Kallelse. Välkomna! Stockholm 11 maj, 2015 För styrelsen, Erik Ridderstolpe, Ordförande e-post:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse. Välkomna! Stockholm 11 maj, 2015 För styrelsen, Erik Ridderstolpe, Ordförande e-post: Styrelsen@mattbandet.se"

Transkript

1 Kallelse Medlemmarna i Brf Måttbandet i Stockholm kallas till ordinarie föreningsstämma måndagen den 25 maj 2015 kl i matsalen, Södra Latin*), Skaraborgsgatan 14, Stockholm Dagordning, medlemsmotioner samt fullmakt för röstning vid stämman bifogas. Övriga handlingar utsänds senare. Stämman avser verksamhetsåret Handlingarna kommer också att finnas tillgängliga på föreningens hemsida Det är vid stämman som du som medlem har möjlighet att direkt påverka föreningens verksamhet och ditt boende. Det är därför viktigt att så många medlemmar som möjligt deltar personligen eller via ombud. Eventuella ombud ska ha med sig en skriftlig fullmakt och varje ombud får endast företräda en bostadsrätt. Ny fullmaktsordning detta år: Om två eller flera äger bostaden och bara en deltar på stämman, har den person som deltar automatiskt rösträtt för bostaden utan att det krävs en formell fullmakt. Medlem i föreningen är den person som erhållit en bostadsrätt genom upplåtelse av föreningen eller övertagit (köpt) en bostadsrätt i föreningens fastigheter. En hyresgäst kan också vara medlem efter att ha beviljats medlemskap av föreningen. Medlemskap måste kunna styrkas. Ta därför med en legitimation till stämman! Välkomna! Stockholm 11 maj, 2015 För styrelsen, Erik Ridderstolpe, Ordförande e-post: *) Från huvudentrén på skolan kan man gå antingen åt höger eller vänster runt skolan till baksidan av skolan. Det finns 2 hus, A B husen, som är sammanbundna med en förbindelsegång. Står man framför förbindelsegången ser man en entré med benämning B1. Den ingången ska ni använda för inpassage.

2 Dagordning för ordinarie stämma i Brf Måttbandet i Stockholm, Måndagen 25 maj 2015 kl i matsalen, Södra Latin, Skaraborgsgatan 14, Stockholm 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av stämmoordförande 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 5. Val av justeringsmän tillika rösträknare 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 7. Fastställande av röstlängd 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning 9. Föredragning av revisorns berättelse 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 11. Beslut om resultatdisposition 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 13. Fråga om arvoden för styrelseledamöter, revisorer samt valberedning för nästkommande verksamhetsår 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 15. Val av revisorer och revisorssuppleant 16. Val av valberedning 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt Stämmans avslutande

3 Av föreningsmedlemmar anmälda ärenden till punkt 17: A. Motion om sopcontainer S Rosengren B. Motion om tillgänglighet till kök/matsal i MB2 B Grunditz U Rolf C. Motion om gästlägenheternas skötsel B Grunditz U Rolf D. Motion om redovisning av energioptimeringsprojektet B Grunditz U Rolf E. Motion om kostnader vid införlivande av ytterligare boyta B Grunditz U Rolf F. Motion om bildande av gym-förening B Grunditz U Rolf G. Motion om tillgänglighet till tvättstugorna U Strehlenert H. Motion om stadgeändring i 29 avseende val av styrelseordförande S Rolf I 1. Motion ang lägenhet 0074, TG 3, 6+7 tr - Förråd i anslutning till lägenheten görs till en del av lägenhetens boarea. I 2. Motion om att bygga om lägenhet till två egenständiga mindre lägenheter. I 3. Motion om att två ytor råvind under sluttande tak görs till en del av lägenhet. I 4. Motion om att yta från fläktrum som ligger i anslutning till rummet i den övre våningen görs till en del av lägenhet. D Augustin J. Motion om byggande av takterrass. P Bergström, M Brede

4 A. Motion om sopcontainer, Susanne Rosengren Föreningen tillhandahåller för oss boende varje månad container för grov sopor. Syftet med denna tjänst är att vi på ett bekvämt sätt kan bli av med avfall som inte tillhör s.k. vanliga hushållssopor. Tyvärr missbrukas detta, bland annat, att vi inte följer de skötselrekommendationer, det slängs föremål osorterat i behållaren, dels att obehöriga (icke boende) nyttjar containern för sitt avfall. Jag föreslår i min motion härmed styrelsen att minska antalet tillhandahållandet av containrar från nuvarande en (1) gång per månad till en (1) gång per kvartal samt att behållaren skall vara försedd med hänglås med sifferkombination som bytts varje gång som en ny container levereras. I samband med informationen om hänglåset skall också en påminnelse om avfallssortering bifogas och gärna med en upplysning om extra kostnader om man inte följer rekommendationerna. Stockholm den Susanne Rosengren Lägenhet B. Motioner om kök och matsal i kollektivhuset 1. Ulla Rolf Att vi alla skall kunna använda köket och matsalen i kollektivhuset. Vi som bor i Måttbandet betalar varje månad för att kollektivhuset skall kunna bedriva sin verksamhet. Vi hänvisas till att gå bara med i kollektivhusförening Varför? Ibland sker stora händelser i vårt liv tex ett av våra barn tar studenten. Att då kunna boka köket och matsalen vore naturligt. Idag blir vi hänvisade att hyra utrymmen externt?! Om jag som är boende i brf Måttbandet samt har ett behov av köket och matsalen i kollektivhuset så skall jag kunna boka in mig där. Ulla Rolf, Lägenhet 1501, Lehusens gränd 4 Stockholm

5 2. Birgit Grunditz Har hört att inte alla kan använda/boka köket och matsalen i kollektivhuset? Eftersom alla i BRF Måttbandet betalar för att kollektivhuset skall kunna bedriva sin verksamhet, så måste väl alla få tillgång till dessa lokaler? Då borde väl alla automatiskt tillhöra kollektivhusförening, eftersom det är kriteriet för att få använda dessa lokaler. Det borde vara en själklarhet att alla ska kunna boka dessa lokaler för större privata eller gemensamma event. Idag har ett antal medlemmar inte fått hyra utan blivit hänvisade att hyra lokaler externt? Alla boende i BRF Måttbandet som har ett behov av köket och matsalen i kollektivhuset ska kunna boka in sig där. Alla ska även betala en avgift vid förhyrning. Birgith Grunditz, Lägenhet Lehusens gränd 4 Stockholm C. Motioner om städning av gästlägenheterna 1. Ulla Rolf Vi som bor i Brf Måttbandet har möjlighet att hyra en gästlägenhet till våra nära och kära. Idag har ingen ansvar för att gästlägenheten vårdas/städas. Har jag bokat lägenheten, mina gäster kommer och hela lägenheten är ostädad och snuskig när jag öppnar dörren klockan 14.00? När jag bokar en lägenhet till mina gäster så borde jag vara den som är ansvarig att vid avfärden kontrollera att det är städat, men så ser verkligheten inte ut. En ansvarig måste finnas (tex en värd eller värdinna). Till dess städning och skötsel är löst så bör gästlägenheten stängas. 2. Birgit Grunditz Vi som bor i Brf Måttbandet har möjlighet att hyra gästlägenhet till våra nära och kära. Vilket är en förmån att vårda! Tyvärr, finns det personer/medlemmar som missbrukar denna förmån. Vidare finns ingen som idag som har ansvar för att gästlägenheten vårdas/städas. Eller synar av att städning skett efter avflytt. Vad ska jag göra om lägenheten är ostädad när jag öppnar dörren klockan 14.00? Det behövs en rutin och tyvärr även kontroll av gästlägenheterna.

6 En rutin skrivs och att en ansvarig utses (tex en värd eller värdinna) som har kontroll och möjlighet att antingen städa eller beställa städning och inte allra minst debitera den som lämnat lägenheten ostädad. D. Motioner om redovisning av energioptimeringen 1. Ulla Rolf Vi har vid olika tillfällen hört talas om att energioptimeringen pågår. Hur ser det projektet ut från början tills idag? Blev energioptimeringen bra för oss? Vid denna föreningsstämma få hela energioptimeringen redovisad. 2. Birgit Grunditz Vi har vid olika tillfällen hört talas om att energioptimeringen men vad blev resultatet. Blev energioptimeringen bra för oss? När tror ni att den kommer bli lönsam för oss dvs när har vi en Break-evenpunkt? Vi önskar få ett svar på föreningsstämman och få hela energioptimeringen redovisad. E. Motioner om redovisning av kostnader som uppstått i samband med införlivande av boyta 1. Ulla Rolf En extra föreningsstämma den 28 augusti 2014 Två lägenhetsinnehavare med adress Lehusens gränd 4 har utan att anhålla om tillstånd införlivat sin bostadsyta med sitt förråd. Ett tilläggsavtal måste skrivas på lägenheterna. Det beslutades att alla kostnader som detta medför skall bekostas av de berörda lägenhetsinnehavarna. Vi alla får ta del av vilka kostnader som uppstått och vad som hänt.

7 2. Birgit Grunditz Uppföljning från extra föreningsstämman den 28 augusti 2014 avseende införlivande av förråd etc Två lägenhetsinnehavare på Lehusens gränd 4 har utan att anhålla om tillstånd tillförskansat sig extra bostadsyta genom att t ex ta ner bärande väggar. Vilket kan orsaka instabilitet i bygganden i framtiden. Detta skedde med mycket buller. Trappuppgången smutsades ner under flera, flera veckor. Att det var bärande väggar som togs ner syntes väl då dessa låg både trapphus och utanför entrén. Har ett tilläggsavtal skrivits alternativt eller har lägenhetsinnehavarna återställt lägenheterna? Det beslutades på extra föreningsstämman att alla kostnader och återställanden skulle bekostas av de berörda lägenhetsinnehavarna. Har så skett? Vi alla får ta del av vilka kostnader som uppstått och vad som hänt. Har det återställts eller har medlemmarna köpt de nya ytorna, eller vad har hänt? F. Motioner om bildande av gym-förening 1. Ulla Rolf Idag har alla som bor i Brf Måttbandet möjlighet att använda gymmet, bra för oss alla med friskvård. Ofta förekommer det att andra än boende i Brf Måttbandet nyttjar gymmet. Kompisar bjuds in, de äter inne i gymmet och plockar inte upp efter sig. Slitaget är stort och intresse för att städa upp, lägga tillbaka efter användning är mycket litet. Att ta av sig skorna samt byta till inneskor borde vara enkelt!? Vid påpekan förekommer olaga hot. Ingen tror väl idag att det är gratis att ha ett så fint gym.!? Vi som tycker om friskvård skall bilda en Gym-förening. Att det skall kosta pengar att vara med i Gym-föreningen. Bara medlemmarna skall ha behörighet till gymmet.

8 2. Birgit Grunditz Idag har alla som bor i Brf Måttbandet möjlighet att använda gymmet, det är bra för oss alla att idka friskvård. Ofta förekommer det att andra än boende i Brf Måttbandet använder gymmet. Kompisar etc bjuds in, de äter inne i gymmet och plockar/städar inte upp efter sig. Slitaget är stort och intresset för att städa upp, lägga tillbaka efter användning är tyvärr inte alltid så stort. Att ta av sig skorna samt byta till inneskor borde vara enkelt eller en SJÄLVKLARHET!? Vid påpekan om har det förekommit olaga hot. Vi måste nu göra något åt situationen. Vi som tycker om friskvård skall bilda en Gymförening. Det skall kosta pengar att vara med i Gymföreningen. Bara medlemmarna skall ha behörighet till gymmet. Ansökan avseende medlemskap i Gym-föreningen skall ställas till BRFstyrelsen eller en delegerad ordförande/styrelse i gymförening. G. Motion om tillgänglighet till tvättstugorna, Ulrika Strehlenert Motion om tvättstugor till 2015 års stämma Bostadsrättsföreningen Måttbandet har tre stycken väl fungerande tvättstugor fördelade så att de endast kan användas av de boende per de ursprungliga fastighetsbeteckningarna Detta innebär att om man bor i Måttbandet 1 så kan man inte boka den tvättstuga som per ursprung tillhört Måttbandet 3 osv. Dessutom är inte bokningsreglerna för de olika tvättstugorna desamma. I Måttbandet 1 och 3 s tvättstugor kan man inte komma in om man inte är bokad enligt schemat, medan man i Måttbandet 2 s tvättstuga alltid kan komma in. Det innebär att man i Måttbandet 2 s tvättstuga kan snabblåna en maskin när grannen är klar med tvättmaskinerna, alternativt en torktumlare medan grannens tvättmaskiner går klart. Detta fungerar till 95 % väldigt bra. Ibland kan det bli lite fel, men det händer inte ofta. I Måttbandet 1 och 3 s tvättstugor finns grovtvättmaskiner som kan bokas separat. Sådana finns inte i Måttbandet 2 s tvättstuga. På grund av de olikheter som de tre tvättstugorna har med olika fördelar så motionerar jag om att vi ska öppna upp alla tre tvättstugorna till samtliga boende, men med bibehållna bokningsregler för de olika stugorna. Ulrika Strehlenert Magnus Ladulåsgatan 15 4 tr

9 H. Motion om stadgeändring i 29 avseende val av styrelseordförande S Rolf Valberedningen har att föreslå styrelseledamöter vid årsstämma till nästa års styrelse. Valberedningen har enligt stadgarna ej rätt att föreslå ordförande utan styrelsen konstituerar sig själv enligt 29. Jag motionerar om att stadgarna ändras och att det blir stämman som utser ordförande. Detta är praxis i de flesta föreningar och det finns goda skäl till det. Om en ordförande utses av stämman kan hen i god tid förbereda sig för sina uppgifter. De övriga styrelseledamöterna vet också vem som väljs och vem som kommer att leda styrelsen. Stämman vet också vem som kommer leda styrelsen. Det har sagts att om ordförande avgår under året måste en ny stämma utse en ny ordförande. Vi har tidigare valt en vice ordförande som ju kan träda in. Dessutom är detta ganska hypotetiskt och har aldrig hänt. Jag anser att fördelarna är betydande. och motionerar om att 29 ändras i detta avseende. Stefan Rolf

10 I 1-4 Dorothée Augustin Motioner angående lägenhet 0074, Timmermansgränd 3, 6+7 tr Motion 1 Förrådet i anslutning till lägenheten görs till en del av lägenhetens boarea. Härmed yrkas bifall till att det förråd som hör till lägenhet där även lägenhetens elskåp är placerad görs till en del av lägenhetens boarea genom öppning mot den andra ytan (se ritning 1). Förändringen innebär att den icke-bärande gipsväggen rivs och en ny vänd trappa sätts in. Denna förändring påverkar inte lägenhetens bärande strukturer. Ändringen följer de principer som uppges i dokumentet Regler vid ombyggnad av bostadsrätter i BRF Måttbandet i Stockholm antagna vid styrelsemöte den 10 juni Motion 2 Lägenheten byggs om till två egenständiga mindre lägenheter. Härmed yrkas bifall till att få dela upp min etagelägenhet i två lägenheter, en tvåa nere (lägenhet 1) och en etta i etage uppe (lägenhet 2) genom att en brand-, inbrotts- och ljudsäker vägg efter att bygglov har sökts och beviljats byggs mellan de två lägenheterna (se ritning 1), dvs lägenheten delas upp i två mindre, en tvåa nere på ca 60 kvm och en etta uppe/nere på ca 40 kvm. Utdrag från Stadsbyggnadskontorets internetsida: Det behövs bygglov för att dela upp en lägenhet till flera. Ibland begränsar bestämmelserna i detaljplanen för fastigheten antalet tillåtna lägenheter. Ofta är påverkan av brandskyddet avgörande vid delningar, t ex om det är en etagelägenhet (lägenhet i två eller fler våningar) som ska delas upp. Detaljplan för fastighet samt bestämmelser som kan vara avgörande vid uppdelning av stor lägenhet i två, bifogas för kännedom (se bifogad detaljplan laga kraft samt bestämmelser detaljplan). Inga begränsningar lämnas i dessa bestämmelser för kvarteret Måttband. I samband med en sådan ändring skall befintlig ståldörr in till nuvarande förråd bytas ut mot en säkerhetsdörr. Den icke-bärande väggen mellan förrådet och min lägenhet rivs, trappan vänds för att skapa en stor hall resp. ett öppet, nedre arbetsrum. Mellan de två nya lägenheterna skall också en brand-, inbrotts- och ljudsäker vägg sättas in (jmf. bifogad ritning 1) under förutsättning att a) bygglov beviljas och b) väggbygget granskas i förväg genom sakkunnig i brandfrågor. Den sakkunnige ska förutom beskrivning av brandceller även kontrolla konstruktionens bärförmåga samt ventilationen.

11 Eftersom varje lägenhet kommer att få en egen utgång mot den allmänna trapphallen kan de betraktas som två egenständiga brandceller. Dessutom finns en stege ut mot taket vid fönstret i den övre våningen. Ansökan om bygglov (hos Stadsbyggnadskontoret) inklusive relevanta ritningar samt ansökan ombyggnad BRF Måttbandet kommer att lämnas in om den nya planlösningen samt uppdelningen av lägenheten godkänns av årsstämman. Anlitad entreprenör kommer att utföra arbetet i enlighet med de principer som uppges i dokumentet Regler vid ombyggnad av bostadsrätter i BRF Måttbandet i Stockholm antagna vid styrelsemöte den 10 juni Motion 3 Två ytor råvind under sluttande tak görs till en del av lägenhet (2). Härmed yrkas bifall till att två ytor (ca 2-3 kvm kvm) råvind under lågt sluttande tak (höjd mellan 1,50 och 0 m) görs till en del av den övre våningen och används som biyta (se ritning 2 och 3). Förändringen innebär att små luckor öppnas i icke-bärande väggar för att använda ytorna bakom dessa. Förändringen bevarar befintliga takstolar och innebär följaktligen inte ett ingrepp i bärande konstruktion. Utrymmet isoleras lika befintliga utrymmen. Motion 4 Yta från fläktrum som ligger i anslutning till rummet i den övre våningen görs till en del av lägenhet (2). Härmed yrkas bifall till att en yta på 3-4 kvm i form av en tårtbit tas från fläktrummet som finns i anslutning till rummet i den övre våningen och görs till en del av lägenhet (2), jämför ritning 3. En yta på 3-4 kvm i form av en tårtbit varav minst 2/3 delar under sluttande tak tas av fläktrummet som finns i anslutning till det övre rummet och konverteras till BOA resp. biyta (del av nytt badrum). Markerad del av lättbetongvägg mot fläktrum kommer att rivas och istället byggs ny sådan som en del av det nya badrummet enligt bifogad ritning 3 (eventuella tillstånd resp. bygglov för denna åtgärd avser jag att inhämta). Bedömning om ytan kan få användas ska genomföras av besiktningsman. Exakta mått för ytan kommer att fastställas i samband med värdering. Den utmätta ytan skall sedan i enlighet med fastställt pris betalas och genom avtal mellan mig och föreningen bli del av lägenhet (2). Det finns en stor fördel med att få nyttja denna yta: det nya badrummet i den övre våningen kommer i så fall att delvis ligga ovanför befintligt badrum på nedre våning (se ritning 4) vilket avsevärt skulle förenkla dragning av rörledning för anslutning till befintlig V-stam. Ny VA-stam i befintligt schakt med samma placering och läge kommer att inrättas och rör kommer dras inom lägenheten för anslutning till befintlig stam vilket INTE är anmälningspliktigt (jmf utdrag nedan).

12 I samband med ombyggnaden ska även det befintliga badrummet nedanför renoveras vilket bland annat innebär att lutningen mot avlopp åtgärdas, dvs. justeras. Ett pentry (kök) kommer att sättas in i direkt anslutning till badrummet på den övre våningen, se ritning 3, där befintlig frånluftskanal i lägenheten under kommer att förlängas vilket INTE är anmälningspliktigt (jmf utdrag nedan). Utdrag från Stadsbyggnadskontorets internetsida: Åtgärder som är anmälningspliktiga/ej anmälningspliktiga vid nytt kök och badrum: a) Nytt frånluftsaggregat och ny frånluftskanal är exempel på väsentlig ändring och därmed anmälningspliktig. Att förlänga en befintlig frånluftskanal i en lägenhet är normalt inte en väsentlig ändring. b) Ny VA-stam i befintligt schakt med samma placering och läge är inte anmälningspliktigt. Rördragning inom en lägenhet för anslutning till befintlig stam är normalt inte anmälningspliktigt, inte heller vid mindre håltagningar i brandcellsgräns som omedelbart tätas i rätt brandteknisk klass Sammanfattning För samtliga 4 motioner gäller att ombyggnationen utförs i enlighet med de sakkunnigas (i brandfrågor, byggtekniska frågor) anvisningarna samt Måttbandets Regler vid ombyggnad av bostadsrätter i BRF Måttbandet i Stockholm antagna vid styrelsemöte den 10 juni Innan ombyggnationen startar kommer samtliga dokument som krävs (de sakkunnigas utlåtanden, beviljat bygglov, besiktningsmannens bedömning samt anlitad entreprenör/hantverkare) lämnas till BRF Måttbandets styrelse. Bilagor 1. Detaljplan och motsvarande bestämmelser har bifogats motionerna. 2. Ritningar/skisser (1-4) samt kommer att lämnas till styrelsen inför årsstämman så snart som möjligt dock senast i slutet av nästa vecka, dvs. 10 maj.

13

14

15

16 J. Motion angående takterrass Till Brf Måttbandet i Stockholms föreningsstämma Vi yrkar på bifall från stämman om att få möjlighet att bygga en takterrass på en tredjedel av den vindsyta som vi skrivit avtal om att få friköpa från föreningen. Tilltänkta delen för en terrass är den västra tredjedelen, och är tänkt att gå från väggen mot den högre delen av fastigheten och ungefär halva takytans bredd norrut. Bifogar ett antal bilder för förståelsen hur vi tänkt, även om de inte visar rätt typ av vinklar för vår tänkta terrass. Även en bild där jag ritat in läget för aktuell takyta bifogas. Hela vindsutrymmet har idag ett gjutet betonggolv som enkelt kan bekläs med tätskikt, och avrinningen från terrass kan smidigt ledas ned i hängränna/stuprör som finns endast ett par meter bort. Hela fasaden till den västra gaveln på vindsutrymmet kan då behållas intakt, då vi inte behöver ta upp hål i fasaden för något runt fönster. Ljusinsläpp från väster blir då tillräckligt genom att montera glasdörrar från vind ut mot terrass. Den här typen av terrasser är mycket vanligt förekommande både i nybyggnationer, samt vid värdeskapande åtgärder likt den tänkta i vår fastighet. Med rätt åtgärder undviks all risk för någon form av läckage, men vi skulle om det krävs, ändå vara villiga att fondera medel till föreningen inför att det i framtiden skulle kunna medföra att Brf skulle få kostnader p.g.a vår terrassbyggnation. Per Bergström och Malin Brede, lgh

17

18 FULLMAKT FÖR OMBUD Denna fullmakt ger nedan namngivet ombud rätt att för min/vår räkning rösta vid Brf Måttbandets ordinarie föreningsstämma den 25 maj, Ombud:... Stockholm datum:... Underskrift fullmaktsgivare:... Namnförtydligande: Underskrift fullmaktsgivare:... Namnförtydligande: Underskrift fullmaktsgivare:... Namnförtydligande: Fullmaktsgivarens adress:... Fullmaktsgivarens lägenhetsnummer:... INFORMATION OM RÖSTNING MED FULLMAKT Vid föreningsstämma den 25 maj, 2015 gäller följande beträffande röstning med fullmakt (38 i föreningens stagar): Varje bostadsrätt har en röst, oavsett hur många som är ägare till bostadsrätten. Bostadsrättsinnehavare utövar sin rösträtt genom medlemmen personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag, eller genom ombud. Ombud ska lämna en skriftlig, daterad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet. Ombud får bara företräda en medlem. Ombud behöver inte vara medlem i föreningen. Observera att fullmakten måste undertecknas av bostadsrättens samtliga ägare. Ny fullmaktsordning detta år: Om två eller flera äger bostaden och bara en medlem deltar på stämman, har den person som deltar, automatiskt rösträtt för bostaden utan att det krävs en formell fullmakt från den/de andra.

KALLELSE. Välkomna!

KALLELSE. Välkomna! 2017-05-17 KALLELSE Medlemmarna i Brf Måttbandet i Stockholm kallas till ordinarie föreningsstämma onsdagen 31 maj 2017, kl. 19.00 i aulan, Åsö Gymnasium, Blekingegatan 55, Stockholm Dagordning, styrelsens

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: Tisdagen den 30 juni 2009 klockan 19.00 Hotell Riddargatan, Riddargatan 14 Ordinarie Föreningsstämma

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: Måndagen den 8 juni 2015 klockan 18.00 Hotell Riddargatan, Riddargatan 14 Ordinarie Föreningsstämma

Läs mer

Dagordning HSB Brf Luftskeppet ordinarie föreningsstämma , kl 19:00 i Flygledarens föreningslokal på Luftskeppsgatan.

Dagordning HSB Brf Luftskeppet ordinarie föreningsstämma , kl 19:00 i Flygledarens föreningslokal på Luftskeppsgatan. Dagordning HSB Brf Luftskeppet ordinarie föreningsstämma 2015-05-21, kl 19:00 i Flygledarens föreningslokal på Luftskeppsgatan. 1. föreningsstämmans öppnande 2. val av stämmoordförande 3. anmälan av stämmoordförandens

Läs mer

Brf Svalan 32-38 STÄMMOHANDLINGAR TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA DEN 14 JUNI 2012

Brf Svalan 32-38 STÄMMOHANDLINGAR TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA DEN 14 JUNI 2012 Brf Svalan 32-38 38 STÄMMOHANDLINGAR TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA DEN 14 JUNI 2012 1 Brf Svalan 32-38 Kallelse till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Lidingö SK Hansbolls lokal Svalvägen 32, ingång på baksidan

Läs mer

STADGAR BRF LÄCKÖGÅRDEN

STADGAR BRF LÄCKÖGÅRDEN STADGAR BRF LÄCKÖGÅRDEN 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Läckögården. Föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att i

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN OBELISKEN 29

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN OBELISKEN 29 S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN OBELISKEN 29 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Obelisken 29. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Kallelse till extra föreningsstämma i HSBs Brf Färjan angående konvertering av råvind till bostäder.

Kallelse till extra föreningsstämma i HSBs Brf Färjan angående konvertering av råvind till bostäder. Kallelse till extra föreningsstämma i HSBs Brf Färjan angående konvertering av råvind till bostäder. Nu har du chansen att påverka ett väldigt viktigt beslut gällande ditt boende och därmed din investering.

Läs mer

Stadgar Brf Valdemarsro

Stadgar Brf Valdemarsro Bostadsrättsförning Valdemarsro 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Brf Valdemarsro. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Brf Sjömannen 7 till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: Onsdagen den 18 juni 2008 klockan 18:30 Hotell Riddargatan, Riddargatan 14 Ordinarie

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Brf Ulrika

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Brf Ulrika Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Brf Ulrika Torsdagen den 5 maj 2011 kl 19.00 (insläpp från 18.40) St Pauli församlingshem Kungsgatan 17 Dagordning 1. Stämman öppnas 2. Godkännande av dagordningen

Läs mer

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende:

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende: Kallelse till årsmöte Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Utsikten i Nacka kallas härmed till föreningsstämma onsdagen den 25 maj 2011 kl 19.00. Lokal: Lilla scenen, Dieselverkstaden, Sickla, Nacka kommun

Läs mer

KALLELSE FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE FÖRENINGSSTÄMMA KALLELSE FÖRENINGSSTÄMMA Du och övriga medlemmar i HSB:s bostadsrättsförening Vilunda i Upplands Väsby kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. Dag: Måndag den 25 april 2016 Tid: 18:45 (registrering

Läs mer

STADGAR BRF LÖTTORPS VILLAGE

STADGAR BRF LÖTTORPS VILLAGE STADGAR BRF LÖTTORPS VILLAGE 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Löttorps Village. Föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA Medlemmarna i bostadsrättsföreningen Insteget, org.nr: 769616-9395, kallas härmed till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 15 maj 2013 kl. 19.00, på Åsö Gymnasium med adress

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010 (org.nr. 769619-1803) Antagna den 7 mars 2011, reviderade den 28 november 2012, den 2 september 2013 och den 17 juni 2015. 1 Föreningens namn och firmateckning

Läs mer

Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Brf Dalen 10, Grangården Söndagen den 1 juni 2014 kl 16:00 i föreningens egen lokal Täppgränd 11 Enskededalen 1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Brf Skönstaholm

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Brf Skönstaholm Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Brf Skönstaholm Tid: Tisdag 2 juni 2015, kl 18.30 Plats: Skönstaholmsskolans matsal Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordningen

Läs mer

STADGAR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE FÖR. 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening.

STADGAR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE FÖR. 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening. STADGAR FÖR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening. 2 Ändamål och verksamhet Hello World! är en allmännyttig ideell förening. Föreningen

Läs mer

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 BRF Blåklinten 4 Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 Tid: tisdag den 6 maj 2014, klockan 18.00 Plats: Församlingsvåningen Gustav Vasa, Västmannagatan 63,

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen JASMINEN 3 1 Föreningens namn antagna den 10 januari 2006 Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Jasminen 3 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Plats: Sammy Hadfis lägenhet på Vikingagatan 21. Förslag till dagordning

Plats: Sammy Hadfis lägenhet på Vikingagatan 21. Förslag till dagordning Kallelse till extra föreningsstämma för BRF Viking Karl den 18 oktober kl. 19.00 Styrelsen kallar till extra föreningsstämma för presentation samt beslut gällande två förslag till köp av del av vind. Det

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Antagna den 2014-05-26 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Stavgränd med organisationsnummer 769622-5551. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Floragården Antagna den 22 april 2002 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Floragården 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade och

Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade och Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade 2010-12-14 och 2011-04-20 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Korpkulla 1. 2 Ändamål och verksamhet.

Läs mer

PROTOKOLL FÖR ORDINARIE ÅRSSTÄMMA I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KRABBAN DEN 15 Maj 2010

PROTOKOLL FÖR ORDINARIE ÅRSSTÄMMA I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KRABBAN DEN 15 Maj 2010 15 Maj 2010 PROTOKOLL FÖR ORDINARIE ÅRSSTÄMMA I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KRABBAN DEN 15 Maj 2010 1 Stämmans öppnande Ordföranden Heino Busse öppnade mötet kl. 15.05 och hälsade alla välkomna. 2 Dagordning

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Pålsundet. Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012-04-25 kl 18:30 Högalidsskolans matsal

HSB Bostadsrättsförening Pålsundet. Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012-04-25 kl 18:30 Högalidsskolans matsal HSB Bostadsrättsförening Pålsundet Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012-04-25 kl 18:30 Högalidsskolans matsal KALLELSE Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Pålsundet i Stockholm kallas härmed

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken Onsdagen 29 maj 2013 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Tommy Ringart förklarade stämman öppnad. 2 Godkännande av dagordningen Styrelsens

Läs mer

Material till föreningsstämma i Brf Fleming i Stockholm 2015-05-05

Material till föreningsstämma i Brf Fleming i Stockholm 2015-05-05 Material till föreningsstämma i Brf Fleming i Stockholm 2015-05-05 Innehåll: 1. Kallelsen och dagordning 2. Blankett för fullmakt 3. Årsredovisningen 4. Revisionsberättelsen 5. Motion till stämma 6. Styrelsens

Läs mer

Stadgar Brf HK 18 i Göteborg

Stadgar Brf HK 18 i Göteborg Stadgar Brf HK 18 i Göteborg STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HK18 I GÖTEBORG 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen HK18 i Göteborg. Föreningen har till ändamål

Läs mer

VÄLKOMNA. Lyckas med årsmötet. För information och frågor. Kursens upplägg. till kursen.

VÄLKOMNA. Lyckas med årsmötet. För information och frågor. Kursens upplägg. till kursen. VÄLKOMNA till kursen Lyckas med årsmötet För information och frågor www.bostadsratterna.se telefonsupport kl 9-12 och kl 13-15, tel. 0775 200 100 webbsupport Fråga Bostadsrätterna (vardagar, svar inom

Läs mer

Stadgar för Strädelängan Ekonomisk förening

Stadgar för Strädelängan Ekonomisk förening Stadgar för Strädelängan Ekonomisk förening (antagna första gången 9 april 2014) 1 Föreningens namn Föreningens namn är Strädelängan Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen är en politiskt

Läs mer

HSB brf Saturnus Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma ange datum 20XX i fyll i plats.

HSB brf Saturnus Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma ange datum 20XX i fyll i plats. HSB brf Saturnus Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma ange datum 20XX i fyll i plats. 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande fyll i namn hälsar varmt välkomna till den ordinarie föreningsstämman

Läs mer

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA Medlemmarna i HSB bostadsrättsförening Täppan i Stockholm kallas härmed till ordinarie föreningsstämma Tid: Torsdag den 28 april 2016 kl. 18:30 Plats: Europaskolan, Gotlandsgatan

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Antagna den 27/3 2007 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Välten 9. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 1 av 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 Antagna 2011-05-17 Ändrade 2015-05-24 1 Föreningen namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Protokoll avseende ordinarie föreningsstämma med Bostadsrättsföreningen Balen 4, 716409-9587, den 7 maj 2014

Protokoll avseende ordinarie föreningsstämma med Bostadsrättsföreningen Balen 4, 716409-9587, den 7 maj 2014 Protokoll avseende ordinarie föreningsstämma med Bostadsrättsföreningen Balen 4, 716409-9587, den 7 maj 2014 Tid: 19:30 Plats: Frödingsvägen 4, 11256 Stockholm. 1. Stämmans öppnande Stämman öppnades av

Läs mer

1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Brf Dalen 10, Grangården Söndagen den 12 maj 2013 kl 16:00 Brf Lönnparkens lokal Grusåsgränd 47-139 Enskededalen 1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh

Läs mer

BRF Målarprinsen. Föreningsstämma. Strandskolans Matsal. Den 25 april 2007

BRF Målarprinsen. Föreningsstämma. Strandskolans Matsal. Den 25 april 2007 BRF Målarprinsen Föreningsstämma Strandskolans Matsal Den 25 april 2007 Stämmoprotokoll 1. Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Jonas Carvbo hälsade alla närvarande varmt välkoma och förklarade mötet

Läs mer

1. Bakgrund... 2. 2. Förslag att ta ställning till på extrastämman...2. 3. Processgång... 3. 4. Ekonomi... 3. 5. Kontaktuppgifter...

1. Bakgrund... 2. 2. Förslag att ta ställning till på extrastämman...2. 3. Processgång... 3. 4. Ekonomi... 3. 5. Kontaktuppgifter... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Bakgrund... 2 2. Förslag att ta ställning till på extrastämman...2 3. Processgång... 3 4. Ekonomi... 3 5. Kontaktuppgifter... 4 6. Kallelse till informationsmöte samt extra föreningsstämma...5

Läs mer

Föreningsstadgar för Fiber i Brunskog - Furtan

Föreningsstadgar för Fiber i Brunskog - Furtan Föreningsstadgar för Fiber i Brunskog - Furtan Antagna av föreningens konstituerade stämma 2014-04-01 1 Föreningens namn 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Protokoll för ordinarie föreningsstämma för Brf Karlsvik 39

Protokoll för ordinarie föreningsstämma för Brf Karlsvik 39 2014-05-18 Protokoll för ordinarie föreningsstämma för Brf Karlsvik 39 Plats: Bingohallen, S:t Eriksgatan 31 Dag: Måndag 18 maj, 2015 Tid: kl. 19.00 Dagordning 1. Öppnande Eva Ekermann förklarade stämman

Läs mer

PROTOKOLL 2008-04-28. 1 Stämmans öppnande Styrelseordförande Ruben Hansson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

PROTOKOLL 2008-04-28. 1 Stämmans öppnande Styrelseordförande Ruben Hansson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad. Bostadsrättsföreningen Egen Härd i Örebro Föreningsstämma 2008 PROTOKOLL 2008-04-28 1 (2) Plats: Stadsträdgårdens restaurang, Örebro Tid: 2008-04-28, kl. 19:00 Närvarande: Se bifogad närvarolista (Bil.

Läs mer

BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE

BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE INNEHÅLL 1 Dagordning 2 Årsredovisning Bilaga 1 3 Revisionsberättelse Bilaga 2

Läs mer

Brf ÅRSREDOVISNING. Verksamhetsåret 2009-05-01 till 2010-04-30

Brf ÅRSREDOVISNING. Verksamhetsåret 2009-05-01 till 2010-04-30 Brf ÅRSREDOVISNING Verksamhetsåret 2009-05-01 till 2010-04-30 Byggnationen i Brf Gunilla utfördes av I Sjölanders Byggnads AB. Produktionskostnaden inklusive kostnader för tomt, lagfart, trädgårdsanläggning

Läs mer

STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING 1 FÖRENINGENS FIRMA OCH SÄTE Föreningens firma är HSB Vind Umeå ekonomisk förening. Föreningens styrelse har sitt säte i Umeå, Umeå kommun. 2 ÄNDAMÅL Föreningens

Läs mer

BRF FALKEN UPPSALA. Stadgar för bostadsrättsföreningen Falken

BRF FALKEN UPPSALA. Stadgar för bostadsrättsföreningen Falken BRF FALKEN UPPSALA Stadgar för bostadsrättsföreningen Falken 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättföreningen Falken. Org nr 717600-1308. 2 Ändamål och verksamhet. Föreningen har till ändamål

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 Brf Löparen nr 3

ÅRSREDOVISNING 2010 Brf Löparen nr 3 ÅRSREDOVISNING 2010 Brf Löparen nr 3 Kallelse till föreningsstämma i BRF Löparen nr 3 Sida 1(2) 2011-03-28 Tid: Fredagen den 6 maj 2011 kl. 19.00 Plats: Stortorps Bygdegård Program: Stämmoförhandlingar

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening. Planering inför FÖRENINGSSTÄMMAN

Du och din bostadsrättsförening. Planering inför FÖRENINGSSTÄMMAN Du och din bostadsrättsförening Planering inför FÖRENINGSSTÄMMAN En gång om året ska en föreningsstämma hållas i bostadsrättsföreningen och dit ska alla medlemmar kallas. Här fattas bland annat beslut

Läs mer

1 Firma Föreningens firmanamn är Klockarfjället 2 Fritid Ekonomisk Förening.

1 Firma Föreningens firmanamn är Klockarfjället 2 Fritid Ekonomisk Förening. Stadgar Klockarfjället 2 Fritid Ekonomisk Förening 1 Firma Föreningens firmanamn är Klockarfjället 2 Fritid Ekonomisk Förening. 2 Ändamål & verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Protokoll Ordinarie föreningsstämma 6 maj 2015

Protokoll Ordinarie föreningsstämma 6 maj 2015 Bostadsrättsföreningen Sida 1 av 7 Tid 2015-05-06, kl 19:00 Plats Aulan, Åsö gymnasium Stämman öppnas Bostadsrättsföreningens ordförande Martin Samuelsson öppnar stämman och lämnar ordet till Ove Schramm.

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-05-27 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 37 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

2014-04-29. Bostadsrättsföreningen. ÅRSTÄMMAN 2013 Sammanträdesdatum 1-20. Plats Kvarterslokalen på Mjölkvägen 61. Tid 19,00-19,30

2014-04-29. Bostadsrättsföreningen. ÅRSTÄMMAN 2013 Sammanträdesdatum 1-20. Plats Kvarterslokalen på Mjölkvägen 61. Tid 19,00-19,30 1-20 Plats Kvarterslokalen på Mjölkvägen 61 Tid 19,00-19,30 ande De närvarande medlemmarna i brf Trollbacken Enligt den bifogade röstlängden. Övriga Nils Johansson, ordförande Ulf Nygård, Riksbyggen Sekreterare

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

VÄLKOMNA TILL ÅRSSTÄMMA! BF Muttern 14 u.p.a. 2013

VÄLKOMNA TILL ÅRSSTÄMMA! BF Muttern 14 u.p.a. 2013 VÄLKOMNA TILL ÅRSSTÄMMA! BF Muttern 14 u.p.a. 2013 Dagordning Dagordning Stämmans öppnande Godkännande av dagordningen Val av stämmoordförande Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare Val av

Läs mer

KALLELSE till Extra Föreningsstämma. HSB Bostadsrättsförening Seglaren i Göteborg

KALLELSE till Extra Föreningsstämma. HSB Bostadsrättsförening Seglaren i Göteborg KALLELSE till Extra Föreningsstämma HSB Bostadsrättsförening Seglaren i Göteborg Dag: Tisdag den 16 september 2014 Klockan: 19:00 Plats: Dalheimers Hus DAGORDNING 1. Stämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande

Läs mer

Stadgar för Tynderö Byfiber Ekonomisk Förening

Stadgar för Tynderö Byfiber Ekonomisk Förening Stadgar för Tynderö Byfiber Ekonomisk Förening Antagna vid extra styrelsemöte den 27-11 2014. 1-23 1 Föreningens firma Föreningens namn är Tynderö Byfiber Ekonomisk Förening (TBEK). 2 Föreningens ändamål

Läs mer

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA 1 Brf Kättingen 26 KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA DAG: Måndagen den 26 maj 2014 klockan 19.30 LOKAL:Gemensamhetslokalen DAGORDNING: 1. Stämmans öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande

Läs mer

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening antagna vid konstituerande föreningsstämma 2014-11-06. 1 FIRMA Föreningens namn är Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen

Läs mer

Protokoll ordinarie föreningsstämma år 2015 Frösakull Ängar ekonomisk förening

Protokoll ordinarie föreningsstämma år 2015 Frösakull Ängar ekonomisk förening Sida 1 av 5 Protokoll ordinarie föreningsstämma år 2015 Frösakull Ängar ekonomisk förening TID Torsdag den 14 maj 2015 klockan 11.00 PLATS Halmstad Golfklubb, Tylösand 1) Stämmans öppnande Ordförande Kennet

Läs mer

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 ÖLME FIBER ekonomisk förening STADGAR Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 1 Föreningsnamn Föreningens företagsnamn är ÖLME FIBER ekonomisk förening.

Läs mer

Föreningsstadgar för Lugnåsbergets fiberförening.

Föreningsstadgar för Lugnåsbergets fiberförening. Sida 1 av 5 Föreningsstadgar för Lugnåsbergets fiberförening. Antagna av föreningens konstituerande stämma 2014-02-20 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Lugnåsbergets fiber ekonomisk förening

Läs mer

1 Firma Föreningens firmanamn är Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening.

1 Firma Föreningens firmanamn är Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening. Stadgar Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening. 1 Firma Föreningens firmanamn är Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening. 2 Ändamål & verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening.

Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening. 1 Firma Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett eget och medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Föräldrakooperativet Vikdalens Barn ek. för. antagna 2014-03-11

Stadgar för Föräldrakooperativet Vikdalens Barn ek. för. antagna 2014-03-11 Stadgar för Föräldrakooperativet Vikdalens Barn ek. för. antagna 2014-03-11 1. Firma och säte Firma är Föräldrakooperativet Vikdalens Barn Ekonomisk förening. Föreningen har sitt säte i Nacka. 2. Ändamål

Läs mer

Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening. Antagna den 2012-05-21

Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening. Antagna den 2012-05-21 Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening Antagna den 2012-05-21 Innehållsförteckning Innehåll 1 Föreningens namn... 3 2 Ändamål och verksamhet... 3 3 Föreningens säte... 3 4 Medlemskap... 3 5 Medlems

Läs mer

Nysam Nyköping i samverkan, EK Förening

Nysam Nyköping i samverkan, EK Förening Nysam Nyköping i samverkan, EK Förening 1 Föreningens namn Föreningens namn är Nysam Nyköping i samverkan, ek förening 2 Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar för Brf Gripen. 1 Föreningens namn. 2 Ändamål, verksamhet. 3 Medlemskap och överlåtelse. 4 Medlemskap juridisk person

Stadgar för Brf Gripen. 1 Föreningens namn. 2 Ändamål, verksamhet. 3 Medlemskap och överlåtelse. 4 Medlemskap juridisk person Stadgar för Brf Gripen Antagna den 2011-12- 20 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Gripen. 2 Ändamål, verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Föreningsstadgar för Fiberföreningen Björnhult/ Hammarsbo ekonomiska förening

Föreningsstadgar för Fiberföreningen Björnhult/ Hammarsbo ekonomiska förening Föreningsstadgar för Fiberföreningen Björnhult/ Hammarsbo ekonomiska förening 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fiberföreningen Björnhult/ Hammarsbo ekonomisk förening 2 Ändamål och verksamhet Föreningen

Läs mer

1. Föreningsstämmans öppnande Ordföranden Lise Bergström hälsar medlemmarna välkomna till stämman och förklarar densamma för öppnad.

1. Föreningsstämmans öppnande Ordföranden Lise Bergström hälsar medlemmarna välkomna till stämman och förklarar densamma för öppnad. PROTOKOLL fört vid ordinarie FÖRENINGSSTÄMMA 2014-04-08 i IOGT:s lokaler Godtemplargården för Bostadsrättsföreningen Skutskepparen 52 Brunnsgatan 10, 611 32 Nyköping 1. Föreningsstämmans öppnande Ordföranden

Läs mer

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 264025/08 1 STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 1-23 Antagna av föreningens medlemmar vid konstituerande sammanträde 2012-04- 26 1 FIRMA Föreningens namn är Västersockens fibernät ekonomisk

Läs mer

Senast uppdaterad 2009-10-20 STADGAR. Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening

Senast uppdaterad 2009-10-20 STADGAR. Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening Senast uppdaterad 2009-10-20 STADGAR Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening Stadgar för Björkstadens miljöbilpool 1 FÖRENINGENS FIRMA Föreningens firma är Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening.

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 1 Föreningens namn (firma) är Nora Kungsholmen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening Bosarps Fiber Ekonomisk Förening 1 Firma Föreningens namn är Bosarps Fiber Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag.

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag. STADGAR för den ideella föreningen ByggDialog Dalarna 1 Ändamål ByggDialog Dalarna är en ideell förening med ändamål att inom Dalarnas län utifrån alla aktörers perspektiv arbeta proaktivt för att bidra

Läs mer

5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare Till justeringspersoner och rösträknare utsågs Kristoffer Wijk och Johan Wickström.

5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare Till justeringspersoner och rösträknare utsågs Kristoffer Wijk och Johan Wickström. Tid Tisdagen den 26 maj 2015, klockan 18.00 Plats Bo Bergmans gata 4 Närvarande Medlemmar enligt röstlängd PROTOKOLL 1. Stämmans öppnande Föreningens ordförande Jan Mårdh öppnade stämman. 2. Godkännande

Läs mer

Årsredovisning 2015 för Brf Sandvik

Årsredovisning 2015 för Brf Sandvik Årsredovisning 2015 för Brf Sandvik 716418-6889 KALLELSE Medlemmarna i HSB:s bostadsrättsförening SANDVIK nr 267 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma Torsdagen den 19 maj år 2016 klockan 19.00

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Banslätt den 28 maj 2008. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Banslätt den 28 maj 2008. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Banslätt den 28 maj 2008. 1 Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman Per-Olof Erickson förklarade stämman öppnad och föreslog att Christer

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Brinckan-Lehusen

Bostadsrättsföreningen Brinckan-Lehusen Ordinarie Föreningsstämma Mötesplats: Aulan, Åsö vuxengymnasium, Blekingegatan 55 Mötesdatum: Torsdagen den 2017-05-18 Tid: kl. 19.00 Deltagare: 89 medlemmar med rösträtt i Bostadsrättsföreningen Brinckan-Lehusen

Läs mer

På mötet kommer vi att rösta om vi ska måla eller byta fönster baserat på det underlag som bifogas i kallelsen.

På mötet kommer vi att rösta om vi ska måla eller byta fönster baserat på det underlag som bifogas i kallelsen. Malmö 2009-12-01 Till medlemmarna i Brf. Krabban Härmed kommer kallelsen till extra föreningsstämma den 8:e december. Det som mötet huvudsakligen kretsar kring är huruvida vi ska byta eller måla om/reparera

Läs mer

Styrelsens proposition till stämman rörande hantering av ärenden avseende sammanläggning och tilläggsavtal

Styrelsens proposition till stämman rörande hantering av ärenden avseende sammanläggning och tilläggsavtal 2014-03-10 Styrelsens proposition till stämman rörande hantering av ärenden avseende sammanläggning och tilläggsavtal I Bostadsrättsföreningen Måttbandet i Stockholm har det förekommit frågor kring ombyggnationer

Läs mer

KALLELSE. Välkomna! 2016-05-09

KALLELSE. Välkomna! 2016-05-09 2016-05-09 KALLELSE Medlemmarna i Brf Måttbandet i Stockholm kallas till ordinarie föreningsstämma måndagen 23 maj 2016, kl. 19.00 i aulan, Åsö Gymnasium, Blekingegatan 55, Stockholm Dagordning, styrelsens

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Roslagstullsbacken Antagna den

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Roslagstullsbacken Antagna den Stadgar för Bostadsrättsföreningen Roslagstullsbacken Antagna den 2013-10-21 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Roslagstullsbacken. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Kallelse Föreningsstämma

Kallelse Föreningsstämma 2015 BRF Havsörnen Kallelse Föreningsstämma Kalmarsundskolans Matsal Tisdag 2/6-15 Kl. 18.00 Dagordning 1 Stämmans öppnande 2 Godkännande av dagordning 3 Val av stämmoordförande 4 Anmälan av stämmoordförandes

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSBs bostadsrättsförening Tunö i Kista kyrka den 21 maj 2014.

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSBs bostadsrättsförening Tunö i Kista kyrka den 21 maj 2014. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSBs bostadsrättsförening Tunö i Kista kyrka den 21 maj 2014. 1 Stämmans öppnande Efrem Rhawi, ordförande, hälsade alla välkomna till årsstämman i HSBs

Läs mer

VÄLKOMNA TILL ÅRSSTÄMMA! BF Muttern 14 u.p.a. 2014

VÄLKOMNA TILL ÅRSSTÄMMA! BF Muttern 14 u.p.a. 2014 VÄLKOMNA TILL ÅRSSTÄMMA! BF Muttern 14 u.p.a. 2014 Nuvarande styrelse 2013/2014 Anna Lena Centing Nils Hallén Sandra Garcia Malin Schmidt Ingmar Neveus Sam Parvaneh Nya medlemmar Josefin Johansson och

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Anteckningar

Anteckningar 2012 2011 Anteckningar Brf. Ekhammar 2012 Kallelse till föreningsstämma HSB:s Brf. Ekhammar i Upplands-Bro Föreningslokal Mullbärsstigen 35 Dagordning vid brf. Ekhammars ordinarie föreningsstämma den 20130321,

Läs mer

Stadgar för Vaggeryds kommuns Östra fiberförening ekonomisk förening

Stadgar för Vaggeryds kommuns Östra fiberförening ekonomisk förening Stadgar Stadgar för Vaggeryds kommuns Östra fiberförening ekonomisk förening 1 Föreningens namn Vaggeryds kommuns Östra fiberförening ekonomisk förening (nedan benämnd Föreningen). 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber.

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Ekonomiska Föreningen Håanabben VA och Fiber. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening

STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening 1 FIRMA STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening Föreningens namn är Kville Fiber ekonomisk förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Föreningsstadgar för Sexdrega fiberförening ekonomisk förening.

Föreningsstadgar för Sexdrega fiberförening ekonomisk förening. Sida 1 av 5 Föreningsstadgar för Sexdrega fiberförening ekonomisk förening. Antagna av föreningens årsstämma 2015-02-19 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Sexdrega fiberförening ekonomisk förening

Läs mer

Brf Kungsängsliljan. Föreningens ordförande Åke Sjödin hälsar alla välkomna och öppnar stämman.

Brf Kungsängsliljan. Föreningens ordförande Åke Sjödin hälsar alla välkomna och öppnar stämman. Brf Kungsängsliljan Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med HSB:s Brf Kungsängsliljan 2004-06-01 i Lillhagaskolan 1 Stämman öppnas. Föreningens ordförande Åke Sjödin hälsar alla välkomna och öppnar

Läs mer