Välkommen till Brf Drabanten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Brf Drabanten"

Transkript

1 Välkommen till Brf Drabanten Information till boende

2 Välkommen till bostadsrättsföreningen Drabanten! Denna information är tänkt för dig som precis har flyttat in i Brf Drabanten. Föreningens informationskanaler är först och främst hemsidan och anslagstavlorna i trapphusen och i gårdshuset Kronan på stora gården. Viss information delas ut i brevlådorna. En mer informell kanal är vår Facebookgrupp för föreningens medlemmar, den heter Brf Drabanten. Brf Drabanten bildades år 2008 och äger fastigheten Kvarteret Idrottsgrenen som uppfördes år och innefattar Drabantgatan Fastigheten består av 147 lägenheter med en total bostadsyta på kvadratmeter, två förskolor, en kyrka, en pizzeria och ett garage för ca 110 bilar. Organisation Föreningens högsta beslutande organ är stämman som sammanträder en gång per år. Där har samtliga medlemmar motionsrätt, yttranderätt och rösträtt. Stämman utser föreningens styrelse och fastställer föreningens stadgar, som innehåller föreningens grundläggande regler och som finns publicerade på hemsidan. Om du vill lämna ett förslag, en motion, till föreningsstämman gör du det skriftligen senast 30 dagar innan stämman till eller i brevlådan i gårdshuset Kronan. Styrelsen arbetar på uppdrag av stämman för att förvalta och underhålla föreningens fastighet samt bevaka de boendes intressen. Styrelsen sammanträder ca en gång per månad. Information om styrelsens sammansättning och deras och valberedningens kontaktuppgifter finns på hemsidan och på anslag i trapphus. Styrelseprotokollen publiceras efter hand på anslagstavlan i gårdshuset Kronan och några gånger per år delas nyhetsbrev från styrelsen ut i brevlådorna. Drabantens ledstjärnor Styrelsen har följande tre ledstjärnor för sitt arbete och för de investeringar som görs: Bättre boende hur blir vårt boende enklare, bekvämare, trevligare, bättre? Ökat marknadsvärde hur får vi bästa avkastning på insatt kapital? Åtgärder som gör det mer attraktivt att köpa lägenhet i vår förening ökar värdet och ska prioriteras. Framtidssäkert boende alla investeringar vi gör ska hålla även för våra barn och barnbarn. Vi tänker efter före. 2

3 Underhåll av lägenhet och fastighet Underhållsansvaret för föreningens fastighet är delvis reglerat av bostadsrättslagen delvis av våra stadgar. I korthet kan sägas att du som bostadsrättshavare är ansvarig för underhållet av lägenheten medan bostadsrättsföreningen ansvarar för fastighetens gemensamma funktioner och utsidan. En mer detaljerad ansvarsfördelning finns på föreningens hemsida. Behöver du hjälp med småsaker, som inte är föreningens ansvar, i din lägenhet kan fastighetsskötare ordna detta mot faktura. Nycklar, nyckeltaggar och portkoder För att komma in i porten behöver du använda nyckeltagg eller portkod. Portkoden är unik för varje lägenhet och ger bara tillträde till din egen port. Till övriga portar, liksom till garage, gårdshuset Kronan, tvättstugor, förråd, cykeloch barnvagnsrum använder du nyckeltagggen. Om du tappar din tagg meddela Lås och Nycklar snarast, så inaktiverar de den så att den inte kan användas av obehöriga. Kontaktuppgifter till Lås och Nycklar finns sist i denna skrift, på anslag i trapphus och på föreningens hemsida. Lägenheterna kan inte öppnas med någon huvudnyckel. Varje lägenhet har istället en så kallad nyckeltub i ytterdörren. I den kan du fästa din lägenhetsnyckel om du väntar besök av hantverkare eller liknande och inte kan vara hemma. FF Fastighetsservice och Frubo (Drabantens ekonomiska förvaltare) har nyckel till nyckeltuberna och kan efter överenskommelse öppna dem från utsidan och på så vis lämna ut din lägenhetsnyckel till hantverkare. 3

4 Sopor och återvinning Hushållssopor och Gröna påsen kastas i sopnedkasten i anslutning till rondellen mellan gårdarna. Påfyllning av gröna påsar finns i grovsoprummet intill sopnedkasten. Du behöver ha en speciell soptagg för att kunna öppna sopnedkasten. Om du behöver en extra soptagg utöver den du får som nyinflyttad kontaktar du styrelsen enklast på eller via föreningens facebookgrupp. Du kan också lämna brev i postlådan utanför gårdshuset Kronan. Var rädd om dina soptaggar då föreningen betalar för dessa. I uppgång 41 finns sopnedkast. Återvinning sker i de två återvinningsrum som finns i anslutning till rondellen mellan lilla och stora gården - det ena för elektriskt avfall och grovsopor, det andra för papper, kartong, hård- och mjukplast samt metall och glas. Endast grovsopor som får plats i behållarna i grovsoprummet får lämnas där. Större grovsopor ansvarar du själv för att forsla bort. Föreningen betalar extra för sortering av avfall i fel behållare och extra tömningar. Genom att platta till förpackningar vi lämnar till återvinning och sortera dessa korrekt kan vi spara in på onödiga kostnader. Vi har haft problem med råttor i återvinningshuset. Se därför alltid till att det du lämnar där är fritt från matrester. Släng hellre saker som har matrester kvar i hushållssoporna i sopnedkasten, även om det hade kunnat gå att återvinna. 4

5 Tvättstugor Om du bor på Drabantgatan 1-17 finns tvättstugorna i Kronan. Bor du på Drabantgatan ligger tvättstugorna på bottenvåningen i ingång 25. I Kronan kan du tvätta dygnet runt. I tvättstugan på Drabantgatan 25 kan du tvätta kl Elen slås då av och tvättmaskinen låses, varför det är viktigt att du tar ut tvätten innan kl 22. För att boka tid i Kronan använder du din nyckeltagg vid den vita panelen vid ingången till spaavdelningen. För att boka tid i 25'an placerar du ditt tvättstugelås i det önskade passet på någon av bokningstavlorna utanför tvättstugorna. Tvättstugorna i Kronan doserar själva tvättmedlet och eventuellt sköljmedel. Medlen är parfymfria och miljömärkta och doseras efter mängden tvätt i maskinen.garage Garage finns i källaren under stora gården. Det finns både bil-, moped- och motorcykelplatser att hyra. Garagenedfarten finns från Drabantgatan, mellan Pizzeria La Luna och Kaserngatan. Nyckeltaggen används för att öppna garaget men det finns också möjlighet att köpa fjärrkontroll till garageporten. Fjärrkontroller säljs av Lås och Nycklar. Frubo hanterar kö till och uthyrning av garageplatser. Se sista sidan i denna skrift, anslag i trapphus eller hemsidan för kontaktuppgifter. Parkering Korttidsparkering, max 15 minuter, finns vid rondellen mellan stora och lilla gården. Vill man parkera längre tid finns avgiftsbelagd parkering vid Tomaskyrkan med infart från Rekrytgatan. För att erhålla den betydligt lägre boendetaxan för dig eller dina gäster behövs ett särskilt parkeringskort att lägga i vindrutan. Kontakta styrelsen för att få ett sådant, se sista sidan, anslag i trapphus eller hemsidan för kontaktuppgifter. Det går utmärkt att använda föreningens facebookgrupp för att efterlysa parkeringsplats i garaget att låna ut till besökare om man så önskar. 5

6 Förvaring Cykel- och barnvagnsförråd finns runtom i fastigheten. Belastningen i de olika rummen kan variera, så det kan löna sig att leta upp ett rum med mer plats i. Tänk på att parkera barnvagnar och cyklar så att in- och utgångar inte blockeras samt att cyklar inte står i vägen för snöröjning när de parkeras utomhus. Förråd finns att hyra på vindsvåningar och i källare. Kontakta Frubo för kö och avtal, se sista sidan i den här skriften, hemsidan eller anslag i trapphus för kontaktuppgifter. Föreningen har ett förråd med hyllor för däckförvaring till uthyrning för 250 kr/år. Är du intresserad hör du av dig till styrelsen via e-post eller ett vanligt brev i postlådan vid ingången till Kronan. Av brandsäkerhetsskäl får ingenting förvaras i trapphus, på loftgångar eller i gångar i anslutning till förråd. Det får heller inte förvaras något annat än fordon i garaget. Städpersonal och fastighetsskötare har fått mandat att, utan förvarning, avlägsna föremål som förvaras på fel plats. 6

7 Spa, lokal och grillplats I gårdshuset Kronan finns en gemensamhetslokal utrustad med bord, stolar och kokvrå. I Kronan finns även bastu och bubbelpool. Du bokar och låser upp med din nyckeltagg i gårdshuset. På trädäcket utanför Kronan finns ett antal grillar och trädgårdsmöbler. Dessa är gemensamma och fria att disponera för medlemmar. Det är viktigt att du följer de enkla instruktioner och trivselregler som finns anslagna vid våra gemensamhetsutrymmen. Den som bryter mot dessa riskerar avstängning från användning av lokalerna, samt att få betala för eventuell skadegörelse. Verkstad Drabantens gemensamma verkstad nås från 5:an eller via garaget. Här finns två avdelningar, den ena främst för snickeri, den andra för enklare bilmekande och målning, båda är utrustade med diverse verktyg. För tillgång till verkstaden krävs medlemskap, se hemsidan för mer information och kontaktuppgifter eller kontakta styrelsen via telefon enligt anslag i trapphus för mer information. Gym I ett gammalt cykelförråd med dörr mot busshållplatsen på Drabantgatan har föreningen sitt gym. Där finns några maskiner och en hel del vikter. Det är ingen bokning till gymmet. Använd inneskor vid träning och följ ordningsreglerna som finns anslagna i gymmet. 7

8 TV, Internet och telefon Kvarteret är anslutet till Comhems kabeltv-system med ett större utbud av analoga kanaler. Internetanslutning samt IP-telefoniabonnemang levereras av Bredbandsbolaget. Avgifter för detta finns inbakat i årsavgiften. Kontakta Bredbandsbolaget för att starta ditt abonnemang och flytta med tidigare telefonnummer. Kontaktuppgifter till Bredbandsbolaget finns sist i denna skrift, anslagna i trapphus och på föreningens hemsida. Vägbom För att öppna vägbommen in till stora gården, Drabantgatan 1-7, används nyckel märkt HH. Felanmälan Kontaktuppgifter för felanmälan, såväl för det som rör din egen lägenhet som sådant som rör vår gemensamma miljö, finns sist i denna skrift, på anslag i trapphus samt på hemsidan. Upptäcker du något i och runt fastigheten som är bristfälligt, felanmäl det gärna omgående. Ekonomi Varje lägenhetsinnehavare betalar en månatlig avgift till föreningen. Denna avgift ska täcka underhåll av fastigheten, vatten, värme, snöröjning, el, sophämtning, städning mm. En av de större kostnaderna vi betalar i onödan är för felsorterad återvinning och extra hämtningar av återvinning där många förpackningar hade kunnat plattas till bättre och bespara oss en extra hämtning. Vi kan alla hjälpas åt att dra ner de gemensamma kostnaderna genom att platta till förpackningar vi lämnar till återvinning och sortera dessa korrekt. Vi kan dessutom, till exempel, vara lite sparsamma med vatten och värme i lägenheten och släcka lysen i gemensamma utrymmen efter oss. 8

9 Regler för säkerhet och trivsel För att vårt boende i bostadsrättsföreningen Drabanten ska vara så säkert och trivsamt som möjligt räcker det långt att vi använder vårt sunda förnuft och visar varandra respekt och hänsyn. Tänk gärna lite extra på att de saker som oftast orsakar osämja mellan grannar är cigarettrök, os och rök från grillar samt hög ljudnivå. För att tydliggöra några punkter har styrelsen sammanställt nedanstående regler för säkerhet och trivsel. Säkerhet Trapphusen är den viktigaste utrymningsvägen vid fara och det är därför förbjudet att förvara någonting alls i trapphusen. Dels kan barnvagnar, skoställ, dörrmattor, pulkor, leksaker och annat ta eld vid brand och dels kan de vara i vägen vid utrymning och städning. Städpersonalen som tar hand om våra trappuppgångar har fått mandat att, utan förvarning, ta bort allt som förvaras i trapphusen. Saker som förvaras i gångarna i anslutning till förråden kan också tas bort utan förvarning. Se därför alltid till att ha dina saker på dina ytor istället för på de gemensamma. Loftgångar fyller samma uppgifter som trapphusen och därför gäller samma regler på loftgångar som i trapphusen. Balkonglådor och vädringsräcken ska sättas upp på insidan av balkongen, så att de inte kan lossna och falla ner på förbipasserande. Vår fastighet är utrustad med portkodlås. Din portkod är personlig och du bör inte lämna ut koden till någon obehörig. Förlorade nyckeltaggar skall snarast anmälas till Lås och Nycklar så att de kan inaktiveras och därmed inte användas av obehöriga, se kontaktuppgifter anslagna i trapphus, på hemsidan eller sist i denna skrift. För att öka säkerheten ytterligare har vi i föreningen en trygghetsjour dit du kan ringa om det är för högljutt på nätterna, om du ser någon som håller på med skadegörelse eller om du av någon anledning känner dig otrygg. Jouren tillhandahålls av Securitas och kontaktuppgifter finns sist i denna skrift, i trapphusen och på hemsidan. 9

10 Tvättstugorna Tvättstugorna används av många i fastigheten. Det är viktigt att du visar hänsyn till den som ska tvätta efter dig och följer regler för t ex bokning och städning. Efter avslutad tvätt, torka av bänkar och maskiner, rengör såväl tvättmedelsfacken i maskinerna som filter i tumlare och torkskåp, samt kontrollera att inget plagg sitter kvar i tvättmaskinerna. Det är inte tillåtet att ta någon annans tvättid eftersom tvättiderna är ganska långa och inte alla kan komma i tid till starttiden eller kanske bara tänkt utnyttja en del av tiden. Upptäcker du att fel uppstått i någon av maskinerna i tvättstugan, felanmäl detta direkt och sätt upp skylten om felanmälan som finns i tvättstugan på den aktuella maskinen. För felanmälan, se kontaktuppgifter i denna skrift, på anslag i trapphus, eller hemsidan. 10

11 Trivsel Visa hänsyn mot dina grannar när du har fest eller har mycket folk på besök. Som grundregel ska det vara tyst efter kl 22 sö-to och efter kl 23 fr-lö. Tänk på att ljudvolymen ofta kan bli mycket hög, särskilt på gården och i trapphus. Om du planerar fest som du tror kan höras, kom gärna överens med grannarna i förväg. Skulle din fest vara orsaken till att störningsjouren tillkallas får du betala för deras utryckning. Mata inte fåglar från balkongen, fönsterbleck eller ute på gården. Fåglarna tappar mat som lockar till sig råttor och insekter. Var noga med att ta bort matrester när du ätit ute på någon av gårdarna då rester lockar till sig råttor och insekter. Skaka inte mattor eller dylikt från balkong eller fönster. Damm och smuts kan blåsa in till dina grannar eller falla ner på förbipasserande. Grilla med kol får du gärna göra på föreningens gemensamma grillar på gården. Grilla inte med kol på balkong eller uteplats, röken drar in i lägenheterna runt omkring. Endast elgrillar och små gasolgrillar är tillåtna på balkonger, av brandsäkerhetsskäl. Grovsopor som inte får plats i behållarna i grovsoprummet får inte lämnas där. Privat annonsering får inte sättas upp i trapphusen. Upptäcker du något i och runt fastigheten som är bristfälligt, anmäl detta omgående. Se kontaktuppgifter sist i denna skrift, anslag i trapphus eller Styrelsen 11

12 Kontaktuppgifter för felanmälan mm FELANMÄLAN OCH JOUR (FF Fastighetsservice kundtjänst) Ej akuta ärenden via: Telefon: (dygnet runt) Till FF vänder du dig när du behöver hjälp av fastighetsskötare för ärenden i eller utanför lägenheten. FELANMÄLAN INTERNET OCH IP-TELEFONI (Bredbandsbolaget) Telefon: ( alla dagar) FELANMÄLAN HISS (KONE) Telefon: (dygnet runt) FELANMÄLAN GARAGEPORT (Crawford Sverige AB) Telefon: (kontorstid) Telefon: (jour) TRYGGHETSJOUR (SECURITAS AB) Telefon: (jour) Ring trygghetsjouren om det är för högljutt i en lägenhet efter kl 22 söndagtorsdag och kl 23 fredag-lördag, om du ser någon som håller på med skadegörelse eller om du av någon annan anledning känner dig otrygg. LÅSSMED (LÅS & NYCKLAR) Telefon: (kontorstid) Telefon: (jour) Kopiering av nycklar, köp av taggar och fjärrkontroll. Låssmed vid utelåsning (bekostas av den boende). EKONOMISK FÖRVALTNING (FRUBO Pia Wallin) Telefon: (kontorstid) För frågor om hyra av förråd och garageplatser, avisering av avgifter och hyror, pantsättning av lägenheten osv. TEKNISK FÖRVALTNING (Thomas Widgren) Telefon: (kontorstid) Allmänna frågor som rör in- och utflyttning. FÖRSLAG, IDÉER, SYNPUNKTER (Styrelsen) Har du frågor, förslag, idéer och/eller synpunkter är du välkommen att vända dig direkt till någon i styrelsen, eller mejla För mer information se och anslag i trapphus. 12

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen Observera att informationen i denna folder kan komma att ändras. För att hålla dig uppdaterad hänvisar vi till BRF Vilundas hemsida:

Läs mer

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är naturligtvis mycket viktigt för att alla i huset ska trivas. Vårda grannsämjan genom att behandla

Läs mer

ABC för boende. Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1

ABC för boende. Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1 ABC för boende Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Brf Jakob i Järfälla

Brf Jakob i Järfälla Välkommen till Brf Jakob i Järfälla Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com I denna folder finner du information om det mesta som rör ditt boende, och de serviceutrymmen som du har tillgång till inom

Läs mer

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade!

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Vi hälsar dig välkommen och hoppas att du skall trivas i din lägenhet och med vår bostadsrättsförening.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen

Bostadsrättsföreningen Bostadsrättsföreningen Bra Boende i Mölndal Trivsel- och ordningsregler Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar för att vår bostadsrättsförening förblir en trivsam och väl fungerande förening. Förutom

Läs mer

HUSBOK. Vi hälsar dig varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Dalafjället.

HUSBOK. Vi hälsar dig varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Dalafjället. HUSBOK Vi hälsar dig varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Dalafjället. För att alla ska trivas och ha ett trevligt och säkert boende finns det en del saker som vi tillsammans bör tänka på. Vi kallar

Läs mer

HANDBOK för. Version 090907

HANDBOK för. Version 090907 HANDBOK för Version 090907 Inledning... 3 Brf Färdknäppen 2... 4 Bostadsrätt och bostadsrättsförening... 4 Hur föreningen styrs... 4 Föreningsstämman... 4 Styrelsen... 4 Styrelsens arbetssätt... 5 Valberedningens

Läs mer

Välkommen till. Brf Jakob i Järfälla 2007. Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com

Välkommen till. Brf Jakob i Järfälla 2007. Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com Välkommen till i Järfälla 2007 Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com I denna folder finner du information om det mesta som rör ditt boende, och de serviceutrymmen som du har tillgång till inom, samt

Läs mer

Informationsblad Brf. Körsbäret

Informationsblad Brf. Körsbäret John Ericssonsgatan 15 112 22 Stockholm Informationsblad Brf. Körsbäret Här följer information som är viktig att känna till som bostadsrättsinnehavare i Brf. Körsbäret. Vi har försökt göra informationen

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

för medlemmar i Bostadsrättsföreningen Silvieberg

för medlemmar i Bostadsrättsföreningen Silvieberg för medlemmar i Bostadsrättsföreningen Silvieberg Detta är en allmän information som ger svar på de vanligaste frågorna för medlemmar i Brf Silvieberg. En hel del av det som finns i ABC behandlas även

Läs mer

Information till boende i Brf Verdandigården, 2015-03-21

Information till boende i Brf Verdandigården, 2015-03-21 Information till boende i Brf Verdandigården, 2015-03-21 Detta dokument har tagits fram i syfte att informera dig som medlem i Brf Verdandigården om vår förening, fastigheten och de regler som finns. Dokumentet

Läs mer

Välkommen till Brf Målaren!

Välkommen till Brf Målaren! Bostadsrättsföreningen MÅLAREN Välkommen till Brf Målaren! Bostadsrättsföreningen MÅLAREN Verkmästargatan 7, 754 36 UPPSALA Hej! Vi hoppas att du ska komma att trivas i ditt nya boende hos oss i bostadsrättsföreningen

Läs mer

Trivselregler för Brf Gnejsen 2. Första version, maj 2005. Reviderade i januari 2008. Reviderade 2013. Reviderade 2014.

Trivselregler för Brf Gnejsen 2. Första version, maj 2005. Reviderade i januari 2008. Reviderade 2013. Reviderade 2014. Trivselregler för Brf Gnejsen 2 Första version, maj 2005. Reviderade i januari 2008. Reviderade 2013. Reviderade 2014. Brf Gnejsen 2 Innehåll Brf Gnejsen 2... 4 Bakgrund och historik... 4 Fakta, antal

Läs mer

Välkommen till bostadsrättsförening Torsdammen

Välkommen till bostadsrättsförening Torsdammen Välkommen till bostadsrättsförening Torsdammen Innehåll Välkommen... 3 Om Torsdammen... 3 Kontaktuppgifter... 4 Ekonomisk förvaltning... 4 Att tänka på vid problem i din lägenhet eller fastigheten... 4

Läs mer

Att bo i Brf Järngården

Att bo i Brf Järngården Att bo i Brf Järngården Inledning Du har valt att bo i bostadsrättsföreningen Järngården. Ett klokt val, men vad betyder det egentligen? Vad finns det för möjligheter inom föreningen? Vilka ordningsregler

Läs mer

BRF Kumlet 18 trivsel- och ordningsregler

BRF Kumlet 18 trivsel- och ordningsregler BRF Kumlet 18 trivsel- och ordningsregler 1 Innehållsförteckning 1 Permanent boende... 3 2 Andrahandsuthyrning... 3 Rutiner vid andrahandsuthyrning.... 3 3 Anslagstavlor... 4 4 Autogiro... 5 5 Brandskydd...

Läs mer

A TILL Ö. Information till oss medlemmar i Brf Eldaren 5

A TILL Ö. Information till oss medlemmar i Brf Eldaren 5 A TILL Ö Information till oss medlemmar i Brf Eldaren 5 Till Medlemmarna i Brf Eldaren 5 Styrelsen i föreningen har sammanfattat föreningens ordningsregler och lite allmän information om vad som gäller

Läs mer

Välkommen till Bostadsrättföreningen Hamnen

Välkommen till Bostadsrättföreningen Hamnen Välkommen till Bostadsrättföreningen Hamnen Först av allt vill vi hälsa dig välkommen till föreningen! Vi hoppas att du kommer trivas med din lägenhet, föreningen och våra omgivningar. Den här informationen

Läs mer

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt.

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Tillhör lägenhet nr: Från A till Ö Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Uppdaterad 2015-02-07 Anna Georgiadis 1 Inledning

Läs mer

Informationshäfte A-Ö

Informationshäfte A-Ö Informationshäfte A-Ö Maj 2015 Bostadsrättsföreningen Majtalaren 7 Ängskärsgatan 6, Stockholm Viktigt information till alla medlemmar i vår förening och våra gemensamma förhållningsregler för ökad trivsel

Läs mer

Ordningsregler/Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Benzelius

Ordningsregler/Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Benzelius Ordningsregler/Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Benzelius Det här bör du veta om föreningens ordningsregler/trivselregler. Ansvar för ordningen Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar.

Läs mer

2014-08-01 V. 1.0. HSB:s Bostadsrättsförening. Kjellstorp. i Helsingborg

2014-08-01 V. 1.0. HSB:s Bostadsrättsförening. Kjellstorp. i Helsingborg HSB:s Bostadsrättsförening Kjellstorp i Helsingborg Välkommen till oss på Kjellstorp! Vi hälsar er hjärtligt välkomna till er bostad och hoppas att ni kommer trivas i vår förening som består av 338 lägenheter.

Läs mer

www.stugan4.com Uppdaterad: 2015-05-07 VÄLKOMMEN TILL BOSTADSRÄTTS FÖRENINGEN STUGAN 4

www.stugan4.com Uppdaterad: 2015-05-07 VÄLKOMMEN TILL BOSTADSRÄTTS FÖRENINGEN STUGAN 4 VÄLKOMMEN TILL OSTADSRÄTTS ÖRENINGEN STUGAN 4 1 Innehåll Innehållsförteckning 1. OPÄRMENS SYTE 4 1.1 Om bopärmen 4 1.2 Allmänt om Stugan 4 4 2. STYRELSEN 5 2.1 Kontakt med styrelsen 5 2.2 Informationsblad

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Sjöberg

Bostadsrättsföreningen Sjöberg Informationsblad med trivsel- och ordningsregler för Dig som bor i Bostadsrättsföreningen Sjöberg Uppdaterad mars 2015 Brf Sjöberg 1 Innehållsförteckning Styrelsens och fritidskommitténs ledamöter 3 Förvaltare/fastighetsskötare

Läs mer

Välkommen till brf Hagaborg!

Välkommen till brf Hagaborg! Välkommen till brf Hagaborg! I denna folder finner du praktisk information som kan vara bra att känna till för dig som bor i brf Hagaborg. Spara denna folder! Faktaruta HSB bostadsrättsförening Hagaborg

Läs mer

Brf Jakob i Järfälla. Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com

Brf Jakob i Järfälla. Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com Välkommen till Brf Jakob i Järfälla Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com I denna folder finner du information om det mesta som rör ditt boende, och de serviceutrymmen som du har tillgång till inom

Läs mer

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken.

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. 1 BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. a Allmän information Organisationsnummer: 712800-0200

Läs mer