Undersökning. Gnesta kommuns hemsida

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Undersökning. Gnesta kommuns hemsida"

Transkript

1 Undersökning Gnesta kommuns hemsida 2012 Genomförd av Sida 1/24

2 - Innehållsförteckning - 1. Om undersökningen Undersökningens syfte Undersökningens genomförande Insamlingsmetod, målgrupp och urval Svarsfrekvens Statistisk signifikans Redovisningarna i allmänhet Enkätformulärets konstruktion Tillförlitligheten i undersökningsresultaten Analysticas kommentarer Resultaten... 6 Sida 2/24

3 1. Om undersökningen 1.1. Undersökningens syfte Kommunens hemsida har funnits under ett antal år. Den har genomgått förändring under denna tid. Syftet med undersökningen är att kommunen önskar fastställa hur hemsidan uppfattas av besökarna vad avser faktorer som: relevans aktualitet användarvänlighet tidsenlighet om den känns tilltalande etc 2. Undersökningens genomförande Undersökningen genomfördes i två faser. Den första fasen (FAS 1) var en webbenkät som sänds ut till specifika respondenter. Den andra delen (FAS 2) är en undersökning öppen för alla som besöker kommunens hemsida. För att stärka svarsviljan erbjuds de som svarar på undersökningen via hemsidan deltaga i utlottningen av priser (USB-minnen och musmattor) som kommunen lottar ut Insamlingsmetod, målgrupp och urval Målgruppen för enkätundersökningarna är alla användare av kommunens hemsida. FAS 1 Respondenterna i den första fasen (inbjudan via e-post) hämtades från olika e-post register kommunen har haft tillgång till. Totalt skickades 583 inbjudningar samt två påminnelser. Dessa register var: Företag Olika företagare i kommunen. Besöksnäring Övrigt Olika personer/företag som bedriver verksamhet inom besöksnäringen Föreningar, framtidsgruppen och Laxnegruppen Ett omfattande arbete lades ner på att sammanföra dessa register till ett enda register. Om någon respodent haft ett företag verksamt i besöksnäringen så har dessa setts som företagare. Och då många i besöksnäringen har eget företag blev denna grupp till slut relativt liten. Många dubbletter och tripletter sorterades bort. Trots detta fanns det dubletter kvar där olika personer uppgett olika mejladresser i olika sammanhang och således fått olika adresser i olika e-post register. När vissa av dessa personer kontaktade att de redan svarat ströks den andra e-postadressen som inte innehöll något svar. Några personer på kommunens olika avdelningar fick frågan om det fanns några speciella frågor de ville ha testade. Sida 3/24

4 2.2. Svarsfrekvens FAS 1 Av de 583 som fick en inbjudan att svara var det 245 som besvarade enkäten helt eller delvis. Totalt sett ger detta en svarsfrekvens på ca 42 %. Svaren fördelas enligt: Företag 137 Besöksnäring 9 Övriga 99 Totalt 245 Svarsfrekvensen kan vara högre då det fortfarande kan förekomma dubbletter i registret dvs i de fall respondenterna varit med med två olika e-postadresser men inte brytt sig om att de fått påminnelser trots att de redan svarat. FAS 2 Totalt 215 svar erhölls via enkäten på hemsidan Statistisk signifikans Typiskt för denna typ av undersökning är att respondenterna ger sin åsikt vid en viss tidpunkt. Vid tolkningen av resultaten bör Gnesta kommun även beakta vilka förändringar som skett. Analystica har enbart möjlighet att ge rekommendationer utgående från de numeriska och verbala (kommentarer) resultat som respondenterna har gett. Att statistiskt säkerställa svaren i denna undersökning ger inget större mervärde Redovisningarna i allmänhet Överenskommet var att resultaten presenteras som tabeller av medelvärden i rapporten. Skalan på frågorna går från agerar som maxvärdet stämmer helt och 1 agerar som det minsta värdet stämmer inte alls Enkätformulärets konstruktion Efter varje frågeblock fick respondenterna chansen att själva lägga till kommentarer till respektive frågeblock. Dessa kommentarer presenteras under respektive fråga. Om det efter en fråga saknas kommentarer innebär detta att ingen gett någon kommentar Tillförlitligheten i undersökningsresultaten FAS 1 Bortfallet på 58 % i denna undersökning är inte onormal. Resultatet kan anses vara tillförlitligt. En viss försiktighet vid tolkning bör dock användas pga bortfallet. Några generella förklaringar till varför detta bortfall inträffat kan inte ges fullt ut men frånvaro pga resor, semester eller annan aktivitet samt förekomsten av dubbletter kan vara en orsaker. FAS 2 Vad gäller mätfel så finns risk för dessa i fas 2. En av orsakerna till detta kan vara vilken framgång respondenten hade med det ärende de uppsökte hemsidan för. Hittade man inte det man sökte just den dagen så kan svaren påverkas därefter. Dessutom kan någon ha svarat fler gånger då enkäten via hemsidan. Sida 4/24

5 2.7. Analysticas kommentarer Kommentarer: I det stora hela är kommuninnevånarna nöjda med hemsidan. Vissa negativa synpunkter hos framförallt de yngre om design/layout/överskådlighet Liten skillnad mellan man och kvinna Ett flertal förslag till utveckling och förbättring Vilja att delta i en referensgrupp - 69 svarade ja, 65 skrev in kontaktdata Rapporten sammanställd av: Anders Grevby Rapporten kontrollerad av: Michael Lindholm Sida 5/24

6 3. Resultaten Antal svar 460 Utskriven :38:54 Svarsgrupp Företag % Besöksnäring 9 2% Övriga 99 21% Via hemsidan % Hur ofta besöker du kommunens hemsida? Dagligen eller fler gånger per dag 61 13% En gång per vecka % En gång per månad % Mer sällan % Har ej besökt 23 5% Du har inte besökt kommunens hemsida Varför har du inte besökt kommunens hemsida? Känner inte till den 3 1% Har inte haft behov 18 4% Ringer hellre 1 0% Annat 1 0% Vilka av följande webbsidor har du besökt? Antal enkätsvar 411 Kommunens service och verksamheter % Kontaktuppgifter till kommunen och ansvariga personer % Nyheter om kommunens service och verksamheter 147 8% Turistinformation 144 8% Näringslivsinformation 89 5% Information om politiska beslut, ärendelistor och protokoll 93 5% Skola och utbildning 156 9% Kultur och fritid % Socialtjänsten 25 1% Barnomsorg 71 4% Räddningstjänsten 21 1% Konsumentinformation 32 2% Information om bostäder och byggande 96 5% Blanketter 125 7% E-tjänster 17 1% Lediga jobb i kommunen 88 5% Annat 49 3% Sida 6/24

7 Sorterat i fallande ordning Kommunens service och verksamheter 259 Kontaktuppgifter till kommunen och ansvariga personer 179 Kultur och fritid 173 Skola och utbildning 156 Nyheter om kommunens service och verksamheter 147 Turistinformation 144 Blanketter 125 Information om bostäder och byggande 96 Information om politiska beslut, ärendelistor och protokoll 93 Näringslivsinformation 89 Lediga jobb i kommunen 88 Barnomsorg 71 Annat 49 Konsumentinformation 32 Socialtjänsten 25 Räddningstjänsten 21 E-tjänster 17 Kommentarer 24 Svårt att hitta det man söker efter, sökfunktionen är inte riktigt 100. Fler evenemang bör läggas ut. Hemsidan ska fungera som en knutpunkt för alla som organiserar något för allmänheten. bostad företagslokaler och miljöfrågor Bygglov, återvinning, vatten Ibland är det väldigt rörigt. Prenumererar på alla nyhetsflasher Öppettider badhus och tippen På gång Hemsidan för rörig evenemangsguide Prenumererar på nyheter så på det sättet blir det ett och annat men mycket raderar jag utan att ha läst det. det är en krånglig hemsida,man kommer inte rakt på. bara startsidan och ibland avtalssidan Evenemangstips är intresserad av vad man gör för pensionärer Har avflyttat. Bodde tidigare i Laxne. TeSt kollar alltid naturtipset! Sjukvårds tider. varför finns inte tekniska med denna sida det tillhör väl kommunen också (Va Gata park) Returstationen Inga ännu, då denna enkätundersökning dök upp direkt. Jag ska däremot söka kontaktuppgifter till samhällsbyggnadskontoret. tråkig I första hand om föreningsverksamhet för vår förening, Dyslexiförbundet FMLS i Mellersta Sörmland med vilande Sydöstra Sörmland med frågor om hur vi kan lokalt aktivera medlemmar och informera allmänhet m.fl. om funktionsnedsättningen främst dyslexi. Samarbete med biblioteket och skolor bl.a. Bidragsfrågor. Föreningsregistret. Sida 7/24

8 Rätt och relevant information? Fann du det du sökte? Ja % Nej 28 7% Delvis 95 23% Om du svarade "Nej" eller "Delvis" på föregående fråga, vad var det som gjorde att du inte lyckades? Hemsidan är ganska oöverskådlig. Alldeles för många rubriker och än fler för många underrubriker. Sökning A-Ö har alldeles för många träffar, likasö fritextsökningen. Tog det per telefon... Jag ville kolla utbudet. Saknar info om Marvikarna och Natur- och Kulturutbudet i relation till detta när jag söker på ord kan kommer jag ofta til fel ställe eller så finns ingen sökning på de orden typ miljö lokal företag företag gensta kommun verakr det som att det finns två listor, är det så Jag undrade om det rådde eldningsförbud nu under våren och hittade ingenting uppdaterat på hemsidan. Sidan kan vara något svårnavigerad och kräver att man vet dess struktur för att finna det man söker. Förstod ändå inte vilken person som kunde svara på min fråga Jag hittade den inte. Varför kan jag ju inte veta. Den kanske inte fanns. Blanketter och länkar som hänvisades av alkoholansvarig fanns ej att hitta. Letade förgäves efter information om höjd VA-taxa 2011 Som jag skrev i tidigare svar så är det rörigt i vissa avseenden. Särskilt när man inte vet exakt rätt sökord. Letade lokal, vilket ej fanns vi får aldrig någon information om bebyggelse på det vackra spårbacken kommunen har skött detta otroligt dåligt vi behöver en förklaring Lite komplicerat att söka fastighetsägare. Vore bra med en egen flik till det. Tycker det är krångligt och en väldigt tråkig hemsida. Den bjuder inte in till att söka vidare utan när man väl hittat det man söker så lägger man ner för man saknar att lockas vidare. Oftast läggs inte allt ut som jag vill kolla om det finns. T.ex. vilka dagar när dagiset är stängt eller när skolan börjar. Detta gör jag för att kunna planera mitt jobb. För att få svar måste jag skicka ett mejl och vänta på svar. Har också sökt information om simundervisning och vissa evenemang. Men tyvärr finns inte informationen på era hemsidor eller också är det gammal. Önskar mer hänvisning till vart man kan hitta informationen. På senare tid har det varit lite sämre uppdateringar. Inga direkta nyheter. Sökmotorn är inte bra Jag tycker att sidan är svår att navigera på Saknade info om partistöd, dess beräkning och fördelning! Jag sökte Frejabadets öppettider och tycker att det var svårt att manöverera dig. Hamnade fel flera gånger. info saknades å sidan är krånglig...det går fortare att ringa Vet inte om det var rätt forum att söka i ochsedan minns jag inte exakt vad det var jag inte lyckades hitta en gång då jag sökte information? Så tyvärr kan jag inte ge riktigt uppriktiga svar här. Svårt att hitta till en sida om man skriver ett ord eller namn i sökrutan. Det var tyvärr länge sedan som jag gjorde denna sökning och jag kommer inte riktigt ihåg om jag fann det jag sökte. har för mig att det var lite svårsökt. Miljökontorets information om vissa bllanketter stämde inte. Blanketterna fanns ej. Hittade inte handlingar till senaste nämndmöten.tex. Däremot hittade jag informationen om midsommarfirandet på hembygdsgården. Alldeles för rörig hemsida, svårt att hitta rätt i menyerna,, i mitt tycke inte logiskt Det vore bra att skylta namn och ansvarsbeskrivning inom kommunens organisation. Ville kolla upp bidrag till kulturföreningar och blanketter för det. På en sida finns det uppgift om att det finns driftbidrag och förlustbidrag. Går man in på blanketten för driftbidrag handlar den i stället om anläggningar. Blanketten "bidrag till föreningar" signalerar inte att den gäller kulturföreningar. Ringde 5 samtal till kommunen, i juni 2012, innan jag fick tala med ngn som visste. 75 Sida 8/24

9 Arbetet med kulturföreningarna är bra men hemsideuppgifterna förvirrande. Sökte tid pch platser för evenemang. Finns inte alltid på sidan. efter mycke sökande Tyckte att det var svårt att hitta rätt länkar. Fel direkt telefonnummer på den tjänsteman som jag sökte. Jag har svårt att se och förstå systemet i uppbyggnaden. Jag hittar inte den information jag söker på den plats där jag tror den ska finnas. Lay outen är "beige" Anvisningarna hjälper inte mig, Det är alldeles för många rubriker i vänstermenyerna. Ibland efter lite trasslande! De flesta har nog mer övergripande frågor och kan säkert få svar rätt snabbt! Det kan vara svårt att hitta kontaktuppgifyer till anställda. det kan vara svårt att finna frm till rätt info även om man vet att den fins Svårt att hitta kontaktpersoner med telefonnummer till alla man söker Svårt att komma direkt till hur kontakta namngivna personer Man får leta då informationen inte är logiskt organiserad utan spridd lite här och där. Ringde och frågade. Dålig information om de olika verksamheternas chefer i i olika led.de uppgifterna kan vara bra för att underlätta kontakter med de olika verksamheterna. Sökmotorn visar gammal information, den borde söka på huvudrubriker i sidomenyerna. Man hittar en del men inte all information för att täcka en fråga. letade efter kartor på planerade bostadsoråden Det är svårt att hitta rätt information. Vet inte om den finns där eller om den helt enkelt saknas. Dåligt gjord sida, ej fullständig information. Svårt att hitta rätt, och söka efter något blir inte alltid bra. Svårnavigerad. Letar under den flik jag tycker att informationen bör finas men hittar inte. Får leta runt länge innan jag hittar det jag söker. Krångligt att hitta det man söker Jag hittade inga ritningar på byggnader på fastigheten Gnesta Frustuna 1:27. Informationen på hemsidan var bristande och/eller saknades. Tar en stund att hitta rätt! svår att hitta Jag har försökt få information om hur jag söker till komvux. Finns bara konstiga blanketter. Jag behöver plugga matte b och jag har inte gått i en särskola... Tycker att info på hemsidan förvånadsvärt ofta är inaktuell. Svårnavigerat. Många orelevanta träffar på sökord. för lite fakta om skolgången och vad som händer i det olika arbetslagen i frejaskolan! förut hade ni lagt upp IUP och planering och sånt på webben!! svårt att hitta Bland annat saknar jag information om vad som gäller med trädgårdar och växtlighet inom kommunen. Olika kommuner har olika regler och jag undrar vad som gäller i Gnesta. Jag saknar också information om aktiviteter, filmvisningar och andra events på Electron, kalendarium för barnaktiviteter etc. inte lätt att hitta borde vara en bättre sökmöjlighet Omöjligt att hitta på sidan, dålig struktur. inga e-postadresser till personer Svårt att hitta det man vill veta. dålig struktur Dagis och Skolorna kan lägga ut mycket mer uppgifter som underlättar för oss föräldrar i vårt sökande efter information, t.ex. när det är dagis är stängt, vilka som jobbar på fritids. Logiken i var saker och ting finns är inte alltid helt enkel att förstå. Saknar ibland rubriceringar som skulle underlätta för att hitta Sökfunktionen är inte särskilt bra viss information, fick lov och ringa Det var väldigt krångligt att hitta till information om badtider i simhallen i Frejaskolan, fick gå vägen via "se och göra", jag försökte hitta det via Frejaskolan men lyckades inte. lite information om allt, svårt att hitta på hemsidan. Hade gärna sett lättare på webben om t.ex. biblioteket har en föreläsningssal och/eller om kommunen har tillgång till andra lokaler än deras stora salar. många steg Sida 9/24

10 Informationen är ofta inte uppdaterad. Tex om vuxenutbildningar mm. Alla kurser är inte med bland annat. Look and feel på hemsidan är ungefärlika upphetsande som att se målarfärg torka. Interaktivitet ärobefintlig och mognadsgraden på e-tjänster är dålig Sida 10/24

11 Vad anser du om följande påståenden Det är lätt att hitta till den här webbplatsen Stämmer inte alls 9 2% % % % Stämmer helt % Vet ej 10 2% Medeltal 4, Informationen på webbplatsen är aktuell och uppdaterad Webbplatsens design är tilltalande Stämmer inte alls 11 2% % % % Stämmer helt 56 12% Vet ej 52 11% Medeltal 3, Stämmer inte alls 44 9% % % % Stämmer helt 29 6% Vet ej 12 3% Medeltal 3, Webbplatsen ger mig den information jag vill ha Via webbplatsen får jag ofta ny information Stämmer inte alls 11 2% % % % Stämmer helt 51 11% Vet ej 14 3% Medeltal 3, Stämmer inte alls 23 5% % % % Stämmer helt 39 8% Vet ej 55 12% Medeltal 3, På den här webbplatsen är informationen tydlig och enkel. Den är lätt att förstå Stämmer inte alls 12 3% % % % Stämmer helt 65 14% Sida 11/24

12 Vet ej 11 2% Medeltal 3, Den här webbplatsen ger oss medborgare en förbättrad service Stämmer inte alls 12 3% % % % Stämmer helt 84 18% Vet ej 39 8% Medeltal 3, Det är enklare och effektivare att hitta det man söker via webbplatsen än att ringa Stämmer inte alls 22 5% % % % Stämmer helt 88 19% Vet ej 39 8% Medeltal 3, Det är tidsbesparande att sköta kontakterna via den här webbplatsen Kommentarer Stämmer inte alls 19 4% % % % Stämmer helt 96 20% Vet ej 49 10% Medeltal 3, Något att tillägga? 42 Skulle kunna ara enklare och tidsbesparande om den var lättnavigerad, lättsökt osv. Designen faller inte alls mig i smaken, ser tråkig och dyster ut. Bör piffas upp, bli enklare och tydligare, anlita någon som kan. Saknar fina fotografier över gnestas mest kända platser Jag kommer att öka min aktvitetet til 1 ggr vecka för at hålla mig uppdaterad. På den nivån som jag använt webbplatsen nu så har jag hittat det jag sökt eller ringt. ibland får jag leta runt många varv då jag inte förstår upplägget Det är inte bättre, men lite om mycket, istället för mycket om något enstaka som när man ringer. De har olika syften. Jag får reda på en hel del nytt och småintressant, men aldrig helt om det jag sökte upp sidan för att få veta. Den känns mycket som en envägskommunikation. "Förvaltningen småpratar/konverserar med oss". Mycket trevlgt, men inte särskilt engagerande. Blir man engagerad finns inte särkilt uppmuntrad till dialog och det känns inte heller aktiverande. Och då menar jag inte i första hand "motaktivism" Säger mer om att tillgängligheten via telefon eller besök är dålig Designen är undermålig, här finns mycket att göra. Även om om Huvudfärgen är Grön så borde man kunna använda kompliteringsfärger för att lätta upp designen och med hjälp av färgkodning kunna göra det lättar att hitta (förstå). Bildspråket behöver också bli tydligare, både när det gäller bildval och hur man optimerar bilderna för skärmvisning. Det vore bättre att lägga skattepengarna på skolan, istället för webenkäter om en självklarhet som en hemsida. den är dålig Sökfunktionen är inte tillräckligt utvecklad. Man kan bara söka på ett ord. Söker man på "ppettider återvinningsgård", så får man fram öppettider på ungdomsmottagning etc. Sista två frågorna beror på att det är nästan omöjligt att få tag på rätt person i kommunen. Sida 12/24

13 Jag använder bara webbplatsen för att söka information. Kontakter har jag gärna vi mejl eller telefon. För rörig hemsida Vid några tillfällen har jag ställt frågor men jag har aldrig fått svar det är ibland för lång väg att gå, för många "klick" till rätt sida dyker upp. saknar en almanacka där alla företag och föreningar kan lägga in det som händer varje dag..så att vi reducerar krockar mellan intressanta event. Eftersom tillgängligheten till tjänstemän är ganska begränsad vill jag påstå att webbplatsen är en förutsättning för hygglig infomation om och från kommunen!! Känner att ajg har svårt att svara på de tre sista fårgorna eftersom jag inte varit så aktiv, men tänker mig att det är ju meningen att det ska vara bättre och lättare så om man känner att man inte har tid att sitta i telefon borde det vara bra. Upfattar att webb platsen är informativ men inte så "säljande" Nyheter och aktuella händelser publiceras, men när förändringar sker på namn, matsedlar, funktioner o s v då finns gammalt kvar. Man behöver bli bättre på att uppdatera det som är en gång är skrivet. Prenumererar på uppdateringar på flera av sidorna. Usel hemsida, designen liknar något ifrån Internets barndom. Låt webmastern surfa lite och få intryck av sidor som är pedagogiskt anpassade för 2012! RENSA sidan, gör den logisk. Det vore smart att användas av små illustrationer eller bilder för att underlätta orienteringen. Idag är hemsidan enhetlig precis som ett sjukhus tavla och i samma lista finns barnomsorg och återvinning... Ibland är det svårt att hitta det man söker eftersom informationen inte alls finns på den plats där jag/kunden förväntar sig att den ska finnas. jag har använt hemsidan mkt litet, Servicen ligger ju inte i webbplatsen, där kan jag ju bara läsa om vad som finns och ev. vad jag skall göra. Ett telefonsamtal är ofta bättre eftersom du då kan ställa följdfrågor. Jag är så sällan inne på kommunens hemsida att jag kan ha någon uppfattning i frågan. För mig var det lite svårt at hitta, men det är det på alla sidor som man inte besöker ofta. Aktualitet har varierat över tiden. Detaljer kan vara gamla men knappast något som allmänheten berörs särskilt av. Om man ska kunna ringa måste man enkelt hitta telefonnummer, en lista kanske? Språket är på vissa ställen svårt. En del texter är långa och fulla med obegripliga ord. De borde språkgranskas av någon som vet hur man gör. Det går mycket fortare att ringa. Om de dessutom vore lite trevliga i växeln skulle det höja upp intrycket ytterligare om Gnesta kommun. Är det så svårt att ta på sig jobbrollen när man sätter sig och svarar i telefonen och åtminstone låssas att man tycker att det är kul och viktigt att telefonen ringer och att det är mitt jobb att svara på just detta samtal. Utan samtal - inget jobb... Vore kanske något att tänka på Svårt att hitta. Struktur och innehåll bör ses över. Layouten känns gammaldags och omodern. Vissa kontaktuppgifter verkar vara ouppdaterade Det är varken tidsbesparande att ringa eller kolla på hemsidan... Er e-post-avisering om att webbplatsen är uppdaterad är suverän, utan den skulle det inte gå att vara så välinformerad. Skandal att kommunväxeln är stängd för lunch. Bör gå att ordna! Hur är det med värdskapet? Tyvärr är den inte tilltalande utan ganska rörig, det är inte helt logiskt att hitta det man söker. Det känns som det är aldeles för mycket information. JAg blir inte nyfiken av det som är runt omkting utan man har ett fokus på det man letar efter. går snabbar att ringa men ofta svårt att få ta på rätt person. Tydligare turistinformation, kanske på egen hemsida (med hänvisning från kommunens) och då löser man kanske det jag tar upp i nästa fråga. Gränsen mot information från kommersiella företag har förskjutits till företagens fördel. Var går gränsen och kommunens ansvar formellt enligt kommunallagen? Enda anledning till att webbplatsen är bättre än att ringa beror inte på webbplatsen utan på den ytterst låga kvaliteten på telefonisterna Heja Gnesta! Nu väntar vi bara att tillhöra Sthlms länslandsting...bättre vet jag inte...men flänga till Nkpng eller Esklstna känns lite långt när man har närmare till Södertälje och merparten jobbar ju norrut. Sida 13/24

14 Har du nyttjat någon av följande funktioner? "Lyssna" (texten läses upp) Ja 7 1% Nej % Känner inte till 93 25% "Lättläst" (större text - sammanfattning) Ja 17 4% Nej % Känner inte till 82 22% Kommentarer Om du nyttjat någon av dessa funktioner hur uppfattade du dem? Var de lättanvända? Bra med lättlästa sidor! Har inget behov av det. Prövade nu. Lättläst var lättanvänd. Lyssna fick jag inte igång alls. Ja ja Lättanvänt efter första gångens orientering om hur det fungerade 6 Sida 14/24

15 Vidareutveckling Vilka nya funktioner skulle du vilja se på Överskådligare (se tidigare kommentar), större text i grundinställning (Safari), att den ser bra ut även i Safari (sista rubriken "Näringsliv och arbete" hoppar ner en rad, så har det varit sedan webbplatsen öppnade och det ser lite oprofessionellt ut; om platsen inte fungerar i Safari så är det jättebra att skriva det), och så saknar jag en kulturrubrik, "Se & göra" är inte riktigt samma sak..., plus för att sidan ser ok ut i iphone och plus för en väl fungerande och synlig "På gång" (vilket i och för sig hellre skulle ha rubriken "Det händer" som jag tror är vanligare och tydligare; "på gång" är snarare saker som är på väg att hända, men inte planerade skall hända) Länk till företagsregister där företagen får lägga till en egen kort presentation av sig samt länka till sin hemsida. En utökad evenemangskalender. Gärna recensioner av evenemang som redan ägt rum. Jag besöker mest hemsidan för att få en uppdatering om vad som händer och är på gång i kommunen. Fortsätt gära utveckla denna tjänst. Det h'nderi dag i Gnesta kommun En helt ny hemsida som inte andas "hemmapul". I dagsläget stämmer inte hemsidans utseende med vad kommunen ger för bild om sig själv till Gnesta besökare och invånare. Lite krasst så ser sidan ut som en sida som kom runt år Sidan fungerar i dagsläget bra tycker jag, ser inte att något direkt saknas En nätverkssida för företagare där vi kan "chatta" med varandra för att se vad som rör sig på bygden och en annonssida ell annonsera längs sidorna för företagare om jag mejlr /chattar med kommunanställd på dennes " tjänste" dator blir det väl en offentlig handling så vitt jag förstår. Men framgår detta?? Koppling till Gnestaposten (kanske redan finns) Öppethållande på sådana funktioner som system och apotek Länk till SL Det skulle kunna finnas en "live- chat" under kontorstid som komplement till telefonist. "Gilla" knapp till socialt media osv. Tydligare struktur, bättre sökfunktion, mer estetiskt tilltalande, sökbara kontaktuppgifter till alla på kommunen. Att varje förvaltning och de som arbetar där presenteras först på sin sida. Kort vem som arbetar med vilka frågor Ev kommande upphandlingar Kan i nuläget inte komma på något Jag skulle vilja ha ett idé- eller frågeforum. Något som får det att verka mer dialog med kommunen. Inte chat eller bloggforum. Trevlighet ( alt otrevlighet) kan bli för mycket. och känns oerhört passivt och verkningslöst efter ett tag. Saknar kommunens budget och resultat Vet ej, hemsidan är ingen central informationskälla. Inga alls. Lägg skattepengarna på skolan, istället. aktiviteter och vad är det på gång i Gnesta mer information om ytterområdena, det händer ju ingenting? Medborgarförslag via nätet Vissa sidor ska finnas på fler språk (lättläst, turistinfo m fl), t ex finska, arabiska, tyska etc. Gör sidan mer interaktiv och öka medborgardialogen, genom att ha omröstningar, medborgarenkäter etc. Under t ex klagomål, ska man kunna välja att anmäla ett "enkelt avhjälpt hinder". vet ej jag utnytjar datorn väldigt lite Då jag inte har behövt att vara inne så mycket så kan jag inte svara på den frågan. Jag är mest intesserad av när vi - och om - skall vi få vettig it-täckning i hela Laxne - men det har jag inte sett något om Direktchat med biblioteket är en god idé. Länkar till föreningar som Gnesta filmklubb och Gnesta musiksällskap borde gå att hitta. Gör hemsidan mer levande, den är intet sägande och det är inte alltid lätt att hitta det man söker. Exemplen låter mycket bra, men jag tycker det är viktigare att så mycket information som möjligt läggs upp istället. T.ex. kontaktuppgifter till olika delar av förskolan/skolan/fritids, alla blanketter inkl instruktioner hur man fyller i dem, information om när badplatser i kommunen testas och under vilken tid 126 Sida 15/24

16 på året mätning av temperaturen mäts. Det är bra om information läggs in när mer information kan väntas läggas ut, t.ex. information om nästa läsårs start, lov och slut. Jämförelser av skolor/förskolor/äldreomsorg/vård. Val av olika verksamheter. Som sagt. Möjlighet att få kontakt. Få ett svar. Möjlighet att lämna sunpunkter Lättare hitta kontaktpersoner till olika frivivilligorganisationer. En på startsidan synlig almanacka som alla företag och föreningar tillsammans med kommunen fyller med innehåll. en representat per företag/förening/kummun ansvarar för att lägga in events. där kan alla invånare/besökare se vad som händer i kommunen. för att undvika stora krockar mellan olika event. ex: Gnesta företagsutvecklings möte samtidigt vernisage på dansutskolan... går inte att klyva sig.. Fylla i blanketter elektroniskt och skicka in t ex till överförmyndaren lättare att hitta -Jag tycker kommunen ska lyfta sammanhang man är med i genom att ha loggor för de sammanslutningar man är med i på framsidan för att synliggöra på ett enkelt sätt vad man gör -Jag tycker hemsidan ska finnas i kortversion på våra minioritetsspråk-idag finns den på engelska och tyska... Samhällsinfo på tex finska är både viktigt och ökar tillgängligheten -Designen känns lite "gammal" och är inte så rapp och ung i tilltalet- skulle behöva uppdateras - Ledande politiker: de båda kommunalråden och oppositionsrådet borde ha varsin blogg kopplad till hemsidan -Kommunen borde finnas på facebook -information om de olika tätorterna borde uttökas med fler bilder och mer text fler kartor. t.ex finns info om guidade visningar på Elghammars slott i evenemangsguiden. Länken till en hemsida med namn elghammarsslott.se (eller nåt liknande) fungerade inte och jag kan inte hitta Elghammarsslott på någon karta (hitta.se, eniro.se, googlemaps) Har inga tankar på det just nu. En enkel sökfunktion som gör det lätt att hitta. En som har alla sökord man använder i dagligt tal. Kartor har jag saknat över kommunens olika delar. Om man går in på länken kommen man till kommersiell aktör som vill sälja kartor -. eller så är det otydligt. Jag vill kunna hitta i Gnestas olika kommundelar med hjälp av tydliga kartor. Fler bilder och kartor på aktuella händelser och projekt. Mer info om orterna runt Gnesta. Kultur, musik, konst. Saknar en mailadress under rubriken Gata och park. Ibland har jag stött på olika saker som tex. hål i vägen, grenar som ligger utspridda som en tornado gått fram uppe vid Frejaskolan etc etc och då hade det varit smidigt att kunna maila in några rader isället för att ringa. Möjligen att liknande mailadress bör finnas på annan sida också för att medborgarna snabbt och effektivt ska kunna bidra. Tack på förhand! Snyggare layout, enklare navigering Boka hallar. Har inte funderat på det men tycker att förslagen ovan verkar bra. sökbara kartor och mer om den lokala kulturen Inga jag kan komma på. Saknar mycket eller fröstår inte hur jag ska hitta info. Har bl.a. sökt efter bygglovsbestämmelser/information men kunde inte hitta något alls. Vill på ett ENKELT sätt kunna hitta info om lokala näringsidkare, finns säkert, men var? Känns dumt att inte kunna hitta på kommunens sida, är ändå en van data-användare. Kanske har jag gett upp för fort, men det ska vara en "ren" sida som är lättöverskådlig och lätt att navigera i. Jag ska inte behöva leta och gissa mej till var eventuell information i ett visst ämne finns. Mer interaktivt, ge mer plats till medborgarnas bild, film och inlägg förslag, presentera länkar till aktiva föreningar. Möjligheten att boka kommunala anlägningar (t.ex Gympa saler etc...). Publicera alla värdefulla tekniska info t.ex vattenkvaliten, bad temperatur etc. Bredband och mobiltelefoni : vad är det aktuella max utbud i hela kommunen, kartlägga skuggor. Sökbara kartor vore fint. Jag saknar ett forum för att kunna ställa frågor till tjänstemän och politiker samt i samband med det ett diskussionsforum. Allt för ett öppnare och rakare samhälle. T.ex. om jag vill veta vad det kostade att sätta upp skyltarna om Stieg Larssonfilmen, hur man tänker att försköna torget och vad det är som är så Sida 16/24

Besökarnas utvärdering av. www.lidkoping.se. Perioden 20120202-20120603 826 svar

Besökarnas utvärdering av. www.lidkoping.se. Perioden 20120202-20120603 826 svar Besökarnas utvärdering av www.lidkoping.se Perioden 20120202-20120603 826 svar Utvärderingen Pop-up efter 2 minuters besök Man måste byta sida minst en gång Återkommer ej till samma dator inom 3 månader

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Fritid för alla - Fritidswebben. En förstudie av Markus Blomqvist & Anna Stam People and technology

Fritid för alla - Fritidswebben. En förstudie av Markus Blomqvist & Anna Stam People and technology Fritid för alla - Fritidswebben En förstudie av Markus Blomqvist & Anna Stam People and technology Metod Som metod har vi använt oss av djupintervjuer och en onlinebaserad enkätundersökning för att identifiera

Läs mer

En värld på nätet Facebook ht 2010

En värld på nätet Facebook ht 2010 En värld på nätet Facebook ht 2010 Under det här kurstillfället ska vi bekanta oss närmare med Facebook. Alla har fått en första grundläggande manual till Facebook. Med hjälp av den och det här dokumentet

Läs mer

En värld på nätet Facebook ht 2010

En värld på nätet Facebook ht 2010 En värld på nätet Facebook ht 2010 Under det här kurstillfället ska vi bekanta oss närmare med Facebook. Alla har fått en första grundläggande manual till Facebook. Med hjälp av den och det här dokumentet

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

annonsinformation Annonsera på en av landets mest besökta turistportaler!

annonsinformation Annonsera på en av landets mest besökta turistportaler! sid 1/5 Annonsera på en av landets mest besökta turistportaler! annonsinformation Gotland.net marknadsför Gotland 365 dagar om året. Med i snitt 27.700 besök och nära 100.000 sidvisningar på sajten varje

Läs mer

Utdrag av bilagor till rapporten Genomlysning av webbinfo om psykisk ohälsa för barn och unga för projektet Psynk i november 2014

Utdrag av bilagor till rapporten Genomlysning av webbinfo om psykisk ohälsa för barn och unga för projektet Psynk i november 2014 Utdrag av bilagor till rapporten Genomlysning av webbinfo om psykisk ohälsa för barn och unga för projektet Psynk i november 2014 Bilagorna är personabeskrivningar, anvisning samt bedömningskriterier som

Läs mer

Vi skapar din digitala närvaro - och vi älskar det

Vi skapar din digitala närvaro - och vi älskar det Vi skapar din digitala närvaro - och vi älskar det Mscompanion.se We guide you in to the digital world for your business Ta steget in i den digitala världen med en mobilapp och/eller en hemsida Om oss

Läs mer

Sammanställning och resultat av popup-undersökningen Hittar du det du söker?

Sammanställning och resultat av popup-undersökningen Hittar du det du söker? Rapport 2013-12-17 Sammanställning och resultat av popup-undersökningen Hittar du det du söker? KS 2013/0964 Om undersökningen Från och med den 21 oktober till och med den 30 november 2013 genomfördes

Läs mer

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 1 Användarguide Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 2 Välkommen till Volontärbyrån! Den här guiden beskriver alla funktioner i volontärsamordnaradmin på www.volontarbyran.org. Har du

Läs mer

Sammanfattning från Stormötet med skolorna 14 april

Sammanfattning från Stormötet med skolorna 14 april Sammanfattning från Stormötet med skolorna 14 april VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ NAR VI BYGGER VÅR WEBBPLATS! Målgruppen. Vilken är din målgrupp? Vad vill de veta? Vad vill de göra? Layout och design Tänk på placeringen

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

Effektkarta Helsingborg.se

Effektkarta Helsingborg.se Effektkarta Helsingborg.se Om detta dokument Detta dokument beskriver övergripande syfte, effektmål och målgrupper (personas), information och innehåll på helsingborg.se. Det är ett styrdokument som ska

Läs mer

Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben

Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben Gäller från jan 2015 Innehåll Nu förenklar vi för dig som förening i Nyköping... 3 Kontaktpersoner Nyköpings

Läs mer

Bättre webb för barn och unga!

Bättre webb för barn och unga! Bättre webb för barn och unga! Utdrag av bilagor till rapporten Genomlysning av webbinfo om psykisk ohälsa för barn och unga för projektet Psynk i november 2014 Bilagorna är personabeskrivningar, anvisning

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla 1.0 Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla gör det lättare för personer med olika typer av funktionsnedsättningar

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 7. Uppföljning av Piteåpanelens första år. Februari 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 7. Uppföljning av Piteåpanelens första år. Februari 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 7 Uppföljning av Piteåpanelens första år Februari 2010 Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1.0 Svarsfrekvens Det är 110 personer 73 % av panelen som svarat deltagit i uppföljning

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus.

De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus. Sociala medier De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus. Dessutom finns Linkedin, där man kan återknyta kontakten med gamla vänner och kollegor och StayFriends,

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Resultat, användningstester. 2010, v37

Resultat, användningstester. 2010, v37 Resultat, användningstester 2010, v37 Om testet 6 testpersoner 19-21 år, 1 kvinna & 5 män 4 tp i åk 1 och 2 tp i åk2 2 tp gick Fysik del 2, materialfysik och Algebra och geometri Rekrytering skedde genom

Läs mer

Genomlysning av webbinfo för unga

Genomlysning av webbinfo för unga Genomlysning av webbinfo för unga Presentation för Psynkprojektet Ylva Bodén 27 januari 2015 2 Tre studier om unga och nätet UNGA OCH PSYKISK HÄLSA PÅ NÄTET Hur unga 15-20 år använder nätet när de mår

Läs mer

Hur kan man locka fler ungdomar till Göteborgs hamns hemsida?

Hur kan man locka fler ungdomar till Göteborgs hamns hemsida? Hur kan man locka fler ungdomar till Göteborgs hamns hemsida? När man går in på en webbsida är det utseendet och designen som står i centrum. Om det är en färglös hemsida kopplar man direkt det till något

Läs mer

Handbok för medborgare i Dexter Barnomsorg

Handbok för medborgare i Dexter Barnomsorg Handbok för medborgare i Dexter Barnomsorg Handbok för medborgare i Dexter (14) 2 Innehåll Inledning...4 Vem är medborgare?...4 Hur får jag mitt konto?...4 Hur loggar jag in?...4 Jag är inte bara mamma...4

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO

Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO Välkommen till din nya sida! Det här materialet är till för att ge en snabb genomgång av din nya sida och de olika funktionerna så att du snabbt kan komma igång och arbeta

Läs mer

Webbsidekurs för nybörjare

Webbsidekurs för nybörjare Webbsidekurs för nybörjare Hörselskadades distrikt i Stockholms län (www.distriktet.info) Inledande faktaruta Alla HRF föreningar erbjuds möjligheten att kostnadsfritt publicera information på en egen

Läs mer

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet är en praktisk handbok för dig som någon gång skriver text för webb, surfplattor och

Läs mer

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben Slutprojekt 2010 Medieinstitutet Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben http://www.youtube.com/watch?v=sifypqjyhv8 Problem, syfte och mål

Läs mer

instruktionsmanual till föräldrar

instruktionsmanual till föräldrar instruktionsmanual till föräldrar Välkommen till Pluttra! Pluttra är ett digitalt verktyg för dokumentation, kommunikation och information för förskolan. Genom en helhetslösning där skolan genom utbildning,

Läs mer

Avstämning med Referensgrupp Sprint 11 lnu.se + Mina saker

Avstämning med Referensgrupp Sprint 11 lnu.se + Mina saker Avstämning med Referensgrupp Sprint 11 lnu.se + Mina saker 24 november 2009 Bakgrund Ålder: 20, 25 Kön: Kvinna, Kvinna Sysselsättning/utbildning: Marknadsföringsprogrammet, Engelska fristående kurs. Internetvana

Läs mer

Uppdateramera. Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB. 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se

Uppdateramera. Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB. 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se Uppdateramera Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se Välkommen Här har vi samlat tio grundläggande tips som hjälper dig att skapa en effektivare,

Läs mer

Välj förskola, familjedaghem och fritidshem i Höörs kommun, en presentation och manual till Barnomsorg på nätet i Höörs kommun

Välj förskola, familjedaghem och fritidshem i Höörs kommun, en presentation och manual till Barnomsorg på nätet i Höörs kommun Välj förskola, familjedaghem och fritidshem i Höörs kommun, en presentation och manual till Barnomsorg på nätet i Höörs kommun Välkommen att använda tjänsten barnomsorg på nätet i Höörs kommun! Från och

Läs mer

Inlämningsuppgift 1. Inlämningsuppgift 1. Metod. Tester. Högskolan i Kristianstad: Interaktionsdesign I. 2010-09-17, Per-Ola Olsson

Inlämningsuppgift 1. Inlämningsuppgift 1. Metod. Tester. Högskolan i Kristianstad: Interaktionsdesign I. 2010-09-17, Per-Ola Olsson Inlämningsuppgift 1 Metod Jag har valt att studera några av de vanliga funktionerna på en mobiltelefon, sk smartphone. Vi använde min iphone 3GS med ios 4.1 och språket inställt på svenska. Testerna genomfördes

Läs mer

Projektplan Magasinet

Projektplan Magasinet Magasinet agnes.walmstedt@gmail.com juliask_y@hotmail.com ludvig93@live.se Bakgrund Projektets förutsättningar Detta projektarbete görs inom Medieteknik A på Södertörns högskola. Projektets syfte är att

Läs mer

Bloggmanual Hälsa & Fitness.

Bloggmanual Hälsa & Fitness. Bloggmanual Hälsa & Fitness. Innehållsförteckning 1. Nytt Inlägg... 3 1.1 Verktygsrad... 3 1.2 Förhandsgranska och Publicera... 4 1.3 Kategorier... 4 1.4 Etiketter... 5 1.5 Ange Utvald bild... 5 1.6 Skrivar

Läs mer

Hitta rätt i E-tjänsten för förskola & skola! Webbplatsadress: dexter.karlsborg.se

Hitta rätt i E-tjänsten för förskola & skola! Webbplatsadress: dexter.karlsborg.se 1 Karlsborgs kommun Barn- och Utbildningsförvaltningen Hitta rätt i E-tjänsten för förskola & skola! Webbplatsadress: dexter.karlsborg.se Här har vi samlat information om hur man går tillväga för att ändra

Läs mer

Redaktörsutbildning EpiServer Lathund

Redaktörsutbildning EpiServer Lathund Redaktörsutbildning EpiServer Lathund Detta dokument är en lathund till redaktörsutbildning för EpiServer, det publiceringsverktyg som används av Hudiksvalls kommun. Postadress: 824 80 Hudiksvall Besöksadress:

Läs mer

Startsidan Här beskriver vi hur du hittar på webbplatsen.

Startsidan Här beskriver vi hur du hittar på webbplatsen. Så fungerar tullverket.se 1 (17) Startsidan Här beskriver vi hur du hittar på webbplatsen. När du kommer till tullverket.se möts du av en startsida. På startsidan ligger en lista med nyheter, kompletterat

Läs mer

Kom-igång-hjälp för hemsida & e-butik. Praktiska tips för hur du lyckas med innehåll, design och sökmotoroptimering.

Kom-igång-hjälp för hemsida & e-butik. Praktiska tips för hur du lyckas med innehåll, design och sökmotoroptimering. Kom-igång-hjälp för hemsida & e-butik Praktiska tips för hur du lyckas med innehåll, design och sökmotoroptimering. Ta reda på dina behov Skapa förutsättningar för att lyckas. Skriv ner en tydlig sidstruktur

Läs mer

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Thomas Nilsson Sekreterare SLUTRAPPORT Datum 2011-11-14 1 (6) Sociala medier och medborgardialog Uppdrag I december 2010 beslutade regionfullmäktige

Läs mer

Bilaga 1. Teknisk kravspecifikation

Bilaga 1. Teknisk kravspecifikation Bilaga 1 Teknisk kravspecifikation 5.5.2014 Webbplatsen 1. Allmänt Korsholms kommun arbetar aktivt för att vara en ledande tvåspråkig landskommun i Österbotten och har drygt 19 100 invånare varav 68,9

Läs mer

Vad är Internet? Innehåll: Inledning Vad är Internet? Om du kan Internetadressen Söka på Internet Länklistor Övningar Repetition

Vad är Internet? Innehåll: Inledning Vad är Internet? Om du kan Internetadressen Söka på Internet Länklistor Övningar Repetition Vad är Internet? Innehåll: Inledning 1 Vad är Internet? 2 Om du kan Internetadressen 3 Söka på Internet 6 Länklistor 9 Övningar 10 Repetition 11 Kortfattad repetition 9 6 Inledning Välkommen till Nyfiken

Läs mer

Sammanställning och av svar på frågor till kommunens invånarpanel. Fråga 2 - Kundtjänst

Sammanställning och av svar på frågor till kommunens invånarpanel. Fråga 2 - Kundtjänst Sammanställning och av svar på frågor till kommunens Fråga 2 - Kundtjänst Utges av maj 2012 Förord Den andra frågan som gick ut till vår vuxenpanel skickades ut den nionde maj 2012. Frågan avslutades den

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

3Växel Max. Kom igång guide.

3Växel Max. Kom igång guide. 3Växel Max. Kom igång guide. Innehåll. Så fungerar 3Växel Max...4 Kom igång...5 3Växel-programmet...6 Logga in...9 Hantera svarsgrupper...10 Koppla vidare samtal...12 Använda status (hänvisning)...13 Vidarekoppling

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Riktlinjer och tips för facebookgrupper Erikshjälpen Second Hand

Riktlinjer och tips för facebookgrupper Erikshjälpen Second Hand Riktlinjer och tips för facebookgrupper Erikshjälpen Second Hand Varför Facebook? Facebook är ett socialt forum där det är enkelt att hålla kontakt, uppdatera medlemmar om aktuella händelser och så vidare.

Läs mer

Restaurang Example. (http://www.example.se) Analys av nuvarande hemsida. Av Kharma Concept

Restaurang Example. (http://www.example.se) Analys av nuvarande hemsida. Av Kharma Concept Restaurang Example (http://www.example.se) Analys av nuvarande hemsida Av Kharma Concept 1.Översikt: Restaurang XXX har en kreativ hemsida med modern design. Navigering till de olika delarna av hemsidan

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org En kort vägledning för vuxna Ta del av mer råd och tips kring ungas användning av nätet på www.surfalugnt.se 2015 ConnectSafely.org Fem vanliga frågor från vuxna om Instagram 1. Varför gillar tonåringar

Läs mer

Informationsindex. Kommunens Kvalitet i Korthet

Informationsindex. Kommunens Kvalitet i Korthet Informationsindex Kommunens Kvalitet i Korthet 00 Informationsindex 00 Informationsindex är ett av måtten i KF:s kvalitetsredovisning. Syftet med informationsindex är att kunna visa en samlad bild av starka

Läs mer

Regler och riktlinjer för webbredaktörer

Regler och riktlinjer för webbredaktörer Regler och riktlinjer för webbredaktörer Grundtanken med Haparandas nya webbsida är att skapa en bra upplevelse för användaren. Sidan ska vara informativ och lätt att navigera i, men samtidigt förmedla

Läs mer

lär dig söka och publicera på världens största videocommunity!

lär dig söka och publicera på världens största videocommunity! lär dig söka och publicera på världens största videocommunity! En guide av Jennifer Erlandsson och Youtube en stor community där du kan titta på och dela med dig av videoklipp. Det är ett utmärkt ställe

Läs mer

Steg 5 Webbsidor One.com File manager Web editor Windows 7/8

Steg 5 Webbsidor One.com File manager Web editor Windows 7/8 Steg 5 Webbsidor One.com File manager Web editor Windows 7/8 Dec 14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 5 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3 och 4. Innan du är mogen för att lägga ut en sida

Läs mer

Innehållsförteckning Inloggning: Allmänna inställningar hur du ändrar utseende och språk samt navigerar i menyn högst upp i bildkant.

Innehållsförteckning Inloggning: Allmänna inställningar hur du ändrar utseende och språk samt navigerar i menyn högst upp i bildkant. 1 Innehållsförteckning Inloggning: 2 Så här skaffar du E-id/Bank-id:... 2 Mobilt Bank-id/E-id... 2 Var och hur loggar jag in med användarnamn och lösenord?... 2 Hur loggar jag in med Bank-id/E-id?... 3

Läs mer

Användarmanual Vklass lärplattform. Student

Användarmanual Vklass lärplattform. Student Användarmanual Vklass lärplattform Student Användarmanual Vklass lärplattform (Lärare) Sida 2 av 52 Innehållsförteckning Om Vklass lärplattform... 4 Videomanualer... 5 Inloggning till Vklass... 6 Vad är

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 8, januari 2015 * * * * *************************************************** Checklista för ett

Läs mer

Butiksbesök. Vitt och brun/vitt April/maj 2011. Sten Holmberg

Butiksbesök. Vitt och brun/vitt April/maj 2011. Sten Holmberg Butiksbesök Vitt och brun/vitt April/maj 2011 Sten Holmberg Bakgrund Att en gång per år besöka butiker för att ställa frågor om branschtidningen ElektronikBranschen. För att på så sätt få svar, öga mot

Läs mer

INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT

INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT Sofia Aronsson ANVÄNDBARHET OCH GRAFISK DESIGN MIS 13, Nackademin Yrkeshögskola Lärare: Ellinor Ihlström Inledning... 3! Analys... 3! Hitta... 3! Förstå... 5! Använda... 6!

Läs mer

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg Självhjälpsprogram för ADHD Del 1 Att hitta din väg Välkommen till vårt självhjälpsprogram för ADHD. Detta program ger dig verktygen att använda din ADHD som en superkraft för att hitta till ett bra liv..

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Webbmanual hittaut.nu

Webbmanual hittaut.nu Webbmanual hittaut.nu - Webbmanual för hittaut.nu Manualen är sammanställd av hittaut.nu-kansliet. Saknas något eller är det något som inte stämmer? Kontakta då hittaut.nu-kansliet på info@hittaut.nu!

Läs mer

[Innehåll] Sida 2, Sida 3 - Persona Sida 4, Sida 5 - Persona Walk-Through Sida 6 - Reflektioner

[Innehåll] Sida 2, Sida 3 - Persona Sida 4, Sida 5 - Persona Walk-Through Sida 6 - Reflektioner [Innehåll] Sida 2, Sida 3 - Persona Sida 4, Sida 5 - Persona Walk-Through Sida 6 - Reflektioner [Rune Tennesmed] [Göran Hultgren] Profil Kön Ålder Arbete/roll [Kund] [Man] [46 år] [Sågverksoperatör] Personlighet

Läs mer

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla 1. 1.1 Kön Kommentar: skulle gärna ha fått vara fler. Vi lade ut enkäten på högskolans hemsida och försökte locka med biobiljetter. Det totala

Läs mer

Barnbiblioteket - kommunikationsplan, synlighet, - det virtuella, 24-timmars = webben

Barnbiblioteket - kommunikationsplan, synlighet, - det virtuella, 24-timmars = webben Barnbiblioteket - kommunikationsplan, synlighet, - det virtuella, 24-timmars = webben Pia Malmberg-Kronvall, Bibliotekskonsulent, Regionförbundet i Kalmar län 2 Inspiration och andra vinklar Barnwebben

Läs mer

Inloggning 2 Var och hur loggar man in hemifrån?... 2 Hur skapar man engångskoder och ändrar användarnamn?... 2

Inloggning 2 Var och hur loggar man in hemifrån?... 2 Hur skapar man engångskoder och ändrar användarnamn?... 2 1 Innehåll Inloggning 2 Var och hur loggar man in hemifrån?... 2 Hur skapar man engångskoder och ändrar användarnamn?... 2 Allmänna inställningar hur du ändrar utseende och språk samt navigerar i menyn

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

Manual Interbook. Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14)

Manual Interbook. Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14) Manual Interbook Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1. 1 Föreningsregistret... 3 1.2 Kontaktpersoner... 3 1.3 Huvudanvändare och underanvändare... 3 2. Hitta

Läs mer

Det svenska sökbeteendet 2012

Det svenska sökbeteendet 2012 Det svenska sökbeteendet 2012 Webbenkät i 11 år Ca 4 300 respondenter Ca 50 frågor Största undersökningen i sitt slag i Sverige Vi kan bryta ut statistiken per ort, kön, ålder, utbildning etc. Vi tar vårt

Läs mer

2011-12-08. Instruktioner till Schoolsoft. För att logga in går du in på denna adress. https://sms11.schoolsoft.se/eslovmontessori

2011-12-08. Instruktioner till Schoolsoft. För att logga in går du in på denna adress. https://sms11.schoolsoft.se/eslovmontessori 2011-12-08 Instruktioner till Schoolsoft För att logga in går du in på denna adress https://sms11.schoolsoft.se/eslovmontessori När du loggar in första gången kommer du till denna sida. Det är viktigt

Läs mer

Regler för publicering på www.vimmerby.se

Regler för publicering på www.vimmerby.se Regler för publicering på www.vimmerby.se Antagen av kommunstyrelsen 2006-04-04 100 VIMMERBY KOMMUN 1. Kommunledningskontoret Kanslienheten LHR Regler för publicering på www.vimmerby.se 1. Inledning Internet

Läs mer

Uppgift 19 Internet och kommunikation

Uppgift 19 Internet och kommunikation Uppgift 19 Internet och kommunikation A Fiktiv kurs Bakgrund Läsåret 11/12 ansvarade jag för en kommunikationsutbildning för särskolans personal i 4 nordupplandkommuner. Kursinnehållet var kommunikationsstrategier

Läs mer

QR-kodernas intåg för nytta och nöje!

QR-kodernas intåg för nytta och nöje! QR-kodernas intåg för nytta och nöje! Föredrag av Stig Ottosson om smarta "självlänkande" streckkoder som vi kommer att se alltmer i framtiden. 2012-05-04 Webbvärlden ur exponeringssynpunkt till ca 2010

Läs mer

Produkterfarenhet av IT-universitetets intranet * Lina Pettersson och Kalle Ulvstig

Produkterfarenhet av IT-universitetets intranet * Lina Pettersson och Kalle Ulvstig Produkterfarenhet av IT-universitetets intranet * Lina Pettersson och Kalle Ulvstig 1. Introduktion Olika studier pekar på att flera olika faktorer påverkar utfallet av en intervju, inte minst en intervju

Läs mer

Snabbguide för E-lomake

Snabbguide för E-lomake Snabbguide för E-lomake 1 Om E-lomake/E-blankett...1 1.1 Inloggning...1 1.2 Symboler...1 1.3 Användargränssnittets flikar...1 1.4 Skapande av en ny blankett...2 2 Skapande av en ny blankett, Fält-funktionen...3

Läs mer

Hemsidan här kan du bl a söka annan lägenhet och göra felanmälan direkt på hemsidan www.partillebo.se

Hemsidan här kan du bl a söka annan lägenhet och göra felanmälan direkt på hemsidan www.partillebo.se Viktig info! Spara denna manual Hemsidan här kan du bl a söka annan lägenhet och göra felanmälan direkt på hemsidan www.partillebo.se För våra hyresgäster Så här kommer du in på Mina sidor Denna manual

Läs mer

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Etrappa. Gävle-Dala E-marknad 2013

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Etrappa. Gävle-Dala E-marknad 2013 Bild 1 Gävle-Dala E-marknad 2013 oberoende och neutral rådgivning i IT frågor för företagare och blivande företagare i Gävleborgs- och Dalarnas län. 1 Bild 2 Etrappa Utgår från behov och kunskapsnivå 2

Läs mer

Välkommen till live broadcasting med Bambuser via nätet. skaffa eget konto (gratis) genom att gå till: http://bambuser.com

Välkommen till live broadcasting med Bambuser via nätet. skaffa eget konto (gratis) genom att gå till: http://bambuser.com Välkommen till live broadcasting med Bambuser via nätet. skaffa eget konto (gratis) genom att gå till: http://bambuser.com 1 2 3 Manual gjord av Liv Zetterling 2010 Har du gjort 1-3 så har du också gjort

Läs mer

En dansk version av detta dokument kan laddas ned här: http://itu.dk/ people/hagerman/retningslinjer.pdf (pdf, 500 kb)

En dansk version av detta dokument kan laddas ned här: http://itu.dk/ people/hagerman/retningslinjer.pdf (pdf, 500 kb) Denna guide är till för folk som gör hemsidor med Öresundsregionen som målgrupp. Vilket språk är bäst att använda sig av - danska, svenska eller eventuellt bägge? - eller kanske engelska? Hur riktar man

Läs mer

Föräldrajuryn om marknadsföring av livsmedel till barn

Föräldrajuryn om marknadsföring av livsmedel till barn Föräldrajuryn om marknadsföring av livsmedel till barn Oktober 2005 Konsumentföreningen Stockholm 0 Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm, KfS, har genomfört en undersökning bland medlemmarna i

Läs mer

Södermöres Medborgarpanel. 17-23 oktober 2012. Tema: Demokrati. Metod: E-enkät

Södermöres Medborgarpanel. 17-23 oktober 2012. Tema: Demokrati. Metod: E-enkät Södermöres Medborgarpanel 17-23 oktober 2012 Tema: Demokrati Metod: E-enkät 1 Svarsfrekvens 75 av 121 har svarat, 62 % svarsfrekvens 6 har påbörjat enkät, men ej skickat in 30 personer har ej sett enkäten

Läs mer

Lathund för webbshop

Lathund för webbshop Lathund för webbshop Ocay.se version 2014-12 Nu har vi lanserat nya ocay.se och därför släpper vi en ny guide för hur sidan används. Även om mycket uppdaterats layoutmässigt och under skalet kommer mycket

Läs mer

Handbok för medborgare i Dexter. Version 2.0 för Dexter 3.9

Handbok för medborgare i Dexter. Version 2.0 för Dexter 3.9 Handbok för medborgare i Dexter Version 2.0 för Dexter 3.9 IT-stöd för morgondagens skola & förskola IST erbjuder skolledare, pedagoger, elever och vårdnadshavare IT-stöd som matchar omvärldens nivåer.

Läs mer

Välkommen till PictureMyLife!

Välkommen till PictureMyLife! Kommunicera enkelt med bilder Välkommen till PictureMyLife! digitala verktyg för barn och unga med behov av särskilt stöd Roligt att du vill bli prenumerant på PictureMyLife! Du kan nu använda våra bildbaserade

Läs mer

Guide för Mobil Site

Guide för Mobil Site Guide för Mobil Site Är konceptet mobilt internet nytt för dig? Här är den ultimata guiden för att snabbt & enkelt få en grundläggande förståelse inom denna livsviktiga grundpelare som de flesta företag

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 4. Vad tycker panelen om E-tjänster

PiteåPanelen. Rapport 4. Vad tycker panelen om E-tjänster PiteåPanelen Rapport 4 Vad tycker panelen om E-tjänster Augusti 2009 Anna Lena Pogulis Ekonomiavdelningen vid Kommunledningskontoret 1.0 Inledning För att förenkla för medborgarna, utvecklar Piteå Kommun

Läs mer

En guide till Hembygdsgilletsgillets intranät.

En guide till Hembygdsgilletsgillets intranät. En guide till Hembygdsgilletsgillets intranät. Hembygdsgillets sajt administreras via ett publiceringssystem som heter WordPress. I princip är det upplagt som sidor som ligger framme för vem som helst,

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier inom Hallstahammars kommun

Riktlinjer för användning av sociala medier inom Hallstahammars kommun Riktlinjer för användning av sociala medier inom Hallstahammars kommun Reviderad maj 2014 2 Bakgrund och mål Kommunen har ett behov av att på olika sätt föra en dialog med medborgarna och att finnas där

Läs mer

Text och galleri på fotoklubbens nya hemsida

Text och galleri på fotoklubbens nya hemsida Text och galleri på fotoklubbens nya hemsida Inloggning Denna instruktion vänder sig till användare som skall lägga upp texter/blogginlägg på klubbens hemsida. Användarna har behörighetsnivå Författare

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget.

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget. 7 steg för att skapa en företagssida på LinkedIn LinkedIn lanserar ständigt nya förbättringar i applikationen för företagssidor på LinkedIn. Nu senast bl. a s.k showcase- sidor. Detta e- blad fungerar

Läs mer

Handbok för medborgare i Dexter. Version 1.0 för Dexter 3.8

Handbok för medborgare i Dexter. Version 1.0 för Dexter 3.8 Handbok för medborgare i Dexter Version 1.0 för Dexter 3.8 IT-stöd för morgondagens skola & förskola IST erbjuder skolledare, pedagoger, elever och vårdnadshavare IT-stöd som matchar omvärldens nivåer.

Läs mer

Hitta rätt i E-tjänst förskola & skola! Webbplatsadress: barnomsorg.kavlinge.se

Hitta rätt i E-tjänst förskola & skola! Webbplatsadress: barnomsorg.kavlinge.se E-tjänst förskola & skola 1 Hitta rätt i E-tjänst förskola & skola! Webbplatsadress: barnomsorg.kavlinge.se Här har vi samlat information om hur man går tillväga för att ändra och lägga in ny information

Läs mer

Medarbetarwebben. Web Service Awards mätning, oktober-november 2014

Medarbetarwebben. Web Service Awards mätning, oktober-november 2014 Medarbetarwebben Web Service Awards mätning, oktober-november 2014 Web Service Award Web Service Index - sammanfattning Men det är stora skillnader inom SLU! Kvinnor är nöjdare än män. Engelsktalande

Läs mer

Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening MARKNADSFÖRING

Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening MARKNADSFÖRING Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening 2014 MARKNADSFÖRING INNEHÅLL 1 MEDIA... 3 2 ANNONSER... 4 3 SOCIALA MEDIER OCH WEBBEN... 5 4 TRYCKSAKER... 7 5 KOM IHÅG-LISTOR...

Läs mer