2015 Karlstad april

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2015 Karlstad 24-26 april"

Transkript

1 2015 Karlstad april VeTA-dagarna 35-års jubileum VeTA-dagarna Tema: Bilddiagnostik OBS! ANMÄL SENAST 15 FEBRUARI TILL LÄGRE AVGIFT

2 Karlstad - historisk plats för VeTA-dagarna! 1980 samlades förväntansfulla djursjukvårdare, veterinärer, laboratoriepersonal med flera inbjudna i Karlstad. Stämningen var glatt uppsluppen och förväntansfull och ljudnivån hög från början när kollegor från olika arbetsplatser träffades (känns det igen?) Boendet var utspritt över Karlstad och föreläsningar hölls på Karolinen. Efter dagens program hölls en gemensam middag och avslutning med dans på travbanan under lördag kvällen. Helgen avslutades med en rundvandring på söndagen hos Djursjukhuset Karlstad, värd för arrangemanget. Även om det funnits möten tidigare där kollegor från olika arbetsplatser träffats var det här i Karlstad som traditionen föddes. Stafettpinnen skapades för att sedan vandra runt till olika djursjukhus och kliniker runt om i landet. En kongress växte fram, TA-dagarna som den snabbt döptes till, där T står för teknisk personal och A för administrativ personal. Här fick man möjlighet att träffa kollegor, här inspirerade man och lät sig inspireras genom att lyssna till föreläsningar inom olika områden av samtidens sakkunniga. En viktig del var också det obligatoriska studiebesöket som det inbjöds till under söndagen hos värdföretaget. Det var alltid lika givande att få se in bakom kulisserna. Kameror och anteckningsblock gick varma. När deltagarna kom hem till sina egna arbetsplatser inspirerade av nya intryck så fanns en hel del att göra för att förbättra den egna arbetsplatsen. Traditionellt har vi inom djursjukvården varit generösa med stöd och hjälp på alla sätt mellan kollegor, oavsett vilken arbetsplats man arbetat på. Hade någon kommit på en bra lösning på ett problem delades det ut till alla som var intresserade. Svenska Djursjukhusföreningens utbildningskommitté stöttade det djursjukhus/djurklinik som tagit på sig att föra stafettpinnen vidare. Från år 2001 fick kommittén ta över hela arrangörskapet för kongressen som då vuxit och blivit så stor och omfattande att inget djursjukhus längre mäktade med att vara värd för arrangemanget. TA-dagarna har sedan 2001 blivit den årliga branschkongressen VeTA-dagarna, en väletablerad mötesplats med ett omfattande utbildningsprogram. Där får kollegor inom alla yrkesgrupper och utställare i vår bransch möjlighet att träffas, dela med sig av och uppdatera sina kunskaper. Grundidén att dela med sig lever vidare och just den öppna, stöttande andan är ett av VeTA-bolagets kärnvärden, inte bara under VeTA-dagarna. Mycket hände och händer i vår omvärld som påverkar verksamheten inom djursjukvården på olika sätt. Därför är betydelsen av VeTA-dagarna med den öppenhet och sammanhållning som kongressen präglas av kanske viktigare än någonsin. VeTA-bolaget har som branschorganisationen Svensk Djursjukvårds utbildningsbolag till uppgift att föra traditionerna vidare. Idag, 35 år senare, är vi åter i Karlstad med VeTA-dagarna. Stafettpinnen är tillbaka! Missa inte chansen att fira 35-årsjubiléet då i april med oss. Fira att vi har en fantastisk gemensam historia inom djursjukvården och en unik gemenskap inom vår yrkeskår. Kom själv eller i team! Årets tema är Bilddiagnostik, lika aktuellt nu som då för 35 år sedan. Väl mött! Utbildningskommittén i VeTA-bolaget

3 Fredag 24 april Grundkurs i läkemedelshantering, GKLH - Smådjur HD/ED - Drylab SKK Röntgen - Smådjur Drylab DT - Smådjur Vårdhygien - Städning Registrering för GKLH GKLH Registrering för Drylabprogrammen och Vårdhygien Wetlabprogrammen och Vårdhygien Registrering för VeTA-dagarna lördag-söndag Karlstad CCC Välkomstmottagning på Karlstad CCC Lördag 25 april Bilddiagnostik - Basic - Smådjur Bilddiagnostik - Advanced - Smådjur Bilddiagnostik - Häst Lab- Endokrinologi och klinisk kemi Kund & kommunikation Rehab - Mjukdelsskador i rörelseapparaten hos hundar Chef - Nyheter inom arbetsrätt och arbetsmiljö mm Registrering Invigning Föreläsningarna startar Bankett på Karlstad CCC Söndag 26 april Bilddiagnostik - Basic - Smådjur - fortsättning dag 2 Bilddiagnostik - Advanced - Smådjur - fortsättning dag 2 Bilddiagnostik - Häst - fortsättning dag 2 Lab - fortsättning dag 2 Kund & kommunikation - fortsättning dag 2 Rehab - fortsättning dag 2 Chef - fortsättning dag Föreläsningarna startar Eftermiddag Etisk diskussion - Smådjur Basic och Advanced och Häst ca Avslut

4 Fredag 24 april GKLH - Smådjur Grundkurs i läkemedelshantering Kursplanen är godkänd av Jordbruksverket och uppfyller kraven som finns i D8 och D9. Under kursen behandlas de teoretiska avsnitten som ingår för att erhålla kunskapsbevis, som måste innehas, för att veterinär skall få tillhandahålla läkemedel till personal som arbetar med djursjukvård utan att tillhöra djurhälsopersonal. 1 Kursen vänder sig till anställda vid företag inom sällskapsdjurssjukvården, som kan styrka att de har arbetat i minst tre år (heltidstjänstgöring) som djurvårdare med arbetsuppgifter inom djursjukvård. För denna målgrupp behövs ej genomgång av de praktiska momenten. Intygen på tjänstgöringstiden skall vara styrkta av ansvarig veterinär eller utbildningsansvarig på respektive arbetsplats och bifogas beställningen av kunskapsprovet. 2 Kursen vänder sig till anställda vid företag inom sällskapsdjurssjukvården som djurvårdare med arbetsuppgifter inom djursjukvård som ej uppfyller kravet på tre års heltidstjänstgöring. De praktiska momenten delegeras till klinikansvarig veterinär alternativt djursjukskötare med lång erfarenhet att undervisa i och skriftligen intyga (enligt bilaga, praktiska moment) att vederbörande elev har erhållit goda kunskaper i de praktiska momenten. Praktiska momenten kan göras efter teoridagen, men innan kunskapsprovet görs. - Genomgång av gällande lagar och förordningar, tillsynsverksamhet, EU-regler - Anatomi och fysiologi, inre organ, metabolisering (njurar, lever) - Immunologi, kroppens försvarsmekanismer - Allmän farmakologi, farmakodynamik, distribution, förvaring, hantering, biverkningar - Speciell farmakologi, läkemedel vid olika sjukdomstillstånd, att använda FASS, praktiska övningar - Resistens, antibiotikapolicy, naturläkemedel, extempore beredda läkemedel - Cytostatika, läkemedelshantering, AFS, skyddsinformation - Karenstider, dopinglista, hormonpreparat - Föreskrifter och journalföring (D30), hur påverkas det praktiska arbetet - Information om var man kan fördjupa sina kunskaper, webadresser Nina Kjellerstedt Veterinär

5 Fredag 24 april HD/ED - Drylab SKK Röntgen - Smådjur Veterinärer, djursjukskötare och djurvårdare - gärna i team - Varför man röntgar höftleder och armbågsleder för bedömning av dysplasi - Olika internationella bedömningssystem för HD och ED - Genomgång av hur man tar HD och ED bilder - Exempel på bilder som kan, respektive inte kan bedömas - Interaktiv avslutning med diskussioner kring vanliga frågeställningar Kerstin Hansson Veterinär, VMD, DipECVDI Anställd vid SLU sedan 1987 och har arbetat med bilddiagnostik som klinikveterinär, lärare och forskare. Disputerat inom ämnet bilddiagnostik och arbetar för närvarande som universitetslektor på SLU. Anna-Karin Thoresson Sjuksköterska med behörighet att arbeta inom djursjukvård. Arbetar på bilddiagnostiska kliniken med hundar, katter och hästar.

6 Fredag 24 april Drylab DT - Smådjur Veterinärer, djursjukskötare och djurvårdare - gärna i team. Kursen ger en användbar grundläggande kunskap om DT och vänder sig så väl till nybörjare som etablerade DT-användare. - Basalt om tekniken - Föreberedelser och positionering - Kontrast - DT:ns styrkor: Anatomiska områden och frågeställningar - Falldiskussioner - Granskning av DT-bilder i Osirix som verktyg Anna Straube Veterinärexamen år 1999 Hannover Tyskland. Steg II Specialistexamen bilddiagnostik hund, katt Anställd på SLU från 2002, jobbar med bilddiagnostiskt klinikarbete främst inom röntgen, ultraljud, DT smådjur och röntgen, CT häst.

7 Fredag 24 april Vårdhygien - Städning Veterinärer, djursjukskötare och djurvårdare. Certifierade hygienombud (får räkna denna kurs som uppdateringskurs) Mål Kunskap om när och hur rengöring och desinfektion skall ske i olika vårdmiljöer. Förebygga indirekt smitta genom att minska mängden mikroorganismer i vårdmiljön. - Rutiner för punktrengöring, rengöring, punktdesinfektion och ytdesinfektion - Akutstädning - Daglig rengöring och desinfektion - Rengöring och desinfektion av inredning och medicintekniska produkter - Slutrengöring och desinfektion - Utrustning för rengöring och desinfektion - Kemisk-tekniska produkter Mall Kriisa Överläkare. Arbetat vid enheten för Vårdhygien Sthlms län sedan 8 år och huvudsakligen tillsammans med verksamehter inom akutsomatisk vård inkl op.verksamhet och större privata öppenvårdsmottagningar. Ett specialområde har också varit städningens betydelse inom sjukvården, bl a medförfattare till Svensk Förening för Vårdhygiens rapport: Städning i vården. Eva Edberg Hygien har alltid varit ett pritoriterad område för mig, även under mina 20 år som tandsköterska. År 2000 tog jag min sjuksköterskeexamen och 2004 började jag på Vårdhygien. Jag har nu arbetat på Vårdhygien i 10 år, där min primära uppgift är slutenvården i Landstinget Västmanland. Det har hänt mycket inom det vårdhygieniska området under dessa 10 år. Inte bara nationellt utan även lokalt.

8 Lördag-söndag april Bilddiagnostik Basic - Smådjur Veterinärer, djursjukskötare och djurvårdare. Kursen är grundläggande. - Genomgång av gällande strålskyddsförfattning - Vad gäller för att starta upp en röntgenklinik? - Analog och digital teknik - Hur man tar bra bilder av bröst-, bukhålan och skelett/leder - Vanliga normalvariationer - Basala bildtolkningsprinciper - Exempel på olika patologiska förändringar - Kontrastundersökning av urinorganen - Basal genomgång av DT, MRT och scintigrafi - Dräktighetsdiagnostik Etisk diskussion - Gemensamt för Smådjur (Basic/Advanced) och Häst Moderator: Per Eksell - Etiska aspekter på hur bilddiagnostik kan användas Kerstin Hansson Veterinär, VMD, DipECVDI Anställd vid SLU sedan 1987 och har arbetat med bilddiagnostik som klinikveterinär, lärare och forskare. Disputerat inom ämnet bilddiagnostik och arbetar för närvarande som universitetslektor på SLU. Margareta Uhlhorn Chefsveterinär, DipECVDI Veterinärexamen 1991 SLU. Har arbetat med bilddiagnostik vid SLU sedan Chefsveterinär vid Bilddiagnostiska Kliniken vid Universitetsdjursjukhuset SLU. Anna-Karin Thoresson Sjuksköterska med behörighet att arbeta inom djursjukvård. Arbetar på bilddiagnostiska kliniken med hundar, katter och hästar. Christina Larsson Arbetat som röntgentekniker på SLU sedan För närvarande avdelningsansvarig på Bilddiagnostiska Kliniken UDS.

9 Lördag-söndag april Bilddiagnostik Advanced - Smådjur Veterinärer, djursjukskötare och djurvårdare Kursen vänder sig till dig som arbetar med bilddiagnostik och vill fördjupa sig i ämnet. - Genomgång av gällande strålskyddsförfattning - Vad gäller för att starta upp en röntgenklinik? - Nuclearmedicin - Radiojodterapi och scintigrafi - Ultraljud - spännande fynd i mag/tarmkanalen - MRT - skillnader mellan hög respektive lågteslasystem. Lämpliga frågeställningar. - Interaktiv falldiskussion - olika tekniker och olika typer av fall - Aktuell forskning Etisk diskussion - Gemensamt för Smådjur (Basic/Advanced) och Häst Moderator: Per Eksell - Etiska aspekter på hur bilddiagnostik kan användas Kursspråk: Engelska och Svenska Margareta Uhlhorn Chefsveterinär, DipECVDI Veterinärexamen 1991 SLU. Har arbetat med bilddiagnostik vid SLU sedan Chefsveterinär vid Bilddiagnostiska Kliniken vid Universitetsdjursjukhuset SLU. Charles Ley Veterinär, DipECVDI, PhD Arbetar med bilddiagnostikt klinikarbete, forskning och undervisning vid Universitetsdjursjukhuset och Inst för Kliniska Vetenskaper. Disputerad inom ämnet bilddiagnostik och häst. Anna Djupsjöbacka Veterinär Veterinärexamen SLU Specialistkompetens i veterinärmedicinsk bilddiagnostik hund och katt sedan Arbetar som bilddiagnostiker på Evidensia Specialistdjursjukhuset Helsingborg och som konsult inomom bilddiagnostik.

10 Lördag-söndag april Bilddiagnostik - Häst Veterinärer, djursjukskötare och djurvårdare med intresse för bilddiagnostik på häst. - Genomgång av gällande strålskyddsförfattning - Vad gäller för att starta upp en röntgenklinik? - Arbetsmetodik. Hur gör jag för att få en bra bild? - Frågeställningen styr röntgenundersökningen - Hur röntgen och ultraljud kompletterar varandra - Falldiskussion - Ultraljud i fält och på klinik - Avancerade tekniker - Scintigrafi, MRT och DT - Aktuell forskning Etisk diskussion - Gemensamt för Smådjur (Basic/Advanced) och Häst Moderator: Per Eksell - Etiska aspekter på hur bilddiagnostik kan användas Kursspråk: Engelska och Svenska Margareta Uhlhorn Chefsveterinär, DipECVDI Veterinärexamen 1991 SLU. Har arbetat med bilddiagnostik vid SLU sedan Chefsveterinär vid Bilddiagnostiska Kliniken vid Universitetsdjursjukhuset SLU. Charles Ley Veterinär, DipECVDI, PhD Arbetar med bilddiagnostikt klinikarbete, forskning och undervisning vid Universitetsdjursjukhuset och Inst för Kliniska Vetenskaper. Disputerad inom ämnet bilddiagnostik och häst. Helena Treffenberg Pettersson Veterinär Veterinärexamen IVASC Specialistkomp. i hästens sjukdomar ISELP Arbetar sedan 2008 på avd. för Bilddiagn., röntgen, ultraljud MRT och Scintigrafi häst. Christina Larsson Arbetat som röntgentekniker på SLU sedan För närvarande avdelningsansvarig på Bilddiagnostiska Kliniken UDS.

11 Lördag-söndag april Lab - Endokrinologi och klinisk kemi BMA och veterinärer Mål - Att ge fördjupande kunskaper inom endokrinologisk diagnostik, metodvalidering och kvalitetskontroll samt cytologi av endokrina organ. - Att öka kunskaperna om digital cellklassificering., proteinprofiler och järnmetabolism. Ur innehållet - Binjurar - Tyroidea - Cytologi endokrina organ - Metodvalidering och kvalitetskontroll - Blandade fall - Digital cellklassificering med bildanalyssystem - Proteinprofiler och elektrofores - Från järnålder till utveckling av modern anemidiagnostik - kort översikt av järnmetabolism Anna Hillström Veterinär, Dipl ECVCP Doktorand i klinisk kemi Emma Strage Veterinär Resident i klinisk patologi, doktorand, specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar. Kerstin Thoren Tolling VMD och Docent i klinisk kemi vid SLU. Har varit verksam som professor i clinical pathology i USA i drygt 20 år och arbetar fn som konsult i klinisk kemi i Sverige. KTT är också Dipl. ECVCP och aktiv inom dess examinations kommitté.

12 Lördag-söndag april Kund & kommunikation För all personal inom djursjukvården som har djurägarkontakt Mål - Att öka förståelsen för sorgereaktioner och hur vi bemöter djurägare i de svåra situationerna - Att öka kunskaperna om krishantering - Att skapa gemensamma värderingar och öka samarbetet på kliniken Lördag Hur hanterar vi sorg i djursjukvården? - Sorgereaktioner - Krishantering - Reklamationer och anmälningar - Etiska frågeställningar Söndag Gemensamma värderingar - vägen till framgång Kursen är inriktad mot de speciella förutsättningarna som gäller på en mottagning. Här handlar det om kommunikation och samarbete men också om modet att våga sälja sitt varumärke, sin klinik! Carol Ringström Djursjukskötare Enhetschef AniCura Gärdets Djurklinik Erland Lundström Retoriker/Regissör Ornátus Talkonsult AB

13 Lördag-söndag april Rehab Mjukdelsskador i rörelseapparaten hos hundar Veterinärer, sjukgymnaster, djursjukskötare, djurvårdare med särskilt intresse för rehabilitering av hund Mål - Fördjupning i mjukdelsskador hos hund med särskild inriktning mot bindvävsstrukturer och muskulatur - Att kunna förstå vikten av ett evidensbaserat arbetssätt - Bindvävens och musklernas anpassning till fysisk aktivitet och träning - Rörelse och belastning - Akuta skador och belastningsskador - Vävnadsläkning och bindvävsstrukturer - Klinisk undersökning, utredning och bedömning av skador - Kliniska utvärderingsmetoder - Patientfall - exempel på olika sjukdomar/skador i rörelseapparaten, handläggning och behandling - Aktuell forskning. Behandlingstekniker under utveckling - Gemensamma diskussioner Pia Gustås Veterinär. VMD. Diplomate, American College of Veterinary Sports Medicine and Rehabilitation (Canine), Certified Canine Rehabilitation Practitioner, lektor i smådjurskirurgi vid SLU. Ann Essner Sjukgymnast sedan Godkänd av Jordbruksverket. Doktorand Uppsala Universitet. Jobbat heltid på smådjur i 15 år, heltid sedan 2005 och nu på Evidensia Djurkliniken Gefle. Gustaf Svensson Veterinär. Veterinärexamen, Uppsala Spec. komp. i hundens och kattens sjukdomar, Arbetar på Blå Stjärnans Djursjukhus Gbg sedan Klinikchef på kirurgavd Chefveterinär Aspirant, specialistprogram i kirurgi steg 2. Christoffer Johansson CPO Legitimerad Ortopedingenjör Ortopedingenjörsexamen 2004 vid Jönköping Universitet. Arbetar på Scandi Orthopedic och Ortopedicentrum på Blå Stjärnans Djursjukhus och arbetar med akuta skador och rehabilitering för djur. Arbetar aktivt för evidens och forskning. Lina Karlsson Sjukgymnast sedan 2007, Umeå Universitet. Godkänd av Jordbruksverket sedan Arbetar sedan 2010 på Blå Stjärnans Djursjukhus i Gbg och har varit med och byggt upp Ortopedicentrum.

14 Lördag-söndag april Chef - Nyheter inom arbetsrätt och arbetsmiljö mm All personal i arbetsledande ställning som i sitt ansvarsområde berörs av nedanstående ämnesområden - Avtalsskrivning - Nyheter inom arbetsrättslig och arbetsmiljörättslig lagstiftning - Företagande och personuppgiftslagen - en översikt - Lex Charlie - hur arbetar vi med våra avvikelser? - Köp- och konsumenträtt - Konfliktkompetens - identifiera och hantera konflikter i praktiken - Aktuella frågor ur ett arbetsrättsligt perspektiv - Hur ser det ut på arbetsplatserna efter övergångstiden är avslutad? - Anställa veterinär på en djursjukskötartjänst? - Personalrekrytering - Individuell lönesättning även för djursjukskötare och djurvårdare? - Semesterförläggning - Tid för frågor och diskussioner Bengt-Arthur Brewitz Arbetsrättsjurist BJK-Juridikkonsult Lena Svendenius Veterinär Specialist i hundens och kattens sjukdomar. Specialist i odontologi hund och katt. Margith Hanslin Handledare och ledarskapsutvecklare Maria Karlsson Veterinär Specialist i hundens och kattens sjukdomar Lars-Olov Söderberg Förhandlare SLA

15 Stenbron 1 Museig. Norra Strandg. 4 3 Tage Erlanderg. Karl IX:s g. Östra Kanalg. Västra Kanalg. Herrgårdsg. Kungsg. Stora torget Tingvallag. 13 Hamng. Järnvägsg. 12 Drottningg. 22 Vä s tra to rg g. 17 Östra torgg. Inom 5 minuter, promenadavstånd. 1. Karlstad CCC 3. Scandic Winn 4. Ibis Hotel Karlstad City Inom 10 minuter, promenadavstånd. 12. Karlstad City Hostel 13. Busstation 17. Clarion Hotel Plaza 22. Centralstation Reseexempel TÅG Den 24 april Kalmar C - Karlstad C Malmö C - Karlstad C Stockholm C - Karlstad C Den 26 april Karlstad C - Kalmar C Karlstad C - Malmö C Karlstad C - Stockholm C FLYG - NEXTJET Den 24 april Arlanda - Karlstad (busstransfer till Karlstad CCC - intresseanmälan krävs) Arlanda - Karlstad (busstransfer till Karlstad CCC - intresseanmälan krävs) Arlanda - Karlstad (busstransfer till Karlstad CCC - intresseanmälan krävs) Den 26 april Karlstad-Arlanda (busstransfer avgår fr Karlstad CCC - intresseanmälan krävs) OBS! Vi har kontakt med flygbolaget och viktigt är att du intresseanmält transfer, så vi eventuellt kan påverka storlek på planet. Länk för mer info:

16 Allmän information Tid och plats april 2015, Karlstad Congress Culture Centre, Karlstad Anmälan Anmälan till kurs/kongress senast den 15 februari 2015 till lägre pris, via vår hemsida: Deltagarantalet är begränsat. Anmälan är bindande och behandlas i den ordning den kommer in. Kongress-/kursavgift - per program Anmälan Anmälan Fredag senast efter GKLH, Grundkurs i läkemedelshantering, Smådjur kr kr HD/ED - Drylab SKK Röntgen - smådjur kr kr Drylab DT - smådjur kr kr Vårdhygien kr kr Lördag - söndag Bilddiagnostik - Basic eller Advanced - smådjur, Häst kr kr Lab kr kr Kund kr kr Rehab kr kr Chef kr kr Priserna ovan gäller för medlemsföretag i Svensk Djursjukvård. Tillägg för ej medlem: 800 kr Studenter inom veterinär- och djursjukskötarprogrammen samt pensionärer som anmäler sig senast får 30 % rabatt. Ange STUDENT/PENSIONÄR under övriga upplysningar. Anmälan är bindande. Logi Rum finns reserverade fram till Se vår hemsida för hotellförslag (www.vetabolaget.se) (bokas och betalas av deltagarna) Registrering av deltagare sker på Karlstad CCC Fredag 24 april kl GKLH Fredag 24 april kl HD/ED - Drylab SKK Röntgen, Drylab DT, Vårdhygien Fredag 24 april kl för VeTA-dagarna lördag-söndag Lördag 25 april kl Övriga program lördag-söndag Bekräftelse Bekräftelse och närmare information sänds till deltagarna per post. Faktura på kongress-/kursavgift skickas från VeTA-bolaget. Avbokning av deltagande Eventuell avbokning/byte av program/namnändring skall ske skriftligen till VeTA-bolaget före OBS! Administrativ avgift debiteras med 500 kr ex moms efter Ingen återbetalning sker för avbokning efter I övrigt hänvisas till våra allmänna villkor. Mer information VeTA-bolagets kansli telefon vardagar kl , e-post:

Personlig assistans utan vinstintresse utbildning

Personlig assistans utan vinstintresse utbildning Personlig assistans utan vinstintresse utbildning 2015 1 vt Viktig info HEJ! Jag skulle vilja börja med att säga tack! Tack alla arbetsledare, assistenter samt anställda på GILkontoret och tack alla externa

Läs mer

Metod och process. i K2-projektet

Metod och process. i K2-projektet Metod och process i K2-projektet Delrapport från utvecklingsprojektet K2 Augusti 2006 Familjemedicinska institutet Eva Stål Söderberg Christina N Lundqvist Margareta af Klinteberg Sjuksköterska Arbetsterapeut

Läs mer

Kurskatalog 2015. Solhaga gruppen

Kurskatalog 2015. Solhaga gruppen Kurskatalog 2015 Solhaga gruppen Välkommen till oss på Solhaga Enigma Education För oss är det en självklarhet att människor som har en funktionsnedsättning ska leva ett gott liv, hela livet. Det är också

Läs mer

Lyft din kompetens! ANMÄL DIG FÖRE 25 APRIL, DÄREFTER I MÅN AV PLATS, PÅ WWW.TANDLAKARFORBUNDET.SE

Lyft din kompetens! ANMÄL DIG FÖRE 25 APRIL, DÄREFTER I MÅN AV PLATS, PÅ WWW.TANDLAKARFORBUNDET.SE Lyft din kompetens! ANMÄL DIG FÖRE 25 APRIL, DÄREFTER I MÅN AV PLATS, PÅ WWW.TANDLAKARFORBUNDET.SE KURSER HÖSTEN 2014 KONSTEN ATT SKAPA ESTETIK MED FLYTBAR KOMPOSIT Från den minsta Klass V till den största

Läs mer

utbildningskatalog HT2015

utbildningskatalog HT2015 utbildningskatalog HT2015 1 anmäl dig Flytt & Nytt! på www.gil.se Nu har vi flyttat in i nya, större lokaler på Mölndalsvägen 30B! Med fler och större rum för utbildning är vi glada över att kunna erbjuda

Läs mer

Akademisk utbildning ger utveckling av professionen

Akademisk utbildning ger utveckling av professionen ThTidn nr 1.11_Ny mall 2011-09-06 11.46 Sida 26 Akademisk utbildning ger utveckling av professionen Under hösten föreslog Behörighetsutredeningen att Tandhygienistutbildningen förlängs till 180 högskolepoäng,

Läs mer

Utbildningskatalog 2015 Svenska Blå Stjärnan

Utbildningskatalog 2015 Svenska Blå Stjärnan Utbildningskatalog 2015 Svenska Blå Stjärnan Innehåll Kursöversikt 4 Lär dig mer om djur 6 Vill du också bli en Blå Stjärna? 7 Uppdragsutbildningar Uppdragsutbildningar för Svenska Blå Stjärnans insatser

Läs mer

HJÄRNKRAFT. Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 1 2011. Tema arbete

HJÄRNKRAFT. Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 1 2011. Tema arbete HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 1 2011 Tema arbete Höjdpunkter ur innehållet; Att hålla näsan över vattnet, s 7 Emeliy Olsson blev misshandlad och drabbades av en hjärnskada

Läs mer

SVENSKA DEMENSDAGARNA. Inbjudan till Svenska Demensdagarna 2010 TANKA HJÄRNA

SVENSKA DEMENSDAGARNA. Inbjudan till Svenska Demensdagarna 2010 TANKA HJÄRNA SVENSKA DEMENSDAGARNA Inbjudan till Svenska Demensdagarna 2010 TANKA HJÄRNA En konferens för uppbyggnad och utbyte av idéer mellan olika yrkeskategorier inom demensområdet Välkommen till Conventum Kongress

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Ny Katalog! HÖSTEN 2015. Dinväg. Kompetensutveckling för dig som vill framåt ANDERS HULTMAN: FRUKOST HOS EMMA

Ny Katalog! HÖSTEN 2015. Dinväg. Kompetensutveckling för dig som vill framåt ANDERS HULTMAN: FRUKOST HOS EMMA Ny Katalog! HÖSTEN 2015 Dinväg Kompetensutveckling för dig som vill framåt ANDERS HULTMAN: FRUKOST HOS EMMA Hej och välkommen till landstingets kompetensutvecklingskatalog! Inget kunde vara viktigare!

Läs mer

Registrator 2015 Effektiv och kvalitativ diarieföring och ärendehantering i den öppna och serviceinriktade myndigheten

Registrator 2015 Effektiv och kvalitativ diarieföring och ärendehantering i den öppna och serviceinriktade myndigheten Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Registrator 2015 Effektiv och kvalitativ diarieföring och ärendehantering i den öppna och serviceinriktade myndigheten Konferens 15 16 april 2015 i Scandic

Läs mer

ledarnas kurser & seminarier

ledarnas kurser & seminarier Våren 2014 ledarnas kurser & seminarier i ledarna Hos oss blir du en bättre chef. ledarnas kurser & seminarier Hos oss blir du en bättre chef! Som medlem i Ledarna erbjuds du att delta i ett flertal kurser

Läs mer

välkommen till vår värld

välkommen till vår värld Frisörutbildning välkommen till vår värld Björn Axén har arbetat med frisörutbildning i Stockholm i snart 50 år. Med vårt starka varumärke har vi inte råd att utbilda dåliga hantverkare. 2004 startade

Läs mer

Fotterapeuten. Utbildning och livslångt lärande. nr 3:2013 ISSN 2001-5844

Fotterapeuten. Utbildning och livslångt lärande. nr 3:2013 ISSN 2001-5844 Fotterapeuten nr 3:2013 tidningen FÖR sveriges FOTTERAPEUTER Fotvård är vår specialitet Utbildning och livslångt lärande ISSN 2001-5844 1 Sveriges Fotterapeuter Redaktionskommitté fr.v.: Ann Lindström

Läs mer

Innehåll. www.distriktsskoterska.se. Hälsan i centrum

Innehåll. www.distriktsskoterska.se. Hälsan i centrum MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI Hälsan i centrum Årgång 54 2012 Nr 1 Medlemsblad för Distriktssköterskeföreningen. Utkommer med 4 nummer per år (mars, juni, september och december).

Läs mer

De banar vägen för fysisk aktivitet på recept

De banar vägen för fysisk aktivitet på recept NYHETER OM FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING FRÅN CENTRUM FÖR ALLMÄNMEDICIN DECEMBER 2010 Team med magkänsla Flitig förskrivare av motion Riktlinjer för sundare levnadsvanor Motiverande samtal positiv

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

utbildningar och kurser vid naprapathögskolan Framtiden i dina händer

utbildningar och kurser vid naprapathögskolan Framtiden i dina händer utbildningar och kurser vid naprapathögskolan Framtiden i dina händer Om Naprapathögskolan Att studera vid Naprapathögskolan Våra utbildningar Naprapatutbildning Yrkesutbildning till massör Ansökningsinformation

Läs mer

Förväntansfull. Nyfiken. Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2014. Fikasugen Fundersam Upprymd. Utmattad Transcendental Belåten

Förväntansfull. Nyfiken. Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2014. Fikasugen Fundersam Upprymd. Utmattad Transcendental Belåten Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2014 Oklart Lätt oroad Utmattad Saknar diskussioner Fullt i huvudet Transcendental Välinformerad Som ett kongresspro Rock on! Belåten Lycklig Missade diskussioner

Läs mer

Hej, du medlem i SFPO! Här kommer nyhetsbrevet inför vintern!

Hej, du medlem i SFPO! Här kommer nyhetsbrevet inför vintern! Hej, du medlem i SFPO! Här kommer nyhetsbrevet inför vintern! Tiden går och julen står för dörren. Höstens utbildningsdagar i Stockholm är redan avverkade. Vi fick väldigt fin respons från deltagarna i

Läs mer

Friskvårdsmassör Massageterapeut Medicinsk massageterapeut. Studieplan 2015

Friskvårdsmassör Massageterapeut Medicinsk massageterapeut. Studieplan 2015 Friskvårdsmassör Massageterapeut Medicinsk massageterapeut Studieplan 2015 Friskvårdsmassör (Steg 1) Massageterapeut (Steg 1 2) Medicinsk massageterapeut (Steg 1 3) INNEHÅLL Studieplan 2015 Historik Svensk

Läs mer

FOKUS PÅ FHV. Företagshälsovården mäter. Företagshälsovårdskunskap 7,5 hp. Narkotikatester på arbetsplatsen

FOKUS PÅ FHV. Företagshälsovården mäter. Företagshälsovårdskunskap 7,5 hp. Narkotikatester på arbetsplatsen FOKUS PÅ FHV Aktuellt från bransch och profession 3/2008 Företagshälsovården mäter Vad håller oss friska? Om hurtbullar, motion, motivation mm. Sid 4 Företagshälsovårdskunskap 7,5 hp FSF startar en ny

Läs mer

"Varje dag lite bättre - kraften hos många" Att mäta är att veta!

Varje dag lite bättre - kraften hos många Att mäta är att veta! Nyhetsbrev nr 4 2009 Grandfather II Referat från Grandfather II-kursen i Göteborg Läs mer på sid 3 Kalmarprojekt för ökad compliance: "Varje dag lite bättre - kraften hos många" Att mäta är att veta! Missa

Läs mer

Välkommen ut i yrkeslivet och in i Folktandvården Östergötland!

Välkommen ut i yrkeslivet och in i Folktandvården Östergötland! Välkommen ut i yrkeslivet och in i Folktandvården Östergötland! Vi har byggt en speciell entré för dig som just blivit klar med utbildningen, så att du ska känna dig både trygg och välkommen hos oss. Vi

Läs mer

Nr 2 2008. Från Årsstämman i Stockholm. Artikel om överläkare Jan Apelqvist. Viktig information om kassaregister. Fotterapeut i fokus, Tordh Tierfeldt

Nr 2 2008. Från Årsstämman i Stockholm. Artikel om överläkare Jan Apelqvist. Viktig information om kassaregister. Fotterapeut i fokus, Tordh Tierfeldt Nr 2 2008 ISSN 1404-5028 Ur innehållet Från Årsstämman i Stockholm Artikel om överläkare Jan Apelqvist Viktig information om kassaregister Fotterapeut i fokus, Tordh Tierfeldt 1 Sätt in en slant på postgironummer

Läs mer

Föreläsningar & Kurser 2015

Föreläsningar & Kurser 2015 Föreläsningar & Kurser 2015 För medlemmar i Unionen Chef Unionen Stockholm, Östra Sörmland/Gotland och Uppland Anmäl dig under Kurser och Spetsa din chefskompetens Innehållsförteckning @ Unionens chefslinje

Läs mer

nya Indisk läromedelsproduktion, sid 18 Inofficiella hjälpmedel, sid 8 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering

nya Indisk läromedelsproduktion, sid 18 Inofficiella hjälpmedel, sid 8 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering nya Nr 1 2015 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Ingela Majtorp och Annica Mejstedt fixar jobb för synskadade, sid 16 Indisk läromedelsproduktion, sid 18 Inofficiella

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN NY TERMIN! VÅREN 2015. Dinväg. Kompetensutveckling för dig som vill framåt ANDERS HULTMAN: FRUKOST HOS EMMA

VÄLKOMMEN TILL EN NY TERMIN! VÅREN 2015. Dinväg. Kompetensutveckling för dig som vill framåt ANDERS HULTMAN: FRUKOST HOS EMMA VÄLKOMMEN TILL EN NY TERMIN! VÅREN 2015 Dinväg Kompetensutveckling för dig som vill framåt ANDERS HULTMAN: FRUKOST HOS EMMA Hej och välkommen till landstingets kompetensutvecklingskatalog! Inget kunde

Läs mer

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser!

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! HÖSTEN 2015 96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! Hos oss blir du en bättre chef. Chefsutveckling på dina villkor LEDARNAS KURSER & SEMINARIER Som medlem i Ledarna har du fri tillgång till ett brett utbud

Läs mer