Lars Karlsson, (S) Rolf Lindahl, (KD) Ingegerd Polbring, (C)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lars Karlsson, (S) Rolf Lindahl, (KD) Ingegerd Polbring, (C)"

Transkript

1 Sida 1 (41) Plats och tid KS-salen 13:15-16:00 Beslutat Annika Hansson, (S) Ledamot Jon Forsärla, (MP) Lars Karlsson, (S) Jan Andersson, (S) Bo Akterin, (M) Anders Schierbeck, (M) Rolf Lindahl, (KD) Ingegerd Polbring, (C) Annette Bohman, (FP) Ann-Britt Trygg, (S) Tjänstgörande ersättare Ledamot Vice ordförande Ledamot Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Mikael Stenqvist, (S) Tjänstgörande ersättare, 50-65, Övriga närvarande Bo Horndahl Förvaltningschef Fredrik Skaghammar Miljöchef Ingemar Bok Byggnadschef Susanna Alexandersson Arkitekt, Diana Lindgren Byggnadsinspektör, 66, 67, 71 Thomas Embrink Sekreterare Jeanette Johansson Arkitekt, 65 Per-Olof Kättström Miljöinspektör, 61 Erik Wahlström Miljöinspektör, 60 Justerare Justeringens plats och tid Annette Bohman, (FP) Plan & bygg, , 08:00 tfn TRANÅS fax

2 Sida 2 (41) Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerare Organ ANSLAG/BEVIS Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Underskrift Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Bygg- och miljönämnden Plan & bygg, stadshuset

3 Innehållsförteckning Paragraf Sida 3 (41) 50 Delegerade beslut, miljöärenden Delegerade beslut, byggärenden Inspektionsrapporter miljöskyddsärenden 9 53 Inspektionsrapporter hälsoskyddstillsyn Kontrollrapporter livsmedelstillsyn Övriga rapporter Vattenanalyser Meddelanden Budgetrapport Medborgarförslag Mostugan Råssmäte 10:1, mellanlagring slam Kreosot Planlistan Borraren 2, detaljplan Tranåskvarn 1:3, planändring Bärnstenen 4, planändring Gjutaren 3, tillbyggnad enbostadshus Smörstorp 2:45, nybyggnad enbostadshus Grytbäcken 3:6, förhandsbesked nybyggnad fritidshus Smörstorp 2:34, förhandsbesked nybyggnad båthus Makrillen 2, byggsanktionsavgift anmälan eldstad Norraby 3:80, nybyggnad enbostadshus Norraby 3:45, nybyggnad plank Illern 3, nybyggnad plank Timotejen 4, nybyggnad plank Staven 9, inglasad altan Vallstorp 1:15, förhandsbesked inglasad altan Gåsen 8, nybyggnad plank Buntmakaren 8, skymmande växtlighet Säby 1:1, nybyggnad ekonomibyggnad samt rivning Sid

4 Sida 4 (41) Delegationsrapport enligt fastställd delegationsordning, miljöärenden Dnr Livsmedelsinspektör Ann-Charlotte Andersson-Stenqvist Örnen 16, avgift extra kontrolltid, Venezia steakhouse & pizza 326/14 Västermalm 23, avgift registrering, Tranås Restaurang & Pub 401/14 1:e miljöskyddsinspektör Björn-Allan Svensson Röhälla 5:19, förlängt hämtningsintervall sopor, Evert Jacobsson 461/14 Sötåsa 1:3, uppehåll hämtning sopor, Kjell Karlsson 454/14 Sälgen 1, förlängt hämtningsintervall sopor, Solveig Bitterlich 442/14 Kåremålen 1:5, förlängt hämtningsintervall sopor, Sven-Erik Karlsson 403/14 Rosstorp 3:4, förlängt hämtningsintervall sopor, Håkan Gelin 276/14 Humlefall 1:4, uppehåll hämtning sopor & slam, Marie Haldemark 309/14 Pantern 2, årlig avgift livsmedelskontroll, Minnas Mackor & LCHF 271/14 Åsvallehult 2:9, yttrande till socialtjänsten, serveringstillstånd, Hembygdsgården 347/14 Livsmedels- och hälsoskyddsinspektör Mikael Larsson Västermalm 25, avgift extra kontrolltid, Wienerbageriet 167/14 Kremlan 7, avgift registrering livsmedelsanläggning, Boskovic Gordana 400/14 Skytteln 19, avgift tillsynsbesök, NADA-akupunktur, Beroendeenheten 251/14 Södermalm 8, föreläggande vidta åtgärder, Ban Thai 406/14 Kungsbacken 3:6, avgift för tillsyn, Body & Mind AB 124/14 Miljöskyddsinspektör Lina Tillby Råssmäte 1:9, värmepumpsanläggning, Pettersson Björn 318/14 Körsnären 4, värmepumpsanläggning, Karlsson Bengt 460/14 Södermalm 10, avgift tillsynsbesök, Brunnsparkskyrkan 357/14 Vätinge 1:5, avgift tillsynsbesök, Gripenbergs missionsförsamling 269/14 Städet 3, årlig tillsynsavgift, Tubex AB 413/14 Kompaniet 3, tillsynsavgift, EFG AB 142/14 Miljöinspektör Erik Wahlström Björstorp 5:2, mindre avloppsanläggning, Örjan Nilsson 363/14 Klosterås 1:1 & 1:6, mindre avloppsanläggning, Fredrik Gustafsson 388/14 Klosterås 1:4 & 1:5, mindre avloppsanläggning, Mikael Gustafsson 389/14 Finnanäs 1:5, mindre avloppsanläggning, Bo Fröjd 368/14 Tostås 2:4, mindre avloppsanläggning, Kristofer Gustavsson 243/14 Högstorp 1:18, vattentoalett & ändring avloppsanläggning, Andreas Bergqvist 356/14 Torrarp 1:2, urinseparerande förmultningstoalett, Conny Andersson 364/14 Säthälla 2:5, föreläggande bristfällig avloppsanläggning, Henrik Uggerhöj 317/14 Södraholm 2:1, uppodling annan mark, Thorbjörn Magnusson 319/14 Älmås 1:4, utlåtande skjutprogram, Tranås Pistolklubb 441/14 Miljöskyddsinspektör Per-Olof Kättström Tranås, timavgift tillsyn ledningsnätet, VA-avdelningen, Tranås kommun 262/14 Tranåskvarn 1:4, timavgift tillsyn, Näckström, Tranås kommun 285/14

5 Sida 5 (41) 50 Livsmedels- och hälsoskyddsinspektör Li Ohlson Grytbäcken 3:7, avgift tillsynsbesök, Sommens camping 188/14 Lyktan 11, avgift tillsynsbesök, Hotell Tranås Statt 182/14 att lägga delegationsrapporten till handlingarna

6 Sida 6 (41) Delegationsrapport enligt fastställd delegationsordning, byggärenden Dnr Byggnadschef, bygglov Kappsläden 6, Tahiraj Imer, Tillbyggnad industri 024/14 Björnklo 1:35, Dahlgren Petter, Nybyggnad enbostadshus med carport och stallbyggnad 065/14 Svetsaren 7, Stoeryd Ab, Tillbyggnad industribyggnad 052/14 Röhälla 5:96, Åkerstedt Anders, Fasadändring 049/14 Byggnadsinspektör, bygglov Norraby 3:97, Bremer Jonatan, Nybyggnad enbostadshus 076/14 Konditionen 3, Johansson,Knut Börje, Nybyggnad dubbelgarage 073/14 Norraby 3:87, Elfsberg Kenneth, Nybyggnad enbostadshus 046/14 Övrarp 2:40, Sätermo Åhagen Marie, Nybyggnad fritidshus 013/14 Berget 1, Ab Tranåsbostäder, Nybyggnad 8 parkeringsplatser samt uterum 027/14 Bygglovhandläggare, bygglov Tranåskvarn 1:1, Berenfors Joakim, Ombyggnad plank & skärmtak 075/14 Hjälmaryd 3:2, Syd,Gunnar Peter Mikael, Ändring från burspråk till altan 074/14 Sjötorp 1:9, Thorsson Emil, Byte av fönster 070/14 Svalan 14, Lidén Inga-Britta, Inglasning balkong 060/14 Vätinge 3:4, Fti Ab, Nybyggnad återvinningsstation 044/14 Lövängen 8, Sohlberg,Alf Roland, Inglasning uteplats 055/14 Kvickroten 1, Borg Mattias, Tillbyggnad enbostadshus, inglasning 053/14 Ekmarksberg 1:1, Tranås Kommun Kultur Och Fritid, Tillbyggnad simhallen (garage/förråd) 050/14 Stockrosen 1, Azto Richard, Tillbyggnad garage/förråd 032/14 Rockebro 8:1, Anders Murare AB, Skylt 048/14 Ekmarksberg 1:1, Tranås Bouleklubb, Nybyggnad väderskydd 040/14 Adelöv 6:23, Tranås Energi Ab, Nybyggnad nodhus 038/14 Vätinge 1:117, Tranås Energi Ab, Nybyggnad nodhus 037/14 Linderås 4:10, Tranås Energi Ab, Nybyggnad nodhus 036/14 Bygglovhandläggare, rivningslov Ekmarksberg 1:1, Tranås Kommun Kultur Och Fritid, Tillbyggnad simhallen (garage/förråd) 050/14 Startbesked Övrarp 2:40, Sätermo Åhagen Marie, Nybyggnad fritidshus 013/14 Makrillen 2, Necovski Alberto, Installation eldstad 079/14 Tranåskvarn 1:1, Berenfors Joakim, Ombyggnad plank & skärmtak 075/14

7 Sida 7 (41) 51 Hjälmaryd 3:2, Syd,Gunnar Peter Mikael, Ändring från burspråk till altan 074/14 Sjötorp 1:9, Thorsson Emil, Byte av fönster 070/14 Konditionen 3, Johansson,Knut Börje, Nybyggnad dubbelgarage 073/14 Kappsläden 6, Tahiraj Imer, Tillbyggnad industri 024/14 Uroxen 1, Kyhlberg Anders, Installation eldstad 069/14 Grytbäcken 3:4, Axess Hundfoder AB, Tillbyggnad industribyggnad 029/14 Svalan 14, Lidén Inga-Britta, Inglasning balkong 060/14 Vitsippan 17, Ab Tranåsbostäder, Ändrad användning kontor till förskola 006/13 Södra Dalen 9, Ab Tranåsbostäder, Ombyggnad flerbostadshus 283/13 Norraby 3:78, Sätermo Mats Och Ewa, Nybyggnad enbostadshus 002/14 Smörstorp 2:16, Horgby Per-Johan och Annette, Tillbyggnad fritidshus 122/12 Vätinge 3:4, Fti Ab, Nybyggnad återvinningsstation 044/14 Lövängen 8, Sohlberg,Alf Roland, Inglasning uteplats 055/14 Stallberga 7:21, Gustafson Tina, Installation eldstad 057/14 Svetsaren 7, Stoeryd Ab, Tillbyggnad industribyggnad 052/14 Kvickroten 1, Borg Mattias, Tillbyggnad enbostadshus, inglasning 053/14 Röhälla 5:96, Åkerstedt Anders, Fasadändring 049/14 Ekmarksberg 1:1, Tranås Kommun Kultur Och Fritid, Tillbyggnad simhallen (garage/förråd) 050/14 Stockrosen 1, Azto Richard, Tillbyggnad garage/förråd 032/14 Berget 1, Ab Tranåsbostäder, Nybyggnad 8 parkeringsplatser samt uterum 027/14 Rockebro 8:1, Anders Murare Ab, Skylt 048/14 Ekmarksberg 1:1, Tranås Bouleklubb, Nybyggnad väderskydd 040/14 Adelöv 6:23, Tranås Energi Ab, Nybyggnad nodhus 038/14 Vätinge 1:117, Tranås Energi Ab, Nybyggnad nodhus 037/14 Linderås 4:10, Tranås Energi Ab, Nybyggnad nodhus 036/14 Slutbevis/Slutbesked Daldockan 1, Bohman Anders, Tillbyggnad enbostadshus 041/12 Norraby 3:1, Tranås Kommun Va-/Gatu-Avdelningen, Tillbyggnad skärmtak 035/12 Staven 4, Wessman Mattias, Tillbyggnad enbostadshus, altan 074/12 Svetsaren 3, Karlsson Kenneth, Tillbyggnad industri 086/12 Älmås 1:31, Hansson,Willy Anders, Nybyggnad fritidshus 157/12 Stallberga 7:21, Gustafson Tina, Installation eldstad 057/14 Hemmanet 1, Andersson Göran, Tillbyggnad enbostadshus 020/14 Övrabo 3:1, Sätervik Inger, Installation eldstad 033/14 Stallberga 8:22, Tyréns, Nybyggnad at-station 151/12 Snödroppen 14, Jismark Adam, Tillbyggnad enbostadshus, inglasning 137/13 Olvonet 10, Wetter Agne, Tillbyggnad enbostadshus, inglasning 290/13 Säby 7:1, Tyréns, Nybyggnad transformatorstation 150/12 Säby 5:1, Tyréns, Nybyggnad transformatorstation 149/12 Råssmark 1:3, Fingal Hans, Tillbyggnad enbostadshus 199/08 Källås 1:1, Berglund Mats, Tillbyggnad enbostadshus 303/08 Mickelstorp 1:19, Jacobsson Christer, Installation eldstad 028/14

8 Sida 8 (41) 51 Pilen 2, Knutsson Gunnar, Installation eldstad 022/14 Mickelstorp 1:17, Petersson Staffan, Tillbyggnad enbostadshus 220/11 Hagmarken 1, Rivera Jonsson Stephan, Tillbyggnad enbostadshus, tak över uteplats 106/12 Tärenäs 3:3, Monell Ann-Charlotte, Tillbyggnad enbostadshus 203/08 Traktorn 9, Ab Euroform, Nybyggnad industri och lagerbyggnad 262/13 Transporten 1, Ab Euroform, Nybyggnad industri och lagerbyggnad 261/13 Blåmusseronen 5, Lind Tony, Ersätta garage med carport 259/13 att lägga delegationsrapporten till handlingarna

9 52 Inspektionsrapporter miljöskyddsärenden Sida 9 (41) Dnr Miljöskyddsinspektör Per-Olof Kättström Sparven 7 Tranås Servicestation AB (Preem) 1080/13 Pumpen 8 Motorcentralen Bo Pettersson (Taxi-Boo) 1088/13 Lastbilen 1 Tage Rejmes Lastvagnar AB 1093/13 Tranåskvarn 1:4 Näckströms Gatuavdelningen 285/14 Miljöinspektör Erik Wahlström Romanäs 1:6 Romanäs avloppsreningsverk 1158/13 Hemrike 1:1 Lantbruk, Klint Torbjörn 8/14 Ballstorp 1:4 Lantbruk, Johansson Thorbjörn 9/14 Källås 2:1 Lantbruk, Richardsson Clas 10/14 Råssmark 3:3 Lantbruk, Folkesson Henric & Oskar 28/14 Råssmäte 3:15 Lantbruk, Ripenås Gösta 29/14 Sötåsa 2:2 Lantbruk, Karlsson Kjell 30/14 Vätinge 2:1 Lantbruk, Gustafsson Urban 51/14 Kapela 3:1 Lantbruk, Svensson Ulf 52/14 Kvalarp 1:1 Lantbruk, Bergkvist Leif 70/14 Boeryd 1:1 Lantbruk, Wilhelmsson Henrik & Ahl Sandra 50/14 Julseryd 2:1 Lantbruk, Carlsson Göran 71/14 Varvestorp 2:1 Lantbruk, Varvestorp Lantbruk AB 124/14 Restad 1:4 Lantbruk, Davidsson Arne & Rickard 126/14 Sötåsa 3:2 Lantbruk, Magnusson Thorbjörn 72/14 Fruktnöte 7:1 Lantbruk, Björk Stefan 160/14 Ängarp 2:1 Lantbruk, Jacobsson Göran 161/14 1:e miljöskyddsinspektör Björn-Allan Svensson Hålaveden 1:48 Grus- och bergtäkt, Rolf Erikssons Åkeri AB 948/13 Norra Hyltan 1:4 & 1:7 Bergtäkt, NCC Roads AB, Sverige Öst 1102/13 Miljöskyddsinspektör Lina Tillby Rockebro 8:1 Tranåslist AB 1098/13 Slakthuset 6 Tranås Verktyg HB 1090/13 Rudan 2 Tranås Skolmöbler AB 1092/13 Grytbäcken 3:4 Arona Foderfabrik AB 27/14 Svetsaren 6 Mitek Industries AB 139/14 Smörsoppen 1 JOLEK i Tranås AB 68/14 Kompaniet 3 EFG European Furniture Group AB 142/14 Städet 3 Tubex AB 75/14 att lägga rapporterna till handlingarna

10 Sida 10 (41) 53 Inspektionsrapporter hälsoskyddstillsyn Dnr Livsmedels- och hälsoskyddsinspektör Li Ohlson Grusåsen 3 Junkaremålsskolan 944/13 Ängaryd 4:8 Ängarydsskolan 1091/13 Plogen 15 Skönhet i Tranås AB, uppföljning 445/13 Grusåsen 3 Holavedsgymnasiet 1112/13 Adelöv 6:15 Adelövs friskola 1108/13 Rås 1:1 Rås gård 1125/13 Grytbäcken 3:6 Lugnalandet hotell & konferens 1135/13 Södra Gyllenfors 16 Badhotellet Konferens & Kurhotell 1153/13 Södra Dalen 9 Mathildas fotvård, uppföljning 80/13 Korsörten 1 Fröafallsskolan, uppföljning 807/13 Stallberga 7:118 Sommens skola, uppföljning 943/13 Grusåsen 3 Junkaremålsskolan, uppföljning 944/13 Södra Gyllenfors 16 Badhotellet Konferens & Kurhotell, uppföljning 1153/13 Linderås 3:2 Linderås skola, uppföljning 928/13 Södra Gyllenfors 15 Black Amber Tattoo 65/14 Rås 1:1 Rås gård, uppföljning 1125/13 Telegrafen 8 Västra Vux, uppföljning 851/13 Grytbäcken 3:6 Lugnalandet hotell & konferens, uppföljning 1135/13 Hätte 2:5 Hättebadens camping 185/14 Livsmedels- och hälsoskyddsinspektör Mikael Larsson Hackspetten 21 Maria Eliasson leg. sjukgymnast 23/14 Kungsbacken 3:6 Kongsbacken HRC 124/14 Skytteln 19 Beroendeenhetens NADA-akupunktur 251/14 Norrmalm 18 Tranås Boxningsgym 221/14 Miljöskyddsinspektör Lina Tillby Örnen 13 Hår & sånt, uppföljning 520/13 Lyktan 11 Best Western Hotel Tranås Statt 1122/13 Kartritaren 1 Uvaberg servicehus, uppföljning 835/13 Bärnstenen 4 Östanå servicehus, uppföljning 834/13 Stoeryd 2:1 Stoeryds utomhusbad 1134/13 Stapeln 3 Rickard De Boer leg. sjukgymnast 1101/13 Sutaren 2 Beckhemmet, uppföljning 826/13 Kometen 20 Sandelins sjukgymnastik 103/14 Lyktan 11 Best Western Hotel Tranås Statt, uppföljning 1122/13 Vätinge 1:5 Gripenbergs missionsförsamling 269/14 Södermalm 10 Brunnsparkskyrkan 357/14 Södra Missionen 6 Löfstadskyrkan 385/14 Kapela 2:6 Kapela Alliansförsamling 206/14 Rockebro 7:138 Sommens Frikyrkoförsamling 268/14 Oden 13 Frälsningsarmén 283/14 att lägga rapporterna till handlingarna

11 Sida 11 (41) 54 Kontrollrapporter livsmedelstillsyn Dnr Livsmedelsinspektör Ann-Charlotte Andersson-Stenqvist: Lejonet 3 Lukas förskola 1085/13 Ängaryd 4:1 Hagadals förskola 1104/13 Grävlingen 21 Pensionat Ekliden 1111/13 Södra Gyllenfors 16 Badhotellet Konferens & Kurhotell 1116/13 Ekmarksberg 1:7 Parkens förskola 1140/13 Grusåsen 3 Bowlinghallens servering 1155/13 Ekmarksberg 1:7 Tranås Dans & Event 1156/13 Södra Gyllenfors 16 Badhotellet Konferens & Kurhotell, uppföljning 1116/13 Muraren 12 Pizzeria Venedig 42/14 Södra Dalen 6 Pizzeria Hawaii 59/14 Orion 12 Pizzeria Empoli 56/14 Norrmalm 18 Pizzeria Shalom 102/14 Örnen 16 Venezia Steakhouse och Pizza 207/14 Orion 12 Pizzeria Empoli, uppföljning 56/14 Västermalm 23 Restaurang Eataliano 253/14 Västermalm 23 Restaurang Eataliano, uppföljning 253/14 Åsvallehult 2:9 Hembygdsgården 420/14 Norrmalm 14 Café Kaffekoppen 456/14 Nordstjärnan 12 Restaurang Baronen 479/14 1:e miljöskyddsinspektör Björn-Allan Svensson: Norra Gyllenfors 9 ICA Kvantum 1094/13 Berget 1 Bergets Servicehus 1109/13 Ekmarksberg 1:7 Holavedsgymnasiet 1110/13 Skogen 1 Hubbarpsskolan 1123/13 Häggatorpet 3 Ängarydsskolan 1124/13 Braxen 2 Lidl Sverige 1128/13 Rockebro 7:164 Sommens Minibutik 1129/13 Grusåsen 3 Centralköket 1133/13 Norra Framnäs 1 COOP Extra 1141/13 Norra Missionen 13 Hemköp 1143/13 Svanen 9 Tranås Funny Food, Krispy 1152/13 Norra Missionen 13 Kalles Kök och Kafé 1154/13 Häggatorpet 4 Sommenbygdens Folkhögskola 1161/13 Verkstaden 5 LM-köket 39/14 Adelöv 6:15 Adelövs friskola 131/14 Adelöv 6:15 Adelövs vattenverk 132/14 Pantern 2 Minnas Mackor & LCHF 260/14 Nordstjärnan 7 Europrice 421/14

12 Sida 12 (41) 54 Livsmedels- och hälsoskyddsinspektör Mikael Larsson Norra Framnäs 1 Tranås Fiskaffär 1159/13 Plogen 15 Träffen Gatukök 18/14 Lyktan 7 Kronans Droghandel 25/14 Norra Gyllenfors 9 Cura Apotek 7/14 Ekmarksberg 1:7 Novisen Restaurangskolan Holavedsgymnasiet 40/14 Mårdsmålen 1:1 Lunchcafé Pelargonen, uppföljning 881/13 Södra Gyllenfors 15 Strandbaren 55/14 Duvan 8 Pressbyrån 45/14 Sparven 7 Preem Bensinstation 63/14 Falkberget 24 Statoil Bensinstation 98/14 TEX 718 Zelandsfisk, mobil anläggning 163/14 Västermalm 25 Wienerbageriet 167/14 Rås 1:1 Rås gård 192/14 Blixten 12 Märtas Hembageri 238/14 Östra Vakten 2 Studiefrämjandet Småland-Gotland 252/14 Södra Dalen 9 Kakboden 261/14 Västermalm 25 Wienerbageriet, uppföljning 167/14 Västermalm 22 Citygrillen 329/14 Södermalm 8 Restaurang Ban Thai 406/14 Blixten 9 Gotteriet coffee in 376/14 att lägga rapporterna till handlingarna

