manual i n s t r u k t i o n e r o c h t i l l ä m p n i n g a r

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "manual i n s t r u k t i o n e r o c h t i l l ä m p n i n g a r"

Transkript

1 grafisk manual i n s t r u k t i o n e r o c h t i l l ä m p n i n g a r JUNI 2014

2 Inledning precis som i den grafiska profilen innehåller vår grafiska manual delar i fallande rangordning. I detta dokument finns tillämpningar med instruktioner och exempel som hjälper oss att öka tydligheten för invånare och anställda. Den grafiska manualen är ett levande dokument, som förblir digitalt för att kunna förändras efter kommunens behov. Reviderad juni 2014.

3 Innehållsförteckning Styrda tillämpningar Visitkort...4 Brevpapper...6 Kuvert...7 Meddelandelapp...8 E-post...9 Powerpoint...10 Rekryteringsannonser...12 Kungörelseannonser...12 Skyltar...14 Bilar...15 Bilder...16 Friare tillämpningar Trycksaker...19 Annonser...24 Profiltext...25 Roll-ups...26 Arbetskläder...27 Namnskyltar...27 Presentartiklar...27 Marknadsföring, artiklar...28 Webbtillämpningar Sidhuvud och logotyp...29 Färgpalett...30 Typsnitt...32 Rubriknivåer...33 Typografiexempel...34 Ikoner...35

4 Visitkort Framsida Roger Höglund Kommunikationsdirektör Kommunstyrelsens förvaltning Kommunikationsavdelningen Besök: Kommunalvägen 28 Post: Huddinge kommun Huddinge Fax: framsidan trycks alltid i färg. Beställningsinformation för visitkort finns på Insidan. Baksida Roger Höglund Director of Communications +46 (0) Municipality Board Administration Communications Department Visitors: Kommunalvägen 28 Mail: Huddinge kommun SE Huddinge Sweden Fax: +46 (0)

5 Visitkort baksida ibland räcker inte framsidan på visitkort för all information. Baksidan kan beställas med svart logotyp och information som inte ryms på framsidan, till exempel engelsk version eller kompletterande information för verksamheter. Vid samarbetsprojekt mellan flera aktörer kan även baksidan användas. Visitkortsbeställning görs via Insidan. Samkraft Huddinge är ett samarbetsprojekt mellan Huddinge Kommun, Polismyndigheten i Stockholms län och Stockholms läns landsting Anna Annasson Telefon e-post exempel på visitkort för ett sammarbetsprojekt mellan Huddinge kommun, Polismyndigheten i Stockholms län och Stockholms läns landsting. Besök: Post: www 5

6 Brevpapper Sidhuvud KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM 10 juni 2010 ERT DATUM referens ER referens SIDA 1(1) HANDLÄGGARE Anna Annasson Sidfot POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Kommunikationsavdelningen Huddinge besöksadress Kommunalvägen 28 Huddinge FAX telefon (VÄXEL) WEBB 6

7 Huddinge Kuvert C4, C5 H2 (fönsterkuvert), C Huddinge Huddinge Huddinge postens regler gör att vi på kuvert har ett undantag från regeln om logotypens skyddszon. 7

8 Meddelandelapp Roger Höglund Kommunikationsdirektör TELEFON & E-POST POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Kommunikationsavdelningen Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 Huddinge meddelandelapp beställer du via Insidan. 8

9 E-post Förinställd signatur för att vår e-post ska vara enkel att läsa avstår vi från att ändra bakgrundsfärg eller lägga till egna grafiska element, och vi använder svart brödtext. Vår e-postsignatur ligger på vit bakgrund och texten är i typsnittet Verdana med teckenstorlek 10 punkter. Ibland kan det vara aktuellt med en kampanjtext under e-postsignaturen i avvikande färg, exempelvis Följ oss på Facebook. Endast ett budskap åt gången får då visas. På finns beskrivet hur du ställer in din e-postsignatur. Roger Höglund Kommunikationsdirektör HUDDINGE KOMMUN Huddinge Kommunstyrelsens förvaltning Kommunikationsavdelningen Roger Höglund Director of Communications +46 (0) MUNICIPALITY OF HUDDINGE SE Huddinge Sweden Municipality Board Administration Communications Department 9

10 Powerpoint våra powerpointpresentationer kan användas som digitala presentationer på skärm eller projektor. Typsnittet som används är Arial. När du öppnar mallen ser du fält för rubrik och presentationstext. Powerpointbilder är till för att lyfta fram och förstärka budskapen i en presentation. För mycket text tar fokus från det som talaren säger, tänk därför på att hålla textmängden nere. Variant 1, liggande med logotyp och grafiskt element. 10

11 Variant 2, stående med logotyp och grafiskt element. Variant 3, enbart logotyp. Används för att visa större tabeller och/eller diagram då hela ytan behöver tas i anspråk. du hittar mallar för digitala presentationer liggande och stående via Arkiv/Nytt/Mina mallar i Powerpoint och på Insidan under Dokumentmallar. 11

12 Rekryteringsannonser Tryckta rekryteringsannonser Våra tryckta rekry teringsannonser kan produceras på två sätt. BERG som är vår upphandlade byrå för grafisk produktion gör annonser till ett fast pris och hjälper också till med bokning och publicering. Det är också möjligt att skapa rekryteringsannonser med hjälp av färdiga mallar i Indesign som finns att ladda ner från Det finns olika storlekar på mallarna som är anpassade för de vanligaste formaten. På varje förvaltning finns annonsansvariga du kan kontakta. Kommunikationsavdelningen kan också ge råd och stöd. På sidan 24 hittar du exempel på andra annonser. Digitala rekryteringsannonser Digitala rekry teringsannonser, så kallade banners på webbsidor, kan beställas via BERG. Kungörelseannonser Exempel på kungörelseannonser är annonsering av plan- och byggärenden. Kommunens logotyp ska alltid finnas med som en tydlig avsändare. I kungörelseannonser ska det alltid finnas en namngiven person att kontakta per telefon för eventuella frågor. 12

13 Exempel på rekryteringsannonser. Kommunstyrelsens förvaltning söker Utvecklare med erfarenhet och stort intresse för e-handel som vill vara med och skapa en hållbar framtid. Kultur- och fritidsförvaltningen söker Kulturstrateg som vill vara med och planera och utforma vårt kulturella utbud för barn och ungdomar. Senast den 30 juni vill vi ha din ansökan. Läs mer om tjänsterna på huddinge.se/ledigajobb Huddinge kommun kännetecknas av mångfald, omtanke och stark framåtanda. Tillsammans skapar vi en hållbar framtid för alla som bor och arbetar här. Huddinge kommun kännetecknas av mångfald, omtanke och stark framåtanda. Tillsammans skapar vi en hållbar framtid för alla som bor och arbetar här. Samhällsplanerare till exploateringsavdelningen Vi söker dig som vill vara med och utforma Huddinges framtid. Senast den 30 juni vill vi ha din ansökan. Läs mer om tjänsten på huddinge.se/ledigajobb Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen söker Landsskapsarkitekt till gatu- och trafikavdelningen Huddinge kommun kännetecknas av mångfald, omtanke och stark framåtanda. Tillsammans skapar vi en hållbar framtid för alla som bor och arbetar här. Som landskapsarkitekt deltar du i projektering och utbyggnad av parker, lekplatser och andra allmänna platser. I arbetet ingår också att vara projektledare för parkinvesteringsprojekt fram till bygghandling och därefter bidra med kompetens i genomförandet. Du deltar i planeringsarbeten för parkplan, lekplatsprogram, program för ljusdesign med mera. Du har avslutad din landskapsarkitektutbildning och har något års arbetslivserfarenhet inom facket. Stor vikt läggs vid samarbetsförmåga, att du är självgående och har ett sektorsövergripande synsätt. Senast den 30 juni vill vi ha din ansökan. Läs mer om tjänsten på huddinge.se/ledigajobb 13

14 Skyltar Skyltprogram för Huddinge kommun skyltprogrammet innehåller riktlinjer för kommunens skyltning och omfattar tio kategorier av skyltar. Programmet är uppdaterat med råd och riktlinjer för tillgänglighetsanpassade skyltar. Materialet finns på Insidan. Där finns även en lathund om arbetsgången som ett hjälpmedel för planering. Skyltprogrammet finns även på Upphandlingsavdelning IT-avdelning Servicekontor Lokalplaneringsavdelning Elevstödsenheten Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning - Bygglovavdelning - Gatu- och trafikavdelning - Gatu- och parkdriftavdelning - Mark- och exploateringsavdelning - Information Huddinge Miljö- och samhällsbyggnad - Lantmäteriavdelning - Miljötillsynsavdelning - Naturvårdsavdelning - Planavdelning - Stab Exempel på skyltar. 14

15 Bilar det ska synas att Huddinges bilar är kommunfordon, de ska vara vita och ha logotyp. Elbilar märks ut med budskapet Vi kör elbil, övriga miljöbilar med Vi kör miljöbil. Bilar som inte märks med verksamhetsnamn kan visa webbadressen. 15

16 Bilder Riktlinjer för fotografiska bilder Fotografiska bilder och bildspråk är viktiga delar när vi bygger Huddinge kommuns identitet. De bilder vi väljer att kommunicera är lika viktiga som våra texter och formgivningen. Genom ett tydligt bildspråk skapar vi igenkänning och stärker bilden av Huddinge. Vårt erbjudande Huddinge präglas av stark utveckling och erbjuder närhet till storstadens puls och vidsträckta naturområdens lugn samt vårt önskade läge utveckling, företagande och natur ska så långt det är möjligt speglas i våra bilder. Utförlig bildmanual finns på kommunens intranät Insidan Det finns en komplett manual på för dig som använder fotografisk bild i din kommunikation. Ledord för bilder Våra fyra ledord för bilder beskriver vilka känslor vi vill förmedla. Ledorden är Modiga, Aktiva, Mänskliga och Verkliga. Modiga människor, platser och företeelser som vi är stolta över och som på olika sätt utmärker sig. Modiga bilder förmedlar målmedvetenhet, stolthet, optimism och framtidstro. Aktiva bilder med rörelse och energi i. Aktiva bilder förmedlar puls och driv. Mänskliga bilder på människor, möten, blickar och känslor. Mänskliga bilder förmedlar omtänksamhet, delaktighet och närhet. Verkliga visar Huddinges mångfald av människor och miljöer. Verkliga bilder förmedlar trovärdighet och aktualitet. Vi undviker i möjligaste mån genrebilder på modeller och miljöer utanför Huddinge. 16

17 Fyra ledord för bilder MODIGA AKTIVA MÄNSKLIGA VERKLIGA FOTO: MAJA BRAND (MODIGA OCH MÄNSKLIGA), THOMAS HENRIKSON (AKTIVA OCH VERKLIGA). 17

18 Den önskade bilden av Huddinge UTVECKLING NATUR FÖRETAGANDE Foto: Wavebreakmedia, Mostphotos (UTVECKLING), Thomas Henrikson (NATUR), Erik Martensson (FÖRETAGANDE)

19 Trycksaker Våra trycksaker är viktiga bärare av vår identitet och vårt varumärke. De kan variera i form efter innehållets karaktär och syfte, men produkter som tillhör samma serie bör ha ett enhetligt utseende. Vi har delat in våra trycksaker i tre kategorier. Kategori 1 och 2 vinner av flera skäl på att standardiseras. Det förmedlar konsekvens, underlättar igenkänning och bidrar till förenklade rutiner och sänkta produktionskostnader. Kategori 3 har till uppgift att sticka ut och väcka uppmärksamhet under en kortare period och tillåts därför en större kreativ frihet utan att för den skull förlora sin avsändaridentitet. Kategori 1 Trycksaker som styr eller beskriver Huddinge kommuns verksamhet, exempelvis planer, program och policys. Gäller såväl övergripande som på förvaltningsnivå. Format 210x280 och 170x280. Texter och grafiska element som tonplattor ska ha våra profilfärger. På framsidan strävar vi efter att placera logotypen horisontellt centrerad. Kategori 2 Standardproducerade trycksaker för internt och externt bruk, till exempel faktablad och enkla foldrar. Format A4 (210x297), A5 (148x210) och A6 (105x148). Här arbetar vi företrädelsevis med vågen i rött och guld som grafiskt element. Olika vågelement kan laddas ner från Logotypen ska alltid finnas med på framsidan, den får dock inte placeras inuti vågelementet. Kategori 3 Övriga trycksaker. När du producerar trycksaker i denna kategori är friheten stor, men undvik formaten i kategori 1. Logotypen ska alltid finnas med på framsidan, placeringen är fri. Vi strävar efter att använda våra profilfärger i första hand. 19

20 Trycksaker Kategori 1: Trycksaker som styr eller beskriver Huddinge kommuns verksamhet format: 210x280 och 170x280. på framsidan strävar vi efter att placera logotypen horisontellt centrerad. 20

21 Trycksaker Kategori 2: Standardproducerade trycksaker, till exempel faktablad format: A4 (210x297), A5 (148x210) och A6 (105x148). på framsidan är logotypens placering fri. I de fall det är ett samverkansmaterial så kan samverkansparternas namn skrivas ut. 21

22 Trycksaker Kategori 3: Övriga när du producerar trycksaker i denna kategori är friheten stor. Men undvik formaten i kategori 1. logotypen ska finnas med på trycksakers framsidor, placeringen är fri. 22

23 Trycksaker Avsändare baksidor och sidfot logotypens placering på baksidor är styrd, med anvisningar om avsändarinformation. I de fall logotypen står ihop med enbart webbadressen, gör vi ett undantag från regeln om frizon och webbadressen flyttas upp motsvarande en halv frizon. I de fall det rör sig om samverkan kan fler logotyper stå som avsändare i trycksaken, se exempel 3. Men då utan webbadressen i anslutning till logo typerna. Kontaktuppgifter får sättas ut längre upp på sidan. Baksida, sidfot 25 mm Din avdelning eller förvaltning telefonnummer eller direktlänk Uppföljning och utvärdering Professor P O Wikström, kriminolog från Cambridge University, har varit med för att ge råd och stöd samt säkerställa kvaliteten i arbetet. FOU Södertörn har anlitats som uppföljnings och utvärderingsansvarig och för att sprida de erfarenheter Syntax som projektet Roman ger. 12/16 p. Kontakt Elisabeth Nilsson, utvecklingsavdelningen, Huddinge kommun, , e-post: Beställ slutrapporten Slutrapporten för projektet kan beställas från Lena Gammal, utvecklingsavdelningen, , e-post: Exempel 2, svartvit Exempel 1, färg Exempel 3, med flera avsändare Barn- och utbildningsförvaltningen Telefon:

24 Annonser Det finns många typer av annonser. På sidorna 12 och 13 finns information om våra rekryteringsannonser och kungörelseannonser. Vår helsidesannons Aktuellt i Huddinge i lokaltidningen Mitt i Huddinge utkommer 40 veckor om året och har en fast form enligt nedan. Här samordnar vi i möjligaste mån vår information till Huddingeborna. Se för mer information. Korta notiser Längre notiser Kulturevenemang Övriga annonser är friare i sin form men kommunens logotyp ska alltid finnas med, placeringen är fri. Vi strävar efter att använda våra profilfärger i första hand. Vågelementen kan användas, men det är inget krav. Det är viktigt att inte belasta enskilda annonser med för många budskap. Istället kan vi med fördel hänvisa till huddinge.se för mer information. 24

25 Profiltext Vi har en kommungemensam profiltext som vi använder i sammanhang där vi kan anta att det finns begränsad kunskap om vad Huddinge står för, exempelvis rekryteringsannonser, vissa pressmeddelanden och vissa annonser. Lång version Huddinge är huvudstadsregionens näst största kommun, med ett oslagbart läge där vackra natur- och friluftsområden möter storstadens bekvämligheter. Här finns Flemingsberg med högskolor och universitet, samt Skandinaviens största handelsplats Kungens kurva. Här finns goda förutsättningar för människor att utvecklas och må bra. Huddinge kommun kännetecknas av mångfald, omtanke och stark framåtanda. Tillsammans skapar vi en hållbar framtid för alla som bor och arbetar här. Kort version Huddinge kommun kännetecknas av mångfald, omtanke och stark framåtanda. Tillsammans skapar vi en hållbar framtid för alla som bor och arbetar här. 25

26 Roll-ups En roll-up är ett komplement till annan information. Den är till för att vi ska synas på håll och för att väcka intresse. Informationen på en roll-up vara begränsad. Kommunens logotyp ska vara väl synlig, helst i överkant men som lägst 50 cm över golvytan. 26

27 Arbetskläder om vi använder arbetskläder med kommunlogotypen placeras den på vänster sida. I de fall verksamhetsnamn finns med, placeras de på ärmen, ryggen eller på högersida fram. Använd typsnittet Linotype Syntax. Namnskyltar R efle x Namn Titel Namnskyltar beställs via Insidan och även mallen för att skriva ut namnen hittar du på Insidan. Presentartiklar Huddinge servicecenters presentartiklar hittar du på Insidan, dessa kan användas vid besök eller andra tillfällen då Huddinge kommun ska representeras. Här finns presenter av enklare slag, men även lite finare representationspresenter med kommunlogotypen. 27

28 Hela denna bilaga är en annons från Huddinge kommun Marknadsföring Stockholms bästa skidåkning sid 8 expansiva Hela denna bilaga är en annons från Huddinge kommun invånare under våren sid 2 När vi marknadsför Huddinge som geografiskt område vill vi att ortsnamnet ska framträda mer än kommunvapnet. På så sätt kan också andra aktörer i Huddinge, inte bara den kommunala organisationen, använda vårt material. Victoria Tolstoy: Jazzen i Huddinge lockar giganterna sid 14 Kungens kurva: Sveriges största shopping sid 18 FOTO: STIG ALMQVIST Flemingsberg: - från förort till stadsdel Entreprenörskap ända sid 6 ner till lågstadiet sid 16 Distribueras med Svenska Dagbladet januari 2012 FOTO: ERIK MÅRTENSSON expansiva Huddinge 1 Marknadsföringsprodukter Våra marknadsprodukter med ortsnamnet säljs av Huddinge servicecenter. På insidan hittar du produkter i olika priskategorier. 28

29 Webbtillämpningar Ämnen I undervisningen Bloggar Kalendarium Boka kultur Webben har snabbt blivit en bärande del i Huddinge kommuns kommunikation. Detta avsnitt avser tillämpningar för Huddinge kommuns webbplatser. För andra medier gäller vår grafiska profil och övriga Ämnen kapitel i denna Bloggar manual. I undervisningen Kalendarium Boka kultur Framtagande av nya fristående webbplatser ska Kontakt Genvägar Sök ske restriktivt och ska alltid stämmas av i ett tidigt skede med webbansvarig på kommunikationsenheten, kommunstyrelsens förvaltning. Se även kommunens webbriktlinjer. Sidhuvud och logotyp Kontakt Genvägar Sök Följande sidhuvud ska användas vid Ämnen I undervisningen Bloggar Kalendarium Boka kultur framtagande av nya webbplatser. I sidhuvudet är det fritt att använda någon av färgerna från den primära färgpaletten (se sid 30), undantaget den röda färgen som är reserverad för huddinge.se, Insidan och centrala digitala tjänster. I undantagsfall kan andra sidhuvuden förekomma, men kommunens logotyp ska alltid finnas med som en tydlig Kontakt avsändare Genvägar på webbplatsen. Sök Logotypen får inte vara mindre än 50 x 80 pixlar. Ämnen I undervisningen Bloggar Kalendarium Boka kultur Ämnen I undervisningen Bloggar Kalendarium Boka kultur Kontakt Genvägar Sök Kontakt Genvägar Sök Ämnen I undervisningen Bloggar Kalendarium Boka kultur Ämnen I undervisningen Bloggar Kalendarium Boka kultur Kontakt Genvägar Sök Kontakt Genvägar Sök Ämnen I undervisningen Bloggar Kalendarium Boka kultur Ämnen I undervisningen Bloggar Kalendarium Boka kultur Kontakt Genvägar Sök Kontakt Genvägar Sök Ämnen I undervisningen Bloggar Kalendarium Boka kultur I vissa fall behövs det ingen meny för webbplatsen. Det går då bra att ta bort det övre menypaketet. Även knapparna för Kontakt, Genvägar och Sök kan döljas. Kontakt Genvägar Sök Ämnen I undervisningen Bloggar Kalendarium Boka kultur 29 Kontakt Genvägar Sök

30 Färgpalett Med utgångspunkt i Huddinge kommuns profilfärger finns det komplementfärger avsedda för digitala kanaler. Dessa färger är optimerade för en digital miljö. Vi har även ett antal gradienter i färgpaletten som främst används för att skapa en känsla av djup. Primär färgpalett Rött RGB: HEX: #D64643 Aprikos RGB: HEX: #F2996F Sand RGB: HEX: #B3A28B Guld RGB: HEX: #BEAD80 Pistage RGB: HEX: #78B8B4 Svart RGB: HEX: #554F4F Sekundär färgpalett Består av ett antal grå toner som kan användas till typografering, dekorelement, bakgrundsfärger, tabeller, piktogram och dylikt. Grå 100 RGB: HEX: # Grå 80 RGB: HEX: # Grå 60 RGB: HEX: #BCBEC0 Grå 40 RGB: HEX: #E6E7E8 Grå 20 RGB: HEX: #EEEEEE Grå 10 RGB: HEX: #F1F2F2 30

31 Gradienter Gradienterna utgår alltid från den primära färgpaletten, och håller sig till de intervaller som visas här. Gradienterna är linjära och är skapade av två färger som möts. Gradienterna kan vara vända åt vilket håll som helst, så länge de är linjära och inte radiella. Gradienterna kan användas på rubriktexter, kortare brödtexter, grafiska element och som bakgrundsfärg i layouter. Rött Guld HEX: #D64643 HEX: #F2996F HEX: #BEAD80 HEX: #DECCA2 Aprikos Pistage HEX: #F2996F HEX: #FDCB7B HEX: #78B8B4 HEX: #B7DDCA Sand Svart HEX: #B3A28B HEX: #E6D0B3 HEX: #554F4F HEX: #D8D8D8 31

32 Typsnitt För Huddinge kommuns digitala kanaler används typsnitt som är särskilt anpassade för god läsbarhet på såväl webben som i en mobil enhet. Abril text används i huvudsak till rubriker. Abril Text Regular A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z = _ + < >? /., : Abril Text Regular Italic A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z = _ + < >? /., : Source Sans Pro är en sans serif som är tydlig och lättläst. Används för ingresser och brödtext men också för gränssnittselement som knappar och menyer. Sans Pro Light Sans Pro Regular Sans Pro Semibold Sans Pro Light Italic Sans Pro Regular Italic Sans Pro Semibold Italic Sans Pro Regular A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z = _ + < >? /., : Sans Pro Regular Italic A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z = _ + < >? /., : 32

33 Rubriknivåer för våra webbplatser I skolan går elever för att se lärare arbeta I skolan går elever för att se lärare arbeta I skolan går elever för att se lärare arbeta H1 font: AbrilText-Regular size: 56px line: 117% H2 font: AbrilText-Regular size: 41px line: 124% H3 font: AbrilText-Regular size: 31px line: 132% I skolan går elever för att se lärare arbeta I skolan går elever för att se lärare arbeta H4 font: AbrilText-Regular size: 21px line: 147% H5 font: AbrilText-Regular size: 18px line: 155% Exemplet är förminskat till 80% 33

34 Typografiexempel 1 I skolan går elever för att se lärare arbeta 2 3 Vi rekommenderar lärare att läsa Mathematics inside the black box som är ett litet hä e som belyser bedömning för lärande i matematikklassrummet. Hä ets viktigaste punkt är hur lärare kan undervisa så att varje elev är aktiv i sitt eget lärande. I matematikklassrummet finns det en tydlig tendens till att det är läraren som arbetar mest och att eleverna tittar på. Är skolan en plats som elever går till för att se lärare arbeta? I den bästa av världar arbetar både lärare och elev. Hur ska vi skapa ett klassrumsklimat där alla får möjlighet att delta aktivt i arbetet och därmed ett lärande? Det är nog vad alla pedagoger strävar e er och det måste var möjligt. 1 Rubrik H1 font: AbrilText-Regular size: 56px line: 117%/ 61px; 2 Ingresstext font: SourceSansPro-Semibold size: 18px line: 155% /28px; 3 Brödtext font: SourceSansPro-Light; size: 18px line: 155%/ 28px; Exemplet är förminskat till 80% 34

35 Ikoner Ett ikonpaket för Huddinge kommuns webbplatser finns framtaget. Kontakta webbansvarig på kommunstyrelsens förvaltning för att få tillgång till den senaste versionen. Kultur och fritid Stöd och omsorg Miljö och samhällsbyggnad Övriga verksamheter Skola 35

36 Vi hjälper till! kontakta huddinge kommuns kommunikatörer så hjälper vi till med råd och stöd enligt Huddinge kommuns grafiska profil.

Primär färgpalett. Rött RGB: HEX: #A92B31. Guld RGB: HEX: #AD9469

Primär färgpalett. Rött RGB: HEX: #A92B31. Guld RGB: HEX: #AD9469 Huddinge Färger & gradienter Primär färgpalett Färg är en av de mest igenkännbara delarna av ett varumärke. I bästa fall kan det bli det element som omvärlden främst kopplar till företaget. Huddinge primära

Läs mer

GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN

GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN INNEHÅLL 2 3 4 5 6 7 8 8 8 Varför grafisk profil? Övergripande riktlinjer Logotyper Kommunvapen Tidaholmslogotyp Verksamhetsspecifika symboler Skyltar Mallar Audiell profil

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft. aloq.se Loxysoft AB Post: Box 53, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan, Frösön Tel: 063-8 34 40 Fax: 063-40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.se Grafisk manual Loxysoft AB Text och design: aloq AB, Östersund

Läs mer

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9 Grafisk Guide 1.0 Förord Den grafiska guiden ska fungera som en vägledning för allt profilmaterial; både för tryck och webb och såväl för extern som intern kommunikation. Rocklunda Restaurang & Konferens

Läs mer

Riktlinjer för Halmstads kommuns grafiska profil

Riktlinjer för Halmstads kommuns grafiska profil Riktlinjer för Halmstads kommuns grafiska profil 1 Bakgrund Vår grafiska profil är ett av flera hjälpmedel för att stärka varumärket Halmstad. Den skapar en enhetlig och professionell bild av Halmstads

Läs mer

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet.

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet. GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL Denna manual är framtagen för att göra allt material från Ockelbo Kommun enhetligt och tydligt. Det är ett hjälpmedel i det dagliga arbetet inom kommunen då brev, kallelser

Läs mer

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB Grafisk profil R AB Ransäters Invest AB Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger och

Läs mer

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande Vår grafiska manual Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande kunskapscentrum som ökar fram tidens brandsäkerhet

Läs mer

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för både näringsliv och för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Grafisk profil Förord Hudiksvalls kommunvapen har gamla anor. De tre bockarna, som troligen härstammar från landskapsvapnet hälsingebocken, har använts sedan 1582. Vapnet

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida 3. Övergripande regler. Sida 4. Logotyp. Logotyp alternativ. Sida 5. Sida 6. Färger. Sida 7. Typsnitt.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida 3. Övergripande regler. Sida 4. Logotyp. Logotyp alternativ. Sida 5. Sida 6. Färger. Sida 7. Typsnitt. GRAFISK MANUAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande regler Logotyp Logotyp alternativ Färger Typsnitt Dekor och papper Visitkort Brevpapper Brevpapper internt Korrespondenskort Kuvert Sida 3 Sida 4 Sida 5

Läs mer

grafisk profil riktlinjer

grafisk profil riktlinjer grafisk profil riktlinjer Grafisk profil Riktlinjer för sammanhållet visuellt uttryck. Grafisk manual Instruktioner och tillämpningar för den grafiska profilen. Innehållsförteckning Inledning Varför en

Läs mer

2004-03-23 Grafisk profil

2004-03-23 Grafisk profil 2004-03-23 Grafisk profil 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 LOGOTYPENS UTSEENDE... 4 LOGOTYPEFÄRGER... 7 PLACERING AV LOGOTYPEN... 8 KOMMUNVAPNETS HISTORIK... 8 VÅGEN VÅRT GRAFISKA ELEMENT... 9 TYPSNITT...

Läs mer

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL INNEHÅLL Arvsfondsdelegationen Grafisk manual Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL - FÖR DIG SOM DRIVER ARVSFONDSPROJEKT: 2011 1 INNEHÅLL INNEHÅLL 2 LÄTT ATT

Läs mer

GRAFISK MANUAL WALLOXSTRAND

GRAFISK MANUAL WALLOXSTRAND GRAFISK MANUAL WALLOXSTRAND WALLOXSTRAND INTRODUKTION VARUMÄRKET WALLOXSTRAND För att förstärka och förtydliga varumärket Walloxstrand behövs en tydlig och gemensam hållen identitet. Den grafiska profilen

Läs mer

Grafisk handbok för Köpings kommun

Grafisk handbok för Köpings kommun Grafisk handbok för Köpings kommun Riktlinjer för extern och intern kommunikation Antagen av kommunstyrelsen 2013-11-14 sid 1 sid 2 Innehåll 1. Inledning 5 2. Vapnet 5 3. Logotyper och andra grafiska element

Läs mer

Detta är inte en ny grafisk profilhandbok utan version 2.0 enklare, tydligare och med fokus på innehållet i kommunikationen, inte utseendet.

Detta är inte en ny grafisk profilhandbok utan version 2.0 enklare, tydligare och med fokus på innehållet i kommunikationen, inte utseendet. Grafisk profil 2.0 Vimmerby kommun tog fram en grafisk profil 2008 för att skapa en tydlighet i sin kommunikation. I samband med att en ny destinations-logotyp tagits fram har behovet att förenkla och

Läs mer

Grafisk manual Version 1.0

Grafisk manual Version 1.0 Grafisk manual 2 0 / Innehåll 1 / Introduktion 1.1 / Syfte 2 / Grafisk manual 2.1 / Logotyp 2.1.1 Logotypens sammansättning 2.1.2 Storlekar & friyta 2.1.3 Användning 2.1.4 Strapline 2.1.5 Operatörslogotyper

Läs mer

Primär. Sekundär. färger 1.0

Primär. Sekundär. färger 1.0 grafisk manual 1.0 färger Primär Den orangea färgen är Apelsinblommans husfärg och är tagen från apelsinen för att skapa en tydlig återkoppling till företagets namn. Orange är en energifylld färg som

Läs mer

VISUELL IDENTITET. för Svenska Dreverklubben. Förord. Version 1.1

VISUELL IDENTITET. för Svenska Dreverklubben. Förord. Version 1.1 VISUELL IDENTITET för Svenska Dreverklubben Förord Version 1.1 Januari 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING LOGOTYP TYPSNITT FÄRGER BILDSPRÅK KONTORSTRYCK TRYCKSAKER WEBBPLATS DIGITALT SKYLTMATERIAL PROFILPRODUKTER

Läs mer

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator Världens bästa hälsa 2020 Profilmanual Profilmanual Indexator Innehåll Följ profilmanualen 3 Logotyp 4 Logotypanvändning 5 Friyta 6 Färger 7 Typografi 8 Typografi ersättningstypsnitt 9 Grafiskt mönster

Läs mer

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation.

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation. Hotell Grafisk Profil Vår grafiska profil är en viktig del av vår identitet och ett grundläggande verktyg i våra relationer. Därför är det avgörande att vi använder vår grafiska profil rätt och att alla

Läs mer

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar GRAFISK MANUAL INLEDNING Den här manualen beskriver hur vi arbetar med vår grafiska profil. I den hittar du allt från användandet av logotypen och hanterandet av färger och typografi, till mallar för utformning

Läs mer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer En enhetlig profil är viktig för alla organisationer och ännu viktigare för en stor grupp av frivilliga. Då öppnas möjligheten för att alla känner samhörighet och vet åt vilket håll gruppen går. Det gör

Läs mer

Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun. Version 1.5 - maj 2013

Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun. Version 1.5 - maj 2013 Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun Version 1.5 - maj 2013 Innehåll Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun 2 Om denna manual 3 Logotypen 4 Logotypen - 3 olika varianter 5 Logotyp

Läs mer

Policy och riktlinje för Göteborgs Stads grafiska profil (H 2002:26, P 2002-02-28 13) (KF 2015-09-10, 21, H 116)

Policy och riktlinje för Göteborgs Stads grafiska profil (H 2002:26, P 2002-02-28 13) (KF 2015-09-10, 21, H 116) (Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2015-12-09) Göteborgs Stad Kommunikation Gemensamt för staden Policy och riktlinje för Göteborgs Stads grafiska profil - Vision/program/plan N010G00357 Version:

Läs mer

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN INLEDNING En region, ett varumärke, många möjligheter Den grafiska manualen beskriver Region Jönköpings läns visuella identitet, det vill säga hur vi presenterar

Läs mer

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Grafisk profil för Kumla kommun Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Innehåll Vårt gemensamma ansikte utåt! 3 Logotyp - kommunvapnet 4-5 Logotyp - blomman 6-7 Profilsymboler 8 Typsnitt

Läs mer

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l Det ska synas att det är vi Vår gra ska pro l Vår gra ska pro l Inledning Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för barn och ungdomar med rörelsehinder och deras familjer. RBU

Läs mer

Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil

Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil Beslut: Rektor 2012-11-19 Revidering: - Dnr: DUC 2012/1645/10 Gäller fr. o m: 2012-11-19 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig för uppdatering:

Läs mer

VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010. grafısk manual

VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010. grafısk manual VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010 grafısk manual Om grafıska manualen Ett viktigt led i vårt informationsarbete är att ha ett gemensamt utseende. Att vara konsekvent med logotype, typsnitt och färger ger tydlighet

Läs mer

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011 Grafisk profil Eslövs kommun 2011 1 Innehåll Syftet med en grafisk profil... 3 Vårt stadsvapen... 4 Vår logotyp... 5 Designelement... 6 Våra profilfärger... 7 Logotypen i färg, i svart och i vitt... 8

Läs mer

GRAFISKT PROFILPROGRAM TESKEDSORDEN

GRAFISKT PROFILPROGRAM TESKEDSORDEN GRAFISKT PROFILPROGRAM INLEDNING Hur handlar en människa när det börjar brinna, på tre olika sätt enligt Amos Oz: 1. Hon springer från eldsvådan så fort hon bara kan och struntar i alla dem som inte kan

Läs mer

grafisk Profilmanual yeos

grafisk Profilmanual yeos grafisk Profilmanual yeos 2011-08-05 INNEHÅLL Introduktion 01 Logotyp 02 typsnitt 03 färgpalett 04 01 Introduktion Profilmanualen hjälper den som kommunicerar med YEOS som avsändare att upprätthålla önskvärd

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador GRAFISK MANUAL Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador Vikten av att ha grafiska riktlinjer I Insikt/Utsikt ryms en mängd olika aktörer såsom myndigheter och frivilligorganisationer.

Läs mer

Grafisk manual. för ökad tydlighet. Användning av logotyp. Om den reviderade upplagan. En enda gemensam logotyp

Grafisk manual. för ökad tydlighet. Användning av logotyp. Om den reviderade upplagan. En enda gemensam logotyp Grafisk manual för ökad tydlighet Om den reviderade upplagan Kommunikationspolicyn och den grafiska manualen antogs 2003. Användningen av logotyper reviderades något i oktober 2010. Det ekumeniska arbetet

Läs mer

Grafisk manual 1.0 2009-10-07

Grafisk manual 1.0 2009-10-07 Grafisk manual 1.0 2009-10-07 Innehåll Logotyp... 3 Profilfärger... 4 Symbolen... 4 Typografi... 5 Svenska Vård i text... 6 Svenska Vård Grafisk manual 1.0 2 Logotyp Svenska Vårds logotyp finns i två versioner.

Läs mer

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS 2011-03-01, 1 (5) 1.3 Inledning Syftet med den grafiska profilen är att göra GoldWing Club Sweden (GWCS) tydligt som avsändare. Med en enhetlig och konsekvent grafisk profil får vår tidning, våra profilprodukter,

Läs mer

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION PRESENTATION LOGOTYP / PAYOFF LOGOTYPEN Logotypen består av City i Samverkan och payoffen Utvecklar Stockholm City. Typsnittet/formen som används till texten City i Samverkan är detsamma som tidigare.

Läs mer

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet.

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. Identitet Logotypen LO-TCO BISTÅNDSNÄMND bildar tillsammans med kartbilden

Läs mer

Grafisk manual Våren 2014 Besök vår webb: www.lillahjartatipitea.se Eller maila på: info@lillahjartatipitea.se Vår grafiska manual Här hittar du riktlinjer och praktiska exempel på hur vår profil ska användas.

Läs mer

GUIDELINES - TILLÄMPNINGSGUIDER

GUIDELINES - TILLÄMPNINGSGUIDER GRAFISK MANUAL 1 INLEDNING Den grafiska manualen är ett viktigt verktyg för alla som arbetar med kommunikation för Smartfront. Manualen är till för att underlätta arbetet med trycksaker och marknadsföring

Läs mer

våra grafiska riktlinjer

våra grafiska riktlinjer Grafisk manual för distrikt & föreningar våra grafiska riktlinjer 2014-12-11 Version 1.0 Innehåll Förord 3 1. Logotyp 1.1 Primär logotyp 4 1.2 Sekundär logotyp 5 1.3 Friyta och placering 6 1.4 Välj rätt

Läs mer

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Innehåll Vad är en grafisk profil?... 3 Färger... 4 Profilfärg...4 Komplementfärger...4 Gråtoner...4 Tilläggsfärger...4 Färgkoder...5 SciLifeLabs logotyp...

Läs mer

VARUMÄRKESMANUAL. 2013.07.12 Version 0.9

VARUMÄRKESMANUAL. 2013.07.12 Version 0.9 VARUMÄRKESMANUAL 2013.07.12 Version 0.9 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Ett starkt varumärke Tillsammans har vi skapat ett nytt varumärke 1177 Vårdguiden Ett starkt varumärke Vår varumärkesplattform

Läs mer

Grafisk manual KORTVERSION 2015

Grafisk manual KORTVERSION 2015 Grafisk manual KORTVERSION 2015 Innan du börjar I den här manualen har vi samlat de viktigaste rekommendationerna för hur du använder logotyp, färger och typsnitt för Högskolan i Borås grafiska profil.

Läs mer

VARFÖR BEHÖVER SSDF REGLER FÖR SIN GRAFISKA PROFIL?

VARFÖR BEHÖVER SSDF REGLER FÖR SIN GRAFISKA PROFIL? VÅR GRAFISKA PROFIL VARFÖR BEHÖVER SSDF REGLER FÖR SIN GRAFISKA PROFIL? Det är mycket viktigt för en organisation, oavsett om det är ett företag eller ett ideellt idrottsförbund, att alltid visa samma

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET

GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/1018 GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor Kommunikationsenheten, Gemensamma

Läs mer

A R K E S FI NJ A LI R T G IKR

A R K E S FI NJ A LI R T G IKR GRAFISKA RIKTLINJER INNEHÅLL 1 PROFILERING 2 LOGOTYPE 3 TYPOGRAFI 4 KORRESPONDENSMATERIAL 1PROFILERING PROFILERING ANVÄNDNING. Denna manual ska fungera som riktlinje för hur vi löpande arbetar med vår

Läs mer

Grafisk manual. Studentkåren i Sundsvall 2013

Grafisk manual. Studentkåren i Sundsvall 2013 Grafisk manual Studentkåren i Sundsvall 2013 STUDENTKÅREN I SUNDSVALL GRAFISK MANUAL INLEDNING 2 Inledning Detta dokument reglerar Sundsvalls studentkårs grafiska profil med logotyper, typsnitt, färger

Läs mer

SWEBO Bioenergy Grafisk profil

SWEBO Bioenergy Grafisk profil SWEBO Bioenergy Grafisk profil Formsmedjan Reklam & Kommunikation Grafisk profil Den image vi har, det vill säga hur andra människor uppfattar vårt företag är ett resultat av alla de intryck vi gör på

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER 1

GRAFISKA RIKTLINJER 1 GRAFISKA RIKTLINJER 1 ETT PARTITUR FÖR ÖGAT Det går kanske inte att jämföra grafiska riktlinjer med ett partitur. Men lite fritt tolkat kan man säga att en grafisk manual innehåller alla element som behövs

Läs mer

Inledning 4 6. Märke. Typsnitt 7 9. 10. Färger

Inledning 4 6. Märke. Typsnitt 7 9. 10. Färger GRAFISK PROFIL INNEHÅLL 3. Inledning 4 6. Märke Huvudmärke. Varianter. Tillämpning. 7 9. Typsnitt Huvudtypsnitt. Webbtypsnitt. 10. Färger Huvudfärger. Komplementfärger. Webbfärger INLEDNING Den grafiska

Läs mer

GRAFISK MANUAL 6/2012

GRAFISK MANUAL 6/2012 GRAFISK MANUAL 6/2012 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 01 Baselement Svenska folkpartiets logotyp Vår logo: dimensioner och skyddsområde Logoversioner och minimistorlek Logons användning Applikationer

Läs mer

Nu blir vi ännu snyggare! Umeå universitet byter profil

Nu blir vi ännu snyggare! Umeå universitet byter profil Nu blir vi ännu snyggare! Umeå universitet byter profil Göran Sandberg Rektor Universitetsledningen Umeå universitet 901 87 Umeå Telefon 090-786 53 50 rektor@adm.umu.se Umeå universitet har fått en ny

Läs mer

Lampladan City. Grafisk manual

Lampladan City. Grafisk manual Grafisk manual Innehåll 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Introduktion Logotyp Logotyp: Färgalternativ Logotyp: Färgalternativ Färger Färger: Förklaring Grafisk dekor Typografi Typografi: Tillämpling

Läs mer

Logotyp. Logotyp med förvaltningsnamn. Frizon. Typsnitt. Färger. Futura Book ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

Logotyp. Logotyp med förvaltningsnamn. Frizon. Typsnitt. Färger. Futura Book ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö GRAFISK MANUAL Logotyp Landstinget Dalarnas logotyp består av två enheter, symbol och namn. Landstingets symbol är en kombination av bokstäverna L och D. De bildar en symbol som är enkel att använda och

Läs mer

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E Vår grafiska profil En klar och tydlig profil är viktig av många skäl. Den gör det lättare för omvärlden allmänheten, företag och organisationer, samarbetspartners, beslutsfattare och finansiärer att identifiera

Läs mer

Grafisk profil. Gäller från den 1 september 2006. Beslutad den 13 juni 2006.

Grafisk profil. Gäller från den 1 september 2006. Beslutad den 13 juni 2006. Grafisk profil Gäller från den 1 september 2006. Beslutad den 13 juni 2006. Innehåll Varför är en grafisk profil så viktig? 3 Vem kontaktar jag om jag har frågor? 3 Partille kommuns logotyp 4 Logotypens

Läs mer

INTRODUKTION TILL LOGOTYPEN

INTRODUKTION TILL LOGOTYPEN INTRODUKTION TILL LOGOTYPEN Greppa Näringen logotypen är den officiella avsändaren och vårt viktigaste verktyg. Logotypen har en klar och tydlig form som syns mycket bra i alla sammanhang. För att skydda

Läs mer

Grafisk profil EN KULTURSKOLA I RÖRELSE 2011 03 07 Denna grafiska manual tillhör festivalen En Kulturskola i Rörelse som arrangeras av Kulturskolan i

Grafisk profil EN KULTURSKOLA I RÖRELSE 2011 03 07 Denna grafiska manual tillhör festivalen En Kulturskola i Rörelse som arrangeras av Kulturskolan i Grafisk profil EN KULTURSKOLA I RÖRELSE 2011 03 07 Denna grafiska manual tillhör festivalen En Kulturskola i Rörelse som arrangeras av Kulturskolan i Göteborgs Stad. Bakgrund En Kulturskola i Rörelse är

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM OCH GRAFISK MANUAL

VARUMÄRKESPLATTFORM OCH GRAFISK MANUAL VARUMÄRKESPLATTFORM OCH GRAFISK MANUAL VARUMÄRKESPLATTFORM 3 4 5 6 Tillsammans bygger vi varumärket Karlskrona Varumärkesplattformen Det som gör platsen unik och känslan vi förmedlar Målgrupper och budskap

Läs mer

Bilaga Digital profilmanual

Bilaga Digital profilmanual Bilaga Digital profilmanual Version 3 December 2011 SID 2 Innehåll Inledning... 3 Logotyp... 4 Placering... 4 Alternativ placering... 5 Färger... 6 Färgpalett... 6 Färganvändning... 7 Färghierarki... 8

Läs mer

Del 1. Grundstenarna i vår profil GRAFISK PROFILMANUAL VERSION 2015:1

Del 1. Grundstenarna i vår profil GRAFISK PROFILMANUAL VERSION 2015:1 Del 1 Grundstenarna i vår profil GRAFISK PROFILMANUAL VERSION 2015:1 INNEHÅLL INNEHÅLL Tillsammans bygger vi ett starkt varumärke 3-4 Grundelement 5 Logotyp 6-7 Färger 8 Typografi 9 Bild och formspråk

Läs mer

Vår grafiska profil 2015.04

Vår grafiska profil 2015.04 Vår grafiska profil 2015.04 Logotyp och grafik 4 Vår logotyp 5 Logotypens olika varianter 6 Vår logotyp - ikon 7 Våra profilfärger 8 Logotypen BAS mot olika bakgrunder 9 Logotypen med juridisk avsändare

Läs mer

Varumärket - föreningens hjärta... 3. Logotyp... 4. Logotypens frizon... 5. Deviselement... 6. Profilfärger... 7. Primära färger...

Varumärket - föreningens hjärta... 3. Logotyp... 4. Logotypens frizon... 5. Deviselement... 6. Profilfärger... 7. Primära färger... 1 Varumärket - föreningens hjärta... 3 Logotyp... 4 Logotypens frizon... 5 Deviselement... 6 Profilfärger... 7 Primära färger... 7 Sekundära färger... 8 Tertiära färger... 9 Typsnitt & typografi... 10

Läs mer

Grafisk Profilmanual

Grafisk Profilmanual Grafisk Profilmanual bräcke kommuns profil Kommunens grafi ska profi l är en viktig del av kommunens profi lering. den uttrycker organisationens värderingar och den bidrar till både extern och intern identifi

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK. Grafisk manual

RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK. Grafisk manual RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK Grafisk manual Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionshinder. Vi arbetar för att de barn, ungdomar och vuxna

Läs mer

1 VÅR GRAFISKA PROFIL

1 VÅR GRAFISKA PROFIL VÅR GRAFISKA PROFIL 1 VARFÖR EN GRAFISK PROFIL? 2 Grafisk profil för Västerviks kommun För Västerviks kommun liksom för andra myndigheter, organisationer och företag är det viktigt på vilket sätt omvärlden

Läs mer

FÄRGER PALETT PRIMÄRA FÄRGER SEKUNDÄRA FÄRGER. pantone 529 c. pantone 130 c c=0 m=30 y=100 k=0. c=49 m=11 y=0 k=0 r=121 g=189 b=232 html 9bc1e4

FÄRGER PALETT PRIMÄRA FÄRGER SEKUNDÄRA FÄRGER. pantone 529 c. pantone 130 c c=0 m=30 y=100 k=0. c=49 m=11 y=0 k=0 r=121 g=189 b=232 html 9bc1e4 K S I F GRA L I F O PR FÄRGER PALETT PRIMÄRA FÄRGER pantone 292 c c=49 m=11 y=0 k=0 r=121 g=189 b=232 html 9bc1e4 pantone 368 c c=57 m=0 y=100 k=0 r=122 g=193 b=67 html 93b633 SEKUNDÄRA FÄRGER pantone

Läs mer

Grafisk Profil. Grafisk Profil Version 1.0 06/12-2005

Grafisk Profil. Grafisk Profil Version 1.0 06/12-2005 Grafisk Profil Gertruds grafiska profil är dess ansiktet utåt. För Gertruds kunder, samarbetspartners och medarbetare ska det vara lätt att identifiera budskap från Gertrud i olika medier. Logotpen är

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3 Grafisk manual Förord 3 Välkommen till Grafisk manual för Vårgårda kommun Den grafiska manualen beskriver hur vi skall synas för att tydligt visa avsändaren - Vårgårda. Manualen innehåller information

Läs mer

kärnvärden & grafisk profil

kärnvärden & grafisk profil kärnvärden & grafisk profil 1 Studiefrämjandet ska vara en frigörande kraft för människors möjligheter i ett samhälle med respekt för naturens och kulturens mångfald. Studiefrämjandets vision antagen 2007

Läs mer

Grafisk. Profilhandbok AKU - FYS. Akupunktur - Fysioterapi

Grafisk. Profilhandbok AKU - FYS. Akupunktur - Fysioterapi Grafisk IDENTITET Med en enhetlig profil blir företaget tydligare i omvärlden AKU -FYS har en stor verksamhet med kontaktytor mot i praktiken alla delar i samhället. I dessa kontakter är det viktigt att

Läs mer

Grafiska riktlinjer Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV 2011-08-31

Grafiska riktlinjer Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV 2011-08-31 Grafiska riktlinjer Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV 2011-08-31 Göteborgs miljövetenskapliga Centrum, GMV 2 Om GMV:s grafiska riktlinjer Om GMV:s grafiska riktlinjer GMV:s grafiska riktlinjer

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER 2011 Rädda Barnens Ungdomsförbund Grafisk form: Rabash webb- och designbyrå Välkommen 03. Rädda Barnens Ungdomsförbund bildades i Sverige år 2003. Som namnet avslöjar

Läs mer

EN GUIDE FÖR GRAFISK PROFIL

EN GUIDE FÖR GRAFISK PROFIL EN GUIDE FÖR GRAFISK PROFIL 1 Innehåll Grafisk profil 2 Uppdrag och kärnvärde 3 Tilltal och tonläge 3 Bildspråk 4 Logotypen 5 Ortnamnsmontering 6 Verksamhetslogotyper 6 Vinjetter 7 Typsnitt 8 Färgpalett

Läs mer

Inledning. Inledning. Namn

Inledning. Inledning. Namn Grafisk manual Inledning I den här manualen presenteras de beståndsdelar som utgör Stockholms Skridskoseglarklubbs visuella identitet, samt regler och riktlinjer hur de skall användas. Reglerna och riktlinjerna

Läs mer

Komplett logotyp Används alltid om det finns plats. Se regler om storlek.

Komplett logotyp Används alltid om det finns plats. Se regler om storlek. Grafisk profil Förord Den visuella identiteten är en viktig del av MOOSE varumärke. Att visa ett enhetligt formspråk skapar en större igenkänningsfaktor samtidigt som det påvisar varumärkets framställningssätt.

Läs mer

small phones for big people Grafisk manual Innehåll Förutsättningar small phones for big people En enhetlig grafisk profil 1 Logotyp

small phones for big people Grafisk manual Innehåll Förutsättningar small phones for big people En enhetlig grafisk profil 1 Logotyp Grafisk manual Innehåll Förutsättningar En enhetlig grafisk profil 1 Logotyp Cellulite s logotyp 2 Mini logga 3 Frizon 4 Storlek 5 Placering 5 Färger 2 Cellulite s färger 6 Typografi Cellulite s typografi

Läs mer

Manual för Eda kommuns grafiska profil

Manual för Eda kommuns grafiska profil Manual för Eda kommuns grafiska profil Grafisk manual för Eda kommun (av Smalltown Media 2009-10-29) 2(8) Syfte Denna manuals syfte är att ge en enhetlig grafisk form åt all extern och intern kommunikation

Läs mer

Grafisk profil för Charlott Zsoldos. Holistic Health Coach

Grafisk profil för Charlott Zsoldos. Holistic Health Coach Grafisk profil för Charlott Zsoldos Holistic Health Coach Innehållsförteckning 1. Logotype 2. Typsnitt 3. Annonsering 4. Imagebilder Logotype Charlott Zsoldos använder sig av två stycken olika logotyper.

Läs mer

Version 3.0 2012. Grafiska riktlinjer Nya Ostkustbanan

Version 3.0 2012. Grafiska riktlinjer Nya Ostkustbanan Version 3.0 2012 Grafiska riktlinjer Nya Ostkustbanan Nya Ostkustbanan ökar pulsen i hela Sverige Järnvägen mellan Gävle till Härnösand skulle kunna vara en pulsåder för tillväxt. Som knyter ihop Norrland

Läs mer

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5 GRAFISK MANUAL 2008 Den grafiska profilens grundpelare är logotypen som tillsammans med typografiska regler bildar en enhet som ger läsaren en tydlig signal om vem som är avsändaren Innehåll Förord - Grafiska

Läs mer

GRAFISK PROFIL HJÄLPREDA FÖR GRAFISK PRODUKTION

GRAFISK PROFIL HJÄLPREDA FÖR GRAFISK PRODUKTION GRAFISK PROFIL HJÄLPREDA FÖR GRAFISK PRODUKTION FÖRORD Synas på rätt sätt Den grafiska profilen är vårt ansikte utåt och den ger oss ett enhetligt utseende som stärker vårt varumärke. Genom att konsekvent

Läs mer

Högskolan på Åland Grafisk identitet

Högskolan på Åland Grafisk identitet Högskolan på Åland Grafisk identitet 1 Högskolan på Åland Grafisk identitet version: 3.3 24.11.2015 Högskolan på Åland, kommunikationsenheten kommunikation@ha.ax VÅR GRAFISKA IDENTITET Den här manualen

Läs mer

Grafisk manual för equmenia

Grafisk manual för equmenia Grafisk manual för equmenia - kommunicera för Guds skull omkänsla identitet medtanke Innehåll: Inledning...2 Syfte Grundregler Ansvar Logotyp...2 Alternativa logotyper Färgvarianter Frizon Placering Filformat

Läs mer

Grafisk profil för Kramfors kommun

Grafisk profil för Kramfors kommun grafisk profil Grafisk profil för Kramfors kommun Alla företag, organisationer och myndigheter är idag måna om att vårda sitt varumärke och sin visuella identitet. Det betyder att det är samma logotyp,

Läs mer

Grafisk profil - riktlinjer för dig

Grafisk profil - riktlinjer för dig Grafisk profil - riktlinjer för dig 1. Därför har vi en grafisk profil 3 1.1 Ansvar 3 1.2 En manual för dig 3 2. Logotyp 4 2.1 Olika alternativ 4 2.2 Tillåtna logotyper 4 2.3 Otillåtna logotyper 5 2.4

Läs mer

Grafisk manual för Sveriges miljömål

Grafisk manual för Sveriges miljömål Grafisk manual för Sveriges miljömål GRAFISK MANUAL MILJÖMÅLEN, VERSION 1, SID 1 Det ska vara lätt för alla att kommunicera Sveriges miljömål! Många företag och myndigheter kommunicerar Sveriges miljömål,

Läs mer

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER Grafisk manual Falun Borlänge-regionen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp 4 Färger 6 Typsnitt 7 Bilder och budskap 8 Ordval 9 Profilmaterial 10 Avslutningsvis 11 2 Falun Borlänge-regionen Falun Borlänge-regionen

Läs mer

Grafi sk profi l Mars 2008

Grafi sk profi l Mars 2008 Grafi sk profi l Mars 2008 Innehåll Ett ansikte utåt... 1 Alvesta kommuns logotype...2-3 Dagligt papper... 4 Visitkort... 4 Korrespondenskort... 5 Brevmallar... 6 Marknadsmaterial... 7 Annonser...8-9 Ett

Läs mer

6 Vår grafiska profil

6 Vår grafiska profil Vår grafiska profil Om vår grafiska profil En grafisk profil uttrycker en organisations värderingar. Den signalerar också mål och ambitioner. Det är nämligen med organisationer som med människor, att vi

Läs mer

Vår grafiska profil. Tanken bakom manualen

Vår grafiska profil. Tanken bakom manualen Tanken bakom manualen En språngbräda för Norsjö... Vi har tagit fram den grafiska manualen för att stärka vår identitet och ge Norsjö Kommun en tydlig profil gentemot våra medarbetare, kommunmedborgare,

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015 Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 VÅR PROFIL Det här är en grafisk manual för Svenska Ridsportförbundet som talar om hur vi vill se

Läs mer

www.sef.se Förord/Introduktion Grundelement Grafisk manual Tillämpningar

www.sef.se Förord/Introduktion Grundelement Grafisk manual Tillämpningar Sid 1/16 Pangea design AB er med tillägg Grafisk manual Det är vi som är Elektrikerna och denna manual är vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vår identitet. Sid 2/16

Läs mer

GRAFISK MANUAL FASTSTÄLLD AV FULLMÄKTIGE 2014-12-10

GRAFISK MANUAL FASTSTÄLLD AV FULLMÄKTIGE 2014-12-10 GRAFISK MANUAL Studentkåren i Borås Studentkåren i Borås 2014 Fastställd av fullmäktige 2014-12-10 Grafik: Studentkåren i Borås Layout: Paulina Olin Att användas som riktlinje av studentkårens interna

Läs mer