Undersökning. Gnesta kommuns hemsida

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Undersökning. Gnesta kommuns hemsida"

Transkript

1 Undersökning Gnesta kommuns hemsida 2012 Genomförd av Sida 1/24

2 - Innehållsförteckning - 1. Om undersökningen Undersökningens syfte Undersökningens genomförande Insamlingsmetod, målgrupp och urval Svarsfrekvens Statistisk signifikans Redovisningarna i allmänhet Enkätformulärets konstruktion Tillförlitligheten i undersökningsresultaten Analysticas kommentarer Resultaten... 6 Sida 2/24

3 1. Om undersökningen 1.1. Undersökningens syfte Kommunens hemsida har funnits under ett antal år. Den har genomgått förändring under denna tid. Syftet med undersökningen är att kommunen önskar fastställa hur hemsidan uppfattas av besökarna vad avser faktorer som: relevans aktualitet användarvänlighet tidsenlighet om den känns tilltalande etc 2. Undersökningens genomförande Undersökningen genomfördes i två faser. Den första fasen (FAS 1) var en webbenkät som sänds ut till specifika respondenter. Den andra delen (FAS 2) är en undersökning öppen för alla som besöker kommunens hemsida. För att stärka svarsviljan erbjuds de som svarar på undersökningen via hemsidan deltaga i utlottningen av priser (USB-minnen och musmattor) som kommunen lottar ut Insamlingsmetod, målgrupp och urval Målgruppen för enkätundersökningarna är alla användare av kommunens hemsida. FAS 1 Respondenterna i den första fasen (inbjudan via e-post) hämtades från olika e-post register kommunen har haft tillgång till. Totalt skickades 583 inbjudningar samt två påminnelser. Dessa register var: Företag Olika företagare i kommunen. Besöksnäring Övrigt Olika personer/företag som bedriver verksamhet inom besöksnäringen Föreningar, framtidsgruppen och Laxnegruppen Ett omfattande arbete lades ner på att sammanföra dessa register till ett enda register. Om någon respodent haft ett företag verksamt i besöksnäringen så har dessa setts som företagare. Och då många i besöksnäringen har eget företag blev denna grupp till slut relativt liten. Många dubbletter och tripletter sorterades bort. Trots detta fanns det dubletter kvar där olika personer uppgett olika mejladresser i olika sammanhang och således fått olika adresser i olika e-post register. När vissa av dessa personer kontaktade att de redan svarat ströks den andra e-postadressen som inte innehöll något svar. Några personer på kommunens olika avdelningar fick frågan om det fanns några speciella frågor de ville ha testade. Sida 3/24

4 2.2. Svarsfrekvens FAS 1 Av de 583 som fick en inbjudan att svara var det 245 som besvarade enkäten helt eller delvis. Totalt sett ger detta en svarsfrekvens på ca 42 %. Svaren fördelas enligt: Företag 137 Besöksnäring 9 Övriga 99 Totalt 245 Svarsfrekvensen kan vara högre då det fortfarande kan förekomma dubbletter i registret dvs i de fall respondenterna varit med med två olika e-postadresser men inte brytt sig om att de fått påminnelser trots att de redan svarat. FAS 2 Totalt 215 svar erhölls via enkäten på hemsidan Statistisk signifikans Typiskt för denna typ av undersökning är att respondenterna ger sin åsikt vid en viss tidpunkt. Vid tolkningen av resultaten bör Gnesta kommun även beakta vilka förändringar som skett. Analystica har enbart möjlighet att ge rekommendationer utgående från de numeriska och verbala (kommentarer) resultat som respondenterna har gett. Att statistiskt säkerställa svaren i denna undersökning ger inget större mervärde Redovisningarna i allmänhet Överenskommet var att resultaten presenteras som tabeller av medelvärden i rapporten. Skalan på frågorna går från agerar som maxvärdet stämmer helt och 1 agerar som det minsta värdet stämmer inte alls Enkätformulärets konstruktion Efter varje frågeblock fick respondenterna chansen att själva lägga till kommentarer till respektive frågeblock. Dessa kommentarer presenteras under respektive fråga. Om det efter en fråga saknas kommentarer innebär detta att ingen gett någon kommentar Tillförlitligheten i undersökningsresultaten FAS 1 Bortfallet på 58 % i denna undersökning är inte onormal. Resultatet kan anses vara tillförlitligt. En viss försiktighet vid tolkning bör dock användas pga bortfallet. Några generella förklaringar till varför detta bortfall inträffat kan inte ges fullt ut men frånvaro pga resor, semester eller annan aktivitet samt förekomsten av dubbletter kan vara en orsaker. FAS 2 Vad gäller mätfel så finns risk för dessa i fas 2. En av orsakerna till detta kan vara vilken framgång respondenten hade med det ärende de uppsökte hemsidan för. Hittade man inte det man sökte just den dagen så kan svaren påverkas därefter. Dessutom kan någon ha svarat fler gånger då enkäten via hemsidan. Sida 4/24

5 2.7. Analysticas kommentarer Kommentarer: I det stora hela är kommuninnevånarna nöjda med hemsidan. Vissa negativa synpunkter hos framförallt de yngre om design/layout/överskådlighet Liten skillnad mellan man och kvinna Ett flertal förslag till utveckling och förbättring Vilja att delta i en referensgrupp - 69 svarade ja, 65 skrev in kontaktdata Rapporten sammanställd av: Anders Grevby Rapporten kontrollerad av: Michael Lindholm Sida 5/24

6 3. Resultaten Antal svar 460 Utskriven :38:54 Svarsgrupp Företag % Besöksnäring 9 2% Övriga 99 21% Via hemsidan % Hur ofta besöker du kommunens hemsida? Dagligen eller fler gånger per dag 61 13% En gång per vecka % En gång per månad % Mer sällan % Har ej besökt 23 5% Du har inte besökt kommunens hemsida Varför har du inte besökt kommunens hemsida? Känner inte till den 3 1% Har inte haft behov 18 4% Ringer hellre 1 0% Annat 1 0% Vilka av följande webbsidor har du besökt? Antal enkätsvar 411 Kommunens service och verksamheter % Kontaktuppgifter till kommunen och ansvariga personer % Nyheter om kommunens service och verksamheter 147 8% Turistinformation 144 8% Näringslivsinformation 89 5% Information om politiska beslut, ärendelistor och protokoll 93 5% Skola och utbildning 156 9% Kultur och fritid % Socialtjänsten 25 1% Barnomsorg 71 4% Räddningstjänsten 21 1% Konsumentinformation 32 2% Information om bostäder och byggande 96 5% Blanketter 125 7% E-tjänster 17 1% Lediga jobb i kommunen 88 5% Annat 49 3% Sida 6/24

7 Sorterat i fallande ordning Kommunens service och verksamheter 259 Kontaktuppgifter till kommunen och ansvariga personer 179 Kultur och fritid 173 Skola och utbildning 156 Nyheter om kommunens service och verksamheter 147 Turistinformation 144 Blanketter 125 Information om bostäder och byggande 96 Information om politiska beslut, ärendelistor och protokoll 93 Näringslivsinformation 89 Lediga jobb i kommunen 88 Barnomsorg 71 Annat 49 Konsumentinformation 32 Socialtjänsten 25 Räddningstjänsten 21 E-tjänster 17 Kommentarer 24 Svårt att hitta det man söker efter, sökfunktionen är inte riktigt 100. Fler evenemang bör läggas ut. Hemsidan ska fungera som en knutpunkt för alla som organiserar något för allmänheten. bostad företagslokaler och miljöfrågor Bygglov, återvinning, vatten Ibland är det väldigt rörigt. Prenumererar på alla nyhetsflasher Öppettider badhus och tippen På gång Hemsidan för rörig evenemangsguide Prenumererar på nyheter så på det sättet blir det ett och annat men mycket raderar jag utan att ha läst det. det är en krånglig hemsida,man kommer inte rakt på. bara startsidan och ibland avtalssidan Evenemangstips är intresserad av vad man gör för pensionärer Har avflyttat. Bodde tidigare i Laxne. TeSt kollar alltid naturtipset! Sjukvårds tider. varför finns inte tekniska med denna sida det tillhör väl kommunen också (Va Gata park) Returstationen Inga ännu, då denna enkätundersökning dök upp direkt. Jag ska däremot söka kontaktuppgifter till samhällsbyggnadskontoret. tråkig I första hand om föreningsverksamhet för vår förening, Dyslexiförbundet FMLS i Mellersta Sörmland med vilande Sydöstra Sörmland med frågor om hur vi kan lokalt aktivera medlemmar och informera allmänhet m.fl. om funktionsnedsättningen främst dyslexi. Samarbete med biblioteket och skolor bl.a. Bidragsfrågor. Föreningsregistret. Sida 7/24

8 Rätt och relevant information? Fann du det du sökte? Ja % Nej 28 7% Delvis 95 23% Om du svarade "Nej" eller "Delvis" på föregående fråga, vad var det som gjorde att du inte lyckades? Hemsidan är ganska oöverskådlig. Alldeles för många rubriker och än fler för många underrubriker. Sökning A-Ö har alldeles för många träffar, likasö fritextsökningen. Tog det per telefon... Jag ville kolla utbudet. Saknar info om Marvikarna och Natur- och Kulturutbudet i relation till detta när jag söker på ord kan kommer jag ofta til fel ställe eller så finns ingen sökning på de orden typ miljö lokal företag företag gensta kommun verakr det som att det finns två listor, är det så Jag undrade om det rådde eldningsförbud nu under våren och hittade ingenting uppdaterat på hemsidan. Sidan kan vara något svårnavigerad och kräver att man vet dess struktur för att finna det man söker. Förstod ändå inte vilken person som kunde svara på min fråga Jag hittade den inte. Varför kan jag ju inte veta. Den kanske inte fanns. Blanketter och länkar som hänvisades av alkoholansvarig fanns ej att hitta. Letade förgäves efter information om höjd VA-taxa 2011 Som jag skrev i tidigare svar så är det rörigt i vissa avseenden. Särskilt när man inte vet exakt rätt sökord. Letade lokal, vilket ej fanns vi får aldrig någon information om bebyggelse på det vackra spårbacken kommunen har skött detta otroligt dåligt vi behöver en förklaring Lite komplicerat att söka fastighetsägare. Vore bra med en egen flik till det. Tycker det är krångligt och en väldigt tråkig hemsida. Den bjuder inte in till att söka vidare utan när man väl hittat det man söker så lägger man ner för man saknar att lockas vidare. Oftast läggs inte allt ut som jag vill kolla om det finns. T.ex. vilka dagar när dagiset är stängt eller när skolan börjar. Detta gör jag för att kunna planera mitt jobb. För att få svar måste jag skicka ett mejl och vänta på svar. Har också sökt information om simundervisning och vissa evenemang. Men tyvärr finns inte informationen på era hemsidor eller också är det gammal. Önskar mer hänvisning till vart man kan hitta informationen. På senare tid har det varit lite sämre uppdateringar. Inga direkta nyheter. Sökmotorn är inte bra Jag tycker att sidan är svår att navigera på Saknade info om partistöd, dess beräkning och fördelning! Jag sökte Frejabadets öppettider och tycker att det var svårt att manöverera dig. Hamnade fel flera gånger. info saknades å sidan är krånglig...det går fortare att ringa Vet inte om det var rätt forum att söka i ochsedan minns jag inte exakt vad det var jag inte lyckades hitta en gång då jag sökte information? Så tyvärr kan jag inte ge riktigt uppriktiga svar här. Svårt att hitta till en sida om man skriver ett ord eller namn i sökrutan. Det var tyvärr länge sedan som jag gjorde denna sökning och jag kommer inte riktigt ihåg om jag fann det jag sökte. har för mig att det var lite svårsökt. Miljökontorets information om vissa bllanketter stämde inte. Blanketterna fanns ej. Hittade inte handlingar till senaste nämndmöten.tex. Däremot hittade jag informationen om midsommarfirandet på hembygdsgården. Alldeles för rörig hemsida, svårt att hitta rätt i menyerna,, i mitt tycke inte logiskt Det vore bra att skylta namn och ansvarsbeskrivning inom kommunens organisation. Ville kolla upp bidrag till kulturföreningar och blanketter för det. På en sida finns det uppgift om att det finns driftbidrag och förlustbidrag. Går man in på blanketten för driftbidrag handlar den i stället om anläggningar. Blanketten "bidrag till föreningar" signalerar inte att den gäller kulturföreningar. Ringde 5 samtal till kommunen, i juni 2012, innan jag fick tala med ngn som visste. 75 Sida 8/24

9 Arbetet med kulturföreningarna är bra men hemsideuppgifterna förvirrande. Sökte tid pch platser för evenemang. Finns inte alltid på sidan. efter mycke sökande Tyckte att det var svårt att hitta rätt länkar. Fel direkt telefonnummer på den tjänsteman som jag sökte. Jag har svårt att se och förstå systemet i uppbyggnaden. Jag hittar inte den information jag söker på den plats där jag tror den ska finnas. Lay outen är "beige" Anvisningarna hjälper inte mig, Det är alldeles för många rubriker i vänstermenyerna. Ibland efter lite trasslande! De flesta har nog mer övergripande frågor och kan säkert få svar rätt snabbt! Det kan vara svårt att hitta kontaktuppgifyer till anställda. det kan vara svårt att finna frm till rätt info även om man vet att den fins Svårt att hitta kontaktpersoner med telefonnummer till alla man söker Svårt att komma direkt till hur kontakta namngivna personer Man får leta då informationen inte är logiskt organiserad utan spridd lite här och där. Ringde och frågade. Dålig information om de olika verksamheternas chefer i i olika led.de uppgifterna kan vara bra för att underlätta kontakter med de olika verksamheterna. Sökmotorn visar gammal information, den borde söka på huvudrubriker i sidomenyerna. Man hittar en del men inte all information för att täcka en fråga. letade efter kartor på planerade bostadsoråden Det är svårt att hitta rätt information. Vet inte om den finns där eller om den helt enkelt saknas. Dåligt gjord sida, ej fullständig information. Svårt att hitta rätt, och söka efter något blir inte alltid bra. Svårnavigerad. Letar under den flik jag tycker att informationen bör finas men hittar inte. Får leta runt länge innan jag hittar det jag söker. Krångligt att hitta det man söker Jag hittade inga ritningar på byggnader på fastigheten Gnesta Frustuna 1:27. Informationen på hemsidan var bristande och/eller saknades. Tar en stund att hitta rätt! svår att hitta Jag har försökt få information om hur jag söker till komvux. Finns bara konstiga blanketter. Jag behöver plugga matte b och jag har inte gått i en särskola... Tycker att info på hemsidan förvånadsvärt ofta är inaktuell. Svårnavigerat. Många orelevanta träffar på sökord. för lite fakta om skolgången och vad som händer i det olika arbetslagen i frejaskolan! förut hade ni lagt upp IUP och planering och sånt på webben!! svårt att hitta Bland annat saknar jag information om vad som gäller med trädgårdar och växtlighet inom kommunen. Olika kommuner har olika regler och jag undrar vad som gäller i Gnesta. Jag saknar också information om aktiviteter, filmvisningar och andra events på Electron, kalendarium för barnaktiviteter etc. inte lätt att hitta borde vara en bättre sökmöjlighet Omöjligt att hitta på sidan, dålig struktur. inga e-postadresser till personer Svårt att hitta det man vill veta. dålig struktur Dagis och Skolorna kan lägga ut mycket mer uppgifter som underlättar för oss föräldrar i vårt sökande efter information, t.ex. när det är dagis är stängt, vilka som jobbar på fritids. Logiken i var saker och ting finns är inte alltid helt enkel att förstå. Saknar ibland rubriceringar som skulle underlätta för att hitta Sökfunktionen är inte särskilt bra viss information, fick lov och ringa Det var väldigt krångligt att hitta till information om badtider i simhallen i Frejaskolan, fick gå vägen via "se och göra", jag försökte hitta det via Frejaskolan men lyckades inte. lite information om allt, svårt att hitta på hemsidan. Hade gärna sett lättare på webben om t.ex. biblioteket har en föreläsningssal och/eller om kommunen har tillgång till andra lokaler än deras stora salar. många steg Sida 9/24

10 Informationen är ofta inte uppdaterad. Tex om vuxenutbildningar mm. Alla kurser är inte med bland annat. Look and feel på hemsidan är ungefärlika upphetsande som att se målarfärg torka. Interaktivitet ärobefintlig och mognadsgraden på e-tjänster är dålig Sida 10/24

11 Vad anser du om följande påståenden Det är lätt att hitta till den här webbplatsen Stämmer inte alls 9 2% % % % Stämmer helt % Vet ej 10 2% Medeltal 4, Informationen på webbplatsen är aktuell och uppdaterad Webbplatsens design är tilltalande Stämmer inte alls 11 2% % % % Stämmer helt 56 12% Vet ej 52 11% Medeltal 3, Stämmer inte alls 44 9% % % % Stämmer helt 29 6% Vet ej 12 3% Medeltal 3, Webbplatsen ger mig den information jag vill ha Via webbplatsen får jag ofta ny information Stämmer inte alls 11 2% % % % Stämmer helt 51 11% Vet ej 14 3% Medeltal 3, Stämmer inte alls 23 5% % % % Stämmer helt 39 8% Vet ej 55 12% Medeltal 3, På den här webbplatsen är informationen tydlig och enkel. Den är lätt att förstå Stämmer inte alls 12 3% % % % Stämmer helt 65 14% Sida 11/24

12 Vet ej 11 2% Medeltal 3, Den här webbplatsen ger oss medborgare en förbättrad service Stämmer inte alls 12 3% % % % Stämmer helt 84 18% Vet ej 39 8% Medeltal 3, Det är enklare och effektivare att hitta det man söker via webbplatsen än att ringa Stämmer inte alls 22 5% % % % Stämmer helt 88 19% Vet ej 39 8% Medeltal 3, Det är tidsbesparande att sköta kontakterna via den här webbplatsen Kommentarer Stämmer inte alls 19 4% % % % Stämmer helt 96 20% Vet ej 49 10% Medeltal 3, Något att tillägga? 42 Skulle kunna ara enklare och tidsbesparande om den var lättnavigerad, lättsökt osv. Designen faller inte alls mig i smaken, ser tråkig och dyster ut. Bör piffas upp, bli enklare och tydligare, anlita någon som kan. Saknar fina fotografier över gnestas mest kända platser Jag kommer att öka min aktvitetet til 1 ggr vecka för at hålla mig uppdaterad. På den nivån som jag använt webbplatsen nu så har jag hittat det jag sökt eller ringt. ibland får jag leta runt många varv då jag inte förstår upplägget Det är inte bättre, men lite om mycket, istället för mycket om något enstaka som när man ringer. De har olika syften. Jag får reda på en hel del nytt och småintressant, men aldrig helt om det jag sökte upp sidan för att få veta. Den känns mycket som en envägskommunikation. "Förvaltningen småpratar/konverserar med oss". Mycket trevlgt, men inte särskilt engagerande. Blir man engagerad finns inte särkilt uppmuntrad till dialog och det känns inte heller aktiverande. Och då menar jag inte i första hand "motaktivism" Säger mer om att tillgängligheten via telefon eller besök är dålig Designen är undermålig, här finns mycket att göra. Även om om Huvudfärgen är Grön så borde man kunna använda kompliteringsfärger för att lätta upp designen och med hjälp av färgkodning kunna göra det lättar att hitta (förstå). Bildspråket behöver också bli tydligare, både när det gäller bildval och hur man optimerar bilderna för skärmvisning. Det vore bättre att lägga skattepengarna på skolan, istället för webenkäter om en självklarhet som en hemsida. den är dålig Sökfunktionen är inte tillräckligt utvecklad. Man kan bara söka på ett ord. Söker man på "ppettider återvinningsgård", så får man fram öppettider på ungdomsmottagning etc. Sista två frågorna beror på att det är nästan omöjligt att få tag på rätt person i kommunen. Sida 12/24

13 Jag använder bara webbplatsen för att söka information. Kontakter har jag gärna vi mejl eller telefon. För rörig hemsida Vid några tillfällen har jag ställt frågor men jag har aldrig fått svar det är ibland för lång väg att gå, för många "klick" till rätt sida dyker upp. saknar en almanacka där alla företag och föreningar kan lägga in det som händer varje dag..så att vi reducerar krockar mellan intressanta event. Eftersom tillgängligheten till tjänstemän är ganska begränsad vill jag påstå att webbplatsen är en förutsättning för hygglig infomation om och från kommunen!! Känner att ajg har svårt att svara på de tre sista fårgorna eftersom jag inte varit så aktiv, men tänker mig att det är ju meningen att det ska vara bättre och lättare så om man känner att man inte har tid att sitta i telefon borde det vara bra. Upfattar att webb platsen är informativ men inte så "säljande" Nyheter och aktuella händelser publiceras, men när förändringar sker på namn, matsedlar, funktioner o s v då finns gammalt kvar. Man behöver bli bättre på att uppdatera det som är en gång är skrivet. Prenumererar på uppdateringar på flera av sidorna. Usel hemsida, designen liknar något ifrån Internets barndom. Låt webmastern surfa lite och få intryck av sidor som är pedagogiskt anpassade för 2012! RENSA sidan, gör den logisk. Det vore smart att användas av små illustrationer eller bilder för att underlätta orienteringen. Idag är hemsidan enhetlig precis som ett sjukhus tavla och i samma lista finns barnomsorg och återvinning... Ibland är det svårt att hitta det man söker eftersom informationen inte alls finns på den plats där jag/kunden förväntar sig att den ska finnas. jag har använt hemsidan mkt litet, Servicen ligger ju inte i webbplatsen, där kan jag ju bara läsa om vad som finns och ev. vad jag skall göra. Ett telefonsamtal är ofta bättre eftersom du då kan ställa följdfrågor. Jag är så sällan inne på kommunens hemsida att jag kan ha någon uppfattning i frågan. För mig var det lite svårt at hitta, men det är det på alla sidor som man inte besöker ofta. Aktualitet har varierat över tiden. Detaljer kan vara gamla men knappast något som allmänheten berörs särskilt av. Om man ska kunna ringa måste man enkelt hitta telefonnummer, en lista kanske? Språket är på vissa ställen svårt. En del texter är långa och fulla med obegripliga ord. De borde språkgranskas av någon som vet hur man gör. Det går mycket fortare att ringa. Om de dessutom vore lite trevliga i växeln skulle det höja upp intrycket ytterligare om Gnesta kommun. Är det så svårt att ta på sig jobbrollen när man sätter sig och svarar i telefonen och åtminstone låssas att man tycker att det är kul och viktigt att telefonen ringer och att det är mitt jobb att svara på just detta samtal. Utan samtal - inget jobb... Vore kanske något att tänka på Svårt att hitta. Struktur och innehåll bör ses över. Layouten känns gammaldags och omodern. Vissa kontaktuppgifter verkar vara ouppdaterade Det är varken tidsbesparande att ringa eller kolla på hemsidan... Er e-post-avisering om att webbplatsen är uppdaterad är suverän, utan den skulle det inte gå att vara så välinformerad. Skandal att kommunväxeln är stängd för lunch. Bör gå att ordna! Hur är det med värdskapet? Tyvärr är den inte tilltalande utan ganska rörig, det är inte helt logiskt att hitta det man söker. Det känns som det är aldeles för mycket information. JAg blir inte nyfiken av det som är runt omkting utan man har ett fokus på det man letar efter. går snabbar att ringa men ofta svårt att få ta på rätt person. Tydligare turistinformation, kanske på egen hemsida (med hänvisning från kommunens) och då löser man kanske det jag tar upp i nästa fråga. Gränsen mot information från kommersiella företag har förskjutits till företagens fördel. Var går gränsen och kommunens ansvar formellt enligt kommunallagen? Enda anledning till att webbplatsen är bättre än att ringa beror inte på webbplatsen utan på den ytterst låga kvaliteten på telefonisterna Heja Gnesta! Nu väntar vi bara att tillhöra Sthlms länslandsting...bättre vet jag inte...men flänga till Nkpng eller Esklstna känns lite långt när man har närmare till Södertälje och merparten jobbar ju norrut. Sida 13/24

14 Har du nyttjat någon av följande funktioner? "Lyssna" (texten läses upp) Ja 7 1% Nej % Känner inte till 93 25% "Lättläst" (större text - sammanfattning) Ja 17 4% Nej % Känner inte till 82 22% Kommentarer Om du nyttjat någon av dessa funktioner hur uppfattade du dem? Var de lättanvända? Bra med lättlästa sidor! Har inget behov av det. Prövade nu. Lättläst var lättanvänd. Lyssna fick jag inte igång alls. Ja ja Lättanvänt efter första gångens orientering om hur det fungerade 6 Sida 14/24

15 Vidareutveckling Vilka nya funktioner skulle du vilja se på Överskådligare (se tidigare kommentar), större text i grundinställning (Safari), att den ser bra ut även i Safari (sista rubriken "Näringsliv och arbete" hoppar ner en rad, så har det varit sedan webbplatsen öppnade och det ser lite oprofessionellt ut; om platsen inte fungerar i Safari så är det jättebra att skriva det), och så saknar jag en kulturrubrik, "Se & göra" är inte riktigt samma sak..., plus för att sidan ser ok ut i iphone och plus för en väl fungerande och synlig "På gång" (vilket i och för sig hellre skulle ha rubriken "Det händer" som jag tror är vanligare och tydligare; "på gång" är snarare saker som är på väg att hända, men inte planerade skall hända) Länk till företagsregister där företagen får lägga till en egen kort presentation av sig samt länka till sin hemsida. En utökad evenemangskalender. Gärna recensioner av evenemang som redan ägt rum. Jag besöker mest hemsidan för att få en uppdatering om vad som händer och är på gång i kommunen. Fortsätt gära utveckla denna tjänst. Det h'nderi dag i Gnesta kommun En helt ny hemsida som inte andas "hemmapul". I dagsläget stämmer inte hemsidans utseende med vad kommunen ger för bild om sig själv till Gnesta besökare och invånare. Lite krasst så ser sidan ut som en sida som kom runt år Sidan fungerar i dagsläget bra tycker jag, ser inte att något direkt saknas En nätverkssida för företagare där vi kan "chatta" med varandra för att se vad som rör sig på bygden och en annonssida ell annonsera längs sidorna för företagare om jag mejlr /chattar med kommunanställd på dennes " tjänste" dator blir det väl en offentlig handling så vitt jag förstår. Men framgår detta?? Koppling till Gnestaposten (kanske redan finns) Öppethållande på sådana funktioner som system och apotek Länk till SL Det skulle kunna finnas en "live- chat" under kontorstid som komplement till telefonist. "Gilla" knapp till socialt media osv. Tydligare struktur, bättre sökfunktion, mer estetiskt tilltalande, sökbara kontaktuppgifter till alla på kommunen. Att varje förvaltning och de som arbetar där presenteras först på sin sida. Kort vem som arbetar med vilka frågor Ev kommande upphandlingar Kan i nuläget inte komma på något Jag skulle vilja ha ett idé- eller frågeforum. Något som får det att verka mer dialog med kommunen. Inte chat eller bloggforum. Trevlighet ( alt otrevlighet) kan bli för mycket. och känns oerhört passivt och verkningslöst efter ett tag. Saknar kommunens budget och resultat Vet ej, hemsidan är ingen central informationskälla. Inga alls. Lägg skattepengarna på skolan, istället. aktiviteter och vad är det på gång i Gnesta mer information om ytterområdena, det händer ju ingenting? Medborgarförslag via nätet Vissa sidor ska finnas på fler språk (lättläst, turistinfo m fl), t ex finska, arabiska, tyska etc. Gör sidan mer interaktiv och öka medborgardialogen, genom att ha omröstningar, medborgarenkäter etc. Under t ex klagomål, ska man kunna välja att anmäla ett "enkelt avhjälpt hinder". vet ej jag utnytjar datorn väldigt lite Då jag inte har behövt att vara inne så mycket så kan jag inte svara på den frågan. Jag är mest intesserad av när vi - och om - skall vi få vettig it-täckning i hela Laxne - men det har jag inte sett något om Direktchat med biblioteket är en god idé. Länkar till föreningar som Gnesta filmklubb och Gnesta musiksällskap borde gå att hitta. Gör hemsidan mer levande, den är intet sägande och det är inte alltid lätt att hitta det man söker. Exemplen låter mycket bra, men jag tycker det är viktigare att så mycket information som möjligt läggs upp istället. T.ex. kontaktuppgifter till olika delar av förskolan/skolan/fritids, alla blanketter inkl instruktioner hur man fyller i dem, information om när badplatser i kommunen testas och under vilken tid 126 Sida 15/24

16 på året mätning av temperaturen mäts. Det är bra om information läggs in när mer information kan väntas läggas ut, t.ex. information om nästa läsårs start, lov och slut. Jämförelser av skolor/förskolor/äldreomsorg/vård. Val av olika verksamheter. Som sagt. Möjlighet att få kontakt. Få ett svar. Möjlighet att lämna sunpunkter Lättare hitta kontaktpersoner till olika frivivilligorganisationer. En på startsidan synlig almanacka som alla företag och föreningar tillsammans med kommunen fyller med innehåll. en representat per företag/förening/kummun ansvarar för att lägga in events. där kan alla invånare/besökare se vad som händer i kommunen. för att undvika stora krockar mellan olika event. ex: Gnesta företagsutvecklings möte samtidigt vernisage på dansutskolan... går inte att klyva sig.. Fylla i blanketter elektroniskt och skicka in t ex till överförmyndaren lättare att hitta -Jag tycker kommunen ska lyfta sammanhang man är med i genom att ha loggor för de sammanslutningar man är med i på framsidan för att synliggöra på ett enkelt sätt vad man gör -Jag tycker hemsidan ska finnas i kortversion på våra minioritetsspråk-idag finns den på engelska och tyska... Samhällsinfo på tex finska är både viktigt och ökar tillgängligheten -Designen känns lite "gammal" och är inte så rapp och ung i tilltalet- skulle behöva uppdateras - Ledande politiker: de båda kommunalråden och oppositionsrådet borde ha varsin blogg kopplad till hemsidan -Kommunen borde finnas på facebook -information om de olika tätorterna borde uttökas med fler bilder och mer text fler kartor. t.ex finns info om guidade visningar på Elghammars slott i evenemangsguiden. Länken till en hemsida med namn elghammarsslott.se (eller nåt liknande) fungerade inte och jag kan inte hitta Elghammarsslott på någon karta (hitta.se, eniro.se, googlemaps) Har inga tankar på det just nu. En enkel sökfunktion som gör det lätt att hitta. En som har alla sökord man använder i dagligt tal. Kartor har jag saknat över kommunens olika delar. Om man går in på länken kommen man till kommersiell aktör som vill sälja kartor -. eller så är det otydligt. Jag vill kunna hitta i Gnestas olika kommundelar med hjälp av tydliga kartor. Fler bilder och kartor på aktuella händelser och projekt. Mer info om orterna runt Gnesta. Kultur, musik, konst. Saknar en mailadress under rubriken Gata och park. Ibland har jag stött på olika saker som tex. hål i vägen, grenar som ligger utspridda som en tornado gått fram uppe vid Frejaskolan etc etc och då hade det varit smidigt att kunna maila in några rader isället för att ringa. Möjligen att liknande mailadress bör finnas på annan sida också för att medborgarna snabbt och effektivt ska kunna bidra. Tack på förhand! Snyggare layout, enklare navigering Boka hallar. Har inte funderat på det men tycker att förslagen ovan verkar bra. sökbara kartor och mer om den lokala kulturen Inga jag kan komma på. Saknar mycket eller fröstår inte hur jag ska hitta info. Har bl.a. sökt efter bygglovsbestämmelser/information men kunde inte hitta något alls. Vill på ett ENKELT sätt kunna hitta info om lokala näringsidkare, finns säkert, men var? Känns dumt att inte kunna hitta på kommunens sida, är ändå en van data-användare. Kanske har jag gett upp för fort, men det ska vara en "ren" sida som är lättöverskådlig och lätt att navigera i. Jag ska inte behöva leta och gissa mej till var eventuell information i ett visst ämne finns. Mer interaktivt, ge mer plats till medborgarnas bild, film och inlägg förslag, presentera länkar till aktiva föreningar. Möjligheten att boka kommunala anlägningar (t.ex Gympa saler etc...). Publicera alla värdefulla tekniska info t.ex vattenkvaliten, bad temperatur etc. Bredband och mobiltelefoni : vad är det aktuella max utbud i hela kommunen, kartlägga skuggor. Sökbara kartor vore fint. Jag saknar ett forum för att kunna ställa frågor till tjänstemän och politiker samt i samband med det ett diskussionsforum. Allt för ett öppnare och rakare samhälle. T.ex. om jag vill veta vad det kostade att sätta upp skyltarna om Stieg Larssonfilmen, hur man tänker att försköna torget och vad det är som är så Sida 16/24

Morapanelens synpunkter på mora.se Kommunledningskontoret februari 2010

Morapanelens synpunkter på mora.se Kommunledningskontoret februari 2010 Morapanelens synpunkter på mora.se Kommunledningskontoret februari 2010 Sammanfattning Mora kommuns webbplats skall vara uppdaterad och anpassad till besökarnas behov och förväntningar. Vi gör under våren

Läs mer

Sammanställningar av djupintervjuer

Sammanställningar av djupintervjuer Sammanställningar av djupintervjuer Bakgrund Under en vecka i slutet av januari 2016 genomfördes djupintervjuer runt kommunens digitala service. 12 personer intervjuades. Innan intervjuerna gjordes en

Läs mer

Besökarnas utvärdering av. www.lidkoping.se. Perioden 20120202-20120603 826 svar

Besökarnas utvärdering av. www.lidkoping.se. Perioden 20120202-20120603 826 svar Besökarnas utvärdering av www.lidkoping.se Perioden 20120202-20120603 826 svar Utvärderingen Pop-up efter 2 minuters besök Man måste byta sida minst en gång Återkommer ej till samma dator inom 3 månader

Läs mer

Sammanställning av webbenkät december 2015

Sammanställning av webbenkät december 2015 Sammanställning av webbenkät december 2015 Bakgrund I december 2015 bjöds kommuninvånare in för att vara med att påverka utvecklingen av kommunens digitala tjänster. Inbjudningar gick ut via webbplats,

Läs mer

En värld på nätet Facebook ht 2010

En värld på nätet Facebook ht 2010 En värld på nätet Facebook ht 2010 Under det här kurstillfället ska vi bekanta oss närmare med Facebook. Alla har fått en första grundläggande manual till Facebook. Med hjälp av den och det här dokumentet

Läs mer

Fritid för alla - Fritidswebben. En förstudie av Markus Blomqvist & Anna Stam People and technology

Fritid för alla - Fritidswebben. En förstudie av Markus Blomqvist & Anna Stam People and technology Fritid för alla - Fritidswebben En förstudie av Markus Blomqvist & Anna Stam People and technology Metod Som metod har vi använt oss av djupintervjuer och en onlinebaserad enkätundersökning för att identifiera

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben

Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben Gäller från jan 2015 Innehåll Nu förenklar vi för dig som förening i Nyköping... 3 Kontaktpersoner Nyköpings

Läs mer

Garaget Resultat besöksnöjdhetsundersökningen Vt 2016

Garaget Resultat besöksnöjdhetsundersökningen Vt 2016 Garaget Resultat besöksnöjdhetsundersökningen Vt 2016 Fråga 1. Personalen lyssnar, förstår och respekterar mig. 64% 34% JA IBLAND SÄLLAN NEJ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Kvinna Man Eg.def

Läs mer

Vi skapar din digitala närvaro - och vi älskar det

Vi skapar din digitala närvaro - och vi älskar det Vi skapar din digitala närvaro - och vi älskar det Mscompanion.se We guide you in to the digital world for your business Ta steget in i den digitala världen med en mobilapp och/eller en hemsida Om oss

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Restaurang Example. (http://www.example.se) Analys av nuvarande hemsida. Av Kharma Concept

Restaurang Example. (http://www.example.se) Analys av nuvarande hemsida. Av Kharma Concept Restaurang Example (http://www.example.se) Analys av nuvarande hemsida Av Kharma Concept 1.Översikt: Restaurang XXX har en kreativ hemsida med modern design. Navigering till de olika delarna av hemsidan

Läs mer

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla 1.0 Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla gör det lättare för personer med olika typer av funktionsnedsättningar

Läs mer

Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag

Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag 2014-08-10 Svenska Web Voice Annika Elgeskog www.webvoice.se +46 725 861010 presenterar Företagarens guide till framgång på Instagram.

Läs mer

Källkritisk metod stora lathunden

Källkritisk metod stora lathunden Källkritisk metod stora lathunden Tryckt material, t ex böcker och tidningar, granskas noga innan det publiceras. På internet kan däremot alla enkelt publicera vad de önskar. Därför är det extra viktigt

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Jordbruksverket. Web Service Index 2010 Avrapportering

Jordbruksverket. Web Service Index 2010 Avrapportering Jordbruksverket Web Service Index 2010 Avrapportering Vår bakgrund Webbplats- och intranätundersökningar sen år 2000 Utgångspunkt de verkliga besökarna Unik databas med ett stort antal företag Vår vision

Läs mer

Sammanställning och resultat av popup-undersökningen Hittar du det du söker?

Sammanställning och resultat av popup-undersökningen Hittar du det du söker? Rapport 2013-12-17 Sammanställning och resultat av popup-undersökningen Hittar du det du söker? KS 2013/0964 Om undersökningen Från och med den 21 oktober till och med den 30 november 2013 genomfördes

Läs mer

Snapshot ENSIZE AB. NKI Ensize AB Ensize AB - Peter Peter Karlsson Sofielundsvägen 4, 4 tr Box Sollentuna

Snapshot ENSIZE AB. NKI Ensize AB Ensize AB - Peter Peter Karlsson Sofielundsvägen 4, 4 tr Box Sollentuna Snapshot NKI Ensize AB 2014 ENSIZE AB ENSIZE AB Totalt har 75 av 271 slutfört analysen (28 %) Analysdatum: 2014-09-25 Utskriftsdatum: 2014-12-02 Sofielundsvägen 4, 4 tr Box 97 192 22 Sollentuna Innehållsförteckning

Läs mer

Avstämning med Referensgrupp Sprint 11 lnu.se + Mina saker

Avstämning med Referensgrupp Sprint 11 lnu.se + Mina saker Avstämning med Referensgrupp Sprint 11 lnu.se + Mina saker 24 november 2009 Bakgrund Ålder: 20, 25 Kön: Kvinna, Kvinna Sysselsättning/utbildning: Marknadsföringsprogrammet, Engelska fristående kurs. Internetvana

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

Medborgardialog Rådhustorget

Medborgardialog Rådhustorget Medborgardialog Rådhustorget Dialogen har genomförts i form av en webenkät och en synpunktskarta. Totalt har det kommit 106 svar. Sammanställning av enkätsvar Enkäten har funnits tillgänglig på Umeå kommuns

Läs mer

Hur kan man locka fler ungdomar till Göteborgs hamns hemsida?

Hur kan man locka fler ungdomar till Göteborgs hamns hemsida? Hur kan man locka fler ungdomar till Göteborgs hamns hemsida? När man går in på en webbsida är det utseendet och designen som står i centrum. Om det är en färglös hemsida kopplar man direkt det till något

Läs mer

Riktlinjer och tips för facebookgrupper Erikshjälpen Second Hand

Riktlinjer och tips för facebookgrupper Erikshjälpen Second Hand Riktlinjer och tips för facebookgrupper Erikshjälpen Second Hand Varför Facebook? Facebook är ett socialt forum där det är enkelt att hålla kontakt, uppdatera medlemmar om aktuella händelser och så vidare.

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. A. Lägg grunden: Prioritera Strukturera - Fokusera

Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. A. Lägg grunden: Prioritera Strukturera - Fokusera Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. Bra konverteringsgrad är det superlim som binder ihop alla parter i en lönsam affär. Annonsörer som kan räkna hem sina kampanjer, återförsäljare

Läs mer

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg Självhjälpsprogram för ADHD Del 1 Att hitta din väg Välkommen till vårt självhjälpsprogram för ADHD. Detta program ger dig verktygen att använda din ADHD som en superkraft för att hitta till ett bra liv..

Läs mer

RESULTAT BEHOVSKARTLÄGGNING. Hallstahammars kommun

RESULTAT BEHOVSKARTLÄGGNING. Hallstahammars kommun RESULTAT BEHOVSKARTLÄGGNING Hallstahammars kommun hör sedan 1 januari 2010 till förvaltningsområdet för finska. Kommunen har gjort en kartläggning av de behov och önskemål som den sverigefinska minoriteten

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 1 Användarguide Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 2 Välkommen till Volontärbyrån! Den här guiden beskriver alla funktioner i volontärsamordnaradmin på www.volontarbyran.org. Har du

Läs mer

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide Använda Internet med hjälp av Internet Explorer Nybörjarguide Av Carl Ewnert 1 Innehåll: 1. Introduktion 3 2. Utseendet 4 3. Verktygsfältet 4 4. Börja Surfa. 5 5. Att söka på Internet 5 6. Spara en sida

Läs mer

Min individuella uppgift om hamnens Webbsida

Min individuella uppgift om hamnens Webbsida Min individuella uppgift om hamnens Webbsida Tävlingar på FB Arrangera tävlingar över FB och dela ut fina priser till de som faktiskt vinner. Detta fungerar väldigt effektivt i nuläget. ETT bra pris/gilla

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

annonsinformation Annonsera på en av landets mest besökta turistportaler!

annonsinformation Annonsera på en av landets mest besökta turistportaler! sid 1/5 Annonsera på en av landets mest besökta turistportaler! annonsinformation Gotland.net marknadsför Gotland 365 dagar om året. Med i snitt 27.700 besök och nära 100.000 sidvisningar på sajten varje

Läs mer

Omsorgen Användarhandledning

Omsorgen Användarhandledning Omsorgen Användarhandledning 2012-12-13 Steg 1: Logga in Om ditt boende/kommun är ansluten till Omsorgen har du troligtvis fått inloggningsuppgifter. Om inte, skicka ett mail till info@omsorgen.se så kontaktar

Läs mer

Utvärdering av servicedeklaration om Biblioteksverksamheten 2010

Utvärdering av servicedeklaration om Biblioteksverksamheten 2010 RAPPORT 1 (7) DNR: HANDLÄGGARE Bibliotekschef Karin Ivarsson TELEFON 0522-69 65 23 karin.ivarsson@uddevalla.se Utvärdering av servicedeklaration om Biblioteksverksamheten 1. Bakgrund och syfte Uddevalla

Läs mer

Sökmotoroptimering. Hur gör jag min sida sökmotorvänlig?

Sökmotoroptimering. Hur gör jag min sida sökmotorvänlig? Sökmotoroptimering Hur gör jag min sida sökmotorvänlig? Hur gör jag min sida sökmotorvänlig?...2 Vad är Metataggar?...2 Metataggarnas betydelse...2 Metataggar i Jetshop...2 Title...2 Meta description...3

Läs mer

Svedala Kommuns 1:16 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:16 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:16 Författningssamling 1(1) Strategi för Svedala kommuns externa webbplats antagen av kommunstyrelsen 2016-05-23, 119 En ny webbplats lanseras i juni 2016 och innehållet i denna strategi

Läs mer

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben Slutprojekt 2010 Medieinstitutet Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben http://www.youtube.com/watch?v=sifypqjyhv8 Problem, syfte och mål

Läs mer

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Resultat Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Fråga 1 Mycket inspirerande (6) till mycket tråkigt (1) att arbeta med etologisidan Uppfattas som mycket inspirerande eller inspirerande

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Sammanfattning från Stormötet med skolorna 14 april

Sammanfattning från Stormötet med skolorna 14 april Sammanfattning från Stormötet med skolorna 14 april VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ NAR VI BYGGER VÅR WEBBPLATS! Målgruppen. Vilken är din målgrupp? Vad vill de veta? Vad vill de göra? Layout och design Tänk på placeringen

Läs mer

Handbok för medborgare i Dexter Barnomsorg

Handbok för medborgare i Dexter Barnomsorg Handbok för medborgare i Dexter Barnomsorg Handbok för medborgare i Dexter (14) 2 Innehåll Inledning...4 Vem är medborgare?...4 Hur får jag mitt konto?...4 Hur loggar jag in?...4 Jag är inte bara mamma...4

Läs mer

Det svenska sökbeteendet 2012

Det svenska sökbeteendet 2012 Det svenska sökbeteendet 2012 Webbenkät i 11 år Ca 4 300 respondenter Ca 50 frågor Största undersökningen i sitt slag i Sverige Vi kan bryta ut statistiken per ort, kön, ålder, utbildning etc. Vi tar vårt

Läs mer

Vilken version av Dreamweaver använder du?

Vilken version av Dreamweaver använder du? Sida 1 av 7 Lektion 1: sida 1 av 4 Till kursens framsida Sida 2 av 4» Lektion 1 Då ska vi sätta igång med den här kursens första lektion! Här kommer du att få lära dig hur man skapar och förbereder webbplatser

Läs mer

Hemsidans betydelse inom förskolan

Hemsidans betydelse inom förskolan Hemsidans betydelse inom förskolan VFU-rapport Författares för- och efternamn: Fatima Landstedt och Wanvisa Khakhammay Pedagogiska Institutionen kurs- eller utbildningsnamn: Pedagogik och utbildning 1,

Läs mer

INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT

INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT Sofia Aronsson ANVÄNDBARHET OCH GRAFISK DESIGN MIS 13, Nackademin Yrkeshögskola Lärare: Ellinor Ihlström Inledning... 3! Analys... 3! Hitta... 3! Förstå... 5! Använda... 6!

Läs mer

Resultatet av Indecaps enkätundersökning

Resultatet av Indecaps enkätundersökning Resultatet av Indecaps enkätundersökning Först och främst vill jag tacka er som var med och svarade på enkätundersökningen. Anledningen till att vi skickar ut en sådan lite då och då är för att få en chans

Läs mer

Bättre webb för barn och unga!

Bättre webb för barn och unga! Bättre webb för barn och unga! Utdrag av bilagor till rapporten Genomlysning av webbinfo om psykisk ohälsa för barn och unga för projektet Psynk i november 2014 Bilagorna är personabeskrivningar, anvisning

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Brasklapp: REV:s rådgivande verksamhet omfattar egentligen inte något detaljerat IT-stöd, men eftersom många väghållare har behov av att effektivt

Brasklapp: REV:s rådgivande verksamhet omfattar egentligen inte något detaljerat IT-stöd, men eftersom många väghållare har behov av att effektivt Brasklapp: REV:s rådgivande verksamhet omfattar egentligen inte något detaljerat IT-stöd, men eftersom många väghållare har behov av att effektivt kunna förmedla information vill vi med denna presentation

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post MOTALA Januari 2015 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL info@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

Slutrapport Uppdrag 1 Introduktion till UX-produktion. Johanna Lundberg Finnsson HT2016

Slutrapport Uppdrag 1 Introduktion till UX-produktion. Johanna Lundberg Finnsson HT2016 Personas Utifrån mina erfarenheter och kvalitativa gissningar tog jag fram tre stycken personas. Jag skapade dem en i taget för att försöka hålla fokus på att utveckla dem lite mer på djupet. Om jag hade

Läs mer

Förbättra e-nytt.se. 1. Jag är Vad tycker du om löpsedeln?

Förbättra e-nytt.se. 1. Jag är Vad tycker du om löpsedeln? Förbättra e-nytt.se 1. Jag är... Antal svarande: 217 Fritextsvar: annat - verksam vid Västra Götalandsregionen - doktorand Sahlgrenska Akademin - postdoktor finansierad med externt stipendium - Doktorand

Läs mer

Nyheter i och med uppgraderingen från Baltzar Business Arena 5.2 till PaletteArena 5.3

Nyheter i och med uppgraderingen från Baltzar Business Arena 5.2 till PaletteArena 5.3 Nyheter i och med uppgraderingen från Baltzar Business Arena 5.2 till PaletteArena 5.3 Från och med version 5.3 har Baltzar Business Arena bytt namn till PaletteArena. Anledningen till namnbytet är att

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier inom Hallstahammars kommun

Riktlinjer för användning av sociala medier inom Hallstahammars kommun Riktlinjer för användning av sociala medier inom Hallstahammars kommun Reviderad maj 2014 2 Bakgrund och mål Kommunen har ett behov av att på olika sätt föra en dialog med medborgarna och att finnas där

Läs mer

Familjehemsbanken Uppdaterat 2013-11-28

Familjehemsbanken Uppdaterat 2013-11-28 Uppdaterat 2013-11-28 Allmänna villkor Familjehemsbanken Familjehemsbanken är en mötesplats för personer/familjer som är eller vill bli familjehem, jourhem och/ eller kontaktfamilj/person och personer

Läs mer

Interfloras handbok för sociala medier

Interfloras handbok för sociala medier Interfloras handbok för sociala medier Interfloras handbok för sociala medier Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte...3 2. Sociala medier...4 2.1 Vad är sociala medier?...4 2.1.1 Facebook...4 2.1.2

Läs mer

Resultat, användningstester. 2010, v37

Resultat, användningstester. 2010, v37 Resultat, användningstester 2010, v37 Om testet 6 testpersoner 19-21 år, 1 kvinna & 5 män 4 tp i åk 1 och 2 tp i åk2 2 tp gick Fysik del 2, materialfysik och Algebra och geometri Rekrytering skedde genom

Läs mer

Skolmaten. Användarhandledning 2015-05-28

Skolmaten. Användarhandledning 2015-05-28 Skolmaten Användarhandledning 2015-05-28 Steg 1: Logga in Om din skola är ansluten till Skolmaten har du fått inloggningsuppgifter. Om inte, skicka ett mail till info@dinskolmat.se så kontaktar vi dig.

Läs mer

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110308. Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110308. Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se 1 Innehållsförteckning Tänk på! Sid 3 Logga in sid 4 Panel sid 5 Sidor och inlägg 1. Skapa eller redigera en sida eller inlägg

Läs mer

Innehållsförteckning Inloggning: Allmänna inställningar hur du ändrar utseende och språk samt navigerar i menyn högst upp i bildkant.

Innehållsförteckning Inloggning: Allmänna inställningar hur du ändrar utseende och språk samt navigerar i menyn högst upp i bildkant. 1 Innehållsförteckning Inloggning: 2 Så här skaffar du E-id/Bank-id:... 2 Mobilt Bank-id/E-id... 2 Var och hur loggar jag in med användarnamn och lösenord?... 2 Hur loggar jag in med Bank-id/E-id?... 3

Läs mer

Manual webb-förening. Giltig från 2015-02-01. Kontakt: Emilia Lindberg, turist- och fritidskonsulent 0456-82 22 51 emilia.lindberg@bromolla.

Manual webb-förening. Giltig från 2015-02-01. Kontakt: Emilia Lindberg, turist- och fritidskonsulent 0456-82 22 51 emilia.lindberg@bromolla. Manual webb-förening Giltig från 2015-02-01 Kontakt: Emilia Lindberg, turist- och fritidskonsulent 0456-82 22 51 emilia.lindberg@bromolla.se Innehåll 1. Inledning 2. Föreningsregister på webben 3. Logga

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 7. Uppföljning av Piteåpanelens första år. Februari 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 7. Uppföljning av Piteåpanelens första år. Februari 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 7 Uppföljning av Piteåpanelens första år Februari 2010 Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1.0 Svarsfrekvens Det är 110 personer 73 % av panelen som svarat deltagit i uppföljning

Läs mer

Sammanställning och av svar på frågor till kommunens invånarpanel. Fråga 2 - Kundtjänst

Sammanställning och av svar på frågor till kommunens invånarpanel. Fråga 2 - Kundtjänst Sammanställning och av svar på frågor till kommunens Fråga 2 - Kundtjänst Utges av maj 2012 Förord Den andra frågan som gick ut till vår vuxenpanel skickades ut den nionde maj 2012. Frågan avslutades den

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post KROKOM Januari 2015 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL info@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se

Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se 1 Innehållsförteckning Tänk på! Sid 3 Logga in sid 4 Panel sid 5 Sidor och inlägg 1. Skapa eller redigera en sida eller inlägg

Läs mer

En värld på nätet Facebook ht 2010

En värld på nätet Facebook ht 2010 En värld på nätet Facebook ht 2010 Under det här kurstillfället ska vi bekanta oss närmare med Facebook. Alla har fått en första grundläggande manual till Facebook. Med hjälp av den och det här dokumentet

Läs mer

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var?

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? Kommentar till: Hur givarna förstår information och frågor. Bra att

Läs mer

Webbmanual hittaut.nu

Webbmanual hittaut.nu Webbmanual hittaut.nu - Webbmanual för hittaut.nu Manualen är sammanställd av hittaut.nu-kansliet. Saknas något eller är det något som inte stämmer? Kontakta då hittaut.nu-kansliet på info@hittaut.nu!

Läs mer

Ökat socialt innehåll i vardagen

Ökat socialt innehåll i vardagen -3-111 -3-3 Tjänsteskrivelse Socialförvaltningen, vård och omsorg Ökat socialt innehåll i vardagen - Utvärdering av hur personal som deltagit i utvecklingsarbete om ökat socialt innehåll i vardagen uppfattar

Läs mer

En dansk version av detta dokument kan laddas ned här: http://itu.dk/ people/hagerman/retningslinjer.pdf (pdf, 500 kb)

En dansk version av detta dokument kan laddas ned här: http://itu.dk/ people/hagerman/retningslinjer.pdf (pdf, 500 kb) Denna guide är till för folk som gör hemsidor med Öresundsregionen som målgrupp. Vilket språk är bäst att använda sig av - danska, svenska eller eventuellt bägge? - eller kanske engelska? Hur riktar man

Läs mer

Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO

Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO Välkommen till din nya sida! Det här materialet är till för att ge en snabb genomgång av din nya sida och de olika funktionerna så att du snabbt kan komma igång och arbeta

Läs mer

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun 1 Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun Markaryds kommun har skrivit en plan om kulturen och biblioteken i kommunen. Planen beskriver hur kommunen vill att det ska bli och vad kommunen ska

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Utdrag av bilagor till rapporten Genomlysning av webbinfo om psykisk ohälsa för barn och unga för projektet Psynk i november 2014

Utdrag av bilagor till rapporten Genomlysning av webbinfo om psykisk ohälsa för barn och unga för projektet Psynk i november 2014 Utdrag av bilagor till rapporten Genomlysning av webbinfo om psykisk ohälsa för barn och unga för projektet Psynk i november 2014 Bilagorna är personabeskrivningar, anvisning samt bedömningskriterier som

Läs mer

Redaktörsutbildning EpiServer Lathund

Redaktörsutbildning EpiServer Lathund Redaktörsutbildning EpiServer Lathund Detta dokument är en lathund till redaktörsutbildning för EpiServer, det publiceringsverktyg som används av Hudiksvalls kommun. Postadress: 824 80 Hudiksvall Besöksadress:

Läs mer

Skolbesöksmanual. Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg

Skolbesöksmanual. Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg Skolbesöksmanual Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg Ungdomsgruppen i Helsingborg startades hösten 2010 och arbetar mycket med att besöka skolor och klasser för att väcka tankar om

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Uppdatering av föreningsuppgifter på Internet Gäller från 2015-08-27

Uppdatering av föreningsuppgifter på Internet Gäller från 2015-08-27 Uppdatering av föreningsuppgifter på Internet Gäller från 2015-08-27 KULTURFÖRVALTNINGEN Innehåll Kontakta Kulturstöd... 2 Inledning... 3 Föreningsregistret på webben... 3 Logga in... 4 Uppdatera föreningens

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

Så gör man en Klädbytardag på Miljövänliga Dagen 9 april

Så gör man en Klädbytardag på Miljövänliga Dagen 9 april Så gör man en Klädbytardag på Miljövänliga Dagen 9 april Ordna en Klädbytardag på Sveriges största Klädbytardag den 9 april som också är Miljövänliga Dagen. Naturskyddsföreningens kretsar, ideella medlemmar

Läs mer

Enkätfrågor 30 mars 2012. Till elever, lärare och medarbetare på Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan.

Enkätfrågor 30 mars 2012. Till elever, lärare och medarbetare på Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan. Linnéskolan, Alingsås Enkätfrågor 30 mars 2012 Till elever, lärare och medarbetare på Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan. Välkommen att vara med och utforma de enkäter vi kommer att använda i vår. Lämna

Läs mer

Medarbetarwebben. Web Service Awards mätning, oktober-november 2014

Medarbetarwebben. Web Service Awards mätning, oktober-november 2014 Medarbetarwebben Web Service Awards mätning, oktober-november 2014 Web Service Award Web Service Index - sammanfattning Men det är stora skillnader inom SLU! Kvinnor är nöjdare än män. Engelsktalande

Läs mer

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110319. Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110319. Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se 1 Innehållsförteckning Tänk på! Sid 3 Logga in sid 4 Panel sid 5 Sidor och inlägg 1. Skapa eller redigera en sida eller inlägg

Läs mer

Användarinställningar på laget.se

Användarinställningar på laget.se 2010-09-05 Användarinställningar på laget.se ALLMÄN INFORMATION... 2 ATT LOGGA IN... 3 SKRIVA IN LÖSENORD/ANVÄNDARNAMN... 3 VÄLKOMSTSIDAN EFTER INLOGGNING... 4 FÖR PERSONLIGA INSTÄLLNINGAR... 4 NYTT LÖSENORD/ANVÄNDARNAMN...

Läs mer

Byalag.se Administrationsmanual

Byalag.se Administrationsmanual Byalag.se Administrationsmanual Snabbmeny: Återgå till huvudmenyn - Ladda hem Manual Skriv ut denna sida Inledning Du läser nu ett kompendie på hur man uppdaterar www.byalag.se på ett enkelt och smidigt

Läs mer

Uppdateramera. Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB. 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se

Uppdateramera. Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB. 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se Uppdateramera Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se Välkommen Här har vi samlat tio grundläggande tips som hjälper dig att skapa en effektivare,

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

Webbsidekurs för nybörjare

Webbsidekurs för nybörjare Webbsidekurs för nybörjare Hörselskadades distrikt i Stockholms län (www.distriktet.info) Inledande faktaruta Alla HRF föreningar erbjuds möjligheten att kostnadsfritt publicera information på en egen

Läs mer

I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o

I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o I broschyren finner du: Information om prao Regler för prao Tips på hur du ordnar egen praoplats Blanketten, Var ska du göra din prao? T i l l h ö r

Läs mer

Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog

Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog Är du man eller kvinna? Man 26 46,4 Kvinna 30 53,6 Din ålder? 30 år eller yngre 1 1,8 31 50 18 32,1 51 65 23 41,1 66 år eller äldre 14 25 Vilka av följande möjligheter

Läs mer

Uppdatering av föreningsuppgifter i föreningsregistret på www.halmstad.se Gäller från 2011-03-14 Version 1,0

Uppdatering av föreningsuppgifter i föreningsregistret på www.halmstad.se Gäller från 2011-03-14 Version 1,0 Uppdatering av föreningsuppgifter i föreningsregistret på www.halmstad.se Gäller från 2011-03-14 Version 1,0 TEKNIK- OCH FRITIDS / IDROTT & FRITID Innehåll Kontaktperson idrott & fritid, teknik- och fritidsförvaltningen...

Läs mer

Att bli skribent för Spelmansgillets bloggar hos Blogspot/Google

Att bli skribent för Spelmansgillets bloggar hos Blogspot/Google Att bli skribent för Spelmansgillets bloggar hos Blogspot/Google Du behöver en inbjudan från bloggens administratör För att kunna skriva ett inlägg måste man logga in i bloggen. Det krävs att du är känd

Läs mer

Sammanställning av Pinschersektionens telefonenkät 2013

Sammanställning av Pinschersektionens telefonenkät 2013 Sammanställning av Pinschersektionens telefonenkät 2013 Under 2013 har 50 telefonintervjuer med medlemmar i Pinschersektionen utförts(ps). Syftet med enkäten har varit att undersöka hur våra medlemmar

Läs mer

en snabb- GUIDE till ebas

en snabb- GUIDE till ebas en snabb- GUIDE till ebas Vad är ebas? Sveriges Elevråd använder sig av ett system för medlemshantering som heter ebas. Det är först när er organisation har kompletta uppgifter i ebas och ni har skickat

Läs mer

Välkommen till Ipad för nybörjare

Välkommen till Ipad för nybörjare Välkommen till Ipad för nybörjare Detta häfte kommer innehålla Alla knappars funktioner Simplare och hjälpsamma sätt att kunna använda och ta sig runt i en Ipad Mindre genom gång av appar och dess betydelse

Läs mer

Uppdatering av föreningsuppgifter i föreningsregistret på landskrona.se

Uppdatering av föreningsuppgifter i föreningsregistret på landskrona.se LATHUND Landskrona stad Uppdatering av föreningsuppgifter i föreningsregistret på landskrona.se Uppdaterad 2014-11-20 Innehåll Kontaktperson på fritids- och kulturförvaltningen...2 Inledning...2 Föreningsregistret

Läs mer