13 55 Övrigt Sida 13 (41) Dnr Livsmedelsinspektör Mikael Larsson, registrering livsmedelsanläggning TEX 718 Zelandsfisk AB, mobil anläggning 1172/13 Blixten 13 Babar 67/14 Nordstjärnan 12 Restaurang Baronen 151/14 Kremlan 7 Gordana Boskovic 400/14 Livsmedelsinspektör Ann-Charlotte Andersson Stenqvist, registrering livsmedelsanläggning Västermalm 23 Tranås Restaurang & Pub 401/14 1:e miljöskyddsinspektör Björn-Allan Svensson, registrering livsmedelsanläggning Pantern 2 Minnas Mackor & LCHF 1165/13 Verkstaden 5 LM-köket 6/14 Nordstjärnan 7 Europrice 105/14 Miljöinspektör Erik Wahlström, övrigt Björnklo 1:7 Yttrande till Plan & byggavd. nybyggnad av enbostadshus 1118/13 Mada 2:2 Utlåtande över skjuttider, Tranås Jaktvårdsförening 155/14 Miljöskyddsinspektör Lina Tillby, övrigt Räven 12 Yttrande till Plan & byggavd. installation av eldstad 1162/13 Rudan 2 Tranås Skolmöbler AB, Utlåtande över årsrapport 108/14 Svetsaren 7 Stoeryd AB, Utlåtande över årsrapport 327/14 att lägga rapporten till handlingarna

14 Sida 14 (41) 56 Vattenanalyser Till dagens sammanträde föreligger ett antal vattenprover tagna inom kommunen. MIKROBIOLOGISK UNDERSÖKNING Dricksvatten allmän förbrukning, utg vatten Dricksvatten allmän förbrukning, hos användare Dricksvatten enskild förbrukning Råvatten T TM O A KEMISK UNDERSÖKNING Dricksvatten allmän förbrukning, utg vatten Dricksvatten allmän förbrukning, hos användare T TM O A 4 11 Dricksvatten enskild förbrukning Samlingsprov blandvatten Råvatten Lakvatten, ytvatten T = Tjänligt TM = Tjänligt med anmärkning O = Otjänligt A = Antal att lägga vattenanalyserna till handlingarna

15 57 Meddelanden Sida 15 (41) Till dagens sammanträde föreligger följande anmälningsärenden för nämndens kännedom: - Beslut länsstyrelsen, föreläggande inventering MIFO, Wagnfabriken - Beslut länsstyrelsen, samråd förläggning kabel, Tranås Energi AB - Överklagande av länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen, Norraby 3:7 - Beslut länsstyrelsen, tillstånd till anordningar för valpropaganda - Beslut Mark- och miljödomstolen, överklagande vindkraft Äpplaryd - Beslut länsstyrelsen, undantag förbud terrängkörning Gransbo, Taberg Mining - Beslut länsstyrelsen, avslag överklagande, kompost, Buntmakaren 8 att meddelandena läggs till handlingarna

16 58 Budgetrapport Sida 16 (41) Miljöchef Fredrik Skaghammar och byggnadschef Ingemar Bok redogjorde för aktuell budgetrapport. BYGG- OCH MILJÖNÄMND Månad: 3 25% Driftredovisning per avdelning mar-14 (Belopp i tkr) Budget 2014 Utfall Periodiserat % av budget Diff mot budget Bygg- och miljönämnd ,1-141,1 24,7% 1,9 AC Miljö ,6-978,0 24,9% 2,7 AC Bygg ,0-538,7 23,1% 44,3 Netto ,0 125, ,8 24,3% 48,9 Kontoredovisning, alla avdelningar (Belopp i tkr) Budget 2014 Utfall Periodiserat % av budget Diff mot budget Intäkter 7 238, , ,2 30,5% 394,5 Personalkostnader , , ,6 27,3% -223,7 Kapitalkostnader -124,0-32,6-32,6 26,3% -1,6 Övriga kostnader ,1-968, ,8 28,0% -120,3 Netto ,0 125, ,8 24,3% 48,9 Kontoredovisning per avdelning Bygg- och miljönämnd (Belopp i tkr) Budget 2014 Utfall Periodiserat % av budget Diff mot budget Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 Personalkostnader -516,0-132,3-132,3 25,6% -3,3 Kapitalkostnader 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 Övriga kostnader -56,0-8,8-8,8 15,7% 5,2 Netto -572,0-141,1-141,1 24,7% 1,9 AC Miljö (Belopp i tkr) Budget 2014 Utfall Periodiserat % av budget Diff mot budget Intäkter 3 840, , ,0 35,2% 390,0 Personalkostnader , , ,0 28,7% -238,3 Kapitalkostnader 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 Övriga kostnader ,0-458,0-458,0 37,1% -149,0 Netto ,0 636,6-978,0 24,9% 2,7

17 Sida 17 (41) 58 AC Bygg (Belopp i tkr) Budget 2014 Utfall Periodiserat % av budget Diff mot budget Intäkter 3 398,6 854,2 854,2 25,1% 4,6 Personalkostnader ,5-690,3-690,3 24,4% 17,8 Kapitalkostnader -124,0-32,6-32,6 26,3% -1,6 Övriga kostnader ,1-501,3-670,0 24,2% 23,5 Netto ,0-370,0-538,7 23,1% 44,3 att aktuell budgetrapport läggs till handlingarna

18 59 Medborgarförslag Mostugan Sida 18 (41) Rolf Ljung föreslår i sitt medborgarförslag att man på grund av intressanta stensättningar och källsprång, bör utreda någon form av skydd för området. Kommunfullmäktige beslutade , 9 att överlämna ärendet till bygg- och miljönämnden. Vid dagens sammanträde finns inget förslag till beslut. att återremittera ärendet till avdelningen

19 60 Dnr M 17/14 Råssmäte 10:1, mellanlagring slam Sida 19 (41) Miljöinspektör Erik Wahlström redogjorde för senaste inspektionen på plats. att lägga informationen till handlingarna

20 61 Dnr M 516/13 Kreosot i stolpfundament Sida 20 (41) Miljöinspektör Per-Olof Kättström informerade om beslutet i Mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen undanröjer underinstansernas beslut och återförvisar ärendet till bygg- och miljönämnden. att överklaga beslutet till mark- och miljööverdomstolen

21 62 Planlistan Arkitekt Susanna Alexandersson redogjorde för aktuell planlista Sida 21 (41) att lägga aktuell planlista till handlingarna

22 63 Dnr B 30/12 Borraren 2, detaljplan Sida 22 (41) Kommunfullmäktige beslutade , 76 att bygg- och miljönämnden ställer ut detaljplan för Borraren 2 och del av Stoeryd 2:1 till granskning. att lägga informationen till handlingarna

23 64 Dnr B 77/14 Tranåskvarn 1:3, ansökan om planbesked Arkitekt Susanna Alexandersson redogjorde för ärendet Sida 23 (41) Enligt plan- och bygglagen 5 kap 2 ska kommunen på begäran av någon som avser att vidta en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan antas, ändras eller upphävs, i ett planbesked redovisa sin avsikt i frågan om att inleda en sådan planläggning. Av planbeskedet ska det framgå om kommunen avser att inleda en planläggning och i så fall ange den tidpunkt då planläggningen enligt kommunens bedömning kommer att ha lett fram till ett slutligt beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan. Sökande: TMT Design AB, Verkstadsgatan 8, Tranås Sökande har för avsikt att flytta sin verksamhet, produktion av stoppmöbler, madrasser m.m. till fastigheten Tranåskvarn 1:3. Detaljplanen för Tranåskvarn 1:3 gjordes för företaget Huges Marina och marken har användning hamn, maritim verksamhet, lager och montering. Alltså kan bygglov för ändrad verksamhet inte medges. Sökande har fått rekommendation att begära planbesked. Gällande detaljplan och förslag till förändring Planen medger hamn, maritim verksamhet, lager och montering. Tillåten byggnadshöjd är från 8,0 m till 15,0 m. Planen upprättades för att företaget Huges Marina skulle kunna lagra båtar och montera dem samt goda möjligheter att provköra dem genom kort anslutning via Svartån till sjön Sommen. Förslaget är att användning kompletteras med, industri och hantverk, ej störande för omgivningen. Genomförandetid Gällande detaljplan är antagen av kommunstyrelsen och vann laga kraft Genomförandetiden på 10 år gäller till Planen har en genomförandetid på 10 år från den dag planen vunnit laga kraft. Under genomförande-tiden kan inte planen ändras, ersättas eller upphävas mot berörda fastighetsägares bestridande annat än om det är nödvändigt på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, vilket inte kunnat förutses vid planläggning. Förslaget innebär inte någon försämrad byggrätt. Sakägare är kommunen, fastighetsägaren och Tranås Motorbåtsklubb. Planförfarande Planen har en genomförandetid på 10 år från den dag planen vunnit laga kraft. Under genomförandetiden kan inte planen ändras, ersättas eller upphävas mot berörda fastighetsägares bestridande annat än om det är nödvändigt på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, vilket inte kunnat förutses vid planläggning.

24 64 Dnr B 77/ Sida 24 (41) Planen kan anses förenlig med översiktsplanen. Planen är inte av stor vikt eller principiell betydelse och kan inte heller antas medföra en betydande miljöpåverkan samt saknar intresse för allmänheten. Således kan planen handläggas med enkelt planförfarande enligt PBL 5 kap 7. Preliminär tidplan Beslut om planuppdrag i bygg- och miljönämnden kan tidigast tas Beslut om samråd Samrådstid minst 3 veckor Beslut om antagande kan tas i BMN Beslutet kan vinna laga kraft 3 veckor efter att protokollet är justerat. Kostnader för upprättande av detaljplan Sökande skall bekosta planarbetet. Avtal kommer att upprättas. att lämna uppdrag till plan- och byggavdelningen att ändra detaljplanen för Tranåskvarn 1:3 att planarbetet bekostas av sökande att detaljplanen kan antas av bygg- och miljönämnden vid sammanträdet

25 65 Bärnstenen, planändring Planarkitekt Jeanette Johansson redogjorde för ärendet. Bärnstenen 4 ligger granne med Junkaremålens strand, norrut Sida 25 (41) Planerna har för PEAB varit att även bebygga Bärnstenen 4 för att möjliggöra en kostnadseffektiv byggnation med tre områden och skapa en logisk första etapp. Det skulle innebära att man kan flytta parkeringen över till skolans sida av vägen, ta bort tunneln, göra en ny säkrare GC-övergång över Östra vägen och återvinningsstationen kan vara kvar tillsammans med den södra infarten. Därför önskas en planändring av Bärnstenen 4 för att möjliggöra ett större byggbart område och bevilja sammanhängande bebyggelse i två våningar. att lämna uppdrag till plan- och byggavdelningen att påbörja planändringen att planarbetet bekostas av kommunen

26 66 Dnr B 155/12 Gjutaren 3, tillbyggnad enbostadshus Mikael Stenqvist, (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendet. Byggnadsinspektör Diana Lindgren redogjorde för ärendet Sida 26 (41) Grannen till den aktuella fastigheten har i mejl ställt frågan vad som nu gäller, om ägaren till Gjutaren 3 får använda altanen. Enligt plan- och bygglagen 11 kap 33 får byggnadsnämnd förbjuda den som äger eller har nyttjanderätt till ett byggnadsverk att använda hela eller delar av byggnadsverket, om byggnadsverket har brister som kan äventyra säkerheten för dem som uppehåller sig i eller i närheten av byggnadsverket, eller det inte finns förutsättningar för att ge slutbesked enligt 10 kap 34 eller 35. att avvakta bedömning/beslut från högre instans Expedieras: Oskar Stenqvist

27 67 Dnr B 151/10 Smörstorp 2:45, nybyggnad enbostadshus Byggnadsinspektör Diana Lindgren redogjorde för ärendet Sida 27 (41) Fastighetsägaren har i mejl förklarat att innan ritning för nytt bygglov lämnas in, vill han att kommunen utreder ansvarsfrågan, och kräver en försäkran om att kommunen tar sitt ansvar för de kostnader en ombyggnad kan medföra. Kommunens försäkringsbolag har informerat om att de inte gör något förrän det har ställts krav på kommunen. De kostnader en ombyggnation medför är aktuellt att utreda när bygg- och miljönämnden har beviljat ett bygglov. att förelägga sökanden om att inkomma med en bygglovansökan att ansökan ska inkomma till bygg- och miljönämnden före Expedieras: XXXXX

28 68 Dnr B 54/ Sida 28 (41) Grytbäcken 3:6, förhandsbesked nybyggnad fritidshus Byggnadschef Ingemar Bok redogjorde för ärendet. Enligt plan- och bygglagen 9 kap 17 gäller att om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. XXXXX, Lugnalandet AB, vill uppföra fyra stugor för uthyrning till konferensverksamheten, samt vanlig uthyrning veckovis hela året. Storleken på fritidshusen är två st om 68 kvm, och två st om 32 kvm. Enligt gällande detaljplan skall det aktuella markområdet utgöra ett campingområde avsett för husvagnar och uthyrningsstugor. Den föreslagna åtgärden bedöms vara förenlig med detaljplanen. Upplysningar: Beslutet har vunnit laga kraft fyra veckor efter kungörelse i Post- och inrikes tidning under förutsättning att ärendet inte överklagas. Enligt plan- och bygglagen 9 kap 18 innebär ett förhandsbesked att beslutet att åtgärden kan tillåtas, är bindande vid den kommande bygglovprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft. Avgift: Avgiften för förhandsbesked är kronor. Debitering sker med separat faktura. att som förhandsbesked ställa sig positiv till sökt åtgärd Expedieras: Sökande och sakägare

29 69 Dnr B 72/ Sida 29 (41) Smörstorp 2:34, förhandsbesked nybyggnad båthus Byggnadschef Ingemar Bok redogjorde för ärendet. Enligt plan- och bygglagen 9 kap 17 gäller att om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. XXXXX har ansökt om förhandsbesked för nybyggnad båthus på fastigheten Smörstorp 2:34, Hättevägen 33a, Tranås. Enligt förslaget kommer båthuset att ha en byggnadsarea av 40 kvm. Fastigheten kommer därigenom att ha komplementbyggnader med en sammanlagd byggnadsarea av 94 kvm. Enligt gällande detaljplan får fastigheten bebyggas med en huvudbyggnad med en byggnadsarea av maximalt 180 kvm och komplementbyggnader med en byggnadsarea av 60 kvm. Avvikelsen är att betrakta som liten enligt plan- och bygglagen 9 kap 31b. Enligt plan- och bygglagen, 9 kap 25, skall bygg- och miljönämnden genom underrättelse bereda kända sakägare (grannar) tillfälle att yttra sig över ansökningen om åtgärden innebär en avvikelse från detaljplanen. Ingen erinran har inkommit till avdelningen. Upplysningar: Beslutet har vunnit laga kraft fyra veckor efter kungörelse i Post- och inrikes tidning under förutsättning att ärendet inte överklagas. Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft. Avgift: Avgiften för förhandsbesked är kronor. Debitering sker med separat faktura. att som förhandsbesked ställa sig positiv till sökt åtgärd Expedieras: Sökande och sakägare

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Rolf Lindahl, (KD) Ingegerd Polbring, (C) Annika Hansson, (S) Ann-Britt Trygg, (S) Lars Karlsson, (S)

Rolf Lindahl, (KD) Ingegerd Polbring, (C) Annika Hansson, (S) Ann-Britt Trygg, (S) Lars Karlsson, (S) 2012-03-21 Sida 1 (22) Plats och tid KS-salen 13:15 16:00 Beslutat Anders Schierbeck, (M) Ordförande 57-70, 72 Jan Andersson, (S) Vice ordförande Jan Andersson, (S) Ordförande 71 Bo Akterin, (M) Tjänstgörande

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2001-2010 Sekreterare Carina

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Sanna Soleskog, (MP) Ann-Britt Trygg, (S) Ingegerd Polbring, (C) Rolf Lindahl, (KD)

Sanna Soleskog, (MP) Ann-Britt Trygg, (S) Ingegerd Polbring, (C) Rolf Lindahl, (KD) 2014-05-21 Sida 1 (29) Plats och tid Konferensen plan 3, 13:15-15:05 Beslutat Annika Hansson, (S) Ledamot Sanna Soleskog, (MP) Åke Brage, (S) Jan Andersson, (S) Bo Akterin, (M) Anders Schierbeck, (M) Ann-Britt

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Rolf Lindahl, (KD) Ingegerd Polbring, (C) Sanna Soleskog, (MP) Ledamot, 97-102, 104-114. Håkan Joelsson, (S)

Rolf Lindahl, (KD) Ingegerd Polbring, (C) Sanna Soleskog, (MP) Ledamot, 97-102, 104-114. Håkan Joelsson, (S) 2014-06-18 Sida 1 (30) Plats och tid Tranan 1, 13:15-16:30 Beslutat Anders Schierbeck, (M) Ordförande Jan Andersson, (S) Vice ordförande Bo Akterin, (M) Ledamot Rolf Lindahl, (KD) Ledamot Ingegerd Polbring,

Läs mer

Beslut att bevilja bygglov

Beslut att bevilja bygglov Stadsbyggnadsnämnden Dnr 2016-08398-575 Sida 1 (5) Henrik Åkerblom, Lena Åkerblom Knäpparvägen 38 125 57 ÄLVSJÖ Beslut att bevilja bygglov Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2016-12-15 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 14.30-15.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-04-01 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl. 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Sanna Soleskog, (MP) Lars Karlsson, (S) Ingegerd Polbring, (C) Rolf Lindahl, (KD) Annette Bohman, (FP) Ann-Britt Trygg, (S) Håkan Joelsson, (S)

Sanna Soleskog, (MP) Lars Karlsson, (S) Ingegerd Polbring, (C) Rolf Lindahl, (KD) Annette Bohman, (FP) Ann-Britt Trygg, (S) Håkan Joelsson, (S) 2014-09-24 Sida 1 (25) Plats och tid Konferensen plan 3, 13:15-15:30 Beslutat Anders Schierbeck, (M) Ordförande Mikael Stenqvist, (S) Sanna Soleskog, (MP) Lars Karlsson, (S) Ingegerd Polbring, (C) Rolf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum YXNINGEN, tisdagen den 19 maj 2012 kl. 13 30 15 15. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Anna Thuresson, c Christopher Svensson, s Ej tjänstgörande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2034-2041 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp)

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3 rum 611. Kl. 15.00 16.30. Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED. Diarienummer: Beslutet avser:. Fastigheten 1:1, adress

BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED. Diarienummer: Beslutet avser:. Fastigheten 1:1, adress Planenligt bygglov och startbesked 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten 1:1, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-07-20 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 09:00 09:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, bygglovhandläggare 96 Helena Lundberg, sekreterare Utses att justera

Läs mer

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05 Planenligt bygglov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen (2010:900),

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Alt 1 Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid. 4).

Alt 1 Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid. 4). Bygglov utanför detaljplan 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Alt 1 Bygglov ges stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-20 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.10 Beslutande Agneta Staaf (S), tjänstgörande ordförande Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2012-08-22 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS sammanträdesrum, klockan 14.30 15.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande

Läs mer

Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14) 2016-08-23 1(14) Plats och tid Norrtull kl. 13:30 14:50 Beslutande Barbro Axelsson (S), ordförande Sofia Karlsson (S) Pertti Rolöf (S) Bengt Olsson (C) ersätter Sven Callenberg (C) Michael Karlsson (M)

Läs mer

Nybyggnad av garage och förråd

Nybyggnad av garage och förråd TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-01-11 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (6) Dnr: 2012BNS0010 Byggnadsnämnden Bärnstenen 46, Skogsvägen 10 Nybyggnad av garage och förråd Förslag till beslut Bygglov beviljas

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden Protokoll 2012-10-23 1 (12) Plats: Kommunkontoret, Forshaga Tid: Klockan 09.00 10.30 Avser : 69-76 Beslutande: Maria Norell (S), ordförande Pia Falk (S) 1:e vice ordförande Willy Eriksson (C), 2: e vice

Läs mer

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att:

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att: Datum Dnr BYGG.2016.1211 Torbjörn Bengtsson torbjorn.bengtsson@varmdo.se 08-570 476 51 Bygglovhandläggare Tjänsteskrivelse TJUSTVIK 1:10: Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad - förråd Förslag till

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2223-2228 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

ENKLA ÄRENDEN. Det enkla ärendet i praktiken

ENKLA ÄRENDEN. Det enkla ärendet i praktiken Det enkla ärendet i praktiken Vad ska ansökan om lov och anmälan innehålla? De ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för prövningen ENKLA ÄRENDEN Handlingar som krävs för beslut om startbesked

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2167-2173 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(12) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, klockan 15:50-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C)

Läs mer

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-01 1 (19) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2154-2164

Läs mer

Sanna Soleskog, (MP) Ingegerd Polbring, (C)

Sanna Soleskog, (MP) Ingegerd Polbring, (C) 2013-04-17 Sida 1 (29) Plats och tid KS-salen 13:15 16:30 Beslutat Anders Schierbeck, (M) Ordförande Jan Andersson, (S) Sanna Soleskog, (MP) Ingegerd Polbring, (C) Bo Akterin, (M) Annika Hansson, (S) Gunnar

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Alt 2 Säsongslov utanför detaljplan. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 9 och 31 alternativt 31 a plan- och

Alt 2 Säsongslov utanför detaljplan. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 9 och 31 alternativt 31 a plan- och Säsongslov och tidsbegränsat lov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Alt 1 Säsongslov för planenlig eller liten

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b (samt ev. 31 c) plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid 4).

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b (samt ev. 31 c) plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid 4). Bygglov med avvikelse från detaljplan 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2319-2331 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Jan Bergqvist (S)

Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Jan Bergqvist (S) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:00 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 09.00-12.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Lars-Erik Carlsson. Thomas Backelin. Lars-Erik Carlsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Lars-Erik Carlsson. Thomas Backelin. Lars-Erik Carlsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1(14) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 21 mars 2013, kl 08.30 9.50. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) 13-21, 23-25 Andris

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2017-06-19 1(12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-19 kl. 13.30-16.00 Paragrafer 54-60 Utses att justera Einar Holmquist (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-26 Underskrifter

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(19) Kenneth Axelsson, (m), vice ordförande, 90 ordförande. Arne Holmgren, (s) Johan Merving, (m) Anna Thuresson, (c)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(19) Kenneth Axelsson, (m), vice ordförande, 90 ordförande. Arne Holmgren, (s) Johan Merving, (m) Anna Thuresson, (c) Bygg och räddningsnämnden 2013-08-27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(19) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, kl. 13.30 15.00 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, ej 90. Kenneth Axelsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden. Innehåll Innehåll 28 Godkännande av ärendelista... 55 29 Anmälan av delegationsbeslut... 56 30 Delgivningar... 57 31 Ansökan om bygglov, nybyggnation av enbostadshus, NN... 58 32 Ansökan om bygglov, byggnation

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.20 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (Sl Dan Eriksson (C) Elise Radanova (FP), ersättare

Läs mer

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-02 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2024-2034

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Olovligt byggande och bygglov i efterhand

Olovligt byggande och bygglov i efterhand TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-05-17 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (6) Dnr: 2012BNS0398 Byggnadsnämnden Olovligt byggande och bygglov i efterhand Förslag till beslut 1. Med stöd av 11 kap. 51 plan-

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, (M), ersättare Staffan Leufvèn, (C), ersättare

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, (M), ersättare Staffan Leufvèn, (C), ersättare 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-10-15, kl. 14.00 Arne Karlsson, (S) ordf, Bn 118 126, 128-137 Tore Sjö, (S), ordf, Bn 127 Annsofi Ramevik, (S) Börje Johansson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2350-2362 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

Sida (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-03-30 1 (16) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2082-2089

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2038-2047 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Margaretha Quistberg(s) Anne Öman

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 14.00-15.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande

Läs mer

HERRLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida

HERRLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 76 Plats och tid Kommunhusets B-sal, Herrljunga, onsdag, kl. 17.00-20.00 Beslutande Johnny Carlsson, (C) ordf. Bengt-Olof Gunnarsson, (C) Annica Qvarnström, (C) Birgitta Larsson, (S) Kerstin Johansson,

Läs mer