Föreningen Autism i Stockholms län. Nytt År. Nytt Namn. Ny logga. Ny hemsida

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreningen Autism i Stockholms län. Nytt År. Nytt Namn. Ny logga. Ny hemsida"

Transkript

1 Speciellt NR Nytt År Nytt Namn Ny logga Ny hemsida Föreningen Autism i Stockholms län

2 PÅ GÅNG - KALENDARIUM Gott Nytt År! Ny hemsida, ny logga och nytt namn. Kom och fira tillsammans med oss! Torsdagen den 21 januari kl Grillska huset, Stortorget 3, 2 tr Vi bjuder på dryck och tilltugg Fri entré för alla med eget medlemskap! Övriga betalar 200:-/person. Begränsat antal platser! Anmälan görs till senast den 7 januari. Vår nya hemsida har en egen sida för medlemmar Här kommer vi bland annat lägga ut kalendariet med tider för de olika aktiviteterna. Lösenord till medlemsinloggning skickas till alla som har uppgivit e-postadress. Övriga kan kontakta kansliet för lösenord Nomineringar till årsmötet Valberedningen i FA Stockholm tar emot förslag på ledamöter till styrelsen. De ni föreslår skall vara vidtalade. Vi önskar era förslag senast den 31 januari Kontakta någon i valberedningen: Carl Hårleman: Marie Burman: Hanna Danmo: Motioner senast den 9 januari Enligt stadgarna ska motioner vara styrelsen tillhanda senast 2 månader före årsmötet, alltså senast den 15 januari. Motioner skickas via e-post eller via brev till kansliet. För att få rösta på årsmötet måste man ha betalat medlemsavgiften för Alla medlemmar över 18 år har rösträtt. Kalendarium våren 2010 Januari 12 Föräldrar t vuxna m autism 14 Mammaträff 17 Liljeholmsbadet 18 TBA/IBT gruppen 19 Diskussionsgrupp vuxna m AS 21 Bowling 21 Namnbytesfest 28 Pub pappor 31 Liljeholmsbadet 31 Lagunen Februari 04 Bowling 14 Liljeholmsbadet 16 Föräldrar t vuxna m autism 16 Diskussionsgrupp vuxna m AS 17 Mammaträff 18 Bowling 21 Prova-på konst 25 Pub pappor 28 Liljeholmsbadet 28 Lagunen Mars 04 Bowling 09 Föräldrar t vuxna m autism 14 Liljeholmsbadet 15 Årsmöte 16 Diskussionsgrupp vuxna m AS 18 Mammaträff 25 Fokus på autism 25 Pub pappor 27 Musikmuseet 28 Liljeholmsbadet 28 Lagunen April 02 Världsautismdagen 06 Föräldrar t vuxna m autism 11 Liljeholmsbadet 13 Diskussionsgrupp vuxna m autism 14 Mammaträff 15 Bowling 25 Liljeholmsbadet 29 Pub pappor 29 Bowling Maj 09 Liljeholmsbadet 11 Föräldrar t vuxna m autism 11 Diskussionsgrupp vuxna m autism 20 Mammaträff 23 Liljeholmsbadet 27 Pub pappor 27 Bowling Juni 08 Föräldrar t vuxna m autism 08 Diskussionsgrupp vuxna m autism 10 Bowling 2 Speciellt nr

3 ledare Speciellt Banérgatan Stockholm Telefon Telefax /stockholm Ansvarig utgivare Anne Kierkegaard I redaktionen Anne Kierkegaard Birgitta Joelsson Géraldine Norén Layout: Rönnlund design Tryck: Bomastryck AB Omslagsfoto: Anders Lindberg Upplaga: ex Plusgiro Styrelse Anne Kierkegaard ordf. MaiBritt Giacobini Jesper Hållén Caroline Jensen Sofia Lindström Susanna Mellstrand Emanuel Mörk Ola Nordgren Cecilia Öhrn LSS-ombud Emanuel Mörk Skolombud Caroline Jensen Kansli Birgitta Joelsson Géraldine Norén Ombud Marie Burman Danderyd Yvonne Yeung Järfälla Monika Bondegård Solna Anne Kierkegaard Tyresö Carl Hårleman Täby Evalena Blom Österåker Blazena Westerlund Farsta Emanuel Mörk Kungsholmen Margareta Lilliestråle Östermalm Caroline Jensen Utbildningsnämnden Stockholms stad Blazena Westerlund Kommunstyrelsen Stockholms stad I början av sommaren hände det som inte får hända. Sonen ramlade med cykeln och fick en stor spricka, en fraktur, på bäckenbenet. Det gick inte att röra honom så det blev ambulans in till Södersjukhuset. Många timmar fick vi tillbringa på akuten men till slut tack vare inkännande jourläkare och chefer fick vi ett enkelrum på barnavdelningen. Sonen som fyllt 15 år är inte längre ett barn när det gäller kirurgiska skador utan skulle egentligen ha vårdats på en ortopedisk vårdavdelning. Barnavdelningen var precis rätt för oss! Enkelrum med säng för mamma eller pappa, TV med video/ dvd, egen toalett och dusch, dagrum med leksaker och barnfilmer att låna och inte minst tillgång till lekterapin. Varken gips eller operation behövdes utan behandlingen var att så fort som möjligt komma upp på benen. Sonen som förstås hade fruktansvärda smärtor kom snabbt upp mycket tack vare alla lockande leksaker och möjligheten att få se ambulanshelikoptern landa. Efter 5 dygn var vi hemma med nästan bara positiva upplevelser av en akut sjukhusvårdsvistelse. Men så är det sällan för vuxna personer med utvecklingsstörning som behöver vård. Vi känner till många tråkiga historier, kanske har du eller någon du känner också råkat illa ut. Därför har vi i många år uppmärksammat ansvariga politiker och beslutsfattare på problemet att det inte finns en enda enhet eller avdelning på något av våra akutsjukhus som är specialiserade för att ta emot en vuxen person med utvecklingsstörning som behöver vård eller utredning. Barnavdelningen var precis rätt för oss! Vår vision är en verksamhet i anpassade lokaler och med kompetent personal dit patienten, den vuxna personen med utvecklingsstörning kommer oavsett orsaken till vården. Vi tycker att för dessa patienter bör specialisterna komma till patienten och inte tvärtom. De här tankarna har vi också tillsammans med FUB formulerat i en Fokusrapport om Vuxna personer med utvecklingsstörning och deras behov av hälso- och sjukvård som landstinget publicerade i år (finns också på För att ytterligare lyfta fram detta problem har vi också haft ett möte med Patientnämnden. Vi möttes av stor förståelse men man sa också att det skulle underlätta för dem om de hade tillgång till många fler personliga beskrivningar av bristande vård. Därför vädjar och uppmanar jag er som har haft dåliga erfarenheter, ring eller skriv till Patientnämnden! Det här är en av de frågor vi i föreningen har valt att fokusera vårt intressepolitiska arbete på. Men det finns som ni alla vet så många fler områden och jag tror det är särskilt viktigt i dessa ekonomiskt kärva tider att vi är tydliga med att vi är eller företräder en grupp som bör och ska vara prioriterad. Slutligen vill jag tacka er alla som på olika sätt bidrar till vår förening och vårt arbete och önska alla en God jul och ett Gott Nytt År. Ordförande Speciellt nr

4 DIALOG Medlemssidor Ny studie om intensiv beteendeträning för barn med autism Lars Klintwall Malmqvists studie visar att sättet att träna barn med autism skiljer sig mycket från de evidensbaserade studierna. Du har precis skrivit klart din psykologexamensuppsats Skinner i kuddrummet. Vad handlar den om? Den handlar om intensiv beteendeterapi för barn med autism, och hur metoden fungerar på förskolor. Vad kommer titeln ifrån? Jag tyckte det fångade att det är kontroversiellt med beteendeterapi. Min handledare gillade inte titeln nåt vidare. Behavioristen Skinner har dåligt rykte. När jag gjorde en pilotstudie inför uppsatsen på lärarhögskolan så pratade jag med en klass förskolelärarstudenter för att höra vad de hade för tankar om beteendeterapi med barn, och så fort jag nämnde Skinner så blev de helt upprörda, någon sa att det där ska man begränsa till vita råttor i labb! De hade en uppfattning om Skinner som den galna vetenskapsmannen utan moral. Vad var syftet med studien? Tanken var att undersöka varför beteendeterapi fungerar olika bra för olika barn. Det har gjorts många försök att hitta egenskaper hos barnet som avgör om metoden fungerar eller inte, men det verkar svårt att hitta något där. Så min tanke var att kolla hur behandlingen ser ut istället. Vi vet också att det är stor skillnad mellan olika förskolor. Syftet var helt enkelt att undersöka vad i förskolan som gör att vissa barn går framåt mer än andra barn. Hur undersökte du detta? En massa intervjuer med förskolepersonal helt enkelt. Jag har gjort en slags enkät med frågor om hur det har fungerat på förskolan och vad man tycker om beteendeterapi. Sen pågår det en stor upp-följningsstudie här på Rosenlund i Stockholm, där man följer upp alla barn som kommit in till habiliteringen efter två år och ser hur det gått för dem. Det finns alltså siffror på hur barnet fungerade innan och efter behandlingen. På så vis kan man koppla ihop hur situationen på förskolan har sett ut med hur mycket barnet har gått framåt under två års beteendeterapi. Vad har du funnit? Flera saker var intressanta, kanske framförallt den stora skepsisen som finns hos förskolepersonal mot metoden. Trots att de jobbar med metoden så är det många pedagoger som tycker beteendeterapi känns cyniskt och går emot deras pedagogiska ideal, att vi glömmer det riktiga barnet. Jag hoppas och tror att detta framförallt beror på hur metoden har presenterats för dem. Det finns väldigt mycket som kan förbättras Det viktigaste fyndet var däremot att det fanns ett samband mellan hur integrerad metoden har varit på förskolan och hur mycket barnet gick framåt. De barn som har gått framåt mest är de som har gått på förskolor som har engagerat sig mest i behandlingen. Det är egentligen inte så konstigt, om pedagogerna och verksamhetschefer tycker om metoden så ordnar de bättre kring den, med back up-tränare, att alla vet hur barnet och träningen fungerar, att det blir kontinuitet och så vidare. Ett annat viktigt fynd är att träningen i Stockholm inte alls ser ut som den gör i publicerade studier på metoden. Vi säger att det är en evidensbaserad metod i Stockholm, fast den skiljer sig ganska mycket från de studier som evidensen kommer från. Exempelvis så är det i Stockholm oftast en ensam tränare som gör allt jobbet med barnet, vilket förstås är oerhört svårt och tungt. I de publicerade studierna är det alltid fler som delar på träningen. Sambandet mellan förskolans engagemang i träningen och behandlingseffekt är ett uttryck för det här. Det går bättre för barnet om situationen på förskolan liknar hur det har sett ut i de publicerade studierna. Har du några idéer om hur man kan förbättra kvalitén på den IBT som erbjuds i Stockholm? Det finns väldigt mycket som kan förbättras. Bara en sån sak som uppdelningen mellan landstingets och kommunens ansvar i träningen är konstigt. Det vore super om vi kunde bli bättre på att rekrytera tränare som gillar metoden, exempelvis fånga upp studenter på psykologlinjen. Om man är flera som jobbar med ett barn, varje person en dag i veckan eller liknande, så kan det ju fungera som ett extraarbete för studenter och liknande. Det blir mer arbete för att hålla igång ett team, men det skulle bli bättre träning och mer kontinuitet. Jag tror också att vi borde diskutera etiska frågor kring metoden mer. Själv tycker jag beteendeterapi för de här barnen är en moralisk skyldighet för oss, om den sköts som den ska, men eftersom det finns så mycket misstro så måste vi prata om det. Vi måste få med pedagoger och chefer på tåget, så att de känner sig delaktiga i behandlingen. Hur ser dina framtidsplaner ut? Kommer du att fortsätta med forskning inom autismområdet? Javisst, det är planen! Det finns mycket viktiga frågor att undersöka: hur ska vi se på syndromet autism exempelvis: finns det olika sorters autism eller hur ska vi bäst beskriva olika barn? 4 Speciellt nr

5 DIALOG Medlemssidor Kan vi veta redan från början i arbetet med ett barn hur behandlingen ska läggas upp? Kan man peka ut nyckelbeteenden som ett barn behöver bli bättre på för att kunna gå framåt snabbare? Mest akut nu är kanske inte sådan forskning, utan mer hur vi ska få beteendeterapi att användas bättre här och nu. Om man vill läsa hela din uppsats, hur gör man då? Då går man in på hemsidan för psykologiska institutionens vid Stockholms universitet, och så söker man nog på mitt namn eller nåt sånt. Eller mailar mig och frågar. Allting ligger där som görs på institutionen, mycket intressanta studier! Anne Kierkegaard Åhörarkopior från föreläsningen den 3 december med Bo Hejlskov Elvén (f.d. Jörgensen) finns på vår hemsida Välkomna till en prova-på-dag på Millesgårdens konstskola! Vi är två konstpedagoger som arbetar under dagen med tio barn och ungdomar åt gången. Varje grupp arbetar tillsammans i en och en halv timme. Grupperna är tänkta för barn och ungdomar mellan 7-18 år. Grupp 1 är för personer som behöver mycket stöd och hjälp och som har svårt att ta instruktioner. Grupp 2 är tänkt för personer som till viss del kan jobba självständigt och ta muntliga instruktioner. I Konstskolan ingår experiment och lek med färg och form samt en kort vandring genom Millesgårdens skulptursamlingar Söndagen den 21 februari 2010 Grupp 1 kl Grupp 2 kl Kostnad: 100:- Anmälan: Mer att läsa av Bo Hejlskov: Information och anmälan: FOKUS PÅ AUTISM 25 mars en konferens om det aktuella kunskapsläget Medverkande: Olga Bogdashina, Sven Bölte, Leif Ekström, Christopher Gillberg, Nils Haglund, Ingvar Lundberg, Claes von Hofsten, Carmela Miniscalco, Vivianne Nordin, Agneta Nydén, Annika Dahlgren Sandberg, Stephen von Tetzchner Speciellt nr

6 DIALOG Medlemssidor Medlemsaktiviteter Bowlingkvällar En träffpunkt för våra medlemmar. Servering med mat och kaffe finns. Kostnad 60:-/person. Start torsdagen den 21 januari kl Plats: Bowl-O-Rama, Uppköparvägen 1 i Årsta. Kollektiva färdmedel: från Liljeholmens T-bana, ta buss 134, hållplats Marknadsvägen eller tvärbanan, hållplats Årstafältet. se/dynamic/startsida.asp Föranmälan till swipnet.se senast söndagen den 17 januari. Liljeholmsbadet Under våren kommer Liljeholmsbadet att vara öppet söndagar jämna veckor med några undantag. Tid kl Start 17 januari. Övriga datum, se kalendariet. Lagunen Vi kan erbjuda er 3 tillfällen under våren att besöka händelsriket Lagunen. Dag: söndagar, tider: eller Datum, se kalendariet. Bokas genom FA:s kansli, tfn eller Adress: Rosenlund, Tideliusgatan 12, ingång huvudentrén. Intresserad av gympa? Hör av dig till Fritid för alla i Stockholms stad kan starta anpassade grupper i Stockholm (som tex Eriksdalsbadet) men behöver veta dina behov, vilka dagar, vilket tidpunkt på dagen, hur mycket du är beredd att betala mm Finns det inga intresserade och inga anmälda startas det inga grupper! Musikmuseet Boka lördagen 27 mars mellan 10 och 12. Musikmuseet öppnar bara för oss! Program kommer senare. E-post från Föreningssupport = e-post från oss! Alla medlemmar som har uppgivit sin e-postadress har under hösten fått meddelanden från Föreningssupport. Det är e-post från oss. Meddelandena skickas via vårt centrala medlemsregister och vi kan därför inte skriva Föreningen Autism som avsändare. Medlemsgrupper Föräldrar till vuxna med autism och utvecklingsstörning Kaffe och smörgås kommer att serveras till självkostnadspris. Första träffen blir tisdagen 12 januari kl på kansliet, Banérgatan 21. Anmäl deltagande till FA:s kansli, tfn eller e-post Pubkvällar för pappor Första träffen blir torsdagen den 28 januari kl Övriga datum, se kalendariet. Kontakta Erik Lundgren för information om plats, tfn: , Pubkvällar för mammor Första träffen blir onsdagen den 21 januari kl Datum för övriga träffar, se kalendariet. För information om plats, kontakta kansliet eller tfn Vi använder oss av dessa utskick när vi vill uppmärksamma er på något som inte hinner komma med i Speciellt. Diskussionsgrupp för vuxna med Aspergers syndrom Gruppen riktar sig till dig i gråzonen med AS eller anser dig tillhöra denna grupp. Man ska klara sig på egen hand. Efter våra träffar brukar vi gå till någon krog i närheten, oftast Vasa s för lite eftersnack och för att äta en bit mat eller ta något att dricka. Det är här man lär känna varandra lite bättre och hittar kanske nya vänner. Ingen föranmälan behövs till träffarna. Start: 14 januari, kl i Matteus skola, Vanadisvägen 16, närmaste T- bana Odenplan. Sista träffen för terminen är 3 juni. Om du är osäker på om detta är rätt forum för dig eller din anhörig, kontakta Gunilla Hultgren: eller på Aktuell information och ev. ändringar hittar du på info.dinstudio.se under träffgrupp. Upprop- Satsa på våra barn! Är du liksom jag förälder till barn med autism och undrar vilka insatser som är bäst för våra barn? Forskning visar att det är viktigt med tidiga intensiva insatser, tillämpad beteendeanalys,tba/ibt. Varför är det då så få barn med autism som tränas enligt TBA/IBT? Står ditt barn i kö för TBA/IBT? Tycker ni det tar för lång tid? Jag vill få igång en diskussion om vad vi föräldrar kan göra för att påverka de som bestämmer om insatser för våra barn! Alla som är intresserade av dessa frågor är välkomna! Måndagen den 18 januari 2010 Kl Föreningens kansli, Banérgatan 21 Anmälan: senast den 14 januari. Vänliga hälsningar Ann Nilsson förälder till ett barn med autism 6 Speciellt nr

7 aktuellt i Stockholm Kallelse till årsmöte Dag: Måndagen den 15 mars Tid: kl Plats: FA:s kansli, Banérgatan 21 Verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisorernas berättelse finns att tillgå på årsmötet. Handlingarna finns även att hämta på kansliet för den som vill ha dem före årsmötet. Förslag till dagordning Årsmöte Välkomna! Styrelsen 01 Mötet öppnas 02 Val av årsmötets a) ordförande b) sekreterare 03 Val av två justeringsmän tillika rösträknare 04 Godkännande av dagordningen 05 Upprättande och justering av röstlängd 06 Fråga om mötet blivit behörigen utlyst 07 Föredragning och behandling av verksamhetsberättelse och årsredovisning 08 Föredragning av revisionsberättelse 09 Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning 10 Fråga om ansvarsfrihet för föreningens styrelse 11 Fastställande av medlemsavgifter för år Fastställande av ersättningar under innevarande år 13 Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande år 14 Val av ordförande i föreningens styrelse 15 Val av övriga ledamöter i föreningens styrelse 16 Val av styrelsesuppleanter och fastställande av ordningen för inträde i styrelsen 17 Val av revisorer och revisorssuppleanter 18 Val av valberedning med sammankallande 19 Val av ombud och ersättare till Riksmötet 20 Behandling av inkomna motioner och förslag framlagda av distrikts styrelsen och riksföreningens styrelse Aktuella föreläsningar och utbildningar 8-9/3 Problemskapande beteenden Arrangör: Pedagogiskt perspektiv 18/3 Autism - meningsfulla aktiviteter och fungerande kommunikation Arrangör: Pedagogiskt perspektiv Utbildningar för skolpersonal Lisenkurser Specialpedagogiska skolmyndigheten undr rubriken råd o stöd Specialpedagogiska institutionen ww.specped.su.se Regionalt utvecklingscentrum, RUC, Stockholms universitet Övriga som arrangerar föreläsningar/kurser: Brukarkooperativet JAG Enigma Education Forum Funktionshinder Pavus Utbildning AB Pedagogiskt Perspektiv Törngårdens Autismcenter Utbildningscenter Autism 2 april 2 april Speciellt nr

8 POSTTIDNING B Föreningen Autism i Stockholms län Banérgatan Stockholm Januari Kalendarium våren Föräldrar t vuxna m autism 14 Mammaträff 17 Liljeholmsbadet 18 TBA/IBT gruppen 19 Diskussionsgrupp vuxna m AS 21 Bowling 21 Dopkalas 28 Pub pappor 31 Liljeholmsbadet 31 Lagunen Februari 04 Bowling 14 Liljeholmsbadet 16 Föräldrar t vuxna m autism 16 Diskussionsgrupp vuxna m AS 17 Mammaträff 18 Bowling 21 Prova-på konst 25 Pub pappor 28 Liljeholmsbadet 28 Lagunen Mars 04 Bowling 09 Föräldrar t vuxna m autism 14 Liljeholmsbadet 15 Årsmöte 16 Diskussionsgrupp vuxna m AS 18 Mammaträff 25 Fokus på autism 25 Pub pappor 27 Musikmuseet 28 Liljeholmsbadet 28 Lagunen April 02 Världsautismdagen 06 Föräldrar t vuxna m autism 11 Liljeholmsbadet 13 Diskussionsgrupp vuxna m autism 14 Mammaträff 15 Bowling 25 Liljeholmsbadet 29 Pub pappor 29 Bowling Maj 09 Liljeholmsbadet 11 Föräldrar t vuxna m autism 11 Diskussionsgrupp vuxna m autism 20 Mammaträff 23 Liljeholmsbadet 27 Pub pappor 27 Bowling Juni 08 Föräldrar t vuxna m autism 08 Diskussionsgrupp vuxna m autism 10 Bowling Mer information om medlemsaktiviteter och grupper finns på Tider mm finns på medlemssidan Vill ni träffa andra medlemmar? Under årens lopp är det många som träffats genom föreningen. Vi vet att vi har spelat en viktig roll för många medlemmar och det vill vi fortsätta med! Vi hjälper gärna till att starta upp nya grupper om intresse finns! Det kan vara intressegrupper för någon specifik fråga, samtalskvällar, bokcirkel, studiecirkel etc. Kom med förslag! Det finns möjlighet att använda vår lokal för grupper upp till 12 personer. För större grupper hjälper vi till att hitta lämplig lokal. För att kunna starta behöver vi en kontaktperson i varje grupp som håller i det praktiska. Kontakta oss på kansliet om du är intresserad av att delta eller starta någon ny grupp

Autism & Aspergerföreningen Stockholms län

Autism & Aspergerföreningen Stockholms län Speciellt NR 1 2010 Autism & Aspergerföreningen Stockholms län RAPPORTER - KALENDARIUM Rapport från vårt vinterläger Vi var elva familjer som tillbringade 4 dagar i Alpbyn, Järvsö. Mycket snö, en del sol

Läs mer

Autism & Aspergerföreningen Stockholms län Org.nr 81 60 00-4357

Autism & Aspergerföreningen Stockholms län Org.nr 81 60 00-4357 Årsredogörelse Autism & Aspergerföreningen Stockholms län Org.nr 81 60 00-4357 Räkenskapsåret 2010 01 01 2010 12 31 Innehållsförteckning Sida Verksamhetsberättelse 1 6 Resultaträkning 6 Balansräkning 7

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1.

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1. ÅRSMÖTESPROTOKOLL För Svenska Kyrkans Unga Datum, år och plats: MÖTETS ÖPPNANDE öppnade mötet. MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Kallelsen till årsmötet fanns tillgänglig den årsmötet var behörigt utlyst. VAL

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet www.koloni-vastreg.se Till Västra Regionens medlemsföreningar, regionstyrelsen, revisorerna och valberedning samt styrelsen för värdföreningen Eklundshovs Koloniträdgårdsförening

Läs mer

Sida 1 av 5 STADGAR. för. Borås Bouleallians. Fastställda 2013-11-28 vid Borås Bouleallians konstituerande möte.

Sida 1 av 5 STADGAR. för. Borås Bouleallians. Fastställda 2013-11-28 vid Borås Bouleallians konstituerande möte. Sida 1 av 5 STADGAR för Borås Bouleallians Fastställda 2013-11-28 vid Borås Bouleallians konstituerande möte. STADGAR för den ideella föreningen Borås Bouleallians med säte i Borås kommun, bildad 2013-11-28.

Läs mer

ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande Eleonor Högström, Stockholm, hälsar alla deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat.

ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande Eleonor Högström, Stockholm, hälsar alla deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat. PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 23 FEBRUARI 2015 Plats Östermalms föreningsråd, Fältöversten, Stockholm Tid kl.17.30 19.30 Bilagor: 1. Årsredovisning 2. Verksamhetsplan 3. Motion

Läs mer

RFSU Stockholms stadgar

RFSU Stockholms stadgar RFSU Stockholms stadgar 1 Namn Föreningens namn är Riksförbundet för sexuell upplysning Stockholm och förkortas RFSU Stockholm. 2 Säte Föreningens säte är Stockholm. 3 Ändamål Föreningen utgår från övertygelsen

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Speciellt NR 4 2012. Autism & Aspergerföreningen Stockholms län. Anhörigstöd - kartläggning Kallelse till årsmöte Vårens kalendarium

Speciellt NR 4 2012. Autism & Aspergerföreningen Stockholms län. Anhörigstöd - kartläggning Kallelse till årsmöte Vårens kalendarium Speciellt NR 4 2012 Autism & Aspergerföreningen Stockholms län Anhörigstöd - kartläggning Kallelse till årsmöte Vårens kalendarium information Tidig behandling normaliserar hjärnaktivitet Tidig behandling

Läs mer

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift.

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift. Stadgar för Länsföreningen Parkinson Jönköping En förening inom ParkinsonFörbundet 1. FÖRENINGEN Föreningens namn är: Parkinson Jönköping och är en förening inom ParkinsonFörbundet, som är en ideell och

Läs mer

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND PROTOKOLL Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 Sign: Plats: Kommunfullmäktiges sal, Stadshus i Skövde Närvarande:

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige 1. ORGANISATIONENS NAMN Organisationens namn är Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling

Läs mer

Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm januari-maj 2015

Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm januari-maj 2015 Medlemsblad för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm År 2015 nr 1, Årgång 34 Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm januari-maj 2015 Januari Kursstart: Österländsk gymnastik Kursstart: Träslöjd

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Plats: Fängelsemuseets konferenslokal (Hamiltongatan 1 Gävle) 1 Mötets öppnande förklarar mötet öppnat klockan 13:11 ÅRSMÖTE 2015 2 Fastställande

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR STADGAR RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR Swedish Association of School Nurses STADGAR för Riksföreningen för skolsköterskor Reviderad 2013 Ändamål 1 Riksföreningen för skolsköterskor är skolsköterskornas

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar ÄNDAMÅL 1 Hembygdsgillet i Karlstad, Gillet, är en ideell förening vars ändamål och syfte är att med folklig tradition som grund verka för ett sunt nöjesliv i förening med god arbetsvilja. Gillets verksamhet

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

(Fyra sidor) fört vid ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Tandådalens Fjällhotell Org nr 716412-9475

(Fyra sidor) fört vid ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Tandådalens Fjällhotell Org nr 716412-9475 PROTOKOLL (Fyra sidor) fört vid ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Tandådalens Fjällhotell Org nr 716412-9475 Tid: Tisdagen den 29 november 2011, kl. 18.00-ca 19.00 Plats: Kungsholmen,

Läs mer

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R 1 ÄNDAMÅL Svenska föreningen för kognitiv psykoterapi bildades 1986 och bytte namn till Svenska föreningen för kognitiva

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

Vi bjuder på Gourmet och italiensk buffé, dryck, kaffe/the

Vi bjuder på Gourmet och italiensk buffé, dryck, kaffe/the Välkomnar till årsmöte för Autism & Asperger föreningen Västerbotten Den 29 mars 2014 kl. 11.00 Storgatan 76, HSO Umeå Under mötet ska vi gå igenom Årsmötesförhandlingar Föreläsning av Anders Bäckström/

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat. Neurologiskt Handikappades NHR MotalaNadstena Riksförbund Protokoll fort vid NHR MotalaNadstena ÅRSMÖTE Ort: 59: an, Gamla Stan, Motala Datum: 2011-02 -13 Klockan: 15.00-17.30 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015 Nätbilaga Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2015

Läs mer

Februari 2014 Föreningsnytt medlemsinformation från Dalarna

Februari 2014 Föreningsnytt medlemsinformation från Dalarna 1 Februari 2014 Föreningsnytt medlemsinformation från Dalarna I vårt distrikt finns många medlemmar och fler får det gärna bli! Under de senaste fem åren har antalet medlemmar mer än fördubblats. Detta

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör.

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. Folkdansringen i Örebro län Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen och förklarar

Läs mer

NÄSBYVIKENS BÅTSÄLLSKAP

NÄSBYVIKENS BÅTSÄLLSKAP NÄSBYVIKENS BÅTSÄLLSKAP Näsbyviken den 5 mars 2010 Kallelse till årsmöte med NÄSBYVIKENS BÅTSÄLLSKAP Måndag 22 mars 2010 kl 19.00 i NBS klubbhus Föredragningslista 1. Mötets öppnande. 2. Val av mötesordförande

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm våren 2014

Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm våren 2014 Medlemsblad för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm År 2014 nr 1, Årgång 33 Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm våren 2014 Januari Kursstart: Österländsk gymnastik Kursstart: Träslöjd Torsdag

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Hur man bildar en förening

Hur man bildar en förening Handläggare Datum Lars Louthander 2011-01-03 Hur man bildar en förening Varför skall vi gå samman i en förening? Genom att bilda föreningar har människor skapat en fastare gemenskap kring sina intressen.

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Kurser och aktiviteter

Kurser och aktiviteter Kurser Autismcenter för barn & ungdom Våren 2011 Autismcenter för barn & ungdom Stadshagsvägen 7, 1 tr. Kurser och aktiviteter 1. BAS-KURS OM AUTISM 2. PÅ SPÅRET - FÖRDJUPAD BAS-KURS 3. KOMMUNIKATION I

Läs mer

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC).

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). STADGAR FÖR FÖRENINGEN Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). 1 Föreningens firma Föreningens firma är; Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC) 2 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Och Ungdomar Prästgårdsängen 21 BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida:

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Medlemsbladet. Brf. Oden 2. Brf. Oden 2 i Märsta. 16 Maj 2011 Årgång 23 nummer 2. Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta

Medlemsbladet. Brf. Oden 2. Brf. Oden 2 i Märsta. 16 Maj 2011 Årgång 23 nummer 2. Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Brf. Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Av årsmöten beslutad policy och styrelseuppdrag Oden 2. Brf. Oden 2 är en 100% äkta bostadsrättsförening med 140 st. bostadsrätter

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Speciellt NR 2 2010. Extra tjockt sommarnummer!

Speciellt NR 2 2010. Extra tjockt sommarnummer! Speciellt NR 2 2010 Autism & Aspergerföreningen Stockholms län Extra tjockt sommarnummer! Rapport från konferensen Fokus på autism.. sid 4 Intervju med Sven Bölte................. sid 8 Teater: De röda

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Protokoll ordinarie föreningsstämma år 2015 Frösakull Ängar ekonomisk förening

Protokoll ordinarie föreningsstämma år 2015 Frösakull Ängar ekonomisk förening Sida 1 av 5 Protokoll ordinarie föreningsstämma år 2015 Frösakull Ängar ekonomisk förening TID Torsdag den 14 maj 2015 klockan 11.00 PLATS Halmstad Golfklubb, Tylösand 1) Stämmans öppnande Ordförande Kennet

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

STADGAR FÖR föreningen CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Bildad 2002 Stadgarna ändrade av extra årsmöte 2008-11-19

STADGAR FÖR föreningen CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Bildad 2002 Stadgarna ändrade av extra årsmöte 2008-11-19 CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Stadgar STADGAR FÖR föreningen CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Bildad 2002 Stadgarna ändrade av extra årsmöte 2008-11-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Syfte Idrott är fysisk aktivitet och

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till riksorganisationer som är medlemmar i Svenska FN-förbundet 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundet består av anslutna riksorganisationer, FN-föreningar

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2013 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2013 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 GRUPPER och informationstillfällen HÖSTEN 2013 HABILITERINGSCENTER NACKA Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 www.habilitering.nu 1(18) Grupper för person som har en

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till FN-föreningar och FN-distrikt 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundets kongress kommer att äga rum i Göteborg den 13-14 juni 2015. Vi ser fram emot att

Läs mer

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!!

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!! Medlemsinfo januari 2013 Aktuella föreningsaktiviteter FUB-café på Oasen på onsdagar kl 18:30-20:30 börjar den 16 januari och sedan 30 januari och 13 februari för att därefter förhoppningsvis fortsätta

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Kursprogram våren 2015

Kursprogram våren 2015 Kursprogram våren 2015 Unga vuxna Välkommen till ADHD-center! www.habilitering.se/adhd-center Välkommen till oss på ADHD-center! Vi är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och unga vuxna i åldern

Läs mer

Sveriges Hundfrisörer

Sveriges Hundfrisörer Sid 1(6) Välkomna till Sveriges Hundfrisörers årsmöte 2008 Årsmöteshandlingar Sid 2(6) Innehåll: 3 Förslag till dagordning 4 Berättelse 5 Verksamhetsplan 5 Förslag avgift 6 Stadgar Sid 3(6) Förslag till

Läs mer

KALLELSE TILL KSAK-DM:s ÅRSMÖTE 2014

KALLELSE TILL KSAK-DM:s ÅRSMÖTE 2014 Till KSAK-DM:s MEDLEMMAR KALLELSE TILL KSAK-DM:s ÅRSMÖTE 2014 Kungliga Svenska Aero Klubbens Direktanslutna Medlemmar kallas härmed till årsmöte i restauranten i Ansgarskyrkan, Odenvägen 3, Lidingö Centrum

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING 1 Ändamål Föreningen, vars namn är Vallda Toråsskolans Föräldraförening (VTFF) har till uppgift inom Toråsskolan och dess förskolor stödja hemmen och skolan

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Föreningsstämma. Sanne Fiber Ekonomisk Förening. Version 1.0 2011-05-11

Föreningsstämma. Sanne Fiber Ekonomisk Förening. Version 1.0 2011-05-11 Föreningsstämma Sanne Fiber Ekonomisk Förening Version 1.0 2011-05-11 AGENDA 1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman 2. Godkännande av röstlängden 3. Val av två justeringspersoner 4. Fråga om

Läs mer

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning Stadgar för Lunk i Kring- Ideell förening Föreningen bildad 1992-02-12 Syfte 1 Lunk i krings syfte är att bedriva ridning i form av ridträning och/eller fritidsridning relaterat till hälsa (rehabiliterings

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Kaféet hade ordnat goda smörgåsar och en fruktkorg. Efter lite mingel öppnades mötet ca 18:30.

Kaféet hade ordnat goda smörgåsar och en fruktkorg. Efter lite mingel öppnades mötet ca 18:30. ÅRSMÖTE STOCKHOLMS KAJAKKLUBB 2013-02- 20 TID: Klockan 18.30 21:30 PLATS: Klubbhuset NÄRVARANDE: 42 medlemmar 1 Mötets öppnande Kaféet hade ordnat goda smörgåsar och en fruktkorg. Efter lite mingel öppnades

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

1. Karlstad Båtklubbs organisation

1. Karlstad Båtklubbs organisation 1. Karlstad Båtklubbs organisation Karlstad Båtklubb(KBK) bildades 1982-02-03. Karlstad Båtklubb kan vara ansluten till Värmlands Båtförbund, Värmlands seglarförbund, Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet.

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved.

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. Kallelse till ILCO:s årsmöte 2010 Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. 10.30 Kaffe och fralla 11.00 Sedvanliga årsmötesförhandlingar 12.30 Lunch 13.30

Läs mer

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige 1. Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Psykologstudent Sverige, med förkortningen PS. Föreningens organisationsnummer är 80244157688.

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16.

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping HSO Norrköpings Stadgar Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Stadgar för HSO Norrköping Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. 1 GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR

Läs mer