manual i n s t r u k t i o n e r o c h t i l l ä m p n i n g a r

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "manual i n s t r u k t i o n e r o c h t i l l ä m p n i n g a r"

Transkript

1 grafisk manual i n s t r u k t i o n e r o c h t i l l ä m p n i n g a r JUNI 2014

2 Inledning precis som i den grafiska profilen innehåller vår grafiska manual delar i fallande rangordning. I detta dokument finns tillämpningar med instruktioner och exempel som hjälper oss att öka tydligheten för invånare och anställda. Den grafiska manualen är ett levande dokument, som förblir digitalt för att kunna förändras efter kommunens behov. Reviderad juni 2014.

3 Innehållsförteckning Styrda tillämpningar Visitkort...4 Brevpapper...6 Kuvert...7 Meddelandelapp...8 E-post...9 Powerpoint...10 Rekryteringsannonser...12 Kungörelseannonser...12 Skyltar...14 Bilar...15 Bilder...16 Friare tillämpningar Trycksaker...19 Annonser...24 Profiltext...25 Roll-ups...26 Arbetskläder...27 Namnskyltar...27 Presentartiklar...27 Marknadsföring, artiklar...28 Webbtillämpningar Sidhuvud och logotyp...29 Färgpalett...30 Typsnitt...32 Rubriknivåer...33 Typografiexempel...34 Ikoner...35

4 Visitkort Framsida Roger Höglund Kommunikationsdirektör Kommunstyrelsens förvaltning Kommunikationsavdelningen Besök: Kommunalvägen 28 Post: Huddinge kommun Huddinge Fax: framsidan trycks alltid i färg. Beställningsinformation för visitkort finns på Insidan. Baksida Roger Höglund Director of Communications +46 (0) Municipality Board Administration Communications Department Visitors: Kommunalvägen 28 Mail: Huddinge kommun SE Huddinge Sweden Fax: +46 (0)

5 Visitkort baksida ibland räcker inte framsidan på visitkort för all information. Baksidan kan beställas med svart logotyp och information som inte ryms på framsidan, till exempel engelsk version eller kompletterande information för verksamheter. Vid samarbetsprojekt mellan flera aktörer kan även baksidan användas. Visitkortsbeställning görs via Insidan. Samkraft Huddinge är ett samarbetsprojekt mellan Huddinge Kommun, Polismyndigheten i Stockholms län och Stockholms läns landsting Anna Annasson Telefon e-post exempel på visitkort för ett sammarbetsprojekt mellan Huddinge kommun, Polismyndigheten i Stockholms län och Stockholms läns landsting. Besök: Post: www 5

6 Brevpapper Sidhuvud KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM 10 juni 2010 ERT DATUM referens ER referens SIDA 1(1) HANDLÄGGARE Anna Annasson Sidfot POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Kommunikationsavdelningen Huddinge besöksadress Kommunalvägen 28 Huddinge FAX telefon (VÄXEL) WEBB 6

7 Huddinge Kuvert C4, C5 H2 (fönsterkuvert), C Huddinge Huddinge Huddinge postens regler gör att vi på kuvert har ett undantag från regeln om logotypens skyddszon. 7

8 Meddelandelapp Roger Höglund Kommunikationsdirektör TELEFON & E-POST POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Kommunikationsavdelningen Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 Huddinge meddelandelapp beställer du via Insidan. 8

9 E-post Förinställd signatur för att vår e-post ska vara enkel att läsa avstår vi från att ändra bakgrundsfärg eller lägga till egna grafiska element, och vi använder svart brödtext. Vår e-postsignatur ligger på vit bakgrund och texten är i typsnittet Verdana med teckenstorlek 10 punkter. Ibland kan det vara aktuellt med en kampanjtext under e-postsignaturen i avvikande färg, exempelvis Följ oss på Facebook. Endast ett budskap åt gången får då visas. På finns beskrivet hur du ställer in din e-postsignatur. Roger Höglund Kommunikationsdirektör HUDDINGE KOMMUN Huddinge Kommunstyrelsens förvaltning Kommunikationsavdelningen Roger Höglund Director of Communications +46 (0) MUNICIPALITY OF HUDDINGE SE Huddinge Sweden Municipality Board Administration Communications Department 9

10 Powerpoint våra powerpointpresentationer kan användas som digitala presentationer på skärm eller projektor. Typsnittet som används är Arial. När du öppnar mallen ser du fält för rubrik och presentationstext. Powerpointbilder är till för att lyfta fram och förstärka budskapen i en presentation. För mycket text tar fokus från det som talaren säger, tänk därför på att hålla textmängden nere. Variant 1, liggande med logotyp och grafiskt element. 10

11 Variant 2, stående med logotyp och grafiskt element. Variant 3, enbart logotyp. Används för att visa större tabeller och/eller diagram då hela ytan behöver tas i anspråk. du hittar mallar för digitala presentationer liggande och stående via Arkiv/Nytt/Mina mallar i Powerpoint och på Insidan under Dokumentmallar. 11

12 Rekryteringsannonser Tryckta rekryteringsannonser Våra tryckta rekry teringsannonser kan produceras på två sätt. BERG som är vår upphandlade byrå för grafisk produktion gör annonser till ett fast pris och hjälper också till med bokning och publicering. Det är också möjligt att skapa rekryteringsannonser med hjälp av färdiga mallar i Indesign som finns att ladda ner från Det finns olika storlekar på mallarna som är anpassade för de vanligaste formaten. På varje förvaltning finns annonsansvariga du kan kontakta. Kommunikationsavdelningen kan också ge råd och stöd. På sidan 24 hittar du exempel på andra annonser. Digitala rekryteringsannonser Digitala rekry teringsannonser, så kallade banners på webbsidor, kan beställas via BERG. Kungörelseannonser Exempel på kungörelseannonser är annonsering av plan- och byggärenden. Kommunens logotyp ska alltid finnas med som en tydlig avsändare. I kungörelseannonser ska det alltid finnas en namngiven person att kontakta per telefon för eventuella frågor. 12

13 Exempel på rekryteringsannonser. Kommunstyrelsens förvaltning söker Utvecklare med erfarenhet och stort intresse för e-handel som vill vara med och skapa en hållbar framtid. Kultur- och fritidsförvaltningen söker Kulturstrateg som vill vara med och planera och utforma vårt kulturella utbud för barn och ungdomar. Senast den 30 juni vill vi ha din ansökan. Läs mer om tjänsterna på huddinge.se/ledigajobb Huddinge kommun kännetecknas av mångfald, omtanke och stark framåtanda. Tillsammans skapar vi en hållbar framtid för alla som bor och arbetar här. Huddinge kommun kännetecknas av mångfald, omtanke och stark framåtanda. Tillsammans skapar vi en hållbar framtid för alla som bor och arbetar här. Samhällsplanerare till exploateringsavdelningen Vi söker dig som vill vara med och utforma Huddinges framtid. Senast den 30 juni vill vi ha din ansökan. Läs mer om tjänsten på huddinge.se/ledigajobb Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen söker Landsskapsarkitekt till gatu- och trafikavdelningen Huddinge kommun kännetecknas av mångfald, omtanke och stark framåtanda. Tillsammans skapar vi en hållbar framtid för alla som bor och arbetar här. Som landskapsarkitekt deltar du i projektering och utbyggnad av parker, lekplatser och andra allmänna platser. I arbetet ingår också att vara projektledare för parkinvesteringsprojekt fram till bygghandling och därefter bidra med kompetens i genomförandet. Du deltar i planeringsarbeten för parkplan, lekplatsprogram, program för ljusdesign med mera. Du har avslutad din landskapsarkitektutbildning och har något års arbetslivserfarenhet inom facket. Stor vikt läggs vid samarbetsförmåga, att du är självgående och har ett sektorsövergripande synsätt. Senast den 30 juni vill vi ha din ansökan. Läs mer om tjänsten på huddinge.se/ledigajobb 13

14 Skyltar Skyltprogram för Huddinge kommun skyltprogrammet innehåller riktlinjer för kommunens skyltning och omfattar tio kategorier av skyltar. Programmet är uppdaterat med råd och riktlinjer för tillgänglighetsanpassade skyltar. Materialet finns på Insidan. Där finns även en lathund om arbetsgången som ett hjälpmedel för planering. Skyltprogrammet finns även på Upphandlingsavdelning IT-avdelning Servicekontor Lokalplaneringsavdelning Elevstödsenheten Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning - Bygglovavdelning - Gatu- och trafikavdelning - Gatu- och parkdriftavdelning - Mark- och exploateringsavdelning - Information Huddinge Miljö- och samhällsbyggnad - Lantmäteriavdelning - Miljötillsynsavdelning - Naturvårdsavdelning - Planavdelning - Stab Exempel på skyltar. 14

15 Bilar det ska synas att Huddinges bilar är kommunfordon, de ska vara vita och ha logotyp. Elbilar märks ut med budskapet Vi kör elbil, övriga miljöbilar med Vi kör miljöbil. Bilar som inte märks med verksamhetsnamn kan visa webbadressen. 15

16 Bilder Riktlinjer för fotografiska bilder Fotografiska bilder och bildspråk är viktiga delar när vi bygger Huddinge kommuns identitet. De bilder vi väljer att kommunicera är lika viktiga som våra texter och formgivningen. Genom ett tydligt bildspråk skapar vi igenkänning och stärker bilden av Huddinge. Vårt erbjudande Huddinge präglas av stark utveckling och erbjuder närhet till storstadens puls och vidsträckta naturområdens lugn samt vårt önskade läge utveckling, företagande och natur ska så långt det är möjligt speglas i våra bilder. Utförlig bildmanual finns på kommunens intranät Insidan Det finns en komplett manual på för dig som använder fotografisk bild i din kommunikation. Ledord för bilder Våra fyra ledord för bilder beskriver vilka känslor vi vill förmedla. Ledorden är Modiga, Aktiva, Mänskliga och Verkliga. Modiga människor, platser och företeelser som vi är stolta över och som på olika sätt utmärker sig. Modiga bilder förmedlar målmedvetenhet, stolthet, optimism och framtidstro. Aktiva bilder med rörelse och energi i. Aktiva bilder förmedlar puls och driv. Mänskliga bilder på människor, möten, blickar och känslor. Mänskliga bilder förmedlar omtänksamhet, delaktighet och närhet. Verkliga visar Huddinges mångfald av människor och miljöer. Verkliga bilder förmedlar trovärdighet och aktualitet. Vi undviker i möjligaste mån genrebilder på modeller och miljöer utanför Huddinge. 16

17 Fyra ledord för bilder MODIGA AKTIVA MÄNSKLIGA VERKLIGA FOTO: MAJA BRAND (MODIGA OCH MÄNSKLIGA), THOMAS HENRIKSON (AKTIVA OCH VERKLIGA). 17

18 Den önskade bilden av Huddinge UTVECKLING NATUR FÖRETAGANDE Foto: Wavebreakmedia, Mostphotos (UTVECKLING), Thomas Henrikson (NATUR), Erik Martensson (FÖRETAGANDE)

19 Trycksaker Våra trycksaker är viktiga bärare av vår identitet och vårt varumärke. De kan variera i form efter innehållets karaktär och syfte, men produkter som tillhör samma serie bör ha ett enhetligt utseende. Vi har delat in våra trycksaker i tre kategorier. Kategori 1 och 2 vinner av flera skäl på att standardiseras. Det förmedlar konsekvens, underlättar igenkänning och bidrar till förenklade rutiner och sänkta produktionskostnader. Kategori 3 har till uppgift att sticka ut och väcka uppmärksamhet under en kortare period och tillåts därför en större kreativ frihet utan att för den skull förlora sin avsändaridentitet. Kategori 1 Trycksaker som styr eller beskriver Huddinge kommuns verksamhet, exempelvis planer, program och policys. Gäller såväl övergripande som på förvaltningsnivå. Format 210x280 och 170x280. Texter och grafiska element som tonplattor ska ha våra profilfärger. På framsidan strävar vi efter att placera logotypen horisontellt centrerad. Kategori 2 Standardproducerade trycksaker för internt och externt bruk, till exempel faktablad och enkla foldrar. Format A4 (210x297), A5 (148x210) och A6 (105x148). Här arbetar vi företrädelsevis med vågen i rött och guld som grafiskt element. Olika vågelement kan laddas ner från Logotypen ska alltid finnas med på framsidan, den får dock inte placeras inuti vågelementet. Kategori 3 Övriga trycksaker. När du producerar trycksaker i denna kategori är friheten stor, men undvik formaten i kategori 1. Logotypen ska alltid finnas med på framsidan, placeringen är fri. Vi strävar efter att använda våra profilfärger i första hand. 19

20 Trycksaker Kategori 1: Trycksaker som styr eller beskriver Huddinge kommuns verksamhet format: 210x280 och 170x280. på framsidan strävar vi efter att placera logotypen horisontellt centrerad. 20

21 Trycksaker Kategori 2: Standardproducerade trycksaker, till exempel faktablad format: A4 (210x297), A5 (148x210) och A6 (105x148). på framsidan är logotypens placering fri. I de fall det är ett samverkansmaterial så kan samverkansparternas namn skrivas ut. 21

22 Trycksaker Kategori 3: Övriga när du producerar trycksaker i denna kategori är friheten stor. Men undvik formaten i kategori 1. logotypen ska finnas med på trycksakers framsidor, placeringen är fri. 22

23 Trycksaker Avsändare baksidor och sidfot logotypens placering på baksidor är styrd, med anvisningar om avsändarinformation. I de fall logotypen står ihop med enbart webbadressen, gör vi ett undantag från regeln om frizon och webbadressen flyttas upp motsvarande en halv frizon. I de fall det rör sig om samverkan kan fler logotyper stå som avsändare i trycksaken, se exempel 3. Men då utan webbadressen i anslutning till logo typerna. Kontaktuppgifter får sättas ut längre upp på sidan. Baksida, sidfot 25 mm Din avdelning eller förvaltning telefonnummer eller direktlänk Uppföljning och utvärdering Professor P O Wikström, kriminolog från Cambridge University, har varit med för att ge råd och stöd samt säkerställa kvaliteten i arbetet. FOU Södertörn har anlitats som uppföljnings och utvärderingsansvarig och för att sprida de erfarenheter Syntax som projektet Roman ger. 12/16 p. Kontakt Elisabeth Nilsson, utvecklingsavdelningen, Huddinge kommun, , e-post: Beställ slutrapporten Slutrapporten för projektet kan beställas från Lena Gammal, utvecklingsavdelningen, , e-post: Exempel 2, svartvit Exempel 1, färg Exempel 3, med flera avsändare Barn- och utbildningsförvaltningen Telefon:

24 Annonser Det finns många typer av annonser. På sidorna 12 och 13 finns information om våra rekryteringsannonser och kungörelseannonser. Vår helsidesannons Aktuellt i Huddinge i lokaltidningen Mitt i Huddinge utkommer 40 veckor om året och har en fast form enligt nedan. Här samordnar vi i möjligaste mån vår information till Huddingeborna. Se för mer information. Korta notiser Längre notiser Kulturevenemang Övriga annonser är friare i sin form men kommunens logotyp ska alltid finnas med, placeringen är fri. Vi strävar efter att använda våra profilfärger i första hand. Vågelementen kan användas, men det är inget krav. Det är viktigt att inte belasta enskilda annonser med för många budskap. Istället kan vi med fördel hänvisa till huddinge.se för mer information. 24

25 Profiltext Vi har en kommungemensam profiltext som vi använder i sammanhang där vi kan anta att det finns begränsad kunskap om vad Huddinge står för, exempelvis rekryteringsannonser, vissa pressmeddelanden och vissa annonser. Lång version Huddinge är huvudstadsregionens näst största kommun, med ett oslagbart läge där vackra natur- och friluftsområden möter storstadens bekvämligheter. Här finns Flemingsberg med högskolor och universitet, samt Skandinaviens största handelsplats Kungens kurva. Här finns goda förutsättningar för människor att utvecklas och må bra. Huddinge kommun kännetecknas av mångfald, omtanke och stark framåtanda. Tillsammans skapar vi en hållbar framtid för alla som bor och arbetar här. Kort version Huddinge kommun kännetecknas av mångfald, omtanke och stark framåtanda. Tillsammans skapar vi en hållbar framtid för alla som bor och arbetar här. 25

26 Roll-ups En roll-up är ett komplement till annan information. Den är till för att vi ska synas på håll och för att väcka intresse. Informationen på en roll-up vara begränsad. Kommunens logotyp ska vara väl synlig, helst i överkant men som lägst 50 cm över golvytan. 26

27 Arbetskläder om vi använder arbetskläder med kommunlogotypen placeras den på vänster sida. I de fall verksamhetsnamn finns med, placeras de på ärmen, ryggen eller på högersida fram. Använd typsnittet Linotype Syntax. Namnskyltar R efle x Namn Titel Namnskyltar beställs via Insidan och även mallen för att skriva ut namnen hittar du på Insidan. Presentartiklar Huddinge servicecenters presentartiklar hittar du på Insidan, dessa kan användas vid besök eller andra tillfällen då Huddinge kommun ska representeras. Här finns presenter av enklare slag, men även lite finare representationspresenter med kommunlogotypen. 27

28 Hela denna bilaga är en annons från Huddinge kommun Marknadsföring Stockholms bästa skidåkning sid 8 expansiva Hela denna bilaga är en annons från Huddinge kommun invånare under våren sid 2 När vi marknadsför Huddinge som geografiskt område vill vi att ortsnamnet ska framträda mer än kommunvapnet. På så sätt kan också andra aktörer i Huddinge, inte bara den kommunala organisationen, använda vårt material. Victoria Tolstoy: Jazzen i Huddinge lockar giganterna sid 14 Kungens kurva: Sveriges största shopping sid 18 FOTO: STIG ALMQVIST Flemingsberg: - från förort till stadsdel Entreprenörskap ända sid 6 ner till lågstadiet sid 16 Distribueras med Svenska Dagbladet januari 2012 FOTO: ERIK MÅRTENSSON expansiva Huddinge 1 Marknadsföringsprodukter Våra marknadsprodukter med ortsnamnet säljs av Huddinge servicecenter. På insidan hittar du produkter i olika priskategorier. 28

29 Webbtillämpningar Ämnen I undervisningen Bloggar Kalendarium Boka kultur Webben har snabbt blivit en bärande del i Huddinge kommuns kommunikation. Detta avsnitt avser tillämpningar för Huddinge kommuns webbplatser. För andra medier gäller vår grafiska profil och övriga Ämnen kapitel i denna Bloggar manual. I undervisningen Kalendarium Boka kultur Framtagande av nya fristående webbplatser ska Kontakt Genvägar Sök ske restriktivt och ska alltid stämmas av i ett tidigt skede med webbansvarig på kommunikationsenheten, kommunstyrelsens förvaltning. Se även kommunens webbriktlinjer. Sidhuvud och logotyp Kontakt Genvägar Sök Följande sidhuvud ska användas vid Ämnen I undervisningen Bloggar Kalendarium Boka kultur framtagande av nya webbplatser. I sidhuvudet är det fritt att använda någon av färgerna från den primära färgpaletten (se sid 30), undantaget den röda färgen som är reserverad för huddinge.se, Insidan och centrala digitala tjänster. I undantagsfall kan andra sidhuvuden förekomma, men kommunens logotyp ska alltid finnas med som en tydlig Kontakt avsändare Genvägar på webbplatsen. Sök Logotypen får inte vara mindre än 50 x 80 pixlar. Ämnen I undervisningen Bloggar Kalendarium Boka kultur Ämnen I undervisningen Bloggar Kalendarium Boka kultur Kontakt Genvägar Sök Kontakt Genvägar Sök Ämnen I undervisningen Bloggar Kalendarium Boka kultur Ämnen I undervisningen Bloggar Kalendarium Boka kultur Kontakt Genvägar Sök Kontakt Genvägar Sök Ämnen I undervisningen Bloggar Kalendarium Boka kultur Ämnen I undervisningen Bloggar Kalendarium Boka kultur Kontakt Genvägar Sök Kontakt Genvägar Sök Ämnen I undervisningen Bloggar Kalendarium Boka kultur I vissa fall behövs det ingen meny för webbplatsen. Det går då bra att ta bort det övre menypaketet. Även knapparna för Kontakt, Genvägar och Sök kan döljas. Kontakt Genvägar Sök Ämnen I undervisningen Bloggar Kalendarium Boka kultur 29 Kontakt Genvägar Sök

30 Färgpalett Med utgångspunkt i Huddinge kommuns profilfärger finns det komplementfärger avsedda för digitala kanaler. Dessa färger är optimerade för en digital miljö. Vi har även ett antal gradienter i färgpaletten som främst används för att skapa en känsla av djup. Primär färgpalett Rött RGB: HEX: #D64643 Aprikos RGB: HEX: #F2996F Sand RGB: HEX: #B3A28B Guld RGB: HEX: #BEAD80 Pistage RGB: HEX: #78B8B4 Svart RGB: HEX: #554F4F Sekundär färgpalett Består av ett antal grå toner som kan användas till typografering, dekorelement, bakgrundsfärger, tabeller, piktogram och dylikt. Grå 100 RGB: HEX: # Grå 80 RGB: HEX: # Grå 60 RGB: HEX: #BCBEC0 Grå 40 RGB: HEX: #E6E7E8 Grå 20 RGB: HEX: #EEEEEE Grå 10 RGB: HEX: #F1F2F2 30

31 Gradienter Gradienterna utgår alltid från den primära färgpaletten, och håller sig till de intervaller som visas här. Gradienterna är linjära och är skapade av två färger som möts. Gradienterna kan vara vända åt vilket håll som helst, så länge de är linjära och inte radiella. Gradienterna kan användas på rubriktexter, kortare brödtexter, grafiska element och som bakgrundsfärg i layouter. Rött Guld HEX: #D64643 HEX: #F2996F HEX: #BEAD80 HEX: #DECCA2 Aprikos Pistage HEX: #F2996F HEX: #FDCB7B HEX: #78B8B4 HEX: #B7DDCA Sand Svart HEX: #B3A28B HEX: #E6D0B3 HEX: #554F4F HEX: #D8D8D8 31

32 Typsnitt För Huddinge kommuns digitala kanaler används typsnitt som är särskilt anpassade för god läsbarhet på såväl webben som i en mobil enhet. Abril text används i huvudsak till rubriker. Abril Text Regular A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z = _ + < >? /., : Abril Text Regular Italic A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z = _ + < >? /., : Source Sans Pro är en sans serif som är tydlig och lättläst. Används för ingresser och brödtext men också för gränssnittselement som knappar och menyer. Sans Pro Light Sans Pro Regular Sans Pro Semibold Sans Pro Light Italic Sans Pro Regular Italic Sans Pro Semibold Italic Sans Pro Regular A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z = _ + < >? /., : Sans Pro Regular Italic A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z = _ + < >? /., : 32

33 Rubriknivåer för våra webbplatser I skolan går elever för att se lärare arbeta I skolan går elever för att se lärare arbeta I skolan går elever för att se lärare arbeta H1 font: AbrilText-Regular size: 56px line: 117% H2 font: AbrilText-Regular size: 41px line: 124% H3 font: AbrilText-Regular size: 31px line: 132% I skolan går elever för att se lärare arbeta I skolan går elever för att se lärare arbeta H4 font: AbrilText-Regular size: 21px line: 147% H5 font: AbrilText-Regular size: 18px line: 155% Exemplet är förminskat till 80% 33

34 Typografiexempel 1 I skolan går elever för att se lärare arbeta 2 3 Vi rekommenderar lärare att läsa Mathematics inside the black box som är ett litet hä e som belyser bedömning för lärande i matematikklassrummet. Hä ets viktigaste punkt är hur lärare kan undervisa så att varje elev är aktiv i sitt eget lärande. I matematikklassrummet finns det en tydlig tendens till att det är läraren som arbetar mest och att eleverna tittar på. Är skolan en plats som elever går till för att se lärare arbeta? I den bästa av världar arbetar både lärare och elev. Hur ska vi skapa ett klassrumsklimat där alla får möjlighet att delta aktivt i arbetet och därmed ett lärande? Det är nog vad alla pedagoger strävar e er och det måste var möjligt. 1 Rubrik H1 font: AbrilText-Regular size: 56px line: 117%/ 61px; 2 Ingresstext font: SourceSansPro-Semibold size: 18px line: 155% /28px; 3 Brödtext font: SourceSansPro-Light; size: 18px line: 155%/ 28px; Exemplet är förminskat till 80% 34

35 Ikoner Ett ikonpaket för Huddinge kommuns webbplatser finns framtaget. Kontakta webbansvarig på kommunstyrelsens förvaltning för att få tillgång till den senaste versionen. Kultur och fritid Stöd och omsorg Miljö och samhällsbyggnad Övriga verksamheter Skola 35

36 Vi hjälper till! kontakta huddinge kommuns kommunikatörer så hjälper vi till med råd och stöd enligt Huddinge kommuns grafiska profil.

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft. aloq.se Loxysoft AB Post: Box 53, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan, Frösön Tel: 063-8 34 40 Fax: 063-40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.se Grafisk manual Loxysoft AB Text och design: aloq AB, Östersund

Läs mer

Riktlinjer för Halmstads kommuns grafiska profil

Riktlinjer för Halmstads kommuns grafiska profil Riktlinjer för Halmstads kommuns grafiska profil 1 Bakgrund Vår grafiska profil är ett av flera hjälpmedel för att stärka varumärket Halmstad. Den skapar en enhetlig och professionell bild av Halmstads

Läs mer

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9 Grafisk Guide 1.0 Förord Den grafiska guiden ska fungera som en vägledning för allt profilmaterial; både för tryck och webb och såväl för extern som intern kommunikation. Rocklunda Restaurang & Konferens

Läs mer

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB Grafisk profil R AB Ransäters Invest AB Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger och

Läs mer

grafisk profil riktlinjer

grafisk profil riktlinjer grafisk profil riktlinjer Grafisk profil Riktlinjer för sammanhållet visuellt uttryck. Grafisk manual Instruktioner och tillämpningar för den grafiska profilen. Innehållsförteckning Inledning Varför en

Läs mer

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet.

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet. GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL Denna manual är framtagen för att göra allt material från Ockelbo Kommun enhetligt och tydligt. Det är ett hjälpmedel i det dagliga arbetet inom kommunen då brev, kallelser

Läs mer

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för både näringsliv och för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är

Läs mer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer En enhetlig profil är viktig för alla organisationer och ännu viktigare för en stor grupp av frivilliga. Då öppnas möjligheten för att alla känner samhörighet och vet åt vilket håll gruppen går. Det gör

Läs mer

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL INNEHÅLL Arvsfondsdelegationen Grafisk manual Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL - FÖR DIG SOM DRIVER ARVSFONDSPROJEKT: 2011 1 INNEHÅLL INNEHÅLL 2 LÄTT ATT

Läs mer

Grafisk handbok för Köpings kommun

Grafisk handbok för Köpings kommun Grafisk handbok för Köpings kommun Riktlinjer för extern och intern kommunikation Antagen av kommunstyrelsen 2013-11-14 sid 1 sid 2 Innehåll 1. Inledning 5 2. Vapnet 5 3. Logotyper och andra grafiska element

Läs mer

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar GRAFISK MANUAL INLEDNING Den här manualen beskriver hur vi arbetar med vår grafiska profil. I den hittar du allt från användandet av logotypen och hanterandet av färger och typografi, till mallar för utformning

Läs mer

2004-03-23 Grafisk profil

2004-03-23 Grafisk profil 2004-03-23 Grafisk profil 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 LOGOTYPENS UTSEENDE... 4 LOGOTYPEFÄRGER... 7 PLACERING AV LOGOTYPEN... 8 KOMMUNVAPNETS HISTORIK... 8 VÅGEN VÅRT GRAFISKA ELEMENT... 9 TYPSNITT...

Läs mer

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Grafisk profil för Kumla kommun Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Innehåll Vårt gemensamma ansikte utåt! 3 Logotyp - kommunvapnet 4-5 Logotyp - blomman 6-7 Profilsymboler 8 Typsnitt

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Grafisk profil Förord Hudiksvalls kommunvapen har gamla anor. De tre bockarna, som troligen härstammar från landskapsvapnet hälsingebocken, har använts sedan 1582. Vapnet

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida 3. Övergripande regler. Sida 4. Logotyp. Logotyp alternativ. Sida 5. Sida 6. Färger. Sida 7. Typsnitt.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida 3. Övergripande regler. Sida 4. Logotyp. Logotyp alternativ. Sida 5. Sida 6. Färger. Sida 7. Typsnitt. GRAFISK MANUAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande regler Logotyp Logotyp alternativ Färger Typsnitt Dekor och papper Visitkort Brevpapper Brevpapper internt Korrespondenskort Kuvert Sida 3 Sida 4 Sida 5

Läs mer

Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil

Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil Beslut: Rektor 2012-11-19 Revidering: - Dnr: DUC 2012/1645/10 Gäller fr. o m: 2012-11-19 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig för uppdatering:

Läs mer

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation.

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation. Hotell Grafisk Profil Vår grafiska profil är en viktig del av vår identitet och ett grundläggande verktyg i våra relationer. Därför är det avgörande att vi använder vår grafiska profil rätt och att alla

Läs mer

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator Världens bästa hälsa 2020 Profilmanual Profilmanual Indexator Innehåll Följ profilmanualen 3 Logotyp 4 Logotypanvändning 5 Friyta 6 Färger 7 Typografi 8 Typografi ersättningstypsnitt 9 Grafiskt mönster

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET

GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/1018 GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor Kommunikationsenheten, Gemensamma

Läs mer

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l Det ska synas att det är vi Vår gra ska pro l Vår gra ska pro l Inledning Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för barn och ungdomar med rörelsehinder och deras familjer. RBU

Läs mer

SWEBO Bioenergy Grafisk profil

SWEBO Bioenergy Grafisk profil SWEBO Bioenergy Grafisk profil Formsmedjan Reklam & Kommunikation Grafisk profil Den image vi har, det vill säga hur andra människor uppfattar vårt företag är ett resultat av alla de intryck vi gör på

Läs mer

Grafisk manual Version 1.0

Grafisk manual Version 1.0 Grafisk manual 2 0 / Innehåll 1 / Introduktion 1.1 / Syfte 2 / Grafisk manual 2.1 / Logotyp 2.1.1 Logotypens sammansättning 2.1.2 Storlekar & friyta 2.1.3 Användning 2.1.4 Strapline 2.1.5 Operatörslogotyper

Läs mer

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Innehåll Vad är en grafisk profil?... 3 Färger... 4 Profilfärg...4 Komplementfärger...4 Gråtoner...4 Tilläggsfärger...4 Färgkoder...5 SciLifeLabs logotyp...

Läs mer

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION PRESENTATION LOGOTYP / PAYOFF LOGOTYPEN Logotypen består av City i Samverkan och payoffen Utvecklar Stockholm City. Typsnittet/formen som används till texten City i Samverkan är detsamma som tidigare.

Läs mer

Primär. Sekundär. färger 1.0

Primär. Sekundär. färger 1.0 grafisk manual 1.0 färger Primär Den orangea färgen är Apelsinblommans husfärg och är tagen från apelsinen för att skapa en tydlig återkoppling till företagets namn. Orange är en energifylld färg som

Läs mer

grafisk Profilmanual yeos

grafisk Profilmanual yeos grafisk Profilmanual yeos 2011-08-05 INNEHÅLL Introduktion 01 Logotyp 02 typsnitt 03 färgpalett 04 01 Introduktion Profilmanualen hjälper den som kommunicerar med YEOS som avsändare att upprätthålla önskvärd

Läs mer

våra grafiska riktlinjer

våra grafiska riktlinjer Grafisk manual för distrikt & föreningar våra grafiska riktlinjer 2014-12-11 Version 1.0 Innehåll Förord 3 1. Logotyp 1.1 Primär logotyp 4 1.2 Sekundär logotyp 5 1.3 Friyta och placering 6 1.4 Välj rätt

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador GRAFISK MANUAL Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador Vikten av att ha grafiska riktlinjer I Insikt/Utsikt ryms en mängd olika aktörer såsom myndigheter och frivilligorganisationer.

Läs mer

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS 2011-03-01, 1 (5) 1.3 Inledning Syftet med den grafiska profilen är att göra GoldWing Club Sweden (GWCS) tydligt som avsändare. Med en enhetlig och konsekvent grafisk profil får vår tidning, våra profilprodukter,

Läs mer

Grafisk manual Våren 2014 Besök vår webb: www.lillahjartatipitea.se Eller maila på: info@lillahjartatipitea.se Vår grafiska manual Här hittar du riktlinjer och praktiska exempel på hur vår profil ska användas.

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3 Grafisk manual Förord 3 Välkommen till Grafisk manual för Vårgårda kommun Den grafiska manualen beskriver hur vi skall synas för att tydligt visa avsändaren - Vårgårda. Manualen innehåller information

Läs mer

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet.

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. Identitet Logotypen LO-TCO BISTÅNDSNÄMND bildar tillsammans med kartbilden

Läs mer

Grafisk profil. Gäller från den 1 september 2006. Beslutad den 13 juni 2006.

Grafisk profil. Gäller från den 1 september 2006. Beslutad den 13 juni 2006. Grafisk profil Gäller från den 1 september 2006. Beslutad den 13 juni 2006. Innehåll Varför är en grafisk profil så viktig? 3 Vem kontaktar jag om jag har frågor? 3 Partille kommuns logotyp 4 Logotypens

Läs mer

Grafisk profil - riktlinjer för dig

Grafisk profil - riktlinjer för dig Grafisk profil - riktlinjer för dig 1. Därför har vi en grafisk profil 3 1.1 Ansvar 3 1.2 En manual för dig 3 2. Logotyp 4 2.1 Olika alternativ 4 2.2 Tillåtna logotyper 4 2.3 Otillåtna logotyper 5 2.4

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015 Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 VÅR PROFIL Det här är en grafisk manual för Svenska Ridsportförbundet som talar om hur vi vill se

Läs mer

Varumärket - föreningens hjärta... 3. Logotyp... 4. Logotypens frizon... 5. Deviselement... 6. Profilfärger... 7. Primära färger...

Varumärket - föreningens hjärta... 3. Logotyp... 4. Logotypens frizon... 5. Deviselement... 6. Profilfärger... 7. Primära färger... 1 Varumärket - föreningens hjärta... 3 Logotyp... 4 Logotypens frizon... 5 Deviselement... 6 Profilfärger... 7 Primära färger... 7 Sekundära färger... 8 Tertiära färger... 9 Typsnitt & typografi... 10

Läs mer

Bilaga Digital profilmanual

Bilaga Digital profilmanual Bilaga Digital profilmanual Version 3 December 2011 SID 2 Innehåll Inledning... 3 Logotyp... 4 Placering... 4 Alternativ placering... 5 Färger... 6 Färgpalett... 6 Färganvändning... 7 Färghierarki... 8

Läs mer

A R K E S FI NJ A LI R T G IKR

A R K E S FI NJ A LI R T G IKR GRAFISKA RIKTLINJER INNEHÅLL 1 PROFILERING 2 LOGOTYPE 3 TYPOGRAFI 4 KORRESPONDENSMATERIAL 1PROFILERING PROFILERING ANVÄNDNING. Denna manual ska fungera som riktlinje för hur vi löpande arbetar med vår

Läs mer

Vår grafiska profil 2015.04

Vår grafiska profil 2015.04 Vår grafiska profil 2015.04 Logotyp och grafik 4 Vår logotyp 5 Logotypens olika varianter 6 Vår logotyp - ikon 7 Våra profilfärger 8 Logotypen BAS mot olika bakgrunder 9 Logotypen med juridisk avsändare

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER 1

GRAFISKA RIKTLINJER 1 GRAFISKA RIKTLINJER 1 ETT PARTITUR FÖR ÖGAT Det går kanske inte att jämföra grafiska riktlinjer med ett partitur. Men lite fritt tolkat kan man säga att en grafisk manual innehåller alla element som behövs

Läs mer

Bilaga Digital profilmanual

Bilaga Digital profilmanual Bilaga Digital profilmanual Version 1 Januari 2011 SID 2 Innehåll Inledning... 3 Logotyp... 4 Placering... 4 Alternativ placering... 5 Färger... 6 Färgpalett... 6 Färganvändning... 7 Färghierarki... 8

Läs mer

Grafisk manual. Innehåll. Kontakt: max@desmond.com

Grafisk manual. Innehåll. Kontakt: max@desmond.com Grafisk manual Innehåll Kontakt: max@desmond.com Förutsättningar Hoop skall ha en modern och sportig profil som skall vara denna manual trogen i allt formellt material som: Brev, Mejl, Instruktionsböcker

Läs mer

1 VÅR GRAFISKA PROFIL

1 VÅR GRAFISKA PROFIL VÅR GRAFISKA PROFIL 1 VARFÖR EN GRAFISK PROFIL? 2 Grafisk profil för Västerviks kommun För Västerviks kommun liksom för andra myndigheter, organisationer och företag är det viktigt på vilket sätt omvärlden

Läs mer

GRAFISK MANUAL 6/2012

GRAFISK MANUAL 6/2012 GRAFISK MANUAL 6/2012 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 01 Baselement Svenska folkpartiets logotyp Vår logo: dimensioner och skyddsområde Logoversioner och minimistorlek Logons användning Applikationer

Läs mer

Grafiska regler för Lekebergs kommun

Grafiska regler för Lekebergs kommun Grafiska regler för Lekebergs kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Datum: 2014-05-13 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Diarienummer: 13KS210 Policy Program Plan Riktlinje >Regler Regler 2 (18)

Läs mer

www.sef.se Förord/Introduktion Grundelement Grafisk manual Tillämpningar

www.sef.se Förord/Introduktion Grundelement Grafisk manual Tillämpningar Sid 1/16 Pangea design AB er med tillägg Grafisk manual Det är vi som är Elektrikerna och denna manual är vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vår identitet. Sid 2/16

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK. Grafisk manual

RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK. Grafisk manual RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK Grafisk manual Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionshinder. Vi arbetar för att de barn, ungdomar och vuxna

Läs mer

PMS Rubine Red C. PMS Process Black C 90%

PMS Rubine Red C. PMS Process Black C 90% PMS 227 C PMS Rubine Red C PMS 2415 C Version utan datumrad. Används endast i undantagsfall på produkter som återkommer från år till år. 2.1 Logotyp Versioner Versioner Logotypen finns, förutom i sitt

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 4 Vår logotyp 5 Våra färger 9 Vår typografi 11 Dekorelement 14 Bildspråk 18

Innehållsförteckning. Inledning 4 Vår logotyp 5 Våra färger 9 Vår typografi 11 Dekorelement 14 Bildspråk 18 Grafisk manual Innehållsförteckning Inledning 4 Vår logotyp 5 Våra färger 9 Vår typografi 11 Dekorelement 14 Bildspråk 18 Läs det här först! Välkommen till Teknikföretagens grafiska manual. Den är avsiktligt

Läs mer

Vår grafiska profil. Tanken bakom manualen

Vår grafiska profil. Tanken bakom manualen Tanken bakom manualen En språngbräda för Norsjö... Vi har tagit fram den grafiska manualen för att stärka vår identitet och ge Norsjö Kommun en tydlig profil gentemot våra medarbetare, kommunmedborgare,

Läs mer

Varumärkesplattform och grafisk manual 2015-05-13

Varumärkesplattform och grafisk manual 2015-05-13 Varumärkesplattform och grafisk manual Hej! Vad roligt att du läser Rinkaby Rörs varumärkesplattform. Andelen hemmafixare som fortfarande gör VVS-arbeten själva blir färre och färre. Mycket på grund av

Läs mer

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E Vår grafiska profil En klar och tydlig profil är viktig av många skäl. Den gör det lättare för omvärlden allmänheten, företag och organisationer, samarbetspartners, beslutsfattare och finansiärer att identifiera

Läs mer

Version 3.0 2012. Grafiska riktlinjer Nya Ostkustbanan

Version 3.0 2012. Grafiska riktlinjer Nya Ostkustbanan Version 3.0 2012 Grafiska riktlinjer Nya Ostkustbanan Nya Ostkustbanan ökar pulsen i hela Sverige Järnvägen mellan Gävle till Härnösand skulle kunna vara en pulsåder för tillväxt. Som knyter ihop Norrland

Läs mer

GRAFISK MANUAL 15-03-01

GRAFISK MANUAL 15-03-01 GRAFISK MANUAL 15-03-01 Grafisk manual för Sveden Trä Denna manual visar hur logotyp, typsnitt och profilfärger ska användas för att stärka varumärkets grafiska och visuella identitet. Här hittar du exempel

Läs mer

Vår grafiska profil 2015.04

Vår grafiska profil 2015.04 Vår grafiska profil 2015.04 Logotyp och grafik 4 Vår logotyp 5 Logotypens olika varianter 6 Vår logotyp - ikon 7 Våra profilfärger 8 Logotypen BAS mot olika bakgrunder 9 Logotypen med juridisk avsändare

Läs mer

Grafisk manual Annedal

Grafisk manual Annedal Grafisk manual Annedal 2009 STUDIO BUBBLAN AB WWW.BUBBLAN.SE Innehåll 2 sid 2 sid 3 sid 4 sid 5 sid 6 sid 7 sid 8 innehåll symbolen LOGOTYPen märket märkets PROPORTIONER TYPSNITT symbolen som dekor tillämpningsexempel:

Läs mer

Grafisk manual för Sveriges miljömål

Grafisk manual för Sveriges miljömål Grafisk manual för Sveriges miljömål GRAFISK MANUAL MILJÖMÅLEN, VERSION 1, SID 1 Det ska vara lätt för alla att kommunicera Sveriges miljömål! Många företag och myndigheter kommunicerar Sveriges miljömål,

Läs mer

kärnvärden & grafisk profil

kärnvärden & grafisk profil kärnvärden & grafisk profil 1 Studiefrämjandet ska vara en frigörande kraft för människors möjligheter i ett samhälle med respekt för naturens och kulturens mångfald. Studiefrämjandets vision antagen 2007

Läs mer

Grafisk profil & varumärkesbeskrivning

Grafisk profil & varumärkesbeskrivning Grafisk profil & varumärkesbeskrivning - en liten guide Varför en grafisk manual - och varför ett varumärke? Med den digitala teknikens frammarsch är möjligheterna att skapa och utforma egna dokument

Läs mer

Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker

Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker Riktlinjer för och lokala NyföretagarCentrum Framtagna av i samarbete med s Kvalitetsråd 1 Logotype Logotype s logotype består av

Läs mer

Innehåll. 03 Avstamp 04 Logotyp 06 Kommunvapnet. 07 Färger 08 Bildspråk 09 Bilder och tonläge. 10 Typografi 11 Kontorstryck 13 Faktablad

Innehåll. 03 Avstamp 04 Logotyp 06 Kommunvapnet. 07 Färger 08 Bildspråk 09 Bilder och tonläge. 10 Typografi 11 Kontorstryck 13 Faktablad Grafisk manual Innehåll 03 Avstamp 04 Logotyp 06 Kommunvapnet 07 Färger 08 Bildspråk 09 Bilder och tonläge 10 Typografi 11 Kontorstryck 13 Faktablad 14 PowerPoint 15 Informationsmaterial 17 Annonser 18

Läs mer

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5 GRAFISK MANUAL 2008 Den grafiska profilens grundpelare är logotypen som tillsammans med typografiska regler bildar en enhet som ger läsaren en tydlig signal om vem som är avsändaren Innehåll Förord - Grafiska

Läs mer

Grafisk manual. www.alteco.se

Grafisk manual. www.alteco.se Grafisk manual Inledning Alteco har sedan starten 1994 kommit att bli ett etablerat och välrenommerat konsultföretag i elbranschen. Ett företags utveckling sker alltid i samspel med omvärlden. I tider

Läs mer

Inledning. Kontaktperson. Nils Holmberg, 0709-68 44 68 nils.holmberg@sanocon.se

Inledning. Kontaktperson. Nils Holmberg, 0709-68 44 68 nils.holmberg@sanocon.se Grafisk guide Inledning SANOCON AB är sprunget ur Rodhe Miljö AB. Avsikten med namnbytet är att ge utrymme för att modernisera och bredda företagets erbjudanden och det ska även synas i den grafiska profilen.

Läs mer

High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld.

High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld. High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld. INNEHÅLL 1 En världsledande region inom Elkraftteknik 2 HVV:s kärnvärden och identitet 3 Logotyp 4 Profilfärger 5 Typografi 6 Layout 7 Avsändare

Läs mer

Grafsk Profl. Stilmanual för Astronomisk Ungdoms kommunikation

Grafsk Profl. Stilmanual för Astronomisk Ungdoms kommunikation Grafsk Profl Stilmanual för Astronomisk Ungdoms kommunikation Inledning Varför grafsk profl? Identifkation För att alla ska uppfatta att det är Astronomisk ungdom som står bakom ett meddelande måste vi

Läs mer

Grafisk profil för Ottenby Åkeri

Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil framtagen för Ottenby Åkeri utav designbyrån ADDinnovation 2006 Inledning Grafisk profil Den största vinsten med en enhetlig grafisk profil är att företagets

Läs mer

6 Vår grafiska profil

6 Vår grafiska profil Vår grafiska profil Om vår grafiska profil En grafisk profil uttrycker en organisations värderingar. Den signalerar också mål och ambitioner. Det är nämligen med organisationer som med människor, att vi

Läs mer

Hej! Innehållsförteckning. Inledning 3. Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11

Hej! Innehållsförteckning. Inledning 3. Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11 Grafisk manual Innehållsförteckning Inledning 3 Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11 Typografi Kommunikationsteckensnitt 12 Office och digital media 13 Färger

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER 2011 Rädda Barnens Ungdomsförbund Grafisk form: Rabash webb- och designbyrå Välkommen 03. Rädda Barnens Ungdomsförbund bildades i Sverige år 2003. Som namnet avslöjar

Läs mer

Gränsöverskridande samverkan

Gränsöverskridande samverkan 1 Grafisk Profil Denna grafiska manual är en hjälp för dig som jobbar i eller med Vårdsamverkan Fyrbodal för att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation med omvärlden. Vår logga, våra färger

Läs mer

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef Grafisk manual 3 Vår nya profil Neurologiskt Handikappades Riksförbund har fått en ny, tydlig grafisk profil. Logotypen med organisationens hela namn,den välkända nyckelpigan och den varma röda färgen

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag Grafisk manual Ett utdrag IDENTITET / PROFIL En ny grafisk profil som speglar våra värderingar. Vår huvuduppgift är att göra medlemsnytta och stärka medlemmarnas ställning som konsumenter. All vår verksamhet

Läs mer

G R A F I S K M A N U A L

G R A F I S K M A N U A L GRAFISK MANUAL 2008 03 01 VARFÖR EN GRAFISK MANUAL? Viktigast för en verksamhet är männi skorna inom organi sa - tionen och vad de gemensamt kan erbjuda sina upp drags - givare. Men även den grafiska formgivningen

Läs mer

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER Grafisk manual Falun Borlänge-regionen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp 4 Färger 6 Typsnitt 7 Bilder och budskap 8 Ordval 9 Profilmaterial 10 Avslutningsvis 11 2 Falun Borlänge-regionen Falun Borlänge-regionen

Läs mer

Vår visuella identitet

Vår visuella identitet Vår visuella identitet Vår visuella identitet En stark och tydlig visuell identitet är en viktig del för hur en avsändare uppfattas. SULF:s visuella identitet ska gå att identifieras såväl lokalt på universitet

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Production. Copyright Maria Häljestig Linder, Jesper Jacobsen, 2005

GRAFISK MANUAL. Production. Copyright Maria Häljestig Linder, Jesper Jacobsen, 2005 GRAFISK MANUAL Copyright Maria Häljestig Linder, Jesper Jacobsen, 2005 Innehållsförteckning Färger 1 Logotyp 2 Brevpapper 3 Visitkort 4 Kuvert 5 Informationsvykort 8 CD-omslag 9 Kollegieblock 10 Tygtryck

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL 1 GRAFISK PROFILMANUAL 3 Innehåll LOGOTYPEN 6 FÄRGER 8 TYPOGRAFI 10 ANNONS 12 ROLL-UP 13 VEPA/BANDEROLL 14 VISITKORT 15 BREVPAPPER/FAXBLAD 16 KUVERT 17 FLAGGOR 17 PROFILKLÄDER 18 WEBB 19 BILDMANÉR 20

Läs mer

Grafisk Profil. Innehåll: logotyp. teckensnitt/fonter. bilder

Grafisk Profil. Innehåll: logotyp. teckensnitt/fonter. bilder Grafisk Profil Innehåll: logotyp teckensnitt/fonter bilder logotyp KOMMUNVAPEN 1-FÄRG Vilhelminas kommunvapen ska i första hand användas i den information som hanteras av kommunanställda och där budskapet

Läs mer

Grafiska riktlinjer. Landstinget Gävleborgs 150-årsjubileum

Grafiska riktlinjer. Landstinget Gävleborgs 150-årsjubileum Grafiska riktlinjer Landstinget Gävleborgs 150-årsjubileum 1 Grafiska riktlinjer kring Landstinget Gävleborgs 150-årsjubileum Inledning Ett varumärke är något som berör, involverar och engagerar. Vare

Läs mer

Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013

Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013 Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013 Innehållsförteckning Den grafiska profilen 3 Varumärket 4 Färger 5 Logotype 6 Typsnitt 8 Bilder 10 Digitala plattformar 11 Kontorsmaterial 13 Profilprodukter

Läs mer

Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual Innehåll GRAFISK PROFILMANUAL 1 Inledning 2 Logotyp 3 Färger 4 Dekorelement 5 Typsnitt 6 Kontorstryck 7 Powerpoint-mall 8 Trycksaker 9 Annons 10 Webb Inledning. 1 Rätt utnyttjad bygger

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 GRAFISK MANUAL Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 Kapitel 8, Marknadsföring är tills vidare utelämnad då det tar tid att genomarbeta konsekvenserna för programblad och hemsida samt hur vi vill marknadsföra

Läs mer

Färger. Primärfäger. Komplementfärger

Färger. Primärfäger. Komplementfärger Grafisk manual Inledning är ett företag som anordnar naturnära aktiviteter med eller utan draghundar. Verksamheten genomsyras av ett ekologiskt tänk där verksamheten ska vara miljövänlig och hållbar. Verksamheten

Läs mer

Vreta Kluster. grafisk profil VERSION 1.0

Vreta Kluster. grafisk profil VERSION 1.0 Vreta Kluster grafisk profil VERSION 1.0 Introduktion Den grafiska profilen Profilmanualen ska hjälpa oss att: n göra kommunikationen enhetlig oavsett media n förmedla Vreta Klusters kärnvärden n skapa

Läs mer

Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen

Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen OM VÅR GRAFISKA PROFIL Grafisk Profil för Vägen ut! kooperativen En gemensam grafisk profil för Vägen ut! kooperativen är viktig för att ge ett enhetligt

Läs mer

Mallar 7 Malldokument 7 E-postmall 7 Visitkortsmall 7. Texter 9 Några enkla regler 9

Mallar 7 Malldokument 7 E-postmall 7 Visitkortsmall 7. Texter 9 Några enkla regler 9 Grafisk profil 2013 Nära i Kinda 3 Värdegrund 3 Tänk efter före 3 Grafiska element 4 Logotype 4 Typsnitt 5 Kindas färger 5 Kindas båge 6 Kindas komplementfält till bågen 6 Mallar 7 Malldokument 7 E-postmall

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Hjälpreda för grafisk produktion

GRAFISK MANUAL. Hjälpreda för grafisk produktion GRAFISK MANUAL Hjälpreda för grafisk produktion Förord Under verksamhetsåret 2008/2009 togs en ny logotyp och grafisk profil fram av PR-Utskottets Jonas Karlsson och Janne Poikulainen. Bakgrunden till

Läs mer

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual i korthet För frågor om vår design kontakta Helene Keskitalo, stab Information, tel 08 655 91 05 eller helene.keskitalo@sveaskog.se

Läs mer

02/&), profil(!.$"/+ handbok

02/&), profil(!.$/+ handbok profilhandbok INNEHÅLL Former och färger i vår anda 5 Vår logotyp och färger 6 Våra typsnitt och papper 7 Kontorstryck 8 Trycksaker 9 Brev, protokoll, kallelser 10 Nyhetsbrev 11 OH- och PowerPoint-mallar

Läs mer

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8 P R O F I L M A N U A L INNEHÅLL Vår grafiska identitet............... 3 Logotyper..................... 4 Färger........................ 5 Typografi...................... 6 Profilmaterial...................

Läs mer

Grafisk manual. för varumärket Västervik REGLER OCH RÅD

Grafisk manual. för varumärket Västervik REGLER OCH RÅD Grafisk manual för varumärket Västervik REGLER OCH RÅD Innehåll Varför en grafisk profil för Västervik?...3 Värdet av en gemensam grafisk identitet...4 Logotype...5 Variant på logotyp...7 Logotypen infälld

Läs mer

Skövdes skyddshelgon S:ta Elin

Skövdes skyddshelgon S:ta Elin Skövdes skyddshelgon S:ta Elin Vår profil. För att få en enhetlig profil och ett starkare varumärke är det viktigt att denna manual följs. Riktlinjerna har kommit till för att vi ska ge ett enhetligt och

Läs mer

/Nordens största varuhus/nordens største varehus/pohjoismaiden suurin tavaratalo/cdon.com. /grafisk manual

/Nordens största varuhus/nordens største varehus/pohjoismaiden suurin tavaratalo/cdon.com. /grafisk manual /Nordens största varuhus/nordens største varehus/pohjoismaiden suurin tavaratalo/cdon.com /grafisk manual /grafisk manual Ett samlat intryck ger ett bättre intryck, detta är anledningen till att denna

Läs mer

INLEDNING. Navigera dig genom manualens delar och avsnitt med hjälp av menyn till höger.

INLEDNING. Navigera dig genom manualens delar och avsnitt med hjälp av menyn till höger. GRAFISK MANUAL INLEDNING Denna grafiska manual för Backyard beskriver hur, när och vart text, bild och färg ska användas. Den är fram tagen för att kunna lyfta varumärket på bästa sätt i dess position

Läs mer

Grafisk profilhandbok

Grafisk profilhandbok Den bild vi förmedlar av oss själva är betydelsefull idag kanske mer än någonsin tidigare. Antagen av Kommunstyrelsen 122/2013 tillsammans med kommunikationsstrategi 2013 2014. Grafisk profilhandbok Av

Läs mer

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 2 Innehåll Tillsammans syns vi bättre! 4 SNURRORNA GRUNDELEMENTEN I VÅR GRAFISKA PROFIL 6 VÅRA FÄRGER 7 Bli en del av helheten 8 EXEMPEL PÅ HUR LOGGAN APPLICERAS

Läs mer