Verksamhetsberättelse 2014 Flatcoated retrieverklubbens Östgötasektion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2014 Flatcoated retrieverklubbens Östgötasektion"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2014 Flatcoated retrieverklubbens Östgötasektion 1

2 Under verksamhetsåret 2014 har styrelsen fortsatt arbetet med att stärka ekonomin. Vi har därför kunnat anordna fler aktiviteter och kurser i enligt medlemmarnas önskemål. Flera av aktiviteterna föll mycket väl ut medan det på grund av för få anmälningar vid några tillfällen tvingat styrelsen att ställa in aktiviteter. Våt förhoppning är att sektionens medlemmar tagit chansen och svarat på den enkät om kurser och aktiviteter som huvudstyrelsen skickat ut, så att vi får ett ännu bättre underlag för vår framtida planering. Lilla Retrievermästerskapet 2014 arrangerades av Goldenklubben. Åter igen ett lyckat arrangemang med samverkan över rasgränserna. Vår hemsida och Facebook-grupp fungerar väl och ger medlemmarna möjlighet att få information och knyta kontakter. Då FRK-Ög nu har en ekonomi som stabiliserat sig, finns det nu mycket större möjlighet att under det kommande verksamhetsåret arrangera fler aktiviteter av olika karaktär och i enlighet med medlemmarnas önskemål. /Ursula Thienemann ordförande 2

3 Förtroendevalda Styrelsen har under verksamhetsåret 2014 bestått av: Ursula Thienemann ordförande Anna Planander vice ordförande jaktansvarig Freddy Alm kassör Marita Alm sekreterare Gilla Freyschuss jaktansvarig Beatrice Söderström utställningsansvarig Viveka Tjäder utbildningsansvarig Maria Esbjörnsson suppleant Helene Andersson suppleant Johan Listenius Örjan Hallberg Emily Bjerker Kerstin Lindecrantz revisor revisor revisors suppleant revisors suppleant Valberedning Helene Fogelberg Irene Hansson Marie Karlsson Sammankallande Övriga knutna till styrelsen Tibor Lakatos har under verksamhetsåret varit FRK-Ög och styrelsen behjälplig som Webbmatser. Vi tackar honom särskilt för detta. 3

4 Medlemmar Flatcoated retrieverklubbens Östgötasektion 31/ är 140 Styrelsen har under året haft 11 protokollförda möten varav 5 telefonmöten. Vid ett styrelsemöte deltog, under del av mötet, 3 av sektionens medlemmar. Ett mycket välkommet initiativ. Representant från valberedningen har deltagit vid ett telefonmöte, Östgötasektionen har deltagit i de telefonmöten som anordnats av huvudstyrelsen för FRK:s sektioner. Styrelsen har besvarat två remisser från FRK-HS, samt besvarat HS enkät angående kursverksamhet. Enkäten bestod av en del där kursutbud och aktiviteter redovisades, samt en kompletterande del med frågor. Remisserna har funnits på FRK- HS och FRK-Ögs hemsidor så att medlemmarna kunnat komma med synpunkter. Remiss Regelrevidering för Jaktprov retriever samt Jaktchampionat Remissvar Regelrevidering för Jaktprov retriever samt Jaktchampionat FRK Östergötland styrelse har tagit del av ovanstående samt även via hemsidan och FB gjort det möjligt för medlemmarna att inkomma med synpunkter. Utifrån detta vill vi därför lämna våra synpunkter. Vi anser inte att det finns anledning att i dagsläget återinföra unghundsklassen (UKL) på B-proven. Det är viktigt att först utvärdera hur det blev då UKL togs bort. En anledning att inte ha ytterligare en klass är svårigheten att få funktionärer. Detta har i dagsläget ibland inneburit att prov ställts in. Under avsnittet "Begränsat prov och lottning" står det "Vid lottning prioriteras hundar med färre antal starter före hundar med fler starter". Det anser vi är helt ok, men det framgår inte här hur lång tid tillbaka man räknar in genomförda starter. Detta bör förtydligas. I remissförslaget framgår det att man bara ska behöva ett 1:a pris i Öppenklass (ÖKL) B-prov för att få starta i Elitklass (EKL). Vi anser att man skall ha två 1:a pris i ÖKL för att få flyttas upp till EKL. Det finns ingen anledning att skynda upp i elitklass. Det bör först vara ordentligt säkerställt att hunden är mogen för att gå vidare till elitklass. Idén om att få genomföra ett särskilt prov på våren och hösten där avdelningen har rätt att undanta ett antal platser för funktionärer anser vi är en god tanke, även om den redan verkar vara något avslagen. 4

5 Ytterligare ett bra förslag är att elitprov även får genomföras under våren även om det kanske borde stå i RoA och inte i Jaktprovsbestämmelserna. Vi ställer oss frågande till varför skotten skall ökas och varför det skall vara fler skott i EKL. Vi anser att det är en självklarhet att man för att bli SE JCH skall ha tagit ett 1:a pris på vilt. Styrelsen FRK-Östergötland gm Ursula Thienemann, ordförande Remiss Regler och Riktlinjer Flatmästerskapet Remissvar RoR Flatmästerskapet FRK Östergötland styrelse har tagit del av ovanstående. Utifrån detta vill vi därför lämna våra synpunkter. Vi anser inte att det skall vara tvingande att arrangera Flatmästerskapet (FM) som ett WT. Det bör fortfarande finnas utrymme för sektionerna att välja. Texten borde därför ändras från skall till bör arrangeras som ett WT. Under punkten klasser står att veteraner ska startas i VKL, men sedan står det att man om man har meriter får starta i EKL. Detta tycker vi är både fel och otydligt. Hund som fyllt 9 år får starta i VKL men om man väljer att starta i någon av de andra klasserna så bör det vara upp till varje förare. Man får dock bara starta i en klass. Vi saknar helt vägledning för hur och om FM ska rotera mellan sektionerna. Det är ett mycket stort och krävande men naturligtvis även roligt arrangemang, och där det för de små sektionerna är oerhört svårt bl.a. med funktionärer. Ett exempel är att för Östergötlands del så krävs mer funktionärer än vad vi har som antal medlemmar. Vi tycker att denna fråga bör lyftas t.ex. vid sektionsträffen innan Fullmäktige för att se om vi tillsammans kan komma fram med några nya och innovativa idéer. Styrelsen FRK-Östergötland gm Ursula Thienemann ordförande 5

6 Kompletterande svar Enkät HS Här kommer de kompletterande svaren till enkäten från styrelsen i Östgötasektionen Hur marknadsför ni ert utbud av aktiviteter? Vi annonserar på Hemsidan i Charmören och på FB. Vi bjuder även in andra rasklubbars medlemmar om det finns plats (Flatklubbens medlemmar har alltid företräde) till föreläsningar mm för att öka deltagarantalet och minska kostnaderna. Vad avgör vilka utbildande aktiviteter ni erbjuder (styrelsens intressen, förfrågningar från medlemmar etc.)? Vi ställer kontinuerligt frågor till våra medlemmar för att få in önskemål och idéer. Intresset varierar dock. Vi försöker dessutom att tillgodose så många inriktningar och intressen som möjligt, så att många ska kunna kan hitta något som intresserar. Hur tar ni reda på vad medlemmarna önskar för typ av aktiviteter? Via hemsida, FB i samband med aktiviteter, sektionsmöte. Gärna via mail eller telefonkontakt. Vi uppmanar i alla sammanhang att kontakta någon av oss om man har synpunkter eller idéer. Hur brukar ni göra uppföljning av deltagarnas upplevelser vid deltagande på era aktiviteter (webbuppföljning, frågestund/utvärderingsformulär vid kursslut etc.)? Här tycker vi att vi har ett område som vi skulle kunna förbättra, strukturera och utveckla. Nu har vi haft mera av frågestund efter aktiviteten men som sagt här finns en förbättringspotential. Vilka är era åsikter om FRK HS utbildande aktiviteter idag? Det är viktigt att HS aktiviteter inte konkurrerar med sektionerna och dessutom blir tillgängliga för alla. Inte helt lätt i vårt avlånga land. Vi tycker även att denna enkät till medlemmar och styrelser ör ett mycket bra initiativ och hoppas att svarsfrekvensen blir hög. Vilken roll tycker ni att FRK HS ska ha vad gäller utbildande aktiviteter? (Funktionärsutbildningar, centrala kurser, länk mellan sektionerna för att underlätta samordning, uppfödarutbildningar etc.) HS bör ha en mer central roll avseende utbildningar för att stärka sektionerna, inte konkurrera med dem. Det ska inte heller vara ekonomin eller resor som styr möjligheterna för sektionerna att kunna delta i olika aktiviteter. 6

7 Områden som bör bara fokus på är t.ex. Avels och uppfödarfrågor Funktionärs utbildningar Utbildning av styrelser för att få en god grund att stå på. Styrelsen FRK-Östergötland gm Ursula Thienemann ordförande Utställning Vi planerade för en utställning i Norrköping under november månad Men tyvärr fick vi ställa in den pga. för få anmälningar. Jakt Två samträningar har genomförts. Dessa har varit mycket uppskattade. Den 24 och 25 maj genomfördes i Kisa en helgkurs med Anita Norrblom i jakt/apportering. Anita har lång erfarenhet av retriever och retrieverträning, är jaktprovsdomare, jagar praktiskt, leder kurser och har dessutom tillsammans med sin man uppfödning av labrador retriever. Som deltagare hade man möjlighet att välja om man vill delta 1 eller 2 dagar. Det gavs även möjlighet att komma med som åskådare utan hund. Det blev en mycket lyckad och uppskattad helg för de 9 deltagarna med hund och 5 som var med utan hund. FRK-Ög har bidragit med funktionärer till det WT i Slycke som arrangerades av SSRK Östergötland 29/3 Lilla Retrievermästerskapet 2014 Mästerskapet är ett årligen återkommande arrangemang som Labradorklubben, Goldenklubben och Flatklubben i Östergötland har ett roterande ansvar/ arrangörskap för. Årets arrangör var Goldenklubben, och det genomfördes den 2 augusti i Sörsjön. Bästa Flat: Oakshoot s Woman They Talk About. Äg. Jessica Sedig. Pris blev det även för: Novisklass Bedraggler s Black Albatross Äg: Annika Karlsson Ryegate s Sunny Side Up Äg: Helena Bäck Dummieklass: Beckmannåses Solsken Äg: Linda Bergqvist Mörkvedens Lärk Äg: Magnus Berg 7

8 Utbildning I samband med sektionsmötet 2014 inleddes kvällen med en föreläsning nyttig och spännande föreläsning om friskvård för våra hundar. Sussie Lind, från Hund rehab på Norsholms Djursjukhus, pratade om vikten av att träna hunden hela året för att den skall prestera bra när det gäller och undvika skador. Cinna Wiberg, en välkänd profil i inom retrievervärlden, som har haft arbetande hundar i hela sitt vuxna liv, tränat både egna och andras hundar, startat på jaktprov, working test och deltagit på många jakter. Cinna hade 24/3 en välbesökt föreläsning, Vad innebär A, B och C-prov? Hur tränar man för att kunna starta? Det var ca 30 personer som fick en mycket nyttig och spännande föreläsning. Då det fanns många som inte haft möjlighet att komma på Cinna Wibergs föreläsning anordnades på begäran i repris på höstterminen. Föreläsningen fick tyvärr ställas in pga. För få anmälningar. Den 9 september 2014 hade vi en trimkväll med Maria Esbjörnsson som kursledare. Hon visade på sin egen hund hur vi kan trimma våra hundar på bästa sätt. Vi fick sedan träna själva medan Maria gick runt och gav oss råd. Det var åtta personer som deltog denna trevliga kväll. Den 20 oktober 2014 anordnades en föreläsning med chefsveterinär Sven Ödman från Djurdoktorn i Linköping. Han talade om ledproblem och höft- och armbågsröntgen. Det var sexton personer som kom och lyssnade. Han berättade bl.a. om PennHip höftledsröntgen: Denna röntgen metod har använts sedan 1982 vid universitetet i Pennsylvania, USA. Man röntgar hunden från 4 månader. Metoden mäter glappet i leden s.k. distraction index (DI) och hundar med ett värde över 0,55 (DI) innebär en större risk för att hunden kan få höftledsdysplasi eller få grad C, D eller E vid SKKs analys. Fördelen med att förutsäga om hunden kommer att få dåliga höfter är att veterinären kan ge råd hur valpen skall födas upp, tränas och eventuellt opereras för att minska artros i leden. Metoden kan också ge värdefull information för avelsarbetet med att välja de med lägst DI och tidigt veta vilka som ej lämpar sig som avelshund. De digitala röntgenbilderna skickas till analys i Pennsylvania, USA som läser bilder från hela världen. Avläsnings-svaret beskriver hur individen (din hund) ser ut (dysplasi och pålagringar) och vad den har för DI samt hur bra den är inom rasen. Information/Hemsida Vår hemsida och Facebook-grupp fungerar väl och ger medlemmarna möjlighet att få information snabbt och knyta kontakter. Styrelsen har även använt Hemsidan och FB-gruppen för att få in synpunkter från medlemmarna på remissförslag från HS. 8

9 Facebook-gruppen har visat sig vara mycket populär och ger nu medlemmarna och andra Flatentusiaster ytterligare en möjlighet att få information, själva på ett enkelt sätt kommunicera och göra saker tillsammans. Övrigt Under sommaren utlystes en fototävling på hemsidan och FB. Vinnare blev med följande motiveringar: Bästa bild Helene Fogelberg "En underbar augustimorgon i den Östgötska naturen, är ett litet konstverk" Blötaste bild Emma och Daniel Duvskog "Bilden av hundarna vid vattenslangen, är så blöt så man kan känna det" 9

10 Ekonomisk rapport Se bilaga 2. Vikbolandet Ursula Thienemann ordförande Marita Alm sekreterare Freddy Alm kassör Beatrice Söderström utställningsansvarig Gilla Freyschuss jaktansvarig Anna Planander vice ordförande, jaktansvarig 10

11 Viveka Tjäder utbildningsansvarig 11

Verksamhetsberättelse 2013 Flatcoated retrieverklubbens Östgötasektion

Verksamhetsberättelse 2013 Flatcoated retrieverklubbens Östgötasektion Verksamhetsberättelse 2013 Flatcoated retrieverklubbens Östgötasektion 1 Under detta verksamhetsår har styrelsen lagt stor vikt vid att stärka ekonomin och har av den anledningen inte haft möjlighet att

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Svenska Stövarklubben Flik 5

Svenska Stövarklubben Flik 5 Svenska Stövarklubben Flik 5 Verksamhetsberättelse för 2013 Styrelsen för Svenska Stövarklubben (SvStK) får härmed överlämna berättelse över klubbens förvaltning och aktiviteter under 2013 vilket är klubbens

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen Närvarande ledamöter: Annica Jonsson, Margareta Sjödin, Maria Ståhl, Elisabeth Strandberg, Elenor Österlund, Magnus Hellström from 93, Johnny Öberg from 101 Närvarande suppleanter: Ulla Olsson, Lena Olsson

Läs mer

Styrelsen för Schnauzerringen avger härmed sin berättelse för verksamhetsåret 2014. Styrelsens sammansättning

Styrelsen för Schnauzerringen avger härmed sin berättelse för verksamhetsåret 2014. Styrelsens sammansättning Styrelsen för Schnauzerringen avger härmed sin berättelse för verksamhetsåret 2014. Styrelsens sammansättning Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ordinarie ledamöter Suppleant 1 Suppleant 2 Lotta

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK

ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK Uppdaterad version - 5 jan 2009. ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK Under de senaste åren har frågan om ett medlemskap för SSRK blivit allt mera aktuell. SSRK:s högsta beslutande organ, Fullmäktige, gav 2008 styrelsen

Läs mer

GympaNYTTigt Maj 2011 från

GympaNYTTigt Maj 2011 från GympaNYTTigt Pernilla Eriksson Maj 2011 från 1 Umeå 2011-05-04 Till alla gymnastikvänner! Nu närmar sig sommaren och för de flesta av oss en något lugnare tid för oss inom gymnastiken. Hoppas att ni haft

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR ORDINARIE ÅRSMÖTE 2014-03-22 BLÅ STJÄRNAN GJUTJÄRNSGATAN 4 417 07 GÖTEBORG

SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR ORDINARIE ÅRSMÖTE 2014-03-22 BLÅ STJÄRNAN GJUTJÄRNSGATAN 4 417 07 GÖTEBORG SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR ORDINARIE ÅRSMÖTE 2014-03-22 BLÅ STJÄRNAN GJUTJÄRNSGATAN 4 417 07 GÖTEBORG 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dagordning... 3 Verksamhetsberättelse 2013... 4-18 Årsmöte...

Läs mer

Här kommer klubbstyrelsens förslag till nya rasspecifika avelsstrategier inför Goldenfullmäktige 2011.

Här kommer klubbstyrelsens förslag till nya rasspecifika avelsstrategier inför Goldenfullmäktige 2011. 2011-01-31 Här kommer klubbstyrelsens förslag till nya rasspecifika avelsstrategier inför Goldenfullmäktige 2011. RAS är en benämningen på ett större dokument som består av olika delar. Dels den korta

Läs mer

SVK ordförandekonferens 2014

SVK ordförandekonferens 2014 Minnesanteckningar 1 (14) Tid 2014-05-04, klockan 08:00 16:00 Plats Närvarande Ej närvarande Scandic Hotell, Upplands Väsby Ingmar Tykesson, ordförande Stefan Svensson, vice ordförande Svante Morén, sekreterare

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Ove Karlsson Skutskär Vice ordförande och Avelsansvarig. Göran Johansson Rejmyre Utställnings- och Bitr. regelansvarig

Ove Karlsson Skutskär Vice ordförande och Avelsansvarig. Göran Johansson Rejmyre Utställnings- och Bitr. regelansvarig Flik 3 Svenska Stövarklubben Verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsen för Svenska Stövarklubben (SvStK) får härmed överlämna berättelse över klubbens förvaltning och aktiviteter under 2012 vilket är klubbens

Läs mer

INFOBLADET HÖSTEN 2011

INFOBLADET HÖSTEN 2011 INFOBLADET HÖSTEN 2011 LINKÖPINGS BRUKSHUNDKLUBB Linköpings brukshundklubb på nätet Håll vår hemsida under bevakning, www.sbklinkoping.com Här kan du hitta det mesta som rör klubben. Du kan också göra

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling YOU Sammanställning 2013-2015 Emma Linnman och Maria Wretling Jobba i Västerås ekonomiska förening Yrkesorientering för Unga (YOU) Rapport 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING INLEDNING Bakgrund Bemanning Mål

Läs mer

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Utvärdering av projekt Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Bakgrund Under de senaste 10 åren har mjölkproduktionen visat en nedåtgående trend i Sverige. Norra Uppland, Dalarna och Gävleborgs

Läs mer

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Planeringen av våren i full gång! Kom ihåg datumet!

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Planeringen av våren i full gång! Kom ihåg datumet! N O V E M B E R 2 0 1 2 Nyhetsbrev En Stärkt Röst Planeringen av våren i full gång! När första snön har kommit och vi gått över till vintertid börjar projektet blicka mot ljusare tider. Vi har mycket att

Läs mer

Datum zot5-o6-25. Falkenbergs kommun Revisorerna

Datum zot5-o6-25. Falkenbergs kommun Revisorerna Falkenbergs kommun Revisorerna Datum zot5-o6-25 6verf

Läs mer

Colliebladet. UPPFÖDARTRÄFF Rapport från träffen i Jönköping. AKTIVITETSOMRÅDEN Vad händer och vad har hänt? FRÅGOR & SVAR

Colliebladet. UPPFÖDARTRÄFF Rapport från träffen i Jönköping. AKTIVITETSOMRÅDEN Vad händer och vad har hänt? FRÅGOR & SVAR Colliebladet Medlemstidning för Svenska Collieklubben Nr 2-2014 UPPFÖDARTRÄFF Rapport från träffen i Jönköping AKTIVITETSOMRÅDEN Vad händer och vad har hänt? FRÅGOR & SVAR Om MH och MI VP & HP Presentation

Läs mer

Rasspecifik avelsstrategi RAS flatcoated retriever

Rasspecifik avelsstrategi RAS flatcoated retriever Rasspecifik avelsstrategi RAS flatcoated retriever Flatcoated retrieverklubben 2007-09-25 1 Inledning På Svenska Kennelklubbens Kennelfullmäktige 2001 fattades beslut om att det för varje hundras ska finnas

Läs mer

Minnesanteckningar från SIF ordförandekonferens 2015 Innehåll

Minnesanteckningar från SIF ordförandekonferens 2015 Innehåll Minnesanteckningar från SIF ordförandekonferens 2015 Innehåll VM i Herning - Timo Rajasaari... 2 SIF SvRF - RF... 3 Riksidrottsförbundet - Tanja Zabel och Göran Montan... 6 Hur går vi vidare?... 6 Gruppredovisningar...

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer