Undersökning. Gnesta kommuns hemsida

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Undersökning. Gnesta kommuns hemsida"

Transkript

1 Undersökning Gnesta kommuns hemsida 2012 Genomförd av Sida 1/24

2 - Innehållsförteckning - 1. Om undersökningen Undersökningens syfte Undersökningens genomförande Insamlingsmetod, målgrupp och urval Svarsfrekvens Statistisk signifikans Redovisningarna i allmänhet Enkätformulärets konstruktion Tillförlitligheten i undersökningsresultaten Analysticas kommentarer Resultaten... 6 Sida 2/24

3 1. Om undersökningen 1.1. Undersökningens syfte Kommunens hemsida har funnits under ett antal år. Den har genomgått förändring under denna tid. Syftet med undersökningen är att kommunen önskar fastställa hur hemsidan uppfattas av besökarna vad avser faktorer som: relevans aktualitet användarvänlighet tidsenlighet om den känns tilltalande etc 2. Undersökningens genomförande Undersökningen genomfördes i två faser. Den första fasen (FAS 1) var en webbenkät som sänds ut till specifika respondenter. Den andra delen (FAS 2) är en undersökning öppen för alla som besöker kommunens hemsida. För att stärka svarsviljan erbjuds de som svarar på undersökningen via hemsidan deltaga i utlottningen av priser (USB-minnen och musmattor) som kommunen lottar ut Insamlingsmetod, målgrupp och urval Målgruppen för enkätundersökningarna är alla användare av kommunens hemsida. FAS 1 Respondenterna i den första fasen (inbjudan via e-post) hämtades från olika e-post register kommunen har haft tillgång till. Totalt skickades 583 inbjudningar samt två påminnelser. Dessa register var: Företag Olika företagare i kommunen. Besöksnäring Övrigt Olika personer/företag som bedriver verksamhet inom besöksnäringen Föreningar, framtidsgruppen och Laxnegruppen Ett omfattande arbete lades ner på att sammanföra dessa register till ett enda register. Om någon respodent haft ett företag verksamt i besöksnäringen så har dessa setts som företagare. Och då många i besöksnäringen har eget företag blev denna grupp till slut relativt liten. Många dubbletter och tripletter sorterades bort. Trots detta fanns det dubletter kvar där olika personer uppgett olika mejladresser i olika sammanhang och således fått olika adresser i olika e-post register. När vissa av dessa personer kontaktade att de redan svarat ströks den andra e-postadressen som inte innehöll något svar. Några personer på kommunens olika avdelningar fick frågan om det fanns några speciella frågor de ville ha testade. Sida 3/24

4 2.2. Svarsfrekvens FAS 1 Av de 583 som fick en inbjudan att svara var det 245 som besvarade enkäten helt eller delvis. Totalt sett ger detta en svarsfrekvens på ca 42 %. Svaren fördelas enligt: Företag 137 Besöksnäring 9 Övriga 99 Totalt 245 Svarsfrekvensen kan vara högre då det fortfarande kan förekomma dubbletter i registret dvs i de fall respondenterna varit med med två olika e-postadresser men inte brytt sig om att de fått påminnelser trots att de redan svarat. FAS 2 Totalt 215 svar erhölls via enkäten på hemsidan Statistisk signifikans Typiskt för denna typ av undersökning är att respondenterna ger sin åsikt vid en viss tidpunkt. Vid tolkningen av resultaten bör Gnesta kommun även beakta vilka förändringar som skett. Analystica har enbart möjlighet att ge rekommendationer utgående från de numeriska och verbala (kommentarer) resultat som respondenterna har gett. Att statistiskt säkerställa svaren i denna undersökning ger inget större mervärde Redovisningarna i allmänhet Överenskommet var att resultaten presenteras som tabeller av medelvärden i rapporten. Skalan på frågorna går från agerar som maxvärdet stämmer helt och 1 agerar som det minsta värdet stämmer inte alls Enkätformulärets konstruktion Efter varje frågeblock fick respondenterna chansen att själva lägga till kommentarer till respektive frågeblock. Dessa kommentarer presenteras under respektive fråga. Om det efter en fråga saknas kommentarer innebär detta att ingen gett någon kommentar Tillförlitligheten i undersökningsresultaten FAS 1 Bortfallet på 58 % i denna undersökning är inte onormal. Resultatet kan anses vara tillförlitligt. En viss försiktighet vid tolkning bör dock användas pga bortfallet. Några generella förklaringar till varför detta bortfall inträffat kan inte ges fullt ut men frånvaro pga resor, semester eller annan aktivitet samt förekomsten av dubbletter kan vara en orsaker. FAS 2 Vad gäller mätfel så finns risk för dessa i fas 2. En av orsakerna till detta kan vara vilken framgång respondenten hade med det ärende de uppsökte hemsidan för. Hittade man inte det man sökte just den dagen så kan svaren påverkas därefter. Dessutom kan någon ha svarat fler gånger då enkäten via hemsidan. Sida 4/24

5 2.7. Analysticas kommentarer Kommentarer: I det stora hela är kommuninnevånarna nöjda med hemsidan. Vissa negativa synpunkter hos framförallt de yngre om design/layout/överskådlighet Liten skillnad mellan man och kvinna Ett flertal förslag till utveckling och förbättring Vilja att delta i en referensgrupp - 69 svarade ja, 65 skrev in kontaktdata Rapporten sammanställd av: Anders Grevby Rapporten kontrollerad av: Michael Lindholm Sida 5/24

6 3. Resultaten Antal svar 460 Utskriven :38:54 Svarsgrupp Företag % Besöksnäring 9 2% Övriga 99 21% Via hemsidan % Hur ofta besöker du kommunens hemsida? Dagligen eller fler gånger per dag 61 13% En gång per vecka % En gång per månad % Mer sällan % Har ej besökt 23 5% Du har inte besökt kommunens hemsida Varför har du inte besökt kommunens hemsida? Känner inte till den 3 1% Har inte haft behov 18 4% Ringer hellre 1 0% Annat 1 0% Vilka av följande webbsidor har du besökt? Antal enkätsvar 411 Kommunens service och verksamheter % Kontaktuppgifter till kommunen och ansvariga personer % Nyheter om kommunens service och verksamheter 147 8% Turistinformation 144 8% Näringslivsinformation 89 5% Information om politiska beslut, ärendelistor och protokoll 93 5% Skola och utbildning 156 9% Kultur och fritid % Socialtjänsten 25 1% Barnomsorg 71 4% Räddningstjänsten 21 1% Konsumentinformation 32 2% Information om bostäder och byggande 96 5% Blanketter 125 7% E-tjänster 17 1% Lediga jobb i kommunen 88 5% Annat 49 3% Sida 6/24

7 Sorterat i fallande ordning Kommunens service och verksamheter 259 Kontaktuppgifter till kommunen och ansvariga personer 179 Kultur och fritid 173 Skola och utbildning 156 Nyheter om kommunens service och verksamheter 147 Turistinformation 144 Blanketter 125 Information om bostäder och byggande 96 Information om politiska beslut, ärendelistor och protokoll 93 Näringslivsinformation 89 Lediga jobb i kommunen 88 Barnomsorg 71 Annat 49 Konsumentinformation 32 Socialtjänsten 25 Räddningstjänsten 21 E-tjänster 17 Kommentarer 24 Svårt att hitta det man söker efter, sökfunktionen är inte riktigt 100. Fler evenemang bör läggas ut. Hemsidan ska fungera som en knutpunkt för alla som organiserar något för allmänheten. bostad företagslokaler och miljöfrågor Bygglov, återvinning, vatten Ibland är det väldigt rörigt. Prenumererar på alla nyhetsflasher Öppettider badhus och tippen På gång Hemsidan för rörig evenemangsguide Prenumererar på nyheter så på det sättet blir det ett och annat men mycket raderar jag utan att ha läst det. det är en krånglig hemsida,man kommer inte rakt på. bara startsidan och ibland avtalssidan Evenemangstips är intresserad av vad man gör för pensionärer Har avflyttat. Bodde tidigare i Laxne. TeSt kollar alltid naturtipset! Sjukvårds tider. varför finns inte tekniska med denna sida det tillhör väl kommunen också (Va Gata park) Returstationen Inga ännu, då denna enkätundersökning dök upp direkt. Jag ska däremot söka kontaktuppgifter till samhällsbyggnadskontoret. tråkig I första hand om föreningsverksamhet för vår förening, Dyslexiförbundet FMLS i Mellersta Sörmland med vilande Sydöstra Sörmland med frågor om hur vi kan lokalt aktivera medlemmar och informera allmänhet m.fl. om funktionsnedsättningen främst dyslexi. Samarbete med biblioteket och skolor bl.a. Bidragsfrågor. Föreningsregistret. Sida 7/24

8 Rätt och relevant information? Fann du det du sökte? Ja % Nej 28 7% Delvis 95 23% Om du svarade "Nej" eller "Delvis" på föregående fråga, vad var det som gjorde att du inte lyckades? Hemsidan är ganska oöverskådlig. Alldeles för många rubriker och än fler för många underrubriker. Sökning A-Ö har alldeles för många träffar, likasö fritextsökningen. Tog det per telefon... Jag ville kolla utbudet. Saknar info om Marvikarna och Natur- och Kulturutbudet i relation till detta när jag söker på ord kan kommer jag ofta til fel ställe eller så finns ingen sökning på de orden typ miljö lokal företag företag gensta kommun verakr det som att det finns två listor, är det så Jag undrade om det rådde eldningsförbud nu under våren och hittade ingenting uppdaterat på hemsidan. Sidan kan vara något svårnavigerad och kräver att man vet dess struktur för att finna det man söker. Förstod ändå inte vilken person som kunde svara på min fråga Jag hittade den inte. Varför kan jag ju inte veta. Den kanske inte fanns. Blanketter och länkar som hänvisades av alkoholansvarig fanns ej att hitta. Letade förgäves efter information om höjd VA-taxa 2011 Som jag skrev i tidigare svar så är det rörigt i vissa avseenden. Särskilt när man inte vet exakt rätt sökord. Letade lokal, vilket ej fanns vi får aldrig någon information om bebyggelse på det vackra spårbacken kommunen har skött detta otroligt dåligt vi behöver en förklaring Lite komplicerat att söka fastighetsägare. Vore bra med en egen flik till det. Tycker det är krångligt och en väldigt tråkig hemsida. Den bjuder inte in till att söka vidare utan när man väl hittat det man söker så lägger man ner för man saknar att lockas vidare. Oftast läggs inte allt ut som jag vill kolla om det finns. T.ex. vilka dagar när dagiset är stängt eller när skolan börjar. Detta gör jag för att kunna planera mitt jobb. För att få svar måste jag skicka ett mejl och vänta på svar. Har också sökt information om simundervisning och vissa evenemang. Men tyvärr finns inte informationen på era hemsidor eller också är det gammal. Önskar mer hänvisning till vart man kan hitta informationen. På senare tid har det varit lite sämre uppdateringar. Inga direkta nyheter. Sökmotorn är inte bra Jag tycker att sidan är svår att navigera på Saknade info om partistöd, dess beräkning och fördelning! Jag sökte Frejabadets öppettider och tycker att det var svårt att manöverera dig. Hamnade fel flera gånger. info saknades å sidan är krånglig...det går fortare att ringa Vet inte om det var rätt forum att söka i ochsedan minns jag inte exakt vad det var jag inte lyckades hitta en gång då jag sökte information? Så tyvärr kan jag inte ge riktigt uppriktiga svar här. Svårt att hitta till en sida om man skriver ett ord eller namn i sökrutan. Det var tyvärr länge sedan som jag gjorde denna sökning och jag kommer inte riktigt ihåg om jag fann det jag sökte. har för mig att det var lite svårsökt. Miljökontorets information om vissa bllanketter stämde inte. Blanketterna fanns ej. Hittade inte handlingar till senaste nämndmöten.tex. Däremot hittade jag informationen om midsommarfirandet på hembygdsgården. Alldeles för rörig hemsida, svårt att hitta rätt i menyerna,, i mitt tycke inte logiskt Det vore bra att skylta namn och ansvarsbeskrivning inom kommunens organisation. Ville kolla upp bidrag till kulturföreningar och blanketter för det. På en sida finns det uppgift om att det finns driftbidrag och förlustbidrag. Går man in på blanketten för driftbidrag handlar den i stället om anläggningar. Blanketten "bidrag till föreningar" signalerar inte att den gäller kulturföreningar. Ringde 5 samtal till kommunen, i juni 2012, innan jag fick tala med ngn som visste. 75 Sida 8/24

9 Arbetet med kulturföreningarna är bra men hemsideuppgifterna förvirrande. Sökte tid pch platser för evenemang. Finns inte alltid på sidan. efter mycke sökande Tyckte att det var svårt att hitta rätt länkar. Fel direkt telefonnummer på den tjänsteman som jag sökte. Jag har svårt att se och förstå systemet i uppbyggnaden. Jag hittar inte den information jag söker på den plats där jag tror den ska finnas. Lay outen är "beige" Anvisningarna hjälper inte mig, Det är alldeles för många rubriker i vänstermenyerna. Ibland efter lite trasslande! De flesta har nog mer övergripande frågor och kan säkert få svar rätt snabbt! Det kan vara svårt att hitta kontaktuppgifyer till anställda. det kan vara svårt att finna frm till rätt info även om man vet att den fins Svårt att hitta kontaktpersoner med telefonnummer till alla man söker Svårt att komma direkt till hur kontakta namngivna personer Man får leta då informationen inte är logiskt organiserad utan spridd lite här och där. Ringde och frågade. Dålig information om de olika verksamheternas chefer i i olika led.de uppgifterna kan vara bra för att underlätta kontakter med de olika verksamheterna. Sökmotorn visar gammal information, den borde söka på huvudrubriker i sidomenyerna. Man hittar en del men inte all information för att täcka en fråga. letade efter kartor på planerade bostadsoråden Det är svårt att hitta rätt information. Vet inte om den finns där eller om den helt enkelt saknas. Dåligt gjord sida, ej fullständig information. Svårt att hitta rätt, och söka efter något blir inte alltid bra. Svårnavigerad. Letar under den flik jag tycker att informationen bör finas men hittar inte. Får leta runt länge innan jag hittar det jag söker. Krångligt att hitta det man söker Jag hittade inga ritningar på byggnader på fastigheten Gnesta Frustuna 1:27. Informationen på hemsidan var bristande och/eller saknades. Tar en stund att hitta rätt! svår att hitta Jag har försökt få information om hur jag söker till komvux. Finns bara konstiga blanketter. Jag behöver plugga matte b och jag har inte gått i en särskola... Tycker att info på hemsidan förvånadsvärt ofta är inaktuell. Svårnavigerat. Många orelevanta träffar på sökord. för lite fakta om skolgången och vad som händer i det olika arbetslagen i frejaskolan! förut hade ni lagt upp IUP och planering och sånt på webben!! svårt att hitta Bland annat saknar jag information om vad som gäller med trädgårdar och växtlighet inom kommunen. Olika kommuner har olika regler och jag undrar vad som gäller i Gnesta. Jag saknar också information om aktiviteter, filmvisningar och andra events på Electron, kalendarium för barnaktiviteter etc. inte lätt att hitta borde vara en bättre sökmöjlighet Omöjligt att hitta på sidan, dålig struktur. inga e-postadresser till personer Svårt att hitta det man vill veta. dålig struktur Dagis och Skolorna kan lägga ut mycket mer uppgifter som underlättar för oss föräldrar i vårt sökande efter information, t.ex. när det är dagis är stängt, vilka som jobbar på fritids. Logiken i var saker och ting finns är inte alltid helt enkel att förstå. Saknar ibland rubriceringar som skulle underlätta för att hitta Sökfunktionen är inte särskilt bra viss information, fick lov och ringa Det var väldigt krångligt att hitta till information om badtider i simhallen i Frejaskolan, fick gå vägen via "se och göra", jag försökte hitta det via Frejaskolan men lyckades inte. lite information om allt, svårt att hitta på hemsidan. Hade gärna sett lättare på webben om t.ex. biblioteket har en föreläsningssal och/eller om kommunen har tillgång till andra lokaler än deras stora salar. många steg Sida 9/24

10 Informationen är ofta inte uppdaterad. Tex om vuxenutbildningar mm. Alla kurser är inte med bland annat. Look and feel på hemsidan är ungefärlika upphetsande som att se målarfärg torka. Interaktivitet ärobefintlig och mognadsgraden på e-tjänster är dålig Sida 10/24

11 Vad anser du om följande påståenden Det är lätt att hitta till den här webbplatsen Stämmer inte alls 9 2% % % % Stämmer helt % Vet ej 10 2% Medeltal 4, Informationen på webbplatsen är aktuell och uppdaterad Webbplatsens design är tilltalande Stämmer inte alls 11 2% % % % Stämmer helt 56 12% Vet ej 52 11% Medeltal 3, Stämmer inte alls 44 9% % % % Stämmer helt 29 6% Vet ej 12 3% Medeltal 3, Webbplatsen ger mig den information jag vill ha Via webbplatsen får jag ofta ny information Stämmer inte alls 11 2% % % % Stämmer helt 51 11% Vet ej 14 3% Medeltal 3, Stämmer inte alls 23 5% % % % Stämmer helt 39 8% Vet ej 55 12% Medeltal 3, På den här webbplatsen är informationen tydlig och enkel. Den är lätt att förstå Stämmer inte alls 12 3% % % % Stämmer helt 65 14% Sida 11/24

12 Vet ej 11 2% Medeltal 3, Den här webbplatsen ger oss medborgare en förbättrad service Stämmer inte alls 12 3% % % % Stämmer helt 84 18% Vet ej 39 8% Medeltal 3, Det är enklare och effektivare att hitta det man söker via webbplatsen än att ringa Stämmer inte alls 22 5% % % % Stämmer helt 88 19% Vet ej 39 8% Medeltal 3, Det är tidsbesparande att sköta kontakterna via den här webbplatsen Kommentarer Stämmer inte alls 19 4% % % % Stämmer helt 96 20% Vet ej 49 10% Medeltal 3, Något att tillägga? 42 Skulle kunna ara enklare och tidsbesparande om den var lättnavigerad, lättsökt osv. Designen faller inte alls mig i smaken, ser tråkig och dyster ut. Bör piffas upp, bli enklare och tydligare, anlita någon som kan. Saknar fina fotografier över gnestas mest kända platser Jag kommer att öka min aktvitetet til 1 ggr vecka för at hålla mig uppdaterad. På den nivån som jag använt webbplatsen nu så har jag hittat det jag sökt eller ringt. ibland får jag leta runt många varv då jag inte förstår upplägget Det är inte bättre, men lite om mycket, istället för mycket om något enstaka som när man ringer. De har olika syften. Jag får reda på en hel del nytt och småintressant, men aldrig helt om det jag sökte upp sidan för att få veta. Den känns mycket som en envägskommunikation. "Förvaltningen småpratar/konverserar med oss". Mycket trevlgt, men inte särskilt engagerande. Blir man engagerad finns inte särkilt uppmuntrad till dialog och det känns inte heller aktiverande. Och då menar jag inte i första hand "motaktivism" Säger mer om att tillgängligheten via telefon eller besök är dålig Designen är undermålig, här finns mycket att göra. Även om om Huvudfärgen är Grön så borde man kunna använda kompliteringsfärger för att lätta upp designen och med hjälp av färgkodning kunna göra det lättar att hitta (förstå). Bildspråket behöver också bli tydligare, både när det gäller bildval och hur man optimerar bilderna för skärmvisning. Det vore bättre att lägga skattepengarna på skolan, istället för webenkäter om en självklarhet som en hemsida. den är dålig Sökfunktionen är inte tillräckligt utvecklad. Man kan bara söka på ett ord. Söker man på "ppettider återvinningsgård", så får man fram öppettider på ungdomsmottagning etc. Sista två frågorna beror på att det är nästan omöjligt att få tag på rätt person i kommunen. Sida 12/24

13 Jag använder bara webbplatsen för att söka information. Kontakter har jag gärna vi mejl eller telefon. För rörig hemsida Vid några tillfällen har jag ställt frågor men jag har aldrig fått svar det är ibland för lång väg att gå, för många "klick" till rätt sida dyker upp. saknar en almanacka där alla företag och föreningar kan lägga in det som händer varje dag..så att vi reducerar krockar mellan intressanta event. Eftersom tillgängligheten till tjänstemän är ganska begränsad vill jag påstå att webbplatsen är en förutsättning för hygglig infomation om och från kommunen!! Känner att ajg har svårt att svara på de tre sista fårgorna eftersom jag inte varit så aktiv, men tänker mig att det är ju meningen att det ska vara bättre och lättare så om man känner att man inte har tid att sitta i telefon borde det vara bra. Upfattar att webb platsen är informativ men inte så "säljande" Nyheter och aktuella händelser publiceras, men när förändringar sker på namn, matsedlar, funktioner o s v då finns gammalt kvar. Man behöver bli bättre på att uppdatera det som är en gång är skrivet. Prenumererar på uppdateringar på flera av sidorna. Usel hemsida, designen liknar något ifrån Internets barndom. Låt webmastern surfa lite och få intryck av sidor som är pedagogiskt anpassade för 2012! RENSA sidan, gör den logisk. Det vore smart att användas av små illustrationer eller bilder för att underlätta orienteringen. Idag är hemsidan enhetlig precis som ett sjukhus tavla och i samma lista finns barnomsorg och återvinning... Ibland är det svårt att hitta det man söker eftersom informationen inte alls finns på den plats där jag/kunden förväntar sig att den ska finnas. jag har använt hemsidan mkt litet, Servicen ligger ju inte i webbplatsen, där kan jag ju bara läsa om vad som finns och ev. vad jag skall göra. Ett telefonsamtal är ofta bättre eftersom du då kan ställa följdfrågor. Jag är så sällan inne på kommunens hemsida att jag kan ha någon uppfattning i frågan. För mig var det lite svårt at hitta, men det är det på alla sidor som man inte besöker ofta. Aktualitet har varierat över tiden. Detaljer kan vara gamla men knappast något som allmänheten berörs särskilt av. Om man ska kunna ringa måste man enkelt hitta telefonnummer, en lista kanske? Språket är på vissa ställen svårt. En del texter är långa och fulla med obegripliga ord. De borde språkgranskas av någon som vet hur man gör. Det går mycket fortare att ringa. Om de dessutom vore lite trevliga i växeln skulle det höja upp intrycket ytterligare om Gnesta kommun. Är det så svårt att ta på sig jobbrollen när man sätter sig och svarar i telefonen och åtminstone låssas att man tycker att det är kul och viktigt att telefonen ringer och att det är mitt jobb att svara på just detta samtal. Utan samtal - inget jobb... Vore kanske något att tänka på Svårt att hitta. Struktur och innehåll bör ses över. Layouten känns gammaldags och omodern. Vissa kontaktuppgifter verkar vara ouppdaterade Det är varken tidsbesparande att ringa eller kolla på hemsidan... Er e-post-avisering om att webbplatsen är uppdaterad är suverän, utan den skulle det inte gå att vara så välinformerad. Skandal att kommunväxeln är stängd för lunch. Bör gå att ordna! Hur är det med värdskapet? Tyvärr är den inte tilltalande utan ganska rörig, det är inte helt logiskt att hitta det man söker. Det känns som det är aldeles för mycket information. JAg blir inte nyfiken av det som är runt omkting utan man har ett fokus på det man letar efter. går snabbar att ringa men ofta svårt att få ta på rätt person. Tydligare turistinformation, kanske på egen hemsida (med hänvisning från kommunens) och då löser man kanske det jag tar upp i nästa fråga. Gränsen mot information från kommersiella företag har förskjutits till företagens fördel. Var går gränsen och kommunens ansvar formellt enligt kommunallagen? Enda anledning till att webbplatsen är bättre än att ringa beror inte på webbplatsen utan på den ytterst låga kvaliteten på telefonisterna Heja Gnesta! Nu väntar vi bara att tillhöra Sthlms länslandsting...bättre vet jag inte...men flänga till Nkpng eller Esklstna känns lite långt när man har närmare till Södertälje och merparten jobbar ju norrut. Sida 13/24

14 Har du nyttjat någon av följande funktioner? "Lyssna" (texten läses upp) Ja 7 1% Nej % Känner inte till 93 25% "Lättläst" (större text - sammanfattning) Ja 17 4% Nej % Känner inte till 82 22% Kommentarer Om du nyttjat någon av dessa funktioner hur uppfattade du dem? Var de lättanvända? Bra med lättlästa sidor! Har inget behov av det. Prövade nu. Lättläst var lättanvänd. Lyssna fick jag inte igång alls. Ja ja Lättanvänt efter första gångens orientering om hur det fungerade 6 Sida 14/24

15 Vidareutveckling Vilka nya funktioner skulle du vilja se på Överskådligare (se tidigare kommentar), större text i grundinställning (Safari), att den ser bra ut även i Safari (sista rubriken "Näringsliv och arbete" hoppar ner en rad, så har det varit sedan webbplatsen öppnade och det ser lite oprofessionellt ut; om platsen inte fungerar i Safari så är det jättebra att skriva det), och så saknar jag en kulturrubrik, "Se & göra" är inte riktigt samma sak..., plus för att sidan ser ok ut i iphone och plus för en väl fungerande och synlig "På gång" (vilket i och för sig hellre skulle ha rubriken "Det händer" som jag tror är vanligare och tydligare; "på gång" är snarare saker som är på väg att hända, men inte planerade skall hända) Länk till företagsregister där företagen får lägga till en egen kort presentation av sig samt länka till sin hemsida. En utökad evenemangskalender. Gärna recensioner av evenemang som redan ägt rum. Jag besöker mest hemsidan för att få en uppdatering om vad som händer och är på gång i kommunen. Fortsätt gära utveckla denna tjänst. Det h'nderi dag i Gnesta kommun En helt ny hemsida som inte andas "hemmapul". I dagsläget stämmer inte hemsidans utseende med vad kommunen ger för bild om sig själv till Gnesta besökare och invånare. Lite krasst så ser sidan ut som en sida som kom runt år Sidan fungerar i dagsläget bra tycker jag, ser inte att något direkt saknas En nätverkssida för företagare där vi kan "chatta" med varandra för att se vad som rör sig på bygden och en annonssida ell annonsera längs sidorna för företagare om jag mejlr /chattar med kommunanställd på dennes " tjänste" dator blir det väl en offentlig handling så vitt jag förstår. Men framgår detta?? Koppling till Gnestaposten (kanske redan finns) Öppethållande på sådana funktioner som system och apotek Länk till SL Det skulle kunna finnas en "live- chat" under kontorstid som komplement till telefonist. "Gilla" knapp till socialt media osv. Tydligare struktur, bättre sökfunktion, mer estetiskt tilltalande, sökbara kontaktuppgifter till alla på kommunen. Att varje förvaltning och de som arbetar där presenteras först på sin sida. Kort vem som arbetar med vilka frågor Ev kommande upphandlingar Kan i nuläget inte komma på något Jag skulle vilja ha ett idé- eller frågeforum. Något som får det att verka mer dialog med kommunen. Inte chat eller bloggforum. Trevlighet ( alt otrevlighet) kan bli för mycket. och känns oerhört passivt och verkningslöst efter ett tag. Saknar kommunens budget och resultat Vet ej, hemsidan är ingen central informationskälla. Inga alls. Lägg skattepengarna på skolan, istället. aktiviteter och vad är det på gång i Gnesta mer information om ytterområdena, det händer ju ingenting? Medborgarförslag via nätet Vissa sidor ska finnas på fler språk (lättläst, turistinfo m fl), t ex finska, arabiska, tyska etc. Gör sidan mer interaktiv och öka medborgardialogen, genom att ha omröstningar, medborgarenkäter etc. Under t ex klagomål, ska man kunna välja att anmäla ett "enkelt avhjälpt hinder". vet ej jag utnytjar datorn väldigt lite Då jag inte har behövt att vara inne så mycket så kan jag inte svara på den frågan. Jag är mest intesserad av när vi - och om - skall vi få vettig it-täckning i hela Laxne - men det har jag inte sett något om Direktchat med biblioteket är en god idé. Länkar till föreningar som Gnesta filmklubb och Gnesta musiksällskap borde gå att hitta. Gör hemsidan mer levande, den är intet sägande och det är inte alltid lätt att hitta det man söker. Exemplen låter mycket bra, men jag tycker det är viktigare att så mycket information som möjligt läggs upp istället. T.ex. kontaktuppgifter till olika delar av förskolan/skolan/fritids, alla blanketter inkl instruktioner hur man fyller i dem, information om när badplatser i kommunen testas och under vilken tid 126 Sida 15/24

16 på året mätning av temperaturen mäts. Det är bra om information läggs in när mer information kan väntas läggas ut, t.ex. information om nästa läsårs start, lov och slut. Jämförelser av skolor/förskolor/äldreomsorg/vård. Val av olika verksamheter. Som sagt. Möjlighet att få kontakt. Få ett svar. Möjlighet att lämna sunpunkter Lättare hitta kontaktpersoner till olika frivivilligorganisationer. En på startsidan synlig almanacka som alla företag och föreningar tillsammans med kommunen fyller med innehåll. en representat per företag/förening/kummun ansvarar för att lägga in events. där kan alla invånare/besökare se vad som händer i kommunen. för att undvika stora krockar mellan olika event. ex: Gnesta företagsutvecklings möte samtidigt vernisage på dansutskolan... går inte att klyva sig.. Fylla i blanketter elektroniskt och skicka in t ex till överförmyndaren lättare att hitta -Jag tycker kommunen ska lyfta sammanhang man är med i genom att ha loggor för de sammanslutningar man är med i på framsidan för att synliggöra på ett enkelt sätt vad man gör -Jag tycker hemsidan ska finnas i kortversion på våra minioritetsspråk-idag finns den på engelska och tyska... Samhällsinfo på tex finska är både viktigt och ökar tillgängligheten -Designen känns lite "gammal" och är inte så rapp och ung i tilltalet- skulle behöva uppdateras - Ledande politiker: de båda kommunalråden och oppositionsrådet borde ha varsin blogg kopplad till hemsidan -Kommunen borde finnas på facebook -information om de olika tätorterna borde uttökas med fler bilder och mer text fler kartor. t.ex finns info om guidade visningar på Elghammars slott i evenemangsguiden. Länken till en hemsida med namn elghammarsslott.se (eller nåt liknande) fungerade inte och jag kan inte hitta Elghammarsslott på någon karta (hitta.se, eniro.se, googlemaps) Har inga tankar på det just nu. En enkel sökfunktion som gör det lätt att hitta. En som har alla sökord man använder i dagligt tal. Kartor har jag saknat över kommunens olika delar. Om man går in på länken kommen man till kommersiell aktör som vill sälja kartor -. eller så är det otydligt. Jag vill kunna hitta i Gnestas olika kommundelar med hjälp av tydliga kartor. Fler bilder och kartor på aktuella händelser och projekt. Mer info om orterna runt Gnesta. Kultur, musik, konst. Saknar en mailadress under rubriken Gata och park. Ibland har jag stött på olika saker som tex. hål i vägen, grenar som ligger utspridda som en tornado gått fram uppe vid Frejaskolan etc etc och då hade det varit smidigt att kunna maila in några rader isället för att ringa. Möjligen att liknande mailadress bör finnas på annan sida också för att medborgarna snabbt och effektivt ska kunna bidra. Tack på förhand! Snyggare layout, enklare navigering Boka hallar. Har inte funderat på det men tycker att förslagen ovan verkar bra. sökbara kartor och mer om den lokala kulturen Inga jag kan komma på. Saknar mycket eller fröstår inte hur jag ska hitta info. Har bl.a. sökt efter bygglovsbestämmelser/information men kunde inte hitta något alls. Vill på ett ENKELT sätt kunna hitta info om lokala näringsidkare, finns säkert, men var? Känns dumt att inte kunna hitta på kommunens sida, är ändå en van data-användare. Kanske har jag gett upp för fort, men det ska vara en "ren" sida som är lättöverskådlig och lätt att navigera i. Jag ska inte behöva leta och gissa mej till var eventuell information i ett visst ämne finns. Mer interaktivt, ge mer plats till medborgarnas bild, film och inlägg förslag, presentera länkar till aktiva föreningar. Möjligheten att boka kommunala anlägningar (t.ex Gympa saler etc...). Publicera alla värdefulla tekniska info t.ex vattenkvaliten, bad temperatur etc. Bredband och mobiltelefoni : vad är det aktuella max utbud i hela kommunen, kartlägga skuggor. Sökbara kartor vore fint. Jag saknar ett forum för att kunna ställa frågor till tjänstemän och politiker samt i samband med det ett diskussionsforum. Allt för ett öppnare och rakare samhälle. T.ex. om jag vill veta vad det kostade att sätta upp skyltarna om Stieg Larssonfilmen, hur man tänker att försköna torget och vad det är som är så Sida 16/24

Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q4

Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q4 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q4 Genomförd av CMA Research AB December 2014 Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q4, sida 2 Innehåll Sammanfattning 3 Fakta om undersökningen 4 Fakta

Läs mer

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Jonas Andreen Anders Jacobson Fredrik Nordlander Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Termin

Läs mer

RAPPORT SHIS KUNDUNDERSÖKNING 2014 (NKI) STATISTIK OCH UTREDNINGAR 2014-06-03

RAPPORT SHIS KUNDUNDERSÖKNING 2014 (NKI) STATISTIK OCH UTREDNINGAR 2014-06-03 STATISTIK OCH UTREDNINGAR Innehållsförteckning 1 Bakgrund 4 1.1 Syfte 4 1.2 Metod och målgrupp 4 1.3 Enkäten 5 1.4 Nöjd-Kund-Index 5 2 Resultat 6 2.1 De svarande 6 2.2 Betygsindex per frågeområde 10 2.3

Läs mer

MÅLBESKRIVNING. Hur ska vi kommunicera i digitala kanaler? 2013-08-31 Charlotte Sellstedt, Malin Ryding, Ragnhild Ingberg, Åsa Lundgren.

MÅLBESKRIVNING. Hur ska vi kommunicera i digitala kanaler? 2013-08-31 Charlotte Sellstedt, Malin Ryding, Ragnhild Ingberg, Åsa Lundgren. MÅLBESKRIVNING Hur ska vi kommunicera i digitala kanaler? 2013-08-31 Charlotte Sellstedt, Malin Ryding, Ragnhild Ingberg, Åsa Lundgren. Sammanfattning Kommunikation är ett medel för att nå uppsatta mål.

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned. Folkbibliotek Direkt. Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned. Folkbibliotek Direkt. Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned Folkbibliotek Direkt Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Hösten 2009 Innehåll Inledning... 3 bak g r u n d...

Läs mer

Medborgarpanelen i Eskilstuna

Medborgarpanelen i Eskilstuna Rapport 1 Medborgarpanelen i Eskilstuna Om medborgarkontoren Kommunlogga Vi är nyfikna på dina synpunkter och idéer om Eskilstuna kommun Februari 2009 Sammanfattning Man kan konstatera att de som ingår

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

Fråga 13 Har du övriga synpunkter, kommentarer eller förbättringsförslag kring bibliotekens verksamhet?

Fråga 13 Har du övriga synpunkter, kommentarer eller förbättringsförslag kring bibliotekens verksamhet? Fråga 13 Har du övriga synpunkter, kommentarer eller förbättringsförslag kring bibliotekens verksamhet? Redovisning av kommentarer med svar på inkomna synpunkter Detta är en sammanställning av de avslutande

Läs mer

Lyckas som eventplanerare

Lyckas som eventplanerare Lyckas som eventplanerare Modul 4: E-bok - Så blir du anställd inom eventbranschen Holger Wästlund 1 Denna e-bok är utgiven av: Tipsförlaget e-post: holger@wastlund.com telefon: 08 755 81 31 mobil: 070

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Förstudie ny webbnärvaro för Enköpings kommun

Förstudie ny webbnärvaro för Enköpings kommun FÖRSTUDIE 2014-04-10 1 (61) Kommunikationsavdelningen Kungsgatan 42 745 80 Enköping Pontus Vinderos Tfn 0171-62 61 72 e-post pontus.vinderos@enkoping.se Förstudie ny webbnärvaro för Enköpings kommun Sammanfattning...

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter

Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter Åda Ab November 2014 1. Inledning... 3 1.1. Vad är sociala medier?... 3 1.1.1. Facebook... 3 1.1.2.

Läs mer

Guide för sociala medier

Guide för sociala medier Guide för sociala medier 2 Handelns framtid är digital Att vara ständigt uppkopplad är idag inga konstigheter. 85 procent av svenskarna över 16 år har tillgång till nätet i hemmet och hela 81 procent av

Läs mer

Empirisk utvärdering av användarvänligheten hos UBs webbplats Pontus Engelbrektsson I.C. MariAnne Karlsson

Empirisk utvärdering av användarvänligheten hos UBs webbplats Pontus Engelbrektsson I.C. MariAnne Karlsson Empirisk utvärdering av användarvänligheten hos UBs webbplats Pontus Engelbrektsson I.C. MariAnne Karlsson Avdelningen Design Produkt- och produktionsutveckling Chalmers tekniska högskola Göteborg, 2008

Läs mer

Bilden av Tierp (305) Upp till 35 år

Bilden av Tierp (305) Upp till 35 år Report Filter Filter Item Detail Criteria #1 Ålder equals "- 17" Criteria #2 Ålder equals "18-24" Criteria #3 Ålder equals "25-35" Categories All categories Creation Date Doesn't matter Date Edited Doesn't

Läs mer

Page 1 of 51. Enkät 2014 alla frågor

Page 1 of 51. Enkät 2014 alla frågor Page 1 of 51 Enkät 2014 alla frågor Page 2 of 51 Egna kommentarer kring ditt AV-Medianyttjande Strömmat material är superbra, men tyvärr så måste man ofta beställa filmer på DVD. Vore bra om de gick att

Läs mer

FALKENBERG. Kontakten med medborgarna. K-Center. Södra Åstranden. förbättras på flera sätt. Kommunen satsar på. Nya möjligheter för

FALKENBERG. Kontakten med medborgarna. K-Center. Södra Åstranden. förbättras på flera sätt. Kommunen satsar på. Nya möjligheter för FALKENBERG NR 2 2013 en tidning från falkenbergs kommun Kontakten med medborgarna förbättras på flera sätt Kommunen satsar på K-Center Nya möjligheter för Södra Åstranden Äldre vill känna sig tryggare

Läs mer

E-LEGITIMATION 12 MÖJLIGHETER ATT FÖRBÄTTRA ANVÄNDBARHETEN

E-LEGITIMATION 12 MÖJLIGHETER ATT FÖRBÄTTRA ANVÄNDBARHETEN E-LEGITIMATION 12 MÖJLIGHETER ATT FÖRBÄTTRA ANVÄNDBARHETEN INNEHÅLL 1. Om e-legitimation 4 En digital identitetshandling 4 Utfärdare av e-legitimationer 5 E-legitimation i offentlig sektor 6 2. Tillgänglighet

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska AB 2002 Upplaga:

Läs mer

Bibliotek Väl Befinnande

Bibliotek Väl Befinnande Umeå Universitet Sociologiska institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap kandidatprogram Självständigt uppsatsarbete, 15hp Bibliotek Väl Befinnande Utvärdering av Vindelns kommunbiblioteks hälsosatsning

Läs mer

Korpen i sociala medier. Tips och råd för dig och din förenings närvaro i sociala medier

Korpen i sociala medier. Tips och råd för dig och din förenings närvaro i sociala medier Korpen i sociala medier Tips och råd för dig och din förenings närvaro i sociala medier Innehållsförteckning Sociala medier... 4 Vad är sociala medier?... 4 Det pratas mycket om sociala medier och det

Läs mer

Medborgardialog om. Framtidens bibliotek

Medborgardialog om. Framtidens bibliotek Medborgardialog om Framtidens bibliotek Innehållsförteckning DEL 1 Inledning 3 DEL 2 Bakgrund och metod 4 DEL 3 Resultat fokusgruppssamtal 6 DEL 4 Avslutande analys 21 bilaga A Verksamheter 25 bilaga B

Läs mer

Att skapa en hemsida med fokus på målgrupp och uppdateringsmöjligheter

Att skapa en hemsida med fokus på målgrupp och uppdateringsmöjligheter Att skapa en hemsida med fokus på målgrupp och uppdateringsmöjligheter Malin Dahlberg 2014 Examensarbete, C-nivå, 15hp Datavetenskap Examensarbete i Datavetenskap Creative Computer Graphics 1 Handledare:

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Redovisning LIMIT-BIBLIOTEKEN 12 september 2007

Redovisning LIMIT-BIBLIOTEKEN 12 september 2007 Redovisning LIMIT-BIBLIOTEKEN 12 september 2007 ARBOGA Limitprojektet i Arboga. Rapport september 2007. Projekt Vi utvecklar OPAC tillsammans folkbiblioteket, gymnasiebiblioteket och Arboga museum Bakgrund

Läs mer

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114 Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA TEXT: Maja Dahl, Jenny Jonstoij och Olof Svensson GRAFISK FORM OCH LAYOUT: Dalston, www.dalston.se

Läs mer

Tips & trix för dig som ska starta eget

Tips & trix för dig som ska starta eget Tips & trix för dig som ska starta eget *************************************************************************************************** Innehållsförteckning ****************************************************************************************************

Läs mer