Lars Karlsson, (S) Rolf Lindahl, (KD) Ingegerd Polbring, (C)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lars Karlsson, (S) Rolf Lindahl, (KD) Ingegerd Polbring, (C)"

Transkript

1 Sida 1 (41) Plats och tid KS-salen 13:15-16:00 Beslutat Annika Hansson, (S) Ledamot Jon Forsärla, (MP) Lars Karlsson, (S) Jan Andersson, (S) Bo Akterin, (M) Anders Schierbeck, (M) Rolf Lindahl, (KD) Ingegerd Polbring, (C) Annette Bohman, (FP) Ann-Britt Trygg, (S) Tjänstgörande ersättare Ledamot Vice ordförande Ledamot Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Mikael Stenqvist, (S) Tjänstgörande ersättare, 50-65, Övriga närvarande Bo Horndahl Förvaltningschef Fredrik Skaghammar Miljöchef Ingemar Bok Byggnadschef Susanna Alexandersson Arkitekt, Diana Lindgren Byggnadsinspektör, 66, 67, 71 Thomas Embrink Sekreterare Jeanette Johansson Arkitekt, 65 Per-Olof Kättström Miljöinspektör, 61 Erik Wahlström Miljöinspektör, 60 Justerare Justeringens plats och tid Annette Bohman, (FP) Plan & bygg, , 08:00 tfn TRANÅS fax

2 Sida 2 (41) Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerare Organ ANSLAG/BEVIS Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Underskrift Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Bygg- och miljönämnden Plan & bygg, stadshuset

3 Innehållsförteckning Paragraf Sida 3 (41) 50 Delegerade beslut, miljöärenden Delegerade beslut, byggärenden Inspektionsrapporter miljöskyddsärenden 9 53 Inspektionsrapporter hälsoskyddstillsyn Kontrollrapporter livsmedelstillsyn Övriga rapporter Vattenanalyser Meddelanden Budgetrapport Medborgarförslag Mostugan Råssmäte 10:1, mellanlagring slam Kreosot Planlistan Borraren 2, detaljplan Tranåskvarn 1:3, planändring Bärnstenen 4, planändring Gjutaren 3, tillbyggnad enbostadshus Smörstorp 2:45, nybyggnad enbostadshus Grytbäcken 3:6, förhandsbesked nybyggnad fritidshus Smörstorp 2:34, förhandsbesked nybyggnad båthus Makrillen 2, byggsanktionsavgift anmälan eldstad Norraby 3:80, nybyggnad enbostadshus Norraby 3:45, nybyggnad plank Illern 3, nybyggnad plank Timotejen 4, nybyggnad plank Staven 9, inglasad altan Vallstorp 1:15, förhandsbesked inglasad altan Gåsen 8, nybyggnad plank Buntmakaren 8, skymmande växtlighet Säby 1:1, nybyggnad ekonomibyggnad samt rivning Sid

4 Sida 4 (41) Delegationsrapport enligt fastställd delegationsordning, miljöärenden Dnr Livsmedelsinspektör Ann-Charlotte Andersson-Stenqvist Örnen 16, avgift extra kontrolltid, Venezia steakhouse & pizza 326/14 Västermalm 23, avgift registrering, Tranås Restaurang & Pub 401/14 1:e miljöskyddsinspektör Björn-Allan Svensson Röhälla 5:19, förlängt hämtningsintervall sopor, Evert Jacobsson 461/14 Sötåsa 1:3, uppehåll hämtning sopor, Kjell Karlsson 454/14 Sälgen 1, förlängt hämtningsintervall sopor, Solveig Bitterlich 442/14 Kåremålen 1:5, förlängt hämtningsintervall sopor, Sven-Erik Karlsson 403/14 Rosstorp 3:4, förlängt hämtningsintervall sopor, Håkan Gelin 276/14 Humlefall 1:4, uppehåll hämtning sopor & slam, Marie Haldemark 309/14 Pantern 2, årlig avgift livsmedelskontroll, Minnas Mackor & LCHF 271/14 Åsvallehult 2:9, yttrande till socialtjänsten, serveringstillstånd, Hembygdsgården 347/14 Livsmedels- och hälsoskyddsinspektör Mikael Larsson Västermalm 25, avgift extra kontrolltid, Wienerbageriet 167/14 Kremlan 7, avgift registrering livsmedelsanläggning, Boskovic Gordana 400/14 Skytteln 19, avgift tillsynsbesök, NADA-akupunktur, Beroendeenheten 251/14 Södermalm 8, föreläggande vidta åtgärder, Ban Thai 406/14 Kungsbacken 3:6, avgift för tillsyn, Body & Mind AB 124/14 Miljöskyddsinspektör Lina Tillby Råssmäte 1:9, värmepumpsanläggning, Pettersson Björn 318/14 Körsnären 4, värmepumpsanläggning, Karlsson Bengt 460/14 Södermalm 10, avgift tillsynsbesök, Brunnsparkskyrkan 357/14 Vätinge 1:5, avgift tillsynsbesök, Gripenbergs missionsförsamling 269/14 Städet 3, årlig tillsynsavgift, Tubex AB 413/14 Kompaniet 3, tillsynsavgift, EFG AB 142/14 Miljöinspektör Erik Wahlström Björstorp 5:2, mindre avloppsanläggning, Örjan Nilsson 363/14 Klosterås 1:1 & 1:6, mindre avloppsanläggning, Fredrik Gustafsson 388/14 Klosterås 1:4 & 1:5, mindre avloppsanläggning, Mikael Gustafsson 389/14 Finnanäs 1:5, mindre avloppsanläggning, Bo Fröjd 368/14 Tostås 2:4, mindre avloppsanläggning, Kristofer Gustavsson 243/14 Högstorp 1:18, vattentoalett & ändring avloppsanläggning, Andreas Bergqvist 356/14 Torrarp 1:2, urinseparerande förmultningstoalett, Conny Andersson 364/14 Säthälla 2:5, föreläggande bristfällig avloppsanläggning, Henrik Uggerhöj 317/14 Södraholm 2:1, uppodling annan mark, Thorbjörn Magnusson 319/14 Älmås 1:4, utlåtande skjutprogram, Tranås Pistolklubb 441/14 Miljöskyddsinspektör Per-Olof Kättström Tranås, timavgift tillsyn ledningsnätet, VA-avdelningen, Tranås kommun 262/14 Tranåskvarn 1:4, timavgift tillsyn, Näckström, Tranås kommun 285/14

5 Sida 5 (41) 50 Livsmedels- och hälsoskyddsinspektör Li Ohlson Grytbäcken 3:7, avgift tillsynsbesök, Sommens camping 188/14 Lyktan 11, avgift tillsynsbesök, Hotell Tranås Statt 182/14 att lägga delegationsrapporten till handlingarna

6 Sida 6 (41) Delegationsrapport enligt fastställd delegationsordning, byggärenden Dnr Byggnadschef, bygglov Kappsläden 6, Tahiraj Imer, Tillbyggnad industri 024/14 Björnklo 1:35, Dahlgren Petter, Nybyggnad enbostadshus med carport och stallbyggnad 065/14 Svetsaren 7, Stoeryd Ab, Tillbyggnad industribyggnad 052/14 Röhälla 5:96, Åkerstedt Anders, Fasadändring 049/14 Byggnadsinspektör, bygglov Norraby 3:97, Bremer Jonatan, Nybyggnad enbostadshus 076/14 Konditionen 3, Johansson,Knut Börje, Nybyggnad dubbelgarage 073/14 Norraby 3:87, Elfsberg Kenneth, Nybyggnad enbostadshus 046/14 Övrarp 2:40, Sätermo Åhagen Marie, Nybyggnad fritidshus 013/14 Berget 1, Ab Tranåsbostäder, Nybyggnad 8 parkeringsplatser samt uterum 027/14 Bygglovhandläggare, bygglov Tranåskvarn 1:1, Berenfors Joakim, Ombyggnad plank & skärmtak 075/14 Hjälmaryd 3:2, Syd,Gunnar Peter Mikael, Ändring från burspråk till altan 074/14 Sjötorp 1:9, Thorsson Emil, Byte av fönster 070/14 Svalan 14, Lidén Inga-Britta, Inglasning balkong 060/14 Vätinge 3:4, Fti Ab, Nybyggnad återvinningsstation 044/14 Lövängen 8, Sohlberg,Alf Roland, Inglasning uteplats 055/14 Kvickroten 1, Borg Mattias, Tillbyggnad enbostadshus, inglasning 053/14 Ekmarksberg 1:1, Tranås Kommun Kultur Och Fritid, Tillbyggnad simhallen (garage/förråd) 050/14 Stockrosen 1, Azto Richard, Tillbyggnad garage/förråd 032/14 Rockebro 8:1, Anders Murare AB, Skylt 048/14 Ekmarksberg 1:1, Tranås Bouleklubb, Nybyggnad väderskydd 040/14 Adelöv 6:23, Tranås Energi Ab, Nybyggnad nodhus 038/14 Vätinge 1:117, Tranås Energi Ab, Nybyggnad nodhus 037/14 Linderås 4:10, Tranås Energi Ab, Nybyggnad nodhus 036/14 Bygglovhandläggare, rivningslov Ekmarksberg 1:1, Tranås Kommun Kultur Och Fritid, Tillbyggnad simhallen (garage/förråd) 050/14 Startbesked Övrarp 2:40, Sätermo Åhagen Marie, Nybyggnad fritidshus 013/14 Makrillen 2, Necovski Alberto, Installation eldstad 079/14 Tranåskvarn 1:1, Berenfors Joakim, Ombyggnad plank & skärmtak 075/14

7 Sida 7 (41) 51 Hjälmaryd 3:2, Syd,Gunnar Peter Mikael, Ändring från burspråk till altan 074/14 Sjötorp 1:9, Thorsson Emil, Byte av fönster 070/14 Konditionen 3, Johansson,Knut Börje, Nybyggnad dubbelgarage 073/14 Kappsläden 6, Tahiraj Imer, Tillbyggnad industri 024/14 Uroxen 1, Kyhlberg Anders, Installation eldstad 069/14 Grytbäcken 3:4, Axess Hundfoder AB, Tillbyggnad industribyggnad 029/14 Svalan 14, Lidén Inga-Britta, Inglasning balkong 060/14 Vitsippan 17, Ab Tranåsbostäder, Ändrad användning kontor till förskola 006/13 Södra Dalen 9, Ab Tranåsbostäder, Ombyggnad flerbostadshus 283/13 Norraby 3:78, Sätermo Mats Och Ewa, Nybyggnad enbostadshus 002/14 Smörstorp 2:16, Horgby Per-Johan och Annette, Tillbyggnad fritidshus 122/12 Vätinge 3:4, Fti Ab, Nybyggnad återvinningsstation 044/14 Lövängen 8, Sohlberg,Alf Roland, Inglasning uteplats 055/14 Stallberga 7:21, Gustafson Tina, Installation eldstad 057/14 Svetsaren 7, Stoeryd Ab, Tillbyggnad industribyggnad 052/14 Kvickroten 1, Borg Mattias, Tillbyggnad enbostadshus, inglasning 053/14 Röhälla 5:96, Åkerstedt Anders, Fasadändring 049/14 Ekmarksberg 1:1, Tranås Kommun Kultur Och Fritid, Tillbyggnad simhallen (garage/förråd) 050/14 Stockrosen 1, Azto Richard, Tillbyggnad garage/förråd 032/14 Berget 1, Ab Tranåsbostäder, Nybyggnad 8 parkeringsplatser samt uterum 027/14 Rockebro 8:1, Anders Murare Ab, Skylt 048/14 Ekmarksberg 1:1, Tranås Bouleklubb, Nybyggnad väderskydd 040/14 Adelöv 6:23, Tranås Energi Ab, Nybyggnad nodhus 038/14 Vätinge 1:117, Tranås Energi Ab, Nybyggnad nodhus 037/14 Linderås 4:10, Tranås Energi Ab, Nybyggnad nodhus 036/14 Slutbevis/Slutbesked Daldockan 1, Bohman Anders, Tillbyggnad enbostadshus 041/12 Norraby 3:1, Tranås Kommun Va-/Gatu-Avdelningen, Tillbyggnad skärmtak 035/12 Staven 4, Wessman Mattias, Tillbyggnad enbostadshus, altan 074/12 Svetsaren 3, Karlsson Kenneth, Tillbyggnad industri 086/12 Älmås 1:31, Hansson,Willy Anders, Nybyggnad fritidshus 157/12 Stallberga 7:21, Gustafson Tina, Installation eldstad 057/14 Hemmanet 1, Andersson Göran, Tillbyggnad enbostadshus 020/14 Övrabo 3:1, Sätervik Inger, Installation eldstad 033/14 Stallberga 8:22, Tyréns, Nybyggnad at-station 151/12 Snödroppen 14, Jismark Adam, Tillbyggnad enbostadshus, inglasning 137/13 Olvonet 10, Wetter Agne, Tillbyggnad enbostadshus, inglasning 290/13 Säby 7:1, Tyréns, Nybyggnad transformatorstation 150/12 Säby 5:1, Tyréns, Nybyggnad transformatorstation 149/12 Råssmark 1:3, Fingal Hans, Tillbyggnad enbostadshus 199/08 Källås 1:1, Berglund Mats, Tillbyggnad enbostadshus 303/08 Mickelstorp 1:19, Jacobsson Christer, Installation eldstad 028/14

8 Sida 8 (41) 51 Pilen 2, Knutsson Gunnar, Installation eldstad 022/14 Mickelstorp 1:17, Petersson Staffan, Tillbyggnad enbostadshus 220/11 Hagmarken 1, Rivera Jonsson Stephan, Tillbyggnad enbostadshus, tak över uteplats 106/12 Tärenäs 3:3, Monell Ann-Charlotte, Tillbyggnad enbostadshus 203/08 Traktorn 9, Ab Euroform, Nybyggnad industri och lagerbyggnad 262/13 Transporten 1, Ab Euroform, Nybyggnad industri och lagerbyggnad 261/13 Blåmusseronen 5, Lind Tony, Ersätta garage med carport 259/13 att lägga delegationsrapporten till handlingarna

9 52 Inspektionsrapporter miljöskyddsärenden Sida 9 (41) Dnr Miljöskyddsinspektör Per-Olof Kättström Sparven 7 Tranås Servicestation AB (Preem) 1080/13 Pumpen 8 Motorcentralen Bo Pettersson (Taxi-Boo) 1088/13 Lastbilen 1 Tage Rejmes Lastvagnar AB 1093/13 Tranåskvarn 1:4 Näckströms Gatuavdelningen 285/14 Miljöinspektör Erik Wahlström Romanäs 1:6 Romanäs avloppsreningsverk 1158/13 Hemrike 1:1 Lantbruk, Klint Torbjörn 8/14 Ballstorp 1:4 Lantbruk, Johansson Thorbjörn 9/14 Källås 2:1 Lantbruk, Richardsson Clas 10/14 Råssmark 3:3 Lantbruk, Folkesson Henric & Oskar 28/14 Råssmäte 3:15 Lantbruk, Ripenås Gösta 29/14 Sötåsa 2:2 Lantbruk, Karlsson Kjell 30/14 Vätinge 2:1 Lantbruk, Gustafsson Urban 51/14 Kapela 3:1 Lantbruk, Svensson Ulf 52/14 Kvalarp 1:1 Lantbruk, Bergkvist Leif 70/14 Boeryd 1:1 Lantbruk, Wilhelmsson Henrik & Ahl Sandra 50/14 Julseryd 2:1 Lantbruk, Carlsson Göran 71/14 Varvestorp 2:1 Lantbruk, Varvestorp Lantbruk AB 124/14 Restad 1:4 Lantbruk, Davidsson Arne & Rickard 126/14 Sötåsa 3:2 Lantbruk, Magnusson Thorbjörn 72/14 Fruktnöte 7:1 Lantbruk, Björk Stefan 160/14 Ängarp 2:1 Lantbruk, Jacobsson Göran 161/14 1:e miljöskyddsinspektör Björn-Allan Svensson Hålaveden 1:48 Grus- och bergtäkt, Rolf Erikssons Åkeri AB 948/13 Norra Hyltan 1:4 & 1:7 Bergtäkt, NCC Roads AB, Sverige Öst 1102/13 Miljöskyddsinspektör Lina Tillby Rockebro 8:1 Tranåslist AB 1098/13 Slakthuset 6 Tranås Verktyg HB 1090/13 Rudan 2 Tranås Skolmöbler AB 1092/13 Grytbäcken 3:4 Arona Foderfabrik AB 27/14 Svetsaren 6 Mitek Industries AB 139/14 Smörsoppen 1 JOLEK i Tranås AB 68/14 Kompaniet 3 EFG European Furniture Group AB 142/14 Städet 3 Tubex AB 75/14 att lägga rapporterna till handlingarna

10 Sida 10 (41) 53 Inspektionsrapporter hälsoskyddstillsyn Dnr Livsmedels- och hälsoskyddsinspektör Li Ohlson Grusåsen 3 Junkaremålsskolan 944/13 Ängaryd 4:8 Ängarydsskolan 1091/13 Plogen 15 Skönhet i Tranås AB, uppföljning 445/13 Grusåsen 3 Holavedsgymnasiet 1112/13 Adelöv 6:15 Adelövs friskola 1108/13 Rås 1:1 Rås gård 1125/13 Grytbäcken 3:6 Lugnalandet hotell & konferens 1135/13 Södra Gyllenfors 16 Badhotellet Konferens & Kurhotell 1153/13 Södra Dalen 9 Mathildas fotvård, uppföljning 80/13 Korsörten 1 Fröafallsskolan, uppföljning 807/13 Stallberga 7:118 Sommens skola, uppföljning 943/13 Grusåsen 3 Junkaremålsskolan, uppföljning 944/13 Södra Gyllenfors 16 Badhotellet Konferens & Kurhotell, uppföljning 1153/13 Linderås 3:2 Linderås skola, uppföljning 928/13 Södra Gyllenfors 15 Black Amber Tattoo 65/14 Rås 1:1 Rås gård, uppföljning 1125/13 Telegrafen 8 Västra Vux, uppföljning 851/13 Grytbäcken 3:6 Lugnalandet hotell & konferens, uppföljning 1135/13 Hätte 2:5 Hättebadens camping 185/14 Livsmedels- och hälsoskyddsinspektör Mikael Larsson Hackspetten 21 Maria Eliasson leg. sjukgymnast 23/14 Kungsbacken 3:6 Kongsbacken HRC 124/14 Skytteln 19 Beroendeenhetens NADA-akupunktur 251/14 Norrmalm 18 Tranås Boxningsgym 221/14 Miljöskyddsinspektör Lina Tillby Örnen 13 Hår & sånt, uppföljning 520/13 Lyktan 11 Best Western Hotel Tranås Statt 1122/13 Kartritaren 1 Uvaberg servicehus, uppföljning 835/13 Bärnstenen 4 Östanå servicehus, uppföljning 834/13 Stoeryd 2:1 Stoeryds utomhusbad 1134/13 Stapeln 3 Rickard De Boer leg. sjukgymnast 1101/13 Sutaren 2 Beckhemmet, uppföljning 826/13 Kometen 20 Sandelins sjukgymnastik 103/14 Lyktan 11 Best Western Hotel Tranås Statt, uppföljning 1122/13 Vätinge 1:5 Gripenbergs missionsförsamling 269/14 Södermalm 10 Brunnsparkskyrkan 357/14 Södra Missionen 6 Löfstadskyrkan 385/14 Kapela 2:6 Kapela Alliansförsamling 206/14 Rockebro 7:138 Sommens Frikyrkoförsamling 268/14 Oden 13 Frälsningsarmén 283/14 att lägga rapporterna till handlingarna

11 Sida 11 (41) 54 Kontrollrapporter livsmedelstillsyn Dnr Livsmedelsinspektör Ann-Charlotte Andersson-Stenqvist: Lejonet 3 Lukas förskola 1085/13 Ängaryd 4:1 Hagadals förskola 1104/13 Grävlingen 21 Pensionat Ekliden 1111/13 Södra Gyllenfors 16 Badhotellet Konferens & Kurhotell 1116/13 Ekmarksberg 1:7 Parkens förskola 1140/13 Grusåsen 3 Bowlinghallens servering 1155/13 Ekmarksberg 1:7 Tranås Dans & Event 1156/13 Södra Gyllenfors 16 Badhotellet Konferens & Kurhotell, uppföljning 1116/13 Muraren 12 Pizzeria Venedig 42/14 Södra Dalen 6 Pizzeria Hawaii 59/14 Orion 12 Pizzeria Empoli 56/14 Norrmalm 18 Pizzeria Shalom 102/14 Örnen 16 Venezia Steakhouse och Pizza 207/14 Orion 12 Pizzeria Empoli, uppföljning 56/14 Västermalm 23 Restaurang Eataliano 253/14 Västermalm 23 Restaurang Eataliano, uppföljning 253/14 Åsvallehult 2:9 Hembygdsgården 420/14 Norrmalm 14 Café Kaffekoppen 456/14 Nordstjärnan 12 Restaurang Baronen 479/14 1:e miljöskyddsinspektör Björn-Allan Svensson: Norra Gyllenfors 9 ICA Kvantum 1094/13 Berget 1 Bergets Servicehus 1109/13 Ekmarksberg 1:7 Holavedsgymnasiet 1110/13 Skogen 1 Hubbarpsskolan 1123/13 Häggatorpet 3 Ängarydsskolan 1124/13 Braxen 2 Lidl Sverige 1128/13 Rockebro 7:164 Sommens Minibutik 1129/13 Grusåsen 3 Centralköket 1133/13 Norra Framnäs 1 COOP Extra 1141/13 Norra Missionen 13 Hemköp 1143/13 Svanen 9 Tranås Funny Food, Krispy 1152/13 Norra Missionen 13 Kalles Kök och Kafé 1154/13 Häggatorpet 4 Sommenbygdens Folkhögskola 1161/13 Verkstaden 5 LM-köket 39/14 Adelöv 6:15 Adelövs friskola 131/14 Adelöv 6:15 Adelövs vattenverk 132/14 Pantern 2 Minnas Mackor & LCHF 260/14 Nordstjärnan 7 Europrice 421/14

12 Sida 12 (41) 54 Livsmedels- och hälsoskyddsinspektör Mikael Larsson Norra Framnäs 1 Tranås Fiskaffär 1159/13 Plogen 15 Träffen Gatukök 18/14 Lyktan 7 Kronans Droghandel 25/14 Norra Gyllenfors 9 Cura Apotek 7/14 Ekmarksberg 1:7 Novisen Restaurangskolan Holavedsgymnasiet 40/14 Mårdsmålen 1:1 Lunchcafé Pelargonen, uppföljning 881/13 Södra Gyllenfors 15 Strandbaren 55/14 Duvan 8 Pressbyrån 45/14 Sparven 7 Preem Bensinstation 63/14 Falkberget 24 Statoil Bensinstation 98/14 TEX 718 Zelandsfisk, mobil anläggning 163/14 Västermalm 25 Wienerbageriet 167/14 Rås 1:1 Rås gård 192/14 Blixten 12 Märtas Hembageri 238/14 Östra Vakten 2 Studiefrämjandet Småland-Gotland 252/14 Södra Dalen 9 Kakboden 261/14 Västermalm 25 Wienerbageriet, uppföljning 167/14 Västermalm 22 Citygrillen 329/14 Södermalm 8 Restaurang Ban Thai 406/14 Blixten 9 Gotteriet coffee in 376/14 att lägga rapporterna till handlingarna

13 55 Övrigt Sida 13 (41) Dnr Livsmedelsinspektör Mikael Larsson, registrering livsmedelsanläggning TEX 718 Zelandsfisk AB, mobil anläggning 1172/13 Blixten 13 Babar 67/14 Nordstjärnan 12 Restaurang Baronen 151/14 Kremlan 7 Gordana Boskovic 400/14 Livsmedelsinspektör Ann-Charlotte Andersson Stenqvist, registrering livsmedelsanläggning Västermalm 23 Tranås Restaurang & Pub 401/14 1:e miljöskyddsinspektör Björn-Allan Svensson, registrering livsmedelsanläggning Pantern 2 Minnas Mackor & LCHF 1165/13 Verkstaden 5 LM-köket 6/14 Nordstjärnan 7 Europrice 105/14 Miljöinspektör Erik Wahlström, övrigt Björnklo 1:7 Yttrande till Plan & byggavd. nybyggnad av enbostadshus 1118/13 Mada 2:2 Utlåtande över skjuttider, Tranås Jaktvårdsförening 155/14 Miljöskyddsinspektör Lina Tillby, övrigt Räven 12 Yttrande till Plan & byggavd. installation av eldstad 1162/13 Rudan 2 Tranås Skolmöbler AB, Utlåtande över årsrapport 108/14 Svetsaren 7 Stoeryd AB, Utlåtande över årsrapport 327/14 att lägga rapporten till handlingarna

14 Sida 14 (41) 56 Vattenanalyser Till dagens sammanträde föreligger ett antal vattenprover tagna inom kommunen. MIKROBIOLOGISK UNDERSÖKNING Dricksvatten allmän förbrukning, utg vatten Dricksvatten allmän förbrukning, hos användare Dricksvatten enskild förbrukning Råvatten T TM O A KEMISK UNDERSÖKNING Dricksvatten allmän förbrukning, utg vatten Dricksvatten allmän förbrukning, hos användare T TM O A 4 11 Dricksvatten enskild förbrukning Samlingsprov blandvatten Råvatten Lakvatten, ytvatten T = Tjänligt TM = Tjänligt med anmärkning O = Otjänligt A = Antal att lägga vattenanalyserna till handlingarna

15 57 Meddelanden Sida 15 (41) Till dagens sammanträde föreligger följande anmälningsärenden för nämndens kännedom: - Beslut länsstyrelsen, föreläggande inventering MIFO, Wagnfabriken - Beslut länsstyrelsen, samråd förläggning kabel, Tranås Energi AB - Överklagande av länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen, Norraby 3:7 - Beslut länsstyrelsen, tillstånd till anordningar för valpropaganda - Beslut Mark- och miljödomstolen, överklagande vindkraft Äpplaryd - Beslut länsstyrelsen, undantag förbud terrängkörning Gransbo, Taberg Mining - Beslut länsstyrelsen, avslag överklagande, kompost, Buntmakaren 8 att meddelandena läggs till handlingarna

16 58 Budgetrapport Sida 16 (41) Miljöchef Fredrik Skaghammar och byggnadschef Ingemar Bok redogjorde för aktuell budgetrapport. BYGG- OCH MILJÖNÄMND Månad: 3 25% Driftredovisning per avdelning mar-14 (Belopp i tkr) Budget 2014 Utfall Periodiserat % av budget Diff mot budget Bygg- och miljönämnd ,1-141,1 24,7% 1,9 AC Miljö ,6-978,0 24,9% 2,7 AC Bygg ,0-538,7 23,1% 44,3 Netto ,0 125, ,8 24,3% 48,9 Kontoredovisning, alla avdelningar (Belopp i tkr) Budget 2014 Utfall Periodiserat % av budget Diff mot budget Intäkter 7 238, , ,2 30,5% 394,5 Personalkostnader , , ,6 27,3% -223,7 Kapitalkostnader -124,0-32,6-32,6 26,3% -1,6 Övriga kostnader ,1-968, ,8 28,0% -120,3 Netto ,0 125, ,8 24,3% 48,9 Kontoredovisning per avdelning Bygg- och miljönämnd (Belopp i tkr) Budget 2014 Utfall Periodiserat % av budget Diff mot budget Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 Personalkostnader -516,0-132,3-132,3 25,6% -3,3 Kapitalkostnader 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 Övriga kostnader -56,0-8,8-8,8 15,7% 5,2 Netto -572,0-141,1-141,1 24,7% 1,9 AC Miljö (Belopp i tkr) Budget 2014 Utfall Periodiserat % av budget Diff mot budget Intäkter 3 840, , ,0 35,2% 390,0 Personalkostnader , , ,0 28,7% -238,3 Kapitalkostnader 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 Övriga kostnader ,0-458,0-458,0 37,1% -149,0 Netto ,0 636,6-978,0 24,9% 2,7

17 Sida 17 (41) 58 AC Bygg (Belopp i tkr) Budget 2014 Utfall Periodiserat % av budget Diff mot budget Intäkter 3 398,6 854,2 854,2 25,1% 4,6 Personalkostnader ,5-690,3-690,3 24,4% 17,8 Kapitalkostnader -124,0-32,6-32,6 26,3% -1,6 Övriga kostnader ,1-501,3-670,0 24,2% 23,5 Netto ,0-370,0-538,7 23,1% 44,3 att aktuell budgetrapport läggs till handlingarna

18 59 Medborgarförslag Mostugan Sida 18 (41) Rolf Ljung föreslår i sitt medborgarförslag att man på grund av intressanta stensättningar och källsprång, bör utreda någon form av skydd för området. Kommunfullmäktige beslutade , 9 att överlämna ärendet till bygg- och miljönämnden. Vid dagens sammanträde finns inget förslag till beslut. att återremittera ärendet till avdelningen

19 60 Dnr M 17/14 Råssmäte 10:1, mellanlagring slam Sida 19 (41) Miljöinspektör Erik Wahlström redogjorde för senaste inspektionen på plats. att lägga informationen till handlingarna

20 61 Dnr M 516/13 Kreosot i stolpfundament Sida 20 (41) Miljöinspektör Per-Olof Kättström informerade om beslutet i Mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen undanröjer underinstansernas beslut och återförvisar ärendet till bygg- och miljönämnden. att överklaga beslutet till mark- och miljööverdomstolen

21 62 Planlistan Arkitekt Susanna Alexandersson redogjorde för aktuell planlista Sida 21 (41) att lägga aktuell planlista till handlingarna

22 63 Dnr B 30/12 Borraren 2, detaljplan Sida 22 (41) Kommunfullmäktige beslutade , 76 att bygg- och miljönämnden ställer ut detaljplan för Borraren 2 och del av Stoeryd 2:1 till granskning. att lägga informationen till handlingarna

23 64 Dnr B 77/14 Tranåskvarn 1:3, ansökan om planbesked Arkitekt Susanna Alexandersson redogjorde för ärendet Sida 23 (41) Enligt plan- och bygglagen 5 kap 2 ska kommunen på begäran av någon som avser att vidta en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan antas, ändras eller upphävs, i ett planbesked redovisa sin avsikt i frågan om att inleda en sådan planläggning. Av planbeskedet ska det framgå om kommunen avser att inleda en planläggning och i så fall ange den tidpunkt då planläggningen enligt kommunens bedömning kommer att ha lett fram till ett slutligt beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan. Sökande: TMT Design AB, Verkstadsgatan 8, Tranås Sökande har för avsikt att flytta sin verksamhet, produktion av stoppmöbler, madrasser m.m. till fastigheten Tranåskvarn 1:3. Detaljplanen för Tranåskvarn 1:3 gjordes för företaget Huges Marina och marken har användning hamn, maritim verksamhet, lager och montering. Alltså kan bygglov för ändrad verksamhet inte medges. Sökande har fått rekommendation att begära planbesked. Gällande detaljplan och förslag till förändring Planen medger hamn, maritim verksamhet, lager och montering. Tillåten byggnadshöjd är från 8,0 m till 15,0 m. Planen upprättades för att företaget Huges Marina skulle kunna lagra båtar och montera dem samt goda möjligheter att provköra dem genom kort anslutning via Svartån till sjön Sommen. Förslaget är att användning kompletteras med, industri och hantverk, ej störande för omgivningen. Genomförandetid Gällande detaljplan är antagen av kommunstyrelsen och vann laga kraft Genomförandetiden på 10 år gäller till Planen har en genomförandetid på 10 år från den dag planen vunnit laga kraft. Under genomförande-tiden kan inte planen ändras, ersättas eller upphävas mot berörda fastighetsägares bestridande annat än om det är nödvändigt på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, vilket inte kunnat förutses vid planläggning. Förslaget innebär inte någon försämrad byggrätt. Sakägare är kommunen, fastighetsägaren och Tranås Motorbåtsklubb. Planförfarande Planen har en genomförandetid på 10 år från den dag planen vunnit laga kraft. Under genomförandetiden kan inte planen ändras, ersättas eller upphävas mot berörda fastighetsägares bestridande annat än om det är nödvändigt på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, vilket inte kunnat förutses vid planläggning.

24 64 Dnr B 77/ Sida 24 (41) Planen kan anses förenlig med översiktsplanen. Planen är inte av stor vikt eller principiell betydelse och kan inte heller antas medföra en betydande miljöpåverkan samt saknar intresse för allmänheten. Således kan planen handläggas med enkelt planförfarande enligt PBL 5 kap 7. Preliminär tidplan Beslut om planuppdrag i bygg- och miljönämnden kan tidigast tas Beslut om samråd Samrådstid minst 3 veckor Beslut om antagande kan tas i BMN Beslutet kan vinna laga kraft 3 veckor efter att protokollet är justerat. Kostnader för upprättande av detaljplan Sökande skall bekosta planarbetet. Avtal kommer att upprättas. att lämna uppdrag till plan- och byggavdelningen att ändra detaljplanen för Tranåskvarn 1:3 att planarbetet bekostas av sökande att detaljplanen kan antas av bygg- och miljönämnden vid sammanträdet

25 65 Bärnstenen, planändring Planarkitekt Jeanette Johansson redogjorde för ärendet. Bärnstenen 4 ligger granne med Junkaremålens strand, norrut Sida 25 (41) Planerna har för PEAB varit att även bebygga Bärnstenen 4 för att möjliggöra en kostnadseffektiv byggnation med tre områden och skapa en logisk första etapp. Det skulle innebära att man kan flytta parkeringen över till skolans sida av vägen, ta bort tunneln, göra en ny säkrare GC-övergång över Östra vägen och återvinningsstationen kan vara kvar tillsammans med den södra infarten. Därför önskas en planändring av Bärnstenen 4 för att möjliggöra ett större byggbart område och bevilja sammanhängande bebyggelse i två våningar. att lämna uppdrag till plan- och byggavdelningen att påbörja planändringen att planarbetet bekostas av kommunen

26 66 Dnr B 155/12 Gjutaren 3, tillbyggnad enbostadshus Mikael Stenqvist, (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendet. Byggnadsinspektör Diana Lindgren redogjorde för ärendet Sida 26 (41) Grannen till den aktuella fastigheten har i mejl ställt frågan vad som nu gäller, om ägaren till Gjutaren 3 får använda altanen. Enligt plan- och bygglagen 11 kap 33 får byggnadsnämnd förbjuda den som äger eller har nyttjanderätt till ett byggnadsverk att använda hela eller delar av byggnadsverket, om byggnadsverket har brister som kan äventyra säkerheten för dem som uppehåller sig i eller i närheten av byggnadsverket, eller det inte finns förutsättningar för att ge slutbesked enligt 10 kap 34 eller 35. att avvakta bedömning/beslut från högre instans Expedieras: Oskar Stenqvist

27 67 Dnr B 151/10 Smörstorp 2:45, nybyggnad enbostadshus Byggnadsinspektör Diana Lindgren redogjorde för ärendet Sida 27 (41) Fastighetsägaren har i mejl förklarat att innan ritning för nytt bygglov lämnas in, vill han att kommunen utreder ansvarsfrågan, och kräver en försäkran om att kommunen tar sitt ansvar för de kostnader en ombyggnad kan medföra. Kommunens försäkringsbolag har informerat om att de inte gör något förrän det har ställts krav på kommunen. De kostnader en ombyggnation medför är aktuellt att utreda när bygg- och miljönämnden har beviljat ett bygglov. att förelägga sökanden om att inkomma med en bygglovansökan att ansökan ska inkomma till bygg- och miljönämnden före Expedieras: XXXXX

28 68 Dnr B 54/ Sida 28 (41) Grytbäcken 3:6, förhandsbesked nybyggnad fritidshus Byggnadschef Ingemar Bok redogjorde för ärendet. Enligt plan- och bygglagen 9 kap 17 gäller att om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. XXXXX, Lugnalandet AB, vill uppföra fyra stugor för uthyrning till konferensverksamheten, samt vanlig uthyrning veckovis hela året. Storleken på fritidshusen är två st om 68 kvm, och två st om 32 kvm. Enligt gällande detaljplan skall det aktuella markområdet utgöra ett campingområde avsett för husvagnar och uthyrningsstugor. Den föreslagna åtgärden bedöms vara förenlig med detaljplanen. Upplysningar: Beslutet har vunnit laga kraft fyra veckor efter kungörelse i Post- och inrikes tidning under förutsättning att ärendet inte överklagas. Enligt plan- och bygglagen 9 kap 18 innebär ett förhandsbesked att beslutet att åtgärden kan tillåtas, är bindande vid den kommande bygglovprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft. Avgift: Avgiften för förhandsbesked är kronor. Debitering sker med separat faktura. att som förhandsbesked ställa sig positiv till sökt åtgärd Expedieras: Sökande och sakägare

29 69 Dnr B 72/ Sida 29 (41) Smörstorp 2:34, förhandsbesked nybyggnad båthus Byggnadschef Ingemar Bok redogjorde för ärendet. Enligt plan- och bygglagen 9 kap 17 gäller att om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. XXXXX har ansökt om förhandsbesked för nybyggnad båthus på fastigheten Smörstorp 2:34, Hättevägen 33a, Tranås. Enligt förslaget kommer båthuset att ha en byggnadsarea av 40 kvm. Fastigheten kommer därigenom att ha komplementbyggnader med en sammanlagd byggnadsarea av 94 kvm. Enligt gällande detaljplan får fastigheten bebyggas med en huvudbyggnad med en byggnadsarea av maximalt 180 kvm och komplementbyggnader med en byggnadsarea av 60 kvm. Avvikelsen är att betrakta som liten enligt plan- och bygglagen 9 kap 31b. Enligt plan- och bygglagen, 9 kap 25, skall bygg- och miljönämnden genom underrättelse bereda kända sakägare (grannar) tillfälle att yttra sig över ansökningen om åtgärden innebär en avvikelse från detaljplanen. Ingen erinran har inkommit till avdelningen. Upplysningar: Beslutet har vunnit laga kraft fyra veckor efter kungörelse i Post- och inrikes tidning under förutsättning att ärendet inte överklagas. Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft. Avgift: Avgiften för förhandsbesked är kronor. Debitering sker med separat faktura. att som förhandsbesked ställa sig positiv till sökt åtgärd Expedieras: Sökande och sakägare

Rolf Lindahl, (KD) Ingegerd Polbring, (C) Ledamot, 100-108, 110-117 Curt Carlsson, (FP) Åse Afvander, (S)

Rolf Lindahl, (KD) Ingegerd Polbring, (C) Ledamot, 100-108, 110-117 Curt Carlsson, (FP) Åse Afvander, (S) 2015-05-20 Sida 1 (38) Plats och tid KS-salen, 13:15-15:30 Bo Akterin, (M) Rolf Lindahl, (KD) Ordförande Ledamot Ingegerd Polbring, (C) Ledamot, 100-108, 110-117 Curt Carlsson, (FP) Nenad Lukic, (S) Åse

Läs mer

att lägga inspektionsrapporterna till handlingarna

att lägga inspektionsrapporterna till handlingarna 2011-06-22 Sida 3 (38) 115 Inspektionsrapporter miljöskyddsärenden Miljöskyddsinspektör Lars Lindh Svetsaren 2 Lumbalia Lack Dnr M 380/11 Falkberget 24 Tranås Bensin & Livs AB Dnr M 333/11 Hästdroskan

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2014-01-08 Plats och tid Sammanträdesrum Gripen i Gislaved, kl 13.00-17.00 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Sven-Göte Bolmenius (m) Ej 8 Mias Fjellander (kd) Erik

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Protokoll 1 (47) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Susanne Wilfer, S, ordf Stig Södergren, S, 20-33, 35-40

Läs mer

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd)

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd) SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden 2011-03-23 1 Blad Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 13.10 (ajournerat kl 10.00 10.45) Beslutande Lotta Bergstrand (fp)

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36 Samhällsbyggnadsnämnden 16-36 2 Information och överläggningar... 5 Årsredovisning 2014... 6 Flerårsstrategi 2015-2017, samhällsbyggnadsnämnden... 7 Revisionsrapport - Årlig grundläggande granskning 2014...

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-04-16 1(23) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 17.15, C-salen i Folkets hus Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindqvist (MP) Stina Borjo (V), jäv 25

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov?

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov? Stina fick lov, får du? Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? 2 Ny plan- och bygglag gäller från 2 maj 2011 Den 2 maj 2011 kom en ny plan- och bygglag som ska göra det enklare för dig som

Läs mer

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av)

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av) Sammanträdesprotokoll 1(70) 2012-01-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 16.50. Ajournering kl. 12.25-13.15 (under 5) för lunch och 14.30-14.45 för kaffe

Läs mer

Plats och tid Stadsrummet, onsdagen den 27 mars 2013 kl 16.30. Vid förhinder, meddela Lena tfn 49 74 69 eller lena.andersson@trollhattan.

Plats och tid Stadsrummet, onsdagen den 27 mars 2013 kl 16.30. Vid förhinder, meddela Lena tfn 49 74 69 eller lena.andersson@trollhattan. Plats och tid Stadsrummet, onsdagen den 27 mars 2013 kl 16.30 Ärenden Enligt föredragningslista. Peter Andersson ordförande Lena Andersson sekreterare Vid förhinder, meddela Lena tfn 49 74 69 eller lena.andersson@trollhattan.se

Läs mer

Byggnadsnämnden. Protokoll Bn 7/2013. Datum: 2013-01-24 Klockan: 09:00 12:20 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Byggnadsnämnden. Protokoll Bn 7/2013. Datum: 2013-01-24 Klockan: 09:00 12:20 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Protokoll Bn 7/2013 Byggnadsnämnden Datum: 2013-01-24 Klockan: 09:00 12:20 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 18.30 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11 Sammanträdesdatum Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 42... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 43... 2 Godkännande av dagordning m.m.... 2 Mbn 44... 3 Uppföljning av protokoll från föregående

Läs mer

2014-11-20. Patrik Ströbeck (M) Nils-Börje Jönsson (C)

2014-11-20. Patrik Ströbeck (M) Nils-Börje Jönsson (C) 1( 24) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Karpen kl 15.00 17.30 Beslutande Hans Stifors (PF) ordförande Anders Westerlund (S) vice ordförande Patrik Ströbeck (M) ledamot Nils-Börje Jönsson

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84 Samhällsbyggnadsnämnden 70-84 2 Information och överläggningar... 5 Alingsåsparken, rivning av teaterbyggnaden... 6 Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark i Rödene... 9

Läs mer

Vad varje fastighetsägare behöver veta om

Vad varje fastighetsägare behöver veta om BygglovFriggebodar och attefallshus Vad varje fastighetsägare behöver veta om 1 Juli 2014 Inledning Innehåll Utformning 3 Bygglovsprocessen 4 Ordlista 6 Bygglov 8 Friggebodar och attefallshus 9 Förhandsbesked

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Yngve Blomberg, förvaltningschef Leif Nilsson, byggnadsinspektör Susanne Borg, förvaltningsadministratör Ture Göransson, stadsarkitekt 50 53, 64

Yngve Blomberg, förvaltningschef Leif Nilsson, byggnadsinspektör Susanne Borg, förvaltningsadministratör Ture Göransson, stadsarkitekt 50 53, 64 2014-06-11 1 (20) Plats och tid: Kommunhuset, Ängen 2014-06-11 kl 13.30 17.30 ande: Göran Olsson (c), ordförande Margareta Holm (mp) Sören Hellberg (s) Marie Egerborn (s) Rune Larsson (c) Björn Morell

Läs mer