Utbildningsmaterial för navigationstjänst inom e-adept. Användarmanual. TeDuco

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsmaterial för navigationstjänst inom e-adept. Användarmanual. TeDuco"

Transkript

1 Utbildningsmaterial för navigationstjänst inom e-adept Användarmanual TeDuco

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Att tänka på när du använder TeDuco Information om utrustningen Mobiltelefon Att tänka på vid användning av mobiltelefonen Vilka knappar som används i programmet TeDuco på mobiltelefonen Positioneringsdosan Instruktioner för användning av positioneringsdosan På och avstängning av positioneringsdosan samt kontroll av batterinivå Vibrationsindikation vid påslagning av dosan Vibrationsindikation vid avstängning av dosan Laddning av positioneringsdosan Instruktioner för användning av TeDuco Ladda utrustningen Hur du laddar din mobiltelefon Hur du laddar positioneringsdosan Installera TeDuco på din mobiltelefon via hemsidan Sätta på positioneringsdosan Ta på sig positioneringsdosan Starta din mobiltelefon och aktivera Bluetooth Starta TeDuco och kontrollera att du får koppling mellan telefon och positioneringsdosa Gör dig bekant med menysystemet i TeDuco Ställa in TeDuco så att navigeringen är anpassad för dig Ställa in det grafiska gränssnittet i TeDuco Ställa in positioneringsnoggrannheten hos TeDuco

3 4.8.3 Finjustera steglängden i TeDuco Ställ in om du vill få ruttförslag som innehåller både kollektivtrafik och gång, eller om du vill ha förslag som endast innehåller gång Ställa in talhastighet Ställa in ljudvolym Planera din första rutt Att guidas med TeDuco Viktigt att tänka på när du guidas med TeDuco Att guidas med TeDuco på rutt innehållande kollektivtrafikresa Att träna på rutt med TeDuco Favoritadresser Senaste adress Felsökning Felsökning om TeDuco och positioneringsdosan inte kopplas ihop Programmet avslutas

4 1 Inledning TeDuco är ett navigationsprogram för din mobiltelefon. Navigationstjänsten är specialutvecklad för gångtrafikanter. Menyer, guideinstruktioner och annan information visas både grafiskt och via uttal. Särskild omtanke har lagts ned för att anpassa hjälpmedlet för dig som är blind eller som har en synnedsättning. I navigationsprogrammet kan du bland annat välja att få guidade rutter som enbart innehåller gång, eller söka rutter som innehåller både gång och kollektivtrafik. När du guidas ges guideinstruktioner, kollektivreseinformation och omgivningsinformation. TeDuco navigerar utifrån detaljrik kartinformation med information om exempelvis gångbanor, cykelvägar och parker. Guidade rutter och annan information hämtas från en server och laddas ned till din mobiltelefon när du planerar och startar en guidad rutt. På så sätt har du alltid tillgång till den senaste kartinformationen. Information om gångvägar, kollektivtrafik, och extrainformation såsom trappor gör TeDuco unik och mer precis jämfört med andra navigationssystem och därmed mer användbart för dig som rör dig till fots och åker kollektivtrafik. Förutom guidning finns inbyggt stöd för att kunna kontakta exempelvis vänner eller andra kontakter och skicka din kartposition till dem. TeDuco håller reda på din position genom GPS-signaler från satelliter. Satellitsignaler kompletteras med ett gyro som registrerar din riktning och gånghastighet vilket gör det möjligt för TeDuco att beräkna din position även när GPS-signalen är svag eller obefintlig. GPS står för Global Positioning System. En GPS-mottagare kan med hjälp av satellitsignaler ta emot och beräkna positionen. Mottagaren kan ta emot signaler från flera satelliter vilket innebär att noggrannheten i positionsbestämningen är beroende av hur bra signalerna kan tas emot. Hinder, som till exempel höga byggnader, kan störa signalerna och göra bestämningen av positionen mindre exakt. Bluetooth är en teknik för trådlös kommunikation mellan olika enheter på korta avstånd, ungefär 10 meter som max. 4

5 Gyro är en apparat som registrerar förändringar i riktning (kompass) och rörelse (accelerometer) och som där beräknar steg och riktning för användaren. Den kombineras med en accelerometer som registrerar hastighetsförändringar och en stegräknare som registrerar stöten från varje steg man tar. Detta är förpackat i en så kallad positioneringsdosa som bärs på ryggen vid navigering. 1.1 Att tänka på när du använder TeDuco TeDuco är ett hjälpmedel för att underlätta navigation och ersätter inte andra hjälpmedel som exempelvis ledarhund, käpp eller annat kompenserande hjälpmedel. När du använder TeDuco i trafikmiljö är det viktigt att du är uppmärksam på omgivningen och använder dig primärt av dina navigeringserfarenheter och hjälpmedel. TeDuco bör alltså ses som ett kompletterande hjälpmedel. Hjälpmedlet tillhandahålles inom ramen för begreppet egenvård. 2 Information om utrustningen För att kunna använda navigationstjänsten krävs en mobiltelefon med operativsystemet Symbian och en positioneringsdosa. Telefonen måste ha Bluetooth och datatrafik aktiverat. Programvaran TeDuco som installeras via e-adepts hemsida måste vid nedladdning parkopplas med positioneringsdosans id (positioneringsdosans nummer som står på dosan) så att programmet sedan kan kommunicera med positioneringsdosan vid navigering. Positioneringsdosans id anges vid nedladdning och genom detta id gör att kopplingen mellan just din mobiltelefon och positioneringsdosa blir unik. Respektive del av navigeringsutrustningen beskrivs i kapitlen nedan. 2.1 Mobiltelefon Mobiltelefonen med det installerade programmet TeDuco är den enhet av utrustningen som primärt används. Det är ifrån TeDuco man gör inställningar, 5

6 planerar rutter och guidas utmed den genererade rutten. Mobiltelefonen ger användaren instruktioner via röst, bild eller vibration och bör därför finnas nära till hands vid användning, exempelvis i jack eller byxfickan. Följande krav finns på mobiltelefonen för att fungera med TeDuco. Operativsystem i telefonen som stöds av TeDuco Bluetooth (som måste vara aktiverat och synlig vid användning) Datatrafik aktiverat Följande kringutrustning till mobiltelefonen underlättar användandet av navigeringstjänsten men är inget krav. Trådlöst headset (förbättrar möjligheten att höra de guideinstruktioner som ges samt minskar sladdar) Headset 2.2 Att tänka på vid användning av mobiltelefonen Om man primärt använder TeDuco med hjälp av de uttalade guideinstruktionerna från programmet måste telefonens högtalare vara aktiverat. Vill man inte använda sig av högtalaren, eller att en sådan inte finns, krävs ett headset kopplat till telefonen för att man ska höra instruktionerna. Viktigt att tänka på vid användande av headset är att det kan minska den ljudbild som man normalt använder sig av vid navigering. Tips är att använda sig av ett headset med en hörlur så att man inte stänger ute ljud i sin omgivning så som exempelvis trafik eller människors röster. Prova dig därför fram till vilken typ av headset som fungerar bäst för dig. Tänk också på att ett trådlöst headset kan minska batteritiden på mobiltelefonen. 2.3 Vilka knappar som används i programmet TeDuco på mobiltelefonen De knappar som används i programmet TeDuco på mobiltelefonen fungerar på samma sätt mellan olika mobilmodeller, dock kan placeringen av knapparna skilja sig 6

7 mellan olika modeller. Vid osäkerhet bör därför man kontrollera mobiltelefonens manual. De knappar som används är: 1. Navigationsknapp: I mitten närmast under bildskärmen finns en navigationsknapp. Den kan användas för att exempelvis bläddra och välja bland menyvalen eller instruktionerna. Navigationsknappen kan på vissa mobilmodeller kallas för navigationsspak men fyller samma funktioner. Nedan följer instruktioner för vad man kan genomföra med navigationsknappen: Uppåt och nedåt tryck används för att bläddra i menyer, ändra volym, öka steglängd med mera. Vänster tryck används för att bläddra i inmatad text, få hjälpinformation om det menyval som du står på, lyssna på tidigare instruktion under guidning eller då du tränar på rutt. Höger tryck används för att bläddra i inmatad text, komma till genvägar om du står i en meny, lyssna på kommande instruktioner under guidning eller då du tränar på rutt. Mitten tryck används för att välja exempelvis ett menyval, resealternativ eller värde. 2. Valknapp: Knappen närmast till vänster under bildskärmen används för att välja något eller för att få tillgång till en meny som du kan använda när du befinner dig under guidning, denna meny heter under guidning Fler val. 3. Avbryta/gå tillbaka: Knappen närmast till höger under bildskärmen används för att avbryta något, gå tillbaka en nivå i menyerna. 4. Radera: Närmast under avbryta/gå tillbaka knappen finns en knapp som sticker ut. Det är radera knappen (C, Clear). Den används för att radera text som du skrivit in. 7

8 5. Växelknapp: Längst ned till höger på tangentbordet finns knappen med en fyrkant på. Den används för att växla mellan siffror och bokstäver när du skriver något. 6. Läsa upp: Längst ned till vänster på tangentbordet finns knappen med en stjärna på. Den används för att läsa upp en inmatning. 7. Tangentbord/sifferknappar: De flesta mobilmodeller har ett tangentbord som är kombinerat i sifferknapparna. Användaren skriver inmatningar med hjälp av sifferknapparna likt ett SMS. Inmatningsmetoder som T9 är inte aktiverat i TeDuco. 2.4 Positioneringsdosan Positioneringsdosan är den enhet som bistår TeDuco med information om hur många steg användaren tagit på rutten och vilken riktning användaren står vänd åt. Positioneringsdosan är svart med gula detaljer och väldigt enkel i utförandet och har endast en knapp för att sätta på dosan, stänga av dosan och kontrollera dosans batterinivå. Knappen är placerad på positioneringsdosan ovansida och är gulfärgad. Positioneringsdosan har även en ingång för medföljande laddningskabel som är placerad på dosans undersida. Positioneringsdosan placeras på ryggen med hjälp av ett skärp runt midjan. Följande krav finns vid användning av positioneringsdosan. Positioneringsdosan måste placeras i svanken mitt på ryggen. Positioneringsdosan måste placeras åt rätt håll. 3 Instruktioner för användning av positioneringsdosan Positioneringsdosan har en utformning som är konvex-konkav vilket betyder att den har en insida sida som är urgröpt för att passa mot ryggen och en utsida som är mer 8

9 anpassad för att ytterkläder inte ska fastna. Positioneringsdosan har en ovan- och undersida där på och av knappen är placerad i mitten på dosans ovansida och laddningsingången är placerad på dosans undersida. Genom att placera dosan med den urgröpta insidan och bälteshållarna mot ryggen placerar man dosan på rätt håll. Det är viktigt att man placerar den på detta sätt för att systemet ska veta vilket håll som är höger respektive vänster för att guideinstruktionerna ska bli rätt. Positioneringsdosan är inte känslig för ytterkläder och man kan utan problem använda dosan under en tjock vinterjacka. 3.1 På och avstängning av positioneringsdosan samt kontroll av batterinivå I mitten på positioneringsdosans ovansida finner man den gula på och avstängningsknappen. För att sätta på och stänga av positioneringsdosan trycker man och håller inne knappen ett längre tag. Vibrationer ger information om du slagit på eller stängt av dosan. Följande vibrationskombinationer finns för på och avslagning av dosan, får du någon annan vibrationskombination har du hållit in knappen för kort tid och får då istället batterinivåindikation. Kontroll av dosans batterinivå kan endast göras när positioneringsdosan är avstängd och inte sitter i laddaren. Det går inte att kontrollera batterinivån när dosan är påslagen. Man kontrollerar batterinivån genom ett snabbt knapptryck på positioneringsdosans på- och avstängningsknapp på ovansidan av dosan. Batterinivån beskrivs i procent i fyra nivåer. Varje nivå beskrivs med hjälp av en vibration. En nivå är tjugofem procent. Fyra vibrationer betyder att dosan är fulladdad och en vibration betyder att det inte finns mycket batteri kvar och dosan bör laddas Vibrationsindikation vid påslagning av dosan Två korta och en lång vibration Vibrationsindikation vid avstängning av dosan En lång vibration. 9

10 3.2 Laddning av positioneringsdosan Positioneringsdosan laddas med hjälp av medföljande laddare genom att man öppnar det mjuka gummiskyddet på dosans undersida där laddningskontakten finns. Läs mer hur du laddar positioneringsdosan. 4 Instruktioner för användning av TeDuco Följande kapitel beskriver hur du använder dig av TeDuco i din vardag. Instruktionerna för användning av mobiltelefonen kan skilja något mellan olika mobiltelefoner. Vid första användningen rekommenderas att man testar utrustningen hemma i lugn och ro för att lära sig beteendet hos utrustningen. Nedanstående flöde är ett bra sätt att lära sig använda navigeringstjänsten (respektive del i flödet nedan är länkat till respektive kapitel i manualen): 1. Ladda utrustningen 2. Installera TeDuco på din mobiltelefon via hemsidan 3. Sätta på positioneringsdosan 4. Ta på sig positioneringsdosan 5. Starta mobiltelefonen och aktivera Bluetooth 6. Starta TeDuco och kontrollera att du får koppling mellan telefon och positioneringsdosa 7. Ställa in TeDuco så att navigeringen är anpassad för dig 8. Ställa in det grafiska gränssnittet i TeDuco 9. Ställa i positioneringsnoggrannheten hos TeDuco 10. Ställ in om du vill få ruttförslag som innehåller både kollektivtrafik och gång, eller om du vill ha förslag som endast innehåller gång 11. Ställa in talhastighet 12. Ställa in ljudvolym 13. Planera din första rutt 14. Att guidas med TeDuco 10

11 15. Att träna på rutt med TeDuco 16. Favoritadresser 17. Senaste adress 4.1 Ladda utrustningen Se till att hela utrustningen är fullt laddad. Med detta menas att både mobiltelefon och positioneringsdosa bör vara fullt laddade. Det är bra att ladda utrustningen fullt vid första användningstillfällena så att du lär dig hur lång batterikapaciteten är i kombination till ditt användande. Hur du laddar utrustningen finner du i kapitlen Hur du laddar din mobiltelefon och Hur du laddar positioneringsdosan Hur du laddar din mobiltelefon Mobiltelefonen laddas med den laddningsutrustning som följer med mobiltelefonen. Batteritid och tid för laddning kan variera mellan mobilmodeller Hur du laddar positioneringsdosan En full laddning av positioneringsdosan tar ca tre timmar. För att ladda positioneringsdosan behöver man den medföljande laddaren och följer sedan dessa fyra steg: 1. Lyft det gula gummilocket som finns över laddningsuttaget på positioneringsdosans undersida. 2. Tryck in den smaka USB-kontakten på den medföljande laddaren i laddningsuttaget på dosan. 3. Tryck in laddarens stickpropp i väggen för att ladda. 4. Batteriet är fulladdat efter cirka tre timmar. 11

12 4.2 Installera TeDuco på din mobiltelefon via hemsidan Via e-adepts hemsida finns det instruktioner om hur du installerar TeDuco på din mobiltelefon. 4.3 Sätta på positioneringsdosan Håll in knappen på positioneringsdosan ovansida tills du hör/känner vibrationskombinationen av två korta och en lång vibration. Då är positioneringsdosan påslagen. Du kan nu ta på dig positioneringsdosan på ryggen. Hur du gör detta kan du läsa i kapitlet Ta på sig positioneringsdosan. 4.4 Ta på sig positioneringsdosan Positioneringsdosan sitter fast bäst om ett bälte träs genom de öppningar som finns i ytterkanterna på dosans insida och placeras i midjehöjd på ryggen. Det är viktigt att dosan placeras mitt för ryggraden och att bältet är väl åtdraget för att få bästa positionering. Kontrollera så att du har på och avstängningsknappen uppåt. 4.5 Starta din mobiltelefon och aktivera Bluetooth. Starta mobiltelefonen och kontrollera att Bluetooth (blåtand) är aktiverat och synligt i din mobiltelefon. Hur du gör detta står beskrivet i din manual för mobiltelefonen, alternativt kontakta tillverkaren. Bluetooth måste vara aktiverat för att mobiltelefonen och positioneringsdosan trådlöst ska kunna kopplas med varandra. 12

13 4.6 Starta TeDuco och kontrollera att du får koppling mellan telefon och positioneringsdosa I din mobiltelefon har du efter installation en programikon som är en genväg till programvaran TeDuco. Var genvägen till programmet finns kan skilja mellan olika mobiltelefoner och därför bör man vända sig till telefontillverkaren för hjälp om hur man hittar genvägen efter installation. Starta programmet TeDuco och invänta röstinstruktioner att TeDuco är kopplat med positioneringsdosan. TeDuco kommer berätta att programmet har fått kontakt med positioneringsdosan. Upplever du problem vid genomförande av ovanstående instruktioner? Exempelvis om telefonen och positioneringsdosan inte sammankopplas. Läs vidare under kapitlet Felsökning om TeDuco och positioneringsdosan inte kopplas ihop. 4.7 Gör dig bekant med menysystemet i TeDuco Menysystemet i TeDuco är uppbyggt med en vertikal meny i olika nivåer. Man kan med hjälp av navigationsknappen bläddra uppåt, nedåt, höger och vänster i menyn. Man kan aldrig gå ett helt varv runt i en menynivå. Med detta menas att när man väl nått början eller slutet av en menynivå berättar TeDuco att man nått början eller slutet med en vibration. Denna vibration ges enbart när man bläddrar. I varje nivå kan man komma åt de förinställda genvägarna till olika funktioner. Dessa kommer du alltid åt genom att i menyn trycka navigationsknappen åt höger. Funktionerna som finns under genvägar är: 1. Volyminställning 2. Resealternativ 3. Finjustera steglängd 13

14 4. Närmaste adress 5. Vänner ringlista 6. Larmtjänst ringlista 7. Batterinivå för mobilen För varje menyval kan man trycka åt vänster på navigationsknappen för att få information om aktuellt menyval. Trycker man åt vänster uttalar TeDuco vad man kan göra med just det menyvalet. 4.8 Ställa in TeDuco så att navigeringen är anpassad för dig För att navigeringen med TeDuco ska fungera så bra som möjligt måste man ställa in programmet efter sina egna uppgifter och önskemål. Som användare kan man ställa in positioneringsnoggrannhet (steglängd). Man kan välja om ruttförslag ska ges med eller utan kollektivtrafik och hur svängar ska beskrivas med mera. Man kan även välja olika typer av gränssnitt om man använder sig av synen för navigeringshjälp. Nedan följer instruktioner om hur man ställer in TeDuco Ställa in det grafiska gränssnittet i TeDuco TeDuco har tre möjliga gränssnitt. Gränssnittet är den grafik man upplever på skärmen och det är enkelt att skifta mellan de olika gränssnitten för att hitta ett som är bäst lämpat för dig som användare. För att ändra det grafiska gränssnittet gör du på följande sätt: 1. Starta TeDuco 2. Bläddra nedåt med navigeringsknappen tills du kommer till Inställningar 3. Välj Inställningar 4. Bläddra nedåt med navigeringsknappen tills du kommer till Bild 14

15 5. Välj Bild 6. Bläddra upp och ner med navigeringsknappen för att höra de olika alternativen 7. Välj det alternativ som passar bäst, TeDuco kommer då ändra gränssnitt efter ditt val och du kan kontrollera om det passar dig. När du valt ett gränssnitt hoppar TeDuco automatiskt tillbaka till Bildmenyn Att tänka på när du navigerar dig med hjälp av det grafiska gränssnittet Oberoende på vilket gränssnitt du väljer kommer du få guideinstruktioner via uttal. Om du använder dig av gränssnittets guideinstruktioner är det viktigt att du ställer in din mobiltelefons skärmsläckare så att den inte släcks ner för ofta. Detta är självklart en avvägning då mobiltelefonens batteritid kortas ner ju oftare skärmen är upplyst Ställa in positioneringsnoggrannheten hos TeDuco För att positioneringen i TeDuco ska passa dig måste du först ställa in positioneringsnoggrannheten. Positioneringsnoggrannheten är baserad på din steglängd. Navigeringen bygger på din steglängd för att systemet ska veta var på den genererade rutten du befinner dig och vilka instruktioner du ska få. Därför är det viktigt att din steglängd är inställd så att den speglar den faktiska steglängden du har. Första gången du ställer in steglängden kan du använda dig av en steglängdsgenererare som finns i TeDuco, läs mer om denna i kapitlet Första gången du ställer in positioneringsnoggrannheten i TeDuco. Du kan efter detta när som helst Finjustera steglängden i TeDuco Första gången du ställer in positioneringsnoggrannheten i TeDuco Första gången du ska ställa in din steglängd i TeDuco anger du kön och din kroppslängd för programmet. Detta gör du på följande sätt: 1. Starta TeDuco 2. När du hör att programmet har startat bläddrar du nedåt i menyn tills du kommer till Inställningar 3. Välj inställningar 15

16 4. Välj under guidning 5. Välj precision 6. Välj beräkna steglängd 7. Välj man eller kvinna 8. Mata in din kroppslängd i centimeter och tryck på välj 9. Du får nu höra hur lång steglängd du har Detta är en initial steglängd som nu kommer ligga som grund för din navigering med TeDuco. Steglängden kan man finjustera när man inte är under guidning. Läs mer om hur du finjusterar din steglängd i kapitlet Finjustera steglängden i TeDuco Att tänka på rörande positioneringsnoggrannhet och steglängd Navigeringstjänsten är idag baserad på en fast steglängd. Systemet räknar ut var på rutten du är utifrån steglängden. Därför är det viktigt att steglängden stämmer upp med din vanliga steglängd i verkligheten. Märker du att du får guideinstruktionerna för tidigt under navigering tror systemet att du tar längre steg än vad du i verkligheten tar, då måste du minska steglängden i TeDuco genom att finjustera ner steglängden. Får du guideinstruktionerna för sent under navigering tror systemet att du tar kortare steg än vad du i verkligheten tar, då måste du öka steglängden i TeDuco genom att finjustera upp steglängden. I början rekommenderas att man går kända sträckor som man normalt brukar gå för att på så sätt få en bra angiven steglängd i TeDuco Finjustera steglängden i TeDuco Om du märker att guideinstruktionerna och annan information presenteras för tidigt eller för sent kan du justera detta. För att finjustera din steglängd genomför du följande steg: 1. Starta TeDuco 2. Tryck till höger på navigationsknappen så att du kommer till genvägar 3. Bläddra ned till ändra steglängd och välj det 4. Minska steglängden om guideinstruktionerna kommer för tidigt och öka steglängden om guideinstruktionerna kommer för sent. Ändra med navigeringsknapp uppåt och nedåt eller genom att skriva med tangentbordet. Värdet här är angivet i millimeter och pröva att ändra med fem till tio millimeter och testa sedan i ett område där du hittar bra. 16

17 Tips om finjustering av steglängd Vid användning av navigeringshjälpmedlet i början och i ovana miljöer är det vanligt att man av exempelvis osäkerhet tar kortare steg än vanligt. Det kan därför vara bra att testa sig fram till en steglängd som stämmer upp med verkligheten i en känd miljö. Exempelvis mellan hemmet och affären. 4.9 Ställ in om du vill få ruttförslag som innehåller både kollektivtrafik och gång, eller om du vill ha förslag som endast innehåller gång TeDuco är förinställt på att ge ruttförslag innehållande både kollektivtrafik och gång. När du söker en guidning mellan två adresser kommer TeDuco då erbjuda rutter innehållande kollektivtrafik om sådana finns tillgängliga. Vid de tillfällen du blir erbjuden en guidning med kollektivtrafik finns valet att gå hela vägen alltid tillgängligt. Väljer du att enbart få förslag med enbart gång kommer kollektivtrafikresor inte inkluderas i alternativen. För att ställa in vad ruttförslagen ska innehålla gör du på följande sätt: 1. Starta TeDuco 2. Bläddra nedåt med navigationsknappen tills du kommer till Inställningar 3. Välj Inställningar 4. Bläddra nedåt tills du kommer till Under guidning 5. Välj Under guidning 6. Bläddra nedåt till Färdsätt. Efter färdsätt uttalats hör du vad färdsätt är inställt på. Om den säger Endast gång betyder det att inga förslag som innehåller kollektivtrafik kommer att erbjudas när du planerar en resa. Kollektivtrafik och gång innebär att TeDuco kommer att ge reseförslag som innehåller kollektivtrafik om din destination ligger långt bort. 7. Om du vill ändra det som är förvalt väljer du först Färdsätt och bläddrar sedan till det alternativ du föredrar och väljer det. 17

18 4.10 Ställa in talhastighet TeDuco har en egen talsyntes. För att ställa in hastigheten på uttalet gör du på följande sätt: 1. Starta TeDuco 2. Tryck nedåt på navigationsknappen tills du kommer till Inställningar 3. Välj Inställningar 4. Välj Ljud 5. Bläddra ner till Talhastighet och välj detta 6. Bläddra upp och ner med navigationsknappen tills du hittar en talhastighet som passar dig. Hastighetsnivåerna är ett till tio där tio är snabbast och ett är långsammast. Du hör hur hastigheten ändras medan du bläddrar upp och ner 7. Välj önskad talhastighetnivå 4.11 Ställa in ljudvolym Volymen på instruktionerna går inte att ändra med mobiltelefonens hårdvaruknappar. Man måste alltså ändra det via TeDuco genom att göra på följande sätt. Det finns två alternativa sätt att ändra volymen på: Alternativ Starta TeDuco 2. Tryck nedåt på navigationsknappen tills du kommer till Inställningar 3. Välj inställningar 4. Välj Ljud 5. Om du vill ändra volymen väljer du Volym 18

19 6. Bläddra upp och ner med navigationsknappen tills du hittar en ljudvolym som passar. Volymnivåerna är ett till tio där tio är högsta volymen och ett är lägsta. Du hör hur ljudvolymen ändras medan du bläddrar upp och ner 7. Välj önskad ljudvolymsnivå Alternativ Starta TeDuco 2. Tryck höger på navigationsknappen för att komma till Genvägar 3. Välj Volym och befintlig ljudvolymsinställning 4. Bläddra upp och ner med navigationsknappen tills du hittar en ljudvolym som passar. Volymnivåerna är ett till tio där tio är högsta volymen och ett är lägsta. Du hör hur ljudvolymen ändras medan du bläddrar upp och ner 5. Välj önskad ljudvolymsnivå 4.12 Planera din första rutt När du planerar en rutt används mobiltelefonens tangentbord för att skriva adresser. En rutt består alltid av en start adress och en slut adress. En adress är uppbyggd av följande värden: 1. Kommun 2. Gatunamn 3. Gatunummer Du kommer alltså behöva ange alla tre värden för att få en korrekt adressplats. Du blir uppmanad att skriva respektive värde i tre steg. Innan du skriver har du en lista över alla befintliga värden nedanför inmatningsfältet. Börjar du skriva kommer listan filtreras ut eftersom. Du kan närsomhelst trycka nedåt på navigationsknappen för att välja adress ur en lista med alla tänkbara förslag utifrån vad du skrivit. Genom att skriva några tecken filtrerar du ut listan eftersom och oftast räcker det med att du skriver några få 19

20 bokstäver för att det du söker ska finnas nära till hands i listan nedanför. Om listan är för lång kan du skriva in fler bokstäver för att minska antalet sökträffar. För att planera en rutt måste du genomföra en sökning på två adresser med de tre värdena vardera. Du planerar en rutt på följande sätt: 1. Starta TeDuco 2. Välj Guidning från huvudmenyn 3. Välj Planera rutt 4. Välj Skriv adress 5. Välj Kommun exempelvis Stockholm 6. Vänta medan TeDuco hämtar gatunamn för Stockholm. Telefonen vibrerar ibland om det tar lång tid att hämta adressförslag för att visa att TeDuco arbetar 7. TeDuco uppmanar dig om att skriva Gatunamn. Skriv in de första bokstäverna i önskat gatunamn. Bläddra sedan nedåt med navigationsknappen för att komma åt listan med förslag på gatunamn. Välj önskad gata. Exempelvis Hantverkargatan 8. Vänta medan TeDuco hämtar gatunummer för gatunamnet Hantverkargatan 9. TeDuco uppmanar dig om att skriva Gatunummer. Skriv in gatunummer. Bläddra sedan nedåt med navigationsknappen för att komma åt listan med förslag på gatunummer. Välj önskat gatunummer. TeDuco är nu inställt på att skriva siffror istället för bokstäver. Önskar du skriva ett gatunummer med en bokstav måste du trycka växelknapp fyrkant för att skifta mellan siffror och bokstäver. 10. Du får nu frågan om du vill spara din valda adressplats som favorit. Du väljer Ja eller Nej beroende på önskan. Läs mer om detta i kapitlet Favoriter och vad du kan använda dem till. 11. Om du sparar adressplatsen som favorit får du frågan om du vill ändra namnet. Läs mer om detta i kapitlet Favoriter och vad du kan använda dem till. 12. Du har nu angett din första adresspunkt. 13. Du får nu alternativet att ange din slutpunkt. Välj Skriv adress. 14. Repetera punkt fem till nio för att ange slutadress för din rutt. 15. TeDuco uppmanar att invänta medan rutten beräknas och hämtas till telefonen 20

21 16. Har du ställt in TeDuco på att ge ruttförslag innehållande kollektivtrafik kan du läsa nästa punkt. Om du valt att inte ha ruttförslag med kollektivtrafik kan du hoppa direkt till punkt arton (18) 17. Om resan är så pass lång att den behöver innehålla en kollektivtrafikresa får du nu flera alternativa avgångar i en lista. Bläddra upp och ner i listan över avgångar och välj sedan önskad avgång 18. TeDuco uttalar nu Använd rutt 19. Du kan nu göra två alternativ genom att bläddra upp och ner med navigeringsknappen. Alternativ 1 är Starta guidning och är det alternativet man använder när man ska ut och guidas genom rutten på stan. Alternativ 2 är Träna på rutt och är det alternativet man använder om man vill lyssna och träna på rutten hemma utan att behöva gå. Läs mer om Starta guidning i kapitlet Att guidas med TeDuco. Läs mer om Träna på rutt i kapitlet Att träna på rutt med TeDuco 4.13 Att guidas med TeDuco När du planerat en rutt får du möjligheten att Starta guidning i Använd rutt menyn. Du kommer då få möjligheten att gå den genererade rutten och få guideinstruktioner utmed rutten. Till skillnad mot att träna på rutten (läs mer om detta i kapitlet Att träna på rutt med TeDuco ) kommer du nu få guideinstruktionerna och annan information automatiskt beroende på var på rutten du befinner dig. Får du guideinstruktionerna felaktigt upplästa har du troligtvis en felaktig steglängd inställd i systemet. För att finjustera steglängden läs kapitel Finjustera steglängden i TeDuco. För att starta guidningen i TeDuco gör du följande: 1. I Använd rutt menyn väljer du Starta guidning 2. Lyssna på rösten som uttalar rutten, ruttens längd samt vilket håll du ska börja gå åt 3. Följ guideinstruktionerna tills du nått målet 21

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel.

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel. TomTom Daihatsu 1. Förpackningens innehåll Förpackningens innehåll a Din TomTom D E AB C F G H A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats

Läs mer

ÄGARENS HANDBOK FÖR DoGPS

ÄGARENS HANDBOK FÖR DoGPS ÄGARENS HANDBOK FÖR DoGPS Ägarens handbok SWEPOINT DoGPS... 1. Inledning... 4 GPS produkt modeller... 4 Lokaliseringsanordningen Swepoint DoGPS... 4 Förklaring av kartsymbolerna... 4 2. Säkerhets- och

Läs mer

Första gången du startar din TomTom kan det ta upp till 20 sekunder. Stäng av din TomTom genom att hålla på/av-knappen nedtryckt i 2 sekunder.

Första gången du startar din TomTom kan det ta upp till 20 sekunder. Stäng av din TomTom genom att hålla på/av-knappen nedtryckt i 2 sekunder. TomTom 1. Innan du börjar Innan du börjar Slå på Följ instruktionerna i början av denna användarhandbok när du vill ansluta din TomTom manuellt till bilstereon. Du kan även använda din TomTom utan att

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. 1 Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll TomTom Via 1. Förpackningens innehåll Förpackningen s håll inne- TomTom Via inklusive Easy Click-fäste USB-kabel USB-billaddare RDS-TMC-trafikinformationsmottagare, beroende på enhet, När du ska kontrollera

Läs mer

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch.

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch. Manual Introduktion Den här manualen ger en heltäckande beskrivning av Milestone 312. Om du bara vill ha en kortare introduktion för att komma igång med att använda spelaren räcker det att läsa snabbguiden

Läs mer

Handbok för Din Turs mobila tjänster - för äldre mobiler som inte är smartphones

Handbok för Din Turs mobila tjänster - för äldre mobiler som inte är smartphones Handbok för Din Turs mobila tjänster - för äldre mobiler som inte är smartphones Innehåll Innan du startar...1 Komma igång med programmet MobiTime...1 Ladda ned tidtabeller... 4 Uppdatera tidtabeller...7

Läs mer

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet.

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Innehåll Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Lära känna telefonen 6 Knappfunktioner, snabbknappar, skriva bokstäver. Anpassa telefonen 15 Välja ringsignal, tema och andra inställningar.

Läs mer

Doro PhoneEasy 516. Svenska

Doro PhoneEasy 516. Svenska Doro PhoneEasy 516 Svenska 2 1 18 19 3 4 5 6 7 8 9 10 16 15 14 13 12 11 17 20 1. Uttag för laddare 2. Uttag för headset 3. Hörlur 4. Display 5. Vänster valknapp 6. Uppringningsknapp 7. Snabbvalsuppringning

Läs mer

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning Winspeak Symbolbaserat kommunikationsprogram Bruksanvisning BRUX\...\Winspeak\winspeak 144SV Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19

Läs mer

PREMIUM COMAI 2.0 SMARTPHONE & SURFPLATTA

PREMIUM COMAI 2.0 SMARTPHONE & SURFPLATTA PREMIUM COMAI 2.0 SMARTPHONE & SURFPLATTA 2 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Teknisk kravspecifikation... 4 3 Installation... 4 3.1 Alternativ 1 - Installation från webbsidan via smartphone/surfplatta... 5

Läs mer

Smartvision Smartvision Lite ANVÄNDARGUIDE

Smartvision Smartvision Lite ANVÄNDARGUIDE Smartvision Smartvision Lite ANVÄNDARGUIDE Smartvision & Smartvision LITE - Användarhandbok (Rev 2.6) - Version 1684,3233 1 Introduktion Gratulerar till köpet av SmartVision eller SmartVision Lite. SmartVision

Läs mer

EasyCashier Manual version 2.6 SE

EasyCashier Manual version 2.6 SE EasyCashier Manual version 2.6 SE 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kassavy... 4 Nytt kvitto... 4 Sök artikel... 5 Registrera växelkassa... 5 Öppna kassalåda... 5 Presentkort... 5 Sälja ett presentkort...

Läs mer

Alla kan surfa. Att använda Android smartphone steg-för-steg. Studiematerial

Alla kan surfa. Att använda Android smartphone steg-för-steg. Studiematerial Alla kan surfa Att använda Android smartphone steg-för-steg Studiematerial Mobiltelefonen i detta studiematerial är av märket Samsung med operativsystemet Android. 2015 Studieförbundet Vuxenskolan, SV

Läs mer

Bruksanvisning EasyMail

Bruksanvisning EasyMail Bruksanvisning EasyMail Handitek Innehållsförteckning Introduktion...4 Bakgrund...5 Utrustning...5 Installation...5 Registrera programmet när demoversion finns installerad...6 Allmänt om Internet och mail...6

Läs mer

TiVo Användarguide Vad du behöver veta för att få ut allt av din TiVo -upplevelse

TiVo Användarguide Vad du behöver veta för att få ut allt av din TiVo -upplevelse TiVo Användarguide Vad du behöver veta för att få ut allt av din TiVo -upplevelse Tv-data från Gracenote 2 Välkommen till Com Hems TiVo-tjänst TiVo ger dig det bästa från Com Hem, paketerat på ett helt

Läs mer

Doro PhoneEasy 615. Svenska

Doro PhoneEasy 615. Svenska Doro PhoneEasy 615 Svenska 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Hörsnäcka 2. Funktionsknapp vänster 3. Samtalsknapp

Läs mer

Lightwriter SL40 Connect

Lightwriter SL40 Connect Lightwriter SL40 Connect Bruksanvisning SL40 CONNECT dedicated to communication Detta är en bruksanvisning för Lightwriter SL40 Connect. För uppdateringar eller tillägg, besök vår hemsida på http://www.toby-churchill.com

Läs mer

Användarhandbok Nokia Lumia 800

Användarhandbok Nokia Lumia 800 Användarhandbok Nokia Lumia 800 Utgåva 2 SV Användarhandbok Nokia Lumia 800 Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Bakåtknappen, startknappen och sökknappen 5 Sätt i SIM-kortet 6 Ladda

Läs mer

Användarhandbok. Xperia V. LT25i

Användarhandbok. Xperia V. LT25i Användarhandbok Xperia V LT25i Innehåll Xperia V Användarhandbok...6 Komma igång...7 Om denna användarhandbok...7 Android vad och varför?...7 Telefonen översikt...8 Montering...9 Starta och stänga av enheten...11

Läs mer

Manual för Sverigekassans hemsida

Manual för Sverigekassans hemsida Manual för Sverigekassans hemsida Manualen visar hur du bygger ditt eget kassaregister. Du får provbygga och testa hur mycket du vill. Om du blir nöjd med ditt kassaregister kan du beställa och få det

Läs mer

Användarhandbok Nokia Lumia 920

Användarhandbok Nokia Lumia 920 Användarhandbok Nokia Lumia 920 Utgåva 1.2 SV Pst... Det här är inte den enda handboken... Det finns en användarhandbok i telefonen du har den alltid med dig när du behöver den. Svep åt vänster och tryck

Läs mer

R-LINK2 INSTRUKTIONSBOK

R-LINK2 INSTRUKTIONSBOK R-LINK2 INSTRUKTIONSBOK passion för prestanda ELF är partner med RENAULT rekommenderar ELF Elf och Renault, partners inom avancerad bilteknik, förenar sin expertis både på rallybanorna och i stan. Det

Läs mer

Användarhandbok Nokia Lumia 520

Användarhandbok Nokia Lumia 520 Användarhandbok Nokia Lumia 520 Utgåva 1.1 SV Pst... Det här är inte den enda handboken... Det finns en användarhandbok i telefonen du har den alltid med dig när du behöver den. Svep åt vänster och tryck

Läs mer

Hal Skärmläsare version 9.0

Hal Skärmläsare version 9.0 Hal Skärmläsare version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.yourdolphin.com www.dolphinse.com/swedish

Läs mer

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym Hantera datorn Sitter du bra? Är du nöjd med din arbetsmiljö? Kan du hitta en fil igen efter att du sparat den? Helene visar vad du behöver känna till för att få bra ordning på din dator. I handledningen

Läs mer

Användarhandbok Nokia Lumia 920

Användarhandbok Nokia Lumia 920 Användarhandbok Nokia Lumia 920 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Nokia Lumia 920 Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Bakåtknappen, startknappen och sökknappen 5 Antennplacering 6 Sätt i

Läs mer

... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS...

... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS... 1 Version 1.7 2 Version 1.7 Innehåll 1. INLEDNING... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS... 7 3.1 Säkerhetstips... 7 4. LÄR KÄNNA DIN TERMINAL... 8 4.1 Hur terminalen fungerar... 9 4.2

Läs mer

TomTom Rider Referenshandbok

TomTom Rider Referenshandbok TomTom Rider Referenshandbok Innehåll Välkommen att navigera med TomTom 6 Nyheter 7 Nytt i denna utgåva... 7 TomTom-videor... 8 Använda Rider 9 Fästa på motorcykel... 9 Använd stöldskyddslösningen... 10

Läs mer