Uppdaterad i augusti Grafisk manual för Länsförsäkringar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdaterad i augusti 2010. Grafisk manual för Länsförsäkringar"

Transkript

1 Uppdaterad i augusti 2010 Grafisk manual för Länsförsäkringar

2 Till dig som är med och bygger varumärket Länsförsäkringar Lika viktigt som det är att vi utvecklar och anpassar våra tjänster och produkter till nya krav och nya tider, lika viktigt är det att vi uppdaterar vårt grafiska uttryck så att det alltid är användbart i den verklighet vi lever i. I båda fallen gäller det att vara lyhörd för vad som händer runt omkring oss, samtidigt som vi måste vara uppmärksamma så att vi inte förlorar vår identitet och särart. Den grafiska manual du nu tittar i är uppdaterad under våren Vissa avsnitt känner du igen sen tidigare, andra har förändrats något. Förändringarna är gjorda för att vi på ett bättre sätt ska kunna förmedla bilden av varumärket Länsförsäkringar idag, och för att klara de nya krav som ny teknik och nya media ställer. Den grafiska manualen är därför samordnad med riktlinjerna för Länsförsäkringars uttryck på internet. För Länsförsäkringar AB (LFAB) är den grafiska manualen ett regelverk, för länsförsäkringsbolagen är den en rekommendation som vi hoppas ska vara till god hjälp i det lokala varumärkesarbetet. Har du frågor om manualens innehåll, eller vill diskutera dess tillämpning, kontakta Pär Hjärtström på LFAB, Kommunikationavdelningen, telefon Grafisk manual för länsförsäkringar

3 Ett redskap för varumärkesbyggaren En gemensam grafisk manual har vi av två skäl: För att bevara värdet av vårt varumärke. För att göra vardagen lättare för alla som ska göra annonser, trycksaker, skyltar och annat som förmedlar det varumärket står för. 96 av 100 svenskar känner spontant igen symbolen för varumärket fyrkanten, vilket starkt bidrar till styrkan i Länsförsäkringars varumärke. Om vi vill att det ska vara så även i fortsättningen måste vi leva upp till två viktiga krav: konsekvens och uthållighet. Främst gäller det hur vi bemöter och betjänar våra kunder. Det är det i särklass viktigaste. Men det handlar också om hur vi kommunicerar grafiskt i olika media, från traditionella brev via trycksaker och skyltar till internet. Den frågan har blivit allt viktigare. Idag syns vi betydligt oftare, och i många fler kanaler, än vi gjorde för bara några år sedan. Det gör att kravet på konsekvens har ökat. Ser vi olika ut i olika sammanhang ökar risken för att värdet på vårt varumärke minskar. Det är alla som professionellt arbetar med varumärken överens om. Det är här den grafiska manualen kommer in i bilden. Manualen är en ledstång. Följer alla som arbetar med vårt grafiska uttryck de regler och riktlinjer som finns beskrivna här, ökar möjligheterna för att vi ska kunna bibehålla och till och med stärka varumärket. Det gynnar i så fall alla som arbetar i länsförsäkringsgruppen. Och indirekt också våra kunder. Enhetlighet och logik i vår profil ger två tydliga fördelar: Högre kommunikationseffektivitet. Lägre produktionskostnader. Ser vi olika ut i olika sammanhang ökar risken för att värdet på vårt varumärke minskar. Det är alla som professionellt arbetar med varumärken överens om. Grafisk manual för länsförsäkringar 3

4 Innehåll Avsnitt Sida Varumärket 1 Rätten till vårt varumärke 5 2 Symbolens historia 6 Grafiska profilen 3 Regler och rekommendationer 7 4 Symbolen Så här får du använda symbolen 9 5 Logotypen Så får du använda logotypen 11 6 Varianter av symbol och logotyp Använd varianterna med omdöme 13 7 Färgerna Komplementfärgerna Toningsfärgerna 16 8 De grafiska elementen Fliken De runda hörnen 20 9 Typografin Bilderna 23 Avsnitt Trycksaker 11 Kontorstryck Trycksaker Trycksaker för produktinformation Trycksaker för reklam och marknadsföring Affischer och roll-ups Annonser 29 Övrigt 15 Profilartiklar Exponering vid sponsring Länsförsäkringars franchisetagare Samordning med internet Agria Djurförsäkring Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Skyltar 61 Så gör du detaljerad information, mått och mallar som gör det lättare för dig att följa Länsförsäkringars grafiska profil. Sida 66 4 Grafisk manual för länsförsäkringar

5 1 Rätten till vårt varumärke Att inneha rätten till ett varumärke innebär att man har ensamrätten att använda märket i sin verksamhet och/eller upplåta rätten via licens till andra. Det här förhållandet är i allra högsta grad aktuellt inom länsförsäkringsgruppen, med 24 självständiga länsförsäkringsbolag. Länsförsäkringars gemensamma symbol är ett så kallat kollektivmärke. För sådana märken finns speciella regler i en särskild lag. Det speciella är att en förening eller sammanslutning av näringsidkare har ensamrätten till märket. Enligt de villkor som anges får medlemmarna i föreningen/näringsverksamheten använda varumärket. Villkoren sätts av den förening eller sammanslutning som äger varumärket, i det här fallet LFABs styrelse. Symbolen används som fristående märke, eller för att bilda logotyp tillsammans med namnet Länsförsäkringar eller respektive bolagsnamn. Symbolen får inte utan tillstånd från LFABs styrelse användas tillsammans med andra företagsnamn. Under avsnittet Regler och rekommendationer kan du läsa mer om hur symbolen får användas i kommunikation med omvärlden. Grafisk manual för länsförsäkringar 5

6 2 Symbolens historia Sedan 1969 har de lokala länsförsäkringsbolagen samarbetat under fyrkantssymbolen och namnet Länsförsäkringar (Östgöta Brandstodsbolag och Dalarnas Försäkringsbolag är namn som avviker). Symbolen, ett rättvänt och ett upp och nedvänt L med en fyrkant i mitten, ritades av den grafiska formgivaren Hans Hug. Så här beskrev han den bakomliggande tanken: Länsförsäkringars många medlemsbolag, vart och ett i sitt eget avgränsade område. Kunden i centrum, bolagen finns skyddande åt alla håll. Mer än 40 år senare är Länsförsäkringars symbol en av Sveriges mest kända företagssymboler. I en marknadsundersökning som LFAB låtit utföra, gör hela 96 procent av de tillfrågade personerna kopplingen till Länsförsäkringar bara genom att se symbolen. Det är en oerhörd styrka som vi tillsammans måste värna om. Länsförsäkringars många medlemsbolag, vart och ett i sitt eget avgränsade område. Kunden i centrum, bolagen finns skyddande åt alla håll. Hans Hug, Grafisk manual för länsförsäkringar

7 3 Regler och rekommendationer Fliken sidan 19 För att skapa ett enhetligt uttryck varje gång vi kommunicerar är det viktigt att vi uppträder på ett konsekvent sätt. Det finns grafiska regler för övergripande, gemensam kommunikation och rekommendationer för lokalt anpassad kommunikation. Du kan läsa mer om de enheter som tillsammans utgör vår grafiska profil från vilka typsnitt och färger vi använder till hur vår symbol får användas. Här intill ser du vad vi kallar de olika enheterna och var du kan läsa om dem. I avsnittet Så gör du, på sidan 66 och framåt, hittar du mer detaljerad information om hur de olika enheterna är uppbyggda och hur de ska användas. Logotypen sidan 10 Bilder sidan 23 Symbolen sidan 8 Typografi sidan 21 Runda hörn sidan 20 Faktaruta sidan 20 Grafisk manual för länsförsäkringar 7

8 4 Symbolen Länsförsäkringars symbol, som består av ett rättvänt och ett upp och nedvänt L med en röd fyrkant i mitten, är gemensam för alla länsförsäkringsbolag och det gemensamma varumärket Länsförsäkringar. Symbolen ska i första hand användas i våra färger blå och röd men det finns varianter som du kan läsa mer om under Varianter av symbol och logotyp på sidan Grafisk manual för länsförsäkringar

9 4.1 Så här får du använda symbolen Eftersom Länsförsäkringars symbol är så stark kan den klara sig på egen hand. När avsändaren är självklar och utrymmet är begränsat kan symbolen användas istället för logotypen. Till exempel på flaggor, skyltar och promotionmaterial. När symbolen används, till exempel på en begränsad yta, utan namnet Länsförsäkringar ska symbolen alltid omges av luft enligt de anvisningar som framgår av bilden här intill. Figur 1 visar symbolens frizoner. Inga texter, bilder eller grafiska element får placeras närmare symbolen än X. Symbolen får inte heller placeras närmare sidans kant än X. Figur 2 visar förhållandet mellan symbolen och den vita ramen som används när symbolen placeras på en mörk bakgrund. Ramens tjocklek ska vara Z. Figuren visar också minsta tillåtna storlek på mörk bakgrund som symbolen får placeras på. Detta för att undvika intrycket av en ram omsluten av ytterligare en ram. Figur 3 visar hur symbolen får placeras i ett hörn med vitt nedtill och till höger om symbolen, till exempel på en affisch eller ett broschyromslag. I dessa fall ska symbolen placeras enligt sidans marginaler. Den får alltså placeras närmare sidans kant än X. Symbolen får inte användas i löpande text, rubriker eller underliner av typen Ingår i Länsförsäkringar eller En del av Länsförsäkringar. Symbolen får inte beskäras eller på annat sätt avvika från originalet. Läs mer om hur symbolen får användas i avsnittet Så gör du på sidan Grafisk manual för länsförsäkringar 9

10 5 Logotypen Med logotyp menar vi kombinationen av vår symbol och namnet Länsförsäkringar, alternativt namnet på ett lokalt länsförsäkringsbolag. Logotypen används som det grundläggande elementet för att kommunicera varumärket Länsförsäkringar. Vid gemensam, övergripande kommunikation används namnet Länsförsäkringar som avsändare i kombination med symbolen. De lokala länsförsäkringsbolagen använder symbolen och det lokala namnet, alternativt enbart Länsförsäkringar. Exempel: I en annons för banksparande är det Länsförsäkringar alternativt det lokala bolagsnamnet och inte Länsförsäkringar Bank som ska stå som avsändare ihop med symbolen. Logotypen ska i första hand användas i våra färger, men det finns varianter som du kan läsa mer om under Varianter av symbol och logotyp på sidan Grafisk manual för l änsförsäkringar

11 5.1 Så här får du använda logotypen Logotypen ska återges med luft omkring på det sätt som bilden här intill visar. Logotypen får inte beskäras, typograferas om eller på annat sätt avvika från originalet. Logotypen får inte heller användas i löpande text. Logotypen ska användas som avsändare i all trycksakskommunikation, i brev och i annonser för att tydligt visa vem avsändaren är. Om du i undantagsfall måste lägga logotypen mot annan bakgrund än vit eller ljus, finns det varianter. Läs mer om dessa och hur de används under Varianter av symbol och logotyp på sidan 12. I avsnittet Så gör du kan du läsa mer om logotypens användning på sidan Devisen Bank & Försäkring är ett tillägg till logotypen. De lokala länsförsäkringsbolagen bestämmer själva om de ska använda devisen eller inte. I gruppgemensam kommunikation används inte devisen enligt ett beslut i servicerådet. Grafisk manual för länsförsäkringar 11

12 6 Varianter av symbol och logotyp Vår symbol och vår logotyp är blå och röd och ska så långt det är möjligt återges mot vit eller ljus botten. Ibland kan vi av olika anledningar vara tvungna att tumma på dessa regler. Du kanske hamnar i en situation där logotypen måste placeras i en mörk bild, eller när du bara har tillgång till svartvitt tryck. För att kunna hantera dessa situationer finns varianter av symbolen och logotypen. Med vit ram och vit text Får användas när bakgrunden inte är vit eller ljus och i bilder. Kan också användas i film och på webb när vi inte kan eller vill avsluta med logotypen i en vit ruta. Svart Den svarta symbolen/logotypen ska bara användas då det inte finns möjlighet att trycka i färg. Får bara placeras på vit eller ljus bakgrund. Vit Den vita symbolen/logotypen får bara placeras på LF-Blå eller LF-Röd bakgrund. Får inte placeras i bilder. För dessa varianter av symboler och logotyper gäller samma frizonsregler som för symbolen och logotypen i standardutförande. 12 Grafisk manual för länsförsäkringar

13 6.1 Använd varianterna med omdöme 96 av 100 svenskar associerar idag vår symbol med Länsförsäkringar. Det är en imponerande siffra. Få företag är så väl igenkända. Trots det måste vi vara mycket återhållsamma och försiktiga när vi återger symbolen i andra färger än de vi äger den blå och den röda. Även våra konkurrenter associeras med vissa färgkombinationer. Trycker vi en svart symbol på en orange jacka leder det direkt tanken till en annan bank. Samma sak om vi lägger en vit symbol på en grön botten, så framträder bilden av en annan storbank. Därför bör vi göra så få undantag som möjligt från huvudregeln. Måste du göra ett undantag, gör det med omdöme. Grafisk manual för länsförsäkringar 13

14 7 Färgerna Våra huvudfärger är LF-Blå och LF-Röd. LF-Blå C 100 M 60 Y 0 K 0 Pantone, 286 R 1 G 69 B 134 # NCS, 3560-R80B RAL, 5002 Ultramarinblau 3M Folie, Sapphire Blue LF-Röd C 0 M 10 0 Y 100 K 0 R 189 G 3 B 17 #BD0311 Pantone, 185 NCS, 1085-Y90R RAL, 3020 Verkehrsrot 3M Folie, Esso Red 14 Grafisk manual för länsförsäkringar

15 7.1 Komplementfärgerna De här färgerna är framtagna för att harmoniera med och komplettera våra huvudfärger. Blå C 65 M 20 Y 0 K 20 R 37 G 119 B 179 #2577B3 Gul C 0 M 30 Y 100 K 0 R 247 G 173 B 26 #F7AD1A Grön C 40 M 10 Y 100 K 0 R 159 G 182 B 65 #9FB641 Orange C 0 M 60 Y 100 K 0 R 254 G 119 B 1 #FE7701 Beige C 3 M 3 Y 9 K 6 R 247 G 246 B 240 #F7F6F0 Grafisk manual för länsförsäkringar 15

16 7.2 Toningsfärgerna Komplementfärg För att ge liv åt tonplattor använder vi färgtoningar. Till alla våra färger huvudfärgerna och komplementfärgerna finns därför ytterligare tre toningsfärger. En av dessa B används för att tillsammans med huvudfärg eller komplementfärg skapa färgtoningen i bakgrundsplattan. På nästa sida ser du alla färgernas toningsfärger. Om du behöver fler färger än huvudfärger och komplementfärger, till exempel när du skapar tabeller eller figurer, får även B -färgerna användas. Dessa får inte användas ensamma utan bara tillsammans med sin respektive komplementfärg. Läs mer om färgtoningar i avsnittet Så gör du på sidan B 16 Grafisk manual för länsförsäkringar

17 LF-Röd LF-Blå Blå Gul Grön Orange Beige C 0 M 10 0 Y 100 K 0 R 189 G 3 B 17 #BD0311 C 100 M 60 Y 0 K 0 R 1 G 69 B 134 # C 65 M 20 Y 0 K 20 R 37 G 119 B 179 #2577B3 C 0 M 30 Y 100 K 0 R 247 G 173 B 26 #F7AD1A C 40 M 10 Y 100 K 0 R 159 G 182 B 65 #9FB641 C 0 M 60 Y 100 K 0 R 254 G 119 B 1 #FE7701 C 3 M 3 Y 9 K 6 R 247 G 246 B 240 #F7F6F0 C 0 M 10 0 Y 100 K 45 R 99 G 3 B 17 # C 100 M 60 Y 0 K 67 R 1 G 23 B 64 # C 75 M 20 Y 0 K 70 R 21 G 68 B 102 # C 0 M 50 Y 100 K 7 R 218 G 120 B 29 #DA781D C 40 M 10 Y 100 K 50 R 81 G 97 B 34 # C 0 M 80 Y 100 K 15 R 204 G 51 B 0 #CC3300 C 3 M 3 Y 30 K 40 R 172 G 173 B 171 #ACADAB C 0 M 10 0 Y 100 K 8 R 173 G 3 B 17 #AD0311 C 100 M 60 Y 0 K 10 R 1 G 63 B 121 #013F79 C 65 M 20 Y 0 K 30 R 32 G 100 B 150 # C 0 M 37 Y 100 K 0 R 244 G 157 B 29 #F49D1D C 40 M 10 Y 100 K 7 R 141 G 163 B 58 #8DA33A C 0 M 65 Y 100 K 5 R 254 G 99 B 1 #FE6301 C 3 M 3 Y 9 K 13 R 225 G 225 B 221 #E1E1DD C 0 M 10 0 Y 100 K 52 R 84 G 3 B 17 # C 100 M 60 Y 0 K 80 R 0 G 15 B 48 #0B112F C 75 M 20 Y 0 K 80 R 18 G 61 B 92 #123D5C C 0 M 57 Y 100 K 7 R 216 G 108 B 30 #D86C1E C 40 M 10 Y 100 K 57 R 70 G 85 B 32 # C 0 M 85 Y 100 K 20 R 196 G 43 B 0 #C42B00 C 3 M 3 Y 30 K 47 R 158 G 159 B 158 #9E9F9E Grafisk manual för länsförsäkringar 17

18 8 De grafiska elementen Fliken Fliken och de runda hörnen använder vi för att ge ett mjukare intryck. På följande sidor kan du läsa mer om dem. Runda hörn 18 Grafisk manual för länsförsäkringar

19 8.1 Fliken Produktnamn I fliken placeras en text som talar om vilken typ av dokument det rör sig om. Här kan det stå Produktnamn, Villkor, Inbjudan, Tips om, etc. Om du inte har något relevant att skriva i fliken ska den tas bort. På roll-ups, där det finns ett värde i att avsändaren placeras högt upp för att synas på håll, placeras logotypen i fliken. Fliken används också som huvud i faktarutor och tabeller. Mer information om hur fliken är konstruerad och hur den används hittar du i avsnittet Så gör du på sidorna Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lum ipisl ea consectet atue molor in velit vendrem incin hent lum dolenibh eugait velesse quiscidui eugait nibh. Endiamcore modo et num adit nissismod min vel ipit del eugueri uscilit vercidu. Ver ad delit venit, veros atincil del ut adigna core modolutat accumsa ndreet lutat. Lorem ipsum dolor sit amet Donec lacus Lorem ipsum dolor sit amet consectetur Morbi placerat sem non orci molestie Suspendisse ullamcorper aliquet varius Mauris vel sodales diam Cras sagittis, arcu a commodo congue Phasellus consequat Grafisk manual för länsförsäkringar 19

20 8.2 De runda hörnen Här ser du hur vi använder oss av runda hörn på grafiska element. Använd det också gärna på bilder. Läs mer om vilken radie som gäller för de runda hörnen i olika format i avsnittet Så gör du på sidan 88. Lorem Ipsum Lum ipisl ea consectet atue molor in velit vendrem incin hent lum dolenibh eugait velesse quiscidui eugait nibh. Endiamcore modo et num adit nissismod min vel ipit del eugueri uscilit vercidu. Ver ad delit venit, veros atincil del ut adigna core modolutat accumsa ndreet lutat. 20 Grafisk manual för länsförsäkringar

21 9 Typografin Times New Roman är i mångt och mycket synonymt med Länsförsäkringar. Det är ett klassiskt typsnitt lättläst, tydligt och neutralt på ett sympatiskt och rättframt sätt. Times New Roman är vårt huvudtypsnitt, och används i skärningarna Regular och Italic till bland annat rubriker, ingresser och brödtext. Vårt komplementtypsnitt är Trade Gothic. Trade Gothic fungerar bra ihop med Times New Roman och gör sig med sina öppna bokstavsformer bra i liten grad. Vi använder typsnittet bland annat i tabeller, faktarutor och bildtexter. Båda tysnitten är i filformatet Open Type (.otf), vilket innebär att de är plattformsoberoende och fungerar både under Windows, Mac OSX och Linux. Fonterna kan köpas på till exempel Till höger ser du hela namnet på de typsnitt som används i mallarna. På nästa sida ser du vilka typsnitt, skärningar, grader och radavstånd som används i våra trycksaker för produktinformation. Använd gärna denna typografi som grund även när du gör andra typer av trycksaker. Läs mer om typografin i avsnittet Så gör du på sidan Aa Aa Aa Aa Aa Times New Roman PS Std Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Times New Roman PS Std Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Trade Gothic LT Std Light ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Trade Gothic LT Std Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Trade Gothic LT Std Bold No. 2 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Specialtecken (InDesign) Bullet: alt + q = Stor pil höger: alt + shift + b =» Liten pil höger: alt + b = Stor pil vänster: alt + shift + v = «Liten pil vänster: alt + v = Grafisk manual för länsförsäkringar 21

22 Rubrik Times New Roman PS Std Regular, storlek 24/28 pkt, optisk knip -3, ordmellanrum 100%. 10 pkt avstånd efter stycke. Fliktext Trade Gothic LT Std Regular, VERSALER, storlek 8,8/auto pkt, optisk knip 50, ordmellanrum 100%. Brödtext Times New Roman PS Std Regular, storlek 9,3/13,5 pkt, optisk knip -3, ordmellanrum 90%. Gäller från Times New Roman PS Std Italic, storlek 14/auto pkt, optisk knip -3, ordmellanrum 100%. Faktaruta/Tabell Rubrik Trade Gothic LT Std Regular, VER- SALER, storlek 8,8/auto pkt, optisk knip 50, ordmellanrum 100%. Faktaruta Text Trade Gothic LT Std Light/Bold No. 2, storlek 8/11 pkt, vänster indrag 8 pkt, indrag första raden -8 pkt, optisk knip -3, ordmellanrum 90%. Trade Gothic LT Std Regular, storlek 9,3/auto pkt, optisk knip -7, ordmellanrum 90%. Ingress Times New Roman PS Std Italic, storlek 12,3/17 pkt, optisk knip -3, ordmellanrum 90%. Rubrik Nivå 2 Trade Gothic LT Std Bold No. 2, storlek 10/13,5 pkt, optisk knip -3, ordmellanrum 90%. Rubrik Nivå 3 Trade Gothic LT Std Bold No. 2, storlek 8,8/13,5 pkt, optisk knip -3, ordmellanrum 90%. Brödtext punktista Times New Roman PS Std Regular, storlek 9,3/13,5 pkt, optisk knip -3, ordmellanrum 90%. 9,3 pkt indrag efter bullet. Trade Gothic LT Std Bold No. 2 Storlek 7/10 pkt Trade Gothic LT Std Light Storlek 7/10 pkt 22 Grafisk manual för länsförsäkringar

23 10 Bilderna Bilderna är en viktig del av vårt uttryck. Lägg därför ner lite extra tid på bildvalet. Rena och enkla bilder, som gärna visar människor på ett personligt och vardagligt sätt. Tänk också på att bilderna bör kännas aktuella och moderna. Länsförsäkringar har under ett antal år utvecklat en egen bildbank. Bilderna är en viktig bärare av vårt varumärke. Att löpande köpa alla bilder till tryck och webb är dyrt och dessutom blir det svårt att hålla en konsekvent linje i bildmanéret. I bildbanken hittar du bilder som kan illustrera de flesta av våra budskap och affärsområden, och som är valda därför att de förmedlar och uttrycker de olika värden och egenskaper som vi står för. Bilderna i bildbanken kan du använda kostnadsfritt. Bildbanken kan även fungera som inspirationskälla i de fall du behöver köpa in eller fotografera egna bilder. I Fabriken, som du hittar på Länet under Arbetsstöd/ Kommunikation, hittar du våra bilder och även vår bildpolicy. Grafisk manual för länsförsäkringar 23

24 11 Kontorstryck För att vi i det vardagliga arbetet ska kunna uppträda tydligt och konsekvent, är det viktigt att vårt kontorstryck följer ett enhetligt utseende. Mallar för allt du behöver hittar du under Så gör du på sidorna Grafisk manual för länsförsäkringar

25 12 Trycksaker Våra trycksaker är viktiga bärare av vår identitet och vårt varumärke. Trycksakerna kan indelas i två kategorier: 1. Trycksaker för produktinformation Förköp och Villkor. 2. Trycksaker för reklam och marknadsföring. Dessa två kategorier behandlar vi på olika sätt i den grafiska manualen. Den första kategorin trycksaker för produktinformation vinner av flera skäl på att standardiseras efter en bestämd mall. Det förmedlar konsekvens och underlättar igenkänning, och bidrar också till förenklade rutiner och sänkta produktionskostnader. Den andra kategorin reklam- och marknadsföringsmaterial kräver en större grafisk frihet. En annons, en reklamfilm på TV och även vissa former av direktmarknadsföring, har till uppgift att sticka ut och väcka uppmärksamhet under en kortare period och måste därför tillåtas en större kreativ frihet utan att för den skull förlora sin identitet och särart. Mot denna bakgrund följer här två avsnitt. Ett om den standardiserade produktinformationen. Och ett om den något friare formen för reklam och marknadsföring. Grafisk manual för länsförsäkringar 25

26 12.1 Trycksaker för produktinformation För att våra trycksaker för produktinformation ska vara tydliga, läsbara och enhetliga, rekommenderar vi att du följer de mallar vi har tagit fram. Det gör att det är lättare för våra kunder att känna igen sig och det skapar kontinuitet och förtroende. Vi har delat in trycksakerna för produktinformation i tre nivåer som vi kallar Förköp och Villkor. I figuren här intill ser du i vilka former dessa görs. En trycksak, som i tryckt form har form 1, kan göras om till form 2 för publicering på internet så att kunden slipper skriva ut helsidesbilder. Förköp kan förekomma i form 2 eller 3, också här beroende på hur mycket det finns att berätta. Villkor görs i form 4A eller B beroende på vilken princip som gäller för den här typen av dokument. Om Villkor publiceras på internet ska 5A eller B användas så att kunden slipper skriva ut helsidesbilder. Anledningen till att villkorstrycksakerna har fått en betydligt enklare och mer sparsmakad form är att vi tydligt vill skilja dem från mer säljande material. Det är ett avtal mellan oss och kunden som består av finstilt text, och vi vill att det ska synas redan på omslaget. Mallar för dessa trycksaker hittar du under Så gör du på sidorna A 4B 5B 5A 26 Grafisk manual för länsförsäkringar

27 12.2 Trycksaker för reklam och marknadsföring I den här typen av material måste det finnas en större frihet och flexibilitet i jämförelse med trycksakerna för produktinformation. Men för att våra kunder ska känna sig hemma är det viktigt att vi så långt det är möjligt håller oss till våra grafiska ramar när det gäller färger, typsnitt, storlek på och placering av logotyp och så vidare. Länsförsäkringar Mäklarservice Årsstämma 2009 Är du gravid? Då får du en present av oss. Grafisk manual för länsförsäkringar 27

28 13 Affischer och roll-ups För affischer och roll-ups gäller i princip samma grafiska regler som för annat tryckt material. Lägg märke till att vi placerar logotypen högst upp till vänster för att den ska synas på håll. På en roll-up placeras alltid logotypen i fliken. Eftersom proportionerna på de grafiska elementen är anpassade efter de större formaten är det viktigt att du utgår från rätt mallar när du gör affischer och roll-ups. Du hittar mallarna i avsnittet Så gör du på sidorna Grafisk manual för länsförsäkringar

29 14 Annonser En annons ska synas. Därför måste den tillåtas en friare form än övrigt tryckt material. Skapar vi mallar för våra annonser kommer de alltid att se exakt likadana ut. Det vill säga: de börjar konkurrera med varandra och förlorar möjligheten att sticka ut. Men även i annonser ska du naturligtvis arbeta med logotypen och typsnitt enligt manualens regler. Några andra råd på vägen är att inte belasta annonsen med för många budskap. Grafisk manual för länsförsäkringar 29

30 15 Profilartiklar Profilartiklar kan förekomma i väldigt många former; från till exempel pennor och muggar till t-shirts, kepsar och nyckelringar. I grunden gäller samma grafiska regler som på andra områden. Det gäller att vara speciellt uppmärksam när vi ska kommunicera vårt varumärke på det här sättet. Tänk på att det du ger bort kommer att förknippas med Länsförsäkringar. Därför är det viktigt att produkten håller den kvalitet som vi själva står för. Det gäller självfallet också tryck, brodyr eller prägling på produkterna. Presenter används på olika sätt. På en t-shirt eller en väska som delas ut till traktens fotbollslag är det klokt att trycka symbolen eller logotypen stort så att den syns på avstånd. På en gåva i form av en ljusstake i mässing uppskattar mottagaren ofta en mer diskret ingraverad symbol eller logotyp. Låt objektet och tillfället styra. På presentartiklar i ett litet format, till exempel golfbollar eller nyckelringar, är symbolen att föredra framför hela logotypen. Grundregeln är att logotypen återges i våra färger blå och röd. Om materialet är metall, plast eller läder får logotypen präglas in i materialet, annars inte. 30 Grafisk manual för länsförsäkringar

31 16 Exponering vid sponsring Grundregeln säger att vi ska uppträda enkelt och tydligt vid exponering i sponsringssammanhang. Tänk på att det i det här sammanhanget ofta handlar om att synas på långt håll. Arbeta med symbolen, logotypen och typsnittet enligt manualens regler. Om namnet blir för långt för att rymmas, till exempel på en tröjas framsida eller en banderoll, använd enbart symbolen. I första hand ska symbolen alltid användas i Länsförsäkringars blå och röda färg. Grafisk manual för länsförsäkringar 31

32 17 Länsförsäkringars franchisetagare Franchisetagarna som enbart erbjuder Länsförsäkringars produkter är en del av Länsförsäkringars säljorganisation. De likställs med länsförsäkringsbolagens egna kontor och agerar i länsförsäkringsbolagets namn. Franchisetagarnas marknadskommunikation ska därför följa samma grafiska regler och rekommendationer som de länsförsäkringsbolag de är knutna till. Först när franchisetagaren presenterar ett formellt förslag och vid tecknandet av ett avtal, ska det tydligt framgå att säljaren är franchisetagare. För Länsförsäkringar Fastighetsförmedling gäller samma regler. Fastighetsmäklarna är franchisetagare och ska därför använda samma grafiska uttryck som det länsförsäkringsbolag som är franchisegivare. När franchisetagaren presenterar ett formellt förslag, och vid tecknandet av ett avtal, ska det tydligt framgå att säljaren är franchisetagare. Försäkringsgruppen AB (ingår i Länsförsäkringars säljorganisation) Postadress: Stockholm Besöksadress: Tegeluddsvägen Tfn: Fax: Org nr: lansforsakringar.se 32 Grafisk manual för länsförsäkringar

33 18 Samordning med internet Det finns ett tydligt samband mellan de grafiska grunderna för Länsförsäkringars trycksaker och för vår webbplats på internet. Denna grafiska profilmanual är inriktad på olika former av trycksaker, men den har tagits fram parallellt med utvecklingen av våra webbsidor. Här finns tydliga släktskap bland annat i de rundare formerna och i användandet av färger. Oavsett om man besöker vår webbplats på internet, läser en broschyr eller ett villkorsblad ska man mötas av en liknande grafisk form. Grafisk manual för länsförsäkringar 33

34 19 Agria Djurförsäkring Länsförsäkringsgruppens specialistbolag för djur- och grödaförsäkring Agria Djurförsäkring har med sina 120 år på marknaden skapat Sveriges i särklass starkaste varumärke inom djurförsäkring och är också Sveriges enda specialistbolag på området. Agrias position i Länsförsäkringar uttrycks som: Agria är Länsförsäkringars specialistbolag inom djur- och grödaförsäkring. Detta ger två förutsättningar för det grafiska arbetet: 1. Den första är att det är Länsförsäkringars. Detta innebär att det är Länsförsäkringars grafiska profil som gäller. 2. Den andra är att det är ett specialistbolag. Det innebär att Agria ska beskrivas och uppfattas som ett specialistbolag för djur- och grödaförsäkring. De särskiljande elementen i Agrias grafiska uttryck är den egna logotypen och det djurmönster som symboliserar Agrias strävan att möta djuren och djurägarnas specifika behov. Det är viktigt att kunderna i både Agria och Länsförsäkringar ser släktskapet och därmed fördelarna med de två varumärkena. Genom en tydlig gemensam grafisk profil förstärker vi redan två starka varumärken. Agria Djurförsäkrings utländska verksamhet är samlad under dottervarumärket Agria International. Agrias grafiska profil gäller för all verksamhet där namnet Agria eller den gemensamma symbolen är avsändare. 34 Grafisk manual för länsförsäkringar

Grafisk manual. regler och riktlinjer

Grafisk manual. regler och riktlinjer Grafisk manual regler och riktlinjer Innehåll 1. Logotyp 2. Typsnitt 3. Profilfärger 4. Grafiskt koncept 5. Bilder 6. Text och tonalitet 7. Papper 8. Korrespondensmaterial 9. Trycksaker 10. Annonser 11.

Läs mer

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar...

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar... Grafisk manual Innehåll Förord... 5 Got Events affärsplan... 6 Våra logotyper... 9 Grafiska grundelement... 19 Applikationer... 29 Skyltar... 38 Riktlinje för arbetskläder... 40 Flaggor... 42 Fordon...

Läs mer

profilbas Bravidas grafiska identitet

profilbas Bravidas grafiska identitet profilbas Bravidas grafiska identitet 1. HANDBOK FÖR VARUMÄRKET BRAVIDA Bravida är Skandinaviens största installations- och serviceföretag med medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Det är ingen slump

Läs mer

Söderberg & Partners. Grafisk manual v3.0

Söderberg & Partners. Grafisk manual v3.0 Söderberg & Partners Grafisk manual v3.0 Innehållsförteckning Introduktion Typografi Bildspråk Profilmaterial Appendix 1 Vårt varumärke 3 Logotyp Utföranden 4 Färger 4 Minsta storlek 4 Frizon 4 Användning

Läs mer

Grafisk manual för Karlskoga kommun

Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Grafisk Karlskoga manual kommun för Karlskoga Innehåll kommun 2 Därför har vi en grafisk profil Karlskoga kommuns grafiska profil är en del av vårt

Läs mer

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL Ny grafisk profil godkänd av kommunfullmäktige 8 maj 2013, 59 ersätter tidigare bestämmelser om grafisk profil antagen av kommunstyrelsen den 26 april 2006, 99.

Läs mer

Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version 2011-06-08).

Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version 2011-06-08). Grafisk profil Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version 2011-06-08). IDA är kommunens intranät. Externa konsulter har inte tillträde till IDA utan hänvisas till Info. Förvaltningen

Läs mer

Ronneby kommuns grafiska profil. Uppdaterad 2009--01-12

Ronneby kommuns grafiska profil. Uppdaterad 2009--01-12 Ronneby kommuns grafiska profil Uppdaterad 2009--01-12 Innehåll Varför grafisk profil?...3 Tydlig avsändare, enhetlig form, hög kvalitet...3 Förenkla...3 De kommunala bolagen...3 Webb...3 Bilden av Ronneby...4

Läs mer

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll:

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll: 2 En stark profil en tydlig identitet En grafisk profil är en betydande del av organisationens ansikte utåt. Jönköpings kommun med sina förvaltningar och verksamheter ska upplevas som något väsentligt

Läs mer

GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg

GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg INNEHÅLL Inledning 4 1.0 Logotyp 5 1.1 Vår logotyp 6 1.2 Storlekar och varianter 7 1.3 Färgsättning 8 1.4 Frizon 9 1.5 Placering 10 1.6 Symbolen som grafiskt element 11

Läs mer

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 2 Innehåll Tillsammans syns vi bättre! 4 SNURRORNA GRUNDELEMENTEN I VÅR GRAFISKA PROFIL 6 VÅRA FÄRGER 7 Bli en del av helheten 8 EXEMPEL PÅ HUR LOGGAN APPLICERAS

Läs mer

GRAFISK PROFIL. för Vadstena kommun

GRAFISK PROFIL. för Vadstena kommun GRAFISK PROFIL för Vadstena kommun Den grafiska profilen är fastställd av Vadstena Kommuns kommunfullmäktige 16 mars 2011. Producerad av: Sofia Boij, informatör Vadstena Kommun Framsidesbild: Lars Forsstedt/bildarkivet.se

Läs mer

Grafisk manual Härliga Härjedalen och Härjedalens kommun

Grafisk manual Härliga Härjedalen och Härjedalens kommun Grafisk manual Härliga Härjedalen och Härjedalens kommun Innehållsförteckning Härliga Härjedalen Inledning 3 Visuella identitetens verktygslåda 4 Platssymbol 5 Frizon 6 Minsta storlek 7 Färgversioner 8

Läs mer

SIGTUNA KOMMUN Grafisk Manual

SIGTUNA KOMMUN Grafisk Manual SIGTUNA KOMMUN Grafisk Manual Mot bättre vetande Somliga vet. Andra tror. Vetande bygger på verkliga, väl underbyggda fakta. Tro bygger på en betydligt skakigare grund antaganden, fördomar, andrahandsuppgifter,

Läs mer

GRAFISK MANUAL MALMÖ HÖGSKOLA

GRAFISK MANUAL MALMÖ HÖGSKOLA GRAFISK MANUAL MALMÖ HÖGSKOLA GRAFISK MANUAL MALMÖ HÖGSKOLA MALMÖ HÖGSKOLA Malmö högskola inrättades 1998 och är landets åttonde största lärosäte för akademisk grundutbildning. Högskolan gavs redan från

Läs mer

DIGITAL MANUAL BILAGA 1 TILL GRAFISK PROFIL KK 13/167

DIGITAL MANUAL BILAGA 1 TILL GRAFISK PROFIL KK 13/167 BILAGA 1 TILL GRAFISK PROFIL KK 13/167 Innehåll Logotyp för webb 2 Användning av logotypen 2 Färger 3 Primärfärger 3 Komplementfärger 3 Att använda färgerna 4 Kontraster 4 Typsnitt 5 Bilder 6 Storlekar

Läs mer

IMs Grafiska riktlinjer

IMs Grafiska riktlinjer IMs Grafiska riktlinjer När bilden av IM blir tydligare syns vi bättre De grafiska riktlinjerna är till för alla som i något sammanhang kommunicerar visuellt, i såväl tryckt som digital form, med IM som

Läs mer

Manual för Trafikverkets webbtjänster. Manual för Trafikverkets webbtjänster 1

Manual för Trafikverkets webbtjänster. Manual för Trafikverkets webbtjänster 1 Manual för Trafikverkets webbtjänster Manual för Trafikverkets webbtjänster 1 Titel: Manual för Trafikverkets webbtjänster Utgivningsdatum: 2013-02 Utgivare: Trafikverket Den senaste versionen av Manual

Läs mer

December 2010. Grafisk profil

December 2010. Grafisk profil December 2010 Grafisk profil Komplettering och förtydligande av den grafiska profilen En grafisk identitet har högst några sekunder på sig att kommunicera. Längre än så håller den inte kvar uppmärksamheten

Läs mer

tranemo kommun grafisk manual

tranemo kommun grafisk manual tranemo kommun grafisk manual innehåll 1 Introduktion 1:1 Ett ansikte, en röst 1:2 Kommunvapnet en del av vår historia 2 Grundregler 2:1 Tranemo kommuns logotyp 2:2 Användning av logotypen 2:3 logotypens

Läs mer

Att försäkra nöjdhet

Att försäkra nöjdhet UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen Kandidatuppsats HT 2006 Handledare: Susanne Åberg Att försäkra nöjdhet En studie av kundmötet på Länsförsäkringar Uppsalas hemsida Karin Holmstrand

Läs mer

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Grafisk profil för Kumla kommun Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Innehåll Vårt gemensamma ansikte utåt! 3 Logotyp - kommunvapnet 4-5 Logotyp - blomman 6-7 Profilsymboler 8 Typsnitt

Läs mer

Riktlinjer för FMV:s grafiska profil

Riktlinjer för FMV:s grafiska profil Riktlinjer för FMV:s grafiska profil V e r s i o n 3.0 2 0 1 1 1 2 Innehåll Inledning 5 Pressmeddelande 26 Logotyp FMV:s logotyp 6 Logotypfärger 7 Logotyp med undertext eller devis 8 Logotyp svartvit 9

Läs mer

Grafisk manual för Malmö stad

Grafisk manual för Malmö stad Grafisk manual för Malmö stad 1 OM VÅRA VARUMÄRKEN Place-brand Denna logotyp används för att marknadsföra staden Malmö mot intressenter som näringsliv, turister, kongressdeltagare med flera. Loggan återfinns

Läs mer

Profilprogram för Lidköpings kommun

Profilprogram för Lidköpings kommun Profilprogram för Lidköpings kommun Innehåll Profilering av Lidköpings kommun...3 Logotypen...4 Symboler...7 Vårt platsvarumärke Lidköping vid Vänern...8 Profilfärger...10 Typografi...11 Kuvert, visitkort,

Läs mer

Version 8 4 sep 2012. Grafisk manual

Version 8 4 sep 2012. Grafisk manual Version 8 4 sep 2012 Grafisk manual 2 Innehåll Inledning 3 Vårt varumärke 4 Vår grafiska identitet 8 Vår logotyp 9 Användning av vår logotyp 10 Projekt och bolag med egen logotyp 13 Färger 14 Typsnitt

Läs mer

Kurser som ingår och presentationen Projektarbete A (100p), Information & layout (50p) och Svenska C (50p) ingår i projektet.

Kurser som ingår och presentationen Projektarbete A (100p), Information & layout (50p) och Svenska C (50p) ingår i projektet. PROJEKTBESKRIVNING EIKU3 TESSINSKOLAN 2007-02-12 Syfte och avgränsningar Syftet med vårt arbete är att skaffa oss en helhetsbild av vårt fadderföretag Moretimes strategi för att locka nya kunder till företaget.

Läs mer

Handbok om Stockholms läns landstings varumärke samt grafiska och språkliga profil

Handbok om Stockholms läns landstings varumärke samt grafiska och språkliga profil Handbok om Stockholms läns landstings varumärke samt grafiska och språkliga profil Inledning En bok om varumärket Stockholms läns landsting (SLL) Det här är en bok som berättar om varumärket SLL och hur

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Grafiska regler. Kulturplan för grundskolan 1

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Grafiska regler. Kulturplan för grundskolan 1 Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Grafiska regler Kulturplan för grundskolan 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2010-05-20 Reviderad den: 2012-08-16 För revidering ansvarar:

Läs mer

Grafiska riktlinjer 2.0

Grafiska riktlinjer 2.0 Grafiska riktlinjer 2.0 INNEHÅLL Innehållsförteckning 2 Varför behövs grafiska riktlinjer? 3 STOCKHOLMSMÄSSAN SOM AVSÄNDARE LOGOTYP Logotyp 6 Frizon och minsta storlek 8 FÄRGER Primärfärger 10 Sekundärfärger

Läs mer