Verksamhetsberättelse Gästriklands Idrottsförbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse. 2014 Gästriklands Idrottsförbund"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2014 Gästriklands Idrottsförbund

2 Det här är Gästriklands Idrottsförbund STYRELSEN. Övre raden från vänster: Nils Simonsson, Carin Engblom, Guido Ripke. Nedre raden från vänster: Bo Eriksson, Elin Sundgren, Anette Helsström, Stefan Söderblom. Saknas på fotot Susanne Lutti och Viola Antman. Styrelse Ordförande Bo Erisson Vice ordförande Carin Engblom Ledamöter Nils Simonsson Guido Ripke Anette Hellström Viola Antman Arbetsutskott Bo Eriksson Carin Engblom Ann-Gerd Bergdahl Revisorer Mikael Johansson, Gävle auktoriserad revisor Jenny Olsson lekmannarevisor Maria Belin personlig ersättare Suppleanter Susanne Lutti Elin Sundgren Valberedning Lennart Hedenström Susanne Sandberg Annika Lundqvist

3 Personal Distriktsidrottschef Ann-Gerd Bergdahl Idrottskonsulenter Pia Hillgren Henrik Persson Ahmet Bölüktas Service, utskick, medlemshantering Birgitta Öberg-Ling Idrottskansliet rymmer också lokaler för: Gestriklands Fotbollförbund Gästriklands Innebandyförbund SISU Idrottsutbildarna Gefle Gymnastikförening Korpen Gävleborg Korpföreningen Heros Gästrike-Hälsinge Handikapp IF Gävleborgs Ridsportsförbund Två konferensrum för uthyrning i världsklass. Idrottens värdegrund: Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas rätt att vara med Rent spel Interna utbildningar Under 2014 har Gästriklands Idrottsförbund genomfört ett antal internutbildningar, till exempel: Utbildning i hjärt- lungräddning Konferens och uppstart i Hemlingby Konferens och kompetensutveckling i Tällberg Föreläsning i HBTQ-frågor inom idrottsrörelsen Kompentensutveckling för styrelsen i Aronsberg Vårt uppdrag Gästriklands Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets organisation i Gästrikland. I Gästrikland finns cirka 350 idrottsföreningar med 419 sektionsföreningar. De har tillsammans cirka ideella ledare. Varje dag bedrivs ungefär 500 aktiviteter för barn och ungdomar i åldern 7-20 år i Gästrikland. Gästriklands Idrottsförbunds uppdrag är att: Verkställa beslut fattade av Riksidrottstämman och DF-stämman. Organisatoriskt, administrativt och ekonomiskt vara ett stöd för idrotten i distriktet. Aktivt arbeta för att stödja den idrottsliga utvecklingen. Gästriklands Idrottsförbunds uppgift är dessutom att bevaka och vid behov agera i samhällsfrågor som berör idrotten samt i alla sammanhang visa på idrottens samhällsnytta och säkerställa möjligheterna för fortsatt idrottslig utveckling i distriktet. Stipendier och utmärkelser Ungdomsstipendium Fair Play Region Gävleborg har i samverkan med Gästriklands Idrottförbund och Hälsinglands Idrottsförbund utlyst ett ungdomsstipendium på kronor som tilldelats en kille eller en tjej i åldern år som utvecklats positivt och visat fair play och gott kamratskap i sitt idrottande/idrottsledarskap. Region Gävleborgs stipendiater 2014 blev: Gästrikland: Tony Wiberg, Sandvikens AIK. Hälsingland: Kristin Olovsson, Rehns BK i Bollnäs. Idrottens vision Svensk idrott Världens bästa Svensk idrott vill vara bäst i världen för alla på alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas och förbättras till både form och innehåll. Det bygger på en självstyrande och samlad idrottsrörelse med starka förbund och föreningar samt en utbildningsverksamhet

4 En dag i en Idrottskonsulents liv Pia Hillgren har jobbat på Gästriklands Idrottsförbund i snart tio år och berättar om en vanlig dag på jobbet som idrottskonsulent där hon inte bara träffar idrottsföreningar utan också många andra av samhällets aktörer. Jag inleder dagen med en videokonferens tillsammans med kollegor från andra distrikt. Syftet är att stämma av vår gemensamma slutredovisning för projekt Lobben som ska in till Europeiska socialfonden samt uppföljning av vår kompetensutvecklingsresa till Bryssel. Sen är det dags för en nätverksträff hos Region Gävleborg kring besöksnäringen, där träffar vi andra samhällsaktörer i länet från bland andra kommuner, Högskolan och destinationsbolag. Efter lunch förbereder jag för morgondagens uppdrag där jag ska hjälpa en förening med diverse juridiska frågeställningar, det handlar främst om arbetsgivaransvar och ekonomi. Kvällen avrundas med ett besök hos Hedesunda Friidrottsförening som behöver hjälp med projektansökan till allmänna arvsfonden. Utöver de rent idrottsliga organisationerna som jag såklart träffar så är det många olika typer av organisationer. Till exempel olika enheter inom kommunerna (tjänstemän och politiker), destinationsbolag, Region Gävleborg, andra aktörer inom civilsamhället, arbetsförmedlingen. Sen eftersom jag jobbar mycket med projekt och projektrådgivning så är det projektfinansiärer som Europeiska socialfonden (ESF), Allmänna Arvsfonden, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). De flesta organisationerna är ganska nischade mot en specifik målgrupp och vid en första anblick kanske man tycker att även Gästriklands Idrottsförbund är det, men jag tänker att vi når så många som andra inte når. Idrott engagerar och är ett världsspråk som gör att det är en bra nyckel in när det gäller t ex mångfald och integration, när det gäller att skapa sysselsättning till unga eller att bidra till besöksnäringen i regionen med alla de idrottsevenemang-event som genomförs under ett år och där vi alltför sällan visar det turistekonomiska värde som idrotten bidrar med. Jag jobbar mycket med att söka olika projekt och tycker att det är en framtidsfråga som berör viktiga samhällsfunktioner som till exempel idrottsrörelsen. Det handlar om att ta vara på de ekonomiska resurser som finns hos olika finansiärer, inte minst inom olika EU-program, för att tillsammans stärka vår region! Projekt är en möjlighet rent ekonomiskt till att skapa nya aktiviteter, nå nya målgrupper och bidra till ökad kompetens. De kan dessutom skapa sysselsättning, öka besöksnäringen och bidra till ökad integration. Det bästa med projekt är ändå samarbetet internt hos oss och externt med andra aktörer, ett gott samarbete är det som är förutsättningen för lyckade projektresultat.

5 Idrotten i Samhället Det politiska arbetet Styrelsen har varit representerad vid de träffar som Riksidrottsförbundet har ordnat för förtroendevalda. Bland annat var det en konferens i Aronsborg i juni där idrottens framtida utmaningar diskuterades. Riksidrottsforum Hela styrelsen deltog också när Riksidrottsforum arrangerades av SISU Idrottsutbildarna i Gävle i November. Temat för forumet var idrottens strategiarbete och Gästriklands Idrottsförbunds ordförande Bo Eriksson inledde tillsammans med kommunstyrelsens ordförande i Gävle, Jörgen Edsvik, forumet i Konserthuset i Gävle. Mediautrymme Gästriklands Idrottsförbund har under året figurerat i lokal media ett tjugotal gånger, både i nyhetsartiklar och i egna debattartiklar. Idrottsfrukostar Representanter från Gävle Kommun, Sandvikens Kommun och Kultur och Fritidsnämnden har deltagit vid samtliga Idrottsfrukostar som arrangerats av Gästriklands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Distriktsidrottschefen är med i styrgruppen för projektet och idrotten har stor betydelse för det här projektet. Spontanidrott i Sandviken Gästriklands Idrottsförbund samarbetade under 2014 med Sandvikens Kommun för att kunna arrangera spontanidrott för ungdomar som ännu inte hittat in i föreningslivet. Gästriklands Idrottsförbund var också medarrangörer till en paneldebatt om spontanidrott som hölls i Sandviken i augusti. Idrottspolitiska dialoger Inför valet i september 2014 anordnade Gästriklands Idrottsförbund två stycken idrottspolitiska dialoger (en i Gävle och en i Sandviken) där representanter från partier i kommunfullmäktige fick svara på föreningsrepresentanters frågor på hur de olika partier skulle stötta idrottsrörelsen om just de vann valet. Dialog med politiker På våren 2014 träffade distriktsidrottschef och styrelsen träffade de olika politiska partierna i våra kommuner för en diskussion om idrottens betydelse i samhället. Idrottens betydelse i samhället Gästriklands Idrottsförbund har på många olika sätt varit deltaktig i det politiska arbetet i alla distriktets kommunen, med samarbeten med olika aktörer. Här är några exempel. Frivillig Gävleborg Frivillig i Gävleborg är ett projekt som vill göra vägen till en förening lite kortare för nyanlända flyktingar. I slutet av januari anordnas i samarbete med bland annat Gästriklands Idrottsförbund lunchträffar i varje kommun i Gästrikland för att tillsammans med idrottsföreningarna hitta vägar för att fler nyanlända ska hitta in i föreningslivet. Idrott och regional utveckling Under året har Gästriklands Idrottsförbund haft flera träffar med Region Gävleborg för att diskutera idrottens betydelse för den regionala utvecklingen. Vi har lämnat synpunkter i framtagandet av den nya regionala utvecklingsstrategi. Distriktsidrottschefen är med i en arbetsgrupp som tar fram nya strategier för besöksnäringen i Gävleborg. Idrottsföreningars stora och mindre arrangemang och event är viktiga inslag för besöksnäringen. Idrotten är även representerade i Leader Gästrikebygdens partnerskap när det gäller framtagandet av strategin för det nya programområden inom Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden.

6 Året i Bilder EU-projekt i Stockholm Drive In-Idrott i Sandviken fors i Ho a l a ttsg Idro Styre lsen p å idé konfe rens t 2014 Idrottsvale t n på kanslie Personalfoto sk dialog Idrottspoliti strikland Samsyn Gä Idrotts förbund et i me dia

7 gar a förenin y n r fö Juridik Delar av styrelsen Idr otts f ruk ost i Sa ndv ik en sson rik Bo E : e d öran ordf y N lm i Sth f f ä ftstr ttsly Idro Idrottsförbundet i media Fokus på IdrottOnline Ny volleybollförening Sat snin g på mot ion sidr ott

8 Idrottslig Utveckling Idrottsjuridik Alla föreningar i Gästrikland har möjlighet att höra av sig till Gästriklands Idrottsförbund för att få rådgivning om olika juridiska frågor. Under 2014 har en hel del föreningar vänt sig till Gästriklands idrottsförbund för att få svar på frågor kring föreningskunskap, främst rörande stadgar, medlemskap samt genomförande av årsmöten. I en del fall har vi funnits med som resurs vid föreningars medlemsmöten t ex då en ny förening bildats, då någon form av tvist uppstått eller när föreningen efterfrågat specialistkunskap inom specifika föreningskunskapsområden. En del föreningar har behövt hjälp med hur det bäst tar sig ur svåra ekonomiska situationer medan andra behövt en fördjupad kunskap i arbetsgivarfrågor. IdrottOnline IdrottOnline introducerades 2007 med målet att kunna erbjuda svensk idrott en stabil och driftsäker plattformen för administration och kommunikation. Med IdrottOnline erbjuds idrottens förbund och föreningar ett användarvänligt system för att bland annat: skapa och uppdatera sina hemsidor, administrera medlemsuppgifter och tävlingsadministrativt system och hantera och redovisa lokalt aktivitetsstöd (LOKstöd) och idrottslyft. I samarbete med SISU Idrottsutbildarna genomförs utbildningsaktiviteter inom ramen för IdrottOnline och då främst inom bland annat hemsida, medlemsregister och LOK-stödsrapportering. Under året har Gästriklands Idrottsförbund haft löpande kontakt med ett antal förening som behövt stöttning kring sitt juridiska arbete som till exempel hur man skapar rutiner, ser över organisationen och skriver skonomiska avtal. Service och rådgivning Administrations- och servicetjänster Gästriklands idrottsförbund vill genom olika serviceåtgärder bistå och underlätta för idrottens ledare i deras föreningsadministration. Serviceverksamheten vänder sig till idrottsföreningar och förbund. Gästriklands Idrottsförbund har under de senaste åren märkt ett ökat behov av rådgivning som rör den ideella föreningen. Därför har vi satsat på att skaffa oss spetskompetens för att på ett bra sätt möta behovet. Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) Förkortningen LOK står för Statligt Lokalt aktivitetsstöd, och är avsett att stödja ungdomsverksamheten mellan 7 25 år i föreningarna. Gästriklands Idrottsförbunds roll i arbetet med LOK-stödet är att informera om regler samt stötta föreningar i ansökningsförfarandet och tillsammans med SISU Idrottsutbildarna utbilda föreningsledare i hur de registrerar LOK-stödet i IdrottOnline. SDF-konferens Under 2014 hölls den gemensamma SDF-konferens, i Hälsingland och fokus för dagen var de nya reglerna för SDF-bidrag samt det planerade samgåendet mellan Gästrikland och Hälsinglads Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarnas distriktskontor. Projekt och satsningar Idrott för alla I Gästriklands Idrottsförbunds projekt ingår bland annat Lobben, Idrottsskolor, Statsturneringar, Drive in-idrott och Idrottsdagar. En ny del i projektet under 2014 var Frivillig Gävleborg, där Gästriklands Idrottsförbund sammarbetar med flera andra organisationer. Syftet med projektet är att hjälpa föreningar i Gävleborg att hitta nya

9 vägar och mötesplatser för att erbjuda idrott till fler nyanlända svenskar och ensamkommande flyktingbarn. ID ROT T SK UL Kom och prova på lite olika aktiviteter, få chansen att röra på dig och ha kul! Måndag 15/9 Tisdag 16/9 Torsdag 18/9 Sen fortsätter vi på de här tiderna hela hösten! Klass 4-6 Kuxahallen Klass 7-9 Kuxahallen Klass 4-6 Åbyggeby hallen Klass 4-6 Kuxahallen Klass 7-9 Kuxahallen Ring Linus Andersson, telefon för mer information! Under 2014 samarbetade Gästriklands Idrottsförbund med Sandvikens Kommun och en ny satsning på spontanidrott i Sandviken och träffarna lockade många ungdomar. LOBBEN Lobben är ett EU-finansierat projekt med syfte att ge arbetslösa ungdomar meningsfull praktik på skolor och skol-idrottsföreningar. Genom handledning, utbildningar och frihet under ansvar vill vi ge ungdomar dels ett kontaktnät med skolor och föreningar samt ett självförtroende och ett ledarskap som de har nytta av oavsett vad de gör i framtiden. Projekttiden sträckte sig till och med vårterminen Arbetsuppgifterna som ungdomarna hade i skolorna var dels att finnas som ett extra stöd till eleverna och dels leda idrottsaktiviteter med dem. Det kan till exempel röra sig om eftermiddagsaktiviteter i idrottshallen där Lobben-ungdomarna antingen själva håller i aktiviteterna eller att de i en samordande roll bjuder in andra föreningar att ha prova på-pass med eleverna. Hittills har fyra omgångar med Lobben genomförts och sammanlagt har ett tjugotal ungdomar från Gästrikland deltagit. Både deltagare och skolor är jättenöjda. Ungdomarna upplever att de vuxit enormt mycket som individer. De har fått ett större självförtroende, haft riktigt roligt och upplever sig själva som mer anställningsbara än innan. Under 2014 startade Gästriklands Idrottsförbund, tillsammans med ett flertal aktörer, projektet Idrottskul i Ockelbo. Projektet går ut på att arrangera ledarledd spontanidrott för skolungdomar där de får prova på olika idrotter. Förhoppningen är förstås att ungdomarna på så sätt senare också lotsas in till en idrottsförening. Motionsidrott för vuxna Gästriklands Idrottsförbund lanserade sommaren 2014 en satsning på motionsidrott för vuxna. Alla intresserade föreningar i Gästrikland kunde söka stöd för att starta upp eller för att utveckla sin verksamhet så att den också vänder sig mot de som är över 20 år. En förening som sökte och fick pengar var Gävle Triathlon och kommer våren 2015 att varje söndag erbjuda deltagarna chansen att träna och utveckla sig tillsammans med erfarna coacher och tränare. Löpning,

10 cykling och simning finns såklart med på programmet men även kost och motionsråd kommer att ingå. Idrottsfrukostar Under 2014 anordnade Gästriklands Idrottsförbund tillsammans med SISU Idrottsutbildarna nio stycken idrottsfrukostar (sju i Gävle och två i Sandviken). Frukostarna syftar till att skapa en naturlig mötesplats för idrottsrörelsens representanter med möjlighet till att nätverka, få frukost och diskutera kring olika aktuella ämnen. Exempel på ämnen under 2014 var till exempel Så får vi världens bästa idrottsföräldrar, Framtidens Idrottsförening och Att arrangera utan att gå under. Samsyn Gästrikland Samsyn Gästrikland är en metod för att jobba utifrån intentionerna i Idrotten Vill och med syftet att skapa ett livslångt intresse för idrott. Vi vill i och med det här satsningen undvika att våra ungdomar i för tidig ålder måste välja idrott. De stora idrotterna i distriktet kan medverka till ett idrottande på längre sikt i flera idrotter. Medverkande förbund är fotboll, innebandy, ishockey, bandy, Gästriklands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. I januari 2014 presenterade innebandyns, fotbollens och ishockeyns förbund nya riktlinjerna som till exempel klargör till exempel att ishockeyns säsong ska pågå mellan oktober och mars och fotbollens mellan april och september. Idrottslyftet Idrottslyftet, som startade den 1 juli 2007, är en satsning på svensk barn- och ungdomsidrott. Idrottslyftets övergripande syfte är att rekrytera och behålla fler medlemmar i idrottsföreningarna. De nya riktlinjerna trädde i kraft den 1 januari 2013 och kommer att gälla fram till 31 december Riktlinjerna i Idrotten vill ska vara vägledande och satsningen ska genomsyras av ett inkluderande perspektiv för olika grupper i samhället. All verksamhet ska utformas så att villkoren blir lika för flickor och pojkar. Föreningar som vill utveckla sin barn- och ungdomsverksamhet har möjlighet att söka medel från sitt specialidrottsförbund, sitt distriktsidrottsförbund och SISU Idrottsutbildarnas distrikt. Gästriklands Idrottsförbund har två uppdrag inom idrottslyftet. Anläggningsstöd Tillgång till anläggningar och idrottsmiljöer är avgörande för vilken verksamhet som kan bedrivas. Föreningen har möjlighet att söka medel för att skapa aktivitetsytor, som leder till bättre förutsättningar för barns och ungdomars idrottande. Det går också att ansöka om medel för t ex mljö- och klimatåtgärder samt ökad säkerhet. Tack vara bidrag från Idrottslyftet kunde till exempel Hille IF 2014 inviga sin nya solenergianläggning. Den 20 november anordnade SISU Idrottsutbildarna och Gästriklands Idrottsförbund, tillsammans med de tre förbunden, en Samsynskväll med tre inspirerande föreläsare. Projektet Samsyn Gästrikland fick under 2014 stor uppmärksamhet i media och andra distrikt har nu startat egna Samsynprojekt. Skolsamverkan/Rekrytera Genom Idrottslyftet Rekrytera har föreningar möjlighet att söka medel för att genomföra satsningar i syfte att få fler barn/ungdomar till sin verksamhet. Detta görs genom prova på-aktiviteter med en eller flera skolor. Många föreningar har under 2014 sökt medel för sådana satsningar.

11 Idrottens Värdegrund Idrotten vill Idrotterna som är medlemmar i Riks-idrottsförbundet har skapat gemensamma riktlinjer för idrottens utformning i förbund och föreningar. Vår värdegrund säger att idrott ska bestå av; Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas rätt att vara med Rent spel Du som är med i idrotten, som aktiv, tränare, styrelseledamot eller funktionär har en viktig roll i att vara med i den ständiga utvecklingsprocessen som gör det möjligt för oss att gemensamt göra svensk idrott till världens bästa. genomförs en utbildningssatsning på värderingsfrågor som vänder sig till både ledare, föräldrar, förtroendevalda och aktiva. Syftet är att få idrotten att samtala och fundera över vad som är viktigt och värdefullt inom barn- och ungdomsidrotten och vad vi som förening/förbund vill stå för och förknippas med för värden. Antidoping Gästriklands Idrottsförbund ska ha kunskap om och se till att information och fakta inom antidopingarbetet sprids. Bland annat genom att få våra föreningar att göra en handlingsplan för antidopingarbetet i Vaccinera klubben. Gästriklands idrottsförbund arbetar med den svenska idrottsrörelsens gemensamma vision: Svensk idrott världens bästa Tillsammans med SISU Idrottsutbildarna i Gästrikland

12 Gästriklands Idrottshistoriska förening Årsmötet 2014 Vid årsmötet informerade Bo Rickegård från Gävle kommun och Gavle Fastigheter om utvecklingen av arenaområdet Gavlehov GHF:s diplom för idrottshistoriska insatser tilldelades: Barbro Fahlstedt svensk mästare i friidrott, representation i landslaget och ansvar som ledare i för friidrotten i Gefle IF under många år Alf Karlsson ansvarsfullt och mångsidigt arbete i Valbo AIF under många år Per Olof Posa Serenius flerfaldig världsmästare i isracing och populär företrädare för motorsport runt om i världen Hans Ädel genom åren kunnigt och engagerat arbete för motorsport Lars Öhrn hängivet arbete under många år för ishockeyn i Norrsundet Årsmötet valde Nils Frölander till ständig hedersmedlem och hedersordförande i Gästrikeidrottens Historiska Förening för hans förtjänstfulla arbete för Gästrikeidrottens historia under många år. Styrelsen 2014 och styrelsearbetet Ordförande Gunnar Lindbom Vice ordförande Lillemor Forsberg Kassör Curt Larsson Sekreterare Bo Nordlund Ledamöter Lars Blomgren, Jan Åke Hedström, Anders Steffen Adjungerade ledamöter Kaj Annebrant, Anders Hedbom Revisor Åke Nilsson, Revisorsuppleant Lars Vidar Ström Valberedning Lars Blomgren, Nils Frölander Lars Vidar Ström har i programverksamheten bistått styrelsen med filmdokumentation Ett samarbetsavtal mellan Gästriklands Idrottsförbund och GHF har förlängts 2014 och på förbundets hemsida finns information om GHF. Medlemsantal och ekonomiskt bokslut 2014 redovisas i kassörens ruta Styrelsen har under året till Gävle Kommun Kultur och Fritid påmint om tidigare skrivelse att vid anläggning av nya arenor planera utrymme för exponering av idrottsoch kulturhistoria. GHF är medlem i Sveriges Idrottshistoriska Förening och har utbyte med granndistriktens idrottshistoriska föreningar. GHF utbyter medlemsblad med idrottshistoriska organisationer i landet. Medlemsbladet går också till arkiv och bibliotek i Gästrikland. Styrelsen har diskuterat exponeringen av Valter Nyströms och Arne Norrbacks prissamlingar i Sandviken samt exponeringen av videoprogrammet Stopptid vilket tidigare varit tillgängligt på Göransson Arena. Inget beslut har hittills tagits i frågan. Medlemsblad Styrelsen har gett ut medlemsblad i maj och november med idrottshistoriskt innehåll, särskilt från distriktet samt med presentation av verksamheten. För utförligare redovisning av årets verksamhet hänvisar vi till medlemsbladen. Medlemsresa 2014 Ett femtiotal medlemmar deltog i den uppskattade resan till Dalarna den 20 maj. Under förmiddagens besök vid Dalarnas Idrottsmuseum Lugnet i Falun presenterades VM- projektet Eftermiddagens resmål var Vasloppsmuseet i Mora, där tidigare Vasaloppsgeneralen Rolf Hammar berättade om Vasaloppet förr, nu och i framtiden. Arrangemang Programmet i januari på Gävle Stadsbibliotek om Strömvallen Multiarena sedan 1923 lockade stor publik. Där berättade vi till bilder och film om tidiga idrottsplatser i Gävle och särskilt om Strömvallens historia. I december arrangerade GHF i samarbete med SISU på Ockelbo Bibliotek ett program som i bild, text och ord redovisade basketsportens betydelse i Ockelbo. En skärmutställning speglade utvecklingen och en panel av spelare och ledare berättade om basketsportens historia och betydelse på orten. Arkivalier Gästriklands Idrottsförbund har välvilligt ställt hyllplats till vårt förfogande i sina lokaler. Där arkiveras dokumentation i bild och text om GHF:s verksamhet genom åren och är tillgängligt för intresserade. Hos förbundet har vi även fått utrymme för material från utställningar vi arrangerat Som förut arkiveras dokumentation av styrelsearbetet hos Arkiv Gävleborg, där vår förening även är medlem. Tack för 2014 Gästrikeidrottens Historiska Förening tackar Gästriklands Idrottsförbund och SISU för stöd och samarbete. Styrelsen tackar alla medlemmar som sluter upp och visar uppskattning av vår verksamhet. Vår strävan är att öka medlemsantalet och att föreningen fortsätter utveckla sin verksamhet med att bevara och berätta om Gästrikeidrottens historia. Styrelsen för Gästrikeidrottens Historiska Förening Kaj Annebrant Lars Blomgren Lillemor Forsberg Anders Hedbom Jan Åke Hedström Curt Larsson Gunnar Lindbom Bo Nordlund Anders Steffen

Verksamhetsberättelse Gästriklands Idrottsförbund

Verksamhetsberättelse Gästriklands Idrottsförbund Verksamhetsberättelse 2014-2015 Gästriklands Idrottsförbund Det här är Gästriklands Idrottsförbund För att ytterligare stärka idrottsrörelsen i Gästrikland och Hälsingland beslutades 2015 om ett samgående

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Gästriklands Idrottsförbund

Verksamhetsberättelse 2012 Gästriklands Idrottsförbund Verksamhetsberättelse 2012 Gästriklands Idrottsförbund Det här är Gästriklands Idrottförbund Styrelsen från vänster: Per Nilsson, Kjell Damberg, Carin Engblom, Anette Hellström, Viola Antman och Gunnar

Läs mer

Vi finns till för idrotten!

Vi finns till för idrotten! Vi kan idrott! Vi finns till för idrotten! Norrbottens Idrottsförbund Banar väg för Norrbottens idrott RF:s förlängda arm Stipendier o utmärkelser Anläggningsfrågor Försäkringsfrågor Idrottsjuridik o föreningskunskap

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Gotlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning Gotlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Gotland Box 1030, 621 21 Visby Tfn: 0498-20 70 53 Fax: 0498-21 54 74 E-post gi@gotsport.se,

Läs mer

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet!

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! IDROTTSLYFTET MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! VAR MED OCH UTVECKLA VÄRLDENS BÄSTA BARN- OCH UNGDOMSIDROTT! I de flesta idrottsföreningar finns goda idéer

Läs mer

Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas rätt att vara med Rent spel

Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas rätt att vara med Rent spel VI UTBILDAR OCH UTVECKLAR IDROTTEN! Hälsinglands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Hälsingland har som uppgift att utveckla, inspirera och stödja all idrott i distriktet. En stödjande organisation

Läs mer

VÄSTIDROTTEN I VÄRLDSTOPPEN!

VÄSTIDROTTEN I VÄRLDSTOPPEN! VÄSTIDROTTEN I VÄRLDSTOPPEN! Vi är där när idrotten lär! Vårt uppdrag är att SISU Idrottsutbildarna Väst och Västsvenska Idrottsförbundet är distriktets stödorganisation för idrottsrörelsen. Vår verksamhet

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN SKÅNEIDROTTEN

VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 1 SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSIDÈ Skåneidrotten är samlingsbegreppet för Skånes Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Skåne. Skåneidrottens huvuduppdrag

Läs mer

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENS SKOLIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSINRIKTINING 2013 SKOLIDROTTSFÖRBUNDET ETT KATEGORIFÖRBUND SOM TILLHÖR

Läs mer

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå Beskrivning av vår verksamhet i Piteå SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund och utbildningsorganisation. Vi bildar, utbildar och utvecklar idrotten SISU Idrottsutbildarna utbildar och

Läs mer

Vi finns till för idrotten!

Vi finns till för idrotten! Vi kan idrott! Vi finns till för idrotten! Norrbottens Idrottsförbund RF:s förlängda arm Stipendier o utmärkelser Anläggningsfrågor Försäkringsfrågor Idrottsjuridik o föreningskunskap Info om lokalt aktivitetsstöd

Läs mer

Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR

Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR Världens bästa coach Hur kan du som ledare göra för att stötta unga idrottare att bli vinnare både i livet och i idrotten? En föreläsning som utvecklar dig i ditt

Läs mer

IDROTTSLYFTET. MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet!

IDROTTSLYFTET. MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! IDROTTSLYFTET MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! ÖPPNA DÖRRARNA FÖR FLER OCH BEHÅLL FLER LÄNGRE Vi vill att barn och ungdomar ska utvecklas, trivas och må bra

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN TROLLHÄTTAN 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2011-2012

Verksamhetsinriktning 2011-2012 Verksamhetsinriktning 2011-2012 Örebro Läns Skolidrottsförbund Innehåll Förord Skolidrottsförbundets profil Inriktnings- och resultatmål Föreningen Organisationsutvecklingen Utbildningsverksamhet Breddverksamhet

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2014-2015

Verksamhetsinriktning 2014-2015 VERKSAMHETSINRIKTNING BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För Riksidrottsstyrelsens (RS) ledning av verksamheten fattar RF-stämman beslut om en tvåårig verksamhetsinriktning

Läs mer

Face to Face Skapa utbildning i världsklass! Idrottsrörelsen har drygt 3 miljoner medlemmar i Sverige och är landets största och kanske viktigaste folkrörelse. Idrottens vision är: Svensk idrott världens

Läs mer

Välkommen till SDF konferens. 22-23 november 2013

Välkommen till SDF konferens. 22-23 november 2013 Välkommen till SDF konferens 22-23 november 2013 Grattis Värmlands Orienteringsförbund, Värmland och Arvika! PROGRAM 22 november 12.00 Lunch 13.00 Föreläsning, Peter Eriksson barn och ungdomsansvarig

Läs mer

Kalmar Smålandsidrotten Organisation Uppdrag Strategi 2025 Verksamhet Frågor

Kalmar Smålandsidrotten Organisation Uppdrag Strategi 2025 Verksamhet Frågor Kalmar 2016-11-30 Smålandsidrotten Organisation Uppdrag Strategi 2025 Verksamhet Frågor Två organisationer under ett paraply Organisationen Smålandsidrottens verksamhetsidé: Smålandsidrotten ska inspirera

Läs mer

Idrottspolitiskt program Hudiksvalls kommun

Idrottspolitiskt program Hudiksvalls kommun Idrottspolitiskt program 2011-2020 Hudiksvalls kommun Förstasidesbilder: Inga Britt Jonsson Sören Olofsson Antaget av kommunfullmäktige den 29 november 2010. Innehållsförteckning Syfte... 1 Metod... 2

Läs mer

Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Verksamhetsinriktning

Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Verksamhetsinriktning Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2016-2017 Jämtland Härjedalens Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Box 384, Sollidenvägen 62 B 831 25 Östersund Tel:

Läs mer

Välkommen till SDF-konferensen. Luleå 12-13 oktober 2013

Välkommen till SDF-konferensen. Luleå 12-13 oktober 2013 Välkommen till SDF-konferensen Luleå 12-13 oktober 2013 Idrotten vill Idrottsrörelsens gemensamma idéprogram Se filmen Styrelsen NIF & SISU Idrottsutbildarna Leif Nordström, Boden Carina Winsa, Luleå Kicki

Läs mer

Idrottens organisation

Idrottens organisation Idrottens organisation Riksidrottsstyrelsen, RS Riksidrottsförbundet RF Förbundsstyrelsen, FS SISU Idrottsutbildarna SOK:s styrelse Sveriges Olympiska Kommitté SOK 71 Specialidrottsförbund SF Styrelser

Läs mer

Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012

Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 1 2 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 3 Verksamhetsidé SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Klubbledarpärm. 21. Bidragsinformation. 1. LOKstöd 2. SISU. 3. RF anläggningsbidrag. 4. Idrottslyftet. 5. SISU Kulturarrangemang. 6.

Klubbledarpärm. 21. Bidragsinformation. 1. LOKstöd 2. SISU. 3. RF anläggningsbidrag. 4. Idrottslyftet. 5. SISU Kulturarrangemang. 6. 21. Bidragsinformation 1. LOKstöd 2. SISU 3. RF anläggningsbidrag 4. Idrottslyftet 5. SISU Kulturarrangemang 6. Kommunala bidrag 7. Arvsfonden 8. Svenska Spel 9. RF avtal 1 1. LOKstöd Förkortningen LOK

Läs mer

Utvecklingsresa till Garda 8-11 april 2011

Utvecklingsresa till Garda 8-11 april 2011 Utvecklingsresa till Garda 8-11 april 2011 Syftet med resan är att stärka föreningslivets drivande aktivitets- och organisationsledare. SISU avser att stimulera med utbildning och utvecklingsarbete där

Läs mer

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 1 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 2 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 INNEHÅLL 3 INLEDNING 4 BÖRJA MED EN NULÄGESANALYS 6 SÄTT DET

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Idrottsberedningen

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Idrottsberedningen Plats och tid Nya Kommunhuset, Sammanträdesrum Yxningen, Åtvidaberg, kl.18.00 19.55 Beslutande Kjell Myrén, Ordförande Arne Holmgren, Vice ordförande Birgitta Elwing, från kl. 18.15 Rolf Olsson Ulf Öqvist

Läs mer

Strategiska områden med övergripande mål Verksamhetsinriktning

Strategiska områden med övergripande mål Verksamhetsinriktning Strategiska områden med övergripande mål 2025 1 Verksamhetsinriktning med ekonomiska planer 2016-2017 2 Strategiska områden med övergripande mål 2025 Strategiska områden med övergripande mål 2025 3 Verksamhetsinriktning

Läs mer

Värdegrund bygger på oss

Värdegrund bygger på oss VERKSAMHETSPLAN 2013 Vision: I StHIF står idrotten i centrum och är ett medel för delaktighet och utveckling. Strategiska mål StHIF erbjuder utveckling och utbildning på ett professionellt plan Beckis

Läs mer

Vision Ungas delaktighet genom Idrotten vill och Barnkonventionen

Vision Ungas delaktighet genom Idrotten vill och Barnkonventionen Vision 2020 Ungas delaktighet genom Idrotten vill och Barnkonventionen Skånes skolidrottsförbunds del i att skapa förutsättningar för kommuner att arbeta efter barnkonventionen samt till att bedriva idrott

Läs mer

vecka 9-14 okt IFU Arena Uppsala Kom och inspireras med oss... kostnadsfritt! Med bl a Kalle Zackari Wahlström. Föreläser på måndag kväll

vecka 9-14 okt IFU Arena Uppsala Kom och inspireras med oss... kostnadsfritt! Med bl a Kalle Zackari Wahlström. Föreläser på måndag kväll vecka 9-14 okt. 2017 IFU Arena Uppsala Kom och inspireras med oss... kostnadsfritt! Foto: Emilia Bergmark-Jiménez Med bl a Kalle Zackari Wahlström. Föreläser på måndag kväll 41 Foto: Om inget annat anges

Läs mer

Styrelsesammanträde 6 2010/11 SISU Hälsingland 2010 06 20

Styrelsesammanträde 6 2010/11 SISU Hälsingland 2010 06 20 Styrelsesammanträde 6 2010/11 SISU Hälsingland 2010 06 20 Närvarande Anna-Karin Mohlin, Monica Lindblom, Ulla Fernlund, Sven-Gunnar Karlsson, Esbjörn Lindgren, Leif-Göran Mosell, Gudrun Ekblom adjungerad

Läs mer

Idrott och social hållbarhet

Idrott och social hållbarhet Idrott och social hållbarhet Malmö 27 maj 2015 Janne Carlstedt, Riksidrottsförbundet Jenny Hellberg, Skåneidrotten Idrott och social hållbarhet (A6 och B6) Idrotten engagerar många människor i vårt samhälle

Läs mer

Statligt stöd till våra 70 idrotter

Statligt stöd till våra 70 idrotter Att samarbeta med Statligt stöd till våra 70 idrotter Basbidrag Storleksbidrag (antalet medlemmar) Verksamhetsbidrag - LOK stöd - Utbildning, SF + SISU Idrottsutbildarna - Elitstödet Stödorganisationer

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2014 2015 SISU Idrottsutbildarna Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab September 2013 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För förbundsstyrelsens (FS) ledning av verksamheten

Läs mer

VERKSAMHETS INRIKTNING

VERKSAMHETS INRIKTNING VERKSAMHETS INRIKTNING 2016-2017 2 Förflyttning Traditionellt synsätt Pyramid bredd för att få elit Framtida synsätt Rektangel bredd och elit Breddidrott (med tävlingsinslag) Motionsidrott Äldre Elitidrott

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN LILLA EDET 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

UNGA LEDARE. Vill du bli ledare inom idrotten? UNGA LEDARE. OBS! Anmäl Dig innan 22 november!

UNGA LEDARE. Vill du bli ledare inom idrotten? UNGA LEDARE. OBS! Anmäl Dig innan 22 november! Vill du bli ledare inom idrotten? Är du mellan 14-20 år och intresserad av att bli ledare eller organisationsledare* och tycker det är kul att träffa andra ungdomar! I höst kör vi igång med en ny omgång

Läs mer

Verksamhetsinriktning Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten

Verksamhetsinriktning Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten Verksamhetsinriktning 2016-2017 Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten Verksamhetsinriktning 2016-2017 Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2013 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2016 2018 Innehållsförteckning Bild 3-7 Bild 8-9 Riksidrottsförbundets strategidokument (antaget maj 2015), Tennisförbundets vision, mission, kärnvärderingar (antaget april 2014 ) Bild

Läs mer

Innehåll. Idrotten Vill. SvFFs mål och strategidokument Samverkansprojekt SöFF SISU. SöFFs utvecklingsplan Hjälp för utveckling

Innehåll. Idrotten Vill. SvFFs mål och strategidokument Samverkansprojekt SöFF SISU. SöFFs utvecklingsplan Hjälp för utveckling Presentation Innehåll Idrotten Vill SvFFs mål och strategidokument 2013-2017 Samverkansprojekt SöFF SISU SöFFs utvecklingsplan 2013-2017 Hjälp för utveckling Skattning av din förening Filmklipp Svensk

Läs mer

Frivillig i Gävleborg Integration i samverkan med civilsamhället

Frivillig i Gävleborg Integration i samverkan med civilsamhället Frivillig i Gävleborg Integration i samverkan med civilsamhället Om Frivillig i Gävleborg Paragraf 37a Insatser för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter Förordning

Läs mer

Eldsjälar är ett program som möjliggjorts tack vare överskottet från Medelpads Idrottsgala. Galan arrangeras av Västernorrlands Idrottsförbund och

Eldsjälar är ett program som möjliggjorts tack vare överskottet från Medelpads Idrottsgala. Galan arrangeras av Västernorrlands Idrottsförbund och Eldsjälar är ett program som möjliggjorts tack vare överskottet från Medelpads Idrottsgala. Galan arrangeras av Västernorrlands Idrottsförbund och Sundsvall Arena AB. Syftet med Medelpads Idrottsgala är

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning med ekonomiska planer Upplands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna 2016-2017 Bilder Omslagsbild: Arne Forsell, Bildbyrån Sidan 4: Joel Marklund, Bildbyrån Sidan 7: Peter Holgersson,

Läs mer

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2014-2015 1 2 Dalarnas Idrottsförbund & SISU Idrottsutbildarna gemensam verksamhetsinriktning 2014-2015 Sidan Dalaidrottens verksamhetsidé 4 Vi utvecklar idrotten i Dalarna 4 Dalaidrottens

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2014-2015

Verksamhetsinriktning 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 2 Verksamhetsinriktning 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 3 Vårt uppdrag Norrbottens Idrottsförbund är en samlande kraft för länets idrott. Vi stöder föreningar

Läs mer

V e r k s a m h e t s i n r i k t n i n g Stockholms Ishockeyförbund 2013-2016. Go, Sthlm go!

V e r k s a m h e t s i n r i k t n i n g Stockholms Ishockeyförbund 2013-2016. Go, Sthlm go! V e r k s a m h e t s i n r i k t n i n g Stockholms Ishockeyförbund 2013-2016 Go, Sthlm go! Vision Stockholm ska bli det otvivelaktigt ledande ishockeydistriktet! Att vara ledande innebär så mycket mer

Läs mer

Tveksamma projektansökningar

Tveksamma projektansökningar Tveksamma projektansökningar Idrottslyftets syfte Idrottslyftet ska stärka och utveckla världens bästa barn- och ungdomsidrott så att fler flickor och pojkar väljer att idrotta i föreningar där verksamheten

Läs mer

* SBTF verksamhetsidé vilken även NVGBTF kommer att arbeta efter

* SBTF verksamhetsidé vilken även NVGBTF kommer att arbeta efter * SBTF verksamhetsidé vilken även NVGBTF kommer att arbeta efter VÄRDEGRUND FÖR ALLA Bordtennis är en idrott där alla är välkomna! Vår verksamhet bygger på glädje, kamratskap och engagemang. Inom vår idrott

Läs mer

LIDINGÖIDROTTEN VILL

LIDINGÖIDROTTEN VILL LIDINGÖIDROTTEN VILL Ett basdokument för idrotten på hälsans ö beslutat vid Idrottsrådets föreningsmöte 30 november 2011 Ett basdokument för idrotten på hälsans ö beslutat vid Idrottsrådets föreningsmöte

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka?

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Utmärkt förening i Nacka Det är viktigt att alla barn och ungdomar som deltar i olika fritidsaktiviteter upplever att de är välkomna och att de kan känna

Läs mer

Välkommen till. Ny i styrelsen. - en introduktion för nya styrelseledamöter

Välkommen till. Ny i styrelsen. - en introduktion för nya styrelseledamöter Välkommen till Ny i styrelsen - en introduktion för nya styrelseledamöter Ny i styrelsen - en introduktion för nya styrelseledamöter -Vad har man att rätta sig efter vad styr en förening -Styrelsens ansvar

Läs mer

SISU Idrottsutbildarna en resurs för Korpen

SISU Idrottsutbildarna en resurs för Korpen en resurs för Korpen en resurs och samarbetspartner för hela Korpen Att samarbeta med är enkelt Vad gör? är en stödorganisation för svensk idrott som finns i 21 distrikt över hela landet. SISU:s konsulenter

Läs mer

Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015

Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015 VERKSAMHETSINRIKTNING 2014-2015 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015 OM SISU IDROTTSUTBILDARNA SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund skapat av medlemmarna,

Läs mer

KURSHANDLEDNING RÖD ORGANISATIONSLEDARE

KURSHANDLEDNING RÖD ORGANISATIONSLEDARE KURSHANDLEDNING RÖD ORGANISATIONSLEDARE Kursbeskrivning Kursen är framtagen för personer mellan 16-18 år som vill lära sig hur man administrerar och leder en skolidrottsförening. Kursen innefattar vissa

Läs mer

Idrottslyftets syfte och mål Riksidrottsstyrelsen beslutade i juni 2015 att Idrottslyftet ska ha följande syfte och mål under perioden :

Idrottslyftets syfte och mål Riksidrottsstyrelsen beslutade i juni 2015 att Idrottslyftet ska ha följande syfte och mål under perioden : Idrottslyftet 2017 Bakgrund Riksidrottsförbundet (RF) gav (SBF) och alla andra specialidrottsförbund i uppdrag att under 2016 genomföra en kartläggning och en analys av verksamheten för barn och unga 7

Läs mer

Nu lyfter vi ridsporten!

Nu lyfter vi ridsporten! Nu lyfter vi ridsporten! Fakta om ridsporten och Idrottslyftet år 5 MER RIDSPORT FÖR FLER Mer idrott för fler. Det är tanken bakom Idrottslyftet som nu går in på sitt femte verksamhetsår. Och öppnar nya

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2015-2016 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 för Bohuslän-Dals Handikappidrottsförbund Verksamhetsidé och Visioner Bohuslän-Dals Handikappidrottsförbunds styrelse har under år 2010 skaffat sig

Läs mer

idrottslyftet Svenska Fotbollförbundet

idrottslyftet Svenska Fotbollförbundet idrottslyftet 2017 Svenska Fotbollförbundet Idrottslyftet utvecklar svensk fotboll 1 januari 2017 31 december 2017 Så många som möjligt, så länge som möjligt, så bra som möjligt! Svensk barn- och ungdomsfotboll

Läs mer

Utvecklingsplan för Sörmländsk fotboll version

Utvecklingsplan för Sörmländsk fotboll version Utvecklingsplan för Sörmländsk fotboll 2013-2017 version 2014-02-13 Innehållsförteckning 1. Vad vill vi?... 2 2. Vilka områden ska vi arbeta inom?... 3 3. Hur ska vi arbeta?... 3 4. Stöd för utveckling...

Läs mer

SISU Idrottsutbildarna idrottens studieförbund. En resurs och samarbetspartner! SVENSKA VATTENSKID- & WAKEBOARDFÖRBUNDET

SISU Idrottsutbildarna idrottens studieförbund. En resurs och samarbetspartner! SVENSKA VATTENSKID- & WAKEBOARDFÖRBUNDET SISU Idrottsutbildarna idrottens studieförbund En resurs och samarbetspartner! SVENSKA VATTENSKID- & WAKEBOARDFÖRBUNDET Föreningslokaler och klubbstugor är SISU Idrottsutbildarnas hemmaplan. SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Förslag till arbetsordning Leader Vättern

Förslag till arbetsordning Leader Vättern Förslag till arbetsordning Leader Vättern I arbetsordningen specificeras ansvar och uppgifter för Leader Vättern. Dessa bygger på antagna stadgar och de regler som styr arbetet med lokalt ledd utveckling.

Läs mer

Allt ni behöver veta och lite till för att skapa en levande idrottsförening!

Allt ni behöver veta och lite till för att skapa en levande idrottsförening! Allt ni behöver veta och lite till för att skapa en levande idrottsförening! På forening.se hittar du en komplett ordlista på alla tänkbara begrepp du kan behöva. FIRMATECKNARE den person som ensam eller

Läs mer

Dialogmöten frågor och svar Kultur och fritid. Hur får man hjälp att söka pengar hos andra myndigheter? Det saknas en kanal in i kommunen.

Dialogmöten frågor och svar Kultur och fritid. Hur får man hjälp att söka pengar hos andra myndigheter? Det saknas en kanal in i kommunen. Dialogmöten frågor och svar Kultur och fritid Stöd från kommunen: Hur får man hjälp att söka pengar hos andra myndigheter? Det saknas en kanal in i kommunen. - Kultur- och fritidsföreningar har möjlighet

Läs mer

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar.

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DISTRIKTETS UNGDOMSSEKTION 2010 DUS STYRELSEN 2010 UPPDRAG OCH VERKSAMHET Ordförande Vice ordf. Sekreterare Vice sekr. Kassör Övriga ledamöter Karolina Peterson Louise Bergström

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2014-2015 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation 40 år den 16 oktober 2014 MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 SvFF Mål & Strategi 2013-2017 Workshop distrikt svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 AGENDA 17.00-17.45 Genomgång Mål & Strategi Svensk Fotboll, och distriktens process under hösten. 17.45-18.45 Värdegrunden

Läs mer

Gemensam strategi för svensk idrotts framtid! SDF-KONFERENS 2015

Gemensam strategi för svensk idrotts framtid! SDF-KONFERENS 2015 Gemensam strategi för svensk idrotts framtid! SDF-KONFERENS 2015 Dagens arbete Gemensam strategi för svensk idrotts framtid 4 strategiska områden Övergripande målsättningar Verksamhetsinriktningen för

Läs mer

Mellansvenska Handbollförbundet - Utvecklingskoncept mot Vision 2017 år 2

Mellansvenska Handbollförbundet - Utvecklingskoncept mot Vision 2017 år 2 Mellansvenska Handbollförbundet - Utvecklingskoncept mot Vision 2017 år 2 Av: Johan Johansson Bakgrund Som välbekant så strävar Svensk handboll att uppnå Vision 2017 som vilar på 5 olika fokusområden:

Läs mer

SDF konferens. 22-23 november 2013. Dokumentation av grupparbeten

SDF konferens. 22-23 november 2013. Dokumentation av grupparbeten SDF konferens 22-23 november 2013 Dokumentation av grupparbeten Vi finns till för er! Värmlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna arbetar för att stötta och serva föreningar och SDF. Vi vill vara

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN VÅRGÅRDA 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé... 6

Läs mer

IK Bolton. Värdegrund Engagemang Gemenskap Ständig utveckling

IK Bolton. Värdegrund Engagemang Gemenskap Ständig utveckling Handboll för alla IK Bolton IK Bolton erbjuder handboll som är glädjefylld och tillgodoser barns, ungdomars och seniorers vilja att utvecklas som handbollsspelare, vilket bidrar till att ge alla medverkande

Läs mer

1. Ange i vilken utsträckning du gillar respektive förslag till vision för Svenska Seglarförbundet?

1. Ange i vilken utsträckning du gillar respektive förslag till vision för Svenska Seglarförbundet? Ta ställning! - hjälp oss att bygga Svensk Seglings framtid. 0.0.0 :9 Sammanställning av enkät I följande frågeställningar används skalan - där motsvarar Gillar mycket och motsvarar Gillar inte alls motsvarar

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN BOLLEBYGD 2013 Innehåll Inledning... 3 Kontakta oss... 4 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 5 Konsulentens roll... 6 Verksamhetsidé...

Läs mer

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 IDROTTEN I SAMHÄLLET Idrotten är i särklass Sveriges största folkrörelse. Idrotten erbjuder aktiviteter för alla åldrar och bidrar till att både glesbygd och tätorter blir

Läs mer

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivningen är tänkt som ett komplement till återrapporten i IdrottOnline för att ge en inblick i projektet utöver de siffror som redovisas i återrapporten.

Läs mer

I vårt kursutbud finner du allt från allmän föreningskunskap till utbildning i olika specialfunktioner. Vi lyfter även värdet av

I vårt kursutbud finner du allt från allmän föreningskunskap till utbildning i olika specialfunktioner. Vi lyfter även värdet av SISU Idrottsutbildarna är idrottens egen utbildningsorganisation och studieförbund. Vi arbetar med bildning och utveckling inom idrotten för att stimulera till människors lärande. I detta arbete möter

Läs mer

Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan

Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan 2009-02-01 Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan Bakgrund Stockholms Idrottsförbunds fick 1 juli 2007 i uppdrag att ge idrottsföreningar möjligheten

Läs mer

Gä strikländs Idrottsfo rbund

Gä strikländs Idrottsfo rbund Gä strikländs Idrottsfo rbund Foto: Henny Wiggens Foto: Henny Wiggens Verksämhetsberä ttelse 2011 AU här ordet Distriktidrottschef Gästriklands Idrottsförbund kännetecknas av optimism och positiv framtidstro

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Kanske har din förening eller förbund funderingar kring något specifikt?

Kanske har din förening eller förbund funderingar kring något specifikt? SISU Idrottsutbildarna är idrottens egen utbildningsorganisation och studieförbund. Vi arbetar med bildning och utveckling inom idrotten för att stimulera till människors lärande. I detta arbete möter

Läs mer

BLI EN UTMÄRKT FÖRENING

BLI EN UTMÄRKT FÖRENING BLI EN UTMÄRKT FÖRENING CERTIFIERA FÖRENINGENS BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHET DIN FÖRENING - EN VIKTIG DEL I VÅRT ARBETE Alla föreningar, oavsett om ni sysslar med idrott, kultur eller någonting annat, bedriver

Läs mer

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS FÖRENINGS-ABC 2012

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS FÖRENINGS-ABC 2012 S FÖRENINGS-ABC 2012 Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) är det idrottsförbund som samlar Sveriges skytteföreningar. Är ni redan i dag medlem hos Svenska Skyttesportförbundet innebär det att ni tidigare

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan 2012-2013

Förslag till verksamhetsplan 2012-2013 Förslag till verksamhetsplan 2012-2013 Idrottens framtida finansiering är säkrad Fortsatt verka för ett starkt och ökat samhällsstöd till svensk(skånsk) idrott på såväl nationell som regional och kommunnal

Läs mer

FRÅGEFORMULÄR - NOLLMÄTNING

FRÅGEFORMULÄR - NOLLMÄTNING 2012-05-14 FRÅGEFORMULÄR - NOLLMÄTNING Korpen Hej! Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet (Korpen riks) genomför just nu en undersökning bland alla korpföreningar och nationella organisationer för att

Läs mer

Strategisk inriktning

Strategisk inriktning Idrottspolitik 2.0 Program för kvällen Inledning Mona Kanaan - Strategisk inriktning 2016-2019 Eskilstuna kommun Tema Utveckling och nya möjligheter: Idrotten utvecklar Eskilstuna (SI) Svensk idrotts strategi

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING VERKSAMHETSPLAN OCH. Fastställd av årsmötet /11

VERKSAMHETSINRIKTNING VERKSAMHETSPLAN OCH. Fastställd av årsmötet /11 VERKSAMHETSINRIKTNING OCH VERKSAMHETSPLAN Fastställd av årsmötet 2016 1/11 Verksamhetsidé SkBBF representerar och tar tillvara distriktets föreningars intressen. SkBBF samverkar med SBBF och stödjer föreningarna

Läs mer

Ideella sektorn i Örebro län - En kraft att räkna med

Ideella sektorn i Örebro län - En kraft att räkna med Ideella sektorn i Örebro län - En kraft att räkna med 2013-02-19 Föreningar i Örebro län Det finns drygt 3 100 föreningar i Örebro län. Nästan hälften av alla vuxna är aktiva i en förening. Största engagemanget

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orienterings vision Dit vill vi! Svensk orientering, världens bästa!

Läs mer

Sida 1 av 8. Idrottslyftet 2013. - SISU Idrottsutbildarnas vägval

Sida 1 av 8. Idrottslyftet 2013. - SISU Idrottsutbildarnas vägval Sida 1 av 8 Idrottslyftet 2013 - SISU Idrottsutbildarnas vägval Sida 2 av 8 Ett Idrottslyft med föreningen i fokus Vi står inför ett uppdrag i Idrottslyftet som till stora delar är nytt, sker på nya sätt

Läs mer

Bli en lysande Förening Certifiera föreningens barn- och ungdomsverksamhet

Bli en lysande Förening Certifiera föreningens barn- och ungdomsverksamhet Bli en lysande Förening 2014 - Certifiera föreningens barn- och ungdomsverksamhet Välkomna till projektet Lysande förening Mjölby kommun och SISU Idrottsutbildarna inbjuder härmed er till att medverka

Läs mer

Svensk orientering världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång

Svensk orientering världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång Svensk orientering världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång Verksamhetsinriktning för svensk orientering mot 2021 med strategiska mål för 2017-2018 Svensk orienterings vision

Läs mer