Välkommen. till kulturgeografiska institutionen!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen. till kulturgeografiska institutionen!"

Transkript

1 Umeå universitet, SE Umeå Kulturgeografiska institutionen Tel: Fax: Välkommen till kulturgeografiska institutionen! Läsåret

2 Prefekt Bitr. prefekt Kerstin Westin Tel: Dieter Müller Tel: Studierektor Studierektor (fak.) Studievägledare/ Studieadministratör Magnus Strömgren Tel: Emma Lundholm Tel: Margit Söderberg Tel: Kontaktperson utlandsstudier Magnus Strömgren Tel: Ekonomiadministratör Dataansvarig Lotta Brännlund Tel: Erik Bäckström Tel: Kulturgeografiska institutionen ligger i samhällsvetarhuset, plan 3. Adress till hemsidan: Telefonnummer och e-postadresser till lärare och övrig personal finns på hemsidan under Personal. 2

3 Värt att veta från A-Ö Adressändring: Meddela snarast studieadministratören om du ändrar telefonnummer, adress eller namn. OBS. Du kan själv ändra din tidsbegränsade adress och telefonnummer, själv ta ut studieintyg samt titta på dina studieresultat genom att logga in på - studenttjänster på webb. Tjänsterna kräver studentmail (e-postadress som slutar Anslagstavlor: Utanför studentexpeditionen finns kursplaner, scheman, meddelanden, tentamensresultat etc. för respektive kurs anslagna. Ta till vana att regelbundet kontrollera om något hänt som rör dig. Betyg: Betygsskala, riktlinjer för betygssättning m m framgår av kursplan och/eller schema. Normalt gäller betygen VG (väl godkänd), G (godkänd) och U (underkänd). På masterprogrammens kurser gäller betygsskalan A-F. Bibliotek: Universitetsbiblioteket (UB) ligger i samhällsvetarhuset. Där finns en särskild avdelning för kurslitteratur, både läs- och låneexemplar. I kursbiblioteket finns läsbord och studiegruppsbord. Kursbiblioteket är öppet må-to 8-22, fre 8-18, lö 9-17 samt sö (www.ub.umu.se). Brandskyddsinformation: Institutionens handlingsplan för studenter finns på hemsidan: www8.umu.se/soc_econ_geography/studieinformation/brandskydd.html Brandskyddsombud: Lotta Brännlund CSN (studiemedelsnämnden): Ansök om studiemedel i god tid. Ansökningsblanketter finns hos CSN (Götgatan 2, Box 144, Umeå, tel ), på Studentcentrum eller på institutionens studentexpedition. Datalabb: Institutionen har ett eget datalabb i sal S317/318. Access till labbet (utanför lektionstid) får du genom att köpa passerkort på studentexpeditionen. Kortet kostar 60 kr (nytt kort) eller 30 kr (vid uppgradering av befintligt kort) och inkluderar ett visst antal utskriftssidor, olika beroende på vilken kurs du går. Extra utskriftskopior kan köpas för 20 kr (100 st) på studentexpeditionen. Examensbevis: Efter avslutad utbildning begärs examensbevis från examensenheten. Blankett finns på studentcentrums hemsida. (www.umu.se/studentcentrum). 3

4 För studenter: Under webb-adressen: www8.umu.se/personal/studieinformation/index.htm kan du hitta information om arbetsmiljöavtal, likabehandlingsplan för studenter, personskadeförsäkring m m under länken För studenter. Gamla tentor: Du har rätt att ta del av gamla tentor. Exempel på gamla tentor finns på vår hemsida, www8.umu.se/soc_econ_geography/utbildning/kurser. Geografiska föreningen: Geografiska föreningen verkar för att öka sammanhållningen mellan kulturgeografistudenter på program och fristående kurser. Den anordnar aktiviteter både på det sociala och på det mer formella planet, sportaktiviteter, sittningar, gästföreläsningar etc. Geografiska föreningens hemsida hittar du på nätadressen: Hemsida: Adressen till institutionens hemsida är: www8.umu.se/soc_econ_geography. Under utbildning/kurser hittar du information om institutionens kurs- och programutbud inkl. scheman och gamla tentor. Tentamensresultat läggs normalt inte ut på hemsidan (anslås på anslagstavlan). Högskolepoäng (hp): Fr o m h07 ändras poängbeteckningen i alla kurser till att kallas högskolepoäng i stället för poäng, 1 tidigare universitetspoäng = 1,5 hp. Inlämningsuppgifter etc: I många kurser ingår flera olika övningsuppgifter med olika lärare inblandade. Det är därför viktigt att du på övningsuppgiften anger vilken kurs det är, vilket moment, vilken lärare som skall ha uppgiften samt naturligtvis också ditt eget namn. Se övningsinstruktioner på vår hemsida. Inlämningsuppgifterna lämnas och hämtas på studentexpeditionen. När expeditionen är stängd kan uppgifterna lämnas i brevlåda utanför. Karta: Översiktskarta över campus finns på nätadressen: Kopiering: Studerande kan köpa kopieringskort på UB eller i lokalbokningen (stora entrén bredvid fiket Tornet). Studentkopiatorer finns på plan 2 mitt emot Husservice samt på UB. 4

5 Kursansvarig: Varje kurs har en kursansvarig lärare. Han/hon har huvudansvaret för kursen. Det är i första hand till kursansvarig lärare du skall vända dig om du har frågor som rör kursen som helhet. Kursbevis: När du är klar med en kurs får du utan begäran ett kursbevis hemsänt. Obs. att endast avslutade kurser kan räknas in i en examen. Kurslitteratur: Viss kurslitteratur säljs på studentexpeditionen. I kursplanen är den märkt med KGI. All annan litteratur lånas på UB eller köps på exempelvis Akademibokhandeln i Universum eller Åkerbloms universitetsbokhandel i centrum. Kursplaner: Kursplaner finns utanför i korridoren utanför studentexpeditionen vid anslagstavlorna samt på institutionens hemsida. Spara kursplanen så att du senare kan dokumentera vad du läst. Kursutvärdering: Varje kursmoment avslutas med kursutvärdering för att studenterna skall få ge sina synpunkter på momentets uppläggning, innehåll, litteratur, lärarinsatser etc. För att kunna utveckla och förbättra undervisningen och kurserna är det mycket viktigt att ni lämnar in er kursutvärderingsblankett. Lämnas på studentexpeditionen. Lektionstider: Undervisningen börjar vanligen en kvart efter utsatt tid (s.k. akademisk kvart). När man börjar på exakt tid sätts 00 ut (t.ex ). Lokalbokningen. Hos Servicecentrum (samhällsvetarhuset i anslutning till Lindellhallen) kan studenter köpa kopieringskort, OH-film, pennor, disketter, telefonkort, frimärken, kuvert, pennor och kollegieblock etc, hyra bandspelare, boka salar samt hämta parkeringskort. Låda för inlämnande av övningsuppgifter, hemtentamen, meddelanden etc. finns till höger om ingången till studentexpeditionen. Under dagtid när studentexpeditionen är öppen kan de lämnas direkt i låda vid disken. Lärare: Adresser och telefonnummer till lärare hittar ni på institutionens hemsida: Medinflytande: Varje läsår väljer studenterna representanter till grundutbildningens och masterutbildningens programkommittéer: turismprogrammet, samhällsplanerarprogrammet, master in tourism samt master in spatial planning and development (1 ordinarie och 1 suppleant för varje årskull för respektive program). Dessutom skall utbildnings- 5

6 utskottet (rådgivande gällande grundutbildningsfrågor) bl.a. bestå av minst 3 studeranderepresentanter. Information om detta ges i början av varje termin av institutionen och studentkåren. Studenterna utser själva sina representanter samt meddelar institutionen (studierektor eller studievägledare). Minor field studies (MFS): Genom SIDA beviljar institutionen årligen stipendier för minst två månaders vistelse i ett u-land. Stipendierna uppgår till kr per student. Fältstudien skall gälla uppsats på grundeller avancerad nivå. Stipendierna beviljas rullande under året. Se även Utlandsstudier. Mottagningstider: Vissa av oss på institutionen har satt upp mottagningstider utanför våra rum. Var vänlig och respektera dessa. Parallellstudier: Vill du läsa > 45 hp under terminen måste du ansöka om parallelläsning. Blankett, som berörda institutioners studievägledare skall skriva under, hittar du på www8.umu.se/studentcentrum eller hos studievägledaren. Ansökan om parallelläsning hanteras efter det andra urvalet. Parkeringskort för att kunna parkera som boende (10 kr/dag) finns på studentexpeditionen eller hos lokalbokningen. Passerkort till samhällsvetarhuset och datalabbet. Se Datalabb. Personskadeförsäkring: Rättade tentor: Så fort tentorna är rättade anslås resultatet på anslagstavlan utanför studentexpeditionen med angivande av kodnummer (som står på din tentamen). Rättade tentor hämtas ut på studentexpeditionen. Schema finns anslaget på anslagstavlan och på institutionens hemsida: www8.umu.se/soc_econ_geography/utbildning/kurser.html. Sjuk: Om du blir sjuk under din studietid skall du anmäla dig till Försäkringskassan den första sjukdagen. Lämna en skriftlig försäkran till Försäkringskassan när du börjar studera igen. Mer info på under menyn Studerande. 6

7 Stoppdatum: Stoppdatum kan finnas för exempelvis inlämning av övningar och hemtentamen. OBS! att för sent inlämnande kan betyda att du missar möjligheten att få VG på övningen. Studentcentrum ger allmän service till alla universitetets studenter, från antagning till examen. Här får du hjälp med sådant som rör antagning, studiemeriter, information, vägledning, examensbevis eller utlandsstudier. Här finns också en Språkverkstad och Arbetslivscenter som ger tips och stöd inför framtida arbetsgivare. Även CSN har personal på Studentcentrum (www.umu.se/studentcentrum/index.html). Studentexpedition: Studentexpeditionen finns i samhällsvetarhuset, plan 3. Öppettider: må-fre , Studenthälsan: Under din studietid kan du vända dig till Studenthälsan med olika frågor som rör din psykiska och fysiska hälsa, din sociala situation och din studiesituation. Besöken på Studenthälsan är kostnadsfria om inte annat anges. Tystnadsplikt gäller. Öppettiderna är vardagar mellan med lunchstängning Studentkåren: Som student måste du enligt lag vara medlem i en studentkår. Umeå studentkår är kåren för samhällsvetare. Du skall tillhöra den kår där du huvudsakligen läser eller ämnar ta din examen. Studentleg måste uppvisas vid tentamen i skrivsal. Avgiften skall alltid betalas före ett angivet datum varje termin. Studentkåren har sina lokaler i samhällsvetarhuset i anslutning till Lindellhallen, tel avseende olika ärenden). Öppettiderna är må-to , fredag stängt, lunchstängt Studentmail-adress erhålls genom UMDAC, som finns i MIT-huset Kom ihåg att den e-postadress du tilldelas (student.umu.se) är den officiella adress som Umeå universitet kommer att använda för att kommunicera med dig som student. Inga hotmail- eller andra mailadresser kan lagras i LADOK. Om du i alla fall vill använda ex. hotmailadress kan du i stället vidarebefordra post från studentmailadressen till den. Gå in på för att göra eftersändning. Studentportalen: Via studenttjänster på webb når du Portalen, kan göra själv gå in och göra adressändringar, ta ut intyg etc. 7

8 Studieavbrott/studieuppehåll: Meddela studievägledaren/studieadministratören om du gör studieavbrott/studieuppehåll. Studie- och registreringsintyg får du underskrivet av studieadministratören. Du kan även ta ut det själv genom att logga in på - studenttjänster på webb. Studievägledning: Till studievägledaren vänder du dig om du t.ex. vill ha hjälp med planeringen av dina studier eller om du vill ha information inför kursansökan. Boka gärna tid i förväg. Systemansvarig: Om du har problem med att använda datorerna i datalabbet trots aktiverat passerkort, giltig registrering och rätt lösenord tar du kontakt med institutionens systemansvarige. Har du glömt ditt password?- Ta kontakt med systemansvarig. Tentamen/omtentamen: För varje moment schemaläggs ett ordinarie tentamenstillfälle och ett omtentamenstillfälle. Till ordinarie tentamen behövs ingen anmälan. Där förutsätter vi att ni tenterar (undantag distanskurserna, som skall lämna in anmälan även till ordinarie tentamen). Anmälan till omtentamen är obligatorisk och skall göras senast en vecka i förväg. Anmälan kan göras via vår hemsida (http://www8.umu.se/soc_econ_geography/utbildning/index.html) eller direkt till studentexpeditionen. Tentamen sker vanligen i Östra paviljongen (till vänster när man kommer Tvistevägen från universitetet mot Ålidhems centrum). Se karta på anslagstavlan. Andra lokaler kan också förekomma, t.ex. MIT-husets skrivsal, belägen i källaren i MIT-huset. Lokalen betecknas MIT. Alla tentamensskrivningar börjar på exakt utsatt tid (utan akademisk kvart). När du lämnar skrivsalen skall du kunna visa godkänd legitimation samt kårkvitto. Tentamen på annan ort: Om du vill kan du få tentera på annan ort än i Umeå. Kravet är att du själv kommer överens med någon skola, bibliotek etc. Din tentamen måste ske samma dag och på samma tid som i Umeå. Fyll i blankett, som du hämtar på studentexpeditionen och lämna in senast en vecka före tentamen. Undervisningslokaler: All undervisning sker normalt i samhällsvetarhuset, plan 1-5 (plan 1 = källaren). Ibland måste vi använda lokaler i Humanisthuset, MIT-huset, Naturvetarhuset eller lokal i någon annan byggnad. Hum, MIT eller Nvh anges då på schemat. Lokaler med UB som prefix ligger i samhällsvetarhuset ovanför UB. 8

9 Uppsamlingstentamen: Om du inte är klar med kursen när terminen är slut bör du göra skrivningar, kompletteringar etc. snarast möjligt. (Tentamen och övrig examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie tentamen garanteras under två år efter förstagångsregistrering på kursen.) Varje höst, för det mesta veckan innan höstterminens början, arrangeras möjlighet till uppsamlingstentamen. Kolla med studentexpeditionen när tentamen på respektive moment äger rum. Anmälan till tentamen i augusti måste göras senast i början av juli före semesterperioden. Ta kontakt med studievägledaren om du är osäker på vad som fattas. Obs. att kurser på A-nivå måste vara klara (75%) för att du skall få fortsätta på kurser på B-nivå, kurser på B-nivå före kurser på C-nivå etc. Uppsatser: VG-uppsatser på C-, D-, magister och masternivå finns lagrade på vår hemsida som nedladdningsbara PDF-filer (http://www.umu.se/soc_econ_geography/forskning/publikationer.html). Utlandsstudier: Kulturgeografiska institutionen kan erbjuda platser vid fem partneruniversitet. Inom NORDPLUS - programmet finns avtal med Joensuu universitet i Finland, och inom ERASMUS - programmet erbjuder vi våra studenter att studera ett läsår vid University of Dundee (Skottland), University of NewCastle upon Tyne (England) eller Bayerische Julius - Maximilians - Universität Würzburg (Tyskland). Dessutom har vi inom Linnéus-Palme-programmet utbyte med University of Dar es Salaam i Tanzania. (Kontakta vår kontaktperson för utlandsstudier för mer information. Allmän information om utlandsstudier kan även fås från enheten för internationellt samarbete: m. Se även Minor Field Studies. Viktig adress för dig som student. Där får du länkar till utbildningskatalog, studentservice, studentens rättigheter och skyldigheter m m. Här kan du hitta alla universitets och högskolors utbud av program och kurser. Umeå universitets utbud av kurser och program når du på nätadressen: Tveka inte att ta kontakt med oss om du har andra frågor du funderar över. Vi finns här för din skull! 9

Lycka till med studierna! Börje Alström, avdelningschef

Lycka till med studierna! Börje Alström, avdelningschef Välkommen till MKV! Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap, till vardags förkortat MKV, är en del av Institutionen för informationsteknologi, ITM och medier vid Mittuniversitetet. MKV är ett

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! Augusti 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! Augusti 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 Augusti 2011 För att komma direkt till sidan, klicka på det du vill veta mer om. 1. Din ansökan 4 a. Komplettera

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 April 2011 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked 1 4

Läs mer

Att läsa biologi 2013/2014. Studiehandbok för studenter vid Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG)

Att läsa biologi 2013/2014. Studiehandbok för studenter vid Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG) Att läsa biologi 2013/2014 Studiehandbok för studenter vid Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG) Produktion: IBG, juli 2013. Omslagsbild: U.S. Fish and Wildlife Service. Redaktörer: Anna Mentor

Läs mer

Studenthandbok. För dig som studerar vid Stockholms universitet. Läsåret HT15/VT16

Studenthandbok. För dig som studerar vid Stockholms universitet. Läsåret HT15/VT16 Studenthandbok För dig som studerar vid Stockholms universitet Läsåret HT15/VT16 Studenthandbok Inför varje läsår tar Studentavdelningen fram den här studenthandboken med samlad information som kan vara

Läs mer

[top secret] Du har. rättigheter

[top secret] Du har. rättigheter [top secret] Du har rättigheter 1 Bli medlem idag! Hej! Det här häftet får du från oss på Linnéstudenterna, studentkåren vid Linnéuniversitetet. Vår förhoppning är att det ska bringa klarhet i vilka rättigheter

Läs mer

SOCIONOMUTBILDNING STUDENTINFORMATION

SOCIONOMUTBILDNING STUDENTINFORMATION SOCIONOMUTBILDNING STUDENTINFORMATION Läsåret 2013/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING HISTORIK OM SOCIONOMUTBILDNINGEN... 5 OM FASTIGHETEN SVEAVÄGEN 160-162 - SVEAPLAN... 5 ATT HITTA RÄTT... 6 Bokhandel... 6 Dataansvarig...

Läs mer

Studenthandboken 2014-2015

Studenthandboken 2014-2015 Studenthandboken 2014-2015 Framtagen av GIH:s Studentkår Välkommen till GIH! Det här häftet vänder sig till alla GIH-studenter men framförallt till dig som nyantagen GIH:are. Till dig vill vi säga ett

Läs mer

Välkommen till ekonomprogrammet på distans!

Välkommen till ekonomprogrammet på distans! Välkommen till ekonomprogrammet på distans! Du är antagen till vårt ekonomprogram som ges på distans. Det innebär att du kommer att studera med hjälp av Internet och instruktioner på web-plattformen Blackboard

Läs mer

Fastställd av institutionsstyrelsen för teknik och byggd miljö Fastställd 2003-05-14 Reviderad 2008-12-10. Hur gör vi?

Fastställd av institutionsstyrelsen för teknik och byggd miljö Fastställd 2003-05-14 Reviderad 2008-12-10. Hur gör vi? Fastställd av institutionsstyrelsen för teknik och byggd miljö Fastställd 2003-05-14 Reviderad 2008-12-10 Hur gör vi? Administrativa rutiner vid Institutionen för Teknik och Byggd miljö Innehåll Introduktion

Läs mer

Studentens ABC - viktigt att veta från A till V för studenter på Hälsa och samhälle

Studentens ABC - viktigt att veta från A till V för studenter på Hälsa och samhälle Studentens ABC - viktigt att veta från A till V för studenter på Hälsa och samhälle Adresser Besöksadressen till Hälsa och samhälle är Universitetssjukhuset MAS, ingång 49. Postadressen är Malmö högskola,

Läs mer

Malmö högskola, Lärarutbildningen Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Malmö. Telefon: 040-665 70 00

Malmö högskola, Lärarutbildningen Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Malmö. Telefon: 040-665 70 00 Malmö högskola, Lärarutbildningen Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Malmö. Telefon: 040-665 70 00 Fikon Design Studentens ABC L ä r a r u t b i l d n i n g e n läsåret 2008/09 1 Studentens ABC är en

Läs mer

Studera utomlands Handbok för studenter vid Högskolan i Borås

Studera utomlands Handbok för studenter vid Högskolan i Borås Studera utomlands Handbok för studenter vid Högskolan i Borås 1 Innehåll 5 Introduktion 6 Kontakt 8 Studier utomlands 10 Utbytesprogram vid Högskolan i Borås 12 Inför avresa till värduniversitet 17 Under

Läs mer

Studera utomlands - en handbok om utbytesstudier vid BTH

Studera utomlands - en handbok om utbytesstudier vid BTH Studera utomlands - en handbok om utbytesstudier vid BTH Studera utomlands Som student vid BTH finns stora möjligheter till att studera vid ett universitet i något annat land som vi har ett utbytesavtal

Läs mer

UTlandsstudier - EN LATHUND. Internationella kontoret HT 08

UTlandsstudier - EN LATHUND. Internationella kontoret HT 08 UTlandsstudier - EN LATHUND Internationella kontoret HT 08 1 Information om utlandsstudier/praktik Högskolan Dalarna (HDa) ger dig som student möjlighet att läsa en del av din utbildning utomlands som

Läs mer

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska Högskolestudier i Sverige Lätt svenska HÖGSKOLESTUDIER I SVERIGE utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck FOTON: Erik Lundback (omslag, s. 5, 6, 7, 11, 13, 18) Eva Dalin (s. 8-9, 12,

Läs mer

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Business and Economics. Studieordning 2007

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Business and Economics. Studieordning 2007 Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Business and Economics Studieordning 2007 HHS:s studieregler fastställs av Faculty and Program Board. Studiereglerna uppdateras vid behov. Den

Läs mer

Psykologprogrammets LATHUND. Fo r studenter och la rare

Psykologprogrammets LATHUND. Fo r studenter och la rare Psykologprogrammets LATHUND Fo r studenter och la rare Läsåret 2015/2016 Uppdaterad maj 2015 1 Psykologprogrammets lathund Detta är en information om övergripande regler och principer på Psykologprogrammet

Läs mer

Utlandsstudier vid Handelshögskolan

Utlandsstudier vid Handelshögskolan Utlandsstudier vid GUIDE för läsåret 2013/2014 s internationella koordinatorer & programkoordinatorer INNEHÅLL: Varför studera utomlands?...3 Några ord från rektor... 3 Några ord från s koordinatorer...

Läs mer

Programhandboken Samhälls- och kulturanalys Läsåret 14/15. Välkommen till programhandboken för SKA! 2014-09-10

Programhandboken Samhälls- och kulturanalys Läsåret 14/15. Välkommen till programhandboken för SKA! 2014-09-10 2014-09-10 Programhandboken Samhälls- och kulturanalys Läsåret 14/15 Välkommen till programhandboken för SKA! Denna handbok är en lokal handbok för SKA. Den behandlar både praktiska saker och mer teoretiska

Läs mer

Hälsa och samhälle och Odontologiska fakulteten ligger intill station Triangeln vid sjukhusområdet i Malmö.

Hälsa och samhälle och Odontologiska fakulteten ligger intill station Triangeln vid sjukhusområdet i Malmö. STUDENTGUIDEN S.1 S.2 Välkommen till Malmö högskola! mah.se facebook.com/malmohogskola twitter: @malmohogskola instagram: @malmostudent Malmö högskola finns på flera platser i Malmö. Nära centralstationen,

Läs mer

Viva komvux guiden hösten 2015

Viva komvux guiden hösten 2015 Viva komvux guiden hösten 2015 Välkommen till Viva komvux hösten 2015! Vi erbjuder dig ett brett utbud av kurser, ett flertal studieformer med kursstart vid olika tidpunkter Vi finns till för dig, för

Läs mer

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007 Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management Studieordning 2007 HHS:s studieregler fastställs av Faculty and Program Board. Studiereglerna uppdateras vid behov. Den senaste

Läs mer

Studiehandbok YH-Skärgårdskapten 2014

Studiehandbok YH-Skärgårdskapten 2014 Studiehandbok YH-Skärgårdskapten 2014 Välkommen som student hos Marina läroverket! Marina läroverket är en fristående skola i marin miljö, som erbjuder gymnasieutbildningar, vuxenutbildningar samt fristående

Läs mer

Intresserad av att studera utomlands? Så går du tillväga!

Intresserad av att studera utomlands? Så går du tillväga! Intresserad av att studera utomlands? Så går du tillväga! -En praktisk guide med tips och råd kring utlandsstudier Till dig som har tänkt åka utomlands och studera: Det är glädjande att du har tagit första

Läs mer

MÅNGKULTURELLA FOLKHÖGSKOLAN en del av Finska folkhögskolan i Göteborg

MÅNGKULTURELLA FOLKHÖGSKOLAN en del av Finska folkhögskolan i Göteborg KURSTIDER...1 STUDIETID...1 NÄRVARO...2 FRÅNVAROANMÄLAN...2 OMDÖME & BEHÖRIGHET...3 Information om klagomålshantering 3 UTVECKLINGSSAMTAL...3 STUDIEFINANSIERING...3 INTYG...4 ANTAGNING TILL FORTSATTA STUDIER...4

Läs mer

KMH:s Studentguide. Handbok för studenter vid Kungl. Musikhögskolan 2012/2013. Andra upplagan 2012-10-05

KMH:s Studentguide. Handbok för studenter vid Kungl. Musikhögskolan 2012/2013. Andra upplagan 2012-10-05 KMH:s Studentguide Handbok för studenter vid Kungl. Musikhögskolan 2012/2013 Andra upplagan 2012-10-05 Innehåll Kurs, program och examen... 3 Studieadministration/Studiecentrum... 4 Arbetsmiljö...5 Hälsovård...

Läs mer

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Högskolestyrelsen fastställde den 8 september 2000 en förteckning över studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola. Uppföljning

Läs mer

STUDIEVÄGLEDNING. Vad består studierna av? Undervisning. Självstudier. Nätstödda kurser. Examination

STUDIEVÄGLEDNING. Vad består studierna av? Undervisning. Självstudier. Nätstödda kurser. Examination STUDIEVÄGLEDNING Välkommen till teologiska fakulteten vid Åbo Akademi! Vi hoppas att du skall trivas med dina studier. Under introduktionsveckan vid fakulteten har du fått en mängd information och mera

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC för elever Läsåret 15-16 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 SJÖDALSGYMNASIET Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö, uppnå goda kunskaper och

Läs mer