Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland"

Transkript

1 Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena /. 1 (5) Landstingsstyrelsen LINKÖPING Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland Medborgare/kund Rättspsykiatriskt centrum är ett länsövergripande centrum som består av den Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena. Centrumet skall ge högspecialiserad vård till svåraste gruppen av psykiskt störda. Delårsbokslutet utgår från det balanserade styrkortet, data kommer att redovisas utifrån de fem perspektiven. Samverkansmöten sker med landstingets övriga psykiatriska kliniker, rättspsykiatrin regionalt, nationella samverkans möten med vårdande rättspsykiatrin, kommuner, polis centralt/lokalt och Rättspsykiatriska avdelningen Huddinge. Täta informella kontakter sker även med kriminalvården i länet. - Patientenkät Patientenkät har genomförts ur ett nationellt perspektiv men bearbetningen är inte klar. - Remisser Patienterna skall, när det gäller de som remitteras från rättspsykiatriska undersökningsenheter, tas emot inom en vecka vilket är en tvingande regel enligt lag. Remisser Kvartal 1 Antal Avbokade pga platsbrist Avbokade % 39% 60% 41%

2 Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena /. 2 (5) Processperspektiv Kontinuerligt samarbete med kunder för att få så effektiva och välfungerande processer som möjligt, dessutom är det viktigt att ha kompetenta, engagerade och delaktiga medarbetare. Samtliga medarbetare ska ha adekvat grundutbildning, 2st skötare av totalt 98 medarbetare har ej utbildning. Antal platser för östgötar är 36, beläggningen har i snitt varit 35,49 patienter, under jan-april Utomlänsplatser på kliniken är 10, varav 7 säljs genom avtal till Jönköpings läns landsting och övriga 3 platser till andra landsting samt kriminalvården efter behov. Beläggningen har i snitt varit 10,66 patienter under jan-april Beläggning Budgeterade jan-april jan-april jan-april platser 1) i snitt i snitt i snitt Östgötar 34,41 35,44 35,49 34,20 Utomläns Jönköping 4,47 7,41 7,39 6,44 Utomläns övriga 2,50 2,33 3,26 2,85 1) Budgeterade platser för Jönköping 92% och övriga 95% av totala antalet platser Förnyelse/Utveckling Medarbetarperspektivet RPC skall deltaga i befintliga nationella projekt och samverkansmöten. Centrat har etablerat samarbete med Karolinska institutet och Centrum för vårdprevention (CVP) när det gäller nationellt forskningsarbete. Inledande kontakter har även tagits med Institutionen för vård och välfärd (IVV) om samverkan i forsknings- och utbildningsfrågor. Ge medarbetarna kompetensutveckling och systematiskt arbeta med arbetsmiljöfrågor. Kliniken arbetar under våren och hösten med, en omfattande brandutbildning som all personal skall gå igenom. Kliniken har inte påverkats av personalomstruktureringar i landstinget, pga eget driftsområde. Kliniken räknar med att ha budgeten i balans utan personal minskningar. Personalenkäten som genomfördes i början på maj, är ej sammanställd.

3 Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena /. 3 (5) Ekonomiperspektivet Antal anställda DÅ 04 Bokslut DÅ Antal anställda heltid (inkl vik) Antal tv anställda Antal anställda har inte förändrats mycket mellan åren. RPC är ju inte berörda av några neddragningar pga omstruktureringen. Sjukfrånvaro DÅ 04 Bokslut DÅ 04 Mål värde LIÖ Total sjukfrånvaro 6,78% 11,62% 6,66% Lång sjukfrånvaro(över 30 dagar) 0,94% 6,65% 1,95% LIÖ Total sjukfrånvaro 8,00% 8,20% 7,30% 6,00% LIÖ Lång sjukfrånvaro(över 30 dagar) 3,70% 3,80% 3,40% 3,00% Totala sjukfrånvaron ligger något över målvärdet men långa sjukfrånvaron har minskat och ligger under målvärdet för LIÖ. Verksamhet i balans efter de ekonomiska förutsättningar som finns. Resultatet för perioden jan-april + 0,482 mkr (resultat jan-mars + 0,182 mkr). Resultatet för motsvarande period föregående år var +0,509 mkr. Kommentar till resultatet Då 04: Intäkter för försåld vård visar + 0,657 mkr, vilket beror på att beläggningen varit hög de första 4 månaderna. Kostnader för övertid/mertid har varit höga under de två första månaderna i förhållande till samma period förra året, detta kan emellertid variera mellan olika perioder och även påverkas av den höga beläggningen på kliniken. Redovisningen när det gäller övertid släpar en månad, så redovisningen för de två första månaderna avser dec-2003 och jan Kostnaden för övertid har minskat de två sista månaderna. Lönekostnaderna är lite högre än budgeten, beroende på att beläggningen varit hög. Kostnader för köpt psykiatrisk vård högspecialiserad -0,4 mkr efter april månad men här försöker kliniken att få överenskommelser med kommunerna för att kunna dela på kostnaden på behandlingshemmen. Kliniken har fått överenskommelse med några kommuner. Vidare är vi återhållsamma med att köpa vård på ex vis Hem för vård och boende. Vi planerar även att minska på antalet köpta platser för sådan vård, detta är en

4 Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena /. 4 (5) aktiv strävan för att få budgeten i balans, vilket bl a gör att vi får be hemortspsykiatrin bereda plats för en del patienter i slutskedet. Vi strävar även för att på sikt ha en viss buffert här, om vi ex vis akut behöver köpa vård på annan rättspsykiatrisk regionverksamhet för någon östgöte. I nuläget bekostar vi inom RPC två sådana placeringar. Rättspsykiatriskt centrum Christina Karlsson Centrumchef

5 Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena /. 5 (5)

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4 Delårsrapport jan-mars 2008 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Nämndens delårsrapport 1 2012

Nämndens delårsrapport 1 2012 Nämndens delårsrapport 1 2012 Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel Hjälpmedelscentralen Dnr HH-HOH 12-077 VOHJS 12-016 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Perspektiv... 4 2.1 Medborgare (patient,

Läs mer

Produktionsenheten 022 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007

Produktionsenheten 022 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Produktionsenheten 022 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2007 Barn- och Kvinnocentrum

Delårsrapport jan-aug 2007 Barn- och Kvinnocentrum Delårsrapport jan-aug 2007 Barn- och Kvinnocentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2002

ÅRSREDOVISNING ÅR 2002 ÅRSREDOVISNING ÅR 2002 Närsjukvården i Finspång www.lio.se Närsjukvården i Finspång 2002 1 Presentation Närsjukvården i Finspång består av både öppen och sluten vård i samma organisation. Inom denna finns

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007 1 ÅRSREDOVISNING 2007. Barn- och kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för. Kvinnors och barns allra bästa hälsa

ÅRSREDOVISNING 2007 1 ÅRSREDOVISNING 2007. Barn- och kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för. Kvinnors och barns allra bästa hälsa ÅRSREDOVISNING 2007 1 ÅRSREDOVISNING 2007 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Tillsammans för Kvinnors och barns allra bästa hälsa ÅRSREDOVISNING 2007 2 Produktionsenhetschefens kommentar 3 Uppdrag

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2011

Delårsrapport jan-okt 2011 Delårsrapport jan-okt 2011 Närsjukvården i västra Östergötland Ohälsotalet i oktober 2011 Östergötland: 28,1 dagar (34,7/21,8) -33,1 33,2-36,4 26,7 (32,8/21,0) 36,5-40,0 40,1-41,8 (51,2/32,9) Finspång

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkortsuppföljning. Försörjningscentrum i Östergötland

Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkortsuppföljning. Försörjningscentrum i Östergötland 2006-09-21 FC-2006-00697 1 (9) Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkorts Försörjningscentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Måluppfyllelse 2009. Årsredovisning. Bilaga till LD09/02984

Måluppfyllelse 2009. Årsredovisning. Bilaga till LD09/02984 uppfyllelse 2009 Av 94 mätbara mål har fem mål ingen måldefinition. Det är produktionsmått som kan användas för att ta fram utgångsvärden och för att ha som mått på förbättringsarbete. Dessa mål får ingen

Läs mer

Årsrapport Service 2014

Årsrapport Service 2014 1(9) Årsrapport Service 2014 Resultatutveckling Årets resultat är -0,3 mkr, vilket motsvarar både divisionens budget och tidigare lämnade prognoser. I resultatet ingår kostnader för ett antal landstingsuppdrag

Läs mer

Tertialrapport 2 2007. Regionsjukhuset Karsudden 641 96 Katrineholm Tel växel 0150-560 10 fax 0150-545 90 ORG NR 232100-0032 SID 2(10)

Tertialrapport 2 2007. Regionsjukhuset Karsudden 641 96 Katrineholm Tel växel 0150-560 10 fax 0150-545 90 ORG NR 232100-0032 SID 2(10) Regionsjukhuset Karsudden Tertialrapport 2 2007 1 Sammanfattning... 3 2 Analys och kommentarer... 4 2.1 Medborgar- patientperspektiv... 4 2.2 Verksamhetsperspektiv... 5 2.2.1 Vården... 5 2.2.2 Beläggning...

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2010 572, Resurscentrum

Delårsrapport jan-mars 2010 572, Resurscentrum Delårsrapport jan-mars 2010 572, Resurscentrum 2010-04-21 sidan 2 av 14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/

Läs mer

Plats: Blå salen, Universitetssjukhuset i Linköping, ingång 13, plan 13 - matsalsbyggnaden.

Plats: Blå salen, Universitetssjukhuset i Linköping, ingång 13, plan 13 - matsalsbyggnaden. Landstingsstyrelsen peder.bjorn@lio.se Föredragningslista för landstingsstyrelsen torsdagen den 9 oktober 2014. Plats: Blå salen, Universitetssjukhuset i Linköping, ingång 13, plan 13 - matsalsbyggnaden.

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM 2006-09-21 Upph-2006-74 1 (8) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts UPPHANDLINGSCENTRUM Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 En sammanfattande redogörelse för Plan för stöd och service enligt LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 U D D E V A L L A K O M M U N Socialnämnden

Läs mer

Jämförelse mellan kvalitet och kostnader för 11 kommuner ÖJ 2011_2 "kvalitet" = brukarnas synpunkter på hemtjänst och särskilt boende som helhet

Jämförelse mellan kvalitet och kostnader för 11 kommuner ÖJ 2011_2 kvalitet = brukarnas synpunkter på hemtjänst och särskilt boende som helhet NORRKÖPINGS KOMMUN PM Vård- och omsorgskontoret 212-1-17 Bo Jönsson Öppna Jämförelser (ÖJ) hösten 211 Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har givit ut den andra rapporten med indikatorbaserade

Läs mer

Årsredovisning 2004 Årsredovisning 2004. Hjärtcentrum i Östergötland

Årsredovisning 2004 Årsredovisning 2004. Hjärtcentrum i Östergötland Årsredovisning 2004 Hjärtcentrum i Östergötland Presentation av Hjärtcentrum, Universitetssjukhuset i Linköping L Årsredovisning 2004 LLLLLL Upptagningsområde Landstingen i Östergötland, Jönköpings län

Läs mer

Kommunstyrelsens delårsbokslut

Kommunstyrelsens delårsbokslut Kommunstyrelsens delårsbokslut Augusti 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. UPPFÖLJNING EKONOMI KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 RESULTAT OCH PROGNOS, KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETER... 4 2. RESULTAT

Läs mer

Utredning - Länsgemensam rekrytering av familjehem och kontaktfamiljer

Utredning - Länsgemensam rekrytering av familjehem och kontaktfamiljer 1(10) Utredning - Länsgemensam rekrytering av familjehem och kontaktfamiljer Inledning, förslag Förslaget är att det inrättas en länsgemensam enhet som ansvarar för rekrytering och utbildning av familjehem

Läs mer

Årsanalys 2009. Viktiga händelser/förändringar

Årsanalys 2009. Viktiga händelser/förändringar Årsanalys 2009 Nämndens uppdrag IFO ansvarar för förebyggande och uppsökande arbete samt tidiga sociala insatser. I ansvarområdet ingår utredningar, vård och behandling enligt SoL, LVU (lagen om vård av

Läs mer

Rättspsykiatri ur ett regionalt perspektiv. Enkel översikt som grund för ställningstaganden om framtida behov av revisionsgranskning

Rättspsykiatri ur ett regionalt perspektiv. Enkel översikt som grund för ställningstaganden om framtida behov av revisionsgranskning Rättspsykiatri ur ett regionalt perspektiv Enkel översikt som grund för ställningstaganden om framtida behov av revisionsgranskning Landstinget Dalarna Revisionskontoret September 2014 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT 2010

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT 2010 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT 2010 1 Förord För att stödja personer att återgå i arbete eller för att förebygga en sjukskrivning i de fall där sjukskrivning är det vanligaste tecknade Sveriges Kommuner

Läs mer

Finansplan 2013-2015

Finansplan 2013-2015 Finansplan 2013-2015 Finansplan 2013-2015 Förord Vår finansplan lägger grunden för att alla solidariskt ska vara med och finansiera hälsooch sjukvården och kollektivtrafiken. Där ingen ska kännas mer värd

Läs mer

2012-11-09 Dnr FC 2012-226. FM centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

2012-11-09 Dnr FC 2012-226. FM centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget 2012-11-09 Dnr FC 2012-226 FM centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget Innehållsförteckning 1. VISION 3 2. KUNDPERSPEKTIVET 5 3. PROCESSPERSPEKTIVET 8 4. MEDARBETARPERSPEKTIVET 11 5. EKONOMIPERSPEKTIVET

Läs mer

Produktionsenheten 552 Upphandlingscentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006

Produktionsenheten 552 Upphandlingscentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006 Produktionsenheten 552 Upphandlingscentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Befolkningens, patienternas och anhörigas uppfattning, upplevelser och syn på hälso- och sjukvård September 2005

Befolkningens, patienternas och anhörigas uppfattning, upplevelser och syn på hälso- och sjukvård September 2005 Befolkningens, patienternas och anhörigas uppfattning, upplevelser och syn på hälso- och sjukvård September 2005 Lars Westerlund och Lars Palo, Västra Götalandsregionen 1 1. Sammanställning...3 1.1 Allmänt...3

Läs mer

Årsredovisning 2011. 506 IT-centrum

Årsredovisning 2011. 506 IT-centrum Årsredovisning 2011 506 IT-centrum 2012-02 -29 sidan 2 av 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Presentation av produktionsenheten 3 Uppdrag och Vision 5

Läs mer

Delårsresultat. Prognos Utfall 2003 Utfall 2002 Totalt T3 T2 T1 Totalt T3 T2 T1

Delårsresultat. Prognos Utfall 2003 Utfall 2002 Totalt T3 T2 T1 Totalt T3 T2 T1 Delårsrapport per augusti Resultaträkning (mkr) Utfall Utfall Årsprognos Utfall 0308 0208 Verksamhetens intäkter 770 787 1 166 1 196 Verksamhetens kostnader -3 544-3 337-5 420-5 116 Avskrivningar -140-149

Läs mer