DANSSPRIDNING I MELLANSVERIGE DALARNAGÄVLEBORGSTOCKHOLMSÖRMLANDUPPSA ÖSTERGÖTLANDDALARNAGÄVLEBORGSTOCKHOLMS. höst 2011 LAVÄRMLANDVÄSTMANLANDÖREBRO

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DANSSPRIDNING I MELLANSVERIGE DALARNAGÄVLEBORGSTOCKHOLMSÖRMLANDUPPSA ÖSTERGÖTLANDDALARNAGÄVLEBORGSTOCKHOLMS. höst 2011 LAVÄRMLANDVÄSTMANLANDÖREBRO"

Transkript

1 DANSSPRIDNING I MELLANSVERIGE ÖSTERGÖTLANDDALARNAGÄVLEBORGSTOCKHOLMS höst 2011 DALARNAGÄVLEBORGSTOCKHOLMSÖRMLANDUPPSA LAVÄRMLANDVÄSTMANLANDÖREBRO

2 DANSSPRIDNING I MELLANSVERIGE ÖSTERGÖTLANDDALARNAGÄVLEBORGSTOCKHOLMS Dansspining i Mllansvig ä tt aangösnätvk bstån av ans- ch tatknsulnt fån Dalana, Gävlbg, Stckhlm, Sömlan, Uppsala, Vämlan, Västmanlan, Öb ch Östgötlan samt Danscntum Stckhlm. Utbusaga, aangösutbilninga, infmatin ch tunéläggning utgö vksamhtn i nätvkt. Vaj säsng tas tt utbu fam, fån föskla till vuxnpublik, till tt kaftigt ucat ttalpis, å s, taktamnt, lgi ch viss sättning fö tknik ingå i pist; tta tack va att nätvkt san höstn 2003 fövalta tt aangösstö fån Statns Kultuå. Om u ha fåg king puktinna, aangösutbilninga ll ha m allmänna fåg king att aanga ans vän ig gäna till Danscntum Stckhlm, alt till in ans/tat knsulnt. Tänkvät fö ig sm aanga ans: Glvt ä av stösta vikt i n ansföställning; ansana ö sig, hppa, ulla, kasta sig ch ligg på glvt. Däfö ä t viktigt att tänka på att btng ä fö håt att ansa på ävn m t ligg n plastmatta vanpå. Bistn på svikt kan saka ska hs ansana. Råfåga gäna guppn ll ss i nätvkt i föväg. Fö att unvika ska ä t givtvis viktigt att s till att ummt ä vamt, gäna ga, skapa ga föutsättninga fö uppvämning ch att stäa glvt/ummt lit xta. I ansn skapas int sällan ummt av ljussättning ch lju vafö vissa kav king luttag ch stömstyka ä uttala på föhan. Lyssna m guppn ch va ha m sig ch va vntullt ha bhv av. Km gäna övns m guppn m bhvt av vaktmästahjälp alt tknisk psnal. S till att få maknasföingsmatial i fm av fly, affisch, ftn i g ti fö att göa maknasföingn. Vi sklföställninga finns fta läahanlning ch ylikt av intss. Ofta ä guppna på n läng tuné ch uppskatta xta mtank. Bähjälp ä väligt vi såväl in sm utlast! En kntaktpsn sm ha kll på platsn ch tt psnligt bmötan vi ankmst kan int ng övskattas Lycka till m itt ansaangmang! DALARNAGÄVLEBORGSTOCKHOLMSÖRMLANDUPPSA LAVÄRMLANDVÄSTMANLANDÖREBRO

3 MINNA KROOK. DANS Ah hall bbis En mysig föställning fö ig sm ä mllan 6 ch 18 måna. I vå väl finns ans, glaa fäg, spännan lju sm u ch n näa vuxn kan upplva tillsammans. Vi spla på vattn, ansa på mjuka täckn, sjung ch gö musik m tanbsta. Riktig ans, bty ikligt m musik. St gnggng fö små ban, hlt ätt tänkt. Unbat ch litt, final m såpbubbl Magata Sönssn, Expssn. Ah hall bbis skuva n tmpt ch låt bann upptäcka små snsatin... /...n föställning sm visa att m alla yngsta bsitt t sm känntckna all ba publik: uppiktig nyfiknht Anna Ångstöm, Svnska Dagblat...attaha bå ban ch as vuxna Tmas Olssn, numm.s Kgafi, ié, kstym ch scngafi: Minna Kk Mvkan: 2 ansa, 1 musik. Musik: P Sjögn. Målgupp: 6 18 måna. Maxpublik: 15 bbisa m näa vuxna. Splti: 40 min. Splyta: 7 x 7 m ll nl. övnskmmls. Takhöj: 2,7 m. Elkav: 220 v. Bygg/ivti: 2 tim/1 tim. Pis: 9000 k inkl. sc. avg. 2:a ch 3: föställning på samma ag ch plats 5000 k. Kstna fö s (18,50 k/mil), taktamntn (210 k/ ps/ag) ch lgi tillkmm. Fö inf ch bkning: M: T: ,

4 Autpilt ch Wl psnta: Någt Ä t n gubb? Kansk tt ju? Dt ä int någn hun i alla fall. Va ä t fö Någt? Någt ö sig. Dt tassa, hppa ch stampa. Någt ä spalligt, agt ch lit fösiktigt. Iblan ä Någt nsamt... En knstnä ch två ansa ha tillsammans m ban i åln 2-5 utfskat skulptuala fm ch gtt m liv. Föställningn utfska ölsspåk ch hu ting kan bli lvan ch få känsl. Dansa bli skulptu ch skulptu ansa i n föställning sm utmana fantasin ch väck skapalust. Till föställningn hö tt knstpaggiskt matial sm g föslag på hu bann kan abta via utifån va stt gnm att skapa själva. Dans ch knst möts i n ptisk ch fantasifull föställning! fö ltm få upp ögnn al n l vä ns a t at fö töm, SvD.... tt gläjan bvis yngsta. Anna Ångs Dt ä allålskul fö lk ns a g li ikn... Finu n alla yngsta publ Små, subtila öv askninga p ppa upp ch hä ka tng-gubb fin Unbat fö sta ch små DN ansa n t till pizzicat-p lka. Dt likna ba nä bil fantas ns lk ifullt uppstå u Bkning: sta ch små lå Någt... Viktig sm bli a än vänta km Lina Samulssn ll ama ch binatinna av ka t ng ä själva flö bn Tl: t av ié, fant lklust. Maga asi ch ta Sönsn, Exp E-pst: ssn. Kgafi: Al Essl Ziss & Jsfin Löfbla Scnbil: Ingla Nilssn Mvkan: 2 ansa Målgupp: 2-5 å, familjföställning Splti: ca 25 min Publikantal: max 50 ban, vi ff. fst max 70 ps (ban + vuxna) Splyta: 6 x 6 m Takhöj: 2,5 m Byggti/ivti: 2,5 h/1,5 h Mökläggning: m möjligt El: 2 x 10A Bähjälp: gäna Wkshp: Till föskl ingå tt uppföljningsmatial av n knstpagg m föslag på hu bann kan skapa själva m utgångspunkt i föställningn. Pis: k, 2:a fst k samma ag i samma lkal. Rs, lgi ch taktamnt tillkmm. M stö av Stckhlms sta ch län ch Uppsala Kmmuns Kultunämn.

5 Hjätligt välkmna till n fantasifull sa gnm bkstävnas lan i n föställning sm hylla nyfiknhtn ch lustn till upptäckant. Hä täffa vi två kmpisa sm gstalta lika bkstäv m öls ch lju. ABC ikta sig till alla fån 5 å sm pcis böjat utfska läsants ch skivants änliga möjlight. Följ m ss på tt spännan ävnty, fyllt av ans, musik ch övaskninga. Lkfull kvisita ch scngafi gö upplvlsn bå magisk ch läik. Mmy Wax fånga publikn m sin staka scnnäva ch sitt finuliga, visulla spåk sm känns ign fån as föa banföställning I skuggans lan. cnsin Sysvnskan...bätt än bi cnsin Kvällspstn M stö av: Bannsscn, Knstnäsnämnn, Kultuåt, Kultu Skån, Malmö Kultunämn ch Spabanksstiftlsn Skån Titl: ABC Bähjälp: 2 vuxna, b på lkal Guppns namn: Mmy Wax Pis tata: k Guppns hmt: Malmö Antal fst: Minimum 2 fst/ag, abattat pis vi fl Målgupp: 5-8 å bkninga/aga Max antal i publikn: 120, b på lkal Rsa, lgi ch taktamnt: Tillkmm fö 3 ps. Föställningsläng: 40 min Outusta lkal: Viss kstna fö hya av tknik Antal mvkan: 2 ansa ch 1 tknik kan tillkmma. Scnmått splyta: 8 x 8, kan iskutas Takhöjskav: 4 m fi takhöj Kav på glv: Ej btng, sviktan Kntaktuppgift Mmy Wax: Mökläggning: Ja ttal, kla vi ankmst. Tl: Elkav: 2 x 16A Eupahansk alt 32A E-pst: Bygg/ivti:15min inlast, 4 tim byggti/1,5 tim ivti Hmsia:

6 PERFECT JOIN MY PICNIC PERFECT famfös av intga nsmbl. Myllan, humistiskt ch flyktigt m hu vi bfinn ss i väln utifån lika upplvlshisnt. I PERFECT jin my picnic ä mött cntalt nä sju ansana utfska sina gna ch vaanas väla - ch bju in till näa mötn ch sammanabbninga, möt, mät ch pöva sig själva vaana m hum, väm ch gnsinn. PERFECT kan göas sm skapan skla pjkt. Dans: Zachaias Bla, Kain Dlén, Calin Hamma, Ia Hllstn, Sigi Husj, Makus Lönnbg Ths Pssn Musik : bl. a. nyskivn av Danil Nlsn. Ljussign: Thmas Mistam. Målgupp: t lika: 7-11, uxn ffntlig Bähjälp: 2 psn Publikantal: max 200 m gaäng Byggti/Rivti: c:a 4 tim/1,5 tim Mvkan: 7 ansa, kgaf + tknik Wkshp: Ingå j, kan gs Splti: c:a min Pis: 2 föst/ag lkal, inkl ljustknik k Splyta: c:a 10 x 8 m 1 föst/ag inkl ljustknik k Takhöj: c:a 4 m Om nätvk/aangö tillhanahåll ljustknik: Elkav: 32 A tfas 2 föst/ag lkal: k, 1 föst: k Tknikkav: Ba musikanläggning m CD-spla Kntakt: l gäna 2 tålösa mikfn, 2 hansf mikfn E-pst: Mökläggning: Ja Hmsia: Piskmmnta: pist gäll höstn Fö bkninga vån 2012 kntakta ss fö pis. Föställningn pucas m stö fån Statns Kultuå, Stckhlms läns lansting, Stckhlms sta, Danscntum Stckhlm, Snsus, Föställninga mas 2011 gnm Dansistan Stckhlm samt DIS. KOREOGRAF CHRISTINA TINGSKOG

7 Julia, Rm & m s å s k ungttäa v a möt I / Käna li n Sa ängtan, uli ch kälk. L m Fökn J ghtst x ch vkli gna t s a ig m t a, in sva tsjuk agn! passin, a va y k älk n k l Ä min k? k l flykt kä ä k n na iv ma kshisti l ä k Hu bsk ig a s uppp unik ll? a kln s g n m s kälkn ykning i p ju a n tt ä ä atik bä yll am St nk tf fa ä t. D mysti ls. s ch ö n a m t a h v l m käna ch käna käl kshisti i tt kälksf ullt cllag Gafisk fm: Eva Linbg Titl: Stnkä Gupp: Avat Dans & Röls Målgupp: å Antal mvkan: 5 ansa, 2 tknik/alt. 1 tknik samt bygghjälp/ivhjälp 4 tim av 2 ps Publikantal: Vi sklföställning ca 100 ps bn av lkal, fl ft övnskmmls Splti: 50 min + samtal m publikn Splyta: min 8 7 m nt ansglv, j stn- ll btngglv Takhöj: min 5 m Övig tknik: ft övnskmmls Tknikkav: 16 A, tfasuttag max 30 m fån splplats Mökläggning: Ja Bygg/ivti: 5/2 tim Bähjälp: Ja, minst 2 ps 1 tim Wkshp: Ja, 1,5 tim k Föställningspis: k, 2 st samma ag ch lkal k/föst. Vi samning mllan aangö till 5 10 föställninga inm n vcka gs ävn abatt. Tillkmm kstna fö tknik ch tanspt samt v. fö s, lgi ch taktamnt vi föställning utanfö Stckhlm. Kntakt: Måns Elansn knstnälig la, Amana Nlan pucnt,

8 MAKT. ft: Chistina Tingskg MAKTpunkt ä tt intaktivt föställningspjkt sm utfska makt, påvkan ch sciala k. En myckt kmmunikativ föställning m humistisk ch spännan intaktin mllan ansa ch publik. M kaftfull ans, fötliga bättls ch övaskan vänninga basas föställningn lvis på matial fån iskussin ch vkstä m ungma på tman unt makt ch häskatknik. Kan göas sm Skapan skla pjkt m vkstä på tma häska-tknik ll makt/påvkan. Kan ävn innbäa att lvna abta fam matial till n intaktiv publikgupp utifån lvnas tanka ch ié - ch lta i föställningn. DANS: Oska Fisk, Sfia Haysn, Fnan Mlin ch Malin Rönnman LJUSDESIGN: Thmas Mistam Målgupp: Publikantal: Mvkan: Splti: Splyta: Takhöj: Elkav: Tknikkav: Mökläggning Åskus gymnasit max 200 m gaäng 4 ansa, kgaf + tknik 60 min 10 x 8 m 4m 16 A tfas Ba musikanläggning m CD-spla 2 tålösa mikfn Ja Bä- bygghjälp: Byggti/Rivti: Wkshp: Pis:. Kntakt: Hmsia: 2 psn 3,5 tim/1 tim Ingå j, kan gs 2 föst./ag lkal: k inkl. sc. avg ljustknik. 1 föst/ag: k inkl. ljustknik Om aangön tillhanahåll tknik ä pist: k fö två föst/ag lkal l E-pst: Pjktt pucas un tt anssins i Btkyka kmmun vån 2009 m stö fån Statns Kultuå, Stckhlms sta ch Stckhlms läns lansting, Btkyka kmmun, Dans i Sthlms sta län, Danscntum Sthlm Snsus. Tuna öv hla Svig KOREOGRAF CHRISTINA TINGSKOG

9 pst wing pssin Ett gnöst pfmancvk ä lika gnat pövas ch ta öv. Dansn utfmas ch utvcklas utifån platsn ä n splas ch i mött m publikn. Styckt bju in van ch van publik till att s, höa, känna, upplva ch lta. Ett kstymama sm övaska. Pst wing pssin lämpa sig fö ana um än scnn. På tgt, vi fstliga tillfälln, i vauhust, un tmaagn - u välj! Pis: :-, fl föställninga samma ag 5.000:- st. Fö aangö inm nätvkt Dansspining subvntinas kingkstna såsm s, lgi ch taktamnt. Tkniska kav: CD-anläggning ch 12 högtala Splti: min Antal ansa: 6 st M inf ch vi: Kntakt: Kain Wiklun jhanssns plagn ch ans

10 DANSSPRIDNING I MELLANSVERIGE ÖSTERGÖTLANDDALARNAGÄVLEBORGSTOCKHOLMS höst 2011 INTRESSEANMÄLAN Hä ä u sm aangö välkmmn att göa in intssanmälan fö höst Bka snast n 15 maj. PRODUKTION ANTAL VECKA VECKODAG Ah hall bbis (v. nl. ök.) Minna kk Någt (v ) Autpilt/WELD ABC Mmy Wax Pfct (v ) Chistina Tingskg Stnkä (v. nl. ök.) Avat Dans & Röls MAKTpunkt (v. nl. ök.) Chistina Tingskg Pst Wing Dpssin (spt - kt) Jhanssns Plagn ch Dans Aangö:... Kntaktpsn:... Ass:... -mail:...tl:... Intssanmälan skickas till in ans/tatknsulnt. DALARNAGÄVLEBORGSTOCKHOLMSÖRMLANDUPPSA LAVÄRMLANDVÄSTMANLANDÖREBRO

11 DANSSPRIDNING I MELLANSVERIGE ÖSTERGÖTLANDDALARNAGÄVLEBORGSTOCKHOLMS Dalanas län Gävlbgs län Mathila Lanin, tat Ann-Jantt Stål, ans Agnta Ötgn Eknbla, tat Magata Nbg, ans Sfia Nhstt, ans Stckhlms sta ch län Sign Lanin, ans Åsa Faglun, ans Sömlans län Uppsala län Vämlans län Västmanlans län Öb län Östgötlans län Eva Pban-Magnussn, ans Eva Fsbg Pjl, ans Annli Olsn, tat Lna Nilssn, tat Maiann Eikssn, ans Lif Pssn, tat Maia Gag, tat Lna Backlun, tat Mia Eklun, ans Ulf Thön, tat Danscntum Stckhlm Magth Elfstöm DALARNAGÄVLEBORGSTOCKHOLMSÖRMLANDUPPSA LAVÄRMLANDVÄSTMANLANDÖREBRO

ledarskap exempel kompetensutveckling med kurt ove åhs Hälsoinsatser som fungerar Konsten att välja rätt medarbetare sofia brax en hr-chef i tiden

ledarskap exempel kompetensutveckling med kurt ove åhs Hälsoinsatser som fungerar Konsten att välja rätt medarbetare sofia brax en hr-chef i tiden D n n a t m a t i d n i n g p o d u c a s a v M d i a V a l u Vå/somma 2010 Hälsoinsats som funga Konstn att välja ätt mdabta sofia bax n h-chf i tidn Goda xmpl Famgångsika & fiska fötag Lönsam komptnsutvckling

Läs mer

Att synas och bli flera

Att synas och bli flera Att synas och bli fla En lathund i att maknadsföa Akadmikföningn och att kyta nya mdlmma Saco bstå av 23 självständiga fackföbund md dn gmnsamma nämnan att d oganisa akadmik. Att synas och bli fla Dt gå

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SPRINGPRIDE OCH ESKILSTUNA MARKNADSFÖRING AB. Springpride 23 26 maj. springpride.se. Springpride 2013 1

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SPRINGPRIDE OCH ESKILSTUNA MARKNADSFÖRING AB. Springpride 23 26 maj. springpride.se. Springpride 2013 1 PROGRAMTIDNING Spingpid 23 26 mj spingpids Spingpid 2013 1 EN AV SVERIGES BÄSTA KROGAR GÖR COMEBACK! Händ und sommn: NATTKLUBB onsdg, fdg o lödg Hjätligt välkommn in och pov VÅR NYA MENY fån och md på

Läs mer

RIVSTART A1+A2. Textbok Facit. Kapitel 3 2 B 1 64 2 78 3 5. 3 A 1 kvart över 2 kvart i 3 fem över

RIVSTART A1+A2. Textbok Facit. Kapitel 3 2 B 1 64 2 78 3 5. 3 A 1 kvart över 2 kvart i 3 fem över RIVSTART A+A Txtbok Facit Kapitl A+B buss banan tv tat ka t B Vnzula, spanska, (lit italinska. Umå, nglska, anska, svnska. Fankik, anska, (lit japanska, (lit yska svnska. Nya Zland, nglska, thailändska,

Läs mer

Aktuella utbildningar

Aktuella utbildningar Aktulla utbildiga jamaj 007 Dataföig Kompts ä tt av Svigs ldad utbildigsbolag fö komptsutvcklig iom I Kus misutbildiga Kofs Itutbildiga Fukostmöt tifiiga Wokshops Nytt å, ya satsiga sid Nya, stö och fäscha

Läs mer

Anneli öppnade för en ny produkt. Ökat intresse för internettjänster bland småföretagare

Anneli öppnade för en ny produkt. Ökat intresse för internettjänster bland småföretagare tidni f d sm vill fk di ftaga Nr 61 28 Annli öppnad f ny prukt Ökat ints f intnjänst b småftagar Skäm brt dina ku - sälj r! Wbbsh d SPCS-ppli G dina ku svic. Dygnt runt! I Nätbutik iår f funktin bl a Md

Läs mer

Livet segrar. - f ira påsk. Fontänen torrläggs för sommarfestival LOVISA KOM BILLIGT UNDAN. Max bäst bakom grytorna sidan 31

Livet segrar. - f ira påsk. Fontänen torrläggs för sommarfestival LOVISA KOM BILLIGT UNDAN. Max bäst bakom grytorna sidan 31 08. 23 apil 6 maj 2011. del av DektPess YH Hä kan du dela båt med gannen sidan 8 Vad hände e Ullas tädgåd online sidan 30 Vad hände Max bäst bakom gytona sidan 31 Fontänen toläggs fö sommafestival Kampspoten

Läs mer

nya boendeformer väcker intresse drömläge för leif och marianne godisbutiken för vuxna Carl strömstadsbyggens nestor

nya boendeformer väcker intresse drömläge för leif och marianne godisbutiken för vuxna Carl strömstadsbyggens nestor ny bnfm väck in ömläg fö lif ch minn gibuikn fö vuxn BO2 BOPLATS STRÖMSTAD #2/10 Cl ömbyggn n AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2010 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömbyggn ch ukmm vå gång p å. Anvig ugiv: Svn-Eik

Läs mer

otur Har du skickar vi Michael STORT TEMA OM HUR VI HJÄLPER DIG PÅ SIDORNA 2, 4, 5 OCH 9 Vinn en Guldkänsla för dig och din vän SIDA 3

otur Har du skickar vi Michael STORT TEMA OM HUR VI HJÄLPER DIG PÅ SIDORNA 2, 4, 5 OCH 9 Vinn en Guldkänsla för dig och din vän SIDA 3 hemmaplan NR 1 2015 LÄNSFÖRSÄKRINGAR SKARABORG INFORMERAR otu Ha du skicka vi Michael STORT TEMA OM HUR VI HJÄLPER DIG PÅ SIDORNA 2, 4, 5 OCH 9 Vinn en Guldkänsla fö dig och din vän SIDA 3 Det ta tid att

Läs mer

RABBISBLADET. Suzuki/Dynapac

RABBISBLADET. Suzuki/Dynapac RABBISBLADET OFFICIELLT ORGAN FÖR GOTLANDS MC-KLUBBAR Nu 3 2007 Ågång 20 Suzuki/Dynpc Tppf uppfö 45, nfö 70 k/ Acclin: 0-70 Glgbg Själsö Bssäck: 70-0 Flygplsn Glgbg www.svc.s/scgln Ois h!! Då v nn s sn

Läs mer

NU BLICKAR VI FRAMÅT

NU BLICKAR VI FRAMÅT ÅRSREDOVISNING 2012 NU BLICKAR VI FRAMÅT Att abeta med åsedovisning handla pe definition om blicka bakåt. Fö oganisation som The Pape Povince innebä det man påminns om hu mycket som hände unde ett å hu

Läs mer

Hela havet stormar Sid 5

Hela havet stormar Sid 5 GT Gå hem öveallt LIDKÖPINGSVÄGEN 23 GÖTENE tel 0511-34 00 50 www.gotenetidning.com Se bilaga i tidningen fö me infomation LOKALTIDNINGEN 1986-2008 Ågång 23 V. 43-22 Oktobe 2008 Hansen hyllad fö EM-guld

Läs mer

SPARA DESSA FÖRESKRIFTER

SPARA DESSA FÖRESKRIFTER NSTRUKSJONSB VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Nä du använd lktiska maskin ska du alltid vidta gundläggand säkhtsåtgäd, inklusiv följand: Läs alla anvisninga fö användning. FARA! Fö att minska iskn fö lktiska

Läs mer

GårdVilla. Byggnadsvård med egen touch i huset från 1880. Jugendstil på Foxerna. Nytt från köksleverantörerna i Skaraborg. nr 1 februari 2015

GårdVilla. Byggnadsvård med egen touch i huset från 1880. Jugendstil på Foxerna. Nytt från köksleverantörerna i Skaraborg. nr 1 februari 2015 SKARABORG n 1 febuai 2015 Byggnadsvåd med egen touch i huset fån 1880 Jugendstil på Foxena Nytt fån köksleveantöena i Skaabog i samabete med Villaägana Skaabog Febuai 2015 Febuai 2015 av Maie Pallhed Välkommen!

Läs mer

Epilepsin behöver inte äta sig in i själen...

Epilepsin behöver inte äta sig in i själen... n 2 2009 ågång 39 utgivn v svnsk pilpsiföbundt Johnn Fossum: Epilpsin bhöv int ät sig in i själn... Epilpsikiugi undutnyttjt Pinc - ocklgnd om pilpsi Skydd intgittn vid stot nfll Ccili flytt - tck v hundn!

Läs mer

GårdVilla. 1800-talshus i nytappning. Varenda spik har jag återanvänt. njut av stillheten på billingen. Ladda för utelivet

GårdVilla. 1800-talshus i nytappning. Varenda spik har jag återanvänt. njut av stillheten på billingen. Ladda för utelivet SKAABOG nr 3 maj 2014 Prylar Ladda för utelivet 1800-talshus i nytappning Varenda spik har jag återanvänt njut av stillheten på billingen Bli medlem i Villaägarna ch vinn Kärcher fönstertvätt WV 50 plus.

Läs mer

xbg luftpistolset Försäljnings succé! 18 år till fantastiskt pris! Pris i lösa delar 798:-

xbg luftpistolset Försäljnings succé! 18 år till fantastiskt pris! Pris i lösa delar 798:- 2013 www.cb.s xbg lufpisls ill fnsisk pis! Pis i lös dl 798:- NU Klsydivn lufpisl Ugångshsigh 120 /s Fösäljnings succé! Tl längd 171 Klsydivn lufpisl Ux XBG d 19 sks gsin fö 4,42 uniin. Ugångshsigh 120

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International Hela denna bilaga ä en annons fån AR Media Intenational En tidning fån om säkehet fö föetag och offentlig miljö. Ingå som bilaga i Dagens industi septembe 2012 SK YDD 2012 säkehet i fokus Den 18 21 septembe

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Aktuella utbildningar

Aktuella utbildningar Aulla ubildninga Jun dc 006 850 Vi ha ubilda fl än I-ai Daaföningn Kompns ä av Svigs ldand ubildningsbolag fö ompnsuvcling inom I 50 Vi ha ubilda fl än Vsamhsai 1900 Vi ha ubilda fl än Pojlda Vi ha ubilda

Läs mer

Arkivet för UFO-forskning stihelse -RU'btJhöVS ditt stöd f.

Arkivet för UFO-forskning stihelse -RU'btJhöVS ditt stöd f. - --_------- AFU Newsletter paes 10-1! l l l l ----- ------ Arkivet för UFO-frsknin stihelse -RU'btJhöVS ditt stöd f --- VId ett sammanträde t Nrrköpin d n 12 januari 190 knstt'tuera es Arkivet föi UFQ-frsknln

Läs mer

Tillsynsrapport 2014:12 Tillsyn över långa handläggningstider för vapentillstånd. Rikspolisstyrelsen

Tillsynsrapport 2014:12 Tillsyn över långa handläggningstider för vapentillstånd. Rikspolisstyrelsen Tillsysappo 214:12 Tillsy öv låga haläggigsi fö vapillså Rikspolissyls Sammafaig 1 Sammafaig Polis ha so aal föfaigsgla uppgif. Dssa uppgif komm alli a kokua m vaaa och pioias mo uppsälla mål. Såls vigas.x.

Läs mer

ÄR DITT FÖRETAG REPRESENTERAT?

ÄR DITT FÖRETAG REPRESENTERAT? EN PRODUKT FRÅN OFFICIELLT MEDIA FÖR Nyhetskanalen fö säkae affäe numme 6 2013 Säkehet fö Näingsliv & Samhälle OCH SäkehetsBanschen Ba med debatt om upphandlinga Åke Andesson, SNOS-odföande Den nya polis

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte, 13:e april 2011 kl:17.15

Protokoll Styrelsemöte, 13:e april 2011 kl:17.15 Potokoll Styelsemöte, 13:e apil 2011 kl:17.15 1 Fomalia 1.1 Mötets öppnande Mötet föklaas öppnat kl 17.17 1.2 Mötets behöiga utlysande Mötet anses behöigt utlyst 1.3 Val av seketeae Maco Sätheblom väljs

Läs mer

Markna n. Annons- Oklart styre i Bollebygd. Aktuell med ny bok. annonsmarknan.se. AnnonsMarkna n

Markna n. Annons- Oklart styre i Bollebygd. Aktuell med ny bok. annonsmarknan.se. AnnonsMarkna n Årg. 40 Osag 17 sptmr 2014 Vcka 38 Erja frå Kl AosMarka Si 14 Oklart styr i Bollyg Valrsltatt öppar ya samart Si 10-11 Aktll m y ok Si 12 AosMarka las t till hshåll i: Bollyg Hltafors Olsfors Töllsjö Hiås

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län -

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Rappot fån Team Stockholms län Vt 2011 Bätte liv fö sjuka älde - team Stockholms län - Åsappot 1/1 2011 31/12 2011 Anna Lasson, Äldecentum Chistina Riddebäck, FOU nu Magita Jacobsson, Nesto Ingeli Simmoss,

Läs mer

Förändringar av landstingens och kommunernas regelverk och förskrivning av hjälpmedel mellan åren 2006 2008. - en kartläggning genomförd hösten 2008

Förändringar av landstingens och kommunernas regelverk och förskrivning av hjälpmedel mellan åren 2006 2008. - en kartläggning genomförd hösten 2008 Föändinga av landsingens och kommunenas egelvek och föskivning av hjälpmedel mellan åen 2006 2008 - en kaläggning genomföd hösen 2008 Hjälpmedelsinsiue (HI) 2008 Handläggae: Ann Lund, Hjälpmedelsinsiue

Läs mer

Medlemsblad nr 4 2012

Medlemsblad nr 4 2012 Medlemsblad nr 4 2012 Ft: Ea Kilander Hallandsgården. I detta nummer: Ordförande har rdet... 2 Sandstickan... 3 Ullresa till Shetland 20 25 september... 4 Till dig sm medlem... 6 Tur ch Retur (TR) till

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

DIS. med SLÄKTFORSKARNYTT I DETTA NUMMER. Nummer 51, juni 2000 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS

DIS. med SLÄKTFORSKARNYTT I DETTA NUMMER. Nummer 51, juni 2000 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS DIS med SLÄKTFORSKARNYTT Nummer 51, juni 2000 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS Km ch titta närmare på DISGEN 8 på Släktfrskardagarna i Linköping Fyra månader efter den 10.000:e... Slveig Ringfrs blev

Läs mer