Slutrapport. Leader Lag PH Journalnummer: Projektägare: Stina Lindén och Sofi Holmgren mail:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport. Leader Lag PH Journalnummer: 2012-719. Projektägare: Stina Lindén och Sofi Holmgren www.adoptabee.se mail: info@adoptabee."

Transkript

1 Slutrapport Leader Lag PH Journalnummer: Projektägare: Stina Lindén och Sofi Holmgren mail: 1

2 Innehållsförteckning: 1. Sammanfattning Behov som Adopt a bee har mött & intressenter Koppling till den lokala Leader strategin Syfte Mål Organisation 6 2. Projektpresentation Var finns vi? Våra trädgårdar & andelsägare 7 3. Genomförande & resultat 8 4. Reflektioner & slutsatser 9 5. Projektbudget Rekommendationer 11 Stort tack Leader lag PH som gjort detta fantastiska första år möjligt/sofi & Stina 2

3 1. Sammanfattning Adopt a bee - Get honey for free är en enkel men brilliant idé som går ut på att vi placerar ut bikupor hos bi- intresserade människor med trädgårdar runt om i Hässleholm. Stina sköter sen om bina under året. Sofis uppgift är att hitta intressenter som vil köpa en andel i kuporna och som vill följa binas liv via vår hemsida. Två gånger per år, sommar och höst, tar vi in och slungar vår egen honung som vi delar ut till våra andelsägare som tack för deras stöd. Vårt första verksamhetsår har gått över förväntan. Adopt a bee har nått merparten av sina delmål. Vi har införskaffat bin, vi hittade trädgårdar där vi placerade ut kuporna och ett antal andelsägare köpte in sig. Vi skördade vår honung som även fick pris för sin fina kvalitet. Vi har även haft flera föreläsningar om vårt arbete och vi har uppmärksammats i TV, radio, en bok och i flera tidningsartiklar. Vårt nätverk har vuxit. Arbetsmängden har varit stor men varje minut har varit mycket lärorik. Året med Adopt a bee har varit fantastiskt både för oss och för vår miljö Behov som Adopt a bee har mött & intressenter Binas roll för en hållbar utveckling kan man skriva mycket om. Senast i mars 2011 kom en alarmerande FN- rapport om binas roll för miljön och problemen med att de dör. Bin är avgörande för att pollineringen ska fungera. Bina står för 70 % av den totala pollineringen i världen och bina har minskat globalt i antal vilket leder till problem för att uppnå satta miljömål både lokalt och globalt. Så den stora vinnaren i projektet är således vår gemensamma miljö. De andra vinnarna är de som köper in sig på ett år i taget i våra kupor. De får lokalproducerad ekologisk honung vars framställningsprocess de kan följa i näst intill 3

4 realtid. De kan även besöka sina bin och vara med i honungsframställningen. Andelsägarna kan även känna att de gör en god insats för vår miljö. De tredje vinnarna är de familjer och deras grannar som lånar ut sina trädgårdar till våra kupor. De får bin som pollinerar vilket ger mer växtlighet och högre avkastning av frukt/bär. De fjärde vinnarna är övriga konsumenter som får köpa honungen som blir över och de som kommer och lyssnar på våra presentationer av vårt projekt. Bönderna i omgivningen är också stora vinnare efter som våra bin även hjälper till och pollinerar deras åkrar. Sammanfattning av intressenter i Adopt a bee: A: De som köper en andel och på så viss stöttar projektet och miljön B: De vars trädgårdar vi lånar till kuporna som får ökad växtlighet i sina trädgårdar. C: Lantbrukarna i trakten som får extra hjälp att pollinera sina odlingar. D: Övriga konsumenter som får köpa den honung som blir över när andelsägarna har fått sin del. E: Övriga som av intresse följer vårt arbete på vår blogg eller som går på våra seminarier som lär sig nya saker om bin, biodling och hur man driver ett projekt. F: Hässleholms kommun som vi sätter på kartan som en miljökommun med hjälp av projektet. G: Våra eventuella sponsorer som kommer synas i samband med när vi marknadsför oss, har seminarier och på vår hemsida Kopplingen till den lokala Leder strategin Adopt a bee har en mycket tydlig koppling till den lokala Leder strategin. Det är ett projekt för landsbygdsutveckling genom att öka biodlingen. Projektet hjälper till att öka den biologiska mångfalden och verkar för hållbar utveckling både lokalt och globalt. 4

5 1.3. Syfte Syftet med Adopt a bee är att hjälpa bina, vår miljö och främja en hållbar utveckling lokalt och globalt. Detta görs dels genom att vi själva startar upp nya bisamhällen och dels genom att vi informerar andra om binas roll för vår fortsatta existens Mål Adopt a bee s vision är att konceptet Adopt a bee Get honey for free ska bli ett världsomspännande koncept. Att vår idé sprider sig inom Sverige och mellan länder att så många som möjligt ska bli engagerade och medvetna om binas roll. Adopt a bee s konkreta mål är att vi: År : Vi startar vår verksamhet med 10 kupor och levererar vår första honung till våra 40+ andelsägare i oktober Texten och layouten till Sofina och bina ska vara klar så boken kan översättas först till engelska och sen till alla officiella språk inom EU. Hålla minst två föreläsningar om bin och biodling. 5

6 1.5. Organisation Projektledare för Adopt a bee är Stina Lindén och Sofi Holmgren. De har genomfört merparten av arbetet själva. Stina är ansvarig för skötseln av bina. Sofi är ansvarig för ekonomin och det administrativa arbetet. Tillsammans planerar vi arbetet och genomför föreläsningar och andra marknadsföringsevent. Till vår hjälp har vi även en grafisk designer vid namn Thomas Kealey som designar hemsidan och marknadsföringsmaterial. Vi har även haft stor hjälp av de biodlare som finns i vårt nätverk. I samband med att vi presenterar vår organisation vill vi även passa på att tacka de som hjälpt oss under året med råd och dåd. På vår hemsida under rubriken Tack finns en lista med alla namn på privatpersoner, organisationer och företag som supportat oss. 2. Projektpresentation Nedan följer en presentation över det som Adopt a bee har genomfört under år ett. Som redan nämnts har projektet fått stor uppmärksahet och vi har haft kontakt med och stöd av flera olika privatpersoner, organisationer, företag och Hässleholms kommun. 2.1 Var finns vi? Vill du få mer information om Adopt a bee kan du titta in på vår: Hemsida: Twitter: adopt_bee Facebook: Adopt a bee Get honey for free 6

7 På framförallt vår hemsida och på facebook ligger en utförlig beskrivning av vad som hänt i projektet under året. Där finns även ett fotoalbum. Vår lokal där vi förvarar vårt material har vi hyrt från HIBAB och den finns på Garnisonen i Hässleholm. Det är även där vi slungar och förvarar vår honung samt tar emot studiebesök. Transporterna mellan Garnisonen och våra bikupor har till största delen skett med cykel och cykelkärra. För de längre och tyngre transporterna har vi hyrt eller lånat bil och släpp. 2.2 Våra trädgårdar & andelsägare Vi har flera som står intressenter som står på kö både från privata- och offentliga anrättningar men de första10 kuporna satte vi ut enligt följande: En kupa finns på hos en privatperson på Gäddastorp och en i en koloniträdgård. Fyra kupor finns hos två familjer i Djupadal. En finns i en trädgård på Östervärn. Tre finns på det vi kallar för skogstomten på Garnisonen. I varje kupa har vi sålt åtta andelar. Varje andelsägare har under hösten fått del av sin andelsägarhonung d v s två 700 grams burkar. Honungen har vi både levererat personligen och skickat eftersom våra andelsägare bor runt om i både Sverige och i andra länder. Både våra andelsägare och trädgårdsägare har varit mycket engagerade i projektets utveckling och binas välbefinnande. 7

8 3. Genomförande & resultat Av de målen vi satte upp inför året har vi nått alla utom det med att få fler personer att bli biodlare. Det har vi dock goda förhoppningar om att nå under nästa år. Vad det gäller målen kopplat till bina, andelsägarna och antalet presentationer så har vi nått dem med råge. Nedan följer en förteckning över olika event som vi har deltagit i på ett eller annat sätt: Events där Adopt a bee varit med: Presentation hos Hässleholms Allmänna Kultursällskap 2/3-13 Startup Dojo, på Foo cafe i Malmö 13/12-12 Andelsägarträff i Hässleholm på Garnisonen 8/12-12 Lunchseminarie på Kristianstad högskola 6/12 Prisutdelning 20/10-12 i Eslöv Långlördag i Hässleholm 29/9-12 Sparbanken Skånska Honungsmästerskapet på Sofiero /8-12 Koloniträdgården Fridhem i Hässleholm har Öppet Hus 22/7-12 Berlin 14/6-12 Get on the train 31/ Moriskan, Malmö Folketspark Kristianstad - 27/5-12, Naturum, Vattenriket Europaforum Hässleholm, Kulturhuset 17/4-12 KlimatVardag Kristianstad, Yllan 14/4 12, kl SBR-Skånes Årsmöte - 25/2-12, Eslöv People Powerd Capital Göteborg 11/11-11 Vårt deltagande har inneburit allt från presentationer, visning av kupa, praktiskt arbete i vår lokal eller informationsspridning om vårt projekt och om varför bin är så viktiga. Det fortlöpande arbetet i projektet har i huvudsak varit kopplat till att sköta bina, framställa honung och administrera projektet. I början av året gick så klart mycket tid åt att få allt material på plats. Projektet har tagit upp i stort sett all vår fritid under året och vi har lärt oss massor. Stina har under högsäsongen varit ute hos bina ungefär var 10 dag. Där emellan skulle allt annat kopplat till material och förberedelser fixas. Vi har 8

9 även varit på ett flertal möten med olika intressenter förutom eventen som presenterades ovan. För att lära oss mer om biskötsel har vi även deltagit på flera SBR arrangemang. Adopt a bee har fått mycket publicitet och bifogat med vår slutredovisning finns ett urval av de artiklar som skrivits om oss. Vi har även blivit omskrivna i en bok, samt varit med i ett TV och ett radio inslag. På vår hemsida ligger en komplett förteckning av all publicitet. Under vårt första år måste vi varit ett av de Leader- projekt som fått mest medial uppmärksamhet. Sofi skriver även kröniker på en sida som heter Europaportalen så även där kan man läsa om projektet. Tack vara alla publicitet så har vi fått mycket draghjälp med vår marknadsföring som vi annans förmodligen inte hunnit med på grund av allt annat praktiskt arbete. Under året har vi även fått ta emot priser både för våra presentationer, vår idé samt vilket vi är mest stolta över nämligen vår honung. Vi var även nominerade till Hässleholms kommuns miljöpris. 4. Reflektioner & slutsatser Den första lärdomen är kopplad till tid. Dels la vi ner mycket mer tid på projektet än vad vi hade beräknat från början och dels tog Leader redovisningen mycket mer tid än vad vi hade räknat in. Detta sammantaget lede till att trots att vi la ner mer tid än tänkt ändå inte hann göra så mycket som vi hade velat under vårt första år. Även skötseln av bina och för att få allt material på plats tog mer tid än vad vi hade kunnat förutse. En sak som 9

10 vi inte hann så långt som vi önskat med var till exempel vår barnbok om Sofina och bina. Den finns ännu så länge fortfarande bara i datorn. Det som har varit en positiv lärdom är att vi har insett hur mycket nytt man kan lära sig under ett år om man bara ger sig tusan. Sofi kunde inget om bin när vi drog igång och hon har lärt sig massor. Stina kunde lite om bin men mindre om ekonomi så där har hon lärt mycket nytt. Att vi har kompletterat varandra så bra har varit en av nyckel faktorerna till projektets framgångar. Även om vi bitvis varit helt slutkörda är vi båda mycket nöjda och stolta över vad vi har åstadkommit. 5. Projektbudget Vi har följt vår budget och inte gått över den vilket man kan se i vår ekonomiska redovisning. Dock behövde vi disponera om lite mellan de olika budgetposterna efterhand som vi fick mer och mer kontroll på vad saker och ting kostade. Materialet för att starta upp kuporna och köpa in bin blev dyrare än beräknat eftersom där var småsaker till skötseln av bina och till kuporna som vi inte viste om när vi startade projektet. De dyrare material kostnaderna lyckades vi kompensera upp med lägre kostnader för lokalen vi hyrde än budgeterat. Eftersom lokalen inte ligger centralt behövde vi inte betala en allt för hög månadskostnad. Vi har även varit mycket restriktiva i vårt användande av bil. Det har gjort att vi kunnat spara in en del pengar där också. Även vad det gäller våra inkomster så har vi följt budget. Så efter vårt första år kommer vi som beräknat att gå plus minus noll vilket vi är mycket nöjda med. 10

11 6. Rekommendationer Stina och Sofi har redan bestämt sig för att fortsätta att driva Adopt a bee. Så mycket som vi lärde oss under det först året så kan ju bara kommande år bli lättare. Vi rekommenderar även andra att starta liknade projekt eftersom vårt lilla projekt inte på något sätt räcker för att rädda bina utan många fler initiativ behövs. Vad det gäller att få Leader stöd så är vi oerhört glad och tacksamma för den hjälp och det stöd vi har fått. Vad vi dock hade önskat är att redovisningen skulle lättas upp på något sätt för för oss som bara varit två i projektet har redovisningen tagit mycket tid och kraft som annars hade kunnat läggas på att utveckla själva projektet ännu mer. 11

12 Tack för all hjälp! Med vänlig hälsning Sofi & Stina Adopt a bee Get honey for free! 12

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Kungälvsmat. Slutrapport. Jornalnummer: 2010-7842

Kungälvsmat. Slutrapport. Jornalnummer: 2010-7842 Kungälvsmat Slutrapport Jornalnummer: 2010-7842 Slutrapport Kungälvsmat Innehållsförteckning Slutrapport Kungälvsmat 2 1. Redovisning av projektet Kungälvsmat 3 1.1 Journalnummer 3 1.2 Stödmottagare 3

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

Slutrapport för FerieFöretagarna

Slutrapport för FerieFöretagarna 1. Projektfakta Projektnamn: FerieFöretagarna Leaderområde: Leader Skånes Ess Projektägare: C4 Idéforum Journalnummer: 2012-1301 Kontaktperson: Jessica Hellberg, telefon: 044-21 18 99, mobil: 0703-16 59

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny.

Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny. Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny. Det nya är idén om att vi kan förändra själva. Utan att vänta på att någon annan ska vilja det. Miljardprogrammet är den här idén: Idén

Läs mer

Barnboksprojektet. En implenteringsanalys av ett projekt initierat och genomfört av Röda Korsets antidiskrimineringsgrupp i Luleå.

Barnboksprojektet. En implenteringsanalys av ett projekt initierat och genomfört av Röda Korsets antidiskrimineringsgrupp i Luleå. Barnboksprojektet En implenteringsanalys av ett projekt initierat och genomfört av Röda Korsets antidiskrimineringsgrupp i Luleå. Sammanfattning En frivilliggrupp mot diskriminering i Luleå - knuten till

Läs mer

16 personer har anställts. 28 deltagare,

16 personer har anställts. 28 deltagare, Kil, Rieada och Dana Här får jag göra det jag är bäst på. DANA SID 7 KIL SID 6 De tre jobbar i kooperativ som de fått hjälp att utveckla inom den sociala företagsinkubatorn Sfinx. Kooperativen är ett resultat

Läs mer

Företagare ska leva precis som de lever hemma som privatpersoner. Hemma är inte allt nytt, utan man är rädd om det man har och försöker återvinna det

Företagare ska leva precis som de lever hemma som privatpersoner. Hemma är inte allt nytt, utan man är rädd om det man har och försöker återvinna det Företagare ska leva precis som de lever hemma som privatpersoner. Hemma är inte allt nytt, utan man är rädd om det man har och försöker återvinna det man kan. CARIN LINDAHL Projektkalkylen beräkna utgifter

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

S k å n e N o r d v ä s t D i n T r ä d g å r d 2 0 1 2-2 0 1 4

S k å n e N o r d v ä s t D i n T r ä d g å r d 2 0 1 2-2 0 1 4 S k å n e N o r d v ä s t D i n T r ä d g å r d 2 0 1 2-2 0 1 4 Vårt mål, att bli en av Sveriges största trädgårdsdestinationer 2002 startades Trädgårdsrundan av turistchefer och trädgårdsaktörer i nordvästra

Läs mer

SÄG JA LITE OFTARE. Summerade projektrapporter

SÄG JA LITE OFTARE. Summerade projektrapporter SÄG JA LITE OFTARE Summerade projektrapporter Innehållsförteckning Bakgrund 2 Projektsammanfattning 3-13 Projektrapport period 1 14-18 Projektrapport period 2 19-27 Projektrapport period 3 28-31 Projektrapport

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981 Datum 2013-12-06 Projektuppgifter Projektets titel Journalnummer hos finansiär Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Årsredovisning. Skolor: Hagagymnasiet/Haraldsbogymnasiet. Årsredovisning Teatermakarna Dalarna UF. Handledare: Annelie Westergren

Årsredovisning. Skolor: Hagagymnasiet/Haraldsbogymnasiet. Årsredovisning Teatermakarna Dalarna UF. Handledare: Annelie Westergren Årsredovisning Årsredovisning Teatermakarna Dalarna UF Räkenskapsår 2012-09-01 2013-05-15 Registreringsnummer: W016508 Kommun: Borlänge/Falun UF-region: Dalarna Skolor: Hagagymnasiet/Haraldsbogymnasiet

Läs mer

UngDrive Värnamo kommun 2011

UngDrive Värnamo kommun 2011 Projektutvärdering UngDrive Värnamo kommun 2011 1 Vi samlar... UNGA ENTREPRENÖRER Meritlistan för våra coacher kan göras lång. Europas främsta Unga Entreprenörer, Årets Studentföretagare, Sveriges främsta

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

LINS-projektet 6 år i Norra Skaraborg. Näringslivsinriktad Landsbygdsutveckling i Norra Skaraborg

LINS-projektet 6 år i Norra Skaraborg. Näringslivsinriktad Landsbygdsutveckling i Norra Skaraborg LINS-projektet 6 år i Norra Skaraborg Näringslivsinriktad Landsbygdsutveckling i Norra Skaraborg Projektledaren har ordet För nästan sex år sedan gick startskottet för LINS-projektet (Landsbygdsutveckling

Läs mer

Handbok. Schysst sommar

Handbok. Schysst sommar Handbok Schysst sommar 1 Varmt tack till Lars Vaste Andersson, Naturskyddsföreningen, vars engagemang och förtroende gjorde detta projekt möjligt, och särskilt tack till Linnéa Falk som skapade och idéutvecklade

Läs mer

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling YOU Sammanställning 2013-2015 Emma Linnman och Maria Wretling Jobba i Västerås ekonomiska förening Yrkesorientering för Unga (YOU) Rapport 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING INLEDNING Bakgrund Bemanning Mål

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer