Lektor 50% vid Centrum för Genusstudier, Stockholms universitet f.o.m

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lektor 50% vid Centrum för Genusstudier, Stockholms universitet f.o.m. 2006-07-01."

Transkript

1 Annika Olsson CV/Centrum för genusstudier SU 1 Annika Olsson Centrum för genusstudier Stockholms universitet Nuvarande anställning Lektor 50% vid Centrum för Genusstudier, Stockholms universitet f.o.m Tidigare anställning Programansvarig Program Jämi, ett regeringsuppdrag på 13 miljoner kronor som berör jämställdhetsintegrering i staten, placerat vid Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet, / (www.jamiprogram.se) Jag hade övergripande ansvar som bl.a. innefattade budget, drift och kvalitetskontroll. Jag ansvarade för och ledde Jämis arbete med utredningar, workshops, seminarier, konferenser, rundabordssamtal, rapporter, webbsida, nyhetsbrev, annonsbilagor, kurser, Kunskapsportalen m.m. Koordinator 50% Gender Helpdesk, Sida, Centrum för genusstudier, Stockholms universitet / I uppdraget ingick att bygga upp, ansvara för och driva helpdesken samt att verka som genusexpert. Vikarierande lektor vid Centrum för genusstudier, Stockholms universitet 1 januari juni Vikariatet var på 100 % mellan och Vikariatet var på 50% mellan och , och på 50% mellan fram till Vikariatet innefattade både undervisning på grundkurs, fortsättningskurs, påbyggnadskurs och magisterkurs (föreläsningar, seminarier, uppsatshandledning), examinations- och momentansvar samt administrativa uppgifter. Utredning: Kartläggning av genusforskning i Sverige på uppdrag av Nationella Sekretariatet för Genusforskning, / Jag skrev även inom detta uppdrag en EU-ansökan om att få anordna en europeisk konferens kring Gender and Scientific Excellence. Lektorsvikariat i litteraturvetenskap vid Linköpings universitet / Vikariatet vid avdelningen för litteraturvetenskap omfattade 75 procent och innefattade undervisning (föreläsningar, seminarium) på a- och c-nivå samt handledning på b-, c- och d-nivå Doktorandtjänst, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet / Timlärare Uppsala universitet samt Högskolan i Gävle Lokalreporter på Uddevalla-Posten / Lokalreporter på Skaraborgsbygden / Au-pair New York Nuvarande uppdrag: Ingår i tidskriften Genusperspektivs referensgrupp Centrum för Genusstudiers representant i det europeiska nätverket AtGender: The European Association for Gender Research, Education and Documentation is a broad association for academics,

2 Annika Olsson CV/Centrum för genusstudier SU 2 practitioners, activists and institutions in the field of Women s and Gender Studies, Feminist Research, women s rights, gender equality and diversity: Series editors tillsammans med Prof. Andrea Petö och Prof. Berteke Waaldijk för serien: Teaching with Gender. European Women s Studies in International and Interdisciplinary Classrooms. A book series by ATHENA, Utrecht & Stockholm, Athena & Centre for Gender Studies, Serien innefattar i dagsläget följande volymer, alla publicerade 2009 förutom volym 8 som utgivits tidigare. Ett nytt call för att inkomma med förslag på manus till ytterligare två volymer är på gång. Mer information under rubriken publikationer. Tidigare uppdrag: Redaktör och projektledare för revidering av Litteraturens historia i Sverige på uppdrag av Norstedts förlag Litteraturhistorien publicerades augusti 2009 Stf föreståndare, Centrum för genusstudier, Stockholms universitet / Centrum för Genusstudiers representant i det europeiska nätverket AOIFE (Association of Institutions for Feminist Education and Research in Europé Medlem i arbetsgruppen Teaching Empires i ATHENA ett Sokrates finansierat europeiskt nätverk som arbetar med kursutveckling, forskning om utbildning och arbetar för att ett ökat samarbete mellan akademin och det civila samhället Ansvarig för MFS-programmet (Minor Field Studies), Centrum för genusstudier, Stockholms universitet, Ledamot i arbetsgruppen för stöd till facklitteratur för vuxna, Statens Kulturråd jan 2002 december 2005, f.o.m. ht 2003 också vice ordförande Studierektor / , Centrum för genusstudier vid Stockholms universitet Studievägledare vt 03 vt 05, Centrum för genusstudier, Stockholms universitet Medlem i redaktionen, tidskriften Häften för Kritiska studier, VT 2000 VT 2002 Examina och utbildning Filosofie doktorsexamen , Uppsala universitet Filosofie licentiatexamen , Uppsala universitet Filosofie Magisterexamen , Uppsala universitet Övriga utbildningar Ekonomi för icke-ekonomer i offentlig sektor, Stockholm 23/10 24/ Utbildning i publiceringsverktyget Polopoly 27/2, 7/ Grundläggande ledarskapsutbildning, Stockholms universitet ht 07 vt 08

3 Annika Olsson CV/Centrum för genusstudier SU 3 Ledarskap något för mig? arrangerad av Stockholms universitet ht 06 vt 07 Deltagande i mentorsprojekt vid Stockholms universitet ht 06 vt07 Ettårig journalistutbildning, Klarälvdalens folkhögskola Treårig humanistisk linje, helklassisk variant, Agnebergsskolan i Uddevalla Vetenskapliga meriter Vetenskapliga publikationer Monografier Att ge den andra sidan röst, Stockholm: Atlas förlag, Omarbetad version av min doktorsavhandling Att ge den andra sidan röst. Rapportboken i Sverige , avhandling för doktorsexamen, Uppsala universitet, 2002 Utredningar/rapporter Slutrapport program Jämi , Nationella sekretariatet för genusforskning rapportserie 4:10 Forskning saknas. En kunskapsöversikt över forskningsfältet jämställdhetsintegrering av Camilla Norrbin och Annika Olsson, Nationella sekretariatet för genusforskning rapportserie 3:10 Genusforskning pågår en kartläggning av i vilka institutionella miljöer forskning inom genusfältet bedrivs i Sverige, Nationella sekretariatet för genusforskning rapportserie 2:07, 92 s. Tutorgrupper pedagogik för en grundkurs, Birgitta Ney, Gunilla Bjerén & Annika Olsson, Centrum för genusstudier Stockholms universitet, Rapport nr 38: 2006 Redaktörsuppdrag Övergripande ansvar för program Jämi:s alla rapporter, publicerade i Nationella sekretariatet för genusforsknings skriftserie: 1. Rapport 1:09 Att styra jämställt. Kartläggning av regleringen av myndigheternas utåtriktade jämställdhetsarbete, år , av Jimmy Sand 2. Rapport 2:09 Jämställdhetsintegrering i statliga myndigheters verksamhet Hur långt har myndigheterna nått? Vad beror det på? Hur kan arbetet utvecklas vidare? av Helena Stensöta 3. Rapport 1:10 Mycket snack och lite verkstad? Jämställdhetspolitikens genomslag i statsbudgeten , av Anita Nyberg 4. Rapport 2: 10 Processer i arbetet med jämställdhetsintegrering. Ett samtal med tio myndigheter av Helena Stensöta 5. Rapport 3:10 Forskning saknas. En kunskapsöversikt över forskningsfältet jämställdhetsintegrering av Camilla Norrbin och Annika Olsson 6. Rapport 4:10 Slutrapport program Jämi Rapport 5:10 Jämställd statsförvaltning. Långsiktigt stöd för kvalitetssäkring av verksamheten, Anne-Marie Morhed och Elin Andersdotter Bengtsson

4 Annika Olsson CV/Centrum för genusstudier SU 4 Series editors tillsammans med Prof. Andrea Petö och Prof. Berteke Waaldijk för serien: Teaching with Gender. European Women s Studies in International and Interdisciplinary Classrooms. A book series by ATHENA, Utrecht & Stockholm, Athena & Centre for Gender Studies, 2009 Serien innefattar i dagsläget följande volymer, alla publicerade 2009 förutom volym 8 som utgivits tidigare. Ett nytt call för att inkomma med förslag på manus till ytterligare två volymer är på gång: 1. Teaching Gender, Diversity and Urban Space. An Intersectional Approach between Gender Studies and Spatial Disciplines 2. Teaching Gender in Social Work 3. Teaching Subjectivity. Travelling Selves for Feminist Pedagogy 4. Teaching with the Third Wave. New Feminists Explorations of Teaching and Institutional Contexts 5. Teaching Visual Culture in an Interdisciplinary Classroom. Feminist (Re)Interpretations of the Field 6. Teaching Empires. Gender and Transnational Citizenship in Europé 7. Teaching Intersectionality. Putting Gender at the Centre 8. Teaching with Memories. European Women s Histories in International and Interdisciplinary Classrooms (Previously published by ATHENA and the Women s Studies Center at NUI Galway). Litteraturens historia i Sverige, red. Olsson, Algulin m.fl, Norstedts förlag, Stockholm, 2009, reviderad och utökad version Thinking With Beverley Skeggs, Centrum för genusstudiers skriftserie, nr 42, Stockholm, 2008 Artiklar, uppsatser Fångad av orden och nationen. Metodologisk nationalism och förmågan att tänka frånvarande ting, artikel under publicering i antologi som utges av Högskolan i Dalarna. Problemet med Pearl S. Bucks problematiska position. Reflektioner kring värdering och klassificering av litteratur, Tidskrift för litteraturvetenskap, 2010:2, s (referee granskad) The Vasa Museum - Reflections on a Privileged Narrative about Empire, Teaching Empires. Gender and Transnational Citizenship in Europe: Teaching with Gender, ed. by Mary Clancy and Andrea Petö, European Women's Studies in International and Interdisciplinary Classrooms. A book series by Athena, Athena & Centre for Gender Studies, Stockholm University, Utrecht& Stockholm, 2009, p (referee granskad) Colony and empire in Swedish, Teaching Empires. Gender and Transnational Citizenship in Europe: Teaching with Gender, ed. by Mary Clancy and Andrea Petö, European Women's Studies in International and Interdisciplinary Classrooms. A book series by Athena, Athena & Centre for Gender Studies, Stockholm University, Utrecht& Stockholm, 2009, p (referee granskad) Relationer - en erkännandets politik och praktik, Centrum med många riktningar: en vänbok till Gunilla Bjerén, Centrum för genusstudiers skriftserie, Stockholm, 2009, s Thoughts on Being a Respectable Homo Academicus, i Thinking With Beverley Skeggs, red. Annika Olsson, Centrum för genusstudiers skriftserie, nr 42, Stockholm, 2008, s Intro- Thinking With Beverley Skeggs, i Thinking With Beverley Skeggs, red. Annika Olsson, Centrum för genusstudiers skriftserie nr 42, Stockholm, 2008, s. 7 8

5 Annika Olsson CV/Centrum för genusstudier SU 5 En betraktelse över demokratins behov av retorik ; Tidskrift för litteraturvetenskap 2005:1, s (referee granskad) Att skriva andras liv eller sitt eget. Jan Myrdals Rapport från kinesisk by och Maja Ekelöfs Rapport från en skurhink, licentiatavhandling framlagd vid litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, Intellektuell på 1960-talet. Jan Myrdal eller Sara Lidman?, Häften för Kritiska Studier 1999:4, s (referee granskad) Vetenskapliga recensioner Margareta Peterssons Globaliseringens ansikten: den indoengelska romanen, Tidskrift för litteraturvetenskap 2009: 3-4 Opponentrecension av Maria Jönssons doktorsavhandling Som en byracka. Självbiografi, estetik och politik i Agneta Klingspors författarskap, Samlaren 2007, s Literary History: Towards a Global Perspective, Volume 1-4, Samlaren 2007, s Det gäckande könet, Tidskrift för genusvetenskap2007:1-2 Edward W Said Från exilen: essäer , Samlaren 2006 Nordisk kvinnolitteraturhistoria, Del IV och Del V, Samlaren 2001, s Globaliseringens kulturer, Häften för Kritiska Studier 2000:3 Populärvetenskap och forskningsinformation Att göra det för översättare förbjudna, Karavan 2009:4, s. 39 Texter i Litteraturens historia i Sverige (2009): Inledning att läsa litteraturhistoria, s (medförfattare) Lagtext - sakprosa nu och då, s. 22 Riddaren på 2000-talet, s. 24 Bibel 2000, s. 45 Retorik, s. 61 Bokhistoria, s. 62 Genre, s. 68 Populär privatgenre, s. 76 Hermeneutik, s. 98 Svenska akademien och nobelpriset, s. 105 Komparativa perspektiv, s. 114 Didaktisk litteratur, s. 145 Ljus och läsande, s. 189 De svenska folkbiblioteken, s. 212 Från författarförening till författarförbund, s. 253 Den nya populärlitteraturen, s. 272 Strindbergsprojektet, s. 293 Alice Lyttkens, s. 296

6 Annika Olsson CV/Centrum för genusstudier SU 6 Bokklubbar s. 338 Marxistiska perspektiv, s. 379 Fantasy och science fiction, s. 400 Postkoloniala perspektiv, s. 433 Pocketboken, s. 434 Svenska deckare och kriminalromaner en framgångssaga, s (medförfattare) Spionromanen, s. 490 Texten i fokus- lagar och glipor, s. 494 Från pocketrevolution till digital explosion, s. 502 Baserad på en sann historia - att skriva andras liv eller sitt eget, s Isaksson och Strömstedt, s. 526 Tora Dahl, s. 537 Augustpriset och andra litterära priset, s. 556 Reception, s. 569 Finlandssvensk prosa, s Vägar till litteratur, s Women and Transnational Citizenship, Teaching Empires: Report Athena 3 Working Group 2a, The Making of European Women's Studies, Volume IX, Athena/Utrecht University, Utrecht, 2009, s Bustehök, Glänta 2008; (3) Reflektion/Konfrontation/Diskussion:: Den försvunna genusrutan: Politisk styrning av forskningsmedel, Tidskrift för litteraturvetenskap 2008:3 4 Recension av Victor Klemperers LTI Tredje rikets språk, Arena 2006:06 Bildernas Gruva mer än ett historiskt dokument, Odd Uhrbom. Tidsbilder fotoreportage, utställningskatalog, Uppsala konstmuseum 24 januari 12 april 2004, s Moderniteten kräver krig, recension av Fredric Jamesons A singular modernity: Essay on the ontology of the present (2002), Arena 2003:1, s. 56 Postmodernism bara för män, recension av Perry Anderssons Postmodernitetens ursprung (2000), Arena 2001:2, s Irriterande inspirerande. Annika Olsson om Gayatri Spivak, Karavan 2000:1, s x Lindqvist i Latinamerika. Varför e dom så fattiga här?, Karavan 1999:3, s Vad såg Jan Myrdal?, Vi som inte var med en orättvis betraktelse över sextiotalet, red. Per Wirtén, Stockholm, 1999, s En outtröttlig intellektuell samhällskritiker. Lingvisten och aktivisten Noam Chomsky USA:s politiska samvete under mer än trettio år, UNT 26/ Med Sara Lidman i den vackraste av världar, Halva världens litteratur 1998:4, s. 6 8 Molnet hette Karl, recension av Karl Grünewalds och Tomas Olssons Utan talan, Arena 1998:2

7 Annika Olsson CV/Centrum för genusstudier SU 7 Paper Internationella konferenser: The Future of Gender Mainstreaming workshop ledd av mig på konferensen Equality, Growth, Sustainablity Do they Mix?, Linköpings universitet / Thoughts on Being a Respectable Homo Academicus, 6th European Conference on Gender Equality in Higher Education, Stockholms universitet, / Mainstreaming gender knowledge for gender equality in higher education, 6th European Conference on Gender Equality in Higher Education, Stockholms universitet, / Narratives of Literature in Print and Cyberspace. A New Comparative Horizon, MIT 6 Stone and Papyrus, Storage and Transmission, International Conference, April , MIT, Boston, USA You are what you read Reflections on personal and professional uses of literature, Feminist Research Methods. An International Conference, Centre for Gender Studies, Stockholm University, / Routes and Roots. Books in Translation and Classification, PUBLISHED WORDS, PUBLIC PAGES SHARP Copenhagen. A Nordic Conference on International Print Culture September 2008 at the Danish Royal School of Library and Information Science, Copenhagen, Denmark The Vasa Museum Reflections on privileged narratives on empire(s), Women and Transnational Citizenship: Researching Teaching Empires,Centre for Gender Studies, Stockholm University, May 30- June Citizen Buck Reflections on Pearl Buck and questions of representation, Gender and Citizenship In a Multicultural Context. 6 th European Gender Research Conference, University of Łódź, Poland, / Citizen Buck. A Woman intranslation and Migration, From Orientalism to Postcoloniality. A Conference at Södertörn University College, Stockholm, Sweden / Publishers and Method i panelen The Democratic Book: Methodological Perspectives on the Paperback, Navigating Texts and Contexts, Thirteenth International Conference, Society for the History of Authorship, Reading and Publishing (SHARP), Halifax, Nova Scotia, Canada, / And the Nobel Prize Goes to the South African Writer A Discussion of Translation and Valuation of Books from the Third World, Workshop Two: The Reading and Valuation of Literature, Research Program: The Social Context of Literary Production and Consumption, SOAS, University of London, / Books Without Passports, Gender and Power in the New Europe. 5 th European Feminist Research Conference, Lund, / Rapportbokens politiska retorik, NNRH:s konferens Den aktuelle nordiske forskning i retorikkens historie, Köpenhamns universitet / Paper Nationella konferenser:

8 Annika Olsson CV/Centrum för genusstudier SU 8 Reflektioner kring Metodologisk nationalism Raewyn Connells Southern Theory, Judith Butlers & Gayatri Chakravorty Spivaks Who Sings the Nation-State samt Spivaks Other Asias, Litteraturer i gränszonen, Högskolan Dalarna november 2009 Kina i Sverige Från Pearl Buck till Cecilia Lindqvist. Populära berättelser om Kina , Workshop Litteratur i rörelse. Utomeuropeisk litteratur i svensk översättning januari 2008, Nobelmuseet Stockholm Böcker med rötter och fötter: Klassifikationens betydelse för gränsöverskridande litteratur, exemplet Pearl Buck Workshop Litteratur från fjärran. Afrika, Latinamerika och Asien på svenska oktober 2006, Museion Göteborg Tillsammans med Birgitta Ney höll jag workshopen Tutorgrupper - en examinerande undervisningsform, Campuskonferensen vid Stockholms universitet 20 april 2005: Examination, betygskriterier och studenters lärande Kvinnor som slavar. En dystopi i den svenska rapportboken, Utopier och dystopier. Den andra genusvetenskapliga Stockholmskonferensen, Centrum för kvinnoforskning vid Stockholms universitet och Kvinnovetenskaplig Tidskrift, / Rapportboken 1960-talets politiska bästsäljare, Populär fiktion/popular texts, Symposium, Umeå universitet, / Den engagerade intellektuelle exemplet Jan Myrdal, Manligt och omanligt i ett historiskt perspektiv, FRN-konferens, Stockholm, / Editorial/advisory board i vetenskapliga tidskrifter Medlem i redaktionen, tidskriften Häften för Kritiska studier, VT 2000 VT 2002 Refereeuppdrag för tidskrifter Referee uppdrag för Tidskrift för litteraturvetenskap vid två tillfällen Referee uppdrag för Tidskrift för genusvetenskap vid ett tillfälle 2008 Opponentuppdrag Fakultetsopponent på Maria Jönssons avhandling Som en byracka. Självbiografi, politik och estetik i Agneta Klingspors författarskap, Litteraturvetenskapliga institutionen, Umeå universitet, Opponent vid slutventilering av Sigrid Ekbladhs avhandlingsmanus för doktorsexamen vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, Opponent vid slutventilering av avhandlingsmanus för doktorsexamen vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, vid fem tillfällen mellan 1997 och 2002 för avhandlingar författade av: - Eva Hemmungs Wirtén, - Erik Peurell, - Marika André, - Maria Karlsson och - Caroline Graeske.

9 Annika Olsson CV/Centrum för genusstudier SU 9 Övrig vetenskaplig meritering Internationella samarbetsprojekt Series editors tillsammans med Prof. Andrea Petö, CEU Budapest, och Prof. Berteke Waaldijk, Utrecht, för bokserien: Teaching with Gender. European Women s Studies in International and Interdisciplinary Classrooms (Se även under rubriken redaktörskap) Medlem i forskargruppen Teaching Empires i ATHENA ett Sokrates finansierat europeiskt nätverk bestående av omkring 80 institutioner runt om i Europa som arbetar med kursutveckling, forskning om utbildning och arbetar för att ett ökat samarbete mellan akademin och det civila samhället. Min arbetsgrupp Teaching Empires har åren bl.a. haft en forskningsinriktad workshop med ekonomiskt stöd av Riksbankens jubileumsfond i Stockholm, producerat en antologi samt arbetat fram en internationell kurs på masternivå som vi höll vid CEU, Budapest hösten (se även rubrik extern finansiering samt pedagogiska meriter) Medlem av ett nordiskt forskarnätverk kring översättning. Vi har sedan 2006 haft fyra workshops med stöd av Riksbankens Jubileumsfond, Vetenskapsrådet, Nobelmuseet, Högskolan i Dalarna och Stockholms universitet: Litteratur från fjärran. Afrika, Latinamerika och Asien på svenska i Göteborg hösten 2006, Litteratur i rörelse. Utomeuropeisk litteratur i svensk översättning i Stockholm januari 2008, Litteratur i gränszonen: transnationella litteraturer ur ett nordiskt perspektiv Falun november 2009, Utomeuropeisk litteratur i Sverige. Översättning, reception och funktion, Stockholm november Gruppen förbereder nu en femte workshop och en publikation som kommer att ges ut av Högskolan i Dalarna. (Se även rubriken nätverk) Centrum för Genusstudiers representant i det europeiska nätverket AtGender: (se även rubriken uppdrag) Centrum för Genusstudiers representant i det europeiska nätverket AOIFE (Association of Institutions for Feminist Education and Research in Europé Nationella samarbetsprojekt Har projektet Respektabla medborgare. En retorisk studie av den svenska näringslivs- och politikerelitens självbiografiska skrivande och dess didaktiska potential tillsammans med Maria Karlsson, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet Som programansvarig för Jämi var jag drivande och ingår i ett flertal nationella samarbetsprojekt (Se rubrik Samverkan med det omgivande samhället) Som koordinator för Gender Helpdesk varjag initiativtagare till och ansvarade för ett flertal samarbetsprojekt (Se rubrik Samverkan med det omgivande samhället) Vetenskapliga gästföreläsningar Vissa människor marscherar ständigt omkring och ser. Reflektioner kring betraktandets och berättandets politik, Heldagsseminarium: Konst och politik. Estetik och samhälle under 1960 och 1970-talet, Göteborgs konstmuseum, Om genus och feministisk teori, Genusnätverk Fysikum Stockholms universitet, Är ett samtal i offentligheten alltid ett offentligt samtal?, Högskolan i Gävle,

10 Annika Olsson CV/Centrum för genusstudier SU 10 About Gender Perspectives within Education or what is Gender, Konsthögskolan Stockholm Postkolonial teori, föreläsning + seminarium, c-kursen i litteraturvetenskap, Södertörns högskola, 19/ samt 24/ Om att ge röst, Centrum för multietnisk forskning, Uppsala universitet, Tankar kring kön och etnicitet, Genusteoretiska tvärvetenskaplig seminariet, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, Konferensmedverkan (utan paper): Regeringsuppdraget Staten leder jämt:s slutkonferens, Krus, Stockholm Utomeuropeisk litteratur i Sverige. Översättning, reception och funktion, TÖI Stockholms universitet Program för Hållbar jämställdhets resultatkonferens, Stockholm En akademi i tiden. Ökad jämställdhet på universitet och högskolor, Delegationen för jämställdhet i högskolans slutkonferens, Stockholm Almedalen 2010 Karriär görs varje dag, Krus, Stockholm Jämlikhet och ojämlikhet, Arbetarrörelsens forskarnätverk, Stockholm, / års jämställdhetskonferens för universitet och högskolor, Karolinska institutet / Almedalen 2009 Långsiktig jämställdhetsintegrering i staten. Ett möte mellan ledning och forskning för verksamhetsutveckling, Nationella sekretariatet för genusforskning, Stockholm, ATHENA 3 Annual meeting Madrid, Spain / GADIP (Gender and Development in Practice), Centrum för globala genusstudier, Göteborgs universitet, Historiens ställning i litteraturvetenskapen, forskningskonferens i litteraturvetenskap / , Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria, Stockholms universitet Fifth European Conference on Gender Equality in Higher Education, Humboldt University, Berlin, Germany / ATHENA / first annual meeting Budapest, Hungary Litteraturen i världen läsandet som nyckel till andra kulturer, Vetenskapsrådet ATHENA meeting, Lodz, Polen, /

11 Annika Olsson CV/Centrum för genusstudier SU 11 Genusforskningens många ansikten. Den fjärde genusvetenskapliga Stockholmskonferensen, Centrum för Genusstudier, Stockholms universitet, / Reaching for Scientific Excellence in Gender Research, Stockholm oktober Anordnad av Vetenskapsrådet i samarbete med det Nationella sekretariatet för genusforskning och NIKK NIKKs 10-års jubileum Oslo , seminariet Kjønn og politik Nationell ämneskonferens för genusvetenskap, anordnad av Centrum för genusvetenskap vid Uppsala universitet, / Intersektionalitet ett användbart begrepp inom genusforskningen?, Fjärde nationella genuskonferensen arrangerad av Nationella sekretariatet för genusforskning samt Tema Genus i Linköping, Arbetets museum i Norrköping, / Nationell jämställdhetskonferens 2004, Linköpings universitet / Third Space Seminar, Lunds universitet och Malmö högskola, /12-01 De nationella konferenserna för doktorander i litteraturvetenskap i Uppsala 1999, Lund 1998 samt Stockholm 1997 Nordisk kvinnolitteraturhistoria avslutande konferens, Kristiansand, maj 1997 The Interpretation of Culture and the Culture of Interpretation, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, /04-22 Pedagogiska meriter Beskrivning av egen pedagogisk verksamhet Sedan min första kurs på universitetsnivå 1999 har jag undervisat omkring 2100 lektorstimmar (baserat på omräkningstalet 1 lektorstimme=4 klocktimmar). Min erfarenhet omfattar alla nivåer (grund, avancerad och forskarutbildningsnivå). Jag har arbetat med föreläsningar och seminarium, har verkat som tutor och handledare både i grupp och enskilt, haft spegelvisningar (med video), debattövningar, talövningar, workshops. Jag har examinerat muntligt, enskilt och i grupp, haft salstentamen, hemtentamen, papers, arbetat med loggböcker och dagböcker. Jag har också varit examinator för uppsatser på både grund och avancerad nivå. Jag har undervisat i ämnena litteraturvetenskap, retorik och genusvetenskap på olika universitet och högskolor i Sverige: Uppsala universitet, Högskolan i Gävle, Högskolan i Norrköping, Linköpings universitet, och Stockholms universitet. Jag har också undervisat på internationella kurser. Min undervisning har bestått av retorik i teori och praktik, litteraturhistoriska kurser från antiken till modern tid, teori och metodkurs i litteraturvetenskap, teori och metodkurs i genusvetenskap, begreppsorienterade kurser, fallstudier, uppsatskurser i litteraturvetenskap och genusvetenskap, text och tolkning. Kursansvarig för följande kurser:

12 Annika Olsson CV/Centrum för genusstudier SU 12 Forskarkursen Tvärvetenskapliga perspektiv på kön och etnicitet, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, vt 2002, tillsammans med Ann Öhrberg. Kursen utvecklade vi på uppdrag av Humanistiska fakulteten Kursansvarig för följande kurser och moment under min tid som lektor vid Centrum för genusstudier, Stockholms universitet : Metod 10 p, magisterkurs i genusvetenskap (40p) tillsammans med Gunilla Bjerén Uppsats 10 p, påbyggnadskurs Teori och Metod 10p, påbyggnadskurs Uppsats 5 p, fortsättningskurs Metod 5 p, fortsättningskurs Fallstudier 5p, fortsättningskurs Litteraturuppgift 2p, grundkurs Momentet Litteraturvetenskapliga teorier och metoder på c-kursen vid avdelningen för litteraturvetenskap, Linköpings universitet, HT 2002 Grundkurs i retorik (5p) kursansvarig för Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet Kursen Retorik (5p) kursansvarig för Högskolan i Gävle 1999 Handledarerfarenhet Jag har handlett studenter på både grund och avancerad nivå sedan ht I huvudsak som lektor i genusvetenskap på Centrum för genusstudier, men jag har även varit handledare för uppsatser i litteraturvetenskap, Linköpings universitet. I mitt uppdrag som programansvarig för Jämi har jag också en handledande funktion för de som gör utredningsuppdrag i programmet. En del av arbetet som koordinator för Gender Helpdesk bestod också i att som kvalitetsansvarig handleda forskare i de olika expertuppdrag de utförde. B-uppsatser/uppsatser på fortsättningsnivå: Har handlett ett 75-tal uppsatser C-uppsatser/uppsatser på påbyggnadsnivå: Har handlett 21 uppsatser Magister/Master uppsatser: Har handlett 7 uppsatser Jag har också genom att vara ansvarig för ett flertal uppsatskurser ansvarat för grupphandling av hela studentgrupper (även dem jag inte handlett individuellt) på både fortsättning, påbyggnads- och masternivå. Som examinator, enskild eller i grupp, har jag också bedömt och betygsatt uppsatser på alla nivåer: B-uppsatser/uppsatser på fortsättningsnivå: Har examinerat ett 60-tal uppsatser C-uppsatser/uppsatser på påbyggnadsnivå: Har examinerat ett 30-tal uppsatser Magister/Master uppsatser: Har examinerat omkring 5 uppsatser Pedagogiskt ledningsarbete Studierektor Som förordnad studierektor ansvarande jag för det övergripande pedagogiska utvecklingsarbetet och utbildningsadministrationen på Centrum för genusstudier, Stockholms universitet. I arbetet ingick uppgifter som utarbetade av kursplaner, examination och sammanställning av betyg, antagning,

13 Annika Olsson CV/Centrum för genusstudier SU 13 studievägledning, bemanning, deltagande i studierektorskonferenser, utveckling av betygskriterier, ansvar för scheman, kursstruktur, handledartilldelning, uppföljning av studieresultat, förmedling av uppgifter till hemsidan, ansvar för vilka kurser som ska ingå i vårt kursutbud på denna nivå, förmedling av information till kollegiet etc., ansvarig för policyfrågor på denna nivå, ansvarig för frågor om tillgodoräknade kurser. Jag ansvarade också tillsammans med Birgitta Ney för författandet av den självvärdering som centrum genomförde i samband med att genusvetenskapen utvärderades av Högskoleverket I samband med utvärderingen deltog jag också i det uppföljande mötet med HSV Ansvarig för MFS-programmet (Minor Field Studies), Centrum för genusstudier, Stockholms universitet, Kursutveckling Jag har varit med och utvecklat ett flertal kurser och kursplaner (med kursbeskrivning, lärandemål, betygskriterier)på både grund- och avancerad och forskarutbildningsnivå, i huvudsak nationella men även internationella, samt program på avancerad nivå och delmoment på kurser. Forskarkursen Tvärvetenskapliga perspektiv på kön och etnicitet, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, vt 2002, utvecklade jag tillsammans med Ann Öhrberg. Denna kurs ansvarade vi också för och undervisade på. Kursen utvecklades på uppdrag av Humanistiska fakulteten, Uppsala universitet. Den internationella masterkursen: Women and Transnational Citizenship: Teaching Empires, CEU Budapest, var jag med och utvecklade. Jag undervisade även på denna kurs Masterprogram i estetiska vetenskaper samt Masterprogram i litteraturvetenskap, Stockholms universitet var jag med och utvecklade. Jag ingick i programrådet för Masterprogram i litteraturvetenskap samt i programrådet för Masterprogram i estetiska vetenskaper under Magisterkurs i genusvetenskap (40p) utvecklade jag tillsammans med Gunilla Bjerén, Birgitta Ney samt Tiina Rosenberg vid Centrum för genusstudier, Stockholms universitet. Jag och Gunilla Bjerén var kursansvarig för metodkursen. Som programansvarig för Jämi har jag varit med att ta fram och utveckla kursen Jämställdhetsintegrering med intersektionellt perspektiv 7,5 p som ges av Forum för genusvetenskap och jämställdhet, Linköpings universitet. Som lektor och studierektor vid Centrum för genusstudier, Stockholms universitet vidareutvecklade jag ett flertal kurser, inte minst de jag ansvarade för. Se rubrik Kursansvar. Momentet Litteraturvetenskapliga teorier och metoder på c-kursen vid avdelningen för litteraturvetenskap, Linköpings universitet vidareutvecklade jag. Grundkurs i retorik (5p) som jag var kursansvarig för och undervisade på vid Uppsala universitet vidareutvecklade jag tillsammans med Ann Öhrberg, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. Kursen Retorik (5p) som jag var kursansvarig för och undervisade på vid högskolan i Gävle 1999 utvecklade jag.

14 Annika Olsson CV/Centrum för genusstudier SU 14 Pedagogisk utbildning och kompetensutveckling Pedagogisk kurs om betygskriterier vt 06 Upitop 1 Universitetspedagogik i teori och praktik. Pedagogisk kurs för universitetslärare på Stockholms universitet (2p) januari samt januari 2004 Pedagogisk kurs för universitetslärare, Uppsala universitet, HT 2000 Pedagogisk kurs i retorik, ledd av Kurt Johannesson, Litteraturvetenskapliga institutionen Uppsala universitet, / Deltagit som adept i Historisk-filosofiska sektionens mentorsprojekt för kvinnliga doktorander under läsåret 1997/1998, och därigenom också tagit del av den utbildning som ingick i projektet 4.4. Pedagogiskt utvecklingsarbete De meriter som listas nedan finns också upptagna under rubriker som uppdrag och internationella nätverk: Medlem i forskargruppen Teaching Empires som utgör en arbetsgrupp i ATHENA ett Sokrates finansierat europeiskt nätverk som arbetar med kursutveckling, forskning om utbildning och arbetar för att ett ökat samarbete mellan akademin och det civila samhället. Som medlem i arbetsgruppen Teaching Empires har jag under 2008 bl.a. arbetat fram och undervisat på kursen: Women and Transnational Citizenship: Teaching Empires, Central European University Budapest med stöd av ATHENA3 European Thematic Network of Women s Studies, Erasmus Mobility Scheme and the Erasmus Mundus GEMMA Joint European Master in Women's and Gender Studies by the Department of Gender Studies, CEU Budapest. Min arbetsgrupp tog också fram en kurs för Universitetet I Granada. Centrum för Genusstudiers representant i det europeiska nätverket AOIFE (Association of Institutions for Feminist Education and Research in Europé Läromedel för undervisning De arbeten som listas nedan finns också upptagna under rubriken publikationer: Projektledare, redaktör för och författare i Litteraturens historia i Sverige, red. Olsson, Algulin m.fl, Norstedts förlag, Stockholm, 2009, reviderad och utökad version. Litteraturhistorien används som läromedel vid ett flertal litteraturvetenskapliga institutioner i Sverige Series editors tillsammans med Andrea Peto and Berteke Waaldijk för serien: Teaching with Gender Tutorgrupper pedagogik för en grundkurs, Birgitta Ney, Gunilla Bjerén & Annika Olsson, Centrum för genusstudier Stockholms universitet, Rapport nr 38: 2006 Administrativa meriter och akademiskt ledarskap

15 Annika Olsson CV/Centrum för genusstudier SU 15 Ledning av verksamhet och personal Programansvarig Jämi, Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet Programmet hade en budget på 13 miljoner. Jag hade övergripande ansvar som bl.a. innefattade budget, drift och kvalitetskontroll. Jag ansvarade för och ledde Jämis arbete med utredningar, workshops, seminarier, konferenser, rundabordssamtal, rapporter, websida, nyhetsbrev, annonsbilagor, kurser, nationell Kunskapsportal, m.m. För information om program Jämi se Stf. föreståndare för Centrum för genusstudier, Stockholms universitet I uppdraget ingick bl.a. att delta i ledningsgrupp och strategisk planering, vara ett stöd i föreståndarens arbete och delta i de möten föreståndare var förhindrad att delta i. Koordinator Gender Helpdesk, Centrum för genusstudier, Stockholms universitet, I arbetet ingick att bygga upp, leda och ansvara för helpdeskens drift och kvalitet. Jag skapade en kompetensbank av forskare, hade kontakt med Sida och svenska ambassader runt om i världen, granskade dokument och verkade som genusexpert och utförde ett antal uppdrag. Under min tid som koordinator dubblerades verksamheten. Redaktör och projektledare för revidering av Litteraturens historia i Sverige på uppdrag av Norstedts förlag Litteraturhistorien publicerades augusti Studierektor vid Centrum för genusstudier mellan maj 2004 och november I uppdraget ingick att leda det dagliga arbetet med undervisning på institutionen men också att leda det pedagogiska utvecklingsarbetet. Ledarskapsutbildning Ekonomi för icke-ekonomer i offentlig sektor Stockholm 23/10 24/ (bilaga 4) Grundläggande ledarskapsutbildning, Stockholms universitet ht 07 vt 08 (bilaga 6) Ledarskap något för mig? arrangerad av Stockholms universitet ht 06 vt 07 (bilaga 7) Deltagande i mentorsprojekt vid Stockholms universitet ht 06 vt07 Ledamot i styrelser/nämnder inom universitet/högskola Vald till ordinarie ledamot i Stockholms universitets jämställdhetskommitté samt Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusstudiers styrelse ht 08. Pga av nytt uppdrag som programansvarig för Jämi avsade jag mig dessa förtroendeuppdrag. Ordinarie ledamot i Centrum för genusstudiers nämnd sedan v2007- jan 2009 Suppleant i Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusstudiers styrelse ht 06-ht 08 Suppleant i Stockholms universitets jämställdhetskommitté vt 06-ht 08 Revisor i Svenska Litteratursällskapet verksamhetsåret 2000 Ordförande i doktorandföreningen, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, verksamhetsåret 1996 samt verksamhetsåret 1997

16 Annika Olsson CV/Centrum för genusstudier SU 16 Doktorandrepresentant i institutionsstyrelsen, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, HT 1996 VT 1997 Doktorandrepresentant i forskarutbildningsnämnden, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, HT 1995 VT 1996 Kassör, Uppsala Kvinnliga Studentförening, verksamhetsåret 1995 Ledamot i andra anslagsgivande styrelser eller kommittéer Ledamot i arbetsgruppen för stöd till facklitteratur för vuxna, Statens Kulturråd jan 2002 december 2005, f.o.m. ht 2003 också vice ordförande Andra uppdrag av betydelse Organisation av konferenser/workshops Internationella Arrangör och medlem i styrgruppen för den internationella konferensen Equality, Growth, Sustainability do they mix?, Linköpings universitet november Arrangörer var Jämi, Vinnova, Temagruppen Likabehandling, Tema Genus och Forum för genusvetenskap och jämställdhet, Linköpings universitet, NIKK, Fas. Medlem i styrgruppen till den internationella konferensen Feminist Research Methods, Centrum för genusstudier, Stockholms universitet, 2009 Organiserade med ekonomiskt stöd av Riksbankens Jubileumsfond den internationella workshopen: Women and Transnational Citizenship: Researching Teaching Empires vid Centrum för genusstudier, Stockholms universitet 30 maj 1 juni 2008 Organiserade tillsammans med SPIDER, The 1st Swedish workshop on ICT, gender and development: Access, Influence and Empowerment 6 mars 2008, Stockholm Nationella Workshops anordnade under min tid som programansvarig Jämi: 1. 7 oktober 2009: Att utveckla jämställt. Interaktiva metoder för långsiktig jämställdhetsintegrering, Luleå november 2009: Att konkretisera jämställdhetsintegrering med stöd av nätverk, Stockholm november 2009, Jämställdhetsintegrerad verksamhetsstyrning: Teori möter praktik, Göteborg november 2009: Att vidareutveckla arbetet med jämställdhetsintegrering med stöd av nätverk, Stockholm mars 2010: Workshop om Jämställdhet som Kvalitet - Upphandling, organisationsutveckling & revision, Stockholm april 2010: Konsekvensanalyser i praktiken hur gör vi?, Göteborg 7. 7 oktober 2010: Nätverk jämställdhetsintegrering myndigheter november 2010: Jämställdhetsintegrering i staten 2011-? En workshop kring framgångsrikt arbete med jämställdhetsintegrering utifrån Jämis slutrapporter, Stockholm

17 Annika Olsson CV/Centrum för genusstudier SU 17 Initiativtagare till och medlem i programkommittén för den fjärde årliga nationella konferensen för doktorander i litteraturvetenskap, Temat är Lust, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet / Seminarieansvarig: Ansvarig för följande seminarier som programansvarig på Jämi: 1. 6 maj 2009 Att styra jämställt i Stockholm 2. 1 juli 2009: Jämställdhetsintegrering till vilken nytta, Almedalen september 2009 Nya perspektiv på jämställdhetsintegrering, bokmässan Göteborg oktober 2009 Hur bygger vi demokratiskt hållbara samhällen?, Göteborg oktober 2009 Jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter, Stockholm 6. 3 november2009 Normer i offentlig verksamhet vad betyder det för brukarnas hälsa? Göteborg november2009 Mellanchefers roll i utvecklingsarbetet, Stockholm november2009, Lansering Kunskapsportalen Göteborg november 2009, Lansering Kunskapsportalen Stockholm februari 2010,Hur kan jämställdhet göra verksamheten bättre? Working Life, Stockholm mars 2010, Fyller jämställdhetsforskningen sitt syfte?, Göteborg april 2010, Kön och makt inom EU - Norden Sverige, Unifem, Stockholm maj 2010, Mycket snack och lite verkstad, Stockholm juli 2010, Jämställdhetsintegrering en förutsättning för hållbar tillväxt och välfärd, Almedalen juli 2010, Jämställdhet för hållbar utveckling, Pride oktober 2010 Forskning och framgångsfaktorer i arbetet med jämställdhetsintegrering, Stockholm december 2010, Forskning saknas. Slutsatser från regeringsuppdraget Jämställdhetsintegrering i staten, Göteborg Ansvarig för seminarier på Centrum för genusstudier och Sida under min tid som koordinator för Gender Helpdesk, Centrum för genusstudier, Stockholms universitet En av initiativtagarna till och ansvarig för Feministiska seminariet, Centrum för genusstudier, Stockholms universitet Meriter från samverkan med det omgivande samhället och information om forskning och utvecklingsarbete ("tredje uppgiften") Som programansvarig för regeringsuppdraget Jämi utgjorde samverkan basen i min dagliga verksamhet. Jag samverkade och hade kontakt med med både privat och offentlig verksamhet, organisationer och individer. Jämi tog bl.a. fram en nationell Kunskapsportal kring jämställdhetsintegrering (www.jamställ.nu) i samverkan med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting), Vinnova och Temagruppen Likabehandling, ESF. Vi hade seminarie- och workshopverksamhet tillsammans med dessa samverkanspartners samt med Kunskapscentrum för jämställd vård, Västra Götalandsregionen, Luleå tekniska universitet, Länsstyrelsen i Norrbotten, Handisam. Under 2010 arrangerade Jämi en internationell konferens tillsammans med Tema Genus

18 Annika Olsson CV/Centrum för genusstudier SU 18 och Forum för genus och jämställdhet vid Linköpings universitet, Vinnova och Temagruppen Likabehandling, NIKK och Fas. Som programansvarig för Jämi hade jag kontakt med ett dryga 100-tal myndigheter och ett 100-tal privata företag, både större och mindre. Under mina år som verksam vid Centrum för genusstudier, både som lektor och som koordinator för Gender Helpdesk, arbetade jag mycket med utåtriktad verksamhet och samverkan. Det handlade om samverkan med andra genusvetenskapliga institutioner nationellt och internationellt, studentföreningar och andra ideella organisationer som sökte kontakt, olika internationella delegationer och forskare. Gender Helpdesk var jag med och byggde upp och deltog därigenom också i avtalsförhandlingar med Sida och utveckling av verksamheten. Detta innefattade bl.a. kontakt med andra helpdeskar och Regeringskansliet. En viktig komponent var också den kompetensbank av forskare och experter jag lade grunden till, som idag också är ett betydelsefullt nätverk. Ledamot i arbetsgruppen för stöd till facklitteratur för vuxna, Statens Kulturråd jan 2002 december 2005, f.o.m. ht 2003 också vice ordförande. Externa kontakter och extern verksamhet Nätverk Min medverkan i det EU-finansierade Athena 3 projektet, inom vilket jag bl.a har varit ansvarig serieredaktör för sju volymer i serien Teaching Gender (2009) har gett mig ett värdefullt internationellt nätverk med forskare från hela Europa. (Se även rubrikerna publikationer, internationella samarbetsprojekt) Ett betydelsefullt nätverk är ett nordiskt forskarnätverk kring översättning. Vi har sedan 2006 haft fyra workshops med stöd av Riksbankens Jubileumsfond, Vetenskapsrådet, Nobelmuseet, Högskolan i Dalarna och Stockholms universitet och planerar nu den femte workshopen och en publikation är under arbete. ( Se även rubriken internationella samarbetsprojekt) Är medlem i den kompetensbank av forskare som jag byggt upp och som är knutna till Gender Helpdesk, Centrum för genusstudier vid Stockholms universitet. Denna bank utgör också ett nätverk av både nationella och internationella forskare. Är medlem i nätverket GADNET och GADIP som administreras av Globala genusstudier vid Göteborgs universitet Andra meriter inom "tredje uppgiften" Att medverka i olika slags offentliga arrangemang utgör en betydelsefull del av min verksamhet och profil som forskare, lärare och nu programansvarig: Moderator för seminariet Forskning och framgångsfaktorer i arbetet med jämställdhetsintegrering, Stockholm, Moderator för seminariet Den lyckliga horan?, ABF Göteborg Moderator för seminariet Jämställdhet för hållbar utveckling, Pride

19 Annika Olsson CV/Centrum för genusstudier SU 19 Moderator för seminariet Kön och makt inom EU Norden Sverige, Jämi, Nationella sekretariatet för genusforskning och UNIFEM, Stockholm, Inbjuden talare: Att (sam)verka i offentlighetens tjänst - Varför jämställdhet och jämlikhet är kvalitet för museer, ett seminarium arrangerat av Föreningen Genus på Museer, Museernas vårmöte, Falun, Moderator för seminariet Fyller jämställdhetsforskningen sitt syfte, Jämi, Nationella sekretariatet för genusforskning och Kunskapscentrum för jämställd vård, Göteborg, Moderator för konferensen Praktiskt jämställdhetsarbete - Grundutbildningen i fokus, Delegationen för jämställdhet i skolan och Göteborgs universitet, Göteborgs universitet, Medverkande i panelsamtalet Mäns våld mot kvinnor - hur ser verkligheten ut?, ABF Göteborg, Moderator för seminariet Hur kan jämställdhet göra verksamheten bättre, Working Life i Globen, Moderator för seminariet Mellanchefers roll i utvecklingsarbetet, Jämi, Nationella sekretariatet för genusforskning, Stockholm, Medverkande i debatten Könsnormer hindrar konsten, debattscenen, Bok & Biblioteksmässan 2009, Göteborg Medverkande i samtalet om Litteraturens historia i Sverige, Norstedts monter, Bok & Biblioteksmässan 2009, Göteborg Medverkande som talare i seminariet Kan man överhuvudtaget skriva litteraturhistoria?, Seminarium, Bok & Biblioteksmässan 2009, Göteborg Intersektionalitet, Forum Syd, Seminariet Kön spelar roll tillsammans med Birgitta Ney och Henning Brüllhoff, SACO-mässan, Stockholm, 2008 Genusperspektiv i utbildningen, Stockholms universitets studentkår Kön spelar roll eller? Utgångspunkter för ett samtal om jämställdhet, könsmedveten pedagogik och genus i forskning, Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria, Stockholms universitet, Talare Hearing genus, innovation och forskningspolitik. Vetenskapsrådet , arrangerad av nationella sekretariatet för genusforskning och Vetenskapsrådets genuskommitté Talare/panelmedlem på Hearing kring genusforskningens framtid, , Stockholms universitet arrangerad av Forum för feministisk forskning Seminariet Kön spelar roll tillsammans med Birgitta Ney och Henning Brüllhoff, SACO-mässan, Stockholm, /

20 Annika Olsson CV/Centrum för genusstudier SU 20 Lansering Gender Helpdesk Sida Seminariet Kön spelar roll tillsammans med Henning Brüllhoff, SACO-mässan, Stockholm, Moderator vid Tema Genus 2006, Stockholms universitet Seminariet Kön spelar roll tillsammans med Birgitta Ney och Henning Brüllhoff, SACO-mässan, Stockholm, / Moderator vid panelsamtal kring Feministisk kulturutövning, Fira 8 mars med Forum för feministisk forskning, Tema Genus Kultur 8-19 mars 2005, Arrangör: Stockholms universitets studentkår i samarbete med Jämställdhetsgruppen, Lär en lärare och Forum för feministisk forskning, Stockholms universitet Kommentator till punkten Sanning, kunskap och makt hos Said, Said på svenska ett heldagsseminarium kring Edward W Said arrangerat av Arenagruppen, ABF Stockholm, Anna Lindhs minnesfond samt Centrum mot rasism, ABF-huset, Stockholm Hur blir vetenskap populär? Litteraturstödet och facklitteraturen. Ledamöter i arbetsgruppen för facklitteratur samtalar, Bok och Biblioteksmässan i Göteborg 2003 Det personliga är fortfarande politiskt, Föredrag vid Tema Genus. Feminism och kultur, arrangerat av jämställdhetsgruppen vid Stockholms universitet, Arbetet som förslavar. Diskussionen kring arbetarens situation i och 1970-talens rapportböcker, Föredrag med lunch, Odinslund, Uppsala, Rapportboken under och 1970-talen, Från Fredrika till Frostenson, en eftermiddag om feministisk forsning vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, arrangerad av institutionens jämställdhetskommitté Världen i 60-talets rapportböcker, ett föredrag i serien Svindlande färder. En föreläsningsserie om postkolonial teori och praktik arrangerat av kulturföreningen Diggante och Södra teatern, Södra Teatern Stockholm Vara vit mans kvinna. Vara vit mans slav, Föredrag tillsammans med Ann Öhrberg och musikvetare vid Uppsala universitet, Upplandsmuséet och Studentprästerna, Upplandsmuséet Sara Lidman och Maja Ekelöf. Att ge den andra sidan röst, Föreningen för Kvinnors historia, Uppsala Vilket Kina såg Jan Myrdal i sin kinesiska by?, Vi som inte var med. Ett seminarium om sextiotalets politiska estetik, Tidskriften Arena/Kulturhuset, Stockholm, Recensioner av min avhandling: Att ge den andra sidan röst Agneta Edman, Scandia 2004, häfte 2, s Tomas Löfström, Karavan. Litterär tidskrift på resa mellan kulturer 2004, häfte 1, s John Swedenmark, BLM. Bonniers litterära magasin 2004, häfte 2, s

Nuvarande anställning/uppdrag Lektor 50% vid Centrum för Genusstudier, Stockholms universitet f.o.m

Nuvarande anställning/uppdrag Lektor 50% vid Centrum för Genusstudier, Stockholms universitet f.o.m Annika Olsson CV/Genusvetenskap SU 2012-01-23 1 Annika Olsson Genusvetenskap Stockholms universitet annika.olsson @gender.su.se Nuvarande anställning/uppdrag Lektor 50% vid Centrum för Genusstudier, Stockholms

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Mall för ansökan 1 ANSÖKAN 2 CV

Mall för ansökan 1 ANSÖKAN 2 CV Mall för ansökan (utdrag ur Kompletterande riktlinjer Anställningsordning) Detta avsnitt är en anvisning till sökande för anställning som professor, lektor, postdoktor och adjunkt. Bilagan gäller även

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Sida 1(5) Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Ansökan ska vara disponerad enligt nedanstående mall. Ansökan med bilagor, 1 ex av åberopade

Läs mer

KURSPLAN Litteraturvetenskap, 31-60 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Litteraturvetenskap, 31-60 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Litteraturvetenskap, 31-60 hp, 30 högskolepoäng Literature, 31-60, 30 credits Kurskod: LLVB17 Fastställd av: VD 2007-06-18 Gäller fr.o.m.: Ht 2010 Version: 1 Utbildningsnivå: Utbildningsområde:

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller universitetslektor vid IT-fakulteten, Göteborgs universitet

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller universitetslektor vid IT-fakulteten, Göteborgs universitet Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller universitetslektor vid IT-fakulteten, Göteborgs universitet Ansökan skall vara disponerad enligt nedastående mall och uppgifter lämnas

Läs mer

Meritportfölj Till hjälp för sökande till läraranställningar och för lärare som söker befordran har Högskolan i Skövde utformat nedanstående förslag på hur man kan sortera sina handlingar i en meritportfölj.

Läs mer

Diarienummer STYR 2014/973

Diarienummer STYR 2014/973 Diarienummer STYR 2014/973 Naturvetenskapliga fakulteten Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga fakulteten tillämpas högskoleförordningen (SFS 2010:1064, inledande text)

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller universitetslektor vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller universitetslektor vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet BILAGA 3 Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller universitetslektor vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet Ansökan skall vara disponerad enligt nedanstående

Läs mer

Bruttolista för samverkansportfölj

Bruttolista för samverkansportfölj Bruttolista för samverkansportfölj Bilaga till rapporten Samverkan med det omgivande samhället. Projektgrupp 1B Cecilia Bjursell, ED Högskolan i Jönköping Peter Dobers, professor Mälardalens högskola Anna-Carin

Läs mer

2.2 Examina Högskoleexamina med år, ämne, plats. Kopia av bevis endast avseende högsta examen bifogas. Docentkompetens. Kopia av bevis bifogas.

2.2 Examina Högskoleexamina med år, ämne, plats. Kopia av bevis endast avseende högsta examen bifogas. Docentkompetens. Kopia av bevis bifogas. BESLUT 2011-03-14 Dnr SU 601-0358-11 Handläggare: Ann-Charlotte Östblom Personalspecialist Personalavdelningen Mall för ansökan om anställning som lärare vid Stockholms universitet. Gäller även ansökan

Läs mer

Meritportfölj. Vetenskapliga meriter

Meritportfölj. Vetenskapliga meriter Meritportfölj Till hjälp för sökande till läraranställningar och för lärare som söker befordran har Högskolan i Skövde utformat nedanstående förslag på hur man kan sortera sina handlingar i en meritportfölj.

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i ämnet BIOLOGI

Allmän studieplan för forskarutbildning i ämnet BIOLOGI Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap Dokumentnamn Allmän studieplan för forskarutbildning i ämnet Biologi Beslutsdatum Beslutsfattare Diarienummer

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET ANVISNINGAR 1 Språkvetenskapliga fakultetsnämnden

UPPSALA UNIVERSITET ANVISNINGAR 1 Språkvetenskapliga fakultetsnämnden UPPSALA UNIVERSITET ANVISNINGAR 1 MERITVÄRDERING VID REKRYTERING AV LÄRARE 1. Inledning Dessa anvisningar är avsedda att komplettera universitetets Lokala regler och riktlinjer med anledning av ny lärarorganisation

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö högskola och Lunds universitet.

Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö högskola och Lunds universitet. STUDIEPLAN 2008-01-++ Dnr HT 2007/479/G 11 Området för humaniora och teologi (Institution) Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö

Läs mer

Datum 2016-02-22. Kursens benämning: Påbyggnadskurs i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet

Datum 2016-02-22. Kursens benämning: Påbyggnadskurs i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Påbyggnadskurs i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet Engelsk benämning: Political Science III with a focus on Crisis Management and Security Kurskod:

Läs mer

1 Appendix till riktlinjer för anställning som professor eller lektor 2008-04-01 för bedömning av pedagogiska meriter

1 Appendix till riktlinjer för anställning som professor eller lektor 2008-04-01 för bedömning av pedagogiska meriter 1 Appendix till riktlinjer för anställning som professor eller lektor 2008-04-01 för bedömning av pedagogiska meriter MEDICINSKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET Underlag för bedömning av den pedagogiska

Läs mer

Socialt arbete AV, Etnicitet, Genus och Makt, 7,5 hp

Socialt arbete AV, Etnicitet, Genus och Makt, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Socialt arbete AV, Etnicitet, Genus och Makt, 7,5 hp Social Work Ma, Ethnicity, Gender and Power 7,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn)

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET Ekonomisk-historiska institutionen

UPPSALA UNIVERSITET Ekonomisk-historiska institutionen UPPSALA UNIVERSITET Ekonomisk-historiska institutionen Forskarutbildningen i ekonomisk historia Underdokument till studieplanen, antaget av institutionsstyrelsen september 2004 och reviderad oktober 2007

Läs mer

Kursplan. HI1015 Historia II med didaktisk inriktning. 30 högskolepoäng, Grundnivå 1. History II for Teacher Students

Kursplan. HI1015 Historia II med didaktisk inriktning. 30 högskolepoäng, Grundnivå 1. History II for Teacher Students Kursplan HI1015 Historia II med didaktisk inriktning 30 högskolepoäng, Grundnivå 1 History II for Teacher Students 30 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Målet med kursen är att den studerande

Läs mer

Genusvetenskap GR (A), Feministisk teori och intersektionella maktanalyser A2, 15 hp

Genusvetenskap GR (A), Feministisk teori och intersektionella maktanalyser A2, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Genusvetenskap GR (A), Feministisk teori och intersektionella maktanalyser A2, 15 hp Gender Studies BA (A), Feminist Theory and Intersectional Power Analysis A2, 15 credits Allmänna

Läs mer

VP5020, Högskolepedagogik, 15,0 högskolepoäng Higher Education Pedagogics, 15.0 higher education credits

VP5020, Högskolepedagogik, 15,0 högskolepoäng Higher Education Pedagogics, 15.0 higher education credits SAHLGRENSKA AKADEMIN VP5020, Högskolepedagogik, 15,0 högskolepoäng Higher Education Pedagogics, 15.0 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd av Programkommittén

Läs mer

Socialt arbete AV, Globalisering och internationellt socialt arbete, 15 hp

Socialt arbete AV, Globalisering och internationellt socialt arbete, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Socialt arbete AV, Globalisering och internationellt socialt arbete, 15 hp Social Work Ma, Globalization and International Social Work, 15 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde

Läs mer

Riktlinjer för befordran till professor vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund

Riktlinjer för befordran till professor vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund Diarienummer N 2013/94 Naturvetenskapliga fakulteten Riktlinjer för befordran till professor vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga

Läs mer

KURSPLAN Pedagogik I, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Pedagogik I, 30 högskolepoäng 1(7) KURSPLAN Pedagogik I, 30 högskolepoäng Education I, 30 credits Kurskod: LP1G16 Fastställd av: Utbildningschef 2015-09-09 Gäller fr.o.m.: Hösten 2016 Version: 1 Diarienummer: HLK 2015/3069-313 Utbildningsnivå:

Läs mer

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Kvalitetskriterier för utnämning till docent vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet. Riktlinjer fastställda av

Läs mer

ÄEND02, Engelska II, 15 högskolepoäng English II, 15 credits Grundnivå / First Cycle

ÄEND02, Engelska II, 15 högskolepoäng English II, 15 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄEND02, Engelska II, 15 högskolepoäng English II, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning

Läs mer

Kursplan. Inst. för pedagogik 166/98 167/ Kurskod PEC263 Dnr Dnr. Beslutsdatum Reviderad. Pedagogik, poäng

Kursplan. Inst. för pedagogik 166/98 167/ Kurskod PEC263 Dnr Dnr. Beslutsdatum Reviderad. Pedagogik, poäng Kursplan Inst. för pedagogik Kurskod PEC263 166/98 167/00-51 Beslutsdatum 1998-06-02 2000-08-15 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Poängtal Nivå Pedagogik, 41-60 poäng Education Pedagogik 20 poäng

Läs mer

Anvisningar till sakkunniga vid anställning och befordran vid Högskolan Kristianstad

Anvisningar till sakkunniga vid anställning och befordran vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 6 2013-06-19 Bilaga 3 Anvisningar till sakkunniga vid anställning och befordran vid Högskolan Kristianstad Anvisningarna gäller i tillämpliga delar även vid befordran. Prioriterade områden för

Läs mer

KURSPLAN Engelska, 31-60 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Engelska, 31-60 hp, 30 högskolepoäng 1(6) KURSPLAN Engelska, 31-60 hp, 30 högskolepoäng English, 31-60 credits, 30 credits Kurskod: LENB17 Fastställd av: Utbildningsledare 2013-11-01 Gäller fr.o.m.: Hösten 2015 Version: 8 Diarienummer: HLK

Läs mer

RIKTLINJER RIKTLINJER FÖR ANSTÄLLNING OCH BEFORDRAN AV LÄRARE VID HÖGSKOLAN VÄST

RIKTLINJER RIKTLINJER FÖR ANSTÄLLNING OCH BEFORDRAN AV LÄRARE VID HÖGSKOLAN VÄST 1 (24) Rektorsbeslut 2012-03-26 Dnr 2012/231 A 21 FÖR ANSTÄLLNING OCH BEFORDRAN AV LÄRARE VID HÖGSKOLAN VÄST I högskolans anställningsordning anges de regler som tillämpas vid anställning av lärare utöver

Läs mer

Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Referensgruppsträff 2013-02-28

Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Referensgruppsträff 2013-02-28 Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Referensgruppsträff 2013-02-28 Närvarande: Lillemor Dahlgren, Gunilla Sterner, Elin Turesson, Laila Berglund, Maritha Johansson, Monica Forsman, Lillemor Landsten,

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi Fastställt datum 2013-01-31 Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan Dnr FAK 2011/629 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Kursplan. Konst- och bildvetenskap I. Art and visual studies. Konst- och bildvetenskap. Kursen är en fristående kurs. Standardbehörighet A

Kursplan. Konst- och bildvetenskap I. Art and visual studies. Konst- och bildvetenskap. Kursen är en fristående kurs. Standardbehörighet A Kursplan Inst. för pedagogik Kurskod BDA200 Dnr 142/2002-51 Beslutsdatum 2002-06-11 Engelsk benämning Ämne Nivå Konst- och bildvetenskap I Art and visual studies Konst- och bildvetenskap 1 Kursplanen gäller

Läs mer

Verksamhetsutveckling med pedagogiska förtecken

Verksamhetsutveckling med pedagogiska förtecken Verksamhetsutveckling med pedagogiska förtecken En nulägesbeskrivning kopplad till forskning om högre utbildning annika.bergviken-rensfeldt@ped.gu.se Twitter: @rensfeldt #hkg2013 Mina frågor Hur ska man

Läs mer

Litteraturvetenskap AV, Ämnesdidaktisk specialisering i Litteraturvetenskap, 30 hp

Litteraturvetenskap AV, Ämnesdidaktisk specialisering i Litteraturvetenskap, 30 hp 1 (5) Kursplan för: Litteraturvetenskap AV, Ämnesdidaktisk specialisering i Litteraturvetenskap, 30 hp Comparative Literature MA, Specialisation in Comparative Literature Didactics, 30 Credits Allmänna

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

Genuslektorat. Information till GUN Susanne Kreitz Sandberg

Genuslektorat. Information till GUN Susanne Kreitz Sandberg Genuslektorat Information till GUN 15 09 10 Susanne Kreitz Sandberg 2 Syfte med genuslektoratet är att på ett systematisk och långsiktigt sätt arbeta med frågor som rör genus och jämställdhet i lärarutbildningarna.

Läs mer

UNDERLAG TILL SIRAS ÅRSMÖTE 2010

UNDERLAG TILL SIRAS ÅRSMÖTE 2010 UNDERLAG TILL SIRAS ÅRSMÖTE 2010 ÅRSMÖTET HÅLLS I ANSLUTNING TILL KONFERENSEN ARBETSLIV I FÖRÄNDRING I MALMÖ DATUM: TORSDAG 20 MAJ TID: 17.30-18.30 LOKAL: MALMÖ HÖGSKOLA, SAL 541 DAGORDNING 1..Mötets öppnande

Läs mer

Anvisningar vid ansökan om läraranställning vid den samhällsvetenskapliga fakulteten

Anvisningar vid ansökan om läraranställning vid den samhällsvetenskapliga fakulteten Umeå universitet, 901 87 Umeå Kansliet för samhällsvetenskap Telefon: 090-786 57 93 E-post: monica.sunden@umu.se Anvisningar 2015-02-27 Sid 1 (5) Anvisningar vid ansökan om läraranställning vid den samhällsvetenskapliga

Läs mer

STYRDOKUMENT 1 / 7 dnr P2012/178

STYRDOKUMENT 1 / 7 dnr P2012/178 STYRDOKUMENT 1 / 7 dnr P2012/178 Anvisningar för ansökan om befordran eller anställning som annan vetenskapligt kompetent lärare än professor (t.ex. biträdande universitetslektor, universitetslektor) Publicerad:

Läs mer

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14.

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Fakulteten för skogsvetenskap Forskarutbildningen Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Innehåll 1. Allmänt 2. Utlysning och antagning

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET : Hum-Sam.Vet.området: Engelska institutionen

UPPSALA UNIVERSITET : Hum-Sam.Vet.området: Engelska institutionen 1 BESLUT ENGELSKA 2010/4 UPPSALA UNIVERSITET : Hum-Sam.Vet.området: Engelska institutionen Engelska institutionens jämställdhetsplan för 2010 På förslag av institutionens jämställdhetsgrupp fastställer

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET NS1231 Danska, fortsättningskurs 2, 15 högskolepoäng Danish, Intermediate Course 2, 15 higher education Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

LSA150, Samhällskunskap för lärare 2: Samhälle och ekonomi, 15 högskolepoäng

LSA150, Samhällskunskap för lärare 2: Samhälle och ekonomi, 15 högskolepoäng Gäller fr.o.m. vt 10 LSA150, Samhällskunskap för lärare 2: Samhälle och ekonomi, 15 högskolepoäng Civics for Teachers in Secondary Schools, Unit 2: Society and Economy, 15 higher education credits Grundnivå

Läs mer

Kursnamn: Multimodal analys (Multimodal analysis)

Kursnamn: Multimodal analys (Multimodal analysis) Kursnamn: Multimodal analys (Multimodal analysis) Omfattning (högskolepoäng): 7,5 hp Start och slutdatum: 2016-04-05--2016-06-03 Utbildningsnivå: Forskarnivå Huvudområde: Inget Forskarutbildningsämne:

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på grundnivå.

Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på grundnivå. Humanistiska och teologiska fakulteterna FBMA03, Förlags- och bokmarknadskunskap: Grund- och fortsättningskurs, 60 högskolepoäng Publishing Studies: Level 1 and 2, 60 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

Pedagogik AV, Nätbaserat lärande, 7,5 hp

Pedagogik AV, Nätbaserat lärande, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Pedagogik AV, Nätbaserat lärande, 7,5 hp Education MA, On-line learning Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn) Högskolepoäng PE021A Pedagogik Avancerad

Läs mer

Referenser Ambjörnsson, F. (2006). Vad är queer? Stockholm: Natur och kultur.

Referenser Ambjörnsson, F. (2006). Vad är queer? Stockholm: Natur och kultur. Referenser Ambjörnsson, F. (2006). Vad är queer? Stockholm: Natur och kultur. Battersby, C. (1989). Gender and genius: towards a feminist aesthetics. London: Women's Press. Brown, W. (1995). States of

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng Social Sciences and Humanities with an Educational Perspective,

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG MÅL - självständigt och kritiskt med teori och metod identifiera och analysera centrala problem inom det statsvetenskapliga kunskapsområdet;

Läs mer

ÄSVA11, Svenska 1, 30 högskolepoäng Swedish 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA11, Svenska 1, 30 högskolepoäng Swedish 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA11, Svenska 1, 30 högskolepoäng Swedish 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av prodekanen med ansvar för grundutbildning

Läs mer

Meritportföljer för lärare och forskare vid Sahlgrenska akademin

Meritportföljer för lärare och forskare vid Sahlgrenska akademin Meritportföljer för lärare och forskare vid Sahlgrenska akademin Sahlgrenska akademin använder meritportföljer för att tydliggöra vilken kompetens och vilka meriter som ska värderas hos lärare och forskare.

Läs mer

Examinationen utgörs av hemtentamen där frågorna ska besvaras individuellt. Aktiv närvaro på föreläsningar och seminarier förväntas.

Examinationen utgörs av hemtentamen där frågorna ska besvaras individuellt. Aktiv närvaro på föreläsningar och seminarier förväntas. Linköpings universitet Litteraturvetenskap på lärarprogrammet Svenska (61-90 hp) (93SV51; 93SV57) Litteraturvetenskap Delkurs 1: Teorier, metoder och tolkning, 7,5 hp Lärare: Ann-Sofie Persson, ann-sofie.persson@liu.se

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i företagsekonomi. 2. Behörighet för tillträde till forskarutbildningen

Studieplan för forskarutbildningen i företagsekonomi. 2. Behörighet för tillträde till forskarutbildningen Studieplan för forskarutbildningen i företagsekonomi Licentiatexamen, 80 poäng och Doktorsexamen, 160 poäng Studieplanen är inrättad av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Umeå universitet och fastställd

Läs mer

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Internationella samhällsvetarprogrammet, 120/160/180 poäng The International Programme of Social Science, 180/240/270 points (ECTS)

Internationella samhällsvetarprogrammet, 120/160/180 poäng The International Programme of Social Science, 180/240/270 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 626/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Internationella samhällsvetarprogrammet, 120/160/180 poäng The International Programme of Social Science, 180/240/270

Läs mer

Program för jämställdhetsintegrering i staten

Program för jämställdhetsintegrering i staten Sammanställning deltagarutvärdering Inledningskonferens program JÄMI: Långsiktig jämställdhetsintegrering i staten. Ett möte mellan ledning och forskning för verksamhetsutveckling, Stockholm 28 januari

Läs mer

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN HPE301, Breddad lärarkompetens: Engelska som undervisningsspråk i högre utbildning, 7,5 högskolepoäng Professional Teaching Skills: English as the Medium of Instruction

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

Utbildningen förbereder för vidare studier på avancerad nivå, konstnärlig magister eller konstnärlig master.

Utbildningen förbereder för vidare studier på avancerad nivå, konstnärlig magister eller konstnärlig master. Dansarutbildningen, 180 hp/ Programme in Dance Performance, 180 ECTS Konstnärlig Kandidatexamen, 180 hp/ Degree of Bachelor of Arts, 180 ECTS UTBILDNINGSPLAN Fastställd av Danshögskolans utbildningsnämnd

Läs mer

2015-02-11. Vi ökar genomslaget för forskning och kunskap om genus och. Jämställdhet NIKK ESF. JiM. Kommunikation

2015-02-11. Vi ökar genomslaget för forskning och kunskap om genus och. Jämställdhet NIKK ESF. JiM. Kommunikation Vi ökar genomslaget för forskning och kunskap om genus och jämställdhet. ESF NIKK Genusforskning Jämställdhet JiM Kommunikation 1 2 Datum Lokal Målgrupp Tema 11 februari Kungsträdgården på Karlavägen 100

Läs mer

Marknadens gränser och politikens villkor

Marknadens gränser och politikens villkor Marknadens gränser och politikens villkor Inbjudan till konferens 6 maj 2011 Stockholm Var går gränsen mellan marknad och politik i en tid när den finansiella sektorn får allt större betydelse? Gränserna

Läs mer

Kurskod: MK003G Utbildningsområde: Tekniska området Humanistiska området Huvudområde: Medie- och

Kurskod: MK003G Utbildningsområde: Tekniska området Humanistiska området Huvudområde: Medie- och 1(5) Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap grundkurs, inriktning film, 30 högskolepoäng Media and Communication Studies, Film Studies,

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

2. Allmänna uppgifter 1. Huvudområde/n, om tillämpligt 2. Ämne, om tillämpligt 3. Typ av kurs och dess placering i utbildningssystemet

2. Allmänna uppgifter 1. Huvudområde/n, om tillämpligt 2. Ämne, om tillämpligt 3. Typ av kurs och dess placering i utbildningssystemet 1. Identifikation och grundläggande uppgifter 1. Kurskod FBMA02 2. Kursens namn Förlags- och bokmarknadskunskap: Grund- och fortsättningskurs 3. Nivå G2F Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå

Läs mer

Chalmers Pedagogiska Portfölj

Chalmers Pedagogiska Portfölj Chalmers Pedagogiska Portfölj Nedan är ett utdrag ur Chalmers arbetsordning vad gäller definition och föreskrifter om pedagogisk skicklighet ( 4.2.2). Därefter följer instruktioner för utformning av den

Läs mer

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Institutionen för hälsovetenskaper

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Institutionen för hälsovetenskaper 1(5) Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Hörselvetenskap, Handledning och bedömning i verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 högskolepoäng Audiology, Supervision and Evaluation in Workplace Education,

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Malmö Högskola, 2014-04-11

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Malmö Högskola, 2014-04-11 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Malmö Högskola, 2014-04-11 Fastställd av fakultetsstyrelsen 2014-04-11 Utbildningen på forskarnivå i

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Participatory Research Doktorandkurs/praktikerkurs vid Mälardalens högskola, Eskilstuna Hur forska i samverkan och samproduktion mellan högskola och samhälle?

Läs mer

Sociologi GR (B), 30 hp

Sociologi GR (B), 30 hp 1 (6) Kursplan för: Sociologi GR (B), 30 hp Sociology Ba (B), 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression SO047G Sociologi Grundnivå (B) Inriktning (namn) Högskolepoäng

Läs mer

Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Folkhälsoarbete, 7,5 högskolepoäng Nursing Science, Public Health Care, Second Level, 7.

Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Folkhälsoarbete, 7,5 högskolepoäng Nursing Science, Public Health Care, Second Level, 7. 1(5) Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Folkhälsoarbete, 7,5 högskolepoäng Nursing Science, Public Health Care, Second Level, 7.5 Credits Kurskod: OM2005 Utbildningsområde:

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Dnr U 2013/471 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna bestämmelser

Läs mer

Jämställdhetsplan för perioden

Jämställdhetsplan för perioden UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för nordiska språk Jämställdhetsplan för perioden 2010-2012 Jämställdhetsplanen har utarbetats av institutionens jämställdhetsgrupp och fastställts av institutionsstyrelsen

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i litteraturvetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i litteraturvetenskap Humanistiska fakultetsnämnden www.humfak.umu.se Allmän studieplan 2014-03-27 Dnr 511-4286-08 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i litteraturvetenskap Curriculum for PhD-candidate program in

Läs mer

Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag om fortsatt utbildning i föräldrastödjande arbete

Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag om fortsatt utbildning i föräldrastödjande arbete Socialdepartmentet 103 33 Stockholm Handläggare Elsa Rudsby strandberg Vårt ärendenummer 03984-2014 Ert ärendenummer S2014/4634/FST Datum 2016-05-01 Sida 1 (10) Folkhälsomyndighetens återrapportering av

Läs mer

Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp

Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp 1 (5) Kursplan för: Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp Psychology Ba (C), Work- and organizational psychology with bachelor thesis,

Läs mer

Kursplan 1(2) Ekonomihögskolan. Kurskod GVA311 Dnr EHV 2002:154 Beslutsdatum Poängtal 10. Nivå Kursplanen gäller från

Kursplan 1(2) Ekonomihögskolan. Kurskod GVA311 Dnr EHV 2002:154 Beslutsdatum Poängtal 10. Nivå Kursplanen gäller från 1(2) Kursplan Ekonomihögskolan Kurskod GVA311 Dnr EHV 2002:154 Beslutsdatum 2002-12-19 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Genusvetenskap och rätt Gender Science and Law Juridik Poängtal 10 Nivå 1-10

Läs mer

Anvisningar till sakkunniga vid anställning och befordran vid Högskolan Kristianstad

Anvisningar till sakkunniga vid anställning och befordran vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 6 2015-06-11 Bilaga 3 Anvisningar till sakkunniga vid anställning och befordran vid Högskolan Kristianstad Anvisningarna gäller i tillämpliga delar även vid befordran. Prioriterade områden för

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Dnr: 156/2004-51 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

Pedagogisk akademi vid Medicinska fakulteten

Pedagogisk akademi vid Medicinska fakulteten 1 (5) Medicinska fakultetsstyrelsen Pedagogisk akademi vid Beslutsförslag Medicinska fakultetsstyrelsen föreslås inrätta en pedagogisk akademi enligt riktlinjer i det följande. Syfte Att skapa ett nätverk

Läs mer

SKOLANS UPPDRAG OCH LÄRANDETS VILLKOR I KPU, 22,5 HÖGSKOLEPOÄNG THE OBJECTIVE OF SCHOOLING AND CONDITIONS OF LEARNING, 22.

SKOLANS UPPDRAG OCH LÄRANDETS VILLKOR I KPU, 22,5 HÖGSKOLEPOÄNG THE OBJECTIVE OF SCHOOLING AND CONDITIONS OF LEARNING, 22. KURSPLAN KPU 1 (5) SKOLANS UPPDRAG OCH LÄRANDETS VILLKOR I KPU, 22,5 HÖGSKOLEPOÄNG THE OBJECTIVE OF SCHOOLING AND CONDITIONS OF LEARNING, 22.5 CREDITS Basdata Kursen ingår i Kompletterande pedagogisk utbildning

Läs mer

Mänskliga rättigheter i högre utbildning. Konferens om mänskliga rättigheter, våld i nära relationer, mäns våld mot kvinnor och våld mot barn

Mänskliga rättigheter i högre utbildning. Konferens om mänskliga rättigheter, våld i nära relationer, mäns våld mot kvinnor och våld mot barn Mänskliga rättigheter i högre utbildning Konferens om mänskliga rättigheter, våld i nära relationer, mäns våld mot kvinnor och våld mot barn Stockholm 19-20 september ADRESS Box 7703 103 95 Stockholm BESÖKSADRESS

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen till doktorsexamen i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet

Studieplan för forskarutbildningen till doktorsexamen i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet Datum 2014-06-16 Dnr U 2014/465 1 Fakultetsstyrelsen Studieplan för forskarutbildningen till doktorsexamen i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen

Läs mer

Kursplan. PE3014 Rektors pedagogiska ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå. Educational leadership for principals

Kursplan. PE3014 Rektors pedagogiska ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå. Educational leadership for principals Kursplan PE3014 Rektors pedagogiska ledarskap 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå Educational leadership for principals 7.5 Higher Education Credits *), Graduate Level Mål Det övergripande målet är att den

Läs mer

Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda. masterexamen inom området utbildningsvetenskap.

Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda. masterexamen inom området utbildningsvetenskap. BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Jana Hejzlar 08-563 088 19 jana.hejzlar@uka.se 2016-05-02 42-402-15 Högskolan i Gävle Rektor Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda

Läs mer

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Malmö högskola / Fakulteten för lärande och samhälle Antagen av fakultetsstyrelsen 2017-03-24 2017-03-29 Dnr:LED 1.12016/570 Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Målbild

Läs mer

Anvisningar för sökande avseende universitetslektor vid HT-fakulteterna

Anvisningar för sökande avseende universitetslektor vid HT-fakulteterna PM 2012-04-11 m. ändr. 2015-02-12 Dnr HT 2012/200 A 10 1 Fakultetsstyrelsens arbetsutskott Anvisningar för sökande avseende universitetslektor vid HT-fakulteterna Observera att ansökningar endast tas emot

Läs mer

- Genuslektor Filosofiska fakulteten

- Genuslektor Filosofiska fakulteten FSF 17-1.10a 2016-12-01 Dnr LiU-2016-00269 1(6) Verksamhetsberättelse 2016 - Genuslektor Filosofiska fakulteten Grundutbildning Arbetet på grundutbildningsnivå har under 2016 riktat sig mot en rad olika

Läs mer

Kursbeskrivning. Facköversättning I, 7,5 hp (TTA604) Masterprogram i översättning, 120 hp. Tolk- och översättarinstitutet (TÖI)

Kursbeskrivning. Facköversättning I, 7,5 hp (TTA604) Masterprogram i översättning, 120 hp. Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning Facköversättning I, 7,5 hp (TTA604) Masterprogram i översättning, 120 hp Fastställd av institutionsstyrelsen 2015-05-06 och gäller fr.o.m. ht 2015.

Läs mer

Övriga närvarande: Björn Pernrud, Linköpings universitet (administrativ koordinator, sekreterare)

Övriga närvarande: Björn Pernrud, Linköpings universitet (administrativ koordinator, sekreterare) Styrelsemöte, Institutet för tematisk genusvetenskap 21 augusti, 2015, klockan 13 16 Sveriges Riksdag, RÖ206 Närvarande: Barbro Westerholm, Riksdagen, (ordförande) Liisa Husu, Örebro universitet Kjerstin

Läs mer

ÄSVB51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVB51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVB51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i kognitionsvetenskap vid ITfakulteten vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i kognitionsvetenskap vid ITfakulteten vid Göteborgs Universitet 1 Dnr G 213 980/10 Studieplan för forskarutbildningen i kognitionsvetenskap vid ITfakulteten vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet 2010-03-18.

Läs mer

Gendering Practices. 120 högskolepoäng

Gendering Practices. 120 högskolepoäng Utbildningsplan för masterprogram i Gendering Practices 120 högskolepoäng Avancerad nivå H2GPR G 2014/304 (rev. av G 2012/228) 1. Benämning och omfattning Genuspraktiker: masterprogram, H2GPR, 120 högskolepoäng

Läs mer

GNVA20, Genusvetenskap: Grundkurs, 30 högskolepoäng Gender Studies: Level 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle

GNVA20, Genusvetenskap: Grundkurs, 30 högskolepoäng Gender Studies: Level 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten GNVA20, Genusvetenskap: Grundkurs, 30 högskolepoäng Gender Studies: Level 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Styrelsen för

Läs mer