Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Organ Miljö- och byggnämnden Plats och tid Kommunhuset, Gnosjösalen, Gnosjö kl Beslutande Ingemar Svensson (c), ordf Kennet Josefsson (s) Irene Andersson (kd) Sulo Koppelo (s) Lars Arvidsson (m) Ingemar Nyström (m) Reine Elmersson (kd) Roland Ståhl (s) Stig Eriksson (kd) Mattias Fäldt (s), Leif Ericsson (kd) tj. ers tj. ers Övriga deltagare Carl-Gustaf Axelsson, miljö- och byggchef Tor Asbjörnsen, stadsarkitekt Utses att justera Ingemar Nyström Justeringens tid och plats Kommunhuset, Gnosjö, , kl Underskrifter... Paragrafer Sekreterare Inger Isaksson Ordförande.. Ingemar Svensson Justerande Organ... Ingemar Nyström ANSLAG/BEVIS et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Miljö- och byggnämndens expedition Underskrift... Mona-Lisa Khan

2 Miljö- och byggnämnden Delegationsbeslut Anmäles att följande delegationsbeslut fattats: Ordförande Dnr Stackebo 1:20, bygglov för tillbyggnad av fritidshus Bo Johansson, Storgatan 16, GNOSJÖ Miljö- och byggchef Dnr Töllstorp 1:145, ansökan om godkännade av livsmedelsanläggning, Gnosjö kommun, Regnbågens förskola, järnvägsgatan 49, GNOSJÖ Stadsarkitekt Dnr Lid 1:17, bygglov för nybyggnad av tankstation Gnosjö Laserstans AB, Box 221, GNOSJÖ Dnr Stackebo 1:2, bygglov för nybyggnad av transformatorstation E.ON Elnät Sverige AB, ÖSTERSUND Dnr Aggarp 1:85, bygglov för tillbyggnad av industri Brännehylte Handels AB, Box 56, HILLERSTORP Dnr Hornabo 1:109, bygglov för tillbyggnad av skärmtak Thi Lan Huynh, Tallstigen 21, GNOSJÖ Dnr A Töllstorp 1:21, bygglov för uppsättning av skylt Gnosjö Handel, Box 107, GNOSJÖ

3 Miljö- och byggnämnden Dnr Gårö 1:136, bygglov för uppsättning av fasadskyltar Robert Friman & Co/PUSS, Box 90, GNOSJÖ 1:e byggnadsinspektör Dnr Töllstorp 2:28, bygganmälan för installation av eldstad med rökkanal Lars-Eric Karlsson, Flädergatan 13, GNOSJÖ Dnr Töllstorp 2:7, bygganmälan för installation av braskamin - Jan-Erik Jensen, Odengatan 22, GNOSJÖ Dnr Nissafors 1:195, bygganmälan för installation av murspis Stephen Carpenter, Algustorp 4, HESTRA Dnr Hovmannakull 1:32, bygganmälan för installation av kamin med rökkanal Agneta Ottosson, Liljestigen 11, GNOSJÖ Dnr Hillerstorp 2:70, bygganmälan/rivningsanmälan för om- och tillbyggnad av industri Awal Display AB, Box 85, HILLERSTORP Dnr Hillerstorp 4:231, rivningsanmälan för rivning av godsmagasin Banverket Västra Banregionen, Box 1014, GÖTEBORG Dnr Töllstorp 2:13, bygganmälan för installation av insats i öppen spis Ingvar Wennblom, Ekegatan 5, GNOSJÖ Dnr Hillerstorp 4:337, bygganmälan för installation av instats i öppen spis Björn Malm, Slånbärsstigen 6, HILLERSTORP

4 Miljö- och byggnämnden Dnr Nissafors 1:43, bygganmälan för installation av braskassett i befintlig öppen spis Thomas Ulander, Mårtens väg 1, NISSAFORS Dnr Gnosjö-Hyltan 1:14, bygganmälan för installation av braskamin Curt Johansson, Villa Hyltan, GNOSJÖ Dnr Töllstorp 6:2, bygganmälan för installation av braskamin Martin Karlsson, Sjörydsvägen 18, GNOSJÖ Dnr Gårö 1:164, bygganmälan för tillbyggnad av enbostadshus Lars Wernborg, Hellmansgatan 9, GNOSJÖ Dnr Brännehylte 1:7 avst fr, bygganmälan för nybyggnation av enbostadshus Roger o Astrid Heijel, Brännehylte, HILLERSTORP Dnr Uppebo 1:3, bygganmälan för nybyggnad av teknikbyggnad för bredband BiGGnet AB, Box 211, GNOSJÖ Dnr Åsenhöga Prästgård 1:1, bygganmälan för telekommunikationsanläggning (stagad mast 72 m, 2 st teknikbodar) Svenska UMTS Nät AB c/o TeliaSonera Networks AB, FARSTA Dnr Stackebo 1:20, bygganmälan för tillbyggnad av fritidshus Bo Johansson, Storgatan 16, GNOSJÖ Dnr Töllstorp 1:463, bygganmälan för installation av braskamin Joakim Nordenström, Cedergatan 4, GNOSJÖ Dnr Hillerstorp 3:111, bygganmälan för installation av gas Thule Sweden AB, Box 69, HILLERSTORP Dnr

5 Miljö- och byggnämnden Brännehylte 1:38, bygganmälan för installation av eldstad Göran Näsström, Erlandsvägen 1, HILLERSTORP Dnr Nissafors 1:151, bygganmälan för installation av braskassett i befintlig eldstad Runo Sjögren, Bäckvägen 6, NISSAFORS Dnr Töllstorp 1:411, bygganmälan för installation av eldstad Mehmet Januzi, Pilgatan 6, GNOSJÖ Parkeringstillstånd Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Miljösamordnare Dnr Mo 1:27, anmälan om bergvärme, Kerstin Ahlgren, Lysviksgatan 3, FARSTA Miljö- och hälsoskyddsinspektör Dnr Aggarp 1:122, anmälan enligt 38 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Gnosjö kommun förskoleverksamhet, Järnvägsgatan 49, GNOSJÖ Dnr Gårö 1:128, anmälan om bergvärme Lars-Göran Landström, Tunavägen 10, GNOSJÖ Dnr Aggarp 2:2, anmälan om bergvärme, Reinhold Nilsson, Kyrkvägen 30, KULLTORP Dnr

6 Miljö- och byggnämnden Åsenhöga Prästgård, 1:2, anmälan om bergvärme, Kävsjö Kyrkliga Samfällighet, Box 236, GNOSJÖ Dnr Töllstorp 1:447, anmälan om bergvärme, Daniel Petersson, Flintgatan 17, GNOSJÖ Dnr Gårö 1:520, anmälan om ytjordvärme, Phung Xuan Dung, Tallstigen 21, GNOSJÖ Dnr Kävsjö 2:18, anmälan om ytjordvärme, Thomas Svensson, Kävsjö Björkhaga, HILLERSTORP Dnr Gårö 1:249, anmälan om ytjordvärme, Mattias Vallesjö, Gårö Sjöängen, GNOSJÖ Dnr: Hillerstorp 4:245, anmälan om ytjordvärme, Jennie Olsson, Slånbärsigen 6, HILLERSTORP Dnr: Töllstorp 1:195, anmälan om bergvärme, Gnosjö Rörledningsaffär AB, Box 19, GNOSJÖ Dnr: Albo 1:5, anmälan om ytjordvärme, Margit Werner, Fjädervägen 16, VALLDA Dnr: Brännehylte 1:7 avst fr, anmälan om inrättande av enskilt avlopp, Astrid Heijel, Brännehylte, HILLERSTORP Dnr: Hillerstorp 4:374, anmälan om bergvärme, Magnus Petersson, Flädergatan 10, GNOSJÖ Dnr: Töllstorp 1:453, anmälan om bergvärme, Bo Clenow, Enegatan 9, GNOSJÖ

7 Miljö- och byggnämnden OVK-handläggare Dnr Österskog 1:25, Hillerstorps Svetsverkstad Rocknevägen 12, HILLERSTORP Dnr Gårö 1:535, Gunnarssons Maskinstation AB Västergatan, GNOSJÖ Dnr Gårö 1:265, HB Olofsson & Engman Bensin och Oljor Bankgatan 13, GNOSJÖ Dnr Hillerstorp 2:70, Awal Display AB Box 85, HILLERSTORP Dnr Hillerstorp 3:113, Smemo AB Box 75, HILLERSTORP Dnr Törestorp 2:55, Törestorps Tråd AB Industrivägen 7, HILLERSTORP Dnr Hillerstorp 2:99, Fastighets AB Järnbäraren Box 104, GNOSJÖ. Flerbostadshus Dnr Töllstorp 1:586, Kalsets Automatsvarvning AB Glimmervägen 2, GNOSJÖ Dnr Gårö 1:364, Fastighets AB Järnbäraren Box GNOSJÖ. Furuhall Dagcenter Dnr Hillerstorp 11:20,Fastighets AB Järnbäraren Box GNOSJÖ. Hoffmansgatan 10, Dnr Aggarp 1:86, Kulltorps Frikyrkoförsamling Kyrkvägen 12,

8 Miljö- och byggnämnden KULLTORP.Kyrka Dnr Töllstorp 1:84, Gnosjö Klubbstuga Fritidsvägen 10, GNOSJÖ

9 Miljö- och byggnämnden Dnr : Fastighetsbeteckning: Mjogaryd 1:28 Fastighetens adress: Kallkällevägen 4, HILLERSTORP Sökandens namn: Ärendet avser: Gustafsson, Benny Kallkällevägen 4, HILLERSTORP Ansökan/Anmälan enligt föreskrifter i renhållningsordningen. Ansökan om förlängt hämtningsintervall för permanentboende, månadshämtning (12 ggr/år). Anmälan om kompostering av köksavfall (matavfall), har miljösäck. 1. Medge månadshämtning av hushållsavfall. 2. Kompostbehållaren (varmkompost) skall uppfylla kraven för kompostering av hushållsavfall. 3. Dispensen gäller tills vidare och under de förutsättningar som anges i ansökan.

10 Miljö- och byggnämnden Fastighetsbeteckning: Gårö 1:264 Fastighetens adress: Ågatan 7, GNOSJÖ Dnr: Sökandens namn: Ärendet avser: Andersson, Harald Ågatan 17, GNOSJÖ Ansökan/Anmälan enligt föreskrifter i renhållningsordningen. Ansökan om förlängt hämtningsintervall för permanentboende, månadshämtning (12 ggr/år) Anmälan om kompostering av köksavfall (matavfall). Sökandens motivering till ev dispens: Bor ensam har knappt några sopor (liten mängd). Övrigt komposteras, har kompostbehållare typ Petthotpot? (har fått kompostbidrag) 1. Medge dispens till månadshämtning av hushållsavfall. 2. Dispensen gäller tills vidare och under de förutsättningar som anges i ansökan.

11 Miljö- och byggnämnden Fastighetsbeteckning: Aggarp 1:82 Fastighetens adress: Aggarp Viborg, KULLTORP Dnr : Sökandens namn: Ärendet avser: Andersson, Ronny Aggarp Viborg, KULLTORP Ansökan/Anmälan enligt föreskrifter i renhållningsordningen. Ansökan om förlängt hämtningsintervall för permanentboende, månadshämtning (12 ggr/år) Anmälan om kompostering av köksavfall (matavfall), har Mullyvarmkompost. Sökandens motivering till ev. dispens: Jag bor själv och har min tjej i Helsingborg, så jag är bara hemma ibland. 1. Medge dispens till månadshämtning av hushållsavfall. 2. Dispensen gäller tills vidare och under de förutsättningar som anges i ansökan.

12 Miljö- och byggnämnden Fastighetsbeteckning: Törestorp 2:27 Fastighetens adress: Törestorp, HILLERSTORP Dnr : Sökandens namn: Ärendet avser: Eiron Jonsson Törestorp kvarn, HILLERSTORP Ansökan/Anmälan enligt föreskrifter i renhållningsordningen. Ansökan om förlängt hämtningsintervall för permanentboende, månadshämtning (12 ggr/år). Tekniska kontoret, Michael Bucht har ringt till sökanden den 23 oktober Eiron Jonsson meddelar då följande: Avser ej att kompostera. Lever och bor ensam och har liten mängd sopor önskar därför månadshämtning. Kommunicering med sökanden har skett den 8 november Inga synpunkter har framkommit vid remisstidens utgång. 1. Avslå ansökan om förlängt hämtningsintervall. Beslutsmotivering Dispens från förlängt hämtningsintervall av hushållsavfall kan endast erhållas om godkänd varmkompost finns. Miljö- och byggnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Jönköpings län.

13 Miljö- och byggnämnden Dnr : Fastighetsbeteckning: Mo 1:49 Fastighetens adress: Sven Björns Väg 13, HILLERSTORP Sökandens namn: Ärendet avser: Björn, Lennart Sven Björns Väg 13, HILLERSTORP Ansökan/Anmälan enligt föreskrifter i renhållningsordningen. Ansökan om förlängt hämtningsintervall för permanentboende, månadshämtning (12 ggr/år) Anmälan om kompostering av köksavfall (matavfall). Sökandens motivering till dispensen: Vi är 2 personer i hushållet, nu fyller vi kärlet ca 40 %. Vi har varmkompost för köksavfall. Tekniska kontoret, Michael Bucht har varit i kontakt med sökanden 24 oktober Sökanden önskar behålla sitt 190-liters kärl. Enligt renhållningsordningens 13 sista stycket Dispens för hämtning 12 gånger per år (130 l kärl) kan medges den som komposterar organiskt hushållsavfall enligt 27. Tariff för månadstömning av 190-liters kärl finns ej. Kommunicering med sökanden har skett den 8 november Inga synpunkter har framkommit vid remisstidens utgång 1. Avslå ansökan om förlängt hämningsintervall för permanentboende, månadshämtning. Beslutsmotivering För att erhålla dispens från månadshämtning enligt renhållningsordningen krävs 130-liters kärl samt kompostering av hushållsavfallet. Tariff för månadshämtning av 190-liters kärl finns ej. Miljö- och byggnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Jönköpings län.

14 Miljö- och byggnämnden Dnr : Fastighetsbeteckning: Kävsjö 1:3 Fastighetens adress: Kävsjö Skattegården 1, HILLERSTORP Sökandens namn: Ärendet avser: Andersson, Börje Kävsjö Skattegården 1, HILLERSTORP Ansökan/Anmälan enligt föreskrifter i renhållningsordningen. Ansökan om förlängt hämtningsintervall för permanentboende, månadshämtning (12 ggr/år) Tekniska kontoret, Michael Bucht har ringt till sökanden den 23 oktober Börje Andersson meddelar då följande: Avser ej att kompostera. Ensamhushåll med liten mängd sopor. Kommunicering med sökanden har skett den 8 november Inga synpunkter har framkommit vid remisstidens utgång 1. Avslå ansökan om förlängt hämtningsintervall, månadshämtning. Beslutsmotivering Dispens från förlängt hämtningsintervall av hushållsavfall kan endast erhållas om godkänd varmkompost finns. Miljö- och byggnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Jönköpings län.

15 Miljö- och byggnämnden Dnr : Fastighetsbeteckning: Mo 1:44 Fastighetens adress: Bäckafallsvägen 3, HILLERSTORP Sökandens namn: Ärendet avser: Nyberg, Börje Bäckafallsvägen 3, HILLERSTORP Ansökan/Anmälan enligt föreskrifter i renhållningsordningen. Ansökan om förlängt hämtningsintervall för permanentboende, månadshämtning (12 ggr/år). Anmälan om kompostering av köksavfall (matavfall) Sökandens motivering till ev. dispens: Komposterar eget köksavfall Har kompostbehållare typ GreenLine Master. 1. Medge dispens till månadshämtning av hushållsavfall. 2. Dispensen gäller tills vidare och under de förutsättningar som anges i ansökan.

16 Miljö- och byggnämnden Fastighetsbeteckning: Åsenhöga-Mjöhult 1:12 Fastighetens adress: Åsenhöga, ÅSENHÖGA Dnr : Sökandens namn: Ärendet avser: Turesson Marketing AB Åsenhöga, ÅSENHÖGA Angående avvecklingen av företagets verksamhet. E-post från Benny Oscarsson där följande meddelas: Turessons Marketing AB kommer att upphöra med sin verksamhet i Åsenhöga Avvecklingsaktiviteter kommer att ske under hösten. Kylmaskiner kommer at tömmas på freon i december. Kemikalier kommer att lämnas till ackrediterade omhändertagare. Ett antal plastmaskiner kommer att säljas och levereras under hösten, men troligen kommer några att stå kvar i fasigheten efter årsskiftet i väntan på försäljning, skrotning eller annan åtgärd. Personalen i Turessons Marketing AB kommer att lämna arbetsplatsen till jul. Kontor och lager hyrs ut till annat bolag och de kommer att finnas kvar i fastigheten. Att upphäva beslut , Dnr (klassificering) Att upphäva villkor 2-6 i beslut , Dnr (anmälan) Att fastställa klassificeringen , kategori C, och den årliga avgiften 2 200:-, vid ovanstående företag fr o m Årlig uppräkning sker med KPI. Miljö- och byggnämndens beslut kan överklagas till länsstyrelsen i Jönköpings län.

17 Miljö- och byggnämnden Fastighetsbeteckning: Töllstorp 1:269 Fastighetens adress: Långgatan GNOSJÖ Dnr : Sökandens namn: Ärendet avser: Asia Garden (Lys Krog) Långgatan GNOSJÖ Ansökan om godkännande av livsmedelsanläggning Lokalen har besiktigats och befunnits färdigställd att med stöd av 5 Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien, godkänna anläggningen. Villkor för godkännandet: Lokalen med tillhörande biutrymmen ska underhållas och skötas så att fara ej uppkommer för att livsmedel som hanteras i lokalen förorenas eller på annat sätt blir otjänligt till människoföda. Innehavaren ska tillse att de föreskrifter som meddelas i förordning (EG) 178/2002 och 852/2004 samt livsmedelslagen och dess följdförfattningar som rör i frågavarande hantering efterlevs. Detta godkännande gäller tills vidare men kan upphävas tillfälligt om brister upptäcks och företagaren kan garantera att bristerna kommer att åtgärdas inom rimlig tid. Återkallande av godkännande kan ske om allvarliga brister upptäcks samt om myndigheten vid upprepade tillfällen fått upphäva godkännandet tillfälligt. (art 31 och 54 i förordning (EG) nr 882/2004) Livsmedelsföretagaren är skyldig att upplysa miljö- och byggförvaltningen om betydande ändringar av verksamheten eller om verksamheten upphör. Avgift för godkännande i samband med prövning av livsmedelslokal kommer att debiteras senare, enligt 1 kap 3 livsmedelsverkets föreskrift (LIVSFS 2005:23). Avgiften, som grundar sig på den årliga tillsynsavgiften, är i Ert fall 2100 kr.

18 Miljö- och byggnämnden Dnr: Programskiss för villor väster om Gärdessjön, Gnosjö kommun. Dan Johanssons Arkitektkontor AB, Dunkehallavägen 39 A, JÖNKÖPING har i oktober 2006 upprättat programskiss för villor väster om Gärdessjön, Gnosjö kommun. Man vill skapa förutsättningar för nybyggnad av 8 st enbostadshus på stranden vid Gärdessjön. Tomterna ligger inom strandskyddat område och inom område avsatt för friluftsliv i den fördjupade Översiktsplanen för Gnosjö tätort. Idén är att skapa ett glest lantligt boende med sjökontakt på rymliga tomter utan att försämra förutsättningarna för rörligt friluftsliv i området snarare förbättra genom att tillskapa möjlighet till en ny strövstig och vistelse i strandzonen. 1. Godkänna att Dan Johanssons Arkitektkontor AB, Jönköping, upprättar programhandlingar för området. 2. Alla kostnader, även de kommunala, betalas av sökanden.

19 Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden Dnr: Attraktiva boendemiljöer, utredning Motion inlämnad till kommunfullmäktige av Bertil Nilsson (m) och Anna Heijel (m) Kommunstyrelsens arbetsutskott, , uppdrar till miljö- och byggnämnden att utreda möjligheten, att utifrån motionärernas intentioner utreda möjligheten att skapa ett bostadsområde med andel i stallbyggnad, exempelvis på Vinkåsen eller på privat tätortsnära mark. Utredningen önskas besvarad senast Uppdra till miljö- och byggförvaltningen att utreda möjligheten att skapa bostadsområde med andel i stallbyggnad. Stadsarkitekten har upprättat tjänsteskrivelse i ärendet. 1. Begära anstånd med att svara på motionen till Yttrande beträffande byggande av bostäder med tillgång till hästhållning i Gnosjö kommun upprättat av stadsarkitekt Tor Asbjörnsen den 20 oktober 2006, bilaga. 1. Anta stadsarkitektens yttrande som sitt eget. 2. Överlämna yttrandet till kommunstyrelsens arbetsutskott.

20 Miljö- och byggförvaltningen Till miljö- och byggnämnden i Gnosjö BETRÄFFANDE BYGGANDE AV BOSTÄDER MED TILLGÅNG TILL HÄSTHÅLLNING I GNOSJÖ KOMMUN. Allmänt I en motion till kommunfullmäktige i april 2006 vill undertecknarna Bertil Nilsson och Anna Heijel bland annat att kommunstyrelsen skall utreda möjligheten att tillskapa ett antal tomter, där andel i stallbyggnad ingår. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog (au 109) åt miljö- och byggnämnden att utifrån motionärernas intentioner utreda möjligheten att skapa ett bostadsområde med andel i stallbyggnad, exempelvis på Vinkåsenområdet eller på privat tätortsnära mark. Inom kommunen finns i dag ett antal gårdar med hästhållning. De ligger i allmänhet på landsbygden. I tätbefolkade områden leder ofta hästhållning till konflikter med de boende i omgivningen. Det finns människor som är allergiska mot hästar och hästhållning ger ofta upphov till olägenheter i form av lukt, gödselhantering, flugor m.m. Undersökningar ibland annat Stockholm och Uppsala har visat att hästallergin från anläggning med några tiotal ridhästar kan spridas upp till 250 meter. Väsentlig spridning av allergin sker även via människor som hanterar hästar, något som ytterligare komplicerar bilden Rekommendationer från andra myndigheter Allergiutredningen (1989) rekommenderade 500 meters skyddsavstånd mellan bostäder och djurhållning (inklusive ridstigar). I skriften Bättre plats för arbete (Allmänna råd 1 995:5) vill Boverket, Naturvårdsverket, Räddningsverket och Socialstyrelsen presentera en gemensam syn på miljö, hälsa och säkerhet i arbetsplatsplanering. I skriften anges riktvärden för ridanläggning och djurhållning på 500 m. Länsstyrelsen i Skåne har 2004 antagit riktlinjer för skyddsavstånd mellan hästgårdar och bostäder/skolor eller liknande objekt I korthet innebär riktlinjerna att anläggningar med hästar kräver skyddsavstånd på minst 200 meter till stall och gödselhantering samt minst meter mellan bostäder etc. och områden där hästar vistas. För mindre anläggningar på 1-10 hästar gäller enskild bedömning beroende på gällande förhållanden, dock minst 100 meter till stall och gödselhantering och minst 50 meter mellan bostäder etc. och områden där hästar vistas. För stora anläggningar som ofta drivs i kommersiellt syfte, bör intresset av långsiktigt stabila förhållanden och utvecklingsmöjligheter för verksamheten noga beaktas. j:\mb\handlaggare\bygg\tor\skrivelser\tjänsteskrivelser\tjänsteskrivelse-hästgårdar-okt06.doc Postadress Besöksadress Telefon Telefax Postgiro Bankgiro Organisationsnummer GNOSJÖ Storgatan

21 2 Vid etablering och drift av hästgård är Miljöbalkens (MB) allmänna hänsynsregler tillämpliga. Hästhållning med mer än 100 hästar är anmälningspliktiga enligt Miljöbalken (MB). Vidare gäller att nybyggnad eller ombyggnad av stall för fler än 4 hästar skall förprövas hos länsstyrelsen För nybyggnad av stall eller ombyggnad av befintlig byggnad till stall krävs bygglov enligt Plan- och bygglagen (PBL), dock inte för nybyggnader eller ombyggnader på jordbruksfastigheter. Ovan redovisas två alternativa placeringar av ett bostadsområde med 7 villor för hästintresserade inom utvecklingsområdet Vinkåsen. De begränsningar som minst krävs är redovisade med rött och blått. Som framgår av kartbilderna begränsar ett sådant byggande resten av utvecklingsområdet. Det blir ganska lite mark kvar att bygga villor på. På skissen bredvid redovisas ett förslag till hur ett bostadsområde för hästintresserade kan se ut. Man förutsätter ett koncentrerat boende kring ett centralt beläget stall med betesmarker runt omkring. j:\mb\handlaggare\bygg\tor\skrivelser\tjänsteskrivelser\tjänsteskrivelse-hästgårdar-okt06.doc Postadress Besöksadress Telefon Telefax Postgiro Bankgiro Organisationsnummer GNOSJÖ Storgatan

22 3 Yttrande Det är nästan omöjligt att uppfylla ett krav på minst meter mellan beteshagar/ridvägar och bostäder i anslutning till våra tätorter. Det kan dock inte vara rimligt att alla bostäder skall uppfylla de krav som en hästallergiker kan ställa. Det kan däremot vara lämpligt att vissa områden, i synnerhet de tätbefolkade, är mer skyddade från hästhållning än andra. Vinkåsenområdet har länge varit avsatt för tätortens bostadsbehov. Långsiktigt krävs mycket och varierande bostadsmark för tätortens utveckling. Vinkåsenområdet är dock ett så centrumnära framtida bostadsområde att det vore slöseri med markresurserna att låsa stora markarealer för hästgårdar där. En anläggning med 7-10 hus kring ett stall påverkar och låser upp en yta på minst m2. Dessutom är det faktiskt så att den nuvarande ridverksamheten inom Vinkåsenområdet redan påverkar de befintliga bostäderna öster om länsväg 631. Marken i nära anslutning till våra tätorter är dyrbar inför framtida tätortsutvidgning. Hästanläggningar låser upp denna markreserv för all framtid. Andra tätortsnära lägen än Vinkåsen för ridanläggningar innehållande bostäder har inte utretts och bedömningen är att man får ta ställning till sådana förfrågningar när de blir aktuella. Det bör dessutom påpekas att det strider mot kommunens policy att planera något på privat mark. Tor Asbjörnsen stadsarkitekt j:\mb\handlaggare\bygg\tor\skrivelser\tjänsteskrivelser\tjänsteskrivelse-hästgårdar-okt06.doc Postadress Besöksadress Telefon Telefax Postgiro Bankgiro Organisationsnummer GNOSJÖ Storgatan

23 Miljö- och byggnämnden Fastighetsbeteckning: Aggarp 1: KULLTORP Dnr: Sökandens namn: Telefon arbete : Ärendet avser: Metallteknik Produktion AB Gnosjövägen 10, KULLTORP Bostad: Förhandsbesked för avstyckning av tomt. Planförutsättningar Utanför planlagt område och utanför samlad bebyggelse Grannar Grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Inga synpunkter har framkommit vid remisstidens utgång. 1. Som förhandsbesked uttala att åtgärden enligt förslaget kan tillåtas inom rubricerad fastighet, vilket innebär att lämplighetsprövning enligt Plan- och bygglagen 2 kap har skett. 2. Prövning av ansökan om bygglov för åtgärden kommer att ske på sedvanliga villkor och så att ärendet överensstämmer med bestämmelserna i Plan- och bygglagens 3,8 och 9 kap samt föreskrifter i Plan- och Byggförordningen. Beslutsmotivering Åtgärden bedöms inte skapa fastigheter som är olämpliga för sitt ändamål enligt Fastighetsbildningslagen 3 kap 1. Detta tillstånd är förfallet om ansökan om bygglov inte inlämnas inom 2 år från beslutsdatum. Avgift: 2 375:-

24 Miljö- och byggnämnden Dnr: Fastighetsbeteckning: Sökandens namn: Telefon arbete : Ärendet avser: Hillerstorp 4:196 del av Idégatan 4, HILLERSTORP Perforera Produktion AB Vårbruksvägen 1, HILLERSTORP Bostad: Bygglov för nybyggnation av industri, Ytor Nybyggd yta = m 2 BYA Planförutsättningar För området gäller detaljplan som fastställts Bygglov beviljas. Beslutsmotivering: Åtgärderna överensstämmer med föreskrifterna i Plan- och bygglagen 8 kap 11, varför ansökan skall bifallas. Upplysningar: Bygglov, rivningslov och marklov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov (se PBL 8 kap 33 ). Det beviljade bygglovet innebär att endast en lämplighets-, utformnings- och plan- eller lokaliseringsprövning skett. Tekniska och övriga frågor behandlas i Bygganmälansskedet. Bygganmälan erfordras i detta ärende. Anmälan skall lämnas in till miljö- och byggnämnden senast tre veckor före byggstart. Rekommendera sökanden att konstruera golv så att läckage ej kan ske om nuvarande eller framtida verksamhet innebär risk för utsläpp av miljöfarliga produkter. Verksamheten kan eventuellt vara anmälningspliktig enligt Miljöbalken, var vänlig kontakta miljöinspektör Mikael Lennartsson, telefon Avgift: :-

25 Miljö- och byggnämnden Dnr: Fastighetsbeteckning: Österskog 1:17 Brännehylte 40, HILLERSTORP Sökandens namn: Telefon arbete : Ärendet avser: Trådartiklar i Hillerstorp AB Brännehylte 40, HILLERSTORP Bostad: Bygglov för tillbyggnad av kallager. Ytor Nybyggd yta = 159 m 2 BYA Planförutsättningar Utanför planlagt område och utanför samlad bebyggelse. Grannar Ägaren till fastigheten Österskog 1:8, Tomas Olsson, inget att erinra mot utbyggnaden. 1. Bygglov beviljas. Beslutsmotivering Åtgärderna överensstämmer med föreskrifterna i PBL 8 kap 12 (åtgärder utanför planlagt område) varför ansökan skall bifallas. Byggnadens placering, närmare tomtgräns än 4,5 m, bedöms inte medföra någon olägenhet för grannar samt som lämplig för tomtplatsen (39 BS/PBL 17 kap 4 ). Upplysningar: Bygglov, rivningslov och marklov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov (se PBL 8 kap 33 ). Det beviljade bygglovet innebär att endast en lämplighets-, utformnings- och plan- eller lokaliseringsprövning skett. Tekniska och övriga frågor behandlas i Bygganmälansskedet. Bygganmälan erfordras i detta ärende. Anmälan skall lämnas in till miljö- och byggnämnden senast tre veckor före beräknad byggstart. Avgift: 4 500:-

26 Miljö- och byggnämnden Fastighetsbeteckning: Aggarp 1:30 Kyrkvägen 27, KULLTORP Dnr: Sökandens namn: Telefon arbete : Ärendet avser: Tråtech AB Kyrkvägen 27, KULLTORP Bostad: Bygglov för tillbyggnad av skärmtak. Ytor Tillbyggd yta = 21 m2 BYA Planförutsättningar För området gäller detaljplan som fastställts Planavvikelse Åtgärden föreslås förläggas delvis på prickmark/u-område. Grannar Grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Inga synpunkter har framkommit vid remisstidens utgång Remiss Tekniska avdelningen. Gnosjö kommun 1. Mindre avvikelse från detaljplan medges 2. Bygglov beviljas. Beslutsmotivering: Byggnadens placering på mark, prickmark, utgör sådan mindre avvikelse från detaljplan som avses i PBL 8 kap 11, sista stycket. Upplysningar: Bygglov, rivningslov och marklov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov (se PBL 8 kap 33 ). Det beviljade bygglovet innebär att endast en lämplighets-, utformnings- och plan- eller lokaliseringsprövning skett. Tekniska och övriga frågor behandlas i Bygganmälansskedet.

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 1 2007-02-27 Organ Miljö- och byggnämnden Plats och tid Kommunhuset, Gnosjösalen, Gnosjö kl. 15.00-17.20. Beslutande Ingemar Svensson (c), ordf Thomas Johansson (s), tj ers Ingemar Nyström (m) Sulo Koppelo

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 2005-08-23 Organ Miljö- och byggnämnden Plats och tid Kommunhuset, Gnosjösalen, Gnosjö kl. 14.00-16.50. Beslutande Ingemar Svensson (c), ordf Stefan Frylebäck

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-10-03 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-18.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Christer Gustafsson (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd)

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-11-14 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Bertil Nilsson (m), ordförande Åke Hallemyr (kd), ersätter

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, getberget (rum 372), tisdagen den 28 februari 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Backen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 1 2007-05-29 Organ Miljö- och byggnämnden Plats och tid Kommunhuset Gnosjösalen, kl. 15.00-16.30 Beslutande Ingemar Svensson (c), ordf Kennet Josefsson (s) Ingemar Nyström (m) Sulo Koppelo (s) Lars Arvidsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-27 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-04-09, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Annsofi Ramevik, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Håkan Johansson, (C) Rolf Stenward,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2011-02-02 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2015-2021 Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän, kl 14.00-16.05 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice ordförande Alf Persson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Miljö- och byggnämnden 2010-11-23 1(25) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Kommunkontoret, Skillingaryd Tisdagen den 23 november 2010, kl 14.00-15.15 Per Pettersson

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-05-16 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.00 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-02-17 sid 21 Plats och tid Konferensrum Moberg, kommunhuset, 2014-02-17, kl. 13:00-16:15 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Per Adolfsson (S) ersättare för Kristina Ideström,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-06 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.15 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2012-11-07 Sid: 1 Instans Samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Kulltorp, Kommunhuset, kl 15.00-16.20, 16.40-18.00 Beslutande Ingemar Svensson (C) ordförande Kennet Josefsson

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 1 2008-04-29 Organ Miljö- och byggnämnden Plats och tid Kommunhuset,Gnosjösalen Gnosjö kl. 15.00-16.30 Kennet Josefsson (s), ordf Lars Arvidsson (m) Stig Eriksson (kd) Reine Elmersson (kd) Alexander Josefsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1 2006-12-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.35 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S)

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S) Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:00 Beslutande Övriga Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud ORGAN BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud PLATS Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sammanträdet - var vänlig

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-11-29 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-12.00 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-28 Sida 1(9) Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Hörnet, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (S), ordförande Kari Räihä (V) Krister Eklund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2007-05-09 47 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 14.00 18.00 Beslutande Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Birgitta Olsson-Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-07 Innehållsförteckning Ärende 23 Antagande av hastighetsplan för Habo kommun... 40 24 Godkännande av detaljplan, del av länsväg 1828... 41 25 Bygglov för fasadändring, Kråkeryd

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2013-11-18 113 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 18 november 2013, kl 13:00 16:00. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-02-23 Sid: 1 Instans Samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, 15.00-18.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Ingemar Svensson

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2013-12-17 124 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Storegården, Vissefjärda tisdagen den 17 december 2013, kl 13.00 16.15. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande Kristina

Läs mer

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M)

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M) 1(11) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 december 2013, klockan 18.00-18.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bengt Classon (M) Bengt Classon (M) Stefan Waldeholt (M)

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 2007-01-30 Organ Miljö- och byggnämnden Plats och tid Kommunhuset, Gnosjösalen, Gnosjö kl. 15.00-17.30 Beslutande Ingemar Svensson (c), ordf Kennet Josefsson

Läs mer

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S)

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-05-14, kl. 14.00 Arne Karlsson, (S), ordf Tore Sjö, (S) Börje Johansson, (KD) Rolf Stenward, (M) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.45-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) (m) Anna Heijel (m)

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA

KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA Till miljö- och byggnämndens sammanträde Måndagen den 31 augusti 2009 kl. 13.00 Grums kommunhus, sammanträdesrummet Sågen OBS! Inget gruppmöte för Socialdemokratiska partigruppen.

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2011-10-19 Sida 1(8) Plats och tid Kommunalhuset Utsikten 13.30-16.15 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2012-2028 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-05-02. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-05-02. Miljönämnden Innehåll 15 Förslag till yttrande över remiss, Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län... 23 16 Fastställande av provtagningsfrekvens och analysomfattning för dricksvattenanläggning

Läs mer

Miljö-, bygg- och myndighetsförvaltningens expedition

Miljö-, bygg- och myndighetsförvaltningens expedition SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2013-06-19 Sida 1(9) Plats och tid Hembygdsgården,Hallsberg kl 08.30-12.00 Beslutande Ledamöter Anne Carlkvist Fors (s) Christina Johansson (s) Krister Eklund (s) Kari Räiä

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

Ärendesammanställning 2015-07-07

Ärendesammanställning 2015-07-07 Ärendesammanställning 2015-07-07 Ärendenummer: Ärendemening: Handläggare: Fastighet: Objekt: Lagfarenägare Ärendets alla händelser BYGG.2014.296 Nybyggnad av enbostadshus Sven Lindvall EKEBY 12:11 SEPPO

Läs mer

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S)

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S) Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet Klockan 8.30-8.45 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Lars Stranne (M), ordförande Alf Olofsson (S), vice ordförande Ove Svan (M)

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (10) Paragrafer 96-103 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.00 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8) Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8) Plats och tid Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, kl. 17.00 19.00 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Carl-Olof Landgren

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-09.45 Beslutande Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Henrik Forsberg Iréne Frisk Per Herou Ersättare:

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

DOM 2014-02-25 Stockholm

DOM 2014-02-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2014-02-25 Stockholm Mål nr P 8495-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-26 i mål nr P 469-13, se bilaga

Läs mer

Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen (MP) 15-17 jäv 14 John-Erik Pettersson (S) vice ordf. Solveig Nilsson (AA)

Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen (MP) 15-17 jäv 14 John-Erik Pettersson (S) vice ordf. Solveig Nilsson (AA) 2015-05-04 1(7) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-05-04 kl. 13.30-16.00 Justerade paragrafer 14-17 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Leif Welander, Förvaltningschef Ulla-Beth Larsson, sekreterare Milad Bavandi, byggnadsinspektör Beatrice Rimmi, planarkitekt

Leif Welander, Förvaltningschef Ulla-Beth Larsson, sekreterare Milad Bavandi, byggnadsinspektör Beatrice Rimmi, planarkitekt SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum 2014-05-28 Plats och tid Bergööhuset "Valvet" kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (s) Krister Eklund (s) Christina Johansson (s) Kari Räihä

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer