3 Medborgarförslag - Gör en kontroll av snöröjningen. 5 Medborgarförslag - Bygg en rackethall i Tuna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3 Medborgarförslag - Gör en kontroll av snöröjningen. 5 Medborgarförslag - Bygg en rackethall i Tuna"

Transkript

1 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Samhällsbyggnadsnämnden Tid , Kl 18:30 Plats Kommunalhuset Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Medborgarförslag - Stäng av för genomfart av motortrafik på passagen Lönnvägen/Murgrönsvägen 2 Medborgarförslag - Förbättra gatubelysningen i korsningen Malmsjövägen - Grens väg i Uttran 3 Medborgarförslag - Gör en kontroll av snöröjningen 4 Medborgarförslag - Förbättra för fotgängare att nå signalknapp vid övergångsställe vintertid 5 Medborgarförslag - Bygg en rackethall i Tuna 6 Medborgarförslag - Nya rutiner vid snöplogning av vägar 7 Medborgarförslag - Vägskylt till Forvägen vid utgången från tunnelbanestationen i Fittja 8 Yttrande över motion om "Se över busshållplatsernas säkerhet" Senare utskick

2 BOTKYRKA KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2[3] Samhällsbyggnadsnämnden Information om strandskyddsdispenser 10 Detaljplan för Skårdal Förslag till detaljplan för del av Tumba 7:206 - kv. Bergfoten 12 Godkännande inför antagande av detaljplan för Hågelby Senare utskick 13 Vattenfalls ansökan om ledningsrätt i Rikstens friluftsstad 14 Remiss av betänkandet En enklare plan- och bygglovprocess, Plangenomförandeutredningen 15 Remiss av förslag till Boverkets allmänna råd om rivningsavfall med tillhörande konsekvensutrening m m 16 Parkprogram för Botkyrka kommun 17 Lokala trafikföreskrifter i Botkyrka kommun augusti Ekonomisk uppföljning juli 2013 samhällsbyggnadsnämnden 19 Sammanträdesordning Förvaltningschefen informerar 21 Ändrad sammanträdesdag 22 Studieresa 23 Delegationsbeslut 24 Anmälningsärenden

3 BOTKYRKA KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 3[3] Samhällsbyggnadsnämnden Bygglov Ev. övriga frågor Peter Nyberg Ordförande Ann-Britt Karlsson Nämndsekreterare

4 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Samhällsbyggnadsnämnden Dnr sbf/2012:301 1 Medborgarförslag - Stäng av för genomfart av motortrafik på passagen Lönnvägen/Murgrönsvägen (sbf/2012:301) Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget besvarat. Sammanfattning har besökt platsen och genomfört en mätning av hur många fordon som trafikerar Lönnvägen och Murgrönsvägen. Denna mätning visar på låga trafikflöden. Trafikmätningen uppvisar också till stor del inga exceptionellt höga hastigheter. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår därför att vägen inte stängs av. Vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde återremitterades ärendet för att se över om något kunde göras åt trafiksituationen i området. Förvaltningen föreslår, bl a efter samtal med förslagsställaren, att en trafikspegel och en varningsskylt för barn sätts upp. Ärendet Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag av Anette Olsson om att stänga av Lönnvägen/Murgrönsvägen för genomfart av motortrafik. Förslaget inkom till Botkyrka kommun och till samhällsbyggnadsförvaltningen Förslaget återremitterades vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde redogör för ärendet i tjänsteskrivelse daterad

5 TJÄNSTESKRIVELSE 1[1] Dnr sbf/2012:301 Referens Olov Lindquist Mottagare Samhällsbyggnadsnämnden Medborgarförslag - Stäng av för genomfart av motortrafik på passagen Lönnvägen/Murgrönsvägen Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget besvarat. Ärendet Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag av Anette Olsson om att stänga av Lönnvägen/Murgrönsvägen för genomfart av motortrafik. Förslaget inkom till Botkyrka kommun och till samhällsbyggnadsförvaltningen Förslaget återremitterades vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde Yttrande har besökt platsen och genomfört en mätning av hur många fordon som trafikerar Lönnvägen och Murgrönsvägen. Denna mätning visar på låga trafikflöden. Trafikmätningen uppvisar också till stor del inga exceptionellt höga hastigheter. Förvaltningen föreslår därför att vägen inte stängs av. Vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde återremitterades ärendet för att se över om något kunde göras åt trafiksituationen i området. Förvaltningen föreslår, bl a efter samtal med förslagsställaren, att en trafikspegel och en varningsskylt för barn sätts upp. Magnus Andersson Samhällsbyggnadschef Ulrika Persson Gata/Parkchef Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms /HandläggareMobilTelefon/ E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

6

7 Förnamn: Efternamn: Namn: Anette Olsson Anette Olsson Gatuadress: Postadress: Telefonnummer: E-postadress: Förslag: Motivering: Stänga av för genomfart av motortrafik på passagen Lönnvägen/Murgrönsvägen. Passagen består av en väldigt brant backe med skymd sikt året om. Framkomlighet finns via genomfarts leder där det även finns utmärkta övergångsställen för fotgängare och nämnd passage anväds endast som en sk. smitväg. Ovan nämnd vägsträcka korsningen Lönnvägen/Murgrönsvägen består av en mycket brant backe med skymd sikt året om. Innan/efter backen på Murgrönsvägen finns en raksträcka där hastigheten inför/efter backen ofta är omotiverat hög, på vintern används den som accelerationssträcka trots den begränsade sikten, för att klara hela backen vid halt väglag. Trots hög fart misslyckas många med att ta sig upp för backen vilket resulterar att de åker okontrollerat bakåt mot mötande trafik. Där efter upprepas försöken att ta sig upp för backen. Mitt i backen finns dessutom en in/utfart från fastigheten Murgrönsvägen 7. Sikten vid all utfart från fastigheten är begränsad till någon meter för trafik som kommer uppifrån backen. Vintertid leder detta till ett antal incidenter varje år. Då backen är väldigt brant så uppstår det även incidenter andra tider på året på grund av mycket grus som orsakar halka vid för höga hastigheter nedför backen.

8 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Samhällsbyggnadsnämnden Dnr sbf/2012:613 2 Medborgarförslag - Förbättra gatubelysningen i korsningen Malmsjövägen - Grens väg i Uttran (sbf/2012:613) Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden avslår medborgarförslaget. Sammanfattning För ungefär tre år sedan genomfördes ett utbyte av gatubelysningen i korsningen Malmsjövägen/Grens väg, då kommunen satte upp en förbättrad belysning i förhållande till vad som var fallet innan. Genom bytet uppnåddes de av Trafikverket rekommenderade belysningsnivåerna. Det som gör att platsen ändå kan upplevas som lite mörk är att ett träd i närheten delvis skymmer belysningen. En beskärning av trädet kommer därför att genomföras under året. Ärendet Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag av Karin Stjernholm om att förbättra gatubelysningen i korsningen Malmsjövägen Grens väg i Uttran. Förslaget inkom till Botkyrka kommun och till samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse daterad

9 TJÄNSTESKRIVELSE 1[1] Dnr sbf/2012:613 Referens Olov Lindquist Mottagare Samhällsbyggnadsnämnden Medborgarförslag - Förbättra gatubelysningen i korsningen Malmsjövägen - Grens väg i Uttran Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden avslår medborgarförslaget. Ärendet Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag av Karin Stjernholm om att förbättra gatubelysningen i korsningen Malmsjövägen Grens väg i Uttran. Förslaget inkom till Botkyrka kommun och till samhällsbyggnadsförvaltningen Yttrande För ungefär tre år sedan genomfördes ett utbyte av gatubelysningen i korsningen Malmsjövägen/Grens väg, då kommunen satte upp en förbättrad belysning i förhållande till vad som var fallet innan. Genom bytet uppnåddes de av Trafikverket rekommenderade belysningsnivåerna. Det som gör att platsen ändå kan upplevas som lite mörk är att ett träd i närheten delvis skymmer belysningen. En beskärning av trädet kommer därför att genomföras under året. Magnus Andersson Samhällsbyggnadschef Ulrika Persson Gata/Parkchef Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms /HandläggareMobilTelefon/ E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

10

11 Rubrik Förnamn Efternamn Namn Gatuadress Postadress Postnummer Telefonnummer Mobilnummer E-postadress Förslag Motivering Förbättra gatubelysningen i korsningen malmsjövägen - Grens väg i Uttran Karin Stjernholm Karin Stjernholm Tacksam om man kan åtgärda detta antingen genom att sätta upp en ny lampa eller flytta ner den befintliga några meter! Gärna innan en olycka händer! I korsningen Malmsjövägen - Grens väg i Uttran saknas gatubelysning. När man kommer nerifrån Vattravägen upp på Malmsjövägen och skall svänga in på Grens väg är det omöjligt att se om det går någon över vägen eller någon som hunnit någon meter in på Grens väg. Det står en gatlykta några meter in på Grens väg men den lyser ej upp korsningen och särskilt nu på hösten, vintern när det är så mörkt ar risken stor att någon blir påkörd, särskilt när nästan ingen använder reflexer!

12 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Samhällsbyggnadsnämnden Dnr sbf/2013:41 3 Medborgarförslag - Gör en kontroll av snöröjningen (sbf/2013:41) Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget besvarat. Sammanfattning Den kontroll som förslagsställaren talar om i sitt medborgarförslag görs redan av samhällsbyggnadsförvaltningen. Det görs också kontinuerliga upphandlingar, vilket leder till att entreprenörer som gör ett dåligt jobb byts ut. Vidare så avslutas vintersäsongen alltid med en uppföljning av den gångna vintern. Detta resulterar ibland till att entreprenören tvingas byta plogförare på vissa områden. Ärendet Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag av Stig Goetzinger om att göra en kontroll av snöröjningen. Förslaget inkom till Botkyrka kommun och till samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse daterad

13 TJÄNSTESKRIVELSE 1[1] Dnr sbf/2013:41 Referens Olov Lindquist Mottagare Samhällsbyggnadsnämnden Medborgarförslag - Gör en kontroll av snöröjningen Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget besvarat. Ärendet Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag av Stig Goetzinger om att göra en kontroll av snöröjningen. Förslaget inkom till Botkyrka kommun och till samhällsbyggnadsförvaltningen Yttrande Den kontroll som förslagsställaren talar om i sitt medborgarförslag görs redan av samhällsbyggnadsförvaltningen. Det görs också kontinuerliga upphandlingar, vilket leder till att entreprenörer som gör ett dåligt jobb byts ut. Vidare så avslutas vintersäsongen alltid med en uppföljning av den gångna vintern. Detta resulterar ibland till att entreprenören tvingas byta plogförare på vissa områden. Magnus Andersson Samhällsbyggnadschef Ulrika Persson Gata/Parkchef Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms /HandläggareMobilTelefon/ E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

14 Rubrik Förnamn Efternamn Namn Gatuadress Postadress Postnummer Telefonnummer Mobilnummer E-postadress Förslag Motivering Gör en kontroll av snöröjningen Stig Goetzinger Stig Goetzinger Tag en tur på ett par timmar runt i kommunen för kontroll av hur snöröjarna sköter sitt arbete. Många gångbanor och vägar är rent eländigt plogade(läs oplogade). De väghållare som inte skött sina åtaganden kan ju strykas till kommande år. Vi betalar ju betydande summor i skatt och förväntar oss någon service för de pängarna. Gångbanan längs St Botvids väg från kyrkan till Asptuna avfarten går inte att gå om man vill undgå att bli påkörd av bilarna. Hammerstavågen har mellan 10 och 18 centimeter slask och hjulspår. Stora risker för skador för gångtrafikanter.

15 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Samhällsbyggnadsnämnden Dnr sbf/2013:47 4 Medborgarförslag - Förbättra för fotgängare att nå signalknapp vid övergångsställe vintertid (sbf/2013:47) Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden avslår medborgarförslaget. Sammanfattning Förslagsställaren anser att det finns en stor snömängd vid övergångsställenas signalknappar. Han föreslår därför att det under vintertid, vid varje övergångsställe med signalknapp, skulle placeras ut en käpp som skulle underlätta tryckandet på signalknappen. Eftersom samhällsbyggnadsnämnden ambitionen är att stora snömängder ska plogas bort så snart som möjligt, även vid våra övergångsställen, har nämnden svårt att se något stort behov av käppar vid övergångställena. Ärendet Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag av Ove Gauffin om att göra förbättringar för fotgängare att nå signalknapparna vid övergångsställen vintertid. Förslaget inkom till Botkyrka kommun och till samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse daterad

16 TJÄNSTESKRIVELSE 1[1] Dnr sbf/2013:47 Referens Olov Lindquist Mottagare Samhällsbyggnadsnämnden Medborgarförslag - Förbättra för fotgängare att nå signalknapp vid övergångsställen vintertid Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden avslår medborgarförslaget. Ärendet Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag av Ove Gauffin om att göra förbättringar för fotgängare att nå signalknapparna vid övergångsställen vintertid. Förslaget inkom till Botkyrka kommun och till samhällsbyggnadsförvaltningen Yttrande Ove Gauffin anser att det finns en stor snömängd vid övergångsställenas signalknappar. Han föreslår därför att det under vintertid, vid varje övergångsställe med signalknapp, skulle placeras ut en käpp som skulle underlätta tryckandet på signalknappen. Eftersom ambitionen från samhällsbyggnadsförvaltningen är att stora snömängder ska plogas bort så snart som möjligt, även vid våra övergångsställen, har förvaltningen svårt att se något stort behov av några käppar vid övergångställena. Magnus Andersson Samhällsbyggnadschef Ulrika Persson Gata/Parkchef Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms /HandläggareMobilTelefon/ E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

17 Hej! Vill härmed lämna ett medborgarförslag: Mitt förslag, att kommunens gata-torg personal vid varje stolpe som har omställningsknappar till övergångsställen att trycka på för att få grönt ljus (grön gubbe) under vinterhalvåret placerar en käpp så pass lång att fotgängare når fram till signalknappen med denna för att kunna trycka på knappen för att uppbringa den säkerhet som behövs för att gå över vid grönt ljus för fotgängare. Nuläget är detta att nu rådande snömängd gör det omöjligt att för äldre personer och många andra gångtrafikanter att nå fram till ljusomställningsknappen. Varför man riskerar att en olycka sker. Högaktningsfullt Ove Gauffin file:///g /...örslag%20-förbättra%20för%20fotgängare%20att%20nå%20signalknapp%20vid%20övergångsställen%20vintertid%20publ.txt[ :25:03]

18 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Samhällsbyggnadsnämnden Dnr sbf/2013:52 5 Medborgarförslag - Bygg en rackethall i Tuna (sbf/2013:52) Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige: Medborgarförslaget avslås. Sammanfattning I den aktuella detaljplanen för området anges att tomten ska användas till förskoleverksamhet. Samhällsbyggnadsnämnden anser att detta inte ska ändras, eftersom det kommer att finnas behov av ytterligare förskolor i Tumba, om planerad utbyggnad av bostäder blir verklighet. Det är således inte aktuellt att, i enlighet med medborgarförslaget, uppföra en rackethall på tomten. Ärendet Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig över ett medborgarförslag av Oskar Frånberg om att bygga en rackethall på den tomt i Tuna där den numera nedlagda Tunagårdens förskola har funnits. Förslaget inkom till Botkyrka kommun och till samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse daterad

19 TJÄNSTESKRIVELSE 1[1] Dnr sbf/2013:52 Referens Olov Lindquist Mottagare Samhällsbyggnadsnämnden Medborgarförslag - Bygg en rackethall i Tuna Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige: Medborgarförslaget avslås. Ärendet Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig över ett medborgarförslag av Oskar Frånberg om att bygga en rackethall på den tomt i Tuna där den numera nedlagda Tunagårdens förskola har funnits. Förslaget inkom till Botkyrka kommun och till samhällsbyggnadsförvaltningen Yttrande I den aktuella detaljplanen för området anges att tomten ska användas till förskoleverksamhet. anser att detta inte ska ändras, eftersom det kommer finnas behov av ytterligare förskolor i Tumba, om planerad utbyggnad av bostäder blir verklighet. Det är således inte aktuellt att, i enlighet med medborgarförslaget, uppföra en rackethall på tomten. Magnus Andersson Samhällsbyggnadschef Agneta Engver Lindquist t f Stadsbyggnadschef Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms /HandläggareMobilTelefon/ E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

20

21 Rubrik Förnamn Efternamn Namn Gatuadress Postadress Postnummer Telefonnummer Mobilnummer E-postadress Förslag Motivering Bygg en rackethall i Tuna Oskar Frånberg Oskar Frånberg Vi föreslår att det byggs en rackethall på tomten vid det gamla Tunagårdensförskola Tennisen i Tumba har haft svårt på grund av problem med skador på lokalerna vid Pelletäppans tennishall. Föreningen själva har enligt en artikel i mitt i Botkyrka 16/ föreslagit att en central lokalisering av en tennishall vore bra, gärna i närheten av befintliga idrottanläggningar. Med i den nya Sven Tumba parken med idrottshuset och Ishusen och Kulturhuset som inramning på ena sidan vore en raket hall en bra inramning på andra sidan samtidigt som Botkyrka ytterligare skulle förstärka bilden av att arbeta för aktiv och meningsfull fritid. Tunagårdensförskolas gamla lokaler står och förfaller och något nytt borde uppföras på den lediga tomten vi tycker att en racket hall vore ett bra alternativ.

22 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Samhällsbyggnadsnämnden Dnr sbf/2013:125 6 Medborgarförslag - Nya rutiner vid snöplogning av vägar (sbf/2013:125) Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget besvarat. Sammanfattning Den typ av kontroller som förslagsställaren talar om i sitt medborgarförslag görs redan av samhällsbyggnadsförvaltningen. Det görs också efter varje säsongsslut, en uppföljning av den gångna vintern. Detta kan bl a. resultera i att dåliga plogförare byts ut. Ärendet Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag av Stig Sandström om att göra en kontroll av snöröjningen. Förslaget inkom till Botkyrka kommun och till samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse daterad

23 TJÄNSTESKRIVELSE 1[1] Dnr sbf/2013:125 Referens Olov Lindquist Mottagare Samhällsbyggnadsnämnden Medborgarförslag - Nya rutiner vid snöplogning av vägar Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget besvarat. Ärendet Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag av Stig Sandström om att göra en kontroll av snöröjningen. Förslaget inkom till Botkyrka kommun och till samhällsbyggnadsförvaltningen Yttrande Den typ av kontroller som förslagsställaren talar om i sitt medborgarförslag görs redan av samhällsbyggnadsförvaltningen. Det görs också efter varje säsongsslut, en uppföljning av den gångna vintern. Detta kan bl a. resultera i att dåliga plogförare byts ut. Magnus Andersson Samhällsbyggnadschef Ulrika Persson Gata/Parkchef Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms /HandläggareMobilTelefon/ E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

24

25 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Samhällsbyggnadsnämnden Dnr sbf/2013:170 7 Medborgarförslag - Vägskylt till Forvägen vid utgången från tunnelbanestationen i Fittja (sbf/2013:170) Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden bifaller medborgarförslaget. Sammanfattning Samhällsbyggnadsnämnden anser att medborgarförslaget är ett bra förslag och kommer se till att skylten sätts upp under sommaren/hösten 2013 till en kostnad på motsvarande kr. Ärendet Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag av Leo Borg om att sätta upp en vägskylt till Forvägen vid tunnelbanestationen i Fittja. Förslaget inkom till Botkyrka kommun och till samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse daterad

26 TJÄNSTESKRIVELSE 1[1] Dnr sbf/2013:170 Referens Olov Lindquist Mottagare Samhällsbyggnadsnämnden Medborgarförslag - Vägskylt till Forvägen vid utgången från tunnelbanestationen i Fittja Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden bifaller medborgarförslaget. Ärendet Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag av Leo Borg om att sätta upp en vägskylt till Forvägen vid tunnelbanestationen i Fittja. Förslaget inkom till Botkyrka kommun och till samhällsbyggnadsförvaltningen Yttrande anser att medborgarförslaget är ett bra förslag och kommer se till att skylten sätts upp under sommaren/hösten 2013 till en kostnad på motsvarande kr. Magnus Andersson Samhällsbyggnadschef Ulrika Persson Gata/Parkchef Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms /HandläggareMobilTelefon/ E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

27 Rubrik Förnamn Efternamn Namn Gatuadress Postadress Postnummer Telefonnummer Mobilnummer E-postadress Förslag Motivering Leo Borg Leo Borg Jag föreslår att det sätts upp vägskylt till Forvägen vid utgången från tunnelbanestationen i Fittja. Det finns idag två skyltar, en riktad åt vänster och en åt höger, vid utgången från tunnelbanestationen i Fittja. De är till Krögarvägen och Värdshusvägen. Dock så finns där ingen skylt som visar vägen till Forvägen, fastän Forvägen också är en av de större adresserna i Fittja där många bor. Jag är en av dem. Ofta har jag när jag haft besök av folk som inte varit i Fittja tidigare fått problem med att de inte riktigt hittat då det inte funnits bra skyltning till just Forvägen. Därför skulle jag, och säkert många med mig, uppskatta ifall ni kunde ordna skyltning som pekar mot Forvägen också vid utgången från tunnelbanestationen i Fittja. Tack på förhand.

28 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Samhällsbyggnadsnämnden Dnr sbf/2008: Detaljplan för Skårdal 22-3 (sbf/2008:248) Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden godkänner detaljplanen för Skårdal 22-3 och överlämnar detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande. Sammanfattning Detaljplanen omfattar ett förslag till förtätning och expansion av Skårdal. Trots sin närhet till andra bostadsområden upplevs området avskilt och naturnära. Det har med tiden utvecklats från ett fritidshusområde till ett blandat område med både sommarstugor och hus för permanentboende. Eftersom området saknar detaljplan har det varit angeläget att planlägga området så att den fortsatta omvandlingen kan ske på ett strukturerat sätt, genom att lokalgatorna byggs om och vatten- och avloppsnätet byggs ut. I samband med samhällsbyggnadsnämndens beslut att påbörja en planutredning formulerades följande syfte: Avsikten med ett planarbete är att skapa byggrätter inom och i direkt anslutning till befintlig bebyggelse, att skapa en fungerande VA- och vägsituation samt att få underlag för debitering av gatukostnadsersättning. I planbeskrivningen omformulerades syftet: Detaljplanen syftar till att möjliggöra utvidgning och förtätning av Skårdal samt att möjliggöra utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp och ett förbättrat vägnät. Bestämmelserna syftar också till att i möjligaste mån värna om områdets kuperade karaktär med närhet till naturen. Ekonomi Marken inom planområdet ägs av såväl Botkyrka kommun som enskilda fastighetsägare. Delar av den kommunalägda marken planläggs för bostadsändamål och kommer att säljas. Planavgift kommer att tas ut i samband med bygglov.

29 BOTKYRKA KOMMUN ORDFÖRANDEFÖRSLAG 2[2] Samhällsbyggnadsnämnden Dnr sbf/2008:248 Parallellt med planarbetet har en gatukostnadsutredningen arbetats fram. Utredningen har sin grund i planförslaget men det är kommunstyrelsen som fattar beslut om utställning för denna. Utställning om gatukostnadsutredningen och detaljplanen sker samtidigt. Kommunens VA-enhet kommer att ta ut en anläggningsavgift enligt vid debiteringstillfället gällande vatten- och avloppstaxa. Ärendet Redan 2003 påbörjades planarbetet i Skårdal genom att kommunstyrelsen tog beslut att upprätta ett detaljplaneprogram för området. I oktober 2007 gav kommunstyrelsen uppdraget till samhällsbyggnadsnämnden att avbryta programmet och att upprätta en detaljplan för Skårdal. Därefter har samhällsbyggnadsnämnden gett följande uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen: Oktober 2007 Upprätta en detaljplan för Skårdal. Maj 2008 Samråd om detaljplan för Skårdal. December 2008 Upprätta en fastighetsplan för Skårdal vilket medför ett behov av ett andra samråd. Februari 2010 Uppdrag om nytt samråd. Februari 2011 Ställa ut detaljplanen för Skårdal och fastighetsplanen för kvarteret Fiskgjuset. Augusti 2012 Beslut att ställa ut detaljplan för Skårdal utan fastighetsplan. redogör för ärendet i tjänsteskrivelse daterad

30 TJÄNSTESKRIVELSE 1[4] Dnr sbf/2008:248 Referens Olof Karlsson Mottagare Samhällsbyggnadsnämnden Godkännande av detaljplan för Skårdal 22-3 Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden godkänner detaljplanen för Skårdal. Beslutsnivå för antagande Kommunfullmäktige Sammanfattning av förslaget Detaljplanen omfattar ett förslag till förtätning och expansion av Skårdal. Trots sin närhet till andra bostadsområden, upplevs området avskilt och naturnära. Det har med tiden utvecklats från ett fritidshusområde till ett blandat område med både sommarstugor och hus för permanentboende. Eftersom området saknar detaljplan har det varit angeläget att planlägga området så att den fortsatta omvandlingen kan ske på ett strukturerat sätt, genom att lokalgatorna byggs om och vatten- och avloppsnätet byggs ut. I samband med samhällsbyggnadsnämndens beslut att påbörja en planutredning formulerades följande syfte: Avsikten med ett planarbete är att skapa byggrätter inom och i direkt anslutning till befintlig bebyggelse, att skapa en fungerande VA- och vägsituation samt att få underlag för debitering av gatukostandsersättning. I planbeskrivningen omformulerade syftet: Detaljplanen syftar till att möjliggöra utvidgning och förtätning av Skårdal samt att möjliggöra utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp och ett förbättrat vägnät. Bestämmelserna syftar också till att i möjligaste mån värna om områdets kuperade karaktär med närhet till naturen. Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt /HandläggareTelefon/ Sms /HandläggareMobilTelefon/ E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

31 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2[4] Dnr sbf/2008:248 Illustration Skårdal är beläget norr om Tumba, vid Vretarna och sjön Aspen. Bakgrund Redan 2003 påbörjades planarbetet i Skårdal genom att KS tog beslut att upprätta ett detaljplanprogram för området. I oktober 2007 gav kommunstyrelsen uppdraget till samhällsbyggnadsnämnden att avbryta programmet och att upprätta en detaljplan för Skårdal. Därefter har samhällsbyggnadsnämnden gett följande uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen: 1. Oktober 2007: Upprätta en detaljplan för Skårdal. 2. Maj 2008: Samråd om detaljplan för Skårdal. Samrådet var under juni och oktober. 3. December 2008: Upprätta en fastighetsplan för Skårdal vilket medför ett behov av ett andra samråd. 4. Februari 2010: Uppdrag om nytt samrådet. Det andra samrådet var under mars och april. 5. Februari 2011: Ställ ut detaljplanen för Skårdal och fastighetsplanen för Kvarteret Fiskgjuset. Utställningen var under mars och april. 6. Augusti 2012: Beslut om utställning av detaljplan för Skårdal utan fastighetsplan. Utställningen var under september och oktober.

32 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 3[4] Dnr sbf/2008:248 Anledningen till den relativt långa processen med dubbla samråd och dubbla utställningar beror på att samhällsbyggnadsförvaltningen har föreslagit en fastighetsplan efter det första samrådet för att utgöra ett underlag till gatukostnadsutredningen och för att säkerställa en lämplig exploatering av Skårdal. Efter första utställningen togs fastighetsplanen bort eftersom en stor fastighet hade köpts in i centrala delen av Tumba, vilket underlättar detaljplanens genomförande. Detaljplanen har tagits fram parallellt med en gatukostnadsutredning började den nya PBL att gälla men planen är upprättad enligt en äldre PBL från Det beror på att beslutet att påbörja arbetet med detaljplanen togs 2007, innan den nya lagstiftningen hade börjat att gälla. Ekonomi Marken inom planområdet ägs av såväl Botkyrka kommun som enskilda fastighetsägare. Delar av den kommunalägda marken planläggs för bostadsändamål och kommer att säljas. Planavgift kommer att tas ut i samband med bygglov. Parallellt med planarbetet har en gatukostnadsutredning arbetats fram. Utredningen har sin grund i planförslaget men det är kommunstyrelsen som fattar beslut om utställning för denna. Utställning om gatukostnadsutredningen och detaljplanen sker samtidigt. Kommunens VA-enhet kommer att ta ut en anläggningsavgift enligt vid debiteringstillfället gällande vatten- och avloppstaxa. Preliminär tidplan Beslut om antagande KF oktober 2013 Laga kraft november 2013 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Magnus Andersson samhällsbyggnadschef Olof Karlsson planarkitekt

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389)

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Kommunstyrelsen 2014-09-08 Dnr KS/2014:389 Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!!

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! SBN 2015 04 21 Kallelse till sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Tisdagen den 21 april 2015, kl 14:00 Plats: OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! Dnr Information: 1. Byggenheten informerar

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

25 Idéhus i Tullinge centrum - Antagande av detaljplan. 26 Riktlinjer och regler för styrdokument i Botkyrka kommun

25 Idéhus i Tullinge centrum - Antagande av detaljplan. 26 Riktlinjer och regler för styrdokument i Botkyrka kommun KUNGÖRELSE 1 [3] Kommunfullmäktige 2015-03-16 Tid 2015-03-26, Kl 17:30 Plats Hallunda Folkets hus, Bragesal Ärenden Justering 24 Svar på interpellation - Förebygg halkolyckorna (M), kompletterande handling

Läs mer

Regionbildning Uppsala län

Regionbildning Uppsala län TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-05-19 Handläggare Anna-Karin Karlsson Kommunchef Regionbildning Uppsala län Förslag till beslut 1. att tillstyrka att Landstinget i Uppsala län ansöker hos regeringen om att

Läs mer

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08.

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08. Kommunstyrelsen Dnr: LKS 2012-297-214 Datum: 2012-11-08 PLANBESKRIVNING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.FL. DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-08 1 Detaljplanen består

Läs mer

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1792/2009 Dnr planmodul: P 09/0022 ANTAGANDEHANDLING Planhandlingarna består av: - Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun

DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun Samrådshandling 2013-09-29 Dnr: 2010:162 DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun SAMRÅDSHANDLING 1 INNEHÅLL PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANKARTA 3 PLANBESTÄMMELSER 4 HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1)

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Planavdelningen Upprättad 2013-02-18 ArkivNr: DNR TN 51/2012-214 Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) ARBOGA KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1994/2012 Dnr planmodul: P 12/0013 Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun GRANSKNINGSHANDLING Granskning pågår mellan 30 september och 28 oktober

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid

Nr DiarieNr Ärendemening Sid KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2013-12-10 kl. 09.00 i Stora mötet,

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för KRÄGGA 1:217, DEL AV 1:211 Håbo kommun, Uppsala län HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram

Läs mer

PLANBESKRIVNING Antagandehandling

PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2011-04-26 Diarienummer 0904/07 PLANBESKRIVNING Antagandehandling DETALJPLAN FÖR NORRA LÅNGESAND, DELAR AV 1:80, 1:552 M.FL. ÖCKERÖ KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Detaljplan för norra långesand Delar av

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av fastigheten Kaggeholm 5:1 på Helgö i Ekerö kommun, Stockholms län. Stadsarkitektkontoret 2012-08-24

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av fastigheten Kaggeholm 5:1 på Helgö i Ekerö kommun, Stockholms län. Stadsarkitektkontoret 2012-08-24 Stadsarkitektkontoret 2012-08-24 SAMRÅD NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för del av fastigheten Kaggeholm 5:1 på Helgö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2007.37.214 PLANBESKRIVNING Kartöversikt,

Läs mer

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 79/2015 Dnr 2009-574 214 Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen, tisdagen den 28 april 2015 efter beslutande kommunstyrelsen i Nya näset, kommunhuset Ledamot

Läs mer

Detaljplan för Zenitvägen, fastigheten Skälby 82:1 m fl

Detaljplan för Zenitvägen, fastigheten Skälby 82:1 m fl INBJUDAN TILL SAMRÅD 2012-11-01 Enligt sändlista Dnr Kst 2012/165 Detaljplan för Zenitvägen, fastigheten Skälby 82:1 m fl En ny detaljplan har tagits fram för ett befintligt villaområde i Skälby. Syftet

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus i Hallsberg, Spektrum, måndagen den 25 för sammanträde februari kl 18.30. Ärenden 1 Sammanträdets inledning Bilaga

Plats och tid Folkets Hus i Hallsberg, Spektrum, måndagen den 25 för sammanträde februari kl 18.30. Ärenden 1 Sammanträdets inledning Bilaga HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus i Hallsberg, Spektrum, måndagen den 25 för sammanträde februari kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning Bilaga 2 Allmänhetens frågestund

Läs mer

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan Samrådshandling Sandlyckans väg Gamla Särövägen Kullaviksvägen Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan inom fastigheterna Kyvik 26:4 m fl Upprättad i mars 2014 2004/P037 D234 INFORMATION

Läs mer

Bakgrund och sammanfattning

Bakgrund och sammanfattning TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2013-05-23 Förvaltning: Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare: Emelie Greiff Telefon: 0523-613341 E-post: emelie.greiff@lysekil.se DETALJPLAN FÖR GULLMARSSTRAND DEL AV SKAFTÖ-FISKEBÄCK

Läs mer

Slagsta 1:1 m.m. ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. 3.11 Vår beteckning 2005-10253. Slagsta Eskilstuna Kommun

Slagsta 1:1 m.m. ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. 3.11 Vår beteckning 2005-10253. Slagsta Eskilstuna Kommun 3.11 Vår beteckning 2005-10253 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Planavdelningen Plannummer 1353 Detaljplan för Slagsta 1:1 m.m. Slagsta Eskilstuna Kommun ANTAGANDEHANDLING Löths gamla tomt Ödekyrkogård Löths

Läs mer

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44 Stenungsunds kommun Antagandehandling Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Illustrationen visar ett av flera sätt att bebygga planområdet

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning

UTSTÄLLNINGSHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning SOTENÄS KOMMUN Västra Götalands Län DETALJPLAN Del av Legene 1:2 m fl fastigheter UTSTÄLLNINGSHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Antal sidor: 20 2009-06-02 Diarienr: 2004-563 Antal sidor: 20 2009-06-02

Läs mer

Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl.,

Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl., Dnr 2014/106 214 Planprogram för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl., Brantevik, Simrishamns kommun, Skåne län Handling till programsamråd, upprättad 2014-07-28 Till planprogrammet

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl 1(8) LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl Håbo kommun, Uppsala län ENKELT PLANFÖRFARANDE ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH

Läs mer

3 Medborgarförslag - Anslagstavla för affischering vid Rosenhill. 4 Medborgarförslag - Farthinder på Nämndemannavägen

3 Medborgarförslag - Anslagstavla för affischering vid Rosenhill. 4 Medborgarförslag - Farthinder på Nämndemannavägen KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Samhällsbyggnadsnämnden 2012-02-29 Tid 2012-03-13, Kl 18:30 Plats Kommunalhuset Tumba, konferensrum Stange, plan 2 Ärenden Justering 1 Medborgarförslag - Påverka Vägverket

Läs mer

Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17. Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling

Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17. Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling 1 1. Inledning Syfte Syftet med planen är att medge nya bostäder i Röhult vid Lilla Färgen. Planhandlingar Läge och areal

Läs mer

Illustration --- """1 - 401- i+. I. ") ~ t / ,-- v7ta VAREI. ä 171 PERSPEKTIV. VY AV INFART TILL OMRÅDET. VY FRÅN VITALIS VÄG.

Illustration --- 1 - 401- i+. I. ) ~ t / ,-- v7ta VAREI. ä 171 PERSPEKTIV. VY AV INFART TILL OMRÅDET. VY FRÅN VITALIS VÄG. Illustration,-- \ ~ \ \ jt- \ I --- -T j!' v7ta VAREI i+. I. ") i. ~ t / """1 ä 171 onsdag den 28 januari 2015 PERSPEKTIV. VY AV INFART TILL OMRÅDET. VY FRÅN VITALIS VÄG. - 401- Vad kommer att hända framöver?

Läs mer

GIRAFFEN 13. Kumla, Kumla kommun, Örebro län

GIRAFFEN 13. Kumla, Kumla kommun, Örebro län 2015-02-16 SBN 2015/11 Detaljplan för GIRAFFEN 13 Kumla, Kumla kommun, Örebro län Begränsat planförfarande I januari skickade vi ut detaljplanen Giraffen 13 till dig som är sakägare. Då vi ej fick in några

Läs mer