1 maj i Gävle. Papperstrean fyller 100 år. Ordföranden har ordet Vad skriver han inför sommaren sidan 3-4. Förhandlingar Lokal reguljär förhandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 maj i Gävle. Papperstrean fyller 100 år. Ordföranden har ordet Vad skriver han inför sommaren sidan 3-4. Förhandlingar Lokal reguljär förhandling"

Transkript

1 - 1 - Nr 4 maj 2013 Årgång 30 Ordföranden har ordet Vad skriver han inför sommaren sidan 3-4 Förhandlingar Lokal reguljär förhandling sidan 5 PM 2 Nytt från Pellerud sidan 6 Ombudsträffar Vad hände? + bilder sidan maj i Gävle Kajsa Bergqvist Bli en vinnarskalle. sidan Redaktionssida 2 1 maj 7 Sommartävling 11 Studier Läkarvårdsfonden 14 Flemton15 Korpen + KBK 18 Sociala Fonden19 Papperstrean fyller 100 år se annons på sista sidan.

2 - 2 - Karskäringen utges av Korsnäsvägen Gävle Telefon: Faxnummer: "Våra tjejer" Expeditionstider: Måndag och Onsdag och Expeditionen har telefontid: Måndag - Torsdag och Fredag Ordförande Kjell Olsson har: Mobil Arbetsställets Huvudskyddsombud Yngve Berglind har: Mobil Göran (Klacken) Larsson (fackligt sociala frågor) har Mobil Huset där vi finns kallas 152an. Tarja och Agneta Papperstreans personal Tarja Rautiainen och Agneta Nilsson arbetsuppgifter omfattar medlemsredovisning, administration, försäkringsfrågor med AFA och Folksamförsäkringen samt service till styrelsen, förtroendevalda, kommittéer och alla andra medlemmar som behöver hjälp. Karskäringens redaktion består av Kjell Johansson, Michael Wallin, Ola Carlros och Mikael Persson Papperstreans hemsida. E-post till Karskäringen och Ansvarig utgivare: Ordförande, Pappers avd 3 Karskäringen trycks av Trycktrean Gävle Nästa nummer av Kar arsk skäring äringen kommer ut den 29 augusti Se till att lämna in ert material senast den 26 augusti. Karskäringens redaktion Ola Carlros, Michael Wallin, Kjell Johansson,och Mikael Persson

3 - 3 - Ordföranden har ordet Hej igen. Maj månad är som vanligt den mest intensiva av alla månader för oss fackligt aktiva. Allt skall hinnas med innan sommar och semester såsom Förbundsårsmöte, Fackligt Referensgruppsmöte BillerudKorsnäs, Koncernstyrelsemöte, Ombudsmöten, Samverkansråd, lokala förhandlingar o.s.v. och i år sist men inte minst förberedelser för Pappers Avdelning 3s, 100 års firande. En mycket intensiv vår. Men nu börjar man se luckor i kalendern igen, lagom till sommaren och semestern. Pappers Avdelning 3, 100 år. Den 5 juni 1913 var det en kille vid namn Petrus Wahlström, sedermera avdelningens första ordförande, som samlade några arbetare från sulfitfabriken för att bilda en fackförening. Detta efter att fabriken körts i tre år och arbetsförhållandena var under all kritik. Våren 1913 utbröt en strejk vid fabriken efter att fabriksledningen fastställt ett nytt avtal för de minderårigas orimliga arbetsförhållanden. Strejken var relativt lyckosam och strax efter i juni bildades första fackföreningen vid Korsnäs sulfitfabrik. I år onsdagen den 5 juni fyller Pappers Avdelning 3, 100 år. Förberedelserna för firandet är i finslipning och slutfasen. Firandet börjar först vid Föreningshuset med lite människor av blandad karaktär, före detta ordföranden, sekreterare och kassörer i avdelning 3, från andra pappers avdelningar inom distriktet, förbundet, företagsrepresentanter, och andra inbjudna till en som vi tror en trevlig liten tillställning. Inbjudningarna till medlemsfesterna håller i skrivande stund att färdigställas och kommer att skickas ut i närtid. Datum för festligheterna vid Gasklockorna planeras till 24/8, 31/8 och 7/9. Lönerevision. Årets avtalsrörelse inleddes i december 2012 och avslutades 22 april 2013 och fastställdes vid extra förbundsmötet 29 april. Den 24 april satte sig företaget och Pappers och påbörjade förhandlingarna gällande lönerevision och de avslutades den 22 maj med ett förslag som medlemmarna kommer att få säga sitt om. Dubbla avdelningsmöten är inbokade den 30 maj så att medlemmarna skall ges möjlighet att tycka till. Avtalet för 2013 gäller retroaktivt från 1 april. PM2. Avyttringen av PM2 är genomförd, maskinen är såld till Swedpaper, ett nystartat bolag med kända namn i branschen som ägare. Nu skall affären godkännas av EU kommissionen. Troligen kommer ett svar i början av juni. Om allt går som det är planerat så blir övertagandet om ca två-tre månader. Läs separat rapport om PM2.

4 - 4 - Korsnäs MedarbetarUtveckling. Inom ett par veckor är det dags för avstämning hur Korsnäs MedarbetarUtveckling fungerat och diskutera ev. förbättringsförslag. Vi ser gärna att ni hör av er till oss hur det fungerat ute i verkligheten. Vi har fått signaler om att det både fungerat hyfsat men tyvärr även regelrätta påhopp på våra medlemmar som mer eller mindre blir tillplattade av deras chefer. Varför försöker man inte lyfta och stötta medarbetaren och att man tillsammans lägger en utvecklingsplan med delmål. Men sällan eller aldrig läggs några utvecklingsplaner enligt uppgifter vi fått. Inom Pappers har vi diskuterat hur vi skall göra med dessa samtal. Vill vi ha de här medarbetarsamtalen om de inte fungerar? Vad är syftet med samtalen? Har man ingen dialog mellan samtalen där man påpekar brister och fel? Tror ändå att de flesta chefer klarar det här rätt bra, men om vi skall fortsätta de här samtalen måste de börja fungera som tanken var från början. Vi lämnar en rapport i kommande Karskäring hur avstämningen gått. Integrationsarbetet BillerudKorsnäs. För ett år sedan fick vi information om att Billerud och Korsnäs skulle gå ihop. För drygt ett halvår sedan vi blev ett med Billerud och blev då BillerudKorsnäs. Arbetet med att få till det organisatoriskt har pågått under vintern och våren. Det har varit flera koncernövergripande förhandlingar som sedan resulterat i lokala förhandlingar på varje bruk. Om man ser på fackliga referensgruppsarbetet för BillerudKorsnäs och det arbetet är jag positivt överaskad över att det gått så bra med samarbetet med de andra bruken. I början var det väl lite funderingar hur vi skulle organisera oss i den fackliga referensgruppen. Men med tiden så har vi formerat oss på ett demokratiskt vis och ett mycket gott samarbete råder mellan de fackliga i denna gruppering. I början av maj hölls årsmöte i den fackliga referensgruppen där vi fastställde hur vi formerar oss kommande år. Se organisationsschemat. Slutord. Semesterperioden börjar kommande vecka. Känns lite tidigt efter en extremt kylig vår Jag vill ändå önska er en riktigt skön och avkopplande vilsam sommar och semester med sol, bad och allt vad det innebär för oss med återhämtning och att vi ses vid festligheterna vid Gasklockorna i slutet av augusti början av september. Ha det bra Kjelle Man kan fråga sig hur dessa chefer tänker när de genomför samtal och plattar till sina underställda istället för att titta på vad de gör bra och vad man kanske kan förbättra.

5 - 5 - Förhandlingsrapport. Lokal reguljär förhandling 22/5-13. Skiftschemaomröstningen. Pappers har tidigare påtalat att vi ville se underlaget på vilka som varit med på omröstningen av skiftschema och om det kan finnas de som röstat flera ggr. Företaget redovisade och dementerade helt att så kunnat ske. Pappers ville se en redovisning av resultatet på omröstningen av schemat och skiftbytestider. Företaget återkom med resultatet av omröstningen på schemat vilket var 79,2 för det vi har idag och 20,8 emot. Omröstningen av skiftbytestider redovisades likaså, 77,54 för det vi har idag mot 20,36 som ville ha en förändring. Företaget lovade att lägga ut resultatet på intranätet snarast möjligt. Stoppade ledigheter. Pappers har tidigare efterfrågat om det gäller ett generellt stopp av ledigheter under stoppveckan eftersom ledigheter har stoppats enligt hörsägen. Företaget meddelade att det som sagts och informerats ut är att chefer måste vara mer restriktiv vad gäller att bevilja ledigheter under stoppveckan, inte att stoppa ledigheter. Nu vill företaget ha hela bilden klart för sig och därför får de som vill vara ledig, lämna in ledighetsansökningarna så fort som möjligt under maj månad så företaget kan göra en övergripande bedömning om några ledigheter kan beviljas. När företaget har en samlad bild kommer de att återkomma med svar till de som önskat ledigt. Semesterspridning. Företaget informerade vilka dagar ersättning utgår för semesterspridning, ersättning för semester utanför sommarlov. V23 = 5dgr. V24 = 2dgr V34 = 5dgr Vakanser inom Pappers avtalsområde. Vi har verifierat ett antal vakanser inom Pappers avtalsområde som måste hanteras å det snaraste. Företaget återkommer i frågan Kontaktmannaersättning. Det här var en s.k. surdeg som ingen från företaget ville ta i. Det gällde ersättning för kontaktmannajobbet på PM2 för UH killar från PM4/5 som fungerat som samordnare. Tillägget försvann för en grupp inom UH när PM3 lades ned, medans några fick bibehållet tillägg. Pappers lyfte frågan redan i januari. Företaget har hela tiden hänvisat att frågan inte var utredd. Inför den här förhandlingen kontaktade jag en ansvarig UH chef och vi förberedde frågan. Han höll med om att vi inte kunde parkera frågan längre utan att vi måste komma fram till en lösning. I förhandlingen föreslog företaget en lösning med kontaktmannaersättning från och med nu och framåt, men vi hävdade efter en ajournering att grabbarna har gjort samma jobb som kontaktmännen där nere och därför bör de få retroaktiv ersättning från Företaget sa till slut ok att ge ersättning för dessa grabbar från och med 1 januari Samordnare EBH / Utlastning. Som vi redogjorde i förra numret av Karskäringen presenterade företaget en arbetsbeskrivning gällande samordnare/ packningen. Företaget informerade att ett tillägg/skiftlag fördelas på de personer som tackat ja till uppdraget. Pappers träffade senare ombuden vid packningen och lastning & magasin för att diskutera detta. Förslaget till arbetsbeskrivning har tidigare förkastats med anledning av merjobbet och den låga ersättning som erbjöds. Vid förra förhandlingen i april lade företaget fram ett nyskrivet förslag till arbetsbeskrivning och ersättning, liknande som utlastningen har idag. Därefter fastställdes förslaget efter ok från ombuden inom EBH. Det vi lyfte i den senaste lokala reguljära förhandlingen var ett förslag från ombuden vid utlastningen och EBH till högre ersättning för samordnarrollen. Vi påtalade än en gång den mycket låga ersättning som gäller nu och påvisade vad som står i lokalavtalet. Där står att upp till två tillägg kan utgå till samordnare. Företaget återkommer i frågan.

6 - 6 - PM 2 Ett avtal har träffats med SwedPaper AB den 5 juni avseende avyttring av pappersmaskin PM2. Produktionen vid PM2 svarade 2012 för cirka 2% av BillerudKorsnäs totala kombinerade försäljningsvolym. Affären innebär att PM2 avyttras till SwedPaper. Verksamheten har omkring 60 anställda som erbjuds anställning hos SwedPaper. Långsiktiga kommersiella avtal har upprättats mellan parterna där BillerudKorsnäs bland annat ska leverera insatsvaror såsom massa, ånga och vatten till SwedPaper. Prissättning avseende massa följer marknadspris. Avyttringen innebär att BillerudKorsnäs kommer att till SwedPaper sälja en årlig massavolym om maximalt ton. Affären förutsätter godkännande från EU kommissionen samt från relevanta konkurrensmyndigheter innan det är klart och svar väntas i början av juni. Övertagandet sker då inom två tre månader. BillerudKorsnäs informerade förra veckan personalen vid PM2 att alla anställda skall erbjudas anställning i nya företaget och vad som gäller vid övergång eller om man inte vill följa med. Då uppstår en övertalighet vid BillerudKorsnäs som man får hantera. Lokalavtalet följer med i max 12 månader om inget annat sägs. För de anställda vid maskinen återstår fortfarande frågor som skall utredas innan man eventuellt gör en intresseanmälan. Hur kommer villkoren att se ut? Eget lokalavtal för PM2 har framtagits av en arbetsgrupp som nu SwedPaper synar. Lokalavtalet kommer troligen att vara underskrivet i närtid. Hur ser marknaden ut, blir det ändrad driftform? Frågan om möjlighet att kvarstå i Sociala fonden utreds och likaså Läkarvårdsfonden och Tandklubben. Alla de bitarna ser ut att lösa sig med lite tur. I samband med övergång till nya bolaget erbjuds de som följer med kr som bonus. Personalen kommer att få möjlighet att träffa nya ägarna SwedPaper för att få ställa frågor, den 5 och 11 juni för att klara ut några frågetecken. Därefter har BillerudKorsnäs aviserat att de vill ha in intresseanmälningar senast den 14 juni med reservation på att eventuellt ta en diskussion om att förlänga tiden några dagar. Om någon inte vill följa med över kommer samtal att hållas med berörd tillsammans med facklig representant. Anledningen till att företaget vill ha in anmälningarna så tidigt är för att se hur intresset är att följa med över till nya bolaget.

7 - 7 - Bilder från 1 maj 2013.

8 - 8 - Bilder från Ombudsträffarna maj. Nya fina Skyddsombudsvästar delades ut.

9 - 9 - Skyddsträffarna för skyddsombud Billerudkorsnäs på Teknikparken den 23-24/ st. skyddsombud deltog vid våra årliga skyddsträffar som den här gången var förlagd till Teknikparken i Gävle. Som vanligt var det Yngve Berglind SHSO som höll i taktpinnen för dagens övningar. Skyddsombudsvalet 2013 Vi kommer att ställa högre krav på våra ombud och därför passade vi på att förmedla detta till skyddsombuden: Som skyddsombud i Pappers 3:an... är du registrerat skyddsombud representerar du dina arbetskamrater i olika sammanhang är du styrelsens förlängda arm hjälper du till att bevaka medlemmarnas rättigheter och skyldigheter gentemot arbetsgivaren får du den utbildning du behöver deltar du i att stimulera arbetskamraternas intresse för viktiga frågor på avdelningen och i att skapa en god arbetsmiljö har du rätt till den ledighet uppdraget kräver. Din skyddsombudsgrupp... deltar i och följer upp samrådsverksamheten på egen avdelning deltar vid behov i MBL arbete medverkar vid behov i projektering och planering av nya eller ändrade anordningar informerar tillsammans med arbetsgivaren nyanställda och minderåriga om faror och risker i arbetet har rätt att delta i avdelningens budgetarbete deltar i utredningar och uppföljningar av olycksfall och tillbud deltar i förebyggande arbete som t. ex. skyddsronder har rätt att begära åtgärder och besked samt i nödfall stoppa arbete enligt Arbetsmiljölagen Detta innebär att du aktivt deltar i: Tilldelade projekt Skyddsombudsmöten Utbildningar Risk- och konsekvensanalyser Skyddsronder Utbildning: Pappers miljökurs Lagar & Avtal Förbundskursen KAMU Korsnäs arbetsmiljöutbildning Övrigt: Rehab. Konflikthantering/kamratstöd Ungdomskurs Inbjuden föredragare var AFA genom Gunilla Andreasson som redogjorde på ett mycket förtroendeingivande sätt reglerna för arbetsskador. Vår ordförande Kjell Olsson redogjorde det senaste när det gäller förhandlingsfrågor där PM 2 var kanske den viktigaste frågeställningen just nu. Vi avslutade med utdelning av våra nya skyddsvästar (som företaget har finanserat) och skriften från Arbetsmiljöverket ADI 307 rapportera tillbuden. Samordnande huvudskyddsombudet Mvh Yngve Berglind

10 De insamlade kronorna till minnet av Papperstreans medlem Vencislav Jankovski har sänts in till Barncancerföreningen i Mellansverige. Hans-Åke Hammargren Pappers A-kassa har en ny hemsida. Korsordsvinnare. Här är de lyckliga vinnarna av Karskäringens tävling i förra numret. De vinner varsitt metspö att använda i sommar. Hämtas på 152an. Katarina Wickström GUF Kalevi "Casso" Ränttilä GPUS-M Håkan Hedman GPUS-A Skiftschemaomröstningen. Nu har resultatet kommit och det blev 79,2% för det nuvarande mot 20,8% för det nya förslaget. Vi gjorde även en omröstning om vi ska ändra längden på skifterna vardagarna så att alla blir 8 timmar långa. Det resultatet blev77.54 för att behålla det som det är i dag mot 20,36% för en förändring. Nu kommer skiftschemakommittén att ordna fram ett schema för de närmaste sex åren med samma vilkor som det nuvarande. Det blir nog klart under hösten Och gäller från 1 april Skiftscemarådet.

11 Sommartävling 2013 Vem är allsångsledaren på Skansen? Anders Lundin Måns Zelmerlöv Lotta Engberg Vad heter den nya Magnum-glass serien? Magnum Bonum Magnum 5 Kisses Magnum Force Vilket är det bästa solskyddet? Hög solskyddsfaktor Vatten Kläder Den blomstertid nu kommer är en känd sommarpsalm. När trycktes den Svenska Psalmboken? 1600-talet 1700-talet 1800-talet År 1938 lagstadgades om semester för Svenska arbetare. Hur lång ledighet då? 1 vecka 2 veckor 3 veckor Doften är nyklippt gräs, mmmm!! Vid vilken temperatur börjar gräset att växa? 1-2 grader 4-5 grader 7-8 grader Skogsbässar är ett otrevligt sommardjur i Finland. Vilket är det svenska namnet? Fästing Blodigel Myggor År 1949 anlades badet vid Engesberg mitt emot Korsnäs. Vad fanns där innan? Svenska Tullverket Statens Navigationscenter Statens uppfostringsanstalt Jordgubbar och midsommar, vilken underbar kombination! När kom jordgubben till Sverige? 1500-talet 1700-talet 1900-talet Lärkan drillar högt i skyn! Hur många olika sorters lärkor ses i Sverige under sommaren? 1 sort 4 sorter 6 sorter Solen är vår närmaste stjärna och lyser upp vår tillvaro. Vilken temperatur håller den? grader C grader C grader C Var och hur mycket ligger det officiella Svenska värmerekordet på, under sommartid? Ultuna +38,0 C Eksjö +40,1 C Sunne +42,3 C Ännu spelar syrsor till vindarnas sus. Ännu rullar kulorna på skolgårdens grus. Och än strålar solen på brunbrända ben. Ännu ruvar fåglarna fast timmen är sen. Från vilken välkänd sommarlåt kommer strofen? Ta mig till havet Sommarnatt Sol, vind och vatten Skicka de rätta svaren till Karskäringens redaktion på 152an. Namn Avd Telnr Fina priser finns att vinna!

12 En rapport från Hej! Studie & HSO-konferens i Gävle-Dala 2014! Årets Studie & HSO-konferens i Gävle-Dala är genomförd. Vi var denna gång i Sigtuna och bodde på Stadshotellet, nästan mitt i Sigtuna vackert beläget i ena hörnet av Mälaren. Utsikten från mitt inte så stora rum var magnifik då man såg båtarna komma in mot staden eller passera mot andra hamnar. Utbildningsdepartementet På konferensen var det allmänt tre frågor som diskuterades. Förutom studiebehovet 2014 och planeringen av densamma så diskuterades den kommande studieutredningen. Man håller på att fundera på hur Pappers skall se ut i framtiden och man tänker sig minst år framåt. Hur skall vi vara organiserade? Vilken service har vi behov av? Hur ser vår verklighet och vilka blir dom viktiga frågorna ut i framtiden som vi tvingas hantera. Utvecklingen i vår bransch tog också upp en del av vår tid. Med tanke på att vi minskar hela tiden och då inte minst det som just nu håller på att hända i vårt distrikt. Tänker då främst på att en maskin i Hallstavik och en maskin i Kvarnsveden skall läggas ner eller om det blir att dom läggs i malpåse. Framtiden får visa hur det blev. Hur som helst är det delar av vår bransch som har en tuff tid framöver och många tuffa beslut som måste fattas. Monica Juhlin har blivit pensionär!! Mitt stora stöd på förbundskontoret på studiesidan Monica Juhlin har slutat och är numer pensionär vilket jag unnar henne oerhört. Monika gjorde sin sista arbetsdag på förbundskontoret den 26 april och jag tillsammans med Hannu Huttunen, avdelning 50 från Kvarnsveden var och uppvaktade Monica den 3 maj då hon hade vänligheten att åter komma in till sin numer gamla arbetsplats. Det var som vanligt kul att se Monica men tråkigt att hon hade slutat. Monika hälsar till alla på sitt alltid glada sätt att det varit roligt att arbeta med studier på Pappers men att det skall bli skönt att bli pensionär. Jag vill på detta lilla sätt tacka Monica för alla år och för all hjälp och stöd hon gett när man glömt något eller bara varit allmänt förvirrad. Tack Monica, min klippa och fasta punkt på studiesidan. Utan din hjälp hade allt gått tyngre och varit avsevärt tråkigare. Ditt alltid glada humör har under alla år förgyllt studiearbetet på Pappers. Lycka till med framtiden önskar studienissarna på Papperstrean. Studiekommittén hälsar alla en trevlig semester och var noga med flytväst när du är på sjön så att vi träffas igen i höst! Jag finns ofta på 152:an (Sociala Fondenhuset) måndagar 8:00-16:00. Telefon, internt 1591 eller utifrån Tveka inte att ringa, och du det finns inga dumma frågor, möjligen med undantag av de frågor som inte ställs. Adresser till din Studieorganisatör i Papperstrean: E-post: Internpost: Avdelning: 152:an. Mottagare: Tomas Hjalmarsson Pappers hemsida: Gå in på och klicka på kalendarium och sedan 2013 så ser du aktuella utbildningar och när du senast måste anmäla dig. Anmäler gör du hos mig, fyll i en blankett och skicka in den till mig precis som vanligt i ett internkuvert enlig ovan. Tänk på att jag måste ha lite tid att hantera din anmälan.

13 Aktuella utbildningar & utbildningsrelaterade träffar:2013 Arbetsanpassning och Rehabilitering: augusti på Runö, sista anm. 7 juni. Fysiska och Psykiska belastningsskador: 2-4 september på Medlefors F-högskola, sista anm. 7 juni. Arbetsanpassning och Rehabilitering: 9-11 september på Runö, sista anm. 7 juni Huvudskyddsombud 1: 9-11 september på Runö, sista anm. 7 juni Huvudskyddsombud 2: 9-11 september på Runö, sista anm. 7 juni Utredningskurs Arbetsmiljö: 9-11 september på Runö, sista anm. 7 juni Att informera och agitera: 9-13 september på Runö, sista anm. 7 juni Fysiska och Psykiska belastningsfaktorer: september på Runö, sista anm. 26 juli Kemiska hälsorisker: september på Runö, sista anm. 26 juli Retorik: september på Runö, sista anm. 26 juli Förbundskurs: 27-29/9 (steg 1), 1-4/10 (steg 2) på Medlefors F-högskola, sista anm. 26 juli Arbetsanpassning och Rehabilitering: 7-9 oktober på Medlefors F-högskola, sista anm. 9 augusti Arbetsanpassning och Rehabilitering: 7-9 oktober på Runö, sista anm. 9 augusti Fysiska och Psykiska belastningsfaktorer: 7-9 oktober på Runö, sista anm. 9 augusti Huvudskyddsombud 1: 7-9 oktober på Runö, sista anm. 9 augusti Senaste anmälningsdag är det datum vårt Förbund måste ha din anmälan och jag måste ha din anmälan senast måndagen innan så att jag hinner skicka in den i tid. Inbjudningar till dessa utbildningar har eller kommer som vanligt att skickas ut via e-post till ombuden. Om nu något inte fungerar och du undrar över något så tveka då inte att kontakta mig. Tomas Hjalmarsson Din Studieorganisatör Sommarteater vid Engesbergs herrgård 2013 Kärlek med Förhinder Äventyr vid kolonistugan Walter Stenström & Gideon Wahlberg Föreställningar: Premiär 27 juli kl juli kl Biljettbeställning 3 aug kl Engesbergs herrgård 4 aug kl Tel aug kl aug kl 16.00

14 Läkarvårdsfonden Informerar Vid Läkarvårdsfondens årsmöte fick styrelsen följande sammansättning: Yngve Berglind Pappers Ordförande Kjell Johansson Pappers Vice Ordförande Bo Myrberg Pappers Ersättare Hans Ström Ledarna Ledamot Kent Eriksson Ledarna Ersättare Annika Windh Unionen Sekreterare Anders Karlsson Sveriges Ingenjörer Ersättare Ritva Erholtz Företaget Adjungerad Hans Norrbelius Föreståndare Adjungerad Revisorer: Göran K Larsson och Bo Åhrman. Revisorersättare: Göran Skog och Bengt-Göran Näslund. Förutom de stadgeenliga frågorna kan nämnas att Pirjo Jansson från Anhörigstödcenter berättade om deras verksamhet. De vänder sig till den som är anhörig eller vän till en person som har en funktionsnedsättning eller är långvarigt sjuk. Genom personliga lösningar kan de underlätta livssituationen och medverka till ökad livskvalitet både för den som vårdar och för den som vårdas. Yngve tackade Pirjo med blommor. Lars Åhlin gjorde come-back efter 2 års frånvaro och förklarade som f.d. ordförande sig nöjd med det sätt som Läkarvårdsfonden sköts. Verksamhetsberättelsen i övrigt kan Du ta del av under ordinarie exp. tid torsdagar Vi återger slutorden Styrelsen följer den uttalade målsättningen att på bästa sätt tillvarata medlemmarnas intressen och den målsättningen kvarstår inför kommande år. OBS Läkarvårdsfondens expeditionstid: Helgfria torsdagar Skärtorsdag och torsdag före midsommarafton och hela juli är expeditionen stängd. Vi önskar er alla en riktigt solig och sjukdomsfri sommar. Läkarvårdsfondens Ordförande/Föreståndare Yngve Berglind/Hans Norrbelius

15 Flemton Hundrings Hörna -rapport från rastgården Tjenicken benicken! Hoppas ni morr bra och har sölat ner er riktigt ordentligt i solen! Själv låg jag och flämtade i värmen tills husse tog mig med till hundfrisösen. Fast när jag tittade på väggen där så blev jag ganska illa benrörd, för där hängde ett skinn av min kusin vargen. Det var komplett i ett stycke utom två hål. Ja, där ögonen sitter, vad trodde ni?! Jag bjäbbade bestämt att jag ville ha Ben Hur-frissa på huvudet lagerkrans ni vet och snagg på resten av kroppen, ben det tog hon ingen notis om utan följde husses uppmaning att klippa tre centimeter överallt. Ja, inte riktigt överallt tack och lov. Men nu är det i alla fall lite mer svalkande att ligga och flämta av varierande orsaker. En del av rastgården ska säljas har vi fått veta. Information om det gavs av Christer Simbén och två värmländska representanter för de nya ägarna, av obestämbara raser. Hurubenvida dom har stamtavla framgick inte, det är väl ett ognagt ben än så länge. Både dom och Simbén försäkrade att det skulle bli så bra, så bra, för dom hade ju betalt med egna pengar, jojoben! Och har man betalat en fabrik ur egen ficka så slarvar man inte bort den hursomhelst inte, nännebensan! Eller som min pölare afghanhunden Ali Ben sa häromdagen: Shoo brusjan! Som du sa mannen, ett ognagt ben. Var på er vakt, hajaru len? Det finns exempel på fulhundar som bara är ute efter chok fett med para och som sen lagt benen på ryggen, jag svär bre! Men Abo, det behöver inte bli en keff bissniss, det kan också bli riktigt giddit! Då kanske man skulle köpa in sig. Troru man kan betala med bildäck brusjan? Det kan jag hålla med den gode Ali om, att det kan bli just så bja, så bja, som dom lovat, och att deras lilla rastgård blir en trevlig och inpinkat välskött del av den större inbajsade rastgården. Den som äter lever får se, men vi hoppas! Hoppas också att ni spenderar den kommande sommaren, som haren, skuttande. Ja alltså, från den ena roligheten till den andra eh och tredje, fjärde och så vidare, ja, ni fattar! Måste jag förklara allt?! Försök så långt det går att undvika lus i pälsen, fästing i skinnet och släktingar i sommarstugan, så ska ni se att skuttandet går bättre. Kamma bena, ta hund om varandra och gnissla inte vajsing i onödan. Och morra gärna en hälsning från mig till er fuskfaster Lurva i Hurva. Tids nog framåt höstbenet får ni det tvivelaktiga nöjet att träffa mig igen. Benare! Högvoffningsfullt Flemton

16 Kajsa Bergqvist Sociala Fonden arrangerade åter två föreläsningar med en känd svensk idrottsstjärna. Denna gång hade dom bjudit in en av världens bästa höjdhopperskor genom tiderna, Kajsa Bergqvist, till Föreningshuset. Hon berättade om hur viktigt det var för henne att sätta mål i livet. Hon började spela fotboll som ung men insåg ganska snabbt att hon inte var en lagspelare. Kajsa spelade forward men var lika mycket nere i försvaret och kämpade som hon var längst fram och gjorde mål. Att förlita sig på andra var inte hennes melodi. Allt detta löpande på fotbollsplanen gav bra kondition, så vi tio års ålder började hon med friidrott som långdistanslöpare. 100ggr!! Inget lätt mål att uppnå.. Ett delmål för Kajsa var när hon blev rankad världsetta år 2000 av den ansedda tidningen World & Track News! Hon åkte till Olympiska spelen i Sydney-00 som favorit, men marginalerna var små och inte till Kajsas fördel. Det blev en bronsmedalj och hon fortsatte sätta höga mål. Hon skulle bara bli bäst! Ett halvår senare kom så en stor framgång, Kajsa lyckades vinna inomhus-vm i Lissabon! Fast ni som kan friidrott vet att ett inomhusmästerskap inte är lika stort att vinna, har inte samma status. Men framgångarna fortsatte med guld i Europamästerskapet- 02 och försvarat VM-guld inomhus i Birmingham-03. Men fortfarande inget världsrekord och fortfarande saknades den största utomhustiteln! Hon gjorde ett flertal tävlingar på toppresultat år 2003 och på DNgalan hade hon sitt bästa försök på världsrekordhöjden 210cm. Endast en liten teknisk miss och vaderna tog med sig ribban ner på väg mot höjdhoppsmattan. Så otroligt nära och definitivt ett av Kajsas bästa hopp i karriären! Det tog inte lång stund innan hon bytte gren och började hoppa höjd istället. Där var det lättare att sätta mål och målet var att ständigt slå nya rekord! Det var inte en alldeles spikrak väg men det som verkligen satte fart på karriären blev guldet vid Ungdoms-OS år Efter den tävlingen bestämde sig Kajsa för att bli den bästa höjdhopperskan i världen! Och då menade hon bäst genom alla tider. Målet var att slå världsrekord dvs hoppa högre än 209cm, som bulgariskan Stefka Kostadinova gjort vid VM i Rom-87. Dessutom hade Kostadinova slagit världsrekord 7ggr och hoppat över två meter mer än Med allt tränande och tävlande kommer slitningar i kroppen. I en gala -04 på Båstads tennis stadion, hände det som inte fick ske! I ansatslöpning small det till och hälsenan gick av. Hela fästet från hälbenet släppte och läkarna fick borra hål i benet för att på nytt kunna fästa senan. Detta borde ha varit slutet på Kajsas karriär. Hon blev ganska uppgiven.inte blev det bättre av de svenska framgångarna i OS-Aten detta år. Carolina Klüft och Christian Olsson tar OS-guld och när det är dags för Stefan Holm hade Kajsa blandade känslor. Det tog henne jättehårt att se Stefan vända ett underläge till ett OS-guld!! Hon skulle ju också vara där och vinna guld, precis som dom andra landslagskompisarna. När Stefan Holm tog sitt guld for djävulen in i Kajsa, hon skulle bara tillbaka!! Hon kravlade sig upp ur soffan, lyckades ta sig in i bilen och åkte till gymmet. Det blev ett stenhårt 3 timmars pass med ena benet

17 Bli en vinnarskalle inlindat i gips! Motivationen kom tillbaka och nu skulle det slås rekord. Bl.a frågade hon sin sjukgymnast om vad är rekordet på balansplattan? Det fanns givetvis inget rekord men sjukgymnasten hittade på ett pga att han visste om Kajsas tävlingsinstinkt. Rekordet slogs om ni trodde något annat. Hårdträningen hade påbörjats. I slutet på maj-05 gjorde Kajsa comeback i en mindre tävling i Spanien, på ett överraskande bra resultat 200cm! Nästa tävling blev Europacupen i Gävle och där klarade Kajsa 201cm. VM i Helsingfors hägrade och hon kände att det fanns en chans att äntligen nå sitt mål, bäst i världen! räckte inte för att orka fortsätta. Hon meddelade därför den 7 januari-08 att, hon avslutar sin karriär som friidrottare, i brist på motivation. En av Sveriges bästa kvinnliga friidrottare genom tiderna, bytte sin karriär från atlet till vinimportör. Hon har genomgått en utbildning till Sommeiler och driver egna företag, med föreläsningar och expertkommentator på TV som exempel. När finaldagen kom under VM en regnig augustidag, fick Kajsa en väldig prestationsångest. Hur skulle detta gå, skulle hälsenan hålla i regnet och kylan? Svaret kom från ovan.. När höjdhoppstjejerna äntrade Helsingfors Olympiastadion, sprack himmelen upp och solen började stråla för första gången under mästerskapet! Snacka om att få ett tecken från nån däruppe. Kajsa hoppade 202cm och blev världsmästarinna! Nu var målet uppnått! Eller inte... Det saknades något, ett världsrekord! Det kom i en gala februari-06 i tyska Arnstadt. Och egentligen gick allt fel denna dag. Kajsa försov sig, missade frukosten, missade transporten till hallen. Lite energi behövdes innan tävlingen men det var svårt att uppbringa. En ledare kom med en liten överraskning, han hade med sig ett två-pack semlor från Sverige samt en kopp kaffe! Frukost för en stjärna inför ett världsrekordsförsök. Det gick mycket bra i denna tävling, Kajsa tog 208cm och satte nytt inomhus- VR! Äntligen var målet uppnått. Kajsa bestämde sig för dock att fortsätta tävla t.o.m OS i Beijing-08. Men där hände också något med Kajsas karriär, hon succesivt tappade motivationen. I huvudet hade Kajsa slutat med omedelbar verkan! Alla mål var ju uppnådda och chansen till ett OS-guld Tack Sociala Fonden för att anställda på KorsnäsBillerud ges möjlighet att lyssna på intressanta föreläsningar. Hoppas det blir fler och att fler anställda tar chansen att komma och lyssna. Er man på plats// Ola Carlros

18 Hemmamatcher på Brynäsvallen Den 19/5 Korsnäs BK- Forsbacka IK kl 17:00 Den 29/5 Korsnäs BK - IK Huge kl 19:00 Den 8/6 Korsnäs BK - Högbo AIK kl 14:00 Den 19/6 Korsnäs BK - Storvik IF kl 19:00 Den 8/8 Korsnäs BK - Hofors AIF 2 kl 19:00 Den 10/8 Korsnäs BK - IK Sätra kl 14:00 Den 21/8 Korsnäs BK - Helges IF kl 19:00 Den 31/8 Korsnäs BK - Österfärnebo IF kl 14:00 Den 14/9 Korsnäs BK - Älvkareby IK kl 14:00 Den 29/9 Korsnäs BK - Sandvikens AIK FK kl 15:00 Varmt välkommen till Brynäsvallen Fika finns/ Fri entre. Korpmästerskap i Badmington 2013 Stort grattis till John.S/Glenn.W som vann årets upplaga av KM. Andra plats kom Henke.S/Stickan. Väl kämpat alla. Mvh Henke

19 På Gång med Sociala Fonden Ansökan/anmälan gör du via vår hemsida, klicka på rubriken Event och välj det du är intresserad av. Har du problem eller någon synpunkt, tveka inte att kontakta oss. FURUVIKSKORT SISTA DAG ATT BOKA KORT ÄR 9 JUNI! Priserna för säsongskorten är: Vuxen (från 13 år) 520 kr Barn (3-12 år) 370 kr Eventuell kostnad för chipkort tillkommer med 50 kr (chipkort från 2012 kan återanvändas). MUSIK/TEATER Lördag 21 september: Från Frövi och Gävle till Stockholm för att fira 30 år med Galenskaparna och After Shave. FULLBOKAT Lördag 19 oktober: Från Frövi och Gävle till Musikalen Priscilla Queen of Dessert. Broadwaymusikalen bjuder på 25 dansgolvsklassiker som I Will Survive, Finally, It s Raining Men, Hot Stuff, Girls Just Wanna Have Fun, Boogie Wonderland, Material Girl, Like a Virgin, Don t Leave Me This Way och många många fler. Pris: 800 kr per person. (Bussresa, entrébiljett samt fikapåse på hemvägen) Max 2 biljetter per sökande Lördag 23 november: Från Frövi och Gävle till Musikalen SPÖK. Denna dråpliga komedi handlar om den unge popartisten Dante som luras till slottet Bränningehus under förevändning att han där får lugn och ro att skriva nya låtar, men den egentliga anledningen är att han ska dö en fasansfull död precis som sina förfäder. Pris: 1000 kr per person. (Bussresa, entrébiljett och matinémeny) Max 2 biljetter per sökande FOTBOLL Tisdag 11 juni: Från Frövi och Gävle till VM-kvalmatchen mellan Sverige Färöarna. Matchen börjar 19.15, vi räknar med att bussen är framme i god tid så att de som vill kan äta innan matchstart (ingår ej i priset). Pris: 400 kr per person. (Bussresa och entrébiljett) Max 4 biljetter per sökande Fredag 11 oktober och tisdag 15 oktober: Från Frövi och Gävle till VM-kvalmatcherna mellan Sverige Österrike och Sverige - Tyskland. Vi hoppas att vi hinner få tag i biljetter, håll koll på hemsidan. Pris: oklart än. (Bussresa och entrébiljett) Max 2 biljetter per sökande MÄSSRESOR Lördag 5 oktober: Från Frövi och Gävle till Mässorna Hem & Villa samt Chokladfestivalen. Pris: 140 kronor per person. (Bussresa och entrébiljett till en mässa) Max 6 biljetter per sökande. Lördag 9 november: Från Frövi och Gävle till Mässorna Allt för Hälsan, Mitt Kök och Wintershow. Pris: 140 kronor per person. (Bussresa och entrébiljett till en mässa) Max 6 biljetter per sökande. Håll koll på Sociala Fondens sida! Fotnot: Sociala Fonden förbehåller sig rätten att ställa in bussresor vid för få anmälningar. Vi tillämpar lottning då fler sökande än platser finns.

20 - 20 -

Barnjulfest. 6 januari på Föreningshuset se bildreportage i tidningen. Ordföranden har ordet PM 2, Årsmöte och avtal sidan 3-4

Barnjulfest. 6 januari på Föreningshuset se bildreportage i tidningen. Ordföranden har ordet PM 2, Årsmöte och avtal sidan 3-4 - 1 - Nr 1 januari 2013 Årgång 30 Ordföranden har ordet PM 2, Årsmöte och avtal sidan 3-4 Förhandlingar Rapport från lokal reguljär förhandling 22/1 sidan 5-6 Barnjulfest Reportage + bilder sidan 8-11

Läs mer

1 Maj ut och demonstrera mot alla orättvisor. Ordföranden har ordet 3 sidor denna gång sidan 3-5. Förhandlingar MBL och ordinarie sidan 6

1 Maj ut och demonstrera mot alla orättvisor. Ordföranden har ordet 3 sidor denna gång sidan 3-5. Förhandlingar MBL och ordinarie sidan 6 - 1 - Nr 3 April 2012 Årgång 29 Ordföranden har ordet 3 sidor denna gång sidan 3-5 Förhandlingar MBL och ordinarie sidan 6 Styrelsen Idolbilder att hänga upp på sovrumsväggen sidan 8-9 Lönelakan Hur mycket

Läs mer

Dax för skyddsombudsval!!

Dax för skyddsombudsval!! - 1 - Nr 6 oktober 2013 Årgång 30 Ordföranden har ordet Vad har han nu hittat på! sidan 3-4 Förhandlingar Lokal + MBL sidan 5 100 årsfest Vad hände? se bilder sidan 6-7 Läkarvårds- Fonden Nytt om SwedPaper.

Läs mer

Ny ungdomsansvarig i Papperstrean Andreas Lindholm

Ny ungdomsansvarig i Papperstrean Andreas Lindholm - 1 - Nr 7 november 2012 Årgång 29 Ordföranden har ordet Återhämtning, varsel, avtal och bemanning. sidan 3-4 Förhandlingar Vad har hänt sen sist? sidan 5-6 Medlemsdialog Micke Jansson har varit här sidan

Läs mer

Ordföranden har ordet Läs vad Kjell skriver på sidan 3-4. Barnjulfest på Föreningshuset.

Ordföranden har ordet Läs vad Kjell skriver på sidan 3-4. Barnjulfest på Föreningshuset. - 1 - Nr 1 januari 2014 Årgång 31 Ordföranden har ordet Läs vad Kjell skriver på sidan 3-4 Förhandlingar Lokal reguljär 16/1 PM 4-5 och U-tiden sidan 5-6 100 -års presenter Vad är det för nåt? sidan 7

Läs mer

Barnen väntar förväntansfullt på film, fika och tomten på barnjulfesten. Ordföranden har ordet Läs Kjells krönika på sidan 3-4

Barnen väntar förväntansfullt på film, fika och tomten på barnjulfesten. Ordföranden har ordet Läs Kjells krönika på sidan 3-4 - 1 - Nr 1 Januari 2015 Årgång 32 Ordföranden har ordet Läs Kjells krönika på sidan 3-4 Förhandlingar Lokala och centrala sidan 5-7 Barnjulfest Repeortage + bilder sidan 8-9 Furuvik Vad händer i år? +

Läs mer

Ordföranden har ordet Billerud och lönesättning. sidan 3-4. Förhandlingar Vad har hänt under sommaren. sidan 5

Ordföranden har ordet Billerud och lönesättning. sidan 3-4. Förhandlingar Vad har hänt under sommaren. sidan 5 - 1 - Nr 5 Augusti 2012 Årgång 29 Ordföranden har ordet Billerud och lönesättning. sidan 3-4 Förhandlingar Vad har hänt under sommaren. sidan 5 Miljökursen Vad hände? Fina bilder sidan 6-7 Wiberg Minnesord

Läs mer

Veckans hjälte Robert Tulinski

Veckans hjälte Robert Tulinski - 1 - Nr 7 November 2014 Årgång 31 Ordföranden har ordet Hälsa,Olycksfall och Förbundsmöte sidan 3-4 Förhandlingar Vad har hänt sen sist? sidan 4-5 Veckanshjälte Vem är han? sidan 7 Pensionen Vad händer?

Läs mer

Våren är på gång. men övertalighets processen fortsätter. Ordföranden har ordet. Förhandlingar. Övertaligheten. Styrelsen. Fotboll.

Våren är på gång. men övertalighets processen fortsätter. Ordföranden har ordet. Förhandlingar. Övertaligheten. Styrelsen. Fotboll. - 1 - Nr 3 april 2009 Årgång 26 Ordföranden har ordet Tillökning i familjen! sidan 3 Förhandlingar Lönerevision, Chefer, traineer, 6 juni m.m sidan 4 Övertaligheten Företaget vill minska sidan 5 Styrelsen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 -Verksamhetsberättelse 2011 sidan 1 Verksamhetsberättelse 2011 Svenska Pappersindustriarbetareförbundet avdelning 3 Karskär Årsmötet 2011 På Olles restaurang i Gävle sidan 2 -Verksamhetsberättelse 2011

Läs mer

Nu har det varit. barnjulfest igen. Ordföranden har ordet. Förhandlingar. Tandklubben. Insändare. Julfesten. Teater - 1 - Nr 1 Januari 2009 Årgång 26

Nu har det varit. barnjulfest igen. Ordföranden har ordet. Förhandlingar. Tandklubben. Insändare. Julfesten. Teater - 1 - Nr 1 Januari 2009 Årgång 26 - 1 - Nr 1 Januari 2009 Årgång 26 Ordföranden har ordet Beatch 09!! sidan 3 Förhandlingar Besparingsprogram skiftschema m.m sidan 4 Nu har det varit Tandklubben Nya regler sidan 6 Insändare Läs om Korsnäs

Läs mer

GRILLFESTEN. Läs i Kvartingen om:

GRILLFESTEN. Läs i Kvartingen om: 3 09 GRILLFESTEN...hölls för andra året i rad i Segmons folkpark. Pappers avd. 96 grillade för fullt och här fanns också en rad andra aktiviteter att delta i, t.ex. tipspromenad i LO-sektionens regi med

Läs mer

Nr. 1 2012. Kom ihåg! Äggpromenaden på långfredagen

Nr. 1 2012. Kom ihåg! Äggpromenaden på långfredagen Nr. 1 2012 Vad sa ni till mannen där borta? - Jag sa, att han skulle arbeta fortare. - Vilken rätt har ni att befalla över honom? - Jag betalar honom för det. - Hur mycket betalar ni honom för det? - 10

Läs mer

Läs mer i tidningen om: Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska

Läs mer i tidningen om: Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska 3 10 Grillfesten i Segmon Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska förening står på pass utanför en av våra livsmedelsaffärer och delar ut material inför valet. I regn

Läs mer

JUL - 2001. God Jul och Gott Nytt År. önskar vi eder alla!

JUL - 2001. God Jul och Gott Nytt År. önskar vi eder alla! JUL - 2001 God Jul och Gott Nytt År önskar vi eder alla! REDAKTIONS- KOMMITTÈN: Joakim Eriksson J.E Hans Åhman H.Å Lennart Svenberg L.S Börje Nordstöm B.N Morgan Widlund M.W Ulrika Enlund U.E ORDFÖRADE

Läs mer

I detta nummer: Avtal 2012 Höstens och vinterns kulturaktiviteter 96:ans motion till förbundet Grillfesten i Segmon

I detta nummer: Avtal 2012 Höstens och vinterns kulturaktiviteter 96:ans motion till förbundet Grillfesten i Segmon 3 2011 I detta nummer: Avtal 2012 Höstens och vinterns kulturaktiviteter 96:ans motion till förbundet Grillfesten i Segmon Informationsdag för blivande pensionärer 1 Läs : Innehåll Sida Kvartingen Nr.

Läs mer

InformatiInformationstidning för Pappers avd 68 för Pap-

InformatiInformationstidning för Pappers avd 68 för Pap- Hösten 2009 InformatiInformationstidning för Pappers avd 68 för Pap- Uppsökare på gång! Foto: Annika Svärd Hernehult Ordföranden har ordet: Konsekvensutredningarna är nästan klara! Nu ska man linjeförhandla

Läs mer

RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19

RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19 RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19 Grundad 1992 Heby brukshundklubbs medlemstidning Läs RRR-apport i färg på webben, besök hemsidan ofta så du inte missar något kul. www.hebybk.se Styrelse och övriga funktionärer

Läs mer

LEDAREN: I DETTA NUMMER: 3/2008 TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS. ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR...

LEDAREN: I DETTA NUMMER: 3/2008 TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS. ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR... VIS Tidningen för vuxendöva - Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR...och mycket mer LEDAREN: Låt oss behålla

Läs mer

Unionenvecka. med balanstema

Unionenvecka. med balanstema Vårens Unionenvecka, Avtalsrörelsen, Nya profilprodukter i webbshopen, Nominera din vardagshjälte, Ta ansvar ny antalogi, Kongressen 2011 Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag

Läs mer

Ordförandekonferens med fokus på medlemsrekrytering

Ordförandekonferens med fokus på medlemsrekrytering PÅ GRÄNSEN www.tullkust.se Medlemstidning för anställda i Tullverket och Kustbevakningen Nr 3 oktober 2014 Ordförandekonferens med fokus på medlemsrekrytering Tullrådsmöte Dagordningen var även denna gång

Läs mer

inom Arbetsförmedlingen

inom Arbetsförmedlingen 1 inom Arbetsförmedlingen Nr 4 / oktober 2009 Fackliga nyheter för STs medlemmar Ledaren Game over Inom Arbetsförmedlingen Vad är poängen? Sidan 3 Beting för att uppnå volymerna Sidan 3 Nu gäller det!

Läs mer

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern R e s p e k t K o m p e t e n s h e l h e t s s y n En tidskrift från nr 1 2015 Resultatet på kundenkäten IfA debattforum Strax dags för semestern Början på ett spännande år! Det känns som att jag har

Läs mer

önskar Pappers avd. 96

önskar Pappers avd. 96 http://webnews.textalk.com/pappers96 Nr.1 2014 Någon har haft flygövningar av det mer lekfulla slaget, man har antagligen fått en gratistankning. Och en av byggnaderna på Gruvön har fått en gloria... Häng

Läs mer

InformatiInformationstidning för Pappers avd 68 för Pap-

InformatiInformationstidning för Pappers avd 68 för Pap- Sommar 2009 InformatiInformationstidning för Pappers avd 68 för Pap- Foto: Roger Berglund Ett gäng glada hamnarbetare på väg ut till dagens arbete. Eller? Ordföranden har ordet: När allt är klart och livet

Läs mer

SKOLIDROTT. Nivin älskar friheten i parkour

SKOLIDROTT. Nivin älskar friheten i parkour NUMMER 4 2013 SVENSK SKOLIDROTT TIDNINGEN FÖR DIN SKOL-IF Nivin älskar friheten i parkour Skol-IF gör lektionerna roligare Så får du pengar till föreningen Distriktet stöttar och ordnar De spelade fotboll

Läs mer

Nr. 2 2012. Robert Roos gäst hos styrelsen. Förstamajtalare i Grums var i år Pappers förbundsordförande

Nr. 2 2012. Robert Roos gäst hos styrelsen. Förstamajtalare i Grums var i år Pappers förbundsordförande Nr. 2 2012 Förstamajtalare i Grums var i år Pappers förbundsordförande Jan- Henrik Sandberg. Han kandiderade som bekant till posten som LOordförande, men drog senare tillbaka sin kandidatur. Sen, på LO-kongressen

Läs mer

Kind-skallet Medlemstidning för Kind BK nr 1 2009

Kind-skallet Medlemstidning för Kind BK nr 1 2009 Kind-skallet Medlemstidning för Kind BK nr 1 2009 www.kindbk.se Info om Kind BK Kind BK Risa 51293 Svenljunga PG 384 382-8 Telefon Klubbstuga 0325-628041 www.kindbk.se Medlemsavgifter 2009 Helbetalande

Läs mer

Krönika. Tankar om landsbygden. Ordförande har ordet. Daniel Suhonen. Sven-Erik Bucht. Fem eller sex skiftlag i framtiden

Krönika. Tankar om landsbygden. Ordförande har ordet. Daniel Suhonen. Sven-Erik Bucht. Fem eller sex skiftlag i framtiden MEDLEMSTIDNING FÖR PAPPERS AVD 68 NR. 2 2015 Krönika Daniel Suhonen Tankar om landsbygden Sven-Erik Bucht Ordförande har ordet Fem eller sex skiftlag i framtiden PAPPERS MAGASINET NR 2 1 ORDFÖRANDE HAR

Läs mer

DESSUTOM: LINDEX BJUDER PÅ FIKA UNIONENS ARBETSLIVSDAGAR LARS ÅKER TILL GENEVE MARIA LÄNGTAR UT OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: LINDEX BJUDER PÅ FIKA UNIONENS ARBETSLIVSDAGAR LARS ÅKER TILL GENEVE MARIA LÄNGTAR UT OCH MYCKET MER! 2:2013 VOBBANDE Jobb + VAB = sant? FACKET: DITT NYA AFFÄRSNÄTVERK! Delpension DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR AGNETA står rak då det blåser DESSUTOM: LINDEX BJUDER PÅ FIKA UNIONENS ARBETSLIVSDAGAR LARS ÅKER TILL

Läs mer