Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för Arvsfondens visuella identitet i tryckta och digitala kanaler INNEHÅLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för Arvsfondens visuella identitet i tryckta och digitala kanaler INNEHÅLL"

Transkript

1 INNEHÅLL Arvsfondsdelegationen Grafisk manual Riktlinjer för Arvsfondens visuella identitet i tryckta och digitala kanaler ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL:

2 INNEHÅLL INNEHÅLL 2 LÄTT ATT GÖRA RÄTT 3 ARVSFONDEN I KORTHET 4 LOGOTYPEN 5 Arvsfondens viktigaste kännetecken 5 Storlek 6 Placering 7 Frizon 8 Rätt logotyp på rätt plats 9 TYPOGRAFI 11 Enhetlig och lättläst 11 Arial 11 Gill Sans 11 Times New Roman 11 Användning 11 Typografiexempel 13 PROFILFÄRGER 17 Grundfärger 17 Tonade färger 17 Kompletterande profilfärger 18 ARVSFONDENS CIRKLAR 19 Exempel 19 BILDSPRÅK 20 Arvsfonden är aktiv och närvarande 20 ARVSFONDENS PROFILMATERIAL 21 Korrespondenskort 22 Brevpapper 23 Kuvert 24 Inbjudningar 25 Arvsfondens verksamhetsberättelse 26 Arvsfondens utvärderingar 27 Powerpoinpresentationer 28 Banners 29 ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL:

3 GRAFISK MANUAL LÄTT ATT GÖRA RÄTT Den här manualen är ett stöd i att kommunicera Arvsfondens visuella identitet på ett konsekvent och tydligt sätt i tryckta och digitala kanaler. Ju tydligare kommunikationen är, desto större möjlighet har omvärlden att skaffa sig en korrekt bild av Arvsfondens arbete med att fördela stöd till nyskapande projekt över hela Sverige. Arvsfondens logotyp är det viktigaste verktyget i kommunikationsarbetet. Den symboliserar hela verksamheten och därför är det av yttersta vikt att den används och placeras på de sätt som den här manualen beskriver. I den här manualen finns också några korta presentationstexter som alltid ska användas när Arvsfondens verksamhet ska beskrivas. De finns i tre olika längder så att du har möjlighet att välja den version som bäst passar det format du arbetar med. Arvsfondens profilfärger är viktiga eftersom de ökar tydligheten mot omvärlden. Rätt använda gör de att Arvsfonden kan identifieras enbart genom en skymt av ett broschyromslag, eller t.ex. en roll-up. ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL:

4 PRESENTATIONSTEXT ARVSFONDEN I KORTHET Använd någon av dessa tre texter när Arvsfondens verksamhet ska beskrivas: 1 Arvsfonden fördelar stöd till organisationer som driver ideell verksamhet och som arbetar för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Det finns två sorters stöd projektstöd och lokalstöd. Det projekt som får stöd ska vara nyskapande och utvecklande samt ligga utanför organisationens ordinarie verksamhet. Ett projekt får stöd ur Arvsfonden under högst tre år. Det är myndigheten Arvsfonsdelegationen som beslutar om vilka projekt som ska få stöd, följer upp projekt som fått stöd, ser till att erfarenheterna från verksamheten sprids samt informerar om Arvsfondens ändamål och hur fondmedlen används. 2 Arvsfonden fördelar projekt- eller lokalstöd till ideella organisationer, som vill pröva nyskapande idéer som utvecklar verksamheter för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. 3 Arvsfonden stödjer projekt för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL:

5 LOGOTYPEN LOGOTYPEN ARVSFONDENS VIKTIGASTE KÄNNETECKEN Det viktigaste verktyget i den visuella identiteten är Arvsfondens logotyp eftersom den används på allt kommunikationsmaterial och symboliserar hela Arvsfondens verksamhet. Arvsfondens arbete uppfattas av många som en kvalitetsgaranti inom den ideella sektorn. Därför är det viktigt att den också används som en kvalitetsstämpel/sigill som kommunicerar trovärdighet och hög kvalité. Logotypen är cirkelformad och består av två huvudelement en ram bestående av Arvsfonden skrivet med versala bokstäver i typsnittet Gill Sans, samt en centrerad symbol bestående av tre siluetter. De tre siluetterna kan tolkas på två sätt. De lyfter fram Arvsfondens tre målgrupper: barn, unga och personer med funktionsnedsättning och, om logotypen vrids upp och ner, så förvandlas de till tre utropstecken vilket symboliserar Arvsfondens möjlighetsorienterade människosyn. Logotypen ska först och främst användas i färg och den vanligaste användningen är att den är placerad på en vit bakgrund enligt exempel 1. Placeras logotypen på en färgad bakgrund är det bästa alternativet att den läggs i en vit cirkelrund platta som gärna kan förses med slagskugga enligt exempel 2. Är detta inte möjligt att göra kan den negativa versionen användas enligt exempel 3. Om logotypen ska appliceras i en miljö där färg inte kan användas, ska den svart/vita logotypen användas som visas i exempel Logotypens grundform 2. Logotypen på vit cirkel, med skugga 3. Logotypen i negativ version 4. Logotypen i svart/vit version ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL:

6 LOGOTYPEN STORLEK Det viktigaste att tänka på vid användande av Arvsfondens logotyp är att den måste vara stor nog för att kunna läsas. Den storlek som fungerar i de flesta fall är att den har en diameter på 30 mm. Den minsta rekommenderade storleken är 20 mm diameter. Större storlekar som används på t.ex. rollups, affischer, vepor osv. anpassas utifrån dess placering och storleken på ev. övriga logotyper (den ska vara minst lika stor). A5 eller mindre, rekommenderas storlek: 20 mm diameter Passar bra på t.ex. dokument i A5-storlek och visitkort. A4: rekommenderad storlek: 30 mm diameter Passar bra på t.ex. framsidor av foldrar och broschyrer, brevpapper, kuvert osv. A3: rekommenderad storlek 40 mm diameter Passar bra på mindre affischer osv. ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL:

7 LOGOTYPEN PLACERING Arvsfondens logotyp har tre placeringar på Arvsfondens kommunikationsmaterial som också exemplifieras nedan (med logotypens frizoner markerade). På framsidor av trycksaker 1 Övre högra hörnet - framsidor, omslag, förstasidor, rollups, affischer. Tillsammans med adressen 2 Vänsterställd, övre vänstra hörnet på brevpapper och Arvsfondens webbplats. 3 Vänsterställd, med adress på baksidor, när Arvsfonden står som avsändare ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL:

8 LOGOTYPEN FRIZON Det är viktigt att Arvsfondens logotyp placeras så att den är tydlig och lätt att känna igen. Därför ska det alltid finnas en tom yta runt logotypen där bilder eller texter inte stör synligheten en så kallad frizon. Frizonen är 50 procent av logotypens diameter enligt exemplet nedan. Detta är minimiytan mer luft kring logotypen är godkänt så länge det följer manualens övriga riktlinjer. När logotypen används som avsändare tillsammans med Arvsfondens adress eller kontaktuppgifter gäller frizonen åt alla håll, utom neråt där kontaktinformationen placeras. Logotyp och adresstext ska ligga vänsterställd under logotypen med ca 50 procents avstånd till logotypens yttre ram. ARVSFONDSDELEGATIONEN Box Stockholm Om logotypen placeras tillsammans med andra logotyper ska storleken balanseras så att den upplevs som lika stor som övriga logotyper, med bibehållen frizon runtomkring den. Eftersom logotypen är rund behöver den vara något större än kvadratiska logotyper för att upplevas som lika stor. annan logo annan logo annan logo annan logo ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL:

9 LOGOTYPEN RÄTT LOGOTY PÅ RÄTT PLATS För att få största möjliga likhet i logotypens utseende, oberoende av var den används, finns Arvsfondens logotyp i versioner som är anpassade för olika kanalers förutsättningar. Dessa logotyper finns att ladda ner från Arvsfondens webbplats: www. arvsfonden.se/logotyp. Filerna är döpta med det namn som står i grönt. 4-färgstryck, CMYK Den vanligaste tryckformen är 4-färgstryck vilket gör att detta är den mest använda versionen av logotypen. Den är vektoriserad, vilket gör att den kan minskas och ökas obegränsat i storlek utan att förlora i kvalitet. Denna logotyp används för tryck på såväl bestruket, som obestruket papper. Arv_logo_CMYK.eps Grön, figur vänster: CMYK 43/0/100/0 Grön, figur mitten: CMYK 25/0/100/0 Grön, figur höger: CMYK 58/0/100/0 Svart PMS-tryck, bestruket papper Denna logotyp används vid tryck på bestruket papper och är vektoriserad. Arv_logo_PMS_C.eps Grön, figur vänster: PMS 368C Grön, figur mitten: PMS 382C Grön, figur höger: PMS 361C Svart: PMS Black PMS-tryck, obestruket papper Denna logotyp används vid tryck på obestruket papper och är vektoriserad. Arv_logo_PMS_U.eps Grön, figur vänster: PMS 368U Grön, figur mitten: PMS 382U Grön, figur höger: PMS 361U Svart: PMS BlackU ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL:

10 LOGOTYPEN Negativ, enfärgstryck När materialet trycks i en färg ska denna logotyp användas. Logotypen är vektoriserad. ARV_logo_neg_CMYK.eps Svart, enfärgstryck När materialet trycks enbart med svart färg ska denna logotyp användas. Logotypen är vektoriserad. Arv_logo_SV.eps Grå, figur vänster: 0/0/0/50 Grå, figur mitten: 0/0/0/30 Grön, figur höger: 0/0/0/80 Svart: 0/0/0/100 Webbpublicering När Arvsfondens logotyp ska publiceras på en webbplats ska logotyper med formaten.jpg eller.png användas. De är anpassade för att visas på bild skärmar och ska inte storleksförändras eftersom de förlorar i kvalitet då. Arv_logo_RGB.jpeg, Arv_logo_RGB.png Grön, figur vänster: RGB 150/200/20 Grön, figur mitten: RGB 190/220/10 Grön, figur höger: RGB 128/183/27 Svart: RGB Ordbehandling och presentationer När Arvsfondens logotyp ska användas i dokument som är producerade i ordbehandlings- och presentationsprogram som t.ex. Word eller Powerpoint ska något av formaten.jpg eller.png användas. Arv_logo_RGB.jpeg, Arv_logo_RGB.png Grön, figur vänster: RGB 150/200/20 Grön, figur mitten: RGB 190/220/10 Grön, figur höger: RGB 128/183/27 Svart: RGB ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL:

11 TYPOGRAFI TYPOGRAFI ENHETLIG OCH LÄTTLÄST En enhetlig och väl utformad typografi gör text lätt att läsa. Arvsfondens typografi har utformats för att vara lättläst, samtidigt som den skapar en luftig, modern textbild som fungerar väl med Arvsfondens kommunikativa mål. De tre typsnitt som Arvsfonden använder sig av är Arial, Gill Sans och Times New Roman. De två förstnämnda tillhör typsnittsfamiljen Sans-serifer, vars raka form utan klackar ger dem en modern, luftig ordbild. Båda typsnitten finns också i flera skärningar - från väldigt tunna till mycket feta vilket underlättar vid formgivning av texter för olika ändamål. Times New Roman, som är ett av världens mest använda typsnitt, är välbekant för de flesta mottagare vilket gör att det upplevs som mycket lättläst. Dessutom är det yteffektivt. Arials och Gill Sans enkla, välbekanta former gör att de passar väl för medellånga/kortare texter samt för rubriker och mellanrubriker osv. De fetare skärningarna fungerar också bra för texter som ska läsas på avstånd, som på affischer, rollups och andra större ytor. ARIAL Arial har utvecklats ur typsnittet Helvetica och har tagits fram för att ge god läsbarhet på text som presenteras på skärmar. Det har valts för att det har många likheter med Gill Sans och är ett av de typsnitt som finns installerade på både PCs och Apple-datorer. GILL SANS Detta typsnitt skapades i England i slutet av 1930-talet och blev snabbt populärt då det erbjuder en mjukare framtoning än vad som är vanligt bland sans-serifer. Den geometriska grundstrukturen i grundformen kombineras på ett fint sätt med en kursiv som har en tydlig kalligrafisk känsla. Tillsammans skapar de stora möjligheter till tydligt presenterad och varierad text både i rubriker och brödtexter. TIMES NEW ROMAN Namnet kommer från beställaren, den engelska tidningen The Times, som började använda teckensnittet den 3 oktober Ett kännetecken för Times är att det tar väldigt liten horisontell plats, och det har därför varit populärt även bland andra tidningar då man har kunnat spara papper. ANVÄNDNING Identitetstypografi Vid produktion av trycksaker och i annan kommunikation som avser att stärka ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL:

12 TYPOGRAFI Arvsfondens identitet används Gill Sans i rubriker, mellanrubriker och citat. I de flesta fall har texterna sådan längd att Gill Sans även kan användas till brödtext. Vardagstypografi brev och webbpublicering I daglig kommunikation, t.ex. i brev, webbtexter och elektroniska nyhetsbrev används Arial i rubriker, brödtext och citat. I utvärderingsrapporterna används Times New Roman. ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL:

13 TYPOGRAFI TYPOGRAFIEXEMPEL Gill Sans light ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö ,!? Gill Sans light italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö ,!? Gill Sans regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö ,!? Gill Sans italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö ,!? Gill Sans Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö ,!? Gill Sans Bold italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö ,!? ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL:

14 TYPOGRAFI TYPOGRAFIEXEMPEL (forts.) Rubriken är skriven i Gill Sans Bold En ingress är skriven i Gill Sans Italic med ojämn högermarginal och med få avstavningar. Nis sa ius dias moluptas a dolupta temolumetur? Ebis minctaquunt. Ab iduntionse sum restis plaut explaccus doluptae exeri nes undust ad etur rem. Agnis mi, omnihit venistestis Brödtexten är skriven i Gill Sans Regular med ojämn högermarginal och med så få avstavningar som möjligt. Evelibea tempore peritis dus anis essimodit dolupitat eos niminci tatecti beaquae optam denimini dolupiet lacilitia arum vendae nos plitae es et earcitis magniam ut porenimped unt est ipitaeptur as sumet labore, sa venihicatem quo quo veribus. Arbetar du i ett layoutprogram kan du dra ihop text i rubriker i Gill Sans Bold med -10 för att få ihop ordbilden och öka läsbarheten. Arbetar du i ett layoutprogram kan du spärra ingress samt brödtext +10 vilket ökar luftighet och läsbarhet. MELLANRUBRIK, RUBRIKNIVÅ 2 Brödtexten är skriven i Gill Sans Regular med ojämn högermarginal och med så få avstavningar som möjligt. Evelibea tempore peritis dus anis essimodit dolupitat eos niminci tatecti beaquae. Mellanrubrik, rubriknivå 3 Brödtexten är skriven i Gill Sans Regular med ojämn högermarginal och med så få avstavningar som möjligt. Evelibea tempore peritis dus anis essimodit dolupitat eos niminci tatecti beaquae. Mellanrubrik, rubriknivå 4 Brödtexten är skriven i Gill Sans Regular med ojämn högermarginal och med så få avstavningar som möjligt. Evelibea tempore peritis dus anis essimodit dolupitat eos niminci tatecti beaquae. ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL:

15 TYPOGRAFI TYPOGRAFIEXEMPEL (forts.) Arial regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö ,!? Arial italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö ,!? Arial Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö ,!? Arial Bold Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö ,!? ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL:

16 TYPOGRAFI TYPOGRAFIEXEMPEL (forts.) Rubriken är skriven i Arial Bold En ingress är skriven i Arial Italic med ojämn högermarginal och med få avstavningar. Nis sa ius dias moluptas a dolupta temolumetur? Ebis minctaquunt. Ab iduntionse sum restis plaut explaccus doluptae exeri nes undust ad etur rem. Agnis mi, omnihit venistestis Arbetar du i ett layoutprogram kan du dra ihop text i Arial med -10 för att få ihop ordbilden och öka läsbarheten. Brödtexten är skriven i Gill Sans Regular med ojämn högermarginal och med så få avstavningar som möjligt. Evelibea tempore peritis dus anis essimodit dolupitat eos niminci tatecti beaquae optam denimini dolupiet lacilitia arum vendae nos plitae es et earcitis magniam ut porenimped unt est ipitaeptur as sumet labore, sa venihicatem quo quo veribus. Arbetar du i ett layoutprogram kan du spärra ingress brödtexten +10 vilket ökar luftighet och läsbarhet. MELLANRUBRIK, RUBRIKNIVÅ 2 Brödtexten är skriven i Gill Sans Regular med ojämn högermarginal och med så få avstavningar som möjligt. Evelibea tempore peritis dus anis essimodit dolupitat eos niminci tatecti beaquae. Mellanrubrik, rubriknivå 3 Brödtexten är skriven i Gill Sans Regular med ojämn högermarginal och med så få avstavningar som möjligt. Evelibea tempore peritis dus anis essimodit dolupitat eos niminci tatecti beaquae. Mellanrubrik, rubriknivå 4 Brödtexten är skriven i Gill Sans Regular med ojämn högermarginal och med så få avstavningar som möjligt. Evelibea tempore peritis dus anis ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL:

17 PROFILFÄRGER PROFILFÄRGER GRUNDFÄRGER Arvsfondens tre grundfärger är de tre gröna nyanser som används i logotypens tre siluetter. Färgkombinationen gör Arvsfonden lätt att känna igen, därför är det viktigt att färgerna ser så lika ut som möjligt, oavsett var de används. Färger uppträder alltid olika beroende på om de är tryckta med CMYK-färger (de fyra tryckfärgerna Cyan, Magenta, Yellow och black trycks tillsammans. Alla färger skapas genom ett raster. Används t.ex. i tidningar, rollups osv.), med PMS-färger (de fyra tryckfärgerna blandas till en enda nyans. Inget raster behövs vilket gör färgytan jämnare och tätare), eller om de visas på bildskärm som RGB-färg (en blandning av Rött, Grönt och Blått ljus tillsammans skapar färger på bildskärmar). Arvsfondens gröna färg 1 CMYK: 43/0/100/0 PMS: 368C (bestruket papper), 368U (obestruket papper) RGB: 150/200/20 (OBS, srgb) Webb: 96c814 Arvsfondens gröna färg 2 CMYK: 25/0/100/0 PMS: 382C (bestruket papper), 382U (obestruket papper) RGB: 190/220/10 (OBS, srgb) Webb: bedc0a Arvsfondens gröna färg 3 CMYK: 58/0/100/0 PMS: 361C (bestruket papper), 361U (obestruket papper) RGB: 128/183/27 (OBS, srgb) Webb: 80b71b TONADE FÄRGER Som komplement till de tre grundfärgerna använder Arvsfonden också tonade färgplattor. Färgerna som används är kopplade till de budskap som kommuniceras. För Arvsfondens övergripande budskap används färgtoner som bygger på Arvsfondens gröna grundfärger, men med ett inslag av ljusare grönt i den övre delen vilket skapar en bra dynamik i bakgrunder, se exempel 1. ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL:

18 PROFILFÄRGER För Arvsfondens guldkorn används ett färgomfång som går från mörkare till en ljusare varmgul färg, se exempel 2. Arvsfondens community använder sig av ett lila färgomfång, se exempel Arvsfondens 2. Arvsfondens grundläggande guldkorn, färgton färgton Ljus: 18/0/100/0 Ljus: 0/18/100/0 Mörk: 0/60/100/0 Mörk: 68/0/100/0 3. Communityn, färgton Ljus: 10/50/0/0 Mörk: 50/100/0/0 KOMPLETTERANDE PROFILFÄRGER När Arsfonden kommunicerar ett specialområde mot utvalda målgrupper kan en kompetterande färgskala användas i dekorelement och i texter. Den består av tydligt kontrasterande, varma färgnyanser, vilka exemplifieras med sina respektive CMYK-färgkoder nedan X500 XX00 5X00 0X00 0XX0 07X0 04X0 02X0 20X0 40X0 60X0 ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL:

19 PROFILELEMENT ARVSFONDENS CIRKLAR Arvsfonden arbetar genom nätverk. Detta är en viktig framgångsfaktor och illustreras i Arvsfondens kommunikation genom transparenta cirklar som interagerar med varandra över en bakgrundsplatta med någon av Arvsfondens färgtoner. Cirklarna är vita och har en 35 procents transparens, samt en oskarp kontur, vilket skapar den eftersträvade visuella effekten och gör att text blir läsbar när den, vid behov, placeras i cirklarna. Cirklarna används på två sätt: 1. När Arvsfonden kommunicerar övergripande budskap till generella eller utvalda mottagare är det cirklar utan text som används. 2. När Arvsfonden kommunicerar till utvalda mottagare/specifika målgrupper används cirklarna fyllda med namn på arvsfondsprojekt som är relevanta för mottagaren och för budskapet, t.ex. potentiella projektledare och för de som redan är engagerade i projekt och har kännedom om andra, liknande projekt och verksamheter. EXEMPEL I dessa exempel visas Arvsfondens tonade, generella bakgrund, hur cirklarna används med, eller utan projektnamn, placeringen av arvsfondens www-adress, samt hur komplementfärger kan användas för att lyfta fram delar av budskapet. Ansök om finansiering från Arvsfonden! Friends Sjukhusclowner Fritidsgårdar Arvsfonden fördelar Arvsfonden är 500 miljoner kronor Sveriges viktigaste för att finansiera finansiär av projekt som skapar nya möjligheter nya möjligheter. sedan Funkisbyrån Cirkus Cirkör ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL:

20 BILDER BILDSPRÅK ARVSFONDEN ÄR AKTIV OCH NÄRVARANDE Arvsfondens verksamhet är aktiv, närvarande och målintriktad, vilket ska synas i bilderna som används i Arvsfondens kommunikation. En viktig del i detta är att att lyfta fram människor som är engagerade i projekten som får stöd av Arvsfonden: såväl projektledare som de som aktivt medverkar i projektens genomförande. Primärt handlar det om att använda dokumentära bilder från de projekt som Arvsfonden fördelar medel till. Sekundärt gäller det att välja arkivbilder där människan är i fokus och kan stå som symbol för den mångfald, bredd, kunskap och entusiasm som präglar arvsfondsprojekten. Finns möjligheten är det bra att tidigt ha en dialog med projekten och lyfta fram betydelsen av att de dokumenterar verksamheten med bilder av god kvalitet som Arvsfonden kan och får använda. Viktiga teman att ha i åtanke Mångfald Arvsfondens tre målgrupper, bredd i åldrar, kön, bakgrund Aktivitet fånga entusiasmen, närvaron, den positiva energin Vardag visuellt intressanta situationer Exempel på tidigare använda bilder ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL:

21 PROFILMATERIAL ARVSFONDENS PROFILMATERIAL För att underlätta arbetet med att ta fram Arvsfondes profilmaterial presenteras några av de vanligaste enheterna på följande sidor. Korrespondenskort Brevpapper Kuvert Inbjudningar Arvsfondens verksamhetsberättelse Arvsfondens utvärderingar Powerpointpresentationer Banners ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL:

22 PROFILMATERIAL KORRESPONDENSKORT Korrespondenskorten har formatet liggande A6, 148 x 105 mm, och trycks i 4-färg på framsidan (4+0) på Scandia 2000 med ytvikten 250 gr ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL:

23 PROFILMATERIAL BREVPAPPER Arvsfondsdelegationens brevpapper har A4-format och trycks på Scandia 2000 med ytvikten 120 gr. Brevpappret finns i två varianter, ett med adress och ett utan adress. ARVSFONDSDELEGATIONEN Box Stockholm Tel ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL:

24 PROFILMATERIAL KUVERT Arvsfondens kuvert finns i stående och liggande C4- och C5-format, med eller utan adressfönster. Dessutom finns en kuvertpåse, format 351 x 264 mm, samt ett liggande kuvert i B4-format: 353 x 250 mm. OBS: Logotypens diameter ska vara 30 mm. B SVERIGE Porto betalt Port payé ARVSFONDSDELEGATIONEN Box Stockholm B SVERIGE Porto betalt Port payé ARVSFONDSDELEGATIONEN Box Stockholm ARV 146 B4 liggande 353 x 250.indd B SVERIGE Porto betalt Port payé ARVSFONDSDELEGATIONEN Box Stockholm Överst: C4, påse utan fönster. Mitten, övre: B4, liggande utan fönster. Mitten, undre: C4, med och utan fönster. Nedre: C5, med och utan fönster. ARV 146 Kuvert C5.indd ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL:

25 PROFILMATERIAL INBJUDNINGAR När Arvsfonden bjuder in till seminarier och möten ska någon av följande mallar användas. Själva inbjudan distribueras sedan antingen tryckt, eller med e-post. Inbjudan Arvsfondsdagen 2009 Välkommen till Arvsfondsdagen som i år genomförs i Göteborg! I fokus står mötet och hur Arvsfondens projekt använder det för att stärka och utveckla individer och samhälle. Arvsfonden kommer också att utse årets GUlDkoRn fyra framgångsrika projekt som på olika sätt gjort avtryck i samhället. tid & PlAtS: 12 oktober 2009, Världskulturmuseet, Göteborg DeltAGAnDe & lunch: kostnadsfritt VäRDföRenInG: kulturungdom ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL:

26 PROFILMATERIAL ARVSFONDENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE Arvsfondens verksamhetsberättelse produceras i InDesign och distribueras som en interaktiv pdf genom att den laddas ner från Arvsfondens webbplats, PDF:en har klickbara länkar mellan kapitel och enstaka sidor. Verksamhetsberättelsen illustreras med bilder från projekt och aktiviteter som genomförts under verksamhetsåret. Illustrationer, tabeller och diagram används för att göra innehållet intressant och lättillgängligt. ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL:

27 PROFILMATERIAL ARVSFONDENS UTVÄRDERINGAR Arvsfondsdelegationens utvärderingar distribueras enbart som pdf och är producerade för att läsas på skärm eller skrivas ut på skrivare. Därför fokuseras formatet på enkelhet såväl i den grafiska produktionen som i läsupplevelsen. Omslaget följer Arvsfondens mall med de gröna cirklarna. Brödtexten ligger i tvåspalt, typsnittet är Times New Roman. ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL:

28 PROFILMATERIAL POWERPOINTPRESENTATIONER För att göra det lätt för alla Arvsfondens medarbetare att göra presentationer finns det färdiggjorda malldokument i powerpoint. Arvsfondens verksamhet presenteras med mallar som har grönt tonad bakgrund. Den med gult tonad bakgrund används för att presentera Arvsfondens guldkorn och den med lila tonad bakgrund används för att presentera Arvsfondens community. Rubrik på en rad Eventuell nedryckare Brödtext som presenteras som korta stycken ska inte läggas på bredare textplattor än så här. Rubrik på en rad Det är bra att lyfta fram deteventuell viktigaste inedryckare punkter Det underlättar för mottagaren att prioritera Och fokusera på det som är allra viktigast Brödtext som presenteras som korta stycken ska inte läggas på bredare textplattor än så här. Rubrik på en rad Eventuell nedryckare Det är bra att lyfta fram det viktigaste i punkter Det underlättar för mottagaren att prioritera Brödtext som presenteras sompå korta ska inte Och fokusera det stycken som är allra viktigast läggas på bredare textplattor än så här. Det är bra att lyfta fram det viktigaste i punkter Det underlättar för mottagaren att prioritera Och fokusera på det som är allra viktigast ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL:

29 BANNERS BANNERS Om projektet har en webbplats, eller genomförs av en organisation som har en webbplats, kan den vara en bra kanal för att visa att projektet stöds av Arvsfonden. För detta ändamål finns ett antal banners som kan laddas ner direkt för publicering på webbplatsen. Om formaten inte stämmer kan de användas som underlag för att skapa nya banners med samma utseende och upplägg. Banners kan laddas ner från: Det här projektet genomförs med stöd av Arvsfonden Liggande banner, 468 x 60 pixlar Det här projektet genomförs med stöd av Arvsfonden Stående banner, 168 x 300 pixlar ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL:

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL INNEHÅLL Arvsfondsdelegationen Grafisk manual Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL - FÖR DIG SOM DRIVER ARVSFONDSPROJEKT: 2011 1 INNEHÅLL INNEHÅLL 2 LÄTT ATT

Läs mer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer En enhetlig profil är viktig för alla organisationer och ännu viktigare för en stor grupp av frivilliga. Då öppnas möjligheten för att alla känner samhörighet och vet åt vilket håll gruppen går. Det gör

Läs mer

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9 Grafisk Guide 1.0 Förord Den grafiska guiden ska fungera som en vägledning för allt profilmaterial; både för tryck och webb och såväl för extern som intern kommunikation. Rocklunda Restaurang & Konferens

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l Det ska synas att det är vi Vår gra ska pro l Vår gra ska pro l Inledning Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för barn och ungdomar med rörelsehinder och deras familjer. RBU

Läs mer

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB Grafisk profil R AB Ransäters Invest AB Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger och

Läs mer

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft. aloq.se Loxysoft AB Post: Box 53, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan, Frösön Tel: 063-8 34 40 Fax: 063-40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.se Grafisk manual Loxysoft AB Text och design: aloq AB, Östersund

Läs mer

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för både näringsliv och för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är

Läs mer

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef Grafisk manual 3 Vår nya profil Neurologiskt Handikappades Riksförbund har fått en ny, tydlig grafisk profil. Logotypen med organisationens hela namn,den välkända nyckelpigan och den varma röda färgen

Läs mer

Gränsöverskridande samverkan

Gränsöverskridande samverkan 1 Grafisk Profil Denna grafiska manual är en hjälp för dig som jobbar i eller med Vårdsamverkan Fyrbodal för att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation med omvärlden. Vår logga, våra färger

Läs mer

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Innehåll Vad är en grafisk profil?... 3 Färger... 4 Profilfärg...4 Komplementfärger...4 Gråtoner...4 Tilläggsfärger...4 Färgkoder...5 SciLifeLabs logotyp...

Läs mer

GRAFISK MANUAL EQUMENIA 2013 2013 09 17

GRAFISK MANUAL EQUMENIA 2013 2013 09 17 EQUMENIA 2013 2013 09 17 INNEHÅLL KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL KAPITEL KAPITEL 3 4 5 INLEDNING s. 3 LOGOTYP Logotyp Lokala & regionala Placering & storlek Felaktig användning s. 4 FÄRGER Färgschema s. 8

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag Grafisk manual Ett utdrag IDENTITET / PROFIL En ny grafisk profil som speglar våra värderingar. Vår huvuduppgift är att göra medlemsnytta och stärka medlemmarnas ställning som konsumenter. All vår verksamhet

Läs mer

Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker

Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker Riktlinjer för och lokala NyföretagarCentrum Framtagna av i samarbete med s Kvalitetsråd 1 Logotype Logotype s logotype består av

Läs mer

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION PRESENTATION LOGOTYP / PAYOFF LOGOTYPEN Logotypen består av City i Samverkan och payoffen Utvecklar Stockholm City. Typsnittet/formen som används till texten City i Samverkan är detsamma som tidigare.

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL 1 GRAFISK PROFILMANUAL 3 Innehåll LOGOTYPEN 6 FÄRGER 8 TYPOGRAFI 10 ANNONS 12 ROLL-UP 13 VEPA/BANDEROLL 14 VISITKORT 15 BREVPAPPER/FAXBLAD 16 KUVERT 17 FLAGGOR 17 PROFILKLÄDER 18 WEBB 19 BILDMANÉR 20

Läs mer

Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil

Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil Beslut: Rektor 2012-11-19 Revidering: - Dnr: DUC 2012/1645/10 Gäller fr. o m: 2012-11-19 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig för uppdatering:

Läs mer

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E Vår grafiska profil En klar och tydlig profil är viktig av många skäl. Den gör det lättare för omvärlden allmänheten, företag och organisationer, samarbetspartners, beslutsfattare och finansiärer att identifiera

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER 2011 Rädda Barnens Ungdomsförbund Grafisk form: Rabash webb- och designbyrå Välkommen 03. Rädda Barnens Ungdomsförbund bildades i Sverige år 2003. Som namnet avslöjar

Läs mer

Grafisk manual GAKE DOJO. Riktigt bra självförsvar!

Grafisk manual GAKE DOJO. Riktigt bra självförsvar! Grafisk manual 2007 JUJUTSU Riktigt bra självförsvar! Högskolan för Lärande och Kommunikation i Jönköping Andrea Drljaca, Viktor Larsson och Jesper Jarl Grafisk manual 2007-06-08 INNEHÅLL GRAFISK MANUAL...4

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 GRAFISK MANUAL Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 Kapitel 8, Marknadsföring är tills vidare utelämnad då det tar tid att genomarbeta konsekvenserna för programblad och hemsida samt hur vi vill marknadsföra

Läs mer

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar GRAFISK MANUAL INLEDNING Den här manualen beskriver hur vi arbetar med vår grafiska profil. I den hittar du allt från användandet av logotypen och hanterandet av färger och typografi, till mallar för utformning

Läs mer

Förbundet Vi Ungas. Grafiska handbok

Förbundet Vi Ungas. Grafiska handbok Förbundet Vi Ungas Grafiska handbok Innehållsförteckning INLEDNING 2 KAPITEL ETT 3 LOGOTYPEN 4 Vad man inte får göra med Vi Ungas logotyp 5 FÄRGER 6 TYPSNITT 7 FLÄTAN 8 KAPITEL TVÅ 9 GRAFISKA ELEMENT 10

Läs mer

Hej! Innehållsförteckning. Inledning 3. Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11

Hej! Innehållsförteckning. Inledning 3. Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11 Grafisk manual Innehållsförteckning Inledning 3 Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11 Typografi Kommunikationsteckensnitt 12 Office och digital media 13 Färger

Läs mer

SWEBO Bioenergy Grafisk profil

SWEBO Bioenergy Grafisk profil SWEBO Bioenergy Grafisk profil Formsmedjan Reklam & Kommunikation Grafisk profil Den image vi har, det vill säga hur andra människor uppfattar vårt företag är ett resultat av alla de intryck vi gör på

Läs mer

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator Världens bästa hälsa 2020 Profilmanual Profilmanual Indexator Innehåll Följ profilmanualen 3 Logotyp 4 Logotypanvändning 5 Friyta 6 Färger 7 Typografi 8 Typografi ersättningstypsnitt 9 Grafiskt mönster

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET

GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/1018 GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor Kommunikationsenheten, Gemensamma

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015 Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 VÅR PROFIL Det här är en grafisk manual för Svenska Ridsportförbundet som talar om hur vi vill se

Läs mer

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15.

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15. 1Grafisk manual 2 Innehåll Sida Värmdö IFs grafiska profil 4 Logotyp 5-9 Färg 10 Typografi 11-12 Brevpapper 13 Visitkort 14 Korrespondenskort 15 Kuvert 16-17 3 Värmdö IFs grafiska profil En enhetlig grafisk

Läs mer

Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual Innehåll GRAFISK PROFILMANUAL 1 Inledning 2 Logotyp 3 Färger 4 Dekorelement 5 Typsnitt 6 Kontorstryck 7 Powerpoint-mall 8 Trycksaker 9 Annons 10 Webb Inledning. 1 Rätt utnyttjad bygger

Läs mer

Grafisk manual version 2015-02-10

Grafisk manual version 2015-02-10 Grafisk manual version 2015-02-10 Innehåll 1. Inledning...3 2. Varumärkesfärger...4 2.1 Definitioner...4 3. Carriers logotyp...5 3.1 Logotypens uppbyggnad...5 3.2 Logotypens frizoner...6 3.3 Alternativa

Läs mer

Grafisk Profil. Innehåll: logotyp. teckensnitt/fonter. bilder

Grafisk Profil. Innehåll: logotyp. teckensnitt/fonter. bilder Grafisk Profil Innehåll: logotyp teckensnitt/fonter bilder logotyp KOMMUNVAPEN 1-FÄRG Vilhelminas kommunvapen ska i första hand användas i den information som hanteras av kommunanställda och där budskapet

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador GRAFISK MANUAL Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador Vikten av att ha grafiska riktlinjer I Insikt/Utsikt ryms en mängd olika aktörer såsom myndigheter och frivilligorganisationer.

Läs mer

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet.

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. Identitet Logotypen LO-TCO BISTÅNDSNÄMND bildar tillsammans med kartbilden

Läs mer

Grafisk manual Våren 2014 Besök vår webb: www.lillahjartatipitea.se Eller maila på: info@lillahjartatipitea.se Vår grafiska manual Här hittar du riktlinjer och praktiska exempel på hur vår profil ska användas.

Läs mer

Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009

Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009 Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009 Innehåll Förord 02 Grundelement Logotype Färger Typsnitt Kontorstryck Brevpapper Kuvert Visitkort Skyltar Flaggor Skyltar 03 05 06 07 08 09 10 11 2 Förord

Läs mer

RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER

RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER DETTA DOKUMENT ÄR ETT KOMPLEMENT TILL NYFÖRETAGARCENTRUM SVERIGES GRAFISKA PROFIL. I DEN GRAFISKA PROFILEN SPECIFICERAS

Läs mer

Det här är vår grafiska profil

Det här är vår grafiska profil Det här är vår grafiska profil Innehåll Om prata 3 Logotyp 4 Pratbubblan 5 Typografi 6 Färger 7 Applikationer 8 2 Om prata Vi är ett litet men växande produktionsbolag som fi nns i Stockholm. Vi som jobbar

Läs mer

Regionala Cancercentrum Logotyp

Regionala Cancercentrum Logotyp Regionala Cancercentrum Logotyp Innehåll 1. LOGOTYPEN 3 1.1 Logotypen 4 1.2 Logotyp för fyrfärgstryck 5 1.3 Logotyp för Pantonetryck 6 1.4 Logotyp för webb 7 1.5 Logotyp för kontorsbruk 8 1.6 Logotypfärger

Läs mer

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual i korthet För frågor om vår design kontakta Helene Keskitalo, stab Information, tel 08 655 91 05 eller helene.keskitalo@sveaskog.se

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK. Grafisk manual

RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK. Grafisk manual RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK Grafisk manual Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionshinder. Vi arbetar för att de barn, ungdomar och vuxna

Läs mer

02/&), profil(!.$"/+ handbok

02/&), profil(!.$/+ handbok profilhandbok INNEHÅLL Former och färger i vår anda 5 Vår logotyp och färger 6 Våra typsnitt och papper 7 Kontorstryck 8 Trycksaker 9 Brev, protokoll, kallelser 10 Nyhetsbrev 11 OH- och PowerPoint-mallar

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida 3. Övergripande regler. Sida 4. Logotyp. Logotyp alternativ. Sida 5. Sida 6. Färger. Sida 7. Typsnitt.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida 3. Övergripande regler. Sida 4. Logotyp. Logotyp alternativ. Sida 5. Sida 6. Färger. Sida 7. Typsnitt. GRAFISK MANUAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande regler Logotyp Logotyp alternativ Färger Typsnitt Dekor och papper Visitkort Brevpapper Brevpapper internt Korrespondenskort Kuvert Sida 3 Sida 4 Sida 5

Läs mer

Grafisk profilmanual. Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual. Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual 1 INNEHÅLL Inledning 3 Logotyp Färg 4 Logotyp Svart/vit 5 Logotyp Inverterad 6 Färger 7 Typsnitt Trycksaker/utskrifter 8 2 En enhetlig grafisk profil gör Rekal tydligare En grafisk

Läs mer

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet.

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet. GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL Denna manual är framtagen för att göra allt material från Ockelbo Kommun enhetligt och tydligt. Det är ett hjälpmedel i det dagliga arbetet inom kommunen då brev, kallelser

Läs mer

Inledning. Kontaktperson. Nils Holmberg, 0709-68 44 68 nils.holmberg@sanocon.se

Inledning. Kontaktperson. Nils Holmberg, 0709-68 44 68 nils.holmberg@sanocon.se Grafisk guide Inledning SANOCON AB är sprunget ur Rodhe Miljö AB. Avsikten med namnbytet är att ge utrymme för att modernisera och bredda företagets erbjudanden och det ska även synas i den grafiska profilen.

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3 Grafisk manual Förord 3 Välkommen till Grafisk manual för Vårgårda kommun Den grafiska manualen beskriver hur vi skall synas för att tydligt visa avsändaren - Vårgårda. Manualen innehåller information

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 4 Vår logotyp 5 Våra färger 9 Vår typografi 11 Dekorelement 14 Bildspråk 18

Innehållsförteckning. Inledning 4 Vår logotyp 5 Våra färger 9 Vår typografi 11 Dekorelement 14 Bildspråk 18 Grafisk manual Innehållsförteckning Inledning 4 Vår logotyp 5 Våra färger 9 Vår typografi 11 Dekorelement 14 Bildspråk 18 Läs det här först! Välkommen till Teknikföretagens grafiska manual. Den är avsiktligt

Läs mer

Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen

Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen OM VÅR GRAFISKA PROFIL Grafisk Profil för Vägen ut! kooperativen En gemensam grafisk profil för Vägen ut! kooperativen är viktig för att ge ett enhetligt

Läs mer

S.M.A.R.T UF 07/11 2014 GRAFISK PROFIL Emin Karalic. Grafisk profil 2014/2015

S.M.A.R.T UF 07/11 2014 GRAFISK PROFIL Emin Karalic. Grafisk profil 2014/2015 Grafisk profil 2014/2015 Förord Vi inom S.M.A.R.T UF arbetar för avstigmatiseringen kring psykisk ohälsa genom olika projekt. Talespersonen som agerar som en del av ansiktet utåt är Emin Agga. Han jobbar

Läs mer

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation.

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation. Hotell Grafisk Profil Vår grafiska profil är en viktig del av vår identitet och ett grundläggande verktyg i våra relationer. Därför är det avgörande att vi använder vår grafiska profil rätt och att alla

Läs mer

grafisk profil riktlinjer

grafisk profil riktlinjer grafisk profil riktlinjer Grafisk profil Riktlinjer för sammanhållet visuellt uttryck. Grafisk manual Instruktioner och tillämpningar för den grafiska profilen. Innehållsförteckning Inledning Varför en

Läs mer

Grafisk profil för Ottenby Åkeri

Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil framtagen för Ottenby Åkeri utav designbyrån ADDinnovation 2006 Inledning Grafisk profil Den största vinsten med en enhetlig grafisk profil är att företagets

Läs mer

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER Grafisk manual Falun Borlänge-regionen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp 4 Färger 6 Typsnitt 7 Bilder och budskap 8 Ordval 9 Profilmaterial 10 Avslutningsvis 11 2 Falun Borlänge-regionen Falun Borlänge-regionen

Läs mer

High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld.

High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld. High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld. INNEHÅLL 1 En världsledande region inom Elkraftteknik 2 HVV:s kärnvärden och identitet 3 Logotyp 4 Profilfärger 5 Typografi 6 Layout 7 Avsändare

Läs mer

Grafisk profil. Grundidé. Logotype

Grafisk profil. Grundidé. Logotype GRAFISK PROFIL Grafisk profil I en organisation som ArbetSam, bestående av många medlemsorganisationer, är det mycket viktigt att skapa igenkänning och tydliggöra gemensamma värden och intressen. Syftet

Läs mer

Guidelines. Privilegium Hus & Mark AB

Guidelines. Privilegium Hus & Mark AB formgivare: Peter Vikström, Designworks Göteborg version: 100428 Logotype Grundstenen i en grafisk profil utgörs av logotypen. Den är den centrala och samlade symbolen för företagets identitet. Därför

Läs mer

Grafisk profil för Fackförbundet ST. Regler och riktlinjer för en enhetlig grafisk identitet

Grafisk profil för Fackförbundet ST. Regler och riktlinjer för en enhetlig grafisk identitet Grafisk profil för Fackförbundet ST Regler och riktlinjer för en enhetlig grafisk identitet ST ska uppfattas som attraktivt, kompetent, tydligt och kraftfullt, visionärt och nyskapande, solidariskt och

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER 1

GRAFISKA RIKTLINJER 1 GRAFISKA RIKTLINJER 1 ETT PARTITUR FÖR ÖGAT Det går kanske inte att jämföra grafiska riktlinjer med ett partitur. Men lite fritt tolkat kan man säga att en grafisk manual innehåller alla element som behövs

Läs mer

GRAFISK MANUAL EQUMENIAKYRKAN 2013 2013 09 17

GRAFISK MANUAL EQUMENIAKYRKAN 2013 2013 09 17 EQUMENIAKYRKAN 2013 2013 09 17 INNEHÅLL KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL KAPITEL KAPITEL 3 4 5 INLEDNING s. 3 LOGOTYP Huvudlogotyp & alternativ Lokala & regionala Placering & storlek Felaktig användning s.

Läs mer

Grafisk manual. www.alteco.se

Grafisk manual. www.alteco.se Grafisk manual Inledning Alteco har sedan starten 1994 kommit att bli ett etablerat och välrenommerat konsultföretag i elbranschen. Ett företags utveckling sker alltid i samspel med omvärlden. I tider

Läs mer

Vår grafiska profil. Tanken bakom manualen

Vår grafiska profil. Tanken bakom manualen Tanken bakom manualen En språngbräda för Norsjö... Vi har tagit fram den grafiska manualen för att stärka vår identitet och ge Norsjö Kommun en tydlig profil gentemot våra medarbetare, kommunmedborgare,

Läs mer

våra grafiska riktlinjer

våra grafiska riktlinjer Grafisk manual för distrikt & föreningar våra grafiska riktlinjer 2014-12-11 Version 1.0 Innehåll Förord 3 1. Logotyp 1.1 Primär logotyp 4 1.2 Sekundär logotyp 5 1.3 Friyta och placering 6 1.4 Välj rätt

Läs mer

Grafiskt program. Fastställt av styrelsen 2012-04-21. Reviderat av styrelsen 2012-11-10

Grafiskt program. Fastställt av styrelsen 2012-04-21. Reviderat av styrelsen 2012-11-10 Grafiskt program Fastställt av styrelsen 2012-04-21 Reviderat av styrelsen 2012-11-10 Innehåll 1. Vår logotyp 2. Färg 3. Papper 4. Typsnitt 5. Kontorstryck 6. Dekaler, profilprodukter, presentreklam, standar

Läs mer

Grafisk manual Version 1.0

Grafisk manual Version 1.0 Grafisk manual 2 0 / Innehåll 1 / Introduktion 1.1 / Syfte 2 / Grafisk manual 2.1 / Logotyp 2.1.1 Logotypens sammansättning 2.1.2 Storlekar & friyta 2.1.3 Användning 2.1.4 Strapline 2.1.5 Operatörslogotyper

Läs mer

www.sef.se Förord/Introduktion Grundelement Grafisk manual Tillämpningar

www.sef.se Förord/Introduktion Grundelement Grafisk manual Tillämpningar Sid 1/16 Pangea design AB er med tillägg Grafisk manual Det är vi som är Elektrikerna och denna manual är vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vår identitet. Sid 2/16

Läs mer

G R A F I S K M A N U A L

G R A F I S K M A N U A L GRAFISK MANUAL 2008 03 01 VARFÖR EN GRAFISK MANUAL? Viktigast för en verksamhet är männi skorna inom organi sa - tionen och vad de gemensamt kan erbjuda sina upp drags - givare. Men även den grafiska formgivningen

Läs mer

Varumärkesplattform och grafisk manual 2015-05-13

Varumärkesplattform och grafisk manual 2015-05-13 Varumärkesplattform och grafisk manual Hej! Vad roligt att du läser Rinkaby Rörs varumärkesplattform. Andelen hemmafixare som fortfarande gör VVS-arbeten själva blir färre och färre. Mycket på grund av

Läs mer

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5 GRAFISK MANUAL 2008 Den grafiska profilens grundpelare är logotypen som tillsammans med typografiska regler bildar en enhet som ger läsaren en tydlig signal om vem som är avsändaren Innehåll Förord - Grafiska

Läs mer

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande grafisk profil förord Högsby kommun står inför stora utmaningar i framtiden. Om vi ska lyckas att etablera oss som en framtidskommun krävs det både att vi arbetar och profilerar oss på ett professionellt

Läs mer

Grundläggande grafisk profilmanual för SKR. Georgia Pro Black italic. Georgia Bold italic. Typografi. Rubriker. Georgia Pro light italic 16 pkt

Grundläggande grafisk profilmanual för SKR. Georgia Pro Black italic. Georgia Bold italic. Typografi. Rubriker. Georgia Pro light italic 16 pkt Grundläggande grafisk profilmanual för SKR Typografi Vi använder Calibri och georgia. Dessa typsnitt finns förinstallerade på de flesta datorer och därmed kan både tryck, web och word-dokument hålla samma

Läs mer

PMS Rubine Red C. PMS Process Black C 90%

PMS Rubine Red C. PMS Process Black C 90% PMS 227 C PMS Rubine Red C PMS 2415 C Version utan datumrad. Används endast i undantagsfall på produkter som återkommer från år till år. 2.1 Logotyp Versioner Versioner Logotypen finns, förutom i sitt

Läs mer

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS 2011-03-01, 1 (5) 1.3 Inledning Syftet med den grafiska profilen är att göra GoldWing Club Sweden (GWCS) tydligt som avsändare. Med en enhetlig och konsekvent grafisk profil får vår tidning, våra profilprodukter,

Läs mer

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8 P R O F I L M A N U A L INNEHÅLL Vår grafiska identitet............... 3 Logotyper..................... 4 Färger........................ 5 Typografi...................... 6 Profilmaterial...................

Läs mer

Ljungby profilprogram 1.0 Logotype, Färger, Typografi, Användningsexempel 2009-12-01

Ljungby profilprogram 1.0 Logotype, Färger, Typografi, Användningsexempel 2009-12-01 Ljungby profilprogram 1.0 Logotype, Färger, Typografi, Användningsexempel 2009-12-01 Logotype Ljungbys logotyp består av två element: ordmärke som är själva basen och pratbubblan som är en flexibel del

Läs mer

Skövdes skyddshelgon S:ta Elin

Skövdes skyddshelgon S:ta Elin Skövdes skyddshelgon S:ta Elin Vår profil. För att få en enhetlig profil och ett starkare varumärke är det viktigt att denna manual följs. Riktlinjerna har kommit till för att vi ska ge ett enhetligt och

Läs mer

Innehåll. 03 Avstamp 04 Logotyp 06 Kommunvapnet. 07 Färger 08 Bildspråk 09 Bilder och tonläge. 10 Typografi 11 Kontorstryck 13 Faktablad

Innehåll. 03 Avstamp 04 Logotyp 06 Kommunvapnet. 07 Färger 08 Bildspråk 09 Bilder och tonläge. 10 Typografi 11 Kontorstryck 13 Faktablad Grafisk manual Innehåll 03 Avstamp 04 Logotyp 06 Kommunvapnet 07 Färger 08 Bildspråk 09 Bilder och tonläge 10 Typografi 11 Kontorstryck 13 Faktablad 14 PowerPoint 15 Informationsmaterial 17 Annonser 18

Läs mer

Grafisk profil Arne Lorentzon AB

Grafisk profil Arne Lorentzon AB Grafisk profil Arne Lorentzon AB 2013-12 Den grafiska profilens egenskaper för Arne Lorentzon AB ska bygga på stabilitet, seriositet och framtidstro. stafett.se 2013 Grafisk profil Arne Lorentzon AB Sid

Läs mer

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... Grafisk manual 1.0 Index Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 Friyta och MinimIstorlek... 5 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... 7 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Läs mer

Grafisk profilhandbok

Grafisk profilhandbok Den bild vi förmedlar av oss själva är betydelsefull idag kanske mer än någonsin tidigare. Antagen av Kommunstyrelsen 122/2013 tillsammans med kommunikationsstrategi 2013 2014. Grafisk profilhandbok Av

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Hjälpreda för grafisk produktion

GRAFISK MANUAL. Hjälpreda för grafisk produktion GRAFISK MANUAL Hjälpreda för grafisk produktion Förord Under verksamhetsåret 2008/2009 togs en ny logotyp och grafisk profil fram av PR-Utskottets Jonas Karlsson och Janne Poikulainen. Bakgrunden till

Läs mer

logotyp Logotypen finns i två utföranden. Liggande och stående.

logotyp Logotypen finns i två utföranden. Liggande och stående. logotyp Logotypen finns i två utföranden. Liggande och stående. På vit yta skall om möjligt den tvåfärgade logotypen användas. Skall logotypen plaseras där man har endast är tillgång till en färg, skall

Läs mer

A R K E S FI NJ A LI R T G IKR

A R K E S FI NJ A LI R T G IKR GRAFISKA RIKTLINJER INNEHÅLL 1 PROFILERING 2 LOGOTYPE 3 TYPOGRAFI 4 KORRESPONDENSMATERIAL 1PROFILERING PROFILERING ANVÄNDNING. Denna manual ska fungera som riktlinje för hur vi löpande arbetar med vår

Läs mer

Svenska klätterförbundets styrelse och kansli Mars 2012

Svenska klätterförbundets styrelse och kansli Mars 2012 Grafisk manual Inledning I denna manual sammanfattas Svenska klätterförbundets visuella identitet. Den visuella identiteten är en viktig del av vår kommunikation, den är ett verktyg för att profilera

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Production. Copyright Maria Häljestig Linder, Jesper Jacobsen, 2005

GRAFISK MANUAL. Production. Copyright Maria Häljestig Linder, Jesper Jacobsen, 2005 GRAFISK MANUAL Copyright Maria Häljestig Linder, Jesper Jacobsen, 2005 Innehållsförteckning Färger 1 Logotyp 2 Brevpapper 3 Visitkort 4 Kuvert 5 Informationsvykort 8 CD-omslag 9 Kollegieblock 10 Tygtryck

Läs mer

Allt är Tobbes fel. Grafisk profil för förbundet. Ung Pirat

Allt är Tobbes fel. Grafisk profil för förbundet. Ung Pirat Allt är Tobbes fel. Grafisk profil för förbundet Ung Pirat Varför behövs en grafisk profil? En grafisk profil har man för att en organisation enkelt ska kännas igen. Här sammanställs olika riktlinjer för

Läs mer

Textilgruppen. Grafisk profil

Textilgruppen. Grafisk profil Textilgruppen Grafisk profil En grafisk profil är i korta ordalag ett slags grafiskt regelverk. På ett enkelt sätt ska denna grafiska manual ge den vägledning som hjälper samtliga medarbetare i ditt företag

Läs mer

INLEDNING. Navigera dig genom manualens delar och avsnitt med hjälp av menyn till höger.

INLEDNING. Navigera dig genom manualens delar och avsnitt med hjälp av menyn till höger. GRAFISK MANUAL INLEDNING Denna grafiska manual för Backyard beskriver hur, när och vart text, bild och färg ska användas. Den är fram tagen för att kunna lyfta varumärket på bästa sätt i dess position

Läs mer

Grafisk profil - riktlinjer för dig

Grafisk profil - riktlinjer för dig Grafisk profil - riktlinjer för dig 1. Därför har vi en grafisk profil 3 1.1 Ansvar 3 1.2 En manual för dig 3 2. Logotyp 4 2.1 Olika alternativ 4 2.2 Tillåtna logotyper 4 2.3 Otillåtna logotyper 5 2.4

Läs mer

Grafisk profil. Gäller från den 1 september 2006. Beslutad den 13 juni 2006.

Grafisk profil. Gäller från den 1 september 2006. Beslutad den 13 juni 2006. Grafisk profil Gäller från den 1 september 2006. Beslutad den 13 juni 2006. Innehåll Varför är en grafisk profil så viktig? 3 Vem kontaktar jag om jag har frågor? 3 Partille kommuns logotyp 4 Logotypens

Läs mer

förankrade i Sverige och den vardag som svenskarna upplever oavsett klass, bostadsort, ålder eller ursprung.

förankrade i Sverige och den vardag som svenskarna upplever oavsett klass, bostadsort, ålder eller ursprung. En guide till Alliansens utseende 2014 OM ALLIANSEN VÅR AMBITION Alliansen ska upplevas som: förankrade i Sverige och den vardag som svenskarna upplever oavsett klass, bostadsort, ålder eller ursprung.

Läs mer

IDENTITET ATT BYGGA ECOTURE

IDENTITET ATT BYGGA ECOTURE BRANDBOOK IDENTITET ATT BYGGA ECOTURE Varumärken är ett diffust begrepp. Alla pratar om det men egentligen existerar det inte annat än i konsumenternas huvuden. På dagens marknad växer sig betydelsen

Läs mer

LOGOTYP. Varianter av logotypen. Placering av logotypen

LOGOTYP. Varianter av logotypen. Placering av logotypen GRAFISK MANUAL 1 3 2 4 LOGOTYP Vår logotyp består av namnet Sveriges Farmaceuter tillsammans med den internationella symbolen för farmaci ormen och skålen. Varianter av logotypen Logotypen finns också

Läs mer

GRAFISK MANUAL 6/2012

GRAFISK MANUAL 6/2012 GRAFISK MANUAL 6/2012 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 01 Baselement Svenska folkpartiets logotyp Vår logo: dimensioner och skyddsområde Logoversioner och minimistorlek Logons användning Applikationer

Läs mer

Grafisk profilmanual 1.8.2013

Grafisk profilmanual 1.8.2013 Grafisk profilmanual 1.8.2013 Inledning Den grafiska profilen signalerar lugn, trygghet, pålitlighet och enkelhet. Profilmanualen är till för att lätt kunna bidra med tydlighet, enhetlighet och ökad synlighet.

Läs mer

Grafisk profil & varumärkesbeskrivning

Grafisk profil & varumärkesbeskrivning Grafisk profil & varumärkesbeskrivning - en liten guide Varför en grafisk manual - och varför ett varumärke? Med den digitala teknikens frammarsch är möjligheterna att skapa och utforma egna dokument

Läs mer

GRAFISK MANUAL 15-03-01

GRAFISK MANUAL 15-03-01 GRAFISK MANUAL 15-03-01 Grafisk manual för Sveden Trä Denna manual visar hur logotyp, typsnitt och profilfärger ska användas för att stärka varumärkets grafiska och visuella identitet. Här hittar du exempel

Läs mer