Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för Arvsfondens visuella identitet i tryckta och digitala kanaler INNEHÅLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för Arvsfondens visuella identitet i tryckta och digitala kanaler INNEHÅLL"

Transkript

1 INNEHÅLL Arvsfondsdelegationen Grafisk manual Riktlinjer för Arvsfondens visuella identitet i tryckta och digitala kanaler ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL:

2 INNEHÅLL INNEHÅLL 2 LÄTT ATT GÖRA RÄTT 3 ARVSFONDEN I KORTHET 4 LOGOTYPEN 5 Arvsfondens viktigaste kännetecken 5 Storlek 6 Placering 7 Frizon 8 Rätt logotyp på rätt plats 9 TYPOGRAFI 11 Enhetlig och lättläst 11 Arial 11 Gill Sans 11 Times New Roman 11 Användning 11 Typografiexempel 13 PROFILFÄRGER 17 Grundfärger 17 Tonade färger 17 Kompletterande profilfärger 18 ARVSFONDENS CIRKLAR 19 Exempel 19 BILDSPRÅK 20 Arvsfonden är aktiv och närvarande 20 ARVSFONDENS PROFILMATERIAL 21 Korrespondenskort 22 Brevpapper 23 Kuvert 24 Inbjudningar 25 Arvsfondens verksamhetsberättelse 26 Arvsfondens utvärderingar 27 Powerpoinpresentationer 28 Banners 29 ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL:

3 GRAFISK MANUAL LÄTT ATT GÖRA RÄTT Den här manualen är ett stöd i att kommunicera Arvsfondens visuella identitet på ett konsekvent och tydligt sätt i tryckta och digitala kanaler. Ju tydligare kommunikationen är, desto större möjlighet har omvärlden att skaffa sig en korrekt bild av Arvsfondens arbete med att fördela stöd till nyskapande projekt över hela Sverige. Arvsfondens logotyp är det viktigaste verktyget i kommunikationsarbetet. Den symboliserar hela verksamheten och därför är det av yttersta vikt att den används och placeras på de sätt som den här manualen beskriver. I den här manualen finns också några korta presentationstexter som alltid ska användas när Arvsfondens verksamhet ska beskrivas. De finns i tre olika längder så att du har möjlighet att välja den version som bäst passar det format du arbetar med. Arvsfondens profilfärger är viktiga eftersom de ökar tydligheten mot omvärlden. Rätt använda gör de att Arvsfonden kan identifieras enbart genom en skymt av ett broschyromslag, eller t.ex. en roll-up. ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL:

4 PRESENTATIONSTEXT ARVSFONDEN I KORTHET Använd någon av dessa tre texter när Arvsfondens verksamhet ska beskrivas: 1 Arvsfonden fördelar stöd till organisationer som driver ideell verksamhet och som arbetar för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Det finns två sorters stöd projektstöd och lokalstöd. Det projekt som får stöd ska vara nyskapande och utvecklande samt ligga utanför organisationens ordinarie verksamhet. Ett projekt får stöd ur Arvsfonden under högst tre år. Det är myndigheten Arvsfonsdelegationen som beslutar om vilka projekt som ska få stöd, följer upp projekt som fått stöd, ser till att erfarenheterna från verksamheten sprids samt informerar om Arvsfondens ändamål och hur fondmedlen används. 2 Arvsfonden fördelar projekt- eller lokalstöd till ideella organisationer, som vill pröva nyskapande idéer som utvecklar verksamheter för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. 3 Arvsfonden stödjer projekt för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL:

5 LOGOTYPEN LOGOTYPEN ARVSFONDENS VIKTIGASTE KÄNNETECKEN Det viktigaste verktyget i den visuella identiteten är Arvsfondens logotyp eftersom den används på allt kommunikationsmaterial och symboliserar hela Arvsfondens verksamhet. Arvsfondens arbete uppfattas av många som en kvalitetsgaranti inom den ideella sektorn. Därför är det viktigt att den också används som en kvalitetsstämpel/sigill som kommunicerar trovärdighet och hög kvalité. Logotypen är cirkelformad och består av två huvudelement en ram bestående av Arvsfonden skrivet med versala bokstäver i typsnittet Gill Sans, samt en centrerad symbol bestående av tre siluetter. De tre siluetterna kan tolkas på två sätt. De lyfter fram Arvsfondens tre målgrupper: barn, unga och personer med funktionsnedsättning och, om logotypen vrids upp och ner, så förvandlas de till tre utropstecken vilket symboliserar Arvsfondens möjlighetsorienterade människosyn. Logotypen ska först och främst användas i färg och den vanligaste användningen är att den är placerad på en vit bakgrund enligt exempel 1. Placeras logotypen på en färgad bakgrund är det bästa alternativet att den läggs i en vit cirkelrund platta som gärna kan förses med slagskugga enligt exempel 2. Är detta inte möjligt att göra kan den negativa versionen användas enligt exempel 3. Om logotypen ska appliceras i en miljö där färg inte kan användas, ska den svart/vita logotypen användas som visas i exempel Logotypens grundform 2. Logotypen på vit cirkel, med skugga 3. Logotypen i negativ version 4. Logotypen i svart/vit version ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL:

6 LOGOTYPEN STORLEK Det viktigaste att tänka på vid användande av Arvsfondens logotyp är att den måste vara stor nog för att kunna läsas. Den storlek som fungerar i de flesta fall är att den har en diameter på 30 mm. Den minsta rekommenderade storleken är 20 mm diameter. Större storlekar som används på t.ex. rollups, affischer, vepor osv. anpassas utifrån dess placering och storleken på ev. övriga logotyper (den ska vara minst lika stor). A5 eller mindre, rekommenderas storlek: 20 mm diameter Passar bra på t.ex. dokument i A5-storlek och visitkort. A4: rekommenderad storlek: 30 mm diameter Passar bra på t.ex. framsidor av foldrar och broschyrer, brevpapper, kuvert osv. A3: rekommenderad storlek 40 mm diameter Passar bra på mindre affischer osv. ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL:

7 LOGOTYPEN PLACERING Arvsfondens logotyp har tre placeringar på Arvsfondens kommunikationsmaterial som också exemplifieras nedan (med logotypens frizoner markerade). På framsidor av trycksaker 1 Övre högra hörnet - framsidor, omslag, förstasidor, rollups, affischer. Tillsammans med adressen 2 Vänsterställd, övre vänstra hörnet på brevpapper och Arvsfondens webbplats. 3 Vänsterställd, med adress på baksidor, när Arvsfonden står som avsändare ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL:

8 LOGOTYPEN FRIZON Det är viktigt att Arvsfondens logotyp placeras så att den är tydlig och lätt att känna igen. Därför ska det alltid finnas en tom yta runt logotypen där bilder eller texter inte stör synligheten en så kallad frizon. Frizonen är 50 procent av logotypens diameter enligt exemplet nedan. Detta är minimiytan mer luft kring logotypen är godkänt så länge det följer manualens övriga riktlinjer. När logotypen används som avsändare tillsammans med Arvsfondens adress eller kontaktuppgifter gäller frizonen åt alla håll, utom neråt där kontaktinformationen placeras. Logotyp och adresstext ska ligga vänsterställd under logotypen med ca 50 procents avstånd till logotypens yttre ram. ARVSFONDSDELEGATIONEN Box Stockholm Om logotypen placeras tillsammans med andra logotyper ska storleken balanseras så att den upplevs som lika stor som övriga logotyper, med bibehållen frizon runtomkring den. Eftersom logotypen är rund behöver den vara något större än kvadratiska logotyper för att upplevas som lika stor. annan logo annan logo annan logo annan logo ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL:

9 LOGOTYPEN RÄTT LOGOTY PÅ RÄTT PLATS För att få största möjliga likhet i logotypens utseende, oberoende av var den används, finns Arvsfondens logotyp i versioner som är anpassade för olika kanalers förutsättningar. Dessa logotyper finns att ladda ner från Arvsfondens webbplats: www. arvsfonden.se/logotyp. Filerna är döpta med det namn som står i grönt. 4-färgstryck, CMYK Den vanligaste tryckformen är 4-färgstryck vilket gör att detta är den mest använda versionen av logotypen. Den är vektoriserad, vilket gör att den kan minskas och ökas obegränsat i storlek utan att förlora i kvalitet. Denna logotyp används för tryck på såväl bestruket, som obestruket papper. Arv_logo_CMYK.eps Grön, figur vänster: CMYK 43/0/100/0 Grön, figur mitten: CMYK 25/0/100/0 Grön, figur höger: CMYK 58/0/100/0 Svart PMS-tryck, bestruket papper Denna logotyp används vid tryck på bestruket papper och är vektoriserad. Arv_logo_PMS_C.eps Grön, figur vänster: PMS 368C Grön, figur mitten: PMS 382C Grön, figur höger: PMS 361C Svart: PMS Black PMS-tryck, obestruket papper Denna logotyp används vid tryck på obestruket papper och är vektoriserad. Arv_logo_PMS_U.eps Grön, figur vänster: PMS 368U Grön, figur mitten: PMS 382U Grön, figur höger: PMS 361U Svart: PMS BlackU ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL:

10 LOGOTYPEN Negativ, enfärgstryck När materialet trycks i en färg ska denna logotyp användas. Logotypen är vektoriserad. ARV_logo_neg_CMYK.eps Svart, enfärgstryck När materialet trycks enbart med svart färg ska denna logotyp användas. Logotypen är vektoriserad. Arv_logo_SV.eps Grå, figur vänster: 0/0/0/50 Grå, figur mitten: 0/0/0/30 Grön, figur höger: 0/0/0/80 Svart: 0/0/0/100 Webbpublicering När Arvsfondens logotyp ska publiceras på en webbplats ska logotyper med formaten.jpg eller.png användas. De är anpassade för att visas på bild skärmar och ska inte storleksförändras eftersom de förlorar i kvalitet då. Arv_logo_RGB.jpeg, Arv_logo_RGB.png Grön, figur vänster: RGB 150/200/20 Grön, figur mitten: RGB 190/220/10 Grön, figur höger: RGB 128/183/27 Svart: RGB Ordbehandling och presentationer När Arvsfondens logotyp ska användas i dokument som är producerade i ordbehandlings- och presentationsprogram som t.ex. Word eller Powerpoint ska något av formaten.jpg eller.png användas. Arv_logo_RGB.jpeg, Arv_logo_RGB.png Grön, figur vänster: RGB 150/200/20 Grön, figur mitten: RGB 190/220/10 Grön, figur höger: RGB 128/183/27 Svart: RGB ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL:

11 TYPOGRAFI TYPOGRAFI ENHETLIG OCH LÄTTLÄST En enhetlig och väl utformad typografi gör text lätt att läsa. Arvsfondens typografi har utformats för att vara lättläst, samtidigt som den skapar en luftig, modern textbild som fungerar väl med Arvsfondens kommunikativa mål. De tre typsnitt som Arvsfonden använder sig av är Arial, Gill Sans och Times New Roman. De två förstnämnda tillhör typsnittsfamiljen Sans-serifer, vars raka form utan klackar ger dem en modern, luftig ordbild. Båda typsnitten finns också i flera skärningar - från väldigt tunna till mycket feta vilket underlättar vid formgivning av texter för olika ändamål. Times New Roman, som är ett av världens mest använda typsnitt, är välbekant för de flesta mottagare vilket gör att det upplevs som mycket lättläst. Dessutom är det yteffektivt. Arials och Gill Sans enkla, välbekanta former gör att de passar väl för medellånga/kortare texter samt för rubriker och mellanrubriker osv. De fetare skärningarna fungerar också bra för texter som ska läsas på avstånd, som på affischer, rollups och andra större ytor. ARIAL Arial har utvecklats ur typsnittet Helvetica och har tagits fram för att ge god läsbarhet på text som presenteras på skärmar. Det har valts för att det har många likheter med Gill Sans och är ett av de typsnitt som finns installerade på både PCs och Apple-datorer. GILL SANS Detta typsnitt skapades i England i slutet av 1930-talet och blev snabbt populärt då det erbjuder en mjukare framtoning än vad som är vanligt bland sans-serifer. Den geometriska grundstrukturen i grundformen kombineras på ett fint sätt med en kursiv som har en tydlig kalligrafisk känsla. Tillsammans skapar de stora möjligheter till tydligt presenterad och varierad text både i rubriker och brödtexter. TIMES NEW ROMAN Namnet kommer från beställaren, den engelska tidningen The Times, som började använda teckensnittet den 3 oktober Ett kännetecken för Times är att det tar väldigt liten horisontell plats, och det har därför varit populärt även bland andra tidningar då man har kunnat spara papper. ANVÄNDNING Identitetstypografi Vid produktion av trycksaker och i annan kommunikation som avser att stärka ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL:

12 TYPOGRAFI Arvsfondens identitet används Gill Sans i rubriker, mellanrubriker och citat. I de flesta fall har texterna sådan längd att Gill Sans även kan användas till brödtext. Vardagstypografi brev och webbpublicering I daglig kommunikation, t.ex. i brev, webbtexter och elektroniska nyhetsbrev används Arial i rubriker, brödtext och citat. I utvärderingsrapporterna används Times New Roman. ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL:

13 TYPOGRAFI TYPOGRAFIEXEMPEL Gill Sans light ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö ,!? Gill Sans light italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö ,!? Gill Sans regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö ,!? Gill Sans italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö ,!? Gill Sans Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö ,!? Gill Sans Bold italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö ,!? ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL:

14 TYPOGRAFI TYPOGRAFIEXEMPEL (forts.) Rubriken är skriven i Gill Sans Bold En ingress är skriven i Gill Sans Italic med ojämn högermarginal och med få avstavningar. Nis sa ius dias moluptas a dolupta temolumetur? Ebis minctaquunt. Ab iduntionse sum restis plaut explaccus doluptae exeri nes undust ad etur rem. Agnis mi, omnihit venistestis Brödtexten är skriven i Gill Sans Regular med ojämn högermarginal och med så få avstavningar som möjligt. Evelibea tempore peritis dus anis essimodit dolupitat eos niminci tatecti beaquae optam denimini dolupiet lacilitia arum vendae nos plitae es et earcitis magniam ut porenimped unt est ipitaeptur as sumet labore, sa venihicatem quo quo veribus. Arbetar du i ett layoutprogram kan du dra ihop text i rubriker i Gill Sans Bold med -10 för att få ihop ordbilden och öka läsbarheten. Arbetar du i ett layoutprogram kan du spärra ingress samt brödtext +10 vilket ökar luftighet och läsbarhet. MELLANRUBRIK, RUBRIKNIVÅ 2 Brödtexten är skriven i Gill Sans Regular med ojämn högermarginal och med så få avstavningar som möjligt. Evelibea tempore peritis dus anis essimodit dolupitat eos niminci tatecti beaquae. Mellanrubrik, rubriknivå 3 Brödtexten är skriven i Gill Sans Regular med ojämn högermarginal och med så få avstavningar som möjligt. Evelibea tempore peritis dus anis essimodit dolupitat eos niminci tatecti beaquae. Mellanrubrik, rubriknivå 4 Brödtexten är skriven i Gill Sans Regular med ojämn högermarginal och med så få avstavningar som möjligt. Evelibea tempore peritis dus anis essimodit dolupitat eos niminci tatecti beaquae. ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL:

15 TYPOGRAFI TYPOGRAFIEXEMPEL (forts.) Arial regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö ,!? Arial italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö ,!? Arial Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö ,!? Arial Bold Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö ,!? ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL:

16 TYPOGRAFI TYPOGRAFIEXEMPEL (forts.) Rubriken är skriven i Arial Bold En ingress är skriven i Arial Italic med ojämn högermarginal och med få avstavningar. Nis sa ius dias moluptas a dolupta temolumetur? Ebis minctaquunt. Ab iduntionse sum restis plaut explaccus doluptae exeri nes undust ad etur rem. Agnis mi, omnihit venistestis Arbetar du i ett layoutprogram kan du dra ihop text i Arial med -10 för att få ihop ordbilden och öka läsbarheten. Brödtexten är skriven i Gill Sans Regular med ojämn högermarginal och med så få avstavningar som möjligt. Evelibea tempore peritis dus anis essimodit dolupitat eos niminci tatecti beaquae optam denimini dolupiet lacilitia arum vendae nos plitae es et earcitis magniam ut porenimped unt est ipitaeptur as sumet labore, sa venihicatem quo quo veribus. Arbetar du i ett layoutprogram kan du spärra ingress brödtexten +10 vilket ökar luftighet och läsbarhet. MELLANRUBRIK, RUBRIKNIVÅ 2 Brödtexten är skriven i Gill Sans Regular med ojämn högermarginal och med så få avstavningar som möjligt. Evelibea tempore peritis dus anis essimodit dolupitat eos niminci tatecti beaquae. Mellanrubrik, rubriknivå 3 Brödtexten är skriven i Gill Sans Regular med ojämn högermarginal och med så få avstavningar som möjligt. Evelibea tempore peritis dus anis essimodit dolupitat eos niminci tatecti beaquae. Mellanrubrik, rubriknivå 4 Brödtexten är skriven i Gill Sans Regular med ojämn högermarginal och med så få avstavningar som möjligt. Evelibea tempore peritis dus anis ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL:

17 PROFILFÄRGER PROFILFÄRGER GRUNDFÄRGER Arvsfondens tre grundfärger är de tre gröna nyanser som används i logotypens tre siluetter. Färgkombinationen gör Arvsfonden lätt att känna igen, därför är det viktigt att färgerna ser så lika ut som möjligt, oavsett var de används. Färger uppträder alltid olika beroende på om de är tryckta med CMYK-färger (de fyra tryckfärgerna Cyan, Magenta, Yellow och black trycks tillsammans. Alla färger skapas genom ett raster. Används t.ex. i tidningar, rollups osv.), med PMS-färger (de fyra tryckfärgerna blandas till en enda nyans. Inget raster behövs vilket gör färgytan jämnare och tätare), eller om de visas på bildskärm som RGB-färg (en blandning av Rött, Grönt och Blått ljus tillsammans skapar färger på bildskärmar). Arvsfondens gröna färg 1 CMYK: 43/0/100/0 PMS: 368C (bestruket papper), 368U (obestruket papper) RGB: 150/200/20 (OBS, srgb) Webb: 96c814 Arvsfondens gröna färg 2 CMYK: 25/0/100/0 PMS: 382C (bestruket papper), 382U (obestruket papper) RGB: 190/220/10 (OBS, srgb) Webb: bedc0a Arvsfondens gröna färg 3 CMYK: 58/0/100/0 PMS: 361C (bestruket papper), 361U (obestruket papper) RGB: 128/183/27 (OBS, srgb) Webb: 80b71b TONADE FÄRGER Som komplement till de tre grundfärgerna använder Arvsfonden också tonade färgplattor. Färgerna som används är kopplade till de budskap som kommuniceras. För Arvsfondens övergripande budskap används färgtoner som bygger på Arvsfondens gröna grundfärger, men med ett inslag av ljusare grönt i den övre delen vilket skapar en bra dynamik i bakgrunder, se exempel 1. ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL:

18 PROFILFÄRGER För Arvsfondens guldkorn används ett färgomfång som går från mörkare till en ljusare varmgul färg, se exempel 2. Arvsfondens community använder sig av ett lila färgomfång, se exempel Arvsfondens 2. Arvsfondens grundläggande guldkorn, färgton färgton Ljus: 18/0/100/0 Ljus: 0/18/100/0 Mörk: 0/60/100/0 Mörk: 68/0/100/0 3. Communityn, färgton Ljus: 10/50/0/0 Mörk: 50/100/0/0 KOMPLETTERANDE PROFILFÄRGER När Arsfonden kommunicerar ett specialområde mot utvalda målgrupper kan en kompetterande färgskala användas i dekorelement och i texter. Den består av tydligt kontrasterande, varma färgnyanser, vilka exemplifieras med sina respektive CMYK-färgkoder nedan X500 XX00 5X00 0X00 0XX0 07X0 04X0 02X0 20X0 40X0 60X0 ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL:

19 PROFILELEMENT ARVSFONDENS CIRKLAR Arvsfonden arbetar genom nätverk. Detta är en viktig framgångsfaktor och illustreras i Arvsfondens kommunikation genom transparenta cirklar som interagerar med varandra över en bakgrundsplatta med någon av Arvsfondens färgtoner. Cirklarna är vita och har en 35 procents transparens, samt en oskarp kontur, vilket skapar den eftersträvade visuella effekten och gör att text blir läsbar när den, vid behov, placeras i cirklarna. Cirklarna används på två sätt: 1. När Arvsfonden kommunicerar övergripande budskap till generella eller utvalda mottagare är det cirklar utan text som används. 2. När Arvsfonden kommunicerar till utvalda mottagare/specifika målgrupper används cirklarna fyllda med namn på arvsfondsprojekt som är relevanta för mottagaren och för budskapet, t.ex. potentiella projektledare och för de som redan är engagerade i projekt och har kännedom om andra, liknande projekt och verksamheter. EXEMPEL I dessa exempel visas Arvsfondens tonade, generella bakgrund, hur cirklarna används med, eller utan projektnamn, placeringen av arvsfondens www-adress, samt hur komplementfärger kan användas för att lyfta fram delar av budskapet. Ansök om finansiering från Arvsfonden! Friends Sjukhusclowner Fritidsgårdar Arvsfonden fördelar Arvsfonden är 500 miljoner kronor Sveriges viktigaste för att finansiera finansiär av projekt som skapar nya möjligheter nya möjligheter. sedan Funkisbyrån Cirkus Cirkör ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL:

20 BILDER BILDSPRÅK ARVSFONDEN ÄR AKTIV OCH NÄRVARANDE Arvsfondens verksamhet är aktiv, närvarande och målintriktad, vilket ska synas i bilderna som används i Arvsfondens kommunikation. En viktig del i detta är att att lyfta fram människor som är engagerade i projekten som får stöd av Arvsfonden: såväl projektledare som de som aktivt medverkar i projektens genomförande. Primärt handlar det om att använda dokumentära bilder från de projekt som Arvsfonden fördelar medel till. Sekundärt gäller det att välja arkivbilder där människan är i fokus och kan stå som symbol för den mångfald, bredd, kunskap och entusiasm som präglar arvsfondsprojekten. Finns möjligheten är det bra att tidigt ha en dialog med projekten och lyfta fram betydelsen av att de dokumenterar verksamheten med bilder av god kvalitet som Arvsfonden kan och får använda. Viktiga teman att ha i åtanke Mångfald Arvsfondens tre målgrupper, bredd i åldrar, kön, bakgrund Aktivitet fånga entusiasmen, närvaron, den positiva energin Vardag visuellt intressanta situationer Exempel på tidigare använda bilder ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL:

21 PROFILMATERIAL ARVSFONDENS PROFILMATERIAL För att underlätta arbetet med att ta fram Arvsfondes profilmaterial presenteras några av de vanligaste enheterna på följande sidor. Korrespondenskort Brevpapper Kuvert Inbjudningar Arvsfondens verksamhetsberättelse Arvsfondens utvärderingar Powerpointpresentationer Banners ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL:

22 PROFILMATERIAL KORRESPONDENSKORT Korrespondenskorten har formatet liggande A6, 148 x 105 mm, och trycks i 4-färg på framsidan (4+0) på Scandia 2000 med ytvikten 250 gr ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL:

23 PROFILMATERIAL BREVPAPPER Arvsfondsdelegationens brevpapper har A4-format och trycks på Scandia 2000 med ytvikten 120 gr. Brevpappret finns i två varianter, ett med adress och ett utan adress. ARVSFONDSDELEGATIONEN Box Stockholm Tel ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL:

24 PROFILMATERIAL KUVERT Arvsfondens kuvert finns i stående och liggande C4- och C5-format, med eller utan adressfönster. Dessutom finns en kuvertpåse, format 351 x 264 mm, samt ett liggande kuvert i B4-format: 353 x 250 mm. OBS: Logotypens diameter ska vara 30 mm. B SVERIGE Porto betalt Port payé ARVSFONDSDELEGATIONEN Box Stockholm B SVERIGE Porto betalt Port payé ARVSFONDSDELEGATIONEN Box Stockholm ARV 146 B4 liggande 353 x 250.indd B SVERIGE Porto betalt Port payé ARVSFONDSDELEGATIONEN Box Stockholm Överst: C4, påse utan fönster. Mitten, övre: B4, liggande utan fönster. Mitten, undre: C4, med och utan fönster. Nedre: C5, med och utan fönster. ARV 146 Kuvert C5.indd ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL:

25 PROFILMATERIAL INBJUDNINGAR När Arvsfonden bjuder in till seminarier och möten ska någon av följande mallar användas. Själva inbjudan distribueras sedan antingen tryckt, eller med e-post. Inbjudan Arvsfondsdagen 2009 Välkommen till Arvsfondsdagen som i år genomförs i Göteborg! I fokus står mötet och hur Arvsfondens projekt använder det för att stärka och utveckla individer och samhälle. Arvsfonden kommer också att utse årets GUlDkoRn fyra framgångsrika projekt som på olika sätt gjort avtryck i samhället. tid & PlAtS: 12 oktober 2009, Världskulturmuseet, Göteborg DeltAGAnDe & lunch: kostnadsfritt VäRDföRenInG: kulturungdom ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL:

26 PROFILMATERIAL ARVSFONDENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE Arvsfondens verksamhetsberättelse produceras i InDesign och distribueras som en interaktiv pdf genom att den laddas ner från Arvsfondens webbplats, PDF:en har klickbara länkar mellan kapitel och enstaka sidor. Verksamhetsberättelsen illustreras med bilder från projekt och aktiviteter som genomförts under verksamhetsåret. Illustrationer, tabeller och diagram används för att göra innehållet intressant och lättillgängligt. ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL:

27 PROFILMATERIAL ARVSFONDENS UTVÄRDERINGAR Arvsfondsdelegationens utvärderingar distribueras enbart som pdf och är producerade för att läsas på skärm eller skrivas ut på skrivare. Därför fokuseras formatet på enkelhet såväl i den grafiska produktionen som i läsupplevelsen. Omslaget följer Arvsfondens mall med de gröna cirklarna. Brödtexten ligger i tvåspalt, typsnittet är Times New Roman. ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL:

28 PROFILMATERIAL POWERPOINTPRESENTATIONER För att göra det lätt för alla Arvsfondens medarbetare att göra presentationer finns det färdiggjorda malldokument i powerpoint. Arvsfondens verksamhet presenteras med mallar som har grönt tonad bakgrund. Den med gult tonad bakgrund används för att presentera Arvsfondens guldkorn och den med lila tonad bakgrund används för att presentera Arvsfondens community. Rubrik på en rad Eventuell nedryckare Brödtext som presenteras som korta stycken ska inte läggas på bredare textplattor än så här. Rubrik på en rad Det är bra att lyfta fram deteventuell viktigaste inedryckare punkter Det underlättar för mottagaren att prioritera Och fokusera på det som är allra viktigast Brödtext som presenteras som korta stycken ska inte läggas på bredare textplattor än så här. Rubrik på en rad Eventuell nedryckare Det är bra att lyfta fram det viktigaste i punkter Det underlättar för mottagaren att prioritera Brödtext som presenteras sompå korta ska inte Och fokusera det stycken som är allra viktigast läggas på bredare textplattor än så här. Det är bra att lyfta fram det viktigaste i punkter Det underlättar för mottagaren att prioritera Och fokusera på det som är allra viktigast ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL:

29 BANNERS BANNERS Om projektet har en webbplats, eller genomförs av en organisation som har en webbplats, kan den vara en bra kanal för att visa att projektet stöds av Arvsfonden. För detta ändamål finns ett antal banners som kan laddas ner direkt för publicering på webbplatsen. Om formaten inte stämmer kan de användas som underlag för att skapa nya banners med samma utseende och upplägg. Banners kan laddas ner från: Det här projektet genomförs med stöd av Arvsfonden Liggande banner, 468 x 60 pixlar Det här projektet genomförs med stöd av Arvsfonden Stående banner, 168 x 300 pixlar ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL:

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL INNEHÅLL Arvsfondsdelegationen Grafisk manual Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL - FÖR DIG SOM DRIVER ARVSFONDSPROJEKT: 2011 1 INNEHÅLL INNEHÅLL 2 LÄTT ATT

Läs mer

VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010. grafısk manual

VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010. grafısk manual VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010 grafısk manual Om grafıska manualen Ett viktigt led i vårt informationsarbete är att ha ett gemensamt utseende. Att vara konsekvent med logotype, typsnitt och färger ger tydlighet

Läs mer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer En enhetlig profil är viktig för alla organisationer och ännu viktigare för en stor grupp av frivilliga. Då öppnas möjligheten för att alla känner samhörighet och vet åt vilket håll gruppen går. Det gör

Läs mer

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande Vår grafiska manual Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande kunskapscentrum som ökar fram tidens brandsäkerhet

Läs mer

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9 Grafisk Guide 1.0 Förord Den grafiska guiden ska fungera som en vägledning för allt profilmaterial; både för tryck och webb och såväl för extern som intern kommunikation. Rocklunda Restaurang & Konferens

Läs mer

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l Det ska synas att det är vi Vår gra ska pro l Vår gra ska pro l Inledning Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för barn och ungdomar med rörelsehinder och deras familjer. RBU

Läs mer

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN INLEDNING En region, ett varumärke, många möjligheter Den grafiska manualen beskriver Region Jönköpings läns visuella identitet, det vill säga hur vi presenterar

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft. aloq.se Loxysoft AB Post: Box 53, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan, Frösön Tel: 063-8 34 40 Fax: 063-40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.se Grafisk manual Loxysoft AB Text och design: aloq AB, Östersund

Läs mer

KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET

KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET 2008-01-28 09.32 KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET Kulturrådet har i uppdrag att förverkliga de kulturpolitiska beslut som riksdag och regering fattat. Det är ett viktigt uppdrag och ett inspirerande

Läs mer

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

Designmanual. Lunds Kommuns Fastighets AB

Designmanual. Lunds Kommuns Fastighets AB Designmanual Lunds Kommuns Fastighets AB 2010 Lunds Kommuns Fastighets AB (publ) Grafisk designmanual Version 1.0 2010 Innehållsförteckning En enhetlig grafisk profil stärker vår identitet Logotypen Färgerna

Läs mer

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB Grafisk profil R AB Ransäters Invest AB Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger och

Läs mer

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef Grafisk manual 3 Vår nya profil Neurologiskt Handikappades Riksförbund har fått en ny, tydlig grafisk profil. Logotypen med organisationens hela namn,den välkända nyckelpigan och den varma röda färgen

Läs mer

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011 Grafisk profil Eslövs kommun 2011 1 Innehåll Syftet med en grafisk profil... 3 Vårt stadsvapen... 4 Vår logotyp... 5 Designelement... 6 Våra profilfärger... 7 Logotypen i färg, i svart och i vitt... 8

Läs mer

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för både näringsliv och för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är

Läs mer

Gränsöverskridande samverkan

Gränsöverskridande samverkan 1 Grafisk Profil Denna grafiska manual är en hjälp för dig som jobbar i eller med Vårdsamverkan Fyrbodal för att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation med omvärlden. Vår logga, våra färger

Läs mer

Grafisk profil ETT ÖPPNARE VÄRMLAND

Grafisk profil ETT ÖPPNARE VÄRMLAND Grafisk profil ETT ÖPPNARE VÄRMLAND Den grafiska handboken ska hjälpa dig och förenkla ditt arbete när du kommunicerar. Den ska fungera som ett praktiskt arbetsverktyg där du bland annat hittar information

Läs mer

Logotyp. Logotyp med förvaltningsnamn. Frizon. Typsnitt. Färger. Futura Book ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

Logotyp. Logotyp med förvaltningsnamn. Frizon. Typsnitt. Färger. Futura Book ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö GRAFISK MANUAL Logotyp Landstinget Dalarnas logotyp består av två enheter, symbol och namn. Landstingets symbol är en kombination av bokstäverna L och D. De bildar en symbol som är enkel att använda och

Läs mer

Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker

Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker Riktlinjer för och lokala NyföretagarCentrum Framtagna av i samarbete med s Kvalitetsråd 1 Logotype Logotype s logotype består av

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag Grafisk manual Ett utdrag IDENTITET / PROFIL En ny grafisk profil som speglar våra värderingar. Vår huvuduppgift är att göra medlemsnytta och stärka medlemmarnas ställning som konsumenter. All vår verksamhet

Läs mer

Grafisk manual. För Falu Tank

Grafisk manual. För Falu Tank Grafisk manual För Falu Tank Grafisk profil Vad är en grafisk profil? En grafisk profil är en samling riktlinjer för hur tryckt och elektronisk information ska se ut. Den grafiska profilen består av tre

Läs mer

GRAFISK MANUAL EQUMENIA 2013 2013 09 17

GRAFISK MANUAL EQUMENIA 2013 2013 09 17 EQUMENIA 2013 2013 09 17 INNEHÅLL KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL KAPITEL KAPITEL 3 4 5 INLEDNING s. 3 LOGOTYP Logotyp Lokala & regionala Placering & storlek Felaktig användning s. 4 FÄRGER Färgschema s. 8

Läs mer

Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil

Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil Beslut: Rektor 2012-11-19 Revidering: - Dnr: DUC 2012/1645/10 Gäller fr. o m: 2012-11-19 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig för uppdatering:

Läs mer

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION PRESENTATION LOGOTYP / PAYOFF LOGOTYPEN Logotypen består av City i Samverkan och payoffen Utvecklar Stockholm City. Typsnittet/formen som används till texten City i Samverkan är detsamma som tidigare.

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL 1 GRAFISK PROFILMANUAL 3 Innehåll LOGOTYPEN 6 FÄRGER 8 TYPOGRAFI 10 ANNONS 12 ROLL-UP 13 VEPA/BANDEROLL 14 VISITKORT 15 BREVPAPPER/FAXBLAD 16 KUVERT 17 FLAGGOR 17 PROFILKLÄDER 18 WEBB 19 BILDMANÉR 20

Läs mer

Innehållsförteckning. Logotyp 3. Logotyp mått 6. Färger 7. Grafiskt element 9. Typsnitt 10. Powerpointpresentation 11. Brevpapper 12.

Innehållsförteckning. Logotyp 3. Logotyp mått 6. Färger 7. Grafiskt element 9. Typsnitt 10. Powerpointpresentation 11. Brevpapper 12. Grafisk manual Innehållsförteckning Logotyp 3 Logotyp mått 6 Färger 7 Grafiskt element 9 Typsnitt 10 Powerpointpresentation 11 Brevpapper 12 Mailsignatur 13 Kuvert 14 Visitkort 15 Exempel i tryck 16 2

Läs mer

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Innehåll Vad är en grafisk profil?... 3 Färger... 4 Profilfärg...4 Komplementfärger...4 Gråtoner...4 Tilläggsfärger...4 Färgkoder...5 SciLifeLabs logotyp...

Läs mer

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E Vår grafiska profil En klar och tydlig profil är viktig av många skäl. Den gör det lättare för omvärlden allmänheten, företag och organisationer, samarbetspartners, beslutsfattare och finansiärer att identifiera

Läs mer

GRAFISK MANUAL WALLOXSTRAND

GRAFISK MANUAL WALLOXSTRAND GRAFISK MANUAL WALLOXSTRAND WALLOXSTRAND INTRODUKTION VARUMÄRKET WALLOXSTRAND För att förstärka och förtydliga varumärket Walloxstrand behövs en tydlig och gemensam hållen identitet. Den grafiska profilen

Läs mer

Grafisk manual för Härjeåns Kraft AB

Grafisk manual för Härjeåns Kraft AB Grafisk manual för Härjeåns Kraft AB 1 Vår profil I denna manual presenteras den visuella och grafiska profilen för Härjeåns Kraft. En enhetlig och tydlig profil utgör en väsentlig grund för vår långsiktiga

Läs mer

GRAFISKT PROFILPROGRAM TESKEDSORDEN

GRAFISKT PROFILPROGRAM TESKEDSORDEN GRAFISKT PROFILPROGRAM INLEDNING Hur handlar en människa när det börjar brinna, på tre olika sätt enligt Amos Oz: 1. Hon springer från eldsvådan så fort hon bara kan och struntar i alla dem som inte kan

Läs mer

Grafiska riktlinjer Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV 2011-08-31

Grafiska riktlinjer Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV 2011-08-31 Grafiska riktlinjer Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV 2011-08-31 Göteborgs miljövetenskapliga Centrum, GMV 2 Om GMV:s grafiska riktlinjer Om GMV:s grafiska riktlinjer GMV:s grafiska riktlinjer

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER 2011 Rädda Barnens Ungdomsförbund Grafisk form: Rabash webb- och designbyrå Välkommen 03. Rädda Barnens Ungdomsförbund bildades i Sverige år 2003. Som namnet avslöjar

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador GRAFISK MANUAL Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador Vikten av att ha grafiska riktlinjer I Insikt/Utsikt ryms en mängd olika aktörer såsom myndigheter och frivilligorganisationer.

Läs mer

PROFILMANUAL. Riktlinjer för grafi sk produktion, informations- och presentationsmaterial

PROFILMANUAL. Riktlinjer för grafi sk produktion, informations- och presentationsmaterial PROFILMANUAL Riktlinjer för grafi sk produktion, informations- och presentationsmaterial INNEHÅLL Vårt varumärke 3 Grafi ska riktlinjer Logotyp 4 Färger 5 Format och papper 6 Typsnitt 7 Ton och attityd

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 GRAFISK MANUAL Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 Kapitel 8, Marknadsföring är tills vidare utelämnad då det tar tid att genomarbeta konsekvenserna för programblad och hemsida samt hur vi vill marknadsföra

Läs mer

Grafisk manual GAKE DOJO. Riktigt bra självförsvar!

Grafisk manual GAKE DOJO. Riktigt bra självförsvar! Grafisk manual 2007 JUJUTSU Riktigt bra självförsvar! Högskolan för Lärande och Kommunikation i Jönköping Andrea Drljaca, Viktor Larsson och Jesper Jarl Grafisk manual 2007-06-08 INNEHÅLL GRAFISK MANUAL...4

Läs mer

Grafisk manual Våren 2014 Besök vår webb: www.lillahjartatipitea.se Eller maila på: info@lillahjartatipitea.se Vår grafiska manual Här hittar du riktlinjer och praktiska exempel på hur vår profil ska användas.

Läs mer

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet.

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. Identitet Logotypen LO-TCO BISTÅNDSNÄMND bildar tillsammans med kartbilden

Läs mer

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15.

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15. 1Grafisk manual 2 Innehåll Sida Värmdö IFs grafiska profil 4 Logotyp 5-9 Färg 10 Typografi 11-12 Brevpapper 13 Visitkort 14 Korrespondenskort 15 Kuvert 16-17 3 Värmdö IFs grafiska profil En enhetlig grafisk

Läs mer

magtarmförbundet GRAFISK MANUAL Mag- och tarmförbundet

magtarmförbundet GRAFISK MANUAL Mag- och tarmförbundet GRAFISK MANUAL Mag- och tarmförbundet Version 1 oktober 2015 INNEHÅLL INLEDNING 3 1.0 Logotyp 4 1.1 Vår logotyp 5 1.2 Storlekar och varianter 6 1.3 Färgsättning 7 1.4 Frizon 8 1.5 Placering 9 2.0 Typografi

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET

GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/1018 GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor Kommunikationsenheten, Gemensamma

Läs mer

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar GRAFISK MANUAL INLEDNING Den här manualen beskriver hur vi arbetar med vår grafiska profil. I den hittar du allt från användandet av logotypen och hanterandet av färger och typografi, till mallar för utformning

Läs mer

Hej! Innehållsförteckning. Inledning 3. Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11

Hej! Innehållsförteckning. Inledning 3. Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11 Grafisk manual Innehållsförteckning Inledning 3 Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11 Typografi Kommunikationsteckensnitt 12 Office och digital media 13 Färger

Läs mer

SWEBO Bioenergy Grafisk profil

SWEBO Bioenergy Grafisk profil SWEBO Bioenergy Grafisk profil Formsmedjan Reklam & Kommunikation Grafisk profil Den image vi har, det vill säga hur andra människor uppfattar vårt företag är ett resultat av alla de intryck vi gör på

Läs mer

GRAFISK MANUAL A1M PHARMA. September 2016

GRAFISK MANUAL A1M PHARMA. September 2016 GRAFISK MANUAL A1M PHARMA September 2016 LOGOTYP A1M:s logotyp är den viktigaste komponenten i den grafiska profilen och ska finnas med på allt kommunikativt material som har A1M som avsändare. Den får

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015 Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 VÅR PROFIL Det här är en grafisk manual för Svenska Ridsportförbundet som talar om hur vi vill se

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

Grafisk manual 1.0 2009-10-07

Grafisk manual 1.0 2009-10-07 Grafisk manual 1.0 2009-10-07 Innehåll Logotyp... 3 Profilfärger... 4 Symbolen... 4 Typografi... 5 Svenska Vård i text... 6 Svenska Vård Grafisk manual 1.0 2 Logotyp Svenska Vårds logotyp finns i två versioner.

Läs mer

GRAFISK PROFIL HAPARANDATORNIO

GRAFISK PROFIL HAPARANDATORNIO GRAFISK PROFIL HAPARANDATORNIO HAPARANDATORNIO - GRAFISK PROFIL Vår grafiska profil - ett gemensamt uttryck Logotypen och den grafiska profilen är Haparanda-Tornios ansikte utåt. I det massiva informationsflödet

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Exempel på icke tillåtna skrivningar: Bank-id, Bank-ID, bank-id, Bankid, Bank id, bankid.

GRAFISK MANUAL. Exempel på icke tillåtna skrivningar: Bank-id, Bank-ID, bank-id, Bankid, Bank id, bankid. GRAFISK MANUAL Välkommen till BankIDs grafiska manual som ger grundläggande instruktioner kring skrivregler, logotypens placering och hantering av färger. GRAFISK MANUAL Varför är det viktigt med en grafisk

Läs mer

Detta är inte en ny grafisk profilhandbok utan version 2.0 enklare, tydligare och med fokus på innehållet i kommunikationen, inte utseendet.

Detta är inte en ny grafisk profilhandbok utan version 2.0 enklare, tydligare och med fokus på innehållet i kommunikationen, inte utseendet. Grafisk profil 2.0 Vimmerby kommun tog fram en grafisk profil 2008 för att skapa en tydlighet i sin kommunikation. I samband med att en ny destinations-logotyp tagits fram har behovet att förenkla och

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Bilaga: Utdrag som underlag till riktlinjer för typuppdrag STYRDOKUMENT FÖR ETT SAMMAN- HÅLLET VISUELLT UTRYCK

GRAFISK MANUAL. Bilaga: Utdrag som underlag till riktlinjer för typuppdrag STYRDOKUMENT FÖR ETT SAMMAN- HÅLLET VISUELLT UTRYCK GRAFISK MANUAL Bilaga: Utdrag som underlag till riktlinjer för typuppdrag STYRDOKUMENT FÖR ETT SAMMAN- HÅLLET VISUELLT UTRYCK VERSION 1.3 GRAFISK PROFIL 1 BASREGLER 2 Logotypen är den enskilt viktigaste

Läs mer

Grafisk manual. version 1.2

Grafisk manual. version 1.2 Grafisk manual version 1.2 Innehåll 1.0 Varför en grafisk manual? 1.1 När ska manualen användas? 1.2. Använda profilmaterial 1.3 Lämna synpunkter 2.0 Namnet och organisationen 2.1 Namnet 2.2 Presentationstext

Läs mer

RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER

RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER DETTA DOKUMENT ÄR ETT KOMPLEMENT TILL NYFÖRETAGARCENTRUM SVERIGES GRAFISKA PROFIL. I DEN GRAFISKA PROFILEN SPECIFICERAS

Läs mer

Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual Innehåll GRAFISK PROFILMANUAL 1 Inledning 2 Logotyp 3 Färger 4 Dekorelement 5 Typsnitt 6 Kontorstryck 7 Powerpoint-mall 8 Trycksaker 9 Annons 10 Webb Inledning. 1 Rätt utnyttjad bygger

Läs mer

Lampladan City. Grafisk manual

Lampladan City. Grafisk manual Grafisk manual Innehåll 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Introduktion Logotyp Logotyp: Färgalternativ Logotyp: Färgalternativ Färger Färger: Förklaring Grafisk dekor Typografi Typografi: Tillämpling

Läs mer

VARUMÄRKES- & DESIGNGUIDE

VARUMÄRKES- & DESIGNGUIDE VARUMÄRKES- & DESIGNGUIDE Vikten av ett starkt varumärke Om du har två likartade produkter eller tjänster att välja mellan, vilken väljer du då? I stort sett varje gång väljer du den du känner igen och

Läs mer

Det här är vår grafiska profil

Det här är vår grafiska profil Det här är vår grafiska profil Innehåll Om prata 3 Logotyp 4 Pratbubblan 5 Typografi 6 Färger 7 Applikationer 8 2 Om prata Vi är ett litet men växande produktionsbolag som fi nns i Stockholm. Vi som jobbar

Läs mer

Förbundet Vi Ungas. Grafiska handbok

Förbundet Vi Ungas. Grafiska handbok Förbundet Vi Ungas Grafiska handbok Innehållsförteckning INLEDNING 2 KAPITEL ETT 3 LOGOTYPEN 4 Vad man inte får göra med Vi Ungas logotyp 5 FÄRGER 6 TYPSNITT 7 FLÄTAN 8 KAPITEL TVÅ 9 GRAFISKA ELEMENT 10

Läs mer

Grafisk Profil. Innehåll: logotyp. teckensnitt/fonter. bilder

Grafisk Profil. Innehåll: logotyp. teckensnitt/fonter. bilder Grafisk Profil Innehåll: logotyp teckensnitt/fonter bilder logotyp KOMMUNVAPEN 1-FÄRG Vilhelminas kommunvapen ska i första hand användas i den information som hanteras av kommunanställda och där budskapet

Läs mer

Regionala Cancercentrum Logotyp

Regionala Cancercentrum Logotyp Regionala Cancercentrum Logotyp Innehåll 1. LOGOTYPEN 3 1.1 Logotypen 4 1.2 Logotyp för fyrfärgstryck 5 1.3 Logotyp för Pantonetryck 6 1.4 Logotyp för webb 7 1.5 Logotyp för kontorsbruk 8 1.6 Logotypfärger

Läs mer

Inledning. Har du frågor kan du kontakta informationsenheten. E-post: info@seko.se

Inledning. Har du frågor kan du kontakta informationsenheten. E-post: info@seko.se Grafisk profil Inledning SEKOs grafiska profil innehåller regler, riktlinjer och exempel för hur SEKO ska se ut i tryckt material. Den är en vidareutveckling av SEKOs tidigare grafiska profil och innefattar

Läs mer

Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009

Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009 Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009 Innehåll Förord 02 Grundelement Logotype Färger Typsnitt Kontorstryck Brevpapper Kuvert Visitkort Skyltar Flaggor Skyltar 03 05 06 07 08 09 10 11 2 Förord

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK. Grafisk manual

RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK. Grafisk manual RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK Grafisk manual Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionshinder. Vi arbetar för att de barn, ungdomar och vuxna

Läs mer

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual i korthet För frågor om vår design kontakta Helene Keskitalo, stab Information, tel 08 655 91 05 eller helene.keskitalo@sveaskog.se

Läs mer

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator Världens bästa hälsa 2020 Profilmanual Profilmanual Indexator Innehåll Följ profilmanualen 3 Logotyp 4 Logotypanvändning 5 Friyta 6 Färger 7 Typografi 8 Typografi ersättningstypsnitt 9 Grafiskt mönster

Läs mer

Grafisk manual version 2015-02-10

Grafisk manual version 2015-02-10 Grafisk manual version 2015-02-10 Innehåll 1. Inledning...3 2. Varumärkesfärger...4 2.1 Definitioner...4 3. Carriers logotyp...5 3.1 Logotypens uppbyggnad...5 3.2 Logotypens frizoner...6 3.3 Alternativa

Läs mer

Grafisk manual, Bessemerskolan. Version 3, oktober 2016

Grafisk manual, Bessemerskolan. Version 3, oktober 2016 Grafisk manual, Bessemerskolan Version 3, oktober 2016 1 Grafisk manual för Bessemerskolan Vår grafiska manual är ett hjälpmedel för att förstärka effekten av vår kommunikation och för att ge vår skola

Läs mer

Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna LOGOTYP VARIANTER

Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna LOGOTYP VARIANTER Grafisk manual Markbyggarna AB, 2013 LOGOTYP Markbyggarnas logotyp föreställer två träd. Logotypen kommunicerar Markbyggarnas uppdrag inom park- och markarbete genom den bruna jordfärgen i texten och de

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida 3. Övergripande regler. Sida 4. Logotyp. Logotyp alternativ. Sida 5. Sida 6. Färger. Sida 7. Typsnitt.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida 3. Övergripande regler. Sida 4. Logotyp. Logotyp alternativ. Sida 5. Sida 6. Färger. Sida 7. Typsnitt. GRAFISK MANUAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande regler Logotyp Logotyp alternativ Färger Typsnitt Dekor och papper Visitkort Brevpapper Brevpapper internt Korrespondenskort Kuvert Sida 3 Sida 4 Sida 5

Läs mer

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet.

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet. GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL Denna manual är framtagen för att göra allt material från Ockelbo Kommun enhetligt och tydligt. Det är ett hjälpmedel i det dagliga arbetet inom kommunen då brev, kallelser

Läs mer

Inledning 4 6. Märke. Typsnitt 7 9. 10. Färger

Inledning 4 6. Märke. Typsnitt 7 9. 10. Färger GRAFISK PROFIL INNEHÅLL 3. Inledning 4 6. Märke Huvudmärke. Varianter. Tillämpning. 7 9. Typsnitt Huvudtypsnitt. Webbtypsnitt. 10. Färger Huvudfärger. Komplementfärger. Webbfärger INLEDNING Den grafiska

Läs mer

Grafisk profilmanual. Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual. Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual 1 INNEHÅLL Inledning 3 Logotyp Färg 4 Logotyp Svart/vit 5 Logotyp Inverterad 6 Färger 7 Typsnitt Trycksaker/utskrifter 8 2 En enhetlig grafisk profil gör Rekal tydligare En grafisk

Läs mer

Centerpartiets grafiska manual Version 2.2, 2007

Centerpartiets grafiska manual Version 2.2, 2007 Centerpartiets grafiska manual Version 2.2, 2007 innehåll Centerpartiets logotyp 1 Centerpartiets färg 2 Centerpartiets typografi 3 Exempel och anvisningar 4 Kontakt & nerladdning 5 Centerpartiets logotyp

Läs mer

02/&), profil(!.$"/+ handbok

02/&), profil(!.$/+ handbok profilhandbok INNEHÅLL Former och färger i vår anda 5 Vår logotyp och färger 6 Våra typsnitt och papper 7 Kontorstryck 8 Trycksaker 9 Brev, protokoll, kallelser 10 Nyhetsbrev 11 OH- och PowerPoint-mallar

Läs mer

Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen

Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen OM VÅR GRAFISKA PROFIL Grafisk Profil för Vägen ut! kooperativen En gemensam grafisk profil för Vägen ut! kooperativen är viktig för att ge ett enhetligt

Läs mer

Western Riders Association of Sweden

Western Riders Association of Sweden sid 1 av 5 GRAFISK PROFIL - MANUAL. Vi behöver en gemensam grafisk profil! Vi vill uppfattas som en trovärdig organisation, igenkänd och uppskattad av många. Det är därför viktigt att vi profilerar oss

Läs mer

Huvudlogotyp Finns med texten Moderaterna och utan. Observera att de äldre loggorna i färgen PMS 2915 ej längre ska användas.

Huvudlogotyp Finns med texten Moderaterna och utan. Observera att de äldre loggorna i färgen PMS 2915 ej längre ska användas. Grafisk manual 2016 Inledning År 2013 lanserade vi en modernare logotype av m-symbolen som vid sidan av vår vanliga logotype markerade vår energi i valrörelsen. Nu har logotypen uppdaterats och är vår

Läs mer

Grafisk manual Vårdsamverkan Skaraborg

Grafisk manual Vårdsamverkan Skaraborg Grafisk manual AaBbCcDdEe FfGgHhIiJjKk LlMmNnOoPp QqRrSsTtnOoPpQq RrSsTtUuVv WwXxYyZzÅåÄäÖö Varför en grafisk manual? s visuella profil syftar till att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation

Läs mer

Grafisk profil för Ottenby Åkeri

Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil framtagen för Ottenby Åkeri utav designbyrån ADDinnovation 2006 Inledning Grafisk profil Den största vinsten med en enhetlig grafisk profil är att företagets

Läs mer

Logotyp och Grafisk profil för UT Transport i Norr AB

Logotyp och Grafisk profil för UT Transport i Norr AB Logotyp: Introduktion UT Transport i Norr AB s logotyp är designad för att på ett tydligare och starkare sätt representera det företag som UT har utvecklats till att bli idag och kommer att bli imorgon.

Läs mer

Inledning. Kontaktperson. Nils Holmberg, 0709-68 44 68 nils.holmberg@sanocon.se

Inledning. Kontaktperson. Nils Holmberg, 0709-68 44 68 nils.holmberg@sanocon.se Grafisk guide Inledning SANOCON AB är sprunget ur Rodhe Miljö AB. Avsikten med namnbytet är att ge utrymme för att modernisera och bredda företagets erbjudanden och det ska även synas i den grafiska profilen.

Läs mer

Grafisk. handledning. 2014, version 2.0

Grafisk. handledning. 2014, version 2.0 Grafisk handledning 2014, version 2.0 Inledning År 2006 blev vi de Nya Moderaterna. Vi blev ett parti med mål om att alltid fortsätta utvecklas. Ett parti som söker utmaningarna, ser samhällsproblemen

Läs mer

Soliditets logotyp 1.0 Logotypen 1.0.1

Soliditets logotyp 1.0 Logotypen 1.0.1 Soliditets logotyp 1.0 Logotypen 1.0.1 Soliditets logotyp Bokstäverna som du ser i namnet Soliditet är satt i typsnittet Handel Gothic som ritades av Ronald Trogram 1980. Handel Gothic räknas som ett klassiskt

Läs mer

S.M.A.R.T UF 07/11 2014 GRAFISK PROFIL Emin Karalic. Grafisk profil 2014/2015

S.M.A.R.T UF 07/11 2014 GRAFISK PROFIL Emin Karalic. Grafisk profil 2014/2015 Grafisk profil 2014/2015 Förord Vi inom S.M.A.R.T UF arbetar för avstigmatiseringen kring psykisk ohälsa genom olika projekt. Talespersonen som agerar som en del av ansiktet utåt är Emin Agga. Han jobbar

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 4 Vår logotyp 5 Våra färger 9 Vår typografi 11 Dekorelement 14 Bildspråk 18

Innehållsförteckning. Inledning 4 Vår logotyp 5 Våra färger 9 Vår typografi 11 Dekorelement 14 Bildspråk 18 Grafisk manual Innehållsförteckning Inledning 4 Vår logotyp 5 Våra färger 9 Vår typografi 11 Dekorelement 14 Bildspråk 18 Läs det här först! Välkommen till Teknikföretagens grafiska manual. Den är avsiktligt

Läs mer

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER Grafisk manual Falun Borlänge-regionen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp 4 Färger 6 Typsnitt 7 Bilder och budskap 8 Ordval 9 Profilmaterial 10 Avslutningsvis 11 2 Falun Borlänge-regionen Falun Borlänge-regionen

Läs mer

Grafisk manual. Åklagarmyndigheten. Version 1.0

Grafisk manual. Åklagarmyndigheten. Version 1.0 Grafisk manual Åklagarmyndigheten Version 1.0 Varför en grafisk profil? Åklagarmyndigheten ska ha ett gemensamt ansikte mot omvärlden. Därför finns en grafisk profil, med regler för användning av logotype,

Läs mer

Guidelines. Privilegium Hus & Mark AB

Guidelines. Privilegium Hus & Mark AB formgivare: Peter Vikström, Designworks Göteborg version: 100428 Logotype Grundstenen i en grafisk profil utgörs av logotypen. Den är den centrala och samlade symbolen för företagets identitet. Därför

Läs mer

GRAFISK MANUAL PARTNERSKAP BERGSLAGSBANAN PARTNERSKAP BERGSLAGSBANAN

GRAFISK MANUAL PARTNERSKAP BERGSLAGSBANAN PARTNERSKAP BERGSLAGSBANAN GRAFISK MANUAL PARTNERSKAP PARTNERSKAP grafisk manual Innehållsförteckning Inledning 3 Partnerskap Bergslagsbanan 4 Vår logotyp 5 Typografi 7 Färger 9 Gestaltning 11 Material 13 Om du läser denna grafiska

Läs mer

INNEHÅLL 1. LOGOTYP 2.TYPSNITT 3. FÄRGER 1.1 KONCEPT 1.2 STORLEKAR 1.3 FÄRGSÄTTNING 1.4 FRIZON & PLACERING 1.5 EXEMPEL 1.

INNEHÅLL 1. LOGOTYP 2.TYPSNITT 3. FÄRGER 1.1 KONCEPT 1.2 STORLEKAR 1.3 FÄRGSÄTTNING 1.4 FRIZON & PLACERING 1.5 EXEMPEL 1. GRAFISK PROFIL INNEHÅLL 1. LOGOTYP 1.1 KONCEPT 1.2 STORLEKAR 1.3 FÄRGSÄTTNING 1.4 FRIZON & PLACERING 1.5 EXEMPEL 1.6 ANVÄNDNING 2.TYPSNITT 2.1 VAL AV TYPSNITT 2.2 TRYCK & EP 2.3 WEB 3. FÄRGER 3.1 PRIMÄR

Läs mer

Riktlinjer för Försäkringskassans grafiska profil

Riktlinjer för Försäkringskassans grafiska profil 1 (9) Riktlinjer för Försäkringskassans grafiska profil Allmänt Riktlinjerna är baserade på Försäkringskassans varumärkesplattform och kommunikationskoncept. Riktlinjerna gäller för samtliga interna och

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3 Grafisk manual Förord 3 Välkommen till Grafisk manual för Vårgårda kommun Den grafiska manualen beskriver hur vi skall synas för att tydligt visa avsändaren - Vårgårda. Manualen innehåller information

Läs mer

GRAFISK MANUAL Arcada studerandekår - ASK

GRAFISK MANUAL Arcada studerandekår - ASK GRAFISK MANUAL Arcada studerandekår - ASK Innehåll 1 Inledning 3 2 Namn och undertecknare 3 3 Färgskala 3 4 Typografi 4 4.1 Brödtext 4 4.2 Rubriker 5 5 Logo 5 5.1 Logo med text 5 5.2 Logo utan text 6 5.3

Läs mer

Vår grafiska profil. Tanken bakom manualen

Vår grafiska profil. Tanken bakom manualen Tanken bakom manualen En språngbräda för Norsjö... Vi har tagit fram den grafiska manualen för att stärka vår identitet och ge Norsjö Kommun en tydlig profil gentemot våra medarbetare, kommunmedborgare,

Läs mer

våra grafiska riktlinjer

våra grafiska riktlinjer Grafisk manual för distrikt & föreningar våra grafiska riktlinjer 2014-12-11 Version 1.0 Innehåll Förord 3 1. Logotyp 1.1 Primär logotyp 4 1.2 Sekundär logotyp 5 1.3 Friyta och placering 6 1.4 Välj rätt

Läs mer

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation.

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation. Hotell Grafisk Profil Vår grafiska profil är en viktig del av vår identitet och ett grundläggande verktyg i våra relationer. Därför är det avgörande att vi använder vår grafiska profil rätt och att alla

Läs mer

Grafiska element och rekommendationer

Grafiska element och rekommendationer Grafiska element och rekommendationer 2011 Introduktion Vårt samhälle står inför en enorm utmaning där gamla energikällor måste ersättas med nya. SEKAB vill bidra till en framtid där behovet av fossila

Läs mer