in l e d inledning ning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "in l e d inledning ning"

Transkript

1

2

3 inledning inledning

4 Grafisk manual för Stockholms stad. version Den grafiska manualen ska bidra till att arbetet med kommunikation kring stadens verksamheter ska bli enklare. inledning Vår grafiska manual ska vara till hjälp i arbetet med att tydliggöra Stockholms stads varumärke. Den ska också bidra till att arbetet med kommunikation kring stadens verksamheter blir enklare och tydligare, både internt och externt. Logotypen S:t Erik ska finnas med i all kommunikation. Då blir Stockholms stad en tydlig avsändare. Här finns regler, anvisningar och praktisk information om bland annat teckensnitt och textstorlekar, dekorelement, färger och bilder. Kort sagt, allt som är viktigt i det grafiska arbetet när staden är avsändare. Syftet är inte att begränsa kreativiteten. Tvärtom är målet att skapa utrymme för att arbeta med innehåll och budskap. Genom den mångsidiga verksamheten som vi bedriver i kommunen, möter vi människor i alla åldrar och livssituationer. Detta är en stad för alla. Vi skapar förutsättningar för människor att bo och arbeta i Stockholm. Utan vår organisation skulle staden som plats inte fungera. Vår mångsidiga verksamhet visar vi i vår visuella identitet i text och bild. Vi kallar den både OCH. Vår kommunikation utgår från vår värdegemenskap som innebär att vi är trovärdiga, tillgängliga och aktiva. Genom att agera och kommunicera i enlighet med den, bidrar vi till hur människor uppfattar staden. Värdegemenskapen tillsammans med en tydlig avsändare stärker vårt varumärke och bidrar till att skapa förtroende för vår verksamhet. Vår kommunikation ska genom vårt visuella och skriftliga språk uppfattas som tydligt, enkelt och tillgängligt. Det är därför viktigt att vi anpassar textstorlekar, läsbarhet och bildval efter målgrupp.

5 3 stadens övergripande mål för kommunikationen är: Vår kommunikation skapar förtroendefulla relationer med våra intressenter. stadens gemensamma budskap är: Stockholms stad, med alla sina verksamheter, gör huvudstaden till en attraktiv plats att bo och verka i, besöka och återvända till. Kommunikationspolicyn för Stockholms stad finns på kommunikation. stadens värdegemenskap är: Vår värdegemenskap innebär att vi är trovärdiga, tillgängliga och aktiva.

6 visuell identitet både och Stockholm kan beskrivas på många olika sätt. Stockholm är både OCH, Stockholm gör både OCH. Stadens övergripande budskap är att stadens alla verksamheter gör staden till en attraktiv huvudstad att bo och verka i, besöka och återvända till. Det övergripande budskapet ska stödjas av vår visuella identitet. Vi gör det genom att visa upp vad staden har att erbjuda, samtidigt som vi skapar känslan av en stad, Stockholms stad. Stockholm gör både OCH Staden ansvarar för så skilda frågor som att lösa den moderna storstadens trafikfrågor till att ge god omsorg och utbildning. Invånarna har kontakt med staden både centralt och lokalt. Stadshuset är den tydliga symbolen för stadens förvaltning samtidigt som medborgarna i sin stadsdel har dagliga kontakter med till exempel skola eller hemtjänst. Centralt och lokalt styre - både OCH. Stockholms stad finns för barn OCH vuxna. Staden värnar om asfalt OCH gräs. Staden ger möjlighet till vila OCH rörelse. alla delar som ingår i Stockholms stads visuella identitet vara tydliga och bidra till att skapa den uppfattningen. Tydlighet skapas genom få fasta grafiska element och genom att dessa element är distinkta och samtidigt funktionella. De grafiska elementen ska klara av att visualisera såväl den historiska som den nutida staden och att spegla vår värdegemenskap. Byggstenarna i den visuella identiteten är Logotypen S:t Erik Bestämda teckensnitt Grafisk manual för Stockholms stad. version inledning Stockholm är både OCH Stockholm är en stad med lummiga grönområden, idrottshallar och ett stort kulturutbud men också en storstad med tät trafik och stor inflyttning. Det finns en tydlig kontrast mellan historia och nutid. Stockholm är både gammal och ny. Staden har ett arv och en historia att förvalta samtidigt som vi driver utvecklingen framåt. Från byggnadsminnesvård till IT. Stockholm är både OCH. Möjligheter att kommunicera en mångsidig verksamhet Både OCH ger möjlighet att kommunicera Stockholms stads rika och mångsidiga verksamheter. Det ger samtidigt stort utrymme för flexibilitet och kreativitet inom ett tydligt ramverk. Stockholms stad och stadens kommunikation ska upplevas och uppfattas av våra intressenter som tillgänglig, trovärdig och aktiv. Därför måste En palett av färger Ett bildkoncept Dekorelement

7 5 framtidoch historia ytterstad och innerstad storstad och småstad park och parkering gammalt och nytt barn och vuxna arbetsplats och lekplats

8 historien om s:t erik S:t Erik är Stockholms stads logotyp och vapen. Sedan 1300-talet har han synts på stadens sigill. Enligt beslut i kommunfullmäktige är S:t Erik sedan 1997 den gemensamma och enda logotypen för Stockholms stad. S:t Erik genom tiderna Stockholm, som från början hade bilden av en befäst stad i sitt sigill, bytte så småningom ut denna mot bilden av S:t Erik. Det äldsta kända avtrycket är från 1376, en bild som återfinns i stora drag i det nuvarande vapnet. Först 1923 antog dåvarande stadsfullmäktige formellt S:t Erik som stadens symbol och 1934 faställde Kungl. Maj:t densamma. Sedan 1997 är S:t Erik den gemensamma och enda logotypen för Stockholms stad. Konstnären Yngve Berg formgav S:t Erik på 20-talet. Senare utvecklade och nytecknade hovgrafikern Karl-Erik Forsberg märket och det är den versionen som används idag. Dock i en reviderad version anpassad till dagens digitala miljöer. Grafisk manual för Stockholms stad. version inledning

9 7 Äldsta bevarade avdrag av S:t Erikssigillet (1376) S:t Erikssigillet från 1426 S:t Erikssigillet från 1680 Riksheraldikerns förslag den 7 november 1910 till Stockholms stads vapen Ett av konstnären Yngve Bergs första förslag till vapenoch sigilltyp för Stockholms stad karl-erik forsbergs version av s:t erik dagens reviderade version av s:t erik

10 logotyp & avsändare

11 2 S:t Erik, vår logotyp 10 Logotypvarianter 12 Storlek på logotypen 14 Logotypens frizon 16 Placering av logotyp 18 Andra produktionstekniker 20 Felaktig användning 22 Avsändare 24 Varianter avsändare 26 Nivåer avsändare 28 Kampanjsymboler 30 Samarbeten 32

12 S:t Erik, vår logotyp Grafisk manual för Stockholms stad. version logotyp och avsändare Logotypen är vårt främsta visuella kännetecken. Den tydliggör att Stockholms stad står bakom verksamheten eller informationen. S:t Erik är stadens gemensamma kvalitetsstämpel. Genom att konsekvent följa de riktlinjer som gäller för hur vi använder vår logotyp förstärker vi bilden av vad som ingår i Stockholms stad. Tillstånd för andra än stadens egna verksamheter att använda S:t Erik kan endast ges av kommunstyrelsen. Möjligheten att ge tillstånd för andra verksamheter än stadens egna att använda S:t Erik förekommer dock mycket sparsamt om än alls. Förutom att S:t Erik är logotyp för staden är S:t Erik varumärke för stadens verksamheter. Det är ett hjälpmedel för stockholmarna att identifiera verksamheter som helt eller delvis finansieras med skattemedel. Skulle tillstånd beviljas för andra företag utan koppling till stadens verksamheter att använda S:t Erik är risken stor att det utarmar S:t Erik som symbol för den service som stadens egna, eller på entreprenad drivna, verksamheter ger. För att bygga och vårda ett varumärke krävs ett konsekvent och långsiktigt agerande. Logotypen S:t Erik med textringen är varumärkesskyddad hos Patent- och Registreringsverket. Vapenbilden med S:t Erik är fastställd av Kungl. Maj:t och är därmed skyddad. Varken tillägg eller ändringar är tillåtna enligt upphovsrättsliga regler. Vår logotyp består av två element: namnet Stockholms stad och skölden med S:t Erik. Logotypen ska alltid användas i sin helhet, skölden med texten Stockholms stad runt om. Proportionerna mellan namnet och skölden får aldrig förändras. Logotypen får aldrig förvanskas och får endast användas i de versioner som visas i denna manual. Namnet eller skölden ska aldrig användas separat. Undantag är på flaggor samt på fastighetskontorets märkning av stadens byggnader. En reviderad version av S:t Erik har tagits fram och anpassats till dagens digitala miljöer. Revideringen gör logotypen tydligare framförallt i små storlekar. Logotypen är även justerad så att den uppfattas lika i färg och svart/vitt.

13 11 reviderad logotyp gammal logotyp För att ladda hem logotyporiginal går du in på: se/kommunikation. namnet SKÖLDEN MED S:T ERIK Justeringar i reviderad logotyp Teckensnittet har gjorts fetare detaljer i s:t erik har omarbetats svarta linjer har fått samma bredd

14 Logotypvarianter Logotypen finns i olika varianter beroende på produktionsmetod och antalet färger som finns till förfogande. Vid färgtryck, i annonser, trycksaker med mera, ska alltid färglogotyp användas. Mot mörka färger och bilder samt mönstrade bakgrunder är det viktigt att logotypen framstår i god kontrast. Därför bör logotypen med vit cirkel användas i dessa fall. Logotypen kan också återges i enbart svart vid svart-vita eller tvåfärgsproduktioner. S:t Eriks ansikte ska då alltid framträda i vitt. Färgkoder för logotypen i färg (blå, gul, svart): PMS C: 285, 109 (108 U), Pantone Black CMYK: , , NCS: S 2070-R90B, S 0580-Y, S 9000-N Använd i första hand logotyp frilagd i färg. Välj en bild- eller en färgbakgrund som gör det möjligt att använda den frilagda logotypen. Endast i de fall när bakgrunden är för mörk eller när logotypen försvinner mot bakgrundsbilden ska logotyp cirkel användas. Grafisk manual för Stockholms stad. version logotyp och avsändare

15 13 FÄRG LOGOTYP: sterik_frilagd_cmyk/pms SVART LOGOTYP: sterik_frilagd_svart CMYK står för Cyan (blått), Magenta (rött), Yellow (gult) och K (svart). Detta är de färger som används vid fyrfärgstryck i exempelvis annonser, trycksaker, affischer med mera. CMYK-färger beskrivs med en procentangivelse för varje färg. Exempel: CMYK C=91, M=43, Y=0, K=0 (blått). PMS står för Pantone Matching System. PMS-systemet används vid dekorfärgstryck. Det är vanligt att kombinera en dekorfärg med fyrfärgstryck för att säkerställa att exempelvis färgen i en logotyp framställs exakt. PMS används bland annat vid tryck av visitkort och korrespondenskort. Exempel: PMS 285 (blått). FÄRG LOGOTYP: sterik_cirkel_cmyk/pms SVART LOGOTYp: sterik_cirkel_svart Obs! Den grå plattan visar endast exempel på mörk bakgrund.

16 Storlek på logotypen Grafisk manual för Stockholms stad. version logotyp och avsändare Storleken anges i millimeter och beskriver logotypens bredd/höjd, dvs bokstävernas ytterkant. Grundstorleken är 100 mm. Detta gör det enkelt att förstora eller förminska logotypen för att passa ett specifikt mått. Logotypens minsta rekommenderade storlek är 10 mm (bredd/höjd på logotypen). Logotypvariant cirkel mäts också efter bredden på logotypen. Inte efter bredden på den vita cirkeln. Storleken på logotypen mäts efter hela bredden eller höjden. Logotypens breddoch höjdförhållande får aldrig ändras. Minsta storlek är 10 mm. Storlek på S:t Erik vid olika format Annons 2 spalt: mm Annons 3 spalt: mm Annons 4 spalt: mm A6: mm A5: mm A4: mm (broschyrer, annonser) A4: 22 mm (brevpapper) Tabloidformat ( mm): mm A3: mm Affisch cm: mm Affisch cm: mm Roll-ups: mm Utställningsvägg: < 250 mm

17 15 grundstorlek: 100 mm storlek grundstorlek: 100 mm Om du är osäker på vad som gäller för produktioner som avviker från nämnda enheter, kontakta kommunikationsstaben, stadsledningskontoret på telefon eller stadshuset.stockholm.se.

18 Logotypens frizon Runt logotypen finns en frizon. Frizonen är minimiavståndet till annan grafik, text eller bild. Samma minimiavstånd gäller till ytterkanten på de material där logotypen ska placeras. Frizonen är ett minimum; ju mer fri yta som finns runt logotypen, desto tydligare framträder den. För att frizonen ska vara lätt att använda finns den i form av en osynlig rektangel i alla digitala original. Syftet med frizonen är att text, adresser, dekorelement eller bilder inte ska riskera att uppfattas som en del av logotypen. Storleken på frizonen är alltid densamma som 25 procent av bredden på logotypen (se illustration). Grafisk manual för Stockholms stad. version logotyp och avsändare

19 25% 100% 25% 17 25% Tänk på att frizonen är ett minimum; ju mer fri yta som finns runt logotypen, desto tydligare framträder den. 25%

20 placering av logotyp På kontorstryck (brevpapper, visitkort med mera) placeras logotypen i övre vänstra hörnet. Där fungerar den som inledning och kommunicerar direkt att Stockholms stad är avsändare. På informations- och kommunikationsmaterial, exempelvis broschyrer och annonser, placeras logotypen med fördel i nederkant. S:t Erik kan, när den följs av avsändarinformation, antingen placeras centrerat eller till vänster. När S:t Erik är ensam placeras den till höger. På informations- och kommunikationsmaterial är det budskapet som är det centrala och därför bör logotypen placeras efter budskapet. Ta alltid hänsyn till riktlinjerna om frizonen runt logotypen och anvisningarna om dess storlek vid placering av logotypen. Grafisk manual för Stockholms stad. version logotyp och avsändare

21 19 skarpabyskolan skarpnäcks stadsdelsförvaltning skarpabyskolan skarpnäcks stadsdelsförvaltning placering i vänster överkant placering i vänster nederkant Fler exempel på placering av logotypen finns längre fram i den grafiska profilen. Logotypen kan även placeras i dekorelementet, den gula randen, läs mer på sidan 68. skarpabyskolan skarpnäcks stadsdelsförvaltning placering i höger nederkant placering centrerat i nederkant

22 Andra produktionstekniker Vid speciella tillfällen, till exempel i inredning eller på presentartiklar, kan logotypen produceras med hjälp av andra tekniker än tryckt färg. Dessa tekniker ger ett diskret och exklusivt intryck. Brodyr På kläder och andra textiler kan logotypen broderas. Var noga med att färgåtergivningen blir korrekt. Lackning Logotypen kan matt- eller blanklackeras för att skapa ett exklusivare intryck. Lacken kan vara färglös. Om färg används till lacken ska färgerna följa riktlinjerna för logotypens färgsättning. För att ge ett mer diskret och exklusivt intryck kan en präglad eller lackad logotyp användas. Frostning Logotypen framträder på glas, plexiglas eller transparent plast genom att opaciteten (genomskinligheten) förändras, till exempel som frost på en fönsterruta. Foliering Foliering kan användas på skyltar, fönster, fordon eller glasdörrar. På diplom kan logotypen i undantagsfall folieras i guld eller silver. Grafisk manual för Stockholms stad. version logotyp och avsändare Prägling Logotypen framträder som relief i det underliggande materialet. Denna metod kan i trycksaker kombineras med tryckt färg eller lack. Om färg används ska färgerna följa riktlinjerna om logotypvarianter se sidan 12.

23 21 Ta alltid hänsyn till riktlinjerna om frizonen runt logotypen och anvisningarna om dess storlek vid placering av logotypen. präglad logotyp frostad logotyp lackad logotyp

24 felaktig användning Här ser du några exempel på felaktig användning av logotypen. De gamla versionerna av logotypen ska från och med 1 oktober 2006 ersättas av de reviderade logotyperna som kan laddas ner från vårt intranät. All ny produktion ska använda de nya logotyperna, se sidan 13. Om du är osäker på hur du får använda logotypen, kontakta kommunikationsstaben, stadsledningskontoret. Logotypen får aldrig justeras eller förvanskas på något sätt. Grafisk manual för Stockholms stad. version logotyp och avsändare

25 23 avänd inte gamla logotypen i färg. avänd inte gamla logotypen i svart. använd inte gamla logotypen i vitt. Exempel på hur logotypen inte får användas i löpande texter eller rubriker. Om du är osäker på hur logotypen får användas, kontakta kommunikationsstaben, stadsledningskontoret på telefon eller stadshuset.stockholm.se. ändra inte färg/form på logotypen. använd inte logotypen i löpande text. skriv istället ut stockholms stad. använd inte vit logotyp. beskär inte logotypen. skapa inte mönster av logotypen. frilagd logotyp ska inte placeras mot för mörka bakgrunder.

26 Avsändare Logotypen S:t Erik är vår tydligaste avsändare och ska alltid finnas med i vår kommunikation. Inom Stockholms stad produceras en stor mängd trycksaker. I vissa sammanhang räcker det för mottagaren att veta att informationen kommer från Stockholms stad, men ibland behöver vi tydliggöra vem inom staden som är avsändare. Avsändartilläggen är till för att förenkla för mottagaren av informationen. Mottagare utanför Stockholms stad känner sällan till hur vi är organiserade, så för dem blir det bara svårt om vi är alltför detaljerade. Avsändaren placeras under eller till höger om logotypen, se modell på nästa sida. Avsändaren skrivs i Gill Sans MT, stil Normal (Regular) alternativt i Gill Sans Book. I e-post och andra digitala medier ska Stockholms stad vara tydlig i avsändaren. Det är allas ansvar att fylla i sin signatur för e-post. Denna information ska motsvara visitkortets uppgifter. Se sidan 82. Särprofilerade verksamheter Dessa beskrivs utförligt med exempel i kapitlet Bolag och övriga verksamheter, sidan 112. Generellt gäller nedanstående. Bolag Bolag inom Stockholms stad får använda Stockholms stads grafiska profil eller ha en egen profilering. Det innebär att bolag och verksamheter som bedrivs inom koncernen Stockholm Stadshus AB, får ha en egen logotyp och eget teckensnitt. Bolagen ska tydligt markera sin tillhörighet till Stockholms stad genom att logotypen S:t Erik alltid ska finnas med. undantagna verksamheter. Deras verksamheter får använda Stockholms stads grafiska profil eller ha en egen profilering. Det innebär att de får ha en egen logotyp och eget teckensnitt. De ska tydligt markera sin tillhörighet till Stockholms stad genom att logotypen S:t Erik alltid ska finnas med. Det gäller i all tryckt och digital kommunikation, trycksaker, kampanjer, visitkort, webbplatser med mera. Gymnasieskolorna Gymnasieskolorna ska följa stadens grafiska profil. S:t Erik ska alltid vara med för att visa på tillhörigheten till Stockholms stads kommunala skolor. Det gäller i all tryckt och digital kommunikation. De gymnasieskolor som har inarbetade egna symboler har möjlighet att arbeta med dessa i sin kommunikation. Rekommendationen är att skolans egen symbol/märke ska visas i svart eller vit. Grafisk manual för Stockholms stad. version logotyp och avsändare Vår webbadress ska finnas med på allt som produceras och placeras antingen i dekorelementet, den gula randen, eller tillsammans med kontaktinformationen. Undantagna verksamheter Liljevalchs, Stockholms stadsmuseum, Stockholms medeltidsmuseum, Kulturhuset, Stockholmia förlag och Brandförsvaret är profilmässigt

27 25% % trafikkontoret stadsmiljö Box 8311, Stockholm avsändarinformation centreras i höjdled med S:t Erik 15% 10%10% 10%10%10%10% Textstorlek vid 100% storlek på logotyp. 100% Förvaltning (Nivå 1) 62,2/70,6 pkt*, versaler Avdelning/enhet (Nivå 2) 41,6/54,7 pkt, versaler Eventuell adress 41,6/54,7 pkt, versal/gement * Textstorlek/radavstånd nämnd/förvaltning Avdelning/enhet trafikkontoret STADSMILJÖ förvaltning/avdelning centreras med S:t Erik 25% 15% 10%10%

28 varianter avsändare City of stockholm bromma district administration Vid utländsk korrespondens ändras ordningen på uppställningen. översta raden används för översättningen av stockholms stad. därefter avsändare och plats i organisationen i enlighet med den svenska uppställningen. idrottsförvaltningen fastighetsavdelningen webbadress placeras underst i fet stil i gemener (små bokstäver). Grafisk manual för Stockholms stad. version logotyp och avsändare kulturförvaltningen ekonomiavdelningen Box 16113, Stockholm Telefon Fax Adressuppgifter placeras under avdelning i versal/gement.

29 25% % skarpnäcks stadsdelsförvaltning äldreomsorg 15% 10% 15% 10%10% 25% 100% Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Barn-, ungdomoch skolavdelningen 15% 10% 15% 10%10%10%10% vid platsbrist kan namnen på förvaltning och avdelning/enhet delas upp på flera rader.

30 nivåer Avsändare Max två avsändarnivåer tillsammans med logotypen S:t Erik. Det är viktigt att avsändarinformationen på korrespondensmaterial (till exempel visitkort, brev och kuvert), trycksaker och dokument är så tydlig som möjlig så att mottagaren lätt både kan identifiera och komma i kontakt med avsändaren. Här beskrivs de hierarkier som gäller för att detta ska uppfyllas. Huvudprincip Max två nivåer vid logotypen rekommenderas. En eventuell tredje nivå placeras under kontaktpersonens namn i de fall det underlättar för mottagaren att förstå vilken enhet som kommunicerar. Undantaget är när avsändaren skrivs på engelska. Då översätts Stockholms stad och hamnar på nivå 1 varför det då blir tre nivåer vid logotypen. när en Förvaltning kommunicerar när en enhet kommunicerar I de fall det är viktigt att mottagaren snabbt och tydligt förstår vilken enhet som är avsändare. Korrespondensmaterial Nivå 1: Enhet/verksamhet Nivå 2: Förvaltning Trycksaker Nivå 1: Enhet/verksamhet Nivå 2: Förvaltning Grafisk manual för Stockholms stad. version logotyp och avsändare Nivåer Avsändarfrågan för övergripande funktioner, avdelningar, enheter/operativa verksamheter måste hanteras olika beroende på mottagare, kanal, metod med mera. Generellt ska förvaltningens namn komma först. I vissa fall är det viktigare ur ett mottagarperspektiv att verksamheten som brukaren/kunden har kontakt med är avsändare, till exempel när informationen kommer från en skola eller ett servicehus. Då finns det ingen anledning att i avsändaren beskriva stadens organisation. Korrespondensmaterial Nivå 1: Förvaltning Nivå 2: Avdelning/verksamhet Trycksaker Nivå 1: Förvaltning Eventuell nivå 2: Avdelning alternativt enhet Dokument PM, info, tjänsteutlåtande med mera Nivå 1: Förvaltning Nivå 2: Avdelning

31 skarpnäcks stadsdelsförvaltning äldreomsorg förvaltning verksamhet 29 idrottsförvaltningen driftavdelningen utomhusanläggningar förvaltning avdelning skarpabyskolan skarpnäck stadsdelsförvaltning enhet förvaltning Samma principer för nivåer gäller för avsändare placerad under logotypen. city of stockholm skarpnäcks district administration care for the elderly när avsändaren är översatt till engelska exempel på avsändarnivåer

32 kampanjsymboler Den generella regeln är att det alltid är Stockholms stad som är avsändare. I vissa sammanhang kan det dock vara befogat att ta fram en tidsbegränsad symbol för just en specifik kampanj eller ett specifikt event. Rekommendationen är dock att försöka begränsa användandet av kampanjsymboler i så hög utsträckning som möjligt. Innan du tar fram en kampanjsymbol tänk igenom följande punkter: Tidsbegränsa användningen av kampanjsymbolen. Kampanjsymboler får inte tas fram för administrativa system. Du får aldrig göra ändringar i logotypen S:t Erik för att skapa en kampanjsymbol. Kampanjsymbolen får aldrig ersätta logotypen S:t Erik. S:t Erik ska alltid finnas med på det producerade materialet. Du bör anlita en professionell byrå men kontakta alltid kommunikationsavdelningen på Stadsledningskontoret först. Återkommande grafiska element Många av stadens verksamheter producerar återkommande informationsmaterial som sprids till stora målgrupper. Dessa verksamheter kan ha behov av att markera kontinuitet. Att använda sig av något dekorativt element/illustration som återkommer på olika trycksaker och presentartiklar kan vara ett sätt att markera detta. Det grafiska elementet/illustrationen får aldrig ersätta logotypen S:t Erik, som alltid ska finnas med. Kampanjsymbolen måste kunna användas tillsammans med logotypen S:t Erik, tänk på frizonen. Tänk igenom vilka associationer kampanjsymbolen kan ge. Kan det finnas oönskade associationer? Försök begränsa användningen av kampanjsymboler och skapa aldrig symboler utifrån S:t Erik. Grafisk manual för Stockholms stad. version logotyp och avsändare

33 31 Kontakta kommunikationsstaben, stadsledningskontoret på telefon eller stockholm.se innan du tar fram en kampanjsymbol. Equis num dolore molese tem dipisi te tat. Ut lore dunt augue. exempel på kampanj webbplats exempel på fasadvepa

34 samarbeten Grafisk manual för Stockholms stad. version logotyp och avsändare Vi samarbetar ofta med flera andra verksamheter utanför eller inom vår organisation. När vi kommunicerar Stockholms stad tillsammans med andra varumärken är det viktigt att vi är tydliga med hur vi använder vår logotyp. Utgångspunkten är att vi ska underlätta för mottagaren. Flera verksamheter inom Stockholms stad När flera verksamheter inom staden samverkar ska logotypen S:t Erik användas utan avsändare. De samverkande parterna skrivs ut i anslutning till S:t Erik. Se modell till höger. Undantaget är pressmeddelande som följer formen för kontorstryck. Se sidan 104. Stockholms stad tillsammans med externa parter I de sammanhang där Stockholms stad uppträder tillsammans med andra varumärken gäller det att undvika att logotypen S:t Erik sammankopplas med en annan organisations logotyp. Därför ska om möjligt den framtagna modellen för samarbeten användas. I de sammanhang där Stockholms stad är huvudpart och bjudit in andra externa verksamheter, ska logotypen S:t Erik stå till höger med texttillägget i samarbete med. Detta följs av en avdelare samt de samverkande parternas logotyper. För att hålla ihop allt placeras det mot en ljusgrå platta. Vid samarbeten är det viktigt att vi underlättar för mottagaren att förstå vilka som är avsändare av kommunikationen.

35 100% 50% 25% ETT samarbete MELLAN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KULTURFÖRVALTINGEN STADSLEDNINGSKONTORET 33 ETT samarbete MELLAN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KULTURFÖRVALTINGEN STADSLEDNINGSKONTORET modell för att kommunicera FLERA samarbetande VERKSAMHETER INOM STOCKHOLMS STAD. Avsändare placeras antingen i vänster överkant alternativt höger nederkant i dekorlelementet, den gula randen. i samarbete med modell för att kommunicera SAMARBETE MED EXTERNA PARTER. Externa parters logotyper placeras i en ljusgrå ruta.

36 STOCKHOLM THE Capital of scandinavia

37 3 Inledning 36 Exempel på extern kommunikation 37 Exempel på intern kommunikation 46

38 inledning Grafisk manual för Stockholms stad. version Stockholm The Capital of Scandinavia är ett budskap inte en avsändare. Under 2005 utvecklades, i samarbete med näringslivet och regionala aktörer, varumärket Stockholm The Capital of Scandinavia. Syftet med det gemensamma budskapet är att öka kännedomen om Stockholm och i förlängningen attrahera fler internationella investeringar, besökare och boende till Stockholmsregionen. Huvudbudskapet vilar på tre grundargument: att Stockholm är den naturliga mittpunkten, det ekonomiska centret och den tongivande kulturhuvudstaden i Skandinavien. STOCKHOLM THE capital of scandinavia Varumärket är inte exklusivt för Stockholm Business Region och koncernen. Tvärtom är det framtaget så att alla som vill bidra till att utveckla Stockholm som etablerings- och besöksort får använda det i sitt eget marknadsföringsarbete, oavsett om det är en kommun, ett företag, en kulturaktör eller en organisation. Stockholm The Capital of Scandinavia är ett budskap inte en avsändare. Alla stadens verksamheter ska använda sig av det gemensamma budskapet i externa kommunikationsinsatser gäller dock ej kontorstryck (som till exempel visitkort, brevpapper och fakturor). När du använder Stockholm The Capital of Scandinavia i din kommunikation är det viktigt att det särskiljs från stadens logotyp S:t Erik. I det här kapitlet får du stöd och exempel på hur vi i staden kan införliva budskapet Stockholm - The Capital of Scandinavia i vår externa kommunikation och i vår interna kommunikation där det är möjligt. Kapitlet fungerar som ett komplement till den information som finns kring budskapslogotyp och guidelines på Stockholm Business Regions webbplats: För att få en känsla och uppfattning om bakgrund och intentionerna i regionens varumärkesarbete, rekommenderas en läsning av den informationen. Där laddar du också ner de olika logotypversionerna. Läs också mer på stadens intranät under Verksamhetsområde > Kommunikation. Där hittar du kontaktuppgifter om du har frågor eller behöver stöd. Budskapslogotyp Den runda budskapslogotypen har en känsla av en dekal och kan placeras där det är lämpligt. I exemplen visas hur detta kan se ut. Det finns ytterligare en version av budskapslogotypen. Den används fristående utan dekal. Den kan vara lämplig exempelvis om logotypen ska vara negativ mot färgad bakgrund eller där det av utrymmesskäl inte finns plats för dekalen. Se exempel på hur den används i Tillsammansmodulen på sid 47. Tänk på att budskapslogotypen ska vara så stor att texten The Capital of Scandinavia, är klart läsbar, även på avstånd. Budskap i löpande text I vissa fall, t ex om det är flera avsändare, lämpar det sig inte med en budskapslogotyp. Då kan budskapet istället skrivas in i löpande text. Den löpande texten kan vara både på svenska och engelska. På svenska översätts inte budskapet direkt utan vävs in i texten. T ex Stockholm är Skandinaviens huvudstad.., I Skandinaviens huvudstad Stockholm. Se fler exempel på de följande sidorna. Tänk på att nämna budskapet att Stockholm är Skandinaviens huvudstad, då du representerar staden i olika sammanhang.

39 EXempel på extern KOMMUNIKATION 37 budsk apslogot yp KULTUR- FÖRVALTNINGEN Fest i stan den 6 juni För andra året i rad firas Nationaldagen som helgdag. I Skandinaviens huvudstad Stockholm firas dagen på temat Stockholms kulturella och etniska mångfald i nutid och historisk belysning. Staden bjuder på en särskild Nationaldagsfest på Stadion. b u d s k a p i löpande text kultur förvaltningen Fest i stan den 6 juni För andra året i rad firas Nationaldagen som helgdag. I Stockholm firas dagen på temat Stockholms kulturella och etniska mångfald i nutida och historisk belysning. Staden bjuder på en särskild National dagsfest på Stadion. den runda budskaps - l o g o t y p e n är att föredra då det är mindre risk att den förväxlas med att vara avsändare. Njut av världsmusik från de många scener na, ett historiskt sång- och danspr o- gram, kör er som uppträder i Gamla stan. Njut av världsmusik från de många scenerna, ett historiskt sång- och dansprogram, körer som uppträder i Gamla stan. a n v ä n d f ö l j a n d e i n s tä l l n i n g a r f ö r Pr omenera på Strömparterr en och delta i den medeltida marknaden eller följ med på en litterär båttur. En litterär stadsvandring i författar nas spår är också ett alter nativ och för bar nen gör vi ett alldeles eget pr ogram. Platser för pr ogrammen: Bandängen intill Högdalens centrum, Drakenber gspar - ken, Farsta Går d, Kvar nbacka bollplan i Husby, Gamla Stan, Hammarby sjöstad, Hässelby slottspark, Kungsträdgår den, Rålambshovsparken, Skansen, Skär - holmens centrum, Stadshusträdgår den, Strömparterr en och Stadion. Den sedvanliga Medbor garskapscer emonin genomförs för 15:e år et i Stadshuset för de stockholmar e som år et innan blivit svenska medbor gar e. Välkomna! Promenera på Strömparterren och delta i den medeltida marknaden eller följ med på en litterär båttur. En litterär stadsvandring i författarnas spår är också ett alternativ och för barnen gör vi ett alldeles eget program. Platser för programmen: Bandängen in till Högdalens centrum, Drakenbergspar ken, Farsta Gård, Kvarnbacka bollplan i Husby, Gamla Stan, Hammarby sjöstad, Hässelby slottspark, Kungsträdgården, Rålambshovsparken, Skansen, Skär holmens centrum, Stadshusträdgården, Strömparterren och Stadion. Den sedvanliga Medborgarskapsceremonin genomförs för 15:e året i Stadshuset för de stockholmare som året innan blivit svenska medborgare. Välkomna! a d o b e i n d e s i g n f ö r s k u g g a b a k o m o b j e k t: Börja med att rita en perfekt rund, vit platta. Vrid sedan Stockholm-logotypen + 10 eller - 10 och centrera den på den vita plattan. l ä g g t i l l e n s v a r t s k u g g a med inställningar : Multiplicera, Opacitet: 50%, X-förskjutning: 1 mm, Y-förskjutning: 2 mm, Oskärpa: 3 mm. Hos oss bor redan hyresgäster. Och fler kan bli. För nu bygger vi nya bostäder och Stockholm The Capital of Scandinavia växer så det knakar. Vi hoppas på fler stockholmare, och fler nya hyresgäster som kan fira nationaldagen med oss nästa år. Vill du se vår nyproduktion så titta in på b u d s k a p i löpande text n o t e r a : dessa inställningar baserar sig på en A4- layout. Skala upp eller ner för att få likvärdigt resultat på andra format.

Grafisk manual. regler och riktlinjer

Grafisk manual. regler och riktlinjer Grafisk manual regler och riktlinjer Innehåll 1. Logotyp 2. Typsnitt 3. Profilfärger 4. Grafiskt koncept 5. Bilder 6. Text och tonalitet 7. Papper 8. Korrespondensmaterial 9. Trycksaker 10. Annonser 11.

Läs mer

STADENS EXTERNA KOMMUNIKATION

STADENS EXTERNA KOMMUNIKATION STADSREVISIONEN www.stockholm.se/revision Nr 9 September 2009 DNR 420-140/09 Revisionsrapport STADENS EXTERNA KOMMUNIKATION Stadens kommunikationspolicy är känd på ledningsnivå och efterlevs i stort inom

Läs mer

Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version 2011-06-08).

Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version 2011-06-08). Grafisk profil Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version 2011-06-08). IDA är kommunens intranät. Externa konsulter har inte tillträde till IDA utan hänvisas till Info. Förvaltningen

Läs mer

GRAFISK PROFIL. för Vadstena kommun

GRAFISK PROFIL. för Vadstena kommun GRAFISK PROFIL för Vadstena kommun Den grafiska profilen är fastställd av Vadstena Kommuns kommunfullmäktige 16 mars 2011. Producerad av: Sofia Boij, informatör Vadstena Kommun Framsidesbild: Lars Forsstedt/bildarkivet.se

Läs mer

Ronneby kommuns grafiska profil. Uppdaterad 2009--01-12

Ronneby kommuns grafiska profil. Uppdaterad 2009--01-12 Ronneby kommuns grafiska profil Uppdaterad 2009--01-12 Innehåll Varför grafisk profil?...3 Tydlig avsändare, enhetlig form, hög kvalitet...3 Förenkla...3 De kommunala bolagen...3 Webb...3 Bilden av Ronneby...4

Läs mer

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll:

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll: 2 En stark profil en tydlig identitet En grafisk profil är en betydande del av organisationens ansikte utåt. Jönköpings kommun med sina förvaltningar och verksamheter ska upplevas som något väsentligt

Läs mer

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL Ny grafisk profil godkänd av kommunfullmäktige 8 maj 2013, 59 ersätter tidigare bestämmelser om grafisk profil antagen av kommunstyrelsen den 26 april 2006, 99.

Läs mer

GRAFISK MANUAL MALMÖ HÖGSKOLA

GRAFISK MANUAL MALMÖ HÖGSKOLA GRAFISK MANUAL MALMÖ HÖGSKOLA GRAFISK MANUAL MALMÖ HÖGSKOLA MALMÖ HÖGSKOLA Malmö högskola inrättades 1998 och är landets åttonde största lärosäte för akademisk grundutbildning. Högskolan gavs redan från

Läs mer

Profilprogram för Lidköpings kommun

Profilprogram för Lidköpings kommun Profilprogram för Lidköpings kommun Innehåll Profilering av Lidköpings kommun...3 Logotypen...4 Symboler...7 Vårt platsvarumärke Lidköping vid Vänern...8 Profilfärger...10 Typografi...11 Kuvert, visitkort,

Läs mer

såklartborås De har nyckeln till ett tryggt extrahem Kultur Slow Fashion på Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan

såklartborås De har nyckeln till ett tryggt extrahem Kultur Slow Fashion på Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan Politik Stabil ekonomi trots ovanligt läge Samhälle Din nya mötesplats Orangeriet såklartborås Kultur Slow Fashion på Textilmuseet Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan VÅR 2015» De har nyckeln till

Läs mer

MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE

MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR I KONKURRENS Agneta Larsson och Anki Wood Högskoleverkets rapportserie 2005:14 R MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR

Läs mer

vår största tillgång FJÄLLRÄVENS kärnvärden ÄR lilla gula

vår största tillgång FJÄLLRÄVENS kärnvärden ÄR lilla gula örnsköldsviks skönaste kundtidning nummer 1 Våren 2013 ett kundmagasin från ågrenshuset och lilla gula om Värdet av att synas. hur kreativ kommunikation kan föra Fram ditt budskap. FJÄLLRÄVENS kärnvärden

Läs mer

SIGTUNA KOMMUN Grafisk Manual

SIGTUNA KOMMUN Grafisk Manual SIGTUNA KOMMUN Grafisk Manual Mot bättre vetande Somliga vet. Andra tror. Vetande bygger på verkliga, väl underbyggda fakta. Tro bygger på en betydligt skakigare grund antaganden, fördomar, andrahandsuppgifter,

Läs mer

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska AB 2002 Upplaga:

Läs mer

Grafisk manual Härliga Härjedalen och Härjedalens kommun

Grafisk manual Härliga Härjedalen och Härjedalens kommun Grafisk manual Härliga Härjedalen och Härjedalens kommun Innehållsförteckning Härliga Härjedalen Inledning 3 Visuella identitetens verktygslåda 4 Platssymbol 5 Frizon 6 Minsta storlek 7 Färgversioner 8

Läs mer

ekonomi Värm dig med fjärrvärme På Videgården i Karesuando talar vi flera minorietsspråk En ny budget är antagen: Så fungerar kommunens

ekonomi Värm dig med fjärrvärme På Videgården i Karesuando talar vi flera minorietsspråk En ny budget är antagen: Så fungerar kommunens Information från Kiruna kommun till alla kommuninvånare nr 4 2012 På Videgården i Karesuando talar vi flera minorietsspråk Värm dig med fjärrvärme Mess me up, Write me down på turné i byarna Andrea Dimén

Läs mer

LÄRA STOCKHOLM. Stenhård mjukiscoach. Stavros Louca: Michael Treschow i exklusiv intervju. Salong Normal fick eleverna att våga

LÄRA STOCKHOLM. Stenhård mjukiscoach. Stavros Louca: Michael Treschow i exklusiv intervju. Salong Normal fick eleverna att våga LÄRA STOCKHOLM INSPIRATION OCH INFORMATION FRÅN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN I STOCKHOLMS STAD NR 2 2011 Stavros Louca: Stenhård mjukiscoach Michael Treschow i exklusiv intervju Salong Normal fick eleverna

Läs mer

innehåll Marknadsföring s 3. Det är nu det börjar

innehåll Marknadsföring s 3. Det är nu det börjar MARKNADSFÖRING innehåll Marknadsföring s 3. Det är nu det börjar s 4. s 5. s 7. Vad är det roliga egentligen Mervärde Min påse Att göra grejor effektivt s 14. Bli strateg s 15. Utvärdering s 16. Fallstudie

Läs mer

vårt Lidingö När hälsa är enkelt och kul sid 8 9 Är en tunnel lösningen? sid 4 5 Lättare välja hemtjänst sid 7 Vi testar badvattnet sid 16

vårt Lidingö När hälsa är enkelt och kul sid 8 9 Är en tunnel lösningen? sid 4 5 Lättare välja hemtjänst sid 7 Vi testar badvattnet sid 16 vårt Lidingö Informationstidning från Lidingö stad nr 2, maj 2010 Är en tunnel lösningen? sid 4 5 Lättare välja hemtjänst sid 7 Vi testar badvattnet sid 16 När hälsa är enkelt och kul sid 8 9 ledare Sveriges

Läs mer

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Jag och Du Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Författare Översättningav ett material från WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) Our Rights Our Responsibilities Översättning

Läs mer

FALKENBERG. Kontakten med medborgarna. K-Center. Södra Åstranden. förbättras på flera sätt. Kommunen satsar på. Nya möjligheter för

FALKENBERG. Kontakten med medborgarna. K-Center. Södra Åstranden. förbättras på flera sätt. Kommunen satsar på. Nya möjligheter för FALKENBERG NR 2 2013 en tidning från falkenbergs kommun Kontakten med medborgarna förbättras på flera sätt Kommunen satsar på K-Center Nya möjligheter för Södra Åstranden Äldre vill känna sig tryggare

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Botkyrka kommuns. handbok i dialog

Botkyrka kommuns. handbok i dialog Botkyrka kommuns handbok i dialog Förord Dialog är att tänka tillsammans. En öppen och tillitsfull dialog är hjärtat i demokratin. Kommunen som organisation har en central roll i den lokala demokratin.

Läs mer

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag BILAGA Vi bjuder på kartor till Friska Forshaga Tema FRISKVÅRD Ekonomisk summering av 2012 Kommun och orienteringsklubbar

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Grafiska regler. Kulturplan för grundskolan 1

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Grafiska regler. Kulturplan för grundskolan 1 Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Grafiska regler Kulturplan för grundskolan 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2010-05-20 Reviderad den: 2012-08-16 För revidering ansvarar:

Läs mer

Marknadsföring för nyföretagare

Marknadsföring för nyföretagare Marknadsföring för nyföretagare Innehåll Marknadsföring för nyföretagare 3 Lär dig branschen 4 Gör en marknadsundersökning 5 Ta reda på vad kunderna vill ha Vad gör konkurrenterna? Att göra en marknadsplan

Läs mer

profilbas Bravidas grafiska identitet

profilbas Bravidas grafiska identitet profilbas Bravidas grafiska identitet 1. HANDBOK FÖR VARUMÄRKET BRAVIDA Bravida är Skandinaviens största installations- och serviceföretag med medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Det är ingen slump

Läs mer

Handbok om Stockholms läns landstings varumärke samt grafiska och språkliga profil

Handbok om Stockholms läns landstings varumärke samt grafiska och språkliga profil Handbok om Stockholms läns landstings varumärke samt grafiska och språkliga profil Inledning En bok om varumärket Stockholms läns landsting (SLL) Det här är en bok som berättar om varumärket SLL och hur

Läs mer

Webbredaktörens ABC. Av Fredrik Wackå www.wpr.se

Webbredaktörens ABC. Av Fredrik Wackå www.wpr.se Webbredaktörens ABC Av Fredrik Wackå www.wpr.se 2 Bra innehåll ger bra RESULTAT Det du skriver avgör hur väl er webbplats eller ert intranät lyckas. Enstaka ordval kan innebära att informationen når fram.

Läs mer