aktuellt HJÄLP TILL ATT STÄDA STRÄNDERNA PÅ KUSTRÄDDARDAGEN LÖRDAGEN DEN 21 APRIL Lomma Nr 1, mars 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "aktuellt HJÄLP TILL ATT STÄDA STRÄNDERNA PÅ KUSTRÄDDARDAGEN LÖRDAGEN DEN 21 APRIL Lomma Nr 1, mars 2012"

Transkript

1 aktuellt Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun Nr 1, mars 2012 Lomma HJÄLP TILL ATT STÄDA STRÄNDERNA PÅ KUSTRÄDDARDAGEN LÖRDAGEN DEN 21 APRIL Den 21 april arrangeras Kusträddardagen över hela landet. Dagen arrangeras tillsammans med Håll Sverige Rent som en del i en kampanj för att uppmärksamma problemet med marin nedskräpning och på samma gång göra en insats för att städa stränderna från bråte som flutit i land under höst- och vintersäsongen. Mer information kommer på Preliminärt bokslut för ,9 miljoner kronor i överskott. Sidan 2 Bio, teater och musikföreställningar snart verklighet på biblioteket i Lomma. Sidan 8 Studentidéer ska locka ungdomar till kommunal verksamhet. Sidan 9 SCB:s medborgarundersökning gav Lomma bra betyg. Sidan 2 Tanke. Omtanke. Mertanke!

2 Lomma på topp i ny medborgarundersökning Hur är det att leva och bo i Lomma kommun? Hur upplever du att de kommunala verksamheterna fungerar och hur ser du på dina möjligheter till inflytande? Varannat år deltar Lomma kommun i Statistiska Centralbyråns medborgarunder sökning där ett urval på personer mellan 18 och 84 år får svara på en enkät. Syftet med mätningen är, enligt utvecklingschef Charlotte Sjövall, att hitta områden där man behöver bli bättre. Sedan undersökningen genomfördes för första gången har 250 av landets kommuner deltagit och 183 mer än en gång. Detta innebär att man nu har ett ordentligt jämförelsematerial. I Lomma kommun var det 63 % av de tillfrågade som tog chansen att svara. Rikssnittet bland de kommuner som deltog var 52 %. Resultat i korthet Det sammanfattande betygsindexet för hur medborgarna bedömer Lomma kommun som en plats att bo och leva på blev 76. Genomsnittet för samtliga 128 kommuner i de två senaste undersökningsomgångarna blev 60. Det sammanfattande betygsindexet för hur medborgarna bedömer de kommunala verksamheterna i Lomma kommun blev 65. Genomsnittet för samtliga 128 kommuner i de två senaste undersökningsomgångarna blev 54. Det sammanfattande betygsindexet för hur medborgarna bedömer möjligheterna till inflytande på kommunens verksamheter och beslut i Lomma kommun blev 54. Genomsnittet för samtliga 128 kommuner i de två senaste undersökningsomgångarna blev 41. Glädjande är att vi fortfarande ligger i topp i jämförelse med andra kommuner. Det finns naturligtvis utvecklingsmöjligheter, säger Anders Berngarn, kommunstyrelsens ordförande om resultatet. Preliminärt bokslut, 17,9 miljoner i överskott Så läggs sista handen vid Lomma kommuns bokslut för Det blev 28 miljoner bättre än förväntat. Ett budgeterat resultat med ett minus på nästan 10 miljoner kronor vände och kommer att sluta på ett plus på 17,9 miljoner. Noteras bör att alla siffror är preliminära och de som gällde vid Lomma Aktuellts pressläggning. 2 Positivt är att kommunens finansförvaltning gick 34,6 miljoner kronor bättre än vad budgeterats. Däribland blev skatteintäkterna 18,1 miljoner kronor högre, medan statsbidrag och utjämning blev 4,5 miljoner kronor lägre än budget. Dessutom blev räntekostnaden lägre än budget beroende på låga marknadsräntor. På minussidan finns den kostnadsökning som de olika nämnderna drabbats av. Sammantaget överskred nämnderna sina budgetramar med 11,2 miljoner kronor. Endast tre nämnder visar positiva budgetavvikelser, Kommunstyrelsen 0,7 miljoner kronor, Kultur- och fritidsnämnden 0,4 och Tekniska nämnden 1,1 miljoner kronor. Övriga nämnder visar negativa budgetavvikelser. Avvikelserna kommer från främst fem verksamhetsområden: Hälsa, vård och omsorg -8,2 miljoner kronor, LSS-verksamheten -2,4 miljoner kronor, Förskole- och grundskoleverksamheten -6,9 miljoner kronor, Plan- och byggverksamheten -0,6 miljoner kronor samt Avgiftsfinansierad teknisk verksamhet -2,7 miljoner kronor. I en kommentar till bokslutet konstaterar ekonomichef Elisabeth Hedsund att det är viktigt att nämndernas ekonomi är i balans och att budgeten hålls. Under 2011 visade flera nämnder negativa budgetavvikelser och de åtgärder som vidtogs under året var inte i tillräcklig omfattning för att nå balans. Lomma kommun bör bibehålla en resultatnivå på minst 2,0 % av skatter, statsbidrag och utjämning de kommande åren för att möta framtida utmaningar. Med rådande läge blir det en utmaning att lyckas med detta framöver. Med en aktiv styrning där ekonomin hela tiden ställs mot de ökande verksamhetsbehoven har Lomma kommun möjligheter att upprätthålla ett sådant resultat.

3 Den 19 december förra året släpptes boken om hur den gamla industrihamnen i Lomma blev den nya stadsdelen Lomma Hamn. Lomma Aktuellt slog en signal till bokens huvudredaktör Thomas Håkansson, som då i egenskap av kommunstyrelsens ordförande, var med i hela processen och som på nära håll följt hur stadsdelen vuxit fram. Vilka reaktioner har man fått på boken? Det har rakt igenom enbart varit positiva kommentarer. Jag har överhuvudtaget inte träffat någon som tyckte att det var bortkastat arbete. Kanske är det så att man inte läser boken från pärm till pärm. Däremot tror jag att boken innehåller många olika delar som kan intressera lite beroende på vem man är och vilken bakgrund man har, berättar Thomas Håkansson, och fortsätter; För den som bor i området är förmodligen den historiska beskrivningen, gatunamnen och ortsanalysen extra intressant. För den som jobbar med stadsplanering eller kommunpolitik finns det ingående beskrivningar av hela processen. För byggaren finns intressanta delar om miljöarbetet. För den vanlige läsaren kan det också vara spännande att följa hur ett bostadsområde egentligen växer fram. Det är ingen tillfällighet att ett bostadsområde blir som det blir. Det finns många beslut och överväganden från idé till färdigt område. Boken innehåller mängder med bilder. En bild som Thomas Håkansson tycker är lite extra hittar man på baksidan av boken där man ser två foto tagna från samma position; Strandpromenaden 2004 respektive Många medförfattare Thomas Håkansson har varit huvudredaktör för boken men även skrivit en del texter. Övrigt material har författats av nitton medförfattare som beskrivit arbetet från sina professionella infallsvinklar. Intresset för boken var mycket stort vid lanseringen på Lomma bibliotek i mitten av december. Vill du ha ett eget exemplar av denna historieskildring Boken om hur Lomma industrihamn blev Lomma Hamn, så finns boken att köpa på biblioteken och i kommunhusets reception. Kommunstyrelsens ordförande Anders Berngarn avtäckte boken om Lomma Hamn. Stort intresse för boken om Lomma Hamn 3 Foto: Christian Almström

4 Lomma kommun sparar pengar med eco-driving Under de närmaste månaderna kommer Lomma kommun att utbilda hundratalet anställda i hur man kör sparsamt, så kallad eco-driving. För ett par veckor sedan presenterades idén. Syftet med utbildningen är både att minska kommunens energiförbrukning och därmed spara pengar, men också att minska miljöbelastning. Det är personal som regelbundet kör kommunens eller eget fordon i tjänsten som fått denna möjlighet. Utbildningen, som sker lokalt, innehåller både en praktisk och en teoretisk del och arrangeras av Erikssons Trafikskola i Malmö. Praktiska tips i bilen I den praktiska delen kör kursdeltagaren en specifik sträcka två gånger. Först en gång utan anvisningar, därefter får deltagaren information om vad som kan göras bättre och får köra sträckan en andra gång. Bilen har bland annat utrustning för att mäta bensinförbrukning. Skillnaden mellan de två körningarna räknas fram. Hur mycket sparade man med Eco-driving? I den teoretiska delen får deltagarna möjlighet att ställa frågor och sammanfatta sina intryck dessutom ges en information om bland annat bilens påverkan på miljön kronor lägre kostnad Ett ändrat körbeteende kan minska bränsleförbrukningen upp till %. Bränsleförbrukningen hos kommunens fordon mättes i oktober En ny mätning kommer att göras under våren för att se vilken effekt utbildningen haft. Under 2011 förbrukade kommunens bilar cirka liter bilbränsle. Med 15 % minskning sparar man cirka kronor per år. Den minskade bränslemängden innebär också att koldioxidutsläppen blir 25 ton lägre per år från kommunens bilkörning. Testrunda med gott resultat I mitten av februari startade utbildningen med att kommunstyrelsen ordförande Anders Berngarn och oppositionsföreträdaren Lisa Bäck, tillsammans med några anställda genomförde den praktiska delen av utbildningen. Vad blev det för resultat? Alla körde snålare andra rundan, några mer och andra mindre. Gemensamt är att det blir en tydlig vinst både i pengar och för miljön. Lomma släcker 31 mars Lomma kommun deltar i Earth Hour 2012 Gör det du med! Program för Earth Hour veckan: 29/3 Företagarafton på Lomma bibliotek Klimatsmarta lösningar för ditt företag, mer information på 31/3 kl Energisparrådgivning Lomma bibliotek Möt kommunens energisparrådgivare och få tips på hur du sparar energi i vardagen. 31/3 kl Earth Hour Släck för att delta i den globala manifestationen för resursbesparing. För mer info om arrangemangen kolla på eller skriv till 4

5 Programpunkter speciellt för den vuxna publiken hade länge varit ett önskemål från biblioteksbesökarna både i Bjärred och Lomma. När man nu är igång med både författarbesök och Onsdagskvällar så kan man konstatera att det blivit en ordentlig succé, så populärt att en del arrangemang sålt slut. Kristina Lindahl som är 1:e bibliotekarie på biblioteket i Lomma, berättar att man under många år satsat på barnen med en ganska stor programverksamhet på båda biblioteken, men egentligen inget regelbundet för vuxna. Vi funderade på upplägget och bestämde oss för att prova dels författaraftnar, dels Onsdagskvällar på något spännande tema. Författare i ropet Till författaraftnar bjuds oftast in någon som är bokaktuell. Men man tittar även på utlåningssiffror för att få tips. Ann Heberlein, aktuell med boken Ett gott liv, var en av säsongens gäster där biljetterna tog slut. När det gäller vårt onsdagsprogram så rullar det på av sig själv. Här är det oftast kommuninvånare som själv hör av sig. Personer som har något att berätta för andra, berättar Kristina Lindahl. Hösten redan klar Vad blir det för programpunkter till hösten? Programmet är till stor del klart. Men några detaljer vill Kristina Lindahl ännu inte avslöja. Mer än att vid en författarafton kommer publiken att få möta en deckarduo och vid en annan en författare känd för historiska romaner. Läs mer på Klicka på bib lioteket i menyn Populära sidor. Dessutom kan du läsa fler nyheter från biblioteken på deras Facebooksida. Sök efter: Biblioteken i Lomma och Bjärred När författarinnan Ann Heberlein gästade Lomma bibliotek tidigare i år för att berätta om sin bok Ett gott liv, tog biljetterna snabbt slut. Succé för bibliotekens författarbesök Foto: Kennet Ruona 5

6 noterat Antal inv Befolkningsutveckling i Lomma kommun Vi växer fortfarande snabbare än snittet År När vi gick ur 2011 var Lomma kommuns folkmängd personer. Det betyder en ökning med 458 personer under året. Motsvarande siffror vid årsskiftet 2010/2011 var 494 personer. Även om ökningen minskat något om man jämför 2011 med 2010 så är det fortfarande en betydligt högre tillväxt än den genomsnittliga tillväxttakten som under den senaste 20-årsperioden som ligger på strax under 250 personer per år. Sett över en femårsperiod är Lomma den tredje snabbast växande kommunen i landet relativt sett! I ett skåneperspektiv Befolkningsökningen i kommunen under år 2011 motsvarar 2,1 %, vilket kan jämföras med den totala ökningen i Skåne län på 0,8 %. I landet som helhet ökade befolkningen med 0,7 % under Det är i första hand Lomma tätort som växer. Men även Bjärred/Borgeby/Haboljung ökar sin befolkning. En ung kommun Under år 2011 föddes 246 barn i kommunen. Antalet avlidna uppgick till 152 personer. Detta ger ett födelseöverskott på 94 personer. Därmed har två tidigare trender med minskat antalet födda i kommunen och minskat antal avlidna i kommunen brutits. Under år 2011 flyttade drygt personer till kommunen och strax över från kommunen, vilket innebär ett överskott på ungefär 350 personer. De största åldersgrupperna i kommunen är 0-9 år och år. Åldersgrupperna år är särskilt små. Medelåldern i kommunen är 40,5 år. Karstorpselever till Fladäng Planerna för att kunna utnyttja Fladängskolan fullt ut när den står klar till hösten, har nu tagit form. Karstorpskolan södra ska rivas och en helt ny skola för årskurserna 4 9 byggs i dess ställe. Detta innebär en del förändringar för elever och skolpersonal under de kommande terminerna. Hur det ser ut i detalj för läsåret 2012/2013 kan man läsa på kommunens hemsida, under fliken Barn och utbildning. Personalen följer eleverna Tanken med upplägget är att inga elever ska behöva flytta mer än nödvändigt under Karstorpskolan södras byggtid. De yngsta eleverna från Karstorp ska ha kortast möjliga skolväg. Ämnen som behöver specialsalar, som till exempel idrott, slöjd och hemkunskap, är tänkta att placeras för att ge kortast möjliga förflyttningar mellan skolorna under evakueringstiden. Klart 2014 När Karstorpskolan södra står färdig, 2014 enligt planen, är den en tvåparallellig skola (två klasser i varje årskurs) för årskurserna 4 9 med matsal, kök och specialsalar. Har du som förälder några frågor, kan du vända dig till ditt barns rektor: Christina Wickström-Hansson, Rektor, enhet Karstorp Telefon Marie-Christine Cronholm, Rektor, enhet Vinstorp Telefon Stefan Rönneke, Rektor, enhet Piläng Telefon Flaggansökan Årets firande av Sveriges Nationaldag/ Svenska Flaggans dag den 6 juni äger rum i Bergaparken i Bjärred med början kl Privatpersoner och organisationer som önskar svensk flagga i samband med firandet ska senast den 10 april 2012 vända sig till Sven Trönne, Lomma kommun, tel (kontorstid) alt. med ansökan eller för att få ansökningsblankett. Mer information om firande kommer i nästa nummer av Lomma Aktuellt. 6

7 noterat Omsorg på entreprenad vad händer nu? Vid kommunfullmäktiges sammanträde i februari beslutade en politisk majoritet att ge socialnämnden tillstånd att upphandla entreprenaddrift upp till 100 % av vård och omsorg i eget och särskilt boende från och med den 13 januari Fullmäktige avslog på samma gång en begäran om folkomröstning. Socialförvaltningen har arbetat vidare med att ta fram förfrågningsunderlag för kommundel Lomma under de senaste månaderna och tar nu även med kommundel Bjärred i underlaget. Enligt kommunfullmäktiges beslut är det nu upp till socialnämnden att bestämma omfattningen av entreprenaden. Socialnämndens arbetsutskott har följt förvaltningens arbete med förfrågningsunderlaget. Vi är mycket nöjda med det arbete som förvaltningen lagt ner. Det är ett gediget arbete som också ger svar på de frågetecken och synpunkter som funnits kring ärendet, säger socialnämndens ordförande Sofia Forsgren Böhmer i en kommentar. Till socialnämndens sammanträde den 29 mars ska förfrågningsunderlaget vara klart för beslut. Efter detta kommer underlaget att läggas ut för upphandling och då blir också detaljerna offentliga. Sofia Forsgren Böhmer menar att om inget oförutsett inträffar så bör man kunna ha gjort en utvärdering av inkomna anbud innan sommaren. Strandstädning efter Adventsstormen Stormen i december 2011, som fick namnet Adventsstormen lämnade många spår efter sig. Bland annat en hel del tång men också lite annat skräp längs våra stränder. På de flesta sträckorna längs kusten ligger skräpet kvar. Vi har inte glömt bort att städa, berättar gatu chef Ingemar Nilsson. Problemet är att tången delvis är blöt samt att marken inte ännu bär överallt. De sträckor som skall rensas är där tången normalt inte lägger sig. Detta arbete kommer att utföras under mars-april. Stränderna i övrigt rensas normalt inte mer än där stranden rubriceras som badstrand. Badstränderna rensas inför badsäsongen. Den 21 april är det Kusträddardagen som arrangeras av Håll Sverige rent. Alla ombedes att hjälpa till denna dag och kommunen ställer upp med sopsäckar samt samlar in och kör bort allt skräp. Knöt kontakter på ingenjörsmässa För några veckor sedan arrangerades en branschdag för blivande civilingenjörer på Lunds Tekniska Högskolas sektion för Väg- och Vattenbyggnad och Lantmäteri. Målet med branschdagen är att stärka kontakten mellan studenter och företag och bygga relationer som kan leda fram till ett framtida arbete. Även kommunerna har många yrken och befattningar som passar en nyutexaminerad ingenjör! Därför beslutade 4Yes-kommunerna att tillsammans visa upp sin verksamheten och berätta om vilka möjligheter som finns inom den kommunala sfären. Mattias Persson, bitr gatuchef, var en av kommunens representanter i 4Yes-montern. Det råder en del förutfattade meningar om kommunal verksamhet. Arbetsuppgifterna är minst lika utmanande i en kommun som på ett privat konsultföretag. Även här finns karriärmöjligheter. Många studenter som jag själv pratade med var förvånade över hur många olika yrkeskategorier som finns inom kommunal verksamhet. Vi knöt många kontakter. Jag hoppas och tror att vi uppmuntrat studenterna till att söka nästa gång vi söker personal. SKL gav toppbetyg till LSS Årligen gör Sveriges Kommuner och landsting, SKL, kvalitetsmätningar av kommunernas olika verksamheter. Under 2011 ingick gruppbostäder enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, i mätningen Kommunens Kvalitet i Korthet. De frågor som skulle besvaras var bland annat: Har den boende egen nyckel och egen brevlåda? Har den boende möjlighet att utföra fritidsaktiviteter efter kl 21 tillsammans med personal? Får den boende ta emot besök efter kl 21? Har den boende möjlighet till gemensamma måltider? Har den boende inflytande över maten? Har det förekommit våld och hot? Lomma kommuns gruppbostäder fick 100 poäng av 100 möjliga på samtliga frågor. Snittet i landet låg på 86 poäng. Margareta Kjellvestad, som är verksamhetschef, menar att det är mycket glädjande, men att resultatet för Lomma egentligen inte är så märkligt. Vi arbetar utifrån lagens intentioner om normalisering och medbestämmande. Vi har ett habiliterande förhållningssätt, vilket innebär att det övergripande målet är att den boende ska leva så självständigt, som det är möjligt, utifrån sin förmåga. Förutsättningen för bra kvalitet är också att vi har de medarbetare vi har. 7

8 Bio på bibblan, snart verklighet Idag är det flera mindre kommuner i Skåne som saknar egen biograf med regelbunden verksamhet. Lomma kommun är en av dessa. Men inte så länge till. Med hjälp av bidrag från Region Skåne har biblioteket i Lomma nu fått klart med att köpa in digital projektor och kvalificerad ljudutrustning. Tekniken kommer att göra det möjligt att både visa egna filmer på biblioteket men också ta emot de direktsändningar som förmedlas av bland annat Folkets Husfõreningen. Vad sägs om en kväll med direktsänd opera från Metropolitan i New York, balett från Bolsjojteatern, en föreställningar från Dramaten i Stockholm eller varför inte en live-konsert eller ett sportevenemang? Allt i den digitala visningsanläggningen på biblioteket. Även om utrustningen blir mobil, så kommer föreställningarna främst att visas längst in i biblioteket där man idag även anordnar olika programpunkter, bland annat de populära föreläsningarna och författarbesöken. Här finns sittplatser till cirka 100 besökare. Bibliotekschef Göran Schmitz berättar att anläggningen kan användas till många olika typer av visningar. Vi kan använda den i samband med utställningar och kanske projicera ett bildspel på någon av väggarna. Vi kan använda utrustningen i samband med något event i kommunen och visa bilder från något kamera på annan plats. Möjligheterna är mer eller mindre obegränsade. 8 Foto: Catherine Ashmore Foto: Göran Schmitz Samarbetspartner sökes Förutom direktsändningar via Folkets Husfõreningen, så hoppas Göran Schmitz på möjligheten att visa journalfilmer, dokumentärfilmer och filmer producerade av lokala filmskapare som exempel. Just nu håller vi på att diskutera med många olika aktörer. Tanken är att vi ska hitta en lösning som ger ett varierat och regelbundet programutbud. Sammanlagt är bidraget på kronor. Pengar som ska räcka till utrustning, teknisk support och inredningskonsult som ska hjälpa till så att bian på bibblan blir ett attraktivt alternativ. Upphandlingen genomförs under våren och om allt går som det ska så blir det smygpremiär redan innan sommaren och officiell premiär fram emot hösten. The Phantom of the Opera har visats med den nya tekniken på andra mindre bibliotek i landet.

9 Studenter löste problem på beställning Att det blivit allt svårare att locka unga akademiker och ungdomar med högre utbildning till arbeten inom offentlig förvaltning är ett känt faktum. Även om det inte är ett överhängande akut problem för Lomma kommun, så är det ett problem som måste lösas inför framtiden. I ett försök att hitta nya infallsvinklar så deltog Lomma kommun i arrangemanget Drivhuset24 på Orkanen Malmö Högskola för några veckor sedan. Drivhuset24 arrangerades för sjätte året och går ut på att 60 studenter låses in under 24 timmar. Team på sex studenter med olika kompetens, från Malmö Högskola, Lunds universitet (LTH) och SLU Alnarp, får tillsammans med idécoacher lägga all energi på att under 24 intensiva timmar lösa utmaningar från företag och organisationer i regionen. Utifrån de senaste kunskaperna inom sina utbildningar och med helt nya ögon är uppdraget att lösa problem, leverera nya vassa idéer och hjälpa uppdragsgivarna. Erfarenheterna är mycket goda från tidigare år. Nya unga medarbetare Charlotte Sjövall, chef på Lomma kommuns utvecklingsenhet, förklarar; Problemet med att attrahera unga välutbildade medarbetare är ett problem för offentlig förvaltning i hela landet och på alla nivåer. Jag tror att det finns en del förutfattade meningar om hur det är att jobba inom stat och kommun. Här finns också arbetsuppgifter för exempelvis jurister, samhällsvetare och jour- nalister. Många tror att det är tråkigt och oinspirerande och med dåliga chanser till karriär. Men det är både roligt och spännande. De som jobbar inom förvaltningarna idag är ju de personer som är med och bygger morgondagens samhälle. Lomma kommuns huvudfråga till Drivhuset24-panelen var: Hur kan vi öka intresset för och kunskapen om de jobb som finns i en kommun? Delfrågorna som studenterna också fick fundera på var: Hur ska Lomma kommun bli en attraktiv arbetsgivare? Hur ska Lomma kommun kommunicera med högskolor och universitet? Hur kan Lomma kommun stärka varumärket för att säkra den framtida kompetensförsörjningen? Vad studenterna kom fram till berättar vi i nästa nummer av Lomma Aktuellt. Nu även på återvinningstoppen Sedan några år tillbaka arrangeras en återvinningsgala, Swedish Recycling Award. Inom ett tiotal olika kategorier kan innovationer, investeringar, personliga insatser eller produktförbättringar nomineras. En av kategorierna är Årets återvinningskommun. Till denna kategori var Lomma kommun nominerad denna gång. I nomineringen, som var gjord av SYSAV, tog man fasta på det stora omställningsarbete som Lomma kommun och kommuninvånarna gjort i samband med att det blev obligatoriskt med åttafackssystem med fastighetsnära insamling av förpacknings- och tidningsmaterial, rest- avfall och matavfall. Sysav har mätt andelen restavfall och matavfall och förändringna från 2009 till Man kan se att matavfallsinsamlingen har gått från 0 till 61,4 kg per person och år, medan restavfallet har minskat med 111 kg per person och år, skriver man i nomineringen och fortsätter: Det nationella målet att samla in 35 % av matavfallet biologiskt nås också med råge. Över 56 % av tillgängligt matavfall samlades in för biologisk behandling i slutet av Kvaliteten på det inkommande matavfallet håller en mycket hög renhetsgrad. Närmare 200 personer deltog på galan. Miljöminister Lena Ek invigningstalade och Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin, delade ut priser. Eskilstuna vann med Lomma och Örnsköldsvik på en hedrande andraplats. Bland många priser delades också Specialpriset ut, Sveriges tyngsta miljöpris, det väger nämligen över 48 kilo. Göteborgs Stad tog hem priset för sin Avfallsutmaning kallad Leva Livet. År Invånarantal Restavfall Fastighetsnära (Kg/person och år) 226,5 115,5 Matavfall Fastighetsnära (Kg/person och år) 0,0 61,4 9

10 kultur & evenemang Med reservation för ändringar. UTSTÄLLNINGAR St. Kilda ett hållbart samhälle på världens rand Foto och text - Tudor Barnard, foto - Claes-Göran Daniels 3 mars 5 april. Bjärreds bibliotek Ung Kultur Möts Konst från årets UKM-festival 11 april 5 maj. Bjärreds bibliotek Akvareller en studiecirkel inom SPF Gamla Bjered ställer ut 8 maj 2 juni. Bjärreds bibliotek Hans Johansson ställer ut målningar, Tomas Anagrius visar keramik 3 mars 29 mars. Lomma bibliotek Arr: Lomma Konstförening Fotoutställning Fotoklubben Objektivet, Lomma ställer ut 31 mars 30 april. Lomma bibliotek Olle Dahl ställer ut målningar 5 maj 31 maj. Lomma bibliotek Arr: Lomma Konstförening Lomma Musiksällskap ger VÅRKONSERT Dirigent: Per Sandberg Presentatör: Gerard af Malmborg Biljetter: 80 kr vid entrén, skolungdom fri entré Söndag 22 april, kl Dansrotundan, Lomma LANTBRUKSMUSEET Elevenborgsvägen 3, Alnarp Öppettider: Kl söndagar och onsdagar i april, maj, juni samt långfredagen, påskafton, påskdagen, annandag påsk, 1 maj och Kristi Himmelsfärdsdag Vagnsmuseet och Hovbeslagsmuseet, Smedjevägen, Alnarp visas för grupper mot avgift enligt överenskommelse. Kontakta SLU:s växel Arr: Föreningen Skånska lantbruksmuseet, Alnarp 10 FÖRFATTARBESÖK Välkommen till den här världen Amanda Svensson berättar om sin Augustnominerade bok Torsdag 19 april kl Lomma bibliotek Biljetter à 50 kr säljs på biblioteket Arr: Kultur- och fritidsnämnden Och i Wienerwald står träden kvar Elisabeth Åsbrink, vinnare av Augustpriset i fackboksklassen berättar om sin bok. Torsdag 3 maj kl Lomma bibliotek Biljetter à 50 kr säljs på biblioteket Arr: ABF och Kultur- och fritidsnämnden Onsdagkvällar Renovera från typhus till drömhem Görel Bockasten, inredningsarkitekt och byggnadsingenjör, som skrivit en bok om hur hon renoverat sitt hus i Bjärred, svarar på frågor och ger tips till alla som går i renoveringstankar. Onsdag 28 mars kl Bjärreds bibliotek Fri entré, biljetter delas ut på biblioteket Mitt bloggliv från Lomma till världen! Journalisten Calle Rockbäck berättar om sin blogg. Onsdag 28 mars kl Lomma bibliotek Fri entré, biljetter delas ut på biblioteket Vardagsinspirationsföreläsning Eva Hedgate, lommabo, föreläser om växter, dukning och mat. Onsdag 11 april, kl Lomma bibliotek Fri entré, biljetter delas ut på biblioteket fr.o.m. 28 mars. Dukning till vardag & fest Eva Hedgate, lommabo och vardagsinspiratör, berättar och ger inspiration till festliga dukningar. Onsdag 18 april kl Bjärreds bibliotek Fri entré, biljetter delas ut på biblioteket fr.o.m. 4 april SAGOSTUNDER På Bjärreds bibliotek Alla barn 3 6 år är välkomna till sagostund varje tisdag kl Sagostundsavslutning 24 april. (Ingen sagostund 3 april.) På Lomma bibliotek Alla barn 3 6 år är välkomna till sagostund varje fredag kl Sagostundsavslutning 27 april. (Ingen sagostund 6 april.) VÅRUTFÄRD TILL KULLA- TORPET Söndag 29 april Samling vid trevägskorset kl Köranvisning: från Björnstorps torg förbi snickeriet, skylt Kullatorpet, kör ca 4 km till trevägskors. Ta med kaffekorg! Pris:10 kr. Mer info: Birgitta Nilsson, , e-post: Arr: Torna Härads Hembygdsförening VALBORG 30 APRIL Bjärred Fackeltåg avgår från scoutgården Valborgsmässoelden tänds, Bjärreds Saltsjöbad Vårtal Sång Musik Arrangör: Bjärreds Scoutkår Lomma Fackeltåg från Pilängskolans parkering Valborgsmässoelden tänds på stranden vid Dansrotundan Vårtal Sång Musik Arrangör: Lomma kommun Borgeby Valborgsbål bakom Tennishallen i Borgeby Obs! Ny plats! Allsång och musik med Eva och Lottas Strängar Korv och bröd samt dryck finns att köpa. Arrangör: Borgeby Kulturhistoriska Forskarlag

11 PÅSKAVANDRING 6 9 april För mer information: Arr: Lomma Event TEATER Malmö Opera No Way to Treat a Lady En humoristisk deckarmusikal På scen: Jan Kyhle, Erik Gullbransson, Micaela Sjöstedt och Eva-Britt Strandberg Kit Giles, en mísslyckad skådespelare i New York är i själva verket en kallblodig mördare som specialiserat sig på att ta livet av äldre kvinnor. Den luggslitne poliskommissarien Morris Brummel är honom på spåren Fredag 23 mars kl Pilängsteatern, Lomma Hallands Teater Spisa Strindberg Min middag med August På scen: Malin Svarfvar och Henrik Danielsson Regi: Agneta Elers-Jarleman Strindberg för hela slanten, in och ut och bak och fram. Eftertänksamt, finstämt och pang på rödbetan. Och massor av musik. 14 sånger med Strindbergsdikter, tonsatta av Gunnar Edander. Picknickteater lördag 14 april kl Insläpp kl Folkets Hus, Lomma Biljetter: Telefonbeställning , biljettköp i teaterns kassa (spelplatsen) två timmar innan föreställningen. Arr: Lomma Bjärreds Teaterförening LOMMA MUSEIFÖRENING Malmö Uppfinnarförening 28 april 6 maj lördag söndag kl , onsdag OBS: även tisdag 1 maj KRAFTEN, Parkstigen 8 Gunnar Nylund 19 maj 3 juni lördag söndag kl , onsdag KRAFTEN, Parkstigen 8 I kommunstyrelsens nämndsplan kan man läsa att Lomma kommun på olika sätt aktivt ska arbeta med att stärka dialogen mellan medborgarna och kommunen. Då är det ganska självklart att kommunens även ska finnas med på de nya plattformar som finns på nätet. Redan nu kan du hitta Lomma kommun på Twitter. Genom Twitterkontot kan Lomma kommun mycket snabbt publicera information vid exceptionella lägen. Det kan gälla en kort text om en akut vattenläcka med hänvisning till mer information på kommunens hemsida eller information vid riktiga krislägen som den så kallade Advents- Sonja Torstensson och Catharina Larsson har jobbat som projektledare respektive biträdande projektledare och sett till så att rätt information förts in i systemet. Sonja Torstensson berättar; Blanketthanteringen har känts väldigt omodern, när det nu finns bra elektroniska lösningar. Det handlar både om att föräldrarna slipper hantera papper som ska fyllas i och vår administration. Twitter, Facebook, Flickr... Lomma syns allt mer på nätet stormen förra året. Nyhetsflödet på kommunens hem sida kommuniceras också löpande på Twitter. Adressen är En verksamhet som redan idag använder Facebook för att berätta om vad man gör, är biblioteken i Lomma och Bjärred. Här anknyter man ofta till någon dagsaktuell händelse, ger tips på böcker och filmer på temat eller berättar om nyinkommen och spännande musik på CD. Har du Facebook-konto så sök på Biblioteken i Lomma och Bjärred. Efterhand kommer fler och fler förvaltningar att dyka upp på olika plattformar. På hemsidan, kommer man också att kunna läsa på vilka sociala medier som kommunen syns. Elektronisk barnomsorg gör det enklare För några dagar sedan öppnade Lomma kommun sin elektroniska portal för barnomsorg. I stället för att fylla i blanketter och skicka in så kan föräldrar nu genom portalen enkelt ansöka om plats och utföra andra uppgifter. Dessutom kan föräldrarna fylla i informationen när de själva har tid, inflikar Catharina Larsson. Hos oss blir det förstås en del nytt som vi ska lära, men det kommer att bli bra när rutinerna sitter. E-legitimation krävs Portalen är mycket lätt att navigera i. Från det att man loggat in följs man hela tiden av tydliga instruktioner. Där finns även gott om länkar kopplade till informationstexter om de olika fält som man behöver fylla i. Instruktionerna är mycket tydliga, säger Sonja Torstensson. Det enda som krävs är e-legitimation, konstaterar Catharina Larsson. Det är något som många redan skaffat sig i och med att man bland annat kan deklarera via nätet numera. Lomma kommunfullmäktiges möten Kommunfullmäktiges möten är offentliga och kan följas från åhörarläktaren i Stora sessionssalen i kommunhuset, men även i direktsändning via webb-tv på hemsidan, Mötesdagar under 2012: 3 maj, 14 juni, 13 september, 25 oktober, 29 november (kl ), 13 december. Mötet startar klockan med undantag för den 29 november, då sammanträdet börjar kl

12 noterat Trygghetsvandringar på väg I december presenterade vi det då nyformerade Brottsförebyggande rådet i Lomma kommun. En av de första insatserna är att bjuda in till trygghetsvandringar i olika områden runt om i kommunen. Kommunens säkerhetschef Anders Åkesson konstaterar att de flesta nog menar att det är både tryggt och säkert för vanliga medborgare i kommunen. Men om det finns platser där någon känner obehag, så är det anledning nog att göra en extra utvärdering och se vilka insatser man kan göra för att förbättra tryggheten. Som exempel nämner han områden där belysningen inte är tillräcklig, eller där det finns någon gatlykta som ofta går sönder. Trygghet är så mycket. Det kan handla om ett övergångsställe där målningen på gatan är dålig, där sikten är skymd eller andra faktorer som gör att man känner sig otrygg. Redan nu har BRÅ identifierat några områden där det finns förbättringsmöjligheter. Vår tanke är att bjuda in boende inom ett begränsat område till en vandring. Med på vandringen kan också finnas representanter för räddningstjänsten, polisen, tjänstemän från kommunen, politiska företrädare och andra. Genom vandringen kan vi tillsammans se problemen och hitta lösningar. Håll utkik på kommunens hemsida där datum och plats för vandringar kommer att publiceras. Här finns pengar att söka! H Nilssons i Bjärred understödsstiftelse För att vara behörig att ansöka måste du de senaste tre åren ha varit bosatt i Flädie, Fjelie eller Borgeby (Flädie gamla socken). Medel kan beviljas till personer som haft höga utgifter för sin yrkesutbildning som inte täckts av statliga och kommunala bidrag, och som gjort sig kända för gott uppförande. Bidrag kan även ges åt sjuka eller handikappade. Ansökan ska vara Lomma kommun tillhanda senast 15 maj. B Kyhlbergs stiftelse, patienter vid Gustav V Jubileumsklinik vid lasarettet i Lund Bidrag kan beviljas till tidigare anställda på före detta Eterniten, och till patienter från Lomma som vårdas eller har vårdats på onkologiska kliniken i Lund. Ansökningstiden är löpande. Information och ansökan Mer information lämnas av ekonom Cecilia Rick, telefon För att ansöka om utdelning ur stiftelse skickas en skriftlig ansökan till: Lomma kommun (Ange stiftelse) Cecilia Rick Lomma Ansökningsblankett finns även på sök på fonder och stiftelser. Tack, du som tyckte till om Lomma Aktuellt I slutet av förra året skickades en enkät ut till ett slumpvis urval kommuninvånare. Enkäten handlade om den tidning du just nu har i din hand, Lomma Aktuellt. Möjlighet att att svara på enkäten fanns även på Överlag var enkätsvaren (135) positiva. Drygt 50 % av de som svarade läser alltid Lomma Aktuellt och nästan allt innehåll (46,7%). Man läser både artiklar och notiser, med en viss övervikt för notiser, vilket nu får till följd att notisfloran kommer att utökas. När det gäller innehållet vill läsarna ha fler kommunala nyheter, men även läsa om sevärdheter, om äldreomsorg, aktuella byggprojekt och om kultur och evenmang. När det gäller tidningens utseende är flertalet nöjda. Lomma Aktuellt betraktas som trovärdig, informativ, intressant och viktig för kommuninvånarna, men upplevs kanske inte alltid som aktuell. Flertalet tycker att Lomma Aktuellt ska komma ut, som nu, fyra gånger om året. Det fanns även en del röster som tycker att den ska komma ut oftare. Sex gånger per år nämns oftast. När det gäller information om vad som händer inom de kommunala verksamheterna är Lomma Aktuellt den viktigaste informationskanalen, (68,9 %). Ett stort tack än en gång till dig som tog dig tid att svara på enkäten. Det gav oss värdefull information. 12 Lomma Aktuellt utges av Kommunstyrelsen i Lomma. Lomma kommun, Hamngatan 3, Lomma Telefon: Hemsida: Ansvarig utgivare: Anders Berngarn Redaktör/foto: Claes Westinger Redaktionskommitté: Christine Edenbrandt, Eva Jansson, Susanne Hallberg, Margareta Kjellvestad, Margareta Sandelin, Marilene Svegard samt Sven Trönne. Teknisk produktion: Elke Hanell, Westinger Media, Box , Malmö. Telefon: , e-post: Lomma Aktuellt finns också som taltidning och på Internet Tryckning: Tryckeri Wiking, Malmö

HÖSTPROGRAM. Biblioteken i Lomma och Bjärred

HÖSTPROGRAM. Biblioteken i Lomma och Bjärred HÖSTPROGRAM 2012 Biblioteken i Lomma och Bjärred ONSDAGKVÄLLAR - föreläsningar av kommuninvånare eller av personer som har någon annan anknytning till kommunen Spelberoende 29 augusti Spelberoendes förening

Läs mer

Kommunbladet november 2015

Kommunbladet november 2015 Kommunbladet november 2015 Det här är några av artiklarna i kommunbladet nummer 8 2015. Har du frågor eller vill veta mer om vad som händer i Norsjö under november månad? Ring växeln, telefon 0918-140

Läs mer

Kävlinge. Fjelie. Flädie. Bjärred. Lund. Staffanstorp. Lomma " " Ö ¾r e s u n d Burlöv KOMMUNFAKTA

Kävlinge. Fjelie. Flädie. Bjärred. Lund. Staffanstorp. Lomma   Ö ¾r e s u n d Burlöv KOMMUNFAKTA Kävlinge Bjärred " Flädie " " Fjelie Lund Lomma " Staffanstorp Ö ¾r e s u n d Burlöv 11 KOMMUNFAKTA 1 ALLMÄN BESKRIVNING Lomma kommun är belägen vid Öresundskusten i sydvästra Skåne strax norr om Malmö.

Läs mer

Program hösten 2013. Sjöbo bibliotek

Program hösten 2013. Sjöbo bibliotek Program hösten 2013 Sjöbo bibliotek Biblioteket - allt från böcker till barnteater Biblioteket erbjuder böcker inom många olika ämnesområden. Här finns ljudböcker, e-böcker, film, tv-spel, tidningar och

Läs mer

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever Veckans ordspråk: Man kan sätta sångfågeln i bur men aldrig sången. Harry Belafonte Hej! I veckan blev jag uppvaktad av elever

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER

SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER MER ELLER MINDRE? EN JÄMFÖRELSE MELLAN ÅR 2009 OCH 2011 2011 Simon Brouwers SAMMANFATTNING År 2009 genomförde Volante en undersökning med syftet att kartlägga scenkonstens

Läs mer

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller.

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller. Vikingen nr 4 2003 Tidningen "VIKINGEN" utkommer med 4-5 nummer per år. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller Vill ni vara

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

Bibliotekets vårprogram BARN OCH UNGA BARN OCH. Barnteater. Diktatorn. Barnteater. Petras Prick. www.karlskoga.se

Bibliotekets vårprogram BARN OCH UNGA BARN OCH. Barnteater. Diktatorn. Barnteater. Petras Prick. www.karlskoga.se Bibliotekets vårprogram 2014 BARN OCH UNGA BARN OCH Foto: Frida Edlund (omslag), Love Lannér (Petras Prick), Martin Skoog (Diktatorn). Barnteater Diktatorn Barnteater Petras Prick www.karlskoga.se Illustration:

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

Sportlovsprogram. 18-24 feb 2013. Utgiven av Sölvesborgs kommun, Fritid & Kultur med reservation för ev. ändringar.

Sportlovsprogram. 18-24 feb 2013. Utgiven av Sölvesborgs kommun, Fritid & Kultur med reservation för ev. ändringar. Sportlovsprogram 18-24 feb 2013 Utgiven av Sölvesborgs kommun, Fritid & Kultur med reservation för ev. ändringar. Nominera till Ask & Embla Priset Sista dag för nominering är 31 mars Som ung i Sölvesborg

Läs mer

Evenemang våren 2012. Biblioteken i Lessebo kommun

Evenemang våren 2012. Biblioteken i Lessebo kommun Evenemang våren 2012 Biblioteken i Lessebo kommun Kurt Henriksson Boda Kurre berättar om sitt artistliv Glasblåsaren från Boda blev rikskändis som akrobaten Boda-Kurre. Tid. måndag 9/1 kl. 17.00 LCHF:

Läs mer

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED PROGRAM BARN/UNGA VÅREN 2015 Sagostunder från 3 år Ingen föranmälan behövs! Lomma Bibliotek Följ med Vilda Hilda och Gurra Aktersnurra in i sagornas förtrollade värld! SAGOSKOJ

Läs mer

Lomma investerar för framtiden

Lomma investerar för framtiden Utbyggnadsprogram för förskolor, skolor och vårdboenden m.m. i Lomma kommun Lomma investerar för framtiden Lomma kommun är den kommun i landet som har vuxit mest under de senaste fem åren. Inte minst har

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Kultur i Hörby Oktober 2016

Kultur i Hörby Oktober 2016 Kultur i Hörby Oktober 2016 Teater Litteratur Utställning Förtäring Musik Dans Föreläsning Barn Guidning i Östra Sallerups 1600-talspark Samling vid Östra Sallerups Kulturhus. Hur kom Jöns Henriksson,

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Välkommen till AKC Årsmöte

Välkommen till AKC Årsmöte Nr 127, mars 2015 Välkommen till AKC Årsmöte Datum: söndag den 15 mars 2015 Tid: 14:00 Plats: Föreningens lokaler I och med detta meddelas följande: 1- Kallelse, dagordning, verksamhetsrapport * Du kallas

Läs mer

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun Vi sammanfattar... BUDGET 215 Lomma kommun VART GÅR SKATTEPENGARNA? SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR: 82,3 % av kommunens intäkter kommer från skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningar Kommunal

Läs mer

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED PROGRAM BARN HÖSTEN 2014 SAGOSKOJ PÅ LOMMA BIBLIOTEK BIBLIOTEKEN! Sagostunder från 3 år Ingen föranmälan behövs Följ med Saga och Vilda Hilda in i sagornas förtrollade värld!

Läs mer

Studera på distans. boka en tid innan ditt besök. Du bokar tid på telefon: 090-785 91 16. Personer som blir akut sjuka får alltid hjälp först.

Studera på distans. boka en tid innan ditt besök. Du bokar tid på telefon: 090-785 91 16. Personer som blir akut sjuka får alltid hjälp först. Kommunbladet april år 2014, information från Norsjö kommun. Kommunens överförmyndar-nämnd har anställt en ny handläggare som heter Helén Ask. De som arbetar på överförmyndar-nämnden ska se till att de

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras!

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras! Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Samtal pågår men dialogen kan förbättras! En undersökning kring hur ekonomer uppfattar sin situation angående

Läs mer

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 10 2014 Till elever

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 10 2014 Till elever Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande VECKOBLAD v. 10 2014 Till elever Veckans ordspråk: Wanting to be someone else, is a waste of the person you are. Curt Corbain Hej! Vi hälsar Linda Masalkovski

Läs mer

TILLGÄNGLIGHETSGUIDE. till Lomma kommuns offentliga lokaler

TILLGÄNGLIGHETSGUIDE. till Lomma kommuns offentliga lokaler TILLGÄNGLIGHETSGUIDE till Lomma kommuns offentliga lokaler TILLGÄNGLIGHETSGUIDE TILL OFFENTLIGA LOKALER I LOMMA KOMMUN Genom tillgänglighetsguiden vill vi ge alla möjlighet att själva avgöra om lokalen

Läs mer

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS RIKSTEATERFÖRENING KULTURPROJEKTET OPEN MINDS Styrgrupp Minnesanteckningar 2013-09-02 Datum: 2013-09-02 Tid: 18.30-21.00 Plats: ABF:s verksamhetskontor i Markaryd Drottninggatan 18 Närvarande

Läs mer

Astronomi SAGOSKOJ! Sommarboken BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED. Bibliotekspoesi. Pysselverkstad. Bio på bibblan. Program för Barn & Unga

Astronomi SAGOSKOJ! Sommarboken BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED. Bibliotekspoesi. Pysselverkstad. Bio på bibblan. Program för Barn & Unga BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED Sommarboken Sommarläsning Kick-off! Kalas SAGOSKOJ! Pysselverkstad Bibliotekspoesi Vår katastrofala bokklubb Bio på bibblan Astronomi - en resa bland stjärnor och planeter

Läs mer

VÅRPROGRAM 2013. Biblioteken i Lomma och Bjärred

VÅRPROGRAM 2013. Biblioteken i Lomma och Bjärred VÅRPROGRAM 2013 Biblioteken i Lomma och Bjärred ONSDAGKVÄLLAR - föreläsningar av kommuninvånare eller av personer som har någon annan anknytning till kommunen Att arbeta som jeepläkare i Kenya 30 januari

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Juli 2015

Vad händer i Färgelanda? Juli 2015 Vad händer i Färgelanda? Juli 2015 Inlämning av manus ska vara oss tillhanda innan den 15:e i varje månad för införande nästkommande månad. Vad händer i Färgelanda för Juli och Augusti månad kommer att

Läs mer

Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland

Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland Uppdraget Jema Rådgivning har på uppdrag av Regionbibliotek Halland genomfört en undersökning bland ickeanvändare i fyra olika områden inom

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Handbok för En snabb slant En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan man söka för? 3 Hur

Läs mer

Medborgardialog Sjöbo bibliotek

Medborgardialog Sjöbo bibliotek Medborgardialog Sjöbo bibliotek 1 Hur gammal är du? Namn Antal % Yngre än 15 11 13,8 16-20 4 5 21-30 4 5 31-40 9 11,2 41-50 11 13,8 51-60 18 22,5 61-70 13 16,2 71-80 7 8,8 Äldre än 80 3 3,8 Total 80 100

Läs mer

Assyriska Föreningen i Södertälje inviger sina lokaler

Assyriska Föreningen i Södertälje inviger sina lokaler Nr 114, oktober 2013 Assyriska Föreningen i Södertälje inviger sina lokaler Assyriska föreningen i Södertälje inbjuder alla till invigningen av nya Assyriska Kulturhuset. Invigningen firas med ett fullspäckat

Läs mer

Program våren 2014. Sjöbo bibliotek

Program våren 2014. Sjöbo bibliotek Program våren 2014 Sjöbo bibliotek 1 Biblioteket - allt från böcker till barnteater Biblioteket erbjuder böcker inom många olika ämnesområden. Här finns ljudböcker, e-böcker, film, tv-spel, tidningar och

Läs mer

Sociala medier för organisationer

Sociala medier för organisationer Sociala medier för organisationer Christian Gustavsson Kommunikatör Studieförbundet Vuxenskolan Skåne Facebook: www.facebook.com/svskane Twitter: @svskane Vad är sociala medier? Internet öppnade för allmänheten

Läs mer

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2014 ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 Kommunicera ditt budskap direkt

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 KAMPANJMANUAL 2014 2 INNEHÅLL Sid 4-8 Sid 9 Sid 10-11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Aktiviteter Budskap Tryckt material Digitalt material Profilprodukter Kampanjhemsida KAMPANJMANUAL

Läs mer

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april Nyhetsbrevet Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun Nr 3/2014 Glad påsk! Frukostmöte 16 maj Reservera redan nu fredag 16 maj för nästa frukostmöte för företagare! Frukostmötet blir denna gång tillsammans

Läs mer

Hur arrangerar man Utbildningsdag och Vårmöte i Nuklearmedicin kort handledning

Hur arrangerar man Utbildningsdag och Vårmöte i Nuklearmedicin kort handledning SWEDISH SOCIETY OF NUCLEAR MEDICINE sid. 1(4) Hur arrangerar man Utbildningsdag och Vårmöte i Nuklearmedicin kort handledning Allmänt om vårmöte i Nuklearmedicin Svensk Förening för Nuklearmedicin (SFNM)

Läs mer

Norsjö kommunblad april 2013

Norsjö kommunblad april 2013 Norsjö kommunblad april 2013 Norsjödagen på Berättarfestivalen Onsdag den 24 april är Norsjö med på Berättarfestivalen i Skellefteå. Norsjö har ett eget program hela dagen på Nordanås caféscen. För att

Läs mer

Barnteater. Bokfrukost

Barnteater. Bokfrukost Karlskoga biblioteks vårprogram 2013 Barnteater Foto: Martin Skoog Hemma hos med Teater TR3 Söndag 27 januari kl 11.00 och kl 13.00 Ålder 3-6 år. Cirka 35 minuter. En liten man i ett litet hus. En alldeles

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-13 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 13 mars 2013, kl. 08.00-11.50 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL. - Ungdomar

INSPIRATIONSMATERIAL. - Ungdomar INSPIRATIONSMATERIAL - Ungdomar Hej! Det du nu har framför dig är Ung NU- projektets inspirationsmaterial Ett material som du kan använda för att påverka något du tycker är fel eller försöka genomföra

Läs mer

Jobbet på det perfekta läget

Jobbet på det perfekta läget Jobba hos oss! Jobbet på det perfekta läget Att bo eller arbeta i Svedala kommun är att ha nära till städer som Malmö, Lund, Trelleborg och Köpenhamn. I kommunen finns allt du behöver natur, kultur, näringsliv,

Läs mer

KULTURFESTIVALEN 2013

KULTURFESTIVALEN 2013 VARMT VÄLKOMNA TILL 22 25/10 2013 MEDBORGARHUSET, VÄNNÄS Kulturfestivalen 2013 har som mål att visa på mångfalden och att lyfta fram de intellektuellt funktionshindrade och övriga funktionshindrade i ett

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Utskottet för lärande 2015-10-12

Utskottet för lärande 2015-10-12 1 Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Ellös F-6 skola 2015-10-12 kl 08:15-12:00 Em: Kommunhuset, s-rum 3 Hälsön 2015-10-12 13:00-16:30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson (S) ordf Bayram Uludag (MP) Fredrik Andersson (V) Anders Runelund (M) Karin Fernstedt (S)

Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson (S) ordf Bayram Uludag (MP) Fredrik Andersson (V) Anders Runelund (M) Karin Fernstedt (S) MINNESANTECKNINGAR 1 [5] Kommunikation och områdesarbete 2012-04-18 Referens Lena Hellström Dag och tid Onsdag den 18april 2012 Plats Närvarande Alby bibliotek Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson

Läs mer

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm Vad är Upplev Lundaland? Under Kristi himmelfärd den 13-16 maj arrangeras Upplev Lundaland. Arrangemanget vänder sig till alla besökare och invånare som bor i Lundaland ( Kävlinge, Staffanstorp, Lund,

Läs mer

Schema för mottagningen! (OBS ändringar kan förekomma)

Schema för mottagningen! (OBS ändringar kan förekomma) Schema för mottagningen! (OBS ändringar kan förekomma) Grill, lek och häng i Slottsskogen - 27/8 torsdag Vi möts vid Götaplatsen (högst upp på Avenyn vid Poseidon- fontänen) kl. 14.00. Ring till Johanna

Läs mer

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016 INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016 Företagens stora chans att träffa studenter som snart ska ut i arbetslivet men även knyta kontakter med andra företag inom samma bransch. INFORMATION OM BRANSCHDAGEN

Läs mer

Höstlovs Program 2015

Höstlovs Program 2015 Höstlovs Program 2015 Aktiviteter, evenemang och tips för unga Planering inför höstlovet 2015 Inför höstlovet har Laholms kommun tillsammans med andra aktörer i kommunen och regionen samlat material som

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (23)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (23) Sammanträdesdatum s. 1 (23) Plats Sammanträdesrum Flädie, Kommunhuset i Lomma Tid kl. 18.00-19.50 Beslutande Bo Nilsson (M) Robert Wenglén (M) Conny Bäck (S) Lena Forsberg (M) Gun Lindh (C) Jan Schön (FP)

Läs mer

UKM Riksfestival 2014 Halmstad

UKM Riksfestival 2014 Halmstad UKM Riksfestival 2014 Halmstad Program UKM riksfestival 2014 Halmstad Lördag 14 juni 14.00 16.00 Incheckning på Sturegymnasiet 14.00 16.00 Målning och kostympimp på Nolltrefem 16.00-17.30 Middag på Sturegymnasiet

Läs mer

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se Program Programmet finns också på www.kungsor.se Måndag 28/9 Föredrag om Kalklinbanan av Knut Barr kl. 19.00. Kalklinbanans historia och framtid med skapandet av ett eventuellt industrihistoriskt centrum.

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

Skjortan 12-21 Invigningsvecka

Skjortan 12-21 Invigningsvecka Aktivitetshuset Skjortan 12-21 Invigningsvecka februari Aktivitetshuset Skjortan är en social och global mötesplats samt en arena för kultur- och föreningsverksamhet. Nu invigs huset med en rad olika aktiviteter

Läs mer

Program höst Höstens barnaktiviteter på Falu stadsbibliotek. Det är fri entré på Falu stadsbiblioteks arrangemang.

Program höst Höstens barnaktiviteter på Falu stadsbibliotek. Det är fri entré på Falu stadsbiblioteks arrangemang. falun.se/bibliotek Program höst 2016 Höstens barnaktiviteter på Falu stadsbibliotek Det är fri entré på Falu stadsbiblioteks arrangemang. Välkommen in till biblioteken i höst! Kontakt och frågor: Falu

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. Lönestatistik. Från 2014 års löneenkät

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. Lönestatistik. Från 2014 års löneenkät Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects Lönestatistik Från 2014 års löneenkät 2 Löneenkät 2014 Innehåll Inledning 4 Ingångslöner 5 Privat sektor 6 Kommunal sektor 11 Statlig sektor 13 Chefer

Läs mer

Adelöv Framtidsgrupp PROTOKOLL 2011-12-06. Tid 19.00. Adelövs skola. Närvarande

Adelöv Framtidsgrupp PROTOKOLL 2011-12-06. Tid 19.00. Adelövs skola. Närvarande PROTOKOLL 2011-12-06 Adelöv Framtidsgrupp Tid 19.00 Plats Närvarande Adjungerad Förhinder Adelövs skola Kenneth Malm, Traktorracet Åke Persson, AMOK Helena Karlsson, Adelöv Pingsförsamling Ingemar Karlsson,

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

VÅRGÅRDA BIBLIOTEKS HÖSTEN 2015. Omslagsfoto: (CC0 1.0)

VÅRGÅRDA BIBLIOTEKS HÖSTEN 2015. Omslagsfoto: (CC0 1.0) VÅRGÅRDA BIBLIOTEKS HÖSTEN 2015 Omslagsfoto: (CC0 1.0) Sista tisdagen i varje månad, kl.16.00-17.00, med start 25/8: Bokklubb Bokklubb för dig som är 9-12 år. Vi pratar om böcker vi läst/lyssnat på och

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Torsdagen den 16 februari 2012, kl. 08.30-15.00 Beslutande se bifogad närvarolista ajournering 08.40-08.45, 09.40-10.00, 12.00-13.00

Läs mer

Trygghetsvandring i Bohus den 29 november 2007

Trygghetsvandring i Bohus den 29 november 2007 Trygghetsvandring i Bohus den 29 november 2007 Vad är en trygghetsvandring? Trygghetsvandring är en metod som ger människor möjlighet att påverka sin närmiljö. Olika grupper kan ta initiativet till att

Läs mer

Anette Sernlo, (s) ordförande Kent Carlsson, (s) 2:e vice ordförande. Marie Greger, Tekniska förvaltningen

Anette Sernlo, (s) ordförande Kent Carlsson, (s) 2:e vice ordförande. Marie Greger, Tekniska förvaltningen 2007-04-24 1(4) Tid 19.00 21.30 Plats Närvarande Presidium: Skepplanda Bibliotek Anette Sernlo, (s) ordförande Kent Carlsson, (s) 2:e vice ordförande Sekreterare: Inbjudna: Antal övriga mötesdeltagare:

Läs mer

Du kan bli vad du vill!

Du kan bli vad du vill! Du kan bli vad du vill! 1 Mamma Nadia läser en bok för sin dotter Amanda. Boken handlar om en man som uppfinner saker. Mannen är en professor. Professor låter som ett spännande jobb. Är det bara killar

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet. En jämförelse mellan sju kommuner i SOLTAKsamarbetet 2013

Kommunens Kvalitet i Korthet. En jämförelse mellan sju kommuner i SOLTAKsamarbetet 2013 Kommunens Kvalitet i Korthet En jämförelse mellan sju kommuner i SOLTAKsamarbetet 2013 KKiK 2013 1 Innehåll Kommunens Kvalitet i Korthet....4 Fakta om kommunerna i SOLTAK....6 7 Kommunalråden har ordet....8

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup

Sammanträdesrum Önnerup Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Sammanträdesrum Önnerup Tid Torsdagen den 2 februari 2012, kl. 08.30-10.25 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) Göran Tufvesson (M) Barbro Söderberg (S) Lena Forsberg (M)

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

HÖGSKOLESTUDENTER OM STATEN SOM ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

HÖGSKOLESTUDENTER OM STATEN SOM ATTRAKTIV ARBETSGIVARE HÖGSKOLESTUDENTER OM STATEN SOM ATTRAKTIV ARBETSGIVARE Om undersökningen Onlineundersökning i Universums regi mellan 13 maj och 4 juni 2014. Cirka 1100 svarande. Utgångspunkt är motsvarande undersökning

Läs mer

Fakta och praktisk info Plats: Tid: Pris 1: Pris 2: I priset ingår: InneBAndyKonvenT 2010 16 1 7 april Boende Anmälan och betalning

Fakta och praktisk info Plats: Tid: Pris 1: Pris 2: I priset ingår: InneBAndyKonvenT 2010 16 1 7 april Boende Anmälan och betalning innebandykonvent 2010 16 17 april Bäst även utanför plan bli en attraktiv samarbetspartner Svenska Innebandyförbundet har glädjen att traditionsenligt bjuda in till vårt konvent i samband med SM-finalerna

Läs mer

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2014-09-26

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2014-09-26 BILAGOR Teknologkårens kårstyrelsemöte 2014-09-26 Bilaga 2 Kårstyrelsemöte Sammanträdesdatum Sidan 1 av 1 1. Förslag till kunskapsmentorer för teknologkåren Projektledaren för Kunskapsmentorerna

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Lilla mötesrummet, Kulturhuset, kl. 15:00 16:10 ande Lars-Bertil Ohlsson (KD) 46-52, ordförande, Johan Skog (M), Pär Elfström (S) (ersätter

Läs mer

Bromölla bibliotek Hösten 2011

Bromölla bibliotek Hösten 2011 Kulturprogram Bromölla bibliotek Hösten 2011 Lena Friblick, aktuell från Nyhetsmorgon i TV 4, 11 NOVEMBER 7 NOVEMBER KL 18.30 KL 19 Sara Arambula, skånsk, svensk och nordisk mästare i berättande, 7 NOVEMBER

Läs mer

Sjöbo bibliotek Blentarps bibliotek Vollsjö bibliotek Lövestad bibliotek

Sjöbo bibliotek Blentarps bibliotek Vollsjö bibliotek Lövestad bibliotek Sjöbo bibliotek Vårprogram 2015 Sjöbo bibliotek måndag 10-19 tisdag 10-18 onsdag 12-18 torsdag 10-19 fredag 10-18 lördag 10-14 Gamla Torg 10, 275 80 Sjöbo Tel: 0416-271 60 E-post: biblioteket@sjobo.se

Läs mer

NyhetsBrevnr 2 2013. Tinnitus - en dold folksjukdom

NyhetsBrevnr 2 2013. Tinnitus - en dold folksjukdom Vintern är på väg över mot vår, solen kikar fram bakom molnen och påsken står för dörren. På ABF är verksamheten i full gång. Här kan du läsa om några av våra nyheter. Håll även utkik efter intressant,

Läs mer

Program barn & unga. Våren 2015. Öppettider: Mån kl. 9.00 19.00 Tis kl. 9.00 19.00 Ons kl. 11.00 19.00

Program barn & unga. Våren 2015. Öppettider: Mån kl. 9.00 19.00 Tis kl. 9.00 19.00 Ons kl. 11.00 19.00 Älmhlts Bibliotek Program barn & nga Våren 2015 http://bibliotek.almhlt.se Öppettider: Mån kl. 9.00 19.00 Tis kl. 9.00 19.00 Ons kl. 11.00 19.00 Tors kl. 9.00 19.00 Fre kl. 9.00 17.00 Lör kl. 10.00 14.00

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.1 2015 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 30 jan. 4H start se program i bladet! * 18 febr. Årsmöte med Hejdeby och Endre Röda Kors kl.19.00 i Hejdeby

Läs mer

PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA. Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27

PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA. Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27 Det är vi som medverkar i projektet PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27 PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA GENOMFÖRANDE

Läs mer

Medborgarundersökning våren 2016

Medborgarundersökning våren 2016 -08-18 Dnr: KFN /0070 1(5) Kultur- och fritidsnämnden, -09-08 Medborgarundersökning våren Ärendet Rapporten redovisar resultatet i SCB:s medborgarundersökning våren avseende kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

VAD ERBJUDER BOKORRIDOREN FÖR DIG SOM STUDENT?

VAD ERBJUDER BOKORRIDOREN FÖR DIG SOM STUDENT? Välkommen till 2014 2014 VAD ERBJUDER BOKORRIDOREN FÖR DIG SOM STUDENT? Bokorridoren vill ge alla studenter en möjlighet att möta näringslivet genom en mässa med aktuella företag inom bygg- och fastighetsbranschen.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Företrädare för pensionärsorganisationerna, Erik Davidsson. Kommunala Pensionärsrådet 2008-03-12 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Företrädare för pensionärsorganisationerna, Erik Davidsson. Kommunala Pensionärsrådet 2008-03-12 1 Kommunala Pensionärsrådet 2008-03-12 1 Plats och tid KS-salen kl 08.30-11.45 Beslutande Martina Axene (kd) ordförande Siv Ludén (s) Ingalill Sondell (fp) Inger Hedin (s) Jan Arvidsson (c) Marianne Elf

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 14.30 16.00 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Eva Olofsson (C) Pernilla Ekelund (FP) Susanne Rosenström,

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Kommunbladet oktober 2014

Kommunbladet oktober 2014 Kommunbladet oktober 2014 Det här är några av artiklarna i kommunbladet nr 7. Har du frågor eller vill veta mer om vad som händer i Norsjö under oktober månad? Ring växeln, telefon 0918-140 00 eller Sofie

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset. se bifogad närvaroförteckning. Barbro Söderberg Kommunhuset i Lomma,

Stora sessionssalen, Kommunhuset. se bifogad närvaroförteckning. Barbro Söderberg Kommunhuset i Lomma, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset Tid Tisdagen den 13 mars 2012, kl. 18.30-19.45 Beslutande se bifogad närvaroförteckning Övriga deltagande se bifogad närvaroförteckning

Läs mer

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1 HAMMARSKIÖLD & CO 1 Välkommen till Hammarskiöld & Co! Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande advokatbyråer inom affärsjuridik. I den här broschyren kan du läsa om vår inriktning, hur vi arbetar och

Läs mer

Helsingborgs Tennisklubb www.htktennis.com

Helsingborgs Tennisklubb www.htktennis.com Välkomna till ett nytt och fräscht HTK 2015. Klubben har gjort en fantastisk resa de senaste åren som nu börjar landa i en stabil organisation. HTK känner att det är viktigt att skilja på barn-, ungdoms

Läs mer

8:30-9:30 4a 10-11 3a 11-12 Stängt 12-13 Öppet

8:30-9:30 4a 10-11 3a 11-12 Stängt 12-13 Öppet VECKOBLAD v. 11 2013 Till elever Veckans ordspråk: Om du kan gå, så kan du dansa. Om du kan prata, så kan du sjunga. Ordspråk från Zimbabwe Hej! Vi önskar våra 8:or en trevlig tillvaro ute i arbetslivet

Läs mer

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter Information om föreningen Passalens verksamhet 2013 Passalen - 2013 Ia Kjellsdotter Bästa Passalen medlem! Välkommen till ett nytt år med massor av aktiviteter, evenemang och upptåg. 2013 års verksamhet

Läs mer

Garaget Resultat besöksnöjdhetsundersökningen Vt 2016

Garaget Resultat besöksnöjdhetsundersökningen Vt 2016 Garaget Resultat besöksnöjdhetsundersökningen Vt 2016 Fråga 1. Personalen lyssnar, förstår och respekterar mig. 64% 34% JA IBLAND SÄLLAN NEJ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Kvinna Man Eg.def

Läs mer

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) ordförande Torsten Vigre (M)

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) ordförande Torsten Vigre (M) 1(5) Plats och tid Lokal Strået, kommunhuset kl 14.00 15.40 Beslutande Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) ordförande Torsten Vigre (M) Övriga deltagare Karin Wigrup (C), icke tjänstgörande ersättare

Läs mer

PBL Hållbar utveckling. HT 2015. Vecka 35-36

PBL Hållbar utveckling. HT 2015. Vecka 35-36 PBL Hållbar utveckling. HT 2015. Vecka 35-36 Uppgift Arbetet ska vara datorskrivet och varje grupp ska skriva 5-6 A4 sidor. Texten ska vara skriven i Times new roman storlek 12. Normalt radavstånd och

Läs mer

STRATEGIER FÖR SOCIALA MEDIER KONSTEN ATT INTE GÖRA SAMMA SAK I ALLA KANALER. stakston.skl.projekt

STRATEGIER FÖR SOCIALA MEDIER KONSTEN ATT INTE GÖRA SAMMA SAK I ALLA KANALER. stakston.skl.projekt STRATEGIER FÖR SOCIALA MEDIER KONSTEN ATT INTE GÖRA SAMMA SAK I ALLA KANALER stakston.skl.projekt KOMMUNIKATION UR OMVÄRLDENS ÖGON Transparens Kunskapstörst Informationssökande Starka nätverk Värderingsbaserade

Läs mer

Månadsbrev Mars 2014 Nacka 2014-03-24

Månadsbrev Mars 2014 Nacka 2014-03-24 Månadsbrev Mars 2014 Nacka 2014-03-24 Pris till Järlas elever Ett stort och varmt grattis till våra elever i åk 6! Under vecka 12 var det vernissage i Stadshuset för utställningen Framtidens stad i Nacka

Läs mer

RAPPORT. Vad har du fått för reaktioner på din konsert? Leader Bergslagen Box 101 739 22 Skinnskatteberg Besöksadress: Kyrkvägen 7

RAPPORT. Vad har du fått för reaktioner på din konsert? Leader Bergslagen Box 101 739 22 Skinnskatteberg Besöksadress: Kyrkvägen 7 RAPPORT Projektets namn Genomförare Mitt sommarprojekt/ Pianot i fokus Daniel Larsson Hur fick du idén till att göra pianokonserten och varför ville du göra den? Jag har spelat piano sedan jag var runt

Läs mer

- LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning

- LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning 1(5) - LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning 2(5) ALLMÄNT OM KÄLLFÖRTECKNINGAR När du skriver en uppsats eller något annat skolarbete måste du redovisa vilka källor du

Läs mer

Aktivitetsjakt med GPS

Aktivitetsjakt med GPS Aktivitetsjakt med GPS Skärtorsdag 24/3 t.o.m. söndag 3/4-2016 Massor massor massor att göra......någonstans mellan Löttorp och norra udden Hur gör man? Starta navigatorn i din mobil. Kolla under inställningar

Läs mer