in l e d inledning ning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "in l e d inledning ning"

Transkript

1

2

3 inledning inledning

4 Grafisk manual för Stockholms stad. version Den grafiska manualen ska bidra till att arbetet med kommunikation kring stadens verksamheter ska bli enklare. inledning Vår grafiska manual ska vara till hjälp i arbetet med att tydliggöra Stockholms stads varumärke. Den ska också bidra till att arbetet med kommunikation kring stadens verksamheter blir enklare och tydligare, både internt och externt. Logotypen S:t Erik ska finnas med i all kommunikation. Då blir Stockholms stad en tydlig avsändare. Här finns regler, anvisningar och praktisk information om bland annat teckensnitt och textstorlekar, dekorelement, färger och bilder. Kort sagt, allt som är viktigt i det grafiska arbetet när staden är avsändare. Syftet är inte att begränsa kreativiteten. Tvärtom är målet att skapa utrymme för att arbeta med innehåll och budskap. Genom den mångsidiga verksamheten som vi bedriver i kommunen, möter vi människor i alla åldrar och livssituationer. Detta är en stad för alla. Vi skapar förutsättningar för människor att bo och arbeta i Stockholm. Utan vår organisation skulle staden som plats inte fungera. Vår mångsidiga verksamhet visar vi i vår visuella identitet i text och bild. Vi kallar den både OCH. Vår kommunikation utgår från vår värdegemenskap som innebär att vi är trovärdiga, tillgängliga och aktiva. Genom att agera och kommunicera i enlighet med den, bidrar vi till hur människor uppfattar staden. Värdegemenskapen tillsammans med en tydlig avsändare stärker vårt varumärke och bidrar till att skapa förtroende för vår verksamhet. Vår kommunikation ska genom vårt visuella och skriftliga språk uppfattas som tydligt, enkelt och tillgängligt. Det är därför viktigt att vi anpassar textstorlekar, läsbarhet och bildval efter målgrupp.

5 3 stadens övergripande mål för kommunikationen är: Vår kommunikation skapar förtroendefulla relationer med våra intressenter. stadens gemensamma budskap är: Stockholms stad, med alla sina verksamheter, gör huvudstaden till en attraktiv plats att bo och verka i, besöka och återvända till. Kommunikationspolicyn för Stockholms stad finns på kommunikation. stadens värdegemenskap är: Vår värdegemenskap innebär att vi är trovärdiga, tillgängliga och aktiva.

6 visuell identitet både och Stockholm kan beskrivas på många olika sätt. Stockholm är både OCH, Stockholm gör både OCH. Stadens övergripande budskap är att stadens alla verksamheter gör staden till en attraktiv huvudstad att bo och verka i, besöka och återvända till. Det övergripande budskapet ska stödjas av vår visuella identitet. Vi gör det genom att visa upp vad staden har att erbjuda, samtidigt som vi skapar känslan av en stad, Stockholms stad. Stockholm gör både OCH Staden ansvarar för så skilda frågor som att lösa den moderna storstadens trafikfrågor till att ge god omsorg och utbildning. Invånarna har kontakt med staden både centralt och lokalt. Stadshuset är den tydliga symbolen för stadens förvaltning samtidigt som medborgarna i sin stadsdel har dagliga kontakter med till exempel skola eller hemtjänst. Centralt och lokalt styre - både OCH. Stockholms stad finns för barn OCH vuxna. Staden värnar om asfalt OCH gräs. Staden ger möjlighet till vila OCH rörelse. alla delar som ingår i Stockholms stads visuella identitet vara tydliga och bidra till att skapa den uppfattningen. Tydlighet skapas genom få fasta grafiska element och genom att dessa element är distinkta och samtidigt funktionella. De grafiska elementen ska klara av att visualisera såväl den historiska som den nutida staden och att spegla vår värdegemenskap. Byggstenarna i den visuella identiteten är Logotypen S:t Erik Bestämda teckensnitt Grafisk manual för Stockholms stad. version inledning Stockholm är både OCH Stockholm är en stad med lummiga grönområden, idrottshallar och ett stort kulturutbud men också en storstad med tät trafik och stor inflyttning. Det finns en tydlig kontrast mellan historia och nutid. Stockholm är både gammal och ny. Staden har ett arv och en historia att förvalta samtidigt som vi driver utvecklingen framåt. Från byggnadsminnesvård till IT. Stockholm är både OCH. Möjligheter att kommunicera en mångsidig verksamhet Både OCH ger möjlighet att kommunicera Stockholms stads rika och mångsidiga verksamheter. Det ger samtidigt stort utrymme för flexibilitet och kreativitet inom ett tydligt ramverk. Stockholms stad och stadens kommunikation ska upplevas och uppfattas av våra intressenter som tillgänglig, trovärdig och aktiv. Därför måste En palett av färger Ett bildkoncept Dekorelement

7 5 framtidoch historia ytterstad och innerstad storstad och småstad park och parkering gammalt och nytt barn och vuxna arbetsplats och lekplats

8 historien om s:t erik S:t Erik är Stockholms stads logotyp och vapen. Sedan 1300-talet har han synts på stadens sigill. Enligt beslut i kommunfullmäktige är S:t Erik sedan 1997 den gemensamma och enda logotypen för Stockholms stad. S:t Erik genom tiderna Stockholm, som från början hade bilden av en befäst stad i sitt sigill, bytte så småningom ut denna mot bilden av S:t Erik. Det äldsta kända avtrycket är från 1376, en bild som återfinns i stora drag i det nuvarande vapnet. Först 1923 antog dåvarande stadsfullmäktige formellt S:t Erik som stadens symbol och 1934 faställde Kungl. Maj:t densamma. Sedan 1997 är S:t Erik den gemensamma och enda logotypen för Stockholms stad. Konstnären Yngve Berg formgav S:t Erik på 20-talet. Senare utvecklade och nytecknade hovgrafikern Karl-Erik Forsberg märket och det är den versionen som används idag. Dock i en reviderad version anpassad till dagens digitala miljöer. Grafisk manual för Stockholms stad. version inledning

9 7 Äldsta bevarade avdrag av S:t Erikssigillet (1376) S:t Erikssigillet från 1426 S:t Erikssigillet från 1680 Riksheraldikerns förslag den 7 november 1910 till Stockholms stads vapen Ett av konstnären Yngve Bergs första förslag till vapenoch sigilltyp för Stockholms stad karl-erik forsbergs version av s:t erik dagens reviderade version av s:t erik

10 logotyp & avsändare

11 2 S:t Erik, vår logotyp 10 Logotypvarianter 12 Storlek på logotypen 14 Logotypens frizon 16 Placering av logotyp 18 Andra produktionstekniker 20 Felaktig användning 22 Avsändare 24 Varianter avsändare 26 Nivåer avsändare 28 Kampanjsymboler 30 Samarbeten 32

12 S:t Erik, vår logotyp Grafisk manual för Stockholms stad. version logotyp och avsändare Logotypen är vårt främsta visuella kännetecken. Den tydliggör att Stockholms stad står bakom verksamheten eller informationen. S:t Erik är stadens gemensamma kvalitetsstämpel. Genom att konsekvent följa de riktlinjer som gäller för hur vi använder vår logotyp förstärker vi bilden av vad som ingår i Stockholms stad. Tillstånd för andra än stadens egna verksamheter att använda S:t Erik kan endast ges av kommunstyrelsen. Möjligheten att ge tillstånd för andra verksamheter än stadens egna att använda S:t Erik förekommer dock mycket sparsamt om än alls. Förutom att S:t Erik är logotyp för staden är S:t Erik varumärke för stadens verksamheter. Det är ett hjälpmedel för stockholmarna att identifiera verksamheter som helt eller delvis finansieras med skattemedel. Skulle tillstånd beviljas för andra företag utan koppling till stadens verksamheter att använda S:t Erik är risken stor att det utarmar S:t Erik som symbol för den service som stadens egna, eller på entreprenad drivna, verksamheter ger. För att bygga och vårda ett varumärke krävs ett konsekvent och långsiktigt agerande. Logotypen S:t Erik med textringen är varumärkesskyddad hos Patent- och Registreringsverket. Vapenbilden med S:t Erik är fastställd av Kungl. Maj:t och är därmed skyddad. Varken tillägg eller ändringar är tillåtna enligt upphovsrättsliga regler. Vår logotyp består av två element: namnet Stockholms stad och skölden med S:t Erik. Logotypen ska alltid användas i sin helhet, skölden med texten Stockholms stad runt om. Proportionerna mellan namnet och skölden får aldrig förändras. Logotypen får aldrig förvanskas och får endast användas i de versioner som visas i denna manual. Namnet eller skölden ska aldrig användas separat. Undantag är på flaggor samt på fastighetskontorets märkning av stadens byggnader. En reviderad version av S:t Erik har tagits fram och anpassats till dagens digitala miljöer. Revideringen gör logotypen tydligare framförallt i små storlekar. Logotypen är även justerad så att den uppfattas lika i färg och svart/vitt.

13 11 reviderad logotyp gammal logotyp För att ladda hem logotyporiginal går du in på: se/kommunikation. namnet SKÖLDEN MED S:T ERIK Justeringar i reviderad logotyp Teckensnittet har gjorts fetare detaljer i s:t erik har omarbetats svarta linjer har fått samma bredd

14 Logotypvarianter Logotypen finns i olika varianter beroende på produktionsmetod och antalet färger som finns till förfogande. Vid färgtryck, i annonser, trycksaker med mera, ska alltid färglogotyp användas. Mot mörka färger och bilder samt mönstrade bakgrunder är det viktigt att logotypen framstår i god kontrast. Därför bör logotypen med vit cirkel användas i dessa fall. Logotypen kan också återges i enbart svart vid svart-vita eller tvåfärgsproduktioner. S:t Eriks ansikte ska då alltid framträda i vitt. Färgkoder för logotypen i färg (blå, gul, svart): PMS C: 285, 109 (108 U), Pantone Black CMYK: , , NCS: S 2070-R90B, S 0580-Y, S 9000-N Använd i första hand logotyp frilagd i färg. Välj en bild- eller en färgbakgrund som gör det möjligt att använda den frilagda logotypen. Endast i de fall när bakgrunden är för mörk eller när logotypen försvinner mot bakgrundsbilden ska logotyp cirkel användas. Grafisk manual för Stockholms stad. version logotyp och avsändare

15 13 FÄRG LOGOTYP: sterik_frilagd_cmyk/pms SVART LOGOTYP: sterik_frilagd_svart CMYK står för Cyan (blått), Magenta (rött), Yellow (gult) och K (svart). Detta är de färger som används vid fyrfärgstryck i exempelvis annonser, trycksaker, affischer med mera. CMYK-färger beskrivs med en procentangivelse för varje färg. Exempel: CMYK C=91, M=43, Y=0, K=0 (blått). PMS står för Pantone Matching System. PMS-systemet används vid dekorfärgstryck. Det är vanligt att kombinera en dekorfärg med fyrfärgstryck för att säkerställa att exempelvis färgen i en logotyp framställs exakt. PMS används bland annat vid tryck av visitkort och korrespondenskort. Exempel: PMS 285 (blått). FÄRG LOGOTYP: sterik_cirkel_cmyk/pms SVART LOGOTYp: sterik_cirkel_svart Obs! Den grå plattan visar endast exempel på mörk bakgrund.

16 Storlek på logotypen Grafisk manual för Stockholms stad. version logotyp och avsändare Storleken anges i millimeter och beskriver logotypens bredd/höjd, dvs bokstävernas ytterkant. Grundstorleken är 100 mm. Detta gör det enkelt att förstora eller förminska logotypen för att passa ett specifikt mått. Logotypens minsta rekommenderade storlek är 10 mm (bredd/höjd på logotypen). Logotypvariant cirkel mäts också efter bredden på logotypen. Inte efter bredden på den vita cirkeln. Storleken på logotypen mäts efter hela bredden eller höjden. Logotypens breddoch höjdförhållande får aldrig ändras. Minsta storlek är 10 mm. Storlek på S:t Erik vid olika format Annons 2 spalt: mm Annons 3 spalt: mm Annons 4 spalt: mm A6: mm A5: mm A4: mm (broschyrer, annonser) A4: 22 mm (brevpapper) Tabloidformat ( mm): mm A3: mm Affisch cm: mm Affisch cm: mm Roll-ups: mm Utställningsvägg: < 250 mm

17 15 grundstorlek: 100 mm storlek grundstorlek: 100 mm Om du är osäker på vad som gäller för produktioner som avviker från nämnda enheter, kontakta kommunikationsstaben, stadsledningskontoret på telefon eller stadshuset.stockholm.se.

18 Logotypens frizon Runt logotypen finns en frizon. Frizonen är minimiavståndet till annan grafik, text eller bild. Samma minimiavstånd gäller till ytterkanten på de material där logotypen ska placeras. Frizonen är ett minimum; ju mer fri yta som finns runt logotypen, desto tydligare framträder den. För att frizonen ska vara lätt att använda finns den i form av en osynlig rektangel i alla digitala original. Syftet med frizonen är att text, adresser, dekorelement eller bilder inte ska riskera att uppfattas som en del av logotypen. Storleken på frizonen är alltid densamma som 25 procent av bredden på logotypen (se illustration). Grafisk manual för Stockholms stad. version logotyp och avsändare

19 25% 100% 25% 17 25% Tänk på att frizonen är ett minimum; ju mer fri yta som finns runt logotypen, desto tydligare framträder den. 25%

20 placering av logotyp På kontorstryck (brevpapper, visitkort med mera) placeras logotypen i övre vänstra hörnet. Där fungerar den som inledning och kommunicerar direkt att Stockholms stad är avsändare. På informations- och kommunikationsmaterial, exempelvis broschyrer och annonser, placeras logotypen med fördel i nederkant. S:t Erik kan, när den följs av avsändarinformation, antingen placeras centrerat eller till vänster. När S:t Erik är ensam placeras den till höger. På informations- och kommunikationsmaterial är det budskapet som är det centrala och därför bör logotypen placeras efter budskapet. Ta alltid hänsyn till riktlinjerna om frizonen runt logotypen och anvisningarna om dess storlek vid placering av logotypen. Grafisk manual för Stockholms stad. version logotyp och avsändare

21 19 skarpabyskolan skarpnäcks stadsdelsförvaltning skarpabyskolan skarpnäcks stadsdelsförvaltning placering i vänster överkant placering i vänster nederkant Fler exempel på placering av logotypen finns längre fram i den grafiska profilen. Logotypen kan även placeras i dekorelementet, den gula randen, läs mer på sidan 68. skarpabyskolan skarpnäcks stadsdelsförvaltning placering i höger nederkant placering centrerat i nederkant

22 Andra produktionstekniker Vid speciella tillfällen, till exempel i inredning eller på presentartiklar, kan logotypen produceras med hjälp av andra tekniker än tryckt färg. Dessa tekniker ger ett diskret och exklusivt intryck. Brodyr På kläder och andra textiler kan logotypen broderas. Var noga med att färgåtergivningen blir korrekt. Lackning Logotypen kan matt- eller blanklackeras för att skapa ett exklusivare intryck. Lacken kan vara färglös. Om färg används till lacken ska färgerna följa riktlinjerna för logotypens färgsättning. För att ge ett mer diskret och exklusivt intryck kan en präglad eller lackad logotyp användas. Frostning Logotypen framträder på glas, plexiglas eller transparent plast genom att opaciteten (genomskinligheten) förändras, till exempel som frost på en fönsterruta. Foliering Foliering kan användas på skyltar, fönster, fordon eller glasdörrar. På diplom kan logotypen i undantagsfall folieras i guld eller silver. Grafisk manual för Stockholms stad. version logotyp och avsändare Prägling Logotypen framträder som relief i det underliggande materialet. Denna metod kan i trycksaker kombineras med tryckt färg eller lack. Om färg används ska färgerna följa riktlinjerna om logotypvarianter se sidan 12.

23 21 Ta alltid hänsyn till riktlinjerna om frizonen runt logotypen och anvisningarna om dess storlek vid placering av logotypen. präglad logotyp frostad logotyp lackad logotyp

24 felaktig användning Här ser du några exempel på felaktig användning av logotypen. De gamla versionerna av logotypen ska från och med 1 oktober 2006 ersättas av de reviderade logotyperna som kan laddas ner från vårt intranät. All ny produktion ska använda de nya logotyperna, se sidan 13. Om du är osäker på hur du får använda logotypen, kontakta kommunikationsstaben, stadsledningskontoret. Logotypen får aldrig justeras eller förvanskas på något sätt. Grafisk manual för Stockholms stad. version logotyp och avsändare

25 23 avänd inte gamla logotypen i färg. avänd inte gamla logotypen i svart. använd inte gamla logotypen i vitt. Exempel på hur logotypen inte får användas i löpande texter eller rubriker. Om du är osäker på hur logotypen får användas, kontakta kommunikationsstaben, stadsledningskontoret på telefon eller stadshuset.stockholm.se. ändra inte färg/form på logotypen. använd inte logotypen i löpande text. skriv istället ut stockholms stad. använd inte vit logotyp. beskär inte logotypen. skapa inte mönster av logotypen. frilagd logotyp ska inte placeras mot för mörka bakgrunder.

26 Avsändare Logotypen S:t Erik är vår tydligaste avsändare och ska alltid finnas med i vår kommunikation. Inom Stockholms stad produceras en stor mängd trycksaker. I vissa sammanhang räcker det för mottagaren att veta att informationen kommer från Stockholms stad, men ibland behöver vi tydliggöra vem inom staden som är avsändare. Avsändartilläggen är till för att förenkla för mottagaren av informationen. Mottagare utanför Stockholms stad känner sällan till hur vi är organiserade, så för dem blir det bara svårt om vi är alltför detaljerade. Avsändaren placeras under eller till höger om logotypen, se modell på nästa sida. Avsändaren skrivs i Gill Sans MT, stil Normal (Regular) alternativt i Gill Sans Book. I e-post och andra digitala medier ska Stockholms stad vara tydlig i avsändaren. Det är allas ansvar att fylla i sin signatur för e-post. Denna information ska motsvara visitkortets uppgifter. Se sidan 82. Särprofilerade verksamheter Dessa beskrivs utförligt med exempel i kapitlet Bolag och övriga verksamheter, sidan 112. Generellt gäller nedanstående. Bolag Bolag inom Stockholms stad får använda Stockholms stads grafiska profil eller ha en egen profilering. Det innebär att bolag och verksamheter som bedrivs inom koncernen Stockholm Stadshus AB, får ha en egen logotyp och eget teckensnitt. Bolagen ska tydligt markera sin tillhörighet till Stockholms stad genom att logotypen S:t Erik alltid ska finnas med. undantagna verksamheter. Deras verksamheter får använda Stockholms stads grafiska profil eller ha en egen profilering. Det innebär att de får ha en egen logotyp och eget teckensnitt. De ska tydligt markera sin tillhörighet till Stockholms stad genom att logotypen S:t Erik alltid ska finnas med. Det gäller i all tryckt och digital kommunikation, trycksaker, kampanjer, visitkort, webbplatser med mera. Gymnasieskolorna Gymnasieskolorna ska följa stadens grafiska profil. S:t Erik ska alltid vara med för att visa på tillhörigheten till Stockholms stads kommunala skolor. Det gäller i all tryckt och digital kommunikation. De gymnasieskolor som har inarbetade egna symboler har möjlighet att arbeta med dessa i sin kommunikation. Rekommendationen är att skolans egen symbol/märke ska visas i svart eller vit. Grafisk manual för Stockholms stad. version logotyp och avsändare Vår webbadress ska finnas med på allt som produceras och placeras antingen i dekorelementet, den gula randen, eller tillsammans med kontaktinformationen. Undantagna verksamheter Liljevalchs, Stockholms stadsmuseum, Stockholms medeltidsmuseum, Kulturhuset, Stockholmia förlag och Brandförsvaret är profilmässigt

27 25% % trafikkontoret stadsmiljö Box 8311, Stockholm avsändarinformation centreras i höjdled med S:t Erik 15% 10%10% 10%10%10%10% Textstorlek vid 100% storlek på logotyp. 100% Förvaltning (Nivå 1) 62,2/70,6 pkt*, versaler Avdelning/enhet (Nivå 2) 41,6/54,7 pkt, versaler Eventuell adress 41,6/54,7 pkt, versal/gement * Textstorlek/radavstånd nämnd/förvaltning Avdelning/enhet trafikkontoret STADSMILJÖ förvaltning/avdelning centreras med S:t Erik 25% 15% 10%10%

28 varianter avsändare City of stockholm bromma district administration Vid utländsk korrespondens ändras ordningen på uppställningen. översta raden används för översättningen av stockholms stad. därefter avsändare och plats i organisationen i enlighet med den svenska uppställningen. idrottsförvaltningen fastighetsavdelningen webbadress placeras underst i fet stil i gemener (små bokstäver). Grafisk manual för Stockholms stad. version logotyp och avsändare kulturförvaltningen ekonomiavdelningen Box 16113, Stockholm Telefon Fax Adressuppgifter placeras under avdelning i versal/gement.

29 25% % skarpnäcks stadsdelsförvaltning äldreomsorg 15% 10% 15% 10%10% 25% 100% Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Barn-, ungdomoch skolavdelningen 15% 10% 15% 10%10%10%10% vid platsbrist kan namnen på förvaltning och avdelning/enhet delas upp på flera rader.

30 nivåer Avsändare Max två avsändarnivåer tillsammans med logotypen S:t Erik. Det är viktigt att avsändarinformationen på korrespondensmaterial (till exempel visitkort, brev och kuvert), trycksaker och dokument är så tydlig som möjlig så att mottagaren lätt både kan identifiera och komma i kontakt med avsändaren. Här beskrivs de hierarkier som gäller för att detta ska uppfyllas. Huvudprincip Max två nivåer vid logotypen rekommenderas. En eventuell tredje nivå placeras under kontaktpersonens namn i de fall det underlättar för mottagaren att förstå vilken enhet som kommunicerar. Undantaget är när avsändaren skrivs på engelska. Då översätts Stockholms stad och hamnar på nivå 1 varför det då blir tre nivåer vid logotypen. när en Förvaltning kommunicerar när en enhet kommunicerar I de fall det är viktigt att mottagaren snabbt och tydligt förstår vilken enhet som är avsändare. Korrespondensmaterial Nivå 1: Enhet/verksamhet Nivå 2: Förvaltning Trycksaker Nivå 1: Enhet/verksamhet Nivå 2: Förvaltning Grafisk manual för Stockholms stad. version logotyp och avsändare Nivåer Avsändarfrågan för övergripande funktioner, avdelningar, enheter/operativa verksamheter måste hanteras olika beroende på mottagare, kanal, metod med mera. Generellt ska förvaltningens namn komma först. I vissa fall är det viktigare ur ett mottagarperspektiv att verksamheten som brukaren/kunden har kontakt med är avsändare, till exempel när informationen kommer från en skola eller ett servicehus. Då finns det ingen anledning att i avsändaren beskriva stadens organisation. Korrespondensmaterial Nivå 1: Förvaltning Nivå 2: Avdelning/verksamhet Trycksaker Nivå 1: Förvaltning Eventuell nivå 2: Avdelning alternativt enhet Dokument PM, info, tjänsteutlåtande med mera Nivå 1: Förvaltning Nivå 2: Avdelning

31 skarpnäcks stadsdelsförvaltning äldreomsorg förvaltning verksamhet 29 idrottsförvaltningen driftavdelningen utomhusanläggningar förvaltning avdelning skarpabyskolan skarpnäck stadsdelsförvaltning enhet förvaltning Samma principer för nivåer gäller för avsändare placerad under logotypen. city of stockholm skarpnäcks district administration care for the elderly när avsändaren är översatt till engelska exempel på avsändarnivåer

32 kampanjsymboler Den generella regeln är att det alltid är Stockholms stad som är avsändare. I vissa sammanhang kan det dock vara befogat att ta fram en tidsbegränsad symbol för just en specifik kampanj eller ett specifikt event. Rekommendationen är dock att försöka begränsa användandet av kampanjsymboler i så hög utsträckning som möjligt. Innan du tar fram en kampanjsymbol tänk igenom följande punkter: Tidsbegränsa användningen av kampanjsymbolen. Kampanjsymboler får inte tas fram för administrativa system. Du får aldrig göra ändringar i logotypen S:t Erik för att skapa en kampanjsymbol. Kampanjsymbolen får aldrig ersätta logotypen S:t Erik. S:t Erik ska alltid finnas med på det producerade materialet. Du bör anlita en professionell byrå men kontakta alltid kommunikationsavdelningen på Stadsledningskontoret först. Återkommande grafiska element Många av stadens verksamheter producerar återkommande informationsmaterial som sprids till stora målgrupper. Dessa verksamheter kan ha behov av att markera kontinuitet. Att använda sig av något dekorativt element/illustration som återkommer på olika trycksaker och presentartiklar kan vara ett sätt att markera detta. Det grafiska elementet/illustrationen får aldrig ersätta logotypen S:t Erik, som alltid ska finnas med. Kampanjsymbolen måste kunna användas tillsammans med logotypen S:t Erik, tänk på frizonen. Tänk igenom vilka associationer kampanjsymbolen kan ge. Kan det finnas oönskade associationer? Försök begränsa användningen av kampanjsymboler och skapa aldrig symboler utifrån S:t Erik. Grafisk manual för Stockholms stad. version logotyp och avsändare

33 31 Kontakta kommunikationsstaben, stadsledningskontoret på telefon eller stockholm.se innan du tar fram en kampanjsymbol. Equis num dolore molese tem dipisi te tat. Ut lore dunt augue. exempel på kampanj webbplats exempel på fasadvepa

34 samarbeten Grafisk manual för Stockholms stad. version logotyp och avsändare Vi samarbetar ofta med flera andra verksamheter utanför eller inom vår organisation. När vi kommunicerar Stockholms stad tillsammans med andra varumärken är det viktigt att vi är tydliga med hur vi använder vår logotyp. Utgångspunkten är att vi ska underlätta för mottagaren. Flera verksamheter inom Stockholms stad När flera verksamheter inom staden samverkar ska logotypen S:t Erik användas utan avsändare. De samverkande parterna skrivs ut i anslutning till S:t Erik. Se modell till höger. Undantaget är pressmeddelande som följer formen för kontorstryck. Se sidan 104. Stockholms stad tillsammans med externa parter I de sammanhang där Stockholms stad uppträder tillsammans med andra varumärken gäller det att undvika att logotypen S:t Erik sammankopplas med en annan organisations logotyp. Därför ska om möjligt den framtagna modellen för samarbeten användas. I de sammanhang där Stockholms stad är huvudpart och bjudit in andra externa verksamheter, ska logotypen S:t Erik stå till höger med texttillägget i samarbete med. Detta följs av en avdelare samt de samverkande parternas logotyper. För att hålla ihop allt placeras det mot en ljusgrå platta. Vid samarbeten är det viktigt att vi underlättar för mottagaren att förstå vilka som är avsändare av kommunikationen.

35 100% 50% 25% ETT samarbete MELLAN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KULTURFÖRVALTINGEN STADSLEDNINGSKONTORET 33 ETT samarbete MELLAN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KULTURFÖRVALTINGEN STADSLEDNINGSKONTORET modell för att kommunicera FLERA samarbetande VERKSAMHETER INOM STOCKHOLMS STAD. Avsändare placeras antingen i vänster överkant alternativt höger nederkant i dekorlelementet, den gula randen. i samarbete med modell för att kommunicera SAMARBETE MED EXTERNA PARTER. Externa parters logotyper placeras i en ljusgrå ruta.

36 STOCKHOLM THE Capital of scandinavia

37 3 Inledning 36 Exempel på extern kommunikation 37 Exempel på intern kommunikation 46

38 inledning Grafisk manual för Stockholms stad. version Stockholm The Capital of Scandinavia är ett budskap inte en avsändare. Under 2005 utvecklades, i samarbete med näringslivet och regionala aktörer, varumärket Stockholm The Capital of Scandinavia. Syftet med det gemensamma budskapet är att öka kännedomen om Stockholm och i förlängningen attrahera fler internationella investeringar, besökare och boende till Stockholmsregionen. Huvudbudskapet vilar på tre grundargument: att Stockholm är den naturliga mittpunkten, det ekonomiska centret och den tongivande kulturhuvudstaden i Skandinavien. STOCKHOLM THE capital of scandinavia Varumärket är inte exklusivt för Stockholm Business Region och koncernen. Tvärtom är det framtaget så att alla som vill bidra till att utveckla Stockholm som etablerings- och besöksort får använda det i sitt eget marknadsföringsarbete, oavsett om det är en kommun, ett företag, en kulturaktör eller en organisation. Stockholm The Capital of Scandinavia är ett budskap inte en avsändare. Alla stadens verksamheter ska använda sig av det gemensamma budskapet i externa kommunikationsinsatser gäller dock ej kontorstryck (som till exempel visitkort, brevpapper och fakturor). När du använder Stockholm The Capital of Scandinavia i din kommunikation är det viktigt att det särskiljs från stadens logotyp S:t Erik. I det här kapitlet får du stöd och exempel på hur vi i staden kan införliva budskapet Stockholm - The Capital of Scandinavia i vår externa kommunikation och i vår interna kommunikation där det är möjligt. Kapitlet fungerar som ett komplement till den information som finns kring budskapslogotyp och guidelines på Stockholm Business Regions webbplats: För att få en känsla och uppfattning om bakgrund och intentionerna i regionens varumärkesarbete, rekommenderas en läsning av den informationen. Där laddar du också ner de olika logotypversionerna. Läs också mer på stadens intranät under Verksamhetsområde > Kommunikation. Där hittar du kontaktuppgifter om du har frågor eller behöver stöd. Budskapslogotyp Den runda budskapslogotypen har en känsla av en dekal och kan placeras där det är lämpligt. I exemplen visas hur detta kan se ut. Det finns ytterligare en version av budskapslogotypen. Den används fristående utan dekal. Den kan vara lämplig exempelvis om logotypen ska vara negativ mot färgad bakgrund eller där det av utrymmesskäl inte finns plats för dekalen. Se exempel på hur den används i Tillsammansmodulen på sid 47. Tänk på att budskapslogotypen ska vara så stor att texten The Capital of Scandinavia, är klart läsbar, även på avstånd. Budskap i löpande text I vissa fall, t ex om det är flera avsändare, lämpar det sig inte med en budskapslogotyp. Då kan budskapet istället skrivas in i löpande text. Den löpande texten kan vara både på svenska och engelska. På svenska översätts inte budskapet direkt utan vävs in i texten. T ex Stockholm är Skandinaviens huvudstad.., I Skandinaviens huvudstad Stockholm. Se fler exempel på de följande sidorna. Tänk på att nämna budskapet att Stockholm är Skandinaviens huvudstad, då du representerar staden i olika sammanhang.

39 EXempel på extern KOMMUNIKATION 37 budsk apslogot yp KULTUR- FÖRVALTNINGEN Fest i stan den 6 juni För andra året i rad firas Nationaldagen som helgdag. I Skandinaviens huvudstad Stockholm firas dagen på temat Stockholms kulturella och etniska mångfald i nutid och historisk belysning. Staden bjuder på en särskild Nationaldagsfest på Stadion. b u d s k a p i löpande text kultur förvaltningen Fest i stan den 6 juni För andra året i rad firas Nationaldagen som helgdag. I Stockholm firas dagen på temat Stockholms kulturella och etniska mångfald i nutida och historisk belysning. Staden bjuder på en särskild National dagsfest på Stadion. den runda budskaps - l o g o t y p e n är att föredra då det är mindre risk att den förväxlas med att vara avsändare. Njut av världsmusik från de många scener na, ett historiskt sång- och danspr o- gram, kör er som uppträder i Gamla stan. Njut av världsmusik från de många scenerna, ett historiskt sång- och dansprogram, körer som uppträder i Gamla stan. a n v ä n d f ö l j a n d e i n s tä l l n i n g a r f ö r Pr omenera på Strömparterr en och delta i den medeltida marknaden eller följ med på en litterär båttur. En litterär stadsvandring i författar nas spår är också ett alter nativ och för bar nen gör vi ett alldeles eget pr ogram. Platser för pr ogrammen: Bandängen intill Högdalens centrum, Drakenber gspar - ken, Farsta Går d, Kvar nbacka bollplan i Husby, Gamla Stan, Hammarby sjöstad, Hässelby slottspark, Kungsträdgår den, Rålambshovsparken, Skansen, Skär - holmens centrum, Stadshusträdgår den, Strömparterr en och Stadion. Den sedvanliga Medbor garskapscer emonin genomförs för 15:e år et i Stadshuset för de stockholmar e som år et innan blivit svenska medbor gar e. Välkomna! Promenera på Strömparterren och delta i den medeltida marknaden eller följ med på en litterär båttur. En litterär stadsvandring i författarnas spår är också ett alternativ och för barnen gör vi ett alldeles eget program. Platser för programmen: Bandängen in till Högdalens centrum, Drakenbergspar ken, Farsta Gård, Kvarnbacka bollplan i Husby, Gamla Stan, Hammarby sjöstad, Hässelby slottspark, Kungsträdgården, Rålambshovsparken, Skansen, Skär holmens centrum, Stadshusträdgården, Strömparterren och Stadion. Den sedvanliga Medborgarskapsceremonin genomförs för 15:e året i Stadshuset för de stockholmare som året innan blivit svenska medborgare. Välkomna! a d o b e i n d e s i g n f ö r s k u g g a b a k o m o b j e k t: Börja med att rita en perfekt rund, vit platta. Vrid sedan Stockholm-logotypen + 10 eller - 10 och centrera den på den vita plattan. l ä g g t i l l e n s v a r t s k u g g a med inställningar : Multiplicera, Opacitet: 50%, X-förskjutning: 1 mm, Y-förskjutning: 2 mm, Oskärpa: 3 mm. Hos oss bor redan hyresgäster. Och fler kan bli. För nu bygger vi nya bostäder och Stockholm The Capital of Scandinavia växer så det knakar. Vi hoppas på fler stockholmare, och fler nya hyresgäster som kan fira nationaldagen med oss nästa år. Vill du se vår nyproduktion så titta in på b u d s k a p i löpande text n o t e r a : dessa inställningar baserar sig på en A4- layout. Skala upp eller ner för att få likvärdigt resultat på andra format.

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Innehåll Vad är en grafisk profil?... 3 Färger... 4 Profilfärg...4 Komplementfärger...4 Gråtoner...4 Tilläggsfärger...4 Färgkoder...5 SciLifeLabs logotyp...

Läs mer

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011 Grafisk profil Eslövs kommun 2011 1 Innehåll Syftet med en grafisk profil... 3 Vårt stadsvapen... 4 Vår logotyp... 5 Designelement... 6 Våra profilfärger... 7 Logotypen i färg, i svart och i vitt... 8

Läs mer

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15.

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15. 1Grafisk manual 2 Innehåll Sida Värmdö IFs grafiska profil 4 Logotyp 5-9 Färg 10 Typografi 11-12 Brevpapper 13 Visitkort 14 Korrespondenskort 15 Kuvert 16-17 3 Värmdö IFs grafiska profil En enhetlig grafisk

Läs mer

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar GRAFISK MANUAL INLEDNING Den här manualen beskriver hur vi arbetar med vår grafiska profil. I den hittar du allt från användandet av logotypen och hanterandet av färger och typografi, till mallar för utformning

Läs mer

GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN

GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN INNEHÅLL 2 3 4 5 6 7 8 8 8 Varför grafisk profil? Övergripande riktlinjer Logotyper Kommunvapen Tidaholmslogotyp Verksamhetsspecifika symboler Skyltar Mallar Audiell profil

Läs mer

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för både näringsliv och för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är

Läs mer

Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun. Version 1.5 - maj 2013

Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun. Version 1.5 - maj 2013 Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun Version 1.5 - maj 2013 Innehåll Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun 2 Om denna manual 3 Logotypen 4 Logotypen - 3 olika varianter 5 Logotyp

Läs mer

Policy och riktlinje för Göteborgs Stads grafiska profil (H 2002:26, P 2002-02-28 13) (KF 2015-09-10, 21, H 116)

Policy och riktlinje för Göteborgs Stads grafiska profil (H 2002:26, P 2002-02-28 13) (KF 2015-09-10, 21, H 116) (Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2015-12-09) Göteborgs Stad Kommunikation Gemensamt för staden Policy och riktlinje för Göteborgs Stads grafiska profil - Vision/program/plan N010G00357 Version:

Läs mer

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande Vår grafiska manual Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande kunskapscentrum som ökar fram tidens brandsäkerhet

Läs mer

SWEBO Bioenergy Grafisk profil

SWEBO Bioenergy Grafisk profil SWEBO Bioenergy Grafisk profil Formsmedjan Reklam & Kommunikation Grafisk profil Den image vi har, det vill säga hur andra människor uppfattar vårt företag är ett resultat av alla de intryck vi gör på

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL 1 GRAFISK PROFILMANUAL 3 Innehåll LOGOTYPEN 6 FÄRGER 8 TYPOGRAFI 10 ANNONS 12 ROLL-UP 13 VEPA/BANDEROLL 14 VISITKORT 15 BREVPAPPER/FAXBLAD 16 KUVERT 17 FLAGGOR 17 PROFILKLÄDER 18 WEBB 19 BILDMANÉR 20

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR MUNKFORS-RANSÄTER

GRAFISK PROFIL FÖR MUNKFORS-RANSÄTER GRAFISK PROFIL FÖR MUNKFORS-RANSÄTER 1. Värdet med grafisk profil 3 2. Vår logotyp 4 2.1 Användningsområden 4 2.2 Avsändare 5 2.3 Tryckfärger 6 2.4 Placering 6 3. Heraldik: Historien om Munkfors kommuns

Läs mer

Logotyp Grafiskt system Typografi Färger Sankt Erik Tillämpning Exempel

Logotyp Grafiskt system Typografi Färger Sankt Erik Tillämpning Exempel 1 Logotyp Grafiskt system Typografi Färger Sankt Erik Tillämpning Exempel 4 6 11 12 13 15 19 2 Grattis, du arbetar med Liljevalchs! I den här manualen berättar vi för dig hur du ska göra för att tillämpa

Läs mer

Grafisk profil 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07

Grafisk profil 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07 Grafisk profil 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07 Innehåll Vad är en grafisk profil?...3 Färger...4 Profilfärg... 4 Komplementfärger... 4 Gråtoner... 4 Tilläggsfärger... 4 Färgkoder... 5 SciLifeLabs logotyp...6

Läs mer

KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET

KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET 2008-01-28 09.32 KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET Kulturrådet har i uppdrag att förverkliga de kulturpolitiska beslut som riksdag och regering fattat. Det är ett viktigt uppdrag och ett inspirerande

Läs mer

Grafisk manual. Åklagarmyndigheten. Version 1.0

Grafisk manual. Åklagarmyndigheten. Version 1.0 Grafisk manual Åklagarmyndigheten Version 1.0 Varför en grafisk profil? Åklagarmyndigheten ska ha ett gemensamt ansikte mot omvärlden. Därför finns en grafisk profil, med regler för användning av logotype,

Läs mer

Logotyp. Logotyp med förvaltningsnamn. Frizon. Typsnitt. Färger. Futura Book ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

Logotyp. Logotyp med förvaltningsnamn. Frizon. Typsnitt. Färger. Futura Book ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö GRAFISK MANUAL Logotyp Landstinget Dalarnas logotyp består av två enheter, symbol och namn. Landstingets symbol är en kombination av bokstäverna L och D. De bildar en symbol som är enkel att använda och

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS 2011-03-01, 1 (5) 1.3 Inledning Syftet med den grafiska profilen är att göra GoldWing Club Sweden (GWCS) tydligt som avsändare. Med en enhetlig och konsekvent grafisk profil får vår tidning, våra profilprodukter,

Läs mer

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5 GRAFISK MANUAL 2008 Den grafiska profilens grundpelare är logotypen som tillsammans med typografiska regler bildar en enhet som ger läsaren en tydlig signal om vem som är avsändaren Innehåll Förord - Grafiska

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET

GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/1018 GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor Kommunikationsenheten, Gemensamma

Läs mer

Svenskt Sigill Grafiska riktlinjer

Svenskt Sigill Grafiska riktlinjer Svenskt Sigill Grafiska riktlinjer Inledning 2 Logotyp Grundversion 3 Logotyp Frizon 4 Logotyp 3D 5 Logotyp Webbanpassad 6 Logotyp Byline 7 Logotyp Tilläggsinformation 8 Tillämpning 10 Typografi 11 Kontakt

Läs mer

Samtliga delar av märket är varumärkesskyddade.

Samtliga delar av märket är varumärkesskyddade. 1(8) 2(8) När företag och organisationer vill markera tillhörighet till Dalarna finns det ett märke att använda. Märket har tagits fram under arbetet med projektet Bilden av Dalarna och har formen av en

Läs mer

2004-03-23 Grafisk profil

2004-03-23 Grafisk profil 2004-03-23 Grafisk profil 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 LOGOTYPENS UTSEENDE... 4 LOGOTYPEFÄRGER... 7 PLACERING AV LOGOTYPEN... 8 KOMMUNVAPNETS HISTORIK... 8 VÅGEN VÅRT GRAFISKA ELEMENT... 9 TYPSNITT...

Läs mer

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB Grafisk profil R AB Ransäters Invest AB Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger och

Läs mer

Inledning 4 6. Märke. Typsnitt 7 9. 10. Färger

Inledning 4 6. Märke. Typsnitt 7 9. 10. Färger GRAFISK PROFIL INNEHÅLL 3. Inledning 4 6. Märke Huvudmärke. Varianter. Tillämpning. 7 9. Typsnitt Huvudtypsnitt. Webbtypsnitt. 10. Färger Huvudfärger. Komplementfärger. Webbfärger INLEDNING Den grafiska

Läs mer

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9 Grafisk Guide 1.0 Förord Den grafiska guiden ska fungera som en vägledning för allt profilmaterial; både för tryck och webb och såväl för extern som intern kommunikation. Rocklunda Restaurang & Konferens

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Grafisk profil Förord Hudiksvalls kommunvapen har gamla anor. De tre bockarna, som troligen härstammar från landskapsvapnet hälsingebocken, har använts sedan 1582. Vapnet

Läs mer

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft. aloq.se Loxysoft AB Post: Box 53, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan, Frösön Tel: 063-8 34 40 Fax: 063-40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.se Grafisk manual Loxysoft AB Text och design: aloq AB, Östersund

Läs mer

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Grafisk profil för Kumla kommun Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Innehåll Vårt gemensamma ansikte utåt! 3 Logotyp - kommunvapnet 4-5 Logotyp - blomman 6-7 Profilsymboler 8 Typsnitt

Läs mer

GRAFISKT PROFILPROGRAM TESKEDSORDEN

GRAFISKT PROFILPROGRAM TESKEDSORDEN GRAFISKT PROFILPROGRAM INLEDNING Hur handlar en människa när det börjar brinna, på tre olika sätt enligt Amos Oz: 1. Hon springer från eldsvådan så fort hon bara kan och struntar i alla dem som inte kan

Läs mer

Grafisk profil för Ottenby Åkeri

Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil framtagen för Ottenby Åkeri utav designbyrån ADDinnovation 2006 Inledning Grafisk profil Den största vinsten med en enhetlig grafisk profil är att företagets

Läs mer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer En enhetlig profil är viktig för alla organisationer och ännu viktigare för en stor grupp av frivilliga. Då öppnas möjligheten för att alla känner samhörighet och vet åt vilket håll gruppen går. Det gör

Läs mer

Grafisk manual för Prêt à Porters nya varumärke. Copyright Studio Bubblan AB

Grafisk manual för Prêt à Porters nya varumärke. Copyright Studio Bubblan AB Grafisk manual för Prêt à Porters nya varumärke Copyright Studio Bubblan AB Vår nya grafiska profil Vi vill ta en klar plats på marknaden. Visa våra kvalitéer och vår framtidstro. Med nytt varumärkesnamn

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Grafisk manual. Publikation 2012:1

Grafisk manual. Publikation 2012:1 Grafisk manual Publikation 2012:1 PRODUKTION Grafisk manual 2012:1 UTGIVNINGSDATUM 2012-01-16 UTGIVARE YHiM KONTAKTPERSON Ulrika Sundell LAYOUT Booster Reklambyrå 2 INNEHÅLL FÖRORD Inledning 4 1. LOGOTYP

Läs mer

Manual. Grafiska anvisningar. Så här använder du Svenska Kennelklubbens logotyper

Manual. Grafiska anvisningar. Så här använder du Svenska Kennelklubbens logotyper Manual Grafiska anvisningar Så här använder du Svenska Kennelklubbens logotyper SKKs logotyper Innehåll Innehåll SKKs logotyp 3 4 SKKs övriga varumärken 5 Översikt 6 Stockholm Hundmässa 7 Köpahund.se 8

Läs mer

A R K E S FI NJ A LI R T G IKR

A R K E S FI NJ A LI R T G IKR GRAFISKA RIKTLINJER INNEHÅLL 1 PROFILERING 2 LOGOTYPE 3 TYPOGRAFI 4 KORRESPONDENSMATERIAL 1PROFILERING PROFILERING ANVÄNDNING. Denna manual ska fungera som riktlinje för hur vi löpande arbetar med vår

Läs mer

Riktlinjer för Halmstads kommuns grafiska profil

Riktlinjer för Halmstads kommuns grafiska profil Riktlinjer för Halmstads kommuns grafiska profil 1 Bakgrund Vår grafiska profil är ett av flera hjälpmedel för att stärka varumärket Halmstad. Den skapar en enhetlig och professionell bild av Halmstads

Läs mer

Grafisk manual Våren 2014 Besök vår webb: www.lillahjartatipitea.se Eller maila på: info@lillahjartatipitea.se Vår grafiska manual Här hittar du riktlinjer och praktiska exempel på hur vår profil ska användas.

Läs mer

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL INNEHÅLL Arvsfondsdelegationen Grafisk manual Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL - FÖR DIG SOM DRIVER ARVSFONDSPROJEKT: 2011 1 INNEHÅLL INNEHÅLL 2 LÄTT ATT

Läs mer

Manual för Eda kommuns grafiska profil

Manual för Eda kommuns grafiska profil Manual för Eda kommuns grafiska profil Grafisk manual för Eda kommun (av Smalltown Media 2009-10-29) 2(8) Syfte Denna manuals syfte är att ge en enhetlig grafisk form åt all extern och intern kommunikation

Läs mer

PMS Rubine Red C. PMS Process Black C 90%

PMS Rubine Red C. PMS Process Black C 90% PMS 227 C PMS Rubine Red C PMS 2415 C Version utan datumrad. Används endast i undantagsfall på produkter som återkommer från år till år. 2.1 Logotyp Versioner Versioner Logotypen finns, förutom i sitt

Läs mer

Intryck som ger avtryck

Intryck som ger avtryck Intryck som ger avtryck Vapnet är stadens minsta gemensamma nämnare, vars släktdrag går att känna igen redan från början av 1600-talet då staden grundades. En stad ett ansikte Göteborgs Stads grafiska

Läs mer

Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna LOGOTYP VARIANTER

Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna LOGOTYP VARIANTER Grafisk manual Markbyggarna AB, 2013 LOGOTYP Markbyggarnas logotyp föreställer två träd. Logotypen kommunicerar Markbyggarnas uppdrag inom park- och markarbete genom den bruna jordfärgen i texten och de

Läs mer

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet.

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet. GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL Denna manual är framtagen för att göra allt material från Ockelbo Kommun enhetligt och tydligt. Det är ett hjälpmedel i det dagliga arbetet inom kommunen då brev, kallelser

Läs mer

Soliditets logotyp 1.0 Logotypen 1.0.1

Soliditets logotyp 1.0 Logotypen 1.0.1 Soliditets logotyp 1.0 Logotypen 1.0.1 Soliditets logotyp Bokstäverna som du ser i namnet Soliditet är satt i typsnittet Handel Gothic som ritades av Ronald Trogram 1980. Handel Gothic räknas som ett klassiskt

Läs mer

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER Grafisk manual Falun Borlänge-regionen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp 4 Färger 6 Typsnitt 7 Bilder och budskap 8 Ordval 9 Profilmaterial 10 Avslutningsvis 11 2 Falun Borlänge-regionen Falun Borlänge-regionen

Läs mer

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l Det ska synas att det är vi Vår gra ska pro l Vår gra ska pro l Inledning Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för barn och ungdomar med rörelsehinder och deras familjer. RBU

Läs mer

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN INLEDNING En region, ett varumärke, många möjligheter Den grafiska manualen beskriver Region Jönköpings läns visuella identitet, det vill säga hur vi presenterar

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 GRAFISK MANUAL Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 Kapitel 8, Marknadsföring är tills vidare utelämnad då det tar tid att genomarbeta konsekvenserna för programblad och hemsida samt hur vi vill marknadsföra

Läs mer

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 2 Innehåll Tillsammans syns vi bättre! 4 SNURRORNA GRUNDELEMENTEN I VÅR GRAFISKA PROFIL 6 VÅRA FÄRGER 7 Bli en del av helheten 8 EXEMPEL PÅ HUR LOGGAN APPLICERAS

Läs mer

Version 1.0. Designmanual Bankgirot 2012

Version 1.0. Designmanual Bankgirot 2012 Version 1.0 Designmanual Bankgirot 2012 02 Innehållsförteckning Introduktion...03 Vårt varumärke...04 Visuella byggstenar Logotyp Historia och logotyp vs namn...05 Versioner...06 Friyta...07 Placering...08

Läs mer

Textilgruppen. Grafisk profil

Textilgruppen. Grafisk profil Textilgruppen Grafisk profil En grafisk profil är i korta ordalag ett slags grafiskt regelverk. På ett enkelt sätt ska denna grafiska manual ge den vägledning som hjälper samtliga medarbetare i ditt företag

Läs mer

Inledning. Inledning. Namn

Inledning. Inledning. Namn Grafisk manual Inledning I den här manualen presenteras de beståndsdelar som utgör Stockholms Skridskoseglarklubbs visuella identitet, samt regler och riktlinjer hur de skall användas. Reglerna och riktlinjerna

Läs mer

Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009

Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009 Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009 Innehåll Förord 02 Grundelement Logotype Färger Typsnitt Kontorstryck Brevpapper Kuvert Visitkort Skyltar Flaggor Skyltar 03 05 06 07 08 09 10 11 2 Förord

Läs mer

Placering av logotyp. Minimumavstånd till kant Avståndet till formatets ytterkant får inte understiga bredden på bokstaven A.

Placering av logotyp. Minimumavstånd till kant Avståndet till formatets ytterkant får inte understiga bredden på bokstaven A. VARUMÄRKESmanual för Arbetarnas Bildningsförbund 2010.12.01 13 Placering av logotyp ens uppgift är att skapa igenkänning och underlätta för mottagaren att veta varifrån informationen kommer. Därför ska

Läs mer

VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010. grafısk manual

VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010. grafısk manual VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010 grafısk manual Om grafıska manualen Ett viktigt led i vårt informationsarbete är att ha ett gemensamt utseende. Att vara konsekvent med logotype, typsnitt och färger ger tydlighet

Läs mer

1 [ Grafisk manual ]

1 [ Grafisk manual ] [Grafisk manual] 1 Asplunds Fastigheter är en stark aktör på marknaden med ett gott renommé. Det ska vi förvalta väl. 2 Vår profil, vårt ansikte utåt, ska ge en tydlig och positiv bild av företaget. En

Läs mer

Grafisk manual. För Falu Tank

Grafisk manual. För Falu Tank Grafisk manual För Falu Tank Grafisk profil Vad är en grafisk profil? En grafisk profil är en samling riktlinjer för hur tryckt och elektronisk information ska se ut. Den grafiska profilen består av tre

Läs mer

Grafiska riktlinjer Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV 2011-08-31

Grafiska riktlinjer Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV 2011-08-31 Grafiska riktlinjer Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV 2011-08-31 Göteborgs miljövetenskapliga Centrum, GMV 2 Om GMV:s grafiska riktlinjer Om GMV:s grafiska riktlinjer GMV:s grafiska riktlinjer

Läs mer

Grafisk profilmanual. Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual. Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual 1 INNEHÅLL Inledning 3 Logotyp Färg 4 Logotyp Svart/vit 5 Logotyp Inverterad 6 Färger 7 Typsnitt Trycksaker/utskrifter 8 2 En enhetlig grafisk profil gör Rekal tydligare En grafisk

Läs mer

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E Vår grafiska profil En klar och tydlig profil är viktig av många skäl. Den gör det lättare för omvärlden allmänheten, företag och organisationer, samarbetspartners, beslutsfattare och finansiärer att identifiera

Läs mer

Kommunvapen: grundanvisningar

Kommunvapen: grundanvisningar Kommunvapen: grundanvisningar Östersunds kommunvapen består i färgutförande av en blå vapensköld prydd av ett älghuvud i vitt. Skölden är krönt av gyllengula fästningstorn som tillsammans bildar formen

Läs mer

GRAFISK PROFIL HAPARANDATORNIO

GRAFISK PROFIL HAPARANDATORNIO GRAFISK PROFIL HAPARANDATORNIO HAPARANDATORNIO - GRAFISK PROFIL Vår grafiska profil - ett gemensamt uttryck Logotypen och den grafiska profilen är Haparanda-Tornios ansikte utåt. I det massiva informationsflödet

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015 Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 VÅR PROFIL Det här är en grafisk manual för Svenska Ridsportförbundet som talar om hur vi vill se

Läs mer

02/&), profil(!.$"/+ handbok

02/&), profil(!.$/+ handbok profilhandbok INNEHÅLL Former och färger i vår anda 5 Vår logotyp och färger 6 Våra typsnitt och papper 7 Kontorstryck 8 Trycksaker 9 Brev, protokoll, kallelser 10 Nyhetsbrev 11 OH- och PowerPoint-mallar

Läs mer

Teckenförrådet Grafisk profil

Teckenförrådet Grafisk profil Teckenförrådet Grafisk profil Om den grafiska profilen Hur vi beter oss och ser ut styr i mångt och mycket hur vi uppfattas, alla har vi en personlig stil som signalerar vilka vi är, detta gäller även

Läs mer

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil Varumärket Polykemi En grafisk guide till en tydlig profil Logotype Logotypen är företagets varumärke och den viktigaste grafiska identifikationen bland de grafiska grundelementen. Logotypen består av

Läs mer

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8 P R O F I L M A N U A L INNEHÅLL Vår grafiska identitet............... 3 Logotyper..................... 4 Färger........................ 5 Typografi...................... 6 Profilmaterial...................

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER 2011 Rädda Barnens Ungdomsförbund Grafisk form: Rabash webb- och designbyrå Välkommen 03. Rädda Barnens Ungdomsförbund bildades i Sverige år 2003. Som namnet avslöjar

Läs mer

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual i korthet För frågor om vår design kontakta Helene Keskitalo, stab Information, tel 08 655 91 05 eller helene.keskitalo@sveaskog.se

Läs mer

Bilaga 2 Deltagande förvaltningar, bolag och stiftelser

Bilaga 2 Deltagande förvaltningar, bolag och stiftelser Bilaga 2 Deltagande förvaltningar, bolag och stiftelser stockholm.se Stadsledningskontoret It-avdelningen Ragnar Östbergs Plan 1 Växel 08-508 29 000 www.stockholm.se Innehåll 1 Inledning 3 2 Deltagande

Läs mer

1 VÅR GRAFISKA PROFIL

1 VÅR GRAFISKA PROFIL VÅR GRAFISKA PROFIL 1 VARFÖR EN GRAFISK PROFIL? 2 Grafisk profil för Västerviks kommun För Västerviks kommun liksom för andra myndigheter, organisationer och företag är det viktigt på vilket sätt omvärlden

Läs mer

Grafisk manual för Härjeåns Kraft AB

Grafisk manual för Härjeåns Kraft AB Grafisk manual för Härjeåns Kraft AB 1 Vår profil I denna manual presenteras den visuella och grafiska profilen för Härjeåns Kraft. En enhetlig och tydlig profil utgör en väsentlig grund för vår långsiktiga

Läs mer

GRAFISK HANDLEDNING FÖR NYA MODERATERNA

GRAFISK HANDLEDNING FÖR NYA MODERATERNA GRAFISK HANDLEDNING FÖR NYA MODERATERNA VALÅRET 2014 INLEDNING År 2006 blev vi de Nya Moderaterna. Vi blev ett parti med mål om att alltid fortsätta förändras och utvecklas. Ett parti som söker utmaningarna,

Läs mer

VARUMÄRKESMANUAL. 2013.07.12 Version 0.9

VARUMÄRKESMANUAL. 2013.07.12 Version 0.9 VARUMÄRKESMANUAL 2013.07.12 Version 0.9 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Ett starkt varumärke Tillsammans har vi skapat ett nytt varumärke 1177 Vårdguiden Ett starkt varumärke Vår varumärkesplattform

Läs mer

Grafisk Profil. Grafisk Profil Version 1.0 06/12-2005

Grafisk Profil. Grafisk Profil Version 1.0 06/12-2005 Grafisk Profil Gertruds grafiska profil är dess ansiktet utåt. För Gertruds kunder, samarbetspartners och medarbetare ska det vara lätt att identifiera budskap från Gertrud i olika medier. Logotpen är

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Exempel på icke tillåtna skrivningar: Bank-id, Bank-ID, bank-id, Bankid, Bank id, bankid.

GRAFISK MANUAL. Exempel på icke tillåtna skrivningar: Bank-id, Bank-ID, bank-id, Bankid, Bank id, bankid. GRAFISK MANUAL Välkommen till BankIDs grafiska manual som ger grundläggande instruktioner kring skrivregler, logotypens placering och hantering av färger. GRAFISK MANUAL Varför är det viktigt med en grafisk

Läs mer

Gränsöverskridande samverkan

Gränsöverskridande samverkan 1 Grafisk Profil Denna grafiska manual är en hjälp för dig som jobbar i eller med Vårdsamverkan Fyrbodal för att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation med omvärlden. Vår logga, våra färger

Läs mer

Designmanual. Lunds Kommuns Fastighets AB

Designmanual. Lunds Kommuns Fastighets AB Designmanual Lunds Kommuns Fastighets AB 2010 Lunds Kommuns Fastighets AB (publ) Grafisk designmanual Version 1.0 2010 Innehållsförteckning En enhetlig grafisk profil stärker vår identitet Logotypen Färgerna

Läs mer

Grafisk profil. Gäller från den 1 september 2006. Beslutad den 13 juni 2006.

Grafisk profil. Gäller från den 1 september 2006. Beslutad den 13 juni 2006. Grafisk profil Gäller från den 1 september 2006. Beslutad den 13 juni 2006. Innehåll Varför är en grafisk profil så viktig? 3 Vem kontaktar jag om jag har frågor? 3 Partille kommuns logotyp 4 Logotypens

Läs mer

VARUMÄRKES- & DESIGNGUIDE

VARUMÄRKES- & DESIGNGUIDE VARUMÄRKES- & DESIGNGUIDE Vikten av ett starkt varumärke Om du har två likartade produkter eller tjänster att välja mellan, vilken väljer du då? I stort sett varje gång väljer du den du känner igen och

Läs mer

FÄRGER GRAFISKA ELEMENT BILD- OCH TEXTMANÉER ANVÄNDNING SLUTORD

FÄRGER GRAFISKA ELEMENT BILD- OCH TEXTMANÉER ANVÄNDNING SLUTORD GRAFISK MANUAL IDENTITET INNEHÅLL Grafisk design och kommunikation är en sektion med en stark identitet. Vi vet vilka vi är och hur vi gör. Denna manual har gjorts för att alla andra också ska veta vilka

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag Grafisk manual Ett utdrag IDENTITET / PROFIL En ny grafisk profil som speglar våra värderingar. Vår huvuduppgift är att göra medlemsnytta och stärka medlemmarnas ställning som konsumenter. All vår verksamhet

Läs mer

Version 3.0 2012. Grafiska riktlinjer Nya Ostkustbanan

Version 3.0 2012. Grafiska riktlinjer Nya Ostkustbanan Version 3.0 2012 Grafiska riktlinjer Nya Ostkustbanan Nya Ostkustbanan ökar pulsen i hela Sverige Järnvägen mellan Gävle till Härnösand skulle kunna vara en pulsåder för tillväxt. Som knyter ihop Norrland

Läs mer

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef Grafisk manual 3 Vår nya profil Neurologiskt Handikappades Riksförbund har fått en ny, tydlig grafisk profil. Logotypen med organisationens hela namn,den välkända nyckelpigan och den varma röda färgen

Läs mer

Grafi sk profi l Mars 2008

Grafi sk profi l Mars 2008 Grafi sk profi l Mars 2008 Innehåll Ett ansikte utåt... 1 Alvesta kommuns logotype...2-3 Dagligt papper... 4 Visitkort... 4 Korrespondenskort... 5 Brevmallar... 6 Marknadsmaterial... 7 Annonser...8-9 Ett

Läs mer

Guidelines. Privilegium Hus & Mark AB

Guidelines. Privilegium Hus & Mark AB formgivare: Peter Vikström, Designworks Göteborg version: 100428 Logotype Grundstenen i en grafisk profil utgörs av logotypen. Den är den centrala och samlade symbolen för företagets identitet. Därför

Läs mer

GRAFISK MANUAL 15-03-01

GRAFISK MANUAL 15-03-01 GRAFISK MANUAL 15-03-01 Grafisk manual för Sveden Trä Denna manual visar hur logotyp, typsnitt och profilfärger ska användas för att stärka varumärkets grafiska och visuella identitet. Här hittar du exempel

Läs mer

PM: THS grafiska profil. Regelverk

PM: THS grafiska profil. Regelverk PM: THS grafiska profil Regelverk Skapat av Helen Silvander 2008 Sid 2(9) Innehåll Innehåll... 2 1 Formalia... 3 1.1 Sammanfattning... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Omfattning... 3 1.4 Historik... 3 2 Bakgrund...

Läs mer

Profilmanual. RFHL - Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling

Profilmanual. RFHL - Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling Profilmanual Innehållsförteckning Sidan Innehållsförteckning 1 Förord 2 Bakgrund, nuläge, mål 3 Kommunikationsstrategi 4 Logotyp och färg 5 Så används logotypen 6 Teckensnitt 7 Korrespondensmaterial -

Läs mer

Lampladan City. Grafisk manual

Lampladan City. Grafisk manual Grafisk manual Innehåll 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Introduktion Logotyp Logotyp: Färgalternativ Logotyp: Färgalternativ Färger Färger: Förklaring Grafisk dekor Typografi Typografi: Tillämpling

Läs mer

A R K E S FI NJ A LI R T G IKR

A R K E S FI NJ A LI R T G IKR GRAFISKA RIKTLINJER INNEHÅLL 1 PROFILERING 2 LOGOTYP 3 TYPOGRAFI 4 KORRESPONDENSMATERIAL 1PROFILERING PROFILERING PROFILERING IDENTITET Hur vi ser ut har en avgörande betydelse för vad vi anses vara. Sundfrakts

Läs mer

Hej! Innehållsförteckning. Inledning 3. Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11

Hej! Innehållsförteckning. Inledning 3. Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11 Grafisk manual Innehållsförteckning Inledning 3 Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11 Typografi Kommunikationsteckensnitt 12 Office och digital media 13 Färger

Läs mer

EN GUIDE FÖR GRAFISK PROFIL

EN GUIDE FÖR GRAFISK PROFIL EN GUIDE FÖR GRAFISK PROFIL 1 Innehåll Grafisk profil 2 Uppdrag och kärnvärde 3 Tilltal och tonläge 3 Bildspråk 4 Logotypen 5 Ortnamnsmontering 6 Verksamhetslogotyper 6 Vinjetter 7 Typsnitt 8 Färgpalett

Läs mer

Grafisk manual 1.0 2009-10-07

Grafisk manual 1.0 2009-10-07 Grafisk manual 1.0 2009-10-07 Innehåll Logotyp... 3 Profilfärger... 4 Symbolen... 4 Typografi... 5 Svenska Vård i text... 6 Svenska Vård Grafisk manual 1.0 2 Logotyp Svenska Vårds logotyp finns i två versioner.

Läs mer

High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld.

High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld. High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld. INNEHÅLL 1 En världsledande region inom Elkraftteknik 2 HVV:s kärnvärden och identitet 3 Logotyp 4 Profilfärger 5 Typografi 6 Layout 7 Avsändare

Läs mer

VARFÖR BEHÖVER SSDF REGLER FÖR SIN GRAFISKA PROFIL?

VARFÖR BEHÖVER SSDF REGLER FÖR SIN GRAFISKA PROFIL? VÅR GRAFISKA PROFIL VARFÖR BEHÖVER SSDF REGLER FÖR SIN GRAFISKA PROFIL? Det är mycket viktigt för en organisation, oavsett om det är ett företag eller ett ideellt idrottsförbund, att alltid visa samma

Läs mer