2013 BOSTADSFÖRMEDLINGEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013 BOSTADSFÖRMEDLINGEN"

Transkript

1 2013 BOSTADSFÖRMEDLINGEN

2 VÅR BOSTADSKÖ I SIFFROR ÅLDER år > 65 år år 16% 8% 11% år 17% 27% 21% år år HUR BOR DU IDAG? 29% Hyresrätt förstahandskontrakt 27% Bostadsrättslägenhet 19% Villa / radhus / kedjehus 3% Studentbostad 7% Andrahandskontrakt 10% Inneboende 5% Annat VILKEN ÄR DIN HUVUDSAKLIGA SYSSELSÄTTNING? Yrkesarbetare 65% Egen företagare 6% Studerande 14% VAR BOR DU IDAG? 16% 18% 44% 22% NÄRFÖRORT MA X 2 MIL FR ÅN INNERSTADEN STOCKHOLMS INNERSTAD Arbetssökande 4% Pensionerad 9% Annat 2% 2 5 MIL FRÅN INNERSTADEN ÖVRIGA LANDET / UTLANDET VEM BOR I HUSHÅLLET? NÄR I TIDEN TROR DU ATT DU HAR BEHOV AV EN BOSTAD? Ensamstående Sambo/gift Bor hos föräldrar 17% OMGÅENDE 26% Ensamstående med hemmavarande barn 27% Sambo/gift med hemmavarande barn 9% Inneboende eller kompisboende 17% 16% INOM ETT ÅR INOM 1 2 ÅR 8% 21% Inget av ovanstående alternativ stämmer in på mitt boende 3% 6% 18% 22% 1% 9% INOM 2 4 ÅR SENARE BEHÖVER INGEN ANNAN BOSTAD VET EJ/INGEN ÅSIKT Källa: Bostadsförmedlingens urvalsundersökning Bostadsköns profi l.

3 VIKTIGA HÄNDELSER 2013 Antalet förmedlade lägenheter från privata fastighetsägare ökade med 27%. Totalt 40% av totalt inlämnade lägenheter (9 885, 2012). Antalet kunder i bostadskön växte med personer. En ökning med 8% och något färre än En ny marknadsfunktion har implementerats med syfte att öka antalet förmedlingar genom att attrahera nya fastighetsägarkunder och öka lojaliteten hos befi ntliga. Förmedlingsprocessen har effektiviserats genom kompetens förstärkning och en effektivare organisation. Fortsatt arbete med att stärka varumärket och den interna kulturen med syfte att skapa en tydlig och attraktiv helhetsbild av bolagets erbjudande och leverans. INNEHÅLL VD LENA LARSSON DAAG HAR ORDET 4 REGIONEN BYGGER. VI FÖRMEDLAR! 6 UTBLICK EN EUROPEISK STORSTADSREGION FEM BRA SKÄL FÖR FASTIGHETSÄGARE ATT ANVÄNDA OSS 10 MÖTEN FÖR SAMARBETE OCH UTVECKLING 12 VAD VILL DU VETA? 14 VISIONEN ÄR ATT ALLA NÅR DRÖMMEN OM SIN BOSTAD LITE ENKLARE 16 KÖTIDEN VARIERAR ENGAGERADE MEDARBETARE I EN VÄLTRIMMAD ORGANISATION 20 BOSTADSFÖRMEDLINGEN EN VIKTIG REGIONAL AKTÖR 22

4 ALLT FLER FASTIGHETSÄGARE VÄLJER ATT ARBETA MED OSS Vårt uppdrag är att förmedla hyresrättslägenheter i Stockholmsregionen. Vi har därför två kundgrupper. Fastighetsägare och byggbolag å ena sidan och bostads sökande i bostadskön å andra sidan. Vi hjälper dem att hitta varandra. Vårt fokus är att förenkla för dem som söker bostad och att öka inflödet av lägenheter. Det sist nämnda gör vi genom att skapa, kommunicera och leverera kundnytta med mervärden för fastighetsägarna. Under 2013 har vi varit framgångsrika i vår ambition. Undersökningar visar att båda våra kundgrupper tycker att vi gör ett bra jobb vilket också bekräftas av att fler privata fastighetsägare än någonsin valde att arbeta med oss. Vår framgång är resultatet av ett antal strategiska vägval och aktiviteter under året. STRATEGISKT ARBETE MED GOTT RESULTAT Grunden i vårt strategiarbete är vår positionering som ett public service-bolag, ett bolag med ett viktigt samhällsuppdrag med stort kundfokus och hög affärsmässighet. Ett namnbyte och ny grafisk profil under 2013 visualiserade och tydliggjorde denna utveckling. Under året som gått har vi utvecklat vår kompetens för att ännu bättre möta våra båda kundgruppers behov. Främst genom en ny marknadsfunktion med syfte att utveckla ett analys- och kunskapserbjudande och för att effektivare nå vår marknad av fastighetsägare och byggbolag. Väl hos oss möts nu våra kundgrupper också av en effektivare förmedling och en ännu bättre kundservice. HJÄRTAT I VERKSAMHETEN ÄR WEBBEN Vi är idag 99 procent digitala i vårt kommunikationssystem och då särskilt med bostadskön. Varje dag har vi runt besök på vår hemsida där man söker information eller letar bostad. Allt fler fastighetsägare upptäcker detta, och använder oss som sitt verktyg för att förmedla lediga hyresrätter. Sedan länge är hemsidan hjärtat i vår verk - samhet och det är viktigt att den ger all den service som våra kunder förväntar sig. Och kraven ökar i takt med den digitala utvecklingen i samhället. Under förra året började vi arbetet med en helt ny hemsida för att göra det ännu enklare för våra kunder att använda oss. Lanseringen sker under våren Hårdvara behöver mjukvara för att fungera. Våra strategiska vägval bygger på det. För att vår verksamhet ska uppfattas enkel, aktiv och säker, arbetar vi med vårt be teende och förhållningssätt utifrån vår värdegrund, och med en strävan att vara en organisation med engagerade med arbetare som drivs av att skapa värde för våra kunder och intressenter. REGIONEN VÄXER OCH VI ÄR VÄL RUSTADE Stockholmsregionens kommunikationssystem ger goda förutsättningar att bo i en kommun och arbeta i en annan och regionen blir i allt större utsträckning en gemensam bostads- och arbetsmarknad. Vår ambition är att spegla den utvecklingen. Under 2013 förmedlade vi lägenheter i 21 av länets 26 kommuner, men också bland annat i Uppsala. Under 2013 minskade inflödet av nyproduktion till förmed - ling, men allt pekar på att det var tillfälligt. Och glädjande nog ökade antalet förmedlade successionslägenheter och inflödet från den privata sektorn har aldrig varit större. Fram till och med 2030 planeras nu för nya bostäder i Stockholms kommun och med den nya Stockholms överenskommelsen, där förutom Stockholms stad även Nacka, Solna och Järfälla ingår, ökar den siffran. Många andra kommuner i regionen planerar också satsningar på bostadsbyggandet. Alla dessa bostäder blir naturligtvis inte hyresrätter, men vi räknar med ett bra tillskott och vi på Bostadsförmedlingen står starkt rustade att ta oss an den positiva utmaningen. Bostadsförmedlingen ska därför fortsätta att utvecklas som arena för hyresrätter i den viktiga och allt större Stockholmsregionen. Vi är övertygade om att en profes sionell och öppen marknadsplats underlättar för både dem som söker bostad och för fastighetsägarna. LENA LARSSON DAAG VD, BOSTADSFÖRMEDLINGEN I STOCKHOLM AB 4

5 5

6 REGIONEN BYGGER. VI FÖRMEDLAR! Regionen runt Stockholm är en av Europas snabbast växande och det mesta tyder på att tillväxten fortsätter. Det förutsätter dock att infrastruktur och bostäder räcker till. Sedan början av 1990-talet har bostadsproduktionen understigit befolkningsökningens behov och i de flesta av länets kommuner råder det därför brist på bostäder*. Stockholms regionens bostadsförsörjning är idag den kanske hetaste av alla frågor. Men kanske ser vi ljuset i tunneln. Det finns tydliga tecken på att nyproduktion av bostäder nu tar fart och Bostadsförmedlingen är väl rustad att ta hand om den. Boverkets prognoser visar ett bostadsbyggande som närmar sig rekordåren. Alla är överens om att den snabbt växande regionen behöver fler bostäder för att utvecklingen inte ska stanna av. Enbart i Stockholms kommun finns idag en plan för bostäder till och med Lägg där till Stockholmsöverenskommelsen om utbyggd tunnelbana som inkluderar Solna, Nacka och Järfälla, så ökar nyproduktionen i regionen med ytterligare planerade bostäder. Andra exempel på expanderande kommuner är Huddinge som planerar att bygga bostäder de när - maste 5 åren, varav blir hyresrätter, och Sundbyberg som planerar för bostäder t o m FLERA OLIKA UTMANINGAR Detta är positiva siffror, men det finns utmaningar. Hyresrätten är central för flexibiliteten på arbetsmarknaden. Med dagens låga räntor är det oftast inte billigare att bo i en nyproducerad hyresrätt, men att köpa en bo - stadsrätt kräver en kontantinsats vilket är ett hinder för många av de som vill flytta hit och för alla unga som vill lämna hemmet för att arbeta eller studera i regionen. Tillgång till mark, kortare planprocesser, borttagande av kommunala särkrav och en ökad regional styrning av bostadsbyggandet är några välkända frågor på agendan. 6

7 En annan viktig aspekt är frågan om kundperspektivet; hur bygger vi den stad som människor vill leva och bo i? Vilka är de olika målgruppernas primära behov? Ställer dagens hyresrättskund andra krav än gårdagens? HYRESRÄTTEN UTVECKLAS På Wallenstam i Stockholm beskriver, Ulrika Ericsson, ut hyrningskoordinator nyproduktion, hyresrätten som en flexibel och bekväm boendeform som inte kräver något risktagande från hyresgästens sida, men att hyres rätten som produkt ständigt måste utvecklas utifrån kundens behov och i samklang med samhällets utveck ling. Det ställs högre krav idag från våra kunder, man förväntar sig generellt fullservice på det mesta när man bor i hyresrätt, säger Ulrika Ericsson. Vd för ByggVesta Fastighetsförvaltning AB, Jenny Gibson, ser att allt fler väljer hyresrätten aktivt. Man vill inte binda kapital och man vill vara mer rörlig. Man vill också ha den fullservice som hyresrätten ger och hon fortsätter Det ligger i vårt intresse att bygga hållbart och attraktivt för ett lång siktigt ägande. Miljö är idag en hygienfaktor med fokus på tekniska lösningar. Ett hållbart samhälle bygger också på beteende och det satsar vi mycket på. Vi har till exempel gröna kontrakt som omfattar återvinning, miljövänlig el, cykelpool och mycket mer. Både Wallenstam och ByggVesta använder Bostadsför - med lingens analystjänster som underlag för sin utveckling av hyresrätter. Ulrika Ericsson berättar att man har haft stor nytta av dessa. Framför allt de slutrapporter som vi tagit del av efter uthyrning av våra nyproducerade fastigheter samt de områdesanalyser vi har fått hjälp med. Jenny Gibson på ByggVesta har helt nyligen börjat använda Bostadsförmedlingens analystjänster som ett underlag vid nyproduktion och är mycket nöjd med det beslutet. VÄL RUSTADE FÖR ÖKADE KRAV Bostadsförmedlingens kärnkompetens är förmedlingstjänsten. Men vi levererar också viktig kunskap om hyresrättsmarknaden. Vi vet hur vår bostadskö ser ut och vad kunderna där efterfrågar och vi har genom många och långa relationer lärt oss vad som är viktigt för fastighetsägaren och vad vi kan bidra med för att bygga värde för dem. Vi är dessutom väl insatta i de kommunala processerna. Det gör Bostadsförmedlingen till en viktig aktör och ett kunskapsnav för alla som arbetar med bostäder i regionen. Och vi är väl rustade för både ett ökat utbud och högre krav från våra bägge kundgrupper bostadssökande och bostadsleverantörer. * KÄLLA; STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING TILLVÄXT, MILJÖ OCH REGIONPLANERING 7

8 "Stockholm är obestridligen en av de mest konkurrenskraftiga regionerna i OECD. Regionen leder utvecklingen mot en kunskapsbaserad ekonomi och konkurrerar framgångsrikt genom hög innovationsförmåga och kreativitet." Ur OECD Territorial Reviews Stockholm, Sverige,

9 UTBLICK EN EUROPEISK STORSTADSREGION 2050 Stockholmsregionen med sina 26 kommuner är i stark tillväxt. Det är en väl planerad och komplex process, men också en konsekvens av klassisk storstadsutveckling där funktion och ekonomi för både boende och näringsliv styr. Samhällsplanerarna spår en utvecklad storstadsregion där Stockholm är hjärtat i en flerkärnig storregional struktur. En funktionell region där övriga städer, med olika roller, bidrar med olika komplementära funktioner. Med Stockholmsregionen menar vi idag oftast länets 26 kommuner, men i samhällsplanerarnas framtidsarbete diskuteras ofta Stockholmsregionen som den funktionella regionen. Man menar då en sammanhållen arbetsmarknads- och bostadsregion definierad med utgångspunkt i infrastruktur och pendlingsmönster. Detta ger andra och nya perspektiv på en växande storstadsregion, där länet kompletteras av angränsande kommuner. Denna funk tionella region spås växa vidare ut mot det som idag kallas Östra Mellansverige. En utveckling som drivs av Stockholm som stark tillväxtmotor. EN NY EUROPEISK STORSTADSREGION VÄXER FRAM? I den regionala utvecklingsplanen för Stockholm, RUFS 2010, beskrivs regionens utveckling med visionen att vara Europas mest attraktiva storstadsregion I den visio - nen ser man till Stockholm och sex angränsande län som en funktionell region. Idag en region med sammanlagt drygt 3,5 miljoner invånare som beräknas öka till nästan 5 miljoner invånare Östra Mellansveriges större städer förväntas i en skisserad framtid utvecklas som delar av en gemensam, funktionell storstadsregion med Stockholm som centrum. En europeisk storstadsregion där olika orter har olika komplementära roller i en flerkärnig storregional struktur. Genom en samspelt utveckling i hela Östra Mellansverige, menar man i RUFS 2010, att förutsättningarna ökar för Stockholmsregionen att nå visionen att vara Europas mest attraktiva storstadsregion En vision som sammanfaller väl med Stockholms stads vision om en stad i världsklass REGIONENS UTVECKLING ÄR BEROENDE AV BOSTÄDER, ARBETE OCH INFRASTRUKTUR Den framtida Stockholmsregionen förväntas i huvudsak växa inifrån och ut, där Stockholm möter andra län, kommuner och städer med kompletterande roller och funktioner. Förutsättningen är en stark tillväxt och inflyttning till länet som skapar behovet att utveckla den funktionella regionen med bostäder, arbete och kommunikationer. Med en stark tillväxt och inflyttning följer ett högt efterfrågetryck på bostäder. Sannolikt är det högst i regionens centralorter och minskar ju längre ut i regionen man kommer. Följden av detta förväntas, enligt en analys av WSP, på sikt bli att fler inflyttande och befintliga hushåll väljer att bosätta sig längre bort från regionens kärna, på orter där det är billigare att bo. Man kvittar lägre bostadspriser mot högre reskostnader och mindre fritid och så växer regionen funktionellt. En förutsättning för denna utveckling är ett bostadsbyggande som följer folkökningen samt utbyggd infrastruktur. Med bättre kommunikationer krymper också avstånden för både arbetstagare och arbetsgivare. Man kan bo och arbeta på olika platser vilket gör att den geografiska plattformen för regionens utveckling växer med fler möjligheter att välja bostadsort. Projektet Mälarbanan är ett exempel som kommer att erbjuda enklare och snabbare kommunikation mellan Stockholm och de nordvästra delarna av regionen. I regionens centrala delar ses en kommande utbyggnad av tunnelbanan som en viktig faktor för att underlätta för den gemensamma bostads- och arbetsmarknaden. EN BOSTADSFÖRMEDLING FÖRENKLAR FÖR BÅDE FASTIGHETSÄGARE OCH BOSTADSSÖKANDE Förutsättningarna för en positiv utveckling av den fram - tida Stockholmsregionen är tillväxten i samklang med en geografisk och funktionell regionsutveckling där infrastruk turen stödjer bostadsbyggande, service och näringslivs etablering. I den utveckling som spås om regionen är kommungränser och länsgränser avgränsande, men inte begränsande. Samverkan gör det enkelt för regionens invånare och näringsliv att bo och verka. På Bostadsförmedlingen i Stockholm verkar vi i de allra flesta av länets kommuner. Det svarar idag mot efterfrågan och behov hos de som söker bostad via oss. Den efterfrågebilden förändras successivt i takt med regionens och bostadsmarknadens utveckling. Genom att samla så mycket av utbudet som möjligt på ett ställe, vill vi göra det enklare för människor att söka bostad på ett bredare och kanske mer relevant område utan att behöva använda flera olika förmedlingstjänster. Det ger helt enkelt fler människor möjlighet att lite enklare hitta sin drömbostad. Och det är vår vision. KÄLLOR: WSP ANALYS & STRATEGI. REGIONALEKONOMISKA KONSEKVENSER AV ETT LÅGT BOSTADSBYGGANDE, SCB MEDBORGARUNDERSÖKNING 2013, RUFS

10 BRA SKÄL FÖR FASTIGHETSÄGARE 5ATT ANVÄNDA OSS Bostadsförmedlingen i Stockholm är kanske mest känd som bostadskön. En kö med snart en halv miljon kunder som är intresserade av det som många fastighetsägare i regionen erbjuder hyresrätter. Bostadsförmedlingens kärnkompetens är att förmedla hyresrätter, men vi har också utvecklat andra värdefulla tjänster för den som bygger och förvaltar hyresrätter. Bostadsförmedlingen är en marknadsplats för bostadssökande, fastighetsägare och bostadsbolag i regionen runt Stockholm. Det finns ingen annan aktör som har så lång erfarenhet av förmedling av hyresrätter och som har så mycket kunskap om bostadssökandes behov och önskemål. Med våra kärnvärden enkelt, aktivt och säkert utvecklar vi ständigt våra tjänster med målet att alltid vara det bästa alternativet för förmedling av hyresrätter. Här är fem bra skäl att använda Bostadsförmedlingen. 1. EFFEKTIV FÖRMEDLING OCH KUNDSERVICE I TOPP Som kund hos oss får du en effektiv förmedling av dina lediga bostäder. Varje uppdragsgivare får en personlig handläg gare för professionell administration och rådgivning. Det är du som fastighetsägare som formulerar kraven på hyresgästen och vår uppgift är att matcha dessa mot bostadskön. Vår kundservice tar hand om våra gemensamma kunder och svarar på deras frågor kring bostadssökarprocessen. 2. ÖPPET OCH TRYGGT Att lämna uppdrag till Bostadsförmedlingen innebär en enkel, tydlig och transparent förmedlingsprocess vilket ger trygg het och trovärdighet. Både för fastighetsägaren och hyresgästen. 3. KUNSKAP Efter 67 år som aktör på regionens bostadsmarknad, cirka förmedlade bostäder och över kunder, har vi på Bostadsförmedlingen en unik kunskap och position på Stockholms bostadsmarknad. Som kund hos oss får man del av detta genom statistik och analyser av till exempel bostadskonsumenters preferenser och efterfrågan på bostäder i olika områden. 4. VÄLBESÖKT MARKNADSPLATS Fastighetsägare som väljer att låta Bostadsförmedlingen förmedla sina lediga lägenheter når en stor och växande kundstock genom att synas på vår välbesökta webb. Med cirka besök om dagen når över 240 fastighetsägare i regionen ut till en stor grupp bostadssökande. 5. SAMHÄLLSNYTTA På en svår bostadsmarknad bör det åtminstone vara lätt att hitta till de hyresrätter som är lediga. Lätt blir det när de återfinns på en och samma marknadsplats. Genom att samarbeta med Bostadsförmedlingen bidrar du till bättre funktionalitet på bostadsmarknaden, till nytta för regionens utveckling. 10

11 11

12 Business Arena, september Kun(d)skapsträffen, november Business Arena, september Foto: Fastighetsnytt/Sigurdur J Ólafsson. Kun(d)skapsträffen, november Stockholm bygger, juni Stefan Attefall, bostadsminister. Kun(d)skapsträffen, november Kun(d)skapsträffen, november

13 Seniormässan Stockholm, oktober Business Arena, september MÖTEN FÖR SAMARBETE OCH UTVECKLING Under 2013 medverkade Bostadsförmedlingen i flera olika events för samverkan med bostadssökande, fastighetsägare och byggbolag. Ett av dessa var Business Arena som är norra Europas ledande mötesplats för fastighetsoch samhällsbyggnads sektorn. Här samlas branschens företag och aktörer under ett och samma tillfälle för att diskutera samhällsutveckling och nya affärer. Stockholm Bygger, som Bostadsförmedlingen projekt leder, är ett samarbetsprojekt som ska stimulera till en strategisk och resultatinriktad dialog mellan staden och bygg- och fastighetssektorn. Stockholm Bygger har också till uppgift att kom municera den pågående och framtida stadsutvecklingen till stockholmarna. Den permanenta utställningen i Stockholms Kulturhus, som drivs av Stockholms stad och Stockholm Bygger, är ett exempel på det. Kun(d)skapsträffen, november Sedan flera år tillbaka möter vi medarbetare från fastighetsägare i den årliga Kun(d)skaps träffen". Ett upp skattat event för inspiration, information och kunskapsutbyte. Kun(d)skapsträffen, november Välkomstdagarna Stockholms Universitet., september

14 VAD VILL DU VETA? Bostadsförmedlingens kärnkompetens är förmedling av hyresrätter i regionen men vi har också en viktig roll som kunskapsnav för våra intressenter. Vår ambition i den rollen är att leverera korrekt och relevant kunskap om hyresrättsmarknaden i Stockholmsregionen till media, fastighetsägare och till våra ägare i Stockholms stad. All statistik och analys är kostnadsfri och ett exempel på hur Bostadsförmedlingen levererar samhällsnytta och affärsnytta i en och samma tjänst. Genom vår databas av förmedlade lägenheter modellerar vi fram värdefull kunskap för till exempel bostadsbolag som bygger nytt eller bygger om. Ett av våra verktyg för att ta fram information är kötiden i bostadskön. Den är ett mått på efterfrågan och varierar för varje lägenhet. Med hjälp av kunskap om kötid för olika lägenheter i olika områden och med ett underlag på över en halv miljon förmedlade lägenheter, kan vi ta fram statistik och göra analyser som kan underlätta i många viktiga beslut. Utöver databasen gör vi många olika undersökningar kring boendefrågor och för bland annat en kontinuerlig dialog med vår webbpanel som består av kunder i bostadskön. Vi ställer frågor kring hur man vill bo, var man vill bo, om betalningsvilja och mycket mer. Ur all fakta och statistik tar vi fram underlag till nytta för intressenter som till exempel fastighetsägare, byggbolag och media. Analyser och statistik om preferenser kring läge, lägenhetsstorlek, betalningsvilja och mycket annat. Genom att bättre förstå vad olika kundgrupper värderar och hur man prioriterar i valet av lägenhet, ger vi kommunala och privata bostadsbolag och fastighetsägare och andra intressenter inom bostadsmarknaden en affärsnytta som i slutänden gagnar bostadskonsumenten och samhället. Allt detta är skräddarsytt och dessutom kostnadsfritt. Media är också en viktig intressentgrupp som använder Bostadsförmedlingens statistik och analystjänster. Bostadsmarknaden, och i synnerhet hyresrättsmarknaden, är ett hett ämne i samhällsdebatten och det är viktigt att allmänheten har rätt kunskap och förväntningar. Med de krav media har på att vara korrekta i sin rapportering är Bostadsförmedlingen en viktig kunskapskälla. 14

15 SÅ HÄR VILL VI BO VILKA TRE EGENSKAPER PÅ LÄGENHETEN VÄRDESÄTTER DU MEST? Diagrammet visar antal poäng per alternativ, högst antal poäng värdesätts högst. BOSTADEN HAR BALKONG BRA PLANLÖSNING HÖG STANDARD (VAD GÄLLER GOLV, VÄGGAR, BADRUM, KÖK ETC.) ATT BOSTADEN HAR HISS FIN UTSIKT MASKINELL UTRUSTNING (TVÄTT- OCH DISKMASKIN, TORKTUMLARE) LIGGER INSYNSSKYDDAT TILLGÅNG TILL EXTERNT FÖRRÅD (I KÄLLARE, VIND EL. DYLIKT) UTEPLATS ATT BOSTADEN LIGGER I RÄTT VÄDERSTRECK UTRYMME FÖR TVÄTTMASKIN ÖPPEN PLANLÖSNING MELLAN KÖK OCH VARDAGSRUM BADKAR ATT BOSTADEN LIGGER PÅ ÖVERSTA VÅNINGEN KLÄDKAMMARE FIN INNERGÅRD TILLGÄNGLIGHETSANPASSAD BOSTAD ATT BOSTADEN LIGGER PÅ BOTTENPLAN GEMENSAMHETSLOKALER ANNAT VILKA TRE EGENSKAPER VÄRDESÄTTER DU MEST NÄR DET KOMMER TILL LÄGET PÅ DIN BOSTAD? Diagrammet visar antal poäng per alternativ, högst antal poäng värdesätts högst. Nära till allmänna kommunikationer, 5519 Annat, 189 Nära vatten, 646 Barnvänligt område, 694 Nära skola / barnomsorg, 718 Tillgång till parkering / garage, 929 Nära naturområde, 1409 VISSTE DU ATT den mest efterfrågade lägenhetsstorleken om man ser till hela regionen är 4 rok. Undantag är till exempel Uppsala där 2 rok är mest efterfrågat och Lidingö där efterfrågan är störst på 3 rok. den stadsdel i regionen där efterfrågan* ökade kraftigast under förra året var Alby i Botkyrka. Nära kommersiell service, 2995 Inte nära högt trafi kerad väg och / eller störs av buller, 2097 skillnaden i efterfrågan mellan Stockholms innerstad och de yttre delarna minskar allt mer. Skillnaden i genomsnittlig kötid har minskat med 1,7 år mellan 2009 och KAN DU TÄNKA DIG ATT BO I EN NYPRODUCERAD BOSTAD? 71 procent kan tänka sig att bo i en nyproducerad bostad, 10 procent svarade nej och 18 procent vet inte / har ingen åsikt. den mest efterfrågade arean på 3 rok är de riktigt ytsnåla och de riktigt rymliga lägenheterna. Längst kötid genereras av treor som antingen är kvm eller de som är kvm. den optimala tvåan är kvm, om man ser till kötid. * Gäller hyresrätter förmedlade i bostadskön 2009 mot 2013 rangordnat efter vilka stadsdelar där kötiden har ökat mest procentuellt sett. Källa: Urvalsundersökning av Bostadsförmedlingens bostadskö,

16 VISIONEN ÄR ATT ALLA NÅR DRÖMMEN OM SIN BOSTAD LITE ENKLARE ÄVEN UNGA, GAMLA OCH DE MED SÄRSKILDA BEHOV Bostadskön är inte bara lång. Den innehåller också många olika grupper med olika behov. Bostadskön är till för alla, men för några grupper som ungdomar, studenter och äldre gäller lite speciella regler. Och utöver det har Bostadsförmedlingen också några särskilda uppdrag från Stockholms stad med syfte att underlätta för de som har särskilda behov. För unga människor är bostaden en viktig del i processen att bygga ett eget liv. Ekonomi och bostadsbrist gör det dock svårt att komma igång. Många fastighetsägare lägger därför ut speciella ungdomslägenheter, vanligtvis en mindre och rela tivt billig lägenhet, i bostadskön. Det innebär att alla mellan 18 och 25 år som står i bostadskön kan söka den lägen heten. Längst kötid gäller som vanligt. För många äldre är det skönt att bo lite mindre, kanske tillsammans med andra i samma livssituation. I bostadskön finns det seniorlägenheter märkta 55+ eller 65+. Även här gäller som vanligt längst kötid, men ålderskravet måste vara uppfyllt när man anmäler intresse för lägenheten. Under 2013 förmedlade Bostadsförmedlingen 274 seniorlägenheter. Trygghetsboende tillgodoser äldres behov av ett boende med tillgång till viss service och förmedlas utifrån kötid. Alla som är 75 år eller äldre och bor i Stockholms kommun kan söka Trygghetsboende. Det är ett uppskattat alternativ för de som upplever behov av ett bekvämt och anpassat boende. Studentboende förmedlas till alla som studerar vid ett uni - ver sitet eller högskola. Den genomsnittliga kötiden för det enklaste studentboendet är 2013 cirka 3 år. Den svåra bo- stadssituationen innebär en risk för att studenter väljer bort regionens universitet och högskolor till förmån för andra lärosäten i Sverige och världen. För att förbättra bostadssituationen för studenterna deltar vi i Studentbostadsmässan 2017, ett brett upplagt projekt med olika aktörer som alla berörs av studentbostadsfrågan. SÄRSKILDA UPPDRAG FRÅN STOCKHOLMS STAD Förtur till en hyresrätt kan beviljas den som av sociala eller medicinska skäl har behov av en viss bostad och själv inte kan tillgodose behovet förmedlade vi 247 förturslägenheter. Det vanligaste skälet till att man söker en förturslägenhet, 75% 2013, är fysiska funktionshinder och det allra van ligaste ärendet är ett äldrehushåll med behov av hiss. Försöks- och träningslägenheter beviljas personer som av olika skäl inte haft ett eget boende under en period. Det är ärenden som beviljas av socialtjänsten och förmedlas av Bostadsförmedlingen. Under 2013 förmedlade vi 308 försöks- och träningslägenheter. Detta är en viktig samhällsuppgift där såväl kommunala som privata fastighetsbolag bidrar. Vill du veta mer om Bostadsförmedlingens olika förmedlingstjänster, gå in på 16

17 17

18 KÖTIDEN VARIERAR Efterfrågan och därmed kötiden varierar kraftigt beroende på läge. Kötiden är vanligtvis kortare för nybyggda lägenheter. TÄBY 6,9 JÄRFÄLLA 4,4 Vinsta EKERÖ 4,9 Blackeberg 7,8 Husby 5,5 Bromsten 6,8 4,9 Mariehäll Råcksta 8,4 Bredäng 5,3 SOLLENTUNA 3,9 Tensta 5,5 SUNDBYBERG 9,1 11,8 9,0 Midsommarkransen 7,2 HUDDINGE SOLNA 6,8 Älvsjö 5,5 STOCKHOLM DANDERYD 4,9 Hjorthagen 16,6 Södermalm 9,5 Hammarby sjöstad 6,6 Rågsved 2,7 Bandhagen 9,5 Bagarmossen 8,7 8,2 LIDINGÖ Farsta 5,5 SALEM 4,1 SÖDERTÄLJE 6,8 BOTKYRKA 6,0 2,5 HANINGE 18 NYNÄSHAMN

19 KÖTID* I ANTAL ÅR HYRESRÄTTER KÖTID* I ANTAL ÅR NYPRODUCERADE HYRESRÄTTER 3,6 UPPSALA KNIVSTA NORRTÄLJE ÖSTERÅKER 6,6 VAXHOLM VÄRMDÖ 4,0 SIGTUNA VALLENTUNA 6,1 UPPLANDS VÄSBY UPPLANDS-BRO TÄBY ÖSTERÅKER JÄRFÄLLA SOLLENTUNA 5,3 6,9 DANDERYD 6,6 5,5 VAXHOLM SUNDBYBERG 8,2 11,8 LIDINGÖ EKERÖ SOLNA VÄRMDÖ 6,5 NACKA 9,1 5,5 STOCKHOLM NYKVARN 4,1 SÖDERTÄLJE SALEM 6,8 BOTKYRKA 7,2 TYRESÖ HUDDINGE 6,0 2,5 HANINGE NYNÄSHAMN 6,5 NACKA TYRESÖ * Siffrorna avser genomsnittlig kötid, Källa: Bostadsförmedlingen i Stockholm AB:s databas 2013 Stadskartan 19

20 ENGAGERADE MEDARBETARE I EN VÄLTRIMMAD 75ORGANISATION Bostadsförmedlingen är en värdeskapande serviceorganisation. Vi har en public service-funktion med ett viktigt samhällsuppdrag som ska utföras med fokus på kundnytta och affärsmässighet. Vår organisation speglar den inriktningen med både mjuka och hårda värden: professionell, samverkande, fokuserad och modern. Bostadsförmedlingens verksamhetsidé är att förmedla hyresrätter i Stockholmsregionen. Vi arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling som optimerar våra funktioner i organisationen. Stor vikt har också lagts på mjuka värden som att skapa samsyn om vår roll och uppgift och att utveckla en medskapande kultur som vi trivs i. Det ger också effekt på hälsa och sjuktal som sjönk från 6,1% 2012 till 4,8% SÅ FUNGERAR BOSTADSFÖRMEDLINGEN Våra två kundgrupper möts oftast på vår hemsida. När en bostadssökande blir intresserad av en bostad, anmäler han eller hon sitt intresse på hemsidan. På detta sätt uppstår en särskild kö för varje erbjuden lägenhet. Förmedlingsav delningen klarar sedan av eventuella frågor och genomför förmedlingen med den som har längst tid i bostadskön och uppfyller ställda krav. Mona Lindén, tillsammans med grupp - cheferna Eva Anala och Reza Rad ansvarar för förmedlingsavdelningen. Vår kundservice är till för alla som har frågor som inte webben ger svar på och man arbetar framförallt med mail och telefon och hjälper ca 550 kunder om dagen. Kundservice har också en reception dit man kan gå för att få information. Ansvarig för avdelningen är Anna-Karin Enell tillsammans med nya gruppchefen Lisa Brenner som tidigare arbetat på Taxi Kurir. Kundservice är 16 medarbetare. bostadskön och fastighetsägare. Marika Nordström tillträdde som chef för avdelningen under förra året och kommer närmast från Skanska. Vår IT-grupp har ansvar för drift och utveckling av vårt viktiga IT-stöd med stora krav på användarvänlighet och säkerhet. Sedan 2013 ingår vi i Stockholms stads gemensamma IT-lösning. IT-avdelningen, som består av 10 medarbetare, leds och utvecklas av David Mancilla. Som stöd för hela verksamheten tar staben hand om administration, ekonomi, HR, juridik och kommunikation. Jannike Siljan tillträdde som ny chef för avdelningens 11 medarbetare under KUNDPROCESSEN Kundprocessen är ett värdeskapande fl öde av funktioner. Den börjar med våra två kundgrupper de bostadssökande som söker lägen - heter och fastighetsägarna som söker hyresgäster. Förmedlingsservice / Förtursärenden Förtursavdelningen arbetar i nära kontakt med både socialförvaltningar och förmedlingsavdelningen för att administrera och förmedla både förtursärenden och beviljade försöks- och träningslägenheter i Stockholms kommun. Ny chef för förtursgruppen är Kenneth Rode-Kemlo som tidigare var gruppchef på förmedlingsavdelningen. Fastighetsägarna Marknad är en ny och viktig funktion inom Bostadsförmedlingen med huvuduppgift att öka inflödet av lägenheter för förmedling. Marknad utvecklar också våra tjänster inom området analys och statistik. Tillsammans med kommunikationsenheten utvecklar man kommunikationen med både Bostadskön Kundservice IT Stab Marknad 20

VI PÅ BOSTADSFÖRMEDLINGEN JOBBAR FÖR ATT RÄTT HYRESGÄST SKA HITTA HEM HOS ER

VI PÅ BOSTADSFÖRMEDLINGEN JOBBAR FÖR ATT RÄTT HYRESGÄST SKA HITTA HEM HOS ER VI PÅ BOSTADSFÖRMEDLINGEN JOBBAR FÖR ATT RÄTT HYRESGÄST SKA HITTA HEM HOS ER VI VILL VARA ETT NAV PÅ HYRESMARKNADEN Stockholm växer så det knakar. Regionen utvecklas, jobben blir fler, invånarna blir fler.

Läs mer

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV UPPLANDS-BRO SIGTUNA ATT ANSÖKA OM FÖRTUR TILL BOSTAD Du som har starka medicinska behov, sociala behov eller en allvarlig hotbild kan ansöka om förtur till

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Rekordåret 2014. Vad styr efterfrågan på hyresrätter?

Rekordåret 2014. Vad styr efterfrågan på hyresrätter? 2014 BOSTADSFÖRMEDLINGEN Rekordåret 2014 Aldrig förr har så många lägenheter från både privata och kommunala bostadsbolag förmedlats av Bostadsförmedlingen. Vad styr efterfrågan på hyresrätter? Trots hög

Läs mer

Uppföljning av bostadsbyggandet

Uppföljning av bostadsbyggandet Rapport2001:01 2015:7 Rapport Uppföljning av bostadsbyggandet Rapport 2015:7 Uppföljning av bostadsbyggandet Foto omslag: Bostadsbyggnation på Södermalm, Stockholm. Christina Fagergren. Utgivningsår:

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Inkomster Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 85% Nej 15% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Ett boende att se fram emot

Ett boende att se fram emot Ett boende att se fram emot Micasa Fastigheter i Stockholm AB en del av Stockholms stad Ett fastighetsbolag där hyresgästen står i centrum Stockholms stad har valt att samla alla sina omsorgsfastigheter

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster 17 Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges befolkning.

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

STUDENTBOSTÄDER RAPPORT BASERAD PÅ BOSTADSFÖRMEDLINGENS DATA OM FÖRMEDLADE STUDENTBOSTÄDER 2013-12-16

STUDENTBOSTÄDER RAPPORT BASERAD PÅ BOSTADSFÖRMEDLINGENS DATA OM FÖRMEDLADE STUDENTBOSTÄDER 2013-12-16 STUDENTBOSTÄDER RAPPORT BASERAD PÅ BOSTADSFÖRMEDLINGENS DATA OM FÖRMEDLADE STUDENTBOSTÄDER 2013-12-16 BAKGRUND Studenter har idag en tämligen svår situation på Stockholms bostadsmarknad. I Stockholms län

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder

Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder Fredrik Meurman, Avdelningschef Ulrika Palm, Regionplanerare Regeringsuppdrag

Läs mer

Samverkansfunktion Stockholmsregionen

Samverkansfunktion Stockholmsregionen Samverkansfunktion Stockholmsregionen Uppdrag och bakgrund Hösten 2009 togs initiativet att samla ett tiotal aktörer för att diskutera möjligheterna att skapa ett mer formaliserat samverkansforum. Projektet

Läs mer

betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen

betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen Värdering av stadskvaliteter - betalningsvilja för kontor, stadsutveckling i den regionala utvecklingsplaneringen Visionen i

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Fakta om företagandet i Stockholm 2013

Fakta om företagandet i Stockholm 2013 Fakta om företagandet i Stockholm 2013 Innehåll Ekonomi Näringsliv Arbetskraft och befolkning Infrastruktur Stockholmsregionen definieras i denna publikation av länen; Stockholms län, Uppsala län, Gävleborgs

Läs mer

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02-06 1 (4) HSN 1009-1008 Handläggare: Maria Hedberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-03-18, P 12 Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten

Läs mer

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelsen har tagits fram av företrädare för Stockholms universitet,

Läs mer

KL s Erhvervskonference Aarhus

KL s Erhvervskonference Aarhus Olle Zetterberg CEO Stockholm Business Region KL s Erhvervskonference Aarhus 2015-08-24 Stockholm Business Alliance (SBA) Ett långsiktigt, regionalt samarbete för att attrahera utländska etableringar och

Läs mer

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby September 2013 Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby på skolan i förhållande till andra kommuner - En studie baserad på åren 2005 och 2011 1 Inledning Skolresultaten har under en lång rad av

Läs mer

TYRESÖ KOMMUN 24 januari 2012. Slutrapportering av attitydmätning

TYRESÖ KOMMUN 24 januari 2012. Slutrapportering av attitydmätning TYRESÖ KOMMUN 24 januari 2012 Slutrapportering av attitydmätning INNEHÅLL Bakgrund & syfte med studien Om studien Genomgång av utvalda resultat Boende i Stor-Stockholm Boende i Tyresö Medarbetare i Tyresö

Läs mer

Korta kötiderna! Om skenande kötider och vägen till ökat byggande. Vänsterpartiet Storstockholm Januari, 2014 www.hemföralla.nu

Korta kötiderna! Om skenande kötider och vägen till ökat byggande. Vänsterpartiet Storstockholm Januari, 2014 www.hemföralla.nu Korta kötiderna! Om skenande kötider och vägen till ökat byggande Vänsterpartiet Storstockholm Januari, 2014 www.hemföralla.nu Vänsterpartiet Storstockholm, januari 2014 Innehållsförteckning Sammanfattnig...

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN BOSTADSPLAN FÖR JÄRFÄLLA FÖR STOCKHOLMSREGIONEN Framtidsinvesteringar i jobben går före Små hyresrätter nya skattesänkningar för unga och studenter Vår bostadsplan för

Läs mer

Fakta om Företagandet i Stockholm. Statistik för 2014

Fakta om Företagandet i Stockholm. Statistik för 2014 Fakta om Företagandet i Stockholm Statistik för 2014 Innehåll Ekonomi Näringsliv Arbetskraft och befolkning Infrastruktur Stockholmsregionen definieras i denna publikation av länen; Stockholms län, Uppsala

Läs mer

Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder

Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder Maria Pleiborn, WSP Analys & Strategi Bostadsmötet 2014-10-01 Svenskarnas flyttningar Vi flyttar ungefär 10 gånger i livet i genomsnitt och varje

Läs mer

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Halmstad 1 december 2011 Per Albinsson Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Målet med de regionala stödstrukturerna är att de långsiktigt ska kunna försörja

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

RAPPORT 2: FÖRDJUPNING Stockholms län Bostadsbristens konsekvenser för våldsutsatta kvinnor och barn

RAPPORT 2: FÖRDJUPNING Stockholms län Bostadsbristens konsekvenser för våldsutsatta kvinnor och barn RAPPORT 2: FÖRDJUPNING Stockholms län Bostadsbristens konsekvenser för våldsutsatta kvinnor och barn Innehåll - Övergripande om fullbeläggning på kvinnojourernas skyddade boenden - Exempel: Sollentuna

Läs mer

I fråga om externhyror och driftskostnader samt värdeminskningsavdrag bör uppgifter begäras in för hela fastigheten om dessa saknas.

I fråga om externhyror och driftskostnader samt värdeminskningsavdrag bör uppgifter begäras in för hela fastigheten om dessa saknas. Bostadsförmånsvärde med mera vid 2004 års taxering Allmänt Flerfamiljsfastigheter innehas i viss utsträckning som så kallade andelshus. Dessa kännetecknas av att de boende i regel till övervägande del

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

Stockholms studenter flest, bäst och sämst

Stockholms studenter flest, bäst och sämst Stockholms studenter flest, bäst och sämst I flera av gymnasieskolans resultatmått faller Stockholms län illa ut. Betyder detta att länet har usla gymnasieresultat? Både ja och nej. Huvudstadsregionen

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Stockholms län som bor i egen bostad har minskat från 50 procent 2009

Läs mer

Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län

Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län Team och teamsamordnare vid Hörselhabiliteringen Specialpedagoger vid Hörselhabiliteringen Rådgivare i Specialpedagogiska

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2014-04-15 Diarienummer: 1404-0512 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Maria Hedberg 08-123 132

Läs mer

Gemensam gymnasieregion 2.0

Gemensam gymnasieregion 2.0 Bilaga 5 Gemensam gymnasieregion 2.0 FC-chefer 141113 Dagens frågor Samverkansavtalet - beslutsläget hos er i kommunerna? Strukturtillägg - lägesrapport Utbud och efterfrågan - lägesrapport Årets antagning

Läs mer

Bygg för unga och studenter

Bygg för unga och studenter Bygg för unga och studenter Sida 1 (7) Bygg för unga och studenter Det socialdemokratiska löftet till Stockholms unga och studenter är att vi ska bygga 12 000 hyresrätter anpassade för unga och studenter

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-03-11 Diarienummer: 1503-0369 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Siri Lindqvist Ståhle

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-1 122 000 BOSTÄDER SAKNAS I STOCKHOLMS LÄN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-1 122 000 BOSTÄDER SAKNAS I STOCKHOLMS LÄN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-1 122 000 BOSTÄDER SAKNAS I STOCKHOLMS LÄN Bostadsbristen hotar regionens tillväxt och utveckling FLER BOSTÄDER KRÄVS FÖR EN VÄXANDE STORSTAD Det saknas 121 975

Läs mer

10 energiråd. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning.

10 energiråd. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning. 25 kommuner i Stockholmsregionen deltar i samarbetet, som samordnas av Kommunförbundet Stockholms län. Botkyrka Danderyd

Läs mer

Studenters boende och strategier för framtiden

Studenters boende och strategier för framtiden 1 Studenters boende och strategier för framtiden Rapport framtagen på uppdrag av Sthlm6+ Almedalen 2014-06-30 2 Innehåll Konkurrensen om bostäderna skärps Student och ung vuxen samtidigt Studenternas bostadssituation

Läs mer

På plats för utveckling. Studiefrämjandet en engagerad samarbetspartner

På plats för utveckling. Studiefrämjandet en engagerad samarbetspartner På plats för utveckling Studiefrämjandet en engagerad samarbetspartner Vi har mer att ge... Stockholmsregionen växer. För att utveckla vår del av Sverige behöver många bidra med kreativitet och kunskap.

Läs mer

På gång: Hållbar affärsutveckling till befintliga företagare med utländsk bakgrund i Stockholms län, 0,45 mkr. Anbud ska senast lämnas 2010-06-30.

På gång: Hållbar affärsutveckling till befintliga företagare med utländsk bakgrund i Stockholms län, 0,45 mkr. Anbud ska senast lämnas 2010-06-30. Nyhetsbrev nr 8 Så kommer äntligen nästa nyhetsbrev från Entrepreneur Sthlm. I detta nummer tipsar vi om all den rådgivning som nu finns upphandlad och tillgänglig för entreprenörerna i länet. Hjälp oss

Läs mer

av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av

av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av Ansvarsfördelning och finansiering av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av Mälaren, Försvarsdepartementet Mälaren är en viktig gemensam tillgång för regionen Vattentäkt för

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-03-12 Diarienummer: HSN 1202-0135 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Det ska vara enkelt att söka bostad

Det ska vara enkelt att söka bostad Det ska vara enkelt att söka bostad 1 2 3 4 Här behöver du inga vassa armbågar Visst kan det vara svårt och omständligt att söka bostad. Man tröttnar lätt på att hålla kontakt med alla fastighetsägare

Läs mer

VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCK- HOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm

VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCK- HOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCK- HOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm Hyressättningen i Stockholms stad är och har varit föremål för debatt under en lång tid. Till grund för hyrorna ligger

Läs mer

Tusen tack till Jagvillhabostad.nu som varit till stor hjälp vid utformandet av denna lilla guide.

Tusen tack till Jagvillhabostad.nu som varit till stor hjälp vid utformandet av denna lilla guide. SöderS BOSTADSGUIDE Tusen tack till Jagvillhabostad.nu som varit till stor hjälp vid utformandet av denna lilla guide. Producerad för Södertörns högskolas studentkår, SöderS. Copyright 2012 Text och idé:

Läs mer

Enköping Hyresbostäder

Enköping Hyresbostäder Enköping Hyresbostäder Nya lägenheter i kvarteret Älgen Enköping Sveriges närmaste stad AB Enköpings Hyresbostäder Enköping är en expansiv småstad som kan erbjuda ett trivsamt boende för den som söker

Läs mer

Ge ungdomar möjlighet till egen lägenhet i (S)tockhol(m)

Ge ungdomar möjlighet till egen lägenhet i (S)tockhol(m) inte bo hos kompisar och hos mina syskon under hela mitt liv, det har jag ju gjort sedan januari 2005 och det gör ja ande. För att jag inte vet hur länge jag får bo kvar, och var jag ska bo sen. Jag ser

Läs mer

Bo med Fastighets AB Balder i Nynäshamn

Bo med Fastighets AB Balder i Nynäshamn Bo med Fastighets AB Balder i Nynäshamn Arkitektritade hus på bästa adress I kvarteret Loket i Nynäshamn växer ett attraktivt bostadsområde fram. Nära natur, havsbad och bara ett stenkast från pendeltågssstationen

Läs mer

Lägenhet N4-1001 N5-1001. Storlek Placering. 4 rok, 106 kvm Hus N4, N5, våning 1

Lägenhet N4-1001 N5-1001. Storlek Placering. 4 rok, 106 kvm Hus N4, N5, våning 1 4-1001 5-1001 4 rok, 106 kvm Hus 4, 5, våning 1 Lägenhet i markplan med fönster i tre väderstreck som ger utblickar mot gården och Drottninggatan Stor uteplats på 22 kvm i förlängning av vardagsrum Balkong

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

ID 1 (7) SID 1 (7) RAPPORT 2011

ID 1 (7) SID 1 (7) RAPPORT 2011 ID 1 (7) SID 1 (7) RAPPORT 2011 Denna första rapport innehåller övergipande information om verksamheten under hela 2011. Den berättar om hur det fungerat utifrån ett samverkansperspektiv med kommuner och

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 27-6-1 En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med övriga två storstadsregioner Stockholm och

Läs mer

EXAMENSARBETE. 25 kvm Komplementbyggnad (Attefallshus) Jesper Torstensson 2014. Högskoleexamen Samhällsbyggnad

EXAMENSARBETE. 25 kvm Komplementbyggnad (Attefallshus) Jesper Torstensson 2014. Högskoleexamen Samhällsbyggnad EXAMENSARBETE 25 kvm Komplementbyggnad (Attefallshus) Jesper Torstensson 2014 Högskoleexamen Samhällsbyggnad Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Förord Detta

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 2006-02-13 Av Helena Jonsson En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med våra andra två storstadsregioner

Läs mer

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 13 Paragraf Diarienummer KS-2014/760.109 Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring

Läs mer

Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 2012... 4 1. STUDIERESA... 4 2. PAPPERSKARTA OCH/ELLER APP...

Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 2012... 4 1. STUDIERESA... 4 2. PAPPERSKARTA OCH/ELLER APP... 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 2012... 4 1. STUDIERESA... 4 2. PAPPERSKARTA OCH/ELLER APP... 4 2 Inledning Tillgång till bostadsnära natur av god kvalitet, en

Läs mer

Nyanländas etablering i Stockholms län

Nyanländas etablering i Stockholms län Nyanländas etablering i Stockholms län INTEGRERA LOKALT & ETABLERA REGIONALT Sam Yildirim Uppdaterad 2010-12-15 1 Att komma in på arbetsmarknaden eller starta företag Uppdaterad 2010-12-15 2 Helvetestrappan

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Rapport 2013:14 Läget i länet

Rapport 2013:14 Läget i länet Rapport 2013:14 Läget i länet Bostadsmarknaden i Stockholms län 2013 Riktlinjer för bostadsförsörjning januari 2013 antaget år) od (antaget år) Norrtälje 2004 Sigtuna 2012 Vallentuna 2012 Upplands-Bro

Läs mer

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017.

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017. AVTAL 2014-11-??? Dnr 2014/?? Samarbetsavtal avseende Kommunal Energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) 1 PARTER

Läs mer

IF Metalls kompetensbank

IF Metalls kompetensbank IF Metalls kompetensbank Bakgrund, syfte och funktion Anders Fredriksson 2013-10-15 2 BAKGRUND Kongressbeslut 2011 om att arbeta för halverad långtidsarbetslöshet Hög arbetslöshet inom förbundets verksamhetsområden

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten

Bostadsmarknadsenkäten Rapport 2001:01 2011:13 Bostadsmarknadsenkäten Stockholms län 2011 Kommuner i Stockholms län Sigtuna Vallentuna Upplands-Bro Upplands-Väsby Österåker Ekerö Sollentuna Järfälla Sundbyberg Täby Danderyd

Läs mer

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN En ändrad inställning gentemot andrahandsuthyrning och inneboende kan halvera dagens bostadsbrist. Det visar en ny undersökning utförd av Nepa på uppdrag

Läs mer

HYRESRÄTTER FÖR MORGONDAGENS STOCKHOLMARE

HYRESRÄTTER FÖR MORGONDAGENS STOCKHOLMARE HYRESRÄTTER FÖR MORGONDAGENS STOCKHOLMARE INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING 3 BOSTADSMARKNADSLÄGET 4-5 Ett Stockholm i förändring HYRESMARKNADSLÄGET 6-7 Ett tufft klimat för Stockholms

Läs mer

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun LVF 2007:9 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun - UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 2005 SLB-ANALYS, MARS ÅR 2007 Innehållsförteckning Förord... 2 Inledning... 3 Totala utsläpp

Läs mer

Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv

Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv Vad är uppdraget? Vi jobbar mot människohandel Inte mot generell social utsatthet och inte med minoritetsfrågor Det finns indikationer

Läs mer

Familjestödsgruppen hjälper. social tjänsten med att hitta. lämpliga boenden för barn och. ungdomar. Vi erbjuder även

Familjestödsgruppen hjälper. social tjänsten med att hitta. lämpliga boenden för barn och. ungdomar. Vi erbjuder även Familjestödsgruppen hjälper social tjänsten med att hitta lämpliga boenden för barn och ungdomar. Vi erbjuder även familje behandling och kvalificerat kontaktmannaskap. EN TRYGG TILLVARO Alla människor

Läs mer

En snabb åtgärd för att avhjälpa den stora bostadsbristen är att göra andrahandsmarknaden friare.

En snabb åtgärd för att avhjälpa den stora bostadsbristen är att göra andrahandsmarknaden friare. 2010 : 3 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Rekordstort underskott på bostäder hotar Stockholms tillväxt Svagt bostadsbyggande och snabb befolkningstillväxt har tillsammans med en hårt reglerad

Läs mer

Energirådgivning för ett energieffektivare. Ett samarbete mellan 25 kommuner i Stockholmsregionen...

Energirådgivning för ett energieffektivare. Ett samarbete mellan 25 kommuner i Stockholmsregionen... Ett samarbete mellan 25 kommuner i Stockholmsregionen......om opartisk och kostnadsfri kommunal energirådgivning Energirådgivning för ett energieffektivare samhälle 1 25 kommuner Sigtuna Nykvarn Håbo Vallentuna

Läs mer

Utmaningar på bostadsmarknaden

Utmaningar på bostadsmarknaden ) 1 (5) Handläggare Datum Kikki Liljeblad 20140116 Samhällsplanerare 072-247 13 56 Utmaningar på bostadsmarknaden Bostadsplanering är en komplex fråga. Många faktorer påverkar och kommunen har bara rådighet

Läs mer

110 000 bostäder saknas i huvudstadsregionen. Bostadsbristen hotar regionens tillväxt och utveckling 2012:05. Stockholms Handelskammares analys

110 000 bostäder saknas i huvudstadsregionen. Bostadsbristen hotar regionens tillväxt och utveckling 2012:05. Stockholms Handelskammares analys 2012:05 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys 110 000 bostäder saknas i huvudstadsregionen Bostadsbristen hotar regionens tillväxt och utveckling Bygg för en snabbt växande huvudstadsregion

Läs mer

RISKHANTERINGS- OCH FÖRSÄKRINGSPOLICY. Aktieägare i. Stockholmsregionens Försäkring AB. Antagen vid styrelsemöte 6 september 2011

RISKHANTERINGS- OCH FÖRSÄKRINGSPOLICY. Aktieägare i. Stockholmsregionens Försäkring AB. Antagen vid styrelsemöte 6 september 2011 RISKHANTERINGS- OCH FÖRSÄKRINGSPOLICY Aktieägare i Stockholmsregionens Försäkring AB Antagen vid styrelsemöte 6 september 2011 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Pajalagatan

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

betalningsvilja för SMÅHUS Värdering av stadskvaliteter Betalningsvilja för småhus och genomförandet av stadsutveckling i regionen

betalningsvilja för SMÅHUS Värdering av stadskvaliteter Betalningsvilja för småhus och genomförandet av stadsutveckling i regionen betalningsvilja för SMÅHUS Värdering av stadskvaliteter Betalningsvilja för småhus och genomförandet av stadsutveckling i regionen Stadsutveckling i den regionala utvecklingsplaneringen... 3 1. Tillgänglighet

Läs mer

FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN. - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan

FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN. - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan Strävar du efter att skapa rörlighet på bostadsmarknaden eller att få in unga på bostadsmarknaden? Eller vill du

Läs mer

Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län

Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län 1 (7) Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län 1 Inledning Kommunerna i Stockholms län har i dokumentet Överenskommelse om att skapa en vuxenutbildningsregion i Stockholms

Läs mer

om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011

om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011 Statistik om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011 FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt under 2011, men även en del jämförelser

Läs mer

SSCO:S Bostadsrapport 2015. Bostadskrisen - från nyhet till norm

SSCO:S Bostadsrapport 2015. Bostadskrisen - från nyhet till norm SSCO:S Bostadsrapport 2015 Bostadskrisen - från nyhet till norm 1 SSCO, Stockholms studentkårers centralorganisation Text: Anna Wallgren, Veronica Sällemark och Ella Coogan Research: Ella Coogan Layout

Läs mer

SSCO:S Bostadsrapport 2015. Bostadskrisen - från nyhet till norm

SSCO:S Bostadsrapport 2015. Bostadskrisen - från nyhet till norm SSCO:S Bostadsrapport 2015 Bostadskrisen - från nyhet till norm 1 SSCO, Stockholms studentkårers centralorganisation Text: Anna Wallgren, Veronica Sällemark och Ella Coogan Research: Ella Coogan Layout

Läs mer

Lägenhet Ö1 -0901. 3 rok, 95 kvm Hus Ö1, våning 1. Storlek Placering

Lägenhet Ö1 -0901. 3 rok, 95 kvm Hus Ö1, våning 1. Storlek Placering -0901 3 rok, 95 kvm Hus Ö1, våning 1 Lägenhet i markplan med fönster i tre väderstreck som ger utblickar mot gården och intilliggande park Stor uteplats på 23 kvm Öppet samband mellan kök och vardagsrum

Läs mer

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad 2011 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad Sammanfattning Det saknas 85 000 bostäder i Stockholms län, enligt preliminära siffror.

Läs mer

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommun

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommun LVF 2013:10 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommun - UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 2011 Malin Täppefur SLB-ANALYS, APRIL 2013 Förord SLB-analys är operatör för Stockholms

Läs mer

Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris!

Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris! Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris! Som kund hos If får du allt det här...... en hemförsäkring speciellt

Läs mer

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Fakta om undersökningen Undersökningen är genomförd av JM i samarbete med TEMO och Field

Läs mer

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden Motion 38 Motion 39 med utlåtanden 106 Motion 38 Kortare handläggningstider vid behov av tvångsförvaltning. Hyresgästföreningen får ibland ärenden om dålig teknisk förvaltning och bristande underhåll.

Läs mer

0 i' ' : 2014-01- 21. Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (KSKF/2013:491) Beslut.

0 i' ' : 2014-01- 21. Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (KSKF/2013:491) Beslut. Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2014-01-14 Ankom Stockholms läns landsting 2014-01- 21 Dnr., 0 i' ' : Sida 1(2) 24 Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma

Läs mer

INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER

INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 2014-15... 4 1. STUDIERESA... 4 2. MARKNADSFÖRING... 4 3. KILINVENTERING... 5 4. VANDRINGSLEDER... 5 MÖTESSCHEMA 2014... 6 2 Inledning

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN TELEFON: 08-508 25 699 EPOST: INFOSAM@STOCKHOLM.SE

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Befolkning Befolkningsöversikt 2012

Statistik. om Stockholm. Befolkning Befolkningsöversikt 2012 Statistik om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2012 FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt under 2012, men även en del jämförelser

Läs mer

stockholm i otakt - snart flyr studenterna bostadsbristen

stockholm i otakt - snart flyr studenterna bostadsbristen stockholm i otakt - snart flyr studenterna bostadsbristen Innehåll 3 INLEDNING 4 Nulägesanalys allt fler unga stockholmare låg produktion av bostäder 6 Nulägesanalys ojämn fördelning mellan kommuner vad

Läs mer

"STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL"

STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL EN BOSTADSMARKNAD I FÖRÄNDRING HYRESRÄTTENS ANDEL AV BESTÅNDET 1990-2014 "STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL" Syftet med denna rapport är att

Läs mer