Framtidens LSS-boende

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidens LSS-boende"

Transkript

1 NY UNIK KONFERENS Framtidens LSS-boende En trygg och aktiv miljö LSS boende ur ett samhällsbyggnadsperspektiv Planera i tid för framtidens behov! En ny generation, med nya behov kräver nya tankesätt! Filmpremiär från Gruppboendet Lövstalöt När gräset blir tillgängligt naturens betydelse för välmående Hur formar vi den fysiska miljön för att minimera problembeteende? SPECIELLT INBJUDNA FRÅN LONDON GA ARCHITECTS: The need for thoughtful buildings Maria Luigia Assirelli, Christopher Beaver Talare: LÖVSTALÖT GRUPPBOENDE Martin Fallhagen BO HEJLSKOV Leg. psykolog ORIGO RESURS Emma Moberg EMRAHUS Robin Berkhuizen SENSAGON Jan Beckius ANHÖRIGPERSPEKTIV Lasse Nohrstedt FOU SÖDERTÖRN Kristina Engwall Charlotte Fagerstedt GA ARCHITECTS LONDON Maria Luigia Assirelli Christopher Beaver FUB STOCKHOLM Ulf Uddsten GENOVA PROPERTY GROUP Peter Bertilsson WIJGÅRD & HJORTH ARKITEKTER Arne Hjorth PRESSALIT CARE Eva Wollin Konferens augusti, Stockholm

2 Konferensprogram Torsdag 21 augusti :00 REGISTRERING MED KAFFE OCH SMÖRGÅS 9:30 PROJEKTLEDARE MANEKA GHOSH INLEDER KONFERENSEN 9:40 Att ta huvudrollen i filmen om sitt eget liv Strax norr om Uppsala flyttade sex personer med funktionsnedsättning in i Frösundas gruppboende Lövstalöt. Boendet ligger naturnära i ett bostadsområde där varje lägenhet är på cirka 45 kvadrat med tillgång till fina gemensamma utrymmen. En av de boende, Martin Fallhagen, har själv skrivit manus och regisserat filmen om livet på gruppboendet. På konferensen presenteras den för första gången. MARTIN FALLHAGEN, arbetar i Labanskolans gymnasiefrisärskolas dagliga verksamhet, Uppsala 10:00 Så bygger vi och formar den fysiska miljön för att minimera problembeteende Skapa en trygg miljö Ljus-, ljud- och färgkänslighet hur tar vi hänsyn till det vid planering av särskilt boende? Olika funktionsnivå, olika behov Så bygger vi in trygghet i den fysiska miljön Ljudisolering, möblering och lokalutformning i boendet BO HEJLSKOV, leg.psykolog 11:05 När gräset blir tillgängligt Vad visade observationer som gjordes inför studien När gräset blir tillgängligt och vad kan vi dra för nytta av det inför planering av nya LSS boenden? Kan närhet till natur påverka en persons välbefinnande? På vilket sätt kan boendet bidra till att gräset blir mer tillgängligt? Vilken roll spelar personalen? EMMA MOBERG, socionom och magister i Landskapsarkitekturens Miljöpsykologi, Origo resurs 12:05 LUNCH Filmvisning 13:10 Sveriges nordligaste passivhus ett LSS-boende enligt internationella passivhuskrav Målet med Emrahus nya satsning på samhällsfastigheter, är att människor med funktionsnedsättning ska kunna leva och bo så bra som möjligt i en hälsosam miljö. Först ut är LSS-boendet i Gävle, som inte bara blir Sveriges nordligaste passivhus, utan även konstruerat enligt de tuffare internationella passivhuskraven. Varför man ska bygga energieffektiva byggnader, idag! Vad tjänar personal, boende och miljö på att bygga passivhus? Därför har passivhus ett så hälsosamt inomhusklimat Energieffektiviteten i ett passivhus Finns det några begränsningar i ett passivhus arkitektoniska utformning? ROBIN BERKHUIZEN, VD, Emrahus AB 14:00 Framtidens teknik för LSS-boende Alla har vi någon gång varit tvungna att åka hem igen för att kolla om vi verkligen låste dörren eller stängde av spisen. Om vi har en funktionsnedsättning så kan detta vara ett dagligt problem, har jag gjort rätt? Att ha koll ger minskad oro, man känner sig trygg och mår bättre. Stängde du av spisen innan du åkte? Så får du koll på din vardag En knapp kan vara en knapp för mycket! JAN BECKIUS, grundare, Sensagon AB 14:20 FIKA 14:50 Vägen blir till medan vi går Hösten 2009 bildade anhöriga till sex ungdomar i Labanskolans gymnasiefrisärskola i Uppsala en arbetsgrupp. Målet var att ungdomarna skulle få bo i ett gemensamt LSS-boende. Tre och ett halvt år senare flyttar alla sex in i Gröna huset i Lövstalöt som drivs av Frösunda. Vikten av tidigt samarbete mellan kommun, brukare och anhörig Tillsammans blir man stark gemenskapens betydelse för trygghet Från skolkompis till bostadskompis Föräldrargruppen LASSE NOHRSTEDT, pedagog, författare, utbildare och anhörig 16:00 KONFERENSENS FÖRSTA DAG AVSLUTAS

3 Konferensprogram Fredag 22 augusti :00 PROJEKTLEDARE MANEKA GHOSH INLEDER DAGEN 9:15 Mitt framtida boende tankar från ungdomar med funktionsnedsättning Att flytta hemifrån är ett stort steg och det finns många faktorer som påverkar när ungdomar lämnar föräldrahemmet. Ungdomar med funktionsnedsättning behöver stöd i denna process och få ett boende som är anpassat efter individuella behov. Men hur vet vi vilka behov som behöver tillgodoses när nya bostäder enligt LSS planeras och hur ser ungdomarnas framtida drömboende ut? Planera i tid för framtidens behov! Bo ensam eller tillsammans? Nya tankesätt lyfts fram i studien mitt framtida boende Vikten av dialog med den enskilde och dennes anhöriga Skolans betydelse CHARLOTTE FAGERSTEDT, sociolog, utredare, tidigare verksam som forskningsassistent vid FoU Södertörn KRISTINA ENGWALL, Chef och forskningsledare, FoU Södertörn 10:05 FIKA 10:35 The need for thoughtful buildings Since 1996 GA Architects have specialized in the design of environments for children and adults with ASD (autism spectrum disorder) and other learning disabilities. Their expertise embraces the design of residential and educational buildings as well as respite and training centres. Research and collaboration with academies The importance of colour when designing for ASD Consultation and post-evaluation MARIA LUIGIA ASSIRELLI, partner, GA Architects Principles of design for ASD environment Case studies and examples CHRISTOPHER BEAVER, founder, GA Architects 11:40 LUNCH Föreläsningen ges på engelska 12:40 Den nya generationen ungdomar med utvecklingsstörning Hur vill man leva och bo? Vilka krav kan man ställa på bostaden och dess personal? Vilka krav på samarbete kan man ställa på socialförvaltningen? Omsorg i projekt- och byggprocessen Framförhållning + samverkan + samarbete = Succé ULF UDDSTEN, ordförande, FUB Stockholm PETER BERTILSSON, ansvarig omsorg, Genova Property Group 13:45 Lösningar med omtanke nu och i framtiden! Olika människor olika behov för vem bygger vi? Kompensera för fysiska begränsningar för ökad självkänsla Ergonomi och arbetsmiljö Flexibla lösningar för badrum Anpassade kök Funktionell design och hygien EVA WOLLIN, leg arbetsterapeut, Pressalit Care 14:30 FIKA 15:00 LSS-bostaden ur ett samhällsbyggarperspektiv Det finns en tendens att se det skyddade boendet som ren pliktuppfyllelse. Bara man tillhandahåller en plats att sova och tillgång till hjälp är allt frid och fröjd. Arne Hjorth menar att argumentationen är strikt kortsiktig och behöver bemötas. Föredraget tar sin utgångspunkt i handikappbegreppet och hur det i ett brett perspektiv bör påverka LSS-boendet. Kommunal pliktuppfyllelse eller samhällsbyggnad? Vikten av att boendet i likhet med normala bostäder utformas för ett mycket långsiktigt, kanske livslångt, boende En vanlig bostad till en särskild människa Integritet och självständighet skall alltid vara en möjlighet! Omsorgens signalvärde hur visar samhället sina prioriteringar och sin framtidstro? ARNE HJORTH, arkitekt MSA, fd teknisk chef och stadsarkitekt i Skinnskatteberg kommun, Wijgård & Hjorth Arkitekter 15:45 DISKUSSION OCH SUMMERING AV KONFERENS 16:10 PROJEKTLEDARE MANEKA GHOSH AVSLUTAR KONFERENSEN

4 Konferensprogram Talare MARTIN FALLHAGEN, arbetar med drama och teater, Labanskolans gymnasiefrisärskolas dagliga verksamhet, Uppsala Martin har vid flera tillfällen hållit uppskattade tal i samband med firandet av den årliga och internationella Down syndrom-dagen den 21 mars. construction. Maria developed her interest in designing environments for children and adults with autism after joining GA Architects. She is fully committed to advancing the cause of appropriate design for ASD and is a regular speaker at conferences and seminars in the UK and overseas. EMMA MOBERG, socionom, magister i Landskapsarkitekturens Miljöpsykologi, Origo resurs Emma har gjort en studie av den fysiska miljöns roll vid särskilda boenden och daglig verksamhet. Hon har tidigare arbetat som handledare i utomhusverksamhet för personer med funktionshinder och arbetar nu med Grön rehabilitering inom Origo Resurs för personer med psykisk ohälsa. EVA WOLLIN, leg arbetsterapeut, Pressalit Care På Pressalit deltar Eva gärna i planering av nya boenden avseende badrum och pentry med bla CAD ritning efter noga utvalda beprövade lösningar. Hon har erfarenhet från Äldreomsorg, Hjälpmedelscentral och som utbildningsledare i förflyttningsteknik. Eva har också arbetat med ergonomi på arbetsplatser inom både vård och kontor. LASSE NOHRSTEDT, pedagog, författare, utbildare och anhörig Lasse arbetar som resurspedagog för somaliska förskolebarn i Ludvika. Människors förhållningssätt till varandra och framför allt yrkesverksammas relation till barn och vuxna med funktionsnedsättning har länge varit Lasses intresse och drivkraft. Som aktiv i FUB har han fått inblick i familjers situation och lagstiftningen inom vård och omsorg. Gav 2013 ut boken Samverkan - anhöriga och personal i LSS-verksamhet, samt är en av författarna till antologin Nya Omsorgsboken, där han skriver ur ett föräldraperspektiv. CHRISTOPHER BEAVER, founding partner, GA Architects He has worked in most industry sectors of architectural design and is a highly experienced designer and project manager. After completing his first autism project, which he found to be a most rewarding experience, he decided to specialize in this field and as a result of a successful first project, many new commissions came his way. Christopher is now widely recognized as a leader in this specialist field and he continues to apply an innovative approach to designing environments for ASD and broadening awareness of the need for thoughtful buildings. MARIA LUIGIA ASSIRELLI, architect, GA Architects Maria is qualified in Architecture and Civil Engineering at the University of Rome La Sapienza. She began her professional experience in healthcare projects in Rome and London whilst lecturing on the practical application of technology in architecture. Maria joined GA Architects in 2005 and became a partner in She is a highly effective project manager and has an enviable knowledge of the technical aspects of architectural design and ULF UDDSTEN, ordförande, FUB Stockholm Pappa till en pojke på 16 år med down syndrom. Ordförande för FUB i Stockholm som har 1200 medlemmar. FUB är en rikstäckande intresseförening med ca medlemmar som arbetar för att barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. KRISTINA ENGWALL, Chef/forskningsledare, FoU Södertörn FoU Södertörn är en forsknings- och utvecklingsenhet inom socialtjänsten. Kristinas forskning berör huvudsakligen funktionshinderområdet. Hon har tidigare skrivit om arbetssätt inom LSS-verksamheter och barnperspektivet i LSS-akter. CHARLOTTE FAGERSTEDT, sociolog, utredare, tidigare verksam som forskningsassistent vid FoU Södertörn Charlotte har arbetat som utredare med inriktning funktionshinderfrågor i Södertälje kommun. I arbetet ingick att planera utbyggnaden av bostäder enligt LSS. I samarbete med FoU Södertörn genomförde Charlotte en studie med syfte att ta fram ett planeringsverktyg för hur kommunen ska kunna möta det framtida behovet av LSS bostäder. I studien intervjuades ungdomar i gymnasiesärskolan om hur de vill att deras framtida boende ska se ut. ROBIN BERKHUIZEN,VD, Emrahus AB Emrahus LSS-boenden är framtagna efter lång erfarenhet av samarbeten med vårdgivare och beställare av vårdplatser och är ett ekonomiskt mycket fördelaktigt alternativ.

5 JAN BECKIUS, grundare, Sensagon AB Jan är grundare av Sensagon AB som erbjuder tekniska lösningar som trygghetssystem och välfärdsteknologi till LSS-boenden, Trygghetsboenden och andra boendeformer. PETER BERTILSSON, ansvar omsorg, Genova Property Group 25 års erfarenhet av människor och service. Har under hela sin verksamma tid arbetat för och med människor med behov av service på olika nivåer. Är idag inhyrd VD och ytterst ansvarig för Genova Propertys utveckling av alla typer av omsorgsfastigheter. Framtidens LSS-boende En trygg och aktiv miljö BO HEJLSKOV, leg.psykolog Bo arbetar med utbildning och verksamhetsstöd kring problemskapande beteende i omsorg, skola och psykiatri. Bo har skrivit flera böcker i ämnet och används som konsult både kring pedagogisk metod och fysiska ramar. ARNE HJORTH, arkitekt MSA, Wijgård & Hjorth Arkitekter Arne Hjorth är arkitekt och före detta teknisk chef och stadsarkitekt i Skinnskattebergs kommun. Idag verksam på Wijgård & Hjorth Arkitekter. Han har en gedigen erfarenhet av kommunstrategiska frågor, främst inom samhällsbyggnadsområdet, där han särskilt intresserat sig för problematiken på orter med svag eller negativ utveckling. Lär dig mer om: Framtidens teknik för LSS bostäder Så bygger du in trygghet i den fysiska miljö Vad tjänar boende, personal och miljö på att bygga passivhus? Hur kan boendet bidra till att gräset blir mer tillängligt? The need for thoughtful buildings - What can we learn from GA Architects? Hur bygger och anpassar vi framtidens LSS-boende med utgångspunkt i de funktionsnedsattas behov och drömmar? LSS-boende är en insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade där målet är att boendet ska fungera som individens privata hem och vara anpassat efter varje individs behov. Idag är det framförallt gruppbostäder som byggs, men det finns studier som visar på att nya tankesätt måste tas i beaktning för att möta en ny generation av individer med funktionsnedsättning. Samverkan i ett tidigt skede, mellan olika kompetensområden är A och O vid planeringen av LSS-bostäder. Brukarna och deras anhöriga bör också redan i ett tidigt skede få vara delaktiga i projekt- och byggprocessen. Vi inleder därför konferensen med en inspirerande filmvisning från gruppboendet Lövstalöt som lyckats med just detta! Varmt välkommen! Maneka Ghosh Projektledare, leg.sjuksköterska Teknologisk Institut

6 Porto betalt Sverige Framtidens LSS-boende En trygg och aktiv miljö Varför ska du gå på Framtidens LSS-boende? Lyssna till Londonarkitekterna som specialiserat sig på att designa miljöer och boenden för personer med autism Ta del av inspirationsföreläsning ur ett brukar- och anhörigperspektiv Konkreta tips om lokalutformning med hänsyn till de boendes behov TRE ENKLA SÄTT ATT ANMÄLA DIG! tel DATUM OCH PLATS augusti 2014 (3923-1) PRIS Konferens: kr/person Grupperbjudande: Gå 3 eller fler kr/person 1000 kr rabatt! I priset ingår lunch och förfriskningar under fikapauser. Anmälningsbekräftelse och faktura sändes efter mottagen anmälan. Moms tillkommer på priserna ovan. Rabatter och erbjudanden går ej att kombinera. Hotel Birger Jarl, Konferensentré Birger Jarlsgatan 61A, Stockholm ANDRA UTBILDNINGAR I TEKNOLOGISK INSTITUTS REGI Juridik LSS Barnhandläggning Om- och nybyggnation av psykiatrilokaler Se för datum och mer information ÖVRIG INFORMATION På hittar du praktisk information och tips på boende. Anmälan är bindande, för av- och ombokningsregler vänligen se hemsidan. Har du övriga frågor kontakta gärna projektledaren Maneka Ghosh på Teknologisk Institut förbehåller sig rätten till ändringar av program, tid och plats. RETURADRESS Teknologisk Institut, Rådmansgatan 38, Stockholm

Om- och nybyggnation av psykiatrilokaler

Om- och nybyggnation av psykiatrilokaler INTERAKTIV KONFERENS TILLBAKA NYTT SPÄNNANDE INNEHÅLL! Om- och nybyggnation av psykiatrilokaler Att bygga vårdlokaler för mänskliga möten Takterrass, psykiatrins hus Uppsala. Foto Elin Olsson (nod)c-o-m-b-i-n-e

Läs mer

Den nya akutmottagningen 2014

Den nya akutmottagningen 2014 GÅ 4 OCH FÅ 1000 KR RABATT/PERSON Den nya akutmottagningen 2014 Byggnation Nya arbetssätt Processlösningar Framtidens akutmottagning Södersjukhuset, Locum AB Säkerhetsaspekter på morgondagens akutmottagning

Läs mer

Kulturens roll i en föränderlig värld

Kulturens roll i en föränderlig värld Ett smörgåsbord av tidsaktuella frågor Kulturens roll i en föränderlig värld Nya kultursammanhang med nya utmaningar för kulturarbetaren Bildkälla: Tillbyggnad till Landskrona teater (2011) Wilhelmson

Läs mer

Förtätning av staden 2015

Förtätning av staden 2015 BOKA INNAN DEN 18 SEPTEMBER 1 000 KR RABATT! Förtätning av staden 2015 Så bygger vi framtidens stadsrum Utflyktsprogram ingår i priset! Källa: Sweco Architects Förtätningens baksida så undviker du dem

Läs mer

Mitt framtida boende

Mitt framtida boende FoU-Södertörns Skriftserie nr 103/11 Mitt framtida boende - tankar och funderingar från ungdomar med funktionsnedsättning. Charlotte Fagerstedt Förord Den här rapporten tar sin utgångspunkt i ungdomars

Läs mer

Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept

Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept Ny högaktuell konferens! Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept Hur kan den strategiska planeringen av nybyggnation se ut? Ta del av analyser av kommunala boendeprojekt Erfarenheter av förvaltning

Läs mer

Framtidens operationsavdelning 2014

Framtidens operationsavdelning 2014 SKRÄDDARSYDD KONFERENS UTIFRÅN ERA BEHOV Framtidens operationsavdelning 2014 Byggnation Vårdmiljö Medicinteknik Flera lärorika verksamhetsfall Arbetsprocessen för ny operationsenhet på Hospital Herlev

Läs mer

FRAMTIDENS BOENDEN FÖR ÄLDRE

FRAMTIDENS BOENDEN FÖR ÄLDRE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS BOENDEN FÖR ÄLDRE 2015 Strategisk planering och byggnation av attraktiva och behovsanpassade boendemiljöer anpassade till moderna arbetssätt

Läs mer

IT & sociala medier i skolan

IT & sociala medier i skolan 100% nöjda på vårens succékonferens! IT & sociala medier i skolan Forskning, konkreta tips och nya arbetssätt för ökat lärande Talare Hur ser lärandet ut i digitala miljöer och hur påverkar det relationen

Läs mer

Urban ljussättning och belysning

Urban ljussättning och belysning Gå 3 eller fler få 1000 kr rabatt per person! Urban ljussättning och belysning Social, ekologisk och ekonomisk hållbar ljusarkitektur Illustration: Henning Larsen Architects A/S. Så skapar vi attraktiva

Läs mer

Framtidens boende för äldre 2015

Framtidens boende för äldre 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens boende för äldre 2015 Strategisk planering och byggnation av attraktiva och behovsanpassade boendemiljöer för äldre anpassade till moderna

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder

Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder så underlättar du vägen till en meningsfull sysselsättning och självständigare liv Konferens 10-11 juni 2008 Temadagar 9 & 12 juni 2008 Wenner-Gren Center, Stockholm

Läs mer

Ledarskap för kvinnliga läkare

Ledarskap för kvinnliga läkare Anmäl dig senast 15 mars 2009 och få 500 kr i rabatt! Ledarskap för kvinnliga läkare Att leda grupper professionellt arbete i grupp på sjukhus Bättre ledarskap med bekräftarteknik! Att lyckas med ett uppdrag

Läs mer

Framtidens operationsavdelning

Framtidens operationsavdelning TA MED HELA TEAMET! GÅ 6 BETALA FÖR 5 Framtidens operationsavdelning Ny- och ombyggnation FÖR DIG SOM INTE FICK PLATS SIST Hör världsledande forskare om det senaste inom arkitektur inom vården Ta del av

Läs mer

Akutpsykiatri 2013. Högaktuell konferens och mötesplats! Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration. u 30 31 januari 2013, Stockholm

Akutpsykiatri 2013. Högaktuell konferens och mötesplats! Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration. u 30 31 januari 2013, Stockholm Högaktuell konferens och mötesplats! Akutpsykiatri 2013 Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration Psykiatrisk ambulans ett framgångsrikt projekt i Bergen, Norge Transkulturell psykiatri så förbättrar

Läs mer

Personlig assistans utan vinstintresse utbildning

Personlig assistans utan vinstintresse utbildning Personlig assistans utan vinstintresse utbildning 2015 1 vt Viktig info HEJ! Jag skulle vilja börja med att säga tack! Tack alla arbetsledare, assistenter samt anställda på GILkontoret och tack alla externa

Läs mer

Boende former enligt LSS

Boende former enligt LSS FUB ordnade en paneldebatt om boende den 21 oktober. Här är noteringar från debatten. I panelen ingick följande personer. Rolf Södervall Harald Strand Emanuel Mörk Peter Rinman Tomas Eriksson Ulf Uddsten

Läs mer

Om jag fick önska då bygger jag mig nog en kåk

Om jag fick önska då bygger jag mig nog en kåk Om jag fick önska då bygger jag mig nog en kåk Tankar och önskningar hos ungdomar i gymnasiesärskolan och deras föräldrar om framtida boende och fritid FoU meddelande 2005:1 1 Institutionen för individ

Läs mer

Badanläggningar 2013. 1000 kr rabatt vid minst 4 anmälda! Om- och nybyggnation Hur blir jag en bättre kravställare? Vattenreningarna i anläggningarna

Badanläggningar 2013. 1000 kr rabatt vid minst 4 anmälda! Om- och nybyggnation Hur blir jag en bättre kravställare? Vattenreningarna i anläggningarna 1000 kr rabatt vid minst 4 anmälda! Badanläggningar 2013 Om- och nybyggnation Hur blir jag en bättre kravställare? Renovering kontra nybyggnation Hur skapa hållbara badanläggningar Vad kan ett projekt

Läs mer

Självbestämmande/medbestämmande

Självbestämmande/medbestämmande FoU Fyrbodal Självbestämmande/medbestämmande I boende enligt LSS 9 i Lysekils kommun Jag har rätt att bestämma själv över mitt liv. Deltagare, 25 år FoU Fyrbodal 2013: 5 Pauline Hogander Zakariasson Tuula

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för rollen som. Verksamhetschef till Rasmusgården

Uppdragsbeskrivning för rollen som. Verksamhetschef till Rasmusgården Uppdragsbeskrivning för rollen som Verksamhetschef till Rasmusgården Välkommen till Rasmusgården Rasmusgården är en plats för unga vuxna som vill utvecklas i en miljö nära årets växlingar och på en gård

Läs mer

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Systematisk uppföljning vid utredning, behandling, råd och stöd inom psykosocialt arbete Innehåll Förord 3

Läs mer

Bo bra på äldre dar - en framtidskonferens

Bo bra på äldre dar - en framtidskonferens Bo bra på äldre dar - en framtidskonferens Söker du inspiration att fördjupa eller sätta igång arbetet med bostäder för äldre? Välkommen till en konferens om bostäder och boendemiljöer för framtidens äldre

Läs mer

Kontor 2013. Lokalutformning som del i att vara den attraktiva arbetsgivaren. Erfarenheter från Sweco, Swedbank, Försäkringskassan och Vattenfall!

Kontor 2013. Lokalutformning som del i att vara den attraktiva arbetsgivaren. Erfarenheter från Sweco, Swedbank, Försäkringskassan och Vattenfall! Erfarenheter från Sweco, Swedbank, Försäkringskassan och Vattenfall! Kontor 2013 Lokalutformning som del i att vara den attraktiva arbetsgivaren Så byggde vi Sveriges modernaste kontor Nya Swecohuset Därför

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson.

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson. NPF-Huset förstudie Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset av Fredrik och Michelle Nanneson en rapport från NPF-Huset Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset

Läs mer

Framtidens skol- och förskolemiljö 2014

Framtidens skol- och förskolemiljö 2014 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens skol- och förskolemiljö 2014 Strategisk planering av långsiktigt hållbara skolmiljöer anpassade för moderna arbetssätt i skolan KONFERENS 14-15

Läs mer

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven

Läs mer

Framtidens kontor och arbetssätt

Framtidens kontor och arbetssätt Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens kontor och arbetssätt så förbättrar du effektiviteten och når verksamhetsmålen genom moderna och aktivitetsbaserade arbetssätt Konferens och

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer