2013 BOSTADSFÖRMEDLINGEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013 BOSTADSFÖRMEDLINGEN"

Transkript

1 2013 BOSTADSFÖRMEDLINGEN

2 VÅR BOSTADSKÖ I SIFFROR ÅLDER år > 65 år år 16% 8% 11% år 17% 27% 21% år år HUR BOR DU IDAG? 29% Hyresrätt förstahandskontrakt 27% Bostadsrättslägenhet 19% Villa / radhus / kedjehus 3% Studentbostad 7% Andrahandskontrakt 10% Inneboende 5% Annat VILKEN ÄR DIN HUVUDSAKLIGA SYSSELSÄTTNING? Yrkesarbetare 65% Egen företagare 6% Studerande 14% VAR BOR DU IDAG? 16% 18% 44% 22% NÄRFÖRORT MA X 2 MIL FR ÅN INNERSTADEN STOCKHOLMS INNERSTAD Arbetssökande 4% Pensionerad 9% Annat 2% 2 5 MIL FRÅN INNERSTADEN ÖVRIGA LANDET / UTLANDET VEM BOR I HUSHÅLLET? NÄR I TIDEN TROR DU ATT DU HAR BEHOV AV EN BOSTAD? Ensamstående Sambo/gift Bor hos föräldrar 17% OMGÅENDE 26% Ensamstående med hemmavarande barn 27% Sambo/gift med hemmavarande barn 9% Inneboende eller kompisboende 17% 16% INOM ETT ÅR INOM 1 2 ÅR 8% 21% Inget av ovanstående alternativ stämmer in på mitt boende 3% 6% 18% 22% 1% 9% INOM 2 4 ÅR SENARE BEHÖVER INGEN ANNAN BOSTAD VET EJ/INGEN ÅSIKT Källa: Bostadsförmedlingens urvalsundersökning Bostadsköns profi l.

3 VIKTIGA HÄNDELSER 2013 Antalet förmedlade lägenheter från privata fastighetsägare ökade med 27%. Totalt 40% av totalt inlämnade lägenheter (9 885, 2012). Antalet kunder i bostadskön växte med personer. En ökning med 8% och något färre än En ny marknadsfunktion har implementerats med syfte att öka antalet förmedlingar genom att attrahera nya fastighetsägarkunder och öka lojaliteten hos befi ntliga. Förmedlingsprocessen har effektiviserats genom kompetens förstärkning och en effektivare organisation. Fortsatt arbete med att stärka varumärket och den interna kulturen med syfte att skapa en tydlig och attraktiv helhetsbild av bolagets erbjudande och leverans. INNEHÅLL VD LENA LARSSON DAAG HAR ORDET 4 REGIONEN BYGGER. VI FÖRMEDLAR! 6 UTBLICK EN EUROPEISK STORSTADSREGION FEM BRA SKÄL FÖR FASTIGHETSÄGARE ATT ANVÄNDA OSS 10 MÖTEN FÖR SAMARBETE OCH UTVECKLING 12 VAD VILL DU VETA? 14 VISIONEN ÄR ATT ALLA NÅR DRÖMMEN OM SIN BOSTAD LITE ENKLARE 16 KÖTIDEN VARIERAR ENGAGERADE MEDARBETARE I EN VÄLTRIMMAD ORGANISATION 20 BOSTADSFÖRMEDLINGEN EN VIKTIG REGIONAL AKTÖR 22

4 ALLT FLER FASTIGHETSÄGARE VÄLJER ATT ARBETA MED OSS Vårt uppdrag är att förmedla hyresrättslägenheter i Stockholmsregionen. Vi har därför två kundgrupper. Fastighetsägare och byggbolag å ena sidan och bostads sökande i bostadskön å andra sidan. Vi hjälper dem att hitta varandra. Vårt fokus är att förenkla för dem som söker bostad och att öka inflödet av lägenheter. Det sist nämnda gör vi genom att skapa, kommunicera och leverera kundnytta med mervärden för fastighetsägarna. Under 2013 har vi varit framgångsrika i vår ambition. Undersökningar visar att båda våra kundgrupper tycker att vi gör ett bra jobb vilket också bekräftas av att fler privata fastighetsägare än någonsin valde att arbeta med oss. Vår framgång är resultatet av ett antal strategiska vägval och aktiviteter under året. STRATEGISKT ARBETE MED GOTT RESULTAT Grunden i vårt strategiarbete är vår positionering som ett public service-bolag, ett bolag med ett viktigt samhällsuppdrag med stort kundfokus och hög affärsmässighet. Ett namnbyte och ny grafisk profil under 2013 visualiserade och tydliggjorde denna utveckling. Under året som gått har vi utvecklat vår kompetens för att ännu bättre möta våra båda kundgruppers behov. Främst genom en ny marknadsfunktion med syfte att utveckla ett analys- och kunskapserbjudande och för att effektivare nå vår marknad av fastighetsägare och byggbolag. Väl hos oss möts nu våra kundgrupper också av en effektivare förmedling och en ännu bättre kundservice. HJÄRTAT I VERKSAMHETEN ÄR WEBBEN Vi är idag 99 procent digitala i vårt kommunikationssystem och då särskilt med bostadskön. Varje dag har vi runt besök på vår hemsida där man söker information eller letar bostad. Allt fler fastighetsägare upptäcker detta, och använder oss som sitt verktyg för att förmedla lediga hyresrätter. Sedan länge är hemsidan hjärtat i vår verk - samhet och det är viktigt att den ger all den service som våra kunder förväntar sig. Och kraven ökar i takt med den digitala utvecklingen i samhället. Under förra året började vi arbetet med en helt ny hemsida för att göra det ännu enklare för våra kunder att använda oss. Lanseringen sker under våren Hårdvara behöver mjukvara för att fungera. Våra strategiska vägval bygger på det. För att vår verksamhet ska uppfattas enkel, aktiv och säker, arbetar vi med vårt be teende och förhållningssätt utifrån vår värdegrund, och med en strävan att vara en organisation med engagerade med arbetare som drivs av att skapa värde för våra kunder och intressenter. REGIONEN VÄXER OCH VI ÄR VÄL RUSTADE Stockholmsregionens kommunikationssystem ger goda förutsättningar att bo i en kommun och arbeta i en annan och regionen blir i allt större utsträckning en gemensam bostads- och arbetsmarknad. Vår ambition är att spegla den utvecklingen. Under 2013 förmedlade vi lägenheter i 21 av länets 26 kommuner, men också bland annat i Uppsala. Under 2013 minskade inflödet av nyproduktion till förmed - ling, men allt pekar på att det var tillfälligt. Och glädjande nog ökade antalet förmedlade successionslägenheter och inflödet från den privata sektorn har aldrig varit större. Fram till och med 2030 planeras nu för nya bostäder i Stockholms kommun och med den nya Stockholms överenskommelsen, där förutom Stockholms stad även Nacka, Solna och Järfälla ingår, ökar den siffran. Många andra kommuner i regionen planerar också satsningar på bostadsbyggandet. Alla dessa bostäder blir naturligtvis inte hyresrätter, men vi räknar med ett bra tillskott och vi på Bostadsförmedlingen står starkt rustade att ta oss an den positiva utmaningen. Bostadsförmedlingen ska därför fortsätta att utvecklas som arena för hyresrätter i den viktiga och allt större Stockholmsregionen. Vi är övertygade om att en profes sionell och öppen marknadsplats underlättar för både dem som söker bostad och för fastighetsägarna. LENA LARSSON DAAG VD, BOSTADSFÖRMEDLINGEN I STOCKHOLM AB 4

5 5

6 REGIONEN BYGGER. VI FÖRMEDLAR! Regionen runt Stockholm är en av Europas snabbast växande och det mesta tyder på att tillväxten fortsätter. Det förutsätter dock att infrastruktur och bostäder räcker till. Sedan början av 1990-talet har bostadsproduktionen understigit befolkningsökningens behov och i de flesta av länets kommuner råder det därför brist på bostäder*. Stockholms regionens bostadsförsörjning är idag den kanske hetaste av alla frågor. Men kanske ser vi ljuset i tunneln. Det finns tydliga tecken på att nyproduktion av bostäder nu tar fart och Bostadsförmedlingen är väl rustad att ta hand om den. Boverkets prognoser visar ett bostadsbyggande som närmar sig rekordåren. Alla är överens om att den snabbt växande regionen behöver fler bostäder för att utvecklingen inte ska stanna av. Enbart i Stockholms kommun finns idag en plan för bostäder till och med Lägg där till Stockholmsöverenskommelsen om utbyggd tunnelbana som inkluderar Solna, Nacka och Järfälla, så ökar nyproduktionen i regionen med ytterligare planerade bostäder. Andra exempel på expanderande kommuner är Huddinge som planerar att bygga bostäder de när - maste 5 åren, varav blir hyresrätter, och Sundbyberg som planerar för bostäder t o m FLERA OLIKA UTMANINGAR Detta är positiva siffror, men det finns utmaningar. Hyresrätten är central för flexibiliteten på arbetsmarknaden. Med dagens låga räntor är det oftast inte billigare att bo i en nyproducerad hyresrätt, men att köpa en bo - stadsrätt kräver en kontantinsats vilket är ett hinder för många av de som vill flytta hit och för alla unga som vill lämna hemmet för att arbeta eller studera i regionen. Tillgång till mark, kortare planprocesser, borttagande av kommunala särkrav och en ökad regional styrning av bostadsbyggandet är några välkända frågor på agendan. 6

7 En annan viktig aspekt är frågan om kundperspektivet; hur bygger vi den stad som människor vill leva och bo i? Vilka är de olika målgruppernas primära behov? Ställer dagens hyresrättskund andra krav än gårdagens? HYRESRÄTTEN UTVECKLAS På Wallenstam i Stockholm beskriver, Ulrika Ericsson, ut hyrningskoordinator nyproduktion, hyresrätten som en flexibel och bekväm boendeform som inte kräver något risktagande från hyresgästens sida, men att hyres rätten som produkt ständigt måste utvecklas utifrån kundens behov och i samklang med samhällets utveck ling. Det ställs högre krav idag från våra kunder, man förväntar sig generellt fullservice på det mesta när man bor i hyresrätt, säger Ulrika Ericsson. Vd för ByggVesta Fastighetsförvaltning AB, Jenny Gibson, ser att allt fler väljer hyresrätten aktivt. Man vill inte binda kapital och man vill vara mer rörlig. Man vill också ha den fullservice som hyresrätten ger och hon fortsätter Det ligger i vårt intresse att bygga hållbart och attraktivt för ett lång siktigt ägande. Miljö är idag en hygienfaktor med fokus på tekniska lösningar. Ett hållbart samhälle bygger också på beteende och det satsar vi mycket på. Vi har till exempel gröna kontrakt som omfattar återvinning, miljövänlig el, cykelpool och mycket mer. Både Wallenstam och ByggVesta använder Bostadsför - med lingens analystjänster som underlag för sin utveckling av hyresrätter. Ulrika Ericsson berättar att man har haft stor nytta av dessa. Framför allt de slutrapporter som vi tagit del av efter uthyrning av våra nyproducerade fastigheter samt de områdesanalyser vi har fått hjälp med. Jenny Gibson på ByggVesta har helt nyligen börjat använda Bostadsförmedlingens analystjänster som ett underlag vid nyproduktion och är mycket nöjd med det beslutet. VÄL RUSTADE FÖR ÖKADE KRAV Bostadsförmedlingens kärnkompetens är förmedlingstjänsten. Men vi levererar också viktig kunskap om hyresrättsmarknaden. Vi vet hur vår bostadskö ser ut och vad kunderna där efterfrågar och vi har genom många och långa relationer lärt oss vad som är viktigt för fastighetsägaren och vad vi kan bidra med för att bygga värde för dem. Vi är dessutom väl insatta i de kommunala processerna. Det gör Bostadsförmedlingen till en viktig aktör och ett kunskapsnav för alla som arbetar med bostäder i regionen. Och vi är väl rustade för både ett ökat utbud och högre krav från våra bägge kundgrupper bostadssökande och bostadsleverantörer. * KÄLLA; STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING TILLVÄXT, MILJÖ OCH REGIONPLANERING 7

8 "Stockholm är obestridligen en av de mest konkurrenskraftiga regionerna i OECD. Regionen leder utvecklingen mot en kunskapsbaserad ekonomi och konkurrerar framgångsrikt genom hög innovationsförmåga och kreativitet." Ur OECD Territorial Reviews Stockholm, Sverige,

9 UTBLICK EN EUROPEISK STORSTADSREGION 2050 Stockholmsregionen med sina 26 kommuner är i stark tillväxt. Det är en väl planerad och komplex process, men också en konsekvens av klassisk storstadsutveckling där funktion och ekonomi för både boende och näringsliv styr. Samhällsplanerarna spår en utvecklad storstadsregion där Stockholm är hjärtat i en flerkärnig storregional struktur. En funktionell region där övriga städer, med olika roller, bidrar med olika komplementära funktioner. Med Stockholmsregionen menar vi idag oftast länets 26 kommuner, men i samhällsplanerarnas framtidsarbete diskuteras ofta Stockholmsregionen som den funktionella regionen. Man menar då en sammanhållen arbetsmarknads- och bostadsregion definierad med utgångspunkt i infrastruktur och pendlingsmönster. Detta ger andra och nya perspektiv på en växande storstadsregion, där länet kompletteras av angränsande kommuner. Denna funk tionella region spås växa vidare ut mot det som idag kallas Östra Mellansverige. En utveckling som drivs av Stockholm som stark tillväxtmotor. EN NY EUROPEISK STORSTADSREGION VÄXER FRAM? I den regionala utvecklingsplanen för Stockholm, RUFS 2010, beskrivs regionens utveckling med visionen att vara Europas mest attraktiva storstadsregion I den visio - nen ser man till Stockholm och sex angränsande län som en funktionell region. Idag en region med sammanlagt drygt 3,5 miljoner invånare som beräknas öka till nästan 5 miljoner invånare Östra Mellansveriges större städer förväntas i en skisserad framtid utvecklas som delar av en gemensam, funktionell storstadsregion med Stockholm som centrum. En europeisk storstadsregion där olika orter har olika komplementära roller i en flerkärnig storregional struktur. Genom en samspelt utveckling i hela Östra Mellansverige, menar man i RUFS 2010, att förutsättningarna ökar för Stockholmsregionen att nå visionen att vara Europas mest attraktiva storstadsregion En vision som sammanfaller väl med Stockholms stads vision om en stad i världsklass REGIONENS UTVECKLING ÄR BEROENDE AV BOSTÄDER, ARBETE OCH INFRASTRUKTUR Den framtida Stockholmsregionen förväntas i huvudsak växa inifrån och ut, där Stockholm möter andra län, kommuner och städer med kompletterande roller och funktioner. Förutsättningen är en stark tillväxt och inflyttning till länet som skapar behovet att utveckla den funktionella regionen med bostäder, arbete och kommunikationer. Med en stark tillväxt och inflyttning följer ett högt efterfrågetryck på bostäder. Sannolikt är det högst i regionens centralorter och minskar ju längre ut i regionen man kommer. Följden av detta förväntas, enligt en analys av WSP, på sikt bli att fler inflyttande och befintliga hushåll väljer att bosätta sig längre bort från regionens kärna, på orter där det är billigare att bo. Man kvittar lägre bostadspriser mot högre reskostnader och mindre fritid och så växer regionen funktionellt. En förutsättning för denna utveckling är ett bostadsbyggande som följer folkökningen samt utbyggd infrastruktur. Med bättre kommunikationer krymper också avstånden för både arbetstagare och arbetsgivare. Man kan bo och arbeta på olika platser vilket gör att den geografiska plattformen för regionens utveckling växer med fler möjligheter att välja bostadsort. Projektet Mälarbanan är ett exempel som kommer att erbjuda enklare och snabbare kommunikation mellan Stockholm och de nordvästra delarna av regionen. I regionens centrala delar ses en kommande utbyggnad av tunnelbanan som en viktig faktor för att underlätta för den gemensamma bostads- och arbetsmarknaden. EN BOSTADSFÖRMEDLING FÖRENKLAR FÖR BÅDE FASTIGHETSÄGARE OCH BOSTADSSÖKANDE Förutsättningarna för en positiv utveckling av den fram - tida Stockholmsregionen är tillväxten i samklang med en geografisk och funktionell regionsutveckling där infrastruk turen stödjer bostadsbyggande, service och näringslivs etablering. I den utveckling som spås om regionen är kommungränser och länsgränser avgränsande, men inte begränsande. Samverkan gör det enkelt för regionens invånare och näringsliv att bo och verka. På Bostadsförmedlingen i Stockholm verkar vi i de allra flesta av länets kommuner. Det svarar idag mot efterfrågan och behov hos de som söker bostad via oss. Den efterfrågebilden förändras successivt i takt med regionens och bostadsmarknadens utveckling. Genom att samla så mycket av utbudet som möjligt på ett ställe, vill vi göra det enklare för människor att söka bostad på ett bredare och kanske mer relevant område utan att behöva använda flera olika förmedlingstjänster. Det ger helt enkelt fler människor möjlighet att lite enklare hitta sin drömbostad. Och det är vår vision. KÄLLOR: WSP ANALYS & STRATEGI. REGIONALEKONOMISKA KONSEKVENSER AV ETT LÅGT BOSTADSBYGGANDE, SCB MEDBORGARUNDERSÖKNING 2013, RUFS

10 BRA SKÄL FÖR FASTIGHETSÄGARE 5ATT ANVÄNDA OSS Bostadsförmedlingen i Stockholm är kanske mest känd som bostadskön. En kö med snart en halv miljon kunder som är intresserade av det som många fastighetsägare i regionen erbjuder hyresrätter. Bostadsförmedlingens kärnkompetens är att förmedla hyresrätter, men vi har också utvecklat andra värdefulla tjänster för den som bygger och förvaltar hyresrätter. Bostadsförmedlingen är en marknadsplats för bostadssökande, fastighetsägare och bostadsbolag i regionen runt Stockholm. Det finns ingen annan aktör som har så lång erfarenhet av förmedling av hyresrätter och som har så mycket kunskap om bostadssökandes behov och önskemål. Med våra kärnvärden enkelt, aktivt och säkert utvecklar vi ständigt våra tjänster med målet att alltid vara det bästa alternativet för förmedling av hyresrätter. Här är fem bra skäl att använda Bostadsförmedlingen. 1. EFFEKTIV FÖRMEDLING OCH KUNDSERVICE I TOPP Som kund hos oss får du en effektiv förmedling av dina lediga bostäder. Varje uppdragsgivare får en personlig handläg gare för professionell administration och rådgivning. Det är du som fastighetsägare som formulerar kraven på hyresgästen och vår uppgift är att matcha dessa mot bostadskön. Vår kundservice tar hand om våra gemensamma kunder och svarar på deras frågor kring bostadssökarprocessen. 2. ÖPPET OCH TRYGGT Att lämna uppdrag till Bostadsförmedlingen innebär en enkel, tydlig och transparent förmedlingsprocess vilket ger trygg het och trovärdighet. Både för fastighetsägaren och hyresgästen. 3. KUNSKAP Efter 67 år som aktör på regionens bostadsmarknad, cirka förmedlade bostäder och över kunder, har vi på Bostadsförmedlingen en unik kunskap och position på Stockholms bostadsmarknad. Som kund hos oss får man del av detta genom statistik och analyser av till exempel bostadskonsumenters preferenser och efterfrågan på bostäder i olika områden. 4. VÄLBESÖKT MARKNADSPLATS Fastighetsägare som väljer att låta Bostadsförmedlingen förmedla sina lediga lägenheter når en stor och växande kundstock genom att synas på vår välbesökta webb. Med cirka besök om dagen når över 240 fastighetsägare i regionen ut till en stor grupp bostadssökande. 5. SAMHÄLLSNYTTA På en svår bostadsmarknad bör det åtminstone vara lätt att hitta till de hyresrätter som är lediga. Lätt blir det när de återfinns på en och samma marknadsplats. Genom att samarbeta med Bostadsförmedlingen bidrar du till bättre funktionalitet på bostadsmarknaden, till nytta för regionens utveckling. 10

11 11

12 Business Arena, september Kun(d)skapsträffen, november Business Arena, september Foto: Fastighetsnytt/Sigurdur J Ólafsson. Kun(d)skapsträffen, november Stockholm bygger, juni Stefan Attefall, bostadsminister. Kun(d)skapsträffen, november Kun(d)skapsträffen, november

13 Seniormässan Stockholm, oktober Business Arena, september MÖTEN FÖR SAMARBETE OCH UTVECKLING Under 2013 medverkade Bostadsförmedlingen i flera olika events för samverkan med bostadssökande, fastighetsägare och byggbolag. Ett av dessa var Business Arena som är norra Europas ledande mötesplats för fastighetsoch samhällsbyggnads sektorn. Här samlas branschens företag och aktörer under ett och samma tillfälle för att diskutera samhällsutveckling och nya affärer. Stockholm Bygger, som Bostadsförmedlingen projekt leder, är ett samarbetsprojekt som ska stimulera till en strategisk och resultatinriktad dialog mellan staden och bygg- och fastighetssektorn. Stockholm Bygger har också till uppgift att kom municera den pågående och framtida stadsutvecklingen till stockholmarna. Den permanenta utställningen i Stockholms Kulturhus, som drivs av Stockholms stad och Stockholm Bygger, är ett exempel på det. Kun(d)skapsträffen, november Sedan flera år tillbaka möter vi medarbetare från fastighetsägare i den årliga Kun(d)skaps träffen". Ett upp skattat event för inspiration, information och kunskapsutbyte. Kun(d)skapsträffen, november Välkomstdagarna Stockholms Universitet., september

14 VAD VILL DU VETA? Bostadsförmedlingens kärnkompetens är förmedling av hyresrätter i regionen men vi har också en viktig roll som kunskapsnav för våra intressenter. Vår ambition i den rollen är att leverera korrekt och relevant kunskap om hyresrättsmarknaden i Stockholmsregionen till media, fastighetsägare och till våra ägare i Stockholms stad. All statistik och analys är kostnadsfri och ett exempel på hur Bostadsförmedlingen levererar samhällsnytta och affärsnytta i en och samma tjänst. Genom vår databas av förmedlade lägenheter modellerar vi fram värdefull kunskap för till exempel bostadsbolag som bygger nytt eller bygger om. Ett av våra verktyg för att ta fram information är kötiden i bostadskön. Den är ett mått på efterfrågan och varierar för varje lägenhet. Med hjälp av kunskap om kötid för olika lägenheter i olika områden och med ett underlag på över en halv miljon förmedlade lägenheter, kan vi ta fram statistik och göra analyser som kan underlätta i många viktiga beslut. Utöver databasen gör vi många olika undersökningar kring boendefrågor och för bland annat en kontinuerlig dialog med vår webbpanel som består av kunder i bostadskön. Vi ställer frågor kring hur man vill bo, var man vill bo, om betalningsvilja och mycket mer. Ur all fakta och statistik tar vi fram underlag till nytta för intressenter som till exempel fastighetsägare, byggbolag och media. Analyser och statistik om preferenser kring läge, lägenhetsstorlek, betalningsvilja och mycket annat. Genom att bättre förstå vad olika kundgrupper värderar och hur man prioriterar i valet av lägenhet, ger vi kommunala och privata bostadsbolag och fastighetsägare och andra intressenter inom bostadsmarknaden en affärsnytta som i slutänden gagnar bostadskonsumenten och samhället. Allt detta är skräddarsytt och dessutom kostnadsfritt. Media är också en viktig intressentgrupp som använder Bostadsförmedlingens statistik och analystjänster. Bostadsmarknaden, och i synnerhet hyresrättsmarknaden, är ett hett ämne i samhällsdebatten och det är viktigt att allmänheten har rätt kunskap och förväntningar. Med de krav media har på att vara korrekta i sin rapportering är Bostadsförmedlingen en viktig kunskapskälla. 14

15 SÅ HÄR VILL VI BO VILKA TRE EGENSKAPER PÅ LÄGENHETEN VÄRDESÄTTER DU MEST? Diagrammet visar antal poäng per alternativ, högst antal poäng värdesätts högst. BOSTADEN HAR BALKONG BRA PLANLÖSNING HÖG STANDARD (VAD GÄLLER GOLV, VÄGGAR, BADRUM, KÖK ETC.) ATT BOSTADEN HAR HISS FIN UTSIKT MASKINELL UTRUSTNING (TVÄTT- OCH DISKMASKIN, TORKTUMLARE) LIGGER INSYNSSKYDDAT TILLGÅNG TILL EXTERNT FÖRRÅD (I KÄLLARE, VIND EL. DYLIKT) UTEPLATS ATT BOSTADEN LIGGER I RÄTT VÄDERSTRECK UTRYMME FÖR TVÄTTMASKIN ÖPPEN PLANLÖSNING MELLAN KÖK OCH VARDAGSRUM BADKAR ATT BOSTADEN LIGGER PÅ ÖVERSTA VÅNINGEN KLÄDKAMMARE FIN INNERGÅRD TILLGÄNGLIGHETSANPASSAD BOSTAD ATT BOSTADEN LIGGER PÅ BOTTENPLAN GEMENSAMHETSLOKALER ANNAT VILKA TRE EGENSKAPER VÄRDESÄTTER DU MEST NÄR DET KOMMER TILL LÄGET PÅ DIN BOSTAD? Diagrammet visar antal poäng per alternativ, högst antal poäng värdesätts högst. Nära till allmänna kommunikationer, 5519 Annat, 189 Nära vatten, 646 Barnvänligt område, 694 Nära skola / barnomsorg, 718 Tillgång till parkering / garage, 929 Nära naturområde, 1409 VISSTE DU ATT den mest efterfrågade lägenhetsstorleken om man ser till hela regionen är 4 rok. Undantag är till exempel Uppsala där 2 rok är mest efterfrågat och Lidingö där efterfrågan är störst på 3 rok. den stadsdel i regionen där efterfrågan* ökade kraftigast under förra året var Alby i Botkyrka. Nära kommersiell service, 2995 Inte nära högt trafi kerad väg och / eller störs av buller, 2097 skillnaden i efterfrågan mellan Stockholms innerstad och de yttre delarna minskar allt mer. Skillnaden i genomsnittlig kötid har minskat med 1,7 år mellan 2009 och KAN DU TÄNKA DIG ATT BO I EN NYPRODUCERAD BOSTAD? 71 procent kan tänka sig att bo i en nyproducerad bostad, 10 procent svarade nej och 18 procent vet inte / har ingen åsikt. den mest efterfrågade arean på 3 rok är de riktigt ytsnåla och de riktigt rymliga lägenheterna. Längst kötid genereras av treor som antingen är kvm eller de som är kvm. den optimala tvåan är kvm, om man ser till kötid. * Gäller hyresrätter förmedlade i bostadskön 2009 mot 2013 rangordnat efter vilka stadsdelar där kötiden har ökat mest procentuellt sett. Källa: Urvalsundersökning av Bostadsförmedlingens bostadskö,

16 VISIONEN ÄR ATT ALLA NÅR DRÖMMEN OM SIN BOSTAD LITE ENKLARE ÄVEN UNGA, GAMLA OCH DE MED SÄRSKILDA BEHOV Bostadskön är inte bara lång. Den innehåller också många olika grupper med olika behov. Bostadskön är till för alla, men för några grupper som ungdomar, studenter och äldre gäller lite speciella regler. Och utöver det har Bostadsförmedlingen också några särskilda uppdrag från Stockholms stad med syfte att underlätta för de som har särskilda behov. För unga människor är bostaden en viktig del i processen att bygga ett eget liv. Ekonomi och bostadsbrist gör det dock svårt att komma igång. Många fastighetsägare lägger därför ut speciella ungdomslägenheter, vanligtvis en mindre och rela tivt billig lägenhet, i bostadskön. Det innebär att alla mellan 18 och 25 år som står i bostadskön kan söka den lägen heten. Längst kötid gäller som vanligt. För många äldre är det skönt att bo lite mindre, kanske tillsammans med andra i samma livssituation. I bostadskön finns det seniorlägenheter märkta 55+ eller 65+. Även här gäller som vanligt längst kötid, men ålderskravet måste vara uppfyllt när man anmäler intresse för lägenheten. Under 2013 förmedlade Bostadsförmedlingen 274 seniorlägenheter. Trygghetsboende tillgodoser äldres behov av ett boende med tillgång till viss service och förmedlas utifrån kötid. Alla som är 75 år eller äldre och bor i Stockholms kommun kan söka Trygghetsboende. Det är ett uppskattat alternativ för de som upplever behov av ett bekvämt och anpassat boende. Studentboende förmedlas till alla som studerar vid ett uni - ver sitet eller högskola. Den genomsnittliga kötiden för det enklaste studentboendet är 2013 cirka 3 år. Den svåra bo- stadssituationen innebär en risk för att studenter väljer bort regionens universitet och högskolor till förmån för andra lärosäten i Sverige och världen. För att förbättra bostadssituationen för studenterna deltar vi i Studentbostadsmässan 2017, ett brett upplagt projekt med olika aktörer som alla berörs av studentbostadsfrågan. SÄRSKILDA UPPDRAG FRÅN STOCKHOLMS STAD Förtur till en hyresrätt kan beviljas den som av sociala eller medicinska skäl har behov av en viss bostad och själv inte kan tillgodose behovet förmedlade vi 247 förturslägenheter. Det vanligaste skälet till att man söker en förturslägenhet, 75% 2013, är fysiska funktionshinder och det allra van ligaste ärendet är ett äldrehushåll med behov av hiss. Försöks- och träningslägenheter beviljas personer som av olika skäl inte haft ett eget boende under en period. Det är ärenden som beviljas av socialtjänsten och förmedlas av Bostadsförmedlingen. Under 2013 förmedlade vi 308 försöks- och träningslägenheter. Detta är en viktig samhällsuppgift där såväl kommunala som privata fastighetsbolag bidrar. Vill du veta mer om Bostadsförmedlingens olika förmedlingstjänster, gå in på 16

17 17

18 KÖTIDEN VARIERAR Efterfrågan och därmed kötiden varierar kraftigt beroende på läge. Kötiden är vanligtvis kortare för nybyggda lägenheter. TÄBY 6,9 JÄRFÄLLA 4,4 Vinsta EKERÖ 4,9 Blackeberg 7,8 Husby 5,5 Bromsten 6,8 4,9 Mariehäll Råcksta 8,4 Bredäng 5,3 SOLLENTUNA 3,9 Tensta 5,5 SUNDBYBERG 9,1 11,8 9,0 Midsommarkransen 7,2 HUDDINGE SOLNA 6,8 Älvsjö 5,5 STOCKHOLM DANDERYD 4,9 Hjorthagen 16,6 Södermalm 9,5 Hammarby sjöstad 6,6 Rågsved 2,7 Bandhagen 9,5 Bagarmossen 8,7 8,2 LIDINGÖ Farsta 5,5 SALEM 4,1 SÖDERTÄLJE 6,8 BOTKYRKA 6,0 2,5 HANINGE 18 NYNÄSHAMN

19 KÖTID* I ANTAL ÅR HYRESRÄTTER KÖTID* I ANTAL ÅR NYPRODUCERADE HYRESRÄTTER 3,6 UPPSALA KNIVSTA NORRTÄLJE ÖSTERÅKER 6,6 VAXHOLM VÄRMDÖ 4,0 SIGTUNA VALLENTUNA 6,1 UPPLANDS VÄSBY UPPLANDS-BRO TÄBY ÖSTERÅKER JÄRFÄLLA SOLLENTUNA 5,3 6,9 DANDERYD 6,6 5,5 VAXHOLM SUNDBYBERG 8,2 11,8 LIDINGÖ EKERÖ SOLNA VÄRMDÖ 6,5 NACKA 9,1 5,5 STOCKHOLM NYKVARN 4,1 SÖDERTÄLJE SALEM 6,8 BOTKYRKA 7,2 TYRESÖ HUDDINGE 6,0 2,5 HANINGE NYNÄSHAMN 6,5 NACKA TYRESÖ * Siffrorna avser genomsnittlig kötid, Källa: Bostadsförmedlingen i Stockholm AB:s databas 2013 Stadskartan 19

20 ENGAGERADE MEDARBETARE I EN VÄLTRIMMAD 75ORGANISATION Bostadsförmedlingen är en värdeskapande serviceorganisation. Vi har en public service-funktion med ett viktigt samhällsuppdrag som ska utföras med fokus på kundnytta och affärsmässighet. Vår organisation speglar den inriktningen med både mjuka och hårda värden: professionell, samverkande, fokuserad och modern. Bostadsförmedlingens verksamhetsidé är att förmedla hyresrätter i Stockholmsregionen. Vi arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling som optimerar våra funktioner i organisationen. Stor vikt har också lagts på mjuka värden som att skapa samsyn om vår roll och uppgift och att utveckla en medskapande kultur som vi trivs i. Det ger också effekt på hälsa och sjuktal som sjönk från 6,1% 2012 till 4,8% SÅ FUNGERAR BOSTADSFÖRMEDLINGEN Våra två kundgrupper möts oftast på vår hemsida. När en bostadssökande blir intresserad av en bostad, anmäler han eller hon sitt intresse på hemsidan. På detta sätt uppstår en särskild kö för varje erbjuden lägenhet. Förmedlingsav delningen klarar sedan av eventuella frågor och genomför förmedlingen med den som har längst tid i bostadskön och uppfyller ställda krav. Mona Lindén, tillsammans med grupp - cheferna Eva Anala och Reza Rad ansvarar för förmedlingsavdelningen. Vår kundservice är till för alla som har frågor som inte webben ger svar på och man arbetar framförallt med mail och telefon och hjälper ca 550 kunder om dagen. Kundservice har också en reception dit man kan gå för att få information. Ansvarig för avdelningen är Anna-Karin Enell tillsammans med nya gruppchefen Lisa Brenner som tidigare arbetat på Taxi Kurir. Kundservice är 16 medarbetare. bostadskön och fastighetsägare. Marika Nordström tillträdde som chef för avdelningen under förra året och kommer närmast från Skanska. Vår IT-grupp har ansvar för drift och utveckling av vårt viktiga IT-stöd med stora krav på användarvänlighet och säkerhet. Sedan 2013 ingår vi i Stockholms stads gemensamma IT-lösning. IT-avdelningen, som består av 10 medarbetare, leds och utvecklas av David Mancilla. Som stöd för hela verksamheten tar staben hand om administration, ekonomi, HR, juridik och kommunikation. Jannike Siljan tillträdde som ny chef för avdelningens 11 medarbetare under KUNDPROCESSEN Kundprocessen är ett värdeskapande fl öde av funktioner. Den börjar med våra två kundgrupper de bostadssökande som söker lägen - heter och fastighetsägarna som söker hyresgäster. Förmedlingsservice / Förtursärenden Förtursavdelningen arbetar i nära kontakt med både socialförvaltningar och förmedlingsavdelningen för att administrera och förmedla både förtursärenden och beviljade försöks- och träningslägenheter i Stockholms kommun. Ny chef för förtursgruppen är Kenneth Rode-Kemlo som tidigare var gruppchef på förmedlingsavdelningen. Fastighetsägarna Marknad är en ny och viktig funktion inom Bostadsförmedlingen med huvuduppgift att öka inflödet av lägenheter för förmedling. Marknad utvecklar också våra tjänster inom området analys och statistik. Tillsammans med kommunikationsenheten utvecklar man kommunikationen med både Bostadskön Kundservice IT Stab Marknad 20

Rekordåret 2014. Vad styr efterfrågan på hyresrätter?

Rekordåret 2014. Vad styr efterfrågan på hyresrätter? 2014 BOSTADSFÖRMEDLINGEN Rekordåret 2014 Aldrig förr har så många lägenheter från både privata och kommunala bostadsbolag förmedlats av Bostadsförmedlingen. Vad styr efterfrågan på hyresrätter? Trots hög

Läs mer

Rapport 2013:14 Läget i länet

Rapport 2013:14 Läget i länet Rapport 2013:14 Läget i länet Bostadsmarknaden i Stockholms län 2013 Riktlinjer för bostadsförsörjning januari 2013 antaget år) od (antaget år) Norrtälje 2004 Sigtuna 2012 Vallentuna 2012 Upplands-Bro

Läs mer

A L L A G R U P P E R S B O S TA D S B E H O V O C H D E T F I N N S E T T S A M A R B E T E I N O M S TA -

A L L A G R U P P E R S B O S TA D S B E H O V O C H D E T F I N N S E T T S A M A R B E T E I N O M S TA - B O T K Y R K A H A R [ ] E N Ö K A N D E A N D E L U N G D O M A R. D E N N A F Ö R Ä N D R I N G I N N E B Ä R E T T K O M M A N D E B E H O V AV B O S T Ä D E R F Ö R U N G D O M A R S O M S T Å R I

Läs mer

Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012

Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012 Kommunstyrelsen Datum 1 (28) Kommunledningskontoret Näringsliv/Mark och exploatering Camilla Björkman, 016-710 51 58 Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012 Postadress Besöksadress Telefon,

Läs mer

Rapport 2011:21 Läget i länet

Rapport 2011:21 Läget i länet Rapport 2011:21 Läget i länet Bostadsmarknaden i Stockholms län 2011 Riktlinjer för bostadsförsörjning Norrtälje 2004 Sigtuna 2010 Vallentuna 2010 Upplands Väsby Upplands-Bro 2002 2002 Täby Sollentuna

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING. Antagen av kommunstyrelsen 2014-11-26

HANDLINGSPLAN FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING. Antagen av kommunstyrelsen 2014-11-26 1 HANDLINGSPLAN FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING Antagen av kommunstyrelsen 2014-11-26 2 Innehåll FÖRORD 3 BOSTADSFÖRSÖRJING I MALMÖ STAD 3 SAMMANSFATTNING 4 INLEDNING 7 MOTIV OCH MÅL FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN 8

Läs mer

En snabb åtgärd för att avhjälpa den stora bostadsbristen är att göra andrahandsmarknaden friare.

En snabb åtgärd för att avhjälpa den stora bostadsbristen är att göra andrahandsmarknaden friare. 2010 : 3 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Rekordstort underskott på bostäder hotar Stockholms tillväxt Svagt bostadsbyggande och snabb befolkningstillväxt har tillsammans med en hårt reglerad

Läs mer

Boverket. Första bostaden. Ungdomars möjligheter på bostadsmarknaden i storstadsområdena

Boverket. Första bostaden. Ungdomars möjligheter på bostadsmarknaden i storstadsområdena Boverket Första bostaden Ungdomars möjligheter på bostadsmarknaden i storstadsområdena Första bostaden Ungdomars möjligheter på bostadsmarknaden i storstadsområdena Boverket månad år 2008 Titel: Första

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby - Östhammar Länsstyrelsen har i uppdrag

Läs mer

Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär

Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär arbetsmaterial 3:2011 Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär arbetsmaterial 3:2011 Tillväxt, miljö och regionplanering Postadress:

Läs mer

Underlag inför Mål och budget 2016 och plan 2017-2018 för äldreomsorgsnämnden

Underlag inför Mål och budget 2016 och plan 2017-2018 för äldreomsorgsnämnden SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-07 AN-2015/140.182 1 (3) HANDLÄGGARE Christina Löfberg 08 535 378 17 christina.lofberg@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Förstudie - Åtgärder för en fungerande bostadsmarknad

Förstudie - Åtgärder för en fungerande bostadsmarknad Rapport 2012 Förstudie - Åtgärder för en fungerande bostadsmarknad Said Ashrafi 2012-03-14 Innehållsförteckning 1 Uppdraget... 7 2 Tidsplan... 7 3 Metod för genomförande... 7 4 De största hindren och föreslagna

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2014: 13 MILJÖSKYDDSENHETEN N AT U R M I L J Ö E N H E T

Läs mer

Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering

Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering 2014-01-16 Remissversion Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

29 procent bor. 88 600 vill ha egen. 59 900 bostäder behövs. 33 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo?

29 procent bor. 88 600 vill ha egen. 59 900 bostäder behövs. 33 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 215 Undersökning från Hyresgästföreningen 29 procent bor med osäkra villkor 88 6 vill ha egen bostad men saknar det idag 59 9 bostäder

Läs mer

PÅ VÄG MOT 140 000 NYA BOSTÄDER. en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad

PÅ VÄG MOT 140 000 NYA BOSTÄDER. en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad PÅ VÄG MOT 14 NYA BOSTÄDER en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad 1 Innehåll Förord 3 NULÄGE Bostadsförsörjningen en nationell, regional och kommunal angelägenhet 4 Fakta befolkning och bostäder

Läs mer

Innehåll SID ÅRET I KORTHET BESQAB I KORTHET VD-ORD 2 VISION, AFFÄRSIDÉ OCH ÖVERGRIPANDE MÅL 4

Innehåll SID ÅRET I KORTHET BESQAB I KORTHET VD-ORD 2 VISION, AFFÄRSIDÉ OCH ÖVERGRIPANDE MÅL 4 Årsredovisning 2013 Innehåll SID ÅRET I KORTHET BESQAB I KORTHET VD-ORD 2 VISION, AFFÄRSIDÉ OCH ÖVERGRIPANDE MÅL 4 FINANSIELLA MÅL 5 STRATEGI 6 AFFÄRSMODELL 8 BESQABS MARKNAD 10 MÅLGRUPP OCH KUNDER 12

Läs mer

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER I STOCKHOLMSREGIONEN FRAM TILL 2030 Stockholms läns landsting 2012 LS 1206-0914 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Uppdrag om att viss utrednings- och samordningsverksamhet

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad 2011 i Uppsala Län

Analys av regional bostadsmarknad 2011 i Uppsala Län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Rapport Dnr. 405-5106-2010 Analys av regional bostadsmarknad 2011 i Uppsala Län www.lansstyrelsen.se/uppsala Samhällsbyggnadsenheten Inledning:

Läs mer

11 521 Mkr. 1 161 Mkr. 531 Mkr. 233 Mkr

11 521 Mkr. 1 161 Mkr. 531 Mkr. 233 Mkr ÅRSREDOVISNING 2014 NYCKELTAL Antal lägenheter 15 109 Marknadsvärde 11 521 Mkr Hyresinstäkter, årstakt 1 161 Mkr Driftnetto, årstakt 531 Mkr Resultat efter skatt 233 Mkr Vinst per aktie 4,8 kr INNEHÅLL

Läs mer

Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013

Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013 Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013 Rapport 2013:10 Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013 2 Rapporten Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland

Läs mer

PROGRAM FÖR BOSTADSBYGGANDE 2015 2019

PROGRAM FÖR BOSTADSBYGGANDE 2015 2019 PROGRAM FÖR BOSTADSBYGGANDE 2015 2019 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE NOVEMBER 2014 Omslagsbilden har tagits i sammanhang med stadsbyggnadspriset. Fotograf: Pernilla Sjöholm Byggherre: Småa Bostadsbyggande

Läs mer

EN BOSTADSMARKNAD FÖR ALLA? Utmaningar för bostadsbyggande och infrastrukturinvesteringar i Skåne

EN BOSTADSMARKNAD FÖR ALLA? Utmaningar för bostadsbyggande och infrastrukturinvesteringar i Skåne EN BOSTADSMARKNAD FÖR ALLA? Utmaningar för bostadsbyggande och infrastrukturinvesteringar i Skåne Region Skåne 2015 Projektansvarig: Therese Andersson, Region Skåne Grafisk form: Länge Leve Kommunikation

Läs mer

Utredning av bostadsbehovet i Sundsvalls Kommun. Birgitta Hänström Söderlund Anna Jakobsson Lund Lena Klingstedt

Utredning av bostadsbehovet i Sundsvalls Kommun. Birgitta Hänström Söderlund Anna Jakobsson Lund Lena Klingstedt Utredning av bostadsbehovet i Sundsvalls Kommun Birgitta Hänström Söderlund Anna Jakobsson Lund Lena Klingstedt Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 4 INLEDNING... 5 BAKGRUND... 6 VARFÖR BOSTADSPLANERA?...

Läs mer

Detta är Stockholmshem

Detta är Stockholmshem Aktiebolaget Stockholmshem Årsredovisning 29 Omslag 29 Daniel Milton heter konstnären som skapat omslagsbilden i årets årsredovisning. Daniel är bosatt i centrala Stockholm och har utbildning från konstskolor

Läs mer

Skåne bygger. Slutrapport

Skåne bygger. Slutrapport Skåne bygger Slutrapport 1 Titel: Skåne bygger. Slutrapport. Utgiven av: Länsstyrelsen i Skåne län 2010 Författare: Cecilia von Schéele Beställningsadress: Länsstyrelsen i Skåne län Enheten för samhällplanering

Läs mer

Helsingborgshem på 10 sekunder

Helsingborgshem på 10 sekunder årsredovisning 212 Vi är ett bostadsföretag som vill att våra kunder ska känna sig stolta. Stolta över sin bostad, sitt område och sin stadsdel. Men också känna stolthet över att vi tar ansvar för morgondagens

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 Innehåll Kundbetyg 2012 4 Sammanfattning och nyckeltal 6 VD har ordet 8 Ägarkrav, mål och strategier 10 Marknad och kunder 14 Stockholms bostadsmarknad 15 Affärsområde Järva 18 Affärsområde

Läs mer

Magnolia Bostad Årsredovisning 2014

Magnolia Bostad Årsredovisning 2014 Magnolia Bostad Årsredovisning 2014 Det här är Magnolia Bostad...2 2014 i korthet...4 Historik...6 VD har ordet...8 Marknaden... 12 Vision, affärsidé och mål... 17 Affärsmodell...18 Magnolia Bostads förädlingsprocess...

Läs mer

Hur och var vill ni bo?

Hur och var vill ni bo? Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nr 2015:02 Välkomna till Västernorrland: Hur och var vill ni bo? Analys av bostadsmarknaden 2015 Omslagsbild:Trafikskylt byggarbetsplats Fotograf: Ann-Charlotte Larsson

Läs mer