Lars Karlsson, (S) Rolf Lindahl, (KD) Ingegerd Polbring, (C)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lars Karlsson, (S) Rolf Lindahl, (KD) Ingegerd Polbring, (C)"

Transkript

1 Sida 1 (41) Plats och tid KS-salen 13:15-16:00 Beslutat Annika Hansson, (S) Ledamot Jon Forsärla, (MP) Lars Karlsson, (S) Jan Andersson, (S) Bo Akterin, (M) Anders Schierbeck, (M) Rolf Lindahl, (KD) Ingegerd Polbring, (C) Annette Bohman, (FP) Ann-Britt Trygg, (S) Tjänstgörande ersättare Ledamot Vice ordförande Ledamot Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Mikael Stenqvist, (S) Tjänstgörande ersättare, 50-65, Övriga närvarande Bo Horndahl Förvaltningschef Fredrik Skaghammar Miljöchef Ingemar Bok Byggnadschef Susanna Alexandersson Arkitekt, Diana Lindgren Byggnadsinspektör, 66, 67, 71 Thomas Embrink Sekreterare Jeanette Johansson Arkitekt, 65 Per-Olof Kättström Miljöinspektör, 61 Erik Wahlström Miljöinspektör, 60 Justerare Justeringens plats och tid Annette Bohman, (FP) Plan & bygg, , 08:00 tfn TRANÅS fax

2 Sida 2 (41) Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerare Organ ANSLAG/BEVIS Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Underskrift Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Bygg- och miljönämnden Plan & bygg, stadshuset

3 Innehållsförteckning Paragraf Sida 3 (41) 50 Delegerade beslut, miljöärenden Delegerade beslut, byggärenden Inspektionsrapporter miljöskyddsärenden 9 53 Inspektionsrapporter hälsoskyddstillsyn Kontrollrapporter livsmedelstillsyn Övriga rapporter Vattenanalyser Meddelanden Budgetrapport Medborgarförslag Mostugan Råssmäte 10:1, mellanlagring slam Kreosot Planlistan Borraren 2, detaljplan Tranåskvarn 1:3, planändring Bärnstenen 4, planändring Gjutaren 3, tillbyggnad enbostadshus Smörstorp 2:45, nybyggnad enbostadshus Grytbäcken 3:6, förhandsbesked nybyggnad fritidshus Smörstorp 2:34, förhandsbesked nybyggnad båthus Makrillen 2, byggsanktionsavgift anmälan eldstad Norraby 3:80, nybyggnad enbostadshus Norraby 3:45, nybyggnad plank Illern 3, nybyggnad plank Timotejen 4, nybyggnad plank Staven 9, inglasad altan Vallstorp 1:15, förhandsbesked inglasad altan Gåsen 8, nybyggnad plank Buntmakaren 8, skymmande växtlighet Säby 1:1, nybyggnad ekonomibyggnad samt rivning Sid

4 Sida 4 (41) Delegationsrapport enligt fastställd delegationsordning, miljöärenden Dnr Livsmedelsinspektör Ann-Charlotte Andersson-Stenqvist Örnen 16, avgift extra kontrolltid, Venezia steakhouse & pizza 326/14 Västermalm 23, avgift registrering, Tranås Restaurang & Pub 401/14 1:e miljöskyddsinspektör Björn-Allan Svensson Röhälla 5:19, förlängt hämtningsintervall sopor, Evert Jacobsson 461/14 Sötåsa 1:3, uppehåll hämtning sopor, Kjell Karlsson 454/14 Sälgen 1, förlängt hämtningsintervall sopor, Solveig Bitterlich 442/14 Kåremålen 1:5, förlängt hämtningsintervall sopor, Sven-Erik Karlsson 403/14 Rosstorp 3:4, förlängt hämtningsintervall sopor, Håkan Gelin 276/14 Humlefall 1:4, uppehåll hämtning sopor & slam, Marie Haldemark 309/14 Pantern 2, årlig avgift livsmedelskontroll, Minnas Mackor & LCHF 271/14 Åsvallehult 2:9, yttrande till socialtjänsten, serveringstillstånd, Hembygdsgården 347/14 Livsmedels- och hälsoskyddsinspektör Mikael Larsson Västermalm 25, avgift extra kontrolltid, Wienerbageriet 167/14 Kremlan 7, avgift registrering livsmedelsanläggning, Boskovic Gordana 400/14 Skytteln 19, avgift tillsynsbesök, NADA-akupunktur, Beroendeenheten 251/14 Södermalm 8, föreläggande vidta åtgärder, Ban Thai 406/14 Kungsbacken 3:6, avgift för tillsyn, Body & Mind AB 124/14 Miljöskyddsinspektör Lina Tillby Råssmäte 1:9, värmepumpsanläggning, Pettersson Björn 318/14 Körsnären 4, värmepumpsanläggning, Karlsson Bengt 460/14 Södermalm 10, avgift tillsynsbesök, Brunnsparkskyrkan 357/14 Vätinge 1:5, avgift tillsynsbesök, Gripenbergs missionsförsamling 269/14 Städet 3, årlig tillsynsavgift, Tubex AB 413/14 Kompaniet 3, tillsynsavgift, EFG AB 142/14 Miljöinspektör Erik Wahlström Björstorp 5:2, mindre avloppsanläggning, Örjan Nilsson 363/14 Klosterås 1:1 & 1:6, mindre avloppsanläggning, Fredrik Gustafsson 388/14 Klosterås 1:4 & 1:5, mindre avloppsanläggning, Mikael Gustafsson 389/14 Finnanäs 1:5, mindre avloppsanläggning, Bo Fröjd 368/14 Tostås 2:4, mindre avloppsanläggning, Kristofer Gustavsson 243/14 Högstorp 1:18, vattentoalett & ändring avloppsanläggning, Andreas Bergqvist 356/14 Torrarp 1:2, urinseparerande förmultningstoalett, Conny Andersson 364/14 Säthälla 2:5, föreläggande bristfällig avloppsanläggning, Henrik Uggerhöj 317/14 Södraholm 2:1, uppodling annan mark, Thorbjörn Magnusson 319/14 Älmås 1:4, utlåtande skjutprogram, Tranås Pistolklubb 441/14 Miljöskyddsinspektör Per-Olof Kättström Tranås, timavgift tillsyn ledningsnätet, VA-avdelningen, Tranås kommun 262/14 Tranåskvarn 1:4, timavgift tillsyn, Näckström, Tranås kommun 285/14

5 Sida 5 (41) 50 Livsmedels- och hälsoskyddsinspektör Li Ohlson Grytbäcken 3:7, avgift tillsynsbesök, Sommens camping 188/14 Lyktan 11, avgift tillsynsbesök, Hotell Tranås Statt 182/14 att lägga delegationsrapporten till handlingarna

6 Sida 6 (41) Delegationsrapport enligt fastställd delegationsordning, byggärenden Dnr Byggnadschef, bygglov Kappsläden 6, Tahiraj Imer, Tillbyggnad industri 024/14 Björnklo 1:35, Dahlgren Petter, Nybyggnad enbostadshus med carport och stallbyggnad 065/14 Svetsaren 7, Stoeryd Ab, Tillbyggnad industribyggnad 052/14 Röhälla 5:96, Åkerstedt Anders, Fasadändring 049/14 Byggnadsinspektör, bygglov Norraby 3:97, Bremer Jonatan, Nybyggnad enbostadshus 076/14 Konditionen 3, Johansson,Knut Börje, Nybyggnad dubbelgarage 073/14 Norraby 3:87, Elfsberg Kenneth, Nybyggnad enbostadshus 046/14 Övrarp 2:40, Sätermo Åhagen Marie, Nybyggnad fritidshus 013/14 Berget 1, Ab Tranåsbostäder, Nybyggnad 8 parkeringsplatser samt uterum 027/14 Bygglovhandläggare, bygglov Tranåskvarn 1:1, Berenfors Joakim, Ombyggnad plank & skärmtak 075/14 Hjälmaryd 3:2, Syd,Gunnar Peter Mikael, Ändring från burspråk till altan 074/14 Sjötorp 1:9, Thorsson Emil, Byte av fönster 070/14 Svalan 14, Lidén Inga-Britta, Inglasning balkong 060/14 Vätinge 3:4, Fti Ab, Nybyggnad återvinningsstation 044/14 Lövängen 8, Sohlberg,Alf Roland, Inglasning uteplats 055/14 Kvickroten 1, Borg Mattias, Tillbyggnad enbostadshus, inglasning 053/14 Ekmarksberg 1:1, Tranås Kommun Kultur Och Fritid, Tillbyggnad simhallen (garage/förråd) 050/14 Stockrosen 1, Azto Richard, Tillbyggnad garage/förråd 032/14 Rockebro 8:1, Anders Murare AB, Skylt 048/14 Ekmarksberg 1:1, Tranås Bouleklubb, Nybyggnad väderskydd 040/14 Adelöv 6:23, Tranås Energi Ab, Nybyggnad nodhus 038/14 Vätinge 1:117, Tranås Energi Ab, Nybyggnad nodhus 037/14 Linderås 4:10, Tranås Energi Ab, Nybyggnad nodhus 036/14 Bygglovhandläggare, rivningslov Ekmarksberg 1:1, Tranås Kommun Kultur Och Fritid, Tillbyggnad simhallen (garage/förråd) 050/14 Startbesked Övrarp 2:40, Sätermo Åhagen Marie, Nybyggnad fritidshus 013/14 Makrillen 2, Necovski Alberto, Installation eldstad 079/14 Tranåskvarn 1:1, Berenfors Joakim, Ombyggnad plank & skärmtak 075/14

7 Sida 7 (41) 51 Hjälmaryd 3:2, Syd,Gunnar Peter Mikael, Ändring från burspråk till altan 074/14 Sjötorp 1:9, Thorsson Emil, Byte av fönster 070/14 Konditionen 3, Johansson,Knut Börje, Nybyggnad dubbelgarage 073/14 Kappsläden 6, Tahiraj Imer, Tillbyggnad industri 024/14 Uroxen 1, Kyhlberg Anders, Installation eldstad 069/14 Grytbäcken 3:4, Axess Hundfoder AB, Tillbyggnad industribyggnad 029/14 Svalan 14, Lidén Inga-Britta, Inglasning balkong 060/14 Vitsippan 17, Ab Tranåsbostäder, Ändrad användning kontor till förskola 006/13 Södra Dalen 9, Ab Tranåsbostäder, Ombyggnad flerbostadshus 283/13 Norraby 3:78, Sätermo Mats Och Ewa, Nybyggnad enbostadshus 002/14 Smörstorp 2:16, Horgby Per-Johan och Annette, Tillbyggnad fritidshus 122/12 Vätinge 3:4, Fti Ab, Nybyggnad återvinningsstation 044/14 Lövängen 8, Sohlberg,Alf Roland, Inglasning uteplats 055/14 Stallberga 7:21, Gustafson Tina, Installation eldstad 057/14 Svetsaren 7, Stoeryd Ab, Tillbyggnad industribyggnad 052/14 Kvickroten 1, Borg Mattias, Tillbyggnad enbostadshus, inglasning 053/14 Röhälla 5:96, Åkerstedt Anders, Fasadändring 049/14 Ekmarksberg 1:1, Tranås Kommun Kultur Och Fritid, Tillbyggnad simhallen (garage/förråd) 050/14 Stockrosen 1, Azto Richard, Tillbyggnad garage/förråd 032/14 Berget 1, Ab Tranåsbostäder, Nybyggnad 8 parkeringsplatser samt uterum 027/14 Rockebro 8:1, Anders Murare Ab, Skylt 048/14 Ekmarksberg 1:1, Tranås Bouleklubb, Nybyggnad väderskydd 040/14 Adelöv 6:23, Tranås Energi Ab, Nybyggnad nodhus 038/14 Vätinge 1:117, Tranås Energi Ab, Nybyggnad nodhus 037/14 Linderås 4:10, Tranås Energi Ab, Nybyggnad nodhus 036/14 Slutbevis/Slutbesked Daldockan 1, Bohman Anders, Tillbyggnad enbostadshus 041/12 Norraby 3:1, Tranås Kommun Va-/Gatu-Avdelningen, Tillbyggnad skärmtak 035/12 Staven 4, Wessman Mattias, Tillbyggnad enbostadshus, altan 074/12 Svetsaren 3, Karlsson Kenneth, Tillbyggnad industri 086/12 Älmås 1:31, Hansson,Willy Anders, Nybyggnad fritidshus 157/12 Stallberga 7:21, Gustafson Tina, Installation eldstad 057/14 Hemmanet 1, Andersson Göran, Tillbyggnad enbostadshus 020/14 Övrabo 3:1, Sätervik Inger, Installation eldstad 033/14 Stallberga 8:22, Tyréns, Nybyggnad at-station 151/12 Snödroppen 14, Jismark Adam, Tillbyggnad enbostadshus, inglasning 137/13 Olvonet 10, Wetter Agne, Tillbyggnad enbostadshus, inglasning 290/13 Säby 7:1, Tyréns, Nybyggnad transformatorstation 150/12 Säby 5:1, Tyréns, Nybyggnad transformatorstation 149/12 Råssmark 1:3, Fingal Hans, Tillbyggnad enbostadshus 199/08 Källås 1:1, Berglund Mats, Tillbyggnad enbostadshus 303/08 Mickelstorp 1:19, Jacobsson Christer, Installation eldstad 028/14

8 Sida 8 (41) 51 Pilen 2, Knutsson Gunnar, Installation eldstad 022/14 Mickelstorp 1:17, Petersson Staffan, Tillbyggnad enbostadshus 220/11 Hagmarken 1, Rivera Jonsson Stephan, Tillbyggnad enbostadshus, tak över uteplats 106/12 Tärenäs 3:3, Monell Ann-Charlotte, Tillbyggnad enbostadshus 203/08 Traktorn 9, Ab Euroform, Nybyggnad industri och lagerbyggnad 262/13 Transporten 1, Ab Euroform, Nybyggnad industri och lagerbyggnad 261/13 Blåmusseronen 5, Lind Tony, Ersätta garage med carport 259/13 att lägga delegationsrapporten till handlingarna

9 52 Inspektionsrapporter miljöskyddsärenden Sida 9 (41) Dnr Miljöskyddsinspektör Per-Olof Kättström Sparven 7 Tranås Servicestation AB (Preem) 1080/13 Pumpen 8 Motorcentralen Bo Pettersson (Taxi-Boo) 1088/13 Lastbilen 1 Tage Rejmes Lastvagnar AB 1093/13 Tranåskvarn 1:4 Näckströms Gatuavdelningen 285/14 Miljöinspektör Erik Wahlström Romanäs 1:6 Romanäs avloppsreningsverk 1158/13 Hemrike 1:1 Lantbruk, Klint Torbjörn 8/14 Ballstorp 1:4 Lantbruk, Johansson Thorbjörn 9/14 Källås 2:1 Lantbruk, Richardsson Clas 10/14 Råssmark 3:3 Lantbruk, Folkesson Henric & Oskar 28/14 Råssmäte 3:15 Lantbruk, Ripenås Gösta 29/14 Sötåsa 2:2 Lantbruk, Karlsson Kjell 30/14 Vätinge 2:1 Lantbruk, Gustafsson Urban 51/14 Kapela 3:1 Lantbruk, Svensson Ulf 52/14 Kvalarp 1:1 Lantbruk, Bergkvist Leif 70/14 Boeryd 1:1 Lantbruk, Wilhelmsson Henrik & Ahl Sandra 50/14 Julseryd 2:1 Lantbruk, Carlsson Göran 71/14 Varvestorp 2:1 Lantbruk, Varvestorp Lantbruk AB 124/14 Restad 1:4 Lantbruk, Davidsson Arne & Rickard 126/14 Sötåsa 3:2 Lantbruk, Magnusson Thorbjörn 72/14 Fruktnöte 7:1 Lantbruk, Björk Stefan 160/14 Ängarp 2:1 Lantbruk, Jacobsson Göran 161/14 1:e miljöskyddsinspektör Björn-Allan Svensson Hålaveden 1:48 Grus- och bergtäkt, Rolf Erikssons Åkeri AB 948/13 Norra Hyltan 1:4 & 1:7 Bergtäkt, NCC Roads AB, Sverige Öst 1102/13 Miljöskyddsinspektör Lina Tillby Rockebro 8:1 Tranåslist AB 1098/13 Slakthuset 6 Tranås Verktyg HB 1090/13 Rudan 2 Tranås Skolmöbler AB 1092/13 Grytbäcken 3:4 Arona Foderfabrik AB 27/14 Svetsaren 6 Mitek Industries AB 139/14 Smörsoppen 1 JOLEK i Tranås AB 68/14 Kompaniet 3 EFG European Furniture Group AB 142/14 Städet 3 Tubex AB 75/14 att lägga rapporterna till handlingarna

10 Sida 10 (41) 53 Inspektionsrapporter hälsoskyddstillsyn Dnr Livsmedels- och hälsoskyddsinspektör Li Ohlson Grusåsen 3 Junkaremålsskolan 944/13 Ängaryd 4:8 Ängarydsskolan 1091/13 Plogen 15 Skönhet i Tranås AB, uppföljning 445/13 Grusåsen 3 Holavedsgymnasiet 1112/13 Adelöv 6:15 Adelövs friskola 1108/13 Rås 1:1 Rås gård 1125/13 Grytbäcken 3:6 Lugnalandet hotell & konferens 1135/13 Södra Gyllenfors 16 Badhotellet Konferens & Kurhotell 1153/13 Södra Dalen 9 Mathildas fotvård, uppföljning 80/13 Korsörten 1 Fröafallsskolan, uppföljning 807/13 Stallberga 7:118 Sommens skola, uppföljning 943/13 Grusåsen 3 Junkaremålsskolan, uppföljning 944/13 Södra Gyllenfors 16 Badhotellet Konferens & Kurhotell, uppföljning 1153/13 Linderås 3:2 Linderås skola, uppföljning 928/13 Södra Gyllenfors 15 Black Amber Tattoo 65/14 Rås 1:1 Rås gård, uppföljning 1125/13 Telegrafen 8 Västra Vux, uppföljning 851/13 Grytbäcken 3:6 Lugnalandet hotell & konferens, uppföljning 1135/13 Hätte 2:5 Hättebadens camping 185/14 Livsmedels- och hälsoskyddsinspektör Mikael Larsson Hackspetten 21 Maria Eliasson leg. sjukgymnast 23/14 Kungsbacken 3:6 Kongsbacken HRC 124/14 Skytteln 19 Beroendeenhetens NADA-akupunktur 251/14 Norrmalm 18 Tranås Boxningsgym 221/14 Miljöskyddsinspektör Lina Tillby Örnen 13 Hår & sånt, uppföljning 520/13 Lyktan 11 Best Western Hotel Tranås Statt 1122/13 Kartritaren 1 Uvaberg servicehus, uppföljning 835/13 Bärnstenen 4 Östanå servicehus, uppföljning 834/13 Stoeryd 2:1 Stoeryds utomhusbad 1134/13 Stapeln 3 Rickard De Boer leg. sjukgymnast 1101/13 Sutaren 2 Beckhemmet, uppföljning 826/13 Kometen 20 Sandelins sjukgymnastik 103/14 Lyktan 11 Best Western Hotel Tranås Statt, uppföljning 1122/13 Vätinge 1:5 Gripenbergs missionsförsamling 269/14 Södermalm 10 Brunnsparkskyrkan 357/14 Södra Missionen 6 Löfstadskyrkan 385/14 Kapela 2:6 Kapela Alliansförsamling 206/14 Rockebro 7:138 Sommens Frikyrkoförsamling 268/14 Oden 13 Frälsningsarmén 283/14 att lägga rapporterna till handlingarna

11 Sida 11 (41) 54 Kontrollrapporter livsmedelstillsyn Dnr Livsmedelsinspektör Ann-Charlotte Andersson-Stenqvist: Lejonet 3 Lukas förskola 1085/13 Ängaryd 4:1 Hagadals förskola 1104/13 Grävlingen 21 Pensionat Ekliden 1111/13 Södra Gyllenfors 16 Badhotellet Konferens & Kurhotell 1116/13 Ekmarksberg 1:7 Parkens förskola 1140/13 Grusåsen 3 Bowlinghallens servering 1155/13 Ekmarksberg 1:7 Tranås Dans & Event 1156/13 Södra Gyllenfors 16 Badhotellet Konferens & Kurhotell, uppföljning 1116/13 Muraren 12 Pizzeria Venedig 42/14 Södra Dalen 6 Pizzeria Hawaii 59/14 Orion 12 Pizzeria Empoli 56/14 Norrmalm 18 Pizzeria Shalom 102/14 Örnen 16 Venezia Steakhouse och Pizza 207/14 Orion 12 Pizzeria Empoli, uppföljning 56/14 Västermalm 23 Restaurang Eataliano 253/14 Västermalm 23 Restaurang Eataliano, uppföljning 253/14 Åsvallehult 2:9 Hembygdsgården 420/14 Norrmalm 14 Café Kaffekoppen 456/14 Nordstjärnan 12 Restaurang Baronen 479/14 1:e miljöskyddsinspektör Björn-Allan Svensson: Norra Gyllenfors 9 ICA Kvantum 1094/13 Berget 1 Bergets Servicehus 1109/13 Ekmarksberg 1:7 Holavedsgymnasiet 1110/13 Skogen 1 Hubbarpsskolan 1123/13 Häggatorpet 3 Ängarydsskolan 1124/13 Braxen 2 Lidl Sverige 1128/13 Rockebro 7:164 Sommens Minibutik 1129/13 Grusåsen 3 Centralköket 1133/13 Norra Framnäs 1 COOP Extra 1141/13 Norra Missionen 13 Hemköp 1143/13 Svanen 9 Tranås Funny Food, Krispy 1152/13 Norra Missionen 13 Kalles Kök och Kafé 1154/13 Häggatorpet 4 Sommenbygdens Folkhögskola 1161/13 Verkstaden 5 LM-köket 39/14 Adelöv 6:15 Adelövs friskola 131/14 Adelöv 6:15 Adelövs vattenverk 132/14 Pantern 2 Minnas Mackor & LCHF 260/14 Nordstjärnan 7 Europrice 421/14

12 Sida 12 (41) 54 Livsmedels- och hälsoskyddsinspektör Mikael Larsson Norra Framnäs 1 Tranås Fiskaffär 1159/13 Plogen 15 Träffen Gatukök 18/14 Lyktan 7 Kronans Droghandel 25/14 Norra Gyllenfors 9 Cura Apotek 7/14 Ekmarksberg 1:7 Novisen Restaurangskolan Holavedsgymnasiet 40/14 Mårdsmålen 1:1 Lunchcafé Pelargonen, uppföljning 881/13 Södra Gyllenfors 15 Strandbaren 55/14 Duvan 8 Pressbyrån 45/14 Sparven 7 Preem Bensinstation 63/14 Falkberget 24 Statoil Bensinstation 98/14 TEX 718 Zelandsfisk, mobil anläggning 163/14 Västermalm 25 Wienerbageriet 167/14 Rås 1:1 Rås gård 192/14 Blixten 12 Märtas Hembageri 238/14 Östra Vakten 2 Studiefrämjandet Småland-Gotland 252/14 Södra Dalen 9 Kakboden 261/14 Västermalm 25 Wienerbageriet, uppföljning 167/14 Västermalm 22 Citygrillen 329/14 Södermalm 8 Restaurang Ban Thai 406/14 Blixten 9 Gotteriet coffee in 376/14 att lägga rapporterna till handlingarna

13 55 Övrigt Sida 13 (41) Dnr Livsmedelsinspektör Mikael Larsson, registrering livsmedelsanläggning TEX 718 Zelandsfisk AB, mobil anläggning 1172/13 Blixten 13 Babar 67/14 Nordstjärnan 12 Restaurang Baronen 151/14 Kremlan 7 Gordana Boskovic 400/14 Livsmedelsinspektör Ann-Charlotte Andersson Stenqvist, registrering livsmedelsanläggning Västermalm 23 Tranås Restaurang & Pub 401/14 1:e miljöskyddsinspektör Björn-Allan Svensson, registrering livsmedelsanläggning Pantern 2 Minnas Mackor & LCHF 1165/13 Verkstaden 5 LM-köket 6/14 Nordstjärnan 7 Europrice 105/14 Miljöinspektör Erik Wahlström, övrigt Björnklo 1:7 Yttrande till Plan & byggavd. nybyggnad av enbostadshus 1118/13 Mada 2:2 Utlåtande över skjuttider, Tranås Jaktvårdsförening 155/14 Miljöskyddsinspektör Lina Tillby, övrigt Räven 12 Yttrande till Plan & byggavd. installation av eldstad 1162/13 Rudan 2 Tranås Skolmöbler AB, Utlåtande över årsrapport 108/14 Svetsaren 7 Stoeryd AB, Utlåtande över årsrapport 327/14 att lägga rapporten till handlingarna

14 Sida 14 (41) 56 Vattenanalyser Till dagens sammanträde föreligger ett antal vattenprover tagna inom kommunen. MIKROBIOLOGISK UNDERSÖKNING Dricksvatten allmän förbrukning, utg vatten Dricksvatten allmän förbrukning, hos användare Dricksvatten enskild förbrukning Råvatten T TM O A KEMISK UNDERSÖKNING Dricksvatten allmän förbrukning, utg vatten Dricksvatten allmän förbrukning, hos användare T TM O A 4 11 Dricksvatten enskild förbrukning Samlingsprov blandvatten Råvatten Lakvatten, ytvatten T = Tjänligt TM = Tjänligt med anmärkning O = Otjänligt A = Antal att lägga vattenanalyserna till handlingarna

15 57 Meddelanden Sida 15 (41) Till dagens sammanträde föreligger följande anmälningsärenden för nämndens kännedom: - Beslut länsstyrelsen, föreläggande inventering MIFO, Wagnfabriken - Beslut länsstyrelsen, samråd förläggning kabel, Tranås Energi AB - Överklagande av länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen, Norraby 3:7 - Beslut länsstyrelsen, tillstånd till anordningar för valpropaganda - Beslut Mark- och miljödomstolen, överklagande vindkraft Äpplaryd - Beslut länsstyrelsen, undantag förbud terrängkörning Gransbo, Taberg Mining - Beslut länsstyrelsen, avslag överklagande, kompost, Buntmakaren 8 att meddelandena läggs till handlingarna

16 58 Budgetrapport Sida 16 (41) Miljöchef Fredrik Skaghammar och byggnadschef Ingemar Bok redogjorde för aktuell budgetrapport. BYGG- OCH MILJÖNÄMND Månad: 3 25% Driftredovisning per avdelning mar-14 (Belopp i tkr) Budget 2014 Utfall Periodiserat % av budget Diff mot budget Bygg- och miljönämnd ,1-141,1 24,7% 1,9 AC Miljö ,6-978,0 24,9% 2,7 AC Bygg ,0-538,7 23,1% 44,3 Netto ,0 125, ,8 24,3% 48,9 Kontoredovisning, alla avdelningar (Belopp i tkr) Budget 2014 Utfall Periodiserat % av budget Diff mot budget Intäkter 7 238, , ,2 30,5% 394,5 Personalkostnader , , ,6 27,3% -223,7 Kapitalkostnader -124,0-32,6-32,6 26,3% -1,6 Övriga kostnader ,1-968, ,8 28,0% -120,3 Netto ,0 125, ,8 24,3% 48,9 Kontoredovisning per avdelning Bygg- och miljönämnd (Belopp i tkr) Budget 2014 Utfall Periodiserat % av budget Diff mot budget Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 Personalkostnader -516,0-132,3-132,3 25,6% -3,3 Kapitalkostnader 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 Övriga kostnader -56,0-8,8-8,8 15,7% 5,2 Netto -572,0-141,1-141,1 24,7% 1,9 AC Miljö (Belopp i tkr) Budget 2014 Utfall Periodiserat % av budget Diff mot budget Intäkter 3 840, , ,0 35,2% 390,0 Personalkostnader , , ,0 28,7% -238,3 Kapitalkostnader 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 Övriga kostnader ,0-458,0-458,0 37,1% -149,0 Netto ,0 636,6-978,0 24,9% 2,7

17 Sida 17 (41) 58 AC Bygg (Belopp i tkr) Budget 2014 Utfall Periodiserat % av budget Diff mot budget Intäkter 3 398,6 854,2 854,2 25,1% 4,6 Personalkostnader ,5-690,3-690,3 24,4% 17,8 Kapitalkostnader -124,0-32,6-32,6 26,3% -1,6 Övriga kostnader ,1-501,3-670,0 24,2% 23,5 Netto ,0-370,0-538,7 23,1% 44,3 att aktuell budgetrapport läggs till handlingarna

18 59 Medborgarförslag Mostugan Sida 18 (41) Rolf Ljung föreslår i sitt medborgarförslag att man på grund av intressanta stensättningar och källsprång, bör utreda någon form av skydd för området. Kommunfullmäktige beslutade , 9 att överlämna ärendet till bygg- och miljönämnden. Vid dagens sammanträde finns inget förslag till beslut. att återremittera ärendet till avdelningen

19 60 Dnr M 17/14 Råssmäte 10:1, mellanlagring slam Sida 19 (41) Miljöinspektör Erik Wahlström redogjorde för senaste inspektionen på plats. att lägga informationen till handlingarna

20 61 Dnr M 516/13 Kreosot i stolpfundament Sida 20 (41) Miljöinspektör Per-Olof Kättström informerade om beslutet i Mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen undanröjer underinstansernas beslut och återförvisar ärendet till bygg- och miljönämnden. att överklaga beslutet till mark- och miljööverdomstolen

21 62 Planlistan Arkitekt Susanna Alexandersson redogjorde för aktuell planlista Sida 21 (41) att lägga aktuell planlista till handlingarna

22 63 Dnr B 30/12 Borraren 2, detaljplan Sida 22 (41) Kommunfullmäktige beslutade , 76 att bygg- och miljönämnden ställer ut detaljplan för Borraren 2 och del av Stoeryd 2:1 till granskning. att lägga informationen till handlingarna

23 64 Dnr B 77/14 Tranåskvarn 1:3, ansökan om planbesked Arkitekt Susanna Alexandersson redogjorde för ärendet Sida 23 (41) Enligt plan- och bygglagen 5 kap 2 ska kommunen på begäran av någon som avser att vidta en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan antas, ändras eller upphävs, i ett planbesked redovisa sin avsikt i frågan om att inleda en sådan planläggning. Av planbeskedet ska det framgå om kommunen avser att inleda en planläggning och i så fall ange den tidpunkt då planläggningen enligt kommunens bedömning kommer att ha lett fram till ett slutligt beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan. Sökande: TMT Design AB, Verkstadsgatan 8, Tranås Sökande har för avsikt att flytta sin verksamhet, produktion av stoppmöbler, madrasser m.m. till fastigheten Tranåskvarn 1:3. Detaljplanen för Tranåskvarn 1:3 gjordes för företaget Huges Marina och marken har användning hamn, maritim verksamhet, lager och montering. Alltså kan bygglov för ändrad verksamhet inte medges. Sökande har fått rekommendation att begära planbesked. Gällande detaljplan och förslag till förändring Planen medger hamn, maritim verksamhet, lager och montering. Tillåten byggnadshöjd är från 8,0 m till 15,0 m. Planen upprättades för att företaget Huges Marina skulle kunna lagra båtar och montera dem samt goda möjligheter att provköra dem genom kort anslutning via Svartån till sjön Sommen. Förslaget är att användning kompletteras med, industri och hantverk, ej störande för omgivningen. Genomförandetid Gällande detaljplan är antagen av kommunstyrelsen och vann laga kraft Genomförandetiden på 10 år gäller till Planen har en genomförandetid på 10 år från den dag planen vunnit laga kraft. Under genomförande-tiden kan inte planen ändras, ersättas eller upphävas mot berörda fastighetsägares bestridande annat än om det är nödvändigt på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, vilket inte kunnat förutses vid planläggning. Förslaget innebär inte någon försämrad byggrätt. Sakägare är kommunen, fastighetsägaren och Tranås Motorbåtsklubb. Planförfarande Planen har en genomförandetid på 10 år från den dag planen vunnit laga kraft. Under genomförandetiden kan inte planen ändras, ersättas eller upphävas mot berörda fastighetsägares bestridande annat än om det är nödvändigt på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, vilket inte kunnat förutses vid planläggning.

24 64 Dnr B 77/ Sida 24 (41) Planen kan anses förenlig med översiktsplanen. Planen är inte av stor vikt eller principiell betydelse och kan inte heller antas medföra en betydande miljöpåverkan samt saknar intresse för allmänheten. Således kan planen handläggas med enkelt planförfarande enligt PBL 5 kap 7. Preliminär tidplan Beslut om planuppdrag i bygg- och miljönämnden kan tidigast tas Beslut om samråd Samrådstid minst 3 veckor Beslut om antagande kan tas i BMN Beslutet kan vinna laga kraft 3 veckor efter att protokollet är justerat. Kostnader för upprättande av detaljplan Sökande skall bekosta planarbetet. Avtal kommer att upprättas. att lämna uppdrag till plan- och byggavdelningen att ändra detaljplanen för Tranåskvarn 1:3 att planarbetet bekostas av sökande att detaljplanen kan antas av bygg- och miljönämnden vid sammanträdet

25 65 Bärnstenen, planändring Planarkitekt Jeanette Johansson redogjorde för ärendet. Bärnstenen 4 ligger granne med Junkaremålens strand, norrut Sida 25 (41) Planerna har för PEAB varit att även bebygga Bärnstenen 4 för att möjliggöra en kostnadseffektiv byggnation med tre områden och skapa en logisk första etapp. Det skulle innebära att man kan flytta parkeringen över till skolans sida av vägen, ta bort tunneln, göra en ny säkrare GC-övergång över Östra vägen och återvinningsstationen kan vara kvar tillsammans med den södra infarten. Därför önskas en planändring av Bärnstenen 4 för att möjliggöra ett större byggbart område och bevilja sammanhängande bebyggelse i två våningar. att lämna uppdrag till plan- och byggavdelningen att påbörja planändringen att planarbetet bekostas av kommunen

26 66 Dnr B 155/12 Gjutaren 3, tillbyggnad enbostadshus Mikael Stenqvist, (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendet. Byggnadsinspektör Diana Lindgren redogjorde för ärendet Sida 26 (41) Grannen till den aktuella fastigheten har i mejl ställt frågan vad som nu gäller, om ägaren till Gjutaren 3 får använda altanen. Enligt plan- och bygglagen 11 kap 33 får byggnadsnämnd förbjuda den som äger eller har nyttjanderätt till ett byggnadsverk att använda hela eller delar av byggnadsverket, om byggnadsverket har brister som kan äventyra säkerheten för dem som uppehåller sig i eller i närheten av byggnadsverket, eller det inte finns förutsättningar för att ge slutbesked enligt 10 kap 34 eller 35. att avvakta bedömning/beslut från högre instans Expedieras: Oskar Stenqvist

27 67 Dnr B 151/10 Smörstorp 2:45, nybyggnad enbostadshus Byggnadsinspektör Diana Lindgren redogjorde för ärendet Sida 27 (41) Fastighetsägaren har i mejl förklarat att innan ritning för nytt bygglov lämnas in, vill han att kommunen utreder ansvarsfrågan, och kräver en försäkran om att kommunen tar sitt ansvar för de kostnader en ombyggnad kan medföra. Kommunens försäkringsbolag har informerat om att de inte gör något förrän det har ställts krav på kommunen. De kostnader en ombyggnation medför är aktuellt att utreda när bygg- och miljönämnden har beviljat ett bygglov. att förelägga sökanden om att inkomma med en bygglovansökan att ansökan ska inkomma till bygg- och miljönämnden före Expedieras: XXXXX

28 68 Dnr B 54/ Sida 28 (41) Grytbäcken 3:6, förhandsbesked nybyggnad fritidshus Byggnadschef Ingemar Bok redogjorde för ärendet. Enligt plan- och bygglagen 9 kap 17 gäller att om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. XXXXX, Lugnalandet AB, vill uppföra fyra stugor för uthyrning till konferensverksamheten, samt vanlig uthyrning veckovis hela året. Storleken på fritidshusen är två st om 68 kvm, och två st om 32 kvm. Enligt gällande detaljplan skall det aktuella markområdet utgöra ett campingområde avsett för husvagnar och uthyrningsstugor. Den föreslagna åtgärden bedöms vara förenlig med detaljplanen. Upplysningar: Beslutet har vunnit laga kraft fyra veckor efter kungörelse i Post- och inrikes tidning under förutsättning att ärendet inte överklagas. Enligt plan- och bygglagen 9 kap 18 innebär ett förhandsbesked att beslutet att åtgärden kan tillåtas, är bindande vid den kommande bygglovprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft. Avgift: Avgiften för förhandsbesked är kronor. Debitering sker med separat faktura. att som förhandsbesked ställa sig positiv till sökt åtgärd Expedieras: Sökande och sakägare

29 69 Dnr B 72/ Sida 29 (41) Smörstorp 2:34, förhandsbesked nybyggnad båthus Byggnadschef Ingemar Bok redogjorde för ärendet. Enligt plan- och bygglagen 9 kap 17 gäller att om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. XXXXX har ansökt om förhandsbesked för nybyggnad båthus på fastigheten Smörstorp 2:34, Hättevägen 33a, Tranås. Enligt förslaget kommer båthuset att ha en byggnadsarea av 40 kvm. Fastigheten kommer därigenom att ha komplementbyggnader med en sammanlagd byggnadsarea av 94 kvm. Enligt gällande detaljplan får fastigheten bebyggas med en huvudbyggnad med en byggnadsarea av maximalt 180 kvm och komplementbyggnader med en byggnadsarea av 60 kvm. Avvikelsen är att betrakta som liten enligt plan- och bygglagen 9 kap 31b. Enligt plan- och bygglagen, 9 kap 25, skall bygg- och miljönämnden genom underrättelse bereda kända sakägare (grannar) tillfälle att yttra sig över ansökningen om åtgärden innebär en avvikelse från detaljplanen. Ingen erinran har inkommit till avdelningen. Upplysningar: Beslutet har vunnit laga kraft fyra veckor efter kungörelse i Post- och inrikes tidning under förutsättning att ärendet inte överklagas. Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft. Avgift: Avgiften för förhandsbesked är kronor. Debitering sker med separat faktura. att som förhandsbesked ställa sig positiv till sökt åtgärd Expedieras: Sökande och sakägare

Sanna Soleskog, (MP) Ann-Britt Trygg, (S) Ingegerd Polbring, (C) Rolf Lindahl, (KD)

Sanna Soleskog, (MP) Ann-Britt Trygg, (S) Ingegerd Polbring, (C) Rolf Lindahl, (KD) 2014-05-21 Sida 1 (29) Plats och tid Konferensen plan 3, 13:15-15:05 Beslutat Annika Hansson, (S) Ledamot Sanna Soleskog, (MP) Åke Brage, (S) Jan Andersson, (S) Bo Akterin, (M) Anders Schierbeck, (M) Ann-Britt

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Sanna Soleskog, (MP) Lars Karlsson, (S) Ingegerd Polbring, (C) Rolf Lindahl, (KD) Annette Bohman, (FP) Ann-Britt Trygg, (S) Håkan Joelsson, (S)

Sanna Soleskog, (MP) Lars Karlsson, (S) Ingegerd Polbring, (C) Rolf Lindahl, (KD) Annette Bohman, (FP) Ann-Britt Trygg, (S) Håkan Joelsson, (S) 2014-09-24 Sida 1 (25) Plats och tid Konferensen plan 3, 13:15-15:30 Beslutat Anders Schierbeck, (M) Ordförande Mikael Stenqvist, (S) Sanna Soleskog, (MP) Lars Karlsson, (S) Ingegerd Polbring, (C) Rolf

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Sanna Soleskog, (MP) Ingegerd Polbring, (C) Annika Hansson, (S) Rolf Lindahl, (KD) Lars Karlsson, (S)

Sanna Soleskog, (MP) Ingegerd Polbring, (C) Annika Hansson, (S) Rolf Lindahl, (KD) Lars Karlsson, (S) 2013-03-20 Sida 1 (31) Plats och tid KS-salen 13:15 16:30 Beslutat Anders Schierbeck, (M) Ordförande Jan Andersson, (S) Sanna Soleskog, (MP) Ingegerd Polbring, (C) Jon Forsärla, (MP) Annika Hansson, (S)

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

2011-03-30 Sida 3 (31)

2011-03-30 Sida 3 (31) 2011-03-30 Sida 3 (31) 53 Inspektionsrapporter miljöskyddsärenden Miljöskyddsinspektör Lars Lindh Linderås 4:7 Linderås Lantteknik Dnr M106/11 Fjällskivlingen 6 GTF Bilverkstad Dnr M 91/11 Linderås 4:7

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

DOM 2014-02-25 Stockholm

DOM 2014-02-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2014-02-25 Stockholm Mål nr P 8495-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-26 i mål nr P 469-13, se bilaga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-02-17 sid 21 Plats och tid Konferensrum Moberg, kommunhuset, 2014-02-17, kl. 13:00-16:15 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Per Adolfsson (S) ersättare för Kristina Ideström,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (14) Jon Forsärla, (MP)

Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (14) Jon Forsärla, (MP) 2015-01-07 Sida 1 (14) Plats och tid KS-salen, 13:15-15:15 Beslutat Bo Akterin, (M) Ordförande Anders Karlsson, (S) Vice ordförande Jon Forsärla, (MP) Ledamot Lars Karlsson, (S) Ledamot Ingegerd Polbring,

Läs mer

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP)

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP) Sida PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 15:00-15:20 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Sven Gustavson (S) Mats Nilsson (M) Gert Cordes (C) tjänstgörande

Läs mer

2011-05-25 Sida 3 (26) Delegationsrapporter enligt fastställd delegationsordning miljöärenden

2011-05-25 Sida 3 (26) Delegationsrapporter enligt fastställd delegationsordning miljöärenden 2011-05-25 Sida 3 (26) 98 Delegationsrapporter enligt fastställd delegationsordning miljöärenden Miljöskyddsinspektör Lars Lindh Södra Hyltan 2.6 & Hjälmsås 1:4 Avgift handläggning anmälan vindkraft, Dnr

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Prövning av bygglovet

Prövning av bygglovet Detta händer när bygglovsansökan eller anmälan har lämnats in Om åtgärden kräver lov prövas lovet innan den tekniska prövningen tar vid. Prövning av bygglovet Granskning Granskningen utförs av handläggare

Läs mer

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7)

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), 1:e vice ordförande Armin von Hove (M) Pär

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-28 Sida 1(9) Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Hörnet, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (S), ordförande Kari Räihä (V) Krister Eklund

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012

Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012 2012-03-28 Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012 Fråga 1: I 58 anges att tiden för utdömande av byggsanktionsavgiften

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2012-2028 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Bygg- och miljöförvaltningens förslag 1 (6) 2011-05-11 Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Med stöd av 6 kap. 33 kommunallagen uppdrar miljö- och bygglovsnämnden

Läs mer

Ingemar Bok Bo Horndahl Susanna Alexandersson Jeanette Johansson Björn-Allan Svensson

Ingemar Bok Bo Horndahl Susanna Alexandersson Jeanette Johansson Björn-Allan Svensson 2013-11-20 Sida 1 (36) Plats och tid Folkets hus, 14:00-15:45 Beslutat Anders Schierbeck, (M) Ordförande Ann-Britt Trygg, (S) Ingegerd Polbring, (C) Jan Andersson, (S) Lars Saxholm, (FP) Rolf Lindahl,

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-07 Innehållsförteckning Ärende 23 Antagande av hastighetsplan för Habo kommun... 40 24 Godkännande av detaljplan, del av länsväg 1828... 41 25 Bygglov för fasadändring, Kråkeryd

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-09.45 Beslutande Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Henrik Forsberg Iréne Frisk Per Herou Ersättare:

Läs mer

Nya PBL: s uppbyggnad

Nya PBL: s uppbyggnad Nya PBL: s uppbyggnad 2010-08-09 Den nya plan- och bygglagen har delvis fått en ny struktur där bestämmelserna delas in i sexton kapitel. 1 kap. Syfte, innehåll och definitioner Ingen kommentar. 2 kap.

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän, kl 14.00-16.05 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice ordförande Alf Persson

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-04-09, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Annsofi Ramevik, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Håkan Johansson, (C) Rolf Stenward,

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S)

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf

Läs mer

Annika Hansson, (S) Ledamot 115-136. Ingegerd Polbring, (C) Ledamot 115-144, 146-148. Rolf Lindahl, (KD)

Annika Hansson, (S) Ledamot 115-136. Ingegerd Polbring, (C) Ledamot 115-144, 146-148. Rolf Lindahl, (KD) 2014-08-27 Sida 1 (58) Plats och tid Tranan 2, 10:00-12:00, 13:00-16:00 Beslutat Anders Schierbeck, (M) Ordförande Jan Andersson, (S) Vice ordförande Annika Hansson, (S) Ledamot 115-136 Bo Akterin, (M)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2011-06-20 82 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 20 juni 2011, kl 13.00. Bo Eddie Rossbol,

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (13) Paragrafer 68-77 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1 kl 13.00 15.00. ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Viveka Lindström, (S) Miljö & Hälsa, stadshuset 2013-10-02, kl. 09:00

Viveka Lindström, (S) Miljö & Hälsa, stadshuset 2013-10-02, kl. 09:00 2013-09-25 Sida 1 (22) Plats och tid KS-salen, kl. 13:15-15:25 Beslutat Anders Schierbeck, (M) Ordförande Bo Akterin, (M) Ingegerd Polbring, (C) Jan Andersson, (S) Viveca Lindström, (S) Lars Saxholm, (FP)

Läs mer

Kontrollansvariga och deras uppgifter

Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvarig är ett nytt begrepp i plan- och bygglagen som har ersatt begreppet kvalitetsansvarig. Den kontrollansvarige har fått utökade arbetsuppgifter vilket

Läs mer

Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen (MP) 15-17 jäv 14 John-Erik Pettersson (S) vice ordf. Solveig Nilsson (AA)

Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen (MP) 15-17 jäv 14 John-Erik Pettersson (S) vice ordf. Solveig Nilsson (AA) 2015-05-04 1(7) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-05-04 kl. 13.30-16.00 Justerade paragrafer 14-17 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M)

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M) 1(11) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 december 2013, klockan 18.00-18.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bengt Classon (M) Bengt Classon (M) Stefan Waldeholt (M)

Läs mer

Leif Welander, Förvaltningschef Ulla-Beth Larsson, sekreterare Milad Bavandi, byggnadsinspektör Beatrice Rimmi, planarkitekt

Leif Welander, Förvaltningschef Ulla-Beth Larsson, sekreterare Milad Bavandi, byggnadsinspektör Beatrice Rimmi, planarkitekt SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum 2014-05-28 Plats och tid Bergööhuset "Valvet" kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (s) Krister Eklund (s) Christina Johansson (s) Kari Räihä

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 ANDE LEDAMÖTER Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Miriam Tolvanen (FP) ÖVRIGA EJ TJG

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Sanna Soleskog, (MP) Lars Karlsson, (S)

Sanna Soleskog, (MP) Lars Karlsson, (S) 2014-03-19 Sida 1 (23) Plats och tid KS-salen, 13:15-15:45 Beslutat Annika Hansson, (S) Ledamot Sanna Soleskog, (MP) Ledamot Lars Karlsson, (S) Ledamot Jan Andersson, (S) Vice ordförande Bo Akterin, (M)

Läs mer

4. BYGGLOV. Sid 6 (22)

4. BYGGLOV. Sid 6 (22) Sid 6 (22) 4. BYGGLOV Allmänt Denna del av taxan innehåller avgifter för bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, ingripandebesked, villkorsbesked, anmälan samt strandskyddsdispens tillsammans med

Läs mer

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014.

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. Datum: 2015-01-30 Sidnr 1 av 10 Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. FRÅGA 1: Kan man söka bygglov för nybyggnad och samtidigt göra en anmälan om 15

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov?

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov? Stina fick lov, får du? Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? 2 Ny plan- och bygglag gäller från 2 maj 2011 Den 2 maj 2011 kom en ny plan- och bygglag som ska göra det enklare för dig som

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN ANTAGEN AV MILJÖNÄMNDEN 2005-10-13 98 MILJÖNÄMNDEN Riktlinjer för och information om handläggning av olovligt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-03-06 1(13) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.15, C-salen i Folkets hus Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindkvist (MP) Stina Borjo (V) Virpi Ljung

Läs mer

Fågelsjö 2015-03-26 08:30

Fågelsjö 2015-03-26 08:30 PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjö 2015-03-26 08:30 ande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande Helena Olovsdotter Haglund (Plan- och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (14) Plats och tid Vänortsrummet kl. 13-17:30 Beslutande Sune Lang (S), ordförande Stefan Sandberg (S), vice ordförande Yvonne Wendelius (S) Ulf Henningsson (S), ersättare för Ann-Christin Persson

Läs mer

Annika Hansson, (S) Ann-Britt Trygg, (S) Håkan Joelsson, (S) Jeanette Johansson Susanna Alexandersson. Plan & bygg, 2014-12-22, kl.

Annika Hansson, (S) Ann-Britt Trygg, (S) Håkan Joelsson, (S) Jeanette Johansson Susanna Alexandersson. Plan & bygg, 2014-12-22, kl. 2014-12-17 Sida 1 (50) Plats och tid KS-salen, 13:30-16:30 Beslutat Anders Schierbeck, (M) Ordförande Jan Andersson, (S) Jon Forsärla, (MP) Lars Karlsson, (S) Ingegerd Polbring, (C) Rolf Lindahl, (KD)

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2013-12-17 124 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Storegården, Vissefjärda tisdagen den 17 december 2013, kl 13.00 16.15. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande Kristina

Läs mer

Stadsbyggnadsförvaltningen i Orsa, tisdag em 29 september 2015. Underskrifter:

Stadsbyggnadsförvaltningen i Orsa, tisdag em 29 september 2015. Underskrifter: 1(15) Byggnadsnämnden Plats och tid: Dalagatan 1, 2015-09-23 kl. 13:00 15.00 Beslutande: Bo Lindblad (C) Lennart Rosell (S) Pia Ström (S) Lars Olov Simu (KD) Övriga deltagare: Utses att justera: Justeringens

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-05-14, kl. 14.00 Arne Karlsson, (S), ordf Tore Sjö, (S) Börje Johansson, (KD) Rolf Stenward, (M) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer