PRO Frykeruds styrelsemöte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PRO Frykeruds styrelsemöte"

Transkript

1 PROTOKOLL 1(6) PRO Frykeruds styrelsemöte Plats Bygdegården, Fagerås Torsdag 9 april Närvarande Ordinarie ledamöter: Bertil Haglund, ordf Bengt Carlstedt, sekr Henry Svensson, kassör Birgitta Markusson Gerd Svensson Gerty Engqvist Barbro Åslund Ersättare: Leif Albinsson Christer Nilsson ej tjänstgörande 1 Mötet öppnas Ordf Bertil Haglund hälsade välkommen och öppnade mötet, sedan styrelsen först gjort ett studiebesök i gamla biblioteket i Fagerås med anledning av att avdelningen väckt ett medborgarförslag om att fastigheten ska upplåtas som administrationslokaler för det lokala föreningslivet. 2 Godkännande av dagordningen Föreliggande dagordning godkändes. 3 Val av justerare Till justerare utsågs Birgitta Markusson. 4 Föregående protokoll Föregående protokoll, styrelsemötet , genomgicks och lades därefter till handlingarna. 5 Kassarapport Kassör Henry Svensson presenterade en kassarapport per med följande innehåll: Plusgiro kr, Konto kr, Kassa kr, totalt kr. Därtill en obetald faktura (Ica) på 936 kr. På fråga från ordföranden meddelade kassören att behållningen från senaste pubaftonen ligger i intervallet kr. FRYKERUD c/o Bertil Haglund, Lundsvägen 13, Fagerås. Telefon E-post:

2 2(6) 6 Utvärdering av pubafton, fortsättning? Styrelsen konstaterade att även den senaste pubaftonen uppskattats av medlemmarna och att en ny pubafton enligt verksamhetsplanen ska arrangeras i höst. 7 Resa till Orsa Reseansvariga Barbro Åslund rapporterade om kontakterna med Turistbyrån i Orsa som administrerar biljettbeställningarna till inspelningarna av TV-programmet Moraeus med mera. Intresset för en resa till Orsa är påfallande stort, enligt snabbenkäten i samband med årsmötet, och Barbro har gjort en preliminär beställning av 50 biljetter till inspelningen den 27 maj. Sedan Bonnstabuss meddelat att den 26 maj, som också är inspelningsdag, passar bättre ur deras synvinkel, fick Barbro i uppdrag att om möjligt omboka den preliminära beställningen till den 26 maj. Följande kostnader gäller: Entré till showen 225 kr, middag i anslutning till inspelningen 225 kr plus busskostnad. Preliminärt skulle kostnaden per person kunna ligga strax under 700 kr vilket styrelsen bedömer helt acceptabelt. Följande tider gäller: Middag serveras kl 16.00, inspelningen pågår från kl till cirka Till Orsa är avståndet från Fagerås ca 245 km vilket ger en beräknad körtid av ca 3,5 timme. Tanken är att vi på ditresan gör ett stopp för intagande av medhavd matsäck. Konceptet ska presenteras i samband med Äggsexan Rapporter Ordf presenterade följande rapporter i sammandrag: PRO:s samorganisations årsmöte varvid Rolf Olausson, Kil, valdes till ordförande, Bertil Pettersson, Högboda, till kassör och Barbro Åslund, Frykerud, till sekreterare. Nästa möte med samorganisationen hålls 8 september kl i Bygdegården, Fagerås. PRO Värmlands årsmöte varvid två uttalanden antogs på temat Försämrad service i glesbygd resp Vakna riksdagspolitiker! Ta ert ansvar! Nu får det vara nog!. Årsmötet utsåg nio ombud till PRO-kongressen i Stockholm i sommar, bl a Bengt Carlstedt, PRO Frykerud. Ordf konstaterade i sammanhanget att det är första gången avdelningen har ett eget kongressombud.

3 3(6) På årsmötet presenterades också stipendiaterna ur Sture Forselinds stipendiefond, bl a köksgrupperna från PRO Frykerud, som kollektivt fick mottaga kronor och ett diplom som bevis på erkänslan. Tanken är att köksgrupperna ska inta en gemensam restaurangmåltid. I sammanhanget beslutade styrelsen att även kassören och ordföranden ska inbjudas till restaurangbesöket. Ett förslag till insändare/debattartikel om statens skatteskuld till pensionärerna presenterades varefter styrelsen beslutade att insändaren, förutom med skribenternas namn, ska vara undertecknad med PRO Frykerud. Christer Nilsson rapporterade från kursen för hemsidesansvariga, där han deltog två av tre dagar. Han konstaterade bl a att systemet för hemsidan är avancerat vilket kräver goda kunskaper av de hemsidesansvariga. I sammanhanget gav han tidigare ordföranden Elsie Fridén en stor eloge för hennes beundransvärda insats under hemsidans inledningsskede och fortsatta utveckling. 9 Skrivelser och cirkulär Ordf informerade sammanfattande om en rad skrivelser, enligt följande: Kils kommun förbereder nationaldagsfirande den 6 juni och inbjuder föreningarna i kommunen till medverkan; Invitation till Frödingafton på Apertin till hutlöst pris; Förbundssekreterare Johanna Hållén om PRO mervärde. I sammanhanget aktualiserades behovet av en övergripande presentation av konceptet; Invitation till deltagande i trafikkurs; Invitation till bouleresa till Andalusien; Invitation från PRO Årjäng till Årjängstravet den 9 augusti med gratis inträde och program samt måltid till subventionerat pris; Aktualiserades behovet av en hjärtstartare med anledning av ett aktuellt fall i Högboda och beslutades att tillskriva Kils kommun om högsta möjliga bidrag till en egen hjärtstartare, som dels ska finnas tillgänglig vid alla våra sammankomster, dels kunna medföras på resor. Sekreteraren uppdrogs att författa skrivelsen till kommunen. I sammanhanget påtalades behovet av ytterligare utbildning Birgitta ska på nytt kontakta utbildningsansvarig inom Räddningstjänsten.

4 4(6) I sammanhanget passade Christer Nilsson på att donera en sjukvårdsväska till avdelningen. Väskan kommer att handhas av Birgitta, som redan har tillgång till dylik utrustning men av något annat utförande. 10 Veteranvetarna Sekreteraren informerade om att första omgången i PRO-vetarna ska arrangeras måndag 4 maj kl Avdelningen har åtagit sig att arrangera en av deltävlingarna i Bygdegården, Fagerås, som redan bokats för ändamålet. Vilket av avdelningens båda anmälda lag som ska tävla på hemmaplan diskuterades och beslutades på förslag av Birgitta Markusson att frågan ska avgöras genom lottning, såvida inte distriktet på egen hand bestämt vilket av Frykeruds-lagen som ska tävla i Fagerås. Uppdrogs åt sekreteraren att undersöka saken och åt Birgitta att hålla beredskap för eventuell lottning i samband med Äggsexan. Beslutades vidare att i fortsättningen konsekvent använda PROvetarna som namn på tävlingsformen. 11 Inbjudan till PRO Högbodas vårfest 21/5 Förelåg inbjudan till PRO Högbodas vårfest torsdag 21 maj kl i Högboda Folkets hus. På programmet: Aktuell PRO-information, vårsupé, underhållning och lotterier. Avgift/person: 50 kr. Kollektiv anmälan till Bertil Pettersson, tel , senast 18/5. PRO Frykeruds medlemmar ska som vanligt göra anmälan till respektive kontaktperson senast 17/5. 12 Äggsexan 14 april Landshövding Kenneth Johansson har med beklagande meddelat att han tyvärr måste avboka sin medverkan vid Äggsexan. Orsak: Hans fru genomgår i dagarna en omfattande hjärnoperation och vårdas den 14 april på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Eftersom landshövdingen har ett inbokat möte i Stockholm på dagtid den 14 april prioriterar han, förståeligt nog, ett besök hos hustrun efter sammanträdet. Kenneth Johansson lovar att ställa upp vid ett senare tillfälle. Som ersättare för landshövdingen listades tre alternativa underhållare och ordföranden fick i uppdrag att i tur och ordning kontakta duon Enar Haglund & Urban Nilsson, PRO Brunskog, Padel & Padel samt Björg & Eilert, båda från Kil. [Före protokollsutskriften meddelar ordföranden att förstahandsalternativet med entusiasm tackat ja!]

5 5(6) Till Äggsexan är 102 medlemmar anmälda alla tiders rekord för ett evenemang för enbart egna medlemmar. Vi har varit några fler i samarrangemang med PRO Högboda. Ordf konstaterade att det var tur att evenemanget flyttats till KilArena eftersom Församlingshemmet varit helt otillräckligt för ett så stort deltagande. Inköpen är förberedda och uppdragen med vidareförädlingen av råvarorna fördelade. Fem lottringar kommer att säljas och förstavinsterna som vanligt bestå av vinflaskor. 13 Medborgarförslag gamla biblioteket PRO Frykerud har i ett medborgarförslag till kommunfullmäktige i Kil föreslagit att kommunen iordningställer gamla biblioteket i Fagerås till administrationslokaler för det lokala föreningslivet. Förslaget är med på dagordningen vid fullmäktiges aprilsammanträde. Studiebesöket i gamla biblioteket före styrelsemötet gav besked om att det återstår mycket att göra innan lokalerna är användbara men att ett av de mindre rummen, innanför köket, skulle vara idealiskt som expeditionslokal för PRO Frykerud. Samtidigt har det framkommit att en privatperson vill hyra hela byggnaden för att i sin tur hyra ut lokaler till föreningarna. Vi ser med spänning fram emot kommunens fortsatta agerande. Redan vid marssammanträdet i Högboda, då ordföranden passade på att fråga politikerna om bibliotekets framtid, förklarade kommunalrådet Georg Forsberg att PRO Frykeruds önskan ska tas med i den fortsatta diskussionen om lokalernas användning. I sammanhanget informerade sekreteraren om att kommunstyrelsen vid senaste sammanträdet föreslagit att socialförvaltningen ska undersöka möjligheterna för att hemtjänsten i Kil liksom tidigare i Säffle ska kunna stå till tjänst med enklare matlagning i hemmen precis som PRO Frykerud efterlyst i ett medborgarförslag i september Övriga frågor Christer Nilsson lämnade synpunkter på hemsidans utformning och konstaterade bl a att antalet menyer bör reduceras för att underlätta för hemsidans besökare att orientera sig om innehållet. Vissa av de nuvarande menyerna skulle då helt kunna utgå. Christer föreslår vidare en viss omgruppering inom kvarvarande menyer och han ska tillsammans med Elsie jobba vidare med

6 6(6) utformningen för att så småningom, för hela medlemskåren, kunna presentera det nya upplägget och motivering till vidtagna åtgärder. Styrelsen tackade Christer för det omfattande arbete som han lägger ned på att göra dels PRO Frykeruds hemsida, dels också avdelningens såväl interna som externa kommunikationen till en förebild inom PRO-organisationen. 15 Mötet avslutas Då inga ytterligare frågor väcktes förklarade ordföranden mötet avslutat. Vid protokollet Bengt Carlstedt Sekreterare Justeras Bertil Haglund Ordförande Birgitta Markusson

1 Mötets öppnande Öppnande Föreningens ordförande Sven Hugosson förklarade styrelsemötet öppnat.

1 Mötets öppnande Öppnande Föreningens ordförande Sven Hugosson förklarade styrelsemötet öppnat. Protokoll fört vid styrelsemöte nr 5 onsdagen den 2/5 2012 kl. 16 i Hembygdsmuseet 1 Mötets öppnande Öppnande Föreningens ordförande Sven Hugosson förklarade styrelsemötet öppnat. 2 Upprop Upprop Närvarande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. DISTRIKTSSTYRELSEN Ordinarie: Lisbeth Staaf-Igelström Karlstad-Handels Ordförande Lillemor Johansson Hammarö

Läs mer

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403 VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 1100403 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg, ordförande Susanne Almgren, sekreterare Ingela Jonsson, kassör Ove Wikström, ledamot Malin Savander,

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Dag 2007-11-22 Tid kl 13.00-16.00 Plats rum 3216, plan 3B, Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm

Dag 2007-11-22 Tid kl 13.00-16.00 Plats rum 3216, plan 3B, Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm 1 (7) Dag 2007-11-22 Tid kl 13.00-16.00 Plats rum 3216, plan 3B, Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm Närvarande Ulla Y Gustafsson, ordförande Alf Svensson, kassör Kurt Kvarnström Anita Berger

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Frånvarande: Jonnie Svensson, Andreas Sandberg, Bård Framnes, Andreas Fahlstedt

Frånvarande: Jonnie Svensson, Andreas Sandberg, Bård Framnes, Andreas Fahlstedt Protokoll fört vid Samfälligheten Arnö-Långsätter 1 styrelsemöte den 2014-05-13 Närvarande: Ebbe Carlzon, Fredrik Stenman, Kenneth Nilsson, Mikael Palm, Anna Källberg, Lennart Lindqvist, Anders Eriksson

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte 9 Sverok Stockholm 2009-01-18

Protokoll från styrelsemöte 9 Sverok Stockholm 2009-01-18 Protokoll från styrelsemöte 9 Sverok Stockholm 2009-01-18 Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Björn Södergren, Wilhelm Andersson, Peter Sahlin, Mårten Lagerstedt, Anneli Henriksson, Sara Karlsson,

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

10 april 2006 kl. 10.15 12.30. Blidö-Frötuna Skärgårdsförening. Mellanskärgårdens Intresseförening. Södra Skärgårdens Intresseförening

10 april 2006 kl. 10.15 12.30. Blidö-Frötuna Skärgårdsförening. Mellanskärgårdens Intresseförening. Södra Skärgårdens Intresseförening Protokoll fört vid styrelsesammanträde med Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO) i rum Blåsippan på länsstyrelsen 10 april 2006 kl. 10.15 12.30 Närvarande: Sune Fogelström Barbro Nordstedt

Läs mer

Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17. Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors t/r.

Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17. Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors t/r. Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17 Tid Måndag-onsdag 15-17 september 2014. Plats Närvarande beslutande Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

PROTOKOLL 4/15 STYRELSEMÖTE MÖLLE BOULEKLUBB 27 APRIL 2015 HOS BOSSE HANSSON. 1. Mötet öppnades av Bosse som också utsågs att föra protokollet.

PROTOKOLL 4/15 STYRELSEMÖTE MÖLLE BOULEKLUBB 27 APRIL 2015 HOS BOSSE HANSSON. 1. Mötet öppnades av Bosse som också utsågs att föra protokollet. PROTOKOLL 4/15 STYRELSEMÖTE MÖLLE BOULEKLUBB 27 APRIL 2015 HOS BOSSE HANSSON Närvarande: Monica Bengtson Gunilla Bunke Bosse Hansson Gunilla Klang Arne Rössel (Mårten Stenberg ej närvarande) 1. Mötet öppnades

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-3 Tid och plats 2007-04-26 telefonmöte Närvarande Björn Falk Henry Lindblad Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Pierre Marklund Lars Pahlén 36 Sammanträdets

Läs mer

Närvarande styrelseledamöter: Sven Boman, Göran Karlsson, Ann-Britt Lantz, Mats Larsson, Arne Eklund, Esso Ericsson. Adjungerad: Gullbritt Thorsell.

Närvarande styrelseledamöter: Sven Boman, Göran Karlsson, Ann-Britt Lantz, Mats Larsson, Arne Eklund, Esso Ericsson. Adjungerad: Gullbritt Thorsell. Protokoll fört vid möte med interimsstyrelsen för Bunge Fiber ekonomiska förening den 23 januari 2013 Närvarande styrelseledamöter: Sven Boman, Göran Karlsson, Ann-Britt Lantz, Mats Larsson, Arne Eklund,

Läs mer

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation - protokoll från styrelsemöte på Landstingshuset den 27 mars 2012

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation - protokoll från styrelsemöte på Landstingshuset den 27 mars 2012 SIKO styrelsemöte, möte nr 2 år 2012 Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation - protokoll från styrelsemöte på Landstingshuset den 27 mars 2012 Närvarande: Pia Södergren SIKO (ordf) (mötestid

Läs mer

Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 8 jan 2009 kl. 18.00 på Vikingsberg

Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 8 jan 2009 kl. 18.00 på Vikingsberg Protokoll Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 8 jan 2009 kl. 18.00 på Vikingsberg Närvarande: Ej närvarande: Sofia Orre SO Staffan Sommelius SS Kjell Östlund KÖ Jan Risberg JR Bo Roland

Läs mer

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/04 den 30 juli 2004 på Dalsjö.

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/04 den 30 juli 2004 på Dalsjö. Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/04 den 30 juli 2004 på Dalsjö. Mötet startade 18.00 Närvarande FS: Johnny Kullenberg, JK (mötesordförande), Kent Andersson, KA, Barbro Carlsson, BC, Peter

Läs mer

9 Blodcancerföreningen i Stockholms Iiin

9 Blodcancerföreningen i Stockholms Iiin 9 Blodcancerföreningen i Stockholms Iiin Styrelsemöte 2012-8 Datum och tid: 2012-09-24 kl ca 18.00-20.00 Möteslokal: Förbundets lokal, Stwegatan 5 5tr, Sundbyberg Närvarande: Anne-Charlotte Bennerstam

Läs mer

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 13.09 Närvarande: William Sundelin, Rebecka Sjölund, Julia Eriksson Ståhl, Joanna Hellström, Emilie

Läs mer

Dag 2008-02-29 Tid kl 09.30-13.00 Plats styrelserummet, plan 9B Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm

Dag 2008-02-29 Tid kl 09.30-13.00 Plats styrelserummet, plan 9B Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm 1 (5) Dag 2008-02-29 Tid kl 09.30-13.00 Plats styrelserummet, plan 9B Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm Närvarande Ulla Y Gustafsson, ordförande Alf Svensson, kassör Kurt Kvarnström Anita

Läs mer

SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03

SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03 SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03 Frågebanken startades 1998-10-14,15 och innehåller frågor som tagits upp inom SKK/FK. Banken innehåller tre huvudavsnitt: Klubbstyrelsen, Årsmötet samt Allmänt.

Läs mer

Handlingar till styrelsemöte 8 2007-08-01

Handlingar till styrelsemöte 8 2007-08-01 Handlingar till mote 7 2007-07-31 1( 12) Handlingar till styrelsemöte 8 2007-08-01 Dagordning 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av justerare 1.5 Mötets

Läs mer

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer