2015 Karlstad april

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2015 Karlstad 24-26 april"

Transkript

1 2015 Karlstad april VeTA-dagarna 35-års jubileum VeTA-dagarna Tema: Bilddiagnostik OBS! ANMÄL SENAST 15 FEBRUARI TILL LÄGRE AVGIFT

2 Karlstad - historisk plats för VeTA-dagarna! 1980 samlades förväntansfulla djursjukvårdare, veterinärer, laboratoriepersonal med flera inbjudna i Karlstad. Stämningen var glatt uppsluppen och förväntansfull och ljudnivån hög från början när kollegor från olika arbetsplatser träffades (känns det igen?) Boendet var utspritt över Karlstad och föreläsningar hölls på Karolinen. Efter dagens program hölls en gemensam middag och avslutning med dans på travbanan under lördag kvällen. Helgen avslutades med en rundvandring på söndagen hos Djursjukhuset Karlstad, värd för arrangemanget. Även om det funnits möten tidigare där kollegor från olika arbetsplatser träffats var det här i Karlstad som traditionen föddes. Stafettpinnen skapades för att sedan vandra runt till olika djursjukhus och kliniker runt om i landet. En kongress växte fram, TA-dagarna som den snabbt döptes till, där T står för teknisk personal och A för administrativ personal. Här fick man möjlighet att träffa kollegor, här inspirerade man och lät sig inspireras genom att lyssna till föreläsningar inom olika områden av samtidens sakkunniga. En viktig del var också det obligatoriska studiebesöket som det inbjöds till under söndagen hos värdföretaget. Det var alltid lika givande att få se in bakom kulisserna. Kameror och anteckningsblock gick varma. När deltagarna kom hem till sina egna arbetsplatser inspirerade av nya intryck så fanns en hel del att göra för att förbättra den egna arbetsplatsen. Traditionellt har vi inom djursjukvården varit generösa med stöd och hjälp på alla sätt mellan kollegor, oavsett vilken arbetsplats man arbetat på. Hade någon kommit på en bra lösning på ett problem delades det ut till alla som var intresserade. Svenska Djursjukhusföreningens utbildningskommitté stöttade det djursjukhus/djurklinik som tagit på sig att föra stafettpinnen vidare. Från år 2001 fick kommittén ta över hela arrangörskapet för kongressen som då vuxit och blivit så stor och omfattande att inget djursjukhus längre mäktade med att vara värd för arrangemanget. TA-dagarna har sedan 2001 blivit den årliga branschkongressen VeTA-dagarna, en väletablerad mötesplats med ett omfattande utbildningsprogram. Där får kollegor inom alla yrkesgrupper och utställare i vår bransch möjlighet att träffas, dela med sig av och uppdatera sina kunskaper. Grundidén att dela med sig lever vidare och just den öppna, stöttande andan är ett av VeTA-bolagets kärnvärden, inte bara under VeTA-dagarna. Mycket hände och händer i vår omvärld som påverkar verksamheten inom djursjukvården på olika sätt. Därför är betydelsen av VeTA-dagarna med den öppenhet och sammanhållning som kongressen präglas av kanske viktigare än någonsin. VeTA-bolaget har som branschorganisationen Svensk Djursjukvårds utbildningsbolag till uppgift att föra traditionerna vidare. Idag, 35 år senare, är vi åter i Karlstad med VeTA-dagarna. Stafettpinnen är tillbaka! Missa inte chansen att fira 35-årsjubiléet då i april med oss. Fira att vi har en fantastisk gemensam historia inom djursjukvården och en unik gemenskap inom vår yrkeskår. Kom själv eller i team! Årets tema är Bilddiagnostik, lika aktuellt nu som då för 35 år sedan. Väl mött! Utbildningskommittén i VeTA-bolaget

3 Fredag 24 april Grundkurs i läkemedelshantering, GKLH - Smådjur HD/ED - Drylab SKK Röntgen - Smådjur Drylab DT - Smådjur Vårdhygien - Städning Registrering för GKLH GKLH Registrering för Drylabprogrammen och Vårdhygien Wetlabprogrammen och Vårdhygien Registrering för VeTA-dagarna lördag-söndag Karlstad CCC Välkomstmottagning på Karlstad CCC Lördag 25 april Bilddiagnostik - Basic - Smådjur Bilddiagnostik - Advanced - Smådjur Bilddiagnostik - Häst Lab- Endokrinologi och klinisk kemi Kund & kommunikation Rehab - Mjukdelsskador i rörelseapparaten hos hundar Chef - Nyheter inom arbetsrätt och arbetsmiljö mm Registrering Invigning Föreläsningarna startar Bankett på Karlstad CCC Söndag 26 april Bilddiagnostik - Basic - Smådjur - fortsättning dag 2 Bilddiagnostik - Advanced - Smådjur - fortsättning dag 2 Bilddiagnostik - Häst - fortsättning dag 2 Lab - fortsättning dag 2 Kund & kommunikation - fortsättning dag 2 Rehab - fortsättning dag 2 Chef - fortsättning dag Föreläsningarna startar Eftermiddag Etisk diskussion - Smådjur Basic och Advanced och Häst ca Avslut

4 Fredag 24 april GKLH - Smådjur Grundkurs i läkemedelshantering Kursplanen är godkänd av Jordbruksverket och uppfyller kraven som finns i D8 och D9. Under kursen behandlas de teoretiska avsnitten som ingår för att erhålla kunskapsbevis, som måste innehas, för att veterinär skall få tillhandahålla läkemedel till personal som arbetar med djursjukvård utan att tillhöra djurhälsopersonal. 1 Kursen vänder sig till anställda vid företag inom sällskapsdjurssjukvården, som kan styrka att de har arbetat i minst tre år (heltidstjänstgöring) som djurvårdare med arbetsuppgifter inom djursjukvård. För denna målgrupp behövs ej genomgång av de praktiska momenten. Intygen på tjänstgöringstiden skall vara styrkta av ansvarig veterinär eller utbildningsansvarig på respektive arbetsplats och bifogas beställningen av kunskapsprovet. 2 Kursen vänder sig till anställda vid företag inom sällskapsdjurssjukvården som djurvårdare med arbetsuppgifter inom djursjukvård som ej uppfyller kravet på tre års heltidstjänstgöring. De praktiska momenten delegeras till klinikansvarig veterinär alternativt djursjukskötare med lång erfarenhet att undervisa i och skriftligen intyga (enligt bilaga, praktiska moment) att vederbörande elev har erhållit goda kunskaper i de praktiska momenten. Praktiska momenten kan göras efter teoridagen, men innan kunskapsprovet görs. - Genomgång av gällande lagar och förordningar, tillsynsverksamhet, EU-regler - Anatomi och fysiologi, inre organ, metabolisering (njurar, lever) - Immunologi, kroppens försvarsmekanismer - Allmän farmakologi, farmakodynamik, distribution, förvaring, hantering, biverkningar - Speciell farmakologi, läkemedel vid olika sjukdomstillstånd, att använda FASS, praktiska övningar - Resistens, antibiotikapolicy, naturläkemedel, extempore beredda läkemedel - Cytostatika, läkemedelshantering, AFS, skyddsinformation - Karenstider, dopinglista, hormonpreparat - Föreskrifter och journalföring (D30), hur påverkas det praktiska arbetet - Information om var man kan fördjupa sina kunskaper, webadresser Nina Kjellerstedt Veterinär

5 Fredag 24 april HD/ED - Drylab SKK Röntgen - Smådjur Veterinärer, djursjukskötare och djurvårdare - gärna i team - Varför man röntgar höftleder och armbågsleder för bedömning av dysplasi - Olika internationella bedömningssystem för HD och ED - Genomgång av hur man tar HD och ED bilder - Exempel på bilder som kan, respektive inte kan bedömas - Interaktiv avslutning med diskussioner kring vanliga frågeställningar Kerstin Hansson Veterinär, VMD, DipECVDI Anställd vid SLU sedan 1987 och har arbetat med bilddiagnostik som klinikveterinär, lärare och forskare. Disputerat inom ämnet bilddiagnostik och arbetar för närvarande som universitetslektor på SLU. Anna-Karin Thoresson Sjuksköterska med behörighet att arbeta inom djursjukvård. Arbetar på bilddiagnostiska kliniken med hundar, katter och hästar.

6 Fredag 24 april Drylab DT - Smådjur Veterinärer, djursjukskötare och djurvårdare - gärna i team. Kursen ger en användbar grundläggande kunskap om DT och vänder sig så väl till nybörjare som etablerade DT-användare. - Basalt om tekniken - Föreberedelser och positionering - Kontrast - DT:ns styrkor: Anatomiska områden och frågeställningar - Falldiskussioner - Granskning av DT-bilder i Osirix som verktyg Anna Straube Veterinärexamen år 1999 Hannover Tyskland. Steg II Specialistexamen bilddiagnostik hund, katt Anställd på SLU från 2002, jobbar med bilddiagnostiskt klinikarbete främst inom röntgen, ultraljud, DT smådjur och röntgen, CT häst.

7 Fredag 24 april Vårdhygien - Städning Veterinärer, djursjukskötare och djurvårdare. Certifierade hygienombud (får räkna denna kurs som uppdateringskurs) Mål Kunskap om när och hur rengöring och desinfektion skall ske i olika vårdmiljöer. Förebygga indirekt smitta genom att minska mängden mikroorganismer i vårdmiljön. - Rutiner för punktrengöring, rengöring, punktdesinfektion och ytdesinfektion - Akutstädning - Daglig rengöring och desinfektion - Rengöring och desinfektion av inredning och medicintekniska produkter - Slutrengöring och desinfektion - Utrustning för rengöring och desinfektion - Kemisk-tekniska produkter Mall Kriisa Överläkare. Arbetat vid enheten för Vårdhygien Sthlms län sedan 8 år och huvudsakligen tillsammans med verksamehter inom akutsomatisk vård inkl op.verksamhet och större privata öppenvårdsmottagningar. Ett specialområde har också varit städningens betydelse inom sjukvården, bl a medförfattare till Svensk Förening för Vårdhygiens rapport: Städning i vården. Eva Edberg Hygien har alltid varit ett pritoriterad område för mig, även under mina 20 år som tandsköterska. År 2000 tog jag min sjuksköterskeexamen och 2004 började jag på Vårdhygien. Jag har nu arbetat på Vårdhygien i 10 år, där min primära uppgift är slutenvården i Landstinget Västmanland. Det har hänt mycket inom det vårdhygieniska området under dessa 10 år. Inte bara nationellt utan även lokalt.

8 Lördag-söndag april Bilddiagnostik Basic - Smådjur Veterinärer, djursjukskötare och djurvårdare. Kursen är grundläggande. - Genomgång av gällande strålskyddsförfattning - Vad gäller för att starta upp en röntgenklinik? - Analog och digital teknik - Hur man tar bra bilder av bröst-, bukhålan och skelett/leder - Vanliga normalvariationer - Basala bildtolkningsprinciper - Exempel på olika patologiska förändringar - Kontrastundersökning av urinorganen - Basal genomgång av DT, MRT och scintigrafi - Dräktighetsdiagnostik Etisk diskussion - Gemensamt för Smådjur (Basic/Advanced) och Häst Moderator: Per Eksell - Etiska aspekter på hur bilddiagnostik kan användas Kerstin Hansson Veterinär, VMD, DipECVDI Anställd vid SLU sedan 1987 och har arbetat med bilddiagnostik som klinikveterinär, lärare och forskare. Disputerat inom ämnet bilddiagnostik och arbetar för närvarande som universitetslektor på SLU. Margareta Uhlhorn Chefsveterinär, DipECVDI Veterinärexamen 1991 SLU. Har arbetat med bilddiagnostik vid SLU sedan Chefsveterinär vid Bilddiagnostiska Kliniken vid Universitetsdjursjukhuset SLU. Anna-Karin Thoresson Sjuksköterska med behörighet att arbeta inom djursjukvård. Arbetar på bilddiagnostiska kliniken med hundar, katter och hästar. Christina Larsson Arbetat som röntgentekniker på SLU sedan För närvarande avdelningsansvarig på Bilddiagnostiska Kliniken UDS.

9 Lördag-söndag april Bilddiagnostik Advanced - Smådjur Veterinärer, djursjukskötare och djurvårdare Kursen vänder sig till dig som arbetar med bilddiagnostik och vill fördjupa sig i ämnet. - Genomgång av gällande strålskyddsförfattning - Vad gäller för att starta upp en röntgenklinik? - Nuclearmedicin - Radiojodterapi och scintigrafi - Ultraljud - spännande fynd i mag/tarmkanalen - MRT - skillnader mellan hög respektive lågteslasystem. Lämpliga frågeställningar. - Interaktiv falldiskussion - olika tekniker och olika typer av fall - Aktuell forskning Etisk diskussion - Gemensamt för Smådjur (Basic/Advanced) och Häst Moderator: Per Eksell - Etiska aspekter på hur bilddiagnostik kan användas Kursspråk: Engelska och Svenska Margareta Uhlhorn Chefsveterinär, DipECVDI Veterinärexamen 1991 SLU. Har arbetat med bilddiagnostik vid SLU sedan Chefsveterinär vid Bilddiagnostiska Kliniken vid Universitetsdjursjukhuset SLU. Charles Ley Veterinär, DipECVDI, PhD Arbetar med bilddiagnostikt klinikarbete, forskning och undervisning vid Universitetsdjursjukhuset och Inst för Kliniska Vetenskaper. Disputerad inom ämnet bilddiagnostik och häst. Anna Djupsjöbacka Veterinär Veterinärexamen SLU Specialistkompetens i veterinärmedicinsk bilddiagnostik hund och katt sedan Arbetar som bilddiagnostiker på Evidensia Specialistdjursjukhuset Helsingborg och som konsult inomom bilddiagnostik.

10 Lördag-söndag april Bilddiagnostik - Häst Veterinärer, djursjukskötare och djurvårdare med intresse för bilddiagnostik på häst. - Genomgång av gällande strålskyddsförfattning - Vad gäller för att starta upp en röntgenklinik? - Arbetsmetodik. Hur gör jag för att få en bra bild? - Frågeställningen styr röntgenundersökningen - Hur röntgen och ultraljud kompletterar varandra - Falldiskussion - Ultraljud i fält och på klinik - Avancerade tekniker - Scintigrafi, MRT och DT - Aktuell forskning Etisk diskussion - Gemensamt för Smådjur (Basic/Advanced) och Häst Moderator: Per Eksell - Etiska aspekter på hur bilddiagnostik kan användas Kursspråk: Engelska och Svenska Margareta Uhlhorn Chefsveterinär, DipECVDI Veterinärexamen 1991 SLU. Har arbetat med bilddiagnostik vid SLU sedan Chefsveterinär vid Bilddiagnostiska Kliniken vid Universitetsdjursjukhuset SLU. Charles Ley Veterinär, DipECVDI, PhD Arbetar med bilddiagnostikt klinikarbete, forskning och undervisning vid Universitetsdjursjukhuset och Inst för Kliniska Vetenskaper. Disputerad inom ämnet bilddiagnostik och häst. Helena Treffenberg Pettersson Veterinär Veterinärexamen IVASC Specialistkomp. i hästens sjukdomar ISELP Arbetar sedan 2008 på avd. för Bilddiagn., röntgen, ultraljud MRT och Scintigrafi häst. Christina Larsson Arbetat som röntgentekniker på SLU sedan För närvarande avdelningsansvarig på Bilddiagnostiska Kliniken UDS.

11 Lördag-söndag april Lab - Endokrinologi och klinisk kemi BMA och veterinärer Mål - Att ge fördjupande kunskaper inom endokrinologisk diagnostik, metodvalidering och kvalitetskontroll samt cytologi av endokrina organ. - Att öka kunskaperna om digital cellklassificering., proteinprofiler och järnmetabolism. Ur innehållet - Binjurar - Tyroidea - Cytologi endokrina organ - Metodvalidering och kvalitetskontroll - Blandade fall - Digital cellklassificering med bildanalyssystem - Proteinprofiler och elektrofores - Från järnålder till utveckling av modern anemidiagnostik - kort översikt av järnmetabolism Anna Hillström Veterinär, Dipl ECVCP Doktorand i klinisk kemi Emma Strage Veterinär Resident i klinisk patologi, doktorand, specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar. Kerstin Thoren Tolling VMD och Docent i klinisk kemi vid SLU. Har varit verksam som professor i clinical pathology i USA i drygt 20 år och arbetar fn som konsult i klinisk kemi i Sverige. KTT är också Dipl. ECVCP och aktiv inom dess examinations kommitté.

12 Lördag-söndag april Kund & kommunikation För all personal inom djursjukvården som har djurägarkontakt Mål - Att öka förståelsen för sorgereaktioner och hur vi bemöter djurägare i de svåra situationerna - Att öka kunskaperna om krishantering - Att skapa gemensamma värderingar och öka samarbetet på kliniken Lördag Hur hanterar vi sorg i djursjukvården? - Sorgereaktioner - Krishantering - Reklamationer och anmälningar - Etiska frågeställningar Söndag Gemensamma värderingar - vägen till framgång Kursen är inriktad mot de speciella förutsättningarna som gäller på en mottagning. Här handlar det om kommunikation och samarbete men också om modet att våga sälja sitt varumärke, sin klinik! Carol Ringström Djursjukskötare Enhetschef AniCura Gärdets Djurklinik Erland Lundström Retoriker/Regissör Ornátus Talkonsult AB

13 Lördag-söndag april Rehab Mjukdelsskador i rörelseapparaten hos hundar Veterinärer, sjukgymnaster, djursjukskötare, djurvårdare med särskilt intresse för rehabilitering av hund Mål - Fördjupning i mjukdelsskador hos hund med särskild inriktning mot bindvävsstrukturer och muskulatur - Att kunna förstå vikten av ett evidensbaserat arbetssätt - Bindvävens och musklernas anpassning till fysisk aktivitet och träning - Rörelse och belastning - Akuta skador och belastningsskador - Vävnadsläkning och bindvävsstrukturer - Klinisk undersökning, utredning och bedömning av skador - Kliniska utvärderingsmetoder - Patientfall - exempel på olika sjukdomar/skador i rörelseapparaten, handläggning och behandling - Aktuell forskning. Behandlingstekniker under utveckling - Gemensamma diskussioner Pia Gustås Veterinär. VMD. Diplomate, American College of Veterinary Sports Medicine and Rehabilitation (Canine), Certified Canine Rehabilitation Practitioner, lektor i smådjurskirurgi vid SLU. Ann Essner Sjukgymnast sedan Godkänd av Jordbruksverket. Doktorand Uppsala Universitet. Jobbat heltid på smådjur i 15 år, heltid sedan 2005 och nu på Evidensia Djurkliniken Gefle. Gustaf Svensson Veterinär. Veterinärexamen, Uppsala Spec. komp. i hundens och kattens sjukdomar, Arbetar på Blå Stjärnans Djursjukhus Gbg sedan Klinikchef på kirurgavd Chefveterinär Aspirant, specialistprogram i kirurgi steg 2. Christoffer Johansson CPO Legitimerad Ortopedingenjör Ortopedingenjörsexamen 2004 vid Jönköping Universitet. Arbetar på Scandi Orthopedic och Ortopedicentrum på Blå Stjärnans Djursjukhus och arbetar med akuta skador och rehabilitering för djur. Arbetar aktivt för evidens och forskning. Lina Karlsson Sjukgymnast sedan 2007, Umeå Universitet. Godkänd av Jordbruksverket sedan Arbetar sedan 2010 på Blå Stjärnans Djursjukhus i Gbg och har varit med och byggt upp Ortopedicentrum.

14 Lördag-söndag april Chef - Nyheter inom arbetsrätt och arbetsmiljö mm All personal i arbetsledande ställning som i sitt ansvarsområde berörs av nedanstående ämnesområden - Avtalsskrivning - Nyheter inom arbetsrättslig och arbetsmiljörättslig lagstiftning - Företagande och personuppgiftslagen - en översikt - Lex Charlie - hur arbetar vi med våra avvikelser? - Köp- och konsumenträtt - Konfliktkompetens - identifiera och hantera konflikter i praktiken - Aktuella frågor ur ett arbetsrättsligt perspektiv - Hur ser det ut på arbetsplatserna efter övergångstiden är avslutad? - Anställa veterinär på en djursjukskötartjänst? - Personalrekrytering - Individuell lönesättning även för djursjukskötare och djurvårdare? - Semesterförläggning - Tid för frågor och diskussioner Bengt-Arthur Brewitz Arbetsrättsjurist BJK-Juridikkonsult Lena Svendenius Veterinär Specialist i hundens och kattens sjukdomar. Specialist i odontologi hund och katt. Margith Hanslin Handledare och ledarskapsutvecklare Maria Karlsson Veterinär Specialist i hundens och kattens sjukdomar Lars-Olov Söderberg Förhandlare SLA

15 Stenbron 1 Museig. Norra Strandg. 4 3 Tage Erlanderg. Karl IX:s g. Östra Kanalg. Västra Kanalg. Herrgårdsg. Kungsg. Stora torget Tingvallag. 13 Hamng. Järnvägsg. 12 Drottningg. 22 Vä s tra to rg g. 17 Östra torgg. Inom 5 minuter, promenadavstånd. 1. Karlstad CCC 3. Scandic Winn 4. Ibis Hotel Karlstad City Inom 10 minuter, promenadavstånd. 12. Karlstad City Hostel 13. Busstation 17. Clarion Hotel Plaza 22. Centralstation Reseexempel TÅG Den 24 april Kalmar C - Karlstad C Malmö C - Karlstad C Stockholm C - Karlstad C Den 26 april Karlstad C - Kalmar C Karlstad C - Malmö C Karlstad C - Stockholm C FLYG - NEXTJET Den 24 april Arlanda - Karlstad (busstransfer till Karlstad CCC - intresseanmälan krävs) Arlanda - Karlstad (busstransfer till Karlstad CCC - intresseanmälan krävs) Arlanda - Karlstad (busstransfer till Karlstad CCC - intresseanmälan krävs) Den 26 april Karlstad-Arlanda (busstransfer avgår fr Karlstad CCC - intresseanmälan krävs) OBS! Vi har kontakt med flygbolaget och viktigt är att du intresseanmält transfer, så vi eventuellt kan påverka storlek på planet. Länk för mer info:

16 Allmän information Tid och plats april 2015, Karlstad Congress Culture Centre, Karlstad Anmälan Anmälan till kurs/kongress senast den 15 februari 2015 till lägre pris, via vår hemsida: Deltagarantalet är begränsat. Anmälan är bindande och behandlas i den ordning den kommer in. Kongress-/kursavgift - per program Anmälan Anmälan Fredag senast efter GKLH, Grundkurs i läkemedelshantering, Smådjur kr kr HD/ED - Drylab SKK Röntgen - smådjur kr kr Drylab DT - smådjur kr kr Vårdhygien kr kr Lördag - söndag Bilddiagnostik - Basic eller Advanced - smådjur, Häst kr kr Lab kr kr Kund kr kr Rehab kr kr Chef kr kr Priserna ovan gäller för medlemsföretag i Svensk Djursjukvård. Tillägg för ej medlem: 800 kr Studenter inom veterinär- och djursjukskötarprogrammen samt pensionärer som anmäler sig senast får 30 % rabatt. Ange STUDENT/PENSIONÄR under övriga upplysningar. Anmälan är bindande. Logi Rum finns reserverade fram till Se vår hemsida för hotellförslag (www.vetabolaget.se) (bokas och betalas av deltagarna) Registrering av deltagare sker på Karlstad CCC Fredag 24 april kl GKLH Fredag 24 april kl HD/ED - Drylab SKK Röntgen, Drylab DT, Vårdhygien Fredag 24 april kl för VeTA-dagarna lördag-söndag Lördag 25 april kl Övriga program lördag-söndag Bekräftelse Bekräftelse och närmare information sänds till deltagarna per post. Faktura på kongress-/kursavgift skickas från VeTA-bolaget. Avbokning av deltagande Eventuell avbokning/byte av program/namnändring skall ske skriftligen till VeTA-bolaget före OBS! Administrativ avgift debiteras med 500 kr ex moms efter Ingen återbetalning sker för avbokning efter I övrigt hänvisas till våra allmänna villkor. Mer information VeTA-bolagets kansli telefon vardagar kl , e-post:

-UTBILDNINGSPLAN- specialistutbildning i sjukdomar hos hund och katt

-UTBILDNINGSPLAN- specialistutbildning i sjukdomar hos hund och katt 1(6) UTB. PLAN HUND OCH KATT -UTBILDNINGSPLAN- specialistutbildning i Jordbruksverket 551 82 Jönköping 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se jordbruksverket@jordbruksverket.se 2013-09-20 2(6) Denna utbildningsplan

Läs mer

SOMS-Konferens 15-17 oktober 2008 Scandic Plaza Borås

SOMS-Konferens 15-17 oktober 2008 Scandic Plaza Borås SOMS-Konferens 15-17 oktober 2008 Scandic Plaza Borås För sjukgymnaster inom omsorg och habilitering Onsdag 15 oktober 11.30-12.00 Registrering 12.00-13.00 Lunch 13.00-13.30 Konferensen öppnas Inledning

Läs mer

Utbildningsplan för veterinärprogrammet, 330 hp Veterinary Medicine Programme, 330 HEC

Utbildningsplan för veterinärprogrammet, 330 hp Veterinary Medicine Programme, 330 HEC Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap 1(8) Utbildningsplan för veterinärprogrammet, 330 hp Veterinary Medicine Programme, 330 HEC 1. Beslut Styrelsen för SLU beslutade den 11 september

Läs mer

DJURVÅRD INOM DJURENS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

DJURVÅRD INOM DJURENS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD DJURVÅRD INOM DJURENS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Ämnet djurvård inom djurens hälso- och sjukvård behandlar omvårdnadsarbete med sjuka och friska djur. I ämnet behandlas också sjukdomslära samt lagar och andra

Läs mer

Osteoporos - det du behöver veta och lite till!

Osteoporos - det du behöver veta och lite till! KOPIA Denna inbjudan har skickats till din verksamhetschef Inbjudan till en 2-dagars utbildning Osteoporos - det du behöver veta och lite till! Utredning och behandling av en folksjukdom 8-9 oktober 2014

Läs mer

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU, Uppsala

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU, Uppsala Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU, Uppsala Arvid Uggla, Oslo 28 jan 2008 VH-fakulteten rustar för framtiden Veterinärmedicin och husdjursvetenskap inom samma fakultet 2004 Ny institutionsstruktur

Läs mer

EKG- och spirometritolkning

EKG- och spirometritolkning UPPSALAKURSERNA EKG- och spirometritolkning samt översikt av övriga undersökningsmetoder inom klinisk fysiologi Uppsala universitet bjuder in till utbildning 1-4 juni 2015 i Uppsala God kunskap i EKG-

Läs mer

MRSA - zoonos Ny kunskap om spridning. Ingegerd Hökeberg Bitr. smittskyddsläkare Landstinget Gävleborg

MRSA - zoonos Ny kunskap om spridning. Ingegerd Hökeberg Bitr. smittskyddsläkare Landstinget Gävleborg MRSA - zoonos Ny kunskap om spridning Ingegerd Hökeberg Bitr. smittskyddsläkare Landstinget Gävleborg Zoonos eller Epizooti Zoonos: Sjukdom som smittar mellan djur och människa Epizooti: Allmänfarlig sjukdom

Läs mer

Arbetsrätt för den som är verksam inom skola, fritidshem och förskola

Arbetsrätt för den som är verksam inom skola, fritidshem och förskola 2012-02-07 12/30 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) f v b till Skolor Förskolor Fritidshem Fackliga företrädare Friskolor Arbetsrätt för

Läs mer

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 1 Kompetensbeskrivning

Läs mer

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 2011-02-21 Till FMCK Riksstyrelse, hedersledamöter i FMCK RF, samtliga kårer, valberedning samt revisorer INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 FMCK Värmland har tillsammans med FMCK Riksförbund äran att inbjuda

Läs mer

Samtliga nämnder och styrelser Personalchefen

Samtliga nämnder och styrelser Personalchefen 2007-02-05 07/35 Samtliga nämnder och styrelser Personalchefen AKTUALITETSDAG INOM ARBETSRÄTTENS OMRÅDE BAKGRUND/SYFTE Under dagen kommer två huvudsakliga ämnesområden att behandlas. Det första avser förslaget

Läs mer

EKG- OCH SPIROMETRITOLKNING SAMT ÖVERSIKT AV ÖVRIGA UNDERSÖKNINGSMETODER INOM KLINISK FYSIOLOGI

EKG- OCH SPIROMETRITOLKNING SAMT ÖVERSIKT AV ÖVRIGA UNDERSÖKNINGSMETODER INOM KLINISK FYSIOLOGI EKG- OCH SPIROMETRITOLKNING SAMT ÖVERSIKT AV ÖVRIGA UNDERSÖKNINGSMETODER INOM KLINISK FYSIOLOGI MEDICIN & VÅRD 13-16 maj 2014 i Uppsala AVDELNINGEN FÖR uppdragsutbildning DIVISION FOR Contract Education

Läs mer

Utbildningsplan för Veterinärprogrammet, 330 högskolepoäng

Utbildningsplan för Veterinärprogrammet, 330 högskolepoäng 1(10) Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Utbildningsplan för Veterinärprogrammet, 330 högskolepoäng Veterinary Medicine Programme, 330 credits 1. Beslut Styrelsen för SLU beslutade den

Läs mer

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

I. Kur-SPA terapeut utbildning i JÖNKÖPING HT-08. II. Medicinsk Kur-Spa terapeut vidareutbildning i JÖNKÖPING HT-09

I. Kur-SPA terapeut utbildning i JÖNKÖPING HT-08. II. Medicinsk Kur-Spa terapeut vidareutbildning i JÖNKÖPING HT-09 Jönköping, 2008 I. Kur-SPA terapeut utbildning i JÖNKÖPING HT-08 Kur-SPA Kurs nivå I distansutbildning, 2 terminer Medicinsk baskurs termin 1 MediSpa/Kur-Spa kurs termin 2 Antagningskriterier * 2 eller

Läs mer

Långvarig smärta. 17 18 mars 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 17 18 mars 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

Att åldras med utvecklingsstörning

Att åldras med utvecklingsstörning 2015-02-20 15/25 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Socialnämnden (motsv) Landstinget Att åldras med utvecklingsstörning BAKGRUND Personer med utvecklingsstörning

Läs mer

Äldretandvård 2013. Pia Gabre docent Folktandvården Uppsala Sahlgrenska akademin. Gunilla Nordenram docent

Äldretandvård 2013. Pia Gabre docent Folktandvården Uppsala Sahlgrenska akademin. Gunilla Nordenram docent Äldretandvård 2013 Aktuell forskning munhälsans betydelse för hälsa och välbefinnande hos äldre Multisjuka äldre en riskgrupp i tandvården! Kariesriskbedömning och kariesprofylax hos äldre Dementa patienter

Läs mer

2013-02-15 13/35. Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen

2013-02-15 13/35. Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen 2013-02-15 13/35 Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen Engelska för kommun och offentlig sektor Utveckla ditt ordförråd i engelska med inriktning på kommun och

Läs mer

LSS/Personlig assistans - sekretess, tystnadsoch anmälningsplikt, dokumentationskrav och nya lagbestämmelser 2011

LSS/Personlig assistans - sekretess, tystnadsoch anmälningsplikt, dokumentationskrav och nya lagbestämmelser 2011 2012-02-29 12/35 Socialnämnden (motsv) Assistansföretag LSS/Personlig assistans - sekretess, tystnadsoch anmälningsplikt, dokumentationskrav och nya lagbestämmelser 2011 Stärk dina kunskaper om viktig

Läs mer

Chef för personliga assistenter 2013

Chef för personliga assistenter 2013 Chef för personliga assistenter 2013 utvecklas i ditt ledarskap! Att leda på distans konkreta verktyg! Samtalsmetodik, konfliktlösning och professionellt förhållningssätt i olika situationer Uppdatering

Läs mer

Ledarskap - ta nästa steg

Ledarskap - ta nästa steg 2014-12-09 15/31 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Ledarskap - ta nästa steg BAKGRUND/ SYFTE Utbildningen riktar sig till dig som

Läs mer

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm Akutpsykiatrisk vård Akutpsykiatriska bedömningar och diagnossättning Missbrukets fysiologi behandling och risker med abstinens! Suicidriskbedömning hur kan du bedöma hur allvarligt det är? Samtalsteknik

Läs mer

Mångfaldsstrategisk rekryteringsprocess Hur en inkluderande arbetsplatskultur gör att vi kan tillvarata kompetenser

Mångfaldsstrategisk rekryteringsprocess Hur en inkluderande arbetsplatskultur gör att vi kan tillvarata kompetenser 2014-12-15 15/10 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Mångfaldsstrategisk rekryteringsprocess Hur en inkluderande arbetsplatskultur gör

Läs mer

Att arbeta som personlig assistent

Att arbeta som personlig assistent 2012-10-09 12/89 Socialnämnden (motsv) Assistansföretag Att arbeta som personlig assistent BAKGRUND/ SYFTE I arbetet som personlig assistent uppstår många olika frågor som handlar om mitt förhållningssätt

Läs mer

Rättssäker elevhälsa i samverkan Legala och organisatoriska möjligheter och förutsättningar att stödja elevers utveckling och välmående!

Rättssäker elevhälsa i samverkan Legala och organisatoriska möjligheter och förutsättningar att stödja elevers utveckling och välmående! 2014-12-22 15/39 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) Socialnämnden (motsv) Rättssäker elevhälsa i samverkan Legala och organisatoriska möjligheter

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI STV ORTODONTI LINKÖPING FOLKTANDVÅRDEN LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND Två platser godkända av Socialstyrelsen 1995-01-26 Dnr: 524-7071/94 Tredje

Läs mer

Att tolka smärta hos personer med kognitiva funktionsnedsättningar

Att tolka smärta hos personer med kognitiva funktionsnedsättningar 2014-12-01 15/24 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Socialnämnden (motsv) Landstinget Att tolka smärta hos personer med kognitiva funktionsnedsättningar BAKGRUND

Läs mer

Djurhälsopersonalens anmälningsplikt enligt djurskyddslagen --- Olika parters olika roller

Djurhälsopersonalens anmälningsplikt enligt djurskyddslagen --- Olika parters olika roller Djurhälsopersonalens anmälningsplikt enligt djurskyddslagen --- Olika parters olika roller Kurser i djurskyddsbedömning våren 2010 samt januari 2011 Björn Dahlén Djurskyddschef 1 Den svenska modellen Samtal,

Läs mer

T VÅ L VÅRDHYGIEN 2015

T VÅ L VÅRDHYGIEN 2015 T VÅ L VÅRDHYGIEN 2015 1 EN GOD VÅRDHYGIEN ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR EN BRA VÅRD Ett vårdhygieniskt arbetssätt är en grundförutsättning för att kunna ge en bra vård. Vem som bär på en smittsam mikroorganism

Läs mer

Stroke 2015. talare. Datum och plats: 22 23 april 2015, Stockholm. Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Stroke 2015. talare. Datum och plats: 22 23 april 2015, Stockholm. Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Stroke 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stroke Fördjupa dig inom neglekt, apraxi och afasi Vad omfattar dolda funktionshinder och hur kan

Läs mer

Föreläsning för omsorgspersonal inom LSS Högaktuell utvecklings- utbildningsdag

Föreläsning för omsorgspersonal inom LSS Högaktuell utvecklings- utbildningsdag 2013-02-08 13/23 Socialnämnden (motsv) Föreläsning för omsorgspersonal inom LSS Högaktuell utvecklings- utbildningsdag OBS! Två viktiga ämnen på en dag Förmiddag Eftermiddag BAKGRUND/ SYFTE Det svåra samtalet

Läs mer

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm Ögonsjukvård 2013 Neurooftalmologi neurologiska sjukdomars påverkan på ögonen Så utför du synfältsundersökning för olika diagnoser metoder, tolkning och vanliga felkällor Telefonrådgivning inom ögonsjukvård

Läs mer

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld September 2015 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld Sundbyholm 10-11 december 2015 Hej! Välkommen till

Läs mer

KURSPLAN. Accesia AB Tel +46 35 397 97 Slottsmöllan G S-302 31 Halmstad, Sweden info@accesia.se www.accesia.se

KURSPLAN. Accesia AB Tel +46 35 397 97 Slottsmöllan G S-302 31 Halmstad, Sweden info@accesia.se www.accesia.se 1 KURSPLAN 2015 Accesias kurser är en bra investering i företagets viktigaste resurs: Personalen Accesia erbjuder det största kursutbudet inom djurtandvård. Vårt mål är att erbjuda högkvalitativ utbildning

Läs mer

Att arbeta som personlig assistent Vem är det som bestämmer? Vad ska jag egentligen göra?

Att arbeta som personlig assistent Vem är det som bestämmer? Vad ska jag egentligen göra? 2013-01-18 13/22 Socialnämnden (motsv) Assistansföretag Att arbeta som personlig assistent Vem är det som bestämmer? Vad ska jag egentligen göra? BAKGRUND/ SYFTE I arbetet som personlig assistent uppstår

Läs mer

Författningskunskap. Lagstiftningens krav på dig som djursjukskötare. Presentation av Anne Zedén Yverås Avdelningschef, avdelningen för djuromvårdnad

Författningskunskap. Lagstiftningens krav på dig som djursjukskötare. Presentation av Anne Zedén Yverås Avdelningschef, avdelningen för djuromvårdnad Författningskunskap Lagstiftningens krav på dig som djursjukskötare Presentation av Avdelningschef, avdelningen för djuromvårdnad Varför författningskunskap? Skyldigheter som ställs på er genom legitimationen

Läs mer

Infektionssjukvård 2011

Infektionssjukvård 2011 Anmäl senast 17 oktober och ta del av boka-tidigterbjudande gå 4, betala för 3! Infektionssjukvård 2011 Multiresistenta bakterier och antibiotika användning Hepatiter -senaste forskning kring vård och

Läs mer

Konflikthantering 2014-04-15 14/37 OBS! BAKGRUND/ SYFTE

Konflikthantering 2014-04-15 14/37 OBS! BAKGRUND/ SYFTE 2014-04-15 14/37 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser BAKGRUND/ SYFTE Att medarbetare hamnar i konflikt är

Läs mer

Vägledning för dig som ansöker om legitimation som djursjukskötare eller godkännande för arbete inom djurens hälso- och sjukvård

Vägledning för dig som ansöker om legitimation som djursjukskötare eller godkännande för arbete inom djurens hälso- och sjukvård 1(9) Februari 2010 Enheten för veterinära frågor Vägledning för dig som ansöker om legitimation som djursjukskötare eller godkännande för arbete inom djurens hälso- och sjukvård I den här vägledningen

Läs mer

ILS 2014-03-11 SFVH UMEÅ. Tandvårdshögskolan Malmö

ILS 2014-03-11 SFVH UMEÅ. Tandvårdshögskolan Malmö ILS 2014-03-11 SFVH UMEÅ Tandvårdshögskolan Malmö Hygienansvarig/Tandsköterska Ingegärd Lundgren Svensson Malmö högskola, odontologiska fakulteten avd för oral protetik 205 06 Malmö Tel: 040 665 85 10

Läs mer

Kurs i barnsamtal. Kursen vänder sig till socialsekreterare inom barn- och ungdomsvården, familjehemsvården och familjerätten.

Kurs i barnsamtal. Kursen vänder sig till socialsekreterare inom barn- och ungdomsvården, familjehemsvården och familjerätten. 2014-03-04 14/43 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Socialnämnden (motsv) Kurs i barnsamtal BAKGRUND En av Barnkonventionens grundläggande principer är att alla

Läs mer

LSS och personlig assistans bl.a. ny viktig lagstiftning och Socialstyrelsens nya handbok för Lex Sarah

LSS och personlig assistans bl.a. ny viktig lagstiftning och Socialstyrelsens nya handbok för Lex Sarah 2013-09-20 13/99 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Socialnämnden (motsv) LSS och personlig assistans bl.a. ny viktig lagstiftning och Socialstyrelsens nya handbok

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE Bilaga till kontrakt mellan vårdgivare i och Landstinget Blekinge gällande anställning av ST-läkare i allmänmedicin:....

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden (motsv) Skolstyrelsen (motsv) fvb till Skolornas kök Förskolornas kök Socialnämnden (motsv) fvb till Äldreboendets kök

Miljö- och hälsoskyddsnämnden (motsv) Skolstyrelsen (motsv) fvb till Skolornas kök Förskolornas kök Socialnämnden (motsv) fvb till Äldreboendets kök 2006-06-27 06/73 Miljö- och hälsoskyddsnämnden (motsv) Skolstyrelsen (motsv) fvb till Skolornas kök Förskolornas kök Socialnämnden (motsv) fvb till Äldreboendets kök Landstinget köken Folkhögskolornas

Läs mer

Att möta barn och ungdomar inom Primärvård

Att möta barn och ungdomar inom Primärvård Att möta barn och ungdomar inom Primärvård Svenska NOBAB:s temadagar 19 20 mars 2009 Aros Congress Center Västerås Division Närsjukvård och Barn och Ungdomskliniken Program Torsdag 19 mars, 2009 09.00

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom 2015

Stress & utmattningssyndrom 2015 inspiration inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Arbetsrelaterad stress lär dig mer om rehabiliterings processen! Traumatisk stress när systemet går ur funktion Datum och plats:

Läs mer

Palliativ vård 2013. Datum: 2 3 december 2013, Stockholm

Palliativ vård 2013. Datum: 2 3 december 2013, Stockholm Palliativ vård 2013 Symtomkontroll och symtomlindring smärta och andnöd Brytpunkt, etik och etiska dilemman Det svåra samtalet att våga prata om döendet och döden med patienter och anhöriga Så får du teamarbetet

Läs mer

Plan över yrkeshögskolepoäng för utbildning till tandsköterska

Plan över yrkeshögskolepoäng för utbildning till tandsköterska Yrkeshögskoleutbildning med nationell kursplan Tandsköterska Utbildning till tandsköterska inom yrkeshögskolan avser att ge den kompetens som motsvarar kraven för arbetet som tandsköterska. Som förkunskapskrav

Läs mer

Sår 2015. några av talarna. Datum och plats: 27 28 maj 2015, Stockholm. Margareta Grauers, leg. dermatologisjuksköterska, MG Konsult sår & hud

Sår 2015. några av talarna. Datum och plats: 27 28 maj 2015, Stockholm. Margareta Grauers, leg. dermatologisjuksköterska, MG Konsult sår & hud Sår 2015 kunskap utveckling inspiration Olika typer av sår lär dig att identifiera och särskilja olika sårtyper och göra en fullständig anamnes! Varför blir ett sår svårläkt? Debridering och rengöring

Läs mer

Utbildnings- och tjänstgöringsplan för erhållandet av specialistkompetens i Bild- och funktionsmedicin /Radiologi

Utbildnings- och tjänstgöringsplan för erhållandet av specialistkompetens i Bild- och funktionsmedicin /Radiologi UTBILDNINGSPLAN 1 (5) Division diagnostik Länsenheten radiologi Utgåva: 1 Godkänd av: Annette Andersson Länschef Utarbetad av: Gunnar Lindborg Susanne Holmberg Fr.o.m.2009-11-24 dock längst t.o.m. 2012-11-24

Läs mer

Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits)

Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits) Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits) Enheterna för logopedi vid Göteborgs universitet och Karolinska Institutet

Läs mer

Kursinformation Flygläkarkurs 2014

Kursinformation Flygläkarkurs 2014 Kursinformation Flygläkarkurs 2014 Följande kursinformation vänder sig till enskilda och arbetsgivare med intresse av att delta i kurs för blivande flygläkare. Kurserna riktar sig i huvudsak till legitimerade

Läs mer

Distriktsveterinärernas hygienpolicy

Distriktsveterinärernas hygienpolicy Policy 2010-09 Distriktsveterinärernas hygienpolicy Bilden av organisationen skapas av oss som arbetar inom den. Därför är det viktigt att vi tänker på liknande sätt och arbetar mot samma mål. Det förhållningssätt

Läs mer

Personlig presentationsteknik

Personlig presentationsteknik 2014-11-21 15/17 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Personlig presentationsteknik BAKGRUND Hur når jag fram med mitt budskap? Att

Läs mer

Cancerrehabilitering

Cancerrehabilitering Cancerrehabilitering Cancerrehabilitering psykosocialt stöd och fysisk rehabilitering Livskvalitet att hjälpa patienten att hitta tillbaka till ett fungerande vardagsliv Så här kan ett rehabiliteringsprogram

Läs mer

1. Utbildningens titel Verktyg för bearbetning och analys av bilder inom sjukhusfysiken

1. Utbildningens titel Verktyg för bearbetning och analys av bilder inom sjukhusfysiken KURSBESKRIVNING 1. Utbildningens titel Verktyg för bearbetning och analys av bilder inom sjukhusfysiken 2. Typ av utbildning Fortbildning för legitimerade sjukhusfysiker 3. Ämnesområde Bildbehandling inom

Läs mer

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik 2009-07-17 KVALITETSKRITERIER för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Kvalitetskriterier under den verksamhetsförlagda utbildningen

Läs mer

Stroke 2013 För hela teamet runt patienten!

Stroke 2013 För hela teamet runt patienten! Anmäl hela teamet redan idag Gå 4, betala för 3! Stroke 2013 För hela teamet runt patienten! Hjärnans återhämtningsförmåga fysiologi och akut vård vid stroke! Hur kan vi samordna stödet för närstående

Läs mer

Diabetes 2011. 6 7 september 2011, Stockholm. Talare: Helen Tuomisto podiater, fotvårdsspecialist Karolinska Universitetssjukhuset

Diabetes 2011. 6 7 september 2011, Stockholm. Talare: Helen Tuomisto podiater, fotvårdsspecialist Karolinska Universitetssjukhuset Diabetes 2011 Aktuell forskningen kring diabetes och nya läkemedel hur kan du implementera nya rön i ditt vardagliga arbete? Hur motiverar du diabetespatienten till ökad motion och andra livsstilsförändringar?

Läs mer

TEMA: INNEHÅLLET I DEN RÄTTSPSYKIATRISKA OMVÅRDNADEN VAD ÄR DET VÅRDANDE?

TEMA: INNEHÅLLET I DEN RÄTTSPSYKIATRISKA OMVÅRDNADEN VAD ÄR DET VÅRDANDE? INBJUDAN Nätverket för rättspsykiatrisk omvårdnad INBJUDER TILL KONFERENS I VADSTENA 10-11 NOVEMBER 2011 PLATS: STARBY HOTELL TEMA: INNEHÅLLET I DEN RÄTTSPSYKIATRISKA OMVÅRDNADEN VAD ÄR DET VÅRDANDE? Dags

Läs mer

BYGGNADSÄMNESINDUSTRIN

BYGGNADSÄMNESINDUSTRIN Nr 12 Juni 2007 Kurser hösten 2007 Vi översänder inbjudan till kurs i arbetsrätt samt kurs i arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön som genomförs i samarbete med Livsmedelsföretagen. Anmälan görs på bifogad

Läs mer

Fotograf: Tilda Franklin. Professionella. kurser. för all personal inom djursjukvården

Fotograf: Tilda Franklin. Professionella. kurser. för all personal inom djursjukvården 2016 Fotograf: Tilda Franklin Professionella kurser för all personal inom djursjukvården Välkomna till nytt utbildningsår med VeTA-bolaget! I alla verksamheter behövs förändringar för att verksamheten

Läs mer

Smärtdagarna 2011. Primärvårdssymposium. Utredning, diagnostisering och behandling av långvarig smärta

Smärtdagarna 2011. Primärvårdssymposium. Utredning, diagnostisering och behandling av långvarig smärta ST-läkare du erhåller intyg efter genomgången kurs Primärvårdssymposium Smärtdagarna 2011 Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 mars 2011 TALARE Huddinge Solna Karsten Ahlbeck Specialistläkare

Läs mer

Rekrytering och urval av personal

Rekrytering och urval av personal 2013-01-14 13/04 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget BAKGRUND De flesta av oss har egentligen

Läs mer

Coachande ledarskap 2014-12-22 15/19. OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till

Coachande ledarskap 2014-12-22 15/19. OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till 2014-12-22 15/19 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Människor har en inneboende potential som de ibland inte själva är medvetna

Läs mer

Telefonrådgivning om sjuka barn

Telefonrådgivning om sjuka barn Telefonrådgivning om sjuka barn Infektioner, feber, magsmärta och huvudvärk vilka egenvårdsråd kan du ge och när ska barnet till läkare? Akut omhändertagande vid kramper vilka råd på telefon kan du ge

Läs mer

Dialog med medarbetare Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla vardagen och få motiverade medarbetare

Dialog med medarbetare Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla vardagen och få motiverade medarbetare 2014-11-21 15/16 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla vardagen och få motiverade

Läs mer

Social rekrytering och omvärldsbevakning

Social rekrytering och omvärldsbevakning 2013-06-24 13/72 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser BAKGRUND/ SYFTE Att rekrytera via sociala medier blir allt vanligare. Fler och fler

Läs mer

Vem ska utföra arbetsmomentet vid polikliniken i djursjukvården.

Vem ska utföra arbetsmomentet vid polikliniken i djursjukvården. Vem ska utföra arbetsmomentet vid polikliniken i djursjukvården. Förhandsredovisning av svar för rådgivning på telefon 1 Frågorna utgjordes enbart av själva momentet (här rådgivning på telefon ) och var

Läs mer

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor Spetskompetens i demensvård Utbildning för demenssjuksköterskor Kurser våren 2012 Alzheimerföreningen i Sverige i samarbete med Neuropsykiatriska kliniken / Minneskliniken i Malmö D Det är viktigt med

Läs mer

E-handelsdagar - Elektronisk handel och e-fakturering i stat, kommun och landsting

E-handelsdagar - Elektronisk handel och e-fakturering i stat, kommun och landsting Inbjudan till... E-handelsdagar - Elektronisk handel och e-fakturering i stat, kommun och landsting 12-13 november 2015 i Stockholm Välkomna till E-handelsdagar (tidigare benämnt Projektledarträff) för

Läs mer

Djursjukvården en bransch i utveckling

Djursjukvården en bransch i utveckling Djursjukvården en bransch i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 september TALARE SLA Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet Katarina Novák Regiondjursjukhuset Strömsholm Anders Thunberg

Läs mer

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården!

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! De olika depressiva tillstånden vanliga symtom och diagnostik Suicidriskbedömning och när patienten behöver vidare kontakt till psykiatrin Vid

Läs mer

Chef inom tandvård. Din roll och funktion för effektiv styrning. Framgångsrik verksamhetsutveckling. Verktyg och praktik! Lär av andras framgångar

Chef inom tandvård. Din roll och funktion för effektiv styrning. Framgångsrik verksamhetsutveckling. Verktyg och praktik! Lär av andras framgångar Framgångsrik verksamhetsutveckling Chef inom tandvård Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 september 2010 TALARE FRÅN Folktandvården Uppsala Henrik Raber Folktandvården Stockholm Peter Lundholm

Läs mer

Inbjudan till kurser. Kurs 4

Inbjudan till kurser. Kurs 4 Inbjudan till kurser Läkekonst för multisjuka och kroniskt sjuka patienter Fyra kurser om empati och engagemang i patienter med flera diagnoser eller långvarig sjukdom Kurserna vänder sig till läkare och

Läs mer

Mångfaldsstrategiskt ledarskap Att leda för inkludering och mångfald

Mångfaldsstrategiskt ledarskap Att leda för inkludering och mångfald 2014-12-15 15/11 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Mångfaldsstrategiskt ledarskap Att leda för inkludering och mångfald BAKGRUND/ SYFTE

Läs mer

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem Hej! Nu, när vi har mött barnen igen och allt börjar få form och fason i arbetsrutinerna, är det dags att planera framåt. En mötesplats för inspiration:

Läs mer

Ansvarsfrågor i förskola och skola

Ansvarsfrågor i förskola och skola 2014-12-19 15/33 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) fvb till rektorer/förskolechefer Friskolor Fristående förskolor Ansvarsfrågor i förskola

Läs mer

Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg!

Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg! Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg! Du som själv har antikroppar eller om ditt barn har det är hjärtligt välkommen till denna träff/kurs. Detta är ett unikt tillfälle

Läs mer

Facebook-skola, steget vidare

Facebook-skola, steget vidare 2013-06-24 13/63 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser BAKGRUND/ SYFTE Facebook har idag över 4,5 miljoner användare i Sverige, varav 3,1

Läs mer

Hund och katt hälsa, hållbarhet och välfärd

Hund och katt hälsa, hållbarhet och välfärd Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Hund och katt hälsa, hållbarhet och välfärd Det är något särskilt med hundar och katter Familjemedlemmar, arbetsredskap och stöd Hunden och katten

Läs mer

UTBILDNINGAR & KURSER PÅ DISTANS. Öronakupunktur Akupressur Medicinsk mobiliseringsterapeut Massageterapeut Idrottsmassör Massage Kinesiotaping

UTBILDNINGAR & KURSER PÅ DISTANS. Öronakupunktur Akupressur Medicinsk mobiliseringsterapeut Massageterapeut Idrottsmassör Massage Kinesiotaping UTBILDNINGAR & KURSER PÅ DISTANS Öronakupunktur Akupressur Medicinsk mobiliseringsterapeut Massageterapeut Idrottsmassör Massage Kinesiotaping Grundkurs - Öronakupunktur Öronakupunktur är precis som namnet

Läs mer

Activage Trainer Senior Fitness Specialist

Activage Trainer Senior Fitness Specialist Activage Academy 2015/2016 Activage Trainer Senior Fitness Specialist Utbildningen till Activage Trainer ger dig både teoretisk och praktisk specialistkunskap i senior fitness - seniorträning. Med stöd

Läs mer

I N B J U D A N. Användarmöte för. 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm

I N B J U D A N. Användarmöte för. 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm I N B J U D A N Användarmöte för Klinisk i immunologi i 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm Välkommen! Välkommen! Årets användarmöte är förlagt till Scandic Foresta på Lidingö Årets användarmöte

Läs mer

Alfa-1 INBJUDAN S T O C K H O L M 2 0 0 9

Alfa-1 INBJUDAN S T O C K H O L M 2 0 0 9 Riksföreningen Alfa-1 Sverige Bergandsvägen 10 218 32 Bunkeflostrand Telefon 040 16 02 17 Ansvarig utgivare: Inger Ahlbin info@alfa-1.se www.alfa-1.se Alfa-1 KUNSKAP ÅR VÅR MEDICIN S T O C K H O L M 2

Läs mer

Transkulturell psykiatri 24 28 november 2008

Transkulturell psykiatri 24 28 november 2008 Transkulturellt Centrum inbjuder till fördjupningskurs i Transkulturell psykiatri 24 28 november 2008 behandling i den mångkulturella vården Innehåll Transkulturell psykiatri är ett kunskapsområde inom

Läs mer

De svåra samtalen med anhöriga Kursen vänder sig till personal inom äldreomsorgen.

De svåra samtalen med anhöriga Kursen vänder sig till personal inom äldreomsorgen. 2013-08-13 13/50 Socialnämnden (motsv) De svåra samtalen med anhöriga Kursen vänder sig till personal inom äldreomsorgen. Jag är inte vårdare jag arbetar som vårdare. BAKGRUND/ SYFTE Kraven på vårdpersonalen

Läs mer

Cirkulär Nr 21 Augusti 2008

Cirkulär Nr 21 Augusti 2008 Cirkulär Nr 21 Augusti 2008 Inbjudan till utbildning: Rehabilitering och sjukfrånvaro i praktiken - Aske kursgård 21 22 oktober - CFS Marbella 14 18 november Byggnadsämnesförbundet inbjuder enligt tidigare

Läs mer

LSS och personlig assistans - bl.a. ny viktig lagstiftning och Socialstyrelsens handbok för Lex Sarah

LSS och personlig assistans - bl.a. ny viktig lagstiftning och Socialstyrelsens handbok för Lex Sarah 2014-12-22 15/38 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen/företaget Socialnämnden (motsv) Enskilda assistansanordnare LSS och personlig assistans - bl.a. ny viktig lagstiftning

Läs mer

Ortodonti. Orthodontics

Ortodonti. Orthodontics Medicinska fakulteten Institutionen för odontologi Umeå universitet, 901 87 Umeå Tandläkarprogrammet www.odont.umu.se Dnr 513-404-11 Datum 2012-12-20 Sid 1 (5) Ortodonti Orthodontics Högskolepoäng: 9 Kurskod:

Läs mer

Dialog med medarbetare Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla vardagen och få motiverade medarbetare

Dialog med medarbetare Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla vardagen och få motiverade medarbetare 2014-04-03 14/42 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Dialog med medarbetare Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla

Läs mer

Kursplan. Röda korsets högskola 47/2012 Teknikringen 1 Datum 2012-08-06 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh.

Kursplan. Röda korsets högskola 47/2012 Teknikringen 1 Datum 2012-08-06 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh. Sida 1 av 5 Kursplan Röda korsets högskola 47/2012 Teknikringen 1 Datum 2012-08-06 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh.se Anatomi och fysiologi samt grundläggande

Läs mer

Cirkulär Nr 3 Januari 2009

Cirkulär Nr 3 Januari 2009 Cirkulär Nr 3 Januari 2009 Inbjudan till utbildning: Rehabilitering och sjukfrånvaro i praktiken Byggnadsämnesförbundet, Metallgruppen, Industri- och Kemi Gruppen, Skogsindustrierna, Livsmedelsföretagen,

Läs mer

Ledarutbildning för chefer i staten

Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling AB erbjuder Dig att delta i ett 6-dagars utvecklingsprogram speciellt riktat till Dig som är

Läs mer

För dig som är chef inom socialtjänsten

För dig som är chef inom socialtjänsten 2012-09- 12/86 Socialnämnden (motsv) För dig som är chef inom socialtjänsten Ansvar och befogenheter - vad är vad? Vem gör vad? BAKGRUND SYFTE MÅLGRUPP Det är mycket att hålla ordning på för den som är

Läs mer