Lektor 50% vid Centrum för Genusstudier, Stockholms universitet f.o.m

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lektor 50% vid Centrum för Genusstudier, Stockholms universitet f.o.m. 2006-07-01."

Transkript

1 Annika Olsson CV/Centrum för genusstudier SU 1 Annika Olsson Centrum för genusstudier Stockholms universitet Nuvarande anställning Lektor 50% vid Centrum för Genusstudier, Stockholms universitet f.o.m Tidigare anställning Programansvarig Program Jämi, ett regeringsuppdrag på 13 miljoner kronor som berör jämställdhetsintegrering i staten, placerat vid Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet, / (www.jamiprogram.se) Jag hade övergripande ansvar som bl.a. innefattade budget, drift och kvalitetskontroll. Jag ansvarade för och ledde Jämis arbete med utredningar, workshops, seminarier, konferenser, rundabordssamtal, rapporter, webbsida, nyhetsbrev, annonsbilagor, kurser, Kunskapsportalen m.m. Koordinator 50% Gender Helpdesk, Sida, Centrum för genusstudier, Stockholms universitet / I uppdraget ingick att bygga upp, ansvara för och driva helpdesken samt att verka som genusexpert. Vikarierande lektor vid Centrum för genusstudier, Stockholms universitet 1 januari juni Vikariatet var på 100 % mellan och Vikariatet var på 50% mellan och , och på 50% mellan fram till Vikariatet innefattade både undervisning på grundkurs, fortsättningskurs, påbyggnadskurs och magisterkurs (föreläsningar, seminarier, uppsatshandledning), examinations- och momentansvar samt administrativa uppgifter. Utredning: Kartläggning av genusforskning i Sverige på uppdrag av Nationella Sekretariatet för Genusforskning, / Jag skrev även inom detta uppdrag en EU-ansökan om att få anordna en europeisk konferens kring Gender and Scientific Excellence. Lektorsvikariat i litteraturvetenskap vid Linköpings universitet / Vikariatet vid avdelningen för litteraturvetenskap omfattade 75 procent och innefattade undervisning (föreläsningar, seminarium) på a- och c-nivå samt handledning på b-, c- och d-nivå Doktorandtjänst, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet / Timlärare Uppsala universitet samt Högskolan i Gävle Lokalreporter på Uddevalla-Posten / Lokalreporter på Skaraborgsbygden / Au-pair New York Nuvarande uppdrag: Ingår i tidskriften Genusperspektivs referensgrupp Centrum för Genusstudiers representant i det europeiska nätverket AtGender: The European Association for Gender Research, Education and Documentation is a broad association for academics,

2 Annika Olsson CV/Centrum för genusstudier SU 2 practitioners, activists and institutions in the field of Women s and Gender Studies, Feminist Research, women s rights, gender equality and diversity: Series editors tillsammans med Prof. Andrea Petö och Prof. Berteke Waaldijk för serien: Teaching with Gender. European Women s Studies in International and Interdisciplinary Classrooms. A book series by ATHENA, Utrecht & Stockholm, Athena & Centre for Gender Studies, Serien innefattar i dagsläget följande volymer, alla publicerade 2009 förutom volym 8 som utgivits tidigare. Ett nytt call för att inkomma med förslag på manus till ytterligare två volymer är på gång. Mer information under rubriken publikationer. Tidigare uppdrag: Redaktör och projektledare för revidering av Litteraturens historia i Sverige på uppdrag av Norstedts förlag Litteraturhistorien publicerades augusti 2009 Stf föreståndare, Centrum för genusstudier, Stockholms universitet / Centrum för Genusstudiers representant i det europeiska nätverket AOIFE (Association of Institutions for Feminist Education and Research in Europé Medlem i arbetsgruppen Teaching Empires i ATHENA ett Sokrates finansierat europeiskt nätverk som arbetar med kursutveckling, forskning om utbildning och arbetar för att ett ökat samarbete mellan akademin och det civila samhället Ansvarig för MFS-programmet (Minor Field Studies), Centrum för genusstudier, Stockholms universitet, Ledamot i arbetsgruppen för stöd till facklitteratur för vuxna, Statens Kulturråd jan 2002 december 2005, f.o.m. ht 2003 också vice ordförande Studierektor / , Centrum för genusstudier vid Stockholms universitet Studievägledare vt 03 vt 05, Centrum för genusstudier, Stockholms universitet Medlem i redaktionen, tidskriften Häften för Kritiska studier, VT 2000 VT 2002 Examina och utbildning Filosofie doktorsexamen , Uppsala universitet Filosofie licentiatexamen , Uppsala universitet Filosofie Magisterexamen , Uppsala universitet Övriga utbildningar Ekonomi för icke-ekonomer i offentlig sektor, Stockholm 23/10 24/ Utbildning i publiceringsverktyget Polopoly 27/2, 7/ Grundläggande ledarskapsutbildning, Stockholms universitet ht 07 vt 08

3 Annika Olsson CV/Centrum för genusstudier SU 3 Ledarskap något för mig? arrangerad av Stockholms universitet ht 06 vt 07 Deltagande i mentorsprojekt vid Stockholms universitet ht 06 vt07 Ettårig journalistutbildning, Klarälvdalens folkhögskola Treårig humanistisk linje, helklassisk variant, Agnebergsskolan i Uddevalla Vetenskapliga meriter Vetenskapliga publikationer Monografier Att ge den andra sidan röst, Stockholm: Atlas förlag, Omarbetad version av min doktorsavhandling Att ge den andra sidan röst. Rapportboken i Sverige , avhandling för doktorsexamen, Uppsala universitet, 2002 Utredningar/rapporter Slutrapport program Jämi , Nationella sekretariatet för genusforskning rapportserie 4:10 Forskning saknas. En kunskapsöversikt över forskningsfältet jämställdhetsintegrering av Camilla Norrbin och Annika Olsson, Nationella sekretariatet för genusforskning rapportserie 3:10 Genusforskning pågår en kartläggning av i vilka institutionella miljöer forskning inom genusfältet bedrivs i Sverige, Nationella sekretariatet för genusforskning rapportserie 2:07, 92 s. Tutorgrupper pedagogik för en grundkurs, Birgitta Ney, Gunilla Bjerén & Annika Olsson, Centrum för genusstudier Stockholms universitet, Rapport nr 38: 2006 Redaktörsuppdrag Övergripande ansvar för program Jämi:s alla rapporter, publicerade i Nationella sekretariatet för genusforsknings skriftserie: 1. Rapport 1:09 Att styra jämställt. Kartläggning av regleringen av myndigheternas utåtriktade jämställdhetsarbete, år , av Jimmy Sand 2. Rapport 2:09 Jämställdhetsintegrering i statliga myndigheters verksamhet Hur långt har myndigheterna nått? Vad beror det på? Hur kan arbetet utvecklas vidare? av Helena Stensöta 3. Rapport 1:10 Mycket snack och lite verkstad? Jämställdhetspolitikens genomslag i statsbudgeten , av Anita Nyberg 4. Rapport 2: 10 Processer i arbetet med jämställdhetsintegrering. Ett samtal med tio myndigheter av Helena Stensöta 5. Rapport 3:10 Forskning saknas. En kunskapsöversikt över forskningsfältet jämställdhetsintegrering av Camilla Norrbin och Annika Olsson 6. Rapport 4:10 Slutrapport program Jämi Rapport 5:10 Jämställd statsförvaltning. Långsiktigt stöd för kvalitetssäkring av verksamheten, Anne-Marie Morhed och Elin Andersdotter Bengtsson

4 Annika Olsson CV/Centrum för genusstudier SU 4 Series editors tillsammans med Prof. Andrea Petö och Prof. Berteke Waaldijk för serien: Teaching with Gender. European Women s Studies in International and Interdisciplinary Classrooms. A book series by ATHENA, Utrecht & Stockholm, Athena & Centre for Gender Studies, 2009 Serien innefattar i dagsläget följande volymer, alla publicerade 2009 förutom volym 8 som utgivits tidigare. Ett nytt call för att inkomma med förslag på manus till ytterligare två volymer är på gång: 1. Teaching Gender, Diversity and Urban Space. An Intersectional Approach between Gender Studies and Spatial Disciplines 2. Teaching Gender in Social Work 3. Teaching Subjectivity. Travelling Selves for Feminist Pedagogy 4. Teaching with the Third Wave. New Feminists Explorations of Teaching and Institutional Contexts 5. Teaching Visual Culture in an Interdisciplinary Classroom. Feminist (Re)Interpretations of the Field 6. Teaching Empires. Gender and Transnational Citizenship in Europé 7. Teaching Intersectionality. Putting Gender at the Centre 8. Teaching with Memories. European Women s Histories in International and Interdisciplinary Classrooms (Previously published by ATHENA and the Women s Studies Center at NUI Galway). Litteraturens historia i Sverige, red. Olsson, Algulin m.fl, Norstedts förlag, Stockholm, 2009, reviderad och utökad version Thinking With Beverley Skeggs, Centrum för genusstudiers skriftserie, nr 42, Stockholm, 2008 Artiklar, uppsatser Fångad av orden och nationen. Metodologisk nationalism och förmågan att tänka frånvarande ting, artikel under publicering i antologi som utges av Högskolan i Dalarna. Problemet med Pearl S. Bucks problematiska position. Reflektioner kring värdering och klassificering av litteratur, Tidskrift för litteraturvetenskap, 2010:2, s (referee granskad) The Vasa Museum - Reflections on a Privileged Narrative about Empire, Teaching Empires. Gender and Transnational Citizenship in Europe: Teaching with Gender, ed. by Mary Clancy and Andrea Petö, European Women's Studies in International and Interdisciplinary Classrooms. A book series by Athena, Athena & Centre for Gender Studies, Stockholm University, Utrecht& Stockholm, 2009, p (referee granskad) Colony and empire in Swedish, Teaching Empires. Gender and Transnational Citizenship in Europe: Teaching with Gender, ed. by Mary Clancy and Andrea Petö, European Women's Studies in International and Interdisciplinary Classrooms. A book series by Athena, Athena & Centre for Gender Studies, Stockholm University, Utrecht& Stockholm, 2009, p (referee granskad) Relationer - en erkännandets politik och praktik, Centrum med många riktningar: en vänbok till Gunilla Bjerén, Centrum för genusstudiers skriftserie, Stockholm, 2009, s Thoughts on Being a Respectable Homo Academicus, i Thinking With Beverley Skeggs, red. Annika Olsson, Centrum för genusstudiers skriftserie, nr 42, Stockholm, 2008, s Intro- Thinking With Beverley Skeggs, i Thinking With Beverley Skeggs, red. Annika Olsson, Centrum för genusstudiers skriftserie nr 42, Stockholm, 2008, s. 7 8

5 Annika Olsson CV/Centrum för genusstudier SU 5 En betraktelse över demokratins behov av retorik ; Tidskrift för litteraturvetenskap 2005:1, s (referee granskad) Att skriva andras liv eller sitt eget. Jan Myrdals Rapport från kinesisk by och Maja Ekelöfs Rapport från en skurhink, licentiatavhandling framlagd vid litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, Intellektuell på 1960-talet. Jan Myrdal eller Sara Lidman?, Häften för Kritiska Studier 1999:4, s (referee granskad) Vetenskapliga recensioner Margareta Peterssons Globaliseringens ansikten: den indoengelska romanen, Tidskrift för litteraturvetenskap 2009: 3-4 Opponentrecension av Maria Jönssons doktorsavhandling Som en byracka. Självbiografi, estetik och politik i Agneta Klingspors författarskap, Samlaren 2007, s Literary History: Towards a Global Perspective, Volume 1-4, Samlaren 2007, s Det gäckande könet, Tidskrift för genusvetenskap2007:1-2 Edward W Said Från exilen: essäer , Samlaren 2006 Nordisk kvinnolitteraturhistoria, Del IV och Del V, Samlaren 2001, s Globaliseringens kulturer, Häften för Kritiska Studier 2000:3 Populärvetenskap och forskningsinformation Att göra det för översättare förbjudna, Karavan 2009:4, s. 39 Texter i Litteraturens historia i Sverige (2009): Inledning att läsa litteraturhistoria, s (medförfattare) Lagtext - sakprosa nu och då, s. 22 Riddaren på 2000-talet, s. 24 Bibel 2000, s. 45 Retorik, s. 61 Bokhistoria, s. 62 Genre, s. 68 Populär privatgenre, s. 76 Hermeneutik, s. 98 Svenska akademien och nobelpriset, s. 105 Komparativa perspektiv, s. 114 Didaktisk litteratur, s. 145 Ljus och läsande, s. 189 De svenska folkbiblioteken, s. 212 Från författarförening till författarförbund, s. 253 Den nya populärlitteraturen, s. 272 Strindbergsprojektet, s. 293 Alice Lyttkens, s. 296

6 Annika Olsson CV/Centrum för genusstudier SU 6 Bokklubbar s. 338 Marxistiska perspektiv, s. 379 Fantasy och science fiction, s. 400 Postkoloniala perspektiv, s. 433 Pocketboken, s. 434 Svenska deckare och kriminalromaner en framgångssaga, s (medförfattare) Spionromanen, s. 490 Texten i fokus- lagar och glipor, s. 494 Från pocketrevolution till digital explosion, s. 502 Baserad på en sann historia - att skriva andras liv eller sitt eget, s Isaksson och Strömstedt, s. 526 Tora Dahl, s. 537 Augustpriset och andra litterära priset, s. 556 Reception, s. 569 Finlandssvensk prosa, s Vägar till litteratur, s Women and Transnational Citizenship, Teaching Empires: Report Athena 3 Working Group 2a, The Making of European Women's Studies, Volume IX, Athena/Utrecht University, Utrecht, 2009, s Bustehök, Glänta 2008; (3) Reflektion/Konfrontation/Diskussion:: Den försvunna genusrutan: Politisk styrning av forskningsmedel, Tidskrift för litteraturvetenskap 2008:3 4 Recension av Victor Klemperers LTI Tredje rikets språk, Arena 2006:06 Bildernas Gruva mer än ett historiskt dokument, Odd Uhrbom. Tidsbilder fotoreportage, utställningskatalog, Uppsala konstmuseum 24 januari 12 april 2004, s Moderniteten kräver krig, recension av Fredric Jamesons A singular modernity: Essay on the ontology of the present (2002), Arena 2003:1, s. 56 Postmodernism bara för män, recension av Perry Anderssons Postmodernitetens ursprung (2000), Arena 2001:2, s Irriterande inspirerande. Annika Olsson om Gayatri Spivak, Karavan 2000:1, s x Lindqvist i Latinamerika. Varför e dom så fattiga här?, Karavan 1999:3, s Vad såg Jan Myrdal?, Vi som inte var med en orättvis betraktelse över sextiotalet, red. Per Wirtén, Stockholm, 1999, s En outtröttlig intellektuell samhällskritiker. Lingvisten och aktivisten Noam Chomsky USA:s politiska samvete under mer än trettio år, UNT 26/ Med Sara Lidman i den vackraste av världar, Halva världens litteratur 1998:4, s. 6 8 Molnet hette Karl, recension av Karl Grünewalds och Tomas Olssons Utan talan, Arena 1998:2

7 Annika Olsson CV/Centrum för genusstudier SU 7 Paper Internationella konferenser: The Future of Gender Mainstreaming workshop ledd av mig på konferensen Equality, Growth, Sustainablity Do they Mix?, Linköpings universitet / Thoughts on Being a Respectable Homo Academicus, 6th European Conference on Gender Equality in Higher Education, Stockholms universitet, / Mainstreaming gender knowledge for gender equality in higher education, 6th European Conference on Gender Equality in Higher Education, Stockholms universitet, / Narratives of Literature in Print and Cyberspace. A New Comparative Horizon, MIT 6 Stone and Papyrus, Storage and Transmission, International Conference, April , MIT, Boston, USA You are what you read Reflections on personal and professional uses of literature, Feminist Research Methods. An International Conference, Centre for Gender Studies, Stockholm University, / Routes and Roots. Books in Translation and Classification, PUBLISHED WORDS, PUBLIC PAGES SHARP Copenhagen. A Nordic Conference on International Print Culture September 2008 at the Danish Royal School of Library and Information Science, Copenhagen, Denmark The Vasa Museum Reflections on privileged narratives on empire(s), Women and Transnational Citizenship: Researching Teaching Empires,Centre for Gender Studies, Stockholm University, May 30- June Citizen Buck Reflections on Pearl Buck and questions of representation, Gender and Citizenship In a Multicultural Context. 6 th European Gender Research Conference, University of Łódź, Poland, / Citizen Buck. A Woman intranslation and Migration, From Orientalism to Postcoloniality. A Conference at Södertörn University College, Stockholm, Sweden / Publishers and Method i panelen The Democratic Book: Methodological Perspectives on the Paperback, Navigating Texts and Contexts, Thirteenth International Conference, Society for the History of Authorship, Reading and Publishing (SHARP), Halifax, Nova Scotia, Canada, / And the Nobel Prize Goes to the South African Writer A Discussion of Translation and Valuation of Books from the Third World, Workshop Two: The Reading and Valuation of Literature, Research Program: The Social Context of Literary Production and Consumption, SOAS, University of London, / Books Without Passports, Gender and Power in the New Europe. 5 th European Feminist Research Conference, Lund, / Rapportbokens politiska retorik, NNRH:s konferens Den aktuelle nordiske forskning i retorikkens historie, Köpenhamns universitet / Paper Nationella konferenser:

8 Annika Olsson CV/Centrum för genusstudier SU 8 Reflektioner kring Metodologisk nationalism Raewyn Connells Southern Theory, Judith Butlers & Gayatri Chakravorty Spivaks Who Sings the Nation-State samt Spivaks Other Asias, Litteraturer i gränszonen, Högskolan Dalarna november 2009 Kina i Sverige Från Pearl Buck till Cecilia Lindqvist. Populära berättelser om Kina , Workshop Litteratur i rörelse. Utomeuropeisk litteratur i svensk översättning januari 2008, Nobelmuseet Stockholm Böcker med rötter och fötter: Klassifikationens betydelse för gränsöverskridande litteratur, exemplet Pearl Buck Workshop Litteratur från fjärran. Afrika, Latinamerika och Asien på svenska oktober 2006, Museion Göteborg Tillsammans med Birgitta Ney höll jag workshopen Tutorgrupper - en examinerande undervisningsform, Campuskonferensen vid Stockholms universitet 20 april 2005: Examination, betygskriterier och studenters lärande Kvinnor som slavar. En dystopi i den svenska rapportboken, Utopier och dystopier. Den andra genusvetenskapliga Stockholmskonferensen, Centrum för kvinnoforskning vid Stockholms universitet och Kvinnovetenskaplig Tidskrift, / Rapportboken 1960-talets politiska bästsäljare, Populär fiktion/popular texts, Symposium, Umeå universitet, / Den engagerade intellektuelle exemplet Jan Myrdal, Manligt och omanligt i ett historiskt perspektiv, FRN-konferens, Stockholm, / Editorial/advisory board i vetenskapliga tidskrifter Medlem i redaktionen, tidskriften Häften för Kritiska studier, VT 2000 VT 2002 Refereeuppdrag för tidskrifter Referee uppdrag för Tidskrift för litteraturvetenskap vid två tillfällen Referee uppdrag för Tidskrift för genusvetenskap vid ett tillfälle 2008 Opponentuppdrag Fakultetsopponent på Maria Jönssons avhandling Som en byracka. Självbiografi, politik och estetik i Agneta Klingspors författarskap, Litteraturvetenskapliga institutionen, Umeå universitet, Opponent vid slutventilering av Sigrid Ekbladhs avhandlingsmanus för doktorsexamen vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, Opponent vid slutventilering av avhandlingsmanus för doktorsexamen vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, vid fem tillfällen mellan 1997 och 2002 för avhandlingar författade av: - Eva Hemmungs Wirtén, - Erik Peurell, - Marika André, - Maria Karlsson och - Caroline Graeske.

9 Annika Olsson CV/Centrum för genusstudier SU 9 Övrig vetenskaplig meritering Internationella samarbetsprojekt Series editors tillsammans med Prof. Andrea Petö, CEU Budapest, och Prof. Berteke Waaldijk, Utrecht, för bokserien: Teaching with Gender. European Women s Studies in International and Interdisciplinary Classrooms (Se även under rubriken redaktörskap) Medlem i forskargruppen Teaching Empires i ATHENA ett Sokrates finansierat europeiskt nätverk bestående av omkring 80 institutioner runt om i Europa som arbetar med kursutveckling, forskning om utbildning och arbetar för att ett ökat samarbete mellan akademin och det civila samhället. Min arbetsgrupp Teaching Empires har åren bl.a. haft en forskningsinriktad workshop med ekonomiskt stöd av Riksbankens jubileumsfond i Stockholm, producerat en antologi samt arbetat fram en internationell kurs på masternivå som vi höll vid CEU, Budapest hösten (se även rubrik extern finansiering samt pedagogiska meriter) Medlem av ett nordiskt forskarnätverk kring översättning. Vi har sedan 2006 haft fyra workshops med stöd av Riksbankens Jubileumsfond, Vetenskapsrådet, Nobelmuseet, Högskolan i Dalarna och Stockholms universitet: Litteratur från fjärran. Afrika, Latinamerika och Asien på svenska i Göteborg hösten 2006, Litteratur i rörelse. Utomeuropeisk litteratur i svensk översättning i Stockholm januari 2008, Litteratur i gränszonen: transnationella litteraturer ur ett nordiskt perspektiv Falun november 2009, Utomeuropeisk litteratur i Sverige. Översättning, reception och funktion, Stockholm november Gruppen förbereder nu en femte workshop och en publikation som kommer att ges ut av Högskolan i Dalarna. (Se även rubriken nätverk) Centrum för Genusstudiers representant i det europeiska nätverket AtGender: (se även rubriken uppdrag) Centrum för Genusstudiers representant i det europeiska nätverket AOIFE (Association of Institutions for Feminist Education and Research in Europé Nationella samarbetsprojekt Har projektet Respektabla medborgare. En retorisk studie av den svenska näringslivs- och politikerelitens självbiografiska skrivande och dess didaktiska potential tillsammans med Maria Karlsson, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet Som programansvarig för Jämi var jag drivande och ingår i ett flertal nationella samarbetsprojekt (Se rubrik Samverkan med det omgivande samhället) Som koordinator för Gender Helpdesk varjag initiativtagare till och ansvarade för ett flertal samarbetsprojekt (Se rubrik Samverkan med det omgivande samhället) Vetenskapliga gästföreläsningar Vissa människor marscherar ständigt omkring och ser. Reflektioner kring betraktandets och berättandets politik, Heldagsseminarium: Konst och politik. Estetik och samhälle under 1960 och 1970-talet, Göteborgs konstmuseum, Om genus och feministisk teori, Genusnätverk Fysikum Stockholms universitet, Är ett samtal i offentligheten alltid ett offentligt samtal?, Högskolan i Gävle,

10 Annika Olsson CV/Centrum för genusstudier SU 10 About Gender Perspectives within Education or what is Gender, Konsthögskolan Stockholm Postkolonial teori, föreläsning + seminarium, c-kursen i litteraturvetenskap, Södertörns högskola, 19/ samt 24/ Om att ge röst, Centrum för multietnisk forskning, Uppsala universitet, Tankar kring kön och etnicitet, Genusteoretiska tvärvetenskaplig seminariet, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, Konferensmedverkan (utan paper): Regeringsuppdraget Staten leder jämt:s slutkonferens, Krus, Stockholm Utomeuropeisk litteratur i Sverige. Översättning, reception och funktion, TÖI Stockholms universitet Program för Hållbar jämställdhets resultatkonferens, Stockholm En akademi i tiden. Ökad jämställdhet på universitet och högskolor, Delegationen för jämställdhet i högskolans slutkonferens, Stockholm Almedalen 2010 Karriär görs varje dag, Krus, Stockholm Jämlikhet och ojämlikhet, Arbetarrörelsens forskarnätverk, Stockholm, / års jämställdhetskonferens för universitet och högskolor, Karolinska institutet / Almedalen 2009 Långsiktig jämställdhetsintegrering i staten. Ett möte mellan ledning och forskning för verksamhetsutveckling, Nationella sekretariatet för genusforskning, Stockholm, ATHENA 3 Annual meeting Madrid, Spain / GADIP (Gender and Development in Practice), Centrum för globala genusstudier, Göteborgs universitet, Historiens ställning i litteraturvetenskapen, forskningskonferens i litteraturvetenskap / , Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria, Stockholms universitet Fifth European Conference on Gender Equality in Higher Education, Humboldt University, Berlin, Germany / ATHENA / first annual meeting Budapest, Hungary Litteraturen i världen läsandet som nyckel till andra kulturer, Vetenskapsrådet ATHENA meeting, Lodz, Polen, /

11 Annika Olsson CV/Centrum för genusstudier SU 11 Genusforskningens många ansikten. Den fjärde genusvetenskapliga Stockholmskonferensen, Centrum för Genusstudier, Stockholms universitet, / Reaching for Scientific Excellence in Gender Research, Stockholm oktober Anordnad av Vetenskapsrådet i samarbete med det Nationella sekretariatet för genusforskning och NIKK NIKKs 10-års jubileum Oslo , seminariet Kjønn og politik Nationell ämneskonferens för genusvetenskap, anordnad av Centrum för genusvetenskap vid Uppsala universitet, / Intersektionalitet ett användbart begrepp inom genusforskningen?, Fjärde nationella genuskonferensen arrangerad av Nationella sekretariatet för genusforskning samt Tema Genus i Linköping, Arbetets museum i Norrköping, / Nationell jämställdhetskonferens 2004, Linköpings universitet / Third Space Seminar, Lunds universitet och Malmö högskola, /12-01 De nationella konferenserna för doktorander i litteraturvetenskap i Uppsala 1999, Lund 1998 samt Stockholm 1997 Nordisk kvinnolitteraturhistoria avslutande konferens, Kristiansand, maj 1997 The Interpretation of Culture and the Culture of Interpretation, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, /04-22 Pedagogiska meriter Beskrivning av egen pedagogisk verksamhet Sedan min första kurs på universitetsnivå 1999 har jag undervisat omkring 2100 lektorstimmar (baserat på omräkningstalet 1 lektorstimme=4 klocktimmar). Min erfarenhet omfattar alla nivåer (grund, avancerad och forskarutbildningsnivå). Jag har arbetat med föreläsningar och seminarium, har verkat som tutor och handledare både i grupp och enskilt, haft spegelvisningar (med video), debattövningar, talövningar, workshops. Jag har examinerat muntligt, enskilt och i grupp, haft salstentamen, hemtentamen, papers, arbetat med loggböcker och dagböcker. Jag har också varit examinator för uppsatser på både grund och avancerad nivå. Jag har undervisat i ämnena litteraturvetenskap, retorik och genusvetenskap på olika universitet och högskolor i Sverige: Uppsala universitet, Högskolan i Gävle, Högskolan i Norrköping, Linköpings universitet, och Stockholms universitet. Jag har också undervisat på internationella kurser. Min undervisning har bestått av retorik i teori och praktik, litteraturhistoriska kurser från antiken till modern tid, teori och metodkurs i litteraturvetenskap, teori och metodkurs i genusvetenskap, begreppsorienterade kurser, fallstudier, uppsatskurser i litteraturvetenskap och genusvetenskap, text och tolkning. Kursansvarig för följande kurser:

12 Annika Olsson CV/Centrum för genusstudier SU 12 Forskarkursen Tvärvetenskapliga perspektiv på kön och etnicitet, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, vt 2002, tillsammans med Ann Öhrberg. Kursen utvecklade vi på uppdrag av Humanistiska fakulteten Kursansvarig för följande kurser och moment under min tid som lektor vid Centrum för genusstudier, Stockholms universitet : Metod 10 p, magisterkurs i genusvetenskap (40p) tillsammans med Gunilla Bjerén Uppsats 10 p, påbyggnadskurs Teori och Metod 10p, påbyggnadskurs Uppsats 5 p, fortsättningskurs Metod 5 p, fortsättningskurs Fallstudier 5p, fortsättningskurs Litteraturuppgift 2p, grundkurs Momentet Litteraturvetenskapliga teorier och metoder på c-kursen vid avdelningen för litteraturvetenskap, Linköpings universitet, HT 2002 Grundkurs i retorik (5p) kursansvarig för Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet Kursen Retorik (5p) kursansvarig för Högskolan i Gävle 1999 Handledarerfarenhet Jag har handlett studenter på både grund och avancerad nivå sedan ht I huvudsak som lektor i genusvetenskap på Centrum för genusstudier, men jag har även varit handledare för uppsatser i litteraturvetenskap, Linköpings universitet. I mitt uppdrag som programansvarig för Jämi har jag också en handledande funktion för de som gör utredningsuppdrag i programmet. En del av arbetet som koordinator för Gender Helpdesk bestod också i att som kvalitetsansvarig handleda forskare i de olika expertuppdrag de utförde. B-uppsatser/uppsatser på fortsättningsnivå: Har handlett ett 75-tal uppsatser C-uppsatser/uppsatser på påbyggnadsnivå: Har handlett 21 uppsatser Magister/Master uppsatser: Har handlett 7 uppsatser Jag har också genom att vara ansvarig för ett flertal uppsatskurser ansvarat för grupphandling av hela studentgrupper (även dem jag inte handlett individuellt) på både fortsättning, påbyggnads- och masternivå. Som examinator, enskild eller i grupp, har jag också bedömt och betygsatt uppsatser på alla nivåer: B-uppsatser/uppsatser på fortsättningsnivå: Har examinerat ett 60-tal uppsatser C-uppsatser/uppsatser på påbyggnadsnivå: Har examinerat ett 30-tal uppsatser Magister/Master uppsatser: Har examinerat omkring 5 uppsatser Pedagogiskt ledningsarbete Studierektor Som förordnad studierektor ansvarande jag för det övergripande pedagogiska utvecklingsarbetet och utbildningsadministrationen på Centrum för genusstudier, Stockholms universitet. I arbetet ingick uppgifter som utarbetade av kursplaner, examination och sammanställning av betyg, antagning,

13 Annika Olsson CV/Centrum för genusstudier SU 13 studievägledning, bemanning, deltagande i studierektorskonferenser, utveckling av betygskriterier, ansvar för scheman, kursstruktur, handledartilldelning, uppföljning av studieresultat, förmedling av uppgifter till hemsidan, ansvar för vilka kurser som ska ingå i vårt kursutbud på denna nivå, förmedling av information till kollegiet etc., ansvarig för policyfrågor på denna nivå, ansvarig för frågor om tillgodoräknade kurser. Jag ansvarade också tillsammans med Birgitta Ney för författandet av den självvärdering som centrum genomförde i samband med att genusvetenskapen utvärderades av Högskoleverket I samband med utvärderingen deltog jag också i det uppföljande mötet med HSV Ansvarig för MFS-programmet (Minor Field Studies), Centrum för genusstudier, Stockholms universitet, Kursutveckling Jag har varit med och utvecklat ett flertal kurser och kursplaner (med kursbeskrivning, lärandemål, betygskriterier)på både grund- och avancerad och forskarutbildningsnivå, i huvudsak nationella men även internationella, samt program på avancerad nivå och delmoment på kurser. Forskarkursen Tvärvetenskapliga perspektiv på kön och etnicitet, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, vt 2002, utvecklade jag tillsammans med Ann Öhrberg. Denna kurs ansvarade vi också för och undervisade på. Kursen utvecklades på uppdrag av Humanistiska fakulteten, Uppsala universitet. Den internationella masterkursen: Women and Transnational Citizenship: Teaching Empires, CEU Budapest, var jag med och utvecklade. Jag undervisade även på denna kurs Masterprogram i estetiska vetenskaper samt Masterprogram i litteraturvetenskap, Stockholms universitet var jag med och utvecklade. Jag ingick i programrådet för Masterprogram i litteraturvetenskap samt i programrådet för Masterprogram i estetiska vetenskaper under Magisterkurs i genusvetenskap (40p) utvecklade jag tillsammans med Gunilla Bjerén, Birgitta Ney samt Tiina Rosenberg vid Centrum för genusstudier, Stockholms universitet. Jag och Gunilla Bjerén var kursansvarig för metodkursen. Som programansvarig för Jämi har jag varit med att ta fram och utveckla kursen Jämställdhetsintegrering med intersektionellt perspektiv 7,5 p som ges av Forum för genusvetenskap och jämställdhet, Linköpings universitet. Som lektor och studierektor vid Centrum för genusstudier, Stockholms universitet vidareutvecklade jag ett flertal kurser, inte minst de jag ansvarade för. Se rubrik Kursansvar. Momentet Litteraturvetenskapliga teorier och metoder på c-kursen vid avdelningen för litteraturvetenskap, Linköpings universitet vidareutvecklade jag. Grundkurs i retorik (5p) som jag var kursansvarig för och undervisade på vid Uppsala universitet vidareutvecklade jag tillsammans med Ann Öhrberg, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. Kursen Retorik (5p) som jag var kursansvarig för och undervisade på vid högskolan i Gävle 1999 utvecklade jag.

14 Annika Olsson CV/Centrum för genusstudier SU 14 Pedagogisk utbildning och kompetensutveckling Pedagogisk kurs om betygskriterier vt 06 Upitop 1 Universitetspedagogik i teori och praktik. Pedagogisk kurs för universitetslärare på Stockholms universitet (2p) januari samt januari 2004 Pedagogisk kurs för universitetslärare, Uppsala universitet, HT 2000 Pedagogisk kurs i retorik, ledd av Kurt Johannesson, Litteraturvetenskapliga institutionen Uppsala universitet, / Deltagit som adept i Historisk-filosofiska sektionens mentorsprojekt för kvinnliga doktorander under läsåret 1997/1998, och därigenom också tagit del av den utbildning som ingick i projektet 4.4. Pedagogiskt utvecklingsarbete De meriter som listas nedan finns också upptagna under rubriker som uppdrag och internationella nätverk: Medlem i forskargruppen Teaching Empires som utgör en arbetsgrupp i ATHENA ett Sokrates finansierat europeiskt nätverk som arbetar med kursutveckling, forskning om utbildning och arbetar för att ett ökat samarbete mellan akademin och det civila samhället. Som medlem i arbetsgruppen Teaching Empires har jag under 2008 bl.a. arbetat fram och undervisat på kursen: Women and Transnational Citizenship: Teaching Empires, Central European University Budapest med stöd av ATHENA3 European Thematic Network of Women s Studies, Erasmus Mobility Scheme and the Erasmus Mundus GEMMA Joint European Master in Women's and Gender Studies by the Department of Gender Studies, CEU Budapest. Min arbetsgrupp tog också fram en kurs för Universitetet I Granada. Centrum för Genusstudiers representant i det europeiska nätverket AOIFE (Association of Institutions for Feminist Education and Research in Europé Läromedel för undervisning De arbeten som listas nedan finns också upptagna under rubriken publikationer: Projektledare, redaktör för och författare i Litteraturens historia i Sverige, red. Olsson, Algulin m.fl, Norstedts förlag, Stockholm, 2009, reviderad och utökad version. Litteraturhistorien används som läromedel vid ett flertal litteraturvetenskapliga institutioner i Sverige Series editors tillsammans med Andrea Peto and Berteke Waaldijk för serien: Teaching with Gender Tutorgrupper pedagogik för en grundkurs, Birgitta Ney, Gunilla Bjerén & Annika Olsson, Centrum för genusstudier Stockholms universitet, Rapport nr 38: 2006 Administrativa meriter och akademiskt ledarskap

15 Annika Olsson CV/Centrum för genusstudier SU 15 Ledning av verksamhet och personal Programansvarig Jämi, Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet Programmet hade en budget på 13 miljoner. Jag hade övergripande ansvar som bl.a. innefattade budget, drift och kvalitetskontroll. Jag ansvarade för och ledde Jämis arbete med utredningar, workshops, seminarier, konferenser, rundabordssamtal, rapporter, websida, nyhetsbrev, annonsbilagor, kurser, nationell Kunskapsportal, m.m. För information om program Jämi se Stf. föreståndare för Centrum för genusstudier, Stockholms universitet I uppdraget ingick bl.a. att delta i ledningsgrupp och strategisk planering, vara ett stöd i föreståndarens arbete och delta i de möten föreståndare var förhindrad att delta i. Koordinator Gender Helpdesk, Centrum för genusstudier, Stockholms universitet, I arbetet ingick att bygga upp, leda och ansvara för helpdeskens drift och kvalitet. Jag skapade en kompetensbank av forskare, hade kontakt med Sida och svenska ambassader runt om i världen, granskade dokument och verkade som genusexpert och utförde ett antal uppdrag. Under min tid som koordinator dubblerades verksamheten. Redaktör och projektledare för revidering av Litteraturens historia i Sverige på uppdrag av Norstedts förlag Litteraturhistorien publicerades augusti Studierektor vid Centrum för genusstudier mellan maj 2004 och november I uppdraget ingick att leda det dagliga arbetet med undervisning på institutionen men också att leda det pedagogiska utvecklingsarbetet. Ledarskapsutbildning Ekonomi för icke-ekonomer i offentlig sektor Stockholm 23/10 24/ (bilaga 4) Grundläggande ledarskapsutbildning, Stockholms universitet ht 07 vt 08 (bilaga 6) Ledarskap något för mig? arrangerad av Stockholms universitet ht 06 vt 07 (bilaga 7) Deltagande i mentorsprojekt vid Stockholms universitet ht 06 vt07 Ledamot i styrelser/nämnder inom universitet/högskola Vald till ordinarie ledamot i Stockholms universitets jämställdhetskommitté samt Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusstudiers styrelse ht 08. Pga av nytt uppdrag som programansvarig för Jämi avsade jag mig dessa förtroendeuppdrag. Ordinarie ledamot i Centrum för genusstudiers nämnd sedan v2007- jan 2009 Suppleant i Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusstudiers styrelse ht 06-ht 08 Suppleant i Stockholms universitets jämställdhetskommitté vt 06-ht 08 Revisor i Svenska Litteratursällskapet verksamhetsåret 2000 Ordförande i doktorandföreningen, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, verksamhetsåret 1996 samt verksamhetsåret 1997

16 Annika Olsson CV/Centrum för genusstudier SU 16 Doktorandrepresentant i institutionsstyrelsen, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, HT 1996 VT 1997 Doktorandrepresentant i forskarutbildningsnämnden, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, HT 1995 VT 1996 Kassör, Uppsala Kvinnliga Studentförening, verksamhetsåret 1995 Ledamot i andra anslagsgivande styrelser eller kommittéer Ledamot i arbetsgruppen för stöd till facklitteratur för vuxna, Statens Kulturråd jan 2002 december 2005, f.o.m. ht 2003 också vice ordförande Andra uppdrag av betydelse Organisation av konferenser/workshops Internationella Arrangör och medlem i styrgruppen för den internationella konferensen Equality, Growth, Sustainability do they mix?, Linköpings universitet november Arrangörer var Jämi, Vinnova, Temagruppen Likabehandling, Tema Genus och Forum för genusvetenskap och jämställdhet, Linköpings universitet, NIKK, Fas. Medlem i styrgruppen till den internationella konferensen Feminist Research Methods, Centrum för genusstudier, Stockholms universitet, 2009 Organiserade med ekonomiskt stöd av Riksbankens Jubileumsfond den internationella workshopen: Women and Transnational Citizenship: Researching Teaching Empires vid Centrum för genusstudier, Stockholms universitet 30 maj 1 juni 2008 Organiserade tillsammans med SPIDER, The 1st Swedish workshop on ICT, gender and development: Access, Influence and Empowerment 6 mars 2008, Stockholm Nationella Workshops anordnade under min tid som programansvarig Jämi: 1. 7 oktober 2009: Att utveckla jämställt. Interaktiva metoder för långsiktig jämställdhetsintegrering, Luleå november 2009: Att konkretisera jämställdhetsintegrering med stöd av nätverk, Stockholm november 2009, Jämställdhetsintegrerad verksamhetsstyrning: Teori möter praktik, Göteborg november 2009: Att vidareutveckla arbetet med jämställdhetsintegrering med stöd av nätverk, Stockholm mars 2010: Workshop om Jämställdhet som Kvalitet - Upphandling, organisationsutveckling & revision, Stockholm april 2010: Konsekvensanalyser i praktiken hur gör vi?, Göteborg 7. 7 oktober 2010: Nätverk jämställdhetsintegrering myndigheter november 2010: Jämställdhetsintegrering i staten 2011-? En workshop kring framgångsrikt arbete med jämställdhetsintegrering utifrån Jämis slutrapporter, Stockholm

17 Annika Olsson CV/Centrum för genusstudier SU 17 Initiativtagare till och medlem i programkommittén för den fjärde årliga nationella konferensen för doktorander i litteraturvetenskap, Temat är Lust, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet / Seminarieansvarig: Ansvarig för följande seminarier som programansvarig på Jämi: 1. 6 maj 2009 Att styra jämställt i Stockholm 2. 1 juli 2009: Jämställdhetsintegrering till vilken nytta, Almedalen september 2009 Nya perspektiv på jämställdhetsintegrering, bokmässan Göteborg oktober 2009 Hur bygger vi demokratiskt hållbara samhällen?, Göteborg oktober 2009 Jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter, Stockholm 6. 3 november2009 Normer i offentlig verksamhet vad betyder det för brukarnas hälsa? Göteborg november2009 Mellanchefers roll i utvecklingsarbetet, Stockholm november2009, Lansering Kunskapsportalen Göteborg november 2009, Lansering Kunskapsportalen Stockholm februari 2010,Hur kan jämställdhet göra verksamheten bättre? Working Life, Stockholm mars 2010, Fyller jämställdhetsforskningen sitt syfte?, Göteborg april 2010, Kön och makt inom EU - Norden Sverige, Unifem, Stockholm maj 2010, Mycket snack och lite verkstad, Stockholm juli 2010, Jämställdhetsintegrering en förutsättning för hållbar tillväxt och välfärd, Almedalen juli 2010, Jämställdhet för hållbar utveckling, Pride oktober 2010 Forskning och framgångsfaktorer i arbetet med jämställdhetsintegrering, Stockholm december 2010, Forskning saknas. Slutsatser från regeringsuppdraget Jämställdhetsintegrering i staten, Göteborg Ansvarig för seminarier på Centrum för genusstudier och Sida under min tid som koordinator för Gender Helpdesk, Centrum för genusstudier, Stockholms universitet En av initiativtagarna till och ansvarig för Feministiska seminariet, Centrum för genusstudier, Stockholms universitet Meriter från samverkan med det omgivande samhället och information om forskning och utvecklingsarbete ("tredje uppgiften") Som programansvarig för regeringsuppdraget Jämi utgjorde samverkan basen i min dagliga verksamhet. Jag samverkade och hade kontakt med med både privat och offentlig verksamhet, organisationer och individer. Jämi tog bl.a. fram en nationell Kunskapsportal kring jämställdhetsintegrering (www.jamställ.nu) i samverkan med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting), Vinnova och Temagruppen Likabehandling, ESF. Vi hade seminarie- och workshopverksamhet tillsammans med dessa samverkanspartners samt med Kunskapscentrum för jämställd vård, Västra Götalandsregionen, Luleå tekniska universitet, Länsstyrelsen i Norrbotten, Handisam. Under 2010 arrangerade Jämi en internationell konferens tillsammans med Tema Genus

18 Annika Olsson CV/Centrum för genusstudier SU 18 och Forum för genus och jämställdhet vid Linköpings universitet, Vinnova och Temagruppen Likabehandling, NIKK och Fas. Som programansvarig för Jämi hade jag kontakt med ett dryga 100-tal myndigheter och ett 100-tal privata företag, både större och mindre. Under mina år som verksam vid Centrum för genusstudier, både som lektor och som koordinator för Gender Helpdesk, arbetade jag mycket med utåtriktad verksamhet och samverkan. Det handlade om samverkan med andra genusvetenskapliga institutioner nationellt och internationellt, studentföreningar och andra ideella organisationer som sökte kontakt, olika internationella delegationer och forskare. Gender Helpdesk var jag med och byggde upp och deltog därigenom också i avtalsförhandlingar med Sida och utveckling av verksamheten. Detta innefattade bl.a. kontakt med andra helpdeskar och Regeringskansliet. En viktig komponent var också den kompetensbank av forskare och experter jag lade grunden till, som idag också är ett betydelsefullt nätverk. Ledamot i arbetsgruppen för stöd till facklitteratur för vuxna, Statens Kulturråd jan 2002 december 2005, f.o.m. ht 2003 också vice ordförande. Externa kontakter och extern verksamhet Nätverk Min medverkan i det EU-finansierade Athena 3 projektet, inom vilket jag bl.a har varit ansvarig serieredaktör för sju volymer i serien Teaching Gender (2009) har gett mig ett värdefullt internationellt nätverk med forskare från hela Europa. (Se även rubrikerna publikationer, internationella samarbetsprojekt) Ett betydelsefullt nätverk är ett nordiskt forskarnätverk kring översättning. Vi har sedan 2006 haft fyra workshops med stöd av Riksbankens Jubileumsfond, Vetenskapsrådet, Nobelmuseet, Högskolan i Dalarna och Stockholms universitet och planerar nu den femte workshopen och en publikation är under arbete. ( Se även rubriken internationella samarbetsprojekt) Är medlem i den kompetensbank av forskare som jag byggt upp och som är knutna till Gender Helpdesk, Centrum för genusstudier vid Stockholms universitet. Denna bank utgör också ett nätverk av både nationella och internationella forskare. Är medlem i nätverket GADNET och GADIP som administreras av Globala genusstudier vid Göteborgs universitet Andra meriter inom "tredje uppgiften" Att medverka i olika slags offentliga arrangemang utgör en betydelsefull del av min verksamhet och profil som forskare, lärare och nu programansvarig: Moderator för seminariet Forskning och framgångsfaktorer i arbetet med jämställdhetsintegrering, Stockholm, Moderator för seminariet Den lyckliga horan?, ABF Göteborg Moderator för seminariet Jämställdhet för hållbar utveckling, Pride

19 Annika Olsson CV/Centrum för genusstudier SU 19 Moderator för seminariet Kön och makt inom EU Norden Sverige, Jämi, Nationella sekretariatet för genusforskning och UNIFEM, Stockholm, Inbjuden talare: Att (sam)verka i offentlighetens tjänst - Varför jämställdhet och jämlikhet är kvalitet för museer, ett seminarium arrangerat av Föreningen Genus på Museer, Museernas vårmöte, Falun, Moderator för seminariet Fyller jämställdhetsforskningen sitt syfte, Jämi, Nationella sekretariatet för genusforskning och Kunskapscentrum för jämställd vård, Göteborg, Moderator för konferensen Praktiskt jämställdhetsarbete - Grundutbildningen i fokus, Delegationen för jämställdhet i skolan och Göteborgs universitet, Göteborgs universitet, Medverkande i panelsamtalet Mäns våld mot kvinnor - hur ser verkligheten ut?, ABF Göteborg, Moderator för seminariet Hur kan jämställdhet göra verksamheten bättre, Working Life i Globen, Moderator för seminariet Mellanchefers roll i utvecklingsarbetet, Jämi, Nationella sekretariatet för genusforskning, Stockholm, Medverkande i debatten Könsnormer hindrar konsten, debattscenen, Bok & Biblioteksmässan 2009, Göteborg Medverkande i samtalet om Litteraturens historia i Sverige, Norstedts monter, Bok & Biblioteksmässan 2009, Göteborg Medverkande som talare i seminariet Kan man överhuvudtaget skriva litteraturhistoria?, Seminarium, Bok & Biblioteksmässan 2009, Göteborg Intersektionalitet, Forum Syd, Seminariet Kön spelar roll tillsammans med Birgitta Ney och Henning Brüllhoff, SACO-mässan, Stockholm, 2008 Genusperspektiv i utbildningen, Stockholms universitets studentkår Kön spelar roll eller? Utgångspunkter för ett samtal om jämställdhet, könsmedveten pedagogik och genus i forskning, Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria, Stockholms universitet, Talare Hearing genus, innovation och forskningspolitik. Vetenskapsrådet , arrangerad av nationella sekretariatet för genusforskning och Vetenskapsrådets genuskommitté Talare/panelmedlem på Hearing kring genusforskningens framtid, , Stockholms universitet arrangerad av Forum för feministisk forskning Seminariet Kön spelar roll tillsammans med Birgitta Ney och Henning Brüllhoff, SACO-mässan, Stockholm, /

20 Annika Olsson CV/Centrum för genusstudier SU 20 Lansering Gender Helpdesk Sida Seminariet Kön spelar roll tillsammans med Henning Brüllhoff, SACO-mässan, Stockholm, Moderator vid Tema Genus 2006, Stockholms universitet Seminariet Kön spelar roll tillsammans med Birgitta Ney och Henning Brüllhoff, SACO-mässan, Stockholm, / Moderator vid panelsamtal kring Feministisk kulturutövning, Fira 8 mars med Forum för feministisk forskning, Tema Genus Kultur 8-19 mars 2005, Arrangör: Stockholms universitets studentkår i samarbete med Jämställdhetsgruppen, Lär en lärare och Forum för feministisk forskning, Stockholms universitet Kommentator till punkten Sanning, kunskap och makt hos Said, Said på svenska ett heldagsseminarium kring Edward W Said arrangerat av Arenagruppen, ABF Stockholm, Anna Lindhs minnesfond samt Centrum mot rasism, ABF-huset, Stockholm Hur blir vetenskap populär? Litteraturstödet och facklitteraturen. Ledamöter i arbetsgruppen för facklitteratur samtalar, Bok och Biblioteksmässan i Göteborg 2003 Det personliga är fortfarande politiskt, Föredrag vid Tema Genus. Feminism och kultur, arrangerat av jämställdhetsgruppen vid Stockholms universitet, Arbetet som förslavar. Diskussionen kring arbetarens situation i och 1970-talens rapportböcker, Föredrag med lunch, Odinslund, Uppsala, Rapportboken under och 1970-talen, Från Fredrika till Frostenson, en eftermiddag om feministisk forsning vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, arrangerad av institutionens jämställdhetskommitté Världen i 60-talets rapportböcker, ett föredrag i serien Svindlande färder. En föreläsningsserie om postkolonial teori och praktik arrangerat av kulturföreningen Diggante och Södra teatern, Södra Teatern Stockholm Vara vit mans kvinna. Vara vit mans slav, Föredrag tillsammans med Ann Öhrberg och musikvetare vid Uppsala universitet, Upplandsmuséet och Studentprästerna, Upplandsmuséet Sara Lidman och Maja Ekelöf. Att ge den andra sidan röst, Föreningen för Kvinnors historia, Uppsala Vilket Kina såg Jan Myrdal i sin kinesiska by?, Vi som inte var med. Ett seminarium om sextiotalets politiska estetik, Tidskriften Arena/Kulturhuset, Stockholm, Recensioner av min avhandling: Att ge den andra sidan röst Agneta Edman, Scandia 2004, häfte 2, s Tomas Löfström, Karavan. Litterär tidskrift på resa mellan kulturer 2004, häfte 1, s John Swedenmark, BLM. Bonniers litterära magasin 2004, häfte 2, s

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Sida 1(5) Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Ansökan ska vara disponerad enligt nedanstående mall. Ansökan med bilagor, 1 ex av åberopade

Läs mer

Meritportfölj Till hjälp för sökande till läraranställningar och för lärare som söker befordran har Högskolan i Skövde utformat nedanstående förslag på hur man kan sortera sina handlingar i en meritportfölj.

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Chalmers Pedagogiska Portfölj

Chalmers Pedagogiska Portfölj Chalmers Pedagogiska Portfölj Nedan är ett utdrag ur Chalmers arbetsordning vad gäller definition och föreskrifter om pedagogisk skicklighet ( 4.2.2). Därefter följer instruktioner för utformning av den

Läs mer

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

RIKTLINJER RIKTLINJER FÖR ANSTÄLLNING OCH BEFORDRAN AV LÄRARE VID HÖGSKOLAN VÄST

RIKTLINJER RIKTLINJER FÖR ANSTÄLLNING OCH BEFORDRAN AV LÄRARE VID HÖGSKOLAN VÄST 1 (24) Rektorsbeslut 2012-03-26 Dnr 2012/231 A 21 FÖR ANSTÄLLNING OCH BEFORDRAN AV LÄRARE VID HÖGSKOLAN VÄST I högskolans anställningsordning anges de regler som tillämpas vid anställning av lärare utöver

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Kvalitetskriterier för utnämning till docent vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet. Riktlinjer fastställda av

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng Social Sciences and Humanities with an Educational Perspective,

Läs mer

Examinationen utgörs av hemtentamen där frågorna ska besvaras individuellt. Aktiv närvaro på föreläsningar och seminarier förväntas.

Examinationen utgörs av hemtentamen där frågorna ska besvaras individuellt. Aktiv närvaro på föreläsningar och seminarier förväntas. Linköpings universitet Litteraturvetenskap på lärarprogrammet Svenska (61-90 hp) (93SV51; 93SV57) Litteraturvetenskap Delkurs 1: Teorier, metoder och tolkning, 7,5 hp Lärare: Ann-Sofie Persson, ann-sofie.persson@liu.se

Läs mer

Riktlinjer för meritportfölj

Riktlinjer för meritportfölj HÖGSKOLAN I BORÅS Dnr 227-07-10 Fastställd i FOU-nämnden: 2007-10-19 Fastställd i NKU och LUN: 2008-05-14 Riktlinjer för meritportfölj Till hjälp för sökande till lärartjänster har Högskolan i Borås utformat

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics)

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen 2007-11-15. Studieplanen gäller för studerande som avslutar

Läs mer

Ursula Hård Presentation. Doktorand vid Ekonomisk-historiska instit, Stockholms Universitet ursula.hard@ekohist.su.se

Ursula Hård Presentation. Doktorand vid Ekonomisk-historiska instit, Stockholms Universitet ursula.hard@ekohist.su.se Ursula Hård Doktorand vid Ekonomisk-historiska instit, Stockholms Universitet ursula.hard@ekohist.su.se Institutionellt och köns/genus perspektiv på regional och lokal politik, utveckling och arbetsmarknad;

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SV1133 Retorik, grundkurs, 30 högskolepoäng Rhetoric, Introductory Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits Humanistiska fakultetsnämnden Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng Professional Translation Programme, 120 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Beslut om fastställande

Läs mer

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för kultur och kommunikation Franska Ht 20 Kursbeskrivning i franska 9AFR71 Franska 91-97,5hp Akademiskt skrivande på avancerad nivå 1 Franska (91-97,5hp), Akademiskt

Läs mer

Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10

Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10 Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10 GENOVATE Learning Circle Blogg: Genovate Community www.genovate.eu Twitter @genovateltu Program 12-13 Lunch 13-13.10

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology)

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2008-09-10. Reviderad 2010-03-11: punkt 2.3. Reviderad 2010-10-28: p 2.3 och

Läs mer

Redovisning av projektet Fysik och Genus

Redovisning av projektet Fysik och Genus Redovisning av projektet Fysik och Genus Inledning Fysik betraktas av tradition som ett typiskt manligt ämne vilket avspeglas i det faktum att Fysikum, Stockholm Universitet, har en ojämn könsfördelning

Läs mer

Meritportfölj för lärare/forskare vid Malmö högskola

Meritportfölj för lärare/forskare vid Malmö högskola MAH / Rektor 1(5) 2005-06-23 Dnr PA 41-2005/205 Meritportfölj för lärare/forskare vid Malmö högskola - Vägledning för dokumentation och värdering av meriter INLEDNING I Malmö högskolas anställningsordning

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

Akademisk meritportfölj vid Lunds Tekniska Högskola

Akademisk meritportfölj vid Lunds Tekniska Högskola 1 2015-03-31 Dnr STYR 2015/319 LTHs styrelse Akademisk meritportfölj vid Lunds Tekniska Högskola Instruktion för dokumentation av akademiska meriter. Postadress Box 118, 221 00 LUND Besöksadress John Ericssons

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

Akademiskt ledarskap i balans? Kvinnor på ledande positioner vid svenska universitet och högskolor 19902010

Akademiskt ledarskap i balans? Kvinnor på ledande positioner vid svenska universitet och högskolor 19902010 Akademiskt ledarskap i balans? Kvinnor på ledande positioner vid svenska universitet och högskolor 19902010 Rapport från IDAS Helen Peterson Institutionen för Tema, Linköpings universitet Helen.Peterson@liu.se

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Meritering för anställning

Meritering för anställning Personalsektionen BILAGA 1. 2011-12-08 Handläggare Frida Proos Meritering för anställning Mallen Meritering för anställning ska användas av sökande till anställning som professor, adjungerad professor,

Läs mer

Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare

Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare 4.1. Beskriv kort din profil som lärare (högst en halv sida). Berätta kort (cirka en halv sida) om dig själv, ditt

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Anvisningar till dig som söker en anställning som biträdande universitetslektor, universitetslektor eller professor vid Ekonomihögskolan

Anvisningar till dig som söker en anställning som biträdande universitetslektor, universitetslektor eller professor vid Ekonomihögskolan 1 INFORMATION Granskad: 2014-06-01 Reviderad: 2014-06-01 Kansli EHL Åsa Quensel Ahnfelt Anvisningar till dig som söker en anställning som biträdande universitetslektor, universitetslektor eller professor

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 1 Kompetensbeskrivning

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll Övergripande bedömningsgrunder... 3 universitetslektor

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

From: Netigate Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014

From: Netigate <info@netigate.se> Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se <si@si.se> Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 From: Netigate Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 Answers submitted by novakova@vse.cz 8/29/2014 1:32:25 PM (01:34:28) Adress-

Läs mer

Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2009/130/514 KURSPLAN. Genusvetenskaplig grundkurs. Gender Science, basic course. Ekonomihögskolans styrelse.

Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2009/130/514 KURSPLAN. Genusvetenskaplig grundkurs. Gender Science, basic course. Ekonomihögskolans styrelse. Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2009/130/514 KURSPLAN Genusvetenskaplig grundkurs Gender Science, basic course Kurskod GV3001 Beslutsdatum 2009-05-26 Beslutande organ Ekonomihögskolans styrelse Gäller från 2009-07-01

Läs mer

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb.

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb. Att söka information Marie Gustafsson marie.gustafsson@hb.se Dagens föreläsning: Att söka vetenskaplig litteratur Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga

Läs mer

Information till dig som söker läraranställning eller ansöker om befordran som lärare vid X-högskolan

Information till dig som söker läraranställning eller ansöker om befordran som lärare vid X-högskolan Information till dig som söker läraranställning eller ansöker om befordran som lärare vid X-högskolan MERITPORTFÖLJ En meritportfölj är en sammanställning av dina kunskaper och erfarenheter. I detta dokument

Läs mer

Att: Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning

Att: Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning Genus 2016 för forskning i framkant 2015-05-06 Att: Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning Inledning Nationella sekretariatet för genusforskning har samlat in förslag från

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN DATUM: 2014-09-15 VERSION: Ekonomi och Samhälle AVSÄNDARE: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt

Läs mer

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-670/2007 Sida 1 (6) Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng Rhetoric and Leadership, 180 higher education

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Högskolepedagogisk utbildning-modul 3-perspektivkurs nov 2004

Högskolepedagogisk utbildning-modul 3-perspektivkurs nov 2004 Genus och programmering av Kristina von Hausswolff Inledning Under läsåret 3/ var jag med i ett projekt om Genus och datavetenskap lett av Carin Dackman och Christina Björkman. Under samma tid, våren,

Läs mer

KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng Education, 31-60, 30 credits Kurskod: LPEB17 Fastställd av: VD 2007-06-18 Gäller fr.o.m.: Ht 2011, Reviderad 2011-06-22 Version: 1 Utbildningsnivå: Utbildningsområde:

Läs mer

Socionomutbildningars svar på IMH:s sju frågor om hur hedersförtrycket och arbetet mot detta samhällsproblem behandlas i utbildningarna

Socionomutbildningars svar på IMH:s sju frågor om hur hedersförtrycket och arbetet mot detta samhällsproblem behandlas i utbildningarna Socionomutbildningars svar på IMH:s sju frågor om hur hedersförtrycket och arbetet mot detta samhällsproblem behandlas i utbildningarna I detta svarshäfte finns svar från: Ersta/Sköndals Högskola Frågor

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 Stockholms Akademiska Forum 2007 I början på 2007 fick Stockholms Akademiska Forum, StAF, en ny verksamhetschef, Elisabet Blaus Rendahl. Under 2007 genomfördes en rad olika aktiviteter

Läs mer

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro 1 Välkommen till SolutionCLUES Din samarbetspartner när det gäller: Utveckling av arbetsklimat, funktion och resultat inom arbetsplatsen, teamet eller ledningsgruppen. Effektiv och positiv coaching för

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Avancerad nivå/second Cycle

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Avancerad nivå/second Cycle SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SW2229, Socialt arbete i relation till den sociala ekonomin/ tredje sektorn, 15,0 högskolepoäng Social Work related to Social Economy and the third Sector, 15.0 higher

Läs mer

Fördelningar av publikationer från Stockholms universitet över publikationstyp, innehåll och förlag, 2011 2013

Fördelningar av publikationer från Stockholms universitet över publikationstyp, innehåll och förlag, 2011 2013 Fördelningar av publikationer från Stockholms universitet över publikationstyp, innehåll och förlag, 2011 2013 Per Ahlgren, Stockholms universitetsbibliotek 1 Inledning Syftet med denna studie är att kartlägga

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng 1. Allmänt

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng 1. Allmänt Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng Studieplanen för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik är fastställd av Fakultetsnämnden vid Stockholms universitet

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

Högskolelektor i psykiatrisk omvårdnad 100%

Högskolelektor i psykiatrisk omvårdnad 100% Röda Korsets Högskola är en enskild stiftelsehögskola knuten till Svenska Rödakorset. Högskolan bedriver utbildning och forskning inom vård, omvårdnad och folkhälsa. Vår vision är att utbildning och forskning

Läs mer

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 1 Handlingsplan Utifrån mål och strategier har denna handlingsplan fastställts utifrån samma

Läs mer

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Universitetskanslersämbetet och SCB 28 UF 23 SM 1401 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than 0.05.. Uppgift inte tillgänglig

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

Regional samverkansorganisation för en skola på vetenskaplig grund

Regional samverkansorganisation för en skola på vetenskaplig grund Regional samverkansorganisation för en skola på vetenskaplig grund 32 kommuner 3-årigt inledande avtal 1 juli 2011 2014, förlängt till 1 juli 2015 1 kr per invånare och år FoU-enhet inom KFSK, en vetenskaplig

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Det lönar sig. Ledningsstyrt jämställdhetsarbete för hållbar tillväxt. Regionalt utvecklingsforum Torsdagen den 22 september 2011.

Det lönar sig. Ledningsstyrt jämställdhetsarbete för hållbar tillväxt. Regionalt utvecklingsforum Torsdagen den 22 september 2011. Det lönar sig Ledningsstyrt jämställdhetsarbete för hållbar tillväxt Regionalt utvecklingsforum Torsdagen den 22 september 2011 Christina Franzén www.ledarskapsakademi.se Vision vår handlingskraft i nutid

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Integrering av HU i undervisningen. En HU-diplomerad kurs på Högskolan i Borås

Integrering av HU i undervisningen. En HU-diplomerad kurs på Högskolan i Borås Integrering av HU i undervisningen En HU-diplomerad kurs på Högskolan i Borås Presentationen Vem är jag? Hur jobbar Högskolan i Borås med HU? Kursen Systemutvecklare Roller, miljö och praktik 2013-05-31

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

IT Management, 60 högskolepoäng

IT Management, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: ZEG24 IT Management, 60 högskolepoäng IT Management, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls och vårdvetenskap

Läs mer

MEDICINSKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET RIKTLINJER VID ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR

MEDICINSKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET RIKTLINJER VID ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR MEDICINSKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET RIKTLINJER VID ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR Anställning och befordran av lärare vid högskolor och universitet regleras i Högskoleförordningen. Behörig att anställas

Läs mer

Välkommen till Cemus och kursen Hållbar utveckling A!

Välkommen till Cemus och kursen Hållbar utveckling A! Välkommen till Cemus och kursen Hållbar utveckling A! Upprop, registrering och kursstart Upprop sker måndag 1 september kl 08.15 i Lindahlsalen, EBC (Evolutionsbiologiskt centrum) Norbyvägen 18D. Kårlegitimation

Läs mer

Supplemental Instruction - Projektplan

Supplemental Instruction - Projektplan Supplemental Instruction - Projektplan Fredrik Härlin 19 mars 2012 1 Inledning och bakrund Supplemental Instruction är en alternativ och kompletterande inlärningsform där en äldre student (SI-ledare) vägleder

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

Jämställdhetsplan 2011 2013

Jämställdhetsplan 2011 2013 Jämställdhetsplan 2011 2013 Antagen av institutionsstyrelsen 2011-06-08 Innehåll Jämställdhet mellan kvinnor och män... 2 Ansvarsfördelning... 2 Jämställdhetsplanen antagen 2007... 3 Läget vt- 11... 3

Läs mer

European Collaborative Innovation Centres. for Broadband Media Services

European Collaborative Innovation Centres. for Broadband Media Services European Collaborative Innovation Centres for Broadband Media Services E-CLIC En samverkande ring av Europeiska Innovationscenter för bredband, tjänster och mediaproduktioner Ett projekt inom Interreg

Läs mer

VÄLKOMNA PÅ LÄRARUTBILDARTRÄFF

VÄLKOMNA PÅ LÄRARUTBILDARTRÄFF VÄLKOMNA PÅ LÄRARUTBILDARTRÄFF 09.00 10.00 Information för nya lärarutbildare även ni som tidigare har haft studenter från AU1 är naturligtvis välkomna 10.00 10.30 Information för samtliga lärarutbildare

Läs mer

Startvecka DETTA GÄLLER ENDAST OM DU INTE WEB.REG DIG!

Startvecka DETTA GÄLLER ENDAST OM DU INTE WEB.REG DIG! REGISTRERINGSINFORMATION Kurserna är indelade i ämne efter bokstavsordning OBS: WEBBREGISTRERING SKA ALLTID GÖRAS I FÖRSTA HAND!!! Du kan inte webbregistrera dig om du är villkorligt behörig eller om du

Läs mer

Förstår studenter vad jag säger? Svar på minuten. Att använda mobiltelefoner för direkt studentåterkoppling

Förstår studenter vad jag säger? Svar på minuten. Att använda mobiltelefoner för direkt studentåterkoppling Förstår studenter vad jag säger? Svar på minuten. Att använda mobiltelefoner för direkt studentåterkoppling Annika Andersson, Kalle Räisänen, Anders Avdic - Informatik, Handelshögskolan 2012-10-25 1 Agenda

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Version 1.0, oktober 2013 Inledning Denna lärarhandledning syftar till att ge en kortfattad introduktion till casemetodiken och de olika stegen i

Läs mer

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Bakgrunden till programmet Förändrad forskningspolitik mot allt större och långsiktiga

Läs mer

Välkommen till kursen Hållbar Utveckling A. Introduktion

Välkommen till kursen Hållbar Utveckling A. Introduktion Välkommen till kursen Hållbar Utveckling A Introduktion Vilka är vi och vad gör vi? Vad är Hållbar Utveckling A? Kursen utgår från att samhället och naturen tillsammans utgör ett komplext system som måste

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp)

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Linköpings Universitet Institutionen för kultur och kommunikation IKK Religionsvetenskaplig grundkurs 790G01 Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Studiehandledning

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

Socialt arbete utan gränser

Socialt arbete utan gränser Socialt arbete utan gränser Låt din socionomutbildning få internationella inslag Ersta Sköndal högskola ska främja förståelsen för internationellt arbete och en hållbar global utveckling. Arbetet ska

Läs mer

Kursbeskrivning ht 2014 + vt 2015

Kursbeskrivning ht 2014 + vt 2015 Kursbeskrivning ht 2014 + vt 2015 Dnr 61-2013:819 Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Kursens namn Svenska för lärare åk 7-9, 60 hp (31-90). Ingår i Lärarlyftet II. Antal högskolepoäng 60 hp Målgrupp

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Svenska Audiologiska Sällskapet

Verksamhetsberättelse. Svenska Audiologiska Sällskapet Verksamhetsberättelse Svenska Audiologiska Sällskapet 21 mars 2013 till 6 mars 2014 Verksamhetsberättelse för Svenska Audiologiska Sällskapet 21mars 2013 till 6 mars 2014 Styrelsen Styrelsen har under

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Per Skålén (per.skalen@kau.se)

CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Per Skålén (per.skalen@kau.se) CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet Per Skålén (per.skalen@kau.se) Vision och verksamhetsidé CTF är ett av världens främsta forskningscentra med fokus på tjänster och värdeskapande

Läs mer

SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits

SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken Välkommen till Skolverkets konferens om Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken 09.30 Skolverkets hållning kring begreppen vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens i praktiken.

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

Umeå universitets samarbete med Säljhögskolan avseende uppdragsutbildning

Umeå universitets samarbete med Säljhögskolan avseende uppdragsutbildning Rektor Umeå universitet Juridiska avdelningen Verksjurist Pontus Kyrk Umeå universitets samarbete med Säljhögskolan avseende uppdragsutbildning Bakgrund Högskoleverket har uppmärksammat att Handelshögskolan

Läs mer

Kursbeskrivning. Examensarbete, 15 hp. Tolkning kandidatkurs, GN, 30 hp (TTA410)

Kursbeskrivning. Examensarbete, 15 hp. Tolkning kandidatkurs, GN, 30 hp (TTA410) Tolk- och överarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning Examensarbete, 15 hp Tolkning kandidatkurs, GN, 30 hp (TTA410) Fastställd av institutionsstyrelsen 2014-06-04 och gäller fr.o.m. ht 2014. 1 Förväntade studieresultat

Läs mer

Resultatsammanfattning

Resultatsammanfattning Resultatsammanfattning Healthy Regions When Well being Creates Economic Growth 2007 2010 Östergötland Örebro, Sverige November 2010 Birgitta Larsson Forsknings och utvecklingsenheten för Närsjukvården

Läs mer

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden Engelsk benämning: Basic course in Leadership under demanding conditions Kurskod: 1LL046 (fristående kurs), 1FK020

Läs mer

Akademiskt skrivcentrum lägesrapport och förslag till fortsättning

Akademiskt skrivcentrum lägesrapport och förslag till fortsättning 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET 1999-01-26 Enheten för pedagogisk utveckling Hans Strand Ledamöterna i Pedagogiska rådet Akademiskt skrivcentrum lägesrapport och förslag till fortsättning Sedan ht 1996 har jag

Läs mer