Förmedlingsbestämmelser husägare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förmedlingsbestämmelser husägare"

Transkript

1 Förmedlingsbestämmelser husägare Besiktning och fotografering Stockholm Skärgårdsstugor AB bedömer möjligheten att förmedla er hus med hänsyn till standard, läge och disponibla veckor. Om objektet motsvarar våra kriterier gör vi en överenskommelse om tid för besiktning och fotografering av stugan. Därefter föreslår vi er en ersättning per uthyrd vecka. Det är viktigt att ni som husägare redan innan besiktningstillfället har gått igenom vilka regler som gäller för uthyrning och tar upp eventuella frågor kring detta innan ni bokar in besiktningen. För besiktning som ej leder till skrivet avtal debiteras husägaren en summa på 1000 kr för att till viss del täcka våra omkostnader för resor och arbetstid. Marknadsföringskostnader Stockholm Skärgårdsstugor AB står för alla marknadsföringskostnader såsom reklam, annonsutgifter och presentation av ert hus på hemsidan. Förmedlingsföretaget förpliktar sig att hyra ut objektet i mesta möjliga mån under de för förmedlingen disponibla uthyrningsveckorna. Administration och korrespondens Stockholm Skärgårdsstugor AB står för all administration och korrespondens i samband med uthyrningen. Alla bokningar meddelas stugägaren efter hand som gästen bekräftat sin bokning hos oss. Stockholm Skärgårdsstugor AB ser till att reservationsavgifter och slutbetalning kommer in i tid och stugägaren erhåller hyran inom avtalad tid. Hyran utbetalas på 3e dagen efter gästankomst. Avbeställning Vid avbeställning senare än 30 dagar före bokad ankomst erhåller stugägaren 50 % av hyresbeloppet. Sker avbeställningen senare än en vecka innan det givna ankomstdatumet erhåller stugägaren 90 % av hyresbeloppet. Detta under förutsättning att Stockholm Skärgårdsstugor AB bibehåller rätten att åter uthyra objektet till annan gäst under aktuell hyresperiod. Om ny bokning erhålles under perioden, utbetalas full ersättning till stug- /husägaren. Om stug-/husägaren själv är orsak till avbokningen utbetalas ingen hyresersättning. Detta gäller även oförutsedda händelser såsom vattenskada, mögelangrepp, insektsinvation, otillräcklig vattentillgång etc. Undantagna är också avbeställningar som följer på force majeure (tex krig, strejk, lockout, bensinransonering, gränsavspärrningar, epidemier, naturkatastrofer etc)

2 Ensamrätt på uthyrning Under den period som detta avtal gäller mellan stugägare och Stockholm Skärgårdsstugor AB har förmedlingsföretaget ensamrätt att på ägarens vägnar hyra ut objektet. Stugägaren står ensam ansvarig för alla kostnader inklusive eventuella skadestånd förmedlingsföretaget kan drabbas av i samband med att ägaren reserverar stugan för egen räkning efter det att bokning gjorts i bokningssystemet. Minst fyra uthyrningsveckor Avtalet måste omfatta minst 4 uthyrningsveckor under perioden vecka varje säsong. Stugägarens egna veckor ska meddelas förmedlingen senast 31/12 året innan. Stugägaren kan därutöver reservera veckor för eget bruk i de fall då ingen bokning har gjorts 14 dagar innan veckans början. När stugägaren själv önskar disponera huset skall Stockholm Skärgårdsstugor AB alltid meddelas så att stugan kan spärras i bokningssystemet. Stugägarens egna reserverade veckor ska alltid bekräftas skriftligen eller via e-post för att vara giltiga. Detta för att undvika dubbelbokningar. Överensstämmelse med uppgifter i avtalet Stugägaren har ansvar för att objektet alltid överensstämmer med vad som angetts i avtalet muntligen och skriftligt. För avvikelser är ägaren ensam ansvarig att ersätta och kompensera gästen. Alla väsentliga ändringar som inventarier, installationer eller något annat som kan inverka störande för gästen ska omgående meddelas förmedlingsföretaget. Ansvar för städning och inventarier Stugägaren ansvarar för att objektet är väl städat och att samtliga inventarier (möbler, köksutrustning, bäddutrustning, städutrustning), tomt och eventuella cyklar, båt etc är i gott och säkert skick vid gästens ankomst. Gästerna ska beredas plats i garderober, hyllor och lådor för eget bruk. Kylskåpet ska vara tömt och det ska finnas plats i köksskåp för gästens egna matvaror. Förbrukningsvaror såsom toalettpapper, rengöringsmedel för städning, extra glödlampor och proppar/säkringar ska finnas tillgängligt och kompletteras efter behov. Soptunna och tunna för TC/WC ska vara dimensionerade för antalet hyresgäster och tömmas tillräckligt ofta för att inte orsaka obehag för stuggästen. Vattenförsörjning och uppvärmning ska kontrolleras. Om det är kylig väderlek ska stugan vara uppvärmd till minst 18 grader vid ankomst. Överlämning av nycklar

3 Nycklar (2 st) ska överlämnas personligen eller genom ombud alternativt läggas på avtalad plats i god tid före ankomst. Om möjligt, träffa din gäst personligen vid ankomst eller snart därefter. Affärsmässigt uppträdande Stugägaren förbinder sig även att uppträda på ett affärsmässigt sätt gentemot hyresgästerna. Vid misskötsel från stugägarens sida av dessa överenskomna villkor är stugägaren ersättningsskyldig för de eventuella utgifter och merkostnader som hyresgästen eller Stockholm Skärgårdsstugor AB drabbas av pga av detta. Storstädning Stugägaren ska utföra en storstädning inför varje uthyrningssäsong och komplettera denna med städning och tvätt av textilier under säsongen efter behov. Dessutom ska stugägaren förebygga mot insekts- och andra skadedjursangrepp. Avhjälpning av fel och brister Skulle det under gästens vistelse uppstå fel eller brister på objektet är ägaren skyldig att omedelbart avhjälpa dessa. Vid akuta fall då gästen söker hjälp hos Stockholm Skärgårdsstugor AB och vi inte kan nå ägaren eller dennes kontaktperson vidtar vi på stugägarens vägnar och räkning rimliga åtgärder. Vi underrättar därefter stugägaren snarast möjligt. Deposition och inventering Hyresgästen är under hyrestiden ansvarig för objektet och skyldig att städa ordenligt efter vistelsen samt att ersätta eventuella skador som uppstått. När gästen ankommer till huset kan denne avkrävas en deposition på kr. Utländska gäster kan ibland även lämna en deposition i Euro. Stugägaren har ansvaret för att denna deposition återbetalas vid avresa. Glöm inte att avtala en tid för obligatorisk avsyning av städning och inventering! Förbrukningsavgifter Förbrukningsavgifter: tex slutstädning, hyra av lakan och handdukar, telefon, ved, cykel och båthyra kan regleras direkt mellan stugägare och gäst vid avresa om ej debiterat i förskott. Stockholm Skärgårdsstugor AB påtar sig inget ansvar för detta. Försäkringar Stugägaren skall hålla huset och inventarierna försäkrade till fullvärde.

4 Samtliga stugägare erhåller därutöver genom förmedlingsföretagets försorg stugbranschens trygghetsförsäkring FÖRTUR; försäkringsbolag SÄKRA/Moderna försäkringar. Detta är en unik försäkring som ger stugägaren en extra trygghet vid förmedlingen. Försäkringen är subsidiär och gäller i andra hand efter stugägarens egen försäkring. Självrisken för varje enskild skada är 500 kr. Se separata villkor. Kontroll av uppgifter inför varje säsong Stockholm Skärgårdsstugor AB skickar ut information inför kommande år och uthyrningssäsong med registrerad information om stugan och förslag på nya veckopriser. Stugägaren är förpliktigad att kontrollera att uppgifterna är korrekta inför följande säsong samt att skriftligen meddela förmedlingsföretaget om eventuella ändringar inom utsatt tid. Om parterna inte kan enas om priset inför nästa säsong fortsätter avtalet med föregående års priser. Uppsägning av avtalet Avtalet löper från år till år till dess att någon av parterna säger upp avtalet skriftligen och bekräftelse per brev eller e-post har erhållits. Uppsägningen inför kommande säsong ska ske före 1/9 året innan. Avtalet kan inte sägas upp under löpande säsong. Om kontraktsannullering sker efter 1/9 inför kommande säsong äger Stockholm Skärgårdsstugor AB rätt att debitera stugägaren SEK i förlorad handelsvinst och marknadsföringskostnader samt därutöver kostnader för eventuella ombokningar av de inkomna bokningarna och andra kostnader förmedlingen kan ha åsamkats på grund av annulleringen. Försäljning av stugobjekt Vid försäljning av huset är nuvarande ägare förpliktigad att informera köparen om de rättigheter och skyldigheter som avtalet med Stockholm Skärgårdsstugor AB innebär. Ägaren är förpliktigad att försäkra att den nya ägaren respekterar avtalet vilket bäst säkras genom att införa avtalets existens som en särskild punkt i köpekontraktet. Vid ägarbyte är den tidigare ägaren förpliktigad att omgående skriftligen informera förmedlingsföretaget. Upplysningarna om ägarskiftet och övertagandet av avtalet med Stockholm Skärgårdsstugor AB ska vara underskrivet av både den gamla och den nya ägaren. Först när förmedlingsföretaget mottagit och godkänt bekräftelsen befrias den tidigare ägaren från sina förpliktelser gentemot Stockholm Skärgårdsstugor AB. Mer om uppsägning av avtal Stockholm Skärgårdsstugor AB äger rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan och kräva ersättning för förlorad intäkt, ombokningskostnader och eventuellt skadestånd från gäster om huset visar sig ha grova brister eller att ägaren inte uppfyller sina förpliktelser.

5 Rätt att häva avtalet gäller båda avtalets parter vid force majeure i fall av krig, naturkatastrofer, eldsvåda eller annan omständighet av lika ingripande beskaffenhet som parterna inte kunnat förutse eller råder över. Stockholm Skärgårdsstugor AB:s ansvar begränsas till att utföra förmedling av huset.

Särskilda resevillkor

Särskilda resevillkor - 1 - Särskilda resevillkor 1. Avtalet Det är av yttersta vikt att resenären tar del av de allmänna och särskilda resevillkoren. Dessa reglerar, tillsammans med de upplysningar som finns på Destination

Läs mer

Hyresregler Semesterbyn Kåranäs

Hyresregler Semesterbyn Kåranäs När blir min stugbokning bindande? Bokningen är bindande så snart ni har betalat 20% av hyran (eller hela hyran), senast 10 dagar efter bokningstillfället. Vid bokning 30 dagar eller senare innan ankomst

Läs mer

Vem är ansvarig? Ansvarig arrangör är Höga Kusten Turism AB, Skuleberget, 870 33 Docksta, tel. 0613-108 50. org.nr: 556797-4141.

Vem är ansvarig? Ansvarig arrangör är Höga Kusten Turism AB, Skuleberget, 870 33 Docksta, tel. 0613-108 50. org.nr: 556797-4141. Betalning & resevillkor ALLMÄNNA VILLKOR Dessa allmänna villkor gäller mellan Höga Kusten Turism AB, och för Dig som själv eller genom annan träffar avtal med Höga Kusten Turism AB, enligt vad som angetts

Läs mer

Välkommen till Semesterbyn Kåranäs

Välkommen till Semesterbyn Kåranäs Välkommen till Semesterbyn Kåranäs Tack för din bokning! Vi på Semesterbyn Kåranäs hälsar er välkomna! På vår hemsida hittar ni inventarielista över det som finns i stugorna samt ett förslag på en packlista.obs!

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR. Vem är ansvarig?

ALLMÄNNA VILLKOR. Vem är ansvarig? ALLMÄNNA VILLKOR Dessa allmänna villkor gäller mellan Visit Dalarna AB (VDAB), via Siljan Turism och för Dig, som själv eller genom annan träffar avtal med VDAB enligt vad som angetts i bekräftelsen. Avtalet

Läs mer

Allmänna Villkor för hotell/ B&B/vandrarhem/rum på Öland.

Allmänna Villkor för hotell/ B&B/vandrarhem/rum på Öland. Allmänna Villkor för hotell/ B&B/vandrarhem/rum på Öland. Särskilda betalnings- och avbokningsregler gäller vid bokning av stugor/lägenheter. Vid grupp och skolresebokningar gäller avbokningsregler enligt

Läs mer

Resevillkor- Båtar. (se punkt 1.3.3. nedan).

Resevillkor- Båtar. (se punkt 1.3.3. nedan). Resevillkor- Båtar 1.2 Betalning och bokning 1.2.1. Efter att bokning har inkommit till Adriatiska Resor är bokningen bindande. Den som har inkommit med bokningen är bokningsansvarig. Bokningsansvarig

Läs mer

Konsumentverket och Föreningen Sverige Turism (FÖRST) har denna dag träffat följande överenskommelse:

Konsumentverket och Föreningen Sverige Turism (FÖRST) har denna dag träffat följande överenskommelse: 7 3 PROTOKOLL 1990-05-29 89/1(3658 Konsumentverket och Föreningen Sverige Turism (FÖRST) har denna dag träffat följande överenskommelse: 1. Allmänna villkor för uthyrning av stugor och lägenheter skall

Läs mer

Bokningsvillkor. -------------------------------------------------- ------------------------------ 1. Ditt kontrakt

Bokningsvillkor. -------------------------------------------------- ------------------------------ 1. Ditt kontrakt Bokningsvillkor Lowcostholidays Limited ("Lowcostholidays") är ett företag registrerat i England och Wales med företagsnummer 04.371.920 vars handelsadress är Spectrum House, Beehive Ring Road, Gatwick,

Läs mer

Bokningsregler 2014-2015

Bokningsregler 2014-2015 Bokningsregler 2014-2015 1. Vänligen kontrollera din bokning och kontakta oss omedelbart om det är något som inte stämmer För att muntliga löften ska kunna åberopas måste de vara skriftligen bekräftade.

Läs mer

Ryskt Utbildnings- och Kulturcentrum i Sverige. Орг.-/Рег. номер: 610605-0369. Allmänna villkor

Ryskt Utbildnings- och Kulturcentrum i Sverige. Орг.-/Рег. номер: 610605-0369. Allmänna villkor Ryskt Utbildnings- och Kulturcentrum i Sverige Орг.-/Рег. номер: 610605-0369 Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller mellan RECCIS Ryskt Utbildnings- och Kulturcentrum i Sverige, och för Dig som

Läs mer

Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Snowtrip och kund. Snowtrip är ett varumärke som ägs av Danski ApS (nämns som Snowtrip)

Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Snowtrip och kund. Snowtrip är ett varumärke som ägs av Danski ApS (nämns som Snowtrip) Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Snowtrip och kund. Snowtrip är ett varumärke som ägs av Danski ApS (nämns som Snowtrip) BOKNING & ANMÄLNINGSAVGIFT Depositionen är 750 kr per person

Läs mer

Bokningsbekräftelsen innehåller viktig information rörande din bokning. Observera att innehållet i bokningsbekräftelsen utgör avtalsvillkor.

Bokningsbekräftelsen innehåller viktig information rörande din bokning. Observera att innehållet i bokningsbekräftelsen utgör avtalsvillkor. ALLMÄNNA BOKNINGSVILLKOR Dessa allmänna villkor gäller mellan Visit Dalarna AB (VDAB) och Dig när du bokar via Siljan Turism AB. Avtalet kan gälla boende, transport, köp av andra produkter och tjänster,

Läs mer

Bestämmelser och villkor Lägenhet I Italien

Bestämmelser och villkor Lägenhet I Italien Bestämmelser och villkor Lägenhet I Italien Villkoren anges på denna sida är tänkt som automatiskt av klient med bekräftelse av reservationen av våra tjänster. 1. Bokningsvillkor och betalningssätt För

Läs mer

1. ALLMÄNNA PRINCIPER

1. ALLMÄNNA PRINCIPER UNIVAR (LEVERANSER NORDEN) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING I dessa allmänna villkor avses med Säljaren UNIVAR BV och med Köparen avses den enskilda firma eller det bolag till vilket en offert är adresserad

Läs mer

Spara och skriva ut. Allmänna villkor. version 2.0.2. Match4me.se PO Box 35097 3005 DB ROTTERDAM The Netherlands

Spara och skriva ut. Allmänna villkor. version 2.0.2. Match4me.se PO Box 35097 3005 DB ROTTERDAM The Netherlands Spara och skriva ut Allmänna villkor version 2.0.2 Match4me.se PO Box 35097 3005 DB ROTTERDAM The Netherlands ARTIKEL 1: DEFINITIONER Inom ramen för dessa allmänna villkor har de begrepp som finns med

Läs mer

Allmänna villkor hos Bokningshotellet för bokningssystem

Allmänna villkor hos Bokningshotellet för bokningssystem Sidan 1 av 7 Allmänna villkor hos Bokningshotellet för bokningssystem DETTA AVTAL ERSÄTTER TIDIGARE AVTAL MELLAN PARTERNA. Gäller fr om 2007-03-26. DEFINITIONER SBS avser företaget Scandinavia Booking

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

Resevillkor. Pass Giltigt pass är fortfarande den bästa legitimationen. Ha passet tillgängligt

Resevillkor. Pass Giltigt pass är fortfarande den bästa legitimationen. Ha passet tillgängligt Pass Giltigt pass är fortfarande den bästa legitimationen. Ha passet tillgängligt i ditt handbagage. Visum Visum behövs inte för svenska medborgare på någon av våra resor. Det kan krävas visum i vissa

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM DENMARK NORWAY SWEDEN ( SAS ) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PAKETRESOR

SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM DENMARK NORWAY SWEDEN ( SAS ) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PAKETRESOR SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM DENMARK NORWAY SWEDEN ( SAS ) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PAKETRESOR Dessa allmänna villkor för paketresor är utarbetade i enlighet med den svenska paketreselagen och gällande föreskrifter.

Läs mer

1.4 Först vid mottagandet av din betalning kommer vi att börja behandla din bokningsförfrågan.

1.4 Först vid mottagandet av din betalning kommer vi att börja behandla din bokningsförfrågan. Vilka vi är Lowcostholidays är en del av Lowcosttravelgroup vars handelsadress är Spectrum House, Beehive Ring Road, Gatwick, West Sussex, RH6 0LG och vars säte är East House,109, South Worple Way, London,

Läs mer

SÄRSKILDA RESEVILLKOR

SÄRSKILDA RESEVILLKOR SÄRSKILDA RESEVILLKOR 1. Evenemangsbiljetter och entrébiljetter 1.a Evenemangsbiljetter och entrébiljetter är ej återbetalningsbara eller ombokningsbara. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller

Läs mer

Allmänna affärsvillkor

Allmänna affärsvillkor Allmänna affärsvillkor Status: 23.07.2015 1. Rättsförhållande 1.1. Det rättsliga förhållandet mellan dig som kund och Adrialin GmbH, Werftestrasse 4, Postfach, 6002 Luzern 2, Schweiz, införda i Bezirksgericht

Läs mer

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan researrangör, som är medlem i Svenska Resebyråföreningen (i det följande arrangören ), och resenär

Läs mer

Hyrestagaren har ej rätt att själv reparera utrustningen utan Star Audios tillåtelse.

Hyrestagaren har ej rätt att själv reparera utrustningen utan Star Audios tillåtelse. Allmänna villkor 1. Om Star Audio AB Star Audio AB hyr ut, säljer och reparerar utrustning för ljud, ljus, bild mm samt tillhandahåller personal för transport, installation och handhavande av event-utrustningen.

Läs mer

Särskilda & allmänna villkor för paketresor.

Särskilda & allmänna villkor för paketresor. Sida 1 av 9 Särskilda & allmänna villkor för paketresor. SÄRSKILDA RESEVILLKOR. Särskilda resevillkor gäller före Allmänna resevillkor. Arrangör/Resegaranti. Arrangör enligt resegarantilagen är S&S-resor,

Läs mer

Holiday Autos - hyresvillkor

Holiday Autos - hyresvillkor Holiday Autos - hyresvillkor Vi (Holiday Autos) vill att din biluthyrning skall gå så smidigt som möjligt. Läs därför noga igenom dessa villkor och alla andra dokument vi skickar till dig. Villkoren reglerar

Läs mer

Villkor för deltagande i semesterresor m.m.

Villkor för deltagande i semesterresor m.m. Uppdaterad februari 2014 Villkor för deltagande i semesterresor m.m. För samtliga resor bokade genom maltaresor.se gäller, om inget annat anges, att FolkeFerie.dk i Danmark är teknisk arrangör, i samarbete

Läs mer