Bygdeavgiftsmedel 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bygdeavgiftsmedel 2009"

Transkript

1 Bygdeavgiftsmedel 2009 Sammanställningen är gjord den av Conny Elf Bergs kommun Näringslivs- och utvecklingsavdelningen tel

2 Snabbrapport bygdeavgiftsmedelsfonden Bergs kommun 2009 ( Föreningar) Antal Summa kronor Tillgängliga medel kr Ansökningar totalt kr Summa kr Område Ansökningsbelopp Till förfogande Fördelade Återstår att fördela Ljungdalen kr kr kr 0 kr 0 kr Storsjö kr kr kr kr 0 kr Börtnan-Skålan-Klövsjö kr kr kr kr kr Storhallen-Brånan-Åsarna kr kr kr kr kr Kvarnsjö-Rätan-Högarna kr kr kr kr kr Svenstavik-Rörön-Dalåsen kr kr kr kr 0 kr Myssjö-Oviken kr kr kr kr 0 kr Hackås-Gillhov kr kr kr kr 0 kr Summa kr kr kr kr 0 kr kr Kontrollsiffror 0 kr

3 Ansökningar bygdeavgiftsmedel Bergs Kommun 2009 Återstår att fördela Sökt belopp Förslag Fördelningen balanserar Summa kr ,00 kr 0,00 kr Dnr Sökande Ändamål Belopp Förslag Yttrande Gruckarnas fiskevårdsförening Upprusta räls mellan övre ,00 kr c/o ordf Hans Morlind och nedre Grucken samt Box 175 upprusta stuga Föreningen Bölegården Byta armaturer i vägbelys ,00 kr c/o ordf Bo Jönzén ningen i Rätansböle Böle RÄTAN Föreningen Ljungdalens turist- Nytrycka broschyren Ljung ,00 kr och informationsbyrå dalfjällen i en engelsk version c/o Reimar Larsson Box LJUNGDALEN Börtnan-Skålans jaktskytteklubb Förbättra jaktskyttebanan ,00 kr c/o kassör Bo Lovén inom Flåsjön 1:1 Börtnan

4 Myrvikens skola lokala styrelsen Anordna näridrottsplats vid ,00 kr c/o ordf Melcher Falkenberg bollplan i Myrviken Box OVIKEN Skålans bönhusförening Upprusta Skålans bönhus ,00 kr c/o kassör Lisa Nordenberg (ytterligare bidrag) Skålan Skålans byaråd Bygga om rastplats till ,00 kr c/o kassör Tore Nilsson naturcamp för husvagnar/ Skålan 206 husbilar (ytterligare bidrag) Dragejdes badvänner Anskaffa flytbryggor till ,00 kr Handlingar saknas c/o Örjan Eriksson Landsomviken vid Dragejde Joxåsen OVIKEN Storsjö fiskevårdsområdesföreninganordna skyltar efter fiske ,00 kr c/o Folke Liljemark leder inom Storsjö fiskevårds- Box 80 område STORSJÖ KAPELL Kläppvallens vägförening Förstärka enskilda vägen ,00 kr Brist på medel

5 c/o kassör Rune Börne Dalripevägen ÖSTERSUND till Kläppvallen (ytterligare bidrag) Mo-Kvissle ek. förening för Anskaffa filteranläggning för ,00 kr vattenförsörjning borttagande av mangan i byns c/o Gudrun Persson vattenanläggning Mo SVENSTAVIK Hackås IF Upprusta entré, hall och ,00 kr c/o Sten Sundin försäljningskur Granvägen Storsjö byalag Anskaffa flaggstång till ,00 kr c/o ordf Bo-Göran Lund Fjällviolens äldreboende Box STORSJÖ KAPELL Tåssåsens sameby Skriva och ge ut en bok om ,00 kr c/o Kerstin Lilja samebyns historia Börtnan Hackås hästsportklubb Ställa i ordning utselnings ,00 kr c/o sekr Bo Torstemo platser för 12 hästar på

6 Salsån Lillåkra travbana Jägareförbundet Mitt Norrland Anskaffa skyttesimulator som ,00 kr c/o Göte Grubb kommer att placeras i Åsarna Övergård 213 eller Svenstavik SOLLEFTEÅ Bergs ryttarförening Införskaffa fyrhjuling ,00 kr Brist på medel c/o ordf Hans-Olof Andersson Skede Folke Ericsson och Yngve EricssoSätta upp skyddsräcke mot ,00 kr Brist på medel Hovermo Gårds å IndustrimuséumHovermoån Hovermo OVIKEN Ljungdalens byamän Byta armaturer i vägbelys ,00 kr c/o Göte Lidberg ningen i Ljungdalen Box 22 (ytterligare bidrag) LJUNGDALEN Västbygdens väglyseförening Byta armaturer i vägbelys ,00 kr c/o ordf Jörgen Freskgård ningen i Hackås Gärde 731

7 Bergs båtklubb Renovera duschgolv i ,00 kr c/o ordf John-Olof Mannberg servicebyggnad, Hoverbergs Galhammarvägen 9 båthamn SVENSTAVIK Åsarna bygdegårdsförening Upprusta Åsarna bygdegård, ,00 kr c/o Rigmor Göransson ytterligare bidrag (gymnastik- Österåsen 123 sal) Myssjönäsets bygdegårdsförening Installera två luftvärmepumpar ,00 kr c/o ordf Lennart Magnusson samt anskaffa dataanläggning Ångron OVIKEN Börtnans byutveckling ek. förenin Upprusta Börtnans-gården, ,00 kr c/o ordf Mikael Holmström (ytterligare bidrag), anlägga Börtnan 750 boulebana, mm Storsjö snöskoterklubb Anskaffa snöskoter ,00 kr c/o ordf Lars Liljemark Box STORSJÖ KAPELL Storhallens byförening Byta armaturer i vägbelys ,00 kr c/o v. ordf Bo Svensson ningen i Storhallen

8 Storhallen Backens vägsamfällighet Upprusta enskilda vägen 32742, ,00 kr c/o ordf Gunder Göransson Backen (ytterligare bidrag) Backen OVIKEN Hackås skoterklubb Anskaffa dragare och spårkälke ,00 kr c/o ordf Kent Karlsson Vinälven Föreningen Haldo med H Anskaffa ljudutrustning, mm ,00 kr c/o kassör Catharina Odén för bygdespel om Haldo Skogsgläntan 7 Hansson (ytterligare bidrag) Klövsjö väglyseförening Upprusta vägbelysningen i ,00 kr c/o ordf Jonas Zakrisson Klövsjö (ytterligare bidrag) Kvarnbäcken Klövsjö-Vemdalens golfklubb Bygga vattenspegel med spol ,00 kr c/o Olle Göransson torn mellan hål 9-10 Grubban

9 Klövsjö hembygdsförening Sätta upp infotavla i Åsarna, ,00 kr c/o ordf Victoria Zakrisson trycka kartor, mm Box Klövsjö IF Anskaffa flaggstång, mm ,00 kr c/o ordf Jörn Ryder till fotbollsplan i Klövsjö Box Klövsjö hembygdsförening Bygga tak över entrén till dans ,00 kr c/o ordf Victoria Zakrisson logen på Tomtan Box Klövsjö hembygdsförening Köpa hemsida, mm ,00 kr c/o ordf Victoria Zakrisson Box Hackås byggnadsförening Renovera serveringsdelen i ,00 kr c/o ordf Bo Karlsson Hackås föreningshus Torget 5

10 Hoverbergs bygdegårdsförening Anskaffa bildvisningskanon, ,00 kr c/o Marianne Persson mixerbord, mm Hoverberg SVENSTAVIK Svenstaviks företagarförening Anordna Visiter Center i ,00 kr Ansökan tillbakadragen c/o ordf Gunnar Nilsson Svenstavik Stationsvägen SVENSTAVIK Gillhovs byalag Byta armaturer i vägbelys ,00 kr c/o ordf Peter Nääs ningen i Gillhov (ytterligare Gillhov bidrag) SVENSTAVIK Hosjöbottens elförening Elektrifiera Hosjöbottnarna ,00 kr Brist på medel c/o Daniel Persson Hosjöbotten HALLEN Summa ,00 kr

11 Fördelning 2009 bygdeavgiftsmedel Bergs kommun Tillgängliga medel i år A. Ljungdalen B. Storsjö kapell C. Börtnan-Skålan-Klövsjö Neaälven Neaälven kan bli 0 kr % D. Storhallen-Åsarna-Brånan E.Kvarnsjö-Rätan-Handsjön F.Svenstavik-Brynje-Vigge G.Hovermo-Myssjö/Oviken H. Hackås-Salsån-Gillhov Storsjön i Härjedalen % % Flåsjön-Grucken % % % Flåsjö kraftverk/lännäsjön % % % Lännässjön % % % Trångfors kraftverk % % Rätans kraftverk % % Storsjön i Jämtland % % % Näckten % kr ########## Summa totalt Fördelning enl. Lst lista Neaälven Flåsjö kraftverk Rätans kraftverk Storsjön (Härjedalen) Lännässjön Storsjön (Jämtla Flåsjön-Grucken Trångfors-Lännä Näckten 66522

12 Ansökningar från Ljungdalen 2009 Området består av: 3 st ansökningar från området Ljungdalen med omnejd kr är det totala ansökningsbeloppet Ljungdalen får sina medel från 100% av tillgängliga medel Neaälven (Sylsjön) Fördelas i området enl nedan Tillgängliga medel att fördela i området kr 5% av hela Bergs bygdeavgiftsmedel 100% till Ljungdalen med omnejd Fördelade medel till detta område i år kr Återstår medel att fördela till området.. 0 kr % av tillgängliga medel i % av föreslaget Diarie nr Sökande Ändamål Belopp området Fördeln.förslag belopp Yttrande 209 Samlingslokal Idrott Föreningen Ljungdalens turi Nytrycka broschyren Ljung ,00 kr 33% kr 33% Kläppvallens vägförening Förstärka enskilda vägen % 0 kr 0% Ljungdalens byamän Byta armaturer i vägbelys ,00 kr 67% kr 67% # Summa kronor kr 100% kr 100% 0 kr 0 kr Föreningen Ljungdalens turist- Nytrycka broschyren Ljung kr och informationsbyrå dalfjällen i en engelsk version c/o Reimar Larsson Box LJUNGDALEN Kläppvallens vägförening Förstärka enskilda vägen kr c/o kassör Rune Börne till Kläppvallen (ytterligare Dalripevägen 20 bidrag) ÖSTERSUND OK enl. Kent Moen 9 mars Ljungdalens byamän Byta armaturer i vägbelys kr c/o Göte Lidberg ningen i Ljungdalen Box 22 (ytterligare bidrag) LJUNGDALEN

13 Ansökningar från Storsjö kapell 2009 Området består av: 4 st ansökningar från området Storsjö kapell med omnejd samt Tåssåsen kr är det totala ansökningsbeloppet Storsjö kapell får sina medel från 137% av tillgängliga medel Storsjön i Härjedalen 80% Fördelas i området enl nedan Tillgängliga medel att fördela i området kr 13% av hela Bergs bygdeavgiftsmedel 100% Storsjö kapell med omnejd Fördelade medel till detta område i år kr Återstår medel att fördela till området.. 0 kr % av tillgängliga medel i % av föreslaget Diarie nr Sökande Ändamål Belopp området Fördeln.förslag belopp Ansökningar som avser 208- Samlingslokal Idrott Storsjö fiskevårdsområdesföanordna skyltar efter fiske kr 16% kr 16% Storsjö byalag Anskaffa flaggstång till kr 10% kr 10% Storsjö snöskoterklubb Anskaffa snöskoter kr 58% kr 58% Gruckarnas fiskevårdsföreniupprusta räls mellan övre kr 53% kr 16% # Summa kronor kr 137% kr 100% 0 kr 0 kr Storsjö fiskevårdsområdesförening Anordna skyltar efter fiske kr kr c/o Folke Liljemark leder inom Storsjö fiskevårds- Box 80 område STORSJÖ KAPELL Storsjö byalag Anskaffa flaggstång till kr kr c/o ordf Bo-Göran Lund Fjällviolens äldreboende Box STORSJÖ KAPELL forts. sid 2

14 Storsjö snöskoterklubb Anskaffa snöskoter kr kr c/o ordf Lars Liljemark Box STORSJÖ KAPELL Gruckarnas fiskevårdsförening Upprusta räls mellan övre kr kr c/o ordf Hans Morlind och nedre Grucken samt Box 175 upprusta stuga

15 Ansökningar från Börtnan-Klövsjö 2009 Området består av: 10 st ansökningar från området Börtnan-Skålan-Klövsjö kr är det totala ansökningsbeloppet Ljungdalen får sina medel från 153% av tillgängliga medel Storsjön i Härjedalen Flåsjön/Grucken, Lännässjön Tillgängliga medel att fördela i området kr 35% ergs bygdeavgiftsmedel Flåsjöns kraftverk/lännässjön Fördelade medel till detta område i år kr Fördelas i området enl nedan Återstår medel att fördela till området kr Börtnan 33.33% Skålan 33.33% Klövsjö 33.33% kr/område % av tillgängliga medel i % av föreslaget Diarie nr Sökande Ändamål Belopp området Fördeln.förslag belopp Ansökningar som avser Samlingslokal Idrott Klövsjö hembygdsförening Köpa hemsida, mm kr 8% kr 8% Börtnan-Skålans jaktskyttekförbättra jaktskyttebanan kr 20% kr 20% Skålans bönhusförening Upprusta Skålans bönhus kr 24% kr 24% Skålans byaråd Bygga om rastplats till kr 10% kr 9% Tåssåsens sameby Skriva och ge ut en bok om kr 52% kr 11% Börtnans byutveckling ek. föupprusta Börtnans-gården, kr 17% kr 17% Klövsjö väglyseförening Upprusta vägbelysningen i kr 3% kr 3% Klövsjö-Vemdalens golfklubbygga vattenspegel med spol kr 8% kr 8% Klövsjö hembygdsförening Sätta upp infotavla i Åsarna, kr 6% kr 6% Klövsjö IF Anskaffa flaggstång, mm kr 1% kr 1% Klövsjö hembygdsförening Bygga tak över entrén till dans kr 5% kr 5% # Summa kronor kr 153% kr 111% 0 kr 0 kr Börtnan-Skålans jaktskytteklubb Förbättra jaktskyttebanan kr kr c/o kassör Bo Lovén inom Flåsjön 1:1 Börtnan Skålans bönhusförening Upprusta Skålans bönhus kr kr c/o kassör Lisa Nordenberg (ytterligare bidrag) Skålan

16 Skålans byaråd Bygga om rastplats till kr kr c/o kassör Tore Nilsson naturcamp för husvagnar/ Skålan 206 husbilar (ytterligare bidrag) Tåssåsens sameby Skriva och ge ut en bok om kr kr c/o Kerstin Lilja samebyns historia Överförs från Rätan Börtnan Börtnans byutveckling ek. föreninupprusta Börtnans-gården, kr kr c/o ordf Mikael Holmström (ytterligare bidrag), anlägga Börtnan 750 boulebana, mm Klövsjö väglyseförening Upprusta vägbelysningen i kr kr c/o ordf Jonas Zakrisson Klövsjö (ytterligare bidrag) Kvarnbäcken Klövsjö-Vemdalens golfklubb Bygga vattenspegel med spol kr kr c/o Olle Göransson torn mellan hål 9-10 Grubban Klövsjö hembygdsförening kr kr c/o ordf Victoria Zakrisson trycka kartor, mm Box Klövsjö IF Anskaffa flaggstång, mm kr kr c/o ordf Jörn Ryder till fotbollsplan i Klövsjö

17 Box Klövsjö hembygdsförening Bygga tak över entrén till dans kr kr c/o ordf Victoria Zakrisson logen på Tomtan Box Klövsjö hembygdsförening Köpa hemsida, mm kr kr c/o ordf Victoria Zakrisson Box

18 Ansökningar från Storhallen-Åsarna 2009 Området består av: 3 st ansökningar från området Storhallen-Åsarna-Brånan kr är det totala ansökningsbeloppet Storhallen får sina medel från 193% av tillgängliga medel Flåsjön/Grucken 10%, Lännässjön 80% Flåsjöns kraftverk/lännässjön 10% Tillgängliga medel att fördela i området kr 11% av hela Bergs bygdeavgiftsmedel Trångfors 50% Rätans kraftverk 50% Fördelade medel till detta område i år kr Fördelas i området enl nedan Återstår medel att fördela till området kr Fördelas så lika som möjligt på Storhallen-Åsarna och Brånan områdena % av tillgängliga medel i % av föreslaget Diarie nr Sökande Ändamål Belopp området Fördeln.förslag belopp Ansökningar som avser Samlingslokal Idrott Jägareförbundet Mitt NorrlaAnskaffa skyttesimulator som kr 114% kr 42% Åsarna bygdegårdsförening Upprusta Åsarna bygdegård, kr 48% kr 48% Storhallens byförening Byta armaturer i vägbelys kr 31% kr 31% # Summa kronor kr 193% kr 121% 0 kr 0 kr Jägareförbundet Mitt Norrland Anskaffa skyttesimulator som kr kr c/o Göte Grubb kommer att placeras i Åsarna kr från Rätan Övergård 213 eller Svenstavik kr SOLLEFTEÅ Åsarna bygdegårdsförening Upprusta Åsarna bygdegård, kr kr c/o Rigmor Göransson ytterligare bidrag (gymnastik- Österåsen 123 sal) Storhallens byförening Byta armaturer i vägbelys kr kr c/o v. ordf Bo Svensson ningen i Storhallen Storhallen 1115

19 Ansökningar från Kvarnsjö-Rätan 2009 Området består av: 2 st ansökningar från området Nästeln-Kvarnsjö-Rätan-Neder-Söderhöge kr är det totala ansökningsbeloppet Vitvattnet-Handsjön-Digerberget 224% av tillgängliga medel Storsjö kapell får sina medel från Flåsjön/Grucken 10%, Lännässjön 80% Tillgängliga medel att fördela i området kr 11% av hela Bergs bygdeavgiftsmedel Flåsjöns kraftverk/lännässjön 10% Fördelade medel till detta område i år kr Trångfors 50% Rätans kraftverk 50% Återstår medel att fördela till området kr Fördelas i området enl nedan Fördelas så lika som möjligt % av tillgängliga medel i % av föreslaget Diarie nr Sökande Ändamål Belopp området Fördeln.förslag belopp Ansökningar som avser 208- Samlingslokal Idrott Föreningen Bölegården Byta armaturer i vägbelys kr 44% kr 44% 18 # Summa kronor kr 224% kr 44% 0 kr 0 kr Föreningen Bölegården Byta armaturer i vägbelys kr kr c/o ordf Bo Jönzén ningen i Rätansböle Böle RÄTAN

20 Ansökningar från Svenstavik-Dalåsen 2009 Området består av: 4 st ansökningar från området Svenstavik-Brynje-Bingsta-Rörön kr är det totala ansökningsbeloppet Hoverberg-Vigge-Dalåsen 225% av tillgängliga medel Svenstavik får sina medel från Storsjön i Jämtland 33,3% Tillgängliga medel att fördela i området kr 7% av hela Bergs bygdeavgiftsmedel Fördelas i området enl nedan Fördelade medel till detta område i år kr Fördelas så lika som möjligt Återstår medel att fördela till området.. 0 kr Fördelas i området enl nedan Fördelas så lika som möjligt % av tillgängliga medel i % av föreslaget Diarie nr Sökande Ändamål Belopp området Fördeln.förslag belopp Ansökningar som avser 208- Samlingslokal Idrott Mo-Kvissle ek. förening för Anskaffa filteranläggning för kr 99% kr 70% Bergs ryttarförening Införskaffa fyrhjuling kr 59% 0 kr 0% Bergs båtklubb Renovera duschgolv i kr 17% kr 10% Hoverbergs bygdegårdsförenanskaffa bildvisningskanon, kr 49% kr 20% # Summa kronor kr 225% kr 100% 0 kr 0 kr Mo-Kvissle ek. förening för Anskaffa filteranläggning för kr kr vattenförsörjning borttagande av mangan i byns c/o Gudrun Persson vattenanläggning Mo SVENSTAVIK Bergs ryttarförening Införskaffa fyrhjuling kr 0 kr c/o ordf Hans-Olof Andersson Skede

21 Bergs båtklubb Renovera duschgolv i kr kr c/o ordf John-Olof Mannberg servicebyggnad, Hoverbergs Galhammarvägen 9 båthamn SVENSTAVIK Hoverbergs bygdegårdsförening Anskaffa bildvisningskanon, kr kr c/o Marianne Persson mixerbord, mm Hoverberg SVENSTAVIK Svenstaviks företagarförening Anordna Visiter Center i kr Ansökan tillbakadragen c/o ordf Gunnar Nilsson Svenstavik Stationsvägen SVENSTAVIK

22 Ansökningar från Myssjö-Oviken 2009 Området består av: 6 st ansökningar från området Hovermo-Kövra-Älven-Myrviken kr är det totala ansökningsbeloppet Önsta-Oviken-Sannsundet 727% av tillgängliga medel Myssjö/Oviken får sina medel från Storsjön i Jämtland 33,3% Tillgängliga medel att fördela i området kr 7% av hela Bergs bygdeavgiftsmedel Fördelas i området enl nedan Fördelade medel till detta område i år kr Fördelas så lika som möjligt Återstår medel att fördela till området.. 0 kr % av tillgängliga medel i % av fördelat belopp Diarie nr Sökande Ändamål Belopp området Fördeln.förslag belopp Ansökningar som avser 208- Samlingslokal Idrott Myrvikens skola lokala styreanordna näridrottsplats vid kr 99% kr 70% Dragejdes badvänner Anskaffa flytbryggor till kr 39% kr 10% Folke Ericsson och Yngve ESätta upp skyddsräcke mot kr 20% 0 kr 0% Myssjönäsets bygdegårdsförinstallera två luftvärmepumpar kr 46% kr 10% Backens vägsamfällighet Upprusta enskilda vägen 32742, kr 30% kr 10% Hosjöbottens elförening Elektrifiera Hosjöbottnarna kr 494% 0 kr 0% # Summa kronor kr 727% kr 100% 0 kr Myrvikens skola lokala styrelsen Anordna näridrottsplats vid kr kr c/o ordf Melcher Falkenberg bollplan i Myrviken Box OVIKEN Dragejdes badvänner Anskaffa flytbryggor till kr kr c/o Örjan Eriksson Landsomviken vid Dragejde Joxåsen OVIKEN Handlingar fattas

23 Folke Ericsson och Yngve EricssoSätta upp skyddsräcke mot kr 0 kr Söker även hos näringslivsfond Hovermo Gårds å IndustrimuséumHovermoån Hovermo OVIKEN Myssjönäsets bygdegårdsföreninginstallera två luftvärmepumpar kr c/o ordf Lennart Magnusson samt anskaffa dataanläggning Ångron OVIKEN Backens vägsamfällighet Upprusta enskilda vägen 32742, kr kr c/o ordf Gunder Göransson Backen (ytterligare bidrag) Backen OVIKEN Hosjöbottens elförening Elektrifiera Hosjöbottnarna kr 0 kr c/o Daniel Persson Hosjöbotten HALLEN

24 Ansökningar från Hackås-Gillhov 2009 Området består av: 7 st ansökningar från området Hackås-Salsån-Gillhov-Sandnäset kr är det totala ansökningsbeloppet Tunvågen 245% av tillgängliga medel Hackås-Näkten får sina medel från Storsjön i Jämtland 33,33% Tillgängliga medel att fördela i området kr 11% av hela Bergs bygdeavgiftsmedel Näkten 100% Fördelade medel till detta område i år kr Fördelas i området enl nedan Återstår medel att fördela till området.. 0 kr Fördelas så lika som möjligt Fördelas så lika som möjligt % av tillgängliga medel i % av föreslaget Diarie nr Sökande Ändamål Belopp området Fördeln.förslag belopp Ansökningar som avser Samlingslokal Idrott Hackås IF Upprusta entré, hall och kr 15% kr 12% Hackås hästsportklubb Ställa i ordning utselnings kr 24% kr 18% Västbygdens väglyseföreninbyta armaturer i vägbelys kr 124% kr 9% Hackås skoterklubb Anskaffa dragare och spårkälke kr 18% kr 14% Föreningen Haldo med H Anskaffa ljudutrustning, mm kr 30% kr 12% Hackås byggnadsförening Renovera serveringsdelen i kr 18% kr 18% Gillhovs byalag Byta armaturer i vägbelys kr 17% kr 17% # Summa kronor kr 245% kr 100% 0 kr 0 kr Hackås IF Upprusta entré, hall och kr kr c/o Sten Sundin försäljningskur Granvägen Hackås hästsportklubb Ställa i ordning utselnings kr kr c/o sekr Bo Torstemo platser för 12 hästar på Salsån 630 Lillåkra travbana

25 Västbygdens väglyseförening Byta armaturer i vägbelys kr kr c/o ordf Jörgen Freskgård ningen i Hackås Gärde Hackås skoterklubb Anskaffa dragare och spårkälke kr kr c/o ordf Kent Karlsson Vinälven Föreningen Haldo med H Anskaffa ljudutrustning, mm kr kr c/o kassör Catharina Odén för bygdespel om Haldo Skogsgläntan 7 Hansson (ytterligare bidrag) Hackås byggnadsförening Renovera serveringsdelen i kr kr c/o ordf Bo Karlsson Hackås föreningshus Torget Gillhovs byalag Byta armaturer i vägbelys kr kr c/o ordf Peter Nääs ningen i Gillhov (ytterligare Gillhov bidrag) SVENSTAVIK

Bygdeavgiftsmedel 2010

Bygdeavgiftsmedel 2010 Bygdeavgiftsmedel 2010 Sammanställningen är gjord den 2010-03-25 av Conny Elf Bergs kommun Kansliavdelningen tel. 0687164 05 conny.elf@berg.se Snabbrapport bygdeavgiftsmedelsfonden Bergs kommun 2010 (

Läs mer

Gemensam målbild. Genom delaktighet och trygghet skapar vi en framåt kommun som rekommenderas av alla. Vision

Gemensam målbild. Genom delaktighet och trygghet skapar vi en framåt kommun som rekommenderas av alla. Vision Gemensam målbild Vision Genom delaktighet och trygghet skapar vi en framåt kommun som rekommenderas av alla Våra ledord är: Samverkan Trygghet Rekommendation. 2015-05-27 Attraktiva Berg 2015 Projekt som

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 april 2012. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 april 2012. Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 april 2012 Innehållsförteckning Sida * Informationer, 48... 2 * Årsredovisning 2011, Krokoms kommun, 49...3-4 3 * Årsredovisning 2011, Krokomsbostäder

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-09-30. Investeringsbidrag till samlingslokaler och idrottsanläggningar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-09-30. Investeringsbidrag till samlingslokaler och idrottsanläggningar IlsALA ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2014-09-30 11(36) 175 Dnr 2014/95 Investeringsbidrag till samlingslokaler och idrottsanläggningar INLEDNING Presentation av investeringsbidrag

Läs mer

l Kvar att fördela 1241

l Kvar att fördela 1241 SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2014-09- 2 4 Oiarienr2D14 ;?}:c; faktbilaga i-j Opb' ; Förslag INVESTERINGSBIDRAG SAMLINGSLOKALER & IDROTTSANLÄGGNINGAR FORENING INVESTERING KOSTNADER I KKR

Läs mer

1,8 miljoner kronor till föreningslivet i Bräcke kommun 2014!

1,8 miljoner kronor till föreningslivet i Bräcke kommun 2014! 1,8 miljoner kronor till föreningslivet i Bräcke kommun 2014! Sammanställning av föreningsbidrag Kultur och Fritid 2014 Anläggningsbidrag, Aktivitetsstöd, Ledarutbildningsbidrag, Kulturbidrag, Utvecklingsstöd,

Läs mer

Elis Johansson Bertil Wallberg Folke Gustavsson. Folke Gustavsson Valdemar Magnusson Folke Gustavsson

Elis Johansson Bertil Wallberg Folke Gustavsson. Folke Gustavsson Valdemar Magnusson Folke Gustavsson 1931 Ernst Rosenberg Seel Johansson Klubben bildas 15 mars 1931 En fotboll och fotbollströjor inköps En hoppställning, en diskus, ett spjut och en kula inköps Inköp av ett dussin bandyklubbor Årsfest Årsavgiften

Läs mer

Sveriges dödbok 1901-2009 (utgiv. 2010), Begravda i Sverige (utgiv. 2009), Inventerade gravstenar i Jämtland (läget 2010) Begravda i Sveriges Dödbok

Sveriges dödbok 1901-2009 (utgiv. 2010), Begravda i Sverige (utgiv. 2009), Inventerade gravstenar i Jämtland (läget 2010) Begravda i Sveriges Dödbok Sveriges dödbok 1901-2009 (utgiv. 2010), Begravda i Sverige (utgiv. 2009), Inventerade gravstenar i Jämtland (läget 2010) Begravda i Sveriges Dödbok Sverige Inventerade gravstenar Antal Kommun Församling

Läs mer

Välkommen till våra skoterleder!

Välkommen till våra skoterleder! 1 Välkommen till våra skoterleder! Vi i skoterklubbarna lägger ned ett stort ideellt arbete på att bygga, sköta och preparera lederna, för att vi alla ska ha glädje av dem. Skoterklubbarna försöker finna

Läs mer

Sida 1 av 9. Summering av arealer enligt nedanstående sakägarförteckning. Tillfälligt nyttjanderätt. inskränkt vägrätt

Sida 1 av 9. Summering av arealer enligt nedanstående sakägarförteckning. Tillfälligt nyttjanderätt. inskränkt vägrätt Sida 1 av 9 Direkt berörda, del 1 er, samfälligheter och gemensamhetsanläggningar som berörs av nya markanspråk. Innehavare rättighet som servitut, ledningsrätt, nyttjande rätt med mera som berör av nya

Läs mer

S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964

S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964 S/S Näckten S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964 Tunadals AB beställde 1877 från W Lindberg, Stockholm en båt som byggdes och levererades samma år. Skrovet var av järn med styrhytt och kaptenshytt som överbyggnad.

Läs mer

Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar

Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jan Botö Röjås 2012-11-08 KFN 2012/0010 0480-450625 Kultur- och fritidsnämnden Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar 2013 Förslag till beslut

Läs mer

Föreningsbidrag 2010 Enligt beslut i kultur- och fritidsnämnden 2010-05-20

Föreningsbidrag 2010 Enligt beslut i kultur- och fritidsnämnden 2010-05-20 Förenings -05-20 Idrottsföreningar Aspa Gusselby Skytteförening 7 000 Fellingsbro AIK 5 000 Fellingsbro GOIF 30 000 Fellingsbro Gymnastikförening 5 000 Frövi Fellingsbro Ryttarförening 150 000 Frövi Gymnastikförening

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden 2014-10-22 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Harriesalen, 22 oktober 2014, klockan 19.00 19.55 ande Övriga deltagande Johan Ericsson (M), ordförande Sofia Lindblom (M) Larserik Johansson (S) Tommy Almström

Läs mer

Gränsträffen 2011 Resultatlista

Gränsträffen 2011 Resultatlista Gränsträffen 2011 Resultatlista Resultat i A-vapen Klass 1 1 Mats Berg Piteå Pk 5 2 1 6 6 4 3 5 32/20 0 2 Filip Jakobsson Laxforsens Ssf 1 4 3 6 4 4 2 1 25/19 0 3 Jonas Gyllenäs Piteå Pk 2 4 3 2 3 4 3

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2008-10-23 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2008-10-23 1 Tekniska nämnden 2008-10-23 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 65 Arrende för jaktskyttebana Funäsdalen 31:3 66 Ändring av tekniska nämndens delegationsreglemente 67 Köp av hyresmodul

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 6 maj 2009. Innehållsförteckning. * Informationer, 58... 2

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 6 maj 2009. Innehållsförteckning. * Informationer, 58... 2 Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Informationer, 58... 2 * Budget 2010, plan 2011-2012, 59...3-8 * Direktiv till nämnderna att förbruka högst 99 % av tilldelad ram, 60...9-10 * Yttrande över

Läs mer

Smultron ställen. Sju vägar i BErgs kommun från söder till norr

Smultron ställen. Sju vägar i BErgs kommun från söder till norr B e r g s k o m m u n Smultron ställen Sju vägar i BErgs kommun från söder till norr Sju vägar i BErgs kommun från söder till norr Ovanligt, spännande och intressant? Du håller nyckeln till en lyckad semester

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-04-29 Blad 1 (36) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret i Strömsund, klockan 08.00-17.15 Karin Stierna (c), ordförande

Läs mer

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Klass F Elit Särskj 1 Petter Eriksson Moälven/Modo 6 6 6 5 6 0 6 6 1 36 6 6 + 5 2 Rolf Modig Övertorneå 6 6 6 2 6 1 6 6 4 36 7 6 + 3 3 Leif Sandberg Kalix

Läs mer

Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M)

Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2010-04-29 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 15.00 17.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Mona Hyttsten,

Läs mer

BERG. Magazinet YOGA OCH JAKT I LJUNGDALEN FISKE I VÄLLE STRÖMMAR ETT RENT NÖJE FÄRGSTARKA UPPDRAG I BRÅNAN VETERANER OCH FARTVIDUNDER I GALÅBODARNA

BERG. Magazinet YOGA OCH JAKT I LJUNGDALEN FISKE I VÄLLE STRÖMMAR ETT RENT NÖJE FÄRGSTARKA UPPDRAG I BRÅNAN VETERANER OCH FARTVIDUNDER I GALÅBODARNA Magazinet BERG FRÅN STORSJÖBYGDEN TILL LJUNGDALSFJÄLLEN ÅRG 6 2015 FISKE I VÄLLE STRÖMMAR ETT RENT NÖJE FÄRGSTARKA UPPDRAG I BRÅNAN SMAKFULLT FINLIR BLAND HUMLEN I KLÖVSJÖ YOGA OCH JAKT I LJUNGDALEN VETERANER

Läs mer

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Anton Töyrä Piteå Pk 0 4 4 4 6 4 4 5 31/20 0 2 Robert Lindbäck Kalix Pistolskyttar 3 2 3 6 3 3 5 2 27/20 0 3 Mats Jönslars Kalix Pistolskyttar 4 2 3 3 2 3 4 5 26/20 0 4 Marco

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

BERG. Magazinet YOGA OCH JAKT I LJUNGDALEN FISKE I VÄLLE STRÖMMAR ETT RENT NÖJE FÄRGSTARKA UPPDRAG I BRÅNAN VETERANER OCH FARTVIDUNDER I GALÅBODARNA

BERG. Magazinet YOGA OCH JAKT I LJUNGDALEN FISKE I VÄLLE STRÖMMAR ETT RENT NÖJE FÄRGSTARKA UPPDRAG I BRÅNAN VETERANER OCH FARTVIDUNDER I GALÅBODARNA Magazinet BERG FRÅN STORSJÖBYGDEN TILL LJUNGDALSFJÄLLEN ÅRG 6 2015 FISKE I VÄLLE STRÖMMAR ETT RENT NÖJE FÄRGSTARKA UPPDRAG I BRÅNAN SMAKFULLT FINLIR BLAND HUMLEN I KLÖVSJÖ YOGA OCH JAKT I LJUNGDALEN VETERANER

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-11 Blad 1 (33) Plats och tid Björken, kommunkontoret i Strömsund, klockan 08.30-16.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas.

Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas. Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas. 1. Namn på projektet: Mooseum 2. Kontaktperson för projektet (projektledare):

Läs mer

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd.

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. 2015-06-15 2014-149 AS Leadercheck Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Du kan söka för att komma igång med nytt företag samverkan

Läs mer

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL (VI) fört vid sammanträde 2004-12-10. Tid 09.00 12.30. Faculty Club, Högskolan

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL (VI) fört vid sammanträde 2004-12-10. Tid 09.00 12.30. Faculty Club, Högskolan HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL (VI) Tid 09.00 12.30 Plats Närvarande ledamöter Faculty Club, Högskolan Andersson Thorsten, ordf Bangsgaard Christian Enmark Romulo Nilsson Kristina Norén Johan Persson Birgitta

Läs mer

Protokoll. fört vid Västra Torsås Sockenrådsstämma onsdagen 2015-04-15 i Hynnenäs Bygdegård (en bilaga)

Protokoll. fört vid Västra Torsås Sockenrådsstämma onsdagen 2015-04-15 i Hynnenäs Bygdegård (en bilaga) Sockenråd 2015-04-15 Sida 1(3) fört vid Västra Torsås Sockenrådsstämma onsdagen 2015-04-15 i Hynnenäs Bygdegård (en bilaga) Närvarande ur sockenstyrelsen:, Pia N. Svensson, Rolf Erlandsson, Örjan Riis

Läs mer

LERBERGETS BYAMÄN EKONOMISK FÖRENING Org nr 743000-1714 ÅRSREDOVISNING

LERBERGETS BYAMÄN EKONOMISK FÖRENING Org nr 743000-1714 ÅRSREDOVISNING LERBERGETS BYAMÄN EKONOMISK FÖRENING Org nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 Lerbergets Byamän Ek Förening 1(8) Styrelsen för Lerbergets Byamän Ek Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

c/o adress Postgiro/Bankgiro Föreningens hemsida Postadress Organisations nr. Riksorganisationstillhörighet

c/o adress Postgiro/Bankgiro Föreningens hemsida Postadress Organisations nr. Riksorganisationstillhörighet KULTUR & FRITID ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Ansökan lämnas till Kultur & Fritid, Box 41,221 00 Lund, senast 1 mars. FÖRENINGSUPPGIFTER Föreningens officiella adress Sökande förening Telefon

Läs mer

25 bästa SK Laxen Herrar

25 bästa SK Laxen Herrar 50 frisim 100 frisim 1 Mathias Hageneier 22,04 2008 1 Mathias Hageneier 50,55 2009 2 Joakim Hvalgren 22,83 2014 2 Joakim Hvalgren 50,90 2013 3 Janne Ledin 23,31 2014 3 Kenth Stenbäck 51,00 1984 4 Teodor

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Gotland Runt Line 5 (Parklass)

Gotland Runt Line 5 (Parklass) Datum -05-, Bana Visby GK hål R Fredman/L Warrer 35 Par X Lena Warrer Mölndals Golfklubb, Roger Fredman Lerjedalens Golfklubb, 55 2 G Carne/T Jern 3 Par X 2 Tommy Jern Nacka Golfklubb, 55 Gun Carne Nacka

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala Pensionärsrådet 2012-09-21 1 (10) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13.15 15.30 Beslutande Enligt blad 2 Övriga deltagande Enligt blad 2 Utses att justera Sekreterare... Paragrafer 31-41

Läs mer

Arådalsnytt Nummer 36, juli 2010

Arådalsnytt Nummer 36, juli 2010 Arådalsnytt Nummer 36, juli 2010 Medlemstidning för Arådalens Sportstugeförening Tidningen finns även på: www.aradalen.com Vi i styrelsen har många gånger uppmanat er att skicka in bidrag till Arådalsnytt.

Läs mer

Remissyttrande avseende ansökan från Praktiska Sverige AB om att få starta fristående gymnasieskola i Östersund (Skolinspektionen Dnr 32-2012:522)

Remissyttrande avseende ansökan från Praktiska Sverige AB om att få starta fristående gymnasieskola i Östersund (Skolinspektionen Dnr 32-2012:522) YTTRANDE 1(7) Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM Remissyttrande avseende ansökan från Praktiska Sverige AB om att få starta fristående gymnasieskola i Östersund (Skolinspektionen Dnr

Läs mer

Adresskalender 2015-2016

Adresskalender 2015-2016 Adresskalender 2015-2016 DISTRIKTSSTYRELSEN Ordf. Kurt Sevehem Tel 0340-65 09 00 kurt@sevehem.com Stråvalla 0708-70 46 51 V. ordf. Anita Gunnarsson Tel 035-560 24 sallevagen1@telia.com Kvibille 0766-45

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Manne Svall. Fotboll sektion. Rune Pettersson. Sven Björeman. Bertil Wallberg

Manne Svall. Fotboll sektion. Rune Pettersson. Sven Björeman. Bertil Wallberg 1951 Tore Ståhl Rune Pettersson Skidans dag anordnas. Kommitté för planerade ombyggnaden av idrottsplatsen bildas där Bertil Wallberg, Göte Wallberg och ingår. Kamratfest anordnas Landslagsspelaren Bian

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2012-03-12 Diarienummer:2010-061 M Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Fiber i Fotskäl Checkens namn Fotskäls bygdegårdsförening Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Linköpings HC. SNABBFAKTA SKÖVDE IK vs. LINKÖPINGS HC MATCHER I KRONOLOGISK ORDNING

Linköpings HC. SNABBFAKTA SKÖVDE IK vs. LINKÖPINGS HC MATCHER I KRONOLOGISK ORDNING bildades 1932 som BK Kenty. Hockey kom med på programmet 1946 och 1976 byttes namnet till. Klubben gjorde en satsning mot eliten som tog sin början tidigt 1990-tal och är numera en etablerad klubb i SHL.

Läs mer

Kjell Hansson Talu, Kulturhuset, 2014-05-21 kl.14.00. Anneli Larsson. Gunnar Nilsson. Kjell Hansson Talu

Kjell Hansson Talu, Kulturhuset, 2014-05-21 kl.14.00. Anneli Larsson. Gunnar Nilsson. Kjell Hansson Talu Kulturnämnden 2014-05-15 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kulturhuset, Mora, Torsdagen den 15 maj 2014, kl. 15:00 ande Gunnar Nilsson (S), ordf Jaakko Mattila (C), 1:e vice ordf Hans-Göran Åhgren

Läs mer

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S)

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan tid 19.20-19-30 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Tony Hansson (S) Gabriele Goldhammer

Läs mer

Lokal plan för Petaredbackens byalag

Lokal plan för Petaredbackens byalag Lokal plan för Petaredbackens byalag Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Petaredbacken...3 4 Vad är det bästa med Petaredbacken?...4

Läs mer

Slutrapport Framtidens turistinformation 2014

Slutrapport Framtidens turistinformation 2014 Slutrapport Framtidens turistinformation 2014 Projektperiod: 1 maj 2014 30 nov 2014 Projektledare: Anna B-Åkerblom Projektägare: Bergs kommun, näringslivs- och utvecklingsavdelningen Kontaktperson: Fredrik

Läs mer

Styrelsens berättelse för år 2014.

Styrelsens berättelse för år 2014. Styrelsens berättelse för år 2014. Bystämma och styrelsearbete Bystämma hölls onsdagen den 12 mars 2014 med 23 bybor närvarande. Vid stämman valdes Carl-Göran Palmqvist till byfogde och styrelseordförande

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

Villstads Hembygdsförenings sommarprogram 2015

Villstads Hembygdsförenings sommarprogram 2015 Villstads Hembygdsförenings sommarprogram 2015 Varmt välkommen att besöka oss i sommar. De gamla husen och 1900-talsmuseet är öppna när vi har program och servering i Hembygdsgården. Vandring till kvarnstensbrottet

Läs mer

Remissyttrande avseende ansökan från Sjölins gymnasium AB om särskild variant av gymnasieutbildning (Skolinspektionens Dnr 32-2014:603)

Remissyttrande avseende ansökan från Sjölins gymnasium AB om särskild variant av gymnasieutbildning (Skolinspektionens Dnr 32-2014:603) YTTRANDE 1(6) Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM Remissyttrande avseende ansökan från Sjölins gymnasium AB om särskild variant av gymnasieutbildning (Skolinspektionens Dnr 32-2014:603)

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Ansökan om bidrag ur fonden bygdemedel

Ansökan om bidrag ur fonden bygdemedel Fritidsnämnden 2008 02 20 18 40 bygdemedelp02 Ansökan om bidrag ur fonden bygdemedel Från länsstyrelsen har översänts för yttrande ansökningar om bidrag ur fonden bygdemedel. Kommunens beredningsgrupp

Läs mer

Styrelsen för BRF KAJPLATSEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007, föreningens 16:e verksamhetsår.

Styrelsen för BRF KAJPLATSEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007, föreningens 16:e verksamhetsår. ÅRSREDOVISNING 2007 för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KAJPLATSEN (org. nr. 71 64 21-8286) Styrelsen för BRF KAJPLATSEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007, föreningens 16:e verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

Medborgardialog i Hammerdal 2013-04-25

Medborgardialog i Hammerdal 2013-04-25 Rapport medborgardialog i Hammerdal 2013-04-25 Sidan 1 av 7 Medborgardialog i Hammerdal 2013-04-25 Bakgrund och syfte Medborgardialog är ett sätt för den politiska ledningen att få ett större beslutsunderlag

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 4 december 2003 Marie Andersson Per-Axel Andrén Henrik

Läs mer

Resultatlista enskild rond - brutto:

Resultatlista enskild rond - brutto: Resultatlista enskild rond - brutto: Landeryds GK Saab AKTIV Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Herrar Klass: Open Herrar Rond: 1 Spelform: Slagtävling Datum 2009-09-07 Placering: Namn:

Läs mer

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck Bondemilen 2011 Resultatlista StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck 135M Kretschmer, Jakob Borås 123 M Nielsen, Filip Göteborg 87 M Bengtsson, Nils-Åke Svenljunga 136M Hallberg,

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning.

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ju djupare man dyker in i ärendet mellan Ellös Buss och Stenungssunds kommun finnar man hur öppet vänskapskorruptionen tar sig när risken

Läs mer

PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060109 PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 8 Mål nr M 9650-12 RÄTTEN Hovrättsrådet Lars Borg, tekniska rådet Bengt Jonsson och hovrättsrådet

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Redovisning Enkät för perioden Dec 2012 - feb 2013

Redovisning Enkät för perioden Dec 2012 - feb 2013 Redovisning Enkät för perioden Dec 2012 - feb 2013 Enkät http://www.berg.se/4.7aba3a6913b75b75ab9f0a/12.7aba3a6913b75b7... Fråga 1 Deltog du på något av dialogmötena i Myrviken, Åsarna och/eller Rätan?

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2010-02-04 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2010-02-04 1 Tekniska nämnden 2010-02-04 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Upprustningsbidrag Tänndalens bygdegård 2 Upprustningsbidrag Överhogdals bygdegård 3 Upprustningsbidrag Björklid,

Läs mer

Den 9 april 19.00 får vi besök av Mika Liffner

Den 9 april 19.00 får vi besök av Mika Liffner Information från Bestorps Byalag www.bestorp.se April 2014 Nummer 13 Passa på att gå på Miljöföreläsningarna i Eklunda Den 9 april 19.00 får vi besök av Mika Liffner Mika Liffner ska i denna föreläsning/filmvisning

Läs mer

EU-frukost! Samlade projekterfarenheter - exempel från INTERREG-programmen

EU-frukost! Samlade projekterfarenheter - exempel från INTERREG-programmen Abrahamsson Pär BRG - Business Region Göteborg AB par.abrahamsson@businessregion.se Abrahamsson Suzana Externa Relationer VGR suzana.abrahamsson@vgregion.se Adolfsson Solveig Afolter Danijel solveig.adolfsson@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2010-02-16

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2010-02-16 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Närvarolista tekniskt utskott Beslutande Lars-Owe Edberg, S, till 12 ej beslut Alf Persson, S Jan-Göran Petersson, S Bengt Ohlsson, M Göran Jepsson, M (ordf)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2009-03-24 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-17.20 ande: Sidsel Waern (M), ordförande Karl-Mats Bodestad (M) Ingvar Widerberg (C) Ibrahim Candemir (KD) Lillemor

Läs mer

Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress

Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress Degerfors OK c/o Lars Broström, Götvägen 22, 69332 Degerfors tore.martinsson@gmail.com Degerfors OK, c/o Lars Broström, Götvägen 22, 69332 Degerfors

Läs mer

2IILFLHOO5HVXOWDWOLVWD7RWDOW .ODVV6XSHU1DWLRQHOO. A 1 4.05,45 Volvo S40. 2 2.37,18 Utesl. svart 1 2.30,71 3 2.30,71. 20 C - 119 Per Erik Israels

2IILFLHOO5HVXOWDWOLVWD7RWDOW .ODVV6XSHU1DWLRQHOO. A 1 4.05,45 Volvo S40. 2 2.37,18 Utesl. svart 1 2.30,71 3 2.30,71. 20 C - 119 Per Erik Israels * WDODQGVFXSHQLDOO\FURVV $UUDQJ U0.HDP:HVWRP IILFLHOOHVXOWDWOLVWDRWDOW.ODVVXSHUDWLRQHOO 0 Jonas Andersson., Utesl. svart.0,.0, A.0, Volvo S0 0 Per Erik Israels., ().,.,0.,0 A.0, Lars Sakariassen Brutit.,.,0.,

Läs mer

Herråkra Byggnadsförening informerar

Herråkra Byggnadsförening informerar Herråkra Byggnadsförening informerar Nr 2 April 2014 http://herrakra.net Kalendarium för sommaren Lör 10/5 kl. 8 Vårstädning Hobbylokalen (Vi bjuder på fika) Sön 18/5 kl. 14 Torprunda (samling vid Hobbylokalen.

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Styrelsen 2000-06-19 1 (13)

Styrelsen 2000-06-19 1 (13) Styrelsen 2000-06-19 1 (13) Plats och tid Ronnebyhus konferenslokal måndagen den 19 juni 2000 kl 13.30-15.50 Beslutande Karl-Erik Karlsson, ordf Heli Berg, v ordf Roger Svensson Monica Ingvarson Gunnar

Läs mer

Rapport från granskning och uppmålning av runstenar i Jämtland och Medelpad 2010. Jämtland. Medelpad

Rapport från granskning och uppmålning av runstenar i Jämtland och Medelpad 2010. Jämtland. Medelpad Datum 2010-12-10 Dnr 322-906-2011 Avdelning Förvaltningsavdelningen Enhet Kulturvårdsstöd Författare Thorgunn Snædal Rapport från granskning och uppmålning av runstenar i Jämtland och Medelpad 2010. Den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-08-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-14.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera ens tid och plats Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunchef

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER

HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänt om fonderna 2 SKOLFONDER Stiftelsen Sveg-Lillhärdals skolfond 3 Stiftelsen Hede skolfond 4 Stiftelsen Hogdals skolfond

Läs mer

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015 Startlista, par/lag Kuriren Cup Final 205 Datum 205-06-4, 0800 Bana Eskilstuna GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 0800 080 080 0820 M Eliasson/T Landin 7,5 A X Tony Landin Torshälla

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

Mälardalens Högskola i Västerås

Mälardalens Högskola i Västerås Deltagare i konferensen 20-21 november 2000 Rikard Andersson Utbildningsbevakare Elizabet Damceska Studierektor Therese Gustavsson Utbildningsbevakare Kent Hartman Studierektor Amund Hunstad Maria Lindén

Läs mer

Marie Oskarsson, vård- och omsorgsnämnden Lennart Gunnarsson, SPF Köpingshus Gunnar Immo, Köpings Finska PRO

Marie Oskarsson, vård- och omsorgsnämnden Lennart Gunnarsson, SPF Köpingshus Gunnar Immo, Köpings Finska PRO Pensionärsrådet Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 15.00 16.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) ande Roger Eklund (S), vård- och omsorgsnämnden, ordförande Lena Jonsson (S), vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Protokoll Föreningsstämman den 24 februri 2015

Protokoll Föreningsstämman den 24 februri 2015 Protokoll Föreningsstämman den 24 februri 2015 1 1. Leif öppnade Föreningsstämman och hälsade de 11 deltagarna välkomna. Mötet var utlyst i behörig ordning enligt de närvarande. 2. Dagordningen fastställdes

Läs mer

BILAGA 2 : STATISTISK ANALYS

BILAGA 2 : STATISTISK ANALYS BILAGA 2 : STATISTISK ANALYS Fördelningen av klienter per kommun (sedan start) 2003 Enligt verksamhetsberättelsen för den personliga ombudsverksamheten år 2003 såg fördelningen av klienter per kommun (sedan

Läs mer

Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen

Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen 2005-12-11 1 Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen Närvarande: 28 st. medlemmar 1. Mötets öppnande Vice ordföranden Peter Elgström

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Kommunkontoret, Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl.8.30-15.55

Kommunkontoret, Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl.8.30-15.55 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-19 Blad 1 (37) Plats och tid Beslutande Övriga Kommunkontoret, Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl.8.30-15.55 Susanne Hansson (s) Lennart Oscarsson (s) Göran Espmark

Läs mer

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 9 Ärendeförteckning 21 Rapport Förebyggande hembesök 22 Förlängning av avtal med Attendo Sverige AB 23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om

Läs mer

RESULTAT PENSIONÄRSTÄVLING

RESULTAT PENSIONÄRSTÄVLING 2008-08-14 1. Göran Dolk 33 42 75 5 2. Arne Thunholm 39 40 79 3 3. Bo Thengqvist 43 41 84 2 4. Bengt Jonsson 41 45 86 1 5. Olle Lindblom 46 40 86 1 6. Tord Ödlund 44 92 1 7. Sven Melkered 46 94 1 8. Åke

Läs mer

Druidordens Riksmästerskap Golf 2011 Riksmästare

Druidordens Riksmästerskap Golf 2011 Riksmästare Logen Idris Druidordens Riksmästerskap Golf 0 Riksmästare (Endast deltagare med bruttoslag

Läs mer

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 19 mars 2009 1(11)

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 19 mars 2009 1(11) Kultur- och föreningsutskottet 19 mars 2009 1(11) Plats och tid: Konferenslokalen BUN kl. 9.00-11.00 Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Bengt-Olov Persson Benny Persson Ersättare: Övriga deltagande:

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer

Information av teknik- och serviceförvaltningen

Information av teknik- och serviceförvaltningen Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-04-07 2 57 Information av teknik- och serviceförvaltningen Teknik- och serviceförvaltningen informerar om följande: Fastighetsförsäljningar Gatu-/vägbelysning Markarrenden

Läs mer

Brf Södrabruket 769621-0355. Årsberättelse för Bostadsrättsföreningen Södrabruket. Organisationsnummer 769621-0355.

Brf Södrabruket 769621-0355. Årsberättelse för Bostadsrättsföreningen Södrabruket. Organisationsnummer 769621-0355. 1 Årsberättelse för Bostadsrättsföreningen Södrabruket Organisationsnummer Räkenskapsår 2010 2 Styrelsen för BRF Södrabruket får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen

Läs mer