Uppdaterad i augusti Grafisk manual för Länsförsäkringar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdaterad i augusti 2010. Grafisk manual för Länsförsäkringar"

Transkript

1 Uppdaterad i augusti 2010 Grafisk manual för Länsförsäkringar

2 Till dig som är med och bygger varumärket Länsförsäkringar Lika viktigt som det är att vi utvecklar och anpassar våra tjänster och produkter till nya krav och nya tider, lika viktigt är det att vi uppdaterar vårt grafiska uttryck så att det alltid är användbart i den verklighet vi lever i. I båda fallen gäller det att vara lyhörd för vad som händer runt omkring oss, samtidigt som vi måste vara uppmärksamma så att vi inte förlorar vår identitet och särart. Den grafiska manual du nu tittar i är uppdaterad under våren Vissa avsnitt känner du igen sen tidigare, andra har förändrats något. Förändringarna är gjorda för att vi på ett bättre sätt ska kunna förmedla bilden av varumärket Länsförsäkringar idag, och för att klara de nya krav som ny teknik och nya media ställer. Den grafiska manualen är därför samordnad med riktlinjerna för Länsförsäkringars uttryck på internet. För Länsförsäkringar AB (LFAB) är den grafiska manualen ett regelverk, för länsförsäkringsbolagen är den en rekommendation som vi hoppas ska vara till god hjälp i det lokala varumärkesarbetet. Har du frågor om manualens innehåll, eller vill diskutera dess tillämpning, kontakta Pär Hjärtström på LFAB, Kommunikationavdelningen, telefon Grafisk manual för länsförsäkringar

3 Ett redskap för varumärkesbyggaren En gemensam grafisk manual har vi av två skäl: För att bevara värdet av vårt varumärke. För att göra vardagen lättare för alla som ska göra annonser, trycksaker, skyltar och annat som förmedlar det varumärket står för. 96 av 100 svenskar känner spontant igen symbolen för varumärket fyrkanten, vilket starkt bidrar till styrkan i Länsförsäkringars varumärke. Om vi vill att det ska vara så även i fortsättningen måste vi leva upp till två viktiga krav: konsekvens och uthållighet. Främst gäller det hur vi bemöter och betjänar våra kunder. Det är det i särklass viktigaste. Men det handlar också om hur vi kommunicerar grafiskt i olika media, från traditionella brev via trycksaker och skyltar till internet. Den frågan har blivit allt viktigare. Idag syns vi betydligt oftare, och i många fler kanaler, än vi gjorde för bara några år sedan. Det gör att kravet på konsekvens har ökat. Ser vi olika ut i olika sammanhang ökar risken för att värdet på vårt varumärke minskar. Det är alla som professionellt arbetar med varumärken överens om. Det är här den grafiska manualen kommer in i bilden. Manualen är en ledstång. Följer alla som arbetar med vårt grafiska uttryck de regler och riktlinjer som finns beskrivna här, ökar möjligheterna för att vi ska kunna bibehålla och till och med stärka varumärket. Det gynnar i så fall alla som arbetar i länsförsäkringsgruppen. Och indirekt också våra kunder. Enhetlighet och logik i vår profil ger två tydliga fördelar: Högre kommunikationseffektivitet. Lägre produktionskostnader. Ser vi olika ut i olika sammanhang ökar risken för att värdet på vårt varumärke minskar. Det är alla som professionellt arbetar med varumärken överens om. Grafisk manual för länsförsäkringar 3

4 Innehåll Avsnitt Sida Varumärket 1 Rätten till vårt varumärke 5 2 Symbolens historia 6 Grafiska profilen 3 Regler och rekommendationer 7 4 Symbolen Så här får du använda symbolen 9 5 Logotypen Så får du använda logotypen 11 6 Varianter av symbol och logotyp Använd varianterna med omdöme 13 7 Färgerna Komplementfärgerna Toningsfärgerna 16 8 De grafiska elementen Fliken De runda hörnen 20 9 Typografin Bilderna 23 Avsnitt Trycksaker 11 Kontorstryck Trycksaker Trycksaker för produktinformation Trycksaker för reklam och marknadsföring Affischer och roll-ups Annonser 29 Övrigt 15 Profilartiklar Exponering vid sponsring Länsförsäkringars franchisetagare Samordning med internet Agria Djurförsäkring Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Skyltar 61 Så gör du detaljerad information, mått och mallar som gör det lättare för dig att följa Länsförsäkringars grafiska profil. Sida 66 4 Grafisk manual för länsförsäkringar

5 1 Rätten till vårt varumärke Att inneha rätten till ett varumärke innebär att man har ensamrätten att använda märket i sin verksamhet och/eller upplåta rätten via licens till andra. Det här förhållandet är i allra högsta grad aktuellt inom länsförsäkringsgruppen, med 24 självständiga länsförsäkringsbolag. Länsförsäkringars gemensamma symbol är ett så kallat kollektivmärke. För sådana märken finns speciella regler i en särskild lag. Det speciella är att en förening eller sammanslutning av näringsidkare har ensamrätten till märket. Enligt de villkor som anges får medlemmarna i föreningen/näringsverksamheten använda varumärket. Villkoren sätts av den förening eller sammanslutning som äger varumärket, i det här fallet LFABs styrelse. Symbolen används som fristående märke, eller för att bilda logotyp tillsammans med namnet Länsförsäkringar eller respektive bolagsnamn. Symbolen får inte utan tillstånd från LFABs styrelse användas tillsammans med andra företagsnamn. Under avsnittet Regler och rekommendationer kan du läsa mer om hur symbolen får användas i kommunikation med omvärlden. Grafisk manual för länsförsäkringar 5

6 2 Symbolens historia Sedan 1969 har de lokala länsförsäkringsbolagen samarbetat under fyrkantssymbolen och namnet Länsförsäkringar (Östgöta Brandstodsbolag och Dalarnas Försäkringsbolag är namn som avviker). Symbolen, ett rättvänt och ett upp och nedvänt L med en fyrkant i mitten, ritades av den grafiska formgivaren Hans Hug. Så här beskrev han den bakomliggande tanken: Länsförsäkringars många medlemsbolag, vart och ett i sitt eget avgränsade område. Kunden i centrum, bolagen finns skyddande åt alla håll. Mer än 40 år senare är Länsförsäkringars symbol en av Sveriges mest kända företagssymboler. I en marknadsundersökning som LFAB låtit utföra, gör hela 96 procent av de tillfrågade personerna kopplingen till Länsförsäkringar bara genom att se symbolen. Det är en oerhörd styrka som vi tillsammans måste värna om. Länsförsäkringars många medlemsbolag, vart och ett i sitt eget avgränsade område. Kunden i centrum, bolagen finns skyddande åt alla håll. Hans Hug, Grafisk manual för länsförsäkringar

7 3 Regler och rekommendationer Fliken sidan 19 För att skapa ett enhetligt uttryck varje gång vi kommunicerar är det viktigt att vi uppträder på ett konsekvent sätt. Det finns grafiska regler för övergripande, gemensam kommunikation och rekommendationer för lokalt anpassad kommunikation. Du kan läsa mer om de enheter som tillsammans utgör vår grafiska profil från vilka typsnitt och färger vi använder till hur vår symbol får användas. Här intill ser du vad vi kallar de olika enheterna och var du kan läsa om dem. I avsnittet Så gör du, på sidan 66 och framåt, hittar du mer detaljerad information om hur de olika enheterna är uppbyggda och hur de ska användas. Logotypen sidan 10 Bilder sidan 23 Symbolen sidan 8 Typografi sidan 21 Runda hörn sidan 20 Faktaruta sidan 20 Grafisk manual för länsförsäkringar 7

8 4 Symbolen Länsförsäkringars symbol, som består av ett rättvänt och ett upp och nedvänt L med en röd fyrkant i mitten, är gemensam för alla länsförsäkringsbolag och det gemensamma varumärket Länsförsäkringar. Symbolen ska i första hand användas i våra färger blå och röd men det finns varianter som du kan läsa mer om under Varianter av symbol och logotyp på sidan Grafisk manual för länsförsäkringar

9 4.1 Så här får du använda symbolen Eftersom Länsförsäkringars symbol är så stark kan den klara sig på egen hand. När avsändaren är självklar och utrymmet är begränsat kan symbolen användas istället för logotypen. Till exempel på flaggor, skyltar och promotionmaterial. När symbolen används, till exempel på en begränsad yta, utan namnet Länsförsäkringar ska symbolen alltid omges av luft enligt de anvisningar som framgår av bilden här intill. Figur 1 visar symbolens frizoner. Inga texter, bilder eller grafiska element får placeras närmare symbolen än X. Symbolen får inte heller placeras närmare sidans kant än X. Figur 2 visar förhållandet mellan symbolen och den vita ramen som används när symbolen placeras på en mörk bakgrund. Ramens tjocklek ska vara Z. Figuren visar också minsta tillåtna storlek på mörk bakgrund som symbolen får placeras på. Detta för att undvika intrycket av en ram omsluten av ytterligare en ram. Figur 3 visar hur symbolen får placeras i ett hörn med vitt nedtill och till höger om symbolen, till exempel på en affisch eller ett broschyromslag. I dessa fall ska symbolen placeras enligt sidans marginaler. Den får alltså placeras närmare sidans kant än X. Symbolen får inte användas i löpande text, rubriker eller underliner av typen Ingår i Länsförsäkringar eller En del av Länsförsäkringar. Symbolen får inte beskäras eller på annat sätt avvika från originalet. Läs mer om hur symbolen får användas i avsnittet Så gör du på sidan Grafisk manual för länsförsäkringar 9

10 5 Logotypen Med logotyp menar vi kombinationen av vår symbol och namnet Länsförsäkringar, alternativt namnet på ett lokalt länsförsäkringsbolag. Logotypen används som det grundläggande elementet för att kommunicera varumärket Länsförsäkringar. Vid gemensam, övergripande kommunikation används namnet Länsförsäkringar som avsändare i kombination med symbolen. De lokala länsförsäkringsbolagen använder symbolen och det lokala namnet, alternativt enbart Länsförsäkringar. Exempel: I en annons för banksparande är det Länsförsäkringar alternativt det lokala bolagsnamnet och inte Länsförsäkringar Bank som ska stå som avsändare ihop med symbolen. Logotypen ska i första hand användas i våra färger, men det finns varianter som du kan läsa mer om under Varianter av symbol och logotyp på sidan Grafisk manual för l änsförsäkringar

11 5.1 Så här får du använda logotypen Logotypen ska återges med luft omkring på det sätt som bilden här intill visar. Logotypen får inte beskäras, typograferas om eller på annat sätt avvika från originalet. Logotypen får inte heller användas i löpande text. Logotypen ska användas som avsändare i all trycksakskommunikation, i brev och i annonser för att tydligt visa vem avsändaren är. Om du i undantagsfall måste lägga logotypen mot annan bakgrund än vit eller ljus, finns det varianter. Läs mer om dessa och hur de används under Varianter av symbol och logotyp på sidan 12. I avsnittet Så gör du kan du läsa mer om logotypens användning på sidan Devisen Bank & Försäkring är ett tillägg till logotypen. De lokala länsförsäkringsbolagen bestämmer själva om de ska använda devisen eller inte. I gruppgemensam kommunikation används inte devisen enligt ett beslut i servicerådet. Grafisk manual för länsförsäkringar 11

12 6 Varianter av symbol och logotyp Vår symbol och vår logotyp är blå och röd och ska så långt det är möjligt återges mot vit eller ljus botten. Ibland kan vi av olika anledningar vara tvungna att tumma på dessa regler. Du kanske hamnar i en situation där logotypen måste placeras i en mörk bild, eller när du bara har tillgång till svartvitt tryck. För att kunna hantera dessa situationer finns varianter av symbolen och logotypen. Med vit ram och vit text Får användas när bakgrunden inte är vit eller ljus och i bilder. Kan också användas i film och på webb när vi inte kan eller vill avsluta med logotypen i en vit ruta. Svart Den svarta symbolen/logotypen ska bara användas då det inte finns möjlighet att trycka i färg. Får bara placeras på vit eller ljus bakgrund. Vit Den vita symbolen/logotypen får bara placeras på LF-Blå eller LF-Röd bakgrund. Får inte placeras i bilder. För dessa varianter av symboler och logotyper gäller samma frizonsregler som för symbolen och logotypen i standardutförande. 12 Grafisk manual för länsförsäkringar

13 6.1 Använd varianterna med omdöme 96 av 100 svenskar associerar idag vår symbol med Länsförsäkringar. Det är en imponerande siffra. Få företag är så väl igenkända. Trots det måste vi vara mycket återhållsamma och försiktiga när vi återger symbolen i andra färger än de vi äger den blå och den röda. Även våra konkurrenter associeras med vissa färgkombinationer. Trycker vi en svart symbol på en orange jacka leder det direkt tanken till en annan bank. Samma sak om vi lägger en vit symbol på en grön botten, så framträder bilden av en annan storbank. Därför bör vi göra så få undantag som möjligt från huvudregeln. Måste du göra ett undantag, gör det med omdöme. Grafisk manual för länsförsäkringar 13

14 7 Färgerna Våra huvudfärger är LF-Blå och LF-Röd. LF-Blå C 100 M 60 Y 0 K 0 Pantone, 286 R 1 G 69 B 134 # NCS, 3560-R80B RAL, 5002 Ultramarinblau 3M Folie, Sapphire Blue LF-Röd C 0 M 10 0 Y 100 K 0 R 189 G 3 B 17 #BD0311 Pantone, 185 NCS, 1085-Y90R RAL, 3020 Verkehrsrot 3M Folie, Esso Red 14 Grafisk manual för länsförsäkringar

15 7.1 Komplementfärgerna De här färgerna är framtagna för att harmoniera med och komplettera våra huvudfärger. Blå C 65 M 20 Y 0 K 20 R 37 G 119 B 179 #2577B3 Gul C 0 M 30 Y 100 K 0 R 247 G 173 B 26 #F7AD1A Grön C 40 M 10 Y 100 K 0 R 159 G 182 B 65 #9FB641 Orange C 0 M 60 Y 100 K 0 R 254 G 119 B 1 #FE7701 Beige C 3 M 3 Y 9 K 6 R 247 G 246 B 240 #F7F6F0 Grafisk manual för länsförsäkringar 15

16 7.2 Toningsfärgerna Komplementfärg För att ge liv åt tonplattor använder vi färgtoningar. Till alla våra färger huvudfärgerna och komplementfärgerna finns därför ytterligare tre toningsfärger. En av dessa B används för att tillsammans med huvudfärg eller komplementfärg skapa färgtoningen i bakgrundsplattan. På nästa sida ser du alla färgernas toningsfärger. Om du behöver fler färger än huvudfärger och komplementfärger, till exempel när du skapar tabeller eller figurer, får även B -färgerna användas. Dessa får inte användas ensamma utan bara tillsammans med sin respektive komplementfärg. Läs mer om färgtoningar i avsnittet Så gör du på sidan B 16 Grafisk manual för länsförsäkringar

17 LF-Röd LF-Blå Blå Gul Grön Orange Beige C 0 M 10 0 Y 100 K 0 R 189 G 3 B 17 #BD0311 C 100 M 60 Y 0 K 0 R 1 G 69 B 134 # C 65 M 20 Y 0 K 20 R 37 G 119 B 179 #2577B3 C 0 M 30 Y 100 K 0 R 247 G 173 B 26 #F7AD1A C 40 M 10 Y 100 K 0 R 159 G 182 B 65 #9FB641 C 0 M 60 Y 100 K 0 R 254 G 119 B 1 #FE7701 C 3 M 3 Y 9 K 6 R 247 G 246 B 240 #F7F6F0 C 0 M 10 0 Y 100 K 45 R 99 G 3 B 17 # C 100 M 60 Y 0 K 67 R 1 G 23 B 64 # C 75 M 20 Y 0 K 70 R 21 G 68 B 102 # C 0 M 50 Y 100 K 7 R 218 G 120 B 29 #DA781D C 40 M 10 Y 100 K 50 R 81 G 97 B 34 # C 0 M 80 Y 100 K 15 R 204 G 51 B 0 #CC3300 C 3 M 3 Y 30 K 40 R 172 G 173 B 171 #ACADAB C 0 M 10 0 Y 100 K 8 R 173 G 3 B 17 #AD0311 C 100 M 60 Y 0 K 10 R 1 G 63 B 121 #013F79 C 65 M 20 Y 0 K 30 R 32 G 100 B 150 # C 0 M 37 Y 100 K 0 R 244 G 157 B 29 #F49D1D C 40 M 10 Y 100 K 7 R 141 G 163 B 58 #8DA33A C 0 M 65 Y 100 K 5 R 254 G 99 B 1 #FE6301 C 3 M 3 Y 9 K 13 R 225 G 225 B 221 #E1E1DD C 0 M 10 0 Y 100 K 52 R 84 G 3 B 17 # C 100 M 60 Y 0 K 80 R 0 G 15 B 48 #0B112F C 75 M 20 Y 0 K 80 R 18 G 61 B 92 #123D5C C 0 M 57 Y 100 K 7 R 216 G 108 B 30 #D86C1E C 40 M 10 Y 100 K 57 R 70 G 85 B 32 # C 0 M 85 Y 100 K 20 R 196 G 43 B 0 #C42B00 C 3 M 3 Y 30 K 47 R 158 G 159 B 158 #9E9F9E Grafisk manual för länsförsäkringar 17

18 8 De grafiska elementen Fliken Fliken och de runda hörnen använder vi för att ge ett mjukare intryck. På följande sidor kan du läsa mer om dem. Runda hörn 18 Grafisk manual för länsförsäkringar

19 8.1 Fliken Produktnamn I fliken placeras en text som talar om vilken typ av dokument det rör sig om. Här kan det stå Produktnamn, Villkor, Inbjudan, Tips om, etc. Om du inte har något relevant att skriva i fliken ska den tas bort. På roll-ups, där det finns ett värde i att avsändaren placeras högt upp för att synas på håll, placeras logotypen i fliken. Fliken används också som huvud i faktarutor och tabeller. Mer information om hur fliken är konstruerad och hur den används hittar du i avsnittet Så gör du på sidorna Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lum ipisl ea consectet atue molor in velit vendrem incin hent lum dolenibh eugait velesse quiscidui eugait nibh. Endiamcore modo et num adit nissismod min vel ipit del eugueri uscilit vercidu. Ver ad delit venit, veros atincil del ut adigna core modolutat accumsa ndreet lutat. Lorem ipsum dolor sit amet Donec lacus Lorem ipsum dolor sit amet consectetur Morbi placerat sem non orci molestie Suspendisse ullamcorper aliquet varius Mauris vel sodales diam Cras sagittis, arcu a commodo congue Phasellus consequat Grafisk manual för länsförsäkringar 19

20 8.2 De runda hörnen Här ser du hur vi använder oss av runda hörn på grafiska element. Använd det också gärna på bilder. Läs mer om vilken radie som gäller för de runda hörnen i olika format i avsnittet Så gör du på sidan 88. Lorem Ipsum Lum ipisl ea consectet atue molor in velit vendrem incin hent lum dolenibh eugait velesse quiscidui eugait nibh. Endiamcore modo et num adit nissismod min vel ipit del eugueri uscilit vercidu. Ver ad delit venit, veros atincil del ut adigna core modolutat accumsa ndreet lutat. 20 Grafisk manual för länsförsäkringar

21 9 Typografin Times New Roman är i mångt och mycket synonymt med Länsförsäkringar. Det är ett klassiskt typsnitt lättläst, tydligt och neutralt på ett sympatiskt och rättframt sätt. Times New Roman är vårt huvudtypsnitt, och används i skärningarna Regular och Italic till bland annat rubriker, ingresser och brödtext. Vårt komplementtypsnitt är Trade Gothic. Trade Gothic fungerar bra ihop med Times New Roman och gör sig med sina öppna bokstavsformer bra i liten grad. Vi använder typsnittet bland annat i tabeller, faktarutor och bildtexter. Båda tysnitten är i filformatet Open Type (.otf), vilket innebär att de är plattformsoberoende och fungerar både under Windows, Mac OSX och Linux. Fonterna kan köpas på till exempel Till höger ser du hela namnet på de typsnitt som används i mallarna. På nästa sida ser du vilka typsnitt, skärningar, grader och radavstånd som används i våra trycksaker för produktinformation. Använd gärna denna typografi som grund även när du gör andra typer av trycksaker. Läs mer om typografin i avsnittet Så gör du på sidan Aa Aa Aa Aa Aa Times New Roman PS Std Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Times New Roman PS Std Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Trade Gothic LT Std Light ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Trade Gothic LT Std Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Trade Gothic LT Std Bold No. 2 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Specialtecken (InDesign) Bullet: alt + q = Stor pil höger: alt + shift + b =» Liten pil höger: alt + b = Stor pil vänster: alt + shift + v = «Liten pil vänster: alt + v = Grafisk manual för länsförsäkringar 21

22 Rubrik Times New Roman PS Std Regular, storlek 24/28 pkt, optisk knip -3, ordmellanrum 100%. 10 pkt avstånd efter stycke. Fliktext Trade Gothic LT Std Regular, VERSALER, storlek 8,8/auto pkt, optisk knip 50, ordmellanrum 100%. Brödtext Times New Roman PS Std Regular, storlek 9,3/13,5 pkt, optisk knip -3, ordmellanrum 90%. Gäller från Times New Roman PS Std Italic, storlek 14/auto pkt, optisk knip -3, ordmellanrum 100%. Faktaruta/Tabell Rubrik Trade Gothic LT Std Regular, VER- SALER, storlek 8,8/auto pkt, optisk knip 50, ordmellanrum 100%. Faktaruta Text Trade Gothic LT Std Light/Bold No. 2, storlek 8/11 pkt, vänster indrag 8 pkt, indrag första raden -8 pkt, optisk knip -3, ordmellanrum 90%. Trade Gothic LT Std Regular, storlek 9,3/auto pkt, optisk knip -7, ordmellanrum 90%. Ingress Times New Roman PS Std Italic, storlek 12,3/17 pkt, optisk knip -3, ordmellanrum 90%. Rubrik Nivå 2 Trade Gothic LT Std Bold No. 2, storlek 10/13,5 pkt, optisk knip -3, ordmellanrum 90%. Rubrik Nivå 3 Trade Gothic LT Std Bold No. 2, storlek 8,8/13,5 pkt, optisk knip -3, ordmellanrum 90%. Brödtext punktista Times New Roman PS Std Regular, storlek 9,3/13,5 pkt, optisk knip -3, ordmellanrum 90%. 9,3 pkt indrag efter bullet. Trade Gothic LT Std Bold No. 2 Storlek 7/10 pkt Trade Gothic LT Std Light Storlek 7/10 pkt 22 Grafisk manual för länsförsäkringar

23 10 Bilderna Bilderna är en viktig del av vårt uttryck. Lägg därför ner lite extra tid på bildvalet. Rena och enkla bilder, som gärna visar människor på ett personligt och vardagligt sätt. Tänk också på att bilderna bör kännas aktuella och moderna. Länsförsäkringar har under ett antal år utvecklat en egen bildbank. Bilderna är en viktig bärare av vårt varumärke. Att löpande köpa alla bilder till tryck och webb är dyrt och dessutom blir det svårt att hålla en konsekvent linje i bildmanéret. I bildbanken hittar du bilder som kan illustrera de flesta av våra budskap och affärsområden, och som är valda därför att de förmedlar och uttrycker de olika värden och egenskaper som vi står för. Bilderna i bildbanken kan du använda kostnadsfritt. Bildbanken kan även fungera som inspirationskälla i de fall du behöver köpa in eller fotografera egna bilder. I Fabriken, som du hittar på Länet under Arbetsstöd/ Kommunikation, hittar du våra bilder och även vår bildpolicy. Grafisk manual för länsförsäkringar 23

24 11 Kontorstryck För att vi i det vardagliga arbetet ska kunna uppträda tydligt och konsekvent, är det viktigt att vårt kontorstryck följer ett enhetligt utseende. Mallar för allt du behöver hittar du under Så gör du på sidorna Grafisk manual för länsförsäkringar

25 12 Trycksaker Våra trycksaker är viktiga bärare av vår identitet och vårt varumärke. Trycksakerna kan indelas i två kategorier: 1. Trycksaker för produktinformation Förköp och Villkor. 2. Trycksaker för reklam och marknadsföring. Dessa två kategorier behandlar vi på olika sätt i den grafiska manualen. Den första kategorin trycksaker för produktinformation vinner av flera skäl på att standardiseras efter en bestämd mall. Det förmedlar konsekvens och underlättar igenkänning, och bidrar också till förenklade rutiner och sänkta produktionskostnader. Den andra kategorin reklam- och marknadsföringsmaterial kräver en större grafisk frihet. En annons, en reklamfilm på TV och även vissa former av direktmarknadsföring, har till uppgift att sticka ut och väcka uppmärksamhet under en kortare period och måste därför tillåtas en större kreativ frihet utan att för den skull förlora sin identitet och särart. Mot denna bakgrund följer här två avsnitt. Ett om den standardiserade produktinformationen. Och ett om den något friare formen för reklam och marknadsföring. Grafisk manual för länsförsäkringar 25

26 12.1 Trycksaker för produktinformation För att våra trycksaker för produktinformation ska vara tydliga, läsbara och enhetliga, rekommenderar vi att du följer de mallar vi har tagit fram. Det gör att det är lättare för våra kunder att känna igen sig och det skapar kontinuitet och förtroende. Vi har delat in trycksakerna för produktinformation i tre nivåer som vi kallar Förköp och Villkor. I figuren här intill ser du i vilka former dessa görs. En trycksak, som i tryckt form har form 1, kan göras om till form 2 för publicering på internet så att kunden slipper skriva ut helsidesbilder. Förköp kan förekomma i form 2 eller 3, också här beroende på hur mycket det finns att berätta. Villkor görs i form 4A eller B beroende på vilken princip som gäller för den här typen av dokument. Om Villkor publiceras på internet ska 5A eller B användas så att kunden slipper skriva ut helsidesbilder. Anledningen till att villkorstrycksakerna har fått en betydligt enklare och mer sparsmakad form är att vi tydligt vill skilja dem från mer säljande material. Det är ett avtal mellan oss och kunden som består av finstilt text, och vi vill att det ska synas redan på omslaget. Mallar för dessa trycksaker hittar du under Så gör du på sidorna A 4B 5B 5A 26 Grafisk manual för länsförsäkringar

27 12.2 Trycksaker för reklam och marknadsföring I den här typen av material måste det finnas en större frihet och flexibilitet i jämförelse med trycksakerna för produktinformation. Men för att våra kunder ska känna sig hemma är det viktigt att vi så långt det är möjligt håller oss till våra grafiska ramar när det gäller färger, typsnitt, storlek på och placering av logotyp och så vidare. Länsförsäkringar Mäklarservice Årsstämma 2009 Är du gravid? Då får du en present av oss. Grafisk manual för länsförsäkringar 27

28 13 Affischer och roll-ups För affischer och roll-ups gäller i princip samma grafiska regler som för annat tryckt material. Lägg märke till att vi placerar logotypen högst upp till vänster för att den ska synas på håll. På en roll-up placeras alltid logotypen i fliken. Eftersom proportionerna på de grafiska elementen är anpassade efter de större formaten är det viktigt att du utgår från rätt mallar när du gör affischer och roll-ups. Du hittar mallarna i avsnittet Så gör du på sidorna Grafisk manual för länsförsäkringar

29 14 Annonser En annons ska synas. Därför måste den tillåtas en friare form än övrigt tryckt material. Skapar vi mallar för våra annonser kommer de alltid att se exakt likadana ut. Det vill säga: de börjar konkurrera med varandra och förlorar möjligheten att sticka ut. Men även i annonser ska du naturligtvis arbeta med logotypen och typsnitt enligt manualens regler. Några andra råd på vägen är att inte belasta annonsen med för många budskap. Grafisk manual för länsförsäkringar 29

30 15 Profilartiklar Profilartiklar kan förekomma i väldigt många former; från till exempel pennor och muggar till t-shirts, kepsar och nyckelringar. I grunden gäller samma grafiska regler som på andra områden. Det gäller att vara speciellt uppmärksam när vi ska kommunicera vårt varumärke på det här sättet. Tänk på att det du ger bort kommer att förknippas med Länsförsäkringar. Därför är det viktigt att produkten håller den kvalitet som vi själva står för. Det gäller självfallet också tryck, brodyr eller prägling på produkterna. Presenter används på olika sätt. På en t-shirt eller en väska som delas ut till traktens fotbollslag är det klokt att trycka symbolen eller logotypen stort så att den syns på avstånd. På en gåva i form av en ljusstake i mässing uppskattar mottagaren ofta en mer diskret ingraverad symbol eller logotyp. Låt objektet och tillfället styra. På presentartiklar i ett litet format, till exempel golfbollar eller nyckelringar, är symbolen att föredra framför hela logotypen. Grundregeln är att logotypen återges i våra färger blå och röd. Om materialet är metall, plast eller läder får logotypen präglas in i materialet, annars inte. 30 Grafisk manual för länsförsäkringar

31 16 Exponering vid sponsring Grundregeln säger att vi ska uppträda enkelt och tydligt vid exponering i sponsringssammanhang. Tänk på att det i det här sammanhanget ofta handlar om att synas på långt håll. Arbeta med symbolen, logotypen och typsnittet enligt manualens regler. Om namnet blir för långt för att rymmas, till exempel på en tröjas framsida eller en banderoll, använd enbart symbolen. I första hand ska symbolen alltid användas i Länsförsäkringars blå och röda färg. Grafisk manual för länsförsäkringar 31

32 17 Länsförsäkringars franchisetagare Franchisetagarna som enbart erbjuder Länsförsäkringars produkter är en del av Länsförsäkringars säljorganisation. De likställs med länsförsäkringsbolagens egna kontor och agerar i länsförsäkringsbolagets namn. Franchisetagarnas marknadskommunikation ska därför följa samma grafiska regler och rekommendationer som de länsförsäkringsbolag de är knutna till. Först när franchisetagaren presenterar ett formellt förslag och vid tecknandet av ett avtal, ska det tydligt framgå att säljaren är franchisetagare. För Länsförsäkringar Fastighetsförmedling gäller samma regler. Fastighetsmäklarna är franchisetagare och ska därför använda samma grafiska uttryck som det länsförsäkringsbolag som är franchisegivare. När franchisetagaren presenterar ett formellt förslag, och vid tecknandet av ett avtal, ska det tydligt framgå att säljaren är franchisetagare. Försäkringsgruppen AB (ingår i Länsförsäkringars säljorganisation) Postadress: Stockholm Besöksadress: Tegeluddsvägen Tfn: Fax: Org nr: lansforsakringar.se 32 Grafisk manual för länsförsäkringar

33 18 Samordning med internet Det finns ett tydligt samband mellan de grafiska grunderna för Länsförsäkringars trycksaker och för vår webbplats på internet. Denna grafiska profilmanual är inriktad på olika former av trycksaker, men den har tagits fram parallellt med utvecklingen av våra webbsidor. Här finns tydliga släktskap bland annat i de rundare formerna och i användandet av färger. Oavsett om man besöker vår webbplats på internet, läser en broschyr eller ett villkorsblad ska man mötas av en liknande grafisk form. Grafisk manual för länsförsäkringar 33

34 19 Agria Djurförsäkring Länsförsäkringsgruppens specialistbolag för djur- och grödaförsäkring Agria Djurförsäkring har med sina 120 år på marknaden skapat Sveriges i särklass starkaste varumärke inom djurförsäkring och är också Sveriges enda specialistbolag på området. Agrias position i Länsförsäkringar uttrycks som: Agria är Länsförsäkringars specialistbolag inom djur- och grödaförsäkring. Detta ger två förutsättningar för det grafiska arbetet: 1. Den första är att det är Länsförsäkringars. Detta innebär att det är Länsförsäkringars grafiska profil som gäller. 2. Den andra är att det är ett specialistbolag. Det innebär att Agria ska beskrivas och uppfattas som ett specialistbolag för djur- och grödaförsäkring. De särskiljande elementen i Agrias grafiska uttryck är den egna logotypen och det djurmönster som symboliserar Agrias strävan att möta djuren och djurägarnas specifika behov. Det är viktigt att kunderna i både Agria och Länsförsäkringar ser släktskapet och därmed fördelarna med de två varumärkena. Genom en tydlig gemensam grafisk profil förstärker vi redan två starka varumärken. Agria Djurförsäkrings utländska verksamhet är samlad under dottervarumärket Agria International. Agrias grafiska profil gäller för all verksamhet där namnet Agria eller den gemensamma symbolen är avsändare. 34 Grafisk manual för länsförsäkringar

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator Världens bästa hälsa 2020 Profilmanual Profilmanual Indexator Innehåll Följ profilmanualen 3 Logotyp 4 Logotypanvändning 5 Friyta 6 Färger 7 Typografi 8 Typografi ersättningstypsnitt 9 Grafiskt mönster

Läs mer

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

SWEBO Bioenergy Grafisk profil

SWEBO Bioenergy Grafisk profil SWEBO Bioenergy Grafisk profil Formsmedjan Reklam & Kommunikation Grafisk profil Den image vi har, det vill säga hur andra människor uppfattar vårt företag är ett resultat av alla de intryck vi gör på

Läs mer

Textilgruppen. Grafisk profil

Textilgruppen. Grafisk profil Textilgruppen Grafisk profil En grafisk profil är i korta ordalag ett slags grafiskt regelverk. På ett enkelt sätt ska denna grafiska manual ge den vägledning som hjälper samtliga medarbetare i ditt företag

Läs mer

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB Grafisk profil R AB Ransäters Invest AB Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger och

Läs mer

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft. aloq.se Loxysoft AB Post: Box 53, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan, Frösön Tel: 063-8 34 40 Fax: 063-40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.se Grafisk manual Loxysoft AB Text och design: aloq AB, Östersund

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3 Grafisk manual Förord 3 Välkommen till Grafisk manual för Vårgårda kommun Den grafiska manualen beskriver hur vi skall synas för att tydligt visa avsändaren - Vårgårda. Manualen innehåller information

Läs mer

våra grafiska riktlinjer

våra grafiska riktlinjer Grafisk manual för distrikt & föreningar våra grafiska riktlinjer 2014-12-11 Version 1.0 Innehåll Förord 3 1. Logotyp 1.1 Primär logotyp 4 1.2 Sekundär logotyp 5 1.3 Friyta och placering 6 1.4 Välj rätt

Läs mer

Grafisk manual Våren 2014 Besök vår webb: www.lillahjartatipitea.se Eller maila på: info@lillahjartatipitea.se Vår grafiska manual Här hittar du riktlinjer och praktiska exempel på hur vår profil ska användas.

Läs mer

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l Det ska synas att det är vi Vår gra ska pro l Vår gra ska pro l Inledning Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för barn och ungdomar med rörelsehinder och deras familjer. RBU

Läs mer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer En enhetlig profil är viktig för alla organisationer och ännu viktigare för en stor grupp av frivilliga. Då öppnas möjligheten för att alla känner samhörighet och vet åt vilket håll gruppen går. Det gör

Läs mer

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Innehåll Vad är en grafisk profil?... 3 Färger... 4 Profilfärg...4 Komplementfärger...4 Gråtoner...4 Tilläggsfärger...4 Färgkoder...5 SciLifeLabs logotyp...

Läs mer

Grafisk manual version 2015-02-10

Grafisk manual version 2015-02-10 Grafisk manual version 2015-02-10 Innehåll 1. Inledning...3 2. Varumärkesfärger...4 2.1 Definitioner...4 3. Carriers logotyp...5 3.1 Logotypens uppbyggnad...5 3.2 Logotypens frizoner...6 3.3 Alternativa

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER 1

GRAFISKA RIKTLINJER 1 GRAFISKA RIKTLINJER 1 ETT PARTITUR FÖR ÖGAT Det går kanske inte att jämföra grafiska riktlinjer med ett partitur. Men lite fritt tolkat kan man säga att en grafisk manual innehåller alla element som behövs

Läs mer

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar GRAFISK MANUAL INLEDNING Den här manualen beskriver hur vi arbetar med vår grafiska profil. I den hittar du allt från användandet av logotypen och hanterandet av färger och typografi, till mallar för utformning

Läs mer

High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld.

High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld. High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld. INNEHÅLL 1 En världsledande region inom Elkraftteknik 2 HVV:s kärnvärden och identitet 3 Logotyp 4 Profilfärger 5 Typografi 6 Layout 7 Avsändare

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015 Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 VÅR PROFIL Det här är en grafisk manual för Svenska Ridsportförbundet som talar om hur vi vill se

Läs mer

Inledning. Kontaktperson. Nils Holmberg, 0709-68 44 68 nils.holmberg@sanocon.se

Inledning. Kontaktperson. Nils Holmberg, 0709-68 44 68 nils.holmberg@sanocon.se Grafisk guide Inledning SANOCON AB är sprunget ur Rodhe Miljö AB. Avsikten med namnbytet är att ge utrymme för att modernisera och bredda företagets erbjudanden och det ska även synas i den grafiska profilen.

Läs mer

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS 2011-03-01, 1 (5) 1.3 Inledning Syftet med den grafiska profilen är att göra GoldWing Club Sweden (GWCS) tydligt som avsändare. Med en enhetlig och konsekvent grafisk profil får vår tidning, våra profilprodukter,

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL 1 GRAFISK PROFILMANUAL 3 Innehåll LOGOTYPEN 6 FÄRGER 8 TYPOGRAFI 10 ANNONS 12 ROLL-UP 13 VEPA/BANDEROLL 14 VISITKORT 15 BREVPAPPER/FAXBLAD 16 KUVERT 17 FLAGGOR 17 PROFILKLÄDER 18 WEBB 19 BILDMANÉR 20

Läs mer

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER Grafisk manual Falun Borlänge-regionen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp 4 Färger 6 Typsnitt 7 Bilder och budskap 8 Ordval 9 Profilmaterial 10 Avslutningsvis 11 2 Falun Borlänge-regionen Falun Borlänge-regionen

Läs mer

GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN

GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN Logotype och symbol Färger Pantone 485 C 100% svart 70% svart 50% svart 40% svart Pantone 485 C 100% svart 70% svart 70% svart 50% svart 100% svart 40% svart

Läs mer

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation.

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation. Hotell Grafisk Profil Vår grafiska profil är en viktig del av vår identitet och ett grundläggande verktyg i våra relationer. Därför är det avgörande att vi använder vår grafiska profil rätt och att alla

Läs mer

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK En grafisk profil är en viktig byggsten i skapandet av ett starkt varumärke och syftar till att skapa en enhetlig visuell identitet för Teltek som är enkel att känna igen för

Läs mer

Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009

Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009 Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009 Innehåll Förord 02 Grundelement Logotype Färger Typsnitt Kontorstryck Brevpapper Kuvert Visitkort Skyltar Flaggor Skyltar 03 05 06 07 08 09 10 11 2 Förord

Läs mer

Gränsöverskridande samverkan

Gränsöverskridande samverkan 1 Grafisk Profil Denna grafiska manual är en hjälp för dig som jobbar i eller med Vårdsamverkan Fyrbodal för att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation med omvärlden. Vår logga, våra färger

Läs mer

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet.

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet. GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL Denna manual är framtagen för att göra allt material från Ockelbo Kommun enhetligt och tydligt. Det är ett hjälpmedel i det dagliga arbetet inom kommunen då brev, kallelser

Läs mer

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9 Grafisk Guide 1.0 Förord Den grafiska guiden ska fungera som en vägledning för allt profilmaterial; både för tryck och webb och såväl för extern som intern kommunikation. Rocklunda Restaurang & Konferens

Läs mer

Grafisk manual Annedal

Grafisk manual Annedal Grafisk manual Annedal 2009 STUDIO BUBBLAN AB WWW.BUBBLAN.SE Innehåll 2 sid 2 sid 3 sid 4 sid 5 sid 6 sid 7 sid 8 innehåll symbolen LOGOTYPen märket märkets PROPORTIONER TYPSNITT symbolen som dekor tillämpningsexempel:

Läs mer

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15.

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15. 1Grafisk manual 2 Innehåll Sida Värmdö IFs grafiska profil 4 Logotyp 5-9 Färg 10 Typografi 11-12 Brevpapper 13 Visitkort 14 Korrespondenskort 15 Kuvert 16-17 3 Värmdö IFs grafiska profil En enhetlig grafisk

Läs mer

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för både näringsliv och för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Grafisk profil Förord Hudiksvalls kommunvapen har gamla anor. De tre bockarna, som troligen härstammar från landskapsvapnet hälsingebocken, har använts sedan 1582. Vapnet

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag Grafisk manual Ett utdrag IDENTITET / PROFIL En ny grafisk profil som speglar våra värderingar. Vår huvuduppgift är att göra medlemsnytta och stärka medlemmarnas ställning som konsumenter. All vår verksamhet

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER 2011 Rädda Barnens Ungdomsförbund Grafisk form: Rabash webb- och designbyrå Välkommen 03. Rädda Barnens Ungdomsförbund bildades i Sverige år 2003. Som namnet avslöjar

Läs mer

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8 P R O F I L M A N U A L INNEHÅLL Vår grafiska identitet............... 3 Logotyper..................... 4 Färger........................ 5 Typografi...................... 6 Profilmaterial...................

Läs mer

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... Grafisk manual 1.0 Index Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 Friyta och MinimIstorlek... 5 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... 7 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Läs mer

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E Vår grafiska profil En klar och tydlig profil är viktig av många skäl. Den gör det lättare för omvärlden allmänheten, företag och organisationer, samarbetspartners, beslutsfattare och finansiärer att identifiera

Läs mer

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande grafisk profil förord Högsby kommun står inför stora utmaningar i framtiden. Om vi ska lyckas att etablera oss som en framtidskommun krävs det både att vi arbetar och profilerar oss på ett professionellt

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador GRAFISK MANUAL Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador Vikten av att ha grafiska riktlinjer I Insikt/Utsikt ryms en mängd olika aktörer såsom myndigheter och frivilligorganisationer.

Läs mer

Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual Innehåll GRAFISK PROFILMANUAL 1 Inledning 2 Logotyp 3 Färger 4 Dekorelement 5 Typsnitt 6 Kontorstryck 7 Powerpoint-mall 8 Trycksaker 9 Annons 10 Webb Inledning. 1 Rätt utnyttjad bygger

Läs mer

Vår grafiska profil. Tanken bakom manualen

Vår grafiska profil. Tanken bakom manualen Tanken bakom manualen En språngbräda för Norsjö... Vi har tagit fram den grafiska manualen för att stärka vår identitet och ge Norsjö Kommun en tydlig profil gentemot våra medarbetare, kommunmedborgare,

Läs mer

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL INNEHÅLL Arvsfondsdelegationen Grafisk manual Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL - FÖR DIG SOM DRIVER ARVSFONDSPROJEKT: 2011 1 INNEHÅLL INNEHÅLL 2 LÄTT ATT

Läs mer

Riktlinjer för Halmstads kommuns grafiska profil

Riktlinjer för Halmstads kommuns grafiska profil Riktlinjer för Halmstads kommuns grafiska profil 1 Bakgrund Vår grafiska profil är ett av flera hjälpmedel för att stärka varumärket Halmstad. Den skapar en enhetlig och professionell bild av Halmstads

Läs mer

Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil

Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil Beslut: Rektor 2012-11-19 Revidering: - Dnr: DUC 2012/1645/10 Gäller fr. o m: 2012-11-19 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig för uppdatering:

Läs mer

Grafisk profilmanual 1.8.2013

Grafisk profilmanual 1.8.2013 Grafisk profilmanual 1.8.2013 Inledning Den grafiska profilen signalerar lugn, trygghet, pålitlighet och enkelhet. Profilmanualen är till för att lätt kunna bidra med tydlighet, enhetlighet och ökad synlighet.

Läs mer

Grafisk profil för Ottenby Åkeri

Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil framtagen för Ottenby Åkeri utav designbyrån ADDinnovation 2006 Inledning Grafisk profil Den största vinsten med en enhetlig grafisk profil är att företagets

Läs mer

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil Varumärket Polykemi En grafisk guide till en tydlig profil Logotype Logotypen är företagets varumärke och den viktigaste grafiska identifikationen bland de grafiska grundelementen. Logotypen består av

Läs mer

GRAFISK MANUAL 6/2012

GRAFISK MANUAL 6/2012 GRAFISK MANUAL 6/2012 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 01 Baselement Svenska folkpartiets logotyp Vår logo: dimensioner och skyddsområde Logoversioner och minimistorlek Logons användning Applikationer

Läs mer

Guidelines. Privilegium Hus & Mark AB

Guidelines. Privilegium Hus & Mark AB formgivare: Peter Vikström, Designworks Göteborg version: 100428 Logotype Grundstenen i en grafisk profil utgörs av logotypen. Den är den centrala och samlade symbolen för företagets identitet. Därför

Läs mer

Inledning. SPs nya profil. Manualen i praktiken.

Inledning. SPs nya profil. Manualen i praktiken. Grafisk manual Innehåll Inledning sid 4 Logotyp sid 5-7 Logotag sid 8-9 Företagsnamn sid 10-11 Profilfärger sid 12 Typografi sid 13 Kontorstryck / Brevpapper sid 14-15 Kontorstryck / Kuvert sid 16-17

Läs mer

2004-03-23 Grafisk profil

2004-03-23 Grafisk profil 2004-03-23 Grafisk profil 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 LOGOTYPENS UTSEENDE... 4 LOGOTYPEFÄRGER... 7 PLACERING AV LOGOTYPEN... 8 KOMMUNVAPNETS HISTORIK... 8 VÅGEN VÅRT GRAFISKA ELEMENT... 9 TYPSNITT...

Läs mer

grafisk Profilmanual yeos

grafisk Profilmanual yeos grafisk Profilmanual yeos 2011-08-05 INNEHÅLL Introduktion 01 Logotyp 02 typsnitt 03 färgpalett 04 01 Introduktion Profilmanualen hjälper den som kommunicerar med YEOS som avsändare att upprätthålla önskvärd

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 GRAFISK MANUAL Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 Kapitel 8, Marknadsföring är tills vidare utelämnad då det tar tid att genomarbeta konsekvenserna för programblad och hemsida samt hur vi vill marknadsföra

Läs mer

KIMITOÖNS GRAFISKA MANUAL

KIMITOÖNS GRAFISKA MANUAL DEN VISUELLA IDENTITETEN KIMITOÖNS GRAFISKA MANUAL Logon och det grafiska utseendet förmedlar Kimitoöns kommuns värderingar: öppenhet, aktivitet och förnyelse. Det nya grafiska utseendet är fräscht och

Läs mer

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Grafisk profil för Kumla kommun Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Innehåll Vårt gemensamma ansikte utåt! 3 Logotyp - kommunvapnet 4-5 Logotyp - blomman 6-7 Profilsymboler 8 Typsnitt

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK. Grafisk manual

RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK. Grafisk manual RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK Grafisk manual Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionshinder. Vi arbetar för att de barn, ungdomar och vuxna

Läs mer

INLEDNING. Navigera dig genom manualens delar och avsnitt med hjälp av menyn till höger.

INLEDNING. Navigera dig genom manualens delar och avsnitt med hjälp av menyn till höger. GRAFISK MANUAL INLEDNING Denna grafiska manual för Backyard beskriver hur, när och vart text, bild och färg ska användas. Den är fram tagen för att kunna lyfta varumärket på bästa sätt i dess position

Läs mer

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet.

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. Identitet Logotypen LO-TCO BISTÅNDSNÄMND bildar tillsammans med kartbilden

Läs mer

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual Receptfria Läkemedel Grafisk Manual VERSION 2.0 NOVEMBER 2014 Förord Sedan 2009 kan man köpa utvalda receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln. Denna ökade tillgänglighet är naturligtvis en stor fördel

Läs mer

Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker

Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker Riktlinjer för och lokala NyföretagarCentrum Framtagna av i samarbete med s Kvalitetsråd 1 Logotype Logotype s logotype består av

Läs mer

S.M.A.R.T UF 07/11 2014 GRAFISK PROFIL Emin Karalic. Grafisk profil 2014/2015

S.M.A.R.T UF 07/11 2014 GRAFISK PROFIL Emin Karalic. Grafisk profil 2014/2015 Grafisk profil 2014/2015 Förord Vi inom S.M.A.R.T UF arbetar för avstigmatiseringen kring psykisk ohälsa genom olika projekt. Talespersonen som agerar som en del av ansiktet utåt är Emin Agga. Han jobbar

Läs mer

PMS Rubine Red C. PMS Process Black C 90%

PMS Rubine Red C. PMS Process Black C 90% PMS 227 C PMS Rubine Red C PMS 2415 C Version utan datumrad. Används endast i undantagsfall på produkter som återkommer från år till år. 2.1 Logotyp Versioner Versioner Logotypen finns, förutom i sitt

Läs mer

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual i korthet För frågor om vår design kontakta Helene Keskitalo, stab Information, tel 08 655 91 05 eller helene.keskitalo@sveaskog.se

Läs mer

GRAFISK MANUAL. för BORAB

GRAFISK MANUAL. för BORAB GRAFISK MANUAL för BORAB Innehåll: 03: Logotyp 07: Kontorstryck 14: Färger 16: Typografi 19: Bildspråk 21: Trycksaker 23: Annonser 25: Web 27: Profiltryck 02: Innehållsförteckning Logotyp 03: Logotyp Logotyp

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Hjälpreda för grafisk produktion

GRAFISK MANUAL. Hjälpreda för grafisk produktion GRAFISK MANUAL Hjälpreda för grafisk produktion Förord Under verksamhetsåret 2008/2009 togs en ny logotyp och grafisk profil fram av PR-Utskottets Jonas Karlsson och Janne Poikulainen. Bakgrunden till

Läs mer

Unga Aktiesparares varumärke

Unga Aktiesparares varumärke VARUMÄRKE Varumärke 1:1 Unga Aktiesparares varumärke Unga Aktiesparares varumärke är företagets signatur och igenkänningstecken. Därför är det väldigt viktigt att det används på ett riktigt sätt. Varumärket

Läs mer

Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013

Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013 Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013 Innehållsförteckning Den grafiska profilen 3 Varumärket 4 Färger 5 Logotype 6 Typsnitt 8 Bilder 10 Digitala plattformar 11 Kontorsmaterial 13 Profilprodukter

Läs mer

grafisk profil riktlinjer

grafisk profil riktlinjer grafisk profil riktlinjer Grafisk profil Riktlinjer för sammanhållet visuellt uttryck. Grafisk manual Instruktioner och tillämpningar för den grafiska profilen. Innehållsförteckning Inledning Varför en

Läs mer

kontorsmaterial/visitkort

kontorsmaterial/visitkort kontorsmaterial/visitkort Det är viktigt att allt som syns utåt har en enhetlig profil, och här spelar kontorsmaterialet en viktig roll. Med kontorsmaterial menas visitkort, kontaktkort, meddelandeblock,

Läs mer

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5 GRAFISK MANUAL 2008 Den grafiska profilens grundpelare är logotypen som tillsammans med typografiska regler bildar en enhet som ger läsaren en tydlig signal om vem som är avsändaren Innehåll Förord - Grafiska

Läs mer

Svenska klätterförbundets styrelse och kansli Mars 2012

Svenska klätterförbundets styrelse och kansli Mars 2012 Grafisk manual Inledning I denna manual sammanfattas Svenska klätterförbundets visuella identitet. Den visuella identiteten är en viktig del av vår kommunikation, den är ett verktyg för att profilera

Läs mer

Glimåkra folkhögskola

Glimåkra folkhögskola grafisk manual Glimåkra folkhögskola Den grafiska manualen är överenskomna regler inom Glimåkra folkhögskola som anger hur vi bör kommunicera internt och externt. Manualen anger råd och riktlinjer för

Läs mer

Vår grafiska profil 2015.04

Vår grafiska profil 2015.04 Vår grafiska profil 2015.04 Logotyp och grafik 4 Vår logotyp 5 Logotypens olika varianter 6 Vår logotyp - ikon 7 Våra profilfärger 8 Logotypen BAS mot olika bakgrunder 9 Logotypen med juridisk avsändare

Läs mer

GRAFISK MANUAL EQUMENIA 2013 2013 09 17

GRAFISK MANUAL EQUMENIA 2013 2013 09 17 EQUMENIA 2013 2013 09 17 INNEHÅLL KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL KAPITEL KAPITEL 3 4 5 INLEDNING s. 3 LOGOTYP Logotyp Lokala & regionala Placering & storlek Felaktig användning s. 4 FÄRGER Färgschema s. 8

Läs mer

Varumärket - föreningens hjärta... 3. Logotyp... 4. Logotypens frizon... 5. Deviselement... 6. Profilfärger... 7. Primära färger...

Varumärket - föreningens hjärta... 3. Logotyp... 4. Logotypens frizon... 5. Deviselement... 6. Profilfärger... 7. Primära färger... 1 Varumärket - föreningens hjärta... 3 Logotyp... 4 Logotypens frizon... 5 Deviselement... 6 Profilfärger... 7 Primära färger... 7 Sekundära färger... 8 Tertiära färger... 9 Typsnitt & typografi... 10

Läs mer

Innehåll. Förord 3 Logotype 4 Frizon 6 Logovarianter 7 Engelsk logotype 8 Färger 9 Dekorelement 10 Typografi 12 Accidens 14 PR-produkter 16

Innehåll. Förord 3 Logotype 4 Frizon 6 Logovarianter 7 Engelsk logotype 8 Färger 9 Dekorelement 10 Typografi 12 Accidens 14 PR-produkter 16 Grafisk manual Innehåll 2 Förord 3 Logotype 4 Frizon 6 Logovarianter 7 Engelsk logotype 8 Färger 9 Dekorelement 10 Typografi 12 Accidens 14 PR-produkter 16 Det är viktigt hur omvärlden uppfattar oss. 3

Läs mer

Grafisk manual. För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005.

Grafisk manual. För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005. Grafisk manual För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005. Innehåll Region Skåne värt att vårda 3 Vår koncernlogotyp 4 Pilträd

Läs mer

02/&), profil(!.$"/+ handbok

02/&), profil(!.$/+ handbok profilhandbok INNEHÅLL Former och färger i vår anda 5 Vår logotyp och färger 6 Våra typsnitt och papper 7 Kontorstryck 8 Trycksaker 9 Brev, protokoll, kallelser 10 Nyhetsbrev 11 OH- och PowerPoint-mallar

Läs mer

Varumärkesplattform och grafisk manual 2015-05-13

Varumärkesplattform och grafisk manual 2015-05-13 Varumärkesplattform och grafisk manual Hej! Vad roligt att du läser Rinkaby Rörs varumärkesplattform. Andelen hemmafixare som fortfarande gör VVS-arbeten själva blir färre och färre. Mycket på grund av

Läs mer

Grafisk manual GAKE DOJO. Riktigt bra självförsvar!

Grafisk manual GAKE DOJO. Riktigt bra självförsvar! Grafisk manual 2007 JUJUTSU Riktigt bra självförsvar! Högskolan för Lärande och Kommunikation i Jönköping Andrea Drljaca, Viktor Larsson och Jesper Jarl Grafisk manual 2007-06-08 INNEHÅLL GRAFISK MANUAL...4

Läs mer

Vår visuella identitet

Vår visuella identitet Vår visuella identitet Vår visuella identitet En stark och tydlig visuell identitet är en viktig del för hur en avsändare uppfattas. SULF:s visuella identitet ska gå att identifieras såväl lokalt på universitet

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 4 Vår logotyp 5 Våra färger 9 Vår typografi 11 Dekorelement 14 Bildspråk 18

Innehållsförteckning. Inledning 4 Vår logotyp 5 Våra färger 9 Vår typografi 11 Dekorelement 14 Bildspråk 18 Grafisk manual Innehållsförteckning Inledning 4 Vår logotyp 5 Våra färger 9 Vår typografi 11 Dekorelement 14 Bildspråk 18 Läs det här först! Välkommen till Teknikföretagens grafiska manual. Den är avsiktligt

Läs mer

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 2 Innehåll Tillsammans syns vi bättre! 4 SNURRORNA GRUNDELEMENTEN I VÅR GRAFISKA PROFIL 6 VÅRA FÄRGER 7 Bli en del av helheten 8 EXEMPEL PÅ HUR LOGGAN APPLICERAS

Läs mer

Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen

Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen OM VÅR GRAFISKA PROFIL Grafisk Profil för Vägen ut! kooperativen En gemensam grafisk profil för Vägen ut! kooperativen är viktig för att ge ett enhetligt

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens grafiska profil; beslutade den 28 juni 2005.

Läs mer

GRAFISK MANUAL Visuell identitet, logotyp och riktlinjer NOVEMBER 2013

GRAFISK MANUAL Visuell identitet, logotyp och riktlinjer NOVEMBER 2013 GRAFISK MANUAL Visuell identitet, logotyp och riktlinjer NOVEMBER 2013 2 INNEHÅLL Innehållsförteckning INLEDNING... 3 LOGOTYP... 4 Versioner... 4 Användning... 5 Frizon... 5 SYMBOLEN... 6 TYPOGRAFI...

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET

GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/1018 GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor Kommunikationsenheten, Gemensamma

Läs mer

Grafisk profil. Gäller från den 1 september 2006. Beslutad den 13 juni 2006.

Grafisk profil. Gäller från den 1 september 2006. Beslutad den 13 juni 2006. Grafisk profil Gäller från den 1 september 2006. Beslutad den 13 juni 2006. Innehåll Varför är en grafisk profil så viktig? 3 Vem kontaktar jag om jag har frågor? 3 Partille kommuns logotyp 4 Logotypens

Läs mer

A R K E S FI NJ A LI R T G IKR

A R K E S FI NJ A LI R T G IKR GRAFISKA RIKTLINJER INNEHÅLL 1 PROFILERING 2 LOGOTYPE 3 TYPOGRAFI 4 KORRESPONDENSMATERIAL 1PROFILERING PROFILERING ANVÄNDNING. Denna manual ska fungera som riktlinje för hur vi löpande arbetar med vår

Läs mer

Grafiskt program. Fastställt av styrelsen 2012-04-21. Reviderat av styrelsen 2012-11-10

Grafiskt program. Fastställt av styrelsen 2012-04-21. Reviderat av styrelsen 2012-11-10 Grafiskt program Fastställt av styrelsen 2012-04-21 Reviderat av styrelsen 2012-11-10 Innehåll 1. Vår logotyp 2. Färg 3. Papper 4. Typsnitt 5. Kontorstryck 6. Dekaler, profilprodukter, presentreklam, standar

Läs mer

Grundläggande grafisk profilmanual för SKR. Georgia Pro Black italic. Georgia Bold italic. Typografi. Rubriker. Georgia Pro light italic 16 pkt

Grundläggande grafisk profilmanual för SKR. Georgia Pro Black italic. Georgia Bold italic. Typografi. Rubriker. Georgia Pro light italic 16 pkt Grundläggande grafisk profilmanual för SKR Typografi Vi använder Calibri och georgia. Dessa typsnitt finns förinstallerade på de flesta datorer och därmed kan både tryck, web och word-dokument hålla samma

Läs mer

Intryck som ger avtryck

Intryck som ger avtryck Intryck som ger avtryck Vapnet är stadens minsta gemensamma nämnare, vars släktdrag går att känna igen redan från början av 1600-talet då staden grundades. En stad ett ansikte Göteborgs Stads grafiska

Läs mer

Det här är vår grafiska profil

Det här är vår grafiska profil Det här är vår grafiska profil Innehåll Om prata 3 Logotyp 4 Pratbubblan 5 Typografi 6 Färger 7 Applikationer 8 2 Om prata Vi är ett litet men växande produktionsbolag som fi nns i Stockholm. Vi som jobbar

Läs mer

LOGOTYP SYMBOLER. - Företagssymbol. - Slogan. - Övriga symboler TYPOGRAFI FÄRGSKALA WEBBSIDA TRYCK. - Brevpapper. - Kuvert. - Visitkort.

LOGOTYP SYMBOLER. - Företagssymbol. - Slogan. - Övriga symboler TYPOGRAFI FÄRGSKALA WEBBSIDA TRYCK. - Brevpapper. - Kuvert. - Visitkort. 3 5 LOGOTYP SYMBOLER - Företagssymbol - Slogan - Övriga symboler 8 10 12 14 TYPOGRAFI FÄRGSKALA WEBBSIDA TRYCK - Brevpapper - Kuvert - Visitkort - Kläder LOGOTYP x x x x Logotypen används i alla sammanhang,

Läs mer

Regler för användning av certifikatsmärke utfärdat av SP Certifiering

Regler för användning av certifikatsmärke utfärdat av SP Certifiering Regler för användning av certifikatsmärke utfärdat av SP Certifiering CERTIFI AD ER Grundvillkor för att få använda certifikatsmärke utfärdat av SP Certifiering SP:s certifikatsmärke får användas under

Läs mer

GRAFISK MANUAL AUGUSTI 2004

GRAFISK MANUAL AUGUSTI 2004 GRAFISK MANUAL AUGUSTI 2004 Ansvarig Utgivare: Gunilla Dahlqvist KF Information. Telefon 08-743 26 60 Formgivning: Modul1/Delores Delores Design och R.A.D&D Introduktion En tydlig profil är grundläggande

Läs mer

INNEHÅLL. Inledning/bakgrund 5 Logotype 6 Användande av logotype 7 Frizon 8 Färger 9 Placering 9

INNEHÅLL. Inledning/bakgrund 5 Logotype 6 Användande av logotype 7 Frizon 8 Färger 9 Placering 9 GRAFISK MANUAL INNEHÅLL Inledning/bakgrund 5 Logotype 6 Användande av logotype 7 Frizon 8 Färger 9 Placering 9 Typografi 10 Annonser 11 Bilder 12 Powerpoints 13 Brevpapper och visitkort 14 Profilkläder

Läs mer

Grafisk manual. www.alteco.se

Grafisk manual. www.alteco.se Grafisk manual Inledning Alteco har sedan starten 1994 kommit att bli ett etablerat och välrenommerat konsultföretag i elbranschen. Ett företags utveckling sker alltid i samspel med omvärlden. I tider

Läs mer