2013 BOSTADSFÖRMEDLINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013 BOSTADSFÖRMEDLINGEN"

Transkript

1 2013 BOSTADSFÖRMEDLINGEN

2 VÅR BOSTADSKÖ I SIFFROR ÅLDER år > 65 år år 16% 8% 11% år 17% 27% 21% år år HUR BOR DU IDAG? 29% Hyresrätt förstahandskontrakt 27% Bostadsrättslägenhet 19% Villa / radhus / kedjehus 3% Studentbostad 7% Andrahandskontrakt 10% Inneboende 5% Annat VILKEN ÄR DIN HUVUDSAKLIGA SYSSELSÄTTNING? Yrkesarbetare 65% Egen företagare 6% Studerande 14% VAR BOR DU IDAG? 16% 18% 44% 22% NÄRFÖRORT MA X 2 MIL FR ÅN INNERSTADEN STOCKHOLMS INNERSTAD Arbetssökande 4% Pensionerad 9% Annat 2% 2 5 MIL FRÅN INNERSTADEN ÖVRIGA LANDET / UTLANDET VEM BOR I HUSHÅLLET? NÄR I TIDEN TROR DU ATT DU HAR BEHOV AV EN BOSTAD? Ensamstående Sambo/gift Bor hos föräldrar 17% OMGÅENDE 26% Ensamstående med hemmavarande barn 27% Sambo/gift med hemmavarande barn 9% Inneboende eller kompisboende 17% 16% INOM ETT ÅR INOM 1 2 ÅR 8% 21% Inget av ovanstående alternativ stämmer in på mitt boende 3% 6% 18% 22% 1% 9% INOM 2 4 ÅR SENARE BEHÖVER INGEN ANNAN BOSTAD VET EJ/INGEN ÅSIKT Källa: Bostadsförmedlingens urvalsundersökning Bostadsköns profi l.

3 VIKTIGA HÄNDELSER 2013 Antalet förmedlade lägenheter från privata fastighetsägare ökade med 27%. Totalt 40% av totalt inlämnade lägenheter (9 885, 2012). Antalet kunder i bostadskön växte med personer. En ökning med 8% och något färre än En ny marknadsfunktion har implementerats med syfte att öka antalet förmedlingar genom att attrahera nya fastighetsägarkunder och öka lojaliteten hos befi ntliga. Förmedlingsprocessen har effektiviserats genom kompetens förstärkning och en effektivare organisation. Fortsatt arbete med att stärka varumärket och den interna kulturen med syfte att skapa en tydlig och attraktiv helhetsbild av bolagets erbjudande och leverans. INNEHÅLL VD LENA LARSSON DAAG HAR ORDET 4 REGIONEN BYGGER. VI FÖRMEDLAR! 6 UTBLICK EN EUROPEISK STORSTADSREGION FEM BRA SKÄL FÖR FASTIGHETSÄGARE ATT ANVÄNDA OSS 10 MÖTEN FÖR SAMARBETE OCH UTVECKLING 12 VAD VILL DU VETA? 14 VISIONEN ÄR ATT ALLA NÅR DRÖMMEN OM SIN BOSTAD LITE ENKLARE 16 KÖTIDEN VARIERAR ENGAGERADE MEDARBETARE I EN VÄLTRIMMAD ORGANISATION 20 BOSTADSFÖRMEDLINGEN EN VIKTIG REGIONAL AKTÖR 22

4 ALLT FLER FASTIGHETSÄGARE VÄLJER ATT ARBETA MED OSS Vårt uppdrag är att förmedla hyresrättslägenheter i Stockholmsregionen. Vi har därför två kundgrupper. Fastighetsägare och byggbolag å ena sidan och bostads sökande i bostadskön å andra sidan. Vi hjälper dem att hitta varandra. Vårt fokus är att förenkla för dem som söker bostad och att öka inflödet av lägenheter. Det sist nämnda gör vi genom att skapa, kommunicera och leverera kundnytta med mervärden för fastighetsägarna. Under 2013 har vi varit framgångsrika i vår ambition. Undersökningar visar att båda våra kundgrupper tycker att vi gör ett bra jobb vilket också bekräftas av att fler privata fastighetsägare än någonsin valde att arbeta med oss. Vår framgång är resultatet av ett antal strategiska vägval och aktiviteter under året. STRATEGISKT ARBETE MED GOTT RESULTAT Grunden i vårt strategiarbete är vår positionering som ett public service-bolag, ett bolag med ett viktigt samhällsuppdrag med stort kundfokus och hög affärsmässighet. Ett namnbyte och ny grafisk profil under 2013 visualiserade och tydliggjorde denna utveckling. Under året som gått har vi utvecklat vår kompetens för att ännu bättre möta våra båda kundgruppers behov. Främst genom en ny marknadsfunktion med syfte att utveckla ett analys- och kunskapserbjudande och för att effektivare nå vår marknad av fastighetsägare och byggbolag. Väl hos oss möts nu våra kundgrupper också av en effektivare förmedling och en ännu bättre kundservice. HJÄRTAT I VERKSAMHETEN ÄR WEBBEN Vi är idag 99 procent digitala i vårt kommunikationssystem och då särskilt med bostadskön. Varje dag har vi runt besök på vår hemsida där man söker information eller letar bostad. Allt fler fastighetsägare upptäcker detta, och använder oss som sitt verktyg för att förmedla lediga hyresrätter. Sedan länge är hemsidan hjärtat i vår verk - samhet och det är viktigt att den ger all den service som våra kunder förväntar sig. Och kraven ökar i takt med den digitala utvecklingen i samhället. Under förra året började vi arbetet med en helt ny hemsida för att göra det ännu enklare för våra kunder att använda oss. Lanseringen sker under våren Hårdvara behöver mjukvara för att fungera. Våra strategiska vägval bygger på det. För att vår verksamhet ska uppfattas enkel, aktiv och säker, arbetar vi med vårt be teende och förhållningssätt utifrån vår värdegrund, och med en strävan att vara en organisation med engagerade med arbetare som drivs av att skapa värde för våra kunder och intressenter. REGIONEN VÄXER OCH VI ÄR VÄL RUSTADE Stockholmsregionens kommunikationssystem ger goda förutsättningar att bo i en kommun och arbeta i en annan och regionen blir i allt större utsträckning en gemensam bostads- och arbetsmarknad. Vår ambition är att spegla den utvecklingen. Under 2013 förmedlade vi lägenheter i 21 av länets 26 kommuner, men också bland annat i Uppsala. Under 2013 minskade inflödet av nyproduktion till förmed - ling, men allt pekar på att det var tillfälligt. Och glädjande nog ökade antalet förmedlade successionslägenheter och inflödet från den privata sektorn har aldrig varit större. Fram till och med 2030 planeras nu för nya bostäder i Stockholms kommun och med den nya Stockholms överenskommelsen, där förutom Stockholms stad även Nacka, Solna och Järfälla ingår, ökar den siffran. Många andra kommuner i regionen planerar också satsningar på bostadsbyggandet. Alla dessa bostäder blir naturligtvis inte hyresrätter, men vi räknar med ett bra tillskott och vi på Bostadsförmedlingen står starkt rustade att ta oss an den positiva utmaningen. Bostadsförmedlingen ska därför fortsätta att utvecklas som arena för hyresrätter i den viktiga och allt större Stockholmsregionen. Vi är övertygade om att en profes sionell och öppen marknadsplats underlättar för både dem som söker bostad och för fastighetsägarna. LENA LARSSON DAAG VD, BOSTADSFÖRMEDLINGEN I STOCKHOLM AB 4

5 5

6 REGIONEN BYGGER. VI FÖRMEDLAR! Regionen runt Stockholm är en av Europas snabbast växande och det mesta tyder på att tillväxten fortsätter. Det förutsätter dock att infrastruktur och bostäder räcker till. Sedan början av 1990-talet har bostadsproduktionen understigit befolkningsökningens behov och i de flesta av länets kommuner råder det därför brist på bostäder*. Stockholms regionens bostadsförsörjning är idag den kanske hetaste av alla frågor. Men kanske ser vi ljuset i tunneln. Det finns tydliga tecken på att nyproduktion av bostäder nu tar fart och Bostadsförmedlingen är väl rustad att ta hand om den. Boverkets prognoser visar ett bostadsbyggande som närmar sig rekordåren. Alla är överens om att den snabbt växande regionen behöver fler bostäder för att utvecklingen inte ska stanna av. Enbart i Stockholms kommun finns idag en plan för bostäder till och med Lägg där till Stockholmsöverenskommelsen om utbyggd tunnelbana som inkluderar Solna, Nacka och Järfälla, så ökar nyproduktionen i regionen med ytterligare planerade bostäder. Andra exempel på expanderande kommuner är Huddinge som planerar att bygga bostäder de när - maste 5 åren, varav blir hyresrätter, och Sundbyberg som planerar för bostäder t o m FLERA OLIKA UTMANINGAR Detta är positiva siffror, men det finns utmaningar. Hyresrätten är central för flexibiliteten på arbetsmarknaden. Med dagens låga räntor är det oftast inte billigare att bo i en nyproducerad hyresrätt, men att köpa en bo - stadsrätt kräver en kontantinsats vilket är ett hinder för många av de som vill flytta hit och för alla unga som vill lämna hemmet för att arbeta eller studera i regionen. Tillgång till mark, kortare planprocesser, borttagande av kommunala särkrav och en ökad regional styrning av bostadsbyggandet är några välkända frågor på agendan. 6

7 En annan viktig aspekt är frågan om kundperspektivet; hur bygger vi den stad som människor vill leva och bo i? Vilka är de olika målgruppernas primära behov? Ställer dagens hyresrättskund andra krav än gårdagens? HYRESRÄTTEN UTVECKLAS På Wallenstam i Stockholm beskriver, Ulrika Ericsson, ut hyrningskoordinator nyproduktion, hyresrätten som en flexibel och bekväm boendeform som inte kräver något risktagande från hyresgästens sida, men att hyres rätten som produkt ständigt måste utvecklas utifrån kundens behov och i samklang med samhällets utveck ling. Det ställs högre krav idag från våra kunder, man förväntar sig generellt fullservice på det mesta när man bor i hyresrätt, säger Ulrika Ericsson. Vd för ByggVesta Fastighetsförvaltning AB, Jenny Gibson, ser att allt fler väljer hyresrätten aktivt. Man vill inte binda kapital och man vill vara mer rörlig. Man vill också ha den fullservice som hyresrätten ger och hon fortsätter Det ligger i vårt intresse att bygga hållbart och attraktivt för ett lång siktigt ägande. Miljö är idag en hygienfaktor med fokus på tekniska lösningar. Ett hållbart samhälle bygger också på beteende och det satsar vi mycket på. Vi har till exempel gröna kontrakt som omfattar återvinning, miljövänlig el, cykelpool och mycket mer. Både Wallenstam och ByggVesta använder Bostadsför - med lingens analystjänster som underlag för sin utveckling av hyresrätter. Ulrika Ericsson berättar att man har haft stor nytta av dessa. Framför allt de slutrapporter som vi tagit del av efter uthyrning av våra nyproducerade fastigheter samt de områdesanalyser vi har fått hjälp med. Jenny Gibson på ByggVesta har helt nyligen börjat använda Bostadsförmedlingens analystjänster som ett underlag vid nyproduktion och är mycket nöjd med det beslutet. VÄL RUSTADE FÖR ÖKADE KRAV Bostadsförmedlingens kärnkompetens är förmedlingstjänsten. Men vi levererar också viktig kunskap om hyresrättsmarknaden. Vi vet hur vår bostadskö ser ut och vad kunderna där efterfrågar och vi har genom många och långa relationer lärt oss vad som är viktigt för fastighetsägaren och vad vi kan bidra med för att bygga värde för dem. Vi är dessutom väl insatta i de kommunala processerna. Det gör Bostadsförmedlingen till en viktig aktör och ett kunskapsnav för alla som arbetar med bostäder i regionen. Och vi är väl rustade för både ett ökat utbud och högre krav från våra bägge kundgrupper bostadssökande och bostadsleverantörer. * KÄLLA; STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING TILLVÄXT, MILJÖ OCH REGIONPLANERING 7

8 "Stockholm är obestridligen en av de mest konkurrenskraftiga regionerna i OECD. Regionen leder utvecklingen mot en kunskapsbaserad ekonomi och konkurrerar framgångsrikt genom hög innovationsförmåga och kreativitet." Ur OECD Territorial Reviews Stockholm, Sverige,

9 UTBLICK EN EUROPEISK STORSTADSREGION 2050 Stockholmsregionen med sina 26 kommuner är i stark tillväxt. Det är en väl planerad och komplex process, men också en konsekvens av klassisk storstadsutveckling där funktion och ekonomi för både boende och näringsliv styr. Samhällsplanerarna spår en utvecklad storstadsregion där Stockholm är hjärtat i en flerkärnig storregional struktur. En funktionell region där övriga städer, med olika roller, bidrar med olika komplementära funktioner. Med Stockholmsregionen menar vi idag oftast länets 26 kommuner, men i samhällsplanerarnas framtidsarbete diskuteras ofta Stockholmsregionen som den funktionella regionen. Man menar då en sammanhållen arbetsmarknads- och bostadsregion definierad med utgångspunkt i infrastruktur och pendlingsmönster. Detta ger andra och nya perspektiv på en växande storstadsregion, där länet kompletteras av angränsande kommuner. Denna funk tionella region spås växa vidare ut mot det som idag kallas Östra Mellansverige. En utveckling som drivs av Stockholm som stark tillväxtmotor. EN NY EUROPEISK STORSTADSREGION VÄXER FRAM? I den regionala utvecklingsplanen för Stockholm, RUFS 2010, beskrivs regionens utveckling med visionen att vara Europas mest attraktiva storstadsregion I den visio - nen ser man till Stockholm och sex angränsande län som en funktionell region. Idag en region med sammanlagt drygt 3,5 miljoner invånare som beräknas öka till nästan 5 miljoner invånare Östra Mellansveriges större städer förväntas i en skisserad framtid utvecklas som delar av en gemensam, funktionell storstadsregion med Stockholm som centrum. En europeisk storstadsregion där olika orter har olika komplementära roller i en flerkärnig storregional struktur. Genom en samspelt utveckling i hela Östra Mellansverige, menar man i RUFS 2010, att förutsättningarna ökar för Stockholmsregionen att nå visionen att vara Europas mest attraktiva storstadsregion En vision som sammanfaller väl med Stockholms stads vision om en stad i världsklass REGIONENS UTVECKLING ÄR BEROENDE AV BOSTÄDER, ARBETE OCH INFRASTRUKTUR Den framtida Stockholmsregionen förväntas i huvudsak växa inifrån och ut, där Stockholm möter andra län, kommuner och städer med kompletterande roller och funktioner. Förutsättningen är en stark tillväxt och inflyttning till länet som skapar behovet att utveckla den funktionella regionen med bostäder, arbete och kommunikationer. Med en stark tillväxt och inflyttning följer ett högt efterfrågetryck på bostäder. Sannolikt är det högst i regionens centralorter och minskar ju längre ut i regionen man kommer. Följden av detta förväntas, enligt en analys av WSP, på sikt bli att fler inflyttande och befintliga hushåll väljer att bosätta sig längre bort från regionens kärna, på orter där det är billigare att bo. Man kvittar lägre bostadspriser mot högre reskostnader och mindre fritid och så växer regionen funktionellt. En förutsättning för denna utveckling är ett bostadsbyggande som följer folkökningen samt utbyggd infrastruktur. Med bättre kommunikationer krymper också avstånden för både arbetstagare och arbetsgivare. Man kan bo och arbeta på olika platser vilket gör att den geografiska plattformen för regionens utveckling växer med fler möjligheter att välja bostadsort. Projektet Mälarbanan är ett exempel som kommer att erbjuda enklare och snabbare kommunikation mellan Stockholm och de nordvästra delarna av regionen. I regionens centrala delar ses en kommande utbyggnad av tunnelbanan som en viktig faktor för att underlätta för den gemensamma bostads- och arbetsmarknaden. EN BOSTADSFÖRMEDLING FÖRENKLAR FÖR BÅDE FASTIGHETSÄGARE OCH BOSTADSSÖKANDE Förutsättningarna för en positiv utveckling av den fram - tida Stockholmsregionen är tillväxten i samklang med en geografisk och funktionell regionsutveckling där infrastruk turen stödjer bostadsbyggande, service och näringslivs etablering. I den utveckling som spås om regionen är kommungränser och länsgränser avgränsande, men inte begränsande. Samverkan gör det enkelt för regionens invånare och näringsliv att bo och verka. På Bostadsförmedlingen i Stockholm verkar vi i de allra flesta av länets kommuner. Det svarar idag mot efterfrågan och behov hos de som söker bostad via oss. Den efterfrågebilden förändras successivt i takt med regionens och bostadsmarknadens utveckling. Genom att samla så mycket av utbudet som möjligt på ett ställe, vill vi göra det enklare för människor att söka bostad på ett bredare och kanske mer relevant område utan att behöva använda flera olika förmedlingstjänster. Det ger helt enkelt fler människor möjlighet att lite enklare hitta sin drömbostad. Och det är vår vision. KÄLLOR: WSP ANALYS & STRATEGI. REGIONALEKONOMISKA KONSEKVENSER AV ETT LÅGT BOSTADSBYGGANDE, SCB MEDBORGARUNDERSÖKNING 2013, RUFS

10 BRA SKÄL FÖR FASTIGHETSÄGARE 5ATT ANVÄNDA OSS Bostadsförmedlingen i Stockholm är kanske mest känd som bostadskön. En kö med snart en halv miljon kunder som är intresserade av det som många fastighetsägare i regionen erbjuder hyresrätter. Bostadsförmedlingens kärnkompetens är att förmedla hyresrätter, men vi har också utvecklat andra värdefulla tjänster för den som bygger och förvaltar hyresrätter. Bostadsförmedlingen är en marknadsplats för bostadssökande, fastighetsägare och bostadsbolag i regionen runt Stockholm. Det finns ingen annan aktör som har så lång erfarenhet av förmedling av hyresrätter och som har så mycket kunskap om bostadssökandes behov och önskemål. Med våra kärnvärden enkelt, aktivt och säkert utvecklar vi ständigt våra tjänster med målet att alltid vara det bästa alternativet för förmedling av hyresrätter. Här är fem bra skäl att använda Bostadsförmedlingen. 1. EFFEKTIV FÖRMEDLING OCH KUNDSERVICE I TOPP Som kund hos oss får du en effektiv förmedling av dina lediga bostäder. Varje uppdragsgivare får en personlig handläg gare för professionell administration och rådgivning. Det är du som fastighetsägare som formulerar kraven på hyresgästen och vår uppgift är att matcha dessa mot bostadskön. Vår kundservice tar hand om våra gemensamma kunder och svarar på deras frågor kring bostadssökarprocessen. 2. ÖPPET OCH TRYGGT Att lämna uppdrag till Bostadsförmedlingen innebär en enkel, tydlig och transparent förmedlingsprocess vilket ger trygg het och trovärdighet. Både för fastighetsägaren och hyresgästen. 3. KUNSKAP Efter 67 år som aktör på regionens bostadsmarknad, cirka förmedlade bostäder och över kunder, har vi på Bostadsförmedlingen en unik kunskap och position på Stockholms bostadsmarknad. Som kund hos oss får man del av detta genom statistik och analyser av till exempel bostadskonsumenters preferenser och efterfrågan på bostäder i olika områden. 4. VÄLBESÖKT MARKNADSPLATS Fastighetsägare som väljer att låta Bostadsförmedlingen förmedla sina lediga lägenheter når en stor och växande kundstock genom att synas på vår välbesökta webb. Med cirka besök om dagen når över 240 fastighetsägare i regionen ut till en stor grupp bostadssökande. 5. SAMHÄLLSNYTTA På en svår bostadsmarknad bör det åtminstone vara lätt att hitta till de hyresrätter som är lediga. Lätt blir det när de återfinns på en och samma marknadsplats. Genom att samarbeta med Bostadsförmedlingen bidrar du till bättre funktionalitet på bostadsmarknaden, till nytta för regionens utveckling. 10

11 11

12 Business Arena, september Kun(d)skapsträffen, november Business Arena, september Foto: Fastighetsnytt/Sigurdur J Ólafsson. Kun(d)skapsträffen, november Stockholm bygger, juni Stefan Attefall, bostadsminister. Kun(d)skapsträffen, november Kun(d)skapsträffen, november

13 Seniormässan Stockholm, oktober Business Arena, september MÖTEN FÖR SAMARBETE OCH UTVECKLING Under 2013 medverkade Bostadsförmedlingen i flera olika events för samverkan med bostadssökande, fastighetsägare och byggbolag. Ett av dessa var Business Arena som är norra Europas ledande mötesplats för fastighetsoch samhällsbyggnads sektorn. Här samlas branschens företag och aktörer under ett och samma tillfälle för att diskutera samhällsutveckling och nya affärer. Stockholm Bygger, som Bostadsförmedlingen projekt leder, är ett samarbetsprojekt som ska stimulera till en strategisk och resultatinriktad dialog mellan staden och bygg- och fastighetssektorn. Stockholm Bygger har också till uppgift att kom municera den pågående och framtida stadsutvecklingen till stockholmarna. Den permanenta utställningen i Stockholms Kulturhus, som drivs av Stockholms stad och Stockholm Bygger, är ett exempel på det. Kun(d)skapsträffen, november Sedan flera år tillbaka möter vi medarbetare från fastighetsägare i den årliga Kun(d)skaps träffen". Ett upp skattat event för inspiration, information och kunskapsutbyte. Kun(d)skapsträffen, november Välkomstdagarna Stockholms Universitet., september

14 VAD VILL DU VETA? Bostadsförmedlingens kärnkompetens är förmedling av hyresrätter i regionen men vi har också en viktig roll som kunskapsnav för våra intressenter. Vår ambition i den rollen är att leverera korrekt och relevant kunskap om hyresrättsmarknaden i Stockholmsregionen till media, fastighetsägare och till våra ägare i Stockholms stad. All statistik och analys är kostnadsfri och ett exempel på hur Bostadsförmedlingen levererar samhällsnytta och affärsnytta i en och samma tjänst. Genom vår databas av förmedlade lägenheter modellerar vi fram värdefull kunskap för till exempel bostadsbolag som bygger nytt eller bygger om. Ett av våra verktyg för att ta fram information är kötiden i bostadskön. Den är ett mått på efterfrågan och varierar för varje lägenhet. Med hjälp av kunskap om kötid för olika lägenheter i olika områden och med ett underlag på över en halv miljon förmedlade lägenheter, kan vi ta fram statistik och göra analyser som kan underlätta i många viktiga beslut. Utöver databasen gör vi många olika undersökningar kring boendefrågor och för bland annat en kontinuerlig dialog med vår webbpanel som består av kunder i bostadskön. Vi ställer frågor kring hur man vill bo, var man vill bo, om betalningsvilja och mycket mer. Ur all fakta och statistik tar vi fram underlag till nytta för intressenter som till exempel fastighetsägare, byggbolag och media. Analyser och statistik om preferenser kring läge, lägenhetsstorlek, betalningsvilja och mycket annat. Genom att bättre förstå vad olika kundgrupper värderar och hur man prioriterar i valet av lägenhet, ger vi kommunala och privata bostadsbolag och fastighetsägare och andra intressenter inom bostadsmarknaden en affärsnytta som i slutänden gagnar bostadskonsumenten och samhället. Allt detta är skräddarsytt och dessutom kostnadsfritt. Media är också en viktig intressentgrupp som använder Bostadsförmedlingens statistik och analystjänster. Bostadsmarknaden, och i synnerhet hyresrättsmarknaden, är ett hett ämne i samhällsdebatten och det är viktigt att allmänheten har rätt kunskap och förväntningar. Med de krav media har på att vara korrekta i sin rapportering är Bostadsförmedlingen en viktig kunskapskälla. 14

15 SÅ HÄR VILL VI BO VILKA TRE EGENSKAPER PÅ LÄGENHETEN VÄRDESÄTTER DU MEST? Diagrammet visar antal poäng per alternativ, högst antal poäng värdesätts högst. BOSTADEN HAR BALKONG BRA PLANLÖSNING HÖG STANDARD (VAD GÄLLER GOLV, VÄGGAR, BADRUM, KÖK ETC.) ATT BOSTADEN HAR HISS FIN UTSIKT MASKINELL UTRUSTNING (TVÄTT- OCH DISKMASKIN, TORKTUMLARE) LIGGER INSYNSSKYDDAT TILLGÅNG TILL EXTERNT FÖRRÅD (I KÄLLARE, VIND EL. DYLIKT) UTEPLATS ATT BOSTADEN LIGGER I RÄTT VÄDERSTRECK UTRYMME FÖR TVÄTTMASKIN ÖPPEN PLANLÖSNING MELLAN KÖK OCH VARDAGSRUM BADKAR ATT BOSTADEN LIGGER PÅ ÖVERSTA VÅNINGEN KLÄDKAMMARE FIN INNERGÅRD TILLGÄNGLIGHETSANPASSAD BOSTAD ATT BOSTADEN LIGGER PÅ BOTTENPLAN GEMENSAMHETSLOKALER ANNAT VILKA TRE EGENSKAPER VÄRDESÄTTER DU MEST NÄR DET KOMMER TILL LÄGET PÅ DIN BOSTAD? Diagrammet visar antal poäng per alternativ, högst antal poäng värdesätts högst. Nära till allmänna kommunikationer, 5519 Annat, 189 Nära vatten, 646 Barnvänligt område, 694 Nära skola / barnomsorg, 718 Tillgång till parkering / garage, 929 Nära naturområde, 1409 VISSTE DU ATT den mest efterfrågade lägenhetsstorleken om man ser till hela regionen är 4 rok. Undantag är till exempel Uppsala där 2 rok är mest efterfrågat och Lidingö där efterfrågan är störst på 3 rok. den stadsdel i regionen där efterfrågan* ökade kraftigast under förra året var Alby i Botkyrka. Nära kommersiell service, 2995 Inte nära högt trafi kerad väg och / eller störs av buller, 2097 skillnaden i efterfrågan mellan Stockholms innerstad och de yttre delarna minskar allt mer. Skillnaden i genomsnittlig kötid har minskat med 1,7 år mellan 2009 och KAN DU TÄNKA DIG ATT BO I EN NYPRODUCERAD BOSTAD? 71 procent kan tänka sig att bo i en nyproducerad bostad, 10 procent svarade nej och 18 procent vet inte / har ingen åsikt. den mest efterfrågade arean på 3 rok är de riktigt ytsnåla och de riktigt rymliga lägenheterna. Längst kötid genereras av treor som antingen är kvm eller de som är kvm. den optimala tvåan är kvm, om man ser till kötid. * Gäller hyresrätter förmedlade i bostadskön 2009 mot 2013 rangordnat efter vilka stadsdelar där kötiden har ökat mest procentuellt sett. Källa: Urvalsundersökning av Bostadsförmedlingens bostadskö,

16 VISIONEN ÄR ATT ALLA NÅR DRÖMMEN OM SIN BOSTAD LITE ENKLARE ÄVEN UNGA, GAMLA OCH DE MED SÄRSKILDA BEHOV Bostadskön är inte bara lång. Den innehåller också många olika grupper med olika behov. Bostadskön är till för alla, men för några grupper som ungdomar, studenter och äldre gäller lite speciella regler. Och utöver det har Bostadsförmedlingen också några särskilda uppdrag från Stockholms stad med syfte att underlätta för de som har särskilda behov. För unga människor är bostaden en viktig del i processen att bygga ett eget liv. Ekonomi och bostadsbrist gör det dock svårt att komma igång. Många fastighetsägare lägger därför ut speciella ungdomslägenheter, vanligtvis en mindre och rela tivt billig lägenhet, i bostadskön. Det innebär att alla mellan 18 och 25 år som står i bostadskön kan söka den lägen heten. Längst kötid gäller som vanligt. För många äldre är det skönt att bo lite mindre, kanske tillsammans med andra i samma livssituation. I bostadskön finns det seniorlägenheter märkta 55+ eller 65+. Även här gäller som vanligt längst kötid, men ålderskravet måste vara uppfyllt när man anmäler intresse för lägenheten. Under 2013 förmedlade Bostadsförmedlingen 274 seniorlägenheter. Trygghetsboende tillgodoser äldres behov av ett boende med tillgång till viss service och förmedlas utifrån kötid. Alla som är 75 år eller äldre och bor i Stockholms kommun kan söka Trygghetsboende. Det är ett uppskattat alternativ för de som upplever behov av ett bekvämt och anpassat boende. Studentboende förmedlas till alla som studerar vid ett uni - ver sitet eller högskola. Den genomsnittliga kötiden för det enklaste studentboendet är 2013 cirka 3 år. Den svåra bo- stadssituationen innebär en risk för att studenter väljer bort regionens universitet och högskolor till förmån för andra lärosäten i Sverige och världen. För att förbättra bostadssituationen för studenterna deltar vi i Studentbostadsmässan 2017, ett brett upplagt projekt med olika aktörer som alla berörs av studentbostadsfrågan. SÄRSKILDA UPPDRAG FRÅN STOCKHOLMS STAD Förtur till en hyresrätt kan beviljas den som av sociala eller medicinska skäl har behov av en viss bostad och själv inte kan tillgodose behovet förmedlade vi 247 förturslägenheter. Det vanligaste skälet till att man söker en förturslägenhet, 75% 2013, är fysiska funktionshinder och det allra van ligaste ärendet är ett äldrehushåll med behov av hiss. Försöks- och träningslägenheter beviljas personer som av olika skäl inte haft ett eget boende under en period. Det är ärenden som beviljas av socialtjänsten och förmedlas av Bostadsförmedlingen. Under 2013 förmedlade vi 308 försöks- och träningslägenheter. Detta är en viktig samhällsuppgift där såväl kommunala som privata fastighetsbolag bidrar. Vill du veta mer om Bostadsförmedlingens olika förmedlingstjänster, gå in på 16

17 17

18 KÖTIDEN VARIERAR Efterfrågan och därmed kötiden varierar kraftigt beroende på läge. Kötiden är vanligtvis kortare för nybyggda lägenheter. TÄBY 6,9 JÄRFÄLLA 4,4 Vinsta EKERÖ 4,9 Blackeberg 7,8 Husby 5,5 Bromsten 6,8 4,9 Mariehäll Råcksta 8,4 Bredäng 5,3 SOLLENTUNA 3,9 Tensta 5,5 SUNDBYBERG 9,1 11,8 9,0 Midsommarkransen 7,2 HUDDINGE SOLNA 6,8 Älvsjö 5,5 STOCKHOLM DANDERYD 4,9 Hjorthagen 16,6 Södermalm 9,5 Hammarby sjöstad 6,6 Rågsved 2,7 Bandhagen 9,5 Bagarmossen 8,7 8,2 LIDINGÖ Farsta 5,5 SALEM 4,1 SÖDERTÄLJE 6,8 BOTKYRKA 6,0 2,5 HANINGE 18 NYNÄSHAMN

19 KÖTID* I ANTAL ÅR HYRESRÄTTER KÖTID* I ANTAL ÅR NYPRODUCERADE HYRESRÄTTER 3,6 UPPSALA KNIVSTA NORRTÄLJE ÖSTERÅKER 6,6 VAXHOLM VÄRMDÖ 4,0 SIGTUNA VALLENTUNA 6,1 UPPLANDS VÄSBY UPPLANDS-BRO TÄBY ÖSTERÅKER JÄRFÄLLA SOLLENTUNA 5,3 6,9 DANDERYD 6,6 5,5 VAXHOLM SUNDBYBERG 8,2 11,8 LIDINGÖ EKERÖ SOLNA VÄRMDÖ 6,5 NACKA 9,1 5,5 STOCKHOLM NYKVARN 4,1 SÖDERTÄLJE SALEM 6,8 BOTKYRKA 7,2 TYRESÖ HUDDINGE 6,0 2,5 HANINGE NYNÄSHAMN 6,5 NACKA TYRESÖ * Siffrorna avser genomsnittlig kötid, Källa: Bostadsförmedlingen i Stockholm AB:s databas 2013 Stadskartan 19

20 ENGAGERADE MEDARBETARE I EN VÄLTRIMMAD 75ORGANISATION Bostadsförmedlingen är en värdeskapande serviceorganisation. Vi har en public service-funktion med ett viktigt samhällsuppdrag som ska utföras med fokus på kundnytta och affärsmässighet. Vår organisation speglar den inriktningen med både mjuka och hårda värden: professionell, samverkande, fokuserad och modern. Bostadsförmedlingens verksamhetsidé är att förmedla hyresrätter i Stockholmsregionen. Vi arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling som optimerar våra funktioner i organisationen. Stor vikt har också lagts på mjuka värden som att skapa samsyn om vår roll och uppgift och att utveckla en medskapande kultur som vi trivs i. Det ger också effekt på hälsa och sjuktal som sjönk från 6,1% 2012 till 4,8% SÅ FUNGERAR BOSTADSFÖRMEDLINGEN Våra två kundgrupper möts oftast på vår hemsida. När en bostadssökande blir intresserad av en bostad, anmäler han eller hon sitt intresse på hemsidan. På detta sätt uppstår en särskild kö för varje erbjuden lägenhet. Förmedlingsav delningen klarar sedan av eventuella frågor och genomför förmedlingen med den som har längst tid i bostadskön och uppfyller ställda krav. Mona Lindén, tillsammans med grupp - cheferna Eva Anala och Reza Rad ansvarar för förmedlingsavdelningen. Vår kundservice är till för alla som har frågor som inte webben ger svar på och man arbetar framförallt med mail och telefon och hjälper ca 550 kunder om dagen. Kundservice har också en reception dit man kan gå för att få information. Ansvarig för avdelningen är Anna-Karin Enell tillsammans med nya gruppchefen Lisa Brenner som tidigare arbetat på Taxi Kurir. Kundservice är 16 medarbetare. bostadskön och fastighetsägare. Marika Nordström tillträdde som chef för avdelningen under förra året och kommer närmast från Skanska. Vår IT-grupp har ansvar för drift och utveckling av vårt viktiga IT-stöd med stora krav på användarvänlighet och säkerhet. Sedan 2013 ingår vi i Stockholms stads gemensamma IT-lösning. IT-avdelningen, som består av 10 medarbetare, leds och utvecklas av David Mancilla. Som stöd för hela verksamheten tar staben hand om administration, ekonomi, HR, juridik och kommunikation. Jannike Siljan tillträdde som ny chef för avdelningens 11 medarbetare under KUNDPROCESSEN Kundprocessen är ett värdeskapande fl öde av funktioner. Den börjar med våra två kundgrupper de bostadssökande som söker lägen - heter och fastighetsägarna som söker hyresgäster. Förmedlingsservice / Förtursärenden Förtursavdelningen arbetar i nära kontakt med både socialförvaltningar och förmedlingsavdelningen för att administrera och förmedla både förtursärenden och beviljade försöks- och träningslägenheter i Stockholms kommun. Ny chef för förtursgruppen är Kenneth Rode-Kemlo som tidigare var gruppchef på förmedlingsavdelningen. Fastighetsägarna Marknad är en ny och viktig funktion inom Bostadsförmedlingen med huvuduppgift att öka inflödet av lägenheter för förmedling. Marknad utvecklar också våra tjänster inom området analys och statistik. Tillsammans med kommunikationsenheten utvecklar man kommunikationen med både Bostadskön Kundservice IT Stab Marknad 20

VI PÅ BOSTADSFÖRMEDLINGEN JOBBAR FÖR ATT RÄTT HYRESGÄST SKA HITTA HEM HOS ER

VI PÅ BOSTADSFÖRMEDLINGEN JOBBAR FÖR ATT RÄTT HYRESGÄST SKA HITTA HEM HOS ER VI PÅ BOSTADSFÖRMEDLINGEN JOBBAR FÖR ATT RÄTT HYRESGÄST SKA HITTA HEM HOS ER VI VILL VARA ETT NAV PÅ HYRESMARKNADEN Stockholm växer så det knakar. Regionen utvecklas, jobben blir fler, invånarna blir fler.

Läs mer

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV UPPLANDS-BRO SIGTUNA ATT ANSÖKA OM FÖRTUR TILL BOSTAD Du som har starka medicinska behov, sociala behov eller en allvarlig hotbild kan ansöka om förtur till

Läs mer

TILL DIG SOM PRECIS HAR STÄLLT DIG I BOSTADSKÖN VÄLKOMMEN ATT HITTA HEM MED BOSTADSFÖRMEDLINGEN

TILL DIG SOM PRECIS HAR STÄLLT DIG I BOSTADSKÖN VÄLKOMMEN ATT HITTA HEM MED BOSTADSFÖRMEDLINGEN TILL DIG SOM PRECIS HAR STÄLLT DIG I BOSTADSKÖN VÄLKOMMEN ATT HITTA HEM MED BOSTADSFÖRMEDLINGEN FÖRSÖKER DU HITTA HEM I STOCKHOLMSREGIONEN? Vare sig du bott här hela livet eller är på väg att flytta hit,

Läs mer

BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM

BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM OM BOSTADSFÖRMEDLINGEN Vi är ett kommunalt bolag som ägs av Stockholms stad Vi varken äger eller bygger några bostäder själva. Vår uppgift är att förmedla

Läs mer

Bostadsförmedlingen har mycket att erbjuda er som är fastighetsägare. HITTA DIN HYRESGÄST ENKLARE MED HJÄLP AV OSS

Bostadsförmedlingen har mycket att erbjuda er som är fastighetsägare. HITTA DIN HYRESGÄST ENKLARE MED HJÄLP AV OSS Bostadsförmedlingen har mycket att erbjuda er som är fastighetsägare. HITTA DIN HYRESGÄST ENKLARE MED HJÄLP AV OSS VI VILL VARA ETT NAV PÅ HYRESMARKNADEN Stockholm växer så det knakar. Regionen utvecklas,

Läs mer

BOSTADSFÖRMEDLINGEN SÅ GÅR DET TILL

BOSTADSFÖRMEDLINGEN SÅ GÅR DET TILL BOSTADSFÖRMEDLINGEN SÅ GÅR DET TILL VÄGEN TILL EN BOSTAD Hos oss på Bostadsförmedlingen är det du själv som söker och anmäler ditt intresse för bostäder i Stockholmsregionen. Tänk på att ju mer aktiv du

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

EFFEKTIV OCH ENKEL FÖRMEDLING AV NYPRODUKTION

EFFEKTIV OCH ENKEL FÖRMEDLING AV NYPRODUKTION EFFEKTIV OCH ENKEL FÖRMEDLING AV NYPRODUKTION PÅ EN SVÅR BOSTADSMARKNAD SKA DET VARA ENKELT ATT BÅDE HITTA OCH FÖRMEDLA BOSTÄDER Regionen växer så det knakar och invånarna blir bara fler och fler. Därför

Läs mer

Rekordåret 2014. Vad styr efterfrågan på hyresrätter?

Rekordåret 2014. Vad styr efterfrågan på hyresrätter? 2014 BOSTADSFÖRMEDLINGEN Rekordåret 2014 Aldrig förr har så många lägenheter från både privata och kommunala bostadsbolag förmedlats av Bostadsförmedlingen. Vad styr efterfrågan på hyresrätter? Trots hög

Läs mer

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV UPPLANDS-BRO SIGTUNA Att ansöka om förtur till bostad Du som har starka medicinska behov, sociala behov eller en allvarlig hotbild kan ansöka om förtur till

Läs mer

Sammanfattande slutsatser

Sammanfattande slutsatser Sammanfattande slutsatser Det byggs nu mer än på länge Fler kommuner bygger mer nya förutsättningar och ambitioner 41 500 bostäder påbörjades 2013 2015 15 000 bostäder färdigställdes under 2015 På väg

Läs mer

Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010

Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010 Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010 Fortsatt rekordhög befolkningsökning men bostadsbyggandet hänger inte med. Bostadsbristen förvärras 2006 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

Läs mer

Beräkning av bostadsbehovet i Stockholmsregionen går det att göra? Så här gjorde vi

Beräkning av bostadsbehovet i Stockholmsregionen går det att göra? Så här gjorde vi Beräkning av bostadsbehovet i Stockholmsregionen går det att göra? Så här gjorde vi Regional bedömning av behovet av nya bostäder Genomfördes juni-dec 2012 av SLL Tillväxt, miljö och regionplanering Tillväxt,

Läs mer

BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM

BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM VÄGEN TILL EN NY BOSTAD Hos oss på Bostadsförmedlingen är det du själv som söker och anmäler ditt intresse för bostäder i Stockholmsregionen. Tänk på

Läs mer

Regeringsuppdrag bostadsbehov. Dnr LS 1206-0914

Regeringsuppdrag bostadsbehov. Dnr LS 1206-0914 Regeringsuppdrag bostadsbehov Dnr LS 1206-0914 RUFS 2010 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen Antogs/Godkändes 2010 av Stockholms läns landstings och Länsstyrelsen i Stockholms län VISION Europas

Läs mer

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 Tabell1 Anmälda brott 2012 Helår /100 000 inv Stockholm Sigtuna Botkyrka Södertälje Sundbyberg Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 även i 248 även i 199 även

Läs mer

Utvärdering av övergång av bostadsförmedling i Värmdö kommun till Stockholms bostadsförmedling

Utvärdering av övergång av bostadsförmedling i Värmdö kommun till Stockholms bostadsförmedling 2016-10-14 Handläggare Marie Lindström Kansli- och utredningsavdelningen 2016KS/0626 Utvärdering av övergång av bostadsförmedling i Värmdö kommun till Stockholms bostadsförmedling Besöksadress: Skogsbovägen

Läs mer

Företagsamheten 2017 Stockholms län

Företagsamheten 2017 Stockholms län Företagsamheten 2017 Stockholms län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

Uppföljning av bostadsbyggandet

Uppföljning av bostadsbyggandet Rapport2001:01 2015:7 Rapport Uppföljning av bostadsbyggandet Rapport 2015:7 Uppföljning av bostadsbyggandet Foto omslag: Bostadsbyggnation på Södermalm, Stockholm. Christina Fagergren. Utgivningsår:

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner

Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Demografisk rapport 2012:07 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 2012-2021/45 Bostadsbyggnadsplaner för Stockholms

Läs mer

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart 2016:6 2016-04-05 Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart Att arbetsmarknadsregionen är betydligt större än själva länet har länge varit känt. Betydande in- och utpendling sker på såväl dag- som veckobasis

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Företagsklimatet i Nynäshamns kommun 2017

Företagsklimatet i Nynäshamns kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

Ett enkelt sätt att bidra till samhällsnyttan. Stor ökning av studentbostäder. Bostadskön fortsätter att växa

Ett enkelt sätt att bidra till samhällsnyttan. Stor ökning av studentbostäder. Bostadskön fortsätter att växa 2016 BOSTADSFÖRMEDLINGEN Ett enkelt sätt att bidra till samhällsnyttan Fastighetsbolag berättar om varför de lämnar sina bostäder till bostadskön. Stor ökning av studentbostäder Inlämningen ökade med 29

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN BOSTADSPLAN FÖR JÄRFÄLLA FÖR STOCKHOLMSREGIONEN Framtidsinvesteringar i jobben går före Små hyresrätter nya skattesänkningar för unga och studenter Vår bostadsplan för

Läs mer

Företagsklimatet i Stockholms stad 2017

Företagsklimatet i Stockholms stad 2017 Företagsklimatet i s stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Efterfrågan Utflöde Inflöde Utbud av arbetssökande 2014-05-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Stockholms läns arbetsmarknad fortsatte utvecklas i positiv

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2016-05-17 Tillväxtkontoret Plan- och exploateringsavdelningen Karin Svalfors Jan-14 Feb-14

Läs mer

Tünde Kovach (M) Solveig Holmgren (S) Jan-Erik Leijon (M) Linne Haglund (MP) Henrik Lundquist (M)

Tünde Kovach (M) Solveig Holmgren (S) Jan-Erik Leijon (M) Linne Haglund (MP) Henrik Lundquist (M) Protokoll nr 1/2014 Sammanträdesdag 2014-01-29 Sammanträdestid kl 16.30-17.10 Justeras: Christina Elffors Sjödin Emma Lindqvist Närvarande: Ordföranden Christina Elffors Sjödin (M) Ledamöterna Emma Lindqvist

Läs mer

Företagsklimatet i Danderyds kommun 2017

Företagsklimatet i Danderyds kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Kommunprognoser. Befolkningsprognos /45. Demografisk rapport 2013:09

Kommunprognoser. Befolkningsprognos /45. Demografisk rapport 2013:09 Demografisk rapport 213:9 Kommunprognoser Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 213-/45 Befolkningsprognos 213 Bilaga: Sammanfattning

Läs mer

Företagsklimatet i Nacka kommun 2017

Företagsklimatet i Nacka kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer, som på grund av långvariga funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs

Läs mer

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER Remissversion 3/10 13/

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER Remissversion 3/10 13/ REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER Remissversion 3/10 13/11 2012 Uppdrag om att viss utrednings- och samordningsverksamhet ska avse bostadsbyggandet i Stockholms län (S2012/4203/PBB) Regeringens

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner

Bostadsbyggnadsplaner Demografisk rapport 2013:08 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 2013-2022/45 Befolkningsprognos 2013-2022/45

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner

Bostadsbyggnadsplaner Demografisk rapport 2014:05 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner. Befolkningsprognos 2014-2023/45 STATISTISKA CENTRALBYRÅN REVIDERAD

Läs mer

Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län

Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län Befolkningsprognoser och bostadsbyggande Länsstyrelsen i Stockholms län 19 sept. 28 Åke Nilsson www.demografikonsulten.se Stockholmsmigranterna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012 2012-08-167 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012 Arbetsmarknadens läge Arbetsmarknaden i Stockholms län har under juli varit stabil. Både antalet sökande som fått

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner /50 - sammanfattning

Bostadsbyggnadsplaner /50 - sammanfattning Demografisk rapport 2015:08 Bostadsbyggnadsplaner 2015-2024/50 - sammanfattning Bilaga till Huvudrapporten för Stockholms län Befolkningsprognos 2015 2024/50 STATISTISKA CENTRALBYRÅN RAPPORT 1(9) Enheten

Läs mer

Ett boende att se fram emot

Ett boende att se fram emot Ett boende att se fram emot Micasa Fastigheter i Stockholm AB en del av Stockholms stad Ett fastighetsbolag där hyresgästen står i centrum Stockholms stad har valt att samla alla sina omsorgsfastigheter

Läs mer

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Inkomster Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges

Läs mer

Vilka krav kan man ställa innan man får rätt till en bostad?

Vilka krav kan man ställa innan man får rätt till en bostad? Bakgrund Efter miljonprogrammet minskade hemlösheten för att sedan under 90- talet öka igen. Hemlöshet är både en social och bostad politisk fråga. 18 000 i Sverige saknar egen bostad. Lever vi i ett välfärdssamhälle

Läs mer

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster 17 Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges befolkning.

Läs mer

betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen

betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen Värdering av stadskvaliteter - betalningsvilja för kontor, stadsutveckling i den regionala utvecklingsplaneringen Visionen i

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Över 2,1 miljoner invånare i länet Under det första halvåret 2012 ökade Sveriges folkmängd med 31 551 personer till 9 514 406. Stockholms län ökade mest med 17

Läs mer

Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Stockholms län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-12-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012 Under november månad ökade antalet sökande som fick ett arbete

Läs mer

Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar

Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar 2015:4 Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar Att arbetsmarknadsregionen är betydligt större än själva länet har länge varit känt. Betydande in- och utpendling sker på såväl dag- som veckobasis

Läs mer

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Sigtuna kommun diarie: KS/2011:452-008 Remisssvar från Sigtuna kommun Förslag till handlingsprogram Kunskapsregion Stockholm Att tillgodose behovet av högutbildad arbetskraft SIG100, v2.0, 2010-02-26 UTBILDNINGS-

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1 Resvanor i Stockholms län 2015 Nykvarns kommun 2 Resvanor i Stockholms län 2015 Resvaneundersökning under hösten 2015 Enkätundersökning till drygt 129 000 invånare i Stockholms län i åldern 16-84 år

Läs mer

Dnr 08-0220 2008-11-27. Stockholms läns landsting Regionplane- och trafikkontoret Box 4414 102 69 Stockholm

Dnr 08-0220 2008-11-27. Stockholms läns landsting Regionplane- och trafikkontoret Box 4414 102 69 Stockholm 1 Dnr 08-0220 2008-11-27 Stockholms läns landsting Regionplane- och trafikkontoret Box 4414 102 69 Stockholm Yttrande över samrådsförslag till Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2010)

Läs mer

Socialtjänst och socialförsäkringar

Socialtjänst och socialförsäkringar 18 Socialtjänst och socialförsäkringar Socialtjänst och socialförsäkringar Socialstyrelsen ansvarar sedan den 1 juni 1994 för den officiella socialtjänststatistiken. Tidigare ansvarade Statistiska centralbyrån

Läs mer

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby September 2013 Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby på skolan i förhållande till andra kommuner - En studie baserad på åren 2005 och 2011 1 Inledning Skolresultaten har under en lång rad av

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2016

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2016 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 216 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 875 378 den 31 mars 216, en ökning med 24 361 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 778 till 2 239 217.

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1 Resvanor i Stockholms län 2015 Haninge kommun 2 Resvanor i Stockholms län 2015 Resvaneundersökning under hösten 2015 Enkätundersökning till drygt 129 000 invånare i Stockholms län i åldern 16-84 år Drygt

Läs mer

Det går bra nu! Här är vi idag! Så här var det...

Det går bra nu! Här är vi idag! Så här var det... Det går bra nu! Här är vi idag! Så här var det... En bild av Stockholms bostadsmarknad 2015 Det går bra nu! a J ust nu är läget på bostadsmarknaden betydligt mer intensivt än normalt. Siffror som Svensk

Läs mer

Utredningen om kommunal planering för bostäder

Utredningen om kommunal planering för bostäder 1 Utredningen om kommunal planering för bostäder Utredare: Hanna Wiik, förvaltningschef, Tillväxtoch regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting Huvudsekreterare: Lars Arell Sekreterare: Lisa Leverström

Läs mer

Stockholms län Boendeprojektet Weilai Framtiden i våra händer ( Ideell förening) Org.nr

Stockholms län Boendeprojektet Weilai Framtiden i våra händer ( Ideell förening) Org.nr Stockholms län Boendeprojektet Weilai Framtiden i våra händer ( Ideell förening) Org.nr 800207-0619 Projektnamn : Boendeprojektet Projekttid: 2017-02-15 2017-12-31 Projektplats: Stockholm stad Projektansvarig:

Läs mer

Befolkningsprognos /50

Befolkningsprognos /50 Demografisk rapport 215:9 Kommunprognoser Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner och Stockholms stads 14 stadsdelsnämnder Arbetet med projektet Befolkningsprognos

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs av lagen om

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2015

Befolkningen i Stockholms län 2015 Befolkningen i Stockholms län 215 Länets folkökning nästan en tredjedel av landets Sveriges folkmängd ökade under 215 med 13 662 personer till 9 851 17. Stockholms län ökade med 33 395 till 2 231 439.

Läs mer

"Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd

Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd Svenskt Näringsliv 12 000 medlemsföretag i Stockholms län "Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta

Läs mer

Handikapp och habilitering

Handikapp och habilitering 8 Handikapp och habilitering Handikapp och Habilitering Habilitering ett stöd för att leva ett gott och självständigt liv Habiliteringsverksamheten erbjuder habilitering enligt hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Företagsamhetsmätning Stockholms län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning Stockholms län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning Stockholms län Johan Kreicbergs Våren 2010 Företagsamhetsmätning Stockholms län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Justering av köavgifter för Bostadsförmedlingen i Stockholm AB från och med den första maj 2017

Justering av köavgifter för Bostadsförmedlingen i Stockholm AB från och med den första maj 2017 Utlåtande 2017: RIX (Dnr 129-1896/2016) Justering av köavgifter för Bostadsförmedlingen i Stockholm AB från och med den första maj 2017 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

Läs mer

STUDENTBOSTÄDER RAPPORT BASERAD PÅ BOSTADSFÖRMEDLINGENS DATA OM FÖRMEDLADE STUDENTBOSTÄDER 2013-12-16

STUDENTBOSTÄDER RAPPORT BASERAD PÅ BOSTADSFÖRMEDLINGENS DATA OM FÖRMEDLADE STUDENTBOSTÄDER 2013-12-16 STUDENTBOSTÄDER RAPPORT BASERAD PÅ BOSTADSFÖRMEDLINGENS DATA OM FÖRMEDLADE STUDENTBOSTÄDER 2013-12-16 BAKGRUND Studenter har idag en tämligen svår situation på Stockholms bostadsmarknad. I Stockholms län

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Befolkningsprognos /50

Befolkningsprognos /50 Demografisk rapport 216:4 Kommunprognoser Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns 26 kommuner och Stockholms stads 14 stadsdelsnämnder Befolkningsprognos 216 225/5

Läs mer

Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045. Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik

Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045. Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045 Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik Översikt Årets prognoser Länsprognos 2014 2023 Länsprognos 2014 2045 Jämförelse med förra

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 85% Nej 15% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Utfallsrapport med kommentarer - Tertial (Stockholms Stads Bostadsförmedling)

Utfallsrapport med kommentarer - Tertial (Stockholms Stads Bostadsförmedling) Utfallsrapport med kommentarer - Tertial 1 2013 (Stockholms Stads Bostadsförmedling) Övergripande kommentar 1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och

Läs mer

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren Handlingsplan Boende 1. Inledning 4 Mälarstäder (Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Enköping) har undertecknat en avsiktsförklaring som identifierar åtta gemensamma, strategiskt viktiga och långsiktiga

Läs mer

Barnhushållens flyttningar och ungas flytt hemifrån

Barnhushållens flyttningar och ungas flytt hemifrån Barnhushållens flyttningar och ungas flytt hemifrån Lena Lundkvist Karin Lundström SCB facebook.com/statistiskacentralbyranscb @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb www.linkedin.com/company/scb BARNHUSHÅLLENS

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av augusti 2012 2012-09-12 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av augusti 2012 Arbetsmarknadens läge Augusti månad uppvisade tendenser till en försvagning av Stockholms arbetsmarknad. Antalet

Läs mer

Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder

Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder Maria Pleiborn, WSP Analys & Strategi Bostadsmötet 2014-10-01 Svenskarnas flyttningar Vi flyttar ungefär 10 gånger i livet i genomsnitt och varje

Läs mer

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER Remissversion 3/10 13/11 2012

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER Remissversion 3/10 13/11 2012 REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER Remissversion 3/10 13/11 2012 Uppdrag om att viss utrednings- och samordningsverksamhet ska avse bostadsbyggandet i Stockholms län (S2012/4203/PBB) Regeringens

Läs mer

Servicemätning 2016-års ärenden Stockholm Business Alliance, SBA

Servicemätning 2016-års ärenden Stockholm Business Alliance, SBA Servicemätning 2016-års ärenden Stockholm Business Alliance, SBA en undersökning av 55 SBA-kommuners myndighetsutövning i Stockholmsregionen 2017-04-25 Denna serviceundersökning har genomförts på jämna

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2016-09-07 Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun Priserna på bostadsrätter har de senaste åren stigit markant i hela landet. De låga räntorna och en generell bostadsbrist

Läs mer

Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda

Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda Karin Lundström SCB facebook.com/statistiskacentralbyranscb @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb www.linkedin.com/company/scb

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder

Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder Fredrik Meurman, Avdelningschef Ulrika Palm, Regionplanerare Regeringsuppdrag

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2016

Befolkningen i Stockholms län 2016 Befolkningen i Stockholms län 2016 Folkmängden i länet ökade med 37 600 Sveriges folkmängd var 9 995 153 den 31 december 2016, en ökning med 144 136 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 37 621 till

Läs mer

Den femte myten och den första sanningen om bostadsplaneringen

Den femte myten och den första sanningen om bostadsplaneringen Den femte myten och den första sanningen om bostadsplaneringen En regions attraktionskraft kan definieras som dess förmåga att locka till sig människor och företag. Genom företagen skapas en arbetsmarknad

Läs mer

Samverkansfunktion Stockholmsregionen

Samverkansfunktion Stockholmsregionen Samverkansfunktion Stockholmsregionen Uppdrag och bakgrund Hösten 2009 togs initiativet att samla ett tiotal aktörer för att diskutera möjligheterna att skapa ett mer formaliserat samverkansforum. Projektet

Läs mer

Samverkansavtal. avseende. Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever. mellan

Samverkansavtal. avseende. Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever. mellan Sid 1 (7) Samverkansavtal avseende Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever mellan kommunerna i Stockholms län samt angränsande kommuner som anslutit sig Avtalet är baserat

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2015

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2015 Befolkningen i Stockholms län 3 juni 215 Dämpad folkökning i länet Sveriges folkmängd ökade med 45 817 under första halvåret 215 och uppgick till 9 793 172 vid halvårsskiftet. Stockholms län ökade mest

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015 Trenden med en sjunkande arbetslöshet i Stockholms län höll i sig under februari

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015 Arbetslösheten i Stockholms län fortsatte att minska under mars månad. Antalet ungdomar

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2014

Befolkningen i Stockholms län 2014 Befolkningen i Stockholms län 214 Nära 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd ökade under 214 med 12 491 personer till 9 747 355. Stockholms län ökade med 35 2 till 2 198 44. Västra Götalands län ökade

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Stockholms lä n

Vä lfä rdstäppet Stockholms lä n Stockholms län Vä lfä rdstäppet Stockholms lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär

Läs mer

Remissammanställning: Regionbildning i Stockholms län

Remissammanställning: Regionbildning i Stockholms län 2016-08-16 1 (8) Remissammanställning: Regionbildning i Stockholms län Kommunerna i Stockholms län har fått möjlighet att yttra sig över Stockholms läns landstings intention att skicka in en ansökan om

Läs mer

Barnhushållens flyttningar och unga vuxnas flytt från föräldrarna Befolkningsprognos /50

Barnhushållens flyttningar och unga vuxnas flytt från föräldrarna Befolkningsprognos /50 Demografisk rapport 2016:06 Barnhushållens flyttningar och unga vuxnas flytt från föräldrarna Befolkningsprognos 2016-2025/50 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms län och delområden

Läs mer

Uppföljning av det lokala BUS-arbetet 2014

Uppföljning av det lokala BUS-arbetet 2014 -- Uppföljning av det lokala BUS-arbetet Överenskommelsen om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd, BUS-överenskommelsen är antagen av Stockholms läns landsting och samtliga kommuner i länet sedan

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner , komplicerad rapportering och statistik

Bostadsbyggnadsplaner , komplicerad rapportering och statistik Bostadsbyggnadsplaner 2016-2030, komplicerad rapportering och statistik Konstantin Kalinichenko Rein Billström Enheten för byggande, bostäder och fastigheter Bostadsbyggnadsplaner: översikt Bostadsbyggnadsplaner

Läs mer

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Publiceringsdatum 2007-08-30 Granskningsperiod År 2006-12-31 Dnr 7010-06-103577 Kontaktpersoner Mohammad Dadgaranfar 08-785 42 30 Eva Hersler 08-785 41 67

Läs mer