INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens."

Transkript

1 Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. P700SWB

2 Viktigt! bservera noga nedanstående information innan produkten tas i bruk. Före användning av den valfria nättillsatsen AD- för att driva enheten bör du kontrollera denna för eventuella skador. Kontrollera noga förekomsten av brott, klipp, blottade ledningar och andra skador på nätkabeln. Låt aldrig barn använda en skadad nättillsats. Denna produkt bör inte användas av barn under 3 års ålder. Använd endast nättillsatsen CASI AD-. Tänk på att nättillsatsen inte är en leksak. Koppla ur nättillsatsen före rengöring av produkten. Detta märke gäller enbart i EU-länder. CASI Europe GmbH Bornbarch 0, 848 Norderstedt, Germany 406A-SW-00A

3 Innehåll Allmän översikt... SW- Anslutning av hörlurar... SW- Angående knappen FUNCTIN... SW-3 spelning av alla låtar i musikbiblioteket... SW-3 Strömförsörjning... SW-4 Användning av nättillsatsen... SW-4 Att spela med olika toner... SW-5 Val och spelning av en ton... SW-5 Justering av tonens klarhet... SW-5 Lagring av två toner... SW-6 Tilldelning av olika toner till vänster och höger sida av tangentbordet... SW-6 Användning av toneffekter... SW-7 Användning av pianots pedaler... SW-7 Användning av den inbyggda metronomen... SW-8 Att lära sig spela låtar i musikbiblioteket... SW-9 Att spela en låt i musikbiblioteket... SW-9 Att öva på en låt i musikbiblioteket... SW-9 Justering av volym för inbyggda låtar... SW-9 Montering av ställningen... SW-5 Urpackning... SW-5 Montering av ställningen... SW-5 Montering av det digitala pianot på ställningen... SW-7 Fastsättning av nothäftesställningen... SW-7 Felsökning... SW-8 Tekniska data... SW-9 Driftsföreskrifter... SW-0 Placering av enheten... SW-0 Enhetens skötsel... SW-0 Litiumbatteriet... SW-0 Tabell över tangentinställningar... SW- Bilaga...A- Tonlista... A- Sånglista... A- MIDI Implementation Chart Inspelning i och avspelning av sångminnet... SW-0 Inspelning av tangentbordsspelning... SW-0 spelning av sångminnet... SW- Radering av sångminnesdata... SW- Övriga inställningar... SW-3 Ändring av anslagskänslighet... SW-3 Ändring av pianots tonart... SW-3 Anpasssning av pianots tonhöjd till ett annat instrument... SW-3 Användning av det digitala pianots inställningsminne... SW-3 Användning av MIDI... SW-4 Företags- och produktnamn som omnämns i detta instruktionshäfte kan vara registrerade varumärken tillhörande respektive företag. 406A-SW-003B SW-

4 Allmän översikt Undersida Hörlurar Anslutning av hörlurar Anslut separat inköpta hörlurar till hörlursuttaget på det digitala pianot. Detta skär av ljudet från de inbyggda högtalarna, vilket innebär att du kan öva även sent på kvällen utan att störa omgivningen. För att skydda öronen bör du inte spela med en alltför hög volymnivå när hörlurar används. VIKTIGT! Före anslutning av hörlurar ska du ställa raglaget VLUME på det digitala pianot och volymreglaget på eventuellt ansluten utrustning på en relativt låg nivå. Justera sedan nivån efter avslutad anslutning. Framsida A B D E C BSERVERA Försäkra att locket på pianot står öppet till fullo innan du börjar spela. I annat fall kan locket slå igen och klämma fingrarna. SW- 406A-SW-004A

5 Allmän översikt Hörlursuttag (PHNES) Högtalarkontaktdon 3 Pedalkontaktdon (PEDAL) 4 MIDI-uttag (MIDI UT/IN) 5 Likströmsingång (DC V) 6 Volymreglage (VLUME) 7 Funktionsknapp (FUNCTIN) 8 Start/stoppknapp (START/STP) 9 Del/spårknapp (PART/TRACK), Indikator för vänster/spår (L/T), Indikator för höger/spår (R/T) 0 Sångminnesknapp (SNG MEMRY), spelningsindikator (PLAY), inspelningsindikator (REC) A Metronomknapp (METRNME) B Delningsknapp (SPLIT) C D E Flygelknapp, tonknapp (GRAND PIAN, TNE) Strömindikator Strömbrytare (PWER) ANM. Namn på knappar, tangenter och andra reglage anges i fetstil i detta instruktionshäfte. Angående knappen FUNCTIN Knappen FUNCTIN medger bruk av ett antal praktiska funktioner. Det följande gäller rent allmänt om användning av knappen FUNCTIN. En indikatorlampa börjar blinka ovanför knappen FUNCTIN när den trycks in. Lampan slocknar när du släpper knappen FUNCTIN. Blinkar Släckt spelning av alla låtar i musikbiblioteket Följande procedur avspelar låtarna i musikbiblioteket i ordningsföljd. Håll knappen FUNCTIN intryckt och tryck samtidigt på START/STP. Detta startar avspelning i ordningsföljd av låtarna i musikbiblioteket. Det går att spela med till låtarna i musikbiblioteket om så önskas. Tonen som används för tangentbordet är den som är förinställd för musikbibliotekslåten som nu spelas. Knappen FUNCTIN används alltid i kombination med en annan knapp eller tangent. Knappen FUNCTIN hålls intryckt medan du trycker på en annan knapp eller tangent. Indikatorlampan ovanför knappen blinkar i snabbt takt under ett par sekunder för att ange att en inställning är avslutad. Exempel: Val och spelning av en ton på sidan SW-5 Se Tabell över tangentinställningar på sidan SW- för detaljer om alla funktioner som kan ställas in med tangenterna och knappen FUNCTIN. Tryck åter på START/STP för att stoppa avspelning. 406A-SW-005A SW-3

6 Strömförsörjning Detta digitala piano kan drivas genom att ansluta det till ett vanligt vägguttag. Slå alltid av strömmen och koppla bort nätkabeln från vägguttaget när det digitala pianot inte används. Tillbehör och extra utrustning Använd endast de tillbehör och extra utrustning som specifikt anges för detta digitala piano. Användning av olämplig utrustning skapar risk för brand, elstötar och personskador. Användning av nättillsatsen Använd endast den nättillsats som specifikt anges för detta digitala piano. Specificerad nättillsats: AD- [Undersida] Uttag DC V Nättillsats AD- Vägguttag bservera noga följande föreskrifter för att undvika skador på nätkabeln. Under användning Undvik att rycka alltför häftigt i kabeln. Undvik att dra i kabeln gång på gång. Undvik att tvinna kabeln vid basen av kontakten eller uttaget. Nätkabeln bör inte sträckas alltför hårt när den används. Vid flyttning Var noga med att koppla bort nätkabeln från vägguttaget innan det digitala pianot flyttas. Vid förvaring Linda och bunta ihop nätkabeln, men vira den inte runt själva nättillsatsen. VIKTIGT! Kontrollera att produkten är avslagen före anslutning eller urkoppling av nättillsatsen. Nättillsatsen blir en aning varm efter en längre tids användning. Detta är normalt och tyder inte på fel. SW-4 406A-SW-006A

7 Att spela med olika toner Val och spelning av en ton Pianot är försett med inbyggda toner. Namnen på tonerna är markerade ovanför de tangenter till vilka de är tilldelade. Tontangenter B 0 C E G 3 Använd raglaget VLUME för att justera volymnivån. ANM. Ändring av tonval gör att DSP* automatiskt ändras till grundinställningen för den nyvalda tonen. Eventuella noter som ljuder när ändringen görs avbryts tillfälligt. DSP* ställs på grundinställningen för den nyvalda tonen när den avbrutna noten ljuder på nytt. (*Se sidan SW-7) A0 B0 C D E F G Justering av tonens klarhet GRAND PIAN GRAND PIAN 3 ELEC PIAN 4 ELEC PIAN 5 HARPSICHRD 6 VIBRAPHNE A RIDE AC BASS > ACUSTIC BASS 9 STRINGS 8 PERC RGAN 7 PIPE RGAN Det går att justera klarheten och skärpan i en ton i enlighet med musiken som spelas och personlig smak. Håll knappen FUNCTIN intryckt och använd tangenterna nedan för att ändra tonens klarhet till önskad nivå. Tonen GRAND PIAN spelades in med hjälp av stereosampling. Att välja en ton Tryck på strömbrytaren PWER. Välj önskad ton. Val av GRAND PIAN Tryck på knappen GRAND PIAN. Val av en annan ton Håll knappen FUNCTIN intryckt och tryck samtidigt ned den tangent som motsvarar den önskade tonen. C C C3 C4 C5 : framställer ett fylligare ljud : framställer ett klarare ljud C6 C7 C8 Håll knappen FUNCTIN intryckt och tryck samtidigt på båda tangenterna [ ] och [ ] för att återställa tonens grundinställning. Det går också att välja en ton genom att hålla knappen FUNCTIN intryckt och samtidigt trycka på knappen GRAND PIAN. Vart tryck på knappen GRAND PIAN kretsar genom toninställningarna från t.o.m. A såsom visas på bilden ovan. * Någon not ljuder inte vid ett tryck på en tangent då FUNCTIN hålls intryckt. 406A-SW-007A SW-5

8 Att spela med olika toner Lagring av två toner Gör på följande sätt för att lagra två toner, d.v.s. få dem att ljuda samtidigt. de två tangenterna som används för att lagra två toner är den vänstra avsedd för huvudtonen och den högra för lagertonen. Håll knappen FUNCTIN intryckt och tryck samtidigt på tangenterna som motsvarar de två toner du vill lagra. Exempel: Att lagra GRAND PIAN och STRINGS Tilldelning av olika toner till vänster och höger sida av tangentbordet Det går att tilldela olika toner till tangenterna på vänster och höger sida av tangentbordet. Delningspunkt Lågt register Högt register STRINGS GRAND PIAN Välj tonen du vill tilldela det höga registret (höger sida) på tangentbordet (se sidan SW-5). Exempel: GRAND PIAN Tryck på knappen SPLIT. Detta gör att indikatorlampan SPLIT tänds. Tonerna är nu lagrade. Efter avslutad användning av de lagrade tonerna ska du trycka på knappen GRAND PIAN eller välja en annan ton för att häva lagringen. Justering av volymbalansen mellan två lagrade toner GRAND PIAN STRINGS Håll knappen FUNCTIN intryckt och använd tangenterna som visas nedan för att justera volymen för de lagrade tonerna. 3 4 Välj tonen du vill tilldela det låga registret (vänster sida) på tangentbordet (se sidan SW-5). Tangentbordet är nu delat i två toner. Exempel: STRINGS Tryck efter avslutad spelning åter på knappen SPLIT för att upphäva delningen. Detta gör att indikatorlampan SPLIT slocknar. Att bestämma tangentbordets delningspunkt Håll knappen SPLIT intryckt och tryck på den tangent som ska utgöra tangenten längst till vänster för det höga registrets (högra sidans) ton. Blinkar Lågt register Högt register Vänster gräns för högt register C C C3 C4 C5 C6 C7 C8 Grundinställning (mitten) Volym för lagerton Volym för huvudton Håll knappen FUNCTIN intryckt och tryck samtidigt på båda tangenterna för att återställa grundinställd volym. SW-6 406A-SW-008A

9 Att spela med olika toner Användning av toneffekter Reverb (Efterklang): Gör att noterna genljuder Chorus (Kör): Gör noterna fylligare ANM. Grundinställningen är att DSP är påslagen för huvudtonen och avslagen för lagertonen och delningstonen. DSP kan enbart tillämpas på en del, såsom framgår nedan. Val av effektinställning Det finns fyra typer av efterklang och fyra typer av kör. Grundinställning DSP för lagerton på DSP för delningston på Huvudton På Lagerton På Delningston På [Efterklang] Håll knappen FUNCTIN intryckt och tryck på en av tangenterna nedan för att välja effektinställning. Det går att slå kör på eller av för varje del för huvudton, lagerton och delningston. Det går inte att slå efterklang på eller av för varje del för huvudton, lagerton och delningston. Rum Hall Användning av pianots pedaler Hall Rum Det digitala pianot är försett med de tre pedaler som visas på bilden nedan. C C C3 C4 C5 C6 C7 C8 [Kör] Kör Kör 3 Softpedal Sostenutopedal Dämpningspedal C C C3 Angående DSP Funktionen DSP gör det möjligt att digitalt framställa komplexa akustiska effekter. DSP tilldelas varje ton närhelst det digitala pianot slås av. Att slå DSP på och av C4 C5 Kör 4 Kör C6 C7 C8 Pedalfunktioner Dämpningspedal Tryck på pedalen under spelning gör att noterna som spelas genljuder under en lång tid. Vid val av tonen GRAND PIAN eller GRAND PIAN gör användning av pedalen att noterna genljuder på samma sätt som hos en akustisk flygel. Soft Pedal Tryck på pedalen under spelning gör att de spelade noterna ljuder svagare efter tryck på pedalen och gör således musiken mjukare. Sostenutopedal Enbart noterna för tangenterna som är intryckta när pedalen trycks ned kvarhålls tills pedalen släpps. Håll knappen FUNCTIN intryckt och tryck samtidigt på en av tangenterna nedan för att slå DSP på eller av. På C C C3 C4 C5 C6 C7 C8 406A-SW-009A SW-7

10 Att spela med olika toner Justering av effekten som tillämpas när dämpningspedalen trycks ned halvvägs Det går att bestämma i hur hög grad dämpningseffekten ska tillämpas när dämpningspedalen trycks ned halvvägs. Denna effekt kan användas enbart med pianotonerna (GRAND PIAN/GRAND PIAN ). Det går att ställa in ett värde från 0 (ingen effekt) till 4 (samma effekt som full nedtryckning). Håll knappen FUNCTIN intryckt och tryck samtidigt på en av tangenterna nedan för att välja önskad inställning. Användning av den inbyggda metronomen Använd metronomen för att ljuda ett slagljud som hjälper dig att att hålla rätt takt. Tryck på knappen METRNME. Detta startar metronomen. Håll knappen FUNCTIN intryckt och tryck samtidigt på en av tangenterna nedan för att välja antalet slag per takt. C C C3 C4 :Sänker effekten :Höjer effekten C5 C6 C7 C8 Håll knappen FUNCTIN intryckt och tryck samtidigt på båda tangenterna för att återställa grundinställd volym. 3 Det första värdet i slaget kan ställas in som ett värde mellan och 6. Klockan (som anger det första slaget i en takt) ljuder inte när värdet 0 specificerats. Alla slag anges av ett klickljud. Denna inställning gör det möjligt att öva med ett stadigt slag, utan att behöva tänka på antalet slag per takt. Håll knappen FUNCTIN intryckt och använd tangenterna nedan för att ändra tempot (hastigheten) för metronomen. Höjer tempovärdet Sänker tempovärdet Tangenter för nummerinmatning Håll knappen FUNCTIN intryckt och tryck samtidigt på båda tangenterna (+) och ( ) för att återställa tempot till dess grundinställning. * Tempoomfång: 30 till 55 4 Tryck åter på knappen METRNME för att stoppa metronomen. SW-8 406A-SW-00B

11 Att lära sig spela låtar i musikbiblioteket Att spela en låt i musikbiblioteket Ditt piano är försett med 60 inbyggda låtar i ett musikbibliotek. Se Sånglista på sidan A- i detta instruktionshäfte för närmare detaljer. På Håll knappen FUNCTIN intryckt och tryck på tangenterna nedan för att välja ett låtnummer. C C C3 C4 C5 C6 C7 C8 Att öva på en låt i musikbiblioteket 3 Ett samtidigt tryck på båda tangenterna (+) och ( ) väljer låt 00. Det går inte att använda lagring eller delning vid spelning av en inbyggd låt. Tryck på knappen START/STP. Detta startar avspelning av låten. Tryck åter på knappen START/STP för att stoppa avspelning. Att justera tempot Höja Sänka Tangenter för nummerinmatning Håll knappen FUNCTIN intryckt och tryck på tangenterna nedan för att ändra tempo (hastighet). Det går att slå av delen för vänster eller höger hand i en musikbibliotekslåt och spela med själv på pianot. FÖRBEREDELSE Välj låten du vill öva på och justera dess tempo (Se Att justera tempot på sidan SW-9). Maximal tempo inställning för varje låt är dubbla det grundinställda tempot för låten ifråga. Vissa låtar innehåller tempoändringar en bit in i låten för att återge specifika musikaliska effekter. 3 4 Använd knappen PART/TRACK för att slå delarna på och av. Indikatorlamporna ovanför knappen visar nuvarande på/avslaget tillstånd för en del. Tryck på knappen START/STP. Detta startar avspelning av låten utan den del du slog av i steg. Spela delen som saknas på tangenterna. Tryck åter på knappen START/STP button för att stoppa avspelning. Höjer tempovärdet Sänker tempovärdet Tryck på båda tangenterna (+) och ( ) samtidigt för att återställa grundinställt tempo. Att slå takträkning på och av Gör på följande sätt för att slå takträkningen som hörs i början av låten på eller av. Tangenter för nummerinmatning Håll knappen FUNCTIN intryckt och tryck samtidigt på en av tangenterna nedan för att slå takträkningstonen på eller av. Justering av volym för inbyggda låtar Gör på följande sätt för att ändra volymnivå för inbyggda låtar. Håll knappen FUNCTIN intryckt och använd tangenterna som visas nedan för att höja ( ) eller sänka ( ) låtvolymen. C C C3 C4 C5 C6 C7 C8 : Höjer kompvolymen eller låtvolymen : Sänker kompvolymen eller låtvolymen 406A-SW-0B SW-9

12 Inspelning i och avspelning av sångminnet Noterna du spelar kan lagras i sångminnet för senare avspelning. ANM. Det går inte att använda lagring eller delning vid inspelning i sångminnet. Spår Klaviaturens minne inspelar och avspelar noter på i princip samma sätt som en vanlig bandspelare. Det finns två olika spår, och dessa kan spelas in separat. Förutom noterna kan varje spår tilldelas ett eget tonnummer. Under avspelning går det att justera tempot för att ändra hastigheten. Sångminnets kapacitet Det går att lagra totalt upp till cirka noter (spår + spår ) i sångminnet. Inspelning stoppas automatiskt om antalet noter i sångminnet överskrider det tillåtna under inspelning. Detta anges av att indikatorlampan REC tänds. Övriga sångminnesdata Följande data inkluderas vid inspelning i sångminnet: tangentbordsspelning, vald ton, tempo inställning, pedaloperationer, inställning för efterklang och kör, inställning av DSP på/av, klarhetsinställning. Förvaring av inspelad data Det digitala pianot är försett med ett litiumbatteri som bevarar minnesinnehållet även då strömmen är avslagen.* Litiumbatteriet har en livslängd på cirka fem år från pianots tillverkningsdatum. Var noga med att få litiumbatteriet utbytt av din CASI-handlare vart femte år. * Slå aldrig av strömmen till pianot medan inspelning pågår. VIKTIGT! m datan som spelas in i ett enskilt spår förbrukar sångminnets totala kapacitet går det inte att spela in något på det andra spåret. Inspelning av nya data på ett spår raderar automatiskt eventuella data som tidigare lagrades i spåret. m strömmen slås av under inspelning raderas all data som spelats in fram till denna punkt. CASI CMPUTER C., LTD. åtar sig inget ansvar gentemot dig eller tredje man för dataförlust beroende på fel eller reparation av detta digitala piano eller beroende på batteribyte. Användning av knappen SNG MEMRY Vart tryck på knappen SNG MEMRY kretsar genom funktionerna i nedanstående ordning. spelningsberedskap Inspelningsberedskap Normal Tänds Blinkar Släckt Inspelning av tangentbordsspelning Det går att spela in på endera spåret med eller utan avspelning av det andra spåret. Inspelning på ett spår utan avspelning av det andra Vid inspelning av en annan låt på spår efter inspelning på spår ska du följa stegen och nedan ytterst noga. Tryck på knappen SNG MEMRY så att indikatorlampan PLAY tänds. Välj ton och effekter som ska användas i inspelningen och ställ in tempo inställning. SW-0 406A-SW-0B

13 Inspelning i och avspelning av sångminnet ANM. m du ska spela in en annan låt på spår efter inspelning på spår ska du trycka på knappen PART/TRACK så att indikatorlampan L/T slocknar. Släckt Tänds Inspelning på ett spår under avspelning av det andra Efter avslutad inspelning går det att avspela spår och spår samtidigt. Exempel: Att spela in på spår under avspelning av innehållet på spår Tryck på knappen SNG MEMRY så att indikatorlampan PLAY tänds. Tryck på knappen SNG MEMRY så att indikatorlampan REC börjar blinka. ANM. I detta läge bör även indikatorlampan L/T börja blinka. Detta anger att pianot står i beredskapsläge för inspelning på spår. Tryck i detta läge på knappen PART/TRACK om du vill spela in på spår. Detta gör att indikatorlampan R/T börjar blinka som ett tecken på att pianot står i beredskapsläge för inspelning på spår. 3 4 Tryck på knappen METRNME för att starta metronomen om du vill använda denna under inspelning. Inställningen för metronomslag ändras automatiskt till 0 vid användning av sångminnet. Denna inställning är fast och kan inte ändras. Börja spela på tangenterna. Inspelning startas automatiskt. Tryck på knappen START/STP för att stoppa inspelning när du spelat färdigt. Indikatorlampan REC slocknar när inspelning stoppas, och indikatorlampan ovanför knappen som motsvarar spåret du spelade in på tänds. Tryck på knappen START/STP igen för att avspela spåret du just spelat in Välj ton och effekter du vill använda under inspelning. Tryck på knappen PART/TRACK så att indikatorn L/T tänds. Tryck åter på knappen SNG MEMRY. Detta gör att indikatorlampan L/T börjar blinka. Tryck på knappen PART/TRACK så att indikatorlampan R/T börjar blinka, vilket anger att pianot står i beredskapsläge för inspelning på spår. Tryck på knappen START/STP eller börja spela på tangenterna för att starta samtidig avspelning av spår och inspelning på spår. Tryck åter på START/STP för att stoppa inspelning när du spelat färdigt. 5 Tryck efter avslutad inspelning eller avspelning på knappen SNG MEMRY så att lampan PLAY eller REC slocknar. 406A-SW-03B SW-

14 Inspelning i och avspelning av sångminnet spelning av sångminnet Radering av sångminnesdata Tryck på knappen SNG MEMRY så att indikatorlampan PLAY tänds. VIKTIGT! Proceduren nedan raderar all data i det valda spåret. Tänk på att en radering inte kan upphävas. Försäkra dig om att du inte behöver datan i sångminnet innat det nedanstående utförs. 3 Använd PART/TRACK för att välja spåret du vill avspela. Indikatorlamporna ovanför knappen anger nu valt spår. För att avspela spår ska indikatorlampan L/T vara tänd. För att avspela spår ska indikatorlampan R/T vara tänd. För att avspela både spår och spår ska båda indikatorlamporna vara tända. Tryck på knappen START/STP. spelning av det valda spåret startas. Det går att ändra tempot för spåret under avspelning. Det går att slå metronomen på och av med knappen METRNME under avspelning. Det går inte att ändra ton under avspelning. Tryck åter på START/STP för att stoppa avspelning. ANM. Data som avspelas från sångminnet sänds inte från uttaget MIDI UT. 3 Tryck på knappen SNG MEMRY så att indikatorlampan REC börjar blinka. Använd PART/TRACK för att välja spåret du vill radera. Indikatorlamporna ovanför knappen anger nu valt spår. För att radera spår ska indikatorlampan L/ T blinka. För att radera spår ska indikatorlampan R/ T blinka. Håll knappen SNG MEMRY intryckt tills indikatorlampan REC upphör att blinka och förblir tänd. 4 Tryck på knappen PART/TRACK. Det valda spåret raderas och beredskapsläget aktiveras. SW- 406A-SW-04B

15 Övriga inställningar Ändring av anslagskänslighet Denna inställning påverkar ljudvolymen berorende på hur hårt du trycker på tangenterna. Håll knappen FUNCTIN intryckt och tryck samtidigt på en av tangenterna nedan. Anpasssning av pianots tonhöjd till ett annat instrument Använd denna inställning för att höja eller sänka pianots samlade tonhöjd. Inställningsomfånget är plus eller minus 50 cent (00 cent = halvton) från standardtonhöjden på A4 = 440,0 Hz. Svag Kraftig Normal Håll knappen FUNCTIN intryckt och tryck på tangenterna nedan för att sänka eller höja tangentbordets samlade tonhöjd. :Höja :Sänka C C C3 C4 C5 C6 C7 C8 Svag (Ett kraftigt ljud framställs även vid ett relativt lätt tryck på tangenterna.) Normal Kraftig (Ett normalt ljud framställs även vid ett relativt kraftigt tryck på tangenterna.) Ändring av pianots tonart Använd denna inställning för att ändra pianots samlade tonart i steg om halvtoner. C C C3 C4 * Vart tryck på en tangent ändrar nuvarande inställning med cirka cent (/00 halvton). C5 C6 C7 C8 ANM. Håll knappen FUNCTIN intryckt och tryck på tangenterna [ ] och [ ] samtidigt för att återställa stämningen till grundinställningen A4 = 440,0 Hz. Håll knappen FUNCTIN intryckt och tryck på tangenterna nedan för att sänka eller höja tangentbordets samlade tonart. :Höja :Sänka Användning av det digitala pianots inställningsminne När inställningsminnet är påslaget memorerar det digitala pianot de aktuella inställningarna* när strömmen slås av. m inställningsminnet är avslaget raderas inställningarna när det digitala pianot slås av. * sångval, anslagskänslighet, inställning av dämpningspedal, volymbalans för lagrade toner, delningspunkt, metronomslag och sändarkanal C ANM. C C3 C4 C5 C6 C7 C8 Återställ pianots tonart till C genom att hålla knappen FUNCTIN intryckt och trycka på tangenterna [ ] och [ ] samtidigt. Efter att ha använt transponering för att höja tangentbordet till en hög tonart kan det hända att noter som spelas på tangentbordets högsta register inte låter rätt för vissa toner. ANM. m strömmen slås av under inspelningsberedskap eller avspelningsberedskap av sångminnesfunktionen (se sidan SW-0) när denna inställning är påslagen bevaras följande inställningar i minnet utöver de normala inställningar som anges ovan. Dessa inställningar återkallas från minnet nästa gång det digitala pianot ställs på avspelningsberedskap för sångminnet. Ton, delning på/av, transponering, stämning, kör 406A-SW-05A SW-3

16 Övriga inställningar Håll knappen FUNCTIN intryckt och tryck samtidigt på en av tangenterna nedan för att slå inställningsminnet på eller av. På MIDI inställningar Send Channel (Sändarkanal) Använd denna inställning för att utse en av MIDIkanalerna ( t.o.m. 6) till sändarkanal för sändning av MIDI-meddelanden till en yttre anordning. C C Användning av MIDI Vad är MIDI? C3 C4 Förkortningen MIDI står för Musical Instrument Digital Interface, vilken är en världsomspännande norm för digitala signaler och kontaktdon som medger utbyte av musikdata mellan musikinstrument och datorer (maskiner) tillverkade av olika företag. C5 (grundinställning) C6 C7 C8 Local Control (Lokalkontroll) Denna inställning reglerar om strömmen ska slås av internt från pianots tangentbord och ljudkälla. slag av lokalkontroll innebär att strömmen till tangentbordet och ljudkällan slås av, d.v.s. att pianot ej framställer något ljud när du spelar. Denna funktion är praktisk när du vill slå av tangentbordet och utföra avspelning från en yttre sekventierare eller annan anordning. Håll knappen FUNCTIN intryckt och tryck på en av de tangenter som visas nedan för att välja önskad inställning. ANM. För närmare detaljer om MIDI Implementation kan du uppsöka CASI:s websajt vid: C C C3 C4 C5 C6 C7 C8 På MIDI anslutningar Sändning MIDI-kabel: MK-5 Send Channel (Sändarkanal) :Sänka värdet +:Höja värdet Sändare UT IN Mottagare MIDI musikinstrument MIDI ljudmodul MIDI sekventierare Annan MIDI-anordning Local Control (Lokalkontroll) ff () n (På) Mottagning MIDI-kabel: MK-5 Mottagare IN UT Sändare MIDI musikinstrument MIDI sekventierare Annan MIDI-anordning SW-4 406A-SW-06B

17 Montering av ställningen Urpackning Förberedelser Kontrollera att samtliga delar nedan medföljer innan monteringen startas. Skruvarna återfinns i en plastpåse inuti förpackningsmaterialet av styrenplast. Några verktyg som krävs för montering medföljer inte ställningen. Se till att ha en stor krysskruvmejsel (+) till hands för montering. B Sidopanel Vid montering av ställningen och högtalarlådan C ska du placera ställningen liggande på sidan. Förberedelser Använd de fyra styckena av styrenplast för att fästa sidopanelerna A och B på plats. Det blir enklare att montera ställningen om du lyfter upp sidopanelerna från golvet såsom visas på bilden. m du kastat förpackningsmaterialet går det att använda en tidning eller annat av liknande tjocklek. B c Högtalarlåda A Sidopanel A C Styrenplast D Skruv 4 G Skruv H Klämma E Skruvkåpa (brun) 4 F Pedalenhet I Hållare J Skruvkåpa (svart) K Vingbult Innan montering av ställningen startas ska du bryta upp förpackningsmaterialet av styrenplast i fyra delar. Styrenplast Fäst sidopanelerna A och B på högtalarlådan C. Skruva fast sidopanelerna med de fyra skruvarna D. Anpassa hålen i högtalarlådan C till hålen i sidopanelerna och fäst ihop dem med skruvarna D. Dra först åt skruvarna på ena sidan av högtalarlådan C en aning och dra sedan åt skruvarna på den andra sidan till fullo. Dra därefter åt skruvarna på den första sidan till fullo. B D A C Montering av ställningen BSERVERA Denna ställning bör monteras av två personer. Ställningen ska monteras på en flat yta. lägsna inte tejpen som håller tangentbordslocket på plats förrän monteringen är avslutad. m tejpen avlägsnas kan tangentbordslocket öppnas och slutas så att du riskerar att klämma fingrarna. Akta dig för att klämma fingrarna mellan olika delar under montering. När det digitala pianot placeras på golvet ska du lägga det på ett mjukt underlag (en filt, kudde el.dyl.). Placera inte det digitala pianot direkt på golvet. D * Det går även att montera högtalarlådan så att den är vänd utåt mot baksidan. Kontrollera att alla skruvar är ordentligt åtdragna, ta bort förpackningsmaterialet och placera ställningen upprätt. 406A-SW-07B SW-5

18 Montering av ställningen 3 Placera hållarna I på pedalenheten F och fäst dem på plats temporärt med skruvarna G. 6 Fäst hörnhållarna på ställningen med skruvarna som avlägsnades i steg 4. G G Viktigt! Vid åtdragning av hörnhållarnas skruvar ska du trycka ned pedalenheten för att försäkra att pedaldelen kommer i beröring med golvet. I F I 4 lägsna skruvarna som håller hörnhållarna på plats i de bakre hörnen (hörnen vända bort från pianisten) på sidopanelerna. Sidopanelerna är försedda med fogskarvar inuti som kommer i kontakt med hörnhållarnas skruvar. m du finner det svårt att sätta i hörnhållarnas skruvar ska du använda en skruvmejsel för att ändra fogskarvens position såsom visas på bilden ( ). 5 För in plattorna på båda ändarna av pedalenheten i utrymmet mellan hörnhållarna och kanten av sidopanelerna. 7 Dra åt skruvarna G som du drog åt temporärt i steg 3 till fullo. 8 Täck över skruvhuvudena med skruvkåporna J. Att förhindra att det digitala pianot välter m ställningen inte placeras vänd mot en vägg finns det risk för att den tippar över. Förhindra detta genom att inrikta hörnhållarna såsom visas nedan och för in pedalenhetens plattor bakom hörnhållarna. J SW-6 406A-SW-08A

19 Montering av ställningen Montering av det digitala pianot på ställningen 9 Placera det digitala pianot på ställningen. Försäkra i detta läge att stiften på ställningen (anges av på bilden) tränger in i hålen på undersidan av det digitala pianot. Använd vingbultarna K för att fästa det digitala pianot på ställningen. Inrikta pedalenhetens kontakt såsom framgår av bilden och anslut den till pedalkontaktdonet på undersidan av det digitala pianot. Fäst pedalkabeln på plats med klämmorna H. H C Fäst klämmorna H vid två ställen på ställningens sidopanel såsom visas på bilden. D K Fastsättning av nothäftesställningen Viktigt! m stiften inte tränger in ordentligt i hålen på det digitala pianot ska du lossa skruvarna D som fäster en av sidopanelerna på högtalarlådan C (enbart ena sidan) ett eller två varv. Montera sedan det digitala pianot på nytt. Efter avslutad montering av det digitala pianot ska du åter dra åt skruvarna D som lossades. 0 Anslut kabeln till högtalarkontaktdonet (anges av på bilden). Täck över de fyra sidopanelskruvarna med skruvkåporna E. Skjut nothäftesställningen under de två bultarna på ovansidan av det digitala pianot och dra sedan åt bultarna. E E 406A-SW-09A SW-7

20 Felsökning Problem Tänkbar orsak Åtgärd Referens Inget ljud framställs vid tryck på tangenterna.. Reglaget VLUME står i läget MIN.. Hörlurar är anslutna till pianot. 3. Lokalkontroll är avslagen.. Vrid reglaget VLUME mot läget MA.. Koppla bort hörlurarna från pianot. 3. Slå på lokalkontroll. Sidan SW-5 Sidan SW- Sidan SW-4 Pianot låter ostämt.. Pianots stämning står i ett läge utöver C.. Fel tonhöjdsinställning på pianot.. Ställ pianots stämning på C, eller slå pianot av och sedan på igen.. Justera tonhöjdsinställningen, eller slå pianot av och sedan på igen. Sidan SW-3 Sidan SW-3 Inget ljud framställs vid demonstrationsspelning.. Reglaget VLUME står i läget MIN.. Hörlurar är anslutna till pianot.. Vrid reglaget VLUME mot läget MA.. Koppla bort hörlurarna från pianot. Sidan SW-5 Sidan SW- Minnesinnehållet har raderats. Litiumbatteriet är urladdat. Uppsök din CASI-handlare för att få litiumbatteriet utbytt. Sidan SW-0 Inget ljud framställs av den anslutna yttre MIDI-ljudkällan när du trycker på tangenterna på pianot.. Sändarkanalen på pianot skiljer sig från sändarkanalen på den yttre MIDI-ljudkällan.. Volymnivån eller uttrycksinställningen på den yttre ljudkällan står på 0.. Ändra sändarkanal så att den är densamma på båda enheterna.. Ställ in lämplig volymnivå eller uttrycksinställning på den yttre ljudkällan. Sidan SW-4 Anlita dokumentationen som medföljer den yttre ljudkällan ifråga. Tonens kvalitet och volym varierar beroende på var på tangentbordet den spelas. Detta är ett ofrånkomligt resultat av den digitala samplingsprocessen* och tyder inte på fel. * Det tas ett flertal digitala stickprov för det låga, medelhöga och höga registret hos de olika musikinstrumenten. Beroende på detta kan det förekomma obetydliga skillnader i tonkvalitet och volym mellan de olika stickprovsomfången. SW-8 406A-SW-00A

21 Tekniska data Modell: Tangentbord: Polyfoni: Toner: P pianotangenter (med anslagskänslighet) Maximalt 3 noter ; med lagring, delning Digitala effekter: Efterklang (4 typer), kör (4 typer), DSP, glans Metronom: Tidssignaturer: 0,, 3, 4, 5, 6 Tempoomfång: 30 till 55 Musikbibliotek: Antal låtar: 60 Låtvolym: Justeringsbar Demonstration: Slinga i ordningsföjd av alla 60 förinställda låtar Sångminne: Pedaler: Övriga funktioner: Del på/av: Vänster hand, höger hand perationer: Realtidsinspelning, avspelning Kapacitet: Cirka noter ( tracks total) Minnesstöd: Inbyggt litiumbatteri (livslängd: 5 år) Dämpning, Soft, Sostenuto Anslagskänslighet: 3 typer, avslagen Transponering: oktav (F till C till F) Stämning: A4 = 440,0 Hz ±50 cent (justeringsbar) MIDI: 6 multitimbre-mottagning In/utgångar: Hörlurar: Stereostandarduttag Utimpedans: 70 Ω Utspänning: MA 5,5 V (RMS) Nätintag: V DC MIDI (UT) (IN) Pedalkontaktdon Högtalare: cm (uteffekt: 8,0 W + 8,0 W) Strömförsörjning: Nättillsats: AD- Strömförbrukning: V 8 W Mått (B H D): Vikt: Digitalt piano + ställning: 36,9 30,0 78,9 cm Digitalt piano + ställning: Cirka 3,5 kg Rätten till ändringar förbehålles utan föregående meddelande. 406A-SW-0A SW-9

22 Driftsföreskrifter Placering av enheten Undvik placering på följande ställen. Ställen som utsätts för solsken och hög luftfuktighet Ställen som utsätts för låga temperaturer Nära en radio, TV, videobandspelare eller tuner (enheten kan orsaka störningar på ljud- eller bildsignaler) Enhetens skötsel Använd aldrig bensol, sprit, thinner eller andra kemikalier för att rengöra utsidan. Torka av enheten med en mjuk trasa som fuktats i en svag lösning av vatten och ett milt rengöringsmedel. Vrid ur trasan ordentligt före rengöring. Det går att märka vissa linjer i ytbehandlingen på produktens hölje. Dessa uppstod vid gjutningsprocessen för att forma plasten i höljet. De antyder inte sprickor i plasten och utgör ingen anledning till oro. ANM. tillåten reproduktion av detta instruktionshäfte i dess helhet eller delvis är uttryckligen förbjuden. Eftertryck förbjudes. CASI CMPUTER C., LTD. åtar sig inget ansvar för skador, förluster eller krav från tredje man som uppkommer vid användning av denna produkt eller detta instruktionshäfte. Rätten till ändring av innehållet i detta instruktionshäfte förbehålles utan föregående meddelande. Litiumbatteriet Denna enhet är försedd med ett inbyggt litiumbatteri som sörjer för att bevara minnesinnehållet när enheten är avslagen. m batteriet blir urladdat förloras allt minnesinnehåll när du slår av strömmen. Batteriet har normalt sett en livslängd på cirka fem år från datumet då det sattes i. Var därför noga med att kontakta din handlare eller servicecentrum med jämna mellanrum för att få litiumbatteriet utbytt. Det tas en viss avgift för bytet. CASI CMPUTER C., LTD. åtar sig inget ansvar för skador, förluster eller krav från tredje man för förvanskning eller förlust av data beroende på fel eller reparation av denna enhet eller beroende på batteribyte. SW-0 406A-SW-0A

23 Tabell över tangentinställningar Inställningsminne När knappen FUNCTIN hålls intryckt kan tangenterna användas för att utföra diverse inställningar. * Ett värde intill ett notnamn anger den relativa positionen för noten på tangentbordet såsom visas nedan. GRAND PIAN GRAND PIAN ELEC PIAN ELEC PIAN HARPSICHRD VIBRAPHNE PIPE RGAN PERC RGAN STRINGS ACUSTIC BASS RIDE AC BASS Sångvalstangenter Tempotangenter Metronomslagstangenter C C C3 C4 Sångvolymtangenter Takträkningston Tangentbordets anslagskänslighet Transponering Stämning Klarhet Valtangenter för efterklang Valtangenter för kör DSP Inställning för dämpningspedal Volymbalans för lagrade toner Sändarkanal Lokalkontroll På Svag Normal Kraftig Rum Rum Hall Hall Kör Kör Kör 3 Kör 4 På + På På C5 C6 C7 C8 406A-SW-03A SW-

24 Bilaga Tonlista Sånglista Tonnamn GRAND PIAN GRAND PIAN ELEC PIAN ELEC PIAN HARPSICHRD VIBRAPHNE PIPE RGAN PERC RGAN STRINGS ACUSTIC BASS RIDE AC BASS Maximal polyfoni Programändring Bankval MSB Nr. Sångnamn 00 Arabesque 0 Nocturne p.9-0 Fantaisie-Impromptu p Etude p.0-3 Chanson de l adieu 04 Prelude p e Maria 06 Fröhlicher Landmann 07 Canon in D Major 08 Menuet [Klavierbüchlein für Anna Magdalena Bach] 09 Praeludium [Wohltemperierte Klavier ] 0 Jesus Bleibet Meine Freude Gavotte Serenade [Eine Kleine Nachtmusik] 3 Sonata K.33 3rd Mov. Turkish March 4 de To Joy 5 Für Elise 6 Sonata p.7- Moonlight st Mov. 7 Waltz p.39-5 (Duets) 8 La Prière d une Vierge 9 Sicilienne p.78 0 Gymnopédie Salut d Amour Amazing Grace 3 ver The Rainbow 4 Someday My Prince Will Come Beyer Vorschule im Klavierspiel pus 0 5 No.60 6 No.78 7 No.80 8 No.9 9 No.98 Burgmüller 5 Leichte Etüden 30 La Candeur 3 Arabesque 3 Pastorale 33 Petite Réunion 34 Innocence 35 Progrès 36 Courant Limpide 37 La Gracieuse 38 La Chasse 39 Tendre Fleur 40 La Bergeronnette 4 Adieu 4 Consolation 43 La Styrienne 44 Ballade 45 Douce Plainte 46 Babillarde 47 Inquiétude 48 e Maria 49 Tarentelle 50 Harmonie des Anges 5 Barcarolle 5 Retour 53 L Hirondelle 54 La Chevaleresque Czerny Etudes de Mécanisme pus No. 56 No. 57 No.3 58 No.6 59 No A-SW-05A A-

25 Model P-700 MIDI Implementation Chart Version:.0 Function... Transmitted Recognized Remarks Basic Channel Default Changed Mode Default Messages Altered Mode 3 Mode 3 Note Number True voice * *: Beror på tonen. Velocity Note N Note FF 9nH V = -7 9nH V = 0 9nH V = -7 9nH V = 0, 8nH V = ** **: inget samband After Touch Key s Ch s Pitch Bender Control Change 0,3 6, ,99 00,0 0 Bank select Modulation Data entry Volume Pan Expression DSP Parameter0 DSP Parameter DSP Parameter DSP Parameter3 Damper Sostenuto Soft Resonance Release Time Attack Time Brightness Vibrato rate Vibrato depth Vibrato delay DSP Parameter4 DSP Parameter5 DSP Parameter6 DSP Parameter7 Reverb send Chorus send NRPN LSB, MSB RPN LSB, MSB All sound off Reset all controller Program Change :True # System Exclusive System Common : Song Pos : Song Sel : Tune System Real Time : Clock : Commands Aux Messages : Local N/FF : All notes FF : Active Sense : Reset Remarks Mode : MNI N, PLY Mode : MNI N, MN : Yes Mode 3 : MNI FF, PLY Mode 4 : MNI FF, MN : No 406A-SW-03A

26 Återanvändningsmärket anger att förpackningen överensstämmer med miljöskyddslagar i Tyskland. CASI CMPUTER C.,LTD. 6-, Hon-machi -chome Shibuya-ku, Tokyo , Japan P MA0603-B Printed in China P700SWB

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. CDP00SWA Viktigt! bservera

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE Säkerhetsföreskrifter

INSTRUKTIONSHÄFTE Säkerhetsföreskrifter CDP-130 SV INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan det digitala pianot tas i bruk för första gången. CDP130-SW-1A

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. P00-SW- Viktigt! bservera

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. P0SWB Viktigt! bservera noga

Läs mer

AP-260 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

AP-260 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. SV AP-260 INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. AP260-SW-1A Viktigt!

Läs mer

Instruktionshäfte. Återanvändningsmärket anger att förpackningen överensstämmer med miljöskyddslagar i Tyskland.

Instruktionshäfte. Återanvändningsmärket anger att förpackningen överensstämmer med miljöskyddslagar i Tyskland. Sw Återanvändningsmärket anger att förpackningen överensstämmer med miljöskyddslagar i Tyskland. Instruktionshäfte CASI CMPUTER C.,LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan P MA0406-A

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. AP220SW1A Viktigt! bservera

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. P130SW1A Viktigt! bservera

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. P3SWB Viktigt! bservera noga

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. AP500SW1B Företags- och produktnamn

Läs mer

PX-850 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

PX-850 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw P-850 INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan det digitala pianot tas i bruk för första gången. P850-SW-1D

Läs mer

AP-450 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

AP-450 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw AP-450 INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. AP450-SW-1A Viktigt!

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. P720/720CSW1A Viktigt! bservera

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. AP200SW1A Viktigt! bservera

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. AP620/6SW1A All reproduktion

Läs mer

GP-300 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

GP-300 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. SV GP-300 INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. GP300-SW-1A Viktigt!

Läs mer

LK-170 LK-175 LK-260 INSTRUKTIONSHÄFTE LK260/175-SW-1A

LK-170 LK-175 LK-260 INSTRUKTIONSHÄFTE LK260/175-SW-1A LK-170 LK-175 LK-260 INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan den digitala klaviaturen tas i bruk för första

Läs mer

CELVIANO AP-38. Instruktionshäfte AP38-SW-1 AP38-ES-1

CELVIANO AP-38. Instruktionshäfte AP38-SW-1 AP38-ES-1 SW CELVIANO AP-38 Instruktionshäfte AP38-SW-1 AP38-ES-1 Innehåll Innehåll..................SW-2 Inledning.................SW-3 Läs mera!................sw-3 Spela olika ljud............sw-4 Välja normalljud

Läs mer

CTK-2090 CTK-2400 INSTRUKTIONSHÄFTE CTK2400-SW-1A

CTK-2090 CTK-2400 INSTRUKTIONSHÄFTE CTK2400-SW-1A CTK-2090 CTK-200 SV INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan den digitala klaviaturen tas i bruk för första

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE evara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. P730/7SW1A Viktigt! bservera

Läs mer

CDP-230R CDP230-SW-1B

CDP-230R CDP230-SW-1B CDP-230R SV INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan det digitala pianot tas i bruk för första gången. CDP230-SW-1B

Läs mer

PX-150 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

PX-150 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw P-150 INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. P150-SW-1A Viktigt!

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE PX410SW1B

INSTRUKTIONSHÄFTE PX410SW1B Sw INSTRUKTIONSHÄFTE PX410SW1B Viktigt! Observera noga nedanstående information innan produkten tas i bruk. Före användning av den valfria nättillsatsen AD-12 för att driva enheten bör du kontrollera denna

Läs mer

AP-250 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

AP-250 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw AP-250 INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. AP250-SW-1A Viktigt!

Läs mer

PX-360M INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

PX-360M INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. SV PX-360M INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan det digitala pianot tas i bruk för första gången. PX360-SW-1A

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE WK3000/3500-SW-1

INSTRUKTIONSHÄFTE WK3000/3500-SW-1 Sw INSTRUKTIONSHÄFTE WK3000/3500-SW-1 WK3000_sw_cover.p65 1 03.10.8, 3:41 PM Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan den valfria nättillsatsen AD-12 tas

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Återanvändningsmärket anger att förpackningen överensstämmer med miljöskyddslagar i Tyskland.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Återanvändningsmärket anger att förpackningen överensstämmer med miljöskyddslagar i Tyskland. Sw Återanvändningsmärket anger att förpackningen överensstämmer med miljöskyddslagar i Tyskland. INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Var noga med att läsa

Läs mer

CTK-2080 CTK-2200 CTK-2300 CTK-3200

CTK-2080 CTK-2200 CTK-2300 CTK-3200 CTK-2080 CTK-2200 CTK-2300 CTK-3200 SW INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan den digitala klaviaturen tas

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE Säkerhetsföreskrifter

INSTRUKTIONSHÄFTE Säkerhetsföreskrifter SW INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan klaviaturen tas i bruk för första gången. CTK6000/WK6500SW1B Viktigt!

Läs mer

BRUKSANVISNING LK50-SW-1

BRUKSANVISNING LK50-SW-1 BRUKSANVISNING P LK50-SW-1 474A-SW-002A Välkommen... Till den glada familjen av nöjda ägare av ett elektroniskt musikinstrument från CASIO! Läs noga denna bruksanvisning för att kunna utnyttja klaviaturens

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE LK90TV-SW-1

INSTRUKTIONSHÄFTE LK90TV-SW-1 Sw INSTRUKTIONSHÄFTE LK90TV-SW-1 LK90TV_sw_Cover.p65 1 04.8.18 4:56 PM Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan den valfria nättillsatsen AD-5 tas i bruk

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE CTK496/700SW1A

INSTRUKTIONSHÄFTE CTK496/700SW1A Sw INSTRUKTIONSHÄFTE CTK496/700SW1A Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan den valfria nättillsatsen AD-5 tas i bruk för att driva enheten bör du kontrollera

Läs mer

PX-560M INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

PX-560M INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. SV PX-560M INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan det digitala pianot tas i bruk för första gången. PX560-SW-1A

Läs mer

PX-A100 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

PX-A100 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw P-A100 INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. PA100-SW-1A Viktigt!

Läs mer

Viktigt! 641A-SW-002A

Viktigt! 641A-SW-002A Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan den valfria nättillsatsen AD-5 tas i bruk för att driva enheten bör du kontrollera att den inte är skadad. Kontrollera

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. P200SW1B Viktigt! bservera

Läs mer

SVENSK MANUAL KETRON SD4 SNABBGUIDE FÖR DRAGSPELARE

SVENSK MANUAL KETRON SD4 SNABBGUIDE FÖR DRAGSPELARE SVENSK MANUAL KETRON SD4 SNABBGUIDE FÖR DRAGSPELARE 1 SD4 kan användas på flera sätt. Här kommer bara användningen med MIDI-dragspel att behandlas. För säkerhetsanvisningar, avancerad användning och anslutning

Läs mer

Lathund Milestone 112 Ace Color

Lathund Milestone 112 Ace Color Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Lathund Milestone 112 Ace Color Knappbeskrivning 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant under högtalaren 3 Allmänt 3 Ladda batteriet 3 Knapplås på/av 3 Väcka/Slå

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. P320SW1A Viktigt! bservera

Läs mer

Soundforce Soundforce Användarhandbok. Version 1.0

Soundforce Soundforce Användarhandbok. Version 1.0 Soundforce 1200 Användarhandbok Version 1.0 Tom sida Copyright Inga delar av denna handbok får reproduceras, överföras via några som helst medium vare sig elektroniska eller mekaniska, inbegripet kopiering,

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE (Grund)

INSTRUKTIONSHÄFTE (Grund) SV INSTRUKTIONSHÄFTE (Grund) Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga avsnittet Säkerhetsföreskrifter i detta instruktionshäfte innan denna produkt tas i bruk. För det

Läs mer

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 2 Kontrollernas placering Teleskopantenn Display Minnespositioner 6-10 4 Display knapp Stereo/Mono/Alarm knapp Bandväljare/Tidsinställning Ström på/av (ON/OFF) 8 Belysning

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

PX-860 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

PX-860 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. SV PX-860 INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan det digitala pianot tas i bruk för första gången. PX860-SW-1A

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

KS-25/49/61A USB MIDI keyboard/controllers Svensk bruksanvisning

KS-25/49/61A USB MIDI keyboard/controllers Svensk bruksanvisning KS-25/49/61A USB MIDI keyboard/controllers Svensk bruksanvisning Vi tackar dig för att du valt en JJlabs USB controller! Börja med att kontrollera innehållet i kartongen Följande artiklar skall ligga med:

Läs mer

Snabbmanual till ZOOM H1

Snabbmanual till ZOOM H1 Snabbmanual till ZOOM H1 Förberedelse Slå på/av Starta enheten och Stänga av är enkelt. 1. För att sätta På(ON) enheten skjuter du POWER nedåt i ca 1 sekund. 2. För att stänga av enheten skjuter du POWER

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

3,5 mm extern mikrofoningång. Storlek och vikt Höjd: 100 mm Bredd: 65 mm Djup: 27 mm Vikt: 120 g, inkl. batterier

3,5 mm extern mikrofoningång. Storlek och vikt Höjd: 100 mm Bredd: 65 mm Djup: 27 mm Vikt: 120 g, inkl. batterier BE1411 Knappar och anslutningar Test / programmering Statuslampor 3,5 mm extern mikrofoningång Intern mikrofon BE9199 / BE9200 Extern mikrofon Tryckknapp för dörrklocka Extern triggeringång Teknisk information

Läs mer

Smoove Origin RTS. Installationsmanual

Smoove Origin RTS. Installationsmanual Smoove Origin RTS Installationsmanual Smoove Origin RTS Andra lock kan köpas separat n Välj mellan 9 olika lock (Pure, svart, silver, silver matt, ljustbamboo, bambu gul, körsbär, valnöt) n Dubbla lock

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE CTK710SW1A

INSTRUKTIONSHÄFTE CTK710SW1A Sw INSTRUKTIONSHÄFTE TK710SW1 Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan den valfria nättillsatsen D-5 tas i bruk för att driva enheten bör du kontrollera

Läs mer

Cognita Klockan. Idén till klockan kommer från en pappa till en Norsk flicka med Autism.

Cognita Klockan. Idén till klockan kommer från en pappa till en Norsk flicka med Autism. Cognita Klockan Idén till klockan kommer från en pappa till en Norsk flicka med Autism. Cognitaklockan Syfte med Cognita-klockan: Cognitaklockan hjälper personer med kognitiva svårigheter att få översikt

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Modell: TK-004 37 TANGENTER MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISKT KEYBOARD

ANVÄNDARMANUAL. Modell: TK-004 37 TANGENTER MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISKT KEYBOARD Modell: TK-004 37 TANGENTER MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISKT KEYBOARD ANVÄNDARMANUAL 37 tangenter 8 timbre/ 8 rytmer / 4 percussion 8 volyminställningar 32-level tempo kontroll Spela in / spela

Läs mer

Reglage. ActivSound 75. (1) På/av-knapp Används för att slå på och stänga av enheten.

Reglage. ActivSound 75. (1) På/av-knapp Används för att slå på och stänga av enheten. ActivSound 75 (1) På/av-knapp Används för att slå på och stänga av enheten. () Strömindikator Indikatorn lyser grönt när enheten är påslagen. () Volymkontroll för infraröd mikrofon [Teacher 1 och (Lärare

Läs mer

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden Elektronisk timer SE 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) 3 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet visas siffrorna 0 00 i displayen. Tryck på knapp 1. Du ställer in aktuell tid genom

Läs mer

Manual Milestone 112 Ace

Manual Milestone 112 Ace Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Manual Milestone 112 Ace Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 3 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå

Läs mer

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL R2 USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Innehåll 02INNEHÅLL 03INFORMATION

Läs mer

Godkännandeetiketterna finns under BeoLab 3:s övre lock. OBS! Att lyssna länge på hög volym kan orsaka hörselskador

Godkännandeetiketterna finns under BeoLab 3:s övre lock. OBS! Att lyssna länge på hög volym kan orsaka hörselskador BeoLab 3 Handbok Godkännandeetiketterna finns under BeoLab 3:s övre lock. OBS! Att lyssna länge på hög volym kan orsaka hörselskador Acoustic Lens Technology tillverkas under licens från Sausalito Audio

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Light Control LC 2. Handbok

Light Control LC 2. Handbok Light Control LC 2 Handbok L I G H T C O N T R O L L C 2 Light Control LC 2 är enkel att installera och kräver endast en beröring av handen eller en signal från en fjärrkontroll för att styra din belysning.

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr S-100 Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner Bruksanvisning Art nr 110103 1 Innehåll Introduktion...3 Översikt...3 Knappar och funktioner...3 Strömkälla...4 Från vägguttaget...5 Användning...6 Vitt

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt 3-fas (E-nr 1340188 / 1340190) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340188 / 1340190). Värmevakten

Läs mer

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103 S-100 Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner Bruksanvisning Art nr 110103 1 Innehåll Introduktion...3 Översikt...3 Knappar och funktioner...3 Strömkälla...4 Från vägguttaget...5 Användning...6 Vitt

Läs mer

BeoSound 9000. Handbok

BeoSound 9000. Handbok BeoSound 9000 Handbok BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken

Läs mer

ERSÄTT KLOCKBATTERIET ENLIGT ANVISNINGARNA MED Maxell 43 ELLER MOTSVARANDE BATTERI. GRÖN KONTROLLAMPA ANGER ATT ELNÄTET ÄR ANSLUTET TILL ANORDNINGEN.

ERSÄTT KLOCKBATTERIET ENLIGT ANVISNINGARNA MED Maxell 43 ELLER MOTSVARANDE BATTERI. GRÖN KONTROLLAMPA ANGER ATT ELNÄTET ÄR ANSLUTET TILL ANORDNINGEN. Tack för inköpet av Welch Allyn 3,5 V 767 Väggtransformator. Avsikten med denna handbok är att tillhandahålla produktspecifikationer samt bruksanvisning och anvisningar för underhåll. Tillämpas bruksanvisningen

Läs mer

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 Sonic Boom SB200ss Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm Bruksanvisning Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 1 Innehåll Översikt 3 Test av larm funktion 4 Inställning av väckningstid 4 Ställa

Läs mer

BeoLab 4. Handledning

BeoLab 4. Handledning BeoLab 4 Handledning Dagligt bruk 3 När du är färdig med installationen av högtalarna enligt beskrivningen på de följande sidorna, ansluter du hela systemet till vägguttaget. Indikatorlamporna lyser rött

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka)

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) MODELL: MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) Inlärningsknapp Knapp för val av ljudvolym Knapp för val av ringsignal Lysdiodsindikator EGENSKAPER:

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

DT-F1. Svensk bruksanvisning

DT-F1. Svensk bruksanvisning DT-F1 Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontroller Av och på knappen (Strömbrytare) Minnesknapp samt val av frekvensområde till Snabbvalsknapparna Snabbvalsknapp stegvis byte av

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Huvudenhet / Högtalare / Bashögtalare För att få ut bästa möjliga användning och underhållning av Din ljudanläggning, lägg ett par minuter på att läsa denna bruksanvisning. Du kommer

Läs mer

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4 CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator Art nr 273010 Återförsäljare Bruksanvisning Borrmall 80 mm Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter.

Läs mer

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning.

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning. ANVÄNDARMANUAL Användarinstruktioner TACK FÖR ATT DU VALT SENNHEISER! EGENSKAPER IS 380 infrarött stereosystem, bestående av TI 380 infraröd sändare och HDI 380 infraröd hörlursmottagare är utvecklad för

Läs mer

Handbok PlexTalk PTN

Handbok PlexTalk PTN Reviderad 2015-01-23 1 (11) Handbok PlexTalk PTN-2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Elgitarrförstärkare 30W RMS Black Line FX30 Artikelnummer 7655-0021

B R U K S A N V I S N I N G. Elgitarrförstärkare 30W RMS Black Line FX30 Artikelnummer 7655-0021 B R U K S A N V I S N I N G Elgitarrförstärkare 30W RMS Black Line FX30 Artikelnummer 7655-0021 1 Elgitarrförstärkare 30W RMS Black Line FX30 Artikelnummer 7655-0021 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen

Läs mer

DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning

DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning SV DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning CECH-ZDC1E Säkerhetsåtgärder Läs den här bruksanvisningen noga innan du använder produkten och behåll den för framtida bruk. Läs även anvisningarna till PlayStation

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

FLEXIT SPIRIT. Monteringsinstruktion

FLEXIT SPIRIT. Monteringsinstruktion 110980S-01 2011-05 ART. NR.: 110979 FLEXIT SPIRIT Monteringsinstruktion Trådlös tryckvakt för spiskåpa Trådlösa mottagare Puck, relä (På/Av) res Styrning via valfri sändare, t.ex WT-1/ WT-2 Timerfunktion

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Bruksanvisning Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Art.nr.: 538 002 Falck 5700 Kari StyrBox är ett hjälpmedel till personer som har behov att brytarstyra elektriska, batteridrivna eller IR-styrda apparater.

Läs mer

BRUKSANVISNING OND-303

BRUKSANVISNING OND-303 PICTUREPHONE BRUKSANVISNING OND-303 OND-303 Sid 2 Picturephone är en rejäl telefon med stora direktuppringnings-knappar där bilder kan placeras. Anpassad telefonlur gör den praktisk, samt innehåller hörslinga

Läs mer

Hur man använder CD-spelaren

Hur man använder CD-spelaren Hur man använder CD-spelaren Om CD-skivor Signalen som är inspelad på en CD-skiva läses av en laserstråle, så det förekommer ingen beröring med ytan. En repa på den inspelade ytan eller en kraftigt repad

Läs mer

Manual. En Joystickmus för styrning av datorer. 671210 Point-it! USB. 671212 Point-it! USB Kula

Manual. En Joystickmus för styrning av datorer. 671210 Point-it! USB. 671212 Point-it! USB Kula Manual En Joystickmus för styrning av datorer 671210 Point-it! USB 671212 Point-it! USB Kula Innehållsförteckning INLEDNING... 3 INSTALLATION... 3 MONTERING... 3 ANSLUTA POINT-IT! TILL DATOR... 3 BESKRIVNING...

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning 2016 05 Viktig säkerhets information 1. Läs igenom detta noggrant 2. Spara denna instruktionsbok 3. Uppmärksamma alla varningar 4. Följ instruktionerna 5. Använd inte din WR15BT nära

Läs mer

Inteno FG500 installation

Inteno FG500 installation Anteckningar Kundnummer Inteno FG500 installation Supportnummer 0771-40 44 00 Här kan man klistra in WPA nyckel lappen. 15 Inkoppling av TV Den här installationsguiden hjälper dig att installera Inteno

Läs mer