Utbildningsmaterial för navigationstjänst inom e-adept. Användarmanual. TeDuco

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsmaterial för navigationstjänst inom e-adept. Användarmanual. TeDuco"

Transkript

1 Utbildningsmaterial för navigationstjänst inom e-adept Användarmanual TeDuco

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Att tänka på när du använder TeDuco Information om utrustningen Mobiltelefon Att tänka på vid användning av mobiltelefonen Vilka knappar som används i programmet TeDuco på mobiltelefonen Positioneringsdosan Instruktioner för användning av positioneringsdosan På och avstängning av positioneringsdosan samt kontroll av batterinivå Vibrationsindikation vid påslagning av dosan Vibrationsindikation vid avstängning av dosan Laddning av positioneringsdosan Instruktioner för användning av TeDuco Ladda utrustningen Hur du laddar din mobiltelefon Hur du laddar positioneringsdosan Installera TeDuco på din mobiltelefon via hemsidan Sätta på positioneringsdosan Ta på sig positioneringsdosan Starta din mobiltelefon och aktivera Bluetooth Starta TeDuco och kontrollera att du får koppling mellan telefon och positioneringsdosa Gör dig bekant med menysystemet i TeDuco Ställa in TeDuco så att navigeringen är anpassad för dig Ställa in det grafiska gränssnittet i TeDuco Ställa in positioneringsnoggrannheten hos TeDuco

3 4.8.3 Finjustera steglängden i TeDuco Ställ in om du vill få ruttförslag som innehåller både kollektivtrafik och gång, eller om du vill ha förslag som endast innehåller gång Ställa in talhastighet Ställa in ljudvolym Planera din första rutt Att guidas med TeDuco Viktigt att tänka på när du guidas med TeDuco Att guidas med TeDuco på rutt innehållande kollektivtrafikresa Att träna på rutt med TeDuco Favoritadresser Senaste adress Felsökning Felsökning om TeDuco och positioneringsdosan inte kopplas ihop Programmet avslutas

4 1 Inledning TeDuco är ett navigationsprogram för din mobiltelefon. Navigationstjänsten är specialutvecklad för gångtrafikanter. Menyer, guideinstruktioner och annan information visas både grafiskt och via uttal. Särskild omtanke har lagts ned för att anpassa hjälpmedlet för dig som är blind eller som har en synnedsättning. I navigationsprogrammet kan du bland annat välja att få guidade rutter som enbart innehåller gång, eller söka rutter som innehåller både gång och kollektivtrafik. När du guidas ges guideinstruktioner, kollektivreseinformation och omgivningsinformation. TeDuco navigerar utifrån detaljrik kartinformation med information om exempelvis gångbanor, cykelvägar och parker. Guidade rutter och annan information hämtas från en server och laddas ned till din mobiltelefon när du planerar och startar en guidad rutt. På så sätt har du alltid tillgång till den senaste kartinformationen. Information om gångvägar, kollektivtrafik, och extrainformation såsom trappor gör TeDuco unik och mer precis jämfört med andra navigationssystem och därmed mer användbart för dig som rör dig till fots och åker kollektivtrafik. Förutom guidning finns inbyggt stöd för att kunna kontakta exempelvis vänner eller andra kontakter och skicka din kartposition till dem. TeDuco håller reda på din position genom GPS-signaler från satelliter. Satellitsignaler kompletteras med ett gyro som registrerar din riktning och gånghastighet vilket gör det möjligt för TeDuco att beräkna din position även när GPS-signalen är svag eller obefintlig. GPS står för Global Positioning System. En GPS-mottagare kan med hjälp av satellitsignaler ta emot och beräkna positionen. Mottagaren kan ta emot signaler från flera satelliter vilket innebär att noggrannheten i positionsbestämningen är beroende av hur bra signalerna kan tas emot. Hinder, som till exempel höga byggnader, kan störa signalerna och göra bestämningen av positionen mindre exakt. Bluetooth är en teknik för trådlös kommunikation mellan olika enheter på korta avstånd, ungefär 10 meter som max. 4

5 Gyro är en apparat som registrerar förändringar i riktning (kompass) och rörelse (accelerometer) och som där beräknar steg och riktning för användaren. Den kombineras med en accelerometer som registrerar hastighetsförändringar och en stegräknare som registrerar stöten från varje steg man tar. Detta är förpackat i en så kallad positioneringsdosa som bärs på ryggen vid navigering. 1.1 Att tänka på när du använder TeDuco TeDuco är ett hjälpmedel för att underlätta navigation och ersätter inte andra hjälpmedel som exempelvis ledarhund, käpp eller annat kompenserande hjälpmedel. När du använder TeDuco i trafikmiljö är det viktigt att du är uppmärksam på omgivningen och använder dig primärt av dina navigeringserfarenheter och hjälpmedel. TeDuco bör alltså ses som ett kompletterande hjälpmedel. Hjälpmedlet tillhandahålles inom ramen för begreppet egenvård. 2 Information om utrustningen För att kunna använda navigationstjänsten krävs en mobiltelefon med operativsystemet Symbian och en positioneringsdosa. Telefonen måste ha Bluetooth och datatrafik aktiverat. Programvaran TeDuco som installeras via e-adepts hemsida måste vid nedladdning parkopplas med positioneringsdosans id (positioneringsdosans nummer som står på dosan) så att programmet sedan kan kommunicera med positioneringsdosan vid navigering. Positioneringsdosans id anges vid nedladdning och genom detta id gör att kopplingen mellan just din mobiltelefon och positioneringsdosa blir unik. Respektive del av navigeringsutrustningen beskrivs i kapitlen nedan. 2.1 Mobiltelefon Mobiltelefonen med det installerade programmet TeDuco är den enhet av utrustningen som primärt används. Det är ifrån TeDuco man gör inställningar, 5

6 planerar rutter och guidas utmed den genererade rutten. Mobiltelefonen ger användaren instruktioner via röst, bild eller vibration och bör därför finnas nära till hands vid användning, exempelvis i jack eller byxfickan. Följande krav finns på mobiltelefonen för att fungera med TeDuco. Operativsystem i telefonen som stöds av TeDuco Bluetooth (som måste vara aktiverat och synlig vid användning) Datatrafik aktiverat Följande kringutrustning till mobiltelefonen underlättar användandet av navigeringstjänsten men är inget krav. Trådlöst headset (förbättrar möjligheten att höra de guideinstruktioner som ges samt minskar sladdar) Headset 2.2 Att tänka på vid användning av mobiltelefonen Om man primärt använder TeDuco med hjälp av de uttalade guideinstruktionerna från programmet måste telefonens högtalare vara aktiverat. Vill man inte använda sig av högtalaren, eller att en sådan inte finns, krävs ett headset kopplat till telefonen för att man ska höra instruktionerna. Viktigt att tänka på vid användande av headset är att det kan minska den ljudbild som man normalt använder sig av vid navigering. Tips är att använda sig av ett headset med en hörlur så att man inte stänger ute ljud i sin omgivning så som exempelvis trafik eller människors röster. Prova dig därför fram till vilken typ av headset som fungerar bäst för dig. Tänk också på att ett trådlöst headset kan minska batteritiden på mobiltelefonen. 2.3 Vilka knappar som används i programmet TeDuco på mobiltelefonen De knappar som används i programmet TeDuco på mobiltelefonen fungerar på samma sätt mellan olika mobilmodeller, dock kan placeringen av knapparna skilja sig 6

7 mellan olika modeller. Vid osäkerhet bör därför man kontrollera mobiltelefonens manual. De knappar som används är: 1. Navigationsknapp: I mitten närmast under bildskärmen finns en navigationsknapp. Den kan användas för att exempelvis bläddra och välja bland menyvalen eller instruktionerna. Navigationsknappen kan på vissa mobilmodeller kallas för navigationsspak men fyller samma funktioner. Nedan följer instruktioner för vad man kan genomföra med navigationsknappen: Uppåt och nedåt tryck används för att bläddra i menyer, ändra volym, öka steglängd med mera. Vänster tryck används för att bläddra i inmatad text, få hjälpinformation om det menyval som du står på, lyssna på tidigare instruktion under guidning eller då du tränar på rutt. Höger tryck används för att bläddra i inmatad text, komma till genvägar om du står i en meny, lyssna på kommande instruktioner under guidning eller då du tränar på rutt. Mitten tryck används för att välja exempelvis ett menyval, resealternativ eller värde. 2. Valknapp: Knappen närmast till vänster under bildskärmen används för att välja något eller för att få tillgång till en meny som du kan använda när du befinner dig under guidning, denna meny heter under guidning Fler val. 3. Avbryta/gå tillbaka: Knappen närmast till höger under bildskärmen används för att avbryta något, gå tillbaka en nivå i menyerna. 4. Radera: Närmast under avbryta/gå tillbaka knappen finns en knapp som sticker ut. Det är radera knappen (C, Clear). Den används för att radera text som du skrivit in. 7

8 5. Växelknapp: Längst ned till höger på tangentbordet finns knappen med en fyrkant på. Den används för att växla mellan siffror och bokstäver när du skriver något. 6. Läsa upp: Längst ned till vänster på tangentbordet finns knappen med en stjärna på. Den används för att läsa upp en inmatning. 7. Tangentbord/sifferknappar: De flesta mobilmodeller har ett tangentbord som är kombinerat i sifferknapparna. Användaren skriver inmatningar med hjälp av sifferknapparna likt ett SMS. Inmatningsmetoder som T9 är inte aktiverat i TeDuco. 2.4 Positioneringsdosan Positioneringsdosan är den enhet som bistår TeDuco med information om hur många steg användaren tagit på rutten och vilken riktning användaren står vänd åt. Positioneringsdosan är svart med gula detaljer och väldigt enkel i utförandet och har endast en knapp för att sätta på dosan, stänga av dosan och kontrollera dosans batterinivå. Knappen är placerad på positioneringsdosan ovansida och är gulfärgad. Positioneringsdosan har även en ingång för medföljande laddningskabel som är placerad på dosans undersida. Positioneringsdosan placeras på ryggen med hjälp av ett skärp runt midjan. Följande krav finns vid användning av positioneringsdosan. Positioneringsdosan måste placeras i svanken mitt på ryggen. Positioneringsdosan måste placeras åt rätt håll. 3 Instruktioner för användning av positioneringsdosan Positioneringsdosan har en utformning som är konvex-konkav vilket betyder att den har en insida sida som är urgröpt för att passa mot ryggen och en utsida som är mer 8

9 anpassad för att ytterkläder inte ska fastna. Positioneringsdosan har en ovan- och undersida där på och av knappen är placerad i mitten på dosans ovansida och laddningsingången är placerad på dosans undersida. Genom att placera dosan med den urgröpta insidan och bälteshållarna mot ryggen placerar man dosan på rätt håll. Det är viktigt att man placerar den på detta sätt för att systemet ska veta vilket håll som är höger respektive vänster för att guideinstruktionerna ska bli rätt. Positioneringsdosan är inte känslig för ytterkläder och man kan utan problem använda dosan under en tjock vinterjacka. 3.1 På och avstängning av positioneringsdosan samt kontroll av batterinivå I mitten på positioneringsdosans ovansida finner man den gula på och avstängningsknappen. För att sätta på och stänga av positioneringsdosan trycker man och håller inne knappen ett längre tag. Vibrationer ger information om du slagit på eller stängt av dosan. Följande vibrationskombinationer finns för på och avslagning av dosan, får du någon annan vibrationskombination har du hållit in knappen för kort tid och får då istället batterinivåindikation. Kontroll av dosans batterinivå kan endast göras när positioneringsdosan är avstängd och inte sitter i laddaren. Det går inte att kontrollera batterinivån när dosan är påslagen. Man kontrollerar batterinivån genom ett snabbt knapptryck på positioneringsdosans på- och avstängningsknapp på ovansidan av dosan. Batterinivån beskrivs i procent i fyra nivåer. Varje nivå beskrivs med hjälp av en vibration. En nivå är tjugofem procent. Fyra vibrationer betyder att dosan är fulladdad och en vibration betyder att det inte finns mycket batteri kvar och dosan bör laddas Vibrationsindikation vid påslagning av dosan Två korta och en lång vibration Vibrationsindikation vid avstängning av dosan En lång vibration. 9

10 3.2 Laddning av positioneringsdosan Positioneringsdosan laddas med hjälp av medföljande laddare genom att man öppnar det mjuka gummiskyddet på dosans undersida där laddningskontakten finns. Läs mer hur du laddar positioneringsdosan. 4 Instruktioner för användning av TeDuco Följande kapitel beskriver hur du använder dig av TeDuco i din vardag. Instruktionerna för användning av mobiltelefonen kan skilja något mellan olika mobiltelefoner. Vid första användningen rekommenderas att man testar utrustningen hemma i lugn och ro för att lära sig beteendet hos utrustningen. Nedanstående flöde är ett bra sätt att lära sig använda navigeringstjänsten (respektive del i flödet nedan är länkat till respektive kapitel i manualen): 1. Ladda utrustningen 2. Installera TeDuco på din mobiltelefon via hemsidan 3. Sätta på positioneringsdosan 4. Ta på sig positioneringsdosan 5. Starta mobiltelefonen och aktivera Bluetooth 6. Starta TeDuco och kontrollera att du får koppling mellan telefon och positioneringsdosa 7. Ställa in TeDuco så att navigeringen är anpassad för dig 8. Ställa in det grafiska gränssnittet i TeDuco 9. Ställa i positioneringsnoggrannheten hos TeDuco 10. Ställ in om du vill få ruttförslag som innehåller både kollektivtrafik och gång, eller om du vill ha förslag som endast innehåller gång 11. Ställa in talhastighet 12. Ställa in ljudvolym 13. Planera din första rutt 14. Att guidas med TeDuco 10

11 15. Att träna på rutt med TeDuco 16. Favoritadresser 17. Senaste adress 4.1 Ladda utrustningen Se till att hela utrustningen är fullt laddad. Med detta menas att både mobiltelefon och positioneringsdosa bör vara fullt laddade. Det är bra att ladda utrustningen fullt vid första användningstillfällena så att du lär dig hur lång batterikapaciteten är i kombination till ditt användande. Hur du laddar utrustningen finner du i kapitlen Hur du laddar din mobiltelefon och Hur du laddar positioneringsdosan Hur du laddar din mobiltelefon Mobiltelefonen laddas med den laddningsutrustning som följer med mobiltelefonen. Batteritid och tid för laddning kan variera mellan mobilmodeller Hur du laddar positioneringsdosan En full laddning av positioneringsdosan tar ca tre timmar. För att ladda positioneringsdosan behöver man den medföljande laddaren och följer sedan dessa fyra steg: 1. Lyft det gula gummilocket som finns över laddningsuttaget på positioneringsdosans undersida. 2. Tryck in den smaka USB-kontakten på den medföljande laddaren i laddningsuttaget på dosan. 3. Tryck in laddarens stickpropp i väggen för att ladda. 4. Batteriet är fulladdat efter cirka tre timmar. 11

12 4.2 Installera TeDuco på din mobiltelefon via hemsidan Via e-adepts hemsida finns det instruktioner om hur du installerar TeDuco på din mobiltelefon. 4.3 Sätta på positioneringsdosan Håll in knappen på positioneringsdosan ovansida tills du hör/känner vibrationskombinationen av två korta och en lång vibration. Då är positioneringsdosan påslagen. Du kan nu ta på dig positioneringsdosan på ryggen. Hur du gör detta kan du läsa i kapitlet Ta på sig positioneringsdosan. 4.4 Ta på sig positioneringsdosan Positioneringsdosan sitter fast bäst om ett bälte träs genom de öppningar som finns i ytterkanterna på dosans insida och placeras i midjehöjd på ryggen. Det är viktigt att dosan placeras mitt för ryggraden och att bältet är väl åtdraget för att få bästa positionering. Kontrollera så att du har på och avstängningsknappen uppåt. 4.5 Starta din mobiltelefon och aktivera Bluetooth. Starta mobiltelefonen och kontrollera att Bluetooth (blåtand) är aktiverat och synligt i din mobiltelefon. Hur du gör detta står beskrivet i din manual för mobiltelefonen, alternativt kontakta tillverkaren. Bluetooth måste vara aktiverat för att mobiltelefonen och positioneringsdosan trådlöst ska kunna kopplas med varandra. 12

13 4.6 Starta TeDuco och kontrollera att du får koppling mellan telefon och positioneringsdosa I din mobiltelefon har du efter installation en programikon som är en genväg till programvaran TeDuco. Var genvägen till programmet finns kan skilja mellan olika mobiltelefoner och därför bör man vända sig till telefontillverkaren för hjälp om hur man hittar genvägen efter installation. Starta programmet TeDuco och invänta röstinstruktioner att TeDuco är kopplat med positioneringsdosan. TeDuco kommer berätta att programmet har fått kontakt med positioneringsdosan. Upplever du problem vid genomförande av ovanstående instruktioner? Exempelvis om telefonen och positioneringsdosan inte sammankopplas. Läs vidare under kapitlet Felsökning om TeDuco och positioneringsdosan inte kopplas ihop. 4.7 Gör dig bekant med menysystemet i TeDuco Menysystemet i TeDuco är uppbyggt med en vertikal meny i olika nivåer. Man kan med hjälp av navigationsknappen bläddra uppåt, nedåt, höger och vänster i menyn. Man kan aldrig gå ett helt varv runt i en menynivå. Med detta menas att när man väl nått början eller slutet av en menynivå berättar TeDuco att man nått början eller slutet med en vibration. Denna vibration ges enbart när man bläddrar. I varje nivå kan man komma åt de förinställda genvägarna till olika funktioner. Dessa kommer du alltid åt genom att i menyn trycka navigationsknappen åt höger. Funktionerna som finns under genvägar är: 1. Volyminställning 2. Resealternativ 3. Finjustera steglängd 13

14 4. Närmaste adress 5. Vänner ringlista 6. Larmtjänst ringlista 7. Batterinivå för mobilen För varje menyval kan man trycka åt vänster på navigationsknappen för att få information om aktuellt menyval. Trycker man åt vänster uttalar TeDuco vad man kan göra med just det menyvalet. 4.8 Ställa in TeDuco så att navigeringen är anpassad för dig För att navigeringen med TeDuco ska fungera så bra som möjligt måste man ställa in programmet efter sina egna uppgifter och önskemål. Som användare kan man ställa in positioneringsnoggrannhet (steglängd). Man kan välja om ruttförslag ska ges med eller utan kollektivtrafik och hur svängar ska beskrivas med mera. Man kan även välja olika typer av gränssnitt om man använder sig av synen för navigeringshjälp. Nedan följer instruktioner om hur man ställer in TeDuco Ställa in det grafiska gränssnittet i TeDuco TeDuco har tre möjliga gränssnitt. Gränssnittet är den grafik man upplever på skärmen och det är enkelt att skifta mellan de olika gränssnitten för att hitta ett som är bäst lämpat för dig som användare. För att ändra det grafiska gränssnittet gör du på följande sätt: 1. Starta TeDuco 2. Bläddra nedåt med navigeringsknappen tills du kommer till Inställningar 3. Välj Inställningar 4. Bläddra nedåt med navigeringsknappen tills du kommer till Bild 14

15 5. Välj Bild 6. Bläddra upp och ner med navigeringsknappen för att höra de olika alternativen 7. Välj det alternativ som passar bäst, TeDuco kommer då ändra gränssnitt efter ditt val och du kan kontrollera om det passar dig. När du valt ett gränssnitt hoppar TeDuco automatiskt tillbaka till Bildmenyn Att tänka på när du navigerar dig med hjälp av det grafiska gränssnittet Oberoende på vilket gränssnitt du väljer kommer du få guideinstruktioner via uttal. Om du använder dig av gränssnittets guideinstruktioner är det viktigt att du ställer in din mobiltelefons skärmsläckare så att den inte släcks ner för ofta. Detta är självklart en avvägning då mobiltelefonens batteritid kortas ner ju oftare skärmen är upplyst Ställa in positioneringsnoggrannheten hos TeDuco För att positioneringen i TeDuco ska passa dig måste du först ställa in positioneringsnoggrannheten. Positioneringsnoggrannheten är baserad på din steglängd. Navigeringen bygger på din steglängd för att systemet ska veta var på den genererade rutten du befinner dig och vilka instruktioner du ska få. Därför är det viktigt att din steglängd är inställd så att den speglar den faktiska steglängden du har. Första gången du ställer in steglängden kan du använda dig av en steglängdsgenererare som finns i TeDuco, läs mer om denna i kapitlet Första gången du ställer in positioneringsnoggrannheten i TeDuco. Du kan efter detta när som helst Finjustera steglängden i TeDuco Första gången du ställer in positioneringsnoggrannheten i TeDuco Första gången du ska ställa in din steglängd i TeDuco anger du kön och din kroppslängd för programmet. Detta gör du på följande sätt: 1. Starta TeDuco 2. När du hör att programmet har startat bläddrar du nedåt i menyn tills du kommer till Inställningar 3. Välj inställningar 15

16 4. Välj under guidning 5. Välj precision 6. Välj beräkna steglängd 7. Välj man eller kvinna 8. Mata in din kroppslängd i centimeter och tryck på välj 9. Du får nu höra hur lång steglängd du har Detta är en initial steglängd som nu kommer ligga som grund för din navigering med TeDuco. Steglängden kan man finjustera när man inte är under guidning. Läs mer om hur du finjusterar din steglängd i kapitlet Finjustera steglängden i TeDuco Att tänka på rörande positioneringsnoggrannhet och steglängd Navigeringstjänsten är idag baserad på en fast steglängd. Systemet räknar ut var på rutten du är utifrån steglängden. Därför är det viktigt att steglängden stämmer upp med din vanliga steglängd i verkligheten. Märker du att du får guideinstruktionerna för tidigt under navigering tror systemet att du tar längre steg än vad du i verkligheten tar, då måste du minska steglängden i TeDuco genom att finjustera ner steglängden. Får du guideinstruktionerna för sent under navigering tror systemet att du tar kortare steg än vad du i verkligheten tar, då måste du öka steglängden i TeDuco genom att finjustera upp steglängden. I början rekommenderas att man går kända sträckor som man normalt brukar gå för att på så sätt få en bra angiven steglängd i TeDuco Finjustera steglängden i TeDuco Om du märker att guideinstruktionerna och annan information presenteras för tidigt eller för sent kan du justera detta. För att finjustera din steglängd genomför du följande steg: 1. Starta TeDuco 2. Tryck till höger på navigationsknappen så att du kommer till genvägar 3. Bläddra ned till ändra steglängd och välj det 4. Minska steglängden om guideinstruktionerna kommer för tidigt och öka steglängden om guideinstruktionerna kommer för sent. Ändra med navigeringsknapp uppåt och nedåt eller genom att skriva med tangentbordet. Värdet här är angivet i millimeter och pröva att ändra med fem till tio millimeter och testa sedan i ett område där du hittar bra. 16

17 Tips om finjustering av steglängd Vid användning av navigeringshjälpmedlet i början och i ovana miljöer är det vanligt att man av exempelvis osäkerhet tar kortare steg än vanligt. Det kan därför vara bra att testa sig fram till en steglängd som stämmer upp med verkligheten i en känd miljö. Exempelvis mellan hemmet och affären. 4.9 Ställ in om du vill få ruttförslag som innehåller både kollektivtrafik och gång, eller om du vill ha förslag som endast innehåller gång TeDuco är förinställt på att ge ruttförslag innehållande både kollektivtrafik och gång. När du söker en guidning mellan två adresser kommer TeDuco då erbjuda rutter innehållande kollektivtrafik om sådana finns tillgängliga. Vid de tillfällen du blir erbjuden en guidning med kollektivtrafik finns valet att gå hela vägen alltid tillgängligt. Väljer du att enbart få förslag med enbart gång kommer kollektivtrafikresor inte inkluderas i alternativen. För att ställa in vad ruttförslagen ska innehålla gör du på följande sätt: 1. Starta TeDuco 2. Bläddra nedåt med navigationsknappen tills du kommer till Inställningar 3. Välj Inställningar 4. Bläddra nedåt tills du kommer till Under guidning 5. Välj Under guidning 6. Bläddra nedåt till Färdsätt. Efter färdsätt uttalats hör du vad färdsätt är inställt på. Om den säger Endast gång betyder det att inga förslag som innehåller kollektivtrafik kommer att erbjudas när du planerar en resa. Kollektivtrafik och gång innebär att TeDuco kommer att ge reseförslag som innehåller kollektivtrafik om din destination ligger långt bort. 7. Om du vill ändra det som är förvalt väljer du först Färdsätt och bläddrar sedan till det alternativ du föredrar och väljer det. 17

18 4.10 Ställa in talhastighet TeDuco har en egen talsyntes. För att ställa in hastigheten på uttalet gör du på följande sätt: 1. Starta TeDuco 2. Tryck nedåt på navigationsknappen tills du kommer till Inställningar 3. Välj Inställningar 4. Välj Ljud 5. Bläddra ner till Talhastighet och välj detta 6. Bläddra upp och ner med navigationsknappen tills du hittar en talhastighet som passar dig. Hastighetsnivåerna är ett till tio där tio är snabbast och ett är långsammast. Du hör hur hastigheten ändras medan du bläddrar upp och ner 7. Välj önskad talhastighetnivå 4.11 Ställa in ljudvolym Volymen på instruktionerna går inte att ändra med mobiltelefonens hårdvaruknappar. Man måste alltså ändra det via TeDuco genom att göra på följande sätt. Det finns två alternativa sätt att ändra volymen på: Alternativ Starta TeDuco 2. Tryck nedåt på navigationsknappen tills du kommer till Inställningar 3. Välj inställningar 4. Välj Ljud 5. Om du vill ändra volymen väljer du Volym 18

19 6. Bläddra upp och ner med navigationsknappen tills du hittar en ljudvolym som passar. Volymnivåerna är ett till tio där tio är högsta volymen och ett är lägsta. Du hör hur ljudvolymen ändras medan du bläddrar upp och ner 7. Välj önskad ljudvolymsnivå Alternativ Starta TeDuco 2. Tryck höger på navigationsknappen för att komma till Genvägar 3. Välj Volym och befintlig ljudvolymsinställning 4. Bläddra upp och ner med navigationsknappen tills du hittar en ljudvolym som passar. Volymnivåerna är ett till tio där tio är högsta volymen och ett är lägsta. Du hör hur ljudvolymen ändras medan du bläddrar upp och ner 5. Välj önskad ljudvolymsnivå 4.12 Planera din första rutt När du planerar en rutt används mobiltelefonens tangentbord för att skriva adresser. En rutt består alltid av en start adress och en slut adress. En adress är uppbyggd av följande värden: 1. Kommun 2. Gatunamn 3. Gatunummer Du kommer alltså behöva ange alla tre värden för att få en korrekt adressplats. Du blir uppmanad att skriva respektive värde i tre steg. Innan du skriver har du en lista över alla befintliga värden nedanför inmatningsfältet. Börjar du skriva kommer listan filtreras ut eftersom. Du kan närsomhelst trycka nedåt på navigationsknappen för att välja adress ur en lista med alla tänkbara förslag utifrån vad du skrivit. Genom att skriva några tecken filtrerar du ut listan eftersom och oftast räcker det med att du skriver några få 19

20 bokstäver för att det du söker ska finnas nära till hands i listan nedanför. Om listan är för lång kan du skriva in fler bokstäver för att minska antalet sökträffar. För att planera en rutt måste du genomföra en sökning på två adresser med de tre värdena vardera. Du planerar en rutt på följande sätt: 1. Starta TeDuco 2. Välj Guidning från huvudmenyn 3. Välj Planera rutt 4. Välj Skriv adress 5. Välj Kommun exempelvis Stockholm 6. Vänta medan TeDuco hämtar gatunamn för Stockholm. Telefonen vibrerar ibland om det tar lång tid att hämta adressförslag för att visa att TeDuco arbetar 7. TeDuco uppmanar dig om att skriva Gatunamn. Skriv in de första bokstäverna i önskat gatunamn. Bläddra sedan nedåt med navigationsknappen för att komma åt listan med förslag på gatunamn. Välj önskad gata. Exempelvis Hantverkargatan 8. Vänta medan TeDuco hämtar gatunummer för gatunamnet Hantverkargatan 9. TeDuco uppmanar dig om att skriva Gatunummer. Skriv in gatunummer. Bläddra sedan nedåt med navigationsknappen för att komma åt listan med förslag på gatunummer. Välj önskat gatunummer. TeDuco är nu inställt på att skriva siffror istället för bokstäver. Önskar du skriva ett gatunummer med en bokstav måste du trycka växelknapp fyrkant för att skifta mellan siffror och bokstäver. 10. Du får nu frågan om du vill spara din valda adressplats som favorit. Du väljer Ja eller Nej beroende på önskan. Läs mer om detta i kapitlet Favoriter och vad du kan använda dem till. 11. Om du sparar adressplatsen som favorit får du frågan om du vill ändra namnet. Läs mer om detta i kapitlet Favoriter och vad du kan använda dem till. 12. Du har nu angett din första adresspunkt. 13. Du får nu alternativet att ange din slutpunkt. Välj Skriv adress. 14. Repetera punkt fem till nio för att ange slutadress för din rutt. 15. TeDuco uppmanar att invänta medan rutten beräknas och hämtas till telefonen 20

21 16. Har du ställt in TeDuco på att ge ruttförslag innehållande kollektivtrafik kan du läsa nästa punkt. Om du valt att inte ha ruttförslag med kollektivtrafik kan du hoppa direkt till punkt arton (18) 17. Om resan är så pass lång att den behöver innehålla en kollektivtrafikresa får du nu flera alternativa avgångar i en lista. Bläddra upp och ner i listan över avgångar och välj sedan önskad avgång 18. TeDuco uttalar nu Använd rutt 19. Du kan nu göra två alternativ genom att bläddra upp och ner med navigeringsknappen. Alternativ 1 är Starta guidning och är det alternativet man använder när man ska ut och guidas genom rutten på stan. Alternativ 2 är Träna på rutt och är det alternativet man använder om man vill lyssna och träna på rutten hemma utan att behöva gå. Läs mer om Starta guidning i kapitlet Att guidas med TeDuco. Läs mer om Träna på rutt i kapitlet Att träna på rutt med TeDuco 4.13 Att guidas med TeDuco När du planerat en rutt får du möjligheten att Starta guidning i Använd rutt menyn. Du kommer då få möjligheten att gå den genererade rutten och få guideinstruktioner utmed rutten. Till skillnad mot att träna på rutten (läs mer om detta i kapitlet Att träna på rutt med TeDuco ) kommer du nu få guideinstruktionerna och annan information automatiskt beroende på var på rutten du befinner dig. Får du guideinstruktionerna felaktigt upplästa har du troligtvis en felaktig steglängd inställd i systemet. För att finjustera steglängden läs kapitel Finjustera steglängden i TeDuco. För att starta guidningen i TeDuco gör du följande: 1. I Använd rutt menyn väljer du Starta guidning 2. Lyssna på rösten som uttalar rutten, ruttens längd samt vilket håll du ska börja gå åt 3. Följ guideinstruktionerna tills du nått målet 21

Lathund. 10. Planera en rutt mellan två adresser 11. Träna på en rutt hemma 12. Lyssna på instruktioner under guidning

Lathund. 10. Planera en rutt mellan två adresser 11. Träna på en rutt hemma 12. Lyssna på instruktioner under guidning Lathund I denna lathund ges några praktiska steg för steg anvisningar på hur du kan komma igång med användningen av TeDuco. Förutom då du guidas utmed rutt eller tränar på en rutt hemma använder du upp

Läs mer

Utbildningsmaterial för programvaran TeDuco. Utbildningsmaterial. TeDuco

Utbildningsmaterial för programvaran TeDuco. Utbildningsmaterial. TeDuco Utbildningsmaterial för programvaran TeDuco Utbildningsmaterial TeDuco Innehållsförteckning 1 Inledning... 6 1.1 Att tänka på vid användning av TeDuco... 6 2 Detta dokument för dig som utbildare av navigeringshjälpmedlet...

Läs mer

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter.

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Användarmanual 88 SEA för iphone OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Välkommen! Grattis och välkommen till världen kring 88 SEA. 88 SEA är en komplett sjökortsnavigator

Läs mer

Resledaren Användarguide Android Innehåll

Resledaren Användarguide Android Innehåll Resledaren Användarguide Android Innehåll Planera Ny Resa... 3 Visa Mina Resor... 13 Ta bort sparad resa... 14 Ändra planerad resa... 15 Påminnelser... 16 Under Resan... 17 Inaktivera Pågående Resa...

Läs mer

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 1.11.3

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 1.11.3 Telenor Navigation Användarhandbok Telenor Navigation version 1.11.3 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 4 DESTINATIONSINFORMATION

Läs mer

Resledaren Användarguide iphone Innehåll

Resledaren Användarguide iphone Innehåll Resledaren Användarguide iphone Innehåll Planera Ny Resa... 3 Visa Mina Resor... 13 Ta bort sparad resa... 14 Ändra planerad resa... 15 Påminnelser... 15 Under Resan... 17 Inaktivera Pågående Resa... 20

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD INNEHÅLL 1. KOM IGÅNG MED VITAL 1.1. Vad är ViTal? 1.2. Vem behöver ViTal? 1.3. Hur kan ViTal användas i skolan? 1.4. Hur får jag eleverna att börja använda ViTal?

Läs mer

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB MANUAL CHRONO COMAI 1 Innehållsförteckning 1 Tekniskbeskrivning...3 1.1 Funktionsbeskrivning...3 2 Installation...3 2.1 Installera Chrono Comai via länk...3 2.2 Installera Chrono Comai via minneskort...3

Läs mer

Användarmanual för mycaddie version 2.0

Användarmanual för mycaddie version 2.0 Användarmanual för mycaddie version 2.0 Sida 2 Innehåll Installera och starta mycaddie... 3 Välja positioneringsmetod... 3 Inbyggd GPS (Gäller ej Windows Mobile)... 3 Trådlös GPS (Via bluetooth)... 3 Windows

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner. För iphone & Android SmartPhones

ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner. För iphone & Android SmartPhones ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner För iphone & Android SmartPhones Innehållsförteckning LADDA NER ER APP OCH KOM IGÅNG...3 INSTALLATION...3 SKAPA ERT SOFTALARM KONTO I APPEN...3 KOMMA IGÅNG...4

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se

ANVÄNDARMANUAL. Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se ANVÄNDARMANUAL Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se ÖVERSIKT NÄSTA HÅL AV/PÅ Håll in i 5 sek. FÖREGÅENDE HÅL Ladda här Tlink har endast 3 knappar. Uppdateringar kan

Läs mer

Driftrapport e-adept. Resultatrapport från driftperiod i Stockholm. Johan Lindholm

Driftrapport e-adept. Resultatrapport från driftperiod i Stockholm. Johan Lindholm Driftrapport e-adept Resultatrapport från driftperiod i Stockholm Johan Lindholm 202-09-28 e-adept Driftrapport 202 e-adept fas 7 2 (8) Innehållsförteckning Inledning... 4 2 Beskrivning av utrustning...

Läs mer

Ovi Kartor för mobilenheter. Utgåva 1

Ovi Kartor för mobilenheter. Utgåva 1 Ovi Kartor för mobilenheter Utgåva 1 Innehåll Planera en rutt 11 Kartor översikt 3 Min position 3 Visa din position och kartor 3 Kartvy 4 Ändra kartans utseende 4 Ladda ned och uppdatera kartor 4 Använda

Läs mer

Handbok för Din Turs mobila tjänster - för äldre mobiler som inte är smartphones

Handbok för Din Turs mobila tjänster - för äldre mobiler som inte är smartphones Handbok för Din Turs mobila tjänster - för äldre mobiler som inte är smartphones Innehåll Innan du startar...1 Komma igång med programmet MobiTime...1 Ladda ned tidtabeller... 4 Uppdatera tidtabeller...7

Läs mer

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Detta dokument utgör användarhandledningen till funktionen hemkomstkontroll i mobilappen Skogsappen som tillhör tjänsten epiforest. E p i s c o p e M o n i t o r i

Läs mer

Användarhandbok HERE Drive

Användarhandbok HERE Drive Användarhandbok HERE Drive Utgåva 1.0 SV HERE Drive HERE Drive vägleder dig till ditt mål med röststyrd vägbeskrivning som tar dig genom varje sväng. Du kan: Hitta rätt väg i ditt land eller region med

Läs mer

1. Använda denna bruksanvisning

1. Använda denna bruksanvisning 1. Använda denna bruksanvisning Sektionsrubrik Ett nummer och en rubrik finns för varje sektion. Avsnittsrubrik Varje avsnitt har en rubrik. Åtgärdsnamn Varje åtgärd har ett namn. Specifikt åtgärdsnamn

Läs mer

E-BOT del 2 20150120

E-BOT del 2 20150120 E-BOT del 2 20150120 2 Innehållsförteckning 7 Avancerade funktioner... 4 7.1 Inställningar för färglägen... 4 7.1.1 Ställa in färglägena... 4 8 Inställningar... 6 8.1 Använda hörlurar... 6 8.2 Återställning...

Läs mer

HITTAREN Användarmanual

HITTAREN Användarmanual HITTAREN Användarmanual SIMIT Hardware AB Engelbrektsgatan 9-11 SE-11432 Stockholm Sweden info@simitab.se Innehållsförteckning Allmänna tips om GPS... 1 Ladda Hittaren!... 2 Starta Hittaren första gången!...

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Handi SMS. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Version 3.10.12 eller senare. Rev G

Handi SMS. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Version 3.10.12 eller senare. Rev G Bruksanvisning Handi SMS För Handi med telefonfunktion Version 3.10.12 eller senare Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

HP UC-högtalartelefon. Användarhandbok

HP UC-högtalartelefon. Användarhandbok HP UC-högtalartelefon Användarhandbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och används av Hewlett-Packard Company under licens. Windows

Läs mer

Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner

Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner Hur funkar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server och telefon sker

Läs mer

Lättläst om Victor Classic X

Lättläst om Victor Classic X Lättläst om Victor Classic X Viktiga knappar på spelaren Sätta på spelaren Till höger på spelarens ovansida finns en knapp. När du trycker på sätter du på spelaren. Du hör ett pip och en röst som säger:

Läs mer

Lathund Victor Reader Stream

Lathund Victor Reader Stream Lathund Victor Reader Stream Innehåll 2/13 Lathund Victor Reader Stream 1 1 Innehåll 2 Knappbeskrivning 3 Knappbeskrivning 3 Vänster sida 3 Höger sida 3 Övre kant 3 Framsida 3 Numeriska knappar 4 Under

Läs mer

Digipassguiden. Så här använder du din digipass

Digipassguiden. Så här använder du din digipass Digipassguiden Så här använder du din digipass Innehållsförteckning Beskrivning av digipassen 4 Aktivera din digipass 4 Logga in på Internetkontoret 5 Logga ut från Internetkontoret 6 Att navigera digipassens

Läs mer

Användarmanual. Bluetooth Headset

Användarmanual. Bluetooth Headset Voicecom BT-60 Användarmanual Bluetooth Headset Första gången du laddar Tack för att du köpt BT-60 blåtandsheadset. Innan du använder ditt headset för första gången är det viktigt att du laddar det minst

Läs mer

PLEXTALK POCKET: Översikt

PLEXTALK POCKET: Översikt PLEXTALK POCKET: Översikt 1.Knappar Inspelningsknapp Gå till knapp Av/på knapp Meny knapp Pilknappar Bokmärkesknapp Hastighet eller Tonlägesinställning Start/Stopp knapp Titel knapp Information Säkerhetskopia

Läs mer

Blåtands inställningar för iphone & Call Mynah

Blåtands inställningar för iphone & Call Mynah Blåtands inställningar för iphone & Call Mynah Innehåll i denna guide Para ihop Call Mynah med din iphone... sid. 2-5 Ringa ut och besvara samtal för inspelning med iphone... sid. 6 Justera Bluetooth volymen...

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Handbok PlexTalk PTN

Handbok PlexTalk PTN Reviderad 2015-01-23 1 (11) Handbok PlexTalk PTN-2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 3.5

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 3.5 Telenor Navigation Användarhandbok Telenor Navigation version 3.5 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 3 2. STRUKTUR OCH FUNKTIONALITET 4 2.1 ANVÄNDARGRÄNSSNITT 4 2.2 APPLIKATIONSÖVERSIKT 5 3. HUVUDMENY 6 3.1 SÖK

Läs mer

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL SWEDISH Komma igång När du använder navigationsprogramvaran första gången kommer en startinställningsprocess att startas automatiskt. Gör så här: Välj programspråk.

Läs mer

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 2.0

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 2.0 Telenor Navigation Användarhandbok Telenor Navigation version 2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 3 2. GRUNDLÄGGANDE STRUKTUR OCH FUNKTIONALITET 4 2.1 GRUNDLÄGGANDE STRUKTUR 4 2.2 GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONALITET

Läs mer

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580 Användarhandbok Svenska Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1. På/av 2. Uttag för headset 3. Uttag för

Läs mer

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok * Vissa innehåll i denna handbok kan skilja sig från din telefon beroende på mjukvaran som installerats eller din operatör. SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok ELECTRONICS Behöver du hjälp eller har frågor,

Läs mer

PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg 2. Beskrivning av PLEXTALK PTN2 3. Knappbeskrivning Automatisk avstängning

PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg 2. Beskrivning av PLEXTALK PTN2 3. Knappbeskrivning Automatisk avstängning Artikelnr 54066-08 PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg Tonläge Volym Hastighet Automatisk avstängning På och Av Mata ut Boklista Bakåt upp/stopp Framåt 2. Beskrivning

Läs mer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Den här bilagan är avsedd att ge en kortfattad överblick över de vanligaste funktionerna i Sensus Infotainment och hjälpa dig att

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.11.1

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.11.1 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK Telia Navigator version 1.11.1 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 4 DESTINATIONSINFORMATION 5 NAVIGATION

Läs mer

1. Översikt Anpassa headsetet Installation Ringa ett samtal Besvara ett samtal Funktioner...

1. Översikt Anpassa headsetet Installation Ringa ett samtal Besvara ett samtal Funktioner... Innehåll 1. Översikt..................................................86 2. Anpassa headsetet.........................................87 3. Installation................................................88

Läs mer

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE Oderup 9267, 24297 Hörby, 0415-40025, info@datalogisk.se Montering mojomini Allmänt Denna instruktion beskriver kortfattat installation av mojomini. Smart AG antennen Smart

Läs mer

Guide för ConnectLine App för iphone. App version 1.0.2

Guide för ConnectLine App för iphone. App version 1.0.2 Guide för ConnectLine App för iphone App version 1.0.2 Inledning Detta är en guide för ConnectLine App för iphone, som beskriver följande. Hur du kopplar ihop Streamer med en iphone. Hur du laddar ner

Läs mer

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått.

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått. Joomla Guide 2.5.11 MENYER Sida 1 av 41 MENYER En meny är centerpunkten på en hemsida. Det är ifrån denna man utgår om man vill navigera på hemsidan. Menyer kan vara vertikala eller horisontella och är

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.12

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.12 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK Telia Navigator version 1.12 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 5 DESTINATIONSINFORMATION 6 NAVIGATION

Läs mer

CW263BT. Badrumsvåg. Manual

CW263BT. Badrumsvåg. Manual CW263BT Badrumsvåg Manual Innehållsförteckning 1. Specifikationer... 3 2. Batteri... 4 3. Drift/Funktion... 4 3. Indikation... 5 4. ios Enheter... 5 5. Android Enheter Installation... 10 6. Andra Instuktioner

Läs mer

Rekonditionering. EPImobile. Rev A SE

Rekonditionering. EPImobile. Rev A SE Instruktion Rekonditionering EPImobile 464240 Rev A SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Viktig information... 3 2 Medföljande delar... 3 3. Rekonditioneringsförfarande... 4 3.1 Ominstallation

Läs mer

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång med appen

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång med appen Telia Touchpoint mobil växellösning Kom igång med appen Så här använder du appen Telia Touchpoint Installera appen Börja med att öppna App Store eller Google Play och sök på Touchpoint. Installera appen

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

Ovi Kartor för mobilenheter

Ovi Kartor för mobilenheter Ovi Kartor för mobilenheter Utgåva 1 2 Innehåll Innehåll Översikt över Kartor 3 Min position 3 Visa din plats och kartan 3 Ändra utseende på kartan 4 Hämta och uppdatera kartor 5 Använda kompassen 5 Om

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server o ch telefon sker över internet

Läs mer

Konfigurationsdokument M1

Konfigurationsdokument M1 Filename: Konfigurationsdokument M1 Page: 1(15) Konfigurationsdokument M1 Revision history Date Version Changes Changed by 2014-10-24 0.1 First draft AB 2015-01-21 0.2 Uppdaterad AB 2015-01-29 0.3 Uppdaterad

Läs mer

Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten BRAILLECELLEN 2 Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten Tack till Jan-Peter Lahall som har bidragit med bilder. Besök gärna hans hemsida på www.lahall.com 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Lathund Milestone 112 Ace Color

Lathund Milestone 112 Ace Color Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Lathund Milestone 112 Ace Color Knappbeskrivning 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant under högtalaren 3 Allmänt 3 Ladda batteriet 3 Knapplås på/av 3 Väcka/Slå

Läs mer

bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11)

bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11) bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11) Vad, varför och hur?...2 Vad är?...2 Varför?...3 Hur fungerar?...3 Några tips om användningen...3

Läs mer

Manual för Körjournal

Manual för Körjournal Manual för Körjournal Nyheter/Ändringar 2010-11-01 UPPDATERAT: Inkoppling av skärm D3L (se sid. 6) 2010-09-24 Inkoppling av skärm D3L (se sid. 6) 2010-05-10 Hjälpdokument (se sid. 8) Avancerade inställningar

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARMANUAL. Telia Navigator version 3.6

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARMANUAL. Telia Navigator version 3.6 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARMANUAL Telia Navigator version 3.6 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 3 2. STRUKTUR OCH FUNKTIONALITET 4 2.1 ANVÄNDARGRÄNSSNITT 4 2.2 APPLIKATIONSÖVERSIKT 5 3. HUVUDMENY 6 3.1 SÖK 6 3.2 FAVORITER

Läs mer

Manual C3 BMS för Android-telefoner

Manual C3 BMS för Android-telefoner - för dig som gillar ovanliga fåglar 2012-09-24 Manual C3 BMS för Android-telefoner Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken

Läs mer

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Kom igång Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att kunna användas även i lite tuffare miljöer.

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Röstbrevlådan. 3FrontOffice. Röstbrevlådan i appen och mobilen Röstbrevlådan

Röstbrevlådan. 3FrontOffice. Röstbrevlådan i appen och mobilen Röstbrevlådan i appen och mobilen När du inte kan svara på ditt nummer är standardinställningen att inkommande samtal vidarekopplas till din röstbrevlåda i 3FrontOffice. Det gäller till exempel när du har ställt in

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580 Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1.

Läs mer

Nyheterna i Visma Tendsign 4.0

Nyheterna i Visma Tendsign 4.0 Användarmanual Nyheterna i Visma Tendsign 4.0 Uppdaterad 2014-05-21 VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.com Innehållsförteckning 1. Visma TendSign 4.0... 2 2. Grafiskt

Läs mer

Komma i gång manual. Tempus ID06 LITE

Komma i gång manual. Tempus ID06 LITE Komma i gång manual Tempus ID06 LITE 1 Innehållsförteckning Komma igång... 3 Logga in som administrator... 7 Administratormeny... 9 Nya arbetstagare... 10 Närvaro Status... 13 Närvaro... 13 Arbetsgivarelista...

Läs mer

Användarinstruktion TIDSMASKINEN FÖRUTSÄTTNINGAR STARTA APPEN LADDA NER RUNDA

Användarinstruktion TIDSMASKINEN FÖRUTSÄTTNINGAR STARTA APPEN LADDA NER RUNDA Användarinstruktion TIDSMASKINEN Tidsmaskinen tar dig tillbaka i historien. Genom historiska ljudfönster kan du höra en kreatursmarknad eller ljuden från en smedja. Medan du lyssnar på ljuden kan du gå

Läs mer

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Inställningar Innan du använder denna app första gången så måste du ställa in den. Meny knapp Tryck på Meny knappen på startsidan och sedan Settings. Välj

Läs mer

Bruksanvisning. Tekniskdata: GSM: 850/900/1800 / 1900MHz GPRS: Class12 MHz / L1, MHz C/A-kod

Bruksanvisning. Tekniskdata: GSM: 850/900/1800 / 1900MHz GPRS: Class12 MHz / L1, MHz C/A-kod Bruksanvisning Läs den här bruksanvisningen före användning. Illustrationerna i denna instruktionsbok är för referens vi hänvisar till den faktiska produkten. Tekniskdata: GSM: 850/900/1800 / 1900MHz GPRS:

Läs mer

Grundläggande funktioner

Grundläggande funktioner Grundläggande funktioner Vilo-/väckningsknappen: När du håller din ipad upprätt ser du en svart knapp längst upp till höger. När du håller den intryckt i ungefär tre sekunder startar din ipad. Medan den

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone För iphone Smartphones Rev 2 1 Innehållsförteckning ENDAST FÖR ADMINISTRATÖREN - SKAPA FÖRETAGETS SOFTALARM KONTO....3 ANVÄNDARNA.....4 INSTALLATION

Läs mer

Handbok Victor Reader Stream

Handbok Victor Reader Stream Reviderad 2015-01-23 1 (11) Handbok Victor Reader Stream 2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Comfort Digisystem utprovningsväska

Comfort Digisystem utprovningsväska Comfort Digisystem utprovningsväska Utprovningsväskan innehåller ett urval av Comfort Digisystem som gör det möjligt att prova hörselprodukter i arbetet. I denna översikt återfinns ett antal situationer

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Telefon Programversion 4.6.0 eller senare Rev C Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Använda Telefon... 3 2.1 Kontaktlistan... 3 2.2 Ringa samtal... 4 2.3

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

Byalag.se Administrationsmanual

Byalag.se Administrationsmanual Byalag.se Administrationsmanual Snabbmeny: Återgå till huvudmenyn - Ladda hem Manual Skriv ut denna sida Inledning Du läser nu ett kompendie på hur man uppdaterar www.byalag.se på ett enkelt och smidigt

Läs mer

Snabbguide. till Mini-router

Snabbguide. till Mini-router Snabbguide till Mini-router Välkommen till din nya surftjänst! Med den här trådlösa Mini-routern surfar du på ett smartare sätt. Dels kan flera personer surfa på ett och samma abonnemang, dels kan du

Läs mer

TD 93158SV. Snabbguide. Ascom d43 DECT-handset. 5 okt 2016/Ver. A

TD 93158SV. Snabbguide. Ascom d43 DECT-handset. 5 okt 2016/Ver. A Snabbguide Ascom d43 DECT-handset 1. Översikt över handset 1. Översikt över handset Ascom d43 är ett extremt användarvänligt handset som utformats för att underlätta en effektiv och pålitlig kommunikation.

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning med: två bildskärmar,

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

MOBILT INKÖP MANUAL VERSION 3. Sida 1

MOBILT INKÖP MANUAL VERSION 3. Sida 1 MOBILT INKÖP MANUAL VERSION 3 Sida 1 Allmän beskrivning... 3 Orderprocess... 3 Ute i butiken... 3 På kontoret/vid datorn... 3 Mobilt inköp handdator... 5 Användande... 5 Order översikt... 5 1. Ny order...

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

MINIX NEO A2 Användarguide

MINIX NEO A2 Användarguide MINIX NEO A2 Användarguide Produkt Information Tack för att du köpt en MINIX NEO A2. MINIX NEO A2 är en trådlös air mouse + dubbelsidigt tangentbord med inbyggd mikrofon och högtalare. MINIX NEO A2 utnyttjar

Läs mer

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 1. Översikt... 3 Knapparnas funktioner 4 2. Huvudmeny... 5 3. Intern meny... 6 4. Samtal... 7 Ta emot samtal 7 Ringa upp 7 5. Texter i display... 8 Klarläge 8 Under pågående

Läs mer

Användarmanual Legimus för

Användarmanual Legimus för Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad Version 3 Innehåll Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad... 1 Vad är Legimus?... 3 Legimus webb... 3 Kom igång... 4 Inloggning... 4 Bokhyllan... 4 Sök en

Läs mer

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580IUP Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska

Läs mer

Handbok Victor Reader Stream

Handbok Victor Reader Stream Reviderad 2015-01-23 1 (26) Handbok Victor Reader Stream 2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

KOMPONENTER. Klocka. Klockan. Öppning av armband. Kontakt för batteriladdning. ON/OFF Magnet. Elektronikenhet. Laddnings- indikator

KOMPONENTER. Klocka. Klockan. Öppning av armband. Kontakt för batteriladdning. ON/OFF Magnet. Elektronikenhet. Laddnings- indikator Manual KOMPONENTER Klocka Klockan Öppning av armband Kontakt för batteriladdning Laddnings- indikator ON/OFF Magnet Elektronikenhet Statusindikatorindikator GPS antenn Anhörigenhet USB-kontakt ON/OFF Batteriladdare

Läs mer

zūmo 590 Snabbstartshandbok

zūmo 590 Snabbstartshandbok zūmo 590 Snabbstartshandbok Mars 2014 190-01706-59_0A Tryckt i Taiwan Komma igång VARNING I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer i produktförpackningen, finns viktig information

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Doro Secure 580IP. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580IP. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580IP Användarhandbok Svenska Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1. På/av 2. Uttag för headset 3. Uttag

Läs mer

ViTal. Talsyntes. Användarhandledning

ViTal. Talsyntes. Användarhandledning ViTal Talsyntes Användarhandledning Introduktion ViTal är ett program som utvecklats för att med hjälp av artificiellt tal vara ett stöd vid läsning och skrivning. ViTal kan användas både i undervisning

Läs mer

Perkins Smart Brailler Manual

Perkins Smart Brailler Manual Perkins Smart Brailler Manual Denna manual kommer att introducera grundläggande funktioner och hantering av produkten. Skrivhuvudet Läsplatta Spak för att lossa pappret On/off-knapp Anslutning för strömadapter

Läs mer

BeoCom 2. Handledning

BeoCom 2. Handledning BeoCom 2 Handledning Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

Nokia Kartor Användarhandbok

Nokia Kartor Användarhandbok Nokia Kartor Användarhandbok Utgåva 1 2 Innehåll Innehåll Om Nokia Kartor 3 Se din plats och bläddra på kartan 3 Hitta en plats 4 Upptäcka platser i närheten 4 Lägga till ett foto till en plats 5 Spara

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer