20 frågor och svar om småviltsjakten på renbetesfjällen i Jämtlands län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "20 frågor och svar om småviltsjakten på renbetesfjällen i Jämtlands län"

Transkript

1 1 (1) Naturvårdsenheten frågor och svar om småviltsjakten på renbetesfjällen i Jämtlands län Mot bakgrund av att företrädare för olika intresseorganisationer framfört önskemål om vägledning där lagstiftning och regler inte klart uttalar hur gällande regelverk skall tillämpas har Länsstyrelsen i Jämtlands län valt att utarbeta denna vägledning i form av frågor och svar. Med lagstiftning och regler avses rennäringslagen (1971:437), jaktlagen (1987:259), vapenlagen (1996:67), rennäringsförordningen (1993:384), jaktförordningen (1987:905), vapenförordningen (1996:70), Jordbruksverkets föreskrifter (2007:52), Naturvårdsverkets föreskrifter (2002:18), Länsstyrelsen beslut för upplåtelse av småviltsjakten (ramvillkoren). 1. Vem har ansvaret för upplåtelsen av småviltsjakten på renbetesfjällen i Jämtlands län? Det är Länsstyrelsen. Länsstyrelsen beslutar genom rennäringsdelegationen om de årliga ramvillkoren för upplåtelsen av småviltsjakten på renbetesfjällen i Jämtlands län. Rennäringsdelegationen består av tre representanter för rennäringen och tre landstingspolitiska representanter samt ordförande landshövdingen. Naturvårdsenheten på Länsstyrelsen ansvarar för att genomföra förvaltningen som följer av jaktupplåtelsen på renbetesfjällen i Jämtlands län utifrån gällande lagstiftning och ramvillkor. 2. Vad kostar det att jaga? Det är rennäringsdelegationen som beslutar om priserna för jakttillstånd. Priserna höjdes 2013 till följande nivåer; 1800 SEK länsårstillstånd 900 SEK kommunårstillstånd 450 SEK dygnstillstånd kvoterade områden 350 SEK dygnstillstånd kommunområden Postadress ÖSTERSUND Besöksadress Residensgränd 7 Telefon Fax E-post Web

2 2 (2) 3. Vad är webbapplikationen NatureIT? I webbapplikationen NatureIT får jägaren och andra intresserade en samlad information om aktuellt jakttryck, tillgängliga jakttillstånd, avlysningar, restriktioner och övrig intressant information såsom boende, affärer, mm (points of interest) som finns för olika områden både i tabell och i en interaktiv karta. Systemet används idag av Länsstyrelserna i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län samt Finnmarkseiendommen i Norge. Detta möjliggör en ökad samverkan mellan förvaltare både i och mellan fjällänen. 4. Vart hittar jag regler och villkor för upplåtelse av småviltsjakten på renbetesfjällen i Jämtlands län? På Länsstyrelsen hemsida finns aktuella regler, villkor, officiell statistik från inventeringar, rapporter och jaktkartor samlat för nedladdning som pdf eller för utskrift. I webbapplikationen natureit finns aktuell information om jakttryck, avlysningar, restriktioner som finns för olika jaktområden. Detta presenteras både i tabell och i en interaktiv karta. Dessutom finns villkor tryckta på jakttillståndet och på baksidan av jaktkartan. Jaktkartan finns att ladda ned från hemsidan som en pdf eller att hämta hos våra återförsäljare. 5. Blir det någon ripjakt i år? Tillgången på ripa inventeras årligen under början av augusti och resultaten från dessa inventeringar ligger till grund för Länsstyrelsens beslut om jakttryck och avlysningar. Länsstyrelsen har i uppgift att förvalta ripstammarna på ett långsiktigt hållbart sätt. I normalfallet tillåter Länsstyrelsen ett jakttryck på 3 jaktmandagar per kvadratkilometer. Vid en större nedgång i rippopulationen kan denna gräns sänkas till exempelvis 1,5-2 jaktmandagar per kvadratkilometer. Aktuella avlysningar finns i webbapplikationen natureit. 6. Varför måste jag lämna viltrapport? Viltrapporten är tillsammans med inventering av ripa det som tillgodoser forskningen och Länsstyrelsen med nödvändig kunskap om rippopulationen. Med den kunskapen som grund tar Länsstyrelsen olika beslut om jakttryck och

3 3 (3) avlysningar. Det gör vi för att inte överbeskatta rippopulationen och därmed skapa en långsiktigt hållbar förvaltning. Den kunskapen om rippopulationen skulle inte finnas om inte ni jägare bidrog till det arbetet. I webbapplikationen NatureIT skall jägare skall lämna viltrapport. Dock senast fjorton dagar efter aktiverad jakt avslutats. 7. Vem kan jaga på renbetesfjällen i Jämtlands län? Alla som har statligt jaktkort och betalt viltvårdsavgift på 300 SEK kan jaga och köpa dygnsjakttillstånd på renbetesfjällen i Jämtlands län. Kommunbor folkbokförda i fjällkommunerna, Strömsund, Krokom, Åre, Berg och Härjedalen kan köpa kommunårstillstånd. Länsbor folkbokförda i Jämtlands län kan köpa länsårstillstånd. 8. Kan jag som bor i en fjällkommun både ha ett kommun- och årstillstånd? Ja. 9. Vilka arter får jag jaga? Av jaktförordningen (1987:905) bilaga 1 framgår vilka allmänna jakttider som gäller för upplåtna arter. Lodjur, rådjur, vadarfåglar och andfåglar är undantagna från jakt på renbetesfjällen i Jämtlands län. 10. Vilka handlingar behöver jag ha med mig vid jakt? Jakttillståndet är personligt och skall tillsammans med statligt jaktkort, vapenlicens samt legitimation, medföras vid jakt och på uppmaning kunna uppvisas för Länsstyrelsens personal och polis. 11. Hur betalar jag viltvårdsavgift? Viltvårdsavgift ska betalas av alla som jagar. Det statliga jaktkortet är bevis på att du betalat viltvårdsavgiften. Avgiften är fastställd till 300 SEK och betalas till viltvårdsfonden av den som ska jaga. Är du under 18 år och inte har vapenlicens behöver du inte betala viltvårdsavgiften. Du som jägare kan betala och få ditt jaktkort direkt i jägarregistret. Betalar gör du enkelt med bankkort eller genom en direktbetalning. Jaktkortet laddar du ner som en pdf när du har betalat.

4 4 (4) 12. Hur gör jag för att köpa jakttillstånd i NatureIT? Jägare kan just nu köpa tillgängliga jakttillstånd såväl till sig själv som till en grupp av jägare via våra återförsäljare. Manual 13. När kan jag köpa jakttillstånd? I webbapplikationen NatureIT och på Länsstyrelsen hemsida finns aktuell information om vilka produkter som är tillgängliga (jakttillstånd) och när nya produkter blir tillgängliga att köpa. 14. Vart får jag jaga? I webbapplikationen NatureIT får jägaren aktuell information om jakttryck, avlysningar, restriktioner som finns för olika områden både i tabell och i en interaktiv karta. Jakttillstånd inom en kvoterad sameby gäller endast inom aktiverat jaktområde, vilket även gäller för aktiverade årstillstånd. Eftersom jakttillståndet endast gäller inom aktiverat jaktområde, skall jägare i samband med förflyttning till och från jaktområdet välja närmast lämplig färdväg. Vapnet förvaras oladdat och vital del skilt från vapnet. Om hund medförs skall den hållas kopplad. 15. Hur många dagar kan jag aktivera/köpa jakttillstånd vid ett tillfälle? Varje jägare kan aktivera/köpa jakttillstånd för högst 5 dygn per inköpstillfälle. Därefter måste jägare viltrapportera senast genomfört jaktdygn/dagar innan nytt jaktdygn/dagar går att aktivera/köpa. 16. Hur många dagar innan jakttillfället kan jag aktivera/köpa jakttillstånd? Jakttillstånd går i normalfallet att köpa/aktivera tidigast 5 dygn innan jakttillfället. Andra tider kan förekomma, för aktuell information se i webbapplikationen NatureIT och på Länsstyrelsen hemsida. 17. Jag har tappat mitt jakttillstånd. Börja med att titta på mina sidor i NatureIT, där kan du hitta det. Har du tappat bort användarid och lösenord kan du ta kontakt med den som har utfärdat jakttillståndet, återförsäljare eller Länsstyrelsen.

5 5 (5) 18. Vad är ett kvoterat område? För varje område bestäms ett maximalt antal jägare som kan jaga på området per dag, kallas kvot. Olika grupper av jägare kan jaga på samma område under förutsättning att kvoten inte överskrids. Denna kvot bevakas av en särskild webbapplikation NatureIT. 19. Varför är jakten avlyst? Jaktområden kan undantas från jakt genom så kallad avlysning. Avlysningar kan ske under pågående jaktsäsong och meddelas senast fem dagar innan avlysning börjar gälla. Aktuella avlysningar meddelas på webapplikationen NatureIT. Exempel på sådana områden där avlysning kan uppkomma för rennäringen är där samling, skiljning och slakt av ren sker under hösten samt känsliga avsnitt av flyttvägar. Det åligger varje jägare att informera sig om belägenheten av sådana områden där restriktioner föreligger samt beakta det faktum att annan jakt såsom älgjakt kan pågå inom aktuellt jaktområdet. Det åligger dessutom varje jägare att inom det upplåtna området bedriva jakten på ett sådant sätt att den inte orsakar renskötseln avsevärd olägenhet. Exempel på sådant sätt är att inte bedriva jakt inom 500 av ansamling av mins 25 renar, inom 1000 m från arbetshagar, bostäder, renvaktarstugor då dessa används. 20. Vart hittar jag övrig information om till exempel boende, affärer, återförsäljare, mm? På kartan i webapplikationen NatureIT finns ett antal intressepunkter (points of interest) inlagda för att underlätta för dig som jägaren att planera din jakt.

FAQ Allmänna villkor för småviltsjakt på statens mark ovan odlingsgränsen i Norrbottens län

FAQ Allmänna villkor för småviltsjakt på statens mark ovan odlingsgränsen i Norrbottens län Roland Saitzkoff Sidan 1 2014-08-11 FAQ Allmänna villkor för småviltsjakt på statens mark ovan odlingsgränsen i Norrbottens län Vilka typer av småviltsjaktkort finns det? Svar: Hundträningskort, dygnsjakttillstånd,

Läs mer

Frågor och svar om nya älgförvaltningen

Frågor och svar om nya älgförvaltningen 1 (9) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 2012-10-01 Frågor och svar om nya älgförvaltningen Mot bakgrund av att såväl länsstyrelser som företrädare för intresseorganisationer framfört önskemål om

Läs mer

Version 2.0 2014-02-14

Version 2.0 2014-02-14 Version 2.0 2014-02-14 1 Starta NatureIT Starta en webbläsare i din PC, Mac, läsplatta eller smartphone och skriv in www.natureit.se eller www.natureit.no. Då skall du få upp en bild som ser ut så här:

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Så här funkar det i mobilen!

Så här funkar det i mobilen! Så här funkar det i mobilen! Hur köper jag Idrottsrabatten i mobilen? Du kan ladda ner Idrottsrabatten i din mobil på följande vis: 1. Ladda ner appen i App Store eller på Google Play. Sök appen med namnet

Läs mer

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen BESTÄLLARE -din guide till avtalen VAD ÄR UPPHANDLING? Vi är alla konsumenter och gör dagligen olika val när vi bestämmer oss för vem vi ska handla olika varor eller tjänster av. Kanske väljer vi att alltid

Läs mer

För dig som vill veta mer om. Särskilt boende

För dig som vill veta mer om. Särskilt boende För dig som vill veta mer om Särskilt boende Innehåll Särskilt boende - så fungerar det... sidan 3 Så här söker du särskilt boende...sidan 3 Bo tillsammans...sidan 3 Så här fattas beslutet...sidan 4 Beslut...sidan

Läs mer

Regler för barns placering i förskola

Regler för barns placering i förskola Regler för barns placering i förskola 2014-02-07 I den här broschyren får du veta det du behöver veta när du ska ansöka om plats för ditt barn i Piteå kommuns förskolor och pedagogisk omsorg. Broschyren

Läs mer

Ändringar i konsekvensutredning del B kapitel 2 och 3. Statens jordbruksverks föreskrifter (2014:XX) om officiella veterinärer

Ändringar i konsekvensutredning del B kapitel 2 och 3. Statens jordbruksverks föreskrifter (2014:XX) om officiella veterinärer 2014-11-07 Diarienummer 5.7.16-4312/14 Ändringar i konsekvensutredning del B kapitel 2 och 3 Statens jordbruksverks er (2014:XX) om officiella veterinärer 2 Beskrivning av vilken tidsåtgång regleringen

Läs mer

Postadress Telefonväxel E-post: registrator@environment.ministry.se 103 33 Stockholm 08-405 10 00

Postadress Telefonväxel E-post: registrator@environment.ministry.se 103 33 Stockholm 08-405 10 00 2010-09-03 M2010/3062/R Miljödepartementet Europeiska kommissionen Generalsekretariatet Rue de la Loi 200 B-1049 BRYSSEL Belgien Svar på begäran om uppgifter gällande vargar i Sverige med anledning av

Läs mer

Serveringstillstånd. Vad behöver företagen veta inför en ansökan och hur kan din kommun informera på sin webbplats?

Serveringstillstånd. Vad behöver företagen veta inför en ansökan och hur kan din kommun informera på sin webbplats? 1 Serveringstillstånd Vad behöver företagen veta inför en ansökan och hur kan din kommun informera på sin webbplats? Det är ofta hos kommunen som företagen möter regelverken i sin vardag 2 Många av regelverken

Läs mer

Viktigt för dig som ska söka lägenhet

Viktigt för dig som ska söka lägenhet Viktigt för dig som ska söka lägenhet Boplats får en ny webbplats Samhällsinformation Välkommen till nya.boplats.se Har du undrat över dina möjligheter att få en viss lägenhet? Då är du inte ensam, men

Läs mer

Pärmar finns att hämta på överförmyndarenheten från och med den 23 januari 2013.

Pärmar finns att hämta på överförmyndarenheten från och med den 23 januari 2013. 1 (7) December 2012 GODMANS-NYTT Vi vill tacka er för allt ni gjort under det gångna året! Vi har under 2012 arbetat med förbättringar som vi hoppas kan underlätta för er i ert viktiga uppdrag! Startkit

Läs mer

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Information om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Denna information beskriver översiktligt vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigande och hur du går till väga

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

RESEARCH REPORT. Hinder och möjligheter för hållbar jakt- och fisketurism i norra Sverige. Thomas Zobel. Luleå tekniska universitet

RESEARCH REPORT. Hinder och möjligheter för hållbar jakt- och fisketurism i norra Sverige. Thomas Zobel. Luleå tekniska universitet RESEARCH REPORT 2008:16 Hinder och möjligheter för hållbar jakt- och fisketurism i norra Sverige Thomas Zobel Luleå tekniska universitet Research report Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

Frågor och svar avslutande av.se registrar (last resort)

Frågor och svar avslutande av.se registrar (last resort) Frågor och svar avslutande av.se registrar (last resort) 2014 12 09 1) Vad är en registrar? En registrar är en ackrediterad återförsäljare av domännamn. Alla som vill ha en.sedomän måste registrera domännamnet

Läs mer

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Växjö januari 2012 Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Information till dig som hyresgäst I budget för 2012 har kommunfullmäktige beslutat följande - Hyresgästerna hos Växjöhem och Vidingehem ska

Läs mer

AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ)

AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) Här presenteras ett antal frågor och svar med avsikt att tillhandahålla support till förmedlare

Läs mer

Nationell förvaltningsplan för varg

Nationell förvaltningsplan för varg Nationell förvaltningsplan för varg Förvaltningsperioden 2014 2019 December 2014 NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM Gruppen

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Varför föreslår styrelsen att Visby GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Sedan en tid har styrelsen

Läs mer

Så här går det till. Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen

Så här går det till. Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen Så här går det till 2012 Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen Ett steg på vägen mot ert mål Vill ni komma iväg på träningsläger, åka på en drömresa med klassen eller köpa in

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer

Information om hemtjänsten

Information om hemtjänsten Information om hemtjänsten Hemtjänsten i Linköpings kommun Linköpings kommun erbjuder olika former av stöd och service inom hemtjänsten. Stödet syftar till att möjliggöra ett så självständigt liv som möjligt,

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar Datum Diarienr 2012-09-12 1612-2011 Nordea Bank AB Björn Möller 105 71 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

MBF BYGG: Läs mer om våra tekniska rådgivare

MBF BYGG: Läs mer om våra tekniska rådgivare MBF NYTT Juni 2014 nummer 2 juni Avskrivningsregler Styrelsekurser i höst Pontus har ordet 4 6 3 MBF BYGG: Läs mer om våra tekniska rådgivare 2 Juni 2014 Innehåll 2 Index 3 Pontus har ordet 4 Viktigt!

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

1.3 Du kan komma i kontakt med vår kundservice genom att ringa 0771-21 10 00 eller skriva till kundservice@boxer.se.

1.3 Du kan komma i kontakt med vår kundservice genom att ringa 0771-21 10 00 eller skriva till kundservice@boxer.se. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer