Lektor 50% vid Centrum för Genusstudier, Stockholms universitet f.o.m

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lektor 50% vid Centrum för Genusstudier, Stockholms universitet f.o.m. 2006-07-01."

Transkript

1 Annika Olsson CV/Centrum för genusstudier SU 1 Annika Olsson Centrum för genusstudier Stockholms universitet Nuvarande anställning Lektor 50% vid Centrum för Genusstudier, Stockholms universitet f.o.m Tidigare anställning Programansvarig Program Jämi, ett regeringsuppdrag på 13 miljoner kronor som berör jämställdhetsintegrering i staten, placerat vid Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet, / (www.jamiprogram.se) Jag hade övergripande ansvar som bl.a. innefattade budget, drift och kvalitetskontroll. Jag ansvarade för och ledde Jämis arbete med utredningar, workshops, seminarier, konferenser, rundabordssamtal, rapporter, webbsida, nyhetsbrev, annonsbilagor, kurser, Kunskapsportalen m.m. Koordinator 50% Gender Helpdesk, Sida, Centrum för genusstudier, Stockholms universitet / I uppdraget ingick att bygga upp, ansvara för och driva helpdesken samt att verka som genusexpert. Vikarierande lektor vid Centrum för genusstudier, Stockholms universitet 1 januari juni Vikariatet var på 100 % mellan och Vikariatet var på 50% mellan och , och på 50% mellan fram till Vikariatet innefattade både undervisning på grundkurs, fortsättningskurs, påbyggnadskurs och magisterkurs (föreläsningar, seminarier, uppsatshandledning), examinations- och momentansvar samt administrativa uppgifter. Utredning: Kartläggning av genusforskning i Sverige på uppdrag av Nationella Sekretariatet för Genusforskning, / Jag skrev även inom detta uppdrag en EU-ansökan om att få anordna en europeisk konferens kring Gender and Scientific Excellence. Lektorsvikariat i litteraturvetenskap vid Linköpings universitet / Vikariatet vid avdelningen för litteraturvetenskap omfattade 75 procent och innefattade undervisning (föreläsningar, seminarium) på a- och c-nivå samt handledning på b-, c- och d-nivå Doktorandtjänst, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet / Timlärare Uppsala universitet samt Högskolan i Gävle Lokalreporter på Uddevalla-Posten / Lokalreporter på Skaraborgsbygden / Au-pair New York Nuvarande uppdrag: Ingår i tidskriften Genusperspektivs referensgrupp Centrum för Genusstudiers representant i det europeiska nätverket AtGender: The European Association for Gender Research, Education and Documentation is a broad association for academics,

2 Annika Olsson CV/Centrum för genusstudier SU 2 practitioners, activists and institutions in the field of Women s and Gender Studies, Feminist Research, women s rights, gender equality and diversity: Series editors tillsammans med Prof. Andrea Petö och Prof. Berteke Waaldijk för serien: Teaching with Gender. European Women s Studies in International and Interdisciplinary Classrooms. A book series by ATHENA, Utrecht & Stockholm, Athena & Centre for Gender Studies, Serien innefattar i dagsläget följande volymer, alla publicerade 2009 förutom volym 8 som utgivits tidigare. Ett nytt call för att inkomma med förslag på manus till ytterligare två volymer är på gång. Mer information under rubriken publikationer. Tidigare uppdrag: Redaktör och projektledare för revidering av Litteraturens historia i Sverige på uppdrag av Norstedts förlag Litteraturhistorien publicerades augusti 2009 Stf föreståndare, Centrum för genusstudier, Stockholms universitet / Centrum för Genusstudiers representant i det europeiska nätverket AOIFE (Association of Institutions for Feminist Education and Research in Europé Medlem i arbetsgruppen Teaching Empires i ATHENA ett Sokrates finansierat europeiskt nätverk som arbetar med kursutveckling, forskning om utbildning och arbetar för att ett ökat samarbete mellan akademin och det civila samhället Ansvarig för MFS-programmet (Minor Field Studies), Centrum för genusstudier, Stockholms universitet, Ledamot i arbetsgruppen för stöd till facklitteratur för vuxna, Statens Kulturråd jan 2002 december 2005, f.o.m. ht 2003 också vice ordförande Studierektor / , Centrum för genusstudier vid Stockholms universitet Studievägledare vt 03 vt 05, Centrum för genusstudier, Stockholms universitet Medlem i redaktionen, tidskriften Häften för Kritiska studier, VT 2000 VT 2002 Examina och utbildning Filosofie doktorsexamen , Uppsala universitet Filosofie licentiatexamen , Uppsala universitet Filosofie Magisterexamen , Uppsala universitet Övriga utbildningar Ekonomi för icke-ekonomer i offentlig sektor, Stockholm 23/10 24/ Utbildning i publiceringsverktyget Polopoly 27/2, 7/ Grundläggande ledarskapsutbildning, Stockholms universitet ht 07 vt 08

3 Annika Olsson CV/Centrum för genusstudier SU 3 Ledarskap något för mig? arrangerad av Stockholms universitet ht 06 vt 07 Deltagande i mentorsprojekt vid Stockholms universitet ht 06 vt07 Ettårig journalistutbildning, Klarälvdalens folkhögskola Treårig humanistisk linje, helklassisk variant, Agnebergsskolan i Uddevalla Vetenskapliga meriter Vetenskapliga publikationer Monografier Att ge den andra sidan röst, Stockholm: Atlas förlag, Omarbetad version av min doktorsavhandling Att ge den andra sidan röst. Rapportboken i Sverige , avhandling för doktorsexamen, Uppsala universitet, 2002 Utredningar/rapporter Slutrapport program Jämi , Nationella sekretariatet för genusforskning rapportserie 4:10 Forskning saknas. En kunskapsöversikt över forskningsfältet jämställdhetsintegrering av Camilla Norrbin och Annika Olsson, Nationella sekretariatet för genusforskning rapportserie 3:10 Genusforskning pågår en kartläggning av i vilka institutionella miljöer forskning inom genusfältet bedrivs i Sverige, Nationella sekretariatet för genusforskning rapportserie 2:07, 92 s. Tutorgrupper pedagogik för en grundkurs, Birgitta Ney, Gunilla Bjerén & Annika Olsson, Centrum för genusstudier Stockholms universitet, Rapport nr 38: 2006 Redaktörsuppdrag Övergripande ansvar för program Jämi:s alla rapporter, publicerade i Nationella sekretariatet för genusforsknings skriftserie: 1. Rapport 1:09 Att styra jämställt. Kartläggning av regleringen av myndigheternas utåtriktade jämställdhetsarbete, år , av Jimmy Sand 2. Rapport 2:09 Jämställdhetsintegrering i statliga myndigheters verksamhet Hur långt har myndigheterna nått? Vad beror det på? Hur kan arbetet utvecklas vidare? av Helena Stensöta 3. Rapport 1:10 Mycket snack och lite verkstad? Jämställdhetspolitikens genomslag i statsbudgeten , av Anita Nyberg 4. Rapport 2: 10 Processer i arbetet med jämställdhetsintegrering. Ett samtal med tio myndigheter av Helena Stensöta 5. Rapport 3:10 Forskning saknas. En kunskapsöversikt över forskningsfältet jämställdhetsintegrering av Camilla Norrbin och Annika Olsson 6. Rapport 4:10 Slutrapport program Jämi Rapport 5:10 Jämställd statsförvaltning. Långsiktigt stöd för kvalitetssäkring av verksamheten, Anne-Marie Morhed och Elin Andersdotter Bengtsson

4 Annika Olsson CV/Centrum för genusstudier SU 4 Series editors tillsammans med Prof. Andrea Petö och Prof. Berteke Waaldijk för serien: Teaching with Gender. European Women s Studies in International and Interdisciplinary Classrooms. A book series by ATHENA, Utrecht & Stockholm, Athena & Centre for Gender Studies, 2009 Serien innefattar i dagsläget följande volymer, alla publicerade 2009 förutom volym 8 som utgivits tidigare. Ett nytt call för att inkomma med förslag på manus till ytterligare två volymer är på gång: 1. Teaching Gender, Diversity and Urban Space. An Intersectional Approach between Gender Studies and Spatial Disciplines 2. Teaching Gender in Social Work 3. Teaching Subjectivity. Travelling Selves for Feminist Pedagogy 4. Teaching with the Third Wave. New Feminists Explorations of Teaching and Institutional Contexts 5. Teaching Visual Culture in an Interdisciplinary Classroom. Feminist (Re)Interpretations of the Field 6. Teaching Empires. Gender and Transnational Citizenship in Europé 7. Teaching Intersectionality. Putting Gender at the Centre 8. Teaching with Memories. European Women s Histories in International and Interdisciplinary Classrooms (Previously published by ATHENA and the Women s Studies Center at NUI Galway). Litteraturens historia i Sverige, red. Olsson, Algulin m.fl, Norstedts förlag, Stockholm, 2009, reviderad och utökad version Thinking With Beverley Skeggs, Centrum för genusstudiers skriftserie, nr 42, Stockholm, 2008 Artiklar, uppsatser Fångad av orden och nationen. Metodologisk nationalism och förmågan att tänka frånvarande ting, artikel under publicering i antologi som utges av Högskolan i Dalarna. Problemet med Pearl S. Bucks problematiska position. Reflektioner kring värdering och klassificering av litteratur, Tidskrift för litteraturvetenskap, 2010:2, s (referee granskad) The Vasa Museum - Reflections on a Privileged Narrative about Empire, Teaching Empires. Gender and Transnational Citizenship in Europe: Teaching with Gender, ed. by Mary Clancy and Andrea Petö, European Women's Studies in International and Interdisciplinary Classrooms. A book series by Athena, Athena & Centre for Gender Studies, Stockholm University, Utrecht& Stockholm, 2009, p (referee granskad) Colony and empire in Swedish, Teaching Empires. Gender and Transnational Citizenship in Europe: Teaching with Gender, ed. by Mary Clancy and Andrea Petö, European Women's Studies in International and Interdisciplinary Classrooms. A book series by Athena, Athena & Centre for Gender Studies, Stockholm University, Utrecht& Stockholm, 2009, p (referee granskad) Relationer - en erkännandets politik och praktik, Centrum med många riktningar: en vänbok till Gunilla Bjerén, Centrum för genusstudiers skriftserie, Stockholm, 2009, s Thoughts on Being a Respectable Homo Academicus, i Thinking With Beverley Skeggs, red. Annika Olsson, Centrum för genusstudiers skriftserie, nr 42, Stockholm, 2008, s Intro- Thinking With Beverley Skeggs, i Thinking With Beverley Skeggs, red. Annika Olsson, Centrum för genusstudiers skriftserie nr 42, Stockholm, 2008, s. 7 8

5 Annika Olsson CV/Centrum för genusstudier SU 5 En betraktelse över demokratins behov av retorik ; Tidskrift för litteraturvetenskap 2005:1, s (referee granskad) Att skriva andras liv eller sitt eget. Jan Myrdals Rapport från kinesisk by och Maja Ekelöfs Rapport från en skurhink, licentiatavhandling framlagd vid litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, Intellektuell på 1960-talet. Jan Myrdal eller Sara Lidman?, Häften för Kritiska Studier 1999:4, s (referee granskad) Vetenskapliga recensioner Margareta Peterssons Globaliseringens ansikten: den indoengelska romanen, Tidskrift för litteraturvetenskap 2009: 3-4 Opponentrecension av Maria Jönssons doktorsavhandling Som en byracka. Självbiografi, estetik och politik i Agneta Klingspors författarskap, Samlaren 2007, s Literary History: Towards a Global Perspective, Volume 1-4, Samlaren 2007, s Det gäckande könet, Tidskrift för genusvetenskap2007:1-2 Edward W Said Från exilen: essäer , Samlaren 2006 Nordisk kvinnolitteraturhistoria, Del IV och Del V, Samlaren 2001, s Globaliseringens kulturer, Häften för Kritiska Studier 2000:3 Populärvetenskap och forskningsinformation Att göra det för översättare förbjudna, Karavan 2009:4, s. 39 Texter i Litteraturens historia i Sverige (2009): Inledning att läsa litteraturhistoria, s (medförfattare) Lagtext - sakprosa nu och då, s. 22 Riddaren på 2000-talet, s. 24 Bibel 2000, s. 45 Retorik, s. 61 Bokhistoria, s. 62 Genre, s. 68 Populär privatgenre, s. 76 Hermeneutik, s. 98 Svenska akademien och nobelpriset, s. 105 Komparativa perspektiv, s. 114 Didaktisk litteratur, s. 145 Ljus och läsande, s. 189 De svenska folkbiblioteken, s. 212 Från författarförening till författarförbund, s. 253 Den nya populärlitteraturen, s. 272 Strindbergsprojektet, s. 293 Alice Lyttkens, s. 296

6 Annika Olsson CV/Centrum för genusstudier SU 6 Bokklubbar s. 338 Marxistiska perspektiv, s. 379 Fantasy och science fiction, s. 400 Postkoloniala perspektiv, s. 433 Pocketboken, s. 434 Svenska deckare och kriminalromaner en framgångssaga, s (medförfattare) Spionromanen, s. 490 Texten i fokus- lagar och glipor, s. 494 Från pocketrevolution till digital explosion, s. 502 Baserad på en sann historia - att skriva andras liv eller sitt eget, s Isaksson och Strömstedt, s. 526 Tora Dahl, s. 537 Augustpriset och andra litterära priset, s. 556 Reception, s. 569 Finlandssvensk prosa, s Vägar till litteratur, s Women and Transnational Citizenship, Teaching Empires: Report Athena 3 Working Group 2a, The Making of European Women's Studies, Volume IX, Athena/Utrecht University, Utrecht, 2009, s Bustehök, Glänta 2008; (3) Reflektion/Konfrontation/Diskussion:: Den försvunna genusrutan: Politisk styrning av forskningsmedel, Tidskrift för litteraturvetenskap 2008:3 4 Recension av Victor Klemperers LTI Tredje rikets språk, Arena 2006:06 Bildernas Gruva mer än ett historiskt dokument, Odd Uhrbom. Tidsbilder fotoreportage, utställningskatalog, Uppsala konstmuseum 24 januari 12 april 2004, s Moderniteten kräver krig, recension av Fredric Jamesons A singular modernity: Essay on the ontology of the present (2002), Arena 2003:1, s. 56 Postmodernism bara för män, recension av Perry Anderssons Postmodernitetens ursprung (2000), Arena 2001:2, s Irriterande inspirerande. Annika Olsson om Gayatri Spivak, Karavan 2000:1, s x Lindqvist i Latinamerika. Varför e dom så fattiga här?, Karavan 1999:3, s Vad såg Jan Myrdal?, Vi som inte var med en orättvis betraktelse över sextiotalet, red. Per Wirtén, Stockholm, 1999, s En outtröttlig intellektuell samhällskritiker. Lingvisten och aktivisten Noam Chomsky USA:s politiska samvete under mer än trettio år, UNT 26/ Med Sara Lidman i den vackraste av världar, Halva världens litteratur 1998:4, s. 6 8 Molnet hette Karl, recension av Karl Grünewalds och Tomas Olssons Utan talan, Arena 1998:2

7 Annika Olsson CV/Centrum för genusstudier SU 7 Paper Internationella konferenser: The Future of Gender Mainstreaming workshop ledd av mig på konferensen Equality, Growth, Sustainablity Do they Mix?, Linköpings universitet / Thoughts on Being a Respectable Homo Academicus, 6th European Conference on Gender Equality in Higher Education, Stockholms universitet, / Mainstreaming gender knowledge for gender equality in higher education, 6th European Conference on Gender Equality in Higher Education, Stockholms universitet, / Narratives of Literature in Print and Cyberspace. A New Comparative Horizon, MIT 6 Stone and Papyrus, Storage and Transmission, International Conference, April , MIT, Boston, USA You are what you read Reflections on personal and professional uses of literature, Feminist Research Methods. An International Conference, Centre for Gender Studies, Stockholm University, / Routes and Roots. Books in Translation and Classification, PUBLISHED WORDS, PUBLIC PAGES SHARP Copenhagen. A Nordic Conference on International Print Culture September 2008 at the Danish Royal School of Library and Information Science, Copenhagen, Denmark The Vasa Museum Reflections on privileged narratives on empire(s), Women and Transnational Citizenship: Researching Teaching Empires,Centre for Gender Studies, Stockholm University, May 30- June Citizen Buck Reflections on Pearl Buck and questions of representation, Gender and Citizenship In a Multicultural Context. 6 th European Gender Research Conference, University of Łódź, Poland, / Citizen Buck. A Woman intranslation and Migration, From Orientalism to Postcoloniality. A Conference at Södertörn University College, Stockholm, Sweden / Publishers and Method i panelen The Democratic Book: Methodological Perspectives on the Paperback, Navigating Texts and Contexts, Thirteenth International Conference, Society for the History of Authorship, Reading and Publishing (SHARP), Halifax, Nova Scotia, Canada, / And the Nobel Prize Goes to the South African Writer A Discussion of Translation and Valuation of Books from the Third World, Workshop Two: The Reading and Valuation of Literature, Research Program: The Social Context of Literary Production and Consumption, SOAS, University of London, / Books Without Passports, Gender and Power in the New Europe. 5 th European Feminist Research Conference, Lund, / Rapportbokens politiska retorik, NNRH:s konferens Den aktuelle nordiske forskning i retorikkens historie, Köpenhamns universitet / Paper Nationella konferenser:

8 Annika Olsson CV/Centrum för genusstudier SU 8 Reflektioner kring Metodologisk nationalism Raewyn Connells Southern Theory, Judith Butlers & Gayatri Chakravorty Spivaks Who Sings the Nation-State samt Spivaks Other Asias, Litteraturer i gränszonen, Högskolan Dalarna november 2009 Kina i Sverige Från Pearl Buck till Cecilia Lindqvist. Populära berättelser om Kina , Workshop Litteratur i rörelse. Utomeuropeisk litteratur i svensk översättning januari 2008, Nobelmuseet Stockholm Böcker med rötter och fötter: Klassifikationens betydelse för gränsöverskridande litteratur, exemplet Pearl Buck Workshop Litteratur från fjärran. Afrika, Latinamerika och Asien på svenska oktober 2006, Museion Göteborg Tillsammans med Birgitta Ney höll jag workshopen Tutorgrupper - en examinerande undervisningsform, Campuskonferensen vid Stockholms universitet 20 april 2005: Examination, betygskriterier och studenters lärande Kvinnor som slavar. En dystopi i den svenska rapportboken, Utopier och dystopier. Den andra genusvetenskapliga Stockholmskonferensen, Centrum för kvinnoforskning vid Stockholms universitet och Kvinnovetenskaplig Tidskrift, / Rapportboken 1960-talets politiska bästsäljare, Populär fiktion/popular texts, Symposium, Umeå universitet, / Den engagerade intellektuelle exemplet Jan Myrdal, Manligt och omanligt i ett historiskt perspektiv, FRN-konferens, Stockholm, / Editorial/advisory board i vetenskapliga tidskrifter Medlem i redaktionen, tidskriften Häften för Kritiska studier, VT 2000 VT 2002 Refereeuppdrag för tidskrifter Referee uppdrag för Tidskrift för litteraturvetenskap vid två tillfällen Referee uppdrag för Tidskrift för genusvetenskap vid ett tillfälle 2008 Opponentuppdrag Fakultetsopponent på Maria Jönssons avhandling Som en byracka. Självbiografi, politik och estetik i Agneta Klingspors författarskap, Litteraturvetenskapliga institutionen, Umeå universitet, Opponent vid slutventilering av Sigrid Ekbladhs avhandlingsmanus för doktorsexamen vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, Opponent vid slutventilering av avhandlingsmanus för doktorsexamen vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, vid fem tillfällen mellan 1997 och 2002 för avhandlingar författade av: - Eva Hemmungs Wirtén, - Erik Peurell, - Marika André, - Maria Karlsson och - Caroline Graeske.

9 Annika Olsson CV/Centrum för genusstudier SU 9 Övrig vetenskaplig meritering Internationella samarbetsprojekt Series editors tillsammans med Prof. Andrea Petö, CEU Budapest, och Prof. Berteke Waaldijk, Utrecht, för bokserien: Teaching with Gender. European Women s Studies in International and Interdisciplinary Classrooms (Se även under rubriken redaktörskap) Medlem i forskargruppen Teaching Empires i ATHENA ett Sokrates finansierat europeiskt nätverk bestående av omkring 80 institutioner runt om i Europa som arbetar med kursutveckling, forskning om utbildning och arbetar för att ett ökat samarbete mellan akademin och det civila samhället. Min arbetsgrupp Teaching Empires har åren bl.a. haft en forskningsinriktad workshop med ekonomiskt stöd av Riksbankens jubileumsfond i Stockholm, producerat en antologi samt arbetat fram en internationell kurs på masternivå som vi höll vid CEU, Budapest hösten (se även rubrik extern finansiering samt pedagogiska meriter) Medlem av ett nordiskt forskarnätverk kring översättning. Vi har sedan 2006 haft fyra workshops med stöd av Riksbankens Jubileumsfond, Vetenskapsrådet, Nobelmuseet, Högskolan i Dalarna och Stockholms universitet: Litteratur från fjärran. Afrika, Latinamerika och Asien på svenska i Göteborg hösten 2006, Litteratur i rörelse. Utomeuropeisk litteratur i svensk översättning i Stockholm januari 2008, Litteratur i gränszonen: transnationella litteraturer ur ett nordiskt perspektiv Falun november 2009, Utomeuropeisk litteratur i Sverige. Översättning, reception och funktion, Stockholm november Gruppen förbereder nu en femte workshop och en publikation som kommer att ges ut av Högskolan i Dalarna. (Se även rubriken nätverk) Centrum för Genusstudiers representant i det europeiska nätverket AtGender: (se även rubriken uppdrag) Centrum för Genusstudiers representant i det europeiska nätverket AOIFE (Association of Institutions for Feminist Education and Research in Europé Nationella samarbetsprojekt Har projektet Respektabla medborgare. En retorisk studie av den svenska näringslivs- och politikerelitens självbiografiska skrivande och dess didaktiska potential tillsammans med Maria Karlsson, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet Som programansvarig för Jämi var jag drivande och ingår i ett flertal nationella samarbetsprojekt (Se rubrik Samverkan med det omgivande samhället) Som koordinator för Gender Helpdesk varjag initiativtagare till och ansvarade för ett flertal samarbetsprojekt (Se rubrik Samverkan med det omgivande samhället) Vetenskapliga gästföreläsningar Vissa människor marscherar ständigt omkring och ser. Reflektioner kring betraktandets och berättandets politik, Heldagsseminarium: Konst och politik. Estetik och samhälle under 1960 och 1970-talet, Göteborgs konstmuseum, Om genus och feministisk teori, Genusnätverk Fysikum Stockholms universitet, Är ett samtal i offentligheten alltid ett offentligt samtal?, Högskolan i Gävle,

10 Annika Olsson CV/Centrum för genusstudier SU 10 About Gender Perspectives within Education or what is Gender, Konsthögskolan Stockholm Postkolonial teori, föreläsning + seminarium, c-kursen i litteraturvetenskap, Södertörns högskola, 19/ samt 24/ Om att ge röst, Centrum för multietnisk forskning, Uppsala universitet, Tankar kring kön och etnicitet, Genusteoretiska tvärvetenskaplig seminariet, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, Konferensmedverkan (utan paper): Regeringsuppdraget Staten leder jämt:s slutkonferens, Krus, Stockholm Utomeuropeisk litteratur i Sverige. Översättning, reception och funktion, TÖI Stockholms universitet Program för Hållbar jämställdhets resultatkonferens, Stockholm En akademi i tiden. Ökad jämställdhet på universitet och högskolor, Delegationen för jämställdhet i högskolans slutkonferens, Stockholm Almedalen 2010 Karriär görs varje dag, Krus, Stockholm Jämlikhet och ojämlikhet, Arbetarrörelsens forskarnätverk, Stockholm, / års jämställdhetskonferens för universitet och högskolor, Karolinska institutet / Almedalen 2009 Långsiktig jämställdhetsintegrering i staten. Ett möte mellan ledning och forskning för verksamhetsutveckling, Nationella sekretariatet för genusforskning, Stockholm, ATHENA 3 Annual meeting Madrid, Spain / GADIP (Gender and Development in Practice), Centrum för globala genusstudier, Göteborgs universitet, Historiens ställning i litteraturvetenskapen, forskningskonferens i litteraturvetenskap / , Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria, Stockholms universitet Fifth European Conference on Gender Equality in Higher Education, Humboldt University, Berlin, Germany / ATHENA / first annual meeting Budapest, Hungary Litteraturen i världen läsandet som nyckel till andra kulturer, Vetenskapsrådet ATHENA meeting, Lodz, Polen, /

11 Annika Olsson CV/Centrum för genusstudier SU 11 Genusforskningens många ansikten. Den fjärde genusvetenskapliga Stockholmskonferensen, Centrum för Genusstudier, Stockholms universitet, / Reaching for Scientific Excellence in Gender Research, Stockholm oktober Anordnad av Vetenskapsrådet i samarbete med det Nationella sekretariatet för genusforskning och NIKK NIKKs 10-års jubileum Oslo , seminariet Kjønn og politik Nationell ämneskonferens för genusvetenskap, anordnad av Centrum för genusvetenskap vid Uppsala universitet, / Intersektionalitet ett användbart begrepp inom genusforskningen?, Fjärde nationella genuskonferensen arrangerad av Nationella sekretariatet för genusforskning samt Tema Genus i Linköping, Arbetets museum i Norrköping, / Nationell jämställdhetskonferens 2004, Linköpings universitet / Third Space Seminar, Lunds universitet och Malmö högskola, /12-01 De nationella konferenserna för doktorander i litteraturvetenskap i Uppsala 1999, Lund 1998 samt Stockholm 1997 Nordisk kvinnolitteraturhistoria avslutande konferens, Kristiansand, maj 1997 The Interpretation of Culture and the Culture of Interpretation, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, /04-22 Pedagogiska meriter Beskrivning av egen pedagogisk verksamhet Sedan min första kurs på universitetsnivå 1999 har jag undervisat omkring 2100 lektorstimmar (baserat på omräkningstalet 1 lektorstimme=4 klocktimmar). Min erfarenhet omfattar alla nivåer (grund, avancerad och forskarutbildningsnivå). Jag har arbetat med föreläsningar och seminarium, har verkat som tutor och handledare både i grupp och enskilt, haft spegelvisningar (med video), debattövningar, talövningar, workshops. Jag har examinerat muntligt, enskilt och i grupp, haft salstentamen, hemtentamen, papers, arbetat med loggböcker och dagböcker. Jag har också varit examinator för uppsatser på både grund och avancerad nivå. Jag har undervisat i ämnena litteraturvetenskap, retorik och genusvetenskap på olika universitet och högskolor i Sverige: Uppsala universitet, Högskolan i Gävle, Högskolan i Norrköping, Linköpings universitet, och Stockholms universitet. Jag har också undervisat på internationella kurser. Min undervisning har bestått av retorik i teori och praktik, litteraturhistoriska kurser från antiken till modern tid, teori och metodkurs i litteraturvetenskap, teori och metodkurs i genusvetenskap, begreppsorienterade kurser, fallstudier, uppsatskurser i litteraturvetenskap och genusvetenskap, text och tolkning. Kursansvarig för följande kurser:

12 Annika Olsson CV/Centrum för genusstudier SU 12 Forskarkursen Tvärvetenskapliga perspektiv på kön och etnicitet, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, vt 2002, tillsammans med Ann Öhrberg. Kursen utvecklade vi på uppdrag av Humanistiska fakulteten Kursansvarig för följande kurser och moment under min tid som lektor vid Centrum för genusstudier, Stockholms universitet : Metod 10 p, magisterkurs i genusvetenskap (40p) tillsammans med Gunilla Bjerén Uppsats 10 p, påbyggnadskurs Teori och Metod 10p, påbyggnadskurs Uppsats 5 p, fortsättningskurs Metod 5 p, fortsättningskurs Fallstudier 5p, fortsättningskurs Litteraturuppgift 2p, grundkurs Momentet Litteraturvetenskapliga teorier och metoder på c-kursen vid avdelningen för litteraturvetenskap, Linköpings universitet, HT 2002 Grundkurs i retorik (5p) kursansvarig för Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet Kursen Retorik (5p) kursansvarig för Högskolan i Gävle 1999 Handledarerfarenhet Jag har handlett studenter på både grund och avancerad nivå sedan ht I huvudsak som lektor i genusvetenskap på Centrum för genusstudier, men jag har även varit handledare för uppsatser i litteraturvetenskap, Linköpings universitet. I mitt uppdrag som programansvarig för Jämi har jag också en handledande funktion för de som gör utredningsuppdrag i programmet. En del av arbetet som koordinator för Gender Helpdesk bestod också i att som kvalitetsansvarig handleda forskare i de olika expertuppdrag de utförde. B-uppsatser/uppsatser på fortsättningsnivå: Har handlett ett 75-tal uppsatser C-uppsatser/uppsatser på påbyggnadsnivå: Har handlett 21 uppsatser Magister/Master uppsatser: Har handlett 7 uppsatser Jag har också genom att vara ansvarig för ett flertal uppsatskurser ansvarat för grupphandling av hela studentgrupper (även dem jag inte handlett individuellt) på både fortsättning, påbyggnads- och masternivå. Som examinator, enskild eller i grupp, har jag också bedömt och betygsatt uppsatser på alla nivåer: B-uppsatser/uppsatser på fortsättningsnivå: Har examinerat ett 60-tal uppsatser C-uppsatser/uppsatser på påbyggnadsnivå: Har examinerat ett 30-tal uppsatser Magister/Master uppsatser: Har examinerat omkring 5 uppsatser Pedagogiskt ledningsarbete Studierektor Som förordnad studierektor ansvarande jag för det övergripande pedagogiska utvecklingsarbetet och utbildningsadministrationen på Centrum för genusstudier, Stockholms universitet. I arbetet ingick uppgifter som utarbetade av kursplaner, examination och sammanställning av betyg, antagning,

Verksamhetsberättelse för Centrum för Genusvetenskap vid Lunds universitet 2006

Verksamhetsberättelse för Centrum för Genusvetenskap vid Lunds universitet 2006 Centrum för genusvetenskap Verksamhetsberättelse för Centrum för Genusvetenskap vid Lunds universitet 2006 Verksamhetsberättelsen från Centrum för genusvetenskap är en sammanfattning av det intensiva året

Läs mer

CV. Ann- Catrine Edlund. Senast uppdaterad januari 2014

CV. Ann- Catrine Edlund. Senast uppdaterad januari 2014 1 CV. Ann- Catrine Edlund. Senast uppdaterad januari 2014 CV. Ann- Catrine Edlund. Senast uppdaterad januari 2014... 1 1. CV. Ann- Catrine Edlund... 2 1.1. Personuppgifter... 2 1.2. Examina... 2 1.3. Anställningar

Läs mer

KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM

KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM Verksamhetsberättelse år 2002 Inledning Året började med att vi övergav Forums gamla lokal och flyttade till nya rum i Långhuset. På personalfronten fick vi från 1 februari tillskott

Läs mer

Årsberättelse 00/01. Nationella sekretariatet för genusforskning

Årsberättelse 00/01. Nationella sekretariatet för genusforskning Årsberättelse 00/01 Nationella sekretariatet för genusforskning En ökande efterfrågan på genuskunskap i vid bemärkelse och på genusforskning har präglat verksamheten vid Nationella sekretariatet för genusforskning

Läs mer

Meritförteckning och CV

Meritförteckning och CV Meritförteckning och CV Efter gymnasieexamen vid Naturvetenskaplig linje och ett sabbatsår inledde jag mina universitetsstudier. Efter ett inledande år med judaistik och religionshistoria, studerade jag

Läs mer

Årsberättelse 02/03. Nationella sekretariatet för genusforskning

Årsberättelse 02/03. Nationella sekretariatet för genusforskning Årsberättelse 02/03 Nationella sekretariatet för genusforskning Nationella sekretariatet för genusforskning har under sitt fjärde och femte verksamhetsår sedan starten hösten 1998 fortsatt arbetet med

Läs mer

perspektiv Forskningspolitiskt nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik

perspektiv Forskningspolitiskt nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik Genus perspektiv 4 09 Forskningspolitiskt nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik Foto: Jdegfiopjdfiopgjdoigj Alnebratt tar över på sekretariatet

Läs mer

Verksamhetsberättelser 2012

Verksamhetsberättelser 2012 Verksamhetsberättelser 2012 Historisk-filosofiska fakulteten Innehållsförteckning Historisk-filosofiska fakulteten 9 1. Sammanställning av aktiviteter och beslut under 2012 9 1.1 Organisationsfrågor 9

Läs mer

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 04 stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2004 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 7 vd-kommentar 11 den forskningsstödjande

Läs mer

Fil kand-examen 1986, Uppsala universitet med ämnena historia, filosofi, etnologi, fysik, matematik

Fil kand-examen 1986, Uppsala universitet med ämnena historia, filosofi, etnologi, fysik, matematik Curriculum Vitae Peter Aronsson 20150625 Innehåll Examina 1 Priser och forskningsstipendier 1 Tjänster och förordnanden: 2 Externa forskningsmedel och forskningsledning 2 Sakkunniguppdrag och administrativa

Läs mer

CURRICULUM VITAE 2014-03-14

CURRICULUM VITAE 2014-03-14 Gissur Ó Erlingsson (1974-01-25) Ringdansvägen 8, 646 30 Gnesta 0760-253310 gissur.erlingsson@liu.se CURRICULUM VITAE 2014-03-14 1.1 Utbildning m.m. - Docent i statsvetenskap vid Linköpings universitet

Läs mer

jämställdhet Servicen faller inte lika ut för män och kvinnor idag. Med det konstaterandet så måste man göra något åt det.

jämställdhet Servicen faller inte lika ut för män och kvinnor idag. Med det konstaterandet så måste man göra något åt det. jämställdhet EN TIDNING OM NYTTAN OCH VIKTEN AV EN LÅNGSIKTIG OCH HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING NYAMKO SABUNI: Servicen faller inte lika ut för män och kvinnor idag. Med det konstaterandet så måste

Läs mer

CURRICULUM VITAE 2014-05-22

CURRICULUM VITAE 2014-05-22 Gissur Ó Erlingsson (1974-01-25) Ringdansvägen 8, 646 30 Gnesta 0760-253310 gissur.erlingsson@liu.se CURRICULUM VITAE 2014-05-22 1.1 Utbildning m.m. - Docent i statsvetenskap vid Linköpings universitet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE JURIDICUM

VERKSAMHETSBERÄTTELSE JURIDICUM VERKSAMHETSBERÄTTELSE Forskning i rättsvetenskap 2009 JURIDICUM Sammanställt av Monika Geisor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING - ÅRET SOM GÅTT... 3 2. UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ... 4 3. FORSKARE VID JURIDICUM...

Läs mer

Nationellt kompetenscentrum. Svenskt Demenscentrum. Redovisning av verksamheten 2013

Nationellt kompetenscentrum. Svenskt Demenscentrum. Redovisning av verksamheten 2013 Nationellt kompetenscentrum anhöriga och Svenskt Demenscentrum Redovisning av verksamheten 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2002 Centrum för kommunstrategiska studier. Arbetsnotat 29 Mars 2003

Verksamhetsberättelse 2002 Centrum för kommunstrategiska studier. Arbetsnotat 29 Mars 2003 Verksamhetsberättelse 2002 Centrum för kommunstrategiska studier Arbetsnotat 29 Mars 2003 Innehåll Verksamhetsberättelse 2002 3 Integrering i forskningsorganisationen 4 Verksamhetsplan 5 Programområdet:

Läs mer

Årsskrift 2011. Socialantropologiska institutionen Stockholms universitet

Årsskrift 2011. Socialantropologiska institutionen Stockholms universitet Årsskrift 2011 Socialantropologiska institutionen Stockholms universitet Årsskrift 2011 Socialantropologiska institutionen Stockholms universitet Redaktör: Raoul Galli Fotografi: Andrzej Markiewicz Form:

Läs mer

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2006

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2006 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2006 06 stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2006 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2006 6 vd-kommentar 11 den forskningsstödjande

Läs mer

Verksamhetsplan 2011. Umeå centrum för genusstudier

Verksamhetsplan 2011. Umeå centrum för genusstudier Umeå universitet Umeå centrum för genusstudier 2011-02-02 Verksamhetsplan 2011 Umeå centrum för genusstudier NULÄGESRAPPORT Visioner, mål och strategier UCGS vision är att under 2011 - Fortsätta att utveckla

Läs mer

Forskarskola i matematik med ämnesdidaktisk inriktning 2001-2006 Slutrapport

Forskarskola i matematik med ämnesdidaktisk inriktning 2001-2006 Slutrapport Forskarskola i matematik med ämnesdidaktisk inriktning 2001-2006 Slutrapport Gerd Brandell Department of Mathematics and Mathematical Statistics Umeå University Research Report in Mathematics Education,

Läs mer

ångkulturellt centrum verksamhetsberättelse

ångkulturellt centrum verksamhetsberättelse m 2007 ångkulturellt centrum verksamhetsberättelse Mångkulturellt centrum. Verksamhetsberättelse 2007. Org.nr 812800-8243 Mångkulturellt centrum, mars 2008 Red. och form Ingrid Ramberg Foto Andrzej Markiewicz

Läs mer

stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2009

stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2009 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse2009 stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2009 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2009 Riksbankens Innehåll Jubileumsfond

Läs mer

Statsvetenskapliga förbundet Swedish Political Science Association

Statsvetenskapliga förbundet Swedish Political Science Association Statsvetenskapliga förbundet Swedish Political Science Association Årsmöte 8 oktober 2014 i samband med årsmöteskonferensen i Lund 8 10 oktober Medföljande handlingar: 1. Förslag till dagordning för årsmötet

Läs mer

Croon Fors, Anna & Mörtberg, Christina (2009) Innovation and Gender in the making: A gendered analysis of technological performances at The Stage.

Croon Fors, Anna & Mörtberg, Christina (2009) Innovation and Gender in the making: A gendered analysis of technological performances at The Stage. CURRICULUM VITAE Christina Mörtberg Alvägen 13 Institutt for Informatikk, Universitet i Oslo 97332 Luleå Postboks 1080 Blindern, NO-0316 Oslo, Norge chrismmo@ifi.uio.no Tfn: +47 22852416 christina.mortberg@lnu.se

Läs mer

Omslag framsida: Umami [japanska; ny smak, välsmakande], examensarbete av Sofia Almqvist, kandidatprogrammet Industridesign, foto: Matti Östling.

Omslag framsida: Umami [japanska; ny smak, välsmakande], examensarbete av Sofia Almqvist, kandidatprogrammet Industridesign, foto: Matti Östling. Omslag framsida: Umami [japanska; ny smak, välsmakande], examensarbete av Sofia Almqvist, kandidatprogrammet Industridesign, foto: Matti Östling. Omslag baksida: Houdini, Christoffer Ohlander, kandidatprogrammet

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Museerna och skolan En analys av möjligheterna för, och potentialen i att utveckla samverkan mellan museisektorn och utbildningsområdet

Museerna och skolan En analys av möjligheterna för, och potentialen i att utveckla samverkan mellan museisektorn och utbildningsområdet Museerna och skolan En analys av möjligheterna för, och potentialen i att utveckla samverkan mellan museisektorn och utbildningsområdet Sammanfattning Regeringen har gett Riksutställningar i uppdrag att

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2013. Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul

ÅRSBERÄTTELSE 2013. Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul ÅRSBERÄTTELSE 2013 Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul 2 Innehåll Institutet Styrelse Personal Forskarkollegium Verksamhetsåret 2013 Forskningsmiljön vid SFII Biblioteket Institutsanknuten forskningsverksamhet

Läs mer

Arenagruppens verksamhetsberättelse

Arenagruppens verksamhetsberättelse Arenagruppens verksamhetsberättelse 2008 Arenagruppen är en unik radikal och progressiv röst i den svenska samhällsdebatten. 2 Arenagruppens verksamhetberättelse 2008 Arenagruppen är en unik radikal och

Läs mer

2009-02-03. Datum. och tid: Konferensrum. Plats: Dekanus. Tola Jonsson (Peter Dobers, föräldraledig) Mats Börjesson

2009-02-03. Datum. och tid: Konferensrum. Plats: Dekanus. Tola Jonsson (Peter Dobers, föräldraledig) Mats Börjesson Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap KALLELSE 2009-02-03 Nr 1:2009 Dnr. Gunnel Eriksson Handläggare Fakultetsnämndenss ledamöter Fackliga företrädaree Övriga för kännedom enligt

Läs mer