HYRESRÄTTER FÖR MORGONDAGENS STOCKHOLMARE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HYRESRÄTTER FÖR MORGONDAGENS STOCKHOLMARE"

Transkript

1 HYRESRÄTTER FÖR MORGONDAGENS STOCKHOLMARE

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING 3 BOSTADSMARKNADSLÄGET 4-5 Ett Stockholm i förändring HYRESMARKNADSLÄGET 6-7 Ett tufft klimat för Stockholms unga Bostadsbristen i Stockholmsregionen är ett faktum och trenden ser ut att hålla i sig inom överskådlig framtid. Eftersom den kraftiga förväntade inflyttningen till Stockholm inte alls står i proportion till bostadsutbudet, är förutsättningarna för att hitta en bostad oerhört tuffa. Alldeles särskilt för den som inte är så kapitalstark. Andelen unga vuxna som förra året hade eget boende i Stockholmstrakten var rekordlåga 41%. Av dem bodde hela 29% i osäkra upplåtelseformer såsom hos kompisar, i studentbostad eller med andrahandskontrakt* unga vuxna vill ha egen bostad, men saknar det idag. Det tänker vi ändra på! Vi på SSM vill bygga citynära och prisvärda bostäder för dem, morgondagens stockholmare. Bostäder som fler har råd med. Mer än var tredje ung vuxen uppger att en hyresrätt vore den bästa formen av boende för dem, så därför utökar vi nu vår affär med ett nytt affärsområde SSM hyresrätter. På så sätt tar vi ännu ett steg mot att realisera vår vision om att utveckla Stockholmsregionens mest efterfrågade bostäder för alla morgondagens stockholmare. Vår målsättning är att inom fyra år byggstarta 300 hyresrätter om året. HYRESRÄTTER FÖR MORGONDAGENS STOCKHOLMARE 8-9 OM SSM BOSTADSSITUATIONEN FÖR UNGA STOCKHOLMARE bostäder saknas för att täcka deras bostadsbehov unga vuxna vill ha egen bostad, men saknar det idag 8-10 år är den genomsnittliga kötiden för en hyresrätt hos Stockholms stads bostadsförmedling 26 av 26 kommuner i länet är drabbade av bostadsbristen Kungsgatan 57A Stockholm, Sweden ssmfastigheter.se Rekordlåga 41 % av unga vuxna i Stockholmstrakten har eget boende 71 % av de som bor hemma hos sina föräldrar skulle absolut skulle vilja flytta hemifrån om de hade råd *Källa: Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen, Stockholms län

3 BOSTADSMARKNADSLÄGET - ETT STOCKHOLM I FÖRÄNDRING Vi tänker bygga Stockholms mest eftertraktade bostäder, oavsett om du vill äga eller hyra. Stockholm är en världsstad på fler än ett sätt. Här bor omkring 2 miljoner människor med omnejd inräknad och det är en siffra som förväntas öka framöver. Rejält dessutom. Stockholm är en av fem snabbast växande städer i Europa och till 2025 beräknas folkmängden ha stigit upp till 2,5 miljoner människor. Men bostadsbyggandet har inte hängt med. Stockholms län har idag det största bostadsunderskottet i modern historia. De senaste fyra åren har länets befolkning ökat med drygt invånare. Samtidigt har det byggts cirka nya bostäder. Enligt en rapport från Stockholms Handelskammare saknades det bostäder i länet i slutet av En regional bedömning av bostadsbehovet visar att det behöver byggas cirka nya bostäder inom regionen fram till och med år SVÅRAST FÖR UNGA VUXNA Trots att det finns omfattande befolkningsstatistik och trender som visar på en tydlig urbanisering inom Stockholmsregionen, så har produktionen av bostäder legat på låga nivåer under många år. Något som skapat ett ackumulerat underskott av bostäder och resulterat i ökade bostadspriser. Det genomsnittliga priset för bostadsrätter inom stockholmsområdet har fortsatt att öka under 2014/2015. Även andrahandshyrorna har ökat kraftigt i Stockholm under de senaste åren. Unga vuxna är alltså den grupp som har svårast att ta sig in på bostadsmarknaden. FÖRÄNDRAD MARKNADSBILD GER FÖRÄNDRAD BEHOVSBILD Det motsägelsefulla i detta trendläge är att den grupp som har det svårast på bostadsmarknaden också är den grupp som dominerar bostadsmarknaden. Den vanligaste boendeformen har skiftat från familjehushåll till singelhushåll, som nu står för 43,8% av alla hushåll i Stockholm varav merparten är unga vuxna. I dagsläget saknas det bostäder för unga Stockholmare. Det här är vår första insikt. Vi bygger för dem. I och med det stora antalet unga, så måste de efterfrågade bostäderna också uppfylla andra kriterier än tidigare. Bostadsaktörer behöver tänka i nya banor och producera yteffektiva och välplanerade bostäder i geografiskt rätt läge med bra kommunikationer och rimliga prisbilder. Det är vår andra insikt. Men i en stad där många bor på liten yta växer också behovet av naturliga samlingsplatser. Därför kommer det finnas en ännu större efterfrågan på bostäder med det lilla extra, som takterrasser, attraktiva gårdsmiljöer eller gemensamhetslokaler. Det är den tredje insikten och med dessa tre insikter som utgångspunkt tänker vi bygga Stockholms mest eftertraktade bostäder för morgondagens stockholmare oavsett om du vill äga eller hyra. 4 5

4 HYRESMARKNADSLÄGET ETT TUFFT KLIMAT FÖR STOCKHOLMS UNGA Gruppen som bor i osäkra upplåtelseformer som andrahandskontrakt ökar därmed och är nu uppe i personer. Tendensen är alltså att fler unga ordnar sitt boende med kortsiktiga lösningar och i många fall osäkra villkor. Hyresrätter är dessutom förenade med flera krav som unga vuxna inte alltid uppfyller. Det kan vara krav på fast inkomst, särskilda inkomstnivåer eller goda referenser. Allt sammantaget kan man konstatera att det finns ett enormt behov av mindre hyresrätter med god standard, dräglig hyra och rimliga villkor. Och enorma möjligheter att som byggbolag göra en insats och en god investering i ett. DET STORA BOSTADSGLAPPET: unga vuxna bor i hyresrätt i Stockholm vill göra det unga vuxna bor i bostadsrätt i Stockholm vill göra det Källa: Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen, Stockholms län 2015 Allt färre unga vuxna i Stockholms län har egen bostad samtidigt som allt fler vill ha det. Så ser verkligheten ut i dagsläget. Av de unga som fortfarande bor hemma hos sina föräldrar uppger 71% att de absolut skulle vilja flytta hemifrån om de hade råd. I och med den generella bostadsbristen i Stockholm och de upptrissade priserna på mindre bostadsrätter, så har hyresrätten som boendeform blivit mer och mer populär. Men återigen så möter inte utbud efterfrågan. Tvärtom är det färre och färre unga som kommer över ett förstahandskontrakt, så pass att vi i år har en historisk bottennotering på 16%. Idag går vägen till egen hyreslägenhet oftast via kontakter och mer sällan genom förmedlingar, inte minst beroende på de långa kötider som förmedlingarnas boenden är knutna till i snitt mellan 8-10 år. Av de unga som fortfarande bor hemma hos sina föräldrar uppger 71% att de absolut skulle vilja flytta hemifrån om de hade råd. 6 7

5 HYRESRÄTTER FÖR MORGONDAGENS STOCKHOLMARE VI VILL HITTA EN HYRESNIVÅ SOM PASSAR VÅR MÅLGRUPP SSM:s vision är som nämnt att utveckla Stockholmsregionens mest efterfrågade bostäder och vi har under några år utvecklat bostadsrätter för morgondagens stockholmare. Men då vi har insett att många inom vår målgrupp kan tänka sig att hyra sin bostad istället för att köpa den, utökar vi alltså vår affär med ett nytt affärsområde hyresrätter för morgondagens stockholmare. Vår ambition är att bygga upp det nya affärsområdet och inom fyra år byggstarta 300 hyresrätter per år. För att kunna vara säkra på att boendet blir anpassat för vår målgrupp och får det lilla extra har vi även för avsikt att förvalta hyresrätterna själva. EN BOSTAD UTFORMAD FÖR MÅLGRUPPEN Vi bygger yteffektiva lägenheter, merparten ettor och tvåor, där en eller två personer kan leva och bo. Själva lägenheten har all funktion som finns i en större lägenhet men på mindre yta. Standarden är bra med prisvärda material och utrustning. Läget är citynära, mycket nära spårbunden kommunikation och målet är att det ska ta max 30 minuter från dörren in till city. EN HYRA SOM MORGONDAGENS STOCKHOLMARE HAR RÅD MED I vår affärsidé ligger att vi ska bygga utifrån kundernas behov och vi har därmed stor erfarenhet av att bygga mindre lägenheter som vi har effektiviserat i varje projekt. Vi har dessutom hämtat inspiration från det trångbodda Asien för att kunna bygga ännu mer yteffektivt, med mycket funktion per kvadratmeter. I varje projekt tar vi lärdom av föregående projekt för att öka produktionseffektiviteten och vi väljer material och inredning med bra och prisvärd standard allt för att vi vill hitta en hyresnivå som passar vår målgrupp. FÖRMEDLING AV LÄGENHETER SSM kommer själva att stå för förmedlingen av lägenheterna och anmälan till vårt intresseregister görs på vår hemsida. När vi har ett aktuellt projekt skickar vi ut information till våra intressenter och öppnar anmälan till det specifika projektet på hemsidan. För att ställa sig i kö krävs att man är 18 år, har svenskt personnummer och skickar med en personlig ansökan. Vi prioriterar i första hand ansökningar från vår målgrupp. För godkännande som kund ska inkomsten stå i proportion till den aktuella lägenhetens hyresnivå alternativt att det finns en borgenär. Om det finns betalningsanmärkningar eller skulder sker en individuell prövning för eventuellt godkännande. Vi kommer att inhämta boendereferenser från de som tidigare haft egen bostad. Kompiskontrakt kommer att vara tillåtet men antalet personer som ska bo i lägenheten ska vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek. Vi vill att så många som möjligt av morgondagens stockholmare har en bostad så om den sökande redan har en bostad behöver vi se ett uppsagt hyreskontrakt alternativt uppdragsavtal från mäklare, försäljningsdokument för villa eller bostadsrätt innan ett kontrakt med oss kan tecknas. Sist men inte minst vill vi såklart att vår blivande kund, eller ett ombud, ska ha tittat på lägenheten före kontraktskrivandet, allt för att vi ska få en nöjd kund. SERVICE OCH FÖRVALTNING Energi, engagemang och glädje är SSM:s värderingar och det gäller även vår förvaltning. Det innebär bland annat en trevlig och tillgänglig kundtjänst med chat-funktion till klockan 21:00 på vardagar, ett gott bemötande av våra glada och tjänstvilliga tekniker och tillgång till snickar- och målarhjälp till självkostnadspris. Dessutom bjuder vi på en timmes snickarhjälp vid inflyttning. 8 9

6 OM SSM JOINT VENTURES SSM har en historia av att under flera år framgångsrikt ha genomfört projekt i samarbeten med delägda bolag - genom så kallade joint ventures. Idag har bolaget tre pågående joint ventures: Alecta, Student Hill och Profi Fastigheter. Utöver de finansiella fördelarna, så är det också ett sätt att stärka konkurrenskraften och att resursmässigt kunna genomföra projekt av större omfattning. TYDLIGA MÅL FÖR LÅNGSIKTIGT VÄRDESKAPANDE Vi hade som målsättning för 2014 att förvärva minst 500 byggrätter. När vi summerade året kunde vi konstatera att det var en målsättning som vi både uppnådde och överskred. I fjol byggstartade vi 515 lägenheter, sålde 700 lägenheter och förvärvade 872 byggrätter. Så nu höjer vi ribban. Vårt långsiktiga mål är att från och med 2018 kontinuerligt starta byggnationen av 1000 bostäder per år. Och för att möta den växande efterfrågan på andra upplåtelseformer än bostadsrätter hos morgondagens stockholmare, har vi nu breddat vårt produktutbud till att även omfatta såväl studentboenden som hyresrätter. Vi ser på framtiden med stor spänning och glädje! SSM arbetar med projektutveckling och nyproduktion av bostäder i Stockholm. Vår vision är enkel: vi ska bygga Stockholms mest eftertraktade bostäder för morgondagens stockholmare. Välplanerade och kostnadseffektiva bostäder i geografiskt rätt lägen med goda kommunikationer. I dag har bolaget en stark position som den ledande bostadsutvecklaren inom affordable living i citynära lägen inom Stockholmsregionen, och det finns en god efterfrågan på bolagets bostäder vilket gjort att bostadsprojekten ofta säljer slut innan byggnationen är slutförd. För 2014 var vi marknadsledande vad gäller byggstartade bostadsrätter i flerbostadshus i Stockholms stad, med en marknadsandel om cirka 10 procent*. I Solna var marknadsandelen 31,7 procent. TYDLIG MILJÖPOLICY SSM arbetar aktivt för att i så stor utsträckning som möjligt bidra till en bättre miljö. Miljöarbetet inom bolaget styrs framförallt av att vi hanterar miljöfrågor som en integrerad del i verksamheten, och vi tar alltid hänsyn till miljöaspekter där det är möjligt. Vi är noga med att följa gällande miljölagstiftning, normer och rekommendationer för till exempel miljöfarlig avfallshantering. När det gäller byggproduktionsmetod väljer SSM det alternativ som är resurssnålt och har lägsta möjliga miljöpåverkan. Bolaget tar också hänsyn till inverkan på miljön vid köp av varor och tjänster, till exempel genom att använda miljödeklarerade material och byggvaror och genom att minimera mängden restprodukter och avfall. SSM har under 2014 tecknat flera strategiska avtal för att vara säkra på att kunna nå uppsatta mål för miljö och kvalitet. Bland annat har avtal för hantering av sopor och återvinning av restprodukter från byggarbetsplatserna tecknats. Under våren 2015 tecknades avtal om leverans av grön el framställd av vattenkraft för samtliga av våra byggarbetsplatser och SSM:s huvudkontor. *Källa: MORGONDAGENS STOCKHOLMARE Unga vuxna som lever som sambo eller i singelhushåll Lever gärna urbant och ungdomligt Söker bostad i citynära lägen med goda kommunikationer Studerar eller arbetar Fler prioriteringar än boendet, såsom nöjen, resor och umgänge Befinner sig ofta i början av sin bostadskarriär Värdesätter yteffektiva, välplanerade lägenheter med bra funktionell design 10 11

7 ssmfastigheter.se

ÅRSREDOVISNING 2014. Bostäder för morgondagens stockholmare

ÅRSREDOVISNING 2014. Bostäder för morgondagens stockholmare ÅRSREDOVISNING 2014 Bostäder för morgondagens stockholmare KVARTAL 1»» Bygglov beviljades för 266 lägenheter i projektet The Lab i Solna.»» Fastigheten Linneduken 1 vid Brommaplan tillträddes. SSM utvecklar

Läs mer

Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter. Oktober 2009 Uppdaterad augusti 2010.

Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter. Oktober 2009 Uppdaterad augusti 2010. Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter Oktober 2009 Uppdaterad augusti 2010 Stockholms stad Inledning Stockholm växer och får en allt yngre befolkningsstruktur.

Läs mer

Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter

Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter Oktober 2009 Stockholms stad Inledning Stockholm växer och får en allt yngre befolkningsstruktur. Sedan år 2000 har Stockholms

Läs mer

29 procent bor. 88 600 vill ha egen. 59 900 bostäder behövs. 33 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo?

29 procent bor. 88 600 vill ha egen. 59 900 bostäder behövs. 33 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 215 Undersökning från Hyresgästföreningen 29 procent bor med osäkra villkor 88 6 vill ha egen bostad men saknar det idag 59 9 bostäder

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2014: 13 MILJÖSKYDDSENHETEN N AT U R M I L J Ö E N H E T

Läs mer

Stockholm behöver Emma. En rapport om unga stockholmares bostadsmarknad

Stockholm behöver Emma. En rapport om unga stockholmares bostadsmarknad Stockholm behöver Emma En rapport om unga stockholmares bostadsmarknad 1 Innehåll Inledning 3 Del 1: Ung, ny och bostadssökande 5 - Steg 1: Bostadskö 8 - Steg 2: Privata hyresvärdar 11 - Steg 3: Hyra i

Läs mer

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO i samarbete med SUS. 2009-09-16 Författare: Jana Fromm Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO (föräldraledig) Kristina Persdotter

Läs mer

Rapport 2013:14 Läget i länet

Rapport 2013:14 Läget i länet Rapport 2013:14 Läget i länet Bostadsmarknaden i Stockholms län 2013 Riktlinjer för bostadsförsörjning januari 2013 antaget år) od (antaget år) Norrtälje 2004 Sigtuna 2012 Vallentuna 2012 Upplands-Bro

Läs mer

A L L A G R U P P E R S B O S TA D S B E H O V O C H D E T F I N N S E T T S A M A R B E T E I N O M S TA -

A L L A G R U P P E R S B O S TA D S B E H O V O C H D E T F I N N S E T T S A M A R B E T E I N O M S TA - B O T K Y R K A H A R [ ] E N Ö K A N D E A N D E L U N G D O M A R. D E N N A F Ö R Ä N D R I N G I N N E B Ä R E T T K O M M A N D E B E H O V AV B O S T Ä D E R F Ö R U N G D O M A R S O M S T Å R I

Läs mer

32 procent bor. 19 800 vill ha egen. 13 300 bostäder behövs. 12 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo?

32 procent bor. 19 800 vill ha egen. 13 300 bostäder behövs. 12 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 215 Undersökning från Hyresgästföreningen 32 procent bor med osäkra villkor 19 8 vill ha egen bostad men saknar det idag 13 3 bostäder

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD

VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD INLEDNING Att ha en bostad är en grundläggande förutsättning för att livet ska fungera. Men trots det så saknar nästan hälften av alla unga vuxna en egen bostad och enligt siffror

Läs mer

SSCO:S Bostadsrapport 2015. Bostadskrisen - från nyhet till norm

SSCO:S Bostadsrapport 2015. Bostadskrisen - från nyhet till norm SSCO:S Bostadsrapport 2015 Bostadskrisen - från nyhet till norm 1 SSCO, Stockholms studentkårers centralorganisation Text: Anna Wallgren, Veronica Sällemark och Ella Coogan Research: Ella Coogan Layout

Läs mer

32 procent bor. 42 200 vill ha egen. 27 800 bostäder behövs. 16 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo?

32 procent bor. 42 200 vill ha egen. 27 800 bostäder behövs. 16 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 215 Undersökning från Hyresgästföreningen 32 procent bor med osäkra villkor 42 2 vill ha egen bostad men saknar det idag 27 8 bostäder

Läs mer

Unga vuxnas boende i Stockholms län år 2001-2009

Unga vuxnas boende i Stockholms län år 2001-2009 Unga vuxnas boende i Stockholms län år 2001-2009 Rapport Sven Bergenstråhle Förord SKOP, Skandinavisk opinion ab, har på uppdrag av Hyresgästföreningen intervjuat 4 441 unga vuxna i åldern 20 till 27 år

Läs mer

Innehåll SID 2014 I KORTHET BESQAB I KORTHET VD-ORD 2

Innehåll SID 2014 I KORTHET BESQAB I KORTHET VD-ORD 2 Årsredovisning 2014 Innehåll SID 2014 I KORTHET BESQAB I KORTHET VD-ORD 2 VISION, AFFÄRSIDÉ OCH ÖVERGRIPANDE MÅL 4 FINANSIELLA MÅL 5 STRATEGI 7 VÅR AFFÄRSMODELL 8 BESQABS MARKNAD 12 KUNDENS BEHOV I FOKUS

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram för Avesta kommun 2015-2020. antaget av Kommunfullmäktige 2015-03-23

Bostadsförsörjningsprogram för Avesta kommun 2015-2020. antaget av Kommunfullmäktige 2015-03-23 Bostadsförsörjningsprogram för Avesta kommun 2015-2020 antaget av Kommunfullmäktige 2015-03-23 Bostadsfo rso rjningsprogram fo r Avesta kommun 2015-2020 Sammanfattning I Avesta kommun växer befolkningen

Läs mer

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3 Mäklarsamfundet Analys Mäklarsamfundets Almedalsrapport Dags att slå larm Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden 2013:3 Förord Unga vuxna vill kunna lämna föräldrahemmet och ta steget in i vuxenlivet.

Läs mer

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 Rapport Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 HUR BOR 20 27-ÅRINGARNA? HUR VILL DE BO? Sven Bergenstråhle 2 (54) I sammandrag 27 000 unga i Malmö och Lund saknar egen bostad Det har blivit

Läs mer

Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012

Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012 Kommunstyrelsen Datum 1 (28) Kommunledningskontoret Näringsliv/Mark och exploatering Camilla Björkman, 016-710 51 58 Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012 Postadress Besöksadress Telefon,

Läs mer

Innehåll SID ÅRET I KORTHET BESQAB I KORTHET VD-ORD 2 VISION, AFFÄRSIDÉ OCH ÖVERGRIPANDE MÅL 4

Innehåll SID ÅRET I KORTHET BESQAB I KORTHET VD-ORD 2 VISION, AFFÄRSIDÉ OCH ÖVERGRIPANDE MÅL 4 Årsredovisning 2013 Innehåll SID ÅRET I KORTHET BESQAB I KORTHET VD-ORD 2 VISION, AFFÄRSIDÉ OCH ÖVERGRIPANDE MÅL 4 FINANSIELLA MÅL 5 STRATEGI 6 AFFÄRSMODELL 8 BESQABS MARKNAD 10 MÅLGRUPP OCH KUNDER 12

Läs mer

BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG

BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG - NULÄGE OCH FRAMTIDA INRIKTNING Bostadsförsörjning i Göteborg Mars 2014 DNR 0938/14 Projektledare Lars-Gunnar Krantz, Staffan Claesson Arbetsgrupp Erik Carles, Lukas Jonsson,

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys. Södermanland bygger. Peter Eklund Bengt Nordström. Sörmlandsbilder 16

Bostadsmarknadsanalys. Södermanland bygger. Peter Eklund Bengt Nordström. Sörmlandsbilder 16 Bostadsmarknadsanalys 2012 Södermanland bygger Peter Eklund Bengt Nordström Sörmlandsbilder 16 Sörmlandsbilder 16 Bostadsmarknadsanalys 2012 Södermanland bygger Författare: Peter Eklund, Bengt Nordström

Läs mer

Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär

Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär arbetsmaterial 3:2011 Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär arbetsmaterial 3:2011 Tillväxt, miljö och regionplanering Postadress:

Läs mer

Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Hälften av de unga vuxna har egen bostad

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad 2011 i Uppsala Län

Analys av regional bostadsmarknad 2011 i Uppsala Län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Rapport Dnr. 405-5106-2010 Analys av regional bostadsmarknad 2011 i Uppsala Län www.lansstyrelsen.se/uppsala Samhällsbyggnadsenheten Inledning:

Läs mer

Hur och var vill ni bo?

Hur och var vill ni bo? Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nr 2015:02 Välkomna till Västernorrland: Hur och var vill ni bo? Analys av bostadsmarknaden 2015 Omslagsbild:Trafikskylt byggarbetsplats Fotograf: Ann-Charlotte Larsson

Läs mer

SSCO. Stockholms studentkårers centralorganisation

SSCO. Stockholms studentkårers centralorganisation SSCO Stockholms studentkårers centralorganisation innehåll. 3. inledning. 4. förutsättningar. DEMOGRAFI. EN BOSTADSMARKNAD I OBALANS. 6 7. hur sköter sig kommunerna? ÄR STUDENTER BORTSKÄMDA? 8. bostadsbristen

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING. Antagen av kommunstyrelsen 2014-11-26

HANDLINGSPLAN FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING. Antagen av kommunstyrelsen 2014-11-26 1 HANDLINGSPLAN FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING Antagen av kommunstyrelsen 2014-11-26 2 Innehåll FÖRORD 3 BOSTADSFÖRSÖRJING I MALMÖ STAD 3 SAMMANSFATTNING 4 INLEDNING 7 MOTIV OCH MÅL FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN 8

Läs mer

En snabb åtgärd för att avhjälpa den stora bostadsbristen är att göra andrahandsmarknaden friare.

En snabb åtgärd för att avhjälpa den stora bostadsbristen är att göra andrahandsmarknaden friare. 2010 : 3 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Rekordstort underskott på bostäder hotar Stockholms tillväxt Svagt bostadsbyggande och snabb befolkningstillväxt har tillsammans med en hårt reglerad

Läs mer