Bygdeavgiftsmedel 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bygdeavgiftsmedel 2009"

Transkript

1 Bygdeavgiftsmedel 2009 Sammanställningen är gjord den av Conny Elf Bergs kommun Näringslivs- och utvecklingsavdelningen tel

2 Snabbrapport bygdeavgiftsmedelsfonden Bergs kommun 2009 ( Föreningar) Antal Summa kronor Tillgängliga medel kr Ansökningar totalt kr Summa kr Område Ansökningsbelopp Till förfogande Fördelade Återstår att fördela Ljungdalen kr kr kr 0 kr 0 kr Storsjö kr kr kr kr 0 kr Börtnan-Skålan-Klövsjö kr kr kr kr kr Storhallen-Brånan-Åsarna kr kr kr kr kr Kvarnsjö-Rätan-Högarna kr kr kr kr kr Svenstavik-Rörön-Dalåsen kr kr kr kr 0 kr Myssjö-Oviken kr kr kr kr 0 kr Hackås-Gillhov kr kr kr kr 0 kr Summa kr kr kr kr 0 kr kr Kontrollsiffror 0 kr

3 Ansökningar bygdeavgiftsmedel Bergs Kommun 2009 Återstår att fördela Sökt belopp Förslag Fördelningen balanserar Summa kr ,00 kr 0,00 kr Dnr Sökande Ändamål Belopp Förslag Yttrande Gruckarnas fiskevårdsförening Upprusta räls mellan övre ,00 kr c/o ordf Hans Morlind och nedre Grucken samt Box 175 upprusta stuga Föreningen Bölegården Byta armaturer i vägbelys ,00 kr c/o ordf Bo Jönzén ningen i Rätansböle Böle RÄTAN Föreningen Ljungdalens turist- Nytrycka broschyren Ljung ,00 kr och informationsbyrå dalfjällen i en engelsk version c/o Reimar Larsson Box LJUNGDALEN Börtnan-Skålans jaktskytteklubb Förbättra jaktskyttebanan ,00 kr c/o kassör Bo Lovén inom Flåsjön 1:1 Börtnan

4 Myrvikens skola lokala styrelsen Anordna näridrottsplats vid ,00 kr c/o ordf Melcher Falkenberg bollplan i Myrviken Box OVIKEN Skålans bönhusförening Upprusta Skålans bönhus ,00 kr c/o kassör Lisa Nordenberg (ytterligare bidrag) Skålan Skålans byaråd Bygga om rastplats till ,00 kr c/o kassör Tore Nilsson naturcamp för husvagnar/ Skålan 206 husbilar (ytterligare bidrag) Dragejdes badvänner Anskaffa flytbryggor till ,00 kr Handlingar saknas c/o Örjan Eriksson Landsomviken vid Dragejde Joxåsen OVIKEN Storsjö fiskevårdsområdesföreninganordna skyltar efter fiske ,00 kr c/o Folke Liljemark leder inom Storsjö fiskevårds- Box 80 område STORSJÖ KAPELL Kläppvallens vägförening Förstärka enskilda vägen ,00 kr Brist på medel

5 c/o kassör Rune Börne Dalripevägen ÖSTERSUND till Kläppvallen (ytterligare bidrag) Mo-Kvissle ek. förening för Anskaffa filteranläggning för ,00 kr vattenförsörjning borttagande av mangan i byns c/o Gudrun Persson vattenanläggning Mo SVENSTAVIK Hackås IF Upprusta entré, hall och ,00 kr c/o Sten Sundin försäljningskur Granvägen Storsjö byalag Anskaffa flaggstång till ,00 kr c/o ordf Bo-Göran Lund Fjällviolens äldreboende Box STORSJÖ KAPELL Tåssåsens sameby Skriva och ge ut en bok om ,00 kr c/o Kerstin Lilja samebyns historia Börtnan Hackås hästsportklubb Ställa i ordning utselnings ,00 kr c/o sekr Bo Torstemo platser för 12 hästar på

6 Salsån Lillåkra travbana Jägareförbundet Mitt Norrland Anskaffa skyttesimulator som ,00 kr c/o Göte Grubb kommer att placeras i Åsarna Övergård 213 eller Svenstavik SOLLEFTEÅ Bergs ryttarförening Införskaffa fyrhjuling ,00 kr Brist på medel c/o ordf Hans-Olof Andersson Skede Folke Ericsson och Yngve EricssoSätta upp skyddsräcke mot ,00 kr Brist på medel Hovermo Gårds å IndustrimuséumHovermoån Hovermo OVIKEN Ljungdalens byamän Byta armaturer i vägbelys ,00 kr c/o Göte Lidberg ningen i Ljungdalen Box 22 (ytterligare bidrag) LJUNGDALEN Västbygdens väglyseförening Byta armaturer i vägbelys ,00 kr c/o ordf Jörgen Freskgård ningen i Hackås Gärde 731

7 Bergs båtklubb Renovera duschgolv i ,00 kr c/o ordf John-Olof Mannberg servicebyggnad, Hoverbergs Galhammarvägen 9 båthamn SVENSTAVIK Åsarna bygdegårdsförening Upprusta Åsarna bygdegård, ,00 kr c/o Rigmor Göransson ytterligare bidrag (gymnastik- Österåsen 123 sal) Myssjönäsets bygdegårdsförening Installera två luftvärmepumpar ,00 kr c/o ordf Lennart Magnusson samt anskaffa dataanläggning Ångron OVIKEN Börtnans byutveckling ek. förenin Upprusta Börtnans-gården, ,00 kr c/o ordf Mikael Holmström (ytterligare bidrag), anlägga Börtnan 750 boulebana, mm Storsjö snöskoterklubb Anskaffa snöskoter ,00 kr c/o ordf Lars Liljemark Box STORSJÖ KAPELL Storhallens byförening Byta armaturer i vägbelys ,00 kr c/o v. ordf Bo Svensson ningen i Storhallen

8 Storhallen Backens vägsamfällighet Upprusta enskilda vägen 32742, ,00 kr c/o ordf Gunder Göransson Backen (ytterligare bidrag) Backen OVIKEN Hackås skoterklubb Anskaffa dragare och spårkälke ,00 kr c/o ordf Kent Karlsson Vinälven Föreningen Haldo med H Anskaffa ljudutrustning, mm ,00 kr c/o kassör Catharina Odén för bygdespel om Haldo Skogsgläntan 7 Hansson (ytterligare bidrag) Klövsjö väglyseförening Upprusta vägbelysningen i ,00 kr c/o ordf Jonas Zakrisson Klövsjö (ytterligare bidrag) Kvarnbäcken Klövsjö-Vemdalens golfklubb Bygga vattenspegel med spol ,00 kr c/o Olle Göransson torn mellan hål 9-10 Grubban

9 Klövsjö hembygdsförening Sätta upp infotavla i Åsarna, ,00 kr c/o ordf Victoria Zakrisson trycka kartor, mm Box Klövsjö IF Anskaffa flaggstång, mm ,00 kr c/o ordf Jörn Ryder till fotbollsplan i Klövsjö Box Klövsjö hembygdsförening Bygga tak över entrén till dans ,00 kr c/o ordf Victoria Zakrisson logen på Tomtan Box Klövsjö hembygdsförening Köpa hemsida, mm ,00 kr c/o ordf Victoria Zakrisson Box Hackås byggnadsförening Renovera serveringsdelen i ,00 kr c/o ordf Bo Karlsson Hackås föreningshus Torget 5

10 Hoverbergs bygdegårdsförening Anskaffa bildvisningskanon, ,00 kr c/o Marianne Persson mixerbord, mm Hoverberg SVENSTAVIK Svenstaviks företagarförening Anordna Visiter Center i ,00 kr Ansökan tillbakadragen c/o ordf Gunnar Nilsson Svenstavik Stationsvägen SVENSTAVIK Gillhovs byalag Byta armaturer i vägbelys ,00 kr c/o ordf Peter Nääs ningen i Gillhov (ytterligare Gillhov bidrag) SVENSTAVIK Hosjöbottens elförening Elektrifiera Hosjöbottnarna ,00 kr Brist på medel c/o Daniel Persson Hosjöbotten HALLEN Summa ,00 kr

11 Fördelning 2009 bygdeavgiftsmedel Bergs kommun Tillgängliga medel i år A. Ljungdalen B. Storsjö kapell C. Börtnan-Skålan-Klövsjö Neaälven Neaälven kan bli 0 kr % D. Storhallen-Åsarna-Brånan E.Kvarnsjö-Rätan-Handsjön F.Svenstavik-Brynje-Vigge G.Hovermo-Myssjö/Oviken H. Hackås-Salsån-Gillhov Storsjön i Härjedalen % % Flåsjön-Grucken % % % Flåsjö kraftverk/lännäsjön % % % Lännässjön % % % Trångfors kraftverk % % Rätans kraftverk % % Storsjön i Jämtland % % % Näckten % kr ########## Summa totalt Fördelning enl. Lst lista Neaälven Flåsjö kraftverk Rätans kraftverk Storsjön (Härjedalen) Lännässjön Storsjön (Jämtla Flåsjön-Grucken Trångfors-Lännä Näckten 66522

12 Ansökningar från Ljungdalen 2009 Området består av: 3 st ansökningar från området Ljungdalen med omnejd kr är det totala ansökningsbeloppet Ljungdalen får sina medel från 100% av tillgängliga medel Neaälven (Sylsjön) Fördelas i området enl nedan Tillgängliga medel att fördela i området kr 5% av hela Bergs bygdeavgiftsmedel 100% till Ljungdalen med omnejd Fördelade medel till detta område i år kr Återstår medel att fördela till området.. 0 kr % av tillgängliga medel i % av föreslaget Diarie nr Sökande Ändamål Belopp området Fördeln.förslag belopp Yttrande 209 Samlingslokal Idrott Föreningen Ljungdalens turi Nytrycka broschyren Ljung ,00 kr 33% kr 33% Kläppvallens vägförening Förstärka enskilda vägen % 0 kr 0% Ljungdalens byamän Byta armaturer i vägbelys ,00 kr 67% kr 67% # Summa kronor kr 100% kr 100% 0 kr 0 kr Föreningen Ljungdalens turist- Nytrycka broschyren Ljung kr och informationsbyrå dalfjällen i en engelsk version c/o Reimar Larsson Box LJUNGDALEN Kläppvallens vägförening Förstärka enskilda vägen kr c/o kassör Rune Börne till Kläppvallen (ytterligare Dalripevägen 20 bidrag) ÖSTERSUND OK enl. Kent Moen 9 mars Ljungdalens byamän Byta armaturer i vägbelys kr c/o Göte Lidberg ningen i Ljungdalen Box 22 (ytterligare bidrag) LJUNGDALEN

13 Ansökningar från Storsjö kapell 2009 Området består av: 4 st ansökningar från området Storsjö kapell med omnejd samt Tåssåsen kr är det totala ansökningsbeloppet Storsjö kapell får sina medel från 137% av tillgängliga medel Storsjön i Härjedalen 80% Fördelas i området enl nedan Tillgängliga medel att fördela i området kr 13% av hela Bergs bygdeavgiftsmedel 100% Storsjö kapell med omnejd Fördelade medel till detta område i år kr Återstår medel att fördela till området.. 0 kr % av tillgängliga medel i % av föreslaget Diarie nr Sökande Ändamål Belopp området Fördeln.förslag belopp Ansökningar som avser 208- Samlingslokal Idrott Storsjö fiskevårdsområdesföanordna skyltar efter fiske kr 16% kr 16% Storsjö byalag Anskaffa flaggstång till kr 10% kr 10% Storsjö snöskoterklubb Anskaffa snöskoter kr 58% kr 58% Gruckarnas fiskevårdsföreniupprusta räls mellan övre kr 53% kr 16% # Summa kronor kr 137% kr 100% 0 kr 0 kr Storsjö fiskevårdsområdesförening Anordna skyltar efter fiske kr kr c/o Folke Liljemark leder inom Storsjö fiskevårds- Box 80 område STORSJÖ KAPELL Storsjö byalag Anskaffa flaggstång till kr kr c/o ordf Bo-Göran Lund Fjällviolens äldreboende Box STORSJÖ KAPELL forts. sid 2

14 Storsjö snöskoterklubb Anskaffa snöskoter kr kr c/o ordf Lars Liljemark Box STORSJÖ KAPELL Gruckarnas fiskevårdsförening Upprusta räls mellan övre kr kr c/o ordf Hans Morlind och nedre Grucken samt Box 175 upprusta stuga

15 Ansökningar från Börtnan-Klövsjö 2009 Området består av: 10 st ansökningar från området Börtnan-Skålan-Klövsjö kr är det totala ansökningsbeloppet Ljungdalen får sina medel från 153% av tillgängliga medel Storsjön i Härjedalen Flåsjön/Grucken, Lännässjön Tillgängliga medel att fördela i området kr 35% ergs bygdeavgiftsmedel Flåsjöns kraftverk/lännässjön Fördelade medel till detta område i år kr Fördelas i området enl nedan Återstår medel att fördela till området kr Börtnan 33.33% Skålan 33.33% Klövsjö 33.33% kr/område % av tillgängliga medel i % av föreslaget Diarie nr Sökande Ändamål Belopp området Fördeln.förslag belopp Ansökningar som avser Samlingslokal Idrott Klövsjö hembygdsförening Köpa hemsida, mm kr 8% kr 8% Börtnan-Skålans jaktskyttekförbättra jaktskyttebanan kr 20% kr 20% Skålans bönhusförening Upprusta Skålans bönhus kr 24% kr 24% Skålans byaråd Bygga om rastplats till kr 10% kr 9% Tåssåsens sameby Skriva och ge ut en bok om kr 52% kr 11% Börtnans byutveckling ek. föupprusta Börtnans-gården, kr 17% kr 17% Klövsjö väglyseförening Upprusta vägbelysningen i kr 3% kr 3% Klövsjö-Vemdalens golfklubbygga vattenspegel med spol kr 8% kr 8% Klövsjö hembygdsförening Sätta upp infotavla i Åsarna, kr 6% kr 6% Klövsjö IF Anskaffa flaggstång, mm kr 1% kr 1% Klövsjö hembygdsförening Bygga tak över entrén till dans kr 5% kr 5% # Summa kronor kr 153% kr 111% 0 kr 0 kr Börtnan-Skålans jaktskytteklubb Förbättra jaktskyttebanan kr kr c/o kassör Bo Lovén inom Flåsjön 1:1 Börtnan Skålans bönhusförening Upprusta Skålans bönhus kr kr c/o kassör Lisa Nordenberg (ytterligare bidrag) Skålan

16 Skålans byaråd Bygga om rastplats till kr kr c/o kassör Tore Nilsson naturcamp för husvagnar/ Skålan 206 husbilar (ytterligare bidrag) Tåssåsens sameby Skriva och ge ut en bok om kr kr c/o Kerstin Lilja samebyns historia Överförs från Rätan Börtnan Börtnans byutveckling ek. föreninupprusta Börtnans-gården, kr kr c/o ordf Mikael Holmström (ytterligare bidrag), anlägga Börtnan 750 boulebana, mm Klövsjö väglyseförening Upprusta vägbelysningen i kr kr c/o ordf Jonas Zakrisson Klövsjö (ytterligare bidrag) Kvarnbäcken Klövsjö-Vemdalens golfklubb Bygga vattenspegel med spol kr kr c/o Olle Göransson torn mellan hål 9-10 Grubban Klövsjö hembygdsförening kr kr c/o ordf Victoria Zakrisson trycka kartor, mm Box Klövsjö IF Anskaffa flaggstång, mm kr kr c/o ordf Jörn Ryder till fotbollsplan i Klövsjö

17 Box Klövsjö hembygdsförening Bygga tak över entrén till dans kr kr c/o ordf Victoria Zakrisson logen på Tomtan Box Klövsjö hembygdsförening Köpa hemsida, mm kr kr c/o ordf Victoria Zakrisson Box

18 Ansökningar från Storhallen-Åsarna 2009 Området består av: 3 st ansökningar från området Storhallen-Åsarna-Brånan kr är det totala ansökningsbeloppet Storhallen får sina medel från 193% av tillgängliga medel Flåsjön/Grucken 10%, Lännässjön 80% Flåsjöns kraftverk/lännässjön 10% Tillgängliga medel att fördela i området kr 11% av hela Bergs bygdeavgiftsmedel Trångfors 50% Rätans kraftverk 50% Fördelade medel till detta område i år kr Fördelas i området enl nedan Återstår medel att fördela till området kr Fördelas så lika som möjligt på Storhallen-Åsarna och Brånan områdena % av tillgängliga medel i % av föreslaget Diarie nr Sökande Ändamål Belopp området Fördeln.förslag belopp Ansökningar som avser Samlingslokal Idrott Jägareförbundet Mitt NorrlaAnskaffa skyttesimulator som kr 114% kr 42% Åsarna bygdegårdsförening Upprusta Åsarna bygdegård, kr 48% kr 48% Storhallens byförening Byta armaturer i vägbelys kr 31% kr 31% # Summa kronor kr 193% kr 121% 0 kr 0 kr Jägareförbundet Mitt Norrland Anskaffa skyttesimulator som kr kr c/o Göte Grubb kommer att placeras i Åsarna kr från Rätan Övergård 213 eller Svenstavik kr SOLLEFTEÅ Åsarna bygdegårdsförening Upprusta Åsarna bygdegård, kr kr c/o Rigmor Göransson ytterligare bidrag (gymnastik- Österåsen 123 sal) Storhallens byförening Byta armaturer i vägbelys kr kr c/o v. ordf Bo Svensson ningen i Storhallen Storhallen 1115

19 Ansökningar från Kvarnsjö-Rätan 2009 Området består av: 2 st ansökningar från området Nästeln-Kvarnsjö-Rätan-Neder-Söderhöge kr är det totala ansökningsbeloppet Vitvattnet-Handsjön-Digerberget 224% av tillgängliga medel Storsjö kapell får sina medel från Flåsjön/Grucken 10%, Lännässjön 80% Tillgängliga medel att fördela i området kr 11% av hela Bergs bygdeavgiftsmedel Flåsjöns kraftverk/lännässjön 10% Fördelade medel till detta område i år kr Trångfors 50% Rätans kraftverk 50% Återstår medel att fördela till området kr Fördelas i området enl nedan Fördelas så lika som möjligt % av tillgängliga medel i % av föreslaget Diarie nr Sökande Ändamål Belopp området Fördeln.förslag belopp Ansökningar som avser 208- Samlingslokal Idrott Föreningen Bölegården Byta armaturer i vägbelys kr 44% kr 44% 18 # Summa kronor kr 224% kr 44% 0 kr 0 kr Föreningen Bölegården Byta armaturer i vägbelys kr kr c/o ordf Bo Jönzén ningen i Rätansböle Böle RÄTAN

20 Ansökningar från Svenstavik-Dalåsen 2009 Området består av: 4 st ansökningar från området Svenstavik-Brynje-Bingsta-Rörön kr är det totala ansökningsbeloppet Hoverberg-Vigge-Dalåsen 225% av tillgängliga medel Svenstavik får sina medel från Storsjön i Jämtland 33,3% Tillgängliga medel att fördela i området kr 7% av hela Bergs bygdeavgiftsmedel Fördelas i området enl nedan Fördelade medel till detta område i år kr Fördelas så lika som möjligt Återstår medel att fördela till området.. 0 kr Fördelas i området enl nedan Fördelas så lika som möjligt % av tillgängliga medel i % av föreslaget Diarie nr Sökande Ändamål Belopp området Fördeln.förslag belopp Ansökningar som avser 208- Samlingslokal Idrott Mo-Kvissle ek. förening för Anskaffa filteranläggning för kr 99% kr 70% Bergs ryttarförening Införskaffa fyrhjuling kr 59% 0 kr 0% Bergs båtklubb Renovera duschgolv i kr 17% kr 10% Hoverbergs bygdegårdsförenanskaffa bildvisningskanon, kr 49% kr 20% # Summa kronor kr 225% kr 100% 0 kr 0 kr Mo-Kvissle ek. förening för Anskaffa filteranläggning för kr kr vattenförsörjning borttagande av mangan i byns c/o Gudrun Persson vattenanläggning Mo SVENSTAVIK Bergs ryttarförening Införskaffa fyrhjuling kr 0 kr c/o ordf Hans-Olof Andersson Skede

21 Bergs båtklubb Renovera duschgolv i kr kr c/o ordf John-Olof Mannberg servicebyggnad, Hoverbergs Galhammarvägen 9 båthamn SVENSTAVIK Hoverbergs bygdegårdsförening Anskaffa bildvisningskanon, kr kr c/o Marianne Persson mixerbord, mm Hoverberg SVENSTAVIK Svenstaviks företagarförening Anordna Visiter Center i kr Ansökan tillbakadragen c/o ordf Gunnar Nilsson Svenstavik Stationsvägen SVENSTAVIK

22 Ansökningar från Myssjö-Oviken 2009 Området består av: 6 st ansökningar från området Hovermo-Kövra-Älven-Myrviken kr är det totala ansökningsbeloppet Önsta-Oviken-Sannsundet 727% av tillgängliga medel Myssjö/Oviken får sina medel från Storsjön i Jämtland 33,3% Tillgängliga medel att fördela i området kr 7% av hela Bergs bygdeavgiftsmedel Fördelas i området enl nedan Fördelade medel till detta område i år kr Fördelas så lika som möjligt Återstår medel att fördela till området.. 0 kr % av tillgängliga medel i % av fördelat belopp Diarie nr Sökande Ändamål Belopp området Fördeln.förslag belopp Ansökningar som avser 208- Samlingslokal Idrott Myrvikens skola lokala styreanordna näridrottsplats vid kr 99% kr 70% Dragejdes badvänner Anskaffa flytbryggor till kr 39% kr 10% Folke Ericsson och Yngve ESätta upp skyddsräcke mot kr 20% 0 kr 0% Myssjönäsets bygdegårdsförinstallera två luftvärmepumpar kr 46% kr 10% Backens vägsamfällighet Upprusta enskilda vägen 32742, kr 30% kr 10% Hosjöbottens elförening Elektrifiera Hosjöbottnarna kr 494% 0 kr 0% # Summa kronor kr 727% kr 100% 0 kr Myrvikens skola lokala styrelsen Anordna näridrottsplats vid kr kr c/o ordf Melcher Falkenberg bollplan i Myrviken Box OVIKEN Dragejdes badvänner Anskaffa flytbryggor till kr kr c/o Örjan Eriksson Landsomviken vid Dragejde Joxåsen OVIKEN Handlingar fattas

23 Folke Ericsson och Yngve EricssoSätta upp skyddsräcke mot kr 0 kr Söker även hos näringslivsfond Hovermo Gårds å IndustrimuséumHovermoån Hovermo OVIKEN Myssjönäsets bygdegårdsföreninginstallera två luftvärmepumpar kr c/o ordf Lennart Magnusson samt anskaffa dataanläggning Ångron OVIKEN Backens vägsamfällighet Upprusta enskilda vägen 32742, kr kr c/o ordf Gunder Göransson Backen (ytterligare bidrag) Backen OVIKEN Hosjöbottens elförening Elektrifiera Hosjöbottnarna kr 0 kr c/o Daniel Persson Hosjöbotten HALLEN

24 Ansökningar från Hackås-Gillhov 2009 Området består av: 7 st ansökningar från området Hackås-Salsån-Gillhov-Sandnäset kr är det totala ansökningsbeloppet Tunvågen 245% av tillgängliga medel Hackås-Näkten får sina medel från Storsjön i Jämtland 33,33% Tillgängliga medel att fördela i området kr 11% av hela Bergs bygdeavgiftsmedel Näkten 100% Fördelade medel till detta område i år kr Fördelas i området enl nedan Återstår medel att fördela till området.. 0 kr Fördelas så lika som möjligt Fördelas så lika som möjligt % av tillgängliga medel i % av föreslaget Diarie nr Sökande Ändamål Belopp området Fördeln.förslag belopp Ansökningar som avser Samlingslokal Idrott Hackås IF Upprusta entré, hall och kr 15% kr 12% Hackås hästsportklubb Ställa i ordning utselnings kr 24% kr 18% Västbygdens väglyseföreninbyta armaturer i vägbelys kr 124% kr 9% Hackås skoterklubb Anskaffa dragare och spårkälke kr 18% kr 14% Föreningen Haldo med H Anskaffa ljudutrustning, mm kr 30% kr 12% Hackås byggnadsförening Renovera serveringsdelen i kr 18% kr 18% Gillhovs byalag Byta armaturer i vägbelys kr 17% kr 17% # Summa kronor kr 245% kr 100% 0 kr 0 kr Hackås IF Upprusta entré, hall och kr kr c/o Sten Sundin försäljningskur Granvägen Hackås hästsportklubb Ställa i ordning utselnings kr kr c/o sekr Bo Torstemo platser för 12 hästar på Salsån 630 Lillåkra travbana

25 Västbygdens väglyseförening Byta armaturer i vägbelys kr kr c/o ordf Jörgen Freskgård ningen i Hackås Gärde Hackås skoterklubb Anskaffa dragare och spårkälke kr kr c/o ordf Kent Karlsson Vinälven Föreningen Haldo med H Anskaffa ljudutrustning, mm kr kr c/o kassör Catharina Odén för bygdespel om Haldo Skogsgläntan 7 Hansson (ytterligare bidrag) Hackås byggnadsförening Renovera serveringsdelen i kr kr c/o ordf Bo Karlsson Hackås föreningshus Torget Gillhovs byalag Byta armaturer i vägbelys kr kr c/o ordf Peter Nääs ningen i Gillhov (ytterligare Gillhov bidrag) SVENSTAVIK

Gemensam målbild. Genom delaktighet och trygghet skapar vi en framåt kommun som rekommenderas av alla. Vision

Gemensam målbild. Genom delaktighet och trygghet skapar vi en framåt kommun som rekommenderas av alla. Vision Gemensam målbild Vision Genom delaktighet och trygghet skapar vi en framåt kommun som rekommenderas av alla Våra ledord är: Samverkan Trygghet Rekommendation. 2015-05-27 Attraktiva Berg 2015 Projekt som

Läs mer

Smultron ställen. Sju vägar i BErgs kommun från söder till norr

Smultron ställen. Sju vägar i BErgs kommun från söder till norr B e r g s k o m m u n Smultron ställen Sju vägar i BErgs kommun från söder till norr Sju vägar i BErgs kommun från söder till norr Ovanligt, spännande och intressant? Du håller nyckeln till en lyckad semester

Läs mer

Ola Skyllbäck, kommunchef Anette Lihuvudh, kommunsekreterare. Cristine Persson och Jörgen Blom Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Ola Skyllbäck, kommunchef Anette Lihuvudh, kommunsekreterare. Cristine Persson och Jörgen Blom Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen 1(36) Plats och tid Almdalen, Apotekshuset, onsdagen den, kl 08.30-15.45 Beslutande Ledamöter Maria Söderberg, C, ordf Lisa Sallin, M, 1:e vice ordf Rolf Lilja, S, 2:e vice ordf Leif Olsson, C, tjg ers

Läs mer

MagazinetBERG. Upplev &Upptäck. Massor av tips! Full snurr i Östnorbuan

MagazinetBERG. Upplev &Upptäck. Massor av tips! Full snurr i Östnorbuan MagazinetBERG FRÅN STORSJÖBYGDEN TILL LJUNGDALSFJÄLLEN ÅRG 5 2014 Upplev &Upptäck Massor av tips! Full snurr i Östnorbuan OM DET GODA LIVET I SÖDRA JÄMTLAND Sällsynta fåglar landar i Storsjö Förtrollande

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 61 Ängersjökölens vindkraftsanläggning, fråga om tillstyrkan. Information.

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 61 Ängersjökölens vindkraftsanläggning, fråga om tillstyrkan. Information. Kommunstyrelsen 2012-05-02 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 61 Ängersjökölens vindkraftsanläggning, fråga om tillstyrkan. Information. 62 Projekt Biogas Mellannorrland 63 Gruppbostad

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunstyrelsen 2010-05-05 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 70 Personalboende inom turistnäringen 71 Nya behov för att klara trafik med större flygplan vid Härjedalen Sveg Airport

Läs mer

O M D E T G O D A L I V E T I S Ö D R A J Ä M T L A N D

O M D E T G O D A L I V E T I S Ö D R A J Ä M T L A N D OM DET GODA LIVET I SÖDRA JÄMTLAND ÅRG 2 2011 MAGAZINET FRÅN STORSJÖBYGDEN TILL LJUNGDALSFJÄLLEN Fäbodliv på Långbuan ÅSARNA ett självklart val AV MÅNGA ANLEDNINGAR! Ullcafé Renee Darley öppnade i Söderhögen

Läs mer

Sammanträdesdatum 2008-01-08. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 1-24 Ingrid Nilsson. Ordförande Karin Stierna. Justerare...

Sammanträdesdatum 2008-01-08. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 1-24 Ingrid Nilsson. Ordförande Karin Stierna. Justerare... Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008-01-08 Blad 1 (31) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret i Strömsund, klockan 08.00-15.15 Karin Stierna (c), ordförande Jan-Olof Andersson

Läs mer

Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar

Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jan Botö Röjås 2012-11-08 KFN 2012/0010 0480-450625 Kultur- och fritidsnämnden Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar 2013 Förslag till beslut

Läs mer

Behovskartläggning för bredband i Jämtlands län

Behovskartläggning för bredband i Jämtlands län PM 2015-05-27 Region JH Dnr RUN 932/2015 Lst Dnr 340-3731-15 Jan Molde Hans Halvarsson Behovskartläggning för bredband i Jämtlands län 1. Bakgrund Tillväxtverket har uppdragit åt regionalt utvecklingsansvarigt

Läs mer

Föreningarna den svenska modellen

Föreningarna den svenska modellen fritidsguide 2014/2015 Utgiven i samarbete med: 2 Kommun Kultur- och fritidsavdelningen Tel: 0670-164 06 Fax 0670-161 05 Hemsida: www.stromsund.se Omslagsbild: shutterstock.com kommun har sammanställt

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-05-21 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-05-21 1 Kommunstyrelsen 2008-05-21 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 54 Årsredovisning för år 2007 55 Revisionsberättelse för 2007 års verksamhet 56 Granskning av Årsredovisning 2007,

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(139) Kommunstyrelsen 2004-01-23

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(139) Kommunstyrelsen 2004-01-23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(139) Plats och tid Förvaltningshuset, fredagen den 23 januari 2004, Kl. 10.00-16.45 Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Rune

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Plats och tid Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 Beslutande Maria Kristoffersson, ordf. ej 84, 90, 92 Rickard Norberg ej 102 Göran Hahlin ej

Läs mer

MAGAZINET. Nu är det FRITT FRAM FÖR ODJURSFORSKNING I SVENSTAVIK HOVERBERGSGROTTAN EN UR-HÄFTIG UPPLEVELSE. Följ med till SÖLVBACKAS DRÖMFISKE

MAGAZINET. Nu är det FRITT FRAM FÖR ODJURSFORSKNING I SVENSTAVIK HOVERBERGSGROTTAN EN UR-HÄFTIG UPPLEVELSE. Följ med till SÖLVBACKAS DRÖMFISKE OM DET GODA LIVET I SÖDRA JÄMTLAND MAGAZINET FRÅN STORSJÖBYGDEN TILL LJUNGDALSFJÄLLEN ÅRG 4 2013 Följ med till SÖLVBACKAS DRÖMFISKE Nu är det FRITT FRAM FÖR ODJURSFORSKNING I SVENSTAVIK HOVERBERGSGROTTAN

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2010-01-01 2010-12-31 För Leader Storsjöbygden med sjö, skog och fjäll ideell förening Organisationsnummer 802442-9634 1 Verksamhetsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har ett

Läs mer

Bredbandsstrategi för Jämtlands län

Bredbandsstrategi för Jämtlands län Strategi Diarienummer 341-6495-2011 Bredbandsstrategi för Jämtlands län mot år 2020 Omslagsbilder Foto: fotograftina.se/tina Stafrén. Strategin är antagen av Regionförbundet Jämtlands län 2013-02-11 och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-04 Blad 1 (18) Plats och tid Björken, kommunkontoret i Strömsund, klockan 08.30-15.30 Beslutande Övriga närvarande Gudrun Hansson (s) Susanne Hansson (s) Lennart

Läs mer

ULLVI - BLADET. Juni 2000 Nr 3. Ullvi Byamän

ULLVI - BLADET. Juni 2000 Nr 3. Ullvi Byamän Juni 2000 Nr 3 ULLVI - BLADET Detta är det tredje numret av ULLVI BLADET. Mottagandet av de tidigare numren blev över förväntan, och det är roligt att få berätta om vad vi i byn har för aktiviteter, speciellt

Läs mer

Historik över Floda Framtids Byggnadsförening 1910-1937 (del 1) och senare Floda Folketshusförening 1936-1999 (del 2)

Historik över Floda Framtids Byggnadsförening 1910-1937 (del 1) och senare Floda Folketshusförening 1936-1999 (del 2) Historik över Floda Framtids Byggnadsförening 1910-1937 (del 1) och senare Floda Folketshusförening 1936-1999 (del 2) Historik över Floda Folketshusförening u.p.a. från 1936 Protokoll den 21 juli 1936.

Läs mer

Mitthärjebladet FREDAG 29 MAJ LÖRDAG 30 MAJ VÅRYRA I SVENSTAVIK. b b. Yra priser i butik. Barnkläder 50%

Mitthärjebladet FREDAG 29 MAJ LÖRDAG 30 MAJ VÅRYRA I SVENSTAVIK. b b. Yra priser i butik. Barnkläder 50% Mitthärjebladet Besöksadress: Mitthärjebladet, Storgatan 12, 840 93 Hede Tel 0684-10718 E-post: info@mittharjebladet.com Hemsida: mittharjebladet.com Pg 559711-7, Bg 643-6372 Ansvarig utgivare: Karin Amundsson

Läs mer

Herråkra Byggnadsförening informerar

Herråkra Byggnadsförening informerar Herråkra Byggnadsförening informerar Nr 2 April 2014 http://herrakra.net Kalendarium för sommaren Lör 10/5 kl. 8 Vårstädning Hobbylokalen (Vi bjuder på fika) Sön 18/5 kl. 14 Torprunda (samling vid Hobbylokalen.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Kultur/fritidsnämnden 2007-11-07 1(24) Plats och tid Sessionssalen, Skillingehus 2007-11-07, kl 15.00 18.30 Beslutande Övriga närvarande Thore Ohlsson, fp ordf Ola Persson, s Jan

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 73 Utsändningsdag: Torsdagen den 27 december 2013 V 2 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Kommunstyrelsen Tisdag 8 Januari Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 8 januari 2013,

Läs mer

Lindefallet. Byn som har nära mellan ord och handling. Lindefallet, Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län. Lokal utvecklingsplan december 2013

Lindefallet. Byn som har nära mellan ord och handling. Lindefallet, Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län. Lokal utvecklingsplan december 2013 Lindefallet Byn som har nära mellan ord och handling Lokal utvecklingsplan december 2013 Lindefallet, Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län Plan för att utveckla Lindefallet Arbetet med att ta fram denna

Läs mer

Jubileum. VEGA 50 år

Jubileum. VEGA 50 år Jubileum VEGA 50 år VEGA 50 år Byalaget VEGA, som äger och förvaltar Vega, är resultatet av en sammanslagning av Byggnadsföreningen Vega och Vegbyortens byalag. I och med ett vikande intresse för föreningsliv

Läs mer

LJUSTORPSBLADET. Årgång 20 Nr 2 * 2014. Sid 26 Brandkåren. Föreningsinformation

LJUSTORPSBLADET. Årgång 20 Nr 2 * 2014. Sid 26 Brandkåren. Föreningsinformation LJUSTORPSBLADET Årgång 20 Nr 2 * 2014 Artiklar Sid 4 Ideell entreprenör Sid 6 After pimp Sid 8 Barnskidtävling Sid 10 Bymacken Sid 12 Bymacken Sid 16 Ungdomsmästerskap Sid 18 Dialektord Sid 20 Gammal gård

Läs mer

Snöstormen! Inget tryck på brandstationen!

Snöstormen! Inget tryck på brandstationen! 2008 Nr. 3 Mars utgåva 127 Pris 35:- Snöstormen! Inget tryck på brandstationen! Välj www. Annonsera hallenbygden.se på www. hallenbygden.se som din startsida Innehåll 4 Tipsa Polisen! 10.. Våra ungdomar

Läs mer

Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll

Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll Dagordningen för mötet 1. Mötets öppnande 2. Protokolljusterare 3. Beslutsförhet 4. Föregående protokoll 5. Dagordning 6. Sverok Nedre Norrland

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE. Trollhättans Båtklubb torsdag 31 oktober 2013 kl. 18.30

PROTOKOLL ÅRSMÖTE. Trollhättans Båtklubb torsdag 31 oktober 2013 kl. 18.30 PROTOKOLL ÅRSMÖTE Sida 1 s Båtklubb torsdag 31 oktober 2013 kl. 18.30 Närvarande Lennart Andersen Hans Andersson Knut Andersson Nils Alsterberg Björn Berggren Yngve Bohlin Arne Bohman Karl-Axel Bäck Fred

Läs mer