manual i n s t r u k t i o n e r o c h t i l l ä m p n i n g a r

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "manual i n s t r u k t i o n e r o c h t i l l ä m p n i n g a r"

Transkript

1 grafisk manual i n s t r u k t i o n e r o c h t i l l ä m p n i n g a r JUNI 2014

2 Inledning precis som i den grafiska profilen innehåller vår grafiska manual delar i fallande rangordning. I detta dokument finns tillämpningar med instruktioner och exempel som hjälper oss att öka tydligheten för invånare och anställda. Den grafiska manualen är ett levande dokument, som förblir digitalt för att kunna förändras efter kommunens behov. Reviderad juni 2014.

3 Innehållsförteckning Styrda tillämpningar Visitkort...4 Brevpapper...6 Kuvert...7 Meddelandelapp...8 E-post...9 Powerpoint...10 Rekryteringsannonser...12 Kungörelseannonser...12 Skyltar...14 Bilar...15 Bilder...16 Friare tillämpningar Trycksaker...19 Annonser...24 Profiltext...25 Roll-ups...26 Arbetskläder...27 Namnskyltar...27 Presentartiklar...27 Marknadsföring, artiklar...28 Webbtillämpningar Sidhuvud och logotyp...29 Färgpalett...30 Typsnitt...32 Rubriknivåer...33 Typografiexempel...34 Ikoner...35

4 Visitkort Framsida Roger Höglund Kommunikationsdirektör Kommunstyrelsens förvaltning Kommunikationsavdelningen Besök: Kommunalvägen 28 Post: Huddinge kommun Huddinge Fax: framsidan trycks alltid i färg. Beställningsinformation för visitkort finns på Insidan. Baksida Roger Höglund Director of Communications +46 (0) Municipality Board Administration Communications Department Visitors: Kommunalvägen 28 Mail: Huddinge kommun SE Huddinge Sweden Fax: +46 (0)

5 Visitkort baksida ibland räcker inte framsidan på visitkort för all information. Baksidan kan beställas med svart logotyp och information som inte ryms på framsidan, till exempel engelsk version eller kompletterande information för verksamheter. Vid samarbetsprojekt mellan flera aktörer kan även baksidan användas. Visitkortsbeställning görs via Insidan. Samkraft Huddinge är ett samarbetsprojekt mellan Huddinge Kommun, Polismyndigheten i Stockholms län och Stockholms läns landsting Anna Annasson Telefon e-post exempel på visitkort för ett sammarbetsprojekt mellan Huddinge kommun, Polismyndigheten i Stockholms län och Stockholms läns landsting. Besök: Post: www 5

6 Brevpapper Sidhuvud KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM 10 juni 2010 ERT DATUM referens ER referens SIDA 1(1) HANDLÄGGARE Anna Annasson Sidfot POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Kommunikationsavdelningen Huddinge besöksadress Kommunalvägen 28 Huddinge FAX telefon (VÄXEL) WEBB 6

7 Huddinge Kuvert C4, C5 H2 (fönsterkuvert), C Huddinge Huddinge Huddinge postens regler gör att vi på kuvert har ett undantag från regeln om logotypens skyddszon. 7

8 Meddelandelapp Roger Höglund Kommunikationsdirektör TELEFON & E-POST POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Kommunikationsavdelningen Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 Huddinge meddelandelapp beställer du via Insidan. 8

9 E-post Förinställd signatur för att vår e-post ska vara enkel att läsa avstår vi från att ändra bakgrundsfärg eller lägga till egna grafiska element, och vi använder svart brödtext. Vår e-postsignatur ligger på vit bakgrund och texten är i typsnittet Verdana med teckenstorlek 10 punkter. Ibland kan det vara aktuellt med en kampanjtext under e-postsignaturen i avvikande färg, exempelvis Följ oss på Facebook. Endast ett budskap åt gången får då visas. På finns beskrivet hur du ställer in din e-postsignatur. Roger Höglund Kommunikationsdirektör HUDDINGE KOMMUN Huddinge Kommunstyrelsens förvaltning Kommunikationsavdelningen Roger Höglund Director of Communications +46 (0) MUNICIPALITY OF HUDDINGE SE Huddinge Sweden Municipality Board Administration Communications Department 9

10 Powerpoint våra powerpointpresentationer kan användas som digitala presentationer på skärm eller projektor. Typsnittet som används är Arial. När du öppnar mallen ser du fält för rubrik och presentationstext. Powerpointbilder är till för att lyfta fram och förstärka budskapen i en presentation. För mycket text tar fokus från det som talaren säger, tänk därför på att hålla textmängden nere. Variant 1, liggande med logotyp och grafiskt element. 10

11 Variant 2, stående med logotyp och grafiskt element. Variant 3, enbart logotyp. Används för att visa större tabeller och/eller diagram då hela ytan behöver tas i anspråk. du hittar mallar för digitala presentationer liggande och stående via Arkiv/Nytt/Mina mallar i Powerpoint och på Insidan under Dokumentmallar. 11

12 Rekryteringsannonser Tryckta rekryteringsannonser Våra tryckta rekry teringsannonser kan produceras på två sätt. BERG som är vår upphandlade byrå för grafisk produktion gör annonser till ett fast pris och hjälper också till med bokning och publicering. Det är också möjligt att skapa rekryteringsannonser med hjälp av färdiga mallar i Indesign som finns att ladda ner från Det finns olika storlekar på mallarna som är anpassade för de vanligaste formaten. På varje förvaltning finns annonsansvariga du kan kontakta. Kommunikationsavdelningen kan också ge råd och stöd. På sidan 24 hittar du exempel på andra annonser. Digitala rekryteringsannonser Digitala rekry teringsannonser, så kallade banners på webbsidor, kan beställas via BERG. Kungörelseannonser Exempel på kungörelseannonser är annonsering av plan- och byggärenden. Kommunens logotyp ska alltid finnas med som en tydlig avsändare. I kungörelseannonser ska det alltid finnas en namngiven person att kontakta per telefon för eventuella frågor. 12

13 Exempel på rekryteringsannonser. Kommunstyrelsens förvaltning söker Utvecklare med erfarenhet och stort intresse för e-handel som vill vara med och skapa en hållbar framtid. Kultur- och fritidsförvaltningen söker Kulturstrateg som vill vara med och planera och utforma vårt kulturella utbud för barn och ungdomar. Senast den 30 juni vill vi ha din ansökan. Läs mer om tjänsterna på huddinge.se/ledigajobb Huddinge kommun kännetecknas av mångfald, omtanke och stark framåtanda. Tillsammans skapar vi en hållbar framtid för alla som bor och arbetar här. Huddinge kommun kännetecknas av mångfald, omtanke och stark framåtanda. Tillsammans skapar vi en hållbar framtid för alla som bor och arbetar här. Samhällsplanerare till exploateringsavdelningen Vi söker dig som vill vara med och utforma Huddinges framtid. Senast den 30 juni vill vi ha din ansökan. Läs mer om tjänsten på huddinge.se/ledigajobb Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen söker Landsskapsarkitekt till gatu- och trafikavdelningen Huddinge kommun kännetecknas av mångfald, omtanke och stark framåtanda. Tillsammans skapar vi en hållbar framtid för alla som bor och arbetar här. Som landskapsarkitekt deltar du i projektering och utbyggnad av parker, lekplatser och andra allmänna platser. I arbetet ingår också att vara projektledare för parkinvesteringsprojekt fram till bygghandling och därefter bidra med kompetens i genomförandet. Du deltar i planeringsarbeten för parkplan, lekplatsprogram, program för ljusdesign med mera. Du har avslutad din landskapsarkitektutbildning och har något års arbetslivserfarenhet inom facket. Stor vikt läggs vid samarbetsförmåga, att du är självgående och har ett sektorsövergripande synsätt. Senast den 30 juni vill vi ha din ansökan. Läs mer om tjänsten på huddinge.se/ledigajobb 13

14 Skyltar Skyltprogram för Huddinge kommun skyltprogrammet innehåller riktlinjer för kommunens skyltning och omfattar tio kategorier av skyltar. Programmet är uppdaterat med råd och riktlinjer för tillgänglighetsanpassade skyltar. Materialet finns på Insidan. Där finns även en lathund om arbetsgången som ett hjälpmedel för planering. Skyltprogrammet finns även på Upphandlingsavdelning IT-avdelning Servicekontor Lokalplaneringsavdelning Elevstödsenheten Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning - Bygglovavdelning - Gatu- och trafikavdelning - Gatu- och parkdriftavdelning - Mark- och exploateringsavdelning - Information Huddinge Miljö- och samhällsbyggnad - Lantmäteriavdelning - Miljötillsynsavdelning - Naturvårdsavdelning - Planavdelning - Stab Exempel på skyltar. 14

15 Bilar det ska synas att Huddinges bilar är kommunfordon, de ska vara vita och ha logotyp. Elbilar märks ut med budskapet Vi kör elbil, övriga miljöbilar med Vi kör miljöbil. Bilar som inte märks med verksamhetsnamn kan visa webbadressen. 15

16 Bilder Riktlinjer för fotografiska bilder Fotografiska bilder och bildspråk är viktiga delar när vi bygger Huddinge kommuns identitet. De bilder vi väljer att kommunicera är lika viktiga som våra texter och formgivningen. Genom ett tydligt bildspråk skapar vi igenkänning och stärker bilden av Huddinge. Vårt erbjudande Huddinge präglas av stark utveckling och erbjuder närhet till storstadens puls och vidsträckta naturområdens lugn samt vårt önskade läge utveckling, företagande och natur ska så långt det är möjligt speglas i våra bilder. Utförlig bildmanual finns på kommunens intranät Insidan Det finns en komplett manual på för dig som använder fotografisk bild i din kommunikation. Ledord för bilder Våra fyra ledord för bilder beskriver vilka känslor vi vill förmedla. Ledorden är Modiga, Aktiva, Mänskliga och Verkliga. Modiga människor, platser och företeelser som vi är stolta över och som på olika sätt utmärker sig. Modiga bilder förmedlar målmedvetenhet, stolthet, optimism och framtidstro. Aktiva bilder med rörelse och energi i. Aktiva bilder förmedlar puls och driv. Mänskliga bilder på människor, möten, blickar och känslor. Mänskliga bilder förmedlar omtänksamhet, delaktighet och närhet. Verkliga visar Huddinges mångfald av människor och miljöer. Verkliga bilder förmedlar trovärdighet och aktualitet. Vi undviker i möjligaste mån genrebilder på modeller och miljöer utanför Huddinge. 16

17 Fyra ledord för bilder MODIGA AKTIVA MÄNSKLIGA VERKLIGA FOTO: MAJA BRAND (MODIGA OCH MÄNSKLIGA), THOMAS HENRIKSON (AKTIVA OCH VERKLIGA). 17

18 Den önskade bilden av Huddinge UTVECKLING NATUR FÖRETAGANDE Foto: Wavebreakmedia, Mostphotos (UTVECKLING), Thomas Henrikson (NATUR), Erik Martensson (FÖRETAGANDE)

19 Trycksaker Våra trycksaker är viktiga bärare av vår identitet och vårt varumärke. De kan variera i form efter innehållets karaktär och syfte, men produkter som tillhör samma serie bör ha ett enhetligt utseende. Vi har delat in våra trycksaker i tre kategorier. Kategori 1 och 2 vinner av flera skäl på att standardiseras. Det förmedlar konsekvens, underlättar igenkänning och bidrar till förenklade rutiner och sänkta produktionskostnader. Kategori 3 har till uppgift att sticka ut och väcka uppmärksamhet under en kortare period och tillåts därför en större kreativ frihet utan att för den skull förlora sin avsändaridentitet. Kategori 1 Trycksaker som styr eller beskriver Huddinge kommuns verksamhet, exempelvis planer, program och policys. Gäller såväl övergripande som på förvaltningsnivå. Format 210x280 och 170x280. Texter och grafiska element som tonplattor ska ha våra profilfärger. På framsidan strävar vi efter att placera logotypen horisontellt centrerad. Kategori 2 Standardproducerade trycksaker för internt och externt bruk, till exempel faktablad och enkla foldrar. Format A4 (210x297), A5 (148x210) och A6 (105x148). Här arbetar vi företrädelsevis med vågen i rött och guld som grafiskt element. Olika vågelement kan laddas ner från Logotypen ska alltid finnas med på framsidan, den får dock inte placeras inuti vågelementet. Kategori 3 Övriga trycksaker. När du producerar trycksaker i denna kategori är friheten stor, men undvik formaten i kategori 1. Logotypen ska alltid finnas med på framsidan, placeringen är fri. Vi strävar efter att använda våra profilfärger i första hand. 19

20 Trycksaker Kategori 1: Trycksaker som styr eller beskriver Huddinge kommuns verksamhet format: 210x280 och 170x280. på framsidan strävar vi efter att placera logotypen horisontellt centrerad. 20

21 Trycksaker Kategori 2: Standardproducerade trycksaker, till exempel faktablad format: A4 (210x297), A5 (148x210) och A6 (105x148). på framsidan är logotypens placering fri. I de fall det är ett samverkansmaterial så kan samverkansparternas namn skrivas ut. 21

22 Trycksaker Kategori 3: Övriga när du producerar trycksaker i denna kategori är friheten stor. Men undvik formaten i kategori 1. logotypen ska finnas med på trycksakers framsidor, placeringen är fri. 22

23 Trycksaker Avsändare baksidor och sidfot logotypens placering på baksidor är styrd, med anvisningar om avsändarinformation. I de fall logotypen står ihop med enbart webbadressen, gör vi ett undantag från regeln om frizon och webbadressen flyttas upp motsvarande en halv frizon. I de fall det rör sig om samverkan kan fler logotyper stå som avsändare i trycksaken, se exempel 3. Men då utan webbadressen i anslutning till logo typerna. Kontaktuppgifter får sättas ut längre upp på sidan. Baksida, sidfot 25 mm Din avdelning eller förvaltning telefonnummer eller direktlänk Uppföljning och utvärdering Professor P O Wikström, kriminolog från Cambridge University, har varit med för att ge råd och stöd samt säkerställa kvaliteten i arbetet. FOU Södertörn har anlitats som uppföljnings och utvärderingsansvarig och för att sprida de erfarenheter Syntax som projektet Roman ger. 12/16 p. Kontakt Elisabeth Nilsson, utvecklingsavdelningen, Huddinge kommun, , e-post: Beställ slutrapporten Slutrapporten för projektet kan beställas från Lena Gammal, utvecklingsavdelningen, , e-post: Exempel 2, svartvit Exempel 1, färg Exempel 3, med flera avsändare Barn- och utbildningsförvaltningen Telefon:

24 Annonser Det finns många typer av annonser. På sidorna 12 och 13 finns information om våra rekryteringsannonser och kungörelseannonser. Vår helsidesannons Aktuellt i Huddinge i lokaltidningen Mitt i Huddinge utkommer 40 veckor om året och har en fast form enligt nedan. Här samordnar vi i möjligaste mån vår information till Huddingeborna. Se för mer information. Korta notiser Längre notiser Kulturevenemang Övriga annonser är friare i sin form men kommunens logotyp ska alltid finnas med, placeringen är fri. Vi strävar efter att använda våra profilfärger i första hand. Vågelementen kan användas, men det är inget krav. Det är viktigt att inte belasta enskilda annonser med för många budskap. Istället kan vi med fördel hänvisa till huddinge.se för mer information. 24

25 Profiltext Vi har en kommungemensam profiltext som vi använder i sammanhang där vi kan anta att det finns begränsad kunskap om vad Huddinge står för, exempelvis rekryteringsannonser, vissa pressmeddelanden och vissa annonser. Lång version Huddinge är huvudstadsregionens näst största kommun, med ett oslagbart läge där vackra natur- och friluftsområden möter storstadens bekvämligheter. Här finns Flemingsberg med högskolor och universitet, samt Skandinaviens största handelsplats Kungens kurva. Här finns goda förutsättningar för människor att utvecklas och må bra. Huddinge kommun kännetecknas av mångfald, omtanke och stark framåtanda. Tillsammans skapar vi en hållbar framtid för alla som bor och arbetar här. Kort version Huddinge kommun kännetecknas av mångfald, omtanke och stark framåtanda. Tillsammans skapar vi en hållbar framtid för alla som bor och arbetar här. 25

26 Roll-ups En roll-up är ett komplement till annan information. Den är till för att vi ska synas på håll och för att väcka intresse. Informationen på en roll-up vara begränsad. Kommunens logotyp ska vara väl synlig, helst i överkant men som lägst 50 cm över golvytan. 26

27 Arbetskläder om vi använder arbetskläder med kommunlogotypen placeras den på vänster sida. I de fall verksamhetsnamn finns med, placeras de på ärmen, ryggen eller på högersida fram. Använd typsnittet Linotype Syntax. Namnskyltar R efle x Namn Titel Namnskyltar beställs via Insidan och även mallen för att skriva ut namnen hittar du på Insidan. Presentartiklar Huddinge servicecenters presentartiklar hittar du på Insidan, dessa kan användas vid besök eller andra tillfällen då Huddinge kommun ska representeras. Här finns presenter av enklare slag, men även lite finare representationspresenter med kommunlogotypen. 27

28 Hela denna bilaga är en annons från Huddinge kommun Marknadsföring Stockholms bästa skidåkning sid 8 expansiva Hela denna bilaga är en annons från Huddinge kommun invånare under våren sid 2 När vi marknadsför Huddinge som geografiskt område vill vi att ortsnamnet ska framträda mer än kommunvapnet. På så sätt kan också andra aktörer i Huddinge, inte bara den kommunala organisationen, använda vårt material. Victoria Tolstoy: Jazzen i Huddinge lockar giganterna sid 14 Kungens kurva: Sveriges största shopping sid 18 FOTO: STIG ALMQVIST Flemingsberg: - från förort till stadsdel Entreprenörskap ända sid 6 ner till lågstadiet sid 16 Distribueras med Svenska Dagbladet januari 2012 FOTO: ERIK MÅRTENSSON expansiva Huddinge 1 Marknadsföringsprodukter Våra marknadsprodukter med ortsnamnet säljs av Huddinge servicecenter. På insidan hittar du produkter i olika priskategorier. 28

29 Webbtillämpningar Ämnen I undervisningen Bloggar Kalendarium Boka kultur Webben har snabbt blivit en bärande del i Huddinge kommuns kommunikation. Detta avsnitt avser tillämpningar för Huddinge kommuns webbplatser. För andra medier gäller vår grafiska profil och övriga Ämnen kapitel i denna Bloggar manual. I undervisningen Kalendarium Boka kultur Framtagande av nya fristående webbplatser ska Kontakt Genvägar Sök ske restriktivt och ska alltid stämmas av i ett tidigt skede med webbansvarig på kommunikationsenheten, kommunstyrelsens förvaltning. Se även kommunens webbriktlinjer. Sidhuvud och logotyp Kontakt Genvägar Sök Följande sidhuvud ska användas vid Ämnen I undervisningen Bloggar Kalendarium Boka kultur framtagande av nya webbplatser. I sidhuvudet är det fritt att använda någon av färgerna från den primära färgpaletten (se sid 30), undantaget den röda färgen som är reserverad för huddinge.se, Insidan och centrala digitala tjänster. I undantagsfall kan andra sidhuvuden förekomma, men kommunens logotyp ska alltid finnas med som en tydlig Kontakt avsändare Genvägar på webbplatsen. Sök Logotypen får inte vara mindre än 50 x 80 pixlar. Ämnen I undervisningen Bloggar Kalendarium Boka kultur Ämnen I undervisningen Bloggar Kalendarium Boka kultur Kontakt Genvägar Sök Kontakt Genvägar Sök Ämnen I undervisningen Bloggar Kalendarium Boka kultur Ämnen I undervisningen Bloggar Kalendarium Boka kultur Kontakt Genvägar Sök Kontakt Genvägar Sök Ämnen I undervisningen Bloggar Kalendarium Boka kultur Ämnen I undervisningen Bloggar Kalendarium Boka kultur Kontakt Genvägar Sök Kontakt Genvägar Sök Ämnen I undervisningen Bloggar Kalendarium Boka kultur I vissa fall behövs det ingen meny för webbplatsen. Det går då bra att ta bort det övre menypaketet. Även knapparna för Kontakt, Genvägar och Sök kan döljas. Kontakt Genvägar Sök Ämnen I undervisningen Bloggar Kalendarium Boka kultur 29 Kontakt Genvägar Sök

30 Färgpalett Med utgångspunkt i Huddinge kommuns profilfärger finns det komplementfärger avsedda för digitala kanaler. Dessa färger är optimerade för en digital miljö. Vi har även ett antal gradienter i färgpaletten som främst används för att skapa en känsla av djup. Primär färgpalett Rött RGB: HEX: #D64643 Aprikos RGB: HEX: #F2996F Sand RGB: HEX: #B3A28B Guld RGB: HEX: #BEAD80 Pistage RGB: HEX: #78B8B4 Svart RGB: HEX: #554F4F Sekundär färgpalett Består av ett antal grå toner som kan användas till typografering, dekorelement, bakgrundsfärger, tabeller, piktogram och dylikt. Grå 100 RGB: HEX: # Grå 80 RGB: HEX: # Grå 60 RGB: HEX: #BCBEC0 Grå 40 RGB: HEX: #E6E7E8 Grå 20 RGB: HEX: #EEEEEE Grå 10 RGB: HEX: #F1F2F2 30

31 Gradienter Gradienterna utgår alltid från den primära färgpaletten, och håller sig till de intervaller som visas här. Gradienterna är linjära och är skapade av två färger som möts. Gradienterna kan vara vända åt vilket håll som helst, så länge de är linjära och inte radiella. Gradienterna kan användas på rubriktexter, kortare brödtexter, grafiska element och som bakgrundsfärg i layouter. Rött Guld HEX: #D64643 HEX: #F2996F HEX: #BEAD80 HEX: #DECCA2 Aprikos Pistage HEX: #F2996F HEX: #FDCB7B HEX: #78B8B4 HEX: #B7DDCA Sand Svart HEX: #B3A28B HEX: #E6D0B3 HEX: #554F4F HEX: #D8D8D8 31

32 Typsnitt För Huddinge kommuns digitala kanaler används typsnitt som är särskilt anpassade för god läsbarhet på såväl webben som i en mobil enhet. Abril text används i huvudsak till rubriker. Abril Text Regular A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z = _ + < >? /., : Abril Text Regular Italic A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z = _ + < >? /., : Source Sans Pro är en sans serif som är tydlig och lättläst. Används för ingresser och brödtext men också för gränssnittselement som knappar och menyer. Sans Pro Light Sans Pro Regular Sans Pro Semibold Sans Pro Light Italic Sans Pro Regular Italic Sans Pro Semibold Italic Sans Pro Regular A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z = _ + < >? /., : Sans Pro Regular Italic A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z = _ + < >? /., : 32

33 Rubriknivåer för våra webbplatser I skolan går elever för att se lärare arbeta I skolan går elever för att se lärare arbeta I skolan går elever för att se lärare arbeta H1 font: AbrilText-Regular size: 56px line: 117% H2 font: AbrilText-Regular size: 41px line: 124% H3 font: AbrilText-Regular size: 31px line: 132% I skolan går elever för att se lärare arbeta I skolan går elever för att se lärare arbeta H4 font: AbrilText-Regular size: 21px line: 147% H5 font: AbrilText-Regular size: 18px line: 155% Exemplet är förminskat till 80% 33

34 Typografiexempel 1 I skolan går elever för att se lärare arbeta 2 3 Vi rekommenderar lärare att läsa Mathematics inside the black box som är ett litet hä e som belyser bedömning för lärande i matematikklassrummet. Hä ets viktigaste punkt är hur lärare kan undervisa så att varje elev är aktiv i sitt eget lärande. I matematikklassrummet finns det en tydlig tendens till att det är läraren som arbetar mest och att eleverna tittar på. Är skolan en plats som elever går till för att se lärare arbeta? I den bästa av världar arbetar både lärare och elev. Hur ska vi skapa ett klassrumsklimat där alla får möjlighet att delta aktivt i arbetet och därmed ett lärande? Det är nog vad alla pedagoger strävar e er och det måste var möjligt. 1 Rubrik H1 font: AbrilText-Regular size: 56px line: 117%/ 61px; 2 Ingresstext font: SourceSansPro-Semibold size: 18px line: 155% /28px; 3 Brödtext font: SourceSansPro-Light; size: 18px line: 155%/ 28px; Exemplet är förminskat till 80% 34

35 Ikoner Ett ikonpaket för Huddinge kommuns webbplatser finns framtaget. Kontakta webbansvarig på kommunstyrelsens förvaltning för att få tillgång till den senaste versionen. Kultur och fritid Stöd och omsorg Miljö och samhällsbyggnad Övriga verksamheter Skola 35

36 Vi hjälper till! kontakta huddinge kommuns kommunikatörer så hjälper vi till med råd och stöd enligt Huddinge kommuns grafiska profil.

Grafisk manual. regler och riktlinjer

Grafisk manual. regler och riktlinjer Grafisk manual regler och riktlinjer Innehåll 1. Logotyp 2. Typsnitt 3. Profilfärger 4. Grafiskt koncept 5. Bilder 6. Text och tonalitet 7. Papper 8. Korrespondensmaterial 9. Trycksaker 10. Annonser 11.

Läs mer

Ronneby kommuns grafiska profil. Uppdaterad 2009--01-12

Ronneby kommuns grafiska profil. Uppdaterad 2009--01-12 Ronneby kommuns grafiska profil Uppdaterad 2009--01-12 Innehåll Varför grafisk profil?...3 Tydlig avsändare, enhetlig form, hög kvalitet...3 Förenkla...3 De kommunala bolagen...3 Webb...3 Bilden av Ronneby...4

Läs mer

Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012

Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012 Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012 Innehåll 2 Innehåll 3 Syfte Ansvar och kontakt 4 Kommunvapnet 5 Logotypen Grundlogotyp 6 Placering, frizon och storlek Logotyp

Läs mer

Profilprogram för Lidköpings kommun

Profilprogram för Lidköpings kommun Profilprogram för Lidköpings kommun Innehåll Profilering av Lidköpings kommun...3 Logotypen...4 Symboler...7 Vårt platsvarumärke Lidköping vid Vänern...8 Profilfärger...10 Typografi...11 Kuvert, visitkort,

Läs mer

GRAFISK PROFIL. för Vadstena kommun

GRAFISK PROFIL. för Vadstena kommun GRAFISK PROFIL för Vadstena kommun Den grafiska profilen är fastställd av Vadstena Kommuns kommunfullmäktige 16 mars 2011. Producerad av: Sofia Boij, informatör Vadstena Kommun Framsidesbild: Lars Forsstedt/bildarkivet.se

Läs mer

Manual för Trafikverkets webbtjänster. Manual för Trafikverkets webbtjänster 1

Manual för Trafikverkets webbtjänster. Manual för Trafikverkets webbtjänster 1 Manual för Trafikverkets webbtjänster Manual för Trafikverkets webbtjänster 1 Titel: Manual för Trafikverkets webbtjänster Utgivningsdatum: 2013-02 Utgivare: Trafikverket Den senaste versionen av Manual

Läs mer

GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg

GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg INNEHÅLL Inledning 4 1.0 Logotyp 5 1.1 Vår logotyp 6 1.2 Storlekar och varianter 7 1.3 Färgsättning 8 1.4 Frizon 9 1.5 Placering 10 1.6 Symbolen som grafiskt element 11

Läs mer

Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version 2011-06-08).

Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version 2011-06-08). Grafisk profil Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version 2011-06-08). IDA är kommunens intranät. Externa konsulter har inte tillträde till IDA utan hänvisas till Info. Förvaltningen

Läs mer

Nya webbriktlinjer för Huddinge kommun

Nya webbriktlinjer för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-08-06 KS-2014/246.119 1 (6) HANDLÄGGARE Erik Ferenius 08-535 301 94 erik.ferenius@huddinge.se Kommunstyrelsen Nya webbriktlinjer för Huddinge kommun Förslag till beslut

Läs mer

SIGTUNA KOMMUN Grafisk Manual

SIGTUNA KOMMUN Grafisk Manual SIGTUNA KOMMUN Grafisk Manual Mot bättre vetande Somliga vet. Andra tror. Vetande bygger på verkliga, väl underbyggda fakta. Tro bygger på en betydligt skakigare grund antaganden, fördomar, andrahandsuppgifter,

Läs mer

DIGITAL MANUAL BILAGA 1 TILL GRAFISK PROFIL KK 13/167

DIGITAL MANUAL BILAGA 1 TILL GRAFISK PROFIL KK 13/167 BILAGA 1 TILL GRAFISK PROFIL KK 13/167 Innehåll Logotyp för webb 2 Användning av logotypen 2 Färger 3 Primärfärger 3 Komplementfärger 3 Att använda färgerna 4 Kontraster 4 Typsnitt 5 Bilder 6 Storlekar

Läs mer

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Grafisk profil för Kumla kommun Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Innehåll Vårt gemensamma ansikte utåt! 3 Logotyp - kommunvapnet 4-5 Logotyp - blomman 6-7 Profilsymboler 8 Typsnitt

Läs mer

Webbriktlinjer för Huddinge kommun 2014 remissvar

Webbriktlinjer för Huddinge kommun 2014 remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2014-04-29 AN-2014/147.119 KS-2014/246.119 1 (3) HANDLÄGGARE Erika Svärdh 08-535 312 05 erika.svardh@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Webbriktlinjer

Läs mer

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL Ny grafisk profil godkänd av kommunfullmäktige 8 maj 2013, 59 ersätter tidigare bestämmelser om grafisk profil antagen av kommunstyrelsen den 26 april 2006, 99.

Läs mer

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 2 Innehåll Tillsammans syns vi bättre! 4 SNURRORNA GRUNDELEMENTEN I VÅR GRAFISKA PROFIL 6 VÅRA FÄRGER 7 Bli en del av helheten 8 EXEMPEL PÅ HUR LOGGAN APPLICERAS

Läs mer

IMs Grafiska riktlinjer

IMs Grafiska riktlinjer IMs Grafiska riktlinjer När bilden av IM blir tydligare syns vi bättre De grafiska riktlinjerna är till för alla som i något sammanhang kommunicerar visuellt, i såväl tryckt som digital form, med IM som

Läs mer

Grafisk manual för Hylte kommun

Grafisk manual för Hylte kommun Grafisk manual för Hylte kommun Reviderad 2014-06-02 Innehåll Varför behöver vi en grafisk profil?... 3 Logotypen... 4 Enskilda verksamheter... 6 Teckensnitt... 7 Färgerna... 8 Kommunvapnet... 9 Korrespondensmaterial...

Läs mer

Riktlinjer för FMV:s grafiska profil

Riktlinjer för FMV:s grafiska profil Riktlinjer för FMV:s grafiska profil V e r s i o n 3.0 2 0 1 1 1 2 Innehåll Inledning 5 Pressmeddelande 26 Logotyp FMV:s logotyp 6 Logotypfärger 7 Logotyp med undertext eller devis 8 Logotyp svartvit 9

Läs mer

Version 8 4 sep 2012. Grafisk manual

Version 8 4 sep 2012. Grafisk manual Version 8 4 sep 2012 Grafisk manual 2 Innehåll Inledning 3 Vårt varumärke 4 Vår grafiska identitet 8 Vår logotyp 9 Användning av vår logotyp 10 Projekt och bolag med egen logotyp 13 Färger 14 Typsnitt

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

profilbas Bravidas grafiska identitet

profilbas Bravidas grafiska identitet profilbas Bravidas grafiska identitet 1. HANDBOK FÖR VARUMÄRKET BRAVIDA Bravida är Skandinaviens största installations- och serviceföretag med medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Det är ingen slump

Läs mer

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar...

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar... Grafisk manual Innehåll Förord... 5 Got Events affärsplan... 6 Våra logotyper... 9 Grafiska grundelement... 19 Applikationer... 29 Skyltar... 38 Riktlinje för arbetskläder... 40 Flaggor... 42 Fordon...

Läs mer

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll:

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll: 2 En stark profil en tydlig identitet En grafisk profil är en betydande del av organisationens ansikte utåt. Jönköpings kommun med sina förvaltningar och verksamheter ska upplevas som något väsentligt

Läs mer

Grafisk manual för Karlskoga kommun

Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Grafisk Karlskoga manual kommun för Karlskoga Innehåll kommun 2 Därför har vi en grafisk profil Karlskoga kommuns grafiska profil är en del av vårt

Läs mer

Bilaga Digital profilmanual

Bilaga Digital profilmanual Bilaga Digital profilmanual Version 3 December 2011 SID 2 Innehåll Inledning... 3 Logotyp... 4 Placering... 4 Alternativ placering... 5 Färger... 6 Färgpalett... 6 Färganvändning... 7 Färghierarki... 8

Läs mer

Söderberg & Partners. Grafisk manual v3.0

Söderberg & Partners. Grafisk manual v3.0 Söderberg & Partners Grafisk manual v3.0 Innehållsförteckning Introduktion Typografi Bildspråk Profilmaterial Appendix 1 Vårt varumärke 3 Logotyp Utföranden 4 Färger 4 Minsta storlek 4 Frizon 4 Användning

Läs mer

Grafisk manual Härliga Härjedalen och Härjedalens kommun

Grafisk manual Härliga Härjedalen och Härjedalens kommun Grafisk manual Härliga Härjedalen och Härjedalens kommun Innehållsförteckning Härliga Härjedalen Inledning 3 Visuella identitetens verktygslåda 4 Platssymbol 5 Frizon 6 Minsta storlek 7 Färgversioner 8

Läs mer

STADENS EXTERNA KOMMUNIKATION

STADENS EXTERNA KOMMUNIKATION STADSREVISIONEN www.stockholm.se/revision Nr 9 September 2009 DNR 420-140/09 Revisionsrapport STADENS EXTERNA KOMMUNIKATION Stadens kommunikationspolicy är känd på ledningsnivå och efterlevs i stort inom

Läs mer

Kommunikations- och marknadsföringsplan 2013

Kommunikations- och marknadsföringsplan 2013 Kommunikations- och marknadsföringsplan 2013 Avdelningen för kompetensförsörjning Dokumenttyp Plan Dokumentnamn Kommunikationsoch marknadsföringsplan Fastställd/upprättad 2013-01-18 Beslutsinstans Nämnden

Läs mer

En profil med möjligheter Grafisk manual för Sjöfartsverket 2013

En profil med möjligheter Grafisk manual för Sjöfartsverket 2013 En profil med möjligheter Grafisk manual för Sjöfartsverket 2013 1 SJÖFARTSVERKET ÄR ett tjänsteproducerande affärsverk som också har myndighetsuppgifter. Vi utvecklar sjöfarten och ett transportsystem

Läs mer