Inför programstarten sammanfattande flödesschema Följ stegen nedan.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inför programstarten sammanfattande flödesschema Följ stegen nedan."

Transkript

1 Välkommen till Hållbart familjeskogsbruk! Med detta brev vill vi informera om kursstarten för Hållbart familjeskogsbruk grundkurs del B hp, samt ge lite övrig information. Du glömmer väl inte att du måste tacka ja till ditt antagningsbesked senast 30 juli om du vill behålla din plats? I detta dokument finner du preliminärt schema för läsåret samt aktuell läromedelsförteckning och information kring introduktionsträffen 31 augusti. Vi har fått många förfrågningar kring vilken litteratur som används i kursen och flera av er har planer på att börja studera så smått under semestern. Bifogat finns en litteraturlista över de böcker vi kommer att använda i kursen. Mer detaljerad litteraturförteckning får du sedan inför varje modul (studiehandledningen med all läsning till den första modulen finner du längre ned). Inför programstarten sammanfattande flödesschema Följ stegen nedan. 1. Tacka ja till din plats på senast 30 juli. 2. Anmäl dig till startträff senast 19 augusti via länken: 3. Beställ och betala mat till startträffen i webbshopen senast 19 augusti. Om du inte köpt något i shopen tidigare måste du först skapa ett konto under länken Ny kund. Förväxla inte detta konto med det du hämtar ut i steg fyra. 4. Gå in på Efter 13 augusti kan du hämta ut ditt studentkonto. Därefter kan du logga in i kursklassrummet på Mitt Lnu. Du hittar länken till Mitt Lnu uppe i högra hörnet på Lnu.se. OBS! Registreringen öppnar först 27 augusti. Glöm inte att registrera dig. Vi har många sökande och om du inte registrerar dig via webben, eller på annat sätt meddelar oss att du vill gå kursen, kan du riskera att mista din plats. 1

2 Skulle du sedan ångra dig, eller ifall det händer något som gör att du inte har tid eller möjlighet att läsa den kurs som du har registrerat dig på, är det av yttersta vikt att du snarast möjligt gör en anmälan om tidigt avbrott. På så vis kan någon annan få chansen att ta din plats. Anmälan om tidigt avbrott gör man med hjälp av följande länk: Varför kan jag inte registrera mig? Det kan bero på att du inte har slutfört föregående kurser. För att du ska kunna bli direktantagen till fortsättningskursen får du inte sakna mer än 10 hp sammanlagt. Det kan dock i vissa fall bli aktuellt att kursansvarig går in och registrerar dig trots att mer än 10 hp från föregående kurser saknas. Detta förutsatt att kursansvarig gör bedömningen att dina förkunskaper är tillräckliga för att du skall kunna tillgodogöra dig innehållet i fortsättningskursen. Om du får problem med registreringen och samtidigt vet med dig att du saknar poäng från tidigare kurser ber vi dig att kontakta den som är kursansvarig för den nya kursen. Merparten av undervisningen kommer att vara att baserad på en digital lärplattform som heter Mitt Lnu (samma lärplattform som vi tidigare har kallat Blackboard). Kursklassrummet på Mitt Lnu får du tillgång till ett par veckor innan kursstart. Du hittar information om vår lärplattform i informationsfoldern Modul 0, denna finner du sist i detta dokument. Som deltagare på denna kurs kommer du att kunna följa vissa träffar på distans, via din egen dator eller vid valfritt lärcentrum. Kursen har lite färre träffar i fält jämfört med A-kursen, men upplägget på kursen är i övrigt detsamma, med moduler, inlämningsuppgifter, helpdesk och kontakt med en kontaktlärare. Om du har frågor som rör startträffen 31 augusti eller den första modulen är du välkommen att maila till modulansvarig: Om du har några frågor inför kursstarten når du oss säkrast via mail Från mitten av augusti finns vi på plats igen. Du når Ulrika Berg på telefon mellan kl. 09 och 15 och kursansvarige Nils Fagerberg på eller Välkommen till hösten! Nils Fagerberg Kursansvarig Ulrika Berg utbildningskoordinator 2

3 TRÄFFAR LÄSÅRET 2012/2013 Startträff: 31 augusti, Modul: Fastighetsteknik Introduktionsträffen äger rum i Vetlanda 31 augusti och är en heldagsträff som pågår mellan klockan 9 och 17. Dagen kommer att ägnas åt olika frågor som ingår i den första modulen i ämnet fastighetsteknik. Vi kommer i kommunhuset att träffa representanter från Vetlanda kommun som ska tala om fysisk planering, plan- och bygglagen, intrång, servitut, vägar, mm. Resten av dagen är vi ute i skogen och fördjupar oss i frågor som dikning, dikesrensning, skyddsdikning, biotopskydd, naturvårdsavtal, nyckelbiotoper samt forn- och kulturminnen. Under eftermiddagen fokuserar vi till stor del på vattenfrågor, så som fiskevård och biotopvård. Du ska efter dagen vara bekant med bland annat olika typer av vattenverksamhet, kommunalt planarbete, forn- och kulturlämningar, naturreservat, biotopskydd och naturvårdsavtal. Ett mer utförligt schema för dagen blir tillgängligt när kursklassrummet öppnar. Träff: 5 oktober, Modul: Beskattning Äger rum i Växjö samt direkt över webben. Föreläsningar och övningar i beskattning av näringsverksamhet med särskild inriktning på skogsfastigheter. Träff: 23 november, Modul: Skogsnäringens logistik och marknader Äger rum i Växjö samt direkt över webben. Föreläsningar i logistik och marknadsföring. Träff: 24 november SKOGSDAGEN Vi har vår årliga SKOGSDAG dit alla våra studenter och allmänheten är välkomna för att lyssna på aktuella föreläsningar med bäring på privatskogsbruket och mingla tillsammans med andra intressenter och gamla studenter. Titta gärna in på vår hemsida och se filmerna mm från fjolårets SKOGSDAG Träff: 8 februari, Modul: Träkunskap och träförädling Äger rum i Växjö. Föreläsningar och övningar som rör materialet trä, att känna igen olika träslag, trähusbyggnad, m.m. Samordnas med halvfartkursen. Träff: 11 april med tema industri och förädling Äger rum på två eller tre orter. Studiebesök på olika träindustrier som samordnas med halvfartkursen. Träff: 12 april, Modul: Jaktadministration och viltekologi Äger rum på två eller tre orter. Viltexkursion som samordnas med halvfartkursen. 3

4 1TS031 Hållbart familjeskogsbruk Grundkurs på kvartsfart Del B hp Översiktlig introduktionskurs i ämnet Skog- och träteknik Preliminärt schema läsåret 2012/2013 Fastighetsteknik 23/8 Modul Fastighetsteknik öppnas 31/8 Träff i Vetlanda, exkursion och föreläsningar, kl /9 Reflexionsuppgift skickas in 14/10 Uppgift skickas in 26/10 Uppgift rättad av din kontaktlärare Beskattning 11/9 Modul Beskattning öppnas 5/10 Träff i Växjö och över webben, föreläsningar, kl /11 Uppgift skickas in 8/12 Uppgift rättad av din kontaktlärare Skogsnäringens logistik och marknader 13/11 Modul Skogsnäringens logistik och marknader öppnas 23/11 Träff i Växjö och över webben, föreläsningar, kl /11 Skogsdagen, öppna föreläsningar i Växjö, kl /1 Uppgift skickas in 8/2 Uppgift rättad av din kontaktlärare Träkunskap och träförädling 15/1 Modul Träkunskap och träförädling öppnas 8/2 Trädagen i Växjö, föreläsningar och övningar, kl /3 Uppgift skickas in 5/4 Uppgift rättad av din kontaktlärare 11/4 Massaindustribesök på två orter, kl Jaktadministration och viltekologi 15/1 Modul Jaktadministration och viltekologi öppnas 12/4 Träff på två eller tre orter; studiebesök och exkursion, kl /4 Uppgift skickas in 10/5 Uppgift rättad av din kontaktlärare 24/5 Tentamen 14/6 Omtentamen 4

5 Läromedelsförteckning Detta är en förteckning över de böcker som ingår i kursen. Till varje modul följer sedan en mer detaljerad lista som dessutom innehåller webbsidor, dokument som återfinns på kurssidorna samt referenslitteratur. Vi förbehåller oss också rätten att lägga till litteratur under kursens gång (innan modulen har öppnat) om vi så finner lämpligt. Det är listan på varje moduls kursmaterial (som återfinns i studiehandledningen för respektive modul) som gäller. Författare/red. Titel, förlag och utgivningsår Modul Alstad, V. m fl Skogsägarens företagsbok 2011, LRF Konsult Skogsbyrån, 7 (kan beställas från Anon. Att välja trä, Skogsindustrierna, 2004 samt annat material om trä. (kan köpas från ) 9 5

6 Kartor Vetlanda 1) Infartsvägar Norrifrån (väg 31, 47) Österifrån (väg 127) Västerifrån (väg 127) Från sydost (väg 125) Söderifrån (väg 31) 2) Parkering, järnvägsstation och kommunhus Resecentrum Kommunhus Gratis parkering 6

7 Institutionen för teknik Hållbart familjeskogsbruk, hp Grundkurs, 1TS031 (kvartsfart) Modulansvarig: Rikard Jakobsson Studiehandledning Modul 6 Fastighetsteknik Fastighetsteknik ska ge en inblick i de lagar och regelverk som du som markägare bör ha kännedom om och förhålla dig till.. I modulen kommer du i kontakt med miljöbalken, skogsvårdslagen, lag om kulturminnen mm, jordabalken, plan- och bygglagen, jordförvärvslagen, expropriationslagen, fastighetsbildningslagen, ledningsrättslagen, m fl. lagar. Tyngdpunkten ligger på miljöbalken och dess tillämpningar i skogsbruket t.ex. olika former för skydd av natur och dikning/dikesrensning men också forn- och kulturminnen. Vi nosar också på fastighetsbildning, allemansrätten, arrenden och andra nyttjanderätter, intrång och expropriation samt något om samägande, servitut och samfälligheter. Schema 23/8 Modul Fastighetsteknik öppnas 31/8 Träff i Vetlanda, exkursion och föreläsningar, kl /9 Reflektionsuppgfit skickas in 14/10 Uppgift klar och skickas in 26/10 Respons på uppgiften av din kontaktlärare Träffen dokumenteras i viss utsträckning med ljud och/eller stillbilder. Dessa dokumentationer kan du ta del av via kurssidorna. 1

8 Studieanvisningar Som medborgare har du skyldighet att känna till de lagar och regelverk som berör dig. Samma sak gäller självklart om du är markägare och företagare, med den skillnaden att det tillkommer fler och mer specifika regelverk. Det är tillämpningar av dessa som vi försöker belysa i modulen. Vissa kommer du som markägare troligen att komma i kontakt med under din verksamhetstid, medan andra aldrig blir aktuella. Det är vår förhoppning att modulen ska hjälpa dig att bedriva det skogsbruk som du själv önskar; att hitta hjälp och kunskap när du behöver det. Nivåläggning För att du lite enklare ska kunna genomföra modulen med så stor behållning som möjligt, har vi delat upp innehållet i två olika kunskapsnivåer; KÄNNA TILL och KUNNA. I KUNNA -nivån har vi valt att lägga skydd av natur samt forn- och kulturminnen. Tanken är att du bearbetar dessa områden djupare när du genomför din kultur- och miljövärdesinventering (del B i uppgiften). I KÄNNA-TILL -nivån finns en hel radda med begrepp och företeelser, som är bra att känna till, men som vi inte har utrymme till att fördjupa oss i inom ramen för denna korta kurs. Förhoppningsvis ger modulen ändå en överblick och kännedom om var du ska leta mer kunskap vid behov. Deluppgift A är tänkt som ditt stöd och hjälp på denna nivå. Uppgiften Uppgiften består av en reflektion av träffen samt två mer omfattande delar, A, B. A- delen innehåller begrepp och företeelser, B-delen utgör en kultur- och miljövärdesinventering Reflektionsuppgiften lämnar du in inom två veckor efter träffen. I den redogör du för de tre starkaste intrycken från träffen. Varje intryck skall utryckas med minimum 30 och max 40 ord. Uppgifterna A och B löser du med hjälp av kursmaterialet, Internetsidor och träffen. Kultur- och miljövärdesinventeringen gör du antingen enskilt eller tillsammans med någon kamrat. Om ni arbetar i par, ber vi er att lämna varsitt svar i uppgiftsverktyget, men det ska tydligt framgå vilka ni är som har gjort arbetet tillsammans. Dessutom kräver vi ett mer omfattande svar om ni har jobbat tillsammans (med samma fastighet) än om du har arbetat själv, se vidare under Del B nedan. Del A begreppssammanställning med kommentarer Uppgiften går ut på att ni tillsammans ska göra en begreppssammanställning och sedan kommentera den med egna erfarenheter och exempel eller kompletteringar. 2

9 Vi har valt ut ett 50-tal olika begrepp som vi har placerat under tre huvudrubriker för att det ska bli lite mer överskådligt. Begreppen ligger som olika sidor i en wiki. En wiki är ett redigerbart gemensamt digitalt dokument. Du hittar wikin under Uppgift del A i modulen i blackboard. Begreppen finns också listade i själva uppgiftsdokumentet som kan laddas ner från kurssidorna. De tre områdena är: Vattnet i skogen Miljöcertifiering, miljömål Fastighetsbildning, ägande och nyttjande. Du väljer ett av begreppen som du förklarar och utreder. Detta gör du på wiki-sidan i blackboard genom att redigera wiki-innehåll. Du kan gå in flera gånger och komplettera och redigera din text. Du måste ange vilka källor som du har använt. Därefter gör du en kommentar på två andra begrepp (som redan är förklarade av någon annan). Din kommentar kan bestå av en personlig reflektion, en egen erfarenhet inom ämnet, en komplettering till förklaringen eller något annat som anknyter till begreppet och som du vill dela med dig av. För att få godkänt på del A ska du förklara, beskriva, utreda ett (1) begrepp och göra kommentarer till två (2) andra begrepp. Det begrepp som du beskriver bör men måste inte vara unikt, dvs. du kan välja ett begrepp som någon annan redan har utrett om du hemskt gärna önskar så. Det finns ingen begränsning i hur många kommentarer som det kan skrivas till varje begrepp, så där kan du välja helt fritt. Bifoga din kommentarer och inlägg så att din kontaklärare lätt kan sammanställa dem. Del B Kultur- och miljövärdesinventering I del B ska du göra en inventering, redovisning och handlingsplan över de kulturoch miljövärden som finns på fastigheten. Du kan här välja att begränsa dig till skogen, eller ta med hela fastigheten. Avsikten med uppgiften är att du ska få en bra bild av vilka kultur- och miljövärden som kan finnas generellt samt specifikt på den fastighet som du undersöker. Du får också tillfälle att fundera över hur de bäst behandlas framöver. Om du gör inventeringen på din egen fastighet får du som bonus ett dokument som kan komma till användning och nytta många år framöver. För att få godkänt på deluppgift B krävs att du har gjort en kultur- och miljövärdesinventering för skogen på en fastighet där minst hälften av punkterna i checklistan nedan är beskrivna generellt och utredda för den specifika fastigheten. Med utredd menas att du ska ha undersökt förekomsten och beskrivit det oavsett om det finns eller inte. Självklart blir själva beskrivningen av objektet mer utörligt om det finns än om det saknas, men även om det saknas ska du ange vilka källor du har använt för att undersöka förekomsten. Om du jobbar i par tillsammans med en 3

10 kamrat, måste samtliga punkter i checklistan beskrivas och utredas för godkänd uppgift. Det kan finnas fler objekt att utreda än de som finns med i listan och det är självklart fritt fram att göra det. Om du siktar på ett av de högre slutbetygen på kursen finns det anledning att höja ambitionsnivån i denna uppgift. Du kan då dessutom göra en handlingsplan med åtgärdsbeskrivning för varje punkt (som du tidigare beskrivit och utrett); på kort och lång sikt. För att kunna göra de generella beskrivningarna av punkterna i checklistan använder du litteraturlistan inklusive länklistan längre fram i dokumentet och på kurssidorna. Efterforskningarna om vad som finns specifikt på den fastighet som du undersöker kan också göras på flera sätt. Här är några förslag att börja med: Skogsbruksplan Webben (Fornsök, Skogens pärlor, Lantmäteriet (gamla kartor) Mina Sidor (Skogsstyrelsen) mm) Direktkontakt med myndigheter (länsstyrelsen, skogsstyrelsen, kommunen) Människor i omgivningen: grannar, släktingar, äldre tjänstemän, lokalhistoriker, mfl Gårdsarkiv, äldre handlingar Ditt eget minne... Om du inte har någon egen fastighet att göra inventeringen på, så får vi gemensamt försöka hitta en fastighet som du kan undersöka. Om du har kontakter får du gärna försöka hitta en själv, och om inte, så hör av dig till modulansvarig, så hjälper vi dig. Checklista Natura 2000 Naturreservat Biotopskyddsområden Områden med naturvårdsavtal Nyckelbiotoper Objekt med höga naturvärden (som är registrerade i databasen för nyckelbiotoper) Sumpskogar Gamla slåttermader Ädellövskogar Fornlämningar Torplämningar (inklusive växtligheten, hamlade träd, fruktträd osv) Äldre brukningsvägar Stenmurar och andra hägnader Rösen Ålkistor 4

11 Kvarnlämningar och uppdämningar Huggarkojor och andra rester av äldre skogsarbete Stenbrott Kolbottnar och tjärdalar Orkidélokaler eller andra intressanta växtlokaler Tjäderspelplatser, rovfågelbon och andra intressanta djurplatser Stigar, leder, hålvägar Gamla namn och benämningar Vattenkällor Formkrav på svarsdokumentet Vi ställer inga särskilda formkrav på din kultur-och miljövärdesinventering utan det är innehållet som vi kommer att bedöma. I uppgiftsmappen finns exempelfastigheten och en kultur- och miljövärdesinventering som vi har gjort för den. Om du vill kan du använda den som mall för hur du lägger upp ditt svarsdokument. Dock - eftersom vi har många studenter på våra olika Hållbart familjeskogsbrukskurser, vill vi att du märker dina svar noga. Du bör göra ett sidhuvud som innehåller följande information: Institutionen för teknik Hållbart familjeskogsbruk 1-15 hp, Modul Fastighetsteknik Grundkurs 1TS031 (kvartsfart) Student: Förnamn Efternamn Vi förväntar oss att du formulerar dina svar själv och inte gör avskrifter (om det inte handlar om direkta citat förstås). Detta är särskilt viktigt i de fall du använt Internetsidor som källa. Vi kan inte godkänna svar som är direkt kopierade från en Internetsida. Linnéuniversitetet har ett sökprogram för kontroll av otillåten kopiering från Internet. Kursmaterial Litteraturlistan till modulen kan uppfattas som diger, men vi förväntar oss inte att du läser alla lagar och utredningar från pärm till pärm. Vi hoppas att den kan fungera som inspiration och hjälp även efter modulens slut. Vi har valt att inte ha någon obligatorisk kurslitteratur till modulen, utan du väljer att läsa det som du behöver för att lösa uppgifterna. Inom detta område sker hela tiden uppdateringar och en tryckt bok blir snabbt inaktuell. Om du vill ha en bok, rekommenderar vi Fastighetsjuridik av Björn Lundén, 3:e upplagan från 2010, som ger en överblick över väldigt många av modulens ämnen. Kom gärna ihåg att en del av litteraturhänvisningarna nedan får betraktas som partsinlagor. Vi har försökt att hålla en viss bredd så att det inte ska bli alltför vinklat från ena eller andra hållet. Det kan vara nyttigt att veta och förstå hur olika parter resonerar och tänker. 5

12 Vi har försökt att dela in litteraturen ämnesvis, så att du lättare ska få en överblick och hitta det du söker. Alla länkar är klickbara i detta dokument (den digitala versionen på kurssidan) och länkarna finns också i Kursmateriallistan på kurssidorna. För att du också ska veta vilken typ av referens det är så har vi färgkodat listan enligt följande mönster: Lagar Skogsvårdslagen handbok, pdf Länkar Skogsvårdslag (1979:429), Miljöbalk (1998:808), Lag (1988:950) om kulturminnen m.m., Jordabalk (1970:994), Plan- och bygglag (2010:900), Jordförvärvslag (1979:230), Expropriationslag (1972:719), Fastighetsbildningslag (1970:988), Ledningsrättslag (1973:1144), Lag (1904:48 s.1) om samäganderätt, 6

13 Generellt Böcker Lundén, Björn, Fastighetsjuridik : praktisk handbok / av Björn Lundén uppl.. - ISBN: Westerberg, D., Fastighetsjuridik för skogs- och markägare, LRF Skogsägarna, 2001, 178 s. Exkursionsguide Fastighetsteknik Holmens fastighetsbok, tighetsboken.pdf Länkar Skogsstyrelsen, Skogssverige, Sveriges lantbruksuniversitet, Tillsyns- och föreskriftsrådet, Rättsnätet, Regelrätt skogsbruk, logga in med användarnamn: 1TS031 och lösenord: fastighet1101, Länsstyrelserna, Mina sidor introduktion, Skydd av natur och naturvård Böcker Biotopskyddsområden, Folder, Skogsstyrelsen, (Delas ut på träffen) Naturvårdsavtal, Folder, Skogsstyrelsen, (Delas ut på träffen) Nyckelbiotoper, Folder, Skogsstyrelsen, (Delas ut på träffen) Så bildas naturreservat. Svar på vanliga frågor från markägare. Broschyr, Bildande och förvaltning av naturreservat, Naturvårdsverkets handbok 2003:3, Frivilligt skydd av skog i norden, Nordiska Rådet, TemaNord, 2008:593, 7

14 Habitatmodeller och flermålsanalys - en väg till effektivare planering av skogslandskapet, Fakta Skog nr 5:2008, Öhman, K., Edenius, L, Eriksson, L-O, Mikusinski, G., f Hur mycket är nog för att bevara arterna? Fakta skog nr 12, 2010, Angelstam, P., Roberge, J-M., Jonsson, B-G., Törnblom, J., Hållbart skydd av naturområden, Proposition 2008/09:214, Natura 2000 i Sverige, Naturvårdsverkets handbok 2003:9, Natura 2000 faktablad, pdf Naturvårdsverkets handböcker till miljöbalken, Planering av landskap och regioner behövs för ett hållbart skogsbruk. Fakta Skog nr 15:2009, Andersson, K., Angelstam, P., Axelsson, R., Elbakidze, M., Nordberg, M., Törnblom, J., Planeringsverktyg för biologisk mångfald i morgondagens skogar, Fakta Skog nr 2:2005, Edenius, L, Mikusinski, G., Riksintresse för naturvård och friluftsliv, Naturvårdsverket handbok 2005:5, Film eller ljud Konferensen Flora- och faunavård 2010 arrangerad av SLU (varje titel nedan är en filmad talare) o Inledning, o Biodiversitet det här visste du inte, o Svenska artprojekt systematik och inventering, o Rödlista 2010 trender, o Skogsarter och livsmiljöers förändring, o Rödlistan som instrument i naturvården, o Naturvård 2010 internationell utblick, o Var står naturvården, o Finns enkla grepp med stor effekt, o Hur kommunicerar vi biologisk mångfald, 8

15 o Samverkan ger medverkan, o So what!, Länkar Hänsyn Kunskap direkt, Kometprogrammet, Naturvårdsverket, Rödlistan, Skogens pärlor, Kultur- och fornminnen Bok Olsson, A. m fl. 1994, Kulturmiljövård i skogen: att känna och bevara våra kulturminnen, Skogsstyrelsens förlag Vägledning vid åtgärder som berör fornlämningar i skog och mark, nlamningar_och_skogsbruk_mall1.pdf Försök med markberedning inom områden med fossil åkermark, Film eller ljud Skogens kulturarv. Filmer från Skogforsk i flera delar: o Sveriges kulturlandskap under 8000 år, o Bronsåldersröse, o Kvarnmiljöer, 2R8 o Gamla vägar, o Biologiskt kulturarv, o Tjärdal, o Gränsmärken, o Fångstgropar, o Gamla bebyggelsemiljöer, 9

16 o Gallring runt husgrunder, Länkar Spår från år. En informationsportal om arkeologi, förhistoria och kulturlandskap i Västerbottens län, Fornsök, Hänsyn Kunskap direkt, Ortnamnsregistret, Riksantikvarieämbetet, Vattnet i skogen Böcker Bleckert, S., (red), 2010, Skogens vatten, Sveriges skogsägarföreningar Kant- och skyddszoner vatten och våtmark, Folder, Skogsstyrelsen (Delas ut på träffen) Rensning av skogsdiken, Folder, Skogsstyrelsen, (Delas ut på träffen) Skyddsdikning, Folder, Skogsstyrelsen, (Delas ut på träffen) Dikesrensningens regelverk, Skogsstyrelsen, Meddelande 2009:1, Vattenförvaltningen i skogen, Skogsstyrelsen, Meddelande nr 1:2010, pport%20ru%20vattendirektivet% pdf Naturvårdsverkets handbok 2008:5 Vattenverksamheter, Med fiskevård i fokus - en ny fiskevårdslag, SOU 2010:42, Skogssektorn och skogliga vattenekosystem, 2009, rapport från projekt Levande vatten, Olsson, J, WWF, Fisk i skogsbäckar, Rapport inom projektet Levande skogsvatten, WWF, Degerman E., Magnusson, K., Sers, B., Den levande skogsbäcken, 2007, Broschyr, WWF, Film eller ljud Dikesrensning. En film om dikesrening från Skogsstyrelsen 10

17 o Dikesrensning del 1, ikesrensa1/ o Dikesrensning del 2. Två filmer om dikesrensning producerade inom LRF:s och skogsägarrörelsens projekt Kraftsamling Skog, ikesrensa2/ Länkar Vattenmyndigheterna, Havs- och Vattenmyndigheten, Sveriges Vattenorganisationer, VattenInformationsSystem Sverige (VISS), Vattenkartan, WWF, projekt levande vatten, Fastighetsbildning, ägande, nyttjande Böcker Larsson, N., Synnergren, S., Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken, andra upplagan, Norstedts Juridik, 2007 Seth, S., Tjäder, C., Skog - köp, förvaltning, försäljning, samägande, generationsväxling, Raster förlag, komplement till denna bok Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter vilka regler gäller?, Jordbruksverket, 2008, pdf Vem behöver jordförvärvstillstånd, Jordbruksverket, 2007, 120.pdf 11

18 Länkar Nya strömningar med ny syn på äganderätten, akademisammankomst på Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin, 11 november 2010, sammanfattning, Sveriges Häradsallmänningsförbund, Bergsstaten, Boverket, Lantmäteriet, Allemansrätt Bok Ahlström, I., Allt om allemansrätten, Hilma förlag, 2008 Film eller ljud Allemansrätten. En film producerad av Naturhistoriska riksmuseet tillsammans med Naturvårdsverket, Länk Allemansrätten (Naturvårdsverket), Miljöcertifiering Skogscertifiering vem, hur och varför? Fakta Skog nr 11:2009, Berg Lejon, S., Lidestav, G., Länkar FSC, certifiering av skogsbruk, Svenska PEFC, certifiering av skogsbruk, Miljömål Miljömålen på ny grund, 2011, Naturvårdsverkets rapport 6433, Miljömålen, Miljömålsrådets uppföljning av Sveriges miljömål 2010, 9.pdf 12

19 Länkar Miljömålsportalen, Miljömål och skogliga sektorsmål (Skogsstyrelsen), Strandskydd Strandskydd, en broschyr från Boverket och Naturvårdsverket, Strandskydd en vägledning för planering och prövning, Naturvårdsverkets handbok 2009:4, 9.pdf Expropriation Ersättning vid expropriation, Faktablad, Justitiedepartementet Ju 10.07, 2010, &cn=attachmentpublduplicator_0_attachment Länk Vinstfördelning vid expropriation, Vindkraft Vindkraft, javisst! Men inte alltid och inte överallt., Kungl. Skogs och Lantbruksakademiens Tidskrift nr 3, 2010., Länk Vindlov en webbplats om tillståndsfrågor för vindkraftverk., https://www.vindlov.se/ Gränser Gränser, 2009, artikel i Skogseko, nr 3. 13

20 Examination För att bli godkänd på modulen krävs godkänt resultat på både deluppgift A och deluppgift B. Svar på uppgiften, sammanställning av dina bidrag i del A samt din Kultur- och miljövärdesinventering, ska lämnas in via kurssidan senast den 14 oktober För att få godkänt på del A ska du förklara, beskriva, utreda ett (1) begrepp och göra kommentarer till två (2) andra begrepp. Det begrepp som du beskriver måste vara unikt, dvs. du kan inte välja ett begrepp som någon annan redan har utrett. Däremot finns det ingen begränsning i hur många kommentarer som det kan skrivas till varje begrepp, så där kan du välja helt fritt. För att få godkänt på deluppgift B krävs att du har gjort en kultur- och miljövärdesinventering för skogen på en fastighet där minst hälften av punkterna i checklistan nedan är beskrivna generellt och utredda för den specifika fastigheten. Med utredd menas att du ska ha undersökt förekomsten och beskrivit det oavsett om det finns eller inte. Självklart blir själva beskrivningen av objektet mer utörligt om det finns än om det saknas, men även om det saknas ska du ange vilka källor du har använt för att undersöka förekomsten. Om du jobbar i par tillsammans med en kamrat, måste samtliga punkter i checklistan beskrivas och utredas för godkänd uppgift. Det kan finnas fler objekt att utreda än de som finns med i listan och det är självklart fritt fram att göra det. Om du siktar på ett av de högre slutbetygen på kursen finns det anledning att höja ambitionsnivån i deluppgift B. Du ska då förutom den generella och specifika beskrivningen dessutom göra en handlingsplan med åtgärdsbeskrivning för varje punkt (som du tidigare beskrivit och utrett); på kort och lång sikt. För att bli godkänd på hela kursen måste du vara godkänd på samtliga moduler samt skrivit godkänt resultat på sluttentamen. Ditt slutbetyg på kursen, Med beröm godkänd (5), Icke utan beröm godkänd (4) eller Godkänd (3), är en sammanvägning av resultaten på modulerna och sluttentamen. Den mer omfattande lösningen av deluppgift B bidrar således till ett högre slutbetyg på kursen. Nivågraderade betyg ges bara om du slutför hela kursen, för enskilda moduler rapporteras endast betyget Godkänd (3) in. När du blivit godkänd på hela modulen rapporteras dina betyg till Ladok (ett nationellt system för studieadministration inom högre utbildning i Sverige) och din kontaktlärare meddelar dig resultat och ev. kommentarer via kurssidan. Återkoppling på uppgiften Din kontaktlärare kommer att senast den 26 oktober 2012 lämna respons på dina svar, under förutsättning att du har lämnat in i tid. Om du inte blir godkänd på uppgiften uppmanas du att komplettera de svar som du har lämnat eller får någon ny uppgift att lösa. 14

SCHEMA LÄSÅRET 2013/2014

SCHEMA LÄSÅRET 2013/2014 Institutionen för skog och träteknik Hållbart familjeskogsbruk, del B 16 30 hp Grundkurs 1TS031 (kvartsfart) Kursansvarig: Nils Fagerberg 2009-12-11 SCHEMA LÄSÅRET 2013/2014 På Skog och trä är vi måna

Läs mer

Välkommen till Högskoleingenjörsprogrammet i Skog och träteknik!

Välkommen till Högskoleingenjörsprogrammet i Skog och träteknik! Institutionen för teknik, Skog och trä Välkomstbrev Högskoleingenjörsprogrammet i Skog och träteknik Programansvarig: Göran Peterson 2012-07-12 Välkommen till Högskoleingenjörsprogrammet i Skog och träteknik!

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH LISAM

VÄLKOMMEN TILL LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH LISAM Linköpings Universitet 2014.08.13 VÄLKOMMEN TILL LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH LISAM LiU-ID Som ny student behöver du först skapa ett temporärt LiU-ID (studentkonto). På www.liu.se/antagen finns anvisningar

Läs mer

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz Scio en liten användarguide Senast ändrad: 2011-03-18 (Korrigerat typsnitt samt information om kursplaner) Skriven av: Josefine Siewertz Innehåll Allmän information samt att logga in i Scio... 1 Strukturen

Läs mer

Välkommen till denna Fronterintroduktion för YH distanselever på Vuxenutbildning Skövde

Välkommen till denna Fronterintroduktion för YH distanselever på Vuxenutbildning Skövde Välkommen till denna Fronterintroduktion för YH distanselever på Vuxenutbildning Skövde Med hjälp av denna introduktion kan du på egen hand börja bekanta dig med Fronter. På första närträffen kommer vi

Läs mer

Hur kan en distanskurs se ut i en lärplattform?

Hur kan en distanskurs se ut i en lärplattform? Hur kan en distanskurs se ut i en lärplattform? Annika Åström, Malin Seeger Linköpings universitet, 2004 En distanskurs i trafiksäkerhet I detta dokument beskrivs ett exempel på hur man kan utforma en

Läs mer

Blackboard CE8 Användarmanual Student

Blackboard CE8 Användarmanual Student Blackboard CE8 Användarmanual Student 2009-09-02 (CE 8.0.3) Inledning 1 Logga in på Blackboard 1 Verktyg 2 Diskussionsforum 2 Läsa ett diskussionsinlägg (trådade forum) 3 Läsa ett diskussionsinlägg (bloggforum)

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

Välkommen till Kriminologi 1 på distans!

Välkommen till Kriminologi 1 på distans! 1 Introduktionsuppgift (1 hp) HT 2014 Välkommen till Kriminologi 1 på distans! Om du är registrerad på kursen har du förhoppningsvis redan fått dina inloggningsuppgifter för kursen. Kursen bedrivs i Mondo

Läs mer

Kårkulla samkommun. Moodle

Kårkulla samkommun. Moodle Kårkulla samkommun Moodle Manual 1 Vad är Moodle?...2 1.1Användarnamn och lösenord...3 1.2Programvara för att ta del av t.ex. nätföreläsningar...3 2.1Logga in på kursen...3 3 BLI BEKANT MED SYSTEMET...4

Läs mer

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad Thomas Pihl 2013 Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Innehåll Fronter... 2 Inloggning... 2 Komplettera användaruppgifter... 4 Anpassa Min sida... 5 Verktygen på Min sida... 6 Notiser & E-post...

Läs mer

ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP

ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP Träff 1 Lördagen den 22 september, klockan 1015 1600 Sal Homeros fm. Wägner och Moberg på em. Vecka 36 38, 3 september 22

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 5 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 5 Anita Eklöf, Rune Fjelldal vid Centrum för Lärande och Undervisning, Bibliotek & lärande resurser, Högskolan

Läs mer

Checklista för kursmall i Pingpong

Checklista för kursmall i Pingpong Checklista för kursmall i Pingpong Länk till HJ:s videoguider om Pingpong Syftet med kursmallen i Pingpong är att skapa enhetlighet för studenter, en gemensam nivå för information och underlätta för dig

Läs mer

Itslearning introduktion

Itslearning introduktion HÄRNOSANDS KOMMUN Itslearning introduktion Arbetslivsförvaltningen Adam Weinemo 2014-11-20 Innehåll Vad är itslearning... 2 Logga in på itslearning... 2 Glömt lösenord... 2 Infopanel... 3 Kurser... 4 Kursens

Läs mer

Användarguide itslearning

Användarguide itslearning Användarguide itslearning - 1 Innehåll Vad är itslearning... 3 Logga in på itslearning... 4 Startsida... 5 Kurser... 6 Kursens ingångssida... 7 Diskussionsforum... 8 Lämna in uppgift... 9 Meddelanden...

Läs mer

Studentmanual. 2013-08-09 (Bb Learn 9.1.13) iktsupport@oru.se

Studentmanual. 2013-08-09 (Bb Learn 9.1.13) iktsupport@oru.se Studentmanual Inledning... 1 Krav på dator och rekommenderade webbläsare... 1 Support och stöd... 1 Översikt... 1 Logga in i Blackboard... 1 Navigeringsmenyn... 2 Fliken Min Blackboard... 2 Struktur inne

Läs mer

Användarguide itslearning

Användarguide itslearning Användarguide itslearning - 1 Innehållsförteckning Vad är itslearning... 3 Logga in på itslearning... 4 1. Infopanel... 5 2.1 Kursens ingångssida... 7 2.2 Diskussionsforum... 9 2.3 Lämna in uppgift...

Läs mer

Komma igång med Learnify - snabbmanual

Komma igång med Learnify - snabbmanual Komma igång med Learnify - snabbmanual Välkomna till Learnifys snabbmanual. Här ger vi dig en snabbgenomgång eller påminnelse om våra viktigaste och mest använda tjänster och verktyg. På vår hemsida www.learnify.se

Läs mer

Att studera på distans vid Högskolan Dalarna

Att studera på distans vid Högskolan Dalarna Att studera på distans vid Högskolan Dalarna ÄR FRIHET DIN GREJ? Frihet Tycker du om frihet? Vill du själv bestämma när och var du ska studera? I så fall kan distansstudier vara det bästa sättet för dig

Läs mer

Industriellt byggande, 7,5 hp

Industriellt byggande, 7,5 hp Kurs-PM Industriellt byggande, 7,5 hp EN KURS INOM EXPERTKOMPETENS FÖR HÅLLBART TRÄBYGGANDE Skrivet av: Lars Eliasson och Helena Lidelöw Termin: Hösten 2014 Kurskod: 4TS103 Introduktion Syftet med denna

Läs mer

Användarmanual Vklass lärplattform. Student

Användarmanual Vklass lärplattform. Student Användarmanual Vklass lärplattform Student Användarmanual Vklass lärplattform (Lärare) Sida 2 av 52 Innehållsförteckning Om Vklass lärplattform... 4 Videomanualer... 5 Inloggning till Vklass... 6 Vad är

Läs mer

Hur använder du som elev Fronter?

Hur använder du som elev Fronter? Hur använder du som elev Fronter? Fronter är en lärplattform. Det är ett digitalt verktyg som du som elev ska använda dig av för att hitta uppgifter, länkar och dokument från alla dina lärare, lämna in

Läs mer

Studiehandledning för kurs:

Studiehandledning för kurs: Lärcentrum Ljusnarsberg 2008-06-09 Studiehandledning för kurs: Grundkurs ordbehandling i MS Word 2002, 25 poäng. Studieform: Självstudier med handledning. Studieperiod: Kontinuerlig kursstart halvtidsstudier

Läs mer

Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns!

Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns! Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns! Du är antagen till vårt ekonomprogram som ges på it-distans. Om du blivit antagen eller reservplacerad i urval 1 måste du tacka JA till det antagningsbesked

Läs mer

Al-Salamah skolan. Användarmanualen för InfoMentor P.O.D.B.

Al-Salamah skolan. Användarmanualen för InfoMentor P.O.D.B. Al-Salamah skolan Användarmanualen för InfoMentor P.O.D.B. HT - 2011 2 Välkommen till manualen för vårdnadshavare i InfoMentor P.O.D.B. Detta är en manual som skall hjälpa dig som vårdnadshavare att använda

Läs mer

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag 7,5 hp vårterminen 2015 Kursens syfte och mål Kursens upplägg består av fysiska workshops och digitalt utbildningsmaterial som syftar till att ge kursdeltagare

Läs mer

Studiehandledning för kurs:

Studiehandledning för kurs: Lärcentrum Ljusnarsberg 2008-06-09 Studiehandledning för kurs: Grundkurs kalkylering i MS Excel 2002, 25 poäng. Studieform: Självstudier med handledning. Studieperiod: Kontinuerlig kursstart halvtidsstudier

Läs mer

E-post för nybörjare

E-post för nybörjare E-post för nybörjare Innehåll: Inledning 1 E-post 2 Att skapa ett e-postkonto 3 Skicka och ta emot e-post 5 Övningar 7 1 Inledning Välkommen till steg 4 av Internetkursen för nybörjare! Vid det förra kurstillfället

Läs mer

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION!

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! När du startar på en ny kurs, börja med att orientera dig i kursupplägget så att du får en uppfattning om vad kursen innehåller. Du har full översikt över kursens

Läs mer

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Sida 2 av 21 Innehåll Inledning 3 Välkommen till Kompetenskoll 4 Logga in - Byt lösenord Godkänn lagring av uppgifter och cookies 4 Del 1: Överblick

Läs mer

LibNet 2.1 onlinetjänst

LibNet 2.1 onlinetjänst LibNet 2.1 onlinetjänst Användarguide Innehållsförteckning 1. Generell information... 3 1.1. Tekniska krav... 4 2. Kunduppgifter... 5 2.1. Användarprofiler... 6 2.1.1. Ändra en befintlig användarprofil...

Läs mer

Välkommen till edwise - Elev

Välkommen till edwise - Elev Välkommen till edwise - Elev 2011 Tieto Corporation Inloggning Skriv www.edwise.se i webbläsarens adressfönster. Ditt användarnamn samt lösenord får du av edwiseansvarige på skolan. Har du haft ett konto

Läs mer

Välkommen till Kommunikation. Ledarskap och hälsa, 15 hp

Välkommen till Kommunikation. Ledarskap och hälsa, 15 hp 2014-01-02 Välkommen till Kommunikation. Ledarskap och hälsa, 15 hp Kurskod VPG04F Kursen startar torsdagen den 30 januari, kl. 16.00 i sal. Den följande undervisningen kommer att ske i ett antal olika

Läs mer

Studiehandledning för kurs:

Studiehandledning för kurs: Lärcentrum Ljusnarsberg 2008-06-09 Studiehandledning för kurs: Kurs i Dokumenthantering. Studieform: Självstudier med handledning. Studieperiod: Kontinuerlig kursstart halvtidsstudier en halvdag. Studietid:

Läs mer

Användarguide itslearning 3.3 för studenter

Användarguide itslearning 3.3 för studenter Användarguide itslearning 3.3 för studenter - 1 Innehållsförteckning Vad är itslearning... 3 Logga in på itslearning... 4 1. Infopanel... 7 2.1 Kursens ingångssida... 9 2.2 Diskussionsforum... 11 2.3 Lämna

Läs mer

Användarstöd för lärare. Anna-Karin Larsson 2013-10-02

Användarstöd för lärare. Anna-Karin Larsson 2013-10-02 itslearning (LMS) Användarstöd för lärare Anna-Karin Larsson 2013-10-02 Innehåll Skapa ny kurs... 1 Kopiera kurs eller mallkurs... 2 Kursens startsida - Kursinfopanelen... 3 Lägga till innehåll... 4 Redigera

Läs mer

Studiehandledning för kurs:

Studiehandledning för kurs: Kopparberg IT 2012-06-18. Studiehandledning för kurs: Grundkurs ordbehandling i MS Word 2007, 25 poäng. Studieform: Självstudier med handledning. Studieperiod: Kontinuerlig kursstart halvtidsstudier två

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

2012-10-09. Skapa Bufblogg

2012-10-09. Skapa Bufblogg Skapa Bufblogg Vill du skapa en blogg till klassen/avdelningen? Alla anställda inom BUF har möjlighet att skapa blogg på http://bufblogg.kristianstad.se. Elisabeth Banemark, Skoldatateket Sida 1 Innehåll

Läs mer

Välkomstbrev. Ekonom Online 180 hp

Välkomstbrev. Ekonom Online 180 hp E Välkomstbrev Ekonom Online 180 hp Välkommen Välkommen till Ekonom Online vid BTH. Terminen börjar måndagen den 1 september. Vi inleder med ett introduktionsmöte på distans tisdagen den 2 september. Tid

Läs mer

Välkommen till Aktiespararnas Internetbaserade grundkurs i aktiekunskap!

Välkommen till Aktiespararnas Internetbaserade grundkurs i aktiekunskap! Välkommen till Aktiespararnas Internetbaserade grundkurs i aktiekunskap! Materialet som hör till kursen är den elektroniska versionen av kursboken Aktie- och fondhandboken och det dokument du nu läser.

Läs mer

Användarmanual NeverLOST webbokning

Användarmanual NeverLOST webbokning Användarmanual NeverLOST webbokning INNAN DU KOMMER IGÅNG... 2 SCHEMAN... 2 INLOGGNING... 2 EFTER INLOGGNING... 3 LÄGGA SCHEMA OCH BOKA TENTAMEN... 4 Val av kurs... 4 BOKA NY (LÄGGA SCHEMA OCH BOKA TENTAMEN)...

Läs mer

Välkommen till JENSEN online!

Välkommen till JENSEN online! Välkommen till JENSEN online! Logga in! Den här guiden ger en kort introduktion till hur dina distansstudier på JENSEN vuxenutbildning går till. Om det är första gången du studerar via JENSEN online, behöver

Läs mer

Börja skriv för a6 lägga in text. Handbok - de la gardienätet. för vårdnadshavare. Uppdaterad 2012-09- 10

Börja skriv för a6 lägga in text. Handbok - de la gardienätet. för vårdnadshavare. Uppdaterad 2012-09- 10 Börja skriv för a6 lägga in text Handbok - de la gardienätet för vårdnadshavare innehållsförteckning Var loggar jag in?/ Inloggning... 1 Funktioner på De la Gardienätet... 2 Fält på startsidan... 2 Vid

Läs mer

Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet

Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet Överblick Varför kursvärdering? Samtliga kurser inom den grundläggande utbildningen vid LiU ska utvärderas med stöd av det elektroniska

Läs mer

Webbsidekurs för nybörjare

Webbsidekurs för nybörjare Webbsidekurs för nybörjare Hörselskadades distrikt i Stockholms län (www.distriktet.info) Inledande faktaruta Alla HRF föreningar erbjuds möjligheten att kostnadsfritt publicera information på en egen

Läs mer

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh.

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh. Delkursbeskrivning: Webbdesign med multimedia, 5 poäng (Interactive Multimedia for the Web, 7.5 ECTS Credits) Kurs Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum

Läs mer

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02 EVALD manual Evald version 2 2014-05-02 Innehåll KURSVÄRDERING PÅ ENGELSKA... 1 Egna frågor på engelska...1 Sammanställning på engelska...1 KURSVÄRDERING GENERELLT... 2 Skapa kursvärdering...2 Ändra öppnings/stängningsdatum...5

Läs mer

Moodle2 STUDENTMANUAL

Moodle2 STUDENTMANUAL Moodle2 STUDENTMANUAL Moodle är en lärplattform med hjälp av vilket du kan kommunicera, dela med dig av information och upprätthålla kontakten med lärarna, handledarna och de andra kursdeltagarna. För

Läs mer

Publicera material i Blackboard

Publicera material i Blackboard Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-25 (Bb Learn 9.1.8) Publicera material i Blackboard Innehåll Att tänka på... 2 Mappar och Lärmoduler... 2 Skapa en mapp... 2 Skapa en lärmodul...

Läs mer

En liten introduktion till www.sli.se/avkarlstad

En liten introduktion till www.sli.se/avkarlstad Sida 1(9) Mediecenter Värmland Lena Bengtsson, 054-7011062 lena.bengtsson@regionvarmland.se Datum 2015-05-07 En liten introduktion till www.sli.se/avkarlstad Region Värmland - kommunalförbund Postadress

Läs mer

Välkommen till Aktiespararnas Internetbaserade fortsättningskurs i aktiekunskap!

Välkommen till Aktiespararnas Internetbaserade fortsättningskurs i aktiekunskap! Så sätter du ihop en lönsam aktieportfölj Välkommen till Aktiespararnas Internetbaserade fortsättningskurs i aktiekunskap! Materialet som hör till kursen är den elektroniska versionen av kursboken Hitta

Läs mer

INTRODUKTION. till WEBBTJÄNSTEN GR-SLI. grkom.se/gr-sli

INTRODUKTION. till WEBBTJÄNSTEN GR-SLI. grkom.se/gr-sli INTRODUKTION till WEBBTJÄNSTEN GR-SLI grkom.se/gr-sli 2 3 Innehåll Skapa konto... 4 Startsidan... 4 Att söka med sökord... 5 Sök... 5 Filtrering - vad vill du se för träffar?... 6 Spara filter, lägga till

Läs mer

Utbildningsplattformen Lecando

Utbildningsplattformen Lecando Handledning till Utbildningsplattformen Lecando Elever Kurs- och kommunikationsdelen Lecandoversion: 4.3 Januari 2002 Stockholms stad 2001 IT-center Box 8302 104 22 STOCKHOLM Besöksadress: Polhemsgatan

Läs mer

JAK Distans - Kursplan

JAK Distans - Kursplan JAK Distans - Kursplan Varmt välkommen att delta på JAK Distans! En grundkurs om som folkrörelse och bank samt om våra idéer för ekologisk, rättvis och räntefri ekonomi. Kursen sker i samverkan med Åredalens

Läs mer

Sök Idrottslyftet år 4

Sök Idrottslyftet år 4 Sök Idrottslyftet år 4 Du ansöker via din förenings Idrottonline sida enkelt och säkert! Förbered! Som vid all idrott är förberedelsen det viktigaste, förberedelsen för att ansöka om Idrottslyftet består

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Välkommen till Jaguarklubben på internet

Välkommen till Jaguarklubben på internet Välkommen till Jaguarklubben på internet Menyn här ovanför tar dig snabbt till olika delar av webbplatsen. Start är förstasidan, För medlemmar innehåller länkar till bl.a. förmåner och försäkringsinformation,

Läs mer

Preppmaterial för ARON

Preppmaterial för ARON Preppmaterial för ARON DATORSALAR... 3 INLOGGNING OCH HEMKATALOG... 3 SKRIVARE... 3 FILÖVERFÖRING... 3 E-POST... 5 STUDENTPORTALEN... 6 STUDIER... 6 Studiehandbok... 6 LADOK... 6 Tentaanmälan... 6 MINA

Läs mer

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Innehåll En introduktion för att bekanta sig med O365... 2 Skapa din profil... 2 Övning:... 3 2. Kontakter... 4 Lägg till kontakt och grupp... 4 Övning:...

Läs mer

Carl von Linné 300 år

Carl von Linné 300 år Carl von Linné 300 år Foto: Tommy Westberg Lena Carlstedt, Falköping, 2007 Innehåll INNEHÅLL...2 BAKGRUND...3 MÅL...4 RESURSER...4 Freemind...5 Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik...6 Växten

Läs mer

En introduktion till SLI.SE

En introduktion till SLI.SE En introduktion till SLI.SE Registrera konto Om du inte ser bilden till höger när du besöker SLI.SE, klicka då på hänglåset uppe till höger, och välj menyalternativet "Skapa konto". När du fyller i skola,

Läs mer

Välkommen till ekonomprogrammet på distans!

Välkommen till ekonomprogrammet på distans! Välkommen till ekonomprogrammet på distans! Du är antagen till vårt ekonomprogram som ges på distans. Det innebär att du kommer att studera med hjälp av Internet och instruktioner på web-plattformen Blackboard

Läs mer

Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3

Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3 Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3 Innehåll 1. Referensbiblioteket i VISS... 2 2. Att söka efter referenser i referensbiblioteket... 2 3. Inmatning av nya referenser... 3

Läs mer

Moodle på Åsö för lärare

Moodle på Åsö för lärare Moodle på Åsö för lärare När du skapat ett konto på Moodle är det dags att skapa en kurs. Surfa i exempelvis Firefox till: http://asovux.se/~moodle2 Givetvis kan du nå Moodle via Åsö webbsida om du föredrar

Läs mer

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun Manual för webbpublicering Enköpings kommun Innehåll ATT LOGGA IN I SWWWING 3 Inloggningsrutan 3 GRÄNSSNITTET 4 Filhanteraren 4 Content Management 4 Verktyget Notify - Dags att uppdatera 4 SKAPA OCH REDIGERA

Läs mer

https://mymoodle.lnu.se/course/view.php?id=11781 Projektnamn: Digital examination Safe Exam Browser

https://mymoodle.lnu.se/course/view.php?id=11781 Projektnamn: Digital examination Safe Exam Browser Slutrapport Digital examination Pilotprojekt i kursen Skogsnäringens marknader, 2TS033, VT15 som ingår i programkurs i Skogsoch träprogrammet samt Ingenjörsprogrammet i Skog och träteknik webbadress https://mymoodle.lnu.se/course/view.php?id=11781

Läs mer

Verktygen i Fronter, för lärare

Verktygen i Fronter, för lärare Verktygen i Fronter, för lärare Denna manual beskriver hur man använder verktygen i Fronter och skapar innehållet, t ex nyheter, mappar och forum. 2012-07-18 Innehållsförteckning Hur hittar jag mitt kursrum?...

Läs mer

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110319. Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110319. Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se 1 Innehållsförteckning Tänk på! Sid 3 Logga in sid 4 Panel sid 5 Sidor och inlägg 1. Skapa eller redigera en sida eller inlägg

Läs mer

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp)

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Linköpings Universitet Institutionen för kultur och kommunikation IKK Religionsvetenskaplig grundkurs 790G01 Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Studiehandledning

Läs mer

Lathund för att skapa dokument i redigeraren

Lathund för att skapa dokument i redigeraren Lathund för att skapa dokument i redigeraren Denna guide beskriver hur man skapar ett dokument i redigeraren. Redigeraren är Fronters inbyggda textredigerare. Man kan även låta andra skriva och kommentera

Läs mer

Manual för att skapa nyheter och nyhetsbrev på internwebben samt skicka ut nyhetsbrev till alla anställda

Manual för att skapa nyheter och nyhetsbrev på internwebben samt skicka ut nyhetsbrev till alla anställda Sida 1 (10) 110418 Manual för att skapa nyheter och nyhetsbrev på internwebben samt skicka ut nyhetsbrev till alla anställda Innehåll: Inloggning i Polopoly Om nyheter och nyhetslistor Skapa nyheter Nyhetsbrevens

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Equalis Online Registrera resultat och hämta rapporter via Internet

Equalis Online Registrera resultat och hämta rapporter via Internet Sida 1 av 10 Equalis Online Registrera resultat och hämta rapporter via Internet Innehållsförteckning Allmän information 1 Inloggning och startsidan 3 Användarinformation 4 Registrera resultat 5 Tidigare

Läs mer

Användarstöd för lärare. Anna-Karin Larsson 2013-06-24

Användarstöd för lärare. Anna-Karin Larsson 2013-06-24 itslearning (LMS) Användarstöd för lärare Anna-Karin Larsson 2013-06-24 Innehåll Skapa ny kurs... 1 Kopiera kurs eller mallkurs... 2 Kursens startsida - Kursinfopanelen... 3 Lägga till innehåll... 4 Redigera

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

Manual för utskrift av pris och produktskyltar

Manual för utskrift av pris och produktskyltar Manual för utskrift av pris och produktskyltar Med Skyltdirekt.nu skapar du på ett användarvänligt sätt pris och produktskyltar. Alla i butiken kan skapa prisskyltar. Ingen datavana eller installation

Läs mer

Skapa din egen kanal på Youtube

Skapa din egen kanal på Youtube Skapa din egen kanal på Youtube - för dina uppladdade filmer eller som portal som visar din spellista En kanal är en sida som den allmänna publiken kan titta på och som innehåller en användares profilinformation,

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Instruktioner för anslutning och användning av Grannsam

Instruktioner för anslutning och användning av Grannsam Instruktioner för anslutning och användning av Grannsam Vad är Grannsam? Ta hjälp av grannar och vänner Bästa sättet att skydda ditt hem Grannsam är en nätbaserad social tjänst för att kommunicera och

Läs mer

Grupphantering i Blackboard

Grupphantering i Blackboard Marie Andersson PIL- Enheten för Pedagogik, IKT och Lärande E-post: marie.e.andersson@mdh.se 2012-02-08 (Bb Learn 9.1.7) Grupphantering i Blackboard Om Grupper I syfte att stödja samarbete och kommunikation

Läs mer

Välkommen till Linköpings universitet!

Välkommen till Linköpings universitet! Välkommen till! Med detta brev vill vi hälsa dig välkommen till Yrkeslärarprogrammet 90 hp vid. Vi är glada för att du har valt att studera till lärare. Mitt namn är och jag är Programansvarig utbildningsledare,

Läs mer

Version 2010-03-23 ANVÄNDARMANUAL. för. E-tjänsten KOMPIS för aktivitetsledare

Version 2010-03-23 ANVÄNDARMANUAL. för. E-tjänsten KOMPIS för aktivitetsledare Version 2010-03-23 ANVÄNDARMANUAL för E-tjänsten KOMPIS för aktivitetsledare Ändringshantering Användarmanual för KOMPIS Ansvarig för dokumentet: Niklas Mattsson Datum Ändring Ansvarig 2008-04-10 Dokumentet

Läs mer

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp.

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Välkommen till kursen Klinisk biomekanik. Med hjälp av den här studiehandledningen vill vi ge dig en uppfattning om vad du kan förvänta dig av kursen och hur

Läs mer

Kursvärdering. Denna manual beskriver hur du kan skapa en mapp i Fronter som heter Kursvärdering där du ladda upp reslutat från kursutvärderingar.

Kursvärdering. Denna manual beskriver hur du kan skapa en mapp i Fronter som heter Kursvärdering där du ladda upp reslutat från kursutvärderingar. Kursvärdering Denna manual beskriver hur du kan skapa en mapp i Fronter som heter Kursvärdering där du ladda upp reslutat från kursutvärderingar. Här finns även tips på några olika sätt att skapa en kursvärdering

Läs mer

OBS! Applikationen uppdateras då och då vilket innebär att även instruktionen kan ändras något.

OBS! Applikationen uppdateras då och då vilket innebär att även instruktionen kan ändras något. Arrangemang via webb Arrangemang via webb eller Registrera arrangemang är en webbapplikation där cirkelledare samt utbildnings- och studieansvariga kan logga in och anmäla nya arrangemang samt anmäla deltagare.

Läs mer

ecampus min väg till KNX

ecampus min väg till KNX ecampus min väg till KNX Välkommen! Här följer en guide till hur man på egen hand med en dator och Internetåtkomst kan lära sig grunderna för KNX och hur verktyget ETS fungerar Lycka till! Side nr. 1 Innehåll

Läs mer

Preppmaterial för ARON

Preppmaterial för ARON Preppmaterial för ARON DATORSALAR... 3 INLOGGNING OCH HEMKATALOG... 3 SKRIVARE... 3 FILÖVERFÖRING... 3 E-POST... 6 STUDENTPORTALEN... 7 STUDIER... 7 Studiehandbok... 7 LADOK... 7 Tentaanmälan... 7 MINA

Läs mer

Välkommen till Högskolan i Gävle och Akademin för Utbildning och Ekonomi

Välkommen till Högskolan i Gävle och Akademin för Utbildning och Ekonomi Välkommen till Högskolan i Gävle och Akademin för Utbildning och Ekonomi KURSNAMN Examensarbete i företagsekonomi KURSKOD FEG300 ANMÄLNINGSKOD 11119 och 11118 KURSVECKOR 36-03 KURSPLAN alt. Se Blackboard

Läs mer

instruktionsmanual till föräldrar

instruktionsmanual till föräldrar instruktionsmanual till föräldrar Välkommen till Pluttra! Pluttra är ett digitalt verktyg för dokumentation, kommunikation och information för förskolan. Genom en helhetslösning där skolan genom utbildning,

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter

Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter Innehållsförteckning Introduktion 3 Inloggning & Lösenordsbyte 4 Idagsidan 5 Kursens rum (startsida) 6 Webblektion 7 Deltagare 8 Inlämning 9 Kalender 11 Diskussionsforum

Läs mer

Testa gratis i 15 dagar

Testa gratis i 15 dagar Testa gratis i 15 dagar Innehåll 1. Kom igång 3 1.1 Logga in 3 1.2 Registrera ny användare 3 1.3 Verifikation 3 1.4 Börja använda IQ Pager 3 1.6 Logga ut 3 1.7 Glömt lösenord 4 2. Skapa 5 2.1 Skapa Pager

Läs mer

Hur kommer jag igång?

Hur kommer jag igång? 2015-01-12 Hur kommer jag igång? Hej och välkommen till Eftermarknadsutbildningen inom Konsumenträtt! Börja med att läsa igenom denna instruktion (i utskriftslayout). Den är till hjälp för att du snabbt

Läs mer

Manual för ADDIS-net. Innehåll

Manual för ADDIS-net. Innehåll Manual för ADDIS-net Innehåll Inloggning... 2-3 Söksidan... 3 Registrera en ny intervju... 4 Födelsedatum/UNO-kod... 4 Lås/Lås upp intervju... 4 Redigera intervju-information... 4 Mata in svar i en intervju...

Läs mer

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder... 1 Översikt... 2 Logga in... 2 Ditt ärende... 3 Hur använder du kundwebben... 3 informationsfältet... 4 Arbetsfältet... 4

Läs mer

FÖRSTUDIE - SAMLAD FASTIGHETSSPECIFIK INFORMATION

FÖRSTUDIE - SAMLAD FASTIGHETSSPECIFIK INFORMATION FÖRSTUDIE - SAMLAD FASTIGHETSSPECIFIK INFORMATION Ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen i Jönköping, Kronoberg och Kalmar län samt Skogsstyrelsen Genomförs i samarbete med Lantmäteriet, Jordbruksverket,

Läs mer

Manual Interbook. Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14)

Manual Interbook. Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14) Manual Interbook Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1. 1 Föreningsregistret... 3 1.2 Kontaktpersoner... 3 1.3 Huvudanvändare och underanvändare... 3 2. Hitta

Läs mer

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Manual Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Innehållsförteckning Start... 3 Lägg till ny sida...3 Redigera sida som redan finns...3 Titta på resultatet...

Läs mer