Verksamhetsberättelse Gästriklands Idrottsförbund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse. 2014 Gästriklands Idrottsförbund"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2014 Gästriklands Idrottsförbund

2 Det här är Gästriklands Idrottsförbund STYRELSEN. Övre raden från vänster: Nils Simonsson, Carin Engblom, Guido Ripke. Nedre raden från vänster: Bo Eriksson, Elin Sundgren, Anette Helsström, Stefan Söderblom. Saknas på fotot Susanne Lutti och Viola Antman. Styrelse Ordförande Bo Erisson Vice ordförande Carin Engblom Ledamöter Nils Simonsson Guido Ripke Anette Hellström Viola Antman Arbetsutskott Bo Eriksson Carin Engblom Ann-Gerd Bergdahl Revisorer Mikael Johansson, Gävle auktoriserad revisor Jenny Olsson lekmannarevisor Maria Belin personlig ersättare Suppleanter Susanne Lutti Elin Sundgren Valberedning Lennart Hedenström Susanne Sandberg Annika Lundqvist

3 Personal Distriktsidrottschef Ann-Gerd Bergdahl Idrottskonsulenter Pia Hillgren Henrik Persson Ahmet Bölüktas Service, utskick, medlemshantering Birgitta Öberg-Ling Idrottskansliet rymmer också lokaler för: Gestriklands Fotbollförbund Gästriklands Innebandyförbund SISU Idrottsutbildarna Gefle Gymnastikförening Korpen Gävleborg Korpföreningen Heros Gästrike-Hälsinge Handikapp IF Gävleborgs Ridsportsförbund Två konferensrum för uthyrning i världsklass. Idrottens värdegrund: Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas rätt att vara med Rent spel Interna utbildningar Under 2014 har Gästriklands Idrottsförbund genomfört ett antal internutbildningar, till exempel: Utbildning i hjärt- lungräddning Konferens och uppstart i Hemlingby Konferens och kompetensutveckling i Tällberg Föreläsning i HBTQ-frågor inom idrottsrörelsen Kompentensutveckling för styrelsen i Aronsberg Vårt uppdrag Gästriklands Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets organisation i Gästrikland. I Gästrikland finns cirka 350 idrottsföreningar med 419 sektionsföreningar. De har tillsammans cirka ideella ledare. Varje dag bedrivs ungefär 500 aktiviteter för barn och ungdomar i åldern 7-20 år i Gästrikland. Gästriklands Idrottsförbunds uppdrag är att: Verkställa beslut fattade av Riksidrottstämman och DF-stämman. Organisatoriskt, administrativt och ekonomiskt vara ett stöd för idrotten i distriktet. Aktivt arbeta för att stödja den idrottsliga utvecklingen. Gästriklands Idrottsförbunds uppgift är dessutom att bevaka och vid behov agera i samhällsfrågor som berör idrotten samt i alla sammanhang visa på idrottens samhällsnytta och säkerställa möjligheterna för fortsatt idrottslig utveckling i distriktet. Stipendier och utmärkelser Ungdomsstipendium Fair Play Region Gävleborg har i samverkan med Gästriklands Idrottförbund och Hälsinglands Idrottsförbund utlyst ett ungdomsstipendium på kronor som tilldelats en kille eller en tjej i åldern år som utvecklats positivt och visat fair play och gott kamratskap i sitt idrottande/idrottsledarskap. Region Gävleborgs stipendiater 2014 blev: Gästrikland: Tony Wiberg, Sandvikens AIK. Hälsingland: Kristin Olovsson, Rehns BK i Bollnäs. Idrottens vision Svensk idrott Världens bästa Svensk idrott vill vara bäst i världen för alla på alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas och förbättras till både form och innehåll. Det bygger på en självstyrande och samlad idrottsrörelse med starka förbund och föreningar samt en utbildningsverksamhet

4 En dag i en Idrottskonsulents liv Pia Hillgren har jobbat på Gästriklands Idrottsförbund i snart tio år och berättar om en vanlig dag på jobbet som idrottskonsulent där hon inte bara träffar idrottsföreningar utan också många andra av samhällets aktörer. Jag inleder dagen med en videokonferens tillsammans med kollegor från andra distrikt. Syftet är att stämma av vår gemensamma slutredovisning för projekt Lobben som ska in till Europeiska socialfonden samt uppföljning av vår kompetensutvecklingsresa till Bryssel. Sen är det dags för en nätverksträff hos Region Gävleborg kring besöksnäringen, där träffar vi andra samhällsaktörer i länet från bland andra kommuner, Högskolan och destinationsbolag. Efter lunch förbereder jag för morgondagens uppdrag där jag ska hjälpa en förening med diverse juridiska frågeställningar, det handlar främst om arbetsgivaransvar och ekonomi. Kvällen avrundas med ett besök hos Hedesunda Friidrottsförening som behöver hjälp med projektansökan till allmänna arvsfonden. Utöver de rent idrottsliga organisationerna som jag såklart träffar så är det många olika typer av organisationer. Till exempel olika enheter inom kommunerna (tjänstemän och politiker), destinationsbolag, Region Gävleborg, andra aktörer inom civilsamhället, arbetsförmedlingen. Sen eftersom jag jobbar mycket med projekt och projektrådgivning så är det projektfinansiärer som Europeiska socialfonden (ESF), Allmänna Arvsfonden, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). De flesta organisationerna är ganska nischade mot en specifik målgrupp och vid en första anblick kanske man tycker att även Gästriklands Idrottsförbund är det, men jag tänker att vi når så många som andra inte når. Idrott engagerar och är ett världsspråk som gör att det är en bra nyckel in när det gäller t ex mångfald och integration, när det gäller att skapa sysselsättning till unga eller att bidra till besöksnäringen i regionen med alla de idrottsevenemang-event som genomförs under ett år och där vi alltför sällan visar det turistekonomiska värde som idrotten bidrar med. Jag jobbar mycket med att söka olika projekt och tycker att det är en framtidsfråga som berör viktiga samhällsfunktioner som till exempel idrottsrörelsen. Det handlar om att ta vara på de ekonomiska resurser som finns hos olika finansiärer, inte minst inom olika EU-program, för att tillsammans stärka vår region! Projekt är en möjlighet rent ekonomiskt till att skapa nya aktiviteter, nå nya målgrupper och bidra till ökad kompetens. De kan dessutom skapa sysselsättning, öka besöksnäringen och bidra till ökad integration. Det bästa med projekt är ändå samarbetet internt hos oss och externt med andra aktörer, ett gott samarbete är det som är förutsättningen för lyckade projektresultat.

5 Idrotten i Samhället Det politiska arbetet Styrelsen har varit representerad vid de träffar som Riksidrottsförbundet har ordnat för förtroendevalda. Bland annat var det en konferens i Aronsborg i juni där idrottens framtida utmaningar diskuterades. Riksidrottsforum Hela styrelsen deltog också när Riksidrottsforum arrangerades av SISU Idrottsutbildarna i Gävle i November. Temat för forumet var idrottens strategiarbete och Gästriklands Idrottsförbunds ordförande Bo Eriksson inledde tillsammans med kommunstyrelsens ordförande i Gävle, Jörgen Edsvik, forumet i Konserthuset i Gävle. Mediautrymme Gästriklands Idrottsförbund har under året figurerat i lokal media ett tjugotal gånger, både i nyhetsartiklar och i egna debattartiklar. Idrottsfrukostar Representanter från Gävle Kommun, Sandvikens Kommun och Kultur och Fritidsnämnden har deltagit vid samtliga Idrottsfrukostar som arrangerats av Gästriklands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Distriktsidrottschefen är med i styrgruppen för projektet och idrotten har stor betydelse för det här projektet. Spontanidrott i Sandviken Gästriklands Idrottsförbund samarbetade under 2014 med Sandvikens Kommun för att kunna arrangera spontanidrott för ungdomar som ännu inte hittat in i föreningslivet. Gästriklands Idrottsförbund var också medarrangörer till en paneldebatt om spontanidrott som hölls i Sandviken i augusti. Idrottspolitiska dialoger Inför valet i september 2014 anordnade Gästriklands Idrottsförbund två stycken idrottspolitiska dialoger (en i Gävle och en i Sandviken) där representanter från partier i kommunfullmäktige fick svara på föreningsrepresentanters frågor på hur de olika partier skulle stötta idrottsrörelsen om just de vann valet. Dialog med politiker På våren 2014 träffade distriktsidrottschef och styrelsen träffade de olika politiska partierna i våra kommuner för en diskussion om idrottens betydelse i samhället. Idrottens betydelse i samhället Gästriklands Idrottsförbund har på många olika sätt varit deltaktig i det politiska arbetet i alla distriktets kommunen, med samarbeten med olika aktörer. Här är några exempel. Frivillig Gävleborg Frivillig i Gävleborg är ett projekt som vill göra vägen till en förening lite kortare för nyanlända flyktingar. I slutet av januari anordnas i samarbete med bland annat Gästriklands Idrottsförbund lunchträffar i varje kommun i Gästrikland för att tillsammans med idrottsföreningarna hitta vägar för att fler nyanlända ska hitta in i föreningslivet. Idrott och regional utveckling Under året har Gästriklands Idrottsförbund haft flera träffar med Region Gävleborg för att diskutera idrottens betydelse för den regionala utvecklingen. Vi har lämnat synpunkter i framtagandet av den nya regionala utvecklingsstrategi. Distriktsidrottschefen är med i en arbetsgrupp som tar fram nya strategier för besöksnäringen i Gävleborg. Idrottsföreningars stora och mindre arrangemang och event är viktiga inslag för besöksnäringen. Idrotten är även representerade i Leader Gästrikebygdens partnerskap när det gäller framtagandet av strategin för det nya programområden inom Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden.

6 Året i Bilder EU-projekt i Stockholm Drive In-Idrott i Sandviken fors i Ho a l a ttsg Idro Styre lsen p å idé konfe rens t 2014 Idrottsvale t n på kanslie Personalfoto sk dialog Idrottspoliti strikland Samsyn Gä Idrotts förbund et i me dia

7 gar a förenin y n r fö Juridik Delar av styrelsen Idr otts f ruk ost i Sa ndv ik en sson rik Bo E : e d öran ordf y N lm i Sth f f ä ftstr ttsly Idro Idrottsförbundet i media Fokus på IdrottOnline Ny volleybollförening Sat snin g på mot ion sidr ott

8 Idrottslig Utveckling Idrottsjuridik Alla föreningar i Gästrikland har möjlighet att höra av sig till Gästriklands Idrottsförbund för att få rådgivning om olika juridiska frågor. Under 2014 har en hel del föreningar vänt sig till Gästriklands idrottsförbund för att få svar på frågor kring föreningskunskap, främst rörande stadgar, medlemskap samt genomförande av årsmöten. I en del fall har vi funnits med som resurs vid föreningars medlemsmöten t ex då en ny förening bildats, då någon form av tvist uppstått eller när föreningen efterfrågat specialistkunskap inom specifika föreningskunskapsområden. En del föreningar har behövt hjälp med hur det bäst tar sig ur svåra ekonomiska situationer medan andra behövt en fördjupad kunskap i arbetsgivarfrågor. IdrottOnline IdrottOnline introducerades 2007 med målet att kunna erbjuda svensk idrott en stabil och driftsäker plattformen för administration och kommunikation. Med IdrottOnline erbjuds idrottens förbund och föreningar ett användarvänligt system för att bland annat: skapa och uppdatera sina hemsidor, administrera medlemsuppgifter och tävlingsadministrativt system och hantera och redovisa lokalt aktivitetsstöd (LOKstöd) och idrottslyft. I samarbete med SISU Idrottsutbildarna genomförs utbildningsaktiviteter inom ramen för IdrottOnline och då främst inom bland annat hemsida, medlemsregister och LOK-stödsrapportering. Under året har Gästriklands Idrottsförbund haft löpande kontakt med ett antal förening som behövt stöttning kring sitt juridiska arbete som till exempel hur man skapar rutiner, ser över organisationen och skriver skonomiska avtal. Service och rådgivning Administrations- och servicetjänster Gästriklands idrottsförbund vill genom olika serviceåtgärder bistå och underlätta för idrottens ledare i deras föreningsadministration. Serviceverksamheten vänder sig till idrottsföreningar och förbund. Gästriklands Idrottsförbund har under de senaste åren märkt ett ökat behov av rådgivning som rör den ideella föreningen. Därför har vi satsat på att skaffa oss spetskompetens för att på ett bra sätt möta behovet. Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) Förkortningen LOK står för Statligt Lokalt aktivitetsstöd, och är avsett att stödja ungdomsverksamheten mellan 7 25 år i föreningarna. Gästriklands Idrottsförbunds roll i arbetet med LOK-stödet är att informera om regler samt stötta föreningar i ansökningsförfarandet och tillsammans med SISU Idrottsutbildarna utbilda föreningsledare i hur de registrerar LOK-stödet i IdrottOnline. SDF-konferens Under 2014 hölls den gemensamma SDF-konferens, i Hälsingland och fokus för dagen var de nya reglerna för SDF-bidrag samt det planerade samgåendet mellan Gästrikland och Hälsinglads Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarnas distriktskontor. Projekt och satsningar Idrott för alla I Gästriklands Idrottsförbunds projekt ingår bland annat Lobben, Idrottsskolor, Statsturneringar, Drive in-idrott och Idrottsdagar. En ny del i projektet under 2014 var Frivillig Gävleborg, där Gästriklands Idrottsförbund sammarbetar med flera andra organisationer. Syftet med projektet är att hjälpa föreningar i Gävleborg att hitta nya

9 vägar och mötesplatser för att erbjuda idrott till fler nyanlända svenskar och ensamkommande flyktingbarn. ID ROT T SK UL Kom och prova på lite olika aktiviteter, få chansen att röra på dig och ha kul! Måndag 15/9 Tisdag 16/9 Torsdag 18/9 Sen fortsätter vi på de här tiderna hela hösten! Klass 4-6 Kuxahallen Klass 7-9 Kuxahallen Klass 4-6 Åbyggeby hallen Klass 4-6 Kuxahallen Klass 7-9 Kuxahallen Ring Linus Andersson, telefon för mer information! Under 2014 samarbetade Gästriklands Idrottsförbund med Sandvikens Kommun och en ny satsning på spontanidrott i Sandviken och träffarna lockade många ungdomar. LOBBEN Lobben är ett EU-finansierat projekt med syfte att ge arbetslösa ungdomar meningsfull praktik på skolor och skol-idrottsföreningar. Genom handledning, utbildningar och frihet under ansvar vill vi ge ungdomar dels ett kontaktnät med skolor och föreningar samt ett självförtroende och ett ledarskap som de har nytta av oavsett vad de gör i framtiden. Projekttiden sträckte sig till och med vårterminen Arbetsuppgifterna som ungdomarna hade i skolorna var dels att finnas som ett extra stöd till eleverna och dels leda idrottsaktiviteter med dem. Det kan till exempel röra sig om eftermiddagsaktiviteter i idrottshallen där Lobben-ungdomarna antingen själva håller i aktiviteterna eller att de i en samordande roll bjuder in andra föreningar att ha prova på-pass med eleverna. Hittills har fyra omgångar med Lobben genomförts och sammanlagt har ett tjugotal ungdomar från Gästrikland deltagit. Både deltagare och skolor är jättenöjda. Ungdomarna upplever att de vuxit enormt mycket som individer. De har fått ett större självförtroende, haft riktigt roligt och upplever sig själva som mer anställningsbara än innan. Under 2014 startade Gästriklands Idrottsförbund, tillsammans med ett flertal aktörer, projektet Idrottskul i Ockelbo. Projektet går ut på att arrangera ledarledd spontanidrott för skolungdomar där de får prova på olika idrotter. Förhoppningen är förstås att ungdomarna på så sätt senare också lotsas in till en idrottsförening. Motionsidrott för vuxna Gästriklands Idrottsförbund lanserade sommaren 2014 en satsning på motionsidrott för vuxna. Alla intresserade föreningar i Gästrikland kunde söka stöd för att starta upp eller för att utveckla sin verksamhet så att den också vänder sig mot de som är över 20 år. En förening som sökte och fick pengar var Gävle Triathlon och kommer våren 2015 att varje söndag erbjuda deltagarna chansen att träna och utveckla sig tillsammans med erfarna coacher och tränare. Löpning,

10 cykling och simning finns såklart med på programmet men även kost och motionsråd kommer att ingå. Idrottsfrukostar Under 2014 anordnade Gästriklands Idrottsförbund tillsammans med SISU Idrottsutbildarna nio stycken idrottsfrukostar (sju i Gävle och två i Sandviken). Frukostarna syftar till att skapa en naturlig mötesplats för idrottsrörelsens representanter med möjlighet till att nätverka, få frukost och diskutera kring olika aktuella ämnen. Exempel på ämnen under 2014 var till exempel Så får vi världens bästa idrottsföräldrar, Framtidens Idrottsförening och Att arrangera utan att gå under. Samsyn Gästrikland Samsyn Gästrikland är en metod för att jobba utifrån intentionerna i Idrotten Vill och med syftet att skapa ett livslångt intresse för idrott. Vi vill i och med det här satsningen undvika att våra ungdomar i för tidig ålder måste välja idrott. De stora idrotterna i distriktet kan medverka till ett idrottande på längre sikt i flera idrotter. Medverkande förbund är fotboll, innebandy, ishockey, bandy, Gästriklands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. I januari 2014 presenterade innebandyns, fotbollens och ishockeyns förbund nya riktlinjerna som till exempel klargör till exempel att ishockeyns säsong ska pågå mellan oktober och mars och fotbollens mellan april och september. Idrottslyftet Idrottslyftet, som startade den 1 juli 2007, är en satsning på svensk barn- och ungdomsidrott. Idrottslyftets övergripande syfte är att rekrytera och behålla fler medlemmar i idrottsföreningarna. De nya riktlinjerna trädde i kraft den 1 januari 2013 och kommer att gälla fram till 31 december Riktlinjerna i Idrotten vill ska vara vägledande och satsningen ska genomsyras av ett inkluderande perspektiv för olika grupper i samhället. All verksamhet ska utformas så att villkoren blir lika för flickor och pojkar. Föreningar som vill utveckla sin barn- och ungdomsverksamhet har möjlighet att söka medel från sitt specialidrottsförbund, sitt distriktsidrottsförbund och SISU Idrottsutbildarnas distrikt. Gästriklands Idrottsförbund har två uppdrag inom idrottslyftet. Anläggningsstöd Tillgång till anläggningar och idrottsmiljöer är avgörande för vilken verksamhet som kan bedrivas. Föreningen har möjlighet att söka medel för att skapa aktivitetsytor, som leder till bättre förutsättningar för barns och ungdomars idrottande. Det går också att ansöka om medel för t ex mljö- och klimatåtgärder samt ökad säkerhet. Tack vara bidrag från Idrottslyftet kunde till exempel Hille IF 2014 inviga sin nya solenergianläggning. Den 20 november anordnade SISU Idrottsutbildarna och Gästriklands Idrottsförbund, tillsammans med de tre förbunden, en Samsynskväll med tre inspirerande föreläsare. Projektet Samsyn Gästrikland fick under 2014 stor uppmärksamhet i media och andra distrikt har nu startat egna Samsynprojekt. Skolsamverkan/Rekrytera Genom Idrottslyftet Rekrytera har föreningar möjlighet att söka medel för att genomföra satsningar i syfte att få fler barn/ungdomar till sin verksamhet. Detta görs genom prova på-aktiviteter med en eller flera skolor. Många föreningar har under 2014 sökt medel för sådana satsningar.

11 Idrottens Värdegrund Idrotten vill Idrotterna som är medlemmar i Riks-idrottsförbundet har skapat gemensamma riktlinjer för idrottens utformning i förbund och föreningar. Vår värdegrund säger att idrott ska bestå av; Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas rätt att vara med Rent spel Du som är med i idrotten, som aktiv, tränare, styrelseledamot eller funktionär har en viktig roll i att vara med i den ständiga utvecklingsprocessen som gör det möjligt för oss att gemensamt göra svensk idrott till världens bästa. genomförs en utbildningssatsning på värderingsfrågor som vänder sig till både ledare, föräldrar, förtroendevalda och aktiva. Syftet är att få idrotten att samtala och fundera över vad som är viktigt och värdefullt inom barn- och ungdomsidrotten och vad vi som förening/förbund vill stå för och förknippas med för värden. Antidoping Gästriklands Idrottsförbund ska ha kunskap om och se till att information och fakta inom antidopingarbetet sprids. Bland annat genom att få våra föreningar att göra en handlingsplan för antidopingarbetet i Vaccinera klubben. Gästriklands idrottsförbund arbetar med den svenska idrottsrörelsens gemensamma vision: Svensk idrott världens bästa Tillsammans med SISU Idrottsutbildarna i Gästrikland

12 Gästriklands Idrottshistoriska förening Årsmötet 2014 Vid årsmötet informerade Bo Rickegård från Gävle kommun och Gavle Fastigheter om utvecklingen av arenaområdet Gavlehov GHF:s diplom för idrottshistoriska insatser tilldelades: Barbro Fahlstedt svensk mästare i friidrott, representation i landslaget och ansvar som ledare i för friidrotten i Gefle IF under många år Alf Karlsson ansvarsfullt och mångsidigt arbete i Valbo AIF under många år Per Olof Posa Serenius flerfaldig världsmästare i isracing och populär företrädare för motorsport runt om i världen Hans Ädel genom åren kunnigt och engagerat arbete för motorsport Lars Öhrn hängivet arbete under många år för ishockeyn i Norrsundet Årsmötet valde Nils Frölander till ständig hedersmedlem och hedersordförande i Gästrikeidrottens Historiska Förening för hans förtjänstfulla arbete för Gästrikeidrottens historia under många år. Styrelsen 2014 och styrelsearbetet Ordförande Gunnar Lindbom Vice ordförande Lillemor Forsberg Kassör Curt Larsson Sekreterare Bo Nordlund Ledamöter Lars Blomgren, Jan Åke Hedström, Anders Steffen Adjungerade ledamöter Kaj Annebrant, Anders Hedbom Revisor Åke Nilsson, Revisorsuppleant Lars Vidar Ström Valberedning Lars Blomgren, Nils Frölander Lars Vidar Ström har i programverksamheten bistått styrelsen med filmdokumentation Ett samarbetsavtal mellan Gästriklands Idrottsförbund och GHF har förlängts 2014 och på förbundets hemsida finns information om GHF. Medlemsantal och ekonomiskt bokslut 2014 redovisas i kassörens ruta Styrelsen har under året till Gävle Kommun Kultur och Fritid påmint om tidigare skrivelse att vid anläggning av nya arenor planera utrymme för exponering av idrottsoch kulturhistoria. GHF är medlem i Sveriges Idrottshistoriska Förening och har utbyte med granndistriktens idrottshistoriska föreningar. GHF utbyter medlemsblad med idrottshistoriska organisationer i landet. Medlemsbladet går också till arkiv och bibliotek i Gästrikland. Styrelsen har diskuterat exponeringen av Valter Nyströms och Arne Norrbacks prissamlingar i Sandviken samt exponeringen av videoprogrammet Stopptid vilket tidigare varit tillgängligt på Göransson Arena. Inget beslut har hittills tagits i frågan. Medlemsblad Styrelsen har gett ut medlemsblad i maj och november med idrottshistoriskt innehåll, särskilt från distriktet samt med presentation av verksamheten. För utförligare redovisning av årets verksamhet hänvisar vi till medlemsbladen. Medlemsresa 2014 Ett femtiotal medlemmar deltog i den uppskattade resan till Dalarna den 20 maj. Under förmiddagens besök vid Dalarnas Idrottsmuseum Lugnet i Falun presenterades VM- projektet Eftermiddagens resmål var Vasloppsmuseet i Mora, där tidigare Vasaloppsgeneralen Rolf Hammar berättade om Vasaloppet förr, nu och i framtiden. Arrangemang Programmet i januari på Gävle Stadsbibliotek om Strömvallen Multiarena sedan 1923 lockade stor publik. Där berättade vi till bilder och film om tidiga idrottsplatser i Gävle och särskilt om Strömvallens historia. I december arrangerade GHF i samarbete med SISU på Ockelbo Bibliotek ett program som i bild, text och ord redovisade basketsportens betydelse i Ockelbo. En skärmutställning speglade utvecklingen och en panel av spelare och ledare berättade om basketsportens historia och betydelse på orten. Arkivalier Gästriklands Idrottsförbund har välvilligt ställt hyllplats till vårt förfogande i sina lokaler. Där arkiveras dokumentation i bild och text om GHF:s verksamhet genom åren och är tillgängligt för intresserade. Hos förbundet har vi även fått utrymme för material från utställningar vi arrangerat Som förut arkiveras dokumentation av styrelsearbetet hos Arkiv Gävleborg, där vår förening även är medlem. Tack för 2014 Gästrikeidrottens Historiska Förening tackar Gästriklands Idrottsförbund och SISU för stöd och samarbete. Styrelsen tackar alla medlemmar som sluter upp och visar uppskattning av vår verksamhet. Vår strävan är att öka medlemsantalet och att föreningen fortsätter utveckla sin verksamhet med att bevara och berätta om Gästrikeidrottens historia. Styrelsen för Gästrikeidrottens Historiska Förening Kaj Annebrant Lars Blomgren Lillemor Forsberg Anders Hedbom Jan Åke Hedström Curt Larsson Gunnar Lindbom Bo Nordlund Anders Steffen

AU har ordet. Tillsammans gör vi svensk idrott till världens bästa! Gunnar Lindbom (ordförande) Carin Engblom (vice ordförande)

AU har ordet. Tillsammans gör vi svensk idrott till världens bästa! Gunnar Lindbom (ordförande) Carin Engblom (vice ordförande) SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsberättelse 2011 2 SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsberättelse 2011 AU har ordet Varje gång du öppnar tidningen, slår på dator, tv eller radio kan du se att idrotten

Läs mer

Innehåll. Framsidans bild symboliserar VIF:s roll att stödja, företräda och leda. Foto där inget annat anges - Västerbottens Idrottsförbund.

Innehåll. Framsidans bild symboliserar VIF:s roll att stödja, företräda och leda. Foto där inget annat anges - Västerbottens Idrottsförbund. Årsberättelse 2012 Innehåll 3 Styrelsens förord 5 Våra möten med SDF:n 6 Idrotten 14 Resurserna 21 Stöd & service 24 Umeå 2014 25 Medarbetarna 27 Förvaltningsberättelse 34 Revisionsberättelse 36 Bidrag

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. med årsredovisningar

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. med årsredovisningar 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisningar RF = Riksidrottsförbundet RS = riksidrottsstyrelsen SF = specialidrottsförbund DF = distriktsidrottsförbund SDF = specialidrottsdistriktsförbund Riksidrottsförbundet

Läs mer

Verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2013. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland

Verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2013. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland Innehåll SISU Idrottsutbildarna Halland, Box 93, 301 03 Halmstad, tel. 035-17 74 00 Besöksadress: Spetsvinkelgatan

Läs mer

[Ange dokumen. rubrik]

[Ange dokumen. rubrik] [Ange dokumen. rubrik] Krönika Börje Sandgren, ordförande Tack för ett härligt och framgångsrikt Idrottsår 2014! Som framgår av årsberättelsen är vi mycket nöjda med genomförd verksamhet vilket vi kommer

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 HÄNDELSER UNDER ÅRET Innehåll Förbundsordförande har ordet 3 GS har ordet 4 SISU

Läs mer

Innehåll. Framsidesfoto av Linnéa Johansson. Foto VIF där inget annat anges.

Innehåll. Framsidesfoto av Linnéa Johansson. Foto VIF där inget annat anges. Årsberättelse 2009 Innehåll 3-4 Styrelsens berättelse 5 Våra möten med SDF:n 6-10 Våra fem prioriterade verksamhetsområden 11 Kanslibemanning 12 Förvaltningsberättelse 20 Revisionsberättelse 22-24 Bidrag

Läs mer

STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN

STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Utvecklingen fortsätter En rapport om Idrottslyftets andra år STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Innehållsförteckning Förord... 5 Sammanfattning... 7 Bakgrund... 7 Organisation... 8

Läs mer

STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN

STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Ett år med Idrottslyftet Rapport om år 1 STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...4 Bakgrund...4 Handslaget...4 Riksdagsbeslut...5 RS inriktning/direktiv...5

Läs mer

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Handslagsrapport 2007:5 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Korpen Verksamhetsberättelse 2013 1 Innehållsförteckning Fokus Korpen från ord till handling... 3 Målbild och gemensamma vägval... 4 Viktiga förflyttningar i föreningarna 2013... 5 Korpen på jobbet...

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

verksamhets- och Förvaltningsberättelse

verksamhets- och Förvaltningsberättelse verksamhets- och Förvaltningsberättelse 12 INNEHÅLL Året som gått... 3 Specialdistriktsförbund i distriktet... 4 Styrelse och uppdrag, personal... 5-6 Vision och värdegrund... 7 Idrotten i samhället...

Läs mer

Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring

Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår: Att Att förbundsmötet beslutar om att anta stadgeändring som syftar till att öppna verksamheten och locka

Läs mer

Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 2009 Innehåll Förord 3 Inriktningsmål för verksamhetsperioden 4 Föreningen Skolidrottsförbundets byggsten 4 Årets Vuxenstöd 6 Organisationsutveckling

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Svenska Ridsportförbundet 2 Stockholms Läns Ridsportförbund 3-10 Information/konferenser och utbildningar 11 Rökfritt/Ridsporten vill 12 Idrottslyftet 13

Läs mer

sisuidrottsutbildarna.se/vastmanland rf.se/vastmanland facebook.com/sisuovif Följ sisuovif på Instagram

sisuidrottsutbildarna.se/vastmanland rf.se/vastmanland facebook.com/sisuovif Följ sisuovif på Instagram Möt oss hösten 2015 sisuidrottsutbildarna.se/vastmanland rf.se/vastmanland facebook.com/sisuovif Följ sisuovif på Instagram Kalendarium Augusti 25 Sista dagen att söka LOK-stöd 29-30 Plattformen i Norberg

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ordföranden har ordet...2-3 Styrelse och personal...4 Idrottsservice...5-7 Jubileumsåret...8 Idrottsgala...9 Motionsidrott...10-11

Läs mer

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Utgåva 0.3 2008-11-03 Sida 1 (11) 1 Inledning Svenska Klätterförbundets styrelse har givit Barn- och Ungdomskommittén (BoUK) i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse

Skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse Skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse 2012 2013 Innehåll Förord 3 Alla föreningar har nu ett organisationsnummer 5 Organisationsutveckling 6 Breddverksamhet alla kan vara med 10 Utbildningsverksamhet

Läs mer

JSM-Guld Stafett Sollefteå Skidor Fr. v. Frida Karlsson, Ebba Andersson och Jenny Solin

JSM-Guld Stafett Sollefteå Skidor Fr. v. Frida Karlsson, Ebba Andersson och Jenny Solin JSM-Guld Stafett Sollefteå Skidor Fr. v. Frida Karlsson, Ebba Andersson och Jenny Solin - 1 - Innehåll Verksamhetsberättelse Ordförande/chef har ordet 3 Styrelsens berättelse 4-23 Årsredovisning Förvaltningsberättelse

Läs mer

Smålands IDROTTEN. Ellen Allgurin har siktet inställt på världseliten. MOBBNING - våga se och reagera. Uppsving för biljard i Växjö TIDNINGEN

Smålands IDROTTEN. Ellen Allgurin har siktet inställt på världseliten. MOBBNING - våga se och reagera. Uppsving för biljard i Växjö TIDNINGEN TIDNINGEN nr 3 2010 Smålands IDROTTEN Ellen Allgurin har siktet inställt på världseliten MOBBNING - våga se och reagera Uppsving för biljard i Växjö 1 A2669 07-05 Samla dina försäkringar och få rabatt!

Läs mer

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 Slutrapport Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630 Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 1 Innehållsförteckning Sid 1. Inledning... 3 Mål och Syfte.....4

Läs mer

BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND

BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND 2012 Blekinge Idrottsförbunds samarbetspartners till idrottsgalan Blekinge Idrottsförbunds samarbetspartners till idrottsgalan: s B Omslagsbild: Håkan Håkansson, Blekinge Fotbollförbund

Läs mer

SKOLIDROTT. Zlatan mötte schysta vinnare. Lisa Nordén vill vara bäst Rektorn har en viktig roll Så bildar du en förening Idrotten tog över Almedalen

SKOLIDROTT. Zlatan mötte schysta vinnare. Lisa Nordén vill vara bäst Rektorn har en viktig roll Så bildar du en förening Idrotten tog över Almedalen NUMMER 3 2013 SVENSK SKOLIDROTT TIDNINGEN FÖR DIN SKOL-IF Zlatan mötte schysta vinnare Lisa Nordén vill vara bäst Rektorn har en viktig roll Så bildar du en förening Idrotten tog över Almedalen Sid 12

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2004 med årsredovisningar

Verksamhetsberättelse 2004 med årsredovisningar Verksamhetsberättelse 2004 med årsredovisningar Idrott mer än fysisk aktivitet När man skriver en betraktelse över det gångna året ligger det nära till hands att lyfta fram glädjeämnena - de stora framgångarna

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer