Verksamhetsberättelse Gästriklands Idrottsförbund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse. 2014 Gästriklands Idrottsförbund"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2014 Gästriklands Idrottsförbund

2 Det här är Gästriklands Idrottsförbund STYRELSEN. Övre raden från vänster: Nils Simonsson, Carin Engblom, Guido Ripke. Nedre raden från vänster: Bo Eriksson, Elin Sundgren, Anette Helsström, Stefan Söderblom. Saknas på fotot Susanne Lutti och Viola Antman. Styrelse Ordförande Bo Erisson Vice ordförande Carin Engblom Ledamöter Nils Simonsson Guido Ripke Anette Hellström Viola Antman Arbetsutskott Bo Eriksson Carin Engblom Ann-Gerd Bergdahl Revisorer Mikael Johansson, Gävle auktoriserad revisor Jenny Olsson lekmannarevisor Maria Belin personlig ersättare Suppleanter Susanne Lutti Elin Sundgren Valberedning Lennart Hedenström Susanne Sandberg Annika Lundqvist

3 Personal Distriktsidrottschef Ann-Gerd Bergdahl Idrottskonsulenter Pia Hillgren Henrik Persson Ahmet Bölüktas Service, utskick, medlemshantering Birgitta Öberg-Ling Idrottskansliet rymmer också lokaler för: Gestriklands Fotbollförbund Gästriklands Innebandyförbund SISU Idrottsutbildarna Gefle Gymnastikförening Korpen Gävleborg Korpföreningen Heros Gästrike-Hälsinge Handikapp IF Gävleborgs Ridsportsförbund Två konferensrum för uthyrning i världsklass. Idrottens värdegrund: Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas rätt att vara med Rent spel Interna utbildningar Under 2014 har Gästriklands Idrottsförbund genomfört ett antal internutbildningar, till exempel: Utbildning i hjärt- lungräddning Konferens och uppstart i Hemlingby Konferens och kompetensutveckling i Tällberg Föreläsning i HBTQ-frågor inom idrottsrörelsen Kompentensutveckling för styrelsen i Aronsberg Vårt uppdrag Gästriklands Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets organisation i Gästrikland. I Gästrikland finns cirka 350 idrottsföreningar med 419 sektionsföreningar. De har tillsammans cirka ideella ledare. Varje dag bedrivs ungefär 500 aktiviteter för barn och ungdomar i åldern 7-20 år i Gästrikland. Gästriklands Idrottsförbunds uppdrag är att: Verkställa beslut fattade av Riksidrottstämman och DF-stämman. Organisatoriskt, administrativt och ekonomiskt vara ett stöd för idrotten i distriktet. Aktivt arbeta för att stödja den idrottsliga utvecklingen. Gästriklands Idrottsförbunds uppgift är dessutom att bevaka och vid behov agera i samhällsfrågor som berör idrotten samt i alla sammanhang visa på idrottens samhällsnytta och säkerställa möjligheterna för fortsatt idrottslig utveckling i distriktet. Stipendier och utmärkelser Ungdomsstipendium Fair Play Region Gävleborg har i samverkan med Gästriklands Idrottförbund och Hälsinglands Idrottsförbund utlyst ett ungdomsstipendium på kronor som tilldelats en kille eller en tjej i åldern år som utvecklats positivt och visat fair play och gott kamratskap i sitt idrottande/idrottsledarskap. Region Gävleborgs stipendiater 2014 blev: Gästrikland: Tony Wiberg, Sandvikens AIK. Hälsingland: Kristin Olovsson, Rehns BK i Bollnäs. Idrottens vision Svensk idrott Världens bästa Svensk idrott vill vara bäst i världen för alla på alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas och förbättras till både form och innehåll. Det bygger på en självstyrande och samlad idrottsrörelse med starka förbund och föreningar samt en utbildningsverksamhet

4 En dag i en Idrottskonsulents liv Pia Hillgren har jobbat på Gästriklands Idrottsförbund i snart tio år och berättar om en vanlig dag på jobbet som idrottskonsulent där hon inte bara träffar idrottsföreningar utan också många andra av samhällets aktörer. Jag inleder dagen med en videokonferens tillsammans med kollegor från andra distrikt. Syftet är att stämma av vår gemensamma slutredovisning för projekt Lobben som ska in till Europeiska socialfonden samt uppföljning av vår kompetensutvecklingsresa till Bryssel. Sen är det dags för en nätverksträff hos Region Gävleborg kring besöksnäringen, där träffar vi andra samhällsaktörer i länet från bland andra kommuner, Högskolan och destinationsbolag. Efter lunch förbereder jag för morgondagens uppdrag där jag ska hjälpa en förening med diverse juridiska frågeställningar, det handlar främst om arbetsgivaransvar och ekonomi. Kvällen avrundas med ett besök hos Hedesunda Friidrottsförening som behöver hjälp med projektansökan till allmänna arvsfonden. Utöver de rent idrottsliga organisationerna som jag såklart träffar så är det många olika typer av organisationer. Till exempel olika enheter inom kommunerna (tjänstemän och politiker), destinationsbolag, Region Gävleborg, andra aktörer inom civilsamhället, arbetsförmedlingen. Sen eftersom jag jobbar mycket med projekt och projektrådgivning så är det projektfinansiärer som Europeiska socialfonden (ESF), Allmänna Arvsfonden, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). De flesta organisationerna är ganska nischade mot en specifik målgrupp och vid en första anblick kanske man tycker att även Gästriklands Idrottsförbund är det, men jag tänker att vi når så många som andra inte når. Idrott engagerar och är ett världsspråk som gör att det är en bra nyckel in när det gäller t ex mångfald och integration, när det gäller att skapa sysselsättning till unga eller att bidra till besöksnäringen i regionen med alla de idrottsevenemang-event som genomförs under ett år och där vi alltför sällan visar det turistekonomiska värde som idrotten bidrar med. Jag jobbar mycket med att söka olika projekt och tycker att det är en framtidsfråga som berör viktiga samhällsfunktioner som till exempel idrottsrörelsen. Det handlar om att ta vara på de ekonomiska resurser som finns hos olika finansiärer, inte minst inom olika EU-program, för att tillsammans stärka vår region! Projekt är en möjlighet rent ekonomiskt till att skapa nya aktiviteter, nå nya målgrupper och bidra till ökad kompetens. De kan dessutom skapa sysselsättning, öka besöksnäringen och bidra till ökad integration. Det bästa med projekt är ändå samarbetet internt hos oss och externt med andra aktörer, ett gott samarbete är det som är förutsättningen för lyckade projektresultat.

5 Idrotten i Samhället Det politiska arbetet Styrelsen har varit representerad vid de träffar som Riksidrottsförbundet har ordnat för förtroendevalda. Bland annat var det en konferens i Aronsborg i juni där idrottens framtida utmaningar diskuterades. Riksidrottsforum Hela styrelsen deltog också när Riksidrottsforum arrangerades av SISU Idrottsutbildarna i Gävle i November. Temat för forumet var idrottens strategiarbete och Gästriklands Idrottsförbunds ordförande Bo Eriksson inledde tillsammans med kommunstyrelsens ordförande i Gävle, Jörgen Edsvik, forumet i Konserthuset i Gävle. Mediautrymme Gästriklands Idrottsförbund har under året figurerat i lokal media ett tjugotal gånger, både i nyhetsartiklar och i egna debattartiklar. Idrottsfrukostar Representanter från Gävle Kommun, Sandvikens Kommun och Kultur och Fritidsnämnden har deltagit vid samtliga Idrottsfrukostar som arrangerats av Gästriklands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Distriktsidrottschefen är med i styrgruppen för projektet och idrotten har stor betydelse för det här projektet. Spontanidrott i Sandviken Gästriklands Idrottsförbund samarbetade under 2014 med Sandvikens Kommun för att kunna arrangera spontanidrott för ungdomar som ännu inte hittat in i föreningslivet. Gästriklands Idrottsförbund var också medarrangörer till en paneldebatt om spontanidrott som hölls i Sandviken i augusti. Idrottspolitiska dialoger Inför valet i september 2014 anordnade Gästriklands Idrottsförbund två stycken idrottspolitiska dialoger (en i Gävle och en i Sandviken) där representanter från partier i kommunfullmäktige fick svara på föreningsrepresentanters frågor på hur de olika partier skulle stötta idrottsrörelsen om just de vann valet. Dialog med politiker På våren 2014 träffade distriktsidrottschef och styrelsen träffade de olika politiska partierna i våra kommuner för en diskussion om idrottens betydelse i samhället. Idrottens betydelse i samhället Gästriklands Idrottsförbund har på många olika sätt varit deltaktig i det politiska arbetet i alla distriktets kommunen, med samarbeten med olika aktörer. Här är några exempel. Frivillig Gävleborg Frivillig i Gävleborg är ett projekt som vill göra vägen till en förening lite kortare för nyanlända flyktingar. I slutet av januari anordnas i samarbete med bland annat Gästriklands Idrottsförbund lunchträffar i varje kommun i Gästrikland för att tillsammans med idrottsföreningarna hitta vägar för att fler nyanlända ska hitta in i föreningslivet. Idrott och regional utveckling Under året har Gästriklands Idrottsförbund haft flera träffar med Region Gävleborg för att diskutera idrottens betydelse för den regionala utvecklingen. Vi har lämnat synpunkter i framtagandet av den nya regionala utvecklingsstrategi. Distriktsidrottschefen är med i en arbetsgrupp som tar fram nya strategier för besöksnäringen i Gävleborg. Idrottsföreningars stora och mindre arrangemang och event är viktiga inslag för besöksnäringen. Idrotten är även representerade i Leader Gästrikebygdens partnerskap när det gäller framtagandet av strategin för det nya programområden inom Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden.

6 Året i Bilder EU-projekt i Stockholm Drive In-Idrott i Sandviken fors i Ho a l a ttsg Idro Styre lsen p å idé konfe rens t 2014 Idrottsvale t n på kanslie Personalfoto sk dialog Idrottspoliti strikland Samsyn Gä Idrotts förbund et i me dia

7 gar a förenin y n r fö Juridik Delar av styrelsen Idr otts f ruk ost i Sa ndv ik en sson rik Bo E : e d öran ordf y N lm i Sth f f ä ftstr ttsly Idro Idrottsförbundet i media Fokus på IdrottOnline Ny volleybollförening Sat snin g på mot ion sidr ott

8 Idrottslig Utveckling Idrottsjuridik Alla föreningar i Gästrikland har möjlighet att höra av sig till Gästriklands Idrottsförbund för att få rådgivning om olika juridiska frågor. Under 2014 har en hel del föreningar vänt sig till Gästriklands idrottsförbund för att få svar på frågor kring föreningskunskap, främst rörande stadgar, medlemskap samt genomförande av årsmöten. I en del fall har vi funnits med som resurs vid föreningars medlemsmöten t ex då en ny förening bildats, då någon form av tvist uppstått eller när föreningen efterfrågat specialistkunskap inom specifika föreningskunskapsområden. En del föreningar har behövt hjälp med hur det bäst tar sig ur svåra ekonomiska situationer medan andra behövt en fördjupad kunskap i arbetsgivarfrågor. IdrottOnline IdrottOnline introducerades 2007 med målet att kunna erbjuda svensk idrott en stabil och driftsäker plattformen för administration och kommunikation. Med IdrottOnline erbjuds idrottens förbund och föreningar ett användarvänligt system för att bland annat: skapa och uppdatera sina hemsidor, administrera medlemsuppgifter och tävlingsadministrativt system och hantera och redovisa lokalt aktivitetsstöd (LOKstöd) och idrottslyft. I samarbete med SISU Idrottsutbildarna genomförs utbildningsaktiviteter inom ramen för IdrottOnline och då främst inom bland annat hemsida, medlemsregister och LOK-stödsrapportering. Under året har Gästriklands Idrottsförbund haft löpande kontakt med ett antal förening som behövt stöttning kring sitt juridiska arbete som till exempel hur man skapar rutiner, ser över organisationen och skriver skonomiska avtal. Service och rådgivning Administrations- och servicetjänster Gästriklands idrottsförbund vill genom olika serviceåtgärder bistå och underlätta för idrottens ledare i deras föreningsadministration. Serviceverksamheten vänder sig till idrottsföreningar och förbund. Gästriklands Idrottsförbund har under de senaste åren märkt ett ökat behov av rådgivning som rör den ideella föreningen. Därför har vi satsat på att skaffa oss spetskompetens för att på ett bra sätt möta behovet. Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) Förkortningen LOK står för Statligt Lokalt aktivitetsstöd, och är avsett att stödja ungdomsverksamheten mellan 7 25 år i föreningarna. Gästriklands Idrottsförbunds roll i arbetet med LOK-stödet är att informera om regler samt stötta föreningar i ansökningsförfarandet och tillsammans med SISU Idrottsutbildarna utbilda föreningsledare i hur de registrerar LOK-stödet i IdrottOnline. SDF-konferens Under 2014 hölls den gemensamma SDF-konferens, i Hälsingland och fokus för dagen var de nya reglerna för SDF-bidrag samt det planerade samgåendet mellan Gästrikland och Hälsinglads Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarnas distriktskontor. Projekt och satsningar Idrott för alla I Gästriklands Idrottsförbunds projekt ingår bland annat Lobben, Idrottsskolor, Statsturneringar, Drive in-idrott och Idrottsdagar. En ny del i projektet under 2014 var Frivillig Gävleborg, där Gästriklands Idrottsförbund sammarbetar med flera andra organisationer. Syftet med projektet är att hjälpa föreningar i Gävleborg att hitta nya

9 vägar och mötesplatser för att erbjuda idrott till fler nyanlända svenskar och ensamkommande flyktingbarn. ID ROT T SK UL Kom och prova på lite olika aktiviteter, få chansen att röra på dig och ha kul! Måndag 15/9 Tisdag 16/9 Torsdag 18/9 Sen fortsätter vi på de här tiderna hela hösten! Klass 4-6 Kuxahallen Klass 7-9 Kuxahallen Klass 4-6 Åbyggeby hallen Klass 4-6 Kuxahallen Klass 7-9 Kuxahallen Ring Linus Andersson, telefon för mer information! Under 2014 samarbetade Gästriklands Idrottsförbund med Sandvikens Kommun och en ny satsning på spontanidrott i Sandviken och träffarna lockade många ungdomar. LOBBEN Lobben är ett EU-finansierat projekt med syfte att ge arbetslösa ungdomar meningsfull praktik på skolor och skol-idrottsföreningar. Genom handledning, utbildningar och frihet under ansvar vill vi ge ungdomar dels ett kontaktnät med skolor och föreningar samt ett självförtroende och ett ledarskap som de har nytta av oavsett vad de gör i framtiden. Projekttiden sträckte sig till och med vårterminen Arbetsuppgifterna som ungdomarna hade i skolorna var dels att finnas som ett extra stöd till eleverna och dels leda idrottsaktiviteter med dem. Det kan till exempel röra sig om eftermiddagsaktiviteter i idrottshallen där Lobben-ungdomarna antingen själva håller i aktiviteterna eller att de i en samordande roll bjuder in andra föreningar att ha prova på-pass med eleverna. Hittills har fyra omgångar med Lobben genomförts och sammanlagt har ett tjugotal ungdomar från Gästrikland deltagit. Både deltagare och skolor är jättenöjda. Ungdomarna upplever att de vuxit enormt mycket som individer. De har fått ett större självförtroende, haft riktigt roligt och upplever sig själva som mer anställningsbara än innan. Under 2014 startade Gästriklands Idrottsförbund, tillsammans med ett flertal aktörer, projektet Idrottskul i Ockelbo. Projektet går ut på att arrangera ledarledd spontanidrott för skolungdomar där de får prova på olika idrotter. Förhoppningen är förstås att ungdomarna på så sätt senare också lotsas in till en idrottsförening. Motionsidrott för vuxna Gästriklands Idrottsförbund lanserade sommaren 2014 en satsning på motionsidrott för vuxna. Alla intresserade föreningar i Gästrikland kunde söka stöd för att starta upp eller för att utveckla sin verksamhet så att den också vänder sig mot de som är över 20 år. En förening som sökte och fick pengar var Gävle Triathlon och kommer våren 2015 att varje söndag erbjuda deltagarna chansen att träna och utveckla sig tillsammans med erfarna coacher och tränare. Löpning,

10 cykling och simning finns såklart med på programmet men även kost och motionsråd kommer att ingå. Idrottsfrukostar Under 2014 anordnade Gästriklands Idrottsförbund tillsammans med SISU Idrottsutbildarna nio stycken idrottsfrukostar (sju i Gävle och två i Sandviken). Frukostarna syftar till att skapa en naturlig mötesplats för idrottsrörelsens representanter med möjlighet till att nätverka, få frukost och diskutera kring olika aktuella ämnen. Exempel på ämnen under 2014 var till exempel Så får vi världens bästa idrottsföräldrar, Framtidens Idrottsförening och Att arrangera utan att gå under. Samsyn Gästrikland Samsyn Gästrikland är en metod för att jobba utifrån intentionerna i Idrotten Vill och med syftet att skapa ett livslångt intresse för idrott. Vi vill i och med det här satsningen undvika att våra ungdomar i för tidig ålder måste välja idrott. De stora idrotterna i distriktet kan medverka till ett idrottande på längre sikt i flera idrotter. Medverkande förbund är fotboll, innebandy, ishockey, bandy, Gästriklands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. I januari 2014 presenterade innebandyns, fotbollens och ishockeyns förbund nya riktlinjerna som till exempel klargör till exempel att ishockeyns säsong ska pågå mellan oktober och mars och fotbollens mellan april och september. Idrottslyftet Idrottslyftet, som startade den 1 juli 2007, är en satsning på svensk barn- och ungdomsidrott. Idrottslyftets övergripande syfte är att rekrytera och behålla fler medlemmar i idrottsföreningarna. De nya riktlinjerna trädde i kraft den 1 januari 2013 och kommer att gälla fram till 31 december Riktlinjerna i Idrotten vill ska vara vägledande och satsningen ska genomsyras av ett inkluderande perspektiv för olika grupper i samhället. All verksamhet ska utformas så att villkoren blir lika för flickor och pojkar. Föreningar som vill utveckla sin barn- och ungdomsverksamhet har möjlighet att söka medel från sitt specialidrottsförbund, sitt distriktsidrottsförbund och SISU Idrottsutbildarnas distrikt. Gästriklands Idrottsförbund har två uppdrag inom idrottslyftet. Anläggningsstöd Tillgång till anläggningar och idrottsmiljöer är avgörande för vilken verksamhet som kan bedrivas. Föreningen har möjlighet att söka medel för att skapa aktivitetsytor, som leder till bättre förutsättningar för barns och ungdomars idrottande. Det går också att ansöka om medel för t ex mljö- och klimatåtgärder samt ökad säkerhet. Tack vara bidrag från Idrottslyftet kunde till exempel Hille IF 2014 inviga sin nya solenergianläggning. Den 20 november anordnade SISU Idrottsutbildarna och Gästriklands Idrottsförbund, tillsammans med de tre förbunden, en Samsynskväll med tre inspirerande föreläsare. Projektet Samsyn Gästrikland fick under 2014 stor uppmärksamhet i media och andra distrikt har nu startat egna Samsynprojekt. Skolsamverkan/Rekrytera Genom Idrottslyftet Rekrytera har föreningar möjlighet att söka medel för att genomföra satsningar i syfte att få fler barn/ungdomar till sin verksamhet. Detta görs genom prova på-aktiviteter med en eller flera skolor. Många föreningar har under 2014 sökt medel för sådana satsningar.

11 Idrottens Värdegrund Idrotten vill Idrotterna som är medlemmar i Riks-idrottsförbundet har skapat gemensamma riktlinjer för idrottens utformning i förbund och föreningar. Vår värdegrund säger att idrott ska bestå av; Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas rätt att vara med Rent spel Du som är med i idrotten, som aktiv, tränare, styrelseledamot eller funktionär har en viktig roll i att vara med i den ständiga utvecklingsprocessen som gör det möjligt för oss att gemensamt göra svensk idrott till världens bästa. genomförs en utbildningssatsning på värderingsfrågor som vänder sig till både ledare, föräldrar, förtroendevalda och aktiva. Syftet är att få idrotten att samtala och fundera över vad som är viktigt och värdefullt inom barn- och ungdomsidrotten och vad vi som förening/förbund vill stå för och förknippas med för värden. Antidoping Gästriklands Idrottsförbund ska ha kunskap om och se till att information och fakta inom antidopingarbetet sprids. Bland annat genom att få våra föreningar att göra en handlingsplan för antidopingarbetet i Vaccinera klubben. Gästriklands idrottsförbund arbetar med den svenska idrottsrörelsens gemensamma vision: Svensk idrott världens bästa Tillsammans med SISU Idrottsutbildarna i Gästrikland

12 Gästriklands Idrottshistoriska förening Årsmötet 2014 Vid årsmötet informerade Bo Rickegård från Gävle kommun och Gavle Fastigheter om utvecklingen av arenaområdet Gavlehov GHF:s diplom för idrottshistoriska insatser tilldelades: Barbro Fahlstedt svensk mästare i friidrott, representation i landslaget och ansvar som ledare i för friidrotten i Gefle IF under många år Alf Karlsson ansvarsfullt och mångsidigt arbete i Valbo AIF under många år Per Olof Posa Serenius flerfaldig världsmästare i isracing och populär företrädare för motorsport runt om i världen Hans Ädel genom åren kunnigt och engagerat arbete för motorsport Lars Öhrn hängivet arbete under många år för ishockeyn i Norrsundet Årsmötet valde Nils Frölander till ständig hedersmedlem och hedersordförande i Gästrikeidrottens Historiska Förening för hans förtjänstfulla arbete för Gästrikeidrottens historia under många år. Styrelsen 2014 och styrelsearbetet Ordförande Gunnar Lindbom Vice ordförande Lillemor Forsberg Kassör Curt Larsson Sekreterare Bo Nordlund Ledamöter Lars Blomgren, Jan Åke Hedström, Anders Steffen Adjungerade ledamöter Kaj Annebrant, Anders Hedbom Revisor Åke Nilsson, Revisorsuppleant Lars Vidar Ström Valberedning Lars Blomgren, Nils Frölander Lars Vidar Ström har i programverksamheten bistått styrelsen med filmdokumentation Ett samarbetsavtal mellan Gästriklands Idrottsförbund och GHF har förlängts 2014 och på förbundets hemsida finns information om GHF. Medlemsantal och ekonomiskt bokslut 2014 redovisas i kassörens ruta Styrelsen har under året till Gävle Kommun Kultur och Fritid påmint om tidigare skrivelse att vid anläggning av nya arenor planera utrymme för exponering av idrottsoch kulturhistoria. GHF är medlem i Sveriges Idrottshistoriska Förening och har utbyte med granndistriktens idrottshistoriska föreningar. GHF utbyter medlemsblad med idrottshistoriska organisationer i landet. Medlemsbladet går också till arkiv och bibliotek i Gästrikland. Styrelsen har diskuterat exponeringen av Valter Nyströms och Arne Norrbacks prissamlingar i Sandviken samt exponeringen av videoprogrammet Stopptid vilket tidigare varit tillgängligt på Göransson Arena. Inget beslut har hittills tagits i frågan. Medlemsblad Styrelsen har gett ut medlemsblad i maj och november med idrottshistoriskt innehåll, särskilt från distriktet samt med presentation av verksamheten. För utförligare redovisning av årets verksamhet hänvisar vi till medlemsbladen. Medlemsresa 2014 Ett femtiotal medlemmar deltog i den uppskattade resan till Dalarna den 20 maj. Under förmiddagens besök vid Dalarnas Idrottsmuseum Lugnet i Falun presenterades VM- projektet Eftermiddagens resmål var Vasloppsmuseet i Mora, där tidigare Vasaloppsgeneralen Rolf Hammar berättade om Vasaloppet förr, nu och i framtiden. Arrangemang Programmet i januari på Gävle Stadsbibliotek om Strömvallen Multiarena sedan 1923 lockade stor publik. Där berättade vi till bilder och film om tidiga idrottsplatser i Gävle och särskilt om Strömvallens historia. I december arrangerade GHF i samarbete med SISU på Ockelbo Bibliotek ett program som i bild, text och ord redovisade basketsportens betydelse i Ockelbo. En skärmutställning speglade utvecklingen och en panel av spelare och ledare berättade om basketsportens historia och betydelse på orten. Arkivalier Gästriklands Idrottsförbund har välvilligt ställt hyllplats till vårt förfogande i sina lokaler. Där arkiveras dokumentation i bild och text om GHF:s verksamhet genom åren och är tillgängligt för intresserade. Hos förbundet har vi även fått utrymme för material från utställningar vi arrangerat Som förut arkiveras dokumentation av styrelsearbetet hos Arkiv Gävleborg, där vår förening även är medlem. Tack för 2014 Gästrikeidrottens Historiska Förening tackar Gästriklands Idrottsförbund och SISU för stöd och samarbete. Styrelsen tackar alla medlemmar som sluter upp och visar uppskattning av vår verksamhet. Vår strävan är att öka medlemsantalet och att föreningen fortsätter utveckla sin verksamhet med att bevara och berätta om Gästrikeidrottens historia. Styrelsen för Gästrikeidrottens Historiska Förening Kaj Annebrant Lars Blomgren Lillemor Forsberg Anders Hedbom Jan Åke Hedström Curt Larsson Gunnar Lindbom Bo Nordlund Anders Steffen

Verksamhetsberättelse 2012 Gästriklands Idrottsförbund

Verksamhetsberättelse 2012 Gästriklands Idrottsförbund Verksamhetsberättelse 2012 Gästriklands Idrottsförbund Det här är Gästriklands Idrottförbund Styrelsen från vänster: Per Nilsson, Kjell Damberg, Carin Engblom, Anette Hellström, Viola Antman och Gunnar

Läs mer

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet!

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! IDROTTSLYFTET MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! VAR MED OCH UTVECKLA VÄRLDENS BÄSTA BARN- OCH UNGDOMSIDROTT! I de flesta idrottsföreningar finns goda idéer

Läs mer

Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR

Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR Världens bästa coach Hur kan du som ledare göra för att stötta unga idrottare att bli vinnare både i livet och i idrotten? En föreläsning som utvecklar dig i ditt

Läs mer

Välkommen till SDF-konferensen. Luleå 12-13 oktober 2013

Välkommen till SDF-konferensen. Luleå 12-13 oktober 2013 Välkommen till SDF-konferensen Luleå 12-13 oktober 2013 Idrotten vill Idrottsrörelsens gemensamma idéprogram Se filmen Styrelsen NIF & SISU Idrottsutbildarna Leif Nordström, Boden Carina Winsa, Luleå Kicki

Läs mer

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå Beskrivning av vår verksamhet i Piteå SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund och utbildningsorganisation. Vi bildar, utbildar och utvecklar idrotten SISU Idrottsutbildarna utbildar och

Läs mer

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2014-2015 1 2 Dalarnas Idrottsförbund & SISU Idrottsutbildarna gemensam verksamhetsinriktning 2014-2015 Sidan Dalaidrottens verksamhetsidé 4 Vi utvecklar idrotten i Dalarna 4 Dalaidrottens

Läs mer

Välkommen till SDF konferens. 22-23 november 2013

Välkommen till SDF konferens. 22-23 november 2013 Välkommen till SDF konferens 22-23 november 2013 Grattis Värmlands Orienteringsförbund, Värmland och Arvika! PROGRAM 22 november 12.00 Lunch 13.00 Föreläsning, Peter Eriksson barn och ungdomsansvarig

Läs mer

Styrelsesammanträde 6 2010/11 SISU Hälsingland 2010 06 20

Styrelsesammanträde 6 2010/11 SISU Hälsingland 2010 06 20 Styrelsesammanträde 6 2010/11 SISU Hälsingland 2010 06 20 Närvarande Anna-Karin Mohlin, Monica Lindblom, Ulla Fernlund, Sven-Gunnar Karlsson, Esbjörn Lindgren, Leif-Göran Mosell, Gudrun Ekblom adjungerad

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Idrottsberedningen

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Idrottsberedningen Plats och tid Nya Kommunhuset, Sammanträdesrum Yxningen, Åtvidaberg, kl.18.00 19.55 Beslutande Kjell Myrén, Ordförande Arne Holmgren, Vice ordförande Birgitta Elwing, från kl. 18.15 Rolf Olsson Ulf Öqvist

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2011-2012

Verksamhetsinriktning 2011-2012 Verksamhetsinriktning 2011-2012 Örebro Läns Skolidrottsförbund Innehåll Förord Skolidrottsförbundets profil Inriktnings- och resultatmål Föreningen Organisationsutvecklingen Utbildningsverksamhet Breddverksamhet

Läs mer

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS FÖRENINGS-ABC 2012

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS FÖRENINGS-ABC 2012 S FÖRENINGS-ABC 2012 Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) är det idrottsförbund som samlar Sveriges skytteföreningar. Är ni redan i dag medlem hos Svenska Skyttesportförbundet innebär det att ni tidigare

Läs mer

UNGA LEDARE. Vill du bli ledare inom idrotten? UNGA LEDARE. OBS! Anmäl Dig innan 22 november!

UNGA LEDARE. Vill du bli ledare inom idrotten? UNGA LEDARE. OBS! Anmäl Dig innan 22 november! Vill du bli ledare inom idrotten? Är du mellan 14-20 år och intresserad av att bli ledare eller organisationsledare* och tycker det är kul att träffa andra ungdomar! I höst kör vi igång med en ny omgång

Läs mer

KURSHANDLEDNING RÖD ORGANISATIONSLEDARE

KURSHANDLEDNING RÖD ORGANISATIONSLEDARE KURSHANDLEDNING RÖD ORGANISATIONSLEDARE Kursbeskrivning Kursen är framtagen för personer mellan 16-18 år som vill lära sig hur man administrerar och leder en skolidrottsförening. Kursen innefattar vissa

Läs mer

Nu lyfter vi ridsporten!

Nu lyfter vi ridsporten! Nu lyfter vi ridsporten! Fakta om ridsporten och Idrottslyftet år 5 MER RIDSPORT FÖR FLER Mer idrott för fler. Det är tanken bakom Idrottslyftet som nu går in på sitt femte verksamhetsår. Och öppnar nya

Läs mer

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS FÖRENINGS-ABC 2014

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS FÖRENINGS-ABC 2014 S FÖRENINGS-ABC 2014 Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) är det idrottsförbund som samlar Sveriges skytteföreningar. Är er förening redan i dag medlem hos Svenska Skyttesportförbundet innebär det att ni

Läs mer

Värdegrund bygger på oss

Värdegrund bygger på oss VERKSAMHETSPLAN 2013 Vision: I StHIF står idrotten i centrum och är ett medel för delaktighet och utveckling. Strategiska mål StHIF erbjuder utveckling och utbildning på ett professionellt plan Beckis

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka?

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Utmärkt förening i Nacka Det är viktigt att alla barn och ungdomar som deltar i olika fritidsaktiviteter upplever att de är välkomna och att de kan känna

Läs mer

Idrott och social hållbarhet

Idrott och social hållbarhet Idrott och social hållbarhet Malmö 27 maj 2015 Janne Carlstedt, Riksidrottsförbundet Jenny Hellberg, Skåneidrotten Idrott och social hållbarhet (A6 och B6) Idrotten engagerar många människor i vårt samhälle

Läs mer

Frivillig i Gävleborg Integration i samverkan med civilsamhället

Frivillig i Gävleborg Integration i samverkan med civilsamhället Frivillig i Gävleborg Integration i samverkan med civilsamhället Om Frivillig i Gävleborg Paragraf 37a Insatser för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter Förordning

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2013 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2014 2015 SISU Idrottsutbildarna Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab September 2013 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För förbundsstyrelsens (FS) ledning av verksamheten

Läs mer

V e r k s a m h e t s i n r i k t n i n g Stockholms Ishockeyförbund 2013-2016. Go, Sthlm go!

V e r k s a m h e t s i n r i k t n i n g Stockholms Ishockeyförbund 2013-2016. Go, Sthlm go! V e r k s a m h e t s i n r i k t n i n g Stockholms Ishockeyförbund 2013-2016 Go, Sthlm go! Vision Stockholm ska bli det otvivelaktigt ledande ishockeydistriktet! Att vara ledande innebär så mycket mer

Läs mer

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 SvFF Mål & Strategi 2013-2017 Workshop distrikt svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 AGENDA 17.00-17.45 Genomgång Mål & Strategi Svensk Fotboll, och distriktens process under hösten. 17.45-18.45 Värdegrunden

Läs mer

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 IDROTTEN I SAMHÄLLET Idrotten är i särklass Sveriges största folkrörelse. Idrotten erbjuder aktiviteter för alla åldrar och bidrar till att både glesbygd och tätorter blir

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

IdrottOnline introducerades 2007 med målet att kunna erbjuda svensk idrott en stabil och driftsäker plattform för administration och kommunikation.

IdrottOnline introducerades 2007 med målet att kunna erbjuda svensk idrott en stabil och driftsäker plattform för administration och kommunikation. IdrottOnline introducerades 2007 med målet att kunna erbjuda svensk idrott en stabil och driftsäker plattform för administration och kommunikation. Med IdrottOnline erbjuds idrottens förbund och föreningar

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivningen är tänkt som ett komplement till återrapporten i IdrottOnline för att ge en inblick i projektet utöver de siffror som redovisas i återrapporten.

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN BOLLEBYGD 2013 Innehåll Inledning... 3 Kontakta oss... 4 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 5 Konsulentens roll... 6 Verksamhetsidé...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid.

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid. Vansinnigt Viktiga Vägval. 1 2 3 4 En plan för arbete med Föreningens framtid. Tillsammans mot framtidens idrott Med ett gott stöd av SISU Idrottsutbildarna Örebro kan din förening ta ett helhetsgrepp

Läs mer

Junior lyftet. Pengar till klubben med Juniorlyftet! EN MÖJLIGHET ATT UTVECKLA JUNIORVERKSAMHET

Junior lyftet. Pengar till klubben med Juniorlyftet! EN MÖJLIGHET ATT UTVECKLA JUNIORVERKSAMHET Junior lyftet Pengar till klubben med Juniorlyftet! EN MÖJLIGHET ATT UTVECKLA JUNIORVERKSAMHET 2 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 3 Varför väljer barn att idrotta? Att ha kul upplevelsen av

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar.

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DISTRIKTETS UNGDOMSSEKTION 2010 DUS STYRELSEN 2010 UPPDRAG OCH VERKSAMHET Ordförande Vice ordf. Sekreterare Vice sekr. Kassör Övriga ledamöter Karolina Peterson Louise Bergström

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

LIDINGÖIDROTTEN VILL

LIDINGÖIDROTTEN VILL LIDINGÖIDROTTEN VILL Ett basdokument för idrotten på hälsans ö beslutat vid Idrottsrådets föreningsmöte 30 november 2011 Ett basdokument för idrotten på hälsans ö beslutat vid Idrottsrådets föreningsmöte

Läs mer

Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET

Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET Utvecklar svensk ridsport Idrottslyftet är regeringens riktade satsning på barn- och ungdomsidrott. Här kan föreningar inom Svenska Ridsportförbundet läsa om hur ni

Läs mer

Verksamhetsinriktning. Riksidrottsförbundet 2012 2013

Verksamhetsinriktning. Riksidrottsförbundet 2012 2013 Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2012 2013 STOCKHOLM AUGUSTI 2011 ANDRÈN & HOLM BILD: Bilbbyrån & Helena Björck För riksidrottsstyrelsens (RS) ledning av verksamheten fattar RF-stämman beslut

Läs mer

IK Bolton. Värdegrund Engagemang Gemenskap Ständig utveckling

IK Bolton. Värdegrund Engagemang Gemenskap Ständig utveckling Handboll för alla IK Bolton IK Bolton erbjuder handboll som är glädjefylld och tillgodoser barns, ungdomars och seniorers vilja att utvecklas som handbollsspelare, vilket bidrar till att ge alla medverkande

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2015

Verksamhetsinriktning 2015 Verksamhetsinriktning 2015 Särskild föräldrasatsning 2015 Den verksamhetsinriktning som nu föreligger inför året 2015 har fått en nyare utformning. SISU Riks och RF arbetar för en mer integrerad verksamhetsinriktning.

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Verksamhetsberättelse för

Verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013, Rädda Barnens lokalförening i Skellefteå Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens

Läs mer

Bakgrund Samma möjligheter i idrottsföreningen Därför ska vi arbeta med likabehandling Kompetens: Konkurrens: Klimat:

Bakgrund Samma möjligheter i idrottsföreningen Därför ska vi arbeta med likabehandling Kompetens: Konkurrens: Klimat: Utbildningsfolder: Bakgrund Gävle kommun har beslutat att ta ett helhetsgrepp kring likabehandling och jämställd idrott. Syftet är att arbetet som sker föreningsvis ska stärka idrottsföreningarna genom

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011 2(10) Verksamhetsberättelse 2011 för Bohuslän-Dals Handikappidrottsförbund VERKSAMHETSIDÉ OCH VISION Bohuslän-Dals Handikappidrottsförbund (BDHIF) har fortsatt arbetet under

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

Skolidrottsförbundet glädje, glöd och gemenskap!

Skolidrottsförbundet glädje, glöd och gemenskap! Skolidrottsförbundet glädje, glöd och gemenskap! Svenska Skolidrottsförbundet är ett av 70 specialidrottsförbund som ingår i Riksidrottsförbundet (RF). Skolidrottsförbundets mål är att få så många som

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Frösön VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Styrelsen för SPF Frösön får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Ingrid Borgström Vice ordförande

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Verksamheten 2012/13 Gästriklands Ishockeyförbund Innehållsförteckning Verksamhetsidé, värdegrund och vision Prioriterade verksamhetsområden med målsättningar och aktiviteter Ekonomisk plan Förslag till

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

Mellansvenska Handbollförbundet

Mellansvenska Handbollförbundet Mellansvenska Handbollförbundet - Utvecklingskoncept mot Vision 2017 Av: Johan Johansson Uffe Nyström Bakgrund Som välbekant så strävar Svensk handboll att uppnå Vision 2017 som vilar på 5 olika fokusområden:

Läs mer

Verksamhetsplan. Södermanlands Handikappidrottsförbund 2014. Foto; Leif Thorstenson 2013 arrangerade BK Sport SM och Nationella spel i fotboll

Verksamhetsplan. Södermanlands Handikappidrottsförbund 2014. Foto; Leif Thorstenson 2013 arrangerade BK Sport SM och Nationella spel i fotboll Verksamhetsplan Södermanlands Handikappidrottsförbund 2014 Foto; Leif Thorstenson 2013 arrangerade BK Sport SM och Nationella spel i fotboll Södermanlands Handikappidrottsförbund är Svenska Handikappidrottsförbundets

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN SKÖVDE 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé... 6 Värdegrund...

Läs mer

Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg

Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg Hur blir SKF så bra att alla klättrare vill vara medlemmar? Processledare: Sandra Mattsson, SISU Idrottsutbildarna Syfte med träffen:

Läs mer

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2009-01-01 2010-12-31 Idédag i Tällberg söndagen den 29 mars 2009. Civilförsvarsförbundet Gävleborg Civilförsvarsförbundet Gävleborg har verksamhet i hela länet

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30 IDROTTS LYFTET Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4 År ett 2007-0701- 2008-06-30 Svenska Dragkampförbundet vill bli ett tydligt förbund Inriktning på idrottslyftet Öppna dörrarna

Läs mer

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Utgåva 0.3 2008-11-03 Sida 1 (11) 1 Inledning Svenska Klätterförbundets styrelse har givit Barn- och Ungdomskommittén (BoUK) i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer

Läs mer

Propositioner till IK NocOut.se årsmöte 2014.

Propositioner till IK NocOut.se årsmöte 2014. Propositioner till IK NocOut.se årsmöte 2014. I texten markeras ny text med fet stil och understruket = ny text föreslagen av styrelse, och delvis med inkomna motioner som grund. Kursiverad överstruken

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten I detta dokument finner du handlingarna för det extra inkallade årsmötet för sverok västerbotten, du kan dels hitta den nuvarande Verksamhetsplanen

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

UNGDOMSIDROTTSPROGRAMMET Jämtland-Härjedalen

UNGDOMSIDROTTSPROGRAMMET Jämtland-Härjedalen UNGDOMSIDROTTSPROGRAMMET Jämtland-Härjedalen Varför ett ungdomsidrottsprogram (UIP)? UIP bygger på: Faktumet att den fysiska inaktiviteten blir allt mer påtaglig bland ungdomar. Idrotten Vill samt Barnidrottsprogrammet

Läs mer

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3.

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3. 1 Februari 2012 Föreningen hade den 31/12 2011, 92 huvudmedlemmar och 27 familjemedlemmar=totalt 119 medlemmar. Den 31/12 2010 var antalet huvudmedlemmar 104 och antalet familjemedlemmar 30. STYRELSE 2011

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas Juni 2005 Kulturnämnden Reviderad 2008-01-17 Reviderad 2009-01-01 Reviderad 2011-09-20 Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas distriktsorganisationer 1 Generella kriterier

Läs mer

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Tips och Råd till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. 1 Innehåll Om SDU och denna broschyr 3 Nybörjare eller veteran? 4

Läs mer

Mötesanteckningar, Föreningsmöte på Olnispagården i Sälen

Mötesanteckningar, Föreningsmöte på Olnispagården i Sälen Mötesanteckningar, Föreningsmöte på Olnispagården i Sälen Det uppdukade fikabordet mötte kvällens deltagare. Kerstin Söderlund, planeringschef på Malung-Sälens kommun, inleder kvällen. Kvällens program:

Läs mer

Föregående protokoll nr 344 Protokoll nr 344 från styrelsens sammanträde den 9 december är justerat av ordförande samt av Anders Caspár.

Föregående protokoll nr 344 Protokoll nr 344 från styrelsens sammanträde den 9 december är justerat av ordförande samt av Anders Caspár. Mötet öppnas inledning Protokoll nr 345, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets STYRELSE fredagen den 3 februari 2012 på Hotell Sergel Plaza, Stockholm. Närvarande: Malin Eggertz Forsmark

Läs mer

BILDA SPORTFISKEKLUBB

BILDA SPORTFISKEKLUBB BILDA SPORTFISKEKLUBB Bilda sportfiskeklubb Mer än 2,5 miljoner svenskar tycker om att sportfiska. I Sverige ägnar man sig åt att sportfiska i runda tal ca 35 miljoner dagar. Mot den bakgrunden är det

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan 2012-2013

Förslag till verksamhetsplan 2012-2013 Förslag till verksamhetsplan 2012-2013 Idrottens framtida finansiering är säkrad Fortsatt verka för ett starkt och ökat samhällsstöd till svensk(skånsk) idrott på såväl nationell som regional och kommunnal

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND ÅRSMÖTESPROTOKOLL för Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte på Högbo Ridklubb, Sandviken 2011.03.26 1. Mötet öppnas Distriktsordförande Eva Myrgren hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Från Svenska

Läs mer

Fyra frågor. från idrottsrörelsen i Västra Götaland. Inför valet 2010 har idrottsrörelsen ställt fyra frågor till

Fyra frågor. från idrottsrörelsen i Västra Götaland. Inför valet 2010 har idrottsrörelsen ställt fyra frågor till Fyra frågor från idrottsrörelsen i Västra Götaland Inför valet 2010 har idrottsrörelsen ställt fyra frågor till de politiska partier som finns representerade i Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Svaren

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

IdrottOnline klubb Sök Idrottslyftet 111101

IdrottOnline klubb Sök Idrottslyftet 111101 IdrottOnline klubb Sök Idrottslyftet 111101 Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet, RF. Hemsidan baseras

Läs mer

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Plats och tid Kommunhuset, A-salen, kl. 13.30-16:00 Beslutande och övriga närvarande enligt sida 2 Utses att justera Peter Staland Paragrafer 23-27 Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare

Läs mer

Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan

Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan 2009-02-01 Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan Bakgrund Stockholms Idrottsförbunds fick 1 juli 2007 i uppdrag att ge idrottsföreningar möjligheten

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2014-2020

Verksamhetsinriktning 2014-2020 Verksamhetsinriktning 2014-2020 Vår verksamhetsidé IF Göta Karlstad skall bedriva och skapa möjlighet för en bredd och elitverksamhet för alla som vill delta, oavsett ambition och målsättning, i syfte

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa Lärgruppsplan för filmen Svensk idrott världens bästa Inom svensk idrott fi nns det i runda tal 600 000 idrottsledare som har olika typer av ledaruppdrag. Du är säkert en av dom. Många av er fi nns inom

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Klubbstyrelse, organisation och ansvar 7

Klubbstyrelse, organisation och ansvar 7 Klubbstyrelse, organisation och ansvar 7 - Klubbstyrelse 7.1 - Organisation 7.2 - Arbetet i klubbstyrelsen 7.3 - Styrelsens ansvar 7.4 - Föreningens representanter i olika org. 7.5 - Konstituerande styrelsemöte

Läs mer

Minnesanteckningar Idrottsforum

Minnesanteckningar Idrottsforum Kultur- och fritidsnämnden 2014-03-31 1 (6) Kultur- och fritidsförvaltningen Kommunikation och administration Åsa Karlsson, 016-710 18 27 Minnesanteckningar Idrottsforum Tid: Måndag 31 mars 2014, kl. 18.00-20.00

Läs mer

BLI EN UTMÄRKT FÖRENING

BLI EN UTMÄRKT FÖRENING BLI EN UTMÄRKT FÖRENING CERTIFIERA FÖRENINGENS BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHET DIN FÖRENING - EN VIKTIG DEL I VÅRT ARBETE Alla föreningar, oavsett om ni sysslar med idrott, kultur eller någonting annat, bedriver

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

IdrottOnline. Ambassadörsutbildning. Övningar: Domarens exemplar

IdrottOnline. Ambassadörsutbildning. Övningar: Domarens exemplar IdrottOnline Ambassadörsutbildning Övningar: Domarens exemplar Övningar i grupper om tre I grupper tre om tre ska ni öva er i ett antal givna situationer. Det finns en mall att följa i diskussionen och

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Framgångsrik valberedning - en nyckelroll i förbundet

Framgångsrik valberedning - en nyckelroll i förbundet Framgångsrik valberedning - en nyckelroll i förbundet vi får den styrelse vi förtjänar Vi får de ledare vi förtjänar! Arne Karlsson Kort presentation Augusti 1976 Valberedningens plats i Förbundet Revisorer

Läs mer

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) PROTOKOLL STY 11/2003 Sammanträdesdata Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd Närvarande Jacob Douglas ordf Stig Klemetz vice

Läs mer

Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015

Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015 Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För riksidrottsstyrelsens (RS) ledning av verksamheten fattar RF-stämman beslut om en tvåårig verksamhetsinriktning

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013- Innehåll 1 Formalia... 2 1.1 Organisation... 2 1.1.1 Medlemmar... 2 1.1.2 Förbundsstyrelsen... 2 1.1.3 Möten... 2 1.1.4 Revisorer... 3 1.1.5 Valberedning... 3 1.1.6 Arbetsgrupper...

Läs mer

Lärgruppsplan Utvecklingsplan för tränare och aktiva

Lärgruppsplan Utvecklingsplan för tränare och aktiva Lärgruppsplan Utvecklingsplan för tränare och aktiva SISU Idrottsutbildarna är lokal anordnare av all studieverksamhet som rapporteras som statsanslagsberättigad. Föreningen är arrangör och samverkanspart.

Läs mer

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD (Beslutade av RS den 8 december 1997 samt reviderade av RS den 21-22 november 2002, den 1-2 december 2003 och den 3 oktober 2006 ) 1 BIDRAGSBERÄTTIGADE

Läs mer

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2015

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2015 Förslag till dagordning för Årsmöte 2015 1. Årsmötets öppnande 2. Frågan om årsmötets stadgeenliga sammankallande 3. Fastställande av dagordningen 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val

Läs mer

Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun

Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun Dnr: 2015/37 1 (5) Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun Fastställt av Barn- och ungdomsnämnden 2012-12-10 136 Reviderad 2014-04-14 58 Överfört och fastställt av Kultur-

Läs mer