Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Organ Miljö- och byggnämnden Plats och tid Kommunhuset, Gnosjösalen, Gnosjö kl Beslutande Ingemar Svensson (c), ordf Kennet Josefsson (s) Irene Andersson (kd) Sulo Koppelo (s) Lars Arvidsson (m) Ingemar Nyström (m) Reine Elmersson (kd) Roland Ståhl (s) Stig Eriksson (kd) Mattias Fäldt (s), Leif Ericsson (kd) tj. ers tj. ers Övriga deltagare Carl-Gustaf Axelsson, miljö- och byggchef Tor Asbjörnsen, stadsarkitekt Utses att justera Ingemar Nyström Justeringens tid och plats Kommunhuset, Gnosjö, , kl Underskrifter... Paragrafer Sekreterare Inger Isaksson Ordförande.. Ingemar Svensson Justerande Organ... Ingemar Nyström ANSLAG/BEVIS et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Miljö- och byggnämndens expedition Underskrift... Mona-Lisa Khan

2 Miljö- och byggnämnden Delegationsbeslut Anmäles att följande delegationsbeslut fattats: Ordförande Dnr Stackebo 1:20, bygglov för tillbyggnad av fritidshus Bo Johansson, Storgatan 16, GNOSJÖ Miljö- och byggchef Dnr Töllstorp 1:145, ansökan om godkännade av livsmedelsanläggning, Gnosjö kommun, Regnbågens förskola, järnvägsgatan 49, GNOSJÖ Stadsarkitekt Dnr Lid 1:17, bygglov för nybyggnad av tankstation Gnosjö Laserstans AB, Box 221, GNOSJÖ Dnr Stackebo 1:2, bygglov för nybyggnad av transformatorstation E.ON Elnät Sverige AB, ÖSTERSUND Dnr Aggarp 1:85, bygglov för tillbyggnad av industri Brännehylte Handels AB, Box 56, HILLERSTORP Dnr Hornabo 1:109, bygglov för tillbyggnad av skärmtak Thi Lan Huynh, Tallstigen 21, GNOSJÖ Dnr A Töllstorp 1:21, bygglov för uppsättning av skylt Gnosjö Handel, Box 107, GNOSJÖ

3 Miljö- och byggnämnden Dnr Gårö 1:136, bygglov för uppsättning av fasadskyltar Robert Friman & Co/PUSS, Box 90, GNOSJÖ 1:e byggnadsinspektör Dnr Töllstorp 2:28, bygganmälan för installation av eldstad med rökkanal Lars-Eric Karlsson, Flädergatan 13, GNOSJÖ Dnr Töllstorp 2:7, bygganmälan för installation av braskamin - Jan-Erik Jensen, Odengatan 22, GNOSJÖ Dnr Nissafors 1:195, bygganmälan för installation av murspis Stephen Carpenter, Algustorp 4, HESTRA Dnr Hovmannakull 1:32, bygganmälan för installation av kamin med rökkanal Agneta Ottosson, Liljestigen 11, GNOSJÖ Dnr Hillerstorp 2:70, bygganmälan/rivningsanmälan för om- och tillbyggnad av industri Awal Display AB, Box 85, HILLERSTORP Dnr Hillerstorp 4:231, rivningsanmälan för rivning av godsmagasin Banverket Västra Banregionen, Box 1014, GÖTEBORG Dnr Töllstorp 2:13, bygganmälan för installation av insats i öppen spis Ingvar Wennblom, Ekegatan 5, GNOSJÖ Dnr Hillerstorp 4:337, bygganmälan för installation av instats i öppen spis Björn Malm, Slånbärsstigen 6, HILLERSTORP

4 Miljö- och byggnämnden Dnr Nissafors 1:43, bygganmälan för installation av braskassett i befintlig öppen spis Thomas Ulander, Mårtens väg 1, NISSAFORS Dnr Gnosjö-Hyltan 1:14, bygganmälan för installation av braskamin Curt Johansson, Villa Hyltan, GNOSJÖ Dnr Töllstorp 6:2, bygganmälan för installation av braskamin Martin Karlsson, Sjörydsvägen 18, GNOSJÖ Dnr Gårö 1:164, bygganmälan för tillbyggnad av enbostadshus Lars Wernborg, Hellmansgatan 9, GNOSJÖ Dnr Brännehylte 1:7 avst fr, bygganmälan för nybyggnation av enbostadshus Roger o Astrid Heijel, Brännehylte, HILLERSTORP Dnr Uppebo 1:3, bygganmälan för nybyggnad av teknikbyggnad för bredband BiGGnet AB, Box 211, GNOSJÖ Dnr Åsenhöga Prästgård 1:1, bygganmälan för telekommunikationsanläggning (stagad mast 72 m, 2 st teknikbodar) Svenska UMTS Nät AB c/o TeliaSonera Networks AB, FARSTA Dnr Stackebo 1:20, bygganmälan för tillbyggnad av fritidshus Bo Johansson, Storgatan 16, GNOSJÖ Dnr Töllstorp 1:463, bygganmälan för installation av braskamin Joakim Nordenström, Cedergatan 4, GNOSJÖ Dnr Hillerstorp 3:111, bygganmälan för installation av gas Thule Sweden AB, Box 69, HILLERSTORP Dnr

5 Miljö- och byggnämnden Brännehylte 1:38, bygganmälan för installation av eldstad Göran Näsström, Erlandsvägen 1, HILLERSTORP Dnr Nissafors 1:151, bygganmälan för installation av braskassett i befintlig eldstad Runo Sjögren, Bäckvägen 6, NISSAFORS Dnr Töllstorp 1:411, bygganmälan för installation av eldstad Mehmet Januzi, Pilgatan 6, GNOSJÖ Parkeringstillstånd Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Miljösamordnare Dnr Mo 1:27, anmälan om bergvärme, Kerstin Ahlgren, Lysviksgatan 3, FARSTA Miljö- och hälsoskyddsinspektör Dnr Aggarp 1:122, anmälan enligt 38 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Gnosjö kommun förskoleverksamhet, Järnvägsgatan 49, GNOSJÖ Dnr Gårö 1:128, anmälan om bergvärme Lars-Göran Landström, Tunavägen 10, GNOSJÖ Dnr Aggarp 2:2, anmälan om bergvärme, Reinhold Nilsson, Kyrkvägen 30, KULLTORP Dnr

6 Miljö- och byggnämnden Åsenhöga Prästgård, 1:2, anmälan om bergvärme, Kävsjö Kyrkliga Samfällighet, Box 236, GNOSJÖ Dnr Töllstorp 1:447, anmälan om bergvärme, Daniel Petersson, Flintgatan 17, GNOSJÖ Dnr Gårö 1:520, anmälan om ytjordvärme, Phung Xuan Dung, Tallstigen 21, GNOSJÖ Dnr Kävsjö 2:18, anmälan om ytjordvärme, Thomas Svensson, Kävsjö Björkhaga, HILLERSTORP Dnr Gårö 1:249, anmälan om ytjordvärme, Mattias Vallesjö, Gårö Sjöängen, GNOSJÖ Dnr: Hillerstorp 4:245, anmälan om ytjordvärme, Jennie Olsson, Slånbärsigen 6, HILLERSTORP Dnr: Töllstorp 1:195, anmälan om bergvärme, Gnosjö Rörledningsaffär AB, Box 19, GNOSJÖ Dnr: Albo 1:5, anmälan om ytjordvärme, Margit Werner, Fjädervägen 16, VALLDA Dnr: Brännehylte 1:7 avst fr, anmälan om inrättande av enskilt avlopp, Astrid Heijel, Brännehylte, HILLERSTORP Dnr: Hillerstorp 4:374, anmälan om bergvärme, Magnus Petersson, Flädergatan 10, GNOSJÖ Dnr: Töllstorp 1:453, anmälan om bergvärme, Bo Clenow, Enegatan 9, GNOSJÖ

7 Miljö- och byggnämnden OVK-handläggare Dnr Österskog 1:25, Hillerstorps Svetsverkstad Rocknevägen 12, HILLERSTORP Dnr Gårö 1:535, Gunnarssons Maskinstation AB Västergatan, GNOSJÖ Dnr Gårö 1:265, HB Olofsson & Engman Bensin och Oljor Bankgatan 13, GNOSJÖ Dnr Hillerstorp 2:70, Awal Display AB Box 85, HILLERSTORP Dnr Hillerstorp 3:113, Smemo AB Box 75, HILLERSTORP Dnr Törestorp 2:55, Törestorps Tråd AB Industrivägen 7, HILLERSTORP Dnr Hillerstorp 2:99, Fastighets AB Järnbäraren Box 104, GNOSJÖ. Flerbostadshus Dnr Töllstorp 1:586, Kalsets Automatsvarvning AB Glimmervägen 2, GNOSJÖ Dnr Gårö 1:364, Fastighets AB Järnbäraren Box GNOSJÖ. Furuhall Dagcenter Dnr Hillerstorp 11:20,Fastighets AB Järnbäraren Box GNOSJÖ. Hoffmansgatan 10, Dnr Aggarp 1:86, Kulltorps Frikyrkoförsamling Kyrkvägen 12,

8 Miljö- och byggnämnden KULLTORP.Kyrka Dnr Töllstorp 1:84, Gnosjö Klubbstuga Fritidsvägen 10, GNOSJÖ

9 Miljö- och byggnämnden Dnr : Fastighetsbeteckning: Mjogaryd 1:28 Fastighetens adress: Kallkällevägen 4, HILLERSTORP Sökandens namn: Ärendet avser: Gustafsson, Benny Kallkällevägen 4, HILLERSTORP Ansökan/Anmälan enligt föreskrifter i renhållningsordningen. Ansökan om förlängt hämtningsintervall för permanentboende, månadshämtning (12 ggr/år). Anmälan om kompostering av köksavfall (matavfall), har miljösäck. 1. Medge månadshämtning av hushållsavfall. 2. Kompostbehållaren (varmkompost) skall uppfylla kraven för kompostering av hushållsavfall. 3. Dispensen gäller tills vidare och under de förutsättningar som anges i ansökan.

10 Miljö- och byggnämnden Fastighetsbeteckning: Gårö 1:264 Fastighetens adress: Ågatan 7, GNOSJÖ Dnr: Sökandens namn: Ärendet avser: Andersson, Harald Ågatan 17, GNOSJÖ Ansökan/Anmälan enligt föreskrifter i renhållningsordningen. Ansökan om förlängt hämtningsintervall för permanentboende, månadshämtning (12 ggr/år) Anmälan om kompostering av köksavfall (matavfall). Sökandens motivering till ev dispens: Bor ensam har knappt några sopor (liten mängd). Övrigt komposteras, har kompostbehållare typ Petthotpot? (har fått kompostbidrag) 1. Medge dispens till månadshämtning av hushållsavfall. 2. Dispensen gäller tills vidare och under de förutsättningar som anges i ansökan.

11 Miljö- och byggnämnden Fastighetsbeteckning: Aggarp 1:82 Fastighetens adress: Aggarp Viborg, KULLTORP Dnr : Sökandens namn: Ärendet avser: Andersson, Ronny Aggarp Viborg, KULLTORP Ansökan/Anmälan enligt föreskrifter i renhållningsordningen. Ansökan om förlängt hämtningsintervall för permanentboende, månadshämtning (12 ggr/år) Anmälan om kompostering av köksavfall (matavfall), har Mullyvarmkompost. Sökandens motivering till ev. dispens: Jag bor själv och har min tjej i Helsingborg, så jag är bara hemma ibland. 1. Medge dispens till månadshämtning av hushållsavfall. 2. Dispensen gäller tills vidare och under de förutsättningar som anges i ansökan.

12 Miljö- och byggnämnden Fastighetsbeteckning: Törestorp 2:27 Fastighetens adress: Törestorp, HILLERSTORP Dnr : Sökandens namn: Ärendet avser: Eiron Jonsson Törestorp kvarn, HILLERSTORP Ansökan/Anmälan enligt föreskrifter i renhållningsordningen. Ansökan om förlängt hämtningsintervall för permanentboende, månadshämtning (12 ggr/år). Tekniska kontoret, Michael Bucht har ringt till sökanden den 23 oktober Eiron Jonsson meddelar då följande: Avser ej att kompostera. Lever och bor ensam och har liten mängd sopor önskar därför månadshämtning. Kommunicering med sökanden har skett den 8 november Inga synpunkter har framkommit vid remisstidens utgång. 1. Avslå ansökan om förlängt hämtningsintervall. Beslutsmotivering Dispens från förlängt hämtningsintervall av hushållsavfall kan endast erhållas om godkänd varmkompost finns. Miljö- och byggnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Jönköpings län.

13 Miljö- och byggnämnden Dnr : Fastighetsbeteckning: Mo 1:49 Fastighetens adress: Sven Björns Väg 13, HILLERSTORP Sökandens namn: Ärendet avser: Björn, Lennart Sven Björns Väg 13, HILLERSTORP Ansökan/Anmälan enligt föreskrifter i renhållningsordningen. Ansökan om förlängt hämtningsintervall för permanentboende, månadshämtning (12 ggr/år) Anmälan om kompostering av köksavfall (matavfall). Sökandens motivering till dispensen: Vi är 2 personer i hushållet, nu fyller vi kärlet ca 40 %. Vi har varmkompost för köksavfall. Tekniska kontoret, Michael Bucht har varit i kontakt med sökanden 24 oktober Sökanden önskar behålla sitt 190-liters kärl. Enligt renhållningsordningens 13 sista stycket Dispens för hämtning 12 gånger per år (130 l kärl) kan medges den som komposterar organiskt hushållsavfall enligt 27. Tariff för månadstömning av 190-liters kärl finns ej. Kommunicering med sökanden har skett den 8 november Inga synpunkter har framkommit vid remisstidens utgång 1. Avslå ansökan om förlängt hämningsintervall för permanentboende, månadshämtning. Beslutsmotivering För att erhålla dispens från månadshämtning enligt renhållningsordningen krävs 130-liters kärl samt kompostering av hushållsavfallet. Tariff för månadshämtning av 190-liters kärl finns ej. Miljö- och byggnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Jönköpings län.

14 Miljö- och byggnämnden Dnr : Fastighetsbeteckning: Kävsjö 1:3 Fastighetens adress: Kävsjö Skattegården 1, HILLERSTORP Sökandens namn: Ärendet avser: Andersson, Börje Kävsjö Skattegården 1, HILLERSTORP Ansökan/Anmälan enligt föreskrifter i renhållningsordningen. Ansökan om förlängt hämtningsintervall för permanentboende, månadshämtning (12 ggr/år) Tekniska kontoret, Michael Bucht har ringt till sökanden den 23 oktober Börje Andersson meddelar då följande: Avser ej att kompostera. Ensamhushåll med liten mängd sopor. Kommunicering med sökanden har skett den 8 november Inga synpunkter har framkommit vid remisstidens utgång 1. Avslå ansökan om förlängt hämtningsintervall, månadshämtning. Beslutsmotivering Dispens från förlängt hämtningsintervall av hushållsavfall kan endast erhållas om godkänd varmkompost finns. Miljö- och byggnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Jönköpings län.

15 Miljö- och byggnämnden Dnr : Fastighetsbeteckning: Mo 1:44 Fastighetens adress: Bäckafallsvägen 3, HILLERSTORP Sökandens namn: Ärendet avser: Nyberg, Börje Bäckafallsvägen 3, HILLERSTORP Ansökan/Anmälan enligt föreskrifter i renhållningsordningen. Ansökan om förlängt hämtningsintervall för permanentboende, månadshämtning (12 ggr/år). Anmälan om kompostering av köksavfall (matavfall) Sökandens motivering till ev. dispens: Komposterar eget köksavfall Har kompostbehållare typ GreenLine Master. 1. Medge dispens till månadshämtning av hushållsavfall. 2. Dispensen gäller tills vidare och under de förutsättningar som anges i ansökan.

16 Miljö- och byggnämnden Fastighetsbeteckning: Åsenhöga-Mjöhult 1:12 Fastighetens adress: Åsenhöga, ÅSENHÖGA Dnr : Sökandens namn: Ärendet avser: Turesson Marketing AB Åsenhöga, ÅSENHÖGA Angående avvecklingen av företagets verksamhet. E-post från Benny Oscarsson där följande meddelas: Turessons Marketing AB kommer att upphöra med sin verksamhet i Åsenhöga Avvecklingsaktiviteter kommer att ske under hösten. Kylmaskiner kommer at tömmas på freon i december. Kemikalier kommer att lämnas till ackrediterade omhändertagare. Ett antal plastmaskiner kommer att säljas och levereras under hösten, men troligen kommer några att stå kvar i fasigheten efter årsskiftet i väntan på försäljning, skrotning eller annan åtgärd. Personalen i Turessons Marketing AB kommer att lämna arbetsplatsen till jul. Kontor och lager hyrs ut till annat bolag och de kommer att finnas kvar i fastigheten. Att upphäva beslut , Dnr (klassificering) Att upphäva villkor 2-6 i beslut , Dnr (anmälan) Att fastställa klassificeringen , kategori C, och den årliga avgiften 2 200:-, vid ovanstående företag fr o m Årlig uppräkning sker med KPI. Miljö- och byggnämndens beslut kan överklagas till länsstyrelsen i Jönköpings län.

17 Miljö- och byggnämnden Fastighetsbeteckning: Töllstorp 1:269 Fastighetens adress: Långgatan GNOSJÖ Dnr : Sökandens namn: Ärendet avser: Asia Garden (Lys Krog) Långgatan GNOSJÖ Ansökan om godkännande av livsmedelsanläggning Lokalen har besiktigats och befunnits färdigställd att med stöd av 5 Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien, godkänna anläggningen. Villkor för godkännandet: Lokalen med tillhörande biutrymmen ska underhållas och skötas så att fara ej uppkommer för att livsmedel som hanteras i lokalen förorenas eller på annat sätt blir otjänligt till människoföda. Innehavaren ska tillse att de föreskrifter som meddelas i förordning (EG) 178/2002 och 852/2004 samt livsmedelslagen och dess följdförfattningar som rör i frågavarande hantering efterlevs. Detta godkännande gäller tills vidare men kan upphävas tillfälligt om brister upptäcks och företagaren kan garantera att bristerna kommer att åtgärdas inom rimlig tid. Återkallande av godkännande kan ske om allvarliga brister upptäcks samt om myndigheten vid upprepade tillfällen fått upphäva godkännandet tillfälligt. (art 31 och 54 i förordning (EG) nr 882/2004) Livsmedelsföretagaren är skyldig att upplysa miljö- och byggförvaltningen om betydande ändringar av verksamheten eller om verksamheten upphör. Avgift för godkännande i samband med prövning av livsmedelslokal kommer att debiteras senare, enligt 1 kap 3 livsmedelsverkets föreskrift (LIVSFS 2005:23). Avgiften, som grundar sig på den årliga tillsynsavgiften, är i Ert fall 2100 kr.

18 Miljö- och byggnämnden Dnr: Programskiss för villor väster om Gärdessjön, Gnosjö kommun. Dan Johanssons Arkitektkontor AB, Dunkehallavägen 39 A, JÖNKÖPING har i oktober 2006 upprättat programskiss för villor väster om Gärdessjön, Gnosjö kommun. Man vill skapa förutsättningar för nybyggnad av 8 st enbostadshus på stranden vid Gärdessjön. Tomterna ligger inom strandskyddat område och inom område avsatt för friluftsliv i den fördjupade Översiktsplanen för Gnosjö tätort. Idén är att skapa ett glest lantligt boende med sjökontakt på rymliga tomter utan att försämra förutsättningarna för rörligt friluftsliv i området snarare förbättra genom att tillskapa möjlighet till en ny strövstig och vistelse i strandzonen. 1. Godkänna att Dan Johanssons Arkitektkontor AB, Jönköping, upprättar programhandlingar för området. 2. Alla kostnader, även de kommunala, betalas av sökanden.

19 Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden Dnr: Attraktiva boendemiljöer, utredning Motion inlämnad till kommunfullmäktige av Bertil Nilsson (m) och Anna Heijel (m) Kommunstyrelsens arbetsutskott, , uppdrar till miljö- och byggnämnden att utreda möjligheten, att utifrån motionärernas intentioner utreda möjligheten att skapa ett bostadsområde med andel i stallbyggnad, exempelvis på Vinkåsen eller på privat tätortsnära mark. Utredningen önskas besvarad senast Uppdra till miljö- och byggförvaltningen att utreda möjligheten att skapa bostadsområde med andel i stallbyggnad. Stadsarkitekten har upprättat tjänsteskrivelse i ärendet. 1. Begära anstånd med att svara på motionen till Yttrande beträffande byggande av bostäder med tillgång till hästhållning i Gnosjö kommun upprättat av stadsarkitekt Tor Asbjörnsen den 20 oktober 2006, bilaga. 1. Anta stadsarkitektens yttrande som sitt eget. 2. Överlämna yttrandet till kommunstyrelsens arbetsutskott.

20 Miljö- och byggförvaltningen Till miljö- och byggnämnden i Gnosjö BETRÄFFANDE BYGGANDE AV BOSTÄDER MED TILLGÅNG TILL HÄSTHÅLLNING I GNOSJÖ KOMMUN. Allmänt I en motion till kommunfullmäktige i april 2006 vill undertecknarna Bertil Nilsson och Anna Heijel bland annat att kommunstyrelsen skall utreda möjligheten att tillskapa ett antal tomter, där andel i stallbyggnad ingår. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog (au 109) åt miljö- och byggnämnden att utifrån motionärernas intentioner utreda möjligheten att skapa ett bostadsområde med andel i stallbyggnad, exempelvis på Vinkåsenområdet eller på privat tätortsnära mark. Inom kommunen finns i dag ett antal gårdar med hästhållning. De ligger i allmänhet på landsbygden. I tätbefolkade områden leder ofta hästhållning till konflikter med de boende i omgivningen. Det finns människor som är allergiska mot hästar och hästhållning ger ofta upphov till olägenheter i form av lukt, gödselhantering, flugor m.m. Undersökningar ibland annat Stockholm och Uppsala har visat att hästallergin från anläggning med några tiotal ridhästar kan spridas upp till 250 meter. Väsentlig spridning av allergin sker även via människor som hanterar hästar, något som ytterligare komplicerar bilden Rekommendationer från andra myndigheter Allergiutredningen (1989) rekommenderade 500 meters skyddsavstånd mellan bostäder och djurhållning (inklusive ridstigar). I skriften Bättre plats för arbete (Allmänna råd 1 995:5) vill Boverket, Naturvårdsverket, Räddningsverket och Socialstyrelsen presentera en gemensam syn på miljö, hälsa och säkerhet i arbetsplatsplanering. I skriften anges riktvärden för ridanläggning och djurhållning på 500 m. Länsstyrelsen i Skåne har 2004 antagit riktlinjer för skyddsavstånd mellan hästgårdar och bostäder/skolor eller liknande objekt I korthet innebär riktlinjerna att anläggningar med hästar kräver skyddsavstånd på minst 200 meter till stall och gödselhantering samt minst meter mellan bostäder etc. och områden där hästar vistas. För mindre anläggningar på 1-10 hästar gäller enskild bedömning beroende på gällande förhållanden, dock minst 100 meter till stall och gödselhantering och minst 50 meter mellan bostäder etc. och områden där hästar vistas. För stora anläggningar som ofta drivs i kommersiellt syfte, bör intresset av långsiktigt stabila förhållanden och utvecklingsmöjligheter för verksamheten noga beaktas. j:\mb\handlaggare\bygg\tor\skrivelser\tjänsteskrivelser\tjänsteskrivelse-hästgårdar-okt06.doc Postadress Besöksadress Telefon Telefax Postgiro Bankgiro Organisationsnummer GNOSJÖ Storgatan

21 2 Vid etablering och drift av hästgård är Miljöbalkens (MB) allmänna hänsynsregler tillämpliga. Hästhållning med mer än 100 hästar är anmälningspliktiga enligt Miljöbalken (MB). Vidare gäller att nybyggnad eller ombyggnad av stall för fler än 4 hästar skall förprövas hos länsstyrelsen För nybyggnad av stall eller ombyggnad av befintlig byggnad till stall krävs bygglov enligt Plan- och bygglagen (PBL), dock inte för nybyggnader eller ombyggnader på jordbruksfastigheter. Ovan redovisas två alternativa placeringar av ett bostadsområde med 7 villor för hästintresserade inom utvecklingsområdet Vinkåsen. De begränsningar som minst krävs är redovisade med rött och blått. Som framgår av kartbilderna begränsar ett sådant byggande resten av utvecklingsområdet. Det blir ganska lite mark kvar att bygga villor på. På skissen bredvid redovisas ett förslag till hur ett bostadsområde för hästintresserade kan se ut. Man förutsätter ett koncentrerat boende kring ett centralt beläget stall med betesmarker runt omkring. j:\mb\handlaggare\bygg\tor\skrivelser\tjänsteskrivelser\tjänsteskrivelse-hästgårdar-okt06.doc Postadress Besöksadress Telefon Telefax Postgiro Bankgiro Organisationsnummer GNOSJÖ Storgatan

22 3 Yttrande Det är nästan omöjligt att uppfylla ett krav på minst meter mellan beteshagar/ridvägar och bostäder i anslutning till våra tätorter. Det kan dock inte vara rimligt att alla bostäder skall uppfylla de krav som en hästallergiker kan ställa. Det kan däremot vara lämpligt att vissa områden, i synnerhet de tätbefolkade, är mer skyddade från hästhållning än andra. Vinkåsenområdet har länge varit avsatt för tätortens bostadsbehov. Långsiktigt krävs mycket och varierande bostadsmark för tätortens utveckling. Vinkåsenområdet är dock ett så centrumnära framtida bostadsområde att det vore slöseri med markresurserna att låsa stora markarealer för hästgårdar där. En anläggning med 7-10 hus kring ett stall påverkar och låser upp en yta på minst m2. Dessutom är det faktiskt så att den nuvarande ridverksamheten inom Vinkåsenområdet redan påverkar de befintliga bostäderna öster om länsväg 631. Marken i nära anslutning till våra tätorter är dyrbar inför framtida tätortsutvidgning. Hästanläggningar låser upp denna markreserv för all framtid. Andra tätortsnära lägen än Vinkåsen för ridanläggningar innehållande bostäder har inte utretts och bedömningen är att man får ta ställning till sådana förfrågningar när de blir aktuella. Det bör dessutom påpekas att det strider mot kommunens policy att planera något på privat mark. Tor Asbjörnsen stadsarkitekt j:\mb\handlaggare\bygg\tor\skrivelser\tjänsteskrivelser\tjänsteskrivelse-hästgårdar-okt06.doc Postadress Besöksadress Telefon Telefax Postgiro Bankgiro Organisationsnummer GNOSJÖ Storgatan

23 Miljö- och byggnämnden Fastighetsbeteckning: Aggarp 1: KULLTORP Dnr: Sökandens namn: Telefon arbete : Ärendet avser: Metallteknik Produktion AB Gnosjövägen 10, KULLTORP Bostad: Förhandsbesked för avstyckning av tomt. Planförutsättningar Utanför planlagt område och utanför samlad bebyggelse Grannar Grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Inga synpunkter har framkommit vid remisstidens utgång. 1. Som förhandsbesked uttala att åtgärden enligt förslaget kan tillåtas inom rubricerad fastighet, vilket innebär att lämplighetsprövning enligt Plan- och bygglagen 2 kap har skett. 2. Prövning av ansökan om bygglov för åtgärden kommer att ske på sedvanliga villkor och så att ärendet överensstämmer med bestämmelserna i Plan- och bygglagens 3,8 och 9 kap samt föreskrifter i Plan- och Byggförordningen. Beslutsmotivering Åtgärden bedöms inte skapa fastigheter som är olämpliga för sitt ändamål enligt Fastighetsbildningslagen 3 kap 1. Detta tillstånd är förfallet om ansökan om bygglov inte inlämnas inom 2 år från beslutsdatum. Avgift: 2 375:-

24 Miljö- och byggnämnden Dnr: Fastighetsbeteckning: Sökandens namn: Telefon arbete : Ärendet avser: Hillerstorp 4:196 del av Idégatan 4, HILLERSTORP Perforera Produktion AB Vårbruksvägen 1, HILLERSTORP Bostad: Bygglov för nybyggnation av industri, Ytor Nybyggd yta = m 2 BYA Planförutsättningar För området gäller detaljplan som fastställts Bygglov beviljas. Beslutsmotivering: Åtgärderna överensstämmer med föreskrifterna i Plan- och bygglagen 8 kap 11, varför ansökan skall bifallas. Upplysningar: Bygglov, rivningslov och marklov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov (se PBL 8 kap 33 ). Det beviljade bygglovet innebär att endast en lämplighets-, utformnings- och plan- eller lokaliseringsprövning skett. Tekniska och övriga frågor behandlas i Bygganmälansskedet. Bygganmälan erfordras i detta ärende. Anmälan skall lämnas in till miljö- och byggnämnden senast tre veckor före byggstart. Rekommendera sökanden att konstruera golv så att läckage ej kan ske om nuvarande eller framtida verksamhet innebär risk för utsläpp av miljöfarliga produkter. Verksamheten kan eventuellt vara anmälningspliktig enligt Miljöbalken, var vänlig kontakta miljöinspektör Mikael Lennartsson, telefon Avgift: :-

25 Miljö- och byggnämnden Dnr: Fastighetsbeteckning: Österskog 1:17 Brännehylte 40, HILLERSTORP Sökandens namn: Telefon arbete : Ärendet avser: Trådartiklar i Hillerstorp AB Brännehylte 40, HILLERSTORP Bostad: Bygglov för tillbyggnad av kallager. Ytor Nybyggd yta = 159 m 2 BYA Planförutsättningar Utanför planlagt område och utanför samlad bebyggelse. Grannar Ägaren till fastigheten Österskog 1:8, Tomas Olsson, inget att erinra mot utbyggnaden. 1. Bygglov beviljas. Beslutsmotivering Åtgärderna överensstämmer med föreskrifterna i PBL 8 kap 12 (åtgärder utanför planlagt område) varför ansökan skall bifallas. Byggnadens placering, närmare tomtgräns än 4,5 m, bedöms inte medföra någon olägenhet för grannar samt som lämplig för tomtplatsen (39 BS/PBL 17 kap 4 ). Upplysningar: Bygglov, rivningslov och marklov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov (se PBL 8 kap 33 ). Det beviljade bygglovet innebär att endast en lämplighets-, utformnings- och plan- eller lokaliseringsprövning skett. Tekniska och övriga frågor behandlas i Bygganmälansskedet. Bygganmälan erfordras i detta ärende. Anmälan skall lämnas in till miljö- och byggnämnden senast tre veckor före beräknad byggstart. Avgift: 4 500:-

26 Miljö- och byggnämnden Fastighetsbeteckning: Aggarp 1:30 Kyrkvägen 27, KULLTORP Dnr: Sökandens namn: Telefon arbete : Ärendet avser: Tråtech AB Kyrkvägen 27, KULLTORP Bostad: Bygglov för tillbyggnad av skärmtak. Ytor Tillbyggd yta = 21 m2 BYA Planförutsättningar För området gäller detaljplan som fastställts Planavvikelse Åtgärden föreslås förläggas delvis på prickmark/u-område. Grannar Grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Inga synpunkter har framkommit vid remisstidens utgång Remiss Tekniska avdelningen. Gnosjö kommun 1. Mindre avvikelse från detaljplan medges 2. Bygglov beviljas. Beslutsmotivering: Byggnadens placering på mark, prickmark, utgör sådan mindre avvikelse från detaljplan som avses i PBL 8 kap 11, sista stycket. Upplysningar: Bygglov, rivningslov och marklov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov (se PBL 8 kap 33 ). Det beviljade bygglovet innebär att endast en lämplighets-, utformnings- och plan- eller lokaliseringsprövning skett. Tekniska och övriga frågor behandlas i Bygganmälansskedet.

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 2007-01-30 Organ Miljö- och byggnämnden Plats och tid Kommunhuset, Gnosjösalen, Gnosjö kl. 15.00-17.30 Beslutande Ingemar Svensson (c), ordf Kennet Josefsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2014-01-08 Plats och tid Sammanträdesrum Gripen i Gislaved, kl 13.00-17.00 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Sven-Göte Bolmenius (m) Ej 8 Mias Fjellander (kd) Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84 Samhällsbyggnadsnämnden 70-84 2 Information och överläggningar... 5 Alingsåsparken, rivning av teaterbyggnaden... 6 Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark i Rödene... 9

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret

Miljö- och byggnadskontoret 11 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (40) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred 2006-10-05, kl. 13.30 16-50 ande Nils-Olof Petersson (kd) Konny Bogren (s) Börje Karlsson (c) Edgar Hofvergård (s)

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36 Samhällsbyggnadsnämnden 16-36 2 Information och överläggningar... 5 Årsredovisning 2014... 6 Flerårsstrategi 2015-2017, samhällsbyggnadsnämnden... 7 Revisionsrapport - Årlig grundläggande granskning 2014...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden 2012-09-06 144 Innehållsförteckning Ärende 79 Strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1:29... 146 80 Olovligt byggande, X... 148 81 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sidan 1 av 61 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdag 6 februari 2013, kl 08.30 12.00 ande Thore Alm(S), ordf ers för Jan Nilsson (S) Maj-Lis Nilsson (S), ers för Ethel Björkman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2011-10-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2011-10-27 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Krokoms kommunhus, Mus-Ollerummet, 27 oktober 2011, kl 08.30 12,15, 13.00 16.00 Beslutande: Kurt-Olov Göransson, C, 1:e vice ordförande Hans Åsling, C Johnny Olofsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av)

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av) Sammanträdesprotokoll 1(70) 2012-01-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 16.50. Ajournering kl. 12.25-13.15 (under 5) för lunch och 14.30-14.45 för kaffe

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Miljö- och byggnämnden 2014-01-28 1(33) Plats och tid Beslutande Nämndrummet, Kommunkontoret, Skillingaryd Tisdagen den 28 januari 2014, kl. 14.00-17.00 Monica Sporrong (S), ordförande

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09 2(33) Innehållsförteckning 32 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 33 Förelägganden, uppföljning 4 34 Anmälan av delegeringsbeslut 5 35 Utestående uppdrag till förvaltningen

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 20.00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x,

Läs mer

Kallelse Miljö- och byggnämnden

Kallelse Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden sammanträder Kallelse Miljö- och byggnämnden Tisdagen den 1 april 2014, kl. 17.00 i Elfkungen Ärenden Föredraganden 1 Val av justerare 2 Tillkomna och utgående ärenden 3 Skrivelse

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2006-09-05. Miljö- och byggkontoret, Piteå kommun

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2006-09-05. Miljö- och byggkontoret, Piteå kommun Sammanträdesdatum Sida 2006-09-05 158 Plats och tid Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset, Piteå, tisdag den 5 september 2006-09-05, kl. 09:00 14:00 Beslutande Björn Berglund, ordförande Daniel Bergman

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Plan- och miljönämnden 2010-04-21 2 25 Dnr. Budgetuppföljningsrapport Från ekonomikontoret föreligger budgetuppföljningsrapport för plan- och miljökontoret avseende perioden jan-mars 2010. Riktpunkten

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11 Sammanträdesdatum Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 42... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 43... 2 Godkännande av dagordning m.m.... 2 Mbn 44... 3 Uppföljning av protokoll från föregående

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Plan- och miljönämnden 2011-06-21 2 40 Dnr. 2011 Budgetuppföljningsrapport Från ekonomikontoret föreligger budgetuppföljningsrapport för plan- och miljökontoret avseende perioden jan-maj 2011. Riktpunkten

Läs mer

Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson (C)

Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson (C) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2011-08-11 1 (27) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet i kommunhuset, kl. 09.00-11.30 Beslutande Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson

Läs mer