Kallelse. Välkomna! Stockholm 11 maj, 2015 För styrelsen, Erik Ridderstolpe, Ordförande e-post:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse. Välkomna! Stockholm 11 maj, 2015 För styrelsen, Erik Ridderstolpe, Ordförande e-post: Styrelsen@mattbandet.se"

Transkript

1 Kallelse Medlemmarna i Brf Måttbandet i Stockholm kallas till ordinarie föreningsstämma måndagen den 25 maj 2015 kl i matsalen, Södra Latin*), Skaraborgsgatan 14, Stockholm Dagordning, medlemsmotioner samt fullmakt för röstning vid stämman bifogas. Övriga handlingar utsänds senare. Stämman avser verksamhetsåret Handlingarna kommer också att finnas tillgängliga på föreningens hemsida Det är vid stämman som du som medlem har möjlighet att direkt påverka föreningens verksamhet och ditt boende. Det är därför viktigt att så många medlemmar som möjligt deltar personligen eller via ombud. Eventuella ombud ska ha med sig en skriftlig fullmakt och varje ombud får endast företräda en bostadsrätt. Ny fullmaktsordning detta år: Om två eller flera äger bostaden och bara en deltar på stämman, har den person som deltar automatiskt rösträtt för bostaden utan att det krävs en formell fullmakt. Medlem i föreningen är den person som erhållit en bostadsrätt genom upplåtelse av föreningen eller övertagit (köpt) en bostadsrätt i föreningens fastigheter. En hyresgäst kan också vara medlem efter att ha beviljats medlemskap av föreningen. Medlemskap måste kunna styrkas. Ta därför med en legitimation till stämman! Välkomna! Stockholm 11 maj, 2015 För styrelsen, Erik Ridderstolpe, Ordförande e-post: *) Från huvudentrén på skolan kan man gå antingen åt höger eller vänster runt skolan till baksidan av skolan. Det finns 2 hus, A B husen, som är sammanbundna med en förbindelsegång. Står man framför förbindelsegången ser man en entré med benämning B1. Den ingången ska ni använda för inpassage.

2 Dagordning för ordinarie stämma i Brf Måttbandet i Stockholm, Måndagen 25 maj 2015 kl i matsalen, Södra Latin, Skaraborgsgatan 14, Stockholm 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av stämmoordförande 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 5. Val av justeringsmän tillika rösträknare 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 7. Fastställande av röstlängd 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning 9. Föredragning av revisorns berättelse 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 11. Beslut om resultatdisposition 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 13. Fråga om arvoden för styrelseledamöter, revisorer samt valberedning för nästkommande verksamhetsår 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 15. Val av revisorer och revisorssuppleant 16. Val av valberedning 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt Stämmans avslutande

3 Av föreningsmedlemmar anmälda ärenden till punkt 17: A. Motion om sopcontainer S Rosengren B. Motion om tillgänglighet till kök/matsal i MB2 B Grunditz U Rolf C. Motion om gästlägenheternas skötsel B Grunditz U Rolf D. Motion om redovisning av energioptimeringsprojektet B Grunditz U Rolf E. Motion om kostnader vid införlivande av ytterligare boyta B Grunditz U Rolf F. Motion om bildande av gym-förening B Grunditz U Rolf G. Motion om tillgänglighet till tvättstugorna U Strehlenert H. Motion om stadgeändring i 29 avseende val av styrelseordförande S Rolf I 1. Motion ang lägenhet 0074, TG 3, 6+7 tr - Förråd i anslutning till lägenheten görs till en del av lägenhetens boarea. I 2. Motion om att bygga om lägenhet till två egenständiga mindre lägenheter. I 3. Motion om att två ytor råvind under sluttande tak görs till en del av lägenhet. I 4. Motion om att yta från fläktrum som ligger i anslutning till rummet i den övre våningen görs till en del av lägenhet. D Augustin J. Motion om byggande av takterrass. P Bergström, M Brede

4 A. Motion om sopcontainer, Susanne Rosengren Föreningen tillhandahåller för oss boende varje månad container för grov sopor. Syftet med denna tjänst är att vi på ett bekvämt sätt kan bli av med avfall som inte tillhör s.k. vanliga hushållssopor. Tyvärr missbrukas detta, bland annat, att vi inte följer de skötselrekommendationer, det slängs föremål osorterat i behållaren, dels att obehöriga (icke boende) nyttjar containern för sitt avfall. Jag föreslår i min motion härmed styrelsen att minska antalet tillhandahållandet av containrar från nuvarande en (1) gång per månad till en (1) gång per kvartal samt att behållaren skall vara försedd med hänglås med sifferkombination som bytts varje gång som en ny container levereras. I samband med informationen om hänglåset skall också en påminnelse om avfallssortering bifogas och gärna med en upplysning om extra kostnader om man inte följer rekommendationerna. Stockholm den Susanne Rosengren Lägenhet B. Motioner om kök och matsal i kollektivhuset 1. Ulla Rolf Att vi alla skall kunna använda köket och matsalen i kollektivhuset. Vi som bor i Måttbandet betalar varje månad för att kollektivhuset skall kunna bedriva sin verksamhet. Vi hänvisas till att gå bara med i kollektivhusförening Varför? Ibland sker stora händelser i vårt liv tex ett av våra barn tar studenten. Att då kunna boka köket och matsalen vore naturligt. Idag blir vi hänvisade att hyra utrymmen externt?! Om jag som är boende i brf Måttbandet samt har ett behov av köket och matsalen i kollektivhuset så skall jag kunna boka in mig där. Ulla Rolf, Lägenhet 1501, Lehusens gränd 4 Stockholm

5 2. Birgit Grunditz Har hört att inte alla kan använda/boka köket och matsalen i kollektivhuset? Eftersom alla i BRF Måttbandet betalar för att kollektivhuset skall kunna bedriva sin verksamhet, så måste väl alla få tillgång till dessa lokaler? Då borde väl alla automatiskt tillhöra kollektivhusförening, eftersom det är kriteriet för att få använda dessa lokaler. Det borde vara en själklarhet att alla ska kunna boka dessa lokaler för större privata eller gemensamma event. Idag har ett antal medlemmar inte fått hyra utan blivit hänvisade att hyra lokaler externt? Alla boende i BRF Måttbandet som har ett behov av köket och matsalen i kollektivhuset ska kunna boka in sig där. Alla ska även betala en avgift vid förhyrning. Birgith Grunditz, Lägenhet Lehusens gränd 4 Stockholm C. Motioner om städning av gästlägenheterna 1. Ulla Rolf Vi som bor i Brf Måttbandet har möjlighet att hyra en gästlägenhet till våra nära och kära. Idag har ingen ansvar för att gästlägenheten vårdas/städas. Har jag bokat lägenheten, mina gäster kommer och hela lägenheten är ostädad och snuskig när jag öppnar dörren klockan 14.00? När jag bokar en lägenhet till mina gäster så borde jag vara den som är ansvarig att vid avfärden kontrollera att det är städat, men så ser verkligheten inte ut. En ansvarig måste finnas (tex en värd eller värdinna). Till dess städning och skötsel är löst så bör gästlägenheten stängas. 2. Birgit Grunditz Vi som bor i Brf Måttbandet har möjlighet att hyra gästlägenhet till våra nära och kära. Vilket är en förmån att vårda! Tyvärr, finns det personer/medlemmar som missbrukar denna förmån. Vidare finns ingen som idag som har ansvar för att gästlägenheten vårdas/städas. Eller synar av att städning skett efter avflytt. Vad ska jag göra om lägenheten är ostädad när jag öppnar dörren klockan 14.00? Det behövs en rutin och tyvärr även kontroll av gästlägenheterna.

6 En rutin skrivs och att en ansvarig utses (tex en värd eller värdinna) som har kontroll och möjlighet att antingen städa eller beställa städning och inte allra minst debitera den som lämnat lägenheten ostädad. D. Motioner om redovisning av energioptimeringen 1. Ulla Rolf Vi har vid olika tillfällen hört talas om att energioptimeringen pågår. Hur ser det projektet ut från början tills idag? Blev energioptimeringen bra för oss? Vid denna föreningsstämma få hela energioptimeringen redovisad. 2. Birgit Grunditz Vi har vid olika tillfällen hört talas om att energioptimeringen men vad blev resultatet. Blev energioptimeringen bra för oss? När tror ni att den kommer bli lönsam för oss dvs när har vi en Break-evenpunkt? Vi önskar få ett svar på föreningsstämman och få hela energioptimeringen redovisad. E. Motioner om redovisning av kostnader som uppstått i samband med införlivande av boyta 1. Ulla Rolf En extra föreningsstämma den 28 augusti 2014 Två lägenhetsinnehavare med adress Lehusens gränd 4 har utan att anhålla om tillstånd införlivat sin bostadsyta med sitt förråd. Ett tilläggsavtal måste skrivas på lägenheterna. Det beslutades att alla kostnader som detta medför skall bekostas av de berörda lägenhetsinnehavarna. Vi alla får ta del av vilka kostnader som uppstått och vad som hänt.

7 2. Birgit Grunditz Uppföljning från extra föreningsstämman den 28 augusti 2014 avseende införlivande av förråd etc Två lägenhetsinnehavare på Lehusens gränd 4 har utan att anhålla om tillstånd tillförskansat sig extra bostadsyta genom att t ex ta ner bärande väggar. Vilket kan orsaka instabilitet i bygganden i framtiden. Detta skedde med mycket buller. Trappuppgången smutsades ner under flera, flera veckor. Att det var bärande väggar som togs ner syntes väl då dessa låg både trapphus och utanför entrén. Har ett tilläggsavtal skrivits alternativt eller har lägenhetsinnehavarna återställt lägenheterna? Det beslutades på extra föreningsstämman att alla kostnader och återställanden skulle bekostas av de berörda lägenhetsinnehavarna. Har så skett? Vi alla får ta del av vilka kostnader som uppstått och vad som hänt. Har det återställts eller har medlemmarna köpt de nya ytorna, eller vad har hänt? F. Motioner om bildande av gym-förening 1. Ulla Rolf Idag har alla som bor i Brf Måttbandet möjlighet att använda gymmet, bra för oss alla med friskvård. Ofta förekommer det att andra än boende i Brf Måttbandet nyttjar gymmet. Kompisar bjuds in, de äter inne i gymmet och plockar inte upp efter sig. Slitaget är stort och intresse för att städa upp, lägga tillbaka efter användning är mycket litet. Att ta av sig skorna samt byta till inneskor borde vara enkelt!? Vid påpekan förekommer olaga hot. Ingen tror väl idag att det är gratis att ha ett så fint gym.!? Vi som tycker om friskvård skall bilda en Gym-förening. Att det skall kosta pengar att vara med i Gym-föreningen. Bara medlemmarna skall ha behörighet till gymmet.

8 2. Birgit Grunditz Idag har alla som bor i Brf Måttbandet möjlighet att använda gymmet, det är bra för oss alla att idka friskvård. Ofta förekommer det att andra än boende i Brf Måttbandet använder gymmet. Kompisar etc bjuds in, de äter inne i gymmet och plockar/städar inte upp efter sig. Slitaget är stort och intresset för att städa upp, lägga tillbaka efter användning är tyvärr inte alltid så stort. Att ta av sig skorna samt byta till inneskor borde vara enkelt eller en SJÄLVKLARHET!? Vid påpekan om har det förekommit olaga hot. Vi måste nu göra något åt situationen. Vi som tycker om friskvård skall bilda en Gymförening. Det skall kosta pengar att vara med i Gymföreningen. Bara medlemmarna skall ha behörighet till gymmet. Ansökan avseende medlemskap i Gym-föreningen skall ställas till BRFstyrelsen eller en delegerad ordförande/styrelse i gymförening. G. Motion om tillgänglighet till tvättstugorna, Ulrika Strehlenert Motion om tvättstugor till 2015 års stämma Bostadsrättsföreningen Måttbandet har tre stycken väl fungerande tvättstugor fördelade så att de endast kan användas av de boende per de ursprungliga fastighetsbeteckningarna Detta innebär att om man bor i Måttbandet 1 så kan man inte boka den tvättstuga som per ursprung tillhört Måttbandet 3 osv. Dessutom är inte bokningsreglerna för de olika tvättstugorna desamma. I Måttbandet 1 och 3 s tvättstugor kan man inte komma in om man inte är bokad enligt schemat, medan man i Måttbandet 2 s tvättstuga alltid kan komma in. Det innebär att man i Måttbandet 2 s tvättstuga kan snabblåna en maskin när grannen är klar med tvättmaskinerna, alternativt en torktumlare medan grannens tvättmaskiner går klart. Detta fungerar till 95 % väldigt bra. Ibland kan det bli lite fel, men det händer inte ofta. I Måttbandet 1 och 3 s tvättstugor finns grovtvättmaskiner som kan bokas separat. Sådana finns inte i Måttbandet 2 s tvättstuga. På grund av de olikheter som de tre tvättstugorna har med olika fördelar så motionerar jag om att vi ska öppna upp alla tre tvättstugorna till samtliga boende, men med bibehållna bokningsregler för de olika stugorna. Ulrika Strehlenert Magnus Ladulåsgatan 15 4 tr

9 H. Motion om stadgeändring i 29 avseende val av styrelseordförande S Rolf Valberedningen har att föreslå styrelseledamöter vid årsstämma till nästa års styrelse. Valberedningen har enligt stadgarna ej rätt att föreslå ordförande utan styrelsen konstituerar sig själv enligt 29. Jag motionerar om att stadgarna ändras och att det blir stämman som utser ordförande. Detta är praxis i de flesta föreningar och det finns goda skäl till det. Om en ordförande utses av stämman kan hen i god tid förbereda sig för sina uppgifter. De övriga styrelseledamöterna vet också vem som väljs och vem som kommer att leda styrelsen. Stämman vet också vem som kommer leda styrelsen. Det har sagts att om ordförande avgår under året måste en ny stämma utse en ny ordförande. Vi har tidigare valt en vice ordförande som ju kan träda in. Dessutom är detta ganska hypotetiskt och har aldrig hänt. Jag anser att fördelarna är betydande. och motionerar om att 29 ändras i detta avseende. Stefan Rolf

10 I 1-4 Dorothée Augustin Motioner angående lägenhet 0074, Timmermansgränd 3, 6+7 tr Motion 1 Förrådet i anslutning till lägenheten görs till en del av lägenhetens boarea. Härmed yrkas bifall till att det förråd som hör till lägenhet där även lägenhetens elskåp är placerad görs till en del av lägenhetens boarea genom öppning mot den andra ytan (se ritning 1). Förändringen innebär att den icke-bärande gipsväggen rivs och en ny vänd trappa sätts in. Denna förändring påverkar inte lägenhetens bärande strukturer. Ändringen följer de principer som uppges i dokumentet Regler vid ombyggnad av bostadsrätter i BRF Måttbandet i Stockholm antagna vid styrelsemöte den 10 juni Motion 2 Lägenheten byggs om till två egenständiga mindre lägenheter. Härmed yrkas bifall till att få dela upp min etagelägenhet i två lägenheter, en tvåa nere (lägenhet 1) och en etta i etage uppe (lägenhet 2) genom att en brand-, inbrotts- och ljudsäker vägg efter att bygglov har sökts och beviljats byggs mellan de två lägenheterna (se ritning 1), dvs lägenheten delas upp i två mindre, en tvåa nere på ca 60 kvm och en etta uppe/nere på ca 40 kvm. Utdrag från Stadsbyggnadskontorets internetsida: Det behövs bygglov för att dela upp en lägenhet till flera. Ibland begränsar bestämmelserna i detaljplanen för fastigheten antalet tillåtna lägenheter. Ofta är påverkan av brandskyddet avgörande vid delningar, t ex om det är en etagelägenhet (lägenhet i två eller fler våningar) som ska delas upp. Detaljplan för fastighet samt bestämmelser som kan vara avgörande vid uppdelning av stor lägenhet i två, bifogas för kännedom (se bifogad detaljplan laga kraft samt bestämmelser detaljplan). Inga begränsningar lämnas i dessa bestämmelser för kvarteret Måttband. I samband med en sådan ändring skall befintlig ståldörr in till nuvarande förråd bytas ut mot en säkerhetsdörr. Den icke-bärande väggen mellan förrådet och min lägenhet rivs, trappan vänds för att skapa en stor hall resp. ett öppet, nedre arbetsrum. Mellan de två nya lägenheterna skall också en brand-, inbrotts- och ljudsäker vägg sättas in (jmf. bifogad ritning 1) under förutsättning att a) bygglov beviljas och b) väggbygget granskas i förväg genom sakkunnig i brandfrågor. Den sakkunnige ska förutom beskrivning av brandceller även kontrolla konstruktionens bärförmåga samt ventilationen.

11 Eftersom varje lägenhet kommer att få en egen utgång mot den allmänna trapphallen kan de betraktas som två egenständiga brandceller. Dessutom finns en stege ut mot taket vid fönstret i den övre våningen. Ansökan om bygglov (hos Stadsbyggnadskontoret) inklusive relevanta ritningar samt ansökan ombyggnad BRF Måttbandet kommer att lämnas in om den nya planlösningen samt uppdelningen av lägenheten godkänns av årsstämman. Anlitad entreprenör kommer att utföra arbetet i enlighet med de principer som uppges i dokumentet Regler vid ombyggnad av bostadsrätter i BRF Måttbandet i Stockholm antagna vid styrelsemöte den 10 juni Motion 3 Två ytor råvind under sluttande tak görs till en del av lägenhet (2). Härmed yrkas bifall till att två ytor (ca 2-3 kvm kvm) råvind under lågt sluttande tak (höjd mellan 1,50 och 0 m) görs till en del av den övre våningen och används som biyta (se ritning 2 och 3). Förändringen innebär att små luckor öppnas i icke-bärande väggar för att använda ytorna bakom dessa. Förändringen bevarar befintliga takstolar och innebär följaktligen inte ett ingrepp i bärande konstruktion. Utrymmet isoleras lika befintliga utrymmen. Motion 4 Yta från fläktrum som ligger i anslutning till rummet i den övre våningen görs till en del av lägenhet (2). Härmed yrkas bifall till att en yta på 3-4 kvm i form av en tårtbit tas från fläktrummet som finns i anslutning till rummet i den övre våningen och görs till en del av lägenhet (2), jämför ritning 3. En yta på 3-4 kvm i form av en tårtbit varav minst 2/3 delar under sluttande tak tas av fläktrummet som finns i anslutning till det övre rummet och konverteras till BOA resp. biyta (del av nytt badrum). Markerad del av lättbetongvägg mot fläktrum kommer att rivas och istället byggs ny sådan som en del av det nya badrummet enligt bifogad ritning 3 (eventuella tillstånd resp. bygglov för denna åtgärd avser jag att inhämta). Bedömning om ytan kan få användas ska genomföras av besiktningsman. Exakta mått för ytan kommer att fastställas i samband med värdering. Den utmätta ytan skall sedan i enlighet med fastställt pris betalas och genom avtal mellan mig och föreningen bli del av lägenhet (2). Det finns en stor fördel med att få nyttja denna yta: det nya badrummet i den övre våningen kommer i så fall att delvis ligga ovanför befintligt badrum på nedre våning (se ritning 4) vilket avsevärt skulle förenkla dragning av rörledning för anslutning till befintlig V-stam. Ny VA-stam i befintligt schakt med samma placering och läge kommer att inrättas och rör kommer dras inom lägenheten för anslutning till befintlig stam vilket INTE är anmälningspliktigt (jmf utdrag nedan).

12 I samband med ombyggnaden ska även det befintliga badrummet nedanför renoveras vilket bland annat innebär att lutningen mot avlopp åtgärdas, dvs. justeras. Ett pentry (kök) kommer att sättas in i direkt anslutning till badrummet på den övre våningen, se ritning 3, där befintlig frånluftskanal i lägenheten under kommer att förlängas vilket INTE är anmälningspliktigt (jmf utdrag nedan). Utdrag från Stadsbyggnadskontorets internetsida: Åtgärder som är anmälningspliktiga/ej anmälningspliktiga vid nytt kök och badrum: a) Nytt frånluftsaggregat och ny frånluftskanal är exempel på väsentlig ändring och därmed anmälningspliktig. Att förlänga en befintlig frånluftskanal i en lägenhet är normalt inte en väsentlig ändring. b) Ny VA-stam i befintligt schakt med samma placering och läge är inte anmälningspliktigt. Rördragning inom en lägenhet för anslutning till befintlig stam är normalt inte anmälningspliktigt, inte heller vid mindre håltagningar i brandcellsgräns som omedelbart tätas i rätt brandteknisk klass Sammanfattning För samtliga 4 motioner gäller att ombyggnationen utförs i enlighet med de sakkunnigas (i brandfrågor, byggtekniska frågor) anvisningarna samt Måttbandets Regler vid ombyggnad av bostadsrätter i BRF Måttbandet i Stockholm antagna vid styrelsemöte den 10 juni Innan ombyggnationen startar kommer samtliga dokument som krävs (de sakkunnigas utlåtanden, beviljat bygglov, besiktningsmannens bedömning samt anlitad entreprenör/hantverkare) lämnas till BRF Måttbandets styrelse. Bilagor 1. Detaljplan och motsvarande bestämmelser har bifogats motionerna. 2. Ritningar/skisser (1-4) samt kommer att lämnas till styrelsen inför årsstämman så snart som möjligt dock senast i slutet av nästa vecka, dvs. 10 maj.

13

14

15

16 J. Motion angående takterrass Till Brf Måttbandet i Stockholms föreningsstämma Vi yrkar på bifall från stämman om att få möjlighet att bygga en takterrass på en tredjedel av den vindsyta som vi skrivit avtal om att få friköpa från föreningen. Tilltänkta delen för en terrass är den västra tredjedelen, och är tänkt att gå från väggen mot den högre delen av fastigheten och ungefär halva takytans bredd norrut. Bifogar ett antal bilder för förståelsen hur vi tänkt, även om de inte visar rätt typ av vinklar för vår tänkta terrass. Även en bild där jag ritat in läget för aktuell takyta bifogas. Hela vindsutrymmet har idag ett gjutet betonggolv som enkelt kan bekläs med tätskikt, och avrinningen från terrass kan smidigt ledas ned i hängränna/stuprör som finns endast ett par meter bort. Hela fasaden till den västra gaveln på vindsutrymmet kan då behållas intakt, då vi inte behöver ta upp hål i fasaden för något runt fönster. Ljusinsläpp från väster blir då tillräckligt genom att montera glasdörrar från vind ut mot terrass. Den här typen av terrasser är mycket vanligt förekommande både i nybyggnationer, samt vid värdeskapande åtgärder likt den tänkta i vår fastighet. Med rätt åtgärder undviks all risk för någon form av läckage, men vi skulle om det krävs, ändå vara villiga att fondera medel till föreningen inför att det i framtiden skulle kunna medföra att Brf skulle få kostnader p.g.a vår terrassbyggnation. Per Bergström och Malin Brede, lgh

17

18 FULLMAKT FÖR OMBUD Denna fullmakt ger nedan namngivet ombud rätt att för min/vår räkning rösta vid Brf Måttbandets ordinarie föreningsstämma den 25 maj, Ombud:... Stockholm datum:... Underskrift fullmaktsgivare:... Namnförtydligande: Underskrift fullmaktsgivare:... Namnförtydligande: Underskrift fullmaktsgivare:... Namnförtydligande: Fullmaktsgivarens adress:... Fullmaktsgivarens lägenhetsnummer:... INFORMATION OM RÖSTNING MED FULLMAKT Vid föreningsstämma den 25 maj, 2015 gäller följande beträffande röstning med fullmakt (38 i föreningens stagar): Varje bostadsrätt har en röst, oavsett hur många som är ägare till bostadsrätten. Bostadsrättsinnehavare utövar sin rösträtt genom medlemmen personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag, eller genom ombud. Ombud ska lämna en skriftlig, daterad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet. Ombud får bara företräda en medlem. Ombud behöver inte vara medlem i föreningen. Observera att fullmakten måste undertecknas av bostadsrättens samtliga ägare. Ny fullmaktsordning detta år: Om två eller flera äger bostaden och bara en medlem deltar på stämman, har den person som deltar, automatiskt rösträtt för bostaden utan att det krävs en formell fullmakt från den/de andra.

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Tidpunkt: onsdag 6 Maj Klockan 19.00 Frösunda Fritidsklubbs lokaler. Ingång på gaveln till vänster om Sockerbitens entré, se skyltning.

Tidpunkt: onsdag 6 Maj Klockan 19.00 Frösunda Fritidsklubbs lokaler. Ingång på gaveln till vänster om Sockerbitens entré, se skyltning. Kallelse till SGB 1 ordinarie föreningsstämma. Medlemmarna i Stockholms Garnisons Bostadsrättsförening nr 1 kallas till ordinarie föreningsstämma. Org nr: 715200-1652 Tidpunkt: onsdag 6 Maj Klockan 19.00

Läs mer

Nyhetsblad Skvadronen 20

Nyhetsblad Skvadronen 20 Nyhetsblad Skvadronen 20 2013 Hej kära granne! Först ett tack till er som var med och vårfixade! Vi hade verkligen en härlig förmiddag och fick gjort en hel del som vi alla har glädje av. Till er som inte

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

BRF Kumlet 18 trivsel- och ordningsregler

BRF Kumlet 18 trivsel- och ordningsregler BRF Kumlet 18 trivsel- och ordningsregler 1 Innehållsförteckning 1 Permanent boende... 3 2 Andrahandsuthyrning... 3 Rutiner vid andrahandsuthyrning.... 3 3 Anslagstavlor... 4 4 Autogiro... 5 5 Brandskydd...

Läs mer

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för.

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Att bo i bostadsrätt en informationsskrift om bostadsrättens villkor juni 2006 Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Eftertryck förbjudes Att bo i bostadsrätt Denna informationsskrift är utgiven

Läs mer

Grundad 2001. Bostadsrättsföreningen Månhästen VÄLKOMMEN. Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20

Grundad 2001. Bostadsrättsföreningen Månhästen VÄLKOMMEN. Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20 VÄLKOMMEN Grundad 2001 Bostadsrättsföreningen Månhästen Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20 INNEHÅLL Välkommen Flik 1 Allmän information Flik 2 Styrelsen och kontaktpersoner Flik 3 Förvaltning

Läs mer

Brf Pennteckningen 3. Handbok. Tips, regler och bestämmelser

Brf Pennteckningen 3. Handbok. Tips, regler och bestämmelser Brf Pennteckningen 3 Handbok Tips, regler och bestämmelser Januari 2013 Innehållsförteckning 1. En handbok för föreningsmedlemmar och hyresgäster... 3 2. Om föreningen och huset... 3 3. Föreningsstämma...

Läs mer

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla 2014 Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla Styrelsen, Brf Gunilla Innehåll OM BRF GUNILLA?... 3 BRA ATT KÄNNA TILL... 3 Felanmälan... 3 Om proppen går... 3 Stadgar... 3 ÅTERVINNINGSCENTRAL...

Läs mer

Informationsfolder. Brf Mörbyskogen 1. Version Oktober 2014

Informationsfolder. Brf Mörbyskogen 1. Version Oktober 2014 1 Informationsfolder Brf Mörbyskogen 1 Version Oktober 2014 2 Innehå ll Historik... 4 Nyinflyttad... 5 Fastigheterna... 5 Vad är en bostadsrätt... 6 Vad är en bostadsrättsförening... 6 Att bo i bostadsrätt...

Läs mer

Tillägg till kallelse till föreningsstämma 20110509 BRF London 8.

Tillägg till kallelse till föreningsstämma 20110509 BRF London 8. Tillägg till kallelse till föreningsstämma 20110509 BRF London 8. Tidigare har kallelse till stämman skickats ut. I detta kompletterande utskick finner ni underlag till flera av de frågor som kommer att

Läs mer

sätt unikt för bostadsrättsföreningar, utan är något som många känner igen från andra sammanhang.

sätt unikt för bostadsrättsföreningar, utan är något som många känner igen från andra sammanhang. INNEHÅLL Planera rätt för stämman Vikten av ett bra motionsförfarande Öppna styrelseprotokoll orsakar problem Vem tar kostnaden för stambytet? Frågor och svar Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens

Läs mer

B r f R u n r i s t a r e n

B r f R u n r i s t a r e n B r f R u n r i s t a r e n Välkommen som boende i vår bostadsrättsförening. I föreningen finns 12 bostadshus med totalt 321 lägenheter. Husen byggdes 1971-72 och bostadsrättsföreningen bildades 1977.

Läs mer

ÖSTERTULLSNYTT. Fasadrenoveringen fortsätter. Stämman genomförd. Markiser. Nödöppning av ytterdörr och lägenhetsdörr. Lokalen på Årstagatan 6

ÖSTERTULLSNYTT. Fasadrenoveringen fortsätter. Stämman genomförd. Markiser. Nödöppning av ytterdörr och lägenhetsdörr. Lokalen på Årstagatan 6 ÖSTERTULLSNYTT Styrelsen har sedan förra utgåvan av Östertullsnytt hunnit avverka ett stort antal ärenden. Några av de viktigaste sammanfattar vi här som information till er. Alla är välkomna att kontakta

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Bilaga 1. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Grusgropen

Bilaga 1. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Grusgropen Bilaga 1 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Grusgropen antagna den X X 2012 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 3 MEDLEMSKAP OCH ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT 3 INSATSER OCH AVGIFTER MM. 3 BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf Ekstaven

VÄLKOMMEN till Brf Ekstaven VÄLKOMMEN till Brf Ekstaven Ni hälsas välkomna till Brf Ekstaven och vi hoppas Ni skall trivas här. I mappen finns följande material. - lista på styrelsen medlemmar, fastighetsförvaltare och ekonomiska

Läs mer

Har Du funderingar över något som tas upp i medlemsinformationen eller förslag på förändringar, är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du funderingar över något som tas upp i medlemsinformationen eller förslag på förändringar, är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. Medlemsinformation från A till Ö Att bo i en bostadsrättsförening innebär samma ansvar som att bo i ett eget hus. Alla måste ta sitt ansvar för att hålla huset helt och rent. Därför har vi samlat viktig

Läs mer

Information om Brf Mörbyskogen 1

Information om Brf Mörbyskogen 1 1 Information om Brf Mörbyskogen 1 Bild: CG Cajander Version maj 2015 2 Innehå ll Historik... 4 Nyinflyttad... 5 Fastigheterna... 5 Vad är en bostadsrätt... 6 Vad är en bostadsrättsförening... 6 Att bo

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening? 3. Olika föreningar 4. Kort om ekonomiska föreningar 6. Föreningens namn 8

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening? 3. Olika föreningar 4. Kort om ekonomiska föreningar 6. Föreningens namn 8 Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening? 3 Olika föreningar 4 Kort om ekonomiska föreningar 6 Föreningens namn 8 Styrelsen och verkställande direktören 10 Revisor 12

Läs mer

1. VAD ÄR BOSTADSRÄTT... sid 2. 2. DE SJU GRUNDBULTARNA... sid 2. 3. STADGAR... sid 3. 4. FÖRENINGSSTÄMMA... sid 4

1. VAD ÄR BOSTADSRÄTT... sid 2. 2. DE SJU GRUNDBULTARNA... sid 2. 3. STADGAR... sid 3. 4. FÖRENINGSSTÄMMA... sid 4 Ny i styrelsen Innehåll 1. VAD ÄR BOSTADSRÄTT... sid 2 2. DE SJU GRUNDBULTARNA... sid 2 3. STADGAR... sid 3 4. FÖRENINGSSTÄMMA... sid 4 5. VAD STYR ARBETET I FÖRENINGEN... sid 7 6. STYRELSEN I ARBETE...

Läs mer

STADGAR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRA BOENDE I MÖLNDAL

STADGAR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRA BOENDE I MÖLNDAL BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRA BOENDE I MÖLNDAL STADGAR HAGÅKERSGATAN 9 B 431 41 GÖTEBORG Firma och ändamål 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Bra Boende i Mölndal. Styrelsen har sitt säte i Mölndal.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL. Brf Mörbyskogen Nr 2 VAD DU SOM MEDLEM BÖR VETA OM VÅR FÖRENING

VÄLKOMMEN TILL. Brf Mörbyskogen Nr 2 VAD DU SOM MEDLEM BÖR VETA OM VÅR FÖRENING VÄLKOMMEN TILL Brf Mörbyskogen Nr 2 VAD DU SOM MEDLEM BÖR VETA OM VÅR FÖRENING INNEHÅLL Kort om Brf Mörbyskogen Nr 2 3 Brf och medlemmarna.. 3 Föreningens stadgar 3 Föreningsstämman 4 Styrelsen.. 4 Information

Läs mer

Autogiro (A) Avgift (B)

Autogiro (A) Avgift (B) Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro varje månad. Telefon 08-775 72 60, telefontid 09-12.

Läs mer

B rf REGATTAN 5. Ordningsregler. Juni 2011 REGATTAN 5 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

B rf REGATTAN 5. Ordningsregler. Juni 2011 REGATTAN 5 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN B rf REGATTAN 5 BOSTADSRÄTTSÖRENINGEN REGATTAN 5 5 31 5 33 5 35 5 37 5 39 L I D 1954 I N G Ö Ordningsregler Juni 2011 Innehåll Inledning... 3 Bostadsrättsföreningen Regattan 5... 4 akta om fastigheten...

Läs mer

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta

Läs mer

Fiber till ditt hem. 01-maj-2015 Brev NR 4

Fiber till ditt hem. 01-maj-2015 Brev NR 4 Fiber till ditt hem GH Fiberförening (Gödestad-Hjälm) 01-maj-2015 Brev NR 4 Fiber till Gödestad-Hjälm Detta brev innehåller: - Kallelse till möte om bildande av ny ekonomisk förening. GH Fiber Ekonomisk

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15

Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15 Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15 Tid: 2015 05 21 kl 18:30 Plats: Helmia. Gå in via stora entren 1. Stämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Val av protokollförare 4. Upprättande av förteckning

Läs mer