Inbjudan att lämna anbud på städtjänster till Kungl biblioteket

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan att lämna anbud på städtjänster till Kungl biblioteket"

Transkript

1 Inbjudan att lämna anbud på städtjänster till Kungl biblioteket Kungl. biblioteket, KB, inbjuder härmed till att lämna anbud på lokalvård av myndighetens lokaler i centrala Stockholm, Strängnäs och Bålsta. Lokalerna omfattar sammanlagt ca m², fördelat på kontorslokaler, magasin och publika utrymmen tillgängliga för verksamhetens besökare. Under anbudstiden kommer KB att visa de lokaler som anbudet avser för varje leverantör separat. Ring därför snarast för att boka en visningstid för er. Visningarna av Humlegårdshuset, Biblioteksgatan 29 och Birger Jarlsgatan 41 beräknas ta ca 3 timmar och är planerade till följande dagar: torsdagen den 2 juli, kl Karin Jortfelt, fredagen den 3 juli, kl måndagen den 6 juli, kl tisdagen den 7 juli, kl onsdagen den 8 juli, kl onsdagen den 29 juli, kl Stefan Clevström, onsdagen den 29 juli, kl torsdagen den 30 juli, kl torsdagen den 30 juli, kl fredagen den 31 juli, kl fredagen den 31 juli, kl måndagen den 3 augusti, kl Hans Olofsson tisdagen den 4 augusti, kl onsdagen den 5 augusti, kl torsdagen den 6 augusti, kl fredagen den 7 augusti, kl För visningar av övriga lokaler kontakta: Karlavägen 98: Kicki Paulsson, tel , alternativt Hans Olofsson v , tel , mobil Bålsta: Pentti Pitkänen, tel Strängnäs: Marie Östlundh, tel

2 Uppdragen omfattar en tidsperiod om två år med en möjlighet för KB att förlänga avtalen ytterligare ett år tre gången ( =Max 5 år). Avtalen skall börja gälla Uppdragen avser utförande av löpande städning i enlighet med angivna förutsättningar i bifogat förfrågningsunderlag. Upphandlingen består av tre områden/städer. Anbud kan lämnas på en eller fler områden/städer: 1. Stockholm 2. Strängnäs 3. Bålsta. 4. En kombination av områdena. KB avropar statligt ramavtal för städ- och hygienartiklar. KB kommer att överlåta till leverantören att med fullmakt från KB beställa/avropa de städ- och hygienartiklar som behövs för KB:s behov. Sista dag för att få lämna anbud är Anbuden kommer att öppnas på KB:s sekretariat i närvaro av två tjänstemän. Välkommen med ert anbud! Med vänlig hälsning Karin Jortfelt Inköps- och upphandlingshandläggare 2

3 Innehållsförteckning Inbjudan att lämna anbud på städtjänster till Kungl biblioteket Upphandlingsformalia Definitioner och beskrivning av KB:s lokaler Omfattning av städuppdraget Faktauppgifter om KB:s lokaler Stockholm Strängnäs, Roggebiblioteket Bålsta, Statens biblioteksdepå KB:s lokaler Definitioner Städfrekvens Löpande städning Optioner Metoder Lokaler Övrigt Beskrivning av städuppdraget Optioner utöver det löpande städuppdraget Städuppdraget Städning 2 ggr/dag Dagstädning (måndag - lördag) Dagstädning (måndag - fredag) Städning 2 dagar per vecka Veckostädning Städning varannan vecka Månadsstädning Särskild städning Städmetoder Städinstruktioner Städning av KB:s lokaler Optioner vid behov Avfall Krav beträffande tjänsten Särskilda hänsyn Arbetstid Kläder Id-kort och nycklar Ordinarie personal och ersättare Personalbyte Miljöansvar Kvalitetssäkring Kvalitetskontroller

4 4.10. Städmöten Introduktion Priser Inköp av förbrukningsmaterial Deltagande i presentationsmöte Ansvarsförsäkring Anbudsutvärdering Utvärderingskriterier för bedömning av anbuden Leveranssäkerhet 60 % Pris 40 % Kommersiella krav - avtalsvillkor Omfattning Avtalstid Uppdragets utförande Kontaktpersoner Städomfattning Utrustning och förbrukningsmaterial m.m Städprodukter Lokaler för städutrustning m.m Reducering av överenskommen städomfattning Arbetsuppgifter och kostnader Ersättningsform Företagets skyldigheter angående F-skatt m. m Leverans Mervärdesskatt Personal Utbildning Arbetstid Underleverantör Sekretess Säkerhet Skyddsfrågor Miljöhänsyn Information Force majeure Genomföranderutiner Ansvar Övriga villkor Ändringar och tillägg Uppsägning/tvist Företagets insolvens/avtalets förtida upphörande Överlåtelse av avtalet Tillämplig lag Avtalets ikraftträdande Avtalsbilagor

5 1. Upphandlingsformalia Upphandlingsform: Beställare: Adress: Selektiv upphandling enligt 4 och 8 kap. lagen (2007:1079) om offentlig upphandling, LOU Kungl. biblioteket, KB Anbudet skall vara skriftligt och omfatta ett original och en kopia samt skickas eller lämnas i ett slutet kuvert märkt: Anbud Handlingarna skickas till adressen: Kungl. biblioteket Box STOCKHOLM Anbudet kan också lämnas in till KB i Humlegården, Stockholm. För KB:s öppettider se KB:s hemsida: Anbudstid: Anbudet skall vara KB tillhanda senast För sent inkommet anbud kommer inte att beaktas. Anbudets giltighet: Anbudet skall vara bindande till och med Allmänna anbudsförutsättningar: Anbudet skall vara skrivet på svenska. Observera att ersättning för anbudsräkning inte utgår. Ofullständiga anbud kan komma att förkastas. För att KB skall ha möjlighet att pröva och utvärdera ett anbud är det ytterst viktigt att detta innehåller samtliga begärda uppgifter. Anbud som inte uppfyller samtliga krav kommer inte att kunna antas. 5

6 KB har valt ut ett antal leverantörer som inbjuds att lämna anbud. Under anbudstiden kommer KB att visa de lokaler som anbudet skall avse för de utvalda leverantörerna. Visning kommer att erbjudas vid ett tillfälle för varje leverantör. Om det behövs kan kompletterande visningar komma att hållas. Kontaktpersoner Inköps- och upphandlingshandläggare Karin Jortfelt, , Fastighetschef Stefan Clevström , KB ser det som mycket angeläget att anbudsgivaren kontaktar ovanstående personer om frågor föreligger. Frågor skall skickas i skriftlig form via e-post. Skriftliga svar på eventuella frågor kommer att sändas ut till samtliga som fått förfrågningsunderlaget. Om mottagaren av detta förfrågningsunderlag avstår från att lämna anbud, är KB tacksamt om detta meddelas, gärna också orsaken. 6

7 2. Definitioner och beskrivning av KB:s lokaler 2.1. Omfattning av städuppdraget Städuppdraget skall syfta till att den mellan KB och leverantören överenskomna hygiennivån uppnås och bibehålls samt att resultatet uppfattas svara mot vedertagna uppfattningar om renhet och god hygien. Leverantören skall bära ansvaret för att städuppdraget bedrivs på ett sådant sätt att villkoren i denna kravspecifikation uppfylls. Om KB så begär skall storstädning och golvvård enligt optioner genomföras under semesterperioden juli - augusti. Alla ytangivelser är ungefärliga och baserade på tillgängliga uppgifter från respektive fastighetsägare. Inte alla ytor är exakt uppmätta varför anbudsgivaren själv vid visning av lokalerna måste gör sig en bild av de aktuella lokalernas storlek och beskaffenhet. Vid visningstillfällen kommer ritningar på aktuella lokaler att delas ut till de inbjudna anbudsgivarna. Observera att siffrorna avseende lokalytor är korrigerad sedan förfrågningsunderlag nr Faktauppgifter om KB:s lokaler Stockholm Humlegården Lokalerna håller en modern standard med öppna planlösningar inredda med delvis nya möbler och skärmväggar. Anställda ca 290 pers. Arbetsplatser ca 270 st. Besökare ca 700 pers./dag Golvmaterial: Linoleum i huvudsak. Sten i entréhall och i vissa trappor. Klinkers mindre områden. Trägolv i Annexet, Hörsalen, specialläsesalen, riksbibliotekariens arbetsrum och ett sammanträdesrum på plan 6. 7

8 Väggmaterial: Heltäckande textilmattor i vissa kontorsrum. Textilgångmattor i entrén och kontorskorridorerna samt i Hörsalens trappor. Lösa textilmattor i vissa kontorsrum och konferensrum. Entrémattor. Antal m² textilmattor är inte känt; leverantören ombeds att själv uppskatta ytan vid visningen av lokalerna. Målade väggar, puts, målad väv, glas. Vissa rum har spegeldörrar. Total lokalyta ca m² varav ca m² kontorslokaler och ca m² magasinslokaler. Av kontorslokalerna utgör Ca m² lokaler för publik verksamhet ca 240 m² tekniska utrymmen Birger Jarlsgatan 41 Anställda Arbetsplatser Golvmaterial Väggmaterial Total lokalyta ca 17 pers. ca 17 st. Parkettgolv, linoleum, klinker Målade väggar ca 412 m² kontorslokaler Biblioteksgatan 29 Anställda Arbetsplatser Golvmaterial Väggmaterial Total lokalyta ca 25 pers. ca 25 st. Parkettgolv, klinker Putsade och målade väggar ca 653 m² kontorslokaler Karlavägen 98 Anställda Arbetsplatser Besökare Golvmaterial ca 65 pers. ca 75 st. ca 15 pers/dag Linoleum. Heltäckande textilmatta i hörsal. Klinkergolv i några korridorer och rum. Trägolv i några korridorer och rum. 8

9 Väggmaterial Entrémattor under oktober - april. Målad betong och målad väv. Total lokalyta ca m² varav ca m² kontorslokaler och ca m² magasinslokaler. Av kontorslokalerna utgör ca 620 m² lokaler för publik verksamhet och ca 450 m² tekniska utrymmen Strängnäs, Roggebiblioteket Lektorsgatan 4 och 1 Anställda Arbetsplatser Besökare Golvmaterial Väggmaterial ca 15 pers. ca 18 st. ca 5 pers/dag Huvudsakligen linoleum, sten i entréhall och trappor, textilmatta i konferensrum, trägolv i några kontorsrum, klinker i toaletter m.m. och betonggolv i källare. Målad puts, målad väv och kakel. Total lokalyta ca m² varav ca m² kontorslokaler och ca 135 m² magasinslokaler + ca 126 m² kontorslokaler på Lektorsg Bålsta, Statens biblioteksdepå Anställda Arbetsplatser Besökare Golvmaterial Väggmaterial 2 pers. 6 st. 100/år Linoleum, målad eller behandlad betong Målade gips- eller betongväggar Total lokalyta ca m² varav ca m² kontorslokaler och ca m² magasinslokaler. av kontorslokalerna utgör ca 70 m² lokaler för publik verksamhet KB:s lokaler 9

10 omfattar totalt sammanlagt ca m², 1 fördelat på kontorslokaler och publika utrymmen dit allmänheten har tillträde (ca m²) och magasin/arkivlokaler (ca m²). Städområden i m² Ort Adress Kontor/publ. Magasin 2 Totalt utrymmen 1. Stockholm Humlegården Biblioteksg Birger Jarlsg Karlavägen Totalt ca Strängnäs Lektorsgatan Lektorsgatan Totalt ca Bålsta Sigtunav KB totalt ca Definitioner De specifika uttryck som förekommer i kravspecifikationen och som bedömts sakna en allmänt vedertagen definition eller som av avgränsningsskäl behöver förklaras beskrivs nedan. Nedan angivna definitioner skall gälla som grund för tolkning av kraven i denna kravspecifikation Städfrekvens Dagstädning Städning 2 dgr/vecka Tillsyn Arbetsuppgifter som skall utföras en gång varje dag Städning som utförs tisdag och torsdag varje vecka Arbetsuppgifter som utförs löpande varje dag 1 Observera att siffran är korrigerad gentemot förfrågningsunderlag 1 där felaktigt m² angivits. 2 Endast en mycket liten del av magasinsutrymmena ingår i den löpande dagliga städningen men att delar av magasinsytorna kan komma i fråga för optioner som extra städning, storstädning och golvvård 10

11 Veckostädning Månadsstädning Årsstädning Extra städning Städning 2 ggr/dag Arbetsuppgifter som skall utföras en gång varje kalendervecka Arbetsuppgifter som skall utföras en gång varje kalendermånad Arbetsuppgifter som skall utföras en gång varje år Arbetsuppgifter som utförs efter förfrågan från KB Arbetsuppgifter som skall utföras två gånger varje dag Löpande städning Städning 2 ggr/dag Dagstädning Publika toaletter och vissa andra toaletter och utrymmen Rengöringsnivå omfattande: Tömning av samtliga avfallskärl med undantag för behållare med återvinningsbart papper Tömning och rengöring av komposteringskärl vid diskbänkar Kontroll och eventuell tömning av miljöstationer Fläckrengöring av fasta inredningsdetaljer upp till räckhöjd. Avfläckning av dörrar, dörrkarmar samt på och runt strömbrytare Fläckborttagning på glaspartier på väggar och dörrar Rengöring av speglar Rengöring av golv, bord, disk- och köksbänkar Rengöring av omklädningsrum, hygien- och våtutrymmen inklusive rengöring av golv Rengöring ovanpå publika garderobsskåp Påfyllning av förbrukningsartiklar Dammsugning av textilmattor Dammsugning av samtliga gångmattor Igångsättning av diskmaskiner samt 11

12 urplockning av ren disk till skåp i personalmatrum. Avtorkning ut- och invändigt av mikrovågsugnar i personalmatrum (Karlavägen 98, 2 st. och Humlegården, 1 st.) Städning 2 ggr/vecka Veckostädning Städning varannan vecka Månadsstädning Särskild städning Samma rengöringsnivå som dagstädning samt dammsugning av dörrspår i hissar. Samma rengöringsnivå som dagstädning samt Publika tangentbord. Inuti publika garderobsskåp. Samma rengöringsnivå som dagstädning. Städning enligt särskild anvisning utifrån speciella behov. Särskilda städinsatser enligt överenskommelse Optioner Optioner skall lämnas på Storstädning, Golvvård och Extra städning. Storstädning med rengöringsnivå omfattande: Rengöring från damm och smuts av samtliga väggar, tak och armaturer Dammsugning av klädda möbler och rengöring av samtliga möbler Rengöring av samtliga inventarier och övriga inom städområdet befintliga detaljer (bokhyllor, kabelrännor, ventiler, lampor m.m.) Dammsugning av bokhyllor i läsesalar. Golvvård Enligt metodkort bilaga 3, 4 och 5. Extra städning Enligt KB:s önskemål Metoder De krav som anges i denna kravspecifikation är i huvudsak funktionsinriktade, d.v.s. beskriver vilket resultat som skall uppnås utan att för varje enskilt städmoment föreskriva vilken metod eller teknik som skall användas. Vid formuleringen av kraven har ambitionen varit att undvika ord och begrepp som skulle kunna verka styrande på hur kravet 12

13 tekniskt sett skall uppfyllas. Några undantag från funktionsinriktade krav finns för vissa typer av städning samt för städning av magasin samt utrymmen där känslig teknik eller känsligt material förvaras samt för vissa typer av städning. Dammsugning golv Dammsugning möbler Fläckborttagning Glaspartier Polering golv Heltäckande mattor skall dammsugas. Varannan gång med borstvalsdammsugare. Använd möbelmunstycke. Rengöring där endast de delar av den aktuella ytan som har för ögat synliga fläckar bearbetas. Omfattar alla typer av ytor. Se även rengöring. Invändiga glasytor, exempelvis glasytor som avdelar arbetsplatser, mot korridorer, i dörrar, dörrpartier eller liknande. Hårda golv poleras med s.k. High peedmaskin. Vid behov ska golven spraypoleras. Golvvård Se metodkort bilaga 3, 4 och 5. Rengöring Påfyllning Tillsyn Bearbetning av hela den aktuella ytan i syfte att avlägsna förekomsten av där befintliga partiklar. Resultatet skall motsvara denna definition ur hygienisk såväl som estetisk synvinkel. Se även fläckborttagning Genomgång och vid behov påfyllning av hygienmaterial som används inom städområdet såsom tvål, pappershanddukar, servetter, toalettpapper, hushållspapper, torkpapper, diskmedel m.m. Påfyllning av hygienmaterial skall utföras med målsättningen att säkerställa tillgång på aktuella produkter fram till nästa påfyllningstillfälle. Påfyllning får inte hanteras så att ett lager uppstår på förbrukningsplatsen. Se till att lokalen är ren och snygg. Tömning av avfallskärlen. 13

14 Lokaler Arkiv Entréutrymme Glaspartier Hygien- och våtutrymme Kontorsutrymmen Kontorskorridorer Magasin Publika utrymmen Personalutrymmen Sammanträdesutrymme Städområde Teknikutrymme Lokal för arkivering av KB:s allmänna handlingar. Entréer, hallar, vindfång, foajéer, receptioner samt i anslutning till dessa iordningställda väntrum. Invändiga glasytor, exempelvis glasytor som avdelar arbetsplatser, mot korridorer, i dörrar, dörrpartier eller liknande. Toaletter, duschar, tvättrum, och städrum. Kontorsrum, kontorslandskap, expeditioner, vaktmästeri inklusive särskilt avdelade utrymmen för kopiering, postöppning och sortering. Kontorskorridorer, trapphus, hisshall. Utrymmen där KB:s samlingar förvaras dock ej de kontorsutrymmen som finns i anslutning till magasinen. Utrymmen dit KB:s besökare har tillträde, t.ex. hörsalar och läsesalar. Lunchrum för personal, vilrum, pentryn m.m. Konferensrum, grupprum m.m. Utrymme och ytor som ingår i städuppdraget. Utrymme för analog och digital teknik, dataservrar, nätverksutrustning, teleutrustning, verkstad m.m Övrigt Avfallskärl Komposteringskärl Miljöstation/källsortering Papperskorg Kärl oavsett utformning vilket används för avfall. Avfallskärl kan vara utformade så att de möjliggör källsortering. Under diskbänkar. Centralt placerade kärl för återvinning. Avfallskärl vid kontorsarbetsplats. 14

15 3. Beskrivning av städuppdraget 3.1. Optioner utöver det löpande städuppdraget Anbudsgivare skall förutom anbud på det löpande städuppdraget enligt också ge anbud på optioner enligt KB kan avropa städning enligt dessa optioner för överenskomna ytor Städuppdraget Städuppdraget skall utföras i den omfattning som beskrivits i avsnitt 2 och med den frekvens som beskrivs i avsnitt 3. De publika utrymmena är belägna i Humlegården i huvudbyggnaden plan 4, 5 och 6 och i Annexet samt på Karlavägen 98 och i Bålsta. Utöver vad som anges nedan, har KB också lokaler som av säkerhetsskäl skall städas endast efter särskilda instruktioner. Särskilda instruktioner gäller även för städning av magasin samt utrymmen där känslig teknik eller känsligt material förvaras samt för vissa typer av städning Städning 2 ggr/dag Humlegården Plan 4 och 5, Annexet plan 1 1 extra tömning av toaletter plan 5 och 1 samt extra städning av publika toaletter på plan 4. Intern service plan och växeln plan 4 städas 1 gg extra per dag vintertid Dagstädning (måndag - lördag) Humlegården Publika utrymmen plan 5 Huvudentrén, samtliga toaletter, receptionshallen, stora läsesalen, forskarläsesalen, tidskriftsläsesalen, garderobshallen, katalogrummet. Låneexpeditionen, omklädningsrum, korridor och pentry. Publika utrymmen plan 6 15

16 Publik toalett, specialläsesalen, korridor och trappa och hiss till plan 4. Publika utrymmen plan 4 Korridor och publika toaletter. Entré och hiss till garderoben, plan 5. Annexet, publika utrymmen Mikrofilmsläsesalen, inklusive depåvagnar avsedda för allmänheten. Samtliga toaletter, trappa och hiss från plan 5 till plan Dagstädning (måndag - fredag) Humlegården Samtliga plan Pentryn/personalutrymmen inklusive samtliga toaletter samt korridorer och trappor. Plan 9 Fotorum. Plan 7/8 Bevarandeenheten. Plan 6 Sammanträdesrum, riksbibliotekariens rum, kontorsrum i västra flygeln och västra skeppet. Plan 5 Användartjänster storkontor plan 5, och i västra flygeln även plan 5,5. Plan 4 Internservice inklusive växel, godsmottagningen, samtliga toaletter, pentryn/personalutrymmen, duschrum, restaurang Sumlen (endast restaurangdelen) och personalmatsal. Storkontor i östra flygeln. Under vinterhalvåret skall Internservice inklusive växel rengöras två gånger per dag. Bokmagasin 1 och 2 plan Samtliga hisshallar och samtliga toaletter + fotoateljé i magasin 2 plan 05 öster. Birger Jarlsgatan 41 Sammanträdesrum, personalutrymmen och toaletter. Biblioteksgatan 29 16

17 Sammanträdesrum, kursrum, personalutrymmen och toaletter. Karlavägen 98 Entré/expedition, plan 3 Publik entréer, garderob, referensbibliotek, forskarexpedition, utställningsdel, tidskriftsbibliotek/läshörna, datorarbetsplatser och fria golvytor. Under perioden oktober april finns det på 7 ställen entrémattor i varierande storlek. Plan 3 och 4 Samtliga korridorer och toaletter, uppackningsrum, samt vilrum. Pentry/personalmatsal på plan 3 samt mindre pentry/matrum på plan 4. Dagstädning för pentryn inkluderar start av diskmaskiner och urplockning och inställning i skåp 3 ggr/dag på plan 3 samt 1 ggr/dag på plan 4. Mikrovågsugnar skall avtorkas in- och utvändigt 1 ggr/dag. Strängnäs, Roggebibioteket Entréhall, konferensrum, samtliga toaletter, lunchrum, omklädningsrum, hiss, vilrum, trappor och trapphus Städning 2 dagar per vecka Humlegården Plan 5-9 Korridorer, samtliga kontorslandskap som inte städas varje dag samt hissar och hisshallar. Plan 4 Korridorer. Annexet Hörsalen, utställningslokalen och seminarierum. Bokmagasin 1 och 2 plan Arbetsrum och arbetsplatser. Bokmagasin 1 plan samt bokmagasin 2 plan 01, plan 02, plan 03, plan 04 öster och plan 05 väster Arbetsrum och arbetsplatser. Strängnäs, Roggebiblioteket Kontor, bokbinderi, gymnastikhuset på Lektorsgatan 1. 17

18 Veckostädning Humlegården Plan 5-9 Samtliga kontorsrum utom kontorslandskapen. Plan 4 Kontorsrum och verkstad. Bokmagasin 1 plan samt bokmagasin 2 plan 01, plan 02 väster, plan 03, plan 04 öster och plan 05 väster Förbindelsegångarna mellan magasinen, längsgående gångar i magasinsrum och dammtorkning av arbetsplatser i magasin 1:02 väster. Birger Jarlsgatan 41 Kontorsrum, förråd och datorrum. Biblioteksgatan 29 Kontorsrum, förråd och datorrum. Karlavägen 98 Kontorsplan 3 och 4 Kontorsrum, utbildningslokal, sammanträdesrum, forskarhytter, hörsal, telefonhytt och faxrum. Scannerrum, studiekopiering, omkopiering, ljudrum, serverrum plan på plan 4, verkstad plan 4, bandrobotrum, migreringsrum, övriga bemannade teknikrum. Strängnäs, Roggebiblioteket Kontor och bokbinderi. Bålsta, Statens biblioteksdepå Publika utrymmen omfattande läsesal, kapprum, pentry och toalett. Alla kontorsrum och toaletter på plan B. Personalrum, pentry, entréhall, trapphus och korridorer i område BA Städning varannan vecka Strängnäs, Roggebiblioteket Bokrum plan 1, 2 och 3 samt källare Månadsstädning Humlegården 18

19 Annexet och Bokmagasin 1 Dammsugning av hyllspår i mikrofilmsläsesalen samt magasin 1, plan 04 öster Karlavägen 98 Kontorsrum, sammanträdesrum, forskarhytter, utbildningslokal, faxrum, och bemannad teknik skall städas extra noggrant 1 ggr/månad. Då skall dessutom golven dammsugas, stolar (inklusive stolar i hörsalen) dammsugas eller torkas av Särskild städning Alla pentryn och personalmatrum Kyl och frys avtorkas in- och utvändigt 2 ggr/år. Köksskåp avtorkas in- och utvändigt 1 ggr/år. Humlegården Efter överenskommelse och särskilda instruktioner från KB. Karlavägen 98 Städning 4 ggr/år (enligt överenskommelse) obemannad teknik plan 3 och 4. Plan 3: Serverrum, verkstad, dataförråd, myndighetsarkiv, närarkiv, kompakthyllor i uppackningsrum, studiekopierum Plan 4: Bandförråd, testrum, dataförråd Städmetoder Inom ramen för denna kravspecifikation skall leverantören i varje enskilt fall använda den teknik och den metod som bäst tillgodoser det uppställda målet Städinstruktioner Städning av KB:s lokaler Parterna skall fastställa städinstruktioner för uppdraget innan avtalet skrivs under. Dessa skall formuleras med utgångspunkt från kraven i denna kravspecifikation. Städinstruktionerna skall vara formulerade så att utsedd städpersonal och KB:s anställda erhåller information om vad som skall utföras, när det skall utföras och vilket resultat som skall uppnås. I det fall dammsugare eller annat maskinellt hjälpmedel används skall dessa 19

20 ha en konstruktion som inte medför att personer i berörda utrymmen utsätts för en ökad mängd av ohälsorelaterade partiklar. En användning av sådana hjälpmedel får därmed inte medföra att t.ex. personer med allergier får ökade besvär än om rengöring sker på annat sätt. Personalens privata egendom skall inte ingå i städåtagandet. Ytor som är upptagna av arbete som utförs av KB:s personal behöver inte rengöras. Detta gäller även utrymmen som normalt ingår i uppdraget men som inte är tillgängliga (låsta eller upptagna av annan verksamhet). Under förutsättning att så är praktiskt möjligt skall leverantören - inom ramen för den överenskomna tiden för arbetets utförande - göra de omdisponeringar som krävs för de överenskomna arbetsuppgifterna skall kunna utföras. Datorutrustning och annan teknisk utrustning ingår inte i ordinarie städning. Påfyllning av förbrukningsmaterial skall utföras med målsättningen att säkerställa tillgång på aktuella produkter fram till nästa påfyllningstillfälle. Påfyllning får inte hanteras så att ett lager uppstår på förbrukningsplatsen. Vid ordinarie rengöring av golv skall samtliga fria golvytor, golvytor under möbler med fritt avstånd till golv överstigande 10 cm och golvytor där möblerna är försedda med hjul rengöras Optioner vid behov KB har rätt att begära Storstädning, Golvvård och Extra städning enligt anbud på optioner vid behov Avfall Leverantören skall tömma samtliga avfallskärl inom städområdet vilka är avsedda för avfall. Kärlen skall förses med separat uppsamlingsbehållare (påse eller motsvarande) där så krävs. Avfall skall av leverantören placeras i för ändamålet iordningställda uppsamlingskärl. KB tillämpar rutiner som medför att avfallsmaterial källsorteras och återvinns. Papper hanteras av KB enligt särskilda rutiner. Hanteringen av sådant material skall inte ingå i leverantören åtagande. 20

21 4. Krav beträffande tjänsten Krav på tjänsten finns beskrivna i detta avsnitt och bilaga 1 som skall fyllas i och levereras till KB tillsammans med anbudet. Ofullständigt ifylld eller utebliven bilaga kommer att medföra att anbudet inte kan beaktas. De i bilaga 1 beskrivna kraven är skall-krav (dvs. krav som måste uppfyllas för att anbudet ska komma i fråga för utvärdering). Utvärderingen av anbuden kommer att ske på grundval av vad som redovisas i avsnitt 5. Observera att vissa krav kräver beskrivning i kommentarfältet eller i bilaga. Egna bilagor skall numreras. Priser skall redovisas i bilaga Särskilda hänsyn Kraven beskrivs och intygande görs i bilaga Arbetstid Kraven beskrivs och intygande görs i bilaga Kläder Kraven beskrivs och intygande görs i bilaga Id-kort och nycklar Kraven beskrivs och intygande görs i bilaga Ordinarie personal och ersättare Kraven beskrivs och intygande görs i bilaga 1. 21

22 4.6. Personalbyte Kraven beskrivs och intygande görs i bilaga Miljöansvar Kraven beskrivs och intygande görs i bilaga Kvalitetssäkring Kraven beskrivs och intygande görs i bilaga Kvalitetskontroller Kraven beskrivs och intygande görs i bilaga Städmöten Kraven beskrivs och intygande görs i bilaga Introduktion Kraven beskrivs och intygande görs i bilaga Priser Priser som lämnas skall vara fasta priser under ordinarie avtalsperiod. Priserna kan därefter vid eventuell förlängning, om part så begär, justeras en gång per år. Eventuell justering kan endast göras enligt SCB:s faktorprisindex för städarbeten, städindex. Samtliga priser skall anges exklusive moms. Samtliga priser skall anges i bilaga 2. Fast pris per månad för städuppdraget enligt avsnitt 3.2 Fast pris per månad för daglig städning enligt avsnitt 3.2 skall anges i bilaga 2, punkt 1-4. Option på Storstädning, kvadratmeterpris Kvadratmeterpris skall anges i bilaga 2 punkt 5-6 för städning: 22

23 Måndag - fredag respektive Lördagar, söndagar, helgdagar. Option på extra städning, timpris Timpriser skall anges i bilaga 2, punkt 7-9 för städning: helgfria måndagar - fredagar mellan , helgfria måndagar - fredagar från kl respektive lördagar, söndagar och helgdagar. Option på Golvvård, kvadratmeterpris för Kvadratmeterpris skall anges för golvvård i bilaga 2, punkt 10-11: enligt metodkort bilaga 3 och 4, måndagar fredagar respektive lördagar, söndagar och helgdagar. Leverantörens priser kommer att skrivas in i avtalet Inköp av förbrukningsmaterial Kraven beskrivs och intygande görs i bilaga Deltagande i presentationsmöte Kraven beskrivs och intygande görs i bilaga Ansvarsförsäkring Kraven beskrivs och intygande görs i bilaga 1. 23

24 5. Anbudsutvärdering 5.1. Utvärderingskriterier för bedömning av anbuden De anbudsgivare som uppfyller samtliga skall-krav går vidare till anbudsutvärderingen. KB kommer att anta de/det anbud som är mest fördelaktiga enligt utvärderingskriterierna nedan. Följande utvärderingskriterier, med följande inbördes vikt, kommer att användas vid utvärderingen av anbuden: 1. Leveranssäkerhet 60 % varav Arbetsprocess och bemanningsplan 50% Städarbetsledaren 50 % 2. Pris 40 % Leveranssäkerhet 60 % KB kommer vid anbudsprövningen av leveranssäkerheten att tillämpa en poängskala för båda utvärderingskriterierna: Bedömningen görs enligt en fyrgradig skala: 3 poäng = Utmärkt 2 poäng = Mycket väl 1 poäng = Godkänd 0 poäng = Otydlig eller svårbedömd KB:s utvärdering av leveranssäkerheten kommer dels att grunda sig på beskrivningarna i anbudet enligt ovan, dels på ett möte som kommer att hållas med de leverantörer som vi funnit bäst mött kraven i förfrågningsunderlaget och som bäst beskriver sina arbetsmetoder på mötet. Följande avsnitt är en beskrivning av hur utvärderingen av anbuden utifrån utvärderingskriterierna kommer att genomföras. Till mötet, som beräknas till september månad, kommer den städarbetsledare som leverantören föreslagit att kallas till möte och vid behov även den kundansvarige om detta är en annan person. KB 24

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och.

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och. 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Ramavtal - sortering, paketering (rangering) samt boktransporter mellan främst statliga bibliotek i Sverige

Ramavtal - sortering, paketering (rangering) samt boktransporter mellan främst statliga bibliotek i Sverige 2008-12-09 Ramavtal - sortering, paketering (rangering) samt boktransporter mellan främst statliga bibliotek i Sverige Mellan Kungl. biblioteket, 202100-1710, som ombud för avropande bibliotek angivna

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap MA-Skåne 1 (5) Diarienummer MA/060087-02 Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap Avtalsnummer: MA/060087-02 Leverantör: ProjektBolaget Ögren-Skoog AB,Ersmässgränd

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa 1. RAMAVTALETS SYFTE...2 2. RAMAVTALETS OMFATTNING...2 3. AVROPSAVTAL...3 4. RAMAVTALSPERIOD...3 5. FÖRETAGETS ÅTAGANDE...3 6. AVTALSHANDLINGAR...3 7. BERÄTTIGADE

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Förfrågningsunderlag lokalvård

Förfrågningsunderlag lokalvård Förfrågningsunderlag lokalvård 1(11) Innehållsförteckning 1. Formalia... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Anbudet... 3 1.3 Övrigt... 4 1.4 Beskrivning av lokalerna... 5 1.4.1 Golvytor... 5 1.4.2 Disposition av

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

MA-Skåne Inköpare Kai Sjöberg

MA-Skåne Inköpare Kai Sjöberg MA-Skåne Inköpare Kai Sjöberg Datum Tel 044-309 38 41 2007-05-25 1 (5) kai.sjoberg@skane.se Diarienr MA/060285 AVTAL Avseende Städning av produktionslokaler, kontorsutrymmen, hygienutrymmen, matsalar,

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

Anbudsförfrågan lokalvård Sjunde AP-fonden

Anbudsförfrågan lokalvård Sjunde AP-fonden Sjunde AP-fonden 2014-01-31 Dnr 2014/8 Anbudsförfrågan lokalvård Sjunde AP-fonden Upphandlande myndighet Sjunde AP-fonden (org.nr 802406-2302) Upphandlingen Sjunde AP-fonden inbjuder leverantörer att lämna

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

Anbudsbegäran gällande byte av fönster

Anbudsbegäran gällande byte av fönster Anbudsbegäran gällande byte av fönster De Gamlas Hem, nedan kallat DGh begär härmed in anbud på byte av 39 fönster. Anbudsbegäran gäller hela arbetet, d.v.s. såväl borttagande av befintliga fönster, montering

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX Avtal SMHI och XXX Avtalsnummer: XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 2 2 Kontaktpersoner... 2 3 Avtalets omfattning... 2 4 Avtalets giltighet... 2 5 Avtalstid optioner... 2 6 Avtalshandlingar... 2 7 Underleverantör...

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Anbudsinbjudan konsult för program i UGL Utveckling Grupp och Ledare

Anbudsinbjudan konsult för program i UGL Utveckling Grupp och Ledare 2009-01-14 137-8-2009 Anbudsinbjudan konsult för program i UGL Utveckling Grupp och Ledare Inbjudan att lämna anbud på program i UGL för samtliga ca 30 chefer på Kungl. biblioteket (KB). KB är Sveriges

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Beställarens kontaktperson är:

Beställarens kontaktperson är: Bilaga 5 AVTAL FÖR STÄDNING AV VIKINGAHALLEN 1. PARTER 1.1 Jomala kommun (FO-nummer: 0205023-9) PB 2, AX-22 151 Jomala (nedan Beställaren ) och 1.2 [Namn företag (FO-nummer eller motsvarande från annat

Läs mer

Storstädning enligt årsplanering

Storstädning enligt årsplanering 1 (5) Storstädning enligt årsplanering Golvunderhåll Damma och torka av ventiler väggar, skåp, möbler, lister, armaturer och element. Fönsterputs vartannat år på lågstadiet, högstadiet, gymnasiet Fönsterputs

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

Anbudsinbjudan tillverkning av transportvagnar för böcker

Anbudsinbjudan tillverkning av transportvagnar för böcker 2007-11-12 161-702-2007 Anbudsinbjudan tillverkning av transportvagnar för böcker Inbjudan att lämna anbud på tillverkning av transportvagnar för böcker till Kungl. biblioteket (KB). Kungl. biblioteket

Läs mer

Avtal för konsultinsats

Avtal för konsultinsats Mottagare: 2003- Dnr Avtal för konsultinsats Avtalsparter Statens kulturråd [Leverantören ] Box 7843 [Postadress och Postnummer] 103 98 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 [Organisationsnummer] Detta

Läs mer

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning Avtalsmall MA/070028 mellan Region Skåne och NN om IT-utbildning Avtalet skall innehålla minst nedanstående punkter, vilka ej är förhandlingsbara. Samtliga överenskommelser med utgångspunkt från Förfrågningsunderlaget

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Städinstruktion 2011 Se även Bilaga B:3 Ritningar.

Städinstruktion 2011 Se även Bilaga B:3 Ritningar. Norrköping Städinstruktion 2011 Se även Bilaga B:3 Ritningar. Arkiv 1 gång/månad Torrmoppa / fuktmoppa golv Bastu Hus 15 plan 1 5 gånger/vecka Fuktmoppa / fukttorka golv Avfläcka glas Rengör lavar 1 gång/vecka

Läs mer

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde.

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde. Bilaga 1. Kommersiella villkor Avtalet ska innehålla minst nedanstående villkor, vilka inte är förhandlingsbara. Villkoren utgör tillsammans med kraven i förfrågningsunderlaget underlag för det slutliga

Läs mer

BILAGA 1 AVTALSUTKAST

BILAGA 1 AVTALSUTKAST Sid 1(7) BILAGA 1 AVTALSUTKAST Mellan Regionalt CancerCentrum, (nedan kallad RCC), med organisationsnummer 232100-0016, och XXXXX (nedan kallat Företaget), med organisationsnummer XXXXXX, har följande

Läs mer

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN sid 1 (7) RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN Detta med avtalsnummer 2012-244-., har träffats mellan Statens tjänstepensionsverk (nedan kallad SPV) och., organisationsnummer., (nedan kallad

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förstudie Teknikindustrin. LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå. www.luleanaringsliv.se

Förfrågningsunderlag. Förstudie Teknikindustrin. LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå. www.luleanaringsliv.se Förfrågningsunderlag Förstudie Teknikindustrin LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå www.luleanaringsliv.se 1 Allmänt 1.1 Om Luleå Näringsliv AB Luleå Näringsliv AB är ett näringslivsbolag ägt

Läs mer

Intresseanmälan för att lämna anbud på digitaliseringsrobot till Kungl. biblioteket

Intresseanmälan för att lämna anbud på digitaliseringsrobot till Kungl. biblioteket Datum Diarienummer 2009-11-18 137-899-2009 Intresseanmälan för att lämna anbud på digitaliseringsrobot till Kungl. biblioteket Kungl. biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek och förvaltar det tryckta

Läs mer

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun Bilaga 1 Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun 1. Parter Ale kommun, 212000-1439 (kommunen) (utföraren) 2. Avtalsperiod Avtalet börjar gälla den dag avtalet undertecknas.

Läs mer

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem KONTRAKT Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem Mellan Katrineholms kommun (nedan kallad Kommunen ), och. (nedan kallad Utföraren ), har följande kontrakt, (nedan kallat Kontraktet ), träffats.

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

Urval till ortodontibehandling

Urval till ortodontibehandling Koncernkontoret Avd Koncerninköp Enhet Medicinskt material Karin Forsberg Strategisk inköpare Telefon: 040-675 35 08 E-post: karin.l.forsberg@skane.se Datum 2011-11-18 Diarienr 1100709 1 (8) Urval till

Läs mer

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 1(11) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda senast Anbud Glass 06-252-22 2007-01-17 Gislaveds kommun Upphandlingsenheten

Läs mer

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av:

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av: Avtal gällande projektledning av upphandling av vård-, omsorgs- och behandlingsplatser m.m. mellan SKL Kommentus Inköpscentral, SKI och Kommunförbundet Skåne, KFSK. Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

Beställarens kontaktperson är: Niklas Pelin, vaktmästare Telefon: +358 (0) 18 329714 Mobil: +358 (0) 407324859 E-post: niklas.pelin@sahd.

Beställarens kontaktperson är: Niklas Pelin, vaktmästare Telefon: +358 (0) 18 329714 Mobil: +358 (0) 407324859 E-post: niklas.pelin@sahd. Bilaga 5 AVTAL FÖR STÄDNING AV VIKINGAÅSENS SKOLA 1. PARTER 1.1 Jomala kommun (FO-nummer: 0205023-9) PB 2, AX-22 151 Jomala (nedan Beställaren ) och 1.2 [Namn företag (FO-nummer eller motsvarande från

Läs mer

Bilaga 1 - KOMMERSIELLA VILLKOR

Bilaga 1 - KOMMERSIELLA VILLKOR 2009-05-04 1 (6) - KOMMERSIELLA VILLKOR Avtalsmall 1. Omfattning Leverantören skall under avtalsperioden tillhandahålla lokalvård till Linköpings universitet, Carl Malmsten furniture studies, Larsbergsvägen

Läs mer

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange)

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange) Avtalsnummer: (diarienummer) Denna avtalsmall kan användas vid avtal om sponsring. Under varje avsnitten i avtalsmallen ges förslag på vad som bör regleras i avtalet (rödmarkerad text) och även på lämpliga

Läs mer

Haparanda kommun och Stiftelsen Haparanda Bostäder infordrar anbud på vitvaror under tiden 2014-01-01 2016-12-31.

Haparanda kommun och Stiftelsen Haparanda Bostäder infordrar anbud på vitvaror under tiden 2014-01-01 2016-12-31. HAPARANDA STAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (9) Vitvaror Anbudsinbjudan Haparanda kommun och Stiftelsen Haparanda Bostäder infordrar anbud på vitvaror under tiden 2014-01-01 2016-12-31. Förfrågningsunderlaget

Läs mer

FO nummer/org. nummer Adress E-post Telefon Vardera part förbinder sig att utan dröjsmål skriftligen meddela om förändrade kontaktuppgifter.

FO nummer/org. nummer Adress E-post Telefon Vardera part förbinder sig att utan dröjsmål skriftligen meddela om förändrade kontaktuppgifter. Bilaga 4 Avtalsutkast 1 AVTAL 1.1 Omfattning och ekonomiska villkor 1.1.1 Ombud för avtal Kontaktpersoner under avtalstiden är: För Åda Ab Namn Anette Korpi FO Nummer 2652001-2 Adress Elverksgatan 10 22

Läs mer

Avtal. Region Skåne. Datacentralen i Södra Sverige AB (DC UTBILDNING) IT-utbildning

Avtal. Region Skåne. Datacentralen i Södra Sverige AB (DC UTBILDNING) IT-utbildning Avtal MA/070028 mellan Region Skåne och Datacentralen i Södra Sverige AB (DC UTBILDNING) om IT-utbildning AVTALSPARTER Leverantör: Datacentralen i Södra Sverige AB (DC UTBILDNING) Box 1023 251 10 HELSINGBORG

Läs mer

Inköp av följeforskning till projektutvärdering för projekt ESF Jämt processtöd jämställdhetsintegrering. (förutsatt att medel beviljas av ESF-rådet)

Inköp av följeforskning till projektutvärdering för projekt ESF Jämt processtöd jämställdhetsintegrering. (förutsatt att medel beviljas av ESF-rådet) 1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Datum Dnr: 801-167-2011-23 2011-11-28 Inköp av följeforskning till projektutvärdering för projekt ESF Jämt processtöd jämställdhetsintegrering. (förutsatt att medel beviljas av ESF-rådet)

Läs mer

Veckostädning GENERELLT GÖR VI FÖLJANDE I ALLA RUM:

Veckostädning GENERELLT GÖR VI FÖLJANDE I ALLA RUM: Veckostädning Den återkommande städningen kallas veckostädning. Tillsammans med oss är det Du som kund som bestämmer vilka rum i Din bostad som ska ingå och vad som ska göras. Normalt utför vi nedanstående

Läs mer

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform Förenklad

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform

Läs mer

Avtal: Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal: Referensnr: Moms reg nummer: Avtal: Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Montage och Demontage Lab/kontor Montage och Demontage Lab/kontor Referensnr: Upph. ref.nr: 10029/UF 10029/UF 2011-03-01 Slutdatum: 2013-02-28 Typ av avtal:

Läs mer

Förfrågningsunderlag till upphandling av delprojektledare inom logistik Find IT Smarta kopplingar, IE2014/9

Förfrågningsunderlag till upphandling av delprojektledare inom logistik Find IT Smarta kopplingar, IE2014/9 Förfrågningsunderlag till upphandling av delprojektledare inom logistik Find IT Smarta kopplingar, IE2014/9 1 1 Administrativa Föreskrifter... 3 1.1 Allmän orientering... 3 1.1.1 Inledning... 3 1.1.2 Omfattning

Läs mer

Byggtjänster EBA-EMMABODA BOSTADS AB

Byggtjänster EBA-EMMABODA BOSTADS AB ANBUDSFÖRFRÅGAN 1 Ärendebeteckning EBA-Emmaboda Bostads AB 2012-01 Handläggare Datum Vincent Johansson 10 2011-12-09 0471-24 98 39 Upphandling Byggtjänster EBA-EMMABODA BOSTADS AB Ni inbjudes inkomma med

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

Dnr: 137-KB 463-2012 RAMAVTAL. Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB )

Dnr: 137-KB 463-2012 RAMAVTAL. Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB ) Dnr: 137-KB 463-2012 1. Parter RAMAVTAL Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB ) och Ebsco Industries INC, organisationsnummer

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Projektets syfte

Läs mer

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland Förfrågningsunderlag Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Projektets syfte och målgrupp...

Läs mer

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi 1/14 Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi 1 Ramavtal oberoende konsulter, område ekonomi Mellan Ekonomistyrningsverket (nedan kallat ESV), med organisationsnummer

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015 07-31 UPPHANDLING AV LEDNINGSVISNING FÖR UNNARYD FIBER EK. FÖRENINGS FIBERNÄT Unnaryd fiber, Ekonomisk förening Datum 2015-07-31 Syftet med detta dokument är att ge leverantörer

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB

Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB Handläggare ANBUDSFÖRFRÅGAN 1 Ärendebeteckning 2012-01 Datum Vincent Johansson 10 2011-12-09 0471-24 98 39 Upphandling Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB Ni inbjudes inkomma med anbud på byggtjänster

Läs mer

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Datum/Date 2012-03-12 Beteckning/Reference 2012-80036 Handläggare/Attending to this matter Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Exportkreditnämnden (EKN) inbjuder Er att lämna

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Fullserviceavtal om snöskottning av tak

Fullserviceavtal om snöskottning av tak Fullserviceavtal om snöskottning av tak PARTER Beställare Leverantör JP SCHWEITZ AB Danderydsgatan 28 114 26 STOCKHOLM Organisationsnummer Kontaktperson 1 (hos Beställare) Kontaktperson 2 (hos Beställare)

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING

RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och xxx org nr xxxxxx-xx (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING 1 Uppdragets omfattning

Läs mer

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lokalvård

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lokalvård 2005-09-14 Dnr 0508-0609-56 Anbudsinbjudan avseende upphandling av lokalvård Upphandlande enhet Arbetsgivarverket Box 3267 103 65 Stockholm Tel. växel: 08-700 1300 Telefax: 08-700 1340 Kontaktperson Andrea

Läs mer

Helgbevakningsavtal om snöskottning av tak

Helgbevakningsavtal om snöskottning av tak Helgbevakningsavtal om snöskottning av tak PARTER Beställare Leverantör JP SCHWEITZ AB Danderydsgatan 28 114 26 STOCKHOLM Organisationsnummer Kontaktperson 1 (hos Beställare) Kontaktperson 2 (hos Beställare)

Läs mer

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster Allmänna villkor för :s tjänster 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i avtalet och som tillhandahålls av (FO-nummer: 2348973-4). För det fall att det i avtalet eller

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

AVTALSUTKAST AVTALSUTKAST AVSEENDE BETESDRIFT PÅ FYRA ÖAR I LURÖ SKÄRGÅRD

AVTALSUTKAST AVTALSUTKAST AVSEENDE BETESDRIFT PÅ FYRA ÖAR I LURÖ SKÄRGÅRD AVTALSUTKAST AVTALSUTKAST AVSEENDE BETESDRIFT PÅ FYRA ÖAR I LURÖ SKÄRGÅRD Gulmarkerad text kommer att tas bort eller kompletteras i det slutliga avtalet 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen i Värmlands

Läs mer

Allmänna villkor-konsulttjänster

Allmänna villkor-konsulttjänster Bilaga 12 till anbudsinbjudan Allmänna villkor konsulttjänster 1 (6) Allmänna villkor konsulttjänster 1 OMFATTNING Dessa allmänna villkor gäller vid utförande av avtalade tjänster där Leverantören ställer

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

Inbjudan att ansöka om att få lämna anbud på städtjänster

Inbjudan att ansöka om att få lämna anbud på städtjänster Datum/Date 2014-06-18 Dnr/Ref.no. 137-KB 324-2014 Inbjudan att ansöka om att få lämna anbud på städtjänster Kungliga biblioteket (KB) avser att upphandla leverantörer för städning av bibliotekets lokaler

Läs mer

Affärsvillkor för LanguageWire

Affärsvillkor för LanguageWire Affärsvillkor för LanguageWire 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Följande affärsvillkor ska gälla för alla avtal om översättningsuppdrag mellan LanguageWire (hädanefter LW) och kunden, inklusive alla övriga tjänster

Läs mer

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8 Sida 1/8 TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande SAMTRAFIKAVTAL mellan TeliaSonera Mobile Networks AB och Operatören AB Sida 2/8 TeliaSonera Mobile Networks AB, org.nr 556025-7932, 123 86 Farsta,

Läs mer

Avropsavtal om snöskottning av tak

Avropsavtal om snöskottning av tak Avropsavtal om snöskottning av tak PARTER Beställare Leverantör JP SCHWEITZ AB Danderydsgatan 28 114 26 STOCKHOLM Organisationsnummer Kontaktperson 1 (hos Beställare) Kontaktperson 2 (hos Beställare) Namn

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Syfte och målgrupp... 3 2.

Läs mer

Avtal avseende outsourcing av PUBLIKATIONSHANTERING. Tryckning och distribution. Parter. Holmbergs AB och Malmö högskola.

Avtal avseende outsourcing av PUBLIKATIONSHANTERING. Tryckning och distribution. Parter. Holmbergs AB och Malmö högskola. Malmö högskola 1(6) Avtal avseende outsourcing av PUBLIKATIONSHANTERING Tryckning och distribution Parter Holmbergs AB och Malmö högskola Kontaktpersoner Holmbergs AB Operativa frågor Fredrik Borg Stationär

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Diarienummer 09-495 Datum 2009-08-26 Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-495 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer