Inbjudan att lämna anbud på städtjänster till Kungl biblioteket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan att lämna anbud på städtjänster till Kungl biblioteket"

Transkript

1 Inbjudan att lämna anbud på städtjänster till Kungl biblioteket Kungl. biblioteket, KB, inbjuder härmed till att lämna anbud på lokalvård av myndighetens lokaler i centrala Stockholm, Strängnäs och Bålsta. Lokalerna omfattar sammanlagt ca m², fördelat på kontorslokaler, magasin och publika utrymmen tillgängliga för verksamhetens besökare. Under anbudstiden kommer KB att visa de lokaler som anbudet avser för varje leverantör separat. Ring därför snarast för att boka en visningstid för er. Visningarna av Humlegårdshuset, Biblioteksgatan 29 och Birger Jarlsgatan 41 beräknas ta ca 3 timmar och är planerade till följande dagar: torsdagen den 2 juli, kl Karin Jortfelt, fredagen den 3 juli, kl måndagen den 6 juli, kl tisdagen den 7 juli, kl onsdagen den 8 juli, kl onsdagen den 29 juli, kl Stefan Clevström, onsdagen den 29 juli, kl torsdagen den 30 juli, kl torsdagen den 30 juli, kl fredagen den 31 juli, kl fredagen den 31 juli, kl måndagen den 3 augusti, kl Hans Olofsson tisdagen den 4 augusti, kl onsdagen den 5 augusti, kl torsdagen den 6 augusti, kl fredagen den 7 augusti, kl För visningar av övriga lokaler kontakta: Karlavägen 98: Kicki Paulsson, tel , alternativt Hans Olofsson v , tel , mobil Bålsta: Pentti Pitkänen, tel Strängnäs: Marie Östlundh, tel

2 Uppdragen omfattar en tidsperiod om två år med en möjlighet för KB att förlänga avtalen ytterligare ett år tre gången ( =Max 5 år). Avtalen skall börja gälla Uppdragen avser utförande av löpande städning i enlighet med angivna förutsättningar i bifogat förfrågningsunderlag. Upphandlingen består av tre områden/städer. Anbud kan lämnas på en eller fler områden/städer: 1. Stockholm 2. Strängnäs 3. Bålsta. 4. En kombination av områdena. KB avropar statligt ramavtal för städ- och hygienartiklar. KB kommer att överlåta till leverantören att med fullmakt från KB beställa/avropa de städ- och hygienartiklar som behövs för KB:s behov. Sista dag för att få lämna anbud är Anbuden kommer att öppnas på KB:s sekretariat i närvaro av två tjänstemän. Välkommen med ert anbud! Med vänlig hälsning Karin Jortfelt Inköps- och upphandlingshandläggare 2

3 Innehållsförteckning Inbjudan att lämna anbud på städtjänster till Kungl biblioteket Upphandlingsformalia Definitioner och beskrivning av KB:s lokaler Omfattning av städuppdraget Faktauppgifter om KB:s lokaler Stockholm Strängnäs, Roggebiblioteket Bålsta, Statens biblioteksdepå KB:s lokaler Definitioner Städfrekvens Löpande städning Optioner Metoder Lokaler Övrigt Beskrivning av städuppdraget Optioner utöver det löpande städuppdraget Städuppdraget Städning 2 ggr/dag Dagstädning (måndag - lördag) Dagstädning (måndag - fredag) Städning 2 dagar per vecka Veckostädning Städning varannan vecka Månadsstädning Särskild städning Städmetoder Städinstruktioner Städning av KB:s lokaler Optioner vid behov Avfall Krav beträffande tjänsten Särskilda hänsyn Arbetstid Kläder Id-kort och nycklar Ordinarie personal och ersättare Personalbyte Miljöansvar Kvalitetssäkring Kvalitetskontroller

4 4.10. Städmöten Introduktion Priser Inköp av förbrukningsmaterial Deltagande i presentationsmöte Ansvarsförsäkring Anbudsutvärdering Utvärderingskriterier för bedömning av anbuden Leveranssäkerhet 60 % Pris 40 % Kommersiella krav - avtalsvillkor Omfattning Avtalstid Uppdragets utförande Kontaktpersoner Städomfattning Utrustning och förbrukningsmaterial m.m Städprodukter Lokaler för städutrustning m.m Reducering av överenskommen städomfattning Arbetsuppgifter och kostnader Ersättningsform Företagets skyldigheter angående F-skatt m. m Leverans Mervärdesskatt Personal Utbildning Arbetstid Underleverantör Sekretess Säkerhet Skyddsfrågor Miljöhänsyn Information Force majeure Genomföranderutiner Ansvar Övriga villkor Ändringar och tillägg Uppsägning/tvist Företagets insolvens/avtalets förtida upphörande Överlåtelse av avtalet Tillämplig lag Avtalets ikraftträdande Avtalsbilagor

5 1. Upphandlingsformalia Upphandlingsform: Beställare: Adress: Selektiv upphandling enligt 4 och 8 kap. lagen (2007:1079) om offentlig upphandling, LOU Kungl. biblioteket, KB Anbudet skall vara skriftligt och omfatta ett original och en kopia samt skickas eller lämnas i ett slutet kuvert märkt: Anbud Handlingarna skickas till adressen: Kungl. biblioteket Box STOCKHOLM Anbudet kan också lämnas in till KB i Humlegården, Stockholm. För KB:s öppettider se KB:s hemsida: Anbudstid: Anbudet skall vara KB tillhanda senast För sent inkommet anbud kommer inte att beaktas. Anbudets giltighet: Anbudet skall vara bindande till och med Allmänna anbudsförutsättningar: Anbudet skall vara skrivet på svenska. Observera att ersättning för anbudsräkning inte utgår. Ofullständiga anbud kan komma att förkastas. För att KB skall ha möjlighet att pröva och utvärdera ett anbud är det ytterst viktigt att detta innehåller samtliga begärda uppgifter. Anbud som inte uppfyller samtliga krav kommer inte att kunna antas. 5

6 KB har valt ut ett antal leverantörer som inbjuds att lämna anbud. Under anbudstiden kommer KB att visa de lokaler som anbudet skall avse för de utvalda leverantörerna. Visning kommer att erbjudas vid ett tillfälle för varje leverantör. Om det behövs kan kompletterande visningar komma att hållas. Kontaktpersoner Inköps- och upphandlingshandläggare Karin Jortfelt, , Fastighetschef Stefan Clevström , KB ser det som mycket angeläget att anbudsgivaren kontaktar ovanstående personer om frågor föreligger. Frågor skall skickas i skriftlig form via e-post. Skriftliga svar på eventuella frågor kommer att sändas ut till samtliga som fått förfrågningsunderlaget. Om mottagaren av detta förfrågningsunderlag avstår från att lämna anbud, är KB tacksamt om detta meddelas, gärna också orsaken. 6

7 2. Definitioner och beskrivning av KB:s lokaler 2.1. Omfattning av städuppdraget Städuppdraget skall syfta till att den mellan KB och leverantören överenskomna hygiennivån uppnås och bibehålls samt att resultatet uppfattas svara mot vedertagna uppfattningar om renhet och god hygien. Leverantören skall bära ansvaret för att städuppdraget bedrivs på ett sådant sätt att villkoren i denna kravspecifikation uppfylls. Om KB så begär skall storstädning och golvvård enligt optioner genomföras under semesterperioden juli - augusti. Alla ytangivelser är ungefärliga och baserade på tillgängliga uppgifter från respektive fastighetsägare. Inte alla ytor är exakt uppmätta varför anbudsgivaren själv vid visning av lokalerna måste gör sig en bild av de aktuella lokalernas storlek och beskaffenhet. Vid visningstillfällen kommer ritningar på aktuella lokaler att delas ut till de inbjudna anbudsgivarna. Observera att siffrorna avseende lokalytor är korrigerad sedan förfrågningsunderlag nr Faktauppgifter om KB:s lokaler Stockholm Humlegården Lokalerna håller en modern standard med öppna planlösningar inredda med delvis nya möbler och skärmväggar. Anställda ca 290 pers. Arbetsplatser ca 270 st. Besökare ca 700 pers./dag Golvmaterial: Linoleum i huvudsak. Sten i entréhall och i vissa trappor. Klinkers mindre områden. Trägolv i Annexet, Hörsalen, specialläsesalen, riksbibliotekariens arbetsrum och ett sammanträdesrum på plan 6. 7

8 Väggmaterial: Heltäckande textilmattor i vissa kontorsrum. Textilgångmattor i entrén och kontorskorridorerna samt i Hörsalens trappor. Lösa textilmattor i vissa kontorsrum och konferensrum. Entrémattor. Antal m² textilmattor är inte känt; leverantören ombeds att själv uppskatta ytan vid visningen av lokalerna. Målade väggar, puts, målad väv, glas. Vissa rum har spegeldörrar. Total lokalyta ca m² varav ca m² kontorslokaler och ca m² magasinslokaler. Av kontorslokalerna utgör Ca m² lokaler för publik verksamhet ca 240 m² tekniska utrymmen Birger Jarlsgatan 41 Anställda Arbetsplatser Golvmaterial Väggmaterial Total lokalyta ca 17 pers. ca 17 st. Parkettgolv, linoleum, klinker Målade väggar ca 412 m² kontorslokaler Biblioteksgatan 29 Anställda Arbetsplatser Golvmaterial Väggmaterial Total lokalyta ca 25 pers. ca 25 st. Parkettgolv, klinker Putsade och målade väggar ca 653 m² kontorslokaler Karlavägen 98 Anställda Arbetsplatser Besökare Golvmaterial ca 65 pers. ca 75 st. ca 15 pers/dag Linoleum. Heltäckande textilmatta i hörsal. Klinkergolv i några korridorer och rum. Trägolv i några korridorer och rum. 8

9 Väggmaterial Entrémattor under oktober - april. Målad betong och målad väv. Total lokalyta ca m² varav ca m² kontorslokaler och ca m² magasinslokaler. Av kontorslokalerna utgör ca 620 m² lokaler för publik verksamhet och ca 450 m² tekniska utrymmen Strängnäs, Roggebiblioteket Lektorsgatan 4 och 1 Anställda Arbetsplatser Besökare Golvmaterial Väggmaterial ca 15 pers. ca 18 st. ca 5 pers/dag Huvudsakligen linoleum, sten i entréhall och trappor, textilmatta i konferensrum, trägolv i några kontorsrum, klinker i toaletter m.m. och betonggolv i källare. Målad puts, målad väv och kakel. Total lokalyta ca m² varav ca m² kontorslokaler och ca 135 m² magasinslokaler + ca 126 m² kontorslokaler på Lektorsg Bålsta, Statens biblioteksdepå Anställda Arbetsplatser Besökare Golvmaterial Väggmaterial 2 pers. 6 st. 100/år Linoleum, målad eller behandlad betong Målade gips- eller betongväggar Total lokalyta ca m² varav ca m² kontorslokaler och ca m² magasinslokaler. av kontorslokalerna utgör ca 70 m² lokaler för publik verksamhet KB:s lokaler 9

10 omfattar totalt sammanlagt ca m², 1 fördelat på kontorslokaler och publika utrymmen dit allmänheten har tillträde (ca m²) och magasin/arkivlokaler (ca m²). Städområden i m² Ort Adress Kontor/publ. Magasin 2 Totalt utrymmen 1. Stockholm Humlegården Biblioteksg Birger Jarlsg Karlavägen Totalt ca Strängnäs Lektorsgatan Lektorsgatan Totalt ca Bålsta Sigtunav KB totalt ca Definitioner De specifika uttryck som förekommer i kravspecifikationen och som bedömts sakna en allmänt vedertagen definition eller som av avgränsningsskäl behöver förklaras beskrivs nedan. Nedan angivna definitioner skall gälla som grund för tolkning av kraven i denna kravspecifikation Städfrekvens Dagstädning Städning 2 dgr/vecka Tillsyn Arbetsuppgifter som skall utföras en gång varje dag Städning som utförs tisdag och torsdag varje vecka Arbetsuppgifter som utförs löpande varje dag 1 Observera att siffran är korrigerad gentemot förfrågningsunderlag 1 där felaktigt m² angivits. 2 Endast en mycket liten del av magasinsutrymmena ingår i den löpande dagliga städningen men att delar av magasinsytorna kan komma i fråga för optioner som extra städning, storstädning och golvvård 10

11 Veckostädning Månadsstädning Årsstädning Extra städning Städning 2 ggr/dag Arbetsuppgifter som skall utföras en gång varje kalendervecka Arbetsuppgifter som skall utföras en gång varje kalendermånad Arbetsuppgifter som skall utföras en gång varje år Arbetsuppgifter som utförs efter förfrågan från KB Arbetsuppgifter som skall utföras två gånger varje dag Löpande städning Städning 2 ggr/dag Dagstädning Publika toaletter och vissa andra toaletter och utrymmen Rengöringsnivå omfattande: Tömning av samtliga avfallskärl med undantag för behållare med återvinningsbart papper Tömning och rengöring av komposteringskärl vid diskbänkar Kontroll och eventuell tömning av miljöstationer Fläckrengöring av fasta inredningsdetaljer upp till räckhöjd. Avfläckning av dörrar, dörrkarmar samt på och runt strömbrytare Fläckborttagning på glaspartier på väggar och dörrar Rengöring av speglar Rengöring av golv, bord, disk- och köksbänkar Rengöring av omklädningsrum, hygien- och våtutrymmen inklusive rengöring av golv Rengöring ovanpå publika garderobsskåp Påfyllning av förbrukningsartiklar Dammsugning av textilmattor Dammsugning av samtliga gångmattor Igångsättning av diskmaskiner samt 11

12 urplockning av ren disk till skåp i personalmatrum. Avtorkning ut- och invändigt av mikrovågsugnar i personalmatrum (Karlavägen 98, 2 st. och Humlegården, 1 st.) Städning 2 ggr/vecka Veckostädning Städning varannan vecka Månadsstädning Särskild städning Samma rengöringsnivå som dagstädning samt dammsugning av dörrspår i hissar. Samma rengöringsnivå som dagstädning samt Publika tangentbord. Inuti publika garderobsskåp. Samma rengöringsnivå som dagstädning. Städning enligt särskild anvisning utifrån speciella behov. Särskilda städinsatser enligt överenskommelse Optioner Optioner skall lämnas på Storstädning, Golvvård och Extra städning. Storstädning med rengöringsnivå omfattande: Rengöring från damm och smuts av samtliga väggar, tak och armaturer Dammsugning av klädda möbler och rengöring av samtliga möbler Rengöring av samtliga inventarier och övriga inom städområdet befintliga detaljer (bokhyllor, kabelrännor, ventiler, lampor m.m.) Dammsugning av bokhyllor i läsesalar. Golvvård Enligt metodkort bilaga 3, 4 och 5. Extra städning Enligt KB:s önskemål Metoder De krav som anges i denna kravspecifikation är i huvudsak funktionsinriktade, d.v.s. beskriver vilket resultat som skall uppnås utan att för varje enskilt städmoment föreskriva vilken metod eller teknik som skall användas. Vid formuleringen av kraven har ambitionen varit att undvika ord och begrepp som skulle kunna verka styrande på hur kravet 12

13 tekniskt sett skall uppfyllas. Några undantag från funktionsinriktade krav finns för vissa typer av städning samt för städning av magasin samt utrymmen där känslig teknik eller känsligt material förvaras samt för vissa typer av städning. Dammsugning golv Dammsugning möbler Fläckborttagning Glaspartier Polering golv Heltäckande mattor skall dammsugas. Varannan gång med borstvalsdammsugare. Använd möbelmunstycke. Rengöring där endast de delar av den aktuella ytan som har för ögat synliga fläckar bearbetas. Omfattar alla typer av ytor. Se även rengöring. Invändiga glasytor, exempelvis glasytor som avdelar arbetsplatser, mot korridorer, i dörrar, dörrpartier eller liknande. Hårda golv poleras med s.k. High peedmaskin. Vid behov ska golven spraypoleras. Golvvård Se metodkort bilaga 3, 4 och 5. Rengöring Påfyllning Tillsyn Bearbetning av hela den aktuella ytan i syfte att avlägsna förekomsten av där befintliga partiklar. Resultatet skall motsvara denna definition ur hygienisk såväl som estetisk synvinkel. Se även fläckborttagning Genomgång och vid behov påfyllning av hygienmaterial som används inom städområdet såsom tvål, pappershanddukar, servetter, toalettpapper, hushållspapper, torkpapper, diskmedel m.m. Påfyllning av hygienmaterial skall utföras med målsättningen att säkerställa tillgång på aktuella produkter fram till nästa påfyllningstillfälle. Påfyllning får inte hanteras så att ett lager uppstår på förbrukningsplatsen. Se till att lokalen är ren och snygg. Tömning av avfallskärlen. 13

14 Lokaler Arkiv Entréutrymme Glaspartier Hygien- och våtutrymme Kontorsutrymmen Kontorskorridorer Magasin Publika utrymmen Personalutrymmen Sammanträdesutrymme Städområde Teknikutrymme Lokal för arkivering av KB:s allmänna handlingar. Entréer, hallar, vindfång, foajéer, receptioner samt i anslutning till dessa iordningställda väntrum. Invändiga glasytor, exempelvis glasytor som avdelar arbetsplatser, mot korridorer, i dörrar, dörrpartier eller liknande. Toaletter, duschar, tvättrum, och städrum. Kontorsrum, kontorslandskap, expeditioner, vaktmästeri inklusive särskilt avdelade utrymmen för kopiering, postöppning och sortering. Kontorskorridorer, trapphus, hisshall. Utrymmen där KB:s samlingar förvaras dock ej de kontorsutrymmen som finns i anslutning till magasinen. Utrymmen dit KB:s besökare har tillträde, t.ex. hörsalar och läsesalar. Lunchrum för personal, vilrum, pentryn m.m. Konferensrum, grupprum m.m. Utrymme och ytor som ingår i städuppdraget. Utrymme för analog och digital teknik, dataservrar, nätverksutrustning, teleutrustning, verkstad m.m Övrigt Avfallskärl Komposteringskärl Miljöstation/källsortering Papperskorg Kärl oavsett utformning vilket används för avfall. Avfallskärl kan vara utformade så att de möjliggör källsortering. Under diskbänkar. Centralt placerade kärl för återvinning. Avfallskärl vid kontorsarbetsplats. 14

15 3. Beskrivning av städuppdraget 3.1. Optioner utöver det löpande städuppdraget Anbudsgivare skall förutom anbud på det löpande städuppdraget enligt också ge anbud på optioner enligt KB kan avropa städning enligt dessa optioner för överenskomna ytor Städuppdraget Städuppdraget skall utföras i den omfattning som beskrivits i avsnitt 2 och med den frekvens som beskrivs i avsnitt 3. De publika utrymmena är belägna i Humlegården i huvudbyggnaden plan 4, 5 och 6 och i Annexet samt på Karlavägen 98 och i Bålsta. Utöver vad som anges nedan, har KB också lokaler som av säkerhetsskäl skall städas endast efter särskilda instruktioner. Särskilda instruktioner gäller även för städning av magasin samt utrymmen där känslig teknik eller känsligt material förvaras samt för vissa typer av städning Städning 2 ggr/dag Humlegården Plan 4 och 5, Annexet plan 1 1 extra tömning av toaletter plan 5 och 1 samt extra städning av publika toaletter på plan 4. Intern service plan och växeln plan 4 städas 1 gg extra per dag vintertid Dagstädning (måndag - lördag) Humlegården Publika utrymmen plan 5 Huvudentrén, samtliga toaletter, receptionshallen, stora läsesalen, forskarläsesalen, tidskriftsläsesalen, garderobshallen, katalogrummet. Låneexpeditionen, omklädningsrum, korridor och pentry. Publika utrymmen plan 6 15

16 Publik toalett, specialläsesalen, korridor och trappa och hiss till plan 4. Publika utrymmen plan 4 Korridor och publika toaletter. Entré och hiss till garderoben, plan 5. Annexet, publika utrymmen Mikrofilmsläsesalen, inklusive depåvagnar avsedda för allmänheten. Samtliga toaletter, trappa och hiss från plan 5 till plan Dagstädning (måndag - fredag) Humlegården Samtliga plan Pentryn/personalutrymmen inklusive samtliga toaletter samt korridorer och trappor. Plan 9 Fotorum. Plan 7/8 Bevarandeenheten. Plan 6 Sammanträdesrum, riksbibliotekariens rum, kontorsrum i västra flygeln och västra skeppet. Plan 5 Användartjänster storkontor plan 5, och i västra flygeln även plan 5,5. Plan 4 Internservice inklusive växel, godsmottagningen, samtliga toaletter, pentryn/personalutrymmen, duschrum, restaurang Sumlen (endast restaurangdelen) och personalmatsal. Storkontor i östra flygeln. Under vinterhalvåret skall Internservice inklusive växel rengöras två gånger per dag. Bokmagasin 1 och 2 plan Samtliga hisshallar och samtliga toaletter + fotoateljé i magasin 2 plan 05 öster. Birger Jarlsgatan 41 Sammanträdesrum, personalutrymmen och toaletter. Biblioteksgatan 29 16

17 Sammanträdesrum, kursrum, personalutrymmen och toaletter. Karlavägen 98 Entré/expedition, plan 3 Publik entréer, garderob, referensbibliotek, forskarexpedition, utställningsdel, tidskriftsbibliotek/läshörna, datorarbetsplatser och fria golvytor. Under perioden oktober april finns det på 7 ställen entrémattor i varierande storlek. Plan 3 och 4 Samtliga korridorer och toaletter, uppackningsrum, samt vilrum. Pentry/personalmatsal på plan 3 samt mindre pentry/matrum på plan 4. Dagstädning för pentryn inkluderar start av diskmaskiner och urplockning och inställning i skåp 3 ggr/dag på plan 3 samt 1 ggr/dag på plan 4. Mikrovågsugnar skall avtorkas in- och utvändigt 1 ggr/dag. Strängnäs, Roggebibioteket Entréhall, konferensrum, samtliga toaletter, lunchrum, omklädningsrum, hiss, vilrum, trappor och trapphus Städning 2 dagar per vecka Humlegården Plan 5-9 Korridorer, samtliga kontorslandskap som inte städas varje dag samt hissar och hisshallar. Plan 4 Korridorer. Annexet Hörsalen, utställningslokalen och seminarierum. Bokmagasin 1 och 2 plan Arbetsrum och arbetsplatser. Bokmagasin 1 plan samt bokmagasin 2 plan 01, plan 02, plan 03, plan 04 öster och plan 05 väster Arbetsrum och arbetsplatser. Strängnäs, Roggebiblioteket Kontor, bokbinderi, gymnastikhuset på Lektorsgatan 1. 17

18 Veckostädning Humlegården Plan 5-9 Samtliga kontorsrum utom kontorslandskapen. Plan 4 Kontorsrum och verkstad. Bokmagasin 1 plan samt bokmagasin 2 plan 01, plan 02 väster, plan 03, plan 04 öster och plan 05 väster Förbindelsegångarna mellan magasinen, längsgående gångar i magasinsrum och dammtorkning av arbetsplatser i magasin 1:02 väster. Birger Jarlsgatan 41 Kontorsrum, förråd och datorrum. Biblioteksgatan 29 Kontorsrum, förråd och datorrum. Karlavägen 98 Kontorsplan 3 och 4 Kontorsrum, utbildningslokal, sammanträdesrum, forskarhytter, hörsal, telefonhytt och faxrum. Scannerrum, studiekopiering, omkopiering, ljudrum, serverrum plan på plan 4, verkstad plan 4, bandrobotrum, migreringsrum, övriga bemannade teknikrum. Strängnäs, Roggebiblioteket Kontor och bokbinderi. Bålsta, Statens biblioteksdepå Publika utrymmen omfattande läsesal, kapprum, pentry och toalett. Alla kontorsrum och toaletter på plan B. Personalrum, pentry, entréhall, trapphus och korridorer i område BA Städning varannan vecka Strängnäs, Roggebiblioteket Bokrum plan 1, 2 och 3 samt källare Månadsstädning Humlegården 18

19 Annexet och Bokmagasin 1 Dammsugning av hyllspår i mikrofilmsläsesalen samt magasin 1, plan 04 öster Karlavägen 98 Kontorsrum, sammanträdesrum, forskarhytter, utbildningslokal, faxrum, och bemannad teknik skall städas extra noggrant 1 ggr/månad. Då skall dessutom golven dammsugas, stolar (inklusive stolar i hörsalen) dammsugas eller torkas av Särskild städning Alla pentryn och personalmatrum Kyl och frys avtorkas in- och utvändigt 2 ggr/år. Köksskåp avtorkas in- och utvändigt 1 ggr/år. Humlegården Efter överenskommelse och särskilda instruktioner från KB. Karlavägen 98 Städning 4 ggr/år (enligt överenskommelse) obemannad teknik plan 3 och 4. Plan 3: Serverrum, verkstad, dataförråd, myndighetsarkiv, närarkiv, kompakthyllor i uppackningsrum, studiekopierum Plan 4: Bandförråd, testrum, dataförråd Städmetoder Inom ramen för denna kravspecifikation skall leverantören i varje enskilt fall använda den teknik och den metod som bäst tillgodoser det uppställda målet Städinstruktioner Städning av KB:s lokaler Parterna skall fastställa städinstruktioner för uppdraget innan avtalet skrivs under. Dessa skall formuleras med utgångspunkt från kraven i denna kravspecifikation. Städinstruktionerna skall vara formulerade så att utsedd städpersonal och KB:s anställda erhåller information om vad som skall utföras, när det skall utföras och vilket resultat som skall uppnås. I det fall dammsugare eller annat maskinellt hjälpmedel används skall dessa 19

20 ha en konstruktion som inte medför att personer i berörda utrymmen utsätts för en ökad mängd av ohälsorelaterade partiklar. En användning av sådana hjälpmedel får därmed inte medföra att t.ex. personer med allergier får ökade besvär än om rengöring sker på annat sätt. Personalens privata egendom skall inte ingå i städåtagandet. Ytor som är upptagna av arbete som utförs av KB:s personal behöver inte rengöras. Detta gäller även utrymmen som normalt ingår i uppdraget men som inte är tillgängliga (låsta eller upptagna av annan verksamhet). Under förutsättning att så är praktiskt möjligt skall leverantören - inom ramen för den överenskomna tiden för arbetets utförande - göra de omdisponeringar som krävs för de överenskomna arbetsuppgifterna skall kunna utföras. Datorutrustning och annan teknisk utrustning ingår inte i ordinarie städning. Påfyllning av förbrukningsmaterial skall utföras med målsättningen att säkerställa tillgång på aktuella produkter fram till nästa påfyllningstillfälle. Påfyllning får inte hanteras så att ett lager uppstår på förbrukningsplatsen. Vid ordinarie rengöring av golv skall samtliga fria golvytor, golvytor under möbler med fritt avstånd till golv överstigande 10 cm och golvytor där möblerna är försedda med hjul rengöras Optioner vid behov KB har rätt att begära Storstädning, Golvvård och Extra städning enligt anbud på optioner vid behov Avfall Leverantören skall tömma samtliga avfallskärl inom städområdet vilka är avsedda för avfall. Kärlen skall förses med separat uppsamlingsbehållare (påse eller motsvarande) där så krävs. Avfall skall av leverantören placeras i för ändamålet iordningställda uppsamlingskärl. KB tillämpar rutiner som medför att avfallsmaterial källsorteras och återvinns. Papper hanteras av KB enligt särskilda rutiner. Hanteringen av sådant material skall inte ingå i leverantören åtagande. 20

21 4. Krav beträffande tjänsten Krav på tjänsten finns beskrivna i detta avsnitt och bilaga 1 som skall fyllas i och levereras till KB tillsammans med anbudet. Ofullständigt ifylld eller utebliven bilaga kommer att medföra att anbudet inte kan beaktas. De i bilaga 1 beskrivna kraven är skall-krav (dvs. krav som måste uppfyllas för att anbudet ska komma i fråga för utvärdering). Utvärderingen av anbuden kommer att ske på grundval av vad som redovisas i avsnitt 5. Observera att vissa krav kräver beskrivning i kommentarfältet eller i bilaga. Egna bilagor skall numreras. Priser skall redovisas i bilaga Särskilda hänsyn Kraven beskrivs och intygande görs i bilaga Arbetstid Kraven beskrivs och intygande görs i bilaga Kläder Kraven beskrivs och intygande görs i bilaga Id-kort och nycklar Kraven beskrivs och intygande görs i bilaga Ordinarie personal och ersättare Kraven beskrivs och intygande görs i bilaga 1. 21

22 4.6. Personalbyte Kraven beskrivs och intygande görs i bilaga Miljöansvar Kraven beskrivs och intygande görs i bilaga Kvalitetssäkring Kraven beskrivs och intygande görs i bilaga Kvalitetskontroller Kraven beskrivs och intygande görs i bilaga Städmöten Kraven beskrivs och intygande görs i bilaga Introduktion Kraven beskrivs och intygande görs i bilaga Priser Priser som lämnas skall vara fasta priser under ordinarie avtalsperiod. Priserna kan därefter vid eventuell förlängning, om part så begär, justeras en gång per år. Eventuell justering kan endast göras enligt SCB:s faktorprisindex för städarbeten, städindex. Samtliga priser skall anges exklusive moms. Samtliga priser skall anges i bilaga 2. Fast pris per månad för städuppdraget enligt avsnitt 3.2 Fast pris per månad för daglig städning enligt avsnitt 3.2 skall anges i bilaga 2, punkt 1-4. Option på Storstädning, kvadratmeterpris Kvadratmeterpris skall anges i bilaga 2 punkt 5-6 för städning: 22

23 Måndag - fredag respektive Lördagar, söndagar, helgdagar. Option på extra städning, timpris Timpriser skall anges i bilaga 2, punkt 7-9 för städning: helgfria måndagar - fredagar mellan , helgfria måndagar - fredagar från kl respektive lördagar, söndagar och helgdagar. Option på Golvvård, kvadratmeterpris för Kvadratmeterpris skall anges för golvvård i bilaga 2, punkt 10-11: enligt metodkort bilaga 3 och 4, måndagar fredagar respektive lördagar, söndagar och helgdagar. Leverantörens priser kommer att skrivas in i avtalet Inköp av förbrukningsmaterial Kraven beskrivs och intygande görs i bilaga Deltagande i presentationsmöte Kraven beskrivs och intygande görs i bilaga Ansvarsförsäkring Kraven beskrivs och intygande görs i bilaga 1. 23

24 5. Anbudsutvärdering 5.1. Utvärderingskriterier för bedömning av anbuden De anbudsgivare som uppfyller samtliga skall-krav går vidare till anbudsutvärderingen. KB kommer att anta de/det anbud som är mest fördelaktiga enligt utvärderingskriterierna nedan. Följande utvärderingskriterier, med följande inbördes vikt, kommer att användas vid utvärderingen av anbuden: 1. Leveranssäkerhet 60 % varav Arbetsprocess och bemanningsplan 50% Städarbetsledaren 50 % 2. Pris 40 % Leveranssäkerhet 60 % KB kommer vid anbudsprövningen av leveranssäkerheten att tillämpa en poängskala för båda utvärderingskriterierna: Bedömningen görs enligt en fyrgradig skala: 3 poäng = Utmärkt 2 poäng = Mycket väl 1 poäng = Godkänd 0 poäng = Otydlig eller svårbedömd KB:s utvärdering av leveranssäkerheten kommer dels att grunda sig på beskrivningarna i anbudet enligt ovan, dels på ett möte som kommer att hållas med de leverantörer som vi funnit bäst mött kraven i förfrågningsunderlaget och som bäst beskriver sina arbetsmetoder på mötet. Följande avsnitt är en beskrivning av hur utvärderingen av anbuden utifrån utvärderingskriterierna kommer att genomföras. Till mötet, som beräknas till september månad, kommer den städarbetsledare som leverantören föreslagit att kallas till möte och vid behov även den kundansvarige om detta är en annan person. KB 24

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Utbyggnad av mobil inomhustäckning. till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och.

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Utbyggnad av mobil inomhustäckning. till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och. 1(9) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Utbyggnad av mobil inomhustäckning till Kungl.biblioteket (KB) mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och.

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och. 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och

Läs mer

Service-/supportavtal

Service-/supportavtal 1(7) Förlaga till Service-/supportavtal Ref till Avtal Nyckelsystem mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens svar på förfrågningsunderlaget

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Dals-Eds Kommun - Upphandling Evenemangstjänster. Inbjudan

Dals-Eds Kommun - Upphandling Evenemangstjänster. Inbjudan 11-14 1. Allmän Information Inbjudan Dals-Eds kommun kommunstyrelsen upphandlar under förutsättning av nödvändiga beslut fattas anordnande av evenemang för att öka kommunens attraktionskraft. Upphandlande

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap MA-Skåne 1 (5) Diarienummer MA/060087-02 Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap Avtalsnummer: MA/060087-02 Leverantör: ProjektBolaget Ögren-Skoog AB,Ersmässgränd

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun.

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun. ÄNGELHOLMS ANBUDSFÖRFRÅGAN Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun." Köpare Ängelholms kommun, org.nr 212000-0977 Sista

Läs mer

Ramavtal - sortering, paketering (rangering) samt boktransporter mellan främst statliga bibliotek i Sverige

Ramavtal - sortering, paketering (rangering) samt boktransporter mellan främst statliga bibliotek i Sverige 2008-12-09 Ramavtal - sortering, paketering (rangering) samt boktransporter mellan främst statliga bibliotek i Sverige Mellan Kungl. biblioteket, 202100-1710, som ombud för avropande bibliotek angivna

Läs mer

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg B49-10-174 Servicecentrum 2010-12-21 Upphandlingsavdelningen, Maria Thorstensson AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg 1 Avtalsparter Uppdragsgivare

Läs mer

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal)

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) 1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) Nedanstående avtal har tecknats mellan följande parter Kommunen Drottninggatan 32 651 84 Karlstad Org.nr 212000-1850 Leverantören Företagsnamn Adress

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Sida 1 av 5 Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Föreningen S:t Lukas på Gotland (834001-0357) Söderväg 5 Företag Organisationsnummer Adress

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

Bilaga 1 -Ramavtal RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET

Bilaga 1 -Ramavtal RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET 1 Ramavtal 1.1 Allmänt Staffanstorps kommun avser att från och med 1 januari 2013, genomföra ett brett upplagt utbildningspaket för utvald personal av kommunen, inom

Läs mer

Kravspecifikation och städprogram

Kravspecifikation och städprogram Bilaga 1.8 Dnr UPP 2013/70 Kravspecifikation och städprogram A Kravspecifikation Fastighetsbeskrivning Upphandlingen gäller städning av lokalyta om totalt 1 897 kvm fördelat på sex plan. Totalt finns 52

Läs mer

2. Avtalsvillkor - tjänster

2. Avtalsvillkor - tjänster Förfrågningsunderlag 2014-03-10 Upphandlande organisation Telge Inköp AB Ann-Christin Lindberg Upphandling TI 2013-1008 Hemtjänst TI 2013-1008 Hemtjänst Sista anbudsdag: 2014-04-13 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

AVTAL REKLAMBYRÅTJÄNSTER

AVTAL REKLAMBYRÅTJÄNSTER 1(7) AVTAL REKLAMBYRÅTJÄNSTER AVTALSNR: LTS 2011/0132 AVTALSPARTER Kunden Leverantören Landstinget Blekinge 371 81 KARLSKRONA Org nr: 232100-0081 Hemsida: www.ltblekinge.se Org nr: Hemsida: KONTAKTPERSONER

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Förfrågningsunderlag lokalvård

Förfrågningsunderlag lokalvård Förfrågningsunderlag lokalvård 1(11) Innehållsförteckning 1. Formalia... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Anbudet... 3 1.3 Övrigt... 4 1.4 Beskrivning av lokalerna... 5 1.4.1 Golvytor... 5 1.4.2 Disposition av

Läs mer

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa 1. RAMAVTALETS SYFTE...2 2. RAMAVTALETS OMFATTNING...2 3. AVROPSAVTAL...3 4. RAMAVTALSPERIOD...3 5. FÖRETAGETS ÅTAGANDE...3 6. AVTALSHANDLINGAR...3 7. BERÄTTIGADE

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

Öppettider: Mån-Fre 6.30-19.00, Lör 9.00-17.00, Sön 10.00-18.00

Öppettider: Mån-Fre 6.30-19.00, Lör 9.00-17.00, Sön 10.00-18.00 Bilaga D2 Dnr 0902440 Specifikation Kundcenter Knutpunkten, Helsingborg Städprogram Öppettider: Mån-Fre 6.30-19.00, Lör 9.00-17.00, Sön 10.00-18.00 Biljettexpedition 7 ggr/vecka Töm papperskorgar Torka

Läs mer

Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk

Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk LOGGO AVTAL Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk Avtal 1. ALLMÄNT 1.1. Avtalsparter Detta avtal upprättas av?? vattenvårdsförbund. Beställare?? vattenvårdsförbund Adress:??

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: I U C i Skåne AB, 556101-2153, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö i det följande IUC SKÅNE AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler KKV1000, v1.2, 2011-02-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2014-08-13 Dnr 540 /2014 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler 1. Parter Mellan Konkurrensverket med organisationsnummer

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

Anbudsförfrågan lokalvård Sjunde AP-fonden

Anbudsförfrågan lokalvård Sjunde AP-fonden Sjunde AP-fonden 2014-01-31 Dnr 2014/8 Anbudsförfrågan lokalvård Sjunde AP-fonden Upphandlande myndighet Sjunde AP-fonden (org.nr 802406-2302) Upphandlingen Sjunde AP-fonden inbjuder leverantörer att lämna

Läs mer

MA-Skåne Inköpare Kai Sjöberg

MA-Skåne Inköpare Kai Sjöberg MA-Skåne Inköpare Kai Sjöberg Datum Tel 044-309 38 41 2007-05-25 1 (5) kai.sjoberg@skane.se Diarienr MA/060285 AVTAL Avseende Städning av produktionslokaler, kontorsutrymmen, hygienutrymmen, matsalar,

Läs mer

Upphandling av städtjänst

Upphandling av städtjänst 2016-03-21 Dnr UPP 2016/59 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Upphandling av städtjänst Neptuniplan 7, Malmö, Västra Esplanaden 9A, Växjö och Södra långgatan 62 i Kalmar Sid 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal. 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal. 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal 1/12 Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal Mellan Ekonomistyrningsverket (nedan kallat ESV), med organisationsnummer

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget Landstinget

Läs mer

Anbudsbegäran gällande byte av fönster

Anbudsbegäran gällande byte av fönster Anbudsbegäran gällande byte av fönster De Gamlas Hem, nedan kallat DGh begär härmed in anbud på byte av 39 fönster. Anbudsbegäran gäller hela arbetet, d.v.s. såväl borttagande av befintliga fönster, montering

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

BILAGA 1 Datum 2012-10-02

BILAGA 1 Datum 2012-10-02 BILAGA 1 Datum Sida 1(8) 2012-10-02 Verksamhetsstöd STÄDINSTRUKTIONER Lokaltyper/åtgärder 1. Toaletter med eller utan förrum 175 m2 Varje dag Våt torka golv 07.00-09.00 Rengöra toalettstol, tvättställ,

Läs mer

Ramavtalsvillkor. AD 71-46/2009 Bilaga 1 2009-01-29 1 (7)

Ramavtalsvillkor. AD 71-46/2009 Bilaga 1 2009-01-29 1 (7) 2009-01-29 1 (7) Ramavtalsvillkor Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för åtagandet. Villkoren accepteras av anbudsgivaren i och med att anbudet undertecknas. I det fall anbudsgivarens anbud antas

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

Anbudsförfrågan om bokproduktion för Kungliga biblioteket (KB)

Anbudsförfrågan om bokproduktion för Kungliga biblioteket (KB) Datum Dnr 2010-02-24 137-83-2010 Anbudsförfrågan om bokproduktion för Kungliga biblioteket (KB) Inbjudan att lämna anbud på bokproduktion för KB. KB är Sveriges nationalbibliotek och förvaltar landets

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ Direktupphandling 11 januari 2017 Sista anbudsdag: 2017-01-17 Referens: SBF HÖ 2016-11-30 Kartsystem - GIS tjänster Tingsryds kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas.

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas. 1 Parter Mellan nedanstående parter, leverantör och beställare, har följande avtal träffats. Leverantör: Företagsnamn, Organisationsnummer Leverantörens kontaktperson Avtalsfrågor: Beställaren: Örnsköldsviks

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Anbudsförfrågan Teckenspråksöversättning av de 16 miljökvalitetsmålen anpassad för webbaserad film.

Anbudsförfrågan Teckenspråksöversättning av de 16 miljökvalitetsmålen anpassad för webbaserad film. Anbudsförfrågan Datum Beteckning Sida 1/5 Jens Mattsson Naturavdelningen 036-395030 Postadress 551 86 Jönköping Besöksadress Hamngatan 4 Tfn 036-39 50 00 Fax 036-12 15 58 E-post lansstyrelsen@f.lst.se

Läs mer

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72 Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr 08-160/72 Innehåll Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX Avtal SMHI och XXX Avtalsnummer: XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 2 2 Kontaktpersoner... 2 3 Avtalets omfattning... 2 4 Avtalets giltighet... 2 5 Avtalstid optioner... 2 6 Avtalshandlingar... 2 7 Underleverantör...

Läs mer

Upphandling av förmånsbil/tjänstebil

Upphandling av förmånsbil/tjänstebil Sid 1 (11) 2014-12-12 Dnr: UPP 2014/369 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag: Upphandling av förmånsbil/tjänstebil 2 Innehållsförteckning ANBUDSINBJUDAN 3 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 6 1 KRAV PÅ LEVERANTÖREN

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Bilaga 3 Kommersiella villkor Ramavtal. Upphandling av

Bilaga 3 Kommersiella villkor Ramavtal. Upphandling av Bilaga 3 Kommersiella villkor Ramavtal Upphandling av Utbildningssamordning och kompetensutveckling ESF-projekt Gnesta Företagsutveckling Gnesta Kommun Ramavtal konsulttjänster 1 Avtalsparter Mellan Gnesta

Läs mer

Avtal för konsultinsats

Avtal för konsultinsats Mottagare: 2003- Dnr Avtal för konsultinsats Avtalsparter Statens kulturråd [Leverantören ] Box 7843 [Postadress och Postnummer] 103 98 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 [Organisationsnummer] Detta

Läs mer

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Kontraktstid. 4 Parternas gemensamma åtaganden

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Kontraktstid. 4 Parternas gemensamma åtaganden Sida 1 av 6 De kommersiella villkoren ligger till grund för kontrakt mellan uppdragsgivaren och uppdragstagaren. I anbudet skall det framgå att anbudsgivare accepterar de kommersiella villkoren i sin helhet.

Läs mer

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas.

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas. 1 Parter Upphandlande myndighet och enheter är i detta avtal kallad beställaren. Leverantör: Företagsnamn, Organisationsnummer Leverantörens kontaktperson Avtalsfrågor: Sakfrågor: Beställaren: Örnsköldsviks

Läs mer

Beställarens kontaktperson är:

Beställarens kontaktperson är: Bilaga 5 AVTAL FÖR STÄDNING AV VIKINGAHALLEN 1. PARTER 1.1 Jomala kommun (FO-nummer: 0205023-9) PB 2, AX-22 151 Jomala (nedan Beställaren ) och 1.2 [Namn företag (FO-nummer eller motsvarande från annat

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

Avser följande lokaler: Kontor, vilrum Fuktmoppa alternativt dammsuga golv

Avser följande lokaler: Kontor, vilrum Fuktmoppa alternativt dammsuga golv Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten 02:03 Städinstruktioner - objekt 1 2014-11-21 Datum Diarienr (åberopas) Saknr A140.363/2014 918 1 (8) 02:03 Städinstruktioner - objekt 1 Grundinstruktion

Läs mer

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange)

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange) Avtalsnummer: (diarienummer) Denna avtalsmall kan användas vid avtal om sponsring. Under varje avsnitten i avtalsmallen ges förslag på vad som bör regleras i avtalet (rödmarkerad text) och även på lämpliga

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna AVTAL Ramavtal, 108-05, Bårtransporter av avlidna Parter Mellan Åhlbergs Begravningsbyrå AB, Storgatan 4, 620 12 HEMSE, nedan kallad entreprenören och Gotlands kommun, Hälso- och sjukvårdsnämnden, 621

Läs mer

Anbudsinbjudan konsult för program i UGL Utveckling Grupp och Ledare

Anbudsinbjudan konsult för program i UGL Utveckling Grupp och Ledare 2009-01-14 137-8-2009 Anbudsinbjudan konsult för program i UGL Utveckling Grupp och Ledare Inbjudan att lämna anbud på program i UGL för samtliga ca 30 chefer på Kungl. biblioteket (KB). KB är Sveriges

Läs mer

Upphandling av gardiner och textilier

Upphandling av gardiner och textilier Diarienummer 09-10474 Datum 2009-10-19 Upphandling av gardiner och textilier Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-10474 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

Storstädning enligt årsplanering

Storstädning enligt årsplanering 1 (5) Storstädning enligt årsplanering Golvunderhåll Damma och torka av ventiler väggar, skåp, möbler, lister, armaturer och element. Fönsterputs vartannat år på lågstadiet, högstadiet, gymnasiet Fönsterputs

Läs mer

E. Avtalsmall. Region Skåne. XX om. Hyrbilstjänster

E. Avtalsmall. Region Skåne. XX om. Hyrbilstjänster 1 (12) E. Avtalsmall xxxxxxx-xx mellan och XX om Hyrbilstjänster Koncerninköp inköp och upphandling i Postadress: 291 89 Kristianstad Besöksadress: Dockplatsen 26, 211 19 Malmö Telefon (växel): 040-675

Läs mer

Leveransavtalsvillkor

Leveransavtalsvillkor 1 (9) Leveransavtalsvillkor Leverans av kuverteringsmaskin och leverans av fullservice av kuverteringsmaskin Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för leveransen. Avtalsvillkoren godkänns i sin helhet

Läs mer

UPPHANDLINGSKONTRAKT gällande upphandling Bevakningstjänster

UPPHANDLINGSKONTRAKT gällande upphandling Bevakningstjänster Upphandlingskontrakt Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Securitas Bevakning AB (556108-6082), Lundbygatan 6 B, 621 41 VISBY, nedan kallad

Läs mer

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-28 Dnr 755/2011 1 (6) Förfrågningsunderlag, upphandling av elleverans till Konkurrensverkets lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm 1. Inledning Härmed

Läs mer

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se Förfrågningsunderlag Perstorps kommun Konsulttjänster inom revisionsområdet 1 ALLMÄN INFORMATION För Perstorps kommun, dess nämnder och förvaltningar, nedan kallad kommunen, infordras anbud på Konsulttjänster

Läs mer

Upphandlingen omfattar kommunerna Dals-Ed, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus och Edshus.

Upphandlingen omfattar kommunerna Dals-Ed, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus och Edshus. 1 Parter Leverantör: Företagsnamn Organisationsnummer Beställaren: Organisation: Organisationsnummer: Mellan ovanstående leverantör och beställare har följande avtal träffats. 2 Omfattning Dalslandskommunerna

Läs mer

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun Bilaga 1 Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun 1. Parter Ale kommun, 212000-1439 (kommunen) (utföraren) 2. Avtalsperiod Avtalet börjar gälla den dag avtalet undertecknas.

Läs mer

Städinstruktion 2011 Se även Bilaga B:3 Ritningar.

Städinstruktion 2011 Se även Bilaga B:3 Ritningar. Norrköping Städinstruktion 2011 Se även Bilaga B:3 Ritningar. Arkiv 1 gång/månad Torrmoppa / fuktmoppa golv Bastu Hus 15 plan 1 5 gånger/vecka Fuktmoppa / fukttorka golv Avfläcka glas Rengör lavar 1 gång/vecka

Läs mer

Anbudsinbjudan tillverkning av transportvagnar för böcker

Anbudsinbjudan tillverkning av transportvagnar för böcker 2007-11-12 161-702-2007 Anbudsinbjudan tillverkning av transportvagnar för böcker Inbjudan att lämna anbud på tillverkning av transportvagnar för böcker till Kungl. biblioteket (KB). Kungl. biblioteket

Läs mer

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde.

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde. Bilaga 1. Kommersiella villkor Avtalet ska innehålla minst nedanstående villkor, vilka inte är förhandlingsbara. Villkoren utgör tillsammans med kraven i förfrågningsunderlaget underlag för det slutliga

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 DIREKTUPPHANDLING till lågt värde Ny sargutrustning till Hockeyplanen i Svanstein Övertorneå kommun önskar offert på ny sargutrustning till hockeyplanen i Svanstein.

Läs mer

Allmänna villkor IS/IT uppdrag.

Allmänna villkor IS/IT uppdrag. Detta är Prima Pictura:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Prima Pictura så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen om

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: IUC SYD AB, 556101-2153 Anckargripsgatan 3 211 19 Malmö i det följande IUC Syd AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de villkor som

Läs mer

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Kommunförbundet Västernorrland inbjuder leverantörer att lämna anbud för upphandling av reklambyråtjänster i enlighet med angivna förutsättningar i detta

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

RAMAVTAL Hyra av mobila toaletter med service och tillbehör

RAMAVTAL Hyra av mobila toaletter med service och tillbehör FMV-2807-14 1(6) RAMAVTAL Hyra av mobila toaletter med service och tillbehör Denna dag har följande avtal ( avtalet ) träffats mellan A. Försvarets materielverk org. nr 202100-0340 115 80 Stockholm (lokalt

Läs mer

2. Allmänna villkor. 2.3 Kontrakts omfattning och tolkningar Kontraktet omfattar Resebyråtjänster.

2. Allmänna villkor. 2.3 Kontrakts omfattning och tolkningar Kontraktet omfattar Resebyråtjänster. 2. Allmänna villkor 2.1 Inledning Dessa Allmänna villkor avser de Tjänster, som ska tillhandahållas efter Avrop från Ramavtal dnr 96-8-2015. Sådana Tjänster ska utföras i enlighet med vad som anges i dessa

Läs mer

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem KONTRAKT Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem Mellan Katrineholms kommun (nedan kallad Kommunen ), och. (nedan kallad Utföraren ), har följande kontrakt, (nedan kallat Kontraktet ), träffats.

Läs mer