Hemoglobin, B-(HemoCue)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hemoglobin, B-(HemoCue)"

Transkript

1 sida 1 (9) Koder Rapportnamn B-Hemoglobin Synonym B-Hb, Blodvärde Beställningskod Hb För kroppsvätskor: HBACS för ascitesvätska HB- för övriga kroppsvätskor Hb-Per för perikardvätska Hb-Pl för pleuravätska NPU-kod / EDI-kod SWE05074 Provmaterial Utförande Patientförberedelser Vid kapillärprovtagning skall patientens hand vara varm och avslappnad. Typ av provmaterial Kapillär-, ven- eller artärblod. Dialysat (efter patient), pleura-, ascites- och perikardvätska. OBS! Kräkning kan ej analyseras. Typ av provrör och tillsatser Kapillärblod direkt till reagenskuvetten. EDTA-rör, Na-heparin eller Li-heparin rör. Provvolym Reagenskuvetten kräver 10 µl helblod. Provberedning och förvaring Kapillärblod fylls direkt i reagenskuvett, skall analyseras inom 10 min. Rör med EDTA- eller heparintillsats kan förvaras 8 timmar i rumstemperatur eller 24 timmar i kylskåp. Förberedelse 1. Sätt på instrumentet genom att trycka på knappen. 2. En startbild med information om instrumentet visas. Efter några sekunder visar skärmen Dra ut kuvetthållare. 3. Dra ut kuvetthållaren till iläggningsläge. Detta markeras med ett distinkt stopp som ej får passeras. 4. Instrumentet gör en självtest som tar ca 20 sekunder. När detta är klart visar skärmen Ange Användar-ID.

2 sida 2 (9) 5. Scanna eller knappa in ditt Användar-ID. 6. Tryck på bilden av en kuvett. 7. Scanna in beställningens LID-nummer. Kontrollera att numret är korrekt, tryck OK. LID-nummer får inte knappas in eftersom en felskriven siffra kan vara en annan patients beställning. Venöst eller arteriellt blod från provrör eller spruta samt kroppsvätskor Blod från provrör (med EDTA eller Heparintillsats). 1. Blodet skall ha antagit rumstemperatur före analys. 2. Blanda provet väl genom att vända röret minst 10 ggr. Notera att syresatt och länge vaggat blod resulterar i syrgasövertryck och högre viskositet. Vid analys av sådant blod skall kuvetten analyseras omedelbart efter fyllning för att uppnå fullgott resultat. 3. Använd droppstift för hygienisk hantering. Tryck droppstiftet genom provrörets propp. 4. Droppa ut en droppe blod genom att trycka provrör med droppstift mot hydrofob yta, t ex plastfilm. Finns inget droppstift används pipett eller spruta för att få en droppe till den hydrofoba ytan. OBS spruta aldrig in blod i kuvetten. Kuvetten ska aldrig fyllas direkt från röret eftersom blodet som finns kvar i röret då inte kan användas för ytterligare analys. 5. Sätt kuvettspetsen i bloddroppens mitt och låt kuvetten fyllas i ett enda moment. 6. Torka av överskott av blod på kuvettens utsida. Se till att inget blod sugs ut ur kuvetten. Kontrollera att den blodfyllda kuvetten inte har några luftblåsor. 7. Lägg den blodfyllda kuvetten i släden och för in den helt till stopp. I avläsningsfönstret visas nu ett timglas medan fotometern mäter. Mätningen tar sek. 8. Tryck OK. Drag ut kuvetthållaren och kasta den avlästa kuvetten. 9. Resultatet stannar kvar på skärmen 5 minuter. Om felkod uppträder se felsökningsschema i HemoCues bruksanvisning. Kuvetten kan mätas igen om det sker inom 10 minuter. Kapillär blodprovstagning Dubbelprov skall alltid analyseras! Vid kapillärprovtagning skall patientens hand vara varm och avslappnad. 1. Förbered 2 kuvetter och lämplig lancett. 2. Desinficera och lufttorka dina händer, tag på dig handskar. 2. Välj stickområde på lång- eller ringfinger. Desinficera stickområdet. Låt torka.

3 sida 3 (9) 3. Pressa med tummen och pekfingret på sista fingerleden upp mot fingerblomman. Stick inte för nära nageln och ej uppe på fingertoppen utan mitt emellan. Gör ett djupt instick med lancetten så att blodet rinner spontant. 4. Torka av de tre första bloddropparna med torr papperstork. Stasa mycket försiktigt (det är inte tillåtet att krama fram blod ur fingret om blodflödet är dåligt). 5. Se till att bloddroppen är tillräckligt stor för att fylla kuvetten helt. Håll kuvetten i den bakre delen och för kuvettens spets till bloddroppens mitt. Fyll kuvetten helt och hållet i ett enda moment. 6. Torka av överskott av blod på kuvettens utsida. Se till att inget blod sugs ut ur kuvetterna. Torka bort resterna av bloddroppen och låt en ny droppe komma fram. Upprepa med nästa framtagna kuvett = dubbelprov. 7. Kontrollera att de blodfyllda kuvetterna inte har några luftblåsor. 8. Lägg den första kuvetten i släden och för in den helt till stopp. I avläsningsfönstret visas nu ett timglas medan fotometern mäter. Mätningen tar sek. Den andra kuvetten ska analyseras direkt efter den första kuvetten. 9. Tryck på bilden av två kuvetter, tryck OK. Drag ut kuvetthållaren och kasta den avlästa kuvetten. Lägg i kuvett nr två. När mätningen är klar visar instrumentet båda värdena samt medelvärdet om resultaten skiljer max 8 enheter. 10.Resultatet stannar kvar på skärmen 5 minuter. Om felkod uppträder se felsökningsschema i HemoCues bruksanvisning. Kuvetten kan mätas igen om det sker inom 10 minuter. Felkällor Akuttest Om ett prov måste analyseras trots att LID inte finns kan ett Akut-test utföras. Ange Användar-ID som vanligt och klicka på ambulansen. Klicka på OK två gånger. Provtagning och analys utförs enligt något av alternativen ovan. Akuttest ska endast användas då det inte är möjligt att skapa en beställning i Cosmic eller att få ett LID från en pappersremiss. Man kan analysera max 3 akuttest innan instrumentet kräver ett prov med Lab-ID. 1. Kalla händer bör värmas (t ex i varmt vatten) före provtagningen för att öka blodcirkulationen. Handen skall vara varm och avslappnad. Undvik att "mjölka" eller massera fram blodet, då det lätt blir hemolys i provet och/eller en tillblandning av vävnadsvätska som späder ut provet. Gör ett djupt instick med lancetten så att blodet

4 sida 4 (9) Svarsrutiner rinner spontant. Tänk på att av smärtan vid insticket drar kapillärerna ihop sig. Vänta med blodsamlingen tills smärttonus avklingat, då är blodflödet som bäst. 2. Efterfylld kuvett. 3. Kuvett som inte analyseras inom 10 minuter. 4. Trycks släden in i fotometern fort eller hårt så skvätter blodet ut ur kuvetten och förorenar fotometern. Följ istället med" släden in. Enhet g/l. Heltal. Dubbelprov skall alltid analyseras på kapillärt taget prov. Proverna får som mest skilja 8 g/l. Kroppsvätskor med resultat mindre än 5 g/l lämnas automatiskt ut som < 5 g/l. För kroppsvätskor som inte har en specifik beställningskod ska en kompletterande kommentar med uppgift om vilken kroppsvätska som analyserats läggas till resultatet. Uppkopplade instrument Resultaten lagras i instrumentet tills det ansluts till dockan, då förs resultaten över till FlexLab Kemi/TEK där de godkänns eller underkänns. För kapillärt tagna prover överförs medelvärdet om skillnaden mellan proverna är =<8g/L. Vid problem med automatisk svarsöverföring skrivs resultaten in manuellt i FlexLab Kemi/REM. Referensintervall Ålder Utrustning Referensintervall 8-14 d: g/l d: g/l d: g/l d: g/l 6 mån-7 år: g/l 8-11 år: g/l Flickor år: Pojkar år: Kvinnor (>15 år): Män (>15 år): Instrument g/l g/l g/l g/l Hemocue B-Hemoglobin Fotometer 201DM Dockningsstation Underhåll Fotometerns princip är att ljus transmitteras genom kuvettens öga. Ljuskällan i mätenheten består av två lysdioder. Fotometern är konstruerad för att fungera under lång tid utan direkt service.

5 sida 5 (9) Inget förebyggande underhåll krävs för elektroniken i fotometern. Vid felaktig användning kan blod stänka på optiken inne i fotometern och hindra ljusvägen, detta meddelas med felkoder. Detta kan åtgärdas genom att använda en rengöringsspatel (HemoCue Cleaner), se rengöring av fotometer nedan. Docka När instrumentet är dockat överförs resultaten till FlexLab och batteriet laddas. Instrumentet ska inte ligga med scannerdelen för nära dockningsstationen, då kan instrumentet försöka ha kontakt med dockan hela tiden och instrumentet riskerar att låsa sig. Lägg instrumentet vid sidan om eller vänd det så att scannern inte är vänd mot dockan. Om en låsning sker tas batteriet ut ur instrumentet för att bryta strömmen. Bildskärm 1. Om bildskärmen inte fungerar kan den behöva omkalibreras. Instrumentet ska vara avstängt. 2. Tryck och håll ned knappen På/Av tills ett plustecken visas i övre vänstra hörnet. 3. Tryck försiktigt mitt på plustecknet med ett trubbigt föremål (penna). OBS!Detta är det enda tillfälle när något annat än fingertopparna får användas på bildskärmen. Vassa föremål kan skada skärmen. 4. Det första plustecknet försvinner och fler dyker upp på andra ställen. Klicka även på dessa. 5. Om kalibreringen godkänns startar instrumentet på normalt sätt. Om kalibreringen inte godkänns börjar proceduren om igen. Om kalibreringen misslyckas mer än 5 gånger startar instrumentet på normalt sätt men instrumentet behöver troligen service. Kontakta support. Rengöring av fotometern Fotometern rengörs vid behov eller när felkod visas. 1. Stäng av fotometern. 2. Tag ut kuvettsläden ur fotometern genom att med en penna trycka ned spärren uppe till höger på kuvetthållaren. 3. Tag ut en rengöringsspatel ur förpackningen och öppna den. Är spateln för blöt, krama ur den med en pappersservett innan den används. 4. För in rengöringsspateln i mätenheten och rengör den genom att föra spateln fram och tillbaka 5-10 gånger. 5. Kontrollera att spateln är ren. Är den smutsig, upprepa rengöringen med en ny spatel. Kasta spateln, den kan ej återanvändas. 6. Rengör kuvettsläden, se nedan Rengöring av kuvettsläde. 7. Vänta fem minuter före användning av fotometern. 8. Sätt tillbaka kuvettsläden. Det är viktigt att den är helt torr innan den sätts tillbaka i fotometern. 9. Kontrollera fotometern genom att sätta på instrumentet. 10.Anteckna åtgärden, ange även datum och signatur i protokollet Kvalitetssäkring. Primärvården skriver i loggboksanteckning.

6 sida 6 (9) Reagens Rengöring av kuvettsläden Rengör kuvettsläden dagligen samt vid behov. 1. Tag ut kuvettsläden ur fotometern genom att med en penna trycka ned spärren uppe till höger på kuvetthållaren. Rengör släden med desinfektionsmedel. Släden tål autoklavering om detta anses nödvändigt. 2. Det är viktigt att släden är helt torr innan den åter sätts på plats i fotometern. Reagenskuvett Kuvett B-Hemoglobin 201+, 25 test/fp Mediq art nr Leverantörens art nr OBS! Endast enstycksförpackade kuvetter ska användas. Kvalitetskontroll Hemo-Trol LÅG: Hemoglobin-nivå, cirka 80 g/l, (2 flaskor/förpackning). Mediq art nr 85021, Leverantörens art nr Hemo-Trol NORMAL: Hemoglobin-nivå, cirka 120 g/l, (2 flaskor/förpackning). Mediq art nr 85616, Leverantörens art nr Extramaterial Rengöringsspatel (5 st/förpackning). Mediq art nr 47326, Leverantörens art nr Droppstift, T ex diffsafe från BD(100 st/förpackning). Mediq art nr 45587, Leverantörens art nr Kalibrering Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping: Instrumentet kontrolleras av Klinisk kemi och farmakologi, s k Ankomstkontroll. Primärvården: Alla instrument ska kontrolleras och godkännas av laboratoriesamordnare innan de tas i bruk. Ingen kalibrator finns för rutinbruk. Spårbarhet Instrumentet standardiseras av firman HemoCue AB, mot den spektrofotometriska cyanmethemoglobinmetoden. Kvalitetskontroll Kvalitetssäkringssystemet kan indelas i tre delar: 1. Apparatkontroll. 2. Internkontroll (kvalitetskontrollmaterial med känt värde), 1 g/vecka samt då patientresultat ifrågasätts. 3. Extern kvalitetssäkring (kvalitetskontrollmaterial med okänt värde) Primärvården använder Equalis.

7 sida 7 (9) 1. Apparatkontroll Apparatkontroll utförs automatiskt när instrumentet startas. 2. Internkontroll Omväxlande låg och normal nivå analyseras i en-månadsintervall. En förpackning Hemo-Trol innehåller 2 flaskor vilket motsvarar 2 månaders förbrukning. Hållbarhet: Oöppnad flaska till utgångsdatum i kylskåp. Öppnad flaska, 1 månad i kylskåp. Var noga med att öppna en flaska i taget, datera flaskan vid öppnandet. Analys av internkontroll 1. Tag fram kontrollmaterialet (flaskan) ur kylskåpet, låt den anta rumstemperatur (ca 15 minuter). 2. Blanda flaskan genom att vända den 2 ggr (får ej blandas för mycket). 3. Fyll inte kuvetten direkt från droppflaskan. Tryck ut en droppe på en hydrofob yta, t ex plastfilm. För kuvettens spets i droppens mitt. 4. I övrigt utförs provtagning och analys som för patientprov. Som lab-id används respektive CoID 5. Kontrollen ska ligga inom det intervall som finns åsatt i FlexLab Kemi 3. Externkontroll Equalis kvalitetssäkring med 10 utskick per år används. Provet analyseras på samma sätt som ett patientprov och resultatet rapporteras till Equalis. Hamnar resultatet utanför åsatta värden kontaktas laboratoriesamordare. Indikation/Medicinsk betydelse/användningsområde Metodprincip Mätning av hemoglobinkoncentrationen i blod är framförallt indicerat vid misstanke om blodbrist, men även vid polycytemimisstanke och för att följa förändringar i vätskefördelningen mellan intra- och extracellulära rummen. Blodbrist kan uppkomma av flera orsaker t ex blödning, järnbrist, brist på vitaminerna kobalamin (B12) eller folsyra, nedsatt erytropoietinbildning vid njurinsufficiens, tumörsjukdom mm. Symptomen vid blodbrist är ospecifika och undersökningen är indicerad som ett led i utredningen av många både akuta och kroniska sjukdomstillstånd. Natriumdesoxycholat hemolyserar erytrocyterna och hemoglobin frigörs. Natriumnitrit överför hemoglobin till methemoglobin, som med natriumazid ger azidmethemoglobin. Absorbansen mäts vid två våglängder (570 och 880 nm) för att kompensera för eventuell turbiditet av olika ursprung. Mätintervall g/l

8 sida 8 (9) Imprecision I intervallet g/l, CV 2% I intervallet g/l, CV 4% Storhet Mätosäkerhet Bra att veta Masskoncentration Rutiner för hur mätosäkerheten tas fram beskrivs i Verksamhetshandboken kapitel 6. Mätosäkerhet vid två nivåer finns angivet i ett separat dokument för hela KKF. Kapillär provtagning av Hb bör undvikas så långt det är möjligt då det vid kapillär provtagning är svårt att få ett prov som är jämförbart med ett venöst taget prov. HemoCue B-Hemoglobin kuvetter förvaras i rumstemperatur. Fuktskadad kuvett ger ett oljigt intryck. Hantera kuvetterna med rena händer så att inte reagenset (det gula i kuvettspetsen) förorenas. Ändringar i kroppsläget påverkar snabbt fördelningen av vätska mellan de intra- och extravaskulära rummen. B-Hb, B-Erytrocyter och B-EVF är i medeltal 8 % högre hos uppegående än hos liggande individer. Stora individuella skillnader föreligger därtill. Hos friska nås ett jämviktsläge beträffande vätskefördelningen ca 30 minuter efter ändring av kroppsläget. Vid muskelarbete lämnar vätska cirkulationen, varigenom värdena stiger. Tillfälliga förändringar i kärltonus och flöde genom det kapillärområde, där provet tas, påverkar också resultatet av bestämningen. Allmänt kan påpekas att B-Hb-nivån är ett osäkert mått på förändringar i totala blodkroppsmassan. Vid problem och frågor kontaktar Primärvården laboratoriesamordnare. Hänvisningar Relaterade dokument Klinisk kemi och farmakologi, UAS; Utförandebeskrivning Provtagning, kapillär (bloduppsamling) AL7640 Klinisk mikrobiologi, Sektionen för sjukhushygien, UAS; synpunkter ang desinfektion och rengöring av material och undvikande av smitta vid provtagning. Referenser Laurells Klinisk Kemi i praktisk medicin. 8 upplagan. HemoCue, B-Hemoglobin fotometer Instruktionsbok. HemoCue, B-Hemoglobinfotometer Servicehandbok.

9 sida 9 (9) Dokumenthistorik Version Orsak / ändring Senast ändrad av Metoden införd sid 9: komplettering med godkännandegränser och vem som godkänt resultatet Uppdatering av beställningsnummer på sid Uppdatering av beställningsnummer på sid Utförligare "Indikation/medicinsk betydelse". Underhåll : Rengör med Dags Ytdesinfektion. Nytt kontrollmaterial, HemoTrol. Nytt referensintervall Rapportnamn tillagt. Indikation/Medicinsk betydelse förkortad. Egen rubrik Underhåll tillagd. Utförande bearbetat och omskrivet. Referensintervall för barn tillagda. Anders Larsson Anders Larsson Anders Larsson Kerstin Johansson Kerstin Johansson 1 Införd i Centuri. Anders Edström 2 Slagit ihop MB för HemoCue Classic och Hb 201+ Ingrid Wahlberg 3 Tagit bort HemoCue Classic Saba Haile 4 Korrigerat för DM instrumenten och lagt till att endast singelförpackade kuvetter ska användas 5 Korrigering av hur dubbelprover hanteras, telefonnummer till laboratoriesamordare borttaget, ordning mellan provtagningssätt är ändrad så att kapillär provtagning kommer sist. UllaCarin Johansson, Kicki Palmberg UllaCarin Johansson, Kicki Palmberg, Elisabeth Lööf-Lang

Hemoglobin, B- (Hemocue DM)

Hemoglobin, B- (Hemocue DM) sida 1 (11) Rapportnamn Provmaterial Utförande B-Hemoglobin Patientförberedelser Vid kapillärprovtagning skall patientens hand vara varm och avslappnad. Typ av provmaterial Ven-, kapillär- eller artärblod.

Läs mer

B-Hb, HemoCue 201 DM Metodbeskrivning Patientnära analysverksamhet

B-Hb, HemoCue 201 DM Metodbeskrivning Patientnära analysverksamhet 1(6) Metodbeskrivning Patientnära analysverksamhet B-Hb tas för det mesta som ett led i anemiutredning, men är även indicerat vid en rad andra tillstånd (t.ex. akuta blödningar, vätskebehandling, rutinprov

Läs mer

HemoCue Hb 201+ Patientnära Innehållsförteckning

HemoCue Hb 201+ Patientnära Innehållsförteckning Upprättat datum: 2016-12-02 1(11) Division Diagnostik Revisionsnr: 5 Giltigt t.o.m.: 2017-12-21 Laboratoriemedicin Upprättare: Charlotte L Gruveström HemoCue Hb 201+ Patientnära Innehållsförteckning Beskrivning

Läs mer

Hemoglobin, A1c, B- (Afinion)

Hemoglobin, A1c, B- (Afinion) sida 1 (7) Koder Rapportnamn B-HbA1c (IFCC) Beställningskod -BHBA1C Instrumentkod HbA1C NPU-kod / EDI-kod NPU27300 Provmaterial Utförande Patientförberedelser Vid kapillärprovtagning skall patientens hand

Läs mer

Metodbeskrivning Hemoglobin, Hb - QuikRead go

Metodbeskrivning Hemoglobin, Hb - QuikRead go Metodbeskrivning Hemoglobin, Hb - QuikRead go Indikation Rutinprov vid utredning av de flesta sjukdomar, även vid ospecifik symtombild. Följa förloppet vid behandling. Medicinsk bakgrund Hemoglobin (Hb)

Läs mer

Lkc, B- (HemoCue) Koder. Provmaterial. Utförande. Rapportnamn B-Leukocyter Beställningskod FlexLab - Lkc NPU-kod NPU02593

Lkc, B- (HemoCue) Koder. Provmaterial. Utförande. Rapportnamn B-Leukocyter Beställningskod FlexLab - Lkc NPU-kod NPU02593 sida 1 (5) Koder Rapportnamn B-Leukocyter Beställningskod FlexLab - Lkc NPU-kod NPU02593 Provmaterial Utförande Patientförberedelser Leukocytantalet påverkas av fysisk aktivitet vilket innebär att patienterna

Läs mer

Hemoglobin, A1c, B- (DCA Vantage Analyzer)

Hemoglobin, A1c, B- (DCA Vantage Analyzer) sida 1 (8) Koder Rapportnamn B-HbA1c (IFCC) Beställningskod -BHBA1C Instrumentkod HbA1C NPU-kod NPU27300 Provmaterial Utförande Patientförberedelser Vid kapillärprovtagning skall patientens hand vara varm

Läs mer

CRP, B- (Afinion) Rapportnamn. Provmaterial. Utförande. Patientförberedelser. Typ av provmaterial. Typ av provrör och tillsatser.

CRP, B- (Afinion) Rapportnamn. Provmaterial. Utförande. Patientförberedelser. Typ av provmaterial. Typ av provrör och tillsatser. sida 1 (7) Rapportnamn B-CRP Provmaterial Utförande Patientförberedelser Vid kapillärprovtagning skall patientens hand vara varm och avslappnad. Typ av provmaterial Kapillärblod eller venblod. Helblod,

Läs mer

Klinisk kemi och farmakologi Giltigt från: Fastställd av: Johanna Helmersson Karlqvist CRP, B- (Afinion)

Klinisk kemi och farmakologi Giltigt från: Fastställd av: Johanna Helmersson Karlqvist CRP, B- (Afinion) sida 1 (8) Koder Rapportnamn B-CRP Synonym B-C-reaktivt protein Beställningskod CRP-B alternativt CRPB NPU-kod/ EDI-kod NPU-kod finns ej, lokalt används XCRPB. Provmaterial Utförande Typ av provmaterial

Läs mer

HemoCue Hb 201+ DM Patientnära

HemoCue Hb 201+ DM Patientnära Upprättat datum: 2014-09-11 1(16) Division Diagnostik Revisionsnr: 1 Giltigt t.o.m.: 2017-03-29 Laboratoriemedicin Upprättare: Ewa M Grönvall Fastställare: Eva Bild HemoCue Hb 201+ DM Patientnära Beskrivning

Läs mer

B-Hemoglobin, DiaSpect (NPU28309)

B-Hemoglobin, DiaSpect (NPU28309) Klinisk kemi Sid 1(5) Bakgrund, indikation och tolkning Hemoglobinhalten i blod är direkt proportionell mot antalet erytrocyter. Alla störningar i erytropoesen leder till sänkt antal erytrocyter och därmed

Läs mer

Erytrocyter, sedimentationsreaktion, B- (manuell metod)

Erytrocyter, sedimentationsreaktion, B- (manuell metod) sida 1 (5) Erytrocyter, sedimentationsreaktion, B- (manuell metod) Koder Rapportnamn B-SR Synonym Sänkningsreaktion, Sänka Beställningskod SR NPU-kod NPU03404 Provmaterial Utförande Patientförberedelser

Läs mer

Mononukleos, S- MNITOP OPTIMA

Mononukleos, S- MNITOP OPTIMA sida 1 (5) Mononukleos, S- MNITOP OPTIMA Koder Rapportnamn S-Mononukleos ak Synonym Monospot Beställningskod MONAK NPU-kod NPU03946 Provmaterial Utförande Typ av provmaterial Serum, plasma och helblod.

Läs mer

Graviditetstest, U- (Instalert hcg)

Graviditetstest, U- (Instalert hcg) sida 1 (5) Koder Rapportnamn U-hCG(Instalert) Synonym Gravtest, U-hCG Beställningskod HCG-U NPU-kod / EDI-kod EDI-kod XHCGU:LO Provmaterial Patientförberedelser - Typ av provmaterial Morgonurin är att

Läs mer

HemoCue Albumin Patientnära

HemoCue Albumin Patientnära Upprättat datum: 2016-01-19 1(6) Division Diagnostik Revisionsnr: 2 Giltigt t.o.m.: 2018-02-01 Laboratoriemedicin Upprättare: Charlotte L Gruveström Instrumentansvarig: Instr ans HemoCue Albumin Patientnära

Läs mer

Analysutförande 1. Märk upp extraktionsröret med patientidentitet och placera röret i provrörsstället.

Analysutförande 1. Märk upp extraktionsröret med patientidentitet och placera röret i provrörsstället. sida 1 (6) Provmaterial Typ av provmaterial Skrap från tonsiller, bakre svalg och ev. vita fläckar i tonsillområdet. Typ av provrör och tillsatser Steril provtagningspinne som medföljer kitet. Provberedning

Läs mer

Dagens agenda. Metoden. Varför mäter vi CRP? QuikRead go CRP Orion Diagnostica Oy / Sverige. Presentation av föreläsarna

Dagens agenda. Metoden. Varför mäter vi CRP? QuikRead go CRP Orion Diagnostica Oy / Sverige. Presentation av föreläsarna QuikRead go CRP Orion Diagnostica Oy / Sverige Dagens agenda Presentation av föreläsarna Varför valdes QuikRead go CRP i upphandlingen? Orion Diagnostica presenterar QuikRead go CRP Fikapaus Hur använder

Läs mer

Allergi snabbtest (ImmunoCAP Rapid)

Allergi snabbtest (ImmunoCAP Rapid) sida 1 (5) Rapportnamn Barn Katt(e1)(snabbtest) Björk(t3)(snabbtest) Gråbo(w6)(snabbtest) Timotej(g6)(snabbtest) Äggvita(f1)(snabbtest) Hund(e5)(snabbtest) Olivpollen(t9)(snabbtest) Väggört(w21)(snabbtest)

Läs mer

QuikRead go CRP Orion Diagnostica Oy / Sverige

QuikRead go CRP Orion Diagnostica Oy / Sverige QuikRead go CRP Orion Diagnostica Oy / Sverige Dagens agenda Presentation av föreläsarna Varför valdes QuikRead go CRP i upphandlingen? Orion Diagnostica presenterar QuikRead go CRP Fikapaus Hur använder

Läs mer

Metodbeskrivning CRP QuikRead go

Metodbeskrivning CRP QuikRead go Metodbeskrivning CRP QuikRead go Indikation Diagnostik och uppföljning av inflammatoriska sjukdomar, differentialdiagnostik mellan bakteriella och virusinfektioner. Medicinsk bakgrund CRP är ett leversyntetiserat

Läs mer

Blodgaser, ab- (I-stat)

Blodgaser, ab- (I-stat) sida 1 (10) Koder Rapportnamn Rapportnamn P(aB)-pH P(aB)-pCO2 P(aB)-pO2 Hb(aB)-Syrgasmättnad Ecv-Basöverskott P(aB)-Bikarbonat, akt P(aB)-Natrium P(aB)-Kalium P(aB)-Calciumjonaktivit P(aB)-Laktat P(aB)-Klorid

Läs mer

Från beställning till analys Preanalys - viktigt för kvaliteten. Katarina Skov-Poulsen Pia Karlsson Harriet Liljenbring

Från beställning till analys Preanalys - viktigt för kvaliteten. Katarina Skov-Poulsen Pia Karlsson Harriet Liljenbring Från beställning till analys Preanalys - viktigt för kvaliteten Katarina Skov-Poulsen Pia Karlsson Harriet Liljenbring måndag den 21 oktober 2013 Postanalys 19 % Analys 13 % Preanalys 68 % Källa: Plebani

Läs mer

HemoCue Glukos 201DM RT

HemoCue Glukos 201DM RT Upprättat datum: 2015-01-19 1(15) Division Diagnostik Revisionsnr: 1 Giltigt t.o.m.: 2018-02-01 Laboratoriemedicin Upprättare: Ewa M Grönvall Fastställare: Eva Bild HemoCue Glukos 201DM RT Innehållsförteckning

Läs mer

Sediment, U- (Mikroskop)

Sediment, U- (Mikroskop) sida 1 (5) Koder Rapportnamn U-Hyalina cylindrar U-Korniga cylindrar U-Övriga cylindrar Beställningskod -BSED, vilken innehåller Hyal-cyl, Korn-cyl, Övr-cyl NPU-kod / EDI-kod U-Hyalina cylindrar, finns

Läs mer

Hemoglobin [Hb], Feces- (Actim)

Hemoglobin [Hb], Feces- (Actim) sida 1 (6) Koder Rapportnamn Feces-Hemoglobin [Hb] Synonym Beställningskod HBFAEC NPU-kod/ EDI-kod 01393 Provmaterial Utförande Patientförberedelser Då provet ofta tas hemma av patienten, är det viktigt

Läs mer

Läs både texten i varje bild och eventuell text under bilderna.

Läs både texten i varje bild och eventuell text under bilderna. Självstudiematerial för information om preanalytiska faktorer vid lab.analyser, inom, LmD. Inom LmD finns laboratorier för klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, klinisk patologi & cytologi och transfusionsmedicin,

Läs mer

DELEGERING AV PROVTAGNING BLOD

DELEGERING AV PROVTAGNING BLOD 2011-03-11 1 DELEGERING AV PROVTAGNING BLOD Blod tas för analys Vid blodprovstagning tas en liten mängd blod som sedan undersöks, analyseras. Mängden blod varierar lite utifrån hur många och vilka undersökningar

Läs mer

Metodbeskrivning Glukos ACCU-Chek Inform II

Metodbeskrivning Glukos ACCU-Chek Inform II Metodbeskrivning Glukos ACCU-Chek Inform II Indikation Diagnostik av diabetes mellitus och uppföljning av behandling. Endokrina utredningar. Oklara fall med medvetslöshet och andra neurologiska symtom.

Läs mer

Laktostolerans, funktionsundersökning, Pt-

Laktostolerans, funktionsundersökning, Pt- sida 1 (5) Koder Rapportnamn Glukosökning Laktosbel Synonym Laktosbelastning P-Glukosökning. Beställningskod GluHcP för glukosbestämning med patientnära glukosinstrument. GlukosMXLB för glukosökning laktosbelastning.

Läs mer

Provtagning, kapillär (bloduppsamling)

Provtagning, kapillär (bloduppsamling) sida 1 (8) Patientförberedelser Provmaterial Patienten bör om möjligt sitta ner 15 minuter före provtagning. Kontrollera om det finns speciella föreskrifter för beställda analyser och att patienten uppfyller

Läs mer

Protrombinkomplex, B-P- (Thrombotrack II)

Protrombinkomplex, B-P- (Thrombotrack II) sida 1 (8) Koder Rapportnamn P-Protrombinkomplex(PK) B-Protrombinkomplex Synonym PK Beställningskod Plasma: PK eller PK-P Kapillärblod: PKB eller PK-B NPU-kod NPU01685 Provmaterial Typ av provmaterial

Läs mer

B-HbA1c, DCA Vantage Metodbeskrivning Patientnära analysverksamhet

B-HbA1c, DCA Vantage Metodbeskrivning Patientnära analysverksamhet 1(5) Metodbeskrivning Patientnära analysverksamhet HbA1c eller glykerat hemoglobin är en hemoglobinvariant som bildas då glukos i blodet långsamt binds till Hb och som återspeglar medelkoncentrationen

Läs mer

Glukoselimination, per os, venöst provtagning.

Glukoselimination, per os, venöst provtagning. 1(5) INDIKATIONER Huvudindikation enl WHO är förhöjt fasteglukos ( impaired fasting glucose ) dvs fp-glukos 6,1 6,9 mmol/l. Andra indikationer beskrivs i Läkemedelsboken 2011-2012 som screening (opportunistiskt)

Läs mer

Urinprover med Clinitek Status+ & Multistix 7

Urinprover med Clinitek Status+ & Multistix 7 Urinprover med Clinitek Status+ & Multistix 7 Siemens Anna Nilsson Laboratoriemedicin, Klinisk kemi Elisabeth Galle-Österdahl Cecilia Junfors Pernilla Jörgensen Page 1 Clinitek Status+ Består av - instrument

Läs mer

Bilirubin, transcutant - (JM-103)

Bilirubin, transcutant - (JM-103) sida 1 (7) Rapportnamn Transcutant-Bilirubin Provmaterial - Utförande Bruksanvisning för att göra mätningar: 1. Lyft upp bilirubinmätaren från laddaren. 2. Rengör toppen på mätlinsen med en sprittuss.

Läs mer

Urinprover med Clinitek Status+ & Multistix 7

Urinprover med Clinitek Status+ & Multistix 7 Urinprover med Clinitek Status+ & Multistix 7 Siemens Anna Nilsson Laboratoriemedicin, Klinisk kemi Elisabeth Galle-Österdahl Cecilia Junfors Pernilla Jörgensen Page 1 Njurfunktion Page 2 Njurfunktion

Läs mer

Urinprover med Clinitek Status+ & Multistix 7

Urinprover med Clinitek Status+ & Multistix 7 Urinprover med Clinitek Status+ & Multistix 7 Siemens Anna Nilsson Laboratoriemedicin, Klinisk kemi Elisabeth Galle-Österdahl Cecilia Junfors Pernilla Jörgensen Page 1 Njurfunktion Page 2 Njurfunktion

Läs mer

HemoCue Glukos 201 RT

HemoCue Glukos 201 RT Upprättat datum: 2015-05-12 1(15) Division Diagnostik Revisionsnr: 7 Giltigt t.o.m.: 2017-06-03 Laboratoriemedicin Metodansvarig: Claire Moffatt Upprättare: Ewa M Grönvall Granskare: null Fastställare:

Läs mer

Metodbeskrivning Hemoglobin, Hb - HemoCue Hb 201+

Metodbeskrivning Hemoglobin, Hb - HemoCue Hb 201+ Metodbeskrivning Hemoglobin, Hb - HemoCue Hb 201+ Indikation Rutinprov vid utredning av de flesta sjukdomar, även vid ospecifik symtombild. Följa förloppet vid behandling. Medicinsk bakgrund Hemoglobin

Läs mer

Kvalitetssäkring av patientnära plasmaglukosinstrument

Kvalitetssäkring av patientnära plasmaglukosinstrument Kvalitetssäkring av patientnära Eva Landberg Emma Stockman-Jonsson Ulla-Britt Löfgren Specialistläkare i Biomedicinsk analytiker Diabetessjuksköterska Klinisk Kemi BMA Diab.sköt samordnare LIÖ LMC, Linköping

Läs mer

hemocue veterinär Vi ger djuren deras rätta värde

hemocue veterinär Vi ger djuren deras rätta värde hemocue veterinär Vi ger djuren deras rätta värde Korrekta värden när och var du vill Snabba analyssystem och korrekta värden gör det möjligt att direkt fatta väl underbyggda beslut om vidare åtgärder.

Läs mer

HbA1c på Architect c 8000

HbA1c på Architect c 8000 HbA1c på Architect c 8000 Klinisk kemi Uddevalla sjukhus Ombyggnad av Architect c8000 Ny provprob där isoleringen är kortare. Ombyggnad av Architect c8000 Ombyggnad av provprobens tvättstation med extra

Läs mer

En introduktion till SR-, Hb- samt StrepA-provtagning

En introduktion till SR-, Hb- samt StrepA-provtagning En introduktion till SR-, Hb- samt StrepA-provtagning Sänkningsreaktion (SR). Avser hastigheten med vilken erytrocyterna sjunker i ett provrör med tillsatt ämne för att förhindra koagulation, t ex citrat.

Läs mer

Bruksanvisning. För ytterligare information hänvisar vi till www.tillvaxthormon.se. Pfizer AB, 191 90 Sollentuna. Tel 08-550 520 00. www.pfizer.

Bruksanvisning. För ytterligare information hänvisar vi till www.tillvaxthormon.se. Pfizer AB, 191 90 Sollentuna. Tel 08-550 520 00. www.pfizer. LINDH & PARTNERS GBG Bruksanvisning För ytterligare information hänvisar vi till www.tillvaxthormon.se Pfizer AB, 191 90 Sollentuna. Tel 08-550 520 00. www.pfizer.se Genotropin Allmän information om tillväxthormon

Läs mer

Frågor och svarvar arbetar du? Personer som har svarat på frågan: 88

Frågor och svarvar arbetar du? Personer som har svarat på frågan: 88 Tack till alla som deltagit i kundenkäten från Klinisk kemi och farmakologi (KKF). KKF har genom detta fått värdefulla synpunkter och viktig kunskap om kundernas behov. Utskick Datum: 2012-03-22 2012-05-14.

Läs mer

Provtagning, kapillär (bloduppsamling), bilaga 2 provtagningsmängder. Dessa analyser utförs på Klinisk kemi och farmakologi:

Provtagning, kapillär (bloduppsamling), bilaga 2 provtagningsmängder. Dessa analyser utförs på Klinisk kemi och farmakologi: sida 1 (8 Indikation/medicinsk betydelse Venös provtagning är alltid att föredra men i vissa fall måste kapillära prover användas. Håll i minnet att kapillärprovtagningstekniken innebär risk för mer osäkra

Läs mer

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Svensk Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Larmenhet & Sensorplåster Svensk version 2009 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM014 Innehåll Varningar

Läs mer

Nummer 1 2009. Information från Laboratoriemedicin Landstinget Gävleborg

Nummer 1 2009. Information från Laboratoriemedicin Landstinget Gävleborg Nummer 1 2009 Information från Landstinget Gävleborg Upprättat datum: 2009-02-24 2(7) Innehållsförteckning ALLMÄN INFORMATION... 3 LABXET REDAKTION... 3 LABORATORIEMEDICINS HEMSIDOR... 3 VEM SKA HA SVARET?...

Läs mer

GLUKOSBELASTNING, PERORAL

GLUKOSBELASTNING, PERORAL GLUKOSBELASTNING, PERORAL BIOLOGISK BAKGRUND OCH KLINISKT VÄRDE Glukosbelastning kan användas som stöd vid fastställandet av nedsatt glukostolerans, diagnosen Diabetes Mellitus samt ibland i samband med

Läs mer

LAKTOSBELASTNING, PERORAL

LAKTOSBELASTNING, PERORAL LAKTOSBELASTNING, PERORAL BIOLOGISK BAKGRUND OCH KLINISKT VÄRDE Mjölksocker, disackariden laktos består av en molekyl vardera av glukos och galaktos, vilka är kemiskt bundna till varandra. Laktos spjälkas

Läs mer

LÄR KÄNNA HemoCue WBC DIFF

LÄR KÄNNA HemoCue WBC DIFF LÄR KÄNNA HemoCue WBC DIFF UTMANINGEN En utmaning för läkaren är att kunna utföra en klinisk bedömning, testa, diagnostisera och fatta beslut om behandling under en enda konsultation. Det vanliga är att

Läs mer

Driftinstruktion DULCOTEST DT1

Driftinstruktion DULCOTEST DT1 Driftinstruktion DULCOTEST DT1 1 Instruktionshandbok Innehåll Funktioner 2 Allmänt 3 Meddelanden/Tekniska data 3 Metoder Klor 4 Klordioxid/ozon 5 Ph-värde/cyanidsyra 6 Kalibrering 7 Rekommenderade kalibreringsvärden

Läs mer

Metodbeskrivning Mononukleostest, MNITOP OPTIMA IM

Metodbeskrivning Mononukleostest, MNITOP OPTIMA IM Metodbeskrivning Mononukleostest, MNITOP OPTIMA IM Förändring sedan förra utgåvan Då tidigare test (Clearview IM) utgått har ett nytt snabbtest, MNITOP OPTIMA IM, validerats vid klinisk mikrobiologi. Förändringar

Läs mer

Provtagning, kapillär (bloduppsamling), bilaga 2 provtagningsmängder

Provtagning, kapillär (bloduppsamling), bilaga 2 provtagningsmängder sida 1 (9 Indikation/medicinsk betydelse Venös provtagning är alltid att föredra men i vissa fall måste kapillära prover användas. Håll i minnet att kapillärprovtagningstekniken innebär risk för mer osäkra

Läs mer

Provtagning för Chlamydia trachomatis+gonokock DNA, information till vårdenhet

Provtagning för Chlamydia trachomatis+gonokock DNA, information till vårdenhet sida 1 (6) Provtagning för Chlamydia trachomatis+gonokock DNA, information till vårdenhet Förberedelser Indikation Misstanke om infektion med Chlamydia trachomatis. Provtagningssätt Vid misstanke om genital

Läs mer

Medicinsk service Labmedicin, Klinisk kemi. Vägledning för att undvika preanalytiska felkällor

Medicinsk service Labmedicin, Klinisk kemi. Vägledning för att undvika preanalytiska felkällor Medicinsk service Labmedicin, Klinisk kemi Vägledning för att undvika preanalytiska felkällor 2014 Kontaktpersoner Eva Lindström Lund och Landskrona Tel. 046-17 34 72 eva.lindstrom@skane.se Eva Mauritzson

Läs mer

Metodbeskrivning Pk (INR) Protrombinkomplex - CoaguChek XS Pro

Metodbeskrivning Pk (INR) Protrombinkomplex - CoaguChek XS Pro Metodbeskrivning Pk (INR) Protrombinkomplex - CoaguChek XS Pro Indikation Monitorering av Waranterapi. Bedömning av lever- och tarmfunktion. Medicinsk bakgrund De fyra K-vitaminberoende koagulationsfaktorerna,

Läs mer

Provtagning för Chlamydia trachomatis+gonokock DNA, information till vårdenhet

Provtagning för Chlamydia trachomatis+gonokock DNA, information till vårdenhet sida 1 (5) Provtagning för Chlamydia trachomatis+gonokock DNA, information till vårdenhet Förberedelser Indikation Misstanke om infektion med Chlamydia trachomatis. Provtagningssätt Vid misstanke om genital

Läs mer

Läs både texten i varje bild och eventuell text under bilderna.

Läs både texten i varje bild och eventuell text under bilderna. Självstudiematerial för information om preanalytiska faktorer vid lab.analyser, inom, LmD. Inom LmD finns laboratorier för klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, klinisk patologi & cytologi och transfusionsmedicin,

Läs mer

Provtagning för Chlamydia trachomatis, information till vårdenhet

Provtagning för Chlamydia trachomatis, information till vårdenhet sida 1 (5) Provtagning för Chlamydia trachomatis, information till vårdenhet Förberedelser Indikation Misstanke om infektion med Chlamydia trachomatis. Provtagningssätt Vid misstanke om genital infektion

Läs mer

Totalcalcium albumin-korrigerat calcium joniserat calcium - vad ska man välja?

Totalcalcium albumin-korrigerat calcium joniserat calcium - vad ska man välja? Totalcalcium albumin-korrigerat calcium joniserat calcium - vad ska man välja? Peter Ridefelt Klinisk kemi och farmakologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala 2014-10-15 Bakgrund Calcium i plasma föreligger

Läs mer

Tvätt, avfall och städ. Vårdhygien Uppsala län 2015

Tvätt, avfall och städ. Vårdhygien Uppsala län 2015 Tvätt, avfall och städ Vårdhygien Uppsala län 2015 Smutstvätt Smittrisk vid felaktig hantering, temperatur Förorenar omgivningen (golvet) Återsmutsar ren tvätt Vassa föremål i fickor? Kräver kunskap och

Läs mer

GRAVIDITETSDIABETES SCREENING VID BARNMORSKEMOTTAGNING

GRAVIDITETSDIABETES SCREENING VID BARNMORSKEMOTTAGNING Godkänt den: 2017-04-09 Ansvarig: Gäller för: Kvinnosjukvård Masoumeh Rezapour Isfahani GRAVIDITETSDIABETES SCREENING VID BARNMORSKEMOTTAGNING Bakgrund Graviditetsdiabetes (GDM) medför ökad risk för mor

Läs mer

Städ, tvätt och avfall 2015 Elisabeth Persson Flodman, Vårdhygien

Städ, tvätt och avfall 2015 Elisabeth Persson Flodman, Vårdhygien Städ, tvätt och avfall 2015 Elisabeth Persson Flodman, Vårdhygien Bakterier lever länge i miljön Kramer et al, BMC Infectious Disease, 2006 Varför städar vi? Minska mängden mikroorganismer i miljön Minska

Läs mer

Information Praluent (alirokumab) och hur man tar Praluent

Information Praluent (alirokumab) och hur man tar Praluent Information Praluent (alirokumab) och hur man tar Praluent alirokumab alirokumab PRALUENT (alirokumab), Rx, (EF) C10B, förfyllda pennor 75 mg och 150 mg. Indikation: Praluent är indicerat hos vuxna med

Läs mer

SNABB REFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer.

SNABB REFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer. Analyzer och FIA SNABB REFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer. Studera bipacksedeln och bruksanvisningen noga innan du använder snabbreferensen. Detta är inte en komplett bipacksedel.

Läs mer

Råd om kontroll och kvalitetssäkring SSTH

Råd om kontroll och kvalitetssäkring SSTH Råd om kontroll och kvalitetssäkring SSTH 2012-09-14 Tomas Lindahl, professor Linköpings universitetssjukhus Andreas Hillarp, docent Skånes universitetssjukhus, Malmö Viktiga aspekter på patientnära INR

Läs mer

Kalium, Kreatinin, Natrium, B- (i-stat)

Kalium, Kreatinin, Natrium, B- (i-stat) sida 1 (8) Koder Rapportnamn P-Kalium P-Kreatinin P-Natrium Synonym K, K +, Krea, Na, Na + Beställningskod -BKA KRE NAT Instrumentkod K Crea Na NPU-kod KA: NPU03230 KRE: NPU04998 NAT: NPU03429 Provmaterial

Läs mer

Glukosmätarsystem. Bruksanvisning. System för blodsockermätning

Glukosmätarsystem. Bruksanvisning. System för blodsockermätning Glukosmätarsystem Bruksanvisning System för blodsockermätning Introduktion 2in1.Smart glukosmätare används i kombination med en iphone för att mäta blodsocker var som helst och när som helst. 2in1.Smart

Läs mer

Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner

Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner Skellefteå 2012-02-03 Lena Skedebrant Smittskyddssköterska Västerbottens läns landsting lena.skedebrant@vll.se Exempel på medicinska

Läs mer

Tvätt, avfall och städning. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska

Tvätt, avfall och städning. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Tvätt, avfall och städning Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Smutstvätt Innehåller mikroorganismer - en del sjukdomsframkallande Felaktig hantering/temperatur kan utgöra smittrisk Tvättprocessen för

Läs mer

LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA NOVOSEVEN

LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA NOVOSEVEN Bruksanvisning för NovoSeven LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA NOVOSEVEN NovoSeven levereras i form av ett pulver. Före injektion (administrering) måste det lösas upp i spädningsvätskan

Läs mer

Instruktion för dig som ska använda Puregon Pen

Instruktion för dig som ska använda Puregon Pen Instruktion för dig som ska använda Puregon Pen Så här använder du Puregon Pen Läs alltid bipacksedeln i förpackningen innan du använder Puregon Pen. Tvätta alltid händerna noggrant med tvål innan du sätter

Läs mer

För användning vid preparering och isolering av renade lymfocyter direkt från helblod BIPACKSEDEL. För in vitro-diagnostik PI-TT.

För användning vid preparering och isolering av renade lymfocyter direkt från helblod BIPACKSEDEL. För in vitro-diagnostik PI-TT. För användning vid preparering och isolering av renade lymfocyter direkt från helblod BIPACKSEDEL För in vitro-diagnostik PI-TT.610-SE-V5 Bruksanvisning Avsedd användning Reagenset T-Cell Xtend är avsett

Läs mer

MP-100. Bruksanvisning

MP-100. Bruksanvisning MP-100 Bruksanvisning INNEHÅLL Uppackning av Merit MP-100 --------------------------------------- 3 Batteriinstallation ------------------------------------------------------ 4 Nedladdning av musik ------------------------separat

Läs mer

Allmänt Dignita Alkolås AL-6. Produktbeskrivning

Allmänt Dignita Alkolås AL-6. Produktbeskrivning Allmänt Dignita Alkolås AL-6 Detta alkolås är avsett enbart för villkorat körkort, kod 107. Detta instrument är avsett att mäta alkohol i den mänskliga utandningsluften. Alkolåset är inställt så att fordonet

Läs mer

- Sänkt pris för B-PEth den bästa alkoholmarkören. - Ändrade referensintervall för barn och vuxna: P-Kreatinin P-Ferritin P-Järn P-Transferrin

- Sänkt pris för B-PEth den bästa alkoholmarkören. - Ändrade referensintervall för barn och vuxna: P-Kreatinin P-Ferritin P-Järn P-Transferrin Version 1.0 LABORATORIEMEDICIN Laboratorienytt Nr 2, april 2012 Innehåll: 2-4 Klinisk kemi - Sänkt pris för B-PEth den bästa alkoholmarkören - Ny och bättre metod för analys av 25-hydroxi Vitamin D i serum

Läs mer

Rutiner vid stick- och skärskador på Skellefteå lasarett. Lena Lindberg Hygiensjuksköterska 2013 02 27

Rutiner vid stick- och skärskador på Skellefteå lasarett. Lena Lindberg Hygiensjuksköterska 2013 02 27 Rutiner vid stick- och skärskador på Skellefteå lasarett Lena Lindberg Hygiensjuksköterska 2013 02 27 Bakgrund Stick- och skärskador utgör den största risken för överföring av blodburen smitta i sjukvården.

Läs mer

Boazuls rullmanschetter är ett komplett system för att åstadkomma och bibehålla blodtomhet i armar och ben vid operationer i blodtomt fält.

Boazuls rullmanschetter är ett komplett system för att åstadkomma och bibehålla blodtomhet i armar och ben vid operationer i blodtomt fält. 1 2 Innehållsförteckning sid 1. Introduktion 2 2. Innehåll 2 3. Säkerhetsanvisningar 2 4. Komma igång 3 5. Rengöring 5 6. Desinfektering 5 7. Sterilisering 5 8. Förpackning och lagring 7 9. Garanti 7 1.

Läs mer

3 tester för att diagnosticera diabetes mellitus. Niklas Dahrén

3 tester för att diagnosticera diabetes mellitus. Niklas Dahrén 3 tester för att diagnosticera diabetes mellitus Niklas Dahrén 3 tester kan göras för att diagnosticera diabetes mellitus 1. Mätning av fasteglukos 2. lukostoleranstest (OTT) 3. Mätning av glykerat hemoglobin

Läs mer

Användarmanual (ver. 1.31 Injektor Solutions)

Användarmanual (ver. 1.31 Injektor Solutions) KombiTemp HACCP För livsmedelsinspektioner Användarmanual (ver. 1.1 Injektor Solutions) KombiTemp HACCP är speciellt framtagen för dig som arbetar med egentillsyn av livsmedel. KombiTemp kombinerar det

Läs mer

Rengöringskontroll på tillagningskök inom skolor, förskolor, äldreboende och sjukhus i Varbergs kommun 2012, uppföljning

Rengöringskontroll på tillagningskök inom skolor, förskolor, äldreboende och sjukhus i Varbergs kommun 2012, uppföljning 1 (7) Rengöringskontroll på tillagningskök inom skolor, förskolor, äldreboende och sjukhus i Varbergs kommun 2012, uppföljning Sammanfattning År 2011 kontrollerades rengöring i tillagningskök inom skolor,

Läs mer

Landstinget Dalarna 1(7) Laboratoriemedicin Nyhetsblad SEPTEMBER 2015

Landstinget Dalarna 1(7) Laboratoriemedicin Nyhetsblad SEPTEMBER 2015 Landstinget Dalarna 1(7) Labnytt KLINISK KEMI * KLINISK MIKROBIOLOGI * KLINISK PATOLOGI/CYTOLOGI * TRANSFUSIONSMEDICIN * Ansvarig utgivare: Verksamhetschef för LmD. Redaktör: Vera Thorén Bengtsson AKTUELLT

Läs mer

Viktig produktsäkerhetsinformation

Viktig produktsäkerhetsinformation 2011-10-13 Viktig produktsäkerhetsinformation UniCel DxI system för immunanalys* Alla versioner av programvaran * Inklusive de fristående UniCel DxI 600 och 800-systemen, och de integrerade UniCel DxC

Läs mer

Calcium på Cobas c 501 Innehållsförteckning

Calcium på Cobas c 501 Innehållsförteckning Upprättat datum: 2015-12-22 1(10) Division diagnostik Revisionsnr: 8 Giltigt t.o.m.: 2016-12-28 Laboratoriemedicin Metodansvarig: Emma C Göransson Medicinskt ansvarig: Lars Olof Artur L Hansson Upprättare:

Läs mer

Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, kundundersökning 2012. Utskick: 1. Var arbetar du?

Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, kundundersökning 2012. Utskick: 1. Var arbetar du? Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, kundundersökning 2012 Tack till alla som deltagit i kundenkäten från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien (KMB). KMB har genom detta fått värdefulla synpunkter och viktig

Läs mer

EQUALIS kvalitetsmål

EQUALIS kvalitetsmål EQUALIS kvalitetsmål Att delta i program för kvalitetssäkring bör i första hand vara utbildande och inte kontrollerande. Deltagarna kan använda programmen för att få en uppfattning om kvaliteten i sin

Läs mer

Hygienrutiner för skolhälsovårdsmottagningar och information om blodsmitta

Hygienrutiner för skolhälsovårdsmottagningar och information om blodsmitta TJÄNSTESKRIVELSE 2013-07-01 11 Hygienrutiner samt Riskavfallshantering Hygienrutiner för skolhälsovårdsmottagningar och information om blodsmitta Handhygien Grunden för att förebygga smittspridning är

Läs mer

Provtagning Klinisk kemi, gruppundervisning L1

Provtagning Klinisk kemi, gruppundervisning L1 Provtagning Klinisk kemi, gruppundervisning L1 Kristina Hotakainen, doc, specialistläkare Kl. lärare. Helsingfors Universitet / HUSLAB 2012 Blodprov Vad kan bestämmas i ett blodprov? Ur blodprov bestäms

Läs mer

Laboratoriemetod för att manuellt rena DNA från ett prov på 0,5 ml

Laboratoriemetod för att manuellt rena DNA från ett prov på 0,5 ml Laboratoriemetod för att manuellt rena DNA från ett prov på 0,5 ml För att rena genomiskt DNA från insamlingssatser tillhörande Oragene och ORAcollect -familjerna. Besök vår hemsida, www.dnagenotek.com,

Läs mer

Antikoagulantiabehandling i primärvården God kvalitet i analys av PK-INR är viktig för patientsäkerheten

Antikoagulantiabehandling i primärvården God kvalitet i analys av PK-INR är viktig för patientsäkerheten Antikoagulantiabehandling i primärvården God kvalitet i analys av PK-INR är viktig för patientsäkerheten Equalis användarmöte för primärvården 2012-10-19 Tomas Lindahl, professor Linköpings universitetssjukhus

Läs mer

Tvätt, avfall och städning. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska

Tvätt, avfall och städning. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Tvätt, avfall och städning Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Smutstvätt Smittrisk vid felaktig hantering, temperatur Förorenar omgivningen (golvet) Återsmutsar ren tvätt Vassa föremål i fickor? Kräver

Läs mer

Handläggning av stick- och skärskador. Rutiner i Umeå, NUS

Handläggning av stick- och skärskador. Rutiner i Umeå, NUS Handläggning av stick- och skärskador Rutiner i Umeå, NUS Bakgrund Stick- och skärskador utgör den största risken för överföring av blodburen smitta i sjukvården. Risk för överföring av blodsmitta uppstår

Läs mer

Testremsa, U- (Clinitek Status+)

Testremsa, U- (Clinitek Status+) sida 1 (9) Rapportnamn Provmaterial U-Testremsa U-Acetacetat testr(pna) U-Albumin testr(pna) U-Erytrocyter testr(pna) U-Glukos testr(pna) U-Leukocyter testr(pna) U-Nitrit testr(pna) U-Vätejonakt testr(pna)

Läs mer

Landstinget Dalarna 1(6) Laboratoriemedicin Nyhetsblad nr 5 OKTOBER 2010

Landstinget Dalarna 1(6) Laboratoriemedicin Nyhetsblad nr 5 OKTOBER 2010 Landstinget Dalarna 1(6) Labnytt INNEHÅLL: KLINISK KEMI * KLINISK MIKROBIOLOGI * KLINISK PATOLOGI/CYTOLOGI * TRANSFUSIONSMEDICIN * Ansvarig utgivare: Verksamhetschef för LmD. Redaktör: Vera Thorén Bengtsson

Läs mer

Provtransporter till Laboratoriemedicin NU-sjukvården Anvisning Patientnära analysverksamhet

Provtransporter till Laboratoriemedicin NU-sjukvården Anvisning Patientnära analysverksamhet 1(6) Anvisning Patientnära analysverksamhet Prov för kemisk och mikrobiologisk analys samt transfusionsmedicinsk undersökning som tas på inrättningar utanför sjukhusen transporteras oftast med bil från

Läs mer

Vårdsamverkan FyrBoDal 1. Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård

Vårdsamverkan FyrBoDal 1. Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård 1 Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård Innehållsförteckning Sid Ren rutin 2 Omläggning med ren rutin 2 Förbandsmaterial 2 Steril rutin 3 Basala hygienrutiner

Läs mer

Bruksanvisning för mentometer DM-230

Bruksanvisning för mentometer DM-230 Bruksanvisning för mentometer DM-230 Vad är DM-230? DM-230 är en mikroprocessorstyrd mentometer som kan användas för att mäta hur många procent av en grupp människor som röstar ja i en viss fråga. Till

Läs mer

Provtagning för blododling, information till vårdenhet

Provtagning för blododling, information till vårdenhet sida 1 (6) Provtagning för blododling, information till vårdenhet Indikation Vid misstanke om bakteriemi/septikemi, meningit, pneumoni eller annan svår infektion. Förberedelser Remiss och etikett Ange

Läs mer

Preanalytisk hållbarhet. Peter Ridefelt - Klinisk kemi och farmakologi, Akademiska sjukhuset

Preanalytisk hållbarhet. Peter Ridefelt - Klinisk kemi och farmakologi, Akademiska sjukhuset Preanalytisk hållbarhet Peter Ridefelt - Klinisk kemi och farmakologi, Akademiska sjukhuset Walter Guders sammanställningar http://www.diagnosticsample.com Stahl Clin Chem Lab Med 2005;43:210 Jensen Clin

Läs mer