Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för Arvsfondens visuella identitet i tryckta och digitala kanaler INNEHÅLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för Arvsfondens visuella identitet i tryckta och digitala kanaler INNEHÅLL"

Transkript

1 INNEHÅLL Arvsfondsdelegationen Grafisk manual Riktlinjer för Arvsfondens visuella identitet i tryckta och digitala kanaler ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL:

2 INNEHÅLL INNEHÅLL 2 LÄTT ATT GÖRA RÄTT 3 ARVSFONDEN I KORTHET 4 LOGOTYPEN 5 Arvsfondens viktigaste kännetecken 5 Storlek 6 Placering 7 Frizon 8 Rätt logotyp på rätt plats 9 TYPOGRAFI 11 Enhetlig och lättläst 11 Arial 11 Gill Sans 11 Times New Roman 11 Användning 11 Typografiexempel 13 PROFILFÄRGER 17 Grundfärger 17 Tonade färger 17 Kompletterande profilfärger 18 ARVSFONDENS CIRKLAR 19 Exempel 19 BILDSPRÅK 20 Arvsfonden är aktiv och närvarande 20 ARVSFONDENS PROFILMATERIAL 21 Korrespondenskort 22 Brevpapper 23 Kuvert 24 Inbjudningar 25 Arvsfondens verksamhetsberättelse 26 Arvsfondens utvärderingar 27 Powerpoinpresentationer 28 Banners 29 ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL:

3 GRAFISK MANUAL LÄTT ATT GÖRA RÄTT Den här manualen är ett stöd i att kommunicera Arvsfondens visuella identitet på ett konsekvent och tydligt sätt i tryckta och digitala kanaler. Ju tydligare kommunikationen är, desto större möjlighet har omvärlden att skaffa sig en korrekt bild av Arvsfondens arbete med att fördela stöd till nyskapande projekt över hela Sverige. Arvsfondens logotyp är det viktigaste verktyget i kommunikationsarbetet. Den symboliserar hela verksamheten och därför är det av yttersta vikt att den används och placeras på de sätt som den här manualen beskriver. I den här manualen finns också några korta presentationstexter som alltid ska användas när Arvsfondens verksamhet ska beskrivas. De finns i tre olika längder så att du har möjlighet att välja den version som bäst passar det format du arbetar med. Arvsfondens profilfärger är viktiga eftersom de ökar tydligheten mot omvärlden. Rätt använda gör de att Arvsfonden kan identifieras enbart genom en skymt av ett broschyromslag, eller t.ex. en roll-up. ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL:

4 PRESENTATIONSTEXT ARVSFONDEN I KORTHET Använd någon av dessa tre texter när Arvsfondens verksamhet ska beskrivas: 1 Arvsfonden fördelar stöd till organisationer som driver ideell verksamhet och som arbetar för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Det finns två sorters stöd projektstöd och lokalstöd. Det projekt som får stöd ska vara nyskapande och utvecklande samt ligga utanför organisationens ordinarie verksamhet. Ett projekt får stöd ur Arvsfonden under högst tre år. Det är myndigheten Arvsfonsdelegationen som beslutar om vilka projekt som ska få stöd, följer upp projekt som fått stöd, ser till att erfarenheterna från verksamheten sprids samt informerar om Arvsfondens ändamål och hur fondmedlen används. 2 Arvsfonden fördelar projekt- eller lokalstöd till ideella organisationer, som vill pröva nyskapande idéer som utvecklar verksamheter för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. 3 Arvsfonden stödjer projekt för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL:

5 LOGOTYPEN LOGOTYPEN ARVSFONDENS VIKTIGASTE KÄNNETECKEN Det viktigaste verktyget i den visuella identiteten är Arvsfondens logotyp eftersom den används på allt kommunikationsmaterial och symboliserar hela Arvsfondens verksamhet. Arvsfondens arbete uppfattas av många som en kvalitetsgaranti inom den ideella sektorn. Därför är det viktigt att den också används som en kvalitetsstämpel/sigill som kommunicerar trovärdighet och hög kvalité. Logotypen är cirkelformad och består av två huvudelement en ram bestående av Arvsfonden skrivet med versala bokstäver i typsnittet Gill Sans, samt en centrerad symbol bestående av tre siluetter. De tre siluetterna kan tolkas på två sätt. De lyfter fram Arvsfondens tre målgrupper: barn, unga och personer med funktionsnedsättning och, om logotypen vrids upp och ner, så förvandlas de till tre utropstecken vilket symboliserar Arvsfondens möjlighetsorienterade människosyn. Logotypen ska först och främst användas i färg och den vanligaste användningen är att den är placerad på en vit bakgrund enligt exempel 1. Placeras logotypen på en färgad bakgrund är det bästa alternativet att den läggs i en vit cirkelrund platta som gärna kan förses med slagskugga enligt exempel 2. Är detta inte möjligt att göra kan den negativa versionen användas enligt exempel 3. Om logotypen ska appliceras i en miljö där färg inte kan användas, ska den svart/vita logotypen användas som visas i exempel Logotypens grundform 2. Logotypen på vit cirkel, med skugga 3. Logotypen i negativ version 4. Logotypen i svart/vit version ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL:

6 LOGOTYPEN STORLEK Det viktigaste att tänka på vid användande av Arvsfondens logotyp är att den måste vara stor nog för att kunna läsas. Den storlek som fungerar i de flesta fall är att den har en diameter på 30 mm. Den minsta rekommenderade storleken är 20 mm diameter. Större storlekar som används på t.ex. rollups, affischer, vepor osv. anpassas utifrån dess placering och storleken på ev. övriga logotyper (den ska vara minst lika stor). A5 eller mindre, rekommenderas storlek: 20 mm diameter Passar bra på t.ex. dokument i A5-storlek och visitkort. A4: rekommenderad storlek: 30 mm diameter Passar bra på t.ex. framsidor av foldrar och broschyrer, brevpapper, kuvert osv. A3: rekommenderad storlek 40 mm diameter Passar bra på mindre affischer osv. ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL:

7 LOGOTYPEN PLACERING Arvsfondens logotyp har tre placeringar på Arvsfondens kommunikationsmaterial som också exemplifieras nedan (med logotypens frizoner markerade). På framsidor av trycksaker 1 Övre högra hörnet - framsidor, omslag, förstasidor, rollups, affischer. Tillsammans med adressen 2 Vänsterställd, övre vänstra hörnet på brevpapper och Arvsfondens webbplats. 3 Vänsterställd, med adress på baksidor, när Arvsfonden står som avsändare ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL:

8 LOGOTYPEN FRIZON Det är viktigt att Arvsfondens logotyp placeras så att den är tydlig och lätt att känna igen. Därför ska det alltid finnas en tom yta runt logotypen där bilder eller texter inte stör synligheten en så kallad frizon. Frizonen är 50 procent av logotypens diameter enligt exemplet nedan. Detta är minimiytan mer luft kring logotypen är godkänt så länge det följer manualens övriga riktlinjer. När logotypen används som avsändare tillsammans med Arvsfondens adress eller kontaktuppgifter gäller frizonen åt alla håll, utom neråt där kontaktinformationen placeras. Logotyp och adresstext ska ligga vänsterställd under logotypen med ca 50 procents avstånd till logotypens yttre ram. ARVSFONDSDELEGATIONEN Box Stockholm Om logotypen placeras tillsammans med andra logotyper ska storleken balanseras så att den upplevs som lika stor som övriga logotyper, med bibehållen frizon runtomkring den. Eftersom logotypen är rund behöver den vara något större än kvadratiska logotyper för att upplevas som lika stor. annan logo annan logo annan logo annan logo ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL:

9 LOGOTYPEN RÄTT LOGOTY PÅ RÄTT PLATS För att få största möjliga likhet i logotypens utseende, oberoende av var den används, finns Arvsfondens logotyp i versioner som är anpassade för olika kanalers förutsättningar. Dessa logotyper finns att ladda ner från Arvsfondens webbplats: www. arvsfonden.se/logotyp. Filerna är döpta med det namn som står i grönt. 4-färgstryck, CMYK Den vanligaste tryckformen är 4-färgstryck vilket gör att detta är den mest använda versionen av logotypen. Den är vektoriserad, vilket gör att den kan minskas och ökas obegränsat i storlek utan att förlora i kvalitet. Denna logotyp används för tryck på såväl bestruket, som obestruket papper. Arv_logo_CMYK.eps Grön, figur vänster: CMYK 43/0/100/0 Grön, figur mitten: CMYK 25/0/100/0 Grön, figur höger: CMYK 58/0/100/0 Svart PMS-tryck, bestruket papper Denna logotyp används vid tryck på bestruket papper och är vektoriserad. Arv_logo_PMS_C.eps Grön, figur vänster: PMS 368C Grön, figur mitten: PMS 382C Grön, figur höger: PMS 361C Svart: PMS Black PMS-tryck, obestruket papper Denna logotyp används vid tryck på obestruket papper och är vektoriserad. Arv_logo_PMS_U.eps Grön, figur vänster: PMS 368U Grön, figur mitten: PMS 382U Grön, figur höger: PMS 361U Svart: PMS BlackU ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL:

10 LOGOTYPEN Negativ, enfärgstryck När materialet trycks i en färg ska denna logotyp användas. Logotypen är vektoriserad. ARV_logo_neg_CMYK.eps Svart, enfärgstryck När materialet trycks enbart med svart färg ska denna logotyp användas. Logotypen är vektoriserad. Arv_logo_SV.eps Grå, figur vänster: 0/0/0/50 Grå, figur mitten: 0/0/0/30 Grön, figur höger: 0/0/0/80 Svart: 0/0/0/100 Webbpublicering När Arvsfondens logotyp ska publiceras på en webbplats ska logotyper med formaten.jpg eller.png användas. De är anpassade för att visas på bild skärmar och ska inte storleksförändras eftersom de förlorar i kvalitet då. Arv_logo_RGB.jpeg, Arv_logo_RGB.png Grön, figur vänster: RGB 150/200/20 Grön, figur mitten: RGB 190/220/10 Grön, figur höger: RGB 128/183/27 Svart: RGB Ordbehandling och presentationer När Arvsfondens logotyp ska användas i dokument som är producerade i ordbehandlings- och presentationsprogram som t.ex. Word eller Powerpoint ska något av formaten.jpg eller.png användas. Arv_logo_RGB.jpeg, Arv_logo_RGB.png Grön, figur vänster: RGB 150/200/20 Grön, figur mitten: RGB 190/220/10 Grön, figur höger: RGB 128/183/27 Svart: RGB ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL:

11 TYPOGRAFI TYPOGRAFI ENHETLIG OCH LÄTTLÄST En enhetlig och väl utformad typografi gör text lätt att läsa. Arvsfondens typografi har utformats för att vara lättläst, samtidigt som den skapar en luftig, modern textbild som fungerar väl med Arvsfondens kommunikativa mål. De tre typsnitt som Arvsfonden använder sig av är Arial, Gill Sans och Times New Roman. De två förstnämnda tillhör typsnittsfamiljen Sans-serifer, vars raka form utan klackar ger dem en modern, luftig ordbild. Båda typsnitten finns också i flera skärningar - från väldigt tunna till mycket feta vilket underlättar vid formgivning av texter för olika ändamål. Times New Roman, som är ett av världens mest använda typsnitt, är välbekant för de flesta mottagare vilket gör att det upplevs som mycket lättläst. Dessutom är det yteffektivt. Arials och Gill Sans enkla, välbekanta former gör att de passar väl för medellånga/kortare texter samt för rubriker och mellanrubriker osv. De fetare skärningarna fungerar också bra för texter som ska läsas på avstånd, som på affischer, rollups och andra större ytor. ARIAL Arial har utvecklats ur typsnittet Helvetica och har tagits fram för att ge god läsbarhet på text som presenteras på skärmar. Det har valts för att det har många likheter med Gill Sans och är ett av de typsnitt som finns installerade på både PCs och Apple-datorer. GILL SANS Detta typsnitt skapades i England i slutet av 1930-talet och blev snabbt populärt då det erbjuder en mjukare framtoning än vad som är vanligt bland sans-serifer. Den geometriska grundstrukturen i grundformen kombineras på ett fint sätt med en kursiv som har en tydlig kalligrafisk känsla. Tillsammans skapar de stora möjligheter till tydligt presenterad och varierad text både i rubriker och brödtexter. TIMES NEW ROMAN Namnet kommer från beställaren, den engelska tidningen The Times, som började använda teckensnittet den 3 oktober Ett kännetecken för Times är att det tar väldigt liten horisontell plats, och det har därför varit populärt även bland andra tidningar då man har kunnat spara papper. ANVÄNDNING Identitetstypografi Vid produktion av trycksaker och i annan kommunikation som avser att stärka ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL:

12 TYPOGRAFI Arvsfondens identitet används Gill Sans i rubriker, mellanrubriker och citat. I de flesta fall har texterna sådan längd att Gill Sans även kan användas till brödtext. Vardagstypografi brev och webbpublicering I daglig kommunikation, t.ex. i brev, webbtexter och elektroniska nyhetsbrev används Arial i rubriker, brödtext och citat. I utvärderingsrapporterna används Times New Roman. ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL:

13 TYPOGRAFI TYPOGRAFIEXEMPEL Gill Sans light ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö ,!? Gill Sans light italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö ,!? Gill Sans regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö ,!? Gill Sans italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö ,!? Gill Sans Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö ,!? Gill Sans Bold italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö ,!? ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL:

14 TYPOGRAFI TYPOGRAFIEXEMPEL (forts.) Rubriken är skriven i Gill Sans Bold En ingress är skriven i Gill Sans Italic med ojämn högermarginal och med få avstavningar. Nis sa ius dias moluptas a dolupta temolumetur? Ebis minctaquunt. Ab iduntionse sum restis plaut explaccus doluptae exeri nes undust ad etur rem. Agnis mi, omnihit venistestis Brödtexten är skriven i Gill Sans Regular med ojämn högermarginal och med så få avstavningar som möjligt. Evelibea tempore peritis dus anis essimodit dolupitat eos niminci tatecti beaquae optam denimini dolupiet lacilitia arum vendae nos plitae es et earcitis magniam ut porenimped unt est ipitaeptur as sumet labore, sa venihicatem quo quo veribus. Arbetar du i ett layoutprogram kan du dra ihop text i rubriker i Gill Sans Bold med -10 för att få ihop ordbilden och öka läsbarheten. Arbetar du i ett layoutprogram kan du spärra ingress samt brödtext +10 vilket ökar luftighet och läsbarhet. MELLANRUBRIK, RUBRIKNIVÅ 2 Brödtexten är skriven i Gill Sans Regular med ojämn högermarginal och med så få avstavningar som möjligt. Evelibea tempore peritis dus anis essimodit dolupitat eos niminci tatecti beaquae. Mellanrubrik, rubriknivå 3 Brödtexten är skriven i Gill Sans Regular med ojämn högermarginal och med så få avstavningar som möjligt. Evelibea tempore peritis dus anis essimodit dolupitat eos niminci tatecti beaquae. Mellanrubrik, rubriknivå 4 Brödtexten är skriven i Gill Sans Regular med ojämn högermarginal och med så få avstavningar som möjligt. Evelibea tempore peritis dus anis essimodit dolupitat eos niminci tatecti beaquae. ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL:

15 TYPOGRAFI TYPOGRAFIEXEMPEL (forts.) Arial regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö ,!? Arial italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö ,!? Arial Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö ,!? Arial Bold Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö ,!? ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL:

16 TYPOGRAFI TYPOGRAFIEXEMPEL (forts.) Rubriken är skriven i Arial Bold En ingress är skriven i Arial Italic med ojämn högermarginal och med få avstavningar. Nis sa ius dias moluptas a dolupta temolumetur? Ebis minctaquunt. Ab iduntionse sum restis plaut explaccus doluptae exeri nes undust ad etur rem. Agnis mi, omnihit venistestis Arbetar du i ett layoutprogram kan du dra ihop text i Arial med -10 för att få ihop ordbilden och öka läsbarheten. Brödtexten är skriven i Gill Sans Regular med ojämn högermarginal och med så få avstavningar som möjligt. Evelibea tempore peritis dus anis essimodit dolupitat eos niminci tatecti beaquae optam denimini dolupiet lacilitia arum vendae nos plitae es et earcitis magniam ut porenimped unt est ipitaeptur as sumet labore, sa venihicatem quo quo veribus. Arbetar du i ett layoutprogram kan du spärra ingress brödtexten +10 vilket ökar luftighet och läsbarhet. MELLANRUBRIK, RUBRIKNIVÅ 2 Brödtexten är skriven i Gill Sans Regular med ojämn högermarginal och med så få avstavningar som möjligt. Evelibea tempore peritis dus anis essimodit dolupitat eos niminci tatecti beaquae. Mellanrubrik, rubriknivå 3 Brödtexten är skriven i Gill Sans Regular med ojämn högermarginal och med så få avstavningar som möjligt. Evelibea tempore peritis dus anis essimodit dolupitat eos niminci tatecti beaquae. Mellanrubrik, rubriknivå 4 Brödtexten är skriven i Gill Sans Regular med ojämn högermarginal och med så få avstavningar som möjligt. Evelibea tempore peritis dus anis ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL:

17 PROFILFÄRGER PROFILFÄRGER GRUNDFÄRGER Arvsfondens tre grundfärger är de tre gröna nyanser som används i logotypens tre siluetter. Färgkombinationen gör Arvsfonden lätt att känna igen, därför är det viktigt att färgerna ser så lika ut som möjligt, oavsett var de används. Färger uppträder alltid olika beroende på om de är tryckta med CMYK-färger (de fyra tryckfärgerna Cyan, Magenta, Yellow och black trycks tillsammans. Alla färger skapas genom ett raster. Används t.ex. i tidningar, rollups osv.), med PMS-färger (de fyra tryckfärgerna blandas till en enda nyans. Inget raster behövs vilket gör färgytan jämnare och tätare), eller om de visas på bildskärm som RGB-färg (en blandning av Rött, Grönt och Blått ljus tillsammans skapar färger på bildskärmar). Arvsfondens gröna färg 1 CMYK: 43/0/100/0 PMS: 368C (bestruket papper), 368U (obestruket papper) RGB: 150/200/20 (OBS, srgb) Webb: 96c814 Arvsfondens gröna färg 2 CMYK: 25/0/100/0 PMS: 382C (bestruket papper), 382U (obestruket papper) RGB: 190/220/10 (OBS, srgb) Webb: bedc0a Arvsfondens gröna färg 3 CMYK: 58/0/100/0 PMS: 361C (bestruket papper), 361U (obestruket papper) RGB: 128/183/27 (OBS, srgb) Webb: 80b71b TONADE FÄRGER Som komplement till de tre grundfärgerna använder Arvsfonden också tonade färgplattor. Färgerna som används är kopplade till de budskap som kommuniceras. För Arvsfondens övergripande budskap används färgtoner som bygger på Arvsfondens gröna grundfärger, men med ett inslag av ljusare grönt i den övre delen vilket skapar en bra dynamik i bakgrunder, se exempel 1. ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL:

18 PROFILFÄRGER För Arvsfondens guldkorn används ett färgomfång som går från mörkare till en ljusare varmgul färg, se exempel 2. Arvsfondens community använder sig av ett lila färgomfång, se exempel Arvsfondens 2. Arvsfondens grundläggande guldkorn, färgton färgton Ljus: 18/0/100/0 Ljus: 0/18/100/0 Mörk: 0/60/100/0 Mörk: 68/0/100/0 3. Communityn, färgton Ljus: 10/50/0/0 Mörk: 50/100/0/0 KOMPLETTERANDE PROFILFÄRGER När Arsfonden kommunicerar ett specialområde mot utvalda målgrupper kan en kompetterande färgskala användas i dekorelement och i texter. Den består av tydligt kontrasterande, varma färgnyanser, vilka exemplifieras med sina respektive CMYK-färgkoder nedan X500 XX00 5X00 0X00 0XX0 07X0 04X0 02X0 20X0 40X0 60X0 ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL:

19 PROFILELEMENT ARVSFONDENS CIRKLAR Arvsfonden arbetar genom nätverk. Detta är en viktig framgångsfaktor och illustreras i Arvsfondens kommunikation genom transparenta cirklar som interagerar med varandra över en bakgrundsplatta med någon av Arvsfondens färgtoner. Cirklarna är vita och har en 35 procents transparens, samt en oskarp kontur, vilket skapar den eftersträvade visuella effekten och gör att text blir läsbar när den, vid behov, placeras i cirklarna. Cirklarna används på två sätt: 1. När Arvsfonden kommunicerar övergripande budskap till generella eller utvalda mottagare är det cirklar utan text som används. 2. När Arvsfonden kommunicerar till utvalda mottagare/specifika målgrupper används cirklarna fyllda med namn på arvsfondsprojekt som är relevanta för mottagaren och för budskapet, t.ex. potentiella projektledare och för de som redan är engagerade i projekt och har kännedom om andra, liknande projekt och verksamheter. EXEMPEL I dessa exempel visas Arvsfondens tonade, generella bakgrund, hur cirklarna används med, eller utan projektnamn, placeringen av arvsfondens www-adress, samt hur komplementfärger kan användas för att lyfta fram delar av budskapet. Ansök om finansiering från Arvsfonden! Friends Sjukhusclowner Fritidsgårdar Arvsfonden fördelar Arvsfonden är 500 miljoner kronor Sveriges viktigaste för att finansiera finansiär av projekt som skapar nya möjligheter nya möjligheter. sedan Funkisbyrån Cirkus Cirkör ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL:

20 BILDER BILDSPRÅK ARVSFONDEN ÄR AKTIV OCH NÄRVARANDE Arvsfondens verksamhet är aktiv, närvarande och målintriktad, vilket ska synas i bilderna som används i Arvsfondens kommunikation. En viktig del i detta är att att lyfta fram människor som är engagerade i projekten som får stöd av Arvsfonden: såväl projektledare som de som aktivt medverkar i projektens genomförande. Primärt handlar det om att använda dokumentära bilder från de projekt som Arvsfonden fördelar medel till. Sekundärt gäller det att välja arkivbilder där människan är i fokus och kan stå som symbol för den mångfald, bredd, kunskap och entusiasm som präglar arvsfondsprojekten. Finns möjligheten är det bra att tidigt ha en dialog med projekten och lyfta fram betydelsen av att de dokumenterar verksamheten med bilder av god kvalitet som Arvsfonden kan och får använda. Viktiga teman att ha i åtanke Mångfald Arvsfondens tre målgrupper, bredd i åldrar, kön, bakgrund Aktivitet fånga entusiasmen, närvaron, den positiva energin Vardag visuellt intressanta situationer Exempel på tidigare använda bilder ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL:

21 PROFILMATERIAL ARVSFONDENS PROFILMATERIAL För att underlätta arbetet med att ta fram Arvsfondes profilmaterial presenteras några av de vanligaste enheterna på följande sidor. Korrespondenskort Brevpapper Kuvert Inbjudningar Arvsfondens verksamhetsberättelse Arvsfondens utvärderingar Powerpointpresentationer Banners ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL:

22 PROFILMATERIAL KORRESPONDENSKORT Korrespondenskorten har formatet liggande A6, 148 x 105 mm, och trycks i 4-färg på framsidan (4+0) på Scandia 2000 med ytvikten 250 gr ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL:

23 PROFILMATERIAL BREVPAPPER Arvsfondsdelegationens brevpapper har A4-format och trycks på Scandia 2000 med ytvikten 120 gr. Brevpappret finns i två varianter, ett med adress och ett utan adress. ARVSFONDSDELEGATIONEN Box Stockholm Tel ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL:

24 PROFILMATERIAL KUVERT Arvsfondens kuvert finns i stående och liggande C4- och C5-format, med eller utan adressfönster. Dessutom finns en kuvertpåse, format 351 x 264 mm, samt ett liggande kuvert i B4-format: 353 x 250 mm. OBS: Logotypens diameter ska vara 30 mm. B SVERIGE Porto betalt Port payé ARVSFONDSDELEGATIONEN Box Stockholm B SVERIGE Porto betalt Port payé ARVSFONDSDELEGATIONEN Box Stockholm ARV 146 B4 liggande 353 x 250.indd B SVERIGE Porto betalt Port payé ARVSFONDSDELEGATIONEN Box Stockholm Överst: C4, påse utan fönster. Mitten, övre: B4, liggande utan fönster. Mitten, undre: C4, med och utan fönster. Nedre: C5, med och utan fönster. ARV 146 Kuvert C5.indd ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL:

25 PROFILMATERIAL INBJUDNINGAR När Arvsfonden bjuder in till seminarier och möten ska någon av följande mallar användas. Själva inbjudan distribueras sedan antingen tryckt, eller med e-post. Inbjudan Arvsfondsdagen 2009 Välkommen till Arvsfondsdagen som i år genomförs i Göteborg! I fokus står mötet och hur Arvsfondens projekt använder det för att stärka och utveckla individer och samhälle. Arvsfonden kommer också att utse årets GUlDkoRn fyra framgångsrika projekt som på olika sätt gjort avtryck i samhället. tid & PlAtS: 12 oktober 2009, Världskulturmuseet, Göteborg DeltAGAnDe & lunch: kostnadsfritt VäRDföRenInG: kulturungdom ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL:

26 PROFILMATERIAL ARVSFONDENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE Arvsfondens verksamhetsberättelse produceras i InDesign och distribueras som en interaktiv pdf genom att den laddas ner från Arvsfondens webbplats, PDF:en har klickbara länkar mellan kapitel och enstaka sidor. Verksamhetsberättelsen illustreras med bilder från projekt och aktiviteter som genomförts under verksamhetsåret. Illustrationer, tabeller och diagram används för att göra innehållet intressant och lättillgängligt. ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL:

27 PROFILMATERIAL ARVSFONDENS UTVÄRDERINGAR Arvsfondsdelegationens utvärderingar distribueras enbart som pdf och är producerade för att läsas på skärm eller skrivas ut på skrivare. Därför fokuseras formatet på enkelhet såväl i den grafiska produktionen som i läsupplevelsen. Omslaget följer Arvsfondens mall med de gröna cirklarna. Brödtexten ligger i tvåspalt, typsnittet är Times New Roman. ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL:

28 PROFILMATERIAL POWERPOINTPRESENTATIONER För att göra det lätt för alla Arvsfondens medarbetare att göra presentationer finns det färdiggjorda malldokument i powerpoint. Arvsfondens verksamhet presenteras med mallar som har grönt tonad bakgrund. Den med gult tonad bakgrund används för att presentera Arvsfondens guldkorn och den med lila tonad bakgrund används för att presentera Arvsfondens community. Rubrik på en rad Eventuell nedryckare Brödtext som presenteras som korta stycken ska inte läggas på bredare textplattor än så här. Rubrik på en rad Det är bra att lyfta fram deteventuell viktigaste inedryckare punkter Det underlättar för mottagaren att prioritera Och fokusera på det som är allra viktigast Brödtext som presenteras som korta stycken ska inte läggas på bredare textplattor än så här. Rubrik på en rad Eventuell nedryckare Det är bra att lyfta fram det viktigaste i punkter Det underlättar för mottagaren att prioritera Brödtext som presenteras sompå korta ska inte Och fokusera det stycken som är allra viktigast läggas på bredare textplattor än så här. Det är bra att lyfta fram det viktigaste i punkter Det underlättar för mottagaren att prioritera Och fokusera på det som är allra viktigast ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL:

29 BANNERS BANNERS Om projektet har en webbplats, eller genomförs av en organisation som har en webbplats, kan den vara en bra kanal för att visa att projektet stöds av Arvsfonden. För detta ändamål finns ett antal banners som kan laddas ner direkt för publicering på webbplatsen. Om formaten inte stämmer kan de användas som underlag för att skapa nya banners med samma utseende och upplägg. Banners kan laddas ner från: Det här projektet genomförs med stöd av Arvsfonden Liggande banner, 468 x 60 pixlar Det här projektet genomförs med stöd av Arvsfonden Stående banner, 168 x 300 pixlar ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL:

Grafisk manual. regler och riktlinjer

Grafisk manual. regler och riktlinjer Grafisk manual regler och riktlinjer Innehåll 1. Logotyp 2. Typsnitt 3. Profilfärger 4. Grafiskt koncept 5. Bilder 6. Text och tonalitet 7. Papper 8. Korrespondensmaterial 9. Trycksaker 10. Annonser 11.

Läs mer

IMs Grafiska riktlinjer

IMs Grafiska riktlinjer IMs Grafiska riktlinjer När bilden av IM blir tydligare syns vi bättre De grafiska riktlinjerna är till för alla som i något sammanhang kommunicerar visuellt, i såväl tryckt som digital form, med IM som

Läs mer

Grafisk handledning. - Handikappförbunden består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla.

Grafisk handledning. - Handikappförbunden består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla. - Handikappförbunden består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla. Grafisk handledning för informationsmaterial från Handikappförbunden Författare/Redaktör:

Läs mer

Grafisk manual. JAK MEDLEMSBANK 2.0 mars 2014

Grafisk manual. JAK MEDLEMSBANK 2.0 mars 2014 Grafisk manual JAK MEDLEMSBANK 2.0 mars 2014 1 JAK MEDLEMSBANK GRAFISK MANUAL VARFÖR BEHÖVER VI EN GRAFISK MANUAL? Varför behöver vi en grafisk manual? En organisations eller ett företags image är den

Läs mer

GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg

GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg INNEHÅLL Inledning 4 1.0 Logotyp 5 1.1 Vår logotyp 6 1.2 Storlekar och varianter 7 1.3 Färgsättning 8 1.4 Frizon 9 1.5 Placering 10 1.6 Symbolen som grafiskt element 11

Läs mer

profilbas Bravidas grafiska identitet

profilbas Bravidas grafiska identitet profilbas Bravidas grafiska identitet 1. HANDBOK FÖR VARUMÄRKET BRAVIDA Bravida är Skandinaviens största installations- och serviceföretag med medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Det är ingen slump

Läs mer

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL Ny grafisk profil godkänd av kommunfullmäktige 8 maj 2013, 59 ersätter tidigare bestämmelser om grafisk profil antagen av kommunstyrelsen den 26 april 2006, 99.

Läs mer

Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version 2011-06-08).

Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version 2011-06-08). Grafisk profil Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version 2011-06-08). IDA är kommunens intranät. Externa konsulter har inte tillträde till IDA utan hänvisas till Info. Förvaltningen

Läs mer

GRAFISK PROFIL. för Vadstena kommun

GRAFISK PROFIL. för Vadstena kommun GRAFISK PROFIL för Vadstena kommun Den grafiska profilen är fastställd av Vadstena Kommuns kommunfullmäktige 16 mars 2011. Producerad av: Sofia Boij, informatör Vadstena Kommun Framsidesbild: Lars Forsstedt/bildarkivet.se

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

Riktlinjer för FMV:s grafiska profil

Riktlinjer för FMV:s grafiska profil Riktlinjer för FMV:s grafiska profil V e r s i o n 3.0 2 0 1 1 1 2 Innehåll Inledning 5 Pressmeddelande 26 Logotyp FMV:s logotyp 6 Logotypfärger 7 Logotyp med undertext eller devis 8 Logotyp svartvit 9

Läs mer

Grafisk manual för Hylte kommun

Grafisk manual för Hylte kommun Grafisk manual för Hylte kommun Reviderad 2014-06-02 Innehåll Varför behöver vi en grafisk profil?... 3 Logotypen... 4 Enskilda verksamheter... 6 Teckensnitt... 7 Färgerna... 8 Kommunvapnet... 9 Korrespondensmaterial...

Läs mer

Manual för Trafikverkets webbtjänster. Manual för Trafikverkets webbtjänster 1

Manual för Trafikverkets webbtjänster. Manual för Trafikverkets webbtjänster 1 Manual för Trafikverkets webbtjänster Manual för Trafikverkets webbtjänster 1 Titel: Manual för Trafikverkets webbtjänster Utgivningsdatum: 2013-02 Utgivare: Trafikverket Den senaste versionen av Manual

Läs mer

Jordbruksverket. Grafisk manual. Jordbruksverkets nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 16 september 2009

Jordbruksverket. Grafisk manual. Jordbruksverkets nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 16 september 2009 Jordbruksverket Grafisk manual Jordbruksverkets nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 16 september 2009 Innehållsförteckning Förord Generaldirektören har ordet...3 Den grafiska manualen...4 Logotyp Vår

Läs mer

CHALMERS DESIGNMANUAL. Version 1.0 Januari 2014

CHALMERS DESIGNMANUAL. Version 1.0 Januari 2014 CHALMERS DESIGNMANUAL Version 1.0 Januari 2014 Sidhänvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 Introduktion Logotyp Avancez-märke Högerställd logotyp + Avancez-märke Centrerad logotyp + Avancez-märke

Läs mer

GRAFISK MANUAL MALMÖ HÖGSKOLA

GRAFISK MANUAL MALMÖ HÖGSKOLA GRAFISK MANUAL MALMÖ HÖGSKOLA GRAFISK MANUAL MALMÖ HÖGSKOLA MALMÖ HÖGSKOLA Malmö högskola inrättades 1998 och är landets åttonde största lärosäte för akademisk grundutbildning. Högskolan gavs redan från

Läs mer

Grafisk manual Härliga Härjedalen och Härjedalens kommun

Grafisk manual Härliga Härjedalen och Härjedalens kommun Grafisk manual Härliga Härjedalen och Härjedalens kommun Innehållsförteckning Härliga Härjedalen Inledning 3 Visuella identitetens verktygslåda 4 Platssymbol 5 Frizon 6 Minsta storlek 7 Färgversioner 8

Läs mer

TRYCKSAKSPRODUKTION. Målgrupp

TRYCKSAKSPRODUKTION. Målgrupp TRYCKSAKSPRODUKTION Det finns olika typer av trycksaker och det finns olika metoder som används för att trycka dessa. Exempel på trycksaker är broschyrer, kataloger, tidningar och foldrar. En broschyr

Läs mer

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual i korthet För frågor om vår design kontakta Helene Keskitalo, stab Information, tel 08 655 91 05 eller helene.keskitalo@sveaskog.se

Läs mer

SIGTUNA KOMMUN Grafisk Manual

SIGTUNA KOMMUN Grafisk Manual SIGTUNA KOMMUN Grafisk Manual Mot bättre vetande Somliga vet. Andra tror. Vetande bygger på verkliga, väl underbyggda fakta. Tro bygger på en betydligt skakigare grund antaganden, fördomar, andrahandsuppgifter,

Läs mer

GRAFISK PROFIL. innehåll

GRAFISK PROFIL. innehåll GRAFISK MANUAL innehåll vår grafiska profil 3 logotyp 4 profilfärger 7 accentfärger 8 symbolen 9 grafiska element 10 logotyper för nedladdning 12 bild- och formspråk 13 speciallogotyp 14 placering av EU-flagga

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador GRAFISK MANUAL Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador Vikten av att ha grafiska riktlinjer I Insikt/Utsikt ryms en mängd olika aktörer såsom myndigheter och frivilligorganisationer.

Läs mer

Version 8 4 sep 2012. Grafisk manual

Version 8 4 sep 2012. Grafisk manual Version 8 4 sep 2012 Grafisk manual 2 Innehåll Inledning 3 Vårt varumärke 4 Vår grafiska identitet 8 Vår logotyp 9 Användning av vår logotyp 10 Projekt och bolag med egen logotyp 13 Färger 14 Typsnitt

Läs mer

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar...

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar... Grafisk manual Innehåll Förord... 5 Got Events affärsplan... 6 Våra logotyper... 9 Grafiska grundelement... 19 Applikationer... 29 Skyltar... 38 Riktlinje för arbetskläder... 40 Flaggor... 42 Fordon...

Läs mer

Bilaga Digital profilmanual

Bilaga Digital profilmanual Bilaga Digital profilmanual Version 3 December 2011 SID 2 Innehåll Inledning... 3 Logotyp... 4 Placering... 4 Alternativ placering... 5 Färger... 6 Färgpalett... 6 Färganvändning... 7 Färghierarki... 8

Läs mer

Grafisk manual för Sveriges riksdag

Grafisk manual för Sveriges riksdag Grafisk manual för Sveriges riksdag 2 Grafisk manual för Sveriges riksdag Inledning Innehåll Inledning... 3 En tydlig avsändare...4 Tillgänglighet...5 Grundelement... 7 Riksdagens logotyp...8 Färg...14

Läs mer

Profilprogram för Lidköpings kommun

Profilprogram för Lidköpings kommun Profilprogram för Lidköpings kommun Innehåll Profilering av Lidköpings kommun...3 Logotypen...4 Symboler...7 Vårt platsvarumärke Lidköping vid Vänern...8 Profilfärger...10 Typografi...11 Kuvert, visitkort,

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Grafiska regler. Kulturplan för grundskolan 1

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Grafiska regler. Kulturplan för grundskolan 1 Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Grafiska regler Kulturplan för grundskolan 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2010-05-20 Reviderad den: 2012-08-16 För revidering ansvarar:

Läs mer

Skövdes skyddshelgon S:ta Elin

Skövdes skyddshelgon S:ta Elin Skövdes skyddshelgon S:ta Elin Vår profil. För att få en enhetlig profil och ett starkare varumärke är det viktigt att denna manual följs. Riktlinjerna har kommit till för att vi ska ge ett enhetligt och

Läs mer

Grafiska riktlinjer 2.0

Grafiska riktlinjer 2.0 Grafiska riktlinjer 2.0 INNEHÅLL Innehållsförteckning 2 Varför behövs grafiska riktlinjer? 3 STOCKHOLMSMÄSSAN SOM AVSÄNDARE LOGOTYP Logotyp 6 Frizon och minsta storlek 8 FÄRGER Primärfärger 10 Sekundärfärger

Läs mer