aktuellt HJÄLP TILL ATT STÄDA STRÄNDERNA PÅ KUSTRÄDDARDAGEN LÖRDAGEN DEN 21 APRIL Lomma Nr 1, mars 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "aktuellt HJÄLP TILL ATT STÄDA STRÄNDERNA PÅ KUSTRÄDDARDAGEN LÖRDAGEN DEN 21 APRIL Lomma Nr 1, mars 2012"

Transkript

1 aktuellt Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun Nr 1, mars 2012 Lomma HJÄLP TILL ATT STÄDA STRÄNDERNA PÅ KUSTRÄDDARDAGEN LÖRDAGEN DEN 21 APRIL Den 21 april arrangeras Kusträddardagen över hela landet. Dagen arrangeras tillsammans med Håll Sverige Rent som en del i en kampanj för att uppmärksamma problemet med marin nedskräpning och på samma gång göra en insats för att städa stränderna från bråte som flutit i land under höst- och vintersäsongen. Mer information kommer på Preliminärt bokslut för ,9 miljoner kronor i överskott. Sidan 2 Bio, teater och musikföreställningar snart verklighet på biblioteket i Lomma. Sidan 8 Studentidéer ska locka ungdomar till kommunal verksamhet. Sidan 9 SCB:s medborgarundersökning gav Lomma bra betyg. Sidan 2 Tanke. Omtanke. Mertanke!

2 Lomma på topp i ny medborgarundersökning Hur är det att leva och bo i Lomma kommun? Hur upplever du att de kommunala verksamheterna fungerar och hur ser du på dina möjligheter till inflytande? Varannat år deltar Lomma kommun i Statistiska Centralbyråns medborgarunder sökning där ett urval på personer mellan 18 och 84 år får svara på en enkät. Syftet med mätningen är, enligt utvecklingschef Charlotte Sjövall, att hitta områden där man behöver bli bättre. Sedan undersökningen genomfördes för första gången har 250 av landets kommuner deltagit och 183 mer än en gång. Detta innebär att man nu har ett ordentligt jämförelsematerial. I Lomma kommun var det 63 % av de tillfrågade som tog chansen att svara. Rikssnittet bland de kommuner som deltog var 52 %. Resultat i korthet Det sammanfattande betygsindexet för hur medborgarna bedömer Lomma kommun som en plats att bo och leva på blev 76. Genomsnittet för samtliga 128 kommuner i de två senaste undersökningsomgångarna blev 60. Det sammanfattande betygsindexet för hur medborgarna bedömer de kommunala verksamheterna i Lomma kommun blev 65. Genomsnittet för samtliga 128 kommuner i de två senaste undersökningsomgångarna blev 54. Det sammanfattande betygsindexet för hur medborgarna bedömer möjligheterna till inflytande på kommunens verksamheter och beslut i Lomma kommun blev 54. Genomsnittet för samtliga 128 kommuner i de två senaste undersökningsomgångarna blev 41. Glädjande är att vi fortfarande ligger i topp i jämförelse med andra kommuner. Det finns naturligtvis utvecklingsmöjligheter, säger Anders Berngarn, kommunstyrelsens ordförande om resultatet. Preliminärt bokslut, 17,9 miljoner i överskott Så läggs sista handen vid Lomma kommuns bokslut för Det blev 28 miljoner bättre än förväntat. Ett budgeterat resultat med ett minus på nästan 10 miljoner kronor vände och kommer att sluta på ett plus på 17,9 miljoner. Noteras bör att alla siffror är preliminära och de som gällde vid Lomma Aktuellts pressläggning. 2 Positivt är att kommunens finansförvaltning gick 34,6 miljoner kronor bättre än vad budgeterats. Däribland blev skatteintäkterna 18,1 miljoner kronor högre, medan statsbidrag och utjämning blev 4,5 miljoner kronor lägre än budget. Dessutom blev räntekostnaden lägre än budget beroende på låga marknadsräntor. På minussidan finns den kostnadsökning som de olika nämnderna drabbats av. Sammantaget överskred nämnderna sina budgetramar med 11,2 miljoner kronor. Endast tre nämnder visar positiva budgetavvikelser, Kommunstyrelsen 0,7 miljoner kronor, Kultur- och fritidsnämnden 0,4 och Tekniska nämnden 1,1 miljoner kronor. Övriga nämnder visar negativa budgetavvikelser. Avvikelserna kommer från främst fem verksamhetsområden: Hälsa, vård och omsorg -8,2 miljoner kronor, LSS-verksamheten -2,4 miljoner kronor, Förskole- och grundskoleverksamheten -6,9 miljoner kronor, Plan- och byggverksamheten -0,6 miljoner kronor samt Avgiftsfinansierad teknisk verksamhet -2,7 miljoner kronor. I en kommentar till bokslutet konstaterar ekonomichef Elisabeth Hedsund att det är viktigt att nämndernas ekonomi är i balans och att budgeten hålls. Under 2011 visade flera nämnder negativa budgetavvikelser och de åtgärder som vidtogs under året var inte i tillräcklig omfattning för att nå balans. Lomma kommun bör bibehålla en resultatnivå på minst 2,0 % av skatter, statsbidrag och utjämning de kommande åren för att möta framtida utmaningar. Med rådande läge blir det en utmaning att lyckas med detta framöver. Med en aktiv styrning där ekonomin hela tiden ställs mot de ökande verksamhetsbehoven har Lomma kommun möjligheter att upprätthålla ett sådant resultat.

3 Den 19 december förra året släpptes boken om hur den gamla industrihamnen i Lomma blev den nya stadsdelen Lomma Hamn. Lomma Aktuellt slog en signal till bokens huvudredaktör Thomas Håkansson, som då i egenskap av kommunstyrelsens ordförande, var med i hela processen och som på nära håll följt hur stadsdelen vuxit fram. Vilka reaktioner har man fått på boken? Det har rakt igenom enbart varit positiva kommentarer. Jag har överhuvudtaget inte träffat någon som tyckte att det var bortkastat arbete. Kanske är det så att man inte läser boken från pärm till pärm. Däremot tror jag att boken innehåller många olika delar som kan intressera lite beroende på vem man är och vilken bakgrund man har, berättar Thomas Håkansson, och fortsätter; För den som bor i området är förmodligen den historiska beskrivningen, gatunamnen och ortsanalysen extra intressant. För den som jobbar med stadsplanering eller kommunpolitik finns det ingående beskrivningar av hela processen. För byggaren finns intressanta delar om miljöarbetet. För den vanlige läsaren kan det också vara spännande att följa hur ett bostadsområde egentligen växer fram. Det är ingen tillfällighet att ett bostadsområde blir som det blir. Det finns många beslut och överväganden från idé till färdigt område. Boken innehåller mängder med bilder. En bild som Thomas Håkansson tycker är lite extra hittar man på baksidan av boken där man ser två foto tagna från samma position; Strandpromenaden 2004 respektive Många medförfattare Thomas Håkansson har varit huvudredaktör för boken men även skrivit en del texter. Övrigt material har författats av nitton medförfattare som beskrivit arbetet från sina professionella infallsvinklar. Intresset för boken var mycket stort vid lanseringen på Lomma bibliotek i mitten av december. Vill du ha ett eget exemplar av denna historieskildring Boken om hur Lomma industrihamn blev Lomma Hamn, så finns boken att köpa på biblioteken och i kommunhusets reception. Kommunstyrelsens ordförande Anders Berngarn avtäckte boken om Lomma Hamn. Stort intresse för boken om Lomma Hamn 3 Foto: Christian Almström

4 Lomma kommun sparar pengar med eco-driving Under de närmaste månaderna kommer Lomma kommun att utbilda hundratalet anställda i hur man kör sparsamt, så kallad eco-driving. För ett par veckor sedan presenterades idén. Syftet med utbildningen är både att minska kommunens energiförbrukning och därmed spara pengar, men också att minska miljöbelastning. Det är personal som regelbundet kör kommunens eller eget fordon i tjänsten som fått denna möjlighet. Utbildningen, som sker lokalt, innehåller både en praktisk och en teoretisk del och arrangeras av Erikssons Trafikskola i Malmö. Praktiska tips i bilen I den praktiska delen kör kursdeltagaren en specifik sträcka två gånger. Först en gång utan anvisningar, därefter får deltagaren information om vad som kan göras bättre och får köra sträckan en andra gång. Bilen har bland annat utrustning för att mäta bensinförbrukning. Skillnaden mellan de två körningarna räknas fram. Hur mycket sparade man med Eco-driving? I den teoretiska delen får deltagarna möjlighet att ställa frågor och sammanfatta sina intryck dessutom ges en information om bland annat bilens påverkan på miljön kronor lägre kostnad Ett ändrat körbeteende kan minska bränsleförbrukningen upp till %. Bränsleförbrukningen hos kommunens fordon mättes i oktober En ny mätning kommer att göras under våren för att se vilken effekt utbildningen haft. Under 2011 förbrukade kommunens bilar cirka liter bilbränsle. Med 15 % minskning sparar man cirka kronor per år. Den minskade bränslemängden innebär också att koldioxidutsläppen blir 25 ton lägre per år från kommunens bilkörning. Testrunda med gott resultat I mitten av februari startade utbildningen med att kommunstyrelsen ordförande Anders Berngarn och oppositionsföreträdaren Lisa Bäck, tillsammans med några anställda genomförde den praktiska delen av utbildningen. Vad blev det för resultat? Alla körde snålare andra rundan, några mer och andra mindre. Gemensamt är att det blir en tydlig vinst både i pengar och för miljön. Lomma släcker 31 mars Lomma kommun deltar i Earth Hour 2012 Gör det du med! Program för Earth Hour veckan: 29/3 Företagarafton på Lomma bibliotek Klimatsmarta lösningar för ditt företag, mer information på 31/3 kl Energisparrådgivning Lomma bibliotek Möt kommunens energisparrådgivare och få tips på hur du sparar energi i vardagen. 31/3 kl Earth Hour Släck för att delta i den globala manifestationen för resursbesparing. För mer info om arrangemangen kolla på eller skriv till 4

5 Programpunkter speciellt för den vuxna publiken hade länge varit ett önskemål från biblioteksbesökarna både i Bjärred och Lomma. När man nu är igång med både författarbesök och Onsdagskvällar så kan man konstatera att det blivit en ordentlig succé, så populärt att en del arrangemang sålt slut. Kristina Lindahl som är 1:e bibliotekarie på biblioteket i Lomma, berättar att man under många år satsat på barnen med en ganska stor programverksamhet på båda biblioteken, men egentligen inget regelbundet för vuxna. Vi funderade på upplägget och bestämde oss för att prova dels författaraftnar, dels Onsdagskvällar på något spännande tema. Författare i ropet Till författaraftnar bjuds oftast in någon som är bokaktuell. Men man tittar även på utlåningssiffror för att få tips. Ann Heberlein, aktuell med boken Ett gott liv, var en av säsongens gäster där biljetterna tog slut. När det gäller vårt onsdagsprogram så rullar det på av sig själv. Här är det oftast kommuninvånare som själv hör av sig. Personer som har något att berätta för andra, berättar Kristina Lindahl. Hösten redan klar Vad blir det för programpunkter till hösten? Programmet är till stor del klart. Men några detaljer vill Kristina Lindahl ännu inte avslöja. Mer än att vid en författarafton kommer publiken att få möta en deckarduo och vid en annan en författare känd för historiska romaner. Läs mer på Klicka på bib lioteket i menyn Populära sidor. Dessutom kan du läsa fler nyheter från biblioteken på deras Facebooksida. Sök efter: Biblioteken i Lomma och Bjärred När författarinnan Ann Heberlein gästade Lomma bibliotek tidigare i år för att berätta om sin bok Ett gott liv, tog biljetterna snabbt slut. Succé för bibliotekens författarbesök Foto: Kennet Ruona 5

6 noterat Antal inv Befolkningsutveckling i Lomma kommun Vi växer fortfarande snabbare än snittet År När vi gick ur 2011 var Lomma kommuns folkmängd personer. Det betyder en ökning med 458 personer under året. Motsvarande siffror vid årsskiftet 2010/2011 var 494 personer. Även om ökningen minskat något om man jämför 2011 med 2010 så är det fortfarande en betydligt högre tillväxt än den genomsnittliga tillväxttakten som under den senaste 20-årsperioden som ligger på strax under 250 personer per år. Sett över en femårsperiod är Lomma den tredje snabbast växande kommunen i landet relativt sett! I ett skåneperspektiv Befolkningsökningen i kommunen under år 2011 motsvarar 2,1 %, vilket kan jämföras med den totala ökningen i Skåne län på 0,8 %. I landet som helhet ökade befolkningen med 0,7 % under Det är i första hand Lomma tätort som växer. Men även Bjärred/Borgeby/Haboljung ökar sin befolkning. En ung kommun Under år 2011 föddes 246 barn i kommunen. Antalet avlidna uppgick till 152 personer. Detta ger ett födelseöverskott på 94 personer. Därmed har två tidigare trender med minskat antalet födda i kommunen och minskat antal avlidna i kommunen brutits. Under år 2011 flyttade drygt personer till kommunen och strax över från kommunen, vilket innebär ett överskott på ungefär 350 personer. De största åldersgrupperna i kommunen är 0-9 år och år. Åldersgrupperna år är särskilt små. Medelåldern i kommunen är 40,5 år. Karstorpselever till Fladäng Planerna för att kunna utnyttja Fladängskolan fullt ut när den står klar till hösten, har nu tagit form. Karstorpskolan södra ska rivas och en helt ny skola för årskurserna 4 9 byggs i dess ställe. Detta innebär en del förändringar för elever och skolpersonal under de kommande terminerna. Hur det ser ut i detalj för läsåret 2012/2013 kan man läsa på kommunens hemsida, under fliken Barn och utbildning. Personalen följer eleverna Tanken med upplägget är att inga elever ska behöva flytta mer än nödvändigt under Karstorpskolan södras byggtid. De yngsta eleverna från Karstorp ska ha kortast möjliga skolväg. Ämnen som behöver specialsalar, som till exempel idrott, slöjd och hemkunskap, är tänkta att placeras för att ge kortast möjliga förflyttningar mellan skolorna under evakueringstiden. Klart 2014 När Karstorpskolan södra står färdig, 2014 enligt planen, är den en tvåparallellig skola (två klasser i varje årskurs) för årskurserna 4 9 med matsal, kök och specialsalar. Har du som förälder några frågor, kan du vända dig till ditt barns rektor: Christina Wickström-Hansson, Rektor, enhet Karstorp Telefon Marie-Christine Cronholm, Rektor, enhet Vinstorp Telefon Stefan Rönneke, Rektor, enhet Piläng Telefon Flaggansökan Årets firande av Sveriges Nationaldag/ Svenska Flaggans dag den 6 juni äger rum i Bergaparken i Bjärred med början kl Privatpersoner och organisationer som önskar svensk flagga i samband med firandet ska senast den 10 april 2012 vända sig till Sven Trönne, Lomma kommun, tel (kontorstid) alt. med ansökan eller för att få ansökningsblankett. Mer information om firande kommer i nästa nummer av Lomma Aktuellt. 6

7 noterat Omsorg på entreprenad vad händer nu? Vid kommunfullmäktiges sammanträde i februari beslutade en politisk majoritet att ge socialnämnden tillstånd att upphandla entreprenaddrift upp till 100 % av vård och omsorg i eget och särskilt boende från och med den 13 januari Fullmäktige avslog på samma gång en begäran om folkomröstning. Socialförvaltningen har arbetat vidare med att ta fram förfrågningsunderlag för kommundel Lomma under de senaste månaderna och tar nu även med kommundel Bjärred i underlaget. Enligt kommunfullmäktiges beslut är det nu upp till socialnämnden att bestämma omfattningen av entreprenaden. Socialnämndens arbetsutskott har följt förvaltningens arbete med förfrågningsunderlaget. Vi är mycket nöjda med det arbete som förvaltningen lagt ner. Det är ett gediget arbete som också ger svar på de frågetecken och synpunkter som funnits kring ärendet, säger socialnämndens ordförande Sofia Forsgren Böhmer i en kommentar. Till socialnämndens sammanträde den 29 mars ska förfrågningsunderlaget vara klart för beslut. Efter detta kommer underlaget att läggas ut för upphandling och då blir också detaljerna offentliga. Sofia Forsgren Böhmer menar att om inget oförutsett inträffar så bör man kunna ha gjort en utvärdering av inkomna anbud innan sommaren. Strandstädning efter Adventsstormen Stormen i december 2011, som fick namnet Adventsstormen lämnade många spår efter sig. Bland annat en hel del tång men också lite annat skräp längs våra stränder. På de flesta sträckorna längs kusten ligger skräpet kvar. Vi har inte glömt bort att städa, berättar gatu chef Ingemar Nilsson. Problemet är att tången delvis är blöt samt att marken inte ännu bär överallt. De sträckor som skall rensas är där tången normalt inte lägger sig. Detta arbete kommer att utföras under mars-april. Stränderna i övrigt rensas normalt inte mer än där stranden rubriceras som badstrand. Badstränderna rensas inför badsäsongen. Den 21 april är det Kusträddardagen som arrangeras av Håll Sverige rent. Alla ombedes att hjälpa till denna dag och kommunen ställer upp med sopsäckar samt samlar in och kör bort allt skräp. Knöt kontakter på ingenjörsmässa För några veckor sedan arrangerades en branschdag för blivande civilingenjörer på Lunds Tekniska Högskolas sektion för Väg- och Vattenbyggnad och Lantmäteri. Målet med branschdagen är att stärka kontakten mellan studenter och företag och bygga relationer som kan leda fram till ett framtida arbete. Även kommunerna har många yrken och befattningar som passar en nyutexaminerad ingenjör! Därför beslutade 4Yes-kommunerna att tillsammans visa upp sin verksamheten och berätta om vilka möjligheter som finns inom den kommunala sfären. Mattias Persson, bitr gatuchef, var en av kommunens representanter i 4Yes-montern. Det råder en del förutfattade meningar om kommunal verksamhet. Arbetsuppgifterna är minst lika utmanande i en kommun som på ett privat konsultföretag. Även här finns karriärmöjligheter. Många studenter som jag själv pratade med var förvånade över hur många olika yrkeskategorier som finns inom kommunal verksamhet. Vi knöt många kontakter. Jag hoppas och tror att vi uppmuntrat studenterna till att söka nästa gång vi söker personal. SKL gav toppbetyg till LSS Årligen gör Sveriges Kommuner och landsting, SKL, kvalitetsmätningar av kommunernas olika verksamheter. Under 2011 ingick gruppbostäder enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, i mätningen Kommunens Kvalitet i Korthet. De frågor som skulle besvaras var bland annat: Har den boende egen nyckel och egen brevlåda? Har den boende möjlighet att utföra fritidsaktiviteter efter kl 21 tillsammans med personal? Får den boende ta emot besök efter kl 21? Har den boende möjlighet till gemensamma måltider? Har den boende inflytande över maten? Har det förekommit våld och hot? Lomma kommuns gruppbostäder fick 100 poäng av 100 möjliga på samtliga frågor. Snittet i landet låg på 86 poäng. Margareta Kjellvestad, som är verksamhetschef, menar att det är mycket glädjande, men att resultatet för Lomma egentligen inte är så märkligt. Vi arbetar utifrån lagens intentioner om normalisering och medbestämmande. Vi har ett habiliterande förhållningssätt, vilket innebär att det övergripande målet är att den boende ska leva så självständigt, som det är möjligt, utifrån sin förmåga. Förutsättningen för bra kvalitet är också att vi har de medarbetare vi har. 7

8 Bio på bibblan, snart verklighet Idag är det flera mindre kommuner i Skåne som saknar egen biograf med regelbunden verksamhet. Lomma kommun är en av dessa. Men inte så länge till. Med hjälp av bidrag från Region Skåne har biblioteket i Lomma nu fått klart med att köpa in digital projektor och kvalificerad ljudutrustning. Tekniken kommer att göra det möjligt att både visa egna filmer på biblioteket men också ta emot de direktsändningar som förmedlas av bland annat Folkets Husfõreningen. Vad sägs om en kväll med direktsänd opera från Metropolitan i New York, balett från Bolsjojteatern, en föreställningar från Dramaten i Stockholm eller varför inte en live-konsert eller ett sportevenemang? Allt i den digitala visningsanläggningen på biblioteket. Även om utrustningen blir mobil, så kommer föreställningarna främst att visas längst in i biblioteket där man idag även anordnar olika programpunkter, bland annat de populära föreläsningarna och författarbesöken. Här finns sittplatser till cirka 100 besökare. Bibliotekschef Göran Schmitz berättar att anläggningen kan användas till många olika typer av visningar. Vi kan använda den i samband med utställningar och kanske projicera ett bildspel på någon av väggarna. Vi kan använda utrustningen i samband med något event i kommunen och visa bilder från något kamera på annan plats. Möjligheterna är mer eller mindre obegränsade. 8 Foto: Catherine Ashmore Foto: Göran Schmitz Samarbetspartner sökes Förutom direktsändningar via Folkets Husfõreningen, så hoppas Göran Schmitz på möjligheten att visa journalfilmer, dokumentärfilmer och filmer producerade av lokala filmskapare som exempel. Just nu håller vi på att diskutera med många olika aktörer. Tanken är att vi ska hitta en lösning som ger ett varierat och regelbundet programutbud. Sammanlagt är bidraget på kronor. Pengar som ska räcka till utrustning, teknisk support och inredningskonsult som ska hjälpa till så att bian på bibblan blir ett attraktivt alternativ. Upphandlingen genomförs under våren och om allt går som det ska så blir det smygpremiär redan innan sommaren och officiell premiär fram emot hösten. The Phantom of the Opera har visats med den nya tekniken på andra mindre bibliotek i landet.

9 Studenter löste problem på beställning Att det blivit allt svårare att locka unga akademiker och ungdomar med högre utbildning till arbeten inom offentlig förvaltning är ett känt faktum. Även om det inte är ett överhängande akut problem för Lomma kommun, så är det ett problem som måste lösas inför framtiden. I ett försök att hitta nya infallsvinklar så deltog Lomma kommun i arrangemanget Drivhuset24 på Orkanen Malmö Högskola för några veckor sedan. Drivhuset24 arrangerades för sjätte året och går ut på att 60 studenter låses in under 24 timmar. Team på sex studenter med olika kompetens, från Malmö Högskola, Lunds universitet (LTH) och SLU Alnarp, får tillsammans med idécoacher lägga all energi på att under 24 intensiva timmar lösa utmaningar från företag och organisationer i regionen. Utifrån de senaste kunskaperna inom sina utbildningar och med helt nya ögon är uppdraget att lösa problem, leverera nya vassa idéer och hjälpa uppdragsgivarna. Erfarenheterna är mycket goda från tidigare år. Nya unga medarbetare Charlotte Sjövall, chef på Lomma kommuns utvecklingsenhet, förklarar; Problemet med att attrahera unga välutbildade medarbetare är ett problem för offentlig förvaltning i hela landet och på alla nivåer. Jag tror att det finns en del förutfattade meningar om hur det är att jobba inom stat och kommun. Här finns också arbetsuppgifter för exempelvis jurister, samhällsvetare och jour- nalister. Många tror att det är tråkigt och oinspirerande och med dåliga chanser till karriär. Men det är både roligt och spännande. De som jobbar inom förvaltningarna idag är ju de personer som är med och bygger morgondagens samhälle. Lomma kommuns huvudfråga till Drivhuset24-panelen var: Hur kan vi öka intresset för och kunskapen om de jobb som finns i en kommun? Delfrågorna som studenterna också fick fundera på var: Hur ska Lomma kommun bli en attraktiv arbetsgivare? Hur ska Lomma kommun kommunicera med högskolor och universitet? Hur kan Lomma kommun stärka varumärket för att säkra den framtida kompetensförsörjningen? Vad studenterna kom fram till berättar vi i nästa nummer av Lomma Aktuellt. Nu även på återvinningstoppen Sedan några år tillbaka arrangeras en återvinningsgala, Swedish Recycling Award. Inom ett tiotal olika kategorier kan innovationer, investeringar, personliga insatser eller produktförbättringar nomineras. En av kategorierna är Årets återvinningskommun. Till denna kategori var Lomma kommun nominerad denna gång. I nomineringen, som var gjord av SYSAV, tog man fasta på det stora omställningsarbete som Lomma kommun och kommuninvånarna gjort i samband med att det blev obligatoriskt med åttafackssystem med fastighetsnära insamling av förpacknings- och tidningsmaterial, rest- avfall och matavfall. Sysav har mätt andelen restavfall och matavfall och förändringna från 2009 till Man kan se att matavfallsinsamlingen har gått från 0 till 61,4 kg per person och år, medan restavfallet har minskat med 111 kg per person och år, skriver man i nomineringen och fortsätter: Det nationella målet att samla in 35 % av matavfallet biologiskt nås också med råge. Över 56 % av tillgängligt matavfall samlades in för biologisk behandling i slutet av Kvaliteten på det inkommande matavfallet håller en mycket hög renhetsgrad. Närmare 200 personer deltog på galan. Miljöminister Lena Ek invigningstalade och Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin, delade ut priser. Eskilstuna vann med Lomma och Örnsköldsvik på en hedrande andraplats. Bland många priser delades också Specialpriset ut, Sveriges tyngsta miljöpris, det väger nämligen över 48 kilo. Göteborgs Stad tog hem priset för sin Avfallsutmaning kallad Leva Livet. År Invånarantal Restavfall Fastighetsnära (Kg/person och år) 226,5 115,5 Matavfall Fastighetsnära (Kg/person och år) 0,0 61,4 9

10 kultur & evenemang Med reservation för ändringar. UTSTÄLLNINGAR St. Kilda ett hållbart samhälle på världens rand Foto och text - Tudor Barnard, foto - Claes-Göran Daniels 3 mars 5 april. Bjärreds bibliotek Ung Kultur Möts Konst från årets UKM-festival 11 april 5 maj. Bjärreds bibliotek Akvareller en studiecirkel inom SPF Gamla Bjered ställer ut 8 maj 2 juni. Bjärreds bibliotek Hans Johansson ställer ut målningar, Tomas Anagrius visar keramik 3 mars 29 mars. Lomma bibliotek Arr: Lomma Konstförening Fotoutställning Fotoklubben Objektivet, Lomma ställer ut 31 mars 30 april. Lomma bibliotek Olle Dahl ställer ut målningar 5 maj 31 maj. Lomma bibliotek Arr: Lomma Konstförening Lomma Musiksällskap ger VÅRKONSERT Dirigent: Per Sandberg Presentatör: Gerard af Malmborg Biljetter: 80 kr vid entrén, skolungdom fri entré Söndag 22 april, kl Dansrotundan, Lomma LANTBRUKSMUSEET Elevenborgsvägen 3, Alnarp Öppettider: Kl söndagar och onsdagar i april, maj, juni samt långfredagen, påskafton, påskdagen, annandag påsk, 1 maj och Kristi Himmelsfärdsdag Vagnsmuseet och Hovbeslagsmuseet, Smedjevägen, Alnarp visas för grupper mot avgift enligt överenskommelse. Kontakta SLU:s växel Arr: Föreningen Skånska lantbruksmuseet, Alnarp 10 FÖRFATTARBESÖK Välkommen till den här världen Amanda Svensson berättar om sin Augustnominerade bok Torsdag 19 april kl Lomma bibliotek Biljetter à 50 kr säljs på biblioteket Arr: Kultur- och fritidsnämnden Och i Wienerwald står träden kvar Elisabeth Åsbrink, vinnare av Augustpriset i fackboksklassen berättar om sin bok. Torsdag 3 maj kl Lomma bibliotek Biljetter à 50 kr säljs på biblioteket Arr: ABF och Kultur- och fritidsnämnden Onsdagkvällar Renovera från typhus till drömhem Görel Bockasten, inredningsarkitekt och byggnadsingenjör, som skrivit en bok om hur hon renoverat sitt hus i Bjärred, svarar på frågor och ger tips till alla som går i renoveringstankar. Onsdag 28 mars kl Bjärreds bibliotek Fri entré, biljetter delas ut på biblioteket Mitt bloggliv från Lomma till världen! Journalisten Calle Rockbäck berättar om sin blogg. Onsdag 28 mars kl Lomma bibliotek Fri entré, biljetter delas ut på biblioteket Vardagsinspirationsföreläsning Eva Hedgate, lommabo, föreläser om växter, dukning och mat. Onsdag 11 april, kl Lomma bibliotek Fri entré, biljetter delas ut på biblioteket fr.o.m. 28 mars. Dukning till vardag & fest Eva Hedgate, lommabo och vardagsinspiratör, berättar och ger inspiration till festliga dukningar. Onsdag 18 april kl Bjärreds bibliotek Fri entré, biljetter delas ut på biblioteket fr.o.m. 4 april SAGOSTUNDER På Bjärreds bibliotek Alla barn 3 6 år är välkomna till sagostund varje tisdag kl Sagostundsavslutning 24 april. (Ingen sagostund 3 april.) På Lomma bibliotek Alla barn 3 6 år är välkomna till sagostund varje fredag kl Sagostundsavslutning 27 april. (Ingen sagostund 6 april.) VÅRUTFÄRD TILL KULLA- TORPET Söndag 29 april Samling vid trevägskorset kl Köranvisning: från Björnstorps torg förbi snickeriet, skylt Kullatorpet, kör ca 4 km till trevägskors. Ta med kaffekorg! Pris:10 kr. Mer info: Birgitta Nilsson, , e-post: Arr: Torna Härads Hembygdsförening VALBORG 30 APRIL Bjärred Fackeltåg avgår från scoutgården Valborgsmässoelden tänds, Bjärreds Saltsjöbad Vårtal Sång Musik Arrangör: Bjärreds Scoutkår Lomma Fackeltåg från Pilängskolans parkering Valborgsmässoelden tänds på stranden vid Dansrotundan Vårtal Sång Musik Arrangör: Lomma kommun Borgeby Valborgsbål bakom Tennishallen i Borgeby Obs! Ny plats! Allsång och musik med Eva och Lottas Strängar Korv och bröd samt dryck finns att köpa. Arrangör: Borgeby Kulturhistoriska Forskarlag

11 PÅSKAVANDRING 6 9 april För mer information: Arr: Lomma Event TEATER Malmö Opera No Way to Treat a Lady En humoristisk deckarmusikal På scen: Jan Kyhle, Erik Gullbransson, Micaela Sjöstedt och Eva-Britt Strandberg Kit Giles, en mísslyckad skådespelare i New York är i själva verket en kallblodig mördare som specialiserat sig på att ta livet av äldre kvinnor. Den luggslitne poliskommissarien Morris Brummel är honom på spåren Fredag 23 mars kl Pilängsteatern, Lomma Hallands Teater Spisa Strindberg Min middag med August På scen: Malin Svarfvar och Henrik Danielsson Regi: Agneta Elers-Jarleman Strindberg för hela slanten, in och ut och bak och fram. Eftertänksamt, finstämt och pang på rödbetan. Och massor av musik. 14 sånger med Strindbergsdikter, tonsatta av Gunnar Edander. Picknickteater lördag 14 april kl Insläpp kl Folkets Hus, Lomma Biljetter: Telefonbeställning , biljettköp i teaterns kassa (spelplatsen) två timmar innan föreställningen. Arr: Lomma Bjärreds Teaterförening LOMMA MUSEIFÖRENING Malmö Uppfinnarförening 28 april 6 maj lördag söndag kl , onsdag OBS: även tisdag 1 maj KRAFTEN, Parkstigen 8 Gunnar Nylund 19 maj 3 juni lördag söndag kl , onsdag KRAFTEN, Parkstigen 8 I kommunstyrelsens nämndsplan kan man läsa att Lomma kommun på olika sätt aktivt ska arbeta med att stärka dialogen mellan medborgarna och kommunen. Då är det ganska självklart att kommunens även ska finnas med på de nya plattformar som finns på nätet. Redan nu kan du hitta Lomma kommun på Twitter. Genom Twitterkontot kan Lomma kommun mycket snabbt publicera information vid exceptionella lägen. Det kan gälla en kort text om en akut vattenläcka med hänvisning till mer information på kommunens hemsida eller information vid riktiga krislägen som den så kallade Advents- Sonja Torstensson och Catharina Larsson har jobbat som projektledare respektive biträdande projektledare och sett till så att rätt information förts in i systemet. Sonja Torstensson berättar; Blanketthanteringen har känts väldigt omodern, när det nu finns bra elektroniska lösningar. Det handlar både om att föräldrarna slipper hantera papper som ska fyllas i och vår administration. Twitter, Facebook, Flickr... Lomma syns allt mer på nätet stormen förra året. Nyhetsflödet på kommunens hem sida kommuniceras också löpande på Twitter. Adressen är En verksamhet som redan idag använder Facebook för att berätta om vad man gör, är biblioteken i Lomma och Bjärred. Här anknyter man ofta till någon dagsaktuell händelse, ger tips på böcker och filmer på temat eller berättar om nyinkommen och spännande musik på CD. Har du Facebook-konto så sök på Biblioteken i Lomma och Bjärred. Efterhand kommer fler och fler förvaltningar att dyka upp på olika plattformar. På hemsidan, kommer man också att kunna läsa på vilka sociala medier som kommunen syns. Elektronisk barnomsorg gör det enklare För några dagar sedan öppnade Lomma kommun sin elektroniska portal för barnomsorg. I stället för att fylla i blanketter och skicka in så kan föräldrar nu genom portalen enkelt ansöka om plats och utföra andra uppgifter. Dessutom kan föräldrarna fylla i informationen när de själva har tid, inflikar Catharina Larsson. Hos oss blir det förstås en del nytt som vi ska lära, men det kommer att bli bra när rutinerna sitter. E-legitimation krävs Portalen är mycket lätt att navigera i. Från det att man loggat in följs man hela tiden av tydliga instruktioner. Där finns även gott om länkar kopplade till informationstexter om de olika fält som man behöver fylla i. Instruktionerna är mycket tydliga, säger Sonja Torstensson. Det enda som krävs är e-legitimation, konstaterar Catharina Larsson. Det är något som många redan skaffat sig i och med att man bland annat kan deklarera via nätet numera. Lomma kommunfullmäktiges möten Kommunfullmäktiges möten är offentliga och kan följas från åhörarläktaren i Stora sessionssalen i kommunhuset, men även i direktsändning via webb-tv på hemsidan, Mötesdagar under 2012: 3 maj, 14 juni, 13 september, 25 oktober, 29 november (kl ), 13 december. Mötet startar klockan med undantag för den 29 november, då sammanträdet börjar kl

12 noterat Trygghetsvandringar på väg I december presenterade vi det då nyformerade Brottsförebyggande rådet i Lomma kommun. En av de första insatserna är att bjuda in till trygghetsvandringar i olika områden runt om i kommunen. Kommunens säkerhetschef Anders Åkesson konstaterar att de flesta nog menar att det är både tryggt och säkert för vanliga medborgare i kommunen. Men om det finns platser där någon känner obehag, så är det anledning nog att göra en extra utvärdering och se vilka insatser man kan göra för att förbättra tryggheten. Som exempel nämner han områden där belysningen inte är tillräcklig, eller där det finns någon gatlykta som ofta går sönder. Trygghet är så mycket. Det kan handla om ett övergångsställe där målningen på gatan är dålig, där sikten är skymd eller andra faktorer som gör att man känner sig otrygg. Redan nu har BRÅ identifierat några områden där det finns förbättringsmöjligheter. Vår tanke är att bjuda in boende inom ett begränsat område till en vandring. Med på vandringen kan också finnas representanter för räddningstjänsten, polisen, tjänstemän från kommunen, politiska företrädare och andra. Genom vandringen kan vi tillsammans se problemen och hitta lösningar. Håll utkik på kommunens hemsida där datum och plats för vandringar kommer att publiceras. Här finns pengar att söka! H Nilssons i Bjärred understödsstiftelse För att vara behörig att ansöka måste du de senaste tre åren ha varit bosatt i Flädie, Fjelie eller Borgeby (Flädie gamla socken). Medel kan beviljas till personer som haft höga utgifter för sin yrkesutbildning som inte täckts av statliga och kommunala bidrag, och som gjort sig kända för gott uppförande. Bidrag kan även ges åt sjuka eller handikappade. Ansökan ska vara Lomma kommun tillhanda senast 15 maj. B Kyhlbergs stiftelse, patienter vid Gustav V Jubileumsklinik vid lasarettet i Lund Bidrag kan beviljas till tidigare anställda på före detta Eterniten, och till patienter från Lomma som vårdas eller har vårdats på onkologiska kliniken i Lund. Ansökningstiden är löpande. Information och ansökan Mer information lämnas av ekonom Cecilia Rick, telefon För att ansöka om utdelning ur stiftelse skickas en skriftlig ansökan till: Lomma kommun (Ange stiftelse) Cecilia Rick Lomma Ansökningsblankett finns även på sök på fonder och stiftelser. Tack, du som tyckte till om Lomma Aktuellt I slutet av förra året skickades en enkät ut till ett slumpvis urval kommuninvånare. Enkäten handlade om den tidning du just nu har i din hand, Lomma Aktuellt. Möjlighet att att svara på enkäten fanns även på Överlag var enkätsvaren (135) positiva. Drygt 50 % av de som svarade läser alltid Lomma Aktuellt och nästan allt innehåll (46,7%). Man läser både artiklar och notiser, med en viss övervikt för notiser, vilket nu får till följd att notisfloran kommer att utökas. När det gäller innehållet vill läsarna ha fler kommunala nyheter, men även läsa om sevärdheter, om äldreomsorg, aktuella byggprojekt och om kultur och evenmang. När det gäller tidningens utseende är flertalet nöjda. Lomma Aktuellt betraktas som trovärdig, informativ, intressant och viktig för kommuninvånarna, men upplevs kanske inte alltid som aktuell. Flertalet tycker att Lomma Aktuellt ska komma ut, som nu, fyra gånger om året. Det fanns även en del röster som tycker att den ska komma ut oftare. Sex gånger per år nämns oftast. När det gäller information om vad som händer inom de kommunala verksamheterna är Lomma Aktuellt den viktigaste informationskanalen, (68,9 %). Ett stort tack än en gång till dig som tog dig tid att svara på enkäten. Det gav oss värdefull information. 12 Lomma Aktuellt utges av Kommunstyrelsen i Lomma. Lomma kommun, Hamngatan 3, Lomma Telefon: Hemsida: Ansvarig utgivare: Anders Berngarn Redaktör/foto: Claes Westinger Redaktionskommitté: Christine Edenbrandt, Eva Jansson, Susanne Hallberg, Margareta Kjellvestad, Margareta Sandelin, Marilene Svegard samt Sven Trönne. Teknisk produktion: Elke Hanell, Westinger Media, Box , Malmö. Telefon: , e-post: Lomma Aktuellt finns också som taltidning och på Internet Tryckning: Tryckeri Wiking, Malmö

aktuellt Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun

aktuellt Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun aktuellt Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun Nr 4, december 2012 Lomma Trygghet och säkerhet tema på mässa för seniorer Seniorers fallolyckor kostar samhället stora summor

Läs mer

Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun. En efterlängtad dag! Nya Karstorp Södra invigd

Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun. En efterlängtad dag! Nya Karstorp Södra invigd Lommaaktuellt Nr 3, oktober 2014 Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun En efterlängtad dag! Nya Karstorp Södra invigd Båten som aldrig kom i sjön! En efterlängtad dag för både

Läs mer

Hur lätt är det egentligen att ta sig fram i offentliga miljöer?

Hur lätt är det egentligen att ta sig fram i offentliga miljöer? Lommaaktuellt Nr 4, december 2013 Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun Hur lätt är det egentligen att ta sig fram i offentliga miljöer? Foto: Christian Almström För att ta reda

Läs mer

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4.

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4. Nr 4 September 2011 Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare Sid 8-9 RIDÅN UPP för Tom på AMAZON Sid 4 foto: edis potori Den är perfekt att bottna svampkorgen med! Det finns anledning att

Läs mer

VAXHOLM. Julafton varje dag. Viktigt i. Skolan synliggör arbetslivet. Lärande för hållbar utveckling. Vaxholmsbor minns sin PRAO

VAXHOLM. Julafton varje dag. Viktigt i. Skolan synliggör arbetslivet. Lärande för hållbar utveckling. Vaxholmsbor minns sin PRAO Viktigt i INFORMATION FRÅN VAXHOLMS STAD NR 4 2014 VAXHOLM Skolan synliggör arbetslivet Lärande för hållbar utveckling Vaxholmsbor minns sin PRAO Julafton varje dag i Vaxholms återbruksaffär Så ser verkligheten

Läs mer

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN Dokumentsök på www.tranas.se Söker du ett KF-protokoll eller vill du ha tag på en ansökningsblankett för resebidrag? Gå i så fall in på www.tranas.se

Läs mer

FALKENBERG. Kontakten med medborgarna. K-Center. Södra Åstranden. förbättras på flera sätt. Kommunen satsar på. Nya möjligheter för

FALKENBERG. Kontakten med medborgarna. K-Center. Södra Åstranden. förbättras på flera sätt. Kommunen satsar på. Nya möjligheter för FALKENBERG NR 2 2013 en tidning från falkenbergs kommun Kontakten med medborgarna förbättras på flera sätt Kommunen satsar på K-Center Nya möjligheter för Södra Åstranden Äldre vill känna sig tryggare

Läs mer

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag BILAGA Vi bjuder på kartor till Friska Forshaga Tema FRISKVÅRD Ekonomisk summering av 2012 Kommun och orienteringsklubbar

Läs mer

Elever lär sig umgås på nätet. vi på. Fast styrka hos Räddningstjänsten. Stort intresse för Almöstrand sid 5. sid 16. sid 8.

Elever lär sig umgås på nätet. vi på. Fast styrka hos Räddningstjänsten. Stort intresse för Almöstrand sid 5. sid 16. sid 8. vi på Tjörn Nr 3/2014 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Elever lär sig umgås på nätet sid 16 Fast styrka hos Räddningstjänsten sid 8 Stort intresse för Almöstrand sid 5 Hitta ditt

Läs mer

såklartborås De har nyckeln till ett tryggt extrahem Kultur Slow Fashion på Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan

såklartborås De har nyckeln till ett tryggt extrahem Kultur Slow Fashion på Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan Politik Stabil ekonomi trots ovanligt läge Samhälle Din nya mötesplats Orangeriet såklartborås Kultur Slow Fashion på Textilmuseet Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan VÅR 2015» De har nyckeln till

Läs mer

Följ med till Sundsby

Följ med till Sundsby vi på Tjörn Nr 4/2013 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Följ med till Sundsby sid 5 7 Lönelyft för lärare elever är vinnare! sid 14 15 Mål och budget 2014 sid 4 NYHET! En väg in

Läs mer

Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO. Nr 3 Oktober 2007. Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 3/2007 1

Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO. Nr 3 Oktober 2007. Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 3/2007 1 Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO Nr 3 Oktober 2007 Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 3/2007 1 Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO Nr 3 Oktober 2007 Årgång 10 Nyheter och information från Limhamn-Bunkeflo

Läs mer

vaxholm Bästa minnet 2012 Liv, lust och lärande Viktigt i Kvinnliga ledare visade vägen Vaxholmsbarn fick energi på teatern

vaxholm Bästa minnet 2012 Liv, lust och lärande Viktigt i Kvinnliga ledare visade vägen Vaxholmsbarn fick energi på teatern information från vaxholms stad nr 4 2012 vaxholm Viktigt i Kvinnliga ledare visade vägen Vaxholms skolpoliser hjältar i vardagen Vaxholmsbarn fick energi på teatern Projekt Campus Vaxholm Liv, lust och

Läs mer

Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun

Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun aktuellt Lomma Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun Nr 3, juni 2015 Läs mer på sidan 9 Lommas nya infart invigd! Sidan 6 Elever i realistisk utrymningsövning. Sidan 2 Lomma

Läs mer

Premiär för hunddagis

Premiär för hunddagis mars 2002 Premiär för hunddagis Mor och dotter samtidigt på samma dagis? Det kan väl inte vara möjligt!? Jo då, det går alldeles utmärkt, iallafall på det nystartade hunddagiset i Kil. Där samsas nämligen

Läs mer

Bildtema kreativitet. Om årsredovisningen. De olika avsnittens innehåll:

Bildtema kreativitet. Om årsredovisningen. De olika avsnittens innehåll: ÅRSREDOVISNING 2014 Bildtema kreativitet Kommunen presenterar varje år ett särskilt bildtema i årsredovisningen och under åren har allt ifrån inland och kurortsliv till lokala näringsidkare och vattensporter

Läs mer

Vatten och sill på Klädesholmen sid 5 7. vi på. Nyheter i sophämtningen. Träffar för näringslivet. sid 16 17. sid 8. Nr 1/2012

Vatten och sill på Klädesholmen sid 5 7. vi på. Nyheter i sophämtningen. Träffar för näringslivet. sid 16 17. sid 8. Nr 1/2012 vi på Tjörn Nr 1/2012 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Vatten och sill på Klädesholmen sid 5 7 Nyheter i sophämtningen sid 16 17 Träffar för näringslivet sid 8 Mer kommunikation

Läs mer

Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO. Nr 1 Mars 2007. Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 1/2007 1

Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO. Nr 1 Mars 2007. Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 1/2007 1 Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO Nr 1 Mars 2007 Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 1/2007 1 Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO Positivt år för Limhamn-Bunkeflo Nyheter och information från Limhamn-Bunkeflo

Läs mer

Kontakten. forshaga.se. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag. Nr 1 mars 2010

Kontakten. forshaga.se. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag. Nr 1 mars 2010 Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nr 1 mars 2010 forshaga.se Forshaga Ju-jutsuklubb på plats i nyrenoverad dojo s. 4 Positivt resultat för Deje Simhall

Läs mer

Information från Vännäs kommun 3:2013 HÄR & NU 3:2013 1

Information från Vännäs kommun 3:2013 HÄR & NU 3:2013 1 Information från Vännäs kommun 3:2013 HÄR & NU 3:2013 1 Härliga höst! Vännäs kommun fortsätter att växa, vid halvårsskiftet hade befolkningen ökat med 30 personer, en utveckling som är mycket positiv.

Läs mer

MARS 2012. Hög ränta på Kulturbanken LJUNGANDALSVÄGEN SKA LOCKA TURISTER AV E14 HÖGA FÖRVÄNTNINGAR GER BRA RESULTAT I SKOLAN FRAMTID ÅNGE MARS 2012 1

MARS 2012. Hög ränta på Kulturbanken LJUNGANDALSVÄGEN SKA LOCKA TURISTER AV E14 HÖGA FÖRVÄNTNINGAR GER BRA RESULTAT I SKOLAN FRAMTID ÅNGE MARS 2012 1 MARS 2012 Hög ränta på Kulturbanken LJUNGANDALSVÄGEN SKA LOCKA TURISTER AV E14 HÖGA FÖRVÄNTNINGAR GER BRA RESULTAT I SKOLAN FRAMTID ÅNGE MARS 2012 1 NOTERAT BESLUT I KORTHET Kommunfullmäktige 28 november

Läs mer

Ekerö tidning. 2011 www.ekero.se. Samhällsinformation från din kommun www.ekero.se. Närlundaskolan på tredje plats i Årets Felix tävling

Ekerö tidning. 2011 www.ekero.se. Samhällsinformation från din kommun www.ekero.se. Närlundaskolan på tredje plats i Årets Felix tävling Nr Ekerö tidning 4 2011 Äppelfabriken Blev Årets Ekeröföretagare Närlundaskolan på tredje plats i Årets Felix tävling Inför en jury av yrkeskockar och publik fick skolkockarna under tidspress skapa en

Läs mer

Jakten på effektivitet. några exempel på mod och metod

Jakten på effektivitet. några exempel på mod och metod Jakten på effektivitet några exempel på mod och metod Jakten på effektivitet några exempel på mod och metod Upplysningar om innehållet: Anders Nilsson, anders.nilsson@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

Inga medeltidsdagar i år. Det blir inga medeltidsdagar vid Tyresö slott i år. Välkomna tillbaka 2014. Läs mer på tyreso.

Inga medeltidsdagar i år. Det blir inga medeltidsdagar vid Tyresö slott i år. Välkomna tillbaka 2014. Läs mer på tyreso. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 Inga medeltidsdagar i år Det blir inga medeltidsdagar vid slott i år. Välkomna tillbaka 214. Läs mer på tyreso.se/medeltidsdagar

Läs mer

Gåvor att räkna med. insamling nu. Museum driver stor insamlingskampanj. 60 000 elever får stöd av föreningen Mattecentrum EN TIDNING FRÅN FRII SID 14

Gåvor att räkna med. insamling nu. Museum driver stor insamlingskampanj. 60 000 elever får stöd av föreningen Mattecentrum EN TIDNING FRÅN FRII SID 14 FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 145 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi drygt fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

Poppis Familjepyssel Till Kulturhuset kan stora som små komma för en pysselstund.

Poppis Familjepyssel Till Kulturhuset kan stora som små komma för en pysselstund. Kontakten Nytt format! Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Forshaga kommun på Facebook Vill du veta vad som händer i kommunen? Poppis Familjepyssel Till Kulturhuset

Läs mer

Alexandra trotsar oddsen

Alexandra trotsar oddsen nr 1 2012 en tidning från falkenbergs kommun Falkenberg Alexandra trotsar oddsen Ny strategi för högre utbildning Helen satsar på ungkulturen Stafsinge blir ny stadsdel Hamnfrågan - en utmaning för politikerna

Läs mer

Porträttet Ola brinner för mat. I Kästa byggs nya tidens skola. PåveRKA Vem vill du prisa 2013? Succé för Wild Camp SONJA

Porträttet Ola brinner för mat. I Kästa byggs nya tidens skola. PåveRKA Vem vill du prisa 2013? Succé för Wild Camp SONJA Nr 4 2013 Tidningen för oss i HuddinGE SKOLA I Kästa byggs nya tidens skola SOMMARLÄGER Succé för Wild Camp Porträttet Ola brinner för mat PåveRKA Vem vill du prisa 2013? SONJA tar täten i Körslaget! KULTUR

Läs mer

Plan för ett nytt centrum

Plan för ett nytt centrum Nykvarns kommuntidning Nr 5-04 Plan för ett nytt centrum FÖRSTA SPADTAGET PÅ GYMNASTIKSALEN EN BUDGET I BALANS DAGVERKSAMHET PÅ SOLHÖJDEN MÖT DEN NYE KOMMUNCHEFEN TUTAN DECEMBER 2004 Julmarknad på Taxinge

Läs mer