samarbetsavtal 43 Centralt förtroendevalda 44 Representanter för ABF 46 ABF och samhällsbidragen 48 Förvaltningsberättelse 50 Räkenskaper 62 Revisionsberättelse 63 Tabeller och statistik

4 Klassamhällets kollektiva medvetande, Latinamerika de sociala rörelsernas kontinent, EU i kris konstitutionen lagd på is, Rapport ABF mitt i debatten från tomtens verkstad om leksaksindustrin i Kina, Skammen som fräter själen, Att vilja eller att måsta, Våld mot kvinnor utfört av män, Grönt julbord, Men klass då? FÖRELÄSNINGEN en inkörsport till tyngre folkbildning De senaste åren har intresset för ABFs föreläsningar växt stadigt. Under en timme kan vem som helst få veta mer om vad som helst i nästan vilken svensk stad som helst. ABF arrangerade förra året nära föreläsningar, seminarier och debatter. Där fanns plats för över en halv miljon nyfikna och debattsugna människor. Det fick bäras in många extrastolar när seminariet Pamp eller ledare ägde rum i ABFhuset i Stockholm i början av januari. Kvällen skulle ägnas åt ledarskapet i arbetarrörelsen. Medverkande var bland andra LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin och ABFs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson och en bred panel, med skilda åsikter och infallsvinklar. Ett hundratal människor kom och deltog i seminariet, lyssnade och ställde frågor. För en del blev kvällen kanske början till ett engagemang, i en studiecirkel eller som ny medlem i en förening. För andra gav seminariet en extra insikt att ta med sig tillbaka till den egna arbetsplatsen eller organisationen. Varje kväll lär sig människor något nytt på ABFs föreläsningar, debatter och seminarier runt om i Sverige. Under 2005 hade ABF arrangemang med sammanlagt deltagare. ABF ser som sin uppgift att skapa mötesplatser där människor får utrymme för en levande debatt, och på många håll i landet är det verksamheten med föreläsningar och debatter som växer. Ett exempel är ABF-huset på Sveavägen 41 i Stockholm sedan länge en oas för det offentliga samtalet. Hit strömmar människor för att lyssna på debatter, gå på seminarier, delta i en studiecirkel eller för att lyssna på föreläsningar med rubriker som: Klasssamhällets kollektiva medvetande, Rapport från tomtens verkstad om leksaksindustrin i Kina eller Den delade staden. Det är ämnen som mer än antyder ABFs värdegrund inom arbetarrörelsen, ett perspektiv som skiljer ABF från de övriga studieförbunden, konstaterar ABF Stockholms ombudsman Göran Eriksson. Det gäller både arbetarrörelseprofilen, och själva föreläsningsverksamheten. Det vi presenterar är en medveten och avancerad Föreläsningen är till intet förpliktande, folkbildningens»one night stand«. Daniel Suhonen Daniel Suhonen, programansvarig på ABF Stockholm. samhälls- och kulturdebatt, och det skiljer definitivt, säger han. När Göran Eriksson började på ABF 1980 låg föreläsningsverksamheten i stort sett på noll. Då stod ABF och studieförbunden i sin blomning när det gällde studiecirklar och kulturprogram, men 20 år efter tevemediets införande hade teve nästan helt slagit ut föreläsningsverksamheten i ABF-husen. När fredsrörelsen mot utplacering av kärnvapen i Västeuropa drog igång i mitten på 80-talet började ABF med förläsningar igen, och därefter har verksamheten stadigt växt. Det är uppenbart att studiecirklarna, som är ABFs kärnverksamhet, och föreläsningarna fyller olika behov, menar Göran Eriksson. Studiecirklar går man i för att det är roligt eller för att lära sig något. Föreläsningarna tar upp samhälls- och kulturfrågor. De kompletterar varandra, men ofta är cirklarna mer praktiska, säger han. Till skillnad från studiecirklarna är föreläsningarnas styrka just flexibiliteten för både arrangör och publik. Många tycker att det är svårt att binda upp sig för en studiecirkel om globalisering med tio träffar, men går gärna på en föreläsning i ämnet, konstaterar Daniel Suhonen, programansvarig på ABF Stockholm. Den som går på föreläsningar och debatter kan bestämma sig i sista minuten för att gå eller inte. Det ringer inte upp någon från ABF och frågar: Varför kom du inte till föreläsningen ikväll? Föreläsningen är till intet förpliktande, folkbildningens one night stand, säger Daniel Suhonen. Även för ABF som arrangör av föreläsningar är flexibiliteten en stor fördel som möjlig- 4~ mitt i debatten

5 Så många föreläsningar arrangerade ABF 2005

6 Programmen presenteras höst och vår i en färgstark, långsmal liten folder. Bläddrar man bakåt genom åren ser man en imponerande ämnesvariation; djupborrande i klassiska frågor lika väl som spetsiga trendkonfrontationer. En kraftsamling utöver det vanliga var den (n)ordiska litteraturstafett som arrangerades i april Lena Ulrika Rudeke och Sewilius Berg är ansvariga för föreläsningsverksamheten på ABF Göteborg. Journalisten Lis Hellström Sveningson i Göteborgsposten om ABF Göteborgs kulturarrangemang. Politiska vislaboratorier, Hasse & Tage i politiken, Katten i litteraturen, Mumbai Poetry Slam, Klassresor, Folkbildning mot rasism, ABF mitt i debatten Orden brinner i hjärnan, I beredskap med fru Lojal, Att läsa Elfride Jelinek Om man ska vara drastisk så innebär det demokratins död om det offentliga samtalet försvinner. Sewilius Berg gör att man alltid kan vara aktuell. Om studiecirklar har fokus på en grupp, så är gruppen målet. Med föreläsningarna är publiken målet, som en del av en samhällsdebatt. Ta till exempel kravallerna i Frankrike. De började på en helg, och senare samma vecka hade vi ett möte om det på ABF som drog 150 personer. Så kan folkbildningen ta tag i samhällsdebatten, säger Daniel Suhonen. Några månader senare hittar man kanske en studiecirkel om integration eller utsatta bostadsområden i studiecirkelprogrammet. Lena Ulrika Rudeke och Sewilius Berg är ansvariga för föreläsningsverksamheten på ABF Göteborg, och de framhåller föreläsningens roll som en del i den offentliga debatten. Studiecirkeln är det gedigna underarbetet och kärnan i folkbildningsverksamheten. Men cirkeln går inte ut och gör en replik i det offentliga rummet på samma sätt som en föreläsning eller en debatt kan göra, säger Lena Ulrika Rudeke. Det offentliga rummet måste erövras om och om igen, menar Sewilius Berg. Om man ska vara drastisk så innebär det demokratins död om det offentliga samtalet försvinner. Och det kan inte ersättas av det mediala samtalet, för det mediala samtalet syftar inte till de medverkandes ansvar. Men vid ett publikt framträdande som till exempel en föreläsning ligger det ju ett ansvar på samtliga i rummet att yttra sig, säger han. Här har ABF en viktig roll som aktör på den offentliga arenan, menar Lena Ulrika Rudeke. Många andra sitter i ett beroendeförhållande, men med folkbildning som sitt huvuduppdrag har ABF ett av de bästa utgångslägen för att lyfta olika frågor, även genuint känsliga frågor. Även om vi har en ägarsituation som skulle kunna vara styrande, så är vi friare i möjligheten att formulera och öppna upp samtal än många andra aktörer, säger hon. Både hon och Sewilius Berg har märkt hur uppskattat det är att ABF under senare år tagit en större plats i debatten. Både på publiken som strömmar till, och på att andra organisationer gärna deltar som samarbetspartners. Ryktet som ABF får av föreläsningsgrenen är inte oviktig för ABFs samlade roll i samhället, konstaterar Lena Ulrika Rudeke. Föreläsningarna och debatterna fungerar även som en affisch för ABFs övriga verksamhet. Även om man inte går på alla föreläsningar man läser om, lägger man märke till att de finns, menar Göran Eriksson, ABF Stockholm. Föreläsningsverksamheten är god PR för ABF, en lockvara för den som vill pröva något innan man engagerar sig djupare. Förhoppningsvis är föreläsningarna en inkörsport till tyngre folkbildning som studiecirkeln, menar Katharina Eriksson, kulturansvarig i ABF Västerbotten: Människor kommer ju i kontakt med oss på det sättet. Det är viktigt att vi visar oss så att de får chans att prata och se vilka vi är. Så att vi kan marknadsföra studiecirkeln. När de känner till oss och ser att vi är intresserade av samma frågor som de, blir det naturligt att vända sig till oss i fortsättningen, säger Katharina Eriksson. Hon ser att föreläsnings- och seminarieverksamheten betyder mycket för många människor. Folk går och väntar, och ringer och frågar om när de större, återkommande arrangemangen ska vara. Det lockar nog både att få möta intressanta föreläsare och att möta arrangörer och publik. Och känna att man gemen- 6~ mitt i debatten

7 Så många deltagare kom på ABFs föreläsningar 2005 Hitta ABF-arrangemang på nätet: Sedan hösten 2005 kan man hitta ABF-arrangemang i hela landet på abf.se. I arrangemangskalendern informerar många avdelningar om sina föreläsningar, seminarier och kulturprogram.

8 ABF har slagit upp portarna på vid gavel mot samtiden med ett program som sträcker sig från fullödiga författarporträtt till rykande aktuella inrikes- och utrikespolitiska debatter. Ett universitet, öppet för alla, i Stockholms city. Kerstin Vinterhed om ABF i en debatt med Birgit Munkhammar i Dagens Nyheter i november. 8~ mitt i debatten Att jag nämner just huset är ingen slump. Hus föder tankar. Det handlar alltså inte bara om begåvade uppslag. Huset spelar en så central roll för ABFs funktion i Stockholm. Bengt Göransson samt delar intresset för olika ämnen, säger Katharina Eriksson. ABF verkar för en levande kultur i hela Sverige, och finns i landets samtliga kommuner. ABF är en av landets stora arrangörer av seminarier, debatter, författarträffar, konstutställningar, konserter, poesikvällar, föreläsningar och teaterföreställningar. För många människor är det enda möjligheten att ta del av kulturarrangemang, och att få möta olika kulturpersonligheter, och Katharina Eriksson ser många positiva effekter av alla dessa bildande möten. Vi får aktiva samhällsmedborgare som vill vara med och förändra samhället vilket faktiskt är en av ABFs viktigaste målsättningar. Det är också många ungdomar som får inspiration och utbyter idéer med de äldre, säger Katharina Eriksson. Även hos ABF Malmö ser man föreläsningsverksamheten som ett bra sätt att profilera sig, även om man hoppas att föreläsningar och debatter också ska leda till att publiken fördjupar sig i ämnet. Det berättar Lotta Holmberg, kulturansvarig på ABF Malmö. Men vi kan ju inte alltid räkna med att det ska leda vidare till studiecirklar. Där måste vi ändå våga ta ansvaret att satsa på själva debatten, säger Lotta Holmberg. Det är en medveten satsning från ABF-avdelningens sida att ABF ska befinna sig mitt i debatten. Lotta Holmberg ser också ett ökat intresse för samhällsfrågor hos de grupper Höst i honungslandet, Börsbubblan och journalistiken, Saker jag inte förstår och personer jag inte gillar, Snyggare än Sartre, Med uppenbar ABF mitt i debatten känsla för stil ett reportage om o manlighet, I maktens korridorer tankar om samhället och politik

9 huset. För många är det väl en socialdemokratisk borg. Man skulle kunna hårddra det och säga att ABF-huset är ett av arbetarrörelsens sista massmedium för våra idéer, säger Daniel Suhonen. Själva ABF-huset i Stockholm spelar en central roll i samhällsdebatten, menar Bengt Göransson, tidigare utbildningsminister och i Vi får ju aktiva samhällsmedborgare som vill vara med och förändra samhället vilket faktiskt är en av ABFs viktigaste målsättningar. Katharina Eriksson och föreningar som vill samarbeta med ABF. Vi initierar en del själva, men plockar också upp idéer som föreningar kommer med. Vi är i framkant när det gäller att driva de samhälleliga och socialpolitiska frågorna. Om man snabbt scannar över Malmös arena så står ABF för samhällsfrågorna, tycker Lotta Holmberg. Ur det perspektivet är massmedierna viktiga, och där menar hon att ABF arbetar för lite för att få press. Samtidigt är det mötet med de enskilda människorna som är det viktiga för oss. Tidigare var föreläsningar envägskommunikation, men nu har vi i hela folkbildningsvärlden skapat en metod där vi öppnar upp för samtal, en metod där deltagarnas funderingar är det viktiga, säger Lotta Holmberg. Ett av ABFs huvudmål är att ge människor utrymme att själva formulera sina drömmar och visioner. Kunskap kan inte ges till någon, utan måste erövras av varje individ. Redan 1923 skrev folkbildaren Rickard Sandler att Bildning är icke en anrättning som man köper färdiglagad. Här gäller, att envar lagar sin kost själv. Folkbildning handlar om öppenhet och bygger på synen att alla har något viktigt att tillföra diskussionen. Den kännetecknas av att den är fri och frivillig, fri från statlig styrning och frivillig för deltagarna. Lärandet bygger på människors egna erfarenheter, där nyfikenheten, ifrågasättandet, reflekterandet och handlingen är viktiga länkar i kunskapskedjan. När nyfikenheten finns ger föreläsningen möjlighet till tillfredsställelse. Föreläsningen vidgar tanken. Och här träffar publiken författaren eller politikern öga mot öga. Jag tycker om när det blir direktkontakt. I stället för att prata om poesi är det någon som läser sin poesi. Eller spelar sin musik. Vi breddar uttrycken. Det här blir ett alternativ till teve. Människor får vara med om något som bara sker den här kvällen och på den här platsen. Man får möta någon direkt, och man får ställa frågor, säger Daniel Suhonen, ABF Stockholm. Att ABF är just arbetarnas bildningsförbund syns kanske extra tydligt när man ser på föreläsnings- och seminarieverksamheten. Ofta är det ganska radikal debatt på ABF- dag frivilligarbetare i ABF-huset. Att jag nämner just huset är ingen slump. Hus föder tankar. Det handlar alltså inte bara om begåvade uppslag. Huset spelar en så central roll för ABFs funktion i Stockholm, säger han. Bengt Göransson, som tidigare även har varit chef för Folkets Husföreningarnas Riksorganisation menar att samlingslokalernas roll är betydelsefullare än många tror. Det finns många inom till exempel socialdemokratin som tycker att det går lika bra att ha debatter och seminarier i vilka lokaler som helst, till exempel i en skola. Och publiken ser kanske inte huset, de går för debattens skull. Men huset ger ändå signaler. ABF-huset är fysiskt synligt i Stockholm. Det förhållandet att det arrangeras så mycket samtidigt gör att mångfalden lyser i huset, säger Bengt Göransson. Det var i början av 90-talet som föreläsningsverksamheten tog fart hos ABF Stockholm, berättar Göran Eriksson började vi göra föreläsningskatalogen, med månadsrubriker att fylla. På hösten kom Bengt Göransson. Det tredje som hände var att jag började samarbeta med bokförlagen. Då blev ju spektrumet automatiskt väldigt stort. Man behöver inte ha världens fantasi för att hitta på seminarier och debatter kring några av alla de intressanta böcker som kommer ut, säger han. När satsningen på föreläsningar startade trodde Göran Eriksson och Bengt Göransson först att man kunde ha högst en föreläsning i veckan. Det fanns en rädsla för att publiken inte skulle hinna gå på så många föreläsningar, och istället bli stressad över att behöva välja mellan två eller flera likartade evenemang. Men de insåg snabbt att publiken inte var en, utan flera. Med många arrangemang ökade de den totala besöksfrekvensen medverkade på ABFs föreläsningar 2005 Med många föreläsningar stimulerar vi folk att välja åtminstone något. Man tror att man får mer om man koncentrerar sig på det som lockar folk, men då dör mångfalden, konstaterar Bengt Göransson. Mångfald innebär också att inte bara politiska meningsfränder bjuds in. Till exempel hade vi mycket intressanta partiledarluncher här under hösten, då fyra av partiledarna faktiskt själva fick disponera hela lunchtimmen. Ofta blir sådana möten, där publiken i hög grad är politiska motståndare till de medverkande, kul, för folk tycker att det är roligt att tänka själva och inte bli för styrda av en debattledare säger Bengt Göransson. Ett parti behöver arenor där man kan ställa ut och diskutera sina tvivel, och den funktionen fyller ABF, tycker han. Men då kan man inte hålla sig till de trygga mötena med arbetarrörelsens vänner, något som ibland väckt upprördhet hos medlemmar som tyckt att de motsatta åsikterna fått för stort utrymme. Man kan inte bjuda in någon som slaktoffer, tycker Bengt Göransson, som ger även meningsmotståndare mycket tid för att förklara sina idéer. Publiken måste kunna få dra sina egna slutsatser, så fungerar en demokrati. Och den demokratiska arbetsformen är mitt i debatten ~ 9

10 Vi jobbar för en demokratisering av rummet, väldigt antihierarkiskt. Det är ett sätt att plocka ner ämnen till en folkbildning bortom samhällets hierarkier. Lena Ulrika Rudeke viktig att värna och utveckla, tycker Sewilius Berg och Lena Ulrika Rudeke, ABF Göteborg, som i höstas fick Svenska Humanistiska Förbundets pris för lovvärt intellektuellt arbete, och för att deras arbete med föreläsningsverksamheten i Göteborg präglas av humanistiska ideal. Även under själva arrangemanget månar de om ett demokratiskt bemötande. Alla medverkande presenteras på samma sätt, både ministern Leif Pagrotsky och en lokal tyckare, och alla får lika mycket tid att tala på. Vi jobbar för en demokratisering av rummet, väldigt antihierarkiskt. Det är ett sätt att plocka ner ämnen till en folkbildning bortom samhällets hierarkier, säger Lena Ulrika Rudeke. Det är viktigt att även folkbildningen går i bräschen för de demokratiska värdena. Dels genom att ha en demokratisk form, men även innehållsmässigt, säger Sewilius Berg. Samhälle och politik har en egen rubrik 10 ~ mitt i debatten i ABF Göteborgs föreläsningsprogram, tillsammans med andra temarubriker som Litterära symposier, Föreläsningar från havet, FilosoForum och MedieTrappan. Under de senaste åren har ABF Göteborg skapat en rad mötesplatser i Göteborg, och levandegör den demokratiska processen i Göteborg med en väl balanserad mix av professionella tyckare från universiteten, lokalpolitiker och vanliga aktörer. När det gäller val av ämne tycker de att det är en stor fördel att arbeta i par. Ett gemensamt bollande kring ett programområde gör det lättare att ur folkbildningssynpunkt arbeta fritt med samtidshändelser, istället för att gå på den omedelbara frågan. Kanske har de redan diskuterat ett tema som plötsligt går att använda i samband med en aktuell händelse, och som placerar den aktuella händelsen i ett större perspektiv. Det är hela tiden en balansgång, mellan att bevaka och kommentera och att öppna upp, konstaterar Sewilius. Det finns ett behov av att ständigt befinna sig i en reflektion över vad folkbildning är och vad det kan innebära, tycker Lena Ulrika Rudeke. ABF måste kunna lyfta kritiska frågeställningar som tar sin utgångspunkt i folkbildningens värderingar, men vissa ämnen är mindre lämpliga, tycker de. Inte för att ämnet är för känsligt inom ABF, men för delar av publiken. Det finns ämnen man ska vara försiktig med. Konsekvenserna avgör mer än själva ämnet. Även sammanhanget ska vara folkbildande, och inte ett slagfält. Man ska kunna komma in på ett ABF-arrangemang och sitta i lugn och ro, säger Lena Ulrika Rudeke. Vi hade en serie om Israel och Palestina. Vid andra tillfället visades en film med våldsamma palestinier. Det blev en fruktansvärt hätsk stämning i lokalen. Det höll på att utbryta kalabalik, berättar Sewilius. Även om ABFs ämnen kan vara konfliktladdade har studieförbundets möten inte protesten som självändamål. Hit kommer man för att fördjupa sina kunskaper, inte för att tvinga på andra sina åsikter. Samtiden bakom oss, Älskade cykel, Vem står i skuld till vem?, Irak 2005 har jag en bomb under tröjan?, Onormal eller ovanlig? Musik ABF mitt i debatten som samhällskritik, Den delade staden seminarium om stadsutveckling och sociala klyftor i Malmö och Köpenhamn Ska folkbildning alltid vara lugn och stadgad? Eller ska vi kunna ha ämnen där känslorna svallar? Vi har haft långa diskussioner om detta, och utfallet är kanske inte det viktigaste, utan att man befinner sig i en ständig reflektion, säger Lena Ulrika Rudeke. Men om vi måste ha inhyrd vaktpersonal till en debatt kanske vi inte kan genomföra den, konstaterar Sewilius. Hur som helst kommer människor från hela västsverige till ABFs föreläsningar med slagkraftiga rubriker som Fadern, sonen och den heliga uppgörelsen, I huvudet på en kvinnlig minister eller Om lusten att döda och att döda lusten. Lena Ulrika och Sewilius arbetar mycket med att vinkla ämnet och skapa en lockande rubrik. Förutom medverkande är rubriken en stor publikdragande kraft. För en föreläsning är man styrd av innehållet, och tar fram en rubrik utifrån det. Har man ett program med inbokade deltagare, handlar det om att destillera fram och låta ett tema utkristallisera sig. Som bäst innehåller en rubrik tre moment: en snärtighet, en reflektion och ett gladlynt kritiskt moment, säger Lena Ulrika Rudeke. Varje led måste behandlas med samma professionalitet om arrangemanget ska bli lyckat. Ämnets vinkling, val av deltagare och inte minst pr-arbete. Det krävs en hel del för att locka publiken till ett evenemang i dag i den hårda konkurrensen med filmer, teatrar, föreläsningar, konserter och när tevekanalerna håller igång dygnet runt. Den nya folksporten nätsurfing gör sitt till för att hålla människor från offentliga lokaler. Under de senaste åren har Internet blivit en arena även för ABF. På höstens socialdemokratiska partikongress hade till exempel ABF Malmö tillsammans med ABFs förbundsexpedition en monter med temat ABF mitt i debatten där den virtuella debatten stod i fokus. En jämn folkström rörde sig in och ut ur montern där kongressdeltagarna uppmanades att ta kontroll över debatten, och bland annat erbjöds att lära sig blogga. Bloggen är en kanal från folk till folk, från folk till politiker, från politiker till folk utan att gå via mediefiltret. För att få synas i media måste man vara en del av en liten elit. Ett fåtal har nästan allt utrymme. ABF vill låta grupper komma till tals som inte gör det annars, på deras villkor, berättade Peter Johansson, ABF Malmö, i en artikel i höstas på abf.se. Lotta Holmberg, ABF Malmö, tycker att det är fascinerande att se hur stort intresset för bloggandet är, och ser det som ett fantastiskt demokratiskt hjälpmedel. Men hon ser också vad bloggandet saknar, till skillnad från ABFs föreläsningar, debatter, seminarier och studiecirklar. På nätet kan man ju inte använda kroppsspråket för att förmedla all den värme, gemenskap men också ilska och irritation som väcks i mötet mellan människor. Det kan ju vara lika fascinerande att gå hem från en föreläsning där känslorna svallat, som från en där vi alla tänker lika. Det kan vara just de upprörda känslor som öppnar för nya tankar. Det är också lätt att missta möjligheten att säga något för en garanti för att någon annan lyssnar. Internet och bloggandet är ju drömmen om den öppna demokratin. Du kan yttra dig på din hemsida, men ingen hittar den, säger Sewilius Berg. Fortfarande sker de bästa samtalen öga mot öga, i mötet med andra människor.

11 Mer än fullsatt seminariet Pamp eller ledare på ABF-huset i Stockholm. ABF Malmös monter på den socialdemokratiska partikongressen. Medborgarrättskämpen Abdirisak Aden på Socialistiskt forum på ABF-huset i Stockholm, ett arrangemang som lockade över personer. Amira Hass, israelisk journalist och författare, på Socialistiskt forum, ABF Stockholm. Finansminister Pär Nuder (vänster) och f.d. finansministern Kjell-Olof Feldt på samhällsekonomisk konferens i Västerås arrangerad av ABF och Socialdemokraterna. ABFs monter på Bok och biblioteksmässan i Göteborg bjöd på många miniseminarier.

12 Ahmed Yusuf på Socialistiskt forum på ABF-huset i Stockholm. Kylskåpspoesi i storformat fanns och användes flitigt i ABFs monter på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg.

13 Så arbetar förbundsexpeditionen Förbundsexpeditionen har ansvar för det förbundsövergripande arbetet inom ABF, ett arbete som utförs i linje med beslut fattade av förbundsledningen, förbunds och representantskapet. Förbundssekreteraren ansvarar för att arbetet på expeditionen organiseras och utförs på rätt sätt. De aktiviteter som förbundet genomför nationellt har till syfte att uppmuntra och sprida bildning och kultur. Vårt arbete riktar sig till flera olika målgrupper: medlemsorganisationernas och samarbetsorganisationernas företrädare och medlemmar, de anställda i hela ABF-organisationen, cirkelledarna, allmänheten, opinionsbildare inom kultur- och bildningsområdet med flera. ABF på Bok- och Biblioteksmässan Mitt i debatten var temat för ABFs monter på årets Bok- och biblioteksmässa i Göteborg. I samarbete med ABF Göteborg, ABF Malmö, ABF Stockholm och tidningen Fönstret genomförde informationsgruppen fyra spännande och intressanta seminariedagar. Exempel på ämnen var Latinamerikas nya rebeller, Bin Ladin i våra hjärtan och Vad vill du med folkbildningen? För tredje året i rad stod Helena Toresson, arkitekt på Wingårdhs, för formgivningen av ABFs monter. På långväggen fanns en magnetvägg med stora pratbubblor där mässbesökarna kunde författa egen poesi eller skriva funderingar om folkbildning. ABFs litteraturpris och Fönstrets kampsångpris delades ut i montern, och torsdagskvällens mingel var välbesökt. Pelle Andersson, Ulrika Knutson och ABFs Tomas Wennström deltog i söndagens kulturpolitiska debatt i montern. Kunskap om globala frågor ABF arrangerade under året många debatter, diskussioner och föredrag som behandlade internationella teman och perspektiv. Ämnen var bland annat situationen i Irak och vad som kan göras, invandring till Europa från tredje världen, politiska och personliga perspektiv på Libanon, muren mellan Palestina och Israel, folkhemsislam, utvecklingen i Latinamerika folkrörelser och arbetarstyrda företag, prostitution i Indien, Hiv/aids, gatubarn i Colombia, tio år efter Kvinnokonferensen i Peking, framtidens EU och Europa, organisationer i Sydafrika och situationen för människor i länder runt Östersjön. Ccentrala händelser inom ABF 2005 Medieutbildningar för ABFare Medieutbildningarna fortsatte. ABFare i Norrbotten och Värmland fick lära sig grunderna i nyhetsvärdering, pressarbete och krishantering. ABFs uppskattade mediehandbok används vid de praktiska övningarna där ABFare skriver egna pressmeddelanden, upprättar medieregister och skriver nyhetsnotiser. Bästa årsredovisningen 2004 För andra året i rad vann ABF Svenska Publishing-priset för bästa årsredovisning inom området organisationer. Motiveringen löd: För en årsredovisning där text, bilder, repro, papper och allt annat samverkar för att på ett mästerligt sätt spegla organisationen. Informationsgruppen mottog priset på Millesgården på Lidingö i november tillsammans med Lottie och Jonas Hallqvist från Graffoto, som stått för formgivningen och dessutom kapade hem ytterligare två designpris på galan. ABFs verksamhetsberättelse används bland annat för att synliggöra ABFs idéer och verksamhet för bland andra politiker, journalister och opinionsbildare av olika slag. ABFs tidskrift Fönstret var nominerad i kategorin Medlemstidningar. Krillan Ahlsén, Helene Oljons och Lottie & Jonas Hallqvist tar emot Publishingstatyetten. ABF hade en monter på den socialdemokratiska partikongressen i Malmö. ABF på kongresser ABF deltog under året i flera av våra medlemsorganisationers kongresser, exempelvis socialdemokraternas partikongress i Malmö, SAPs kommunkonferens i Stockholm, Broderskaps kongress och Metalls kongress. Informationsgruppen deltog också i kommunikationsarbetet inför och under ABFs medverkan på bland annat SSU-kongressen, en jämställdhetskonferens i Örebro, Socialistiskt Forum på ABF-huset i Stockholm och under politikerveckan i Almedalen på Gotland. centrala händelser ~ 13

UNG NYKTER FOLKBILDNING INTRODUKTION FÖR UNF:ARE I NBV-VERKSAMHET

UNG NYKTER FOLKBILDNING INTRODUKTION FÖR UNF:ARE I NBV-VERKSAMHET UNG NYKTER FOLKBILDNING INTRODUKTION FÖR UNF:ARE I NBV-VERKSAMHET Ungdomens Nykterhetsförbund och Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet 2011 Text och utformning: Jim Gustafsson (Baserad på Cirkelledare

Läs mer

Cirkelledarutbildningar hösten 2011

Cirkelledarutbildningar hösten 2011 ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Västra Götaland Cirkelledarutbildningar hösten 2011 Välkommen till Cirkelledarutveckling i höst! Temadagarna Skrattet i studiecirkeln motivation och lust att lära Hur hänger

Läs mer

FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT

FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT Varför en studiecirkel? FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT Studiecirklar har länge bedrivits inom S-kvinnor. Kunskap och lärande är en viktig del av kvinnors frigörelse, därför är studiecirkeln en utmärkt klubbverksamhet.

Läs mer

Detta bildningssystem är till för att sätta ramarna för detta arbete.

Detta bildningssystem är till för att sätta ramarna för detta arbete. Bildningssystem Antaget vid UNF:s kongress i Göteborg 2009 Reviderat vid UNF:s kongress i Åre 2011 Reviderat vid UNF:s kongress i Borås 2013 Reviderat vid UNF:s kongress i Lund 2015 Inledning UNF är en

Läs mer

Världens mest nyfikna folk. En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige

Världens mest nyfikna folk. En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige Världens mest nyfikna folk En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige Möten som utvecklar Sverige Folkbildningen är djupt förankrad i det svenska samhället, den är i det närmaste en del av den svenska

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Välkommen till Sandvikens Folkbibliotek Vi gör det möjligt för alla i Sandvikens kommun att växa och utvecklas. Som människor och samhällsmedborgare. VISION

Läs mer

Politiska utbildningar Västbo - Östbo

Politiska utbildningar Västbo - Östbo 1 2015 Politiska utbildningar Västbo - Östbo 2 Studiecirkel Minst 3 personer träffas 3 gånger under 9 studietimmar = studiecirkel Så enkelt är det!!!! För att ABF skall kunna registrera en studiecirkel

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

SV - Sveriges främsta studieförbund. En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling)

SV - Sveriges främsta studieförbund. En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling) SV - Sveriges främsta studieförbund En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling) SVs Värdegrund SV hävdar alla människors lika värde och

Läs mer

Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5

Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5 Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5 1. Starkare demokrati 5 2. Ökat miljöansvar 6 3. Ökad mångfald 7 4. Bättre folkhälsa 8 5. Mer kultur till fler 9 Vår organisation 10 Samverkan

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

Om möten, mötesplatser och arenor

Om möten, mötesplatser och arenor Om möten, mötesplatser och arenor 58 Röster om folkbildning och demokrati Några röster Många med mig är vana att arbeta väldigt konkret. Det här sättet att arbeta i nätverk kan bli mycket frustrerande

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL. - Ungdomar

INSPIRATIONSMATERIAL. - Ungdomar INSPIRATIONSMATERIAL - Ungdomar Hej! Det du nu har framför dig är Ung NU- projektets inspirationsmaterial Ett material som du kan använda för att påverka något du tycker är fel eller försöka genomföra

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet 2014-2018 Beslutad av förbundsstyrelsen i november 2014. Kommunikationsstrategin gäller förtroendevalda och medarbetare i Vårdförbundet. Kommunikationsstrategin

Läs mer

Riktlinjer för. Landstinget Dalarnas stöd till Studieförbundens distriktsorganisationer. Gäller fr o m

Riktlinjer för. Landstinget Dalarnas stöd till Studieförbundens distriktsorganisationer. Gäller fr o m Riktlinjer för Landstinget Dalarnas stöd till Studieförbundens distriktsorganisationer Gäller fr o m 2014-01-01 Beslutad av Landstinget Dalarnas Kultur- och bildningsnämnd 2013-05-28, 38 Kontaktuppgifter

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

Folkbildningens Framsyn. - en sammanställning av grupparbeten genomförda vid ett samtal om FOLKBILDNINGEN I FRAMTIDENS NORRBOTTEN den 9 april 2003.

Folkbildningens Framsyn. - en sammanställning av grupparbeten genomförda vid ett samtal om FOLKBILDNINGEN I FRAMTIDENS NORRBOTTEN den 9 april 2003. Folkbildningens Framsyn - en sammanställning av grupparbeten genomförda vid ett samtal om FOLKBILDNINGEN I FRAMTIDENS NORRBOTTEN den 9 april 2003. Dokumenterat av Christina Holmqvist april 2003 1 Inledning

Läs mer

Studiehandledning - Vems Europa

Studiehandledning - Vems Europa Studiehandledning - Vems Europa En studiesatsning om makt och rättvisa i Europa Varför får inte EU och Europa mer plats i den svenska debatten? Det har vi också undrat. Sverige är en del av Europa och

Läs mer

Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta

Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta Peter Alsbjer Länsbiblioteket i Örebro län peter.alsbjer@regionorebro.se 2010 Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta Sedan 2008 bedriver folkbiblioteken och folkbildningen i Örebro län och

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetet för ett rikare liv Folkuniversitetets idé är att kunskap, förståelse

Läs mer

LO-facken Avesta Studiekatalog Våren 2013

LO-facken Avesta Studiekatalog Våren 2013 LO-facken Avesta Studiekatalog Våren 2013 Vi lever i en tid av för mycket arbete och för lite bildning; en tid då människor är så flitiga att det blir dumma. Oscar Wilde LO-facken i Avesta samarbetar med

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag nr

Förbundsstyrelsens förslag nr Ärende Förbundsstyrelsens förslag nr :s Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 Förslag på Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 avser mellanperioden i strategi 2016 2021. Förslaget innehåller färre

Läs mer

2016 ÅRS VÄGVAL OCH PLAN

2016 ÅRS VÄGVAL OCH PLAN 2016 ÅRS VÄGVAL OCH PLAN Gör en annan värld möjlig. 2016 ÅRS VÄGVAL OCH PLAN ABF Skånes Strategiska utvecklingsplan 2016-2019 reglerar det arbete och den verksamhet som ska ske i distriktet. Den tar sin

Läs mer

VÄRDEGRUND FÖR CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET

VÄRDEGRUND FÖR CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET Sida 1 VÄRDEGRUND FÖR CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET Förbundsstämman 2011 antog värdegrunden för Civilförsvarsförbundets verksamhet på lokal, regional och nationell nivå med där ingående värden rangordnade i den

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2012 med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Syften och motiv med statens stöd till folkbildningen Riksdagen har angett fyra syften med statens stöd till folkbildningen.

Läs mer

KULTUR OCH FRITIDSPOLITISKT PROGRAM 2006

KULTUR OCH FRITIDSPOLITISKT PROGRAM 2006 INLEDNING Fri tid är den tid, då du själv väljer vad du vill göra. Föreningslivet i Malmö - vid sidan av våra stora Kulturinstitutioner och det fria kultur- och idrottslivet - har mycket att erbjuda medborgarna.

Läs mer

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån våra grundidéer som vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet

Läs mer

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning :s Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 Ideologisk ram :s arbete utgår alltid från -rörelsens grundsatser. Grundsatserna slår fast att -rörelsen är en del av en världsomspännande folk- och bildningsrörelse

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund Inledning och bakgrund Förbundsmötet i Norrköping 2012 beslutade att se över värdegrunden och presentera förslag till värdegrund för Vision på förbundsmötet

Läs mer

Central utbildningskatalog. Central utbildningskatalog

Central utbildningskatalog. Central utbildningskatalog ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Förbundsexpeditionen Box 522 101 30 Stockholm 08-613 50 00 www.abf.se C Central utbildningskatalog Central utbildningskatalog C Centralt arrangerade utbildningar för ABFs centrala

Läs mer

ABF Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2015

ABF Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2015 Västra Götaland ABF Västra Götaland splan och budget 2015 GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG ABF Västra Götaland skall genom att bedriva ett ideologiskt förankrat folkbildningsarbete vara en tillgång och utvecklingsfaktor

Läs mer

Redovisning av regional konferens om Folkbildningens framsyn.

Redovisning av regional konferens om Folkbildningens framsyn. Redovisning av regional konferens om Folkbildningens framsyn. Studiefrämjandets avdelning i Uppsala 1. Fakta om rådslaget Tema/rubrik Position 2004 Marketing, Trends and Innovation Datum 2 juni, 2003 Plats

Läs mer

,!$-.&%"'2## #####+!0*6!&#-33#

,!$-.&%'2## #####+!0*6!&#-33# ,!$-.&%"'2## #####+!0*6!&#-33#!""#$%"!&'%(# )*&#%&+!"!#$!,#,!$-.&%"'#-/0# $123.('4%#&1""'40!"!&# '#"&-33%$)52,!2# '22!07(( )89:9;#

Läs mer

Effektivt påverkansarbete

Effektivt påverkansarbete Hela världen i Uppsala stift Foto: Kristina Strand Larsson Effektivt påverkansarbete Vår utgångspunkt är att allt påverkansarbete vill en förändring, politisk förändring eller en förändring i attityd eller

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring Regler för Härjedalens kommun gällande anslag till studieförbunden från och med 2010-01-01. 1. Syftet

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Dokumentnamn : Biblioteksplan Dokumenttyp : Plan (Benämning efter bibliotekslagen) Beslutad av: Kommunfullmäktige 2013-02-11, 3 Diarienummer: KS2012/438 Giltighetstid:

Läs mer

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND STUDIEPROGRAM 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND INLEDNING & INNEHÅLL I din hand har du nu studiefoldern för Socialdemokraterna Gotland 2007-2011. Här hittar du utbildningar, kurser och studiecirklar

Läs mer

Röster om folkbildning och demokrati

Röster om folkbildning och demokrati F olkbildningsrådet utvärderar No 3 2001 Röster om folkbildning och demokrati En rapport från projektet Folkbildingen och de demokratiska utmaningarna Röster om folkbildning och demokrati En rapport från

Läs mer

Albins folkhögskola,

Albins folkhögskola, Idé- och måldokument för Albins folkhögskola, avseende perioden 2013-2017 Uppgift Föreningen Albins folkhögskola har till uppgift att: Ø bedriva folkhögskoleverksamhet i samarbete med medlemsorganisationerna,

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. verksamhet som angår oss alla

Sveriges Kommuner och Landsting. verksamhet som angår oss alla Sveriges Kommuner och Landsting verksamhet som angår oss alla Det som får samhället att fungera Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är en medlemsorganisation för alla kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Studieprogram våren 2009

Studieprogram våren 2009 Studieprogram våren 2009 Medlemssidor Ny medlemsträff, Drop In Intro En chans för nyblivna medlemmar att under ett par timmar lära sig lite mer om partiet. En snabb översikt i vår ideologi erbjuds samt

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Studiemallar för grundkurser 2013

Studiemallar för grundkurser 2013 Studiemallar för grundkurser 2013 Studier är en av våra viktigaste och mest uppskattade verksamheter. Den skolning som vår studieverksamhet skapar är så viktig att det nämns som en av vår organisations

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN TROLLHÄTTAN 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

Politiska utbildningar Västbo - Östbo

Politiska utbildningar Västbo - Östbo Politiska utbildningar Västbo - Östbo 2013 1 Studiecirkel Minst 3 personer träffas 3 gånger under 9 studietimmar = studiecirkel Så enkelt är det!!!! För att ABF skall kunna registrera en studiecirkel måste

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2014 2015 SISU Idrottsutbildarna Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab September 2013 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För förbundsstyrelsens (FS) ledning av verksamheten

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Scouternas gemensamma program

Scouternas gemensamma program Scouternas mål Ledarskap Aktiv i gruppen Relationer Förståelse för omvärlden Känsla för naturen Aktiv i samhället Existens Självinsikt och självkänsla Egna värderingar Fysiska utmaningar Ta hand om sin

Läs mer

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC Öppet fördjupningsprogram i NVC i Stockholm 2015 Nu för andra året erbjuder vi ett program med stor flexibilitet och där du som deltagare kan välja träningsavsnitt utifrån dina behov och intressen. Vi

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

Central utbildningskatalog. Central utbildningskatalog CHÖSTEN 2010

Central utbildningskatalog. Central utbildningskatalog CHÖSTEN 2010 C Central utbildningskatalog Central utbildningskatalog CHÖSTEN 2010 C Centralt arrangerade utbildningar för ABFs centrala medlems organisationer och organisationer med samarbetsavtal hösten 2010 Arbetarnas

Läs mer

Vilken värld! Om demokrati i kläm. Om hotade mänskliga rättigheter. Om din möjlighet att förändra världen.

Vilken värld! Om demokrati i kläm. Om hotade mänskliga rättigheter. Om din möjlighet att förändra världen. Vilken värld! Om demokrati i kläm. Om hotade mänskliga rättigheter. Om din möjlighet att förändra världen. Stå upp för mänskliga rättigheter under valåret Nästa år är det val i Sverige. Det sker i en tid

Läs mer

Mall för studiecirkelns arbetsplan

Mall för studiecirkelns arbetsplan 1 Mall för studiecirkelns arbetsplan Grundtanken i allt folkbildningsarbete är att det ska vara fritt och frivilligt. Med det menas att deltagarna själva väljer att delta. De väljer dessutom själva de

Läs mer

LPP, Klassiker. Namn: Datum:

LPP, Klassiker. Namn: Datum: LPP, Klassiker Namn: Datum: Svenska Mål att sträva mot att eleven får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och författarskap från olika tider och i skilda former från Sverige,

Läs mer

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Verksamhetsplanen presenterar riktlinjer för arbetet på förbundsnivån i Frisksportens Ungdomsförbund. Svenska

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Almedalens goda samtal möten Sverige behöver

Almedalens goda samtal möten Sverige behöver Almedalens goda samtal möten Sverige behöver Välkommen till vår vackra mötesplats, 130 m från Almedalens scen, med utsikt över havet. En mötesplats för det goda samtalet. I Almedalsprogrammet presenteras

Läs mer

Fredagsmys. Arbetsplan för en studiecirkel om barnfattigdom

Fredagsmys. Arbetsplan för en studiecirkel om barnfattigdom Fredagsmys. Arbetsplan för en studiecirkel om barnfattigdom Ta ut riktningen i en studiecirkel Det här är en arbetsplan som hjälper er att genomföra en studiecirkel om barnfattigdom. Syftet är att öka

Läs mer

Studieförbundens remissyttrande på En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69)

Studieförbundens remissyttrande på En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69) Dnr 17, u2017, 6/ds 2017-03-15 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Studieförbundens remissyttrande på En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69) Om Studieförbundens remissvar Branschorganisationen

Läs mer

Fellingsbro folkhögskola. Måldokument 2014-2018

Fellingsbro folkhögskola. Måldokument 2014-2018 Måldokument 2014-2018 Skolans övergripande målformulering har Örebro läns landsting som huvudman och är således politiskt och religiöst obunden är en skola för alla, med särskild inriktning mot personer

Läs mer

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel Ett litet steg Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter Innehåller handledning och spel Ett litet steg Design: Carl Heath Palmecentret Palmecentrets verksamhet inspireras avoch återspeglar Olof

Läs mer

LPP, Reflektion och krönika åk 9

LPP, Reflektion och krönika åk 9 LPP, Reflektion och krönika åk 9 Namn: Datum: Svenska Mål att sträva mot att eleven får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och författarskap från olika tider och i skilda

Läs mer

Ny kunskap och kontakt. Att leda studiecirklar med asylsökande

Ny kunskap och kontakt. Att leda studiecirklar med asylsökande Ny kunskap och kontakt Att leda studiecirklar med asylsökande Studiematerial 2016 Studieförbunden Studieförbundens material 2016:6 Projektledare: Kerstin Mikaelsson Text: Hetty Rooth Grafisk form: Petra

Läs mer

Handledning för studiecirkel

Handledning för studiecirkel Handledning för studiecirkel Planering av cirkeln Som samordnare och cirkelledare är det din uppgift att tillsammans med gruppen sätta upp ramarna för träffarna och föra dem framåt. Här presenteras ett

Läs mer

Bildning är det som är kvar, sedan vi glömt allt vad vi lärt. Ellen Key, 1849 1926. Foto: Marit Jorsäter. Vuxenutbildning Studieförbund

Bildning är det som är kvar, sedan vi glömt allt vad vi lärt. Ellen Key, 1849 1926. Foto: Marit Jorsäter. Vuxenutbildning Studieförbund Bildning är det som är kvar, sedan vi glömt allt vad vi lärt. Ellen Key, 1849 1926 Foto: Marit Jorsäter Vuxenutbildning Studieförbund 372 I över hundra år har människor i Sverige samlats för att tillsammans

Läs mer

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Ungas sätt att göra skillnad Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Den 18-19 maj 2013 anordnade Nytänk den andra av de 4 inspirationsträffar som projektet kommer att hålla under

Läs mer

O. Organisation och stadgar

O. Organisation och stadgar O. Organisation och stadgar Organisatoriska handlingsprogrammet 453 Ändring bildningsnivåer Att under den första rubriken som lyder skola, sista stycket andra meningen, ändra lydelsen Genom aktiv bildning

Läs mer

Folkuniversitetets internationella ramprogram

Folkuniversitetets internationella ramprogram Folkuniversitetets internationella ramprogram folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetet Jonasson

Läs mer

Utvärdering. Konferens psykisk ohälsa 2015

Utvärdering. Konferens psykisk ohälsa 2015 Utvärdering Konferens psykisk ohälsa 2015 Utvärdering Karlstad Upplevelse av dagen Panelen Malte Hallqvist Clas Malmström Eva Vingård 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 62 av 200 svar Utvärdering Sunne Upplevelse

Läs mer

DÄR MÄNNISKOR OCH IDÉER VÄXER

DÄR MÄNNISKOR OCH IDÉER VÄXER Mål och inriktning 2012-2017 DÄR MÄNNISKOR OCH IDÉER VÄXER Värdegrund Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet arbetar på helnykter och demokratisk grund, samt är i partipolitiska och religiösa frågor obunden.

Läs mer

Varma hälsningar. september Till alla Klippan-sektioner. Hej alla!

Varma hälsningar. september Till alla Klippan-sektioner. Hej alla! september 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla! brev Hoppas ni haft en fin sommar! Ta med nyhetsbrevet till ert nästa möte. Använd det ni har nytta av. Ni får bland annat en fin film den här gången.

Läs mer

Det här är Folkuniversitetet

Det här är Folkuniversitetet Kanske minns du hur det kändes när du lärde dig läsa? Hur du öppnade en dörr och såg världen på ett helt nytt sätt. Hur tecknen som tidigare varit oförståeliga plötsligt fick mening. Hur du i början läste

Läs mer

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10 Jämställdhetsintegrerad verksamhet 5.1 Den gemensamma värdegrunden Regeringens förslag: Statens stöd till folkbildningen skall bidra till att grundläggande demokratiska värden som alla människors lika

Läs mer

Ung i Seko Väst aktiviteter/utbildningar. 2015 Upp till 30 år

Ung i Seko Väst aktiviteter/utbildningar. 2015 Upp till 30 år Ung i Seko Väst aktiviteter/utbildningar 2015 Upp till 30 år TRÄFFA UNGA MEDLEMMAR FRÅN ANDRA FACKFÖRBUND. INTRESSANTA FÖRELÄSNINGAR KRING FACKET & SAMHÄLLET OCH DESSUTOM GOD MAT, LIVE MUSIK OCH SOMmAR

Läs mer

Möten i Mellanöstern

Möten i Mellanöstern Möten i Mellanöstern Att förstå sig själv lite bättre i en stor värld Världen blir större, och på samma gång mindre. Det som händer här helt nära hänger samman med skeenden långt borta. Du ser en film

Läs mer

Underlag vision. Kongressombuden November 2008

Underlag vision. Kongressombuden November 2008 Till Kongressombuden November 2008 Underlag vision Underlag till Extra kongressen 2009 På kongressen 2008 behandlas visionen i gruppsittningen och yrkanden har bearbetats av redaktionsutskotten. Ett nytt

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013 Folkbildningsförbundets verksamhetsplan 2013 1. Inledning Tio studieförbund med 374 medlems- eller samverkansorganisationer, ca. 280 000 studiecirklar och drygt 330 000 kulturprogram per år, samlas i

Läs mer

Att minnas migrationen

Att minnas migrationen Att minnas migrationen EN STUDIEHANDLEDNING FÖR CIRKELLEDARE www.abf.se 2 Att minnas migrationen_om studiematerialet Att minnas migrationen Denna studiehandledning vänder sig till dig som ska hålla en

Läs mer

Studieplan till Föreningsguide 1

Studieplan till Föreningsguide 1 Studieplan till Föreningsguide 1 Föreningsguide 1 är ett material från SISU Idrottsböcker som ger grundläggande och nödvändiga kunskaper om hur en idrottsförening fungerar. I häftet tas några av de saker

Läs mer

Studier Socialdemokraterna i Gävle. Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet - 1 -

Studier Socialdemokraterna i Gävle. Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet - 1 - Studier 2007 Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet Socialdemokraterna i Gävle - 1 - Studieprogram 2007 Innehåll Medlemsstudier... s 4 Europastudier. Ideologi

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Utvärdering. SFK:s Årskonferens

Utvärdering. SFK:s Årskonferens Utvärdering SFK:s Årskonferens Bra innehåll 5=Instämmer helt 4 41 43 Medelvärde: 4,2 3 12 2 4 1=Instämmer inte alls 0 0 20 40 60 80 100 Procent Hur väl instämmer du i följande påstående? Innehållet i årets

Läs mer

organisation eller förening, möjligheten att utvecklas i din roll.

organisation eller förening, möjligheten att utvecklas i din roll. Ledarutveckling Du är viktig! Vi vill ge dig som arbetar med människor i grupp och dig som är aktiv i en organisation eller förening, möjligheten att utvecklas i din roll. Som cirkelledare, förtroendevald,

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015

Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015 VERKSAMHETSINRIKTNING 2014-2015 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015 OM SISU IDROTTSUTBILDARNA SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund skapat av medlemmarna,

Läs mer

- Vår ideologi, en socialdemokratisk maktanalys - Vår organisation - Aktuell politik - Socialdemokraterna Framtidspartiet

- Vår ideologi, en socialdemokratisk maktanalys - Vår organisation - Aktuell politik - Socialdemokraterna Framtidspartiet 2 (7) Socialdemokratin är en folkrörelse. Vi tar vår kraft och politiska hållning ifrån medlemmarnas åsikter och framtidsvisioner. Men det räcker inte enbart att vi är många medlemmar med lika många åsikter.

Läs mer

Förslag studiecirkelupplägg för Rättvis Handel

Förslag studiecirkelupplägg för Rättvis Handel Förslag studiecirkelupplägg för Rättvis Handel Förslaget bygger på att man möts både fysiskt och via nätet så kallat flexibelt lärande. Materialet Rättvis handel är flexibelt så det går också att träffas

Läs mer

Folkbildarforum 22 november 2016

Folkbildarforum 22 november 2016 Folkbildarforum 22 november 2016 10 studieförbund 367 medlemsorganisationer 290 kommuner 160 avdelningar Antalet deltagare 2015 1 700 000 730 000 Studiecirklar Annan folkbildning Studieförbundens ekonomi

Läs mer

Bildningspolicyn är en viktig grund för Svenska Röda Korsets förenings- och verksamhetsutveckling.

Bildningspolicyn är en viktig grund för Svenska Röda Korsets förenings- och verksamhetsutveckling. Inledning Röda Korsets humanitära uppdrag och den stora utmaningen för hela rödakorsrörelsen är att förbättra situationen för och tillsammans med de mest utsatta. Röda Korsets kompetens speglas av förmågan

Läs mer

Tillsammans är vi som starkast och därför har vi tagit fram ett kit som aktivister inom Latinamerikagrupperna kan använda i sitt arbete.

Tillsammans är vi som starkast och därför har vi tagit fram ett kit som aktivister inom Latinamerikagrupperna kan använda i sitt arbete. Medlemsveckan arrangeras två gånger per år och innebär att vi lyfter fram allt det fantastiska en får ut av att vara engagerad i Latinamerikagrupperna med syftet att värva fler medlemmar till föreningen

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer